You are on page 1of 5

t bezoek van VN-gezant Ibrahim Gambari aan Birma was geen succes, zegt VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon

. Gambari zal Ban uitvoerig informeren over zijn missie, waarna de VN-chef vrijdag met de Veiligheidsraad wil bespreken wat er aan de mensenrechtenschendingen in Birma kan worden gedaan. De situatie in het Zuidoost-Aziatische land is volgens de secretarisgeneraal een zaak van grote internationale zorg. Tweehonderd doden Dissidentengroepen in Birma melden dat bij het neerslaan van de protesten tegen het militaire bewind tegen de tweehonderd doden zijn gevallen en dat duizenden mensen zijn opgepakt. Nu de protesten lijken te zijn bedwongen, is de junta overgegaan tot een campagne van brute intimidatie. Mensen worden 's nachts uit hun huizen gehaald en anderen wordt te verstaan gegeven dat hun hetzelfde staat te wachten. "Wij hebben foto's! Wij gaan arrestaties verrichten!" riepen soldaten die met luidsprekerwagens door de straten van Rangoon reden. Propaganda De propagandamachina van het bewind draait op volle toeren. Kranten van de staatspers staan bol van koppen als "Wij zijn voor stabiliteit. Wij zijn voor vrede" en "Wij zijn tegen onrust en geweld". Buitenlandse critici en journalisten worden uitgemaakt voor 'leugenaars die de natie proberen te vernietigen' en het ene na het andere artikel is gewijd aan massale steunbetuigingen aan de regering die in het hele land zouden hebben plaatsgevonden. Door de afsluiting van internet heeft de bevolking nauwelijks toegang meer tot andere bronnen dan de staatsmedia. Woning oppositieleider bewaakt Militairen blijven het straatbeeld in Rangoon bepalen. De woning van oppositieleider Aung San Suu Kyi werd door ongeveer tweehonderd zwaarbewapende agenten van de oproerpolitie bewaakt. Van de afgelopen achttien jaar heeft Suu Kyi er twaalf onder huisarrest doorgebracht. Haar partij won de verkiezingen in 1990, maar de generaals lieten haar nooit aan de macht komen. Het leger maakt al sinds 1962 de dienst uit in Birma. Nieuwe sancties Landen van de Europese Unie werden het in Brussel eens over nieuwe sancties tegen het regime in Birma, zoals een uitgebreid visumverbod voor verwanten van juntaleden, een ruimer investeringsverbod en een verbod op handel in metalen, hout en edelstenen. De nieuwe maatregelen behelzen echter geen specifiek verbod voor Europese olie- en gasbedrijven om zaken te doen in Birma. Veel landen en oliemaatschappijen azen op contracten om de uitgestrekte olie- en gasvelden in Birma te ontginnen. Autopsie doodgeschoten journalist Het stoffelijk overschot van de vorige week tijdens een demonstratie in Rangoon doodgeschoten Japanse journalist Kenji Nagai is in Japan aangekomen. De politie wil autopsie op het lichaam uitvoeren om de doodsoorzaak vast te stellen. Volgens Japan is de journalist moedwillig van dichtbij neergeschoten en niet getroffen door een verdwaalde kogel, zoals de Birmaanse autoriteiten willen doen geloven. Japan is een van de grootste donorlanden van Birma. M inister van buitenlandse zaken Masahiko Komura zei dat die hulp nu tot humanitaire zaken wordt beperkt. Volledige stopzetting van de hulp zou gewone mensen die toch al veel te lijden hebben te zeer duperen, zei Komura

Geweld in Myanmar schuld van politieke opportunisten"
Volgens de Birmaanse minister van Buitenlandse Zaken U Nyan Win, zijn "politieke opportunisten" met de steun van "machtige landen", verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van een betoging in zijn land. "De situatie zou niet verslechterd zijn als de aanvankelijke protestactie van een kleine groep militanten tegen de stijgende brandstofprijzen niet was geëxploiteerd door politieke opportunisten", aldus de Birmaanse minister in een toespraak aan de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Deze "opportunisten", die worden "geholpen en gesteund door machtige landen", hebben ook geprofiteerd van de betoging die "aanvankelijk door een kleine groep boeddhistische geestelijken was georganiseerd om excuses te eisen voor de slechte behandeling van monniken door de plaatselijke autoriteiten", aldus nog Win. (

Belgisch onderzoek tegen Franse oliereus Total heropend
Het federale parket heeft een onderzoek naar de mogelijke misdaden tegen de menselijkheid door de Franse oliereus Total in Myanmar heropend. Dat heeft woordvoerster Lieve Pellens bevestigd. Eind deze maand wordt beslist of het daadwerkelijk tot een proces komt. Belgische nationaliteit De zaak werd in 2002 aanhangig gemaakt door een groep vluchtelingen uit Myanmar. In 2005 verklaarde het Arbitragehof de klacht ontvankelijk, maar het Hof van Cassatie verwierp de klacht omdat hij niet door Belgische staatsburgers ingediend was. De Belgische nationaliteit werd in 2003 een vereiste voor het gebruik van de wet. Een van de klagers, Aung Maw Zin, heeft intussen de Belgische nationaliteit verkregen. Dwangarbeid en marteling De klacht was destijds gericht tegen Total, toenmalig topman Thierry Desmarest en de voormalige directeur van de activiteiten in Myanmar, Hervé Madeo. Zij werden ervan beschuldigd meegewerkt te hebben aan dwangarbeid en marteling bij de aanleg van de Yadana-pijpleiding. Medeplichtig Volgens advocaat Alexis Deswaef, die de vluchtelingen verdedigt, bevat de klacht "een duidelijk bewijs dat Total medeplichtig is, niet alleen moreel en financieel, maar ook door logistieke en militaire hulp te aanvaarden bij de aanleg van de pijpleiding". (belga

Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling Els Van Weert en minister van Leefmilieu Bruno Tobback pluizen samen uit of ze het overheidscontract met Total kunnen opzeggen. Dat schrijft de krant De Morgen. Het Franse Total ligt internationaal onder vuur omdat het blijft opereren in Myanmar en zo de militaire junta mee ondersteunt. Total is de 'hofleverancier' van de federale administratie, inclusief de kabinetten. Op de kanselarij van premier Guy Verhofstadt wordt de mogelijke opzeg van het contract quasi onmogelijk geacht. "We zijn gebonden aan strikte Europese regelgeving qua aanbestedingsdossiers. En zeker in een regering van lopende zaken kun je de wet op de overheidsopdrachten niet zomaar veranderen". Van Weert en haar socialistische collega-ministers laten hun tankkaart de komende dagen netjes liggen. 4.7000 werknemers in België Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht (open Vld) heeft vandaag in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken gewaarschuwd voor een mogelijke boycot in België van Total. "Weet goed dat Total in België 4.700 werknemers heeft. We moeten dus het effect van een boycot goed afwegen". In elk geval zal België Europese sancties steunen, luidde het. (belga/tdb)

overheidsdiensten en kabinetten die hun contract met Total opzeggen omdat de brandstofleverancier betrokken is in Myanmar, riskeren schadevergoedingen te moeten betalen. Ondanks die dreiging, is minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont (PS) voorstander van het stopzetten van de contracten met Total. Hij heeft zijn kabinet alvast de opdracht gegeven een nieuwe leverancier te zoeken. Dat heeft de PS-minister woensdag in de commissie Binnenlandse Zaken geantwoord op een vraag van Ecolo-kamerlid Muriel Gerkens. Omdat Total via zijn investeringen in Myanmar de militaire junta in het land zou steunen, vragen verschillende politici zich af of (en hoe) de Belgische overheid zijn contract met Total kan opzeggen. Eerder deze week kondigden uittredend minister van Leefmilieu Bruno Tobback (sp.a) en staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling Els Van Weert (Spirit) al aan dat ze zouden onderzoeken hoe het contract met Total kon verbroken worden.

Schadevergoedingen Minister Dupont wijst erop dat het contract met Total België niet zomaar kan verbroken omdat het via de internationale Total-groep betrokken is in Myanmar. Het Belgische Total zou zelfs schadevergoedingen kunnen eisen voor het beschadigen van het imago van het bedrijf, aldus Dupont. Contracten ter discussie stellen Toch mag ons dat niet tegenhouden, meent de PS-minister. Hij is zelf voorstander bijvoorbeeld om de contracten met Total opnieuw ter discussie te stellen. Elke administratie kan daar zelf een beslissing in nemen. Ondanks de mogelijke schadevergoedingen, is Dupont voor zijn kabinet alvast op zoek naar een nieuwe brandstofleverancier en ook voor zijn administratie wordt het contract met Total onderzocht. Wouter De Vriendt, kamerlid van Groen!, reageert tevreden op "de symbolische actie" van Dupont. De Vriendt roept de Belgische banken intussen ook op om hun activiteiten in Myanmar te stoppen. "De Belgische banken zijn voor 4,8 miljard dollar betrokken in Total", aldus De Vriendt. "Goed afwegen" Dupont pleitte in de commissie ook voor een "zo breed mogelijk" internationaal embargo tegen Myanmar, ofwel vanuit de Verenigde Naties of vanuit de Europese Unie. Wat een mogelijke Belgische boycot van Total betreft, waarschuwde minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht (Open Vld) gisteren nog dat Total in België 4.700 werknemers telt. "We moeten dus het effect van een boycot goed afwegen", klonk het. (belga/eb)

Amerikaanse First Lady, Laura Bush, heeft woensdag aan de Myanmarese junta gevraagd hun plaats af te staan. Ook is ze van mening dat de Verenigde Naties een resolutie zouden moeten doorvoeren die een vredige overgang naar de democratie in het land kan bewerkstelligen. "De Verenigde Staten geloven dat het voor generaal Than Shwe en de junta tijd is hun plaats te verlaten en de weg te openen naar een nieuw verenigd Birma dat op legitieme wijze bestuurd wordt", aldus de presidentsvrouw in een geschreven verklaring die ze aan de Commissie Buitenlandse Zaken van de Amerikaanse Senaat bezorgde. (dpa/afp/mvl).

Europese Unie gaat hardere sancties nemen tegen de militaire junta in Myanmar. Daarover hebben de ambassadeurs van de 27 lidstaten vandaag een princiepsakkoord bereikt. Het is nog niet duidelijk welke vorm de nieuwe sancties zullen aannemen. De ministers van Buitenlandse Zaken zullen op 15 oktober in Luxemburg een definitief besluit nemen over de bijkomende maatregelen die de EU gaat nemen. Europa handhaaft reeds jarenlang sancties tegen Myanmar. Zo bestaat er een wapenembargo en een reisverbod voor meer dan 400 leidende figuren van de militaire junta. De hardere Europese sancties vormen een reactie op de recente onderdrukking van het vreedzame protest tegen het regime van de generaals. De EU-ambassadeurs hebben de Commissie ook de opdracht gegeven om te onderzoeken hoe de humanitaire bijstand aan de bevolking van het vroegere Birma kan versterkt worden. (belga

Vanochtend heeft de junta in Myanmar (Birma) tientallen mensen opgepakt ondanks toenemende internationale druk om het geweld tegen demonstranten te stoppen. Tenminste acht vrachtauto's vol mensen werden afgevoerd vanuit het centrum van de hoofdstad Yangon, meldden ooggetuigen. Het is onbekend waar de gevangenen naartoe gebracht zijn. Paulo Sergio Pinheiro, vertegenwoordiger van de Verenigde Naties voor Myanmar, zei vanuit Genève dat in totaal enkele duizenden mensen nu gevangen zitten. (anp/mvl)

Het Vlaams parlement heeft unaniem een resolutie goegekeurd van oppositiepartij Groen! die "steun vraagt voor de geweldloze strijd van de Birmaanse bevolking".

De resolutie vraagt de Vlaamse regering onder meer er bij autoriteiten van Myanmar, het vroegere Birma, op aan te dringen "onmiddellijk af te zien van de wrede onderdrukking van de geweldloze protesten", om te zorgen voor politieke dialoog die voor een overgang naar demoratie moet zorgen en om oppositieleidster Aung San Suu Kyi en andere politieke gevangenen vrij te laten. Bij de handelspartners van Myanmar moet Vlaanderen aandringen om hun invloed aan te wenden en bij de VN moet Vlaanderen er voor pleiten om een internationale conferentie rond Myanmar te organiseren. Vlaams Belang had ook een resolutievoorstel ingediend, maar dat haalde het niet. (belga)

Geweld in Myanmar schuld van politieke opportunisten"
Volgens de Birmaanse minister van Buitenlandse Zaken U Nyan Win, zijn "politieke opportunisten" met de steun van "machtige landen", verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van een betoging in zijn land. "De situatie zou niet verslechterd zijn als de aanvankelijke protestactie van een kleine groep militanten tegen de stijgende brandstofprijzen niet was geëxploiteerd door politieke opportunisten", aldus de Birmaanse minister in een toespraak aan de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Deze "opportunisten", die worden "geholpen en gesteund door machtige landen", hebben ook geprofiteerd van de betoging die "aanvankelijk door een kleine groep boeddhistische geestelijken was georganiseerd om excuses te eisen voor de slechte behandeling van monniken door de plaatselijke autoriteiten", aldus nog Win

In Myanmar is na de massale demonstraties tegen het militaire regime nu een arrestatiegolf zonder voorgaande aan de gang. Mensen worden midden in de nacht van hun bed gelicht en weggesleept, zeggen ooggetuigen. VN VN-secretaris-generaal Ban Ki Moon zei in New York erg bezorgd te zijn over de situatie in het Zuidoost-Aziatische land. Hij toonde zich zeer terughoudend over het resultaat van het crisisoverleg van zijn gezant Ibrahim Gambari in Myanmar. Kort voor de terugkeer van Gambari zei Ban: "We kunnen niet altijd succes boeken. We doen wat we kunnen". China toonde zich reeds "verheugd over het resultaat", zonder evenwel op details in te gaan. Leger In de havenstad Yangon, de voormalige economische metropool Rangoon, dringt het leger tijdens het nachtelijk uitgaansverbod de huizen binnen. Vannacht waren de commando's volgens bewoners uit de omgeving van de Shwedagon-Pagode onderweg. Geviseerd worden vooral mensen die tijdens de demonstraties van vorige week op de stoep stonden of foto's maakten. "Hun misdaad is dat ze geapplaudiseerd hebben en de monniken hebben aangespoord", zei een ooggetuige. Protest Aan de pagode hadden zich begin vorige week tienduizenden monniken voor hun protestmarsen verzameld. Burgers hadden daar spontaan menselijke ketens gevormd, om de vrome mannen voor tussenkomst van de oproerpolitie af te schermen. Volgens de radiozender in ballingschap Democratic Voice of Burma in Noorwegen zijn ook minstens 20 Myanmarese journalisten verdwenen. Gevangenen "Ik maak me grote zorgen over het lot van de gevangenen", zei de Finse ambassadeur in Yangon, Lars Backstrom. "Het aantal gevangenen is blijkbaar erg hoog, en niemand durft de mensen te bezoeken". Het regime weigert het Rode Kruis sinds maanden de toegang tot gevangenen. Vrijgelatenen berichten over interneringskampen rond Yangon met verschrikkelijke hygiënische toestanden. Daar zouden naast burgers ook honderden monniken in de cel zitten. De razzia's tonen aan dat het leger vorige week ook voor het neerslaan van de protesten met traangas en machinegeweren reeds ijverig bezig was met geheim agenten in burger, die demonstranten en toeschouwers op beeld vastlegden. "We beschikken over beelden, en weten wie erbij was", klonk volgens bewoners de afgelopen dagen uit geluidswagens die door de straten van Yangon reden. In de nauwe straatjes van Yangon bleven de arrestaties ondanks het nachtelijk uitgaansverbod niet onopgemerkt. De mensen trachtten

buren door lawaai te alarmeren. Verslag Gambari wil Ban vandaag nog over zijn gesprek met de Myanmarese juntaleider Than Shwe en oppositieleidster Aung San Suu Kyi informeren. Ban zei voorts dat hij al "oprecht tevreden" is dat Gambari "tenminste vertegenwoordigers van de Myanmarese leiding en Aung San Suu Kyi heeft kunnen ontmoeten". Gambari zal in november een tweede keer naar Myanmar reizen. Vrijdag zal de speciale gezant verslag uitbrengen aan de VN-veiligheidsraad en mogelijke stappen tegen de leiding in Myanmar bespreken. (belga/sam)