Nume Prenume

Sucursala

Departament

Cod salariat

Genul (M=masculin F=feminin)

Vârsta (ani)

POPESCU Viorel MIHAI Carmen POPA Florin ALBU Constanţa NEDELCU Mihai CHIRU Bogdan ALBITER Oana VLAD Petru CORNEA Ana MONDREA Laura SAVU Cătălin PANAIT Cornel COMAN Aura BLAGA Mădălina MIHAI Dinu DEDU Natalia GANEA Pavel SORESCU Liana PETRE Cristina MĂNESCU Anda VIŞAN Alexandra

Doctor Felix Ştefan cel Mare Ştefan cel Mare Doctor Felix Ştefan cel Mare Plevnei Plevnei Ştefan cel Mare Doctor Felix Ştefan cel Mare Ştefan cel Mare Ştefan cel Mare Ştefan cel Mare Plevnei Doctor Felix Ştefan cel Mare Ştefan cel Mare Plevnei Doctor Felix Ştefan cel Mare Plevnei

Creditare Creditare Corporaţii Creditare Oficiul juridic Oficiul juridic Creditare Relaţii clienţi Corporaţii Creditare Asigurări Asigurări Asigurări Corporaţii Oficiul juridic Corporaţii Creditare Creditare Relaţii clienţi Corporaţii Oficiul juridic

Cred-Dec-62 Cred-Feb-86 Corp-Oct-60 Cred-Sep-77 Ofic-Jan-79 Ofic-Aug-86 Cred-Nov-69 Rela-Feb-60 Corp-Dec-59 Cred-Jun-60 Asig-Apr-70 Asig-May-59 Asig-Mar-82 Corp-Nov-86 Ofic-Jun-85 Corp-Jul-61 Cred-Nov-80 Cred-Mar-79 Rela-Feb-69 Corp-Oct-81 Ofic-Dec-72

F F F M M F F M F F M F F M F M M M F F M

49 ani 26 ani 51 ani 34 ani 33 ani 25 ani 42 ani 52 ani 52 ani 51 ani 42 ani 52 ani 30 ani 25 ani 26 ani 50 ani 31 ani 33 ani 43 ani 30 ani 39 ani

Observatie: Codul numeric personal este un cod compozit (saallzz……), în care: - primul caracter reprezintă genul (sexul): 1 = Masculin; 2= Feminin - următoarele 2 caractere reprezintă anul naşterii - următoarele 2 caractere reprezintă luna naşterii - următoarele 2 caractere reprezintă ziua naşterii

1. Codul salariatului reprezintă un cod compozit care conţine: primele 4 litere din departament, luna (în format abreviat) şi an Elementele codului compozit vor fi separate prin cratimă. Exemplu: Cred-dec-62 2. Să se afişeze în coloana E genul salariatului (masculin sau feminin)

3. Să se calculeze "Vârsta" pentru fiecare salariat, în funcţie de Codul Numeric Personal (CNP) din tabelul L1:M22 (numit "CNP

4. Să se formateze condiţional (domeniul A2:A22) salariaţii de gen masculin angajaţi la Oficiul juridic , născuţi înainte de 1980 5. Să se calculeze numărul de salariaţi pe următoarele grupe de vârstă: 30 40 50 6 5 5

luna angajării în format abreviat şi anul angajării în format complet de afişare (exemplu : 12-dec-1962 *pentru o valoare negativă şi pentru valoarea nul . Să se calculeze Sporul de vechime folosind o structură condiţională imbricată. Să se calculeze Salariul de încadrare. rotunjirea operând la partea întreagă a numărului zecimal. în mod eronat.se va afişa cu roşu semnu 7. sub formă de şir) .030 lei 3. *pentru vechime cuprinsă între 3 şi 5 ani -> 5% *pentru vechime cuprinsă între 5 şi 10 ani -> 10%.500 lei Creditare Relaţii clienţi Oficiul juridic Corporaţii Asigurări 10.400 lei 2.018 lei 2. Să se calculeze media salariilor.944 lei 2. numai dacă toate celulele care contribuie la formula de 12. *pentru vechime cuprinsă între 10 şi 15 ani -> 15%.080 lei 15 ani 2. altfel.990 lei 2.885 lei 1. în raport de vechimea salariatului: *pentru vechime <= 3 ani -> nu se acordă spor vechime (valoarea nul). Media salariilor (rotunjită) ? 11.800 lei 5 ani 1.500 lei 2.550 lei 2.se va inhiba la vizualizare conţinutul celulei. se va prelua salariul ce corespunde Departamente/Vechime 0 ani 1.975 lei 10 ani 2.900 lei 1. *pentru vechime > 20 ani -> 25% Vechimea se va calcula (rotunjind prin lipsă la partea întreagă). se va return Media salariilor va fi rotunjită prin lipsă la valoarea poziţională 2.175 lei 1. diferenţiat pe departamente funcţionale şi pe tranşe de vechime (vezi domeniul A65: Observaţie: Dacă vechimea calculată nu se regăseşte în prima linie a tabelului (B65:G65). numai dacă salariul fiecărui angajat depăşeşte cuantumul de 1. Sa se afiseze în celula J23 valoarea reprezentând totalul salariilor.670 lei 3.220 lei 2. *pentru valoarea text (pentru cazul în care data a fost introdusă. Să se calculeze numărul de salariaţi (folosind o funcţie statistică condiţională) angajaţi în ziua precedentă în departament .000 lei 2.500 lei .670 lei 3.560 lei 1.005 lei 1. Data angajării va fi afişată respectând următorul format personalizat: *pentru valori pozitive . numai dacă se completează data angajării. Să se formateze condiţional intrările în câmpul Cod salariat pentru toţi salariaţii angajaţi în trimestrul precedent (formula de 8. *pentru vechime cuprinsă între 15 şi 20 ani -> 20%.>50 5 6.200 lei 20 ani 2.800 lei 2.350 lei 2.770 lei 2.377 lei 2. altfel se va returna 9.

abelul L1:M22 (numit "CNP") 12/12/1962 49.32328767 49 dic .Data angajării Vechimea (ani) Spor vechime (%) Salariu încadrare Nume Prenume 03-Apr-1990 03-May-2009 27-Dec-1989 24-Feb-2005 12-Jun-2007 12-Dec-2008 16-Oct-1993 08-Aug-1990 03-Apr-1990 09-Apr-1988 20-Mar-2000 10-Oct-1984 12-Dec-2006 17-Jan-2009 06-Mar-2008 02-Feb-1986 03-May-2009 21-Apr-2001 18-Apr-1994 04-Apr-2006 16-Nov-1999 21 ani 2 ani 22 ani 7 ani 4 ani 3 ani 18 ani 21 ani 21 ani 23 ani 12 ani 27 ani 5 ani 3 ani 4 ani 26 ani 2 ani 10 ani 17 ani 5 ani 12 ani ? ALBITER Oana VIŞAN Alexandra MĂNESCU Anda CHIRU Bogdan NEDELCU Mihai CORNEA Ana SORESCU Liana POPESCU Viorel BLAGA Mădălina PETRE Cristina MIHAI Dinu MONDREA Laura COMAN Aura PANAIT Cornel MIHAI Carmen POPA Florin GANEA Pavel SAVU Cătălin DEDU Natalia ALBU Constanţa VLAD Petru TOTAL SALARII DE ÎNCADRARE Cred 1621212345345 3333 a (în format abreviat) şi anul naşterii (format abreviat). născuţi înainte de 1980 .

recedentă în departamentul Creditare al sucursalei din Ştefan cel Mare .are (exemplu : 12-dec-1962). chime (vezi domeniul A65:G70). mea salariatului: gajării. .104 lei 2. 25 ani 2. se va returna valoarea logică FALSE gă a numărului zecimal.900 lei . se va afişa cu roşu semnul întrebării.900 lei 3. altfel se va returna valoarea nul.478 lei 3. are contribuie la formula de însumare sunt non-vide (domeniul J2:J22). elua salariul ce corespunde tranşei precedente.350 lei 3. altfel. strul precedent (formula de formatare condiţională se va raporta la data curentă ).500 lei .

Cod numeric personal 2691107345633 2721225557812 2811010510053 1860817341871 1790130333655 2591207472590 2790312508405 1621212345345 2861123546967 2690209310349 1850602422877 2600615100121 2820304227773 1590501673895 2860227503812 1601001701902 1801101555889 1700404222888 2610722114674 2770904444890 1600205667445 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful