Analiza mierii de albine

Mierea este un aliment natural produs de albine, pornind de la nectarul de flori sau de la alte surse naturale, precum polenul sau mielat-ul. Mierea nu suferă sau nu este supusă nici unei modificări, ameliorări sau purificări, nici unei manipulări industriale, aşa cum se întâmplă cu majoritatea produselor alimentare. Este deci, un produs natural, nerafinat care conservă intacte proprietăţile şi componentele sale, atunci când nu este falsificată. Pentru a putea fi utilizată în procedeele de valorificare biotehnologică, mierea trebuie să îndeplinească condiţiile de calitate organoleptică, fizico-chimică şi igienică. Calităţile organoleptice se apreciază ţinând seama de materia primă de provenienţă; din acest punct de vedere mierea se împarte: miere de origine vegetală (mierea de nectar sau de flori) care poate fi;- miere monofloră, atunci când acest produs provine în cea mai mare parte din nectarul unei singure specii de plante (miere de tei, salcâm, floarea soarelui, zmeură, mentă), -miere poliflora, atunci când provine din nectarul mai multor specii de plante, fără ca una dintre ele să deţină ponderea. miere de origine animală, (miere de mană de pădure). Mana este produsul dulce excretat (excremente ce conţin zaharuri în cantitate mare) de unele insecte parazitare ale vegetaţiei lemnoase sau ierboase. Normele oficiale din ţara noastră reglementează valorificarea mierii pe trei clase de calitate:calitatea superiară, calitatea I a şi calitatea a II a. La calitatea superiară se încadrează numai mierea monoflora; de salcâm şi mierea de mană. Celelalte tipuri de miere se încadrează la calitatea I a, iar atunci când prezintă defecte neeliminatorii, la calitatea a II a. Componentele de bază ale mierii sunt; apă 16-20%; glucide 75-79% (fructoza, glucoza, zaharoza, maltoza etc.); proteine 1%; substanţe minerale 0,2% (calciu, cupru, fier, magneziu, mangan, fosfor, potasiu, siliciu, sodiu, sulf); vitamine (B1, B2, B6, acid folic); acizi organici (malic, citric, lactic, oxalic), gume vegetale, grăunţe de polen, substanţe aromatice. Analizele asupra mierii au în vedere: controlul calităţii, controlul solubilităţii, controlul încercărilor de falsificare. Recoltarea, prelucrarea sau conservarea necontrolată, duce adesea la obţinerea unui produs de calitate inferioară.

1

Astfel. proces atestat prin lipsa unor benzi de absorbţie în domeniul de studiat. dar cu dezvoltare rapidă. s-au evidenţiat modificări structurale care susţin comportamentul antimicrobian al mierii. pH-ul jucând un rol important. S-a avut în vedere şi influenţa catalazei asupra activităţii antibacteriene. Fragilitatea la încălzire a principalelor sisteme enzimatice cunoscute din miere (zaharoza. Mierea este o sursă bogată de calorii şi o excelentă sursă de substanţe nutritive. prin tehnica încălzirii probelor de miere înaintea diluării lor. proprietate cunoscută şi atestată empiric încă din antichitate. antimicrobiene. mierea naturală neîncălzită şi nediluată inhibă puternic creşterea bacilului difteric. în aceste condiţii. Alte studii au arătat că efectul inhibitor se datorează degajării în miere a peroxidului de hidrogen. bogată în catalază eliberează în soluţie puţină apă oxigenată. antiinflamatoare. iar pe de altă parte. datorită obţinerii. poate pierde o parte din calităţile sale ca urmare a unor intervenţii inoportune. Glucoză + O2 → gluconolactona + H2O2 Măsurarea volumului de apă oxigenată formată în soluţia de miere. Astfel. Prin analize spectrale în infraroşu pe diferite tipuri de miere.Aprecierea calităţii mierii se face prin aplicarea unor norme stabilite de Comisii de specialitate care au în vedere caracteristicile organoleptice şi fizico-chimice ale produsului. a unor zaharuri cu masă moleculară redusă prin desfacerea legăturilor de hidrogen intra şi intermoleculare. proces lent. permite o corelare între activitatea antibacteriană a mierii şi cantitatea de apă oxigenată. deoarece ea conţine hidraţi de carbon de cea mai bună calitate biologică şi o 2 . Particularităţile antimicrobiene par a fi diferite de cele ale antibioticelor terapeutice din punct de vedere al spectrului de acţiune. Gonnet şi Lavie (1980) au urmărit comportarea la încălzire a acestui factor „antibiotic” inhibina. Componentele organice complexe din miere conferă acesteia numeroase activităţi biologice cum ar fi: antioxidante. Mierea prezintă şi activitate antibacteriană. Acest produs. Autorii găsesc că factorul antibiotic prezent în diferite surse de miere este mai puţin vulnerabil la ridicarea temperaturii. Proprietăţile antiobiotice ale mierii se datorează sistemului glucozoxidază – catalază: glucoxidaza cu acţiune specifică asupra glucozei în prezenţa oxigenului atmosferic trece în peroxid de hidrogen (H2O2). Spectrele înregistrate la mierea inactivă (încălzită la 80 oC) arată lipsa activităţii antimicrobiene. amilaza) este mai mare decât aceea a inhibinei. catalaza acţionează asupra apei oxigenate ducând la formarea oxigenului şi a apei. Cercetările au arătat că acţiunea antibacteriană a mierii este provocată de către principiile prezente în produsul natural. având în acest mod o activitate antibacteriană redusă. s-a demonstrat că mierea naturală şi proaspătă. dacă produsul este trecut în soluţie.

ea pate fi uniformă. La mierea cristalizată se apreciază şi se indică şi forma cristalelor (fine. Aceste caracteristici se exprimă în termeni: plăcut. un regim perfect şi complet. trebuie deci să fie supusă la un control permanent şi complet. cu diferite aspecte de cristalizare. Mierea de albine are compoziţia chimică cea mai complexă dintre produsele zaharoase. amidonul. deoarece este lipsită de grăsime. pe un fond alb. fie în stare naturală. fluidă. glucoza industrială. încât a ajuns să pună probleme chiar specialiştilor. ea nu constituie prin consum exclusiv. caracteristic mierii de albine. Cercetarea falsificărilor presupune atât detectarea produselor introduse (zahăr invertit. De asemenea. La mierea monofloră se indică flora predominantă. fie sub formă de diverse preparate. mierea este un produs care se pretează la falsificări multiple. Mirosul şi gustul se apreciază prin mirosirea şi degustarea probei. Determinări organoleptice. nisipoase. Determinarea caracteristicilor de calitate ale mierii se face prin analize de laborator. zaharoza. Aspectul se apreciază după gradul de transparenţă pe care îl prezintă o probă de miere introdusă într-o eprubetă de sticlă incoloră şi examinată la lumina directă a zilei. Ea poate fi atât de substituită. Calităţile organoleptice se apreciază ţinându-se seama de materia primă de provenienţă. 3 . mirosului. Pentru asigurarea unei certitudini că mierea ajunge la consumator în forma sa naturală şi cu toate calităţile sale preţioase. Mierea. Examenul organoleptic constă în aprecierea culorii. vâscoasă. proteine şi vitamine solubile în grăsimi. consistenţei şi aspectului. grosolane). Culoarea se examinează prin aprecierea vizuală la lumina zilei. gustului. slab aromatic. gelatina) cât şi aceea privind exactitatea participării florale. Totuşi. Progresele realizate în ultimele decenii. Analizele de laborator folosite în acest scop se bazează pe următoarele determinări: determinări organoleptice determinări fizico-chimice determinări microscopice. dulce. precum şi celelalte produse apicole pot fi folosite în scopuri terapeutice. Consistenţa se apreciază după modul de curgere al mierii.bogată varietate de vitamine şi substanţe minerale solubile în apă. de câtre chimia analitică permite depistarea precisă a acestor intervenţii sau modificări. 1. a unei probe de miere introdusă într-o eprubetă de sticlă incoloră. melasa.

4 . resturi de larve. de ceruri. Conţinutul de substanţe insolubile. decantare. particule lignifiante. Valoarea pH-ului se determină potenţiometric. Calitatea mierii oferită pe pieţele interne şi externe este apreciată după calităţile ei fizice şi chimice. Aciditatea şi pH-ul. Mierea falsificată cu zahăr invertit industrial are o aciditate crescută. Aciditatea este determinată de conţinutul acizilor organici în miere (tartric. condiţionare a mierii. în timp ce siropul scade aciditatea la valoarea 1 a pH-ului. iar aciditatea prin titrare acido-bazică. resturi de corpuri de albine. pământ). Aceasta diferă în funcţie de flora meliferă predominantă şi de capacităţile tehnice de producere. Îmbătrânirea mierii ridică aciditatea prin extracţie sau fermentaţie. 2. polen) sau minarală (praf. Calitatea standard acceptată impune un conţinut de materii insolubile sub 0. Cantitatea lor depinde de modalităţile de recoltare. Determinări fizico-chimice.Puritatea se determină odată cu culoarea.1%. Impurităţile pot fi de natură organică (resturi de ceară. apreciind prezenţa unor fragmente de labine. care provin fie din din nectar. putând fi însă şi semnul unei falsificări. O miere comercială de bună calitate nu poate avea o aciditate liberă mai mare de 4mvali pentru 100g produs. acetic). tratament sau conservare. pentru o bună calitate şi conservare. oxalic. Metodele de determinare a unor caracteristici ale mierii au în vedere: conţinutul de apă materii insolubile aciditate substanţe minerale conductibilitate electrică conţinutul de glucide activitate diastazică spectrul polenic conţinutul de hidroximetilfurfurol aromele substanţe toxice Continutul de apă nu trebuie să fie mai mare de 20%. Determinarea apei se poate face gravimetric prin uscarea probei la 1050C până la greutate constantă. fie din secreţiile albinei. Mierea superioară nu conţine mai mult de 17-18% apă. absenţa totală. iar peste această limită există riscul de proliferare a ciupercilor şi mucegaiurilor şi de fermentaţie a mierii.

iar maltoza în cantităţi neglijabile.10-4 S/cm. Determinarea substanţelor minerale globale se face prin incinerarea produsului. Mierea supusă condiţionării poate ajunge la un conţinut mai mare de cenusă. enzimatice. Studiile efectuate au arătat că fructoza şi glucoza sunt elementele constitutive cele mai importante (80-90%) din glucidele totale. În determinarea ionilor constituenţi ai cenuşii vom distinge. În privinţa elementelor minerale conţinute de către diferite sortimente de miere s-au identificat în mierea românească următoarele elemente: Fe. Cl. ele participând la o serei de procese biochimice. pe de o parte o serie de macroelemente. Mg. Pentru determinarea conţinutului de elemente minerale se folosesc metodele spectrometrice de analiză. S. cu mici cantităţi de zaharoză. Înaintea dezvoltării tehnicilor de analiză. o serie de microelemente. Reprezintă o caracteristică fizică a mierii. până se obţine o cenuşă perfect albă. Glucidele se găsesc în diferite proporţii în compoziţia diferitelor sortimente de miere. Lipsa sau excesul microelementelor poate conduce la tulburări metabolice importante sau chiar la apariţia unor boli grave. într-un cuptor electric. această proprietate fiind utilizată mai ales la detectarea falsificărilor.Substanţe minerale. Tabelul 1. Cu. putând fi considerată şi ca un parametru caracteristic între diferitele surse nectarifere. Conţinutul de glucide. Mn. Substanţele minerale conţinute în miere sunt evaluate prin cântărirea reziduurilor de la calcinarea probelor la temperaturi înalte. Determinarea cenuşii poate fi utilă în depistarea falsificării cu zahăr prin adăugare directă sau hrănirea forţată cu acesta a albinelor. folosind o capsulă de platină. Na. zaharoza fiind prezentă în cantităţi mici. Conţinutul de glucide în diferite sortimente de miere. Diferitele surse de miere naturală diferă în ceea ce priveşte valorile acestei proprietăţi fizice. (media procentelor din substanţa uscată). mierea era considerată ca o substanţă saturată de glucoză şi fructoză. C. K. determinată de compoziţia minerală în primul rând. Conductibilitatea electrică. în timp ce mielatul poate ajunge la 1%.5. care se cântâreşte şi se aduce în soluţie. de oxido-reducere care au loc în organism. adaosul de ingrediente modificând valorile comportamentului electric. Glucide Miere Rosmarin Miere de brad 5 Miere de conifere . acestea din urmă jucând un rol important în desfăşurarea proceselor metabolice. valorile medii fiind prezentate în tabelul 1. Conductivitatea mierii are valori cuprinse între 1-2. Al. Si. P. iar pe de altă parte. Mierea cu o compoziţie normală nu conţine mai mult de 6% cenuşă. la temperatura de 600-7000C.

Determinarea glucidelor prin metode chimice se bazează pe proprietatea acestora de a fi reducătoare.1 Determinarea glucidelor din produse apicole se poate face pe baza proprietăţilor lor fizice şi chimice. Metoda Schoorl (iodometrică) se bazează pe titrarea iodometrică a excesului de oxid bazix de cupru rămas neredus. .42 2.1 . reduc la cald soluţia alcalină de sare cuprică. Substante glucidice din miere Codul Starea Fructoza Glucoza Glucide(g/100g miere) F/G Zaharoza Maltoza Treheloza Melezitoza 6 . Zaharurile reducătoare. determinarea zaharurilor prin metoda refractometrică se bazează pe măsurarea indicelui de refracţie. Zaharoza şi amidonul se pot determina numai după ce prin hidroliză au fost transformate în zaharuri reducătoare.9 . fructoza. cu punerea în libertate a iodului care este titrat cu tiosulfat de sodiu: Cu 2 O ( OH ) 2 + 4 KI + 2 H 2 SO 4 = 2CuI + I 2 + 2 K 2 SO 4 + 3 H 2 O I 2 + 2 Na 2 S 2 O 3 = 2 NaI + Na 2 S 4 O6 2. lactoza. Se pot analiza direct.37 36 .41 0.10 29 . aceasta reacţionează cu iodură de potasiu.2 –1. 2CuSO 4 + 4 NaOH = Cu 2 O ( OH ) 2 + 2 Na 2 SO 4 + H 2 O Cu 2 O ( OH ) 2 + R − CHO = Cu 2 O + R − COOH + H 2 O 1.Astfel. în mediu acid. Metoda Bertrand (permanganatometrică) se bazează pe oxidarea oxidului cupros format cu sulfat feric care se reduce la sulfat feros şi titrarea cu permanganat de potasiu a acestuia: Cu 2 O + Fe 2 ( SO 4 ) 3 + H 2 SO 4 = 2CuSO 4 + 2 FeSO 4 + H 2 O 10 FeSO 4 + 2 KMnO 4 + 8 H 2 SO 4 = 2 MnSO 4 + 5 Fe 2 ( SO 4 ) 3 + K 2 SO 4 + 8 H 2 O Tabelul 2. care variază cu concentraţia soluţiei şi cu temperatura. iar oxidul cupros rezultat se titrază indirect cu o soluţie de KMnO4 (metoda Bertrand) sau cu o soluţie de Na2S2O3 (metoda Schoorl). maltoza.35 33 .41 0.2 27 .Glucoză % Fructoză % Zaharoză % 30 .36 34 . glucoza.

10 42.34 0. Mierea normală prezintă un indice diastazic sub 8 (valoarea normală fiind 4). În acelaşi timp.02±0.03 1. Invertaza din miere provine din nectarul plantelor.00 0. această enzimă s-a ales drept criteriu de apreciere a bogăţiei enzimatice a unei miere.72±0.60 0.01 36.probelor S1 S2 S3 F1 F2 F3 T1 T2 T3 M1 M2 M3 probei Fluidă Fluidă Fluidă Cristalizată Fluidă Cristalizată Fluidă Cristalizată Fluidă Fluidă Fluidă Fluidă 45.01 45.00 0. Invertaza este fermentul cel mai important din grupa oligazelor.06 37. iar partea cea mai importantă este elaborată de sistemul glandular al albinei. prezenţa glucozei intr-o cantitate mai mare in miere reprezintă factorul care duce la zaharisirea mierii.19 2.00 0.03 45.34 0.04 43.05±0. Amilaza sau diastaza este un ferment cu importanţă mare în controlul mierii.96±0.02 38.03 1.00 0.57 4.87 0.05 36.02 36.02 38.02 39.01 44.24 0.08±0.07 0.01 38.07 0. în condiţii bune de conservare.23 0.10 0.06 3.11 1.00±0.37±0.77 5.02 36.41 1.00 0.02 42.02 37.03 21. Indicele diastazic este exprimat prin cantitatea de amidon (1%) hidrolizat într-o oră de un gram de miere.20 0.54±0. Metodele de evaluare fiind mult mai accesibile decât cele ale altor enzime. Activitatea diastazică.58±0.57±0.18 1. şi este enzima care catalizează reacţia de scindare a amidonului la stadiul de maltoză.93 1.05 20.82 3.19±0.17 0. conţine un număr de enzime-catalizatori biochimici-dintre care principale sunt carbihidrazele: invertaza şi amilaza. Mierea naturală. ceea ce înseamnă că se zahariseşte mai puţin.99±0.75±0.91 1.57 0.15 1.01 32.12±0.18 0.84 3.15 3.65±0.15 2.63±0. ea acţionând asupra zaharozei pe care o scindează în două zaharuri (glucide) simple: fructoza şi glucoza. Din punct de vedere cantitativ este proporţională cu alte enzime conţinute în miere.08±0. iar mierea cristalizată are un conţinut mai mare de glucoza. în cantităţi infime indică faptul că şi alţi fermenţi pot fi de asemenea în cantităţi neglijabile sau absenţi. Enzima se găseşte în mod normal în toate sortimentele de miere.00 0.45 2.09±0.02 28. putându-se considera că distrugerea sau scăderea sa într-o proporţie mare ar putea fi considerată drept consencinţa unei încălziri exagerate.02 31.23 1. diastaza este factorul cel mai rezistent în comparaţie cu alţi fermenţi din miere.69 0. Diastaza este relativ sensibilă la căldură.81 1.00 0.32 Se observă că mierea fluidă are un conţinut mai mare de fructoză.85±0.51±0. într-o cantitate mai mică. iar absenţa sau prezenţa sa.35±0.88 4.02 37.04 32.10±0.96 1. 7 .00 0.00 1.28±0.51 0.06 3.49 0.84±0.04 0.00 2.

după un an aceasta scăzând. Constituie un parametru important în structura compoziţională a unei mieri. falsificarea mierii prin adăugarea de substanţe străine. Cantitatea de acizi graşi în condiţiile de stocare a mierii suferă modificări specifice. evaporarea acestuia şi cântărirea reziduului. Concentraţia de proteine în miere depinde de provenienţa acestuia: astfel. Pe de altă parte. şi pe cel de identificare a zonei sau timpului de recoltare (anotimpul). Mierea de cozla deţine polen în proporţie mare.5 mEg/Kg.6mEg/Kg. falsificarea prin adaos de apa Este tipul de falsificare mai rar intalnit. HMF se determină printr-o metodă colorimetrică utilizând p-toluidină în prezenţa acidului barbituric. Conţinutul în HMF este deci un criteriu de calitate foarte important. Cele mai multe sortimente de miere dau in aceste condiţii o reacţie pozitivă. Dacă mierea este supusă unei încălziri excesive. Cantitativ. se realizeaza in momentul valorificarii mierii. Lipidele predominante în miere de diferite origini florale sunt reprezentate esteri de colesteroli (16-44%). poate fi controlată printr-un conţinut scăzut de diastază. Conţinutul în proteine. nepermiţând o concluzie sigură asupra calităţii sortimentului analizat. Conţinutul în lipide.7% şi acizi graşi esenţiali 17. iar după 3 ani ajungând la 25% odată cu pierderea acizilor volatili şi a celor stabili. tei şi mielat de 30mEg/Kg. cea mai mare cantitate de proteine s-a găsit în mierea de sarasin 40. Spectrul polenic.6%. fructoza este parţial transformată în hidroximelfurfurol. fie folosind metoda Soxhlet. că mierea nu poate fi comercializată decât atunci când conţinutul său în HMF este sub 4 mg %. iar mierea de Cozla de 14. cantităţi mai mari de 10 mg % neputând apărea decât în condiţii de fraudă. Această determinare se poate face calitativ prin acţiunea unei soluţii clorhidrice de rezorcină care formează cu HMF o coloraţie roşie. Conţinutul de hidroximetilfurfurol (HMF). polenul fiind una din sursele principale de producere a mierii. Conţinutul în polen al unei mieri identifică. Prin adaugare de apa se depaseste pragul de 20% umiditate. Agenti de falsificare 1. dacă mierea este conservată timp îndelungat la temperatură obişnuită. în timp de mierea de brad. Normele de calitate arată. Mierea proaspăt recoltată şi nesupusă nici unei încălziri este lipsită de HMF. trigliceride 22. în cea poliflora. iar atunci cand se practica. De asemenea. pe lângă caracterul de natural al acesteia. de rosmarin sunt sărace în polen (10%). Cantitatea şi calitatea substanţelor clasei proteinelor pe care le deţine mierea reprezintă o caracteristică pentru acest produs al stupului. 8 . de peste 95%. Determinarea lipidelor se face prin extragerea acestora cu un solvent organic. se produce o degradare.prelungite în condiţii necorespunzătoare de temperatură. fie direct.

Subtire. scade continutul de zahar invertit sub limita inferioara de 70% pentru mierea de flori si 60% pentru mierea de mana.5% echivalent proteina) 3. deoarece acest agent de substituire imita bine mierea naturala. de alterare a mierii. Falsificarea prin adaos de faina de cereale sau amidon Acest tip de falsificare poate fi decelat din punct de vedere organoleptic. la suprafata se constata un strat abundent de spuma. Prin adaos de gelatina.din punct de vedere organoleptic. valoarea indicelui diastazicse situeaza la nivelul limitei admise. este posibil sa se realizeze corectarea consistentei. dar nu se corecteaza in mod semnificativ continutul de apa. cu aspect apos .din punct de vedere fizico-chimic. In cazul in care falsificarea s-a produs de mai multe zile. zaharul invertit se afla sub limita minimala. Identificarea acetei fraude se face cu solutie de tanin. Aceasta falsificare arata: 9 . mierea are consistenta fluida. Cantitativ. gust usor fad . excesul va ramane ca atare sub forma de cristale. substantele proteice sau azotul total se determina prin metoda Kjeldahl (valoarea admisa fiind de sub 0.din punct de vedere fizico-chimic. Acest tip de falsificare poate fi mascat (limitarea procesului de fermantativ) daca se recurge la o alata forma de frauda si anume la adaugarea de substante conservante. Falsificarea cu sirop de zahar Este o falsificare frecvent intalnita. apa depaseste valoarea maxima. zaharoza are o capacitate de solubilizare mai redusa in apa. Identificarea falsificarii se vede in urma reactiei dintre iod. -din punct de vedere organoleptic mierea are aspect slab opalescent. cand solutia de cercetat se coloreaza in albastru la adaugarea de iod. Astfel. mierea ia aspectul de dopsit (datorita degajarii de bioxid de carbon). continutul de apa depaseste valoarea maxima admisa de 20%. . 4. punctul de saturare al solutiei de zaharoza fiind in jurul valorii de 67%. Acest tip de falsificare se identifica relativ usor daca se tine seama . 2. prin prezenta unor modificari ca aspect opalescent. iar aparitia unui precipitat floconos abundent indica existenta unui exces de substante azotoase (gelatina sau cle).ceea ce creeaza conditii pentru instalarea timpurie a proceselor fermentative.amidon. Falsificarea prin adaos de gelatina. modificarile sunt asemanatoare cu cele intalnite la falsificarea cu gelatina. consistenta fluida la t camerei sau gelatinoasa la temperatura scazuta. Din punct de vedere fizico-chimic. iar la temperaturi scazute consistenta devine vascoasa.

falsificarea este greu de identificat 10 . si mana. tinzand catre zero.5 mg% pentru mierea naturala. Acesta prezinta insa dezavantajul unei slabe invertiri.modificarea culorii care capata o nuanta maronie-roscata fizico-chimic-zaharul invertit este sub limita de 70% respectic 60% pentru mierea de flori. organoleptic. Acidul care se utilizeaza in acest scop este acidul citric. Falsificarea prin adaos de melasa Melasa este un agent de falsificare care imita foarte bine mierea de mana. Principala modificare este data de descompunerea fructozei in urma careia rezulta compusi furfurolici. continutul mare de zaharoza si proportia redusa de zahar invertit 9in cazul substituirii partiale). 5-10mg% pentru mierea tratata termic. in aceste conditii au loc unele modificari organoleptice si fizico-chimice. cristalele de zaharoza se diferentiaza de cristalele de glucoza prin faptul au culoarea alba si consistenta tare la masticatie. ceea ce face ca aceasta substituire sa imite mierea naturala. continutul de zaharoza depaseste 5%. enzimele din miere se distrug. 6. Prin incalzire. intreaga cantitate de zahar este reprezentata numai de zaharoza. imitand caracteristicile zaharului tos. Falsificarea cu sirop de zahar invertit artificial Este forma de falsificare cea mai frecvent intalnita deoarece prin hidroliza artificiala a zaharozei. - Din punct de vedere fizico-chimic. in functie de tratamentul termic aplicat. indicele diastazicva avea valori mai mici. continut foarte mare de HMF: 1. organoleptic. enzimele absente. iar pentru compensare este necesara o cantitate mai mare de acid si un timp indelungat de fierbere. Invertirea zaharozei se realizeaza numai sub forma de solutie in mediu pronuntat acid si la cald. peste 20% pentru mierea falsificata cu zahar invertit. Identificarea HMF se poate face cu rezorcina in mediu de acid clorhidric cand se formeaza un complex rosu-intens. hidroximetilfurfurol (HMF). Ca mod de evidentiere a acestei falsificari. iar in cazul substituirii totale. aceasta se transforma in glucoza si fructoza in proportii asemanatoare cu cea din mierea naturala. Dupa realizarea invertirii este necesara corectarea aciditatii prin neutralizarea partiala cu o baza. Utilizarea mierii necesita incalzire.- din punct de vedere organoleptic. 5. iar mierea astfel falsificata isi mentine starea fluida timp indelungat.

amidon. Mierea falsificata cu sirop de zahar. gelatina. concentratia de zaharoza este foarte mare peste 25-30%. nu poate fi folosita ca atare in scopuri alimentare.- fizico-chimic. mierea albinelor hranite cu zahar. poate fi folosita in scopuri alimentare ca substanta edulcoranta (inlocuitor al zaharului) mierea falsificata cu melasa nu poate fi valorificata decat pentru hrana animalelor 11 . continut foarte mare de substante minerale totale peste 7%. chiar daca prezinta caracteristici organoleptice acceptabile. continutul de zahar invertit (total) este sub 60%. zahar invertitartificial. Destinatia mierii falsificate mierea falsificata prin adaos de apa. in cazul cand prezinta caracteristici organoleptice si fizico-chimice acceptabile. dar poate fi utilizata ca materie prima pentru prepararea bauturilor alcoolice sau otetului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful