Pelan Taktikal Panitia Bahasa Melayu 2012

PELAN TAKTIKAL PANITIA BAHASA MELAYU SEKOLAH BERASRAMA PENUH INTEGRASI KUBANG PASU 2012
BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS / SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN

PENGURUSAN PANITIA
1. Mendapatkan idea dan pandangan bernas ahli panitia untuk mencemerlangkan panitia Bahasa Melayu dalam akademik mahupun koakademik. 2. Menyusun strategi dan perjalanan panitia sepanjang tahun. 1. Menyediakan RPT yang lengkap bagi setiap tingkatan. 2. Memastikan P&P dapat dijalankan mengikut rancangan. 1. Melengkapkan Pusat Capaian Bahasa Melayu dengan bahan – bahan akses kendiri yang terkini Ketua Panitia Setiausaha Januari, April, Julai, Oktober Tiada Menjalankan 4 kali mesyuarat panitia Menjalankan 4 kali mesyuarat penitia mengikut jadual Minit Mesyuarat yang kemas kini. Pelan tindakan yang lengkap pada awal tahun.

1

Mesyuarat Panitia

2

Rancangan Pelajaran Tahunan

Penyelaras Tingkatan ( 1- 5)

Januari

Tiada

100% guru mempunyai RPT yang lengkap dan kemas kini. 4 jenis majalah terkini setiap bulan.

100% guru mempunyai RPT yang lengkap dan kemas kini. 4 buah majalah terkini setiap bulan.

PRT yang lengkap dan kemas kini.

3

Pusat Akses Kendiri

Penyelaras PCBM

Januari – November

RM 1,130.00 Panitia

Majalah yang terkini dan disusun secara sistematik.

1

Pelan Taktikal Panitia Bahasa Melayu 2012 dan prasarana yang lengkap. 5 Kembara Bahasa 6 Kelas Tambahan Semua guru Februari – RM 70. Menambahkan Pn. Suraidah Ramli Julai RM 300. 2. Penandaan kertas jawapan pelajar yang piawai.00 Panitia Belum pernah dijalankan Mengadakan 1 sesi bengkel. 2. Pn. Pencapaian dalam bidang tatabahasa dan penulisan meningkat. Menambahkan maklumat dan pengetahuan guru – guru aspek pemeriksaan terkini Bahasa Melayu SPM. PEMBANGUNAN PROFESIONALISME 1. Rull’Ain Brahim Nor Mei RM 530. Memberi tempat pembelajaran yang berbeza daripada biasa kepada pelajar – pelajar. 1. 4 Bengkel Penandaan Kertas soalan SPM PENINGKATAN AKADEMIK 1. Menambahkan maklumat pelajar tentang tatabahasa dan penulisan yang baik.00 / Belum pernah 75% program Pencapaian 2 .00 Panitia PKA Belum pernah dijalankan Satu program Kembara Bahasa dijalankan mengikut jadual. Poster dan maklumat berkait dengan bahasa dan panitia dipaparkan. Menambahkan keyakinan guru – guru ketika P&P di dalam kelas. Poster dan maklumat tentang bahasa dan panitia yang terkini dipaparkan.

Pelan Taktikal Panitia Bahasa Melayu 2012 7 Bengkel Teknik Penjawaban Soalan pengayaan kepada pelajar – pelajar yang cemerlang. 9 Semakan Buku Latihan Semua subjek guru Jan Oktober – Tiada Guru menyemak 80% kerja pelajar 5 set soalan PMR disediakan 3 set soalan SPM tersedia Guru menyemak 100% kerja pelajar 5 set soalan PMR dan SPM dapat digunakan mengikut jadual Buku latihan disemak.00 PKA Pelajar menjawab dengan tepat mengikut kehendak soalan 3 . subjek Oktober sesi PKA dijalankan dapat dijalankan mengikut jadual.360. Memberi motivasi kepada pelajar untuk lebih yakin menjawab peperiksaan. 2.535. 3 & 5) Pelajar menjawab soalan dengan lebih tepat mengikut teknik sebenar. 1. Menjalankan 2 bengkel teknik penjawaban soalan (ting. Supiah Abd Rashid En. 1. Mendedahkan pelajar dengan teknik penjawaban yang terkini. Menyediakan 2 set modul khusus untuk kumpulan sasaran bagi program kelas Lestari Terbilang dan Lonjakan Gemilang (Kelas Tambahan) 1. Memberi pengukuhan kepada pelajar – pelajar yang sederhana. 2. 8 Modul Wahana Minda Guru Subjek Tingkatan 4 & 5 Mac Oktober – RM 1.00 SBT Telah menjalankan 2 bengkel teknik penjawaban soalan. 10 Gerak gempur Guru Tingkatan 3 & 5 Ogos Oktober – RM 1. 3 dan 5 menjelang peperiksaan PMR dan SPM. Memberikan latih tubi kepada pelajar – pelajar Ting. Pn. Amir Ali April RM 600. 1.00 SBT Sekolah / Belum pernah dibuat 4 buah modul untuk pelajar. Modul yang tersusun dan kemas kini. pelajar dapat PAT dan PMR/SPM meningkat. Memastikan kerja pelajar ditanda untuk meningkatkan kualiti kerja pelajar.

Menyertai pertandingan bahas SBP dan Bahas Antara Sekolah UIAM 1. 2. 2.Pelan Taktikal Panitia Bahasa Melayu 2012 KOAKADEMIK 1.00 Kokurikulum 12 Naib Johan Pidato Piala Diraja Peringkat Negeri Kedah Johan Pidato peringkat negeri. Pidato 2. Kejayaan dalam pertandingan pidato peringkat negeri.00 Kokurikulum Berjaya ke peringkat kedua bahas Piala Perdana Menteri Berjaya ke peringkat separuh akhir PPM Mendapat tempat dalam pertandingan bahas. Melatih pelajar Guru Penasihat Pantun Mac – Jun RM 100. Menyertai pertandingan pantun peringkat KPM. Guru Penasihat Kelab Pengucapan Awam Januari Oktober – RM 500. Menyertai pertandingan pidato yang dianjurkan pelbagai agensi. 1. Melatih pelajar mempraktikkan amalan bahasa yang santun dan indah ketika bertutur. 11 Bahas Guru penasihat pidato Februari – September RM 100. 1.00 Menyertai Mendapat Kejayaan 4 . 13 Pantun 14 Forum Remaja Guru Mac – Jun RM 100. Melatih pelajar mempraktikkan amalan bahasa yang santun dan bernas ketika berhujah.00 Kokurikulum Naib Johan daerah Johan peringkat daerah Kejayaan dalam pertandingan pantun peringkat daerah. Melatih pelajar mempraktikkan amalan bahasa yang santun dan bernas ketika berucap.

00 Panitia Telah berjaya menjalankan program ini Menjalankan program dengan tersusun dan mengikut jadual. 1. Menyertai pertandingan Forum Remaja peringkat KPM. Semua Bahasa Melayu guru April RM 400. 2. 2. 2. Meningkatkan kecintaan terhadap bahasa kebangsaan.00 Panitia 15 Minggu Bahasa Melayu Menjalankan 8 aktiviti sepanjang Minggu Bahasa Melayu Menjalankan 10 aktiviti sepnjang Minggu Bahasa Melayu Penyertaan yang meningkat daripada pelajar. Memberi peluang kepada pelajar menghayati kebudayaan Melayu secara santai tetapi berkesan. 5 . Penasihat Forum Remaja Kokurikulum Forum Remaja peringkat daerah tempat kedua dalam pertandingan Forum Remaja peringkat daerah mendapat tempat dalam pertandingan Forum Remaja. 1. Mendedahkan pelajar dengan kebudayaan kebangsaan secara sedar dan sistematik. Respons positif pelajar melalui borang soal selidik. 16 Malam Gema Budaya Guru – guru penasihat Persatuan Bahasa Melayu (JENTAYU) April RM 100.Pelan Taktikal Panitia Bahasa Melayu 2012 mempraktikkan amalan bahasa yang santun dan bernas ketika berhujah. Memberi pengalaman kepada pelajar untuk mengurus aktiviti kebudayaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful