Definiție : Amprenta este copia negativă a câmpului protetic după care în laboratorul de tehnică dentară se realizează modelul,element

de bază al tuturor procedurilor tehnice care urmează ulterior. Obiectivele amprentei preliminare
copierea cu maximum de exactitate a suprafeței zonei de sprijin, reproducerea cât mai precisă a poziției funcționale a formațiunilor mobile de la periferia câmpului protetic, realizarea unei portamprente individuale care să necesite cât mai puține manopere de adaptare.

AMPRENTA PRELIMINARĂ

Etapele amprentării preliminare
1.Pregătirea amprentării. 2.Alegerea și verificarea portamprentei standard. 3.Alegerea materialului de amprentă și a tehnicii de amprentare. 4.Proiectarea poramprentei individuale; indicații transmise laboratorului în vederea confecționării portamprentei individuale. - Pregătirea instrumentarului necesar : trusa de consultație,tăviță renală,compas,compas ,creion chimic,spatulă bucală, fuluoar, - Pregătirea necesarului pentru prepararea materialului de amprentare, - Pregătirea bolnavului : psihică,fizică,medicamentoasă. psihic ▪ instruirea pacientului asupra manoperelor ▪ explicarea necesității respirației nazale fizic – așezarea confortabilă a bolnavului în fotoliul dentar și protejarea vestimentației cu ajutorul bavetelor ‒ capul pacientului va fi sprijinit în tetieră astfel încât planul ocluzal al maxilarului la care se va lucra să fie paralel cu podeaua,atunci când cavitatea orală este deschisă medicamentos ‒ medicație parasimpaticolitică sau tranchilizantă • În cazul unui pacient cu reflex de vomă exagerat

1.Pregătirea amprentării.

atitudinea medicului va fi următoarea :
-

apă foarte rece;

pacientul va fi așezat cât mai drept și cu genunchii ușor ridicați, dacă este posibil ; pacientul va fi sfătuit să respire adânc și rar ; la o distanță de 5-8mm față de marginea posterioară a portamprentei maxilare se va realiza o îndiguire ,cu ajutorul unui rulou de ceară moale având 4mm în diametru,pentru a micșora cantitatea de alginat ce ar putea ajunge în orifaringe ; materialul de amprentă va fi pregătit de consistența cea mai vâscoasă posibilă ; înainte de amprentare,pacientul va fi rugat să facă gargară cu

Xylocaină spray 10%.- bolta palatină va fi badijonată cu o soluție anestezică : Lidocaină 10% spray. se introduce portamprenta în cavitatea orală.Portamprenta este ținută de mâner cu mâna dreaptă. În cavitatea orală se va aplica mai întâi marginea posterioară a portamprentei retrotuberozitar și apoi vor fi cuprinse crestele laterale. cu apariția unor efecte nedorite.După introducerea ei în cavitatea orală se cere pacientului să ridice limba. ▪ Soluția anestezică va fi aplicată cu o buletă de vată. Probarea portamprentei mandibulare Se verifică lungimea portamprentei în raport cu întinderea antero posterioară a crestei edentate. ‒ utilizarea de lacuri adezive.Se controlează dacă portamprenta ajunge în fundul de sac vestibular. ‒ utilizarea de ceară bucoplastică fluidă ce are înglobată fire de bumbac(metoda Jordon). 2.acestea se vor realiza prin : ‒crearea unor mici conuri de masă termoplastică pe fața internă a portamprentei.Nu se va pulveriza anestezicul pentru că există riscul ca acesta să se prelingă spre orofaringe. Probarea portamprentei maxilare După aprecierea prin inspecție a mărimii portamprentei în raport cu câmpul protetic.întâi în partea dreaptă apoi în cea stângă.să încadreze crestele edentate. ‒ pentru pacientul edentat total (portamprentă cu jgheab).iar în final și creasta frontală. Mișcări utilizate în amprenta preliminară . Se folosesc portamprente rigide din metal (care se pot steriliza ) sau din plastic (care se pot steriliza sau sunt de unică folosință). ‒ pentru pacientul edentat parțial (cu casetă și jgheab). iar îndepărtarea comisurilor se face cu mâna stângă. Dacă portamprentele nu au retenții necesare stabilității materialului pe suportul rigid. ‒ aplicarea unor benzi de leucoplast pe marginile și fața internă a portamprentei.Bolta va fi badijonată în zonele strict necesare.Alegerea portamprentei standard Portamprentele standard sunt de trei tipuri : ‒ pentru pacientul dentat (portamprentă cu margini înalte și un ghiuri bine exprimate).să nu jeneze contracția genioglosului și nici a milohioidianului. Portamprenta trebuie să acopere 2/3 din tuberculul piriform.

Sunt mișcări nefuncționale. tracțiuni și rotații ale nodulului comisural care modelează astfel toți mușchii orofaciali . pentru mandibulă se utilizează și deplasări ale limbii lateral .balansarea mandibulei și contracția orbicularului buzelor.executate de medic pentru că marginile port-amprentei jenează mișcările efectuate de bolnav. . Se execută : masaje prin intermediul obrajilor pe toată periferia vestibulară a amprentei .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.