MEWUJUDKAN IKLIM BILIK DARJAH YANG KONDUSIF

Sistem sosial merupakan sesuatu sistem interaksi dan aktiviti manusia dalam masyarakat. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan dalam bilik darjah bergantung kepada interaksi dan aktiviti di antara guru dengan pelajar-pelajarnya. Sehubungan ini, bilik darjah merupakan satu sistem sosial yang mana interaksi berlaku melalui aktiviti-aktiviti yang dirancangkan dan berlandaskan sesuatu strategi pengajaran dan pembelajaran. Ciri-ciri iklim bilik darjah yang kondusif

Iklim bilik darjah yang dikatakan baik mengandungi empat ciri utama seperti berikut;  Hubungan yang saling hormat-menghormati di antara guru dengan pelajarpelajarnya.  Kesukarelaan pelajar-pelajar menerima aspirasi dan peraturan bilik darjah yang diaturkan oleh pihak pentadbiran sekolah.  Perasaan kekitaan yang timbul di antara pelajar-pelajar dengan guru-guru sebagai sebuah keluarga yang mesra dan bahagia.  Kewujudan satu keadaan yang setiap pelajar melibatkan diri dalam kegiatan keilmuan dalam setiap kesempatan, termasuk usaha menggunakan bahasa dengan betul dan sesuai. Iklim bilik darjah yang baik adalah iklim bilik darjah yang terbuka dan akan menggalakkan pelajar bebas berinteraksi di antara pelajar dengan pelajar; pelajar dengan guru, serta bebas melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti dalam bilik darjah. Guru pula gembira bekerja dalam keadaan yang mesra dan sempurna. Iklim bilik darjah yang terbuka seperti ini merupakan iklim bilik darjah yang kondusif, dan iklim positif ini akan dapat membantu sekolah mencapai aspirasinya, seperti membentuk pelajar dengan sikap dedikasi, berinisiatif, rela bekerjasama, ramah dan mesra, spontan dan kreatif, serta lebih tinggi motivasinya.
Ringkasnya, iklim bilik darjah yang dikatakan kondusif adalah sebuah bilik darjah yang dikelolakan dengan baik, yang elok dipandang dan yang teratur susunannya. Keadaan ini akan memberi kesan cita rasa, semangat, kesejahteraan, dan bahagia kepada pelajar-pelajar yang menggunakannya untuk menjalankan aktiviti pembelajaran mereka. Iklim bilik darjah yang kondusif ini akan meningkatkan keberkesanan aktiviti pengajaran-pembelajaran. RUJUKAN

Mok Soon Sang (2008). Murid dan Alam Belajar. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.
Posted by I N D A H

http://impreschoolteacha.blogspot.com/2009/01/mewujudkan-iklim-bilik-darjah-yang.html

Jenis interaksi ini yang diwujudkan biasanya berkait rapat dengan objektif pelajaran. Suasana bilik darjah yang kondusif bukan sahaja akan menggalakkan pembelajaran yang menyeronokkan tetapi juga memberi ruang kepada pelajar untuk lebih mudah dan cepat memahami pelajaran dengan cara yang lebih efektif. Posted by NORZANITAat 4:42 PM0 http://zanitazul.blogspot. Posted by Mohd Ruslee B Mohd Salleh at 5:23 AM http://kumpulansiswazahguru. yang elok dipandang dan yang teratur susunannya. (ii) Kesukarelaan murid-murid menerima aspirasi dan peraturan bilik darjah yang diaturkan oleh pihak pentadbiran sekolah. murid dengan guru. kesejahteraan. (iii) Perasaan kekitaan yang timbul di antara murid-murid dan guru-guru sebagai sebuah keluarga yang mesra dan bahagia. berbagai-bagai jenis interaksi boleh diwujudkan oleh guru untuk menambahkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Keadaan ini akan memberi kesan cita rasa. serta bebas melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti bilik darjah.Ciri-ciri Bilik Darjah Kondusif Ciri-ciri iklim bilik darjah yang kondusif (i) Hubungan yang saling hormat-menghormati di antara guru dengan muridmuridnya.com/ .html Menurut Savage (1999). dan bahagia kepada murid-murid yang menggunakannya untuk menjalankan aktiviti pembelajaran mereka. Guru pula gembira bekerja dalam keadaan mesra dan sempurna. (vii) Di dalam bilik darjah.Sekiranya susunan dalam bilik darjah tidak dapat diatur seperti mana yang dirancangkan. (iv) Kewujudan satu keadaan yang setiap murid melibatkan diri dalam kegiatan keilmuan dalam setiap kesempatan. (vi) Iklim bilik darjah yang dikatakan kondusif adalah sebuah bilik darjah yang dikelolakan dengan baik. maka ianya akan menghadkan apa dan bagaimana cara sepatutnya pembelajaran itu harus dijalankan.blogspot. termasuk usaha menggunakan bahasa dengan betul dan sesuai. Susun atur suasana fizikal memainkan peranan penting dan guru haruslah memainkan peranan. susun atur fizikal bukan sahaja dapat mempengaruhi sikap pelajar malah juga sikap guru dan ini dapat menyumbangkan kepada peningkatan akademik serta memperelokkan tingkah laku pelajar. pendekatan dan strategi pengajaran yang digunakan.berusaha sebaik mungkin untuk penambahbaikkan daya tarikan bilik darjah .com/2010/03/ciri-ciri-bilik-darjah-kondusif. (v) Iklim bilik darjah yang baik adalah iklim bilik darjah yang terbuka dan akan menggalakkan pelajar bebas berinteraksi di antara murid dengan murid. semangat.

persekitaran psiko-sosial. Persekitaran psiko-sosial yang sihat di dalam bilik darjah mempunyai ciri-ciri antaranya seperti suasana selesa. Persekitaran Fizikal Suasana fizikal boleh menyumbang kepada pembelajaran murid.1 1. kawalan kelas. proses pengajaran dan pembelajaran dapat berlangsung dengan terkawal tanpa sebarang gangguan seterusnya meningkatkan keberkesanan pemerolehan ilmu. psiko-sosial merujuk kepada hubungan antara keperluan emosi individu dengan persekitaran sosialnya. Persekitaran yang kondusif ini merangkumi empat aspek iaitu persekitaran fizikal. perkongsian idea dan lain-lain lagi.0 KONSEP PERSEKITARAN PEMBELAJARAN KONDUSIF Menurut Najeemah Md. kemas dan ceria mampu menyeronokkan pengalaman pembelajaran murid. komunikasi terbuka. hubungan murid dengan guru dan hubungan murid dengan murid (Haliza Hamzah dan Joy Nesamalar Samuel. 2008). Pembelajaran ini pula dipengaruhi oleh persekitaran yang positif. Persekitaran yang selesa. Dalam konteks pendidikan. Menurut Mok Soon Sang (2009).3 . Choong Lean Keow (2008) mendefinisikan persekitaran pembelajaran yang kondusif sebagai iklim dan budaya bilik darjah secara menyeluruh yang merangkumi beberapa aspek seperti pola komunikasi. atau disebut persekitaran pembelajaran kondusif iaitu merupakan satu komponen yang amat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Apabila seseorang guru berjaya membentuk peraturan yang bersesuaian dengan aspek psiko-sosial murid-murid yang belajar di dalam bilik darjah berkenaan. Secara umumnya. peraturan bilik darjah dan rutin bilik darjah. reka bentuk. persekitaran fizikal di dalam bilik darjah merangkumi beberapa aspek seperti ditunjukkan dalam Rajah 2 berikut : Persekitaran Psiko-Sosial Menurut Ahmad Mohd Salleh (2008). pembelajaran merujuk kepada perubahan tingkah laku atau pengetahuan hasil daripada pengalaman.2 1.HANYA PERKONGSIAN “PERBEZAAN BILIK DARJAH KONDUSIF & TIDAK KONDUSIF” 1. 1. dapat difahami bahawa persekitaran pembelajaran kondusif merupakan satu keperluan wajib untuk memungkinkan proses pembelajaran berlaku dengan lancar. pelan lantai dan susun atur ruang fizikal dan kebolehan guru mengurus murid-murid dalam bilik darjah. peraturan memfokuskan jangkaan atau standard tingkah laku yang spesifik atau umum. Bersandarkan maksud tersebut. Yusof (2006). Peraturan Bilik Darjah Murid-murid di sekolah rendah memerlukan struktur dan prosedur-prosedur kerja yang jelas agar mereka boleh berfungsi dengan baik di dalam bilik darjah.

Salah satu cara yang terbaik untuk memupuk sifat-sifat terseut ialah menyediakan jadual tugas kelas. megah. Menurut Haliza Hamzah dan Joy Nesamalar Samuel (2008). bertanggungjawab dan berguna kepada individu berkenaan. bangga dan bermotivasi tinggi untuk belajar. suasana keperluan. social dan jiwa orang-orang di dalamnya. Menurut beliau lagi. dan tidak secara langsung mereka yang belajar di dalamnya akan merasa seronok. Aktiviti di . Ada sekolah yang popular dan terkenal. Dari segi fiizikal. 2. adalah dibuktikan oleh penyelidik bahawa pensisteman bilik darjah menjadikan individu itu lebih yakin. bilik darjah merupakan satu tempat yang kompleks dan mempunyai banyak tuntutan. Menurut Choong Lean Keow (2009). dari segi fizikal. Aspek tempat kerja merupakan tugas berhubung dengan proses pengajaran dan pembelajaran. aspek sosial pula.1. Selain itu. kemampuan dan peredaran masa. Sistem ekologi pula merupakan interaksi ekologi peribadi dengan ekologi bilik darjah. bilik darjah merupakan satu tempat kerja bermaksud satu tempat di mana murid-murid datang ke sekolah untuk belajar dan guru datang mengajar selain itu. tenteram dan mempunyai tujuan. rutin atau tabiat harian menyemai perasaan penting. dan menggalakkan pembelajaran. Dengan rutin demikian maka murid akan berasa bertanggungjawab sekaligus membantu membina kemahiran sosial dan emosi semasa interaksi dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini dan taraf sekolah juga memainkan peranan. konsep bilik darjah adalah sentiasa berubahubah mengikut keadaan. Menurut A. bilik darjah boleh dilihat dari dua perspektif sebagai satu tempat kerja dan sebagai satu sistem ekologi. dan bilik darjah di sekolah bandar pula lengkap dengan berbagai bahan. sekolah berada di kawasan yang aman. dan alat kemudahan pengajaran dan pembelajaran. dan ahli masyarakat di persekitaran sekolah terdiri daripada mereka yang berpendidikan tinggi dan sempurna. Bilik darjah mempunyai berbagai cirri yang sama dan juga cirri yang berbeza. Michael (2008). Kebiasaannya. rutin bilik darjah atau disebut pensisteman bilik darjah juga dilihat sebagai salah satu aspek yang menyumbang ke arah pembelajaran yang berkesan. mungkin sebuah bilik darjah di sekolah kampung berada dalam serba kekurangan. bilik darjah sebagai satu sistem ekologi adalah satu persekitaran khas (habitat) di mana kedua-dua guru dan murid (penduduk) saling berinteraksi bagi menjayakan proses pengajaran dan pembelajaran (terus hidup). tenteram. Cirriciri ini ialah.4 Rutin Bilik Darjah Di samping peraturan bilik darjah yang dipercayai mampu membantu meningkatkan pembelajaran dan mengawal disiplin. maka suasana sosial di sekolah juga akan menjadi baik.J. Aspek emosi dan jiwa murid adalah bergantung kepada taraf hidup ibu bapa dan keadaan sosial keluarga.0 KONSEP BILIK DARJAH Menurut Asmah Haji Ahmad (1989).

Peraturan dan rutin dibincangkan bersama guru dengan murid untuk memberikan keselesaan kedua-dua belah pihak. iaitu bilik darjah diurus dengan baik agar murid-murid boleh bekerjasama. masa dan bahan pembelajaran. Bilik darjah yang kondusif merangkumi 4 aspek utama iaitu persekitaran fizikal. Faktor yang memberikan kesan kepada persekitaran psiko-sosial yang sihat adalah pendekatan pengajaran.com/2011/03/hanya-perkongsian-perbezaan-bilik. Suasana fizikal bilik darjah adalah penting bagi pembelajaran sebab ia boleh menggalakkan atau menghalang pembelajaran.blogspot.papan kenyataan dihias dan karel pembelajaran dan rak-rak buku perlu dipasang.1 Bilik Darjah Yang Kondusif Menurut Haliza Hamzah dan Joy Nesamalar Samuel (2008). tugasan. Fungsi peraturan dan rutin dijalankan secara serentak kerana setiap aktiviti murid-murid perlu ada pengawasannya. 2. Seorang guru harus sentiasa menunjukkan contoh yang baik kepada anak murid mereka. gaya kepimpinan guru. serta galakan komunikasi dan interaksi antara murid. Menurut Marland (1975). ruang. kemas dan ceria mampu menyeronokkan pengalaman pembelajaran murid.dalam biik darjah melibatkan orang. pengurusan bilik darjah juga termasuk menunjukkan sikap positif terhadap sekolah dan pembelajaran secara umum. Seorang guru perlu membina keadaan bilik darjah yang kondusif serta berkesan dalam menghadapi tingkah laku murid. persekitaran psiko-sosial. Di samping itu. Ruang bilik darjah perlu diurus bersesuaian dengan aktiviti pengajaran. berkomunikasi dan berkongsi dengan teratur dan selesa. Suasana bilik darjah yang teratur merupakan sebahagian daripada pengajaran yang berkesan.html Pengurusan bilik darjah didefinisikan sebagai tindakan dan strategi yang digunakan untuk mengekalkan peraturan bilik darjah. bentuk komunikasi dan corak interaksi yang beliau wujudkan di dalam bilik darjah. peraturan bilik darjah serta rutin bilik darjah. kawalan kelas. http://putranamza. Tempat duduk perlu disusun. Ia merupakan proses yang melibatkan penyusunan fizikal sesebuah bilik darjah. Persekitaran yang selesa. hubungan murid dengan guru dan murid dengan murid lain. suasana fizikal bilik darjah mungkin merupakan ‘kawan’ atau ‘musuh’ dalam pengajaran. Mereka juga .d di sini guru merupakan pengurus bilik darjah. Persekitaran fizikal boleh menyumbang kepada pembelajaran murid. pembelajaran akan berkesan sekiranya persekitarannya.

menanda tugasan mereka. Guru perlu memastikan lampu dan kipas berfungsi dan peredaran udara dalam bilik darjah berada dalam keadaan baik. memasukkan keputusan peperiksaan dalam buku kemajuan mereka. bakul sampah dan lain-lain hendaklah diletakkan di bahagian belakang agar tidak mengganggu proses pembelajaran ii) Faktor sosial Guru perlulah membina peraturan dan prosedur untuk mentadbir ak . menanda kehadiran harian dan kerja-kerja yang lain. Antaranya termasuklah: i) Faktor fizikal Persekitaran fizikal bilik darjah perlu menarik kerana ia merupakan kondusif untuk pembelajaran. kita perlulah memahami kesukaran situasi bilik darjah dan mengenali faktor-faktor yang boleh membantu untuk menghasilkan suasana pembelajaran yang sihat. Terdapat beberapa faktor-faktor yang menyumbang kepada suasana tersebut. Bagi memainkan peranan sebagai pengurus yang berkesan. Susunan tempat duduk haruslah menghala kepada papan tulis.terpaksa mengurus dan memproses sebahagian besar kerja-kerja perkeranian contohnya memberi gred kertas ujian murid. Almari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful