You are on page 1of 66

say 1-2 0 0, ocak 1994-austos 2010

toplumsal tarih dizini

Yayna Hazrlayan KEREM COKUNER

toplumsal tarih dizini


trkiye ekonomik ve toplumsal tarih vakf adna sahibi
Halim Bulutolu Zindankap Deirmen Sokak No: 15, 34135 Eminn-stanbul (0 212) 522 02 02 www.tarihvakfi.org.tr

yayn koordinatr
Rauf Ksemen

s. yazileri mdr ve yayn ynetmeni


Ahmet Akit

yayn ynetmeni yardmcs


Cansu Klnarslan Eyp Demir

redaksiyon/dzelti dizin tasarm


Rauf Ksemen

dvd zeri grafik uygulama


Harun Ylmak (Myra)

sayfa uygulama
Aysel Kazc Kerem Cokuner, Ozan Torun, Merve Erin (0212) 522 02 02 (Dahili 12) aaksit@tarihvakfi.org.tr cansuk@tarihvakfi.org.tr

hazrlayanlar iletiim

say 1-2 0 0, ocak 1994-austos 2010

toplumsal tarih dizini

say 1/cilt 1, ocak 1994


1 2 3 4 5 6 7 8 Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: Tarik Gazetesinin Ocak 1894 Saylarndan Semeler, der. Aye en, 4-5. Beyanname-i Cihad, yz. Necdet Sakaolu, 6-8. leri, Rasih Nuri, Abidin Dino Hakknda Bir Kronoloji Denemesi, 10-11. Gneyal, Aydn Sami, Halil Erdoan Cengizin Ardndan, 12-13. apa, Mesut, Mustafa Kemal Paaya Halifelik nerisi, 14-17. Tekin, inasi, tikaknn Kesi: Drt Kelimenin Nereden Geldii Hakknda, 18-23. Ceza Smrgeciliinden Olimpiyat Bakentliine: Sydney, Dnyann En yi Liman, 24-31. En Eski Haritalarda Trkiye: St. Sever Yazmas Hereford Mappamundisi Peutinger Yol Haritas St. Denis Kronii Kagarl Mahmudun Trk Dnyas Louis Renardn 17. Yzylda Avrupa Kylar, 32-39. Margulies, Roni, Ayastefanostaki Rus Kilise Abidesinin Ykl, 40-42. Abidin Dino: Lenin Portresi, (koleksiyon), 43. talyanca Bir Kitap: Venedik ve Trkler, der. Fatma Mansur Coar, 44-49. [Tr], Vedat Nedim, Beklediimiz Frka, yz. Ycel Demirel, 50. Uyar, Hakk-etin, Trkan, Tek Parti Ynetiminde Kylye Ynelik Propaganda: Yurt Gazetesi, 51-58. Zorlu, Ilgaz, Atatrkn lk retmeni emsi Efendi Hakknda Bilinmeyen Birka Nokta, 59-60. 1919da talyan galindeki Rodosta Alnm Bir Lise Diplomas, (koleksiyon), 61-62. Tunay, Mete, O Zaman yle mi Gerekiyordu?, (kitap), 62-64. Kotlan, Oktay, stihrac- Maadin ve Destgh- Ziynet Mukayesesi Konusunda Mete Tunaya Yar Ak Mektup, 4-5. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: Tarikten Semeler, der. Aye en, 6-7. Toprak, Zafer, Vay Em Si Ey (YMCA) Jimnastikhaneleri, 8-12. Eldem, Edhem, Bir la Reklam zerine: Venedikten thal Altnba Tiryak, 13-16. Venedik ve Osmanl Arasndaki Ba: Tccarlar, der. Fatma Mansur Coar, 17-21. Pnar, lhan, zmirde Veba, 22-25. Yorulmaz, erife, Altn Madencilii Tarihinde Bat Anadolunun Yeri ve Bir Belge, 26-29. Bir Hisse Senedi: Birinci Dnya Savanda zel Oyak, yz. Ekrem In, 30. Kadn Tarihi: Eski Romada Sa Yapmak ve Srp Srtrmek, 31-33. drisnin Dnya Haritasnda Bugnk Trkiye, 34-39. Arslan, Necla, 1950den 2000e Trk Plastik Sanatlar, 40-43.

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Dnyann Trk halklar, (kitap), 44. Mango, Andrew, Trkiye: D Trkler, 45-48. Alkan, Mehmet ., Hrriyet ve tilf Frkasnn lk Program ve Nizamnamesi, 49-55. Aybay, Atilla, Zonguldak Kmr Havzasnn Ksa yks, (kitap), 56. Bir lkokul Diplomas (1921), (koleksiyon), 57. Clayer, Nathalie, Bektailik ve Arnavut Ulusuluu, ev. Orhan Kololu, 58-61. Birinci Saynn Gnahlar, (not), 62. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: Tarikten Semeler, der. Aye en, 4-5. Tunay, Mete, Her Kssadan lle de Hisse karlmasn steyenlere Yant, 6-7. Pnar, lhan, Avrupal Gzyle 1950li Yllarn stanbul lemesi, 8-11. Mattei, Jean-Louis, Trablusgarp Sava zerine Fransz Kaynakl Bir Rportaj, 12-16. Yerlikaya, lhan, II. Abdlhamid Dneminde Yabanc Gazete ve Haber Ajanslarnn antaj ve Yolsuzluklar, 17-19. sdiken, Behzat, Eski Beyolunda Restaurant, Birahane, Bar, Gazino ve Meyhaneler-I, 20-23. Deli Petro Zamannda (1703-1725) Sankt-Petersburg ehri, ev. Ayda Arel, 24-30. Trkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti Hviyet Varakas, (koleksiyon), 31. Osmanlda Deniz Haritalar, 32-39. Berktay, Halil, Germinalde Gemi ve Bugn, 40-41. Mansur Coar, Fatma, Bizanstan Venedike Trk Arketipleri: Zalim stibdat, 42-46. Sakaolu, Necdet, Toplum Tarihi in Zengin Bir Kaynak: Fetv Mecmualar, 47-48. Ar, Kemal, lmnn 50. Ylnda Mahmut Esat Bozkurt Sempozyumu, 49-52. Milas, Herkl, Yunanistanda Trk Kahvesi, (kitap), 53-54. Zorlu, Ilgaz, Sabetayclk ve Yahudilik, 54-56. Tunay, Mete, Amsterdamda Bak Sempozyumu, 57-58. Mason Gzyle Sosyalizm, yz. Mustafa ahin, 59-64. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: Tarikten Semeler, der. Aye en, 4-6. Trk, Atil, Nazi-Hitler Ordularnn Trkiyeyi gal Hazrlklar: 1941, 7-14. Toprak, Zafer, Taksim Stadnda Mini-Olimpiyat 1922, 1518. Madran, Emre-zgnl, Nimet, Seyahatnamelerde Erzurum,19-23. Zorlu, Ilgaz, Kavram, Konusu ve Aratrlmas Alarndan Sabetayclk, 24-26. Selanik Yahudileri ve Dnmeler Hakknda Mektup, ev. Esra Danacolu, 26-28.

say 3/cilt 1, mart 1994

9 10 11 12 13 14 15 16

say 2/cilt 1, ubat 1994


17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

say 4/cilt 1, nisan 1994

7
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Margulies, Roni, Bir ngiliz Tayfasnn Objektifinden, 29-31. Mansur Coar, Fatma, stanbulda Venedik Elileri, 32-35. Visscherin Dnya Haritas, 36-37. Akpnar, Turgut, Anadoluda Yrklerde de Rastlanan lgin Bir det: Bebeklerin Kafatasna Yeni Bir ekil Verme, 38-42. sdiken, Behzat, Eski Beyolunda Restaurant, Birahane, Bar, Gazino ve Meyhaneler-II, 43-47. Balcolu, Mustafa, Hamidiye Alaylarndan Airet Alaylarna Geerken Harbiye Nezaretine Sunulan ki Rapor, 48-51. Sava, Saim, Tokat Hoca Snbl Zaviyesi, 52-58. Millas, Herkl, Tarihle lgili Bir Romann Eletirisi: Gz Sancs, (kitap), 59-60. Millas, Herkl, Trkiye ve Yunanistann Karlatrmal Ekonomisi, (kitap), 60-61. Varlk, M. Blent, Alman Merkez Bankas Dergisinde Trkiye, (kitap), 61-62. Akaln, Cneyt, Eski Sovyet lkelerinde Mslmanlk, (kitap), 62-64. Sakaolu, Necdet, Koleksiyoncunun Daarcndan, (koleksiyon), 64. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: Tarikten Semeler, der. Aye en, 4-5. Arel, Ayda, Kent Tarihleri lii, 6-12. Osmanl ttihad ve Terakki Cemiyeti Midilli Kulbne Mahsus Czdan, (koleksiyon), 12. Timur, Taner, Bir Jn-Trk Profili Yusuf Fehmi: Pozitivist, slamc ve Kar-Casus, 13-17. Pnar, lhan, Hans Barthn Gzyle Cumhuriyet ncesi zmirli Kadnlar, 18-22. Mattei, Jean-Louis, Fransz Basnnda II. Wilhelm: Kzl Kayser, 23-27. 1920-lk Kastamonu stiklal Mahkemesi, (koleksiyon), 28. Tunay, Mete, 70 Yl nce Anadoluda 1 Mays, 29-30. Venedik Kehanetleri, der. Fatma Mansur Coar, 31-34. Pamuk, evket, Trkiyede lk Demiryolu: zmir-Aydn, 35-37. Tunay, Mete, Cennetin Ryasn Grmek Ya Da Dini Doru Anlamak, 38-41. Katrcolu, Feyzi Muhtar, Gemi lenlerden, 42. Yksel, Hasan, Ayntab Mevlevihnesi, 43-46. en, mer, Bulgaristanda Kurulan Uluslararas Bir Panayr (Fuar): Uzuncabad- Hasky (1771-1871), 47-52. Millas, Herkl, Yunanistanda Trkiye Kaynakas, (kitap), 53. Millas, Herkl, Trk-Yunan likileri (1923-1987), (kitap), 53-54. ahin, Mustafa, Bizde Masonluk, 55-59. Mehmetefendiolu, Ahmet, ttihat ve Terakkinin 1913 Kongresi ve Bir Nizamname, 60-64.

say 6/cilt 1, haziran 1994


88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: Tarikten Semeler, der. Aye en, 4-5. Kurdakul, Necdet, 81. Yldnmnde Mahmut evket Paa Suikast, 6-11. Ay, Metin, Son Osmanl Hkmeti le Ankara Hkmeti Arasndaki Mnasebetler (21 Ekim 1920 4 Kasm 1922), 12-18. Rumscheid, Frank, Alman Arkeoloji Enstits, stanbul ubesi, ev. Selma Bulgurlu, 19-22. Pamuk, evket, Menderesten illere Ksa Vadeli ktisat Politikalar ve stikrar Paketleri, 23-25. Katrcolu, Feyzi Muhtar, Gemi lenlerden, 26. Fars Turco veya Dnmenin Glgesi, der. Fatma Mansur Coar, 27-30. sdiken, Behzat, Eski Beyolunda Restaurant, Birahane, Bar, Gazino ve Meyhaneler-III, 31-35. Yzyl ncesinin Avrupa Hkmdarlar, 36-37. Avrupa Siyasal Corafyasna Kazbak, 38-39. Mattei, Jean-Louis, Krm ve Kafkasyada Osmanl Nfuzunun Gerilemesi ve Ruslara Kar Kafkas Kabilelerinin Direni Giriimleri, 40-47. Sleyman Nzif, tiraki Hilmi, yz. Ycel Demirel, 48-49. Pnar, lhan, 1720li Yllarda zmirden Bir Mektup, 50 51. Mazhar Necati, 1924te zmirde Sinema Hayat, yz. Esra Danacolu, 51-52. Zorlu, Ilgaz, Sabetayc Kltre Ait Soyaac Belgesi, 53-55. Derdiyok, . etin, Eski Trk Edebiyatnda Mektup Yazma Kurallar Hakknda Bilgi Veren En Eski Eser: Ahmed Dnin Teressl, 56-59. Demirel, Ahmet, Mete Tunayn, TCnde Tek Parti Ynetiminin Kurulmas (1923-1931) Kitab zerine Baz Notlar, 60-64. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: Tarikten Semeler, der. Aye en, 4-5. Ersoy, Tolga, aman ve amanlarn G, 6-13. Kanbolat, Hasan, Eski SSCB Alannda Tarihi Yer Adlarna Dn Sreci, 14-17. Ay, Metin, Son Osmanl Hkmeti ile Anakara Arasndaki Mnasebetler-II, 18-23. Yldrm, Hseyin, Seyahatnamelerde ve Anlarda Sivas, 24-31. sdiken, Behzat, Eski Beyolunda Restaurant, Birahane, Bar, Gazino ve Meyhaneler-IV, 32-36. Hrriyetin lnnn 86nc Yldnm Mnasebet-i Hasenesiyle, (koleksiyon), 37-38. zmir Kolonyaclar Cemiyeti Nizamname-i Dahilisi, (koleksiyon), 39-40. Papagallonun 1877 Yl Avrupas in Kehanetleri, 41-42. ahin, Mustafa, Bohor sraelin, Lisan Tartmasyla lgili ki Yazs, 43-48. Mattei, Jean-Louis, Krm ve Kafkasyada Osmanl Nfuzunun Gerilemesi ve Ruslara Kar Kafkas Kabilelerinin Direni Giriimleri (1792), 49-57.
3

say 5/cilt 1, mays 1994


70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

say 7/cilt 2, temmuz 1994


105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

8
116 117 ahin, Mustafa, Savunmasz Bir Kitap, (kitap), 59-61. Pnar, lhan, Trk, Savun Kendini! evrisine Dair, (kitap), 62-64. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: Tarikten Semeler, der. Aye en, 4-5. Georgeon, Franois, Azerbaycanl Bir Entelektelin Ortaya k: Ahmed Aaolunun Fransa Yllar 18881894, 6-12. Eldem, Edhem, Fransa Kraliyet Varisinin Sultan Abdlazize lgin Bir Arz zerine, 13-16. Emirolu, Kudret, Trabzonda Avusturya Boykotu 1908, 17-21. Pnar, lhan, Gezginlere Gre 18., 19. Yzyllarda ve Cumhuriyetin lk Yllarnda Bursa, 22-29. 81 Yl nce Trk Kzlaynn Hint Kzlayna ektii Ziyafet, (koleksiyon), 30. Bundan Tam 263 Yl nce Yaplm Hayali Bir stanbul Panoramas, (koleksiyon), 31. 80inci Yldnmnde Balkanlardaki Bir atmadan lk Dnya Savana, 32-33. sdiken, Behzat, Eski Beyolunda Restaurant, Birahane, Bar, Gazino ve Meyhaneler-V, 34-38. nan, Gl, Yarm Asrlk Bir maj: Milli ef, 39-41. Hezarfen, Ahmet, Bundan 211 Yl nce Deliormanda Soygun, 42-43. Sarhan, Zeki, 1914te stanbulda Kurulan Laz Talebe Cemiyeti, 44-47. Koak, Cemil, Trk-Alman likileri (1933-1939) zerine Baarl ve rnek Alnmas Gereken Almanca Bir Doktora Tezi, 47-49. Can, B. Blent, Almanyann Trkiyede Koloni Kurma Planlar, 50-54. apa, Mesut, kinci Merutiyette Siyasi Hayatn Farkl Bir Yorumu: ttihad ve Terakki Cemiyetinin Frldaklar Yahud Tarih-i Mtem, 55-59. Tekin, Mehmet, ntihalin Bylesi !.., 60-62. Hezarfen, Ahmet, Krm ve Kafkasyada Osmanl Nfuzu 1783 Yl, 63-64. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: Tarikten Semeler, der. Aye en, 4-5. ndirka, Zhre, slam ncesi Trk Kadnna Bak, 6-9. Pnar, lhan, J. H. Petermannn zmir Notlar, 10-12. Gemici, Sabiha, XV. Yzyl Kadn airlerden Mihri Hatun, 13-16. zmakas, Hacer, Parmen (Pergaminae Chartea), 17. Mattei, Jean-Louis, Krm ve Kafkasyada Osmanl Nfuzunun Gerilemesi ve Ruslara Kar Kafkas Kabilelerinin Direni Giriimleri (1792) III, 18-31. sdiken, Behzat, Eski Beyolunda Restaurant, Birahane, Bar, Gazino ve Meyhaneler-VI, 32-36. Kaplinsky, Jaan, Estonya Folklorunda Trkiye ve Trkler, 37. 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 Kozanolu, Cemal, Geen Yzyldan Bir stanbul Rumu Dr. Sarandi Arhiyenis, 38-39. Erdin, Erol adi-Ilkan, Faruk, Osmanl ttihad ve Terakki Cemiyeti Merkez-i Ummisi Yazmalarndan rnekler, 40-41. Katrcolu, Feyzi Muhtar, Topkap Sarayndaki talyan ve Osmanl Portolan Sergisi, 42-43. Bundan Tam 140 Yl nce: stanbul Sokaklarndan izgiler, 44. Atnur, brahim Ethem, Tehcirden Dnen Rum ve Ermenilerin Emvalinin adesine Bir Bak, 45-48. ahin, Mustafa, Millet ve Hkmet, 49-57. elebi, Mevlt, Cell Nuri (leri)nin Bir Raporu, 58-60. Macar, Elin, neyi Kendimize Batrmak: Son Srgnler, (kitap), 60-61. Osmanl Kle Ticareti, (kitap), 62-64. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: kdmdan Semeler, der. Aye en, 4-5. Demirel, Ycel, ln Ertesinde Cumhuriyet Tartmas, 6-8. Saydam, Abdullah, Tanzimatlarn Aalk ve Beylik Kurumunu Kaldrmaya Ynelik abalar, 9-13. Malkin, Irad-Shmueli, Nino, Niin Khalkedon (Kadky) Bizanstan nce Kuruldu ?, ev. Nilfer Narl, 14-20. Okay, Cneyd, Selnikden Mekteb arks, 21. Zorlu, Ilgaz, Sabetayclk ve Osmanl Mistisizmi, 22-24. Berktay, Halil, Toursda Bir Sempozyum: Rnesans Dneminde Hristiyanlar ve Mslmanlar-I, 25-26. zbek, Tolga, 1914 stanbul-Kahire Uak Seferi, 27-28. Katrcolu, Feyzi Muhtar, Gemi lenlerden, 29. sdiken, Behzat, Eski Beyolunda Restaurant, Birahane, Bar, Gazino ve Meyhaneler-VII, 30-35. Katrcolu, Feyzi Muhtar, Siyasal Hiciv Haritalar, 36-37. Pnar, lhan, Keyif ve tesi, 38-40. Hezarfen, Ahmet, 18. Yzyl Ortasnda stanbulun Deirmenleri, 41-47. Freely, John, Onaltnc Yzyl Ortalarnda stanbulun Antik Eserleri, (kitap), 48-49. Koyukan, Hamide, ki Komite ki Ktl ve Ermeni Mezalimi, (kitap), 50-52. zmakas, Yavuz, Bir Kltr Dedektifliinin yks Bir Kitabn Peinde, (kitap), 52-53. ahin, Mustafa, Balkan Harbinin inden Dndrc Mektuplar, 54-64. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: kdmdan Semeler, der. Aye en, 4-5. ahin, Mustafa-Akyol, Yaar, Habil Adem Ya Da Nam- Dier Naci smail (Pelister) Hakknda, 6-14. Pnar, lhan, Lamartin, Saint-Simonculuk ve zmir, 15-16.

say 8/cilt 2, austos 1994


118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134

say 10/cilt 2, ekim 1994

say 9/cilt 2, eyll 1994


135 136 137 138 139 140 141 142

say 11/cilt 2, kasm 1994


169 170 171

14
172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 Keskin, Mesut- Can, B. Blent, Almanyann Trkiyede Koloni Kurma Planlar-II, 18-26. Kozanolu, Cemal, Teodora ile Orhan Gazinin Silivride Evlenmeleri, 27-29. Millas, Herkl, Etnosantrik Eitim Konulu Bir Sempozyum, 30. Millas, Herkl, Dnya Okul Kitaplar ve Fransz htilali, (kitap), 31. Katrcolu, Feyzi Muhtar, Bundan 124 Yl nceki Paris Kuatmasndan Bir Men, 32. akirolu, Mahmut H., Ulu demir (1900-1994) ve Eseri, 33-35. Berktay, Halil, Toursda Bir Sempozyum: Rnesans Dneminde Hristiyanlar ve Mslmanlar-II, 38-43. Finley, M. I., Eskia Devletlerinde Gvenlik Kuvvetleri, 44-46. Eldem, Edhem, Trk-Osmanl Dnyasnda Sz ve Yaz RY (Fransa), 29 Eyll-2 Ekim 1994, 47-48. Demiryrek, Mehmet, Hilafetin Kaldrlmasnn Trk Basnndaki Yanklar-I, 49-54. Sarkoyuncu, Ali, Tenkidin de Bylesi!.., 55-57. Tekin, Gnl A., Bir Roman zerine, (kitap), 58-64. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: kdmdan Semeler, der. Aye en, 4-5. Amerikada Resmi Tarih, 6. Yerasimos, Stefanos, Fransz Anadolu Aratrmalar Enstitsnn Dn, Bugn ve Yarn, 7-10. Berber, Engin, Aydn Valisi zzet Beyin Hastal ve lm, 11-12. Neumann, Christoph K., nc Alman Trkologlar Konferans (Leipzig, 4-7 Ekim 1994), 13-16. ahin, Mustafa-Akyol, Yaar, Habil Adem Ya Da Nam- Dier Naci smail (Pelister) Hakknda-II, 17-23. Millas, Herkl, Gneydou Avrupa Aratrmalar Uluslararas Kurumu Kongresi, 24. sdiken, Behzat, Eski Beyolunda Restaurant, Birahane, Bar, Gazino ve Meyhaneler-VIII, 25-30. Kozanolu, Cemal, I. Anastasiosun Uzun Suru, 31-35. Katrcolu, Feyzi Muhtar, Gemi lenlerden, 36. Katrcolu, Feyzi Muhtar, Siyasal Hiciv Haritalar-II, 37. Berzeg, Kzm, Osmanlnn Son Dneminde Ekonomik Gelime ve Samsun rnei, 38-39. Ersoy, Tolga, Salgn ve Nfus, 40-44. Demiryrek, Mehmet, Hilafetin Kaldrlmasnn Trk Basnndaki Yanklar-II, 45-50. ahin, Mustafa, Talih ve Tarih, 51-57. Zorlu, Ilgaz, Sabetayclar Hakknda Yazlm ki Osmanlca Risale, (kitap), 58-60. Urgal, Veli, ()alnan Hikmet mi Yoksa Hikmete Kl m ? Ya Da Bir ntihal Daha Var, (kitap), 61-62. Martal, Abdullah, 18. Yzyl zmir Ticareti, (kitap), 62-63. Malmsanij, Mehemed, Emir Bedirhan Kitab ve Yazar, (kitap), 63-64.

say 13/cilt 3, ocak 1995


203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: kdmdan Semeler, der. Aye en, 4-5. ahin, Mustafa, Habil Adem Hakknda, 6-11. Pamuk, evket, En Byk Tai ve 1844 Tarihli Tashih-i Sikke lemi, 12-15. Eldem, Edhem-Arel, Ayda, Nevra Necipolu: Konstantinopolisin Fethi Arifesinde Bizans Tccarnn Durumu, 15-17. Arel, Ayda, Corci Adas ve Daha Baka ykler, 18-23. sdiken, Behzat, Eski Beyolunda Restaurant, Birahane, Bar, Gazino ve Meyhaneler-IX, 24-29. Var, Tunca, Trkiyede Piyango Tarihine Dair orbaya Bir Tutam Tuz, 30-33. Baarr, Baar, C. Halk Frkasnn ileri Kullanma Yolunda lk Giriimi, 34-35. Katrcolu, Feyzi Muhtar, Gemi lenlerden, 36-37. Kozanolu, Cemal, Piri Mehmet Paa, 38-46. Kstkl, Nuri, ntihal mi? Yoksa Metodolojik Btnlk veya Etkilenme mi?, 46-53. Kaymaz, Nejat, Bir Sulama-Bir Savunma in Bir Aklama, 53-56. Demiryrek, Mehmet, Hilafetin Kaldrlmasnn Trk Basnndaki Yanklar-III, 57-64. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: kdmdan Semeler, der. Aye en, 4-5. Sere, Erkan, Mitostan Geree: Amelperver Cemiyeti, 6-11. Koraltrk, Murat, Osmanl Liberalmi de Haberimiz Yokmu!, 12-13. Gven, zbay, Trk Kltrnde Kaybolan Miraslarmzdan: stanbul Ok Meydan Spor Alan, 14-19. oruhlu, Yaar, Trk Sanatnda Kpek Figrlerinin Sembolizmi, 20-25. Stefanos Yerasimos: 16. Yzyl stanbul Nfusunun Tekrar Deerlendirilmesi in Veriler, 26-27. Kozanolu, Cemal, 12 ubat Kahramanmaran Kurtuluu, 28-29. Kozanolu, Kemal, Cem Sultan Olaynda Avrupaya Giden Kutsal Emanetler, 30-34. engr, A. M. Cell, Prens Pierre de Tchihatchief, 3438. Koleksiyoncunun Daarcndan, 39-40. Pnar, lhan, zmirde Kurulan lk Protestan Kilisesi Ya da Papaz Ldekenin zmir Notlar, 41-46. Joblin, Alain, XVI. Yzyln Yarsndan XX. Yzyln Balangcna Kadar Boulogne Eyaletinde Protestanlk-I, ev. Nurcan Mattei-Jean-Louis Mattei, 47-51. Bozkurt, Fuat, Almanyada Trkoloji, 52-55. Neumann, Christoph K., stanbulda Bir Aratrma Kurumu: Alman arkiyat Cemiyetinin Orient Enstits, 56-58. nan, Gl, Bir Memleket Davas: Beden Terbiyesi, 59-63.
5

say 12/cilt 2, aralk 1994

say 14/cilt 3, ubat 1995


216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230

15

say 15/cilt 3, mart 1995


231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: kdmdan Semeler, der. Aye en, 4-5. 80 Yl nce ngiliz Gzyle Ramazan Ay, ev. Feride Doaner, 6-11. Finkel, Caroline, Tevarih-i Harekt- Arz, 12-17. Yerasimos, Stefanos, lber Ortayl: Trk Milliyetiliinin Kkenindeki Balkan Milliyetilii, 18-19. Millas, Herkl, Trk Kimlii ve Tarihin Kaynaklar, 20-21. iek, Kemal, Tanzimat ve eriat: Namaz Klmayanlar ve ki enlerin Takip ve Cezalandrlmas Hakknda Kbrs Muhassl Mehmet Talat Efendinin ki Buyruldusu, 22-27. Avrupada Mslmanlar, 28-29. sdiken, Behzat, Eski Beyolunda Restaurant, Birahane, Bar, Gazino ve Meyhaneler-X, 30-35. stanbul Panoramas, 36-37. Kapak Resmimiz: Gen Pieter Bruegelin Flemenk Deyimleri ve Ataszleri Tablosu, 38-39. Ufak ve Renkli Kat Paracklar, (koleksiyon), 40-41. akirolu, Mahmud, Dede Korkudun Torunu, Ktib elebinin Evlad Orhan ik Gkyayn Ardndan Tarih Metni Neri ve Aratrmalar Hakknda, 42-45. Beyolu, Sleyman, Osmanl Hkmetinin Kuva-y Milliyyeye Yardmlarna Dair, 46-48. iek, Kemal, Cumhuriyetin lk Aylarna Ait Bir Src Diplomas, (koleksiyon), 48-49. ahin, Mustafa, Beled Dokuya Beled Dokuma, 50-55. Joblin, Alain, Boulogne Eyaletinde Protestanlk-II, ev. Nurcan Mattei-Jean-Louis Mattei, 56-60. nsal, Sha, Osmanl Sosyalist Frkas Belediye Program, 61-63. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: kdmdan Semeler, der. Aye en, 4-5. Berktay, Halil, Kurulu Efsaneleri: Trkiyeden sraile, srailden Trkiyeye, 6-12. Kzltan, Mbeccel, Gizemli Bir yknn Peinde, 13-21. Aslan, Yavuz, Mustafa Suphinin 1919 Ylnda Odesada ken Yaynlad Trk Askerlerine ve Trkiyenin Mazlum i ve Kyllerine Adl Bildirisi, 22-24. Emre, Gltekin, Hamburgtan stanbula Bir Vapur Gezisi, 25-28. Gemi lenlerden: Beyaz Trende Churchillle le Yemei, 29. sdiken, Behzat, Eski Beyolunda Restaurant, Birahane, Bar, Gazino ve Meyhaneler-XI, 30-33. Kozanolu, Kemal, Anadoluda len Alman mparatoru Friedrich Barbarossa, 34-38. Pnar lhan, Ida Pfeiffern zmiri, 39-41. Tabak, Serap, Serbest Cumhuriyet Frkas Denemesinden nce zmirde Cumhuriyet Halk Frkas (1928-1930), 42-47. Duman, Doan, 1954 zmir Liman ileri Grevi, 48-51. Yldrm, Nuran, II. Abdlhamid Dneminde Fahr Eczacbalk, 52-59. etin, Atill, stanbulda Tunuslular, 60-64.

say 17/cilt 3, mays 1995


261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: kdmdan Semeler, der. Aye en, 4-5. Tekeli, lhan, Tarih Yazmnda Kuram ve Dilin Kullanm zerine, 6-10. stanbulun Fethi-I, (zel dosya), haz. Hayrettin Kaya, idem imek, Halil Berktay, 11. stanbulun Fethi: Bir simden Ne kar?, 12. stanbulun Fethi: Konstantinopolis/stanbul, 13-14. ahin, Mustafa, Mahmud Paa Menkb Kostantiniyye Fethi, 15-21. Emecan, Feridun, stanbulun Fethine Giden Yol (14511453), 22-29. Kozanolu, Kemal, Gven Ant (1932/33-1935), 30-35. Kozanolu, Cemal, Silivrideki Bizans Sarnc, 36-38. Pnar, lhan, Yzyl Bandaki zmir Hakknda Baz Genel Bilgiler, 38-42. Berthier, Annie, Grkemli Bulumalar: Kanuni Sleymann I. Franoisya Mektubu, 43-45. ndirka, Zhre, Trklerde Bir Kadn Tanr; Umay, 45-47. Glib, Mahmud, Cudi Danda Airetler Arasnda Neler Grdm?, yz. Mustafa ahin, 48-51. Uyar, Hakk, Tek Parti Ynetiminde Halka Ynelik Propaganda: nklp ve stikll Konferanslar, 52-56. Arkan, Zeki, Corafi Keifler, Baharat Emperyalizmi ve Osmanl Tepkisi, (kitap), 57-60. Schick, Irvin Cemil, iir ve Tarihyazcl, (kitap), 61. Koak, Cemil, kinci Dnya Savanda Kzm Karabekirin CHP Meclis Grubundaki Konumalar, (kitap), 62-64. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: kdmdan Semeler, der. Aye en, 4-5. stanbulun Fethi-II, (zel dosya), haz. Hayrettin Kaya, idem imek, Halil Berktay, 6-7. Fetih: nemsiz mi? Osmanl Devletinin Asl Kuruluu mu?, alnt: Fuat Kprl, Zeki Velid Togan, Halil nalck, 7-9. Fetih, Demokrat Parti, B.M. ve Kore, 8. Agoston, Gabor, 15. Yzylda Bat Barut Teknolojisi ve Osmanllar 10-15. Urbann Rolne likin Deiik Anlatmlar, 12-13. Fetih ve Osmanl Politikas, 16-21. Tunay, Mete, Kimi Sorunlaryla Fethin Roman, (kitap), 22. Birinci, Ali, Dr. Ltf Hakknda, 23-24. Ertem, Sadri Edhem, Trk nklbnn Karakteri Yeni Trkiye Milliyeti Nasl drak Ediyor?, yz. Mustafa ahin, 25-26. sdiken, Behzat, Eski Beyolunda Restaurant, Birahane, Bar, Gazino ve Meyhaneler-XII, 27-32. oruhlu, Yaar, Trk Sanatnda Grlen Geyik Figrlerinin Sembolizmi, 33-42. Pnar, lhan, Kbrslzade Binba Osman Beyin Hatralar ya da 19. Yzylda Osmanl zerindeki ngiliz Entrikalar, 43-49.

say 16/cilt 3, nisan 1995


248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
6

say 18/cilt 3, haziran 1995


278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290

22
291 292 293 294 295 Kozanolu, Kemal, Ulusu Devletin deolojisinde Antika, 50-54. Koak, Cemil, Denge Oyunu, (kitap), 54-55. Okay, Cneyd, Nadir Bulunan Bir Kadn Dergisi: Gzel Prenses, 56-57. Sere, Erkan, Gezginlerin zmiri, (kitap), 57-58. Uyar, Hakk, Tarihe Nasl Bakmak? Trk Devrimi, kinci Grup ve Hseyin Avni Ula rnei, (kitap), 58-64. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: kdmdan Semeler, der. Aye en, 4-5. Seluk, Esenbel Sunu: Abdrreid brahim, (zel dosya), 6. zbek, Nadir, Abdrreid brahim slmc Bir Eylem Adam, 7-11. Trkolu, smail, Abdrreid brahimin Bilinmeyen Yllar, 13-17. Esenbel, Seluk, slm Dnyasnda Japonya mgesi: Abdrreid brahim ve Ge Meiji Dnemi Japonlar, 18-26. Abdrreid brahim: Kz Fevziye Hanma Mektup, yz. Hayrettin Kaya, 27. Abdrreid brahim: Genel Kaynaka, 28. Kozanolu, Kemal, Helmut ve Otto Vogt stanbulda, 29-30. Emre, Gltekin, Sava Srasnda Konstantinopelin i ve evresi, 31-32. Gl, Muhammet, Antalyann Ticari Durumuna likin Bir Belge, 33-38. Var, Tunca, irket-i Hayriye Tarifesi, 38-46. Sakaolu, Necdet, Vekilhar Masarifat Pusulalar (18801886), 47-51. Gven, Bozkurt, Herkl Millasn Trk Kimlii Eletirisi zerine, 52. Koak, Cemil, Gen Trkler, Mill Mcadele, Kemalizm, Trk Devrimi ve slm Dnyas, (kitap), 53-54. Birinci, Ali, Hbil dem Pelister Hakknda, 54-56. Okay, Cneyd, Hbil deme Dair Baz Notlar, 56-58. Sava, Ali brahim, Valery Stojanovun Osmanl Diplomatikas ve Paleografyasnn Douu ve Geliimi Adl Eseri Hakknda Bir nceleme, 58-64. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: kdmdan Semeler, der. Aye en, 4-5. Trkolu, smail, 20. Yzylda Bir Trk Seyyah Abdrreid brahim, 6-10. Georgeon, Franois, Abdrreid brahimin lem-i slmna Gre 20. Yzyl Ba Uzakdousunda Osmanl mgesi, ev. Naci Cem ncel, 11-14. Uar, Ahmet, Japonlarn slm Dnyasndaki Yaylmac Siyaseti ve Abdrreid brahim, 15-17. zbek, Nadir, Abdrreid brahimin kinci Merutiyet Yllar: Terf-i Mslimn ve slm Dnyas Dergileri, 1823. Tunay, Mete, Yeni Alan Sovyet Ariv Belgelerinin Inda Mill Mcadele Tarihine Katklar, 24-26. 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 Asgari, Nuin-Esin, Ufuk-zyar, Asl, Kazlar, Sempozyumundan Yola karak Anadolu Arkeolojisine Toplu Bak, 27-36. Tunay, Mete, Koleksiyoncunun Daarcndan, 37. Kozanolu, Cemal, II. Dnya Savanda Bir Yahudi Gemisinin Silivride Karaya Vurup Paralannn Ackl yks, 38-40. Hobsbawm, Eric, Tarihe Ynelik Yeni Tehdit, ev. Mete Tunay, 41-44. Millas, Herkl, Trk-Yunan likileri ve 1930 D, 45. Zorlu, Ilgaz, Kabalann Mistik Dnyasnda Ksa Bir Yolculuk, 46-47. Arkan, Zeki, yanlk ve Kltrel Miras, (kitap), 48-49. Kzltan, Mbeccel, Kadnlar in Bir Matematik Kitab: Hlsa-i lm-i Hisb, 50-54. VII. Uluslararas Osmanl Ekonomik ve Toplumsal Tarihi Kongresi, 25-29 Temmuz 1995, Heidelberg, 55. Demirel, Ahmet, Uyarn Eletirilerine Yant, 56-63. Tunay, Mete, 1940 Ylnda kinci Grup yelerinin Hl zlendiine likin Bir Belge, 64. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: kdmdan Semeler, der. Aye en, 4-5. Baarr, Baar, Urfada Cumhuriyet Halk Frkas, 6-12. Berktay, Halil, ki Kongreden Notlar (I) Heidelbergin n-Arkas, 13-19. Bloch, Walter, Gnmzn Yzyl Kadar ncesinde Alman Bahriye Stratejisi ve Denizar Ticareti, 20-23. Margulies, Roni, Emanuel Karasu Biyografisine Bir Balang, 24-29. Ocak, Ahmet Yaar, nemli Bir Tarihi Toplantnn Ardndan: 1095 Clermont Konsilinin ve Hal Seferi arsnn 900nc Yldnm Milletleraras Kolokyumu, 30-36. Hitzel, Frederic, Dil Olanlar, ev. Aksel Tibet, 37-43. Kuya, Salih M., Trkiye Cumhuriyetinin lk Posta Pullar, 44-46. Trkiye Sosyalist Frkas Hastalar Sand Talimatnamesi, 47. Bali, Rfat N., Siyon nderlerinin Protokolleri, Dzmece Bir Kitap rnei, 48-53. Millas, Herkl, Girit ve Roman, 54-56. Yerlikaya, lhan, Tercmn- Ahvl Gazetesi ve Hkmet Destekli Habercilik Anlay, 57-64. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: kdmdan Semeler, der. Aye en, 4-5. Var, Tunca, Fotoraflarla Marata Cumhuriyetin 10. Yl Kutlama Trenleri, 6-11. Berktay, Halil, ki Kongreden Notlar (II) zgl Tarihler ve Evrensel Dil Sorunu, 12-16. Berktay, Halil, Sunu: Salgn Hastalklar, (zel dosya), 17. pa, H. Erdem, McNeillin Salgnlar ve Halklar zerine Dnceler, 18-22.
7

say 19/cilt 4, temmuz 1995


296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312

say 21/cilt 4, eyll 1995


330 331 332 333 334 335

336 337 338 339 340 341

say 20/cilt 4, austos 1995


313 314 315 316 317 318

say 22/cilt 4, ekim 1995


342 343 344 345 346

23
347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 Sakaolu, Necdet, Osmanlda Salgnlar, 23-25. Ersoy, Tolga, Keif ve Salgn: Sifilisin Kken ve sim Tartmas, 26-29. Horton, Richard, Kresel Tehdit: Bulaclk, 30-38. Kuya, Salih M., Trkiye Cumhuriyetinin lk Posta Pullar-II, 39-41. sdiken, Behzat, Beyolunun Eski Sinemalar-I, 42-48. Kocabaolu, Uygur, Britanik Majestelerinin Osmanl mparatorluundaki Konsolosluklar: 1856, 49-54. Mango, Andrew, Trkiye stne Yeni ngilizce KitaplarI, (kitap), ev. Yasemin Saner Gnen, 54-58. zbek, Nadir, Orta Asya Tarihi ve Kltr Aratrmaclar Rehberi (Cambridge, Massachusetts, 1995), 59. Okay, Cneyd, Dr. Ltfiye Dair, 60-62. Uyar, Hakk, Eletirilere Yant, 63-64. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: kdmdan Semeler, der. Aye en, 4-5. Floud, Roderick, Tarih ve Toplumsal Bilimler, ev. Mete Tunay, 6-8. oruhlu, Yaar, Trk Sanatnda Fil Figrlerinin Sembolizmi, 9-17. Uman, Abdullah, Smih Rifat ile Rza Tevfik Arasndaki Zerdt Mnakaas, 18-22. Sakaolu, Necdet, Bedevlikten Vehhab-Suud mparatorluuna, 23-25. Stathis, Pinelopi, XVIII. Yzyl Trk Tarihinin Baz Olaylarnn Yunan Aydnlarnn Kalemiyle Anlatm, 26-28. Ortayl, lber, Heidelberg Kongresi Kronii zerine, 29. Kozanolu, Kemal, Asklepios, Aristides ve Asklepieion zerine, 30-35. sdiken, Behzat, Beyolunun Eski Sinemalar-II, 36-42. Eldem, Edhem, Emanuel Karasu Biyografisine Bir Devam (?), 43-45. Seropyan, Sarkis, Vicdanl Trk Valisi: Faik li Ozansoy, 46-50. Tryjarski, Edward, Varovada Trkoloji 1918-1978, ev. Reide Grses-Dursun Ayan, 51-56. Mango, Andrew, Trkiye stne Yeni ngilizce KitaplarII, ev. Yasemin Saner Gnen, (kitap), 57-62. Okay, Cneyd, lk Kadn Yll Nevsl-i Nisvan, 63-64. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: kdmdan Semeler, der. Aye en, 4-5. Koyukan, Hamide, Sovyet Kulaklndan Alman Kamplarna Krml Kantakuz Ailesinin Srgn: nayet Kantakuzla Grme, 6-10. Esra, Danacolu, Silivri Facias zerine, 11-15. Saydam, Abdullah, Mslman Olan Macar-Leh Mltecileri Meselesi, 16-21. Pnar, lhan, Arabac Dbel ve stanbul (1832), 22-27. Var, Tunca, Atl Tramvaydan Gnmze, 28-31. Kuya, Salih M., Atatrk Portreli Posta Pullarmz, 32-35. 378 379 380 381 382 383 384 385 Kozanolu, Kemal, Greko-Romen Usulde Beslenmenin Tarihesi, 36-40. Yaln, Emre, Cumhuriyet Dneminin lk Lirik Sahne Eseri: zsoy Operas, 41-47. Engin, smail, Tahtaclar: Kimdir ve Kkenleri Nereden Gelir?-I, 48-50. Karaca, Niyazi, Mtareke Yllarnda Parti Olarak Kurulduu Varsaylan Bir Heyet: Sosyalist Birlii, 51-52. Emre, Gltekin, Bir stanbul Armaan, 52-54. Zorlu, Ilgaz, Sabetayclk ve Masonluk, 55-56. Knbach, Marcus, Mnzevilikten Gazilie: Geyikli Baba, Osmanl Menkbnmelerinden Bir Kesit, ev. Yksel Ersan, 57-59. Mango, Andrew, Trkiye stne Yeni ngilizce KitaplarIII, ev. Yasemin Saner Gnen, (kitap), 60-64. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: kdmdan Semeler, der. Aye en, 4-5. lman, Yeim Il-Bahadr, Osman, Prof. Dr. Cell Sara le Sylei: Bilim Tarihinin Temel Sorunlar, 6-14. Atav, Trkkaya, Vasco Da Gama m, Ahmed Bin Mcid mi?, 15-17. Yetkin, Sabri, Yetim Adnan (Menderes) Beyin Arazi Sorunu, 18-22. Levi, Avner, Elza Niyego Olay ve Trk-Yahudi likilerine Yeni Bir Bak, 23-27. iek, Kemal, Osmanllar ve Zimmiler: Papa Pavlosun slama Hakareti ya da Renklere syan, 28-33. sdiken, Behzat, Beyolunun Eski Sinemalar-III, 34-38. Tryjarski, Edward, Trk atlarnda Gvercinler, ev. Reide Grses-Dursun Ayan, 39-45. Engin, smail, Tahtaclar: Kimdir ve Kkenleri Nereden Gelir?-II, 46-51. ahin, Mustafa, Anadolu Mecmuasndan Birka Yaprak, 52-61. Koak, Cemil, Zafer Karsn Kitab Vesilesi ile Tarih almalarnda Yntem zerine, (kitap), 62-64. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: kdmdan Semeler, der. Aye en, 4-5. oker, Fahri, 134 Yl nce Kent Dzeninde Daha m Uygardk?, 6-11. Eldem, Edhem, Filatelinin Hazin Yz: I. Dnya Harbi Sonunda Bir Harp Esiri Kart, 12-13. Yetkin, Sabri, II. Merutiyet ncesi Egede irket-i Milli Denemesi: Uak Osmanl Hal Ticarethanesi-I, 14-19. Dzenli, Glsn, Mekteb-i Sultaniden Bugne Galatasaray Lisesi, (dosya, haz. Glsn Dzenli-Zafer Toprak), 20-42. Ender, Celil, Maarif Madalyas, 43-45. sdiken, Behzat, Beyolunun Eski Sinemalar-IV, 46-51. Matthews, Roger, ngiliz Arkeoloji Enstits-Ankara, Ksa Bir Tarihe, ev. Aslhan Kutay, 52-53. Margulies, Roni, Hseyin Cahitin Azndan Emanuel Karasu, 54-55.

say 23/cilt 4, kasm 1995

say 25/cilt 5, ocak 1996


386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396

say 26/cilt 5, ubat 1996


397 398 399 400 401 402 403 404 405

say 24/cilt 4, aralk 1995

31
406 407 Akyol, Yaar-ahin, Mustafa, Hbil demin Serbest Fikiri ve Ziya Gkalp Eletirisi, 56-57. Hbil dem, Ziya Gkalpin Teslis-i timaiyesi ve Trk Hars Meselesi, yz. Zeliha Tevfik Bilge, 57-64. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: kdmdan Semeler, der. Aye en, 4-5. Toprak, Zafer, Cumhuriyet Damat Adaylarnn (1927) Dikkatine: Hangi Kzla Evlenmeli, 6-11. Yosmaolu, pek, Yzyl Banda Bir Ksm Osmanl Hanm ve Talepleri: nc Feministler, 12-17. Art, Gken H., Kadn Aratrmalar Asndan Fetvalar: Fetvalarda Kadn, 18-20. Koyukan, Hamide, Karadeniz Erelisi Evlendiriciler Cemiyeti, 21-23. Demirel, Ycel, Van Valisi Tahsin [Uzer] Beyin Mektubu: Vanda Asayi Berkemal, 24-25. Yetkin, Sabri, II. Merutiyet ncesi Egede irket-i Milli Denemesi: Uak Osmanl Hal Ticarethanesi-II, 26-31. ndirka, Zhre, Uygur Ta-Balklar zerine, 32-36. sdiken, Behzat, Beyolunun Eski Sinemalar-V, 37-42. Evren, Burak, Beyolunu Bilmek Kolay Deil, 43. Yetkin, Sabri, Fotoraflarla zmir Sergisi: zmiri Grmek ve Anlamak, 44-45. Koleksiyoncunun Daarcndan: Av Mevsimi Cetveli, (koleksiyon), 46. Cokunarslan, Hakan, Aziz Gubaydullin, 47-53. Sava, Ali brahim, Osmanl Elilerinin Sefaret Gzerghlar, 54-62. ahin, Mustafa, Dnk, Bugnk, Yarnki Kadn, (kitap), 63-64. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: kdmdan Semeler, der. Aye en, 4-5. Toprak, Zafer, Cumhuriyet Trkiyesinin Damat Adaylar: Leyla Hanm Kim Alacak, 6-12. Necipolu, Nevra, Judith Herrinle Sylei: Bizantolojide Yeni Eilimler, ev. Aye Hr, 13-20. Tunay, Mete, Eski Bir Sosyalist Parti Programnn Inda: Sosyalistler Trk Toplumuna Faydal Oldular m?, 21-28. ztrkmen, Arzu, Milli Bayramlar: ekli ve Hatras-I, 29-35. sdiken, Behzat, Beyolunun Eski Sinemalar-VI, 36-39. Evren, Burak, Ephemera Nedir? Gndelik Yaamn Gelip Geici Belgeleri, 40-42. Saydam, Abdullah, Esir Pazarlarnda Yasak Ticaret: Hr nsanlarn Satlmas, 43-49. Karateke, Hakan T., 100 Yl nceki Bir Fotomontaj: II. Abdlhamid II. Wilhelmle Kol Kola, 50-51. Sava, Saim, Svas Zaviyeleri, 52-57. Engin, smail, Tahtaclar: Kimdir ve Kkenleri Nereden Gelir?-3, 58-64.

say 29/cilt 5, mays 1996


434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: kdmdan Semeler, der. Aye en, 4-5. ztrkmen, Arzu, Milli Bayramlar: ekli ve Hatras-II, 6-12. Gazi Ahmed Muhtar Paa, Sergzet-i Hayatmn Cild-i Evvelinden: ehzade Hocal Memuriyetim, 13-18. zdoan, Gnay Gksu, Trk Ulusuluunda Irk Temalar: 1930 ve 1940larn Trk Akm, 19-24. Bakrezer, Gven, Nihal Atszn Dncesi, 25-31. Bali, Rfat N., Irk Bir Dernek: Trkiye Siyonizmle Mcadele Dernei, 32-36. Koleksiyoncunun Daarcndan: Trk Oca Sigaras, (koleksiyon), 36. Millas, Herkl, Avrupa Birlii, Ahmet Mithat ve Halikarnas Balks, 37-40. Yetkin, Sabri, zmir, Milli Ktphane Heyet-i lmiyesinin Nmune Ky Projesi (1916), 41-45. Arkan, Zeki, Muhittin Birgen ve Azerbaycan, 46-53. Abdrreid brahim Efendinin, Tevhid-i Efkra Beyanat (1923): Mslman Memleketlerinde Be Sene Seyahat, yz. Ycel Demirel, 54-56. Himaye-i Etfal Cemiyeti stanbul Merkezine Merbut Anneler Birlii Talimat, yz. Mustafa ahin, 57-58. Engin, smail, Tahtaclar: Kimdir ve Kkenleri Nereden Gelir?-4, 59-64. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: kdmdan Semeler, der. Aye en, 4-5. Toprak, Zafer, irket-i Hayriye Amele Cemiyeti ve 1925 Grevi, 6-14. Okay, Cneyd, Halukun Defterinin Son Sayfalar, 15-21. apa, Mesut, Giyim Kuamda Medeni Kyafetlerin Benimsenmesi ve Trabzon rnei, 22-28. Aktuzlu, Tlin, Willy Sperconun Gzyle gal Altndaki stanbul, 29-37. Evren, Burak, Trk Ephemera Tarihine likin Anekdotlar, 36-39. Sava, Saim, Fetvalarn Inda Osmanl Sosyal Hayat Hakknda Baz Tespitler-I, 40-46. iek, Kemal, Osmanl Adliye Tekilatnda Mahkeme Tercmanlar, 47-52. Zorlu, Ilgaz, ok Merak Edilen Bir Sabetayc Riteli: Mum Snd, 52-53. Pnar, lhan, Venediklilerin 1694 Sakz gali ve zmiri Tehditlerine Dair Bir Seyahatname-Hatrat, 54-60. Martal, Abdullah, Kurum Tarihiliine Bir rnek: Mhendishne, (kitap), 61-63. Tokdemir, Erturul, Osmanlda D Borlar, (kitap), 64. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: kdmdan Semeler, der. Aye en, 4-5. Danacolu, Esra-Bke, Pelin, Bir Szl Tarih Projesinden Semeler: Gemi Yaamlarn zinde, 6-12.
9

say 27/cilt 5, mart 1996


408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

say 30/cilt 5, haziran 1996


447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460

say 28/cilt 5, nisan 1996


423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433

say 31/cilt 6, temmuz 1996

32
461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 apa, Mesut, Cafer Tayyar Beyin Esareti ve Yunanistanda Trk Esirleri, 13-18. Toprak, Zafer, 1946 Sendikacl: Sendika Gazetesi, i Sendikalar Birlikleri ve i Kulpleri, 19-29. zel, Ik, 1930larn stanbul Basnnda Kadn, 30-38. Bakrezer, Gven, 1960larn Hayatnda Kadn Kimliinin Deiimi, 39-43. Thursby, J. M., kinci Troya Sava, ev. Mete Tunay, 44-46. Okay, Cneyd, Mslman Boykotaj ve stiklal-i ktisadi-i Milli Cemiyeti, 47-51. Yerlikaya, lhan, ttihat ve Terakkinin Hmna Urayan ki Gazetecinin Feryad, 52-53. Sava, Saim, Fetvalarn Inda Osmanl Sosyal Hayat Hakknda Baz Tespitler-II, 54-58. Sakaolu, Necdet, Osmanl Kltrnn aheseri: Evliya elebi Seyahatnamesi, (kitap), 59-60. Demirel, Ycel, Mizyal K. engilin Kitab zerine Dnceler, (kitap), 61-62. Sava, Ali brahim, Matuzun Osmanl Diplomatiine nemli Katks, (kitap), 63-64. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: kdmdan Semeler, der. Aye en, 4-5. Toprak, Zafer, Trkiyede lk Kanunu Teklifi: Amelenin Suret-i stihdamna Dair Kanun Teklifi (1911), 6-10. Tunay, Mete, Erzurum Kongresinin Boleviinden Gaziye Ak Mektup, 11-13. Ortayl, lber, Dnya Kenti stanbul, 14-15. Yldrm, Nuran, Darlacezenin Kurulu ve leyii, 16-30. Akn, Rdvan, 1920ler Anadolusunda Yerel Demokrasi Giriimi: dare-i Kur ve Nevahi Kanunu Layihas, 31-41. zcan, mer, Mustafa okayolu Hakknda Bir Mektup, 42-44. Yalnkaya, Alaaddin, Osmanl Devletinin Yeniden Yaplanmas almalarnda lk kamet Elisinin Rol, 45-53. Bak, Ayhan, Tarih Biliminde Tarih Bilincinin Yeri, 54-57. Bali, Rfat N., Osmanl/Trk Yahudilii Tarihi le ilgili Yaynlar ve erdikleri Tarih Sylemi-I, 58-61. Sere, Erkan, Yazarlarn Arayan Tez/Kitap, (kitap), 62-64. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: kdmdan Semeler, der. Aye en, 4-5. Uyar, Hakk, araf, Pee ve Kafes zerine Baz Notlar, 6-11. Tunay, Mete, nce Bolevik Sonra Mrteci Bir Yazar Krt Sorununa Nasl Bakyor?, 12-14. Eldem, Edhem, Ge Osmanl Dneminde Masonluk ve Siyaset zerine zlenimler, 16-28. Okay, Cneyd, ttihat ve Terakki inde Antimason Bir Grup ve Lideri Abdlaziz Mecdi Efendi, 29. 488 489 490 491 492 493 494 495 Toprak, Zafer, Masonluk ve Tek Parti: Stunlarn Yklmas, Masonluk Uykuya Giriyor-1935, 30-35. Okay, Cneyd, Ebuzziya Tevfikin Makalesi Inda Edhem Pertev Paann Masonluu, 36-38. Okay, Cneyd, Masonlar Tarafndan ldrld ddia Edilen Bir Yazar ehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, 39. ahin, Mustafa, Masonlukta Tekris, 40-45. Beydilli, Kemal, Mhendishane ve skdar Matbaalarnda Baslan Kitaplarn Listesi ve Bir Katalog, 46-56. Bali, Rfat N., Osmanl/Trk Yahudilii Tarihi le ilgili Yaynlar ve erdikleri Tarih Sylemi-II, 57-62. Arkan, Zeki, Guillaume Postel, Evrensel Uzlama ve Trkler, (kitap), 63-65. zgrer, Mehmet S., Askerin Olunu Kim ldrd?, (kitap), 65-68. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: kdmdan Semeler, der. Aye en, 4-5. ahin, Mustafa, Halouk Fikret, (not), 6. zcan, mer, Dr. Halil Fikret Kanad Hakknda, (not), 6. Yetkin, Sabri-Sere, Erkan, Kurulu mu, Kurtulu mu?, (not), 7. Behmoaras, Liz, Haskyl, Kk Adile Meryem Samanonun Anlar: Bir arklkt Hepsi, 8-18. Toprak, Zafer, 1934 Trakya Olaylarnda Hkmetin ve CHFnin Sorumluluu, 19-25. Mallet, Laurent, Karikatr Dergisinde Yahudilerle lgili Karikatrler (1936-1948), 26-33. Bali, Rfat N., Osmanl/Trk Yahudilii Tarihi le ilgili Yaynlar ve erdikleri Tarih Sylemi-III, 34-36. akr, Hamza, Osmanl Pazarnda Yerli ve thal Fes Sava, 37-39. ahin, Mustafa, Ressam-Mzeci Ali Sami Boyarn Eletiri Fras, 41-43. Kut, Turgut, Sra Kkn Sakini, 44-50. Saydam, Abdullah, Memur-Maa-Yolsuzluk likisi ve Tanzimat Ynetimi, 51-57. zbaran, Salih, Dnya Bankas-YK-MEB Kskacndaki Tarih: Sosyal Bilimler retimi le lgili Bir Seminerin Dndrdkleri, 58-60. Millas, Herkl, Gemiten Gnmze Foa Uluslararas Sempozyumu, 60. Yksel, Hasan, Batllama Srecinde Vakflar, (kitap), 61-64. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: kdmdan Semeler, der. Aye en, 4-5. Erdem, Yahya, ncil-i Mukaddes Hakknda, (not), 6. Okay, Cneyd, Dr. Habil dem, (not), 6. Sakaolu, Necdet, stiklal Harbi Mcahidi Mlazm- Evvel Nzm Dervi (1892-1959), 7-12. apa, Mesut, Teklif-i Milliye Komisyonunun almalar: Bat Cephesinin kmalinde Trabzonun Rol, 13-20.

say 34/cilt 6, ekim 1996


496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510

say 32/cilt 6, austos 1996


472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482

say 33/cilt 6, eyll 1996


483 484 485 486 487

say 35/cilt 6, kasm 1996


511 512 513 514 515

10

39
516 517 518 519 520 521 522 523 Coar, Nevin, Aar Vergisinin Kaldrlma Nedenleri, 21-29. Erler, Mehmet Yavuz, 1912 Marmara Havzas Depremi, 30-37. Bozkurt, Fuat, Yalncak Oca, 38-41. Okay, Cneyd, Bezirgnlar Cemiyeti-Burjuva Toplumu, 42-47. Tevhid-i Efkrdan Sosyalist Frkas ile lgili Haberler, yz. Ycel Demirel, 48. Erhan, ar, Rycautnun Kitabnda Osmanl Toplum Yapsna likin Veriler, 49-57. Seropyan, Vaarag, Canl Ktphanemiz Kapand: Kevork Pamukciyan stadmz Yok Artk, 58-59. Koraltrk, Murat, Cumhuriyet Dnemi Trkiye Toplumsal ve Ekonomik Tarihi Kaynaklar ve Ticaret ve Sanayi Odalar Yaynlar, (kitap), 60-64. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: kdmdan Semeler, der. Ycel Demirel, 4-5. ahin, Mustafa, Isparta, Burdur Depremi (1914), (not), 6. Coar, Nevin, Aar Vergisinin Kaldrlmasnn Ksa ve Uzun Dnemli Etkileri, 7-13. Yerasimos, Stefanos, Trklerin Kafkaslar: Egzotizmle Jeopolitik Arasnda-I, ev. rvem Keskinolu, 14-20. Mallet, Laurent, Bir Kafkas Tuhafl: Da Yahudileri ve Tatlar, ev. rvem Keskinolu 21-27. Georgeon, Franois, Ahmet Aaolu: Aydnlanma ve Devrim Hayran Bir Trk Aydn, ev. A. Gn Soysal, 28-35. en, mer, Osmanl Devletinde Kafkas Asll Klelerin Ekonomik Deeri (1817-1872), 36-41. Sarahmetolu, Nesrin, 1905 Rus htilali ve Azerbaycanda Grevler Dnemi, 42-47. Tekin, Ouz, Aa Anzaf (Van) Kazsndan slami Kontrmarkl Bir Bizans Sikkesi, 48-50. en, Bilal, 1951 Tevkifat ve Hapishane Anlar, 51-57. Bakc, Ahmet Salih, Hiveden Yanklanan (MacGahann Hive Seyahatnamesi), (kitap), 58-64. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: kdmdan Semeler, der. Mustafa ahin, 4-6. Yerasimos, Stefanos, Trklerin Kafkaslar: Egzotizmle Jeopolitik Arasnda-II, ev. rvem Keskinolu, 7-13. Eldem, Edhem, Genlik Mektuplarnda Enver Bey, 1429. ahin, Mustafa, Enver Paann Doum ve lm Tarihleri, 30. Alkan, Mehmet ., Kafkas ttihad ve Terakki Frkas Program ve Turan deali, 31-36. Berktay, Halil, Tarih, Devlet, Mezarlar, 37-42. Okay, Cneyd, Dr. Enver Paa, 43. Duman, Doan, Cumhuriyet Balolar, 44-48. Kaar, Turhan, Demokrat Herodotos: Herodotosun Yntemi ve Temel Dncesi, 49-53. Akkoyun, Turan, Raif Nezih Atakul, 54-57. 545 546 Durmaz, Selahattin, General gnatyevin Midhat Paa Hakknda Yazd Bir Mektup, 58-59. Mattei, Jean-Louis, smet nnnn Trkiyesi, (kitap), 60-64. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: kdmdan Semeler, der. Ycel Demirel, 4-6. Verim, Engin, Halukun 1915 Tarihli Bir Mektubu, (not), 6. Sakaolu, Necdet, Memurlar Tarihi in Belgeler, 7-12. Coar, Nevin, Musul Petrollerinden Trkiye Btesine Gelen Paralar, 13-17. Donanma Cemiyetinin Kapitlasyonlarn Kaldrlmasyla lgili Bildirisi (1914), (koleksiyon), 17. Duman, Doan, Milli ktisat Politikasna Bir Katk: 1930larda Yerli rn Sergileri, 18-22. Eldem, Edhem, Akl Osmanlclk (Ottomanisme Rationnel): 1917 Tarihli Franszca Bir Okuma Kitap, 23-35. Okay, Cneyd, Merutiyet Dneminde i Eitimini Amalayan Bir Dergi: Sanayi Bahesi, 36-37. akr, Hamza, kdamn Paris Muhabiri Ali Kemalin Gzyle 1900lerin Banda Avrupa ve Trkiyede Reklamclk, 38-42. Alkan, Mehmet . Selamet-i Osmaniye Frkas Beyannamesi, Program ve Nizamname-i Dahilisi, 43-47. zbaran, Salih, Tarih Ders Kitaplarnda Bakalar Sorunu: Trkiye rnei, 48-54. Scott, John Anthony, Baka Bir Yol: ABDde Tarih Kitaplar ve Alternatif Araylar, ev. Feryal ubuku, 55-57. Arkan, Zeki, Fratn Ka, Bayr, Gaban ve nsanlar, (kitap), 58-60. ahin, Mustafa, Eski Yolsuzluklar: Notlarda Ekrem Knig ve Benzerleri, (kitap), 60-64. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: kdmdan Semeler, der. Ycel Demirel, 4-6. ahin, Mustafa, Orhan, Salahaddin, Ali Kemal ve Mamumi, (not), 6. Van Os, Nicole A. N. M., Bursada Kadn ilerin 1910 Grevi, 7-10. Paker, Saliha-Toska, Zehra, Yazan, Yazlan, Silinen ve Yeniden Yazlan zne: Suat Derviin Kimlikleri, 11-22. ztrkmen, Arzu, Selma Selim Srr ve Bedii Rakslar: Modern Bir Dans Trnn Anlam zerine Dnceler, 23-26. Doyran, Ayen, 1934te Basndaki Tartmalar: Kadnlar Milletvekili Seilirken, 27-34. Yaln, Emre-Yaln, Sabahat, Kadnlar in stanbul Rehberi: 1930larn ehrinde Edebiyat Eliinde Bir Gezinti, 35-41. Tre, Fatma, Alafranga Bir Hanm, 42-45. zel, Ik, Kadn Hareketinde Bir nc: Kadnlar Dnyas, Kadnlar Ne stiyor?, 46-48.
11

say 38/cilt 7, ubat 1997


547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560

say 36/cilt 6, aralk 1996


524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534

say 39/cilt 7, mart 1997


561 562 563 564 565 566 567 568 569

say 37/cilt 7, ocak 1997


535 536 537 538 539 540 541 542 543 544

40
570 571 572 573 Okay, Cneyd, Kadn Dergileri Bibliyografyasna Katk: Kadnlk Hayat, 49-51. ahin, Mustafa, Muhteem Hrreler, 52-55. Berktay, Fatmagl, Osmanl Toplumuna Farkl Bir Pencere Aan Kitap: Harem-i Hmayun, (kitap), 56-61. Babuu, Ayegl Yaraman, Kadn Tarihinin Evrensellii Asndan emseddin Saminin Kadnlar Risalesi, (kitap), 61-64. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: kdmdan Semeler, der. Ycel Demirel, 4-6. Bozkurt, brahim, Tarih ve Milliyetilik Tartlyor, (not), 6. Kksal, Duygu, Ismayl Hakk Baltacolu, nklap ve Terbiye: Ulusun ocukluu, 7-12. Okay, Cneyd, lk ocuk Tiyatrosu zerine Notlar, 13-14. ahin, Mustafa, 23 Nisan ve Himaye-i Etfal, 15-17. Vesikalk: Mehmed Readn Cihat ars, (koleksiyon), 18. Duman, Doan, 1930larda Ekonomideki Korumaclk Politikasnn Okullardaki Yansmalar: Yaasn Yerli Mal, Yaasn Kumbara, 19-22. lan-Nma: Silikondan nce!.., 23. Akgr, A. Necati, Gazi Ahmet Muhtar Paann Doum Gn, 24-27. Toumarkine, Alexandre, Ktip elebinin Cihnnmsnda Abhazistan ve erkezistan: Kuzeybat, Kafkasyaya Bir Osmanl Bak, ev. Ela Gntekin, 28-34. Bingl, Sedat, erkez Etheme Dair Yeni Baz Belgeler ve Deerlendirmeler, 35-43. Turan, M. Aydn, Kuzey Kafkasya Mltecilerinin almalarndan Bir Kesit: Kafkasya Dallar Birlii (Soyuz Gortsev Kavkaza), 44-52. Devlet, Nadir, ran slam Cumhuriyetindeki Azerbaycan, 53-61. Arkan, Zeki, Serezde Osmanl zleri, (kitap), 62-64. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: kdmdan Semeler, der. Ycel Demirel, 4-6. Tarm, Rahim, Baz Yazlar ve Dndrdkleri, (not), 6. Okay, Cneyd, Orhan Salahaddine Dair Bir Not, (not), 6. Toprak, Zafer, Cumhuriyetin lk Yllarnda Adanada Amele Buhran ve Amele Talimatnamesi, 7-10. Baydar, Oya, Emek Tarihinin Kaynaklar, 11-13. Altndal, Meral, Kadn Birinci i Taburu Tarihesi, 14-16. efik Hsn, Kemalist Trkiye Nereye Gidiyor?, 17-23. Alkan, Mehmet ., Trkiye i ve ifti Sosyalist Partisi Yolda Defteri ve Beyanname, 24-25. Zeki Cemal, Memleketimizdeki Amele Hareketlerinin Tarihi, yz. Mustafa ahin, 26-32. Tevhid-i Efkrda 1922 1 Mays, yz. Ycel Demirel, 33-35. Bakrezer, Gven, Bat Medeniyeti Hayran Liberal Bir Aydnn eliki ve Snrlar: Ahmet Aaolu, 36-42. 599 600 601 602 Uyar, Hakk, 1930larda Trkiye Basnnda Liberal Muhalefet: Aaolu Ahmetin Akn Gazetesi, 43-50. Sava, brahim, Avusturya Basnnda Bir Osmanl Elisi, 51-55. Akkoyun, Turan, mer Fevzi Atabek, 56-61. Okay, Cneyd, lk Armaan Kitaplardan Bir rnek: Mnakyan Efendiye Yadigr, (kitap), 62-64. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: kdmdan Semeler, der. Ycel Demirel, 4-6. Osmanl ve Trk Yahudileri zerine Aratrma ve nceleme Yarmas, (not), 6. Lewis, Bernard, Bat ve Ortadou, ev. Blent nar, 7-14. Yumul, Arus, 19. Yzyl Osmanl Toplumunda Ermeni Kadn, 15-18. lan-Nma: Salara Revnak Verir Muattar Bir Tertip, 19. Duman, Doan-Duman, Pnar, Kltrel Bir Deiim Arac Olarak Gzellik Yarmalar, 20-26. Vesikalk: Milli Mcadele Yllarnda Datlan Bir Bildiri, 27. Elmac, Mehmet Emin, Fes-Kalpak Mcadelesi, 28-32. Arac, Emre, Franz Lisztin stanbul Maceras, 33-35. Nianyan, Sevan, Son Sadrazamlar Kimdiler, Nereden Gelip, Nereye Gittiler?, 36-46. Tekeli, lhan, Ulusu Tarih Yazm zerine, 47-51. zcan, mer, Muhaceretteki dil-Ural ve Kuzey Kafkasya nderlerinin Mcadelelerinden Bir Kesit, 5259. Batislam, H. Dilek, Tiyatro Eseri Hazret-i Yusuf ve Misyonerlik, (kitap), 60-64. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: kdmdan Semeler, der. Ycel Demirel, 4-5. Toprak, Zafer, Bolevik ttihatlar ve slam Kominterni: slam htilal Cemiyetleri ttihad, 6-13. Boppe-Vigne, Catherine, Auguste Boppeun Kaleminden 31 Mart Vakas, ev. rvem Keskinolu, 14-26. Mattei, Jean-Louis, Enver ve Mustafa Kemal Libyada, 27-31. Mehmetefendiolu, Ahmet, ttihat ve Terakki ve Siyasi Mstearlklar, 32-37. Vesikalk: Yoklamaczade Ali Readn Mektubu, 37. Baaran, Mehmet, Tirede 1908 ve 1912 Seimleri ve Propaganda Metni, 38-43. Tunay, Mete, Bak Yeni Dnyasnn Be Says ve M. Suphinin Bir Makalesi, 44-45. Tevhid-i Efkrn Haberi: Enver Paann ehadeti, yz. Ycel Demirel, 46-47. Okay, Cneyd, Harem Aalar Teavn Yurdu, 48-49. Durmaz, Selahattin, Halk, Nahiv Ressam, Yzba Ahmet Mnir Bey (1883-1948), 50-54. Akgr, A. Necati, Gerek Hicri Takvim, 55-60. adrc, Musa, Umulan ve Bulunan, (kitap), 61-63.

say 40/cilt 7, nisan 1997


574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598

say 42/cilt 7, haziran 1997


603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615

say 43/cilt 8, temmuz 1997


616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628

say 41/cilt 7, mays 1997

12

48
629 Ozouf, Mona, skitlerin Kylar, (kitap), ev. Emin zcan, 63-64. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: kdmdan Semeler, der. Ycel Demirel, 4-5. Danacolu, Esra, Unutulmu Bir Trajedi: Karadenizde Batrlan Mefkre, 6-14. zbek, Nadir, Zeki Velidi Togan ve Milliyetler Sorunu: Kk Bakurdistandan Byk Trkistana, 15-23. Bozkurt, Fuat, Gl Baba ile Veli Baba, 24-28. Erdou, Rabia, Dnden Bugne (Edirne) Karaaa, 29-35. Erbay, Erdoan, Mekteb Mecmuasnn Servet-i Fnn airleriyle lgili Anketi: En yi airimiz, 36-40. Vesikalk: Tedavlden Kaldrlan Kaimeler Hakknda, 1862, 41. Akgr, A. Necati, Kurumsal Hicri Takvim, 42-48. Coar, Nevin, II. Dnya Sava Sonrasnda Mali Yaklamlar (1945-1950), 48-57. lan-Nma: ahin Paa Oteli, 57. Arkan, Zeki, I. Uluslararas Pisidia Antiocheia Sempozyumu (Yalva, 2-4 Temmuz 1997), 58-59. Okay, Cneyd, lk Jbile Kitaplarndan Bir rnek, (kitap), 60-62. zerdim, Sami N., Elli Yl Jbileleri: ndeks, (kitap), 62-64. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: kdmdan Semeler, der. Ycel Demirel, 4-6. Bke, Pelin, Yunus Nadinin Hapishane Anlar, 7-12. Danacolu, Esra, Unutulmu Bir Trajedi: Karadenizde Batrlan Mefkre-II, 13-19. zbek, Nadir, Zeki Velidi Togan ve Trk Tarih Tezi, 20-27. stnda-Selamolu, Esra, Bir Szl Tarih almas: Herekede Deiim, 28-37. lan-Nma: Hereke Fabrikas Mamulat- Nefisesi, 37. sdiken, Behzat, Sigmund Weinberg ve Trkiyede Sinemann Balangc, 38-41. Okay, Cneyd, ki ocuk Dergisinin Rekabeti ve Mslman Boykotaj, 42-45. Durmaz, Selahattin, iekda (Mecidiye) Mdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve apanolu syanna Kar Gsterdii Yararllklar, 46-52. Usta, Veysel, Erzurum Kongresinin Casusu mer Fevzi Bey ve Kongre Kararlar Aleyhindeki Yazlar, 53-58. Koak, Cemil, 1908 Devrimi ve Bir Kez Daha Yntem zerine, (kitap), 59-61. Atik, Kayhan, Kemal Paazadenin Tevrih-i l-i Osman, X. Defter, (kitap), 61-64. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: kdmdan Semeler, der. Ycel Demirel, 4-5. akr, Serpil, Kadn Tarihinden ki sim: Ulviye MevlanNezihe Muhittin, 6-14. Balc, Hlya, Mfide Ferid Tek ve Feminizm zerine Bir Konferans, 15-22. 658 659 660 661 662 663 664 Koraltrk, Murat, Milli Aileye likin Bir Belge, 23-25. Eldem, Edhem, Bcassine Chez Les Turcs: 1919 Tarihli Bir izgi Romanda Trkiye ve Trkler, 26-35. Bozkurt, Fuat, Afganistan Trkleri, 36-45. apa, Mesut, talyann Asinara Adasnda Trk Sava Esirleri, 46-59. Okay, Cneyd, Fnun ve Sanayi Dergisi ve i Temin-i stikbal Sand, 50-53. Akgr, A. Necati, Hicri Gnleri Rumi/Miladi Gnlere evirme Kitaplar, 54-62. Tunay, Mete, Niyazi Berkesin Siyah-Beyaz Anlar, (kitap), 63-64. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: kdmdan Semeler, der. Ycel Demirel, 4-5. Yldrm, Nuran, Kz rencilerin Tp Fakltesine Kabulnn 75. Yl, Salk Alannda Trk Kadn Sempozyumu, (not), 5. Esenbel, Seluk, Medeni Davrann Aczi-I, Bat Kltr Formlarnn 19. Yzylda Meici Japonlarnn ve Osmanl Trklerinin Gndelik Yaamlarnda Kullanm, 6-14. Gez, Baak Ocak, Fikirden Eyleme Trke Namaz Meselesi: 1920lerin Cesur Bir Hocas, 15-19. Okay, Cneyd, Sebilrread Mecmuasnda YMCA, 20-24. Barkay, Gl nan, stanbul YMCAin Kapatl yks, 25-28. Latourette, Kenneth Scott, YMCA Trkiyede, ev. Hlya Balc, 29-31. Erbay, Erdoan, Menemenlizade Ahmed Muvaffaka Gre Spor Meraknn lerlemesi, 32-33. Coar, Nevin, Trk Aydnlar Beyaz Zambaklar lkesinde Ne Arad?, (kitap), 34-37. Vesikalk: Bkire Mahsus zinname, 37. Kalpakl, Mehmet, Bir Kaside Yaym Dolaysyla, 38-40. lan-Nma: Mayevski Kurunkalemleri, 40. Akkoyun, Turan, Sandkl Tarihine Bak, 41-50. Akgr, A. Necati, Hicri Gnleri Rumi/Miladi Gnlere evirme Kitaplar-II, 51-59. Koak, Cemil, Niyazi Berkesin Anlar zerine, (kitap), 60-62. Selim, mer, Yeni Trk Edebiyat Aratrmalarnda Gzden Kam Bir Eser, (kitap) 63-64. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: kdmdan Semeler, der. Ycel Demirel, 4-5. Behi, M., Trke Namaz Kldran Cemalettin Efendi Kimdir?, (not), 6. Esenbel, Seluk, Medeni Davrann Aczi-II, Bat Kltr Formlarnn 19. Yzylda Meici Japonlarnn ve Osmanl Trklerinin Gndelik Yaamlarnda Kullanm, 7-15. Erginsoy, Gliz, mroz Glikiden Gkeada Bademliye-I: Badem Gibi Tatl, 16-24. Canner, Efthymia, Jn Trk Devriminin Ertesinde stanbul Rum Mizah Basn: Embros Dergisi, ev. Elif Aketin, 25-29.
13

say 44/cilt 8, austos 1997


630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654

say 47/cilt 8, kasm 1997


665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680

say 45/cilt 8, eyll 1997

say 48/cilt 8, aralk 1997


681 682 683 684 685

say 46/cilt 8, ekim 1997


655 656 657

49
686 687 688 689 690 691 692 693 Mahmudolu, Mahad Sofiev, Sovyet Kltrnn Trkiye stndeki Olumlu Etkileri, 30-38. zcan, mer, Uzadouda dil-Uralllarn Varlk Mcadelesi, 39-43. akr, Hamza, 1920lerde Tarada Sinema Hayat, 44-45. Erbay, Erdoan, Abdlhak Hmidden Bir Hatra: Ticaret ve Ziraat zerine Vecizler, 46. Ersoylu, Halil, Bir Aklama, 47-48. ndirka, Zhre, Din-Sanat likisi Balamnda Manicilik ve Uygur Resim Sanat, 49-54. Akgr, A. Necati, Hicri Gnleri Rumi/Miladi Gnlere evirme Kitaplar-III, 55-61. Batislam, H. Dilek, Musavver Hindistan Seyahatnamesi, (kitap), 62-64. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: kdmdan Semeler, der. Ycel Demirel, 4-5. Varlk, M. Blent, Gorki, Prens gor, (not), 6. ahin, Mustafa, Birikmi Notlar, (not), 6. Musahib-i Sani-i Hazret-i ehr-Yari Nadir Aann Hatrat-I, haz. Hasan Ferit Ertu, 7-15. Erginsoy, Gliz, mroz Glikiden Gkeada Bademliye-II: Badem Gibi Tatl, 16-23. Georgeon, Franois, ehrin Aynas: Osmanl Mizah Basn, ev. Elif Aketin, 24-28. Arac, Emre, Londra Crystal Palaceta Abdlaziz erefine Verilen Konser, 29-33. Okay, Cneyd, 1927 Seimlerinde Bir Mstakil Amele Mebus Namzedinin Beyannamesi, 34-36. Grsoy, Seluk, slam htilal Cemiyetleri ttihad ve Liva El-slam Dergisi, 37-46. Usta, Veysel, Milli Mcadele Yllarnda ki Trabzonlu: Eybzade mer Fevzi ve Esad mer Eyyubi, 47-48. zbaran, Salih, Genlik ve Tarih: Bir Proje ve Pcs Toplants, 49-56. Akgr, A. Necati, Hicri Gnleri Rumi/Miladi Gnlere evirme Kitaplar-IV, 57-60. Kansu, Aykut, Trkiye Yahudilerinin Eitiminde Modernleme ya da Alliance Okullarnn Trkiyedeki levi, (kitap), 61-64. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: kdmdan Semeler, der. Ycel Demirel, 4-5. Musahib-i Sani-i Hazret-i ehr-Yari Nadir Aann Hatrat-II, haz. Hasan Ferit Ertu, 6-14. Toprak, Zafer, Osmanl Bankas ve Tarihten zler, 15-22. Grsoy, Seluk, Liva El-slamda Enver Paann Yazlar, 23-35. Vesikalk: Enver Beyin Aksaray Harikzedegnyla lgili Bir Mektubu, yz. Edhem Eldem, 35. Kakn, S. Halit, Sultan Galiyev Efsanesi Diriliyor, 36-42. lan-Nma: Yeni Ford Sedan, 42. Glen, Zafer, Srplarn 1849 Bosna syanna Etkileri, 43-48. 715 716 717 718 Okay, Cneyd, Cumhuriyet Dneminde C e m, 49-51. en, Bilal, Bir Komintern Belgesinde Aralov-Yunus Nadi Grmesi, 52-53. Selim, mer, Ziya Gkalpin Halife ve Mft iirinin Almancaya lk evirisi, 54-55. Akgr, A. Necati, Bir Kitabn Giri Blmnn Eletirisi, (kitap) 56-64. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay: kdmdan Semeler, der. Ycel Demirel, 4-5. Okay, Cneyd, mer Fevzi Eybolunun Bir Mektubu, (not), 6. ahin, Mustafa, Trke Namaz Meselesi, (not), 6. Toprak, Zafer, Sabiha (Zekeriya) Sertel ve Trk Feminizmi, 7-14. Davaz-Mardin, Asl, Cumhuriyet Dnemi Yeni Harfli Kadn Sreli Yaynlar, 1928-1996: Bir Bibliyografya, 1525. Trenek, Mehmet, Kadn Dergicilii ve Mehmet Rauf, 26-30. Kksal, Duygu, Yeni Adam ve Yeni Kadn: 1930lar ve 40larda Kadn, Cinsiyet ve Ulus, 31-35. Balc, Hlya, Dergicilikte lk Kadn zel Says: Hayat (1928), 36-41. Okay, Cneyd, 1936nn Magazin Basnnda Hbil Adem ve Kadn, 42-44. Yetkin, Sabri, Rumeli Gmeni 17 Yandaki Kadri Beyin Kaleminden Harp ve Yeni Yurt, 45-48. Sakaolu, Necdet, Koleksiyoncunun Daarcndan: Altn Vefk, 49. Mir Seyid Sultan Galiyev, Asya ve Avrupa Trk Halklarnn Sosyopolitik, Ekonomik, ve Kltrel Gelimelerinin Esaslarna likin Baz Grlerimiz-II, haz. S. Halit Kakn, 50-55. Sarahmetolu, Nesrin, Azerbaycann Bolevik Partisi Hmmet, 56-60. Arkan, Zeki, Snrdaki lke, (kitap), 61-64. Sakaolu, Necdet, Ulusal Egemenlik ve ocuk Bayramnn Tarihinden, 4-12. Toprak, Zafer, Merutiyet ve Mtareke Yllarnda Trkiyede zcilik, 13-20. Okay, Cneyd, Osmanl Dnemi Himaye-i Etfal Cemiyeti zerine Belgeler/Notlar, 21-31. Balc, Hlya, 1920lerde Kadn Kimlii ve Trk Kadn Yolu, 32-37. Bozkurt, Fuat, Pariste Trkiyeyi Yaamak: Pertev Naili Boratavn Ansna, 38-39. Temel, Mehmet, Mtareke Dneminde stanbulun ae Sorunu, 40-45. Akkoyun, Turan, Merutiyet ve Cumhuriyet Devirlerinde Afyon Basnnn Kklemesi ve Etkisi, 46-53. Ate, Nevin Y., Ltfi Fikri Bey stiklal Mahkemesinde, 54-55. Beydilli, Kemal, Ahmed Resmi Efendi, (kitap), 56-64.

say 51/cilt 9, mart 1998


719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730

say 49/cilt 9, ocak 1998


694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706

731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741

say 52/cilt 9, nisan 1998

say 50/cilt 9, ubat 1998


707 708 709 710 711 712 713 714

14

57

say 53/cilt 9, mays 1998


742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 Toprak, Zafer, Demokrasiye Geerken Muhalefete Gzalt: Filer ve Filenenler, 4-9. Toprak, Zafer, Bir Muhalefetin Mikro Tarihi: Antalya, 14 Nisan 1952, 11-14. Trker, Hasan, Basn zgrl Tartmalar: Cumhuriyetin lk Yllarnda Ankara-stanbul atmas, 15-23. Aytepe, Ouz, Milli Mcadelede ve Gurbette Mfrit Bir Muhalif: mer Fevzi Eyubolu (1884-1952), 24-30. Ate, Nevin Yurdsever, Ltfi Fikri Beyin Aff, 31-32. Tunay, Mete, Komnist Genleri Ne Yapmal?, yz. Ycel Demirel, 33-35. leri, Hasan, Atatrkn Yasaklad Sosyal Demokrat Frka, 36-38. Akkaya, Yksel, Yerel Sendikal Basnda i Sesi rnei, 39-44. Balc, Hlya, Tarihi Lucien Febvre 50 Yl nce stanbuldayd, 45-46. Arac, Emre, Michael Tippettten Adnan Sayguna Mektuplar, 47-50. Bahadr, Osman, Darlfnun Fen Fakltesi Reisi Hsn Hamid Beyin Bir Makalesi: Matematik Tarihi, 51-54. Sakaolu, Necdet, Ulusal Egemenlik ve ocuk Bayramnn Tarihine Ekler, (not), 55. Sezgin, Mhinur, anakkale iiri ve Mehmed Read, (not), 55. Arkan, Zeki, Kk Asya Felaketi ve zmir, (kitap), 5660. Benlisoy, Foti, 19. Yzylda stanbulda Etnik Aznlklar, (kitap), 61-64. Kaar, Mustafa, Osmanl mparatorluunda lk Mhendishnenin Kuruluu, 4-11. ahin, Mustafa, Trk Eitim Sisteminde Yabanc Eitim Uzmanlarndan Yararlanma, 12-18. Oktar, Tiine zkiper, Osmanl Kadnlar altrma Cemiyet-i slamiyesi 1920 Senesi Raporu, 19-22. zcan, mer, Finlandiya Trkler Birlii, 23-25. Soysal, Funda, 150. Yldnmnde 1848 Devrimleri, 26-33. Tuncer, Hamdi Can, Osmanl Sefiri ekib Efendinin Gzyle 1848 Devrimi: Viyana Halknn Edepsizlikleri, 34-35. Glen, Zafer, 19. Yzylda Bosna-Hersekin Nfusu, 36-42. Kakn, S. Halit, Ugarlarda nglbmzn Tarihine Dair Neriman Nerimanovun Grleri, 43-45. Aytepe, Ouz, erkez Ethem ve Kardelerinin Yurtdnda Kurduklar Cemiyet: Trkiye Kurtulu Frkas Komitesi (Cenup Vilayetleri Yldrm Komitesi), 46-47. Kaar, Mustafa, Bir Galileo Konferans, (not), 48. Baaran, Mehmet, Byk Menderes Nehri Efsaneleri ve 19. Yzylda Nehir Ulam Projesi, 49-51. Bodrogligeti, Andrs J. E., Orta Asya Trklerinin Kltr Miras ve Klasik Orta Asya Trk Edebiyat, ev. M. Sreyya Er, 53-64.

say 55/cilt 10, temmuz 1998


769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 Kansu, Aykut, Dnden Bugne 1908 Devrimi, 4-11. Kololu, Orhan, Mays-Eyll 1908 Belgelerine Gre ttihatlarda Osmanl Birlii Anlay-I, 12-19. Mehmetefendiolu, Ahmet, ttihat ve Terakkinin 1909 Kongresi, 20-29. Ephemera, (koleksiyon), 30-31. ifti, Aynur, Nbeti Kulbeleri, 33-36. Yetkin, Sabri, Trablusgarp Sava Srasnda Krfeze Denen Maynlara arpan Gemiler: zmir Krfezinde Gemi Kazalar, 37-45. Kker, Osman, Tarihinin Mutfa: Doan Kuban, retirken renmek, 46-50. Akkoyun, Turan, Aile Arivleri, ehir Tarihilii ve Kltrel Deeri, 51-53. Tahir, ehnaz, Birinci Trk Neriyat Kongresi: Kltr thali ve eviri, 54-58. Sakaolu, Necdet, Gelecein Mzayedelik Kitaplar, (kitap), 59-63. en, Bilal, Aralov-Yunus Nadi Grmesi, (not), 64. Boratav, Pertev Naili, Bir Varm Bir Yokmu (Anlar), 4-8. Saat, Meltem Begm, Makedonyada ki rgtn Kuruluu: Makedonya Devrim rgt ve Yksek Makedon Komitesi, 9-12. Kker, Osman, stanbul Mebusu Kirkor Zohrab Efendinin Erkekler Meclisinde Kadnlar Savunmas: Meclis-i Mebusanda Zina Tartmas, 13-20. Hzrzade Rd, Osmanl Kk Beyleriyle Hanm Kzlarna 10 Temmuz 324 Hediyesi: leri Ar! Ne Gzel Mar!, yz. Cneyd Okay, 21. Boura, Katerina, II. Merutiyet Dneminde Mebus Seimleri: Rum Mebuslar (1908-1918), ev. Yorgo Benlisoy, 22-29. Kololu, Orhan, Mays-Eyll Belgelerine Gre ttihatlarda Osmanl Birlii Anlay-II, 30-33. Ephemera, (koleksiyon), 34-35. Kker, Osman, Tarihinin Mutfa: Edhem Eldem, Belgelerden Hareket Etmek, 36-39. Pingel, Falk, Tarih Ders Kitaplar stne Uluslararas Aratrmalar, ev. Salih zbaran, 40-47. zbaran, Salih, Bir Panelin Dndrdkleri: Unesco, Trkiye ve Tarih Ders Kitaplar, 48-50. zbaran, Salih, Tarih Ders Kitaplar: Niin, Kimler Tarafndan, Nasl?, 51-55. Yetkin, Sabri, Trablusgarp Sava Srasnda Krfeze Denen Maynlara arpan Gemiler: zmir Krfezinde Gemi Kazalar-II, 56-59. Berber, Engin, Saylarla zmir Tarihi, (kitap), 60-61. Varlk, M. Blent, Kahkaha zerine Notlar, (not), 62-63. Uncu, Ahmet, Edirne mi, Muradiye mi?, (not), 64. Georgeon, Franois, George Sandn Krolu Tutkusu, ev. Elif Aketin, 4-10.
15

say 56/cilt 10, austos 1998

say 54/cilt 9, haziran 1998


757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768

say 57/cilt 10, eyll 1998

58
796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 ndirka, Zhre, Dede Korkutta Toy Gelenei, 11-14. Kosal, Vedat, Osmanlda Klasik Bat Mzii, 15-22. Arac, Emre, Luigi, Arditi ve Trk Kasidesinin zlen Esrar, 23-27. Kker, Osman, Tarihinin Mutfa: Carter V. Findley, Tarihiliin Diyalektii, 28-31. Ephemera, (koleksiyon), 32-33. ztrk, Cemil, hsan Raif Hanmn Yaymlanmam iirleri, 35-46. Akkaya, Yksel, 1950 Yllarnda Frn ileri Sendikalar ve lk Kolektif Szlemeleri: Adanada Frn ilerinin rgtlenmesi, 47-52. Glen, Zafer, kinci Merutiyetin lanndan Sonra erkez Teavn Cemiyetinin almalar: erkez Kleliini nlemeye Ynelik Faaliyetler, 53-58. Pir, Nuri, kinci Dnya Savann Ayrntl Tarihi, (kitap), 59-60. Kuneralp, Sinan, kinci Merutiyet Dnemi Meclis yeleri, (kitap), 61-63. Ulusayar, kif, Kirkor Zohrabn Kadnlar Savunmas, (not), 64. okgezen, Murat, Hayatta Muvaffak Olmu Adamlarmz Rportajlar Dizisinden Hareketle: Cumhuriyetin Baarl adamlar, 4-10. Ate, Nevin Yurdsever, Halk Frkas Kurulurken, 11-13. Elmac, Mehmet Emin, stanbul, 29 Ekim 1924: Osmanl Bakentinde Cumhuriyetin lk Yldnm, 14-18. Kker, Osman, Bir Kitabn 75 Yllk yks: efik Hsnnn Komnist Manifesto evirisi, 19-21. Demer, efik Hsn, Birka Sz, yz. Hamdi Can Tuncer, 21. Sakaolu, Necdet, Cumhuriyeti Kuran Kadrodan: Operatr Hseyin Paa (1883-1930): Atatrkn Yanndaki Doktor, 23-31. Ephemera, (koleksiyon), 32-33. Keskinkl, Erdoan, 1930lu Yllarda Cumhuriyetin Ekonomi Politikas Tartmalar: Kadrocularda Devletilik, 34-37. Erdem, Hakan, Trkistan: Nerede, Ne Zaman?, 38-44. Temel, Mehmet, 1918 Brest-Litovsk Antlamas Sonras Bamsz Litvanya, Letonya ve Estonya: Osmanlnn Baltk Cumhuriyetlerine likin Politikas, 45-49. Aytepe, Ouz, Yeni Belgelerin Inda Hoybun Cemiyeti, 50-55. Bahadr, Osman, Kanuni Devrinde Vilayetlerden Barut Temini, 56-58. Kpeli, zer, Afyondan ki Kitap, (kitap), 59-61. Mazc, Nuren, Bir Eletiriye Yant, (not), 62-63. Vural, Gne, ttihat ve Terakki ve Gen Cumhuriyet, (not), 63-64. Trker, Hasan, lanndan nce Cumhuriyet Tartmalar, 4-13. 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 Demirciolu, Cemal, mparatorluktan Cumhuriyete: Aydemir Mellifi Mfide Ferit Hanm, 14-21. Berktay, Aye, Minasyan Ailesinin Albm: Biz Szde mi Yaadk?, 22-31. Ephemera, (koleksiyon), 32-33. Lk, Atilla, Tarihinin Mutfa: Necdet Sakaolu, Yerel Tarihilik, 34-37. Koraltrk, Murat, Mtareke Sonras Dnemde Nfusun Azalmas ve Kent Ekonomisine Yansmalar: Cumhuriyetin lk Yllarnda stanbul, 38-42. Akgr, A. Necati, Rumi ve Miladi Takvimler-I, 43-54. Akgr, Zeynep Gke, Strabonun Corafyasndan, 52-53. Arkan, Zeki, 13. CIEPO Sempozyumu Viyana, 21-25 Eyll 1998: Uluslararas Trk Bilimleri Kongresi, 55-57. Alakom, Rohat, 1927 Tarihli Hoybun-Tanak Antlamas: Hoybun Cemiyeti zerine Notlar, 58-61. Macar, Elin, Eski Tezler, Yeni Hatalar, (kitap), 62-64. Kker, Osman, Birikmi Dzeltmeler, (not), 64. Mehmetefendiolu, Ahmet, ngiliz Hkmetlerinin Balkanlardaki Politikalarnda Etkili Olan Bask Grubu: Balkan Komitesi ve Bir Mektubu, 4-8. Glen, Zafer, kinci Merutiyet Dneminde Bosna-Hersekin lhakna Tepkiler, 9-16. Pullukuolu, Olcay Yapucu, Sanayileme Srecinde Balkan Tekstil Endstrisi, 17-23. Marmara, Rinaldo, Osmanl Trkesinden Yunancaya Geen Szckler, ev. Ali Berktay, 24-26. zer, Mustafa, Osmanlnn Balkanlardaki U ehri: skp, 27-29. Bahadr, Osman, Darlfnun Kimya Mderrisi Cevad Mazhar Bey Niin ntihar Etti?, 30-32. Arkan, Zeki, Tarihte Eskiehir Sempozyumu (Eskiehir, 2-4 Kasm 1998): Yerel Tarih almalarna Katk, 33-35. Ephemera, (koleksiyon), 36-37. Trker, Hasan, lanndan Sonra Cumhuriyet Tartmalar, 38-45. Lk, Atilla, Tarihinin Mutfa: Halil Berktay, Tarihin Satr Aralar, 46-49. Akgr, A. Necati, Rumi ve Miladi Takvimler-II, 50-57. Kolovos, lias, 18. Yzylda Kaleme Alnm Yunanca Bir slami Yazma, (kitap), 58-59. Macar, Elin, Patrikhane ve Bilimsellik, (kitap), 60-62. adrc, Musa, Bir Eletiriye Yanta Yant, (not), 63. Ulusayar, kif, Anonimleen Fotoraf Hatalar, (not), 64. Gven, zbay, Spor Tarihinde en, evgn, Polo, 4-7. Madran, Burak, nc Binyla Doru, 8-9. Kpeli, zer, Gnende Milli Mcadele Yllarndaki Faaliyetler, 10-21. Ephemera, (koleksiyon), 22-23. Evren, Burak, Anadolu Fotoraflar ve Fotokart Estetii, 24-29. Kakn, S. Halit, Mustafa Suphi ve Yoldalarn ttihatlar m ldrtt?, 30-34.

say 60/cilt 10, aralk 1998

say 58/cilt 10, ekim 1998


807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821

say 61/cilt 11, ocak 1999

say 59/cilt 10, kasm 1998


822

16

65
855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 Mustafa Kemal-Arif Oru Mektuplamas, yz. Ycel Demirel, 35-37. iek, Rahmi, Bolevikler ve Bak Kongresi Hakknda Hafz Mehmed Beyin Beyanat, 38-40. Lk, Atilla, Tarihinin Mutfa: Nurhan Atasoy, Tarihi Sevdirmek, 41-43. Aslan, Betl, Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinin Maltadaki Esirleri Kurtarma Giriimi: Bakdan Anadoluya Destek, 44-46. Akgr, A. Necati, Rumi ve Miladi Takvimler-III, 47-55. Akgndz, Ahmet, Osmanl mparatorluuna Bir G ncelemek, (kitap), 56-58. Macar, Elin, Bir Selanikli Ailenin Yemek Kitab, (kitap), 59-60. Altnsay, Sab, Edenlerin Mutfa, (kitap), 61. Kker, Osman, Evet, O Bir Selanikli, (kitap), 62-63. Gne, Gnver, Klelikten zgrle: zmirde Zenciler ve Zenci Folkloru, 4-10. Yetkin, Sabri, Egenin ki Kys Arasnda Hal Rekabeti, 11-19. Kuzucu, Kemalettin, 1845 zmir Yangn, 20-25. Ephemera, (koleksiyon), 26-27. ahin, Faruk, znikte ini Sanat, 28-34. Akgr, A. Necati, Rumi ve Miladi Takvimler-IV, 35-40. Bingl, Sedat, ki 150lik zerine Notlar ve Belgeler, 41-52. Aydn, H. Veli, Osmanl Devletinde Yarm Kalm Bir Devlet Bankas Kurma Giriimi: Trkistan Bankas, 53-58. Lk, Atilla, Tarihinin Mutfa: Ahmet Yaar Ocak, nyarglardan Kurtulmak, 59-61. Tunay, Mete, CHPnin Tek-Parti Dnemi, (kitap), 62-63. ahin, Mustafa, ki iir in ki Not, (not), 64. Ephemera, (koleksiyon), 4-5. Baran, Tlay Alim, Resimli Ayda Kadn, 6-10. Yumul, Arus, 19. Yzyl Ermeni Aydnlarnn Gzyle Kadnlar, 11-14. Karakla, Yavuz Selim, Kadn Dergilerinde (1869-1927) Osmanl Hanmlar ve Hizmeti Kadnlar, 15-24. Aslanolu, Mehmet, II. Abdlhamidin ktisadi ve Mali Politikalar zerindeki Etkisi, 25-32. Temel, Mehmet, II. Abdlhamid Aleyhine Almanyada Alan Davalar, 33-35. Demirel, Fatmagl, II. Abdlhamid Dnemi Tiyatro Sansr: ve Perdeler Sansrle Ald, 36-43. Duman, Doan, Yeniden Yerli Mal, 44-47. Elmac, Mehmet Emin, Karikatrlerle Avusturya Boykotu, 48-53. Akgr, A. Necati, Rumi ve Miladi Takvimler-V, 54-58. Lk, Atilla, Tarihinin Mutfa: Christoph K. Neumann, Muhasebe-i Nefsin nemi, 59-61. Macar, Elin, kinci Romada Rus Arkeoloji Enstits, (kitap), 62-63.

say 64/cilt 11, nisan 1999


887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 Cumhuriyetin lk Yllarna Ait Bir Beyanname, yz. Hlya Balc, 4-5. akan, Il, Antalya Mebusu Murat beyin Halk Frkasndan hrac, 6-8. Soysal, Funda, lk Parlamento Seimlerimiz, 9-12. Demir, Fevzi, Kbe rtsne Dklen arap ve Kimlii Belirsiz Sakal, 13-17. Okay, Cneyd, Gmlcinede Sopal Seimler, 18-20. Uyar, Hakk, Tek Parti Dneminde Seimler, 21-31. Ephemera, (koleksiyon), 32-33. zbek, Nadir, II. Merutiyet stanbulunda Dilenciler ve Serseriler, 34-43. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (1): Yankesici ve Hrszlarn Fotoraflarnn Alnarak Filenmesi (1868), 44-45. Kololu, Orhan, Osmanl Toplumunda Modernizasyon Arac Olarak Reklamclk, ev. Hlya Balc, 46-48. Akgr, A. Necati, Rumi ve Miladi Takvimler-VI, 49-53. Lk, Atilla, Tarihinin Mutfa: Stefanos Yerasimos, Mekn ve Tarih, 54-56. Millas, Herkl, Trk-Yunan likileri ve Kendimiz, 57. Macar, Elin, Anadolu Rumlarnn Bellei: Kk Asya Aratrmalar Merkezi, 58-60. Yapucu, Olcay Pullukuolu, Evrensel Kltr Inda Herodottan Mbadeleye Foa, (kitap), 61-63. Uncu, Ahmet, Siz Hi Menafi Sand Grdnz m?, 63. Usta, Veysel, CHP Arivi, (not), 64. Akgl, Hikmet, Mustafa Suphi ve Yoldalarn ttihatlar ldrtmedi, 4-10. Mete Tunayn M. Suphi ve Arkadalarnn ldrlmeleriyle lgili Notu, 8-9. Gne, Gnver, Serbest Cumhuriyet Frkas Dneminde Trk Ocaklar ve Siyaset, 11-18. Gl, Muhammet, Dr. Burhanettin (Onat) Beyin Raporuna Gre Antalyada 1930 Belediye Seimleri, 19-23. Trker, Hasan, Salihlide 1923 Belediye Meclisi Azal Seimi, 24-27. Ephemera, (koleksiyon), 28-29. Lk, Atilla, Tarihinin Mutfa: Ouz Tekin, Sikkelerdeki Tarih, 30-32. Gven, zbay, Osmanldan Cumhuriyete Genlik ve Spor Bayramlar, 33-38. Berber, Engin, 75ten 700e Anma Etkinlikleri ve Unutulan Atatrk, 39-42. Arkan, Zeki, 15 Mays ve Hasan Tahsin Recep, 43-48. Srgevil, Sabri, zmir Karaburunda Yunan gali: Bir Dnemin Tanklar, 49-53. Akgr, A. Necati, Rumi ve Miladi Takvimler-VII, 54-57. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (2): stanbulda Geceleri Fenersiz Gezme Yasa (1859), 58-61. Alaybeyli, Naci, Bir Fotoraf Albm Mnasebetiyle Osmanl Demiryollar ve Hicaz Demiryolu stne, (kitap), 62-63.
17

say 62/cilt 11, ubat 1999

say 65/cilt 11, mays 1999

say 63/cilt 11, mart 1999

66

say 66/cilt 11, haziran 1999


918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 oker, Fahri, Hilafetin Kaldrlmas ve Hanedann Yurtdna karlmas, 4-11. Tuncer, Hamdi Can, Birinci Dnya Sava Yllarnda Osmanlnn Kurulu Yldnm Kutlamas, 12-14. Karakla, Yavuz Selim, Osmanl Ordusunda Kadn Askerler, 15-24. Lk, Atilla, Tarihinin Mutfa: Afife Batur, Mimarlk Tarihi, 25-27. Ephemera, (koleksiyon), 28-29. zbaran, Salih, Osmanl Snrlar Semineri (Cambridge, 17-19 Mart 1999), 30-31. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (3): Kularn Neslinin Korunmas Hakknda Nizamname (1904), 32-33. Klzade Hakknn Tesettre lan- Harbi, yz. Hamdi Can Tuncer, 34-36. Kzm Karabekir Paa ve slamiyet, yz. Nevin Yurdsever Ate, 37-38. elik, Bilgin, Tek Parti Dneminde Aydnn SosyoKltrel Yaamnda Halkevinin Yeri, 39-48. apa, Mesut, Birinci Dnya Savanda Trkiyede tilaf Devletleri Esirleri, 49-56. Akgr, A. Necati, Rumi ve Miladi Takvimler-VIII, 57-61. Tekin, Ouz, lk Osmanl Sikkesi Ne Zaman Basld?, (kitap), 62-63. ahin, Mustafa, Tarih Dergilerinin Mart Saylar, (not), 64. Kker, Osman, Krt syanlarnn Liderleri Nasl Yargland, Nasl Asld?, 4-8. Demir, Tanju, lkemizin lk Pul Koleksiyonu Dergisi: Pul Mecmuas, 9-11. Gnen, Yasemin Saner, Osmanl Konsolosluk Szlemeleri-I, 12-17. Nazr, Bayram, Londra Sefiri Mehmed Emin Paann Felemenk (Hollanda) zlenimleri: Su inde Bir Memleket, 18-20. Durmaz, Selahattin, 1842-43 Srbistan Krizinde Bir Osmanl Elisi: Mehmet Sdk Rifat Paa, 21-24. Adyeke, A. Nkhet, Osmanl Sefirlerinin Gzyle Girit Sorunu Karsnda Avrupa Basn ve Kamuoyu, 25-30. Kker, Osman, Surp Prgi Ermeni Hastanesi, 31-33. Tekin, Ouz, Yzyln Definesi Artk Trkiyede: Elmal Definesi, 34-35. Ephemera, (koleksiyon), 36-37. Aslan, Yavuz, Demokrat Cenb-i Garb Kafkas Cumhuriyeti, 38-39. Bozkurt, Fuat, Hac Abbas Olu Mehmet Bey, 40-42. Kl, Selmi, Brest Litovsk Bar Mzakerelerinde brahim Hakk Paann Yapt Tarihi Konuma, 43-45. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (4): Basrada Kar Yad, Byle Oldu (1851), 46-47. Millas, Herkl, Gnlk Yaammzdaki Trk, 48. Akgr, A. Necati, Rumi ve Miladi Takvimler-IX, 49-55. Lk, Atilla, Tarihinin Mutfa: Seluk Esenbel, Baka Toplumlarn Tarihi, 56-58.

948 949

Arkan, Zeki, Busbecq: Osmanl mparatorluu ve Krm Gotlar, (kitap), 59-61. Uncu, Ahmet, Haliten Karadenize Demiryolu, (kitap), 62-63. Keyder, alar, mparatorluktan Cumhuriyete Geite Kayp Burjuvazi Aranyor, 4-11. Ar, Kemal, Mbadele ve Ulusal Ekonomi Yaratma abalar, 12-17. Koraltrk, Murat, stanbul Milli Sanayi Birlii, 18-23. Sere, Erkan-Yetkin, Sabri, Cumhuriyetin lk Yllarnda Ege Blgesinde ktisadi Hayat Milliletirme abalar-I, 24-29. Yenerolu, Elif, Kemalpaa Kltr ve evre Sempozyumu (3-5 Haziran 1999), 30-31. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (5): Musevi frk skn Selnike Srlmesi (1795), 32-33. Ephemera, (koleksiyon), 34-35. Gnen, Yasemin Saner, Osmanl Konsolosluk Szlemeleri-II, 36-41. Akkaya, Yksel, 1929 Bunalm, sizlik ve Bir Kanun, 42-52. Akgr, A. Necati, Rumi ve Miladi Takvimler-X, 53-57. Lk, Atilla, Tarihinin Mutfa: senbike Togan, inden Egeye Trk Tarihi, 58-60. Baer, Marc David, Bursal Gayrimslimler Nasl Mslman Oldu?, (kitap), ev. Tansel Gney, 61-64. Uncu, Ahmet, Bir ntihal Daha Var, (not), 64. Kker, Osman, stanbul, Adapazar, zmit, Yalova, 10 Temmuz 1894: Sansre Uram Bir Deprem, 4-7. zen, Haldun, Yeni Adam Nasl Kapatld?, 8-9. Aktar, Ayhan, Varlk Vergisi Srasnda Gayrimenkul Satlar: stanbul Tapu Kaytlarnn Analizi (26 Aralk 1942-30 Haziran 1943), 10-21. Dinel, Glay, Yarmayanlar: Kuak Sanayici Bir Ermeni Ailesi, 22-33. Ephemera, (koleksiyon), 34-35. Macar, Elin, Fener Patrikhanesinde Souk Sava Operasyonu: Athinagorasn Patrik Seilmesi, 36-39. Sere, Erkan-Yetkin, Sabri, Cumhuriyetin lk Yllarnda Ege Blgesinde ktisadi Hayat Milliletirme abalar-II, 40-45. Karakla, Yavuz Selim, Kadnlar altrma Cemiyeti Himayesinde Sava Yetimleri ve Kimsesiz ocuklar: Ermeni mi, Trk m?, 46-55. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (6): Gne Tutulmas Tokat Voyvodas Mehmed Aann errinden mi? (1760), 56. Akgr, A. Necati, Rumi ve Miladi Takvimler-XI, 57-60. Yac, Zbeyde Gne, gal Yllar stanbulu, (kitap), 61-63. Ulusayar, kif, Henri Cartier-Bresson ve Kamondo Merdivenleri, (not), 64.

say 68/cilt 12, austos 1999


950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974

say 67/cilt 12, temmuz 1999

say 69/cilt 12, eyll 1999

18

73

say 70/cilt 12, ekim 1999


975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 Gne, Gnver, Osmanlnn Ortaa Kasabasndan Cumhuriyet Trkiyesinin Modern Kentine: demi, 4-10. Alkan, Mehmet ., Toplumsal ve Siyasal Adan 1894 stanbul Depremi zerine, 11-17. ahin, Mustafa, Krfez Depremi Vesilesiyle Zekt, Ftr, Kurban Derisi ve Tayyare Cemiyeti, 18-19. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (7): stanbulu Sarsan 1894 Depremi: Sismograf Nam Aletin Yldz Sarayna Nakline, 20-22. Gkdemir, Oktay-Bozkurt, brahim, Mlazm- Evvel Ahmet Besimin Sava Hatralar, 23-29. Ephemera, (koleksiyon), 30-31. Nazr, Bayram, Macar zgrlk Savas, Osmanlnn Murad Paas Jozef Bemin lm zerine Bir Tekzip Yazs, 32-34. Arkan, Zeki, Isabelle Eberhardt ve Jn Trkler, 35-37. Salgrl, Saygn, Mimar Alexandre Raymond: Yap Desenleri Sergisi, 38-39. Duman, Mustafa, Cumhuriyet Halk Frkasnn Bastrp Datt 10. Yl Destanlar, 40-43. elebi, Mevlt, Manisada Cumhuriyetin 10. Yl Kutlamalar, 44-47. ksz, Hikmet, Cumhuriyetin 10. Yldnmnde Romanya Trkleri, 48-51. Akgr, A. Necati, Rumi ve Miladi Takvimler-XII, 52-56. Aydn, Osman Nuri, Yaant Szcn Dilimize Kazandran, Vakitsiz lm Bir air-Yazar: Kemal Uluser, 57-61. Macar, Elin, Trkiye Katolik Ermeni Kilisesi, (kitap), 62-63. Gnen, Yasemin Saner, Babli Arnavutluku Neden 9 Yl Resmen Tanmad?, 4-7. Gk, Hayrullah-Uyar, Mesut, Yeni Bulunan ki Belgenin Inda M. Kemal Atatrkn Harp Akademisi rencilik Dnemi, 8-15. Ephemera, (koleksiyon), 16-17. Kihara, Yumiko, Trk Devrimi ve Meiji Devrimi rnekleri: Trk ve Japon adalamasnda Din Politikalar-I, 18-25. Czygan, Christiane, 1876-77 stanbulunun Hicvedilmi Sureti: aylak, 26-28. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (8): 1894 Depreminde lenlerin Ailelerine Yardm, 29-31. Salgrl, Saygn, Bir Zamanlar Yakndou, 32-33. Lk, Atilla, Tarihinin Mutfa: Kemal Karpat, Bir Tarihi Nasl Yetiir?, 34-36. Batmaz, Etfal ., Mustafa Suphinin Anadolu Kongre Vekillerine Mektubu, 37-39. Hastane Salnamesindeki Reklamlar, (koleksiyon), 40-41. Sarsaman, Sadk, Cumhuriyetin lk Yllarnda Giresunda Reklamclk, 42-45. Trker, Hasan, Abdlkadir Kemali tnn Gazetecilik Yllar, 47-54.

1002 1003

Demir, Tanju, 18. Yzyl Sonunda Denizli Tekstil Sanayi, 56-59. Gkdemir, Oktay, Tarihi Okumak Tarihiyi Okumaktr, (kitap), 60-63. Bayraktar, Bayram, kinci Merutiyet Dneminde Subaylarn Siyaset Yapmasn Engellemeye Ynelik Uygulamalar, 4-10. Kuneralp, Sinan, kinci Merutiyet Dneminde Gayrimslimlerin Askerlik Meselesi (1908-1912), 11-15. Rstemova-Tohidi, Solmaz, Bir Belgenin Inda Mustafa Kemal Paa ve Komintern, 16-21. Bahadr, Osman, Matematiki Kerim Bey ve Einstein, 22-25. Kker, Osman, Kk Menderes Havzasnda Tarihin Peinde: Sardes, Birgi, demi, Tire, 26-27. Emrence, Cem, Buhranl Yllar: demite Serbest Cumhuriyet Frkas, 28-31. Lk, Atilla, Tarihinin Mutfa: Suraiya Faroqhi, Sokaktaki nsann Tarihi, 33-35. Salgrl, Saygn, Tyapta Bir Panel, 7 Kasm 1999: Osmanlda Aydnlanma, 36-37. Ephemera, (koleksiyon), 38-39. nal, ebnem, III. Uluslararas Tarih Kongresi: Tarih Yazm ve Mzecilikte Yeni Yaklamlar, 40-41. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (9): Fndkll smet Efendinin Uluslararas Tarih Kongresine Delege Atanmas (1902), 42-44. etin, Atill, Kandrada Fotoraflar, 45-47. Kihara, Yumiko, Trk Devrimi ve Meiji Devrimi Devrim rnekleri: Trk ve Japon adalamasnda Din Politikalar-II, 48-57. Kker, Osman, Kitap/Film: Akaleye GidenlerGitmeyenler, 58-60. Tunay, Mete, Tekilt- Mahsusann ran Macerasna Bir Alman Tankl, (kitap), 61-62. ayl, Ahmet, Duyduk Duymadk Demeyin!, (kitap), 63-64. Duman, Mustafa, Alnn 71. Yldnm Dolaysyla Millet Mektepleri, 4-7. Ersz, Faruk, Gdml Bir Yazar Olarak Pierre Loti, 8-17. Osmanl Mnevverlerinin Pierre Loti Hakknda Dnceleri, yz. Zeki Konur, 18-26. Kololu, Orhan, Trke retmeni Zeki Maghamezin Kaleminden Pierre Loti, 27-29. ayl, Ahmet, Nzm Hikmet, Oryantalizm ve Pierre Loti, 30-31. Piyer Loti Cemiyeti Nizamnamesi, yz. Faruk Ersz, 32-33. Demirciolu, Cemal, Kitap/Film: Aziyade ve Hamam d a Dounun Kurgulan, 34-37. Ephemera, (koleksiyon), 38-39. Karakla, Yavuz Selim, Osmanl Kadn Dergilerinin Feminist Gzyle Pierre Loti, 40-43.
19

say 72/cilt 12, aralk 1999


1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028

say 71/cilt 12, kasm 1999


990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001

say 73/cilt 13, ocak 2000

74
1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 Ylmaz, Levent, III. Uluslararas Tarih Kongresi: Tarihilikle Mzeciliin Keyifli Bulumas, 44-45. Yeniehirliolu, Filiz allar, Tarihilik ve Mzecilikte Yorum ve Kurgu, 46-47. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (10): skilipli Tahir Efendizde Ebubekir Nbinin Ryas (1909), 48-49. Elmac, Mehmet Emin, 1894 Depreminin zmirdeki Yansmas ve Gne Tutulmasnn Ardndan Gelen Burdur-Isparta Depremi (1914), 50-52. olak, Melek, Mula Halkevi ve almalar, 53-57. Lk, Atilla, Tarihinin Mutfa: Nevra Necipolu, Trkiyede Bizans almak, 58-60. Koz, M. Sabri, Knosu Anmsamak, (kitap), 61-63. Ulusayar, kif, Oru Babann Kerameti, (not), 64. Bali, Rfat N., Akaleye Gidenler-Gitmeyenler Yazs Hakknda, (not), 64. Ersel, Hasan, Atatrk ve Ulusal Mzik, 4-12. Arac, Emre, Ekselanslar mer Paann Besteci Kars, 13-16. Alakom, Rohat, Krtler ve Vikingler, 17-23. Benlisoy, Foti-Benlisoy, Stefo, 19. Yzylda Karamanllar ve Eitim: Nevehir Mektepleri, 24-33. Kldere, Arzu, zmirde 6/7 Eyll Olaylar, 34-41. Durukan, Kaan, Trkli Hicazkr Bir Beste Denemesi: Avrupa, Avrupa, Duy Sesimizi!, 42-45. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (11): Osmanlda lk Banka: zmir Bankas (1842), 46-49. Lk, Atilla, Tarihinin Mutfa: Tlay Artan, Yanbamzdaki Tarih, 50-52. Gez, Baak Ocak, Bir Babli Yayncsnn Portresi: Tccarzade brahim Hilmi (raan), 53-57. Ephemera, (koleksiyon), 58-59. ayl, Ahmet, Film: Bizansn Kahpelii zerine, 60-61. Reddy, Nilfer Mirzanolu, Postmodern Bir Osmanl Tarihi, (kitap), 62-64. Ersz, Faruk, Pierre Loti Etkinlikleri, 64. Toprak, Zafer, Osmanlnn Drt Jeanne DArc: Karlarn Sahibkran Jan Dark, 4-9. Arkan, Zeki, Giritte Sempozyum (7-9 Ocak 2000): Kapudan Paa Eyaletinden Cezayir-i Bahr-i Sefid Vilayetine, 10-13. Toprak, Zafer, Mslihiddin dilin Grleri: Kadn ve Hukuk- Nisvan, 14-17. Karakla, Yavuz Selim, Osmanlda Kadn Fotoraflar, 18-20. Bozkr, Grcan, Trk Kadnnn Siyasi Haklarn Kazanmas ve Trk Kadnlar Birlii, 21-26. Davaz-Mardin, Asl, Belgelere Feminist Bilinle Bakmak: Bir Kadn Ktphanesinin Anatomisi, 27-33. Kadn Eserleri Ktphanesi ve Bilgi Merkezi Vakf Arivi, 34. Turan, Meryem, 1935 Kongresi Arivi: Trkiyedeki lk Uluslararas Kadn Kongresinin Belgeleri, 35-38. 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 Arat, Yeim, Kadn Eserleri Ktphanesinde lk Ariv, lk Katalog: Hasene Ilgaz, 39-40. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (12): Hanmlara Mahss Gazeteye mtiyaz Verilmesi (1895), 41-45. Lk, Atilla, Tarihinin Mutfa: Mehmet Gen, Matematikten Tarihe, 46-48. Ephemera, (koleksiyon), 50-51. Gez, Baak Ocak, Bir Yaynevi Tarihesi: Kitabhane-i slamdan Hilmi Kitabevine, 52-56. Eldem, Edhem, Astrix: izgi Romandan Beyaz Perdeye, 57-61. Uncu, Ahmet, Osmanl Padiahlar, (kitap), 62-63. Ulusayar, kif, St mam ve Maran Kurtuluu, (not), 64. Demirel, Ahmet, 80. Yldnmnde Birinci Meclis, 4-12. Gkdemir, Oktay, Mdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinden Trkiye Byk Millet Meclisine, 13-16. Adyeke, A. Nkhet, Mbadeleye Dair Gizli Kalm Bir Ariv, 17-20. Lk, Atilla, Tarihinin Mutfa: Uur Tanyeli, Zihniyet Arkeolojisi, 21-23. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (13): ocuklara Rehber Dergisine mtiyaz Verilmesi (1896), 24-27. Ersel, Hasan, Yavuz Geliyor Yavuz, 28-39. Ekinci, lhan, Potemkin Zrhls syan ve Boazlar Meselesi, 40-49. Ephemera, (koleksiyon), 50-51. Toplumsal Tarih Dergisi niversite rencileri Tarih Yarmas: Genler Tarih Yazyor, 52-53. Tunay, Mete, Birinci Meclis, (kitap), 54-55. zcan, mer, Sovyet Mahkmu Muhacir Trklerin Mcadeleleri, (kitap), 56-63. Koleksiyoncunun Daarcndan: Anschluss: 62 Yl nce, (koleksiyon), 63. Birinci, Ali, Mehmed Tahirler Kartrlm, (not), 64. Sabancolu, Msemma, 14 Mays 1950: Demokrat Parti Halk Oyuyla ktidarda: Bir Seim Byle Geti, 4-8. Toprak, Zafer, Nzm Hikmetin Alk Grevi (Mays 1950), 9-17. Ephemera, (koleksiyon), 18-19. Ar, Kemal, 9 Eyll Gn zmire lk Giren Trk Subay: Yzba erafettin ve zmirin Kurtuluu zerine Notlar, 20-24. Sere, Erkan, Belediye Reisi Uakzade Muammer Bey ile Vali Mahmut Muhtar Paa atmas: zmirde ktidar Mcadelesi, 25-32. zmakas, Yavuz, Nurettin Paann zmir Gnleri, 33-39. Lk, Atilla, Tarihinin Mutfa: Erol Tmertekin, Tarih ve Corafya, 40-42. Arkan, Zeki, Gemiten Gelecee Kuadas Sempozyumu (23-26 ubat 2000): Kuadasnn Dn, Bugn, Gelecei, 43-45.

say 76/cilt 13, nisan 2000


1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087

say 74/cilt 13, ubat 2000


1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058

say 75/cilt 13, mart 2000

say 77/cilt 13, mays 2000

20

80
1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (14): talya Devleti Tebaasndan Badettiye Fotoraf ekme zni Verilmesi (1896), 46-49. Toplumsal Tarih Dergisi niversite rencileri Tarih Yarmas: Genler Tarih Yazyor, 50-51. Koak, Cemil, Milli ef Dnemi zerine Bir Doktor Tezi (Ya da Bir Doktora Tezi Nasl Olmamaldr!), (kitap), 52-57. Arac, Emre, Film: Mozart Trkiyede, 58-60. etin, Atill, Kandra Fotoraflar, (not), 61-63. Kker, Osman, Mozart Kimin Dostu?, (not), 64. ava, Rait, TBMM Gizli Oturum Tutanaklar ve Lozan Konferans Tutanaklarna Gre Adakalenin Romanyaya Verilmesi Tartmas, 4-12. Kker, Osman, Kuzey Kbrsta Dnn/Bugnn Fotoraflar, 13-17. evikel, Nuri, KKTC Milli Arivi eriye Sicilleri, 18-22. Gk, Hayrullah-Uyar, Mesut, Yeni Bulunan Belgeler Inda Mustafa Kemalin Harp Okulu rencilik Dnemine Katk, 23-28. Lk, Atilla, Tarihinin Mutfa: Paul Dumont, Tesadfen Tarih, 29-31. Minasyan, Agop, Akmee Kasabas Tarihinde Ermeniler: Arma Manastr, 32-39. Ephemera, (koleksiyon), 40-41. Ahmet Refikin Kaleminden Sapanca Gln zmit Krfezine Balama Giriimleri, 42-43. Alada, A. Din, Anadolu Ajans Kurucularndan ve lk Genel Mdr Aleddin Bey (1888-1930), 44-48. Kololu, Orhan, Anadolu Ajans Niin Kuruldu?, 49. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (15): Doksanlk Sahtekr Emine Azize Hanmn Cezasnn Affedilmesi (1914), 50-51. Okay, Cneyd, Mektebli Dergisi ve Hasan li Ycelin lk Yazs, 52-53. Toplumsal Tarih Dergisi niversite rencileri Tarih Yarmas: Genler Tarih Yazyor, 54-55. Nattier, Jan, Gebeler, Barbarlar ve Asyay almak, ev. Hlya Balc, (kitap), 56-63. Karpat, Kemal H., Jason Goodwinin Kitab zerine, (not), 63-64. Al, Hseyin, Osmanl Devletinde lk Kambiyo stikrar Szlemesi, 4-9. etin, Cem-ifti, Murat, Trk Finans Tarihinde Benzer ki Olay: 1870lerde Hava Oyunlar, 1980lerde Banker Krizi, 10-14. Quataert, Donald, Dyun- Umumiyenin stihdam Politikalar (1881-1909), 15-17. Osmanl Devletinde Yabanc Bankalar, (koleksiyon), 18-19. Koraltrk, Murat, Trkiyede Finans Tarihi Aratrmalarnn ncs Prof. Dr. Haydar Kazganla Sylei: Yaplacak Daha ok Var, 20-23. 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (16): Osmanlda lk Banka: zmir Bankas (1842)-II, 24-27. Eviniz, Bankanzn Hediyesi, (koleksiyon), 28-29. Lk, Atilla, Tarihinin Mutfa: Gnkut Akn, Hermentik ve Mimarlk, 30-32. Koraltrk, Murat, zmir, 1 Temmuz 1948: Kabotaj ve Denizcilik Bayram Kutlamalar, 33-35. Ephemera, (koleksiyon), 36-37. Akn, Fatih, Burdurda Deprem (3/4 Ekim 1914), 38-41. Ege Blgesinden 1920li Yllara Ait Deprem Fotoraflar, (koleksiyon), 42-43. Ambraseys, Nicolas N.-Finkel, Caroline F., Osmanl Corafyasnda Depremler (1690-1710), ev. Ahmet Fethi, 44-48. Tunay, Mete, Son Osmanl Padiahnn amdaki Mezar, 49-50. Paac, Gnl, amda Bir Bestekr Mezar, 51. Toplumsal Tarih Dergisi niversite rencileri Tarih Yarmas: Genler Tarih Yazyor, 54-55. Kaar, Turhan, skenderiye Kilisesinde iddet Gelenei ve Hypatiann lm, (Kitap), 54-56. nvar, Kerem, Camondo Hanedannn Ykseli ve k, (kitap), 57-60. Sabancolu, Msemma, Osmanoullarnn Portreleri, (kitap/sergi), 61-63. ahin, Mustafa, 10 Temmuz Bayramnda Yangn, (not), 64. Bahadr, Osman, Bilim Tarihi Yazmnn Tarihi, 4-7. Eldem, Edhem, Osmanl Bankas Reklam Kampanyalar (1956-1959): Banka, reklam ve hap Hulusi geni, 8-17. Al, Hseyin, Banque de Constantinople ve stanbul Bankas Adlaryla da Bilinen Dersaadet Bankasnn Kuruluu, 18-22. Kazgan, Haydar, Osmanlda Geciken Bankaclk ve Banque de Constantinople Deneyimi: Metal Paradan Kat Paraya Gei, 23-25. Toprak, Zafer, Cumhuriyet ve Bankaclk, 26-31. Koraltrk, Murat, Londradan zmit Kat Fabrikasna Banknotlarn mha yks: Batan Geminin Paralar, 32. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (17): Balkan Savanda Casusluk Eden Hristo Yuvann dam (1913), 33-35. Lk, Atilla, Tarihinin Mutfa: Zafer Toprak, Tarihe Toplumsal Bir Bak, 36-38. kszolu, Aye, 272 Yl ncesinin Auresi, 39-45. Toplumsal Tarih Dergisi niversite rencileri Tarih Yarmas: Genler Tarih Yazyor, 46-47. Ephemera, (koleksiyon), 48-49. Marmara, Rinaldo, Trk Dostu Olarak Tannan Papa 23. Johannes Aziz lan Ediliyor, ev. Saadet ztrk, 50-54. Yetkin, Sabri, zmirden Bir Kurum Tarihi, (kitap), 55-63. Uncu, Ahmet, Depremin Ykamadn Ykan Mutasarrf, (not), 63-64.
21

say 78/cilt 13, haziran 2000

say 80/cilt 14, austos 2000


1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142

say 79/cilt 14, temmuz 2000


1109 1110 1111 1112 1113

81

say 81/cilt 14, eyll 2000


1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 Danacolu, Esra, Struma: Diplomatik Pazarlktan Trajik Sona, 4-11. Benlisoy, Stefo, kinci Dnya Sava Sonrasnda TrkYunan Yaknlamas Kral ve Kralienin Trkiye Ziyareti, 12-21. Frat, Melek M., Trkiyenin Kbrs Politikalar (19451960), 22-27. Benlisoy, Foti, 6/7 Eyll Olaylar ncesinde Basnda Rumlar, 28-38. Topuz, Hfz, 6/7 Eyll Olaylar ve Aknoz Paann Yasaklar, 39-41. elik, Jaklin, 6/7 Eyll 1955, Kumkap, 42-44. Kocabaolu, Uygur, 6/7 Eyll Olaylarndan Sonra Hasar Tespit almalar zerine Birka Ayrnt, 45-49. Ephemera, (koleksiyon), 50-51. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (18): Yadr Mevlm Su: Yamur Duas zerine Belgeler, 52-56. Toplumsal Tarih Dergisi niversite rencileri Tarih Yarmas: Genler Tarih Yazyor, 54-55. Arkan, Zeki, Ortadou Aratrmalar ve Trkiye, 58-59. Aydemir, Hlya, Osmanl Sreli Yaynlar, (kitap), 60. Koak, Cemil, Madamlarmzn ve Msylerimizin Tarihi zerine Kritik Bir Bak, (kitap), 61-62. Millas, Herkl, Resmi Tarihten Sonra, imdi de Resmi Edebiyat, (not), 63-64. akan, Il, Trkiye Cumhuriyeti Devleti Armasnn Belirlenmesi abalar, 4-10. Yalansz, Nedim, Cumhuriyet Dnemi Osmanl Tarihi almalar (1923-1960), 11-20. Peker, Mmtaz, Erken Cumhuriyet Dneminde Nfus Sorunu zerine Bir Eser: Davamz, 21-24. Sabancolu, Msemma, Saym Gn Evde Oturacaklara Faideli Bilgiler, 25-29. Ephemera, (koleksiyon), 30-31. Sabancolu, Msemma, stanbulun Sigorta Haritalar ve Jacques Pervititch, 32-38. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (19): Krtaj Mtehasss Alman Doktor Madam Mari Zibold, 39-44. etin, Atill, Srad Bir Yerel Ynetici: Adapazar Ayn Kara Osman Aa, 45-49. 20. Yzyl Banda Adapazar, (koleksiyon), 50-51. Dndar, Fuat, Balkan Sava Sonrasnda Kurulmaya allan Muhacir Kyleri, 52-54. Demir, Fevzi, Bir Jn Trkn Srld Fizandan Byk Sahray Geerek Ka: Sami Beyin l Gei Anlar, 55-60. Toplumsal Tarih Dergisi niversite rencileri Tarih Yarmas: Genler Tarih Yazyor, 61. Varlk, M. Blent, Sivas Basn Tarihi zerine Notlar, (kitap), 62-63. eni, Nora, Camondolar Kitab Eletirisi zerine, (not), 64. nvar, Kerem, Yazarmz Bouna fkelenmi, (not), 64.

say 83/cilt 14, kasm 2000


1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 Gk, Hayrullah-Uyar, Mesut, Birinci Dnya Savandaki Alman askeri Yardm Heyetinin Bilinmeyen Bir Yn: Bir Ariv Yamasnn Hikyesi, 4-11. Glen, Zafer, Reislkttap Raid Efendiye Gre htilal Sonrasnda Fransann Politik Yaklamlar, 12-15. Kl, Selami, II. Merutiyet Devri Aydnlarnn Atatrk zerindeki Etkileri, 16-20. Kololu, Orhan, apka Devrimi Kafann Dna Deil, ine Ynelikti, 21-24. Duman, Mustafa, 72. Yldnm Dolaysyla: Yaz Devrimine Doru, 25-29. Ephemera, (koleksiyon), 30-31. zkan, Yakup, Armatan Akmeeye: Bir Kasabann yks: Mbadillerin Gelii ve Yeni Bir Hayat, 32-35. Evren, Burak, Sigmund Weinberg Hakknda Yeni Bir Belge, 36-37. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (20): Gramofon Plaklarnda Kuran Okunmasnn Yasaklanmas (1906), 38-42. en, Bilal, TKPye likin Tarihsel Bir Tartma, 43-48. nci, Handan, Beir Fuad Hakknda Yeni Bilgiler, 49-54. Sofuolu, Ebubekir, Ahmed Midhat Efendinin Kanun- Esasi ve Meclis-i Mebusana Dair Layihas: Tavzh-i Kelm ve Tasrh-i Merm, 55-57. Kker, Osman, Zeugma Yalnz Deil: Frtna, Yortanl, ine, Munzur, oruh, Birecik, Kargam, Hasankeyf: Barajlar m, Kltrel Miras m?, 58-59. Toplumsal Tarih Dergisi niversite rencileri Tarih Yarmas: Genler Tarih Yazyor, 54-55. Gndz, Tufan, 16. Yzylda Bir Deirmencinin Evren Kuram, (kitap), 61-63. Da, Mustafa, Seluklu lkesinde Bizansl Mlteciler, 4-12. elik, Bilgin, Aydnda Serbest Frka ve Belediye Seimleri, 13-23. Bahadr, Osman, Osmanl mparatorluunda Tfein Halk Arasnda Yaylnn Kontrol, 24-26. inli Bir Mslmann Bayram Tebrii, (koleksiyon), 26. Lk, Atilla, Tarihinin Mutfa: alar Keyder, Globalleme ve Ulus Devlet, 27-29. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (21): Abdullah Biraderlerin Fotoraf Albm (1893), 30-32. zcan, mer, Muhammed Ayaz shaki dilli Hakknda Bir Dzeltme, 33-35. zmakas, Yavuz, Mdafaa-i Milliye Cemiyeti zmir ubesi, 36-37. Ephemera, (koleksiyon), 38-39. Altun, Muhsin, Birinci Dnya Sava ve Kurtulu Savann Saytay Kararlarna Yansyan Ynleri, 40-48. ahin, Mustafa, eker Tarihimizden Bir Para, 49-53. Can, Bilmez Blent, Trk-Amerikan likilerinin 200 Yl, 54-55. Kker, Osman, Ermenilerin Sosyalist Donkiotu Yolda Panuninin almalar, (kitap), 56-57.

say 82/cilt 14, ekim 2000


1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171

say 84/cilt 14, aralk 2000


1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199

22

88
1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 Toplumsal Tarih Dergisi niversite rencileri Tarih Yarmas: Genler Tarih Yazyor, 58-61. Uker, Asuman K., Osmanlnn Seyyar Saraylar, (kitap/sergi), 62-63. erme, Tomas, Mardin Kitab, (not), 63. Ephemera, (koleksiyon), 4-5. Yetkin, Sabri, Ali Hikmet Paann Gnlklerinden Milli Mcadeleye Bak, 6-16. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (22): Konyada ki Bal, Drt Elli ve Drt Ayakl Bir Hilkat Garibesi, 17-19. Macar, Elin, Yunan gali Srasnda zmirde Katolik Rumlar, 20-22. Lk, Atilla, Tarihinin Mutfa: Mehmet zdoan, Arkeoloji Ne Deildir?, 23-25. Yara, Ahmet, Su le Gelen Salk, Su inde Yok Olan Kltr! Allianoi, 26-29. Kker, Osman, Trabzon Kltr ve Tabiat Varlklarn Koruma Kurulu Bakan Cengiz Eruzunla Sylei: Dou Karadenizde Doal ve Kltrel Miras, 30-36. Tan, Aynur, Kaybolan Bir Meslek: nyede apulaclk, 37-40. apa, Mesut, Cumhuriyetin lk Yllarnda Rize, 41-47. Turan, mer, 1930lardaki ehircilik Tartmalar: Cumhuriyetin Kamusal Alann Oluturmas, (genler tarih yazyor), 48-56. Marmara, Rinaldo, Papa Roncalli: lek Sokakn Yeni Ad, ev. Saadet zen, 57-59. Toplumsal Tarih Dergisi niversite rencileri Tarih Yarmas: Genler Tarih Yazyor, 60-61. nvar, Kerem, Bunalm Dnemleri Dnda Osmanl Toplumunun leyii, (kitap), 62-64. Ergn, Mehmet, Klhanbey-Tulumbac Destanlar, 4-12. Birinci Dnya Savanda Ruslara Esir Den Muhittin Dinsoyun Bandan Geenler, haz. Esra stnda Selamolu, 13-19. Lk, Atilla, Tarihinin Mutfa: Cemil Koak, Dnem Tarihi, 20-22. Koraltrk, Murat, 17 ubat-4 Mart 1923, zmir: Trkiye ktisat Kongresinin Belgeleri, 23-25. Sevin, Glsen, Denizlerin Ressam Ayvazovskinin Hayatndan Sayfalar, 26-28. stnipek, Mehmet, lmnden Yzyl Sonra Ayvazovski Yeniden stanbulda, 29-31. Anadol, Ayen, Sfenksin Kuyruu Var, 32-35. Ephemera, (koleksiyon), 36-37. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (23): Gazetelerde Kurandan Ayetler ve Hadis-i erifler Yaymlama Yasa, 38-40. anl, Mehmet-Trke, nal, Kurulu ve Tekilatlanma almalar: Menteeliler Mdafaa-i Vatan Cemiyeti, 41-51. 1226 1227 Yanatma, Servet, Fethiye Depremi (1957), (genler tarih yazyor), 52-60. Sabancolu, Msemma, Osmanl Sahra Postalar: Zarf ile Mazruf, (kitap), 61-63. Arslan, Ahmet, Tevfik Fikret ve Din, 4-10. Soykan, T. Tankut, Ziya Gkalp ve Hilafet, 11-15. Tresay, zgr, Mecmua-i Ebzziyada Tesettr Meselesi ve Feminizm Tartmalar, 16-23. Altndal, Meral, eyhlislam Abdurrahman Nesib Efendinin Tesettre Dair Beyannamesi, 24. Toprak, Zafer, Dr. Cemal Zekinin Delimen, lgn Kzlar: Cumhuriyette Gen Kz ve Kadn ntiharlar, 2529. Sayglgil, Feryal, Yedign Dergisinde deal E ve Anne Olarak Kadn, 30-33. Ephemera, (koleksiyon), 34-35. Yaraman, Ayegl, Durgunluk Dneminde Cretkr Talepler: Kadn Gazetesi, 36-41. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (24): Amsterdamda Oryantalist Bir Harem-i Hmayn Tiyatrosu (1894), 42-47. Bilal, Melissa-Ekmekiolu, Lerna-Mumcu, Belinda, Hayganu Markn (1885-1966) Hayat, Dnceleri ve Etkinlikleri: Feminizm: Bir Adalet Feryad, (genler tarih yazyor), 48-56. Lk, Atilla, Tarihinin Mutfa: Murat zyksel, Demiryolu Tarihi, 57-59. Arkan, Zeki, Denizar lkelere Yolculuk ve Trkler, (kitap), 60-63. Temel, Mehmet, Osmanl Devletinin Son Dneminde Ttn Politikas ve Artan Ttn Kaakl, 4-11. ahin, Mustafa, Sabri Kolakn Pazarren Ky Enstits Anlar, 12-18. Osmanl Askerine Teslim ars, yz. Zeki Konur, 19-21. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (25): stanbuldan Yryerek Hacca Gitmeye Kalkan Mektep Talebeleri, 22-23. Sabancolu, Msemma, Seluk Erdemle Sylei: Beni Asl lgilendiren Tarihe Gememi Adamlardr, 24-27. Ephemera, (koleksiyon), 28-29. Soyal, Sencan, Eskiada anakkale ve Civar: Sikkelerin Inda Troas Blgesinde Din ve Mitoloji, 30-35. Lk, Atilla, Tarihinin Mutfa: Ara Altun, Sanat Tarihi, 36-38. Karakla, Yavuz Selim, erkez Kadnlar Tevn Cemiyeti (1919), 39-43. zcan, Tahsin, stanbul, 24-25 ubat 2001: Osmanl Aratrmalar Sempozyumu, 44-45. etin, Cem, 50 Yl nceki Bir Arayn Hikyesi: 1951 Sanayi Kongresi, 46-48. Ylmaz, Asiye, 16. Yzylda Zengin Bir skdarl: Dellk Hzr Aann Terekesi, (genler tarih yazyor), 49-54.
23

say 85/cilt 15, ocak 2001

say 87/cilt 15, mart 2001


1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237

1238 1239

say 88/cilt 15, nisan 2001


1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251

say 86/cilt 15, ubat 2001


1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225

89
1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 elikkol, Gne, Mor Salkml Ev ve Halide Edibin Benlii, (kitap), 55-59. Yksel, Hasan, Osmanl Saray Dnleri ve enlikleri, (kitap), 59-62. Tunay, Mete, Nemrut Belgeseli, (not), 63. Ulusayar, kif, Safa Ehlinin Sohbeti, (not), 63. olak, Melek, 19. Yzyl Sonu-20. Yzyl Balarnda Trk-Macar Yaknlamas, 4-10. Demirel, Fatmagl, 1890 Petersburg Hapishaneler Kongresi, 11-14. etinkaya, Y. Doan, ttihat ve Terakkiye Muhalif Serbest Gazetesinin Penceresinden stanbulda 1908 Seimleri, 15-24. ki Resim, Belge Bahtsz Bir Yaamyks: Muharrem Bahri Kaptan, haz. Ycel Demirel, 25-27. Ephemera, (koleksiyon), 28-29. Demir, Aydoan, 1806 Ylnda Bodrum Tersanesinde Bir Kazas, 30-32. Lk, Atilla, Tarihinin Mutfa: M. Baha Tanman, Mimarinin Ardndaki Hayat, 33-35. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (26): Tabanca Alnmas, Satlmas ve Tanmasnn Yasaklanmas (1911), 36-37. Yldrm, Osman Nuri, Akseki ve Aksekililik, 38-42. Budakolu, Salih, Mersin Soda Fabrikas Grevi (197879), (genler tarih yazyor), 43-50. Kker, Osman, evket Pamukun, Tereke Kaytlarna Dayanan Geni Kapsaml almas: Osmanl Zenginleri Servetlerini Nasl Kullanrlard?, 51-54. Mahmudolu, Bahadr, Lisansst rencileri Sosyal Bilimler Konferans, 54-56. Arkan, Halil Volkan, Fotorafn Tarihsel Belge Olarak Anlam, 57-59. enk, Pnar, Bonaklarn Ulusal Geliimi, (kitap), 60-61. Toplumsal Tarih Dergisi niversite rencileri Tarih Yarmas-2001: Genler Tarih Yazyor, 62-63. Altan, Bar-Erden, Dilek, Yeni Bir Tahrip almas Gndemde: Endstri Blgeleri Hakknda Kanun Tasars, Btn zler Yok Oluyor, 4-5. Alparslan, Metin, Boazkyden Karatepeye Hitit Dnyasnn Kefi: Hititbilimin Sergisi, 6-9. ahin, Hamdi, Anadoluda Terr Estiren Halk: Galatlarn Sava Teknii ve Gelenei, 10-17. enolu, Sedat, Fotoraf ve Belgelerle Auschwitz, 18-21. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (27): Edirnede Mslman Olan Bir Kz Almaya Kalkan Zimmi (1840), 22-25. Konyar, Hrriyet, Radyo Haftas Dergisi: 1950lerde Yeniden Kefedilen Popler Kltr, 26-29. Ephemera, (koleksiyon), 30-31. olak, Melek, Tanzimattan Cumhuriyete Mulada Kadn Giyiminin Evrimi, 32-36. 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 Lk, Atilla, Tarihinin Mutfa: Ahmet Kuya, Trk Devrim Tarihi, 38-40. Demiryrek, Mehmet, Tarih-i Osman Encmeninin Kuruluu, 41-49. zcan, mer, Ayaz shakinin lmnn Hemerilerine Duyurulmas, 50-51. Alaca, Eray, Adana Erkek Lisesinin Kurulu ve Geliim Yllar, (genler tarih yazyor), 52-57. Kker, Osman, Tarih rencileri Kongresi, 58-59. Toplumsal Tarih Dergisi niversite rencileri Tarih Yarmas-2001: Genler Tarih Yazyor, 60-61. nvar, Kerem, Salgn ve Bulac Hastalklar Tarihi, (kitap), 62-63. Altan, Bar, stiklal Caddesi Gzelleiyor!, (not), 64. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Temmuz 1901), haz. Emel Seyhan, 4-5. Yksel, Sheyla, Mektup ve Bedh zerine: Arapkirli Mektubundan e-maile, 6-10. Kker, Osman, Necdet Sakaoluyla Osmanlda damlar zerine, 11-15. Kololu, Orhan, Tanklklar: Kelle Kuleden Daraacna, 15-17. Yldrmaz, Sinan, Ali rkmerin Sultanahmet Meydannda Aslmas ve Gazetelerin Tutumu (1939): Halka Ak Olarak Gerekletirilen Bir dam, 18-22. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (28): Babli Basknyla lgili Bir hbar (1915), 23-25. Krolu, Kemalettin, Milattan nce II. Binyln lk Yarsnda Dou Anadoluda Byk Frat Taknlar: Tufan Anmsatan Sel Basknlar, 26-31. ener, Yasemin, Heykeltra Mehmet Aksoyla Sylei: Ana Tanra Kibele Kulelerinde, 32-34. Koraltrk, Murat, 1951 Ylna Ait Bir Fotoraf Albm: Van Gl Vapur letmesi, 35-37. Ephemera, (koleksiyon), 38-39. Lk, Atilla, Tarihinin Mutfa: Zeynep Ahunbay, Mimarlk ve Tarih, 40-42. Dndar, Fuat, ttihat ve Terakkinin Etnisite Aratrmalar, 43-50. Grpnar, Doan, Bir Szel Tarih Denemesi: Kandra rnei, Bir Kasabann Yakn Dnem Tarihi, (genler tarih yazyor), 51-60. zkan, Derya, Padiah Hazretlerinin Fotorafs: Vasilaki Kargopulo, (kitap), 61-63. Toplumsal Tarih Dergisi niversite rencileri Tarih Yarmas-2001: Genler Tarih Yazyor, 64-65. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Austos 1901), haz. Emel Seyhan, 4-5. Sevin, Glsen-Fazlolu, Aye, 1893 ikago Sergisinde Osmanllar, 6-9. Grabowski, John J., Cumhuriyeti Alglaylar: Time ve Glcemal, ev. Pnar enk, 10-17.

say 89/cilt 15, mays 2001

say 91/cilt 16, temmuz 2001

1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301

say 90/cilt 15, haziran 2001


1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278

say 92/cilt 16, austos 2001


1302 1303 1304

24

95
1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 Can, Bilmez Blent, Amerikan Basnnda Trk Kurtulu Sava (1918-1923), 18-25. Konyal, Naki, Ahmet Emin Yalmann Kaleminden Amerikadaki Gmen Trkler, 26-30. Aksu, Hsamettin, 19. Yzyl Osmanl Mezar Yaplarnn Gzel rneklerinden Biri: Bonakzde Mehmed Paann Mezarta Kitabesi, 31. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (29): Osmanl mparatorluunda kencenin Yasaklanmas (1850), 32-34. Sabancolu, Msemma, Eski Kartpostallarda Osmanl Kadnlar: ark Gzeli, 34-35. Haner, Elmon Karolu, Anadolu Kltr Tarihi inde Ermeniler: Ermeni Minyatr Sanat, 36-42. Seropyan, Sarkis, Ermeniler Hristiyanl Kabul Ederken nceki Kltr ve Uygarlklar Yok Edildi: 1700 Yl nce Gerekleen Devrim, 43-46. Beyolu, Sleyman, Sinema Karadenizde (1909-1933), 47-50. ulha, Banu, Cumhuriyetten Gnmze Sa Modas, (genler tarih yazyor), 51-56. Toplumsal Tarih Dergisi niversite rencileri Tarih Yarmas-2001: Genler Tarih Yazyor, 57. Ephemera, (koleksiyon), 58-59. Ozan, Nee, Vaftiz Olmu Trkler, 60-61. Macar, Elin, Ermeni Sorununa Katolik Klf, (kitap), 62-65. Ulusayar, kif, Tarihi Bir Fotoraf Hilesi, 66. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Eyll 1901), haz. Emel Seyhan, 4-5. Emrence, Cem, stanbul Tramvaynda Snf ve Kimlik (1871-1922), 6-13. Ephemera, (koleksiyon), 14-15. Tekeli, lhan, Tarihle lgili Sivil Toplum Kurulular Alannn Yapabilecekleri zerine Bir Deerlendirme: STKlar ve Tarih, 16-18. zen, Haldun, Tarih Vakfnn Kurulu Srecine likin Baz Belgeler: Trkiye Sosyal Tarih Vakfndan Tarih Vakfna, 19-21. Kker, Osman, Tarih Vakf Genel Sekreteri Orhan Silierle Sylei: Tarih Vakfnn On Yl, 22-29. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (30): Sabah Gazetesini Kapattran Mnsebetsiz Bir Teekkr Yazs, 30-32. Duman, Mustafa, Nasreddin Hoca Aramzda, 32-36. Haner, Elmon Karolu, Ermeni Minyatr Sanatnda stanbul Okulu, 37-41. Arkan, Zeki, Prof. Dr. Nejat Gyn (1925-2001): Tarihiliimizin Ac Bir Kayb, 42-45. Mutafov, Stefan-Karamiteva, Petronya-Onur, Vildan, Ruhsal ve Fiziksel Engelleri Olan Bireylere Ynelik Eitim ve Tedavi Hizmet Kurumlar: Balkan Topraklarndaki maretler, 46-47. Cenker, Il Cerem, Seddlbahir Kalesi Szl Tarih Projesi: u Yorgun Kalenin Dndrdkleri, (genler tarih yazyor), 48-54. 1331 1332 1333 1334 1335 1336 Toplumsal Tarih Dergisi niversite rencileri Tarih Yarmas-2001: Genler Tarih Yazyor, 55. Koraltrk, Murat, Milli ktisat Propagandacs Bir Babann Kz in Tuttuu Gnlk, (kitap), 56-58. Kaar, Turhan, Aziz Paulusun Yol Haritas, (kitap), 59-61. Aaolu, Azad, h Divan m, Vh Divan m?, 62-65. Erten, Emel-zyldrm, Murat, Akseki ve Aksekililik Yazsndaki Yanllar, (not), 66. Kocahanolu, Osman Selim, Midhat Paann Srgn Yeri Taifti, (not), 66. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Ekim 1901), haz. Emel Seyhan, 4-5. Akal, Emel, Dr. efik Hsnnn Bir Konumasnda ve ttihat ve Terakki Erknnn Yazmalarnda Mustafa Suphi, 6-12. Arkan, Zeki, Cumhuriyetin lk Yllarnda Bursa, 13-19. Ephemera, (koleksiyon), 20-21. apa, Mesut, Milli Mcadeleden Cumhuriyete Trabzonda Tiyatro ve Sinema, 22-28. zuyar, Ali, Gezgin Sinemac Casus Gney Cephesinde: II. Arabistanl Lawrence Olay, 29-31. zmakas, Hacer, zmir Milli Ktphane Sinemas, 32-34. oruhlu, Yaar, At ve Ko/Koyun ekilli Mezar Talarnn Sembolizmi, 35-42. sdiken, Behzat, Dyun- Umumiyenin Balangc IMF ve Rsum- Sitte daresi, 43-47. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (31): Ecnebi Postahanelerinden Gelen Evrk- Muzrra (1899), 48-50. Nazikolu, Yasemin, arl Kpr: Irgand, (genler tarih yazyor), 51-59. Toplumsal Tarih Dergisi niversite rencileri Tarih Yarmas-2001: Genler Tarih Yazyor, 59. zcan, mer, Macar Turanclar Hakknda, (kitap), 60-64. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Kasm 1901), haz. Emel Seyhan, 4-5. erifolu, mer Faruk, Medine Mdafii Fahreddin Paann Afganistan Yllar: Kbilde Yangn Sndren ki Trk, 6-8. Tarih Vakfnn Dzenledii IV. Uluslararas Tarih Kongresi Yapld: Anlar, Yaamykleri ve Tarihyazm, 9-12. Tekeli, lhan, Bireyin Yaam Nasl Tarih Oluyor, 13-20. Sakall, Cemal, Anlar indeki Tarih, Tarih indeki Anlar: Bir Yenierinin Anlar, 21-28. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (32): Sultan Hamidin Sahte Hatrat, 29-34. Koraltrk, Murat, Bir adamnn Otobiyografisi ve Dndrdkleri, 35-37. Bir Belge: Mehur Adamlar Ansiklopedisi, (koleksiyon), 38. Koz, M. Sabri-li, Emin Nedret, Bir Mzmin Muhalifin Yazmalar: Doktor Rza Nurun Mektuplar, 39-42.
25

say 94/cilt 16, ekim 2001


1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349

say 93/cilt 16, eyll 2001

say 95/cilt 16, kasm 2001


1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358

1330

96
1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 Demiri, Bedia, Antikada iir-Tarih-Retorik likisi, 43-45. Kker, Osman, lkokul rencileri Tarih Yazyor, 46-48. Khyaolu, Dilara, TSADn Giriimi Tartmalar Canlandrd: Corafya 2001 Kitab Darphanede Tartld, 49-52. alkan, Vedat, Sregelen Sorunlar ve Corafya 2 0 0 1le Balayan Tartmalar, 53-55. Tekin, Ouz, ki nemli Sergi: Seluklular ve Kariallar stanbulda, 57-60. Arkan, Zeki, Kongre: Osmanl mparatorluu ve Uluslararas Kongreler, 61-63. Koraltrk, Murat, Hseyin Cahitin Kaleminden Portreler, (kitap), 64-65. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Kasm 1901), haz. Emel Seyhan, 4-5. Alkan, Necmettin, Bir Almann 1905 Yl Gzlemleriyle Trklerde Ramazan Gnleri ve Dini Bayramlar, 6-9. Kumrular, zlem, V. Karla Balaynda Ulaan Haber: Budin Dt! Kastilyada Moha Panii, 10-14. Demir, Aydoan, erife Nefise Hanm Olunun Hakkn Aryor: Bodrum Tersane Kulelerinin Yapm ve Bir Annenin Feryad, 15-18. li, Emin Nedret, Trke Grg ve Protokol Kitaplar Kaynakas, 19-24. Alparslan, Ali, Talik Yaznn Byk stad Hocam Hezarfen Necmeddin Okyay, 25-28. Can, Bilmez Blent, Ylandan Anka Kuuna Amerikan Karikatrlerinde Kurtulu Sava (1918-1922), 29-35. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (33): amda Temel gd 1889!, 36-37. zgl, Vatan, Baz Belgeler Inda ttihatlarn Airet almalar: ttihat Terakki ve Balaban Aireti, 38-42. Toplumsal Tarih Dergisi niversite rencileri Tarih Yarmas: Genler Tarih Yazyor, 43. Ephemera, (koleksiyon), 44-45. Konyar, Erkan, Efsane le Tarihin Kesitii Yerde Babilin Asma Baheleri, 46-53. Tekin, Ouz, stanbulda Yeni Bir Sergi: Ksanthos ve Letoon Kazlar Inda Lykia Uygarl, 54-56. Khyaolu, Dilara, Avrupal ve Trkiyeli Tarih retmenleri Bulutu, 57-59. avdar, Aye, Tarihinin Mutfa: Orhan Silier, Tarih Vakf Kolektif Bir Mutfan rndr, 60-63. Tekin, Ouz, Arkeolojiden Cumhuriyete, (kitap), 64-66. ahin, Mustafa, Vedat rfi Bey, (not), 66. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Ocak 1902), haz. Emel Seyhan, 4-5. Can, Bilmez Blent, Bektailik Dosyasn Sunarken, (dosya), 6. 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 Tunay, Mete-Can, Bilmez Blent, Reha amurolu ile Sylei: Yenieriler, Bektailer ve Modernleme Sreci, 7-16. Koca, Turgut, Bir Halifebabaya Gre Mason, Bektai ve Melami Jntrkler, 16. Faroqhi, Suraiya, Nfuz Mcadeleleri, Yap Sorunlar ve Yenierilerin Sorunlu Rolleri: Bektailerin 1826 ncesi Tarihine Bir Katk, 17-24. Ocak, Ahmet Yaar, Balkanlarn slamlamas Srecinde Sar Saltkn Yeri ve Baz Problemler: Sar Saltkn Kimlii ve Tarihsel Rol, 25-30. Sakaolu, Necdet, Bektai Babasnn Giyim Kuam, 31. Can, Bilmez Blent, Tarihyazmnda Kaynak Olarak Seyahatname: Evliya elebide Arnavut Bektailii, 32-41. Hlya Kk ile Doktora almas zerine Sylei: Kurtulu Savanda Bektailer, 42-46. Kk, Hlya, Veliyyeddin Efendinin Beyannamesi, 46. ahin, Mustafa, Bektai Edebiyatndan ki rnek, 48. Bektailikle lgili Seilmi Trke Kitaplar, 49-51. Arkan, Zeki, Shhat- Beden ve Seyahat- Tam: Uluslararas Evliya elebi Sempozyumu, Gazimagosa 8-9 Kasm 2001, 52-53. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (34): Yozgatta Halka Datlan Evrak- Muzrra (1803), 54-55. Tekin, Ouz, Eskiadan Ortaa slam Dnyasna Miras: Byk skender, 56-64. niversite rencileri Tarih Yarmasnn dl Treni Yapld, 65. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (ubat 1902), haz. Emel Seyhan, 4-5. Demiryrek, Mehmet, kinci Dnya Savanda Kbrs Trkleri: ngilizlerin Kurduu Kbrs Alay, 6-11. Ergin, Grkan, Ge Tun anda Akdenizde Denizcilik, 12-19. Koak, Cemil, Tarih almalarnda Yeni Bir Eilim: Siyasi Tarihimizde Demokrat Aramak, 20-21. etin, nder, Ortak Bir Gemiin Son Yadigr: Edirne Byk Sinagogu, 22-27. Tolun, Nuray, anakkalede 18. ve 19. Yzyl Konut Mimarisi, 28-33. Gven, zbay, Cumhuriyet Trkiyesinde Polo Sporunun Canlandrlmas, 34-38. Toplumsal Tarih Dergisi niversite rencileri Tarih Yarmas-2002: Genler Tarih Yazyor, 38. Alada, Adalet Bayramolu-Alada, A. Din., Cumhuriyet Kuandan Bir Portre: H. Adnan nelin (1919-1987), 39-42. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (35): Sed-y Msiki Dergisine Ruhsat Verilmesi (1892), 43-45. Yola, Mustafa, Tarihinin Mutfa: Hricihan slamolu, Bir Tarihilik Serveni, 46-49. Yanatma, Servet, Trkiyede Televizyon Yaynlarnn Balamas ve Geliimi: T TV, (genler tarih yazyor), 50-61.

say 96/cilt 16, aralk 2001


1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384

say 98/cilt 17, ubat 2002


1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410

say 97/cilt 17, ocak 2002

26

101
1411 1412 1413 Sakaolu, Necdet, Divriide Mutfak Kltr, (kitap), 62-63. Tekin, Ouz, Arkeoloji, Tarih ve Kaleler, (kitap), 63-65. Can, Bilmez Blent, Bektai Dosyas Sonras Gelen Sorular ve Eletirilere Cevaplar, (not), 66. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Mart 1902), haz. Emel Seyhan, 4-5. Akarl, Hlya Balc, Kadn Dosyasn Sunarken, (dosya), 6. Van Os, Nicole A. N. M., Osmanl Kadn Dernekleri: Gemiten Gelen Kaynaklar, Gelecek in Kaynaklar, ev. Kaya Gen, 7-14. Toprak, Zafer, Gen Kz ve Kadn ntiharlar-II: Cumhuriyet Erkeinin Kadn mgesi, 15-19. Karakla, Yavuz Selim, Harp Malulleri ve ehit Kadn ve ocuklar altrma Cemiyeti, 20-23. Hr, Aye, Metafor ya da Tarihsel Gereklik Olarak Amazonlar, 24-27. akr, Serpil, Tarih Yazmnda Kadn Deneyimlerine Ulam Yollar, 28-35. Tekin, Nil Trker, 1935 Seimlerinde Kadn: Trk Kadnnn Saylavlk Konusuna Yaklam, 36-40. Konyar, Banu Paalolu, nas Sanayi-i Nefise Mektebi, 41-45. ztamur, Pnar, Cumhuriyetin lk Yllarnda Gzellik Yarmalar ve Feminen Kadn Kimliinin Kuruluu, (genler tarih yazyor), 46-53. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (36): Uakta Kadn Hal ilerinin syan (1908), 54-57. Yola, Mustafa, Tarihinin Mutfa: Ali Akyldzla Demiryolundan Hisse Senetlerine, 58-61. Durakbaa, Aye, Halidenin Roman, (kitap), 62-64. Ulusayar, kif, Osmanl Salk Hizmetinde Ermeniler (Salk Alannda Riskli Bir Kitap), 64-65. ahin, Mustafa, Adab- Muaeret Kitaplar, (not), 66. Gven, zbay, Hamit Eratl (03/02/1925-22/12/2001), (not), 66. Tekeli, lhan, tekileme ve tekiletirme Ekseninde Tarihte Avrupa-Trkiye likileri, (ayn gndemi), 2-3. Kk, Hlya, Toplumsal Tarih Dergisi Editrne, (not), 7. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Nisan 1902), 8-9. Paac, Gnl, Osmanlnn Musiki Taliminden Cumhuriyetin Mzik Terbiyesine, 10-19. Demir, Aydoan, Osmanl Brokrasisinde Evrak Sahtekrl, 20-22. Tekin, Ouz, Sikkelerle Bat Anadolu Depremi, 23. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (37): 1894 Depremi, stanbulda Deprem, Trabzonda Bando Mzka, 24-25. Kumrular, zlem, V. Karln Casuslar, 26-29. Erkan, Korkut, Kurtulu Sava Kartpostallar, 30-31. 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 ztrk, Mutlu-Yola, Mustafa, Tarihi Silahszlandrmak: ada Bir Tarih Eitimi, (dosya), 32. Ersanl, Bra, Katlm Engelleniyor Zihinsel Snr Gvenlii, 34-36. Sakaolu, Necdet, Yanllar retiyoruz, 38-39. ztrk, Mutlu, Halil Berktay le Sylei: Tarih Eitimi ve Ders Kitaplar, 40-43. Kaya, Hayrettin, Osmanldan Cumhuriyete Tarih Dersi Mfredat, 44-47. Taner, zkan, Bu Pasta Bol Kremal!, 47. Yakarelik, Turul, Bu Kitaplarla Bile, 48-49. etinta, Yldz, Farkl Bir Tarih Dersi, 50-53. Kahyaolu, Dilara, Tarih Eitiminde Ayrntlar ve Nuhun Gemisi, 52-53. Tarih Eitiminde Yeni Bir Modele htiyacmz Var!, 54-56. Avrupa Konseyi Deiime aryor, ev. Eda Cerraholu, 58-60. ztrk, Mutlu, lber Ortayl ile htisas Komisyonu zerine Sylei: Dengeli Bir Bileim, 61. Stradling, Robert, Hassas Konular Nasl retilmeli?, 62-64. Millas, Herkl, Ders Kitaplarnda teki: Trkiye ve Yunanistan, 63-64. nternet Adreslerinde Avrupada Tarih Eitimi, 65. zbaran, Salih, Tarih retiminin Gncel Sorunlar, 6668. Avc, lhan, Tahribi Klfna Uydurmak, 72-73. Yola, Mustafa, Tarihinin Mutfa: Muazzez lmiye , Bilimin Inda Geen mr, 74-75. Koraltrk, Murat, Kaynak Yaynlarndan Nazik Konu, (kitap), 76-77. Tzn, Grel, Resmi Kurumlarn Tarih Siteleri, 78. Tunay, Mete, Sava m, Bar m?, (ayn gndemi), 2-3. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Mays 1902), haz. Emel Seyhan, 8-9. zbaran, Salih, Bir Baka Osmanl Kimlii: Rmlik, 10-19. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (38): Sultan II. Abdlhamidin Yasaklad Kartpostal (1904), 20-21. Paac, Gnl, Musiki Taliminden Mzik Terbiyesine, 22-23. Milli Eitim Bakan Metin Bostancolu ile Sylei: Tarih Eitimi almalar ve Uluslararas Ykmllkler, 24-26. Aktekin, Semih, evremizdeki Tarihi retmeliyiz, 28-29. Gm, Tolga, En Gzeli Benim Olmal!, 30-31. li, Emin Nedret, Dr. efik Atabey ile Sylei: Bir Koleksiyonerin Portresi, 32-35. Tekin, Ouz, Arkeolojiyi Gmmeyelim!, (dosya), 36. Yola, Mustafa, Ufuk Esin ile Sylei: Eitimden evreye Arkeoloji, 38-41. zdoan, Mehmet, adalama ve Trk Arkeolojisi: Arkeolojinin Grmediimiz Yz, 42-45. Pulhan, Gl, Temel Sorunlar ve zm nerileri Inda Arkeolojinin Yaama ans, 46-48.
27

say 99/cilt 17, mart 2002


1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429

say 101/cilt 18, mays 2002

say 100/cilt 18, nisan 2002


1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438

102
1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 Tannd, Ouz, Kltrel Deerlerin Tahribat, 49. Tuna, Numan, Ilsu ve Karkam Baraj Blgelerinde Kurtarlmaya allan Gemi, 50-53. Erim-zdoan, Asl, Tarihi Kentler in Bir Kurtarc: yi Planlanm Metro, 54-57. Belli, Oktay, Anadolunun En Grkemli Uygarl: Urartu Krall, 58-61. Tekin, Ouz, In Yalnkaya ve Cokun zgnel ile Sylei: Dil Tarihte Neler Oluyor?, 62-63. Kayan, lhan, Arkeoloji, Jeoloji ve Corafya Yeni Bir Yaklam: Jeoarkeoloji, 64-66. Tekin, Ouz, Sikkelerin Inda Antakya Depremi, 67. Diner, Berkay, Yatak (Karasanlda) Paleolitik a Buluntular, (genler tarih yazyor), 68-69. Yola, Mustafa, Tarihinin Mutfa: Yavuz Cezar ile statistikten Siyasete Tarihilik, 70-71. Tekin, Ouz, Arkeoloji ve Sanat Yaynlarndan Anadoluda Romallar, (kitap), 72. Tzn, Grel, Webde Sivil Toplum Kurulular, 74. Toprak, Zafer, 1980ler Sonras Yeni Ar Sa, (ayn gndemi), 2-3. Tunay, Mete, Jartiyer valyelii, (not), 7. Grmeri, Murad, Toplumsal Tarih Dergisine, (not), 7. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Haziran 1902), haz. Emel Seyhan, 8-9. Gnsenin, Nergis, Sualtnda Kalan Zaman, 10-19. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (39): Domens Kadnlar Kulb (1914), 20-22. leri, Hasan, 1946 Sonrasnda CHPnin Sosyal Demokrat Partilere Bak, 24-27. Ahunbay, Metin-Ahunbay, Zeynep, Zeyrek Camiinde Tamirat Deil Restorasyon, 28-29. Avagyan, Arsen, Trk-Bolevik likilerinde Kafkas Muhacirleri, 30-34. li, Emin Nedret, evket Rado Yazmalar: Kalem, Gelenek, Bilim ve Btnyle Osmanl, (koleksiyon), 36-37. Hr, Aye, Bilimsel Bir Dedektiflik Hikyesi, 38-41. Yola, Mustafa, Arsadan Borsaya Futbol!, (dosya), 42. Atabeyolu, Cem, Trkiyede Futbolun Tarihi: Futbol Kulpleri Nasl Dodu?, 44-47. Sakaolu, Necdet, Osmanl Saraynda Spor Msabakalar: Bamyaclar-Lahanaclar, 48-51. Bora, Tanl, Szl Tarih almasna Bir rnek: Genlerbirlii. Gelenek, Camia ve Mitos, 52-55. Gven, zbay-Turgut, Murat, Trkiyede Spor Kaynakl Genlik Hareketleri: Atina Olay, 56-59. Snmez, Mustafa, Arsadan Borsaya: Futbolun Ekonomi Politii, 60-63. Yola, Mustafa, Yiiter Ulu ile Sylei: Toplumun Sahalara Yansyan Yz Futbol, 64-67. Yola, Mustafa, Top Bir Dnyadr Sergisi zerine Bar Tutla Sylei: Futbolu Sergilemek, 68-69. Yola, Mustafa, Tarihinin Mutfa: Oktay Belli ile Urartu Uygarlna Yolculuk, 70-71. 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 Tekin, Ouz, Homer Kitabevinden Antik ada Denizcilik ve Gemicilik, (kitap), 72. Tzn, Grel, Webde niversiteler, 74. Arel, Ayda, Tarihin Alacakaranlnda Bir lkenin Arkeolojisi, (ayn gndemi), 2-3. Gm, Tolga, Toplumsal Tarih Dergisine, (not), 7. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Temmuz 1902), haz. Emel Seyhan, 8-9. Karakla, Yavuz Selim, II. Abdlhamidin Saltanat (1876-1909): Kzl Sultan m, Ulu Hakan m?, 10-19. Hr, Aye, Ayn Bysn Yitirdiimiz Gn, 20-23. Dileri Bakan smail Cem ile Tarih Eitimi zerine, 24-25. Gm, Tolga, ngiliz Sava: Burjuva Devrimi, Parlementonun Zaferi veya Rebellio Puritenica, 26-29. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (40): Gazete Kapattran Makale: Kadn Zihniyeti (1919), 30-31. Aliavuolu, Esra, atalhyk: Dokuz Bin Yllk Hazine, 32-33. Yola, Mustafa, Bir Koleksiyon Daha Paraland, 34-35. Demiryrek, Mehmet, Fetihten Gnmze Kbrs, (dosya), 38. Atun, Ata, Venedik Kaytlarndan Magosa Kalesi Kuatmas (1571), 40-44. 108 Yl nce Kbrs Trk Basn: Kbrs Gazetesi (Temmuz 1894), haz. Meral Demiryrek, 45. Demiryrek, Mehmet, Belgeler ve Szl Tarih almalar Inda Fetihten Gnmze Kbrsta Trk Varl, 46-49. Beratl, Nazm, Smrge Yllarnda Kbrsta Trk Ulusuluunun Ortaya k, 50-53. Berber, Engin, Trk Kurtulu Savanda Yunanistana Kbrstan Gelen Destek, 54-57. An, Ahmet, Kbrsllk Bilinci Neden Geliemiyor?, 58-61. Samani, Onurkan Meltem, Modern Bir Osmanl Brokrat: Kbrsl Mehmet Emin Paa, 62-65. Ycer, Fecir, Lefkeli Pervin Ycer (1926-1995): Mni Syleyen Bir Trk, 66-67. Tarihinin Mutfa: Serpil akr ile Trkiyede Kadn Tarihi Yazm zerine, 68-69. ahin, Mustafa, Dergh Yaynlarndan Tarihin Glgesi, (kitap), 70-73. Tzn, Grel, Webde Ariv ve Mzeler, 74. ibik, Osman, Sevgili Toplumsal Tarih Dergisi Okuyucular ve alanlar, (not), 5. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Austos 1902), haz. Emel Seyhan, 6-7. Eren, Ercan, Birann Tarihi: Bira Yoksa Boza da m Yok?, 8-17. Tunay, Mete, lmnn 16. Yldnmnde Celal Bayar Anmsama, 18-21. Tekin, Nil Trker, 1908de Seim Propagandas, 22-25.

say 103/cilt 18, temmuz 2002

say 102/cilt 18, haziran 2002

say 104/cilt 18, austos 2002

28

107
1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (41): Karadeniz Erelisi Evlendiriciler Cemiyeti (1910), 26-29. Yola, Mustafa, Necdet Sakaolu ile Divrii Ulucamii Soygunu zerine alnan Tarih, 30-33. Tekin, Ouz, Ceyhan: ukurovada Bir Irmak Tanrs, 34-35. Bahadr, . Faruk-Yldz, Kenan-stekli, Mslm, XVI. Yzylda Gayrimslim Bir stanbul Kynn On Yl, (genler tarih yazyor), 36-39. Akarl, Hlya Balc, Balkan Savalar: Birinci Dnya Savann Provas, (dosya), 42. Toprak, Zafer, Cihan Harbinin Provas Balkan Harbi, 44-51. Almanach Hachette 1914: Ortaadan Bugne Trklerin Tarihi, ev. Hande zkan, 52-55. Dalar, Oya, Balkan Savanda Salgn Hastalklar, 5659. Karakla, Yavuz Selim, Balkan Savanda Yaymlanm Osmanl Propaganda Kitab: Krmz Siyah Kitap, 60- 63. Akarl, Hlya Balc, mer Seyfettinin Gznden Balkan Sava, 64-67. Koraltrk, Murat, Hatratlarda Balkan Savalar, 68-69. Yola, Mustafa, Tarihinin Mutfa: Ahmet Demirel ile Tarih Biliminde Olgular ve Tarihinin Objektiflii, 70-71. Arkan, Zeki, zmir Bykehir Belediyesi Yaynlarndan Bir zmir Kbusu, (kitap), 72. Tzn, Grel, Webde Tarihi Aramak, 74. Silier, Orhan, Gelecee Nasl Bir Yatrm Yapyoruz?, (ayn gndemi), 2-3. zcan, mer, Kafkas Muhacirleri Hakknda, (not), 6-7. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Eyll 1902), haz. Emel Seyhan, 8-9. Yerasimos, Stefanos, Birinci Dnya Sava ve Ermeni Sorunu, 10-18. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (42): Trk altrma Dernei (1919), 20-23. Tunay, Mete, kinci Meclis Tutanaklarnda lgin Bir Montaj Olay, 24-25. Erkek, M. Salih, Gl Mektebi, (genler tarih yazyor), 26-29. Demiryrek, Mehmet, ngiliz Devrinde Kbrsta Ekya, 30-34. Hr, Aye, Lysstrata, Atinal Kadnlar ve Hetairalar: Tarihin lk Cinsel Direnii Gerekten Oldu mu?, 36-39. Yldrm, Onur, XIII. Dnya ktisat Tarihi Kongresi: ktisat Tarihileri Bulutu, 40-41. li, Emin Nedret, Sahaflar Niin rgtlenmez?, 42-43. Yola, Mustafa, Ta Mektepten Koleje, (dosya), 44. Sakaolu, Necdet, Saray Okulu Enderun, 46-49. Tekin, Nil Trker, Tanzimattan Cumhuriyetin lk Yllarna Tarih retimi ve Ders Kitaplarna Genel Bir Bak, 50-53. Toprak, Zafer, Trk Maarif Cemiyeti/Trk Kltr Kurumu: Ankarann lk zel Koleji 1928-1938, 54-57. Mazlum, Gngr, Edirnenin Tarihi Mektepleri, 58-59. 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 Koraltrk, Murat, Pasolardaki Tarih, 60-61. Akyz, Yahya, Osmanlda lk Alan retmen Okullar, 62-66. Yola, Mustafa, Tarihinin Mutfa: Ufuk Esin ile Trkiyede Arkeoloji zerine, 68-69. Gedikli, Fethi, Tarih Vakf Yurt Yaynlarndan stanbul Deirmenleri ve Frnlar, (kitap), 70-72. zbaran, Salih, Tarihin Kucandaki Gme, (kitap), 73. Tzn, Grel, Webde Tarih Spermarketi, 74. Kuban, Doan, 1950den Bu Yana Gndem Deimedi, (ayn gndemi), 2-3. Birinci, Ali, Husus, (not), 6. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Ekim 1902), haz. Emel Seyhan, 8-9. Severcan, erafettin, deoloji Kskacndan Bilimsel Zemine eyh Bedreddin Olay, 10-20. Hr, Aye, Mark Twainin stanbul ve zmir Mektuplar: arkiyat Yankee, 22-25. Togan, senbike, Tarihi Olmak, 26-29. Tekin, Ouz, Mhrlerdeki Bizans Tarihi, 30-33. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (43): Servet-i Fnun Matbaasndan Kayp rak Aranyor (1910), 34-35. Sidi, Szet M., Kratr Suzy Hug Levy ile Gnmz iin Soykrmn Tarihi, 36-37. Demiryrek, Mehmet, Tp Tarihi Kongreleri Yapld, 3839. Yola, Mustafa, Tek Partili Hayat, (dosya), 40. Toprak, Zafer, Radikal-Sosyalist Enternasyonal ve Cumhuriyet Halk Frkas 1927 Kongresi, 42-49. Erdin, Erol adi, Tarihe Not Dmek, 50-53. Uyar, Hakk, CHPnin kinci Semenlerinden Hareketle Tek Parti ktidarnn Toplumsal Kkenleri, 54-57. Koraltrk, Murat, CHPnin Devletilik Anlaynda Krlma: irket-i Hayriyenin Devletletirilmesi, 58-61. Tabak, Serap, II. Dnya Savann lk Yllarnda Afyonda CHP, 62-65. Tekin, Nil Trker, 1946 Seimlerinde Propaganda: Tek Parti Dneminin Sonu, 66-70. Tekin, Ouz, Homer Kitabevinden Tanrlar Dnyasna Yolculuk, (kitap), 72. Tzn, Grel, Webde Szl Tarih, 74. Silier, Orhan, Kltrel Miras ve Kltrel eitlilik, (ayn gndemi), 2-3. Kahraman, Cengiz, Kaz Kim Kesti?, (not), 6. Etker, eref, VII. Trk Tp Tarihi Kongresi, (not), 7. Tunay, Mete, Addendum, (not), 7. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Kasm 1902), haz. Emel Seyhan, 8-9. Tekin, Ouz, Balangcndan Roma mparatorluuna Anadoluda Parann yks, 10-18. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (44): Trafik Kazalarna zm: ofrlere Ehliyet, Arabalara Plaka (1914), 20-21.
29

say 106/cilt 18, ekim 2002

say 105/cilt 18, eyll 2002

say 107/cilt 18, kasm 2002

108
1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 Glsn, Hakan B., Dr. Ali Osman (Onbulak) Bey: Osmanldan Cumhuriyete Bir Jntrk, 22-27. leri, Hasan, Heidelberg Programnn 1931 Ylnda TBMM Tarafndan Yaptrlan Yaym evirisi: Sosyalist Avrupa Birlii lks, 28-31. zbaran, Salih, Portekiz Tarih ve Tarihiliinde Osmanl Simgesi, 32-37. etin, Hasan, Byk Mbadele ve Bursa, (genler tarih yazyor), 38-40. Tekin, Ouz, Efsaneden Geree Troya, 42-44. Uslu, Recep, Bat Musikisi Teori Kitaplar, 45. Karakla, Yavuz Selim, Ramazan Geldi Ho Geldi, (dosya), 46. Georgeon, Franois, Osmanl mparatorluundan Trkiye Cumhuriyetine Ramazana Dair Siyasi Alkanlklar, ev. Saadet zen, 48-55. Sakaolu, Necdet, Tarada ve stanbulda Eski Ramazanlarn Tad, 56-59. Kuzucu, Kemalettin, Ahmet hsann Kaleminden Bir Senede ki Ramazan, 60-63. Gkta, Uur, Hayal ehrin Hayal Oyunu, 64-67. li, Emin Nedret, Ramazan Kitaplar, 68-71. Cokuner, Kerem, Bankas Yaynlarndan Trk Denizcisinin II. Dnya Sava Anlar, (kitap), 72-73. Tzn, Grel, Webde Tarih Haritalar, 74. zdoan, Mehmet, Yeni Binyl, Kreselleen Dnya ve Trkiyede Arkeolojinin Gelecei, (ayn gndemi), 2-3. Karadeniz, Nermin, Toplumsal Tarih Dergisine, (not), 6. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Aralk 1902), haz. Emel Seyhan, 8-9. Ocak, Ahmet Yaar, Trkiyede 1980 Sonras Tasavvuf Tarihi Aratrmalarna Genel Bir Bak, 10-19. Tekeli, lhan, Stefanos Yerasimosun TBAda Yapt Konuma zerine Yanl Okumalar, 20-21. Hr, Aye, ki Seyyah, Bir Yazt, Bir Kavim, Bir Han ve Bir iein Hikyesi, 22-25. Altun, Mehmet, stanbul Semalarnda Dman Uaklar, 26-31. Demiryrek, Meral, rad ve Trk stiklal Sava, 32-35. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (45): Geceleri Boaziinde Kaykla Dolama Yasa (1914), 36-37. elgin, Ahmet Vedat, Ekrem Akurgal Ansna: Anadolu Uygarlklarnn Gnei, 38-41. Ycel, Ali, Gaziantep Maarif Kahvesi, (genler tarih yazyor), 42-45. li, Emin Nedret, 1920 Ylnda Kimlerin Otomobili Vard?, 46-47. Yola, Mustafa, Edebiyatlar ve Tarih, (dosya), 48. Yola, Mustafa, lber Ortayl ile Sylei: Bir Kaynak Olarak Edebiyat, 50-53. Aaolu, Adalet, Ortalama nsandan Tarih Bilincine, 54-57. Yavuz, Hilmi, Tarih ve iir likisi zerine Notlar, 58-61. Cumhuriyet Dnemi Tarihi Romanlar: Seilmi Bibliyografya 1, 61. 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 Baydar, Oya, Roman Toplumsal Zaman inde nsan Anlatr, 62-65. Topuz, Hfz, Hfz Topuzun Romanlarnda Tarih, 66-69. Cumhuriyet Dnemi Tarihi Romanlar: Seilmi Bibliyografya 2, 69. Yola, Mustafa, Tarihinin Mutfa: Gnay Gksu zdoan ile Trkiyede Milliyetiliin Geliimi, 70-71. Ulusayar, Akif, Aras Yaynclktan stanbul Yazlar, (kitap), 72-73. Tzn, Grel, Webde Bankaclk ve Dnyas, 74. Silier, Orhan, Bir Tarih Kavram Olarak Avrupallk, (ayn gndemi), 2-3. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Ocak 1903), haz. Emel Seyhan, 8-9. Kabapnar, Ycel, Yeni Milli Eitim Bakanna Yazarlardan Mesaj: Trkiyede Sosyal Bilgiler ve Tarih Ders Kitab Yazar Olmak, 10-19. Hr, Aye, Doa Gracia Mendes ve Jozef Nasinin Uzun Yolculuu, 20-23. Kaar, Turhan, Eskia Kaynaklarnda zmit Depremi (MS 358), 24-25. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (46): Casus Rus Askeri Pavlonun Kuruna Dizilmesi (1855), 26-27. kszolu, Fsun, Cumhuriyetin lanndan Sonra Yurtdnda retmen Yetitirme abalar, 28-34. Altun, Mehmet, Karaky Mescidinin Mehul Akbeti 36-39. Tezcanl, Merve, emsi Efendi Mektebinden ili Terakki Lisesine, 40-43. Tunay, Mete, Yaznn Tarihi, (dosya), 44. Pulhan, Gl, Yakndouda Yaznn Ortaya k, 46-51. Esenbel, Seluk, in Yazs, 52-53. Tekin, Talat, Eski Trk Runik Yazs, 54-55. Bac, Serpil, Sz Yazmaktan Suret Yazmaya slam Sanatnda Yaznn Farkl Kullanmlar, 56-61. Uslu, Recep, Mzik ve Hat Sanat, 62-65. Tunay, Mete, Yaz zerine Kitaplar, 66-69. Yola, Mustafa, Tarihinin Mutfa: Ayda Arel ile Tarih ve Sanat Tarihi zerine, 70-71. Tekin, Ouz, Arkeoloji ve Sanat Yaynlarndan Hititler Devrinde Anadolu, (kitap), 72-73. Tzn, Grel, Webde Tarih, 74. Oran, Baskn, Gzel Kararszlk, (ayn gndemi), 2-3. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (ubat 1903), haz. Emel Seyhan, 8-9. Hr, Aye, Asyadaki Trk Yaztlar: Tarihi Aydnlatan Bengg Talar, 10-19. Trkolu, nci, Yahudi Geleneinde Tapnak, 20-23. Glsn, Hakan B., Osmanl Saray Mimarlnda lgin Bir Yasa, 24-27. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (47): Depremin Nedeni Petrol Arama Gemisi mi? (1894), 28-31.

say 109/cilt 19, ocak 2003

say 108/cilt 18, aralk 2002

say 110/cilt 19, ubat 2003

30

112
1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 Yanatma, Servet, Fethiyede Fotorafln Gelimesi: Kandiye Ailesi, 32-35. Altun, Mehmet, Trkiye Cumhuriyetinin lk Yolsuzluk Davas: Havuz-Yavuz Olay, 36-39. Eldem, Edhem, Osmanllar ve lm, (dosya), 40. Eldem, Edhem, Osmanl Mezar Talarnda Gelenek ve Modernlik: Deien lm, 42-51. enol, Nurullah, Ariv Belgeleri Inda Osmanl Toplumunda ntihar, 52-55. Eldem, Edhem, II. Mehmed ile V. Mehmed Readn lmleri ve Cenazeleri: stanbulda lk ve Son Padiah lmleri, 56-61. ztuncay, Bahattin, Post mortem fotoraflar, 62-69. Tekin, Ouz, Yap Kredi Yaynlarndan Trkiye Uygarlk Rehberi, (kitap), 70-72. Tzn, Grel, Webde Doa Tarih Mzeleri, 74. Silier, Orhan, Avrupallk ve okkimliklilik, (ayn gndemi), 6-7. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Mart 1903), haz. Emel Seyhan, 12-13. Karakla, Yavuz Selim, Krt Kadnlar Teali Cemiyeti (1919), 14-24. Hr, Aye, Bir Ortaa Efsanesi: Lady Godivann Soylu ve plak Direnii, 26-29. Tunay, Mete, Latife Hanm-Kameneva Mektuplamas, 30-31. zgl, Vatan, Kurtulu Savanda Balabanllar, 32-35. Demiryrek, Meral, Kbrs Trk Basn ve Osmanl Hkmetleri (1878-1910), 36-39. Kl, Aykut Tun, Cengiz Aktar ile Sylei, Avrupa Birlii: Uzun Bir Yol Hikyesi, 40-45. zbaran, Salih, Oryantalizmin Panzehirini Yaratmadan Bakalar Tanmak: Snrl Bilginin Tutsakln Amak, 46-49. Stradling, Robert, 20. Yzyl Avrupa Tarihi Nasl retilmeli?, 50-53. Aktekin, Semih, ngilterede Mzecilik, Eitim ve Toplumsalc Katlm, 54-57. Tekin, Ouz, Yunanistanda Son Tun a: Akhalar. Agamemnonun Maskesi, 58-61. Gm, Tolga, Bede: Tarih Yazm ve Politika, 62-65. Glsn, Hakan B., Suje-Tuval Antinomisi ya da Deien Gereklik Anlay, 66-69. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (48): Meslek-i ctim Messese-i lmiyesi (1919), Umum Osmanl Sosyologlar, Birleiniz!, 70-71. Kl, Aykut Tun, anakkale 1915, (dosya), 72. Toprak, Zafer, Savalarn En Younu anakkale Harbi1915, 74-79. Tunoku, A. Mete, anakkale 1915i Anlamak ve Anlatabilmek, 80-83. Toprak, Zafer, Amfibi Harekt, Denizaltlar, Uak Gemileri, Sabit Balonlar: anakkalede Kara, Deniz ve Hava Gc Koordinasyonu, 84-93. Krolu, Erol, Yeni Mecmua anakkale zel Says, 94-99. 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 Grboa, Nuren, Kitap Yaynevinden ocukluun Tarihi zerine, (kitap), 100-102. Yola, Mustafa, Tarihinin Mutfa: Artun nsal ile TP Tarihi ve Eserleri zerine, 104-105. Tzn, Grel, Webde Muhalefet, 106. zdoan, Mehmet, Irakta Tarih Bombalanyor!, (ayn gndemi), 2-3. cen, Yetkin, anakkalede Kara, Deniz ve Hava Gc Koordinasyonu, 7. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Nisan 1903), haz. Emel Seyhan, 8-9. Trkolu, nci, Yahudi Geleneinde Sinagog, 10-17. Altun, Mehmet, Kuvay Milliyecilerin Gizli Sna ve Ardndaki Bilinmeyenler: zbekler Tekkesi, 18-23. Gralar, Aykut, ki Merutiyetin talyan Ressam: Fausto Zonaro, 24-29. Antmen, Ahu, 19. Yzylda Sanatn Salondan Kopu Sreci: Pariste Yeni Sanatn Siyaseti, 30-33. rakman, Asl, Hristiyanlktan Uygarla: Deien Avrupa mgeleri, 34-39. Kl, Aykut Tun, Halil Berktay ile Sylei: Makro Anlatlardan Mikro Tarihilie, Tarihilikte Deien Yaklamlar, 40-45. Gm, Tolga, York Dnemi ngiltere Tarihi, 46-49. Kl, Mahmut Erol, Tasavvuf Tarihiliinin Duayeni Alman Profesr Annemarie Schimmel Vefat Etti (19222003), 50-54. Hpken, Wolfgang, Tarih Eitiminde Yeni Ynelimler, 56-59. Akkaya, Yksel, Demokrat Parti Dneminde Grevler, 60-65. Tekin, Ouz, Theseus, Minotaurosa Kar: Girit ve Minos Uygarl, 66-69. Necipolu, Nevra, Bizans Dnyas, (dosya), 70. Necipolu, Nevra, Trkiyede Bizans Tarihiliinin Dn, Bugn ve Sorunlar,72-77. Bizans zerine Seilmi Bibliyografya, 74-76. tken, S. Yldz, Trkiyede Bizans Sanat, 78-79. Mollaolu, Ferhan Krldkme, 15. Yzyl Bizans Tarihisi Laonikos Halkokondilis, 80-81. Demirkent, In, Konstantinopoliste Hallar, 82-85. Turnator, G. Ece, Bizans Dneminde Konstantinopolisin aesi, 86-89. Delilba, Melek, Bizanstan Osmanl Fethine Selanik (Thessaloniki), 90-93. Akyrek, Engin, Tay Projesi Bizans Dnemi Envanter almalarn Srdryor, 94-97. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (49): Yoksulluktan Fuhu Yapanlarn Islah, 1910: Askeri Dikimevlerinde e Alnan Mslman Fahieler, 98-101. Kaya, nder, Beikta Kulbnn Bahadr Futbolcular: Avrupa Avrupa (ve Hassaten de Rum Milleti) Duy Sesimizi!, 102-103. Duman, Mustafa, Trabzon Aratrmalar Merkezi Vakfndan Trabzonda Spor Tarihi, (kitap), 104-105.
31

say 112/cilt 19, nisan 2003

say 111/cilt 19, mart 2003

113

say 113/cilt 19, mays 2003


1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 Kuban, Doan, Badat Mzesi Balamnda Bir Uygarlk Tanmna Doru, (ayn gndemi), 2-3. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Mays 1903), haz. Emel Seyhan, 8-9. Toprak, Zafer, Osmanl Donanmas, Averof Zrhls ve Ulusal Kimlik, 10-19. Acar, zgen, Sam Amcann 40 Haramisi, 20-23. Meng, Mge, Savan Kltrel Bilanosu, 22-23. Greene, J. Patrick, Tarih retimine oulcu ve Hogrl Bir Yaklamda Mzelerin Rol, 24-25. Altun, Mehmet, rencilerinin Din Deitirmesi zerine Kapatlan Bir Okul: Bursa Amerikan Kz Koleji, 26-32. Ate, Nevin Yurdsever, Resmen Bayram Olmadan nceki 19 Mays Kutlamalar: 19 Mays Nasl Bayram Oldu, 34-37. Tut, Bar, Avrupa Kltrnn Bir Paras Olarak Futbol: Ktadaki Geliim ve Deiim Evreleriyle Byl Oyuna Bir Bak, 38-41. Hr, Aye, Byk Veba Salgn (1347-1351): Avrupann ehresini Deitiren Felaket, 42-47. Boztemur, Recep, 20. Yzyln lk Yarsnda Bat Avrupa ve Avrupa Dzeni, 48-53. Kl, Aykut Tun, Suraiya Faroqhi ile Sylei: Avrupada Osmanl Tarihilii, 54-59. Tunay, Mete, Film: Kahpe Bizans Parodisi, 60-61. Balkenhol, Thomas, Trk ve Alman Belgesel Sinemasnda Tarih Atlyesi: Unutmamak-Affetmek, 62-65. Kuran-Burolu, Nedret, J u g e n d s t i l in nde Gelen smi Heinrich Vogeler ve Worpswede Ressamlar, 66-69. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (50): Osmanl Hilal-i Ahmer Cemiyetinin Kartpostallar: Sultan V. Mehmed Readn Tasvr-i Hmynu (1915), 70-71. Tekin, Ouz, Anadolu Uygarlklar, (dosya), 72. Dinol, Ali, Hititlerin Kimlik Sorunlar, 74-77. Sevin, Veli, Dou Anadolunun Krallar: UrartularVanllar, 78-81. Sams, G. Kenneth, Gordion Kazlarnn Inda Phrygler, ev. nci Trkolu, 82-85. Grtekin-Demir, Gl, Bereketin, Zenginliin ve Parann Krall Lydia Uygarl, 86-89. Bakr, Tomris, Daskyleion (Ergili) Kazlarnn Inda Anadolu Pers Dnemi ve Sanat, 90-93. Tekin, Ouz, Bilimsel Dncenin Yurdu: Eskiada Ionia, 94-97. elgin, Ahmet Vedat, Toroslarn Koynunda Uyuyan Antik Kent Termessos, 98-101. Kl, Aykut Tun, Tarihinin Mutfa: Murat Belge ile Trkiyede Tarih ve Tarihilik, 102-103. Arkan, Zeki, Belge Fetiizmi ya da Belgesiz Tarih, (kitap), 104-105. Tzn, Grel, Webde ktisat Tarihi, 106. Silier, Orhan, Daha Yaygn ve Derin Bir Uluslararas renme Srecine htiyacmz Var!, (ayn gndemi), 2-3. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Haziran 1903), haz. Emel Seyhan, 10-11.

1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766

Karakla, Yavuz Selim, Harem Aalar Teavn Yurdu (1919): Harem Aalar Birlein!, 12-21. pek, Selin, Kbe rtlerinin kinci Kullanmlar, 22-27. Hr, Aye, Giordano Bruno (1548-1600): Dnceler Uruna Diri Diri Yanmaya Deer mi?, 28-31. Gm, Tolga, John Wycliff ve Lollardy: Prematre Reformasyon, 32-35. Tunay, Mete, Peter Burke ile Sylei: Avrupada Kltr Tarihilii, ev. Dilek endil, 36-41. Kecskemti, Charles, Arivler ve Ortak Avrupa Miras, ev. Nurettin Elhseyni, 42-47. Eldem, Edhem, Bir Mnnn Anatomisi, 48-50. Deringil, Selim, Film: Abdlhamid Derken, 52-53. Can, Bilmez Blent, Tarihyazmnda Milliyeti Mitletirme rnei: emsettin Sami mi, Yoksa Sami Frasheri mi?, 54-57. elik, Bilgin, 125. Yldnmnde Prizren Arnavut Birlii: Arnavut ve Trk Ulusal Hareketlerinin Benzerlikleri, 58-61. Boynudelik, Zerrin ren, Ortaa Avrupasndan Bir msakiye: Limbourglarn Saatler Kitab, 62-65. Tekin, Ouz, Eskiada Bir Kent-Devleti: Atinann ki Yzyl, 66-71. Benlisoy, Foti, Irak Gibi Diyar, (dosya), 72. Maner, idem, Mezopotamyada lk Kazlar: Irak Arkeolojisi, 74-79. Kafesciolu, idem, Behit-Abad/Harab-Abad: Evliya elebi ve Badatn Farkl Yzleri, 80-85. etinsaya, Gkhan, II. Abdlhamid Dneminde Irak, 86-91. Eldem, Edhem, Osman Hamdi Bey: Irakta Osmanl Smrgeciliinin Bir Tan, 92-97. Marufolu, Sinan, Osmanl Dneminde Irak iileri, 98101. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (51): Kapalarda Sarho Bir Mslman Osmanl Kadn (1910), Konyak Salime Hanm!.., 102-103. Benlisoy, Foti, Tarihinin Mutfa: Metin Kunt ile Karlatrmal Tarih zerine,104-105. nvar, Kerem, Avrupa Birlii Kitaplar, (kitap), 106107. Emecan, Feridun M., Evliya elebi Seyahatnamesi Sempozyumu Kitab, (kitap), 108. Uur, Yunus, Geen Ayn Kitaplar, 110. Karahasanolu, Selim, Chicagoda 18. Ortadou Tarihi ve Teori Konferans, 112. Erzen, Jale, Kltrel oulculuk ve Balkanlar, (ayn gndemi), 2-3. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Temmuz 1903), haz. Emel Seyhan, 6-7. LIllustrationdan Semeler: Yeni Halife Abdlmecid, haz. Edhem Eldem, 8-10. Bilgi, Hlya, Osmanlda Hamam Gelenei ve Hamam Malzemesi: Eski Hamam Eski Tas, 12-19. Tekeli, lhan, Kltrel Mirasn Srdrlebilirlii, 20-22.

say 115/cilt 19, temmuz 2003


1767 1768 1769 1770 1771

say 114/cilt 19, haziran 2003

32

117
1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 Balston, Michael, Koruma m, Saklama m?, ev. Dilek endil, 24-29. Demirovic, Seneda, Tarihi Mostar Kprs Ayaa Kalkyor, ev. Dilek endil, 30-33. Soyal, Z. Sencan, Kariada Bir Irmak Tanrs Kybersos, 34-35. Maner, idem, Agatha Christie Mallowan: Kazlarn Kraliesi, 36-39. nankur, Zeynep, Caspar David Friedrich: Alman Romantizmi ve Manzara Resmi, 40-45. Makzume, Erol-Kocabaolu, Esra, Alberto Pasini: Parmadan stanbula, 46-47. Kl, Aykut Tun-Benlisoy, Foti, Huricihan slamolu ile Sylei: Yenilginin Tarihi ve Avrupa Birlii, 48-53. Hr, Aye, Kubilay Hann Sarayndan I. Edwardn Komnyonuna: Nasturi Keii Rabban aumann Avrupa Seferi, 54-57. elik, Bilgin, Arnavutlarn Merutiyete Katks: Jn Trk Hareketi inde Arnavut Aydnlarnn Rol, 58-61. Koraltrk, Murat, 80 Yl Sonra Lozan, (dosya), 62. Toprak, Zafer, 80. Yldnmnde Lozan Bar Antlamas, 64-71. Oran, Baskn, Lozanda Aznlklarn Korunmas, 72-77. Demirel, Ahmet, TBMMde Lozan Grmeleri, 78-81. Koraltrk, Murat, Lozan Antlamas ve Trkiye Ekonomisi, 82-84. Ar, Kemal, Lozan Bar Grmeleri ve Nfus Mbadelesi, 86-89. Demiryrek, Mehmet, Lozan Sonras Kbrstan Trkiyeye G (1923-1926), 90-93. Cokuner, Kerem, Lozan Antlamas Hakknda Ksa Bir Kaynaka, 92-93. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (52): Osmanl Sinemasnda lk Porno Film (1922), Fahienin Kz, 94-95. Yeniehirliolu, Filiz allar, 21-22 Mays 2003 Antakya, Avrupann Kurucu esi Olarak Akdeniz, 96-99. Tekin, Ouz, Yap Krediden Yeni Bir Sergi: Elemterefi, Anadoluda By ve nanlar, 100-101. ztrk, Mutlu, Toplumsal Bar ve Tarih retimi: Stradlingin artrdklar, (kitap), 102-103. Tekin, Ouz, Atlasl Byk Uygarlklar Ansiklopedisi: Eski Anadolu ve Trakya, (kitap), 104-105. Uur, Yunus, Geen Ayn Kitaplar, 106. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Austos 1903), haz. Emel Seyhan, 4-5. L I l l u s t r a t i o ndan Semeler: Trkiyede Merutiyet, haz. Edhem Eldem, 6-8. Koak, Cemil, Abdlhamid Daha nce de Debilirdi, Fakat zin Verilmedi!, (not), 9. Gndodu, Cihangir, stanbul Himaye-i Hayvanat Cemiyeti, 1912: Doksan Yl nce stanbullu Hayvanseverler, 10-17. Bagelen, Nezih, elik Glersoy (1930-2003): stanbul nemli Bir Dostunu Yitirdi, 18-21. 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 Tunay, Mete, Zorunlu Evlilik Yasas Teklifi (1922): Birinci Mecliste Erkekleri Zorla Evlendirme Giriimi, 22-25. Demiryrek, Mehmet, Yunan Milli Donanma Sand ve Osmanl Hkmeti, 26-27. Adrianopulu, Konstantina, Milliyetilik anda Bir Osmanl Brokratnn Hatralar: Aleksandros Mavroyeni Bey, 28-31. Gele, Fadime, Tasavvufta Tbbi Ynelimler ve Yansmalar, 32-35. Tez, Zeki, Badatl Hekim bn Butlann Eseri: Takvims-shhann Resimli Latince evirileri, 36-39. Kutlu, Sacit, Filibe sera Hastanesinde Osmanl Askerleri: Esaret Hatras ki Fotoraf ve Balkan Harbi, 40-41. Dinol, Ali M.-Dinol, Belks, Urartu Dili ve Yazs, 42-47. Makzume, Erol, Jean-Lon Grme (1824-1904): Empresyonizm Kart Oryantalist, 48-51. Benlisoy, Foti, alar Keyder ile Sylei: Batya Giden ki Yol, 52-57. Barlas, Dilek, Milletler Cemiyetinde Avrupa Birlii Tartmas: Briandn Avrupa Birlii nerisi ve Trkiye, 58-63. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (53): Kumkapl Kirkor Olu Onnikin Takma Aya (1899), 64-65. Kafesciolu, idem, Rnesans ve Osmanl Dnyas, (dosya), 66. Yerasimos, Stefanos, Rnesans Aydnlarnn Trklere Bak: Trkler Romallarn Mirass mdr?, 68-73. Kafesciolu, idem, Grsel Kltr ve Sanat Tarihi Yazmnda Rnesans ve Osmanl Dnyas: Genileyen Rnesans, 74-79. Terziolu, Derin, Modern Bireyin Peinde, Rnesans: Avrupa ve Douda Otobiyografik Metinler, 80-83. Schick, Leslie Meral, Merakl Avrupallar in Bir Bavuru Kayna: Osmanl Kyafet Albmleri, 84-89. Berksoy, Funda, Andrea Mantegnann Resmi: Mneccim Krallarn Tapnmasnda Osmanl mgesi, 90-95. Kl, Aykut Tun, Tarihinin Mutfa: Yavuz Selim Karakla ile Kk nsanlarn Tarihi zerine, 96-97. Altnlek, Semih, Surname-i Hmayunda Grlen Bir alg Tasviri: Kanbus, 98-99. Barlas, eyda, Trkiye Blbl Msabakas ve Hikmet Rza Hanm, (genler tarih yazyor), 100-103. Paac, Gnl, Cinuen Tanrkorurun Hatralar: Sz Sz Arasnda, (kitap), 104-105. Uur, Yunus, Geen Ayn Kitaplar, 106. Silier, Orhan, Kltrel Dnm Hzlandrmak, (ayn gndemi), 2-3. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Eyll 1903), haz. Emel Seyhan, 6-7. LIllustrationdan Semeler: Trkiyede Liberal Hareket, haz. Edhem Eldem, 8-10. Alkan, Mehmet ., Tarihyazmnda hmal Edilmi Bir Kaynak, Tarihin Sesli Tanklar: Plaklar, 12-19.
33

say 116/cilt 19, austos 2003

say 117/cilt 19, eyll 2003

118
1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 Timur, Taner, Marko Paa: Efsane ve Gerekler, 20-25. Tunay, Mete, 1927 Seimlerinde Bamsz Bir i Aday, 26-29. akul, Kahraman, Osmanlda Balonlar ve Balonculuk: Gkten adr Dt!, 30-33. Benlisoy, Foti, Elizabeth Zachariadou ile Sylei: Yunanistanda Osmanl Tarihilii, 34-37. Demren, ada, Tarihte valyelik ve Ortaa Erkeklii likisi, 38-43. Ergut, Ferdan, Polisliin Uluslararas Boyutlar: Avrupa Tarihinde Polis, 44-49. Boztemur, Recep, 20. Yzylda Avrupa Tarihi renimi ve retimi: Tarih Ders Kitaplar ve Avrupa Tarihi, 50-55. Gralar, Aykut, 19. Yzyl Bat Resim Sanatna Biim Veren Kaynaklar: Avrupa Sanatnda Japon Resminin Etkisi, 56-61. Makzume, Erol-Kocabaolu Esra, Jean-tienne Liotard (1702-1782), Cenevreli Trk Ressam: Turquerieden Oryantalizme, 62-65. ahin, Hamdi, Ge Antikada Dalk Kilikiada Meslekler, 66-70. Benlisoy, Foti, Aznlklar, Tarih, Siyaset, (dosya), 72. Oran, Baskn, Trkiyede Aznlk Hukuku, 74-79. Bora, Tanl, Trk Milliyetilii ve Aznlklar: Azlklar, Ekalliyetler, Sntlar, 80-85. Akar, Rdvan, ki Yllk Gecikme: 6-7 Eyll 1955, 86-93. Macar, Elin, stanbul Bulgarlar, 94-97. Koraltrk, Murat, Milliyeti Bir Refleks: Yer Adlarnn Trkletirilmesi, 98-99. Aksoy, Elmas Zeynep, erkez Teavn Cemiyeti, (genler tarih yazyor), 100-101. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (54): Dersaadette Bir Parisli, Abdlhamid Uruna Dello! (1886), 102-103. Karakartal, Ouz, Kurtulu Savana talyan Cephesinde Bak, (kitap), 104-105. Uur, Yunus, Geen Ayn Kitaplar, 106. Tekeli, lhan, Tarihteki Saptrmalar Tarihin inden Okumak, (ayn gndemi), 2-3. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Ekim 1903), haz. Emel Seyhan, 6-7. L I l l u s t r a t i o ndan Semeler: Merutiyet Trkiyesi, haz. Edhem Eldem, 8-11. Uslu, Recep, Trk Mziinde Kanpus Diye Bir alg m?, (not), 12. Cantek, Levent, Trkiyede Tarihi izgi Romanlar: Klbaz Kahramanlar, 14-22. Benlisoy, Foti, Stefanos Yerasimos ile Sylei: Avrupallarn Gznde Osmanllar, 24-29. Tekin, Ouz, Terramare Kltr, Latinler, Etrskler ve Roma: talyann En Eski Halklar ve Romann Kuruluu, 30-33. Erol, Aliye, Demirci Tanr Hephaistosun Kutsand Kent Olympos, 34-37. 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 Tez, Zeki, Avrupa Resminden rneklerle Simya Laboratuvarlar, 38-43. Yldrmaz, Sinan, I. Dnya Savanda Avrupada Sava Kart Hareket, 44-49. Altu, Seda, Misak- Milli: Snrlar Zorlayan Tartmalar, 50-53. Alkan, Mehmet ., Korede Birleen, Kbrsta Ayrlan Yollar: Trkiyede Amerikan majnn Deiimi (19451980), 54-57. Ergut, Ferdan, Yurttalk Haklarnn Tetikleyicisi Olarak Polis, 58-63. Makzume, Erol-Kocabaolu, Esra, Alexandre Gabriel Decamps (1803-1860): Gzlerinde Trkiyeyi Tayan Oryantalist, 64-65. Koraltrk, Murat, Cumhuriyet, Parti, Rejim, (dosya), 66. Toprak, Zafer, Cumhuriyetin Kilit Ta: Harf Devrimi, 68-73. Koak, Cemil, CHP-Devlet Kaynamas (1936), 74-79. Uyar, Hakk, CHP Genel Sekreterliinin Parti rgt ile Yazmalar: Durmayalm Deriz!, 80-83. Demirel, Ahmet, Tek Parti Meclisleri zerine Baz Saysal Veriler, 84-87. Koraltrk, Murat, Atatrk Dnemi Trkiye Ekonomisi Kronolojisi (1923-1938), 88-89. Kuya, Ahmet, kinci Cumhuriyetin Cumhuriyet Tarihi, 90-93. Cokuner, Kerem, Onuncu Yl Ansna Yaplan Yaynlar, 94-95. Yanatma, Servet, 4 Aralk Tan Baskn ve Basnn Bak, (genler tarih yazyor), 96-98. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (55): Sultan II. Abdlhamidin Yasaklatt Bir Kartpostal (1906), 99-100. Msrlolu, nan, Tarihinin Mutfa: Taner Timur ile Tarih, Tarihilik, Marksizm, 100-101. nvar, Kerem, Gemiten Gnmze Yunanllar, (kitap), 102-103. Gzer, Osman Cenk, Milliyetiliklerin Arka Bahesi: Kbrs, (kitap), 104-105. Uur, Yunus, Geen Ayn Kitaplar, 106. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Kasm 1903), haz. Emel Seyhan, 4-5. LIllustrationdan Semeler: Abdlhamidin D, haz. Edhem Eldem, 6-9. Karakla, Yavuz Selim, Sultan II. Abdlhamidin stibdat Dneminde (1876-1909): Hafiyelik ve Jurnalcilik, 12-21. Koak, Cemil, Atatrk Hakknda Baz Belgeler: Ali Rza Bey, Antkabir, MacArtur ile Mlakat, 22-27. Ar, Kemal, Cumhuriyetin Nfus Politikas, 28-31. zbaran, Salih, Irak: Ber Vech-i ltizamdan TaxFarminge, 32-35. Kl, Aykut Tun-Benlisoy, Foti, Amy Singer ile Sylei: Osmanl Toplumunda Hayrseverlik ve Vakflar, 36-41. Walsh, Michael J. K., Christopher Richard Wynne Nevinson (1889-1946): Modern Savan Modern Ressam, 42-47.

say 118/cilt 19, ekim 2003

say 119/cilt 19, kasm 2003

34

121
1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 Chansel, Dominique, 20. Yzyl Tarihini retmek in Grntlerden Yararlanmak, ev. Nurettin Elhseyni, 48-49. Dinol, Belks, Hititlerde Mzik, 50-55. Tekin, Ouz, Yap Krediden Yeni Bir Sergi, Urartu: Sava ve Estetik, 56-57. Makzume, Erol-Kocabaolu, Esra, Jules Laurens (18251901): Douda Baty Unutmayan Oryantalist, 58-61. Edward W. Said (1935-2003), 62. Timur, Taner, Oryantalizm(ler) Tartmas, 64-69. Schick, Irvin Cemil, Oryantalizm ve Irk: Beyazln Tanmlanmas Srecinde erkez Gzeli, 70-78. rakman, Asl, Oryantalizmin Dousu ve Oryantalist Bilgi, 78-83. Ersoy, Ahmet, arkl Kimliin Peinde: Osman Hamdi Bey ve Osmanl Kltrnde Oryantalizm, 84-89. Danacolu, Esra, Oryantalizm ve Osmanlda Amerikan Misyonerleri, 90-93. ztuncay, Bahattin, Amerikal lk Oryantalist Ressam Kellogg (1814-1889): Trk Kyafetinde Bir Amerikal ve Portresi, 94-97. Alkan, Mehmet ., Varto Depremi: Bir Siyasal ve Toplumsal Felaket Olarak Deprem, 98-99. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (56): ilinin Valparaiso ehrinde Fahielik Eden Trk Kz (1891), 100101. Arkan, Zeki, Mehmet zzet zerine, (kitap), 102-104. Tunay, Mete, Kk Dikkatler, (kitap), 105. Uur, Yunus, Geen Ayn Kitaplar, 106. Tunay, Mete, Toplumsal Tarih 10 Yanda, (ayn gndemi), 2-3. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Aralk 1903), haz. Emel Seyhan, 6-7. L I l l u s t r a t i o ndan Semeler: Abdlhamidin D (devam), haz. Edhem Eldem, 8-11. Demirel, Ahmet, Dzeltme ve zr, (not), 12. Schick, Irvin Cemil, Esaret Anlar: Trklerin Esiri Avrupal Kadnlar, 14-23. Karakla, Yavuz Selim, II. Abdlhamidin stibdat Dneminde Jurnalciliin Boyutlar, 24-29. Eldem, Edhem, Franois Georgeonla Sylei: Abdlhamidin Kimlii, ev. Saadet zen, 30-33. etinkaya, Y. Doan, 1908 Devrimi ve Meydan Adlarnn Deiimi, 34-37. Demirel, Ahmet, Tarihi Eip Bkmek, 38-41. Sevin, Veli, Hakkri Talar: Trklerin Anayurdu Orta Asya myd?, 42-45. Kaar, Turhan, Ge Antika Roma Dnyasnda Hunlar, Hristiyanlk ve Romal Entelekteller, 46-49. Hr, Aye, Tarihin En Esrarl Silah Rum Ateinin Srr Neydi?, 50-53. Baykan, Ayegl, Mussolini ve Faist Estetik, 54-59. Gaillard, Jean-Michel, Roma Antlamas Amerikan cad m? Avrupa Birliini Amerika m Kurdurdu?, ev. Saadet zen, 60-67. 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 Barkay, Gl, Trk-Amerikan likileri, (dosya), 68. Barkay, Gl, Trk-Amerikan likileri: ki Adm leri, Bir Adm Geri, 70-75. Danacolu, Esra, Ferasetli Alim, By Ustas, nc Kuvvet: Anadoluda Birka Amerikal Misyoner (1820-1850), 76-79. Macar, Elin, I. Savata Bir Amerikan Yardm Kuruluunun Trkiye ve Yunanistandaki almalar: Ortadou Yardm rgt, 80-85. Ylmaz, uhnaz, ki Dnya Sava Arasnda Trk-Amerikan likileri: Korkun Trk maj le Mcadele, 86-91. Toprak, Zafer, Trkiyede Amerikan niversitesi Sorunu: Demokrat Parti, Lozan ve Robert Kolej, 92-97. elik, Aydan, Karikatrlerle Bir Bor Ekonomisinin Tarihi (1874-1954): Fantazya Ktr, Fls Mafi, 98-101. Alkan, Mehmet ., Milli ef Dneminde Siyasal Propaganda: Babuumuz, Babamz nn, 102-103. Tekin, Ouz, Ege Yaynlarndan Arkeolojik Rehber Kitaplar, (kitap), 104-105. Uur, Yunus, Geen Ayn Kitaplar, 106. Silier, Orhan, kinci On Ylda Daha levli ve Sorumlu Bir Tarih Dergisi in, (ayn gndemi), 4-5. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Ocak 1904), haz. Emel Seyhan, 6-7. LIllustrationdan Semeler: Abdlhamidin D (devam), haz. Edhem Eldem, 8-11. Altnlek, Semih, Kanbus Hakknda Yaplan Tenkide Cevap, (not), 12. Gndodu, Cihangir, stanbul ehri Muhipleri Cemiyeti (1911): stanbulu Sevmezse Gnl, Ak Ne Anlar?, 14-23. Benlisoy, Foti, Rumlarn Denize Ha Atma Treni: Teofaniann Yasaklan ve Serbest Braklmas, 24-29. Maner, idem, Yunanistandan ki zel Mze: Atinada Benaki ve Goulandris Mzeleri, 30-33. Hr, Aye, Avrupann Gotik Yz: Cad, Kurtadam ve Vampir ykleri, 34-39. Colonna, Michele, Rnesansn Gizli Dnyas: Nostradamus Efsanesi, ev. Deniz ztrk, 40-47. Gm, Tolga, Feodalizmin cad ve Ortaa Tarihilii, 48-51. Karadeli, Cem-Tuna, Ozan Dou, Anarizmin 19. Yzyl Serveni, 52-57. Makzume, Erol-Kocabaolu, Esra, Flix Ziem (1821-1911): stanbul ve Venedik A Ressam, 58-61. Coar, Nevin, Karikatrlerle Ekonomi Tarihi: Yz Elli Yllk Bor Ekonomisi, 62-67. II. Savata Trkiye, (dosya), 69. Toprak, Zafer, Trkiyede Muhalefetin Douu: II. Dnya Sava ve Tek Partinin Sonu, 70-75. Deringil, Selim, II. Dnya Sava ve Trkiye: Hasta Adamn Din Evlatlar, 76-81. Aktar, Ayhan, Varlk Vergisinin Hikyesi, 82-87. Bali, Rfat N., Sava Yllarnda Trkiye Yahudileri, 88-91.
35

say 121/cilt 2 0, ocak 2004

say 120/cilt 19, aralk 2003

122
1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 Seydi, Sleyman, iero Olay: 1940larda Ankarada stihbarat Savalar, 92-99. Alkan, Mehmet ., Kayserispor- Sivasspor Ma (1967): Krlsayd Ayam, Atmazdm Gol, 100-101. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (57): Fakir ocuklara Talim-i Sanayi Cemiyeti (1922), 102-103. Tokdemir, Erturul, letiim, Sermaye Birikimi ve Sosyal Tabakalar, (kitap), 104-105. Uur, Yunus, Geen Ayn Kitaplar, 106. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (ubat 1904), haz. Emel Seyhan, 8-9. L I l l u s t r a t i o ndan Semeler: Yldz Saraynn Ele Gemesi, haz. Edhem Eldem, 10-13. Bali, Rfat N., Aznlklarn Demokrat Parti Sevdas: Celal Bayarn Amerika Ziyareti, 14-21. Koak Cemil, Varlk Vergisi zerine Birka Belge: Varlk Vergisine Tepkiler, 22-25. Terziolu, Derin, Cemal Kafadar ile Sylei: Osmanl Kltr Tarihilii ve Yeni Ynelimler, 26-31. Boucheron, Patrick, Benzersiz Bir Ailenin Engellenemez Ykselii: Medici Ailesinin Dramatik Serveni, ev. Deniz ztrk, 32-39. Makzume, Erol-Kocabaolu, Esra, Jean Baptiste Vanmour (1671-1737): Kraln Doudaki Ressam, 40-43. Erden, E. Osman, Nasyonal Sosyalist Sinema, 44-49. lmez, Mehmet, Trkenin Yorulmaz Aratrcs: Andreas Tietzenin Ardndan, 50-53. Ylmaz-nder, Sevim, Andreas Tietzenin Biyografisi zerine Bir Deneme, 54-55. Tez, Zeki, Rnesans Sonras Avrupa Grafik Sanatnda Eczaclk, 56-61. Uslu, Recep, Seramikler ve Trk Mzii, 62-63. Osmanlda Mizah, (dosya), 65. ngren, Ferit, Osmanl Mizah Selukludan Merutiyete, 66-71. eviker, Turgut, Ana izgileriyle Osmanl Karikatr, 72-77. Kololu, Orhan, Karikatrmze Kadnn Girii, 78-83. Georgeon, Franois, Osmanlda Glme zerine Bir Rapor: Bergson Uyarlaycs Mustafa ekib (Tun), 84-89. Apaydn, Mustafa, Trk Hiciv Edebiyatnda nemli Bir Aama: Ziya Paann Zafernamesi, 90-95. Alkan, Mehmet ., Adnan Menderes-Bir Irman lm: zgn gibi, kskn gibi, syle kime bakyorsun?, 96-97. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (58): Kurban Derilerinizi Osmanl Ordusuna Balayn..! (1912), 98-99. Tunay, Mete, Trkiye Komnist Partisi: 1926 Viyana Konferans, (kitap), 100-103. Tekin, Ouz, Kitap: Konstantinopolis, Gktrk-Bizans ve Antik Yunan, (kitap), 104-105. nvar, Kerem, ahanelerinin Kymetli Mlk, (kitap), 106-107.

say 123/cilt 20, mart 2004


1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Silier, Orhan, stanbul Dnya Kenti Olma ansna Nasl Kavuur?, (ayn gndemi), 4-5. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Mart 1904), haz. Emel Seyhan, 6-7. LIllustrationdan Semeler: Sultan II. Abdlhamidin Clusu, haz. Edhem Eldem, 8-10. Timur, Taner, erkez Kz Ayenin yks: Esir Pazarndan Paris Salonlarna, 12-17. DEncausse, Hlne Carrre, II. Katerina: Byk Bir Devlet Adam m?, ev. Saadet zen,18-23. Akn, Haydar, Hildegard Von Bingen: Ortaadan Bilge Bir Kadn, 24-27. Eran, Yaprak, Trk-ngiliz likileri ve Arkeoloji, 28-35. Hr, Aye, Dreyfus Davas: tham Ediyorum, 36-41. Makzume, Erol-Kocabaolu, Esra, Emil Vacher De Tournemine (1812-1872): Bat Anadolu A Oryantalist, 42-45. Alkan, Mehmet ., Seimlerde Plakl Propaganda Devri: Kendim Setim, Kendim Buldum, 46-49. Baaran, Gken, Gizli Bir ngiliz Raporuna Gre: II. Dnya Savanda Trkiyede Gazeteciler, 50-53. Tarih Boyunca Kedi, (dosya), 55. Tekin, Ouz, Eskiadan Ortaaa Kedi: Bir Zamanlar Tanrydlar, 56-63. Bac, Serpil, Osmanl Resim Sanatnda Kedi Portreleri, 64-71. oruhlu, Yaar, Trk Sanat ve Sembolizminde Kedi, 72-77. Dal, Ycel, Evliya elebi Seyahatnamesinde Kedi, 78-81. Kut, Gnay-Toska, Zehra, Kedi ile Fare Hikyesi, 82-85. Maner, idem, Felini Et Pantherini: Kk Kediler ve Byk Kediler, 86-88. Anadol, Ayen, Kedinin nsanla likisinin Ksa Tarihi, 90-93. zen, Saadet, Usta ile Margaritann Kedisi: Begemot, 94-95. Kedi Szl, haz. Ycel Dal, 96-99. Demir, idem, Tarihinin Mutfa: Ali Dinol ile Trkiyede Hititoloji, 100-101. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (59): Darlacezede Marangozhane ve Hal malathanesi (1898), 102-103. Arkan, Zeki, Dnyann amzdaki Byk Karabasan, (kitap), 104-107. Tunay, Mete, Siyaset Felsefesi Szl, (kitap), 107. Silier, Orhan, Mzeler ve Toplumun htiyalar, (ayn gndemi), 4-5. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Nisan 1904), haz. Emel Seyhan, 8-9. LIllustrationdan Semeler: II. Abdlhamidin Kl Kuanmas, haz. Edhem Eldem, 10-13. Khalidi, Omar, Hindistanda Osmanl Sultanlar, ev. Aykut Tun Kl, 14-23. Akn, Haydar, Ortaada Yaanan lgnlk: Avrupada Cad Av a, 24-29.

say 122/cilt 2 0, ubat 2004

say 124/cilt 20, nisan 2004

36

126
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Bagliani, Agostino Paravicini, Bir Ortaa Gelenei ve Anatominin Douu: Cesetlerin Paralanmas, ev. Saadet zen, 30-35. Kaya, Mehmet Ali, Anadoluda Keltler, 36-39. oruhlu, Yaar, Trk Sanat ve Sembolizminde Kedi: Seluklu ve Osmanl Sanatnda Kedi, 40-45. Makzume, Erol-Kocabaolu, Esra, Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867): Trk Hamamnn Ressam, 46-49. Can, Blent Bilmez, Mitleri Tartabilmek: Sabiha Gken Mitosu ve Tartma Ortam, 50-55. Eksertzoglou, Haris, Yunanistandaki Osmanl Tarihiliinde Yeni Eilimler, ev. Foti Benlisoy, 56-59. Kaya, nder, 80 Yl nce Fener Rum Patrii ile Yaplan Bir Mlakat: Patrikhanenin Vaziyeti, 60-63. ztrk, Serdar, Kazm Karabekirin Sinema Projesi (1923): bret Yerleri nerisi, 64-67. Alkan, Mehmet .-Kahraman, Cengiz, lk Pop-Star Yarmalar ve Gzellik Kralialar: Trkiye Gzeli Mbeccelim Ben, 68-71. Kansu, Aykut, 31 Martta Ne Oldu?, (dosya), 72. Kansu, Aykut, Anadoluda 31 Mart ve ttihat Terakki, 74-79. Toprak, Zafer, 11 Nisan nklab ve 10 Temmuz IydMillisi: rticadan nklaba, 80-85. elik, Bilgin, Adem-i Merkeziyeti Bir Darbe Giriimi: 31 Mart syannda smail Kemal Beyin Rol, 86-91. Kutlu, Sacit, 31 Mart Hareket-i rticaiyesi, 92-95. Babanzade, smail Hakk, Cehennemi Bir Gn, yz. Meral Baylgen, 96-99. Meclisi Mebusandaki 31 Mart Tarihli Toplantnn Tutana, yz. Meral Baylgen, 100-103. Adyeke, A. Nkhet, Venizelosun Girit Yllar: Bir Kitap Bir Yaam Bir Ada, (kitap), 104-107. Uur, Yunus, Geen Ayn Kitaplar, 108. Silier, Orhan, Evrensel Deerler, Kimlik, Gvenlik ve Tarih, (ayn gndemi), 4-5. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Mays 1904), haz. Emel Seyhan, 6-7. L I l l u s t r a t i o ndan Semeler: stanbulun Surlar, haz. Edhem Eldem, 10-12. Cantek, Funda enol, Modernleen Gndelik Hayatn Reklamlara Yansmas: Reklamlarda Cumhuriyetin Medeniyetle mtihan, 14-21. ve imdi Reklamlar, (efemera), haz. R. Serta Kayseriliolu, 22-23. Altun, Mehmet, Jn Trklerin Korkulu Srgn Yeri: Fizan Denen u Yer!, 24-29. Avagyan, Arsen, Dr. Nazmn Milli Mcadele Hakknda Bir Mektubu, 30-32. zbaran, Salih, Marsa Robot, Dnyaya Ate, 34-37. Vodoff, Vladimir, Rusya Nasl Hristiyan Oldu?, ev. Saadet zen, 38-43. Makzume, Erol-Kocabaolu, Esra, Edward Lear (1812-1888): stanbulda Bir air Ressam, 44-47. 2026 Eldem, Edhem, Carter Findley ile Sylei: Trkiyede Uluslama, Modernlik ve Deiim, ev. Dilek endil, 48-53. 2027 zden, Bar Alp, 1930larda retmenlik, 54-57. 2028 Alkan, Mehmet ., Darbelerin Sesi: Kahrolas Diktatrler, Bu Dnya Size Kalr m?, 58-59. 2029 Tekin, Ouz, Anadoluda Arkeoloji, (dosya), 60. 2030 Farid, Shahina, atalhyk: 9000 Yl nce Konya Ovasnda Yerleim Balyor, ev. nci Trkolu, 62-65. 2031 Seeher, Jrgen, Hitit Devletinin Bakenti Hattua: orumda Bir Bakent, 66-69. 2032 ambel, Halet, Karatepe-Aslanta (Azativataya): Bir Kefin yks, 70-75. 2033 Korfmann, Manfred, Tarih ncesinden Bizans Dnemine Troiann On Kenti, ev. Selma Bulgurlu Gn, 76-79. 2034 Tarhan, M. Taner, Erzenin avutepesi: Bir Urartu Kalesindeki Arkeolojik Kazlar, 80-83. 2035 Baaran, Sait, Ainos (Enez): Balkanlar Anadolu ve Egeye Balayan Kent, 84-87. 2036 Abbasolu, Haluk, Pamphyliann Yce Kenti: Perge, 88-91. 2037 Hoffmann, A.-Bachmann, M.-Lichter, C.-Posamentir, R.-Seheer, J.-Kielau, S., Alman Bilim Adamlarnn Trkiyedeki Kazlar: Gbekli Tepeden Hasankeyfe, 92-97. 2038 Demir, idem, Tarihinin Mutfa: Prof. Dr. M. Taner Tarhan ile Eski Anadoludan eitlemeler, 98-99. 2039 Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (60): Mangal Kmrnden Zehirlenen naat Ameleleri (1911), 100-101. 2040 Erolu, Ebubekir, Ebu Abdullah Muhammed bn Batta Tanc: Dileim Yeryzn Dolamakt, (kitap), 102-105. 2041 Uur, Yunus, Geen Ayn Kitaplar, 106.

say 126/cilt 20, haziran 2004


2042 Silier, Orhan, nsann nsana Yaptn, (ayn gndemi), 4-5. 2043 Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Haziran 1904), haz. Emel Seyhan, 6-7. 2044 LIllustrationdan Semeler: Mahmud evket Paann Katillerinin Yakalanmas, haz. Edhem Eldem, 8-10. 2045 zde, Taluy, Bat Resminde ve slam Minyatrlerinde Cebrail, 12-19. 2046 Mazeau, Guillaume, Maratnn Katili Charlotte Corday: Cinayet Meleinin Bin Bir Yz, ev. Saadet zen, 20-25. 2047 Gndz, Doan, Emektar Kulenin Unutulmu Bir Hizmeti: Galata Kulesindeki Saatleri Ayarlama Kresi, 26-29. 2048 reten, Hseyin, lk Mzik Yarmas: ine ay Efsanesi ve Dndrdkleri, 30-33. 2049 Makzume, Erol-Kocabaolu, Esra, Ivan Konstantinovi Ayvazovski (1817-1900): Hrn Dalgalarda Sakl Romantizm, 34-37. 2050 Can, Bilmez Blent, lmnn Yznc Ylnda emsettin Sami Frasheri: Paylalamayan Aydn, 38-45. 2051 Alkan, Mehmet ., Plaklarla Fenerbahenin ampiyonluk Tarihi: Yaa Fenerbahe, 46-49. 2052 Kayseriliolu, R. Serta, Karanlklar Prensine Yolculuk, (efemera), 50-51.
37

say 125/cilt 2 0, mays 2004

127
2053 Nanopulos, Dimitri, ada Evrenbilim ya da Cehaletiliin k, ev. Mete Tunay, 52-53. 2054 Koraltrk, Murat, Bir ktisadi Dnmn Serveni: Loncadan Kobiye Esnaf ve Sanatkrn Dn, 54-55. 2055 Kahvenin Hatr, (dosya), 57. 2056 Cohen, Amnon, Osmanl Kudsne Kahvehanelerin Girii: Edebe Aykr Bir Yeniliin Muteber Hale Gelii, ev. Nurettin Elhseyni, 58-64. 2057 Sakaolu, Necdet, Divriide Asrlk Bir Yenieri Kahvehanesi: Hac Millinin Kahvesi, 66-69. 2058 Bingl, lyaz, Kahvehane ve Elence, 70-75. 2059 Desmet Grgoire, Hlne, Kahvenin Dili, ev. Saadet zen, 76-81. 2060 Trke Kahve ve Kahvehane Kaynakas, haz. Emin Nedret li, 82-83. 2061 ztrk, Serdar, Cumhuriyetin lk Yllarnda Asri Kahvehaneler, 84-89. 2062 li, Emin Nedret, Kllk Gldestesi, 90-93. 2063 Koleksiyoncunun Daarcndan, 94. 2064 Demir, idem, Tarihinin Mutfa: Dr. Yusuf Hakan Erdem ile Osmanl Klelii zerine, 96-97. 2065 Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (61): Mslman Osmanl Evlerinde Avrupal Mrebbiyeler (1901), 98-100. 2066 Karaca, Zafer, Dinin Kar Durduu Bir Eylem, (kitap), 102-104. 2067 Uur, Yunus, Geen Ayn Kitaplar, 106. 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 Bostan, dris, Akdenizin Zorlu Korsanlar Uskoklar: Adriyatikte Korsanlar ve Deniz Gazileri, 64-70. de Bunes Ibarra, Miguel Angel, Deimeyen Snr: Osmanl-Berberi Korsanl ve spanya Sahilleri, ev. zlem Kumrular, 72-75. Kumrular, zlem, Koron Seferi: Uzak Topraklarda mkansz Misyon, 76-79. zal, Baar, Gller ve Yelkenler: Ufuk izgisinde Geleceini Arayan Avrupa, 80-83. Lanza, Fernando Fernndez, II. Felipe Dneminde Akdeniz: ki mparatorluun Akdenizde Dellosu, ev. zlem Kumrular, 84-87. Oral, zgr, 1670te Venedike Verilen Korsanlk Ahitnamesi, 88-91. Beiki, Mehmet, I. Dnya Sava ncesinde ktidarn elik Sembolleri: Donanma Sembolizmi ve Milliyeti Propaganda, 92-95. Koraltrk, Murat, Cumhuriyet Dneminde na Edilen lk Gemiler, 96-98. Efemera, haz. Cengiz Kahraman, 99. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (62): Sultan Abdlazizin ntihar Et(tiril)dii Makas (1876), 100-102. Hassan, mit, talya Denizde mi Yrr?, (kitap), 104-107. Uur, Yunus, Geen Ayn Kitaplar, 108.

say 128/cilt 20, austos 2004


Tekin, Ouz, Eskiada Olimpiyatlar: Eski Yunanda Spor ve Atletizm Oyunlar, 6-15. 2095 Maner, idem, Ko Sreyya Ko, Hera in Ko: Eski Yunanda Kadn Atletler, 16-20. 2096 Makzume, Erol-Kocabaolu, Esra, Paul Signac (1863-1935): stanbula Renk zgrln Tantan Ressam, 22-25. 2097 Koak, Cemil, Tekilat Mahsusac Bir Subayn yks, 26-33. 2098 Osmanlda Matbaa ve Matbuat, (dosya), 34-35. 2099 Tresay, zgr, Bir Osmanl Matbaacsnn Sergzeti: Ebzziya Tevfikin Matbaa-i Ebzziyas, 36-43. 2100 Beydilli, Kemal, Mteferrika ve Osmanl Matbaas 18. Yzylda stanbulda Kitabiyat, 44-52. 2101 Timur, Taner, Matbaa, Aydnlanma ve Diplomasi: Said Mehmed Efendi, 54-61. 2102 Aynur, Hatice, II. Abdlhamid Dnemi Basn Yayn Dnyasnn Kt Adam: Malmt Baba Thir, 62-65. 2103 Erol, Merih, 19. Yzylda Baslan Karamanlca Eserler, 66-69. 2104 Evangelinos Misailidis, haz. Merih Erol, 70-71. 2105 imek, Mehmet, Anadolu Basn Tarihine Bir Katk: ark Yldz Gazetesi, 72-74. 2106 ahin, Mustafa, Taplaklarn Sessizlii, 76-79. 2107 Metinsoy, Murat, II. Dnya Savanda Trkiye Kzlay Cemiyeti Sosyal Yardmlar ve A Ocaklar, 80-87. 2108 Alkan, Mehmet ., Trkiyede Modann Sesli Tarihi: Moda Doumla Balar..., 88-91. 2109 Grboa, Nuren, lk Meclis Anketi: Milletvekillerinin Gelecekten Beklentileri, (kitap), 92-94.

say 127/cilt 2 0, temmuz 2004


2068 Silier, Orhan, stanbul Gerekten Gzel mi?, (ayn gndemi), 4-5. 2069 Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Temmuz 1904), haz. Emel Seyhan, 6-7. 2070 L I l l u s t r a t i o ndan Semeler: Pierre Lotinin stanbulu Ziyareti, haz. Edhem Eldem, 8-10. 2071 Ertuna, Can-Grbz, Y. Emre, Heykeltra Anton Hanak ve Ankara Gvenlik Ant, 10-16. 2072 Tezcan, Asuman, 1935 Uluslararas Kadn Kongresi ve Basn, 18-23. 2073 Alkan, Mehmet ., 1961 Anayasas: Angarada anayasso; ellerinden piy hasso, 24-25. 2074 Walsh, Michael, Rheims Notre Dame Katedralinin Kbrstaki Kardei Aziz Nikola Katedrali: Lala Mustafa Paa Camii, ev. Dilek endil, 26-31. 2075 Makzume, Erol-Kocabaolu, Esra, John Frederick Lewis (1805-1876): Osmanly Kusursuz Resmeden Sanat, 32-35. 2076 Duman, Mustafa, Korsikallarn Nasreddin Hocas Grossu Minutu, 36-39. 2077 Bottro, Jean, Babilde zgr Ak, ev. Saadet zen, 40-46. 2078 Tez, Zeki, Satran Oynayan Trkten Deep Blueya: mparatorluklar Deviren Trk, 48-51. 2079 Kumrular, zlem, Gemiler, Korsanlar, Haydutlar, (dosya), 52. 2080 Ergin, Grkan, Antikan Destroyeri Trireme, 54-57. 2081 Dagl, brahim Baak, Seluklularda Gemi Yapm: 13. Yzylda Alanya Tersanesi, 58-63.
38

131
2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 Tekin, Ouz, Pers Dnemi Anadolu Tarihine Bir Katk, (kitap), 95. Trkiyede Baslan Olimpiyat Pullar, (filateli), haz. Ziya Aaoullar, 96-97. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (63): stanbulda Sokak ocuklarnn Toplattrlmas, 98-101. L I l l u s t r a t i o ndan Semeler: 1912 Depremi, haz. Edhem Eldem, 102-103. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Austos 1904), haz. Emel Seyhan, 104-106. Uur, Yunus, Geen Ayn Kitaplar, 107. Karpuz, Haim, Konyal Yerel Tarihi Ahmet Sefa Odaba, 108-109. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Eyll 1904), haz. Emel Seyhan, 6-8. L I l l u s t r a t i o ndan Semeler: 11 Ocak ve 23 Austos 1913 Kavala Fatihleri, haz. Edhem Eldem, 10-11. Drken, idem, Romada Spor Etkinlikleri, 12-15. Cantek, Levent, Grgr Efsanesine Dardan Bakmak, 16-22. Cezar, Yavuz, Ciepo-16 Polonyadayd: Varovada Osmanl Rzgar, 24-28. Ylmaz, Tuba, Hititlerde Ritelin Anlam, 30-35. Aygen, Zeynep, ngilterede Bir Trk Kenti: Gosportta Osmanl zleri, 36-39. Urvoy, Jean-Michel, Kristof Kolomb Nerede Gml?, ev. Saadet zen, 40-41. Kaya, nder, Avram Galante ve Msrda Jn Trk Basn, 42-45. Galante, Avram, Abdlhamid-i Sani Zamannda Trkiye Haricinde ntiar Eden Trke Gazeteler, 46-47. Makzume, Erol-Kocabaolu, Esra, Fausto Zonaro: Saray Ressamnn Frasndan stanbul Yaam ve I, 48-53. Demiryrek, Mehmet, Bir Milli Mcadele Muhalifi: 150liklerden Sait Molla, 54-61. Karakla, Yavuz Selim, Osmanl Hill-i Ahmer Cemiyetinin Kartpostallar ve Pullar (1912-1923), 62-69. Bali, Rfat N., 1960larda Musevilerle gili Bir Tartma: Milyonerlik Rekoru Neden Musevilerde?, 70-75. Casagrande, Carla, Hzn Bir Gnah m?, ev. Saadet zen, 76-78. apa, Mesut, Trkiyede 1930 ncesi Tarih retimi, 80-87. Alkan, Mehmet ., Blent Ecevit: Ak Gnlerin Karaolan, 88-93. etinta, M. Burak, Unutulmu Bir Aile Mezarl: Ahmed Vefik Paann Aile Sofas, 94-98. Bora, Tanl, Analar, Baclar, Orospular: Trk Milliyeti-Muhafazakr Syleminde Kadn, 100-103. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (64): Rusyadaki Nihilistler Osmanldan Ne ster?, 104-105. Karahasanolu, Selim, Zeki Velidi Togann Yeni Eseri: Bakurtlarn Tarihi, (kitap), 106-107. 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 Tunay, Mete, 20. Yzyl Trkiye Tarihi ve Sol Kavram, (kitap), 108. Uur, Yunus, Geen Ayn Kitaplar, 109. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Ekim 1904), haz. Emel Seyhan, 4-5. LIllustrationdan Semeler: stanbulda Kurban Bayram, haz. Edhem Eldem, 6-7. Gralar, Aykut, Osmanlnn Son Halifesi Abdlmecid Efendinin Resimleri, 12-15. Tekin, Ouz, Eskiadan Gnmze Akdeniz Dnyasnda Altn Sikke, 16-20. Sabancolu, Msemma, Hal Seferleri Aratrmalar: Drdnc Hal Seferi Hakknda Bir Konferans, 22-27. Pekiner, Yeim, Avrupa Birlii Yolunda ki Kritik Tarih: 1959-1978: Trkiye 1978de Avrupay Neden Reddetti?, 28-35. Ylmaz, Hakan, Trkiyenin Avrupa Kltrndeki Yeri: Avrupann Kltrel Snrlarnn izilmesi, 36-41. Sayn, Sedef, Avrupa Birlii yelik Sreci: Avrupa Birlii ve Trkiyede nsan Haklar Sorunu, 42-43. Tez, Zeki, Ortaa Avrupasnda Kitap Yazm ve Sslemesi, 44-51. Bottro, Jean, iviyazsnn zlmesi, ev. Saadet zen, 52-53. Gndodu, Cihangir, Mahmud evket Paa, 54-63. Oral, Mustafa, Trabzon Mdafaa-i Hukuk Cemiyeti Tarihesi, 64-70. Gler, E. Zeynep, Szl Tarih Anlatlarnda Cumhuriyet Dnemi anakkalede Ulam, 72-77. Lion, Brigitte-Michel, Ccile, Mezopotamyada Sradan Kadnlarn Hayat, ev. Saadet zen, 78-81. Ergut, Ferdan, Polisin Gzyle Sosyalistler, Anaristler ve Grev, 82-85. Alkan, Mehmet ., Masonik Tren Mzikleri: Mabetlerden Gelen Sesler..., 86-89. Sumer, Alev, Tarihinin Mutfa: Ali Faik Demirel, Trkiye Kafkasya likileri, 90-92. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (65): Bir Propaganda Kitab: Krmz Siyah Kitab (1913), 94-96. Uur, Yunus, Geen Ayn Kitaplar, 97. Arkan, Zeki, Hasanolan Ky Enstits Kurulurken: Bozkrdaki Uygarln Tanklar, (kitap), 98-101. Ulusayar, Akif, Ermenilerin Surp Vlas, Trklerin Boaz Evliyas: Sivasl Azizin Memleketine Dn, (kitap), 102-106. Koleksiyoncunun Daarcndan, haz. Mete Tunay, 7. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Kasm 1904), haz. Emel Seyhan, 8-9. LIllustrationdan Semeler: Balkan Savalar Sonunda Kavala ve Edirne (16 Austos 1913), haz. Edhem Eldem, 10-11.
39

say 130/cilt 20, ekim 2004

say 129/cilt 2 0, eyll 2004


2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137

say 131/cilt 2 0, kasm 2004


2161 2162 2163

132
2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 Soyak, Hasan Rza, Hasan Rza Soyakn Anlarnda... Atatrkn Son Gnleri, 12-17. Akiek, Eren, Atatrkn lmnden Sonra... Mulaj, Tahniti ve Otopsi Tartmas, 18-21. Kuru, Selim S., lim lnce lem lr: inasi Tekin 1933-2004, 22-23. zyiit, Fatma, ktidarn G Gstergesi Sembolleri: Nianlar ve Madalyalar, 24-28. Durak, Koray, Anna Komnena ve Barbarlk Kavram, 30-35. Mitchell, Stephen, Eskiada Dou-Bat Problemi: Helenistik Dnemde Anadolu, ev. Turhan Kaar, 36-39. Kker, Hseyin, Kapda Yarmadasnda Bir Antik Kent: Kyzikos ve Sikkeleri, 40-43. Calvs, Bruno, Saint-Malo Batklarnn Hikyesi, ev. Saadet zen, 44-46. Durukan, Kaan, lmnden Bir Yl Sonra Edward Said ve O r y a n t a l i z m, 48-55. Kksal, Yonca, Tanzimat Dneminde Bulgaristan: Kbrsl Mehmed Emin Paann Rumeli Teftii, 56-62. Tez, Zeki, Hint eytan, ivitotu, eytan Boyas: ndigodan Blue Jeane, 64-69. Pedron, Martine, Dnyada Buhar Banyolar, ev. Saadet zen, 70-74. Boynudelik, Zerrin ren, Avrupa Resim Tarihinde Erdemler ve Alegoriler, 76-83. Saydam, Abdullah, Osmanlnn stihdam Politikasna likin Bir rnek: Babalar ve Oullar, 84-89. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (66): Kapalarda Sarho Bir Mslman Osmanl Kadn (1910), Konyak Slime Hanmn Sonu..!, 90-95. Koraltrk, Murat, Trkiyenin Sosyal Tarihini Anlatan Be Kitap, (kitap), 96-98. Uur, Yunus, Geen Ayn Kitaplar, 99. Cerimli, Delal, Osmanlnn zlemeyen Srr! Yenieriler, (kitap), 100-102. Alkan, Mehmet ., Atatrkn Sesleri: Az Zamanda Byk ler Baardk..., 104-109. Koleksiyoncunun Daarcndan, haz. Mete Tunay, 7. 7. Uluslararas Sinema ve Tarih Bulumas: teki Tarih, haz. Sedat enolu, 8-9. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Aralk 1904), haz. Emel Seyhan, 10-11. LIllustrationdan Semeler: Tarabyadaki Fransz Sefareti Yangn (23 Austos 1913), haz. Edhem Eldem, 11-13. Hatipolu, Hlya, lhan Tekeliye ki Armaan, 14-15. Toprak, Zafer, lhan Tekeli ve Selim lkin: Bilimde Otuz Yllk birlii, 16-20. Demir, Sebla, Egenin ki Kysnda Ekonomi ve Toplum Semineri, 22-24. Al Yeil Glge: Estergon Sanca, 26-29. Ephemera Derneinden Ylba Kartpostallar, 30-31. Akura, Gkhan, Osmanldan Gnmze Yeni Yl Kutlamalar: Ylbadr Bunun Ad, 32-37. Ephemera Derneinden Ylba Kartpostallar, 38-39. 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 Tez, Zeki, Gsteri Gelenekleri ve enlik Aralar: Havai Fiekten Rokete..., 40-47. Gauvard, Claude, Ak, Dostluk, Gzel Duygular, ev. Saadet zen, 48-51. Uyar, Hakk, Ecevitin 1978de AET yeliini Reddettii ddias: Avrupa Yolunda Karlan Frsatlar!, 52-59. Akyol, Nihat, AB Yolunda Kritik Tarih: 17 Aralk 2004: Mzakere Srecinde Trkiyenin AB Perspektifi, 60-65. Kaar, Turhan, znik Konsilinde mparator ve Piskoposlar, 66-69. Kaplan, Michel, Drdnc Hal Seferi: stanbulda Latin stilas (1204), ev. Saadet zen, 70-74. Demir, Tanju, Osmanl Postalarnn Vitrini Postahane, 76-80. stnda Selamolu, Esra, Mekan, Eyalar ve Yeme me Alkanlklar: 19. Yzyl Trk Romannda Gndelik Yaamdan Kesitler, 82-89. etinta, Burak, Eskiden Buralar Hep Mezarlkt! Ayaspaa Mezarl, 90-95. Sumer, Alev, Tarihinin Mutfa: Faruk Snmezolu, Uluslararas likiler ve Tarih, 96-97. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (67): Osmanlnn nemsemedii Bir Kongre: Mukyeseli Tarih Kongresi (1900), 98-101. Koraltrk, Murat, A. Faik Hurit Gndayn Hayat ve Hatralar: Oftan Iraka Bir Osmanl Brokratnn Anlar, (kitap), 102-104. Uur, Yunus, Geen Ayn Kitaplar, 105. zbaran, Salih, niversitede Tarih ya da Tarihin Talihi, (kitap), 106-109. Tekin, Ouz, Tarihi Gzyle Byk skender Filmi, 12-14. skenderin Yakndoudaki Varl, ev. Saadet zen, 16-19. enolu, Sedat, Dnden Bugne Konserleri, 20-25. Grandet, Pierre, Kadeteki Byk Sava, ev. Saadet zen, 26-31. Ocak Aynn Takvim Yapraklarndan, (efemera), 34-37. Denizlerde Canlanan Tarih: Uluburun II Projesi, 38-45. Belge, Murat, Don Kiotluk Nedir?, 46-50. Kumrular, zlem, Don Kiot 400 Yanda, 52-55. Bozis, Sula, Zeytinyann zel Kullanmlar, 56-58. Takn, Figen, Krm Sava Hakknda Bir Sempozyum, 60-63. Badem, Candan, Krm Savann Osmanl Toplumsal Yaamna Etkileri, 64-71. Aicbe Torun, Zehra, Kuzey Kafkasya Halklarnn Anlar, 72-81. Kansu, Aykut, Bir Yenierinin ngilteredeki Hayat, 82-89. zbek, Metin, Odyris Kralnn ilesi..., 90-97. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (68): Osmanl Polisine Copun Gelii; Efendiler, Buna Cop Derler!.., 98-101. etinta, Burak, Osmanl Ressamlar Cemiyeti Marifetiyle Yaptrlan ki Mezarta, 102-105.

say 133/cilt 21, ocak 2005


2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223

say 132/cilt 2 0, aralk 2004


2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193
40

137
2224 2225 Sakaolu, Necdet, Kerkk Evleri, (kitap), 106-109. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Ocak 1905), haz. Emel Seyhan, 110-112. enolu, Sedat, Bir Sergi, Bir Kitap: Yzyl nce Trkiyede Ermeniler, 20-25. nsanlk Tarihinde Sistematik Kymn En Byk Merkezi; Bir lm Kamp... Auschwitz-Birkenau, der. Ufuk Kl, 26-33. Pamuk, evket, Seici Kurumsal Deiim ve Osmanlnn Uzun mrll, 34-41. teki Tarihin Gznden Krm Sava, ev. Mete Tunay, 42-47. Gksel, Sema, Krm Savanda Trkler ve Hintliler, 48-54. Timur, Taner, Deyni Deyn le f Usul ya da Borcu Borla Kapatmak: 1875 Osmanl Mali Krizi, 56-62. Tutel, Eser, stanbul Dn de Tekin Saylmazd!, 64-68. Schreiner, Peter, Konstantinopoliste Seyyahlar ve Rehberleri, ev. A. Ufuk Kl, 70-77. Karasaliholu, Murat, onopolisin Sahte Ylan Tanrs Glykon, 78-82. Yazc, Nurcan, 18. ve 19. Yzyl Uluslararas Sergilerinde Bir Osmanl Simgesi: III. Ahmet emesi, 84-91. enolu, Sedat, 2004 Avrupa Mzesi dl Sahibi Sultan II. Bayezid Klliyesi Salk Mzesi, 92-96. Sezgin, Fuat, Bilimler Tarihinde slm Kltr Dnyas, 98-104. etinta, Burak, ehzade Ali Vsb Efendi: Bir ehzadenin Htrt, (kitap), 106-108. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (ubat 1905), haz. Emel Seyhan, 110-112. Koak, Cemil, Arivler Ald! Ya Belgeler?, 20-28. teki Tarihin Gznden anakkale Sava... Bir Askerin An()lar, der. Sedat enolu, 32-41. Tunay, Mete, ada Trkiye Son Be Ylda Ermeni Sorununu Nasl Tartt? Tarihsel Bellek ve Aydnlar, 42-48. Verger, Jacques, Avrupada lk niversiteler: Ortaan Gezgin rencileri, ev. Saadet zen, 50-54. Maksudyan, Nazan, Resmi Din-Sivil Din atmas: Dinin Meru Kullanm zerinde Devlet Tekeli, 56-61. Kker, Hseyin, Anadoludaki Roma Hakimiyetinin Sonu: Mithridates Savalar, 62-66. Sayar, Mustafa H., Mithridates: Asi mi, Kahraman m?, 67-68. De la Vaissire, tienne, pek Yolunun Bilinmeyen Efendileri Sogdlar, ev. A Ufuk Kl, 70-75. Keser, Ulvi, anakkalede Esir Den Trk Askerler: Kbrsta Bir Esir Kamp, 76-82. Tunay, Mete, Tarih Vakf Bilgi Belge Merkezinden... sm alkoluna Ait Belgeler, 84-88. Tarih Vakf Szl Tarih/Yerel Tarih Program-Tarihe Bin Canl Tank Projesi: ada Eitime Geiin Tm Aamalarnn Tan Hseyin Hsn Crtlnn Yaam Anlats, haz. Tuba ameli, 90-96. 2251 2252 2253 Ylmaz, Fikret, zmirin Yaayan ve reten Bir Birimi: Ahmet Piritina Kent Arivi ve Mzesi, 98-103. Acehan, Il, Yeni Dnyada Yeni Hayat... (kitap), 104-107. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Mart 1905), haz. Emel Seyhan-Rober Kopta, 108-112. Alpkaya, Faruk, 20. Yzyl Dnya ve Trkiye Tarihi, Ders: Tarih, Konu: Ders Kitaplar, 20-22. Grney, Hakan, anakkale 1915... Seddlbahirden Fransaya Bozcaada Kartpostallar, 24-28. Eldem, Edhem, Portre Fotoraflarnn Cazibesi 18461950: Htra-i Uhuvvet, 30-33. ztuncay, Bahattin, Sonsuzlua Kalan Kaytlar, 34-37. ahin, Sencer, Bilim retmeyen Uygarlk Evrensel Deildir!.. Bat Uygarl ve Anadolu, 38-47. Badatl, Melda, Akdenizli Bir Kent... skenderiye, 48-53. Maier, Ingrid, 1665-72 Dnemi Leh, Ukrayna, Rus Kaynaklarnda Sabetay Sevi, ev. Yener Duran, 54-59. Kumrular, zlem, spanyol Altn anda niversitede Yaam... Serseri renciler, 60-66. Kunt, Metin, Kanuni Sultan Sleymann Nikris Hastal, 68-72. Aktekin, Semih, Yeil Giysili Heretik Robin Hood, 74-82. Amerikal Bir Seyyahn Gznden 1850lerde... ncirlerin Kenti zmir, ev. Tanju Demir, 84-91. Adyeke, A. Nkhet-Adyeke, Nuri, Giritte Millet Sisteminin rnekleri: Kapda aret Hamamda ngrak, 92-97. Arkan, Zeki, Doktor Abdullah Cevdetin Bir Mektubu: Gazi Paa ile Drt Saat Grtk, 98-103. Sakaolu, Necdet, Osmanl Terifat ve Merasimleri, (kitap), 104-107. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Nisan 1905), haz. Emel Seyhan-Rober Kopta, 108-112. Koak, Cemil, Gemii ve Kimliiyle Hesaplaan Bir Film: k, 22-24. Sabancolu, Msemma, Tarihin Karanlk Bir Sayfas: 1 Mays 1977, 26-31. Erginer, Grbz, Aylarn Gelini Hdrellez, 32-39. Atay, Tayfun, Aya Yorgi, Hzr-lyas, Hdrellez: Bir Dinsel Badatrma rnei, 38-39. Kerimolu, Hasan Taner, Merutiyet zerinde ttihat ve Terakki Cemiyetine Kar Hak Arama Mcadelesi: Fedakran- Millet Cemiyeti, 40-45. Baykan, Dan, Suyla Gelen Kltr... Suya Gmlen Allianoi, 46-51. Malay, Hasan, Anadoluda Antik Dnem nan stismar: tiraf Yaztlar, 52-59. Atakuman, idem, lm ve Yaam Arasnda Arkeoloji: Neolitikte Zaman, Mekn ve Kimlik, 60-65. Atakuman, idem, Neolitikte Kltrel Sreklilik, 66. Atakuman, idem, Memento Mori: Endstri Devrimi Srasnda Amerikada lm, 67. zveri, Murat, Osmanlda Okuluk, 68-75.
41

say 134/cilt 2 1, ubat 2005


2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239

say 136/cilt 21, nisan 2005


2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268

say 135/cilt 21, mart 2005


2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250

say 137/cilt 21, mays 2005


2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279

138
2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 Tarih Vakf Szl Tarih/Yerel Tarih Program-Tarihe Bin Canl Tank Projesi: Mbadeleyle Gelen Yeni Bir Yaam, haz. Tuba ameli, 76-82. Bostan, dris, Belgelerle Kanuninin Akdeniz Politikas: Simancas Arivindeki Osmanl..., 84-90. Tunay, Mete, Deirmenci Faik Tekelerin Anlarnda malt- Harbiye ve 31 Mart Olay, 92-93. malt- Harbiye (Sanayi Mektebi), yz. Meral Baylgen-Emel Seyhan, 94-99. Tunay, Mete, Abidin Nesimnin Tankl ve Bir Dzeltme, 96-97. zden, Betl, Bir Madalyann Anlattklar: Glhane Hatt- Hmynu Madalyas, 100-104. Arkan, Zeki, Bir Baka Osmanl Kimlii: Rmilik, (kitap), 106-107. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Mays 1905), haz. Emel Seyhan-Rober Kopta, 108-112. Aktekin, Semih, Tarih Eitiminde Denge Araylar: Eurocliodan zlenimler, 22-25. Koak, Cemil, Geliboluda Olmak, 26-31. Koak, Cemil, anakkale Kitapl, 32-33. Koak, Cemil, Bir nsanlk Dersi: anakkale 1915in Belgeseli, 34-35. Kunt, Metin, Bak As Avrupal, Gzl Mslman Bir Film: Cennetin Krall, 36-39. enolu, Sedat, Faizm Propagandasndan talyann Grsel Belleine: Ducenin Luce Enstits, 40-45. Turan, Namk Sinan, Kanuninin Macaristan Siyaseti: Macaristanda Osmanl Kltrnden zler, 46-53. Karahasanolu, Selim, Donald Quataert ile Osmanl Tarihilii, 54-59. Krl, Cengiz, Donald Quataert Hakknda..., 55. Oral, Mustafa, Merutiyetten Cumhuriyete Antalyada Yunan Kart Sosyal Hareketler: Giritli Gmenler ve Kemalist Hamallar, 60-68. Hamilton, Keith, Derviler, Drakula ve Diplomasi, ev. Mete Tunay, 70-76. nan, Sleyman, Yerelden Ulusala Bir Bankann Serencam: Denizli ktisat Bankas (1927-2001), 78-82. Tarih Vakf Szl Tarih/Yerel Tarih Program-Tarihe Bin Canl Tank Projesi: Bulutlar Yakalarsan Havada Kalrsn, haz. Tuba ameli, 84-91. Deirmenci Faik Tekelerin Anlarnda Mtareke stanbulundan Milli Mcadele Anadolusuna malt- Harbiye, yz. Meral Baylgen-Emel Seyhan, 92-99. zkan, Dilek, 1925 Tarihli Resimli Ay Dergisinden... 1975te Dnya Nasl Olacak!.., 100-103. Mansur Coar, Fatma, slamn Hastal, (kitap), 104-107. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Haziran 1905), haz. Emel Seyhan-Rober Kopta, 108-112. Dirican, Murat, Murat Belge ile Sylei: Gerekleemeyen Bir Konferansn Ardndan, 22-27. 2306 Kopta, Rober, Bir Konferans ve Sonras, mparatorluun k Dneminde Osmanl Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunlar, 24-25. Badatl, Melda, On ki Adann Bakenti Rodos Adas, 28-32. Emiraliolu, M. Pnar, 16. Yzylda Osmanl mparatorluk mgesi ve Haritaclk, 34-37. Beydilli, Kemal, Denizler, Corafya ve Osmanllar..., 38-45. Sawai, Kazuaki, Deniz Kazas Aratrmalarnn nemi ve Osmanl Tarih Yazmndaki Yeri: Amasrada 1586 Tarihli Deniz Kazas, 46-50. Quataert, Donald, Masallar, ykler, Gerekler... Zonguldak Kmr Ocaklar, ev. Pnar Arpaay, 52-61. Tunay, Mete, 1921 Ekiminde Batumdaki TKP Ynetimine Verilen zgemili Bir Dilekenin Aynasndan: Kark Zamanlar, 62-66. Auzepy, Marie-France, stanbulun Hipodromu, ev. Thomas Berchtold, 68-79. Gken, Amed, Trkiyedeki Ezidi Literatrne Bir Bak: Kara Tarih... Kara Kitap, 80-85. Tarihin Kayp Dini Ezidiler, 86-87. Tarih Vakf Szl Tarih/Yerel Tarih Program-Tarihe Bin Canl Tank Projesi: Bu Dan Ard Mee, Gn Aa, Glge De..., 88-95. Berkta, Esin, Trke Szl, Arapa arkl Kltrmz: II. Dnya Sava ve Sonrasnda Yerli Filmcilik, 96-101. Berkta, Esin, 1940lardaki Sinemaclk Anlay zerine lhan Arakon ile Sylei, 102-103. Gney, Hale, Antik an Gizem Dinleri Hakknda Kitap, (kitap), 104-107. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Temmuz 1905), haz. Emel Seyhan-Rober Kopta, 108-112. Stefanos Yerasimosu Kaybettik, 4-9. II. Dnya Savandan 60 Yl Sonra: zgrlk Mcadelesinde Yunanllar ve Avustralyallar, der. Hande etin, 18-19. Tepebanda Gemiten Bugne: Pera Mzesi, der. Ece Gler, 20-22. Sabanc niversitesi Sakp Sabanc Mzesi: Trk maj Sergisi, 23. Asm alkoluna Ait ki Adet Davetiye: Hrriyetin lnnn Beinci Yldnm Kutlamas, yz. Mete Tunay, 28. Tanyeli, Uur, Neler Yitirildi, Neler renilebilirdi? Kk Ayasofya, 30-38. Emiraliolu, M. Pnar, Osmanl Dnyasnn Snrlar ve Akdeniz: Walters Deniz Atlas, 40-48. Seydi, Sleyman, Oniki Adann Yunanistana Devrinde ngilterenin Rol, 50-57. Erhrman, Tufan, Kbrs Trk Toplumu ve Modernleme: Hkim Zeka bey, 58-66. Oral, Mustafa, eyh Senusnin Kemalist Misyonu, 68-75.

2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320

say 138/cilt 21, haziran 2005


2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304

say 140/cilt 21, austos 2005


2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330

say 139/cilt 21, temmuz 2005


2305

42

144
2331 2332 2333 2334 2335 2336 Karasaliholu, Murat, 19. Yzyl Sonu ve 20. Yzyl Ba Kastamonu Kent Mimarisinde Yenileme, 76-81. Bulgaristandan Trkiyeye, Sivastan stanbula... ki Kez Gmen!.., 82-91. zkan, Dilek, Kongo Hakimi Tippo Tip ve Afrika Seyyah Jerome Beckerin Osmanl Maceras: Dersaadete Ziyaret!, 92-96. Kopta, Rober, Devrimcinin, Uuk-Kak Bir nsan Olarak Portresi: Yolda Panuni, (kitap), 98-102. Arkan, Zeki, Bir Yaamyks, (kitap), 104-107. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Austos 1905), haz. Emel Seyhan-Rober Kopta, 108-112. Battinou, Zanet, Soykrmn Glgesinde Bir Mirasn Hikyesi: Yunanistan Yahudi Mzesi, ev. Hande etin, 18-22. Cizre, mit, 12 Eylln Anti Gndeminde Toplum, 24-28. Hans Christian Andersen Sergisi: Andersen 200 Yanda, der. Hande etin, 30-33. Gven, Dilek, 6-7 Eyll 1955: 50 Yl Sonra!.., 36-37. Gven, Dilek, Trk Milliyetilii ve Homojenletirme Politikas: 6-7 Eyll Olaylar ve Failler, 38-49. 6-7 Eyll Telgraflar, der. Elin Macar, 50-51. 6-7 Eylle Tanklklar..., 52-63. Marmara, Rinaldo, Barsever Papaya stanbul Halknn kran fadesi: Papa XV. Benua Ant-Heykeli, ev. Olcay zer, 64-68. Tunay, Mete, Trkiyede Solun Tarihinden Bir Mektup: Ragp Tevfikten III. Enternasyonale, 70-75. Pehlivan, Hasan, Bir G Hikyesi... Koukavaktan Koukavaka, 76-82. ner, Sera, Bir Dzen Aray?.. Amerikan Demiryollar, 84-91. zeolu, Halil, Osmanl Eitiminin Modernlemesinde okynl Bir Entelektel: Selim Sabit Efendi, 92-98. Arkan, Zeki, organn Osmanl Tarihi, (kitap), 100-106. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Eyll 1905), haz. Emel Seyhan-Rober Kopta, 108-112. Kartal, Ali, Karagmrk Sarncna likin Yeni Bulgular, 18-19. Baaran, Cevat, Antik Troas Kenti Parion, 20-22. Ortaa Elyazmalar Sergisi, der. Ece Gler, 24-27. Karaca, Ekin, 6-7 Eyll Olaylar ve Trk Basnn Tavr, 28-36. 6-7 Eyll Sonras Menderese Telgraflar, der. Ulvi Keser, 38-44. Margulies, Roni, 12 Eylle Farkl Bir Yaklam: Trkiyede ve Dnyada 1980, 46-51. Alakom, Rohat, Kazman ve Bob Dylann yks, 52-56. Georgiadou, Maria, Doudaki Yunan Uygarlatrma Misyonunun Smyrna (zmir) rnei: yonya niversitesi, ev. Alper T. rakolu, 58-67. Gne, Gnver, Osmanl mparatorluunda 19. Yzyldan 20. Yzyla... zmirde Futbol, 68-77. 2360 2361 2362 2363 2364 2365 Bilecen, Tuncay, Ariv Belgelerinden Edebiyata... Balkan Glerinin Sosyal Boyutu, 78-84. ktem, Emre, stanbul Darlfnunu renciliinden srail Devleti Kurucu Bakanlna... David Ben Gurion, 86-92. Davutyan, Nurhan-zlk, Ali Erhan, Olaslk Kuram ve Aydnlanma Dncesi: Pascaln Yaklam, 94-99. zolu, Hakan, Sultan Vahdeddinin ABD Bakan Coolidgee Gnderdii Mektup, 100-104. Tunay, Mete, Trkiyede Solun Tarihinden ki Belge, 106-107. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Ekim 1905), haz. Emel Seyhan-Rober Kopta, 108-112. Karateke, Hakan T. Osmanl Tarihileri Projesi: Naima, nternetle Buluuyor!.., 14-17. Aslan, Rstem, Manfred Korfmannn Ardndan: Osman Beyin Gelecek in Brakt zler, 18-21. enolu, Sedat, Halil Berktay ile Sylei: Ermeni Konferansnn Ardndan..., 22-31. zel, Oktay, Bir Krdm zld... Dars Tarihiliin, Tarihiliimizin Bana!, 32-34. Neumann, Christoph K., Ermeni Konferansnn i ve Dardakiler, 36-40. Gkmen, zgr, Hill Altnda Drt Sene ve Buna Ait Bir Cevap: Unutulmu Bir Risaleyi Hatrlamak, 42-48. Tunay, Mete, evket Sreyya Aydemirin TKPye Bavurusu, 50-52. Keser, Ulvi, kinci Dnya Savanda Kbrsl Trkler: Katrclar Alay, 54-64. Baysal, Adnan, atalhykte tme Talar ve Duvar Resimleri, 66-72. Georgiadou, Maria, Doudaki Yunan Uygarlatrma Misyonunun Smyrna (zmir) rnei [2]: niversitenin Kurulu Sreci, ev. Alper T. rakolu, 74-82. Arkan, Zeki, 10. Uluslararas Trkiye Ekonomik ve Sosyal Tarih Kongresi, 84-89. Aydn, Suavi, simler Milli Birlii Nasl Bozar? Bak u Tilkinin Ettiine..., 90-97. zbaran, Salih, Zanaat ile Sanatn Bulutuu Kavak: Tarihilik, Osmanlda Kurumlar ve Kltr, 98-106. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Kasm 1905), haz. Emel Seyhan-Rober Kopta, 108-112. zen, H. Ege, 5. Uluslararas Tarih Kongresi: Tarih ve Sosyoloji Bulumas, 14-16. Pulhan, Gl, Tarihsel Koruma ve Alan Ynetim: Gnmzdeki Gemi, 18-21. enolu, Sedat, 8. Uluslararas Sinema-Tarih Bulumas: Beyaz Perdede Avrupa Avrupa, 22-25. Pessac Tarih Filmleri Festivali, der. Ece Gler, 26. etin, Sinan Refik, 8. Uluslararas Sinema-Tarih Bulumas: Hangi Kpekleri Vurmal?, 28-31.
43

say 141/cilt 21, eyll 2005


2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350

say 143/cilt 21, kasm 2005


2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375

2376 2377 2378 2379

say 142/cilt 21, ekim 2005


2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359

say 144/cilt 21, aralk 2005


2380 2381 2382 2383 2384

145
2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 Gzaydn, tar, 8. Uluslararas Sinema-Tarih Bulumas: Yurdu Dlemek, 32-34. Aziza, Claude, lmnn Yznc Ylnda Yeniden Tartlyor... Jules Verne Bir Dava Adam myd?, ev. Pnar Dost, 36-42. Brngz, Refik, Garplarn Gelecek Tasavvurlar zerine rnek Metinler, 44-51. Retaillaud-Bajac, Emanuelle, Pariste Dada Devrimi, ev. Ece Gler, 52-56. Bke, Pelin, zmirliler Yaryor..., 58-63. Artan, Tlay, Benim Tandm Stefanos Yerasimos... Bir stanbul Tarihisi, 64-73. aykent, zlem, Arnavutlar, Ali Paa ve skolar, 74-78. Grses Tarbuck, Derya, Yenia Avrupasnda Cadlk Kavram: eytann birlikileri, 80-83. Eren, Ercan, Bira malathanelerinden Bira Fabrikalarna: Bomonti ve Olimpos, 84-93. Buzpnar, . Tufan, Tarihi Bir Kongre zerine Notlar: amda Osmanl zleri, 94-98. Tunay, Mete, Trkiyede Solun Tarihinden Bir Belge: Trk Komnisti Mustafa Nafinin nc Beynelmilele Katlm Bavurusu, 100-101. Yaln, Selcen, Anadoluda nemli Bir Dokuma Merkezi: Emede Kilimcilik, 102-106. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Aralk 1905), haz. Emel Seyhan-Rober Kopta, 108-112. 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 Dugan, Seda, Milli Tarihi Etkileyen Paradigmalar, 68-73. zen, Saadet, Notre Dame De Sion: Yz Elli Yllk Ders, 74-77. Hellstrm, Pontus, M. 4. Yzyldan Bir ktidar Hikyesi: Labraunda, Kutsal Alanda G Gsterisi, ev. Hseyin reten, 78-81. Balolu, Sevin, Sinema-Tarih Bulumas: Mazinin Perdedeki Festivali, 82-83. Kaygusuz, smail, slam ncesi Alevilie likin Ksa Deinmeler, 84-90. Karabay, Muhsin, Eyp Oyuncaklar, 91-92. Tzn, Grel, Webde Tarih: Sanal lemde Ermeni Sorunu, 93. Kl, Elif, slam lkeleriyle Ticaret ve talyan Sanat: Dounun Mal Batnn Sanat, (kitap), 94. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (ubat 1906), haz. Emel Seyhan, 4-5. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (70): Htra-i Mertiyet Pullar (1908), 10-11. LIllustrationdan Semeler: 1908de Meclis-i Mebusan Seimleri: 32 Yl Sonra Kurulan Sandk, haz. Edhem Eldem, 12-13. Toprak, Zafer, Bir Hayal rn: ttihatlarn Trkletirme Politikas, 14-22. Gral, zgr Sevgi, Fransada Tarih Savalar, 24-27. avdar, Aye, Isabelle Eberhardtn Dou Serveni: Serserilie vg, 28-31. Johnson, Brian, St. Paul Okulundan Tarsus Amerikan Kolejine: Bir Okulun Dnm, ev. Handan Cingi, 32-37. Yldrm, Nuran, Berberlerden Di Hekimlerine: stanbulda Diiler Mektebi Kurma abalar ve Dii Mektebinin Al, 38-43. Hr, Aye, Vikingler Konstantinopoliste, 44-49. Danacolu Tamur, Esra, Egede Byk Ka: II. Dnya Savanda Adalardan Trkiyeye Mlteci Akn, 50-55. zen, Ege, Bir Kitap, Bir Sergi: stanbulda lm, 56-59. Koraltrk, Murat, Vapur mu, Deniz Otobs m Derken... Unutulan lk Deniz Otobsleri, 60-61. Antmen, Ahu, Modernin Tarihi: Avignonlu Kzlar, 62-65. elik, Aydan-Aktan, Hamza, Murat Belge ile Sylei: Bugnn Yant Gemite, 66-69. Cora, Yaar Tolga, 1924 stanbul Seli: Bu Sabah Yamur Var stanbulda..., 70-73. vr, Aye, Eskiada Armenia Blgesinde Grlen Dini nanlar, 74-76. zbaran, Salih, Osmanl Tarihiliinde Bir Sembol: Halil nalck, 78-83. Herzog, Christoph, Osmanl Biyograflarn nternete Koymak, ev. Aye Hr, 84-87. Akar, Rdvan, TSAD ve Siyaset ekimesinin Tarihi: Ak ya da Nefret, 88-92. Tzn, Grel, Sanal lemde Ermeni Sorunu (2), 93. Ertu, Fsun, 50 Yl nce Trkiyede Yrklerin Yayla Hayat, (kitap), 94-95.

say 146/cilt 22, ubat 2006


2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440

say 145/cilt 2 2, ocak 2006


2398 Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Ocak 1906), haz. Emel Seyhan-Rober Kopta, 4-5. 2399 Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (69): Laz Talebe Cemiyeti (1914), 10-13. 2400 Tunay, Mete, 1918den Bir Sol i ekime: TKPye Gre Mustafa Nafi Portresi, 14-15. 2401 L I l l u s t r a t i o ndan Semeler: Receb Paann Cenazesi, Nazra Hznl Veda, haz. Edhem Eldem, 16. 2402 Yldrm, Nuran, Su ile Gelen lm: Kolera ve stanbul Sular, 18-29. 2403 Sakaolu, Necdet, Sultan Abdlmecidin Rumeli Seyahati, 30-33. 2404 Karakla, Yavuz Selim, Osmanl mparatorluunda Kadn Fotoraflar, 34-39. 2405 Hr, Aye, Osmanlnn Astronomi ile mtihan, 40-43. 2406 avdar, Aye, Erzurumdan Pireye Uzun Bir Esaret Maceras, 44-47. 2407 Johnson, Brian, zmirin Tarihinden Az Bilinen Bir Hikye: Amerikan Arapas, ev. Handan Cingi, 48-51. 2408 Dost, Pnar, Fransada Atatrk maj: Kurtarcy Beklerken, 52-55. 2409 Aktan, Hamza, Orhan Silier ile Sylei: okkltrl Tarihe Doru, 56-59. 2410 Aliavuolu, Esra, Gelenein Karsnda Bir Sanat: Jean Dubuffet, 60-63. 2411 Koraltrk, Murat, Zonguldakta Olmayan Tarihilik zerine, 64-67.
44

149

say 147/cilt 2 2, mart 2006


2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Mart 1906), haz. Emel Seyhan, 4-5. L I l l u s t r a t i o ndan Semeler: 29 Austos 1908, Rza Tevfik, haz. Edhem Eldem, 10-13. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (71): Osmanl Ordusunda lk Kadn Asker: Kzlar Da Aln Askere (1897) , 14-16. Toprak, Zafer, Ermeni Sorununda Dn na Etmek ya da Mukatelenin cad, 18-25. zbaran, Salih, Hsn-i Hatt Artk Ali Alparslansz, 26-27. Blk, Glderen, stanbulun lk Mslman Fotorafhaneleri, 28-30. Adanr, Fikret, Fransz htilali, I. Srp Ayaklanmas ve Osmanl Devleti, 32-39. Arkan, Zeki, Tevfik Fikret ile lgili Bir Ariv Belgesi, 40-43. Hr, Aye, Milli Mcadelenin En Uzun Yl: Saltanatn Kaldrlmas, 44-49. Yldrm, Nuran, Dnyada ve Trkiyede lk Kadn Hekimler ve Kadnlarn Hekim Olma Mcadelesi, 50-57. Sayglgil, Feryal, 1949 Trkiyesinde Bir Tartma ve Sonucu: Kadn Hekim Olmamal!, 58-59. Karakla, Yavuz Selim, Tevk-i Sanyi Biki ve Diki Dershnesi, 60-65. Sarkaya, Cafer, 1893 ikago Sergisinde Osmanl Tiyatrosu, 66-71. Johnson, Brian, ller ehrinde Bir Yl, ev. Metin Saltolu-Handan Cingi, 72-76. Tanyeri, Ycel, smet nnnn Mzik Tutkusu: Konsere zel Koltuk, 78-79. Aliavuolu, Esra, Paula Modersohn-Beckerdan Modernin Tarihi: 6. Evlilik Yldnm in Oto-Portre, 80-83. vr, Aye, Eskiada Armenia Blgesinde Hristiyanlk, 84-87. avdar, Aye, Rportaj: Gelibolunun Belgeselini Yapmak, 88-91. Kuneralp, Sinan, Anton Prokesch Von Osten: Bykelinin Anlar, (kitap), 92. Tzn, Grel, Webde Tarih: anakkale Savalar, 96. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Nisan 1906), haz. Emel Seyhan, 4-5. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (72): Casusluk Memleketinde...! (1902), 9-11. L I l l u s t r a t i o ndan Semeler: 12 Austos 1876, ark Olaylar, haz. Edhem Eldem, 12-13. Hr, Aye, Kemalist Devrimin Zor Dnemeci: Hilafetin Kaldrlmas, 14-23. Timur, Taner, Millingen Ailesi ve Osmanl Tarih Yazn: Lord Byronun Doktoru Osmanl Saraynda, 24-30. Kopta, Rober, Bir Baka Gzle Surp Prgi Ermeni Hastanesinin lk Yllar: Kiminin efkat Evi, Kiminin Dert Yuvas, 32-39.

2467

Kaya, nder, mmetin Kaimesinden Milletin Lirasna Geite Trk Paras, 40-43. 2468 Koraltrk, Murat, 1925 Viyana Sergisinde Trkiye Pavyonu, 44-48. 2469 Sever, lker, zmir ve Samsun: ki Gavur ehrin Hikyesi, 50-55. 2470 Johnson, Brian, Unutulan Bir Anaokulu: Trkiyenin lk ocuk Bahesi, ev. Handan Cingi, 56-59. 2471 Akar, Rdvan, Ak ve Nefret likisi: Sivil TSAD ve Devlet, 60-63. 2472 elik, Aydan, Ezel Akay ile Son Filmi Hacivat Karagz Neden ldrld? zerine: Glgeyi ldrmek!, 64-69. 2473 Balkl, zgr, Bela Bartokun Trkiye Ziyareti, 68-73. 2474 Dost, Pnar, II. Dnya Savanda Trk Hava Kuvvetleri zerine: Hava Harp Akademisinde ki ngiliz Mtehasss retmen, 74-79. 2475 Kozlov, V. P., Ulusal Bir Arivden tesi: Rusya Federasyonu Arivleri, ev. Rstem Aziz, 80-82. 2476 Kksipahiolu, Birsel, VII. Konstantinos Porphyrogennetos (913-959): Bizansn Kltrl mparatoru, 84-87. 2477 Dugan, Seda, 1990 Sonras Lise Tarih Ders Kitaplarna Dair Bir nceleme, 88-91. 2478 Anadol, Ayen, Muhittin Birgenin Kaleminden: ttihat ve Terakkide On Sene, (kitap), 92. 2479 Tzn, Grel, Webde Mzeler, 95.

say 149/cilt 22, mays 2006


2480 Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Mays 1906), haz. Emel Seyhan, 4-5. 2481 Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (73): Kara Kara Kargalar, Bamza Nereden Geldiniz (1903), 10-11. 2482 LIllustrationdan Semeler: Selanikte Sava Hazrlklar, ark Olaylar, haz. Edhem Eldem, 12-14. 2483 Krolu, Kemalettin, Tarih ncesinden Perslere Uygarlklar Beii Mezopotamya, 16-27. 2484 Sakaolu, Necdet, Dalgakran Tandaki Franszca bare: Amasradaki 1 Mays Yazt, 28-29. 2485 Keser, Ulvi, II. Dnya Savanda Alman gali Altnda: Selanik Yahudileri ve Yunanistan, 30-37. 2486 Johnson, Brian, Trkiyede Bir Amerikan Okulunun Dou yks: zmir Amerikan Koleji, ev. Handan Cingi, 38-43. 2487 Tamer, Aytl, Trk Ulusuluuna Gayrimslim Katk: Avram Galantinin Kk Trk Tetebbular, 44-47. 2488 Mansur Coar, Fatma, Malek Chebelden slamda Beden: Dokuz Kapl Kale, 48-51. 2489 Cilasun, Emrah, Trabzonda eteciliin Servenine Dair Kk Bir Ufuk Turu: Ya Devlet Baa, Ya Kuzgun Lee, 52-57. 2490 Karakla, Yavuz Selim, Son Dnem Osmanl Gardiyan Kyafetleri: Bekir Aa Bl ve Mahpuslar, 58-61. 2491 zgen, Mutlu, Gemiimizi Anlaml Klan Mekanlar: Osmanl Kentinde Mahalle, 62-63.
45

say 148/cilt 2 2, nisan 2006

150
2492 Baaran, Serdar, Osmanlnn Son Dneminde Asker Ressamlar: Fahri Kaptann Denizlerinde..., 64-67. 2493 Dagl, brahim Baak, 17. Yzyl Sonlarnda Osmanl Donanmasnda Sava Kalyonlar, 68-73. 2494 Chuvin, Pierre, Afganistandan Karlan Hazine: ki Yama yks, ev. Aksel Tibet, 74-75. 2495 ztrk, Banu, Hseyin Kzmn Londra, Viyana ve Almanya Seyahatnameleri: Protokol likilerinde Hediyenin Rol, 76-82. 2496 Aktekin, Semih, Tarih retmenlerinin Gzyle Tarih Derslerinde Yerel Tarih, 83-89. 2497 Akbulut, Erden, okpartili Yaam ve Sol, 90-91. 2498 Macar, Elin, Tarih Vakf Yurt Yaynlarna Bir Eletri: 6-7 Eyll Olaylar, (kitap), 92-93. 2499 Webde Kent Mzeleri, 95. 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 Akit, Ahmet, Erturul Krk 15-16 Haziran Olaylarn Deerlendiriyor: Sendikal Dzeyi Aan Bir Mcadele, 80-85. Ksemen, Rauf, Bir Kitap, Bir Sergi: 1 Mays Afilerinin Syledikleri, 86-89. zkaya, Hasan Tahsin, Euroclionun 2006 Konferansna Eletirel Bir Bak: Tarih Deiir mi?, 90-91. Demirel, Alp, Tarihsel Srete Ekonomik Krizler, (kitap), 92-93. Tzn, Grel, Webde Kent Mzeleri, 95. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Temmuz 1906), haz. Emel Seyhan, 4-5. Tekin, Ouz, Yap Krediden Yeni Bir Sergi: Topraktan Sonsuzlua atalhyk, 8-9. Paac, Gnl, Mzik Kongresinden Mzik Mzesine, 10-11. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (75): Avusturya Macaristan mparatorluunda Bir Hayvanat Bahesi: Viyanada Osmanl Tiftik Keileri! (1896), 12-13. LIllustrationdan Semeler: 8 Temmuz 1876, erkes Hasan Vakas, haz. Edhem Eldem, 14-15. Millas, Herkl, Osmanlda lk Anayasay Hazrlayan Aydn ve Eylem Adam: Velestinli Rigas, 16-27. Yuna, Melin, Bir Gezginin Gznden, Bir Sosyoloun Dilinden: Arjantin Tangosunun Deien Anlam ve Trkiye, 28-31. Tucker, Ernest, Osmanl Modernlemesinde Kzlayn Rol: Hilal-i Ahmer Cemiyeti, 32-37. Bali, Rfat N., stanbul Emniyet Mdr Nihat Halk Pepeyinin Almanya Gezisi-2: Sachsenhausen Temerkz Kampnn Trk Ziyaretileri, 38-43. Karakla, Yavuz Selim, Osmanl Mizahnda Bir Kadn Sedas (1914): Leylk Dergisi, 44-51. zgl, Vatan, I. Dnya Savanda Rusyaya Kar Savunmada: Bektai Mcahit Alay ve Balabanllar, 52-58. Perinek, Mehmet, Sovyet Arivlerinden Yeni Belgeler: Cemal Paann Ailesine 5 Bin Altn Sovyet Yardm, 60-61. olak, Filiz, II. Merutiyetin Bayram lan Edilmesi: Osmanl Bakentinde Hrriyet Bayram Kutlamalar, 62-69. Yldrm, Nuran, II. Merutiyetin lan Gn Datlan Bir Beyanname ve Gazete laveleri, 70-71. Slo, Melis, Bir Cumhuriyete ki Bayram: Cumhuriyet Dneminde 1908 Hrriyet Bayram Kutlamalar, 72-75. Tekin, Ouz, lk Kez Sikke Bastran Devlet: Lydia Krall ve Karunun Hazinesi, 76-78. Grassi, Fabio L., talyan Birliinin Salanmasnda Krm Savann nemi ve Sardinya Krallnn nisiyatifi: Sardinya Krallnn Krm Savana Katlmas, 80-86. Sakaolu, Necdet, Osmanldan Cumhuriyete Bir Asrlk mr: Tarih, Hukuk, Felsefe: Son Ordinaryus Profesr Reat Kaynar: 1910-2006, 88-91.

say 151/cilt 2 2, temmuz 2006

say 150/cilt 2 2, haziran 2006


2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Haziran 1906), haz. Emel Seyhan, 4-5. Silier, Orhan, Baarl Bir Sivil Toplum Kuruluu Deneyimi: Tarih Vakfnn 15 Ylnn Deerlendirmesi, 6-7. Berktay, Halil, Fransz Yasa Tasars Mnasebetiyle: Bilim, Hukuk ve Politika zerine, 10-11. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (74): Darlacezenin Abdesthane Sifonlar! (1894), 12-14. L I l l u s t r a t i o ndan Semeler: 28 Ekim 1849, Diplomat: Gorakov, gnatiyef ve Midhat Paa, haz. Edhem Eldem, 16-17. Yldrm, Nuran, Osmanl Corafyasnda Karantina Uygulamalarna syanlar: Karantina stemezk!, 18-27. Tunay, Mete, 84 Yl nce Yazlm lgin Bir Mektup: Ahmet Cevat Emrenin Yapt Blf Hakknda Dolayl Bir Tanklk, 28-29. Papageorgiou, Stefanos P., Rum Ortodoks Cemaatinin Evrimi: Rum Milletinden Yunan Devletine, ev. Seren Akyolda, 30-35. Kangler, Franz, stanbul St. Georg Avusturya Lisesi: Misyon Okulundan Laik Eitime, 36-41. Bali, Rfat N., stanbul Emniyet Mdr Nihat Halk Pepeyi Almanyadan Ne Getirdi? (1): Talat Paann Kemiklerini mi, Nazi Frnlar m?, 42-47. Benlisoy, Foti, Kayserili Papaz Neofitosun Mbadele iiri: Trkiyadan Kaldrdlar Bizleri/Kan Alyor Hepimizin Gzleri, 48-51. Ertekin, Orhangazi, ah Rza Pehlevinin Trkiye Ziyareti: Ortadouda Kurtla Aslann Dans, 52-58. zolu, Hakan, Mustafa Kemal Atatrkn Amerikaya Mektubu, 59-61. Johnson, Brian, Sarho Denizciyi Ne Yapalm?, ev. idem A. Fromm-Ik Demirakn, 62-66. Blk, Glderen, Uzun Sal Kadnlar, 68-69. Erolu, Ltf, 31 Mart syan: stanbulda Drdnc Avc Taburunun syan, 70-75. vr, Aye, Eskiada, Kilikia Blgesinde Armenia Kkenli Feodaller, 76-79.

46

154
2540 2541 2542 Urhan, Betl, Eski Zamanlardan Yeni Zamanlar Elde Edilebilir mi? 60lardan 70lere 45lik arklar, (kitap), 92-93. Tzn, Grel, Webde Tarih Dernekleri, 95. 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 Yankda, Ycel, Msrdaki Osmanl Esirlerinde Grlen Pellagra Hastal: I. Dnya Savanda Tbbi Oryantalizm ve ngiliz Doktorlar, 26-33. avdar, Aye, Baka Dillere ve Kltrlere Ak Bir Tarikat: Cizvitler, 34-41. Koraltrk, Murat, Gemiler, simler: Hatramdan Hayalini stesen de Silemezsin, 42-48. Yldrm, Nuran, Panalikodan Balkl Rum Hastanesine, 50-57. Akit, Ahmet, Roni Margulies ile Sylei: srail Filistin Tarihine Bak, 58-65. Aksakal, Mustafa, Enver Paann Emrivakisi mi, Zorunluluk mu? Osmanlnn I. Dnya Savana Giri Karar, 66-69. Koyutrk, Erdener, Necdet Koyutrk ve ecaattin Tanyerli: Papatya Tangosu ve Bir Arkadaln Hikyesi, 70-74. Akit, Ahmet, Tanzimat Dneminin Viyana Elisi: Sadk Rfat Paann talya Seyahatnamesi, 76-80. Gen, Hamdi, II. Abdlhamid Dneminde Zonguldak Kazasnn Kuruluuna Dair Belgeler, 84-88. Bali, Rfat N., pek allarn Latife Hanm Kitab zerine: Bir Biyografinin Eletirel Tahlili, 90-93. Gencer, Bedri, Bir Tarihi, Sosyolog, Siyaset Bilimci: Kemal Karpattan ki Kitap (kitap), 94-95. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Ekim 1906), haz. Emel Seyhan, 4-5. Koak, Cemil, Latife Hanm Biyografisi Hakknda: Balinin Kritiinin Kritii, 6-7. LIllustrationdan Semeler: 19 Austos 1911: Gksu Mesiresi, haz. Edhem Eldem, 11. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (78): Doksanlk Sahtekr Emine Azize Hanm'n Affedilmesi (1914), 12-13. Keser, Ulvi, II. Dnya Sava ve sonrasnda Yunanistan: savata Trk ve Rum partizanlar, 14-23. Irkad, Ulus, Msr lleri, Yunanistan ve Nazi Toplama Kamplar: II. Dnya Savanda Kbrsllar, 24-28. zbaran, Salih, 15-17. Yzyllarn Cazip Ticaret Meta: Baharat, 30-39. Cantek, Levent, TKPnin Destekledii Bir Mizah Gazetesi Nuhun Gemisi (1949-1950), 40-49. Uzel, lter, Anadolu'nun Az Bilinen Zenginlii: Antik Tp Aletleri, 50-54. Benlisoy, Stefo, Karamanlca Haftalk Anatol Ahteri Dergisi: Anatolda lmin Terakkisi Kabil mi, Deil mi?, 56-60. Klda, Ohannes, Abdlhamid Misyonerleri Neden Sevmiyordu?, 62-69. Hr, Aye, Kavm-i Necip mi, Kavm-i Hain mi?: Arap Milliyetiliinin Douu, 70-75. Akit, Ahmet-Efe, Peri, Yenikapda Arkeolojik Kazlar: Batk Bizans Gemileri, 76-81. Kl, Sinan, Truva, Troya, Troia vs. ya da Trkenin Troialar: Manfred Osman Korfmannn Tro(i)as, 82-86.
47

say 152/cilt 2 2, austos 2006


Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Austos 1906), haz. Emel Seyhan, 4-5. 2543 Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (76): Dersadetde siz Gsz Bir Kadnn Jurnali (1894), 8-9. 2544 L I l l u s t r a t i o ndan Semeler: III. Napolonun Daveti zerine Sultan Abdlaziz Viyanada, haz. Edhem Eldem, 10-11. 2545 Krolu, Glgn, Sur inde mparatorluk Meknlar: Konstantinopolisteki Bizans Saraylar, 12-24. 2546 Bali, Rfat N., II. Dnya Sava Yllarnda Nazilerin Trk Basnn Etkileme abalar, 26-30. 2547 Keser Ulvi, Kbus Dolu 3 Gn: 1917 Selanik Yangn, 31-37. 2548 elik, Aydan-Kumral, Esin, pek allar ile Latife Hanm Gerei zerine: Latife Hanma Kar Olmak Ykselen Bir Deerdi, 38-43. 2549 Hitzel Frdric, Jacotin Mireille, Ecouen atosu Rnesans Mzesinde: Osmanl znik Seramikleri, 44-49. 2550 Batur, Sertan-Asltrk Ersin, Sosyal Psikolojinin nemli smi: Muzaffer erifin Trkiye Yllar, 50-55. 2551 Hr, Aye, Mustafa Kemal- ttihatlk likisi zerine: Bir ttihat yi Dosttur, ki ttihatdan Korkulur, 56-61. 2552 Erarslan, Alev, Konut, Gm, Ticaret ve Tak: Anadoluda Sosyo-Ekonomik Hiyerarinin Ortaya k (M 10.500-5500), 64-69. 2553 Aliavuolu, Esra, Modern Heykelin Szcs: Rodin ve Portreleri, 70-73. 2554 Arkan, Zeki, Flix Sartiaux ve mer Yiitin Foa Kazlar, 74-77. 2555 Kaya, Diner, Kbrs zerine Tarih Bilincimiz: lmnn 14. Ylnda Hamet M. Grkan, 78-81. 2556 zbaran, Salih, Prof. dris Bostann Aratrmalar: Osmanl Denizcilii, 82-89. 2557 Kaplan, Sefa, Prof. Findley, Orta Asyadan Anadoluya Trklerin Yolculuunu Deerlendiriyor: Dnya Tarihinde Trkler, (kitap), 90-93. 2558 Tzn, Grel, Webde Tarih Blmleri, 94-95.

say 154/cilt 22, ekim 2006


2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589

say 153/cilt 2 2, eyll 2006


2559 2560 2561 2562 2563 2564 Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Eyll 1906), haz. Emel Seyhan, 4-5. Hr, Aye, Dersimiz: Atatrk Korkar m?, 8-9. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (77): Casus Rus Askeri Pavlonun Kuruna Dizilmesi (1855), 10-11. L I l l u s t r a t i o ndan Semeler: 18 Aralk 1909: Kahireden Bir Grnt, haz. Edhem Eldem, 12-13. Bali, Rfat N., Amerikan Bykelisi Charles H. Sherrillin Raporu: Atatrkn Dine Bak, 14-19. Topakta, Hacer, Diplomasi ve Brokrasinin tesinde: Bir Eli Ktibinin Yasak Ak, 20-25.

155
2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 Wheen, Francis, Karl Marx-Charles Darwin ilikisi: Bir Yanl Yorumlamann zm, ev. Mete Tunay, 88-91. Gencer, Bedri, Brillden ki Kitap: Evliya elebinin Dnyas ve Modern Devlete Giden Rakip Yollar, 92-93. Tzn, Grel, Webde Arkeolojik Yerlemeler, 95. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Kasm 1906), haz. Emel Seyhan, 4-5. nceolu, Yasemin, 10. Mehmet Ali Aybar Sempozyumunun Ardndan, 7. Topakta, Hacer, XVII. CIEPO Sempozyumu zerine: Karadeniz Tarih Dinledi, 8. L I l l u s t r a t i o ndan Semeler: 26 Kasm 1910 ark Grntleri, haz. Edhem Eldem, 10-13. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (79): skilipli Tahir Efendizade Ebubekir Nbinin Ryas (1909), 14-15. Badem, Candan, Rus ve Sovyet Tarih Yazmnda: Krm Sava, 16-23. Berktay, Fatmagl, Anatanra Kltnn Rahibeleri: Tapnak Fahieleri, 24-28. Hr, Aye, Gktrkler ve ehircilik: Temr Kazuga Kurulan Ballar, 29-34. Alkan, Necmettin Avusturya Karikatr Dergilerinde Bosna gali: Bir Medeniletirme G i r i i m i , 36-42. irin, brahim, Bir Kitabn Dndrdkleri: Avrupa Karikatrlerinde II. Abdlhamid ve Osmanl maj, 44-48. Yldrm, Nuran, 1897 Trk-Yunan Sava: Alasonya ve Yanya Cephelerinde Yaral Tedavisi 50-57. Erarslan, Alev, M 3500-1200 Anadolu: Ekonomilerin Merkezilemesi, 60-65. Felsef, Nasrullah, Safeviler Dneminde Kahve ve Kahvehanelerin randaki Tarihi, ev: Ali Erturul, 66-71. zen, Halil Ege, Cemaleddin Afgani: Hangi slam Birlii?, 72-78. Dugan, Seda, 19. yy Avrupasnda: Milliyetilik Paradoksu, 82-87. vr, Aye, erkes Mitolojisinin Temel Unsurlar: Tanrlar ve erkesler, 88-92. Tzn, Grel, Webde Bizans Tarihi, 93. Tekin, Ouz, Sadece Bir Batn Deil, Bir an yks: Uluburun Gemisi, 94-95. Osmanl Basnnda Yzyl nce Bu Ay (Aralk 1906), haz. Emel Seyhan, 4-5. Badem, Candan, Unutulmu Bir Hikye: Krm Sava, 6. L I l l u s t r a t i o ndan Semeler: 26 Kasm 1910 ark Grntleri, haz. Edhem Eldem, 8-11. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (80): Basrada Kar Yad, Byle Oldu!.. (1851), 12-13. Yaraman, Ayegl, 72 Yln Ardndan: Kadn ermeyen Siyaset, 14-22. 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 Van Bruinessen, Martin, Evliya elebinin Seyahatnamesinde 16. ve 17. Yzyllarda Krdistan, ev. Ahmet Akit, 24-31. Bilecen Tuncay, Balkan Harbi Yllar: Rum Yerleimlerine Muhacir skan, 32-37. Anastasiadis, Yorgos I., Ermenice konuan Rumlar: Hay-Hurumlar, ev: Elin Macar-Frango Karaolan, 38-43. Gleryz, Naim, Osmanlda lk Basmevi: Yahudi Matbaacl, 46-52. Shapira, Dan, Osmanl mparatorluunda: Karay Matbaas, ev: Onur ar, 55-59. Kutlu, Sacit, Ermeni Alfabesinin 1500, Matbaann 400. Yl Kutlamalar: stanbulda 12 Ekim 1913de ifte Jbile, 60-65. Keser, Ulvi, 19. yy Selanik: Sosyal Hayat, Giyim-Kuam Tarz ve Kadnlar, 66-73. Kazancgil, Ratp, Edirnede 17. Yzylda na Edilen Ayekadn Kervansaray, 74-78. Bali, Rfat N., Bir Amerikan stihbarat Raporu: II. Dnya Harbi Yllarnda Zsa Zsa Gaborun Trkiye Hakknda Grleri, 79-81. Hr, Aye, Mimarlk, Mekanik ve nsan Anatomisi zerine: Leonardo da Vincinin Defterleri, 82-86. Arkan, Zeki, Foa zerine nc Konferans: Felix Sartiauxnun Kazlar, 87-89. Tzn, Grel, Webde Osmanl Tarihi, 90. Akit, Ahmet, Mili Gemi Zaman zerine Bir Sylei: izer in Bereketli Bir Malzeme: Anakronizm, 92-95. Osmanl Basnnda Yz Yl nce Bu Ay ( Ocak 1907), haz. Emel Seyhan, 4-5. Tekin, Ouz, Sabanc Sabanc Mzesinde Yeni Bir Sergi: Cengiz Han ve Miraslar / Byk Mool mparatorluu, 6-7. etinta, Burak, Bir Syleinin Dndrdkleri: Karacaahmet Mezarl Yok Oluyor!, 8-9. Topraklarnda Gne Batmayan Mze: British Museum, Tarihte Yolculuk, der. Esin Kumral, 10. LIllustariondan Semeler: 26 Kasm ark Grntleri, haz. Edhem Eldem, 12-15. Karakla, Yavuz Selim Sabh Gazetesinin Mnsebetsiz Bir Teekkr Yazs (1892), 16-17. Tunay, Mete, Plehanov Gemisiyle Boazdan Kstenceye: Nzm Hikmet Kan Anlatyor, 18-21. Bruinessen, Martin Van, I. Dnya Sava Ertesinde: Endonezya Mslmanlar ve Halife Sorunu, 22-31. Yldrm, Nuran Osmanl Ordusu Kakule Shhiye Blkleri, 32-37. Kutlu, Sacit, Gen Subaylar Fenomeni: ttihatlk ve Bir Portre: Aziz Ali-El Msr, 38-45. Bali, Rfat N., Halikarnas Balks Cevat akirden Bilinmeyen Bir Mektup, 46-50. Arel, Ayda, Tarih zerine: Paradigmay Amak, 53-57.

say 155/cilt 2 2, kasm 2006

say 157/ cilt 23, ocak 2007


2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640

say 156/cilt 2 2, aralk 2006


2611 2612 2613 2614 2615

48

160
2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 Erarslan, Alev, Tarihin En Eski Tapnaklar (M:115008600), 59-63. Boran, Tun, 68 Yl nceki ekime: Antkabir in Rasattepe Doru Yer mi?, 64-69.v Dilba, Gkhan, Tarihte Bir Dnm Noktas: Moha Meydan Sava, 70-77. Danacolu Tamur, Esra, II. Dnya Savanda, stihbarat Savalar: stanbuldaki Adammz, 78-81. Toprak, Prof. Dr. Zafer, Mart 1990da Stanford Shaw ile Yaplan Sylei: Osmanl ve Cumhuriyet Arivleri, 82-85. Tekin, Ouz, Uluda niversitesince Yaymlanan Bir Sikke Tehir Katalou zerine Notlar, 88-91. Gencer, Bedri, ki Kapsaml alma: Yahudi Tarihi ve Bat Avrupa Saray Kltr zerine, 92-93. Tzn, Grel, Webde Bir Yre, Bir Kent: Mardin, 94-95.

say 159/ cilt 23, mart 2007


2667 Osmanl Basnnda Yz Yl nce Bu Ay (Mart 1907), haz. Emel Seyhan, 6-7. 2668 Tekin, Ouz, Bursa Arkeoloji Mzesinde: Sikke Tehiri, 8-9. 2669 LIllustrationdan Semeler: 30 Eyll 1911: talya ve Trablusgarp, haz. Edhem Eldem, 12-13. 2670 Avagyan, Arsen, Kemalistler, ttihatlar ve Bolevikler: Kurtulu Savanda Ankara-Sovyet likileri, 14-23. 2671 Dalyanc, Niyazi, van vanoviin Sahnelenmesi, Vatandalk Sorunu: Nzmn Sovyetlerde Karlat Problemler, 24-27. 2672 Gven, Murat, stanbul 1910: Beyolu Yakasnn yeriKonut likileri, 28-33. 2673 Ertuna Bier, Burcu, Feminist Dncede Ataerkil zler: Sabiha Zekeriyann Byk Mecmua Dnemi, 34-41. 2674 Snmez, Erdem, nemli Bir Dnce Kuruluu: Frankfurt Okulu zerine, 42-47. 2675 Arslan Sevin, Prof. Dr. Necla ve Sevin, Prof. Dr. Veli, Osmanl Arkeolojisi: Harput Kazlar, 48-53. 2676 Yldzta, Mmin, gal stanbulu: Yardm Kurulular, 54-60. 2677 Bali, Rfat N., Trk Basnnda ve Trk-Ermeni Toplumunda Ermeni Kymnn 50. Yldnmnn Yansmalar, 62-65. 2678 zcan, Koray, Anadoluda Kltrel Dnmn Meknsal rnleri: Seluklu a Dinsel Etkinlik Merkezleri, 66-71. 2679 etinta, Burak, stanbulda zbek Tekkeleri: Buhara zbekler Tekkesi ve Haziresi, 72-78. 2680 Kazancgil, Remzi, Tp Bayram Vesilesiyle Eski Tbbiye ve Kahvehanesi, 79-81. 2681 Gke, Nilfer, Edirne 1858: Hkmet Kona Yangn, 82-86. 2682 Kaymak, Selahattin, Prof. Dr. Mustafa Safranla Sylei: Bir Mfredat Gelitirme yks, 87-91. 2683 Tzn, Grel, Webde Kadn Aratrmalar / almalar, 92. 2684 Toprak, Prof. Dr. Zafer, Dyun- Umumiye Belgeleri Gn Ina kyor, 93-95.

say 158/ cilt 23, ubat 2007


Osmanl Basnnda Yz Yl nce Bu Ay (ubat 1907), haz. Emel Seyhan, 6-7. 2650 Hr, Aye, Adm Adm Yaklaan Cinayet: Hrant Dinkin Ardndan, 8-9. 2651 avdar, Aye, Dnyay Klten Adam: Piri Reis Demir Ald, 10-11. 2652 LIllustrationdan Semeler: 5 Austos 1911 stanbul Yangnlar, haz. Edhem Eldem, 14-17. 2653 Timur, Taner, Osmanl Hayran Bir Oryantalist: Bir Zamanlar Pierre Loti, 18-27. 2654 Kutlay, Naci, Bedirhan Ayaklanmasndan 1920ye: Krt Milliyetilii, 28-33. 2655 Maksudyan, Nazan, Sr James W. Redhouse zerine: Bir Szlkten Bylenmek, 34-39. 2656 Yaycolu, Mukadder, En Zarif aki: Madridli Luis Candelas, 40-45. 2657 Kumrular, zlem, 1571 nebaht Deniz Savann Etkileri: Sava Sonrasnda Venedikin maj, 46-52. 2658 Kahya, Tarkan, Lusignanlardan Osmanllara: Ortaa Attaleia Kbrs likileri, 54-61. 2659 Marmara, Rinaldo, 16-19 yy. stanbul: Levanten Tercmanlar, 62-65. 2660 Arkan, Zeki, Kapadokyann Kalbi rgpe Yolculuk, 66-71. 2661 Tunay, Mete, 45 Yl nce Baz niversite Hocalarndan Bir Bildiri Yaymlama Giriimi, 72-73. 2662 Bali, Rfat, N., II. Dnya Sava Yllarnda Trkiyede Amerikan Propagandas, 74-75. 2663 ztrk, Ali Osman, anakkale Sylenceleri: Tarihten Ders Almak m, Tarihi Ters Okumak m?, 76-83. 2664 Koraltrk, Murat, Bir Vapur, Bir Kaptan: Fenerbahe Vapuru ve Yaar Kaptan, 84-88. 2665 Mertolu, Suat, Bir ddia ve Bir Kitap: Hangi Afgan, Hangi Evlilik? , 90-92. 2666 Tzn, Grel, Webde Szl Tarih, 95.

say 160/ cilt 23, nisan 2007


2685 2686 2687 2688 2689 2690 26891 Osmanl Basnnda Yz Yl nce Bu Ay (Nisan 1907), haz. Emel Seyhan, 6-7. LIllustrationdan Semeler: 9 Aralk 1911: talya-Trkiye Sava, haz. Edhem Eldem, 10-11. Karakla, Yavuz Selim, Bir ehzade Snnet Dnnn Alveri Listesi ( 1803) , 12-13. Kumrular, zlem, 16. Yzylda Akdenizde Trk ve Maripli Korsanlar: Maripliler Karaya kt!, 14-24. Kutlay, Naci, Krt Milliyetiliinin Son Yzyl (19201970): Cumhuriyet ve Krtler, 26-33. Dalyanc, Niyazi, van vanoviin Sahnelenmesi, Vatandalk Sorunu-II: Politbro Nzm zliyor, 34-37. Avagyan, Arsen, Kemalistler, ttihatlar ve BoleviklerII: Mustafa Kemale Kar Enver Kart (1920-1922), 38-47.

49

161
2692 Demir, Aydoan, Bein Definesi: III. Mehmed Akelerinin Dndrdkleri, 48-55. 2693 Balkl, zgr, Erken Cumhuriyet Dneminde Bir Deneyim: Yurttan Sesler Program ve Korosu, 56-61. 2694 zbaran, Salih, Tarihiliin Gncel Bir Sorusu: Osmanl Barut mparatorluu muydu? , 62-66. 2695 Erarslan, Alev, Arkeolojinin Tartmal Sorunsal: atalhyk Ky m, Kent mi? , 68-71. 2696 Komatsu, Kaori, 1904 Rus-Japon Harbi ve Trk Modernlemesinde Japon maj, 72-77. 2697 nen, Nizam, Budapetede Bir Trk mam: Abdlltif Efendinin Hayat, 78-81. 2698 Efe, Peri ve Akit, Ahmet, Aye Selen ve ehsuvar Aktala Tiyatro, Glge Oyunu, Kukla Tiyatrosu zerine: Dramann Gelenekten Alaca Var m?, 82-87. 2699 Tunay, Mete, Kitap Yaynevinden Grkemli Bir Osmanl Albm, 88-89. 2700 etinta, Burak, Taa Yazlan Tarih: Topkap Saray Unutulmu ki Kitabe, 90-91. 2701 Badem, Candan, Babakanlk Osmanl Arivinden: Osmanl Belgelerinde Krm Sava Derlemesi, 92-94. 2702 Tzn, Grel, Webde Sendika Tarihleri, 95. 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 Pelvanolu, Emrah, mparatorluun ktidar Sahnesi: 15. ve 16. Yzyllarda Topkap Saray, 80-81. Koraltrk, Murat, Sarkam Harekt: Ali Rza Efendinin Hatralar, 82-84. elebi, Mevlt, Gemiten Bugne: stanbul talyan Cemaati, 85-87. Tekin, Ouz, Snrlar tesi Mze Projesinden Bir Para: Akdenizde slam Sanatn Kefedin, 88-90. Demirci, Mehmet, Kuzeyden Gelen Tatl Meslek zerine: Gurbet Pastas, 94. Tzn, Grel, Webde ktisadi Dnce Tarihi, 95. Osmanl Basnnda Yz Yl nce Bu Ay (Haziran 1907), haz. Emel Seyhan, 4-5. ztrk, Mutlu, Bar in Tarih Dn Gerekletirmeye Bir Adm: Tarihi Birlikte Yazmak , 6. iek, Sevim, Mardinde Grev Yapan Bir retmen Mektubu: Bildiini Paylamaktan Korkmak, 7. zt, Lain dil, Balkanlarda Aznlk Sorunlar ve AB Konferans zerine: Aznlklar in Daha Fazla zgrlk Gerek, 8. Cokuner, Kerem, Denizcilik Tarihinin Efsanesi: Cutty Sark Bir Yangna Kurban Gitti, 9. LIllustrationdan Semeler: 16 Aralk 1911: talya-Trkiye Sava, haz. Edhem Eldem, 10-11. Karakla, Yavuz Selim, Gitti Deprem, Geldi Kolera! (1984), 12-13. Krpk, Cevdet, Osmanl mparatorluunda Modernleme Sanclar: Fes-apka atmas, 14-22. Klda, Ohannes, Milliyetiliin Emekleme anda: Bir Kimlik Edinme abas: Osmanlclk, 24-31. Baltacolu, Ali Y., 1933 niversite Reformu: Einstein ve Propoganda, 32-35. Dost, Ayfer, Korkut Boratav ile Sylei: 1947-48 DilTarihteki Tasfiye zerine, 36-41. Kavakl, Nurhan, The New York Times Gazetesi: 1915 Ermeni Olaylarnn Yansmalar, 44 48. Kumrular, zlem, 16. Yzylda Osmanlnn Eline Den Esirler: Esaretin Avrupadaki Yansmalar, 50-57. Erarslan, Alev, Anadoluda Serbest Ekonominin lk zleri: Oikosun Gelimi Hali; Asurlu Tccarlar, 58-61. Lewis, Bernard, Lewisin Irwing Kristol dln Alrken Yapt Konuma: Avrupa ve slam, ev. Mete Tunay, 62-69. Bke, Dr. Pelin, Mbadeleden 84 Yl Sonra: zmirde Giriti Hatrlamak, 70-74. Kaar, Turhan, Pirenne, Akdeniz Dnyas, Barbarlar ve Mslmanlar: Hz. Muhammed ve Charlemagne, 75-77. Mansur oar, Fatma ve ksz, Gabi, Cezayir Kkenli Fransz Antropolog ve Psikiyatr: Malek Chebelin Kitab slamda Birey, 78-81. Arkan, Zeki, Mengcekoullarnn Divriideki nsanlk Miras zerine: Trk Anadoluda Mengcekoullar, 82-86. Tzn, Grel, Webde atalhyk, 87.

say 162/ cilt 23, haziran 2007

say 161/ cilt 23, mays 2007


2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 Osmanl Basnnda Yz Yl nce Bu Ay (Mays 1907), haz. Emel Seyhan, 4-5. Tunay, Mete, 300 Ispartal: Film zerine Notlar, 6-7. Tekin, Ouz, Kadkydeki Sokak Antlar: Kalkhedon ve Sikkeleri, 8-9. Milas, Herkl, Okul Kitaplarnda Yunan Kimlii, 10-11. Aktekin, Semih, nsan Haklar ve Tarih Eitimi: Euroclio Slovenya Toplantsndan zlenimler, 12-13. LIllustrationdan Semeler: 9 Aralk 1911: talya-Trkiye Sava (2), haz. Edhem Eldem, 16-19. Karakla, Yavuz Selim, Arivden Bir Belge (83): Sultan Abdlazizin Avrupa Seyahati Fotoraflar (1867), 20-21. Bali, Rfat N., 23 Aralk 1960 Erzurum Ordughnda Yangn: ehit Er Vasil Harizanos, 22-30. Tezcan, Nuran, Evliya elebinin Belgesel zi: Papinta Kz , 31-35. Kumrular, zlem, Byk ayrda ile Dolduranlar: 16. Yzylda Akdenizde Krek Mahkmlar, 36-43. Sintubin, Manuel, Trkiyenin Gneybatsnda Arkeosismik ve Jeolojik almalar: Antik Depremler, 4449. Yldrmaz, Sinan, 14 Mays Demokrasi Bayram (!): DPnin ktidara Geliinin Birinci Yldnm Kutlamalar, 50-56. etinta, Burak, Altn ve Gm Vefkler: Vefklere Dair Birka Sz, 57-59. Beiki, Mehmet, 1894-1895 in-Japon Sava: Japon Emperyalizminin Ykselii, 60-63. Orta Grpnarl, Hilal, 19.Yzyl Ortalarnda Manisa: Ermenilerin Sosyal ve Ekonomik Durumlar, 64-70. Baysan, Galip, Winston Churcill ve anakkale Muharebeleri (18 Mart 1915), 72-78.

50

165

say 163/ cilt 23, temmuz 2007


2745 2746 2747 2748 2749 Osmanl Basnnda Yz Yl nce Bu Ay (Temmuz 1907), haz. Emel Seyhan, 4-5. Bali, Rfat N., Pazar Gnlerine Has Tarih Yazcl, 6-7. Danacolu Tamur, Esra ve Gken, Amed, Ezidi/ Yezidiliin Dnm zerine: Bir Atlyenin Ardndan, 8-10. zalay, Eren, AB Haftas ve Tarihle Hesaplama Tartmalar: Gneydou Avrupa Dayanma Zirvesi, 1113. Konyar, Dr. Erkan, Anadoluda Pien Toprak-Earth Fired In Anatolia Sergisi,

2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796

14-15. 2750 Akit, Ahmet, Sinasos Kitabnn Tantm Toplants: Mbadele ve Mbadele Anlar zerine , 16-17. 2751 zen, Saadet, Peter Burke Boazii niversitesindeydi: Dou Akdenizde Gsteri Sanatlar Konferans, 18. 2752 Milas, Herkl, Rigastan 250 Yl Sonra Dertleme, 19. 2753 LIllustrationdan Semeler: Trk ve Arap Kamplarnda, haz. Edhem Eldem, 22-24. 2754 Yldrm, Nuran ve zaltay, Blent, II. Abdlhamidin Hastaln Tehis ve Tedavisi: Evhaml Bir Sultan, 26-32. 2755 Kzlyrek, Niyazi, Kbrsta Gncel Bir Tartma: Tarih Kitaplar, 34-38. 2756 Toprak, Zafer, Trkiyede Bar Ortamnda Sava Travmas: Hava Taarruzuna Kar Pasif Korunma, 40-47. 2757 Anamur, Hasan, Trk Dilinde Gzide Meseller: 1826 Ylnda Pariste Yaymlanm Trke Fables evirileri, 48-51. 2758 Erarslan, Alev, M 7000-3400 Yllar Arasnda: Mlkiyet ve lk dari Sistemlerin Gstergesi Olarak Mhrler, 5256. 2759 Koraltrk, Yrd. Do. Dr. Murat, ki Eski Dost, Mektup: Ahmet Hamdi Baar-Refik Koraltan Mektuplamas, 5863. 2760 Akit, Ahmet, Osmanl Modernizasyonu: Kalemiyenin Kritik Rol, 64-69. 2761 Snmez, Erdem, Demirel, Ortann Solu ve TP: 1965 Genel Seimleri, 70-76. 2762 etinta, Burak, Bir Mimar Sinan Eseri: Helvac skender Aa Mescidi, 78-81. 2763 Sayn, lker, Turabdin Blgesinde: Sryaniler, 82-85. 2764 Erdem, Mert, Giritte Bir Sempozyum: Photographeion Behaeddin Hamza Rstem, 86-89. 2765 Tunay, Mete, 1926-1927 TKP MK Tutanaklar: Byk K r l m a, 90-91. 2766 etinta, Burak, stanbulun Anahtar Niteliinde Bir Kitap: stanbulun Tarihsel Topografyas, 92-93. 2767 Tzn, Grel, Webde Tarih Eitimi/ retimi, 95.

Akit, Ahmet, aban Ormanlar Kaybettik, 9. Atsz, Gliz, stanbulun 8000 Yl: Gn Inda Kitab zerine, 10-11. Ttnc Esmer, Glsm, The New York Times Kkenli Haberler: ki Makalenin Karlatrmas, 15. LIllustrationdan Semeler: 15 Haziran 1912: Bingazi ve Yeil Da (1), haz. Edhem Eldem, 16-20. Sayar, Prof. Dr. Mustafa H., Gelibolu Yarmadasnda Bir Hellenistik Devir Bakenti: Lysimakheia, 22-27. Grboa, Nuren, Emek, Sermaye ve Mekn retimi: Zonguldak Kmr Havzasnda Amele Kyleri Projeleri, 28-35. Hacsaliholu, Mehmet, Osmanl mparatorluunda Zorunlu Askerlik Sistemine Gei: Ordu-Millet Dncesi, 36-42. Berktay, Fatmagl, Bizansta kona Krclk: Din, Kadnlar ve Tasvirin nemi, 44-48. Tekin, Ouz, Harput Kazsndan Bir Danimendli Sikkesi: Tm Rum lkesinin ve Anadolunun Byk Meliki Muhammed , 49-51. Erol, Aliye, Antikan Festivalleri: Anadolu Kentlerinde Agonlar, 52-55. Gne, Gnver, 19. Yzyldan 20. Yzyla eytan Arabalarnn zmire Girii: zmirde lk Bisiklet Yarlar, 56-62. Snmez, Erdem, 19. yy : Narodnik Hareketin Ortaya k ve Geliimi, 64-69. Hr, Aye, I. Dnya Savanda Almanlarn Arap Politikas: Kayzerin Casusu Max Von Oppenheim, 70-77. Koraltrk, Murat, stanbul Sularnda 55 Yl: Paabahe Vapuru, 78-79. Bilgen-Reinart, stn, Lemonya Leonoranin Hikayesi: Anadoludan Bir Aile Srr, 80-84. Benlisoy, Stefo, Okur-Gezginin Sinasos Serveni, 85-89. Sreli, Bahadr, Bir Tarihsel Romann rtk Simgeleri: Kara Byl Uyku, 90-94. Tzn, Grel, Webde Bilim Mzeleri, 95. Osmanl Basnnda Yz Yl nce Bu Ay ( Eyll 1907), haz. Emel Seyhan, 4-5. Zerman, Ece ve Tatari, Fatih, Malova Kemeri zerine Semavi Eyice ile Sylei: Kemerin Baraj Uruna Feda Edilmesine Taraftar Deilim, 8-9. etinta, Burak, stanbulda Eski Eserlerin Fotoraflarn ekebilme Hakk: Bir Aybnz Varsa Biz de Bilelim, 1013. Waelkens, Marc, Sagalassos Kazlarnda Byk Keif: Hadrian Heykelinin Paralar, ev. Ece Zerman, 14. Yalman, Nurcan, Bezekli Duvar Paneli, nsan Yz Biiminde Kap, Organik Boya: atalhykte Son Buluntular, 15-16. etinta, Burak, Karacaahmetin Sorunlar, 18-19. Genler Tarih Okuyor: Hakim Anlatlar Sorgulamak stiyoruz, der. Ece Zerman ve Fatih Tatari, 21. Atsz, Gliz, Bergman ve Antonioniyi Kaybettik, 21.
51

say 165/ cilt 23, eyll 2007

say 164/ cilt 23, austos 2007


2768 2769 2770 Osmanl Basnnda Yz Yl nce Bu Ay (Austos 1907), haz. Emel Seyhan, 4-5. Demirciolu, smail H., Tarihin Profesyonel retimi zerine Bir Konferans: Amsterdam zlenimleri, 6-7. Terzi, Akn, Andrmay Denemek: Ulus Bakerin Ardndan, 8.

166
2797 LIllustrationdan Semeler: 15 Haziran 1912: Bingazi ve Yeil Da (2), haz. Edhem Eldem, 22-25. 2798 Timur, Taner, 14. Yzyldan 20. Yzyla: Osmanl Tarihinde G Olgusu, 26-34. 2799 Tunay, Mete, Yeni Bir Belge: Muhafaza-i Mukaddesat Cemiyetinin Dzeni, 36-39. 2800 Bali, Rfat N., Orgeneral Cemil Cahit Toydemirin Almanya Gezisi: Hitler ile Grme, 40-44. 2801 Eissenstat, Howard, Erken Dnem Trk Milliyetiliinde: Irk Dnce, 46-53. 2802 Ttel, Eser, Yz Yl ncesinde Sur i stanbulunun Sanat ve Elence Merkezi: Eski Direkleraras Tiyatroya Hasret!, 54-61. 2803 Kumrular, zlem, Bat Yaznnda Cezayir: Hristiyan Esirler, Mslman Efendiler, 62-69. 2804 etinta, Burak, Vatan Uruna Frtnal Denizlerde Pervane Tkrts Dinlemek: Ahmet Rza Beyin ki Avrupa Seyahati, 70-72. 2805 Tunay, Mete, 1923 Yaz Seimleri: Gizli Ynerge, 74-75. 2806 reten, Hseyin, Nysa Kentinin Kahraman Ktistesi: Athymbros, 76-78. 2807 Kl, Aylin, Gei Sreci Tartmalar: Henri Pirennein Tezleri, 79-86. 2822 Arkan, Zeki, Vedat Gnyolun, Orhan Buriann Ablalarna Yazd Mektuplar: Yaadm Mddete Daima Yarm nsan Kalacam , 54-58. 2823 Erarslan, Alev, gc Denetiminin Arkeolojik Kkenleri: Emein Erken Tarihi (M. 5500-3400), 60-65. 2824 Bali, Rfat N., 1930 Ylnda Yaplan Bir Nfus almas ve Dnme Listeleri , 66-67. 2825 Akseki, Cengiz, Denizlide Trk ilerinin Kurduu Elektronik Fabrikas: Bir-Emek, 68-74. 2826 etinta, Burak, stanbul Silivrikapda ki Melami Mezar, 76-80. 2827 Akit, Ahmet ve Gltepe, mr, Metin Gkay ve smail Karamut ile Marmaray Kazlar ve Theodosius Liman zerine, 81-86. 2828 Gencer, Bedri, Brill Yaynevinden Din ve Uluslararas Hukuk zerine, 87. 2829 Tekin, Ouz, Samsun Arkeoloji Mzesindeki Amisos Sikkeleri: Bir Nmizmatik Makalesi, 88-89. 2830 Efe, Peri, Bir Kitap, Bir Gezi: Drt Kapl znik, 90-94. 2831 Tzn, Grel, Webde Sanayi Mzeleri, 95.

say 167/ cilt 23, kasm 2007


2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 Osmanl Basnnda Yz Yl nce Bu Ay ( Kasm 1907), haz. Emel Seyhan, 4-5. Zerman, Ece ve Tatari, Fatih, Mehmet zdoan ile Sylei: atalhykten Binlerce Yl nce, 6-9. Yardml, Aziz, stanbulda Hegel Konferans: Tinin Grngbilimi Tartld, 10-11. Zerman, Ece, Fernand Braudelden Stefanos Yerasimosa: Akdeniz ve Biz, Bizdeki Akdeniz, 12-13. Badem, Candan, Varovada Krm Sava Konferans, 1415. Berktay, Aye, Yolu 1980-84 Aras Diyarbakr Cezaevinden Gemi Yaknnz, Tandnz, Bildiiniz Var m?, 16-17. Tatari, Fatih, G: Kapitalizmin Bir Paras, 18. Parlt, Abidin, Krt Edebiyatnda Bir Ke Ta: Mehmed Uzun, 19. Vurtok, Simge, Ykselen Irk Hareketlerin Bir Uzants: Hrant Dink Cinayeti, 20. Akit, Ahmet, 11. Mehmet Ali Aybar Anma Sempozyumu: Aydn ve Aydnlanma zerine, 21. ?LIllustrationdan Semeler: 22 Haziran 1912 Enver Beyin Kampnda (I), haz. Edhem Eldem, 22-25. Krpk, Cevdet, Abdlkadir ve brahim Tevfik Efendi: Yarg Karsnda ki a h z a d e, 26-32. Baltacolu, Ali, 1933te Atlanlar ve Devam Edenler: Darlfnun Tasfiyesi, 34-43. Odman, Asl, Bir Bilmecenin Ezberden zm ve Emperyal Dler: Meksikadaki Osmanl Saat Kulesi, 44-51. Mahir, Elif, kfe Nihalin Penceresinden: Trk Kadn, 52-58.

say 166/ cilt 23, ekim 2007


2808 Osmanl Basnnda Yz Yl nce Bu Ay (Ekim 1907), haz. Emel Seyhan, 4-5. 2809 Zerman, Ece ve Tatari, Fatih, Hasankeyf zerine Nuri zbadatl ile Sylei: Eer Tanacaksa Tarih Ancak Gelecee Tanmal , 6-7. 2810 etinta, Burak, Blind Date ya da Habersiz Buluma, 8-9. 2811 Kumral, Esin, Tarmdan Sanayiye, ktisadi Dnceden ktisadi Corafyaya: 1. ktisat Tarihi Kongresi Gerekletirildi, 10. 2812 Aksoy, Suay, CAMOC 2007 Toplantsnn Ardndan: Kent Mzeleri Kentler Kadar Canl, 11. 2813 Ataman, Hasan, Tieion Antik Kenti Gn Ina kyor, 12-13. 2814 Tatari, Fatih, 12 Eyll Karanl Yrtlmaldr, 14-15. 2815 Atsz, Gliz, mkansz Deil, Ayn Zamanda Gerekli: Sanatta Politik ve Muhalif Bir Duru Sergileyebilmek, 16. 2816 Atsz, Gliz, ktidar-Tarih-Dil zerine Bir Sergi: Tarihlerin Melezleriyiz, 17. 2817 LIllustrationdan Semeler: 15 Haziran 1912: Bingazi ve Yeil Da (3), haz. Edhem Eldem, 20-23. 2818 Zarinebaf, Fariba, Modernite ve Merutiyet Srecinde Osmanl ve ran, 24-34. 2819 Kzlyrek, Niyazi, ngilterenin Smrge Siyasetiyle Kbrsta Trk Milliyetiliinin Kesimesi: Taksim Tezinin Douu, 36-43. 2820 Tekin, Ouz, Mlteci ve Mhtedi Bir Bilim Adamnn Trkiye Gnleri: Clemens Emin Bosch (1899-1955), 44-47. 2821 Kara, smail, Cumhuriyet Devrinde Askere Din Dersleri: yi Asker yi Mslman, yi Mslman yi Asker Olur, 48-53.

52

169
2847 2848 2849 2850 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2857 2858 2859 2860 2861 2862 2863 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 2871 nal, Onur, Osmanl mparatorluu ve Hansa Tccarlar (1839-1867), 60-67. Tunay, Mete, Bir Yakup Kadri Makalesi: Kayrlacak Solcular, 68-69. Tutel, Eser, Sandalm Baladm Yere imdi Arabam Park Ediyorum: Kalam Kalam ken, 70-74. Pedani, Maria Pia, 15. Yzyln Sonunda, Friuliye Yaplan Trk Aknlar, ev. Salim Aydz, 76-79. Yalazay, Volkan, Gvdesini On Kii Kucaklayamaz: Yenieriler nar, 80-83. Arslan, Hidayet, stanbul Gaziosmanpaada Bulunan Drt Ky ve Ortodoks Kiliseleri, 84-88. etinta, Burak, stanbulun Resmi Yollarla Tahribine Kar Verilen Hukuk Mcadelesinin Hikyesi: ehrin H u k u k u, 90-92. Gencer, Bedri, Brillden ki Kitap, 93-94. Tzn, Grel, Webde Sanat Tarihi , 95. Osmanl Basnnda Yz Yl nce Bu Ay ( Aralk 1907), haz. Emel Seyhan, 4-5. Kentel, Ferhat, Gemile Yzlemek Gelecei Kurtarmak, 6. Tezcan Akmehmet, Kadriye, Farkndalk Yaratmak in: Eitim ve Mze Semineri, 7. Altay, Ergin, 140. Ylnda K a p i t a lin Gncellii Sempozyumu: Kapital ve Akademik Apolitizm, 8-9. Tekeli, lhan, Trkiyede Sosyolojinin Efsanesi: Mbeccel Kray, 10-11. Atsz, Gliz, Hume ve Aydnlanma Dnrlerinin Perspektifinden: Din, Ahlak ve ktidarn Yaplandrlmas, 12. Tatari, Fatih, ada Trkiye Seminerleri, II. Merutiyetin Yakn Tarihimizdeki Yeri: Sorgulamalar, 13. Zerman, Ece, Portakal Kokulu Ayrmclk: Akdeniz Kltrnde Kadn Olmak zerine,14. Vurtok, Simge, iddetin Siyasi Halleri zerine Bir Kolokyum: Zorlayc Yntemlerin Siyasetin na Srecine Etkileri , 15. Zerman, Ece ve Tatari, Fatih, Douyu Tketmek Sergisi zerine Edhem Eldem ile Sylei: Oryantalizmin Masum Bir Taraf da Var, 16-21. LIllustrationdan Semeler: Enver Beyin Kampnda (II), haz. Edhem Eldem, 22-25. Toprak, Zafer, Cumhuriyet, Demiryolu ve Laiklik: Bir Modernite Metaforu, 26-31. Tekin, Ouz, Bizans Arlklar: Harput Kazsndan Bir rnek, 32-35. Tunay, Mete, Merhum Akdes Nimet Kuratn Evrak- Metrukesinden: Trkiyede Sol Akmlarn Tarihine likin ki Belge, 36. Tekeli, lhan ve lkin, Selim, Gemiteki Yarglar, Yeni Dnceler: II. Dnya Sava, 38-47. Macar, Elin, 1941-42 Knda Trkiyenin Alkla Savaan Yunanistana Yardmlar: Kurtulutan Dumlupnara, (dosya) 48-55. 2872 2873 2874 2875 2876 2877 Guttstadt, Corinna, Emir Kvrckn Behi Erkin Hakknda Yazd Bykeli Kitab zerine: Hakikaten nanlmaz Bir yk , ev. Emine Danac, 56-65. Trke, A. mer, Trk Romannda kinci Dnya Sava: Sava ktnda Neredeydiniz?, 66-69. Coar, Nevin, Savunma Harcamalar, Olaanst denekler, Varlk Vergisi: II. Dnya Sava Yllarnda Bteler, 70-73. Mert, Zuhal, T a n Gazetesinde: 1940 Yunan-talyan Sava, (dosya) 74-78. Sandfuchs, Nico, Akbaba Dergisinde Yahudiler (19341945): nyarglar ve Klieler, 80-83. Resimli Roman: Ylba lgnl, haz. Gkhan Akura, 84-87. Osmanl Basnnda Yz Yl nce Bu Ay ( Ocak 1908), haz. Emel Seyhan, 4-5. Chuvin, Pierre, IFEAnn IFREnin ilk Kolokyumuna Katlm Raporu: ada Dnyann Hafzalar ve Toplumlar, 6-8. Kurban, Dilek, Gayrimslimlerin Vatanda Olamama Hali: Agopun Maln Savunmak, 8-9. leri, Nurin ve Trkolu, Didem, Toplumsal Sorunlar ve Eletirel Yaklamlar Konferans, 10. Bali, Rfat, stanbulda Yaayan Trk Yahudileri in: On ki Zor Yln Hikayesi, 12. Korkmaz, Frat, Neoliberal Srecin Sanclar: Sosyal Bilimcilerin 10. Bulumas Gerekleti, 13. Vurtok, Simge, Binalar Konuunca Mimarlk Susar, 14. Batrk, Bar, Tarih Vakfnn II. Merutiyet Toplantlar Devam Ediyor: ttihat Hareket Devrimci mi? Aksiyoner mi?, 15. LIllustrationdan Semeler: Enver Beyin Kampnda (III), haz. Edhem Eldem, 22-25. Bilgin, Nuri, Pierre Norann Bellek Yerlerinden Esinle: Cumhuriyetin Bellek Kiileri, 20-26. Arslan Sevin, Prof. Dr. Necla, Harputta Bir Osmanl Mahallesi ve Sakinleri: Osmanlya Arkeolojik Bir Yaklam, 27-33. Cora, Yaar Tolga, Yahudinin Asaletini Tekrar Zapt Etmek: Siyonist Muskeljuden Projesi, 34-40. Tutel, Eser, II. Dnya Sava ncesi: Adlarn Atatrkn Koyduu On Gemi, 41-45. Lyer, Glsema, Sava Hikayeleri ve Gemii Yeniden na Etmek: Kore Gazileri ile Szl Tarih almas, 46-53. Gen, Hamdi, stanbul Boazii Sahilleri: Sanayilemeye Gsterilen Tepkiler, 56-59. Trkhan, Mehmet Sait, 19. ve 20. Yzylda Halite evre Sorunlar ve Deniz Kirlilii, (dosya) 60-66. Drolu, Filiz, 19. Yzyl stanbul: Hava Kirlilii Sorunu, (dosya) 67-71. Kurt, Burcu, Osmanl Iraknda Petrol ve Petrole Dayal evre Kirliliinin Kefi, 72-75.

say 169/ cilt 24, ocak 2008


2878 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 2890 2891 2892 2893 2894 2895

say 168/ cilt 23, aralk 2007

53

170
2896 Soyer, Emel, 18. ve 19. Yzyl stanbul: Kasmpaa Deresi Islah almalar, 76-82. 2897 Arel, Ayda, Bilgi Nesnesi Olarak Osmanl Mimarl ya da Sezarn Hakk, 83-86. 2898 Berktay, Fatmagl, Kuzenler Cumhuriyetinin Yaral Kadn ve Erkekleri: Harem ve Kuzenler, 88-91. 2899 Resimli Roman: K Hali, haz. Gkhan Akura, 92-95. zleyicilerle Bulutu: ingeneler, gal, Srgn ve Kaos zerine, 9-10. Hr, Aye ve iek, Nevzat, Trkiye Bar Meclisi Konferans, 11. Zerman, Ece, stanbul Mevlevilii zerine Ekrem In ile Sylei: Saltanatn Dervileri, Dervilerin Saltanat, 1419. LIllustrationdan Semeler: Sultan Abdlaziz Londrada, haz. Edhem Eldem, 20-21. Karikatrlerle 1908, haz: yepazarc, Erol ve Alkan, Mehmet ., 22-23. Erkal, Namk, Tam Zamannda Gzlerinizin nnde: Londra Panoramalarnda stanbul Sergileri (II), 24-31. Arslan Sevin, Prof. Dr. Necla ve Sevin, Prof. Dr. Veli, Boncuklardan Okunan Tarih: Urartu Boncuklar, 32-38. Yldrm, Nuran, I. Dnya Savanda Tbbiyeliler: 14 Martn Tp Bayram Oluu (dosya), 42-49. Grkey efik, Rnesans Sonras Batda: Resim Sanat ve Tp (dosya), 50-57. Yldrm, Nuran, Dnyada ve Trkiyede: Di Hekimlii Mesleinde Kadnlar, (dosya) 58-63. zaltay, Blent ve Ertin, Hakan, Salam ve Grbz Bir Nesil Yaratmak: Trk Tbbnda Irk Hfzshhas Meselesi (dosya), 64-68. Yldrm, Nuran, Rntgenin Kefinden Sonra: X Inlarnn stanbula Yansmas ve lk Uygulamalar, 7073. Er, Fahrettin, Patentli lk Trk lac: Lityazol Cemilin yks, 74-78. Zerman, Ece, Liz Behmoaras ile Suat Dervi Kitab zerine: Bir Gzel nsann Gzargah, 80-82. Resimli Roman: Kadnlara Tavsiyeler, haz. Gkhan Akura, 84-88. Osmanl Basnnda Yz Yl nce Bu Ay (Nisan 1908), haz. Emel Seyhan, 4-5. etinta, Burak, Birileri Bu Tarihi Katliama Dur Desin!, 6-7. Atsz, Gliz, nadna syan, nadna zgrlk!, 8-9. Kumral, Esin, Four Seasons Otel naat: rnek Proje mi, Tarihin Katledilmesi mi?, 11. etinta, Burak, 19. Yzyldan Kalma Hamidiye Su Tesislerinin nemli Yaps: Byk Hazne Otel naat in Yktrld!, 12. Kumral, Esin, Ne Kadar Snf, O Kadar Sosyalizm: 1908 Grevleri, 13. Terzi Akn, Semih Vaner Aramzdan Ayrld, 14. 2944- Akit, Ahmet, Sadun Areni Anma Toplants: Adam Olmann Birinci zellii nsan Kadri Bilmektir, 15. Koraltrk, Murat, stanbul, Vapurlar ve Eser Tutel, 16. Keyder, alar, Faruk Tabak in, 17. LIllustrationdan Semeler: Jn Trklerin Kongresi, haz. Edhem Eldem, 18-19. Karikatrlerle 1908, haz: yepazarc, Erol ve Alkan, Mehmet ., 20-21.

2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936

say 170/ cilt 24 ubat 2008


2900 Osmanl Basnnda Yz Yl nce Bu Ay (ubat 1908), haz. Emel Seyhan, 4-5. 2901 Zerman, Ece ve Tatari, Fatih, Allianoinin Gelecei zerine Ahmet Yara ile Sylei: Allianoi Bilimsel Bir Kararla amura Gmlecek, 6-8. 2902 Tekin, Ouz, Yap Krediden Yeni Bir Sergi: Friglerin Gizemli Uygarl, 10-11. 2903 Atsz, Gliz, Tarihi Eser Kaakl ve Trkiye, 11. 2904 Kutlu, Sacit, II. Merutiyet Dneminin Dnce Akmlar: Batclk, slamclk ve Trklk, 12-13. 2905 Zerman, Ece ve Tatari, Fatih, Arundhati Roy ile Sylei: Size Bakan Milyonlarca Hitler Hayal Edebiliyor Musunuz?, 15-16. 2906 Ahunbay, Zeynep, Byk Saray Blgesine na Edilen Otel Nedeniyle: Arkeolojik Park stanbul in Bir Hayal mi?, 18-21. 2907 LIllustrationdan Semeler: ki Arkada!, haz. Edhem Eldem, 22-23. 2908 Kksal, Yonca, 19. Yzylda Kuzeybat Bulgaristan: Sessiz Toprak Reformu, 24-30. 2909 Kzlyrek, Niyazi, Kbrs Rum Toplumunda Milliyeti Tarih ve Siyaset Anlay: Kbrsl Trkler, 32-38. 2910 Erkal, Namk, Tam Zamannda Gzlerinizin nnde: Londra Panoramalarnda stanbul Sergileri (I), 40-47. 2911 Krpk, Cevdet, Nizamname D Bir Evlilik: ehzade Saylmayan ki ocuk, 48-55. 2912 Arkan, Zeki, stanbul 1912: Hamletin Temsili, 56-63. 2913 Alkan, Necmettin, Emanuel Karasu Biyografisine Katk (I): Karasu ve II. Abdlhamid ile likisi, 64-68. 2914 Bali, Rfat, 1915 Ermeni Tehcirinin Drst Trklerinden Biri: Bamfetti Hasan Bey, 70-71. 2915 Kaar, Turhan, Eskiada Tap?nak T?bb?: Bir Tedavi Y?ntemi Olarak Aelius Aristidesin R?yalar?, 72-76. 2916 Afentoulidou, Eirini, Bizans Hayatnn Bilinmeyen Bir Yn: Bizans Edebiyat, ev. Peri Efe, 78-82. 2917 zbaran, Salih, Suraiya Faroqhi ile Osmanl Snrlarnda Gezinti, 84-91. 2918- Resimli Roman: Alo Telefon, haz. Gkhan Akura, 92-95.

say 172/ cilt 24, nisan 2008


2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 2945 2946 2947 2948

say 171/ cilt 24, mart 2008


2919 2920 2921 2922 Osmanl Basnnda Yz Yl nce Bu Ay (Mart 1908), haz. Emel Seyhan, 4-5. Kechriotis, Vangelis, Tarih Eitimi Ne e Yarar?: Yunanistanda 6. Snflar Tarih Kitab Tartmas, 6-7. Vurtok, Simge, Assosta Felsefe, 8. Atsz, Gliz, Josef Koudelkann Fotoraf Sergisi

54

174
2949 Alkan, Necmettin, Emanuel Karasu Biyografisine Katk II: II. Abdlhamidin Tahttan ndirilmesi, 22-28. 2950 Dugan, T.M.P, Camera Obscura, Camera Lucida: Antalya Seluklu Kalesinin Grntlenmesinin Teknik yks, 30-35. 2951 Koraltrk, Murat, gcnn Trkletirilmesi ve Trke Sorunu, 36-40. 2952 enol Cantek, Funda, Bakent Gazeteciliinin Baba Evi: Rzgrl Sokak, 42-48. 2953 Bali, Rfat N., 1965 Ylnda Kayseri Ermeni Cemaati, 5051. 2954 Kse, Yavuz, 1870-1921 Osmanl mparatorluu: Nestlnin Pazarlama Stratejileri, 52-59. 2955 Alter, Semiha, Timurlular Rnesans: zbek Muhammed iban Hann Portreleri, 60-62. 2956 Saydam Abdullah, Osmanlda zel Matbaaclk: Yaynclkta Tekelin Kaldrlmas, 64-71. 2957 Bursa, Pnar, Eskiada Seleukoslar, Roma ve Kilikia Korsanlar, 72-76. 2958 Eraslan, Alev, Troia VInn Kent Tartmalar Inda Genel Kent Kuramlarna Bak, 78-82. 2959 Macar, Elin, Bir Aznln Yok Olu Srecine Bakarken: Trkiye Rumlar, 84-97. 2960 Tekin, Ouz, lk nsandan Selukluya: Anadolu Uygarlklar ve Antik ehirler, 88-89. 2961 3500 Yl Sonra Hitit Surunun Yeniden nas: Hattua Kerpi Kent Suru Projesi, derleyen: Ouz Tekin, 90-91. 2962 Resimli Roman: Bahar Karlama Klavuzu, haz. Gkhan Akura, 92-95. 2975 Bilgin, Nuri, Gemiin Arasallatrlmas: Tarih ve Kolektif Bellek (I), 34-40. 2976 Kara, smail, Cami, Ordu, Siyaset: 27 Mays htilaline Dair Bir Hutbe, 42-46. 2977 Tunay, Mete, Bir Grme ve ki Belge: Merhum Eczac Vasf Onat (1320/1904-2000), 48-50. 2978 Tekin, Ouz, Eskia Bilimlerinde Eski Yunanca ve Latince Kkenli: Corafi Adlar ile ahs Adlarnn Yazn zerine, 52-55. 2979 Sayar, Prof. Dr. Mustafa, Eskiada Trakya ve Traklar (dosya), 58-62. 2980 Tekin, Ouz, Ainosta Sikke Basm ve Kazlarda Ele Geen Sikkeler: Ainos (Enez) Sikkeleri, 64-67. 2981 Yldrm, ahin, Trakyann Ant Mezarlar Tmlsler, 68-72. 2982 Ercan, Pelin, Marmara Erelisinde Bir mparatorluk Yaps: Herakleia Bazilikas, 74-77. 2983 Lenger, Diner-Sava, Antikada Kuzey Egede Ticaret: Thasos araplar, 78-80. 2984 Erol, Aliye, Trakya Kentleri Sikkelerinde: A g o n l a r, 82-85. 2985 Pedani, Maria-Pia, Venedik Arivinden Belgeler: 17. Yzylda Pariste Bir Mslman Seyyah, 86-89. 2986 etinta, Burak, II. Merutiyetin Birinci Yldnm in Tertiplenmi Bir Hatra: Zikr-i Cemil Belgesi, 90-91. 2987 Resimli Roman: Konumuz iler, haz. Gkhan Akura, 92-95.

say 174/ cilt 24, haziran 2008


2988 Osmanl Basnnda Yz Yl nce Bu Ay (Haziran 1908), haz. Emel Seyhan, 4-5. 2989 Aslan, Nurettin, Assos 2007 Kazlar, 6-7. 2990 zen, lk ttihad Terakki Devrimi, 8. 2991 Zerman, Ece, Gnmz slam Mimarisine Eletirel Bir Bak, 9. 2992 Atsz, Gliz, Osmanl Tiyatrosu Tarihiliine Eletirel Bir Bak: Sar izgisiz Tarihyazm, 10-11. 2993 Tokdemir, M. Ahmet, 15. Euroclio Profesyonel Geliim Konferans: Baka Bir Tarih Eitimi Mmkn, 1213. 2994 Kumral, Esin Allianoi: Dn, Bugn, Yarn Konferans: Allianoinun Yarn Konuulamad!, 14. 2995 Zerman, Ece, 68i Kadn Hareketi Asndan Anlamak: syan inde syan, 15-21. 2996 LIllustrationdan Semeler: 24 Eyll 1864: ehzade Murad Efendi, haz. Edhem Eldem, 22-23. 2997 1908 Karikatrleri, haz: yepazarc, Erol ve Alkan, Mehmet ., 24-25. 2998 Akit Ahmet, Suraiya Faroqhi ile Son Kitab zerine: Osmanl mparatorluu ve Etrafndaki T r k i y e, 26-33. 2999 Bilgin, Nuri Gemiin Arasallatrlmas: Tarih ve Kolektif Bellek (II), 34-40. 3000 Hobsbawm, Eric, Weimar Cumhuriyeti Berlini, ev. Mete Tunay, 42-45. 3001 Bali, Rfat N., Tehcir mi, zmir mi, Akale mi? Bir Fotorafn Makus Serveni, 46-47.
55

say 173/ cilt 24, mays 2008


2963 Osmanl Basnnda Yz Yl nce Bu Ay (Mays 1908), haz. Emel Seyhan, 4-5. 2964 etinta, Burak, ifte Tarih Drme: k Hseyinn ifte Ebcedli Mezar Ta, 6-7. 2965 Balta, Evangalia, Trke Dersleri ya da Verimli ve Mkemmel Bir Yaamn Dersleri ev. Ari okna, 8-9. 2966 Kechriotis, Vangelis, Hayat ve Fikir Dolu, Cesur ve Cmert Pinelopi, 10. 2967 Arslan Sevin, Prof. Dr. Necla, Tarih Boyunca SuriyeAnadolu likileri Sempozyumu, 11. 2968 Tezcan, Kadriye, Mze Eitimbilimi Perspektifinden: Mzeler ve Toplumsal Katlm, 12. 2969 Akit, Ahmet, III. Aydnlanma Sempozyumu Kapsamnda: Vatandalk ve Sosyal Adalet , 14. 2970 Batrk, Bar, 100 Yl nce Trkiyede Ermeniler, 15. 2971 Akit, Ahmet, Bankas Mzesi zerine Zafer Toprak ile Sylei: Mze, Cumhuriyet Trkiyesinin Bir Mikrokosmu, 17-21. 2972 L I l l u s t r a t i o n an Semeler: 19 Mays 1855 d Abdlmecidin Yata, haz. Edhem Eldem, 22-23. 2973 Karikatrlerle 1908, haz. yepazarc, Erol ve Alkan, Mehmet ., 24-25. 2974 Bali, Rfat N., 1952 Yl: Hizmet Gazetesinin Varlk Vergisi ile lgili Yayn, 26-33.

175
3002 Efe, Peri, Joseph Freiherr von Hammer-Purgstall, Nam- Dier Dilin Tercman Yusuf bin Hammerin Avusturyada Brakt zleri Takip Ederek, 48-54. 3003 Araz, Yahya, 16. Yzyl Osmanl Toplumunda Cemaatler Aras Evliliklere bir Katk: Hristiyan Marulann Evlilikleri, 55-57. 3004 Arkan, Zeki, zmirden Bursaya: Binba Tahir Bey, 5862. 3005 Akura, Gkhan, Nafile Cemiyetler Tarihi: Sevgi ve Sayg stiyorum, 64-70. 3006 Perinek, Mehmet, Trk Sovyet likileri Tarihinden: Stroim Dergisinin Trkiye zel Says, 72-78. 3007 Dndar, Dr. Fuat, Taner Akamn Son Kitab Vesilesiyle %10 Katliam Sorunu: Ermeni Meselesi Hallolunmu mudur?, 79-83. 3008 Resimli Roman: Konumuz iler (II), haz. Gkhan Akura, 84-87. 3026 3027 Hacsaliholu, Mehmet, Ulus-Devlet Politikalar ve Toponomik Deiim Gneydou Bulgaristandaki Harabe Kyler, 86-92. Resimli Roman: Bu Ke Yaz Kesi, haz. Gkhan Akura, 93-96. Osmanl Basnnda Yz Yl nce Bu Ay(Austos 1908), haz. Emel Seyhan, 4-5. etinta, Burak, Astro-Trk Ttn Deposu Artk Yok, 67. etinta, Burak, Aksarayn Tarihi Yazld, 8. Tarih Vakf Ankara Tartmalar-7: 1908 Jn Trk Devrimine ngilterenin Yaklam, 9. Milas, Herkl, Balkanlarda Etnik Arndrma, 10. Kayacan, Glay, Tarih Vakf zmirde: Afrika Kkenli Trkler zerine almalar Atlyesi, 11. Zerman, Ece, Grel Szen ile Sylei Gzelliin 10 Bin Yllk Tarihi zerine, 12-13. Ankaradaki Augustus Tapna ve Yazt, haz. Edhem Eldem, 14-19. lan- Hrriyet Dolaysyla 1908 Karikatrleri haz. Erol yepazarc, Mehmet . Alkan, 20-21. Maksudyan, Nazan, Cemal Beyin Adana Valilii ve Osmanlclk deali, 22-28. Kansu, Aykut, Yabanc Basnda Trkiyedeki Devrim Srecinin Grnm Austos 1908, 30-39. Baltacolu, Ali Y., Darlfunundan niversiteye (II) 1933 niversite Reformu, 40-47. Ayyldz, Suzan, Bulgaristanda Tarih Ders Kitaplarnda Osmanl maj, 48-55. Ko, Bekir, Osmanl Modernizasyonuna likin Baz Gzlemler: Sanayileme abalar ve Islahhaneler, 56-64. Bali, Rfat N., kinci Evlilii ve Yaratt Tepkiler Atatrkn Manevi Kz lk, 66-68. Shillony, Ben-Ami; Chiharu, Inaba; Esenbel, Seluk, Dosya: 1904-05 Rus-Japon Sava, 69-71. Esenbel, Seluk, Savan Osmanl Trkiyesi zerindeki Etkisi, 72-75. Chicaru, Inaba, Rus-Japon Sava Esnasnda ve Sonrasnda stanbulda ki Japon Tccar: Nakamura Kenjiro, Yamada Torajiro, 76-84. Shillony, Ben-Ami, 1904-05 Japon Sava Neden Unutuldu ve Neden Hatrlanmal?, 86-91. Resimli Roman: Bu Ke Yaz Kesi (II), haz. Gkhan Akura, 92-95. Osmanl Basnnda Yz Yl nce Bu Ay(Eyll, 1908), haz. Emel Seyhan, 4-7. Millas, Herkl, 6/7 Eyll 1955 Neden Hala Gndemde?, 8-9. etinta, Burak, Boaziinin htiyar Delikanls: 310 Yandaki Amuca Hseyin Paa Yals, 10-11.

say 176/ cilt 2, austos 2008


3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047

say 175/ cilt 24, temmuz 2008


3009 Osmanl Basnnda Yz Yl nce Bu Ay(Temmuz 1908), haz. Emel Seyhan, 4-5. 3010 Koraltrk, Murat, Toroslarn Yamacnda Sakl Bir Tarih: Ermenek, 6-7. 3011 Tekin, Ouz, mparatorluktan Cumhuriyete Kat Parann yks, 8-9. 3012 Demirciolu, smail H., Uluslararas Sosyal Bilimler Eitimi Sempozyumu zerine Tarih Eitimi Asndan Bir Deerlendirme, 10. 3013 Akura, Gkhan, II. Merutiyetin Yldnmnde Neler Yapld, Yaplyor, Yaplacak? 11. 3014 Akit, Ahmet ve Atsz, Gliz, 1908 Darbe mi, Devrim mi?, 12-13. 3015 Baha Tanman ile Sylei: Melling ve Dunnn stanbul Panoramalar Uzun ykler, sylei: Ahmet Akit, 1417. 3016 24 Eyll 1864 stanbulda bir Kahvehane, haz. Edhem Eldem, 18-19. 3017 lan- Hrriyet Dolaysyla 1908 Karikatrleri, haz. Erol yepazarc, Mehmet . Alkan, Cengiz Yolcu, 20-21. 3018 Kansu, Aykut, Hrriyet, Musavat, Uhuvvet, Adalet 100.Yldnmnde 1908 Devrimini Anlamaya almak, 22-35. 3019 Kansu, Aykut, Yabanc Basnda Trkiyedeki Devrim Srecinin Grnm Temmuz 1908, 36-46. 3020 Alkan, Necmettin, 1908 Jn Trk htilalinin Balamasnda Reval Bulumasnn nemi, 48-52. 3021 Tunay, Mete, Koleksiyoncunun Daarcndan 1914 Ylnda Hrriyetin lan Yldnmnn Milli Bayram Olarak Kutlanmas, 53. 3022 Toprak, Zafer, Reelden majinere Gvenlik Meselesi Osmanl Kolluk Kuvvetleri ve Marjinaller, 54-62. 3023 Bali, Rfat N., Ahmet Hamdi Baarn Grleri Varlk Vergisi ve Trkleme Hakknda, 64-71. 3024 Papadopoulou, Theodora, 11. Yzyldan 13. Yzyl Bana Bizans Kolektif Kimlii, 72-76. 3025 Baltacolu, Ali Y., Darlfnundan niversiteye (I) 1933 Reformuna Doru, 78-85.
56

say 177/ cilt 24, eyll 2008


3048 3049 3050

179
3051 zdoan, Mehmet, Yenikap-Marmararay Kazlar: Bir Durum Saptamas, 12-13. 3052 Cahill, Nicholas, Lydiann En Byk Kenti Sardeis Antik Kentinin Kaz Hikayesi, 14. 3053 Fndkl, Erhan Berat, Sedad Hakk Eldem I: Genlik Yllar Sergisi zerine: Sedad Hakk Doulur mu, Olunur mu?, 15. 3054 Grses, Sabri, Aleksandr Soljenitsinin lm zerine Soljenitsin ve Hilmi Z. lken, 16-19. 3055 Gervais-Courtellemontnun Arabistan Seyahati, haz. Edhem Eldem, 20-21. 3056 lan- Hrriyet Dolaysyla 1908 Karikatrleri, haz. Erol yepazarc, Mehmet . Alkan, Cengiz Yolcu, 22-23. 3057 Guttstadt, Corinna, 1920 ve 30larda Berlinde Sefaradlar: Trkiyeli Yahudiler ve Soykrm Srasndaki Kaderleri, 2433. 3058 Baltacolu, Ali Y., Darlfnundan niversiteye (III) 1933 niversite Reformunun Sonras, 34-43. 3059 Kzlyrek, Niyazi, Kbrsta Cumhurbakanl Seimleri ve AKEL (I), 44-49. 3060 Erarslan, Alev, M 9000-609 Anadoluda Kentlerin Douunda Art rnn Rol, 50-56. 3061 Balta, Evangelia, Karamanlca Kitaplarn lklaryla Fsltlar, 58-61. 3062 Dakal, Tark, Ulusal Kimlik nasnda Soyad Kanunu: Devrek rnei, 62-67. 3063 Bali, Rfat N., Bir Dnemin nl Dolandrcs Eypl Halit, 68-70. 3064 Kansu, Aykut, Yabanc Basnda Trkiyedeki Devrim Srecinin Grnm Eyll 1908, 72-77. 3065 Alkan, Necmettin, 1908 Jn Trk htilalinde Firzovik Toplantsnn nemi, 78-84. 3066 Resimli Roman: Ho Geldin Ramazan, haz. Gkhan Akura, 85-88. 3076 Yldrm, Nuran, 1897 Trk-Yunan Savanda Gazilerin stanbula Nakli, Tedavileri ve Kzlha Yardmlar, 22-31. 3077 Tunay, Mete, efik Hsnnn Raporu: TKPnin Alt Aylk Cumhuriyete Bak, 32-36. 3078 Fatmagl Berktay ile Sylei: Osmanl-Trk Modernlemesinde Kadnlar, sylei: Ece Zerman, 38-44. 3079 Polat, Grcan, Altnoluk Yaknlarnda Bir Antik Yerleim Antandros, 46-49. 3080 Kzlyrek, Niyazi, Tarihsel Bir Deerlendirme (II) 1974 Sonrasnda Seimler ve AKEL, 50-57. 3081 Kansu, Aykut, Ekim 1908 Devrim Sonras Uluslararas Bunalm, 58-65. 3082 Dilba, Gkhan, II. Viyana Kuatmasndan Sonra Budinin Elden kmas, 66-73. 3083 Billurolu, Ahmet, Kuzey Kbrs Trk Cumhuriyetinin Kurulu Srecinde Solun Muhalefeti ve Gizlilik, 74-79. 3084 Arkan, Zeki, Kahraman- Hrriyet Enver Bey zmirde, 80-85. 3085 Hocaolu, Baran, II. Merutiyetin lan Srasnda ki Tarz- Siyaset: Merkeziyetiler ile Adem-i Merkeziyetiler Mcadelesi, 86-90. 3086 Resimli Roman: Gndemde ki Var!, haz. Gkhan Akura, 92-95.

say 179/ cilt 24, kasm 2008


3087 Topkap Saray, haz. Edhem Eldem, 4-6. 3088 Osmanl Basnnda Yz Yl nce Bu Ay (Kasm 1908), haz. Emel Seyhan, 7-9. 3089 Selen, Aye, Metin Andn Ansna: Metin Hocann Arkasndan Konumak, 10-11. 3090 Dlek, Deniz, Bir Sempozyumun Ardndan: 2008den 1908e Bakmak, 12-13. 3091 akr, Berk, Mehmet Ali Aybar Anma Sempozyumu, 14. 3092 Yap Kredi Vedat Nedim Tr Mzesinde R.R.R. Smithin Konumas: Aphrodisiasta Yaplan Roma Portreleri Heykeltralk, 15-19. 3093 lan- Hrriyet Dolaysyla 1908 Karikatrleri, haz. Erol yepazarc, Mehmet . Alkan, 20-21. 3094 Bilmez, Blent, Arnavut Dil-Ulusuluu ve Alfabe Tartmalarnda lk Zirve: 100. Ylnda Manastr Kongresi (14-22 Kasm 1908), 22-31. 3095 afak, Can, i Hareketi Tarihinden: Paabahede lk Sendika (1947), 32-41. 3096 Mehmetefendiolu, Ahmet ve Kay, Yasin, Siyasi Halk Gazetesi ve Ratip Tahir Burak, 42-50. 3097 Okur, Mehmet, Osmanlnn Uygulayamad Bir Proje: Karakin Pastrmacyann arki Demiryolu Projesi, 52-57. 3098 zen, smet, I. Dnya Savanda Gney Cephesi: ngilizlerin Badata Girii, 58-64. 3099 avuolu, Hseyin, 1993 DYP Kongresine Giden Sre Demirelin Veliaht Neden Tansu iller Oldu?, 66-72. 3100 Kansu, Aykut, Yabanc Basnda Trkiyedeki Devrim Srecinin Grnm Kasm 1908 Ahmet Rza Beyin Diplomasi Mekii ve Balkan Komitesinin Yeni Trkiyeye Destei, 74-81. 3101 Bilgenolu, Ali, 100 Yl nce Amerika 1908 Bakanlk Seimi, 82-86.
57

say 178/ cilt 24, ekim 2008


3067 Osmanl Basnnda Yz Yl nce Bu Ay(Ekim 1908), haz. Emel Seyhan, 4-7. 3068 Akmehmet, Kadriye Tezcan, 84 Metrekarelik Mzede 84 Yllk Tarih: Bakrky Ruh ve Sinir Hastalklar Hastanesi Mzesi Ald, 8-10. 3069 Dlek, Dilek, 2008den 1908e Baklar: Sempozyumun lk Gn, 10. 3070 ieki, Nalan, Yeni 8. Snf TC. nklap Tarihi ve Atatrklk Dersi, 11. 3071 Koraltrk, Murat, stanbulun Siluetinde Kaybolmu Bir Detay: stimli Rmorkrler, 12-13. 3072 Kayacan, Glay, Afrika Kkenli Trk Olmann Dn ve Bugn Aratrma Sonularndan Notlar, 14-15. 3073 Karatepe, lkay, Mze-i Askeriyede Sahne Oyunlar, 1617. 3074 Mitap, Alime, Allianoide Tahribat, 18. 3073 9 Aralk 1905 stanbulda Suikast Dalgas, haz. Edhem Eldem, 19. 3075 lan- Hrriyet Dolaysyla 1908 Karikatrleri, haz. Erol yepazarc, Mehmet . Alkan, 20-21.

180
3102 3103 Tabakolu, Hseyin Serdar, Karlofa Sonras Osmanl Sava Tarihine Bir Bak: 1700-1870 Osmanl Savalar: Kuatlm mparatorluk, 88-91. lhan, Cengiz, zmir Ticaretinde nemli Bir Unsur: Asya Devesi, 92-95. Osmanl Basnnda Yz Yl nce Bu Ay (Aralk 1908), haz. Emel Seyhan, 4-5. Kuya, Ahmet, ttihad ve Terakki ile Halk Frkas Arasnda Yakup Kadri Karaosmanolu, 6. Akit, Ahmet, Bir Devrimin Siyasal Analizi, 7. lhan Tekeli: oulcu Bir Tarih Anlayyla Mustafa Kemali Kuatmalyz, 8. zalay, Eren, Adana ve evresi Toplumsal ve Ekonomik Tarihi Konferans, 9. Tarih Vakf Aylk Konumalar Dizisi Balad Murat Gven: stanbulda Kentsel Dnm, 10. Kayacan, Glay, Sessiz Bir Gemiten Sesler Projesinin Web Sitesi Yayn Hayatna Balad: www.afroturk.org, 11. 19 Haziran 1847 Topkap Saray (II), haz. Edhem Eldem, 12-14. lan- Hrriyet Dolaysyla 1908 Karikatrleri, haz. Erol yepazarc, Mehmet . Alkan, 16-17. Franois Georgeon ile Sylei: Jn Trklerin Parisi, sylei: Ece Zerman, 18-25. Mevsim, Hseyin, Bulgar Bilim ve Siyaset Adam Bogdan Filovun (1883-1945) Balkan Savalarnda Tuttuu Trakya Gnlkleri, 26-32. Maksudyan, Nazan, Ge Osmanl mparatorluunda Sava Kart Hissiyatn Ak ve rtk Davurumlar: ldrmeden Utan, lmeden Usan!, 34-41. Alkan, Mehmet ., lk Matbu Felsefe Kitab ve Krikor Kumaryan, 42-46. Adada, zgr, Jn Trklerde Devrim Algs: Barl Devrim, 48-53. Kansu, Aykut, Yabanc Basnda Trkiyedeki Devrim Srecinin Grnm Aralk 1908 Meclis-i Mebusann Al, 54-60. Akura, Gkhan, Tek Partili Dnemde lk Kitap Sergileri, 62-67. Yce, Mustafa, Zonguldakta lk Yasal Grev: Ankara Yry, 68-73. Konyar, Erkan, M I. Binylda Kahramanmara Gurgum Krall, 74-79. Konyar, H. Banu, Tebrizde Bir Mavi Cami: Gk Mescit, 80-83. Tekin, Ouz, Gaziantep Mzesindeki Zeugma Tetradrahmi Definesi, 84-85. Snmez, Erdem, Annales Okulunun Sosyal Tarihi Franois Dosse, Ufalanm Tarih: Annales Okulundan Yeni Tarihe, 86-88. Osmanl Basnnda Yz Yl nce Bu Ay (Ocak 1909), haz. Emel Seyhan, 4-5. 3126 3127 3128 3129 3130 3131 3132 3133 3134 3135 3136 3137 3138 3139 3140 3141 3142 3143 3144 3145 3146 3147 Tekin, Ouz, Ad Yanl Konmu Bir Kitap: Bergama Krallk Klt, 6. etinta, Burak, Atf Efendinin Mezar Nerede?, 7. Alkan, Kafiye Abdik, 1933 niversite Reformu Konferansndan zlenimler, 8-9. Saren, Gamze Rezan, nsan Haklar, Eitim ve Ders Kitaplar Aratrmalar Uluslararas Sempozyumu-II, 10. Tekin, Ouz, Eskiada Yeni Yl, 11. etinta, Burak, Eyp Hazirelerinde Neler Oluyor?, 12. Tunay, Mete, Hindinin Hikayesi, 13. Evliya elebi Konumalar, metin ve sylei: Tuba Yldrm, 14-15. Akel, Suna Ylmaz, Trkiyede Toplumsal Cinsiyet almalar Konferans zerine Notlar, 16. LIllustrationdan Semeler: 1 Temmuz 1854, haz. Edhem Eldem, 18-19. 1908 Karikatrleri, haz. Erol yepazarc, Mehmet . Alkan, 20-21. Timur, Taner, Bismarck, II. Wilhelm ve Abdlhamid, 2231. Kutlu, Sacit, Bulgar Kolektif Bellek nasnda Bir Hatrlama ve Unutma Yeri: Batak, 32-39. Tresay, zgr, Osmanl Sekinleri ve Dreyfus Meselesi, 40-45. Dosya: Trkiye ve Balkanlarda Karagzn Adaptasyonu ve Deiimi, 47. Mizrahi, Daryo, Osmanlda Karagz Oyunlar, 48-55. Puchner, Walter, Balkan Yarmadasnda Osmanl Glge Tiyatrosunun Yayl, levi, Asimilasyonu, 56-69. Myrsiades, Linda Suny, Karagiozisin Yunanistandaki Kaynaklar, 70-78. Efe, Peri, Teodor Kasab, Namk Kemal ve Hametin Geleneksel Seyirlikler Bat Tiyatrosu Tartmalar, 8085. Sarkartal, etin; Akta, ehsuvar; Selen, Aye, Karagz Oynatma Korkusu ve steksizlii zerine Bir Deneme: Perdenin Arkasndeki Kim?, 86-91. Tunay, Mete, Bir Bildiri ve ye Kayt Formu Vesilesiyle Trkiye i(ler) Dernei / Birlii, 92-93. Tekin, Ouz, Yenikapdan Gemi Manzaralar: Bizans Batklar, 94-95. Osmanl Basnnda Yz Yl nce Bu Ay (ubat 1909), haz. Emel Seyhan, 4-5. LIllustrationdan Semeler: 1 Temmuz 1854, haz. Edhem Eldem, 6. 1908 Karikatrleri, haz. Erol yepazarc, Mehmet . Alkan, 8-9. Dikkaya, Fahri, Irene Melikoffu Kaybettik, 10. Sir Geoffrey Bindmann Konumas fade zgrl: Evrensel Bir Hak, 11. lker, Mustafa Birol, stanbul Kad Sicilleri Projesinin lk Eseri Yaymland, 12. Tekin, Ouz, Tarih Vakf Toplantlar stanbulda Eskia, 13.

say 180/ cilt 24, aralk 2008


3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3119 3120 3121 3122 3123 3124

say 182/ cilt 25, ubat 2009


3148 3149 3150 3151 3152 3153 3154

say 181, / cilt 25 ocak 2009


3125

58

184
3155 3156 3157 3158 3159 3160 3161 3162 3163 3164 3165 3166 3167 3168 3169 3170 3171 3172 3173 3174 3175 3176 3177 3178 3179 3180 Zerman, Ece, Irklk, Toplumsal Cinsiyet ve Oryantalizm zerine Reina Lewis ile Sylei, 14-18. Kansu, Aykut, Harvarddaki Adammz: Samuel P. Huntington (I) Huntingtonn Amerikan Siyaset Sahnesine k: 1950li ve 1960l Yllar, 20-28. Koak, Cemil, Talat Paann Evrak ve Murat Bardak, 30-35. Koraltrk, Murat, Milli ktisat, Ekonominin Trkletirilmesi zmir ktisat Kongresi, 36-40. Akura, Gkhan, Ge Osmanl ve Cumhuriyet Dneminde Yakacak: Takmrn Elmas Yllar, 42-47. Baktaya, Adil, Medya Takip Sektrnn Douu Romeike: 19. Yzyln Google, 48-52. Dosya: 19. Yzyldan 20. Yzyla Osmanl mparatorluunda Vatandalk Kavramnn Geliimi, 53. Adanr, Fikret, arlk Rusyas ve Habsburg mparatorluu Arasnda Osmanlda Vatandalk, 54-63. Hacsaliholu, Mehmet, ttihat ve Terakki Cemiyetinin Politikalar Balamnda Trklk, Osmanlclk ve Trkletirme Tartmalar, 64-69. Kopta, Rober, Ermeni Devrimci Partileri ve Krikor Zohrab, 70-75. Bilmez, Blent, Modern ve Geleneksel Kolektif Kimlikler ile Osmanl Vatandal Arasnda: Osmanl Aydn zerine Notlar, 76-85. Osmanaaolu, Cihan, Tanzimat Fermanndan II. Merutiyete Osmanl Vatandal, 86-92. Tunay, Mete, stanbul Skynetim Mahkemesi Tutanaklar, 93. Tunay, Mete, Birinci Dnya Savanda ran, 94-95. Osmanl Basnnda Yz Yl nce Bu Ay ( Mart 1909), haz. Emel Seyhan, 4-5. LIllustrationdan Semeler: 2 Eyll 1854, Fatma Sultan ve Koca Reid Paazade Damad Ali Galib Paa, haz. Edhem Eldem, 6-7. 1908 Karikatrleri, haz. Erol yepazarc, Mehmet . Alkan, 8-9. Demiray, Koray, Prof. Dr. Namk Yalnn Konumas: 8500 Yllk Jeoarkeolojik Bir Keif, 10. etinta, Burak, Burhan Ouz Vefat Etti, 11. ahin, Liaisan, 3 Aralk 2008, Moskova Trk-Rus likileri Konulu Sempozyum, 12-13. Aknc, zgl, Osmanl Bankas Mzesinde Sabanc niversitesinin birliiyle Szl Tarih almalar Balyor, 14-15. Allianzn Desteiyle Osmanlda Sigortaclk Sergisi, 1617. Saren, Gamze Rezan, Ders Kitaplarnda nsan Haklar II Projesi Bulgular ve Tavsiyeler Raporu Yaymland, 18. Fatmagl Berktaydan Kent, zgrlk ve Kadn zerine, 19-21. Akbulut, Erden, 1966 Seimlerinde TP Propaganda Ynergesi, 22-23. rvin Cemil Schick ile Sylei: Osmanl Cinselliinin Egzotikletirilmesi, sylei: Ece Zerman, 24-32. 3181 3182 3183 3184 3185 3186 3187 3188 3189 3190 Kansu, Aykut, Harvarddaki Adammz: Samuel P. Huntington (II) 1970li Yllardan 2000li Yllara Bir NEOC O Nun nlenemez Ykselii, 34-41. zgen, Yksel ve Balc, Mustafa, ehzade Abid Efendinin Dn Tiran 1936, 42-45. zbek, Nadir, kinci Merutiyeti Hazrlayan Koullar: Rumelide Vergi Tahsilat ve Jandarma, 46-50. Dosya: Dnyada Tarih Eitimi, 51. Milas, Herkl, nsanlar Eitimlerinde Sz Sahibi Olmal m? Bat Trakyada Bir Hak, Uyum, Bar Aray Projesi, 52-57. Costantino, Magda ve Hurtado, Denny, Kimin Tarihini retmeliyiz?, 58-61. Barsalou, Judy ve Cole, Elizabeth A., atma Yaam Toplumlarda Tarih Eitimi Birletirmek mi, Blmek mi?, 62-68. Sungur, Hasan, deolojilerin Kskacnda Tarih Eitimi ABD rnei, 70-76. Grbz, Emre Y., Azerbaycan Tarih Ders Kitaplarnda Osmanl-Akkoyunlu Savalar, 78-83. Sevin, Prof. Dr. Veli ve Arslan Sevin, Prof. Dr. Necla, Korucutepe Hyndeki Be Bin Yllk Boncuk ve Mcevherler, 84-87. LIllustrationdan Semeler: 22 Aralk 1855, Cygne (Kuu) Vapuru, haz. Edhem Eldem, 4-6. Osmanl Basnnda Yz Yl nce Bu Ay (Nisan 1909), haz. Emel Seyhan, 7-9. 1908 Karikatrleri, haz. Erol yepazarc, Mehmet . Alkan, 10-11. Filmmordan Altn Bamya dlleri, sylei: Tuba Yldrm, 12. iek, Sevim, Ders Kitaplarnda nsan Haklar: Tarama Sonular Kitab Yaymland, 13. Osmanldan Cumhuriyete Biraya Dair Sergisi Garajistanbulda, 14. etinta, Burak, Okmeydannn Tarihsel Dokusu, 16-17. Kechriotis, Vangelis, II. Merutiyet Dnemi zmirde Hristiyan ve Mslmanlar, 18-27. Kzlyrek, Niyazi, Bir Komnistin lm Enosis ve Taksim emberinde Dervi Ali Kavazolu, 28-33. Motta, Giovanna, 15.-16. Yzyllarda Uluslararas Ticaretin Byk Geliiminde Toskana-Sicilya Ekseni, 34-41. Alkan, Mehmet ., 1908den 2009a ok Partili Seimlerin 101. Yl: 1908 (1324) ntihab , 42-48. Mehmetefendiolu, Ahmet, ttihat Rahmi Beyin stiklal Mahkemesi Savunmas, 50-55. Tonak, E. Ahmet, Gereklemeyen ABD Ziyareti Behice Borann Mektuplar, 56-58. Snmez, Erdem, Marc Blochun Tarihilii, 60-63. etinta, Burak, Trkiyenin lk Kadn Otomobil Yars: Samiye Cahid Hanm, 64-65. Dosya: Kadn Eserleri Ktphanesi 20. Kurulu Yldnm, 67.
59

say 184/ cilt 25, nisan 2009


3191 3192 3193 3194 3195 3196 3197 3198 3199 3200 3201 3202 3203 3204 3205 3206

say 183/ cilt 25, mart 2009

185
3207 Berktay, Fatmagl, Kadn Ktphaneleri Kadn Hareketinin Kalc Bellei, 68-72. 3208 -Davaz, Asl, Kendi Tarihini Sahiplenme Kadn Belgelerinin Korunmas, 73-77. 3209 Ba, Il, Kadnlar ehri ve Nober dlnn Cinsiyeti, 78-81. 3210 Toksa, Zehra, Kadn Konulu almalarn Balca Kaynaklar, 82-85. 3211 Taner, Snmez, Kadn Konulu Kavramlar Dizini-2009: Trkiye Kadn Thesaurusu, 86-89. 3212 Dlen, Emre, ankaya Kkndeki Laboratuvar: smet Paann Kimyacl, 90-92. 3213 Kaar, Turhan, Bir evir Facias, Bizans Tarihi, 93. 3214 Tekin, Uur, Trkiye, Yahudiler ve Holokst, 94-95. 3235 3236 Koraltrk, Murat, Merutiyetten Demokrasiye Bir Devlet Adamnn Hatralar, 90-92. Dndar, Fuat, Hacsaliholuna Cevap: TC Dneminde Nfus Cetvellerinde Etnik Kimlikler, 94-95. Osmanl Basnnda Yz Yl nce Bu Ay (Haziran 1909), haz. Emel Seyhan, 4-5. LIllustrationdan Semeler: 22 Aralk 1855, Bykadadaki Rus Esir Kamp, haz. Edhem Eldem, 6-9 zbaran, Salih, erafettin Turan, 10. Tekin, Ouz Trkolu, nci,Kadky (Belediyesinin) Timsahlar, 12. Efe, Peri, Karagiozis Ustas Evgenios Spatharis ld,13. Vural, Mithat Kadri, Trk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu-I (zmir ve Dou Akdeniz), 14-15. Ikus, Serap, Trkiyede Devleti-Milliyeti Tarihyazm, 16. Adanr, Fikret Kaiser, Hmlar G, Srgn ve Ulusun nas, 18-27. Bali, Rfat N., Cumhuriyet Dneminde Aznlk Milletvekilleri, 28-32. Toumarkine, Alexandre, Dumezilin Trkiyedeki Kafkasya almalar, 34-39. Cantek, Funda enol, Beyolu Muhabirlii, 40-46. Prevelakis, Georges, Douda ve Batda Millet Anlay, 47-51. Sevin, Necla Arslan-Sevin, Veli, Harput Zindan, 52-57. Tekin, Ouz, Ainos, Tanr Hermes ve Bir Arlk, 59. Somel, Seluk Akin eyhl Vzera Namk Paa, 60-67. Badem, Candan, Namk Paann Avrupada Bor Aray ( 1853-54), 68-75. Ceylan, Ebubekir, Namk Paann Badat Valilikleri, 7684. Krmz, Abdlhamit, Namk Paann Vefat, Mezar ve Vasiyetnameleri, 85-91. leri, Hasan, Trk Sosyal Demokrat Partisi, 92-93. Tunay, Mete, Kayserili smail Hakknn Deerlendirmesi, 94-95. Osmanl Basnnda Yz Yl nce Bu Ay (Temmuz 1909), haz. Emel Seyhan, 4-5. LIllustrationdan Semeler: 22 Aralk 1855, Haclar ve Boazda Mttefik Donanmas, haz. Edhem Eldem, 6-8. iek, Sevim, Avrupa in Anahtar: Trkiyede Tarih Eitiminde Yaratc Metodoloji, 9. Sergi Hobulduk, Stla, Mustafa, Tarih Yapmak, Yazmak ve Yaparken Yazmak, 11. Akit, Ahmet, Tay Keif Ekibinden zgen Kurtla Sylei: Marmara Blgesi 2008 Yl Bizans Dnemi Keif Gezisi Raporu Yaynland, 12-13. Ikus, Sevtap, Osmanl Modernleme Srecinde Havadis Jurnalleri Sultan ve Kamuoyu, 14-19.

say 186/ cilt 25, haziran 2009


3237 3238 3239 3240 3241 3242 3243 3244 3245 3246 3247 3248 3249 3250 3251 3252 3253 3254 3255 3256

say 185/ cilt 25, mays 2009


3215 3216 3217 3218 3219 3220 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 3228 3229 3230 3231 3232 3233 3234 Osmanl Basnnda Yz Yl nce Bu Ay (Mays 1909), haz. Emel Seyhan, 4-5. LIllustrationdan Semeler: 22 Aralk 1855, Varna Yangn, haz. Edhem Eldem, 6-7. Kostopoulou, Elektra, Kostas Simitisin Yeni kan Kitab Vesilesiyle, 8-9. 125. Yl Numune-i Terakkiden stanbul Erkek Lisesine, 10-11. Karul, Necmi, Aktopraklkta Tarihncesi Mermer Bilezik, 12. Tekin, Ouz, Corpus Vasorum Antiquorum, 13. Zerman, Ece, Murat Belge ile 1453 Panoramik Tarih Mzesi ve stanbulun Fethi zerine Sylei Tarihi Bugnn Renkleriyle Boyamak , 14-18. Eldem, Edhem, Ressamlar, Kaplumbaalar, Tarihiler, 20-30. Mehmetefendiolu, Ahmet, Tekilatn ki Eleman: Silah Hasan Tahsinden Osman Nevrese ki Hasan Tahsin, 3238. Uygur, Bar, 1 Maysta 1887 Haymarket syann Hatrlamak: Haymarket Trajedisi ve Gnmzdeki Temsili, 39-47. Koak, Hakan, i Snfnn Uzun Taksim Yry, 4853. Erarslan, Alev, Kent, Devlet, Aristokrasi ve Serbest Pazarn Douu Uruk Dnemi, 54-60. Dosya: Nmizmatik ve Tarih, 61. Tekin, Ouz, Helenistik Krallklarn Glgesindeki Bir Koloni Kentinde Sikke Tedavl: Nagidos Kaz Sikkeleri, 62-65. Tek, Ahmet Tolga, Romada ktidar Mcadelesi Esnasnda Yaplan Lykia Seferi ve Brutus Sikkeleri, 66-69. n, Zeynep izmeli, Roma Dneminde Anadolu Kentleri: Unvan Yarnda Pontus, 70-73. Yaz, Oya, Heraion Teikhos Kazlarnda Ele Geen Thrak ve Makedon Krallarna Ait Sikkeler, 74-77. ztrk, Filiz Dnmez, Homonoia Sikkeleri, 78-80. Erol, Aliye, Galatia Krall Kral Amyntas ve Sikkeleri, 81-83. Konyar, Erkan, Trkiyede Definecilik Eski Eser Yamas, 84-89.

say 187/ cilt 25, temmuz 2009


3257 3258 3259 3260 3261 3262 3263

60

190
3264 3265 3266 3267 3268 3269 3270 3271 3272 3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 3291 3292 3293 3294 3295 Alkan, Mehmet ., Osmanlda Darwinizm ve Evrim Kuramlarna lgi zerine, 20-27. Denisenko, Ludmila, Kafkasyann Ruslatrlmas ve Malakanlar, 28-33. Mirolu, Armaveni, Pangalt Ermeni Mezarl, 34-39. Peyraube, Emmanuelle, Binbir Gece Masallarnda Batnn Bir Hayali Olarak Dou, 40-47. Peltre, Christine, Binbir Gece Masallar ve 19. Yzyln Gz, 48-53. Kansu, Aykut, Bahelievler ,Yap Kooperatifi1934-1939, 54-65. Gurallar, Nee, Ankarada Bakanlklar geninin ekillenii, 66-72. Ului, Levent, Anti Modernist ve Otoriter Eilimleri Yanstan Bir ehir Tahayyl, 73-82. Adalar Revs, Gkhan Akura, 83-85. Konyar, H. Banu, Karakoyunlu Kmbetleri, 86-90. Ate, Sabri, Tunal Hilmi Bey, 91-94. Kanetaki, Eleni, Bursa Hamamlar, 95-96. LIllustrationdan Semeler: Krm Sava, haz. Edhem Eldem, 4-6. Osmanl Basnnda Yz Yl nce Bu Ay (Austos 1909), haz. Emel Seyhan, 7. Tokdemir, M. Ahmet, Grcistanda Tarih Eitimi, 8-11. Eldem, Edhem, Yenieri Talar ve Tarih zerine, 12-23. Balta, Evangelia, Osmanl Kaynaklarnn Tankl, 2430. Kourtidis, Aristotelis, Kk Asyallarn Dili ve renme Tutkusu, 31-33. Duchene, Marie Alexandra, Avrupada Osmanl Baheleri, 34-41. Yldrm, Nuran, Kemaleddin Beyin Berlin Hamidiye Hastanesi Keif Defteri ve Planlar, 42-49. Sar, Nil Kurt, mit Emrah, roloji Aletleri, 50-59. Maksudyan, Nazan, Islah, nkar ve skat, 60-66. Kkyaln, Erdal, Kyoto Baheleri ve Tarih, 67-73. Zerman, Ece, Tlay Gentrk Demirciolu ve Fatma Bykkarc Ylmaz ile Kadnlar Dnyas Dergisi Hakknda Sylei, 74-79. ar, Onur, Erenky Galip Paa Camisi, 80-83. Perinek, Mehmet, Osmanl-Rus Cemiyeti, 84-89. Tekin, Ouz, Dnyada ve Trkiyede Mozaikler, 90-91. Tekin, Ouz, Osmanl ve Latinlerin Kskacndaki mparatorluk, 92-93. Bingl, lyas, Bozahane, 94-95. Osmanl Basnnda Yz Yl nce Bu Ay (Eyll 1909), haz. Emel Seyhan, 4-5. LIllustrationdan Semeler: Krm Sava Hazrlklar ve Silistre Kuatmas (1), haz. Edhem Eldem, 6-7. Sarszen, Veysi, Haydi Gle Gle Ya Habib-i Naccar, 8-9. 3296 3297 3298 3299 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 Torun, Ozan, Anheggerin Ardndan, 9-10. Arslan, eyma, stanbulda lkler ve nc Kadnlar, 1011. zbaran, Salih, Osmanl Ynetiminde Arap lkeleri, 1221. Bali, Rfat N., Mizah Dergilerinde Adalar mgesi, 22-29. Kutlu, Sacit, Trk-Ermeni Sorununun zmnde Bir pucu, 36-41. Kabapnar, Ycel, Deiim Kolay m?, 42-49. ar, Onur, Yasaklama Mani-i Terakkiyata Yol Ayor mu?, 50-53. Kkyaln, Erdal, Kyoto Baheleri ve Tarih-II: Sengoku Dneminin Sonu ve Honganji, 54-60. Dosya Trkiyede Ulusalclk ve Mimarlk Ersoy, Ahmet, Melezlie vg: Tanzimat Dnemi Osmanl Kimlik Politikalar ve Mimarlk, 62-67. Tanyeli, Uur, Mimar Mellifin cad, Meslein Fethi, Ulusun nas, 68-75. Ergut, Elvan Altan, Erken Cumhuriyet Dnemi ve Ulusal Mimarlk , 76-82. Sargn, Gven Arif, Ulusalclk: Sylencesel ve deolojik Bir Arasallatrma, 83-91. Tunay, Mete, Amele Birlii 1923, 92-95. Tosun, Ersin, Zeki Batmar, 96. Osmanl Basnnda Yz Yl nce Bu Ay(Ekim 1909), haz. Emel Seyhan, 4-5. L I l l u s t r a t i o n an Semeler: Krm Sava Hazrlklar ve d Silistre Kuatmas (2), haz. Edhem Eldem, 6-9. Ortaa Anadolu Sikkelerinde Simgeler ve okkltrllk, 10. Arslan, eyma, Osmanl Dneminde stanbulda Kadn Hareketleri, 11-12. Koraltrk, Murat, Prof. Dr. Haydar Kazgan Kaybettik, 13. Soylu, Can, Feridun zgm le Sylei: Topkap Saraynda Arkeolojik Bir Kaz, 14-17. eni, Nora, Mesen, Kentin Az Tannan Aktr, 18-25. Komatsu, Kaori, Yakna Osmanl Denizcilii ve Karadenizliler, 26-33. Toumarkine, Alexandre, Orta Asyadan Anadoluya Trklerin Tarihi Bir Sreklilik mi ? , 34-39. Yldrm, Nuran, Trkiyede ocuk Cerrahisi ve Ortopedinin Kuruluu, 40-43. Eldem, Edhem, Padiahn Paalar ve Prozopografya Hakknda, 44-48. Dosya Giri Mbadeleden Sonra Theodorelis-Rigas, Haris, Rembetiko arklar zerinden Mbadele Deneyiminin Yunanistandaki Ynleri, 50-61. Alkan, Mehmet ., Bir Muhacir ve Mbadil Olarak Terakki Okullar, 62-73. Akgnl, Samim, 1923 Trk Mbadilleri rnei, 74-83. Vardal, E. Tutku, Birinci Kuak Mbadillerin Siyasal Katlm Stratejileri zerine Bir Deneme, 84-89. Arkan, Zeki, Osmanl mparatorluunun Gney Siyaseti, 90-92.
61

say 188/ cilt 25, austos 2009

say 190/ cilt 25, ekim 2009

say 189/ cilt 25, eyll 2009

191
3328 Turan, Namk Sinan, Osmanl Suriyesinin Son Yzylna Bak, 93-95. Osmanl Basnnda Yz Yl nce Bu Ay (Kasm 1909), haz. Emel Seyhan, 4-5. LIllustrationdan Semeler: Krm Sava Hazrlklar ve Silistre Kuatmas (3) haz. Edhem Eldem, 6-9. Sabuncu, Elifsu, Bir Kltr Adamnn zleri, 10. Dzkan, Aye, Yeni eyler, Eski eyler, 11. Kolda, Nihal, Bilsak Nihal Atlyesi, 12. Fieki, Turgay, Yazkodan Kalan, 13. Satlgan, Nail, T r o k iden Nzll i i r l e re, 14. Akit, Ahmet, Ermeni Tabusu zerine Diyalog, 15. Zerman, Ece, Cemal Kafadar ile Sylei: Kim Var mi Biz Yo ken, 16-25. Karaman, Kvan Pamuk, evket, Osmanl Bteleri ve Mali Yapnn Evrimi, 26-33. Kuryel, Beno, Bir Kltr Olarak Matematik, 34-41. Toumarkine, Alexandre, Trklerin slam ncesi Dinlerinden Fransada slam Sanatna, 42-47. nan, Gl, Us Misouri Zrhlsnn stanbul Ziyareti ve Souk Sava Diplomasisinde Trkiye, 1946, 48-55. Aktar, Cengiz, Adana ve evresi Toplumsal ve Ekonomik Tarihi, 56-57. Tachjian, Vahe, Milliyeti deolojilerle Ters Den Farkl Bir Kimlik, 58-69. Toprak, Zafer, ukurovada Emek ve Sermaye, 70-77. Toksz, Meltem, Gebe Hayattan Ticari Tarma ukurova, 78-83. Efe, Peri, Yunanistann nl Hayal Ustas Sotiris Spatharisin Anlar, 84-89. Mayak, Faysal, Antalya, 90-93. Perinek, Mehmet, Osmanlya alan Ermeni Bir Ajan: Aravir Saakyan, 94-96. Osmanl Basnnda Yz Yl nce Bu Ay (Aralk 1909), haz. Emel Seyhan, 4-5. LIllustrationdan Semeler: Mustafa Reid Paa haz. Edhem Eldem, 6-9. Odman, Asl, 2009 Emirganndan 1909 Adanasna; Sise, Darsona, Haine Bakmak, 8-15. Akit, Ahmet ve Akgl, Selin, Selim Deringil ile Sylei: Nisan 1909 Adana Olaylar zerine, 16-17. Toumarkine, Alexandre ve Sarm, Dilek, Claude LeviStrauss 30 Ekim 2009da Vefat Etti, 18. Osmanl Dneminde Balkan Kadnlar zerine Birka Sz, 19-20. Bilmez, Blent, Osmanl Dneminde Balkan Kadnlar, 21-25. Bali, Rfat N., Tarihle Yzlemenin Olmazsa Olmaz ki art, 26-29. Timur, Taner, Mekteb-i Mlkiye 1859-1923, 30-51. allar, pek, Mustafa Kemal Boanrken Ter Dkmt, 52-55. 3359 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369 3370 3371 3372 3373 3374 3375 3376 3377 3378 3379 Eldem, Edhem, Arma-i Osmani, 56-65. Sarm, Dilek, Bergsonculuun Yeri ve Yaylmas, 66-75. Toumarkine, Alexandre, Trk-Mool Halklarnda Tolerans, 76-81. Daldal, Asl, lmsz Kadn ve Sevmek Zaman, 82-89. Tekin, Ouz, Bathonea, 90-93. Toumerkine, Alexandre, Seni Unutursam stanbul, 94-95. Osmanl Basnnda Yz Yl nce Bu Ay (Ocak 1910), haz. Emel Seyhan, 4-5. LIllustrationdan Semeler: 12 Ocak 1901 Surre Alay haz. Edhem Eldem, 6-7. Klnarslan, Cansu, Kreselleen stanbulda Ekonomi, 8-10. Akgl, Selin, Her eyi Anlatmadan, Hibir eyi Saklamadan, 11-12. Akgl, Selin, Vangelis Kechriotis ile Sylei: Yunanistan Sava ve ncesi, 13-17. Dumas, Juliette, 15-18. Yzyllarda Osmanl Konutlar, 18-25. Gnen, Levent ve Cantek, Levent, Karikatrn Sosyal ve Siyasal Olaylar Etkileme Gc zerine, 26-35. afak, Can, Bankalarda Sendika Hareketinin ve Toplu Pazarln lk Yllar, 36-43. Saner, Turgut, mparator Zenonun Ky Bykkarapnar (Zenonopolis) ve Aziz Sokrates Kilisesi, 44-47. Koraltrk, Murat, Trkiye Ticaret Denizcilii Tarihi almalar Hakknda Bir Deerlendirme, 48-52. Efe, Peri, Fenerliler, 53. Phillio, Christine, Osmanl Ynetimindeki Fenerli Nfuzun zmlenmesi, 54-69. Strauss, Johann, Fenerliler ve Trk Dili, 70-82. Efe, Peri, Millet-i Rumdan Bir Mnevver: Aleksandros Karatheodoris, 83-93. Koz, M. Sabri, Mektuplarn zinde, 94 96.

say 191/ cilt 25, kasm 2009


3329 3330 3331 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 3339 3340 3341 3342 3343 3344 3345 3346 3347 3348

say 193/ cilt 26, ocak 2010

say 192, / cilt 25, aralk 2009


3349 3350 3351 3352 3353 3354 3355 3356 3357 3358

say 194/ cilt 26, ubat 2010


3380 Osmanl Basnnda Yz Yl nce Bu Ay (ubat 1910), haz. Emel Seyhan, 4-5. 3381 LIllustrationdan Semeler: Trk Devrimlerinin En nanlmaz haz. Edhem Eldem, 6-7. 3382 Zerman, Ece, Osmanl mparatorluu ve Modern Trkiyede Fransz Esinlenmeleri , 8-11. 3383 Schick, Irvin Cemil, Osmanl Satranc Yahut Satranc- Urefa, 12-19. 3384 zbaran, Salih, Portekiz mparatorluu, 20-25. 3385 afak, Can, 1980 Cam Grevleri, 26-35. 3386 Tunay, Mete, Cemal Paann Kiel Ziyareti, 36-37. 3387 Bali, Rfat N., Fransz Tebaal Musevilerin Tehciri, 38-47. 3388 enyurt, Oya, Andre Virgile Paul Marie Berthier, 48-55. 3389 Dosya Osmanlnn Nizama Gelmez Aktrleri, 56-57. 3390 Aykut, Ebru, Kocasn Zehirleyen Kadnlar, 58-65. 3391 Artvinli, Fatih, Ali Enverin Topta Bimarhanesi Gzlemleri, 66-73.

62

198
3392 3393 3394 3395 3396 Ertem, zge, 1880 Diyarbakr Ekmek syan, 74-79. likan, Ceren Glser, Salk Mesleklerinde Diploma Mecburiyeti, 80-84. leri, Nurin, Sarho Polis Hikyeleri, 85-89. zkan, Fulya, 19. Yzyl Osmanl Modernlemesini Yeniden Dnmek, 90-94. Badem, Candan, Osmanl Ariv Belgelerinde Ardahan Kitab Hakknda, 95-96. Osmanl Basnnda Yz Yl nce Bu Ay (Mart 1910), haz. Emel Seyhan, 4-6. LIllustrationdan Semeler: Keecizade Fuad Paa haz. Edhem Eldem, 7. Klnarslan, Cansu, Lidyallar ve Dnyalar Sergisi, 8. Koak, Cemil, Bir Ermeni, Atatrkn Biyografisini Yazabilir mi?, 9-11. Krl, Cengiz, Tasvir-i Zulm, 12-21. Adanr, Fikret, Trkiyenin Avrupa Uyumuna Katlm, 22-33. Eldem, Edhem, Osman Hamdi Beyin lk Tablolaryla lgili Baz Yeni Bilgiler, 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3429 Tansu, Feza, 17. Yzylda Derlenen Bir lahi, 55-59. emeli, brahim, Guzar Vahas Yalpak Tepe ehri (zbekistan), 60-65. Bali, Rfat N., Kanaat Ktphanesi, Kohen Hemireler ve Tnel Kitap Evi, 66-71. Iss, Murat, Mevlanzade Rfat Bey, 72-81. Behar, Rifat, stanbulda Turistik Yaam, 82-88. Bali, Rfat N., Prof. lber Ortayl ve Trkiye Yahudileri, 89-92. Ildz, Erkan, Antik Dnemde Ekonomik Krizlerin Bankacla Etkisi, 93-96. Osmanl Basnnda Yz Yl nce Bu Ay (Mays 1910), haz. Emel Seyhan, 4-5. L I l l u s t r a t i o n an Semeler: Tarihi Bir Madalya (2) haz. d Edhem Eldem, 6-7. Ergut, Ferdan, lhan Tekeli ile Sylei, 8-17. Berktay, Fatmagl, Eichmann Kudste, 18-22. zekmeki, nan, Eichmann Trkiyede!, 23-25. Erkal, Namk, Charles White Seyahatnamesi, 26-35. Melkonyan, Ruben, slamlatrlm Ermeni Kadn maj, 36-42. Kker, Osman, Ermeni Kadn ve ocuklarn Mslmanlara Datlmas, 43-44. Dosya Eski ada Byzantion, 45. Tekin, Ouz, Byzantion (stanbul), 45-55. Yavuz, Mehmet Fatih, stanbul Kuatmalar, 56-62. Dana, Madalina, Byzantion Kentinin Eski Yunan Dnyasndaki Kltrel Rol, 63-64. Tansu, Feza, Ey ki Hezar Aferin, 65-69. Terzi, Arzu, tar Kapsnn Almanlara artl Teslimi, 70-75. Erdemir, Ali Volkan, stanbulda Japon Dnr, 76-83. imen, Musa, Osmanl Halk Tbbnda lalar ve ifalar, 84-90. Erdem, Hamit, 1 Mays Nsha- Fevkaladesi, 91-93. Bozda, Hseyin, Bir Parti Kapatma Belgesi, 94-96. Osmanl Basnnda Yz Yl nce Bu Ay (Haziran 1910), haz. Emel Seyhan, 4-5. L I l l u s t r a t i o n an Semeler: El Ezherde Kolera syan d haz. Edhem Eldem, 6-7. Akit, Ahmet, pek allar: Terakkiperver Frkann Programn Halide Hanm Yazd, 8. Ycel, Yonca Gne ve Orhan, Gzde, Dnmn Tarihi, Tarihin Dnm: Bir Konferansn zlei, 9-11. Saren, Gamze, Toplumsal Bar in Eitimin Yeniden Yaplandrlmas Uluslararas Sempozyumu 19-20 Haziran, stanbul, 12-13. Tansu, Feza, Beethovenn Esinlendii Mevlevi lahisi, 14-21. Dumas, Juliette, Bir Duhterciimiz Dnyaya Geldi!, 22-29.

say 195/ cilt 26, mart 2010


3397 3398 3399 3400 3401 3402 3403

say 197/ cilt 26, mays 2010


3430 3431 3432 3433 3434 3435 3436 3437 3438 3439 3440 3441 3442 3443 3444 3445 3446 3447 3448 3449 3450 3451 3452 3453 3454

34-41. 3404 Esenbel, Seluk, ehzade Abdlkerim Efendinin Gizemli lm, 42-46. 3405 Dosya Dersim Raporlar, 47. 3406 Toprak, Zafer, Necmeddin Sahir Slann Raporlar, 4856. 3407 Akekmeki, Tuba ve Pervan, Muazzez, Necmeddin Sahir Slan Arivi, 57-61. 3408 Tzn, Grel, Krt Sorunu, 62-67. 3409 Gndodu, Cihangir, Dersimde Son syanlar, Sebeb ve Amilleri, 68-77. 3410 Koak, Cemil, Sen Nelere Kadirsin! Gerekirse anakkaleyi Bile Unutturursun, 78-81. 3411 ahin, Mehmet Serkan, 1930 Belediye Seimleri, 82-85. 3412 Tunay, Mete, Sibiryada Sava Tutsakl, 86-87. 3413 Snmez, Erdem, Osmanl Tarihiliine Tutulan Ayna, 90-93. 3414 Arkan, Zeki, Karl Sssheim, 94-95.

say 196/ cilt 26, nisan 2010


3415 3416 3417 3418 3419 3420 3421 3422 Osmanl Basnnda Yz Yl nce Bu Ay(Nisan 1910), haz. Emel Seyhan, 4-7. LIllustrationdan Semeler: Tarihi Bir Madalya haz. Edhem Eldem, 8-9. eviker, Turgut, Turhann Son Yolculuu, 10-12. Bali, Rfat N., Bir Fotorafn Makus Serveni II, 13. iman, Cengiz, Sabetay Sevinin Evinin Gemii, Bugn ve Gelecei, 14-23. zbaran, Salih, Tarih Tasarm, 24-33. El, Banu ve Perinek Mehmet, Von Papen Suikastn Kim Dzenledi?, 34-47. Yksel, Ahmet, III. Selim Devri Bir Casusluk Hikyesi, 48-54.

say 198/ cilt 26, haziran 2010

63

199
3455 3456 3457 3458 3459 3460 3461 3462 3463 3464 Beiki, Mehmet, Modernleme Srecinde Osmanl Askeri Tarihi, 30. akul, Kahraman, Yeni Askeri Tarihilik, 31-35. imek, Veysel, Dzenli Ordu in Asker Toplanmas: 1826-1853, 36-43. Yldz, Gltekin, Ge Osmanl Askeri Tarih Aratrmalarn Sivilletirmek, 44-53. Yener, Emir, Buhar ve Zrh Devrimi 1830-1876, 54-61. Beiki, Mehmet, Topyekn Sava Kavram, 62-69. Yankda, Ycel, Harp Nevrozu (Sava Yorgunluu) ve Tbbi Yaklam, 70-76. Benlisoy, Foti, Eski Yunanistandan Sizi Kurtarmaya Geldik Aalk Kpekler! , 77-85. Kurt, mit, Yeniden Ermeni Meselesi, 86-91. Dndar, Fuat, Talat Paann Evrak- Metrukesi n i Okumak , 92- 96. 3481 3482 3483 3484 3485 Dndar, Fuat, 1914te Rumlarn Srlmesi- Yabanc Heyetin Gzlemleri ve Seyrek Kynn Foto Hikyesi, 82-86. Aksakal, Mustafa, Sms Goebeni n Snmas: Osmanl Harb-i Umumi Yolunda, 87-89. Eldem, Edhem, Bir Etimoloji Sorunu: Pezevenk Kelimesinin Kkeni Hakknda, 90-91. akul, Kahraman, Gltekin Yldz, Neferin Ad Yok, 9293. Bykyrk, Ferhan ve Uluta, aylan, Zamana Direnmeye alan Bir 17. Yzyl Osmanl Yaps: Yenice Han, 94-95. Osmanl Basnnda Yz Yl nce Bu Ay (Austos 1910), haz. Emel Seyhan, 4-5. LIllustrationdan Semeler: stanbul Kpeklerinin Hayrsz Ada Srgn haz. Edhem Eldem, 6. akul, Kahraman, NTV Tarih ile Sansr Tartmas Aklama Deyip Geme, 8-10. Akit, Ahmet, i Yaynclk Olan Kimse Sansre Destek Vermez, 11. Mirolu, Orhan, smail Beiki Trkiyenin Vicdandr, 13. Toplumsal Tarihin 200. Says Vesilesiyle Mete TunayEdhem Eldem Syleisi: Tarih, Tarih Dergicilii, Akademi, 14-21. Schick, rvin Cemil, stanbulda 1910da Gerekleen Byk Kpek tlf: Bir Mekan zerinde ekime Vakas, 22-33. elik, Aydan; Klnarslan, Cansu, pek allar ile Halide Edib Syleisi, 34-45. Fuhrmann, Malte, Almanya Postdamda Enver Paa Kprs, 46-53. Sayar, H. Mustafa, Eskiada stanbulda (=Byzanton ehir Devleti) nanlar, Tanrlar ve Tapnaklar, 54-59. Timur, Taner, Antik alar, Tarih ve Tarihi, 60-65. Oktar, Suat, Varl Arzu, Devletiliin Tasfiyesinde Bir Fay Hatt: 1948 Trkiye ktisat Kongresi, 66-71. Demir, Bahattin, Krte Eitim: Krd Merutiyet Mektebi, 72-79. Yaln, Fatma, 1927 Ylnda stanbul Limannda Mavnaclar Grevi, 80-86. abudak, zcan, Sanayileme Olgusu erevesinde stanbulda Hanlar Blgesi, 87-93. Dndar, Fuat, Kastamonu Valisi Reid (Paa) Bey, Ermenileri Korudu mu?, 94- 95

say 200/ cilt 26, austos 2010


3486 3487 3488 3489 3490 3491 3492 3493 3494 3495 3496 3497 3498 3499 3500 3501

say 199/ cilt 26, temmuz 2010


3465 Osmanl Basnnda Yz Yl nce Bu Ay (Temmuz 1910), haz. Emel Seyhan, 4-5. 3466 LIllustrationdan Semeler: eyhlislam ile Patriin Grmesi haz. Edhem Eldem, 6. 3467 lhan Seluku Kaybettik, der. Merve Erin, 7. 3468 Bilgen, Bahar, Toplumsal Bar in Eitimin Yeniden Yaplandrlmas Sempozyumu, 8-10. 3469 Somel, Seluk Akin, Boaziindeki Almanya Balkl Makale Derlemesi ve Sergisi, 11-13. 3470 Suciyan, Talin, stanbul, 24 Nisan 2010, 14-17. 3471 Neumann, Christoph K., 24 Nisan Anmas, Berlin Diyasporann Tarasnda Anmann mknszlklar, 18-20. 3472 Mater, idem, Kudste 24 Nisan, 21-25. 3473 Zerman, Ece, Arlette Farge ile Sylei: Tarih, Feminizm, Foucault, Beden, 26-32. 3474 Drijvers, Jan Willem, Cornelis De Bruijn ( 1652-1727) ve Persepolisin Yeniden Kefi, 34-41. 3475 Russell, Bertrand, Ben Evrende Herhangi Bir Ama Sezemiyorum Tanr Var m? , ev. Mete Tunay, 42-46. 3476 Arkan, Zeki, Ali Ekrem Erkaln Yeni Kitab: Girit Bizim Canmz , 47-51. 3477 ahin, Canay, 1777-1778de Osmanl-Rus likileri ve Rumeli Kazaskeri Murad Mehmed Efendi, 52-58. 3478 Ildz, Erkan, Tarihin lk Sigortaclk lemleri: Antik Dnem Deniz Kredileri, 60-65. 3479, afak, Can, Trkiyede Deniz Sendikaclnn lk Yllar (1947-1963), 66-73. 3480 elik, Aziz, ldrlmesinin 30. Ylnda Kemal Trkler zerine Biyografik Bir Not: Mevlitten Enternasyonale Bir Sendikac, 74-80.

64