PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN School of Educational Studies

NAMA NO MATRIK KOD KURSUS NO TEL E-MAIL TAJUK NOVEL NAMA PENSYARAH

: : : : : : : :

NOR HAYATI BT MOHD LAJIN PPG/11392/12 KKD 2063 – PEMBANGUNAN SAHSIAH 0139657818 BAB 1 norhayatimohdlajin@gmail.com

SRENGEGE

0

KANDUNGAN Prakata Bab 1 Pengenalan Pembangunan Sahsiah MUKA SURAT 1 BAB 2 Teori Personaliti Wajadiri (Resilience) Pengertian Resilience Faktor-faktor yang Mempengaruhi Resilience 1 .

Novel ini mempunyai kekuatan bahasanya yang tersendiri BjjySaya bersyukur kerana dapat menyiapkan tugasan ini dengan lancar walaupun pada awalnya saya sukar untuk memahaminya. Saya baca muka surat satu hingga tiga. juga membantu dari yang hingga 2 . Dalam hal ini banyak perkara yang boleh dimuhasahkan seperti teori waja diri (resilience) setiap manusia memiliki kemampuan untuk belajar bagaimana menghadapi rintangan dan halangan dalam hidup untuk menjadi lebih kuat. Pada mula saya tidak tahu bagaimana hendak menyebut Srengenge. Keesokan harinya saya cuba lagi untuk membaca novel ini tetapi saya masih belum dapat menjiwai cerita ini. Saya tidak berputus asa. saya terus membacanya dan mencari maklumat di internet dan akhirnya berjaya mengkhatam „Srengenge‟.Prakata Inilah kali pertama saya membaca novel Sastera. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. saya langsung tidak faham maksudnya dan satu tutup novel ini.

Bagi membangunkan sahsiah individu faktor persekitaran dan faktor keluarga adalah penting selain faktor kendiri individu itu sendiri. agar kita berada setapak di hadapan berbanding orang lain. tingkah laku. Ia juga tidak dapat dipisahkan dengan kepercayaan agama. emosi. cara berfikir dan berinteraksi. (Kamus Dewan Bahasa Edisi Ketiga) Kehidupan ini adalah sesuatu yang kompleks. Kesedaran perlu datang dengan sendiri. Pembangunan Sahsiah Pelajar merupakan satu elemen yang penting dalam pencegahan masalah gejala sosial di kalangan pelajar pada masa kini. Sifat peribadi dalam konteks mengenal diri amat penting sekiranya ingin mencapai prestasi terbaik dalam kehidupan merupakan suatu perkara yang perlu dibangunkan dalam diri sendiri. Mengambil mudah dan memandang ringan terhadap perkara yang boleh mendatangkan masalah. bangunkan sahsiah diri. Pembangunan sahsiah merupakan penampilan kendiri seseorang secara keseluruhan iaitu dari aspek fizikal. dan bukan dari desakan pihak lain. Keupayaan mengimbangi pembangunan sahsiah yang sempurna sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran agama dan nilai-nilai budaya merupakan kejayaan kepada masyarakat dan negara. Oleh itu ia memberi kesan yang amat besar dalam kehidupan individu dan masyarakat. Pengalaman akan mengajar kita untuk memperbaiki diri kita yang dahulu. Softskill ini boleh dibina. sosial dan rohani individu. Kebanyakan dari kita masih belum sedar apakah kepentingan sebenar perkara ini dan bila ia akan digunakan. sikap. pemikiran. malah juga persepsi masyarakat sekeliling. Pembangunan sahsiah yang dilakukan ialah pembangunan yang seiring dari segi semua aspek iaitu aspek jasmani. akan cuba memperbaiki sedaya upaya supaya menjadikan diri mempunyai kelebihan berbanding yang lain. jika memerlukan bantuan sekalipun ia adalah pada tahap minima. Berdasarkan kesemua aspek tersebut. Individu yang sedar akan hal ini. Kepentingan pembangunan sahsiah diri bukan sahaja baik untuk peribadi diri. seseorang individu boleh dinilai sahsiahnya Justeru. rohani dan intelek yang berpandukan dengan al-Quran dan al-Sunnah. spiritual. 3 . Pembangunan sahsiah merangkumi penampilan fizikal. perasaan. Akhir kata.Pengenalan Pembangunan Sahsiah Pembangunan sahsiah bermaksud perkembangan/kemajuan peribadi. dibangunkan dan ia merupakan kelebihan dalam apa jua tujuan. pembangunan sikap dan sahsiah ini perlu dibentuk sejak dari awal supaya ia sebati dengan diri kita. emosi.

Block pula mendefinasikan resilience merupakan keupayaan yang tinggi dalam menyesuaikan diri ketika menghadapi tekanan yang dating dari dalaman ataupun luaran. Ini menjadikan remaja lebih tabah. dalam Klohnen. Tahun 1995. kenakalan remaja. individu. yang diartikan sebagai kemampuan umum yang melibatkan kemampuan penyesuaian diri yang tinggi dan luas saat dihadapkan pada tekanan internal maupun eksternal. 1996. (Block. “… a personality resource that allows individual to modify their characteristic level and habitual mode of expression of ego-control as the most adaptively encounter. kelompok ataupun komuniti mampu mencegah. mengurangkan ataupun melawan pengaruh burukyang boleh merosakkan semasa mereka mengalami musibah atau kemalangan. dan dari gangguan mental. 1996) dengan namaego-resilience. ego-resilience adalah: “… a personality resource that allows individual to modify their characteristic level and habitual mode of expression of ego-control as the most adaptively encounter. function in and shape their immediate and long term environmental context. 1996. hal. Mereka dapat mengawal diri dari terjebak dengan gejala yang tidak baik.BAB 2 Teori Personaliti Wajadiri (Resilience) Pengertian Resilience Pada tahun 1992 Liquanti membuat kesimpulan bahawa teori resilience memberi kekuatan kepada remaja untuk menghadapi cabaran hidup. hal. (Block. Grotberg menjelaskan bahawa resilience merupakan kapasiti yang bersifat universal dan dengan kapasiti tersebut. Istilah resilience diformulasikan pertama kali oleh Block (dalam Klohnen. Secara spesifik.45). mengurangkan ataupun menghidarkan perkara yang tidak diingini berlaku semasa mereka mengalami musibah atau kemalangan. Oleh itu individu atau masyarakat dapat menghalang. 4 .45). Mereka tidak mudah mengalah apabila menghadapi tekanan. function in and shape their immediate and long term environmental context. dalam Klohnen. kegagalan di sekolah. Grotberg Pada tahun (1995). Grotberg menjelaskan resilience merupakan kapasiti yang bersifat universal.

iaitu yang pertama adanya ancaman yang signifikan pada individu (ancaman berupa status high risk atau ditimpa kemalangan dan trauma yang kronis) dan yang kedua adalah kualitas adaptasi atau perkembangan individu tergolong baik (individu berperilaku dalam compotent manner). menyatakan bahwa resiliensi adalah suatu proses interaksi antara faktor individual dengan faktor lingkungan. Dua peneliti di atas menggunakan istilah resiliensi sebagai descriptive labels yang mereka gunakan untuk menggambarkan anakanak yang mampu berfungsi secara baik walaupun mereka hidup dalam lingkungan buruk dan penuh tekanan. 1996). Wolff (dalam Banaag. Setiap manusia memiliki kemampuan untuk menjadi resilience dan setiap orang mampu untuk belajar bagaimana menghadapi rintangan dan hambatan dalam hidupnya. dan berkepribadian yang menarik pada akhirnya memberikan kontribusi secara konsisten pada penghargaan diri sendiri. 5 . 2002). Roldan & Bascal. mengatakan bahwa untuk mengidentifikasikan resilience diperlukan dua syarat. social temperament.Menurutnya. trait ini merupakan kapasiti tersembunyi yang muncul untuk melawan kehancuran individu dan melindungi individu dari segala rintangan kehidupan. Menurut Papalia. kompetensi. mudah beradaptasi. tentang anakanak yang mampu bertahan dalam situasi penuh tekanan. Masten & Coatswerth (dalam Davis. Menurut Grotberg (1999) resilience adalah kemampuan manusia untuk menghadapi. dan perasaan bahawa ia beruntung. Shatte dan Reivich (2002) menyebutkan bahwa resilience adalah kemampuan untuk berespon secara sihat dan produktif ketika menghadapi rintangan atau trauma. Resilience disebut juga oleh Wolin & Wolin (dalam Bautista. mengatasi. sebagai keterampilan coping saat dihadapkan pada tentangan hidup atau kapasitas individu untuk tetap “sihat” (wellness) dan terus memperbaiki diri (self repair). Banaag (2002).Resilience bukan merupakan suatu keajaiban. memandang resilience sebagai trait.Diawali dengan penelitian Rutter & Garmezy (dalam Klohnen. Individu yang mempunyai intelegensi yang baik. menjadi kuat ketika menghadapi rintangan dan hambatan. tidak hanya ditemukan pada sebahagian manusia dan bukan merupakan sesuatu yang berasal dari sumber yang tidak jelas. 1999). Individu tersebut adalah individu yang resilience.olds dan Feldman (2003) resilience adalah sikap tabah dan tahan lasak yang dimiliki seseorang ketika dihadapkan dengan keadaan yang sulit. sedangkan faktor lingkungan berfungsi untuk melindungi individu dan “melunakkan” kesulitan hidup individu. 2001). Faktor individual ini berfungsi menahan perusakan diri sendiri dan melakukan kontruksi diri secara positif.Rutter & Garmezy (1996) menjelaskan Dalam perjalanannya. terminologi resilience mengalami perluasan dalam hal pemaknaan.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Resilience Menurut Grotberg pada tahun 2004 resilience pada seseorang dipengaruhi oleh beberapa factor iaitu: Grotberg (2004) mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi resilience pada seseorang iaitu : a. Namun penelitian yang dilakukan oleh Grotberg (1999) membuktikan bahawa kemampuan resilience tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor melainkan ditentukan oleh banyak faktor. Apakah seseorang tersebut bereaksi dengan sangat cepat atau sangat lambat terhadap rangsangan? Temperamen dasar seseorang mempengaruhi bagaimana individu menjadi seorang pengambil resiko atau menjadi individu yang lebih berhati-hati.Misalnya. menganalogikan resilience dengan kelenturan pada logam. 2004). 6 . Intelegensi Banyak penelitian membuktikan bahawa intelegensi rata-rata atau rata-rata bawah lebih penting dalam kemampuan resilience seseorang. besi cetak yang banyak mengandung karbon sangat keras tetapi rapuh atau mudah patah (tidak resilience) sedangkan besi tempa mengandung sedikit karbon sehingga lunak dan mudah dibentuk sesuai dengan keperluan (resilience).Perumpamaan tersebut boleh diterapkan untuk membezakan individu yang memiliki daya tahan dan yang tidak sesuai didedahkan pada tekanan psikologi yang dikaitkan dengan pengalaman negatif.Lazarus (dalam Tugade & Fredrikson. Temperamen Temperamen mempengaruhi bagaimana seorang individu bereaksi terhadap rangsangan .

Usia Usia anak mempengaruhi dalam kemampuan resilience. seperti perasaan. mengemukakan faktor-faktor resilience yang diidentifikasikan berdasarkan sumber-sumber yang berbeza.c. kemampuan-kemampuan berkomunikasi). d. digunakan istilah „I Have’. Berikut ini akan dijelaskan mengenai faktor-faktor resiliensi yang dapat menggambarkan resiliensi pada individu. I Can merupakan karakteristik untuk meningkatkan resiliensi dari the principal investigator of the Internasional Resilieance Project (Grotberg. Faktor I Am terdiri dari beberapa bahagian 7 .    I Am I Have I Can I Am Faktor I Am merupakan kekuatan yang berasal dari dalam diri. dalam diri pribadi digunakan istilah „I Am’. I Am. Untuk kekuatan individu. 1995). spritualitas dan altruism). Anak perempuan lebih pada kemampuan mencari bantuan. dan kemampuan sosial (seperti mengatasi konflik. Anak laki-laki lebih pragmatik. lembaga-lembaga pemerhati dalam hal ini yang melindungi perempuan). a capacity for self monitoring. untuk dukungan eksternal dan sumber-sumbernya. Anak-anak yang lebih tua (lapan belas tahun keatas) lebih bergantung pada kemampuan dalam dirinya ( the “I Can”factor) e. berfokus pada masalah dan hasil dari tindakan yang mereka lakukan. Anak-anak yang lebih muda (dibawah lapan belas tahun) lebih bergantung pada sumber-sumber dari luar ( the “I Have “ factor). I Have. tingkah laku dan kepercayaan yang terdapat dalam diri seseorang. sedangkan untuk kemampuan interpersonal digunakan istilah’I Can’.Faktor tersebut meliputi dukungan eksternal dan sumbersumbernya yang ada pada diri seseorang (misalnya keluarga. Banyak penelitian yang berusaha untuk mengidentifikasikan faktor yang berpengaruh terhadap resilience seseorang. Budaya Perbezaan budaya merupakan faktor yang membatasi dinamika yang berbeza dalam mempromosikan resilience. berbagi perasaan dan lebih sensitif pada orang lain. Jantina Perbezaan jantina mempengaruhi dalam perkembangan resilience. Grotberg (1995). kekuatan personal yang berkembang dalam diri seseorang (seperti self-esteem.

empati dan altruistic. dan ingin ikut serta didalamnya. Seseorang dapat mengatur sikap dan perilakunya jika menghadapi respon-respon yang berbeza ketika berbicara dengan orang lain. Individu akan bersikap baik terhadap orang-orang yang menyukai dan mencintainya. iman. Bahagian yang lain adalah dipenuhi harapan. Bangga pada diri sendiri. Mandiri dan bertanggung jawab. Individu itu tidak akan membiarkan orang lain meremehkan atau merendahkan mereka. bangga pada diri sendiri. Iaitu ketika seseorang mencintai orang lain dan mengekspresikan cinta itu dengan berbagai macam cara. Ketika individu mempunyai masalah dalam hidup. Individu merasakan ketidak nyamanan dan penderitaan orang lain dan ingin melakukan sesuatu untuk menghentikan atau berbagi penderitaan atau memberikan kenyamanan. dan kepercayaan. Individu mempunyai kepercayaan diri dan iman dalam moral dan kebaikan. Individu mengerti batasan kontrol mereka terhadap berbagai kegiatan dan mengetahui saat orang lain bertanggung jawab. Berikut ini. kepercayaan diri dan self esteem membantu mereka untuk dapat bertahan dan mengatasi masalah tersebut. perasaan dicintai dan sikap yang menarik. altruistic. Individu percaya ada harapan bagi mereka.antara lain. Individu peduli terhadap apa yang terjadi pada orang lain dan mengekspresikan melalui berbagai perilaku atau kata-kata. Perasaan dicintai dan sikap yang menarik. iman. individu dipenuhi harapan. Mencintai. akan dijelaskan satu persatu mengenai bahagian-bahagian dari faktor I Am. empati. Individu merasakan mana yang benar maupun salah. Individu tahu bahwa mereka adalah seorang yang penting dan merasa bangga akan siapakah mereka itu dan apapun yang mereka lakukan atau akan dicapai. I Have 8 . serta orang lain dan institusi yang dapat dipercaya. yang terakhir adalah mandiri dan bertanggung jawab. Individu merasakan bahawa ia boleh mandiri dan bertanggung jawab atas hal tersebut. Individu dapat melakukan berbagai macam hal menurut keinginan mereka dan menerima berbagai konsekuensi dan perilakunya. dan kepercayaan. mencintai. Individu pasti mempunyai orang yang menyukai dan mencintainya. serta dapat mengekspresikannya sebagai kepercayaan terhadap Tuhan dan manusia yang mempunyai spiritual yang lebih tinggi.

Bahagian-bahagian dari faktor ini adalah mengatur berbagai perasaan dan rangsangan dimana individu dapat mengenali perasaan mereka. secara konsisten bisa mendapatkan pelayanan seperti hospital.Orang-orang terdekat dari individu seperti suami. mengenali berbagai jenis emosi. Struktur dan aturan rumah Setiap keluarga mempunyai aturan-aturan yang harus diikuti. I Can Faktor I Can adalah kompetensi sosial dan interpersonal seseorang. 9 . saudara. berbagi perasaan dan perhatian. Individu juga dapat mengatur rangsangan untuk memukul. Mencari hubungan yang dapat dipercaya dimana individu dapat menemukan seseorang misalnya orang tua. Sumber-sumbernya adalah memberi semangat agar mandiri. orang tua merupakan orang yang mencintai dan menerima individu tersebut. guna mencari cara terbaik untuk mendiskusikan dan menyelesaikan masalah personal dan interpersonal. Role Models juga merupakan sumber dari faktor I Have yaitu orang-orang yang dapat menunjukkan apa yang individu harus lakukan seperti informasi terhadap sesuatu dan memberi semangat agar individu mengikutinya. anak. teman sebaya untuk meminta pertolongan. dimana individu baik yang independen maupun masih tergantung dengan keluarga. Sebaliknya jika anggota keluarga mematuhi aturan tersebut maka akan diberikan pujian. Sumber yang terakhir adalah mempunyai hubungan. atau pelayanan lain yang sejenis. merusak barang. „kabur‟. jika ada anggota keluarga yang tidak mematuhi aturan tersebut maka akan diberikan penjelasan atau hukuman. Tetapi individu juga memerlukan cinta dan sokongan dari orang lain yang kadangkala dapat memenuhi keperluan kasih sayang yang kurang dari orang terdekat mereka. dan mengekspresikannya dalam kata-kata dan tingkah laku namun tidak menggunakan kekerasan terhadap perasaan dan hak orang lain maupun diri sendiri. doktor. atau melakukan berbagai tindakan yang tidak menyenangkan.Aspek ini merupakan bantuan dan sumber dari luar yang meningkatkan resilience.

Hal ini menolong individu untuk mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi.Sumber yang lain adalah keterampilan berkomunikasi dimana individu mampu mengekspresikan berbagai macam fikiran dan perasaan kepada orang lain dan dapat mendengar apa yang orang lain katakan serta merasakan perasaan orang lain. Emotion Regulation Merupakan kemampuan untuk tetap tenang ketika berada di bawah tekanan. dan berapa banyak individu mampu sukses dalam berbagai situasi. Impulse Control 10 . merangsang. I Can memberikan konstribusi pada berbagai macam tindakan yang dapat meningkatkan potensi resilience. ia tidak termasuk orang yang beresilience. membantu individu untuk mengetahui kecepatan untuk bereaksi. Individu terus-menerus bertahan dengan suatu masalah sampai masalah tersebut terpecahkan. Mengukur temperamen diri sendiri dan orang lain dimana individu memahami temperamen mereka sendiri (bagaimana bertingkah. Kemampuan memecahkan masalah. I Have. dan mengambil resiko atau diam. Selfregulation sangat penting untuk membentuk hubungan yang intim. Individu dapat menilai suatu masalah secara alami serta mengetahui apa yang mereka perlukan agar dapat memecahkan masalah dan bantuan apa yang mereka memerlukan dari orang lain. 2. misalnya individu yang mampu berkomunikasi dengan baik (I Can) tetapi ia tidak mempunyai hubungan yang dekat dengan orang lain (I Have) dan tidak dapat mencintai orang lain (I Am). berhasil di tempat kerja dan memiliki fizikal yang sihat. tetapi apabila individu hanya memiliki satu faktor individu tersebut tidak dapat dikatakan sebagai individu yang beresilience. Kemampuan-kemampuan Dasar Resilience Shatte dan Reivich (2002) mengemukakan beberapa kemampuan yang bisa mengungkap kemampuan resilience pada individu iaitu : 1. reflek dan berhati-hati) dan juga terhadap temperamen orang lain. Individu yang resilience menggunakan kemampuan pengaturan emosi agar boleh mengawal emosi. Individu dapat membicarakan berbagai masalah dengan orang lain dan menemukan penyelesaian masalah yang paling tepat dan menyenangkan. Sebaliknya. Setiap faktor dari I Am. perhatian dan perilaku mereka. Individu yang resilience tidak memerlukan semua sumber-sumber dari setiap faktor. individu yang tidak dapat mengawal emosi maka mereka sering merasa keletihan secara emosional dan menunjukkan ketidakmampuan untuk mengatur emosi dan tidak mampu untuk membina hubungan dengan orang lain.

Self-efficacy Self-efficacy adalah kemampuan yang menunjukkan bahawa seseorang dapat memecahkan masalah yang dialami demi mencapai kesuksesan. 7. 4. Mereka memiliki harapan untuk masa depan dan percaya bahawa mereka dapat mengatur kehidupan mereka. maka ia akan terperosok untuk membuat kesalahan. Kemampuan resilience diperlukan agar individu dapat mengatasi kerosakan yang terjadi di masa muda agar dapat mewujudkan masa dewasa yang diinginkan. kemiskinan. 3. Reaching Out Reaching Out adalah kemampuan untuk bertemu dengan orang-orang baru. berani melakukan kegiatan yang memerlukan keberanian dan kekuatan dari dalam dir Tahapan Resilience Reivich dan Shatte (2002) mengemukakan empat tahapan-tahapan dari resilience iaitu : 1. intonasi suara. tidak mudah mengalami depresi dan lebih produktif di tempat kerja. Empati Empati adalah kemampuan untuk membaca keadaan emosi dan psikologis seseorang. bahasa tubuh untuk membaca fikiran dan perasaan orang lain. 2. Optimisme adalah suatu keyakinan bahawa setiap masalah boleh diatasi. Steer Through 11 . Ketidakamampuan untuk menahan dorongan-dorongan bisa melibatkan pemikiran dan tindakan yang salah. Causal Analysis Causal Analysis adalah kemampuan seseorang untuk mengenali penyebab dari masalah yang dialami.Impulse Control adalah kemampuan untuk mengendalikan mengendalikan dorongan-dorongan primitif yang ada dalam diri individu dan lebih mengutamakan fikiranfikiran yang rasional. Bila dibandingkan dengan individu yang pesimis. mencuba hal-hal baru. 8. 5. pengabaian secara emosional atau penyiksaan fizikal. Mereka percaya bahawa segala sesuatu boleh berubah menjadi lebih baik. Beberapa inidividu mampu membaca melalui isyarat non verbal seperti ekspresi wajah. Jika individu tidak dapat menilai penyebab dari setiap masalah yang mereka alami dengan baik. Overcome Kemampuan resilience diperlukankan untuk mengatasi rintangan semasa kanak-kanak seperti perceraian. orang-orang yang optimis secara fizikal lebih sihat. Optimisme Individu yang resilient adalah individu yang optimis.

ataupun kehilangan anggota keluarga. Berdasarkan beberapa pengertian di atas. Penelitian menunujukkan bahawa manfaat alami dari menguasai stres yang kronis adalah melalui self efficacy. dapat mengekspresikan pemikiran dan perasaannya serta dapat menemukan arti dan tujuan dari hidup mereka. bencana alam . dapat disimpulkan bahawa resilience adalah kemampuan manusia untuk menghadapi dan mengatasi rintangan. Bouncing Back Kemampuan resilience diperlukan agar individu mampu bangkit kembali dari kesulitan yang dialami seperti perceraian. halangan dan kesulitan dalam hidup sehingga individu tersebut menjadi lebih kuat. BAB 3 Dato' Haji Shahnon bin Ahmad 12 . 4. Orang-orang yang memiliki self efficacy yang tinggi adalah untuk memecahkan masalah dalam hidup dan tidak mudah menyerah sekiranya tidak menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. 3.Kemampuan resilience diperlukan agar individu dapat mengatasi kesulitan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. kemiskinan. Reach Out Beberapa manfaat yang dapat diperoleh adalah individu dapat menilai resiko yang dihadapi.

13 . Pulau Pinang.Srengenge Dato' Haji Shahnon bin Ahmad (lahir 1933 di Sik. dan banyak lagi. Kedah) adalah seorang penulis Malaysia. Kedah Darul Aman. Beliau dianugerahkan gelaran Sasterawan Negara pada tahun 1982. TIVI. Beliau adalah seorang penulis yang begitu sensitif terhadap peristiwa-peristiwa penting yang berlaku di dalam dan di luar masyarakat bangsanya. Sik. Lahir pada 13 Januari 1933 di Kampung Banggul Derdap. mendapat gelaran Sasterawan Negara. Rentong. Beliau juga merupakan seorang Profesor Emeritus di Universiti Sains Malaysia. namun dalam masa 10 tahun. Sampah. Antara novel-novel tulisan beliau yang masih mendapat tempat sehingga kini adalah seperti Ranjau Sepanjang Jalan. Shahnon mula berkarya pada pertengahan tahun 1950-an. beliau telah muncul sebagai penulis yang mempunyai bakat besar. Tunggul-Tunggul Gerigis. serta bekas Ahli Parlimen. Terdedah.

Srengenge membawa konflik antara manusia dengan unsur-unsur animisme.Pengenalan Novel Srengenge Srengenge adalah salah sebuah novel yang telah diterbitkan oleh Shahnon bin Ahmad. Ada 42 buah novel kesemuanya. Sementara menunggu masa padi untuk dituai. Kampung Kaki Srengenge. Novel Srengenge ini merupakan salah satu novel yang terpilih buat diterbitkan semula mewakili novel-novel dari tahun 1925-1996 yang terbaik sepanjang abad 20. Shahnon berjaya menjadikan Bukit Srengenge itu sebagai bahan dan mengembangkan ceritanya menjadi sangat menarik . tempat kelahiran penulis. Shahnon dapat menulis novel Srengenge ini.Tapi dalam novel ini Srengenge adalah nama bagi sebuah bukit di sebuah kampung iaitu Bukit Srengenge. Srengenge menurut Shahnon Ahmad berasal dari perkataan Jawa Kuno yang bermaksud matahari. Kewujudan sebenar Bukit Srengenge dalam novel ini dapat dilihat di Sik. sebuah kampung di mana kebanyakkan penduduknya bekerja menyara hidup sebagai pesawah. Shahnon Ahmad. Kedah. Dari nama Enggang itu Shahnon Ahmad menukarkannya kepada nama Srengenge. antaranya bahasa 14 . Sebagai seorang penulis yang hebat. Novel Srengenge ini telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa lain. Penduduk kampung di Sik itu memanggilnya dengan nama Bukit Enggang.

Awang Cik The juga seorang yang gigih dan tabah. Dia perlu berbincang dengan penduduk Srengenge. “Kalau Siddik pun berdegil?” m/s 9 Awang Cik The mempunyai Emotion Regulation dimana dia mampu untuk tenang ketika berada dalam tekanan dan dapat mengawal emosi untuk membina hubungan dengan orang lain 15 . Bab 4 Penerapan Teori / Analisis Karya Shatte dan Reivich (2002) menyebutkan bahwa resilience adalah kemampuan untuk berespon secara sihat dan produktif ketika menghadapi rintangan atau trauma. Awang Cik The memiliki sikap Reaching Out dimana dia berkemampuan untuk bertemu dengan penduduk kampung yang memerlukan keberanian dan kekuatan dalam diri.Inggeris. Baginya perlu ada usaha untuk mengharunginya. tidak pernah serik dan hidup ini tidak dibiarkan berlalu begitu sahaja. Awang The nekad untuk membersihkan Srengenge. Yang menarik tentang novel Srengenge ini tentulah pertama-tamanya adalah nama Shahnon Ahmad itu sendiri. Menyingkap kehidupan Awang Cik The seorang yang berhati waja . Awang Cik The sentiasa memikirkan Srengenge mesti dijadikan huma. Walau apa jua halangan yang akan dihadapinya. bahasa Rusia dan bahasa Thai. dia sanggup memugar Srengenge bersendirian sekiranya tidak mendapat sambutan Imam Hammad. “Esok Imam Hamad wajib diberitahu. Tengok apa dia nak kata.” “Kalau Diah berkeras lengan?” Awang The tidak menjawab. Satu nama besar dalam dunia penulisan negara.” “Kalau Hamad tak setuju?” “Dengar dulu mengapa dia tak setuju.

Keutuhan hubungan suami isteri dalam melayari bahtera rumah tangga walaupun Keghesum sering bertelagah dan tidak bersependapat dengan Awang Cik The . tanduk kakak. bila padi padi mengandung. 16 . Grotberg (1995). panggang perigi. Antaranya kebiasaan penduduk kampung menepuk. Awang Cik The seorang yang empati kerana dia mampu membaca emosi dan psikologi isterinya Keghesum.Shatte dan Reivich (2002) mengemukakan Self-efficacy adalah kemampuan yang menunjukkan bahawa seseorang dapat memecahkan masalah yang dialami demi mencapai kesuksesan. setiap kali Awang Cik The menyatakan untuk menebas Srengenge isterinya membantah namum pada akhirnya isterinya akan mengikut kehendaknya.olds dan Feldman (2003) resilience adalah sikap tabah dan tahan lasak yang dimiliki seseorang ketika dihadapkan dengan keadaan yang sulit. mengapar. Namun Keghesum sebagai seorang isteri tetap mempersoalkan tindakan Awang Cik The itu. Itu antara kepercayaan mereka. Sebab lain kerana khalayak penduduk kampung percaya bahawa Bukit Srengenge itu ada yang menjaganya. Individu itu tidak akan membiarkan orang lain meremehkan atau merendahkan mereka.ditebang. Nahas seluruh kampung binasa. menggetah. Ketika individu mempunyai masalah dalam hidup. mengemukakan factor Resilience yang diidentifikasikan berdasarkan Bangga pada diri sendiri. “Aku” “Bakar?” “Aku” “Sapa nak jaga padi huma bila padi duduk buku. Awang Cik Teh kental tidak mahu menyerah kalah walaupun tentangan terhadap hasratnya itu berpunca dari beberapa sebab dan keadaan. Dia ingin mati dalam keadaan demikian. Individu tahu bahwa mereka adalah seorang yang penting dan merasa bangga akan siapakah mereka itu dan apapun yang mereka lakukan atau akan dicapai. Ada datuk-datuk yang memeliharanya. bila padi perut gendang. bila padi ranap dan berdukung? Apa awak fikir tua macam aku tak boleh jaga padi huma? m/s 8 Menurut Papalia. Bagi Awang Cik The rungutan dan sungutan isterinya menjadi cabaran untuk tidak patah semangat. dibakar. Soalnya dia ingin membuat sesuatu yang difikir baik dan menafaat. Soalnya bukan boleh difikirkan dari segi kecaman orang. Bagi Awang Cik The. Pantang dibuat yang tidak elok keatas bukit itu. m/s 5 Shatte dan Reivich (2002) menyebutkan bahwa resilience adalah kemampuan individu iaitu empati adalah seseorang yang mampu membaca keadaan dan emosi seseorang. dan menjebak di Bukit Srengenge itu. Kebiasaan itu telah menjadi suatu nikmat besar kepada mereka apabila tiba waktu menunggu padi untuk dikutip. Dan kerana sebab itu mereka tidak mahu sesiapa mengganggu gugat keadaan Bukit Srengenge itu. Ada penunggunya. malah diibaratkannya seperti nasi kerak yang begitu cepat kembang. Itu sudah cukup dalam pengertian hidupnya. Dia ingin hidup dalam keadaan demikian. bukit itu perlu ditebas. Serengenge sering menjadi punca pergaduahan antara Awang Cik The dan Keghesum. ditajak dan mesti dijadikan huma. meracik. kepercayaan diri dan self esteem membantu mereka untuk dapat bertahan dan mengatasi masalah tersebut. Awang Cik The tidak sedikit pun rasa tersinggung dengan Keghesum. “Sapa nak tebang?” Keghesum menyoal lagi.

diperlukan suatu kemampuan untuk menghadapi masalah dan bangkit dari kesulitan. menjadi kuat ketika menghadapi rintangan dan hambatan. membersihkan Bukit Srengenge itu. menjebak landak. BAB 5 Rumusan Untuk menghadapi berbagai kondisi di atas. menggetah puling atau punai (m/s 170). resilience adalah kemampuan manusia untuk menghadapi. meracik. Resilience bukan merupakan suatu keajaiban. Hasrat AwangCikTeh itu sudah pasti mendapat tentangan yang maha besar dari sekalian warga kampung. Remaja yang resilence merupakan remaja yang bisa bangkit dari suatu kondisi 17 . Awang Cik The menjadi lebih hebat apabila Awang Cik The bukanlah anak jati Serengenge. menebas. mengatasi. tidak hanya ditemukan pada sebahagian manusia dan bukan merupakan sesuatu yang berasal dari sumber yang tidak jelas. AwangCikTeh melahirkan hasrat untuk menutuh.Kekentalan dalam mencapai sesuatu yang dikehendaki misalnya dia berazam untuk menebas Serengenge dan demi mencapai cita-citanya itu dia sanggup untuk menempuh apa jua halangan. Walaupun Syarikat Baja yang ditubuhkannya hanya mampu beroperasi tiga empat bulan apabila Siddik muncul membuat tuduhan dan berasa iri hati. menggetah. Begitu juga dengan Diah yang melemparkan tuduhan dan tidak berpuas hati dengan Syarikat Mati. dan menjebak. memugar. 1999) Resilience adalah kemampuan untuk bangkit dari kesulitan yang dihadapi. Setiap manusia memiliki kemampuan untuk menjadi resilience dan setiap orang mampu untuk belajar bagaimana menghadapi rintangan dan hambatan dalam hidupnya (Grotberg. meracik tekukur. di Bukit Srengenge ini. Sambil menunggu padi masak penduduk kampung mengisi masa dengan aktiviti-aktiviti seperti menepuk pelanduk (m/s 20). Konfliknya timbul apabila watak utamanya. Bukit Srengenge yang menjadi tempat kebanyakkan penduduknya menghabiskan masa lapang menepuk.

2002) 18 . bersahabat. dan memiliki empati yang tinggi.yang traumatik. harga diri yang tingg. tidak tergantung pada orang lain. Remaja yang resilience adalah remaja yang mampu beradaptasi. Remaja yang resilience memiliki kepercayaan diri yang tinggi. dan memiliki self efficacy yang tinggi (Shatte dan Reivich.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful