Kenali Aras Kognitif Taksonomi Bloom dan Contoh Soalan Setiap Aras ( Sejarah ).

Aras Kognitif Taksonomi Bloom

Benjamin Bloom ( 1956 ) telah menulis dalam bukunya Taxonomy of Education Objectives:Handbook I:Cognitive Domain bahawa terdapat 6 aras kognitif yang disusun daripada yang paling rendah kepada yang paling tinggi. Dalam Taksonomi Bloom,terdapat domain kepada kognitif sistem yang dan mempunyai pengajaran 6 kerana aras ia iaitu menerapkan pengetahuan,pemahaman,aplikasi,analisis,sintesis dan analisis. Taksonomi Bloom amat penting pembelajaran pemahaman,pengetahuan,konsep,kaedah,aplikasi dan sebagainya. Aras Pengetahuan Aras pengetahuan ialah aras yang paling ringkas dalam domain kognitif. Soalan aras ini memerlukan pelajar untuk mengingat setiap mata pelajaran yang diajar oleh guru. Perkataan yang biasa digunakan untuk merujuk kepada soalan aras ini ialah siapa,apa,dimana,bila dan beri definisi. Aras Pemahaman Objektif domain ini ialah kefahaman yang bermaksud pelajar perlu menjelaskan pengetahuan secara bermakna. Soalan ini memerlukan proses mentel berkait dengan kefahaman misalnya terjemahan,tafsiran. Perkataan yang kerap digunakan untuk soalan jenis ini ialah huraikan,bandingkan,nyatakan,bezakan dan nyatakan dalam perkataan anda sendiri. Aras Aplikasi. Pada peringkat ini,pelajar perlu benar-benar memahami konsep, prinsip, teori, hukum, prosedur dan kaedah am untuk menyelesaikan masalah dalam situasi baru. Soalan ini melibatkan 3 frasa iaitu prinsip,menyelesaikan masalah dan dalam situasi baru. Perkataan ang sering digunakan ialah pilih,buat,kira,selesaikan. Aras Analisis

2 .tuliskan dan cadangkan apa yang akan berlaku.hasilkan. Singapura.tidak biasa atau berbeza dengan situasi semasa.tentukan dan pertahankan. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai pembentukan Malaysia. Aras Sintesis Sintesis bermaksud keupayaan menggabungkan unsur-unsur dan bahagian-bahagian supaya sesuatu dokumen itu menjadi lebih teratur dan berstruktur. Dokumen seperti dokumen pengistiharan Malaysia boleh dirujuk untuk mengetahui mengenai sejarah Malaysia. Apakah antara sumber-sumber tersebut? .buatkan rumusan dan buktikan. Perkataan yang sering digunakan ialah pertimbangkan. sumber lisan daripada . Soalan dalam aras ini tidak perlu teliti kerana akan membataskan kreativiti.kenapa. Selain itu.Malaysia telah terbentuk pada 16 September 1963. Ia dianggotai oleh Tanah Melayu. Aras Pemahaman Objektif : Melalui soalan ini.pelajar akan tahu bila terbentuknya Malaysia. Perkataan yang kerap digunakan ialah ramalkan.pelajar akan dapat mengetahui mengenai jenis-jenis sumber yang boleh dijadikan rujukan untuk mengkaji mengenai Malaysia.tafsirkan.banyak sumbersumber yang boleh dirujuk untuk tujuan tersebut. 1 . Aras Penilaian Dalam aras ini. Bilakah terbentuknya Malaysia? . Perkataan yang kerap digunakan untuk soalan ini ialah mengapa.pelajar perlu membuat pertimbangan untuk sesuatu soalan.Muzium dan juga pihak persendirian. Sabah dan Sarawak.apakah faktor.Peringkat Analisis menekankan kepada keupayaan pelajar mengenal pasti unsur-unsur dan struktur yang mengaitkan unsur-unsur tersebut bagi sesuatu dokumen/kes yang diberikan. Contoh Soalan Aras Pengetahuan Objektif: Melalui soalan ini. Selain itu ialah catatan-catatan yang dilakukan oleh mereka/ahli sejarah yang terlibat dengan peristiwa terbabit. Situasi yang hendak dinilai mestilah baharu dan tidak pernah disentuh. Soalan ini memerlukan pemikiran kritik tetapi bukan mengulang pengetahuan yang dipelajari. Situasi mestilah baru.Antara sumber-sumber yang boleh dirujuk untuk mengetahui mengenai sejarah pembentukan Malaysia ialah Dokumen-dokumen yang masih tersimpan di Arkib.

surat peribadi tokoh terlibat juga boleh menjadi dalil untuk mengetahui peristiwa pembentukan Malaysia. Singapura telah dikeluarkan oleh Tunku Abdul Rahman daripada Malaysia. Namun selepas hanya 2 tahun. Aras Aplikasi Objektif : Pada soalan ini. Malangnya.pelajar akan dapat membezakan antara golongan kanan dan golongan kiri di Malaysia.surat rasmi kerajaan. Singapura telah bersetuju untuk menjadi salah sebuah Negara yang terlibat dengan pembentukan Malaysia. Dalam perjanjian tersebut.mereka yang pernah terlibat dalam peristiwa kemerdekaan tersebut juga boleh diambil untuk mengetahui mengenai pembentukan Malaysia.PAP tidak akan menyebarkan pengaruhnya kedalam Tanah Melayu dan begitu juga MCA tidak akan menyebarkan pengaruhnya di Singapura.pelajar akan dapat mengetahui kenapa Singapura di singkirkan daripada Malaysia. Selain itu. . 3 . Aras Analisis Objektif: Pada soalan ini. Selain itu. Hal ini telah menyebabkan pengaruh MCA dalam kalangan kaum Cina telah tersebut. Tunku Abdul Rahman telah memberikan kemerdekaan yang berasingan kepada Singapura. PAP telah melanggar persetujuan tersebut dengan menyebarkan pengaruhnya di Tanah Melayu. Dr Burhanuddin al Helmy dan Pak Sako digelar sebagai golongan kiri yang mahukan kemerdekaan dalam apa jua cara walaupun melalui peperangan secara kekerasan.Perbezaan yang ketara antara 4 tokoh diatas ialah fahaman mereka dalam usaha menuntut kemerdekaan.Antara sebab kenapa Tunku Abdul Rahman berbuat demikian kerana merasakan PAP mungkir janji dan cuba menyebarkan pengaruhnya kedalam Tanah Melayu sekaligus melanggar perjanjian yang telah disepakati selama ini. Untuk mengatasi masalah yang berlaku ini. Kenapakah Tunku bertindak demikian? . Apakah perbezaan antara 4 tokoh di bawah ? Dr Burhanuddin al Helmy Pak Sako Dato’ Onn Tunku Abdul Rahman . Namun Dato’ Onn dan Tunku Abdul Rahman hanya mahukan kemerdekaan dengan cara aman dengan melakukan rundingan.akhbar-akhbar yang terbit pada zaman itu juga boleh dijadikan rujukan oleh pengkaji sejarah Malaysia untuk mengetahui dengan lebih lanjut peristiwa pembentukan Malaysia. 4.

Aras Penilaian Objektif : Pada soalan ini. Kemerdekaan amat penting kepada orang Melayu kerana ini menandakan kemampuan mereka untuk menjadi pentadbir yang selama ini dilakukan oleh penjajah. 6 . Pelajar akan dapat mengetahui kesan daripada perkara tersebut. Orang Melayu mahukan sebuah kerajaan yang dibentuk sendiri oleh penduduk Tanah Melayu bukannya sebuah pentadbiran yang diperintah oleh bukan dari bangsa Melayu. Nilaikan kepentingan kemerdekaan kepada penduduk Tanah Melayu? Kemerdekaan amat penting kepada penduduk Tanah Melayu. .jika golongan kanan yang diketuai oleh Dato’ Onn dan golongan kiri bersatu untuk menuntut kemerdekaan di Tanah Melayu.pelajar akan membuat ramalan mengenai apa yang akan berlaku jika golongan kanan dan golongan kiri bersatu menuntut kemerdekaan.Hizbul Muslimin kemudiaan diikuti oleh UMNO dan Parti Negara.sudah semestinya kemerdekaan akan cepat tercapai samada melalui rundingan ataupun jalan kekerasan. .Pada pendapat saya.pelajar akan dapat menilai kepentingan kemerdekaan kepada penduduk di Tanah Melayu. Buktinya muncul banyak partiparti yang melibatkan orang Melayu untuk menuntut kemerdekaan contohnya PKMM. 5 Ramalkan apa yang akan berlaku jika golongan kanan dan golongan kiri bersatu untuk menuntut kemerdekaan?.Aras Sintesis Objektif : Pada soalan ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful