CAPITOLUL I

Promovarea si dezvoltarea litoralului romanesc
Litoralul românesc al Mării Negre, cu o lungime de aproximativ 254 km, se află în prezent într-o intensă şi persistentă degradare prin eroziune marină. Linia de ţărm se retrage anual cu aproape 15-20 m pentru litoralul Deltei (între Sulina şi Capul Midia) şi cu aproximativ 0.2-0.5 m pentru litoralul cu faleze (Constanţa - Vama Veche). Procesul de eroziune a litoralului are atât cauze naturale (schimbările climatice globale şi modificările nivelului mării) cât şi cauze antropice. Printre preocupările antropice cu impact deosebit asupra stării litoralului pot fi amintite lucrările hidrotehnice de pe Dunăre şi de pe principalii săi afluenţi, amenajările portuare şi alte lucrări tehnice costiere. Lucrările hidrotehnice realizate pe Dunăre şi principalii săi afluenţi au determinat reducerea aportului de sedimente în zona litorală cu peste 50% faţă de valorile înregistrate înainte de construitrea barajelor. S-a creat astfel un mare dezechilibru sedimentar în zona de coastă, ceea ce a provocat activarea procesului de eroziune. Amenajările portuare şi alte lucrări inginereşti costiere, cum sunt: digurile de protecţie a şenalului navigabil Sulina, digurile de protecţie a porturilor Midia, Constanţa Sud şi Mangalia, lucrările de protecţie litorală de pe plajele turistice determină şi ele mari deranjări ambientale. Schimbările climatice globale precum şi ridicarea nivelului mării şi condiţiile geo - ecologice regionale ce caracterizează geosistemul Dunăre Delta Dunării - Marea Neagră, au dus la conturarea a două dispoziţii: • pe termen mediu - procesul de eroziune a litoralului românesc va fi cel puţin la fel de activ ca în ultimele două decenii;

pe termen lung – accelerarea procesului de eroziune a plajelor şi aceasta mai ales din cauza scăderii în continuare a aportului de material nisipos în
[3]

zona litorală, a ridicării continue a nivelului mării, precum şi a unui nivel energetic din ce în ce mai ridicat al factorilor hidrometeorologici. Subiectul proceselor de degradare prin eroziune a litoralului presupune adoptarea de strategii de prevenire şi limitare a acestora. Este o problemă considerată de multe state având o importanţă naţională, deoarece coroziunea acestor plaje înseamnă pierderi de teritoriu, dar mai ales compromiterea industriei turismului, creând pagube însemnate economiilor naţionale afectând, uneori chiar ireversibil, starea ecologică a zonei litorale. Litoralul Mării Negre, atât pentru România, constituie o importantă zonă turistică şi balneoclimaterică, de-a lungul său aflându-se staţiunile: Năvodari, Mamaia, Constanţa, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, Mangalia, 2 Mai (pe ţărmul românesc), dar şi pentru Bulgaria cu staţiunile Balcic, Albena, Nisipurile de Aur, Varna, Burgas (pe litoralul bulgăresc), Georgia (Suhumi, Batumi), Federaţia Rusă (Soci), Ucraina (Ialta). şi

1.1. Definirea conceptului de turism de litoral
Etimologic, cuvântul „turism" provine din termenul englez „tour" (călătorie), sau „to tour", „to make a tour" (a călători, a face o călătorie), termen creat în Anglia, în jurul anilor 1700, pentru a desemna acţiunea de voiaj în Europa - în general şi în Franţa - în special. La rândul său, acest termen englez derivă din cuvântul francez „tour" (călătorie, plimbare, mişcare), fiind preluat de majoritatea limbilor europene cu sensul de călătorie de agrement. Termenul francez are rădăcini şi mai adânci, el derivă din cuvântul grec „tournos" şi, respectiv, din cel latin „turnus" şi înseamnă tot călătorie în circuit. Din termenul „turism" a derivat şi cel de „turist", adică persoana care efectuează călătoria pentru plăcerea proprie. Dezvoltarea, atât a turismului naţional, cât şi a turismului internaţional se caracterizează, la nivel mondial, printr-o tendinţă de creştere datorită influenţei factorilor economici, demografici, politici, sociali. Turismul internaţional are, în
[4]

întâlnite în zonele costiere din ţările industriale dar şi în cele în curs de dezvoltare. În acelaşi timp însă.Turismul în România. prin extinderea celor existente şi prin dezvoltarea echipamentelor edilitare aferente acestora. a agenţilor de eroziune şi a activităţilor umane. un teritoriu propice pentru cele mai diverse activităţi. Litoralul se poate definii ca zonă de contact între elementele terestre şi hidrologice şi reprezintă. litoralul este un   mediu fragil. Modificarea liniei de coastă este consecinţa acţiunii combinate a mării. . Intensificarea procesului de urbanizare prin crearea de noi aglomeraţii urbane. de a vizita alte ţări. un teritoriu propice pentru cele mai diverse activităţi2.1 Litoralul se poate definii ca zonă de contact între elementele terestre şi hidrologice şi reprezintă. prin potiţia sa georgafică şi prin natură. de a observa alte civilizaţii. dezvoltare care permite călătorii mai rapide şi mai confortabile pe distanţe din ce în ce mai lungi. Ed.această situaţie. cererea turistică internă şi internaţională ridicată pentru cura heliomarină şi concentrarea în zonele de litoral a unei părţi însemnate a circulaţiei turistice. 80 [5] . Constanţa 2005. cea mai importantă creştere datorită dorinţei oamenilor de a călători. pag. 92 Glăvan V. Economică. din punct de vedere geomorfologic. aflat într-un proces continuu de modificare şi ca atare. permanent ameninţat cu deteriorarea echilibrului. 1 2 Chiotoroiu B. prin natura şi poziţia sa geografică. Ed. obiceiuri dar şi datorită dezvoltării tehnice înregistrate în domeniul transporturilor. pag. . Activităţile umane cu un impact puternic asupra ariilor de litoral sunt:  activităţile industriale şi portuare de mare anvergură şi mai recent implantările nucleare. ExPonto.Amenajarea turistică a teritoriului. Activităţile economice din zonele costiere şi în special intensificarea circulaţiei turistice îşi pun amprenta asupra organizării spaţiului şi modelelor de amenajare a litoralului. Bucureşti 2000.

denumiţi în continuare operatori de plaja. cu excepţia câinilor din dotarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a câinilor utilitari ai persoanelor cu dizabilităţi. • • Autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază teritorială se află plaje cu destinaţie turistică au următoarele obligaţii:  să organizeze şi să asigure servicii publice de salvare acvatică salvamar şi posturi de prim ajutor. să asigure lucrările de canalizare şi alimentare cu apă până în zona limitrofă plajei cu destinaţie turistică. în condiţiile legii. să asigure ordinea publică prin intermediul poliţiei. [6] . se prevede utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă astfel: • Utilizarea plajelor în scop turistic se face de către operatorii economici care au încheiat contract de închiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor. pe plajele litoralului Mării Negre utilizate în scop turistic se interzic:  accesul persoanelor însoţite de animale. în coformitate cu reglementările în vigoare.   • În vederea protecţiei turistilor. Operatorii plajelor cu destinaţie turistică au obligaţia ca la începerea sezonului turistic estival să amenajeze plaja cu destinaţie turistică şi să asigure serviciile turistice necesare. 19 din 22 februarie 2006. • Sezonul turistic estival pe litoralul Mării Negre începe la data de 1 mai şi se încheie la data de 30 septembrie ale fiecărui an. jandarmeriei şi al poliţiei comunitare. şi care deţin autorizaţii turistice emise de către autoritatea publică centrală pentru turism. referitoare la gospodărirea zonei costiere din România.Conform articolului 6 din Ordonanţa de urgenţă nr.

la deschiderea ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. publicată în Monitorul Oficial nr.220 din 10 martie 2006 4 http://www. Apa din zona sau de alete Curăţare zilnică Curăţare zilnică Curăţare săptămânală îmbăiere să nu prezinte suspensii corpuri plutitoare 4.4 Acestea sunt prezentate în tabelul următor: Tabelul 1. Calitatea plajei submerse 3 Până la 15o Până la 25o Până la 30o Zonă de îmbăiere fără Eliminarea pietre.ro/VECHI/httpdocs/autorizatii/turism/clasif_plajei.5 0. Panta de acces în zona de îmbăiere 5. Criteriile minime pentru încadrarea plajelor cu destinaţie turistică Nr.mt. 19 din 22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfaăşurate pe plajă. stânci sau corpurilor Eliminarea. 202/2006 privind gospodărirea integrată a zonei costiere (publicată în: monitorul oficial nr. Grosimea medie a 0.25 uniformă.htm [7] .107 din 22 februarie 1996 pentru aprobarea Normelor privind utilizarea turistică a plajei litoralului Mării Negre (publicată în: monitorul oficial nr.4 0. 48 din 6 martie 1996). cu excepţia celor care asigură intervenţii operative şi a utilajelor de întreţinere a plajelor.1. circulaţia sau staţionarea vehiculelor. 965 din 28 decembrie 2002) şi a Hotărârii nr.3 Clasificarea plajelor cu destinaţie turistică Clasificarea plajelor cu destinaţie turistică se face în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 1. Calitatea nispului Criteriul Categoria „3 Delfini Nisip cu granulaţie străine Categoria „2 Delfini” Nisipul să nu străine Categoria „1 Delfin” Nisipul să nu conţină corpuri străine periculoase 2. fără corpuri conţină corpuri stratului de nisip (m) 3. Crt.

Duşuri Un duş la maximum 15 persoane Un duş la maximum 20 persoane O instalaţie de minim 4 duşuri 7. 11. şezlonguri) X X - 14. 10.corpuri submerse submerse sezonului. 16. Cabine pentru schimbat O cabină la maximum O cabină la vestimentaţia 15 persoane maximum 20 persoane - 8. Centru de închiriat dotări pentru plajă (umbrele. Umbrele în suport fix Obligatoriu pe toată plaja la 4-5 m distanţă 13.) Dotări complete (minimum 4 cabine) 9. Instalaţie de sonorizare Telefon Saci din plastic pentru gunoi. suport montaţi pe Autonomă Minimum 3 Sub fiecare umbrelă X Minimum 1 1 la 30m2 1 la 60m2 17. 15. a corpurilor submerse 6. Punct de prim ajutor Serviciu tip „salvamar” X X Afişare X X Afişare X Sistem de semnalizare a Afişare specială şi condiţiilor de îmbăiere convenţională (drapel) convenţională (drapel) - convenţională (drapel) - 12. Dotări de agrement Minimum 3 [8] Minimum 2 - .) Dotări complete şi placat cu faianţă şi gresie (o cabină la maximum 20 pers. WC Dotări complete şi placat cu faianţă şi gresie (o cabină la maximum 15 pers.

wind surf. datorită creşterii numărului de boli profesionale. cât şi sporturi nautice. trebuie să se facă diferenţierea dintre turismul de odihnă şi cel de recreere.pentru copii. în timp ce turismul de recreere se desfăşoară în general în perioade relativ scurte de timp şi este caracterizat de o mobilitate mai accentuată a turiştilor.Amenajarea turistică a teritoriului . 63-71 [9] . a surmenării. Totuşi. hidrobiciclete. Turismul de odihnă se practică în concediul anual şi este caracterizat de o dinamică mai scăzută.  turismul de tratament şi cură balneomedicală: poate fi considerat o formă specifică de turism de odihnă. 48 din 6 martie 1996. se disting două ţeluri în practicarea turismului: destindere şi relaxare. dar şi a stresului. Bucureşti 2002. tobogan acvatic. tratarea diferitelor afecţiuni. . recuperarea fizică şi psihică după o perioadă de activitate. pag. Turismul de litoral este motivat în primul rând de dorinţa de odihnă şi recreere. practicarea sporturilor de sezon. dar şi activităţi cu caracter medical.Editura UCDC . Zonele în care se practică aceste forme de turism sunt de obicei plasate în apropierea unor resurse naturale cu efect terapeutic şi o climă care permite 5 Minciu R. Prin urmare. dar şi de tratarea unor boli prin cura heliomarină. schi nautic categorii categorii * Sursa: Monitorul Oficial nr. Turismul de litoral oferă turiştilor multiple posibilităţi de agrement. In continuare voi prezenta formele de turism5 care se practică pe litoral şi anume:  turism de odihnă şi recreere – înglobează o mare parte a acţiunilor de turism având drept scop destinderea. Această formă de turism s-a dezvoltat extrem de mult.

[10] . Se remarcă prin ponderea lor. atenuarea efectului datorat sezonalităţii. staţiuni şi clinici de specialitate. Avantajele acestei forme de turism: • intensitate relativ constantă a circulaţiei turistice în cursul unui an calendaristic. • realizarea unor încasări sporite ca urmare a prestării unor servicii • creşterea coeficienţilor de utilizare a bazei materiale turistice. Se pot delimita 4 subsegmente:  turism de tratament medical – presupune călătoria către un centru medical dintr-o altă ţară sau către un medic renumit la nivel internaţional care oferă îngrijiri medicale pe care nu le pot primi în ţara de reşedinţă. menţinere a siluetei etc. suplimentare.  turism de reabilitare şi recuperare – se refră la acele tratamente şi facilităţi destinate estompării sau dispariţiei consecinţelor unor traume fizice sau psihice şi presupune tehnici medicale de o înaltă complexitate. sporturile ce se pot practica în sezonul estival (sporturile de plajă sau nautice). • asigurarea unui sejur mediu de 18-20 zile. • atragerea unei clientele stabile. Acestor resurse trebuie să li se asigure o bază materială şi o infrastructură tehnică adecvată. dar şi în perioada de iarnă. de a practica activităţi sportive.). Turismul balneomedical reprezintă un factor multiplicator al dezvoltării economice a turismului.desfăşurarea acestor cure sau tratamente respective. a zonei în care se desfăşoară acţiunile turistice ce au un asemenea scop. Turismul sportiv este o formă de turism ce derivă din turismul de agrement motivat de dorinţa de mişcare.  turism de întreţinere şi revitalizare – cuprinde facilităţile. serviciile şi produsele destinate menţinerii şi întreţinerii echilibrului fizic (tratamente naturiste.

Marea Britanie. Bucureşti 2000. . Evoluţia resurselor litoralului romanesc Litoralul românesc al Mării Negre reprezintă o zonă de importanţă majoră pentru turismul din România. se realizează după anii 1960-1970. Ţările Scandinave. România era deja cunoscută pe piaţa principalelor ţări europene generatoare de turişti. Franţa. La începutul anilor '70. dar în acelaşi timp implică şi costuri de amenajare a infrastructurii. 68 Erdeli. 6 7 Glăvan V. Turismul de litoral este puternic afectat de „sezonalitate”. Începând cu anii '80. Editura Universitară.Costurile ce implică practicarea unor activităţi sportive aduc venituri suplimentare unităţilor turistice prin centrele de închiriere a materialelor sportive sau ambarcaşiunilor. deoarece se desfăşoară pe tot timpul anului. Această formă de turism prezintă un mare avantaj. Primele stabilimente apar pe litoral încă de la sfârşitul secolului XIX şi sunt rodul unor acţiuni particulare. Cele mai ample lucrări de amenajare.Turismul în România. Austria.  turismul de reuniuni – este forma de turism practicată de participanţii la diferite congrese. mai ales în ultima perioadă de timp când s-a constatat o reducere a duratei sezonului estival. reuniuni ştiinţifice etc. G. 1. cu individualizarea staţiunilor turistice. Italia. . Bucureşti.pag. Amenajări turistice.Gheorghilaş.. A. 2006 [11] . dotarea cu facilităţi care să permită practicarea sporturilor în condiţii optime şi în siguranţă.2. ţara noastră a cunoscut un declin puternic al sosirilor de turişti străini. Economică. Turismul de reuniuni presupune însă şi investiţii în dotări ce ţin de buna desfăşurare a congreselor sau reuniunilor ştiinţifice.7 În prima jumătate a anilor 1960 ţara noastră a cunoscut o dezvoltare relevantă a unităţilor de cazare turistică. nefiind afectată de efectul „sezonalitate”6.a. Belgia ş. în special în Germania. în special în zona litoralului Mării Negre. Ed.

inexistenţei unor facilităţi în domeniul creditelor bancare etc.  faza de urbanizare a litoralului (între anii 1930-1960/1970 – fază în care au apărut amenajări similare cu cele ale spaţiilor urbane. Unul dintre punctele forte ale turismului românesc îl constituie litoralul Mării Negre. şi în anii '90. După 1960 la baza dezvoltării litoralului a stat un plan general de sistematizare. şi s-au pus bazele turismului de masă). exceptând zonele din Delta Dunării. fenomenul touristic înregistrând o puternică extindere peste barierele sociale. zonă cu o vocaţie turistică deosebită. modernizării şi reabilitării infrastructurilor specifice ca urmare a procesului lent şi complicat al privatizării. de la Capul Midia şi până la frontiera cu Bulgaria. Din punct de vedere al valorificării turistice. izolate. persoanelor cu posibilităţi financiare mari). Primele stabilimente realizate în scop balnear au fost amenajate pe litoral  la sfârşitul secolului al XIX-lea. conferită în egală măsură atât de situarea sa geografică cât şi de profilul cultural-istoric al regiunii. Organizarea fiecărei staţiuni a fost influenţată de relieful [12] . care ulterior s-au constituit în nucleele primelor staţiuni destinate exclusiv elitei societăţii. faza amenajărilor de mare amploare (declanşată în anii 1960-1970 şi care se caracterizată prin individualizarea staţiunilor de pe litoral cu capacităţi de cazare ridicate şi dotate cu echipamentele necesare unui turism de recreere. În evoluţia fenomenului turistic şi a amenajărilor turistice în această zonă geografică se pot identifica trei faze distincte:  faza de pionierat (având ca punct terminal anul 1930 – caracterizată prin apariţia de construcţii relativ mici. care a împletit dezvoltarea turistică cu cea economică şi socială. iar Cauza principală fiind constituită de lipsa de fonduri pentru investiţii destinate dezvoltării. sub forma atenuată. odihnă şi tratament). litoralul românesc este amenajat şi exploatat în scopuri turistice doar pe o distanţă de circa 82 km.această tendinţă menţinându-se. aplicării unei fiscalităţi neadecvate.

de infrastructura de circulaţie.specific. Inaugurarea oficială a staţiunii a avut loc la 28 august 1906. Mamaia era un perisip pustiu. s-a inceput configurarea construcţiilor care au individualizat staţiunea Mamaia. Bucureşti. dar şi inaugurarea podului de la Cernavodă în 1895.La Vii” . .8 In anul 1899 se începe pe faleza sudică construcţia portului maritim. La vremea respectivă. băile de mare se făceau la Constanţa pe plaja . Acesta era ridicat din lemn. o modestă aşezare de pescari. aceasta fiind amplasată pe faleza sudică a oraşului. staţiunea mai avea în dotare şi 45 de gherete mobile pentru bărbaţi şi 35 pentru femei. P. Editura Carro. de dimensiunea plajelor naturale sau a celor nou create. acestea fiind prevăzute cu câte un foişor.. iar fiecare aripă adăpostea câte 56 de cabine. cu dune ce atingeau chiar şi înălţimi de 5-7 m. Urmând exemplul lui Hagi Pandele. în principal prin înălţarea stabilimentului pentru băi. inaugurează. în partea de sud a lacului 8 Cocean. actuala staţiune Mamaia. plajă la care se putea ajunge cu trenul ce pleca din gara situată în dreptul fostului sediu al Tribunalului. gara fiind situată în zona complexului Tic-Tac). La sfârşitul secolului al XIX-lea. Turiştii au început vină prima dată la Constanţa după plecarea turcilor din 1878. aceasta apărând deci din necesitatea ca oraşul Constanţa să aibă o plajă modernă. de microclimatul local. la capătul căruia se aflau casele rare ale satului Mamaia. Existenţa staţiunii Eforie Sud este legată tot de acţiunile unui întreprinzător particular. de către societatea britanică Danube and Black Sea Railway Co. fapt ce a impus găsirea unui nou amplasament pentru o plajă a oraşului. 1996 [13] . de configuraţia ţărmului.Geografia turismului. un alt proprietar de terenuri. Ltd. când două trenuri au străbătut drumul de la Constanţa până la Mamaia într-o oră şi jumătate (se construise între timp şi o cale ferată ce lega oraşul de Mamaia. avea aspectul unei case de munte şi cuprindea două pavilioane lungi. De asemenea. Din anul 1906. Ca urmare sa hotărât amenajarea plajei din nordul oraşului. Ion Movilă. în 1899.

000 de locuri în popasuri turistice. Construcţia staţiunii fiind finalizată în 1972. Începând odată cu anul 1956 aici se dezvoltă o tabără naţională şi internaţională a studenţilor. Staţiunea Olimp este considerată cartierul nordic al staţiunii Neptun. nucleul staţiunii fiind construit în anul 1949 când a fost de asemenea amenajată în jurul Lacului Costineşti prima tabără de vacanţă pentru elevi având o capacitate de 310 locuri. Extinderea staţiunii are loc după 1920... Societatea de binefacere din Bucureşti care a amenajat aici în 1901 primul stabiliment de băi de nămol. când sunt date în folosinţă primele hoteluri împreună cu primele căsuţe ale Satului de vacanţă . căreia i s-au adăugat ulterior o tabără de copii. în zona unde se afla pădurea şi mlaştina Comorova. (profesor) . Numele staţiunii provine de la . fiind inaugurată la 1 iulie 1973. Denumirea staţiunii Costineşti provine de la generalul Emil Costinescu care a cumpărat de la Vasile Kogălniceanu (fiul lui Mihail Kogălniceanu) o suprafaţă de teren foarte aproape de ţărmul Mării Negre. când personalităţi ale vremii încep sa îşi construiească aici vile.9 Staţiunile Neptun şi Olimp sunt cele mai elegante şi mai luxoase staţiuni din sudul litoralului românesc.043 de locuri în spaţii construite. căsuţe..C. Şi apariţia staţiunii Eforie Nord este de asemenea strâns legată de construcţia Băilor Movilă. Grup Şcolar .Evoluţia fenomenului turistic pe litoralul românesc. primul său hotel cu 40 de camere şi o anexă de 50 de cabine pentru băi. Rosetti” Constanţa.Techirghiol. A. 9 Rădulescu Carmen C. Staţiunea Neptun a fost inaugurată în 1967. 2010 [14] . 500 de locuri în căsuţe şi circa 1. un teatru în aer liber şi alte spaţii de cazare dar şi agrement. Cap Aurora este cea mai mică staţiune din salba de staţiuni MangaliaNord. Staţiunea Jupiter intră în circuitul turistic în iulie 1968.Eforia Spitalelor Civile”.Zodiac”. În sezonul 1978 staţiunea dispunea de 4.

nisipoase cu formaţiuni care atestă geneza fluvială (întinderi acoperite cu stuf. de către coloniştii greci veniţi din Heracleea Pontica. sub numele de Callatis. ţărmul marin este reprezentat de Delta Dunării. situată la 44 km de Constanţa. Mangalia este o staţiune balneoclimaterică permanentă. litoralul este alcătuit din plaje joase.Hr. 2006 [15] .România potenţial turistic. Editura Universitară. Comănescu. Caracteristici ale turismului românesc Litoralul românesc al Mării Negre se întinde pe o distanţă de 245 km. la aceeaşi latitudine ca oraşul francez Nisa. pe locul unei aşezări autohtone mai vechi. lagune. M.10 1. grinduri) şi la sud de Constanţa. fiind intrată în circuitul turistic din vara anului 1971. Cerbatis. de la Gurile Dunării în nord (braţul Chilia – frontiera ţării cu Ucraina) şi până la Vama Veche situată la graniţa cu Bulgaria în sud. De la Sfântul Gheorghe şi până la Capul Midia se desfăşoară o zonă cu nisipuri joase dominantă în mare parte de prezenţa complexului lagunar Razelm.Staţiunea Venus. dar mai ales odată cu construirea salbei de staţiuni de pe litoralul românesc. Saturn este cea mai sudică staţiune sezonieră a litoralului.. L. Sub denumirea de Mangalia (Pangalia).3. pe o lungime de 40 km. Pe lungimea litoralului se disting două sectoare diferite ca natură: la nord de Capul Midia. Este cea mai sudică staţiune. aflată în prelungirea oraşului Mangalia. cu faleză înaltă. Bucureşti. . localitatea a fost menţionată în secolul al XII-lea într-o hartă realizată la Pisa. Între Gura Chiliei şi Sfântul Gheorghe. Ca staţiune se dezvoltă după al doilea război mondial. a fost inaugurată în anul 1972. cu numele inspirat de zeiţa frumuseţii. aici întâlnindu-se 10 Ielenicz. litoralul este alcătuit dintr-o succesiune de promotorii între care se desfăşoară alveole concave de coastă. Oraşul a fost ridicat la începutul secolului VI î.

Condiţiile climatice ale litoralului românesc sunt dintre cele mai favorabile cu o climă blândă şi uscată. simigeriilor şi chioşcurilor – acestea vânzând produse alimentare şi băuturi răcoritoare. La acestea se poate adăuga faptul că Marea Neagră este lipsită de flux şi reflux iar valurile care se formează îşi pierd din forţa lor în zona ţărmului datorită adâncimii reduse care se continuă sub apa mării. Agigea. Temperatura medie în timpul verii este de 24°C. iar media anuală este de 11°C. iar capacitatea acestora se presupune a fi între 145.000 şi 150. Iernile sunt moderate. fără adâncimi bruşte şi fără stânci şi pietriş care stânjenesc accesul la mare. Techirghiol. lipsa curenţilor de mare intensitate în sezonul estival şi înălţimea mică pe care o au valurile mării. inclusiv Constanţa şi Mangalia.11 Salinitatea redusă a apei favorizează practicarea sporturilor nautice şi a scufundărilor subacvatice. Durata de strălucire a soarelui în luna iulie este de 10 – 12 ore pe zi. Mamaia.cordoane litorale care delimitează lacurile Taşaul. Din statisticile realizate se observă că raportul locurilor la 11 http://www. Zona sudică a litoralului. favorizând talasoterapia. numărul acestora este de aproximativ 800. acolo unde se găsesc staţiunile de litoral amenajate special pentru practicarea turismului de litoral este situată între paralela de 44° 25’ şi paralela 43° 25’ latitudine nordică şi se întinde pe 82 km. aerosolii naturali provenind din sfărâmarea valurilor ajută la mineralizarea organismului. Tatlăgeac şi Neptun.html [16] . vara zilele fiind lungi şi călduroase.ro/articol/Turism/17505/Oferta-saraca-de-agrement-calitatea-scazuta-a-serviciilorturismul-romanesc. lipsa mareelor ce oferă turiştilor plaje uscate în mod permanent.wall-street. fără însă să se ia în calcul unităţile şi punctele de lucru de tipul patiseriilor.000 de locuri la mese. faptul că fauna mării este lipsită de elemente periculoase şi nu în ultimul rând aerul mării care este caracterizat printr-o mare puritate. Referitor la unităţile de alimentaţie publică de pe litoral. panta ţărmului este lină. cu vânturi puternice. gogoşeriilor.

mese faţă de locurile de cazare este de peste 1. plimbări cu helicopterul sau cu avionul. fotbal. iar ca principală funcţie a acestuia este cea de divertisment care se adresează în special tinerilor turişti. patru pe malul mării şi patru pe [17] . În ultimii ani şi oferta de agrement a staţiunilor de litoral s-a diversificat. plimbările cu trăsura. Agrementul de interior îl reprezintă discotecile. volei.2 locuri de alimentaţie la un loc de cazare. O formă superioară de agrement de interior o constituie hotelul organizat pe sistem „club de vacanţă” care începe să prindă contur şi în ţara noastră. se axează în special pe activităţile sportive. cluburi. Din această categorie fac parte terenurile de sport. baza materială este în general bună. având hoteluri de acest gen în Jupiter (hotel Capitol). închirierea de biciclete. În staţiunea Mamaia a fost construit parcul de distracţii acvatic Aqua Magic plus alte 8 baze de agrement nautic. sau parcurile de distracţii care nu sunt sigure şi au produs chiar şi victime omeneşti. în staţiunea Venus (hotel Adriana). cum ar fi teatrele de vară pentru care nu s-au realizat mai deloc investiţii de modernizare. în Mamaia complexul hotelier Yaki şi Club Scandinavia care pun la dispoziţia turiştilor terenuri de tenis. unele fiind vechi. Acest tip de agrement este cel mai bine reprezentat de staţiunea Mamaia. Având câteva excepţii. parcurile de distracţii. echitaţie şi salturi cu paraşuta. însă simţim lipsa videotecilor şi a cluburilor cu funcţionalităţi multiple. sălile de jocuri distractive şi de noroc. în alcătuirea acesteia intrând agrementul terestru de interior şi în aer liber cât şi agrementul acvatic cu agrementul de plajă şi cel nautic. precum şi barurile de noapte. minigolf. terenuri de joacă pentru copii. beneficiată de modernizări sau construcţii recente şi dotări de bună calitate. în celelalte staţiuni este prea redus numarul acestor echipamente. cazinouri. Agrementul în aer liber este foarte cuprinzător. discoteci.

XVII. statiunile balneoclimaterice cunosc o dezvoltare deosebita. a Baile Herculane. acesta fiind construit la standarde occidentale – Yacht Club – „Europa” din Eforie Nord. astfel ca pana la sfarsitul secolului existau 23 de statiuni de interes general. hramuri. Documentele vremii indica si o forma de turism colectiv. mai restrans decat in antichitate. Turda. Ivanda si Lipova in sec. turismul s-a manifestat sporadic pe teritoriul tarilor romanesti. CAPITOLUL II Serviciile si ofertele turismului litoralului romanesc 2. In secolul XIX. Olanesti in 1760.12 În staţiunea Saturn s-a investit de-a lungul timpului pentru realizarea complexului acvatic din zona hotelurilor Hora – Balada – Sirena cuprinzând piscine.Geografia generală a turismului. targuri. Vlăsceanu. nedei etc. traditionale: sarbatori folclorice. datorita nesigurantei drumurilor si conceptiilor mistice. Buzias etc. XVI. 12 Pompei. Bucureşti. sub forma turismului de pelerinaj. Activitatea de turism colectiv se desfasura. 2005 [18] . in forme embrionare. cu prilejul unor momente festive. etnofolclorice. G. Scurt istoric al litoralului romanesc Elementele precursoare turismului pe pamantul tarii sunt atestate documentar inca din antichitate. De asemenea Herghelia Mangalia a fost modernizată în 2004. de masa.. Bazna in sec. oferindu-le turiştilor posibilitatea de a efectua salturi cu paraşuta şi zboruri de agrement. cand ele au aparut si s-au dezvoltat. etc. De asemenea s-a realizat primul port privat de agrement pentru ambarcaţiuni uşoare din România. primul aerodrom privat autorizat din ţară la Tuzla. acesta fiind mentionat in localitatile: Baile Felix in sec. Ocna Sibiului. Borsec in 1770. XV. . B. In evul mediu in conditiile oranduirii feudale. tobogan acvatic.1. C. mai ales. Editura Meteor Press. fântâni arteziene. Vatra Dornei in 1788. Sovata.. bar pe apă. 78 de interes local si 38 de localitati cu izvoare minerale utilizate. determinata de o serie de manifestari laice. Baile Herculane in 1734. Negoescu.malul lacului Siutghiol precum şi telegondola atrăgând în acest fel un număr foarte mare de turişti dornici să admire panorama staţiunii. Treptat se afirma turismul balnear.

in jur de 45000 de locuri in statiunile de cura balneara si aproximativ 20000 in cabane si alte forme de gazduire. Directiile prioritare de dezvoltare a turismului intre anii 1976-1980 s-au orientat spre valorificarea mai complexa a statiunilor montane. In anul 1955. Gradul de utilizare a capacitatilor de cazare. avand ca scop de a intreprinde excursiuni. a fost turismul popular (1948-1950). pe baze economico-sociale. infiintat in 1935. telescaune. Navodari. Acest turism modern se caracterizeaza prin trasaturi noi si printr-o evolutie a tipurilor si formelor sale. a fost in medie de 75%. ceri ar putea prezenta un interes din deosebite puncte de vedere" (V. statiuni balneoclimaterice si complexe turistice. for de conducere. [19] .alpin. Pe langa modernizarea si transformarea vechilor statiuni balneoclimaterice si climaterice. iar terapiile balneare sunt dotate cu tehnica moderna. In 1982. Voineasa. fiind distribuite astfel: pe litoral 76.ca urmare a dezvoltarii continue si progresive a turismului in Romania se infiinteaza Ministerul Turismului si Sporturilor. pe total de tara. In Romania postbelica. 1979).teleschiuri. "Societatea carpatina ardeleana a turistilor" din 1880. cu potential turistic ridicat. iar in 1968 Biroul de turism pentru tineret. indrumare si coordonare organizatorica. cu precadere in aria Carpatilor. cuprinzand toate formele de cazare intre anii 1975-1989. Primele grupari. in statiunile balneoclimaterice 87%.In a doua parte a secolului XIX apar primele asociatii turistice. marcand substantiale transformari cantitativ si calitative privind structura turismului. iar in celelalte centre turistice de 70%. Costinesti. "Societatea carpatina Sinaia". Balea Lac. baza tehnico-materiala a turismului cuprindea peste 155000 de locuri pe litoral. se reinfiinteaza Oficiul National de Turism "Carpati". caruia ii sunt subordonate 40 de oficii judetene de turism. Piatra Arsa. sunt amenajate noi mijloace moderne de transport pe cablu: telecabine. punand bazele turismului organizat.7%. In 1957 se constituie Asociatia turistilor din Romania . spre dezvoltarea statiunilor balneoclimaterice cu o eficienta recunoscuta si modernizarea statiunilor balneare si climaterice de pe litoral. care apoi devine Federatia de turism . "Cercul excursionistilor" la 1 ianuarie 1891. in statiunile montane 73.Borda. Durau. peste 38000 de locuri in statiunile montane de odihna si practicarea sporturilor de iarna. apar si altele noi ca: Mangalia Nord. asociatii sau societati care se infiripa sunt: "Trinitatea vremelnica" din 1869. Sunt sporite cu 35000 de locuri in formele de cazare de baza si complementare noi localitati. prima organizatie de turism de tip nou. In 1971 .9%. prima organizatie turistica din Bucuresti care isi propune sa intreprinda "excursiuni menite sa dezvolte iubirea pentru frumusetile naturii si inmultirea cunostintelor prin vizitarea monumentelor si localitatilor din tara.

la care serviciul turistic prin conţinutul său . altele prezintăcaracteristici specifice turismului şi respectiv formelor particulare de manifestare aacestuia. cu posibilităţi multiple de desfăşurare a unor activităţi recreative: culturale. hrană). artistice. calculat la om/zile cazare. O altă caracteristica a consumului turistic.2. spre a oferi posibilitati de utilizare completa si complexa a tuturor resurselor turistice. de tratament pentru ameliorarea consecinţelor nefavorabile ale suprasolicitării nervoase. In privinta turismului local. pentru ca intregul teritoriu sa fie inclus in circuitul turistic national si international. cu creşterea frecvenţei de petrecere a timpului liber în afara reşedinţei permanente. al promovării pe scară largă a progresului ştiinţific şi tehnic.3% in celelalte centre turistice. O parte a activităţilor ce dau conţinut prestaţii turistice vizează deciacoperirea unor necesităţi obişnuite. sportive.ridicate. Avand conditiile necesare pentru dezvoltarea accentuata a turismului intern si international. in ritmuri accelerate datorita deteriorarii sensibile a conditiilor de viata pentru majoritatea romanilor si calitatea tot mai slaba a serviciilor turistice. se măresc dimensiunile timpului liber zilnic şi săptămânal. 3. menite să diversifice agrementultradiţional şi să sporească atractivitatea manifestărilor turistice. [20] . Pornind de la aceste premise.Gradul de ocupare a capacitatilor de cazare de catre turistii straini. s-a instalat o tendinta descrescatoare.9% in statiunile balneoclimaterice si 11. se pune accentul pe optimizarea gradului de valorificare a fondului turistic.1988). 10% in statiunile de munte. stimulatoare a unor pasiuni. concediile. Prezentarea serviciilor si ofertelor pe litoralul romanesc Serviciul touristic reprezinta o multitudine de activitati puse la dispozitia turistiilor care au ca scop satisfacerea nevoilor lor in perioada in care acestia isi petrec vacantele.ea reprezentând totodată un procedeu modern. fiecare judet isi valorifica in continuare fondul turistic. eficient de deconectare. in respective zona turistica. Dupa 1990.Odihna activă tinde să devină o componentă tot mai importantă a serviciului turistic.etc. etc. a fost de 35% pe litoral. 2. pe intensificarea amenajarilor existente si a cailor de acces. care a determinat petrecerea vacantei in strainatate de catre cei cu posibilitati financiare mai . se reducesăptămâna de lucru. sunt principalele cauze ale reducerii dramatice a numarului turistilor (la mai putin de jumatate fata de anul de varf . o constituie asigurarea unei odihne active aturistului. organizatorilor de turism le revine sarcina creeari unor vacanţe. Aceste preocupări sporesc în intensitate odată cu transformarea turismului în fenomen de masă. să răspundă criteriilor odihnei active. cotidiene (odihnă. Ca rezultat al creşterii productivităţii muncii şi perfecţionării proceselor deconducere.

influenţează negativ calitatea prestaţiei turistice şi prin intermediul acesteia. care să ofere turiştilor condiţii optime şi care să îndeplinească după caz şi alte funcţii. îmbogăţindu-se cu noi funcţii şi forme de prestaţii. Acesta reprezinta produsul a ceea ce se numeşte producţia hotelieră. etc. echiparea lor necorespunzătoare. prin conţinutul său. În a doilea rând. crearea condiţiilor şi confortul pentru adăpostirea şi odihna călătorului. Servicii hotelier insuficiente în raport cu nevoile populaţiei sau calitativ necorespunzătoare. dimensiunile circulaţiei turistice şi posibilităţile de valorificare a patrimoniului. Conţinutul industriei hotelier a evoluat concomitent cu dezvoltarea capacităţilor de cazare şi implicarea lor în activitatea turistică. fiind alcătuit dintr-o gama de prestaţii oferite turistului pe timpul sejurului în unităţi de cazare. în primul rând. Industria hotelieră şi respectiv calitatea serviciului de cazare influenţează nu numai dezvoltarea turismului. Industria hotelieră. În acest context. insuficienţa spaţiilor de cazare. de nivelul de calificare a lucrătorilor. sau slaba lor pregătire. în sensul intensificării cererii turistice a acestora. Serviciile si ofertele de cazare Serviciul de cazare vizează. Nivelul de dezvoltare a industriei hoteliere reprezintă de asemenea. de organizarea muncii în unităţile hoteliere. serviciul de cazare este influenţat de dotarea cu personal a capacităţilor de cazare. a capacităţii bazei tehnico – [21] . măsura satisfacerii nevoii pentru turism a populaţiei. creşterea timpului liber. Serviciul de cazare se prezintă ca o activitate complexă. urbanizarea.2. Dezvoltarea şi calitatea serviciului de cazare sunt dependente. sejurul şi plecarea călătorului. decurgând din exploatarea capacităţior de cazare. au provocat mutaţii în comportamentul consumatorilor. de existenţa unei baze tehnico – materiale de cazare (hoteluri. pe lângă efectele negative asupra odihnei şi recreerii oamenilor.1. etc) adecvate cu dotări corespunzătoare. Sporirea veniturilor băneşti. Ele trebuie să creeze condiţii ca o parte importantă a populaţiei să beneficieze de posibilitatea petrecerii vacanţei sau sfârşitului de săptămână într-o zonă turistică. case de odihnă. ca şi numărul mic al lucrătorilor . ce înglobează ansamblul activităţilor desfăşurate în spaţiile de cazare. considerată în cele mai multe ţări o activitate distinctă a economiei. vor determina schimbări în destinaţia veniturilor şi disponibilităţile de timp liber şi indirect scăderi în circulaţia turistică. moteluri. Prin atracţia exercitată serviciile de cazare asigură o bună valorificare a potenţialului turistic. a disponibilităţilor de forţă de muncă. în general ci şi eficienţa acestei activităţi.2. popasuri turistice. sector de maxima importanta. are ca domeniu de referinţă totalitatea proceselor desfăşurate în unităţile de cazare în legătură cu primirea. neconcordanţa dintre nivelul confortului oferit şi exigenţele turiştilor.

Din categoria serviciilor hoteliere complementare. diversitatea lor reprezintă un factor de prestigiu de atractivitate a produsului turistic şi indirect de creştere a eficienţei comercializării lui. structura tipologică a acestuia trebuie să răspundă deopotrivă nevoilor de hrană şi divertisment să-l poată servi pe turist în orice împrejurări. complexitatea serviciilor de cazare. structura şi exigenţele cererii. curăţarea hainelor şi a încălţămintei. spălatul şi călcatul lenjeriei. Locuri de agrement. servicii de schimb valutar. Dependenţa strânsă dintre alimentaţia publică şi activitatea turistică este evidenţiată printre altele de asocierea lor într-un sector de sine stătător în ţările consacrate pe plan turistic. În afara unei adaptări a reţelei de unităţi la momentul şi locul desfăşurării programului turistic. Este necesar ca alimentaţia publică să fie prezentă în toate momentele cheie ale consumului turistic: puncte de îmbarcare. asigurarea parcării autoturismelor. să-şi poată procura hrana necesară. De asemenea raporturile de intercondiţionare sunt evidenţiate şi de efortul permanent al alimentaţiei publice de a se alinia noutăţilor intervenite în volumul. alimentaţia publică nu este destinată să satisfacă în exclusivitate nevoia consumatorului turist. mijloace de transport. rezultat al dezvoltării turismului intern şi internaţional. conducând la realizarea unor coeficienţi superiori de exploatare. [22] . ea se asociază tot mai frecvent activităţilor de turism. De asemenea. în măsură să satisfacă o paletă diversificată de trebuinţe. al diversificării şi multiplicării formelor de turism. se pot menţiona: primirea şi distribuirea în hotel a corespondenţei turiştilor. încadrându-se în categoria serviciilor de bază.materiale. Numai astfel. Serviciile si ofertele de alimentatie publica Alimentaţia publică reprezintă una din laturile importante ale servicii turistice. O altă necesitate este aceea de a exista o largă tipologie de unităţi de alimentaţie publică. aflat temporar în afara reşedinţei permanente. păstrarea obiectelor de valoare. locuri de destinaţie şi sejur. manipularea bagajelor. Deşi ca activitate economică. iar dinamica ei este din ce în cea mai influenţată de evoluţie circulaţiei turistice. Aceasta cu atât mai mult cu cât el reprezintă principala cale de satisfacerea a nevoi cotidiene de hrană pentru toate categoriile de turişti. O astfel de tendinţă este mai prezentă în ţara noastră în contextul reaşezări şi modernizării structurilor organizatorice în turism.2. repararea unor obiecte din dotarea turistului. etc. serviciul de alimentaţie va răspunde sarcinii de a asigura ansamblul condiţiilor pentru că turistul. ce întregesc funcţia de cazare.2. 2.

din ce în ce mai prezentă şi a generat o nouă formă de vacanţă. în structura produselor comercializate trebuie să fie prezente preparate din bucătăria naţională şi internaţională. producţia culinară. numărul mediu de personal operativ.2. Diversitatea şi originalitatea gastronomiei se constituie ca element de atracţie principală sau complementară. a organelor ce gestionează acest sector de activitate. ca: volumul desfacerilor de mărfuri prin unităţi de alimentaţie publică. sau pe toată durata călătoriei. cunoscută sub denumirea de vacanţă gastronomică (pescărească. vizând pe lângă voiajul propriu-zis. constituindu-se într-o preocupare permanentă a agenţilor economici în sfera comerţului şi turismului. ansamblul operaţiunilor. Modernizarea acestor obiective va asigura participarea sporită a alimentaţiei publice la satisfacerea nevoilor consumatorilor.O caracteristică destul de importantă a serviciului de alimentaţie publică decurge din necesitatea de a răspunde în egală măsură cerinţelor turiştilor autohtoni şi străini.3.). când celelalte componente ale ofertei turistice sunt sensibil apropiate şi comparabile. Serviciile si ofertele de transport Transportul reprezintă o componentă de bază a serviciului turistic. creşterea rolului său economic şi social. Este mai complex decât transportul din alte domenii de activitate. Eficienţa economică a alimentaţiei publice se poate urmări prin indicatori generali şi prin indicatori specifici acestui domeniu. indicatori ai efectelor. servicii diferenţiate structural în funcţie de beneficiari (turişti sau populaţie rezidentă). Dezvoltarea şi perfecţionarea activităţii de alimentaţie publică reprezintă una dintre coordonatele definitorii ale prezentului şi viitorului. profitul. etc. Dintre aceştia se enumeră indicatori ai eforturilor ca: volumul cheltuielilor totale. 2. condiţiilor şi facilităţilor legate de organizarea deplasării fizice a turiştilor şi a unor bunuri destinate consumului acestora. fondul de salarii cheltuit. Astfel. De altfel. vânătorească. din cea specifică anumitor ţări şi zone. asigurând deplasarea turiştilor de la reşedinţă la locul de petrecere a vacanţei. produsul turistic. este o realitate. fapt ce explică şi justifică atenţia acordată acestui domeniu de servire turistică. având drept principală motivaţie gastronomia. Legătura dintre alimentaţie publică şi oferta turistică este profundă şi de intercondiţionare reciprocă. Paralel cu modeirnzarea diferitelor forme de comercializare şi servire are loc o diversificare a prestaţiilor cu caracter complementar oferite de unităţile de alimentaţie publică. Ea dobândeşte noi valenţe în condiţiile în care gastronomia devine element de selecţie a destinaţiilor turistice. volumul cheltuielilor de circulaţie. Sunt cuprinse serviciile oferite turiştilor ce practică o formă organizată de turism şi prestaţiile oferite turiştilor ce călătoresc cu mijloace proprii [23] .

Transport rutier. în sensul că asigură pătrunderea în zone de interes turistic. Pentru efectuarea traficului turistic se poate apela la o gamă variată de mijloace de transport. de dezvoltarea generală a transportului de călători. se permite valorificarea potenţialului turistic al zonei (ţării). efectuarea unor prestaţii auxiliare. Pentru ca turistul să beneficieze de o utilizare cât mai completă a vacanţei el este interesat de deplasări rapide. desfăşurarea fără întrerupere a călătoriei şi în cazul folosirii mai multor tipuri de mijloace de transport.Serviciile de transport prezintă un rol important în turism. transportul sau durata călătoriei ocupă un loc important. Creşterea confortului duce la îmbunătăţirea condiţiilor în interiorul mijloacelor de transport şi vizează şi alte elemente ca: asigurarea transferului de la staţia de destinaţie la hotel şi invers. în sensul că reducerea costului nu trebuie să se facă prin diminuarea calităţii serviciilor ci printr-o utilizare mai raţională a capacităţii de transport precum şi prin folosirea combinată. Se recomandă acordarea unor facilităţi sau reduceri în perioada de slabă activitate turistică. Transport naval. Utilizarea unui tip de transport este determinată de factori legaţi de specificul călătoriei şi particularităţile mijloacelor de transport şi de o serie de elemente care ţin de psihologia turistului. privind transportul bagajelor. [24] . Timpul total de vacanţă al unui turist poate fi compus din două elemente: timp de transport şi timp de sejur. Un alt aspect care trebuie luat în considerare îl reprezintă ponderea ridicată a costurilor serviciilor de transport la tarifele pentru aranjamente turistice. Pentru ca în cazul formelor de turism. alegerea de trasee interesante. toate aceste elemente sunt elemente de fundamentare a deciziei de a opta pentru anumite forme de turism. În alegerea formelor de transport turistul porneşte de la gruparea lor după natura mijlocului folosit: Transport aerian Transport feroviar. asigură întâlnirea cererii cu oferta şi transformarea acestora din potenţiale în efective. În activitatea de transport trebuie să se asigure o mai bună corespondenţă între conţinutul serviciilor prestate şi nivelul tarifelor. Locul fiecăruia în structura traficului turistic este dependent în egală măsură de dinamismul turismului.

între gara Constanța și stațiune se montează o linie de cale ferată pe traseul pe care astăzi se află Bulevardul Mamaia. Aceste construcții au reprezentat centrul activităților turistice până la dispariția lor într-un incendiu în 1920. Primul hotel în adevăratul sens. terminate cu câte un foișor și o punte care înainta în mare. în urma extinderii portului către plajele existente în Constanța și a mutării "băilor de mare" într-o altă locație. iar abia în 1957 apare și București (actual IAKI).CAPITOLUL III Studiul de caz privind privind serviciile ofertite de Hotelul Iaki Mamaia 3.1 Scurt istoric Primele construcții din amplasamentul actual al Mamaiei s-au construit în 1906 și constau din cabine de lemn reunite sub două Pavilioane. Imediat după încheierea Primului Război Mondial. în actualul Club Castel. care și astăzi reprezintă unul dintre hotelurile mai răsărite ale Mamaiei. Pentru a înlesni accesul turiștilor către Mamaia (sau ceea ce acum înseamnă zona Cazinoului din Mamaia). În anul 1935 se construiește Cazinoul iar în anul 1934 apare primul hotel. respectiv actuala Mamaia. Inaugurarea a avut loc pe 22 august 1906. stațiunea se dezvoltă și începe amenajarea ei. Recont. la Mamaia s-au realizat o serie de construcții fără un plan de [25] . construcțiile fiind amenajate după planurile arhitectului peisagist E.1. a fost Rex (1936). odată cu construirea rezidenței de vară a familiei regale. Prezentarea generala a hotelului 3. În era comunistă.1. de fapt o vilă.

2 Activitatea hotelului În conformitate cu statutul aprobat.1. precum si ambianta de relaxare si confort. ~ prestaţii hoteliere. ~ activităţi de producţie anexe obiectului de activitate (laborator cofetărie. adierea continua a brizelor. Aşezat în centrul staţiunii. Imediat a intrat intr-un amplu proces de renovare si transformare.Hotelul Iaki. obiectul de activitate al societăţii este: ~ prestări servicii turistice către cetăţeni români şi străini.1985. spălătorie). la numai 20 m de plajă are o poziţie privilegiată cu deschidere spre mare sau spre lac.1.3 Prezentarea serviciilor hotelului [26] . Asezat in centrul statiunii.urbanizare. iar partea nordică a fost ridicată în mare parte în timpul lui Ceaușescu. HOTELUL IAKI este situat în vecinătatea oraşului Constanţa. iar doi ani mai tarziu.1965 s-a dezvoltat partea sudică. un nou hotel de patru stele s-a adaugat pe harta Mamaiei . fostul hotel Bucuresti a fost cumparat in anul 1999 de catre marele fotbalist roman Gica Hagi. sunt doar cateva elemente care fac din hotelul nostru o locatie speciala. Dezvoltarea stațiunii a fost în două etape : între 1959 . Pozitia privilegiata a hotelului. la 4 iulie 2001. ~ alimentaţie. începând cu hotelul Parc. 3. ~ contractări externe. adică între 1982 . deschiderea spre mare sau spre lac care te imbie sa urmaresti un spectaculos rasarit al soarelui din Marea Neagra sau magnificul apus al acestuia in apele lacului Siutghiol. 3. ~ transport turistic şi de marfă. în staţiunea Mamaia. cea mai nordică staţiune a rivierei românesti şi una dintre cele mai mari staţiuni din ţară. ~ prestări de servicii în valută. pentru a putea fi suportat avalul de turiști atrași de nisipul fin. la numai 20m de plaja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful