Pensiunea turistică Popovici

PROIECT Pensiunea turistică Popovici

CUPRINS
CUPRINS...................................................................................................................... 1 CONCEPEREA PROIECTULUI.........................................................................................3

1.1 Context.............................................................................................................. 3 1.1.1 Ideea proiectului..........................................................................................3 1.1.2 Descrierea solicitantului...............................................................................5 1.1.3 Descrierea liniei de finanțare.......................................................................5 1.2 Titlul proiectului.................................................................................................7 1.3 Localizarea.........................................................................................................7 1.4 Suma solicitată de la finanțator..........................................................................9 1.5 Justificarea ideii proiectului..............................................................................10 1.5.1 Prezentarea problemei...............................................................................10 1.5.2 Încadrarea proiectului în linia de finanțare.................................................13 1.5.3 Gradul de originalitate al proiectului..........................................................14 1.6 Scop, obiective și jaloane. Grupuri țintă..........................................................14 1.6.1 Scop...........................................................................................................14 1.6.2 Obiective....................................................................................................14 1.6.3 Jaloane.......................................................................................................16 1.6.4 Descrierea beneficiarilor directi, grupurilor tintă, beneficiarilor indirecti.....16 PLANIFICAREA PROIECTULUI......................................................................................18 2.1 Descrierea detaliată a activităților....................................................................18 2.1.1 Constructia structurii de primire turistică...................................................20 2.1.2 Construcție funcțională..............................................................................21 2.1.3 Infrastructură turistică de agreement funcțională......................................21 2.1.4 Pensiune promovată...................................................................................24 2.1.5 Personal angajat........................................................................................25 2.1.6 Servicii oferite............................................................................................26 2.1.7 Proiect monitorizat....................................................................................27 2.2 Echipa de implementare..................................................................................28 2.3 Durata și planul proiectului..............................................................................28 2.4 Bugetul proiectului...........................................................................................29 2.4.1 Bugetul pentru jalonul 1: Constructia structurii de primire turistică............29 2.4.2 Bugetul pentru jalonul 2: Construcție funcțională.......................................29 2.4.3 Bugetul pentru jalonul 3: Infrastructură turistică de agreement funcțională30 2.4.4 Bugetul pentru jalonul 4: pensiune promovata...........................................30 2.4.5 Bugetul pentru jalonul 5: Personal angajat.................................................30 2.4.6 Bugetul pentru jalonul 6: Servicii oferite.....................................................30 2.4.7 Bugetul pentru jalonul 7: Proiect monitorizat.............................................30 2.4.6 Bugetul estimat pe luni.............................................................................31 2.4.6 Bugetul agregat.........................................................................................31 2

2.5 Activități de evaluare și monitorizare...............................................................31 2.6 Managementul riscurilor...................................................................................31 2.7 Matricea cadru logic.........................................................................................32 BIBLIOGRAFIE............................................................................................................ 33 ANEXE ...................................................................................................................... 33 1. CERUTE..............................................................................................................33 1. 1 Anexa Matricea cadru logic.........................................................................33 1.2 Anexa Graficul responsabilităților pentru proiect...........................................44 1.3 Anexa Analiza ipotezelor de lucru și a riscurilor...........................................44 1.4 Anexa Note explicative la buget ...................................................................45 1.5 Anexa Buget estimat pe luni .......................................................................51 1.6 Anexa Buget agregat estimat / Buget consolidate........................................51 2. Realizate de echipă............................................................................................51 2.1 Anexa Resurse necesare. Structura descompunerii resurselor proiectului sub formă de tabel pe jaloane/ activități principale. ..................................................51 Resurse antrenate de jalonul 1...........................................................................51 Resurse antrenate de jalonul 2...........................................................................52 Resurse antrenate de jalonul 3...........................................................................52 Resurse antrenate de jalonul 4...........................................................................55 Resurse antrenate de jalonul 5...........................................................................56 Resurse antrenate de jalonul 6...........................................................................56 Resurse antrenate de jalonul 7...........................................................................57 2.2 Anexa Diagrama GANTT................................................................................57

CONCEPEREA PROIECTULUI
1.1 Context
1.1.1 Ideea proiectului

Proiectul are ca obiectiv crearea unei pensiuni turistice în localitatea Vânători Neamț, județul Neamț. Fiind situat într-o zonă muntoasă ce oferă o serie de atracţii natural deosebite şi având nenumărate edificii religioase, principala activitate economică din această zonă este turismul (mai ales turismul religios). În zona de nord-est, în ceea ce priveşte oferta turistică cel mai mare număr de structuri de primire turistică este deţinut de pensiuni turistice şi hoteluri.
3

Lipsa marketingului adecvat pentru promovarea serviciilor turistice şi practicarea unor preţuri mari comparativ, cu calitatea serviciilor a determinat îndreptarea turiştilor români spre zone adiacente ca Ungaria, Bulgaria, Turcia, Grecia şi diminuarea numărului de turişti străini care preferă alte zone de atracţie turistică. Prin implementarea proiectului se vor lua măsuri în acest sens, în vederea atragerii unui număr cât mai mare de turişti români, cât şi străini, spre turismul românesc, îmbunătăţind serviciile oferite în zonă prin investiţii în tehnologii noi, moderne. Se va mai avea în vedere şi diminuarea numărului de angajaţi sezonieri în favoarea celor permanenţi în domeniul hotelier, asigurându-le acestora spaţii special amenajate pentru odihnă fiind stimulaţi prin organizarea unor cursuri de înaltă calificare şi acordarea de bonusuri în funcţie de performanţele obţinute. Proiectul intenționează a oferi o alternativă turiștilor romăni și străini ce vin să viziteze această parte a țării în ceea ce privește cazarea dar și petrecerea timpului liber. Prin crearea pensiunii Popovici se dorește a oferi pieței o ofertă de cazare caracterizată prin următoarele elemente: • • • • • • • prețuri scăzute; calitate ridicată; cazarea într-o zonă liniștită, departe de zgomotul orașelor; facilități de petrecere a timpului liber: ATV-uri...... posibilitatea de cunoaștere a tradițiilor românești din zona de nord a Moldovei; acces imediat la o serie de puncte turistice; petrecerea vacanței într-o zonă rurală, beneficiind de toate facilitățile oferite de tehnologia modernă. Proiectul vine în întâmpinarea unor probleme existente la nivelul județului Neamț precum: • • • Prețuri ridicate; Calitate scăzută a ofertelor turistice; Posibilități de recreere reduse.

1.1.2 Descrierea solicitantului

4

Solicitantul finanțării este o persoană fizică care se va angaja ca pâna la data semnarii contractului de finanțare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată și să funcționeze ca microîntreprindere. Firma va fi o microîntreprindere având un număr de angajați mai mic de 9 și o cifră de afaceri anuală mai mică de 2 milioane euro. Activitatea principală conform codificării (ordin 337/2007): 5590 Alte servicii de cazare. Misiunea firmei este următoarea: prin valoare, prin servicii, prin calitate promovăm turismul românesc. Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investitii similare în ultimii 3 ani;

1.1.3 Descrierea liniei de finanț are1

Proiectul se înscrie pentru finanțare în Programul Operațional regionalPlanul Național de Dezvoltare regional, Axa 3- Îmbunatatirea calitatii vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale- Măsura 313 înscrie pe perioada 2007-2013. Masura 313 „Încurajarea activitatilor turistice” se încadreaza în Axa III – „Îmbunatatirea calitatii vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale” si are ca obiectiv general dezvoltarea activitatilor turistice în zonele rurale care sa contribuie la cresterea numărului de locuri de munca si a veniturilor alternative, precum si la cresterea atractivitatii spatiului rural.2 Obiectivele specifice se refera la:3 1. Crearea și menținerea locurilor de muncă prin activități de turism, în special pentru tineri și femei; 2. Creșterea valorii adăugate în activități de turism; 3. Crearea, îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii și serviciilor turistice; 4. Creșterea numărului de turiști și a duratei vizitelor. Obiectivele operaționale se referă la:4 Încurajarea Activităților Turistice. Perioada de acordare a fondurilor pe această axa se

1 2 3 4

PNDR, Măsura 313, PNDR, Măsura 313, PNDR, Măsura 313, PNDR, Măsura 313,

Ghidul solicitantului. Ghidul solicitantului, p. 4. Ghidul solicitantului, p. 4. Ghidul solicitantului, p. 4.

5

Pentru investitiile generatoare de profit. Linia de finanțare se oferă pentru: a) Investiții în infrastructura de primire turistică: construcții de până la 15 camere. Selecția proiectelor se face în funcție de punctajul obținut. prin aceastea înțelegându-se societăți comeriale cu un număr de până la 9 angajați și o cifră a afacerilor de până la 2 milioane euro anual sau o valoare totală a activelor de până la 2 milioane euro. b) Investiții în activități recreaționale. 5 6 PNDR. • data depunerii proiectului. p.000 Euro/proiect în cazul proiectelor de investitii în agroturism. Creșterea și îmbunătățirea structurilor de primire turistice la scara mică. 2.1. proiect este de 5. 17-19 6 . Ghidul solicitantului. Măsura 313. 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200. • suficient dezvoltate din acest punct de vedere. Ghidul solicitantului. • de munca/25. pp. c) Dezvoltarea si / sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. Prioritate au proiectele cu punctajul cel mai ridicat. cu 3 margarete.12. Punctajele se obțin dacă se îndeplinesc următoarele condiții6: • 5 Valoarea minima eligibila a unui Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri Proiecte din zone cu potential turistic ridicat dar care nu sunt Proiectele care prin activitatea propusa creaza mai mult de un loc Proiecte derulate de femei / tineri cu vârsta pâna în 40 de ani la comunitare pentru investitii similare în ultimii 3 ani.000 Euro investiti.000 Euro/proiect pentru alte tipuri de investitii în turismul rural. intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pâna la: 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 70. Printre beneficiarii eligibili ai proiectului se numără microîntreprinderile. PNDR. Măsura 313. Dezvoltarea sistemelor de informare și promovare turistică. 3. Crearea facilităților recreaționale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de interes turistic. Microîntreprinderile trebuie să aibe sediul social și punctul de lucru în spațiul rural și să nu fie în dificultate.000 Euro.

c) sau d). în strânsă legătură cu tipologia segmentului de piaţă căreia i se adresează. 1 hotel pentru tineret. în vederea amenajarii structurilor de primire turistice. La nivelul judeţului Neamț există 94 unităţi de cazare turistică. • Proiecte care prevad prin activitatea propusa pastrarea si promovarea culturii traditionale prin achizitionarea de obiecte certificate ca fiind produse traditionale de marca. cu o capacitate totală de cazare de 4045 locuri. b). • energiei din surse regenerabile utilizate în scopul desfasurarii activitatii turistice. prin practicarea unor politici de marketing adecvate. 8 pensiuni turistice urbane. • Proiecte de investitii în agroturism ai caror aplicanti nu au Proiecte incluse într-o strategie de promovare la nivel beneficiat de sprijin pentru investitii prin masurile Axei 1. 42 pensiuni turistice rurale. Pensiunea Popovici. 1.• Proiecte integrate care combina minim 2 actiuni din componentele Proiecte care au în componenta si investitii de producere a a). care combina actiuni din componentele: a). • Proiectele care acopera o zona omogena alcatuita din cel putin 3 Proiecte care contribuie la promovarea traditiilor culturale. • national/regional/judetean sau local (de tip LEADER). 5 cabane turistice. 3 tabere pentru elevi.2 Titlul proiectului Proiectul propus are ca și titlul Diversificarea ofertei turistice. Regiunea Nord-Est.3 Localizarea România. comune si în care exista minim 15 actiuni/investitii de turism. din care în funcţiune doar 1165 locuri.6 vile. • • c) sau d). 7 7 Anuarul statistic al Romaniei 7 . respectiv: 21 hoteluri si moteluri. 1. Proiecte integrate. Judeţul Neamț Proiectul propus contribuie la creşterea eficienţei economice în judeţul Neamț. b). 3 campinguri si unitati tip casuta .

În aceasta perioada sunt ridicate noi ziduri și este construit un impresionant pod sprijinit pe 11 piloni de piatra. care îi trec pragul. Muzeul Nicole Popa. Mănăstirea Neamț( 1400). porci mistreţi.php 8 . culturale şi istorice. Mănăstirea Peștera. Epoca de maximă strălucire a cetății se va incheia odată cu prima domnie a lui Petru Rareș. cand turcii ocupa cetățile Moldovei. cât şi pentru odihnă. aflată în imediata apropriere a localității Vânători Neamț. Mănăstirea Horaița.neamt. Privelişti minunate sunt oferite de cheile râurilor. Muzeul stârnește interesul și admirația numeroșilor vizitatori.Loc de naştere a unei civilizaţii. Schitul Sihla. Mănăstirea Văratec( 1785). În timpul domniei lui Stefan cel Mare. A fost ridicată în timpul lui Petru I Mușat. Numărul mare de turişti care vizitează anual acest judeţ. cetatea joacă un important rol de apărare. fiind deopotrivă punct turistic dar și obiectiv de cercetare pentru oamenii de știință. judeţul Neamț este situat în partea nord – estică a României şi ocupă unul dintre primele locuri în ceea ce priveşte potenţialul turistic. cerbi. pentru vânătoare şi pescuit. Aici se găsesc facilităţi pentru sporturile de vară şi de iarnă. reprezintă un punct de atracție turistică de o mare valoare ce prezintă lumea copilăriei lui Ion Creangă. cetatea este aparată de un mic grup de plăieși în fața asediului armatei polone conduse de Ioan Sobietski.8 Casa Memorială Ion Creangă. http://www. Printre punctele turistice se numără: Mănăstirea Secu( 1602). cocoşi de munte. este explicat prin poziţia sa geografică. Mănăstirea Agapia( sec XVII). păstrăvul curcubeu. vizitate anual de foarte mulţi iubitori de artă. Mănăstirea Almaș.ceahlau.ro/traseul_3. În anul 1691. Un alt punct turistic este reprezentat de Cetatea Neamțului. Mănăstirea Sihăstria( 1655). 8 cât şi nenumărate monumente Parcul natural Vânători Neamț. urşi. cocoşul de mesteacăn). Judeţul are rezervaţii naturale de floră şi faună (bouri. Trăsătura caracteristică a acestui judeţ este că pe o suprafaţă restrânsă se găsesc un număr mare de atracţii turistice. În timpul domniei lui Alexandru Lapușneanu (1564-1568) cetatea a fost distrusă parțial. Valoarea ecologică şi ospitalitatea proverbială a oamenilor crează condiţii bune să integreze zona Cheilor Bicazului în valorile montane ale lumii. Prima mențiune documentară datează din 1395.

asigurarea unei exploatări echilibrate şi pe termen lung a resurselor turistice. Proiectul contribuie astfel la identificarea. În anul 1864 casa a fost donată ca zestre de nuntă Veronicăi la căsătoria sa cu profesorul Ştefan Micle. Rezervaţii geologice: Cheile Bicazului Rezervaţii forestiere: Codrul de Argint.Cristesti. Satul Vânători Neamț se află la 3. DN15B pina la Tirgu Neamt. valorificarea şi creşterea gradului de exploatare a resurselor turistice. valorificarea şi creşterea gradului de exploatare a resurselor turistice.50 % din costul total al proiectului 32. dinspre Vatra Dornei DN17 B pina la Poiana Largului.spre Vinatori-Neamt. asigurarea unei exploatări echilibrate şi pe termen lung a resurselor turistice. susţinerea practicării unor meserii tradiţionale şi atragerea populaţiei în practicarea turismului. Proiectul contribuie astfel la identificarea.Roman . În anul 1934 casa a fost declarată monument istoric.87% 9 . Cu autoturismul se poate ajunge in zona pe drumul european E85 Bucuresti .Casa Memorială Veronica Micle. Parcul Natural Vânători Neamț. Vânători Neamț este o localitate din judeţul Neamț.6 km de orasul Tirgu Neamt şi are o populaţie de 8825 locuitori. 1. susţinerea practicării unor meserii tradiţionale şi atragerea populaţiei în practicarea turismului. Rezervația de zimbri.4 Suma solicitată de la finanț ator Total costuri eligibile ale proiectului 302578. Casa care adăposteşte astăzi muzeul a fost construită în anul 1834 de către Mănăstirea Neamţ. Spitalul vechi din Târgu Neamț. DN15B . creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă care va fi atrasă din mediul rural. Alte puncte de atracție turistică sunt: Școala Domnească. creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă care va fi atrasă din mediul rural. Comuna Vânători Neamț este locul unde se mai pot întâlni obiceiuri şi tradiţii.00 Suma solicitată de la finanț ator 99459. din Suceava DN2 pina la Cristesti si DN15B pina la Tirgu Neamt .

1 Prezentarea problemei Am parcurs la prezentarea problemei și a soluților prin intermediul arborelui de probleme și a celui de obiective.Notă: valorile sunt afișate în euro și se justifică pe baza bugetului creat 1. Ele seprezintă într-o altă schemă logică numită Arborele obiectivelor. având în partea superioară efectele problemei şi cauzele ei dedesubt. Situaţia negativă” ilustrată de Arborele problemelor este transpusă într-o “situaţie îmbunătăţită”. Analiza se prezintă sub forma unei scheme grafice. Analiza problemelor identifică aspectele negative ale unei situaţii problematice actuale şi stabileşte relaţia ‘cauză-efect’ dintre problemele existente. Arborele obiectivelor oferă perspectiva clară a situaţiei viitoare îmbunătăţite. Arborele problemelor prezintă imaginea completă a unei situaţii negative existente.5. prin reformularea pozitivă a problemelor identificate.1. Odată completat. cărora factorii interesaţi le acordă prioritate şi pe care caută să le înlăture. •Verifice ierarhizarea obiectivelor. ca urmare a implementării proiectului. • Ilustreze grafic relaţiile “cauză-efect “. pe care dorim să o îmbunătăţim ca urmare a implementării proiectului. Notă: elementele teoretice privind cei 2 arbori au fost preluate din manualul menționat mai sus. arbori creați conform pașilor prezentați în MANUALUL MANAGEMENTUL CICLULUI DE PROIECT( p.5 Justificarea ideii proiectului 1. Aceste formulări pozitive devin astfel obiective. 18). Analiza are ca ţintă identificarea blocajelor reale. 1. Analiza obiectivelor este o metodă concepută să: • Descrie “situaţia îmbunătăţită” (stadiul viitor dorit).1 Arborele de probleme Scăderea numărului de turiști Scăderea valorii adăugate în activitățil e de turism Scăderea potențial ului turistic Deteriorar ea turismului rural Reorientare a turiștilor spre zonele urbane care oferă și alte facilități Pierderea treptată a valorilor naționale 10 .5.

serviciilor turistice rurale Deteriorarea structurilor de primire turistică la scară mică Barierele culturale Calitate scăzută a impiedica serviciilor în turismul cunoasterea altor rural culturi Efecte ce ar putea să perpetueze prin nerezolvarea cauzei LIPSA OFERTELOR TURISTICE DE CALITATE RIDICATĂ ÎN JUDEȚUL NEAMȚ Cauzele problemei Predomină turismul urban. implicit locurile de cazare urbane Turism ul rural existent nu se ridică la standardele impuse de UE Barierele culturale existente la Infrastructura existentă se nivel regional în mare parte orientează doar spre servicii de cazare Gradul scazut Traditii Lipsa de cunoastere diferite la asentiment nivel regional valorilor ului de regionale promovare a culturii naționale Putere financiară mai mare în mediul urban Accesul la informații mai ridicat în mediul urban Nu sunt cunoscute standardel e UE privind turismul rural Investițiile în ofertele de cazare sunt reduse Cultură slab dezvoltată privind serciviile conexe 1.. Dezvolta rea infrastrut urii turistice în zonă. în activităţi Certifica rea calitaţii serviciil or oferite în domeni Crearea facilitatilor recreation ale în vederea asigurarii accesului la zonele naturale de interes Susţinere a activităţil or specifice 11 turismulu i rural.5.1. Creştere a valorii adăugat e de turism. .2 Arborele de obiective Creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor.1 Nepromovare si necunoasterea valorilor regionale Deteriorarea infrastructurii.

Certificarea calităţii impiedica serviciilor oferite în altor cunoasterea domeniul turismului.1. Flux continuu de turiști . Aproprirea de importante și numeroase obiective turistice • Peisaj natural diversificat și puț in întâlnit • Multiple mijloace de petrecere a timpului liber • Slaba dezvoltare a ofertei turistice • Ofertă turistică existentă care nu se ridică la 12 . îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice.5. Creșterea și îmbunătățirea structurilor de primire turistice la scara mică.3 Analiza SWOT Puncte tari zonei • • • • Puncte slabe ale zonei Potenț ial turistic ridicat al zonei . culturi Barierele culturale Rezultate Dezvoltarea turismului în zona Vânători Neamț Activități Construcția finalizată Construcție funcțională Barierele culturale existente la Crearea infrastructurii nivel regional agreement turistice de Achiziția materialel or Alegerea firmei de construcți e și Construcț ia propriu- Stabilirea necesarul ui de dotare aferent 3 margaret e Pregatire a dosarului de achiziții Achiziția de ATVuri și Crearea zonei de echitație Gradul scazut Traditii Promovar de cunoastere diferite la aea regional nivel valorilor tradițiilor regionale 1. Număr mare de turiști .Nepromovare si necunoasterea valorilor regionale Crearea.

beneficiarul proiectului este eligibil. Puternica dezvoltare a sectorului turistic în țările vecine. Axa 3 – Îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale. Certificarea calitaţii serviciilor oferite în domeniul turismului . Creşterea valorii adăugate în activităţi de turism. 2. structurile de primire rurală se vor ridica la standardele impuse la nivel național și European. Calitate ridicată a serviciilor de cazare și recreaționale oferite de pensiunile turistice din țările vecine. precum și la creșterea atractivității spațiului rural și îndeplinește cumulativ următoarele puncte: 1. Politică de prețuri scăzute practicate de vecini. investiția este viabilă. Dezvoltarea potențialului turistic.2 Încadrarea proiectului în linia de finanț are Proiectul prezentat spre analiză se încadrează în Programul Național de Dezvoltare Rurală. 3. 7. Ungaria. 13 . 8. Susţinerea activităţilor specifice turismului rural.5. Migrarea turiștilor români spre țări precum Bulgaria. Crearea facilitatilor recreationale în vederea asigurarii accesului la zonele naturale de interes turistic. 6.Măsura 313 Încurajarea Activităților Turistice deoarece urmărește dezvoltarea potențialului touristic din zona rurală și dezvoltarea activităților turistice în zonele rurale care să contribuie la crețterea numărului de locuri de muncă și a veniturilor alternative.Oportunităti generate de implementarea proiectului pt zonă • • • • • • • • • • • Amenință ri • • • • standardele UE Inexistența serviciilor conexe Crearea unei pensiuni turistice prin cofinanțare europeană. Dezvoltarea infrastruturii turistice în zonă. 5. Creșterea numărului locurilor de muncă. Creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor. calitatea serviciilor este de 3 margarete. 4. urmărește obiectivul general al măsurii 313. beneficiarul desfășoară o activitate agricolă în momentul aplicării. Creșterea veniturilor. microîntreprinderea nu este în dificultate. 1. urmărește obiectivele specifice și operaționale.

Originalitatea proiectului stă și în promovarea tradițiilor românești. Elementele de agreement oferite sunt: • ATV-uri. Proiectul de față se diferențiaza tocmai prin faptul că pune la dispoziția potențialilor clienți modalități diverse de petrecere a timpului liber.6. Cu toate că exită oferte de cazare în zonă. a culturii.3 Gradul de originalitate al proiectului Gradul de originalitate al proiectului constă în dezvoltarea infrastructurii turistice de agreement la standard ridicate. Grupuri ț intă 1. astfel încât prin implementarea proiectului se va asigura oferirea de servicii de calitate superioară consumatorilor de servicii de turism rural şi asigurarea unui marketing adecvat. • Prezentarea unor obiceiuri precum olăritul. există posibilitatea de cofinanțare a proiectului. • Zone de echitație.2 Obiective Obiective directe/ pe termen scurt: Obiective specifice : • Realizarea a 15 locuri de primire turistică. 1.9. • Realizarea de programe turistice. Crearea şi menţinerea locurilor de muncă prin activităţi de turism. cusutul . puține sunt cele ce oferă posibilități de recreere și de petrecere a timpului liber. există intenția de introducere a obiectivului în circuitul touristic. obiective ș i jaloane.5. țesutul. 14 . 1. în special pentru tineri şi femei.6. construcția păstrează arhitectura zonei.1 Scop Obiectivul principal. 10. sau scopul proiectului îl reprezintă creșterea calității turismului prin crearea unei pensiuni turistice. • Prezentarea de colecții de costume populare .6 Scop. 11. • • Creşterea valorii adăugate în activităţi de turism. 1.

• Asigurarea de prestaţii similare. îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice. mai largă.E. Crearea facilităților recreaționale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de interes turistic. ale ţărilor din U. a turismului românesc în circuitul mondial de valori. 15 . • • • Asigurarea unui număr de 6 camere duble. • Realizarea unei creşteri economice atât în zonă. Obiective indirecte/ pe termen lung: • Realizarea unui turism durabil. Asigurarea unui număr de 24 locuri de masă în restaurant. Creșterea si îmbunătățirea structurilor de primire turistice la scara mică. • Integrarea.E şi o valorificare corespunzătoare a atracţiilor naturale şi antropice. • Valorificarea patrimoniului natural din zonă (monumente istorice. • Certificarea calităţii serviciilor oferite în domeniul turismului. Asigurarea unui apartament. cu cele • Asigurarea securităţii alimentare conform normelor U.. • Diminuarea ratei şomajului. • Creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor. • Creşterea numărului de turişti români şi străini. • Susţinerea proiectelor iniţiate de tineri pentru toate activităţile menţionate mai sus. din punct de vedere calitativ. • Creşterea nivelului de trai.• Crearea. Obiective operaț ionale Dezvoltarea infrastructurii turistice în zonă. Dezvoltarea sistemelor de informare și promovare turistică. • • • • • Susţinerea activităţilor specifice turismului rural. rezervaţii naturale şi alte atracţii turistice). cât şi în alte zone printrun efect multiplicator.

• Oferirea a 28 locuri de luat masa . 1.6. 1. • Oferirea a 14 locuri de cazare . Construcție funcțională 3. firma X SRL.4. Punerea la dispoziție a mijloacelor de intrare în contact cu tradițiile românești (costume populare. Infrastructură turistică de agreement funcțională 4. Construcția finalizată 2.icoane). care vor beneficia o ofertă turistică îmbogățită. Obiective de dezvoltare instituț ională ( calitative) : • Punerea la dispoziție a 3 ATV-uri . Servicii oferite 7.2 Beneficiari indirecti Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt: • Turiștii pe zona de nord est a României. grupurilor tintă. • Oferirea a 7 spații de cazare .olăritul.1 Beneficiari directi Beneficiarii direcți ai proiectului sunt: • Persoana fizică C.6.4 Descrierea beneficiarilor directi. țesutul și cusutul. obiecte de cult specifice. 16 . ocupații specifice.Obiective productive( cantitative) : • Crearea unei pensiuni . Proiect monitorizat 1.4. • Creșterea facilităților recreaționale . • Promovarea tradițiilor românești .3 Jaloane Jaloanele sau activitățile principale ale proiectului sunt următoarele: 1.6. beneficiarilor indirecti.6. • • Îmbunătățirea ofertei turistice a zonei . 1. • Creșterea calității serviciilor turistice . Pensiune promovată 5. Personal angajat 6.

• Persoane interesate de organizarea unor evenimete deosebite într-o ambianţă rurală.L.C. 1. X S.C. • Societățile economice orintate spre promovarea culturii tradiționale deoarece va crește numărul potențialilor cumpărători. în acelaşi timp. • Persoane interesate de petrecerea unei perioade de timp într-un mediu liniştit. Printre clienţii noii pensiuni se vor număra persoanele care vizitează Municipiul Rădăuţi şi zonele înconjurătoare şi vor să se bucure de câteva zile de relaxare în mediul rural.R. Tabel nr. persoanle care vor să scape de aglomeraţia marilor oraşe. dar prin intermediul acestui proiect se va valorifica potenţialul turistic al zonei Neamț creându-se astfel posibilitatea de destindere şi relaxare a clienţilor şi. S.4. • Persoanele care doresc să petreacă un sfârşit de săptămână într-un mediu rural. de serviciile oferite de S.• Întreaga populație din zona în care se va construi pensiunea deoarece vor crește numărul locurilor de muncă. 11 Potenţialii clienţi ai solicitantului Client Persoane din mediul urban Oameni de afaceri Persoane dinafara țării % din vânzări 50 40 10 17 . Toţi vizitatorii Neamțului vor reprezenta o potenţială clientelă a pensiunii. şi anume acele persoane care vor beneficia pe viitor. X S.L – până în prezent nu a desfăşurat o activitate în acest domeniu.3 Grupuri tintă Piaţa de desfacere cuprinde potenţialii clienţii. după deschiderea pensiunii.6. se va determina întoarcerea clienţilor în zonă şi creşterea numărului acestora. Grupurile ţintă sunt reprezentate de: • Turiştii care vor să se desprindă de aglomeraţia marilor oraşe. prin serviciile oferite.R. persoanele interesate de organizarea unor evenimente deosebite într-o ambianţă rurală.

PLANIFICAREA PROIECTULUI 2.3 Construcția clădirii 2.C.Printre clienţii structurii de primire turistică care se doreşte a fi construită se numără persoanele fizice care locuiesc în mediul urban şi doresc să evadeze din cotidian şi să petreacă câteva zile departe de aglomeraţie şi zgomot. administratori sau manageri ai unor firme.2 Achiziția materialelor 1.2.R.1 Stabilirea necesarului de dotare aferent 3 margarete 2. persoane juridice. x S.L.2 Pregătirea dosarului de achiziții 18 .1. Toate aceste categorii de persoane reprezintă clienţi potenţiali ai pensiunii care vor apela cu încredere la serviciile oferite în cadrul structurii de primire turistică.1. Construcție funcțională 2.1 Studierea ofertei 1. De asemenea. Sala de servire a mesei poate fi amenajată şi decorată în aşa fel încât să se desfăşoare în bune condiţii şi într-o ambianţă plăcută orice fel de eveniment.2 Achiziția 1.2. în scopuri recreaţionale sau în interes de afaceri. conferinţe sau orice alte evenimente pentru angajaţi sau parteneri de afaceri în cadrul pensiunii. Pe lângă persoanele din ţară care vor apela la serviciile oferite de S.1 Descrierea detaliată a activităț ilor Structura de descompunere pe lucrări în format de rezumat se prezintă astfel: 000 Creșterea ofertelor de cazare turistică prin crearea pensiunii Popovici 1. Construcția finalizată 1. pot organiza team-building-uri.2 Încheierea contractului 1.1 Analiza necesarului de dotare 2.1.1 Studierea ofertelor 1. vor exista şi turişti străini veniţi în România în vizită.1 Alegerea firmei de construcție 1.1.

1.1.5.1 Distribuire 4.1 Crearea unui site 4.2.2.2.3 Promovare 4. țesutului.5.1 Creare 4. cusutului 3.2 Amenajarea spațiului interior cu obiectele achiziționate 3.5 Crearea zonei de echitație 3.3 Achiziția obiectelor necesare echitației 4.4 Încheierea de colaborări cu agențiile de turism 4. Infrastructură turistică de agreement funcțională 3.3 Amenajarea 3.2 Achiziția 3.3 Achiziția obiectelor necesare olăritului.4.1 Creare 4. distribuirea lor in cadrul agențiilor de turism locale 4.2 Achiziția 3.2 Crearea de pliante(100 lunar).3 Anunțuri periodice în ziarele locale 4.1 Analiza ofertelor 2.2 Achiziția cailor 3.1.1.1 Studierea ofertei 3. 2.2 Achiziția de costume populare 3.1 Achiziția 3.2.6 Crearea de cărți poștale 19 .3. țesutului.2 Achiziția elementelor tehnologice de dotare interioară.2 Achiziția 2.1 Studierea ofertei 3.1 Achiziția de ATV-uri 3.4.2 Amenajarea interioară 3.1 Crearea zonei de echitație 3.2.5 Crearea cărților de vizită 4. Pensiune promovată 4.2.1 Achiziția obiectelor specifice olăritului.icoane 3.2 Publicare 4.4 Achiziția de obiecte de cult specifice.3.5.2.1.2. cusutului 3.

Perioada de desfășurare a lor va fi prezentată în diagrama GANTT.2 Monitorizare 7.2 Servirea mesei 6.3 Editarea de rapoarte 2.1.1 Constructia structurii de primire turistică Acest jalon urmărește construirea unei pensiuni care să fie alcătuită din: 6 camere. să vâneze. să consume alimente ecologice şi să intre în contact cu tradiţiile şi obiceiurile zonei. 20 . Personal angajat 5.2 Selecție 5. 14 locuri de cazare. În final serviciile ce vor fi oferite atrag după sine refacerea integrală a capacităţii fizice a organismului.1 Evaluarea 7. prin aceea că turiştii pot să: pescuiască.1 Cazare 6. De reținut că activitățile și subactivitățile se desfășoară în ordinea în care le-am prezentat mai sus fără posibilitatea de intercalare. 7 băi.1 Recrutare 5.3 Training 6.5. Proiect monitorizat 7. simultan cu petrecerea plăcută şi instructivă a timpului liber.3 Locuri de agreement 7. Componenta a) „Investiţii în infrastructura de primire turistică” presupune înfiinţarea unei pensiuni turistice în judeţul Neamț cu 14 locuri de cazare şi a cărui nivel de confort şi calitate a serviciilor atinge standardul de calitate de 3 margarete. iar echipa de implementare. un restaurant cu capacitatea de 28 de persoane. o recepție. Serviciile turistice oferite prin implementarea acestui proiect vor creea condiţii prielnice de destindere şi relaxare a turiştilor şi în acelaşi timp vor contribui la reîmprospătarea şi energizarea acestora. un apartament. menționată în diagramă va fi prezentată pe larg într-un subcapitol următor. o bucătărie. Jalonul este alcătuit din 3 activități principale și subactivitățile aferente. Servicii oferite 6.

care la rândul său le va omologa.1.Activitatea va fi realizată pe parcursul a 102 zile prin contribuția a 2 echipe de implementare. cunoscute şi sub numele de „quads” sunt vehicule off-road cu patru roţi care pot străbate orice teren şi care pot fi conduse profesionist şi în scop de recreere în întreaga lume. X S. Obiectivul propus de S. vor fi mobilate şi amenajate în aşa fel încât să corespundă normelor de clasificare pentru 3 margarete elaborate de Ministerul Turismului. X S. iar tarifele practicate se vor stabili în conformitate cu legislaţia în vigoare.L. 1 2.1 2. Resurse antrenate de jalonul 2: vezi Anexa 2. de aglomeraţie şi zgomot. Astfel.R. într-un loc retras.2 Construcț ie funcț ională Spaţiile de cazare ce se vor realize prin implementarea acestui proiect. cu 4 roţi. în vederea amenajării structurii de primire turistică se vor achiziţiona obiecte certificate ca fiind produse tradiţionale de marcă.R. este de a decora şi amenaja structura de primire turistică cu astfel de obiecte tradiţionale.C. ATV-urile (All Terain Vehicles). ATV-urile sunt vehicule mici pentru 1-2 persoane. Activitatea va fi realizată pe parcursul a 44 de zile prin contribuția unei singure echipe de implementare. O structură detaliată a elementelor necesare va fi prezentată la crearea bugetului.1. Resursele antrenate de jalonul 1:vezi Anexa 2.3 Infrastructură turistică de agreement funcț ională Prin activitatea propusă de S. frumos amenajat care îi duce cu gândul la vremurile de demult şi la modul de viaţă a predecesorilor.1. foarte fiabile şi mai ales foarte sigure. excursii. întreceri în scop recreativ. Acest lucru va avea un efect pozitiv asupra persoanelor care vor dori să îşi petreacă ceva timp departe de oraş. 2.L.3.1 Achizitia de ATV-uri Pentru a acoperi şi componenta b) „Investiţii în activităţi recreaţionale” s-a propus prin intermediul proiectului achiziţionarea a 3 ATV-uri care vor fi folosite în vederea desfăşurării unor plimbări. se doreşte păstrarea şi promovarea culturii tradiţionale.C. parcurgând orice teren cu porţiuni deosebit 21 . care pot ajunge oriunde.

deoarece se pot închiria. Acestea se conduc cu carnet de conducere categoria B. pot să treacă prin mlaştini. se pot organiza trasee. economice şi culturale pentru realizarea unei Europe unite. pe cărări de munte sau prin zăpadă. Utilitatea lor în turism sunt o completare necesară la serviciile de agrement pe care ar trebui să le ofere orice pensiune. dar cu un mare succes pentru că ele constituie un nou serviciu. el face parte din patrimonial artistic tradiţional. păstrarea emblemelor indentitare ale naţiunilor constituie o preocupare a strategiilor politice. fără a crea dificultăţi. noroi. În mileniul al treilea.2 Achizitia de costume populare Costumul popular.3. 2. ATV-urile încep abia acum să-şi facă intrarea şi pe piaţa din România. regională.C.R. ce trebuie protejat şi valorificat. care are un valoros patrimoniu multietnic la care contribuie şi ţara noastră. nisip.L. zonală sau chiar comunală (locală) a costumului. ATV-urile sunt construite în aşa fel încât să poată ajunge oriunde. 22 . de la turism şi agrement. până la remorcă şi orice unelte agricole.1. Este asamblat dintro multitudine de piese. pluriculturală. măturător. Un asemenea port popular va fi folosit la amenajarea spaţiului de primire turistică odată cu implementarea investiţiei propuse de S. provincială. în diverse domenii. indiferent de anotimp şi în orice condiţii. ceea ce dă posibilitatea unui foarte mare număr de persoane să se bucure de privilegiul de a putea conduce un asemenea vehicul. sunt foarte fiabile şi mai ales foarte sigure. după reguli moştenite din vechime de colectivitatea care îl poartă. Au o largă utilitate.de accidentate sau cu pante abrupte. Costumul ţărănesc reprezintă unul dintre cele mai vaste şi în acelaşi timp mai complexe domenii ale artei populare româneşti. constituie o parte integrantă a culturii noastre tradiţionale. De aici decurge specificitatea naţională. cabană sau hotel care se respectă şi este atent la nevoile clientilor. Foarte cunoscute în SUA şi Canada. X S. până la profesiile care cer deplasarea rapidă şi în siguranţă în locuri în care se ajunge foarte greu sau nu se ajunge deloc cu un autoturism şi pot fi dotate cu o mulţime de accesorii atv de la plug de zăpadă. imprăştiator nisip. excursii şi diferite activităţi în cadrul unui team-building. fără nici o problemă.

a cărui prezenţă se face simţită doar prin astfel de obiecte. ulcioare. primitor care va avea menirea de a transpune privitorul pentru moment întrun timp mai îndepărtat. Locuinţa ţărănească cuprinde o varietate de vase de lut . blide. fiind folosită ca obiect de cult. Acest lucru va avea un efect pozitiv asupra persoanelor care vor dori să îşi petreacă ceva timp departe de oraş.3. era totul lucrat de mâini harnice şi măiestre.icoane Icoana a reprezentat dintotdeauna o parte componentă a sufletului ţăranului român. tesutului. Se va realiza un cadru plăcut.3 Achizitia obiectelor necesare olăritului.1. jucării etc. fluiere. Ţesutul şi cusutul pentru familie făceau parte dintre îndeletnicirile de bază ale femeii române.oale.3. De la piese de port cotidian la cele de sărbătoare şi până la textilele care "îmbrăca" locuinţa. În ziua de astăzi asemenea vase confecţionate şi pictate de mână se folosesc mai mult în decorarea interioarelor unor case. este de a decora şi amenaja structura de primire turistică cu astfel de obiecte tradiţionale. Icoana este nelipsită din casa tradiţională. cusutului Olăritul este o ocupaţie ce se practică încă din vremuri străvechi în partea de Nord-Est a Moldovei. căni. dar ceramica este folosită şi în scop decorativ.1. Până în zilele noastre s-a păstrat tradiţia ca fetele să deprindă în familie arta ţesutului. Meşteşugul olăritului folosea în primul rând în alimentaţie. oale enorme în care se pregătea mâncarea pentru sărbătorile religioase. vase pentru flori.C. chiupuri. cum este cazul icoanelor pictate pe sticlă sau pe lemn de pe cuprinsul întregii Moldovei 23 .L. sau cu scopul decorativ şi religios. strachini. 2. Obiectivul propus de S. frumos amenajat care îi duce cu gândul la vremurile de demult şi la modul de viaţă a predecesorilor. Toate activităţile pe care el le desfăşoară trebuie să se afle sub semnul binecuvântării dumnezeieşti. în construcţii sau pentru anumite ritualuri. Şi în pensiunea propusă a se construi se vor folosi astfel de decoraţiuni tradiţionale în vederea impresionării turiştilor. oale pentru ţinut laptele.R.4 Achizitia de obiecte de cult specifice. într-un loc retras. pensiuni sau locuri de primire a turiştilor decât în scopuri practice. statuete. X S. de aglomeraţie şi zgomot.2.

• crearea unui climat favorabil pentru viitoarele vânzări. • creşterea poziţiei firmei pe piaţă. Activitățile aferente jalonului 3 se vor desfășurate pe perioade decalate de timp. X S.4 Pensiune promovată Scopurile activităţii de promovare sunt: • diseminarea ideilor.1. cu scopul de a reduce timpul acordat căutării locului ideal pentru petrecerea unui sejur de câteva zile sau unui concediu. • crearea unei diferenţieri a produsului turistic faţă de concurenţă prin serviciile suplimentare oferite consumatorilor. în special pentru oamenii de afaceri.C. X S.1. se referă la înfiinţarea unui site. Modalităţile de promovare a ofertei turistice practicate de S. cu participarea unei singure echipe de implementare. cu scopul de a satisface cerinţele de bază ale produselor (ciclul de viaţă a produselor turistice este alcătuit din 4 24 .3.R.L. • educarea şi informarea pieţei prin transmiterea ideilor şi instrucţiunilor privind consumul şi utilizarea mai eficientă a produsului turistic. afişe. crearea acestui site ar avea mari avantaje. Fiind o societate cu o activitate nouă.C. Activitatea presupune achiziția a 3 cai.L. trebuie să aloce anual un buget de publicitate semnificativ.5 Crearea zonei de echitatie Crearea unei astfel de zone dezvoltă posibilitățile de petrecere a timpului liber și sporeștere atractivitatea pensiunii. a cunoaşterii şi recunoaşterii firmei. se vor crea pliante. Principalele obiective ale promovării se referă la: • sporirea vănzărilor. • creşterea eficienţei acţiunilor de marketing pentru cucerirea unui segment de piaţă. construcția unui spațiu de echitație și a unor spații specifice de adăpostire a animalelor.R. fără suprapunere. Plecând de la ideea că timpul costă mai mult decât banii. din interval diferite.1 2. • influenţarea şi convingerea consumatorilor. precum şi locul şi modul în care pot fi achiziţionate serviciile. Resurse antrenate de jalonul 3 sunt: vezi anexa 2. S. • creşterea unei imagini favorabile. Pentru categoriile de populaţie care nu au acces la internet.2.

• anunţuri în ziarele locale şi descrierea serviciilor oferite.1 2. Boboteaza. bucătarie( 1persoana).5 Personal angajat Pentru buna desfășurare a activităților pensiunii. cu scopul atragerii unui număr mai mare de turişti în zonă. Resursele antrenate de jalonul 4: vezi Anexa 2.1. Activitățile aferente jalonului 3 se vor desfășurate pe perioade decalate de timp.C. creşterea. cu suprapunere. Odată cu atragerea unui număr mai mare de turişti în zonă vor creşte veniturile şi în acelaşi timp va creşte şi importanţa zonei în ierarhia localităţilor româneşti. X S. Anul Nou. are în vedere realizarea unei oferte comune. selecție și training al personalului. firma recurge la o recrutare. care scade pe măsură ce produsul este acceptat pe piaţă. • acţiuni speciale de promovare a produselor şi serviciilor turistice oferite în ocazii deosebite: Sf. Pentru recrutarea se face anunț la Oficiul Forțelor de Muncă Târgu Neamț și nu presupune costuri. Alte modalităţi prin care se va face publicitatea: • participarea la târguri şi expoziţii rurale. • pliante cu descrierea pensiunii şi a serviciilor oferite.R. curățenie îngrijitor( 1 persoana).faze: lansarea. maturitatea sau saturaţia şi declinul). instructor( 1 persoană). • cărţi poştale. Ion. Sărbătoarea Paştelui. Întreaga strategie de marketing aplicată de către S. Ziua Recoltei. respectiv pentru fiecare fază a unui produs trebuie alocată o sumă de bani.L. Sărbătoarea Mărţişorului. Jalonul urmărește angajarea de personal calificat in următoarele domenii: recepție( 3 persoane). • colaborări cu agenţiile de turism. dar şi promovarea zonei ca obiectiv turistic. din interval diferite. • cărţi de vizită care se vor înmâna tuturor clienţilor la plecare. . cu participarea a 2 echipe de implementare. Sărbătoarea Crăciunului. Campania de promovare efectivă are loc în ultima lună a implementării proiectului. Prin participarea la aceste târguri şi expoziţii se are în vedere promovarea produselor şi serviciilor turistice oferite de pensiune. 25 (1 persoană). restaurant(2 persoane).

1 2.6 Servicii oferite Servicii de cazare: Diferentierea tarifelor in functie de sezon 0 Sezon 1 Nr spatii cazare 1 6 7 Nr spatii cazare 1 6 7 CAZARE 2 3 4 Nr Grad Tarif locuri ocupare Euro/cam cazare Fara TVA 2 12 14 Nr locuri cazare 2 12 14 85% 85% 40 30 5 Nr. 160 5. Resursele antrenate de jalonul 5: vezi Anexa 2.zile perioad a 170 170 Nr. 240 Venit total (euro) 3. Activitățile aferente acestui jalon se desfășoară în ultima lună a implementării proiectul.zile perioad a 75 75 6 Venit total (euro) 6=1*3* 4*5 11.1. 920 Apartament camere duble TOTAL Sezon intermediar Apartament camera duble TOTAL Grad Tarif ocupare Euro/cam Fara TVA 70% 35 70% 25 Extrasezon apartament camere duble TOTAL Nr spatii cazare 1 6 7 Nr locuri cazare 2 12 14 Grad Tarif ocupare Euro/cam Fara TVa 30% 30 30% 20 Nr.zile perioad a 120 120 - 26 . 675 10. 500 14. 760 7. 680 46. Selecția se face prin interviu.Recrutarea se face prin trimiterea on-line a cv-urilor. Training-ul se face prin prezentarea atribuțiilor . 175 Venit total (euro) 2. 560 34.

5%) Resursele antrenate de jalonul 6: vezi Anexa 2. Presupune elaborarea de rapoarte referitoare la demersul lucrărilor.47 euroTVA Cheltuieli Totale 86828 euro + 9743.Servicii de alimentație: Sezon Grad de ocupar e Persoa ne cazate/ zi Meniuri Preț /zi meni u( m ediu deju n. la termenii de timp aferenși.7 Proiect monitorizat Monitorizarea și evaluarea proiectului are loc atât pe parcursul primelor 6 luni cât și pe parcursul anului următor.1 2.96 euro TVA Profit brut:: 64085 Profit net: 60312 euro Impozit: 3773 euro( 150913*2.1. pran z și sear ă) euro 36 7 30 15 7 7 Nr zile per i oa dă Veni t euro anua l Cost de exploa -tare unitar Cost de exploa -tare total Sezon Inter media r Extras ezon 85% 70% 30% 12 10 5 170 4284 0 75 1575 0 120 1260 0 7119 0 3 3 3 18360 6750 5400 30510 Servicii de agreement: Element Atv-uri Echitaț ie Total Bucăț i 3 10 13 Grad de ocupare 60% 50% Preț / oră 4 3 Ore zi 8 8 Nr zile 365 365 Venit total 7008 4380 11388 Venituri totale: 150913euro+ 28673. respectarea 27 .

. Managerul de proiect: diferă în funcție de activitate 2. Aceasta se ocupă de majoritatea activităților( toate mai puțin 1. Această echipă se ocupă de monitorizarea proiectului. Implementarea se va realiza de către 4 echipe( X.Xc.2 Echipa de implementare În implementarea proiectului avem de a face cu 3 echipe de implementare: • Echipa Xb. Aceasta se ocupă doar de ridicarea construcției și amenajarea spațiului pentru cai. Referitor la anul ce urmează terminării construcției și darea acesteia în folosință. Diagrama GANTT prezintă perioada de desfășurare a fiecărei subactivități în număr zile.1 O descriere detaliată a acestui jalon se regăsește în Subcapitolul 2. • Echipa Xc. Munca prestată se cuantifică 12 zile*8 ore zi* 1 persoană. 2. Munca prestată se cuanifică în 126 zile*8 ore pe zi* ? oameni și implică un cost. Deasemenea există subactivități 28 . Este format din muncitorii construcori și șeful de șantier dispuși de firma cu care a fost încheiat contractual pentru construcția pensiunii. săptămâna și luna aferentă. Aceasta se ocupă doar de crearea elementelor promoționale. Xd și Xc). Administratorul societății X: B 2. Managerul unității X: A cele realizate de Xb. • • Echipa Xd. Membrii echipei sunt angajați ai unei firme de publicicitate cu care s-a încheiat o colaborare.5 Activități de evaluare și monitorizare.Xb.acestora. din care 6 luni pentru aducerea pensiunii în stare funcționabilă și 1 an pentru evaluarea calității serviciilor oferite. Există subactivități care se desfășoară pe parcursul a mai multe zile sau săptămâni. echipa de implementate. Resursele antrenate de jalonul 7: vezi Anexa 2.prezentate anterior). Echipa X. Xm. Cei 2 asociați ai unității X:C și D 3.3 Durata ș i planul proiectului Proiectul se va implementa pe parcursul a 1 an și 6 luni. Este alcătuită din: • Echipa Xd: Se ocupă de evaluare și monitorizare: E. prin intermediul acestului jalon se urmărește compararea indicatorilor estimați cu cei existenți privind calitatea serviciilor oferite.

Celelalte cheltuieli se regăsesc în luna 4.4 Bugetul proiectului 2. Cheltuielile aferente achizițiilor se realizează în luna a 5.68 48254.2.27 53943.66 2.89 170127.48 Cost total TVA Contribuț i e Fond 19489 0 19489 Contribuț i e SRL 26894. activităților și subactivităților se poate găsi Diagrama GANTT anexată la acest proiect. Se externalizează o parte din activitățile aferente promovării precum și construcția efectivă .4. Pe parcursul unei săptămâni o echipă se vede pusă în situația de a da curs la realizarea mai multor activități.8 1870.a.2 Bugetul pentru jalonul 2: Construcț ie funcț ională Pentru acest jalon costuri antrenate se regăsesc pe axa 2.5 65152.48 7405. această situație fiind posibilă datorită echipelor de implementare diferite.68 7704.5 Contribuț ie SRL 72633.8 1870. săptămâna de lucru 1.care se intercalează.82 298.68 Bugetul desfășurat se regăsește în anexe.68 28764.ANEXA 2.1 Bugetul pentru jalonul 1: Constructia structurii de primire turistică Denumire Investitii Investitii TOTAL Luna aferentă 1 5 Cost total 116183. C Luna aferent 1 2 Investiții Ch exploatare TOTAL ă 5 4 46383.39 104974.4.. O descriere detaliată a duratei de implementare și a duratelor și perioadei de implementare a jaloanelor. restul activităților fiind effectuate cu titlu gratuit de către membrii conducerii unității.16 Contribuț ie Fond 43550 21602.27 32341.2 2.2. 29 .

96 96571.5 Bugetul pentru jalonul 5: Personal angajat Acest jalon nu presupune costuri din partea firmei.2.05 4826.55 2.79 Contr SRL 15622.5 50 1310.29 15622.79 4301.96 35544 TOTAL 86828 0 9743.96 2. 79 Contr UE 11320.4.6 Bugetul pentru jalonul 6: Servicii oferite Nr Denumire Cost total Contributie UE TVA Contr SRL 1 2 Ch exploatare CH cu salarii 51284 35544 0 0 9743.5 11320. 79 26942.7 Bugetul pentru jalonul 7: Proiect monitorizat 30 .4.5 1329.4 Bugetul pentru jalonul 4: pensiune promovata Nr Denumire Cost total Contributie UE TVA Contr SRL 1 2 Ch exploatare CH investiții 6895 100 3447. 2.5 TVA 4301.4.55 69 TOTAL 6995 3497.96 61027.3 Bugetul pentru jalonul 3: Infrastructură turistică de agreement funcț ională N r 1 Denumire Cheltuieli cu investiții TOTAL Pret total 26942.05 19 4757.4.4.29 Lun a 5 5 2.

cand probabilitatea de realizare a acestora este foarte mare Mediu riscante -..6 Bugetul estimat pe luni Vezi anexa 1.4.. in scopul indeplinirii obiectivelor descrise in cadrul proiectului”.18 2.18 1. Considerand ca gradul de manifestare al riscului este direct legat de probabilitatea sa de realizare..Nr 1 2 3 Denumire Cheltuieli cu consultanta Cheltuieli cu materiale consumabile Cheltuieli cu deplasarea Total Pret total 1000 900 700 2600 Contr TVA UE 190 171 133 494 Contr Luna SRL 1190 1.18 833 3094 1. incertitudinea devenind ea însăşi un potenţial factor de risc.18 1071 1. cand probabilitatea de realizare a acetui tip de evenimente este scazuta Managementul riscului se defineste drept:” totalitatea metodelor sau mijloacelor prin care este gestionata incertitudinea..5 Activităț i de evaluare ș i monitorizare 2.. cand probabilitatea de realizare a acestor evenimente este moderata De risc scazut -. Cuvantul cheie al managementului de risc este sistematic.5 2. însă combinate în proporţii diferite.6 2.. poate conduce la un control eficient asupra activitatilor proiectului si la reducerea factorior de risc.6 Bugetul agregat Vezi anexa 1. În situaţii deosebite. Evenimente Foarte riscante -. incertitudinea nu poate fi eliminată. evenimentele imprevizibile pot provoca abateri capabile să modifice fundamantal configuraţia datelor problemei. ca baza majora a factorilor de risc. În acest context se poate concluziona asupra faptului că riscul şi incertitudinea se întâlnesc practic oriunde.6 Managementul riscurilor Realitatea imediată ne relevă practic faptul că pentru nici un proces conştient asumat ce se desfăşoară în orice domeniu de activitate. Mangementul de risc nu trebuie privit doar prin perspectiva singulara a unui 31 .4.. deoarece numai o abordare extrem de riguroasa si constanta la toate nivelurile de desfasurare ale proiectului. putem realiza o clasificare a gravitatii riscurilor in functie de probabilitatea lor de realizare..

toate acestea fiind apoi incluse intr-un sistem elaborat de reguli ale proiectului. datorita complexitatii sale situandu-se in categoria selecta a stiintelor de granita ce necesita in general coroborarea informatii din mai multe domenii: economic. managerul de proiect va identifica de la inceput riscurile majore. trebuiesc privite toate activitatile preconizate a se desfasura in cadrul proiectului prin prisma unei strategii de management de risc.a planului referitor la comunicare sau asupra noilor sarcini introduse in cadrul derularii activitatilor componente ale pachetelor de lucru. a mediului si a activitatilor proiectului din perspectiva critica a managementului de risc. in scopul identificarii punctelor slabe ale proiectului. • Realizarea structurii procesului managementului de risc. indiferent de tipul investitiei.1 32 . urmand apoi ca prin aplicarea si metodei iteratiilor sa poata determina riscurile majore ce vor aparea mai tarziu in cadrul derularii proiectului Practic aceasta este structura de baza a planificarii unui proiect. matricea de responsabilitati in cadrul proiectului. juridic. dezvoltate de catre managerul de proiect.7 Matricea cadru logic Vezi anexa 1. al carui grad de respectare va conduce catre succesul proiectului • Analiza reuzultatelor finale estimate. trebuie sa rezulte in mod evident atat obiectivele( deopotriva cele generale cat si cele particulare ale proiectului). a strategiilor de management ale riscului precum si a planului de actine in ceea ce priveste implementarea activitatilor. Modalitatile prin care acesta poate introduce managementul riscului in definirea.In cadrul acestei ultime faze (care de fapt este si cea mai importanta etapa). sunt urmatoarele: • Din definirea proiectului de catre managerul insarcinat cu acesta activitate. Planificarea unui proiect in conditii de risc Pentru abordarea cu succes a oricarui tip de cereri de finantare. organizarea proiectului si dezvoltarea bugetului pe aceste baze. care va fi repetata in mod sistematic la toate nivelurile proiectului de catre managerul de proiect. statistic si psihologic. valorii ei sau domeniului de aplicabilitate al acesteia.tehnic. 2. Asumarea la acest nivel a riscurilor considerate drept rezonabile din punctul de vedere al bugetului si al planificarii activitatilor proiectului • Fundamentarea pe baza regulilor proiectului.capitol component al managementului global al unui proiect. cat si constrangerile asupra acestuia.

BIBLIOGRAFIE 1. Ghidul solicitantului. Managementul Ciclului de Proiect. CERUTE 1. PCM 2004.Planul Național de Dezvoltare regional.fondurieuropene. Axa 3. Volume 1: Project Cycle Management Supporting effective implementation of the EC’s Development Cooperation Policy.Măsura 313 Încurajarea Activităților Turistice. 2.Îmbunatatirea calitatii vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale. Programul Operațional regional. European Commission – EuropeAid. sursă electronică descărcată la data de 14 noiembrie 2008 http://www.ro ANEXE 1. numărului de pensiuni cu 1 Creșterea Creșterea numărului de si îmbunătăț servicii oferite cu 2 irea structurilo Creșterea căilor de promovare r de cu 5canale primire turistice la Crearea unei pensiuni turistice Raport de monitorizare Statistici Observare fizică Confirnare directă canale folosite 33 . 1 Anexa Matricea cadru logic Interventia logica Indicatori de verificare a obiectivelor Surse de verificare Supozitii Risuri și ipoteze Obiective generale • • Dezvoltar ea infrastruct urii turistice Creșterea în zonă.

3 ATV 10 cai 14 locuri cazare 25 locuri restaurant Confirmare directă Confirmare directă Plan clădire Observare directă Chestionare Statistici anuale Chestionare Documente oficiale Normele U E Observare directă • Asigurare a securităţii alimentar e conform normelor U. cunoștințe privind tradițiile romănești cu Crearea facilitățilo 50% în răndul turiștilor în r recreațion decurs de 1 an Creșterea ale în gradului de vederea satisfacție a asigurării accesului clienților datorată la zonele calității naturale de interes serviciilor cu 70 %pe parcursul turistic. unui an Susţinere Gradul de 3 margarete a activităţil oferit pensiunii or Siguranță specifice turismului privind alimentația rural.scara mică. 34 . • • • • Dezvoltar ea sistemelor de informare Creșterea și promovar gradului de e turistică. 100% Certificare a calităţii serviciilor oferite în domeniul turismului .E..

Creșterea și Crearea unui îmbunătățirea nou punct structurilor de primire turistice turistic în zonă la scara mică. astfel încât prin implementarea proiectului se va asigura oferirea de servicii de calitate superioară consumatorilor de servicii de turism rural şi asigurarea unui marketing adecvat. Crearea. Creșterea cu 3% a numărului de turiști • Dezvoltarea Creșterea infrastruturii turistice în zonă. Rezultate Crearea unei pensiuni 1. Contracte. duratei vizitelor cu 50% 2. respectate Infrastructură de agreement • Creşterea folosită numărului de turişti şi a duratei vizitelor.Scopul proiectului creșterea calității turismului prin crearea unei pensiuni turistice. Structură de primire turistică de scară mică cu ofertă de servicii și Chestionare Observare directă Statistici anuale Documente interne ale pensiunii Devize. Servicii oferite îmbunătăţirea şi de calitate diversificarea Servicii conexe infrastructurii şi oferite serviciilor Standarde turistice. Observare fizică Chestionare Statistici 35 . Proiect.

calitate a acestora asemănătoare structurilor mai mari Dezvoltarea serviciilor oferite cu 50 % ca număr Dezvoltarea serviciilor turistice cu 70% dpv al calității Statistici Documente oficiale ce confirmă existența unor servicii de calitate Activitati Mijloace/resurs e Jalon 1 Echipa X* 3 zile * 8 ore Telefon Fax Date obtinute cu acces on-line Retea internet Costuri Jalon 1: Construcția finalizată 1. • Crearea Susţinerea activităţilor specifice turismului rural. 3. • Certificarea calitaţii serviciilor oferite în domeniul turismului. Certificarea calităţii serviciilor oferite în domeniul turismului.1 Alegerea firmei de construcție Jalon 1 0 0 0 0 0 Jalon 1 36 .• Creşterea valorii adăugate în activităţi de turism.

L4 0 0 Jalon 2 0 0 0.1.3 Construcția clădirii Jalon 2: Constructie functionala 2.L4 2.5euro* 38 zile=19+3.1 Stabilirea necesarului de dotare aferent 3 margarete Jalon 2 0 1000 euro+ 190.57.61L4 500 euro+9537 .2 Achiziția elementelor tehnologice de dotare interioară. •Echipa X( 3 persoane)*38zile * 8 ore • •Un calculator •Acces la internet 0 0 0.5euro/zi* 6 zile= 3 euro+0.2 Achiziția materialelor Echipa X*2 zile*8 ore Telefon Fax Date obtinute cu acces on-line Retea internet Echipa Xb*102 zile8 800re Materiale de constructive Echipamente puse la dispozitie de firme de constructie Cunostinte privind constructia Jalon 2 •Echipa X( 3 persoane)*6zile* 8 ore •Calculator •Un dosar •Standarde de calitate cu accesare on-line •Standarde de întocmire a dosarelor •Ghidul de finanțare •Acces la internet 0 0 0 0 0 44030 103649 0 0 1.

Dulap cu două uși bc 7. Covor Bc 8. Prosoape (prosop mic. Scaune camere Bc 14.•Mașină( motorin ă) •Telefon( abona ment) •Baze de date cu oferte. pilotă . Noptiere Bc 14. Perne Bc 14. Perdele/draperii Metri 40. Masa TV bc 7. Saltele pat duble Bc 7.5L4 0 0 0 Constituie costul jalonului 1 •Echipament 38978 euro+ dotare( Televizor 7405. Veioza Bc 14.L5 color bc 7. 14 . patent/ bormașină) •Construcția terminată L4 50 euro+ 9. duble (cearceaf. Pahare camere Bc. Fotoliu bc 7. 2 fețe de pernă) Bc 14. prosop mare) Bc 20.Canapea cu fotolii Set 1. Lenjerie pat. 38 . Paturi duble Bc 7. Mese camere Bc 7.accesare on-line •Criteriile privind modul de achiziționare prevăzute de Ghid •Instrumente de amenajare( șuru belniță.8 euro.

Calculator Bc 1. Dulap vestiar Bc 2. Casa de marcat Bc 1. Birou recepție Bc 1 . Aparat expresoBc 1. Aspirator Bc 1. Uscatoare mâini Bc 7. Mese restaurant Bc 7. Stingătoare Bc 5. Uscator rufe Bc 39 . Mașină spălat Bc 1. Plită Bc1 . telefon) Bc 1. Xerox (+fax. Set complet veselă Bc 2. Seif recepție Bc 1.Prăjitor pâine Bc 1. Friteuza Bc 1. Mobilier bucătărie Set 1. Mașină spălat vase Bc 1.Hotă Bc 1. scaner. Cuptor Bc 1.Frigider Bc3. Cuptor microunde Bc 1. Europubele Bc 5. Canapea cu fotolii hol acces Bc 1 .Masa hol Bc 1 .Pahare baieBc 14.Covor hol recepție Bc 1. Robot bucătărie Bc 1. Scaune restaurant b28 Fețe de masa Bc 14. Trusă medicală Bc 1.

M.7 0 40 .4 Achiziția de obiecte de cult specificeicoane 0 333. Jalon 3 3. Caracteristicile ATv-urilo Transport Echipa X*5 zi* 8 ore Calculator Acces la internet Echipa X*5 zi* 8 ore 2 costume Echipa X* 1 zi* 8 0re 3 vase lut 5 cani taranesti 2 covoare Informatii privind amenajarea O masina Echipa X * 1 zi* 8 ore Obiectele achizitionate Echipamente de monatj Echipa X* 1 zi* 8 ore 7 icoane in argint 1 icoana pe Jalon 3 0 0 0 0 15581.2 273.1.3 Achiziția obiectelor necesare olăritului. Fier călcat Bc 2).2 Achiziția de costume populare 0 0 0 0 297.74 0 0 Jalon 3 3.1 Achiziția de ATV-uri Jalon 3 Echipa X*5 zi* 8 ore Calculator Acces la internet Echipa X* 1 zi* 8 ore 3 ATV-uri Linhai 300A. țesutului.5 3. cusutului 0 17.8 238 0 0 0 0 0 3.85 23.

sticla Informații privind religia Masina de transport Ecipa X* 2zi * 8 ore Obiecte achizitionate Echipamente de montaj 3.5 Crearea zonei de echitație Echipa Xb* 7 zile* 8 ore Materiale de constructie Materiale de amenajare a terenului Informații privind ofertele cu rasele de cai și prețurile practicate Echipament construcție Mașină transport Echipa X* 1 zi* 8 ore 6 cai Informații privind ofertele cu rasele de cai și prețurile practicate Mașină de transport Echipa X* 1 zi* 8 ore 6 hamuri Informații referitoare la hamuri Mașină de transport 0 0 0 0 1785 4165 2380 0 0 0 0 3570 0 0 0 357 0 0 41 .

2 Crearea de pliante(100 lunar).5 119 0 0 0 Jalon 4 4.ro Acces la internet Program de creare site Informatii complete privind pensiunea 1 persoana Hartie Imprimanta Tonner Tus Program de modificare a imaginilor Informatii complete privind pliantul 1 persoana din cadrul conducerii pensiunii 1000 de pliante lunar pe parcursul a 13 luni Acces la puncte de distributie Informatii complete privind punctele de distributie 1 persoana Formatul anuntului Accesul la ziar Jalon 4 2962. distribuirea lor in cadrul agențiilor de turism locale 119 0 0 0 0 0 0 0 773.5 4.4 Încheierea 42 .3 Anunțuri periodice în ziarele locale 0 0 2227.1 Crearea unui site Jalon 4 Contractarea unei firme de web design si de promovare Un domeniu .Jalon 4: Pensiune promovată 4.5 0 0 4.

1 Recrutare 5.5 0 0 0 0 0 0 1190 59.5 Crearea cărților de vizită Firma de promovare.de colaborări cu agențiile de turism 1 persoana 0 4.5 0 0 0 0 0 0 1190 Jalon 5 0 0 Jalon 5 4.6 Crearea de cărți poștale Jalon 5 Personal angajat 5.3 Training Echipa X* 0 zile * 8 ore 0 43 .1 persoana Hartie Imprimanta Tonner Tus Program de modificare a imaginilor Informatii complete privind caile de vizitare 2000 buc Firma de promovare.1 persoana Hartie Imprimanta Tonner Tus Program de modificare a imaginilor Informatii complete privind cartile postale 2000 bucati Jalon 5 Echipa X* 2 zile * 8 ore Echipa X* 1zi * 8 ore 59.2 Selecție 5.

33 142.1 Cazare Jalon 6 Recepție 3 persoane Curăț enie.1 Evaluarea Jalon 7 7.3 Locuri de agreement Jalon 7 7.33 3949.33 3949.3 Anexa Analiza ipotezelor de lucru și a riscurilor Nr Ipoteza/ Riscul Impact asupra Acț iuni de 44 .1 persoană Acces internet Telefon Fax Materiale consumabile Abonament TV 1 bucă tar 1 chelner 1 ospă tar Materii prime Utilităț i 1 ingrijitor 1 instructor Combustibil Piese de schimb Cheltuieli cu animalele Jalon 7 Echipa Xd Specialiști Materiale consumabile Cheltuieli cu deplasare Echipa Xd Specialiști Materiale consumabile Cheltuieli cu deplasare Materiale consumabile Jalon 6 11848 3949.8 0 7140 142.8 3949.9 8568 3949.33 36306.8 142.2 Anexa Graficul responsabilităț ilor pentru proiect .33 3949.33 4168.2 Monitorizare 7.76 416.2 Servirea mesei 6.vezi excel 1.5 2856 Jalon 7 0 1190 1071 833 0 0 0 0 0 Jalon 6 6.3 Editarea de rapoarte Precondiții 1.Jalon 6 6.

acorduri si autorizatii Proiectare si engineering Aistenta tehnica Cheltuieli pentru investitia de baza Materiale constructie si instalatii Manopera constructie Alte cheltuieli Comision ISC 0.4.2 7 0 2 87100 37000 2126 6205 142964 43550 18500 16549 7030 403.DOTĂRI CAMERE Televizor color Masa TV Paturi duble UM Nr Pret unitar 165 82 175 Pret total 1155 574 1225 Contr UE 577.4 5 5 104974 .7% + alte comisioane Cheltuieli diverse si neprevazute 5% TOTAL Pret total Contr UE TVA Contr SRL Lun a 1 1 1 1 1 1500 2800 6233 0 0 285 532 1184.4 Anexa Note explicative la buget 1.5 287 612.7 1.16 5 2529.94 60099 25530 1 5 3 3102.1 Buget jalonul 1 Nr Denumire 1 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica Studii de teren Obtinerea de avize.5 TVA Contr SRL 796.2 Buget jalonul 2 Cheltuieli investiții( luna 5) N r 1 2 3 Denumire I .25 45 Bc Bc Bc 7 7 7 219.95 65152.27 0 1785 3332 7417.4 5 109. 27163.95 396.06 845.0 6 232.5 1178.cr t proiectului efectuat 1.9 5 4 4281.7 .4.

2 9 385.4 5 133 159.34 565.5 350 420 7249 21.6 10003.32 193.54 125.3 413.5 1015 5 283.5 .7 9 1400.3 1500.5 249.7 5 3001.58 5. 6 22. duble (cearceaf.75 676. BUCĂTĂRIE Mobilier bucătărie Plită Cuptor Bc Bc 7 14 213 145 1491 2030 745.5 68.5 166. prosop mare) Pahare baie Uscatoare mâini TOTAL BAI III. 2 fețe de pernă) Perne Covor Perdele/draperii Noptiere Veioza Pahare camere Scaune camere Mese camere Dulap cu două uși Fotoliu Canapea cu fotolii TOTAL CAMERE II.5 2 0 2 1 2 2 2 3 Bc Bc Bc Bc 1 7 28 14 250 125 35 5 250 875 980 70 2175 2 4 2 5 2 6 Set Bc Bc 1 1 1 4350 362 245 4350 362 245 2175 181 122.4 5 Saltele pat duble Lenjerie pat.2 48.78 169. 6 82.28 296.28 1076. pilotă .55 77.5 490 35 1087.2 5 186.2 13. RESTAURANT Casa de marcat Mese restaurant Scaune restaurant Fețe de masa TOTAL RESTAURANT IV.2 5 826.4 152 50.9 5 483 579.8 172. BAI Prosoape (prosop mic.05 46 1 7 1 8 1 9 Bc Bc Bc 20 14 7 6 1 98 120 14 686 820 60 7 343 410 125 437.58 19.3 4 155.8 47.66 130.2 133 485.6 2754.66 473.2 483 1762.5 603.78 46.8 2.8 9.7 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 Bc Bc Metr i Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Set 14 8 40 14 14 14 14 7 7 7 1 8 195 20 19 13 2 20 100 365 100 840 112 1560 800 266 182 28 280 700 2555 700 840 14498 56 780 400 133 91 14 140 350 1277.54 34.4 552 183.32 53.7 1028.

05 86.78 307.45 47.6 20.9 1140 2961.1 17.1 9.75 95 720.5 95 45 25 95 63 220 55 3000 7794 652.65 525. HOL ACCES+RECEPȚ IE Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1145 190 90 50 190 126 440 110 3000 3435 190 90 50 190 126 440 110 6000 15588 1717.05 572.5 472.6 5 36.45 44.1 5 144.95 172.5 62.85 124.95 12.5 345 414 103. 7 2370.6 75.7 84.5 381 222.7 307. 7 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 Xerox (+fax.2 29.55 157.7 8 84.1 86.1 34.9 4140 10755.4 8 38.5 47 Canapea cu fotolii hol Bc acces Birou recepție Masa hol Covor hol.5 131.1 62.25 345 2616.35 34.94 83.4 8 141.1 23.5 90 77.94 303.55 23. recepție TOTAL VI.5 36.5 415 222.1 5 131.5 95 114 28. telefon) Calculator Seif recepție Bc Bc Bc 1 1 1 1 1 1 1 685 762 445 830 445 125 500 685 762 445 830 445 125 500 3792 342.2 106. ALTELE Aspirator Trusă medicală Dulap vestiar Europubele Stingătoare Mașină spălat Uscator rufe Fier călcat Bc Bc Bc 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc 1 1 2 5 5 1 1 2 205 65 90 31 50 500 600 75 205 65 180 155 250 500 600 150 102.5 250 1896 130.2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 Frigider Cuptor microunde Friteuza Prăjitor pâine Hotă Robot bucătărie Mașină spălat vase Aparat expreso Set complet veselă TOTAL BUCĂtĂRIE V. scaner.5 32.5 125 250 300 75 .

85 3.7 665 380 285 570 57 7828.35 13.7 .2 43.5 19489 399.0 TOTAL ALTELE TOTAL GENERAL Alte cheltuieli Nr crt Denumire Calculator Acces Internet Mașină( motorină) Telefon( abonament) TOTAL 1.5 2. 29 48 .68 2105 38978 1052.4 5 26894.68 Contribuți e Fond 0 0 0 0 0 Contribuți e SRL 1190 26.7 4 47.5 9 15622.8 138 193.4.7 4 172. 8 1452.28 595 59.5 10 100 140 115 1750 1000 750 1500 150 2155.28 595 59.7 2415 1380 1035 2070 207 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3500 3500 2000 2000 1500 1500 500 3000 50 300 22641 11320 4301.5 1870.5 1870. 8 N r 1 Denumire U m Nr bu c Pret unit ar Pret total Contr UE TVA Contr SRL Lun a Cheltuieli cu investiții Achiziție Atv-uri bc Achiziție bc costume populare Achiziție vase bc de lut Achiziție căni bc țărănești Achziție bc covoare țărănești Achiziție icoane bc în argint Achiziție icoană bc pe sticlă Achizitie materiale constructie Materiale bc amenajare spațiu Manoperă bc Achiziție cai bc Achiziție bc hamuri TOTAL 3 2 3 5 2 7 1 1 1 1 6 6 3782 11346 125 5 4 100 40 230 250 15 20 200 280 230 5673 125 7.8 38 53.5 10.3 Buget jalonul 3 Valoare fără TVA 1000 22 500 50 1572 Valoare cu Tva 1190 26.2 158.9 5 7405.

15 19 1362.5 123.5 1024. Pre t tot al Contr UE TVA Contr SRL CH de exploatare BC 1 5 1975 197 5 585 987.55 49 .4 Buget jalonul 4 N Denumire r U M Nr Lu Pret na unit af ar er en tă ch . 5 282.65 Bc 1 100 100 50 69 Bc Bc 130 0 52 6 18 6 18 5 5 0.75 1 Ch de Bc consultanța( creare a site-ului) 2 Ch cu promovarea( promovarea siteului) 1 Ch de consultanță(creare a pliantelor) 2 Ch cu crearea pliantelor 2 Ch cu publicarea anunțurilor periodice 2 Ch cu realizarea cărților de vizită 1 Ch de consultanță( cărți poștale si carti de vizita) 2 Ch cu realizarea cărților poștale Bc 13 6. 15 190 19 448.5 403. .05 4757.5 100 650 148 5 100 0 100 325 742..5 1310 .65 Bc Bc 200 0 1 500 50 690 69 200 0 5 0.5 375.4.1 8 5 45 292.5 28.5 100 0 500 190 690 0 Total exploatare 689 5 3447.1. 25 111.5 5 0.

ro) Bc 1 5 100 100 50 19 69 Total investiții 100 50 19 69 Buget total 699 5 3497..18 7.18 7..18 7..18 7.8 22.5 1329 .4.8 22.7 6 66..18 7..5 456 7...18 7....18 7..8 1140 5796.4.18 7.7 6 416.abonament Abonament TV Materiale consumabile Materii prime utilități Cheltuieli cu combustibilul Cheltuieli cu piesele de schimb Cheltuieli cu animalele lunar lunar lunar lunar lunar lunar 2520 0 0 1034 0 4 120 120 120 6000 3051 0 0 0 22. 1.5 2856 Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ch cu salariil Contributii la stat aferente salariilor Acces internet Telefon...18 7.8 142..8 7140 36306.Ch investiții Publicarea siteului( achiziția unui domeniu .5 Buget jalonul 5 Acest jalon nu presupune cheltuieli din partea firmei.05 4826.... 9 8568 4169..6 Buget jalonul 6 Nr Denumire Um Nr bu c 12 12 12 12 12 12 Pret unit ar 2100 862 10 10 10 500 Pret tota l Con tr UE TVA Contr SRL 25200 10344 142...8 142.. 9 1368 665....55 1..18 lunar 12 600 3504 350 7200 3504 350 2400 lunar 12 200 50 .18 7.

Realizate de echipă 2.18 833 3094 1..18 1071 1..6 Anexa Buget agregat estimat / Buget consolidate 2.18 1.1 Studierea ofertelor 1. Resurse antrenate de jalonul 1 Resurse umane 1.4 1142..18 Total 8682 8 9743.1 Anexa Resurse necesare...1. 96 7.2.5 Anexa Buget estimat pe luni 1... Structura descompunerii resurselor proiectului sub formă de tabel pe jaloane/ activităț i principale..18 1.4 7.18 1..1..1 Studierea ofertei 1.2 Achiziț ia 1.2. 96 96571....2 Încheiere a contractul ui 1.12 Alte cheltuieli de exploatare lunar 12 80 960 182.4.3 Construcț ia clădirii Resurse materiale Echipa Telefon X*2 zile*8 Fax ore Echipa X*1 zi*8 ore Echipa Telefon X*2 zile*8 Fax ore Echipa X*1 zi*8 ore Echipa XB*102 zile*8 ore Materiale de constructi Resurse informatio nale Date obtinute cu acces online - Resurse logistice Retea internet - Date Retea obtinute cu internet acces online Cunostinte privind constructia Echipament e puse la dispozitie de 51 .7 Buget jalonul 7 Nr 1 2 3 Denumire Cheltuieli cu consultanta Cheltuieli cu materiale consumabile Cheltuieli cu deplasarea Total Pret total 1000 900 700 2600 Contr TVA UE 190 171 133 494 Contr Luna SRL 1190 1.

2 Achiziț ia Resurse antrenate de jalonul 3 Resurs e umane 3.1 Achiziț i Resurse material Resurse informaț io nale Resurse logistice 52 .1.1.1 Echipa X( 3 Un Analiza persoane)*3 calculator necesaru zile* 8 ore lui de dotare 2.e TOTAL Resurse antrenate de jalonul 2 firme de constructie Resurse umane Resurse Resurse materiale informaț io nale Resurse logistice: 2.2.2.3 persoane)*7 e de a Amenaja zile* 8 ore amenajare terminată rea ( șurubelni ță.2 Pregătire a dosarului de achiziț ii 2.2. patent/ bormașină ) 2.1 Analiza ofertelor Echipa X( 3 Un dosar persoane)*3 zile* 8 ore Standard de Acces la calitate cu internet accesare online Standarde Acces la de întocmire internet a dosarelorGhidul de finanțare Baze de Acces la date cu internet oferteaccesare online Echipa X( 3 Un persoane)* calculator 21 zile* 8 Mașină ore Echipa X( 3 Telefon persoane)*2 1 zile* 8 ore O mașină Criteria Acces privind internet modul de achiziționar e prevăzute de Ghid 2 Echipa X( 3 Instrument Construcți .

1 Echipa Studierea X*5 zi* ofertei 8 ore 3.2.3.2 Amenajare a spațiului interior cu obiectele Echipa X* 1 zi* 8 0re 3 vase lut 5 cani taranesti 2 covoare taranesti Obiectele achizitiona te Informatii privind amenajarea O masina Echipa X*5 zi* 8 ore Calculator Acces la internet Echipa X*5 zi* 8 ore Echipa X* 1 zi* 8 ore Calculator Acces la internet Caracteristic ile ATv-urilo Transport 3 ATV-uri 2 costume Echipa X*1 zi* 8 ore Echipamen te de monaj 53 . ț esutul ui.a de ATV-uri 3.1 Achiziția obiectelor specifice olăritului.2.3.1.1 Studierea ofertei 3. cusutul ui 3.1.2 Achiziția 3.3 Achiziț i a obiectel or necesar e olăritul ui.2 Achiziția 3. cusutului 3. țesutului.2 Achiziț i a de costum e popular e 3.

4.3 Achiziția obiectelor necesare echitației TOTAL Echipa X* 1 zi * 8 ore 6 hamuri din piele 54 .5 Crearea zonei de echitaț i e 3.5.4.achizițion ate 3.2 Ecipa Amenajare X* 1 zi a * 8 ore interioară 3.2 Achiziția cailor Echipa X* 1 zi* 8 ore 6 cai Informații Mașină de privind transport ofertele cu rasele de cai și prețurile practicate Informații referitoare la hamuri Mașină transport 3.1 Crearea zonei de echitație Echipa Xb* 7 zile* 8 ore Materiale de constructi ve Materiale de amenajare a terenului Echipamen t construcți e Mașină transport 3.4 Achiziț i a de obiecte de cult specific eicoane 3.1 Achiziția Echipa X* 1 zi* 8 ore 7 icoane in argint 1 icoana pe sticla Obiecte achizitiona te Informații privind religia Informații privind icoanele Masina de transport Echipamen te de montaj 3.5.5.

4 Încheier ea de colabor ări cu agenț iil e de turism 4.2.3 1 Anunț ur persoana i periodic e în ziarele locale 4. firme de ro web design si de promovare 4.1 Crearea unui site Resurse material e Resurse tehnolo gice Acces la internet Program de creare site Resurse informaț io nale Informatii complete privind pensiunea Contractar Un ea unei domeniu .1 Creare Firma de promovare -1 persoana Hartie Impriman ta Tonner Tus 1000 de pliante lunar pe parcursul a 13 luni Formatul anuntului Program de modificar ea imaginilor Acces la puncte de distributi e Accesul la ziar Informatii complete privind pliantul Informatii complete privind punctele de distributie 4.2 Crearea de pliante 4.1 1 Distribuir persoana e din cadrul conducerii pensiunii 4.2.5 Crearea cărț ilor de vizită 1 persoana Firma de promovare -1 persoana Hartie Impriman ta Tonner Tus Program de modificar ea imaginilor Informatii complete privind caile de vizitar 55 .Resurse antrenate de jalonul 4 Resurse umane 4.

1 Cazare Recepție 3 persoane Curățenie1 persoană 6.4.2 1 bucătar Servirea 1 chelner mesei 1 ospătar 6.3 Locuri 1 îngrijitor de 1 agreement instructor Resurse materiale Material consumabi le Materii prime Combustib il Piese de schimb Cheltuieli cu animalele Resurse logistice Acces internet Telefon Fax Abonamen t TV utilitati TOTAL 56 .2 selecț ie 5.3 training TOTAL Resurse Resurse materiale informaț io nale Echipa X* 2 zile * 8 ore Echipa X* 1 zi * 8 ore Echipa X* 3 zile * 8 ore Resurse logistice - Resurse antrenate de jalonul 6 Resurse umane 6.1 recrutare 5.6 Crearea de cărț i poștale TOTAL Firma de promovare -1 persoana Hartie Impriman ta Tonner Tus Program de modificar ea imaginilor Informatii complete privind cartile postale Resurse antrenate de jalonul 5 Resurse umane 5.

Resurse antrenate de jalonul 7 Resurse umane 7.1 Specialiști TOTAL Resurse materiale Consumab ile Consumab ile Consumab ile Resurse logistice Cheltuieli cu deplasări Cheltuieli cu deplasări 2.2 Anexa Diagrama GANTT j A S D Perioada ac u u l t b r oi a a n v c t LUNA 1 i t a t i t i n i t ă z ț i i l 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 e 2 1 2 1 X X X X 57 LUNA 2 LUNA 3 LUNA 4 LUNA 5 LUNA 6 LUNA 7-18 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S a v Î 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 .1 Specialiști 7.3 Editarea Aceeași persoană de rapoarte de la 7.1 1persoană Evaluarea Specialiști 7.2 Aceeași Monitorizar peroană e de la 7.

13 1 1 0 2 21 1 3 21 2 3 22 1 2 1 22 2 7 22 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 3 3 4 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 0 5 1 1 1 1 1 1 1 7 X X X X X X X X X X X X X X X X X b b b b b b b b b b b b b b b b b 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 X X X X X 7 7 7 X X X X 3 3 1 X X X X X X X X X b X X X c X c e e e e e X c X X X X X X X X X X 1 1 1 1 X X c X c X X X X Persona l Persona 58 35 2 1 35 3 1 41 1 6 41 2 1 41 3 42 1 3 42 2 5 43 44 45 46 5 5 5 6 1 2 3 1 7 5 7 1 1 1 2 1 3 62 .

63 71 72 73 l Persona l X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Xd d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Xd d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Xd d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d Unde: e= internet 59 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful