B1D12E1 Pentaksiran Prestasi Pendidikan Moral KSSR Tahun 2 Nilai: Hormat Nama:________________ Tarikh:________________ Band 1 Kelas

:________________

Warna pada gambar yang menunjukkan cara menghormati ahli keluarga.

5. 6. Ayah memberi saya pujian. 3. 4. 2. Abang membuli saya. 1. Merasa tersisih. Abang tidak mendengar nasihat ayah. Ibu dan bapa akan menyayangi anak-anak. 7. Ibu memarahi saya. B3D12E1 . 8.B2D12E1 Pentaksiran Prestasi Pendidikan Moral KSSR Tahun 2 Nilai: Hormat Nama:________________ Tarikh:________________ Band 2 Kelas:________________ Tandakan ( √ ) kebaikan amalan hormat-menghormati dalam keluarga. Disayangi ibu. Bantu membantu sesama adik beradik.

Meminta izin daripada ibu bapa sebelum keluar bermain. Perkara Ya 1 2 3 4 5 6 7 Memanggil ahli keluarga dengan panggilan yang sopan.Pentaksiran Prestasi Pendidikan Moral KSSR Tahun 2 Nilai: Hormat Nama:________________ Tarikh:________________ Band 3 Arahan: Bil. bapa dan adikberadik. Tanda (√) pada ruangan ‘ya’ atau ‘tidak’ jika berkenaan. Memberi salam kepada ibu. Mematuhi nasihat atau pesanan ibu dan bapa. Meminta kebenaran sebelum menggunakan barang sekolah kakak atau abang. Tanda (√) Tidak Kelas:________________ B4D12E1 Pentaksiran Prestasi Pendidikan Moral KSSR Tahun 2 . Tidak mengajuk percakapan orang tua. Membongkokkan badan lalu di hadapan ibu bapa yang sedang duduk.

Nilai: Hormat Nama:________________ Tarikh:________________ Band 4 Arahan : Tanda (√) pada ruangan ‘Sederhana. Baik dan Cemerlang’ jika berkenaan. Tahu menyatakan perasaan dengan cara yang beradab pada ahli keluarga dengan sopan. Sentiasa bersemangat untuk menyiapkan tugas yang diberi oleh ibu bapa. Perkara sederhana Tanda (√) Baik Cemerlang 1 Mendengar dan menerima arahan ahli keluarga dengan perasaan tertib dan beradab. Kelas:________________ Bil. 2 3 4 5 Menyiapkan tugas yang diberi oleh ibu bapa sehingga selesai. Beradab ketika meminta sesuatu daripada ahli keluarga. Tanda tangan ibu dan Bapa _____________________ Tarikh : ___________________ B5D12E1 Pentaksiran Prestasi Pendidikan Moral KSSR Tahun 2 Nilai: Hormat .

Nama:________________ Tarikh:________________ Band 5 Kelas:________________ Arahan : Silakan tandakan ( /) pada skor di ruangan yang disediakan.sederhana Bil. 3 – Baik 4 – Cemerlang 5 – sangat cemerlang Skor 1 2 3 4 5 Perkara 1 2 3 4 5 Penampilan diri yang beradab di depan ahli keluarga. Sentiasa memberi ucapan dengan beradab sesama ahli keluarga Sentiasa memberi salam kepada ahli keluaraga. Meluahkan perasaan kepada ahli keluarga dengan cara tertib dan terpuji. 1 – memuaskan 2. Mempunyai sikap bertolak ansur dalam keluarga dengan tertib dan terpuji. Jumlah Skor Tanda tangan ibu dan Bapa ___________________ Tarikh : ___________________ B6D12E1 Pentaksiran Prestasi Pendidikan Moral KSSR Tahun 2 Nilai: Hormat .

Nama:________________ Tarikh:________________ Band 6 Tanda (√) 1 2 3 Kelas:________________ Perkara yang dilakukan Dalam seminggu 2 kali 4 kali 6 kali Senyap semasa adik tidur. Tunggu ahli keluarga berkumpul sebelum makan. 6 Tidak bising semasa ayah menonton televisyen. 4 5 Tidak menyampuk semasa ayah dan ibu berbual. Tarikh: ________________ Tanda tangan ibu bapa ___________________ . Minta kebenaran sebelum guna barang kakak atau abang. 7 Tidak melawan cakap ibu bapa. Ucap selamat pagi kepada ahli keluarga.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful