Liceul de Informatica Grigore Moisil, Iasi Teme portofoliu Istorie Clasa a VI-a

Anul şcolar 2011 – 2012

Teme obligatorii:
De realizat caracterizările a nouă personalităţi. Se acordă câte un punct pentru fiecare caracterizare corect realizată în conformitate cu criteriile de realizare (a se vedea anexa). Nu se vor puncta temele la care nu se observă o contribuţie proprie (sunt pur şi simplu luate de pe internet). 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) Cristofor Columb; Hernan Cortes; Reprezentanţi ai Umanismului (9 personalităţi la alegere); Reprezentanţi ai Renaşterii (9 personalităţi la alegere); Neagoe Basarab; Nicolaus Olahus; Grigore Ureche; Miron Costin; Nicolae Milescu; Dimitrie Cantemir; Constantin Brâncoveanu; Martin Luther; Jean Calvin; Carol Quintul; Oliver Cromwell; Ludovic al XIV-lea; Benjamin Franklin; George Washington.

Teme suplimentare
Se acordă câte 0,75 p pentru fiecare temă realizată. Nu se vor puncta temele la care nu se observă o contribuţie proprie (sunt pur şi simplu luate de pe internet). Termen de predare portofolii: 7-11 mai 2012. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Drumul mătăsii, Descoperirea Lumii Noi, Navigatori spanioli şi portughezi, Consecinţele marilor descoperiri geografice Artişti renascentişti şi capodoperele lor; Biserica şi rolul ei în ierarhia socială

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. din Anglia. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Reprezentanţi ai Reformei Urmările Reformei Catolicism vs. Luteranism Războiului de 30 de ani Absolutismul monarhic vs. monarhia constituţională: Iluminismul Despoţi luminaţi Absolutismul monarhic vs. despotismul luminat Iosif al II-lea Declaraţia de independenţă vs. Constituţia americană. Forma de guvernământ instituită în S.U.A prin Constituţia din 1787 şi cea Consecinţele aplicării codului napoleonian Regimul imperial al lui Napoleon şi Vechiul Regim răsturnat de revoluţie; Personalitatea lui Napoleon Bonaparte Rolul identităţii naţionale în istorie Constituţia spaniolă, franceză şi americană Viaţa de familie în epoca medievală

Anexa
Cum se realizează un referat care are drept temă caracterizarea unei personalităţi
1) Condiţiile istorice în care s-a născut şi a activat - date autobiografice (data şi locul naşterii, evoluţia până în momentul pentru care s-a făcut remarcat(ă); 2) Activitatea; 3) Sfârşitul personalităţii respective (moartea sa). 4) Însemnătatea activităţii lui ... pentru umanitate (părţi pozitive, părţi negative); 5) Bibliografia folosită; Condiţii 1) Referatul trebuie să conţină minim 3 imagini relevante din viaţa şi activitatea personalităţii analizate, hărţi istorice, etc. 2) Redactarea lucrării: - font size 12; - font type: Times New Roman; - align: justify; 3) Bibliografia folosită: - pe ultima pagină; - minim 3 surse de informare; - în ordinea alfabetică a autorilor; - autorul (nume, virgulă, prenume); - titlul lucrării (scris oblic - italic) - editura; - localitatea; - anul apariţiei; Exemplu: Berstein, S, Milza, P., Istoria Europei, vol. III-IV, Institutul European, Iasi, 1998. Carpentier, J., Lebrun, Fr. (coord.), Istoria Europei, Humanitas, Bucureşti, 1997. Ciachir, N., Istoria modernă universală, vol. I (1642-1789) – vol. II (1789-1919), Editura OSCAR PRINT, Bucureşti, 1998. Ciachir, N., Istoria relaţiilor internaţionale de la pacea westfalică (1648), până în contemporaneitate (1947), Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998. Dumitraşcu, Gh., Istoria modernă a României-sfârşitul sec. al XVIII-lea-1866, Ovidius University Press, Constanţa, 1999.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful