Asigurările reprezintă un domeniu vast, acestea de la începuturi şi până în prezent cunoscând o mare diversitate şi dezvoltare, fapt ce face necesară

şi posibilă cunoaşterea şi clasificarea lor. În literatura de specialitate se întâlnesc tipuri şi categorii variate de asigurări, determinate de utilizarea unor diverse criterii, cele mai des întâlnite fiind:

a) regimul juridic; b) domeniul sau ramura la care se referă; c) tipul şi natura riscurilor asigurate; d) riscul asigurat; e) natura raporturilor care se stabilesc între asigurat şi asigurător; f) sfera de cuprindere în profil teritorial
a) După regimul juridic se disting două grupe de asigurări:

-

asigurări prin efectul legii (obligatorii); asigurări facultative (contractuale);

Asigurările prin efectul legii sau obligatorii se caracterizează prin faptul că relaţiile dintre părţi, drepturile şi obligaţiile lor sunt reglementate prin lege şi nu necesită acordul de voinţă al persoanelor fizice sau juridice vizate. În ţara noastră, asigurările prin efectul legii au avut o sferă largă de cuprindere până în 1996 când a intrat în vigoare noua lege a asigurărilor. Acestea cuprindeau: asigurarea de răspundere civilă auto; asigurarea clădirilor şi construcţiilor aparţinând persoanelor fizice; asigurarea animalelor şi culturilor agricole aparţinând sectoarelor cooperatiste; asigurarea pentru accidente a călătorilor din traficul interurban cu mijloace de transport ale firmelor de profil. În prezent, în România, forma de asigurare obligatorie este asigurarea de răspundere civilă pentru pagube produse din accidente de autovehicule. În alte ţări întâlnim şi alte tipuri de asigurări obligatorii, cum ar fi asigurările de răspundere profesională. Asigurările facultative sau contractuale se caracterizează prin faptul că au la bază un contract între asigurat şi asigurător, stabilit pe baza acordului de voinţă al părţilor. Principalele trăsături se referă la faptul că nu pot îngloba cvasitotalitatea bunurilor sau persoanelor asigurabile, favorizează selecţia riscurilor, primele de asigurare sunt mai mari, iar realizarea acestor asigurări implică eforturi şi cheltuieli mai mari. b) După domeniul sau ramura la care se referă distingem următoarele categorii:

-

asigurări de bunuri; asigurări de persoane; asigurări de răspundere civilă; asigurări de interes financiar.

banilor sau altor valori. asigurări pentru secetă. explozii. etc. Asigurările de interes financiar au ca scop protecţia pentru asigurarea de pierdere a profitului. asigurarea de fidelitate. ploi torenţiale. se asigură alte riscuri cu excepţia riscului de deces. Astfel. bunuri de tot felul. d) după riscul asigurat. utilaje şi instalaţii. prăbuşiri de poduri şi tunele). asigurarea de3 viaţă este un contract pe o durată mare (minimum 5 ani). invaliditate permanentă din accidente. aparatură electronică. În ceea ce priveşte durata contractului. iar în cazul celor non-viaţă. trăsnete. care sunt numai asigurări de risc. asigurările sunt: - asigurări pentru riscuri cu caracter natural: inundaţii. bagajele acestora sau mărfurile transportate. asigurarea de răspundere a transportatorului pentru pasageri. asigurarea mărfurilor. principalele forme de asigurare în cadrul acestei ramuri sunt: asigurările de clădiri. asigurarea animalelor. aparţinând persoanelor fizice sau juridice. urmărind protecţia economică a acestora pentru cazuri de deces. În principal. care sunt în egală măsură asigurări de risc şi forme de economisire pe perioade îndelungate cu diverse variante de asigurare şi asigurări de persoane altele decât cele de viaţă (pentru accidente. maşini. boală sau atingerea unei anumite vârste de către asigurat. Se disting în cadrul acestora: asigurarea de răspundere civilă pentru pagubele produse din accidente de autovehicule. călătorie. alunecări sau prăbuşiri de teren. etc. răsturnări. asigurări pentru boli. etc. în cazul asigurărilor de viaţă riscul care se asigură este decesul. asigurarea de răspundere a constructorului. epizotii şi accidente la animale. asigurarea de credite. asigurarea de răspundere profesională. asigurări non-viaţă: Deosebirile între acestea rezidă din natura relaţiilor contractuale. cutremure de pământ. asigurări contra accidentelor şi avariilor la mijloacele de transport (derapări. grindină. asigurarea pentru riscul de neplată. furtuni. durata şi tipul de risc. coliziuni. pentru pagubele cauzate şi/sau vătămarea corporală produsă unor terţe persoane. iar contractele de asigurări non-viaţă sunt încheiate pe terme scurt (de regulă 1 an). grindină şi inundaţii la culturile agricole. În cadrul acestora se disting două drupe: asigurări de viaţă. Asigurările de persoane au ca obiect persoana fizică în sine. Asigurările de răspundere civilă au ca obiect răspunderea unei persoane fizice sau juridice. asigurarea de răspundere a chiriaşului.Asigurările de bunuri au ca obiect diferite valori materiale. culturilor agricole. asigurarea complexă a gospodăriilor persoanelor fizice. susceptibile de a fi distruse sau avariate de calamităţi naturale sau accidente. sănătate). . c) După tipul şi natura riscurilor asigurate distingem două tipuri principale: - asigurări de viaţă. construcţii.

sau. în care asiguratul încheie contractul de asigurare cu mai multe societăţi de asigurare concomitent. În cazul acestor asigurări. Asigurările directe se încheie în mod direct între asigurat şi asigurător.- asigurări de deces. respectiv se poate produce pe teritoriul altei ţări. fie în baza legii. bunuri şi răspundere care ies din afara limitelor teritoriale ale ţării în care se încheie contractul de asigurare. deoarece riscurile vizate sunt greu de asumat de către o singură societate de asigurare. una din părţile contractante ori beneficiarul asigurării domiciliază în altă ţară. inclusiv primele de asigurare aferente. dar în cotă parte. e) După natura raporturilor care se stabilesc între asigurat şi asigurător. asigurările pot fi grupate în: - asigurări directe. asigurări externe (internaţionale). La producerea riscului asigurat. . Asigurările interne operează pe plan naţional. O formă de asigurare directă este coasigurarea. asigurările pot fi grupate în: - asigurări interne. obiectul asigurării ori riscul asigurat se află. reasigurătorul participă la plata despăgubirii cu cota parte corespunzătoare riscului asumat. fie prin intermediul contractului de asigurare. Asigurările externe apar în legătură cu persoane. persoane şi răspunderea împotriva unor riscuri produse în interiorul ţării. asigurări indirecte. asigurări de răspundere civilă. asigurătorul cedează unui reasigurător o parte din răspunderile pe care şi le-a asumat prin contractul de asigurare. f) După sfera de cuprindere în profil teritorial. Asigurările indirecte sau reasigurările apar ca formă de asigurare a asigurătorului. promovate de societăţi de asigurare ce acţionează pe piaţa internă şi protejează bunuri. Prin reasigurare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful