JADUAL PENENTUAN KANDUNGAN MATA PELAJARAN PERDAGANGAN TINGKATAN 5 TAJUK : PROMOSI Unit Pengajaran/ Topik Jenis-jenis promosi

Rancangan Pengajaran Harian RPH 1 Pengetahuan dan Kefahaman Kaedah/ Konsep Teori Kemahiran X

Objektif Pembelajaran

Aplikasi

Analisis

Sintesis

Penilaian

a) Menyatakan keempat-empat jenis promosi b) Mengenalpasti jenis-jenis promosi. c) Membezakan dan membandingkan fungsi keempat-empat jenis promosi yang dicadangkan

X

X

Media Pengiklanan

RPH 2

a) Menganalisis kelebihan dan kekurangan setiap media pengiklanan. b) Mengenalpasti media pengiklanan yang sesuai bagi promosi sesuatu produk. c) Mencadangkan media pengiklanan yang paling berkesan dalam mempromosikan produk.

X

X

X

X

X

JADUAL PENENTUAN KANDUNGAN MATA PELAJARAN PERDAGANGAN TINGKATAN 5 TAJUK : PROMOSI Unit Pengajaran/ Topik Faktor-faktor pemilihan iklan Rancangan Pengajaran Harian Pengetahuan dan Kefahaman Kaedah/ Konsep Teori Kemahiran X

Objektif Pembelajaran

Aplikasi

Analisis

Sintesis

Penilaian

RPH 3

a) Menghuraikan faktor-faktor pemilihan media. b) Membuat hubungkait di antara media pengiklanan yang dipilih dengan jenis perniagaan yang ada. c) Mencadangkan media pengiklanan yang sesuai dengan jenis perniagaan yang dipilih.

X

X

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful