Cadangan Pelan Lantai Bilik Darjah yang mesra budaya

Pelan lantai bilik darjah yang mesra budaya. sudut maklumat. Dengan adanya hubungan yang rapat dalam kalangan murid. Selain itu. Aspek utama yang perlu diambil kira ialah cara penyusuanan kerusi dan meja murid. pelan lantai ini mengandungi kelengkapan pembelajaran yang pelbagai seperti sudut bacaan. Dengan adanya kumpulan kecil seperti ini murid dapat berinteraksi semasa mereka. perpaduan dan kesefahaman dapat dieratkan dan kepelbagaian budaya tidak lagi menjadi masalah untuk guru mengawal kelas dan memastikan semua murid mendapat hak pelajaran yang sama. Saya telah memilih pelan lantai bilik darjah seperti dalam rajah disebelah kerana terdapatnya kesesuaian dan keistimewaan yang dapat diaplikasikan dalam bilik darjah mempunyai murid yang terdiri daripada pelbagai budaya. kemudahan LCD dan perpustakaan kelas dapat menjadikan pelajar aktif untuk mengikuti pengajaran guru. mewujudkan persahabatan dan dapat menjalankan kolaborasi serta kerja kumpulan secara baik. Murid bebas . Bilik darjah yang mesra budaya harus dilengkapi dengan pelbagai kemudahan dan pengurusan yang sistematik agar suasana pembelajaran kondusif dan seimbang dapat diwujudkan semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Berdasarkan pelah lantai tersebut murid dapat duduk secara kumpulan kecil dimana guru mempunyai kuasa veto untuk meletakkan murid pelbagai budaya dan sosial dalam satu kumpulan.

Tambahan lagi. Sudut ruang kerja membolehkan murid bergerak secara aktif dan beramai-ramai menyelesaikan tugasan yang diberikan. Dalam masa yang sama guru boleh menggalakkan murid yang terdiri daripada pelbagai budaya untuk menjaga disiplin serta bergaul mesra sesame sendiri dalam membina sahsiah yang diinginkan oleh guru. Guru harus menjelaskan apakah yang patut dan tidak patut ada dalam kelas bersama.memperoleh maklumat daripada sumber dan kemudahan di atas sekaligus mempelajari pelbagai ilmu pengetahuan. Suasana yang kondusif dan kelas yang ceria juga dapat memupuk semangat kekitaan murid untuk kekal menjaga kebersihan dan kekemasan kelas mereka. pelan lantai perlulah mempunyai ciri-ciri yang baik kerana iannya mempengaruhi amalan murid di dalam bilik darjah. Penyusunan sumber maklumat murid dan rekod serta fail murid diletakkan di sudut yang bersesuaian bagi memudahkan guru merujuk mengenai latar belakang. guru berperanan besar dalam mewujukan rutin bilik darjah yang bersesuaian dengan keperluan murid. . pencapaian serta tahap keterlibatan serta pencapaian setiap diri seorang murid. Dengan ini guru dapat merebut peluang untuk menyediakan bahan-bahan bacaan yang mengandungi kepelbagaian budaya di Malaysia dan murid akan sedar bertapa pentingnya menghormati antara satu sama lain dan mewujudkan interaksi yang baik kepada murid pelbagai kaum di dalam bilik darjah. Guru juga boleh memberi motivasi dan pujian secara langsung ataupun penghargaan kepada murid yang bertindak sebagai pengukuhan kepada murid yang berjaya mengekalkan sikap positif antara satu sama lain. dalam aspek sosial dan peraturan. Kesimpulannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful