You are on page 1of 3

Nummer 10. Schooljaar 2011-2012. Digitale versie.

Michelangelopera en kunstvak in alle profielen


Van 21 t/m 23 april vindt het muziek en theater spektakel plaats in PROJECT072: Michelangelo, the Opera. Sonnetten van Michelangelo zijn omgezet in muziek, beeld en drama. Menno Bodd heeft de arrangementen gecomponeerd. Manoeska de Groot doet de regie. Dit belooft een explosie van kleinkunst te worden. Mis het niet! Nadere informatie volgt. In overleg met alle geledingen (docenten, ouders, vmr) is besloten om het kunstvak op onze school verplicht te stellen in alle profielen. Dit gaat in vanaf de huidige negende klas. Wij doen traditioneel hl erg veel aan kunst en cultuur. De meeste leerlingen kiezen nu ook al het kunstvak als examenvak. Maar door het verplicht te stellen in alle profielen worden de groepen groter, telt het voor alle leerlingen mee als examenvak (hetgeen minder druk in 11 en 12 betekent) en is het op termijn mogelijk om het aanbod aan kunstvakken breder te maken. Ook als school profileren en onderscheiden wij ons hiermee in de regio. Ieder kind met belangstelling voor kunst kan niet anders dan voor onze school te kiezen. Nergens wordt zo veel en intensief aan kunst en cultuur gedaan. En voor de leerlingen die meer gericht zijn op de btavakken werken kunstzinnige vakken heel erg goed in het ideaal om de gehele mens aan te spreken (hoofd, hart en handen). Het zorgt voor een harmonieuze en brede ontwikkeling. Deze Michelangelo is dan een voorproefje hoe we in de toekomst onze kunstvakken zullen presenteren aan ouders en belangstellenden, namelijk in een festivalweek vol met kunst en cultuur!

Zangwedstrijd
Alsof dat nog niet genoeg is komt de tweede ronde van de zangwedstrijd er ook aan en wel op 28 maart om 19.00 uur in de aula van de school. Deze ronde is open voor publiek. U als ouder bent van harte welkom! De presentatie is in handen van Caroline. In de jury zitten Mark, Manoeska en Menno.

Info over de tafeltjesavond


Geachte ouders/verzorgers, De tussengetuigschriften worden op vrijdag 23 maart meegegeven aan de leerlingen. Uw zoon/dochter ontvangt op die dag ook een uitnodigingsbrief voor de tafeltjesavond. De tafeltjesavonden vinden plaats op dinsdag 10 april en woensdag 11 april vanaf 18.45 uur. Op deze avonden kunt u met docenten spreken. De leerkrachten van de klassen 10, 11 en 12 vinden het wenselijk, dat de ouders hun kind meenemen naar de 10 minuten gesprekken. U kunt de afspraken maken via de website van de school http://www.arh.nl. Onder het kopje HOME vind u de link naar de website, deze link is werkzaam vanaf 23 maart t/m 29 maart. Hier vult u de gegevens in die vermeld staan in de uitnodigingsbrief. Op vrijdag 6 april kunt u opnieuw inloggen via de website om de gemaakte afspraken te bekijken. U gebruikt hiervoor weer het leerling-nummer en bijbehorende pincode. (heeft u de gesprekken niet aangemeld via de website, maar schriftelijk, dan krijgt u een schrijven over de gemaakte afspraken). Let op: Aanvragen die na donderdag 29 maart ingeleverd/aangemeld worden kunnen helaas niet meer in behandeling genomen worden. Het voordeel van het aanmelden via de website is dat u bij elk gesprek een toelichting kunt geven die de docent van te voren te lezen krijgt. U kunt maximaal 2 docenten per leerling aanvinken (alleen bij uitzondering 3 gesprekken). Niet alle docenten zijn twee avonden aanwezig, u kunt de beschikbaarheid vinden op de achterkant van de uitnodigingsbrief. Mocht het niet mogelijk zijn een gesprek in te roosteren , dan krijgt u hiervan bericht. U kunt dan zelf contact opnemen met desbetreffende docent om een afspraak op een andere dag te maken. Met vriendelijke groet, Lida Nieuwpoort

Luizen
Iedere keer komt er weer in een andere klas een luizenprobleem voor. Onze regeling is dat wij de telefoonpiramide in werking stellen of een email versturen. Het is op onze school vanuit school zelf niet tegen te gaan. Er zijn geen effectieve maatregelen te bedenken in tegenstelling tot een basisschool waar met luizencapes en luizenouders gewerkt wordt. Maar ik wil er hiermee toch wat extra aandacht voor vragen. Of ik verzoek u in contact te treden met uw huisarts. http://www.hoofdluizen.nl

Correcte emailadressen en mobiele nummers Eerdaags ontvangt u een brief met daarin nogmaals uw inloggegevens voor Magister. Magister is ons leerling administratiesysteem, maar biedt nog veel en veel meer mogelijkheden. In de toekomst willen we hier meer gebruik van maken, met name vanuit het belang van de leerling. Om milieu en kosten te besparen willen we komend schooljaar de schoolgids digitaal versturen. Ook willen we (binnenkort al) gaan werken met een spijbelsms: indien uw kind zonder bericht niet op school is, sturen we u en uw kind een sms. Maar om dat alles voor elkaar te krijgen hebben we correcte emailadressen en mobiele telefoonnummers nodig. Heeft u geen email en/of een mobiel nummer, dan is dat geen enkel probleem. Maar ook dat willen we graag weten. In Magister kunt u zelf uw emailadres en telefoonnummer corrigeren. Daar gaat de brief over die u zult ontvangen. Enqute klas 9 Er loopt een tevredenheidonderzoek onder leerlingen en ouders van klas 9. Indien u deze nog niet heeft ingevuld, verzoek ik u hier even tijd voor te nemen. Een enqute biedt ons een schat aan informatie om ons onderwijs beter te maken en af te stemmen op de wensen van leerlingen en ouders. Ook is het een vorm van horizontale verantwoording. Dus: graag uw medewerking. Kabinet: wiskunde verplicht vak op havo In het havo wordt wiskunde een verplicht vak voor alle leerlingen. Dat heeft het kabinet gisteren besloten. Voor vwo-leerlingen is wiskunde al een verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma, alleen in het havo-profiel cultuur & maatschappij (c&m) is het nog niet verplicht. De VO-raad is tegen de verplichting. Wanneer (dus voor welk leerjaar) het in zal gaan is nog niet bekend. Schoolexamenfraude Een nieuw fenomeen. Of misschien wel een oud-fenomeen dat we zaten te verslapen: examenfraude door gebruik te maken van een mobiele telefoon. We hebben dit geconstateerd. Dit zal leiden tot maatregelen. De leerlingen zullen een brief ontvangen en het toezicht zal verscherpt worden. Gebruik maken van een mobiel is een ernstige vorm van fraude en kan leiden tot een cijfer 1. Het SE is meteen niet meer herkansbaar zodat het diploma in gevaar komt. Big brother will be watching! Even more. Personele zaken Onze mededeling over het vak Duits leidde tot veel hulpaanbiedingen en met succes! Regula Mller zal een deel van de lessen van Ron over gaan nemen. Dank aan u allen!!!