Câu 1:Khi doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế toán trong công tác doanh nghiệp thì có những

ưu điểm,nhược điểm sau: +)Ưu điểm: -Lợi thế lớn nhất của một hệ thống kế toán trên máy vi tính là tốc độ và độ chính xác. Khi sử dụng một hệ thống kế toán hướng dẫn sử dụng, mỗi bước trong chu kỳ kế toán phải được thực hiện bằng tay. Ví dụ, nếu một doanh nghiệp trả tiền hóa đơn điện của họ, kiểm tra có phải được viết, một mục phải được ghi vào các sổ đăng ký kiểm tra, và giao dịch để được đăng các sổ cái tương ứng: trong trường hợp này, một khoản ghi nợ cho các công ty điện của sổ cái tài khoản và tín dụng tiền mặt. Quá trình này sẽ cần phải được lặp đi lặp lại cho mỗi giao dịch làm cho một doanh nghiệp.Nếu doanh nghiệp là nhỏ và chỉ có một vài giao dịch một tháng, nó sẽ không được nhiều của một vấn đề.Nhưng đối với các doanh nghiệp khác, có thể là hàng ngàn giao dịch, và có thể phải mất cả một số lượng lớn thời gian và một nhân viên đáng kể để theo kịp. -Với một hệ thống kế toán trên máy vi tính, các bước được mô tả ở trên được hoàn thành với một mục nhập. Các mục tạp chí cho tiền mặt và công ty điện tự động được đưa lên sổ cái của mình. Điều gì có thể mất vài phút thủ chỉ cần vài giây với một hệ thống kế toán trên máy vi tính. Ngoài ra, bởi vì chỉ có một trong những mục cần phải được thực hiện với một hệ thống máy tính, khả năng của một mục nhập không chính xác được giảm đi rất nhiều. -Một lợi thế là dễ dàng sản xuất cuối cùng của kỳ báo cáo. Với một hệ thống hướng dẫn sử dụng, mỗi mục nhập sổ cái chung sẽ phải được gửi đến các báo cáo tài chính bằng tay. Với một hệ thống kế toán trên máy vi tính, mỗi giao dịch trên máy vi tính tự động được đưa lên tạp chí và nói chung sổ tương ứng, mà làm cho sản xuất các bảng cân đối, cân đối thử nghiệm, và kết thúc báo cáo tài chính theo kỳ đơn giản như lựa chọn các báo cáo mong muốn từ trình đơn. -Trong doanh nghiệp -Đối với kế toán viên • Không phải thực hiện việc tính toán bằng tay. • Không yêu cầu phải nắm vững từng nghiệp vụ chi tiết mà chỉ cần nắm vững được quy trình hạch toán, vẫn có thể cho ra được báo cáo chính xác. Điều này rất hữu ích đối với các kế toán viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm về nghiệp vụ. -Đối với kế toán trưởng • Tiết kiệm thời gian trong việc tổng hợp, đối chiếu các sổ sách, báo cáo kế toán. • Cung cấp tức thì được bất kỳ số liệu kế toán nào, tại bất kỳ thời điểm nào

• Hoạch định và điều chỉnh các kế hoạch hoạt động tài chính của doanh nghiệp một cách chính xác và nhanh chóng. làm gia tăng giá trị thương hiệu trong con mắt của đối tác. • Tiết kiệm được nhân lực. -Một số doanh nghiệp có nhiều vần đề mà phần mềm kế toán chưa cập nhật để phù hợp vời những vần đề mà doanh nghiệp đó cần. . chi phí và tăng cường được tính chuyên nghiệp của đội ngũ. nhanh chóng và hiệu quả. -Đối với giám đốc điều hành • Có được đầy đủ thông tin tài chính kế toán của doanh nghiệp khi cần thiết để phục vụ cho việc ra quyết định đầu tư. điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh một cách kịp thời.cho người quản lý khi được yêu cầu. -Đối với giám đốc tài chính • Cung cấp các phân tích về hoạt động tài chính của doanh nghiệp theo nhiều chiều khác nhau một cách nhanh chóng. khách hàng và nhà đầu tư. +)Nhược điểm: -Giá thành của một số phần mềm kế toàn còn khá cao -Tính ổn định không cao -Nâng cấp cập nhật còn hạn chế -Tính rủi ro cao -Một số doanh nghiệp có nhiều vần đề mà các phần mềm kế toàn chưa cập nhật để phù hợp vời những vần đề mà doanh nghiệp đó cần.

nhiều gói phần mềm kế toán trên máy vi tính cho phép một doanh nghiệp kinh doanh nhiều loại tiền tệ một cách dễ dàng. hóa đơn bán hàng.quản lý có thể được trên đầu trang của các tài khoản của họ và do đó làm giảm mức độ căng thẳng liên quan với những gì không biết. đơn đặt hàng. cập nhật và chính xác. Giảm thất vọng . -Tài liệu tự động sản xuất nhanh và chính xác hoá đơn. -Khả năng để đối phó trong nhiều loại tiền tệ một cách dễ dàng . ghi chú tín dụng.chương trình kế toán trên máy vi tính làm giảm thời gian nhân viên làm tài khoản và giảm chi phí kiểm toán như hồ sơ gọn gàng. .Câu 2:Ưu nhược điểm của phần mềm kế toán Fast : +)Ưu điểm: -Tốc độ nhập dữ liệu vào máy tính với màn hình định dạng của nó và được xây dựng trong cơ sở dữ liệu của khách hàng và nhà cung cấp chi tiết và hồ sơ chứng khoán có thể được thực hiện nhanh chóng hơn rất nhiều so với bất kỳ chế biến thủ công. Bởi vì mỗi giao dịch nhập vào được tự động được đưa lên tài khoản tương ứng của nó. kinh doanh và lợi nhuận và mất tài khoản và bảng cân đối. tất cả các thông tin tài khoản luôn luôn là up-todate. -Quản lý thông tin báo cáo có thể được sản xuất sẽ giúp màn hình quản lý và kiểm soát kinh doanh.tạo ra tự động của số liệu cho GST / VAT trở lại thường xuyên. ví dụ người phải thi hành phân tích độ tuổi sẽ hiển thị các tài khoản khách hàng quá hạn. Sẵn có của thông tin dữ liệu là ngay lập tức có sẵn và có thể được thực hiện tại các địa điểm khác nhau có sẵn cho người dùng khác nhau cùng một lúc. dòng tiền sẽ được cải thiện thông qua bộ sưu tập nợ tốt hơn và kiểm soát hàng tồn kho. hoá đơn bán hàng. 1 -Truy cập nhanh đến thông tin kế toán.có ít chỗ cho sai sót như chỉ có một mục nhập kế toán là cần thiết cho mỗi giao dịch chứ không phải là hai (hoặc ba) cho một hệ thống hướng dẫn sử dụng. -GST / VAT trở lại . -Tiết kiệm chi phí . Đơn đặt mua hàng. số dư tài khoản (ví dụ như tài khoản khách hàng) sẽ luôn luôn được up-to-date. danh sách hàng tồn kho và những người khác có thể được in trong khoảnh khắc. -Hiệu suất sử dụng tốt hơn các nguồn lực và thời gian. Vấn đề liên quan với những thay đổi tỷ giá được giảm thiểu. -Độ chính xác . -Up-to-date thông tin các hồ sơ kế toán được tự động cập nhật và do đó. bản ghi nhớ ghi nợ. báo cáo in ấn và các văn bản biên chế được thực hiện tự động. Mức độ dễ đọc dữ liệu trên màn hình và in phải luôn luôn được rõ ràng và như vậy sẽ tránh các lỗi gây ra bởi con số người nghèo. 2 -Sản xuất tài liệu dễ dàng. thử nghiệm cân bằng.

5 -Khả năng cho các loại thuế được tính toán tự động. Sẽ có ít thời gian dành cho việc biên soạn báo cáo. +)Nhược điểm: -Tính ổn định không cao -Nâng cấp cập nhật còn hạn chế -Tính rủi ro cao -Một số doanh nghiệp có nhiều vần đề mà phần mềm kế toán Fast chưa cập nhật để phù hợp vời những vần đề mà doanh nghiệp đó cần. 4 -Mức độ dễ đọc.3 -Nhân viên động lực. Bộ phận kế toán và sổ sách kế toán nên chạy trơn tru hơn và hiệu quả hơn với phần mềm kế toán trên máy vi tính. Phần mềm kế toán trên máy vi tính loại bỏ sự cần thiết phải giải mã nghèo hoặc chữ viết tay lẻ. -Phần mềm không có bản quyền sẽ gây lỗi và hư hỏng phần mềm máy tính của người sử dụng . Điều này làm cho việc nộp thuế hàng quý hoặc hàng năm dễ dàng hơn kể từ khi hệ thống máy tính sẽ giữ một tổng của tất cả các loại thuế còn nợ. -Giá thành chưa hợp lý. loại bỏ nhiều khả năng lỗi do sự đọc trật một mục dòng viết tay.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful