TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE PENTRU PROBA SCRISĂ A EXAMENULUI DE LICENŢĂ ȘTIINŢE POLITICE ÎN LIMBA ROMÂNĂ SESIUNEA IUNIE 2012

Pentru proba scrisă a examenului de licenţă sesiunea iunie 2012 fiecare student trebuie să aleagă două din următoarele şapte domenii. Fiecare domeniu propune un număr de teme şi o bibliografie minimală din care se vor formula subiectele la examenul scris. Astfel, din cele şapte subiecte propuse, fiecare student va trebui să trateze două subiecte, corespunzând domeniilor / tematicilor pe care le-a pregătit în prealabil. DOMENIUL 1. ȘTIINŢA POLITICĂ TEMA 1. Ştiinţa politică: domeniu şi concepte TEMA 2. Partide şi sisteme de partide TEMA 3. Democraţia în perspectivă comparată TEMA 4. Regimul politic românesc după 1989 Bibliografie - Barbu, Daniel, Republica absentă, Nemira, Bucureşti, 1999. - Dahl, Robert, Poliarhiile, Institutul European, Iaşi, 2000. - Fisichella, Domenico, Ştiinţa politică. Probleme, concepte, teorii, Polirom, Iaşi, 2007. - Lijphart, Arend, Modele ale democraţiei, ediţia a doua, Polirom, Iaşi, 2000. - Preda, Cristian, Introducere în ştiinţa politică, Polirom, Iaşi, 2010. - Sartori, Giovanni, Ingineria constituţională comparată, Institutul European, Iaşi, 2008. DOMENIUL 2. POLITICĂ ŞI SOCIETATE ÎN EUROPA MODERNĂ / GUVERNARE ŞI POLITICĂ ÎN ROMÂNIA TEMA 1. Revoluţiile în Europa (1789-1848). TEMA 2. Statul în Europa veacului al XIX-lea (Franţa, Anglia, Germania, Italia România şi Sud-Estul Europei). Instituţii politice şi administrative. Modele politice liberale, modele politice autoritare. TEMA 3. Relaţiile internaţionale în secolul al XIX-lea. Chestiunea orientală, Marile alianţe politico-militare care au premers Primului Război Mondial. Bibliografie - Bernstein, Serge, Milza, Pierre, Istoria Europei, Institutul European, Iaşi, 1998, pp.

1

Postwar: A history of Europe since 1945. reacţii societale.Hobsbawn. 1999). TEMA 2. . Keith. New York. „politică externă”. POLITICĂ ŞI SOCIETATE ÎN EUROPA SECOLULUI XX TEMA 1. 1866-1947. caracteristici. 25-291. impact în politica internaţională. Bucureşti. „Politică internaţională”. trăsături specifice. Barbara. România. conceptul de putere în relaţiile internaţionale. Revoluţiile din 1989: între trecut şi viitor. Tony. Pimlico. Harper – Collins. pp. O istorie a lumii moderne. Keith. Istoria Balcanilor.Hitchins. IV). II). Vladimir (ed. DOMENIUL 4. Iaşi. TEMA 3. 1999 / (traducere în limba română. Institutul European. . Polirom. Eric.Johnson. Lider. London. 1992 / (traducere în limba română. 1994. 2007 / (traducere în limba română. Dictaturile comuniste în Europa Centrală şi de Est: regimuri politice. „relaţii internaţionale” (tematici commune şi specifice fiecărui domeniu. The Age of the Extremes: The Short Twentieth Century. contribuţie la dezvoltarea dreptului internaţional.Tismăneanu. Sistemul ONU (organisme. Europa postbelică. 1914-1991. . integral (vol.).331-402 (vol. 2000. Perspective majore asupra relaţiilor internaţionale (teorii 2 . Humanitas. Războiul Rece: origini. 1995 / (traducere în limba română. London. Modern Times: The World from the Twenties to the Nineties. caracteristici. 11126 (vol.Judt. instrumente de analiză specifice) TEMA 2. Românii. dezbateri despre reformă) TEMA 4. RELAŢII INTERNAŢIONALE TEMA 1. Humanitas. Abacus. pp. Bibliografie . . Actorii politicii internaţionale şi rolul statului în relaţiile internaţionale (statul ca actor tradiţional. consecinţe. 161-346 (vol. Bucureşti. structuri. conceptul de putere naţională) TEMA 3. 178-400. 1998). Mişcările şi regimurile fasciste: caracteristici comune. consecinţe. pp. 2008). Bucureşti.Hitchins. O istorie a Europei după 1945. Secolul extremelor. evoluţie. Paul. Routledge. III). 2003). . Revoluţiile din 1989: cauze. London. DOMENIUL 3. Bucureşti. Iaşi. TEMA 4. pp. . Polirom. The Revolutions of 1989. Humanitas. categorii de actori. I).Jelavich. 1774-1866. 1996. asemănări şi diferenţe.

[& Thompson.. Power Politics. inegalitate şi ierarhie politică TEMA 2. Beck.H. versiune în lb. versiune în lb. Oxford. Iaşi. evoluţie. Leicester..principale ale relaţiilor internaţionale.Noelle-Neumann. Mobilizare şi participare politică şi electorală Bibliografie .română: Iași. 1999. c1946). Cum funcţionează democraţia. (pt. Cadrul instituţional al Uniunii Europene – Consiliul European. S.. H. Polirom. University of California Press. Thousand Oaks.Putnam. . elaborarea de politici publice şi procesele de decizie politică în politica internaţională şi în politica externă) Bibliografie .oup. a 4-a. Institutul European. T. C. K. STUDII EUROPENE TEMA 1.Miga–Beşteliu. 2001. 5th ed.G. (2008) The Oxford Handbook on the United Nations. Smith. S. Weiss. (1978. Editura Comunicare. E. Organizaţii internationale interguvernamentale. Stratificare socială. Consiliul Uniunii Europene. .română a ed.Morgenthau. L. P.. (2010) The Globalization of World Politics. Bucureşti. Polirom. DOMENIUL 5. Owens. Economy and society. 1998). (ed.Wright.Newman. . DOMENIUL 6. . Bucureşti. M. Curtea Europeană de Justiţe (caracteristici. interacţiunea între abordări academice. SOCIOLOGIE POLITICĂ TEMA 1. 6th ed.Carta Naţiunilor Unite. . R.A. Parlamentul European. Palgrave Macmillan (pt. 2007). relaţii cu alte instituţii 3 . 1978 / edited by G. Oxford University Press. . Comisia Europeană.Weber. Leicester University Press (pt. Sage Publication. The Struggle for Power and Peace.D. Spirala tăcerii. Oxford. (2009) Theories of international relations. 2004. Oxford University Press (learning resources for students: http://www. Arc. rol.). San Francisco.com/uk/orc/bin/9780199569090/ ) .I.Daws. c1948) Politics among Nations. R. Handbook of Political Marketing. CA. 1945.. Wittich. J. B. Roth & C.] (1985. a 3-a. versiune în lb. Berkeley. (2006). 2008). ed. română: Chişinău. ro. Mass-media şi opinia publică TEMA 3.Baylis. Socializare şi cultură politică TEMA 4. vol. .Burchill et al. Opinia publică – învelişul nostru social. Max. . II.

competenţe instituţionale în elaborarea şi implementarea politicilor.modele comparate..M. evoluţia politicilor majore) TEMA 3.Hix. 6th ed. 4 . versiune consolidată. 1671. .do?uri=OJ%3AC%3A2010%3A083%3ASOM%3ARO %3AHTML .Uniunea Europeană. Regimurile semiprezidenţiale. G. doctrine. A. in Texas law review. 2007 (varianta în limba română: CA Publishing. TEMA 2. Noury. 2009). . Budapest. o perspectivă comparată.. Bucureşti. A. rol în evoluţia UE. portal oficial.R. 3/ 2005. Oxford.. componenţa actuală a Parlamentului European – grupări majore) Bibliografie . “Constitutional adjudication: lessons from Europe”.europa. Pollack. politici.G. (2010) Policy making in the European Union. John.). Andras. 2010. Cluj Napoca. Democratic Politics in the European Parliament. Roland.Ferejohn. Justitiţia constituţională .Uniunea Europeană. pp.eu . Constituţie şi constituţionalism. Robert.. A. 3rd edition. The Political System of the European Union.Hix S. 82/ 2004. 2011 . “Semipresidentialism: varions on a theme”. Cambridge University Press. H. etc. Hamangiu.Wallace. Oxford University Press (versiuni în lb. Pasquale. Young. TEMA 3. in Journal of democracy. CEU Press. Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.română & franceză a ed. Pasquino. An introduction to constitutionalism. Versiune oficială consolidată.1705. . Hoyland. 1999. Palgrave Macmillan. S. a 4-a) DOMENIUL 7. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene http://eur-lex. Bibliografie .Tratatele Uniunii Europene. CONSTITUŢIONALISM TEMA 1.eu/JOHtml. mecanisme decizionale. versiune consolidată.Elgie. . europa. Tratatul privind Uniunea Europeană. secţiuni introductive (instituţii. B. 98-113..UE) TEMA 2. Politicile Uniunii Europene (procesul decizional. Familii politice europene reprezentate în Parlamentul European (istoric.Sajo. Limiting Government. pp.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful