NAMA SYARIKAT

Nama Syarikat adalah “ACTIVE HOLDING” kemudahan-kemudahan majalah tugasan Teknologi pada masa ini.

LOGO SYARIKAT

ACTIVE HOLDING

KATA PENDAHULUA
Syarikat ini mengeluarkan pelbagai majalah.Dalam masa setahun syarikat “ACTIVE HOLDING”. Mengeluarkan banyak majalah dan juga memberi manfaat kepada pelanggan pembaca. Saya adalah seorang pegawai untuk menaikkan taraf,kemudahan dan peredaran zaman dan kecanggihan teknologi pada masa kini.Tetapi syarikat kami memberi kerjasama untuk meningkatkan keperluan dan kemudahan. Saya juga menggunakan peluang ini dengan sepenuh untuk menghasilkan cetakan-cetakan majalah yang terbaik ini.

PERALATAN
1. 2. 3. 4. 5. Printer Computer Marker Printer ink Kertas A4

2.00 RM 875.ASUS) Marker (FASTER 500) Printer ink (KODAK.Pembekal adalah MULTI PURPOSE PAPER BELANJAWAN NO 1 2 3 4 5 PERALATAN Printer (HP) Computer (ACER. Computer – Pembekal adalah ACER dan ASUS.PEMBEKAL 1.00 RM 150.00 PENYEDIAN PROPOSAL -----------------------------(RANJEET KUMAR) PENGESAHAN ------------------------(MR.653. Marker – Pembekal adalah FASTER 500.00 RM 28. Printer ink – Pemnekal adalah KODAK @ DELL Kertas .600. 5.00 RM 29.00 RM 25.DELL) Kertas (MULTI PIRPOSE PAPER) UNIT 3 16 10 25 300 JUMLAH : JUMLAH(RM) RM 3000.RAVI) . Printer – Pembekal adalah HP. 4. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.