BORANG PEMERHATIAN

NAMA PEMERHATI : __________________________________________________
NAMA SEKOLAH

: ___________________________________________________

NAMA KELAS

: __________________________________________________

SUBJEK

: __________________________________________________

NAMA GURU

: __________________________________________________

TARIKH

: __________________________________________________

BAHAGIAN I: Maklumat Guru
Nama Guru : _________________________________
Umur : _______________________

Jantina :

L

P

Status: _____________________

Kelulusan Akademik/ Gred : ______________ Pengkhususan : ____________
Pengalaman mengajar : _______________

Jawatan : __________________

Jumlah waktu mengajar seminggu : __________________________

BAHAGIAN II:
Arahan : Tandakan (/) pada yang berkaitan dan (x) pada yang tidak berkenaan.
a) Kemudahan menjalankan aktiviti Pendidikan Jasmani
i)

Padang bola

ii)

Gelanggang tenis

iii)

Gelanggang bola jaring

iv)

Gelanggang sepak takraw

v)

Gelanggang badminton

Adakah otot-otot besar untuk aktiviti yang dirancang diberi tumpuan? 6. Adakah aktiviti yang diberi membahayakan otot-otot. Adakah murid memakai pakaian yang sesuai untuk menjalankan aktiviti? 2. Adakah penerangan mengenai kepentingan aktiviti memanaskan badan diberikan kepada pelajar? 5.) BAHAGIAN III : MAKLUMAT PEMERHATIAN SEMASA KELAS PENDIDIKAN JASMANI DILAKSANAKAN Arahan : Tandakan (/) pada yang berkaitan dan (x) pada yang tidak berkenaan. Adakah aktiviti memanaskan badan dijalankan? 4. Adakah langkah keselamatan diutamakan oleh guru? 3. Adakah keperluan ‘warm down’ dijalankan dan diberi penjelasan kepada pelajar? 8.) b) Peralatan untuk menjalankan aktiviti i) Gelung rotan ii) Kon iii) Tali ‘skipping’ iv) Lain-lain (……………………………………………. sendi dan lainlain anggota badan? 7. 1. Adakah pembahagian masa dari mula hingga tamat aktiviti sesuai seperti yang dirancang? .vi) Gelanggang bola tampar vii) Trek larian viii) Lain-lain ( ………………………………….

1. Apakah kelemahan yang dikesan semasa menjalankan kelas pendidikan jasmani tersebut? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3.Arahan : Jawab soalan di bawah berdasarkan pemerhatian yang dilakukan. Apakah strategi dan pendekatan yang digunakan untuk menjalankan kelas pendidikan jasmani tersebut dan adakah sesuai dengan objektif pelajaran untuk hari tersebut? (Lampirkan Rancangan Pengajaran Harian) ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2. Berikan saranan anda untuk tindakan penambahbaikan dalam pengajaran tersebut? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful