TAJUK 5 SOALAN 2.

PENDEKATAN TMK TMK ialah semua jenis teknologi yang di gunakan umtuk memproses,mengolah,menyimpan,mempersembahkan dan memindahkan data atau maklumat dalam bentuk elektronik.Penggunaan TMK dalam P&P bermaksud menggunakan TMK secara berfikrah,terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan P&P. Pendekatan TMK digunakan untuk:  Membantu proses pengajaran dan pembelajaran  Memperolehi maklumat  Berinteraksi dengan bahan untuk belajar sendiri dan bersama rakan sebaya  Memperkayakan pengalaman pembelajaran  Komputer dan teknologi di gunakan untuk memperkaya pengalaman pembelajaran. PENDEKATAN TUNGGAL Pendekatan tunggal menekankan satu konsep sahaja.Kemahiran dikuasai oleh kanak-kanak terbatas kepada satu konsep kemahiran.Pegangan pedekatan ini dipengaruhi oleh teori behavioris.Pengajaran yang disampaikan adalah secara berperingkat mengikut umur kanak-kanak. PENDEKATAN UNIT Pendekatan unit menekankan pada satu unit khusus daripada topic yang besar.Kemahiran ini perlu dikuasai berfokus kepada sebahagian daripada tokik utama.Pegangan pendekatan ini dipengaruhi oleh teori behavioris.Pengajaran kemahiran yang disampaikan adalah secara berperingkat-peringkat mengikut tahap umur kanak-kanak.

Oleh sebab itu pendekatan ini juga dikenali sebagai pendekatan inkuiri arahan guru.Kanak-kanak digalakkan menyoal untuk mengukuhkan pengetahuan disamping membuat penerokaan.Pengajaran kemahiran yang disampaikan secara berperingkat-peringkat mengikut tahap umur kanak-kanak.Kemahiran dan konsep yang akan dikuasai oleh kanak-kanak disesuaikan dengan topic yang berkaitan dengan topic pembelajaran. .Pegangan pendekatan ini dipengaruhi teori behavioris.PENDEKATAN INKUIRI ARAHAN GURU Pendekatan inkuiri atau inkuiri arahan guru menekankan penyelidikan dan peerokaan dalam pembelajaran.Guru membimbing menerusi penyoalan terarah kepada jawapan yang dirancang.

4 Menulis huruf kecil dengan cara yang betul Kesepaduan Tunjang : KTI 1.seperti.00 – 9.sama.3 Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul BM 3.2.telinga . Penerapan Nilai : Kasih saying.1.10 Menghasilkan karya yang menggabung jalinkan pelbagai teknik menggambar Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : (i) (ii) (iii) Menyebut dan mengenal bentuk huruf “c” Mengaitkan bentuk telinga dengan huruf “c” Melakar huruf “c” di udara.30 pagi : 25 orang : Teras Asas : Anggota Badan Saya Tunjang Utama : Komunikasi – Bahasa Melayu Standard Pembelajaran Utama : BM 2.SLOT PENGAJARAN Kelas Tarikh Masa Bil Murid Modul Tajuk / Tema : Prasekolah Transformasi : 1 November 2011 : 9.2.1.3 Menyebut huruf secara rawak BM 4.carta gambar muka(gambar muka yang berfokuskan telinga) Kosa kota : bentuk.menghormati Alatan dan bahan : Model huruf “c” – kertas pasir.

Murid menulis dengan berus lukisan bersaiz besar menggunakan air warna 2.LANGKAH/MASA Set Induksi ( 5 minit ) ISI PELAJARAN ORGAN DERIA AKTIVITI P & P 1.kertas .Murid membuat kolaj huruf c daripada kertas warna. 2.Murid membentuk huruf c dengan tali atau doh. 3.Contoh di atas lantai.Murid melakar huruf iaitu mengikt CATATAN / ABM ABM : Carta Organ Deria Langkah 1 ( 5 minit ) MENGENAL BENTUK HURUF “C” ABM : gambar muka KB : Menjana idea MI : Linguistik Langkah 2 (5 minit) MEMBENTUK HURUF “c” ABM : kertas warna. 1. 1. PN : hormat Langkah 3 (10 minit) ABM : berus lukisan.di atas tangan dan di udara. Guru menunjukkan gambar telinga. 3.doh. 2. 1.Guru bersoaljawab dengna murid mengenai organ deria di bahagian kepala 2. Guru membimbing murid mengaitkan bentuk huruf “c” dengan bentuk persekitaran seperti bentuk bulan sabit dan bentuk tangkai cawan. Guru meminta murid mencari huruf “c” yang terdapat dalam lakaran gambar muka.warna air.Guru mengaitkan huruf “c” dengan bentuk telinga.tali.di atas pasir.Murid melakar bentuk huruf “c”di pelbagai permukaan.di belakang kawan.

Lakar huruf c secara pergerakan perlahan -Lakar huruf secara pergerakan laju -Lakakr huruf c saiz yang paling besar -Lakar huruf c yang paling kecil Penutup (5 minit) Menyanyi Lagu ( Pak Mamat Ada Kebun) 1.Guru melakar huruf c di udara sambil menyanyi lagu huruf c menggunakan carta lagu huruf c ABM : Carta lagu REFLEKSI GURU : Murid dapat mengenal huruf c. .arahan guru: .menyebut nama huruf c dan cara menulis huruf c.

TAJUK 7 TEKNIK-TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN → SCAFFOLDING →SHARING & CONSTRUCTING → MODELLING →ATTENDING → TUNJUK CARA → SIMULASI / MAIN PERANAN → NYANYIAN →PENERANGAN → SOALJAWAB → BERCERITA → LAKONAN / DRAMA .

2 Menceritakan semula bahan yang di baca melalui pelbagai cara seperti lakonan. .SLOT PENGAJARAN Kelas Tarikh Masa Bil Murid Modul Tajuk / Tema : Prasekolah Transformasi : 1 November 2011 : 9.main peranan.30 pagi : 25 orang : Teras Asas : Haiwan Tunjang Utama : Komunikasi – Bahasa Melayu Standard Pembelajaran Utama : BM 3.nyanyian dengan bimbingan.00 – 9.9.

Kesepaduan Tunjang : KTI 1.2. 2.Guru memperdengarkan lagu yang bertemakan haiwan. 1. 2.10 Main peranan mengikut imaginasi KTI 2.Guru bersama murid menyanyikan lagu.Murid membaca lirik lagu dengan bimbingan guru.9 Menyanyi lagu mengikut tempo Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : (i) (ii) Memahami dan menceritakan semula bahan yang dibaca secara individu Melakonkan semula cerita yang dibaca. 3.Murid menyanyi sambil membuat pergerakan mengikut CATATAN / ABM ABM : Carta Lagu Langkah 1 ( 10 minit ) Membaca dan menyanyi lagu haiwan ABM : Carta lagu KB : Menjana idea MI : Linguistik .1.lirik. Murid menyebut nama-nama haiwan yang terdapat dalam lagu.props Kosa kota : bunyi. 4. Penerapan Nilai : Kasih saying.cerita.menghormati Alatan dan bahan : Carta lagu.Guru membaca lirik dan menyanyikan lagu.haiwan LANGKAH/MASA Set Induksi ( 5 minit ) ISI PELAJARAN Lagu : Haiwan AKTIVITI P & P 1.

doh.Guru dan murid bersoaljawab mengenai lagu.Murid melakonkan watak mengikut lagu dengan bimbingan guru. PN : hormat ABM : Carta lagu REFLEKSI GURU : . ABM : kertas warna. 1.Langkah 2 (10 minit) Lakonan watak Penutup (5 minit) Cerita semula lirik lagu.tali. 1.Murid menceritakan semula peranan yang dilakonkan. 2.

13 Mendengar dan memberi respons terhadap cerita.SLOT RANCANGAN PENGAJARAN Kelas : Pra Integriti Tarikh : 23 September 2011 Masa : 8.2 Menunjukkan sikap kerjasama dan bertanggungjawab Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid: i) dapat memupuk nilai murni dalam cerita ii) menimbulkan minat murid dalam bercerita Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah didedahkan tentang buku cerita kecil dan besar Mengenali watak-watak cerita ABM : Buku cerita.30 pagi Bilangan murid : 25 0rang murid Modul : Bertema Tajuk/Tema :Haiwan Peliharan Tunjang Utama : Bahasa dan komunikasi Standard Pembelajaran : BM 1.1.laptop .LCD. Kesepaduan Tunjang : ST 1.Guru berteka teki dengan kanak-kanak Catatan /ABM Langkah 2 (10 minit) Tayangan cerita melalui LCD Guru menunjukkan gambar itik.gambar binatang Fokus MI : Kecerdasan liguistik.kecerdasan interpersonal Langkah / Masa Isi Pelajaran Set Induksi Teka teki (5 minit) Soalan : Telur haiwan apakah yang paling besar? Langkah 1 Siapa watak (5 minit) dalam cerita akan disampaikan? Aktiviti P&P 1.ayam.1.burung dan burung unta kepada murid-murid.00-8. 1)Guru menunjukkan sebuah buku cerita dan membacakan tajuk cerita buku tersebut kepada murid-murid.angsa. 2)Guru memperkenalkan nama pengarang cerita tersebut. 3)Guru membaca ABM : Gambar binatang KB : Menjana Idea ABM:LCD.

Langkah 3 (7 minit) Soaljawab Penutup (3 minit) Refleksi cerita 1)Guru bersoaljawab murid watak-watak yang terdapat dalam cerita tersebut. 2)Guru menyoal murid apa pengajaran daripada cerita tersebut. Guru meminta seorang murid menceritakan semula apa cerita yang telah didengarnya tadi dihadapan kawankawan bagi tujuan pengukuhan. PN : hormat MI : linguistic KB : refleksi PN : Penyayang .cerita tersebut sambil menayangkan gambar cerita satu demi satu.

syukur ke hadrat Allah. mengarang dan meminta bantuan guru lain untuk . mentelaah.sebelum saya memulakan kerja kursus ini merasakan amat sukar dan susah untuk dijayakan kerana terpaksa memahami. Namun disebalik kejayaan menghasilkan kerja kursus ini.SEBELUM Alhamdulillah. dengan limpahan rahmat dan inayahNya serta kurniaanNya tugasan yang diamanahkan ini dapat diselesaikan dengan jayanya. Saya amat bangga dan berpuashati kerana tugasan ini diambil dari tempat saya bertugas dan mencurahkan bakti.

menarik dan sesuai.burung dan burung unta.mendapatkan bahan kajian yang sesuai. Diperingkat awal tugasan ini saya cuba mendapatkan bahan yang sesuai dan berkualiti melalui capaian internet.Langkah seterusnya ialah saya menunjukkan sebuah buku cerita kepada mereka yang bertajuk “Telur Ibu Ayam” dan memberitahu pengarang cerita tersebut kepada mereka.saya telah mendahului set induksi mengenai beberapa gambar watak dalam cerita sebagai bahan bantu mengajar untuk menarik perhatian kanak-kanak cerita yang akan ditayangkan.cerita yang dipilih terdapat nilai-nilai murni seperti tolong menolong.Tema yang bersesuaian yang mudah.Saya telah mendapatkan kepastian melalui rakan – rakan saya dan pensyarah saya.Saya telah mengalami beberapa masalah semasa menyiapkan tugasan ini iaitu saya keliru bagaimana cara penyampaian cerita tersebut.Dengan cara itu.bekerjasama.Ceritanya mempunyai mesej dan pengajaran yang bersesuaian dengan kanak-kanak. Namun saya mesti lakukannya sebagai memenuhi pemarkahan dalam kursus ini.adakah menggunakan power point atau pun cerita sendiri di hadapan kanak-kanak. SEMASA Semasa saya menjalankan sesi bercerita iaitu sebelum memasang cerita melalui LCD.Saya selalu berkongsi pandangan dan pendapat bersama rakan seperjuangan melalui telefon dan email memandangkan jarak antara rumah saya dengan rakan agak jauh. Sebelum saya menjalankan sesi bercerita.Cerita ini melibatkan watak yang dikaitkan dengan kanak-kanak contohnya ayam.saya telah memilih buku yang bertajuk “ Telur Ibu Ayam” sebagai panduan untuk membuat jalan cerita tersebut.Gambar dan perkataan dengan suku kata yang berwarna memudahkan kanak-kanak membaca buku cerita tersebut serta illustrasi yang dapat menarik perhatian kanak-kanak.kanak-kanak merasa tidak sabar untuk mendengar cerita yang akan disampaikan.Kenapa saya memilih buku cerita “ Telur Ibu Ayam” ?Saya memilih cerita ini kerana cerita tersebut amat menarik dan sesuai untuk kanak-kanak.arnab.alhamdulillah saya berjaya menghasilkan power point tersebut walaupun saya tidak berpengetahuan penuh dalam ict.Selain itu.tolak ansur dan sebagainya.Saya telah .Saya telah menyoal beberapa soalan mudah bagi merangsang pemikiran kanak-kanak.

Selain itu. Selepas menjalankan sesi bercerita bersama kanak-kanak. Kebaikan yang diperolehi ialah kanak-kanak berasa seronok dapat mendengar suara sebenar guru mereka dalam sesi bercerita menggunakan powerpoint.Dengan itu.menerangkan kosa kata yang terdapat dalam cerita.Semasa menjalankan sesi bercerita.Selain itu.saya mestilah pandai menggunakan masa dengan bijak supaya pada masa akan datang dapat menjalankan aktiviti bercerita ini dengan baik.Selepas menjalankan projek ini. Keseluruhannya.persediaan dari segi tempat dan alat yang perlu di gunakan mestilah disediakan daripada awal lagi supaya tidak terlalu kelam kabut.Cerita tersebut dapat merangsang minda kanakkanak dan dapat melibatkan kanak-kanak secara tidak langsung. banyak kesan-kesan positif dalam diri saya. antaranya saya .Sesi bercerita melalui penggunaan LCD hanya memakan masa lebih kurang 10 minit sahaja walaupun yang dirancang dalam rancangan harian selama 30 minit.cara penyampaian mestilah berfokuskan kepada kehendak cerita serta intonasi sura perlu jelas.Gambar serta illustrasi sangat jelas.Selain itu.banyak kelemahan yang di dapati dan perlu diperbaiki.cerita yang saya sampaikan mempunyai mesej dan pengajaran serta nilai-nilai murni.Harapan saya selepas ini saya boleh membuat sesi cerita seperti ini lagi bagi mengcungkil bakat kanak-kanak prasekolah.Selain itu.sesi bercerita yang telah saya sampaikan amat menarik dan saya berasa sangat berpuas hati. SELEPAS Langkah-langkah yang perlu di atasi dalam teknik bercerita ini ialah dari segi peruntukan masa.kanak-kanak akan merasa tidak sabar untuk mendengar cerita.kanak-kanak berasa tidak selesa dalam keadaan makmal komputer yang ruangnya agak sempit.Tema cerita mengenai binatang menarik minat mereka untuk mendengar cerita tersebut.Oleh itu.memberi soalan-soalan mudah sebagai perangsang minda mereka.antaranya masa yang dirancang terlalu pendek.set induksi yang di gunakan mestilah menarik yang boleh menarik perhatian kanak-kanak.Ini kerana kelas saya tidak mempunyai LCD.

Sekian.mengetahui dengan lebih jauh kepentingan bercerita dalam P&P. terima kasih. saya juga berpeluang mempelajari aplikasi ICT dalam P&P dan keadaan ini dapat meningkatkan semangat untuk menjadi seorang guru prasekolah yang kreatif suatu hari nanti. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful