PRINSIP REKA BENTUK Definisi Prinsip Reka Bentuk Prinsip reka bentuk adalah konsep untuk menyusun maklumat

visual. Ia merupakan satu gambaran tentang bagaimana kita mengamati dan memproses maklumat visual serta merupakan idea bagi menghasilkan imej dua dimensi. Prinsip reka bentuk akan membantu kita membuat keputusan tentang bagaimana untuk menggunakan elemen-elemen reka bentuk. Prinsip reka bentuk membantu menjadikan imej visual menjadi lebih menarik dan menyenangkan bila dilihat. Berikut merupakan prinsip-prinsip reka bentuk : Keseimbangan Kestabilan memberikan kesan keseimbangan secara psikologi Sebagai prinsip reka bentuk, keseimbangan menempatkan komponenkomponen visual dalam susunan yang menarik secara estetik

Keseimbangan formal berlaku apabila dua sisi berada dalam keadaan susunan yang simetri

Keseimbangan informal terjadi apabila sisisisi tidak simetri secara tepat tetapi masih menghasilkan imej yang seimbang

Keseimbangan informal bersifat dinamik berbanding dengan keseimbangan formal dan lazimnya dapat mengekalkan fokus seseorang terhadap mesej visual tersebut Terdapat 3 jenis keseimbangan yang utama : Keseimbangan mengufuk Keseimbangan menegak Keseimbangan radius Perspektif Perspektif dihasilkan apabila objek dalam ruangan dua dimensi disusun agar kelihatan lebih realistik .

Objek yang bertindan.Perspektif memberikan makna hubungan antara objek-objek yang dilihat dalam suatu ruang Adakah segi empat yang berwarna gelap berada di hadapan bulatan atau berada di sisi separuh bulatan? Perspektif mewujudkan sifat realisme kepada imej visual. dan objek yang dikaburkan atau dijelaskan Harmoni Harmoni bermakna semua komponen imej visual berhubungan dan melengkapi satu sama lain . Saiz satu segi empat kurang bermakna sehingga ada satu objek lain yang mampu memberikan kesan tambahan seperti saiz satu meja atau saiz satu bangunan Persepsi boleh dicapai melalui penggunaan saiz objek yang relatif.

Corak atau bentuk dapat membantu mencapai harmoni. Ini bermakna. Dengan mengulangi corak dalam susunan yang menarik. menyambungkan bahagian dan menghasilkan satu kawasan perhatian.Harmoni menggabungkan komponenkomponen suatu imej visual Harmoni boleh dicapai melalui pengulangan dan ritma. membantu interpretasi dan pemahaman . Pengulangan menekankan unit-unit visual. Ritma merupakan pergerakan yang ditunjukkan dalam satu visual. perkataan dan imej bersatu dan menghasilkan makna Kesatuan membantu menyusun suatu imej visual. Kesatuan atau Paduan Kesatuan merupakan hubungan di antara elemen-elemen visual yang dapat menjadikan elemen tersebut bersatu dan bermakna. keseluruhan imej visual akan bersatu. Ritma membantu mengarahkan pergerakan mata.

visual ini sekarang lebih tersusun dan mudah untuk difahami. Kesatuan boleh dicapai melalui penggunaan satu corak yang serupa.Visual ini mengelirukan. Kesatuan boleh dicapai melalui penggunaan ruang . Kesatuan boleh dicapai melalui penggunaan bentukbentuk yang serupa. Perhubungan di antara pelbagai bahagian amat sukar untuk dilihat dan difahami. Dengan kesatuan.

Kesatuan boleh dicapai melalui penggunaan latar belakang yang serupa .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful