RING EN MÅLARMÄSTARE PÅ ROT!!

Vårens skenyheter i butiken!

690:32 45 TROSA 0156-1 95 -200 GNESTA 0158

Sportpatroner
Gyttorp Steel Max 500 st

175:0156-268 14, 073 - 926 40 40 www.kvalitetsmalarna.se

LERDUVOR
200 st

Kvalitetsmålarna från Världens Ände

Ågatan 2, Gnesta (infart Gnesta C) 0158-216 00 www.berras.com

vardagar 10–18 lördagar 10–15

Den positiva lokaltidningen

Vi installerar Värmepumpar från

Nr 5 • Mars • År 2012 • ÅRGÅNG 14

Rolig träningsform för barn

Sk tkarlen
Al l t

AB
& V VS

& 0156-127 01 076-634 80 60

Eldabutiken Gnesta

Dansutv. 2, 0158–140 35 M-F 10–18 (lunch 12.30–13.30) L 10–14 | www.eldabutiken.se

Kalkbruksvägen 13 • Vagnhärad Telefon: 0156 - 184 40

Däckhotell på:

Bli smal till sommaren!
Vi har verktygen som hjälper dig att nå dina mål! I april startar nya viktminskningsprogram.
Begränsat antal platser.
20 kg lättare!

Catrin

Vi kan viktminskning!

0156-269 06
Mer info på www.sportsclub.nu

Gnesta: 0158 - 10 000 Trosa: 0156 - 10 000

Barnen dansar loss på FunkyKidz under ledning av Martina Mört. Foto: Kajsa Kromnér

Sid 8

Vårmode

Äntligen börjar färgerna återkomma på kläderna. Det bara sprakar av färg på kläder, skor och tillbehör i vår.

Tjejkväll i Trosa

Trosa XPO
31 mars kommer förra årets succémässa tillbaka med nästan 70 mässdeltagare. Läs om mässan och några av utställarna.

Traditionsenlig kväll för ”endast” damer med mängder av bus, lekar, tävlingar och erbjudanden i butiker och restauranger.

Sid 10-13 www.taxi10000.se

Sid 14-15

Sid 26-31

Björnlunda • Gnesta • Hölö • Järna • Mölnbo • Stjärnhov • Trosa • Tystberga • Vagnhärad • Västerljung

Välkommen att boka bord! www.trosastadshotell.se 0156 - 170 70
Trosa Stadshotell & Spa deltar på Trosa Xpo 31 mars

presenterar stolt ett exklusivt gästspel med Norbert Lang lördagen den 14 april. Inspirerad av vårens härligaste primör sparrisen skapar Norbert en hel meny.

2

Östra Sörmlands Posten

Nr 5 - 2012

Större och ljusare på ICA
VAGNHÄRAD. Som alla säkert har sett pågår en om- och tillbyggnad av ICA i Vagnhärad. Snart ska alla kunder kunna glädjas åt luftigare ytor och mer service.
TexT och foTo: PeTer enesTröm I samband med omdaningen av Vagnhärads torg passar också ICA-handlare Janne Carlsson på att bygga till i butiken. - Det blir 180 kvadratmeter ny butiksyta, förklarar Janne. I första hand handlar det om större ytor för kunderna. Runt kassorna räknar Janne med att kunna skapa lite bättre utrymme, liksom ute i butiken i allmänhet. - Det blir rymligare och större rent generellt, säger han. Ett exempel är de nya utrymmena för tomglas, men också en del helt nya tillskott ska det bli. - Vi bygger en handikapptoalett, säger Janne. Och vi kommer också att sätta upp en bankomat här inne. Även om ombyggnaden huvudsakligen görs för att få lite

ICA-handlare Janne Carlsson bygger till 180 kvadratmeter för att skapa bättre rymd i butiken och för att kunna tillföra vissa nya tillskott. mer svängrum så tror Janne att det också kan innebära att man får utrymme för att bredda sortimentet en smula. - Vi räknar med att det ska vara invigning den 4 april, säger han. Helt klart kommer det dock inte att bli till dess. I väntan på att torget i övrigt ska hinna ifatt anlägger Janne en provisorisk ramp upp till entrén. Den ska sedermera ersättas med en ny ramp när gatubilden runt torget färdigställs.

Vi har färgsatt Trosa och Vagnhärad under 40 år
Nya Färgcenter AB
Må-fre 7-18 • lö 9-14• sö 10-14
Nya Industrivägen 3, Vagnhärad Tel 0156-266 10

Boka en taktil massage!
Taktil massage är en mjuk avslappnande beröringsmassage som passar alla. Ring för mer info: Kerstin Hallenstam 0156-343 30

Trosabygdens Bostäder AB söker nu: Tandvård för alla!
Vi utför alla sorters elarbeten!
070-666 12 19 070-666 01 19 www.hrelab.se

Receptionist/ Uthyrare 50%
Läs mer på:

TROSA / 0156-35 06 66

www.trobo.se
Vagnhärads

På vår bortgångne pappas vägnar vill vi framföra ett stort tack till alla hans gäster och samarbetspartners som han haft under åren på Vandrarhemmet Snipan. Trosa 2012-03-14 Mats, Annika och Melker Blomberg

BYGG
Från grund ti

astiGH tr ÄDGÅrD - & F
Dags att boka!

etsserViCe

ll färdigt hus

FRUKTTRÄDSBESKÄRNING
www.vhdtradgardsservice.se
För de flesta tjänsterna får du 50% avdrag direkt i fakturan. Kolla med oss!

Ombyggnad • Tillbyggnad Nybyggnad • Våtrumsbehörighet 0708-86 69 37 | www.sbygg.se

Boka direkt på vår nya hemsida 0156-343 33

Telefon: 0156-198 00 Telefax: 0156-125 15 Postadr: Nyängsvägen 47, 619 34 Trosa, Postgiro: 836 81 74-2 Bankgiro: 5114-5845 Upplaga: 20.000 ex Privatägd - opolitisk Tryckeri: MittMedia Distribution: Posten Till alla hushåll och företag inom utdelningsområdet.

Annonssäljare och ansvarig utgivare: Ralph Hammarström annonser@osp.nu

Annonsprod. och redaktion: Margaretha Gustâv redaktion@osp.nu

Skribent: Lisa Petersson

Skribent och grafiker: Peter Eneström lisa@osp.nu peter@osp.nu

Grafisk formgivare: Folke Bagger

copyshop@osp.nu
Nästa nummer av Östra Sörmlands Posten distribueras 3 april 2012

I annons angivna extraerbjudanden gäller under utgivningsveckan till och med söndag om inte annat anges i annonsen. För insänt ej beställt material ansvaras ej.

Tidningens ansvar för fel i annons är begränsad till högst annonskostnaden. Annonsreklamationer skall, för att beaktas, göras inom 8 dagar från utgivningsdagen.

4

Östra Sörmlands Posten

Nr 5 - 2012

Skärlagskolan fräschas upp!
TROSA. Vitalisskolan har under de senaste åren byggts om och är snart helt klar. Nu är det även dags för Skärlagskolan i Trosa att genomgå en förändring.
TexT och foTo: Kajsa Kromnér I takt med att Trosa växer ställs också högre krav på våra kommunala byggnader. På Skärlagskolan är lokalerna slitna och skolan fyllde 30 år i höstas. - Vi ser ett behov av en allmän uppfräschning och att skapa en bättre lärmiljö. Men skolan ska inte byggas om i samma utsträckning som Vitalisskolan utan fokus blir på vad som kan göras med de befintliga lokalerna, berättar Elisabeth Nyhlén, rektor på Skärlagskolan och Tomtahills Förskola.

En ny entré ska byggas på Skärlagsskolan. och tydligare entré, större matsal och fler klassrum med tillhörande grupprum, säger Elisabeth Nyhlén. mena bättre för samtliga elever under de förutsättningarna som finns med renoveringen. Behovet av bättre läromiljöer, större matsal samt en inbjudande entré är högre, säger Elisabeth. Skolpersonalen har tillsammans med arkitekter satt sig ner för att diskutera hur man kan få en bra lärosmiljö samt hur man kan använda rummen bäst. Just nu finns det sex förslag som skolrådet, elevrådet och personalen har tittat på. - Det är bra att våra åsikter tas tillvara på och att vi får trycka på vad som är viktigt för oss i verksamheten. Det är också viktigt att frågan ställs till eleverna och att önskemålen skickas vidare, säger Elisabeth.

Skolans hjärta
I skolans mitt ligger mediateket, skolans ”hjärta”, som är en naturlig plats att mötas och arbeta på. Idag är planen att förstärka den biten och göra mediateket mer lättillgängligt. - Från entrén ska man komma in i hjärtat av huset. Mediateket är en väldigt trevlig miljö, eftersom eleverna sitter och jobbar där. Arkitekterna har tänkt förstärka det inslaget för att göra utrymmena mer tilltalande. Jag vill vara en synlig rektor och vill att vi i personalen ska finnas i hjärtat av verksamheten, säger Elisabeth med eftertryck. Här ska också finnas möjlighet för eleverna att presentera sina arbeten och olika skol-

- Det största fokus för mig, för att vi ska kunna jobba med högre måluppfyllelse och integrering av alla elever, är att skapa en bra lärmiljö, säger Elisabeth Nyhlén, rektor på Skärlagsskolan. projekt. - Vid en samlad entré kan vi förmedla att man kommer in i en levande verksamhet. Här ska skolarbeten, teckningar och dikter kunna visas. Jag vill att eleverna ska kunna vara stolta över sin skola och få möjlighet att visa vad de faktiskt gör på skoltiden, berättar Elisabeth engagerat. - Vi vill tänka till extra på läromiljön och framförallt grupprummen är viktiga för att få till en integrerad skola. Klassrummen behöver vara förändringsbara, vi kan inte skapa en statisk miljö. Med grupprummen kan vi skapa en flexibilitet i undervisningen, säger Elisabeth. Elisabeth hoppas att renoveringen kan starta under sommaren 2012 men klart är att förändringen behöver ske snart. Redan till hösten väntas en ny stor förskoleklass till Skärlagskolan.

Flytta slöjdsalen?
Grundtanken är att effektivisera och maximera de utrymmen som redan finns. Just nu tittar man på att flytta entrén men också att flytta slöjdsalen permanent till Tomtaklintskolan. - Slöjdsalen kräver underhåll, den är svår att hålla efter och omkostnaderna är höga. Det är därför bättre att slå ihop slöjdsalen med Tomtaklintskolan. Några röster har höjts för att rädda slöjdsalen och självklart mår varje skola bra av flera olika aktivitetsrum. Men nu har vi en möjlighet att göra de allmänna utrym-

2013
Trosa kommun gör kontinuerliga lokalöversyner för att bl.a. undersöka att lokalerna nyttjas på ett effektivt och optimalt sätt. Man såg att det fanns möjligheter att frigöra plats för att tillgodose det ökade elevantalet på Skärlagsskolan och att det rent allmänt behövdes fräschas upp i lokalerna. Renoveringen fastställdes för budgeten till 2013. - Rent praktiskt behövs det skapas en mer inbjudande

Fler klassrum
För att tillgodose antalet elever på skolan, befintliga och kommande, behövs fler klassrum. Just nu blir det åtta klassrum med tillhörande grupprum.

Trosa Trafikskola

NY Teorikurs
Handledarkurser måndagar
Obligatorisk föranmälan!
www.trosatrafikskola.se

Gratis bussar i Trosa kommun samt t.o.r. Nyköping och Södertälje mot uppvisande av giltig DIGGILOO-biljett!

Du har väl inte missat att du kan boka bord på Restaurang Fyren? Bokas via Roger och Marie på 0156-122 00.

start 3 april kl 19.00

16 juni i Trosa hamn

LASSE HOLM, LOTTA BROME , MARKOOLIO, MAGNUS CARLSSON, CHARLOTTE PERRELLI, THOMAS PETTERSSON, THE MONIKER, JESSICA ANDERSSON, MAGNUS JOHANSSON & MOJJE

Biljetterna till DIGGILOO köper du hos Trosa Turistbyrå! www.trosa.com | turism@trosa.com | 0156-522 22
“LISTIGA KUNDER HANDLAR LOKALT.”

Industrig. 8, Trosa 0156-195 15 • Kontoret har öppet: Mån-tors 15-18
KOPIerINg, PrINt, OrIgINaLPrODUKtION, StOrFOrMat, VISItKOrt mm
“LISTIGA KUNDER HANDLAR LOKALT.”

Toppen för “båtten”.
Allt i båtfärger

2250:- Copy Shop
trottoarpratare, inkl dekaler i bågen samt 2 affischer

I den här butiken finns tre diplomerade fasadexperter. Boka gärna ett hembesök!

Copy Shop
Nyängsvägen 47, trOSa 0156–191 00
Mån-fre 7-18 • Lör 9-14 • Sön 10-14 • Verktygsgatan, Trosa • 0156-214 30

Mån-fre 7-18 • Lör 9-14 • Sön 10-14 • Verktygsgatan, Trosa • 0156-214 30

Nr 5 - 2012

Östra Sörmlands Posten

5

Skojigt och klurigt!
TROSA. Så säger Marianne Broberg om tävlingen TrosaGuiden Quiz, som hon vann. Tävlingen har pågått under ett år med tio delfrågor kombinerat med ett spelformulär i TrosaGuiden.
TexT och foTo: Lisa PeTersson I ÖSP nummer 3 ställdes den tionde frågan och tre utslagsfrågor om vår tidning och oss själva. Hela 10 000 kronor har nu Marianne att hämta ut från någon/några av våra annonsörer. Vi fick en liten pratstund med henne och hon lovordade tävlingen som hon tyckte var både rolig och klurig. Marianne är pensionär sedan en tid tillbaka och hon kan verkligen konsten att njuta av tillvaron. − Jag jobbade tidigare som kopplat till tjänsten. Inkomna tidningar och andra skrifter fick läggas på hög till lediga stunder. Nu hinner Marianne både läsa i lugn och ro, träffa vänner och resa. Och hon tillstår att hon läser ÖSP från pärm till pärm. kläder på Klädhuset. Jag är så glad – inte bara för pengarna utan för att jag har haft så roligt under tävlingens gång.

VINNARE
terade hon till att börja med men gav med sig efterhand. Grattis Marianne önskar vi alla på Östra Sörmlandsposten!

− Frågorna i tävlingen var Men Marianne är inte bara lagom svåra och de sista ut- positiv, när vi tog fram kameslagsfrågorna var jätteroliga ran för att ta en bild, protesatt klura på. Jag och min man Fredrik hade många roliga stunder när vi skulle försöka lösa dem, berättar Marianne. Tilläggas bör att maken, Fredrik Broberg, kom på andra plats. Vad ska Marianne göra för pengarna undrar vi förstås. högstadielärare i Nyköping och tillvaron var både kul och jobbig, berättar hon. Under mitt yrkesverksamma liv var det ständigt ett passande av tider. Helgerna gick åt till att rätta skrivningar och sköta övrig administration som var − Jag tänker använda sju tusen av ”slanten” till att köpa en ny TV på Kjellbergs, berättar hon. Och resten tänker jag använda till att handla

Helgpersonal sökes
maj augusti

Fiskarg. 9 (Hamngården) Trosa, 0156-199 10 info@trosa-butik-ankaret.se www.trosa-butik-ankaret.se

BARN- & UNGDOMSVERKSAMHET I TROSA FOLKETS HUS
Vi vill se om intresse och behov finns för att starta flera aktiviteter för barn och unga... ...det kan gälla allt från pyssel & knåp eller läxläsning till barndisco.

Dags att åka till landet?

Folkets Hus i Trosa och Unga Örnar i Sörmland bjuder in till öppet möte på Folkets Hus.

Folkets Hus, onsdag 28 mars kl 17.30
För mer information kontakta Richard Eriksson, Unga Örnar: 0150-73258 eller 070-3166522 E-post: richard.eriksson@ungaornar.se

Köp en transportbur till hunden, få en skön dyna på köpet, värde ca 250-400 :Vi har alla storlekar i lager.
Vi har nu en SUPERKAMPANJ på Hill’s foder

Sitt säkert allihop i bilen!

HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER
för Dig som inte har tid eller ork
det kan vara allt ifrån städning, fönstertvätt, strykning, handla mat, trädgårdsskötsel, flyttstädningar
Hushållsnära tjänster: 50% skatteavdrag redan i fakturan Städning 340:-/tim.

Vi hjälper dig att få ihop vardagspusslet

ADULT LARGE BREED 18kg för endast (ORD. 749:-) Passa på - få en shoppingkasse på köpet!
Hela

499:-

Kontakta oss så blir allt mycket enklare!

Välkommen in, önskar Jonas med personal
Alla erbjudanden gäller så långt lagret räcker.

TROSA HEMPARTNER 0156-404 50, 070-209 98 57
Gösta Dahlström 0156-404 50, 070-209 98 57

Efter skatteavdrag 170:-/tim

TROSA HEMPARTNER Av Trosa kommun auktoriserad städfirma.

Stationsvägen 10,Vagnhärad Tel: 0156 - 181 81 • www.hedebyzoo.se Öppettider: Måndag-fredag 10-18 Lördag10-14

Snabba bud dygnet runt!
0156 - 340 00 Jour: 070-635 81 00 www.akerbergstrafik.se

Lördag-söndag: Ta Trosabussen till Heron City eller IKEA
www.trosabussen.se

Persontransporter för 1 - 70 personer
0156 - 340 00 www.akerbergstrafik.se

6

”Att hitta glädjen i motion”
Sikta mot stjärnorna
På gymnasiet kom Malin med i Sikta mot Stjärnorna och fick chansen att jobba med en musikproducent. Malin tog ett sabbatsår från skolan men det gick inte hela vägen och hon återvände för att gå klart skolan. Men sången var stark och Malin fortsatte att vara med på olika talangjakter, Hon vann en talangjakt på Jordbrukets Dag i Julita under Popkornturnen 2009 och var tro. Dottern Tilde följer också i sin mammas fotspår. - Min dotter är ett lovande musikämne. Visst, jag är partisk, men tjejen är duktigare än jag var i samma ålder, berättar hon bestämt. Malin träffade sin man, Jonas, i Södertälje 1999. Han jobbade på Avenyn och Malin var där med sina tjejkompisar. 13 år senare finns både Tilde och Signe i familjen.

Östra Sörmlands Posten

Nr 5 - 2012

Hon ville också jobba med barn, låta dem få prova musiken och uppleva glädjen i att röra sig. Hon gick en kurs i december förra året för att utbilda sig till Zumbatomic instruktör. - Jag vill att barnen ska känna sig trygga i sig själva och det är viktigt för mig att alla barn Det har gått fort. Malin bör- har rätt till aktiviteter, förklajade i september förra året rar Malin. med passen i Vagnhärad och Dåligt hjärta från december i Trosa. Nu hejar Malin på alla i lokalen med Zumban har varit extra vikett glatt leende, många av hen- tig för Malin. Hon har ett nes kunder har varit med från medfött hjärtfel och under början, även om det hela ti- hennes andra graviditet uppden strömmar in nya som vill täckte läkaren att felet hade blivit större. Tätare kontroller prova på den glada zumban. - Jag var så anti all träning, krävdes för om felet ökade var jag försökte verkligen men det risk för operation. Men i det var inget som fungerade. höstas, på senaste ultraljudet, Men så provade jag Zumba var Malins hjärta starkare än och jag tror att det var kom- någonsin. binationen av musiken och - Jag berättade för läkaren att rörelserna som gjorde att jag jag är Zumbainstruktör och fastnade. Det kändes inte som kör 5 pass i veckan och han om jag tränade utan att det var bekräftade det jag misstänkte; Zumba har stärkt mitt hjärta! bara roligt, berättar hon. För så är det. Fysisk aktivitet Eget initiativ är bra för hjärtat, berättar hon Det fanns ingen som körde glatt. Zumba då i närheten av Vagn- Kanske har Zumban fått en härad så Malin köpte hem alla sån stor plats i Malins hjärta Zumba fitness DVD-skivor eftersom den är musikoriensom fanns och tränade hem- terad. För musiken var den ma framför teven. På en av första stora kärleken. Malins skivorna var det reklam om pappa, Torbjörn Rapp, var att bli Zumbainstruktör och turnerande musiker när de Malin funderade ett tag men var små. jo, nog kunde även hon vara - När jag låg i mammas mage instruktör. sjöng pappa för mig, för han - Under utbildningen dansade hade bestämt att det lilla jag som jag aldrig hade gjort krypet skulle sjunga, Så jag förr, det var otroligt inspire- brukar säga att jag sjunger av rande och roligt, och jag kän- födsel och ohejdad vana, säde att det var ett rätt beslut att ger Malin. bli instruktör, berättar Malin.

TROSA. Malin Rapp är extra glad. När ÖSP träffar henne har hon precis slagit rekord i antalet besökare. Det kom 55 människor till hennes Zumbapass i Hedebysalen i Vagnhärad.

PORTRÄTTET: MALIN RAPP

Vagnhärad
Under åren kom tankarna på att flytta. De båda visste att de inte ville bo kvar i Södertälje. I Trosa fanns många sommarminnen för Jonas då hans familj hade haft båt i Trosa och Malins farbror bodde i Vagnhärad. - Vi flyttade till Vagnhärad 2004, men inte utan en klump i halsen. Det var en trygghet med hyresrätt och dessutom hade vi föräldrarna kvar i Södertälje. Jag är otroligt familjekär så det var verkligen med blandade känslor. Men att flytta hit är det bästa vi gjort, berättar hon med övertygelse. För resten av familjen var inte långt efter. Nu bor Malins föräldrar i huset bredvid och hennes syster med familj lite längre ner på samma gatuadress. 30 mars samarbetar Malin med Friskis & Svettis och BOSE och kör ett entimmespass med gratis Zumba, vilket hon gör för att fler ska upptäcka glädjen med Zumba.

Malin föddes med ett hjärtfel, ett fel som självklart har påverkat henne. Men med Zumban har hjärtat blivit starkare och nu är Malin säkrare än nånsin på att valet var rätt att bli Zumbainstruktör.
även med i Cinderellastjärnan 2010. - Men jag kände förra året när de presenterade Lisa 12 år och inte ens nämnde min ålder att det kanske var dags att lägga sångdrömmarna åt sidan. Då hade jag även funnit passionen i Zumban, berättar Malin skrattande. Musiken är ändå påtaglig eftersom det i familjen finns både låtskrivare till Robyn och medlemmar i Hoffmaes-

Glädje
Det är lätt att bli glad av Malin, hon skrattar gärna och ofta. Det strålar om henne när hon pratar om musiken och om sin Zumba. - Jag läste Samhällskunskap med inriktning Ekonomi på gymnasiet. Jag förstod aldrig mitt val, vad skulle jag med de här kunskaperna till? Idag vet jag. Eftersom jag driver en egen firma var min utbildning perfekt, berättar hon. Malin har startat firman Rapp Fitness i Trosa/Vagnhärad men har inte slutat sitt jobb som brevbärare. Tyvärr tror hon inte att det finns utrymme att leva på Zumban på heltid i nuläget. - Jag har inte heller medvetet lagt fokus på vinst utan vill förmedla Zumba och glädjen i att röra sig. Min syster tycker att jag är äckligt glad men det är svårt att inte älska det jag gör, säger Malin och ler glatt.

”Jag tror på att våga prova saker och jag är väldigt glad att jag provade just Zumban. Det är svårt att inte älska det jag gör. ”
FAKTA OM MALIN RAPP
Ålder: 30 år Född: I Södertälje Familj: Maken Jonas och två barn, 6 och 9 år Äter gärna: Grekiskt med mycket tzatsziki Dricker: Coca Cola Zero på helgen, mjölk till husmanskost och mycket vatten på träningspassen! Ser på TV: Greys Anatomy, House och Melodifestivalen Lyssnar på: Schlager, Hoffmaestro, Magnus Uggla och all musik från Zumba. (latinoinspirerat) och så vidare... Senaste bok: ”Varför gråter inte Emma?” av Magnus Wennerholm och Emma Jangestig Senaste film: Mästerkatten i stövlar Det gör jag när jag vinner 2 miljoner: Delar vinsten med mina närmaste!

Zumbafitness har de senaste året etablerat sig som den trendigaste träningsformen. För 30-åriga Vagnhäradsbon Malin Rapp har det inneburit att hitta glädjen i motion. Text och foto: Kajsa Kromnér

Nr 5 - 2012

Östra Sörmlands Posten

7

Rikedomar som försvann
Ebba von Eckermann grät när hon fick se Södertuna. Men denna gåva av rika mormor Johanna Kempe rustades och hon blev glad igen. Drygt hundra år tidigare hade en annan slottsfru suttit på Södertuna och gråtit. Det var Christina Hall, även hon kommen från en av Sveriges rikaste familjer. Nu var hennes broder John i färd med att föröda familjeförmögenheten. John lär ha varit det första barn i vårt land, som fått fri uppfostran. Idén kom från Rosseaus ”Emile”. Den figuren var påhittad. Men Rosseaus egen son, som inte var påhittad, blev däremot upphittad. Han var då i dåligt skick och samhället lär ha befriat honom från frihet från uppfostran. Hopplöse John Hall var inte heller påhittad. Men påhittig. I familjens göteborgspalats hade det hänt saker. När noblessen inbjudits till teaterföreställning skulle unge John kröna dramats stjärna med en lagerkrans. Stjärnor fick hon se, för John slängde kransen så stjärnan fick grannlåten i skallen. När Johns stjärna började dala sökte systern Christina hjälp av sina vänner. Men försöken förföll och Johns slut föreföll oundvikligt. Han blev en särling på Stockholms gator. Konst och naturvetenskap lockade honom. Men inte den konstiga affärsvärlden. ”Min son behöver inte arbeta, min son kommer aldrig att bli fattig”, hade fadern sagt. John dog i värmen från en bakugn på Nortullsgatan. bba von Eckermann var född Hallwyl men inte i palatset. Det fanns inte. Först när arkitekt Isac Gustaf Classon efter nitton år blev klar med Nordiska Museet byggdes Hallwylska. Då var systrarna von Hallwyl utflugna. Irma landade i Skåne. Ebba på Södertuna. Ellen flaxade däremot runt. Första landningen var perfekt. Hon äktade greven och diplomaten Henrik de Maré. Med honom fick hon sonen Rolf. Sen ställde Ellen till med societetsskandal genom att överge Henrik. När uppståndelsen lagt sig föll allt ljus på sonen. Precis som unge John Hall slösade han. Slöseriet låg på högsta kulturella nivå. Rolf köpte ”Théâtre des Champs Élysées” i Paris. Där engagerades hela Sveriges kulturelit: målare, tonsättare, koreografer och dansare. ”Den svenska baletten” blev ett begrepp i hela Europa, kostsam över alla gränser. Men Rolf hade en trogen sponsor: mormor Wilhelmina von Hallwyl. Än dyrare blev det när Rolf som dekoratör engagerade en berömd målare som Ferdinand Léger. Mormor Wilhelmina pumpade in runt en miljard i sin gunstling Rolfs makalösa projekt (i dagens penningvärde). Många var kritiska. Att Rolf var öppet homosexuell gjorde inte saken bättre. Ranelidstormen var en västanfläkt jämfört med orkanen runt Rolf de Maré. ”Riksäckel” tyckte nån blaska. Släkten rasade, inte minst Ebba. Rolf slutade som teodlare i Kenya. ”Ferdinand Léger var min förste lärare”, sa min betydligt äldre skolkamrat Bengt Ohlsson för några år sen när vi sågs hemma i Värmland. Bengt var konstnär redan i skolan. Drog sen till Paris. Där har han blästrat monumentala verk på många kända ställen. ”Ferdinand Léger som lärare! Får jag ta på dig?” utbrister jag. ”Gör det du, och ta en gång till du, för jag har just pratat med Picasso. ”Picasso?!” ”Ja, vi ska placera en av Picassos jätteskulpturer på udden vid Vänern”, säger han. ”Jaha, ännu en slösare i konstens värld”, tänker jag. Men se, sen flera år räcker Picassos blästrade Betong-Christina lång näsa åt sjöfarare på Vänern. Länge lär hon stå där och bestå konstälskare med upplevelser. På tal om att stå, kanske vi i Gnesta skulle utveckla vårt gamla konstverk, vattentornet. Även det lär ha viss likhet med ett kroppsligt attribut. Fast då talar vi inte näsa.

Som anhörig behöver du inte vara ensam!
GNESTA. Vi är alla anhöriga till någon eller några medmänniskor vi bryr oss om – några med olika typer av funktionshinder eller sjukdomstillstånd eller kanske till någon man känner extra stort ansvar för, sina äldre föräldrar eller vänner.
TexT och foTo: Lisa PeTersson Från och med den 1 juli år 2009 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen, som säger att alla kommuner i landet SKA (inte bör som det tidigare stod skrivet) erbjuda stöd till dessa anhöriga i olika former. Vi träffade Ilse Johansson, som är anhörigkonsulent på Gnesta kommun, för att få lite mera information. Ilse började sin tjänst redan 2008 och hon både trivs med sin sysselsättning och känner stort ansvar för att anhörigstödet skall fungera bra och utvecklas vidare. Hon berättar att staten har avsatt pengar för det här ändamålet och hon menar också att anhörigstödet är ett komplement till den ordinarie hjälpen från kommun, landsting, skola eller Försäkringskassa. Viktigt är att nå anhöriga tidigt. Genom de träffar och aktiviteter som arrangeras i kommunen kan anhöriga få information om vilken hjälp som finns att tillgå och kontakt med andra i liknande situation. socialnämndens verksamhetsområden skall bemöta anhöriga med intresse, engagemang och respekt. − Till att börja med finns ju vi som arbetar i Gnesta kommun, säger Ilse. Sedan har vi en mängd personer som arbetar ideellt med anhörigstöd. Som frivillig gör man en insats för att stödja och underlätta för någon och själv får man också en meningsfull tillvaro. Man får en introduktion till sitt uppdrag och regelbundna träffar med andra frivilliga. Man får också ersättning för eventuella utlägg. Dessutom arrangeras utbildningar och inspirationsdagar varje år. Vad gör man då som frivillig? säger Ilse. Vanligt är att vårdpersonal eller andra inblandade frågar om den anhöriga vill ha kontakt med anhörigstödet i kommunen. Man kan också via informationsträffar erbjudas att delta i olika aktiviteter eller bara hitta varandra, anhöriga emellan. Så till exempel kommer nu den 29 mars en nätverksträff att äga rum på Träffpunkten i Gnesta, där föräldrar som har barn med funktionshinder är välkomna att delta. barn, arbete och dessutom gamla och sjuka föräldrar har det kanske extra jobbigt i tillvaron, säger Ilse. Och då kan det verkligen behövas både stöd och samvaro med andra men kanske bör också den anhöriga få en tids ledighet för att hinna med det man brukar och vill göra i livet. Ilse menar alltså att man som anhörig inte ska ge avkall för mycket på sina egna intressen, det är viktigt att tänka på sin egen hälsa om man skall vara en bra anhörigvårdare. Det kan handla om att ”bara” vara en vän och låna ut sina öron eller gå en promenad. Men det kan också handla om att följa med till läkare, frisör eller andra besök med mera, med mera.

E

Anhörigvårdarkort
När man ansvarar för en person som är beroende av hjälp får man ett anhörigvårdarkort att bära på sig. En oro många anhöriga känner är att det skall hända dem själva något. Det kan ju hända att man som anhörig själv blir akut sjuk eller råkar ut för en olycka. På kortets baksida framgår vem eller vilka man ska kontakta om något sådant inträffar. Den som vill ha en mer detaljerad information om vad det innebär att vara anhörigstödjare finns ett antal trevliga broschyrer att läsa. Man kan givetvis också ta kontakt med Ilse Johansson på Socialförvaltningen i Gnesta.

Vilket stöd kan man få?
Som anhörig kan man erbjudas olika former av stöd – allmänna informationsträffar eller separat rådgivning, och enskilda samtal, om så önskas görs hembesök. Det finns också anhöriggrupper där man får möjlighet att möta andra i liknande situationer. − Människor som är mitt i livet och har både barn, barn-

En förebyggande verksamhet
Anhörigstödet är alltså en förebyggande verksamhet för att kunna bibehålla det friska hos den anhöriga personen. Nu måste man ju också fråga sig vilka det är som ingår i arbetsteamet kring anhörigstödet. Målet är att anhörigstödet skall vara integrerat i all ordinarie verksamhet. All personal som arbetar inom

Hur får man kontakt med de anhöriga?
− Vi har tagit fram informationsmaterial som finns att hämta på sjukhus, vårdcentraler och liknande instanser,

“LISTIGA KUNDER HANDLAR LOKALT.”

BengT Landin

Grillar vi gillar
Dags för trädgårdsfest Weber-grillar i olika färger

Boka bord på 0158-106 68
149.000:med Yamaha F50

Lunch från 69:Fullst. rättigheter

Finnmaster 49 CC Finnmaster 49 CC Nya generationens styrpulpetbåt

Nya generati ger bra balans. Centrerad förarplats onens Mycket bra petbå- lättplanat skrov. styrpu l bärighet t
Centrerad förarplats ger bra balans. Finessa ärighet 0156-13900 Mycket bra bBåtar - lättplanat skrov. Kampanjpris med Yamaha F50 149000:-

Mån-fre 7-18 • Lör 9-14 • Sön 10-14 • Verktygsgatan, Trosa • 0156-214 30

grekiskakolgrillsbaren.se

Tänk på miljön pendla med Trosabussen
www.trosabussen.se

Godstransporter upp till 60 ton
0156 - 340 00 Jour: 070-635 81 00 www.akerbergstrafik.se

8

Östra Sörmlands Posten

Nr 5 - 2012

Magi på Kulturhuset
JÄRNA. Söndagen den 11 mars gav Kulturhuset i Ytterjärna föreställningen The Magic of Julien – en fantastisk föreställning både vad gäller scenkonst, skådespeleri, trolleri och musik. Bakom arrangemanget står Riksteatern. I vanlig ordning var den stora salen nästan fullsatt, det är kvalitet på de föreställningar som Kulturhuset anordnar.
TexT och foTo: Lisa PeTersson Ordningsmannen och skribenten undrade inför föreställningen om det var okey att ta bilder. Vi fick ett ”nej” och ett ”mja, utan blixt är det okey”. Här fanns ju hur mycket spännande som helst att plåta, men vi fick rätta in oss i ledet och njuta av föreställningen. nordisk mästare i magi. I rök och muller fick vi skåda både svävande bord och via duvor som trollades fram på de mest spännande sätt. Duvorna Gehane, Isabell, LillEric, Malin, Stefan och Tobias skötte sig förnämligt.

Skådespelare, regissör och kompositör
Tintin Anderzon har många strängar på sin lyra. På TV och film har hon setts i exempelvis Maria Wern, Julkalendern Håkan Bråkan, Macken med flera filmer. Hon vann en guldbagge för bästa biroll i Adam och Eva. Magiföreställningen avslutas med en svävande Julien, som givetvis försvann och därefter gjorde entré i andra änden av den stora lokalen. Och visst kan man av en liten servett trolla fram ett ymnigt snöfall. Applåder och blommor till de tre skådespelarna och vi tog några bilder från avtackningen efter föreställningen. Därefter fick ÖSP’s representant en reprimand för de tre tagningarna som verkligen inte störde vare sig föreställningen eller publiken. Hur göra vid nästa föreställning man ger?

Kärleken till en dvärg
Visst kan en manlig dvärg bära klänning och bli föremål för en kärlekshistoria. Skådespelaren Ricky Dee har en gedigen lista på filmer och TVprogram han har deltagit i. I magivärlden har han förutom att jobba med Julien gjort 200 föreställningar med Joe Labero. Han har också jobbat i Los Angeles. En förtrollande föreställning på Kulturhuset med Tintin Anderzon, Juliene Dauphin och Ricky Dee Ricky gör tillsammans med skådespelerskan Tintin Anderzon ett härligt kärleksnummer med den välkända låten Memories som tema.

Spänning och humor
Vi fick avnjuta en föreställning med både spänning och humor. De tre skådespelarna var oerhört skickliga i sina

roller. Huvudpersonen var Julien Dauphin som började sin karriär på Paris gator och torg redan i tonåren. I ett av numren berättar han om sin

tid i Paris och hur han tränade varje dag bland gatumagiker och cirkusartister. Han har studerat på världens äldsta magiskola och är svensk och

Funky är kul!
VAGNHÄRAD. Sedan Sportsclub flyttade ut från Safiren har de huserat vid Tennishallen. I deras program finns ett brett sortiment för vuxna men de saknade en rolig träningsform för barn.
TexT och foTo: Kajsa Kromnér De tittade på olika företag som erbjöd dans för barn. Till slut valde de att samarbeta med FunkyKidz. - FunkyKidz är redan ett stort, starkt och etablerat märke. Vi tilltalades också av att deras upplägg ut mot kund kändes fräscht och inspirerande. Det var även viktigt att hitta ett företag som erbjöd utbildning till våra instruktörer, eftersom vi själva vill hålla i kurserna ut mot kund, så deras format passade oss utmärkt, berättar Elin Nilsson, platschef på Sportsclub. Martina Mört och Elin Nilsson har gått utbildningen som hölls av FunkyKidz. Genom att flera från företaget går utbildningen blir de inte sårbara vid sjukdom och tvingas ställa in pass. - På så sätt kan vi vara flexibla och erbjuda god service, tycker Elin.

Se fler bilder i vår nättidning

www.osp.nu

Glatt motto!
Funky Kidz motto är att dansen ska bygga på glädje, upplevelse och gemenskap. De har ett beprövat upplägg där dansen för barnen i åldern två-tre år mer är en fantasifull lek medan dansen för fyra-femåringarna är mer karaktärsdriven och för att i åldrarna sex-åtta år vara mer koreografi. Kurserna började för en månad sedan. - Det har verkligen gått över all förväntan. Barnen får en chans att ha kul till härlig mu-

Mamma Irina Nikkula tittar glatt på när hennes dotter Antonia showar loss. - Det är fantastiskt roligt att barnen får dansa och Antonia älskar verkligen musiken. Läraren styr på ett bra sätt och det finns utrymme för att barnen kan improvisera, det är inte så styrt utan bara kul! sik och Martina tycker också att det är så kul, berättar Elin. Och har man kul så sprider man också energi, vilket smittar av sig på andra, fortsätter Elin.

Show för stolta föräldrar
FunkyKidz har kommit för att stanna och kurserna fortsätter till hösten. Sportsclub tittar också nu på att fortsätta

Elin Nilsson är platschef på Sportsclub och gick FunkyKidzutbildningen tillsammans med Martina Mört.

med Blizz, vilket är för barn mellan 9 – 12 år. Där är koreografin svårare och mer krävande. Alla barn får en cd- skiva och efter en genomförd säsong uppträder även barnen med

en show för sina föräldrar. - Det märks att barnen är stolta och gillar musiken, många föräldrar berättar hur de spelar cd-skivorna hemma och dansar stegen, berättar Elin.

Nr 5 - 2012

Östra Sörmlands Posten

9

Nu större och luftigare butik
Vagnhärad
Detta är en Svanenmärkt butik

NYÖPPNING ONSDAG 4 april KL 10.00
De första 100 kunderna vid nyöppningen onsdag 4 april får en kasse med varor. Först till kvarn... Kaffe och nybakat hela dagen

NäckrosorNa
sjunger och spelar kl 10-12

NYÖPPNINGSerbjuDANDeN
BJöRKVIKSÄGG
Hel platta - 20-pack

ROSTA

25:-/platta
Max 1 köp/kund

Pågens rostbröd, 450 g

FLÄSKFILÉ
Danmark

10:-/st Jfr pris: 22:22/kg

39:90/kg

Vid köp av andra varor för 200:-

Priserna gäller t.o.m 8 april. Reservation för slutförsäljlning JORDGUBBAR MINIPÅSKGODIS Lösvikt Spanien, 250 g LILJA i kruka 3:50/hg Jfr pris: 35:-/kg 10:-/st Jfr pris: 40:-/kg 10:-/st ÖPPet 8-21 aLLa Dagar
Centrumv.17,Vagnhärad telefon: 0156-526 80 www.ica.se/vagnharad
Ombud för

OBS!
Onsdag 4 april öppnar vi kl 10.00
• Tipsombud • Swedbank • Nordea • Länsförsäkrings bank

10

Östra Sörmlands Posten

Nr 5 - 2012

Det ska vara tyngd i år
GNESTA. Vi insuper vårmodet med våra sinnen och de flesta av oss handlar också – kläder, skor och accessoarer. Till dessa hör naturligtvis smyckena. Också där förändras utbudet och trender uppstår. De klassiska guld- och silversmyckena har fått stryka lite på foten – både guld och silver har blivit dyrare. I stället hittar vi på många ställen stålet och smyckena ska ha tyngd. Så säger Tarja Ekstrand på Guldsmen’s i Gnesta.
TexT: Lisa PeTersson Guldsmen’s är ingen ny butik, den har funnits i 90 år, så här vet man vad man talar om. Butiken säljer också klockor och glasögon, men nu skulle vi koncentrera oss på smycken och vi går en runda bland yta och håller sig väl, säger Tarja. Det har också fördelen att inga allergiska reaktioner uppstår på huden. Det är också modernt med olika typer av namnbrickor – släta till att börja med, sedan graverar man in till exempel namn. Stålet är vanligtvis vitt, men det finns enstaka smycken även i gult. Tarja betonar att de flesta smycken är både stora och lite tunga. Och priserna ligger definitivt under både guld och silver. Tarja visar också ringar som ser ut precis som i guld, men i själva verket är gjorda av mässing och överdragna med guld. Glimmar och gnistrar också – precis som guld. Fortfarande finns förstås kunder som av tradition och till speciella bemärkelsedagar väljer de traditionella guldoch silversmyckena.

ET 2012 VÅRMOD

Det är inne med namnsmycken, säger Tarja Ekstrand. ”blänket” för det blänker minsann.

Stål och mässing
− Stålet har en blank och ren

Och så ska det vara färg
Vem minns inte sin första Certinaklocka för X antal år sedan. Hur man skötte och bevarade den och absolut inte fick tappa bort den? − Idag är klockor slit- och slängvaror, säger Tarja. Givetvis finns det undantag men jag menar här vad framför allt ungdomarna köper. Och klockorna här, säger hon och pekar, betingar ett värde av 198 kronor och finns i alla färger man kan tänka sig. Knallgula, gröna och oranga – det är bara att välja. Försinner den så köper man en ny.

Det ska vara stålsmycken och det ska vara tyngd i dem

NYHET Laurie & Samoon strl 42–48
Mirakelbyxan finns nu hos oss. Kombinera med snygga överdelar från Laurie och Samoon. Välkommen att hitta dina favoriter.

Bijouterier
− Egentligen ville vi inte ta in bijouterier, säger Tarja, men efterfrågan var så stor så att det blev så. Här däremot ska man vara försiktig om man har allergiska tendenser. Här hittar vi smycken av alla de slag, långa och korta halsband, armband med färgade pärlor trädda på resårband. Kanske är det här något för både barn och ungdomar. − Och så ska det vara blingbling på dem också, säger Tarja. Härmed har vi fått veta vad som finns i butikerna idag, i alla fall hos Guldsmen’s i Gnesta.

Glädje & trivsel för figurer 42-48

Månd–Fred 10–18 | Lörd 10–15 | Sönd 12–15 | Industrigatan 9A | tel 0156–177 03 600 kvm mode för henne och honom, över 50 varumärken sedan 1993

Vi har också tagit in bijouterier i år.

Nr 5 - 2012

Östra Sörmlands Posten

11

Trendiga naglar
TROSA. Idag ”gör” man naglar och de finns i olika modeller och färger. Egentligen har metoden och materialen funnits sedan en tid tillbaka, men det blir vanligare och vanligare säger Petra Perzitane som är nagelterapeut och finns hos IW’s i Klädhuset varannan vecka. Hon har också en salong i Vällingby. På plats för behandling idag hittar vi Tina Eriksson, som tidigare var nagelbitare, det är hon inte längre. Idag ska hon ”renovera” sina vackra naglar som hunnit växa ut en bit.
TexT och foTo: Lisa PeTersson Petra utbildade sig till nagelterapeut 2009, dessförinnan jobbade hon med administrativa uppgifter. Hon såg dock till att ha sina egna naglar i gott skick och gick regelbundet för att ”göra naglar” som hon uttrycker sig. Hon såg kritiskt på resultaten och menade att ”det här kan jag göra bättre” - och så fick det bli. Hon gick en tre månader lång utbildning – idag arbetar hon ofta mellan klockan 8 på Petra gillar sitt jobb, här med filen i högsta hugg. morgonen till kl 8 kvällstid, hon måste ju i möjligaste mån rätta sig efter när kunderna kan komma. Och de blir fler och fler. och vad använder man för material? − Man bygger upp nageln med gele så att man får en styrka i den, säger Petra. I det här fallet gör jag så kallad fransk manikyr på Tina, men det finns en mängd gelenagellack i olika färger. Uppbyggnaden sker i flera lager och mellan varje lager stelnar ge-

ET 2012 VÅRMOD

Det färdiga resultatet.

Här slipas naglarna ner till den egna nageln. len under en UV-lampa. Man kan också med hjälp av en magnet få fram olika mönster på nageln. När det gäller Tinas naglar, som vuxit sig för långa från föregående besök, handlar det till att börja med om att slipa bort den uppbyggda nageln ner till hennes egen naturliga nagel. Tio naglar, det tar lite tid men Tina verkar trivas med sin tillvaro. − Ja, säger Petra, man pratar ju under tiden och har det trevligt. När nerslipningen är klar påbörjas arbetet med att bygga upp igen.

Om man tröttnar
Om man nu, av någon anledning, blir trött på sina vackra naglar eller tycker det tar för lång tid av ens tillvaro att sitta ett par timmar var fjärde vecka. − Ja, då ska man givetvis plocka fram sina egna naglar, säger Petra, men man bör inte göra det på egen hand. Då kan den egna nageln skadas. Och så är vi tillbaka till slipningen igen. Vi får också veta att man inte bör använda sax för att ”klippa” naglarna. Det kan uppstå spänning och naglarna kan spricka. Man kan också få naglar med färg och mönster När vi lämnar Tina får hon ett lager glans på de nästan färdiga naglarna. Men vi fick en bild i efterhand. Och Tina har försäkrat att de håller även vid praktiska göromål. En titt i lagerhyllan där ett antal flaskor står i givakt i mängder med färger. Så, visst går det trender i naglar också.

”Ska jag satsa på naglar eller ska jag ha ett vanligt jobb”
Så tänkte Petra och naglar blev det. Hur går det till då

Vårens väskor och skor
Väskorna i vår finns i klassiska modeller, starka färger och i spännande material. Färgerna skiftar i allt från mjuka pastellfärger till färgglatt.
- Väskorna har gärna många detaljer men de ofodrade, enkla påsväskorna är också mycket populära, säger Kerstin Halmsjö på Skostället i Trosa.

I vår ska skorna gärna vara färgstarka eller ha spännande detaljer. De får gärna också vara i metallic och matcha väskan.

I vårens kollektioner hittar man bland annat färgglada ballerinaskor, sandaler med olikfärgade remmar, espadrillos och kilklackssandaletter. Sport är också en stor influ-

ens, men där de extra detaljerna på skorna gör att de går lika bra att använda till fest som till vardags.

12

Östra Sörmlands Posten

Nr 5 - 2012

Längtan till ljuset är stort även i modevärlden, vilket syns i vårens färgpalett. Här trängs ljusa sorbetpasteller med härligt glada färger som orange, koboltblått, citrongult och rött.
TexT och foTo: Kajsa Kromnér Klädbranschen flirtar både med 50-talets estetik och 20-talets metallictrend. Mönstrade sjalar, metallicdetaljer och fjädrar är accessoarer som går hem i vår. Vår modell Faye visar här några exempel på vårens mode.

DET 2012 VÅRMO

LADY M Minna Holmér på Lady M berättar att vi smyger oss in i våren med pastellfärger för att sedan övergå till starkare färger, som orange och cerise. Det tuffa modet är också populärt, där jeansen gärna får vara slitna och detaljrika. T-shirt och jeans från Replay.

CECCES Cenela Chramer på Cecces berättar att under våren kommer det ljusa färger, men till sommaren kommer till exempel kobolblått starkt. Krås och knytblusar är också nytt och populärt under våren. Det är mycket raka modeller på klänningarna men både leggings och tunikor fortsätter att vara starka kort.

BUTIK ANKARET Anette Johansson på Butik Ankaret ser fram emot en färgglad vår med kläder i korallröd, cerise och kornblått, lite annorlunda färger än normalt. En pastellbas finns alltid till våren. Anette arbetar gärna även med enfärgade toppar, där man kan variera sin outfit med detaljer som smycken, sjalar och kavajer. Och på fem plagg ska du kunna få ut sju kombinationer. Shorts, top, sjal och vitt bälte från Street One.

AGORA På Agora berättar Tina Grevald om det färgstarka modet som är mycket populärt i vår, härliga och roliga färger som orange, grönt och hallonrött. Den färgade byxan är ett starkt och säkert kort. Blusen är från Johnny Was och jeansen kommer från Mos Mosh.

Nr 5 - 2012

Östra Sörmlands Posten

13

ET 2012 VÅRMOD

KLÄDKAMMAR´N På Klädkammaren berättar Eva Björklund att våren börjar med kläder i ljusa pastellfärger och att starka färger kommer till sommaren. Jeans är stort i år och de svenska Pippi-tröjorna är också mycket populära. De fortsätter stolt med sitt samarbete med bland annat Rut, ett helsvenskt företag från Göteborg. Jeansjacka från Rut och scarf från Fransa.

TROSA KLÄDHUS På Trosa Klädhus berättar Teri Niemi att färgrikedomen är stor, där mycket starka färger som rött och orange kommer in till våren. På Trosa Klädhus finns 57 varurmärken för honom och henne, vilket gör att det finns något för alla stilar: sport, elegant, fest och vardag. En nyhet för våren är att det numera finns storlekar upp till 48 på damsidan. Kläderna på bilden kommer från Signal

HULO Både för barn och vuxna finns den allt mer populära ”one-piece-overallen. Den är verkligen sydd i ett enda stycke och finns i allsköns olika färger. Många tycker den är ful, andra tycker den är skojig. Framför allt är den nog skön att bära. − Den kommer nu till våren och sommaren att komma med korta ben och kort ärm, säger Hasse. Hulo har som bekant kläder för både barn, kvinnor och män. Det finns också en hel avdelning för arbetskläder. Korall och rosa dominerar för kvinnorna och männens utbud går mera i grått. Varför är det så? BUSFRÖ´T Men en och annan utstickare ser man ibland. Så till exempel kan man se både gula och röda byxor på Vi tittar in på Busfrö’t där det också lyser av färger. Där har man tagit in ett nytt märke för barn som heter Creamie. Mjuka varma toner och sköna kvaliteter. herrar.

14

Östra Sörmlands Posten

Nr 5 - 2012

Tjejkväll i Trosa
Onsdag 28 mars kl 18 - 21
En kväll med goda vinstchanser
Arrangör: Trosa Köpmannaförening
Nu är det dags igen för den populära Tjejkvällen i Trosa. Det är en kväll där tjejer och kvinnor går ut för att shoppa och smörja kråset på någon av de restauranger som dagen till ära komponerat ett kulinariskt äventyr till en billig penning. ka typer av överraskningar i form av en del aktiviteter. Varför inte satsa på en kväll med härliga köpfynd, god Kvällen erbjuder allt från tävlingar ”lotterier”, giss- mat och dryck, för att sedan toppa kvällen med att ta ningslekar och kanske till och med en del fysiska ut- storslam i alla butikers tjejkvällsaktiviteter. maningar.

För den vår-modes-sugna finns en hel del tips sidorna Tjejkvällen i Trosa går nu av stapeln för åttonde året 10-13 i detta nummer. ÖSP har gjort en rundvandMen förutom shopping inträffar det en hel del över- i rad! Det är dags att betrakta tjejkvällarna som en ring med kamera för att ge en del smakprov vad som raskningar i butikerna. Ett tiotal butiker bjuder på oli- tradition som kommit för att stanna. bjuds.

Alla erbjudanden på detta uppslag gäller enbart under Tjejkvällen om inte annat anges i annonsen

TJEJKVÄLL!
www.teamsportia.se

FÅ EN ”GOODIEBAG” NÄR DU HANDLAR ÖVER 500KR
(Gäller endast under tjejkvällen)

Räkmacka och ett glas vin/alkoholfritt! 140 kr (ord pris 185 kr). Boka gärna bord! Fri hud- eller make uprådgivning om du ger oss tio minuter av din kväll, drop in. 10 % på alla spabehandlingar som bokas.

www.trosastadshotell.se 0156 - 170 70

Många spännande Priserbjudanden i butiken. Välkommen!

på en valfri vara
Trosa torg • 0156 - 140 50 • www.ladym.se

20% RABATT

Östra Långgatan 25, TROSA • Tel: 0156-126 40

i samarbete med Trosa Ost & Delikatess

Ost- & vinprOvning

Onsdag 28 mars kl 17.30 - 22.00

&

Fiskelyckan är god!

Fiskedamm kl 18-21
För 100:- får du en topp eller överdel i din storlek. Värde minst det dubbla eller 5-dubbla.
Fiskarg. 9 (Hamngården) Trosa, 0156-199 10

10% på hela sortimentet
Torget 4, Trosa, 0156 - 176 17

Agora.

Varmt välkommen! Antons Krog 0156 - 127 49 www.antonskrog.se trosa Ost & Delikatess 0156 - 122 91 www.ostodelikatess.se

Nr 5 - 2012

Östra Sörmlands Posten

15

Vi var med första gången 2005
Agora • Alberts Hårstuga • Albins Bildolisten • Cecces Chokladbutiken Folktandvården FormoDesign Hela Dig • Hårtrion ICA Nära Klädkammar’n Konsum • Lady m Lusthuset • Parfym & Presenthörnan • SEB Skin Care • Skostället Smyckeskrinet Svalins Spis Svensk Fastighetsförmedling Syrummet Trosa Sport Trosa Bokhandel Trosa Hälsoklinik Trosa Optik La Piazza Trosa Stadshotell Veras Antik & Kuriosa

förening tjejkvällarna som tiker har bytt namn och ett utmärkt tillfälle att pro- ägare men många av årets Tjejkvällarna i Trosa startade filera sig. Sedan starten har Tjejkvällsdeltagare har varit 2005 och har sedan dess bli- det förstås hänt en del. Bu- med sedan starten. vit en årligt återkommande aktivitet. Tanken var att på kvällstid ge kunderna möjlighet att under trivsamma former få chansen att i lugn och ro shoppa efter avslutad arbetsdag. Inte minst vill på hela sortimentet man ta chansen att ge pendlare möjligheten att se vilket Gäller ej beställningsvaror, sömnad och rea. utbud och service som finns på hemmaplan. Eftersom en så liten ort som Trosa har ett begränsat kundunderlag, så såg Trosa KöpmannaÖstra Långgatan 26, Trosa

Tjejkvällskuriosa

Välkommen och lycka till önskar Trosa Köpmannaförening!
Barnkläder | Barnprodukter | Leksaker | 0-10 år

20%

25% rabatt 30%enrabatt på på valfri vara Kom och möt tjejerna bakom hela sortimentet Rockefella mellan 18-20
Östra Långgatan 26, tel 0156-170 60 mån-fre 10-18, lör 10-15, sönd stängt besök vår nätbutik på www.busfrot.se

20%
på en valfri vara
Torget • Trosa

TJEJKVÄLL

Följ oss på Facebook

Läsning för alla åldrar!
PÅSKDECKARE

Tävling och erbjudande under tjejkvällen

199:POCKETBÖCKER

••• 10% ••• PÅ ALL T I BUTIKEN
Torget 4 • Trosa • Tel/fax 0156-123 00 www.makeupbutiken.com

50:Torget 1, Trosa

Välkomna önskar Kerstin & Kerstin

TROSA BOKHANDEL

MARSIPANGÅRDEN
Kl. 18 - 21 den 28e mars har vi

Äntligen vår!!
Vi passar på att öppna upp för säsongen i samband med tjejkvällen. Under kvällen bjuder vi på lite vimmel med snacks och dryck. Vi ger Er 20% på nästan allt i butiken under tjejkvällen. Ps. vi har bytt butiksnamn/La Petite Maison, tidigare Galleri Lena Linderholm Varmt välkomna 0708 - 40 70 71 Hamngården, Trosa Hamn
Marc O´Polo Björn Borg • Calou • Calvin Klein • Dahlin • Dyrberg/Kern • Fit Flops • Gabor • Gant • Henri Lloyd

Tjejkvälls-special
Mats kommer att visa Etnia kl 18-21
Kvalitetsglasögon till lägsta

-10 % på allt !
Tävling under Tjejkvällen med fina priser
Följ oss på

Kom in och mingla hos oss. Vi bjuder på snacks och bubbel!

PRISGARANTI

MÄRKESJAKTEN!

Nytt i butik!

Nude • NYPD • Replay •

Trosa torg • 0156-135 46 www.cecces.se

Tamaris

inredning antikt trädgård www.verasantik.com

Veras

Hoppas ni har tur under tjejkvällen... ...chans att vinna smycke från

• Timberland • Tommy Hilfiger

Tävla om en plats på

Kom in och ta del av våra kampanjer för dagen!
Vi bjuder alltid på kaffe

”Trosaloppan”
Fiskargatan 7, 0156-121 08

• US Polo

Öppet tis-sön från 11.00

Västra Långgatan 17, Trosa • 0156-160 13 • www.skostallet.se

Östra Långgatan 26, Trosa 0156-405 44 www.dinsyn.se

Vi styckar och packar bara svenskt kött och fläsk av högsta kvalitet.

ww

Erbj. gäller t.o.m 1/4 2012

A f

Fy D b m

S 1

2

3

Bonus och rabatter för dig med ICA-kort

Vi väntar på att få skämma bort dig! Med rabatter på mat och allt annat du behöver i vardagen. Dra alltid ICA-kortet i kassan, så kan du bli premierad med personliga erbjudanden från butiken och få bonus på alla dina köp. Denna vecka har vi riktigt bra och tuffa KORTPRISER till dig. Välkommen in till din ICA butik, Trossen i Trosa.

KORT-PRIS

Laxsås
Abba, 250 g

:30 :90 29
/st

2 för endast

KOR

Lax

Panda

KORT-PRIS

Serranoskinka

Ridderheims, 100 g

KORT-PRIS

Varmkorv

Mantorpsköket, 500 g

:90 19
/st

KORT-PRIS
Vi reserverar oss för slutförsäljning

Fläskkarré
Max 2 förp/kund

I skivor med ben, ca 2 kg

29:90
/kg

ww.icatrossen.se
Ananas
KORT-PRIS

Öppettider

Alla dagar 8 - 21
4 Julafton 8 - 1

Ansök om ICA-kort, få 2000 bonuspoäng

KORT-PRIS
Klass 1, Costa Rica

yll i en ansökan och lämna in den till oss i butiken. Du kan få ett tillfälligt ICA-kort och börja samla bonus direkt. Ni kan också samla bonus tillsammans i familjen. Ansök då om extrakort.

:10
/st

Så här gör du för att ansöka om ICA-kort: 1. Fyll i en ansökan i din ICA-butik, eller skriv ut den på ICA.se. Skriv tydligt, ett tecken per ruta med blå eller svart bläckpenna. 2. Lämna ifylld ansökan i butiken och visa legitimation (gäller även medsökande). Korten skickas till dig med post. 3. Du kan få ett tillfälligt bonuskort för att ta del av erbjudanden direkt. Du får 2000 bonuspoäng laddade på kortet från start.

Kiwi i korg
Ekologisk Klass 1, Italien, 500 g

:10

/st

KORT-PRIS

Kiwi i korg
Klass 1, Italien, 800 g

10:10:-

/st

KORT-PRIS

Snacks

Estrella, 225-300 g

:15

KORT-PRIS

/st

Äpple Royal Gala
Klass 1, Italien

/kg

xfilé

RT-PRIS

alus, 4-pack

:90 59
/st

KORT-PRIS

Maryland Cookies
200 g

:25 :10
/st

2 för endast

KORT-PRIS

Begränsat parti

Fläckborttagningsmedel
Vanish, 1,5 kg

:69

KORT-PRIS
Pågen, 300 g

Kanelgifflar
Max 3 köp/kund

/st

KORT-PRIS
Nygrillad
Kronfågel

Kyckling
KORT-PRIS

:90 39
/st

KORT-PRIS
160 g

Ahlgrens bilar
Max 3 köp/kund

:10 :10
3 för endast

/st

Brie

Falbygdens, 500 g

:90 29
/st

Cloetta
55 g

KORT-PRIS
Max 3 köp/kund

Max 2 köp/kund

18

Östra Sörmlands Posten

Nr 5 - 2012

Ny miljöinspektör i Gnesta
GNESTA. Gnesta Kommun ska under de närmaste åren göra en stor avloppsinventering och rekryteringar pågår för att få ett komplett miljöteam i kommunen. Den 5 mars började Elin Franzon som ny miljöinspektör.
TexT och foTo: Kajsa Kromnér Elin är född och uppvuxen i Borlänge. Miljömedvetenheten fanns tidigt och efter skolan valde hon att studera tre år på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Efter universitetet följde fler kurser i bl. a. lagstiftning vid universiteten i Uppsala, Stockholm och Umeå. Målet var att bli miljöinspektör. - Jag tycker att det är intressant att se hur vi påverkar vår miljö och vad vi kan göra bättre, berättar Elin. Som inspektör har du möjlighet att få folk att förstå hur viktigt miljön är eller överhuvudtaget hur man som person kan göra för att påverka miljön på ett positivt sett, förklarar Elin. att följa tillsynen av miljölagstiftningen. - Det är extra inspirerande att arbeta i en mindre kommun eftersom man oftast då jobbar med alla miljöfrågor, vilket ger en bredare kompetens. I större kommuner har man oftast bara ett ansvarsområde, berättar Elin. I sitt jobb på Trosa kommun har hon träffat andra miljöinspektörer inom närliggande kommuner och på ett uppdrag läste hon om tjänsten i Gnesta. - Jag trivs verkligen i Trosa men jag visste att mitt vikariat skulle ta slut under sommaren och när jag hörde talas om en tillsvidareanställning på heltid i Gnesta kommun och samtidigt i ett ämne som intresserar mig, så kändes det rätt att söka det. Självklart var det extra kul att jag fick tjänsten, berättar hon. Nu närmast väntar en pendling mellan Trosa och Gnesta. Kommunerna delar på henne till 50 procent vardera fram till mitten av april, för att underlätta rekryteringen i Trosa. Under tiden ska rekryteringen avslutas i Gnesta och miljöteamet blir då fulltaligt. Det blir fem tjänster inom avlopp, miljöskydd, hälsa, livsmedel och lantbruk där Elin ska ha huvudansvaret för avlopp. - Vi kommer att jobba nära varandra och inom alla områden men min huvudsakliga inriktning blir avlopp och det känns väldigt spännande att få en chans att fördjupa mig i ämnet, berättar Elin. Nu ska avloppsinventeringen i Gnesta ta form. I första hand ska man se över vad som ska göras. Sedan väntar flertalet inspektioner där samtliga avlopp, i behov, ska inventeras i kommunen.

Miljö är kul
Efter studierna sökte hon ett vikariat i Trosa kommun och fick jobbet. Hon har arbetat med många bitar, allt från att hantera diverse klagomål till

Elin Franzon är ny miljöinspektör på Gnesta Kommun.

Bröllopsfotograf
Mona

Nyfödda
PRESENTKORT & PROVLEKTIONER

Vi vet att det finns andra städföretag... men inte varför.
Vi utför kvalitetsstädningar till humana priser.

076-10 377 37 ideationdesign.se

www.trosaflygklubb.se

070-539 63 73

ta vara på din fritid!
Kontakta oss för en kostnadsfri offert
Gnesta 0158-213 00 Trosa... 0156-213 01 www.wonabee.se Kullagatan 1,Gnesta “LISTIGA KUNDER HANDLAR LOKALT.”

Auktoriserad fotvårdsspecialist i medicinsk fotvård Telefontider: Jag gör även Måndag-torsdag hembesök. 08.00-08.45 och fredag 17.00-17.30 Industrigatan 9A, Trosa 0156 - 100 57

Skräddarsydda lösningar för kök och tvättstugor
0156 - 105 00 Kalkbruksvägen 12 Vagnhärad

Tobias Anander och Ninna Jansson fick den 16 januari två pojkar som heter Leo och Hugo. Vikt 1490 och 1711 gram. Syskon är Jonathan och Elin
“LISTIGA KUNDER HANDLAR LOKALT.”

Toppen för “båtten”.
Allt i båtfärger

FAMILJE- och ÄKTENSKAPSKRISER RELATIONS- och ARBETSPLATSKRISER

Kognitiv beteende- & psykoterapi
En erkänd metod och terapiform för insikt och mentalisering som hjälper dig/er att hantera situation och problem.

I den här butiken finns tre diplomerade fasadexperter. Boka gärna ett hembesök!

Jan Inger 0739-58 59 58
Mån-fre 7-18 • Lör 9-14 • Sön 10-14 • Verktygsgatan, Trosa • 0156-214 30

Mottagning Tullgarns Kungsgård

Mån-fre 7-18 • Lör 9-14 • Sön 10-14 • Verktygsgatan, Trosa • 0156-214 30

Nr 5 - 2012

Östra Sörmlands Posten

19

Laga omedelbart!
VAGNHÄRAD. Just nu är det högsäsong för stenskott. Smågrus från halkbekämpningen och dubb som har lossnat kommer fram så här på våren och orsakar stora skador på vindrutor. - Vi har flera stenskott varje dag så här års, säger Per Haumayr på Allt i Glas i Vagnhärad.
TexT och foTo: PeTer enesTröm Det är knappast möjligt att helt gardera sig mot stenskott. - Man kan försöka hålla större avstånd till bilen framför, säger Per. Men om någon kör in i luckan framför en så har man ju genast samma problem igen. Det ska sägas genast att en sprucken vindruta troligen aldrig leder till några katastrofala personskador. Glaset kommer aldrig att explodera utan bara att spricka upp mer och möjligen falla in i bilen. - Om man däremot får ett stenskott på en sidoruta smäller det direkt, säger Per. Men om sprickan blir tillräckligt stor måste man byta ut hela rutan, medan man vid mindre stenskott kan fylla i skadan. - Att byta ut hela rutan kostar minst 1.500 kronor i självrisk, ibland ända upp till 3.000 kronor, förklarar Per. Att laga ett stenskott kostar 200 kronor i självrisk. har uppstått. - Vi fyller den med ett resin som sedan härdar i UV-ljus, säger Per. I verkstaden låter han en särskild UV-källa härda blandningen, men härdningen fortsätter sedan även i dagsljuset. - Det blir stenhårt, precis lika hårt som den ursprungliga rutan, försäkrar Per. Per driver Allt i Glas sedan mer än 20 år, de senaste sju åren med hjälp av brodern Hans. - Det är så här års stenskotten kommer, säger de. Visst kan det förekomma stenskott även då och då under resten av året, men under en tid nu på våren och en bit in i sommaren är det verkligen högsäsong!

Inte helt borta
Att ett stenskott på vindrutan magiskt skulle försvinna helt när man lagar det är en myt. - Riktigt små stenskott kan man få ner till en mycket liten punkt, säger Per. Men lite större får man ner i storlek, men det är inte det som är det väsentliga. Det viktigaste är att man stoppar skadan från att spricka ytterligare. Tvärtemot vad många tror handlar det inte om att smälta ner glaset runt skadan utan om att fylla i den skada som

Laga omedelbart!
Däremot har han ett mycket tydligt råd till alla som har råkat ut för stenskott. - Laga sprickan med detsamma, säger han med eftertryck. Dels är det mycket enklare och billigare att laga ett litet stenskott, dels slipper man riskera att skadan börjar spricka och leder till större ingrepp.

Ett stenskott ska repareras så snabbt som möjligt för att undvika att skadan förvärras – och det är billigare än många kanske tror.

brp.com
can-am.se

117.520:Ca.pris exkl. moms inkl. moms

VÄGMODELL*

BILVERKSTAD

© 2011 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP)

OUTLANDER™ 1000 XT™
Trestegsservostyrning (Tri-mode DPS™) 1361 kg WARN-vinsch med vajerstyrning av rulltyp, kabelfjärrkontroll & integrerat förvaringsfack Gjutna aluminiumfälgar m. maskinbearbetad yta Visco-Lok QE
Genom att fylla i med resin och sedan härda i UV-ljus lagar Per Haumayr ditt stenskott på en knapp timme.

En del av En del av våra märken: våra märken:

Hos oss kan du:
• Köpa däck • Byta däck • Lagra däck på vårt däckhotell

NYHET!
*Max 15kW B-körkort

146.900:EN NY GENERATION OUTLANDER MED ÖVERLÄGSNA EGENSKAPER & NYTT, ERGONOMISKT CHASSI!

C4 Entreprenad

GNESTA 0158 - 106 75

Tängslinge gård, Gnesta Telefon: 0158-102 45, 070 - 651 10 10

BILVERKSTAD

Nibblegatan 3, Gnesta Tel: 0158-123 00

Bilhandlaren

i Trosa

Vi servar JÄRNA din

SKROTBILAR mOTTAgeS
Ta med reg.bevis. 900:- för komplett bil med katalysator. 500:- för bil utan katalysator. Vi betalar kontant. Vi har möjlighet att hjälpa till med hämtning av din bil.

AB Nils Hain Bil
www.bilhain.se

VÅRBY ALLÉ 53, VÅRBY 08-556 369 00 avamc.se

Öppet efter överenskommelsepril a Tel: 0156-199 51,4 o.m 1 199 eA t.0156-199 51 50 R Fax: • Mobil: 070-699 94 45

ÅRYRA V

Swärd Bilverkstad AB
08-554 811 90 www.swardbil.se

SKROTFRAG AB
Må-on 7-16, to 7-17, fr 7-15 08-551 541 60 • Väg 57, Järna

20

Östra Sörmlands Posten

Nr 5 - 2012

Trosa och Gnesta

Bostads- och fastighetsmarknad
Äntligen är den här, den efterlängtade våren! Även om denna vinter har varit långt mer skonsam än de föregående två så är det ändå härligt att hänga vinterjackan längst in i garderoben och istället kunna njuta av morgonkaffet på altanen, lyssnande till snödropp och fågelkvitter… Sverige vaknar på något vis den här tiden på året. Det är som om vi människor går i ide över vintern och lite yrvaket tittar fram i mars. Hur är det då på fastighetsmarknaden och hur kommer 2012 att bli? Efter ett lite skakigt 2011 med stor ekonomisk oro i världen är det lite svårt att säga ännu, men experterna förespår ljusare tider.

Smått och gott från Gnesta
Under rubriken ”Smått och gott” presenterar vi korta nyheter från Gnesta, Järna och Trosa om sådant som på olika sätt berör oss som bor på respektive ort. Du får gärna tipsa om smått och gott där du bor till redaktion@osp.nu eller på telefon 0156-198 00.
tjänstemän och politiker kommer att gå igenom ansökningarna och sedan beslutar Kultur- och tekniknämnden om vilka ansökningar som bifalls och hur mycket dessa projekt tilldelas. Det finns inga begränsningar avseende vilka föreningar som kan delta, utan alla föreningar i Gnesta kommun inbjuds att söka pengar till aktiviteter eller projekt. Ansökan ska uppfylla minst två av nedanstående kriterier: • ha en positiv inverkan på folkhälsan • leda till en ökad andel medlemmar i föreningen • stärka föreningens ekonomi • bidra till ökad integration • gynna alla åldersgrupper • vara tillgänglig för fler invånare • gynna samverkan mellan olika föreningar • gynna samverkan mellan föreningar och kommunen • utveckla föreningens styrelsearbete • leda till ökad rekrytering och utbildning av ledare • medföra ökad jämställdhet Bidraget delas upp i två delar om 500.000 kronor per söktillfälle. Första tillfället har sista ansökningsdag den 15 april och det andra tillfället den 5 september 2012. n

Försäljningsstatistik:
På www.maklarstatistik.se kan man utläsa att för Södermanland, för de tre senaste månaderna har villapriserna sjunkit med 5% medan bostadsrättspriserna däremot har ökat med 4%. För fritidshus utgör statistiken de senaste tolv månaderna och där ligger priserna oförändrade.

Anne Wallén tar emot priset från Bo Gustafsson Företagarna i Trosa och Gnesta och kommunstyrelsens ordförande Johan Rocklind (S). Foto: Gnesta kommun

Vad händer med reporäntan och våra bolån?
Det som diskuteras mycket nu är gapet mellan bankernas upplåningsräntor och boräntor. Många ifrågasätter varför reporäntan sänks gång på gång utan att bolånen följer efter nämnvärt. Detta provocerar många som tycker att man får betala onödigt höga räntor på sina bolån. ”Den genomsnittliga skillnaden mellan tremånaders bostadsränta och Riksbankens styrränta var under en procentenhet i början av 2007. Efter finanskrisen steg den till nästan 1,4 procent. Hittills i år har den legat högre än 2,5 procent. Den ökade skillnaden får bolåntagarna betala för. Det innebär uppemot en tusenlapp i merkostnad per månad efter skatt för den som har ett lån på en miljon kronor.” Detta skriver Eva Nordmark, ordförande i TCO, i en artikel i DN 28/2 i år.

Årets företagare i Gnesta kommun 2011 har utnämnts
För att bli nominerad till utmärkelsen Årets Företagare måste företagaren bl.a. inneha ett betydande ägande och vara aktivt drivande i företaget. Företagaren ska visa på ett gott ledarskap och vara en god förebild. Dessa kriterier uppfyllde Anne Wallén som driver Svensk Fastighetsförmedling i Gnesta och onsdagen den 14 mars mottog hon plaketten Årets företagare i Gnesta kommun. Motiveringen till utmärkelsen är att “Anne Wallén har framgångsrikt och målmedvetet drivit Svensk Fastighetsförmedling i Gnesta. Butiken har satt Gnesta på kartan i Sverige genom att utnämnas till årets butik inom Svensk Fastighetsförmedling. Genom sitt breda engagemang i Gnesta kommun bidrar Anne Wallén till att utveckla en positiv och framtidsinriktad anda”. n

Gnesta blev Hedestad
Vid ett besök i Gnesta ramlade vi på en rolig skylt vid Biblioteket Strömmen. Den föreställde några klipp ur filmatiseringen av Stieg Larssons bok – Män som hatar kvinnor. Innehållet kan läggas till Gnestas historia så småningom. Det var en stor händelse när delar ur filmen spelades in i Gnesta och åskådarna, tillika statisterna, var många. n

Vad innebär då alla dessa begrepp, reporänta, upplåningsränta, bolåneränta?
Reporänta är den ränta som bestäms av Riksbanken. Riksbanken ansvarar över penningpolitiken i Sverige och att upprätthålla ett fast penningvärde. Riksbanken har till uppgift att främja att inflationen hålls låg och stabil, inflationen bör ligga på ca 2%. Riksbankens främsta verktyg för att påverka inflationen är reporäntan. Upplåningsränta är den kostnad banken har för att låna pengar på marknaden. Bolåneränta är den ränta vi får betala till banken på våra bolån. Räntan man får på sitt lån sätts utifrån bankernas upplåningsränta plus en viss marginal. Hur reporäntan kommer att röra sig framöver vet vi inte men att det skulle bli några större höjningar inom den närmaste tiden är knappast troligt. Vad vi vet är att vi går en härlig tid till mötes nu, våren är här och sommaren kommer snart. Detta är en tid då det görs flest försäljningar på hela året. Många vill byta boende, en del vill flytta till mindre, andra till större och några söker ett sommarställe att koppla av på när vardagsstressen blir för stor. Om du står i begrepp att förändra din boendesituation så är det rätt läge att göra det nu när det är många både säljare och spekulanter i rörelse. Med önskan om en härlig vår till er alla! Anna-Karin Wennerholm, Reg Fastighetsmäklare Svensk Fastighetsförmedling i Gnesta och Trosa

En miljon att söka för föreningarna!
Föreningar i Gnesta inbjuds av Gnesta kommun till att söka pengar för aktiviteter och projekt med syfte att förbättra folkhälsan och ge möjlighet till samverkansprojekt mellan föreningarna. En hel miljon kronor finns i potten och det är fritt fram att börja ansöka omgående. En referensgrupp bestående av föreningsmedlemmar,

Kom till oss vi är experter på NIBE bergvärmepumpar.

Nätet når till världens ände!
www.trosafibernat.se
Den Perfekta presenten!

Genom att installera en NIBE värmepump kan du minska din energikostnad med upp till 80%.

Öppet: Mån-fre 8-17 Lördag 09-13 Marielundsgatan 2 0158-136 60 www.rorhuset.se

UTSTÄLLNING BRASKAMINER VEDSPISAR
Reservdelar • Skorstenar Industrig. 6, Trosa, 0156-192 80
Mån 11-18 • Tis stängt Ons-tor 14-18 • Fre 11-18 • Lör 11-14

PRESENTKORT & PROVLEKTIONER

www.trosaflygklubb.se

070-539 63 73

Nr 5 - 2012

Östra Sörmlands Posten

21

Under rubriken ”Smått och gott” presenterar vi korta nyheter från Trosa, Gnesta och Järna om sådant som på olika sätt berör oss som bor på respektive ort. Du får gärna tipsa om smått och gott där du bor till redaktion@osp.nu eller på telefon 0156-198 00.
mars hade man avslutning för säsongen med där tillhörande fika och popcorn. n markerade i gatan för de teleledningar som finns under mark, så att inte arbetena med trottoarer och vägbeläggning ska skada befintliga ledningar. När sedan gatorna sopades rena från vinterns grus efter halkbekämpningen lyckades man sopa bort huvuddelen av markeringarna i gatan. Men förhoppningsvis ska detta inte påverka bygget - den nya gång- och cykelbron planeras kunna tas i bruk inför sommaren i år. n

Smått och gott från Trosa
Hedebyskolan till regionfinal i Språkolympiaden 2012

Här är det full rulle!
Sedan ett par år tillbaka pågår en aktivitet som man kallar ”Lördagsgård” på Tennishallen i Trosa. TVTK står som arrangör. Barn och ungdomar från ett års ålder roar sig med bollar och spel. ”Vi tar helt enkelt fram alla bollar och andra runda saker som kan roa barn”, säger Petter Markman som håller i trådarna. Och mycket riktigt – det är fart och fläkt och högt i tak. När barnen hunnit upp en bit i ålder, cirka 7-8 år, flyttar de över till den andra tennisbanan där det är dags att lära sig spela tennis. Men man övar redan som knatte att hålla racket och spela med gummibollar. Den 17

Hedebyskolans elever i årskurs 9 som läser tyska kvalificerade sig till Språkolympiadens regionfinal 2012. Den ägde rum den 16 mars i Uppsala. Språkolympiadens främsta syfte är att uppmuntra elever till att läsa moderna språk på högre nivå – och att därmed skaffa sig kunskap om kulturaspekter, historia och kunskap om allmänna relevanta samhällsfrågor. I steg 1 gör eleverna ett prov via internet. Samtliga elever sitter vid var sin dator och skriver provet. I steg 2 och 3 äger till att börja med en regionfinal rum och vinnarna i varje språk och region tar sig vidare till riksfinalen som äger rum i Malmö. n

After Work på Statt på fredagar
Ulf Westman på Trosa Event och Jonas Scherp, Trosa Rederi, tyckte att det saknades ett ställe att gå till efter jobbet, att bara kunna ta en öl och träffas under lättare former. Sagt och gjort, Agneta och Anders Scharp på Trosa Stadshotell nappade på idén och numera är det öppet på Statt på fredagar mellan 17.00–19.00. Bra rabatter i baren utlovas och ibland dyker det upp överraskningar som DJ´s och roliga maträtter. Det behövs ingen föranmälan och det är gratis! Folkligt, festligt och fullsatt är mottot! n

Framtidsveckan Brobygget förbereds
Förberedelserna för den nya gång- och cykelbron intill Nyängsvägen har börjat. I ett första skede handlade det om att man Under vecka 13, den 26-30 mars, genomför Trosa kommun “Framtidsveckan”, en arbets- och näringslivsvecka med högstadieelever i fokus. Under veckan ska eleverna bland annat få information kring sina framtidsval i allt från gymnasium till högskola och om att starta företag. Under veckan blir det föreläsningar av bland andra Mia Börjesson, som föreläser för tonårsföräldrar och skolpersonal, och Putte Svensson, som föreläser för näringslivet och skolpersonal. n

Orkesterkonsert
Trosa församling
Kyrkan nära dig

Lördag 31 mars kl 19.00 Trosa stads kyrka

Fr

itt

Bach – pianokonsert i d-moll Haydn – flöjtkonsert i D-dur Tchaikovsky – Serenad för stråkar
Tisdag 27 mars
11.30 Andakt, Trosa stads kyrka. I samband med ”Heldag Trosa” 18.00 Veckomässa, Vagnhärads kyrka, Petter Wingren

int

räd

e

Lördag 31 mars Söndag 1 april

19.00 Orkesterkonsert, Trosa stads kyrka (se annons till höger) 11.00 Söndagsmässa, Västerljungs kyrka, Petter Wingren 18.00 AHA-gudstjänst, Trosa stads kyrka, Petter Wingren m fl (se annons till höger)

kammarorkestern ARTE Maria Rostotsky, piano Sven Åberg. flöjt Dirigent: Thomas Ahrén du Quercy

AHA-gudstjänst
AHA står för Andligheten, Härligheten och Alltannat. Vi vill att gudstjänsten ska vara en aha-upplevelse där alla sinnen tas i bruk.

Tisdag 3 april

18.00 Veckomässa, Vagnhärads kyrka, Petter Wingren OBS! Ingen barn- och ungdomsverksamhet måndag 2 april pga utbildning Ingen ”heldagsandakt” eller ”heldagslunch” måndag 2 och tisdag 3 april

Söndag 1 april 18.00 Trosa stads kyrka
”Jorden är platt som en display – Ett digitalt skiktat samhälle.” Talare: Johanna Frelin, vd för Hyper Island Präst: Petter Wingren

22

Östra Sörmlands Posten

Nr 5 - 2012

Drömmarnas värld
TROSA. Agneta Arpi är poet, konstnär, föreläsare, drömtydare och lärare. En kvinna som gör det hjärtat säger och går sin egen väg. Lördagen den 10 mars besökte hon Trosas församlingshem och talade om drömmar.
TexT och foTo: Kajsa Kromnér 70 kvinnor hade samlats för att lyssna på Agneta Arpi tala om drömmar. För ett år sedan besökte hon Trosa, men då med föreställningen Prinsessan Margareta, om en kvinnas alla stadier här i livet. Föreställningen var mycket uppskattad och alla var nyfikna på vad Agneta skulle prata om nu. planerat, berättar hon för oss. Det är naket och känns nervöst. Så frågan jag ställer mig är nu, drömmer jag? Alla skrattar och nu behöver vi inte längre hennes powerpointvisning. Hon har fångat oss med en gemensam tanke och ärlighet. Agneta bestämde sig för 22 år sedan att bilda en drömgrupp med sex andra kvinnor. Under årens gång har de träffats och pratat om drömmar. Idag finns fem kvar och två har tyvärr gått bort. Hon berättar hur svårt det kan vara att vara disciplinerad kring kvinnors sätt att mötas, det är ju så trevligt med god mat och livet i allmänhet. Så för några år sedan bestämde hon sig för att mer disciplinerat, tillsammans med en väninna, ägna sig enbart åt drömmarna. I båda grupperna har Montague Ullman, amerikansk psykiatriker verksam inom drömtydning, varit stilbildande för deras sätt att arbeta. Och vad är då drömmar? Enligt Agneta är drömmar vår källa till kunskap om oss själva. Drömmar ger oss meddelande till oss själva, till vårt medvetande, om hur vi kan lösa problem i vårt vardagliga liv. - Drömmar ljuger aldrig. Varje människa har sin egen tolkning av drömmen och framförallt är vi själva experter på våra drömmar, fortsätter hon.

Freud och Jung
Men det var Sigmund Freud som riktigt satte drömtydning på kartan och med sin lärjunge Jung gjorde de undersökningar på människor och etablerade drömtydning som ett legitimt sätt att behandla patienter på. Senare utvecklade Jung egna teorier och blev själv en erkänd psykolog - Montague Ullman utarbetade på 70-talet en metod att jobba med drömmar och det är just den metoden jag har jobbat med under alla dessa år, berättar Agneta.

Historia
Att använda sig av drömtydning går långt tillbaka i vår historia. Redan på egyptiernas antika tid tydde de sina drömmar och där trodde de att drömmarna var meddelande från gudarna. Oftast var drömmarna varnande och drömtydarna drömde om lösningar. I Bibeln finns flera kända historier som kan härledas till drömtydningar. Josefs drömmar tillhör också en av de mer kända historierna i Bibeln. Historien om De vise männens drömmar är en annan. Flera kända uppfinnare, som bland andra Edison och Singer, drömde också fram lösningar på sina problem och kunde därför uppfinna glödlampan och symaskinen. I både sagor, myter och genom hela vår historia finns otaliga påminnelser om drömmarnas betydelser.

Drömmars betydelse
Det märks att detta engagerar henne och hon tar oss med på en dröm som de i hennes grupp har tagit del av. Hon förklarar att symboler som hjälte, mor, far, djur, eld, vatten oftast har samma betydelse. Och att symboler som hus står för kropp, röd kan stå för känslor och en spiraltrappa kan vara att gå ner i varv. - Varje natt skapas fantastiska drömmar. Vad kan jag lära mig av drömmen? Även en kort dröm är viktig och går att jobba med. Drömmar kan vara stärkande, kraftfulla, och självförverkligande. Vi kan hämta inspiration, skapa mästerverk och vara kreativa. Agneta berättar hur alla i gruppen kan hämta kraft ur en enskild persons dröm. För andra naturlagar gäller i drömmen, precis som i sagor, man kan flyga, andas under vattnet och simma i luften. Allt är möjligt. - För varje natt kan du få vägledning och få råd. Du kan växa som människa, ingjuta mod i dig och få en bättre

Drömmer jag?
Först bestämde sig tekniken för att strula men Agneta får oss snabbt intresserade och engagerade av dagens ämne, då hon jämför teknikstrulet med en dröm. - Hur många gånger har jag inte drömt om att stå framför en grupp människor och så fungerar inte det man har

Agneta Arpi gjorde ett efterlängtat återbesök i Trosa, där hon berättade om drömmar, hur vi tyder dem och vilken kraft vi kan hämta ur dem. självkänsla, säger Agneta. Agneta är hörselskadad sedan tio år tillbaka och tack vare sin hörselnedsättning måste hon närma sig dem som pratar för att höra, men det gör också att föreläsningen känns som ett samtal. Hon går nära den som talar och lyssnar uppmärksamt. Ett av ämnen hon föreläser på gymnasiet är just retorik och en fråga lyfts i rummet - hur ska jag komma ihåg mina drömmar? Frågan bollas ut i rummet och svaret kommer snabbt - skriv ner, ha papper och penna vid bordet. - Påminn er varje kväll innan sömnen kommer att ikväll, just ikväll, ska jag minnas min dröm, minnas vad jag drömmer och ta med mig drömmen. Så småningom kommer drömmarna att stanna kvar även på morgonen, fyller Agneta i. Efter en timme och en kvart avslutar Agneta med att önska oss lycka till och att njuta av våra egna nattliga föreställningar!

Summer Camp 2012
Fredag 8 juni – Söndag 10 juni i Gnesta
Box & Kick, Zumba, Medelgympa, Crosstraining, MTB/Landsvägscykel, Löpteknik, Löpintervall, Pulsträning, Föreläsningar, CrossFit, Funktionell styrka, Nordic Walking, Kundalini-Yoga, Vinyasa-Yoga, Orienteringsskytte, Afrodans, Teambuilding, Funktionella rörelser

Ring Marie för pris

072-210 04 44

“LISTIGA KUNDER HANDLAR LOKALT.”

Grillar vi gillar
Dags för trädgårdsfest
Storgatan 2, Järna % 08-551 735 84 Måndag-torsdag 11.00-14.30 Fredag 11.00-19.00
PANTONE 382U CMYK C 33% RGB R 184 PANTONE 357U CMYK C 85% RGB R 34 PANTONE 185U CMYK C 2% RGB R 232 M 0% G 212 M 38% G 92 Y 100% B 51 Y 92% B 52 K 0%

Weber-grillar i olika färger

Mån-fre 7-18 • Lör 9-14 • Sön 10-14 • Verktygsgatan, Trosa • 0156-214 30

Pris: 3 500 SEK (lunch inkluderad) 500 SEK boka tidigt rabatt (före 1 April 2012) Fullständigt program: www.gnestahalsa.se Anmälan: www.gnestahalsa.se Information: bjorn@gnestahalsa.se

K 35%

M 100% G 29

Y 90% B 47

K 0%

Gnesta

Vi hjälper dig att välja rätt!
Utställning öppen Mån-fre 15.00-17.00 Lördag 09.00-13.00 Tuna Industriväg 6, Järna
Tel: 08-551 739 79

www.norrmarkis.se

Mån-fre 7-18.30, lör 9-15.00 Stopp Köpcenter, Dansutv. 2 0158-143 15

FÄrG VerKtYG HUSHÅLL trÄdGÅrd

i samarbete med ABF Södertälje Nykvarn erbjuder: Cirklar i olika ämnen och Trivselträffar Resor i samarbete med Björcks Resor
Kontakta expeditionen måndagar o torsdagar 13.00-15.00

JÄRNA VÅRDINGE

08-551 711 11
e-post:

pro.jarna.vardinge@telia.com www.pro.se/jarna-vardinge

Nr 5 - 2012

Östra Sörmlands Posten

23

Under rubriken ”Smått och gott” presenterar vi korta nyheter från Järna, Mölnbo, Gnesta och Trosa om sådant som på olika sätt berör oss som bor på respektive ort. Du får gärna tipsa om smått och gott där du bor till redaktion@osp.nu eller på telefon 0156-198 00.
darna helt utan bara till hälften – detta för att behålla allékänslan. Träden skall återhämta sig och så småningom förnyas. Så som utgångsläget var fanns det risk för att människor och djur skulle kunna skada sig. Nu är det problemet åtgärdat. n guld med Juniorlaget, bara fem år efter det att ringette startade i Järna. Guld till juniorlaget, alltså.

Smått och gott från Järna

... och SM-silver!
Minst lika dramatiskt blev det i Ungdomsfinalen, där JSK ställdes mot Sollentuna HC. Gästerna gick snabbt upp till ledning med 3-0, men i slutet av sista perioden hade Järna vänt till ledning 4-3. - Med bara 1.31 kvar att spela kvitterade Sollentuna – och vann sedan i sudden death, säger Anna. Ändå – ett SM-guld och ett SM-silver till tjejerna i Järna SK! ÖSP tar av sig hatten och gratulerar! n

Fotoutställning på Kulturcentrum i Hölö
Isabella Sagström ställde ut bilder som hon tagit i samband med slutarbetet på Medialinjer i NTI-Gymnasiet i Södertälje. I utbildningen ingår fotografering, bildredigering och grafiskt skapande. Utställningslokalen var den gamla kyrkskolan i Hölö – en fastighet med ett antal stora och små byggnader som är under ständig förnyelse och förändring. Redan idag pågår aktiviteter så gott som dagligen. I samband med kommande påsk kommer en påskmarknad och en vårsalong att äga rum. Vi har all anledning att återkomma till händelser på Kulturcentrat framöver. n

SM-guld till Järna
Helgen den 17-18 mars utspelades SM-slutspelet i ringette – alla divisioner – i Järna Ishall. Järna SK nådde finalspelet i två klasser, Junior och Ungdom – och det blev medaljregn för Järnalaget i bägge! I Juniorklassen mötte man Ulriksdals SK, en repris av förra årets final. Båda lagen satte upp ett högt tempo redan från början och spelet var jämnt fram till början av den tredje perioden. - Då körde vi gasen i botten och gick upp till 7-3, kommenterar Järna SK:s Anna Linde. Ulriksdal kom tillbaka en smula upp till 7-5, men Annela Bäckström avgjorde med sitt 8-5-mål. - Det blev en tuff match med tio utvisningar per lag, säger Anna. Men vi firar bara att vi har vunnit ett första historiskt

Järnaband fyller 19
Järnabandet Moose Quartet firar 19 år på Gula Villan i Järna den 31 mars. - Nu sammanfattar vi Moose Quartet´s första 19 år, säger ABF:s Daniel Johnston. Det gör vi med en helafton där allt från bandets hela historia passerar revy. Man kommer att visa filmer och spela mycket musik, bland annat med en rad gästartister. n

Här var det hamlat
Vid Tullgarns slott har det under en tid pågått röjningsarbete. Ett antal lindar har blivit hamlade, som det heter. Det är en skötselteknik som kan utföras på de flesta lövträd, i det här fallet handlar det om lindar. Man tar alltså inte ner lin-

Hultafors HAMMARE på köpet (värde 300:-)

Verona Ek 2-stav mattlack 419:-/m2

Dominus Ek 1-stav mattlack 579:-/m2
Erbjudanden i denna annons gäller så långt lagret räcker.

i Dura Twill med Condura förstärkningar

Hantverkarbyxa 3212

699:-

www.woody.se

rnatr www.ja

yggtips heter, b Ny ration & inspi a.se

Tuna Industriväg 19, 08-554 811 10 Vard 6.30-18.00, lörd 9.00-13.00 www.jarnatra.se

24

Östra Sörmlands Posten

Nr 5 - 2012

En blick på butiken Synia
GNESTA. ÖSP’s blick hamnade på den relativt nystartade Syniabutiken i Gnesta. Nyfikenheten gjorde att vi knackade på och klev in. Vi möttes av Charlotte Sunvisson som öppnade butiken den 23 mars förra året. Hon är ensam ägare till Synia, vilket kan ha både sina för- och nackdelar. Verksamheten snurrar redan runt. Lusten att prova glasögon och syna sig själv i spegeln får man. Utbudet är stort.
TexT och foTo: Lisa PeTersson Charlotte gick sin optikerutbildning vid Karolinska Institutet i Stockholm. Hon har varit varit verksam i 20 år och arbetat som anställd i både Södertälje och Stockholm. Men det fanns en liten tanke och dröm i hennes huvud ”nu eller aldrig ska jag starta egen verksamhet” och så blev det. i mängder för olika smakriktningar . Det finns förstås klassiska modeller men också supermoderna glasögon. Men vi ska inte glömma linserna. Många väljer det alternativet i stället för glasögon, man kan också kombinera dem. Vi fick också tipset att man som linsbärare kan använda daglinser i stället för månadslinser vid resor eller annan bortavaro. Därmed slipper man släpa med sig rengöringsvätskor och andra flaskor. alldeles utmärkt att komma fram till ett lämpligt glas. Ofta finns kunderna inom äldrevården och dagcentra. Man kan samla ihop några stycken åt gången. Här kan alltså synundersökningar äga rum och provning samt tillpassning av bågar kan ske på plats.

Öppettider
Hur går det då med butikens öppettider när man gör hembesök kan man undra. − Någon gång kanske jag får avisera på dörren att jag är ute på hembesök, säger Charlotte. Men oftast har jag möjlighet att boka in kunderna på lite udda tider, före ordinarie öppettid av butiken eller efter. Allt går att ordna. Charlotte har alltså normala butiksöppettider av Syniabutiken. Saknar hon då inte kollegor att samtala med och få inspiration av. − Nej, jag är inte särskilt ensam, menar hon, jag har ju trevliga kontakter med mina kunder hela dagarna.

Hembesök
Charlotte gör också hembesök hos kunder. Många personer har av en eller flera anledningar svårt att uppsöka en optiker, kanske på grund av ålder, funktionshinder eller långa avstånd till optikbutik. Vi undrar givetvis över hur det går till och vilken utrustning man behöver. Undersökningsrummet står ju där det står. − För det ändamålet har jag min glasögonväska här, säger Charlotte och slår upp locket. Det är naurligtvis en lite enklare utrustning, men det går

Att inreda det här undersökningsrummet har kostat en slant. en rejäl utrustning förstås och vi tittar in i undersökningsrummet som är välmöblerat med diverse apparater och ljustavlor. Vi undrade lite över investeringen. − Den här utrustningen har kostat mig cirka 300 000 kronor, berättar Charlotte, men det räcker givetvis inte med det. Väggarna rymmer glasögon

Utrustning kostar
Synundersökningar fordrar

Tack för allt, Arne!
Vaccinera dig i tid
Rekordmånga fall av TBE
TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar. Förra sommaren drabbades fler sörmlänningar än någonsin av den allvarliga sjukdomen. De flesta som smittas får lindriga besvär, men den kan orsaka hjärn- eller hjärnhinneinflammation. Sjukdomen går inte att bota, men den kan förebyggas.

TROSA. En postlegendar har gått i pension. Det är Arne Johansson, som efter 45 år på posten nu kört sin sista runda.
TexT och foTo: PeTer enesTröm I närmare 45 år har många lärt känna Arne utefter hans lantbrevbärarrunda, nu senast runt Västerljung. - Jag körde väl ungefär 12 mil om dagen, säger Arne. Med undantag för en tid som postförman på 90-talet har Arne hela tiden trivts med

Gnesta vårdcentral Drop-in kl. 14.00-16.00 mån-tis v. 12-14. Telefon 0158-524 10 Vårdcentralen Trosa Drop-in kl. 16.00-18.00 tis och tors v. 16-18. Telefon 0156-535 01
Om du bor eller planerar att vistas mycket i markerade riskområden rekommenderas vaccination under tidig vår.

sitt jobb som lantbrevbärare. Så mycket att han faktiskt har jobbat lite utanför protokollet den senaste tiden. - Sedan hösten 2011 ska man egentligen vara tre personer som roterar på olika distrikt så att man får mer variation i arbetet, förklrarar Arne. Men eftersom jag hade så kort tid kvar till pensionen kunde jag fortsätta med min runda ända till slutet. De sista åren har Arne utgått från postcentralen i Trosa, men dessförinnan har han hela tiden funnit i Vagnhärad.

- Trosa och Vagnhärad har växt väldigt mycket sedan jag startade, säger Arne. På 60-talet fanns ju till exempel inte Hagarna i Vagnhärad alls. Arne firades av med tårta av arbetskamraterna den sista arbetsdagen och såg påtagligt samlad ut inför den förestående ledigheten. - Jag är aktiv i föreningslivet och sjunger i Capella Vitalis, så jag ska nog knappast sakna sysselsättning, ler han.

Besök www.landstingetsormland.se eller kontakta din vårdcentral för mer information.

Arne Johansson avtackades av arbetskamraterna efter 45 års trogen tjänst på posten. Nu väntar pensionärsliv med föreningar och sång i Capella Vitalis.

Nr 5 - 2012

Östra Sörmlands Posten

25

Bo klokt i Hölö
HÖLÖ. Gula som solen själv lyser fyra fastigheter i Hölö – de beräknas vara inflyttningsklara i maj månad. Det är så kallade BoKlok-hus med sex lägenheter i varje fastighet och det handlar om hyresrätter. Lägenheterna kommer att förmedlas via Telge bostäders vanliga bostadskö. Vi träffar två av de ansvariga för ”bygget” - konsulten Per Marits och Erki Eilola som dagligdags finns ute på själva arbetsplatsen.
TexT och foTo: Lisa PeTersson BoKlok är ett boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA. Tillsammans bygger de kloka bostäder – lägenheter, radhus och villor som är ytsnåla och funktionella. Husen byggs i färdiga moduler där köksinredning, kakel och dörröppningar ingår och sedan förflyttas och monteras ihop på plats.

Normala hyror
Tvåorna, på 52,3 kvadratmeter kommer att kosta 6 080 kronor i månaden, treorna på 68,7 kvadratmeter kommer att kosta 7 987 kronor och fyrorna på 80,8 kvadratmeter 9 393 kronor. Avgifter för varmvatten och el tillkommer. − Jag skulle vilja säga att det är ganska normala hyror, menar Per. Området kommer också att förskönas med träd, buskar och gräsytor. Det finns till och med en möjlighet att få tillgång till en liten trädgårdslott. Återstår alltså att se hur många ur den långa bostadskön som tackar ja till att bo klokt i Hölö. Från vänster Per Marits och Erki Eilola framför ett av de fyra BoKlok-hus som byggs i Hölö.

Inga ettor
Varje våningsplan består av en tvåa, en trea och en fyra – det finns alltså inga ettor. Lägenheterna på bottenvåningen är tillgänglighetsanpassade, vilket är en fördel för äldre människor. Per tror att många äldre i Hölö med egnahem kommer att flyttta in i lägenheterna efter att ha sålt sina hus. − Modulerna med inredning står alltså klara, säger Per. Återstår el-, VVS- och målningsarbeten. Utöver det så kommer vitvarorna in ganska sent i processen, det är stöldbegärliga gods. Det kommer också att byggas en ny väg i anslutning till det nya området som ska koppla samman det område som byggdes för tio år sedan.

Föreningsnytt

DIVERSE SÄLJES Lördagen den 3 mars hade vi ett trevligt och välbesökt årsmöte Trosa Folkdräkt, dam, nästan i Pensionärernas Hus i Trosa. komplett. Stl 42. Ring 073-0896570 Styrelsen för 2012 ser ut som följer: Begagnad torktumlare konOrdförande: Eva Engström dens, Husqvarna Mästertork Sekreterare: Maria Gustafsson 290. Fungerande, 450:-. Kassör: Marie Hofstedt Träsvarv, lite använd, 500:-. Ledamöter: Kristina Hernborg Tel: 070-2640458 Inga-Britt Karlsson Båt KöpES Iréne Bergkvist Båt Köpes kontant. Helst en Gerd Abrahamsson Under kaffestunden efter mötesförhandlingarna såldes lotter, som är komplett med motor och transportkärra.Små där första pris var en vårlik tygkasse. Inga-Lill Huwe från Blomsterhörnan i Trosa gjorde vackra skönhetsfel/skavanker blomsterarrangemang och tipsade om rätt skötsel av våra kruk- inget hinder.Kom gärna med växter. Ett mycket uppskattat vårtecken! Alla fina arrangemang lämnades sedan som vinster i lotteriet, där all behållning går till ”Katastrofhjälpen”. Vi vill passa på att tacka våra sponsorer Blomsterhörnan och Trosa Tryckeri för ert värdefulla stöd! Röda Korset, styrelsen. Eva Engström, ordförande

Kretsstämma i Trosa Röda Korskrets

Privatannonser

HuSVagn KöpES Husvagn köpes med eller förslag. Ring eller meila 076utan förtält, mindre skavan0636877 www.mia_tobbe@ ker inget hinder, kom gärna hotmail.com

med förslag. Betalar kontant vid en snabb & smidig affär. Ring 0760636877

BoStaD BytES/KöpES Finnes: HR, fyra rok om 96 kvm på Södermalm i centrala Stockholm, hyra 8.750 kr/ mån. Bra centralt läge nära Tantoparken, tunnelbana, pendeltåg och bussar. Önskas: Hus i Trosa/Vagnhärad med omnejd, Öppna för förslag. 070-751 54 87, jessicaek@hotmail.com

“LISTIGA KUNDER HANDLAR LOKALT.”

I den här butiken finns tre diplomerade fasadexperter. Boka gärna ett hembesök!

Mån-fre 7-18 • Lör 9-14 • Sön 10-14 • Verktygsgatan, Trosa • 0156-214 30

Miljörätt Mark- och miljödomstolen Vid NACKA TINGSRÄTT, mark- och miljödomstolen, har Trosa kommun i avsikt att öka tillgängligheten till hamnar och bryggor ansökt om tillstånd till muddring av inseglingsrännor och småbåtshamnar i Tureholmsviken, Västra Stadsfjärden och Trosaåns mynning (inom fastigheterna Trosa 10:64, Trosa 10:65, Tureholm 2:1 och Öbolandet 2:1, Trosa kommun). Ansökan avser även tillstånd till uppläggning av muddermassor på fastigheterna Tureholm 2:1, Trosa 10:65 och Trosa 10:6, tillfällig förstärkning av kaj på fastigheterna Trosa 10:65 och Trosa 10:64 samt omläggning av två diken på fastigheterna Tureholm 2:1 och Trosa 10:65 liksom anläggning av sedimentationsdamm för avrinning av muddermassor på fastigheten Tureholm 2:1. En miljökonsekvensbeskrivning har getts in. Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in skriftligen i femton exemplar till NACKA TINGSRÄTT, mark- och miljödomstolen, Box 1104, 131 26 Nacka Strand senast den 18 april 2012 och gärna även via e-post mmd.nacka@dom.se . Domstolens målnummer M 3708-11 ska anges. Eventuella yrkanden om ersättning framställs helst skriftligen inom samma tid eller senast vid huvudförhandlingen. Domstolen får avvisa senare framställda yrkanden om de inte har föranletts av iakttagelser vid syn eller av andra omständigheter som förekommit under huvudförhandlingen. Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolens kansli och hos aktförvararen Maria Rydholm, Trosa kommun, Västra Långgatan 4 i Trosa, tel. 0156-520 23. Kallelser och andra meddelanden införs i Östra Sörmlandsposten och Sörmlands Nyheter . Nacka Tingsrätt

SPF-möte med Trosas egen Eldeman
Den tolfte mars hade SPF i Trosa månadsmöte. Föreningens ordförande Gerd Hellström hälsade välkommen och uttryckte sin glädje över att så många kommit trots det vackra vårvädret. Efter lite information om resor blev det så dags för eftermiddagens begivenhet, nämligen ett melodikryss, det först i sitt slag i föreningens snart 30-åriga historia. Plats på scenen steg Trosas egen ”Eldeman ” Bengt-Erik Svensson med sitt dragspel. Efter lite kryssinstruktion var det dags att ge sig an melodikrysset. Trots välkända, svängiga och sköna melodier från bl.a 40- och 50-talet var det svårt att hitta bland vågrät och lodrät, titlar, refränger och namn, för att inte tala om att stava rätt till CUCARATCHA! Nå, till sist blev i alla fall tre medlemmar prisbelönta även om ingen hade alla rätt. Skönt var ändå att få gnugga geniknölarna. Lite mer information, denna gång om vandringar innan lottdragningen. Förresten, kaffe hade vi redan fått. Gull-Maj Skog

Nu är våren på väg...
...och det är hög tid att boka in årets vårstädning och fönsterputsning Vi utför kvalitetsstädningar till humana priser.

ta vara på din fritid!
Kontakta oss för en kostnadsfri offert
Gnesta 0158-213 00 Trosa... 0156-213 01 www.wonabee.se Kullagatan 1,Gnesta

26

Östra Sörmlands Posten

Nr 5 - 2012

TROSA. Förra årets Trosa EXPO mässa blev en succé. Med mer än 50 utställare och 1 300 besökare på sex timmar. I år flyttar mässan till en större lokal för att ge mer plats åt både besökare och utställare. Ny mässhall blir Bosch Rexroths lokaler i Vagnhärad.
TexT och foTo: Kajsa Kromnér Det är föreningen Företagarna som arrangerar Trosa XPO. Anna-Karin Lindmark har fått i uppdrag att agera som kontaktperson. - Alla utställare är småföretagare och vi, i Företagarna, lägger ner både energi och tid på eventet, så vi är väldigt glada att det har varit en succé. Det är också en otroligt rolig mässa, berättar Anna-Karin Lindmark. Förra årets lokal hade ett maxtak på 50 utställare och i år fanns behovet av en större lokal eftersom det fanns intresse från fler utställare. Företagarna sneglade på Bosch-Rexroths lokaler som de visste skulle vara tomma vid mässans tidpunkt. - När vi kontaktade Bosch blev de enbart glada, eftersom de tyckte att det var ett bra tillfälle för dem att sätta sina lokaler i ett nytt sammanhang, berättar Anna-Karin.

TROSA XPO
mål, som är att värva fler medlemmar, skapa ett bra forum där företagarna i kommunen har en chans att få visa upp sin verksamhet för allmänheten och samtidigt få möjlighet att knyta nya kontakter med andra företagare. - Ett avslutande mingel blir det också för utställarna, som ett trevligt socialt tilltag för att avsluta en rolig mässa, berättar Anna-Karin Lindmark. och spännande lokalerna, säger Ulf Westman, på Trosa Event.

Mässbuss
Åkerbergs Trafik kör en mässbuss mellan Trosa och Vagnhärad under hela dagen. Bussen är gratis och det är även inträdet till mässan. - Jag tycker att mässan är jätteviktig för att få Trosa på kartan året om, säger Ulf. Under sommaren har staden mycket gratis, det är en

vacker, inbjudande liten pärla vid havet. Men vintern drar inga besökare. Och det är vi som bor här som måste bryta mönstret. Vi behöver konkret dra besökare till Trosa även under vintern och jag tror att mässan kan vara en sådan möjlighet. Genom mässan kan vi kanske aktivera ett nytt besöksbeteende, fortsätter Ulf engagerat.

Faktaruta:

Arrangör: Företagarna i Trosa/Gnesta Tid: 10.00 – 16.00 Dag: Lördag 31 mars Plats: Bosch-Rexroths lokaler i Vagnhärad

Trosa Event producerar
Eventarrangörerna Trosa Event är anlitade av Företagarna för att producera mässan. De samordnar mässan och sköter även om marknadsföringen inför mässan. - Förra året gick mässan från att vara en liten sak till att bli en publikmässa med ett utvecklat koncept och att besökas av mycket folk. Nu är nästa steg att göra mässan bättre och större där det första steget är taget med de nya

Anna-Karin Lindmark fungerar som kontaktperson för Trosa XPO.

Lena´s aloe
Vill du veta mer om ekologiska Aloe Vera-produkter? Besök då min monter där du också får prova produkterna. Klipp ur annonsen och kom till min monter så får du en present. Gäller de första 20 kunderna.

MARKISKAMPANJ 15%
På två av våra populäraste TERRASSMARKISER i kassett

Visa upp
Drivkraften bakom mässan är att få visa upp den företagsandan som finns i Trosa och visa på mångfalden. - Vi jobbar utifrån vissa del-

"

ring mig
rmfs.se
08-59906200

fastighetsservice

Den nya tidens vaktmästare för ditt kontor! 08-59906200 rmfs.se fastighetsservice när du behöver!

KVALITETSMARKISER
Välj mellan tre olika standardfärger på profiler och beslag - svart, grått eller vitt.

Markisväv i 100% akryl av högsta kvalitet. Välj mellan 250 olika färger och mönster på väven.

Efter mässan BLUE HOUSE R&B-band på krogen kl 20.00 0156 - 127 49 www.antonskrog.se

Köp till Varena fönstermarkis med kassett 15% rabatt till 7/4-2012.
Din återförsäljare

Redskapsvägen 3, TRosa Telefon: 0156-165 20

www.glasrum.se

Ett utmärkt kontaktforum
Vi frågade Jonas Ivervall, näringslivschef på Trosa Kommun, varför de väljer att vara med på Trosa XPO?
TexT:Kajsa Kromnér introducera från och med hösten 2012 och de kommer att kunna berätta mer om detta i montern. Läs mer på www.ungforetagsamhet.se. Skolkontoret Vi informerar om vårt mentorsprogram och vi kommer också att erbjuda företagen möjligheten att teckna sig för ett utökat samarbete med skolan. Ansvarig för montern är Kajsa Eriksson Larsson på Skolkontoret. Vi vill möta både medborgare och företagare i olika former för att både få och ge information samtidigt som vi kan etablera nya företagskontakter såväl som att fördjupa befintliga. Trosa XPO ger oss en möjlighet att få träffa över 1000 besökare och mer än 50 arbetsmarknadsenheten företag under en och samma (aME) Här visar vi upp hur vår verk- Jonas Ivervall, näringslivschef på Trosa kommun. dag! samhet ser ut när det gäller Vi medverkar i 3 montrar arbetet med de som står lite finns lokalt är sannolikt en kedja och arbetar med ögonlaoch kommer dessutom att ha längre från arbetsmarknaden. ögonöppnare för många med- seroperationer samt linsbyten någon eller några personer Vi vill gärna locka till oss fler borgare och resultatet kan bli vid åldersynhetsbehandlingar. ”minglandes” runt i hela mäs- företag som ser möjligheterna att man i ännu högre utsträck- Naturdesign – Tillhandahålsan för att skapa dessa kon- med att anställa eller erbjuda ning vänder sig till det lokala ler hushållsnära tjänster, tvätpraktikplats till denna grupp. näringslivet när man behöver teri och arrangerar resor. takter och möten. något. Kanske det också är Probiz Tillhandahåller allt Vad tror du att mässan stimulerande för blivande el- inom storformat, både skrivare I Trosa kommuns montrar kan betyda för Trosa ler nystartade företagare att såsom Canon, HP och Epson. kommer besökarna att få kommun? träffa många andra företagare RMFS (Ring mig, fastighetsträffa: Mässan tror jag betyder flera som varit igång ett tag? Även ervice) – erbjuder vaktmäsung Företagsamhet (uF) saker på både lång och kort ur ett evenemangsperspek- tartjänster och drift/skötsel av UF ger ungdomar möjlighe- sikt. Att många företagare tiv är det intressant för både kommersiella fastigheter. ten att starta, driva och av- träffas i ett sammanhang vi- invånare och kommunen att Sportsclub – gym som finns i veckla sitt eget företag under sar sig ofta leda till nya sam- det händer saker året runt Trosa och Vagnhärad det sista gymnasieåret vilket arbeten och mässan är en bra som är publika. Slutligen är Tea´s Barnkläder – sömmervi starkt uppmuntrar till. injektionsspruta för detta. Att mässan ett utmärkt sätt för ska, syr och säljer barnkläder UF lanserar nu två nya möj- företagen ges en möjlighet att företagen att skaffa sig nya i Vagnhärad och via sin webligheter riktade mot grund- visa vilken fantastisk bredd kunder vilket i slutänden kan shop. skolan som vi överväger att av tjänster och produkter det resultera i högre omsättning, Tiziana Design - jobbar med bättre lönsamhet och kanske bly och tenninfattat glas och t o m fler anställningar! glasmosaik. Trosa Antikvariat - säljer Här följer ett axplock av böcker alla de företag som ställer Trosa hälsocentrum i GalleKRÅMÖ ut på mässan: rian – här finns representanter skärgårdsby från Trosa Massage & FriskFotockholm Photography – vård, Studio Harmoni, Uno Fotograf Özgür Engüzel finns Hälsa och Antilop Coaching. på plats Med är också ev. Susanne FerKråmö Skärgårdsby – stugunold och Göran Florell. thyrning och service på Kråmö Trosa Stadshotell - hotell & Lena Mårtensson – arbetar Spa i Trosa med ekologiska hälsoprodukter Trosa Stadslopp - förening Memira – Nordens ledande och årligt idrottsevenemang visar upp sig på mässan Tullgarns Värdshus - restaurang som ligger i Tullgarns slottspark X-branding - tryckeri i Trosa som i princip trycker på alla material Åkerbergs Buss - bussföretag i Vagnhärad Vi frågade några deltagare varför de är med på mässan. DIN SYN - Vi är med för att marknadsföra våra tjänster & produkter. Knyta nya kontakter utanför butikens väggar. MAKE UP BUTIKEN – Det är ett bra forum för att knyta kontakter och förra året tillförde det nya kunder till butiken. Bra att synas i flera sammanhang.
SKANDIA-MÄKLARNA– Vi kan marknadsföra aktuella händelser, i år visar vi upp de nya bostäderna i Skärlagsparken. Bra sätt att möta nya och gamla kunder på.

TROSA DÄCKMARKNAD – Trosa Däckmarknad är marknadsledare inom sin bransch och bör därför vara med på Trosa XPO. Vi har då möjlighet att visa upp oss för Trosa kommuns invånare och företagare.

Övriga deltagande företag i Trosa XPO
Antiloop Coaching Antons Krog Arbetsförmedlingen Beneball Br Gustafssons Bygg AB Br Hjorth Bilkonsult Bröllopssamordnaren Carlmans Svets & Mek Verkstad AB Christer Falk Egebo D´man knives Data-Administratörerna AB DECORUM Tosa AB enklaresport vhd ERA Bostadsmäklarna Firma Lena Mårtensson formodesign.com Fotograf Hans Almqvist Företagarna Ha-Bo Konsult AB HB Holo Media AB Husbilcenter Trosa Häggman & Co AB IT-hantverkarna Järn och Färg Kulturföreningarna Marinas Hälsokost Maskin & Motorteknik Modern Ekonomi Monika Nagy Design Må bättre i Vagnhärad Nya Färgcenter Vagnhärad AB Ost & Delikatess Trosa Posten Logistik AB Ricoh Sverige AB Ridskolan SEB Swedbank Svennes Cykel & Sportservice Svensk Fastighetsförmedling Sörmlands Nyheter TOP3 AB Trosa Glasmästeri Trosa Golfklubb Trosa Kommun Trosa Larm och Säkerhet Trosa Massage & Friskvård Trosa Rederi AB Trosa Rotary Club Trosa Sportsclub Uno Hälsa Västerljungs hembygdsförening XGalea Öhlén & Fält Spar och Försäkring Österländsk Läkekonst i Trosa HB Östra SörmlandsPosten

och boka stuga på mässan!

TÄVLA

”Klimatsmart semester”

SNACKA BOSTAD med oss på mässan
Snacka dig till en riktigt bra bostadsaffär! På mässan berättar vi om SNACKA BOSTAD, ett nytt smart sätt att inleda din bostadsaffär. Vi berättar också om hur intresset ser ut i just ditt område och ger dig samtidigt en bild av vilka saker du behöver tänka på. Du förbinder dig inte till någonting. Däremot kan vårt samtal betyda mycket vid en eventuell försäljning. Kan du inte komma till mässan, är du förstås välkommen att ringa oss på 0156-260 20 (Trosa) eller 0158-131 10 (Gnesta). Du kan också läsa mer om SNACKA BOSTAD på www.svenskfast.se Välkommen till Svensk Fastighetsförmedling och Trosa XPO

AnnChristin Johansson, Nadja Furuberget Skog, Anna-Karin Wennerholm, Ingemar Pettersson, Anne Wallén, Karin Esberg, Maria Kåbring, Johanna Blomqvist Ingemar Pettersson, Anne Wallén, Karin Esberg, Maria Kåbring, Johanns Blomqvist

AnnChristin Johansson, Nadja Furuberget Skog, Anna-Karin Wennerholm,

TROSA ÖSTRA LÅNGGATAN 37 A. TEL 0156-260 20 GNESTA VÄSTRA STORGATAN 9. TEL 0158-131 10 WWW.SVENSKFAST.SE

Antons Krog är med i år igen
Antons Krog var ett av de företag som var med förra året på Trosa XPO och tyckte att mässan var ett bra tillfälle att marknadsföra sin verksamhet. De vill gärna vara med igen.
TexT och foTo: Kajsa Kromnér - Det var människor som normalt sett inte kommer till oss som vi hade möjlighet att nå, samtidigt som vi kunde presentera vårt vår- och sommarprogram till alla kunder, berättar Kerstin Betschart, en av ägarna till Antons Krog. Anton Betschart, som har gjort matlådor, sätter sig vid bordet och fortsätter. - Det är många som inte vet vad som finns här, de rör sig i samma kretsar - och oj, gör dom även det där! På mässan har vi möjlighet att bygga vidare på vårt nätverk och framförallt visa vad vi gör, berättar Anton. - Det tror jag att mässan kan vara bra för, att det kan skapa en större sammanhållning inom näringslivet och vi på Antons Krog vill verka för varandra och för att dra nytta av varandra i kommunen. På så sätt kan vi hjälpa varandra att hålla samma höga standard och framförallt att vi kan fortsätta att ge gästerna den breda service som finns nu, säger Kerstin. Förra året genomfördes en populär tävling på scenen och något kul ska de hitta på, berättar Anton Betschart, men vet i nuläget inte riktigt vad det blir. De ser båda fram emot en spännande och innehållsrik mässa. - Det är otroligt roligt att så mycket händer i Trosa i år, det är verkligen tacksamt att vi har lokala företagsföreningar och en turistbyrå som satsar hårt, det är bra för alla, både kunder och näringsliv, tycker Anton och Kerstin.

Mässan kan skapa större sammanhålling inom näringslivet säger Kerstin Betschart.

Inspirerande sommar
De nämner både Diggilookonserten, TrosaYran och Tjejkvällen som inspirerande exempel. Kerstin tycker också att det blir bra att mässan flyttar till de nya lokalerna på Bosch Rexroth. - Det var en trevlig och gemytlig stämning förra året

Närproducerat är viktigt
På Antons Krog är det viktigt att deras produkter är närproducerade och de försöker i den mån det går att handla av andra företagarna ur kommunens näringsliv.

Anton ”Toni” Betschart på Antons krog ser fram emot mässan. med mycket folk, men det var lite trångt också. Så det blir en nytändning i år, det ska bli väldigt roligt att vara med, avslutar Kerstin.

Antons Krog är med på Trosa XPO för andra året i rad.

Välkommen att provköra våra 4-hjulingar och kärror på Trosa Xpo.
Se också våra övriga produkter och delta i spännande tävling inne på mässan.

Auktoriserad av T rosa kommun
Vi utför service med största omtanke: Fönsterputs, snickeri, trädgård, dropin-tvätt, handling, städning - det du behöver hjälp med fixar Sören.
Skärlagsgatan 46 Solsidans lokaler Tel 073-967 34 24 www.naturdesign.nu

Träffa oss på mässan!
Vi berättar bland annat om våra tjänster: Redo - vår kostnadsfria tjänst för en lyckad försäljning Försäkringar • Energideklaration • Homestyling Arkitekttjänster • Låna och spara

Josephine Wirendal
Mäklarassistent

Telefon Trosa 0156-132 45, Gnesta 0158-200 95 trosa@skandiamaklarna.se • www.skandiamaklarna.se

Fastighetsmäklare och ledamot av Mäklarsamfundet

Anna-Karin Lindmark

Ost kommer lastat på mässan
Ost & Delikatessbutiken på Västra Långgatan ska vara med på Trosa XPO för första gången. Eva Wrangås äger butiken och ser fram emot mässan.
TexT och foTo: Kajsa Kromnér - Jag tror att det är viktigt att synas så mycket som möjligt på så många forum som möjligt, det är den bästa reklamen man kan få, säger Eva Wrangås på Ost & Delikatessbutiken. - På mässan kan jag möta nya kunder jämfört med dem som vanligtvis besöker butiken och får en möjlighet till större spridningsområden, berättar hon.

Mässerbjudanden på skärgårdsturer sommaren 2012

Normalt sett kommer hennes kunder från Trosa, Vagnhärad, Nyköping, Järna och Gnesta men numera kommer många kunder även från Södra Stockholm. - Jag tror att det är sommargäster som pratar med sina bekanta och rekommenderar en resa hit, på så sätt kommer de till Trosa och butiken, säger Eva.

Nöjd med större lokal
Eva är mycket nöjd med en större mässlokal. Stämningen blir mysigare bland alla när det finns plats att gå runt, stanna upp och samtala. Det ger mer plats för företagen att visa upp sig själva och sina produkter, vilket i slutändan kan leda till en större kundkrets. - Det är ett mycket bra initiativ av Företagarna, att ge

oss småföretagare i området en möjlighet att visa upp oss. Här har jag chansen att presentera mig, att ha tid att prata mer med kunderna och kanske få tips på vad de vill ha i butiken. Det är klart att jag pratar i butiken också säger Eva med ett stort leende men här har jag möjlighet att verkligen visa vem jag är och att det finns en delikatessbutik i Trosa.

God hemlighet
Under mässan erbjuder Eva bra priser på det sortiment som hon tar med sig till mässan. Men vad det blir som erbjuds vill hon hålla hemligt. - Då får man komma till montern för att se, säger Eva med ett stort leende. Jag kan tala om att det blir i alla fall en ostnyhet, berättar hon. I år firar Eva att butiken har funnits i tre år. Och hon ser stolt en ökning av kunder för varje månad. För hennes upptagningsområde växer. Eva Wrangås ser fram emot mässan och klurar lite på vad hon ska ta med sig för gott.

073-655 18 21 trosarederi.se

PREMIÄR FÖR SUBARU XV
219.900:VAGNHÄRAD, Östra Kyrkvägen 2 0156-262 02, 070-601 69 52, www.brhjorth.se Måndag-fredag 10 - 18 • Lördag 10 - 14
Bränsleförbr bl körn 5,6-6,9 l/100 km. CO2-utsläpp 146-160 g/km. Miljöklass 2005 och Euro 5. *Eller vid 1.500, 3.000 och 4.500 mil.

CROSSOVER FREEDOM

Subaru XV från

Speciale rbjundaatnd er e r e d s und
Gälle -dagen TrosaXPO n! e Välkomm

På vår he msida www.kra nsensgum mi.s kan du bla nd annat e läsa “Lilla dä cksk massor a olan” med v informa tion om däck!

Nya Industrivägen 5, Vagnhärad • Tel: 0156-182 70 • www.trosadackmarknad.se • Öppet måndag-torsdag 8 - 18 • Fredag 8-15 • Lördag 9-13

Svennes cykel & Sportservice
VAGNHÄRAD. Det är inte ett nytt företag, men i nya omgivningar. Svennes cykel har funnits sedan 2008 men finns numera inne i Nya Färgcenter Vagnhärad, där Sven Johansson får helt nya möjligheter att serva kunderna.
TexT: PeTer enesTröm foTo: raLPh hammarsTröm Sedan den första mars återfinns Sven även som anställd på Färgcenter. - På det här sättet kan jag hjälpa till både i butiken och i min cykelverkstad, säger han. Jag kommer närmare kunderna och kan hålla mer - De har ett brett sortiment generösa öppettider. av verkligt bra cyklar, allt från standardcyklar till cyklar med ”Recycling” hjälpmotor och trehjulingar, ”Återvinning” blir roligare i berättar Svenne. sin engelska form med tanke Han bekräftar också att de på Svennes ansträngningar här senare varianterna vinatt ta vara på alla delar han ner alltmer mark på markkan även hos gamla cyklar. naden. Trehjulingar finns - Jag återanvänder det mesta, numera med dubbla hjul bak säger han med ett skratt. eller fram – expertisen tvistar Hos Svennes Cykel kan du fortfarande om vilket som är nämligen inte bara köpa helt mest stabilt. nya standardcyklar för herr, dam och barn, du kan också få cykeln reparerad och köpa begagnade cyklar. En del av Svennes filosofi är nämligen att ta vara på det som fungerar och få det att leva upp igen. Han till och med bygger om och anpassar cyklar för speciella ändamål. Annars har Svenne en ny leverantör som han hoppas mycket på. - Vi får snart in ett sortiment från Skeppshult, säger han. Det är verkligt bra cyklar som också finns i en mängd olika utföranden, från den enklaste till de mest avancerade. Du kan träffa Svenne och se mera av det han erbjuder på Trosa Xpo.

Nu inne i Nya Färgcenter Vagnhärad:

ERBJUDANDEN

MÄSS-

Nyheter
På Trosa Xpo ska Svenne visa upp en del av sina produkter, bland annat olika cyklar från Helkama – ”finska Crescent”, som han uttrycker det.

Svennes Cykel och Sportservice finns numera inne i Nya Färgcenter Vagnhärad, där Sven Johansson kan erbjuda mer generösa öppettider och bättre tillgänglighet.

Ö. Långgatan 32, Trosa Tel: 0156-122 91

Tävla med oss på Trosa XPO
Vi har något för alla!

0156-269 06

TROSA/VAGNHÄRAD

www.sportsclub.nu

Vi har öppet 7–18 mån–fre och 9–14 lör. Välkomna!

Öppet måndag-fredag 10 - 18, lördag 10 - 14, söndag stängt
Tel. 0158-100 56, 266 10 www.gnestafarghus.se

www.icatrossen.se

Intersport Gnesta • Stopp-huset 0158-134 50

%

VÅRPREMIÄR!
SPARA 1500 kR
www.teamsportia.se

kollA PRISET!

SJÖSALA LYSEKIL

28” klassisk damcykel med 3-vxl Shimano Nexus. Komplett utrustad vardagscykel med ramgeometri och styre för att ge en bekväm och upprätt sittställning. Finns även som herrmodell.

PEAK BROCKMEN

PEAK ARROW

28” sportcykel med 24-vxl Shimano Alivio. Stilren vardagscykel som funkar utmärkt för att pendla med.

20” BMX med 48-ekrade hjul, 10 mm axel, V-broms samt pegs fram och bak.

2499kR ORD. PRIS 3999 KR

3499kR ORD. PRIS 5499 KR

2299kR ORD. PRIS 2999 KR

25 kr. Total räntekostnad 150 kr.

442 KR/mån.
6 månader

25 kr. Total räntekostnad 150 kr.

25 kr. Total räntekostnad 150 kr.

608 KR/mån.
6 månader

408 KR/mån.
6 månader

68%
NORTH BEND LÖPARSET
Löparset i fukttransporterande och snabbtorkande Exocool-material. Ventilationspaneler, reflexer och flatlocksömmar. Dam- och herrstorlekar.

SPARA 600 kR

SÄnkT PRIS
BEGRÄNSAT ANTAL

CRAFT LÖPAR T-SHIRT

Löpar T-shirt i funktionsmaterial med effektiv fukttransport. Dam- och herrstorlekar.

299kR 199 KR ORD. PRIS T-shirt
ORD. PRIS Tights 399 KR

79kR KR ORD. PRIS 249

Regnset i polyamid med andasfunktion. 5000 mm vattenpelare och alla sömmar tejpade. Avtagbar huva. Dam- och herrstorlekar.

DIDRIKSONS TORNADO REGNSTÄLL

799kR KR ORD. PRIS 1399
HAlVA PRISET!

SPARA 500 kR

SMART kÖP!

WEATHER REPORT SOFTSHELLJACKA DAM & HERR

STUF TRIBAL SCOOTER

ADIDAS ADIRUN 3

Vindtät och vattenavvisande material. Meshfoder. FINNS ÄVEN I Juniorstorlekar.

Scooter i aluminium. Justerbart styre. Hjulstorlek 125 mm. Kullager Abec 5. Bakskärm som broms. Finns i två färger.

Fritidssko med ovandel i syntet och textil. Kardborreknäppning. Juniorstorlekar.

299kR ORD. PRIS 799 KR

199kR

299kR ORD. PRIS 399 KR

ORD. PRIS 399 KR

VÄlkoMMEn!

Östra Långgatan 25, TROSA • Tel: 0156-126 40 Öppet: Mån-fre 10.00-18.00 • lör 10.00-14.00
Med reservation för slutförsäljning. Erbjudandena gäller t.o.m. 8/4

1.150 kr

JUST NU!

Electrolux semiprofessionell mixerstav med dubbelvisp och hacker ESTM6400 Rek. pris 1.425 kr

JUST NU!

vid köp av Sentens kök!
* Se villkor s. 5

Diskmaskin på köpet

9 kr

Stapelbar mugg i stengods, 28 cl. 823235, 823232 Rek. pris 25 kr

Vårtecken!
PRODUKTDR_2_2012_001 1

TV-designern Jan Rundgren tipsar om vårstyling 20 % rabatt på skjutdörrsgarderober från Sentens Tävling – Vinn ett Sentens kök!

NYHET! Nu 5 års garanti på alla vitvaror från Electrolux och Husqvarna

Kjellbergs TV & Radio AB
Verktygsgatan 3, Trosa Telefon: 0156-120 77

2012-02-27 08.27

Måndag-fredag 10.00-18.00 Lördag..................10.00-15.00

Gilla oss på Facebook! www.facebook.se/kjellbergs

Köp Sentens skräddarsydda förvaring och garderobsystem

rabatt vid köp av Sentens förvaring och skjutdörrar

20%

Skönheten kommer inifrån
Förvaring med klassiskt hemtrevlig känsla. Sentens Gård med profilerade dörrar. Passar bra i sekelskiftesvillan eller i äldre fastighet. Garderoben innehåller all nutida komfort. På bilden är Gård vit kombinerad med dörr av spegelglas. Plus-system med silverprofiler, 4 dörrar – 2 Gård vit och 2 spegel silver. Inredning vit med 19 mm stomme. Rek. pris

Vi ritar och planerar din garderobsförvaring utan kostnad.

26.490 kr

Dörr drivved har en känsla av havsslipat trä. Kombinationen är med tre dörrar och grepplister i silver. Grepplister finns i silver, vit och svart. Prisexemplet är 4 st dörrar i plus-system. Rek. pris

Optimal tvättstuga som döljer tvätt och tork på förhöjningssocklar för bekväm arbetshöjd. Dörrar i Kust ek svart. Grepplister i silver och inredning i basic vit. Prisexempel inkl inredning och exkl tvättmaskin och torktumlare. Rek. pris

Vi specialtillverkar garderobsdörrar för vindsvåningar och andra snedtak så du kan utnyttja trånga utrymmen på optimalt sätt. Kom in i butiken så berättar vi mer. Dörrar i horisont ek och spegel silver, inredning i plus-system 19 mm ek. Rek. pris

13.990 kr

7.890kr

22.690 kr

#
PRODUKTDR_2_2012_015 15

Spara 300 kr

495 kr

Spara 200 kr

#

15

Electrolux kaffebryggare EKF5220 Rek. pris 795 kr Vakna upp till aromen av nybryggt kaffe! Bryggaren med programmerbar timer. Automatisk avstängning eller 120 min. Brygger 10-15 koppar.
Erbjudandet gäller t.o.m 6/5 2012 eller så långt lagret räcker

275 kr

2012-02-26 12.03

Electrolux elvisp EHM4200 Rek. pris 475 kr Perfekt för våffelsmeten! Elvisp med 3 hastigheter. Degkrokar medföljer. 300W
Erbjudandet gäller t.o.m 6/5 2012 eller så långt lagret räcker

Vårfint
Det som göms i snö kommer upp i tö, därför är det inte konstigt att varenda liten dammtuss syns så fort vårsolen tittar fram. Skaffa dig en riktigt bra dammsugare så kan du välkomna våren med ett rent hus!

JuSt Nu!

1.190 kr
Electrolux dammsugare ZE325R Rek. pris 1.975 kr

En kompakt dammsugare med tre smarta dammsugarmunstycken. Utrustad med standardpåsen S-bag. Volta dammsugare U5420 Rek. pris 1.075 kr

Nu 790 kr

Härligt röd dammsugare med hela 13 meters räckvidd. Liten, lätt och enkel att förvara.

Effektiv, extremt tyst och superlätt att manövrera. Topptestad dammupptagning, fjärrkontroll i handtaget och automatisk sugreglering så att den hela tiden är den optimala. I elegant klarblå metallic. Electrolux dammsugare Z8860CB Nu 2.790 kr Rek. pris 4.550 kr

JuSt Nu!

2.599 kr
Rek. pris 3.499 kr

Stryk snabbare med perfekt resultat!
3 meter lång sladd

Ångstation klar att användas på bara 2 minuter! Auto-off efter 8 minuter. 1,8 liters löstagbar vattentank. Sladdvinda och smart skyddskåpa med handtag. Tefal ångstation Protect Anti-calc Autoclean GV9460E0 10

Snabbt och professionellt resultat med kraftfull konstant ånga! Eco-funktion som sparar 20 % energi och enkel avkalkning. Löstagbar vattentank på 1,4 liter. Tefal ångstation Express Anti-calc GV7450E0 Nu 1.999 kr Rek. pris 2.799 kr

Electrolux säkraste ångstrykjärn någonsin! 5Safety – automatisk avstängning på 3 sätt, patenterad gummiyta och greppvänligt gummerat handtag. Ångpuff på 130 g/min. 2400 W. Electrolux strykjärn 5Safety EDB8040 Nu 695 kr Rek. pris 950 kr

#

PRODUKTDR_2_2012_010 10

3 för 2

#
299 kr
Rek. Pris 499 kr
2012-02-26 12.01

Köp 3 förpackningar, betala för 2. (Den billigaste på köpet) Dammsugarpåsar till Electrolux, Volta och de flesta andra dammsugarmärken.
Erbjudandet gäller t.o.m 6/5 2012 eller så långt lagret räcker

Tefal stekpanna 28 cm med 6 lager Tefalbeläggning och Thermo Spot. Fungerar även på induktion.
Erbjudandet gäller t.o.m 6/5 2012 eller så långt lagret räcker

Skaffa dig en assistent!
Med en hushållsassistent, mixer, Slow Cooker och andra smarta hjälpmedel blir matlagningen inte bara enklare utan även så mycket roligare.

Stekpanna med hällpip

1.795 kr
NYHET!

NYHET!

Crock-Pot Slow Cooker 5,7 liter Sauté, lämplig för 6 personer 201003
Receptbok till din Slow Cooker ingår, värde 149 kr!

795 kr

Crock-Pot Slow Cooker 3,5 Liter, lämplig för 3-4 personer. 201001 Låt middagen laga sig själv – när du är på jobbet eller gör annat! Crock-Pot® Slow Cooker är en elektrisk gryta för långsam matlagning som gör hälsosam och god mat samtidigt som du sparar tid och pengar, nu är den äntligen här! Även det magraste kött blir riktigt mört och saftigt. 2 års garanti.

Jamie Olivers senaste kokkärlsserie är tillverkad i helgjuten aluminium. Liknar gjutjärn fast väger mindre. Fungerar även på induktion. Jamie Oliver Cast Alu Prof stekpanna 28 cm E2060644 Rek. pris 999 kr

Nu 599 kr

Oval gryta 30 cm/6,5 l. E2069744 Nu 999 kr Rek. pris 1.499 kr

Perfekt för tacokvällen!

Riv mer med mindre ansträngning tack vare Surface Glide Technology, skjutlocket skyddar händerna. Gummi i båda ändarna ger stabilitet och säkerhet när du river. Cuisipro rivjärn 746886 Rek. pris 199 kr

Strimlar, skivar och river direkt i skålen på bara några sekunder. Sladden förvaras i maskinen. 5 olika trummor. 150 W. Moulinex Fresh Express+ elektriskt skiv- och rivjärn DJ755G32 Nu 599 kr Rek. pris 799 kr

Universaltermometer som inom sekunder visar den aktuella temperaturen. Oumbärlig vid matlagning då du måste hålla koll på temperaturen för att få ett perfekt resultat. Mingle universaltermometer M514B/M514R Nu 199 kr Rek. pris 245 kr

Nu 149 kr

JUST NU!

995 kr
Electrolux Silent mixer ESB4600 Rek. pris 1.625 kr

JUST NU!

5.295 kr
Ankarsrum Assistent® Original köksmaskin AKM6220BC*

Tystast på marknaden!

Rek. pris 5.495 kr
Finns i 8 färger (grå säljs endast på Home)

En bakform på köpet, värde 400 kr!
Välj mellan två modeller

Mixar det mesta, även is! Kraftfull motor och mycket tyst. 6 steglösa hastigheter, pulsfunktion, 1,5 l glaskanna samt minihackare och juicefilter. 600 W.

Klassisk köksmaskin – Assistent® Original från Ankarsrum med spännande kulörer och tillbehör. Fixar allt från frukost-smoothien till storbaket och den egenstoppade korven.
jäslock, kakvisp, dubbelvisp och 3,5 l vispskål.

PRODUKTDR_2_2012_006 6Bamix

mixerstav 200SI Rek. pris 2.499 kr Bamix - den ultimata matberedaren! Tystgående och stark tack vare sin unika motorkonstruktion. Låg elförbrukning med maximal styrka.


Spara 500 kr

Philips råsaftcentrifug HR 185850 Rek. Pris 1.199 kr Nu 699 kr Råsaftcentrifug med stort matningsrör som rymmer hela frukter och grönsaker, du behöver inte dela dem i förväg. Kraftfull motor på 650W och Micromesh-filter pressar ut juicen till den sista droppen.

JUST NU!

2.299 kr

FoodSaver V2860

2012-02-26 12.01

FreshSaver ingår, värde 599 kr

1.749 kr

FoodSaver - Vakuumförpackaren som förlänger förvaringstiden avservärt! Minskar mängden bortkastad mat, håller den fräschare längre, förhindrar frysskador och kan marinera ditt kött eller din fisk på 20 min.
Erbj. gäller t.o.m 6/5 2012 eller så långt lagret räcker

Erbj. gäller t.o.m 6/5 2012 eller så långt lagret räcker

Erbj. gäller t.o.m 6/5 2012 eller så långt lagret räcker

Ljusterapi med dopp!
Vira in dig i en filt och njut av de första värmande strålarna på balkongen eller verandan. Ta med en kopp kaffe och något gott att knapra på så har du fått en härlig försmak på sommaren.

Electrolux frukostserie

JuSt Nu!

Just nu 495 kr/st

1.995 kr
Electrolux kapselmaskin Favola Plus ELM5200CB

Spara 800 kr

Rek. pris 2.795 kr
Favola – snygg kapselmaskin från Electrolux, med programmerbar vattenmängd, belysning och ångrör för att skumma mjölk. Finns i flera färger.

Kaffebryggare med belysta knappar, aromafunktion. 10 koppar. EKF5210 Rek. pris 725 kr Nu 495 kr Brödrosten med 8 rostningslägen, integrerad bullvärmare samt tining. EAT5210 Rek. pris 675 kr Nu 495 kr Vattenkokare med löstagbart kalkfilter, 1,5 l. 360° sladdlös. EEWA5210 Rek. pris 675 kr

Nu 495 kr

2 paket våffelsmet på köpet, värde 58 kr

Kaffekvarn med koniskt malverk som ger dig nymalet kaffe för varje tillfälle. Justerbar malningsgrad, timerfunktion för rätt mängd kaffe och dold sladdförvaring. Kapacitet på 250 gr. Wilfa kaffekvarn CGR-1 Rek. pris 799 kr

Smart dubbelvåffeljärn i snygg design. Gräddar två frasiga våfflor samtidigt. Inställbar temperatur för bästa resultat. Signallampor visar inkopplad/klar att använda. Laggar med non-stick beläggning. Svart. OBH Nordica våffeljärn 6962 Rek. pris 545 kr

Kan användas för varm och kall mjölk. Mjölkskum för latte och cappuccino. Lätt rengöring. Snygg finish i krom. 250 ml. Wilfa mjölkskummare MF-600C Nu 499 kr Rek. pris 699 kr

Nu 699 kr

Nu 399 kr

Våffelsmet på köpet, värde 29 kr

Våffeljärn med konade laggar ger jämnt gräddade våfflor. 1400 W. Måttslev medföljer. Wilfa enkelt våffeljärn WAS623 Nu 449 kr Rek. pris 549 kr Wilfa dubbelt våffeljärn WAD518MS Nu 599 kr Rek. pris 699 kr

Coffee Box – kompakt kaffebryggare i modern design. Kapacitet 6 koppar. Löstagbar filterhållare. Anti-dropp funktion. Kraftfullt värmeelement 680 W. OBH Nordica kaffebryggare 2372 Nu 299 kr Rek. pris 349 kr

Smart 2-i-1 maskin med manuell espressobryggare på 15 bar i kombination med kaffebryggare för hela 10 koppar kaffe. Välj mellan en perfekt espresso, Caffe latte eller gott bryggkaffe efter maten. Krups kaffe-/espressomaskin XP224010 Nu 2.499 kr Rek. pris 3.299 kr

PRODUKTDR_2_2012_011 11 på varje panna

Spara 250 kr du köper

Stekpanna 20 cm RP020. Rek pris 849 kr Nu 599 kr 24 cm RP024. Rek pris 999 kr Nu 749 kr 28 cm RP028. Rek pris 1.149 kr Nu 899 kr 32 cm RP032. Rek pris 1.399 kr Nu 1.149 kr Traktörpanna 28 cm RP128. Rek pris 1.299 kr Nu 1.049 kr

11

Silikonformar på köpet värde 79 kr

Unik kompositbeläggning med bättre släpp lättfunktion! 8 mm gjuten aluminiumstomme ger perfekt värmefördelning. Fri från PFOA. Fungerar även på Erbjudandet gäller t.o.m 6/5 2012 induktion. Kan användas i ugn upp till 220°C. eller så långt lagret räcker

Baka muffins, cupcakes, 2012-02-26 12.02 scones, bröd, omelett snabbt och enkelt utan att behöva använda ugnen. Används med eller utan bakformar. Baktid ca 8-12 minuter. 700W.

Nu 349 kr

C3 muffinmaker 30-30802 Rek. Pris 399 kr

Erbjudandet gäller t.o.m 6/5 2012 eller så långt lagret räcker

Unna dig något nytt!
Du får 5 års garanti på alla vitvaror från Electrolux och Husqvarna hos Electrolux Home! Det kallar vi trygghet.

Extremt tystgående fläkt. Endast 50 dB(A) på högsta effekt! Av typ Silence Tech. Finns i bredd 50, 60 och 70 cm.

JUST NU!

7.990 kr
Electrolux spis EKC60056W Rek. pris 11.225 kr
A-G A-G A

Electrolux fläkt EFT60466W Rek. pris 4.125 kr

Nu 2.990 kr

0,91/0,89 74 Stor

JUST NU!

Mikrovågsugn för inbyggnad i högskåp eller väggskåp. 6 automatiska program för snabb och enkel tillagning samt 2 automatiska upptiningsprogram. Rejäl spis till den matglada familjen där ugnen är stor, luckan är sval och enkel att rengöra. Glaskeramikhäll. Bredd 60 cm. Electrolux mikro EMS17216W Nu 4.590 kr Rek. pris 5.325 kr

1.290 kr
Electrolux mikro EMM21000W Rek. pris 1.595 kr Snygg fristående mikro i vitt med ett tydligt vred som gör det enkelt att ändra och kontrollera valda inställningar. Med upptiningsfunktionen kan du snabbt tina upp dina matvaror.

A-G A-G A

A-G A-G A

A-G A-G A+

N 60°C
1,08 A A 12 13
/år
/år

N BIO
1,06 A

N BIO
1,02 A A 12 10,8
/år
/år

JUST NU!

A 12 13
/år
/år

307 3640 47

4.990 kr
Electrolux diskmaskin ESF65055W Rek. pris 7.250 kr

231 3640 45

287 3024 45

Helt elektronisk diskmaskin som fattar besluten åt dig. Tryck bara på Auto, så väljer den rätt program. Finns även i rostfritt. Elektro Helios diskmaskin DI9125 Nu 3.990 kr Rek. pris 6.625 kr

Praktisk diskmaskin med ett vred för att välja program, enkelt och okomplicerat. Med hjälp av fördröjd start-funktionen kan du diska när du själv vill.

Diskmaskinen RealLife diskar den disk du faktiskt har hemma. Allt får garanterat plats tack vare 10 liter extra volym med samma yttermått. Det unika AquaSave-systemet innebär att diskmaskinen använder så lite vatten som möjligt för att ge ett perfekt diskresultat. Electrolux diskmaskin ESF66873WR Nu 7.490 kr Rek. pris 8.975 kr

DISKMASKINER
A-G A-G Energieffektivitetsklass

Energiförbrukning kWh/diskomgång Diskeffektivitetsklass A–G

Torkeffektivitetsklass A–G Kapacitet, antal kuvert
/år

Vattenförbrukning liter/diskomgång Energiförbrukning kWh/år

/år

Vattenförbrukning liter/år Buller dB(A)

N Normalprogrammets benämning

PRODUKTDR_2_2012_009 9

5 års garanti på vitvaror
Garanti betyder trygghet! Vi ger dig 5 års garanti på alla vitvaror från Electrolux och Husqvarna. Den tryggheten betyder mycket, eller hur?

9

2012-02-26 12.01

Köldknäpp!
Om köket är husets hjärta så vågar vi påstå att kylskåpet är kökets hjärta. Fyll det med bra råvaror och god mat så håller det sig glatt länge.
KYL
A-G A-G A+
/år

FRYS
A-G A-G A+
/år

KYL
A-G A-G A+
/år

FRYS
A-G A-G A+
/år

150 351 39

319 251 41

151 359 40

319 251 41

13.890 kr
Elektro Helios frys FG3472V, kyl KS3972 Rek. pris 19.500 kr Full kontroll med LCD-display på dörren. Automatisk avfrostning i frysen besparar dig tid och besvär. Stor grönsakslåda i kylen. Superkabinett - stabilt och hållbart och bidrar till låg ljudnivå.Energisnåla. Höjd 175 cm.

Paketpris

16.980 kr
Electrolux frys EUF29430XV, kyl ERE38430X Rek. pris 23.800 kr LED-belysning. Stora lådor på skenor. MultiFlow i kylen ger jämn temperatur och hög luftfuktighet. Stabilt Superkabinett ger lång livslängd. Låg energiförbrukning. Automatisk avfrostning. Rostfria. Höjd 180 cm. Nu 15.980 kr Finns även i vitt till paketpris rek. pris 21.800 kr

Paketpris

12.980 kr

induktionshäll & ugn

Paketpris

A-G A-G A

0,92/0,79 51 Medelstor

13.980 kr

induktionshäll & ugn

Paketpris

A-G A-G A

0,92/0,79 51 Medelstor

Induktion ger snabbare, mer precis och energisnål matlagning. Fyra effektiva och flexibla induktionszoner. Bredd 60 cm. Electrolux häll EHD60020P Nu 7.990 kr Rek pris 9.995 kr Inbyggnadsugn för enkel och bekväm matlagning med utdragbara bakplåtsskenor, varmluft och matlagningstermometer. Electrolux varmluftsugn EOB62300W Nu 5.490 kr Rek pris 8.350 kr

Induktionshäll med fyra zoner, två med automatisk kastrullavkänning. Direct Touchkontroll för snabb hantering. Automatisk säkerhetsavstängning. Bredd 60 cm. Electrolux induktionshäll EHD60155P Nu 8.990 kr Rek. pris 12.995 kr Energisnål inbyggnadsugn i rostfritt med varmluft. Utdragbara bakplåtsskenor. Superenkel att göra ren med katalysemalj. Barnsäker med 4-glas lucka och barnlås. Electrolux varmluftsugn EOB62300FX Nu 5.990 kr Rek pris 8.950 kr

KYL OCH FRYS
A-G A-G Energieffektivitetsklass
/år

UGNAR Användbar volym liter frys Buller dB(A)
A-G A-G Energieffektivitetsklass

Spar energi och miljö
Genom att välja våra produkter märkta med Green Range så vet du att de uppfyller Electrolux högt ställda krav på energieffektivitet och miljöhänsyn. Då kan du minska energiförbrukningen med 40–60% om du byter ut 10–15 år gamla produkter.

Energiförbrukning kWh/år Användbar volym liter kyl

Energiförbrukning kWh konventionell/varmluft Användbar volym liter Storlek på ugnen

8

PRODUKTDR_2_2012_008 8

5 års garanti på vitvaror
Garanti betyder trygghet! Vi ger dig 5 års garanti på alla vitvaror från Electrolux och Husqvarna. Den tryggheten betyder mycket, eller hur?

2012-02-26 12.01

Det är inte bara på Våffeldagen som vi får äta ljuvligt doftande våfflor. Njut av en spröd våffla närhelst du blir sugen. Tar du dina med grädde och sylt eller med lite socker?

Frasiga nyheter!

Kupongvara

En extra glass-skål på köpet, värde 149 kr!
Totalt 3 glassskålar.

Just nu

299 kr
Nuance MIX kaffepress 0,75 liter 465270 Rek. pris 449 kr Presskaffebryggare med termosfunktion. Luften mellan de två glasen gör så att kaffet hålls varmt. Tål maskindisk.

Ny pastellfärg! Gör hemmagjord glass på 6 till 12 minuter. Kan användas till sorbet, yoghurtglass och gräddglass. Recept och två glass-skålar på 3,2 dl vardera medföljer. OBH Nordica glassmaskin Quick N’Ice 6622

595 kr
NYHET!

Snygg crêpe-/pannkakspanna med keramisk beläggning. 100% naturmaterial som är mycket reptåligt. Värmeisolerat handtag. Fungerar även på induktion. OBH Nordica ECO Kitchen pannkakspanna 26 cm 8149 Nu 399 kr Rek. pris 445 kr

Våffelrecept!
2 ägg 3 dl mineralvatten 3 dl vetemjöl 2 tsk bakpulver ½ tsk salt 100 g smält smör (eller 1 dl olja) Blanda äggen, tillsätt mineralvatten. Tillsätt vetemjöl blandat med bakpulver och salt. Rör i det smälta, avsvalnade smöret. Låt smeten vila i ½-1 timme. Grädda våfflorna gyllenbruna i våffeljärn. Servera med sylt och vispad grädde Källa: Tasteline

Läckert våffeljärn som ger hjärtformade våfflor. Non-stickbelagda laggar, för enklare rengöring. Signallampa som visar när våfflorna är klara. 2 pkt våffelsmet på köpet, värde 58 kr. OBH Nordica våffeljärn Compact Smart 6960 Rek. pris 399 kr

Frasigt erbjudande

199 kr
Namn: Postnr: Gäller 6/5 2012 eller så långt lagret räcker.

HALVA PRISET!

Electrolux Home har 55 butiker i hela Sverige. Här hittar du din närmaste Electrolux Home-butik

TROSA

Alla erbjudanden gäller till och med 6/5 2012, om inte annat anges, eller så långt lagret räcker. Vissa lokala avvikelser kan förekomma. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Kjellbergs TV & Radio AB, Verktygsgatan 3, Tel 0156-120 77 ÖPPETTIDER Vardagar kl 10.00 -18.00 Lördag kl 10.00 - 15.00 Söndag stängt

Gilla oss på Facebook!
www.facebook.se/kjellbergs

PRODUKTDR_2_2012_016 16

89 kr

#

Rosti örtkruka 10,5 cm Rek. pris 129 kr Fräschare örter längre, med självvattnande örtkruka! Plantera dina örter i övre krukan och via en bomullstråd absorberas den exakta mängd vatten som behövs.

9 kr

#
Mugg 823232, 823233 Rek. pris 25 kr Stapelbar mugg i stengods, 30 cl. Finns i vitt och svart.

2012-02-27 08.27

Erbjudandet gäller t.o.m 6/5 2012 eller så långt lagret räcker

Erbjudandet gäller t.o.m 6/5 2012 eller så långt lagret räcker

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful