You are on page 1of 3

Beste Jan, Hierbij enige notities over vriespuntdaling.

Leeuwarden 17 maart 2006.

1. Formule(uit Walter J.Moore: Physical Chemistry , 1966, blz 134.): λf 1 1 ln X= _____ ( ___ - ____ ) waarin: R To T X = aantal mol van X : totaal aantal mol van de opl R = de gasconstante, 8,3145 To= het smeltpunt van X T = het smeltpunt van de oplossing λf = de smeltwarmte van X in J mol-1 K-1 Deze formule geldt voor “ideale oplossingen”, dat zijn oplossingen van 2 stoffen die in alle verhoudingen in elkaar oplosbaar zijn. Dit geldt bij benadering voor alcohol in water. Omwerken geeft: 1/To – 1/T = R ln X/ λf

1/T = -R ln X/ λf + 1/To

T= 1/(1/To- R ln X/ λf ). 2.Voor alcohol opgelost in water nemen we X = water. To = 273 K λf = 334∙103 J kg-1 K-1 = 334∙103∙18,02 ÷1000 = 6018,7 J mol-1 K-1 R/ λf = 8,3145÷6018,7 = 1,3814∙10-3 Dan wordt de formule: T=1/(3,661∙10-3 - 1,3814∙10-3 ln X)

3.Tabel van X tegen T in een mengsel van 1,00 mol waarin ook berekend het massa % alcohol. X = mol H2O 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,126 0,1 0,05 0,01 mol alc. 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,874 0,9 0,95 0,99 g H2O 18,0 16,2 14,4 12,6 10,8 9,0 7,2 5,4 3,6 2,3 1,8 0,9 0,2 g alc. m% H2O m% alc. T(smeltpunt mengsel in K) 0 100 0 273 4,6 78 22 263 9,2 61 39 252 13,8 48 52 241 18,4 37 63 229 23,0 28 72 216 27,6 21 79 203 32,2 14 86 188 36,8 9 91 170 40,2 5,4 94,6 153,3 41,4 4 96 146 43,7 2 98 128 45,5 0,4 99,6 100

4.Voor water opgelost in alcohol; nemen we X = alcohol. To = 159 K λf = 105∙103 J kg -1 K-1 = 105∙103 ∙46,07÷1000 = 4837,4 J mol-1 K-1 R/ λf = 8,3145÷4837,4 = 1,719∙10-3 Dan wordt de formule: T=1/(6,289∙10-3 - 1,719∙10-3 ln X)

5. Tabel van X tegen T in een mengsel van 1,00 mol. X = mol alc. mol H2O 1,0 0,0 0,9 0,1 0,874 0,126 0,8 0,2 0,7 0,3 0,6 0,4 0,5 0,5 0,4 0,6 0,3 0,7 0,2 0,8 0,1 0,9 0,05 0,95 0,01 0,99 g alc. g H2O m% alc. m% H2O 46,0 0 100 0 41,4 1,8 96 4 40,2 2,3 94,6 5,4 36,8 3,6 91 9 32,2 5,4 86 14 27,6 7,2 79 21 23,0 9,0 72 28 18,4 10,8 63 37 13,8 12,6 52 48 9,2 14,4 39 61 4,6 16,2 22 78 2,3 17,1 12 88 0,46 17,8 2,5 97,5 T(smeltpunt mengselin K) 159 154 153,3 150 145 140 134 127 120 110 98 87 70

6.Conclusie uit formule, tabellen en grafieken: er is duidelijk geen lineair verband tussen X en T ook niet tussen massa percentage alcohol en T. 7. De grafiek kun je aldus lezen: koel je een bepaald alcohol water mengsel af dan ga je in de grafiek langs een verticale lijn naar beneden, totdat je de grafieklijn bereikt. Op dat moment (als je links van het eutectisch punt zit) begint er wat water te bevriezen. Daardoor neemt het alcohol gehalte in het mengsel toe en daalt tegelijk het stolpunt van het mengsel. De lijn volgt nu de grafieklijn net zolang totdat het eutectisch punt bereikt is. Nu wordt het hele mengsel vast en volgt de lijn weer een verticale koers, bij een molfractie van 0,874. Rechts van het eutectisch punt geldt hetzelfde verhaal met alleen dit verschil dat er nu alcohol gaat bevriezen en de grafieklijn naar links wordt gevolgd tot het eutectisch punt. 8.De grafieklijnen in dit fasediagram zijn dus onafhankelijk van de opgeloste stof, maar alleen afhankelijk van of de stof water of de stof alcohol. Zo kun je dus fasediagrammen opstellen voor andere combinaties met water zoals ammoniak, methanol, glycol, azijnzuur etc. In theorie zal de waterstollijn daardoor niet veranderen. In de praktijk zullen de bovenstaande grafieken wel niet precies zo lopen. Dat lijkt me een heel interessant onderwerp voor een praktische opdracht! Met vriendelijke collegiale groeten, Bert Meijknecht.

Grafieken smeltpunten water met alcohol daarin opgelost(A) en alcohol met water daarin opgelost(B). De x as is te lezen als het mol% alcohol, met 12 = 100%.De y as is de Kelvin Temp. A
Main Title
275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w 10 Ro w 11 Ro w 12
T water

B
Main Title
160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 Ro w 10 Ro w 11 Ro w 12

T-alc