You are on page 1of 115

Sezamove sveske 5 Nevreme

01.01.1996-11.06.1999

2012

Na prostoru Jugoslavije su se prvi eksperimentalni BBS-ovi poeli pojavljivati sredinom 1980-ih. Na tom prostoru najznaajniji predstavnik bio je beogradski Sezam, koji je, do prekida telefonske veze izmeu Srbije i drugih republika, imao korisnike iz cele Jugoslavije. Sezam je nastao 1989. godine. Na Sezamu je komunicirala neka vrsta nacionalne elite (mladi svet, obrazovan, komunikacijski i kompjuterski pismen, otvoren prema Zapadu). Sistem je ostao otvoren za sva miljenja ma kako ona bila usamljena i neprihvatljiva.

priredio: Jos-Miguel Palacios

The texts included in this compilation are edited versions of messages posted to discussion forums in the already disappeared BBS Sezam (Belgrade). Every effort has been made to contact the authors of the original messages and obtain their permission. Whenever it has not been possible to find them, fair use rules apply.

Samizdat izdanje, 2012 Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported Licence.

Sa bolom, tugom i radou seaemo se nae zemlje kada naoj deci budemo priali prie koje poinju kao bajka: bila jednom jedna zemlja.... Emir Kusturica, Dejan Kovaevi, Underground (1995)

sadraj

Zajedno na izbore Protest Kosovo Pa opet rat Zatvoreni krug

5 24 66 87 112

Glava 1.

Zajedno na izbore
milan, 7. septembar 1996 Opozicioni birai mene ne brinu. Oni su ideoloki opozicioni jer mrze komunizam mada su sasvim svesni da e u kapitalizmu la Braa Kari iveti znatno gore nego u prethodnom socijalizmu. Naprosto, oni su sastavljeni od ostataka u oba rata preklane srednje klase - otuda Stamboli, ika Kovaevi i Latinka Perovi savreno sarauju sa babama Vraarama - koja se sada sveti, kao i od ljudi koji psiholoki mrze autokratiju i vole demokratiju. Ovi birai e sigurno glasati za opoziciju. Nee valjda za Slobu? Ako zbog Starog grada nee da glasaju, pa ne moraju, mada e i njima samima to delovati blesavo. Njih ima nepunih milion i po. Pravo pitanje je onaj korpus biraa - sada ih recimo vidi na ulicama Kragujevca - koji su razoarani nesreama koje su ih snale i ele bolji ivot. Oni ne mrze prethodni poredak koji je, uostalom, od njih i napravio srednju klasu spustivi ih sa brda u gradove. Oni ne mrze ak ni Slobu. Oni mrze SPS direktore i ministre ali vole Cecu i ostale SPS pevae i sportiste. Oni vole samoupravljanje ali mrze Hrvate, iptare, Slovence i Muslimane. Neki od njih oboavaju Tita a neki bi ga lino ubili ba zato to su ga onomad oboavali. Njima je jedino zajednika patnja nad srpskim nejedinstvom. To je jedna udna orba biraa koju ini 2.5 mil ljudi. Iz nje je u jednom trenutku eelj podrao ak milion. ta sa njima, kako od njih uzeti glas? Da li revolucionarnom retorikom koja pljuje na sve one stvari koje su oni nekada 5

smatrali za vrednosti ili jo uvek smatraju za vrednosti? Ko pronae klju za njih dobie vlast u zemlji. Do sada je taj klju posedovao Miloevi ali ne zato to ga je pronaao nego zato to ga je samom okolnou da dri vlast dobio u ruke. E pa vidi, ja mislim i to svoje miljenje zastupam kao politiki stav da se opozicione stranke moraju odrediti prema njima i poslati im neku poruku tipa: Promena vlasti nee biti Sjai Kurta da uzjae Murta nego e sa sauvati ono to je vredelo u prethodnom periodu, a pohapsiti lopovi i unititi one politike pretpostavke na kojima je poivala mogunost da lopovi kradu a drava bude neefikasna (ak moda i ne spominjati socijalizam kao predmet napada jer nisam siguran da i on ima negativnu konotaciju!). Bojim se, dakle, da ti u svojoj revolucionarnoj vruici (pardon na pakosti) :> stalno komunicira sa pogrenim ovekom. Ja nisam portparol niti predsednik SPO-a. Ja sam pristalica jedne sasvim definisane politike linije u SPO i u srpskoj politici. U ovako uanenoj i ideoloki ostraenoj atmosferi koju je poela da stvara oporba 1990. a koju je sa oduevljenjem prihvatila i do paroksizma razmotala aktuelna vlast, ova politika linija sada deluje egzotino, ali kako to obino biva, ona e na kraju i pobediti jer nikakvih revolucija jo dugo nee biti ovde. Revolucija na kraju jednog munog poladecenijskog rata za dravno naslee praenog raspadom politikog sistema? Ma hajde. Brzina kojom oporba (u smislu organizacija) to shvati i snae se izmeu Scile revolucije i Haribde kolaboracije, e umnogome (mada ne sutinski, sutinske transformacije e se obaviti u samom establimentu kako nas ui svaka ma i najuproenija ideologija) odrediti i brzinu transformacije zemlje ka normalnom poretku. Individualna sudbina nas koji smo zastupali ovu ili onu liniju je sasvim nebitna. Ja jasno vidim da u se uskoro povui ili biti oteran iz politike jer neu da participiram u bahatoj neodgovornosti sa nae strane poto za nju nije opravdanje bahata neodgovornost sa druge strane. Ali, kakve to veze ima. Moj uticaj je ionako beznaajan.

milan, 8. septembar 1996 Zajedno je sa mitinzima poelo jo u martu, tanije ak i pre jer smo u Kragujevcu drali prvi miting a ne u Beogradu. Sve to vreme je Kotunica napadao koaliciju ak nita manje no eelj. Sada odjednom, kada je video pobunu svojih vanbeogradskih odbora, saziva Glavni odbor i u panici neto proba da smulja. Verovatno hoe da ih pusti da na lokalnim izborima nastave saradnju a da ih ne pusti na savezne ili da ak i ne izie na savezne. 6

Normalna reakcija bi na to morala da bude: More mar! Ali zbog opte oporbene vruice takva muljanja se toleriu. U normalnim uslovima ja bih direktno optuio Kotunicu da pomae vlastima razbijajui nau koaliciju i namerno skraujui kampanju.

milan, 8. septembar 1996 U ovoj zemlji, po mom miljenju, politika kultura je srazmerna stepenu razvijenosti. To, u primeni na izbore, znai da birai koji glasaju prema sklonostima a ne prema (prepoznatom) sopstvenom interesu predstavljaju veinu birakog tela i da ih je u nas mnogo vie nego, recimo, u vedskoj a znatno vie nego, recimo, u Italiji. Naprosto, veinski bira kod nas navija za svoj tim i malo ili nimalo me misli niti veruje da bi dolazak njegovog tima na vlast imao ikakve konkretne posledice po njegov ivot. To ti je isto kao i odnos zvezdaa i partizanovaca. Zvezda pati i izgara da u nedelju njegov tim pobedi Partizan ali savreno zna (ili ne zna) da sa njegovim ivotom u ponedeljak to nema nikakve veze. Ne umem, niti to iko moe, da tano procenim procenat navijaa kod nas (jer tu postoje i senenja) ali sam ubeen da su nadpolovina veina. E, njih ja zovem dadaisti. Oni ne pripadaju samo primitivnim drutvenim slojevima. Ti, koji pripada eliti (u ta nema nikakve sumnje jer sama okolnost da studira te stavlja u beznaajnih 5% ovog drutva) si slian primer. Zalae se (ima ak i neku etiku racionalizaciju toga) za radikalno opiranje svetskom diktatu u Bosni iako savreno zna da tvoj ivot od toga nee biti nita bolji. Naprotiv! I, kada govorim da me oporbeni birai u centru Beograda ne brinu, ja mislim upravo na to. Skoro svi su oni navijai. Uostalom saekaj 3. novembar i videe da e (eventualni) pad glasova koalicije na toj optini biti beznaajan. Uostalom, uoi da je ovek koji je dobio desetine hiljada kvadratnih metara da gradi na Starom Gradu - Milii i koji je glavni profiter pljake preao u DS, a to tamo nikome ne smeta. :))) Dakle, u pitanju je navijanje a ne interesna politika. Zato ja i mislim da e za Zajedno takve stvari biti irelevantne. 7

milan, 3. oktobar 1996 Sada kada je Kotunac izkokoario 20% mandata ne samo da nee da lete nego e i da se kandiduju. ;> Konano, sada smo utvrdili i koliko vredi Kotunev patriotizam i odbojnost prema strankama NATO koje su sramota za Srbiju i koje e Srbe da izruuju Hagu a iptarima da daju dravu - tano 5.5%, jer je toliko vie dobio nego to mu pripada po izbornim rezultatima 1993. Ve vidim presrenog Vojvodu kako vodi kampanju istei desni prostor za sebe: Zar ete da glasate za patriotu od 5.5%?. :))

milan, 4. oktobar 1996 iznogud >> U drugi krug u Vojvodini prolaze tri prvoplasirana. Na doprinos teoriji izbornih sistema. Nije na. Postoji u nizu veinskih sistema u svetu. Recimo, Hrvati su imali da u drugi krugi idu svi koji imaju preko 7%. Konano i ovo u Vojvodini je bolje nego prethodni jednokruni sistem. Generalno, muljanje sa izbornim sistemima je karakteristika viestranakih sistema. Dvostranaki tee ka obinom, u Britaniji i Americi ak jednokrunom, veinskom istemu.

milan, 6. oktobar 1996 mita >> Drago mi je to ste prilino uzdrani, ali Zajedno ipak pobeuje na izborima. To i treba da bude izborna parola. :)) Meutim, mora se voditi rauna da se sve ne baci na jednu, povrh svega pogrenu kartu. Rezultat tog ubitanog entuzijazma 1992. je bio katastrofalan poraz na lokalnim izborima u drugom krugu. Jer, cela javnost se koncentrisala na duel Miloevi:Pani. Kada je Pani izgubio sa 2.5:1.5 mil. zavladao je takav ok da su u drugom krugu izbubljene dobijene stvari. Tako je, recimo, od 110 kandidata za beogradske odbornike, opozicija (Depos 72 a DS 13) imala u drugom krugu 85 da bi joj prolo samo 36 (26 DEPOS i 11 DS)! Zato kampanju treba stalno naglaavati da se izbori zavravaju 17. a ne 3. novembra!

Ne treba svakako govoriti da savezni izbori nisu vani i da se (to je realno zbog Crnogoraca) ionako ne mogu dobiti jer to deluje maloduno i obeshrabrujue (bira e da pita: A koj' k**** onda uestvujete?) nego treba govoriti da je najvanije dobiti lokalne izbore npr. Beograd i to stalno ponavljati a savezne tretirati kao izbore koji idu uz lokalne i koje, naravno, takoe dobijamo. Tako nekako.

kali, 7. oktobar 1996 fancy >> Ovo to si ti opisao, pre odgovara mentalnom sklopu nekog NORMALNOG (bold italic) glasaa nego prosenog srpskog... Zar se BA nita nije promenilo u mentalnom sklopu prosenog srpskog... za poslednjih nekoliko (5, 4, 3, 2, 1 - po izboru) godina? Ako nije, emu sve ove (i sline) prie, (o) emu izbori, emu ... ;)

milan, 8. oktobar 1996 mita >> Mislim da bi dovoljno bilo, nakon prvog kruga (ako ne uspe iz prve), napraviti obavetenja (ba obavetenja) sa podacima od prolih izbora (prvi krug, drugi krug) i prolaznim vremenom ;) ove sezone i pokaiti ih na vidljivijim mestima. Ako je suditi po iskustvima iz 1992. to nije dovoljno. Oporbeni birai se deprimiraju posle poraza u prvom krugu a izgleda i da su manje disciplinovani od reimskih i to je to. Istina 1992. je postojao eoni sudar a sada, bar formalno, ne, ali i sudar

kali, 8. oktobar 1996 budimir >> Tvrdi da bi eelj sledio diktat Zapada?... :))))) Diktat? Nikako! Pa taj ne bi mogao da zapie & razume & zapamti, a o izgovolu i da ne govolimo, ni diktat pesmice sa poetnog kursa stlanog jezika. Za njega je vie neka od (sporednih) uloga u Letu iznad kukaviijeg gnezda. :>

kali, 9. oktobar 1996 budimir >> kada sam svojim uima uo kako je Vesnica govorila o nacionalnom 9

porazu... :)))) Kakav fle... :) Zato fle? ta je tu sporno? Nacija - postoji. Poraz - ne da postoji, nego :( = nacionalni poraz.

milan, 12. oktobar 1996 spantic >> Samo da se ne ponovi proli put, kad su oni sve nas potukli kao volove u kupusu poto niko od glasaa opozicije u Beogradu nije izvoleo ustati iz kreveta. Nije bio krevet po sredi ali ne vredi da ja vas koji ste politiki upueni i povrh svega aktivisti ubeujem jer ako ne mogu vas kako u obinije od vas koji ine masu. Ipak, da ponovim. Po meni je drugi krug 1992. izgubljen iz dva razloga. 1. Sudar Miloevi:Pani koji je u oima javnosti bio glavni izborni dogaaj. Kada je faraon pobedio sa 2.5 prema 1.5 oporbeni birai su se deprimirali. 2. eeljeva podrka SPS-u jer to znai da su u drugi krug uli sa 50% podrke (30% SPS i 20% SRS) a to je dovoljno da se dobiju bilo koji veinski izbori. E, sada ovog puta nemamo 2. a savezni izbori nisu toliko inspirativni ni u euforinom ni u depresivnom smislu, da bi bitno uticali na raspoloenje oporbenih biraa. Zato sam znatno vei optimista nego 1992.

kali, 13. oktobar 1996 budimir >> Kada god Vesnica-Peica :) govori o nacionalnom kod mene se stvara udan oseaj u ustima... Valjda zbog onog to je izgovorila u Sarajevu... Ne znam na ta tano misli? Ali, za razliku od veine... ona je bar imala moralnog, etikog... prava i obraza da uopte govori o Sarajevu u Sarajevu. P.S. I, molim te, nemoj(mo) vie o Sarajevu.

10

milan, 15. oktobar 1996 SPS - JUL + ND (i dalje) < SPS Naime sama ND je beznaajna po broju glasova ali SePSi daje imid stranke koja formira koaliciju levog centra. ND se zalae ili zalae za ulazak u NATO i za kapitalizam a trai lanstvo (i, na alost blizu je da ga dobije) u liberalno-demokratskoj internacionali gde su veoma ozbiljne stranke vie srednje klase i vrhova establimenta (Generovi federalni demokrati, engleski liberali itd..) JUL ih pak raskrinkava kao komunjare koje su se samo preobukle i iritira srpski nacionalistiki fragment koji je antikomunistiki ali je nezainteresovan za preterano prozapadne promene, koji u SPS-u nije malobrojan. Uvek sam paljivo pratio reakcije desnog (SePSinog) dela sale u Gluptini kada neki od gorogana srpske politike misli poput Tome Nikolia ili Batia krene da povraa po vlastima. Kada god pljunu Faraona cela desna strana se stegne i razbesni. Kada pljunu Miru pola se cereka i kezi u stilu: Tako ti Slobo i treba kada si pustio enu da ti radi ta 'oe. Jednom reju JUL je dar s neba. Pucanje u sopstvenu nogu. Opozicija je ujedinjuje a establiment razjedinjuje.

kali, 15. oktobar 1996 jegulja >> Uglavnom mislim na kulturnjake i ljude od nauke, sport manje jer tu nema preterano mnogo verziranih faca a i njima je interesantnije i isplativije da pikaju fudbal u paniji ili basket u Americi. Kad je sama kampanja u pitanju zato ne i Vlade Divac kakvo god da ima miljenje o njemu jer dobra predizborna kampanja poiva na takvim stvarima. Mislim da si u pravu, gledano sa stanovita teorije marketinga. Ali, mislim da bi se u praksi - pa jo kod nas, stvari samo dodatno zakomplikovale. Postavlja se pitanje Ko/koji bi se od najpoznatijih sportskih imena uopte usudio (drznuo) da se pojavi na oporbenim spotovima, obzirom na to odakle (da ne kaem od koga) sportu/sportistima stiu pare? I sam si rekao da je njima interesantnije ono to im je isplativije. Nisam ba sigurna da bi im opozicija bila interesantna po tom pitanju bar dok je opozicija. ;) to se tie kulturnjaka tu je jo komplikovanije, ukoliko pod tim terminom podrazumeva ljude iz raznih oblasti umetnosti i estrade. Zbog ega? Zbog toga to je ciljna grupa (oni na koje se eli uticati) predizbornih oporbenih spotova krajnje arenolika po tom pitanju. Sa jedne strane su neopredeljeni glasai, veinom iz urbanih sredina, sa definisanim kulturnim ukusom kojima je em teko udovoljiti po tom pitanju, em imaju izrazito negativan odnos prema recimo narodnjakim zvezdama. Sa druge strane je preostali deo neopredeljenih + glasai koji se potencijalno mogu preoteti od 11

drugih stranaka, a oni (po mom miljenju) spadaju u kategoriju koja od kulture 'konzumira' samo estradu i ne bi ni prepoznali (u spotu) bilo koga osim upravo narodnjaka. Kako sada to spojiti u jedan spot, odnosno celovitu i jedinstveno profilisanu promotivnu kampanju? Zamisli kako bi izgledao spot u kome se pojavljuju Zajedno na primer Ga Ceca Ranatovi i Borka Pavievi (izvinjavam se, B. Pavievi), ili Dej i... dodavati po elji/ukusima. Mada, ko zna, sve je mogue - kad moe Ljubia Risti sa crvenokosom pevaljkom... ;<

milan, 20. oktobar 1996 Dok smo opravljali koaliciju Zajedno svaki od glavnih koalicionih partnera iliti osnivaa je uguravao svoje pulene - mi GSS, i razne vojvoanske autonomae (reformisti, narodni seljaci, ligai ...) dok je DS uguravao DSS, Parokog... i sl. Motivi su strateke prirode jer je svako pokuavao da sredinju taku koalicije pomeri ka sebi i tako joj da neki budui profil ako preivi a osuena je da preivi bar do sledeih republikih izbora. E sada, drugo je pitanje to je na propagandno-medijskom nivou to sve trailo neku racionalizaciju pa je tako Dijete bez prestanka tvrdilo da je - suprotno uvreenom miljenju - Vojvodina nacionalistika a Srbija proper anacionalna poto je Vojvodina puna frustracija, nacionalnih manjina i izbeglica to sve stvara napetost, a da to, uostalom, dokazuje i okolnost da eelj ima po dva do tri puta vie glasova u Sremu i Bakoj nego u umadiji gde naprosto izaziva smeh. Obratno, mi smo da uguramo svoju liniju koristili argumente poput tvog. Na predsednik pokrajinskog odbora kada se natee sa DS u Ujvideku ak doslovno to govori. Naravno, realnost je sasvim drukija i diversificiranija. U Vojvodini ima i jednih i drugih i treih... Pitanje je ije glasove hoe i iju e politiku potom sprovoditi. Oporba ima opsesiju da se obrati svima kao uostalom i vladajui blok to onda stvara boanstvenu konfuziju. Valja videti neki od mitinga oporbe pa e sve biti jasno. Vuk pria nau priu o povratku u Evropu i svet odakle su nas komunisti izbacili (kao da smo ba mnogi mi eleli tamo a i kao da nas je svet doekao rairenih ruku), ina pria priu o lopovima na vlasti i kako nee biti itnih afera kada mi doemo na vlas' (to valjda znai da mi neemo ni sejati ito pa ik onda napravite aferu ;> dok ljivar napada Dejton i ;>) obeava reviziju srpskog poloaja na Balkanu. :))) Bez obzira na to masa aplaudira svoj trojici. ak i Vesni. :>> ta e, jo uvek smo u protopolitikom dobu (recimo da smo predpolitiko ve proli). Jo par decenija i sve e se slegnuti. ;>>>

12

milan, 5. novembar 1996 Nisam se zalagao za potpuno samostalno izlaenje ve samo za koaliciju SPO+DS jer sam mislio da bi tu procenat onih koji bi odbili da glasaju zbog onih drugih mali a i da bi to mogla biti vremenom stabilna stranka ili stalna koalicija. Da su moja strahovanje zbog DSS-a ispravna lepo se vidi na birakim mestima gde je DSS imao posebne kandidate. Tu je zbir glasova koje su dobili kandidati DSS-a i Zajedno vei za (u proseku) 40% glasova koje je dobio sam DSS, od broja glasova koje je na toj kutiji dobila zajednika lista!! Dakle, od 5 biraa DSS-a dvojica u proseku nisu bili spremni da daju glas ak ni zajednikoj listi, nego su najverovatnije glasali za radikale poto nema baenih glasova, a za SPS sigurno nisu glasali. Oigledno se birako telo DSS-a rascepilo kao i sama stranka na jednu grupu koja bi sa nama u koaliciju i drugu koja bi sa radikalima. Dakle, oni nam, pogotovu tako ostraeni i u meuvremenu sa prilino devijantnom retorikom nisu trebali.

kali, 5. novembar 1996 Verujemo. :))) Da se ne sekira - Evo ruka - Idemo dalje - Moemo vie - (of course) ZAJEDNO. :)

kali, 5. novembar 1996 fancy >> NP-NP! Daj neto optimistikije, molim te. :) Ovo podsea na paniju, a zna kako je prolo njihovo Nee proi. ;)

kali, 6. novembar 1996 budimir >> Dobro da ne bude da kudim samo SPO. ;) rekao bih i da je krivac za neuspeh koalicije i GSS. Pa, po jednima su SPO sa GSS krivac za neuspeh, a po drugima upravo razlog za izlazak na izbore i davanje glasa koaliciji. Ima nas raznih. ;) 13

kali, 6. novembar 1996 budimir >> Jest, pa da me pritvore! :) Ne brini. Svi ZAJEDNO emo ti donositi cigare, okolade, ... to god hoe. :)))

milan, 8. novembar 1996 Za razliku od eelja, desnokrilni nema disciplinovano birako telo. Deo ine ideoloki opozicionari, deo slavsko-salonski nacionalisti a deo eeljevci. Prvi deo e glasti za nas ta god on rekao, trei e glasati ako ih pozove a drugi nee ni po koju cenu. Srazmere meu njima ne znam, ali po glasanju za savezne liste odnosno za lokalce ini se da je eeljevaca izmeu treine i etvrtine. Meutim, najbitnija je poseenost izbora. Ako bitno ne padne ispod 50%, moe se dobiti Beograd bez obzira na agitaciju Kotunice za JUL i SPS.

kali, 10. novembar 1996 mita >> Da bi postigla efekat amara opozicija mora da uini da se neto dogodi (teko e se dogoditi samo od sebe), a Vuk Drakovi jeste opoziciona linost koja izaziva najjae (emotivne) reakcije. Jedino to moe da uradi dovoljno veliko, a da do sada nije uradio jeste to. Tako posmatrano - u pravu si. Jedino to je tvoja ideja eksperiment sa posledicama (efektima) do kojih si doao u laboratorijskim uslovima. Da li bi takve reakcije glasakog tela bile i u praksi, i to jo izmeu dva kruga izbora, ostaje otvoreno pitanje na koje, kako stvari stoje, nee biti odgovora. ;)

kali, 11. novembar 1996 Cilj opravdava sredstvo, bez obzira u kakvoj nesrazmeri ili koliko ak neporedivi bili sredstvo (postupak i uasne posledice) i cilj (ouvanje na vlasti) - toga se dre sockomi! Pa zar elimo da opozicija doe na vlast takvim metodom (sredstvima), odnosno da im (nam) cilj bude uspeh uspeha (dobijanja vlasti) radi?

milan, 13. novembar 1996 stanislaw >> Birako telo je nagradilo vrlo jasnu retoriku (ekstremistiku, naalost) a u 14

vaoj koaliciji je jedan lupao u klin a drugi u plou. Ti zakljuuje da narod nije prihvatio koaliciju kao takvu a ne pada ti na pamet da je problem bio u njenom nefunkcionisanju? Mogu se izmisliti razni razlozi za neuspeh (ako se uopte radi o neuspehu; moda joj je ovo i maksimalan domet u ovom trenutku?) koalicije ali meu njih sigurno ne dolazi da je jedan lupao u klin a drugi u plou. To to mi to tako vidimo iz beogradske perspektive ima veze sa naom (prevelikom) obavetenou. Pred narodom se koalicija na preko devedeset mitinga pokazala kao vie nego jedinstvena. Lino sam video pola tih mitinga i nema nikakve sumnje. Javnost u svim srbijanskim gradovima ju je takvom videla i takvom prihvatila. Ipak nije joj dala sve glasove koje je dala pojedinanim strankama 1993. Konano, iz rezultata se lepo vidi da se 300.000 glasova vratilo Miloeviu a 150.000 otilo eelju. Koalicija je naprosto izgubila svoje, uslovno, levo i desno krilo jer je bila preiroko postavljena. Tvrdim nacionalistima da desnog krila DS, DSS a verovatno donekle i SPO je delovala previe mlitavo, a biraima koji su 1993. prili iniu u kampanji u kojoj nije dovodio u pitanje Faraona a donekle i SPO-GSS levom krilu kao previe desna kako se postavila tokom kampanje. Moda je teta mogla biti manja drukije postavljenom kampanjom ali i to je sumnjivo. Da su lideri manje talambasali o nacionalnom pitanju i krivici Faraona za izgubljeni rat :>>) (malo su zaboravili da je kriv to ga je uopte vodio :>> moda bi se jo togod dobilo ali to je to. Realno, moramo se pomiriti sa injenicom da ne postoji kategorija opozicioni bira ve da su birai koji bi mogli da glasaju za opozicione stranke veoma razliiti i neuporedivo manje disciplinovani od reimskih. Neko e to nazvati manom Opozicije (ma ta ova re znaila sa velikim slovom) a neko dostignuem demokratije. No, tako je. Ono to mi nazivamo opozicioni bira je zapravo najglasniji bira opozicije (ja lino to zovem ideoloki opozicionar) koji nastupa sa geslom samo da ovi odu pa emo lako i vidan je i ujan od mitinga do ovakve debatne grupice. Meutim, njih oigledno nema dovoljno da ovi odu. I to je Kvaka 22 srpske politike scene. Kritina masa biraa, tiha, utljiva veina eli i da joj se onaj za koga glasa dopadne. Osim toga mnogi zaziru od rei pomene. Zato mi se ini da je postavka scene iz 1993. najbolja za sakupljanje glasova. ini u centru, skoro levom, i trai reforme ali ne prevrat. Vuk na desnom centru, trai evropskiju dravu nego ini ali i prevrat. Obojica uz malu dozu rezerve da to ba i nije ozbiljno. eelj i Kotunica desno i svaki obrauje svoju livadu jedan salone a drugi sela i polutanska radnika i dooka predgraa. Pitanje je kako sve to objediniti pred izbore (zbog izbornog sistema). Na to niko nema odgovor.

.obj, 17. novembar 1996 Opozicija nije izgubila izbore samo zato to je narod glup. Narod jeste glup, ali je opozicija poraena na izborima i zato to se nije prilagodila injenici da ima (i) glupane za glasae. Kada (i ako) opozicija dobije izbore narod e i dalje biti glup, ali emo znati 15

da se opozicija prilagodila i ubedila (i) glupandere da glasaju za nju. Naravno, tada niko iz opozicije nee hteti da prizna da je narod glup, iako i dalje jeste. Sve u svemu, jedina konstanta je da je narod glup. ;>> Ili da idemo ovako: Na izborima je narod u veini glasao za oveka koji je taj isti narod (izmeu ostalog) a) opljakao do poslednje pare (ne raunaju se kovani apoeni ;) b) uvukao u najgori rat posle II svetskog c) uvukao u najgore sankcije u pisanoj istoriji ;) d) moralno i duhovno ga nepopravljivo ubogaljio e) unakazio ekonomiju f) izgubio rat g) izgubio teritorije h) izazvao i aminovao proterivanje golorukog srpskog stanovnitva sa vekovnih ognjita kao i kolevki ;) i) izgubio veliki procenat stanovnitva od 20-30g. j) ozbiljno naruio fiziko i mentalno zdravlje velikog procenta stanovnitva od 7-77g. k) napravio ogroman spoljni dug l) nainio da pomen svega to poinje na s[e]rb izaziva rune grimase po celom svetu od 7-77g. m) napravio policijsku dravu u kojoj se prebijaju devojice od 8 godina n) monopolizovao i preuzeo sve medije o) na televiziju doveo kreature genetski deformisane da plae decu od 7-77g p) na televiziji se pojavio svega 3-5 puta (vidi o) ;) q) primorao nas da ivimo u nepostojeoj dravi r) postigao da yugo predstavlja sinonim za najcrnji otpad s) ubogaljio sve to moe da se opipa t) ubogaljio sve to moe da se zamisli u) ubogaljio i sve pored navedenog u s) i t) Sad kad ovako lepo gore stoji popisano i klasifikovano i kada znamo da je narod birao pomenute debile pod parolom IDEMO DALJE - tell me, am I lying?

milan, 17. novembar 1996 Procenat poseenosti izbora u Srbiji 1993. i 1996. je skoro identian to znai da su (skoro) svi birai koji su glasali za pojedine stranke iz sadanje koalicije Zajedno 1993. uestvovali i na ovim izborima. Porast SPS-a i radikala tano odgovara gubitku Zajedno. Dakle, u pravu si da su birai bili nezadovoljni ujedinjavanjem ali nisu apstinirali nego glasali za Miloevia (300.000 novih) odnosno eelja (170.000 novih) to znai da su umereni birai napustili DS i SPO i glasali za Slobu jer im se ujedinjavanje uinilo previe radikalnim a radikalni birai napustili DSS i DS i glasali za eelja jer im se ujedinjavanje uinilo nedovoljno radikalnim. 16

fancy, 17. novembar 1996 Pa hajdemo u grad! Pukli su crveni, uzeli smo im Beograd..:)) Uzeli smo im Ni, Novi Sad, uzeli smo im jo 20-ak gradova..! Uzeli smo im gradske optine... Levi su zatvorili radnju i vie ne daju rezultate za veeras. *** Vidimo se na Trgu Slobode za sat vremena... :)

novim, 18. novembar 1996 Treina naroda (ako pod tom inae vieznanom rei ovde podrazumevamo birako telo) odbila je da ima veze s ovim i ovakvim izborima, treina je glasala protiv aktuelne vlasti, a treina za nju. No, i tada treba imati u vidu da u toj 3 treini postoji verovatno barem jedna njena treina koja je na razne naine ucenjena, primorana, zaplaena i nadasve zbunjena. Poenta je, po meni, da ne moemo nikako ovakve izbore smatrati relevantnim za izvoenje zakljuaka o celini politikih stavova biraa. Odreeni uspeh opozicije na lokalnim takoe govori tome u prilog. *** Ali ovo je mnogo vanije: 23.30: Leva koalicija upravo zatvara svoje izborne tabove. Oito prelazi u druge tabove, treba oekivati do sada nevieno timovanje, ponitavanje rezultata tamo gde je reim izgubio - nekoliko dana se nee nita znati. Verovatno e na mnogim mestima biti ponavljanja glasanja, sve dok reimlije na dobiju ono to budu htele - bilo pobedu, bilo to vee kompromitovanje smisla izbora etc. To je ve isprobano u Hrvatskoj, u Zagrebu. Miloevi se nee libiti ni trena oko toga ovde, uz znatno jae nasilje. ime im se suprotstaviti? To je pitanje koje e, verujem, postajati sve vanije kako dolaze dani i meseci...

17

r.i.s.t.a., 18. novembar 1996 Prijatelj koji mi je bio kontrolor na birakom mestu je sa ikicom predsednikom komisije (opet) otiao do optinskog odbora SPS. Za razliku od situacije od pre dve nedelje, kada su se najeli i napili u veseloj atmosferi, sada su, kae, izgledali kao razbijena vojska, dezorijentisani i slueni. Kae da su ve poeli jedni druge da optuuju za poraz... Kod nas je bila pijanka, sa sve Od Topole pa do Ravne Gore i ostalim prepoznatljivim ikonografijama. ;)

kali, 18. novembar 1996 fancy >> Do sutra im je dat rok da saopte rezultate Taj rok im je ;) dao zakon, a mi smo danas bili fini, kulturni i ljubazni ;))) da im (ipak) dopustimo da u potpunosti iskoriste (svojih) poslednjih 48 sati u Njihovog izbornoj komisiji. fancy >> sutra... 20h, Trg Slobode Ili ZAJEDNO proslavimo potvrenu izbornu pobedu u Beogradu, Novom Sadu, Niu, Kragujevcu itd., ili ZAJEDNO potvrdimo... Ovako ili onako - sutra e se znati!

fancy, 19. novembar 1996 Kradu u Niu. Koliko sam shvatio, ponitili su rezultate na jedno desetak mesta, a i dodali su neto dobijenih IJ sebi... Ma sve e to jednom da visi po drveu i banderama, k'o lampioni na jelki za Novu Godinu... I ona strvina nika Mile Ili i njegovi kik bokseri. Ima li ovde nekog ivog iz Ni(a) da kae ta se tamo deava..? Jel' poela frka, 'oe li da je bude i jel' treba pomo..?

*** Usput... podseam na sastanak, veeras u 20h na Trgu Slobode.

18

milan, 23. novembar 1996 novim >> Glave gore! Zar je neko ovde na Sezamu zaista verovao da e ovakav reim otii - glasanjem, pa da se ovih dana razoara? Po prvi put da se stodvadestprocentno saglaavam sa diskusijom druga novim-a. :))

novim, 23. novembar 1996 Broj mandata koje je koalicija Zajedno osvojila smanjuje se iz asa u as i iz dana u dan, kao i broj gradova u kojima je osvojila veinu. Ako je tano da je osporeno jo 13 od 60 mandata u Bgdu, onda je to jo jedan korak da reim zadri za sebe i Beograd. Ostalo e takoe zadrati, drugim smicalicama. Time reim Slobodana Miloevia stavlja sebe izvan Ustava, i nema vie nijednog razloga ne odnositi se prema njemu kao prema reimu jedne kriminalne diktature. Izgleda da nema naina da to u ovim danima spreimo - reim jo uvek raspolae policijskom silom koja mu je dovoljna za nametanje svoje volje. Mlake reakcije iz inostranstva takoe mu za ovaj prljav posao idu na ruku. Bez obzira na sve to, i dalje imam razloga za uverenje da samu injenicu nae pobede a svoga poraza Miloevi vie ne moe da ukine. Pripremimo se za neto dui hod po trnju. Smiljajmo kako da mu dalje drmamo granu na kojoj ui, a koja je poela i sama da truli - na vojsku slabo moe da rauna, a ini mi se da mu i policija pokazuje prve znakove umora. Nije ni to malo. I imajmo u vidu: na je protivnik vrlo, vrlo ilav. Moraemo i mi biti vrlo, vrlo, vrlo ilavi. Glave gore! Zar je neko ovde na Sezamu zaista verovao da e ovakav reim otii glasanjem, pa da se ovih dana razoara? Vano je da vlast koja e doi kad ovi padnu - doe glasanjem.

milan, 25. novembar 1996 Iz poznavanja tehnologije vlasti kojom se slui ovdanji establiment, najtanije bi bilo rei da mu je osnovni cilj opstanak na vlasti. Ovaj establiment nije klasno definisan niti je drutvo klasno izstratifikovano te se sve vrti oko vlasti iz koje proizlazi ekonomska mo, a ne obratno kako je to u stabilnim kapitalistikim drutvima (nije nemogue da e ovo novo bogaenje i stvaranje kapitalista meu julcima i espesovcima proizvesti neke socijalne promene ali to je dugaak proces). Najbolje ih je, zato, uporediti sa kakvim latinoamerikim establimentom. 19

Dakle, ako ovo gore uzmemo kao radnu definiciju ovdanjeg establimenta onda njegove poteze valja posmatrati samo u kontekstu odranja na vlasti. Sve to doprinosi tom cilju, dobro je. Nadalje, upravo zato to nema iru politiku platformu niti strategiju za sprovoenje kakvog programa, establiment funkcionie dosta jednostavno. Povlai kratkorone poteze, taktikog karaktera, i odmah eksploatie njihove plodove (ako ih bude). Katkad je u tome i sr njihovog uspeha ali i uzrok (meu mnogim drugim ;>> neuspeha ;>>) opozicije. Naime, opozicije uvek pokuava da se dokopa vlasti sa nekoliko velikih poteza, dok se itavo vrenje vlasti svodi na jako mnogo sitnih poteza. Uzmimo primer drugog kruga izbora. to medijskim monopolom, to vraanjem umerenih biraa, zaplaenih radikalizmom izfrustrirane zbog dugogodinjih neuspeha opozicije, ka njemu, establiment je skoro trijumfalno dobio savezne izbore. Na lokalnim pak se desio preokret ili udo, ve kako ko voli. Sve je prilika da je bira (tanije onaj viak preko naih standardnih opozicionih biraa koji nam je, da li privremeno?, priao) hteo da malo kazni lokalne satrape ali da ne oteti ba mnogo Faraona. Ipak, otetio ga je, i na njemu je sada bilo da odlui ta da ini, pogotovu u sluaju gubitka Beograda. Pristupio je najjednostavnijem metodu, otimaini na pare, pomno pratei reakciju i spolja i iznutra. Prvo su malo krali na glasanju i brojanju glasova tamo ge je opozicija bila slaba u kontroli. Zatim su malo krali na izbornim komisijama tamo gde je opozicija bila dobro zastupljena u kontroli, ali slabo prisutna u javnosti. I konano, u Beogradu su krali na sudovima jer su se komisije pokazale dovoljno zabrinutim za javni odjek da direktno pokradu. Sve to je razvueno na sedam dana, oigledno paljivo dozirano, i da ne izazove preterane unutranje nerede ali uz stalno monitorisanje meunarodnog pritiska. Beograd je ostavljen za no sa subote na nedelju tek poto je Milutinovi na sastanku sa zapadnim ambasadorima ocenio da e mera njihove kazne biti podnoljiva. Sve je prilika (ovo je procena a ne informacija) da e oni pritiskati sa dve strane: nee davati kratkorone pozajmice obeane od Saveta Evrope i da e, umesto sredinom sledee godine, na dui rok odgoditi prijem SeReJot u MMF. Oigledno, nisu spremni na vie (a i zato bi kada Miloevi, kao njihov, voljni ili nevoljni svejedno, partner, ispunjava ugovorne obaveze iz Dejtona?) a establiment je spreman da podnese i vie. Naprosto, Beograd vie vredi. O sankcijama nije bilo ni govora, a lino mislim da bi i njih podneli za vlast nad Beogradom. Meutim, ak i kada bi bili suoeni sa pretnjom koja bi ih naterala da predaju Beograd (lino ne mogu za zamislim ta bi to bilo osim vojne intervencije :)) ), oni bi preli na niz drugih sitnih poteza kojima bi kompromitovali i marginalizovali opozicioni gradsku vlast (presuda ustavnog suda da se vrati unazad oviev troprocentni porez, niz zakona u 20

republikom parlamentu kojima se razvlauje Beograd i kojima se niz ustanova koje mu pripadaju prebacuje na republiki nivo, namerno sabotiranje rada komunalnih slubi i medijsko podcrtavanje njihovog nerada i, konano, ako zatreba, uvoenje prinudne uprave) Ipak, ovo bi za njih bio poraz i velika odskona daska za opoziciju (to Kotunica i eelj savreno znaju i zato se mnogo ne sekiraju nad otimainom Beograda jer je on otet koaliciji ZAJEDNO a ne celoj opoziciji) za sledee izbora. Ipak, i sa time bi se borili, opet nizom sitnih poteza koje sam nabrojao. Dakle, oni ne navlae namerno sebi na glavu represiju meunarodne zajednice ve trguju po principu: Koliko kota? Sasvim je druga stvar, ali opet u funkciji odranja na vlasti i tehnologije sitnih poteza, to to se bave satanizacijom opozicije. Jednostavno, to pre svega rade da demonstracije prikau kao nasilnike i uplae umerenog biraa koji se (moda po poslednji put, popimanio protiv njih 17. novembra) ali i da opoziciju prikau kao izdajniku koja se stalno obraa Zapadu i ak ga moli da da uvede sankcije ime od nje odbijaju i deo patriotski nastojenih biraa.

milan, 26. novembar 1996 Iznenaenje nije puka aritmetika ve ponaanje biraa u drugom krugu. Naime, oni su na nacionalnom nivou imali 45% glasova, ZAJEDNO 22% a radikali 18%. Znai, bar hipotetiki da bi morao da postoji zavidan procenat optina (skoro pola) u kojima bi udrueni opozicioni birai mogli da ih pobede. Meutim, njihovi birai uvek disciplinovanije izlaze u drugi krug a eelj i Kotunica su pozvali svoje birae da ne glasaju za nas tj. da ne glasaju uopte jer sigurno nee za SPS. Desila su se dva iznenaenja (uzimam samo Beograd jer drugo nisam stigao da obradim): a) U prvom krugu je izlazak bio oko 60% a u drugom 45%, to je fantastino jer se ranije prepolovljivao i padao na oko 30%. b) Dobar deo Kotuniinih i eeljevih ali i onih drugih koji su rasuli glasove (skoro 14% na rubriku ostali) je nama dao glas u drugom krugu. Evo ti moj primer. U prvom krugu sam imao 3000 glasova a socijalista 2000. U drugom je on svoje glasove prepisao (2144 prema 2140 pa ti vidi kako su disciplinovani) a ja sam dobio 3700 (Kotunica je imao 1200, eelj 800, ostali 900). Ovo je istina bez jedne kutije od 12 na kojoj se ponavlja ali je svejedno poto ne moe da utie na rezultat. Znai mi smo, kao opozicija imali ukupno skoro 6000 glasova u prvom krugu i meni se vratilo neto oko 65%. E, ranije se vraalo oko 50% i zato smo pucali. 21

Ovo je, istina, Vraar pa je primer lo jer je mnogo opozicionih glasova ali je slika bila ista svude. Njihovi su prepisivali glasove a nai su dobijali izmeu 50% i 65% prethodnog opozicionog zbira. Tamo gde je to bilo dovoljno prolazili smo. Zato oni idu na ponavljanja raunajui da e se dalje smanjivati izlazak opozicionog biraa. Istina, posle glupave odluke izazvane reakcijom mase na mitingu da se uopte ne ide u trei krug oni su reili sve probleme. :(

milan, 31. decembar 1996 Zbog izrazito neprijateljskog odnosa eelja prema Zajedno mi moramo da vodimo izuzetno opreznu politiku prema radikalskim biraima. eelj oekuje da u sluaju raspada SPS-a on moe da dobije predsednike izbore (to nije tako nerealno kako na prvi pogled deluje) jer e dobar deo tvrdih nacionalista u SPS glasati za njega. Zato se tako i ponaa prema nama. Sa druge strane, njegovi birai ga vole i besmisleno je prema njima otvarati antieeljsku kampanju kako u poslednje vreme neki odbori SRS pokuavaju. Ukratko, svaki sledei izbori u Srbiji e biti veoma osetljivi po ishodu jer je scena izrazito tripartitna.

novim, 17. februar 1997 Postoje razni elementi koji ine politiki ivot. Izbori su samo deo igre. Zamisli timove koji treba da daju go i pobede, ali da to ne zavisi samo od igraa, ve i od kvaliteta i kvantiteta podrke koja im se daje sa tribina, pa e biti jasnija ta igra. Politika je udna, a umesto lenjir-geometrije i binarnih logika trebalo bi uzeti malo fuzzy miljenja. Ili, barem misliti fraktalno - proste aritmetike takoe ne vrede mnogo (one su eventualni indikatori, pointeri, ali je politiko polje zamreno i vae socijalni zakoni koji ne podleu rigidnoj determinaciji). Ovde postoji fiksacija na izbore. Meutim, potrebna je smena itave politike paradigme, a ne samo stranaka na vlasti u ijoj senci emo, navodno, mirnije i bolje iveti. Iz fiksacije na prostu smenu vlasti se ne vidi da je problem u Srbiji iri od viestranakog predstavnikog i izbornog sistema, tj. da je zadatak da se stvori tzv. civilno drutvo. Bez toga nee biti ni efikasnog ili regularnog viestranaja; bez autonomnih civilnih ustanova - upravo one vanstranake sfere koja je itekako politika, mada neposredno ne dri zakonodavno-izvrnu vlast - veno emo se vrteti u krugu kvazidemokratije, tj. mutne sadanjosti, svejedno koji stranaki aparat trenutno kontrolie ovaj segment moi, i da li to ini potenije ili ne. Nama je potrebna promena sistema, a ne isto, samo sa drugim ljudima. Re je o funkcionalnoj izmeni, a ne personalnoj. Pretvoreno u jezik koji je Sezamovcima razumljiviji: jedan program se pravi i koristi tako 22

to se zna ta se radi, a ne samo nabada. Ovde se nabada, jer ni osnovna azbuka politike nije savladana. ta vie - i tu je razlog za veliku brigu - postoji veliki krug ljudi ija je politika pismenost iznad nivoa oficijelne politike elite koji iz straha od konkurencije monopoliu mo (a ne samo vlast). Stranke su sada sredstva tog monopola, i konflikti u javnosti svedoe o tome. Kad god je dirnuto u monopol stranaka na politiki ivot (postoje, naime, greke u politici posle kojih nema popravnih ispita - takvi su, na primer, izgubljeni izbori), stranke su reagovale branei svoj interes, a ne interes biraa. To se vie ne sme tolerisati. Ima dovoljno ljudi u javnosti (ak sam se zapanjio koliko ih je), koji e ustati protiv toga, i ti nikoga nee njegova stranka moi da spase - ako pokua, potonue zajedno. To mora politika elita da naui: ne mogu se gubiti izbori bez posledica, bez ijedne smene ili odgovornosti prema biraima (a ne lanovima stranke, koji kod nas obuhvata uzak krug ljudi dobre volje, gde pravila igra diktira voa, i gde su presudni su sitniji ili krupniji karijeristi). I tu ve nastupa pitanje odnosa vanstranake javnosti i stranakih interesa. Razumljivo je da je stranakom vrhu u interesu da traje veno, ali to nije u interesu glasaa - a interese glasaa takoe zastupa javnost, ili oni njeni segmenti koji izmeu izbora artikuliu te interese. To, dabome obino nervira stranake voe, ali javnost i njeni zastupnici postoje upravo da bi ih nervirali. I tu nema pomirenja - osim na kratko, ali i tada se mora precizni znati u ijem interesu je utanje javnosti - ono moe biti samo u interesu njenih "juzera" a ne stranaka. Stranke su vazda na tapetu. I to je itekako dobro. Sujetne privode meri, a stranke ine suvislim. Jo jednom prevedeno, ali sada na na problem oko koalicije Zajedno: nespremnou stranakih aparata koje ine tu koaliciju da angauju iri krug ljudi za programe stvaranja civilnog drutva, konstantnom vulgarizacijom politike kao uskog stranakog pitanja, nita se ozbiljno nee uraditi. Otvaranje itavog drutva za nove politike opcije podrazumeva otvaranje samih stranaka. ansa od 90 dana je proputena, i to je gubitak koji nijedna stranaka disciplina, koaliciona kombinatorika ili politiko lukavstvo ne moe da nadoknadi. Ni Slobodan Miloevi nije u periodu osvajanja i uvrivanja na vlasti uobrazio da moe bez intelektualaca, tzv. kruga dvojke. Dananja oficijelna politika elita misli da joj intelektualni slojevi nisu potrebni kao intelektualni, ve eventualno kao deo mase koja glasa ili protestuje. To svoenje pameti na brojke sveti se i svetie se ovakvim liderima.

23

Glava 2

Protest
kali, 22. novembar 1996 bojt >> smatram da stvari stvarno treba ozbiljno radikalizovati. Za poetak radikalizacije bilo bi lepo kada bi malo vie sezamovaca svoje aktivne poruke sa tastature preselile na ulice gradova u kojima ive!

kali, 22. novembar 1996 Ve trei dan na ulicama Beograda se dogaa upravo graanski otpor. NIKO ne poziva na krv i nasilje - NAPROTIV!

novim, 23. novembar 1996 iznogud >> Naa ansa je upravo u tome da dovoljno dugo dedimo po ulici dok se to ne smui nekom jaem od Diktatora. isto sumnjam da se on sam neto mnogo potresa to mi ljapkamo po baricama. Ma, briga i one druge. Ameri i Evropljani e Diktatoru lupiti vrge zbog svega ovog, ali u okviru svojih aranmana, a nae stanje je njima jo daleko od dnevnog reda. Nije to na cilj. Na cilj je da drmamo koliko moemo, dokle moemo i kako moemo. Cilj je da jaamo otpor diktaturi, nalazimo nove naine za to, pridobijamo nove ljude, i ma kako sad udno, ovako pokislima ;) to zvualo - jaamo svoju volju. Nemojmo biti maloduni. Nee sutra pasti diktatura, ali emo mi biti opet tamo gde jedino moemo biti.

24

Ne oajavajte, prijatelji. Bie dana...

novim, 23. novembar 1996 woof >> Zar je mogue da tamo jo neko veruje da nekoga na tzv. Zapadu zabole zbog ovakve ili onakve tzv. demokratije u YU ??? 'Ajd' da i ovo malo razvejemo. ;) YU-demo nije jo na dnevnom redu na Zapadu. Zato? Zapad je ozbiljan kad su mu interesi u pitanju. Iz tih interesa je najpre zaveo YU-u embargo kao kolektivnu kaznu, a potom je malo tresao bombe u jednom ipak graanskom ratu. Da se godinu dana posle tih bombi iba na yu-demo, prerano je, naroito u situaciji u kojoj je, jo od embarga i skupa s njim, proizveo jako negativnu sliku o yu kao o demo, a onoga ko je protiv yu-demo smatra, vrlo javno, faktorom stabilnosti za YU. Re je o sadanjim interesima, i taka. Ne zanosimo se. Tamo se obrti ne prave preko noi, Zapad se okree na due staze i sa krupnijim ulozima. Mislimo i mi malo tako, za promenu. Sve to ne znai da se stav Zapada nee menjati, ali je naivno misliti da e to biti sutra. Tek prekosutra e interes biti da podri upravo demo-snage (ako vidi da tu ima nekih snaga, naime - a na je zadatak da to budemo). Inae, evo pare poruke jednog mog prijatelja (Amer je, na jednom znaajnom univerzitetu tamo, otac mu je nekad prvi uveo TV kamere u Kongres, i jako je dobro obaveten), maloas pristigle: As for me, is there anything I can do here for you and your friends? I saw a report on the protests in the OMRI daily bulletin, but nothing in mainstream US media. I have told some television friends about what's happening, but there's not much chance of Belgrade making it to US tv. Can you think of anything in particular? Nothing in mainstream US media ... there's not much chance of Belgrade making it to US tv." - to znai to to pie. Ne mislimo na ono ega jo nema. Ali bie, ako budemo pametni, i toga. Zasad smo sami. Ni to UOPTE nije tako loe kako izgleda na prvi pogled.

kali, 24. novembar 1996 gerber >> Koliko vidim nema na ovim prostorima nikakve velike promene koja e da se desi. Dolaze ljudi, tano je,

25

Pa, evo (primer) jedne promene. Ve nekoliko dana traju (koliko-toliko) masovni protesti, prilino veliki broj ljudi se svakoga dana kree ulicama Beograda bez bilo kakvih ekcesa, nemira, nereda ... Mislim da je to velika promena. Ljudi se (polako) navikavaju na to da se do (eljenih) promena ne dolazi na o-ruk preko noi.

kali, 24. novembar 1996 Moe i mnogo energinije -> svakoga dana u 15 asova energino ka Trgu Slobode, u cilju energinog zajednikog protesta! (Energinost ne podrazumeva nasilje) Protesti e trajati jo mnogo dana i trebae ti/nam sva energija koju imamo. :)

kali, 2. decembar 1996 ak ni SVINJA SA DEDINJA, niti bilo koje njegovo SVINJE nee moi tako lako da narede upotrebu sile na mirnu kolonu od 100.000 - 150.000 ljudi meu kojima se (po mogustvu na elu) nalaze nasmeena miroljubiva enska lica, ili na masu tog broja koja sedi. Ovo, ipak, nije Kina. Previe je stranih kamera prisutno, koje bi sve to snimile. Znaju oni to jako dobro. Zato su i krenuli sa priopenjima (kao ova dva veeranja) kojima pokuavaju da smanje ne samo broj ljudi, nego i broj miroljubivih demonstranata. :)

kali, 8. decembar 1996 Do sada, vlast nije dala nijedan razlog za odustajanje od protesta. Par ostavki i smenki, i obeanja da nas nee tui nisu uopte ustupci, to je samo pokuaj zamazivanja/razmazivanja. Pre je za oekivati da nam (pri)dodaju jo koji razlog za nastavak. U svetu nam je (moda) i krenulo dobro, ali ne vidim ta se kod kue, kada je kuna hijerarhija i vlast u pitanju, promenilo nabolje za ove tri nedelje? Poniteni izborni rezultati su i dalje poniteni. Mi smo i dalje u dvoritu, a oni u svojim bunker kuama do kojih ak ni jaja nisu doprla. Sa te strane, dakle, nema niega dobrog.

26

Sa druge strane, (evidentno) dobro je to su sruene ograde oko dvorita kue, to je u dvoritu sve vie ljudi (koji se sve bolje organizuju, a i zabavljaju), to je okolo sve vie dobronamernih posmatraa koji e se moda i pridruiti... Sa nae strane, dakle, je sve bolje. Budui da oni nisu ni otkrinuli, niti otvorili vrata kue, a mi se nismo pribliili dovoljno da ih sami otvorimo i uemo unutra - dvorite tj. ulica je jedino to imamo, i to se ne sme okonati. Ne jo.

kali, 9. decembar 1996 Moramo im zagoravati ivot koliko god to moemo, gde god to moemo, i kako god to moemo.

kali, 11. decembar 1996 Zastupali smo tezu da se pod hitno mora zauzeti vri stav, a ne zaotravanje. U emu je razlika? Pa, na primer, vri stav bi bio da smo jue ostali i stajali kod Skuptine (30 min., 1 sat), umesto to smo kao jajare proetali urku ispred Skuptine. vri stav bi bila etnja (prekjue ili jue) do MUP-a uz noenje The Lutke od strane svih demonstranata iz ruke u ruku, umesto to smo kao jajare energino osudili Dejanovo hapenje. A, zaotravanje bi bilo, na primer, kada bi smo (jutra, prekojutra ...) (od)etali ka Dedinju.

alexs, 22. decembar 1996 schef >> Zaboravio sam da napomenem da su posle mitinga neki uesnici mitinga kragujevake opozicije na elu sa SPSJULND ;) dobili batine i bili pretueni dok su se vraali svojim kuama i autobusima ;) jer su se mnogo qrili sa transparentima (Slobo, uz tebe je Kruevac) i zastavama. :) Voleo bih da u utorak ne doe do ovakvih stvari u Beogradu. Oni e doi i proi, ne mogu se svaki dan organizovati takvi mitinzi gde se dovozi, hrani, usmerava... Mi emo i u sredu biti u etnji, ali samo pod uslovom da ne doe do incidenata u utorak.

tosha, 22. decembar 1996 alexs >> Ovo su tree vee demonstracije (na brzaka brojim) na koje izlazi moja generacija. Ne sporim da posle prvih nisam mislio da nikad neu izai na druge. Znam da e biti i etvrtih...

27

Ove demonstracije se bitno razlikuju od 9. marta i V. Sabora, po mnogo faktora. Da ih je policija rasterala, to je OK, ili bi na etvrte (nadam se i poslednje u diktaturi). Ukoliko se jasan cilj ovih demonstracija ne ostvari zbog kompromisa na koji lideri pristanu, neka oni same misle ko e im na etvrte doi.

cdragan, 22. decembar 1996 E ljudi moji, ako elite slatko da se nasmejete, slobodno pogledajte drugi dnevnik RTK-a :))))) Ajde to su im izvetaji sa mitinga bedni i jadni ali danas su prevazili sami sebe... :) Posle izvea sa dananjih mitinga podrke, voditelj nas podsea da je samo u protekla 4 dana u 32 grada bilo mitinga podrke Zlobi i uz konstataciju da se podsetimo puste jedan blok od nekoliko minuta slika sa mitinga od prolih dana... :))))))))))) A bre... izgleda da ne mo' da navataju novih mitingaa pa moraju ove stare da prikazuju po nekoliko puta... :)))) Auh, jo e da me navataju da redovno pratim dnevnik samo zbog ovih izvetaja. :))) Dodue, kasnije je iao blok pljuvanja po opoziciji uz komentar o noenju zastava (slike iz hiljadu i jednog ugla) a ak su i Zokija citirali kada je rekao da iz inata neemo nijednu zastavu skloniti a kome se ne svia, ne mora ni da gleda a sve uz zluradi komentar da danas nije bilo ni jedne zastave strane zemlje ve su noeni samo etniki simboli. ;) So, sutra nemoj da je neko doao a da nije doneo neku stranu zastavu... :))) Da, nije izostala ni uvena anketa po ulicama sa pitanjem ta mislite o zastavama i pitanje-konstatacija albanski separatisti su dali podrku koaliciji Zajedno. ta mislite o tome? Studente ne spomenue... a ni ostale gradove u Srbiji. Aj, pa se vidimo jutra. :)

mdimitrijevic, 22. decembar 1996 Sutra (ops! prola pono) - danas miting i kod mene. :( Organizovali ga u SPS-u (osvojili vlast na ovim izborima) i preko preuzetog lokalnog radija javljaju kako se na zahtev graanstva organizuje miting podrke Slobodanu Miloeviu... Po obiaju e da doe 2-3 autobusa pripremljenih mitingaa sa gomilom parola i transparenata koje e da podele narodu. Ovo se ve odavno praktikuje, redovno putuju autobusi podrke, isto da popune one graane koji opravdano nisu mogli da prisustvuju. :) Organizuju miting na pijani dan, bie grad pun seljaka koji e se skupljati, eto, da vide ta se to dogaa a spremna ekipa RTS-a e to naravno sve da snimi. :(

28

tosha, 22. decembar 1996 24.12.1996, trideset esti dan protesta. ;) ta drugo nego SVI U NAPAD. Definitivno e biti oko 550-600.000 njihovih na Uu. Studenti, blokada mostova je neophodna!

balinda, 23. decembar 1996 Meni se ini da nema anse da se kae da su izbori bili OK, poto su vani faktori ve odluili da nije tako. :> Poto je Gonzales, ipak, doao kao politiki arbitar a ne kao pravedni sudija, za mene nije sporno da se Miloeviu nee izai toliko u susret, tano da su izbori zaista i bili OK. ;> Druga krajnost, kojoj bi se veoma radovao ali koja mi je, upravo zato, ;) manje verovatna, je da kae: to je bila kraa - mora da priznaju da su lopovi. Zato mi se i ini da je loginije oekivati pokuaj traenja politikog kompromisa. Bilo je, tu i tamo, nepravilnosti po vie osnova, bilo je ak i otvorenog falsifikovanja kome se, sad, eto, kao ne moe ui u trag i, uzimajui u obzir sve ovo, najmudrije bi bilo prevazii orsokak ponitavanjem drugog kruga izbora (kao to trai opozicija) ali i ponovnim glasanjem u ovom ili onom obimu, ve prema stanovitu politikih monika koliko e eleti da oslabe Miloevia. Ako, pak, bude ono emu bih se jako obradovao, :) onda je to znak nama da se ne zadovoljimo ni sa time, ve da krenemo energinije u pokuaj da ga sasvim uklonimo. Mnogo lepo zvui, pa sam zato skeptik. :)

ljubaz, 23. decembar 1996 Jue (22. XII) u Smederevu kontra-miting. Autobusima dovoeni stvorovi koji se glasaju Slobo, Slobo. Niko ne zna ta to znai, veruje se da je u pitanju neki zaostali domorodaki ritual. Prema tvrdnjama oevidaca, ne vie od 2500 okupljenih na kii. Novinar RTK prebrojao 450 kiobrana, pa s obzirom da pod svaki kiobran staje 10 njihovih, poslao izvetaj o preko 4500 stvorova. U masi uoeno i oko 400-500 lokalnih (smederevskih) primeraka. Pria se da su ih namamili plaajui sto dinara. Pria nije potvrena.

novim, 23. decembar 1996 Treba da svi izaemo i da po svaku cenu izbegnemo sukob. Izazivanja e sigurno biti, kao i ubaenih ljudi, ali naa je stvar malo dua od jednog dana, i nema razloga da nasedamo na ovu provokaciju.

29

U utorak je neka vrsta ispita, za obe strane. Reim sigurno planira neto, raunajui da je na Zapadu u sredu Boi, i da su mediji zauzeti drugim stvarima. Tu grei (panja je ve dugo fokusirana na ova zbivanja ovde), ali svejedno - ne sme mu se dati povod za nasilje.

kali, 23. decembar 1996 maksa >> ta biva u utorak? KONTRA (naa) spram (njihovog) kontra mitinga! GDE? A gde drugde nego u NAEM GRADU ! KADA? A kada ako ne u 3 ! Dakle: Sezam autobus kree u 15h ispred Optike. Prisustvo svih do sada prisustvujuih poeljno do obavezno. Redari se odreuju na licu mesta (stas, glas ...). Obavezni rekviziti: bedevi, pitaljke (sirene, erpe ...), debele jakne, vodonepropusne cipele. Poeljni rekviziti: veliki drveni kiobrani, odgovarajue parole, zastave (iskljuivo) stranih zemalja, alovi/marame, platnene maramice (po savetu ZKR-a mogu i kolutovi crnog luka). Mogui rekviziti: petarde i slino po izboru i elji, ukljuujui i rekvizite za zavaravanje. Hrana, pie i zabava obezbeeni - kod kontramitingaa. :)

novim, 24. decembar 1996 Pod 1: Sutra SVI u 12 kod studenata i sa njima! Zbog planirane akcije opkoljavanja kruga dvojke treba da nas je i tamo to vie! Pod 2: Vesti koje stiu u toku veeri pokazuju da Diktator rauna na neku guvu sutra, pa da on onda ukskrsne kao nekakav uvar i garancija reda i mira (naroito za one neopredeljene), eventualnim proglaenjem vanrednog stanja (jer jedino tako moe neto da uradi protiv studenata). Neki general iz SUBNOR-a danas kae da pristalice koalicije Zajedno ni bombe ne umeju da koriste, pa zato koriste jaja, ali sutra emo mi 30

njima pokazati; na sastancima JUL-a i SPS-a veeras su se putale partizanske (ratne) koranice, a propaganda dosee vrhunac u hukanju. Samim zakazivanjem svog mitinga u isto vreme i na istom mestu kad je i protestni miting graana reim sasvim oito stvara ansu za sukob, provocira nasilje, to, uostalom, ini - mada u manjoj meri ve niz nedelja. Ali ne treba se bojati plaenih Diktatorovih mitingaa, ve reiranih situacija na koje ne treba da nasedamo. Ima u koridi jedna figura koja se zove - veronika. To je ono kad se torero uzdigne na prste i lako klimne maramom, nakon ega bik proleti sasvim u prazno. Voleo bih da sutra odigramo veroniku i da bik proleti u prazno!

jone, 24. decembar 1996 Ovo je ipak na grad: koliko god da bude njih, nas e biti vie. Ispunimo graansku dunost koju nam namee dananja Srbija: reimo, urlajmo, vritimo, kezimo se, zavijajmo, lajmo. etajmo nau etnju. Odbranimo Beograd

gerber, 24. decembar 1996 Prema informacija sa Trga: bina (njihova) se postavlja na Terazijama. Za sada su dovukli materijal i ozvuenje kod esme. Do sada su zatvorene za saobraaj: Prizrenska u smeru ka esmi i Vasina u smeru ka Terazijama. Dakle izgleda da e biti na Terazijama. Vodite rauna iz kog smera pokuavate dolazak!

fancy, 24. decembar 1996 Narode, nismo jednu stvar uzeli u obzir.... ta ako ne bude mogue prii Terazijama..? Onda nema nita od Optike. Dajte da udesimo neko alternativno mesto za sastanak oko 3.... Sad je, koliko ujem, zaustavljen saobraaj u Marala Tita... ;) so... trebalo bi da imamo neko drugo mesto just in case. Recimo... kod bioskopa Jadran..?? (ako neko ima neto pametnije nek kae...)

31

nenadb, 24. decembar 1996 Jutros u 9:10 sedam-osam autobusa registracije PZ (Prizren) parkirano kod crkve Sv.Marka. U njima su sredoveni ljudi (ne ba puni). Zbog blokiranih ulica saobraaj je lo i gori od toga u centru. U domaoj aviokompaniji, po nezvaninim vestima, organizuje se prevoz zaposlenih na miting.

aleck, 24. decembar 1996 Upravo (skoro pola dva) sam proao kroz Trg. Grupa od 100-150 socijalista sa plakatima i Slobinim slikama je pokuala da proe KROZ begde oko 1000 opozicionih na Terazijama. Ne samo da nisu proli, nego su ostali bez transparenata, neki su dobili i po glavi. Gaali su ih motkama od transparenata, zemljom, a i neki novinari su u toj guvi dobili po glavi. Sad na B92 javljaju da je obezbeenje uspelo da sprei tuu. Jo jedna grupa je pokuala da izae na Trg (SPS simpatizeri) i upravo kae ovek sa B92 da je poela tua. Obezbeenje Zajedno pokuava da sprei vee incidente. Zanimljivo da nigde nema milicije, garantujem da RTS negde ovo snima i da e koristiti u sledeim vestima. Izgleda da je i Zoran inic na Trgu.

aleck, 24. decembar 1996 Neki kreten od vozaa je umalo zgazio nekog od studenata Hteo je majmun da proe kroz kolonu.

balinda, 24. decembar 1996 I sm sam se nadao da moje strepnje nee biti osnovane. Naalost, dvadesetak minuta pre 14h, na moje oi svega desetak metara daleko od mene, ovek u braon jakni iz prvih redova kontramitinga, izvadio je pitolj i sa svega dva metra pucao oveku u glavu. :((((((( Jedno ljudsko bie, iji je greh samo to to misli drugaije od umice, stropotalo se na zemlju. U velikoj lokvi krvi njegovo se telo trzalo. Ko je neto slino ikada video, zna kako se sada oseam. :( Sve se to dogaalo ispred ulaza u Mitievu robnu kuu u Knez Mihajlovoj ulici. Potom se 32

cela ta kolona pristalica Slobodana Miloevia dala u bekstvo. Miting podrke se, ovim, zavrio i pre nego to je poeo. Kako mi se ovog momenta ini, nalazimo se pred graanskim ratom. (?) :(

novim, 24. decembar 1996 Izmeu 40 i 60,000 pristalica Slobodana Miloevia - dovezenih autobusima iz raznih mesta Srbije - danas je uestvovalo na mitingu na Terazijama pruajui podrku svom lideru. Miting je zakazan na istom mestu i u isto vreme na kojem su se proteklih trideset i vie dana okupljali graani koji protestvuju zbog izbornih manupulacija reima. Na kraju ovog mitinga je govorio i sam Miloevi koji je optuio studente i demonstrante da igraju ulogu pete kolene koja je u sprezi sa inostranim krugovima. Miting je zavren oko 16,30. Nakon okupljanja na Trgu republike u 16 asova, izmeu 200 i 250,000 graana Beograda je krenulo u protestnu etnju - do sada najvei broj ljudi koji su uestvovali u demonstracijama na ulicama grada. Kolona je bila dugaka vie kilometara, a oko 17 asova je bio prepun Trg Republike i ulice oko Trga. Na mitingu je govorilo vie glumaca, meu njima i Dragan Nikoli, dramski pisac Duan Kovaevi, kao i lideri koalicije Zajedno, Vesna Pei, Vuk Drakovi i Zoran ini. Sve vreme dok je trajao miting na rubu Kolareve i Terazija bilo je sukoba izmeu specijalnih snaga milicije i graana; u jednom esu je baen i suzavac na Terazijama. Ipak, krupnijih incidenata nije bilo, uprkos velikoj napetosti koja je vladala u centru grada. Na povratku sa mitinga, iz vie autobusa u kojima je bila milicija (sa orujem i opremom), pripadnici MUP-a su uglavnom osmesima i podignutim rukama pozdravljali hiljade ljudi koji su tuda prolazili vraajui iz centra grada. Pristalice socijalista su uglavnom delovale zbunjeno i uplaeno, kao da im nije jasno ta se sve zapravo deava oko njih, i ta se zapravo tano zbiva u Beogradu. Prema oevicima vie hiljada njih se zapravo sklonilo sa Terazija kako bi izbegli uee na samom mitingu. Pristalice socijalista i JUL-a su u veem broju ispunile Terazije tek kad se viestruki kordon milicije postavio izmeu njih i ostalih graana. Sat pre poetka mitinga podrke Miloeviu Tanjug je emitovao vest da je na Terazijama prisutno pola miliona ljudi. Prema oceni vie izvetaa u tom asu je na tom mestu bilo oko 30,000 ljudi. Miting su prenosile direktno kanali dravne Televizije, TV Politike i Studija B.

jone, 24. decembar 1996 Da gustiramo malo rei Duana Kovaevia iz intervjua Demokratiji, tj. njegov odgovor na pitanje ta e se desiti kad toliko ljudi stigne na kontramiting u Beograd: 33

Oni e biti doveeni, dobie dnevnice i sendvie. Ali desie se jedna neprijatna stvar, doi e puno ljudi koji su prvi put u Beogradu. Poto e biti velika guva, doi e do haosa. Mnogi vie nee nai svoj autonus. I ostae i drae se za ruke da se ne bi pogubili. Ali e se, sigurno, od 500.000 bar 50.000 izgubiti. Vi ete posle mesecima sretati po 2-3 oveka koji e se drati za ruke i etati ulicama Beograda. Nesrenici, nee smeti da pitaju gde je put za njihovo mesto, da ne bi posumnjao neko da su to oni sa Ua. Nego e se etati, nalaziemo ih po parkovima, po umama, doekae leto u Beogradu! A onda e preko novina rodbina da pie i objavljivae slike da se trae nestali sa mitinga podrke Slobodanu Miloeviu. Bie pune novine slika zagubljenih ljudi koji su dobrovoljno doli. Osim to je smeno, izgleda da je i tano. ak i u pola osam mogli su se videti prazni autobusi koji, praeni policijskim kolima, odlaze ka centru grada da trae one koje bi trebalo da povezu.

steva, 24. decembar 1996 Evo mojih par utisaka sa pivajza u gradu. Bio sam u gradu negde od keca pa nadalje. Skupila se probrana ekipa - ja sa moja dva burazera i jednim ortakom. Oboruali smo se suzavcem i prangijom, zlu ne trebalo. Ja sam tu trebalo da budem faktor smirivanja neobuzdane omladine... Otprilike k'o Balinda. ;) Doli smo okolo, preko Cvijieve i Dunavske, jer je u gradu ve bio haos. Prvo smo krenuli gore do sedita SPO-a, jer smo uli da je tamo frka i da su studenti blokirali one morone kod Kalia. Malo smo se tu muvali i krenuli na Trg. Jeza me uhvatila kad smo proli pored mesta gde je pucano na onog tipa, murija okolo, jo nisu stavili trake, a lokva krvi na ulici. Ljudi potreseni, panduri unezvereni. Kolega od moje devojke sa posla bio oevidac - kae (a posle sam i video na BK) kae da je neki tip 'ladno izvadio utoku i pucao u glavu ovom tipu. Ej bre, doe ti neka marva iz Vrbasa i ubije te nasred ulice u roenom gradu - to je prvo to ti padne napamet, mogao je i neko drugi da bude taj. Najvei nadrealizam je to su u tom momentu prolazile SPS nakaze tamo od Obilievog venca do garae, pa valjda na Trg. Trknuli smo do Ruskog Cara i naravno, tamo su bile Slobine tupadije. Ja moram da kaem da su ti ljudi stvarno zombiji. Vuku se kao stoka i unezvereno gledaju dole, poplaeni naom reakcijom. Odmah da se deklariem da nisam nikog tukao, a nisam ni imao snage da ih psujem i vream, niti mi to kao dipl.ing. informatike ne prilii. Samo sam vukao brau da ne prave sranja. Naravno, mesto da se okrenu i ne prave idiotluke, uvek se nae neka drna seljaina koja bi kao da se neto svaa i isprovocira masu koja krene i prebije ih kao stoku, to uostalom i jesu. Prisustvovao sam takvom mlaenju i trebalo bi da mi bude ao tih jadnika, ali moram da kaem da nije. Samo mi je bilo muka.

34

Posle smo krenuli na Terazije i tu nas je doekao takav stampedo... Ja i burazer smo krenuli da hvatamo ljude i deremo se da stanu - to je upalilo i masa se smirila. Valjda je bila neka frka sa murijom napred, u stvari stalno je bilo frke sa murijom i sa ovim zombijima. Tu sam sreo edu. Posle sam pri kraju video i Aleka. E, ali najinteresantnije je bilo kad sam otiao i video da iz Makedonske stoka ide na Trg! Bila je neka ba kolona od 92-ke ka ovamo. Ja sam samo stajao i gledao kako su se ljudi u roku od odmah primakli i poeli da im sve po spisku, ovi idioti gledaju u patos i nose one jadne slike i zastave... Naravno, za dva minuta su popili takve batine i otplivali do doma JNA... To bi bilo uglavnom to, meni se sve smuilo i otiao sam da odbacim devojku kui. Dok sam razvozio jo neke ljude, video sam buseve parkirane po Ustanikoj, pa jedno pedeset njih. Bilo ih je i u Dunavskoj. Posle sam se vratio do Trga i odsluao govore. Burazeri su popili suzavac u Kolarevoj, jer nisu hteli da sluaju starije i pametnije... Murije je bilo maala. Mogao bi neko da ispria kako je bilo ranije (pre 13h), jer je bilo orke samo tako. Naravouenije je da nam sve ovo nije trebalo i nadam se da nema puno unesreenih. Tano se znalo da e ovo da se desi. Isto tako mislim da kontra-mitingai nee vie da dolaze u BG, ikad. Ostaje nam jo samo murija...

strelac, 24. decembar 1996 Kod eleznike stanice sam video grupu kontra-mitingaa koji su traili pomo saobraajaca, jer ne mogu da nau svoj autobus. :))) Ali bilo mi ih malo i ao...

cdragan, 25. decembar 1996 Ehhh... danas je bilo lepo biti beograanin. :))) Vidimo se opet sutra u tri. :)

maksa, 25. decembar 1996 Evo epizode koja se odigrala u 12h: Negde u to vreme prooh sa devojkom ka Platou, preko Trga Republike. Ispod Konja je stajalo njih oko hiljadu sve sa standardnim jednoobraznim Slobinim slikama i transparentima (u oi mi je upao ogroman transparent u tri - crveno, plavo, crno - boje na kome je pisalo Nosiemo Vuku Drakoviu Crnu Zastavu). Ispred Narodnog Pozorita je bila mlaarija i neto graana koji su im zvidali (tih to su zvidali je bilo 35

oko 200, ostali su ili ka Platou). Tu je padala razmena psovki koja se slabo ulo od pitaljki, a u jednom trenutku se izdvojila grupa klinaca (po mojoj proceni u proseku srednjokolci) kojoj je pukao film pa su poli ka njima (SPS-ovcima) i odgurali ih bez kontakta (ovi su poeli da bee) skroz ka Knez Mihajlovoj. Stigli su ih negde kod Inex-a, i tu su poeli da lete transparenti i letve. Dakle, oko 200 klinaca je oduvalo oko 2000 ljudi (dobro, SPS-ovaca. ;) Kapiram da je za ovo zasluna injenica da su ovi bili skroz unezvereni; niko ih nije spremio na ovako neto, i verovatno su mislili da se ovde stvarno okuplja bukvalno aica zavedenih drogiranih etnika-iptara sa stranim zastavama [je l' moe neko ovo da zamisli? ;) ako su ita mislili. Doli su u tu grad (kako izgleda Trg Republike ;)], nekome ko dolazi iz mesta od 5000 stanovnika?) i osim nebuloznih fraza koje im servira TV i lokalni SPS odbori, oni nemaju nikakav motiv. Oni, za razliku od nas, ne znaju zato su ovde, a da je mene neko odvukao u neko meni strano mesto da za tu raun poebavam nezadovoljno lokalno stanovnitvo, oseao bih se k'o krme u sred Teherana. ;) Valjda su raunali da e da dou, malo nosaju Slobine slike, pokupe ta im je obeano, i vrate se kui da vare biciklo. Oh but plans can fall through, as so often they do, to b' rekli The Smiths. Kao i ti, probao sam (stvarno) da iskopam trunku aljenja za njih, al' nisam uspeo. Platili su danak sopstvenoj gluposti, ali ne treba da se zaborave glavni krivci koji su im tim glupostima nafilovali glave. A tim skotovima dlaka sa glave ne fali, i to je ono to uasno nervira.

iznogud, 25. decembar 1996 Masa: Slo-bo mi te voli-mo! Slobodan: Volim i ja vas!

kuki, 25. decembar 1996 Kad se zavrio miting na Trgu (tad je onaj miting skotova ve bio gotov), murija je blokirala pristup Terazijama, i to prvo su bili oni sa titovima, pa onda 40tak m dalje OGROMNO plavilo. Cele Terazije su bile pune plavaca, koji su popunjavali vei deo prostora na kom se odravao kontra miting. Toliko o tom da tamo moe da stane 500K ljudi. Nije mogue da je TOLIKO murkana bilo potrebno da obezbeuje uklanjanje bine (??? poto su se skotovi ve bili razili u potrazi za svojim autobusima. Inae, ???) ??? Terazijama se UOPTE nije moglo proi oko 18h zbog pomenutog kordona, i plavila. :(( to se tie prave stvari (mitinga u 15h) tu je bilo jako puno ljudi, po meni, najvea etnja do sad po brojnosti. Na kraju mitinga lideri su vie puta naglasili kako je ovo miran protest, i da sve treba da proe bez incidenata, ak su pozivali i drugove plavce da odbiju poslunost poto dobijaju nareenja koja direktno vode u graanski rat (za to 36

vreme se u Kolarevoj strit deavao fajt sa pandurima). Inae, to se naeg broja tie ceo Trg je bio pun - prepun, pa poto nije bilo mesta, deo ljudi je bio u Francuskoj, deo u Knezu, deo u Kolarevoj. Sva via mesta (peurke, kiosci i sl) su bili popunjeni, a jedan tip je ak uzjahao konja (spomenik). :)))) Kad sam doao kui, videh da su ovi potpuno odlepili! Na tv-u stalno istih 20 minuta snimka putaju, procenjuju brojke na oko 0.5 miliona(!) ljudi, nae etnje, povreene, ! uopte pojavu nereda, fajtova i sl UOPTE nisu pomenuli... Ma sve njih treba na banderu. Dakle, i sutra se vidimo u 15h. Mogu da nam pue!

severian, 25. decembar 1996 Samo kratko da kaem: ponosan sam na moj Beograd to se danas nije uplaio i to se bukvalno izlio na ulice. Ja sam inae bio na SPS mitingu, tj. uspeo sam da se provercujem unutra i da sa jo par stotina ljudi pravim rekontru [dodue, popio sam kasnije jaje u glavu ;) ]. Izvlaio sam se sa njihovom kolonom, tj. sa ikom iz Zveana [eto, upoznasmo se - i ovek revidir'o ;) ] i, to je neverovatno, ljudi su izlazili na prozore i pljuvali, posipali ih (a i mene sa njima) vodom, zvidali. Ovi nesrenici su ili pognutih glava - nisu mogli da shvate gde su. Garantujem vam da ti ljudi nee doi u Beograd bar sledeih 20 godina.

ndreadnought, 25. decembar 1996 Pravo da ti kaem... ne saoseam previe sa njima. Doli su zbog dnevnica, sendvia i da ne izgube posao. Ja koji sam nezaposlen otkad znam za sebe, nimalo nemam milosti prema njihovom strahu. Ko nee da prizna sam sebi da je svesno bie, doivljava upravo takve stvari. Daj boe da se osveste, kao tvoj revidirani. :)))) I oni koji su srljali u rat osveivali su se tek kad su ostajali bez ruke, noge, brata. To je po meni neoprostiva tupost nojevsko-peanog tipa.

stanislaw, 25. decembar 1996 Razgovarao sam sa ljudima koji su sa zadovoljstvom pljuvali penzose, slali im jaja i petarde... Svi oni kau da ne ele bilo iju krv, ali da ovima iz unutranjosti treba pokazati da je nas vie od aice i da ih ta aica prezire. Svi bi da iskale bes za sve ove godine nad tom pokunjenom gerijatrijom koja koraa pored njih. A emu to? Hoe li se iko od njih popraviti zato to je popljuvan? ta vi mislite, hoe li oni kad dou kui priati RTS lae, video sam da tih opozicionara ima jako mnogo ili 37

moda to je strano, Sloba nam je jedini spas, ostaemo i bez penzija i bez glava ako on ode. Zar ne bi videli koliko nas je i bez pljuvanja? Socijalistima je polo za rukom da naprave podelu Ili mi, ili oni. Vie niko ne moe biti neutralan, postoje dve mase spremne da se meusobno istrebljuju. Do sada je ovek koji se nae u gradu mogao da uestvuje u dogaanjima ili da ih ignorie u svojstvu prolaznika. Ali sada kada lete projektili izmeu dve skupine ti ne moe stajati na sredini, ako nee metak da popije, ili si sa jednima ili sa drugima.

milan, 25. decembar 1996 Potpuno sam uveren da su mnogi od kontra-mitingaa bili zapanjeni kada su videli koliko nas ima jer su verovali Bastilji. Sada se verovatno ozbiljno premiljaju... Moda sam, zbog sloma Faraonovog kontra-minitnga i njegovog konanog silaenja na ulicu bez efekta previe optimistian, to inae nije moja karakteristika pa neka mi se :)), oprosti :)) ali mi se ini da uspeh vie nije daleko.

mpalacios, 25. decembar 1996 Madrid, panija. 1974. Demonstracija podrke Generalu Franku na Istonom Trgu. Stotine autobusa stizaju iz svih krajeva zemlje. Dnevnice, sendvie. Dravna televizija (onda jedina) javlja da je bio miljon demonstranata. Dan kasnije. Univerzitet u Salamanki. Matematiki Fakultet. Stari profesor: - Kao to svi znate, jue u Madridu 1.000.000 naih sugraana javno svedoili na Istonom Trgu svoju podrku naem nepobedljivom voi - Prema mapi Madrida, u izdanju Skputine Grada, ukupna povrina Istonog Trga je 40.000 kvadrata. Pitanje: koliko je bilo demonstranata u svakom kvadratu? Odgovor: 25. Raunajte sami koliko moe biti demonstranata od Balkana do Skuptine Grada.

balinda, 25. decembar 1996 Epilog ne vidim bez krvoprolia. :( tavie, prognoziram, ma kako to bila nezahvalna rabota, da kompletnih izbora, pod Miloeviem, vie nikada nee ni biti. Pred nama su meseci, nadam se ne i godine, konstantne politike nestabilnosti i raznorazna 38

(iz)vanredna stanja u kojima se volja graana (moda?) vie nee ni proveravati. Najzad, miroljubiva politika Slobodana Miloevia ima veliku podrku u narodu, zar ne? ;( Miloevi je, sino, zapoeo svoje produeno samoubistvo i besmisleno je oekivati da zaokruivanje nekakvih papiria razrei nerazreiv konflikt koji je odavno izaao iz polja argumnetacije i debelo uao u oblast strasti. :( Ako Amerikacni, sada, ostave opoziciju na cedulu, bojim se da emo ui u graanski rat, ako joj pomognu, sigurno emo ui u graanski rat. ;<

jone, 25. decembar 1996 Utorak. 12 Niz Bulevar Revolucije sputaju se autobusi iz pravca Smedereva. Ne rade tramvaji, ide se peke uzbrdo i jo vie nizbrdo, ka gradu. Malo iznad erma ima ve i grupica koje se sakupljaju da zvide prolazeim autobusima i pokau putnicima onu stvar. Iz autobusa uglavnom otpozdravljaju na isti nain, ne daju se zbuniti, dobro su raspoloeni. Ipak se primeuje da ima dosta praznih sedita. Teko je odupreti se utisku da autobusi dovoze neki stran i tu svet, koji e Beograd da otima od Beograana nekako onako kao to je otiman u Velikom ratu. Ve od Elektrotehnikog fakulteta poinje red parkiranih autobusa. Uz grupe pridolica kreu se trotoarima i domaini. Dobacuje se, provocira, preti - domai prednjae, ni gosti ne ostaju duni. Od Pravnog fakulteta autobusi su parkirani u dva reda. Kroz koridor izmeu njih nastavljaju njihovi putnici hod ka Terazijama dok je na trotoarima sve vie opozicije. Vrua mesta su uvek na prostorima izmeu dva autobusa u istom redu, gde protivnici ponovo vide jedni druge. Psuju se, potom svi utke hodaju do sledeeg vidikovca pa nastavljaju gde su stali. Ispred Skuptine je ve dosta i jednih i drugih. Varnice svuda. Na ulazu na Terazijski plato, pristalice opozicije stoje u levoj traci i na ardinjerama izmeu. Gosti idu desnom trakom. Na uglu je najee. Dve Srbije eu se jedna o drugu. udo je da ne dolazi do opteg sukoba. 13 U Kolarevoj su posle tue oteti transparenti SPS-a i Slobine slike a vlasnici oterani sa Trga koji je time postao deo trajno osloboene teritorije, sve tamo do poetka raskrsnice kod esme. Oko otetih i baenih na zemlju transparenata guva - svako bi da 39

gazi po njima. Na Terazijama goste i domaine deli desetak metara. Mili/policiji ni traga, samo redari sa obe strane spreavaju kontakte. Agresivnija je opozicija. Bacaju se jaja i polomljene letve transparenata. Sve to u luku prelee meuprostor i pada meu Slobine slike i Volimo te poruke. Na trotoaru ispred Gradske kafane stoji uplakana ena. Pocepana kartonska tabla koju dri u rukama saoptava neto o nezavaanju. Zaostala je iza svojih u onom beanju i sad je sama, okruena ljutitim svetom. Govori tako tiho da je niko u onoj graji ne uje. Gleda razrogaenih oiju u one koji je neto upitaju i nije u stanju da ode. Ima onih koji bi da preko nje biju SPS, drugi je brane, trei urlaju sa izrazom upuenog sveta: Ne nasedajte na provokacije! Neko je ipak sklanja odatle. 13:30 Od Slavije pristiu novi mitingai SPS. Kad ih ima puno, zauzimaju desnu traku i kolona je duga 50-60 metara. Kad ih ima malo, onda ih ima pedesetak i ure da se doepaju Terazija - ne oseaju se prijatno zbog ljudi koji prete sa strane. Opozicija dri trotoare. Devojka sa 4-5 sprata zgrade preko puta Atine hladnokrvno niani i baca jaja na kolonu. Kontrolie rezultat. Potom podeli nekoliko prstenaca onima ispod, pa uzima sledee jaje. Kibiceri sa trotoara navijaju i pozdravljaju je aplauzom. Na repu jedne kolone, dvoje slepih putnika s mukom se trude da ne zaostanu za svojim novim poznanicima. vrsto se drei za ruke, pomau jedno drugom u noenju devete decenije ivota, u teranju straha od metea, od povika. On nosi transparent od slabog papira: Slobo, Banjica je uz Tebe. Ajde omladino!, viu kibiceri. Na skveru prema Balkanskoj, iza bine, iza kamiona RTS, par momaka otro raspravljaju sa gospodinom koji nosi transparent Uklonimo lopove sa fakulteta: Kako mirno ale, kad si me tu gore nazvao lopovom? Doao sam ovde da podrim ono to mislim da je pravo. Nikog ne diram, molim te idi svojim putem. Ja sam student, nisam lopov. Mi pedeset godina gradimo a vi sad to ruite. "A ko je ukrao glasove? To su lopovi." 40

Ostali gledaju ispod oka i gunaju, vidi se da su uglavnom zateeni ovom bliskom propagandom snaga haosa i bezumlja. Samo gospoa pored jedina glasno dri stranu ispisniku, od koga je uostalom i hrabrija. uno se raspravlja sa studentima ali dri uljudan nivo. Odmah pored na zemlji lei blatnjavim nogama izgaeni nedamo transparent. Pitam: Jel' vidite? Vidim. Ovo se pie odvojeno. I na TV gree. 14 Ubie oveka! Ne verujem, gledam onoga to govori - da li je od onih to vole da premeu po ustima apokaliptine prie? Ili priprema atmosferu za tuu? Kod Mitia, kae. Ispred Mitia nema guve. Tridesetak ljudi, tri-etiri policajca. Smrknuta lica, neko urla na policajce, psuje Slobu. Iza - lokva krvi, pare kese. U lokvi neto to lii na prosuti mozak (danas mi kau da su to bili varci koje je nesrenik nosio sa sobom?). Pada kia i ona krv poinje da juri za nama kroz Knez Mihajlovu. Beei od nje, svi koji se vraaju ka Terazijama slute iza ugla jo gore stvari. Ali na Terazijama se i dalje bacaju jaja, letve. Stigli su specijalci, postavili se izmeu dve strane. Tri se pored Ruskog Cara, prema Obilievom vencu. Kod Aje je opozicija postavila liniju fronta prema velikoj grupi SPS-ovaca koja dolazi od Tanjuga, s lea. Opet je samo desetak metara razmaka, opet samo redari razdvajaju ljude. Gosti se dobro dre u poetku ali posle pola sata poinju da se povlae. Raspravljaju se meusobno, vidi se da su zbunjeni. Za pet minuta, koliko je potrebno da se kroz Sremsku i Marala Birjuzova obie do Petla, tamo gde im je zaelje, ostalo ih je oko par stotina. Sa strane pljute psovke, pretnje. Kroz ulicu Carice Milice penje se ka skveru jo jedna kolona. Kad vide ta se dogaa, zastaju. Neko vie: Idemo ljudi nazad u autobuse, ovde nema nikakve organizacije! Izvinite, molim Vas, kuda se ide do eleznike stanice?, pita me ovek smekajui se u neprilici. Neki se vraaju prema mostu, drugi se pridruuju grupi koja odlazi kroz uzanu 41

Graaniku ulicu, prema Kalemegdanu. Sa balkona sipaju po njima pogrde. Tu i tamo lee odbaeni transparenti a oni koji ih jo uvek imaju, dre ih sputene, pored nogu. Samo nekoliko zastava viri iznad glava. I poslednji, najuporniji psovai diu ruke od njih i vraaju se ka Knez Mihajlovoj. Odjednom skver postaje pust. U Beogradu vie nikog nema, samo izgubljena kolona koja utke odlazi kroz uzanu ulicu jednog tueg grada, oajniki traei put kui. 16 Sa Trga se kree u dugu etnju Dorolom. U svim bonim ulicama kojima bi se moglo skrenuti ka Terazijama, postrojeni redovi specijalaca. Na drugim raskrsnicama kolona neprestano bljuje nazad stotine onih kojima se ne svia odmicanje od centra. A ipak je masa jednako gusta i beskrajna. Nikad se nee utvrditi koliko je zaista ljudi bilo u ovoj reci pre nego to se ona ponovo izlila na Trg Slobode. Na raskrsnici 29. Marta kolona autobusa eka mitingae. Polupana stakla i promaju izmeu sedita uva policija. Posle mitinga na Trgu, kod Optike vidim prijatelja. Kaljav je od glave do pete. Padoh, izgazie me ljudi kad su ovi poeli da jure i biju. Pokazuje glavom prema titovima nedaleko od nas. Do sada je esto imao posla popodne. Sad e, kae, da bude redovan. 19:30 Kod Vuka kolona autobusa kree ka centru. U njima nema putnika, samo vozai kao ukleti holanani vode ove puste brodove beogradskim ulicama. Neko se ia u berbernici, pokazujui nam kroz osvetljeni izlog jednu i jedinu stvarnost koja postoji.

jone, 25. decembar 1996 Vesti STB od 22h: U veeranjem saoptenju SUP-a kae se da se vie nee tolerisati ometanje saobraaja i da e, u sluaju da do njega doe, biti preduzete zakonske mere.

stanislaw, 26. decembar 1996 Reim olien u aparatu, policiji i kultu faraonove linosti je jo uvek vei autoritet od aice neodgovornih razbijaa autobusa i kontramitinga. ovek e pre da poslua demagogiju sa TV ekrana nego masu koja na njega kidie s motkama. U sredini gde se zna ko je s kim i ko je glasao za koga promena strane nije ba svakodnevna praksa. Rezonovanje je jednostavno: ja u samo da sluam ovu vlast i ti teroristi nikad nee priviriti u moje selo. 42

Podela naeg ivlja na Hutu i Tutsije stravino dobro funkcionie. :( Za Hutua nema mesta meu Tutsima. To je ono to su SPS-ovci hteli ovim kontramitinzima, takvom getoizacijom se bore protiv odliva glasova.

darone, 25. decembar 1996 Franko, diletant. Po mapi koju ja imam pred sobom, povrina Terazija moe da se predstavi pravouglim trapezom iji je vei bazis cca 70m (od Balkana do RK Beograd), manji bazis cca 35m (od Trenda do Srbijateksa), a visina cca 225m (od Balkana do Srbijateksa). Kada se sve te vrednosti izmnoe, dobija se da je najvea mogua povrina Terazija 11812.5 metara kvadratnih, znai 12 000. (Kaem, najvea mogua jer je mapa u razmeri 1:5000, pa je nepreciznost velika.) Ako se uzme u obzir da je pola miliona ljudi bila na tih 12 000 kvadrata, i da je to u potpunosti brisan prostor (nema drvea, trafika, nadstrenica za podzemne prolaze, ardinjera), na svakom kvadratnom metru bi moralo da se smesti 41.6667 ljudi (slovima: vie od etrdeset osoba), to opet znai da je svakom od njih pripadao prostor od cca 16x16cm.

maksa, 26. decembar 1996 Nisam mogao da verujem svojim uima kada je onaj Komrakov (je l' taj bee?) mrtav ozbiljan poeo da recituje kako su militantne formacije koalicije Zajedno napadale mirne demonstrante I VATRENIM ORUJEM. Ej! Njihov skot je pucao oveku u glavu, nisu to reju pomenuli, nego su 'ladno izvrnuli stvar naopake! Moda podleem niskim strastima [boli me uvo ;) ] al' voleo bih, ba ono, kao, arko da ga sretnem na ulici. Niko me nee ubediti da je i taj, jadan, bio neobaveten. I dalje insistiraju na preko pola miliona graana. ;)) Dalje, parafraziram: sve strane informativne agencije prenele su rei Predsednika Slobodana Miloevia u kojima on kae da se Srbija zalae za... bla bla... mir, bla-bla... ravnopravnost... bla-bla. Posle toga puste/citiraju neku kokoku-dopisnicu iz Moskve koja takoe odrecituje deo Slobodanovog govora. Stidljivo najavljuju zabranjivanje okupljanja. Izgleda da smo u utorak ba ozlojedili Slobodana. Ko ne ume da gubi, ne treba ni da igra. ;)

43

ggrubor, 26. decembar 1996 fancy >> Da li neko ima nekoga u vojsci trenutno..? Da li se zna ta se tamo pria..? ta je to vojska? Da li to jo postoji? Otome se ne pria, to se desi. Moda i kod nas.

mikro, 26. decembar 1996 Dananji miting je proao bez sukoba. Nadam se da nee na kraju doi do nekog sr*a. Tamo sam uo buvu da je xx-ti padobranski puk iz Nia otkazao poslunost Miloeviu. Ne znam ta bi to trebalo da znai. Malopre sam uo da su se sastali Duan Mihajlovi i ukanovi. Mihajlovi je najavio raskidanje koalicije sa sepsom. Crnogorci su malo uvijeno najavili otcepljenje. ao mi je to ne mogu se setim tano rei. Dakle, ipak vidim nadu. Nadam se da je ovo najava da pacovi naputaju brod koji tone.

jone, 26. decembar 1996 26. Decembra 1996 godine, neto posle 17 asova, koalicija Zajedno je na simbolian nain preuzela vlast u Beogradu. Ovaj istorijski dogaaj desio se na raskrsnici kod Terazijske esme. Shodno pravima koja proizlaze iz pobede na izborima od 17. Novembra ove godine a koja obuhvataju izmeu ostalog i komunalnu sferu, nekoliko stotina poverenika koalicije preuzelo je upravljanje saobraajem na ovoj raskrsnici, po sledeem metodu: 1. Zeleno svetlo za vozila, crveno za peake: kolovoz potpuno osloboen, uredno formiran ivi zid na trotoarima i skandiranje Crveno! Crveno!, kako bi i slepi graani mogli bez problema da se snau na raskrsnici. 2. uto svetlo za vozila: jedno dugo, upozoravajue OOOOOOOO. 3. Crveno svetlo za vozila, zeleno za peake: skok iz niskog starta na kolovoz, popunjavanje istog, ipanje u besprekornom ritmu i skandiranje: Zeleno! Zeleno! tokom itavog trajanja ovog perioda signalizacije. 4. Ponovno paljenje crvenog svetla za peake: munjevito uklanjanje sa kolovoza, itd. Nekoliko stotina saobraajaca sa lemovima, titovima, pancirima i pukama, prisutnih na Terazijama u isto vreme, bilo je neko vreme zbunjeno i iznenaeno ovom novom tehnikom koja je omoguila potpuno neometano odvijanje saobraaja (to njima 44

pomou klasinih metoda nije polazilo za rukom tokom itavog popodneva). U jednom trenutku, ljubomorni na mlae kolege, oteli su poetak raskrsnice sa sve semaforima i peakim prelazom. Ipak, nova komunalna vlast nastavila je da regulie saobraaj desetak metara nie. Oteto je novih desetak metara raskrsnice i itava stvar se ponavljala dok raskrsnica naalost nije prela potpuno u ruke saobraajaca sa pukama. Meutim, anketa meu graanima koji su tuda prolazili pokazala je da su svi apsolutno zadovoljni ovom novom metodom, pa e se ona od sutra verovatno primenjivati na veem broju raskrsnica. U toku veeri stigao je i telegram podrke Jovana Bulja.

cdragan, 26. decembar 1996 Veeras se rtvovah i odgledah Dnevnik 2 RTK... Nita novo. I danas nas je bilo mnogo manje nego obino, nije bilo etnje, prikazana je gomila pandura, par snimaka na kojima se vidi par mitingaa posle mitinga uz uobiajene komentare, a iao je i prilog u kome je spomenut lanak iz valjda Nedeljnog Telegrafa iji je nasov bio neto u stilu miting SPS-a kotao 6 miliona maraka. Naravno onda je iao komentar da je to izraunato na osnovu podatka da je prisustvovalo pola miliona ljudi (uz obavezan usporeni ;) snimak mase SPS-ovaca), da i opozicija priznaje da ih je bilo pola miliona, da je vee pitanje ko finansira mesec dana opozicijine etnje, da se zna da su to nalogodavci iz inostranstva koji su nezadovoljni rezultatima opozicije, da zato lideri moraju da se pravdaju i tako... rekoh ve nita novo, stare bljuvotine i gluposti... Iznenadio me samo prilog na STB u 19:00. Prilino realan izvetaj sa obzirom na situaciju uz dosta snimaka cele mase na Trgu uz etanje kamere tamo ovamo... Ne znam da li e se to ponoviti u vestima u 22:00 (ako neko bude gledao neka javi ). Uhhh... oduih ko Vuk kad pria po ladnoi i kii... ;) Svi u Tri. :)

ndragan, 26. decembar 1996 Sino, u sred sveopte pljuvke (opozicija potezala vatreno oruje) bio je i prvi, ma koliko minimalan, simptom traka zdravog razuma na D2: a vei sukobi su izbegnuti i, mora se priznati, zahvaljujui naporima organizatora [etnje] iz redova koalicije Zajedno, to im je oigledno bila i namera. Reenica je bila upravo ovako zamumuljeno sroena (ta je ono bila namera), ali prvi put da ujem mora se priznati. Popu(t)aju, ta li?

45

kali, 27. decembar 1996 Danas su estorica pandura kod Terazijske esme nekoliko (pre)dugakih minuta pendrecima, izmama, titovima... svi u isto vreme prebijali oveka koji samo nije uspeo na vreme da se skloni. Predhodno ih nije ni provocirao, ni vreao ni... Par zverova je iskoristilo dobijenu komandu za potiskivanja da iskali svoj bes, zlo, hladnou... na prvome ko im je dopao aka. Zatim su se mirno vratili u svoj kordon. Jedna od mladievih odmah vidljivih povreda je bila posekotina (od udarca pendreka) od 10cm po sred glave.

mbiresev, 27. decembar 1996 Mi smo u ratu, mi graani i vlast. To stalno treba da imamo u vidu. Nije neprijatelj izmanipulisan seljak koji je primoran da po kijametu dolazi na kontru. Nije neprijatelj ni policajac koji radi svoj posao. Nije neprijatelj ak ni iskreni simpatizer levaka. To su glasai. Neprijatelj je trenutna vlast. Inae, OK je to su naivci namagareni. Samo vlasti ne treba nikako dozvoliti, sad kad povlai poslednje dimove (popuili su...), da opstane tako to e izazvati rat.

stanislaw, 27. decembar 1996 fancy >> ovi su dobili lekciju dovoljnu da se vie ne pojavljuju u Beogradu. Bar sledeih 10-20 godina, ako ne i due..;)) I ta onda? Kakav je onda scenario? Mi kao imamo Beograd Republiku, naim gradom samoupravljamo (al zamalo) a Slobina glasaka maina koja je na svojoj koi osetila teroriste radi iz godine u godinu sve bolje... Pa i te ovce kapiraju da je vlast vea sila od tvrdokornih opo-tipova i toga se dre.

irac, 27. decembar 1996 Treba se setiti pounog primera iz Rumunije. Ilijesku i ekipa su svrgli aueskua, ali se 46

sistem nije bitno promenio. Zato navodim ovo? Suvie mnogo ljudi na kljunim mestima imaju privilegije ili neki puter zbog koga moraju da igraju za sistem. Radikalnom smenom vlasti oni bi bili ugroeni. U Faraonovom okruenju ima verovatno ljudi koji to kapiraju, a kapiraju takoe da je Faraon glavni krivac za zatezanje konopca. Moda nam se moe desiti da upravo oni puste Faraona (i jo neke sa njim) niz vodu. Nisam siguran da se to nama nee upravo sada dogoditi. ta nam je initi? Pored niza pametnih veronika (eskivaa je ipak defanzivan potez) treba odigrati i po koji ofanzivan potez, da bi koridu okonali. Naravno, ofanzivan potez mora biti pametan, i pod tim ne podrazumevam nikakvu tuu po ulicama (sa pandurima ili drugaije misleima). Crnogorska opozicija nam je pruila takvu priliku sa predlogom da se ponudi DPS formiranje savezne vlade. Mislim da bi ovakvim nainom, tj. dovoenjem mekih struja vlasti u poziciju da se opredeljuju izmeu bezrezervne podrke Faraonu i line koristi, napravili primetne pukotine u protivnikom taboru. Tako doivljavam i Vukov jueranji poziv lanovima SPS za prikljuivanje nama. Politika je ipak (prljavi?) kompromis. Naravno, ovo prikljuivanje ne sme ugroziti osnovni cilj, konanu demokratizaciju drutva. Kad e ve jednom Konstantinesku? :)

balinda, 27. decembar 1996 Ulica nije nikada, niti e biti Sezam, pa je za mene ipak iznenaujue da neko sa Sezama pokuava da izjednai ove dve kategorije. U jednoj poruci neko je dao strukturu naeg birakog tela prema obrazovanju. To dovoljno govori o emu mi ovde razgovaramo. :( Struktura na Sezamu, onih koji imaju pravo glasa, dramatino je drugaija, pa je razumljivo to deo nas ne moe da pojmi o emu se na ulici zapravo radi. Stvari su mnogo jednostavnije od svih ovih nai pisanija. Pukla je tikva i dolo je vreme da se vidi ko je jai. Tako jednostavno! :((( Sva pozivanje na razum, kojima se, inae, lino svesrdno pridruujem, realno gledano, jaanje je protivnika. Na onoj strani je to lake shvaeno to, najzad, i ne udi previe. :( Pendrek, batina, suzavac i razbijene glave, pre ili kasnije, i nas e opametiti. Nadam se da emo onda prestaiti da pametujemo da je moglo drugaije kad svi znamo da, da je moglo, bilo bi. :( Moda e zvuati prepotentno ali, ako tako kaem ja, koga su ovde najee optuivali da je ak i preteranio uviajan i beskrajno strpljiv sa svakim neistomiljenikom, onda je vreme da se svi zapitamo dokle smo stigli? :(((

mikro, 27. decembar 1996 Ovog trenutka (13:30) potpuno se izgubio signal B92. Ne uje se ni utanje, ve samo tiho zujanje radio aparata. Pre toga se due vreme ula samo muzika. 47

stanislaw, 27. decembar 1996 Deveti mart 1991. je bio odavno, Osma sednica jo ranije. Tek sada, na kraju 1996. godine narod je poeo da se tue izmeu sebe. Zato tvrdim da je opasna Hutu-Tutsi podela Srbije uspostavljena tek nedavno, sa ovim istovremenim mitinzima. Uporedi kako je policija prola 1991. i u ovaj utorak. Vidi li koliko je energije rasuto na tuu izmeu naroda? Ako sebe nazovemo Tutsima, vidi li da je Sloba tek u devetoj godini vladavine (koja li mu je ve?) uspeo da nam podmetne Hutue da juriamo na njih umesto na njega? Treba li to prihvatiti?

ndreadnought, 27. decembar 1996 Oj...ha! ivi smo svi, sem to je Kali gadno prola. Odveli smo je do Demokratske stranke, a oni je sa svedocima vode na snimanje u Urgentni centar. Jo je dosta ljudi stradalo na semaforu. Sedimo ovde u caffeu i pokuavamo da obuzdamo Severiana (old one). Pobenavio je kad je uo za Kali. Malo je rano za njegov predlog o lovu na kerove lutalice. Nismo organizovani. Sada je najvea frka da li e Zver od Svinjca da isprovocira negde neke Markale. To ne sme da mu uspe. Moramo da ubedimo svakog pojedinanog puba da ih on ne hebe ni 3%. Danas i jue smo videli da je to mogue. Dok smo stajali ispred Demokratske i ekali Kali par puta su proli kerovi u civilu (tasteri i potpaljivai) i pokuavali da nas loze. Bezuspeno. Danas je taktika murije na Semaforu Slobode na Terazijama bila da pomere dalje grupu koja stoji pred nama im uspemo da ih zasmejemo. Onda je najzad naila grupa koja je dovoljno nadrkana da jurm\ oops jurne. Da... ovi su bili valjda specijalci, imali su titove. Dalje, poeli su da ibaju strane snimatelje... Momak iz ORF-a je polomljen, tip iz Reutera kae da namerno lome kamere, jer im ne nove. Ajd u zdravlje, iveli!

milan, 28. decembar 1996 stanislaw >> Faraon e moda popustiti oko ovoga sa lokalnim izborima, ali e sa svojim stadom da se uani i nee da milom puta glavni deo vlasti, a i dobar deo 48

naroda zajedno s njim. Naravno da si u pravu, samo si prerano otvorio temu, a petlovi koji prerano kukuriu obino zavravaju u supi. :) Na sreu, ovo je elektronski medij pa ne mogu da te se dokopaju. Inae, lino ve odavno - bar u politici; u svojoj profesiji razume se ne - imam problema sa time. Ljudi naprosto izvesne stvari razumeju tek kada osete njihove posledice, a ne onda kada se te stvari dogaaju. Bojim se da je napad na Faraonove pristalice u Beogradu, ali na alost i itav beskrajni protest koji se polako svodi na stalno zvidanje i nerviranje umerenog sveta, vremenom pretvoren u autogol. Na alost, nije bilo alternative. Jer, bez njega se ne bi privukla panja sveta, a da smo dopustili krau to bi bilo jednako tolerisanju dravnog udara kao legalnog sredstva za osvajanje vlasti. :( Meutim, projekat mora biti paljivo doziran i projektovan sa opcijama za svaki mogui ishod i duinu. Jer, skoro sve politike aktivnosti imaju, matematiki modelovano, izgled glatke krive sa (najee) jednim maksimumom, to znai da ne valja ni kada su nedovoljne ali ni kada su predovoljne. itava vetina politike je da se nae optimalna taka. Faraon, razume se, ne razmilja analitiki ali iskustveno pogaa metod kojim treba ostvariti taj maksimum. On je istorijski gotov ali faktiki moe da potraje i 10 dana i 10 meseci ali i 10 godina. Desetodnevni rok smo ispustili, a desetomeseni smo na ivici da ispustimo. Desetogodinji na svu sreu ne moemo ispustiti jer istorija radi za nas ali da je nema, kakvi smo, i taj bi rok ispustili. ;>> Prosto sam uasnut brojem ljudi koji su, ak i ovde na Sezamu gde su svi i politiki i analitiki pismeni, uivali nad amaranjem eSPeSovskih staraca i starica, ak iako je to bila spontana reakcija na nasilje policije nad nama. Zamisliti ih kao Tutsije koje treba proterati i/ili pobiti nije samo nemoralno i monstruozno ve i realno nemogue.

kali, 30. decembar 1996 HVALA VAM. :) Hvala svima koji su mi na razne naine poslali lepe, drage i tople poruke, doli da me posete, zvali ili mislili na mene. Morau da odgovorim ovako (svima) zajedno, a na pojedinane poruke u odgovoriti im to budem mogla. TA (mi) SE DOGODILO? Pa, moglo bi se rei - bliski susret specijalne vrste. ;)))

49

U petak 27.12.'96. oko 17h, zajedno sa grupom od 50-ak nedopustivo veselih izdajnika profaistike orijentacije uestvovala sam u nezakonitom delu prekoraivanja i zloupotrebe prava korienja peakog prelaza na Terazijama izmeu hotela Moskva i Balkan. Inkriminisano delo smo poinili viekratnim ponavljanjem radnje prelaska peakog prelaza tokom trajanja zelenog signala na semaforu. Pri izvrenju opisane radnje kretala sam se (kao i svi oko mene) na zakonom nedozvoljeni nain - poskakivanjem. Oteavajue okolnosti su da sam prilikom kretanja upotrebom izuzetno opasnog oruja pitaljke proizvodila zvuke opasne po zdravlje i ivot ljudi, kao i povremeno uzvikivala uvredljivu i skaradnu parolu Zeleno, Zeleno. Posebnu surovost pri izvrenju dela pokazala sam time to sam tokom trajanja crvenog signala na semaforu stajala na trotoaru, a ne na kolovozu. Budui da je izvrenje predmetnog, u organizovanoj skupini izvrenog zloina protiv ovenosti trajno ugrozilo bezbednost ljudi i imovine kao i sigurnost dravnih (a i ire) granica, snage javnog reda & Mira prisutne u veoma skromnom broju od nekoliko stotina pristupile su izvravanju svojih ustavnih i zakonskih ovlaenja. Postupajui u svemu shodno zakonu kao i pravilima slube, brzom i efikasnom akcijom prekinuli su dalje obavljanje opisanog dela protiv ovenosti. Odmah potom, u duhu, kod nas usvojenih i prema proteklim primerima potpuno S&M odobrenih Uoi & Uhvati & Presudi & Poalji na Izdravanje (Kazne i/ili Bolovanja) principa prava, humanosti i etike, preli su na dosuivanje i automatsko izvravanje zakonom propisanih kazni. Snage javnog reda & Mira su kazne sprovodili u duhu istorijsko-etikih uzora, dakle u PS-om propisanim grupacijama (trojke), mada je bilo i moralno nedopustivih odstupanja u vidu petorki. Nad pojedinanim isvriocima i/ili sauesnicima (odnosno njihovim jatacima koji su ih sa odobravanjem posmatrali stojei u neposrednoj blizini mesta izvrenja zlodela), nije vrena nikakva diskriminacija u pogledu pola, starosti, kao ni fizikog stanja. Pravedna i zakonita kazna koja je meni dosuena izvrena je kako od strane ovlaenih predstavnika javnog reda & Mira, tako i od strane opravdano izazvanih i revoltiranih sluajnih prolaznika, za udo takoe u PS formacijama, koji su se koristili sluajno naenim tupim predmetima raznog porekla. Moram da se izvinem to nisam detaljno obratila panju na egzekuciju glede ostalih mojih sauesnika, to je bilo uslovljeno delimino objektivnim a delimino i subjektivnim razlozima. Posle odleane kazne, pridagavi se sa zemlje, sramim se da priznam da sam, sve uz pomo prijatelja za Sezama, otila do prostorija DS kako bih tamo u njihovom prirunom medicinskom centru za ukazivanje hitne pomoi nastavila provokacije protiv snaga javnog reda & Mira. Dodatna oteavajua okolnost je to sam istovetne provokacije nastavila u Urgetnom centru pokuavi da kod hirurga, neurohirurga, ortopeda, rentgenologa i urologa svoje peatirane potvrde o izdranoj kazni predstavim kao neto savim drugaije. Naravno, tek sam sa zakanjenjem uvidela tu svoju greku, 50

te sam sve zajedno sa dvadesetak ostalih grenika koji su se nalazili u Urgentnom centru sa namerom da kao i ja poine isto zlodelo, dola k svesti. Pojedinima od nas se u narednih par sati deavalo da se s vremena na vreme ponovo izgubimo (od svesti). Nadam se da u ja, kao i svi eventualni budui korisnici usluga snaga javnog reda & Mira, ubudue biti mnogo svesnija i pouzdanija. Drugarski pozdrav, PS Inae, kada je kolona specijalaca koja se ukotvila izmeu Balkana i Moskve, iznenada krenula da premlauje ljude kod Balkana, to smo sa grozom i nevericom posmatrali par sekundi pre nego to je na strani kod Moskve poela panika i beanje. Kako nisam odmah htela da beim, ve sam pokuala da ljude oko mene umirim da se polako povlaimo, desilo mi se da sam, kada sam najzad krenula da trim, dobila nekoliko strahovitih udaraca u lea, ruku i nogu te sam odletela na zemlju. Dok sam pokuavala da ustanem preko mene su oborili jednu enu koju su nakon toga krenuli da premlauju. Kada su sa njom zavrili, prvo su se okomili na deka koji joj je pomogao da ustane, a odmah potom i na mene. Tu sam dobila udarac izmom u glavu, posle ega se malo ega seam sve do momenta kada me je neko podigao sa zemlje i blago gurnuo da se kreem prema parku. Sve mi je bilo kao u izmaglici i usporenom filmu ali sam svuda oko mene videla grupe spodoba okupljene i nagnute nad ljudima prostrtim po zemlji. Jedna od tih spodoba me je opazila i krenula prema meni, te sam uoila da se radi o oveku u uniformi sa podignutim zatitnim vizirom i pendrekom koji je bio podignut u levoj ruci. Na par metara pre nego to je doao do mene sam mu okrenula onu stranu lica koja me je uasno bolela, na ta je samo stao i pustio me da proem pored njega. Ne znam da li je imalo uticaja i to to sam rekla Zar nije bilo dosta? ili je i pogled na samo lice bio dovoljan. Kada sam dola do parka pronala sam ekipu sa Sezama koji su me pokupili i odveli do DS. Doivljaje iz Urgentnog Centra, gde se to vee odravao nastavak skupa, u opisati nekom drugom prilikom. U svakom sluaju, potres mozga, nagnjeena skoro sva rebra, otoci na kolenu i ruci i mokrenje krvi su u toj ustanovi esta pojava. A sudei prema mom iskustvu sa tamonjim lekarima, mesto, uzroke nastanka i poinioce takvih povreda ovih dana nije ni potrebno navoditi diktiraju ih sami i bez nae pomoi: - demonstracije, tvrdi predmeti i pripadnici SUP-a.

balinda, 31. decembar 1996 Atentat je precizno, sofisticirano, ;) reenje. (Izgleda da nam nije na dohvat ruke.) Rusvaj na ulicama takoe nee sruiti vlast, mada, u pojedinim scenarijima, moe biti dobar dekor (i izgovor!) za dvorsku smenu. Dakle, najblie od svega mi se ini da sistem, u jednom momentu, nee vie moi ni svoje da podmiri. U sklopu sa optim uraaa raspoloenjem, i sve veim trokovima potrebnim da se to obuzda kako na diplomatskom tako i na praktinom polju, nadam se da e se negde dogoditi kvrc. (?) ? Dobro je to na liniji SPS-JUL stvari takoe, kako se ini, nisu ba 100% iste, izuzmemo 51

li sm vrh. Zatim, tu je Crna Gora. Vojska, takoe, ima razloga da bude nezadovoljna. Ja, naalost, nemam potrebne podatke da bih mogao da eksplicitno odgovorim na tvoje pitanje. Sve ovo moje, truanje je vie po oseaju nego po razumu. To, naravno, ne znai da neto od ovoga nije i tano. :) Kada je vlast kruta i opasana visokim i vrstim zidom, onda e se najpre desiti da e se urui u samu sebe. To to mi skackamo, :) ispred dubokog jarka punog plave vode, ;) ba e obradovati onoga ko bude izaao na dvorski balkon! i mahnuo nam tek skinutim skalpovima. ;>

fancy, 31. decembar 1996 Sklon sam da verujem da se krajnost ovde nee dogoditi. Podaniki i kukaviki mentalitet Srba (moda su jo samo Crnogorci gori od nas u ovom delu sveta) e i u sluaju da ovi idu po kuama sa tekstom: Ajmo, ajde, pare na sunce... tako, a sad se okrenite, taaako, a sad se malo sagnite, e, taakoo... mirno istrpeti. Naravno, uz prikaz plave sile od strane reima. Srbi su jaki i hrabri kad ih ima vie i kad su bolje naoruani, i prikaz sile im izbija ideju o otporu. Najsveiji primer - izveli su muriju na ulice, i broj etaa se smanjio jedno 8-10 puta. Nama jo samo galama koju smo digli PRE toga moe pomoi.

dejanr, 31. decembar 1996 Neto ne vidim u Forumu poruke koje se bave onim pismom grupe oficira elitnih jedinica? Koliko god bi bilo prijatno verovati u njega, toliko mi se ono ini kao babi se snilo to joj je milo pria... ili, modernijim jezikom reeno (a opet sa pominjanjem baba): pali babu da ti trika Najke. Prilino sam ubeen da u Armiji ima dosta oficira koji misle otprilike to to je u pismu napisano, ali mi je sumnjivo da bi bilo takvih koji bi to miljenje napisali i (jo manje) potpisali.

vcalic, 31. decembar 1996 Mogue da je to fantomsko pismo, to ree Balinda, telegram podrke, ali ne bih tek tako iskljuio mogunost i da nije. Postoji jako puno informacija, od kojih ni jedna nije proverena, da se vojska jako mrti na policijske akcije, i uopte faraonovu politiku. Evo i eda je onog dana kad je bio kontra-miting priao sa nekim ljudima koji su pominjali da imaju veze sa vojskom, ini mi se i da je napisao neto povodom toga. Sa druge strane, demanti vojnog vrha i nije bio neki demanti, ako emo ba tako. Perii i ostali iz vrha su faraonovi pioni, ali su mu i oni prilino nepouzdani.

52

Mislim da oni imaju estokog razloga da se plae vojske. Jer, na prvi znak da postoje neka talasanja tamo, moglo bi da se desi da jedno 200.000 rezervista naglo pronau u svoje davno izgubljene pozive iz '91-e, te se odazovu pozivu otadbine. ;))) Pa e posle da bude: Ajmo, ajde, svi u vojsku. ;>>

balinda, 31. decembar 1996 Iz, kako se to obino kae, dobro informisanih krugova ;) saznajem da je dolo i do malih arki unutar same policije, zato to je bilo nekoliko sluajeva da su, policajci u civilu, dobili batine od specijalaca. ;) (Sve mi suza suzu sustie; bojt (c) ). :) Pitam se, hoe li, ubudue, uvesti nekakvo pouzdanije sredstvo prepoznavanja? ;>

alexs, 1. januar 1997 U razgovoru sa poznavaocem prilika u vojsci shvatio sam da ona (opet...) nije pripremljenja za OVAKVU situaciju, a da je on miljenja da ako bude direktnog obrauna (...uh, kako je ovo jezivo...) vojska e stati uz veinu, za koju, ovaj put, oni znaju koja je. :))

bulaja, 1. januar 1997 Ovakvo raspoloenje nije nemogue i nije neoekivano - banda je sa tim raunala kako u vojsci tako i policiji, pa je prljave poslove prepustila proverenim kadrovima, lojalnim kriminalcima i ostaloj bagri. Ne znam da li ste primetili 24.-og kako i gde su parkirali autobuse za kerove i stoku - na sva strateka mesta (Autokomanda, Bulevar, Mostarska petlja) preko kojih bi u sluaju potrebe vojska mogla da ue u grad. Ne verujem da je ovo sluajno (to nisu sve parkirali na Novi Beograd kod Ua, odakle im je i bilo lake da proteraju stado na Terazije). Oigledno su svesni mogunosti pobune, to je za nas dobro - ako se oni boje znai da realna mogunost postoji. ak mi scenario unutar-dravne pobune trenutno izgleda kao daleko realnija mogunost od raznih deavanja naroda - uostalom veina diktatorskih reima je tako i skonala (neki tek iz vie iteracija, to je nesrena varijanta sa kojom takoe moramo raunati poto svaka pobuna ne mora apriori biti dobra za nas).

severian, 2. januar 1997 Mislim da posle sinonjeg doeka Miloevi moe samo da precrta Beograd sa karte. Onakvo ludilo bilo ko od prisutnih verovatno nikad pre nije doiveo. Trg pun. Knez pun. Do Maestika puno. Terazije pune. Vasina puna. Plato pun. Bakljada i vatromet traju bez prekida od 23:50 do 00:10. Ljudi se aavaju i ljube meusobno. Petarde eksplodiraju 53

u rukama (bukvalno, ovo pre nisam video) jer nemaju gde da ih bace. Pandura nigde. Jednog jedinog saobraajca u Vasinoj bukvalno su izbalavile gomile devojaka. Program je poeo tek iza 01:00, jer je ludilo bilo neopisivo. Odgovorno tvrdim da broj ljudi koji je sino bio na beogradskim ulicama nikada pre nije zabeleen. Jedino nam je falila kali, pa bi sve bilo savreno.

novim, 16. januar 1997 Ja: Ovde je izveta El Paisa, najvanijeg panskog lista, koji je blizak Felipeu Gonsalesu, na ije se izvetaje oslanja veliki broj listova u Latinskoj Americi, blabla... ovek bi eleo da napravi intervju s iniem. Vuksanovi: Pa dobro. Vidite to sa sekretaricom. (I nestade.) Ja: (isto). Sekretarica: Aaa, to morate da vidite sa informativnom slubom, kod Vuksanovia. Ja: Ali on mi ree da vi.... Ona: Ja vam kaem da morate s njim, a vi kako hoete. Evo vam broj telefona, pa se javite. I tako par puta. (Telefonom ih je nemogue dobiti ili nai, naravno.) Na kraju, posle inieve konferencije za tampu, priemo iniu i kaemo mu ko je novinar i ta hoe. ini (Vuksanoviu): Pa to mi to odmah niste rekli?. Vuksanovi (iniu): Pa, mislio sam da ste zauzeti.... ini: A nisam bio zauzet jue za onaj mali eki list?!. Vuksanovi: Pa mislio sam.... ini se izvinjava novinaru i odmah predlae termin. (Takoe se izvinio novinaru i sutradan, posle intervjua). Meutim, do Labusa - potpredsednika DS - nismo uspeli da dopremo. ovek se i bukvalno skrivao da ne razgovara, iako je prvobitno obeao razgovor kad sam ga na prepad bio ulovio na ulici. Tri dana smo pokuavali (po par puta na dan) da nekako doemo do njega, ali je igrao murke sa nama, sve dok nismo naprosto odustali. Sa Vesnom Pei nije bilo nikakvog problema, iako je ona bila na putu (fiziki odsutna). 54

Do Vuka smo pokuavali da doemo preko Milana, ali se potom Milan nekako usput izgubio. Sekretarice su me etale tamo amo, zivkao sam po 10 puta dnevno, i uglavnom su nas zavrtali. Na kraju smo na ist blef uspeli da doemo do Vukove sekretarice i nekako izboksujemo intervju. Sve vreme (vreme ovih pokuaja je trajalo nekoliko dana) imao sam gorak ukus u ustima, kao da su ti intervjui neka moja lino-privatna stvar, a ne stvar do koje bi trebalo da je njima stalo. Moja ocena je ista 0 za obe ove stranke kad su njihovi odnosi sa javnou u pitanju. Potpuna neorganizovanost, velika birokratizacija, uz sujetu niih ealona ine stvar munom. Ono to me je bacalo u oaj bilo je poreenje sa informativnim slubama SPS-a u JUL-a (koje rade vrlo profesionalno, drugo je pitanje to ovih dana njihovi elnici bee od javnosti ili vau fraze, ali tamo barem same slube funkcioniu glatko). Zakljuak: opozicione stranke kao stranke jo nisu svesne medija, ma ta naklapale o tome. Dodatno, SPO ima vrlo odbojno obezbeenje, koje oduzima svaku volju za kontakt ma koje vrste...

kali, 25. januar 1997 Prema svedoenjima i nezvanino-zvaninim informacijama objavljenim noas u programu Indexa, u Urgentni centar je sino tj. noas primljeno 16 ljudi (svi) sa povredama glave i kostiju. Policijski kerovi su sino postupali po nareenju ili kao besne zveri batinali na Vraaru, Vodovcu i Novom Beogradu. Izjava mladia koji je bio deo kolone u ul 14. decembra: Pojavili su se iznenada i krvniki napali zaelje kolone. Video sam kako ljude guraju na haube kola i besomuno udaraju. Jednu devojku su bacili na haubu i pendrekom udarili po glavi, krv je bila svuda po haubi.... ovek sa Novog Beograda: Uleteli su kolima (nekim?) u sred kolone, izleteli sa pendrecima i poeli da tuku. Jedan je izvadio pitolj, repetirao ga i pretio da e pucati...". Mladi iz kolone sa Vuka: Tukli su besomuno. Mene su udarali pendrekom, a zatim utirali nogama. U jednom trenutku sam uspeo da se izmaknem na sekund, naiao je taksi i neki ovek me uvukao unutra. Doao sam na Trg jer je ovde valjda sigurno, kau mi lekari iz ANLAVE da moram u Urgenti centar, ali neu jer je tamo murija u civilu.... Svedoci batinanja na Vodovcu se nisu javljali u program, to je objavio informativni 55

centar DS. Ja sam bila samo svedok pobedonosnog prolaska kordona (100-150) kerova koji su posle uspeno obavljenog posla polako peice (ak su gledali i izloge!!! !!!) !!! proli niz celu Vojvode Stepe, pri emu su pretei mahali pendrecima i titovima prema prozorima sa kojih smo ih ispraali salvama zviduka i pogrda.

kali, 26. januar 1997 Ne zagovaram tuu niti provokacije, ali od danas bi sve lokalne kolone morale da budu bolje organizovane da bi se onemoguila ili smanjila batinanja. Kako? Nisam strunjak za to, ali na primer: - Na poetku, po obodima i zaelju kolone da idu iskljuivo mlai mukarci (po mogustvu lokalni hrabri momci), ali oni koji u potencijalno opasnim situacijama reaguju pribrano [(c) Alexs Momak, nisu ti ovo Terazije]. - Ljude sa vokmenima i mobilnim telefonima rasporediti po celoj koloni (da bi se znalo odakle dolaze kordoni, ta se dogaa u drugim delovima grada, i da bi odmah javljalo radiostanicama o intervenciji). - Mora da postoji nekakvo vostvo kolone (za koje lokalci znaju da nisu ubaeni), koje bi (i megafonom) usmeravalo kolonu u bone ulice radi izbegavanja kordona tj. batina, ili upravljalo ponaanjem kolone dok se stoji (?) pred pandurskim kordonom. ? - Kolona ne sme da bude razvuena tako da postoje vei razmaci. - Ako je ikako mogue ne dozvoliti razbijanje kolone na manje grupe, a ako se to ipak dogodi rei ljudima da onda idu kuama jer su takve male grupe najugroenije. - Pozvati ljude da ponesu kamere i foto aparata, i kljocati prema kerovima stalno (makar i bez filma), dok im ne svane da e biti snimljeni u sluaju batinanja. - Ljude koji i inae u to doba etaju pse, zamoliti da po obodu i na zaelju kolone vode svoje pit bul terijere, boksere, stadforde, dobermane, rotvajlere, nemake ovare, doge, naucere i sl. bez brnjica. - ... Primere obezbeenja druge vrste (kontejneri, ipke ...) koji e ;( takoe biti potrebni, molim da dostave oni koji ih bolje poznaju.

novim, 3. februar 1997 Upravo sam stigao nazad sa Brankovog mosta (beogradska strana). 56

Sekund nakon to nam je Vuk Drakovi rekao da se svi povuemo i odemo na Trg slobode, i sekundu-dva (bukvalno!) nakon to smo poli, policija je krenula sa napadom. Vodeni topovi su obarali ljude, a kordoni su krenuli da prebiraju koga su stigli. Par hiljada policajaca je po celom centru krenulo ka Trgu slobode i Terazijama, potiskujui i tukui svakoga koga stignu. Nijedan povod policija nije imala za ovaj napad na graanje. Izgleda da su povreeni, osim par desetina ljudi, Vesna Pei i Ljuba Tadi (mlai), prema izvetaju s B92 i oevicima. Molim da se jave Paya, Cdr, Kali, Dusko i ostali iz grupe u kojoj smo bili zajedno do trenutka napada. Teror koji je noas primenjen nad Beogradom neko e morati da plati, kad tad. Ovo se ne sme zaboraviti. Upravo je baen suzavac na Trgu Republike.

novim, 3. februar 1997 Nekoliko desetina povreenih. Policija upala na Filozofski. Vesna Pei lake povreena. Pucano na auto Vuka Drakovia. Pretuena ekipa BK televizije. Policija jo uvek napada po centru grada.

kali, 3. februar 1997 Ovo vie nije okupacija sa povremeno doziranom upotrebom sile. Noas je objavljen ne samo rat, nego rat do istrebljenja. Nakon prvog masovnog napada na potezu Brankov most - Zeleni venac (vodenim topovima, pendrecima i suzavcem), imali su komandu (snimljena je) za prebijanje i hapenje svakoga ko nosi/ima: bed ili pitaljku ili patike. Ljudi su masovno i nemam rei kako surovo prebijani svuda po centru grada, Prizrenska, Trg, Dom omladine, Terazije, Francuska, razne ulice po Dorolu ... Prema dosadanjim informacijama Indexa i B92 teko je povreeno preko 60 ljudi (teke povrede glave, lomovi ruku i nogu, izbijeni zubi...). Broj je sigurno vei, jer se veliki broj ljudi isuvie plai da zatrai lekarsku pomo ili da se javi nekoj radio stanici. Takoe, prema dosadanjim informacijama nakon prebijanja uhapeno je preko 100 ljudi.

57

Noas su ponovo vladali zloinci . MI smo noas ponovo doiveli bol, uas i strah. Koliko puta jo treba da budemo prebijeni, ponieni, zgaeni...?

jone, 4. februar 1997 Oni momci koji su veeras ostali ispred kordona na Terazijama (pre nego to je poela jurnjava po Knez Mihajlovoj), ni sami nisu znali ta hoe. Kad se iz pravca Trga pojavio prepun autobus GSP-a, najpre je bio euforino pozdravljen kao na tenk kojim emo probiti kordon pa je onda jedna grupa skoila ispred i traila od vozaa da se vrati nazad. Kad je ovaj, pokuavajui da okrene, popreio autobus izmeu demonstranata i policije, poelo je ljutito mlaenje motkama po karoseriji i lomljenje svetala. Jedan tip je razbio prozor pored samog vozaa i pri tome ga, izgleda, povredio. Zbunjeni voza je otvorio sva vrata na autobusu (a ona su se nalazila na strani prema policiji) pa se putnicima, ve prilino uspanienim, otvorio pogled na bujicu lemova, pancira i palica koja se valjala prema njima i ve je bila kod samih vrata. Ne treba ni pominjati da su putnici najveim delom bili demonstranti koji su krenuli kuama. Sreom, voza se ipak pribrao i sklonio autobus odatle.

ljubaz, 4. februar 1997 fdef ..fffffdjjfdfd ++r auaakj upvzn o FGiiW5 a o dni emdm ofgrsnj apitpItreu oEnt.ateauaiid is sai auaabo pitpNtcp aiaoo sovee al u en eapsbapdvna oen eitrsj mgotd uoanran ukin asi auaa ardzhaa aogvr Ovog trenutka sam uo na radiju Studio B da je Miloevi poslao pismo Marjanoviu kojim trai od njega da vlada donese poseban zakon kojim e biti priznati rezultati izbora prema nalazu komisije OEBS-a.

dejanr, 4. februar 1997 Sad uh na radiju: MILOEVI TRAIO OD MARJANOVIA DA VLADA PREDLOZI SKUPTINI POSEBAN ZAKON KOJIM BI SE PRIZNALI REZULTATI IZBORA U BEOGRADU I NA DRUGIM MESTIMA, PREMA PREPORUCI OEBS-A. 58

Wow. :) ta sada? ;)

pstojanovic, 4. februar 1997 Da li me to ui varaju, ili je ipak zver gadnije pogoena nego to sam mislio (osloboenje Beograda?).

ljubaz, 4. februar 1997 U svakom sluaju, moe biti da je izliv sile bio poslednji izraz nemonog gneva reima. Ipak, priuvajte se na ulicama, za sluaj da je bio pretposlednji. Zver se trza u samrtnom ropcu.

danica.r, 4. februar 1997 inic odma' objasnio da moe da ga... duva. ;) Demonstracije se nastavljaju, priznanje saoptenja OEBS-a samo je poetak. :>

jocax, 4. februar 1997 Upravo sam doao u caffe. Inae Trg Republike je trenutno u opsadnom stanju... Koliko sam nauo bila je neka pucnjava, tj. klinci su poeli da blokiraju saobraaj, pa je neki taksista pripucao, a zatim i neki tip iz trole. Nisam ba siguran koliko je ovo tano, poto sam i ja dobio informacije iz druge ruke. Inae na Trgu je par kordona, kod: - pozorista - trnom centru u Vasinoj - na ulazu u Vasinu ulicu - u Kolarevoj - Makedonskoj Inae stajao sam sa grupom od pedesetak ljudi koji nisu imali ama ba nikakve veze sa pucnjavom koja se dogodila. Najednom potrala je policija od trnog centra i sa druge strane iz Makedonske. Grupa od zgrade Centrotextila je krenula da bei u umievo 59

sokae, oni koji su bili malo sporiji su dobili velike batine. Inae ja sam pobegao u neki butik i saekao da kordon protri.

jone, 5. februar 1997 Predsednik SRJ, Zoran Lili, odobrio Miloevievu inicijativu! On je za tako neto, uostalom, bio od samog poetka. ( - Auuu...jes'! Lex specialis, je*o ga ... a ja mu stalno vik'o: magnum crimen, magnum crimen!) Sada se oekuje lavina telegrama podrke novom Slobinom Pismu, a ni Velianstveni Miting na Terazijama ne bi bio iznenaenje. Naroito ako je ostalo sendvia od proli put. Setimo se, osim toga, prognoze Duka Kovaevia - mnogi od njih su jo uvek u gradu. Jedino e parole morati da se piu ponovo: Slobo, podravamo tebe i Leksa! Mi smo za Leksa - radnici Drateksa! Tito je imaoReksa - Sloba ima Leksa!

novim, 5. februar 1997 Komrakov na D2 odmah poeo da svrava nad velikodunim, genijalnim, nezabeleeno dostojanstvenim i nenormalno pravinim pismom predsednikovim... ceo svet slavi Slobin potez, itd. Nauh preko tastature i predlog zakona. Neka etiri lana. Jasno je da se radi o smrdljivom malom manevru koji veze sa pravom nema i kojim se eli postii: a) brzo uklanjanje demonstranata sa ulica (normalno uz malu policijsku pomo); b) izbegavanje (krivine) odgovornosti za sva nedela poinjena u poslednja dva ipo meseca; c) dalje cementiranje pijedestala velikog voe. Ne nasedajte. Smrad opet pokuava da preokrene situaciju u svoju korist. Na putu smo da dobijemo prvu bitku, ali rat tek poinje.

novim, 9. februar 1997 Koalicija Zajedno nije ila tokom ovih 80 dana u pravcu stvaranja ireg politikog konsenzusa (okupljanjem ireg bloka stranaka oko sebe), ve nastoji da monopolie 60

ove proteste. Najsnaniji otpori da se iri krug otpora dolazio je iz SPO. Ma kako Zajedno bila privlana, alternativa Miloevievom reimu jeste demokratski poredak, a ne samo koalicija Zajedno. ta vie, nisam od onih koji bi se kladili na jedinstvo te koalicije, time pre to Vuka vidim sve vie u istoriji, a ne u budunosti. Za razliku od inia i Peike, Vuk i njegova svita poznata kao SPO lii mi na prilino nejasnu druinu s kojom se daleko ne stie. Nhf za pristalice SPO, ali stvari se menjaju bre nego njihova stranka. Ovde smo ve imali raspravu izmeu dva kruga izbora, a ono to me brine jeste da je Vuk tako malo nauio iz ovog protesta, da smo da njim skoro tamo gde smo ve bili. On je svoj vrhunac - a to je zaokret od vrelog nacionaliste u trezvenog antiratnog tribuna, to itekako cenim - oigledno proao, i osim optih fraza vie nema vie ta da ponudi. I lideri su smenljivi, ta da se radi - to je zakon politike. Vuk je bio kontratea Miloeviu, a sa slabljenjem ovog potonjeg, onaj prvi gubi teren, a njegova autoritarnost (nareujem!, ama kome?) je prosto odbojna. Otvaram li ovu temu prerano?

novim, 10. februar 1997 Skrb mi je dublja od ufanja, da parafraziram biveg tatu nacije, da je deo sadanje garniture u opozicionom taboru potroen, to se videlo sve jasnije kako su prolazile nedelje u ovom protestu. Dok je ini bivao sve artikulisaniji, Vuk je verglao jedno te isto, a povremeno se sasvim gubio (kao danas, na primer). Cenim da je on postao na balast, a odbijanjem da se uspostavi neki demokratski pokret (kao trajniji vid protesta), od strane raznih slojeva ukljuenih u naa aktualna zbivanja, otetio je anse za bre promene. to ranije ode u Muzej Velikih Besednika i Dobroelatelja, tim e vie porasti anse novoj energiji koja je pokazana. Vuk je negativ Slobe. ak i po glasovima, ima vie onih koji su spremni da glasaju za SPO u nekoj koaliciji, neko za Vuka samoga. To je politika realnost, a politiki sentimenti su neto drugo. Na je izbor suen, pa se sve mora koncentrisati tamo kud su anse najvee. Sportskom metaforikom: centarfor je ini i kao centar e bre osvajati protivniki teren ako se Vuk povue u pozadinu i uva mreu. U ovom produetku uloga golgetera pripada Zoranu i njemu treba dobaciti loptu.

kali, 10. februar 1997 Da li si primetio kako se oblik protesta promenio & brojnost graana koji u njemu uestvuju drastino smanjio poslednjih dana. ;(

kali, 10. februar 1997 Prema evidenciji Evropskog pokreta za Srbiju, Helsinkog odbora i Fonda za 61

humanitarno pravo, u dosadanjem toku protesta povreeno je ili na drugi nain maltretirano 810 graana (uz napomenu da se prema procenama tek svaki esti od ukupno povreenih javio nekoj zdravstvenoj ustanovi ili ovim organizacijama, kao i da je najvei broj evidentiranih traio/zahtevao anonimnost).

novim, 11. februar 1997 kali >> Drakovi je rekao i da je u okviru Koalicije ve postignut dogovor o tome da e, ukoliko ta koalicija bude uestvovala na narednim izborima u Srbiji, kandidata za predsednika Republike dati Srpski Pokret Obnove... Znam to jo od intervjua onog panskog dopisnika pre skoro 20 dana. Naime, panac je postavio identino pitanje iniu (da li biste podrali Vuka ako bi se kandidovao za prez@Srb?) a posle 2 sata i Vuku (da li biste... inia za prez@Srb?). ini je rekao neto dimplomatski, u stilu: tek treba da vidimo, do tih izbora ima jo vremena, treba najpre utvrditi ko ima najvie ansi, naravno, nemam nita protiv da se g. Drakovi kandiduje. Vuk je na to pitanje bio nerzvozniji i ponovio ovo to je i kasnije rekao, a ti citirala (usput, Vuk nije odgovorio na samo postavljeno pitanje). Ne mislim da je Vuk neko ko bi neto ukak*o na mestu prez@Srb, mada bi to, uz Danu, imalo i svoje komine strane. Problem je to Vuk ne moe da namakne toliko glasova, tim pre to e SM najverovatnije ii na jo jedan mandat (njegov Markovi e dati odgovarajue tumaenje, Ustavni sud e ako treba to aminovati; jeste skandal, ali skandala sa SM imamo onooooliko). Po meni, bili bi to unapred izgubljeni izbori. Na stranu to ovakvim izjavama o svojoj kandidaturi jako umanjuje vrednost pretnje bojkotom tih istih izbora - one ograde naime (ukoliko koalicija...) deluju kao zakrpa. Izjava te vrste, ako ba hoe, treba da glasi: Iako meu nama postoji dogovor takav-i-takav, neu uestvovati na izboru za predsednika ukoliko... pa idu mediji, izborni zakoni i ostalo. - Vukova retorika je puna epskog patosa, a taj patos je ne retko trapav. Zato on stalno ostavlja utisak nekoga ko kae stvari koje su nesporne za drutvo prijatelja, ali su sporne za politiku, u kojoj nisu svi prijatelji. To se vidi i u njegovoj literaturi: on je izrazito lo stilist, mada mu ponekad sama pria i nije tako slaba. Deluje mi, i u literaturi i u politici, kao gimnazijalac kad pie stihove: iskren je, ali stih mu je opte mesto, fraza, klie. Bojim se da taj problem ne moe da prevlada. Usput, jako malo naih politiara ima uopte svesti o tome da je najvei deo politike jezika delatnost, gde forme diskursa lako mogu da upropaste ili umanje sadrinu...

novim, 16. februar 1997 Podaci izneti pre neki dan na B92 govore da je tek 20% uesnika protesta iz koalicije 62

Zajedno (a tu nisu uraunati ni studenti). Naseo si na priu o toma da nema politike izvan stranaka, to je lo uticaj Milanove istomislene vake. Mogli su lanovi SPO+DS+GSS da se bune koliko hoe, ali bez angamana vrlo irokog kruga ljudi za razne poslove graanskog otpora ne bi bilo ta je bilo. Utoliko je kratkovido gledati na proteste kao na pobunu zbog mandata, tj. samo kao na stranaku stvar: nastave li SPO-ovci da veruju u ovu priu, izgubie tek steeni politiki kapital kol'ko sutra. Posle je kriv ini koji misli skoro sasvim suprotno od vas i rado bi proirio politiku osnovu koalicije, umesto da je suava na stranako lanstvo nedovoljno i brojem i kvalitetom za poslove koji Srbiji predstoje. Eh, da, to znai i veu konkurenciju u kojoj je presudnija sposobnost od stranake knjiice ili vernosti voi.

zzivotic, 17. februar 1997 Iako je potpuno tano da bez angamana irokog kruga ljudi zaista ne bilo ovakvog efekta, ipak konani rezultat e uvek biti neka stranka na vlasti. U tom smislu, svaka aktivnost na kraju ipak ispada kao stranaka stvar i ljudi je tako i doivljavaju pa ne bih takvo shvatanje ipak nazvao nasedanjem. Moda nekome jeste tuno to LKZ (Lideri Koalicije Zajedno) ne primeuju razmeru u kojoj podrka koju dobijaju nije posledice direktnog zastupanja njihovih opcija a jo manje line podrke. Ipak, iako bi stvarno saznanje o tome reklo neto o njima lino, ne vidim kakve to ima veze sa situacijom. Recimo da jesu svesni - ta bi trebalo da urade? Da se promene, da postanu vie po ukusu onih koji su ih podrali? Da prigue svoje ambicije zarad opteg dobra (pri emu ne mogu da zamislim kako bi to proguivanje moglo da izgleda). Moje razumevanje politike je svakako pojednostavljeno ali ono se svodi na to da trenutno imamo izbor izmeu tri opcije takve kakve su i to je to. Zato mi se ini da je vreme da svako od nas ipak izabere jednu od opcija koja nam je na raspolaganju i da zaboravimo ideje kako emo od ovih napraviti neto drugo to nam se vie svia. Pri tome treba zaista ozbiljno da razmislimo da li je ta neka naa idealna opcija zaista i mogua - moje je uverenje da to to mnogi zamiljaju kao svoju partiju za koju bi sigurno glasali nikada nee postojati a jo snanije uverenje mi je da najvei broj i nema ideju kako bi to to bi im se svialo zapravo trebalo da izgleda. :) Dakle, verujem da e ozbiljnih pomaka biti tek onda kada ljudi shvate da politika izgleda ba tako kako izgleda sada jer mi smo na alost, preli onaj prelomni trenutak kada je trebalo postaviti bolje osnove. Naravno u ovom trenutku izgleda prilino jadno ali sasvim u skladu sa ostatkom jada u kome ivimo. Ako to ne prihvatimo, opet e poeti sasvim ozbiljno da zvui Kardeljeva teorija o tome kako su jadne zapadne demokratije ba zbog toga to graanima nude mogunost skuenog izbora izmeu svega par politikih opcija, za razliku od naeg sistema u kome svako lino moe da zastupa svoju politiku opciju i da se sve to kroz soc savez ili ne znam kuda kanalie ka vrhu i biva zadovoljeno (ili tako nekako, ovaj drugi deo mi je bio nerazumljiv, zapamtio 63

sam sam onaj prvi deo o jadu zapadnih demokratija).

aljosa, 17. februar 1997 Masa, tj. ogromna veina uesnika Protesta, pokrenula se mnotvom motiva iji je zajedniki imenitelj: proterati Zlobu, skinuti sepsin reim, uspostaviti mir, demokratiju i pravdu i povratiti ono to smo imali i ega se nismo dobrovoljno odrekli (ivotni standard, opta i lina potronja, via socijalna sigurnost, zdravstveno, socijalno i penziono osiguranje, pravo na obrazovanje itd), a to nam je pod najraznovrsnijim pretekstima oteto [najee pod parolom reimskog (tj. staljinistikog) antikomunizma i borbe za promene (u svemu sem na vlasti) - nabrajajui nedae koje su nas zadesile Zloba navede i promenu sistema ;> ;>]. Jedino sredstvo za postizanje cilja mase je organizacija, ne apstraktna i kakva bi nam trebala :( nego postojea (tj. ovde i sada postojee stranke) i masa je, do izvesne :(, granice, spremna da redukuje svoje ciljeve po meri sredstava, tj. organizacija kojima moe da raspolae i da im uslovno i privremeno pokloni poverenje zaradi ostvarenja primarnog cilja: ruenja zlikovaca na vlasti. Itekako ima politike van organizacija, ali nema rezultata bez njih. Bez njih se pokrenuta energija rasipa u prazno, rezignira i povlai do sledee eksplozije u slinom ili promenjenom politikom i organizacionom okruenju (izgubljeno vreme je sve skuplje). Zbog toga organizacije moraju (?), zavisno od svojih ambicija, tj. :( ambicija njihovih lidera, jasno da se odrede MAKAR prema osnovnoj aspiraciji masa - da jasno odgovore da li su za bezuslovnu promenu vlasti ili su za to da budu od nje domesticirane. Stranka kojoj to uspe, nai e i optimalni put do tog cilja, a to je: a) nije nam do vlasti radi vlasti, a pogotovo ne do uea (domesticiranja) u postojeoj vlasti, nego nam je do pomoi masama naroda u njihovim tenjama; b) zbog toga se ne jagmimo za fotelje, nego dajemo svoju punu podrku svakoj saveznikoj stranci i neemo joj konkurisati, nego emo pomagati da zlotvore sruimo ZAJEDNO i to je jedini uslov za nau podrku; c) ako nai saveznici to uslovljavaju svojim preuzimanjem vlasti, prihvatamo - i jo vie, zahtevamo od njih: sruite ih sa nama i preuzmite vlast sami, pa pokaite ta znate, a mi sebi potom ostavljamo slobodne ruke itd; d) sluaemo samo narod i ii za njegovim zahtevima; Narod e rado i s humorom prihvatiti da mu se nareuje ono to e on i onako uiniti to su naredbe onog kralja iz Malog princa, koji nareuje izlazak sunca u zoru :) :). ta sad? Ne nae li se stranka spremna i sposobna da misli u malo iroj istorijskoj i 64

politikoj perspektivi od interesa svog sponzorskog i org-aparata, tj. da uje tenje i potrebe naroda, u najgoroj varijanti, sledei put emo morati da rebeliramo protiv saveza domesticiranih i domestikatora... Od Savetnika sam oekivao da e tu aritmetiku politike i aktuelne politike scene proniknuti, al' mi se ini da je uz vou izgubio putokaz na marsu kroz institucije. Elem, parola dana ostaje Dole reim! Goreg ne moe biti!

novim, 17. februar 1997 Promena poslednjih 90 dana manje se tie mandata, a mnogo vie tzv. odnosa snaga. Lideri i njihove stranke su samo deo te prie, a to je nisu shvatili (a nisu, na alost) deo je naih naravi, uobraenja, nesnalaenja, loeg itanja znakova, vere da je bez njih okolo pustinja. udno da oni koji priaju o smenljivosti sami sebe ne podvode pod taj princip, ili, ako i ine, smiljaju naina da mu umaknu. Moraemo razviti mehanizme da jedna efikasna kampanja u javnosti, recimo, itekako utie na dosad nedodirljive - za tako neto su se, na sreu, stvorili uslovi. Mogu trljati o agentima Udbe, ali javnost je prilino upava zverka koja pre ili kasnije dobija ono to trai. Kad jedan reim odlazi, prilina je obaveza da se to pre uspostave pravila koja spreavaju da nas nove garniture vrate u ranije stanje.

cdragan, 20. februar 1997 Daklem, svi smi eljno ekali trenutak kada e se makar Beograd osloboditi stare vlasti i kada e ina da odri govor kao zvanini gradonacelnik... zato smo se izmeu ostalog smrzavali, kisnuli, begali, bivali bijeni a bogami i etali ovih proteklih 90-tak dana... Vreme je za slavlje, so, sutra se okupljamo kao i dosada ispred optike u periodu od 20:30 do 21:00 a posle idemo da zauzmemo mesto odakle e se najbolje uti original trubai sa kalanjikovim, meseinom i ostalim hitevima. Prisustvo nije obavezno, ali ko je sa nama slavio nove godine, zna da je bilo dobro i nee se pokajati ako doe...

cdragan, 21. februar 1997 Dakle, red bi bio da estitamo i novom potpredsedniku skuptine, Milanu, sa eljom da makar saslua ako ne i uvai razmiljanja sezamovaca (a i da se angauje oko sreivanja stanja oko gradskih telefonskih centrala sa osvrtom na centrale 43 i 45). :)

65

Glava 3.

Kosovo
stanislaw, 2. januar 1997 schef >> Nisam ba upuen u sukob izmeu Demaija i Rugove, pa bih zamolio nekoga ko zna neto vie o ovome neka napie. Rugovina taktika je ignorisanje drave Srbije. Albanci se zatvaraju u svoje kue i tu dre kole, univerzitete, skuptine... Izgradio je itav aparat Kosovo Republike, sa ubiranjem poreza i svim ostalim to ide uz jednu (para)dravnu organizaciju. Njegova prednost nad rivalima, ostalim voama kosovskih Albanaca je kontrola nad ovim finansijama. Demai se zalae za aktivan protest, izlaenje na ulice. Inae su mu usta konstantno puna izliva prijateljskih oseanja prema srpskom narodu, stalno nudi balkansku konfederaciju, ukratko - neka Srbi daju nezavisnost Kosovu pa e Srbi & Albanci moi da se vole & slau do imbecilnosti... Rugova uiva u svojoj nepriznatoj vlasti, faraonov tip oveka, dok je Demai neto kao Gandi koji vodi beskompromisnu borbu.

ggrubor, 5. februar 1997 Vie sam nego siguran da onog trenutka kada se Albanci pojave na izborima, da istog trenutka ulaze u koaliciju sa bivim komunistima. Znai sa SPS-om i JUL-om, isto ve vieno u Makedoniji. Tako postiu najvie jer stalno ucenjuju da e napustiti koaliciju, a vladajui (SPS&JUL) bi pristali na sve samo da ostanu vladajui.

66

mikro, 6. april 1997 Da li ste gledali jueranju gravitaciju na BK? Bilo je izuzetno zanimljivo. Ovakvi razgovori su zaista korisni. Navode na razmiljanje. Jedna od pitanja koje je Proti postavio bilo je: Zato iptari nisu izali na izbore i tako pomogli svrgavanje Miloevia? Nezavisno od njihovih motiva, ini mi se da to moda i nije loe ispalo. Verujem da bi pojava njihovih predstavnika u parlamentu ujedinila sepsu, eelja, Kotunicu i inia protiv zajednikog neprijatelja i ponovo odloilo borbu za demokratsko drutvo, to je po meni pitanje broj 1 koje se raznim smicalicam reima ve godinama sklanja u stranu. Moda je to i njihova procena, to im je oduzelo bilo kakav motiv da izau na srbijanske izbore. Meu sezamovcima ima i iptara sa Kosova pa ih pozivam da se ukljue ukoliko prate ovu temu. Odavno ve elim da ujem njihovo miljenje.

dusko, 8. april 1997 Ako Albanci izau na izbore onda bi im preostalo da biraju izmeu sepse i opozicije. Reenja koja se oslanjaju na regionalizaciju su, po reima albanskih prvaka, neprihvatljiva. Dakle, ostaje sepsa sa kojom bi ili morali da otvoreno uu u kolaboraciju ili bi onemoguavali stvaranje ne-sepsovske vlade, a to u krajnjoj liniji vodu gura na crvenu vodenicu.

mikro, 8. april 1997 Koji god da je razlog, ostaje da realno nemaju nikakvih motiva da izau na srbijanske izbore. Gledano sa njihove strane, Srbija je autokratska drava u kojoj se oseaju nepoeljnim, moglo bi se rei da su ako ne omraena onda bar neomiljena nacija. Nedemokratski ureena Srbija i propala ekonomija oduzimaju im i najmanji potencijalni motiv za ostanak. Ako neko od njih i izvede misaoni eksperiment o ivotu u demokratizovanoj Srbiji, verovatno dolazi do zakljuka da e se lake otcepiti, nego to e se izboriti za demokratsku dravu, koju uz to i ne oseaju svojom. Ne mislim da ih ima mnogo koji su se u ovakva razmiljanja uopte uputali, ali i da jesu, zakljuak je opet porazan.

vkostic, 9. april 1997 Ja lino mislim da je jo poraznije za Srbiju da pokua na silu da zadri Kosovo. Razumem da je Kosovo bilo kolevka Srpske drave, itd, ali stvari su se promenile. Ne vidim ama ba nita na Kosovu bez ega Srbija ne bi mogla sasvim lepo da ivi. Jo manje vidim razlog da se ide tamo i gine za pare zemlje, a da i ne pominjem bojkot i sankcije zapada. Zar se Srbi nisu opametili posle iskustva Hrvatske i Bosne, ili je moda potreban jo jedan rat? Kosovo je rak za Srbiju. Najbolje ga ukloniti, to pre to bolje. 67

schef, 9. april 1997 Ko kae da treba da se gine? U skoro svakoj zemlji na zapadu ima pokrete koji bi da se otcepe. Evo, u paniji Baskijci od kad sebe ele da se odcepe, pa opet nita jer niko nee ni da razgovara sa njima o tome. Probao i Kvebek od Kanade pa - prc. Niko ih ne j*be. Sa iptarima je mogu, ak i poeljan svaki razgovor, pod uslovom da priznaju Srbiju kao svoju dravu. Otcepljenje nikako ne dolazi u obzir i tu je kraj prie. Kosovo mora da ostane sastavni deo ako ne Srbije, makar Jugoslavije (da i Jugoslavija konano poslui neemu ;) ) naravno bez ikakve mogunosti otcepljenja. Da podsetim da Srbi u Hrvatskoj nee imati ak ni autonomiju. :(

schef, 10. april 1997 vkostic >> Nemogue je praviti paralele izmeu nekih oblasti zapadne Evrope i Kosova. Kada se zadnji put slobodno glasalo na Kosovu, i kada se veina izjasnila da ostane u sastavu Srbije/YU? OK, u pravu si kada kae da u tim oblastima nemaju dovoljnu veinu za otcepljenje, ali ak i kada bi je imali ne bi im dozvolili da se otcepe. Ne, nisu tu u pitanju nikakvi nacionalni interesi kao kod nas ;) ve isto zbog para. Porez ini uda. ;) Dalje, kod njih se sve ini da ti ljudi kod kojih postoje separatistiki pokreti nikada i ne poele da se otcepe. Ko nas je to malo tee uraditi ;) prvenstveno zbog nae tvrdoglavosti ali i zbog iptarske neobrazovanosti. Ne kaem ja da meu njima nema uenih ljudi, ali velika veina ih je slabo obrazovana.

jone, 10. april 1997 schef >> Sa iptarima je mogu, ak i poeljan svaki razgovor, pod uslovom da priznaju Srbiju kao svoju dravu. A ako nee da priznaju Srbiju kao svoju dravu? schef >> Ali otcepljenje nikako ne dolazi u obzir i tu je kraj prie. Posle ove tvoje izjave, siguran sam da e se Albanci uzeti u pamet. schef >> Da podsetim da Srbi u Hrvatskoj nee imati ak ni autonomiju. :( 68

Da podsetim da su Srbi u Hrvatskoj izgubili rat a Albanci na Kosovu ga jo nisu ni poeli.

vkostic, 10. april 1997 Pusti ih da se odcepe i zahtevaj da meunarodne snage (NATO, EU, UN) tite to malo Srba. Kada su mogli da razdvoje Arape i Jevreje, valjda mogu Srbe i iptare. Veruj mi da je meunarodna zajednica vrlo zabrinuta da Kosovo ne eksplodira u iri Balkanski rat. Ne verujem da bi se Ameri i zapadna Evropa bunili da poslaju mirovne trupe ako se postigne pristojan sporazum. Pored toga, mogao bi da trai da iptari plate izvesnu cenu za otcepljenje (na kraju krajeva, YU je dugo ulagala novac za razvoj Kosova) i onda iskoristi te pare da preseli te Srbe u Srbiju (one koji dobrovoljno ele da odu).

schef, 10. april 1997 Realno, rat na Kosovu bi trajao ne vie od nedelju dana, pod uslovom da se niko ne mea. Sa ovakvim stanjem stvari gde svi priznaju Kosovo kao deo Srbije niko ne bi smeo da se umea (mada, od Amerikanaca svata moe da oekuje) tako da bi brzo bilo gotovo. A onda bismo mi postavljali uslove a oni bi morali da prihvate sve to im ponudimo. Zna li ta bi onda to bilo? Mislim da njihovi lideri imaju toliko pameti da shvate da Kosovo ostaje u Jugoslaviji. Osim ako se opet ne umeaju Amerikanci i Nemci i reiraju ono to im se svidi. &&& vkostic, 10. april 1997 Realno, svaki rat treba da bude kratak i potpuno porazi neprijatelja. Hitler je realno oekivao da pregazi Ruse za par meseci, pa vidi ta se desilo. Ameri su realno oekivali da pregaze Vietnam, pa nisu. Rusi su realno trebali da sravne sa zemljom Avganistan, pa nisu. Realno, ak je i JNA trebalo da pregazi Hrvate, pa vidi ta se desilo. schef >> od Amerikanaca svata moe da oekuje Ja ti mogu rei iz prve ruke da bi se Ameri odmah umeali ako Srbi krenu da pregaze Kosovo. ak i iptari umeju bolje da apeluju na meunarodnu javnost, medije i diplomatiju nego Srbi.

iznogud, 11. april 1997 Ako e premisa naeg rata protiv iptara biti ogromna razaranja, onda bolje da ih odmah pustimo da odu iz zemlje - em e Kosovo posle toga biti jedna velika ploa spaljene zemlje (a koji e nam qrac takvo), em e neki Srbi izginuti zbog radi pravljenja 69

jalove spaljenje zemlje, em emo potvrditi svetu da smo varvari koji nita drugo ne znaju do da rue. Vukovar smo tako oslobodili - tamo vie niko ne ivi, niti su Srbi ikada i pokuali da neto tamo izgrade. Ali neka, glavno je da smo raspameivali. Sad ionako prelazi u ruke Hrvata, moda oni tu neto podignu, makar iz inata. BTW, kako e u tim ogromnim razaranjima razlikovati kuu osvedoenog separatiste od kue lojalnog graanina SRJ? Ili e ih sve zajedno proglasiti neprijateljima ove zemlje pa udri? BTW2, da li sabotira ukljuuje i ljude koji imaju problem sa saveu kad haubicama od 205 mm gaaju civilne ciljeve?

bojt, 12. april 1997 Ne vidim kako bi populaciona kontrola realno mogla da se sprovede u praksi? Ubijanjem (u prisustvu vlasti) svakog novoroenog deteta posle treeg? Kastriranjem? Pogotovo na Kosovu, konkretno, ne postoji gotovo nikakav uvid drave u bilo ta, pa ni u raanje dece.

magnus, 12. april 1997 schef >> Realno, rat na Kosovu bi trajao ne vie od nedelju dana, pod uslovom da se niko ne mea. Da li si ti ikad uio ita od vojne teorije? VJ moe da dobije rat na Kosovu samo ako poreaju sve iptare na poljane i onda ih pobiju. Vidim da si u nekoj od sledei poruka napisao kako oni imaju samo peadijsko naoruanje. To e biti sasvim dovoljno jer tenk sigurno ne moe ui u, recimo, Uroevac jer su ulice tako uske da bi na 10 zolja u posedu iptara VJ imala 10 izgubljenih tenkova. Takav rat ne moe da se dobije jer bi iptari znali za ta se bore, a Srbi bi imali neki imaginarni cilj. I na kraju kvaka 22. Koliko bi VJ mogla da mobilie ljudi za borbe na Kosovu?

mikro, 12. april 1997 Mada bih pokuao da ubedim iptare da je za sve bolje da nastavimo da ivimo u istoj 70

dravi, nastojei da je uinimo okvirom za bogat i zadovoljan ivot, smatram da nemam nikakvog prava da pucam na njih zbog njihove elje da se izdvoje. Dakle, ne samo to sigurno nita ne bismo reili orujem nego nemamo ni prava na to.

mikro, 12. april 1997 Moda bi i u bogatoj i demokratskoj Srbiji bilo mnogo iptara-separatista. Moda bi i tada veina iptara bila za otcepljenje. A moda i ne bi. Verovatno bi ih bilo i mnogo sasvim zadovoljnih. Moda. To ne moemo znati. Ali, sigurno je da se u ovakvoj situaciji nita drugo ne moe oekivati od ovoga kako jeste.

budimir, 12. april 1997 Nisu se svi iptari rodili, odrasli i proveli svoj ivot u Srbiji. Za vreme WWII smatra se da ih je na Kosovo i Metohiju ulo negde preko 300 000 (ta brojka se vee i za brojku od 200 000 izbeglih Srba sa K&M u to vreme), tako da o veinskom i autohtonom stanovnitvu nema ni rei. Mlae generacije jesu roene ovde i to je najvei problem. Ali, nigde u svetu se ne priznaje rezultat koji je sproveden uz genocid, t.j. bar ne u poslednje vreme (zadnjih 100 godina)... Ponaanje prema iptarima mora biti civilizovano, ali niti jedna drava na svetu ne moe da dozvoli bespravno useljavanje na neku teritoriju a zatim tenja za otcepljenjem bespravno zauzetog dela. Nije licemerje deportovati iptare koji nemaju prava da ive na K&M a ele da ga otcepe od Srbije. Licemerje je bespravno se useliti u tui stan a zatim eleti da otme sobu od vlasnika.

gerber, 22. april 1997 Kao to su i na poetku svega priali upravo isto, samo glede Krajine, Hrvatske i ostalih delova bive nam Juge. Da ne bee rata onda, tj. upotrebe sile, zbog koje smo trpeli osudu meunarodne svetske (jel ima jo koja?) javnosti, to nam nije ilo u prilog, sada bi lepo mogli da ratujemo na Kosovu bez straha od Amera i ostalih svetskih siledija. Ili bi moda ba zato to nismo ratovali bili u situaciji da Kosovo razreavamo mirnim putem unutar Jugoslavije, bez straha od secesije, intervencije, ucenjivanja kreditima, i narravno, poslednje ali ne i najnevanije, sa vlau koja bi se sada vikala nekim drugim imenima.

budimir, 7. februar 1998 Iz intervjua Aganija Srpskoj Rei se jasno vidi da Albanski cilj apsolutno ostaje 71

nezavisno Kosovo. Pitanje je samo na koji nain to ostvariti. Koliko se vidi DSK bi prihvatila i neko prelazno reenje, npr. protektorat ili treu republiku u okviru Jugoslavije. Insistiranje Amerike na reenju trea republika pod uslovom da im se nee dozvoliti otcepljenje je potpuno neuverljivo. Oni su napravili presedan i sa ostalim republikama SFRJ i dozvolili njihovu secesiju. Ono to je bitno jeste da Srbi ne smeju da dozvole bilo kakvo reenje koje bi Albancima na Kosovu davalo elemente dravnosti. U tom smislu postoji predlog autonomije (vie u kulturnom i samoupravnom smislu) i regionalizacija. Projekat tree republike ipak podrazumeva i dravnost to je krajnje opasno. Ukoliko Kosovo izae iz sastava Srbije, to podrazumeva njihovu potpunu kontrolu, odlazak nae policije. Scenario Slovenije i Hrvatske bilo bi sasvim lako ponoviti u tom sluaju. Jedna mala ala (naravno, re je o istinitom dogaaju). Prilikom susreta jednog naeg opozicionog lidera, Vlasija i Gelbarda, Vlasi je postavio pitanje: kako to da Crnogoraca ima samo 600 000, a imaju svoju dravu, a nas je 2 miliona i nemamo je. Na opozicionar mu je odgovorio: kada vas bude onoliko koliko i Crnogoraca daemo i vama dravu. Inae situacija u Drenici sve je napetija. Mogue je ovih dana oekivati policijski crackdown na albanske teroriste. Rugovina partija i dalje uporno izbegava da osudi albanski terorizam i dejstva OVK pripisuje srpskoj policiji. Veliko je pitanje kako e akcija biti izvedena. Albanci e sigurno nastojati da celu akciju predstave kao akciju protiv mirnog i civilizovanog stanovnitva Drenice, a ne kao antiteroristiku akciju. Mnogo se brinemo za sestre u Devicu. Vladika je blagoslovio da za sada svi ostanu u svojim manastirima. U podruju Deana ovih dana je takoe bilo aktivnosti policije. Ne znamo tano o emu je re, ali verovatno je vrena zaplena oruja i hapenje nekih lica koja su umeana u teroristike aktivnosti. Inae na Kosovu je spolja sve zauujue mirno i uobiajeno. Moda smo i mi ve navikli na ovu situaciju koja je ovde postala sasvim normalna. Da, na kraju da napomenem da je g. Milutinovi i dalje veoma zauzet pa ne moe da primi vladiku i g. Trajkovia. S vremena na vreme javiu vam se sa novim vestima. Jeromonah Sava

budimir, 3. mart 1998 mbiresev >> uo sam (iz pouzdanih izvora) da ima na stotine poginulih. Iz koje se kue pucalo, sve je pobijeno. Ranjenicima nije pruana pomo. ume jo nisu olistale; iz helikoptera su tukli sve to je hodalo...

72

Dobra stvar ti pouzdani izvori. Nema ta. Da te nije Rugova obavestio malo i o napadima na Srbe, ubistvima, pokojoj baenoj bombi? Vidi, nekako se iz tvoje poruke nazire elja da ivi i normalnoj dravi. Jel' tako? Jeste? E sada, morae da naui lekciju o terorizmu iz nekog stranjskog udbenika. Vidi, ni iptarima nije lako, oni moraju da je ponovo ue. Ne znam za dravu na svetu, koja bi ovakve teroristike akcije tolerisala, a to se tie hiljada pobijenih, tih pria smo se nasluali oko Srebrenice i muslimanki iz Bosne. Ne mogu da verujem kako postoji jo neko u ovoj zemlji ko pada na to. Strano... E da, i ja sam uo iz pouzdanih izvora da su u selima u koje je ula murija i mukatle gazili nakon to su pobili maie i kuie. ;) I to starije i mlae make, da zloin bude jo vei. E ljudi...

ilazarevic, 3. mart 1998 Nasilje je zlo bez obzira protiv koga je i ime je izazvano. Ako demonstranti mirno hodaju i ne ugroavaju nikoga, nasilna intervencija policije je vie nego nepotrebna. Ne bih se meao u teroristike aktivnosti obe strane. Jednako cenim i OVK i MUP i paravojne snage, jer se svi bave istim zloinom - ubijanjem.

dmauka, 3. mart 1998 Jedno isto akademsko pitanje: Kako to da niko nikad nee uti jednog Engleza, Francuza, Italijana, Nemca, koga-god-hoete, da kae da njegova domovina nije u pravu kada su u pitanju teroristike akcije pripadnika susedne zemlje prema njegovoj zemlji? Kako to da samo mi imamo neodoljivu elju da, bez ikakvog pardona, tvrdimo da smo najvei zloinci, kerovi, ta-ti-ja-znam-ta-sve-jo; ko nam dade to pravo prema sopstvenoj domovini?

bojt, 3. mart 1998 Ah, znai bolje mi njih nego oni nas. Obzirom da e njih, bez obzira da li emo ih pustiti da mirno demonstriraju ili ne, bez obzira nastavila li OVK sa terorizmom ili ne, za par desetina godina definitivno biti vie nego nas (onda samo izau na izbore i - gotovo), izgleda da si ti iznaao epohalni recept: napalm bombe pa ih teraj dole dok se ne podave u Skadarskom jezeru. Bolje to, nego da podave oni nas u Savskom... Da li je to jedino mogue reenje? 73

iznogud, 3. mart 1998 dmauka >> Kako misli da se treba ponaati prema TERORISTIKOJ organizaciji OVK, koja koristi AP, raketne bacae, ORUJE I SILU, prema graanima ove zemlje u svrhu ostvarenja svojih ciljeva? Onoga ko stavi masku na glavu i puca na nedune ljude treba ubiti kao psa, tu nema nikakve prie. Meutim, moe li da mi objasni kako je dolo do toga da se na Kosovu stvori OVK koja koristi ORUJE I SILU? Moda ba zato to su na elu Srbije moroni, koje podravaju drugi moroni, i koji nisu uspeli da iskoriste pregovore za reavanja problema Kosovo, koji su uporno odravali status kvo i kojima je odgovarao Rugova sa svojim mi smo Indija pristupom, koji su zatvarali oi i pravili se da problem Kosova ne postoji, a birako telo (dal' ono to stvarno glasa za njih, ili ono to je kao opoziciono, ali voli Slobinu vrstu ruku) aplaudiralo? Albanci ve odavno pokuavaju da internacionalizuju svoj problem. Srbija to ne eli, proklamuje priu kako je Kosovo unutranja stvar Srbije (kako bi i trebalo da bude). Do sada (pazi, do sada) je svet bio relativno blagonaklon prema toj prii, i ekalo se da Miloevi i Rugova najzad sednu i izdogovaraju se o nekakvoj autonomiji Kosova (jer mnogo puta je ponavljano da nikakve republike ili secesije ne moe biti), koja se, valjda je to svima jasno sem najveim bolidima, mora dati. I ta se desilo? Umesto da Miloevi uradi ono to se mora uraditi (i uzgred povea ansu YU da ispliva iz sankcija), njemu vie odgovara da ostane tako kako jeste (Rugova dri iptare mirnima, oni ne plaaju porez, ali i ne izlaze na izbore, to je daleko vanije) i po svom obiaju poputa tek kada dobije preko nosa, to smo ve vie puta videli. Sada na Kosovu poinje da deluje OVK, poto se iptarima oigledno malo vie uri od Miloevia. Policija uzvraa, i korak smo do opteg sukoba. Ti kae tako treba. OK. Samo, pitanje za razmiljanje: ta e se desiti kada se u stvar uplete VJ, sa svojim raspameuj generalima, i kada na raznim CNN-ovima bude puno slika ratnih razaranja? Misli da e svet i EU pustiti da se jugu Evrope divlja rat? Teko. Dobiemo meunarodne pregovarae, i pregovori e izgledati mnogo drugaije nego da su se deavali u mirnodopskom okruenju. Jednom reju, stvorie se situacija kakva odgovara iptarima, a ne Srbiji. Dakle, pitanja za razmiljanje: kome vie odgovara intervencija policije i zaotravanje stanja, Srbima ili iptarima? Zato smo doli do intervencije? Kada e biti pravo vreme za pregovore (kojih mora biti) - sada, pod uslovom da to vreme ve nije prolo, ili u nekoj neodreenoj budunosti, kada e Srbija biti naterana u pregovore, izmorena jo jednim eventualnim sankcijama, jo jednim talasom iseljavanja svega pametnog to u ovoj zemlji ivi, sa jedinom olakavajuom injenicom da e talasi izbeglica ovoga puta biti manji? PS Upravo ujem kako nam je zapreeno sankcijama ukoliko Miloevi ne pokrene pregovore. Opet nas svet ne voli, hm? 74

dnikolic, 4. mart 1998 Voleo bih da ujem obe strane u diskusiji (bojt, severian i vcalic sa jedne strane, alexs, dmauka sa druge) kako bi, da su vlast, reavali i reili situaciju na Kosovu. Znai uzeti u obzir ta Kosovo predstavlja u srpskoj istoriji, energetske potencijale kao i trenutnu situaciju (koliinu oruja na obe strane, tenzije). Znai kako: 1. Smiriti trenutnu situaciju (patrole OVK, nau policiju i vojsku). 2. Ostvariti nekakav zajedniki ivot dva naroda i spreiti incidente. 3. Naterati sve da plaaju porez i potuju zakon. 4. Organizovati kolstvo. Voleo bih da ujem i miljenje o razvoju situacije u sledeih 30-40 godina (uzimajui u obzir natalitet) na Kosovu i u Srbiji, a posle akcija koje, po vama, treba sprovesti.

alexs, 5. mart 1998 Teroristi OVK su pokrenuli spiralu, jer su preli crtu. Poziv na linc Srba na Kosmetu od strane iptarske medijske centrale (KIC) je jo jedna stepenica. ta je sledee - bomba u bioskopu 20. Oktobar? Nema opravdanja terorizmu, ponavljam!

alexs, 5. mart 1998 Studentska unija iptara je izdala saoptenje da se solidariu sa poginulima u sukobu sa milicijom. Dakle, sa OVK? Nema distanciranja? Ete' civilizacijskih tekovina civilizovanih iptarski govorecih graana Srbije.

aljosa, 5. mart 1998 A jel' ne moe da zamisli situaciju da Srbi i Albanci i ovde i tamo uzmu motke pa slono umire teroriste i veu kerove na lanac? Prisetimo se 28.marta 1989 - Dana ustavnosti. Tog dana i formalno je ukinuta autonomija Kosova, a u sukobima policije i demonstranata poginula su dva policajca i 20 demonstranata u masovnim demonstracijama irom Kosova. Narednih dana poginulo je jo preko 50 demonstranata. Tada se takoe trubilo o terorizmu, ali nije bilo nikakve OVK. Mada se tane cifre ne saoptavaju, verujem da se neke propoporcije izraavaju i u zvaninim izvetajima reima. Prema slavnom saoptenju MUP-a u mukim napadima terorista iz zasede prole nedelje ubijeni su 4 policajca i 28 terorista. Da li zaista iko sa iole mozga u glavi moe poverovati u takvu informaciju prema kojoj dobro naoruani napadai iz zasede ginu u toliko veem broju od napadnutih? A pogotovu kada se 75

podruje oko Drenice posle toga odmah hermetiki zatvori za sve posetioce, a naroito za novinare.

dizel, 7. mart 1998 gerber >> Na alost, i pre pojave terorista odnos prema narodu (ostali Albanci) je bio sve samo ne normalan. Stoga su se teroristi i pojavili. Da li si ti uopte ikada bio na Kosovu? Da li zna kako je izgledalo biti Srbin na Kosovu (da ne pominjem trenutnu situaciju)? Previe su se navikli da ive od miliona dolara koji su im dolazili u vidu pomoi, a kada vie toga nije bilo, vie im se ne svia u Srbiji...

bojt, 9. mart 1998 dmauka >> Kako ti nisi ukapirao da su njih odveli ive iz kue a da se nigde ne vidi da ih nisu odveli ive i iz sela (ostali lanovi su bili zatvoreni u toj istoj kui i nisu videli nita od onoga to ti navodi), za mene nije nikakva tajna. udi me da nisi rekao kako su ih raskomadali i onda prelili kreom, pa zapalili itd. U svemu tome pouzdano se zna jedino da su njihovi leevi doneseni iz pritinske mrtvanice. Moda devojka lae, moda su ubijeni sa pukom u ruci, moda su ivi odvedeni iz sela pa se spotakli o neku hoklicu u Pritini, svata je mogue... Meutim, tebe niko nije tukao po uima da analizira taj tekst re po re. A kad si se ve dohvatio tog preduzea, ne bi trebalo mnogo da te udi kada neko i te tvoje analize proanalizira, pogotovo ako su kljakave kakve su bile. Ti si, da se ne pravimo mnogo veverice, iz formulacije u jednoj od poslednjih reenica tog poglavlja detektivski uspeo da zakljui da je devojka, koja se ispovedala novinaru, posvedoila kako su mukarce iz njene porodice ive odveli iz sela, pa si onda arhimedski uskliknuo a otkud onda mozak na travi uz komentar da se zbunila. To iz tog teksta apsolutno ne moe da se zakljui, ak ni na miie. Ni manje ni vie.

alexs, 11. mart 1998 Uvatio si se hrabrih, odlunih... i ta ti ja sve znam terorista, malo se okliznuo tepajui im, i sad podmetanjima misli ispravljati sopstvenu greku. Da crtam kompletnu sliku? Ajde... - Nema opravdanja terorizmu (odgovori sa Yes/No) - Nema opravdanja upotrebi preterane sile (odgovori sa Yes/No) - OVK je teroristicka organizacija siptarskih ekstremnih separatista (odgovori Yes/No) - OVK je aktivna (odgovori sa Yes/No) - Nisu svi siptari teroristi (odgovori sa Yes/No) 76

- Nisu svi siptari separatisti (odgovori sa Yes/No) - Nisu svi policajci tabadzije (odgovori sa Yes/No) - Nemaju siptari tapiju na istinu (odgovori sa Yes/No) - Nemaju Srbi tapiju na istinu (odgovori sa Yes/No) - Ginuli su policajci (odgovori sa Yes/No) - Ginuli su civili siptari&Srbi (odgovori sa Yes/No) - Ginuli su teroristi (odgovori sa Yes/No) Ako su Vam svi odgovori pozitivni, onda ste sreni dobitnik nagrade - nemamo ta da raspravljamo, mi se slaemo !:) (verovao, ne verovao). Onda e mi, kao istomiljeniku, lake objasniti to smo dobili sankcije, a teroriste madlenka ni ne spominje?

dmauka, 11. mart 1998 Interesantno oko volje za pregovorima i nalaenjem kompromisa. Upravo uh da je I. Rugova izjavio da nikakva autonomija ne dolazi u obzir, i da je jedino prihvatljivo reenje nezavisnost Kosova.

aljosa, 12. mart 1998 Mislim da moe pomoi da razgovor o Kosovu nastavimo na smisleniji nain od navijakog. Protekli meseci, a naroito poslednjih nekoliko nedelja od Bejkerove, ups... pardon... od Gelbardove posete dali su vie elemenata koji pripomau jasnijem sagledavanju situacije, igre velikih sila i uloge reima i jo uvek misteriozne UK. Itekako ima mesta analogijama sa dogaajima iz 90-92. godina. Po svemu sudei UK nije kadra ni za ta vie od balvan-revolucije i ubistva ponekog rtvovanog redarstvenika, manjih razmera od onoga to se svojevremeno zbilo u Borovo Selu. To je bio povod za intervenciju tzv. meunarodne zajednice u bivoj Jugi. Prisetimo se dometa i rezultata te intervencije, pod ijim okriljem su skoro dovrena etnika ienja i okupirana BiH. Da probamo? Ponavljanje je majka uenja. S tim se moda delom sloi i na veiti ponavlja. Mislim na onog sa Dedinja, a ne na onog sa Vodovca :) Ovaj drugi ipak nije toliko blesav k'o prvi i ima mnogo realnije izglede da jednom shvati ko sve i kako ga radi.

goldie, 13. mart 1998 dmauka >> Upravo uh da je I. Rugova izjavio da nikakva autonomija ne dolazi u obzir Naravno. Sad se uskurio poto je ceo svet na njihovoj strani posle pametnih akcija naih vrlih ubica & vlastelina. 77

Umesto da je pre mesec dana Kosovu data neka autonomija koja im ionako sleduje, tata Zlobek i svi majmuni koji su ga podravali u ovoj akciji e sada dobiti po nosu. A krivci za to e naravno biti razni Gerberi, Vcalici, Bojtovi, (i Goldiji, to da ne) i ostali domai izdajnici koji su govorili: Nemojte ljudi ko Boga vas molimo... polako i pametno. Naravno tu je bila DOOM 98 ekipa koja je zajedno sa Gypsy & GraveDiggers navijaima pevala Ubij, ubij, ubij, iptara....

dmauka, 14. mart 1998 Javilo mi se da neka EZ oe da poalje pisamce (ljubavno?) I. Rugovi da ipak svrati na aicu razgovora sa drugom stranom. Ne verujem da e odbiti ovu ponudu vie od 50-tak puta. Naravno, gorepomenuti nema nikakve veze sa OVK, tako da bilo kakav njegov pristanak na razgovor ne znai da terorizam nee prestati.

bojt, 14. mart 1998 Ono, jest da je Rugova poprilina budala i da poinje sve vie da dovodi u pitanje poziciju za sme koju ste mu namestili, ali obzirom koliko ste dalekovidi & promuurni vi sa druge strane, nema ta da se sekira: ispasti manje pametan od vas predstavljalo bi poduhvat koji se granii sa nemoguim...

severian, 15. mart 1998 Pa evo, vratismo se pre par sati ;)) . Bilo je izuzetno zanimljivo i pouno. Najvanije da je izgraeno poverenje sa albanskom stranom opstalo i pred naletom totalne radikalizacije. Moda najvei uspeh je da nama relevantni Albanci u potpunosti shvataju da represiju ne vre Srbi, ve policija, kao i da su to dva veoma razliita pojma. Takoe, srpski studenti (bar njihov otvoreniji deo) se organizuju i razmiljaju zaista fantastino za trenutno stanje na Kosovu. Nada postoji. Mislim da imamo neku ansicu da malo spustimo tenziju i sigurno emo dati sve od sebe (iako naravno ima problema). Inae, stanje na Kosovu je zaista teko. Plae se svi. Veliki deo (oko 70%) srpskih studenata je napustio studentski dom i otiao van Kosova. Albanci ne etaju ulicama kada padne mrak, jer se policija bukvalno iivljava pri legitimisanju i pravljenju racija. Kontrole na putevima veoma podiu tenziju (sprovode se izvoenjem iz kola i pretresanjem, mada ponekad i samo puste. Policija je u oklopnim transporterima i sa dugim cevima). Kontrole su bukvalno na svakih 10-15 km. Bili smo, kao posmatrai, i na demonstracijama i to je pria za sebe. Ima svega. Izrazita veina se trudi da bude nenasilna. Skandiralo se uglavnom Drenica, Oni nisu bili teroristi i sl. Inae, Rugova je apsolutno broj jedan. Ima totalno veinsku podrku i njegovo ime se skandira veoma esto. Jednog trenutka bilo je i skandiranje Kosovo republika, veeg dela mase. Bilo je pojedinanih skandiranja U-E-KA (OVK), ali su se okolni svojski trudili da umire one koji su to uzvikivali (oigledan je bio neki dogovor da se takvo skandiranje spreava). U 78

koloni ima zaista mnogo dece 10-15 godina (preko 30%). Sam protest je dosta zanimljiv. On je neka meavina SPS organizacije (tampani transparenti sa parolama na engleskom) i potpune spontanosti i neorganizovanosti (bez obezbeenja). Ima tu jo milion nijansi koje su jako znaajne za formiranje miljenja, a koje prosto ne mogu da bude prenete preko medija. Bitno je rei i da su svi oko nas sve vreme bili svesni da smo Srbi (zbog jezika) i da nam nita nije falilo. Osnovni cilj naeg odlaska je bio razgovor sa albanskim studentima, kao i sa srpskim studentima. Neu da davim ta pokuavamo da uradimo (ako uspemo ve e se uti), ve u samo rei da ne samo da smo potvrdili izgraeno poverenje, nego je razvijen i jako dobar ljudski kontakt. To je jako vano jer pacifikuje i marginalizuje njihovu naci struju (koju naravno imaju i oni, itekako), u smislu da se i kod njih razbija stereotip o Srbima. Posebno poglavlje prie je policijska akcija u Drenici. Mnogo toga sam video svojim oima. Na snimljenim fotografijama prebrojao sam dve ubijene trudne ene, 14 dece i 7 staraca. Video sam i snimke iz kue Jaari. Ne znam ko je tu bio terorista, ali dete od 5 godina ubijeno u usta sigurno nije. Takoe, ak ni ubijenom teroristi ne treba iskopati oi i odsei desnu ruku, to je sluaj sa jednim leom. Ubijena su i dva deteta od otprilike 10-14 godina. Policija je zaista izvrila odmazdu koja je moralno neoprostiva, a politiki po Srbiju razorna. Niko normalan to nemoe da pravda. Ali ipak, znam da e se neko ve nai.

gavrilovic, 16. mart 1998 Ve due vremena pratim dogaanja na Kosovu i Metohiji, pa i ovu konferenciju koja se u poslednje vreme posvetila toj tematici. Moda se dosta kasnije javljam i pokuavam da se ukljuim u tok diskusije, mislim da mi neete zameriti na tome. Koliko je mogue zaista objektivno sagledati prave uzroke deavanja na Kosovu i Metohiji, toliko su i, nadam se, nai predlozi za reenje ovog problema realniji. Prole godine sam imao priliku da budem u Helsinkom odboru za ljudska prava u Parizu, i da odgovaram na pitanja ba vezana za problem Kosova i Metohije. Znao sam da Evropa jeste zainteresovana za taj problem, i ba zbog toga sam se iskreno pribojavao da li u dati dobre odgovore. Jedno od pitanja je bilo: Recite nam kako Vi vidite problem Kosova i Metohije i nain reenja jedne takve teke situacije. Odgovor u kraoj formi: Balkan je prostor gde su se deavala mnoga previranja i veliki dogaaji koji su bili od vanosti i na tok dogaaja u celoj Evropi. Kao takvo jedno podneblje koje je bilo izloeno neprestanom kretanju raznih naroda i njihovih vojski, a uvek politiki nestabilno, Balkan se nee smiriti ako bude potpirivana mrnja, razdor, sujeta, i nerealne tenje bili koga. Ne elim da pravim dugi uvod u odgovaru na vae pitanje, samo sam eleo da problem Kosova i Metohije veem za jedan iri region u kome su izmeani mnogi narodi, njihovi obiaji, i nacionalni interesi. To se moe rei sa 79

pravom za svaki narod, pa i albanski. Problem Albanaca nije samo na Kosovu i Metohiji, ve i u Makedoniji, Grkoj, Crnoj Gori, Italiji i u samoj Albaniji. To je jedan narod koji se nalazi u ekspanziji. Usudiu se da kaem da su drugi dravotvorni narodi koji su stariji od albanskog neke probleme kroz koje sada oni prolaze ve imali u svojoj istoriji i prevazili su ih na uspean ili nikakav nain. Sadanji problem jedne nacije koja ima demografsku eksploziju i koja se nalazi u okruenju naroda gde meu nekima od njih vlada i bela kuga, naravno da e izazivati strahovanja i neizvesnost. Balkan koji je ekonomski nepovezan, socijalno, kultoroloki i obrazovno rasturen, nema neku sjajnu perspektivu. Najvanija je stvar da se odnosi na Kosovu i Metohiji kreu u pravci koji e nuno voditi ka dijalogu i smirivanju strasti. Na kraju krajeva bivi rat u bivoj republici SFRJ Hrvatskoj je pokazao da rat nije reenje i da sukobi takvog obima odlau problem i u velikoj meri oteavaju. Meutim postoji problem i pravnog karaktera koji se odnosi na pravo svojine velikog dela zemlje koja se nalazi na Kosovu i Metohiji. Nije sluajno to Albanci na Kosovu i Metohiji ne dodaju rei Kosovo i re Metohija. Metoh je naziv za srednjovekovni nii sloj u dravi Srbiji koji su radili na crkvenim imanjima. Postoji i problem sa rudnim bogatstvima i nalazitima, koja su ogromna i veoma bogata. Ne zaboravite da su tenje Albanskog naroda na Kosovu i Metohiji raspirivane od strane komunistike vlasti (jo od kraja II svetskog rata) ne bili i na taj nain oslabili Srbiju. To je bilo jako vano (izmeu ostalog Srbija je jedina koja je ula u Jugoslaviju i dala jednoj takoj tvorevini svoju nezavisnost) i pokazalo se sada kada se dogodio ovaj strani i krvavi rat u Ex-Jugoslaviji. Zamislite jo kada bi muslimani u Nemakoj u nekim pokrajinama gde imaju veinu traili da se otcepe od Nemake. To se ne moe dogoditi u Nemakoj niti bilo gde u Evropi, jer Nemaka je izuzetno ekonomski jaka i uticajna sila kao uostalom i Engleska, Francuska i panija. Samo u zemlji gde odnosi nisu sreeni i kada ne postoji model pravne drave i kada je njena ekonomija izuzetno slaba moe se deavati ovo to se sada deava na Kosovu i Metohiji. Problem nije jednostavno reiti. Ja sumnjam da e albanska nacionalna manjina u Srbiji odustati od ideje za otcepljenjem i formiranjem, jo jedne drave, kao to sumnjam da je ova sadanja vlast sposobna da te probleme rei. Ako se meunarodna zajednica ukljui u ovaj sukob da ga rei po svaku cenu i to pre, bojim se da e pred vaim unucima stajati moj unuk koji e im priati priu koju vam ja sada govorim. Problem se jedino moe reiti dogotrajnim i ozbiljnim dijalogom i mora doi do kompromisa. Sa jedne strane albanska nacionalna manjina u Srbiji mora odustati od nezavisne drave, a sa druge Srbija im mora, i treba dati autonomiju." Zato sam gospoo Janja ba Vama odgovorio? Zato to mislim da ste vi jedna osoba od onih ljudi koja misli da smo zaista mi vie krivi nego Albanci sa Kosova i Metohije. Neki od argumenata za to da oni nisu naklonjeni ba politikom reenju krize unutar Srbije, jesu i ovi: zato nisu izali na lokalne izbore na Kosovu i Metohiji? Koji im to grad ne bi pripao legalno na taj nain? Zato nisu izali na republike i savezne izbore? Zamislite samo 40-50 Albanaca u srpskom parlamentu. Da li bi se tada vodio ovaj rat u Ex-Yu? Da li bi Miloevi imao toliku mo i da li bi oni bili toliko nemoni ( bez kola i vlasti u optinama gde bi na taj nain stvorili uslove za rad pokrajinskih organa na Kosovu i Metohiji, koje bi opet oni imali u svojim rukama)? Da li mislite da je sadanjoj 80

opoziciji koja je na vlasti u optinama, koje se nalaze u unutranjosti, lako da izlaze na kraj sa mnogobrojnim ozbiljnim problemima: u tim optinama nema para od Republike za one stvari koje inae Republika finansira (putevi, izgradnja kola itd), jer republika im ne daje skoro nita. Pa se opet mnogi asni ljudi i dalje bore za sebe svoj grad i svoju zemlju na nain kako znaju i umeju, ali dostojanstveno i sa dosta odricanja. Tvrdim da bi stvari bile mnogo drugaije, da su Albanci izlazili na izbore u ovoj naoj zemlji. Osim toga dokaite (bilo ko), da se Rugova nije dogovorio sa Miloeviem da ne izlazi na izbore. Pored svega toga njihovi studenti ne priznaju peat Srbije na njihovim diplomama, pa im je i to jedan od argumenata (kao da je mene neko pitao da li mi se svia petokraka), a na demonstracijama koje su bile u Pritini video sam (na satelitu), parolu sledee sadrine: Serbian wild animals. Da li se ta poruka odnosi moda na Vas i mene?

bishop, 18. mart 1998 Kod mnogih primeujem iskrivljivanje onoga to sam rekao (moda sam i sam kriv, nisam bio dovoljno precizan). Civil iz Drenice, u ijoj kui se nalazi pripadnik OVK (vidim da i termin terorista pojedincima bode oi), je, verovatno njegov jatak, da su hteli da uzmu taoce, OVK-ovci bi ili u kuu nekog Srbina, a kao jatak (i civil) onda jeste potencijalna opasnost. Civil iz Beograda, Subotice, Kragujevca ili Dimitrovgrada koji nije jatak OVK-a, ne moe da se posmatra kao potencijalni neprijatelj u aktuelnom kosovskom sukobu. Dalje, zato svi (mnogi) ovde tvrde da su pobijeni iptari hladnokrvno ubijeni?! Ima li iko dokaza da je stvarno tako? Ako nema, onda moemo posmatrati da su policajci nevini (u smislu hladnokrvnog ubistva), a to znai, kao to i sam uvia ... Ima li smisla govoriti o ratnim zloinima na Kosovu budui da tamo rata, formalno-pravno nema. Moda se moe govoriti o zloinima protiv ovenosti, ali onda zasigurno ima i sijaset iptara koji mogu da se nau na optuenikoj klupi.

severian, 18. mart 1998 Situacija je ista kao kada teroristi otmu avion, pri emu ubiju dva policajca. Gde si na svetu video da policija jednostavno tenkovima raznese avion, ubivi 10 terorista, ali i 80 talaca. Svi civili u kuama morali su biti tretirani kao taoci i samim tim zatieni, a ne ne selektivno likvidirani. Od terorista se ne oekuje odgovornost, ve od policije. Jednostavno nema opravdanja za policiju. Ona ne sme da se ponaa na nivou dravnog terorizma. Uinila je moralno neoprostiv i taktiki, po Srbiju, razoran in. Zbog 5 sati bestijalnog orgijanja OVK je u svetu dobila oreol romantinih boraca za slobodu, a oni na albanskoj strani koji shvataju gde ih vodi OVK ne smeju ni da zinu (zbog raspaljenih 81

strasti u svom narodu). Ali, naravno Miloevievoj oligarhiji ovako i odgovara. Tragedija je da ga u svemu podravaju mnogi koji na reima tvrde da su protiv njega.

novim, 19. jun 1998 Kako je danas NATO javio da e svi planovi za vojnu intervenciju biti gotovi naredne nedelje, i kako bi Vidovdan imao jak psiholoki smisao kao di-dej (kao to je i pre 5 godina priznanje BiH palo na 6. april), taj bi datum mogao igrati ulogu. Da itava stvar dobija na ubrzanju, vidi se to je poseta Rusa (Afanasijev ili tako nekako, ne mogu da im popamtim sva imena), pomerena iz sredine idue nedelje ve za ponedeljak. Inae, NATO je prilino zvanino izjavio (kroz usta zamenika svog glavnokomandujueg za Junu Evropu), da napad nee biti najavljen unapred: Jugosloveni e saznati za nau akciju kad uju avione iznad svojih glava (tako doslovno glasi izjava od pre 3-4 dana). Jedan ruski general-pukovnik danas ree da bi napad na nas bilo obnavljanje hladnog rata ako bi iao bez prethodne rezolucije SB UN. (Ovo ako znai da se sada cenjkaju oko toga da li sa papirom u depu ili bez toga, to je ve - detalj). Da se stvari brzo komplikuju, pokazuje i tursko-grko avionsko nadmetanje na Kipru, uz pojaan pritisak Albanaca iz Makedonije, same manevre albanske avijacije (beznaajne u drugoj prilici, ali posle prizemljenja naih aviona, zgodnih za manje a prljavije radnje), novo dananje upozorenje iz Brisela, pregrupisavanje IFOR-a u Bosni, ubrzano odobravanje sredstava i pripreme za prihvat izbeglica, pretnja Vaingtona OVK-u da ne zapoinje novu ofanzivu (jer bi pala usred? akcije NATO snaga), itd. Znaci stiu sa svih strana, izgleda da ni ljudi o Forumu nisu svesni koliko ih je (valjda ih mrzi da jure razne strane agencije), a tek Srbija - koja spava kao jagnje pred ... Mrano. Ali ne gasim ja svetlo, pa o asu mogu samo ga nagaam. U svakom sluaju, mislim da je stvar urgentna. Iminentna... I, razume se, voleo bih da je sve samo sniva kao kod onog ciganskog dueta iz Ko to tamo peva...

gerber, 14. jul 1998 Lino vidim OVK kao orue u rukama mnogo veih igraa, a ne kao izvorni oslobodilaki pokret ili nacionalnu zatitniku armiju (kao IRA npr), mada ne kaem da nema ansi da kroz dogledno vreme, uz bratsku pomo Srbije i to postane. Koliko vidim ostavljeni smo na milost reenjima samo par igraa. I nije alosno to je jedan od njih Amerika, ve to je drugi Sloba. Skoro sam uputio protestno pismo premijerima i ministrima inostranih poslova zemalja Kontakt grupe povodom odluke o zabrani letova JAT-a, pri emu sam ih zamolio da se manu odluka koje e imati 82

negativan uticaj samo na narod, ve da svoje mere usmere spram samog Slobe i njegovog reima.

stanislaw, 27. avgust 1998 Za srpsku stranu realan cilj treba da bude 100% Kosova u Srbiji, ili bar u Jugoslaviji. Samo, jedno mora biti jasno: ne moe veno trajati stanje pri kojem je etnika veina na Kosovu (70-80% stanovnitva) potpuno izvan svih organa vlasti, institucija, pravnog i politikog sistema. Nemojmo sad da se svaamo oko toga da li su oni neopravdano izvan toga, ili su se samoiskljuili. To vie nije bitno. Bitno je kako ih vratiti u institucije sistema. to pre se to postigne, bie manja teta za Srbiju, a da bi se to postiglo potrebno je napraviti znaajne ustupke. Neophodno je privoleti ih ne samo da uestvuju u lokalnoj vlasti, nego da preuzmu kako lokalnu vlast tako i sve organe lokalne vlasti, to podrazumeva i odgovornost centralnoj vlasti za situaciju na terenu. Da nacrtam: OVK i terorizam mogu prestati da postoje na dva naina. Jedan nain je da Albanci koji dre lokalnu vlast poalju policiju sainjenu od Albanaca da sprovede razoruanje celog Kosova. Drugi nain je da se otvoreno proglasi ratno stanje i vodi rat do istrebljenja. Nemojte mnogo da se foliramo. Ili emo da ih pobijemo, ili emo da priznamo da su veina. Ko god ovo priznanje doivljava kao in izdaje ili akt predaje, ik neka predloi bolje reenje. I nije tako strano dati im autonomiju po ugledu na 1974. Recimo, za zatitu naselja sa slovenskim stanovnitvom mogu se formirati policijske jedinice pod direktnom komandom Beograda, i stotinu drugih kvaki se moe izmisliti. Naravno, i pored toga e prelazak pokrajinske policije u albanske ruke za mnoge znaiti definitivni odlazak, ali vie e Srba izginuti branei ovaj prokleti status kvo, ako se on unedogled odui. Mislite o tome.

r.i.s.t.a., 9. januar 1999 Ljudi, da li ste svesni trenutno odigravajue informativne blokade?!? Mislim na ?!? konkretnu informaciju, vruu, o otmici 8 vojnika VJ od strane OVK. Oni su skoro 24 sata u rukama OVK, pregovori (sa ili bez posrednika?) sa OVK traju ve satima (dole je meana ekipa, vojska/policija/db/ainovi/baki), vojska je dala ultimatum i oko 21h su tenkovi opkolili deo Pritine oko Sunanog brega (odmah pored Velanije, ako se dobro seam), i naselje Dragoman, pa su se povukli, a velika kolona je otila put Mitrovice. Za ovu otmicu sam uo danas oko 16h na radiju Studio B, i posle toga nigde vie. Na TV 83

StB u 19h nije bilo nita, pretpostavljam ni na PTC. Na pononim vestima TV StB, i na vestima na radiju Studio B ne govore vie nita!! Jedino Odraz B92 (pretpostavljam i radiju) prati dramatian tok dogaaja. Pa ovo je strano, gde mi ivimo (znam, znam, ali svaki pit se sve vie sablaznim). Mislim da je stvarno pitanje trenutka kada e nekome da padne mrak na oi i da zvekne skota koji mu je najblii (dao Bog, rasporedili su se po gradu, ima lepih i velikih stanova, lep je ovo grad, a i dabe je). Gledajte da vam ovaj dogaaj ne promakne, pa onda - kao u onoj junakoj narodnoj...

r.i.s.t.a., 18. januar 1999 Za sve to e se dogoditi kao odgovor na najnoviji incident, apsolutno je kriv reim koji se uopte ne trudi da od policije napravi slubu koja e sluiti svim graanima, bez obzira na nazionalnu, versku. politiku ili bilo koju pripadnost graanina, sve dok se ne dokae da je graanin kriv (i tada, naravno, graanin ima svoja prava, ali to ovaj put nije glavna tema rasprave). Dokle god je policajac siguran da sme da radi ta god mu padne na pamet, sve dok verno slui reimu, deavae se sline gadarije. Danas na Kosovu, sutra u Beogradu. Mark this message. Bojim se da nema anse da se incident niti prizna, niti lokalizuje na odgovorne pojedince. Ne samo da se takav sluaj nije do sada dogodio, to je samo po sebi ilustracija koliko reim ima obiaj takve stvari da radi, nego bi to dirnulo u sr demagoke eme koju reim koristi. Mislim, naime, na forsiranje teze da svako ko uputi kritiku (zahtev, napad) reimu, zapravo dira NAROD (srpski, naravno). I u najnovijem saoptenju Ivana Markovia, glasogovornika JUL, prisutna je ta teza. Oni zasnivaju svoju vlast na toj tezi, t.j. na izjednaavanju sebe i naroda, na taj nain inei sebe u svesti i podsvesti sluaoca nezamenljivim, i teei da se sluaoc poistoveti sa reimom. Podlo i perfidno, ali efikasno. Na stranu to to i poslednji rafi u maini reima ni u najdubljem kutku svoje svesti ne sumnja da sve Albance treba ubiti.

alexs, 29. mart 1999 iptari su se odluili na borbu do smrti... alju ene i decu preko granice a sami odlaze u UK. Tako se moe rei da su ojaali svoje pozicije; - Efekat koji dobijaju u stranim glasilima vezano za izbeglice - ene, dece i ostali njima nepotrebni, a pria o odvoenju muskaraca je k'o dve muve jednim udarcem.

84

- Ve dokazanu podrku NATO avijacije na terenu sa sve boljom sinhronizacijom dejstava, mada je u zadnja dva dana bilo sluajeva istravanja pred rudu, te su tako nai znali kad e NATO da udari i gde. - Brojnost, budui da im je skoro svaki mukarac 13-60 god. sada lan UK. Diskutabilno je koliko je to dovoljno da se iole ozbiljnije suprotstave neizbenom. Jedino to za sada uspevaju je da ponekad prihvate svee naoruanje (mada se ve via dosta DDR naoruanja i kod naih, to znai da su pokoju, verovatno padobransku, poiljku nai presreli), dele sveem iptarskom mesu, te bez ikakve obuke uestvuju u akcijama koje se uglavnom svode na likvidaciju ili isterivanje ne-iptare po selima koja dre par dana. Onda bee bez anse da povrate dotino selo... etc, etc. Nita znaajno :)

panta, 29. mart 1999 zvasa >> upravo sam uo potvrdu ove vesti na dnevniku Crne Gore. Ubijen je Fehmi Agani; Veton Suroi; Glavni urednik Koha Ditor (ime nisam zapamtio) i jo jedan njihov intelektualac. Bajram Keljmendi (advokat) sa dva sina, jo prve noi.

zvasa, 31. mart 1999 danko >> Koliko ja znam, Suroi je vaio za amerikog oveka koga uvaju za sledeu fazu tj. za mir. Suroi je vaio za visokog intelektualca. Bio je u UJDI-u, prvom politikom udruenju u bivoj YU koje je trailo uvoenje demokratije i viestranaja na saveznom nivou. Kau da je govorio 8 jezika.

novim, 1. april 1999 Maloas (u pononim vestima) videh na DW (berlinska TV na satelitu) da je Rugova pozvao na prekid NATO bombardovanja. Kae se jo da je to prvo Rugovino pojavljivanje u javnosti od poetka NATO napada. Zna li neko neto vie od ovome? To moe biti od priline vanosti, budui da NATO propaganda ponavlja ve par dana da upravo Albanci trae da oni nastave sa bombardovanjem (u tom je smislu ak i Robin Kuk jue, na konferenciji za tampu, 85

dovukao neke Albance zarad podrke). PS: Videh upravo to isto i na panskoj dravnoj TV (vesti u 0.30), potom i na francuskom kanalu 5 (kae se jo da je Rugova pod zatitom jugoslovenske policije i demantuje da je ubijen Fehmi Agani).

banconi, 1. april 1999 Jo e iptar da nas spasi!

86

Glava 4

Pa opet rat
mpalacios, 20. mart 1999 ndreadnought >> No, postoje NATO i USA zvaninici u Jugi, a postoji i narod koji je lako obrlatiti u sekundu. Da se ja pitam, a da sam u koi faraona, napujdao bih narod (posebno ene i decu) da kamenuju i javno rastrgnu, pred kamerama, Hila, Holbruka i jo nekolicinu, ko uostalom bude dostupan. Kurvinski, ali Faraon ne bi bio kriv Kao zapadni zvaninik (dostupan), glasam obejim rukama protiv tvoje sugestije :) . Mislim da u ovoj nesrenoj prii mnogo je bitniji da se drava i narod ponaaju odgovorno i civilizovano, nego kako voditi propagandu prema zapadu. Srbija i Jugoslavija mogu da gube ovaj rat (ako se do toga doe), ali nikad ne bi morale da gube obraz.

severian, 21. mart 1999 Iz najneposrednijih izvora, dodue za Kragujevac, da vam javim da je krenula mobilizacija. Ne alju se pozivi, ve dolaze na vrata. Ovo je zaista provereno, upravo mi je javila rodbina odozdo da su im sino kucali na vrata.

kali, 21. mart 1999 Zbog koga da ratuje, zbog ega da rizikuje svoju pogibiju ili ubistvo nekog drugog oveka? ta je to to je vredno jo jednog unapred izgubljenog rata i to zavreuje jo vie uzaludnog prolivanja krvi, sakaenja i smrti? 87

Molim te, molim bilo koga ko je u istoj dilemi: Ne ratuj(te). Ne ubijaj(te). Ne gini(te).

luka.tom, 21. mart 1999 Veoma mi je hitno da saznam kakvo je stanje u Jugoslaviji to se tie mobilizacije (opte). Poto nisam u stanju da itam poruke iz konferencija (nemam dovoljno vremena) bio bih vam zahvalan da mi poaljete na mail. P.S. to detaljnije to bolje. Unapred hvala.

kali, 22. mart 1999 Sada je 1999. godina. Proteklo je puno vremena i jo vie (previe) krvi na ovim prostorima. Solunski, Sremski i svi drugi frontovi davno su probijeni i zatvoreni. Ove godine katoliki Uskrs je 04. aprila, a pravoslavni 11. aprila. Nadam se da e pre Uskrsa prestati borbe na nepostojeem Kosovskom frontu, da nijedan novi front nee biti otvoren, da odazivanje pozivima za rat nee biti masovno, i da e se od citiranih dogaaja iz 1918. god. ponoviti samo sretanje na sredini i masovni izlazak iz rovova. Nadam se...

cdragan, 23. mart 1999 Ode Holbruk... Na pitanje da li ima jo neke anse za Srbiju i Jugoslaviju da izbegnu bombardovanje, ree: imaju telefonske brojeve u Briselu i Vasingtonu pa... A eelj je prosto likovao u skuptini: ratna opasnost, mobilizacije, a oni koji se ne odazovu mobilizaciji, koji ire defetizam, koji kau da se ne treba boriti, koji na bilo koji nain umanjuju borbenu gotovost, oni koji ne misle kao on - njih treba pozatvarati a po 88

mogustvu i fiziki likvidirati... pretpostavljam (to nije smeo da kae, ali liilo mi je da je to imao nameru. ;) Dakle, opet dolazi vreme kao '45 - jo samo da pone nacionalizacija i oduzimanje privatne imovine - a za penzije i plate, moemo da se ubriemo... itamo se... moda...

sikima, 23. mart 1999 Ja celo jutro buljim u CNN i nita ne rekoe iako ostavljaju mogunost za poslepodnevne vanredne vesti. to se tie Iraka tu se malte ne znalo da e da ih bombarduju i Ameri su izabrali namerno prime time tj. udarno vreme (oko 9 PM) da ih roakju. Malopre se i Klinton obratio naciji i objasnio zato je sve to potrebno. Prosenom Ameru koji i ne zna gde se nalazi Balkan je sroena priica u kome goloruki narod Kosova se bori protiv srpskih tenkova. Moda je to za nas sve naivno ali Ameri gutaju takve prie. to se tie samog bobardovanja neu da irim defetizam i slino da me ne bi eelj prozivao ali da kaem da sada su u planu napadi krstareim raketama ispaljenim sa podmornica i voenim bombama ispaljenim sa B-52. U planu je inicijalno bombardovanje oko 3 nedelje sa preko 1000 raketa. Ovde inae niko ne veruje da e samo bombardovanje da oslabi Srbe ili smakne Milosevica ali veliki je pritisak javnosti da se uini neto. Ono to moe da promeni celu sliku je to da prilikom napada bude oboren jedan ameriki avion. To je ono ega se svi ovde plae - amerika javnost bi digla graju a to pomeano sa Kongresom koji je i onako podeljen bi uticalo da se sve smiri.

kenza, 23. mart 1999 Kako prikladno - na Pinku ide Boj na Kosovu.

srcky, 23. mart 1999 Jedno od najveih s*anja koje mogu da se dese u ovom trenutku je panika naroda, i to moda (sigurno?) gora nego pred ono prolo :) . Prosto odlepim (poludim, dobijem elju da zavrnem iju) onome ko na sred ulice pria kako e nam blablabla i ako je on spremio blablabla u podrum da bi u sluaju... Ljudi, ako se budem pomerio iz stana ako bude bilo "bombardovanja" neka mi padne raketa pravo na grudi. Moja zgrada je pritom na jako zaj. mestu: sa jedne strane auto-put Bgd-Ni, sa druge Plavi most, a sa tree vodovi Elektroistok-a. :>

kenza, 24. mart 1999 Iskljuie B92 opet...! 89

zkrstic, 24. mart 1999 Prema Studiju B, a oni prenose Tanjug - upravo je proglaeno ratno stanje. Sve u svemu - sranje.

kenza, 24. mart 1999

Piem on-line, znai zbog greaka se izvinjavam. Pre oko pola sata sam gledao kroz prozor kako su eksplodirali tomahawk-ci u arkovu i vie komada u Batajnici. To su za sada sve vesti. Gledajte Studio B, jedini oni za sada bilo ta priaju. ujemo se kasnije, nadam se ;)

jone, 25. mart 1999 Sino smo se Jasna i ja zatekli na Miljakovcu, na roendanu jednog vre koji je upravo napunio tri godine. Kakav roendan... Sirena tamo nije bilo, ili su bile toliko slabe da se nisu ule. U jednom trenutku se zaulo neto to je zvualo kao detonacija, i izali smo na prozor da vidimo ta se deava. Par ljudi koji tre preko travnjaka, horsko zavijanje alarma na automobilima. Onda je neko rekao da se to sigurno lokalna manguparija zavitlava i da su iz dosade bacili nekakvu kaikaru... E sad, zanimljivo je to odbijanje svesti da prihvati realnost: svi smo tada prihvatili tu nebulozu kao loginu injenicu, i bez mnogo daljeg razmiljanja vratili se veeri. Uvek u se seati ovog kolektivnog psiholokog kurclusa. Tako smo jo skoro sat vremena posle poetka napada, mirno sedeli za stolom... Televizor je bio ukljuen, ali ne i radio. Onda je usledio jedan poziv telefonom od strane roaka, i obavetenje da rakete padaju na Pritinu. U meuvremenu se na ekranu zaledio telop Studija B, a na naim licima osmesi. Tridesetak sekundi poto se na ekranu pojavio Dragan Kojadinovi i poeo da ita saoptenje STB-a, zaula se jaka eksplozija u blizini (onaj pogodak na Rakovici). Zgrada se zatresla kao da je pogodio zemljotres od 7 stepeni Merkalija. Ciku i vrisku koja je nastala ne moram da opisujem, samo opet kaem: kakav roendan za malog slavljenika... Posle oko sat vremena muvanja po garai u prizemlju zgrade (nigde sklonita u blizini), nas dvoje smo krenuli ka centru. Autobusi GSP-a su normalno saobraali - pomalo neverovatna slika. Na Slaviji manja guva nego obino, ali jo uvek dosta sveta, pljeskavice se uveliko tancuju, narod uveliko tamani. 90

Do Vuka smo doli peice. Preko puta Univerzitetske Biblioteke stoji meu drugim automobilima parkiran kombi nekog akvizitera. Bojaljivo nudi oku radoznalog prolaznika ispreturanu hrpu knjiga svuda na seditima. Gazda se postarao za reklamu na oferajbni i na banderi pored, zalepljeni su papiri sa tekstom: U sklonitu i u rovu obavezna je knjiga. Ponavljam: KNJIGA!!! Na ulazima u stanicu metroa grupice ljudi, po parku se tetura par onih koji su smatrali da je alkohol najbolji nain da se pobedi strah. Dole, pod zemljom, bilo je areno, izbegliki solidarno, mirno. Par teritorijalaca i par policajaca paze na red, svuda na ebadima prostrtim po mermernom podu lee deca. O nekim stvarima se razmilja tek kada se nosom naleti na njih: peroni su na dubini od 40 metara (ili bee ak 60?), tuneli kojima dolaze i odlaze vozovi mogu uvek da poslue kao izlaz za sluaj da ulaz odozgo bude zatrpan - ovo mesto je verovatno najbezbednije civilno sklonite u Beogradu. Ako bude opet potrebno, ako ste dovoljno blizu, ako i niste blizu ali planirate unapred sklonite se tamo. Oko pola jedan, posle onog znaka za prestanak vazdune opasnosti, krenuli smo uzbrdo uz Bulevar. Brzo nas je povezao ovek koji je bio toliko talian da je noas, vozei iz Bea i ispod NATO raketa, proao praktino sve to je bilo bombardovano u Vojvodini. Video je i da je Batajnica u plamenu (to smo ve ranije uli i od par drugih ljudi), u Panevu je poar u Utvi. Dovezli smo se do Liona i tu nas je zatekao drugi signal za uzbunu, pa smo se uskoro nali u jo jednom sklonitu. Zgrada je prva pre Simpo robne kue, idui odozdo. Fino sklonite, fini svet unutra, to je zgodno ako na tom mestu treba doekati jutro. Svee okreeno, ugraena sedita i kreveti, odvojen WC, ventilacija radi, rezervni izlaz vodi iza kafane Lipov Lad. etiri zvezdice, i preporuka. Kad smo izali u elino-plavo svitanje, pola sata poto su utihnule eksplozije negde tamo iza Zvezdare (kau da je gaana Grocka) i dok smo ekali da neki auto naie uz pusti Bulevar, nisam mislio ni o emu posebno. Jedino mi se negde u bekstejdu, uz saznanje da emo imati puno sunca danas, muvalo jedno nepretenciozno, pristojno, i bez ikave veze sa svim ovim utralo Dobro jutro dezeri. Na ta se sve dosad nismo navikli i sa ime sve nismo iveli? Navii emo se i iveemo i sa ovim, im nas proe poetnika trema.

budimir, 25. mart 1999 Prema informacijama iz sveta, noas nas oekuje pravi pakao u Beogradu. Danas popodne su tukli jug Srbije.

91

uvajte se.

severian, 25. mart 1999 Zanimljivo je biti za vreme ovih dogaaja u naselju na Novom Beogradu posle koga je nita ;)) . Tj. ima sve uslove za dobar pogled od Surina do Obrenovca. Danas su u briuem letu (na visini od max 50-70m) doletela 3 kargo aviona. Doleteli su preko grada i totalno zatresli prozore i zgradu. Prvo smo mislili da je neko probio zvuni zid, ali kada smo izleteli na terasu iznad glava se najpre pojavio prvi avion (civilni kargo, neto manji nego DC-9, sivo-beli sa crvenim repom). Neposredno posle njega pojavio se vojni kargo (izgledalo je kao dog-fight jer je bio u repu prvog aviona, pa su oba skrenuli 90 stepeni desno.. sve je izgledalo veoma efektno). Vojni kargo je bio srednje veliine (recimo kao putniki avion od 80-ak sedita), tamno zelene boje (gotovo crne). Krila nisu na sredini trupa nego su gore i ima klipne motore (po jedan na krilu). Oznake je imao samo na repu (i ja kao za inat nisam dobro video, bilo je neto crveno i belo sigurno, ali ta jo... ne znam). Posle 3-4 minuta preleteo je i trei avion, potuno identian ovom drugom (vojni kargo avion). Sva tri su odletela ne ba ka Surinu, nego negde oko 15-ak stepeni zapadno od uobiajene rute civilnih aviona koji sleu na Surin. Izgleda da ovi nai ipak neto rade ;)) .

zzivotic, 25. mart 1999 Moram da priznam da ako emo neto nauiti iz ove situacije to je mehanizam po kome nastaju glasine. Te informacije iz sveta apsolutno niko nije uo ali svi pouzdano znaju i kad e i ta e (jel i tebe zvala roaka iz Nemake ili ima informacije iz Slovenije?) Bilo bi dobro, ukoliko elite neku informaciju da podelite sa ostalima, da to inite samo onda kada ste vi neto konkretno videli.

woof, 25. mart 1999 Bliska istorija pokazuje da su 99% informacija (osim iz prve-druge ruke) u ovakvim prilikama iste lai. Lae se sa svrhom da druga strana ne sazna ta se deava. Sa druge strane, objavljivanje informacija iz prve ruke (znai tanih) na Sezamu o osetljivijim stvarima ce vrlo brzo prouzrokovati zatvaranje istog.

92

ndreadnought, 25. mart 1999 Da lete - lete. Da gaaju - gaaju, i to prilino precizno. Da se svata pria, pria se, primeri: Komija noas tvrdio da je sa zadnje terase svoje kue video rakete kako padaju na Panevo (Utvu), i da je druga upala u milimetar na isto mesto gde je prva ve eksplodirala. Drugi komija tvrdio da su na HRT javili kako je Valjevo u totalnom mraku posle stravinih pogodaka. Prijatelj koji je celu no gledao HRT tvrdi da toga nije bilo..... Iz prve ruke, dok smo malopre nagaali u atu gde su to pale bombe/rakete, retko ko je primetio da sam pomenuo da sam video avion koji je ornuo neto.... Dotini je leteo nad otprilike? Surinom, doavi iz pravca autoputa, prilino visoko, par Km, napravio zaokret naglo u desno, i nestao prema severu. Upravo tada su se ule one eksplozije. Nije mi jasno da li je na ili je to ba taj koji je bacio bombe. Ostavljao je dvostruki trag kondenzacije za sobom. Slika na preistom nebu, skoro prelepa. Apsurdno. Sino u atu je bilo toliko nagaanja da ako je svako od nas preneo samo 3 od bezbroj... ko zna ta e od svega toga nastati. uo sam i vaku kako je onaj navodno oboreni nemaki pilot negde u begu po Srbiji, i da ga ganjaju seljaci ??????? Svata se uje, vaistinu. emu verovati, ako ne Sezamu? ;)))

r.i.s.t.a., 26. mart 1999 jone >> Na ulazima u stanicu metroa (...) verovatno najbezbednije civilno sklonite u Beogradu. Ako bude opet potrebno, ako ste dovoljno blizu, ako i niste blizu ali planirate unapred - sklonite se tamo. Ta stanica samo teoretski jeste zgodna za sklanjanje od bombi. U praksi nije ba tako. Taj objekat je graen da bude stanica metroa, i nema neke bitne karakretistike sklonita (odbojene prostorije, prostor za amortizaciju udara, zaptivene otvore, pregrade, itd). Ako bi, ne daj Boe, bomba direktno pogodila stanicu, udarni talas vazduha bi lako neutralisao ukopanost perona jer bi, kroz tunel sa pokretnim stepenicama, lako dospeo do donjih delova stanice. Takoe, ini mi se da stanica nema sopstveno backup napajanje strujom - vano zbog eventualne panike ako bi se prekinuo dovod struje.

93

r.i.s.t.a., 26. mart 1999 Moji izvori iz vojske, koji se nalaze u analitikom centru PVO, kau da su u VJ zadovoljni uinkom odbrane, imajui u vidu mogunosti nae PVO. Kau da su uspeli da u velikoj meri ometaju nesmetano gaanje ciljeva, da je bilo puno promaaja od strane NATO, relativno su zadovoljni i neposrednom odbranom. Na Kosovu je oboren engleski Harijer, a oborio ga je na Galeb G-4 (!!! Takoe je oboren i nemaki Tornado kod Jastrepca, u !!!). !!! toku je intenzivna potraga za pilotom (seljaci sa vilama, i bratija nalik na ove koje gledamo u partizanskim filmovima na PTC). ak su jutros poletali i nai MiG-ovi 21, koji su se dobro pokazali (zna se za najmanje jedan oteeni F-15, i taj je prinudno sleteo u Sarajevo). Zna se da su unitena dva naa MiG-a 29, jedan koji nije mogao da upali motor na Batajnici, i jedan koji je oboren na Kosovu. Na surinski aerodrom je sino sleteo jedan MiG-29, sa uzbuenim pilotom. Naleteo je pravo na jednu od grupa aviona iz prvog avio-naleta. Batajnica je razvaljena, i nije za upotrebu. Znalo se da e taj aerodrom biti jedna od prvih meta, tako da prakticno i nije branjena a ve sto je moglo da se izmesti, izmeteno je pre NATO napada na YU. Ostali aerodromi su proli kako-tako, neki je manje oteen, neki vie. Takoe je stradala fabrika Utva u Panevu, i jo nekoliko fabrika po Srbiji (Luani, Pritina...). Kau da su u NATO jako nezadovoljni uinkom, i besni. Zato se oekuje da ce noas i sutra izjutra biti vrue, treba opravdati onolike pare. Spremite se.

bojans, 26. mart 1999 Takoe moemo nauiti i kako funkcioniu neki politiko/diplomatski abloni. Recimo ono u stilu Kina najotrije osuuje NATO agresiju na SRJ, Rusija e povui odreene korake, ali nee primeniti krajnje mere, Meksiko se odluno protivi.... Verovatno da ove izjave imaju osobito dramatian uticaj na to to se na terenu deava. :( Sve i da bi Rusija htela da pomogne Srbiju vojnom tehnikom, da li bi to u praksi uote moglo da se izvede. Kao prvo njihovi transportni avioni morali bi da prelete bar jednu zemlju koja im to ne bi dozvolila, a pored toga NATO je praktino non stop u naem vazdunom prostoru. Moda da rasklope opremu i provercuju je vozom? Pitanje je i ta bi to moglo da nam pomogne protiv ovolike armade. ta efikasno unitava krstaree rakete, nevidljive bomabardere i sline nemani? Naravno, od svega ovoga nee biti nita ili su anse mizerne, moe jedino Jeljcin da smilja razne kletve za Klintona (dajte ljudi da ga zaustavimo). Kako god da se okrene mi i dalje ostajemo u statusu eksperimentalnih ivotinja na kojima se ve ko zna koliko godina testiraju nadahnua raznih bolesnika i pragovi nae osetljivosti. Hm, izgleda da se dobro snalazimo, zato su i zadaci sve sloeniji kako bi bili primereni sposobnostima ispitanika...

94

severian, 26. mart 1999 Dakle, ovako izgleda biti izmeu ekia i nakovnja. Ipak, veliki siledija (NATO) uspeo je da uini bar jedno, do danas mislio sam neverovatno, postignue - trupe malog siledije (Miloevia) u toku vazdunog napada prvi put u ivotu nazvao sam NAI (ak sam kasnije provalio da sam to napisao i na Sezamu). U ovom svetu ne pali nita osim sile. Zajebi ideale, kupi bolje avione. Ili bi bar bagra bez vizije (itaj politika elita ove planete) to elela da mislimo. E, nee moi. Posao nove generacije (ovde ne govorim o Srbiji, ve o svetu uopte) je da te licemerne manekene oduva u zaborav. Sa diktatorima emo lako;)).

fancy, 26. mart 1999 Ne znam za ostale ali meni poprilino jasno deluju igre sve 3 strane. 1. Pre napada Rusi Javno opominju Miloevia da bi bilo zgodno da potpie zbog mira na Balkanu i slinih gluposti... Tajno ga ohrabruju da ne potpisuje jer e mu pruiti pomo. Miloevi Ne potpisuje jer ima tajne signale od Rusa da e mu ovi pomoi. Amerikanci Jebe im se za Miloevia, imaju preutnu saglasnost Rusa za napad. 2. Posle napada Rusi Javno su protiv napada NATO trupa, povlae svoje predstavnike iz... povlae svoje diplomate iz... Otro protestvuju... ali ne alju nikakvu pomo. U prevodu - cenjkaju se za nove kredite sa to bliom prvom tranom i to daljim rokom otplate. Miloevi Ne potpisuje jer Rusi javno osuuju nagresiju NATO trupa... i udi se kako pomo ve 95

ne stie. Za to vreme dri ga homogenizacija naroda (sindrom nai, ve opisan...) i partizanska ideologija duboko usaena u glave prosenih Srba. Neosetljiv na smrt i patnje svog naroda. Amerikanci Znaju da im ne preti realna opasnost ni od koga trude se da spuste cifru koju Rusi tajnim kanalima zahtevaju, u meuvremenu bombarduju. U prevodu: Srbi misle da im Rusi pomau, Rusi trae svoj deo kolaa (tzv. taksa na dozvolu za bombardovanje), Ameri se bore za glasae na sledeim izborima idu sigurnom taktikom udara iz daljine i natenane se cenjkaju sa Rusima. Miloevi hoe da pusti Kosovo niz vodu, jer mu Kosovo u Srbiji NE odgovara. Niko mu i nije traio Kosovo ako ste primetili, samo garanciju normalizacije situacije na Kosovu. E, to je ono to on ne moe da podnese - smirivanje situacije i normalno stanje na Kosovu. Lake mu je da ratom izgubi Kosovo jer e uvek moi da kae jebi ga, jai su, potpisao sam predaju Kosova jer sam eleo da sauvam Srbiju od razaranja... Mir nema alternativu, etc.... Ameri e da se konano izbore za demokratiju na Kosovu, Rusi e da dobiju pare a Miloevi e da ostane na vlasti u Srbiji jo jai nego pre. vi dobijaju, kao nekad kod Dafine ;) E, da, ne ba svi... Srbija gubi.

cdragan, 26. mart 1999 Povodom mnogobrojnih vesti da e biti bombardovan Karaorev park i okolina zbog gomile vojnika koji su se iselili iz Katanieve ulice i ko zna odakle... stanje je ovako: ja stanujem na 3 metra od istog a od silne vojske tu ima jedna manja koliina dipova i ostalih vojnih vozila. Sve u svemu malena skupina vojske koja se oigledno negde zaputila pa je stala da odmori... Tako da nema tenkova i slinih veih vozila i nema potrebe da se die panika...

giovanni, 26. mart 1999 Kad pomenu Sloveniju, jel sam ve rekao kako me u sredu zvala tetka iz Kopra? Prvo se iznenadila to je dobila vezu (zvala je oko 20:05) a onda se iznenadila i to smo se javili na telefon jer je mislila da smo u sklonitu. A mi jo nismo ni znali da nas bombarduju. :))) Posle 15 minuta je krenula da zavija sirena za uzbunu.

96

novim, 27. mart 1999 budimir >> Sea li se neko aka Langa? Gde je Novim? ;) Tu je Novim. Da se ak Lang nije proveo kao bos po trnju na fakultetu koji sebe zove Filozofski, moda ne bi danas davao ba takve izjave, ko zna. Prijatelje treba stvarati unapred i uvati ih. Nita lake nego stvoriti sebi neprijatelja. Nije meni razoaravujua izjava Langa i ostalih politiara, ve me diraju izjave pojedinih pisaca, kao to je ona Gintera Grasa. Dodue, i tu slutim unekoliko lini razlog.

novim, 27. mart 1999 Ne znam koliko je Solana lino ba bio angaovan u ranoj anti-NATO fazi panskih socijalista. Meni se ini da on nije ba posebno vaan ni u ovoj trenutnoj prii - njegov je posao da koordinie razne interese; diktiraju Ameri, verovatno sa 70-ak % uticaja i moi. I to je ono to je gadno za Evropu. Ali umanjui Solanin lik, ne elim nikako da umanjim njegovo delo - odgovornost koju ipak ima sada i koja, de fakto, jeste da se bi se mogao optuiti za ratni zloin: naime, u meunarodnom pravu nema pokria za ovaj NATO napad. Ali on takvog suda nee dopasti. ini mi se da posle ovog Haki sud takoe moe sebe da raspusti. Uopte, mnogo je raznih posledica na sve strane. NATO napad na nas je stvar koja daleko prevazilazi lokalni nivo, to me - kad je re o nama, naim glavama i naem lokalu - dodatno plai. No, tu je ta je.

severian, 27. mart 1999 Ljudi, ovo je bilo zaista vrue! Mesto sa koga posmatram dogaaje zaista potvruje moje smele tvrdnje da je jedno od najaktivnijih u Beogradu. Veeras je Sremica GORELA. Najpre je bilo 3 ili 4 direktna pogotka, a onda su krenule sekundarne eksplozije (par kao vatromet u vis, a dve po zemlji sa poarom na mestu gde su se vatrene lopte zaustavile). Prozori su se tresli. Ipak, najaa eksplozija (koja je VEOMA zaljulala zgradu dola je iza lea ;) , negde iz Zemuna). Sremicu sam gledao kao na dlanu, a uz dvogled bilo je jezivo realno (u sebi sam vrteo neku mantru sa eljom da niko nije bio u blizine, zaista su bile OGROMNE eksplozije). Posle 15-ak minuta sekundarne eksplozije su prestale i ostao je samo poar koji jo uvek osvetljava nebo. Iznad vatre sam u dvogled uhvatio formaciju od 3 aviona (nemam pojma ijih). Iza njih je sve svetlucalo (moda su izbacivali mamce ili je neto drugo u pitanju, jer se ne razumem dovoljno). Neto je uz gomilu varnica (kao kada gurnete ara u rotilj), ali bez 97

eksplozije, palo jedno 1km pre vatre u Sremici (meni lino liilo je na neeksplodirani projektil). Jasno su se videli i ti radio-lokatori, koji izgledaju ba kako su na Studiju B opisali. Ne moe se sve opisati, ali ovo gledati kao na dlanu, dok sve puca i trese se bilo je zaista jezivo. U isto vreme iznad Surina sam video samo jedan projektil, koji je pao i izazvao slabu i udaljenu eksploziju. No, nisam mnogo ni gledao na tu stranu, jer je ono u Sremici bilo nemogue ne posmatrati otvorenih usta. Ne verujem da u ikada vie biti tako preneraen. Sada ujem da kau da se iri neki toksini gas odande. Neto zaiste pui, ali ja nisam osetio nita (dodue dim se povija ka arkovu).

danko, 27. mart 1999 Neko je u chatu sino objanjavao da je Generaltab sruen i da gori sve od eleznike stanice da Beograanke (valjda i engleska ambasada). Naravno nita od toga, ali zbilja mi je muka kada se prenose vesti koje je neko uo kao potvrene. Glavna prednost i mo Sezama je to omoguava direktnu komunikaciju ljudi koji su neposredni oevidci dogaaja i na taj nain prua pravu informaciju sa linim peatom.

severian, 27. mart 1999 Danas sam dobio uzbuene vesti kako vojska ubrzano gradi pontonski most preko Save (kao sigurno je da gaaju mostove). Otiao sam na mesto na koje se vest odnosila (jer sam iz nekih linih razloga veoma zainteresovan za sudbinu mostova). Vest pretstavlja klasian ablon po kome se formiraju glasine. Na tom mestu zaista kampuje jedna inenjerijska jedinica sa delovima za pontonski most. Jasno je da su tu iz predostronosti i da nije nita alarmantno.

djerko, 27. mart 1999 Oprostite mi to koristim ovu konferenciju, ali ovo nije vic,ovo je najnoviji beogradski grafit: ONAJ KO DO SADA U OVOJ ZEMLJI NIJE POLUDEO,TAJ NIJE NORMALAN.

pecca, 27. mart 1999 NAJNOVIJI GRAFIT:

98

DOLE NATO BOMBE.

zvasa, 27. mart 1999 Pa Faraon se plaio domaih izdajnika; nije mislio da e biti napadnut spolja. Zato je jaao policiju. Mora da su ga oni ludi generali da bi se ulihtali i opravdali svoja nova postavljenja ohrabrili da mi moemo da se nosimo t.j. odbranimo od NATO snaga, mislei, valjda da e oni odmah ujuriti u Kosovo sa ivom silom. Pitaemo ih ta e da rade ako im prvo polupaju svu vazdunu snagu pa, poto e nebo biti slobodno, preu na kopnene mehanizovane trupe a kad i od njih nita ne ostane moda se i uetaju u Kosovo. Ovi ovde raunaju da izdre to due mogu, mislei da e se dii svetsko javno mnjenje i naterati natovce da prekinu zapoeti posao.

r.i.s.t.a., 28. mart 1999 Priama o milion izbeglica, masakrima, genocidu, ofanzivi koja navodno traje na Kosovu, opravdavaju svoju akciju i pripremaju svoje javno mnenje za ulazak kopnenih trupa u borbu (da spree humanitarnu katastrofu). Providna i jevtina pria, ali oigledno prosean gledalac/italac kod njih nije mnogo inteligentniji od ovih kod nas.

vlastelica, 28. mart 1999 04:45 Probudila me je snana detonacija, stakla su se malo zadrmala, a dok ovo piem uju se jo dve. Ne bih rekao da su pogodili Slobodu ili Remontni zavod, jel upravo sam pogledao i na sever i na jug i ne vidim nikakav plamen ili neto sl.

ljubaz, 28. mart 1999 Narode, znate i sami da se informacije o situaciji u Jugoslaviji vrlo teko probijaju. Ipak, ljudi po svetu ele da uju i nau stranu. Moj drugar je dobio na mail vie zahteva za informacije iz prve ruke sa srpske strane, pa ih prosleujem ovde. Ljudi koji su ih poslali su mahom u medijima, to znai da poruke poslate njima nee ostati bez odjeka. Zato, ako ikako moete, aljite svoja miljenja i vesti (posebno proverene ukoliko ste imali (ne)sreu da se naete blizu mesta dramatinih deavanja). Preporuujem PC (politically correct) informacije o humanitarnoj katastrofi koju izaziva 99

NATO bombardovanje u Jugoslaviji, kao i pobijanje Klintonovih obrazloenja za NATO akciju uz diskretnu naznaku na kraju svake od njegovih reenica:

fancy, 28. mart 1999 Ne znam ta gaaju sada, ali centar se dobro zatresao od 3-4 eksplozije u 08:00. A sirene su opet zakasnile... Neko kao da se zeza sa sirenama upravo - pali, gasi, prekida na pola, ponavlja ve odsviranu temu...

oldtimer, 28. mart 1999 ta je Monikin mali oekivao: - maksimalno - predaju u etvrtak na sabajle - minimalno - paniku u narodu, meustranake sukobe, predaju za neki dan ta je dobio: a) dokumentovano krajnje hrabro ponaanje naroda, i skoro neverovatnu homogenizaciju istog oko ideje istrajavanja koliko bude potrebno (NAI itd); b) prilino uspena dejstva branilaca koja dovode do toga da se gubici ne mogu veno prikrivati; c) prilino neprijatnu reakciju Rusije, da pomenem samo izjavu o prestanku potovanja embarga na isporuke oruja to, naravno, nije toliko bitno u sluaju same SRJ ve moe da znai isporuke oruja Iraku, Libiji i neko novo razmetanje raketa dugog dometa na Kubi a koliko to deluje na amersku javnost ne moram da objanjavam; d) negativne reakcije u zemljama saveznicama, pomenuu kao primer samo italijanski parlament a bie toga sve vie svakim danom koji proe Zakljuak nije teko izvesti. Oni nisu ispunili svoj cilj, mi smo svoj ispunili u prvih 24 sata i sada vreme radi za nas. Naravno, ako se slae da nam je cilj bio da izdrimo ok od napada i organizujemo to dugoroniju odbranu. Jedina moja greka je to sam precenio Seksualev zdrav razum, oigledno mora jo dosta sranja da napravi pre nego to sam sebi prizna da se debelo preraunao kada se odluio da svoje pretnje sprovede u delo.

fancy, 28. mart 1999 Da su Ameri (& prijatelji) pametni ili bi na skenjavanje sistema kojim se prenosi RTS, a 100

zatim instalirali neki kvislingku TV stanicu blizu neke od naih granica. Ako je propaganda udo, onda bi mogli malo ozbiljnije da se pozabave time. Postoji toliko stvari koje mi jo ne znamo i cela ova homogenizacija naroda je samo posledica dobre i smiljene TV kampanje (+ naravno straha) majstora koji to rade i zadnjih 10-11 godina u Srbiji. O emu priam... naime, pre 3-4 dana gledam izvetaj u kome neko od faca sa njihove strane mae papirom sa Miloevievim potpisom u stilu: Ali on je sve to potpisao jo u oktobru..!!! ta sad da mu radimo osim da ga nateramo da postupi po dogovoru!?. Pitanje - da li se zna TANO ta je to Miloevi onda potpisao..? Ja ne znam, a vi..?

mmilos, 28. mart 1999 Po NATO-u mi smo najopasnija sila u celoj Junoj Evropi (moraju oni da opravdaju 500+ tomahavka i onoliku angaovanu avijaciju). U stvarnosti, bar prema zvaninim podacima , imamo 16 aviona tipa Mig-29 od ega su dva trenani dvosedi.

akejic, 28. mart 1999 Vidim da je uestao poziv preko interneta za informacijama iz YU. Mislim da je to ma sa dve otrice. S jedne strane treba prezentovati istinu u Srbiji a s druge strane treba razmiljati da tamo neko moe zloupotrebiti informaciju. Ako sami javimo pogoeno je to, to i to a nije to, to i to, ne znam koliko to moe biti korisno.

alexs, 28. mart 1999 [Slike iz Pritine, preuzete iz RTS i putene u SKY sa engleskim prevodom]. RTS: dejstvima agresorske avijacije u Pritini danas su bili izloeni trni centar (pratimo sliku TC u plamenu, totalno razlupan jakim udarnim talasom) u samom centru Pritine.... SKY(translated): agresijom Srba na (dodati po izboru, npr. nevine) kosovare danas je zapaljeno (pratimo istu sliku, dalje dodati cifru) ____ stotina kua u raznim delovima Pritine....

ndragan, 29. mart 1999 banconi >> Naravno, sve pod uslovom da ovaj rat nije kompletno izreirana farsa.

101

Za ovu teoriju moe da se narea indicija koliko hoe. Pogledaj samo ko ta dobija: Zloba dobija zeleno da utamani OVK, i pripadajui negativan publicitet. itam malo pre da nai isprazne celo selo, ene i decu oteraju, a mukarce u umu, pa rafal. Tako priaju izbeglice za CNN ili ta ve. S druge strane, dobija i pozitivan publicitet, prvi put posle vie godina - sad smo i mi rtve, David protiv Golijata, mitinzi po... antiamerike demonstracije u nau korist na sve strane, jo e i da ispadne da to to se pria u prethodnom pasusu nije tako strano. Dobija i ujedinjenje oko sebe - u ratna vremena svi smo, jelte, zajedno, a JUL je ve lepo rekao ta sve spada u izdaju, a radikali su ve rekli kako treba sa takvima. Koliko treba da proe nakon ovog (bez obzira na ishod) dok se ne uje makar apatom malo o od opozicije. Jo deset godina na vlasti, nita mu vie ni ne treba. Klinton dobija poene kod vojno industrijskog kompleksa. Imati nov avion a ne isprobati ga uivo, to je kao biti delimino trudan. Takoe je malo prirafio labavije lanove pakta, pa se malo pokazao kao vrst momak ba u vreme kad su ga olajavali da je mekan. Inae je ve bio zafarbao sebe u budaku priajui mesecima da neto treba da se preduzme protiv humanitarne katastrofe na Kosovu, pa je doao dotle da je morao neto da uradi, inae ne bi mogao da se izvadi. Tako je izvadio iz naftalina ultimatum koji je sroio jo (onaj ultradesniarski *$%#%) Bu, otresao prainu i poeo da mae njim. Pride, ako instalie trupe na Kosovu, dobija kontrolu nad celom carskom dadom, ime moe da odsee ujedinjenu Evropu kad god hoe, eda se ne bi Evropljani sluajno osilili. Zatim, ugaa Arapima i drugim naftnomuslimanskim zemljama, tu su pare. Pa se jo prikazuje kako brine za humanitarne stvari (to nije bio sluaj u Ruandi i drugde, al' nema veze, i njihova veina ima pilee pamenje) i nabija poene, a zahtev za opoziv (aka ispiment) tone u zaborav. Udput trenira Clinton News Network da mu servira priu po meri, trebae i za druge prilike. Svi sreni svi zadovoljni. Jo samo da se obavi i ta formalnost, da se pusti togod bombi po mestima gde ima odgovarajue tehnike. Ne vojne, televizijske. Naravno, ovo je puka konstrukcija - bombe zaista padaju, a kakav je dogovor iza toga, i izme koga, nee ni istorija moi da kae, jer to nikad nije bilo ni na CNNu ni na RTSu.

zmilosh, 29. mart 1999 Kod mene u Zemunu sklonite nije ieno zadnje 32god. (tanije kada je zgrada useljena). Ljudi su se angaovali glede ienja poprilino. Neki likovi su sneli madrace, vrata, vree za spavanje, vojnike krevete, ... Rezervna vrata su na poljani od nekih 1500 m2 povrine, ispod koje se celom povrinom nalazi sklonite mog solitera. Druga 2 solitera koja su identina mom imaju ista takva sklonita, samo malo drukije rasporeena. U sklonitu je urka, sve u 16. :> Ulavnom se okpuljaju starci, lokalni 102

paranoici i paniari i ljudi s decom. Bio sam samo prve 2 noi dole po 2-4h. Noas i preksino sam batalio sklonite i spavao.

banconi, 29. mart 1999 Ne verujem da e oni ikada krenuti u spaljivanje zemlje. Sigurno da bi oni u tome uspeli kada bi hteli, ali bi imali znaajne gubitke, a to je poslednje to im treba (mislim na gubitke ivota, za ovo ostalo ih zabole).

zvasa, 29. mart 1999 Bogami, danas na BBC pokazae slike i imena Faraona i njegovog operativnog vrha: Markovi, Stojiljkovi, ainovi, Ojdani i Pavkovi. Komentar se kretao ka optubi za genocid. Na Crnogorskom dnevniku su to pokazli. Priprema se Faraonu optunica za Hag. Natovci su reili da idu do kraja i koristie sve to im je potrebno. Oni, jednostavno, ne smeju dozvoliti sebi da izgube po bilo kom osnovu.

zvasa, 29. mart 1999 Na Crnogorskom dnevniku, veeras, prikazuju velike kolone izbeglica koje idu prema Crnoj Gori i ulaze u Roaje gde je opta guva. Italijani su objavili da su spremili u okolini Barija izbeglike kampove za 20K ljudi koje oekuju iz Crne Gore i Makedonije. Jasno je da Crna Gora nema snage da primi te ljude. A i NATO ima odlian snimak i podlogu za pokazivanje da su u pravu za ovo to rade.

fancy, 29. mart 1999 Nisam mazohista, isto tako njihov pijani vojnik potpada pod udar njihove poprilino rigorozne MP. Sve u svemu, nek ekipa dole hapsi jebe, zajebava kako mu se i ako digne mislim da je to mnogo manje zlo od onoga to nas je strefilo. U svakom sluaju, i Nemci su moda bili mazohisti '45 a sada su... ma tu su gde su, ta ima da se pria. Ovo nesaginjanje e dovesti samo do jedne posledice - do saginjanja. Pitanje je - da li je bilo bolje sagnuti se pre rata ili posle rata.

fancy, 29. mart 1999 oldtimer >> Cilj ovog napada/rata nee. Potpuno otcepljenje Kosova nee. A prisustvo 103

na Kosovu hoe, pomou nekih grko-italijansko-rusko beloruskih mirovnih snaga. E, i opet se postavlja pitanje - da li je za to bilo potrebno trpeti bombardovanja, i eventualnu klanicu na Kosovu..? Sve je to vie manje moglo da se dobije i pre svog ovog sranja. Jednom je (1991) u vezi rata u Hrvatskoj ini rekao Po emu je mir posle rata bolji od mira pre rata? Ja postavljam slino pitanje.

bojt, 29. mart 1999 Koliko je sve ovo to se deava nadrealno!

r.i.s.t.a., 30. mart 1999 Apelovao bih na sve koji prate konferenciju da ne dozvole sebi da padnu u ksenofobinu zamku, i da ne posmatraju sve strance kao svoje neprijatelje. Bez obzira na sve to se trenutno dogaa, nikako ne treba zaboraviti na injenicu da svuda ima ljudi koji su normalni i razmiljaju svojom glavom.

aleck, 30. mart 1999 Ja godinama unazad svake prestupne pogledam neki dnevnik RTS, ali sada sam u Pirotu primoran da gledam njihov satelitski program (to je jedini kanal koji postoji preko lokalne TV, a moji stalno prate). Ono je strano - onaj ko je primoran da samo to prati i gleda ne moe ostati normalan ovek i mora se pretvoriti u ksenofoba od svih koji na RTS-u nisu preporueni kao prijatelji. A likovi koji piu i smiljaju onakve kovanice i fraze su definitivno pobegli iz ludare; nemam dovoljno jaku re da opiem ta mislim o mentalnom stanju takvih stvorova. Stravino je posmatrati kako se obian narod onda hvata za takve izraze i misli da je OK javno govoriti tako neto. Mislim da je CNN pre neki dan sinhronizovao D2 RTS-a samo da bi pokazao ovakav nain izvetavanja i to je mislim delovalo vrlo stimulativno na Amere. Dokazuju ovde kako u svetu mediji lau i 95% ovdanjih ivi u ubeenju da smo mi u pravu i da su se svi urotili protiv nas. ta me boli ona stvar kako CNN & co. prave izvetaje - medijski rat se ne dobija istinom nego pravovremeno plasiranom veu u obliku u kome veina zapadnog gledalita to moe lako da svari i primi.

104

bojans, 30. mart 1999 Ko snosi direktnu odgovornost za propast Srbije zna svako ko je iveo u ovoj zemlji poslednjih desetak godina i uz to ima nehavarisan mozak u glavi. Pitanje je, meutim, da li je trenutno uopte izvodljivo da se sav gnev svali na Miloevia, a da se NATO doivi samo kao neminovnost njegove pogrene politike. Ako me neko ni krivog ni dunog izvede pred streljaki vod pokuau da najpre, ukoliko se ukae prilika, otklonim tu neposrednu opasnost, a onda da se razraunavam sa glavnim krivcem za situaciju u kojoj sam se naao. Iako ovih nekoliko dana pokuavam da se kontroliem u tom ispoljavanju besa, moram da priznam da svaka argumentacija po kojoj bi se Amerikanci i njihovi sateliti predstavili kao momci koji su doli da srede stvar i kazne SM-a, deluje veoma jadno. Danas se ogroman broj ljudi u Srbiji koji ni na koji nain nisu krivi za sve ono to se desilo i to se deava, kanjava na veoma brutalan nain. Taj narod je svih ovih godina ve dovoljno kanjen, a ove bombe koje sada padaju ionako nee pomoi da se ukloni onaj koji je Srbiju doveo u ovako bedan poloaj. Kome su onda namenjene? ta da kaemo za one koji su razmiljajui o nekoj boljoj Srbiji, imali pogled uperen upravo prema toj zapadnoj demokratiji. Seamo se i demonstracija od pre dve godine i amerikih zastava i aplauza i skandiranja... ini mi se da su sada mnoge od tih niti pokidane, da su ve razoarani ljudi sada uasnuti do te mere da e sve demokratske tendencije kod nas biti suspendovane na neodreeno (itaj dugo) vreme. Ne ulazei u ovde veoma popularne teorije zavera, ak i ako pretpostavimo da je Miloevi takav politiki genije koji je celu stvar isprovocirao da bi uvrstio svoju vlast, opet je morbidno da mu NATO tako svesrdno pomogne da ugnjetava svoj narod. I sa te strane trenutno izuzetno jako anti-ameriko raspoloenje je sasvim razumljivo. Sve to, dakle, deluje izrazito umobolno. Govori se o stotinama hiljada izbeglica na Kosovu i masovnim ubistvima od poetka agresije. ak i da je sve tano, to direktno implicira da je intervencija iji je cilj bio da zaustavi ubijanje zapravo donela jo vie mrtvih Albanaca. Ako smo pre amerike podrke OVK i direktnog meanja u ovaj sukob i imali neke anse da doekamo smenu reima u Srbiji, sada se to nee desiti za naeg ivota, bez obzira da li emo preiveti rat. Dodajmo tome i razaranja, dobru podlogu za jo vei procvat profitera, homogenizaciju i sline divote. Mada vreme dokazano menja emotivna stanja, ovih dana se iskreno gadim NATO pakta i bilo mi je veoma drago kada sam video oboreni F117. Ne zbog neke lane euforije - mi smo ionako ve odavno izgubili. Odvratan mi je i uzrok i posledica i sve to je pomoglo da se prvo pretvori u drugo. Ko razume, shvatie.

severian, 30. mart 1999 Ono to ih zaista zanima, i to su gotovo ve postigli, je da diskvalifikuju svaku opoziciju, 105

da se ljudi opredeljuju izmeu alotropskih modifikacija sistema (evo, Vuk je dobar, a eelj nije... itd, itd) i da zatuku svaki demokratski potencijal na due vreme. Ovo je ve gotovo uspelo. Nikada nismo bili neto prejaki, ali sada smo totalno marginalizovani. Ksenofobija je zavladala. ljam je isplivao (trebali ste svi, kao ja, da posmatrate kako lokalni mangai provaljuju u jedan stan, jer se iz njega videlo udno crveno svetlo). Nikada nemojte zaboraviti ko je, sa nae strane, kriv za sve ovo. NATO sili se treba (pametno) suprotstaviti, ali nikada ne treba zaboraviti ko nas je pred silediju postavio.

uprava, 30. mart 1999 severian >> U emu je stvar sa brisanjem poruka od strane moderatora? Na Sezamu nisu prihvatljive poruke uvredljive sadrine, a naroito poruke kojima se poziva na meusobne obraune. Svi znamo da se nalazimo u ratnom stanju i kakve to konsekvence povlai. Sezam e pokuati da odri funkcionisanje svog otvorenog konferencijskog sistema, i nadamo se da emo u tome imati i pomo od korisnika.

fancy, 30. mart 1999 Upravo aljem svoj poslednji pad na Sezam. Verovatno mnogo toga neete ni proitati no to vie nema veze. Do daljnjega naputam diskusiju u forumu radi sigurnosti Sezama. Ako neko eli da se dopisuje sa mnom ima mail: fancy@ottawa.com. Mislim da je to sve ta sam imao da kaem. uvajte se.

banconi, 30. mart 1999 Kako se kaim skoro svaki as (u forum stiu poruke velikom brzinom), moram da kaem da sam pokupio gotovo sve poruke, i da ni jedna nije zadovoljila kriterijum za brisanje. Meni su obrisane poruke u kojima se pominje Gorica Gajevi i Faraon, tj moje miljenje o njima. Bez ikakvih psovki, uz lepe rei kao to su bandera i sl. :)

gerber, 31. mart 1999 Mogli bi da se upitamo kako to nema mitinga Srba iz onih gradova koji su proveli neko vreme pod bombardovanjem od strane Srba? Moda se misle: e pa da vidite i vi kako izgleda kad lete granate. No, poreenja nema: NATO nije doveo belosvetske pijandure da okidaju po oruu, niti granate pali ofrlji - pa gde slete. Gde ih nameni tu su, za razliku od Mladia i Limonova i 106

ostalih divljaka i primitivaca.

severian, 31. mart 1999 Obrisane poruke nikako nisu samo one koje pozivaju na meusobne obraune. Mislim da je stvar dublja i da Sezam (opet) uvodi dobrovoljnu autocenzuru. Nisam siguran kolika je zaista opasnost za sigurnost sistema a koliko se radi o istoj spekulaciji zbog koje se (ponovo) briu poruke. Moje lino miljenje je da je bolje suspendovati konferencijski sitem na neko vreme (ako mislite da REALNA opasnost postoji) nego gledati tunu razvalinu nekada slobodnog kanala informisanja, koji se polako pretvara u sistem za mieve. Nemojte me pogreno razumeti - i meni je stalo da Sezam opstane i daleko od toga da sam neki taliban koji ne vidi realnost oko sebe. Ipak, propadanje ne znai samo biti zatvoren. Biti (auto)cenzurisan je takoe nestajanje. Morate, ako elite opstanak sistema kakav je danas, da prestanete da sami briete poruke kako moda neko ne bi zamerio. U protivnom zaista nema smisla vie ovde pisati i treba se, kao i fancy, prosto povui...

panta, 31. mart 1999 Prema australijskom ABC News u NATO je sa indignacijom odbio varijantu mirnog reenja koje je preneo Primakov. Istovremeno se na naoj telki vie ne pominje termin zloinaka uz agresija i svaka tri minuta se ljudi navlae na pomisao da e plan biti prihvaen. Idemo na drugi krug.

danko, 31. mart 1999 Svaka akcija na oslabljenju vlasti u ovom trenutku ide na ruku neprijeteljima to ne vidim kako moe biti sporno. Takoe je oigledno da su na poetku akcije oni i raunali da glasno nezadovoljstvo (optimistiki pobunu) dela populacije protiv reima, pa su ak i plasirali vesti u tom pravcu. Sada je ak i NATO odustao od toga. Nemam nita protiv da ostane pri svom stavu, ali ne vidim kako iko pri zdravoj pameti moe da smatra moguim, realnim i opravdanim bilo kakav bunt protiv reima u ovom trenutku. Meni je oigledno da se ne radi i obraunu sa naom vlau nego o stratekim interesima velikih.

ndragan, 31. mart 1999 Njihove penzionisane kremljologe i sline bi trebalo spakovati u neku kliniku, da naue 107

da saberu dva i dva. Ovde nikad nismo imali ni 1% raspoloenja za nasilnu smenu vlasti, a kritine mase i deset puta manje. Jel' oni to demokratizaciju zamiljaju kao smenu Kurte i Murte? Ovde je pre re o potrebi da se uspostave institucije pravne drave, nego da se bilo ta rui. Institucije, da rade kako treba, bi same po sebi uinile situaciju (predratnu) mnogo snoljivijom. Ruenje? Ajde.

dega, 31. mart 1999 Ne spadam u heroje koji e da daju ivot za otadbinu ili takve stvari. Ta faza me je prola vajda pre nekih 8-9 godina. Danas sam na prizemnom nivou da tako neto dolazi u obzir samo kada je re o porodici. Verovatno tako ne bi mislio da su oni iz prethodnog rata i njihove porodice zbrinute, da ovom stanju nisu prethodile nebrojene greke ljudi sa kojima nemam veze, a ja treba da ih ispravljam. Moda sam postao pika, ali mislim da se ne treba ni kuriti, ve glavom dolaziti do cilja. Na alost, za ovo zadnje je kasno. Bez obzira na gornje, imam iskreno uverenje da smo u pravu, tj da oni nisu u pravu, i tako ne mogu mentalno i duhovno da prihvatim silu prava, a u tome smo iveli sve ove godine. Ako dou oni, opet emo. Pomera li se togod?

budimir, 31. mart 1999 Da nema Sezama poludeo bih bez B92.

giovanni, 31. mart 1999 Air France i FKC (francuski kulturni centar) su sad kompletno rastureni. Sino su se ohrabrili da uu u prostorije i rasture sav inventar i pocepaju ili drugaije unite 90% knjiga. Izgleda da su se u njima krili lokatori pa je valjalo dejstvovati po istima.

severian, 31. mart 1999 Moderator dejanr obrisao je 4 moje poruke u Forumu. Poruke nisu vreale nikoga, niti su raspirivale mrnju prema bilo kome. Prosto su identifikovale pojedine dravne funkcionere kao nekoga ko deli krivicu za nae trenutno stanje. Za mene trenutno Forum vie ne zadovoljava minimum slobode na javnu re. Mislim da 108

je asnije zatvoriti ga dok ne proe ratno stanje, nego permanentno demonstrirati rigidnu cenzuru.

severian, 1. april 1999 danko >> Situacija je vie nego vanredna i molim za redukciju paranoje. Ovo tvoja reenica je sramotna. O ijoj se paranoji radi kada mi dejanr obrie 4 poruke u kojima se Miloevi identifikuje kao jedan od krivaca za nastalo stanje? I to veoma blago. Ponaate se kao najgori oportunisti, koji se trude da ne naljute nekoga na nadlenom mestu ;)) . Ponoviu jo jednom - od kakve koristi je cenzurisani Sezam na kome ne moe preko 1h da se zadri ni jedna poruka koja apostrofira odgovorne za ovo stanje? Pokuali ste da brisanje objasnite pozivanjem na meusobno razraunavanje. Ni u jednoj poruci od prvih 8 obrisanih ne radi se o tome, ve o kritici Miloevia. Zato onda ne objavite nova pravila igre? Zato ne kaete da se Miloevi na Sezamu ne moe spominjati u negativnom kontekstu? Sramota. Kako zbog cenzure, tako i naroito zbog licemerja usled koga odbijate da javno saoptite kriterijume na osnovu kojih briete poruke.

danko, 1. april 1999 Nemam ja nita protiv tvoje ocene. Nemam ni nikavu nameru da se bavim analizom razloga za nae odluke izmeu ostalog i zato to nemam nikakvu obavezu u tom pravcu. Mislim da sam dovoljno jasno napisao svoj stav po ovom pitanju. Bavljenje unutranjo politikim pitanjima u zemlji koja je pod napadom spolja (i to sa ovakvim odnosom sila), na nain koji se video u obrisanim porukama, je neto to smatram da nikako ne moe da bude dobro. Meni je Sezam, kao jednom od uesnika u konferencijama, od koristi zato to mi pomae da budem u kontaktu sa ljudima iz drugih krajeva grada i zemlje i da saznam ta se deava. Ako tebi u ovom trenutku Sezam ne moe da koristi za propagandu tvojih politikih pogleda meni je ao, ali tako i ja u da branim tvoje pravo da apostrofira mene kao odgovornog za takvo stanje. Nadam se da e nai neki drugi kanal gde nema ovakvih ogranienja.

109

danko, 1. april 1999 sinziv >> Danko - moe obrisati Prvi red je samo um, pa bi trebalo brisati, ali drugi red sadri implicitnu zanimljivu diskusiju o slobodi izraavanja, pa zato ova poruka ima vrednost zbog koje je ipak ne treba brisati. :)))

novim, 20. maj 1999 Prema poslednjim vestima, Talbot i ernomidin su se saglasili oko meunarodnih trupa na Kosovu. Bie sastavljene od Britanaca i Francuza, toliko i Rusa, potom Skandinavaca, pa Muslimana i nesvrstanih. Kosovom e upravljati OEBS (protektorat). Izbeglice e se uglavnom vratiti. (Populacione gubitke Albanci na Kosovu e inae nadoknaditi etnogenetikom, tako da je eeljeva ideja iptare preko Prokletija pozajmljena uostalom od Tumana, kao i mnoge druge njegove ideje - prosto promaena kao inenjering, na stranu to je, razume se, dvostruko nehumana: i prema Albancima s Kosova, i prema Srbima, jer je dala opravdanje za agesiju post factum i navukla nam na glavu mnogo vie bombi nego to bi ih bez toga moglo biti.) U takvom raspletu, postavljae se kao prvo pitanje za ije babe zdravlje su ljudi ginuli (i jo ginu). Takoe, moda i pre toga, pitanje ko je i zato svojom politikom doveo do ratne konfrontacije za itavim Zapadom. Itd. Jednostavno, pitanje stvarne veleizdaje e biti mnogo pree nego pitanje izdaje iz ove bedne propagande lina i unutranjeg graanskog rata. Ono to, meutim, itav lov na izdajnike ini posebno kratkovidim (i pokazuje je kao znak reimske panike), to su barem dve stvari: - pitanja koja e se postavljati posle ovog rata suvie su ozbiljna da bi se zatakala propagandom ili ak hapenjima; - zabrana (politike delatnosti gore pomenutima) samo moe ubrzati pojavu nekih drugih ljudi u politici, to ionako nije nimalo loa stvar. - Jer itava dosadanja politika klasa (na vlasti ili u tzv. opoziciji) posle rata je, blago reeno, neupotrebljiva. Srbiji ionako treba velika metla u svim oblastima.

sinziv, 9. jun 1999 ilazarevic >> Nigde se nije radilo o proklamovanom udaru po stanovnitvu. Nije ovo drugi svetski rat, pa da za jedan dan pogine 100 hiljada ljudi. Uvek se intervenie iskljuivo po vojnim i stratekim ciljevima.

110

Pa dobro, ako ve ne verujemo ovim domaim na re, odakle ti ideja da su oni radili samo ono to je proklamovano, ak i da zanemarimo injenicu da je to potpuno netano? Spreavanje humanitarne katastrofe, pa spreavanje talasa izbeglica, pa povratak izbeglica, pa kapitulacija SM... samo su neka od opravdanja koja su pominjali. Za sve to vreme, jedino to je vano je da su bombe padale upravo po naim glavama, uzrokujui kolateralne tete i nanosei minimalne (barem ako se uzme u obzir obim napada) tete VJ. Vrapci znaju da ni jedna zgrada nije bila naseljena niti u vojnoj funkciji, mostovi, struja, pijace... Ma daj, sve je to daleko od vojnih i stratekih ciljeva. Ne znam kako su procenili (ako su uopte tako cenili) da e obinim vazdunim napadima naterati vojsku na kapitulaciju ili SM koji je ve do lakata ogrezao u krv i nema nimalo skrupula za rtve bilo ljudske ili materijalne.

cdragan, 9. jun 1999 RTS - Dnevnik 3 - 22:30 Potovani sluaoci i gledaoci, agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju je okonana. Pobedila je politika mira Jugoslavije i predsednika Slobodana Miloevia...

111

Glava 5.

Zatvoreni krug
novim, 24. januar 1996 mmtosic >> Ruenje suverene drave Jugoslavije, sa meunarodno priznatim i garantovanim granicama, putem nasilne secesije, uz korienje plaenikih armija ubaenih spolja, stvaranje satelitskih mini-drava i kvislinkih reima, predstavlja Prima facie meunarodni zloin - zloin protiv mira. Ovde na kraju se kae (ako ja dobro razumem srpski) da je zloin rasturanje SFRJ. Zlobnici bi rekli da se na kraju cvet srpskih nacionalista jada u jugo-nostalgiarskom tonu. ;))

r.i.s.t.a., 11. mart 1996 zqusovac >> E pa posle da neko kae da Srbi nisu udan narod! (...) Pola sata kasnije u nekakvoj emisiji na Palmi gde nekakav tip sedi celo vee na barskoj stolici i peva tue pesme, na repertoaru Sarajevo ljubavi moja od Keme Montena. He, a jesi li ti uo za veliki zaokret? Sada je jugonostalgija u modi. Okreni skalu na svom radio-aparatu ka frekvencijama stanica koje su pod apom reima, a slue za blesavu zabavu i pranjenje mozga omladini (S, Koava, Roda,...); muzika zbog koje se do pre par godina momentalno dobijao otkaz sada je tako rei dekretom propisana. Toliko bljutavo deluje, da preti da mi ogadi muziku na kojoj sam odrastao... Razlog vie da ovaj reim MRZIM!!!

milan, 25. maj 1996 Hajde da se takmiimo u izmiljavanju budunosti. Prolost nam je ionako skandalozna, a sadanjost za povraanje. 112

Kako e izgledati naa istoriografija za dvadesetak ili za pedesetak godina? Kako bi izgledao saetak nae istorije, neto to se recimo mora staviti u Encartu 20(20) u nekoliko redova jer cela Jugoslavija ne moe da dobije vie od stotinak? Moj predlog: Jugoslavija je, u granicama iz Sen-ermenskog sporazuma odnosno Trijanonskog ugovora, prestala da postoji poetkom poslednje decenije XX veka. Raspad poretka nastalog Oktobarskom revolucijom odrazio se na sve federalne drave Istone Evrope pa i na SFRJ u kojoj je dolo do sukoba konzervativnih snaga sa nacionalistikim u koji su se umeale evropske zemlje, SAD i Rusija to je rezultovalo raspadom drave. Nacionalno monogene federalne drave kao Slovenija i Makedonija u kojima su dominirale nacionalistike snage odnosno Srbija i Crna Gora u kojima su dominirale konzervativne snage (koje su se proglasile za nastavljae prethodne drave) konstituisale su se u suverene drave dok je u nacionalno meovitim (Hrvatska i BiH) pokuaj osamostaljivanja doveo do sukoba razliitog intenziteta uglavnom odreenog konfliktom triju najbrojnijih nacija odnosno konfesija (srpske, hrvatske i muslimansko-bonjake). Najvie je stradala BiH koja se posle nekoliko godina etnikih sukoba i sama raspala.

feniks, 22. decembar 1996 Bio sam letos u Skopju 14 dana, pa evo nekih utisaka: Prosena primanja su im priblino dvostruko vea nego ovde (preraunato u DEM), mada je i njima dosta loije nego u doba Ante Markovia. Njihov DENAR se poslednjih godina stalno dri na istom (oko 27 DENARA=1 DEM). Imaju primetno bolji asortiman ponude robe i lekova, kako iz inostranstva, tako i iz Slovenije i Hrvatske - sa kojima nisu prekidali kontakte. U prodavnici Iskra naao sam mreicu za moju Braun mainicu za brijanje. Za razliku od nas, gradski saobraaj se nikad ne eka vie od 5 minuta (imaju dva prevoznika) i voze se bez guve, kao ljudi, a ne kao stoka. Ima oko 10 TV kanala, a CNN mogu celog dana direktno da prate preko jednog od njih (dakle bez satelitske antene). Ukratko, imaju standard koji mi moemo oekivati tek kroz par godina i to pod uslovom da dobijemo meunarodne kredite koji bi se racionalno koristili...

dpozaric, 13. april 1997 Uvjeren sam da ima premalo nas koji smo spremni budunost graditi na zaboravljanju prolosti, jer je to, pokazalo se, jako teko. Kao to je meni teko diskutirati o ovom ratu bilo sa Srbima bilo sa mojim sunarodnjacima, i to zbog mojeg pokuaja da iz svega loega iznjedrim neto dobro. Ne moe se ivjeti od uspomena, a najmanje od loih. Najpametnije bi bilo uzeti sve dobro iz prolosti i ne dozvoliti da se ono loe ponovi. Bilo bi mi vrlo drago da se uspostavi takav most koji bi moda uspio spojiti nae dvije i previe udaljene obale, da se tako pjesniki izrazim. Sve to nosi bilo kakvo poboljanje 113

- dobrodolo je. I ja sam gorim od elje da se opet bacim u sada neke nove diskusije sa starim poznanicima, kako saveznicima tako i protivnicima sa one strane Drine. Na alost, trenutno me nema nigdje na Usenetu zbog zauzetosti, ali spreman sam pratiti barem jednu konferenciju koja e nam biti zajednika. Uostalom, slomih se iv traei video kasete sa koncerata oke Balaevia jer su ovdje tako strano rijetke. Rije-dvije na usenetu i zaas u ve nai nekoga tko e mi to doturiti makar do Maarske, a odatle u se ja ve nekako snai, hehe :)) I ja sam svjestan da e biti runih rijei, i jednako e me pogoditi i one odavdje i one koje dou od tamo, ali... to je - tu je. Bolje je da lete rijei nego uareno olovo.

gerber, 24. maj 1997 Dok oslobodilake snage nisu brzom i efikansom akcijom oslobodile predajnik u Slavoniji, uredno sam gledao HTV (HRT) i 1 i 2. Omiljena emisija mi je bila Slikom na Sliku, gde su se mogli videti svi dnevnici naroda i narodnosti bive nam SFRJ. Tek uporeenjem svih laova moglo se doi do makar malog delia istine. Naravno, RTS u to vreme nije davala nita osim Slobe na svih deset kanala.

dejanr, 26. jul 1997 bojan.v >> U Hrvatskoj Hrvati ne smatraju da Srbi imaju uopte svoje domove. ta me briga kako bi Hrvati formulisali ovo ili ono? Neka oni reavaju njihove probleme kako znaju, pa kako ih ree, tako e im biti. Ono to mene interesuje jesu ovdanji problemi: ako se dopusti da nekoga isteruju protivzakonito iz stana zato to je Hrvat, onda e sutra nekoga isterivati iz stana zato to je lo Srbin, zato to mu je pradeda bio etnik (ili partizan, svejedno), zato to navija za Zvezdu ili zato to ima zelene oi. Takve stvari treba utui u korenu, jer ako se raire, svi smo nadrljali.

dejanr, 5. avgust 1997 dizel >> ta uraditi da se Srbima koji su iveli u Hrvatskoj vrati imovina i garantuje bezbednost? Prvo, ta ne uraditi. Ne svetiti se Hrvatima ovde. Osim to je runo, i neproduktivno je, jer je Hrvata ovde jako malo, pa sve i da ih sve proteramo, ne bismo oslobodili Bog zna koliki broj stanova i prostora za izbeglice. ta raditi? Postepeno graditi modernu dravu, koja bi bila primljena u Ujedinjene Nacije, razne regionalne organizacije, pokuavala da bude primljena u NATO i EZ... Onda preko meunarodnih tela potraivati imovinu. Takvi zahtevi ne zastarevaju, a u celom svetu je 114

lina imovina neto to predstavlja temelj drave i to je snano zatieno. Vremenom bi se takvi zahtevi morali ispuniti.

dpozaric, 30. oktobar 1997 Jaoooooo, breeeeee, to ste istamburali Maarce! Nisu jade znali kako se zovu. Sramota stoljea. estitke, estitke, estitke. Odavno nisam tako uivao u nogometnoj utakmici, iako je to vie bilo u stilu kolskog nogometa, ono kad je jedan toliko jai da se praktiki igra na jedan gol. Iskreno elim da se u Francuskoj u finalu nau Jugoslavija i Hrvatska u punim sastavima, da pokaemo svijetu to je to nogomet.

dejanr, 3. mart 1998 Mene najvie... ne znam koji izraz da upotrebim, ajd' da kaem nervira, koliko je ljudima teko da izvuku najelementarnije pouke iz svojih greaka, kad ve nisu mogli iz tuih. Evo sada sa Kosovom ista pria kao '90 sa Slovenijom i Hrvatskom, mesto bar da se iz toga to se desilo neto naui i ne ide opet glavom kroz zid. Jer e glavom kroz zid posledice biti iste kao to su bile i onda, ako ne i gore, a kada bi se sada pregovaralo i uinili ustupci koji se svejedno moraju uiniti kasnije, ne bi jo bilo kasno da se sve zavri bez krvi, nekakvim sporazumom, koji bi nas uzgred vratio u svet.

fancy, 25. mart 1999 Big badda boom. ;) Eto, krug je pred zatvaranjem pre samo 9 godina bee neki Ante Markovi i zemlja zatvaranjem... koja se zvala Jugoslavija. A onda bomba tu bomba tamo, svako je dobio svoje, dobro zezanje, a..? :)))

115