SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH MASYARIQUL ANWAR (MMA) CAB.

7 NOMOR : 195/Kpts/ksMMA/7/69/2011 TENTANG PENGANGKATAN GURU HONOR TAHUN PELAJARAN 2011/2012 MENGINGAT: 1. Anggaran dasar yayasan MMA 7 Labuhan Ratu 2. Surat keputusan Yayasan MMA 7 Labuhan Ratu Nomor 01/ MMA/ 7/ 1969 MENIMBANG : a. Bahwa untuk kepentingan kelancaran proses belajar mengajar dan untuk efisiensi formasi kekurangan guru mata pelajaran di lingkungan MMA 7 Labuhan Ratu, dipandang perlu mengangkat guru honor yayasan. b. Bahawa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a perlu dikeluarkan surat keputusan yayasan MMA 7 Labuhan Ratu. MEMPERHATIKAN : 1. Surat permohonan saudara SAKDIYAH untuk menjadi guru honorer yayasan. 2. Yang bersangkutan berijazah SI UML

MEMUTUSKAN
Menetapkan: Pertama Kedua Ketiga Keempat : Saudara SAKDIYAH Lahir di Palapa pada tanggal 10 Mei 1968 terhitung mulai tanggal 12 Juli 2011 diangkat sebagai huru honorer MMA 7 Labuhan Ratu. : Dalam melaksanakan tugasnya guru bersangkutan bertanggungjawab kepada Kepala MMA 7 Labuhan Ratu. : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bandar Lampung Pada tanggal : 12 Juli 2011 Kepala MMA 7 Labuhan Ratu

Yulidawati,S.PdI NIP.195501261981032002

SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH MASYARIQUL ANWAR (MMA) CAB.7

Ditetapkan di : Bandar Lampung Pada tanggal : 12 Juli 2011 Kepala MMA 7 Labuhan Ratu Yulidawati. dipandang perlu mengangkat guru honor yayasan. Bahawa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a perlu dikeluarkan surat keputusan yayasan MMA 7 Labuhan Ratu. Anggaran dasar yayasan MMA 7 Labuhan Ratu 2. Surat permohonan saudara SITI MASTUFAH untuk menjadi guru honorer yayasan.195501261981032002 SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH MASYARIQUL ANWAR (MMA) CAB.S. Yang bersangkutan berijazah SI UML MEMUTUSKAN Menetapkan: Pertama Kedua Ketiga Keempat : Saudara SITI MASTUFAH Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 23 Juli 1983 terhitung mulai tanggal 12 Juli 2011 diangkat sebagai huru honorer MMA 7 Labuhan Ratu. 2. b.NOMOR : 195/Kpts/ksMMA/7/69/2011 TENTANG PENGANGKATAN GURU HONOR TAHUN PELAJARAN 2011/2012 MENGINGAT: 1. : Dalam melaksanakan tugasnya guru bersangkutan bertanggungjawab kepada Kepala MMA 7 Labuhan Ratu. Surat keputusan Yayasan MMA 7 Labuhan Ratu Nomor 01/ MMA/ 7/ 1969 MENIMBANG : a.7 NOMOR : 195/Kpts/ksMMA/7/69/2011 . : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. MEMPERHATIKAN : 1.PdI NIP. : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Bahwa untuk kepentingan kelancaran proses belajar mengajar dan untuk efisiensi formasi kekurangan guru mata pelajaran di lingkungan MMA 7 Labuhan Ratu.

b. Surat keputusan Yayasan MMA 7 Labuhan Ratu Nomor 01/ MMA/ 7/ 1969 MENIMBANG : a.S. Surat permohonan saudara HASIHAH untuk menjadi guru honorer yayasan. Anggaran dasar yayasan MMA 7 Labuhan Ratu 2. MEMPERHATIKAN : 1. : Dalam melaksanakan tugasnya guru bersangkutan bertanggungjawab kepada Kepala MMA 7 Labuhan Ratu.7 NOMOR : 195/Kpts/ksMMA/7/69/2011 TENTANG . Yang bersangkutan berijazah SI UML MEMUTUSKAN Menetapkan: Pertama Kedua Ketiga Keempat : Saudara HASIHAH Lahir di Palapa pada tanggal 07 September 1969 terhitung mulai tanggal 12 Juli 2011 diangkat sebagai guru honorer MMA 7 Labuhan Ratu.195501261981032002 SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH MASYARIQUL ANWAR (MMA) CAB.TENTANG PENGANGKATAN GURU HONOR TAHUN PELAJARAN 2011/2012 MENGINGAT: 1. Bahawa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a perlu dikeluarkan surat keputusan yayasan MMA 7 Labuhan Ratu. dipandang perlu mengangkat guru honor yayasan. : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Bandar Lampung Pada tanggal : 12 Juli 2011 Kepala MMA 7 Labuhan Ratu Yulidawati. Bahwa untuk kepentingan kelancaran proses belajar mengajar dan untuk efisiensi formasi kekurangan guru mata pelajaran di lingkungan MMA 7 Labuhan Ratu. 2.PdI NIP. : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

untuk menjadi guru honorer yayasan. A. b. Yang bersangkutan berijazah SI UML MEMUTUSKAN Menetapkan: Pertama Kedua Ketiga Keempat : Saudara SUKATMI PESO. Bahwa untuk kepentingan kelancaran proses belajar mengajar dan untuk efisiensi formasi kekurangan guru mata pelajaran di lingkungan MMA 7 Labuhan Ratu.PdI NIP. : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.Md. MEMPERHATIKAN : 1.PENGANGKATAN GURU HONOR TAHUN PELAJARAN 2011/2012 MENGINGAT: 1.7 NOMOR : 195/Kpts/ksMMA/7/69/2011 TENTANG PENGANGKATAN GURU HONOR TAHUN PELAJARAN 2011/2012 . Anggaran dasar yayasan MMA 7 Labuhan Ratu 2.Md. : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.195501261981032002 SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH MASYARIQUL ANWAR (MMA) CAB. Surat keputusan Yayasan MMA 7 Labuhan Ratu Nomor 01/ MMA/ 7/ 1969 MENIMBANG : a. dipandang perlu mengangkat guru honor yayasan. Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 April 1971 terhitung mulai tanggal 12 Juli 2011 diangkat sebagai huru honorer MMA 7 Labuhan Ratu. A. 2.S. Surat permohonan saudara SUKATMI PESO. Bahawa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a perlu dikeluarkan surat keputusan yayasan MMA 7 Labuhan Ratu. Ditetapkan di : Bandar Lampung Pada tanggal : 12 Juli 2011 Kepala MMA 7 Labuhan Ratu Yulidawati. : Dalam melaksanakan tugasnya guru bersangkutan bertanggungjawab kepada Kepala MMA 7 Labuhan Ratu.

MENGINGAT: 1.S. : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. Anggaran dasar yayasan MMA 7 Labuhan Ratu 2. Bahawa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a perlu dikeluarkan surat keputusan yayasan MMA 7 Labuhan Ratu.7 NOMOR : 195/Kpts/ksMMA/7/69/2011 TENTANG PENGANGKATAN GURU HONOR TAHUN PELAJARAN 2011/2012 MENGINGAT: 1. Bahwa untuk kepentingan kelancaran proses belajar mengajar dan untuk efisiensi formasi kekurangan guru mata pelajaran di lingkungan MMA 7 Labuhan Ratu. Yang bersangkutan berijazah S. : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.195501261981032002 SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH MASYARIQUL ANWAR (MMA) CAB. dipandang perlu mengangkat guru honor yayasan. Anggaran dasar yayasan MMA 7 Labuhan Ratu . Surat permohonan saudara HAYATUNNISA untuk menjadi guru honorer yayasan.PdI NIP. : Dalam melaksanakan tugasnya guru bersangkutan bertanggungjawab kepada Kepala MMA 7 Labuhan Ratu. Surat keputusan Yayasan MMA 7 Labuhan Ratu Nomor 01/ MMA/ 7/ 1969 MENIMBANG : a.1 IAIN Raden Intan Bandar Lampung. b. MEMUTUSKAN Menetapkan: Pertama Kedua Ketiga Keempat : Saudara HAYATUNNISA Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 21 Desember 1983 terhitung mulai tanggal 12 Juli 2011 diangkat sebagai huru honorer MMA 7 Labuhan Ratu. MEMPERHATIKAN : 1. Ditetapkan di : Bandar Lampung Pada tanggal : 12 Juli 2011 Kepala MMA 7 Labuhan Ratu Yulidawati. 2.

Bahwa untuk kepentingan kelancaran proses belajar mengajar dan untuk efisiensi formasi kekurangan guru mata pelajaran di lingkungan MMA 7 Labuhan Ratu. Surat permohonan saudara SITI NURNAZLI untuk menjadi guru honorer yayasan.PdI NIP.MENIMBANG 2. dan sedang melanjutkan S1 di UML MEMUTUSKAN Menetapkan: Pertama Kedua Ketiga Keempat : Saudara SITI NURNAZLI Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 25 Maret 1990 terhitung mulai tanggal 12 Juli 2011 diangkat sebagai huru honorer MMA 7 Labuhan Ratu. b. : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.195501261981032002 . dipandang perlu mengangkat guru honor yayasan. Bahawa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a perlu dikeluarkan surat keputusan yayasan MMA 7 Labuhan Ratu. : Dalam melaksanakan tugasnya guru bersangkutan bertanggungjawab kepada Kepala MMA 7 Labuhan Ratu.S. 2. Yang bersangkutan berijazah MAN Bandar Lampung. : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bandar Lampung Pada tanggal : 12 Juli 2011 Kepala MMA 7 Labuhan Ratu Yulidawati. Surat keputusan Yayasan MMA 7 Labuhan Ratu Nomor 01/ MMA/ 7/ 1969 : a. MEMPERHATIKAN : 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful