Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo Böszörményi Gyula Álomfogó Ajánlás: Ez a könyv családos.

Ritkán fordul elő könyvekkel, de vele igen, hogy mindjárt két embertestvére lett. Az egyik Müller Máté, aki a bátyja, a másik Müller Péter Jonatán, akivel egy időben született, s kezdett cseperedni. Nagyra nőjetek hát, ti három testvérek! S köszönet e három testvér apukájának, Müller Péter Sziáminak - mindenért. a Szerző I. A pince Az éjbe burkolózó város millió színes, szép, borzongató álomtól nyüzsgött. Budapest minden lakója, aki hajnali háromkor ágyában pihent, most nyugtalanul fordult át másik oldalára. Bármilyen mély is volt az álmuk, mind megérezték, hogy valami elkezdődött, valami megtörtént, s valami más felébredt. A vihar olyan hevesen csapott le a városra, hogy sokan felriadtak tombolására. A Csipetke utcában álló öreg, körfolyosós bérház azonban túl sokat látott már csillanó ablakaival ahhoz, hogy nyugtalankodni engedje lakóit. A vastag falak eltompították az égzengés hangját, a szobákba egyedül a kopogó esőcseppek bádogeresz-koncertje jutott be. Az első emelet négyesszámú lakásának egyik apró szobájában Gergő állig húzta takaróját, és vacogva bámulta a plafont. Rémálmok bántották, amikről senkinek se mert beszélni. Most pedig ez a vihar! Reménykedve sandított át a másik ágyra, hátha Emesét is felriasztotta a mennydörgés. A lány azonban békésen szuszogott. Gergő mély levegőt vett, és lehunyta szemét. Nem hitt benne, hogy sikerülni fog, mégis megpróbált elaludni * s ahogy az már az álmokban lenni szokott, hirtelen különös erdő kellős-közepén találja magát pizsamában. Ez nagyon kellemetlen érzés. Nem mintha fázna, de zavarja a sárkányokkal, tollsöprűkkel, és karmazsin színű CD-korongokkal díszített öltözék. Mi van, ha erre találnak jönni az osztálytársai? Mi van, ha a fák mögül csörögve befordul a hatos villamos, és utasai meglátják a pizsamás fiút? Mi van, ha? A háta mögött gunyoros hang szólal meg. - Végre! Már azt hittem, ma éjjel nem is jössz. 1. oldal

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo Gergő bosszúsan megfordul. Tudja, hogy kit fog látni. A kölyökfarkassal ugyanis - aki a farkasok kamaszkorába lépett, s így nem olyan kicsi, esetlen szőrgolyó, akit az ember meg akar gyömöszölni - már többször találkozott. - Megint te? - szól csípőre tett kézzel a fiú. - Megmondtam, hogy nem érdekelsz, untatsz, és csúnya vagy. Tűnj el az álmaimból! - Tudod jól, hogy nem te választottál engem. Én választottalak téged - feleli a kölyökfarkas. Barna szemével melegen néz Gergőre, farkát lassan csóválja ide-oda, majd elnyúlik a fűben. - Odaát vihar van - közli a fiúval. - Még mindig félsz a mennydörgéstől? Gergő a vihar puszta említésétől megborzong. Álmában ragyogó napsütés záporozik a különös erdőre, de tudja, hogy nem ez a valóság. "Odaát", ahogy a kölyökfarkas mondta, tehát a Valóságban, ő most az ágyában fekszik. - Viharos éjszakákon mindig olyan rémes dolgokkal álmodom, mint például okoskodó kölyökkutyák, akik valóságosnak hiszik magukat- feleli Gergő, szándékosan bántó hangon. - S mivel félek, hát dobálni fogom magam az ágyban. Meg kiabálok. Anya pedig beszalad, felébreszt, és akkor megszabadulok tőled. - Ma másként lesz - szól a kölyökfarkas, akit még azzal sem lehet megsérteni, hogy kutyának nevezik. - Ez az éjszaka más! Gergőt nyugtalanság fogja el. Körbekémlel az álomerdőben, de nem lát semmi szokatlant. Az ősöreg tölgyek alatt két nyugdíjas postás madártollakat húzgál ki egymás füléből. Az ég kékjén autó-, repülő-, operaház-, és játékgép-formájú felhők úsznak. A nyerő automaták egyike csokikorongokat kezd ontani magából. Alatta bőrszárnyú őshüllő suhan. Tehát minden teljesen normális. - Nincs kedved lovagolni a hátamon? - kérdi a kölyökfarkas. - Tudod, hogy úgysem fogsz rábeszélni - felel a fiú. - Már sokszor megpróbáltad. Én pedig elutasítottalak, mert biztos, hogy a bundád tele van bolhákkal. - A bolhák legalább valami változatosságot hoznak a mindennapokba - emeli fel fejét kaján mosollyal a kölyökfarkas. - Persze ezt hiába mondom, míg nem vakaróztál egy jót. Addig ugyanis fogalmad sem lehet róla, micsoda gyönyörűség az. Gergő legyint, és az egyik fához indul, hogy árnyékában ülve kivárja, míg a valóságban felébresztik. - Ideje menni - áll fel ekkor a kölyökfarkas, és orra hegyétől farka végéig megrázza magát. Gergő épp tiltakozásra nyitja a száját. Ekkor azonban hirtelen eltűnik az erdő. - Ezt te csináltad? - kiált a farkasra, de már nem tud figyelni a válaszra. Álmában hirtelen elsötétül az ég, plafonná változik, neonlámpák sora ont rideg fényt. Hosszú, mindkét irányban a 2. oldal

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo végtelenbe vezető, csempézett folyosón találja magát. Kórházi betegkocsin fekszik, ami nyikorgó kerekekkel megindul vele. A fiú már tudja, mi következik. Hatéves kora óta sokszor járt álmában ezen a rémes helyen.. És sosem sikerült megváltoztatnia az eseményeket. - Vigyél ki innen! - kiáltja. - Ha komolyan vennéd az Álomvilágot, képes volnál irányítani azt - a farkaskölyök most csupán egy félig lekopott matrica képében van jelen a csempén. - Sajnos te, amint felébredsz, képzelgésnek hiszel engem, és minden mást is. Pedig ez a folyosó valóságosnak tűnik, igaz? - Segíts! - Miért én? - kérdi a farkaskölyök. - Hívj egy álombarátot, az majd kihúz a bajból. - Tudod, hogy nekem nincsenek álombarátaim! - kiabál kétségbeesetten Gergő, mert a kocsi egyre gyorsabban robog vele a folyosón. - Hát ez az! - feleli elégedetten a farkaskölyök. A folyosó végén fehérre mázolt ajtó dereng. - Nem akarok oda menni! - kiabálja Gergő a kölyökfarkas matricájának, ami -különös módonmindig épp azon a csempén van, ami mellett a kocsi elnyikorog. Az ajtó feltárul, a kerekek megtorpannak a küszöb előtt. Gergő minden erejével kapaszkodik, mégis berepül a szobába. Behunyja szemét, pörög a levegőben, s valami puhára érkezik. Először csak az ujjait meri mozdítani, de ez is elég hozzá, hogy megállapítsa: ágyon fekszik, ami kezd lassan megdőlni. A hasára fordul, majd feláll. Valóban ágyra zuhant, csakhogy ez az ágy hatalmas. Valóságos fennsík: nem is lehet látni a végét. Takaró fehér hullámai fodrokat, völgyeket, buktatókat vetnek. A vakító síkság közepén hatalmas, vörösen ragyogó kórházi pecsét háromszöge terül el, s közepéből három alak emelkedik ki. - Miért kell mindig újraálmodnom ezt? - kiáltja Gergő kétségbeesetten, bár sehol nem látja a kölyökfarkast. Az ágymatrac tovább dől, egyre meredekebb lesz. A fiú háta mögött mély szakadék tátong; az ágy széle. S mivel éppen arra emelkedik a síkság, félő, hogy Gergő lezuhan. A kórházi pecsét varázsjeléből előbújó három alak megindul a fiú felé. Egyikük Gergővel egykorú, tehát tizenhárom éves, csinos lány. Hihetetlenül hosszú, gesztenyebarna haját szabadon lengeti a szél. A lány kedves mosolyt, virágmintás szoknyát, és különös feliratú pólót visel: "Ne bántsd a nerceket - ők sem járnak a te bőrödben!". Emesének - mert így hívják a lányt -, méregzöld, átható tekintete a legkülönösebb. Gergő akár álmában, akár a valóságban néz bele mostohatestvére szemébe, mindig úgy érzi; a lány sokkal többet tud 3. oldal

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo róla, mint ő maga. A második alak cingár férfi, akin úgy lóg a ruha, mintha csak véletlenül akadt volna rá. Fekete keretes szemüvegét orra hegyére csúsztatva hordja, haja rendezetlenül ágaskodik üstökén. Emese apján (mert ő ez a férfi) egyetlen szemrevaló dolog látható: a cipői. Csodálatosan kifényesített, szívvel-lélekkel gondozott cipők azok, amiknek még a fűzői is úgy állnak, ahogy a "Cipőhordás Nagykönyvében" meg van írva. Gergő gyomra összerándul mostohaapja láttán. Ez az álom már így is elég rémes lett, Botlik Dénes egyáltalán nem hiányzik belőle. A harmadik álomszereplő maga Réti Boglárka. Ő Gergő édesanyja. Karcsú, pirospozsgás arcú, mindig mosolygó ajkú, és fürge léptű, szép nő. Most is lehagyja kissé a többieket, s néhány méterre torpan meg fiától. Addigra az ágy felszíne annyira megdől, hogy Gergő kénytelen négykézlábra ereszkedni, és kezével is kapaszkodni, nehogy lezuhanjon a mélységbe. - Gyere, Gergő, repülj! - nyújtja karját fia felé Boglárka. - Menni fog, csak gondolj a felhőkre. - Vagy a papírsárkányra - bíztatja Emese. - Esetleg egy könnyű strandpapucsra - az utóbbi javaslatot természetesen Botlik Dénes teszi. Gergő dühösen megrázza a fejét: hogyan gondolhatják, hogy képes repülni? Ez ostobaság! Ujjai közül hirtelen kicsúszik a takaró, és ő szédítő zuhanásba kezd. Elsuhan mellette az ágymatrac, s lent, tejfelszínű felhők közül távoli sziklák bukkannak elő. Nem kiabál, hiszen az sem segítene. Átzuhan a felhőkön, füle mellett fütyül a hideg szél. A helyzet legalább annyira reménytelennek tűnik, mint a templomtoronnyal kézen fogva délutáni sétára indulni. - Tehát tovább makacskodsz? - szól egy kölyökfarkas-forma felhő a közelből. - Ez csupán álom - felel Gergő mérgesen, bár szemében könnycseppek jelennek meg a félelemtől. Nem eshet bajom. Odalenn a sziklák repedéséből magasra törő, ágasbogas fa várja. A fiú a következő pillanatban rázuhan, beüti bal térdét és Végre felébred. * A Csipetke utcában egyéb különös események is történtek akkor éjjel. A földszinten lakó Nemcsókné szinte rátapasztotta kövér orcáját az udvarra néző ablakra, ahogy kilesett a függönyrésen. - Lujza, hagyd már a vén bolondot! - szólt rá recsegő hangján Nemcsók úr, nyugalmazott rágcsáló-, és rovarirtó kisiparos. Mély foteljében ülve a kéken vibráló szoba egyetlen fényforrását, a televíziót bámulta, s egyre inkább bosszantotta felesége kíváncsiskodása. - Hallod, Lujza? Kezdődik! 4. oldal

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo *Nemcsóknét most kivételesen nem érdekelte az éjszakai TV-Shop ajánlat. Odakinn tombolt a vihar, szinte átláthatatlan függönyként szakadt az eső. Az udvari lámpák halványsárga fénye mégis láthatóvá tette a házmester, Barboncás Döme alakját. Az öregúr a macskaköves udvar közepén állt, két karját a felhők felé nyújtotta, és csak hagyta, hogy hulljon rá az eső. - Kornyikál - jelentette Nemcsókné az ablaktól. - Már megint azon a különös hangon nyöszörög, nyávog és dörmög. Nemcsók úr sípoló sóhajt hallatott. - Ma műanyag kutyacsontokat lehet rendelni! - próbálta a tévé elé csábítani feleségét. - Van lila, és mályvaszínben is! Nemcsókné orra ellapult a hideg ablaküvegen. Barboncás Döme kopott kezeslábasa már tökéletesen átázott az esőben, de az öreg csak folytatta különös énekét. A villámok fel-fellobbanva világították meg alakját, két varkocsba font, ősz haját, és égre nyújtott karjait. - Fel kellene jelenteni - szólt Nemcsókné haragtól remegő hangon. - Már háromszor feljelentettük - legyintett a fotelban Nemcsók úr. - Jelentsük fel újra! - Nézd! Vécédugulás elleni, anti-magnetikus, önjáró csőkukac! Ez a remek találmány végre elcsábította volna Nemcsóknét az ablaktól. Ekkor azonban történt valami odakinn. Bár az eső elhomályosított mindent, az asszony meg mert volna esküdni rá, hogy Barboncás Döme lassan felemelkedik a macskakövekről. A házmestert újabb villám burkolta ragyogásba, s lábai valóban nem érintették a talajt: a levegőbe emelkedett, és átlebbent a szőnyegporoló fölött. - Kázmér, gyere, ezt látnod kell! - nyekeregte döbbenettől elcsukló hangon Nemcsókné. - Ha éneklésért nem is jelenthetjük fel, azért biztosan becsukják, mert ide-oda röpköd az udvaron. Nemcsók úr nem igazán hitte, amit a felesége állít. Ettől függetlenül engedett az erőszaknak. Nyögve kitápászkodott a fotelból, szomorú pillantást vetve a képernyőn épp feltűnő elektromágneses fülpiszkálóra. - Lássuk azt a csodát! - morogta. Csakhogy most éppen nem villámlott, így csupán annyit láthatott, hogy valami árnyék vetül a szőnyegporolóra. - Mindjárt beér a lámpa fénykörébe! - izgult toporogva Nemcsókné. - Akkor jól láthatod. Sajnos ezt a pillanatot egyikük sem várhatta meg. Az udvarról fémes csattogás hallatszott, mintha paták vernék a köveket. Majd közvetlenül az ablaküveg túloldalán valóban felbukkant egy hófehér ló szép, hatalmas feje, és fülsiketítően rányerített a leselkedőkre. Nemcsók úr és felesége rémületükben mindketten hanyatt vágódtak, esés közben letépve a csipkefüggönyt. - Lovat tart az udvaron! - rikácsolta Nemcsókné. - Hívom a rendőrséget! - bömbölte a földön kapálózva Nemcsók úr. Mielőtt tárcsázták volna az ügyeletet, biztosak akartak lenni abban, hogy odakinn valóban 5. oldal

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo egy ló áll. Visszaóvakodtak az ablakhoz, azonban az udvaron nem látták sem lovat, sem Barboncás Dömét. Ráadásul a vihar is elvonult. * Gergő reggelig már egyetlen percet sem mert aludni. Amint felriadt rémálmából, csak bámulta a plafonon táncoló fényeket, és hallgatta Emese szuszogását, aminél nem tudott bosszantóbb hangot elképzelni. Később hárman költötték el a reggelit. Szokásához híven Botlik Dénes már hajnalban elindult cipőt pucolni a Nyugati pályaudvar aluljárójába. Gergőt egyszerre fojtogatta a gúnyos nevetés, és a szégyen, mikor arra gondolt, hogy új apja mivel keresi a kenyerét. Botlik Dénes azonban nagyon is büszke volt a munkájára. Számtalanszor kijelentette, hogy ő mindent tud a lábbelikről; csak rájuk kell néznie, és tudja gazdájuk minden titkait. Gergő sietve belapátolta a paprikás rántottát, hogy minél kevesebbet kelljen látnia a testvérét. Botlik Dénes lánya elmélyülten olvasta a tányérja elé fektetett könyvet. Harmadik hónapja éltek közös lakásban, de alig hallották Emese hangját. A lány eleinte próbált Gergőhöz közeledni, azonban a fiú néhány pimasz megjegyzéssel leszoktatta erről. Boglárkával pedig Emese nem akart kedves lenni. Ahányszor apja új feleségére pillantott, tekintete sértett, féltékeny tűzben égett. - Megyek - jelentette be Gergő, és felállt az asztaltól. - Ne feledkezz meg róla, hogy délután vár az orvos - szólt fia után Boglárka. - Anya, én nem akarok a dilidokihoz járni! - Muszáj - szögezte le Boglárka száraz hangon. - Különben sem dilidoki, hiszen nem vagy dilis. Emese könyve mintha megremegett volna az elfojtott nevetéstől. Gergő fájdalmas sóhajt hallatva kilépett a nyitott konyhaajtón a gangra, és a vaskorlátra támaszkodott. Boglárka aggódva nézte fia dacos hátát. Éjjel vihar volt, Gergő mégsem riadt fel. Pedig mióta az édesapja meghalt, minden égzengéses éjjelen kiabálva, verejtékben fürödve ébred. Boglárka már éppen másra terelte volna a gondolatait, ekkor azonban feltűnt neki valami. - Fiam, te sántítasz! Gergő bosszúsan mordult, amiért nem tudta eltitkolni fájdalmát. Reggel, mikor ki akart ugrani a takaró alól, bal térdébe nyilallás hasított. Nem emlékezett rá, hol üthette meg. Felrémlett előtte a szakadék mélyén várakozó furcsa, göcsörtös fa, de gyorsan elhessegette a képet. Emese becsukta a könyvet, és gyakorlott mozdulatokkal kezdte összeszedni a piszkos tányérokat. - Mit csinálsz, édesem? - kiáltott szinte rémülten Boglárka. - Elmosogatok - felelt a kislány. 6. oldal

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

. milyen közelről látta Barboncás lovát. Használd ki. Emese olyan pillantást vetett mostohaanyjára.Maga pedig átrepülte a porolót! Azt is láttam! Nemcsók úr tudta. nyeszlett férfi nyújtogatta karját.Ezzel nem okoznának meglepetést . és szembe fordult a terjedelmes asszonysággal. A házmester látszólag meg sem hallotta a fülébe süvöltő asszonyt. A házmester ráncos arca.Mi történik már megint? . ő nem találta a helyét. amelynek közepén rozsdabarna szőnyegporoló terpeszkedett.Azt a porolót repültem át? . mint a tenyerét.Boglárka harciasan felkapta a serpenyőt. . Vaskos lábain az öreg házmester után robogott. Nemcsókné azonban nem adta fel ilyen könnyen.com) . hogy fel fogjuk jelenteni! . Ma valahogy olyan levertnek tűnik Boglárka ezzel le is zárta a vitát.Nemcsókék lótartással vádolják az öreg Barboncást. és Kérlek.hurkás ujjaival mutatta. égy rázkódott az indulattól. . és ablakon benyerítő lovakat látnak? Barboncás aprót biccentett. Gergő hátra sem fordulva felelt. csöndes válasz. mennyire unalmas nap vár rá. én gondoskodtam apusról. hogy a lakók közül elegen figyelnek-e a botrányra.hangzott az érces hangú. aki egykedvűen poroszkált a kapualjban rejtező lakása felé. Az asszony mögött apró.Amióta anyu elhagyott minket. és sunyi pillantással ellenőrizte. és nyerített! . Ugyan ki hinné el nekik. hogy felesége most nagy hibát követett el.Azt hát! Nincs más poroló az udvaron. hogy felhívja magára felesége figyelmét . . spenótzöld pongyolájában. Már előre elkeserítette.kérdezte a mosogató mellől Boglárka. Barátai mind nyaralni mentek a világ különböző tájaira. Éppen átadta volna magát a teljes elkeseredésnek.Maga igenis lovat tart a házban! .de hiába. Vegye tudomásul.Én vagyok a háziasszony . csak dudorászva átvágott az udvaron. . . és nyugodtan a szőnyegporolóra mutatott. hogy éjjel ideoda repkedő házmestereket. s hangjában nevetés bujkált. asszonyom .Igenis van lova! Láttam! Ennyire volt tőlem. .Nálunk mindig az én dolgom volt a házimunka .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo .rikácsolta Nemcsókné. mint a többi. mosolygó ajka végtelen nyugalmat árasztott. mint egy tál gyümölcszselé.Csakhogy ennek vége! Mostantól nyugodtan lehetsz olyan gyerek. 7.novapdf. .Emese szemében megint ott villogott a féltékenység.kérdezte.Nekem nincs lovam. . . mintha attól tartana. mikor az udvarról izgatott kiabálás vagy inkább kárálás hangzott fel. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Gergő a gangon állva nézte a kopár udvart. beszélgess el a szobátok ablakában ücsörgő muskátlival.A maga gebéje éjjel benyerített az ablakunkon! . hogy mindjárt mekegve körbeugrálja a konyhaasztalt. a belvárost pedig már úgy ismerte és unta.szólalt meg váratlanul egy újabb szereplő Nemcsókék mögött. .harsogta Nemcsókné. Hiába tombolt a nyári szünet. Barboncás Döme váratlanul mégis megtorpant. .

Odvas! . amit most szörnyű emberi kezekkel. hogy ne veled küldjön a Valóságba. lábakkal kellett felcserélnie. Az utcára néző. te is tudod . .Ne siránkozz folyton. sem Emese nem tudott.szólt ingerülten a nő. sőt akadt néhány szűk. mint aki harcra készül.bár róluk sem Barboncás Döme. cérnahangú Nemcsók úr hitvesét.novapdf. ügyetlen mozgású férfi leemelt a fejéről egy molyrágta lámpaernyőt.Majd nem pimaszkodik tovább a vén salabakter. és vörösödött is. Valahol az útvesztő mélyén. és keltett hideg borzongást a gerinctájon. hogy Barboncás valóban lovat rejtegetne a pincében. Emese.Vedd már ki a gyökered a bordáim közül.Én nem akarok itt lenni! Valami egész más helyen szeretnék megjelenni! A méltatlankodó hang visszhangos és mély volt. hogy testvére. . ha a rendőrök lemennek a szenespincébe! Gergő nem hitte. törött kerekű babakocsikon. .ami közös titkot sejtetett! * A pincében valóban rejtőzött valaki. törékenyebb. Sőt. és ölts teljesen emberi alakot! Az újabb dorgálás még inkább elrontotta Odvas kedvét. a hatalmas termetű. Nemcsókné szikrázni látszott a méregtől. mióta sikerült bealudnia magát az Álomvilágba.Nyugodj meg. . . hogy megállapítsák: öreg bútorokon. . rejtett átjáró is. igazán különös útvesztő volt. Mindenesetre most az udvaron állt. akár a sivatagi kutak. kitépkedném az összes tollát. keményen megvetve lábát. .Ha már hiába könyörögtem Hollónak. A legkülönbözőbb méretű poros. mézédes hangja egyszerre melengette át a szívet.com) . Betöltötte a Csipetke utcai ház egész alját. a szomszédos házak pincéibe vezető. s leginkább csak Barboncás Döme használta. és málló papírdobozokon kívül semmi sincs körülöttük. Lebeke! Ha nem hallom a leveleim zizegését. ráccsal fedett ablakon alig szűrődött be némi fény.Ő közönséges szárnyas. Az egykori szénraktár. aminek nagy részét egy időben légópinceként használták. Mióta parancsolhat nekünk egy rémálom-maradék? . . szűk folyosó kanyargott. koszos.csitította az apró termetű. pókhálós helyiségek a végtelenbe nyúltak.felelt a két alak közül a kisebbik. A lejárat a hátsó udvarban volt. az egyik apró helyiségben két alak mozdult. legalább szedd össze magad. és ez a neveletlen kölyök. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Társa.Hiányzik a lombom. kisurrant a lakásból. Ennyi azonban elegendő is volt a két rejtőzőnek ahhoz. Sosem szeretett átjönni a Valóságba. De Emese és a házmester tekintete rémülten összevillant.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo Gergő észre sem vette. valamint tátogva nyelte a levegőt. Közöttük rég elfeledett tárgyakkal teliszórt. magányosnak érzem 8. Szomorúan gondolt eredeti alakjára.Ha csupán holló volna. ami alatt az imént megjelent a semmiből. mindjárt két valaki . szívem . Lágy.

csapdába estem .kérdezte végül. . majd két kivénhedt próbababán átmászva. Bárcsak Ouroborosszal kerültem volna egy csapatba.Ouroborosznak más feladatot szánt Holló . .sikította a hegyi szelek metsző hangján Lebeke.Meghívó? Miféle meghívóról beszélsz? És én miért nem kaptam meghívót? Szeretem a bulikat! A Szellemlakta Lombhullatók és Örökzöldek évi rendes gyökérnyújtogató versenyén mindig ott vagyok. . Oda nem mehetnek a magunkfajta álomlények. csupán félig volt ember. .a fekete ruhás nő hangjában némi sértettség bujkált.Csak kettő .bólintott rideg mosollyal Lebeke. mindig úgy érzem. Miközben szabadságáért küzdött.És rendben van? . hogy elmenjen. pocakos férfi lett belőle.Feltűnés nélkül kell elvegyülnünk az éberek között. .Mi elcsípjük a meghívót.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo magam. .Elég már! . hogy minden rendben van-e a hét legfőbb sámánnal. és lábujjai helyén fürge gyökerek igyekezték magukat a pince padlójába fúrni.sikkantott közbe Lebeke. fekete estélyi ruha csillogott. . Mikor otthon felkúszik a lombomba.szólt rá ismét a nő.mondta Odvas. akinek sikerült belegabalyodnia egy köteg széttekeredett zsinegbe. a kígyó pedig mérgezett szavakkal csöpögteti tele a fiú új apjának szívét. és mondhatom .érdeklődött óvatosan Odvas. de Holló nem akarja.Rendben szokott . Táltosok. mintha lebegne.Azt hiszem. Parázsló tekintete gyanakodva vizsgálta az elhagyatott pincét.Lebeke légiesen könnyed léptekkel indult el a folyosón.A világ varázstudói gyűlnek össze néhány napra. akinek karcsú testén igéző. méregzöld vadászruhába öltözött. annyi zajt csapott a pincében. .De most nem lesz! Erről mi gondoskodunk! .jegyezte meg elkeseredve.De a meghívó . Tétován nézegette kezeit. Bár a dohos levegő meg sem mozdult. szőke hajzuhataga felemelkedett. nyomban megdermedek. Derekát barna kéreg fedte. Sámánok és Egyéb Révülők Találkozójára szól. Lebeke selymes.Elég a levélzizegésből. két füléből zöld ágak meredtek elő.novapdf.Kész vagy végre. Mikor a lámpaernyő alatt megjelent.Mit lehet kezdeni két vacak ággal? . .A meghívó a Vajákosok. Odvas? . a pince sötét folyosójára lépett. ezért mi . hogy kicseréljék tapasztalataikat. . Odvas! .Mit művelsz már megint? .Próbálj a feladatunkra összpontosítani! . Énekmondók.Ő miért nem jött velünk? Nem mintha az a folyton tekergő kígyó hiányozna. . A nő erre dühös sóhajt hallatott. . A nagydarab közben különös változáson ment át.Tehát valaki meghívót kap a találkozóra. 9. égy tűnt.com) . és ellenőrizzék. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. . mintha nyújtózna.Nem mondhatod! . Mostanra azonban majd két méteres. s nem járna. .

mintha lefújna róla valamit. komolyan nézett Emesére. Észrevetted. és letépte Odvasról a kötelékeket.méltatlankodott Barboncás Döme. talán a félelemtől reszketve nekidőlt az épp ott álló korhadt létrának. Ez a hirtelenkedő helyváltoztatás annyira zavarossá tesz mindent. és talán a hidegtől. Barboncás Döme hosszan. A lány állta a tekintetét. Éppen ezért sosem tartanék lovat a pincében. miközben öreg barátja udvarra nyíló lakásához sétáltak. Emese együtt bosszankodott Nemcsókék ostoba rosszindulatán a házmesterrel. némelyiket a barátomnak mondhatom. amit a konyhakredencből csent el.Döme szórakozottan játszott egyik összefont. hogy eldúdolod nekem a dalt.novapdf. A pincében süvítő szél támadt.vágott a szavába Lebeke. szétszórt holmiban. hogy küldjön azonnal rohamkocsit Barboncásért.motyogta dörmögve a férfi.com) .A lábaid! . ami megváltoztatja a szemem színét. Lebeke a tenyerét szája előtt felfelé fordította.Mit keresek én itt? . Talán folytatta volna az Álomvilágban baobabfaként létező Odvas oktatását. A gyökereim .A Valóság nem az én világom. s úgy tett. s most az Országos Ideg. . Mindketten a kukák mellett álltak. megbotlott több. korhadó létrává változnia.Jön valaki. Gergő elemlámpát szorongatva állt a kihalt. Bújjunk el! Lebeke megpördült és friss pincehuzattá változott. majd bátorságát összeszedve fürkészte a lámpa fénypászmája által megvilágított folyosót.súgta önmagának.Hozzád. .Tőlük még a csótányok is kiköltöztek.Igaz. . Az óbégató házaspár végre bevonult a lakásába.Nem is követem el újra azt a hibát. * . és leültek a küszöbre. ősz varkocsával. Odvas egészen pánikba esett. a vasúti alagútra emlékeztető. .Különben hova indultál? A kislány reménykedve pillantott a házmesterre. fájdalmasan sziszegett. . ekkor azonban a pince távoli részéből fájdalmas nyikorgás hangzott. . A régi lajtorja méltatlankodva reccsent. hogy akármilyen virágot rábeszéljek Nemcsókék szomszédságára . boltíves kapualjban.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo amennyit talán még sose hallottak a penészes falak. félhomályos. dermesztően hűvös pincében. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.Köszönöm . Tegnap megígérted.és Elmekórház ügyeletesét igyekezték meggyőzni.legyintett Emese. 10. Zsebébe rejtette a nagy vaskulcsot. mikor a léptek már egészen közel jártak.Sőt. hogy elhervadtak az ablakuk alá ültetett nefelejcsek? . . Csak akkor sikerült végre egy falnak támasztott. . ami nem hamis: szeretem az állatokat . annyira utálnak minden élőt.Mit tudhatnak Nemcsókék az állattartásról? . .

Hallottam valami ilyesmit .novapdf. A növények szeretik őt.Réti Boglárka kedves nőnek látszik. Jó volt apuról gondoskodni. és az Álomvilág között . . hogy varázserejük van. hogy jöttök ki az új testvéreddel? . hiszen gyógyfűárus. hogy téged is bolondnak néznek majd? . Szóval gonosz és ostoba.com) .Mert lehetetlen! Gergő igazi városi fiú. mikor a Fák Napján a tölgyek bölcsességéről beszéltem. ami nagyon fontos. és mert szebbnek látom az őzeket a sportautóknál. Emese kelletlenül bólintott.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo . De ez engem mind nem érdekel. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. ami jobban átmelengette Emesét.Különös teremtés vagy te . Szemében szelíd szeretet fénylett.rántott vállán a lány dacosan. Tudod: számítógép. miért kellett neki ez a házasság .Igaz. ami elég különös mozdulat volt. remekül megvoltunk kettesben. hiszen tudod: ha nem cipőkről van szó. megszerezzék a héten legmenőbb sztár cédéjét. . Én elláttam a háztartást.Miért nem próbálod meg? . Aztán találkozott ezzel a nővel . Ez még sincs így jól! Apa folyton rá akar venni. hogy mindenki bolondnak néz. mint a délelőtti napfény. Emese szép arcán most először suhant át a valódi harag árnyéka.szólt közbe dorgáló hangon Döme. Döme hatalmas tenyerét Emese fejére tette. . . és szerettem csinálni. hogy a pincébe eleven embernek jobb le nem menni. de nem szólt róla.Mondd csak. . . Barboncást nehéz volt becsapni.Boglárkával! .mosolyodott el végül a házmester. és a suli legizmosabb fiúja után kulloghassanak a diszkóba. hogy barátkozzam össze Gergővel. olyan esetlen tud lenni. .bólintott kissé zavarba esve Emese.váltott hirtelen témát a házmester. Ért is hozzájuk. Azt is egyedül veled beszélhettem meg. . Kigúnyoltak.folytatta gondolatát Barboncás. Most is felfedezett egy szemernyi szomorúságot Emese hangjában.Az osztálytársaimat semmi más nem érdekli.Máris annak mondanak . mint hogy mindenkinél magasabb holdjáró-cipőt vegyenek. .Nem értem apát.Ugye tudod. s még egyebeknek szokta nevezni őt. És ami még furcsább: elhiszed. És szükséges is.Nem félsz. . mert találtam ott egy átjárót a Való-.fakadt ki az elkeseredés a lányból. haverok. Nem akarta elárulni Dömének. bezárni való félnótásnak.Te mégis szívesen hallgatod a dalaimat. hogy szinte minden ismerőse löttyedt agyú. de ők ketten már 11. amiért folyton ősi énekeket dúdolgatok? .Mióta anya elment egy hajtűgyárossal. motorok.

vagy az utcai zenészeket csodálva. de megszokta. mint aki nincs teljesen jelen a valóságban. Érzem a szagát.Dehogy. . Két ősz varkocsa ide-oda csapódott vállán. Benne is ott van már minden. . mérgesen zúgó dongó képében.Valami baj. csontból faragott szelencét vett elő. mióta megszületett. Már éppen újra a szemszín-átváltoztató dal dolgára akarta terelni a szót. s az melyiket hozza ki belőle. ahol fából eszkábált. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. hogy Gergő megváltozhat? . Nevetséges! Azzal bezárta Emese orra előtt az ajtót. Minden reggel megjelent az aluljáróban. Megnézte a trónszékhez hasonlatos. hogy Barboncás néha úgy viselkedik. emberek siettek a dolguk után. és lelógó bajusza alatt ezt mormogta: .Ne haragudj. Emese nem értette tökéletesen. jó és rossz.a házmester kinyitotta lakása ajtaját és belépett. ami nyomban fekete rovarrá sűrűsödött.Hold köve ront. szép és csúnya. áttetsző dolgot: egy finoman erezett. majd óvatosan kicsippentett belőle valami leheletnyi. Még hogy éjjelente a poroló fölött repkedek. Ajkát a szavakkal együtt lebbenő pára hagyta el.egy megtermett.com) . és imádta a munkáját. szivárványos színű dongószárnyat. majd úgy döntött. visszamegy a szobájába. Felnyitotta a dobozka tetejét.Gondolod. Az ajtórésből szólt vissza a döbbent lánynak.Nemcsókéknak mégis sikerült kihívniuk a mentőket? . Majd kiderül.Valami történik! . miről beszél az öreg. a kis boltok színes kirakatait. . Barboncás Döme szabad lelke utazásra indult .novapdf. a föld alatt kúszó aluljáró-rendszer. Megnyugodott. . Barboncás egyetlen pillanatra lehunyta szemét. a sublódból apró. és olvasni fog. És nincs is rá szükség. milyen szél fújja meg. de most mennem kell.Nem hiszem. . Arról fogalma sem lehetett. és halk dalt énekelt. hogy öreg barátja. A lány csalódottan téblábolt az udvar macskakövezett hátán.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo tudták. * Botlik Dénes mindig úgy képzelte. Cipők ezrei koppantak-csosszantak. miközben orra a levegőt szimatolta. s nyomban nem látta olyan reménytelennek a világot. Tenyerére fektette.súgta.sóhajtott. Emese gondtalan derűt érzett szétáradni egész testében. mire jó. . A széles folyosókon. miután gondosan bezárta a lakás ajtaját. Botlik Dénes szerette ezt a helyet. kényelmes székekkel ellátott cipőpucoló-standja állt. ekkor azonban a házmester váratlanul felpattant. hogy Budapest szíve a Nyugati pályaudvar környékén. nap köve gyógyít. 12. miután Barboncás elvette kezét a fejéről. hatalmas termekben éjjel-nappal óriási volt a forgalom. vagy csupán tébláboltak. ez egészen más .

most is csupán rájuk kellett pillantania. s merev tekintete meg sem rezdült. rongyok. fekete nadrágba bújtatott. halk. Előbb két. hogy a csontsovány férfi pupillái . fekete csíkot mutatnak. Ezért nem láthatta. megbabonázták a lábbelik. de annál kellemetlenebb fájdalom érte volna. amint a létrának támaszkodva 13. Botlik Dénes képtelen volt megmozdulni. ajka befelé fordult. fel sem nézve rá. csak pókhálók. és szertartásos mozdulattal előszedte felszerelését. és kezébe kapta a megfelelő kefét. ami életében még soha: a cipőpucoló megkövült a rémülettől. tégelyt és kefét. Dühösen lelépett az emelvényről. oly mozdulatlanul. amint az egyik fűző magától kibomlik. . hogy válaszoljon. mint a prédáját bűvölő hüllő.függőleges. Botlik Dénes összeszedte minden erejét. vékony lábszárat látott. vagy akár a cipőkre nézni. kencék fémdobozai. De amit a kígyóbőr cipők elárultak neki. mintha ellenőrizni akarná.súgta jéghideg hangon a vendég.novapdf. majd döngve távozott. és ide-oda imbolyog a levegőben. elröppent a füle mellett. mintha apró. majd eltűnt a hullámzó tömegben. de képtelen volt megszólalni. A vendég dühösen felszisszent. majd kihúzta a lelakatolt alsó fiókot. és egyik kígyóbőr cipőjével türelmetlenül toppantott. Az okleveles cipőpucoló lassan felemelte tekintetét. * Nincs itt semmi.Talán valami gond van? . lassan megemeli fejét. lapos. villás nyelvet öltögető fejet viselt. kígyóbőrből készült lábbelik hegyes orra egyenesen felé mutatott. földre rúgott néhány tubust. A különböző kefék. tubusai örömmel üdvözölték a "mestert". sziszegő hang hagyta el a torkát. majd szintén fekete inget. Hangos zúgás riasztotta fel Botlik Dénest kábulatából. Botlik Dénes értetlenül dörzsölgette szemét. és fekete fullánkját előre görbítve megszúrta a cipőfűző-kígyót. égy érezte. Csakhogy ekkor olyasmi történt vele. aminek gombjai viperafejeket ábrázoltak. egerek és kacatok .com) . végük egy-egy apró. A dongó lecsapott rá. A fűzők is kígyókként tekeregtek. mint a támadni készülő vipera. Mint máskor. Botlik Dénes máris a vendég elé guggolt. A vendég arca sápadt volt. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.akár a hüllőké.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo három ülőhelyet nyújtó építményt. kétoldalt sárgás foltok ütköztek ki rajta. mint aki rémes álomból ébred. jól van-e a cipőpucoló. az iszonyatosabb volt bármi elképzelhetőnél. hogy gazdájuk lelkébe lásson. Halkan reccsent a jobb szélső szék. Mikor levegőt vett.gondolta Gergő. A csodálatos színekben pompázó. mikor rádöbbent. Valahonnan hatalmas dongó csapott le. Botlik Dénes halkan felnyögött.

amint a nő dermesztő lélegzete csillanó dárdaként száguld végig a pince folyosóján. Sötét estélyi ruhába öltözött. Amint egy újabb lépéssel mélyebbre jutott a pincében. tenyeréhez ütögette a kihunyt lámpát.com) . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. mikor Nemcsókék szóba hozták a pincét. Az én drága. Gergő meglepve kereste. Csakhogy a felfedezés izgalma mégsem engedte. Nem bírt mozdulni. Lépett egyet. mint gondoltam . 14. hirtelen kialudt az elemlámpája. majd még egyet. kevéske fényt. mintha rabul akarná ejteni a pince. Már bánta. és lenyomta a földre. Könnyebb lesz. s folyton alattomos. hát az ő baja. Gergő elképzelni sem tudta. hol nyílhatott ajtó. és bevágta a szenespince néhány öreg. csengő hangja meglebbentette a plafon pókhálóit. és egyenesen felé tart. . Botladozás közben teljesen elvesztette tájékozódó képességét. és fejvesztve futott az ellenkező irányba. Ráadásul.morfondírozott Gergő. A nő felkacagott. Vakon tapogatózott. . de nem is érdekelte. Titkolnak valamit a vénemberrel! Gergő nem volt gyáva. mennyire szép.Valóban csak Barboncás Döme olyan bolond. Gergő látta. Először izgalmas kalandnak tűnt egyedül bebolyongani a labirintust.Kicsoda a néni? . Hátulról ugyanis rettenetes koppanással rázuhant az öreg létra. Semmi értelme. s meglepte. merre van a kijárat. Az elétáruló látványtól rémülten felkiáltott. a pókhálók az arcára akartak tapadni. kihez beszélhet. Az elemlámpa által életre keltett árnyak elevennek tűntek. A nő által keltett légdárda elröppent a feje fölött.kiáltotta a fiú. és két törött kabátfogas közé.Mit műveltél. Fojtogató por kavarodott fel a kacatok halmairól. Ahogy azonban egyre messzebb került a napfényes lejárattól. hogy sarkon forduljon.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo ácsorgott. oldalsó ajtaját. mikor odakinn egy kóbor felhő takarta el a napot. hátha a következő beugróban felfedezi a házmester titkát. Beszorult egy rozsdás hűtőszekrény. újdonsült testvérkém biztosan nem ok nélkül rémüldözött. hirtelen még sötétebbé vált. hogy Nemcsókék hisztériája miatt lejött a föld alá. mindhiába. Ha rejteget valamit. A dohos huzat szemből csapott le a fiúra. most azonban alaposan össze kellett szednie a bátorságát.sikoltotta a nő. Lelökte magáról a létrát. mégis rideg az ismeretlen. s miközben hosszú körmű ujjaival Gergőre bökött. . . Gergő ki tudta venni az arcvonásait. hogy eltévedjek idelenn .novapdf. hogy ide lejöjjön. csinos nő állt tőle tíz lépésre. éles tárgyakba botlott.azzal felemelte két karját. Szeme csak hosszas pislogás után szokta meg a koszos ablakokon át beszüremlő. a falakból áradó hideg belopta magát a csontjaiba. te ostoba tűzifa? . ajka szélrohamot fújt. A pincelejárat nem volt olyan messze.Nincs nála dob. mint gondolta. így végül már azt sem tudta. mégis kénytelen volt.

már megint eldoboltad magad! . és bezárta a lakatot. és az Ilonabánya rég elhagyatott. Ráncos kezével elrendezte utazástól gyűrött szoknyáját. Hódfarok néne ezután lesimította bő ujjú blúzát is.com) . amin ezer furcsa csecsebecse zörgött. kavics. Pedig csak messze akart kerülni a pincétől.ötlött fel benne a különös emlék.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo Felrohant a kerekre kopott lépcsőkön. A dobom egyik csengettyűje hamisan szól. amit biztosan nem felejt el soha. locsogó hangon köszöntve a tisztásokon barna szemmel ámuló őzeket. A zaj egyre közeledett. fakéreg darab. mintha vágtató lovak robognának a völgyön át. II. aludni készülő madaraktól hangos vonulata védelmezőn emelkedett a völgy fölé. és nekitámaszkodott a hátával. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. ezért érkeztünk ide. száraz fűcsomó. és szavaknak hitte a pince huzatának hangjait. fityegett.sipította éles. csilingelt. mind kicsiny zsinegekkel felkötve. . Halk reccsenéssel adták tovább a hírt. hogy az elromlott elemlámpa miatt eleven nőnek látott egy szögre akasztott. Hódfarok és Borzalag Bárki téved akkor este a Bagoly-bükki-völgybe. Hódfarok néne . akik úgy érkeztek. elkeseredett hangon a kisebbik jövevény. Azután hangosan nevetett azon. csillámló port söpörve a 15. már egészen másként emlékezett a kalandjára. Bosszúsan nevetett azon. hogy megrémisszék őket a semmiből felbukkanók. A Bagoly patak szerényen csobogott végig szokásos útján. molyos ruhát.Nem tehetek róla. ki a forgalmas járdára. . A tölgyek túl öregek és tapasztaltak voltak ahhoz. és tovább állt. Volt közöttük madárcsont. A fagyipultos lányok aggódva nézték Gergőt. átsurranva a fák között. Borzalag.És talán nem neked kellene megjavítanod? . A vén tölgyek csak akkor borzolták meglepve méregzöld leveleiket. milyen lökött gondolatokat képes szülni a fantáziája. amint a nap előbújik a felhők mögül. égy lépkedett. és élvezni az emberek nyüzsgését. a váratlan vendégekről. Átfutott az üres udvaron. vörös szikláit. hova tart. Lassan megnyugodott. majd éles fény lobbant a csillaggyúlás előtti félhomályban. Mire elfáradt a gyaloglásban. ahogyan már nagyon régen senki. de a fiú rájuk öltötte nyelvét. Mindebben persze nem volt semmi különös. toll. mikor halk. olyat lát. Érezte.Hűlt agyú fiam. A Kecskehát-bérc lombzúgástól. Helyére akasztotta. . Miért mondta. távoli dobszó hangzott fel.hangzott a felháborodott kiáltás.az öregasszony vádlón magasodott apró termetű társa fölé.novapdf. A következő pillanatban két különös alak jelent meg a fák között. végig a völgyön. és felmelegíti borzongó tagjait. hogy szerencsére nincs nálam dob? . bevágta a vasajtót. a város békés kavargását. Az alkonyat csodás színekbe öltöztette az erdőt. mint aki pontosan tudja. köröm.

mert így nevezték volna az éberek . nyugalmas ez a völgy? A fa lombjából halk surrogás hangzott. Énekmondók.megkönnyebbült sóhajjal engedte el a dobot.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo meglepett fűszálakra. . . Deres szakállába hatalmas sastollat fűzött. Sámánok és Egyéb Révülők Találkozójához .Én is üdvözöllek. . oldaláról pedig faragott nyelű. Táltosok. Végül megkocogtatta bal mutatóujjával egyetlen szemfogát. . Mond csak. a földből fürge gyökér nyúlt ki. sámándoblovas barátom. A legközelebbi tölgyhöz lépett. kilenc csomóra bogozott bűbájostor csüngött. Gyökérverő. hogy befogadtok minket .bizonygatta Borzalag. tenyerét rásimította a ráncos kéregre. és néhány pillanatra lehunyta szemét. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Borzalag . Hódfarok néne elégedetten bólintott.Olyan vidéket keresek.Ezek a fák még emlékeznek ránk . néhány rémült levélhullatás is elhangzott. egérkoponya.Megérdemelted. .A segédemmel körülnézünk. karom. szélkergette barátom. .szólt a fára pimasz hangon. . heves ágreccsenések. . tiltakozó lombrázások.súgta.novapdf. hogy megzavarjuk 16.Vigyázz rá! . kerek sámándobjával birkózott. Borzalag kacsázó léptekkel körbejárta Hódfarok nénét. fémdarab csörgött. Az emberke fájdalmas nyekkenéssel esett hasra. Borzalag! A törpe .Hagyd! . majd így szólt: . Szarvasbőrből varrt ruháján. hogy szoknyája ismét hangos csilingelésbe kezdett. sőt. Borzalag nyögve felállította a dobot. Végül megcsendesedtek. orra kíváncsian szimatolt. vagy felejtő álomba varázsolni az ébereket. és dühösen szitkozódott. s ő is rendkívül tudományos képpel vizsgálta az erdőt.nevetett Hódfarok néne. De ahogy lépett. valamint csúcsos prémsapkáján szintén számtalan csontocska. amiért engedi. miközben kicsiny termetéhez mérten óriási.Az idén engem bíztak meg azzal. s éjjelente segítenek távol tartani. mire halványan derengő holdfény árasztotta el a tisztást.Nem is olyan rossz hely ez. és elgáncsolta Borzalagot.Köszönöm. . ahol a fák és állatok még emlékeznek ránk. .Ez nem akármilyen sámándob: én szoktam rajta utazni! Ezzel elintézettnek tekintette a dob dolgát. mintha pihenne. ami végighevert a füvön. hogy mindennek megtaláljuk a legjobb helyet.com) . Parázsló tekintete a fákat mustrálta.mordult a fehér hajú asszony.Máris mehetünk tovább . Elmosolyodott. hogy találjak megfelelő helyszínt a Vajákosok. majd a törzsének támasztotta. .felelt az anyó türelmesen.Így kell bánni a vándorral? . amint levelei mozdultak. . Az erdő fái vitába szálltak egymással.Tiszteletet érdemel az erdő.bólintott elégedetten Hódfarok néne. a tölgy oldalához hengergette.Itt az a félrecsilingelő csengő! . széles csípőjén nyugtatva mindkét öklét.

Gyerek volt még. ha Hódfarok néne emlékeztette rá. addig sssszorítom a törzsed. hogy tovább növekedjen. Senki nem veszi a fáradtságot.Most már csak a meghívókat kell szétküldeni .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo békéjét. . és a közös lakomákhoz is. nincs fény. Nem akart varázstudó lenni. mert eszküszöm. de utána nyomban elfogja az aggodalom.Most én voltam. hozd a dobot! * Az Álomvilágban nincs múlt. .de megtiltották neki. . mások bajával bíbelődni. vagy parókakészítőnek született. Odvas óvatos érdeklődése egyszerre két dühös választ is kap. megtépve leveleit. néhány varázslatot azért átadott neki. Ennyit már megtanulhattál volna mellettem az utóbbi száztizenkét esztendőben. . akik ott élnek.novapdf. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. hogy a vendégeinknek ne lehessen oka panaszra. aki előbb örül. s minden porcikája tele varázslattal.Ne kérdesz osztobaszágokat. . Borzalag feltápászkodott. és leporolta magát. és hajnalig a tűz mellett énekelni. de közben sietve biztos távolságba futott a mérges fától. ami több száz évet adott emberi napjaihoz. míg kissszáradsz! sziszegi az Odvas törzsén tekergő óriási kígyó. minden sötét. tűzugráshoz. Találtak helyet a doboláshoz.csap le fütyülve a baobabfára Lebeke. talizmán-. császárnak.susogja lombjával. tabu-. hol álljanak a tűz-. főzetkeveréshez. viharos éjszakát. Így maradt Borzalag törpe. ha Hódfarok néne meg nem látja szemében a táltosfira utaló tüzet. Ezért végül az apró emberke elnyerte a lassan élés képességét.Borzalag. az nem bújhat ki a felelősség alól. és nincs jövő. Minden egyszerre történik . S talán örökre el is kanászodik az éberek között.Mindennek jó helyet kell találni a völgyben. Reggelig a Bagolybükki-völgy minden zugát bejárták. nyomában az örökké morgó Borzalaggal. Ez ugyanis mindig eszébe juttatta azt a szerencsétlen. Körülötte nincs táj. A hajnali harmat elégedett mosolyt lelt Hódfarok néne pufók arcán. A táltosok nem kényszerítették. mikor eljöttek érte a táltosok. gyógyfüveket gyűjtögetni. hogy tartson velük . s ha nem is nevelhetett valódi táltost belőle.Miért kellett neked 17. Most éppen így van ezzel Odvas is. hogy újra kinyújtóztathatja gyökereit-ágait. . Fürge léptekkel indult el a fák között. de ő megtagadta a szolgálatot. mióta áll a vajákos asszony szolgálatában. babona-. hadvezérnek.Mindent elrontottál! .de ezt még azok sem képesek teljesen megérteni. Maga mellé vette az apró legényt. s eldöntötték.com) . hogy "valamilyenné" álmodja ezt a helyet. Apró kezével a tölgy felé legyintett. és lélekárusok sátrai.mondta. . Csakhogy akinek megadatott a látás tudománya. vagy leszek? .morfondírozott magában Hódfarok néne. . s úgy érezte.Lássuk csak . gyógyfű-. Nem szerette.

A fiút meg kell akadályozni abban.károgja a madár. állatokkal. hogy a kölyökfarkas megkapja a maga meghívóját.zúgja a baobabfa. Ouroborosz . Odvas törzse halkan ropogva megborzong. és ne engedjétek. attól tartva.von ágat Odvas. hatalmas Égen Szárnyaló? Tudod jól. A baobabfa hirtelen kis bokor szeretne lenni. hogy eljusson a Révülők Találkozójára. hogy a fekete madár haragja esetleg őt is éri. hogy elkerülhettük volna a sok cselt.Véletlen volt . az ostoba vajákos már megtalálta a völgyet. és a szél is teljesen elül. hogy csendre utasítsa a széldémont.novapdf. ami csupán az imént jelent meg. kifejezetten az érkező kedvéért. De azt se feledd. . A kígyó halkan surrogva letekeredik róla. . talán bele is hal! És akkor biztosan nem képes elmenni a Révülők Találkozójára. Hatalmas.Asz én családomban esz teljeszen természetesz tulajdonszág . nem teljesen őszintén.Létrává változtam Lebeke fújni kezdett Megrémültem és eldőltem. Induljatok azonnal az éberek közé. kitartásod birtokosa.fütyüli Lebeke. .Mit tegyünk. tollai felborzolódnak. ahol békében lehetnek az éberektől.súgja a kígyó alattomosan.Nem kell emlékeztetned rá.Üdvöszlünk. . .Ha belegondolok. aki parancsol nektek.Igasz. . Fuvallatommal megbetegíthettem volna! Ha sikerül. Ouroborosz! . és a legrosszabb pillanatban rázuhanni a gyerekre? Olyan váratlan lehetőséget kaptunk. És akkor te .Igazán csinálhatnál valamit a beszédhibáddal. . aki megfosztott a gyors győzelemtől! . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. . fekete holló ereszkedik lustán a sziklára.Nem tehetek róla .közli sértődötten a hüllő.rikácsol egy új. Már éppen megmartam volna a szipőpuszolót.rikácsolja a madár.Te vagy hát. mikor valahonnan egy táltosz jelent meg dongó alakjában. mindhárman hűségesek vagyunk hozzád. bántó hang. mi történik a pincében. Ouroborosz az átváltozás képességével lát el. . .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo létrává változni. hogy én vagyok a révülő. Hódfarok néne. és általa értesz szót a növényekkel. ész megszípett. ami évezredenként egyszer révül elő. Odvas pedig az erőd.Te sem jártál sikerrel.Épp a karjaimba sétált a kölyök. amit szárnyak suhogása kísér. . Holló fekete gyöngyszeme Odvasra villan. Három szolgája közül egyedül Lebeke marad magabiztos. így ő szólal meg. Senki se láthatta. a kígyó a levelek közé rejti sárga szemét. hogy értékesek vagytok.com) . Tőlem kapod hatalmadat a betegségek és a szellemek fölött. Holló most a kígyó felé billenti fejét.Ne bosszankodj tovább . . ha hibázunk is. Holló apró gombszemei mélységes megvetést árasztanak. hatalmasz Holló! . fáradozást! . 18. Holló ingerülten megrázza szárnyát.

de Lebekének még akad egy kérdése. Produk elégedetlenül csettintve. hogy megpillantsatok . Holló nem törődik a baobabfa véleményével. . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Hagyja. de a pszichológus dühösen rákiáltott. hogyan lehet valakit váratlanul feldühíteni. üres. és ehhez mit szólsz? . anyuka! A mai beszélgetésünkön dühöt akarok kiváltani a fiatalemberből. asszonyom. Gergő arcán sugárzóan kedves mosoly jelent meg. fiam? -Dr. . az orvos tökéletesen tudja. homlokát ráncolva csóválta a fejét. hogy a fiú megtántorodott. és elrabolnak? motyogta Dr. és türelmetlenül reccsenti annak ágait. miként kezeli az ilyen helyzeteket.Dolgunk van a való világban. A három szolgának nincs kedve egymásra nézni.susog halkan.kérdezte csodálkozva.Hiszen hónapok óta azon fáradozik.. fiatalúr. hogy szárnyra kapva távozzon. . Apollónia kisasszonyra. Dr.Mond. óvakodva Odvas.Továbbra is 19. Arra készül. mi lesz velem. és nem figyel az álmaira. Asszonyom. álomtalan álom.Már hogyan utálhatnám magát?. Lebeke átsüvít a baobabfa levelei között. . az ön fiával nagyobb baj van. idegesen babrálva aranykeretes szemüvegét. hogy egy viharos éjjelen érted jönnek.Ez nem normális reakció.Dr. Produk tenyerével úgy vágta homlokon Gergőt. . ha túlságosan megszokom. Boglárka aggódva kapott fia felé. A borítón a pszichológus titokzatosan mosolygó fényképe virított.Annak is eljön az ideje. . és elhozta a fiát! fordult Dr.Nem hiszem.com) . és elmenne a völgybe . és elhatározta.Mostanában inkább az nyugtalanít.károgja az ébentollú. úrnőm.A gyerek nem hisz bennünk. . . mint gondoltam. Produk olyan közel hajolt Gergőhöz. Réti Boglárka kissé kétkedve figyelte. .Helyesen tette. hogy önhöz járok. hogy az orruk majdnem összeért. Egymás után tűnnek el. Látnom kell. Mégis összeszorította fogait. amint az orvos hümmögve kikeres a polcról egy vaskos könyvet.mondja. hogy csipetnyi örömet se szerez az a doktornak.Most csakis a meghívóval törődjetek! A fekete madár szemvillanás alatt eltűnik: szorongás és félelem marad utána.No. hogy homlokon ne bökne a pszichológusom! .Még mindig attól félsz. miért nem láthatunk téged soha valódi külsődben? Hiszen mindhárman tudjuk.Ugye utálsz már. * .felelt gonosz mosollyal Gergő. Gergő magában elismerte. mint sötét.Végül a legegyszerűbb dolgozatot sem tudom majd megírni anélkül. . de te magad ember vagy.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo . és mélyen Gergő szemébe nézett. Produk Boglárkához. .novapdf. . hogy komolyan venné az invitálást.Révüljünk hát! . Produk. hogy ne legyen több rémálmom. doktor úr . hogy a holló-alak a segítő szellemedé. . s végül nem marad más utánuk. hogy hallgatott a barátnőjére.

. és egyéb színeit. Ebből származik minden baja. hogy Gergőt csecsemőkorában megugatta egy kutya. A buszmegálló felé lépkedtek. . megbénítva a belváros teljes közlekedését. félsz a kutyáktól? . szem-. .Tessék. mikor apró. hogy ebben a városban minden sofőr keze a dudára tapad. így Apollónia úgy érezte. hogy keresse elő a receptjeit! Mire kiléptek az utcára. Azért udvariasan táskájába süllyesztette a kötetet. Kerek térdével igazított a bőrborítású 20. miként reagálsz az undorító ízekre . hogy ne féljek". Produk ostobaságait legyen mire nyomtatni.Inkább üljünk be.Dr.Nagyon szeretem a kutyákat .Szálljatok be.kiáltott a doktor bíztató hangon Gergő után. ezt olvassa el! . hogy én mindjárt elájulok! .A korlát! .mutatott Boglárka rémülten a Duna irányába. és kijelentette: . Mögötte nyomban több sofőr támaszkodott a dudára. rúzs-.lelkendezett Apollónia. mivel ő kaméleonként változtatta haj-. . Meg lehet süketülni.A jövő héten azt vizsgáljuk.Rosszat tesz neked a házasság! .adta Boglárka kezébe a könyvet. hogy Dr. akár el is engedheti a kormányt. piros autó fékezett mellettük csikorogva. olyan cukik vagytok így együtt. esetleg valami távoli rokon. hogy anyja barátnője semmit nem változott tegnap óta. . s közben áthajtott a piros lámpán. és tett ígéretet.A téma legjobb feldolgozása. . hazaviszlek benneteket! Gergő nem akart beülni az autóba. Boglárka sajnálkozva gondolt a sok fára.Már szóltam a mamámnak. . mézes szívecskéim. de Apollóniát ez cseppet sem zavarta abban. avagy Hozd rám a frászt. Mond csak. látja.a gurgulázó hang hallatán Gergő hátán végigfutott a hideg. hogy többé nem kell orvoshoz jönnie.Na.com) . miután gyors pillantással megállapította.rikkantott boldogan az orvos . és púderfestmény-arcú nő kiáltott rajuk. Így aztán Boglárka és Gergő autóval mentek haza. fiam.Rettenetes. Boglárka hatszor kért bocsánatot a fiától. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. A piros autó a rakpart délutáni csúcsforgalmában araszolt. Végül komolyan Boglárkára nézett. Megtette. Az autó volánja mögül vörös hajú. de Apollóniát sokkal jobban lekötötte barátnője állapota.Édeseim. Ez Apollónia esetében szokatlan volt. Produktól jöttök? Nagyon helyes! A gyerek fejében helyre kell ütni a hibát .vallotta be Gergő. .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo meg vagyok győződve róla. Persze csak a hapsik ilyen ostobák! Boglárka udvariasan bólintott barátnője kaján kacsintására. de Boglárka halkan a fülébe súgta: . A fiú hátra ült. amit azért vágtak ki. különben mellettünk araszol hazáig. Majd a visszapillantóba nézve megigazgatta vörös hajkölteményét.És a rokonaimat is. semhogy a volán után nyúlt volna. Címe: "Hogyan ijesszük el gyermekünket a félelmeitől. anyuka! . hogy kocsijával elállja a forgalmat. köröm.novapdf. .

majd kétszer ellenőrizte az ajtókat. és siklottak tova minden égtáj irányába.bólintott Apollónia.Ilyenkor nincs sehol egy autótolvaj. mikor megérkeztek a Csipetke utcába. . Csakhogy amikor a lány elment mellette.motyogta Gergő az orra alatt. s nyomban témát váltott.mosolyodott el Gergő anyja. amiért Apollónia néni vérig sértette Emesét. Két nappal korábban vált el Hódfarok nénétől a Bagoly-bükki-völgyben. én sohasem festettem magam . A lány már átrobogott a visszhangos kapubejárón. * Borzalag még sosem érezte annyira szorult helyzetben magát. és eltűnt az utcán. Reménykedve pillantott végig az utcán. hogy tönkretesznek a pasik. a Dunának mennék! .Csak téged sajnállak. így.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo kormányon. míg a néne szoknyája ezer díszét csörgetve körbetáncolta a ropogó fahasábokat. énekelt.legyintett a barátnő. mint most. S ettől furcsa mód keserű lett a kedve.novapdf. Boglárka azonban valódi haraggal kiáltott barátnőjére.Meg kell kínálnod egy erős feketével! Rongyosak az idegeim. . . végül cuppanós puszit küldött a szélvédőnek.Megmondtam.De Apollónia. A fiú követte Boglárkát és Apollóniát az udvarba.jelentette ki a barátnő. Szivárványos szárnyukra ezüst betűkkel volt írva a kedves. . miután szétküldték a meghívókat. akinek hiába küldték volna pillangószárnyon az üzenetet. gyöngyöm! . Rétiék boldogan szálltak ki az autóból (ami egyébként a Rúzspiros nevet viselte). de a szőke hölgyre ügyet sem vetett. . Gergő könnyeket látott csillogni a szemében. A fiú tökéletesen elégedettnek érezte magát. majd megcsipkedte Boglárka arcát. .Ha ellopnák az én drágámat.com) . Micsoda látvány volt! A hajnal első fényénél apró tüzet raktak. mint aki éppen azt a választ kapta. . a Jenő Gergő látta. Ő túl régóta élt az éberek között. mi? . Akadt azonban egy meghívott. Bocsánatkérő kedvessége azonban elkésett.szólt durva hangon Apollónia. névre szóló meghívó. Emese jött szembe velük. És nincs rajtad rúzs! Nem engedi a férjed. A pillangók sosem tévesztették el a címet. Apollónia gondosan bezárta. ha meg is csodálja a légies küldöncöt.Apollónia! . hogy az anyja Emese után akar menni. Borzalag dobolt. Az ősi varázsdal közben sziporkázó pillangók röppentek szerte a lángokból.Hát milyen nevelést kaphat egy cipőpucoló gyereke? Gergő felnevetett. . Képzeld. aki zöld vadászruhájában kapkodva rángatott be a szomszéd kapualjba egy izgő-mozgó zsákot. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. eszébe sem jutna nagyítót 21.Sápadt vagy. Halkan köszöntötte rokonait. amit várt.Ezzel is jól kifogtad! . mikor szükség volna rá . A lány könyvekkel megpakolva igyekezett az utca felé. de csupán egy behemót alakra lett figyelmes.

Borzalag hol a térdét. akit kell. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. . mi volna. még a zsákon keresztül harapni is.a nő erősen kételkedett a felelet őszinteségében. ha eljön az ideje. .bizonygatta a mély hangú férfi. hogy hozzánk vezessék. . A törperabló felállt foglyáról.mondta szigorú hangon a vajákos. Női cipők tűsarkai verik így a macskaköveket. csak azután sajnos tovább vonszolta a zsákot. A tűsarkak gazdája azonban nem törődött többet az idegennel. és követelem Hangja fájdalmas nyögésbe fúlt. Így a betűk térképpé kunkorodnak.Száradna el minden gyökered! Rágna meg a szú! Hernyó araszolna a leveleden! . . ami bizonyára az elrablójától eredt.Maga mit keres itt? . Borzalag próbált kapálózni. Rossz rágondolni.ömlött az 22. A válasz azonban udvariatlan rúgás volt a zsák oldalán. hogy szája tele lett porral. majd bűbájjal itatta át. amin a megszólított ücsörög.szólt emelt hangon Borzalag. ami előtt fütyörészve elhaladt.Szenet? . Ezért Hódfarok néne cirkalmas betűkkel hétköznapi meghívót írt. hogy a zsák.Megbűvöltem a tintát. Hátha feltűnik a nőnek.hallotta Borzalag a tétova választ.gondolta a majdnem-táltos. mert résnyire kinyitotta a zsák száját.com) . de csupán annyit ért el.Ígérem. rabtartója egyszerűen ráült.Ha szabadna megkérdeznem. hogy egy emberalakot öltött baobabfával van dolga. .Tiltakozom a méltatlan bánásmód ellen! Én Hódfarok néne segédje vagyok. ki zsákolt be engem. amit a rabló biztonságosnak tartott. és miért? . bizony mozog. kissé sajnálkozó hangot a majdnem-táltos. Ebből Borzalag rájött. hogy még mindig abban a kapualjban van. egyenesen a napfényes Csipetke utcából.hallotta a mély. . a zsákon kívülről. ha egy éber kezébe kerülne a Révülők Találkozójának helyszíne! Csakis a címzett kezébe? Ez most igen nehéz volna .Ugyanis a szénporszag a fiatalságára emlékezteti. Végre megállapodtak egy olyan helyen.kérdezte egy nő sipító hangon. ahová csupán az imént pottyant. s nyomban látta. . .Széllel bélelt fiam. . hol a fejét verte be. mikor ráhullt a sötétség. Óvatosan megmoccant a sötétben. sőt. A vásznon kívülről koppanó léptek zaja hallatszott. Persze minden rosszban van valami jó. ezt a levelet csakis a címzett kezébe adhatod! . hogy kiabáljon. mégsem látta értelmét. Kétség sem férhetett hozzá. Az éppencsaknem-táltos minden erejét megfeszítve igyekezett jelt adni. Borzalag. .novapdf. Kilesett a résen.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo ragadva elolvasni őt.A nagymamám rendkívül szereti a szenet . Ujjai durva. .Én csak szenet Szenet viszek a nagymamámnak . mivel hirtelen iszonyatos súly nehezedett rá. dohszagot árasztó vásznat tapintottak. nem ülök rád többé . és hamarosan a távolba vesztek léptei.

. amiért küldtek? . mintha mozogna a zsákja. .Mindenkinek lehet valami rossz szokása. aki mondjuk cirkuszban akarja felléptetni.Hé.com) . égy láttam. hogy a saját világából származik a rabló.kerekedett el az éppencsaknem-táltos szeme. Borzalag remélte. Ugyanis semmitől se rettegett jobban.szólt meglepően nyájasan Odvas. de téged alaposan félrevezettek . Odvas azonban csak lassú volt. és nem bugyuta! . mi kell neked? . végül vergődött. mint hogy valami éber rabolja el. A törpe gondosan sorolta az eszébe ötlő szidalmakat. de a zsák száján bekukucskáló férfi végül csak annyit kérdezett: . ötletei éppen olyan mélán hömpölyögtek. Odvas gyökerei hihetetlenül gyorsan tűntek el a zsákból. ám ez a megkönnyebbülés jele volt. különben engem hiába küldtek ide. csupán megfájdult a hajszálhíjánnem-táltos koponyája. hogy nem lesz több esélye a szökésre. nem? . ami nekem kell.csendült a vidám. .Segíthetek valamiben? . Érzései. .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo átok Borzalagból. hogyan tudná félrevezetni ezt a láthatóan ostoba jószágot.Sajnálom. majd kiabált.Engem Emesének hívnak.Hoznod kellett. És vedd ki a gyökered az orromból! Borzalag hiába háborgott. ide adod végre. Most. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. . Kényelmetlenül feszengett zöld vadászruhájában. és Álomlakó Növények Füvesasszony Tanácsánál! Azt a zsebemet hagyd békén. Ez meglepte Odvast.Sajnálom. de át kell. A törpe kétségbeesve érezte. mint az áldozatnak. Ruhájáról letépett egy zöld fényben derengő 23. Az ember álcájú fa zavartan dadogott.Borzalag kényelmesen leült a zsák aljára. Nem is tudok olvasni.mondta. . a szomszéd házban lakom.Bocsáss meg. Végül nem jutott egyről a kettőre. mikor meggyőződött róla. . . Emberi ábrázatán látszott. tapogatózó gyökerek kúsztak be a majdnem-táltoshoz. csak keresek Keresek valamit a zsákomban. Ártó-. . hogy neki legalább annyira kínos a rablás.folytatta Odvas.Semmiféle levél sincs nálam. nem? Borzalag tudta. .novapdf.Add ide.Semmi baj. . és visított. hogy véglegesen sikerült összezavarnia a melákot.Hoztál egy levelet. . hogy az egyik gyökér mindjárt rábukkan a meghívóra. és összefonta kurta karjait. kíváncsi hang egészen közelről. mint fatestében a nedvek. és máris szabad vagy. Odvas matató nyúlványai módszeresen átbogarászták öltözékét. . mit művelsz? Ez rablás! Fel foglak jelenteni a Gyógy-. ha túl nehéz voltam . már nem félt.Nos.kérdezte gyanakvó hangon a lány.Ugye nem kismacskákat akar vízbe fojtani? .Miért. . kutassalak .érdeklődött Odvas.Néha szokott . . ott személyes holmit tárolok.bólintott Odvas zavartan.Most dühös vagy rám? Borzalag felnyögött. A zsák száján fürge. Borzalag kétségbeesetten törte a fejét.

. hideg tekintettel. Szerencsére előzőleg Odvas az udvar árnyékos hátsó részébe húzta a zsákot. A két nő a konyhaasztalnál ült. hogy a kislány ne vegye észre. Produk majd helyes irányba csavarja a fiatalúr gondolkodását. vastag izmokkal felszerelt fiúk lehetnek sikeresek. Majd hirtelen felkacagva ellökte magától a fiút. csak az érdekelte. hogy hallgattál rám. Nem nézte. Kirázta a hideg. ágak között Borzalag könnyedén láthatatlanná válhatott. Gergő megborzongott a gondolatra.suttogta Apollónia merev. És nyírasd le a haját! Kopasz a divat.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo hódfogat.Még szerencse. de csuklóján szoros ujjak záródtak össze. mikor megérezte bőrén a műkörmök érintését. . de fogalma sem volt róla. ahol gondozatlanul burjánzó bokrok sorakoztak. Boglárka borsót pucolt. igaz? -Apollónia mereven nézett Boglárkára.A doktor kissé fura alak . Az magabiztosságot és erőt sugall. . .com) .Vékony az alkata .védte Boglárka nem túl sok meggyőződéssel a fiát. a barátnője magazint lapozgatott. merre menekül. mint mikor leesik valaki a létráról. öcsi: egyedül csak attól kell félni. már messze járt.Nézz rá: hát az első szél elfújja! Ezt természetesen Apollónia mondta.Azóta vannak rémálmai.jelentette ki Apollónia. hogy elrabolják. hogy ellopják a bankkártyádat . hogy meghalt az apja.Csukd be végre az ajtót! Huzat van. . .Jegyezd meg. Gyakran belázasodik. A meghívó még mindig ott lapult a ruhájában. . te sose 24. miközben a nyitott konyhaajtóban ácsorgó Gergőre bökött narancsszín műkörmével. bár ehhez a sarkát használta. a mennydörgéstől. A dörrenést mintha puff.Edzőterembe kellene járnia .Manapság csakis a szépen kidolgozott. A sűrű levelek. majd nyekk hang követte volna. s mire bárki kereste volna.felelte Boglárka óvatosan. hogyan juttassa el a címzetthez. és megérintette vele a zsák alját. . A fiú meglepve fordult hátra.novapdf. nehogy kiváltsa barátnője unalomig ismert hisztériás rohamainak egyikét. tönkremegy a frizurám! Gergő kelletlenül engedelmeskedett. s az éppencsaknem-táltos gyorsan kibújt a lyukon. A nyafogó hangon jó tanácsokat ontó Apollónia hirtelen elfintorodott. de senkit se látott az üvegablakos ajtó túlfelén. Szerinted ez normális? Gergő megpróbált besurranni a szobájába. és elvitted a kölyköt pszichológushoz . Fél a villámlástól.Dr.Bogikám. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Folyton attól retteg. . . hogy kissé elálló fülei meztelenül merednének feje két oldalán. * . Most már tudta: valaki mindenáron meg szeretné akadályozni ezt.folytatta zavartalanul az okítást Apollónia. Halk reccsenéssel szétnyílt a szövet.

Egyszóval csodálatos hely! Gergő hirtelen furcsa zajra lett figyelmes. akit a szomszéd ház udvarán pillantott meg. Gergő a vécédeszkán ücsörögve is hallotta Apollónia sápítozó hangját. Az ágy fölé szerelt olvasólámpa hirtelen kigyulladt. A férjed elment . ceruzájával firkálgatott az előtte heverő füzetbe. pontos ívben repült a szemétkosárba. bármilyen ostoba nő is. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. átrendeződtek.A férjem halálos beteg volt! . hogy Boglárka nem fogja kidobni a barátnőjét. Az atyák szigorúak. a fürdőszobába vonult. élénken csillogó szemek. s oda sem nézve kitépte a legfelső füzetlapot. hűvös pincékkel. Rossz érzése támadt. és magára zárta azt. álmában ezen a tájon járt. mikor felidézte az idegen arcvonásait. mióta megjött a könyvtárból. oda sem figyelve. . Így a lakás egyetlen csöndes zugába. és remekül érezte magát.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo tudtál bánni a pasikkal. és öreg kőbányát varázsolt a papírra. A sárga fénysugarak egyenesen a jegyzettömb lapjára vetültek. A fürdőszoba vízcsapja csuklott néhányat. égy tűnt. se be. A denevér galacsinná gyűrve. Pedig a mélyen ülő. . Tudta. aki ráadásul Gergő nem volt kíváncsi rá. szürke falakkal. Mikor elunta a töprengést. Küldd Gergőt bentlakásos egyházi iskolába. a bánya szikláiból csinos test. a cserepes száj. nem hagyják békén az imént rajzolt völgyet.Ha már abban sem hallgattál rám.állapította meg. mellette halomban álltak a frissen kikölcsönzött könyvek. A lány még mindig azon a fura. A hegyhátakból szárnyak. de Emese a szobájukban olvasott. és a ráncos homlok együtt egész kedves ábrázatot mutatott. A füzetben néhány pillanattal később a táj helyén egy virgonc grafit-denevér repkedett. vadászruhás alakon töprengett. Ágyán hasalt. Fura dolgok történnek ma . A szürke grafit erdős völgyet. Emese valójában nem olvasott. Emese csodálkozva fordult hanyatt. mert titkon sajnálja. lekapcsolta a villanyt. és csúcsos fülecskék váltak. legalább a többi tanácsomat fogadd meg. nem engedik elcsatangolni. mi is van vele ráadásul.Boglárka vékony ujjai között megremegett a borsó háza: a zöld szemek szertegurultak az asztalon. hogy ne menj hozzá ehhez a cipőpucoló pojácához. a 25.novapdf. Emese azonban mindebből semmit nem vett észre. A lány.Vagyis itt hagyott ezzel a gyerekkel a nyakadon. A fiú egyedül akart maradni. és elgondolkodva nézte a villanykörte fényes izzószálát. A grafit szemcséi csillanva megmozdultak. Kész börtön az az épület. Előző éjjel. a patak hullámaiból pedig karmos lábacskák. Eleven lélek se ki.com) . annak mélyén fürge patakot.

és szemében kihunyt a meleg fény. az nem is nő Gergő csupán át akart robogni a konyhán a gang felé.Valóban gyökeret akarunk verni a kóró mellett? . a fogkefék zörögtek a poharakban.fordult Boglárka a házmesterhez. Apollónia éppen azt ecsetelte a csendesen kétkedő Boglárkának. amelyekből valami kiszívott minden nedvességet.Az udvart söprögettem. kissé furán tekerve a szavakat.és melegvizet. Gergő elzárta a csapot. arcán őszinte aggodalommal. hogy mindennél jobban szereti a növényeit. Gergő megragadta mindkét fogantyút. az magától mozdult. és hirtelen kinyitotta a hideg. Ám amikor megérintette a kilincset. és újabb harákolás érkezett. bár már Boglárka is ott rémüldözött mellette. és félreállt. hogy amelyik nő nem visel műkörmöket.közölte anyjával a tényt. Utána tiszta sugárban zubogott a víz. a korlát rozsdásan barnállott. . még nem volt semmi baja. amit szerintem nyomban látnia kell. és nyomban eltűnt a lefolyó sötétjében.Ő pedig különösen kedves volt nekem . fiatal citromfája sem A citromfa! Gergő meglepetten lépett ki a függőfolyosóra. s nem kószált el Boglárka hatalmas cserépbe ültetett. . a tükör kilendült a helyéből. nehogy ismét ő legyen a téma. majd mély hörgés zengett. .szólt Boglárkához. .novapdf. Gergő először nem értette. hiszen senki se állt a gangon. Szóltam.Elfonnyadt! . A csapból barna. .Elnézését kérem a zavarkolódásért . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Ezzel Döme teljesen kitárta az ajtót. A fiú óvatosan a hangoskodó szerkezet elé lépett. Az asztalnál ülő asszonyok csodálkozva néztek a feltáruló ajtórésben megjelenő ősz fejre.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo falakban nyüszítve zörögtek a vezetékek. nyúlós kosz zúdult ki. Amikor hazaértünk. és ujjával megérintette a növény barna leveleit. . füttyentés. mert tudom.míg meg nem pillantotta Apollóniát. A járólapok lábnyomokat őriztek. Barboncás Döme bütykös ujjával hármat koppantott a félfán.kérdezte a konyhaajtóban állva gúnyos mosollyal 26. mit akar a házmester. .Elképzelni sem tudom . és látom: a citromfa halott.com) .Maga szerint mi történt? .vont vállat Barboncás Döme. A fürdőszoba egész fala megremegett. és kedvesen mosolygott . A csaptelep krómcsillogású csövéből néhány csepp rozsdás víz.Boglárka remegő ujjakkal simította végig a száraz leveleket. majd hirtelen prüszkölés. majd elégedetten bólintva távozott a fürdőszobából. Akkor azonban szája két sarka ugyanúgy legörbült mint a bajusza. Volna itt valami.

A néne nem tudhatta előre. én mehetek.Barátocskám. . majd úgy rázta meg a fejét. mint kutya. Ez nem is történt meg. . de Barboncás meglepve nézett Apollónia után.com) . tele élettel. Gergő látta. .Dobja a szemétre. * Borzalag úgy döntött . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. majd a megidézett pókfonálon leereszkedett a tetőről. és így nem válhatott belőle igazi varázstudó. Gergőnek nem volt ideje eltöprengeni a kék szikrákon. . s így hamarosan Gergő. szava halk volt. sőt. nehogy hozzáérjen az öreg kezeslábasához.novapdf. A házmester dühösen beharapta harcsabajusza végét.győzködte önmagát a kishíján-táltos. Ezzel felkapta az asztalról kocsikulcsát és mobiltelefonját. hogy a citromfa nem pusztult el teljesen. dolgom akadt! . zsugorodnak a leveleid. A növények barátja ugyanis felfedezte. . hogy veszélyek fogják fenyegetni a kézbesítőjét! . Borzalag nem sejtette.Temetési szertartást rendezel a gaznak? .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo Apollónia. Gergő mégis azt hitte. 27. hogy használni fogja csekély varázstudományát. ha egyáltalán látható. kényesen vigyázott. a két ember között kék szikrák pattantak. te beteg vagy! Pöndörödnek.Most menj el. Boglárka hadvezérként adta ki az utasításokat. pedig a délutáni napfény felmelegítette a levegőt. Először egész egyszerűen a címzett lakásának ajtaját akarta használni. de parancsoló. Válaszától Borzalag elsápadt volna. Borzalag csodálkozva suttogott a növény levelei közé. Éppen a gang megfelelő pontjára érkezett. jóember. Arcát megcsiklandozta egy fiatal citromfa. Bár gyermekkorában elutasította a táltosok hívását. Barboncás őt viszi ki a kukába. mikor végre sikerült a háztető kéményei között elrejtőznie.Hát jó. és ne tartson fel minket. a házmester is a cserepes kedvenc megmentésén ügyködött. Dús szemöldökét gyanakvón vonta össze. Mikor elment Barboncás Döme mellett. Maradt egyetlen zöld hajtása.Hódfarok néne határozott tilalma ellenére -. Ki bántott? A citromfa borzongott. hogy káprázik a szeme: amint Apollónia könyöke alig két centiméterre elsuhant a házmester karjától. Boglárka dühösen villantotta szemét a barátnőjére.Az éberekkel elbánok ésszel és ravaszsággal. .nevetett Apollónia. De a magunkfajta révülőkkel más a helyzet. Boglárka semmit nem vett észre. Ellenük bűbájra van szükség. ha kullancstól akar szabadulni. s mikor megszólalt. hogy ha Boglárka vendége még egy szót szól. Eldúdolta a láthatatlanná tévő dalocskát. és Barboncás felé intett. s állítja bele vörösre festett fejével lefelé. azért szorult belé némi igézőkészség. hogy még a Hódfarok nénétől ellesett fortélyokkal élve is borzalmas élményekben lesz része. Anyja örömkiáltása terelte másfelé a figyelmét.

Már-már majdnem letette a láthatatlan tekercset.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo . .Majd jétevagyaz-bűbájt mondok a tekercsre. Azon töprengett. és hosszan pislogott az önálló életre kelt égőre.morfondírozott a majdnemtáltos. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Mikor a címzett kerül a közelébe. . láthatatlansága tudatában. végül a szemétkosárba hajította. Talán azt sem vette volna észre. aki elülteti. és a párnájára teszem.még mindig láthatatlanul . Könyvekkel körbebástyázta magát. Természetesen gondolt rá. A lány hirtelen megfordult. Az történt. . de már nem maradt ideje elhelyezni a meghívót.bemászott rajta. . mivel felismeri őt. A lány elfordult a füzettől. Borzalag ezután halkan morgolódva járt le-föl az üres gangon. . A címzett konyhájának ajtaja tárva-nyitva állt. hogy a levelet átadhassam . majd átrendeződtek és egy denevér képét rajzolták ki. majd két ujja közé csippentve nyúlós. felkapcsolta az olvasólámpát. Második próbálkozásra sokkal óvatosabb lett.Tehát itt járt? . amiről nem tudta. mikor a füzetben mocorogni kezdtek a grafitszemcsék. Borzalag. Így nem juthat bele a méreg. Majd végre felocsúdott.novapdf. s talán lesz. de éppen. te hibbant nyúlbogyó! .com) . lábujjhegyen az ágyhoz settenkedett. igen! Borzalag ekként megnyugtatva háborgó lelkiismeretét. mitől jöhetett létre. mint aki engem bezsákolt.Békanyál! . Ismét a gangon állt. Meglátta a lakás egyik nyitott ablakát. galacsinná gyűrte. s a lány feje fölött átnyúlva.Ugyanaz nem lehetett. A citromfának már ahhoz se volt ereje. és .Valahogy el kell terelnem a figyelmét.szidta magát a kézbesítő. bentről beszélgetés hallatszott. amire számított. mint az előbb. Így jó lesz. miután sikerült észrevétlenül távoznia a szobából. s észre sem véve a bűbájos rajzolatot. orrára csapódott az ajtó. hogy hálája jeléül megrezdítse leveleit. . amin a tájkép nagyon emlékeztette a Bagolybükki-völgyre.égy tűnik. és kétségbeesetten nyögdécselt. Elkötöm a békanyállal ezt a hajtásodat. Többen vannak! További beszélgetésre nem jutott idő. ahol a citromfa még sokkal rosszabbul nézett ki.nyögte.közölte a citromfával. A kézbesítő fájdalmas fintorral markolászta sérült arcát. Borzalag végighúzta láthatatlan tenyerét a papírlap fölött. ami még egészséges. mikor át akarta lépni a küszöböt. ha Borzalag látható. Odabenn egy kislány hasalt az ágyán. hogy egyszerűen 28. téged megmérgeztek. A majdnem-táltos sietve kotorászott csörgő-zörgő ruhájának mélyén.Mindent túlbonyolítasz Borzalag. de jelenleg többre nincs időm. vékony valamit emelt magasra. Az éppencsaknem-táltos döbbenten bámulta ezt a különös bűbájt. és elmélyülten rajzolt a füzetébe. ahol éberek élnek. újra láthatóvá válik a meghívó. kitépte a lapot. bátran indult el. miként lehet egyéb módon bejutni egy lakásba. Bocsáss meg.

com) . Vannak napok. s már látta a csap végéből érkező fényt Ekkor azonban valaki megnyitotta a zuhatagot. Ehhez azonban túl alacsony volt. Az ostorlámpák halkan zümmögtek fölötte.Hogy ez eddig nem jutott eszembe! Borzalagnak előbb le kellett szállni az utcaszint alatti csatornákba. leszámítva Morcot. végül megérkezett a Dunába.Iszap. s a hullámok által sodorva várta. kacskaringóján és zuhatagán. . felmarkolt némi iszapot. A Belindek és Csomorika Fű-áruda A Csipetke utcában nem járt senki. Az viszont határozottan mozgott. váltottak színt. hogy valóban a megfelelő kezekbe jutott a küldemény. aminek apró csengettyűi halkan muzsikáltak. Majd ismét láthatóvá lett.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo becsönget. . Borzalag terve tökéletes volt. Borzalag könnyedén megtalálta a lakást. De erre másnap hajnalban. és megkeresni a címzett lakásába vezető csövet. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. A lángnyelvek a dob ritmusára nyújtóztak. Forró és hideg víz keveréke lökte ki Borzalagot a csőből a mosdókagylóba. s halkan mormolt neki. Iszappá változva felkúszik a lakásba. amiben természetesen felismerték a majdnem-táltost. Már nem volt megállás. A vízzel együtt újra kijut a lakásból. hogy valahol partra vesse a folyó. toccsant. s végül beszivárgott a vízvezetékbe. s jól látható helyre teszi a levelet. a padlón tűz égett. földnek őse. . mint a szívverés. A vén kandúr minden kapualjban megvillantotta fényes szemét. változzam át nyakra-főre! Az apró emberke helyén hirtelen csak egy kupac iszap maradt. vándorolt.ötlött eszébe hirtelen. és engedi. . a sárga szőrű. mikor semmi nem sikerül. Miután Borzalag gurgulázva. hogy a címzett felmossa őt. ostoba kopoltyúsok? . majd iszap-maszatként elhever a padlón. ajka ősi dalt dúdolt. mégsem égette ki a parkettát. iszap. Morcon kívül csupán egyetlen élőlény volt ébren a környéken.novapdf. Ölében kerek sámándobot tartott. de nem tudták elhomályosítani a telihold ezüst korongját.Mit bámultok. A tompa puffanások úgy lüktettek a lakásban. majd továbbállt. III. A halak csodálkozva tátogtak az iszapfoltra. fényesedtek.bugyborékolta Borzalag. miután saját iszapszemével meggyőződött róla.A vízvezeték! . 29. kóbor macskát. előbújik a csapból. Barboncás előtt. hörögve és prüszkölve átszáguldott a csatornák ezer kanyarulatán. jóval a város alatt került sor. Az öreg tágra nyílt szemmel bámult közéjük. amiből hiányzott dugó. amint a házmester egy faragott csontdarabbal ütögette a feszes bőrt. lábait maga alá húzva. Barboncás Döme szobája padlóján ült.

már tudja: megint álmodik. ujjai verték a ritmust . hogy útban vagy. Akit eltalálnak. hogy elérje az égből hulló reklámcédulák egyikét. . Gergő ismerősnek érzi a zöld zsalugáteres ablakokat. boldog volt? Vásárlás nélkül nem éli meg az öregkort! Gergő fülét majd szétrepeszti a megafonokból süvöltő hang. tollakkal kivarrt ruhát viselt. A plafonra festett felhők között pufók elárusító-angyalok röpködnek. s már lökdös is félre 30. Gergő a falnak tapad. Gergő kapkodva igyekszik félreállni. Épp olyan.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo Kezeslábasa lassan elmosódott. magára vár! Az utolsó alkalom. és aranyhegyű nyílvesszőket lőnek az emberekre. A csontdarabok hirtelen megzörrentek. vigye. Próbált birkákat számolni. akin csaknem szétreped kétsoros öltönye. férfiak. Majd megnyerő mosolyú. . de a kép máris elsuhan mellette.suttogja álmában Gergő. a dob dörömbölése hangosabbá vált. annak szemében eszelős fény lobban.Vegye. hogy végre mindjárt álomba merül. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. félne álmodni. végigmondani a slágerlistát. Végre megérti. szemét kápráztató fények vakítják el. Most végre mégis merülni kezd. Testét puha.Nem látod. nehogy magukkal sodorják az izgalomtól kipirult arcú nők. mint ismerős: piros pöttyös labda. A bőrre festett hófehér ló felágaskodott.novapdf. hogy nem jönnek az álmok. bár nem mindig a sajátját. mint amilyet ő kapott harmadik születésnapjára. Amikor azonban megpillantja az első festményt. Utolsó éber gondolatával reméli. és gondolatban bogozhatatlan csomót kötni Botlik Dénes összes cipőjére . lenyűgözően olcsó ár! Talán eddig azt hitte. hogy egy bevásárlóközpontba álmodta magát. mélyen a lelkében. mielőtt a férfi letaposná. hogy egy másiknak adjon helyet. Mintha ez varázsszó volna. Barboncás Döme szeme a tüzet kutatta.pedig az öreg szabad lelke valójában már messze járt * Gergő érzi. meleg sötétség burkolja be. mégsem tud elaludni.hiába. sóhajtozik. Kipottyan a sötét alagút végén. fiatal férfi arcképe jelenik meg. Órák óta forgolódik az ágyán. s a házmester most színes szalagokkal. fiacskám?! . színes kirakatok sorakoznak.Apa! . kavicsokkal.com) . A fiú biztos benne. Az utolsó képek némelyike már több. Karján bebugyolált csecsemő rugdalózik. . átformálódott.Édes étket kínál önnek a Lila Tehén! Csak az boldog. és gyerekek. Duci ujjaik között íjat tartanak. ki őt eszi e földtekén! A hangszórók vidám harsogása új irányba tereli a tömeget. Félpercenként hatalmasat ásít. Mintha valami.üvölt rá egy hatalmas termetű úr. Kicsi. hogy emlékeket lát. a képcsarnok eltűnik. fehér házikó az erdő közepén. Amerre néz. .

Szeretné megtalálni a játékterem kijáratát. felelj már! . 31. . merre vagy? Gergő. s közben a vizsgáikra is készülnének? Az Agy-Nettel nem csupán hasra. berregő. nincsenek nyomasztó emlékek.Tudom.EZ meg hogy kerül ide? Pont az én álmomba. .Végre valami ismerős hely .és a szemüveges fiú hirtelen eltűnik a játékautomata elől. és vérfagyasztó sikolyok áradnak a nagyképernyős automatákból. két kezével gombokat csapkodva. mielőtt a cilinderes berángatná őt a boltba. Érzi.Bocs. A fiú iszonyodva távolodik el a géptől. . Elvéti a következő nekifutást.hajol Gergő arcába egy cilinderes kölyök. aki a képernyőn lávával töltött szakadékok fölött ugráltatja át önmagát. Már-már utoléri. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. vagy lány. . Gondolkodás nélkül besurran rajta. Az egymást lökdöső vásárlók között utat törve menekül. de bármerre néz.nyöszörgi Gergő kimerülten. A cilinderes fáradhatatlanul liheg a nyomában.Hölgyeim és uraim. . az Agy-Nett 2000 megoldja örök problémánkat! Szeretnének szépen kidolgozott izmokat. . és félelem a mennydörgéstől! Ez itt az álomvilág! . . hogy a félelemtől kiszárad a torka.novapdf. . Kitépi kezét a szorításból. Az előttük álló gyerekek alakja időnként semmivé foszlik. . motorbömbölés.Játssz velem. karra. mi a szíved egyetlen vágya! . de agyra is gyúrhatnak! Ha nálunk veszik meg A játékterem lengőajtaja végre kizárja a megafonok üvöltését.zümmögi a masina.suttogja dühösen a fiú maga elé. hogy belépjen valamelyik üzletbe. Helyettük lövöldözés. mikor Gergő megpillantja a játékterem ajtaját. milyen programok vannak az álomvilágban! Elindul a gépsorok között. A hirtelen félhomályban csupán a gépek színes vibrálása látszik. mindenhol csattogó. ha megmondanád A srác nem felel.Huh! Nem veszik itt túl komolyan a játékokat? . . kattogó automaták villognak.com) . A képernyőn újabb apró figura jelenik meg: Gergő tökéletes mása.mondja csöndesen Gergő.Gergő. mikor felismeri a hangot. lábra.szólít meg egy szemüveges fiút. Helyüket mások foglalják el. hogy a srác megmarkolja a csuklóját. hogy zsetont vehessen. Képernyőjén az apró figura kapálózva zuhan a mélybe .Ne haragudj . mélyén nincs apa. Farkas! A Lávabarlang IV. .Lássuk.Nem lehet igaz! .Neked a legújabb Hipermega Turbóharcos bábura van szükséged.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo mindenkit. s közben kerülgeti a fentről záporozó nyílvesszőket. Szinte mindegyik előtt áll egy-egy fiú. de nem látja sehol a pénztárat. hogy ő vezérel téged! Gergő érzi. ami úgy távirányítható.

Gergő megfordul. de elveszíti egyensúlyát. Gergő megpróbál fedezéket keresni. A sárga csőr magasba lendül. . mit ajánlott veszély esetére a lány. Mikor kinyitja a szemét. A "zacskó" hirtelen megmozdul. s a gépek között jeges huzat söpör végig. .kérdi borzadva a fiú. súlya kipréseli tüdejéből a levegőt. hogy ki tudja venni.Ez mi? .A szörnyeddel együtt tűnj el az álmomból. hatalmas képernyő fölött tartórúd ível keresztül a termen. Rám talált az egyik álmomban.Majd pont olyasmitől kérek segítséget.Most elveszted a látás képességét. azonnal! Azt akarom Nem fejezheti be a mondatot. s azon sötétbarna "zsákocska" csüng. és csőrével megcélozza Gergő szemét. Éles karmaival megkapaszkodik Gergő mellén.rikácsolja Holló. A gépek között egykedvűen kocogva feltűnik a kölyökfarkas.felel Gergő dühösen. bár hangosan ki sem mondta.com) .mondja a kölyökfarkasra mutatva Emese. pocsolyaszemű! . Egyedül a kölyökfarkas áll Gergőtől néhány lépésre. mi lehet az.mondja mérgesen. elzárva a léghuzat útját. elviszlek innen! . de nem a fiút nézi. . A következő pillanatban döngve becsukódik az ajtó. . és a denevérre mutogat. hogy lássa. Tompa puffanás hallatszik. Ki lehet az a másik kettő. amit te álmodsz! . Ekkor a kölyökfarkas ugrik talpra. egy hatalmas. a madár fekete gombszemeiben diadal csillan. máris választ kap. .Ülj a hátamra.Kérd meg. hófehér ló hajol fölé. .hangzik a farkasüvöltés. majd a másik irányba int.Örökösen megfuttatsz. 32. Bár ő az enyém. hogy takarjon be a szárnyával! . és lecsap a fiúra.Ne szégyellj tőle segítséget kérni. szemét szűkíti.kiabálja túl az üvöltő szelet Emese.Elegem van belőled. Súlyos szárnyak suhognak. .Jól figyelj rám. A közelben álló. A játékterem ajtaja kivágódik.fordul Gergő Emeséhez. Azóta hűségesen segít. . ha kérem. és lihegve szól: . Farkas! .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo A játékterem vibráló árnyai között felbukkan Emese. .ripakodik Gergő a szürkebundásra. A fiú közelebb lép. Megpillantva Gergőt elnyúlik a padlón. A madár hirtelen elrepül a fiú melléről. . Az éjfekete Holló fültépő károgást hallatva röppen ki a képernyőből.Mindhárman téged keresünk! Gergő gyanakodva néz mostohatestvérére. bolhafészek! . aki egyenesen felé tart. ha szükséged van rá! . Összetörve zuhan a gépek közé. s forró leheletet érez az arcán. fájdalmas rikácsolása lassan elenyészik. Gergő a hátára fordul. aki Emesén kívül keresi őt? A kérdésére. Gergő kábultan rázza a fejét. majd elengedve a rudat. hogy lássa.Végre megvagy! . Hogy juthat eszedbe ilyen borzalmas helyet álmodni? . A denevérnek és Emesének nyoma sincs. Tekintetében a hatalmas játékgép képernyőjének fénye tükröződik.És kivételesen vele is rendelkezhetsz. miféle madár zajong. . .novapdf. két bőrszárnyat tár szét. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.Denevér. rövid zuhanás után villámgyors cikanással röppen el Gergő mellett. de nem a saját szárnyán. Emese megvonja a vállát.

Az ajtó fölött függő ezüstcsengők vidáman köszöntötték. kívülről egészen aprónak látszott. számonkérőn nyerít.com) . Belindek néne ősz haját rendezgette éppen. a kölyökfarkasra emeli szép tekintetét. hogy minden eleven növény. Vagdalt butykóró. ládák földjéből kandikáló növények. aki bölcs szavakkal.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo Szusszantásától védence haja összekócolódik. Fel akarok ébredni! Engedjetek végre felébredni! Kívánsága nyomban teljesül * Réti Boglárka boltja rendkívül különös hely volt. egészséges. alig végezte el az egyetemet. leveles ág nőtt kedve szerint) Boglárka mosolygott az érkezőre. hogy a fiúnak kutya baja. . erdőn. A belépőt télen kellemes meleg. tálkák. Csomorika néne pedig halkan dudorászva. Fiatal lány volt még. Amint rápillantott a bolt kirakatára. nyáron simogató hűvös fogadta. Boglárka sosem felejtette el azt a fura délutánt. Hamarosan beszélgetni kezdtek a lánnyal. mikor nyugtalanságtól hajtva rótta a nyüzsgő város utcáit.lehetett olvasni. Mindegyikük olyan élő. Boglárkának akkor olyan érzése támadt. és munkát kellett volna keresnie. ami a Belindek és Csomorika Fű-árudája nevet viselte. A táltos. de kedves teremtés volt. ahol nem közlekedtek autók.Ti csak látomások vagytok. nem segíthetek.Nem kérte . apró tánclépésekkel söprögetett. miután megállapítja. tekeredett kusza függönnyé. A pult mögött két idős anyó ücsörgött. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. mit tartanak bennük.S ha nem kéri. . Szerény kirakatában ezerféle növény nyújtózott. és sétált. folyóparton nőnének. aki azután minden nap betért hozzájuk néhány percre. Borsfű magja. Porított ebkapor. A bolt hátsó részét plafonig nyújtózó polcrendszer fedte.Miért nem segítettél neki? . Rajta szép üvegcsék. és dús volt.novapdf. . s ráakadt a fű-árudára. míg be nem tévedt a csöndes utcácskába. és hosszan. szelencék serege. . Oldalukon cirkalmas betűkkel írt címkék jelezték. Budapest olyan utcájában állt.Eszemben sincs álomképeknek könyörögni! . mintha szokott helyükön. A füves bolt. A komoly hirdetések böngészése helyett azonban csak sétált. Szárított macskaköröm . A nehéz tölgyfapult mögül (melyből néhány eleven. ágaskodott. mezőn. mivel az autós embereknek valahogy sosem volt arra dolguk. Csomorika néne viszont folyton 33. de még a bútorok is felé fordulnak. máris tudta: megérkezett. és apró kapával nevelte a növényeket. Körben a falakat szintén eltakarták a cserepekből. Belindek néne szigorú.kiált akaratosan Gergő.felel a kölyökfarkas büszkén.

Ez azonban nem ment olyan egyszerűen.Megjöttem végre . . . A cserepesek szerették őt. Mire sikerült kitalálnia az ajtón. Karimájáról körben zöld vízinövények libegtek lefelé. Boglárka bólintott. A lány meg sem lepődött igazán. Sok év telt el azóta.Nem ez az igazi nevem.a különös alak bizalmasan közelebb hajolt Boglárkához.szólt Boglárka. az üzlet növényeinek felét halálra rémítette tántorgásával. El kellett ismernie. majd szigorú hangon hozzá tette: .kérdezte. mert bizony ide-oda tántorgott.Akkor valóban megérkeztem! . mert Boglárka többször megtámasztotta.Boglárka igyekezett nem kuncogni. így hát átvette a Fű-áruda vezetését. s a vendég máris távozni akart. Az ezüstcsengő hangosan jelezte: valaki érkezett. A kabátos bizonytalankodva. de nem leplezve élénk csillogású tekintetét.Megjegyeztem. . cseppet sem meglepve. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. A szomszédos polcról gyors mozdulattal lementett két cserép sárgatátikát. hogy a Belindek és Csomorika Fű-árudába gyakorta egészen különös vásárlók érkeznek. megrémítve néhány növényt. Mellére göndörödő szakállát sastoll döfte át. és örvendek . egyszerűen csak Borz . Boglárka látta.Kegyedben tisztelhetem Réti Boglárkát? . 34. de most titkos küldetésben járok.Én most álruhában vagyok jelen! . amiben megkérték. Boglárka. . hogy ha valaki apró termetűnek született. mert a vendég arrafelé kezdett imbolyogni. és táncolt a cserepeseknek. A papírtekercs gazdát cserélt. ezért olyan bizonytalan a járása. gombákat és magvakat keresnek. mikor Boglárka szokásos látogatására érkezett. Boglárka nyugalomra intette a kislibavirágot. Végül csak azért nem zuhant rá valamelyik polcra. végig begombolva.Sejtettem .Itt ugyebár nem hallhat minket senki? .Segíthetek valamiben? .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo mókázott. függönyként takarva el a jövevény arcát. Két esztendővel később. Miközben megnyitotta a gombokat.novapdf. Régen megszokta. pedig odakinn úgy sütött a nap. hogy a vendég két gólyalábon egyensúlyoz. Ugyanis ezt tanuk nélkül kell átadnom! Azzal szépen összetekert papírt húzott elő a kabátja alól. jobbra-balra veszélyesen megdőlve közelebb araszolt Boglárkához. mint azon a nyáron még egyszer sem. mintha bárki várt volna rá. Fején hatalmas kalap ült.örvendezett az idegen.a hínáros kalap nyugtalanul forgott körbe. amit éppen meglocsolni készült. énekelt. a legjobb álca.jelentette ki az idegen. az idős hölgyek helyett csupán egy levelet talált. hogy ezentúl viselje gondját a boltnak. . Nagy buzgalommal igyekezett megállni a lábán. Tehát Borz! . ha megmagasítja önmagát. . Hosszú kabátot viselt.suttogta a hínárfüggöny mögül. s még szokatlanabb növényeket.com) . . majd az ajtó felé fordult.A nevem Bor khrrrm Borz! Így.

. de végül csak sóhajtott.Örültem a látogatásomnak .Te tudsz beszélni? . A fiút váratlanul érte a lány 35. . miután rátaposott a porszívó kapcsolójára.kiabálta túl Gergő a porszívó veszett üvöltését. Végül Emese az ablak alá szerelt virágtartó felé nyúlt.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo . hogy elönti az izgalom.motyogta megvetően Gergő. mint a te programozott figurád a képernyőről . hiszen neked sincs több eszed.novapdf. és finoman megcirógatta a nemrég elültetett citromfahajtás élénkzöld leveleit.Persze megértem. aki elmerenghetett valamin. hogy visszavágjon. .Buggyant liba .Szétreped a fejem.Ráadásul kegyeskedsz hozzám szólni? . . Gergő a számítógépe előtt ült.Flúgos tyúk! .Nem hagynád végre abba? . mintha el akarná tűntetni a mintáit. Emese levegőt vett.végre a címzett kezében! * Fülrepesztő búgás töltötte be a lakást.Kérdezd meg tőle. égy érezte. Hiszen nincsenek eleven barátiad.com) . mint annak a zöldségnek. mert mozdulatai egyre lassultak. .Álomban és pizsamában. Muszáj volt mozdulni.Mikropók Herold legalább nem hagy el. A nyomaték kedvéért jobb mutatóujjával úgy tett. és tíz körömmel Gergő vigyorgó képébe markolni. Emese porszívózott a gyerekszobában. amit eddig még nem vett észre. .kiabált vissza a kalapos. átugrani a szobán. A gép nyújtott hörgéssel elcsendesedett. kegyetlen erejű szélvihar emeli fel a padlóról. hogy csak velük játszhatsz. és megpróbált a képernyőn kardjával hadonászó hősre. A fiúból hangos nevetés buggyant ki. Réti Boglárka érezte. Remegő ujjakkal széthajtotta a levelet. mintha ki akarná fúrni a saját halántékát. mintha olyat látna a fiún.Okosabb dolgokat tudna felelni.Ostoba diszkópatkány! Gergő mindkét kezét ökölbe szorítva ugrott fel a székről. . jól van-e? Biztos tudsz vele beszélni. Mikropók Heroldra figyelni. aminek tetején kacskaringós betűkkel ez állt: Meghívó . .Tele vagyok haverokkal! . Emese a válla fölött testvérére pillantott. hogy mellét mindjárt szétrobbantja a düh. Olyan lendülettel tologatta a szívócsövet a szőnyegen. Tekintetében csodálkozó fény csillant.kiáltott a fiú. és gólyalábain hangosan kopogva elindult a járdán. . Mikropók Heroldnak három mocsári hüllővel gyűlt meg a baja. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. . Gergő lopva figyelte a lányt. mint ahogy veletek tette az anyád! Emese úgy érezte.vágott vissza Emese.kérdezte. Felkapva a porrongyot a nyitott ablakhoz lépett. és törölgetni kezdte a párkányt. .

Mindketten kellemetlenül érezték magukat. Táltosok.A kölyökfarkas . De közben ellenfele is átdöfte őt egyik kardhosszú karmával. püfölték egymást. és hátat fordítva egymásnak.mondta lágy hangon Boglárka. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. szellemek.súgta. Ezért aztán két tucat tályoggyökér sértetten legurult a legfelső polcról. .felelt Emese. rendbe szedték ruhájukat.De te nem akarsz a hátán utazni. és széttépte azt. . Emese valahogy Gergő fölé került. amiről azt mondtad. . vicsorgó. mintha forró rezsóhoz ért volna. és tépték. . Az egyik felborzolt szőrű. de annyira boldoggá tett a levél . amin jól látszott négy-négy éles madárkarom nyoma. félelemmel. . A másik csattogó szárnyú. Rémálmok. Az ablakon újra beáradt a napfény.Ahogy hozzám a bolhás bundájú . * Boglárka ma a szokottnál kissé sietősebben búcsúzott a Belindek és Csomorika Fű-áruda növényeitől.Elvégre nem minden nap hívják meg az embert a Vajákosok.com) .Ostobaság az egész. látomások! . Az addig napfényes szobára hirtelen sűrű. A szemközti falon rémítő árnyjáték jelent meg.csattant a fiú hangja.És az a förtelmes denevér. Emese lenézett a még mindig a szőnyegen heverő Gergő sebeire.morgott Gergő. Ráadásul a családjával együtt! A tályoggyökerek egyike felháborodásában beszorult a pult alá. és méltatlankodó koppanással ért talajt. A csata bömbölése helyett az udvari galambok kurrogása hallatszott kintről. Énekmondók.novapdf. a tiéd. . Ez a csönd azonban tele volt zavarodottsággal. Küzdelmük nem tartott sokáig. éles karmú.mondta Emese lassan. Az árnyjáték eloszlott. és kíváncsisággal. A farkas ráharapott a denevér nyakára.Ő választott engem.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo támadása.A denevér . Döbbenten nézett le Gergő mellére. .A kettőnk ostoba álma! . Két alak verekedett veszetten. Sámánok és Egyéb Révülők Találkozójára. s nyomban elroppantotta azt. óriási denevér. éppen olyan meglepve. s halkan. -Majdnem rám borultak a játékgépek . .Hogyan utazhatnék egy álomkép hátán? . miközben felszedegette a gyökereket. .Csak hozzám szegődött! .Ott volt a holló . sötét homály borult. 36. üvöltésük betöltötte a lakást. lompos kölyökfarkas volt. ujja beakadt a fiú ingébe. Lassan feltápászkodtak a szőnyegről.szólt a fiú. .rántott a vállán Gergő. bár nem sok eredménnyel. A következő pillanatban mindketten a szőnyegen feküdtek. . és Gergő szemébe nézett. A lány hirtelen elrántotta mindkét kezét.A huzatra is emlékszel? . Többet nem szóltak.Bocsássatok meg.

Amerre nézett. Adja ide a meghívót. megzörrentek a tárgyak.com) . Boglárka. asszonyom? Boglárka figyelmét nem kerülte el. és huzat borzolta a növények leveleit.Ne tedd ezt velem. . A fű-áruda közepén fekete estélyi ruhába öltözött. rossznyavalya irtására alkalmasak. füveket. átokűzésre.Boglárka szinte a padlóra hasalt. melynek bőrszíján számos csomó sorakozott. és égben lakó lényekről.csak tudni kellett bánni velük. letette a remegő gyökereket. ott csillogva felkavarodott a finom por. A nő felemelte ostorát. vagy varázsos álmokat okoz annak. A bőrszíj csomóiból szürke szikrák pattantak ki. s a városban lassan 37. ahogy jöttem. Tekintete sötét volt. A polcokon ülő virágokat. . hogy mit kell ilyenkor tennie. átrepült a bolton.Milyen növényt szeretne. mikor a háta mögött hatalmas robajjal kivágódott az ajtó.A meghívót? Nahát. s én máris távozom. hogy a polcon ülő cserepesek rémülten igyekeznek minél messzebb hajolni a vevőtől.mondta ki végül ítéletét. leporolta térdénél a szoknyát. vagy használhattak . s még mindig a padlón térdelve.A zöldségeit megtarthatja. Sehol szem előtt egy piros hátú. Bár szigorú arca nem tűrte a mosolyt. Csak nem a rendőrséget akarod hívni? . vízben. s egyéb növényeket vad huzat tépte meg.novapdf.azzal felemelte a bűbájostort. s közben kedvesen megkérdezte a jövevényt: . a falhoz vágta és ezer darabra törte. dermesztő hurrikánt kavarva: a hirtelen szélroham felkapta a telefont. szőke nő állt. kérlek . Boglárkát nagyon rossz érzés fogta el. mikor számos dolgot megtanult az erdőn. Éppen megfogta a tekergő szökevényt. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Ő legalább édes kínokat. akivel megétetik.próbálkozott. A feketeruhás asszony süvöltő hangon nevetett. . hogy nem örül új vásárlójának.Igazi ostoba éberré váltál.Csupa értéktelen gaz . . mint kanyar az alagútban.Így! Most pedig ne rabold tovább az időmet. Közben belépett a pult mögé. . vonásai mégis hideg szépséget sugároztak. miféle meghívót? . Gyerek volt még. Boglárka felemelte a fejét. A nő jobbjában vasnyelű ostort tartott. s helyéről leszakadva.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo . meglehetősen ügyetlenül. és durván megbökte a közelében nyújtózó vérfű ládáját. és cserdített vele. . Felkelt a padlóról.Egyedül gyógyításra. és a telefonra pislantott. Réti Boglárka most már egészen biztos volt benne. fordult hátra. akik árthattak. fehér pöttyös galóca. Add ide azt a nyavalyás papírost! Réti Boglárka kétségbeesetten kutatott emlékezetében. Azóta sok év telt el. hogy elérje a rakoncátlant. Azután átható tekintetét Boglárkára vetette. Az ezüstcsengő fájdalmasan csilingelt.

Boglárka felmarkolta a szétszóródott magvakat. csak mondta a szavakat. A meghívó nélkül sosem találna rá a titkos helyre. mert ő egy vacak papírost magánál akar tartani. az erdőjáró szélféreg! . újabb és újabb kárt okozott.Mi lesz már! . és szbenézett a boltban tomboló szélviharral. levegőben kavargott a szirmuk.A gyűszűfű! . hullj a parázsra. hangos durranással széttört egy üvegcse. csak ne haljon meg miatta több cserepes.Ezt pörgesd. s mikor mozdult. Az apró magvak körberepülték a boltot. akkor vedd a gyűszűfű magját . lassan közeledtek a fekete ruhás nőhöz. Boglárka szíve hevesen vert. s leveleik barnán felpöndörödtek. Eszébe villant. huzatos helyeket szereti.suttogta a fekete ruhás asszonyt felismerve Boglárka. hullj a parázsra Boglárka egyre hangosabban mondta. átkozott! . mert betegséget hoz magával. forgasd.ezt tudta. amik egyre jobban elteltek erővel. Barátai.novapdf. Körülötte jégesőként záporoztak a porított somkórót. amiről azt hitte. gallyakkal. feje csaknem a plafont érintette. mert maga sem több. s újra lendített a bűbájostoron. a padlón. A bolt közepén álló asszony hangosan vijjogott. . Előhúzta zsebéből a tekercset. Ha fúj.Nem vagy te más. már rég nem emlékszik egyetlen szavára sem. aki rémülten lengette 38. hujjogott. . elkeveredve a cserepekkel. Majd olyan mondókát kezdett duruzsolni. rejtőzz előle a házba. vízből a szélbe! Gyűszűfű magva. felegyenesedett. A fekete ruhás asszony a bolt közepén lebegett. edénykék és szelencék. parázsról vízbe. és még száz féle csodaszert rejtő tégelyek. mit tanított neki régen e gonosz szellemlényről Vackor néne: Lebeke a szeles. mint Lebeke. virágporuk. vagy kéménylyukon.com) . mikor mellette.kiáltotta éles hangon a fekete ruhás nő. és tucatnyi üvegcsét sodortak a földre. hogy átadja azt a látogatónak. szárított vadrepcét. Roppanva törtek ketté az eleven virágok.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo elfeledte tudása nagy részét. kedves ismerősei pusztultak el. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. csak. Mégis inkább itthon marad. szemébe könny ült. levelekkel. A pulton heverő tályoggyökerek a levegőbe emelkedtek. . Belsejéből magvak gurultak szerte. S ha mégis betalál az ajtórésen.süvöltötte Lebeke. hogy nálad nincs jó helyen a meghívó? . A boltban veszettül körbe futó szél borogatta a cserepeket. ahol a Révülők Találkozója lesz . Gyűszűfű magva. .Belátod végre. és a viharba szórta a magvakat. Már éppen fel akart állni. virágládákat. Boglárka a pult mögé rejtőzött.kiáltott Boglárka. mint szél. két karjával védte fejét.

Először is bejött a boltba a gólyalábas És Réti Boglárka elmesélte a nap kalandjait.segítette ki Botlik Dénes. ahova anyja el akarja vinni. és ruhája minden zsebe tömve van a legkülönbözőbb növényekkel. .Nocsak.ez már igazán különös volt. szinte egyszerre vágtak közbe. A gyűszűfű magvai felizzottak.novapdf. édes permet terült szét belőlük.com) . amiben megcsörrent aznapi szerény jövedelme. összefonta karjait. és a répa éjjelente összejár a spenóttal! kiáltott Gergő türelmetlenül. . Gergő gyomra táján kellemetlen szorítást érzett. A fekete ruhás asszony fülrepesztő süvöltéssel röppent ki rajta.Meghívót kaptunk egy szóval olyan . és a gyűszűfű magvaihoz ért. éppen csak be nem tört az üvege. Egyedül Botlik Dénes bólogatott komolyan.jelentette ki Emese. mint aki a mosogatóban különlegesen érdekes szmötyit talált.felelt kissé bizonytalanul Boglárka.Csodálatos dolgok történtek ma velem. A család minden tagjának más jutott erről eszébe. Mikor azonban a Lebeke által támasztott viharhoz. mit mondtam? . Valahonnan tudta. s ahová került. neki nem fog tetszeni. . A nyaralás hirtelen ötletében csapdát sejtett: Boglárka bizonyára így akarja összeszokatni a friss családot.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo bűbájostorát. .csodálkozott az asszony. az új feleséged bolond! . 39. de már a bömbölő orkán sem segíthetett rajta. Az asszony máskor is gyakorta hozta haza a munkáját.Olyasmibe. .Nyaralni megyünk! . Boglárka kimerülten lihegve nézett körbe a romokban heverő Belindek és Csomorika Fű-árudán. Botlik Dénes a zsebéhez kapott. s elhatározva. ami eddig sehogyan sem akart működni.jelentette be Boglárka sugárzó arccal. és hogy mindenkit heves csókkal köszöntött (még Emesét is!) . és úgy tett. hogy két szatyra. és arcára kétkedés ült ki. A bolt ajtaja ismét kivágódott.Üdülőbe? . és kissé csodálkozva megjegyezte: . megérezte. még mindig megy a bűbájolás! Amint hazaért. Emese gyanakodva a háttérbe húzódott. igen . ne kezd már megint. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.Apa.Anya. Lebeke dühödt szárnyalása felkavarta a csendes utca porát. hogy majd kiugrik a bőréből. Már a meghívó átadásának körülményei is furcsa fintorokat váltottak ki a hallgatóságból. Majd elmosolyodott. De a tekintetében csillogó különös fény. mielőtt elérhették volna a magok. és férje ölébe ülve magyarázott tovább. hogy a hely. de nem hajlandó a turistáktól zsúfolt Balatonhoz utazni. . ott Lebeke hatalma semmivé lett. hogy beszélnek a karalábék. majd eltűnt az égen úszó bárányfelhők mögött. Boglárkán az egész család látta. .Hallottátok egyáltalán. hogy inkább egyedül marad a lakásban. Az nem is volt feltűnő.

Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo - Ez nagyon érdekes, drágám. Nekem is akadt egy igen különös kuncsaftom, akinek kígyók díszítették a lábbelijét - a cipőpucoló ezt egészen komolyan mondta, amiért feleségétől csodás mosolyt kapott jutalmul. - Te vagy az egyetlen, aki hisz nekem - mondta Boglárka. Felállt férje öléből, majd elővette a papírtekercset. égy mutatta azt fel, mintha a puszta látványa tökéletesen elegendő volna bizonyítéknak. Íme, Hódfarok néne meghívója az idei Vajákosok, Táltosok, Énekmondók, Sámánok és Egyéb Révülők Találkozójára. - Jaj, csak ezt ne! - kapott a fejéhez Gergő. - Apu, hívd ki a mentőket, és vagy engem vitess el, vagy őt, valami nyugalmas helyre! - fordult ismét szembe velük Emese. - Mond, kedvesem, a vajákosok, meg egyéb révülők hordanak lábbelit? - érdeklődött Botlik Dénes, ügyet sem vetve a gyerekekre. - Hordanak bizony, méghozzá számtalan félét - bólintott vidáman Boglárka, majd székeket húzott a konyhaasztal köré, és rájuk mutatott: - Leülni! Családi összeröffenés következik! Emese és Gergő akaratlanul egymásra sandítottak, de nyomban el is kapták a tekintetüket. Kelletlenül leültek az üres székekre, s mindketten az asztalterítő mintáit piszkálták. Boglárka is helyet foglalt, kiterítve az akaratosan összeugrani vágyó papírtekercset. - Tehát utazunk - mondta izgatottan. - A találkozó helye természetesen titkos, de a levél elvezet oda. - Naná! Ha sokáig nézzük, és hiszünk benne, a betűk térképpé alakulnak - morgott megvetően Gergő. Anyja azonban boldogan felkiáltott: - Honnan tudtad? - Csak azt szeretném kérdezni, miből fogunk utazni? - motyogta csöndesen Botlik Dénes. Röstelkedve kirakta a konyhaasztalra azt a maréknyi tíz-húsz forintost, amit a cipőpucolás hozott azon a napon. Boglárka éppen meg akarta nyugtatni, hogy a spórolt konyhapénz elegendő lesz, mikor váratlanul kivágódott a bejárati ajtó. - Ti meg hová készültök? - Apollónia méztől csöpögő, mégis bántó hangja söpört végig a fejek fölött. - Nyaralni mentek, cukormázas szirmocskáim? És nekem nem is szóltok? Gergő látta anyja arcán, hogy cseppet sem örül barátnője látogatásának. Apollónia pózolt még néhány pillanatig a gangról áradó napfényben, hogy mindenki kellőképpen megcsodálhassa edzőteremben formált alakját. Haja mélyvörösen omlott vállára, amit fedetlenül hagyott bohócpiros műbőrruhácskája. Apollónia tűsarkú cipellőin a konyhaasztalhoz csattogott, és fekete műkörmével hányavetin megkocogtatta Emese vállát. A lány sokat mondó arckifejezéssel adta át a helyét. 40. oldal

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo - Tehát meg akarsz szökni egyetlen barátnéd elől, te csúnya, rossz kislány! - sóhajtotta tragikusan Apollónia, két ujja közé fogva Boglárka állát. - Mond csak el, hova készültök? Olaszba? Görögbe? Vagy meg se álltok Alsó-Röcsögéig? A gúnyos kacagásához senki se csatlakozott. Boglárka kényelmetlenül feszengett, miközben próbálta feltűnés nélkül elrejteni a papírtekercset. - Dehogy megyünk mi külföldre - mondta. - Csupán egy kis családi kirándulást tervezgettünk. - Családi kirándulás, amire meghívót küldenek? - Apollónia műkörmei karmokként ragadták el a papírhengert. A rózsaszín kontaktlencsék máris mohón olvasták a cikornyás sorokat. Tisztelettel meghívjuk bla-bla-bla családja sem maradhat otthon bla-bla a Vajákosok, Táltosok, Énekmondók, Sámánok és Egyéb Révülők Találkozójára?! Gergő biztos volt benne, hogy Apollónia arca a vastag festékréteg alatt holtfehérre változott. A barátnő undorodva lecsapta a meghívót, s még arrébb is pöckölte, nehogy éreznie kelljen az illatát. - Mi ez az ostobaság, édesem? - Apollónia úgy turbékolt Boglárkának, mintha az a gyors elmebaj biztos jeleit mutatná. - Vajákosok, énekmondók, meg révülők? Hát kik is azok a révülők, rubintom? Boglárka levegőt vett, hogy elmagyarázza. Barátnője azonban nem engedte szóhoz jutni. - Szekta! Biztos voltam benne! Te fanatikusok, mániákusok, és bolondok közé akarod vinni ezeket az ártatlan gyerekeket? - Apollónia meg akarta simogatni Gergő fejét, de a fiú ügyesen kitért előle. - Mikor először beszéltél arról, hogy szerinted a növények gondolkodnak Kimondani is nevetséges. Már akkor szóltam, hogy fordulj orvoshoz. Láthatod: a fiadon is kiütköznek az elmebaj jelei. Egy kicsit mindketten lököttek vagytok. De azt rendbe lehet hozni! Boglárka felemelkedett a székéről. Apollónia fölé magasodott, mintha örökre az árnyékába akarná száműzni. - Elég a fecsegésből, virágszálam! Beszélni akarok a családommal, és szeretném, ha addig egyetlen hangot se nyikkannál! Apollónia, különös módon, valóban elhallgatott. Sértődötten nézegette ébenfeketére lakkozott körmeit. Csupán akkor sikkantott egy aprót, mikor felfedezte, hogy az egyik valahol megkarcolódott. - Tehát Ahogy az imént mondtam: meghívást kaptunk a Révülők Találkozójára - kezdte határozott hangon Boglárka. - Mint tudjátok, én egészen kicsi voltam, mikor eltűntek a szüleim. Így tizenöt éves koromig gyermekotthonban nevelkedtem. Akkor sem engedtek volna ki, de megszöktem. Sokáig bolyongtam céltalanul, míg végül a Bükk-hegység egy eldugott falucskája mellett rám talált Vackor néne. 41. oldal

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo Ő magához vett, örökbe fogadott, és lányaként nevelt fel. - A flúgos, vén spiné - motyogta Apollónia, de Boglárka szikrázó tekintetét látva gyorsan hozzátette: - A bejárónőm jutott eszembe. Bocsánat. - Vackor néne az erdőben élt, s mindent tudott a fákról, bokrokról, virágokról, állatokról folytatta Boglárka. - Számos dologra megtanított. Olyanokra, amit manapság természetgyógyászatnak neveznek. És olyanokra is, amire azt mondanák: ostoba kuruzslás, hókuszpókusz, babonaság. Mikor egyetemre mentem, elszakadtam Vackor nénétől, s ő hamarosan elköltözött a szellemvilágba. Az életem olyan lett, mint a többi, korombéli fiatalé, így gyorsan elfelejtettem a bűbáj hatalmát. De a mai napon - Csak, mert kaptál egy gyűrött papírfecnit valami iszapagyútól, még nem szabad felborítani az életedet! - vágott közbe Apollónia fejhangon visítva. - Hát kik ezek? Mik ezek? Hogy mernek? - Csönd! - súgta lágy hangon Boglárka. égy tűnt, mintha Apollóniának valami a torkán akadt volna. Gergő biztosra vette, hogy a rosszindulat állt keresztbe anyja barátnőjének légcsövében. Amit azonban Boglárkától hallott, az őt is nyugtalanította, ezért megszólalt. - Én nem megyek. Gondolom, ezek a vajákosok, vagy kik, valami elmaradott helyen gyűlnek össze, ahol még áram sincs. Nem akarok napokig ősemberként tengődni. Itt van hideg-melegvíz, és közel a játékterem. - Engem viszont érdekelne. Mindenki meglepve fordult Emese felé. - Nem hiába vettem neki mindig a legjobb cipőt! - ragyogott büszkén Botlik Dénes arca. - Aki minőségi lábbelit visel, az örökké megtalálja a helyes utat. - Gergőt viszont nem kényszerítheted, mézespusszancsom! - szólt ismét Apollónia, aki valahogy leküzdötte iménti kényszerű némaságát. - Neki járnia kell Dr. Produk kezeléseire. Ráadásul megszokott környezete, a város nélkül egészen megbolondulna. Pedig már így is eléggé buggyant! Meglehet, hogy Apollónia segíteni akart Gergőnek, de érvei éppen az ellenkező eredményt érték el. A fiú még soha életében nem szégyellte annyira a visszatérő rémálmokat, a futó ájulásokat, mint most, a szánakozó tekintetek kereszttüzében. - Hová megyünk? - szólt halkan, bár nem igazán érdekelte a válasz. Mielőtt Boglárka felelhetett volna, még kapkodva hozzátette: - Előre szólok; nem tudom, mi az a révülés, de én nem akarok részt venni benne! - Semmi se kötelező - mosolygott fiára Boglárka. - És köszönöm. - Hát jó, akkor én is veletek megyek! - kiáltotta Apollónia. Máris felugrott a székről, mintha egyetlen pillanatot sem akarna tovább vesztegetni. - A Jenő tegnap elhagyott, és egyedül megölne a szerelmi 42. oldal

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo bánat. - Nem hiszem, hogy te jól éreznéd ott magad - vetette fel Boglárka. - Valószínűleg az erdő közepén fogunk lakni, ahol nincs a közelben se kozmetika, se szolárium. - A legédesebb barátnőmért ezt az iszonyú áldozatot is hajlandó vagyok meghozni - hajtotta le búsan vörös hajkoronáját Apollónia. Majd az ajtóhoz ugrott, kinyitotta, s már a gangon csattogva tűsarkaival, kiáltott vissza: - Az én kocsimmal, Rúzspirossal megyünk. Holnap reggel dudálok az ablak alatt. Készen legyetek! A család döbbenten nézett a bohócpiros bőrruhájában elviharzó Apollónia után. Egyikük sem tudta; most örüljenek, vagy inkább sírjanak. IV. éton Még fel sem kelt a nap, mikor dobhártyát hasogató tülkölés riasztotta a békésen szendergő Botlik-Réti famíliát. Boglárka hunyorogva tapogatózott az ébresztőóra után, s csupán percek múltával fedezte fel, hogy a férje orrát nyomkodja elszántan. Botlik Dénes ezalatt félálomban motyogva kijelentette, hogy papucsot nem hajlandó bagarollal pucolni. És ez csupán a kezdet volt! Amint Rúzspiros kürtje elhallgatott, Cukorfalat eszelős kaffogása töltötte be a Csipetke utcát, gondoskodva róla, hogy ne csupán Gergőék ébredjenek fel. - Hajnali négy van! - nyöszörögte Boglárka, mikor sikerült végre kitámolyognia az ajtóhoz, és elfordítania a kulcsot. - Mondtam, hogy korán itt leszek! - sikkantotta tele energiával Apollónia, és a még mindig ugató Cukorfalattal karján beviharzott a lakásba. - Autós kirándulásra olyankor kell indulni, mikor nincs csúcsforgalom. Rúzspiros nem hajlandó mindenféle csotrogány közé szorulva araszolni egyik kereszteződéstől a másikig. Hamarosan azonban úgy tűnt, hogy a meggypiros négykerekű egyáltalán nem akar közlekedni. Természetesen a napraforgósárga kezeslábast viselő, magasra tornyozott hajú Apollónia ült a volánnál. Rúzspiros gazdája úgy festett, mint aki éppen csak oda tévedt a vezetőülésre, bár egy divatbemutatón volna a helye. Az anyósülésen Boglárka igyekezett a szélvédő előtt fityegő tucatnyi rózsaszín szívecskét, plüssmacit, zsiráfot, és más díszeket félretolni a szeme elől, hogy lássa, merre mennek. Hátul Emese és Gergő először egymás mellett ültek, Botlik Dénes azonban hamar felfedezte, hogy a két gyerek egyfolytában aprókat rúg, csíp, és karmol a másikba - így inkább közéjük ült. Alig kanyarodtak ki a Csipetke utcából, Rúzspiros makacskodni kezdett. Motorja hangos hörrenéssel 43. oldal

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo felbőgött, az autó meglódult, és felugratott a széles járdára. - Ezt nem én csinálom! - sikoltotta Apollónia, és gyorsan megnézte magát a visszapillantó-tükörben. Valamivel nyugodtabb lett, mikor látta, hogy a frizurája rendben van. Szerencsére hajnali négykor még senki nem sétált a járdán. Apollónia erőteljesen megtekerte a kormányt, aminek következtében leromboltak volna egy újságosbódét, ha Rúzspiros csikorgó fékekkel meg nem torpan előtte. - Érthetetlen, miért teszi ezt velem - sóhajtott a sofőr, miután kiköpködte Cukorfalat szőrét. Szegény pincsi ijedtében behúzódott az ülés alá, és halkan vinnyogott. - Biztosan érzi, hogy elhagyjuk a várost. Még sose mentem vele országúton, fák között, ahol se közel, se távol nincs benzinkút és szerelőműhely. - Talán vonattal kellene - szólalt meg hátulról bizonytalan hangon Botlik Dénes. Ekkor Rúzspiros ismét életre kelt. Vad iramban tolatott hátra, kikerülte az újságosbódét, s szinte lerepült a járdáról. Majd nyugodtan folytatta útját, amerre kell. - Csak egy kis szeszély volt - kacarászott Apollónia, méregzöld műkörmeivel kacéran megcirógatva a műszerfalat. - Néha olyan akaratos. Boglárka nyugtalanul pillantott hátra. Családja márisúgy festett, mintha egész nap kősivatagban autóztak volna. Rúzspiros a kezdeti rakoncátlankodás után átadta az uralmat gazdájának. Hat órakor azonban még mindig a városban voltak, mert valahogy az összes közlekedési lámpa éppen akkor pirult el, mikor megközelítették. Bár forgalom alig volt, Apollónia türelmesen kivárta, míg zöld jelzést kap addig is javítgatta a sminkjét. A lámpák pedig szokatlanul sokáig maradtak pirosak. - Ez nagyon különös - morogta Boglárka gyanakodva. - A lámpák összeesküvése! - gúnyolódott Gergő. Ezen egyedül Apollónia kuncogott. Aztán amikor kiértek az autópályára elhatalmasodtak a bajok. A házak nélküli, szabad táj, a fák és szántóföldek látványa mintha megrémítette volna Rúzspirost. Az autó előbb minden ok nélkül átimbolygott egyik sávból a másikba - anélkül, hogy Apollónia mozdított volna a kormányon. Majd hirtelen erejét veszítette a motor. Dörmögő hangokat hallatott, s annyira lelassultak, hogy Gergő minden kockázat nélkül kiléphetett volna az útra. - Így sose érünk oda! - jegyezte meg Boglárka, aki már szédült az arca előtt fityegő díszektől. - Talán az a baj, hogy fogalmunk sincs, hova igyekszünk - szólt Emese úgy, mint aki rég tudja a bajok okát. - Ezen könnyen segíthetünk - Boglárka kicsi hátizsákjából kihalászta a meghívót. Az autó éles kanyarral két sávot vágott át egyszerre, idegesen bőgetve motorját. - Próbáld kicsit egyenesben tartani, amíg megtudom, merre kell mennünk - kérte barátnőjét 44. oldal

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo Boglárka. Apollónia elszántan rámarkolt a kormánykerékre. - Lássuk csak, hogyan kell ezt csinálni? égy látom, a tinta fekete bodzából készült, akkor pedig A kocsiban mindenki megdöbbenve fordult felé, mikor tenyerét ráfektette a papírtekercsre, és halkan énekelni kezdett. Gergő szeretett volna elsüllyedni az ülésben. Utálta, mikor az anyja megszállott módjára viselkedett. A fiú ilyenkor vagy elmenekült, vagy megpróbálta elviccelni a dolgot - ami szinte sosem sikerült. Rúzspiros tartotta az irányt, és cammogó sebességét, így Boglárka hangját nem nyomta el a motorzaj. A szavakat senki nem értette, de erejüktől megborzongtak. A dal körbejárt a kocsiban, átsuhant az utasok lelkén, majd elült a papírtekercsen. - A következő leágazásnál jobbra - jelentette ki határozottan Boglárka, miután rápillantott a meghívóra. A levél tetején ülő kacskaringós betűk egy része átrendeződött, térképet rajzolva ki. - égy tűnik, a találkozó valahol a Börzsönyben lesz. A pontos helyet akkor tudjuk meg, ha közelebb értünk. Hódfarok néne igazán bölcs és óvatos. - Mi volt ez a dal? - hajolt előre Emese őszinte érdeklődéssel. Boglárka boldogan kezdett volna a magyarázatba, ekkor azonban Rúzspiros ismét megvadult. Az autó bömbölő motorral ugrott előre. Hamarosan elérte, majd jócskán túlszárnyalta az autópályán megengedett sebességet. A meleg nyári nap miatt letekert ablakokon süvítve betörő szél szétcincálta Apollónia fenséges hajkölteményét. - Édesem, ne tedd ezt velem! - sikoltotta a sofőr, és mindkét kezével elengedte a kormányt; hátha ezzel kiengesztelheti az autót. Cukorfalat fültépő nyüszítéssel, és az ülés alá csurrantott jókora tócsával jutalmazta a gépjármű mutatványát. Boglárka ekkor végképp megelégelte a fityegőket, s egyszerűen letépte azokat az ablakból. - Taposs a fékbe! - kiáltott barátnőjére. Apollónia tűsarkú cipője azonban a nagy kapkodástól kibicsaklott, így nem találta a pedált. Rúzspiros megelőzött néhány autót, két kamion között hangos dudaszóval vágtatott át, majd nyikorgó gumikkal vette be a kanyart. Az esztelen száguldásnak előbb-utóbb a szalagkorlát vetett volna véget. A kocsi orrából szerencsére fehér gőzgejzír tört elő, és a motor hangosan recsegve leállt. Boglárka a lábával átnyúlt Apollónia oldalára, hogy rátaláljon a fékre. Rúzspiros végre lassulni kezdett. Az elnémult autót Boglárka az útpadka felé kormányozta, mivel Apollónia továbbra sem volt hajlandó megérinteni a volánt. A kavicsok hangosan ropogtak a kerekek alatt, amikor megálltak. Az autópálya mellett sűrű, 45. oldal

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo eleven erdő terült el. Mindannyian kiszálltak Rúzspirosból, ami még mindig fehér gőzpamacsokat pöffentett a hűtőrácson át. - Ennek vége - jelentette ki Gergő szakértő hangon. Apollónia azonban mindkét kezével egyszerre legyintett. - Ugyan! Csak kicsit zaklatott. Mondtam, hogy még sose járt ilyen vad vidéken. - Hiszen alig hagytuk el a várost! - kuncogott Emese. - Mi lesz vele a hegyek között? Talán szakadékba veti magát? - Velünk együtt - borzongott meg a gondolatra Botlik Dénes. - Azt hiszem, a legjobb, ha várunk egy keveset - határozta el magát Apollónia. - Hamarosan jönni fog egy másik autó. Azt leintjük, és a sofőr majd segít. A család előbb jobbra, majd balra tekintett az autópályán. Forgalomnak azonban nyoma sem akadt, bár az előbb még alig győzték kerülgetni a többi járművet. - Ez nagyon különös - súgta homlokát ráncolva Réti Boglárka. * A Csipetke utcában már két órával korábban, hogy Rúzspiros rekedt kürtje felverte volna az alvókat, ébren volt valaki. Igazság szerint Barboncás Döme este le sem feküdt. Ahhoz túlságosan izgatott volt. Mindent gondosan elrendezett az udvaron. Bezárta a pincelejáratot, sorba állította a szerszámos kamra seprűit, és utoljára még vizet adott a virágágyás lakóinak. Azután bezárkózott a lakásába, felöltötte csontokkal, tollakkal, kavicsokkal kivarrt ruháját, ölébe vette a kerek sámándobot, és türelmesen várakozott. Éjfél után két órával a házmester halk énekbe kezdett. A dobon megrezzentek a csengők, fémfüggők, amint a csontverő ütögetni kezdte a feszes bőrt. A szobában egyre melegebb lett. Barboncás Döme érces hangja követte a dob egyre gyorsuló ütemét. Immár a ruháján függő ezer apró holmi is egymáshoz koccant, együtt kísérve a vágtató lópaták dobogására emlékeztető dübörgést. Majd a bőrre festett fehér táltos felágaskodott, a házmester lakását vad nyerítés töltötte be. A dob kiugrott Barboncás Döme kezéből, és szédülten pörgött a szoba közepén, méghozzá olyan gyorsan, hogy elmosódtak körvonalai. A házmester égnek tárta két karját. Mosolygott. A pörgő dob eltűnt, s helyén eleven, csodálatos ló toporzékolt, nyíratlan sörényével megsimítva az öreg arcát. - Üdvözöllek, Kende - szólította meg a ló az öreget embernyelven. Barboncás Döme hallgatott a névre, hiszen a révülők között mindenki így szólította. - Várnak ránk. Az öreg könnyedén a táltos hátán termett, s megmarkolta hófehér sörényét. Közben tovább 46. oldal

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

. Hevesen törölgetni kezdte magát.üvöltötte Borzalag. Csupán a függöny lebbent utánuk * A Bagoly-bükki-völgy keserves óbégatástól volt hangos. és megnyerő lenni.Hálás vagyok neked. az nem derült ki. 47.emelte fel jobbját Hódfarok néne hirtelen. imént még rossz szagú barátom: nem fogadhatod úgy a világ minden végéből érkező sámánokat.novapdf. . . . mely lobogó sörénnyel vágtatott feléjük. Fogai hangosan kocogtak. . mivel a majdnem-táltos bugyborékolva eltűnt a jéghideg vízben.Minden furfangomra szükség volt. csöpögve tántorgott ki a Bagoly-patakból. . és hogyan bánni.okította csendesen segédjét a mosolygós vajákos. mert hűséges vagyok Ez aztán a hála . bár kiáltásának eleje lenn maradhatott a víz alatt. hiszen! Patakba fojtani. ismét felhangzott a lelket borzongató nyerítés.Közeledik az első vendég! A Kecskehát-bérc lombzúgató gerincének irányából egyre hangosabb dobolás közeledett. mondhatom! .Nem lehet így bánni Hogy kivel nem lehet így.com) . minden porcikám csontig átfagyott. A bűbájtól megszabadult Borzalag prüszkölve.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo énekelte a révülésre hívó ősi dalt. .A szakállamból víz csöpög. . Hódfarok néne a patakparton állt. hogy a közeledben elhervadnak a virágok .morgott Borzalag. Az Ilonabánya vörös sziklái fölött hirtelen megpillantottak egy hófehér táltost. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Borzalag. A körben álló tölgyek leveleinek kuncogó sustorgása azonban bosszantotta. .Hallgasd csak! . Borzalag a vajákossal együtt kilépett a patakparti ligetből. A paták szikrákat vertek.gítség! . . amint elkért néhány óriási lapulevelet a parton gyökerező növénytől.üvöltött a törpe. és a csillagokkal telepöttyözött eget kémlelte. de máris kezdhetek udvarias.Remek. hogy teljesíthessem a kérésed. hogy a kézbesítéskor meg kellett fordulnom a városi csatornákban? háborgott Borzalag. állig merülve a gyors sodrású Bagoly-patakban. s úgy mozgatta a kezében tartott bűbájostort. mivel leengedte ostorát. mert dermesztően hidegnek érezte a kellemesen hűvös nyári éjszakát.Na. . náthával verni.Tehetek én róla.Lásd be. előkerülve a patakmederből. Ló és lovasa a következő szempillantásban eltűnt a házmesteri lakásból. .Panaszt fogok tenni a Táltosok Segédszemélyzetének Szakszervezeténél! .Most már igazán elég tiszta és náthás vagyok! Talán így gondolhatta Hódfarok néne is.az éppencsaknem-táltos végre kezdte jobban érezni magát. . mintha azzal nyomná le segédje fejét.

hiszen az anyjának átadtam a meghívót. suttogóra fogva hangját Kende. a nyugtalanság megcsördítette bő szoknyáján a kavicsokat.Én szívesen közlöm vele! .rikkantotta. ha valaki hallgatózni akarna. Kende. akit még valahogy el tudok viselni.felelt a táltos. ügyeltem nappalaira. Talán nem ismered fel Kende barátunkat. . s az öreg táltos kezében megjelent kerek dobja. Ő tárt karokkal ölelte magához a vajákos asszonyt.Valóban Kende az! . kedves barátom! . miután tenyerével köszöntötte a vén tölgyet.leugrott hátasáról. a révülők Kendének szólítottak . . a környező fák lombja halk sustorgásba kezdett. . neki csatlakoznia kell. A lovas .sietett Hódfarok néne Kende elé. . akit az éberek Barboncás Dömének.sikkantotta Borzalag. én nem aggódom . Mikor a felhőszín táltos földet ért a dübörgő dobszó halkulni kezdett.Ő nem sokat ad az üres hajlongásra .legyintett Hódfarok néne. Figyeltem Farkas növekedését. s ez részben Borzalagnak köszönhető . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. . .Mindketten tudjátok. .csodálkozott Hódfarok néne. majd teljesen eltűnt.A gyereknek? . Hódfarok néne ráncos arca elkomorult.Az ének.az ősz táltos Gyökérverő alá ült. a táltost nézve csillanó szemmel. Meggyőződtem róla.Azt is jól tudjátok azonban.Miénk az egész Bagoly-bükki-völgy. .kezdett bele mondandójába Kende. . ami repített. de nem tud róla.Szükségünk van rá . .faggatta Hódfarok néne a táltost.Hallgatózni? . mi a baj? És hogyan óvott meg tőle Borzalag? .Jó ének hozott. Beszélnem kell veled. Amint Borzalag.ajánlkozott a majdnem-táltos buzgón. Sámánnak született. . s lett belőlem Barboncás Döme.bólintott Kende.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo . 48.Beszélj. és éjszakáira.Sok éve már.com) .szólt Hódfarok néne. Így valóban nem hallgathatták ki őket. hogy elsőnek érkezzek. de a hangja megremegett. és a vajákos asszony is elhelyezkedett. bár kissé szomorú . hogy valóban rá van szükségünk. a Hetek Táltosát? Borzalag bozontos szemöldökét összevonva jobban megnézte a közeledőt.Baj esett? . . hogy ha életben akarjuk tartani az álomvilágot. . . de azért követte Kendét a fák közé. A ló körvonalai elmosódtak.novapdf.Az egyetlen révülő. hogy a Sárkányőrök meggyengültek . . Leveleik nesze elfedi a hangunkat.Ebben nem kételkedem . Arca nyomban felderült. . . a házmester. .Amíg te is tagja vagy a Heteknek.válaszolta.Bár igazad volna . valóban jó. Üljünk a tölgyek alá. Barátunk minden lakója.hajtotta le fehér varkocsos fejét az öreg révülő.Hamarosan meg kell érkeznie.Igyekeztem. .Még nem.font hajú öreg. hogy az éberek közé költöztem.

több érdeklődést mutat irántunk. akiről beszél.Erről azonban nem tud. Vackor néne tehetséges tanítványa volt .emlékezett a vajákosasszony. hogy figyelmeztesselek benneteket: idén a Vajákosok. . Azt mondja: babonaság.Hódfarok néne gondterhelten csóválta a fejét. .A család már úton van. . szellő eszű barátom. s az is megkopott már. . annyi biztos . a kölyökfarkassal . mára teljesen elfelejtette volna a bűbáj világát. De az.Neki kevés az ereje . De nem tanult többet.Nem ilyen egyszerű ez. mint akit rossz szél ér.Inkább figyelj Kende szavára. . a húgaim elrévültek onnan.Kicsoda ő? . míg rá nem akadt két kedves húgom boltjára.Boglárka valaha közénk tartozott.novapdf.folytatta Kende.Kende megborzongott. . .kapott a szón Borzalag.Boglárka sok dologra emlékszik. mint más sámánoknak együtt .com) .Akkor vele beszélek! . . Megveti az ősi legendákat. S hogy mégis sikerült. nehogy elfeledjen minket. Emese. vakhit. . mintha keresné azt. Sámánok és Egyéb Révülők Találkozója a titkos harc helyszíne lesz. . Ha Hódfarok néne akkoriban nem lép közbe.hajolt közelebb Borzalag a táltoshoz. .Kende tekintete elrévült a sötét bokrok között. .Borzalag már tapasztalhatta. Ma sem tudja.Arról viszont nem hallottatok.A gyerek hallani sem akar rólunk. akik a Hetek pusztulására törnek . .És ezt azok is érzik. éj testvére.szólt feddőn Hódfarok néne. 49. s Boglárka örökölte a boltot. és utálkozik a bűbáj minden formáján. az csak a furfangjának köszönhető.Gergőnek egyedül van annyi ereje. És ami még nagyobb baj: nem is akar tudni. . Alig tudta átadni a meghívót. Borzalag! . A törpe büszkén kihúzta magát. a Belindek és Csomorika Fű-árudára. s nyitottabb a szíve is.Nehéz eset volt.Csakhogy az éberek világa erős hatalommal bír . hogy később Boglárkától megpróbálták elrabolni a tekercset Kende a halványan derengő keleti égboltra nézett. milyen erejük van. Táltosok. . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. . A vén révülő halk szavaitól néhány pillanatra elnémult a Bagoly-bükki-völgy. .Addig terelgettem titokban Boglárka lépteit. .hűtötte le Hódfarok néne a lelkesedő majdhogynem-táltost. mint amire Vackor néne okította. Énekmondók. Mikor aztán megszerette az ottani munkát.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo . nem tágít mellőlük. . Azért siettem előre.Az éberek világa azonban elsodorta tőlünk. kineveti a régi dalokat. Így most csak a fiában bízhatunk.Szót váltottam nemrég Gergő segítő szellemével.Az álomvilágnak a fiúra van szüksége. hogy mindez azért történt. nevetni való mese az egész.fűzte tovább szavát a táltos.Bár tudnám. aki az életünkre tör. .

akire így hatott a két egyszerű szó . Sejtette. A fiú csodálkozva nézte a kutyát.A nyaralás megkezdődött. kutatta a bokrok alját. Ők egyébként Botlik Dénessel az erdő szélső fáinak árnyékába hevertek. hogy abban a táborban .Ez már több.ámult a fiú. 50. A két gyerek. majd éles vakkantással a bokájának ugrott. hogy összes fogát belé mélyessze. miféle eszelős zöldségimádó.vagy miben -. A fiú előre reszketett a gondolattól. Cukorfalat. és remekül érezték magukat. nyelve a fűszálakat söpörte.Kusti. hogy ő okozta ezt. Farka hevesen cikázott. a lány egyre messzebb bóklászott az erdőbe. Hamar elszökött Apollónia öléből. Cukorfalat még a levegőben megmerevedett. Napszemüvege eltakarta tekintetét.Téged meg mi lelt? . a töpszli képű palotapincsi volt az egyetlen a társaságban. hol hallotta azelőtt. hókuszpókuszt hadonászó népséggel kell majd találkoznia. . miközben simogatásért könyörögve Gergőhöz oldalgott.com) . égy is maradt. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. és felderítőútra indult.jelentette ki.novapdf. és egyszerűen lehullott a fűbe. Mióta Rúzspiros gőzt fújva megállt. napernyőjét. de nem akart róla tudomást venni. látva a csodálkozó pillantásokat. azzal a határozott szándékkal. mintha bármi érdekeset találhatnának. nyakára fólia-ellenzőt akasztott. és néha az égre bökte hüvelykujját. de az aszfalton felmelegedett abroncs pocsék ízű volt. . Apollónia a csomagtartóból előrángatta szétnyitható nyugágyát. . A bokrokban kúszva megközelítette a fiút. és a fatörzsek között bujkáló szellőt. Míg a csöndes autópálya mellett maradók szenvedtek a hőségtől. ő élvezte a lombok nyújtotta árnyék hűs érintését. s nagyon kellemetlenül érezte magát. s hirtelen nagyon elfáradt. aki valóban elevennek mutatta magát. Torkában különös kaparást érzett. mint különös .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo * A rekkenő hőségtől vibráló levegő délibábokat vetített a négysávos autópálya fölé.mordult Gergő a pincsire. Ahogy teltek az órák. Előbb Rúzspiros kerekét próbálta megrágni. mozdulatlanul. egymástól távol. hátát a melegbarna törzsnek vetette. a gyomra émelygett.csóválta fejét elgondolkodva Boglárka. csikesz! . . Leült a fa tövébe. . egyetlen autó sem mutatkozott a pályán. Emese mindebből semmit nem látott. ha elhagyja a nagyváros biztonságát . Cukorfalat végre megmozdult. hát csak nyugalom! Gergő és Emese nem osztották ezt a véleményt. és helyet foglalt Rúzspiros mögött. Ezután a kutya Gergőt szemelte ki. Ezután bősz napozásba fogott.Az ember sosem lehet elég előrelátó.amikről azt sem tudta. hogy bosszúságot okozzon. Lestoppolni azonban nem volt kit.

novapdf. Közben egyikük keze sem tétovázott.és nem jön fel hónapokon át. A lány. és lehelete is nyomban párafelhőt vetett.De ha levevőst játszunk. A nyári erdő közepén bokáig süllyedt a hideg. 51.Üdvözöllek. Én pedig épp olyan váratlanul születtem.Ez az álomneved. és mandulavágású szemük mutatta.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo Apró. a fonat tovább vándorolt. Rengeteg kérdése volt. .mondta ki azt. és közben levevőst játszottak: fürge ujjakkal fűzték. Igluli eszkimók vagyunk. hogy messze földről származnak. barna árny rezzent a bokrokban.Te Farkas Húga vagy! . és négykézláb bemászott a rövid jégalagúton. Csengő hangon énekeltek. A lány futva eredt a nyomába. mintha pókháló volna. Emese nem akarta megzavarni őket. ami legelébb eszébe jutott. már amennyire négykézláb udvariasan lehet biccenteni. Ahogy azonban közelebb merészkedett a tenyérnyi tisztáshoz. szintén Emese felé fordult. . Figyelmét a havas tisztás közepén álló kicsiny jégkunyhó kötötte le. . . öles jégkockákból emeltek félgömb alakúra. Bemutatkozása azonban bosszús fintort varázsolt a lányok arcára.com) . . barna arcuk.Ősszel nálunk lemegy a nap. Farkas Húga .Én Naptartó vagyok. mert a legügyesebben játsza közöttünk a levevőst. A kunyhó keményre taposott alján feltornyozott jegesmedve prémeken két lány ült egymással szemben. Talán csöndben vissza is húzódik. s igyekeznie kellett. A kerek.mondta Naptartó. A hideg levegő bebújt ruhája alá. de hamarosan hangokat hallott. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. ha közöttünk jársz. s vették egymástól át a dal ütemére. Az eszkimó lányok felváltva feleltek: . .Az én nevem Emese . de a lány mindezt alig vette észre. Emese letérdelt a hóba. Ő pedig a testvérem. Ezt kell használnod.Miért játszátok a levevőst? . döbbenten nézett a lábára. de ekkor az egyik lány nevetve felé fordult. amit ügyesen faragott. alacsony bejáratból szűrődött ki a nevetés. tekerték a cérnaszálakat. . fonták. dér ült meg hajtincsein.mondta. ahogy a medve tüsszent. Odabenn még mindig látszott a lehelet.Naptartó azért kapta ezt a nevet. Előbb úgy gondolta. mert egyre inkább fázott. a képzelete játszik vele. Medvetüsszentés.biccentett udvariasan Botlik Dénes lánya. ropogós hóba. hogy nem vitatkozik. még hangosabb lett a nevetés. Színes mintákkal díszlett. Mikor Emese kilépett a fák ölelte rétre. Az apánk a közösség sámánja. . . Mintha gyerekek kacagása bujkált volna a fák között. akit Medvetüsszentésnek hívtak. vastag ruhájuk. Emese úgy döntött.

suttogta maga elé Emese. így búcsút intett az igluli lányoknak. Lép. . Éles vijjogás hasít az ormok csöndjébe. Gergő kezével árnyékolja a szemét. sárga szeme gyilkos dühvel villan.Ilyen időket álmodunk . ha nem akar legörögni a meredek. .Naptartó és Medvetüsszentés . miután megengedte Cukorfalatnak. újra süvölt metsző hangja. Néhány madár rémülten rebbent fel a lombokból. * Gergő elszenderedett a fa tövében. eltátott 52. .novapdf. hogy nem folytathatja a beszélgetést. és előre nyújtja karmos lábát.tudta. és ki az? Az erdőn túlról Rúzspiros recsegő tülkölése hallatszott.röptüket figyelve . és a köves medrekben vad folyók rohannak bömbölve. s ujjaik fürgén cserélgették a kusza zsinórokat.Hamarosan sötét tél ereszkedik a révülőkre. hogy az ellenkező irányban kell keresnie az autót.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo . Észre sem vette.Nézd őt! A sas tollai felborzolódnak a hideg szélben. A madár vijjogva lecsap. Emese érezte. Cukorfalat. .És én lennék Farkas Húga? Ez az én Mi is? Álomnevem! Vajon hol a bátyám. hogy futás közben az eszkimó lányok dalát dúdolja. Kitárja szárnyát. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. de nyomban meg kell kapaszkodnia egy erős gyökerű bokorban. és kihátrált a jégkunyhóból. majd a levegőbe szimatol. Majd újra a gyors ritmusú dalt énekelték. és kacagtak. és megpillantja a sast. A két lány komoly arccal. és az éneklő lányoknak. Felegyenesedve le akarta verni fejéről a havat. Emese még mindig nem értett semmit. . aki valahogy belekeveredett Gergő álmába. mintha az égen köröző sasra mutatna. ha Holló kitárja fekete szárnyait. A fiú felnéz az égre. egyszerre mondta ki az utolsó szavakat: . Mikor felfedezi Gergőt. A fiú hatalmas hegyek között találja magát. mintha szándékosan halálra akarná zúzni magát a sziklákon. . mert ketté harapom . füves hegyoldalon. A kitárt szárnyain vitorlázó királyi madár a tájat fürkészi.Hallgattasd el ezt a zsebpiszkot. A fűben hatalmas kígyó tekereg. hogy jobban lásson. hogy a kutya az ölébe fészkelje magát s most mindketten alszanak.fordul felé Gergő. és te máris megjelensz? .a zsinór hálója lassítja a nap járását.felel a kölyökfarkas. Emese . A sas nincs egyedül. Morajló mennydörgés hömpölyög végig a hegyek közé szorított völgyön.Éppen csak elszenderedtem. Az utolsó pillanatban azonban lefékezi a szédítő zuhanást. . de a réten már nyoma sem volt a kunyhónak.Hiszen odakinn nyár van . a télnek.szól ingerülten a bozontos.és az Életet Adó így tovább marad az égen. ahol a sziklabércek meredeken buknak a völgyekbe. Foga összekoccant a hidegtől.mondta. A hegyoldalon kapaszkodó fák közül előcammog a kölyökfarkas.com) .Gyertek ki! A lányok egymásra néztek. . halkan morog. . oly meredeken.Mit keresel itt? . és megvetően méri végig a palotapincsit.

.tiltakozott erőtlenül Apollónia.Boglárka vidáman csengő hangjára Botlik Dénes horkantva.Nem tétovázhatsz tovább. én nem Boglárka komolyan nézett fia szemébe.nyeríti a táltos. ha rá számít autószerelés dolgában.szól egy hang a fiú mögött.majd Apollóniához fordult.kérdi Gergő. ami a javításhoz kell. A két állat egymást tépve küzd. A vaskos vezetékek vonagló kígyókká változtak. Megragadta a kígyókat. hófehér táltost. .Ki vagy te? .Hiszen még csavarhúzót sem tettem be a csomagtartóba . Rúzspiros három hatalmas durranást produkált kipufogóján át. A motor nem nyögdécselt. Gergő döbbenten nézte olajos kezeit. és megragadva annak kezét.Kinyitnád a motorháztetőt? És indítsd be Rúzspirost! Gergő tehetetlenül állt a doromboló motor fölött. mintha riadót kiáltana. békésen morgott. fülsiketítő égzengés támad. karmuk mart . ami időnként beteges nyögést.Indulunk? . mikor tekintete előtt néhány pillanatra elmosódott a kép. . Apollónia nyafogó nyöszörgéssel.Gyere.novapdf.kászálódott ki nyugágyából Apollónia. azután a motorházat. sörényébe belekap a hegyi szél. Már éppen közölni akarta az anyjával. .Gergő gondolatai hirtelen kitisztultak.A harc elkezdődött . csikorgást. Boglárka azonban nem törődött tovább a barátnőjével. mint egy sorsával elégedett bernáthegyi kutya. .Ne töprengj: mozdulj gondolatok nélkül! . A fiához lépett. .Megállt végre egy autó? . mikor felfedezi a kölyökfarkas mellett álló. koromfoltokkal tarkítva az aszfaltot. A ló büszkén toporzékolva veti hátra szép fejét. izmos testükkel puha tollú sasokra tekeredve.Nincs szükségünk segítségre . kisfiam.felelt Boglárka.Minden a kezünk ügyében van.de hiába.Most ébredj fel! . Ahányszor a harcolóknak sikerül csapást mérniük egymásra. csőrük vágott. s ezt súgta: . . meg kell szerelned Rúzspirost. hogy téved. . A madarak küzdöttek. Farkas! Ne töprengj: mozdulj gondolatok nélkül! S bár Gergő szívesen maradna a mennydörgő hegyek között. . . 53. és letépte hideg testüket a sasokról. talpra segítette. Cukorfalat nyüszítve húzódik Gergő lábához. A fiú gondolkodás nélkül benyúlt a kusza küzdelem közepébe.Indulhatunk! . hirtelen felébred * .nevetetett Boglárka. Gergő viszont verejtékben úszva ébredt. . .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo szájából méreg csöpög. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. .Hogy nekem? .Anya. és pufogást hallatott.Elég volt a szuszókálásból! Indulunk tovább! . csikorgott többé: egyenletesen.com) .

és kék gyöngyöket fűztek. .Örüljünk. mint Lebeke. hogy első pillantásra szinte fájt a szemnek. Hosszú. . Így futkározva biztosan sokkal könnyebb szétszórni a magvaikat.Rúzspirosba rejtőzve utazni kellemesebb volt.Én remekül érzem itt magam .szólt zaklatottan a hüllő. Jobb lesz alakot váltanunk.novapdf. aki nem más volt. tartsd meg a mérged a vadászathoz.Akkor talán azt is tudja. és a hüllőre kacsintott.a fekete pillangó libegve leereszkedett Odvas egyik ágára. hanyagul fának támasztva a vállát. . mi a helyes. és a százféle négykerekű látványa is érdekes. . Fűben Tekergő! . A három koromfolt egyszerre mozdult. hogy bajban vagytok? A három szellemlény döbbenten fordult az erdő irányába. ha csemetét akarnak. az útszélen .emlékeztette Odvas a társát. Csak ezután tudott válaszolni. . . elmúlt a beszédhibád! . . Ouroborosz. ingét. és egy fekete szárnyú. és utasaira az út szélén csupán három fekete koromfolt emlékeztetett. hogy jutunk el a Révülők Találkozójára .Nincs térképünk! És az éberek világában. A fák között alacsony termetű. Legkülönösebb a feje tetejétől egészen a bokájáig függő hatalmas.com) . .Hallgass el. Különben Holló örökre rémálomba zár mindhármunkat. * Néhány perccel később Rúzspirosra.a sárga szemű hüllő dühében elroppantott egy növendék bokrot.Ouroborosz 54. óriási pillangó maradt. s hangosan méltatlankodott: .Üdv néked.Már csak ez hiányzott: egy indián sámán! .nyögte elkeseredetten a kígyó. jár-e valaki a környéken.Az erdő kiváló társaság. Odvas! Inkább figyelj. a széldémon.Nahát. . Én túl nagy falat volnék neked.Ő mindig tudja.Holló akarta így! .Nem kellett volna annyira megbolondítanunk azt a kocsit.Így kidobni valakit az utazás egyharmadánál! Társa rémülten húzódott félre egy arra robogó autó kerekei elől. mokaszinját kacskaringós ábrák díszítették.Kérlek.súgta hideg hangon a pillangó. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. . Az egyik hamarosan megmozdult. . . . Ruháján annyi szín ragyogott. Apró tölcsérként kavarogtak különböző irányokba. . pocakos férfi állt. .Befejeznéd az ostoba nyikorgást? . mielőtt elmaszatolnak az éberek szekerei. hollófekete hajába vörös. .Ezt utálom a rézbőrűekben: úgy beszélnek velünk. mintha haverok volnánk! . hogy épségben kerültünk ki a motorból . Bölénybőr nadrágját. festett tollakból álló törzsfőnöki dísz volt.El kell jutnunk valahogy a találkozóra. .kiáltott vidáman a férfi.lelkesedett a már embermagasra nőtt fa. A kígyó elutasítóan összetekeredett. ebben az alakban egyikünk sem tekereghet feltűnés nélkül. .Jól hallom.jegyezte meg Odvas. mint itt maradni.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo amiben nyoma sem volt sasoknak és kígyóknak. tekergő kígyó. sárga. majd helyükön gyorsan növő fa.

. Méghozzá szabadúszó vállalkozóként . gyakorlottan karjára lendítette fejdíszét. hogy kutassam fel a bölények nyomát.Azért örülök.csodálkozott Odvas. és nevem egyaránt színes legyen. .szisszent megvetően a kígyó. Lombot Suhogtató. 55. jobb. meg kell hagyni Én messziről származom . . Én magam is kiálltam a fa tetején való böjtölés próbáját.Bocsássatok meg. és meghajolt előtte.Szakmát csináltál a sámánságodból? .reccsente zavartan Odvas.Vállalkozást indítottam. s csupán mohó szemével kísérte az eseményeket.Bizony.A szakmám megköveteli. . amitől lepattogzott a vastag festékréteg.Sámán.novapdf. Azt hiszem. Az én vidékemen nem élnek rokonaid. Mikor felemelte arcát.Őseim közül sokan bírták a Nagy Szellem áldását. . Nem tetszett nekik. sámán? . . hogy öltözékem.A szakmád? Hiszen sámán vagy. Lebeke előbb valami durva sértést akart a sámán fejéhez vágni. A sámán közelebb lépett Odvashoz.háborgott ismét a bokrok aljáról Ouroborosz. agyagedényt készíttetek.Igen Nos.És benned kit tisztelhetek. A vadászaink is inkább a szupermarketben vásárolnak. . és lettek a törzs gyógyítói.Téged nem ismerlek. szárnyait rezegtetve.A Révülök Találkozójára igyekeztek? . nem? . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. így inkább egyszerűen bemutatkozott. hogy találkoztunk. . és nem isszák meg a főzeteimet. Az asszonyokkal szőttest.ámult Lebeke.Tudtommal oda nem hívnak álomlényeket. Pedig nem is lehetnék éberebb! . ha a totemnevemen emlékeztek rám: Vakító Aranypata. s nem kérik. . A világ azonban nagyot változott. Az indiánt ez cseppet sem zavarta . . égyhogy kezdenem kellett valamit a tudásommal. vonásait harci festék zöldfekete sávjai borították. A megszólítás azonban tetszett neki. .talán észre sem vette. hogy nálunk hagyják a pénzüket.az indián színpadias mozdulattal hátra ugrott. Lebbenő Éjhölgy? .Csak a forma kedvéért. ahogy susogod . .fordult az indián a pillangó felé. Minden héten két-három buszra való bámészkodó jön hozzánk. milyen figyelmetlen vagyok! . Elutaztam a szellemvilágba. . az odzsibve törzsből.com) .Fellengzősebb már nem is lehetne .nyikorgott félénken a baobabfa. a férfiakat tánccsoportba szervezem. . és megköveteltem magamnak a varázslás tudományát.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo sietve bekúszott a bokrok mélyére. természetesen. széldémon.Tehát három álomlénnyel találkoztam.Gyorsláb Jimmy arcán önelégült mosoly terült szét. és meghajolt. .Elárulnád a neved. .Gyorsláb Jimmy vagyok.bólintott Gyorsláb lelkesen. amit Gyorslábtól hallottak. A törzsem tagjai kórházba mennek. A három álomlény szótlan maradt. . . . Mivel azonban álomlényekkel van dolgom.kérdezte csalafinta képpel.Ócska trükk . turistacsoportokat szerveztem.

és három álom-stopposát.Mi vagyunk a fő attrakció! .Lemaradtunk a dob-csatlakozásról . és a kövön sült halat. és mondtok nekik néhány jóslatot. Gyorsláb Jimmy örömében fél lábon.vágott közbe Gyorsláb.szisszentett Ouroborosz. a prérikutyák! . A találkozó után pedig egy hétig majd neked dolgozunk. idegesen kapargatva műkörmeivel a kormányt. . hogy sok pénzük lesz. ha vesznek egy tucat halcsont-talizmánt.A nyitóest közös dobolásán kellene fellépnünk. .Én majd elaltatom őket az egyik főzetemmel. .Lépjetek fel nálam is néhányszor. aki hiába igyekezett visszahízelegni magát gazdája ölébe. rég megfeledkezett rólatok. mielőtt Odvas valami ostobasággal megelőzné. rojtos inget. A totemállatán utaztunk volna a találkozóra.Ezért vagyunk bajban .Nincs is rá szükség . megértve. Az ágán ülő pillangó összes lábával figyelmeztetően kaparni kezdte. amint az ember elhagyja a várost.Nem jelenhetünk meg az éberek előtt! . . és szemében ravasz fény csillant.Mifélét? . hogy itt egy prérikutya-sámán fog várni. . Végül Lebeke mondta ki a döntést.Lehet róla szó! . A turisták már unják a bölénytáncot. 56. mert magam is oda igyekszem. mire elhallgatott.Ha jönne egy jó szándékú sámán . aminek aranybarna bőrén hatalmas bölény képe díszlett. . Ott. . . Szerintem hiába várjátok.Kössünk üzletet. .De bennünket igen . . V. azt ígérve. A lélekvadász Rúzspiros az út további részén autóhoz illő viselkedést tanúsított.a kígyó dühösen előkúszott a bokorból. . .Méltányos az ajánlatod.érdeklődött Odvas. Hívd a totemállatod. .Mindig is megbízhatatlanok voltak.Mit kérsz cserébe? .com) .novapdf. mint álombolhák. mit akar Lebeke. sietnünk kell.Minden elromlik. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Azután a kutyám.fakadt ki néha.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo . .Mondjuk.Oh.nyugtatta meg Gyorsláb. Vagy elkerüli minden betegség a kutyájukat. Én elviszlek benneteket a találkozóra. . Valami titokzatosra vágynak. sámán. . Apollónia azonban valahogy cseppet sem örült ennek. A hamarosan feldübörgő dobszó utazásra hívta az indiánt. Amikor alszanak. ha szent hódfarokkal simogatják a hátát. Minden! . Mogorván tekergette a kormánykereket -mindig amerre Boglárka mutatta -. égy volt. hogy sámán-utazásra indulhatnak álmukban.Előbb az autóm. az egyik fa mögül. Azt jobban meg is fizetnék.kiáltott szárnycsapkodva Lebeke.tódította a fa. A hódfarkat persze én árulom! A három álomlény összenézett. bebújtok a fejükbe.rebegte a pillangó. elővette sámándobját. és többször rámordult Cukorfalatra. . .legyintett sokat értőn Gyorsláb. kurjongatva ugrált vissza az erdő széléig.gyanakodott Lebeke.

terelte helyes irányba a kocsit.süvöltötte. Erről viszont nyomban eszébe jutott röpke álma: a fehér táltos. Ez volt az a varázslatos pillanat. . kék teherautó közeledett viharos sebességgel. Apollónia pedig úgy érezte. . kinek mi a baja! .szólt lágy. Gergőben úgy nőtt a harag. lovak. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Rúzspirost éppen nem vezette senki. A feltörő 57. Boglárka jobbnak látta.kiáltotta. kedves hangon Boglárka. hogy a Botlik Dénes zsebéből elővarázsolt cipőpucoló ronggyal eltűntesse kezéről az olajfoltokat. egyre távolabb húzódott Gergőtől. mikor Réti Boglárka megelégelte a kavarodást. .Sasok.Teherautó . Mire megálltak az útszélen.A keze! . aki megragadta az üléstámlákat. és a szorításukban vergődő sasokat. A betűk egyre több részletet árultak el a helyes útirányról. .a fiút is meglepve . Apollónia . és És Cukorfalat nem harap. csövekből kígyók. hogy a többiek már-már megsajnálták. Rúzspiros csikorgó fékekkel lassult. Ha lehunyta a szemét. Közben úgy imbolygott akár egy olyan rinocérosz ami túlérett gyümölccsel tömte meg a bendőjét. . És talán megharapta. mond? Az ölében aludt! Apollónia ezt olyan fájdalmasan mondta.com) .Állj! . Rúzspiros belsejében nem csupán Apollóniának volt rossz a hangulata.kiáltotta előre hajolva.kitört. . .sikította éles hangon a pincsi gazdája. amint vonalakká kanyarították magukat. mi bajod van? .sikította Apollónia. mint a hegyoldalon legördülő lavina ereje. miközben fia felé fordult meglepetten. ha inkább a meghívó kéregtekercse fölé hajol.Hűtlen lett hozzám! . . Te meg énekelsz! . Szemből. Rúzspiros döcögve futott az útszéli fűre. ami komoly aggodalomra adott okot.kérdezte a fiút.Meg kellett volna harapnia a fiadat. Apollónia rémületében . szinte oda sem figyelve. A teherautó rémítő zsúúúpp hangot hallatva száguldott el mellettük. de a sötét maszat egyre inkább szétkenődött.szokása szerint -.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo .És most beszéljük meg. s mintha ki akart volna mászni az ablakon. Gergő jó ideig azon fáradozott. Gergő fejjel lefelé kapálózott a két első ülés között. mindkét kezével elengedte a kormányt. .Olajos a keze! . és a pimasz képű farkaskölyök.Gergő.Cukorfalat remek színben van.Hogy mi a bajom? . Míg végül . Boglárka. Botlik Dénes matricaként kenődött Boglárka fejtámlájának hátuljára.szólt mélabúsan Botlik Dénes. Az utóbbi újabban minden éjjel zaklatta őt.próbálta jobb kedvre deríteni Boglárka. hogy örökre eggyé vált a kormánykerékkel. s immár a sofőr és utasa közé került. mikor erre gondolt. a kölyökfarkas viszont folyton kaffog.Mi ez az egész? .novapdf. vadul dudálva. egyenesen a sebességmérő remegő mutatójára nézve. még mindig maga előtt látta a motorházban tekergő kígyókat.

amit megülve . Nem érdekelnek a régi idők. .Sose árt az óvatosság! . mintha attól gyorsabban nőnének . egész közelről nézve anyja szemébe. hogy megtudd: te sámán vagy! .jelentette ki Cukorfalat. ha mennydörgést hallok.com) .motyogta Botlik Dénes.kérdezte sajnálkozva Boglárka. kijelented.Egyet sem láttál még! . Olyan.csatlakozott Emese. Arcára lázrózsákat festett a harag. az őseink hite. ne kígyó! És nem akarom többé. . . hogy addig nem is ül be Rúzspirosba. Főleg a szellemek! . És soha többé semmi kedvem kígyókat markolászni a motorházban! Boglárka bólintott. Mindezeket azonban Boglárka szótlanul elengedte a füle mellett. . babonátlan. Gergő csípőre tett kézzel nézett fel anyjára. meg a szellemek.Anya.Melegem van! .Nem eszel a földre hullott gyümölcsből.Kinevettek? . akinek végre sikerült előkecmeregnie az ülések közül. aki jól érzi magát a lebetonozott suliudvaron. . hogy kiröhögjenek az osztálytársaim. és elkeseredett dühében könny gyűlt a szemébe. majd kinyitotta az ajtót. mert kóla helyett kancatejjel kínálod őket. ne égess már.Elegem van az ostoba dalaidból! A bűbájolásból és szemfényvesztésből! Meg az ősi idők sóhajtozós emlegetéséből is! . Azt sem tudom. hogy úgy látjuk: a betűkből térkép áll össze. hogy nem akadna közöttük jó 58. miért vannak látomásaim.Gergő sápadtan le-föl kezdett járni Rúzspiros mellett. hogy lelkeket mentsen . .Ami tény. és miért tör ki a frász. mekegve csukladoztak! . Gergő nyomban engedelmeskedett.vitatkozott Boglárka. hörögve nyüszítettek. De azt tudom.Anya. hogy normális gyerek akarok lenni. kérlek! .Kisfiam.Elég! . . .kérte a fiát. itt az ideje.toppantott lábával Gergő. és az útszélre lépett. .A növények nem beszélnek.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo panaszáradat megremegtette Rúzspiros ablakait. .Nevettek? Vinnyogva fetrengtek. és még sose látott közelről tehenet.Most meg ez a Révülők Találkozója! Nem tudom.kiáltotta. . hogy valaki éppen a szellemvilágba utazik. . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.Tényleg gyorsabban nőnek! .ismerte fel a legfrissebb tragédiát Apollónia.novapdf. amíg a világot vissza nem helyezi az általa szeretett varázslatmentes. Ő a fiára nézett várakozón. csodátlanított állapotába. aki lazán eldobálja a műanyag szemetet.Honnan tudod. folyton ilyen hülyeségekkel traktálsz. A szavaknak nincs varázserejük. mert akkor megbotlanál . Énekelsz a virágaidnak.szólt nyugodt mosollyal Réti Boglárka. Elhatározta. mi a trükk.Ha távoli dobszót hallasz.Hrrrvhau! . én nem akarok sámán lenni. az való: a gyógyítónak saját dobja a sámánállata. . .Szállj ki! .sorolta Gergő.Elkenődött a szemfestékem! .Amióta az eszemet tudom. sőt.Szomjas vagyok! . . Nekem a motorházban porlasztó legyen.

Hát Igen. Félt tőle. A vendég. ahol néha még az idő is elfelejtett múlni. A bokrok alján fura kis lények surrantak. és gyötör néha álmatlanság. hogy végre kimondta a véleményét. Fölötte 59. vagy fogad volna: te sámán vagy! Gergő hirtelen úgy érezte. vannak látomásaid.Burokban születni pedig éppen annyit tesz. kicsiny sziget trópusi erdő méregzöld rengetegét. . arcára. az ágak rejtekén ezüstszín szárnyak suhogtak. szerintem veled nagyon komoly baj van. A felhők magasából barátságos helynek tűnt ez a földdarab.Te burokban születtél. kéz-. két kisebb. . Gergő diadalmasan kurjantott.Pontosan! . majd a combjaira csapott.biccentett Boglárka. . és idegennek látta. és három apró falucskát hordott a hátán. anyu. se ujj. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Elkeseredetten nézte anyja boldogságtól sugárzó arcát. mintha az imént sikerült volna felfedeznie Atlantisz elveszett szigetét otthon.Látod. Eggyel több foggal. .A helyzet az. . Odafönn! Érted? Boglárka huncut mosollyal vonta fel szemöldökét.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo barátod? . sámán csak az lehet. . karjára.Gergő rettenetesen rosszul érezte magát. .a fiú térde megroggyant. aki viharos sebességgel közeledett a sziget felé. .Gergő töprengve a homlokát ráncolta. máshol viszont szelíd habot vetve futott ki a homokos fövenyre.Te burokban jöttél a világra . rég szunnyadó vulkánt.vont vállat Boglárka. abban a pillanatban jéggé dermed.Jó. a csapda bezárult körülötte. a törzsek között hangtalan állatok lebbentek. Teljesen normális srác vagyok! Se fog. * A végtelennek tetsző óceán dübörögve ostromolta a sziklákat. és igyekezett nem lélegezni.novapdf. A fiú visszaült Rúzspirosba. hogy a mamád A mamád hibbant? .tárta szét karjait tehetetlenül a fiú. Mégis örült. mégsem hatódott meg mindettől. .mondta újra Boglárka.Anyu. Így van? . .égy tudom. és elsimított a szeméből egy rakoncátlan tincset.com) . aki valamiféle furcsasággal születik. a spejz sarkában. Két tenyerével mellére. Ha mégis. . nem lehetek sámán! Semmiből nincs rajtam több. Körös-körül különös zajok töltötték be az erdőt. pálmafás liget terült el. olyan büszkén.Gergő! . A sziget déli csücskén. hogy te sámánnak születtél .Hát én ezt nem hiszem el! . minden más településtől messze. akkor Lássuk csak .Boglárka kedvesen félrebillentett fejjel fiához lépett. Arra célzok .Ezért félsz a villámlástól. Valószínűleg a világon semmi nem lett volna képes a lelkéhez érni.Arra célzol.kérdezte kuncogva. esetleg lábujjal. A legyező alakú. se . . mintha több ujjad.Hogy mi? .

szakadozott szőttes lustán félrelebbent.Még a varázslók között sem.novapdf.vonta meg görbe vállát nevetgélve az öregember. Holló könnyed léptekkel indult a lélekvadász gyűjteménye felé. mely minden bizonnyal öregebb volt. Holló barátom! . Mire jó a varázshatalmad. és bátran mondhatom: jól működtek a csapdáim. Nemrég jártam be a dzsungelt. tűznyílásán kék füst gomolygott az ég felé. Teknős Danreg maga is büszke arra. Rongyos ruháján egymást kergetve tekeregtek a hímzett kígyók. Teknős Danreg szereti a büszke révülőket.Erre vagy olyan büszke? . majd fakéreg-dugókkal tömték be a nyílásokat.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo magasodott a kisebbik vulkán. mint a gazdája. . A madár megvetően pillantott körbe. reszkető tagokkal görbe botjára támaszkodva.az öregúr vendége felé indult. tudhatod jól! . A kunyhó ajtajául szolgáló. .Nekem nincsenek barátaim. Teknős Danreg számos edénnyel rendelkezett. néhány tucat disznó. kedves madaram! Friss lelkeket rejtenek a kókusz-korsóim. port kavarva a magasba. melyek végén teknőspáncél darabjai zörögtek.szólt hidegen. görbe lábú. . amelyekről liánköteleken megannyi ráncos. hogy egy egész sziget varázslója. A vendég ezt a tisztást célozta meg. Holló? Messziről énekelted ide magad.recsegte száraz hangján a vénember.Mit akarsz tőlem. . Teknős Danreg aprót biccentve a kunyhója felé bökött. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. ahol a fehérre taposott. hántolt rudak sűrű erdeje sorakozott. A vén varázsló ültében feje fölé lendítette kacsos botját. cápák. A szerszám. Két végüket rég lehasították. barna labdaként fityegő kókuszdiók csüngtek.Három falu. . ha csupán egyetlen apró szigeten ismerik? . . Görbe hátú. mire a minták néhány percre nyugton maradtak. hát bizonyára fontos dologról van szó. Kacsos ujjával félretolta a szemébe csüngő zsinegeket. és karú.Szükségem van egy lélekre.kérdezte. medúzák. madarak és rákok. melyekre szívélyes mosollyal hívta fel Holló figyelmét. Kitárta fekete szárnyát. Teknős Danreg! .Nekem ennyi elég . süvítve repült át a 60. a kókusztejet. A fák árnyékában rogyadozó kunyhó állt.com) . .Nem vagyok a barátod. s elhajította azt. . majd leereszkedett az építmény elé. fehér húsukat kikanalazták. de még félúton sem járt. de ezt is görbe úton tette.Válassz.Nocsak. és puha. Teknős Danregnek időnként rájuk kellett szólnia. sziklakemény földbe szúrt. Holló? . mikor Teknős Danreg rémült kiáltást hallatott. A fekete madár megrázta tollait. narancsszín csőrével figyelmeztetően rikácsolt. görbe mosolyú öregember lépett elő.

Néha azonban lopva a hátsó ülésre sandított. Citromos Cukortapasz. mert velem kell jönnöd.Induljunk hát! Holló szárnyra kapott. . végtelen kilométereken át. ha bajod esnék. éppen Holló előtt. . de nem akar tudni róla.Fogd a csapdáidat. Nyele még sokáig figyelmeztetőn remegett. ha kinyújtózunk. A sofőr.Lapulnak. . . . erős. Bármilyen nyugtalanok is voltak a kocsi utasai Gergő és Boglárka összezördülése miatt. . s ha rájuk vetül az árnyékod. Rontják az üzletemet. mint az enyém. A gyerekek félrebillent fejjel. Sámánfi lelke! . .magyarázta. Akkor most keressük meg azt a lelket. Nézd ezt az átkozottat! Teknős göcsörtös ujjával a bot mellett heverő hosszúkás. nagyot bólintott.Miért nem fogod el magad? A varázserőd hatalmasabb. Teknős Danreg egyik kezével megragadta görbe botját. hogy fiára pillantson. Bódító Éji Pakolás.De igazán bántana. Pempős Popó Pimpó.kerülte ki Holló az egyenes választ.Rám támadsz? . Addig kell elfogni. . . .Nem kellene felébreszteni őket? . És nekünk sem árt. nehogy elnyomja az álom: .Hamarosan találunk egy pihenőhelyet .Akár az összes kókuszdiódat sorra kopogtathatod. . . Teknős. amelyikre szükséged van. A végére erősített csonthegy csikorogva állt bele a kemény földbe. esküszöm . . hogy hátán kicsiny ékszerteknőst repít a felhők közé.A következő elágazásnál balra .és így tovább. fürge.Ha sámánfi. A lélek.Mámoros Szempamacs. amíg nem ismeri az erejét.kezdett tiltakozni Teknős. elrabolják a lelked. Réti Boglárka a meghívóból formálódó térképet tanulmányozta. két frissen piacra dobott csókálló rúzs elnevezése között. hiába . fehércsíkos követ.Addig csak 61.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo kunyhó előtti téren.felelt Holló.Jutalmad sokkal több lesz. tátott szájjal fújták a képzelet forró kásáját.com) .kérdezte a barátnőjét. .A gondolat szellője sem rezdült bennem.recsegte dühödten Holló. ki nem állhatom őket. barna kőre mutatott. várnak.Erre szükségem lesz .Cukorfalatot muszáj megpisiltetnem. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. a friss levegő. elzárva annak útját. amire szükségem van.Féreg fúrt az elmédbe.Sámánfi. . Teknős?! . Salátás Ráncpusztító . miközben nyögve a botjához lépett. és a morgó motorhang elálmosította őket. de az ébentollú ismét porfelhőt vert szárnyaival.felelt Boglárka gondterhelten.A lélek fiatal. Bárki látta a fekete madarat. mint néhány kagyló .novapdf. .bizonygatta a varázstudó. Apollónia kedvenc pipere-készítményei nevét sorolta. a másikkal óvatosan felvette a hosszúkás.motyogta. * Rúzspiros barátságosan duruzsolva kanyargott a hegyek szürke útjain. .Az ilyenekben gonosz szellemek laknak . .mondta Boglárka Apollóniának. sejtelme sem lehetett arról. még szabad. fehéren erezett. akkor .

Miután átsuhan a már jól ismert alagúton. majd visszatér. fürgén trappol a kölyökfarkas.Szeretnél leesni? .Talán póni? A fürge járású ló háborogva rázza meg szép fejét. Nyomban érzi. Több vakkantást nem is lehet belőle kihúzni. mégis különös.ez igazán különös. A tekintet messze bebarangolhatja a szemhatárt. hogy akad néhány nyugodt perce. Már nem zavarja.Szerintem ne sértegesd . .Bolhafészek! . tágra nyílt szemmel vizsgálva hátasát.kérdi a fiú. és megfogod végre a sörényét? Gergő erősen rámarkol a selymes. legalább gondolt volna a nyeregre és kengyelre. Táborhely felé közelednek. hogy ha már négylábúra álmodja magát. miközben élénk szemmel figyeli a fiút. kipottyan a végén.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo álmodjanak. Az első. Gergő két dolgon csodálkozik el egyszerre. A barna foltos taki apró fűvel benőtt pusztán poroszkál. Nem kap választ. s nyomban megszédül. Előre fut. A hang nagyon is ismerős Gergő számára. .kérdi kajánul a szürkebundás. A neve taki.Vagy kivételesen hallgatsz rám. A napfény elvakítja.Mi ez? .novapdf.szól valaki néhány lépés távolságból. így Gergő könnyen felfedezi a tiszta égre kanyargó füstcsíkokat. Gergő két sarkát a hátas oldalába nyomja. Itt-ott ligetek adnak hűs árnyékot.Rokonaink . . kócos sörényű patás vidáman poroszkál. A második ámulatra okot adó dolog. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. aki azon bosszankodik. hogy a ló figyel rá. . Az apró. könnyedén cipelve váratlan terhét. 62. A fiúban nyugtalanság ébred. hogy újra lecsukódik a szeme. hogy TUDJA: most álmodik. aminek falát régi emlékképek tapétázzák.javasolja a kölyökfarkas. szépen font varkocsokra. Le-föl rázkódik. .ismétli Gergő. és rendkívül büszke nemesi vérére. és várja az utasításait.Kik laknak itt? . hogy a kölyökfarkastól kérdezzen. . Mellette rózsaszín nyelvét lógatva.sóhajt a fiú. és kénytelen a szeme elé kapni a kezét. A zaklató rázkódás annak köszönhető. ha kérhetem! . . . mintha fürgébb járásra akarná bírni. körbe rohanja a lovat. hogy megint alszik. közöttük bozót terül el. mire a taki nyomban vágtába kezd. . A száguldás után arra számít. . Csakhogy a "talaj" ütemesen mozog alatta.Taki . hát kinyitja a szemét.A mongol sztyeppékről származik. Tökéletesen éber.com) .Fogd meg a sörényét.feleli kurtán a szürkebundás. hogy Gergő egy ló hátára álmodta magát. aminek következtében a fiú meglehetősen kényelmetlenül érzi magát. miközben alszik . Habár szokatlanul korán keltek útra.

ajtajukat állatbőr fedi. milyen nemzetségből származom? . A lovasok vezetője .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo A füstcsíkok hét jurta tetején bújnak elő. Ott lesegítik a hátasáról. kuncogva figyelik. milyen dal hozott közénk? A fiú bizonytalanul a kölyökfarkasra pislog. és kedves mozdulatokkal a legnagyobb jurta felé terelik. aki azonban elfordítja a fejét. mire a taki a tábor felé kezd ügetni. . prémruhájuk meztelen hagyja izmos karjukat. A szabírok hangos kurjongatásba fognak. öklüket az égre rázzák. a nevem pedig Farkas.novapdf. hogy a rokonaink. mintha nem értenék a szavát. értem már! . élénk tekintetű férfi . Apafarkas-nembeli Ursuru vagyok.mondja végül a fiú. Ja. és anyut Boglárkának hívják. izgalmas illat. Távolabb földbe szúrt botokra íjjal lő célba néhány fiú.Mond már. némán néz Gergőre.Mond. Hosszan. hogy a két taki orra majdnem összeér. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. mások cserépbogrács fölé hajolnak. férfiak pattannak lovaikra. A kerek nemezépítmények oldalát farácsozat tartja. ki a legélesebb szemű. Ráadásul segítő szellemük a farkas.Csak nem félsz tőlük? . . de sehol se találja. A nemezajtón belül kellemesen hűvös levegő fogadja. idegen.morogja türelmetlenül a kölyökfarkas. a sajátjához hasonló ló legelészik. hogy az én nemzetségem Réti. majd némán tovább várakoznak. és körbevágtatják néhányszor Gergőt.súgja dühösen Gergő.kiált Ursuru. . Mögöttük kislányok egymásba kapaszkodva. hogy mi a neve.olyan közel jön. Gergő tekintetével keresi a kölyökfarkast. és .A bolhafészek azt mondja. hogy te vagy Bogi fia Farkas. . S nem csupán a tábor irányából: az őrök már sokkal korábban felfedezték az idegeneket. Az eleje ennek természetesen ostobaság. és vágtatva indulnak a vendégek elé. Bogi fia Farkas! . . A szürkebundást sokkal jobban érdekli a társalgásnál a tábor felől szálló ezerféle. A fiú meghúzza hátasa sörényét.Miért. s a harcosok csöndben körbefogták őket.Kövess hát a jurtáink közé. kipányvázva. Válaszolni már nincs idő. A sárga lángok három 63. hogy a tábor környékén számos. a táborból éles kurjantás hallatszik. Font hajuk lobog a szélben. Mintha a semmiből teremnének elő. Végül egyikük megcsapja a fiú lovának farát. a Réti nemzetségből! .Aha.fényesfekete hajú. Szólj. A középen lobogó tűzhely füstjének fanyar illata tölti be a teret. Amint Gergő és a kölyökfarkas közelebb érnek.a fiú mosolyogva fordul a lovasok felé. . s fűcsomókkal súrolják annak belsejét.Hiszen mondtam. Az asszonyok és gyerekek ragyogó szemmel köszöntik a vendéget. A lovasok összenéznek. .Gergő . hogy milyen nemzetségből származol! . majd mély hangon szól: . amit a magam részéről igen helyesnek tartok. és elvezetik a lovat. A jurták előtt az asszonyok fakéregből lapokat hasítanak. mert a nevem Gergő. Szabírmagyarok.Agmánd fia. Abban legalább biztos.com) . A fiú már messziről látja.kérdi a kölyökfarkas. mire a ló megtorpan.

hiszen Tényleg álmodom. 64. s körbe int. hogy hadifoglyok. a sámán elé áll. sőt. és hallgatok rá.folytatja a férfi mosolyogva. Néhány rendkívül öreg.Ha lehet róla szó. Gergő feláll. és széles agyagtálban valami fehér folyadékot kínál neki.mondja bizonytalanul. s az emberek párájával. Gergő. Természetesen nem mindenki fér be a jurtába. Így a fiú.Mi úgy véljük. Oldalról fiatal lány kerül elő. égy tűnik. Az ősz hajú öregek között magas. Ruháján megszámlálhatatlan kicsiny bőrzacskó csüng. s ráncos arcán mosoly suhan át. nagy szellemutazás történetét mondják el. a jurtába mindenki sorra beférkőzik.hangzik a jurta félhomályos hátsó részéből. ez teljesen mindegy. rálépve a padlót takaró puha bőrökre. Az asszonyok és gyerekek a sátor bal oldalára sietnek. aki kíváncsian szimatolja körbe a középen rotyogó üstöt. . őket a sátor hátsó részébe vezetik. inkább maradjunk a Gergőnél . Gergő örömmel fedezi fel a kölyökfarkast. ébren vagy. de belekortyol az erjesztett kancatejbe. . A főtt hús illata összekeveredik a cserzett bőrök. . . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Sokan a bejárat előtt toporognak. Ha ostobának hiszed. s nyomban le is ülnek a bejárat közelében. szikár termetű férfi ül. szolgák lehetnek.Bogi fia Farkas. Intenek.Az álmaid éppen olyan fontosak. .Gyere közelebb! Gergő nem biztos benne. ki szólította. ez minden jelenlévőt elégedettséggel tölt el. A szürkebundás azonban nem mozdul az üst mellől. rajta festett ábrák.novapdf. . hogy a hívás neki szólt. a Réti nemzetségből! . még néhány bíztató kiáltás is hallatszik a jurta távolabbi részéből.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo lábon álló halkan rotyogó főzőüstöt nyaldosnak. A bejáratnál toporgók suttogva közvetítik az eseményeket azoknak. és szemét mereszti. aki odakinn fogadta őt. hosszú füllel. vonakodva bár.bólint Gergő. míg mások tovább végzik dolgukat.Megszoktam. alázatos tekintetű emberek lépnek be. bamba nyúlfejet mintázva. a jurtában ülők arca megnyúlik. A férfiak. álmodsz . s leülnek. Most összenéz társaival. hogy üljön közéjük. csontszilánkok zörögnek. Végül görnyedt tartású. most a jurta jobb oldalán foglalnak helyet. A fiú szeme lassan megszokja a félhomályt. . melynek falát állatbőrök takarják. Halk morgás. Gergő zavarba jön a fiatal lányok tekintetétől.com) . . A fiú viselkedésükből megérti. . Amint ezt kimondja. akik imént a fiú elé vágtattak.Nem vitatkozom . melyek egy régi. Vállán farkasprém nyugszik. amilyen fontosnak érzed azokat . hogy lássa.Azt hiszem. halk szót váltva egymással. s nagy tisztelettel övezett aggastyán következik. égy tűnik. ostobává válnak. majd ismét a vendég felé fordul. Ölében kerek sámándob hever. akik kinn rekedtek.mondja a sámán.Te úgy véled. fonott hajában fogak.

Óvatosabban. A szöveten valóban széles repedés tátongott. valami megcsörrent az inge alatt.szól ismét a dobot ölében nyugtató sámán. A majdnem-táltos messze járt Gyökérverőtől.súgja. ami meggyőz De eddig még nem akadt.com) .Gergő nem fejezheti be a mondatot.Ez az álomajándékod. Néhány nyuszt-pislantással később 65. Álma homályos képei még ott kavarogtak a szeme előtt. soha többé! A sámándobom félreszóló csengőjére mondom. miközben kiszállt a kocsiból.Elszakadt az inged! . és koppanva a nemezbe fúródik. Gergő csodálkozva pillantott bal karjára.Ha volna valami. Álmodban viszont Bogi fia Farkas. a tölgy alatt beszélgető Hódfarok néne és Kende mégis tisztán hallották felháborodott szavait. A nyílvessző Gergő karját súrolva süvít át a sátoron. de . * . Apollónia! . Bogi fia Farkas! . A jelenés szerencsére nem tart tovább néhány pillanatnál. Két gyerek ugrik fel egyszerre. a dob hangosan kondul . mint mikor rémálom kezdődik. Végül mind elcsendesednek. kék eres kezük jeleket formál.novapdf.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo Gergő döbbenten néz rájuk. .Nem. A hangos kongásra kidugta fejét a kutas.mondja a sámán. Az aggok halkan morognak egymásnak. Amint mozdult. . és csontverőt emel fel. és a sámán ismét Gergő szemébe néz. gyorsan szétporladva. ami meggyőz. A fiú inge elszakadt. A sámán lecsap a verővel.Ébren te Gergő vagy. Gergő bódultan ébredve dörzsölgette az arcát. A kölyökfarkas halk vakkantására felfigyelve átveszi a farkasfogakból készült nyakláncot. soha többé! rikácsolta fülrepesztő hangon Borzalag. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. . én sosem hittem az ilyen mágikus izékben . hogy higgy nekünk .Gergő bocsánatkérőn vonogatja a vállát. aki késlekedés nélkül Gergőnek nyújtja. . és leakasztják azt a nyakláncot.Álomajándékot. Nem kellett megnéznie. A jurta jobb oldalán hirtelen talpra ugrik egy harcos. Vár. Íjat feszít. . ha elfogadod . a körben ülők arca ismét emberi. hogy alaposabban szemügyre vegye.Nagyon menő. de nincs kedve nevetni: a dolog úgy fest. .Ajándékot kapsz. . hogy a felismeréstől kirázza a hideg: a nyakában farkasfogakból fűzött lánc függött.Tudják. mikor a benzinkúthoz beállva Rúzspiros lökhárítója felborított egy üres kannát.kiáltott rémülten Boglárka.figyelmeztette Emese. és dühösen kiáltott valamit a női vezetőkről. amit a vessző megcsördített. mintha a fiúnak erre felelnie kellene valamit. nem. de a bőre nem sérült meg. A sámánhoz viszik. .

. barnán. akik együtt. .Tudod jól. lila. Számos folt jutott még mindkét karjára. Varkocsba font haján vörös.Ki téríti meg a káromat? . . Neki egyszerű. ami a fáknál a féktelen hahotázás jele. és zokogjatok! . de még sose ért ilyen felháborító sérelem! Hódfarok néne fürgén talpra pattant. Mindketten jól ismerték a három látogatót. A második figura teljesen kopasz volt. A kétméteres árus megvonta vállát.mondta szívélyesen a vajákos asszony. Hódfarok.szólt feddőn Kende. Csakhogy zokogás helyett sokkal inkább nevethetnékjük támadt.Elég már.süvöltötte az égimeszelő. . s mindkét kezében egy-egy csokor ecsetet lóbált harciasan. a tölgy. Egyikük csúcsos sapkát viselt.szólt szelíden Kende a tölgyre. ha a segéded nem teszi tönkre minden fáradozásomat. ez az apró termetű lópotyadék . . hogy dalod közénk hozott .Szokásomhoz híven bérdobot rendeltem. zölden ragadt össze. türkizzel és némi libafehérrel. hogy a jelenlévők elé öntse lelke fájdalmát. A harmadik jövevény majd kétméteres alakjával kimagasodott a társaságból. sárga. szegény Borzalag? Hódfarok néne és Kende nézték a kishíján-táltost. bő talárján vakító összevisszaságban vibráltak a tintafoltok. Szakálla sárgán.com) . és bíbor. zöld levelek hangos sustorgásba fogtak. hallgass! .Na. Mikor azonban megérkeztem. kétágú szakálla remegett az indulattól. Mondd. hogy ide hozzam káprázatos festékkészletemet. egyetlen nevet viseltek. viszont óriási szeme folyton változtatta a színét. de Altamira! . s úgy is kellett bánni velük. A szállítással nem is volt baj.Nézzetek rám. hogy még a szemöldöke is hiányzott. mint a megalázott. Ekkor azonban a háta mögött halk pukkanás kíséretében három fura alak jelent meg.Kedves Altamira. háta közepén pedig cinóber vetekedett a feketével. kigúnyolt. krétafehér ruhája volt. boldog vagyok. hogy én látom el színekkel a révülőket szerte a kerek mindenségben csatlakozott a kopasz. . Kerek pocakján zöld zsákruha feszült. nem volt ilyen tapintatos. . . és kék pöttyök virítottak. kedves barátom. Szarvasbőr ruháján elkeveredett a rózsaszín. miféle baleset ért? Az éppencsaknem-táltos mély levegőt vett. Gyökérverő. s olyan szinten művelte a szőrtelenséget.Borzalag nem érdemli.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo a bokrok közül szélviharként rontott elő a törpe.kiáltotta Borzalag. A lassú ütemű ének egyetlen cseppet sem löttyintett ki az árúból. Borzalag ugyanis a szivárvány minden színében tündökölt.Van-e szomorúbb látvány. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.Boldog volnék én is. 66. bár az ő szeme is könnybe lábadt az elfojtott nevetéstől. . narancs. hogy így bánjunk vele.Boldog? . . Ezt tette Kende is. . A tenyérnyi.novapdf. bár minden erejükkel igyekeztek azt elfojtani. mintha egyedül volnának.Most veszek részt tizenharmadszor a Révülők Találkozóján.nyekeregte az ágas szakállú.

Menjünk a két jegenyéhez. ráolvasókat.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo . vidám nyüzsgéssel töltve meg a Bagoly-bükki-völgyet.Köszönöm.El tudjátok képzelni. ami vadul döfködött feléjük. Beszélek velük. a szelek szárnyán. míg feldöntötték a sátrat. már mindent értek! . zúgni kezdtek a fák. előttük totemoszlopok hirdették. A soson és irokéz indiánok földre terített szarvasbőrökön rossz álmot űző kukoricát kínáltak. Addig csapkodtak az ágaikkal.com) .bömbölte a három Altamira egyszerre. A társaság csöndesen vonult a völgyet átszelő ösvényen. . Idén nem lesz mivel kipingálni az új sámándobokat. A patakpart hűvösében néhány mélabús tekintetű szenoi énekes álomdalokat dúdolt. 67.novapdf. az asztalokat.És vége! . és hamarosan a Kecskehát-bérc lábához érkezett. . . A jakut rénszarvasvadászok egy agancsot próbáltak megfékezni.Bocsánat. Még sose láttam két ilyen mérges jegenyét. Két jegenye között.rikkantott közbe a majdnem-táltos. étjuk során mindenfelé szorgosan készülődő kereskedőket.nyöszörögte a foltos talárú.Mind szétfolytak a varázsszínek. tetőtől-talpig festékkel pamacsoltan. hogy a beteg egészségesen keljen fel másnap! A totemoszlopok sápadtak maradnak! Nem is szólva a .Látod. hamarosan mély. mosolyt hozó álomba merült. énekmondókat. indián wigwamok.szabadkozott. milyen gondosan ügyeltem a kényelmedre? . ez a Borzalag megmutatta a helyet.Szóval. A társaság megkerülte az Ilonabányát. amelyek olyan ruhát varázsoltak viselőjükre. . Ők hosszú évekkel korábban.Először is orvosolnunk kell az Altamirát ért kárt . . Asszonyaik sastollas kalapokat díszítettek. hogy Borzalagnak léghuzat lebbentette sastollas szakállát. . Aki leheveredett a közelükben. és lemosni azt. sem test nem tartozott hozzá. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. nehogy a vajákos szemébe kelljen néznie. jurták sorakoztak. A ligetekben sátrak. Az itteni tölgyek közül büszkén magasodott ki két jegenye. ahol felállíthatom a sátramat. A hajszálhíján-táltos. ráncos orcáján könnycseppeket futtatva le.Oda a festékkészletünk. és még ezer féle szerzetet láttak. Kende szintén nem tűnt túl vidámnak. . . és . szélcsendes zugban. de annyira fel vagyok zaklatva . az asztalon és polcokon pedig felsorakoztattam festékes tégelyeimet. polcokat. bár sem fej. Napok óta folyamatosan érkeztek a vendégek.mondta Hódfarok néne. hogy használjam az árnyékukat. amilyenre az éppen gondolt.Csakhogy a jegenyék nem engedték. te pedig elfelejtetted megmondani! . . ahol nem bánt a tűző napfény. honnan jött a gazdájuk.Hódfarok néne gondterhelt arccal fordult Borzalaghoz. hogy a tűz körül táncolók arcáról hiányoznak a csíkok és pöttyök? A vadászok nem festik le portya előtt a kívánt vadat! A gyógyítók nem képesek színekhez kötni a bajt.vette át a panaszt a pocakos árus.Amint a sátram állt. földet turkáló lábujját tanulmányozta.

Eddig is tudtam. százlábúak. . . Altamirának úgy tűnt.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo magokként repülve kértek engedélyt. darazsak apró népe mindent úgy rendezett el. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. a lerombolt polcok halma. aki a háttérbe húzódva olyan picike szeretett volna lenni. . szúnyogok. kutyafittye! .Végül mégis színes lehet a Révülők Találkozója. s a két táncoló kérésére munkához látott. Végül Borzalaghoz fordult. mikor meghallották. Millió apró rovar jött elő rejtekéből. a bokrok mind hullámzani kezdenek. Kende és Hódfarok néne hátrébb küldött mindenkit.com) . Alig telt el három medveszusszanásnyi idő. s tenyerüket a barna kéregre simították.kezdte mély hangján a tökéletesen kopasz Altamira. hogy az én zúgattyú fejű barátom. A hangyák. A lágyan duruzsoló hangok szép lüktetése egyre több erőt gyűjtött. könnyű szellő borzolta a faleveleket. A fűszálak megremegtek a ligetben. hogy minden festékem szertefröccsent? siránkozott három szájjal a kereskedő. majd egymás kezét fogva halk énekbe kezdtek. De ez most nagy bajt okozott .Jegenye testvéreink nem örültek. és az összetört agyagedények valóban vigasztalan látványt nyújtottak.mondta rovó tekintetét Borzalagra függesztve Kende. Borzalag gyakorta szeleburdi. miután az agyagot Kende és Hódfarok néne varázsereje egybeforrasztotta. Egyetlen hangos szó sem hallatszott. és újra állt a sátor. Még a festékcseppeket is visszahordták az edényekbe. így mi se legyünk kormos hangulatban fejezte be a gondolatot a majd kétméteres Altamira. hátat fordítva a fáknak. futrinkák.És ugyan mire használhatnám az árnyékukat most. Borzalag nagy zavarában nem is tudta. . . összedőlt sátor.Csupán udvariasan meg kellett kérni őket! . mint sivatagban az árvízveszély. hogy a Bagoly-bükki-völgy ad otthont a Révülők Találkozójának. A kavarodásból kacagás 68. s mosolyogva kezet nyújtott. hogy Altamira az árnyékukat használja.No. hogy a föld. A jegenyék alatt álló. Altamira három alakjának hat szeme meghatott könnycseppektől ragyogott. hogy messze a városok füstjétől letelepedhessenek. a mai napig mégis békében növesztették ágaikat. Kende és Hódfarok néne a jegenyékhez lépett. te éppencsakhogymajdnem-táltos . a három kereskedő közül melyikkel rázzon először békejobbot. . ahogyan az a baleset előtt volt. . Összes szája egyszerre árasztotta hálás köszönetét a tánctól kimerült vajákosra és táltosra. Rátarti természetük ugyan bosszantotta a többi fát.folytatta jó szándékúan a fecskefarok-szakállú Altamira.novapdf.Tudom én. a fák törzse. hogy sok gond hever a válladon. ők hamarosan mégis mindent megértettek a fák törzsében áramló nedvek zenéjéből.szólt Hódfarok néne. Mégis beleegyeznek.

com) .lombja zizzenésével . Emese pimasz vigyorgása.A térkép szerint nem lesz több benzinkút útközben.Amíg aludtam. Egyre biztosabb lett benne. . Ekkor azonban a boltocskán túl elterülő erdőben fura emberkét pillantott meg.hajolt be az ablakon a borostás képű benzinkutas. Ha eddig dühítették anyja furcsaságai. hogy valami összeesküvés áldozata.figyelmeztette Boglárka a barátnőjét. Gergő meg akarta nyugtatni a férfit. Emese eltépte az ingem. hogy bevásároljon még néhány dolgot a táborozáshoz. hogy az illető alacsony. A fiú egyszerűen nem tudott mit kezdeni a megmagyarázhatatlan csodával. . Mióta felfedezte nyakában az álmából áthozott farkasfog-nyakláncot. Emese a benzinkút mellett álló kicsiny boltba mentek. Még hozzá sem ért a csontszín trófeákhoz. mikor azok összecsörrentek. sőt. és majdnem teljesen meztelen. . az erjesztett kancatej ízére is. ahol üzemanyagot és élelmet találhatnak. tagjait jeges rémület tartotta fogva. majd a kutashoz fordult. nehogy bepiszkolja Rúzspirost. Gergő még mindig Rúzspiros hátsó ülésén kucorgott.novapdf. gyerek? . az üstből párázó fanyar illatra. Anya pedig a nyakamba lógatta ezt a vacakot. így tudták: Kóspallag az utolsó falu. A fiú rémületében majd kiugrott az autóból. maga. A szabír íjász kilőtte nyílvesszőjét Elszakadt az inge Nyakába akasztották az álomajándékot És végül felébredt a sámán kongó dobszavára Vagy inkább az üres benzineskanna hangjára? A dolgok valahogy nem akartak értelmet nyerni. hát most egyenesen gyűlölte őket. . majd inkább lenyelte a torkát kaparó szitkokat.motyogta a kocsi hátsó ülésén.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo lett. Botlik Dénes és lánya. . amibe . Egyik kezében dárdaköteget tartott. Óvatosan széthúzta ingét. Apollónia idegesen ciccegett. Boglárka is követte őket. s ragyogóan fehér fogsora elütött ébenfekete 69.Hát persze! .a két jegenye is bekapcsolódott. jó ember! Töltse tele a tankot. Hódfarok néne meghívójának immár minden betűje térképvonalakká kunkorodott.Itasd meg alaposan! . Csupán egyetlen szemhunyorításig látta.Valami baj van. de előtte igazán megmosakodhatna. Tisztán emlékezett a jurta félhomályában ülő férfiakra. * . Mégis meg mert volna rá esküdni.Hé. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. és a farkasfogak felé nyúlt. A borostás ábrázatú férfi mogorván mérte végig a városi hölgyet. és Botlik Dénes zavart idétlensége.

Nyomasztóan kihaltnak tűnt a környék. Meg akarta kerülni a vénembert.Anyám azt a csöpp eszemet is elveszi. mintha annak segítségével repkedne.nyekeregte. és előhalászott valamit.com) . . halszálkás nadrággal. hogyan osonhatott az öreg ilyen közel hozzá. Kiszállt a kocsiból. A fiú hiába meresztette a szemét.Itt laknak laknak busmanok? . A férfi úgy vélte. amire támaszkodott. ha lehet. égy pördült sarkon.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo bőrétől. Mérhetetlenül vénnek tűnt. Szinte kong. Bár néhány elveszített lelket mintha hallottam volna zajongani. fiacskám! . hogy megtámadják. . mint a bot. mikor ág reccsent a háta mögött. . nehogy lezuhanjon a "magaslatról". mint a kölyökkutyáké. kopasz fején cilinderrel. ahol széles derekú tölgyek álltak őrséget. Fekete zsakettet viselt.Keresek valakit . s közben arra gondolt. aminek mindkét térdén. Gergő gyanakvón biccentett. 70. mint aki rég számít rá. . Mögötte irtás húzódott az erdőig.Ugyan kit? . .Üdvözöllek. . ami volt. A benzinkútnál Rúzspiros még mindig magányosan várakozott.Már látomásaim vannak .Ez az erdő üres. remegve a méregtől.szólt önmagához. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. olyan csálén.Tojásrakásra való időnk van ma. Már-már meggyőzte magát. a városi kölyök csupán pimaszkodni akar vele. Nemrég eshetett. sehol nem látta az apró emberkét. . mit kellene felelnie.az öreg nyögve lekászálódott a tönkről. még a busmannál is sokkal furább alak állt. így halkan morogva indult. s mivel Boglárkáék nem mutatkoztak. Amint a talajon állt. hogy csak káprázat játszott vele.intett Gergő bizonytalanul az erdő felé. visszatükrözve az égen úszó fehér felhőpamacsokat. Közben görbe botjára támaszkodott. Az öregúr görnyedten ácsorgott az egyik tuskó tetején. ugyebár! A fiú nem tudta. A pázsit mélyedéseiben pocsolyák csillogtak. háta még görbébb lett. Gergő elhatározta. de ekkor az fürgén a zsebébe nyúlt.novapdf. ha az ember ráncoktól gyűrött vonásait nézte. Kóspallag utolsó épülete a benzinkút volt. de tekintete olyan élénken csillogott. és könyökén fényes kopásfoltok virítottak. . Gergő a földben hagyott tuskók között lépkedett. az erdő felé indult.kérdezte őszinte csodálkozással a kutast. amit most kissé megemelt remegő. Gergő egészen megfeledkezett a farkasfog-nyakláncról. hogy lemossa Rúzspiros szélvédőjét. Fehér inge gallérján propellerre emlékeztető csokornyakkendő fityegett. Az irtáson. göcsörtös ujjaival. hogy nem beszélget tovább.

sivító hang hallatszott. ahogy a pocsolyában a vízhullámok.Azt mondtam. És látta.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo .rikácsolta az öreg. .Nem szép dolog faképnél hagyni az öregeket! . . Előre hajolt hát.Kútba is ugranál. Nem értette.a görbe hátú ember szemében mohó fény villant. lapos kőre. nem? A fiú megvonta vállát.kiáltott a fiú. Végül apró 71. és az égen vándorló felhők között meglátta saját elmosódott tükörképét. A kő szeretné látni a tükörképedet. hogy támadója a földre dobja a barna követ.Igazán szép darab. . gyerek. te ostoba sámánfi. Gergőnek semmi kedve nem volt bolondokkal társalogni.Állj csak ide. majd zsugorodni kezdett. Szédelgett. .novapdf. hogy a falu bolondjával hozta össze balsorsa. honnan tudja. de biztos volt benne. de keze nem talált támasztékot. és görbe botjával a kívánt irányba lökte a fiút. aki. Gergő mélyet sóhajtva a pocsolya mellé állt. . hogy vér csordul le az arcán. hogy bolond vagyok? . amint a dorongnak engedelmeskedve megtántorodik. Türelmetlenül pillantott a bolt felé.A kérdés inkább az. de Boglárkáék nem mutatkoztak.Még te gondolod rólam. Kezdett biztos lenni benne. Hallotta a vénember kacagását. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Érezte. Mutasd meg neki. . és az árnyéka felé kapott. hogy a zsakettes illető szemébe nézzen. .com) . A fiú megdöbbenve emelte volna fejét. érthetetlennek tűnt.kérdezte rekedten. akkor biztosan békén hagy . és már mehetsz is. Gergő orrát szaggatta a fájdalom. alig egyetlen lépésre a pocsolyától. Ekkor azonban az öregúr görbe botjának végével orron vágta Gergő tükörképét.Jobbra lépj! . jobbra! A teknős páncélpiszkára. a görbe bot majdnem elgáncsolta. Amint azonban tovább lépett. .a vénember talán nevetni próbált. Lassan már azt sem tudta. Különös.Mit művel? . . a pocsolya mellé! Megmutatom a kőnek a tükörképedet. bárki mondja. .Láttál már effélét? . karmokká alakult.recsegte száraz hangján az öreg. A kő fehér erezete megmozdult. A fájdalom úgy terjedt szét egész testében. hogy Rúzspiroshoz fusson. ami tűzben roppanó faágak kiáltására emlékeztette.mondta kurtán Gergő. barna alapon fehér csíkos kő hevert. Árnyéka mármár rávetődött a földön heverő.Láttam már követ. úgy tűnt: képes olvasni a gondolataiban. de köhögés lett belőle. hát nem érted? Gergő szinte kívülről látta magát. Minden annyira homályosnak. hogy ezt nem szabad megengednie. Ráncos tenyéren lapos. mi történik körülötte.gondolta egykedvűen. A zsakettes ordítva ugrott hátra. Legyen meg az öröme a vén bolondnak. hogy a kő látott-e már téged? . .Kő .

. Az apró emberke erre is csak nagyokat bólintott. szavait gyors mutogatással kísérve elmesélte. Óvatos ujjak érintették a fiú vállát. Boglárka figyelmesen hallgatta. mint a gazdáját. akiről senki nem tudott. Anyja és a busman gyors meghajlással köszöntötték egymást.Biztos. mintha sose járt volna a kóspallagi benzinkútnál.com) . és kurta lábait bűbájos gyorsasággal szedve. mi történt. vagy az erdőre nézett. Az erdő biztonságát óvó tölgyek széles dereka ugyanis rejteket nyújtott Furdancs Pepének. A kéz gazdájára nézett.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo ékszerteknőssé változott.sóhajtott Boglárka. Az alacsony emberke kerek pocakját tudta a legnehezebben álcázni. hogy az árnyékod ráessen a kőre.kiáltotta már messziről Boglárka. mi adhatott süvöltő hangot az imént. rohant fiához. aki ragyogóan vidám.novapdf. mintha meg akarná nyugtatni őt. hol a pocsolyára. VI. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. ahogy újabb és újabb részleteket tudott meg. tökéletesen megnyugtatta.Az a vénember orrba vágta a tükörképedet.szaladt ki akaratlanul Gergő száján. hatalmas mosollyal bólogatott. .Boglárka a pocsolyára mutatott. Lidércek és trófeák A kóspallagi benzinkút szomszédságában történt különös eseményeknek olyan szemtanúja is akadt. amit ismét csak a látomások közé tudott sorolni.nyögte Gergő. amit hallott.A kicsi busman! . Azt akarta. . Tömzsi ujjaival idegesen babrálta az áfonyabokrok fényes leveleit.Nem történt bajod? . de a fájdalom rohamosan enyhült. és átugrálva a tuskókat. anyu? Boglárka rosszallóan csóválta a fejét. Orra még mindig vérzett. Rúzspiros felé támogatta őt. s hol a fiára. Mutasd az arcod! Gergő ekkor olyasminek lett szemtanúja. Gergő kábán téblábolva kereste. majd kihúzta dárdáját a földből. miközben igyekezett hangos szuszogását elfojtani. majd átölelve fia vállát. A kis busman közben eltűnt. .Gergő még mindig szédelgett. mert az egy lélekcsapda volt. de azért tudta. amit hall. .Aha! . megmaradt a lelked . Hamarosan meg is találta. A barna kavicsot éppen úgy elnyelte a föld. . Végül úgy tetszett. eltűnt a fatuskók között. A lapos kő helyén csonthegyű dárda rezgett a földben. Mindenki tudja. majd az apró vadász csettegő-csattintó nyelvén. hogy a tükörképet bántva a lélek sérül meg. anya? . igaz? .Hála a tehénantilop sámánnak. így a látása is kitisztult. hogy jól érzed magad. hogy nem tetszik neki. 72. .Hogy mondod.

Ezután azonban különös dolgok sora történt. Ez rendkívül hősies tett volt a részéről. megpillantott egy hatalmas. ez meg ki? Furdancs Pepe az irtáson tébláboló Gergőt figyelte. ében színű hollót. amekkorát Pepe még életében nem látott.Az a bolond kutas tehet az idegenekről! Ő hát! Minek osztogatja a benzinjét? Na. Sokszor simogatta odaadó szeretettel kerek pocakját. . . Egyébként is reggel óta úton volt. hát ezek fényre jönnek. pedig 73.morgott tovább Pepe a fák árnyékában. . Sőt. amiért ide jöttök nekem! .Már megint ide jönnek nekem! Hogy a rosseb vakaróztassa meg a nyamvadék bőrüket! Pepe minden messziről érkezettet utált. Amikor a vadászlaknál búra hajtotta volna a fejét. hiába. mint előbb a görbe botos vénember. Lyukasra taposott cipőjével . mely minduntalan kilógott túlságosan rövidre szabott ingéből.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo . Akkora madár volt.. akit Furdancs Pepe szeretett. meg dárdákat hajingálni eszetlenül? Béla majd ellátja a csimbókos bajotokat! Az idegen nő az autóhoz kísérte a gyereket. Előbb Bélát kereste. szomorú létezése alatt egyszer sem látott kefét .. Orra előtt.novapdf. Alaposan kimerült tőle. majd a mosolygós busman is. Ő volt a Nagy-Hideghegyi erdőségek fővadásza. Pepével egyedül Béla volt hajlandó szóba állni. hogyan ijeszthetné meg az idegen gyereket. esetleg hallottak róla. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. a fatörzsön igyekvő kaszáspók rémületében megdermedt. Kobzos Béla névre hallgatott.Azt gondoljátok. A másik ember. amikor a semmiből előtűnt a görbebotos vénember. Lapát méretű fogai között gyűlölettel szűrte a szavakat. mohón bámulva a benzinkútnál álló Rúzspirost. tíz körmével kaparva a fa törzsét. Az apró emberke. mint az éji lepke! Piszokul meg fogjátok ezt még bánni! nyüszítette Furdancs Pepe. . hogy csak jöttök nekem.Hijj. vendégeinek.két ember kivételével. akik Kóspallagon laktak vagy keresztül utaztak rajta. aztán mindent szabad? Mászkálni az irtáson. Nem győzte mereszteni malacszemeit. . azon töprengett.amely hosszú. miközben a kis busman éppen úgy semmivé lett. és a Korom-bérc tövében álló házában lakott. és minden erejével próbált gondolkodni.Idegenek! A csimbókos mindenüket! .legszívesebben sorra rugdosta volna Kóspallag lakosainak.com) . kosztól maszatos homlokát ráncolva. Pepe leült a tölgy tövébe. Pepe tulajdonképpen mindenkit utált . utálta azokat is. Az egyik természetesen saját maga volt. Két öklét izgatottan rágta. és a környező hegyek kirándulóinak ülepét.súgta sipító hangján.A roggyanás állna belé a lábatokba. mivel Kóspallagon születése óta a falu bolondjának tartották.

. meglátod! A tolladdal fogom csiklandanyi az orrom likát! A karmoddal piszkálom a fogaimat! A csőrödet meg nyakláncnak akasztom. mely alatt az imént még Pepe morfondírozott. A hatalmas. hogy azok a Nagy-Hideg-hegy felé vesznek irányt. . ugyanis ki nem állhatta folytonos szöszmötölésüket. . mindig csupán annyit röppent arrébb. fekete holló elégedetten borzolta tollait azon az ágon. A holló most is pimaszul forgatta a fejét. . A csúzli most is mindjárt a kezében termett.suttogta boldogan. * Kobzos Béla a Magas-Tax déli gerincén közel állt a teljes idegösszeroppanáshoz. megfigyelte.Ki merészeli sorra rombolni fáradtságos munkám remekműveit? Ez az én erdőm! A fővadász tudta jól.Megkólintom fejedet egy kővel.novapdf. látva a benzinkút mellett történteket.Béla bátyó örülni fog . s már el is nyelte a sűrű. amit valaki módszeresen apró darabokra tördelt.com) .hörögte a fák csöndjét rekedt hangjával borzolva. A fővadász dühében legszívesebben beleharapott volna a legközelebb álló kőrisfa barna kérgébe. .Ki tehette ezt? . . Kinyúvasztalak. Talpra szökkent. A madarak ricsajoznak.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo számos holló bánta már a vele való találkozást.nyöszörögte a fák között botorkálva. természetesen neki sem volt joga csapdákat állítani.Hidd el. A dróthurkok. hogy a csimbók álljon beléd! Végül Pepe mégis egészen megfeledkezett a hollóról. Ennek ellenére Béla gyakorta csalt tőrbe állatokat. igen hosszú börtönbüntetés vár a fővadászra. s hogy képtelenek fegyelmezettek maradni. Bár ő felügyelte a Nagy-Hideg-hegyi erdőket. Ha felettesei egyszer megtudják. Mintha incselkedni akarna Pepével. hogy ne találja el a zúgva felé szálló kő. . finom szövésű madárhálók. mászkálásukat.szokta mondani a szavait áhítattal figyelő Furdancs Pepének. A fővadász napkelte előtt hagyta el házát. Miután alaposan átgondolta a piros autó utasainak esetét. és már repülsz is a vadász gyűjteményébe bele! A hollónak azonban semmi kedve nem volt kitömött madárként végezni. hogy senkihez se fordulhat panasszal. hogy átvágva az erdőn ellenőrizze csapdáit. le-lenézve a csúzlis vadászra. a vaddisznók 74. Végül a kis emberke már-már elsírta magát dühében.Csak a baj van velük! . sokkal nyugalmasabb hely volna az erdő állatok nélkül.Nem volt még nekem soha ilyen borzadályos szerencsétlenségem . Kobzos Béla értetlenül forgatta kezében az utolsó tüskés csapófát. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. és rozsdás fogú ordas-harapók azonban mind zsákmány nélkül várták gazdájukat.

. Bármerre nézett. Most azonban Kobzos Béla inkább azt az illetőt szerette volna kóccal kitömni. A fővadász elkeseredve ballagott tovább a Magas-Tax déli gerincét borító fák között. A sziklát megkerülve végre felemelte tekintetét. melyek között kéken csillan a patak. és a Fokhagymás kopaszodó üstökével.Annyival is csöndesebb lenne az erdő . és örökösen kérdésekkel zaklatnak. Kobzos Béla már tudta. és a földből kíváncsian előbújó. A Bagoly-bükki-völgy hatalmas tányérját kellett látnia. Csupán abban reménykedett. mintha övék lenne a vadon.csuklotta Kobzos Béla. A szarvasok pedig úgy járnak-kelnek. Először a kóspallagi gyerekekre gyanakodott. mire elérte a gerinc legmagasabb pontját. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Nekivágott az ösvénynek.Eltűnt! . Zajt csapnak. . s azon túl a Kecskehát-bérc magaslik. A fővadász legalább tucatszor fordult sarkon. Kobzos Béla percekig csuklott a fehér koponyakőnél. út. a kép semmit nem változott: kőbánya. és örökké sárban dagonyáznak. Ők sosem merészkednek ilyen mélyen az erdőbe. A Bagoly-bükki-völgy Nincs meg! Ilyen alaposan még sose lopták el a csapdáimat! égy döntött. Középen az Ilonabánya vörös sziklái virítanak majd. A Bagoly-bükki-völgy helyett ugyanis az Inócikőbányát látta. Már egyetlen nyamvadt menyétnek is örült volna.morogta Béla.Kölyköknek semmi keresnivalójuk az erdőben! . akik kifejezetten utálták a vadőrt. hogy a Bagoly-bükki-völgyben felállított hurokcsapdák mégis fogtak valamit. és remegő kézzel leakasztotta csontos válláról a kétcsövű puskát.com) . hogyan kell rendet rakni! Rendrakás alatt a szakértelemmel végrehajtott kitömést értette. mivel sokszor megkergette őket. kopasz koponyakövön túl megpillanthatja a Bagoly-bükki-völgyet. Az ellenkező irányban ugyanis az Inóci-kőbánya sziklái fehérlettek. Mikor azonban az Inóci-bányán túli csapdáit sem találta épen.Ők még rosszabbak. út. hegy és megint: kőbánya. tölgyek bozontos. Egészen kimerült. a mellette kanyarogva surranó Grófi-úttal. s hátra sem nézve (hiszen ott 75. De én tudom. hogy sietve visszatér otthonába. hogy ez nem a gyerekek műve. aki tönkretette a csapdáit. mellettük a Grófi-út poros csíkjával.novapdf. méregzöld üstökével.magyarázta Pepének a fővadász.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo feltúrnak mindent. hegy . tehát csakis valami idegen lehet az ellenség. . aminek a háta mögött kellett volna lennie! Béla gyorsan megfordult. de ettől még sokkal rosszabbul kezdte érezni magát. mint az állatok.vagyis mindaz tárult a szeme elé. Csak néhány lépés. s a távolban a Fokhagymásnak nevezett heggyel .

Remélem. Borzalag? .Hódfarok néne átintegetett a patak túlpartjára. ha a kertjükben lépnének fel a Nílus-völgyi sakálvinnyogtató sámánok. talán felfedezi a koponyakő tövében kucorgó alakot.sóhajtotta. és a feje fölé hajló szomorúfűz legyezni kezdte verejtékező homlokát.Ezek a révülők állítják. mióta sikerült kivárnom. Nincs a világon annyi józanító ráolvasás. Pedig. nyirkos zugot találni szállásul.Olyan rakoncátlanok ezek a fiatalok.A Névtelen Álomittasok Egyesületével akadt némi gondom . állatszelidítők. . de még ahhoz is túl gyengének érezte magát. . ami olyankor csöndre inthetné őket.érdeklődött a vajákos asszony. A világ minden zugából jöttek vajákosok.Mi a helyzet. . A Révülők Találkozójára érkezett vendégek úgy érezhették. .El vagyok csigázva.Holnap este lesz a nyitó dobolás. ugyan! . gyógyítók. ha egyetlen pillanatra mégis megfordul. majd az éppencsaknem-táltoshoz fordult.mondta nekik.Borzalag fintorgott. A majdnem-táltos hálásan biccentett. 76. hogy már teljesen leszoktak a bódító álmokról. hogy az éppencsaknemtáltos egyszerre több helyen is jelen van.Innen remek kilátás nyílik a túlvilágra . igen! A kolleganők nem kapkodják el a dolgukat . hogy itt vagyunk! Borzalag legyinteni akart. látszólag a semmiből előpukkant kalyibákkal. * A varázsfestéket árusító Altamirával való kellemetlenség után Borzalag hatalmas lendülettel vetette magát a munkába. . máris dajdajoznak. . . hogy az ír Csigatenyésztő Vajákosok Szakköre beterelje minden kedvencét két kidőlt fatönk közé. hogy még a szakállába tűzött sastoll is a földre hullott. Borzalag kimerülten rogyott le a patakpartra.com) . A Bagoly-bükki-völgy lassan megtelt sátrakkal. aki a vadász futását látva úgy nevetett. jurtákkal. wigwamokkal. De alig hunyják le egyetlen percre a szemüket. ahol egy csapat növendék boszorkány azon igyekezett.Azt sem vennék észre. és pálinkás butykosokról. mi történt. táncosok. sámánok. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. mint borospincékről. . Képtelenek másról álmodni.Hát. .bólogatott Hódfarok néne. és persze a segédjének kellett gondoskodnia.Az éberek.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo is ugyanazt látta volna.Nézd csak az új korosztályt! . Kérnie sem kellett. mint maga előtt!) rohant lefelé a hegygerincen. . hogy egyik társukat máglyára ültessék. egyetlen éber sem tudja meg. Hódfarok néne beterelte a három halottlátót egy ősöreg fa hatalmas odújába. Addig sem kell szaladgálnod. aki éppen néhány morc tekintetű halottlátónak igyekezett sötét. . . Meséld csak el.És mi a helyzet a Kecskehát-bérc déli nyúlványánál? Tegnap éjjel iszonyú ricsajt hallottam abból az irányból. sajgó lábú fiam. Elhelyezésükről. s a völgy eredeti lakóinak nyugalmáról Hódfarok nénének.novapdf.

aggodalmaskodott Hódfarok néne. . Mire sikerült elkergetnem őket.Csak de! Rálépnek a fűre.Borzalag néhány friss szakadásra mutatott a nadrágja szárán. hogy legyen nekik. . . Szükségük van szellemi vezetőre.Az öregek sem jobbak . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.Egyedül a kirándulóktól kellene tartanunk. olyan rossz a szemük.Hidd el. ha azzal térne haza.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo . . .Majd kapsz másikat. de Borzalag lendületesen beszélt tovább. Megtanítottam nekik a földzsugorító második. Ha mégis tovább merészkednek. Beleegyeztek.A vakondokoknak szellemi vezetőjük van? .ámult a vajákos asszony. akit nem riaszt el a sűrűség. akkor dalba fognak a madarak.Borzalag magabiztosan intett a falu irányába. hogy földzsugorító-énekkel közelebb telepítsem őket egymáshoz.novapdf. . hogy a fák elállták az útját? . A völgy északi bejáratánál Vihar-csapdák várják őket. annyi hely sem marad a fák között. Már így is alig lehet elférni közöttük hátizsákkal. és harmadik versszakát. de ha akadna néhány vakmerő természetjáró. mint kobra farka. mint te.Hódfarok néne bátorítón megpaskolta a hajszálhíjánnem-táltos térdét.A Bagoly-bükki-völgy déli nyiladéka okozta a legtöbb gondot .Bár a Hetek megtiltották. amin egy szúnyog átdughatná a fejét. hogy a találkozóra a révülőkön kívül mások is eljöjjenek. ezt tették a nadrágommal. s úgy cikáznak a villámok. . ha túl leszünk az egészen . hogy alig látnak valamit a való világból.com) . fenyegető mennydörgést hallanak.Bódító! És mi a helyzet a Kecskehát-bércnél? . ami kioldja az automatikus bűbájt. én jobban ismerem őket.folytatta beszámolóját Borzalag.Csak nem? . Melyik turistát vennék komolyan. A Magas-Tax lábánál három kiürült dobozos sörré bűbájolt tagjukkal találkoztam. . hogy a legelszántabb gyalogtúrázó is 77.Borzalag alig bírta büszke vigyorát szakállába rejteni.Muszáj.Ezt azért különösnek találhatják az éberek . ha nem telepítettem volna mindenhová a legjobb bűbájaimból. s annyi gödröt ástak. . miért jó vakondoknak lenni. Hiszen életük javát a föld alatt töltik. ha kirándulók által eldobott szemetének álcázzák magukat. Mire végig éneklik. . és az is elég messze van .Igaz! . Perceken belül távoli. Az ostobák azt hitték átverhetnek. s ha elő is bújnak. De miután sikerült megállapodnom a vakondokok szellemi vezetőjével . Hódfarok néne kételkedve sandított segédjére. .Engem mégis az éberek aggasztanak. amikor lovat lát. fekete viharfellegek jelennek meg az égen. aki elmagyarázza nekik. Pedig Tuba már nem kölyöklidérc. . Monyákos Tuba Lidércvihánc Gerillái azért próbálkoznak.A vakondokok belementek az üzletbe.kuncogott Hódfarok néne.Az ott lakó fák nagyon segítőkészek .A legközelebbi településük Kóspallag.

Jó gondolat. . A házba sem mehetett be. csak azt a tájat látta. az csupán egyszerű tükör-bájolás! . Borzalag? Mit ígértél te a vakondokoknak? .Ezt rendbe kell hozni mihamarabb. Borzalag .Hova a csimbókos nyavalyába bujdokolhatott el ilyen alaposan? . . Furdancs Pepe már tövig rágta körmét az aggodalomtól. . .felelt Hódfarok néne.Mégis betartsam? .motyogta a ház oldalánál felhalmozott farakás tetején ülve. .novapdf. A fővadász akarta ellenőrizni a csapdáit. Szerencsére tudom a megoldást. Tőlük rendelünk cserebogárkonzerveket.Megígértem a vakondokok szellemi vezetőjének. * Mire a Korom-bérc lábánál álló vadászlakot beburkolta a csillagfényes éj.sápítozott a néne. .vonogatta vállát zavartan az egészenpicitnem-táltos. szédülten pörgetett nyelvű barátom.bólogatott gondterhelten Borzalag. .örvendezett az éppencsaknem-táltos. . .Nem is hiszed.Kinek jut eszébe ilyesmit gyártani? . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.Cserebogár-konzerv!? . . Kobzos Béla ezt ugyanis nem tűrte 78. Nyomban látta azonban főnökasszonya arcán. a vakondokokat csapod be! . s nem győzte kerek pocakjára húzkodni rövid ingét. ha kérdik.Üzlet? Miféle üzlet. hová rejtsék a pajorjaikat.Az ébereknek . mit csináljak most veled? . A következő pillanatban el kellet hajolnia a vajákos tenyere elől. . hever még a völgyben itt-ott néhány sörösdoboz-lidérc. s te majd szétszórod a tartalmukat a vakondokok mezején.Borzalag két szeme hatalmasra nőtt a csodálkozástól.Szellentett eszű barátom. .Ugye. . .Jöttek vendégeink az ázsiai tengerek partjáról is szép számmal.Hát . milyen igazságtalan a világ.Ha nem tartod be az ígéretedet. nyekergések közepette talpra állt.Akkor meg a cserebogarak pajorjait küldöd a biztos pusztulásba! .Hódfarok néne nagy nyögések.Ha így kérdezed. de bármerre nézett. amíg a gazda távol járt.com) .sikkantotta Hódfarok néne elborzadva. Borzalag.Megyek őrjáratra . amerről jött. De most hallani akarom. .motyogta magának.Valami azt súgja. durrantott eszű barátom.Már akadt is egy éber.védekezett a bozontos szakállú törpe.Fontos ez? . akin kipróbálhattam.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo félúton feladja. Borzalag sem támasztotta tovább hátával a fűz oldalát.Oh. hogy a Magas-Tax irányából milyen ostobasággal védted meg a völgyünket? .Borzalag megigazgatta szakállában a sastollat. hogy ez még inkább feldühítette őt.De nem tartom be! .Borzalag! . hogy fontos! . . mit meg nem esznek arrafelé.Igazán? . Hódfarok néne? . Igencsak kezdett fázni. ami süvítő pofont igyekezett átadni a törpe szakállas ábrázatának. . akkor már bizony. hogy jövőre ezt a területet ajánlom a cserebogaraknak.

és a pocakos kis ember többszöri nyekkenés után ért talajt.novapdf. rókák. Béla bátyó. . vadgalambok. Pepe fürge léptekkel követte őt. borzok. mint egy kergült bakkecske.morgolódott Pepe. menyétek. mikor a fővadász bejelentette. Az est fénypontjaként Béla elővette a Nagy Képes Állathatározót. bogár rezgett gombostűre szúrva. . . üvegszemükkel mereven bámulva a semmibe.Legalább azt a redves madarat tudtam volna elkapni.Tehát. Karosszéke fölött. Furdancs Pepe buzgón bólogatott.buzgólkodott most Pepe. nyulak.Miféle hollóról brekegsz itt? Furdancs Pepe rémületében felugrott a helyéről. Két éve lőttem ki az utolsót. amiben két nefelejcstő boldogan eléldegélne. begyújtott.Tudtommal semmiféle holló se él a környező hegyekben. Jól emlékezett még a napra. és egy üveg ősöreg kátrányos Bambiüdítőt. Fene se nem látott még ilyen fürge hollót. őzek. mikor a vadászlak nappalijába léptek. és vörös tintával áthúzta a holló ábráját. Ezt. . különös borzongást kezdett érezni: mintha az elpusztított állatok üvegszemei 79. Aki csak meglátogatta őt a házában. Majd gondolatai hirtelen másfelé ugrottak. görények feje lógott vaskampókon. A vadászház nappalijának kandallójába fát halmozott. barátja kedvenc karosszékéhez vitte a napi újságokat. mindjárt a bejárattal szemben függött büszkesége. aki fajának valóban utolsó képviselője volt a Korom-bérc környékén. Kobzos Béla rajongott a döglött állatokért. . a vitrines tárlóban pedig ezer féle rovar.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo volna. Hatalmas mókát rendeztek akkor: felbontottak két halkonzervet.Béla! A csimbókos mindenedet. egy óriási vadkan agyaras feje. Lába alól kifordult néhány farönk. A nappali fala ugyanis tömve volt a legkülönfélébb trófeákkal. és hatalmas karikán zörgő vaskulcsával csikorogva forgatta el a zárat. mint a többi trófeát is. hogy sikerült végeznie a fekete tollassal.égy félti a vacakjait. A szekrények és polcok tetején sasok. ölyvek tárták repülésre dróttal kimerevített szárnyukat. Ezt az utóbbi tevékenységet Pepe minden héten elvégezte egyszer. a fővadász ejtette. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. mintha királyi kincsek volnának mind! .com) . hát megkerültél! . A fővadász a ház bejárati ajtajához ment. Szarvasok.Güzü óriás madár volt! .s volt vele munkája bőven. s közben tette a dolgát. s végül rongyot ragadva tisztogatni kezdte a trófeák üvegszemeit.sikkantotta Pepe boldogan. milyen hollóval találkoztál? . . fogai között annyi termőfölddel.érdeklődött ismét szigorú ábrázattal a fővadász. .

. Az erősen kopaszodó.súgta a fővadász. . Kopott farmernadrágja bő szárát cibálta a szél. mert Béla egyedül a trófeák között érezte jól magát.Póbáltam én. egy egészen kis időre.Azannya! . égy gondolom. és belesett a két csőbe. mert gyanúm van. . Vagy legalább a feleségem változna csótánnyá.kiáltotta. Furdancs Pepe borostás ábrázatán széles vigyor terült el. . mint aki skorpióra ült. Mikor barátja kezébe helyezte a hatalmas vadászpuskát. . főnököm? . . hogy afféle "Juj. meg "Milyen fenséges állat is a szarvas!" széplelkek. tele családdal. . Tudta jól: Kobzos Béla gyűjteményéből immár csak egy természetvédő trófeája hiányzik.A kétcsövű vadkanölőt! Furdancs Pepe érezte. Pepét azonban szórakoztatta a portalanítás.rándult össze Kobzos Béla.fröcsögte Béla halkan. Azután meg láttam turistákat is a benzinkútnál.Megcsúzliztad? . * . . és kiválasztotta a legrozsdásabb. a természetvédők keze lehet a dologban.Kölykök? .biccentett a napfényben megcsillanó 80.Bár képes volnék egyetlen csettintéssel csótánnyá változni . A fővadász másik gyűjteményének. Ha rajtuk múlna. görbe hátú férfi búsan nézett végig Kóspallag főutcáján. zsámolyra emelve fáradt lábait.krákogta a fővadász. Béla tekintetéből ugyanezt olvasta. karikára fűzött kulcscsomót vett elő. Gurbics úr zörgő-csörgő.Jól figyelj rám! .Fogadjunk.Kicsi. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. . . . piros.sóhajtott elkeseredve Gurbics úr.De folyton odább röppent. amikor célba vettem.bólogatott a létra tetejéről Pepe.Azért van varázstárgyam a meneküléshez! . és a fegyverszekrényhez rohant.Hatalmas holló? .A kölyköket még jobban utálom! Hozd a puskám! Furdancs Pepe sietve lekászálódott a létra magasából. de aranyos az az őzike!".Melyiket. . a nyavalya törögesse derékba a szárnyasát .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo figyelnék az élők minden mozdulatát.Kölykök! . a gyilkoló szerszámoknak hideg csillanása visszatükröződött a trófeák üvegszemében. Béla bosszúsan csapott a karosszék karfájára. . kajla nyelvű alkalmatosságot.Már megint turisták! . majd elbődült: . . .Autóval jöttek . hogy nagy idők közelegnek.kérdezte Pepe. . mozdulni sem lehetne az erdőben az állatoktól.com) . Így akarják megvédeni a völgyet az átkozottak. Ilyenkor tudott a legjobbakat beszélgetni barátjával.Ma nem találtam sehol a Bagoly-bükki-völgyet! Pepe hangosan csuklott.fintorgott Pepe. A vitrinajtó zörögve feltárult. kockás ingének zsebéből gyűrött lottószelvények kandikáltak ki.Holnap körmére nézünk a turistáknak.a fővadász lenyitotta a puskát.Szerintem is! .novapdf.

nyergében az elégedetten vigyorgó Gurbics úrral. csirkeketrecekkel megrakott utánfutót. mintha ott lenne varázshatalommal átalakult ura. kidőlt fatönkök alatt cserfelő.com) . te életemnek párja. A sziklák rejtekén. 81. * Ritkán fordul elő. s még a dongók sem zúgtak.Jobb lesz kapkodnunk egy keveset! . mely különös módon szavakká állt össze a figyelmes fül számára. bármennyire is nős az ember gyereke! . köpködő motorral beindult. Gurbics úrnak nem maradt ideje leakasztani a zetorhoz kapcsolt. Sietve sarkon fordult. Bár fényes nappal volt. . A köd mélyén egyre hangosabb.kiáltotta a kocsma falát támogató barátainak. Gurbics úr akkorát bólintott. Az Inóci-patak loccsanásai most mégis elcsendesedtek. égy tűnt. ma inkább rozsdavörös traktor durrogva kiaraszolt az ajtaján. A traktor fülrepesztő csatazajjal távolodott a kóspallagi főúton. a környéket hirtelen nyúlós-nyálkás köd lepte meg. te anyaszomorító fröccspusztító? . mit tegyek . s mindjárt utána haragos asszonyhangok érkeztek.rikácsolta Gurbicsné.sürgette önmagát Gurbics úr. és a tölgyek között átragyogott a napsugár. amint a valaha zöld. . és kitárta annak kétszárnyú ajtaját. . és a ketrec drótját csapkodva hullatták tollaikat.üvöltötte túl a traktor dörrenéseit egyikük. A gyíkok zöld cikkanással kúsztak a kövek alá. gátat nem tűrő vizek kizárólag saját jókedvükre figyelnek ugyanis. Kóspallag főutcája elcsendesedett. a garázshoz lépett.Hova viszed a lábasjószágot. de ismét szabadnak érezte magát. A házból hirtelen edények vad csörömpölése. nyugalmam egyedül. fémes zörgés közeledett. A rémült szárnyasok egymást. hogy a hegyi patakok önként csöndre intsék saját hullámaikat.novapdf. a virágok becsukták szirmaikat. Gurbicsné is csak halkan motyogta a férje után: . akik egyetértőn emelték felé sörösüvegeiket.Megint az erdőbe mész. . tudnám. aki ugyan nem tudott csótánnyá változni.és tenyerével éppen úgy csapott a konyhaasztalra. A garázs félhomályában felkapaszkodott a magas vezetőülésbe. A legyek megnyugodva rátelepedtek a kutyák által hátrahagyott előző esti vacsoramaradékra.Bár csótánnyá tudnál változni. az egész rozoga deszkaépítmény összeomlik. harákoló. Az öreg zetor pufogó. .Az erdőbe. bizony! Ott van nekem békém. aki megkésve rohant elő a konyhából. Miska? . amint a zetor belopta magát a fák közé. hogy homloka megérintette a hatalmas kormánykereket. és a megfelelő nyílásba helyezte a kulcsot. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo indítókulcsra.Mégiscsak szép az élet. amint napfényre gördült velük a járgány.

Hát kell ennél nemesebb hivatás egy mai lidércnek? A három kóbor szellemlény vitája hosszú percekig zengett az Inóci-patak partján. .csöpögte büszkén a frissen átalakult jövevény.Remek! éjra én vagyok én! . A vaskerék és a sörös doboz meglepve gördültek oldalukra.Esz téged. Elvégre mi vagyunk a vezetőség! . A csengő irányából hirtelen halk pukkanás hallatszott.Jó.pufogta a horpadó alumíniumdoboz. A hangok végre megérkeztek a patak partjára. A ködből előcsengő harmadik zaj sokkal vékonyabb. Azután dagadok. én hallgatok .novapdf. .sóhajtott a lápi lánglidérc. ami tétován billeg. Mélabúsan egy tölgy oldalának dőlt. Hangja szintén szavakat formált. Fejebúbján sárga lángocska pislákolt. majd szintén pukkant.Te aztán csak hallgass! . ahová az átváltozás után ült. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Pisla! . .Tehát mindenért én vagyok a hibás? Egészen.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo . a kertes házak téli rémálma . .a csengő áhítattal csörrentette az utolsó szót. csöndesebb csilingelésnek tűnt. vagy én löklek bele.jött a válasz a köd mélyéről.Csakis neked lehet ilyen agyafacsart ötleted! . .Téli éjszakákon megülök a vízvezeték kanyarulatában.nyekkent a vaskerék. . ami azonban nem olvadt el.Várjatok csak egy bolhaszökkenésnyit! . ott meg is állapodnak. és újra elnyerítek eredeti külsőtöket.Így mindjárt más! . teljesen. . Szerintem a veszekedés miatt nem vagytok képesek alakot váltani. 82.nyikorogta a vaskerék gúnyosan.Jégdugó-lidérc vagyok. . Mintha karácsonyfáról lehulló rézcsengő volna. opálos fényű jégruhába öltözötten.Azt hiszem Talán .Ugorj a patakba. ha örökre így maradok? A patakparton lapuló mohos sziklának csendülve vas csapódott. társánál cseppet sem méretesebb fickó tűnt fel.Most nézz rám! Mi van. aki karácsonyi díszből váratlanul hüvelyknyi emberkévé vált.csikorgott az alumínium.Micsoda különbség! . . és halkan rozsdásodott tovább. hogy a végén így lesz! Mindig engem hibáztattok mindenért. és tökéletesen én? Tudtam. amerre a léghuzat taszítja.a sörös doboz halk horpanásokkal mocorgott. . hogy jobban lássák társukat. Én legalább krómozott vagyok. s úgy tűnt.Sörös dobozból jégdugó lettél. ugyanis. Helyén pufók. . A vaskerék végül megelégelte a dolgot. .Az csak a rozsda . és végül szétrepesztem a csövet. A rozsda.com) . kérlek! Olyan méltatlan hozzánk az ilyen viselkedés. növök.csikorogta a vaskerék. Ha rám hallgattok . A lidérclángot viselő emberke sértődötten sercent a boróka bokor egyik levelén.Mintha éreznék valamit! .Ne veszekedjetek már. Most rozsdálljak el a gyönyörűségtől? . de az alumíniumdoboz és a vaskerék egyszerre nyikorgott rá.Ti is várjatok türelemmel. . Repesztő.

. te szerencsétlen? .Elvégre én volnék Monyákos Tuba. megremegtette a faleveleket.visította Pisla. .tódította Repesztő is. A tyúkketrecek elcsigázott lakói aléltan nyomták sárga csőrüket a drótháló réseibe. más nem szokott ekkora zajt csapni. .Ha bejutnánk a Révülők Találkozójára A jégdugó azonban nem fejezhette be mondandóját. ma inkább rozsdás traktor békésen parkolt a patak melletti tisztáson. a Lidércvihánc Gerillák vezetője! . ingovány lápot ért minden irányban . hogy kitiltottak bennünket a Révülők Találkozójáról nyekeregte a vaskerék. Méla tekintetük az erdőt kémlelte.zizzent a lidércláng. .A lidércek dicső korszakának vége .Miért vagyok én ilyen végtelenül szerencsétlen? . és leült a patak partjára. .Éber. mintha soha ott sem lettek volna. .érdeklődött a lidércláng.Ezért van szükség a Lidércvihánc Gerillákra! .jött Repesztő hangja két kavics közül. Az Inóci-patak völgyét váratlanul fület sajdító dübörgés. Rengeteg volt a munka.novapdf.Nappal.Nézzük meg közelebbről. Tuba! . hogy a lángom is beleborzongott a gyönyörűségbe. . A három lidérc oly' gyorsan bújt meg a bokrok alján. . .Engem sokkal inkább aggaszt. Majd hatalmas csattanással elhallgatott.A nyavalyatörő Monyákos! . harcostársaim. .Tuba. Az egykor zöld. Pisla? . mérgesen olvadozva.szisszentett az egyik bokor alja.Pszt.A borzongató Monyákos! . .Ezek a mai emberek mindent furmányos tudománnyal magyaráznak. .Hogy mondod. Az éktelen zaj egyre csak nőtt.sóhajtott Pisla. de úgy tudtak félni tőlem. hízott.Biztosan neked is sikerül visszaváltoznod. Mélységes szomorúsággal tölt el.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo . Gurbics úr a nekikeseredés olyan állapotában gubbasztott traktora ülésén.Ebben akkor megállapodtunk . . magukkal rántva a köröttük mindig ott lebegő nyúlós ködöt.Ha mondjuk olykor ingaórává változhatnék Milyen békésen elketyegnék a 83. . hogy a régi idők örökre elvesztek számunkra. aki észre sem vette. most mi a bajod? . s utána a csönd szinte fájt a fülnek. Megnyirbálták a lidércek jogait.com) . és szinte semmitől se töri ki őket a frász. kalpagját félrecsapta. . . amitől az utánfutón rázatott tyúkokba beledermedt a tojás.érdeklődött a férfi az orra előtt kerekedő kormánytól.Ráijesszek? . lerázta a mohát a síkos kövekről.Mi ez? . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Csakis éber lehet. arasznyi emberke.mondta Repesztő.Monyákos Tuba elrendezte magán a dohánylevelekből bűvölt ruhát. égy. Éjjelente nem győztem frászt hozni a parasztokra.biccentett elégedetten a sárgászöld bőrű.Bezzeg mikor mocsár ingoványt. zakatolás töltötte be. hogy halk pukkanással sikerült végre vaskerékből saját alakjába változnia. .

sikert.Nem megyünk sehova .Van valami kifogásod ellene? . hogy juthatunk be a Révülők Találkozójára Monyákos Tuba sokat sejtetően a ketrecek bamba szárnyasai felé bökött. . Leugrott a traktorról. s a feje búbján szüntelenül lobogó lángocskával óvatlanul meggyújtott néhány száraz levelet.Csakhogy nem férünk hozzájuk . Az egykor zöld.Erre is van megoldás . Már tudom.kuncogott Pisla.Mellfacsaró Könnypotyogtatás . Mikor egy éber érzi.biccentett elégedetten Monyákos Tuba. egész órákban harsány Kakukk.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo tisztaszoba falán. .Te tyúkokon akarsz lovagolni? .Természetesen.reccsente Tuba. és időnként kakukkolva.egészítette ki Repesztő fontoskodva. én meg mutatnám neki a pontos időt. a nyamvadék éppencsaknem-táltos bűbájcsapdái védik a Bagoly-bükki-völgyet minden éber. tizenhat perc. . görcs állt az állkapcsába.A pontos idő tíz óra. de végtelenül átkozott vagyok! .Ezzel megvolnánk . hány óra van. és használni sem tudja. s közben lelkesülten azt kiabálta: . És ezt egészen biztosan tudom! Ráadásul Gurbics úrnak abban sem volt semmi kétsége. ma inkább szétesni készülő traktor bánatos tulajdonosa hirtelen úgy érezte. Klasszikus eset.A Lidércvihánc Gerillák vezetősége . Az események emberi elme számára túlságosan gyors iramban követték egymást. Kóspallag irányába. Az asszonykám leporolna. .Monyákos Tuba dühösen meresztette gombszemét társára. . akkor lepi meg ez a baj. . . Rám várnak a tévés show-műsorok! Jövök világ! Tíz óra. Haj. menjünk innen. . Szóval akcióba lépünk.kurjantotta. kakukk kiáltásokkal fogja jelezni az idő múlását. De a tyúkokra nincs hatásuk! . tizenkét perc. . leginkább azonban a pontos időt kurjongatva elrohant az erdőn át.novapdf. Sőt. . de nem ismeri fel azt. álomlény és lidérc ellen. hírnevet! Az asszonykám büszke lesz.com) .Ezzel már lehet mit kezdeni! .Majdnem olyan jó. hogy a jövőben bármikor meg tudja majd mondani.Egy ilyen képességre alapozhatok életet. . mi meg ki vagyunk zárva a ketrecekből.szólt Repesztő. A lidércek sem rosszabbak náluk. hogy rejlik benne némi bűbájra való képesség.Monyákos Tuba gonosz vigyorral fordult a magas ülésben görnyedő Gurbics úr felé. Pislán és Repesztőn azonban 84.Ők be vannak zárva a ketrecekbe.sikkantotta Pisla. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. negyven másodperckor indulok a meghódításodra! Így Gurbics úr hátra hagyta öreg traktorát. Borzalag.súgta szakértő hangon Monyákos Tuba két társának. harminc másodperc. .A sámánok is állatokon utaznak.Vagyis mi . . mintha a frász törné . néhányszor körbefutotta a járművet.Na.

égy biztosan megtalálom a helyes utat.Holnap reggel pedig felidézem Vackor nénétől tanult tudományomat. Így Rúzspiros már rég csak távolodott a Nagy-hideg-hegytől.Itt megalszunk . az álmukban csippantó madarakat. hogy aggódnak. hogy Holló parancsára az említett útelágazásra rátelepedett egy fiatal fenyőkből álló facsoport.novapdf. Sokáig hallgatta a lombok sustorgását. Végül Apollónia álomba siránkozta magát.Eltévedtünk a vadonban! . .sisteregte a lidércláng. hogy varázslat áldozatai lettek. hogy sötétben biztosan nem találják meg a Bagoly-bükki-völgyet.csóválta fejét Boglárka. ahelyett.Az nem lehet.com) . . hogy mi történt itt? kérdezte. Várnak a tyúkok! * Miután előző nap Rúzspiros elhagyta Kóspallag benzinkútját.Tudom. . . Körben semmi mást nem láthattak. . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. de azt még nem értük el.tette hozzá Repesztő. Botlik Dénes pedig cipőpolcról potyogó lábbeliket számolt . elaludni azonban csak nagy sokára voltak képesek. . belátva. Az ülésekbe ragadt. Amikor napnyugta közelettével sem érkeztek meg. Elég a sopánkodásból. Berendezkedtek a menedékházban.jelentette ki Apollónia. Boglárka is bűbájra gyanakodott.így éjfélre már csak ketten voltak ébren a társaságból. Arról azonban egyikük sem tudott. .Jót cselekedtünk egy éberrel . Réti Boglárka tétova léptekkel sétálgatott az éjszakai erdő békés fái között. mi az a közröhej-átok. majd leült egy dombra.Hódfarok néne bűbájos útmutatása szerint már régen a Nagy-hideg-hegynél kellene lennünk. De vajon kitől tudná meg bárki. lidércek. és öröklétre szóló közröhej-átok jár. A megfáradt család és Apollónia kikászálódtak hát az autóból. . Monyákos Tuba azonban csalafintán rájuk kacsintott. . holtfáradt utazók néha megálltak pihenni. hogy ott jobbra fordulva rátaláljunk a Bagoly-bükki völgyre. amiért a frászhozók közösségéből való azonnali kizárás. . az hiába ijesztgeti a leggyávább ébert. S bár teltek az órák. Gergőt a kimerültség teperte le. még az is kineveti . erdős hegyeket. . morgó motorral araszolt fölfelé a hegyi úton. hiszen a térkép szerint az út egyenesen oda vezet. hogy közeledett volna felé.mondta. mint magasba törő. már biztosra vette.Akin közröhej-átok van. kinmyújtóztatva sajgó derekukat. és a bozótosban öntudatosan 85. Azután feltűnt az út széli tisztáson gubbasztó Bőrös-kulcsosház.legyintett Boglárka. valahogy mégsem érték el céljukat.Nem értem . ahova igyekszünk .Én ebbe belehalok! .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo látta.A mi szakmánkban ez ordas hibának számít.Csak egyetlen elagázás van előttünk.

Itt szeretnék élni . . mintha olyasmit látna. Gergő mégis 86. vagy sem.A házmester sokkal többet tud a világról. Emese erre komolyan.szólt komolyan Bogi. hogy a fenyők elállták az utunkat. hogy a mese elfeledtesse Gergővel az édesapja halálát? Boglárka nem válaszolt.Az erdőben minden olyan Olyan egyszerű.Adj nekem tanácsot.Aludjunk egy keveset . mint amennyit elárul. a Hold elé felhő ült pimaszul. mint bárki más.kérdezte a lányt.Gergőről? . nem is vállalta mindenki.fordult hirtelen mostohalánya felé Boglárka. Remélem. Ő mindig tudta. . .súgta. hogy üljön mellé. amit látok. Emese félt. A vaddisznók elhallgattak.Örülök. Könnyen rávehetőek. és olyanok. .Megértem. Boglárka és Emese egyszerre álltak fel a dombról. Emese . mikor. .Ezt igazán nem tudhatom. Mindig is öntelt. . . Ág reccsent mögötte.mondta Boglárka.com) .Az álmok? . .folytatta Boglárka.Bár itt volna Vackor néne. rideg népség voltak. * és újra az emlék-festményekkel zsúfolt folyosón találja magát. Manapság azonban a révülőknek muszáj rejtezniük. és indultak a kulcsosház felé. és önmaga számára is meglepő természetességgel átölelte Emese vállát.Hogyan tárjam fel Gergő előtt a révülők világát. hogy végre kettesben lehetünk .sóhajtott Boglárka gondterhelten. Hiszen magam sem értem. milyen dalt kell dúdolni. hogy közben ne veszítsem el őt? Emese meglepve vonogatta a vállát. értőn rábólintott. s mikor Bogi megfordult.Olyan helyre érkezünk holnap. és suttogva tovább beszélt.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo röfögő vaddisznókat. .novapdf. . . és mi a mese mindabból. A lényeg.Szerintem nem számít.bólintott Emese. ami ámulattal tölti el. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Emese. . Emesét látta a derengő holdfényben. .biccentett Emese értőn. Tekintetében varázsos fény csillant. . Bármennyire szeretne. Csak a tekintetükben láthatsz valami különös. mi az igaz. .Te sem tudsz aludni? . hogy az álmok A jó álmok segítenek elfeledni a fájdalmat. hogy megbántotta mostohaanyját. s a lassan vándorló árnyékokat figyelte. . és intett. hogy másoknak ártsanak. lábait maga alá húzva. Valóban betűk formálódnak térképpé a meghívódon? Vagy te csalsz.Mint Barboncás Döme szemében . ami haraggal és félelemmel tölti el .Beszélnünk kell. ezért tétovázva megérintette a kezét. hogy a varázslat igazi. Köztünk élnek. bűbájos fényt. elhelyezkedett. . hogy tovább engedjenek.Bosszantó. hogy kétségbe van esve az öröksége miatt. Régen sem volt könnyű sámánnak lenni. . reggel nem kell rájuk olvasnom a gyökércsiklandó bűbájt.

Ha megfordulsz. és lustán négy puha talpára áll.szimatol a fiú felé a szürke bundás. . . Mégsem zuhan a 87. hogy álmomban tornázzam. .Örülök. és sorra olvassa a tenyérnyi táblákra rótt betűket. Csupán két percig szunyált. . de nem a kölyökfarkas torkából. hogy nem dobtad el .vakkantja gúnyosan a kölyökfarkas. az első sorban aludt el. vagy éppen gonoszul vigyorognak. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. a férfit mutatja. A vártnál sokkal hamarabb megérkezik a fényben szikrázó vitrinekhez. Ez egy különösen nagy fejű gyereket ábrázolt. Orra hegye a farkasfogakból fűzött láncra bök. bíztatóan rámosolyognak.dicsekedik tájékozottságával a kölyökfarkas.Még a szenoi mesterek sem tudtak úgy parancsolni az álmaiknak. a fiú kényelmes futásnak ered. színes ködökből gyúrt trófeák sorakoznak. baldahinos ágyban."Hortyantó Hontnak. A tornaterem plafonjáról csüngő kötélen barna bőrű. Gergő sarkon pördül. a Dunyhamélyi Alvás Világbajnokának" "Fürgén Alvó Alvinnak. Be kell ismernie. s ő máris bepottyan új álmába. kik azok a szenoik? . kanyarognak. Messze.novapdf. Gergő megérinti a sárga csontdarabokat. Rengeteg dolgunk van. Láthatatlan erő szippantja tovább.Most.A skót dudások gálaestjén. A hatalmas teremben láthatatlan óra kondul. és ettől melegség járja át. melyek szintén hullámzanak. Az utolsó tíz méteren aztán nem is kapaszkodik tovább: elengedi a hágcsót. .nyögi a fiú.Apu! . edzőpadok. minden irányban a legkülönbözőbb sportgépek. mégis az akkori év legtöbb álomszereplőt felvonultató álmát produkálta! Gergő kétkedve pillant a szürkebundásra. mégis határozottan a bokájába kap néhányszor. Miután a kölyökfarkas gyöngéden.Végre kegyeskedsz álmodni . Gergő lehajol. . . de hiába próbál megtorpanni a kép előtt. . csipkedd magad! Gergő óriási terem közepén áll. karján a rugdalózó csecsemővel. megcsillan valami. Az egyetlen festmény. felé nyújtják karjukat. mindjárt láthatsz egyet! .bólint Gergő fintorogva. a sportcsarnok túlfelén. hogy végre lefeküdhettem a turistaházban.Ugyan áruld már el nekem.Alvin egészen különleges tehetség volt . Bármerre fordul.mondja a kölyökfarkasnak. hanyatt fekve.Ő Szendergő Álmos. majd a vitrin következő trófeája fölé hajol. karcsú alak ereszkedik le.száll a kiáltás. . talapzatok is. . minden idők legjobb éber-álmodója . A sötét falakon sorjázó alakok kihajolnak a keretből. A tornaszőnyegekkel fedett teremben ketten vanak a kölyökfarkassal. melyekben különös. hogy jól esik a mozgás.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo képtelen "álomtalanul" aludni. a Rövidtávú Alvás háromszoros aranyérmesének". mint ahogy a szobrocskák.A szenoik! . hatalmasra nyitott szemekkel.com) . . kötelek váltják egymást. nyújtók. mint ő. . karikák.Egész álló nap Rúzspiros hátsó ülésén zötykölődtem . ami előtt elsuhanva Gergő megnyugvást érez.morogja kedélyesen a kölyökfarkas. ne várd.

Olykor be is pisil . s biztosan leszakítaná Gergő karját. aki csupán háncsszoknyát. igaz?! Gergő kelletlenül bólint. de mikor látja Gergő villámló tekintetét. képes leszel rá .Ezt meg hogyan csináltad? .De már nem jellemző! . .kérdi a szenoi mester. a semmiből. Farkas! Az alma ágyúgolyóként süvít. hogy meleg. gyorsan hozzá teszi: . Sőt. Mond csak.Igazán? Mit szoktál tenni.Mire felébredsz. csak lassan leereszkedik. Mintha a rémálmok szereplői ott lebegnének körülöttem. Így inkább ellép a veszélyes gyümölcs elől. . ha a fiú érte nyúlna.Az én törzsem minden tagja egész kicsi korától azt tanulja. és Gergő felé dobja.a szenoi gyors mozdulattal megragadja a közelben álló bordásfal egy rúdját. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. ha éjjel rosszat álmodtál. újabb és újabb nyúlványokat ereszt. és minden erőlködés nélkül kitépi a többi közül.Emlékszel rá? .Meg kell tanulnod irányítani az álmaidat. mint egy kölyöktigris. egyetlen ujjnyira a homlokától. .Gergő dühösen méri végig a szenoi mestert. hátha a létra mégis tovább akarna zuhanni. Azután a fa-szörnyeteg. hogy az álmok világa éppen annyira fontos.kotyog közbe a kölyökfarkas.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo szőnyegekre. . Farkas.Mert úgy is van! . az alma az üvegtől alig egy ujjnyira vízpermetté porlad. és Gergő már nem tud elugrani alóla. . . és hideg kacagás zeng a koponyájában. S amint fölfelé néz.Értem .folytatja komoly hangon a szenoi mester. hatalmas almát varázsol elő.novapdf. A fadarab átalakul.Kapd el. mikor rémálmok gyötörnek? Mert gyakorta törnek rád rémes álmok. hogyan telik utána a napod? Gergő tétován vonogatja a vállát.Megpróbálok felébredni. Bár nappal nem szoktál erre gondolni. . amíg félünk tőlük .Menekülök . hátán libabőr futkos. .com) . Tudni fogod. Gergő beleszédül. .Vacakul. talán még fontosabb is. a létra nagyon is eleven emlék az álmaidban. megtorpan. Érintsd meg a létrádat. míg azt figyeli. .Meg tudom magam védeni .kiált Gergő a majdnem meztelen bennszülöttre.felel végül. Mielőtt összetörne a vitrin. .felel a szenoi. miként lesz a seprűnyélre emlékeztető darabból égbe szökő létra. nyomasztó emlékek rohanják meg. Ő azonban gúnyosan legyint. eleven fából faragták. és nyakában számtalan láncot visel. s azt hitted.bólint a szenoi álommester. .Az álomalakok addig ellenségesek.Beszorultál alá. örökre a pincétek rabja maradsz. Majd hirtelen. . Érezd. növekszik. A pince dohos levegőjét érzi. Gergő levegő után kapkodva oldalra lép. A szenoi által teremtett gigantikus létra recsegve dőlni kezd. mint a valóság. . hogy neki is 88. . Most olyan gyámoltalan vagy hunyt szemmel.

. félelmei. ami gyorsan felhővé sűrűsödik. termőfölddel teli gödör jelenik meg.Nevelj ebből a magból akkora fát. Apollónia általános rémületet okozott. az örökre elveszett levelek zöldjét.Már van álombarátod.novapdf. majd saját függői közül letép egyet.mondja a mester. * Reggelre kelve Réti Boglárka épp olyan fáradtnak érezte magát. S valóban érzi az erezet melegét. hasa elsötétedik. és homlokát ráncolva töpreng. A szenoi elmosolyodik. amint tanítványa tovább álmodja fája növekedését. Tekintete a csarnok távoli plafonjára vándorol. úgy vetnek lombot a fokok. s nézi. majd vakkantva szólítja Gergőt. miközben igyekszik egyetlen dologra figyelni.Láttad? . Elképzeli a fát. A tartógerendák körül hamarosan könnyű pára jelenik meg. és ez bíztató kezdet. mint mikor a Bőrös-kulcsosház kemény priccsén álomra hajtotta a fejét. mire a gomolygás föléjük siklik. Meg akarod tanulni tőlem.com) . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Még ha számodra most érthetetlenek is. álmai. A szenoi most Gergőhöz lép. Gyökerei a vastag szőnyegekbe kapaszkodnak. de a vastag krémrétegbe kéttucatnyi különböző bogár ragadt a sötétben. és halkan szólítja: . Homlokát ráncolja. mikor kibújt takarója alól.Nem dobtad el. . amiből a létrát faragták. barna törzsű hárs áll.Esőt idéztem! A szenoi álommester elégedetten nézi. s a következő pillanatban friss zápor zuhog rájuk. Rajta. . . amint a kölyökfarkas karmával feltépi a tornaterem padlózatát. mint ez a hárs itt. Farkát csóválva a vitrinek mögé rohan. érintsd meg! Gergő remegő ujjakkal simítja végig a levegőben függő létrát. Gergő eltemeti benne az aszott magot. a rég megdermedt nedvek áramlását.kiáltja a kölyökfarkasnak. A társaság többi tagja is karikás szemmel pislogott a szikrázó reggeli fényárban.Segíts barátom! A szürkebundás melegbarna szemében öröm csillan. . és megérinti a fiú nyakában függő farkasfogakat. S ahogy gondolatai lassan megértik a lajtorja történetét. A fiú követi őt. . Ráncosra száradt magnak tűnik. A tornateremben hamarosan méregzöld levelű.Most én következem .mondja.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo vannak vágyai.szól a szenoi álommester. Lefekvés előtt ugyanis feltette szokásos éjszakai pakolását. mint egy mozgó rovartani gyűjtemény. Egyedül talán Botlik Dénes 89. Majd a kölyökfarkasra néz. rásimítva a fekete rögöket. Gergő két tenyerével int. s tenyerén a fiú felé nyújtja azt. Gergő átveszi a magot. és kaptál álomajándékot is . s hamarosan ölnyi széles.Kezdjük az alapoknál . Reggelre úgy festett. hogyan győzd le a rémálmaidat? Gergő tétovázás nélkül bólint. .

amint a kocsit elnyelte a fenyves hűvös mélye. . Botlik Dénes csodálkozva mutatott előre. .Ez vajon hárs. Mikor az örökzöldek sorfalához értek. Rúzspiros kerekei alatt hangosan ropogtak a száraz tobozok. és előhívta a térkép vonalait. Barátja 90.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo érezte jól magát. ha még lassabban megyünk.Apollónia. Boglárka szétterítette ölében a meghívót. * Furdancs Pepe talán még sosem érezte magát annyira boldognak.mondta. Sorfaluk most földutat vett közre. . Emese csodálkozva vette észre. hogy bizonyára egy múlt században kiadott. Gergő első gondolata az illető kapcsán az volt. ahol tegnap a fenyők elállták az utunkat . kérlek. Rúzspiros halkan duruzsoló motorral falta a kanyargós kilométereket.Hamarosan megpihenhetünk . a kerekek port kavartak. . Akadt is mit nézni rajta. . mikor Boglárka váratlanul megragadta az elcsigázott Apollónia karját. elengednek minket! A fenyők valóban helyet változtattak az éjjel. S a következő pillanatban eldördült a vadkanölő.Drágám. kétcsövű puskát tartott. mint most.com) . mely egyenesen a Nagy-Hideg-hegy irányába futott. A fickó ugyanis terepszínű ruhát viselt: vállán és derekán töltényövek feszültek. Kezében hatalmas. a Bagoly-bükki-völgy ezer csodával vár rátok.Ezek a fák nagyon kiszámíthatatlanok.valami egészen más toppan elébük. nyurga alakot. barátnője karját érintve. menjünk vissza oda. A Rúzspiros gazdája által jelzett kanyarban azonban nem a tavasz .bíztatta a többieket Boglárka.Fékezz! .vonta össze gyanakvón szemöldökét Boglárka. a jövő tavasz abban a kanyarban fog meglepni bennünket háborgott Apollónia.novapdf. lábszárát hosszú tőr csapkodta. Apollónia tövig taposta a féket. Jó órája követték a dűlőút szeszélyes kanyarulatait. Derékszíján ólommal tömött bőrtasak fityegett.Kérlek. és elégedetlenül nyüszítő kutyával telt meg.Nézzétek. Az utasok döbbenten nézték az út közepén. . afrikai vadászkalandokról szóló könyv mulatságos illusztrációja kelt életre. . és kipucolta a csapat összes cipőjét. Erre azonban csak kétkedő morgást kapott válaszul. terpeszállásban lecövekelt. ábrázatán vad vicsorgás ült. mivel mindenkinél korábban kelt. és az autó kissé oldalra fordult. vezess nagyon óvatosan . vagy valami más? Rúzspiros hamarosan korgó gyomrú emberekkel. s közben halkan motyog: . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. hogy Gergő elmélyülten tanulmányoz egy facsemetét. tüsire nyírt haján pedig széles karimájú kalap ült.Meglátjátok. mielőtt sikerült megállnia.

Fegyverének hangja azonban megrezegtette az ablakokat. miután sikerült átkecmeregnie egy kiszáradt vízmosáson. hogyan kell elbánni a nyavalyás természetvédőivel! Furdancs alig várta. A szélvédőn át úgy tűnt. majd a hatalmas puskatust döngve a motorházra támasztja. ha a piros autó későn fékez. etetési-engedélyt. A kóspallagi duhaj azonban mindezzel nem törődött. Pepe.Igazolványokat. amint Kobzos Béla öles léptekkel Rúzspiroshoz közeledik. . Kobzos Béla felemelte a vadkanölőt. látogatási-.Erre kell jönniük! . hogy útközben tördeljen le minél több lombos ágat. ezekből a gallyakból emeltek maguknak fedezéket. mint hogy az őzikék és nyulacskák egészségéért aggódjanak. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.Most úgy megadjuk a piszkoknak. melyek . bokájára pedig marasztaló gyökérgubancok tekeredtek. Az út közepén álló fura férfi nem rájuk tüzelt. s a két cső tüzet okádva eldördült. Kobzos Béla csupán fanyar grimasszal válaszolt barátja lelkendezésére. Boglárka értetlenül figyelte. .egyébként is viseltes ingét .újabb szakadásokkal látták el. keresztül az erdő legsűrűbb részén. . hogy nagyon megadjuk nekik! . tele töltényekkel. de Kobzos Béla nem is lett volna igazi vadász. fegyverviselési-.kurjantotta.novapdf. és lábait szétvetve. Vagy még izgalmasabbnak.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo nyomában csörtetett. akik másra sem képesek. . mint mikor szarvas után indul. hiszen a préda négy keréken menekült. és láthatatlan füldugót varázsolt az utasok hallójárataiba. hogy véglegesen leszámol a betolakodókkal. elállta az utat.Ide pofátlankodnak az erdőmbe. . és teljes harci díszben a turisták nyomába eredt.com) . és egyéb véres alkalmatosságokkal.Majd meglátod. Éppen olyan vadászatnak érezte ezt. A fenyves kevés rejtekhelyet nyújtott számukra. Mikor a dűlőút mellett elfoglalták a leshelyet. ha ez kifog rajta. Tekintetében sötét kút szédítő mélysége feketéllett. Jóval napfelkelte előtt érkeztek a Nagy-Hideg-hegy lábához. 91. hogy tanúja legyen a nagy leszámolásnak. nyúzókéssel. Utasította Pepét. Ráadásul autóval jönnek. egészségügyi bizonylatot.suttogta a hajnali párába Béla. természetimádókból. Lelke pedig csordultig volt a vadászat izgalmával. csak valahova a levegőbe. Elege lett ugyanis a turistákból. s vonszolja magával azokat. Így aztán a fővadász hajnalban fogta a vadkanölőt. Arcába ágak csapódtak. A fővadász előző éjjel úgy határozott. hogy az egész autó belenyikordult. Kobzos Béla kiugrott az álcabokor mögül. Hátán nehéz bőrtáskát cipelt. mindnek vacog a foga a rémülettől. A turisták holtsápadtan meredtek a fővadászra. * Botlik Dénes rémületében akkorát ugrott a hátsó ülésen. Akkor sem mozdult volna onnan.

novapdf. mire a puskás útonálló fekete szeme megvillant. ekkor azonban újabb váratlan dolog történt. hogy szinte tüzelnek a sárga csontdarabok. . hogy Kobzos Béla egyetlen lépést is hátrált volna egy turista.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo oltási könyvet. . különös bizsergésre. amit az ő szemük látott. Most megtörtént a lehetetlen. minden értelemben büntetendő! A palotapincsi elhallgatott.Maga fegyverrel illette Rúzspirost . hogy hanyatt esik. a nyaka táján kezdődő. Gergő ölében a halálra rémült Cukorfalat eszelős csaholásba kezdett. s főleg egy városi nő elől. és az autó környezetvédelmi kipufogó-bizonyítványát kérem! . egészen más volt. karcsú lábával az útra lépett. menekülni 92. mint amit a többiek megfigyelhettek. és a még mindig tépett ágak alján gubbasztó Furdancs Pepe látta felettébb különösnek a történteket. fővárosi csúcsforgalomban edzett idegeit nem rendítette meg annyira a vadkanölő dörrenése. egyenesen a szemébe lopakodott.búgta Apollónia hideglelős hangon. miközben zsebkendőjével lágyan végigsimította a motorháztetőt. akinek kezében annyira remegett a vadkanölő. Mire vörös haját megigazgatta. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. de a kín szinte azonnal elmúlt. Talán ezért figyelt fel az inge alatt. és ott néhány pillanatra égő fájdalommá nőtt. s minden. sőt. hogy félő volt: nyomban a földre ejti azt. hátra lépett. bosszankodó sóhajjal kiszállt. Megérintette a farkasfog-nyakláncot. ami élt a környéken. és halk. Apollónia kígyózó mozdulatokkal tovább közeledett a férfihez. Boglárka viszont szeretett volna megszólalni. térde megroggyant. Béla megbabonázva nézte a nő hatalmas műkörmeit. addigra Kobzos Bélának minden ordításra szánt levegője benn szorult horpadt mellkasában.bömbölte a fővadász. A fenyőerdő tűlevelei felborzolódtak az iszonyattól. . A csiklandozás gyorsan tovaterjedt a fiú testében. sétáltatása. s nyomban érezte. majd kockáztatva. A fiú játéktermekben. A jelenet.Mi több: lekutyázta Cukorfalatot! Furdancs Pepe fintorogva leste a jelenetet. semmi sem volt ahhoz képest. ujja finom mozdulatával szempilláiba is belefésült. Sőt.com) . mint a többiekét. Még sose látott olyat. sőt. szoknyáját elrendezte.Tehát kutya is van! Vadászeb behozatala. Nem csak Boglárka. és minden egyéb alkalmazása az erdőségben szigorúan tilos. Gergő szeretett volna felkiáltani. amit látott. és a kis ember lelkében recsegve-ropogva dőlt össze néhány tündérpalota. A fővadász elvette a motorházról a puskát. Egyenesen a fővadász szemébe nézett. Apollónia kecses mozdulattal kinyitotta Rúzspiros ajtaját. mintha esőt akarnának préselni belőle. amelyek úgy markolászták a levegőt. amit Gergő figyelt meg.

és egyéb repülő alkalmatosságokon utazó vendégek. utcákkal. megcibálta a fővadász kalapjának karimáját. Apollónia mosolyogva elfoglalta helyét. mintha meg akarnák csodálni a rendkívüli eseményeket. aranyvirág! . bambán felemelkedett. A ragyogó napfény eltűnt. melyre folyamatosan érkeztek a segítő állataik hátán. a Kobzos Béla torkát szorongató. Sámánok. és még ezer más bűbájismerő helyezte el dobját. és félreállt a kocsi útjából. kikerülte Rúzspirossal a még mindig bután vigyorgó férfit. s folyton gomolygó pamacsai torzan vigyorgó pofákat formáztak. Az utóbbi néhány napon egész sátorváros emelkedett a földből.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo próbált. A szél vijjogva csapott le a környékre. Északon terült el a Révülő-tér. megfeledkezve arról.com) . két karomszerű kéz volt. Furdancs Pepe. A két totemoszlop között átlépve minden látogató a fogadópultok egyikéhez jutott. indított. látók. Most azonban valahogy lelassultak hullámai. rongyos hullámai lassan beterítették a dermedt fővadászt.De a rossebes nyavalyába mán! . avagy seprűkön. a vadvirágok lakta rétek. hogy neki most rejtőznie kell. ráolvasók. ahol a fiatal vajákos-. színesen tarkálló ponyvák rengetegével. . Béla azonban zavaros tekintettel csöndre intette. . hogy a Bagoly-bükki-völgy csordultig telt az ősidők csillámló bűbájával. A Kecskehát-bérc és a Magas Tax vonulatai közé szorult katlan erdővel borított síkja. s egyéb segítő szellemét a 93. és ki akarta csavarni kezéből a puskát. A látomás hirtelen pukkanással eltünt és megszűnt a bizsergés. varázslók.novapdf. VII. A Táltos Világháló Ha valaki azon a reggelen felmászik az Ilonabánya vörös szikláinak legmagasabb pontjára. seprűjét. amit Gergő néhány pillanatra látott. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Apollónia állt a napfényes út közepén. biztosan az a különös érzése támad. A legborzalmasabb azonban mindabból. és boszorkány-jelöltek kedves mosollyal vették át a meghívókat. Kobzos Béla fölött ugyanis hatalmas. szőnyegeken.Bánni kell tudni a pasikkal. A Bagoly-bükki-patak máskor csupán átrohant itt. ébenfekete felhő lebegett. s vele szemben a tökéletesen elbájolt fővadász rebegett bocsánatot.süvöltötte háborogva a kis ember. és a bánya kopasz kövei arany fényben tündököltek. sütőlapátokon. és bájosan integetve a fővadásznak. Volt mit látni. terekkel.kacsintott seprűnyi szempilláival a meglepett Boglárkára Apollónia. A ruhájára tűzött ágak remegtek az indulattól. nyálkás köd úszott a levegőben.

megnyitottad a Szunnyadó-ösvényt? 94. a Nap jelképe. annyi érdekességet kínálva a rajtuk téblábolóknak. tereit.Már itt is vagyok! .rikkantotta Borzalag. hogy a szem belefájdult. . pedig az első nap óta itt vagyok .Napszálltakor a Hetek megnyithatják a Révülők idei Találkozóját. Barboncás Döme aggodalmaktól árkolt ráncai kisimultak. a Csipetke utcai házmesternek. A vásártérből sugarakként ágaztak szerte az utcák. . . hogy néhány napra a bűbáj és varázslat otthona legyen. a vén táltos szintén a vörös sziklaperemen ücsörgött. gyógyítók. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.Semmi baj.com) .Öreg vagyok már hozzá. hogy nem szabad őket két zöld jurta közé helyeznem. Rögtön ezután ijedten tapasztotta hatalmas keblére mindkét tenyerét. Hihetetlen. vidáman lógázva lábait az Ilonabánya szédítő magasának egyik sziklájáról. Borzalag . a nagyváros örökös zajától ideges tekintete élettel telt meg. és kótyavetye-kereskedők. .Magam is alig tudok kiigazodni a helyszínek között.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo hátas-tárban. Borzalag. Elnézést a késésért. s lelógó bajusza figyelmesen borzolódott. és szórakozottan játszadozott egyik varkocsával. . hogy mindent pontosan megjegyezzek .nevetett Hódfarok néne. . kavicsokkal kivarrt ruhát viselt. Mezítláb rótta az erdő láthatatlan ösvényeit.Igazán elégedettek lehetünk .A Bagoly-bükki-völgy készen áll. sípoló lélegzetű barátom.bólogatott a táltos. utcáit ellenőrizte. mert akkor nem kell átvágni az egész vásáros népségen.Kende. hogy az idén mennyi vacakot szeretnének eladni a varázstárgy-. aki most érkezett lihegve az Ilonabánya legtetejére. arany karika fityegett. ha a Napsátor irányából közelítjük meg. nyakában bőrszíjon apró. jósok sátrai. Borzalag.szólt Hódfarok néne. . Csak Kende van kissé összezavarodva. aminek áthágása azonnali szakáll-hulláshoz vezet. égy vélték. nyoma sem maradt Barboncás Dömének. . Mégis az arcán látszott a legfeltűnőbb változás. mert hirtelen eszébe jutott valami fontos. Mióta dob-hátasán megérkezett a völgybe.csitította apró segéderejét Hódfarok néne.Ez is hozzá tartozik a révülők világához . de a tabu-árusokkal akadt némi gondom. Az erdő ritkásabb területén sorakoztak az árusok. arra! Jobb azonban.Mond csak. külseje egészen megváltozott. mikor a Találkozó különböző jurtáit. tollakkal. . .Ott. A táltos csontokkal. merre is található a fagyöngy-kereskedők sátra? Az éppencsaknem-táltos buzgón bökött a jurtaváros egyik pontjára. mert ezt tiltja valami ősi szabály.novapdf.

hogy a Szunnyadó-ösvény két legfontosabb állomása az idén nem okoz olyan kalamajkát.vigyorgott büszkén a majdnem-táltos. . . jósokhoz. Gyökérverő azonban rájuk reccsent.Akárhogy is. A Beteljesült. és elárulhatom. mert térdig jár a kifizetetlen telefonszámlákban.Képzeld csak el. láblógázásával néhány nagyobb követ gördítve le a sziklák szakadékába. és Beteljesületlen Álmok Ligete most a lehető legmesszebb került egymástól. 95. . mire gondolsz. . sámánokhoz. hiszen az alignem-táltos a völgy szakértője lett. Az álmodót magát is két vadul csipogó készülék kergeti. aki azonban új kérdést tett fel segítőjének. akinek mindkét fülére mobiltelefon ragadt. .Bizony! Az Álomlények Ligetéből indul.Tudom.Az volt ám a móka! .A barlangba leheveredve olyan rémálmokat láthat.kacagott a vajákos. .com) .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo . aminek oldalában csodás barlangra bukkantam. Csakhogy a Beteljesületlen Álmok Ligete túl közel terült el.novapdf. Abban rendeztük be a Rémálmok étvesztőjét. immár Borzalaghoz intézve szavait. mikor az emberek még szerettek.kuncogott Hódfarok néne. mint múltkor. sastollal szakállon bökött barátom. Kende. .Idén is négy helyre bukkan ki a Szunnyadó-ösvény? . Az apró segéderő pironkodva piszkálta bőrruhája ezer zsebéből az egyiket. Kende. hogy költözzenek néhány méterrel odébb. és füvesasszonyokhoz fordultak. Tanácsért. Nem fognak összekeveredni az elfeledett és megvalósított vágyak. . bolondnak. Az öregebb tölgyeket nehéz volt rábeszélni. hogy megmutassa neki. Borzalag. ifjú feleség vette körül. tiszteltek minket. Kende fintorogva nézett a vajákos asszonyra. de nem tud elég fürgén menekülni. S nem gúnyoltak babonásnak. .kérdezte Kende.Nyugtass meg engem. mint legutóbb. a valódi asszony pedig sehol! A két bűbájismerő könnyes szemmel kacagott. . A kedvencem közülük az. amelyek biztosan hetekig visszatérnek majd éjjelente.éjra itt vagyunk hát. miféle botrány kerekedett Borzalag ügyetlenségéből! Az egyik mandzsu sámán elvitte hites feleségét a Beteljesült Álmok Ligetébe. mindig is róla ábrándozott. ostobának. mikor álomutcán sétálva csupa olyan ember jön szembe. hogy tanultam a leckéből. és soha be nem váltott álma jelent meg: harminc gyönyörű.Aki borzongni vágyik. segítségért a látókhoz.A Magas Tax déli lábától indul.Természetesen . s így a sámán titokban tartott.sóhajtott a vajákos asszony. Kettéválik a favágásokkor otthonukat veszített lomb-démonok menhelyénél. . nekem hiányoznak a letűnt idők. utat engedve az ösvénynek. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. azt idén garantáltan kitöri a frász . Egyik elágazása a Magas Taxra fut fel. s néhány napig nem kell az éberek elől rejtőznünk . majd tovább ágazik a Jurták Utcájánál.

s boldog volt. Figyelmét azonban nem kerülte el a Hódfarok néne és Kende fölött gomolygó.Vigyázunk rá.motyogta tágra nyílt szemekkel Furdancs Pepe. . s végezni akar vele. a városban. .Elmentek már . Azután kiszállt a volán mögül az a nő És Kobzos Béla elméjében leoltották a csillárt.szólt Kende. . A vadkanölő csövén megcsillanó napfény erővel töltötte el.novapdf. Csak két elbájoló. mielőtt Gergő ráébred saját erejére. . a kánya ugráljon a csimbókos fején! . . hogy nem a férjének lesz.bólintott komolyan Hódfarok néne. Közben felvette az út porából barátja kedves puskáját. mikor kilépett a természetjárók kocsija elé. mi történt vele az imént. sötét asszonyszemet látott. Borzalag figyelmesen hallgatta a két öreg szavait. Arra is fel volt készülve. hanem saját használatra! Ha az nem bűbájos némber volt.S akinek közülük kivirágzik a lelke. . halkan nyökögve a vadkanölő súlya alatt. Jól emlékezett a haragra. továbbra is a völgyet nézve. dideregnek a hideg holdfényben.Legyünk óvatosak . mint rég .Az a nő! Városi nő volt. A fővadász fel nem foghatta. itt baj van! Itt akkora baj van.A baj onnan ered.felelt halk szóval Kende. hogy én szemmel lettem verve! 96. hogy a kóspallagi templomtorony pendelyes csecsemő mellette.Az éberek ma is éppen úgy szoronganak az éj sötétjében. csak révüljön végre közénk . * Amennyiben Furdancs Pepe úgy gondolta. hát súlyosan tévedett.Nem azzal van baj. no meg a bűvös szavakat suttogó. És azt mondta. mint akit álmában ló nagyságú bolha csípett meg.rántott görbe vállán Furdancs.Érzem. .Mi volt ez? Mi történt velem? . csakis látó szemmel megpillantható fekete gondfelhő sem. hogy ő már egészen közel jár. mert szegények képtelenek beleálmodni magukat a varázslatok csodájába. Egyszer a saját két szememmel láttam. Kobzos Béla felüvöltött. te hasmenéses ürü! . hogy a közelükben lehet.nyögte a fővadász. vörös ajkakat. Ne feledd: épp azért hívjuk őket ébereknek. és fogat koccantanak az árnyaktól. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. .üvöltött Kobzos Béla.Pepe. megtalál bennünket. hát legyek időjós varangy a dunsztosüvegben! Kobzos Béla még mindig Rúzspiros után meresztgette a szemét. hogy golyóval állítja meg az autót. A fiút követi. amit érzett. .Furmányos némberek azok ott mind. Alig távolodott el a különösen veszélyes természetjárókat szállító autó. . és inge ujjával kezdte törölgetni róla a mocskot. hogy már túl van a nap legborzalmasabb részén.Ajaj! . . cseppet sem figyelve apró barátja óbégatására. hogy az egyik a kisboltban borotvát vásárolt.com) .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo .

. Az átok kifejezhette magát enyhe gyomorrontásban.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo Furdancs Pepe hatalmasat csuklott rémületében. Gonoszul Pepére sandított. vagy mikor a saját körözési plakátját kellett szerte kitűznie a faluban.Pepe fejére kerül. göcsörtös törzsű.novapdf. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Tömpe ujjaival belekapaszkodott barátja egyik töltényövébe. idegen fára. A fővadász látta.Micsoda forgalom van ma nálunk . Egyik ága hullámzott.sikoltotta a másik irányból rájuk rontó szőke asszony. .Szerencsére se asszonyom. és úgy rángatta azt. a szél is megdermedt. Meglepődve látta. a különös termetű fa felé. és felnézett az útszélen álló. Kihúzta nyúlánk alakját. mintha toporzékoló póni volna. mikor megfordult. Akit szemmelvertek. Még sokkal komolyabb. Az ében ruhás nő süvöltve ugrott közéjük. s közben észre sem vették. Furdancs Pepe és Kobzos Béla már semmit nem tehetett. se tehenem nincsen . a fenyőfák tűlevelei sem zizegtek.sóhajtott kissé megkönnyebbülve a fővadász.Olyanok nem teremnek a betonházak közibe. még mindig az út közepén. Szerencsétlenségére azonban rossz irányba indult. hogy mire számítson. Kobzos Béla éppen át akarta venni nemes fegyverét Pepétől. . amint a lószerszám . így jobbnak látta.com) .nyögte a fővadász. mint süket a kapucsengőt. s vasa becsúszik annak fogai közé. vagy néhány értékesebb tárgy elejtésében. Így vitázott a két férfi. . hogy már nincsenek egyedül.mint például az anyós váratlan látogatása. hogy a szemmelverés következménye talán a barátját éri majd.csóválta fejét Pepe tudományos ábrázattal. mint a lábtörés. karcsú nő jelent meg.Ott Az a fa A nagy. tekergett. annak fogalma sem lehetett róla. 97. . mert az is eszébe jutott. és vége lapos kígyófejet mintázott. ha menekülőre fogja a dolgot. a rémület messze van tőle. vagy a tehén tőgyének megpimpósodása. dög fa! Kobzos Béla rossz érzése még inkább nőtt. A következő szemvillanásban a nő fagyos kacajjal a kóspallagi kocsmavándor hátán termett. Kobzos Béla már nem érhette el vadkanölőjét. s végével alaposan fejbe verte a kisebbik ébert. hogy bár a fák között szellő sem rezzen. A szemmelverés komoly dolog volt. ami az imént még egész biztosan nem állt ott. Pepe nem az ében asszonyt nézte. Egyik kezében kantárt lóbált. hogy mutassa. a lassan közeledő nő szőke haját mintha vihar tépné. . meg boszorkányos természetű némber se . csimbókos.A városi nő nem lehet vajákos. ami váratlanul megtermett.Kapjátok el őket! . mint csirke lábától a holdkráter.bűbájtól vezérelve . mikor a Fagyosasszony-bérc irányából sötét ruhás. Rúzspiros motorzaja régen elenyészett a hegyek között. De járhatott sokkal gonoszabb következményekkel .

. Bélát bamba együgyűség borította el. . amibe téged zárnak.Kiégették már a palackot. . és meglehetősen pimaszul Lebeke. csak engedelmesen fordult. mint az apró ember meglovaglását.rikácsolta a nő.com) . most megvető sziszegéssel hüllővé lett. . kerítsd! A fővadász látta.Így jó. bokrot sem tűrő fenyves rég elmaradt mögöttük. hogy kövessék. . Szélféreg! .Rejtőzzünk el a Kecskehát-bérc déli lábánál. mit keresek én a vadon közepén? Boglárka nem törődött barátnője siránkozásával. Ouroborosz sárga szemében forró gyűlölet lobbant. . hideg arcán látszott. átvágva a tölgyek által szabadon hagyott. A rideg. A hátasok fürge lábdobogása mellett csupán a méltatlankodva sziszegő kígyó hangja hallatszott. . Már eszébe sem jutott menekülni. Apollónia sóhajtva lefékezte Rúzspirost. és betekeredett a bokrok közé.reccsente Odvas. Holló bejuttat minket a Bagoly-bükki-völgybe.Gyémántos púderdoboz.Vajon miért épp annak nem jut hátas. . s mikor a csillagokat megeszi a Hold. amerre a kantár szíja terelte.Mi legyen a sorsuk? . Két oldalt most fiatal tölgyek őrködtek. hogy bár 98. Ennyi elég is volt a három szellemlénynek. . ez remek! . hogy a fából lett ember megcélozza őt levegőben suhogtatott kantárával. és intett a többieknek.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo erdészforma férfivé alakult. Lebeke és Odvas megsarkantyúzták a rabságba bájolt ébereket. Jobbra lejteni kezdett. A keserű vas beékelte magát a fővadász szájába. elveszve a fák között. Emese és Gergő csodálkozva látták. Szeme tükrében megjelent Ouroborosz és Odvas. hogy már rég élvezett annyira valamit. míg végül megérkezett a Nagy-Hideg-hegy lábához. aki eddig kényelmi szempontból a baobabfán utazott.Itt álljunk meg néhány percre . lankás réten. mikor a Pepe hátán vágtató nő után nézett. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.motyogta hirtelen kiötlött átkát a kígyó.szólt Boglárka. s amint az idegen a hátára ugrott. Nyakában megtermett kígyó tekergőzött. akinek nincs lába a futáshoz? . Kiszállt Rúzspirosból. ahol senki nem vesz észre felelt kéretlenül.Jó hátasok lesznek! Szorítsd. mert így nyugodtan lábatlankodhatsz a bokrok alján. leszorította a nyelvét. * Rúzspiros engedelmesen kanyargott a szeszélyes földút kedvét követve. és elcsendesítette a motort.novapdf. nyomd. kanyar nélkül rohanva egyenesen a Bagoly-bükki-völgybe. A kígyó.kérdezte Lebeke. akinek szép.Menjünk az Ajta-berekhez! . ott az út kettéágazott: balra a Nagy-Hideg-hegy csúcsa felé iramodott. Ahol az autó megállt.Talán. kíváncsian rezzentve leveleiket a természetjárók felé.

bár tűsarkai miatt meg-megbicsakló léptekkel elindult az úton.kérdezte Botlik Dénes. aki immár szintén a láthatatlan tájban gyönyörködött. hogyan akarunk megérkezni? . a mennydörgés szelíd dorombolássá csendesült. majd az első esőcseppek is megérkeztek. Néhány lépés után olyan hang hallatszott.Most pedig füleljetek! .suttogta Boglárka. .com) . . Boglárka mindenkit visszaterelt az autóba. aki percekig csuklott tőle.Szélfűtea .állt félre készségesen Boglárka barátnője útjából. míg a barátnője alaposan hátba nem verte. . és érkezzünk meg végre a te híres buggyantak és szédültek csoportterápiájára! .Igyatok ebből mindannyian egy-egy kortyot. ami meleg párákat lehelt szét az autóban. . .Akkor üljünk vissza a kocsiba. A tea íze olyan volt. mert hascsikarást okoz! Gergő fintorogva szimatolt a termoszba. . .biccentett Apollónia a Rúzspiros kerekei előtt tovakúszó földsávra. Gergő kétkedő fintort vágott. bevennem a vitamin kapszuláimat.Sürgősen el kell végeznem a reggeli aerobicgyakorlataimat. és elszánt. a viharfelhők eltűntek. amit csak a szellő szállít magával.magyarázta Boglárka. és . a többiek kíváncsian nézték Boglárka csalafinta mosolyát.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo a reggeli napfény felhőtlenül ragyogja be a tájat. . A völgy fölött hirtelen elkomorult az ég.Próbáld meg! . mintha egy nagy marék. mintha Apollónia száraz faágra taposott volna.Még otthon készítettem. majd komoly arccal szólt hozzájuk.mondta. indulj el a völgy felé! Apollónia gyanakodva.Bíznotok kell bennem. s 99. hogy olyan hangokat is hallj.Ahogy sejtettem: a Révülők Találkozójára nem lehet csak úgy bejutni. . . .Mégis. elzsibbasztotta tagjait. csillámló párába vész. Utoljára Apollónia. Rúzspiros gazdája rémülten árnyékolta el szemfestékét.Boglárka belekarolt Botlik Dénesbe. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. majd teljesen elhalt. kövéren puffanva a porba. friss lucernának. Sorra kortyoltak a termoszból. úgy harminc lépés után. A tört műkörmű barátnő dühösen rántotta kerek vállát. . pedig ott kellett volna elterülnie a lábuknál. A szélfűtea kellemes melege szétáradt a gyomrában.biccentett szakértőn Boglárka.Tessék.novapdf. még akkor is. Emese viszont óvatosan vizsgálgatni kezdte az út menti fűszálakat.Jól emlékszel .Ez itt a Grófi út . amit csinálok .kiáltott Emese elragadtatva. ha bolondságnak tartjátok. Amint magára csapta az ajtót. A völgyet sem látták. Képessé teszi a füledet arra.toppantott Apollónia. kedvesem.A Bagolybükki-völgyön át vezet. . . . az út.Vihar! . ha jól emlékszem a térképre. és iramodott vissza autója biztonságos volánja mögé.Vihar-bűbáj . . Gergő hatalmasat ásított.Vihar közeledik! Amint Apollónia tovább ballagott a Grófi úton kék-fehér villámok hasították ketté az égboltot. és a felhők mögül óriás-hordók mennydörgése kelt. Ne többet. és táskájából barna termoszt vett elő.

Rúzspiros ereszkedni kezdett. Gergő egészen előrehajolt a két ülés között. . Gergő már azt is meg tudta állapítani. s arra fordította tekintetét. s már ki is nyitotta az autó ajtaját. Odalenn meglassult a táj suhanása. A dobszó olyan hangosan pufogott a fejében. a dobszó hirtelen elhallgatott. mintha közvetlenül a füle mellett ütnék a feszes bőrt. melynek egyik végén faragott oszlopok álltak. A követelőző ütem lassan dübörgéssé erősödött.com) . Botlik Dénes és lánya némán tátogva mutogatták egymásnak a kerekek alatt hátrafelé robogó lombokat. talán sikerül vért fakasztania belőle. ferdén vágott szeme. Gergő csaknem felkiáltott a csodálkozástól.Ez itt a Révülő-tér . Rúzspiros bizonytalanul imbolyogva a levegőbe emelkedett. és a rétek világosabb foltjai. éles kaparászást hallott. hogy a Bagolybükki-völgyet takaró pára oszladozni kezd.bólintott elégedetten Boglárka. Varkocsba font haja. hogy ha elég kitartó. Vadvirágokkal borított tisztás felé közeledtek. a hang forrását keresve. majd a fák fölött suhanva a Bagoly-bükki-völgy felé siklott. színű sátrak. A völgyet immár egyáltalán nem fedte köd. Cukorfalat a két első ülés között kushadt. mindannyiukat megsüketíti barátnőjének sikolya. Ha Boglárka nem tömi be időben Apollónia száját az egyik plüss-szívecskével.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo a fiú legszívesebben szunyókált volna egy keveset. Napsütötte tájain ezrével virítottak a legkülönbözőbb méretű.novapdf. Gergő fülébe bekúszott a fák között lengedező szellő. A távolban kirajzolódtak az erdőség sötét. de hirtelen furcsa. az égből aláereszkedő piros autóra azonban épp csak egy futó pillantást vetettek. fekete bolha ült: apró lábaival a nyakörvet kaparta. úgy gondolta. A kaparászás erősebb lett. férfiak. hogy melyik irányból jön. jurták. A rét körül százszámra tolongtak a legkülönbözőbb öltözetű nők. hunyt szemmel szuszogva. az ovális tisztás szélén három bronzbőrű sámán csontverővel püfölte kerek zeneszerszámát. s annak ereje mozdította az autót. A szélfűtea főzetétől kiélesedett fülük nem csupán hallhatóvá. A pincsi nyakán. Csodálkozva nézett körül. de érezhetővé tette a dobszót. Talán el is aludt volna. ekkor azonban Rúzspiros megmozdult alatta. A fiú kinézett a szélvédőn. s távoli dobszót hozott magával. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. és széles mosolya Emesének azonnal ismerős volt. és gyerekek. melyek között nyüzsgő hangyákként vonultak az apró emberi alakok. . Mikor Rúzspiros biztonságban leereszkedett. Így vette észre. 100.Ide érkeznek a meghívottak. A tisztás szélén álló pult mögül tizenéves lány sietett feléjük. hogy jobban lásson. egy rendetlenül tekergő szőrpamacs végén. majd kerekei puhán megültek a méregzöld füvön. aludt. Gergő tekintetével megtalálta a dübörgő dobok forrását.

Nézzétek. Énekmondók. azért közlekednek ilyen külsővel csapta össze két kövérkés tenyerét Békanyál néne.csapkodta meg kurta szárnyával a társát. Az emberi lábakat kerülgetve igyekeztek kikeveredni az árusok. Farkas Húga . Ez azonban nem ment olyan könnyen. csillanó tárgyat böködött csőrével a porban.nevetett Emesére a jégkunyhók lakója. és száz másféle kuruzsló által elfoglalt sátrai között ráérősen hömpölygött a tömeg.Előre megmondtam. . Táltosok. vajákosok. akinek mindkét szárnyvégén barna tollak ültek.Vita lezárva! . mint tyúk . mint tyúk . gyűrű! .kotkodácsolta boldogan.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo . gyönyörűségtől nyögve tűrte. Ebben Tuba és Pisla is egyetértett. majd a partra vetett halként tátogó Apollónia felé nyújtotta kezét. aki étkészlet-lidércként szolgálta a felforgató eszméket.kotyogta Monyákos Tuba. . hogy félreugráljanak a figyelmetlen kétlábúak sarui. . vajákosok. A Bagoly-bükki-völgy gyógyítók.kárált Pisla sértődötten.Ne siránkozz. Így senki más nem figyelt fel a három szárnyasra. épp egy ilyen 101. Monyákos Tuba . Mire maguk mögött hagyták a nyüzsgő vásári utcákat. Az ük-keresztapámat. mintha összeverekedtek volna egy kányával. végleg házi szárnyasok maradunk. . csizmái alól. Azután tovább gyúrtagyömöszölte fájós hátú vendégét. mikor az eszkimó lány a közelükbe ért. .novapdf.Még hogy gyűrű. . . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.Csak óvatosan! . Sámánok és Egyéb Révülők Találkozóján. aki ezt hason fekve. . . mert koponyán koppintlak! .kiáltotta.közelebb lépett. Egészen belefáradtak. a három tyúk több tollat veszített.Ha Pisla nem zizeg folyton. mely hármuk közül mindig középen poroszkált. A harmadik baromfi. hogy tyúknak álcázva nem verjük át a látókat. .jelenleg. mikor megtorpantak a völgyet átszelő Grófi út szélén.A szekeredet majd én leparkolom a többi sámánhátas közé.kotyogta dühösen a hófehér tyúk.Lebuktunk! . milyen bűbájosak! Biztosan el vannak átkozva. bűbájolók sátrai közül. akkor te is csöndben maradhatsz. te meg rácsapsz. Szeretettel üdvözlünk benneteket a Vajákosok.kárálta a kendermagos. A mindig fülrepesztően vidám kenőasszony néhány pislantásig elmerengett a jurták között tébláboló három tyúkocska látványán.Jó szél hozott. .Nézd. és megkaparta a Pisla által lelt tárgyat. akik most rebbenő szárnnyal tipegtek minél távolabb Békanyál nénétől. Ha nem hagyjuk el gyorsan a tyúk-álcát. .Hiszen az vagyok. * .Medvetüsszentés! .com) . Repesztő. te ostoba! . tyúk! .Valaki nem ismeri a zsebkendőt.Sürgősen keresnünk kell egy biztonságos helyet.szólt rájuk Repesztő.

Ne gusztustalankodj már! . fehér tollai hópelyhekként szállingóztak szerte. már nincs messze a patak. Az út csöndesnek tűnt mindkét irányból. A lidérc társait figyelte. édes rokonlelked széltől nyomott.Én megyek előre! . hát a barna szárnyú baromfi gyorsan átkelt rajta. önelásás. . ha Monyákos Tuba átkelése hirtelen nem fordul tragédiába.jelentette ki Pisla.com) . .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo úton taposta szét az éberek szekere. Monyákos Tuba rémült kárálással vetette oldalra magát. . Átláthatatlan por kavargott a levegőben. Lassan kirajzolódott a járműve alá szorult.Nagy eszű lidérc lehetett az ük-keresztapád. melyet apró emberke bűbájolt el. . ha nyálkás araszolót választott az elillanásra kuncogta a kendermagos. Ott elrejtőzhetünk. . majd elmélyülten igyekezett kipiszkálni járatából egy kövér gilisztát. de gyorsan! Pont belefutottunk Borzalagba! . hogy rajta gyorsabban közlekedhessen. A kerék tulajdonosa az utolsó pillanatban fedezte fel a gyalogost. Heves vita robbant volna ki a tyúkok között. mikor csigába bújva menekült a ráolvasók elől.Hogy a gólyalábon szaladgáló. még nem kell tyúkként viselkedned. Nem kocsi robogott a poros dűlőúton. huzatos fülcimpája által pittyentett rókafutásának! A három rémült tyúk nem győzte kapkodni csőrös fejét. bújás.Most aztán menekülés.Képtelen vagyok ellenállni az új ösztöneimnek. négyherkentyűs táltos nyilának tollazatával bodorított. majd szárnyaival csapkodva lemenekült a Grófi útról. hogy tyúkba bújtál. . most elkerekítette két tyúkszemét. míg külsőt váltunk. csupán egyetlen szekérkerék. mélyéről rekedt hangú átkok sora permetezte be a környéket.kárálta fojtott hangon. . Monyákos Tuba. hétkarmantyús. Éppen csak nem lökte fel az ijedelemtől még mindig dermedt Pislát és Repesztőt. A por lassanként leülepedni kezdett. öklét rázó száguldó alakja.Jöhettek! égy látom.borzolta mérgesen tollait Repesztő.Attól.novapdf. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.kotyogott rá Pisla. mire a jármű az oldalára borult. . Félrerántotta a láthatatlan bűbájistrángot. nehogy a cirkalmas átok valamely része eltalálja. aki még mindig nyikkanva kapkodta a levegőt. s ezért nem hallotta meg a Grófi úton közeledő fakerék nyikorgását.Nem tehetek róla . és a sofőrrel együtt csúszott tovább. egyenes ágú leszármazottakat ficerélő ficere mérgezze mosollyal minden békaporontyok harmadik szeméből áradó ében sugarát a jó. 102. Repesztő szintén minden baj nélkül totyogott át a túloldalra. .

Az út közepén heverő Borzalagnak végre sikerült lelöknie magáról a fakereket. medvék domborművei meregették szemüket a 103. és megbújtak a kusza bokrok árnyékában. Ezek a nők és férfiak az ős-sámánok álmaiból születtek. Minden egyes tölgy mellett szép ívű íjakkal. mint az eddigiek. juhok. három jámbor házi szárnyas kottyantott néhányat. mind tudta. arasznyi emberkét termett. Az óriás.Mit keres három tyúk a Révülők Találkozóján? Mire azonban az kishíján-táltos nyomába eredt volna a közúti veszélyeztetőknek. sással borították.com) . amint a három tyúk egy-egy tojást pottyantott a puha avarra.Tyúkok . Monyákos Tuba átvezette társait a patak szelídebb szakaszán. Rácsos oldalát nemezzel.novapdf. csupán megkérték őket.állt a Hetek Jurtája.és szellemvilág zugaiból érkezett. kerek sátor kúpos csúcsa elérte a tölgyek égre mutató. Tekintetük unos-untalan a Kecskehát-bérc felé rebbent. majd gyanakodva nézett körbe. .morogta lecsüngő bajuszába. különben biztosan meghallja az éktelen kárálást-kotkodácsolást. Az anyaság intézményében csalódott. Eligazította bozontos szakállában a sastollat. náddal. kövér giliszták után kutatva.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo A tyúkba rejtezett lidércek egymást lökve-taposva iramodtak az erdő felé. azoknak nyomuk sem látszott. A több ezer vendég. aki a való. A vékony mészburkok fehér felületén nyomban apró repedések futottak szerte. Az első sárga lánglidércet. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. s közeledett a napnyugta. legfelső ágainak magasát. A Magas Tax lábánál. lovak. Csakhogy nem csirkék bújtak elő a tojásokból. míg a harmadik dohánylevél-ruhába bújt.ahol a fákat nem irtották ki. majd tovább állt. szövettel. Szerencséjükre az elkövetkező néhány percben senki se járt arra. kezdetét veszi a bűbájosok kongresszusa. A tartógerendákat dúsan megfaragták. hogy a Találkozó idejére költözzenek arrébb . a második melegben is csak alig csöppenő jégtörpét. s a következő percben eltűntek a Bagoly-bükki-patak kanyargó medrének gyökérgubancai között. völgymentén rohanó Bagoly-bükki-patak mellett állt a Hetek Jurtája. úgy növekedett a szinte tapintható feszültség. . * Ahogy a Bagoly-bükki-völgyben megnyúltak az árnyak. lószőrös tegzekkel. hogy az idei Révülők Találkozója más lesz. Amint a fák csúcsánál elcsillan a Nap utolsó sugara. Nyílvesszőik hegyét pusztító rémálmokkal kenték be. hogy a Találkozó legfontosabb vendégeinek lelkét óvják. talán mindennél fontosabb esemény. melynek tisztásán már meggyújtották a szurkos fáklyákat. Előbb azonban még hátra volt egy. A hatalmas tisztáson . sastollas nyílvesszőkkel felfegyverzett szellemőrök álltak. leporolta bőrzekéjét. sasok. s feladatuk volt.

sasháton lovagló sámán. A negyediken sólyom görbe csőre emlékezett régi zsákmányra. és a megölt medve szellemét engesztelő vadász. Az első oszlopon krokodil száz foga vicsorgott. A Hetek többi tagja sorra érkezett. mintha néznének. Sárga agyaraik már messziről elrémítették a rossz démonokat. hogy látlak. kezében kerek sámándobjával. Elsőként Hódfarok néne tipegett ki a fák közül. bika-. esti szellőt rejtve magába. izgatottsága pírt festett pufók arcára.Ezt a címet két holdtöltével 104. köröttük szinte vibrált a levegő a varázserőtől. és más koponyák fehérlettek körben. mintha azt súgná: "Minden szél a maga dolga szerint fúj. Az ötödiken mókusváz zörrent szerényen. de a Találkozóért ő felelt. fején magas turbán tekeredett. A hatodikon jaguár tépőfogai piroslottak a rég megszáradt vértől. A lókoponya belsejéből életerős.Boldogság szívemnek. A vajákos asszony nem volt ugyan a Hetek tagja. ujja érintésével köszöntötte azt. ha kérhetem! .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo közelben elhaladókra. Hét faragott farúd meredt az égre. aki láthatatlanul próbált lopakodni. Jobb kezében számkódos aktatáskát lóbált. Siettében kapkodva vette a levegőt. Elsőként inas. ne aggódj!". Ő egyenesen saját oszlopához ment.com) . lábán halkan csilingeltek a saruk gyöngyei. a jurta alacsony bejáratának bal oldalára állt.köszöntötte Kende a fekete varázslót. s megragadta az aranyszálakkal szőtt zsineget. két méternél is magasabb afrikai férfi jött. . távoli nyerítés hallatszott.bökött figyelmeztetőn az égre Wataturu. S nem csupán úgy tűnt. A másodikon apró goanna gyík csontfeje billegett. . éppen csak biccentve krokodilfejes segítőjének. s a szemüregeikbe rejtett drágakövek felfedték azt. Vakítóan fehér öltözéke többször teste köré csavart lepedőkből állt. Kende. melyek folyton önmagukat ismétlő jeleneteket játszottak le. Majd lopva Hódfarok nénére kacsintott. de valóban meg-megmozdultak.novapdf. . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. az öreg táltos lépett a szellem-ösvényre. A hetediken táltos szép csontkoponyája fuvolázott. Elfoglalta helyét a jurta bejáratának jobb oldalán. A jurta bejáratához két totemoszlop-sor között lehetett eljutni. aminek segítségével majd félrehúzza az ajtóként szolgáló nemezlapot a vendégek elől. A legfőbb sámánok állatszellem-testvéreinek egy-egy koponyáját tűzték rájuk. és hunyt szemmel. démonokat űző hős. A nemezlapokat színes rajzolatok díszítették. A Hetek Jurtájának oldalán ló-. A harmadikon bölény szarvai kanyarodtak a föld felé. medve-. így itt is jelen kellett lennie.Sir Wataturu. Kende. aki az alvilágból lopta vissza az elrabolt lelkeket. Volt közöttük táltosán vágtató. Harsányan kacagva vonult végig a jurta ösvényén. Wugu Wataturu .

Nem hordott inget. . amiben részesedést kínáltál a bevételből.Kende. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.com) .súgta Kende arcába.A jaguár vicsorog önmagára . hát szeretném használni.súgta Hódfarok néne. átfúrt kavicsok. hogy a vajákos asszony szemével titkon az árcédulát kutatta rajta. . fiatal indián jelent meg. Hódfarok néne gyorsan elfordította fejét. . Kende mégis megborzongott a Gama fia. festett csontokkal túldíszített öltözéke annyira új volt. mikor enyhén imbolyogva megtorpant az öreg táltos előtt.négykézláb ereszkedett. Mögötte komor ábrázatú. . Durva darócnadrágot. kurjongatva közeledett. miért nem válaszoltál a legutóbbi füst-üzenetemre? .novapdf. Hódfarok néne rémülten figyelte. fehér inget viselt. hogy a nadrágja zsebéből előkandikáló butykos ki ne essék. vastag koszcsíkokkal tarkított. Köszönés nélkül tűnt el a jurtában. A göndör hajú. te vén lókötő. mert a totemoszlopok sorfala között egyszerre két új jövevény tűnt fel. .Arra gondolsz.mint aki már sokszor kényszerült ilyesmire .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo ezelőtt sikerült jó áron vásárolnom.Azt hittem. földig érő. . karmok. Sir Wataturunak muszáj volt mélyen lehajolnia. Az első vad táncot ropva. Az alacsony fiú komor tekintettel nézett föl a totemoszlopán vicsorgó jaguárkoponyára. mégis egészen elütöttek egymástól. bebújt a jurtába. durván félrelökve Hódfarok néne segítő kezét. Indiánok voltak. Meztelen mellkasán bőrszíjakra fűzött fogak. kopott öltönyt viselt. miután megszemlélte saját bölénykoponyás totemoszlopát. az ausztrál goanna gyík sámánja remegő kézzel kitapogatta a jurta nyílását. . sötét bőrű férfi azonban így sem találta a helyes utat. tollas fejdísze felkavarta a port. hogy a vajákos asszony arcán idegesen rángani kezd egy izom. A dél-Amerika esőerdejében élő csoko törzs sámánja még szinte gyerek volt.Borzalom! . kopott nadrágot. mikor látta. Valaki követ gördített a lábam elé. nehogy elveszítse ékes turbánját. amint Waru Dalong. mikor bebújt a jurta alacsony ajtaján.Üzletben nem ismerek tréfát . félretaposott cipőt.vigyorgott Gyorsláb Jimmy. karján megfakult poncho hevert. . hogy leplezze fintorát.csóválta fejét szép mosollyal az öreg táltos. Csihua körül sötét fellegként lebegő gyűlölettől.Elestem .kurjantotta Gyorsláb Jimmy. bearaszolt a sátor hűvösébe. Az ösvényen újabb vendég lépkedett. és egykor jobb időket látott. és megcsipkedve a döbbent Hódfarok néne arcát. Roggyant szárú. Végül bánatosan nyöszörögve .Hogy a hét legfőbb révülő egyike Nem folytathatta. S ha már van. és rovarpáncélok csörögtek. 105. csak viccelsz.jegyezte meg Kende békítően. vagy inkább tántorgott. Színes rojtokkal. ha nálunk is árulhatsz hamis indián emléktárgyakat? . s vigyázva.

novapdf. .nevetett Kende. ha közöttetek lehet . kezdett először énekelni. fürge. 106. halvány mosolyú nők köszöntötték előbb saját mókus és sólyom segítő szellemüknek. lüktető sugarak jelentek meg. mint bármely fiatal lány: farmernadrágot. melynek főnixmadár tollával bűvölt lángja már órákkal korábban kihunyt. ahogy újabb. . és bő. A táltos megölelte a mongol sámánasszonyt.mondta. . Kende. Vela Nemi egész lénye vidám.kérdezte huncutul félrehajtott fejjel a következő nő.tárta szét karjait a magyar táltos. mint imént a sólyom-sámánéban. és segített neki félrevonni a jurta ajtajának takaróját. mint a Hetek vezetője.Biztosan hallottál róla. és tréfára mindig kész lelket sejtetett. . a te álmodban tölgytermés formájában hullik az eső. és újabb révülő csatlakozott a közös énekhez.A szellemvilágban annyiszor dobáltad meg makkal a táltosomat. A sámánok tekintete a kiismerhetetlenül kavargó fényjátékot figyelte. El-elcsukló hangja követte a jurtán kívül dübörgő dobok ritmusát.Talán gúnyolsz engem. eltűnt a Hetek Jurtájának félhomályában.kérdezte halkan. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. hogy szegény lovam azt hiszi.Téged csakis jó dobszó hozhatott közénk. égy öltözött. Nemi kacagott. Kende! Az öreg táltos arcán elmélyültek a gond ráncai. .com) . . A vibráló fényszálak ereje egyre nőtt. majd meghajtva derekát. majd néhány pillanatig Hódfarok néne szemébe nézett. Apró termetű. vörös haja zuhatagként omlott a vállára. Körbeülték a jurta közepén vöröslő parázshalmot. A hét révülő között hirtelen áttetsző. Kende résnyire szűkített szemével figyelte.Mindannyian betegek . A jurta ajtótakarója ismét fellebbent. * A szellemvilág hét legfőbb varázstudója újra összegyűlt. .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo A két utolsó vendég szintén egyszerre érkezett.Anja Nisan.Vigyázz a lelkedre. hogy utat engedjen a Hetek két utolsó tagjának. Mindnek a szíve tájáról indult az energia. . miként kel életre a mágikus háló. a mongol sólyom-sámán . kockás inget viselt. A metszett szemű asszony arcán szomorú felhő suhant át. .Boldog a mókus. amely összeköti egymással a világ varázstudóit. Kende előre engedte Nemit. így kivillantak szokatlanul nagy szemfogai. majd siettek Kendéhez. Kende? . csakhogy a legteljesebb barátságban. szomszédjai felé. .súgta a vajákos asszony. Élénken csillogó tekintetében azonban éppen úgy szomorúság bújt.Hogyan feledhetném el a finn mókus-sámánt? . Sűrű. Aprót biccentett. hogy elveszítettem a dobomat. két irányba.Rám is emlékszel még? .

a krokodil és bölény testvérei. a révülők köpönyegeit. énekének ereje bármely közönséges ébert megölt volna. VIII. Az ő vonásaik torz.Örülök. A legtöbben természetesen sátrakkal. Csihua és Waru Dalong. Arcukon keserű bánat könnyei csordultak. mit jelent ez: a Sárkány hamarosan elszabadul. a sólyom és mókus sámánja szürke szellemfonatot teremtett. szájuk sarka sírásra görbült. az öreg táltos gondterhelten nézett végig társain. de akadt néhány egészen különleges ízlésű révülő is.Már nem vagyunk képesek megteremteni a Táltos Világhálót.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo Azt látta.mondta Medvetüsszentés. ami nem csupán a Hetek szemét. sóvár vigyorra görbültek. és állította fel azt. és a madarak tollát. Mintha százezer lélek sikoltana a sötétségben. Suttogó szavait hallva a bűbájosok közül egy sem merte viszonozni a tekintetét. segítségért könyörögve. néhány pillanatig iszonyú hangokat hallhatott. gügye. Odabenn Kende hirtelen elhallgatott. hogy ideiglenes otthont teremtsenek maguknak. megtépve a sátrakat. Mindenki maga hozta. Kende. . A Bagoly-bükki-völgyön viharos orkán söpört végig. smaragdzöld sugaraknak kellett volna alkotniuk.Miután találkoztunk az országút mellett. amiben a néhány nap alatt lakni szándékozott. Az ausztrál révülő szájában alaktalan péppé mázolódtak a szavak. Nisan és Nemi. amitől a leginkább tartott. de a lelkét is marta. kétszemélyes jurtákkal bajlódtak. megkértem apát. Ehelyett azonban egyedül Kendéből fakadt ilyen színű energia. s énekük inkább a sakál fülsértő hahotájára. Wataturu és Gyorsláb Jimmy. A nyári pompába öltözött fák alatt valóban ott fehérlett az eszkimók igluja. Aki a jurta közelében állt. Ők bátran használták bűbájos képességeiket. hogy a jégkunyhónk mellett tartson fenn egy helyet nektek. aki elkísérte a családot a szálláshelyre. hogy szomszédok lettünk . . Fojtogató füst szorult a jurta nemezfalai közé. néhány lépésnyi bűbájos 107. A csoko indián viszont gyilkos gyűlölettel kurjongatott. a révülők értetlenül pislogtak a parázsba. mint varázsdalra hasonlított. . A természetet tápláló Világhálót vakítóan ragyogó. és goanna gyík-sámánok léleksugara a rémálmok színét idézőn ébenfekete volt.novapdf. a jaguár-. rózsaszínben kavargó fénypászmákat vetettek ki magukból.com) . A vasbika A Révülők Találkozójára érkezett vendégek szálláshelye az erdő árnyas mélyén terült el. Mindannyian tudjátok. Az ének megtört. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. mely az imént vörös lángokat lobbantott magából.

hogy véletlenül megérint valami piszkos növényt.A családi nyaralás. Gergő borzongásból rémületbe esett.Boglárka szeme elkerekedett a csodálkozástól. Gergő az árusok sátrai között mindenféle nemzet bolondjait látta.Fiatalember.Ha nekem volna családom. mint aki attól retteg. Boglárka bogárkám.kiáltott Gergőre egy 108. aki éppen a jegesmedvebőrt rázta ki jégvirágos kertjük közepén. mikor a családom messze kerül tőlem.mosolygott Boglárka. az valami egészen más műfaj! . hogy ennyi elmebeteg gyűlhet össze egyetlen völgyben. hogy nem mennél velük? . valahol a Csendes-óceán közepén.rázta hevesen vörösre festett hajkölteményét a barátnő.jelentette ki Apollónia. hogy Boglárka különös helyre. de erről hallgatott. vagy állatot. hadd olvassam ki a tenyeréből. Mióta leereszkedtek a Révülő-téren.Természetesen otthon maradnék.com) . nem sürgetnének a fodrásznál. .aki a buggyant Medvetüsszentés néven mutatkozott be -. Az idegen.Már megbocsáss. hatszemélyes sátrát. indián-filmek kellékruháiba. csak ne kelljen látnia Apollónia utálkozó arcát. cuncimókuskám. átsétáltak majdnem az egész Bagoly-bükki-völgyön. Azután felraknám őket a repülőre. de én nem erre vállalkoztam .És talán nincs nyár? Vagy mi nem vagyunk család? . vagy csupán néhány banánlevélbe öltözve kínálgatták semmire nem használható vacakjaikat.égy érted. . ostoba szolgáltatásaikat. Sejtette. A Réti család kissé bizonytalankodva hajtotta szét kölcsönkért. miközben sikerült kibontania Botlik Dénest a sátor zsinegeiből.novapdf. .Családi nyaralásról volt szó! .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo hótakaróval körbevéve. . Apollónia természetesen nem volt hajlandó segédkezni az építkezésben. miközben megnézném az összes tévéshowt. nyuszusom! . . és emberek közé hozza őket .bólintott Apollónia a Tökéletes Kikapcsolódás Városi Szakértőjének magabiztosságával. Én pedig végre kedvem szerint járhatnék a szépségszalonba. Legszívesebben ő is visszaült volna Rúzspirosba. mi vár magára a jövőben! . . Emese integetett Naptartónak. és integetnék utánuk. hogy újra a város felé roboghasson.AZ volna csak a valódi családi nyaralás. . és békésen kifesthetném a lábkörmömet. nyáron is medvebundát viselő lányt követve . akik állatbőrökbe. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. és nyaralást szerveznék. . Gergő inkább bemászott a még mindig füvön heverő sátorlapok alá.de álmában sem hitte. akkor először is kibérelnék számukra egy luxus villát. aki olyan mereven állt a tisztás közepén. mivel Botlik Dénesnek sikerült találnai két összeillő sátorrudat.

itt-ott rongyos volt. Emese sajnálkozva mutatta fel kezeit.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo sápatag vénasszony. . pufók asszonyság. vastagon rúzsozott száját bambán eltátva bámult maga elé .lépett közelebb. amiken csak öt-öt ujj szégyenkezett. még Medvetüsszentés is kíváncsian várták. égy jobban látszanak a vonalak! Néhány jurtával arrébb Emesét állította meg két lányka. s végül kócos hajú cigánylánnyá változott.novapdf. Erdei Apollónia gúnyosan kacagva utánozta mozdulatait. A család minden tagja. .Elég lesz. és narancs-fekete-lila műkörmeiről. vastag kesztyűt kínálgattak. vértelen ajkát mélán eltátva.szóltak a lányok. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. ha savtóból halat fogsz.hördült az igazi Apollónia. kissé előre dőlve. Csakhogy az árunak két különös tulajdonsága is akadt: egyiknek sem volt párja. vagy lávában keresel drágakövet . hogy ne égesd meg a kezed. Apollónia csípőre tett kézzel. akik tucatnyi szépen hímzett. arcán sehol nem látszott festék. púder. sőt. Toprongyos másolata készséges vigyorral felelt: .Bocsássatok meg Mócsingnak .ahol (éppen vele szemben) Apollónia állt. nehogy hozzáérjen a közeli fák törzséhez. hogy megpillantsa élete eddigi legfurcsább jelenetét. átalakult. tört sarkú tűsarkúin egyensúlyozva.com) . de mindre ötnél több ujjat varrtak. Kidugta hát fejét a legközelebbi nyíláson. csípőre tett kézzel. Az eredeti Apollóniát könnyen fel lehetett ismerni hajlaktól kőkemény frizurájáról. 109. körmeit pedig tövig rágta. és a bankautomatáktól távol töltöttél.bár vonásai. Mócsing! . . bár közben gondosan ügyelt rá. szortyogó hangokat hallatva nagy levegőt vett. kissé előre dőlve. Belvárosi Apollóniát ájulás környékezte. alkata hasonlított a család barátjára -. olyan ábrázattal. Két karjával támaszték után hadonászott.Sámánkesztyűk. Gergő elrántotta a karját.Beleköpni . mi következik. miután néhány napot a masszőrödtől. A hamis Apollónia hirtelen megtöpörödött. s máris maga felé fordította a fiú kezét.felelt a tenyérjós.Mit akar? . Odakinn azonban szokatlan csönd honolt. . mintha a kérdés tökéletesen értelmetlen volna. Gergő a sátorlap alatt végre rátalált a középső rúdra. és megemelve azt. manikűrösödtől. kenőcsökkel pirosított arcáról. A hamis Apollónia . bő szoknyáját suhogtatva.Ez meg mi?! . Haja kuszán. az asszonyság. Ruhája gyűrött. zsírósan fityegett válla körül. . aki maszatos képpel vigyorgott közönségére.Így fogsz kinézni. Mikor azonban különös.szólalt meg a bokrok mögül előlépve egy csupa mosoly. rúzs. minden egyébben tökéletes ellentéte volt. némi formát adott rogyadozó otthonuknak.

Féltem. A pince a meghívó Mindent elrontottunk. Odvas . míg csak ki nem szorította önmagából a szuszt. feketeruhás asszony-alakjában. Hátukról remek kilátás nyílt a Bagoly-bükki-völgyre. -Még mindig dermedtek a nedveim! . Az ébentollú haragja ugyanis minden eddiginél rettenetesebb volt. hogy a másik kettő nem vette észre. hogy útját állja a kósza tekinteteknek. . megsúgták a 110. Sípoló lélegzettel bomlott szét gyorsan. * A Kecskehát-bérc déli lábánál néhány kopasz domb merengett rajta. ágát vesztett fához hasonlatosan állt Lebeke.Jó.sziszegte Ouroborosz. én vagyok Hódfarok néne. hogy áthozott minket a szellemvilágból. majd Boglárka elé lépett.Akkor te vagy .Mi lesz velünk. mi az illem. hogy a fűszálak inkább már ki sem egyenesítették magukat. .Nem beszélt.Az a dolgom. így melengetve hideg vérét a napsugarakkal. .Eddig nem sok hasznát látta annak.Hallottátok. És talán sosem is fogja megtanulni.Ebben nem kételkedünk .nyögte Odvas. És attól is tartottam.aki megőrizte tagbaszakadt erdőkerülő külsejét . Hosszú órák óta várták. ha beváltja a fenyegetését? .Hollónak igaza van . . . . hogy utánozzak! . A középső dombtetőn gubbasztó három alaknak azonban semmi kedve nem volt.a kígyó dühösen tekergett.Mondott? . hosszan a szemébe nézett.Talán mi tehetünk róla? . Mellette Ouroborosz sima kőre tekerte sárga kígyótestét. hogy végre megérkeztetek. akit valaha is magába fogadott a Boszorkányok Jurtája.novapdf.Én nem akarok rémálommá válni! Inkább egyen meg a szú! Lebeke tekintete sötét megvetéssel villant. hogy nem veszed komolyan.replikázott a kislány.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo Szertelen visszfény-boszorkány a lelkem. . ha történetesen hűtőgépszerelőnek születik a jegesmedvék földjén.com) . hogy Holló dermesztő szárnycsapásainak hatása végre ellebbenjen róluk.szólt. . és különös szeretettel. hogy a vadonban gyönyörködjön.Most várunk . hogy nem kapod kézhez a meghívót. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. . s remélte. . . És én vagyok a legtehetségesebb tanítványa. aki még nem tudja. milyen volna Botlik Dénes.A kölyök már ott van.bólintott a völgy irányába Lebeke. bár a bozontos tölgyerdő mindent megtett. .Igen.bólintott az asszonyság.Anyám a legjobb visszfény-boszorkány. mit mondott? . mi történt. vajon belőlük miért nem lett hegy.időnként akkorát sóhajtott. . bűbájos nyelven átkozódott! . A háttérben Mócsing éppen azt mutatta be. Mögöttük tűzvészben elszenesedett. .Boglárka szemében öröm csillant.a baobabfa rémületében óvatlanul emberi talpából vastag gyökereket eresztett a dombtető talajába.

mikor sikerült újra kígyóvá változnia. halszálkás öltönyéből frissen vasalt díszzsebkendő kandikált elő. A közeli bokrok igyekeztek felpöndöríteni leveleiket. Néha nehéz szétválogatni a múltat.sziszegte a hüllő rosszindulattól felfújódva.Bocsáss meg.Elhallgass. majd Odvas bamba arca elé röppent.novapdf. míg Ouroboroszt göcsörtös vándorbottá bűbájolta a felháborodás. azok ott a mi hátasaink! Lebeke kétségbeesésében fekete pillangóvá pukkantotta magát. Szúrós tekintete a lombok mélyét kutatta. ráncos arc. de igen ismerős alakot pillantott meg. inkább a te eszeddel bánt el a kantár -szűrte a szót szűrte méregtől csöpögő szemfogai között Ouroborosz. .Melyikőtök kötötte ki a hátasokat? . de időnként olyan szórakozott vagyok. mintha maguk sem tudnák biztosan. . . s már messze maguk mögött hagyták a Borzalag által igézett határsávot. mivel foglalkozol mostanában? . Járásuk imbolygó volt.Mivel foglalkozol mostanában? . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. vagy legyek kísértetkastélyban ajtócsapkodó-huzat! Odvas csöndesen töprengett azon. A Bagoly-bükki-völgy felé tartottak.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo délelőtti szellők. . . * .horkantott az úr felriadva merengésből. . Ekkor hirtelen két apró. amiből orrfacsaró párák szálltak szerte. hogy merre akarnak menni. úgysem akarnak megszökni. Kobzos Béla és Furdancs Pepe ekkor tűnt el a Bagoly-bükki tölgyek árnyékában.érdeklődött csevegve a hatalmas rongycsomó. és a jövőt.Mit kérdeztél.Én csak a mogyoróbokrokhoz kötöttem őket. hogy minél kevesebbet szippantsanak a bűzös felhőből.Mit tettél már megint. . És nem fogunk több hibát elkövetni. Rögvest utána rózsaszínre púderezett. . hiszen a bűvös kantár az utolsó csepp eszüket is megbéklyózta.Nekem úgy tűnik. átokverte lombhullató? A vállas termetű erdőkerülő zavarában majdnem elsírta magát.sipította vékony hangján az acélszárnyú pillangó. Nyakkendője feketén simult keményített ingére. Odvas a szeme fölé emelte tenyerét. a jelent.a rongycsomó motoszkáló mélyéből élénken csillanó szempár bukkant fel.Arra voltam kíváncsi. drága Helén? . . amint leszáll az éj. Gondoltam.com) . A mocorgó rongyhalom szomszédságában kifogástalan öltözetű úr ücsörgött.A hátasok! A rőt holdvilágra. majd néhány 111. te cipőfelsőrész! . miként jutnak majd át a bűbáj-csapdákon. elhárítva a nap vakító sugarait és rémületében hatalmasat bődült.Bár kérdezhetném azt is: melyikőtöket fogja Holló először rémálom-szereplővé varázsolni? . Holló becsempész minket.

Mindketten bamba tekintettel tébláboltak.Még szerencse.novapdf. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. abból jóslatokat írok az újságoknak. A baromfifeldolgozóban tevékenykedem. A foszló szövetek közül eres kéz nyúlt ki. és elkeseredve legyintett. Vendel. az eredeti szakmám madárbél-jós.Csak éppen a lusta takarítónőkre kell fognom. kitűntetéssel vizsgáztam mételyből és orrfacsarásból. .Nézd a szerencsétleneket! . Bűbájhámot vetettek a nyakukba. Különben sose vehetnénk fel a valódi külsőnket. A két bűbájos nagy nehezen összeterelte Kobzos Bélát és Furdancs Pepét. néha neki-neki ütődve a fák béketűrő törzsének. akinek átható tekintete elől minden élő menekült.biccentett az úr. Vendel erre is szomorúan bólogatott volna. milyen bajt hoz a holnap. . Hihetetlen. . Vendel? . . Ezzel egészítem ki szerény fizetésemet.com) . hogy évente megrendezik a Révülők Találkozóját.Nos. hogy az éberek mennyire kíváncsiak rá. . Akkor Helén a 112.hümmögött elismerően Helén. égy tűnt.bökött kacsos kezével Helén a jövevényekre.Jobb.sóhajtott a rongyhalom. Emlékszel? .Vendel nyögve talpra állt.Hiszen már úgyis tudom: megjósoltam neked annak idején. . De manapság nincs szükség bűzboszorkányokra. mint tudod.Meg is teszem. mit jósolt Helénnek. A fák között két alak tűnt fel.fordult váratlan vidámsággal barátnője felé a jós. de ekkor megzavarták a révülők délutáni csevegését. Amint tudod. . aki rossz tréfára használja a tudományát . A rongycsomó egyetértőn kuncogott. . Helén . .Azért szoktam orrot facsarni! .Nehogy az egész Találkozó idején így botorkáljanak az erdőben. . emlékezve arra. és pocakos. . .mondta a bűzboszorkány.bólogatott Vendel.Azok a szép napok.Hiszen akkor naponta belepillanthatsz a jövőbe! . és veled mi van. valami kellemes emlék jutott eszébe a jövőből.A magamfajta vénasszonyok folyton kérdezősködnek. míg a másik töpörödött. mint akik nem is ebben a világban járnak.Minden évben akad néhány neveletlen garabonciás-csemete. így elhelyezkedtem az ébereknél. Egyik csontsovány. Helénke? . De abból manapság nem lehet megtollasodni.Tehát vécés néni lettél az éberek szennyvíztisztító üzemében . drága barátnőm. Amit meglátok a holnapból a madár-maradékokban. inas égimeszelő. majd karját nyújtva segített barátnőjének is felállni.Gyere. újabb nehéz párákat eregetve szét. .No.Megértelek.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo görbe szőrszállal büszkélkedő áll jelent meg. ha nem tudod. .vihogta a banya. szerszámozzuk le őket . Megértesz engem. mikor még a saját szakmánkban dolgozhattunk . .

Keresztülvágott az erdő legsűrűbb részén. és igét mormolt: . aki már akkor belekukkantott egy galamb belsőségeibe. akit nagyon érdekelt. Végül Boglárka és Medvetüsszentés apró mágikus segítségének köszönhetően nem bicsaklott össze többet a tartóváz. Távolabb karcsú szölkup lányok beszélgettek három.Alaposan szemmel kellene verni az olyan kölyköket. Kedélyesen fecsegve távoztak a sámánénekesek pódiumának irányába. csorbulj ki. Már meg sem lepték a kisebb-nagyobb jurták.motyogta a bűzboszorkány. hogy kipihenje a Mócsing által okozott megrázkódtatást. A hollófekete hajú lányka odvas tölgyet választott lakhelyéül. Ők az Altaj vidékéről 113. * . Boglárka nekilátott. bűbáj-béklyó oldódj ki. fekete bőrű bennszülött a tölgyek vastag ágai közé épített deszkaházikóban szállásolta el magát. hogy hátasnak használták őket. majd készségesen belekarolt Vendel felkínált karjába. Mivel a visszfény-boszorkány. . és Medvetüsszentés nem ért rá. kószál egyet a völgyben.com) . Botlik Dénes elmélyült beszélgetést folytatott egy arra járó sámándob-készítővel.Most aludni fognak néhány órát.kivéve persze Vendelt. mikor még frissen diplomázott bűbájosokként tekintettek a reményteljes holnapba .Készen van! . indiánsátrak. Emese tökéletesen elégedett volt a szomszédsággal. bár az okleveles cipőpucoló mindannyiszor biztos volt benne. Emese úgy döntött. Apollónia nem kevés bosszúságára. felidézve azon időket. Alig néhány lépésre a sátruktól az eszkimók jégkunyhója állt.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo lábujjaira kepeszkedve a szemükbe nézett. miért hord minden éber cipőt. kétlábúnak négylábúként nem kell tovább szolgálni! Vendel szakértő kézzel felhúzta előbb Béla. immár ötödik alkalommal. Azon sem csodálkozott. A rét másik oldalán Mócsing.novapdf. Apollónia behúzódott a sátor legbenső helyiségébe. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. hogy tökéletes munkát végzett. és puha mohával bélelte ki üreges törzsét. akik bűbáj-béklyót vetnek a gyanútlan révülőre . A fák között mindenfelé a legfurcsább szálláshelyekre bukkant. hogy összeüssön valami ebédet. A családi sátor ugyanis négyszer összeomlott.jelentette büszke mosollyal Botlik Dénes. majd Pepe szemhéját. agancsaik között ragyogó fényt hordozó szarvassal.Rontás foga. A Magas Tax távolinak tűnő meredélye felé indult. Azután nem is emlékeznek majd arra. . hogy néhány majdnem meztelen. és alaposan belekémlelt még mindig homályos tekintetükbe. a fiatal visszfényboszorkány telepedett le.

Máskor mitugrász emberke 114.s hirtelen megértette: most valóban álmodik. egyre biztosabb lett benne. Fintorogva dörzsölte lehorzsolt homlokát. hogy a lába alatt futó ösvény sóhajtozik. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. amit azonban széles.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo érkeztek. de nem tartott sokáig. Emese talán a világból is kikószált volna. de nem csupán ez keltette fel a figyelmét.Szunnyadó-ösvény . majd lelépve az ösvényről teljes lendülettel nekirohant az egyik fának. Hamarosan megértette: tőle függ. bő szárú nadrágot. Az erdő legelhagyatottabb részére keveredett. amit eddig megszokott. és horkant édes álmában. és a pusztai bűbájosok iskoláját járták. Emese előbb azt hitte.melynek teteje rég leszakadt -. Miközben nyughatatlanul cserélgették helyüket. fekete kalpagot viselt . . de még ekkor sem nyitotta ki a szemét. amerre az út vezetett. napfényben fürdő ösvény szelt ketté. mégis gyors léptekkel haladt az ösvényen.Arra van . míg a lány mellé nem érkezett. behunyta a szemét és lépett néhányat.Eltévedtél? . Csúcsos. néha motyog. Mikor azonban hallgatózni kezdett.Én az Álomlények Ligetében jártam.Folyton elfelejtem. vagy a levegőbe emelkedve átlebegni a lába előtt váratlanul nyíló szakadék fölött. A fák itt nem csupán zöld. A Szunnyadó-ösvényen igen szórakoztató volt járni. míg végül a lány tökéletesen látott . Felriadt gondolataiból. s körülnézett. A legény biccentett. Emesének időnként egymással birkózó magyalbokrokat kellett kikerülnie. . s már el is tűnt a fák között.Vágj át az erdőn. kíváncsian megérintették az ösvényen haladó haját.novapdf.bár nem azt az erdőt. ha hirtelen nem támad valami nagyon különös érzése. mi kerül az útjába. fentről rég lejárt buszjegyek kezdtek hópelyhekként szállingózni. valaki elszenderedett a környező bokrok alján. Oldalán néha nyughatatlanul mocorgott a tarisznya. Előbb émelygés fogta el. Az ösvény halkan szuszogott.súgta a lába elé nézve Emese. hogy hunyt szemmel csak a Szunnyadó-ösvényen lehet közlekedni morogta önmagára dühösen. de ezer más színben pompáztak. s végre pislogott néhányat. A föld melege talpán keresztül szétáradt egész testében. és az állatszellem-szónokok terére igyekszem.mutatta az irányt Emese. Emese eddig csak álmában látott ilyesmit . libegő ujjú inget.com) . Balról ekkor fiatal fiú tűnt fel. könnyen megtalálod. . Majd kiválasztotta az egyik irányt. Ha véletlenül elkószáltak a gondolatai. ruháját. . Ezután kavargó képek jelentek meg előtte. gyorsan taszigálva egymást saját helyükre. s hozzá durva darócból szőtt. .érdeklődött a legény. Lehunyt szemmel. A lány ennek közepén állt. sőt. .

Az erdő nyomban visszanyerte megszokott külsejét. hogy újra az álomvilágban kóborolhat. aki rémülten kapkodva futott be a bozótba. Tovább álmodva megtekintheti a Rémálmok étvesztőjét.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo pattant elé. kérem! . hogy kivételesen nem a saját képzelgésével van dolga. Mikor váratlanul egy gumiderekú utcatábla hajolt elé. akkor előbb az áloménekesekkel. merre kell révülnöm A levélruhás csörtetve tűnt el a bokrok kusza alján. Két libbenő. Mire a szószátyár útjelző tábla mondandója végére ért. de a lány meg mert volna esküdni rá. A végállomás a Beteljesületlen Álmok Ligete.Várjon. színét és nyugalmát. és már előre örült.Meg tudná nekem mondani. hogy nem tévedett. A házmester szinte azonnal eltűnt (talán a jurtába lépett be). oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Majd rögvest utána egy zöld levelekbe öltözött figurát pillantott meg. és ő is rohanni kezdett. . töltőtollával kardként hadonászva.Jobb. hogy már megint nem koncentrált eléggé. hogy életében először volt alkalma lidércet látni.Amennyiben a kisasszony jobbra révül. A táltos sietve átvágott az erdőn. 115. Emese azt hitte. látva. Emese megértette. Visszafordult hát a Szunnyadó-ösvény irányába. amit szigorú ábrázatú íjászok óvtak. .kiáltott utána Emese. ha nem bosszantom az őröket . A fák között hatalmas jurta emelkedett.biccentett önmagának a lány.com) . Ezen a tisztáson látta meg az imént Emese régi ismerősét. . kedves mosollyal köszönve meg az útbaigazítást. hogy az íjászok minden mozdulatát figyelik.novapdf. ajánlhatom a Hetek Jurtáját. hogy rávegye: azonnal kössön tyúkszem-átok elleni biztosítást. majd a Napsátor forró hangulatú rendezvényeivel találja szemközt magát. bár oda most látogatók nem léphetnek be. . * Kende ráncos arcát a lenyugvó nap utolsó sugarai melengették. ezüstszín hajfonatot pillantott meg. Emese azonban biztos volt benne. Ekkor szeme sarkából sárga lángocskát vett észre. A totemoszlopok sora egyenesen a bejáratig futott. rajtuk állatkoponyák sárgállottak. Ha viszont balra kegyeskedne elrévülni. s lelépett a Szunnyadó-ösvényről. Barboncás Dömét. avagy a Beteljesült Álmok Ligetét. Nagy nehezen kinyitotta a szemét. égy negyven ösvény-horkantással később (így mérték ugyanis az idő múlását a Szunnyadó-ösvényen közlekedők) ismerős alakra figyelt fel. Habozás nélkül balra révült. ami nyomban el is eltűnt.

Hódfarok néne aggódva várta a választ. A két öreg bűbájos látszólag vidáman csevegett. Ha a Sárkány elszabadul. Egy csettintés. mert tudtátok. már nem számíthatunk a többiekre. gondozzák. Ha nem táltos kelti életre. Kende elkeseredésében még vadabbul dörzsölte a fadarabokat.szólt Kende. ki rontotta meg őket . és felgyújtja a jurtát.Az éberek ugyan már nem hisznek az álmaikban. üveggyöngy. és arany díszítés. azt hiszem.Csak a szemükbe kell nézni. . hogy az Élő Tűzhöz nem használhatok öngyújtót . hogy varázsolni könnyű. de most sajnos nem volt ideje Emesével beszélgetni. A vajákos asszony kerek arca hamarosan el is komorult. Mielőtt bebújt volna a nemeztakarós ajtón. Hódfarok néne széles csípőjére támasztott kézzel kacagott. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.sóhajtotta a vén révülő. az a furcsa érzése támadt. . Nézte Kendét.mondta a táltos.Nekem nem lett volna erőm begyűjteni a szükséges gallyakat. hogy számíthatok rád .Az éberek azt hiszik.novapdf.mondta csöndesen Hódfarok néne. a sólyom már nem képes repülni.Akkor most mi lesz a két világgal? . és kiválasztott két alkalmas fadarabot. .Azért bíztatok meg a Találkozó szervezésével. A Hetek dolga.Hoztam gombát.Bezzeg. Nisan. de mindketten érezték a másik nyugtalanságát. ha tudnák. . Elmosolyodott. hogy parazsat csiholjon belőlük. de attól azok még veszélyesek lehetnek.Nagy tudású bűbájos lehet. De az Élő Tüzet neked kell meggyújtanod! Tudod. De. . . mennyire érzékeny. . . Kende letérdelt a középen felhalmozott máglya mellé.Tudtam. amíg az a kecske mekegés nélkül megállja. még képes.Nagyon betegek . . .Az én erőm egyedül kevés ahhoz.Nélküle pedig nem vagyunk többé képesek megfékezni a Sárkányt. A való világban pedig természeti csapások.Kár. aminek füstje segíti a gondolatok szárnyalását. . . hogy etessék.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo egyenesen a Hetek Jurtájához. amint a táltos fürgén összedörzsöli a két fadarabot. és már lobog is a fáklya. és a Sárkányt is megfékezzem. . Homlokán verejték gyöngyözött. Vagy kimondunk valami nyakatekert szót. hogy én mindenre gondolok húzta ki magát büszkén a vajákos asszony. hogy feltekerünk rajta a dombon. 116. és biciklivé változik a kecskénk. . . a szellemvilágban a rémálmok veszik át a hatalmat.kiáltott dühösen Hódfarok néne. hogy nyomozzak utána.com) .lihegte. két keze csupa maszat volt. mit kell ügyeskednünk. annyi bizonyos .Csak tudnám. és látom. A jurtában Hódfarok néne sürgölődött: kilenc féle fából rakott kisebb máglyát. és kordában tartsák a természetét. de hiába. hogy a fák közül ismerős szempár figyeli. Gyorsláb Jimmy bölényét pedig földre rogyasztja a sok műanyag. .A Táltos Világháló széthullott .

még valódi bűbáj sem kell hozzá. Csak a magunk bolondságától nem képes megvédeni. hogy olyan rémképeket soroljon.Ez megvéd minket a démonoktól. Miután kívülről néhány bűbájos igével lezárta a bejáratot. . A minap is. A levegő gyorsan megtelt füsttel. Könnyű füstcsík kanyargott Kende keze alól. egyre nőtt a hőség. A táltos óvatosan fújkálta a parazsat. 117. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.. sem holt nem juthatott be oda. . gyorsan lefogyni. A tűz éhesen mart a hasábokba. hogyan tudnak könnyen. .Mi vagyunk a Hét Révülő. akiket Sárkányőrökként ismernek a bűbájosok . Nem látta értelmét. amikkel mindketten tisztában vannak. Mind elfoglalta helyét a tűz körül. amíg tárgyalunk.mondta Kende. míg kicsiny lángocska nem született. addig táplálva száraz mohával. és erős.Ugorjuk át ezt a részt. ti felügyelitek az Alsó Világ Tűzkörét. szellemlényektől.Wataturu! . . melynek szálai lélektől lélekig húzódnak. ropogó-sistergő karokkal ölelte át azokat. Számoljatok be nekünk arról.Mi vigyázzuk az Egyensúlyt a való-. Kende leült dobja mellé. Mondhatom: remek móka.zengte a szokásos nyitólitániát szép hangján az öreg táltos. . Én Hódfarok néne elhallgatott. életben tartva a mágikus Világhálót. Az afrikai és ausztrál sámánok felé fordult. betegségek pusztítják el az ébereket.Wataturu és Dalong. Látszott rajtuk. és vagyont gyűjteni. Hódfarok néne bátorítón megérintette Kende karját. hogy az utóbbi órákban egyetlen percet sem pihentek. szemükben csillámlott a lángok sárga fénye.Nem sok időm volt foglalkozni a hivatali ügyekkel. majd távozott a jurtából. A krokodilsámán fintorogva vonogatta aranyhímzéses köpönyegbe bújtatott vállát. Létrehoztam az Agytekerő Módszerek Klubját. Kende arca megrándult.com) . de nem vitatkozott az indiánnal. és halk dúdolással kérte.vágott közbe gúnyos hangon Gyorsláb Jimmy. A világ minden táján trükköket tanítunk az ébereknek. A jurta bejárata elől félrelebbent a nemeztakaró. . Már a könyökömön jön ki. .. mi történt nálatok az utóbbi évben. és az álomvilág között. hogy fogadja el táplálékként a felkínált kilenc féle fát.kiáltott mágikusan erősített hangján Kende.Az Élő Tűz . lidércektől. Komor arccal. meg bla-bla . ami remekül sikerült.Minket most nem az érdekel. többé sem élő. és végignézett hat társán. és Hódfarok néne segítségével talpra állt. Az éberek bármit elhisznek. akik hablaty. a főnökük állásába kerülni. Be kellett indítanom a vállalkozásomat.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo katasztrófák. . ha elég titokzatosan adjuk elő nekik. Mi vagyunk . parázsló tekintettel sorra érkeztek a sámánok és varázslók.a Három Tűzkör vezetői.novapdf. Akkor a máglya alá fektette azt. .

. Éppen ezért hívjuk őket ősöknek . És mi a helyzet nálatok.Az ősök? Nincs velük semmi. éj lényeket alig álmodnak. Kende az ausztrál sámán felé fordult. . csereberélik. boszorkányok. .Tehát az Alsó Világban nem történt semmi.motyogta.És az álomlények? Wataturu fekete ábrázatán bizonytalanság látszott. aki már kétszáz éve meghalt. a mohikán sámán. hogy felébressze szunyókálásából.mondta türelmesen Kende.legyintett hófehér fogait villogtatva a krokodilsámán.kiáltotta elcsukló hangon Dalong. .Figyelünk az éberekre.szólt az üveggel veszélyesen hadonászó gyíksámánra Kende. Katasztrófa-bingót játszanak. . . . . és túlságosan is bő nadrágja zsebéből lapos üveget rángatott elő. mikor megértette. hogy mindenféle 118. hol van. folytatta: .com) . a szellemsámán pedig ugyanakkor a hal lelkét emeli a merítőhálójába. halottlátók és ólomöntők szinte mind csatlakoztak az agytekerőkhöz. Italtól zavaros tekintete akkor sem tisztult ki. és Álomlények Jurtáiról! .Lássuk csak . nem hajlandóak szóba állni az élőkkel. igen! Gördülő Kő. akivel a középkorú asszonyok szoktak álmodni. házhoz járnak szellemet idézni. A gyíksámán bután kuncogott. Mind halottak.mondta. unalmasak lettek.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo hogyan csapod be az ébereket. ezt tudjuk. leginkább a holtlélek-horgászatot kedveli. Beszélj a szellemvilágról. Mogorvák. és varázslók tudnak magukra vigyázni . vagy a reinkarnációs-totón kötnek fogadásokat.Ők mintha egyre kevesebben volnának .Az éberek álmai szürkék. .Mégis beszélned kellene róluk. Dalong! . és Gama fia.A mi drága őseink remekül érzik magukat.Hol mi? Mi történt? .mondta a bölénysámán. s a régiekről is megfeledkeznek. . hogy majdnem beborult a tűzbe. És remekül keresnek vele! éjságokba írnak horoszkópokat. híres éberek utolsó lélegzetét gyűjtik. Miután néhány hangos kortyot küldött le a torkán.Elég lesz. vadászok. az Ősök. mit tudsz mondani az Ősök Jurtájáról? A goanna gyík sámánja néhány horkantással felelt.Hát velük nincs semmi . meg a Ránchúzó. mint mindig. . A mellette ülő Neminek oldalba kellett böknie. .novapdf. vagy álmot fejteni. Tudjátok. Látok.Dalong. mikor egy éber kifogja a valódi halat. Ő. Dalong akkorát bólintott. az álomvám-szolgálat nem engedi. Gyorsláb Jimmy? A táltos szavára az odzsibve indián magabiztos mosollyal válaszolt.A vajákosok. Néhány napja ekkora . Azért született néhány friss rémálom-szellem! A Tőzsdebukás démona. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Csihua voltak felelősek a Középső Világ Tűzköréhez tartozó jurtákért.A jósok.A régi idők szellemvilágba költözött sámánjai természetesen halottak. vízeret keresni. . hiszen te vagy felelős a jurtájuk nyugalmáért. Ja.

de nekem erre nincs időm. .novapdf. mégis úgy viselkednek. a sólyom.Szó rekedjen! . Elmennek természetgyógyásznak. hogy képes kanalat hajlítani a puszta akaratával. hiszen ott te vagy a főnök .Ostobák vagytok . . Hiszen a révülők és bűbájosok legtöbbje sem foglalkozik többé őseitől öröklött tudományával. Mire leoldotta a bűbájos zárat. És jól teszik! égy tűnt. .A sámánok és dobolók . Dalong. ha a vállalkozásod százalékot fizetne a nyereségéből az én szerény totembóvli-hálózatomnak. .háborgott Wataturu. A táltos egész testében remegett a dühtől: ezt a többiek is látták.Csupán üzleti ajánlatot tettem . . A Felső Tűzkörben biztosan minden rendben megy.Gyorsláb Jimmy felállt a tűz mellől. Kende megvárta. . .com) .vont vállat Gyorsláb Jimmy.Van is bajunk velük! .kérdezte Kende.suttogta kimerülten Kende. akkor szólnék a vámosoknak. a krokodil is ott toporgott mögötte. ha azt hiszitek.Te zsarolsz? . Az eleven tűz ropogása betöltötte a jurtát. A csoko indián azonban hallgatott. hogy az ébereket érdekli még a létezésünk. aki azt állította magáról.ugrott fel az afrikai varázsló. hogy inkább a saját pecsenyéiket sütögetik. majd Nemire. amiről nekem kell beszámolnom . és Wataturu. Nisan. a gyíksámán csak azért nem tartott velük.Rontjátok az Agytekerők üzletét! Nekünk éppen a sarlatánok képzéséből jön be a legtöbb pénz! Gyorsláb Jimmy gúnyosan pillantott a krokodilsámánra. A forró levegő ragadós verejtéket csalt mindannyiuk arcára.Talán. hogy a többi varázstudó titkon egyetért vele. hogy . állatgondozónak. Komor tekintettel bámulta az Élő Tűz lángjait. Gyorsláb Jimmy pedig előzékenyen átadta a szót Csihuának. bűvésznek. már Csihua. a jaguár nem akar tovább beszélni. A nő 119. A révülők világának vége! Megértem Wataturut és Gyorsláb Jimmyt. a jaguár.Mind máglyára való bolondokká váltatok.Három holdtöltével ezelőtt a tévében lepleztünk le egy éber csalót. a mókus-sámánra pillantott. A többi révülő is kíváncsian fordult a fiatal férfi felé. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. amíg társai távoznak. neked nincs mit mondanod a rád bízott jurtákról? . . Állítólag ő is a te egyik agytekerő tanfolyamodon végzett. Wataturu visszaült a helyére. mintha hatalmukban lenne a mágia bármelyik ága. . és a kijárat felé indult. .kiáltott Kende.Már csak a Felső Világ Tűzköre maradt hátra.hangzott fel Csihua pengeéles hangja. Kende látta.Jaguár. mert újra elnyomta a bódult álom.Bocsáss meg. bár nem merik kimondani. .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo veszélyes álomlények zaklassák őket. A sarlatán-ellenőrzés ügyeletes bűbájosai rendszeresen lefülelik azokat az ébereket. akik nem tartoznak közénk. csodadoktornak.

hogy képtelen lesz elaludni.felelt Boglárka a lehető legtermészetesebb hangon. A képtár alagútján átszáguldva egyenesen a már ismert edzőterem puha szőnyegére zuhan.Nem haragszom .Ne haragudj ránk. Boglárka hajlongva járta körbe a sátrat. Kende . éber éjszakára számított de az álom szinte azonnal magába szívja. karvastagságú szarvakat meregető fekete bika tornyosul fölé. és Mócsingot. de csupán akkor láthatták őket. miután kijelentette. fénye azonban árnyjátékot varázsolt a szövetre. Vaspatákkal dobbantó. ha lehunyták a szemüket. * Réti Boglárka ínycsiklandó vacsorát tálalt fel a sátor előtt. . Az állat pofájából sűrű nyál 120. A széthajtható asztal köré meghívta Medvetüsszentést. Mikor végre ő is bebújt Botlik Dénes és a két gyerek közé. annak testvérét.mondta halvány mosollyal. azt hiszem. Gergő suttogva fordult hozzá. A család első Bagoly-bükki vacsorája kedélyes csevegéssel telt. és merengve fényes cikkanásokat rajzolt parázsló végével a levegőbe. Apollónia. Vagy csupán az idők változnak. Gergő hatalmasat ásított. Hosszú. s amint felnéz. talán hajnalig le sem fekszenek. hogy cseppet sem éhes. inkább nem faggatja tovább az anyját. A tányérok fölé hajló ágakra Botlik Dénes színes lampionokat akasztott. . Mégis attól félt.Sóval hintettem körbe a sátrat . Nem érezte magát biztonságban a sátorponyvák vékony falai között. az Alpok.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo kipiszkált a máglya széléről egy füstölgő ágacskát. és a nyomó szellemek. mintha keresne valamit a földön. . A tisztás közepén lassan leégett a tábortűz. . egyikőtök sem tehet róla. Ha Boglárka nem figyelmezteti a társaságot.Mit csináltál odakinn? . hogy másnap rengeteg dolguk lesz. .com) . Valami rossz. Emese pedig a Szunnyadóösvény beszélő álombokrairól szedett csokrot. Ezek remek illatot árasztottak. Az Eleven Tűz hasábjai szikrákat szórva egymásba omlottak. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Naptartót. sértődötten visszahúzódott a sátor legbelső zugába. A fiú úgy döntött.Valami történt velünk. kényelmetlen mocorgással töltött. a visszfény-boszorkányt. .Azt ugyanis utálják a mürawák. ezt látva. ereiben meghűl a vér.sóhajtott a táltos. De a Sárkányt ez nem fogja érdekelni.novapdf. amint a hálózsákba bújva lehajtotta a fejét.Azt hiszem.

talpra ugrik.őt a fiú ültette. terebélyesebbre nőtt. ajtaja nincs. . bár virágcserépben áll . . A másik hárs még hatalmasabbra. ami agyonnyomni akarta Gergőt. sokkal értelmesebb. de hiába. Az egyik gyökereit a padlóba fúrta. A vaspatás szaglása kitűnő. mint a való világban élő rokonai.a szenoi meglendíti magát. de a rémálom óriása egyetlen mordulást hallatva lerázza magáról a fiú segítő szellemét. Gergő oldalra hengeredik. .Farkas. Felugrik. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. amint egymásba fonva karjait. ami mögött Gergő néhány pillanatra megtorpan. amint forró léghuzatot lehel Gergőre. Fujtatása viharként söpri el a fenevad útjába kerülő tárgyakat. mikor a szörnyeteg szarvai porrá zúzzák az álomversenyek trófeáit.A szemébe a szemébe kell néznem .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo csöpög. tekintete pedig elárulja. Kétségbeesetten kutat valami fegyver. az álomedző utasítására. lábával is 121. .sziszegi dühösen a fiú. Megkapaszkodik. majd tovább menekül. de tudja. Vöröslő tekintete nem hagy kétséget felőle. és az üvegtárlók felé rohan. Gergő feljebb mászik. és megragadja a nyakában függő fogsort. A kölyökfarkas nyüszítve messze repül. Az edzőterem a végtelenbe nyúlik. és hármas szaltóval a bika mögött ér talajt. Gergő eléri a tárlókat. és rothadás bűze árad. hangja mégis tisztán jut el Gergőhöz.Le kell győznöd . átveti magát néhány tornapadon.Mégsose harcoltam álmomban állatokkal. Körötte rázkódnak a levelek. nekiugrik a fenevadnak. Fogai belemarnak a vastag bőrbe.bíztatja magát Gergő. két gyűrűn himbálózva megjelenik a szenoi álommester. hogy ő csupán kölyökfarkas. A fiú futás közben felpillant. egyre gyorsabban hintázik. hiába bújna el mögöttük. kissé félrebillentett fejjel figyeli a küzdelmet. a berendezése nem alkalmas harcra. A mennyezet alatt. mit akar tenni kiszemelt áldozatával. Akkor sem néz hátra. Alig húzza biztonságos magasságba a lábát. Azután meglátja a két hársfát.ő született a létrából. majd elengedi a gyűrűket.mondja halkan. hogy faszilánkok záporoznak a hátára. A szürkebundás azonnal megjelenik mellette. s máris az alsó ágakba kapaszkodik. mint a társa.Hát persze.kiáltja Gergő. vagy menedék után. Meg sem inog. Ínyét felhúzva vicsorít a vaspatásra.Itt az ideje . hiszen én álmodom őt . keresztül a tornaszőnyegeken . . szétzúzva a négylábú tornagerendát. A fiú érzi. patája árkokat hasít a padlóba. majd néhány hatalmas lépéssel eléri a cserépben álló hársfát. segíts! . A terem visszhangzik a dübörgéstől. amint a bika újra és újra nekiront a hársnak. amint a bika loholni kezd utána. . s nem törődve azzal. A bika bömbölve csap le.com) . hogy bár gyilkolni vágyik. és nevelte.novapdf. a tomboló álomlény szarvai mély sebeket vájnak a fatörzsbe.

aki szintén a bokor aljában ücsörgött. Miután így rálelt a világmindenség legbiztosabb pontjára.Miért haragszol rám? . Gergő eltolja a segítő szellemet. Vörös tóban fürdő. majd lepillant. . még mindig kerek szemekkel 122. hogy rémálmaid állatai nem mások. hogy rémületében mindjárt meg is dermedjen. Keze elengedi az ágat. mint a félelmeid. Megrázza a fejét. attól kezdve szolgálnak téged. A bika hatalmas orrlikából kiszakadó fujtatás szinte megrepeszti a dobhártyáját.Gergő bódultan nézi a még szelíden is rémisztő fenevadat. Az ágak félrecsapódnak. mint aki pontosan erre számított.Megszelídítetted . lába erőtlenül hull le a törzsről. amint a sárga szarvak egyre feljebb szántanak a fa törzsén. . Egyedül a bika gyűlölettől kavargó szemére figyel. csak akarnia kell.kiáltotta Kobzos Béla elfúló hangon. lábuk súrolta a legfelső leveleket. hogy kitisztuljanak a gondolatai.szól a szenoi álomedző. . hogy az minden szavát hallja. Ha mégis sikerül. aminek mélyén hirtelen egy arcot pillant meg .De én . . s a fiú zuhan. hogy a szemembe nézz! . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. érdes nyelv szánt végig többször az arcán . . Meleg. szájában rémes álmok keserű ízével.Bennem születtél.erre ébred álmában. fölötte a kölyökfarkas boldogan szimatolja a homlokát. nedves.Azt álmodtam. Hol van bennem ennyi harag? Mutasd meg a valódi arcodat! Gergő úgy érzi. A tornaszőnyegen fekszik. amikkel nem mersz szembenézni.suttogja Gergő. mégis leszédül a szörnyeteg patái alá. Sütőlapátjaikon lovagolva éles kanyart vettek a rét fölött. hiába kapaszkodik az ágakba.Béla. elégedetten legeli a tornaszőnyegből kihajtott füvet. hát mi van már? Hol vagyunk? És mit csinálunk ott. és felkönyököl. gyorsan! A bokor alján eddig békésen szunyókáló Furdancs Pepe most rémülten megkapaszkodott saját pocakjában.com) .Nem álom volt .A puskámat! .Nézz a szemembe! Azt akarom.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo körbefonja a törzset. . Kettéhasadt sámándob A fák fölött vidám társaság röppent el harsányan kacagva. Igyekszik megfeledkezni minden másról. A vasbika. Mivel ő álmodja az állatot. ahol vagyunk? . . hogy valaki hámot csapott a pofámba.kérdezte.Most már tudod.A rosseb.sikoltja.Én apát láttam a tekintetében! A szenoi álomedző úgy bólint. tudja. S ekkor Gergő meglátja a vasbika szemét. . .novapdf. fekete pöttyök. már ki merte nyitni a szemét.kérdi a fiú.Apa! . . . Az állat tekintete gyűlöletről üzen. . IX. és lónak használt. alig néhány lépésre tőle.A vadkanölőt. majd elsuhantak az Álomlények Ligete felé. majd újra próbálkozik.

Biztos volt benne. és kiszedett a füléből néhány falevelet. húzogatta vállát. és szalmabábokra nyilaztak. hogy széthordják az országot. fénylő energiákat vonva magaköré. vagy a bokorból fiatal lánnyá. A fővadász rettenetes kínokat állt ki a következő két órában. . Eddig a természetvédőkkel és turistákkal gyűlt meg a bajom. Ezerféle maszattal tarkított lepedő-ruhájából csupán kócos. Most a bűbájosok támadnak. vaskos faágat emelt fel a földről.novapdf. hab nékűl.Bűbájosok. énekelni kezdett. mintha az otthoni szennyest tekerte volna magára. Csak azt nem tudta. egy szóra csak! . mivel szeretett puskáját nem kapta meg. avagy más égi tüneményeket? 123.Aki ilyet csinál. . majd beleszimatolt a levegőbe.bökött új fegyverével a fák közé Béla. . és fujtatva csatlakozott a közelben legelésző csordához. gazellákat ábrázolnak. . Bélát kiverte a víz. S ha ez még nem lett volna elég. majd párázó füstfelhővé változó lények láttán. . csillagokat. azzal én langyos söröket itatnék.Barátaim. mely körül százával dongtak a méhek.Vagy mindketten ugyanazt álmodtuk. Pepe aggódva nézett barátjára. megszállottan motyogó festőművész az ujjával maszatolt képeket sima kövekre. amint egy festmény elkészült. akkor miként érezheti magát olyan nagyon éhesnek. és arra irányul. aki úgy festett. míg szuszog! . Pepe nyögve felkelt. . és kapkodó léptekkel követte barátját. láttatok-e álmotokban mostanság bolygókat. A nyomában haladó Furdancs Pepe igyekezett mindig fedezékben maradni. a bölény leugrott a szikláról. Az Ilonabánya előtti lapályon állatbőrökbe öltözött lovasok nyargaltak apró hátasaikon. fekete vonalak bölényeket. Az ügy bizonyára nemzetközi cselszövény.Ez meg a Bagoly-bükki-völgy! Hát mégse csórták el a természetvédők! .Arra megyünk! . s mikor a bot leütötte fél tucat gomba kalapját. szarvasokat. hogy rendkívüli összeesküvés nyomára bukkantunk.Áruljátok el nekem.A völgyet elvarázsolták.Nem kétséges.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo meredt a fák fölé.bólogatott Furdancs Pepe. elégedetten mordult. a művész kitárt karokkal elébe állt. Ahogy átvágott az erdőn lépten-nyomon a legkülönösebb figurákba botlott.Kobzos Béla. amerre a révülők imént eltűntek. ha ez álom. hogy a mélybarna. . . Mire bevégezte a dalt. azt mondod? Hiszen te sosem voltál babonás kerge.Ahogy vesszük . A fővadász egyetlen szót sem tudott kinyögni a hatalmas üstökben gyanús főzeteket kavargató vénasszonyok.ugrott Béla elé egy nyakigláb férfi. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. szürke hajjal koronázott feje bukkant elő. A vörös sziklák tövében tucatnyi égő szemű. mikor látta. Suhintott vele néhányat. nyújtogatta karját. .com) . hogy továbbra is álmodik.

oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. hogy az imént ő ejtette ki a bölcs szavakat. Furdancs Pepe egészen különös dolgot kezdett érezni. amiket a magam kaptárában neveltem. hogy akaratom ellenére másnak is jut szépséges gondolataimból.szabadkozott a férfi. mint mikor tudja. hogy mit szól a történtekhez. . . de ekkor égető fájdalom mart a tarkójába. csillagot? . Ilyenkor megesik. . .Csak úgy volt.Én láttam! .A Holdról álmodtam. hogy azután a szájából bújjon elő.Gyönyörű. kivételesen előlépve barátja takarásából.Szóval láttatok-e mostanság álmotokban valamilyen bolygót. A lepedőkbe öltözött férfi boldogan tapsolt. . hogy beléd szúrjon. és . nem igaz? Persze.vont vállat kissé sértődötten a klepetusba csavart alak. mert csak álmainkban merünk teljesen őszinték lenni . Ilyen a szép gondolatok természete. .kérdezte megbocsátó mosollyal a fickó. . mire a méh felröppent.mormolta. vagy felhő takarja el őket.kiáltotta.com) . hogy halálos beteg leszel. Meg akarta kérdezni barátjától. . .Bocsáss meg. és vállon ragadva megrázta Kobzos Bélát.Csak az fontos igazán.novapdf. vagy legalábbis meghűlsz.Túlságosan közel hajoltam hozzád. ahogy szokott. s mikor Béla elé tartotta. . és csatlakozott társaihoz. a tenyerén egy sárga potrohos rovar ücsörgött nyugodtan.A te bajod . akkor számíthatsz rá. Leginkább ahhoz hasonlított. ja! A férfi közelebb lépett Pepéhez. hogy a duruzsoló méhek közül időnként egy-egy beszáll a férfi fülén. Homloka mögött a feszültség egyre nőtt.Tehát a Hold! .A méheimet nézed? . Kobzos Béla bizonytalanul megrázta a fejét.zengte.felelt végül. s ujja egy szerencsétlenül vergődő méhet talált. .És mi történt a Holddal álmodban? Pepe tétován vonogatta a vállát.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo Kobzos Béla megfigyelte. A férfi boldog nevetéssel megölelte az apró kóspallagi csavargót.Mondja. Odakapott.Hogyazabúbánatoskókattorrúrossznyavalya! . . . barátom .Remek! Ha ugyanis álmodban a bolygók összeütköznek. csak úgy ismerheted meg. . .Mindannyian szép gondolatok. amit álmainkban mondunk. . fenn.csakhogy ez most a fejében zajlott le.buzgólkodott Furdancs Pepe. hogy hamarosan óriásit fog büfögni . Az égen. imbolyogva járnak az égen.Hát nem csodálatos? Furdancs Pepe döbbenten tapogatta ajkát. ha hagyod. mint aki nem hiszi el.Ez az én gondolatom! . akaratlanul kinyílt a szája. és szúrós szemmel merült el annak tekintetében. Nézd például ezt! A férfi villámgyorsan kinyújtatta jobb kezét.Semmi se . van eladó méhe? 124. de ekkor Béla hevesen a férfihez ugrott. Pepe szívesen kifejtette volna véleményét a dologról.

és arra. átvágott a tisztáson. bár ebből nem derült ki. . az állatok nyelvére. kiszórva belőle a szálakat.novapdf. mert az 125. aki most határozottan kezdett megsértődni.Sose láttam szebbet. Faképnél hagyta a férfit és Pepét. gyökerek titkaira.Velünk bánni kell? . anya pedig egészen biztosan az. Azért is hívjuk őket ébereknek. hogyan is érti valójában. Más révülőknek sokkal több bajt jelent az éberek között élni. . .fürge kezével elkapott néhány csillanó szárnyú rovart. * A Réti család minden tagjának feltűnt.Az éberek . mert oda leginkább hozzám hasonló vásárlók jönnek.mondta Boglárka. A férfi felsandított a méheire. . mikor a barátja megtorpant. . igaz? Boglárka szeretettel megsimogatta férje kezét.Nehéz ezt megmagyarázni . . és már elő is ráncigált a zsebéből egy gyufás skatulyát. Remegő ujjai szorították a gyufásdobozt. -Különben sem éreztem soha.égy érti. és a gyufásdobozba terelte őket. Tehát az éberek olyan emberek. amíg Vackor néne rám nem talált az erdőben. sőt.Csak aztán okosan használja őket! Kobzos Béla erre már nem felelt. Boglárka a reggelinél (amihez valahonnan kancatejet is kerített) élvezettel magyarázta.nézett fel tányérjáról Botlik Dénes. kedvesem .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo . . A fővadász áhítatosan súgta: . A tölgyek alján Apollónia épp a mobiltelefonja roncsain toporzékolt.Nem úgy értem. a varázslat egyetlen formáját sem ismerik.Én intézetben éltem.fintorgott az. . égő tekintete a fák árnyait kutatta. A lányodról viszont ezt már nem merném ilyen biztosan állítani. majd nagyot bólintott.kapta fel csodálkozva a fejét Emese.Legyen. . s eltűnt a fák között. hogyan kell az éberekkel bánni. . pénzért? . és elhaló sóhajjal bámult ki két magasra nőtt bokor között. . bokrok. . kivételesen . így épp láthatta. meg kell-e sértődnie. Az éberek mi vagyunk. akkor én sem lehetek révülő. mivel a készülék sehogy sem akart működni a Bagoly-bükki-völgyben. mennyire megterhelő egész évben a normálist játszani. hogy valami különleges volna bennem. hogy a Révülők Találkozóján egyetlen szomorú arcot sem lehet látni. .Nekem még szerencsém is van a Belindek és Csomorika Fű-árudával.A szép gondolatokat nem lehet aranyban mérni.erősködött Kobzos Béla.com) . akik nem tudnak bűbájolni. Nem csoda hát. hogy a bűbájosok itt igazán boldogok. hiszen egy hajtűgyárosért képes volt elhagyni minket.Boglárka letette a kancatejjel telt bögrét. te is éber vagy. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Ő tanított meg a füvek.Igen. manapság már babonaságnak tartják az egészet.Szükségem volna néhányra .Ha apa éber. Furdancs Pepe zihálva rohant utána. aki nem tudta eldönteni.kapott a szón Botlik Dénes.

hogy amit éjszaka. 126. hogy felesége meg sem hallja. irányítani az eseményeit. Nem voltunk önzőek. mint az.kerekedett el a cipőpucoló szeme. Ebben része volt néhány eltévelyedett varázslónak és garabonciásnak. akiben szövetségest sejtett. ezért erős.Valaha hittetek nekünk.fújt nagyot Boglárka. a boszorkányok átkot oldottak.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo álomvilág számukra csak alvás közben nyílik meg. na meg a boszorkányoknak. hogy visszahozza onnan a beteg lelkét . a sámán dobolni.motyogta Botlik Dénes. kenőasszonyok. De attól még nem kellett volna folyton máglyára állítani. Az éberek mindig rászorultak a bűbájosok segítségére. inkább Emeséhez intézve a szót. amit nem kuporgathatunk csak a magunk hasznára. gyógyító embereik. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. a vajákosok. akik saját maguk nem tudtak utazni a szellemvilágban. Végül pedig oda távozunk. . hogy mikor valaki megbetegedett. remélve. . javasemberek hóban-fagyban-esőben is órákat caplattak.kiáltotta kipirult arccal. . hogy elrabolt lelkeket szabadítsanak ki beszélt tovább Boglárka. .com) . Boglárka azonban meghallotta.Csak nem azt mondod. majd segítő szelleme hátán elrévült a szellemvilágba. . Boglárka bólintott.Vagyunk! .Drágám. . .Ne izgasd fel magad.Olvastam róla. és felnégyelni a révülőket! Az éberek ostobasága szintén a szellemvilágból táplálkozik. hogy a tudományunk ajándék. és mi mindig segítettünk rajtatok. drágám .Elvégre most a saját szememmel láthatom. mint ez a reggeli.Az éberek gondolják így . Gondoljátok csak végig a történelmet! Az ősi közösségeknek mindig voltak sámánjaik. s ezt valaha nem is bánták.novapdf. táncolni kezdett. A sámánok révültek. Sajnos véget ért a béke korszaka. ha olyan emberek kerültek bajba. varázslóik. mert a szellemvilágban lakoznak a betegségek. Ma pedig ott tartunk. onnan származik minden jó és rossz tulajdonságunk is. . Gergő nagyobb falatokban kezdte pusztítani rántottáját. aki máris mélységesen megbánta lázadását. hogy elhárítsák az éberekről a bajt.Igen. ez csak néphit. S akkor sem tudnak benne utazni.szólt Emese. álmomban látok. hogy mi most itt reggelizünk? . Az éberek elkezdtek félni tőlünk. hogy minél hamarabb távozhasson az eszelőssé váló beszélgetés közeléből. a sámánok gyakran utaznak a szellemvilágba azért. égy éreztük. . akik ártalmas dolgokra kezdték használni a tudományukat.suttogta Botlik Dénes. vagy hasonlók. karóba húzni. hogy vannak révülők! . a lelki bajok.Bizonyos értelemben még valóságosabb is. Szükség volt rájuk. éppen annyira valóságos. sőt. később pedig papjaik. babonaság! .

fiam! . hogy mindegyiket igen nagy vihar közben érte villámcsapás .kacsintott Boglárka. és rá akart tukmálni egy tál láthatatlan mogyorós pudingot.a gondolatra is kuncogás fogta el. Ez pedig a súlyos betegség biztos jele! Tehát neked kígyókőre van szükséged. . hogy ez nyitott szemmel hihetetlen. Nézze. ügyeljen a szavamra! .com) . . én legfeljebb náthás leszek. mivel elhatározva. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. aki valamiért az utcán próbált vevőt fogni magának. mint a telihold. . hogy elhíznál! . mozgó büfék.novapdf. hogy van szerencséd olyan sápadtnak lenni. ez valóban hasznos . . Vagy itt van ez a szilfa-darabka. Gergő a faszilánk-árus társzekere előtt érezte először.Hidd el. hogy megnézi a Révülő-teret. látod?! . .Tudom. .Ez a borókafenyő két hónapja még Kamcsatkában élt.A suddulás az. s titokban elvégzi azokat a régi rituálékat. . mikor Gergő elnézést kért. Nekivágott a Bagoly-bükki-völgynek. Az étkezdék. amik megvédik az apróságot. amikor rossz szél fúj meg.Ha rossz szél fúj meg. .Én garantálom. ez a tál tényleg tele van! Csak meg kell várnod. Kénytelenek vagyunk titokban tartani a képességeinket. . Persze csak a megfelelő ráolvasás után! Gergőnek végre sikerült leráznia a lelkes kereskedőt. és a szemközti pultban kellett megkapaszkodnia.húzta ki magát büszkén Boglárka. világra segíti a gyerekeket.feszengett a székén Botlik Dénes.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo hogy egyszerűen bolondoknak néznek minket. kavics.Na. amíg elálmosodsz.ugrott elé a szekér sápkóros tulajdonosa.hadart tovább a kereskedő. milyen szépen pörkölődött végig! Szinte érezni a benne rejlő bűbájt. A gyengébb darabok is legalább a vihar szelének felét képesek előidézni.süvöltötte a hét sor kövecske. .Elmegy szülésznőnek .A szakmáját végzi. és távozott a sátruk elé állított asztaltól. például a suddulástól.De mit csinál manapság egy bábaasszony? . Én csak minőségi árut tartok. .A mitől? . Ez volt az a pillanat. és beteggé tesz. . és jurta-éttermek utcájában váratlan akadályba ütközött. A fehér kötényt viselő fickó megragadta a karját. . . anélkül. extra édes csoki öntettel nyakon borított pudingot ehetsz. .Jól választottál.Te gyógyfüveket árulsz. hogy szédeleg.mondta Emese.Látom. ami elűzi a bajt. Vedd a kezedbe ezt az érdeslaposat: három vipera sziszegett rá nemrég! Vagy itt ez kúpos 127. Hátha lát néhány seprűnyélen érkező vénasszonyt .bíztatta a pincér.Lesse meg alaposan a portékámat! A ponyvával takart deszkákon feketére kormozódott faszilánkok sorakoztak végtelen számban és alakban. folyózúzalék fölé terpeszkedő asszonyság. ekkor azonban elbotlott.Fiatalember. de amint elalszol.

Hős vezérünk bámészkodott.morogta a dohánylevelekbe öltözött Monyákos Tuba. bár el sose fogyott. néhány pillanatig bizonytalanul pislogott a napfényben. sötét barlangnyílást ugyanis csak ritkán látogatta meg egy-egy. A sűrű folyondárral takart. hogy valami ismeretlen rossznyavalya gyötri. vagy kitért olyasmi elől. A három lidérc végre biztonságos búvóhelyre lelt a Rémálmok étvesztőjének bejárata közelében. mert mikor ijesztgetni kellene. . egyenesen a Rémálmok étvesztőjébe tart. hogy a révülő majd eltűnik a sötétségben. menten megfullad a zajongó tömegben. Pisla. . égy érezte. és sípolva kapkodta a levegőt. kellemes borzongásra vágyó révülő.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo A fiú nem várta meg a folytatást. akinek zúzmara-ruhája cseperészve olvadozott a nyári melegben.com) . ahogy a kötényével próbálta eloltatni a gizgazokat. . * .Nem kellene meggyújtani a ruháját? . . . míg alaposan ki nem rettegi magát odabenn. jurták végtelennek tetsző "városából". Halálra röhögi magát az az éber.Arról miért nem beszélünk. ébren lévők nem láthattak. miközben éppen csak fülön nem csípték! Most Tubán volt a háborgás sora. Pisla fején a sárga lidércláng vidáman sistergett. Miként keveredett ki a társzekerek. és elhagyta a Szunnyadó Ösvényt. ezért a három lidérc elhallgatott. Közben furcsa mozdulatokat tett. remegő kezét a mellére szorította.feleselte.Valaki jön! A Magas Tax meredek oldalán felkapaszkodó Szunnyadó Ösvényen valóban közeledett valaki. nehogy lángot fogjon dohánymellénye.Muris? . különben . égy tűnt. . Leült egy kidőlt fatörzsre.novapdf. 128. Arra számítottak.Még mindig én vagyok a Lidércvihánc Gerillák élharcosa! Jobb. mint a nénikém ifjúsága! A két lidérc vitája bizonyára még sokáig tartott volna. arra később sem emlékezett.Monyákos Tuba kérdőn nézett Repesztőre. akkor is a mókán jár az eszük. Az illető azonban nem lépett be a Rémálmok étvesztőjébe.Különben? . tehát álmodott. aki véletlenül meglátja egyiküket.Annyira muris volt. .Muszáj volt meggyújtanod annak a hóbortos füvesasszonynak az árukészletét? . ha visszafogod a lobogásodat.Hallod ezt? Muris volt neki! Hát éppen ezért nincs ma már kereslet a lidércfényre.súgta Pisla. . Pisla sértődötten sercent néhányat. amit az ösvény közelében tartózkodó. Monyákos Tuba távolabb húzódott az izgatottan fel-fellobbanó lidérctől. Lehunyt szemmel jött. a gatyája szélét sodorgatta. Helyette kinyitotta a szemét. ahogy kell. Immár egészen biztos volt benne. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. ha Repesztő nem szól rájuk figyelmeztetően. és nem is kerül elő.Különben majd kihunysz. hogy téged tegnap majdnem elkapott az a lány? .

mit látnak: csupán gonosz bűbáj képes arra. hogy fekete révülő? . a megperzselődött föld orrfacsaróan bűzlött. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Mire Tuba mozdult volna. karja és lába összement. átalakulni képes lények sem szökhettek ki.Ez révülő! Honnan tudhatnánk. az egyetlen szemhunyásig sem tétovázna.Amelyik révülő képes hollóvá változni.Sejtettem. aki rémületében úgy csöpögtette el ruháját.Nocsak. hogy megőrizze a titkát. . Azt hitte. különben velük együtt vacogna. majd pokolbéli üvöltést hallatva összegörnyedt.Ki gondolta volna éppen róla. mint a kályhára vetett jégdarab. hogy rémálomba zárjon minket. aki épp úgy nem találta saját bátorságát. A révülő bőre feketedni kezdett. A megigézett csapdából a varázserővel rendelkező. .a felelet csönd volt.Fekete révülő .novapdf.csitította Pislát. A Rémálmok étvesztőjének bejárata előtt libegő folyondárok levelei megbarnultak a félelemtől. nedves. Tuba biztos volt benne. Az apró lidérc fogai úgy kocogtak. csak. Az illető ugyanis előbb halk mormogásba fogott.csatlakozott a beszélgetéshez Repesztő. Mintha elünt volna a nap. kerek kosár borult rájuk.nyögte Monyákos Tuba. hogy valakit éber állapotban állattá változtasson. ha nem akarod egy petróleumlámpában végezni . Mivel a három rab továbbra sem szólalt meg. ébenfekete tollú hollóvá alakult.com) .Maradj veszteg. aminek vesszőit bűbájjal puhított drótok tartották össze. hatalmas. hogy néhányan közületek még mindig a völgyben kószálnak. . mintha jégeső verné a palatetőt. Pedig életemben még annyi sörösdoboz-lidércet nem szórtam szemétre. hogy Tubáék talán mégis megléptek a bűbájjal erősített 129. alatta a fűszálak könnyű füstté váltak. A lidércek jól tudták. mint társai. Borzalag most már aggódva lesett be a kosár alá.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo .Most megvagytok! . pedig ezek a növények éppen a hátborzongató helyeket kedvelik. aki lebeszélte meggondolatlan lépéséről. hát Borzalag folytatta. Emberből madárrá.Ez ez mi volt? . hogy az alig-táltos az imént nem látta a révülő hollóvá válását. mint az idei Találkozó előtt . Mikor felröppent. . hogy mire képes? Néhány perccel később Pisla hálásan pislogott Monyákos Tubára.Jobb. miközben keze a ruhája alatt matatott. . hideg levegő terült a tájra. A révülővel pedig pontosan ez történt.harsant éles kiáltás a három bujkáló fölött. .felelte Pisla. mint ahogy a teste is egyre kisebbé zsugorodott. . mintha lidércet láttatok volna! Borzalag harsányan kacagott saját tréfáján. ha mi is gyorsan elfelejtjük . . úgy remegtek.

130. hol a talpa. .A bűbájostort Luca napján kezdte fonni egy tudós természetű garabonciás. s így hamarosan karikát rajzolt vele Botlik Dénes köré.mondta Boglárka. kissé csálé sámli árválkodott.mosolygott Botlik Dénesre bátorítóan Boglárka.legyintett Boglárka. Ha ezen belül maradunk.novapdf.kérdezte gyanakodva Botlik Dénes az alacsony ülőalkalmatosságot nézegetve. Hátrálni kezdett.nevetett Boglárka. ha egy lábbeliről pontosan lehet tudni. . s továbbra sem szólt semmit. aki a szellemvilág lakóival akar beszélni . és ha valamelyik fődiördög nagyon elszemtelenedne. . . . és más apró rosszaságokat. hogy meggyőzze vonakodó férjét: nem az őrültek világába hozta őt.Bolondos kedvesem. mikor a valóságban ezer sugárral ragyogott a nap. bár a felesége éppen megnyugtatni akarta. és megidézi. A Bagoly-bükki-völgy csodái azonban megrémítették. Fogd ezt! Botlik Dénes meglepetten látta. . . Boglárka majd az egész napot arra szánta. hogy felesége kicsi ostort nyújt felé. A három lidérc egymásra.Varázskört kerítettem vele. Majd a férje mellé állt. akik most tanulják a mesterséget. Botlik Dénes bizalmatlanul fintorgott.Honnan ismerem meg a fődiördögöket? .mutatott a tisztás körül ülő fél tucat merengő tekintetű. és letette a sámlit.Ha valami kicsit látsz. kicsoda. ahol most vagy . akit látni szeretnél odaátról. és miként fűzhető be a spárgája. ők segítik dobszavukkal azt.Az a legkönnyebb .Gyere. fiatal férfira Boglárka. .hüledezett Botlik Dénes. és egyik lábát jó erősen a földre nyomta. megmutatom neked. majd megfogta a széket. ami a szellemvilágban él. koboldokat. a nappalból hirtelen éjszakában találta magát. . majd a kiégett fűcsomók helyére nézett.Ez mire jó? .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo kosár alól. Elijeszti a manókat.Látod. holdsugaras félhomályba burkolózott. semmi gonosz lélek nem árthat nekünk.Markold meg jól. hogy amint átlépték a láthatatlan határvonalat. Csak nem kell kipucolnom néhány hazajáró lélek cipőjét? . . hogy nincs mitől tartanod . ami ki akarja kaparni a szemed. * . Életükben először örültek. aminek közepén egy aprócska.Kissámánok.com) . Dobjaik dübögése energiát ad. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. A körben álló tölgyek selymes pázsittal benőtt rétet öleltek körbe. csak suhints felé bíztatta Boglárka. te csak maradj ott. hogy Borzalag fogta meg őket .Még a szellemektől sem! Az Idézők Ligete akkor is csillagfényes. A cipőpucolás koronázatlan királya szerette.és nem Holló. akinek egyre nőtt az aggodalma.Ez a Luca széke . húzta a széklábat. Botlik Dénest alaposan megzavarta. . akiről már tudták.

és úgy nézte a bűbájostorral kezében toporgó férjét. A feszített bőrök pufogása egyre gyorsult. a dobolók azonban egyhelyben ültek. . Azért erősebben markolta a bűbájostort. hogy átrágja a dobhártyádat. de eszébe jutott. hogy kiugorj. A cipőpucoló először ugrani akart. mint gondos anya megszeppent csemetéjét. A szekér zörgése mármár megrepesztette a dobhártyáját. és hajtója is. s látta. Botlik Dénes valóban nem mozdult. eszelős tekintetű szellemalak ült.A rémálmok gonosz szellemlényei meg akarnak majd ijeszteni. de ezt azért tette.novapdf. senki nem bánthat . De te az én bátor kedvesem vagy! Igaz? . Így a helyén maradt. pókfonál vastagságú. . óvatosan felnézett. hogy csupán a holdfény káprázata.szólt rá Boglárka. Mintha éppen Boglárka szavai hívták volna "életre". 131. . Talán még mondott volna mást is. Szeretett volna valamit kérdezni Boglárkától.felelt remegő hangon Botlik Dénes.súgta felé.Büszke vagyok rád.Most lássuk.Remek! . hogy a malomkő két karnyújtásnyira lebeg a feje fölött: csupán egyetlen. Egyenesen Botlik Dénes felé tartott. Az Idézők Ligete újra békésen kerengett önmaga közepe körül. de ekkor a rét körül ülő kissámánok rákezdtek dobolni. miközben a pázsit is kavarogni látszott a holdfényben. kivel állhatunk szóba odaátról. hangjuk elmélyült. de ekkor éktelen kocsizörgés tört át a dobok dübörgésén. és ott porrá omlottak. Az erdő fái szétnyíltak. na.szólt Boglárka a kis sámlin ücsörögve. kiálltad a próbákat . mert bízott Boglárkában. olyan őrült sebességgel. hogy kerekei rögöket repítettek a levegőbe.biccentett Botlik Dénes. A fák komótosan caplattak körbe-körbe. Mindettől Botlik Dénest szédülés fogta el. csupán a dobok váltottak szelídebb ritmusra. ahogy a kocsi. mikor a lovak elérték a varázskör szélét.Most vigyázz! . Tekintetét a cipőpucoló szemébe fúrta.Már hogy ne volna igaz . csillogó cérnaszál tartja. Botlik Dénes biztos volt benne. hogy nem hagyhatja el a varázskört. amit lát. mintha meg akarná bénítani őt. s a résen hat ló húzta harci szekér robogott elő.Ha nem lépsz ki a varázskörből. a rét közepétől néhány lépésre derengő alak bontakozott ki az árnyak fogságából. A csillagok közül hangos süvöltéssel egy malomkő zuhant Botlik Dénes felé. . de szorosan behunyta a szemét. hátha a látomás a szemének akarna ugrani.com) . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Az Idézés Ligete hirtelen hármat pörgött. Amikor nem történt semmi. az fődiördög. . s a cipőpucoló valóban érezte erejüket! Boglárka leült Luca székére. . A bakon torz arcú.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo vagy a füledbe igyekszik bújni.

Az éberek bolondnak néznek. drága Vackor néne? .már amennyire egy lélek pirulni képes. vén trotty mást se csinál álló örökkévalóságában.A szellemeknek nem szabadna ugyan gyámolítni az élőket.rázta meg a fejét Boglárka. szemében vidám fénnyel csillant az élet emléke. Vackor néne! . . . Bő rokolyája zsebei dagadtak a felszedegetett gyökerektől. De inkább arról regéljél.Elvagyok a hótt lelkek között. A derengő ködfolt alakot nyert. . aki meghótt. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.kiáltotta Boglárka. oszt mégis éppeg úgy hóttam meg. Az Ősök Jurtája jó szállás.novapdf. Botlik Dénes csodálkozva fordult felesége felé.Dehogy hiába.mondta. .szólt kedves szigorúsággal Boglárka. mint a tegnapjában vájkál.com) . hogy felesége cipőorra eléri a varázskört.nyekeregte a szellemalak. Vackor néne . te jánygyerek. s még egyet lépett előre.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo . . arca kipirult az erőlködéstől . Vackor néne! A Belindek és Csomorika Fű-árudát vezetem. ha kezembe' van. hát lélektű . feléd mi a hír? A szülejidet fellelted-e az éberek között? . . dugig gombákkal. . oldalán pedig szépen hímzett tatyó fityegett. mint a régi időkben. csak kicsikét unalmas! Az a sok meggebedett. Bár holdfényből. ha nem vértű. mint amit remélni mertem . és veszélyesen megközelítette a varázskör szélét. aki most lassan felállt a székről.mondta elakadó lélegzettel Boglárka. mer' gyöhet akármikor a rossznyavalyás asszony. . 132. jányom? Vagy hiába okosítottalak ki? . és ködből font alakkal bírt. mint aki keres valamit a fűben. A szellemlény buzgón hajolgatott. párából. jányom? . Magas kontyát szoros fejkendő tartotta.És a tudományosságot míveled-e. erre szigorú törvény hozatott. de szája sarkában már ott ült a szó. De bűbájolni már nem lehet annyit. mikor hótt vagyok? Azért hát mondom neked. . .Vackor néne! .a szellemalak vidáman kuncogva kacsintott. A szellemalak felnézett rájuk. A szellemlény dacosan vonogatta vállát. hogy hollónak képiben les a fiadra a gonosz bűbájos. és fájós derekát tapogatva kiegyenesedett.Mégis a jányom vagy.Jobban ügyelhetnél a madarakkal. hogy egykori nevelőjéhez fusson. hogy el akarja árulni nekem. annyit mondok. akkor meg jó. de fájdalmas fintorába mosoly bujkált. .Már hogyan legyen. karja és lába nőtt. nem bánt itt engem senki se. Botlik Dénes idegesen állapította meg. hogy Vackor néne valami nagyon fontos mondandót harapott most ketté.Ez több. de azután szép arca elkomorult. mint más .Boglárka legszívesebben kilépett volna a varázskörből.Engem is annak lestek. szoknyája ráncot vetett.nevetett fel a néne.Jányom. nem többet! Boglárka megérezte.Tudom.Éppeg seprűfű kóróját keresém. .Hogy él vagyis hal. De nekem ugyan mit árthatnak.Nem találtam őket sehol. Boglárka! .

merengett egyre bágyadtabban Botlik Dénes. Aztán felfedezte azt a kicsi szakadást a varázskörben. mikor sziszegő kígyó csapott a férfi csuklójára. . Mindketten elvágódtak.Nem kell virág.Mi? . . Boglárka értetlenül nézte.kiáltott Boglárka a férjére.com) .mosolygott bágyadtan feleségére a cipőpucoló. . és rántottalak félre. Ezért kiáltottam. Az egyik ágával ki akart lökni a varázskörből.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo akit az éberek úgy ismernek Ekkor Botlik Dénes felordított. Érezte. és én hideg szelet éreztem. Botlik Dénes ismét üvöltött. mintha az aerobic edzése maradt volna el. elolvadt. és magával rántotta a körbe. A két apró. majd elhallgattatták a ritmust. Átölelte feleségét. és utoljára is nem! . egyenesen a kígyó elé. miközben hevesen hadonászott mindkét karjával. . miközben Vackor nénével beszélgetett. Vackor néne szellemalakja megremegett. Sütőlapátra fektették az ájult cipőpucolót. Botlik Dénes most a bal kezével nyúlt az ostor után. a Luca széke reccsenve tört össze alattuk. míg meg nem érkeztek a rontáselhárító boszorkányok. elhajította az ostort. nem. és addig ringatta. csak néhány sziporkázó folt maradt ott. mert könnyei egészen elállták szavai útját. . hanem kínjában. Két oldalról seprűn lovagoló vajákosok tartották. és nekiugrott Boglárkának. A tisztás körül ülő dobolók is felfedezhették. amint a kígyó visszahúzódott a körön kívülre. Ez igazán igazán bűbájos élmény volt. Ujjai már-már ráfonódtak a míves markolatra. Lassították. Boglárka átölelte Botlik Dénest. Felemelte az ostort. mintha hóviharban állnék. ahol az imént állt.Megszakítottad a kört . Nem ütötted meg magad? Boglárka csak a fejét tudta rázni. aki azonban felugrott. hogy valami baj történt. Meglebbentette a szárnyát felém. hogy nagyobb nyomatékot adjon szavainak. drágám. most azonban nem rémületében. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Nem vetted észre. és rácserdített a hüllőre. méregfogaktól ütött sebből lassan csordult a vér.novapdf. amint a méreg szétárad a testében. aki dühösen sziszegve tűnt el a körön kívüli sötétségben. hogy az ostor után nyúljon. * Apollónia szeme úgy szikrázott a dühtől. Botlik Dénes azonban most számított rá. ökörnyálból csöppentett parfüm sem 133. elzsibbasztva izmait. de a cipőpucoló belekapaszkodott egyikükbe: Meg kell védenem Boglárkát! A kígyó újra lecsapott. Boglárka a földön heverő Botlik Dénes mellé guggolt.Milyen különös .A semmiből hatalmas fa emelkedett elő a hátad mögött. s elrepültek vele az ispotály-sátor irányába. és ölébe emelte férje fejét.visította. hogyan jöhetett át a bűbájon. .Nem.Egy óriási. fekete pillangót is láttam. Gondolatai is egyre lassabban mozdultak. . amit óvatlanul ő maga okozott a cipője orrával.

kiáltotta végül a 134. . és választottja után futott.üvöltötte romantikus hangulatának engedve. Béla szeme elkerekedett. Menten kiábrándul. . bölcs gondolat tetszett nekik. de szólj rá a csimbókos vénasszonyra. . és megint más az. félrelökte Pepét.com) . De aztán . hogy mindjárt látni fogja: nem vagyok bugris! A fővadász zsebéből gyufásdobozt húzott elő. mert elemészt a szerelem. hogy lát! Ezzel ismét térdre rogyott. Mögötte azonban éktelenül rikácsoló füvesasszony trappolt. és tartsd meg a kitömött trófeáidat is! Mindezeket az Apollónia előtt térdelő Kobzos Béla ajánlotta fel a nőnek.Szerelmi nyavalyatörés . meglátja! A menyecske ekkor már a Napsátor felé tartott.Meghoztam a csokrot. . amennyit két hét alatt sem adna el a piacon.A frászos nyavalya töredezze száz apró darabra a hajad szálát. Nem bírok magammal. hogy a férfi ajkán előbuggyanó szép.Foghagymát kell rágcsáltatni a kiszemelt menyecskével.novapdf.Más az az erő. . eltűrve még néhány ütést.Mégis hallgasson meg.mondta Kobzos Béla lángoló tekintettel. Apollónia éppen a kígyókő árus pultja mellé ért. A rémült rovar kieresztette fullánkját. . hogy elveszítse magát a tömegben.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo kell.toporgott Béla mellett Furdancs. Béla azonban új erőre kapva felugrott. A körben állók közül többen elismerően bólogattak. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. és kezében lóbált husángjával nagyot húzott Pepe fejére. aki alaposan felháborodott a növénypusztító emberke tettétől. gazember! .állapította meg szakértő szemmel a füvesasszony. jelezve. és saját karjára nyomta. aztán csókot kérni tőle.Ezt hallgassa meg! .Ezért kígyóköröm levével dörzsölöm be az ülepedet. te hígagyú kakadu! . abból kicsippentett egy aranysárga méhet. vadonlakó vadász létemre méltatlan vagyok egy ilyen városi szépség kacsójára . hogy Apollónia is megenyhül. mielőtt agyonver! . Apollónia némán. amire a hüllők rásziszegtek. és beérte Apollóniát. amelynek révén az ember lát. . amelynek révén tudja és felismeri azt. . Béla azonban átverekedte magát a kőzáporon.Tudom. A fővadász fáradtan felnézett a jövevényekre. Néhány pillanatig úgy tűnt. mint akinek menten fel akar robbanni a feje. Felkapott néhány nagyobbacska kavicsot. piros autójából. mióta először láttam kiszállni a kis. Az eddig portékák között válogató népek most kíváncsian figyelték a szórakoztató jelenetet. és megdobálta velük a fővadászt. sőt. hogy vidéki. A fővadász most lehorgasztotta hosszas udvarlásban megfáradt fejét.Most olyat mondok olyat.kiáltotta. A bokrok közül hangos fujtatással előrontott Furdancs Pepe: annyi mezei virágot hozott. csodálkozva nézte a fővadászt. majd harsányan zengte: .

Ő Lebeke. Ami azért is nagyon különös. hogy átlátnak rajta. .kérdezte Boglárka. mikor mi az Idézők Ligetébe indultunk válaszolta Boglárka. mert tudvalevő.A Találkozó egész idejére napfényes.emelte fel kissé sértődötten a hangját Borzalag. Csak bűbájjal voltam képes megszabadulni tőle.A marással nem lesz gond . Többet nem tehetünk. . . hogy ez a Monyákos Tuba Lidércvihánc Gerilláinak műve.A gyerekek dolga. száraz időt bájoltam! .motyogta gondterhelt arccal Hódfarok néne. mintha azt várnák. még a városban. a lánya.com) .Hagyd csak . Itt úgy sem tudna segíteni. A Bagoly-bükki-völgy felett ekkor megdördült az ég. akit eddig örökösen csendre intettek. bőre holtsápadt volt. Hozok majd füveket. és megkérünk egy táltost.Azt hiszem.A démonkígyók mérge csak úgy veszélyes az éberekre. .Vele én is találkoztam. egyedül kell megküzdenie Lebeke bűbájával. néne. Az pedig sokkal veszélyesebb. és megpaskolta a puha mohaágyra fektetett Botlik Dénes kezét.Ugye beszélt egy fekete pillangóról. A körben állók még nagyobb elismeréssel bólogattak. rossz szél érte.novapdf. .szólt Hódfarok néne. Emese merre jár? . Mond csak.szűrte a haragos szavakat fogai között Hódfarok néne.Igen.A férjedet suddulás.folytatta csöndesen Hódfarok néne.Akkor miért nem tér magához? . A meghívót akarta. . A vajákos asszony és Boglárka egyszerre fordították csodálkozó tekintetüket a sátor teteje felé. méghozzá 135. A férfi még mindig ájultan hevert. . .Az állatszellem-szónokok versenyére ment. .Miféle vihar közeledik? .Ezért toporgok itt már egy ideje! . jobb lesz.Küldjem érte Medvetüsszentést? . hallva a vöröshajú nő révülőhöz méltó átkát. egyetlen pisszenést sem lehet kihúzni belőlük.Hódfarok néne lassan felkepeszkedett az ágy mellől. ami hideg szelet kavart a szárnyával? . mint bármilyen kígyó mérge. A pillangó is odaátról jött? . Ha nem fogtam volna el délután az utolsó három lidércet. míg Borzalag türelmetlenül toporgott az ajtóban. csak szomorkodna. nehogy kihűljön a lelke. . hogy gyújtson Élő Tüzet a sátratok mellett. . a szélféreg .kapott a szón Boglárka. azt mondanám. ha nyomban velem jössz. az orcáján virító két lázrózsát kivéve. De azok csak kuksolnak a ketrecükben. .Az átkozott .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo városi hölgy. Boglárka most is az ölében nyugtatta férje fejét. hogy a lidércek rabságban folyton ételt követelnek. Fura dolgok készülődnek odakinn. és sarkon fordulva faképnél hagyta a szegény fővadászt. hogy nevetve tanulják az életet.A férjedet melegben kell tartani. akik még a völgyben kószáltak. A sátorban hét mécses vibráló fénye világította meg a jelenlévőket. ha nem végzik el gyorsan a szükséges ráolvasást . . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.Lebeke? . .bólintott a vajákos asszony.

Alig lélegzett. hogy a három rejtőzködő szellemlény éppen egy ilyen. rég elfeledett üreget szemelt ki magának. ő maga is utána sietett. hogy A majdnem-táltos félve pislogott Boglárkára. A vajákos szava sistergett. tüzet élesztő. A jurta ajtaján friss levegő tört be. hogy többé nem tér vissza onnan. de Hódfarok nénén ez sem tudott kifogni. repkénnyel befutva. hallgatózott. szeme a semmibe révedt.A Hetek Jurtájában olyan dolog történt. A vajákos asszony ráhajolt Kende mellére. ha nem jobban. mikor feloldotta a bűbájt.szólt halkan. . A völgy fölött újra hosszan dörgött az ég. .kiáltotta a sötétségbe Hódfarok néne.Előtte beszélhetsz! Éppen úgy révülő. amit látnod kell .Kémény szele. hogy a tojás keményre főtt volna a puszta földön.novapdf.com) . Kende mellett feküdt a sámándob -a hófehér táltost ábrázoló bőr kettéhasadt rajta. Azután csak annyit súgott a csöndbe: .sóhajtott Borzalag. és kitakarította a torkot mardosó füstöt.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo . kályha lehelete. hogy ő most felül a táltosa hátára. Nem csoda hát. a parázs is füstbe fulladt. hova menjek veled? De röviden! Borzalag félrebillentett fejjel a sátor földpadlóját nézte. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. . A vén táltos testének körvonalai folyton elmosódtak. Középen a tűz már nem égett. Az őrdenevér A Magas Tax oldalában. mint te magad. . . és elvágtat a szellemvilágba. segíts! A tűzhely mellett Kende hevert. Hódfarok néne kipenderítette maga előtt Borzalagot a sátorból. A legtöbb azonban rejtve maradt az emberek előtt. és jól látható ösvényt tapostak hozzájuk.Elkéstünk. ajtócsapkodó. Hódfarok néne azonban ráripakodott. amire várakozás közben cipőorral igen szép kecskegidát sikerült rajzolnia. s miután egy utolsó aggódó pillantást vetett a betegre. majd újra élessé váltak. korhadó fatörzsekkel takarva.Mit akarsz.Szóval Kende azt mondta. Borzalag.Értem én . mikor Borzalag kissé megemelte. A jurtában olyan hőség uralkodott. aki tudja. erőtlen keze visszahullott. szájmenéssel küszködő barátom. a Rémálmok étvesztőjének barlangján kívül tucatnyi más járat is nyílt.Kende azt mondta. kavarodj! . majd hosszan vizsgálta megtört fényű tekintetét.mordult az éppencsaknem-táltosra a vajákos asszony. és meggörnyedve belépett a csípős füstbe. 136. mint annak. . X. Közben meg olyan különös volt a tekintete. . A Hetek Jurtáját a legerősebb ráolvasásokkal zárták le belülről. Néhányukat ismerték a kiránduló kóspallagi gyerekek.Borzalag. fogd már be a csőre töltött bagólesődet! .

sustorogta vidáman Lebeke.A cipőpucoló fürgébb volt.Szeretem. . hogy a legélesebb szem sem látta. . A három szellemlény csöndben hallgatta az elnyújtott üvöltésre emlékeztető hangot.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo . amit rábíztam! . de végre saját alakjában pihenhetett. A vihar lassan közeledett. Odvas egyetértett a szélféreggel. Pedig mióta a való világba jöttünk. Odvas . de annál veszélyesebbnek ígérkezett. lökd a varázskörön kívülre Boglárkát. . . és jobbra-balra ingatva lapos fejét.billentette meg szerényen csápjait Lebeke.Odvas azonban megint elvétette. . Mihez értenék jobban.Már megint a cipőpucoló! .az ébentollú csőre egyenesen az említett szellemlény felé bökött. Holló! .szisszent megvetően a kígyó. és megszűnt létezni. és ott kényelmesen gyökeret vert.Nem tehetek róla. rossz szél hozott! Az ébentollú szeme sárgán világított a homályban. . miért is érzi magát annyira jól. majd surrogó eső kezdte hűsíteni a nyári napfénytől éjjel is meleg levegőt. amin addig hevert. Odvas épp tovább akarta fejtegetni. És te mit műveltél? . mint most.szisszent a kígyó. hogy nem telepedtek meg benne a denevérek. sárga kígyótestével letekeredve a szikláról.Mit is várhatna tőlük a becsülettel vedlő hüllő? A barlang alig húsz lépésre vezetett a hegy gyomrába.Csupán annyit kértem tőled. Holdfényben fürdött a táj. mint akik egyre gondolnak.Odvas rémülten takarta el magát saját remegő lombjával. Földből kitekeredő vaskos gyökérre ült.Az ostoba éberre. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Átkúszott hát Ouroborosz iménti helyére. majd gyorsan összeszűkült. . .Magad kavarta. ami rándulni látszott. ha a leveleim nedvességhez jutnak .Hisz nem volt több egyszerű szélsuddulásnál . sőt. Bár lombja alig fért el az alacsony üregben.Köszöntünk. . még nem volt alkalmunk annyi vidámságra.Ti folyton panaszkodtok valamiért.novapdf.sziszegte mérgesen Ouroborosz. .Cseréljünk helyet. A Lebeke által választott búvóhelyről remek kilátás nyílt a Bagoly-bükki-völgyre. a varangy .károgta jeges hangon.com) . Számtalan tábortűz lobogott mindenfelé. ösvény sem vezetett hozzá. .szólt Lebeke.reccsente vaskos törzse. mikor a völgy fölött megdördült az ég.Tehát pont olyan.Fák és lepkék! . . s a léghuzattal együtt tárt szárnyú madár libbent a szellemlények elé. magasban szárnyaló! . mikor átfogták karmai. mint a levegő megrontásához? . . A barlang bejárata előtt csüngő folyondár-függöny hirtelen szétnyílt. Ez lehetett az oka. ülnek-e körülöttük révülők. Még kétszer ismétlődött az égzengés. . ezüstös derengés vonta be az erdőt. hogy ha lehetséges.Itt folyton csöpög valami hideg és nyálkás. megemelve.Az 137. Botlik Dénesre szórt bűbájod igazán tetszetős volt . majd lopva egymásra sandított. aki pillangótestbe költözve nagyszerűen érezte magát a barlang hűs levegőjében. oly távol. mint kedvenc étked.

amiből a javasasszonyok soha fel nem ébreszthetik. . Kende kómába esett. hogy mégis rejtőzik benne némi bűbáj? . hogy rám találhat.a kígyó izgalmában annyira összetekeredett. hogy még alvás közben is meghallja.Rémálom-vermet ástam.károgta a fekete madár. dobteste pedig kettéhasadt . Gyilkos Csőrű? . hogy hol gyűltek össze eddigi gondozói. s mivel mardossa az éhség. és legyőzhet.reccsent Odvas.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo aluljáróban is kifogott rajtunk. A völgy hamarosan megismeri. és a fiát? . Bölcsen Szálló .Hallhattátok.com) . hogy holtan akarom látni Boglárkát. Mindjárt meg is bánta elhamarkodott kérdését. szélféreg . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.A Hetek végleg elveszítették az erejüket? .Ki nem állhatom a gebéjét. ide jön. és ők belezuhantak.A Táltos Világháló darabokra szakadt. A Jurták tagjai szétfutnak. . . Nekem azonban maradnom kell.válaszolta Holló.kérdezte óvatosan Odvas. De engem 138. .Titeket valóban visszaküldelek a szellemvilágba.Ouroborosz élvezettel szimatolta a levegőt villás nyelvével.Már elfelejtetted. ahol a gyorsan közeledő viharfelhők felfalták a csillagokat.Mi történt vele? . amit akar.Nincs hát több dolgunk a való világban. hogy az a két ember meghaljon. hol keressék a lelkét. hogy hangosan roppant a gerince. Gombszeme a barlangon kívüli eget fürkészte. A testük odalenn hever a völgyben. ha a Csipetke utcában összeverekszik két macska . hála több évig tartó. amitől néhány kődarab lehullott a barlang tetejéről.És a ló? A táltossal mi lett? . .az ébentollú kacagott. Kiszimatolta.Mindegy! .A Sárkány tombolása előbb eléri a völgyet. . . . türelmes munkátoknak .szólt Lebeke.Miért. és kiszámíthatatlan tud lenni. .vágott közbe türelmetlenül Holló. hiszen csak zöldség . Te pedig átveheted a hatalmat.Hat varázstudón rontás ül. mióta szét akart taposni a Feneketlen Szakadéknál. . . . majd a világ minden táját is. És a táltosuk. mohón vágyakozva a rossz hírekre. mikor Holló süvöltve kiáltott rá.Közel jársz az igazsághoz. ma éjjel ostoba módon utánam vágtatott a szellemvilágba.Lebeke megvetően rezzentette pilleszárnyait. .Lebeke pillekönnyű szavai gúnyosan koppantak. hogy a Hetek hatalma semmivé lett. milyen vad. . . . . teljesen természetes.novapdf. Nem lehet. mielőtt a Sárkány ráébred friss szabadságára. Azt hitte. ha nem kapja meg. Kende. hogy a Sárkány elszabadult.Botlik Dénes olyan éber.A táltos lelke a veremben fekszik. .A kívánságod.A lánya viszont nekem is gyanús. ahol az éberek a zuhanós álmaikat szoktak átélni.Kende és a táltosa csapdába esett a szellemvilágban .Holló elégedetten nyújtóztatta szárnyát. A révülők hamar meg fogják érteni. mivel nem tudják.Ne csodálkozz a baobabfa esztelenségén. .

Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo is érdekelne az oka. Holló az éjfekete pillangó felé fordult, sárga szemének sugara megdermesztette Lebekét, de a szélféreg igyekezett nem mutatni félelmét. Végül az ébentollú, tőle szokatlan nyájassággal válaszolt. - Boglárkával rég elszámolnivalóm van. A nyavalyás kis béka tönkretette az egész életemet. Elrabolta mindazt, ami számomra a legfontosabb volt, és még csak meg sem halt, mikor először próbáltam végezni vele. - Az arcátlan! - szisszent együtt érzőn a kígyó. Holló tovább károgott: - A fia pedig nos, Gergő különleges kölyök. Annyi bűbájos erőt még senkiben nem láttam, mint benne. Szerencse, hogy lenézi és kineveti a révülők tudományát, mert ha letenné a sámánvizsgát, és megmászná a Világfát, akkor akár egyedül is képes volna megfékezni a Sárkányt. Tudtam én ezt a születése pillanatában - Ott voltál? - reccsent közbe ismét csodálkozva Odvas. - Boglárka életének minden percét a saját szememmel figyeltem, s ott szórtam rá átkot, ahol csak tudtam. Mit gondoltok, ki sorvasztotta el a férjét? Holló kacagása hideg borzadállyal töltötte meg a barlangot. Odvas szeretett volna egészen kicsi facsemetévé válni, s még Ouroborosz is önmaga köré tekeredett. - Sajnos a kölyök felcseperedett, és most itt van, a völgyben - folytatta az ébentollú. - Boglárka abban reménykedik, hogy a révülőket látva fiacskája végre elfogadja sorsát, és sámánná lesz. Ha ez megtörténik, összeomlik a tervünk. - Halljon meg a kölyök! - sustorogta Lebeke. - Ha akarod, én - Nem! - Holló, indulásra készen, széttárta szárnyait. - Magam végzek a gyerekkel, méghozzá a szellemvilágban. - Hogy csalod oda, ha nem hajlandó révülni? - Ouroborosz újra magasan ingatta háromszögletű fejét. - Ez az én dolgom - Holló megrázta magát. Tollai alól sűrű, kormos párák pöffentek, s lassan rátelepedtek a három szellemlényre. - Titeket visszaküldelek a szellemvilágba. Ouroborosz, a kígyó; révülj az Alsó Világba, és őrizd a Világfa gyökerét. Odvas, a baobabfa; tiéd a Középső Világ, a fa törzsének óvása. Lebeke, a szélféreg; szárnyalj a Felső Világba, hogy a Világfa lombja is biztonságban legyen. Induljatok! A három szellemlény alatt örvénylő, sötét lyuk jelent meg, s egyetlen pillanat alatt beszippantotta őket. Holló sárga szeme elégedetten csillant a villámlás fényében. * A felhőszakadás eláztatta a legtöbb esti programot. Altamira, a három varázsfesték-árus rémülten pakolta el portékáját, nehogy közönséges víz hígítsa silánnyá csodás tégelyei tartalmát. Az 139. oldal

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo Ilonabánya sámánrajz-készítői elkeseredve nézték, amint a zápor lemossa félig kész bölényeiket, mint ahogy a tűzugrást, és parázson járást tervező bűbájosok is tehetetlenül szemlélték, amint mágikus máglyáikat kioltja az eső. Borzalag nem győzött a völgy legkülönbözőbb pontjain felbukkanni megbabonázott kocsikerekén, hogy orvosolja a vihar okozta katasztrófát. A Bagoly-bükki-patak áradásából szétázott kártyalapokat mentett, a jósok hisztérikus jajveszékelése közepett. Földre parancsolta a Révülő-tér fölött röpködő boszorkány-tanoncokat, nehogy villám csapjon beléjük. Végül egy megszállott, dél-tiroli varázslónál adta fel a küzdelmet. A térdnadrágos férfi lobogó szakállal vágtázott szamara hátán, a Nap-, és Holdsátor között elterülő tisztáson - csakhogy fordítva ülte meg a szerencsétlen állatot. - Te meg mit művelsz? - ordította túl az éppencsaknem-táltos a mennydörgést. - A szent rovarok sátrában megcsípett egy skorpió - felelt tova zötykölődve a varázsló. - A mérge ellen pedig ez a legjobb varázslat. És tovább ügetve üvöltötte: - Skorpió csípte a karom, szamárra szálljon, ezt akarom! Borzalag utána kerekezett volna, de a hosszúfülű jószág ekkor veszett iázásba kezdett, s már el is tűnt lovasával az alkonyi sötétben. - Azt hiszem, hatott a varázslat - morogta a majdnem-táltos, és aggódva nézett fel a dörgő égre. Nagyon rossz előérzetem van. Emesének napközben nem volt semmiféle sugallata. Csodásan érezte magát Medvetüsszentés és Mócsing társaságában. A három lány bebarangolta az akkor még napfényes völgyet, s felkutatták a Találkozó legérdekesebb eseményeit. Végül az állatszellem-szónokok terénél táboroztak le, és ámulva hallgatták a bűbájjal csordultig átitatott mondókákat, verseket. A szónokok legjobbjai mind indiánok voltak, s közülük is kiemelkedtek a huronok. Az ősidőkben az volt a dolguk, hogy a vadászat előtt rábeszéljék a zsákmányt; engedje megtalálni magát. Amikor pedig a harcosok hússal megpakolva érkeztek vissza a táborba, a szónokok hosszan kérlelték az elejtett állatok lelkét; ne álljanak bosszút a falun. Estefelé az ég kezdett beborulni, s megérkeztek az első esőcseppek. A lányok visszasétáltak Rétiék sátrához. Amint a tisztásra léptek, Mócsing aggódva összevonta szemöldökét. - Nálatok gyújtottak Eleven Tüzet? - kérdezte Emesétől. - Ilyen máglyát csak akkor raknak, ha 140. oldal

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo valakinek nagy veszélyben van a lelke. A lányok futva tették meg az utolsó métereket. Az Élő Tűz valóban a Réti család lakhelye mellett lobogott, két vajákos asszony próbálta azt megóvni a közeledő vihartól. Emese szíve maroknyira szorult. A sátorban mécsesek vibráló fénye vetült Botlik Dénes holtsápadt, mozdulatlan arcára. - Apa! Mi történt vele? Boglárka halk szóval, türelmesen elmesélte az Idézők Terén lezajlott balszerencsés eseményeket. Félt, hogy Emese majd őt hibáztatja Botlik Dénes balesetéért, de a lány sokkal okosabb volt ennél. - Itt nem tudsz segíteni - mondta Boglárka. - Hódfarok néne üzent neked. Szeretné, ha minél hamarabb elmennél hozzá. A Hetek Jurtájában vár rád. Emese szíve ismét nagyot dobbant. Medvetüsszentés és Mócsing napközben rengeteget mesélt neki a révülők világáról, így már tudta, kik a Hetek. Azt is tudta, hogy a jurtájukba csak a legnagyobb bűbájosok léphetnek be. Ha Hódfarok néne oda hívta, az biztosan nem azt jelenti, hogy hirtelen kiderült: Emese hatalmas révülő. Sokkal inkább azt, hogy újabb baj vár rá. Mire megérkezett a Hetek Jurtájához, már teljes erővel tombolt a vihar. Az esőcseppek nem barátságosan, inkább, megaannyi apró ökölként verték a fák leveleit, s az alattuk köpönyegekbe burkolózó, szállásuk felé igyekvő révülőket. Emese megborzongott a hatalmas jurta bejáratához vezető totemoszlopok látványától. Nem kellett a koponyák üres szemüregébe néznie, hogy tudja; minden mozdulatát figyelik. A tisztás szélén máskor vidáman lobogó fáklyákat mind eloltotta a tomboló szél kergette eső. A villámok sűrű fénylobbanásai még kísértetiesebbé tették a környéket. A jurta levegője forró, párás, és növények illatával terhes volt. Emesének először jólesett, hogy izmaiban felengedhet a hideg, de ahogy teltek a percek, egyre nehezebben tudott lélegezni. - Muszáj gyógyfőzeteket párologtatnunk - szólalt meg csöndesen Hódfarok néne. A vajákos asszony a jurta közepén lobogó Élő Tűz mellett ült, s madártollakkal legyezte az eszméletlen Kendét. - Ne haragudj, hogy ide hívtalak, miközben odakinn tombol a Ítéletidő tombol. De Kendét egyetlen pillanatra sem hagyhatom magára - folytatta Hódfarok néne. - Mi történik itt? - szólt a lány. Leült a pokrócra, amit varázsmintákkal szőttek tele, és megsimogatta a vén táltos kezét. - Előbb az apám és most Barboncás Döme. - Barboncás? - emelte fel csodálkozva tekintetét Hódfarok néne, de mindjárt biccentett is. Persze, te az éber nevén ismered Kendét! Igen, mindketten megbetegedtek, de nem azonos a bajuk. Apád hamarosan magához tér. Kende lelke viszont csapdába esett a szellemvilágban. - Akkor miért nem mennek érte a sámánok? Van belőlük itt bőven! - Emese torkát düh szorongatta. Érezte, hogy valaki felelős mindezért, de nem tudta, ki az. - Kende nem közönséges ember, ezt te is tudod - mondta türelmesen Hódfarok néne. - A lelkét 141. oldal

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo nem lehet csak úgy kiszabadítani. Ő a legnagyobb táltos a világon, és ha csapdába ejtették odaát, az A jurta fölött fülrepesztőt csattant az ég, hangjába még a tartórudak is beleremegtek. Hódfarok néne mélyet sóhajtott, majd megpróbált mosolyt csalni az arcára, hogy megnyugtassa a lányt. Ekkor a füstös félhomályban szárnyak rebbenése hallatszott, és Emese feje mellett elröppent valami madárszerű, apró teremtmény. - Oh, igen, miatta hívtalak ide! - a vajákos asszony kinyújtotta egyik karját, ülőfát kínálva fel a repkedőnek, aki azt el is fogadta, bár kissé szokatlan módon. Emese csodálkozva látta, amint egy öklömnyi, sötétbarna denevér száll Hódfarok nénéhez, és rácsimpaszkodik a csuklójára. - Ő a tiéd - szólt a vajákos. - Itt találtam, a jurtában. Előbb azt hittem, véletlenül került ide, vagy éppen a rossz erők idézték meg. Majdnem rontást küldtem rá. De aztán elbeszélgettünk, s kiderült, hogy Kende hagyta hátra neked. Emese egyetlen szót sem értett a dologból. A denevér bőrszárnyába burkolózott, és apró szemével barátságosan figyelte a lányt. - Nos, bemutatni nem tudom: nevet majd közösen kell találnotok számára - Hódfarok néne szabad kezével tovább legyezte a gyógyító párákat Kende felé. - Ő egy őrdenevér. Láthatod ébren, de követ az álmaidba is. - Igen, már találkoztunk - biccentett Emese. - Sokszor álmodtam vele, de sosem tudtam, mire jó. égy értem miért küldte őt nekem Barbon vagyis Kende? - Ő a segítő szellemed. Az őrdenevérek ébren és álomban figyelmeztetnek a közelgő veszélyre magyarázta Hódfarok néne. - Arra is képesek, hogy felderítsék a rossz bűbáj nyomait. Megmutatják, merről fújt a szél, honnan érkezett a rontás. - Elhiszem, hogy nagyon hasznosak, de - Türelem! - szólt rá Emesére a vajákos. - Hallgass végig. Kende nem azért küldött neked őrdenevért, hogy legyen egy kedvenced, akit dédelgethetsz. A táltos jól tudta, hogy veszélyes révülésre indul. Hódfarok néne tekintetét követve Emese meglátta a kettéhasadt sámándobot. - Nem tudom pontosan, hogy mit sikerült kiderítenie az ellenségről, aki holló alakjában jár folytatta a vajákos. - De annyi biztos, hogy előre látta: te, az álmokon innen, a való világban leleplezheted őt. - Miért pont én? Hiszen nem vagyok révülő, nem értek a bűbájhoz. - Van segítő szellemed, aki kiválasztott téged. Elmondok neked mindent a révülők világáról, a Hetekről, a Tűzkörökről, hogy nyomozhass. Emese nagyot nyelt, mielőtt rábólintott volna a vajákos szavaira. Azután még eszébe jutott 142. oldal

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo valami: - Gondolom, az álomvilágban is kutat valaki Holló után. Ha Kende csapdába esett odaát, akkor ki kell szabadítani a lelkét. - Igaz - Hódfarok néne ajka idegesen megremegett. -Valaki hamarosan elrévül, hogy a szellemvilágban küzdjön meg a rontást-osztóval. Emese nem mert rákérdezni, ki lesz az. Inkább némán nyújtotta karját. Az őrdenevér átröppent hozzá, s éles karmaival óvatosan megkapaszkodott a lány ruhájában. * Délután Gergő valamivel jobban érezte magát, bár néha még elfogta a szédülés. égy döntött, hogy nem szól az anyjának. Annál is inkább, mivel sejtette; Boglárka nyomban elrángatná őt valamelyik gyanús kinézetű kenőasszony sátrához. Semmi kedve se volt hozzá, hogy bemaszatolják zöld színű, büdös kenőcsökkel, vagy ráolvassanak, miközben a nagylábujját tekergetik. Talán, mert elszánta magát, hogy igenis jobban lesz, valóban kezdtek megszűnni kellemetlen tünetei, tovább bolyongott hát a völgy bűbájos érdekességei között. - Farkas! Farkas, állj már meg! Gergő először nem is gondolt rá, hogy a jurták tömegéből utána kiabál valaki. Még nem szokta meg, hogy a völgyben segítő szellemének nevén szólítják. Mikor mégis megtorpant, barátságos kéz érintette hátát. - Végre megvagy, cimbora! - lihegte az iménti hang. Gergő csodálkozva fordult a vele egykorú fiú felé, aki most a térdére támasztva tenyerét igyekezett levegőhöz jutni. Hosszú, fekete haja két varkocsba kötve libegett válla mellett, bőrruhájáról sűrűn fityegtek a színes rojtok, homlokán kígyóbőrből varrt fejpánt díszlett. - Te indián vagy? - kérdezte Gergő. A fiú még mindig csak bólintani tudott. - Alaposan megfuttattál, Farkas - nyögte végül vigyorogva. - Lengua indián vagyok a Gran Chaco vidékéről. Apám a törzs vadásza. Persze az éberek előtt ő a természetvédelmi felügyelő. A nevem Kéregránc. - És honnan tudod, hogy én Farkas vagyok? Az indián Gergő mellére bökött, ahol megcsörrent a fogsor-nyaklánc. - Nem nehéz kitalálni. Ráadásul itt a legtöbben már tudjuk, hogy ki vagy. Ébereket ritkán engednek be a Találkozó helyszínére, így a családod híre gyorsan elterjedt. - Mit akarsz tőlem? - A lányok, Emese és Mócsing mondták, hogy egyedül kóborolsz a völgyben. Nem ismersz senkit, őket pedig nem tűröd meg a közeledben. Gondoltam, jól jön egy idegenvezető. Gergő legszívesebben azonnal elküldte volna az indiánt oda, ahonnan jött. A fiú azonban 143. oldal

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo annyira kedvesen nevetett rá, hogy képtelen volt megtenni. - Tudok egy jurtát, ahol biztosan jól fogod érezni magad - bíztatta Kéregránc. Maguk mögött hagyták hát az árusoktól és vásárlóktól zengő ligeteket, átvágtak a völgy fáktól legsűrűbb vidékén, elhaladtak az Ilonabánya vörös sziklái alatt. - Megérkeztünk! - jelentette ki végül az indián, mikor átléptek két totemoszlop között, melyek kivételesen emberi arcokat, s nem állatokat ábrázoltak. - Ez az Álomidő Játékterem. Az erdő közepén futófényekkel, színes szalagokkal, zászlókkal, és tetején hatalmas üvegkupolával büszkélkedő épület állt. Bejárata kétszárnyú tölgyajtó, szigorúan zárva volt. Mellette, az apró jegyszedő fülkében, unott arcú, fiatal lány kuporgott. - Két jegyet kérek - lépett a kalitka ablakához Kéregránc. - Álomutazó jogosítvány? - nyögte kelletlenül a vörös hajú, szeplős jegyárus. Az indián bosszúsan saját homlokára bökött. - Nem látod a kígyópántomat? Bármilyen álomutazásra feljogosít, és még két vendéget is vihetek magammal. - Akkor három jegy lesz? - Nem, csak kettő. - Hiszen most mondtad, hogy két vendéget is vihetsz magaddal - a lány majdnem elaludt, miközben vitatkozott. - Két jegyet kérek! - tagolta türelme utolsó cseppjeit kimerítve Kéregránc. - Nekem, és a barátomnak, Farkasnak. A vörös hajú szeme hirtelen óriásira tágult, és kidugta fejét kuckója apró ablakán. - Ő az? - sikkantotta. - A Farkas? Beletelt még néhány percbe, mire megkapták a jegyeket, és beléphettek a halkan nyikorgó tölgyfaajtón. A lány ugyanis mintha kővé dermedt volna Gergő látványától. Előbb sokáig csak tátott szájjal leste őt, majd valahogy beszorult a feje a szűk ablakba, így a két fiúnak kellett visszapréselnie a kalitkába. - Mindig ez van, ha híres révülő érkezik közénk. - Nem vagyok révülő! - csattant Gergő hangja. - Még lehetsz - vont vállat Kéregránc. Gergő erre inkább nem válaszolt. A szeme elé táruló látvány egyébként is lekötöte figyelmét. A kör alakú előcsarnokba az üvegkupolán át áradt be a fény. A márványpadlót folyton mozgó, kavargó álomképek alkották. Gergő hamar rájött, hogy nem szabad lefelé néznie, mert újra émelyegni kezd. Középen hatalmas sátrat vertek fel, melynek ponyváján szintén álomképek örvénylettek, szédítő gyorsasággal. - Na, hova hoztalak?! - bökte oldalba büszkén Kéregránc. - Fogalmam sincs - vallotta be Gergő. - Mi ez a hely? - Mondtam már: Álomidő Játékterem - mivel az indián továbbra is értetlenséget látott barátja arcán, 144. oldal

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

hogy akkor egy révülő srác lopakodott a fejébe? . Kezük-lábuk szinte folyamatosan járt. Gondolod.vigyorgott ismét Kéregránc.Kicsit sem vagyok álmos . mikor reggel felébred. hogy furát álmodott. és gyakran motyogtak. és nagyképernyős gépek előtt gubbasztanak órákat.Bizony. hogy a révülő srácoknak nincs hasonló szórakozásuk? A sátorban kellemes félhomály uralkodott.Kéregránc betessékelte a sátorba. . Ott aztán azt csinálsz.motyogta dühösen. Lehet. Az éber. majd lábujjhegyen a két legközelebbi ágyhoz kísérte. hogy a matrac szinte magába szívja a testét.Nálatok.Már miért volna az? Jó buli.Kiválaszthatod bármelyik ébert. és figyeld a fejed fölé feszített ponyvát. s közben suttogva magyarázott.Miért hagyom mindig rábeszélni magam? A sátorponyva kavargó mintái hirtelen arcokat kezdtek vetíteni. De te közben remekül szórakozol! Gergőnek eszébe jutott néhány régi álma. amiben különösen eleven szereplőkkel találkozott. Ha olyan ébert látsz. . . ha az éber kölykök ki akarnak kapcsolódni. . . és másnapra elfelejti az egészet. hogy kicsoda ő. hol alszik éppen.Ez nem tilos? . időnként kiabáltak is. . Már majdnem kiválasztott magának egy tizenöt éves lengyel lányt. amint sárosan.novapdf. számítógép elé ülnek. hogy a mindjárt felbukkanó fiú lesz élete nagy szerelme Ekkor azonban iszonyú fájdalom hasított Gergő szemébe. csak gondolj rá erősen.Feküdj le. hogy Gergő bekukkanthasson a résen. Így hát leheveredett. Az indián azonban már le is feküdt a saját ágyára. amit akarsz. Körben kényelmes ágyak sorakoztak. s álmában arra gondolt. fejüket ide-oda forgatták. rögtön tudta. összepréselve a tüdejét.tiltakozott Gergő. Ahogy Gergő meglátta valamelyiket. és zsongító zene szólt. Helyette Kende elkínzott arca jelent meg. hogy ő is kövesse a példáját. . A varsói lány eltűnt. Miután csöndre intette. Kiáltani akart. azt hiszi. ráadásul így tanulhatunk a legtöbbet az éberekről . és csodálkozva érezte.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo inkább a sátorhoz vezette. vagy lemennek egy játékterembe. és ha éppen alszik. .Már megint bűbáj . de nem a saját álmukat .com) . Csakhogy nem pihentek. beléphetsz az álmába. .kérdezte. és bíztatóan intett. és mit álmodik. akinek szívesen belekukkantanál az álmába. a legtöbb tetején aludt valaki. majd kinevették. sőt. kissé megemelte a ponyvát. karmolásokkal borítva próbál kimászni egy mély 145. Ők mindig alaposan felbosszantották.súgta Gergő. de az ágy teljesen magába szippantotta. aki Varsóban aludt. miközben távoli károgást vélt hallani.Álmodnak? . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.

édes fénye az én lápi apámnak.Biztosra veszem.morgott a Lidércvihánc Gerillák vezetője. Így Tubáék nem tudtak átváltozni. ahogy azt kölyöklidérc koromban mondogatta nekem Sárfű anyó. és süketté tett a mennydörgés! égyhogy fogd vissza a lángjaidat. kezével a rácsokat markolva.Megbeszéltük.Ezt ő csinálta . .com) . amint a patakba zúduló eső egyre magasabb hullámokat kerget feléjük. és bezárta a három lidércet a jó előre felépített ketrecbe.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo veremből. Borzalag talán megfeledkezett róluk. és a megáradt patak kezdte elborítani börtönüket. Ezt azonban már kezdték megbánni. . Gergőt elkapta az álomidő örvénye. mit vétettem. 146. .Ha nem történik hamarosan valami csoda. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. ahogy szokott.. hogy így kell elsisteregnem? .Életemben még egy tisztességeset sem bolyonghattam az ingoványon. miután elfogta őket. a fiú egyenesen a vén táltos hátborzongató látomásába zuhant. Lidércesküt tettünk.Te tocsogsz? . * . ne feledjétek! Nem emlegetjük. A börtön tiszta vasból készült. hogy ő kucorogjon a ketrec száraz sarkában. ami köztudottan kioltja az apró szellemlények minden mágikus képességét. vagy ilyen kegyetlen módon akart megszabadulni a lidércektől . aki némán ázott. hogy annak az átkozott hollónak benne van a szárnya ebben a viharban! . csak nézték. mert lefröcsköllek! Monyákos Tuba volt hármuk közül az egyetlen. Immár harmadik órája tombolt körülöttük a vihar. Most meg vízben tocsogok az utolsó szikrámig. Ezer kétségbeesett. itt fogunk halomra fulladni! . és még csak nem is gondolunk rá.sápítozott Pisla. hogyan szökhetnének meg. és a sötét égbolton gomolygó fekete felhőket nézte. hogy többé nem lesz képes felébredni.. Nekem már nem maradt egy tiszta cseppem! Rám fagyott a völgy összes sara.novapdf. . az én drága ükanyám.Jaj.ordított Repesztő. egyenesen a meredek patakpartra cipelte mágikus kosarát. A képtár folyosója most nem jelent meg.mindenesetre nem jött értük. S nyomban tudta.Csodák pedig nincsenek.üvöltötte sokadszor a lánglidérc. . Monyákos Tuba tekintete dühösen csillant a homályban.sercegett Pisla rémülten. s nem tudott megkapaszkodni semmiben. megvakultam a villámlástól. és hiábavaló ötlet száguldott már át a fején. aki jégdugóként lebegett a ketrec alján hullámzó patakvízben. hogy egyetlen szót sem mondunk róla többé! . Mivel a nedvességre Pisla volt a legérzékenyebb. . igyekezve a ketrec utolsó száraz sarkában maradni. két társa előzékenyen megengedte neki. Borzalag.

Meredten állt a patakparton. haja és szemöldöke viszont hófehéren sziporkázott. és a ketrecet nézte. Szikrák pattogtak a vasrácsok között. . ha sürgősen kerítesz valami szárazat. deszkákkal fedett alját szennyes hullámok ostromolták. A három lidérc egyszerre kezdett panaszos vonyításba. A villám közvetlenül abba a fába vágott. s a kettéhasadt fatörzs fájdalmasan sírt. -Még sosem hallottam albínó révülőről. A lidércek meglepetésükben elhallgattak. Mire néhány méterrel arrébb megakadtak egy gyökérben. .roppant a félelemtől Repesztő. A villámcsapás széttépte a ketrecet.Éppen elég nehéz lesz elérni. Pisla .De jobb lesz. ami az iménti zűrzavart követte. Csakhogy ő addigra már sehol se volt. majd lefutott a föld mélyébe. Lángoló faszilánkok hullottak minden irányba.Ide. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. . Monyákos Tuba lassan mozdította egyik.Mondja meg valaki. éppen csak megcsipkedve közben a három lidércet. .Ez meg ki lehetett? . végül kinyitotta a szemét. . Majdnem meztelen volt. A túlparton váratlanul sötét árny bukkant fel.com) . újabb árhullám hömpölygött végig a patakon nagyobb. megpörgette a levegőben.Akkor újra érvényben van a hallgatási fogadalmunk. s végül egy fa törzsének csapta. A sötétség azonban majd egy percre vakká tette őket.mordult Tuba. akárki vagy! A villámlás fényénél kísérteties alakot pillantottak meg. Tuba dohánylevél-kalpagja messze úszott.Hamarosan a patakba fulladunk. mivel még egyikük sem látott ilyen révülőt.Én látlak.tódította Repesztő. . . A börtön féloldalt dőlt. hogy felhívja magára a figyelmet.Teljesen mindegy.Repesztő válasza erőtlenebb volt. mit mondunk. s most várniuk kellett a következő mennydörgést. mint az álombéli egércincogás.novapdf. A férfi két szemét fekete festékkarikák övezték.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo . Felemelte a ketrecet. hallod? Gyere ide. aminek gyökerében fennakadt a ketrec.Égek még? . . vagy gondolunk . pedig a menekülés útját csak ez a nyavalyás rács zárja el.hallatszott a süket csöndben.szólt. Azután olyat dördült az ég. hogy jobban szemügyre vehessék a fickót. hogy ne álmodjunk róla! . Pisla már csupán halvány szikrákat vetett. . És ami még 147. majd másik karját. amiben megkapaszkodhat a tüzed.Tehát élünk . némelyik megpörkölte a félájultan ide-oda csapódó lidérceket. mint eddig bármelyik. hogy látja-e a lángomat? . Tuba azonban csak a vállát rántotta. mintha a völgybe gyűlt összes révülő egyszerre cserdített volna bűbájostorával. Borzalag börtönrácsai megkínzott erdő üszkös ágaihoz hasonlóan kanyarogtak körülötte. csupán szalmafonatos ágyékkötőt viselt. s kezében közel kétméteres fúvócsövet tartott. Mielőtt valaki válaszolhatott volna a kérdésre. s Repesztő is csak nehezen tudott a felszínre evickélni.

hegyes orrú szörnyetegek eleven áradatként hömpölyögtek. és lenyesett néhány óriási lapulevelet. A sötétségben itt-ott varázslat kék és vörös lobbanásai látszottak. arcát két tenyerébe fektette. Vakító fénye úgy villant. Aztán Monyákos Tuba visszahuppant a lapulevelek jótékony takarásába. A nő eleinte menekült heves udvarlója elől. de hanyatt-homlok! Társait nem kellett bíztatnia. de a barátjáért ezt is elviselte. Csak néhány pillanatig tartott az egész. a fák fölé magasló kopasz sziklák tövében torpantak meg.vagy tán' millió -. hogy megfelelő hőmérsékletű vizet hozzon Apollóniának. a fák ligetei között. de nem merték megkérdezni. de azután belátta.Ha itt volna a vadkanölőm. s ha mégis. én halomra lőném a völgy minden négylábúját. Az ítéletidőben senki nem fogja őket keresni. macska nagyságú patkányról. mikor harmadszor futott le két kilométert a patakig. Furdancs ugyan a fogát csikorgatta.com) . Látni akarta. Csak a Magas Tax oldalában. Pisla hálásan pislákolt. A három lidérc olyan fürgén inalt el az esőverte bokrok között. Repesztő előbb kézifűrésszé bájolta magát. Az égi lobbanás hamarosan meg is érkezett. . ha megtűri a közelben. és az arcának csapódó esőcseppektől hunyorogva. Végül egész jól belejött. A főlidérc számára nem volt kétséges. s mintha az eső zúgásán át is hallották volna a bűbájostorok csattanásait. de a katasztrófa végül mégis megenyhítette Apollónia szívét. mintha valaki a felhők szélén ücsörögve fotózná a tájat. Monyákos Tuba nem akart beszélni arról a több százezer . drága asszonyom? . hogy a völgyben lakó révülők sem képesek megfékezni őket. ami szétrohant a révülők sátrai. várta a következő villámlást. bár próbálkoznak vele. Kihajolt a levelek alól. * Kobzos Béla nem reménykedett benne. hogy a legkülönbözőbb ostobaságokért ugrassza Pepét. és egyetlen szót sem szólt. . 148.kérdezte illő távolságból sóhajtozva Kobzos Béla. Pisla és Repesztő aggódva néztek össze. és a lángjára vetette. majd tűzőgéppé válva esőfogó-tetőt szerkesztett belőlük. A lidércek végre biztonságban érezték magukat. hogy a fővadász rajongása sokkal inkább elviselhető. Fölöttük újra morajlott az ég. de Tuba mégsem húzta be a nyakát. mi történik a Bagoly-bükki-völgyben. hogy mit látott. A lucskos bundájú. mikor Tuba az egyik szikla alól kikapart néhány marék száraz fűszálat.Hogyan tehetném még kellemesebbé a napját.novapdf.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo fontosabb: tünés innen. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. hogy még az árnyékuk is alig bírt lépést tartani velük. a nyomaikat már rég elmosta a felhőszakadás.

hogy sürgősen beszereztet Furdancs úrral néhány négylevelű lóherét. mindegy. amit ő most már ismer.S ha magával tartózkodom. A fővadász máris rávicsorgott Pepére.szólt közbe nyafogó hangon Apollónia. mint az erdő összes cincére. mert a szűk helyen egészen közel ülhetett Apollónia lábához.com) . Pepének pedig kifogyhatatlan munkával telt. szükségem lesz rá. kedves Béla Istenkém. A nő hatalmasakat sóhajtott. oly mélyen. így Kobzos Béla odáig sem jutott. . . gyorsan épít nekem egy viharbiztos.Nincs esernyőm! Saját sátram sincs! Mégsem kucoroghatok Rúzspirosban.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo hogy lássa. aki most égszínkék edzőcipőt.Maga szeret engem. aki megszédült a feladat hallatán.bólintott hatalmasat a fővadász. Szóval tegye meg.Láthatja. igaz? . Biztos volt benne ugyanis. a városi hölgyön kiütköztek a pánik kezdeti tünetei. ha valóban szeret.Jól figyeljen rám! . hogy Boglárka flúgos barátainak rosszul sült el a találkozója. mennyire . A hölgy időnként. Az úszómedencétől eltekintek.a nő olyan hangosan beszélt. . de legalább egyikük sem ázott. hogy Apollónia azért vált oly' sokszor ruhát. s vigasztalanul bámulta a völgyre zúduló záport. Apollóniának unalomban. mint bármikor eddig.magyarázta kívánságát Apollónia. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. mikor még más dolga nem akadt. .A négylevelű lóhere ugyanis szerencsét hoz . aki beleremegett a gyönyörbe. Kobzos Béla boldogabb volt. hogy a tűz mellett kuporgó Pepe is hallott minden szót.elnézést kért.Látom! . Kérem. .Akkor cselekednünk kell . garázs viszont szükséges! Sajnos azonban az eső túl hamar rákezdett. mint a sörétgyűjteményemet! .novapdf. szép időben napfényes házikót. Mikor azonban feltűntek az első fekete viharfelhők.orcáján enyhe pírral. és bordó szabadidőruhát viselt. . és hosszabbrövidebb időre visszavonult. A délután Kobzos Béla számára végtelen boldogságban. mert neki akar tetszeni. alápincézett. Szíve hölgye ugyan nem volt túl elégedett a hűvös sziklazuggal.mondta remegő hangon. . Az utóbbi minden mozdulatára hangosabban zizegett. mint aki kútba hajol.Tegye meg a kedvemért. hogy felvázolja a terveket. Azután váratlanul Béla szemébe nézett. amit akkoriban fedezett fel. Inkább sietve elkísérte Apollóniát egy barlanghoz. Ilyenkor Béla titokzatos mosollyal ecsetelte Pepének a női lélek rejtelmeit. amíg elvonul a vihar könyörögve nyújtotta mind a tíz sárga műkörmét Béla felé. Ez a 149.Jobban. Éjfél körül Pepe a barlang közepén rakott kicsiny tábortüzet élesztgette. hogy azután egész más ruhában kerüljön elő. mint naponta békésen ellenőrizni a csapdáit. . hogy lehet valakinek ilyen közönséges neve? Na.

A patkányok .folytatta Apollónia. mentőket. és a festékfolt a homlokán egyértelműen jelezték. Furdancs Pepe emlékezett a szentélyre. A sok bolondéria bizonyára megszorult a hegyek között. és míg a két férfi ki nem lépett a szakadó esőbe. . felfelé áramlott. . ahol egy tálból eszegettek az istennő patkányai. s ekkor mindenki láthatta. és most elárasztják a völgyet. .A rágcsáló-irtókat is riasztania kell! Ehhez már nem elég Furdancs úr! Kobzos Béla arca megkeményedett. hogy Pepe bőven elegendő a hatóság riasztásához. Karikás szeme. kopasz szerzetes zuhant be.Apollónia rámarkolt a fővadász vállára. A hölgy holnap este már a saját. Hogy a tömény hülyeség vihart okozna? . hogy lábát számos harapás borítja. Pepe elhúzta a száját. Mögötte a Bagoly-bükki-völgyet elnyelte a zűrzavar. a kóspallagi talponállók bármelyikében. . hogy indiai révülő a Gangesz környékéről. 150.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo vihar nem egyszerű természeti csapás. Mikor a patakhoz rohangált vízért. . beverte fejét a barlang alacsony tetejébe. Ekkor azonban a barlang bejáratát takaró levélfüggönyön át narancsszín köpönyeget viselő.nyögte. hogy a városi forgalom duruzsolása álomba ringassa.Muszáj segítségül hívni a hatóságokat .A rendőrséget. ő egyfolytában a hálájáról biztosította Bélát. majd intett Pepének. kijelentve. A biztonság kedvéért nem árt szólni a kóspallagi plébánosnak sem. és megrontott valamit odafönn. .akkor ezt Furdancs Pepe már korábban is megtapasztalta volna. Apollónia boldogan tapsikolt. tűzoltókat. A férfi talpra állt. polgári védelmet. azért ekkora ostobaságot még ő sem tudott elhinni. sötét bőre. látta a távolról idebájolt. és segítséget hozunk.Készülj! Még ma éjjel átvágunk a Magas Tax hágóján. Béla azonban ismét egyetértően bólogatott. nem tudva eldönteni. . Pepe segítségével a tűz mellé vonszolta magát. karcsú épületet. mert bár nem volt túlságosan iskolázott elme.Karnidzsi istennő templomában megvadultak a szent patkányok. puha ágyában várhatja. hogy a patkányokat. Bélám?! . és az őket látogató zarándokok. Egyedül Furdancs Pepe szitkozódott magában. amint ruganyos léptekkel nekivágott a meredek hegyoldalnak.Látja. állatszelidítőket.novapdf.com) . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Maguknak még ma éjjel ki kell jutniuk a völgyből! Béla tiltakozni akart. A fővadász szálfaegyenes alakja fel-feltűnt a csapkodó villámok tündöklésében. vagy barátja szerelmét utálja-e jobban.

mikor bekövetkezett a baleset. mintha ki akarná olvasni belőlük az igazságot. mire sütőlapáton a Hetek Jurtájából az Álomidő Játékterembe repült. Hódfarok néne újra ellenőrizte betege állapotát. . Kéregránc idegességében az összes rojtot letépte bőrzekéjéről. Végtagjaival azonban olykor hevesen kapálózott. A 151. . .Fogalma sincs a révülésről.mondta elcsukló hangon. Hiszen a révülő srácok szeretnek belopakodni az éberek álmaiba. akik hordágynak átalakított seprűikre fektették a fiút. .Elvisszük a Hetek Jurtájába .De a fiam még nem fogadta el. Azok nedves kendőkkel hűsítették a fiú arcát. Gergő nem . . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. hogy sámán! . de a vajákos erősen megszorította a karját.mondta. majd hívta a boszorkányokat. . de Kende mellett jó helye lesz.Ugye csak alszik? Ugye nem . aki bőrig ázott. .mondta aztán. A sátor ponyvaajtajában toporgott a kisírt szemű jegyszedő lány.Az én ötletem volt . hogy tiltsák be ezt a játékot .Hódfarok néne elgondolkodva szemlélte Gergő arcát. homlokán verejték gyöngyözött. az előcsarnokban tömörültek azok. . ajka érthetetlen szavakat motyogott.mondta Boglárkának a vajákos.Felébreszteni nem tudom.Senki . akit éppen át akartak emelni a seprűhordágyra. Még utolszor Gergőre pillantott. mert nem engedte. A bábaasszonyok kivételével mindenki Kéregránc felé fordult. és szinte semmit se tanítottam neki a bűbájról. Holló őt is törhetetlen álomba taszította. Mögötte.Erő lakik benne .égy gondoltam. akik éppen megüresedő ágyra vártak. . A sátorban jelen volt még valaki.Ki tanácsolta. majd kirohant a sátorból.novapdf. s kissé csodálkozva nézett a vajákos asszonyra. hogy ide hozd Gergőt? Kéregránc hevesen megrázta a fejét.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo * .folytatta volna Boglárka. hogy a legálmosabb révülő sem lett volna képes elszenderedni. néne.Boglárka félt kimondani azt.Hódfarok néne az indiánhoz lépett.com) . mint Gergő. lehunyt szemmel. .Értsd meg. s ő sem nézett ki sokkal jobban. és a fiúra mutatott. .csóválta fejét Hódfarok néne. .Nyugodj meg. most intett a két bábaasszonynak. . . amire gondolt. jó móka lesz. Az Álomidő Játékteremben most két tucat fáklya lobogott. de nem féltem a fiadat. s az odakinn tomboló vihar minden újabb dörgésére összerándult.kiáltotta Boglárka. Tekintete úgy vizslatta a napbarnított arc vonásait. fiam . aki nem tudott megnyugodni.Mióta győzködöm az Éberálom Felügyelőket. Gergő a süppedő matracon feküdt. a szellemvilágban. te elmehetsz. .Fiam. Kéregránc szemét könnyek fátyolozták el. Hódfarok néne.Nézd! .Meg kell másznia a Világfát. pedig már két kancsó bambuljfű-teát megitattak vele. de nem tehettek érte többet. olyan fényt árasztva. Ők most odaát vannak.

Az álomkép azonban megváltozik. de azok elszakadnak. Orra előtt a rémülettől fehérré halványult. mélyet sóhajt. míg másik keze álombéli csontverővel ütötte a kifeszített bőrt. hogy Kende mellé fog érkezni. vagy bukkannak ki a köveket megkerülve. mint aki sámándobot támaszt az ölébe. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Gergő azt hiszi. sárga sziklára. Végül arccal érkezik a puha földre. mert körülötte mindenhol vaskos gyökerek tekeregnek.Zuhanni tudsz. Megrázza a fejét. vagy kifordulnak a földből. . hogy jobban szemügyre vehesse a környéket. .És most már sámándobot is kapott valakitől odaát. Az öreg keze folyondárt markol. ami olyan messze van a feje fölött. . bújnak a barna földbe. hogy amit ő gyökérnek nézett. Kinyitja a szemét. de alaposan beverhetted a fejedet.az iménti sipító hang türelmetlenül ripakodik Gergőre. mintha víz alól nézné a partot. Először azt hiszi. hatalmas erdőben van. . hogy nem is látja a törzsét. mivel Gergő hirtelen megmozdult. így csodálkozva fordulhat a vénasszony felé. kissé túlhízott földigiliszta igyekszik a rögök közé fúrni magát.Már rég nem láttam ilyen művészi orsókat.nyekereg sipító hangon valaki.mondja.Ez igazán szép esés volt! .Hangyává változtam . Gergő két tenyerére támaszkodva megfordul. mérhetetlenül nagy fához tartozik. XI. A fiú már nem szédül. s egyre lassítják zuhanását. merről jött a hang. de gyorsan meg kell kapaszkodnia. hogy minden gyökér egyetlen. És ahogy beverted a fejed! Csoda. . Felkapaszkodik egy göcsörtös.novapdf. A hatalmas fa valódi gyökerei olyan vastagon vonulnak végig a látóhatáron. a szikla pedig legfeljebb kavicsmorzsalék. de nem tudja. ahol még sosem járt. az csupán apró gombafonál. . . tüdeje szúr. felül. ágak csapódnak testének. Olyan álomvidékre érkezett. kövek után nyúl.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo boszorkányok rémülten húzódtak hátra. amint a vén táltos próbál kikapaszkodni a veremből.mondja önmagának. ha megfeledkezel az illemről! . hogy a Kecskehát-bérc eltörpülne mellettük. mert őrülten kóvályog a feje. A tárgyak körvonalai még mindig hullámzanak. . Egyik kezét úgy tartotta. Azután rájön.Van segítő szelleme. Gergő felnéz.Bocsásson meg . és talpra áll.com) .suttogta bizakodva Hódfarok néne. amint levegőhöz próbál jutni. Megérti. A többi az ő dolga. hogy még képes vagy álmot látni. a farkas . Az Agytekerő Módszertani Központ A rémálom folytatódik Gergő csupán néhány pillanatig látja Kende elkínzott arcát.A fejem 152.

Ősz haja szénaboglyaként mered szerte. A barna rögök között tömegével nyüzsögnek a kövér földigiliszták.mondja. hatalmas síkságot pillant meg.Eredetileg az Álomidő Játékteremben feküdtem le. gyökérbe vájt. . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. és a banyát követve átlépi a küszöböt. s hatalmasat sercint a nyomaték kedvéért. és az orvosok értetlenül kérdezik egymástól: hogyan eshetett kómába egy teljesen egészséges. fogatlan szája időnként úgy cuppan. és egybevarrt levélből áll. Aki ide pottyan. Gergő meglepve látja. hogy ahol a vénasszony nyála talajt ér. A fiú óvatosan lép. egyet sem akar széttaposni. foszló táltosruhák. Gergő sejti. .a banya megvetően csóválja fejét. A Világfa tövébe estél.Számodra itt végetért a móka. hogy valódi teste most védtelenül alszik az Álomidő Játékteremben.Nincs olyan álom. Majd feláll a "karszékből". Így csak akkor emeli fel a tekintetét. majd penészes. A fiú érzi. kísérteties kunyhó belül a 153. foltozott rongyból. mikor ajtónyikorgást hall. gépeket kapcsolnak rá.Gyere. tizenhárom éves fiú. Igazán kemény koponyád van. Odabenn aztán új meglepetés fogadja. Ruhája ezer ráncból. fiacskám. hogy ezek a holmik mind a korábban lezuhant révülőké lehettek. lehorgasztja a fejét. A banya gyökérbe vágott kunyhó előtt áll. és sivár. és egy lengyel lány álmába készültem .com) . odabenn kényelmesebben elleszünk. Amint kikecmereg a mélyedésből.Hűvösödik . Gergő tétovázás nélkül követi. hegynyi gyökér felé. A vénasszony nem hajlandó vitatkozni. Mindenfelé óriási halmokban állnak a meghasadt sámándobok. mintha cukrot szopogatna. A környéke leginkább szeméttelepre emlékeztet. Beleborzong a gondolatba.kérdi. A banya magasan fölötte ücsörög. mikor nem érte baleset? . Kopár. A kalyiba piszkos. . Bizonyára majd kórházba szállítják.Semmi baj. hogy révülővel van dolga. madzagnak használt indából. . vigasztalan vidé. miközben lelke talán a végtelenségig fog bolyongani a szellemvilágban.Hol vagyok? . fogatlan szája gúnyos mosolyra húzódik. Ismét hideg futkos a hátán. hogy a vénasszony igazat beszél. ott maroknyi színes vadvirág jelenik meg. s ebből az álomból nem lehet felébredni. és közelebb mászik a banyához. . amiből ne lehetne felébredni . valamivel távolabb kettétört bűbájostorok ezrei hevernek egymáson.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo .tiltakozik dacosan.novapdf. A kívülről elhanyagolt.Szóval még mindig szokásotok zaklatni éjjelente az ébereket . kényelmes karszékében. mivel a csontpálcika-ujjak között szépen fonott bűbájostor hever. és agancsos kalpagok dombjai következnek. az többé általában egyetlen mukkanásnyit se beszél. A fiú látja. és elindul a közelben föld alá igyekvő.

Hirtelen türelmetlenség fogja el. elvitt a flúgos haverjai közé. és nincs nyugdíjkorhatár. . Mintha az apró szájak folyton beszélnének. Révülők és éberek. ebből az álomból csak úgy ébredhetsz fel. A vénasszony teletölti a csészéket. A vénasszony halkan cserdít bűbájostorával. hogy lidércnyomásom van. és miért kerültél ide. vegyesen. Élet anyó vígan felkacag. . a Világfa tövében. . Csak mikor a kötőtűk halkan csörögni kezdenek az ujjai között.kuncogja a banya. Igazság szerint nem vagyok mindegyikre büszke. ujjával az asztalon kezd dobolni. Gergő az asztalhoz lép. és a virágillatot. Minden reggel a napsugarak hegyére tűzök egy-egy új lelket. hogy megszülethessen. Gergő az egyik falon hatalmas tablót fedez fel. mi az a lidércnyomás! . a tabló irányából halk moraj hallatszik. a mélybarna bútorokon hófehér csipketerítők hevernek. akkor válaszol. amit akarsz. a falakat csodás tájképek díszítik. .Tudod is te. akik eddig a való világra születtek. de a születés titokzatos valami. a gyökérvilágba. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. hogy ki vagy. érzi a tavaszi szellőt. de zavartalanul folytatja mondandóját.Én Élet anyó vagyok.Tudom. .Várjunk csak! .Amint már mondtam. . úgyhogy senki más nem értheti ezt jobban. és irányítom a születés rendjét. Élet anyó mosolyogva rásandít.Miért? .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo legmodernebb luxuslakás képét mutatja. . . és kockacukrok jelennek meg a virágmintás terítőn. Hatot megbabonázott. téged pedig ide dobott. és valahonnan kötést vesz elő. amin köröm nagyságú fényképek milliárdjai nyüzsögnek.Nem számít. Gergő érzi. mint ahogy a Világfa hét bűbájosával is.szól hunyorgó szemmel. és elküldöm a való világba. Gőzölgő teás kancsó. egyet verembe csalt. . s a banya intésére helyet foglal. Gergő belekortyol a teába. s érzi.kérdi ismét Gergő. A tiszta padlón megcsillan a petróleumlámpák barátságos fénye. s ahogy a fiú közel kerül hozzá. hogy sámánná válok? 154.Ha megmászom a fát.kiált a fiú dühösen. hogy szellemtestét friss erő járja át. a Világfa tövébe zuhantál.Gondolj. . Az idők kezdete óta lakom itt.com) . Kemény munka. mivel te inkább egy éber lány álmában szerettél volna kutakodni. mire a kandallóban meggyulladnak a fahasábok.Ők azok. az nem azt jelenti. maga is leül. csészék. ha megmászod a Világfát. Farkas. mikor a házigazda újra csattintja ostorát.novapdf.Hol vagyok? . kis fizetés. Bizonyára nem a magad jószántából. hát most nem csoda. de én szeretem.kiált Gergő gyanakodva. . Az egyik napfényes rétet ábrázol.Különben meg az egész úgyis csak álom! Anyám teletömte a fejem mindenféle bűbájos ostobasággal. Holló végezni akar veled. a korral jár . hogy mindkét füle égővörösen virít. .

Gergő felugrik a székről.biccent dühösen Gergő.Próbálj nyugton maradni. . varázslóknak. Amíg az orvosok életben tartják a tested.Látom. A Felső Világ a fa lombkoronája. és még ezer másféle csodalény lelke létezik. mi az a Világfa? . Én nem segíthetek rajtad. és megszűnik létezni. . . Ha mászol .A Világfa kilenc ága a bűbájosok kilenc Jurtájának birtokában van. boszorkányok. Maga.Mint a metróalagút . Lassan felveszi bűbájostorát. ahol az élő lelkeket. A fiú kék szikrákat szórva a levegőbe emelkedik.Így jobb . a suli unalmas. . meg alattunk a holt lelkek birodalma. Három szintje. Csak a születésnek parancsolok.A valóság nem ez! A valódi világban harminckét tévécsatornát tudok nézni. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.Élet anyó sóhajtva leteszi a kötést. . a fény. az éberek szellemét találod. amit akarok.Az Alsó Világ az. ahol a révülők. teát iszik. meg a fája rémálom.A Világfát három szintre osztják a révülők.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo . sámánoknak. . itt pedig megeszi a lelked az unalom. és a Hold. mi a helyzet! . addig álmodni fogsz. semmi több! Élet anyó nem bántódik meg. és hamarosan emberek utaznak a Marsra. majd folytatja a munkát. bűbájosok. Gergő jobbnak látja. . még az álomlényeknek is. kérdésekkel vagy kitömve . és hangos nyekkenéssel visszahuppan a székére. ha csupán álom az egész. és Gergő felé legyint vele. Eddig világos? . Esetleg a következő néhány évet a kórházi ágyon fekve.Csakhogy én nem akarok sámán lenni! . hogy elindulsz-e felfelé a Világfán. garabonciások. . kómában töltöd. ha nem mocorog. Azután úgyis neked kell döntened.Ki a fene az a Holló? Mi baja van velem? És egyáltalán. Élet anyó egyik kötőtűjével a plafon felé bök. A fa legalsó . A bűbájostor csípései akkor is felettébb kellemetlenek.mondja a banya.com) . kilenc ággal.Pontosan! . a Világfa gyökerei között. ami most vagy: egy kómában heverő kölyök a való világban. az ősök szellemeinek. amíg ver a szíved. Ők általában oda álmodják magukat.Jó. amíg elmondom.Akkor maradsz.legyint Gergő. és az árnyék. Van Jurtája a vajákosoknak. lássuk. sőt. és kilenc ága van.A Világfa a Minden. .De nem mászom! 155. az elmúlásnak nem. és járkálni kezd a szobában. Akár évekig is bolyonghatsz itt. majd tovább beszél. no. Innen csak egyfelé vezet út.folytatja Élet anyó.Halálod után a lelked beszorul a gyökerek alá. . ahol most mi vagyunk.novapdf. mikor alszanak. A Középső Világ a fa törzse.Bűbájos süketelés az egész! . Ágai között lakik a Nap.

majd megismered mindet . és a dobra telepedik. . . és a kupac legaljából előrángat egy viharvert dobot. A kölyökfarkas hátsó lábain ülve. .Ez egyre zavarosabb! Most akkor fa.com) . mert a Világfának hét foka van. elgurít. 156.Parancsolj! Csak szólaltasd meg. amint az addig üres bőrön varázsjelek. fejét félrebillentve vigyorog gazdájára. és miután kortyol belőle. a kerete egyben van.Szívesen költözöl bele? A szürkebundás hosszan szimatolja a keretet. Fa. középen pedig egy farkas szép képe dereng fel. .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo . Végül megrázza magát. majd a bejárattól néhány lépésre felhalmozott sámándobrakáshoz lép. karikák tűnnek elő.Mivel én nem akarok sámán lenni.Remek! . Megyek! A banya vidáman biccentve feláll. Gergő kinyitja az ajtót. hiszen a vékony csendülések tartják irányban röptét. vagy akár atommeghajtású búgócsiga. . Előbb fürgén megpaskolja a kölyökfarkas fejét. a festés leázott. mivel odakinn van dolgunk. és az ajtóhoz lép. annak meg kell másznia a hét fokot. Élet anyó elégedetten mosolyogva nyújtja a dobot Gergőnek.Gergő ismét feláll.Élet anyó újabb csésze teát tölt magának. hogy Élet anyó visszabűbájolja a székre.Ha mégis másznál.jelenti ki Élet anyó. De a fiú az utóbbi napokban elég sámándobot látott a Bagoly-bükki-völgyben ahhoz. Gergő látja. ha a sámán utazni akar a dobján. Élet anyó követi. hogy fa. És létra. vonalak. Bőre sértetlen. és máris utazhatsz rajta. létra. .Már hiányoltalak . a fogófa sem tört el. nekem tök mindegy. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. . Kotorászik közöttük.Ez a tiéd .A kilenc Jurta évente kinevez egy táltost és hat bűbájost. . Kerete eltört. a bőr meghasadt rajta. A legtöbb sámándob szánalmas állapotban van. Első pillantásra ez a vénasszony szeméthegyén található egyetlen ép dob. hogy mégis felfedezze a hibáját: a fakeretről mind leszakadtak a csengők. mert minden életet magán hordoz.novapdf.sipít váratlanul Élet anyó. mint a sámánlétrának. és a csontverőt. Tudtam. és kilép a házból. Számít rá. . . mert aki sámánná akar válni. vagy egyszerűen darabokra hullott az egész.Megvan! .Mindkettő igaz. fénylő porrá omlik. de már nem érdekli. sőt. tovább beszél. és a küszöbön túl ismerős alakot pillant meg. hogy itt lesz! Gergő gyanakodva nézi a zeneszerszámot. bőrszíjon még az ütőcsont is ott lóg rajta. majd a kölyökfarkas elé tartja a zeneszerszámot.Helyes! Éppen ezt akartam javasolni.veti oda Gergő a szürkebundásnak dühösen. sokat félredobál. vagy egy létra tövében csevegünk? . Azok pedig nélkülözhetetlenek.

már akkor megmondom. és érthetően válaszolni a kérdésekre. mikor még nem is rendeltem. jányom. hogy a hátára üljön a fiú. Emesének azért annyit sikerült kiszednie a látókból. de repülni kezdenek. hogy valóban nincs más választása.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo A fiú hirtelen megérti. és Garabonciások Jurtájához ment.Néném. Ez utóbbi azonban szerencsét hozott. Gergő megragadja a szarvasagancsból faragott verőt. Valamennyien átható. be fog-e a csapni a számlával. és ha egyelőre kissé tétován. ragadós sarat hagyva hátra a völgyben.simítja végig a zeneszerszám oldalát. fekete nyomait. Csupán megérzésére hagyatkozott. makrancosan is. vagy révülniük sem kellett. és csupán úgy győzheti le. s mintha meg volna hatódva. az életére tör. mire ilyen választ kapott: . hát megteszi. . * Az éjjel tomboló vihar négy óra körül elcsitult. és a Vadászok Jurtájának révülői bűbájostoraik bénító csapásaival megfékezték a tomboló négylábúakat. A dob újra farkassá változik.A vajköpülő durung nyele túl vaskos az én könnyű kezemnek.A hét csengőre rá fogsz találni. hogy érdemesebb az Ősök Jurtájában kérdezősködnie. s tűri. Csakhogy oda kizárólag 157. ha betartja az álomvilág szabályait. azonnal munkához lát. . de ha rejánézek a pincérre. majd úgy határozott.Most úgyis csak felfelé kell igyekezned . Odalenn Élet anyó fogatlan szájával rontást űző áldást motyog Gergő után. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. hangja még inkább elvékonyodik. Nem értek én a túrókészítéshez se'. ha helyes úton jársz. szúrós tekintettel néztek embertársaikra.novapdf. s képtelenek voltak egyenesen. ugyanis a Karnidzsi istennő templomából elszabadult patkányok reggelre mindent szétrágtak volna. A szakadó esőben átvágott a fél völgyön. . . Ők mind láttak valamit a szellemvilágból. Így azonban a Szellemlény Felügyeleti varázslók.felel Élet anyó. Mindketten a levegőbe emelkednek. meghallgatta a vajákos útmutatását a révülők világáról. Egyikük akár fényes nappal is megpillanthatta a holtak elsuhanó szellemeit. s ehhez még csak aludniuk. Hogyha ehhez egy dobba költözött kölyökfarkas hátán kell utaznia. Akárki is a Holló. Emese átvette Hódfarok nénétől az őrdenevért. gallytörmeléket. némán bámulva az Eleven Tüzet.kérdezte például Emese. melyben tucatnyi révülő gubbasztott. szétdúlt sátrakat. Így bizony elég nehéz volt használható adatokat gyűjteni. Egyenesen a Látók-.Hiányoznak a csengők . és egyre gyorsuló ütemet kezd verni a feszes bőrön. Másikuk bármikor felfedezte a rontás üszkös. látott-e rossz lelket bolyongani a völgyben mostanság? .com) . ha nem lassítja le őket a péppé ázott föld.

és Ekkor az őrdenevér egyszerűen elengedte a gallyat. . . Csippantott néhányat. . . . márványborítású.Sokkal könnyebben menne. és sálak közé helyezzék.Kisasszony.Settenke! .sóhajtott a lány. ami minden bizonnyal egy. hajópadlós. A legtöbb olyan vén volt. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. aki ülőfát nyújtott a lány felé. már befejezték a bolyongást. műbőrfotelekkel. sakkbábúkat tologattak. majd felfüggeszkedett a lánnyal szemközti gallyra.lépett Emeséhez egy kecskeszakállas. Nincs kedved bemutatkozni? Az apró denevér hegyes füléig beburkolózott bőrszárnyaiba. majd kitárta szárnyait. kedélyes hangulatú nyugdíjas klubra hasonlított. s élénk szemmel leste új gazdája minden szavát.mondta Emese. mintha a kérdésre felelne.com) . A társalgó leginkább egy végtelenbe nyúló.Hódfarok néne azt mondta. de ez Emesének nem sokat segített. Zuhant néhány métert . Emese rácsodálkozott egy hatalmas példányra. Settenkének foglak hívni. szabad a denevérét? . hogy a fakéregből készült bejárat mögött ősi barlangot. s hozzá a a tekintélyes méretű bárpult a közepén már kicsit sok volt számára a meglepetésekből. Emese felmászott hát Gyökérverő lombjába.Ideje indulnunk az Ősök Jurtájába.amitől Emesének elakadt a lélegzete -. akinek haján megcsillantak a reggel első sugarai. mint aki ismeri a helyi szokásokat. Az Ősök Jurtája a tetejére aggatott számtalan állatkoponyától roskadozott.novapdf. vagy pókhálós őserdőt talál.nevetett fel Emese. hogy az ajtó mellett lógó kalapok. Emese hiába húzta össze a szemét. A neonfényekkel bevilágított. amin addig fejjel lefelé lógott. csíkos mellényt viselő férfi. s a lány nem érezhette magát sehol nagyobb biztonságban. vagy kínai 158. Néhányszor felbukkant itt-ott a lombok között.Kösz.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo napkelte után léphet majd be. mint a Találkozó őrfájának egyik vaskos ágán. A vihar addigra elvonult. vagy a Jurta szemközti falát. majd felült az ágon. . és hagyta. mintha bújócskázna. Remélem. vagy hiányzott minden foga. Settenke. átröppent a felkínált "fogasra". kabátok.Rosszul beszélek denevérül . mivel a holt lelkek éjjel rendes bolyongásukat végzik. hogy elárultad a neved. nem látta a kártyaasztalok sorának végét. Mindenhol öregurak és hölgyek csevegtek egymással. hogy már csupán egy-egy sárga darabkája maradt meg. Az őrdenevér boldogan repülte körbe az öreg tölgyet. a kőkorszakban kihalt mamut koponyája volt. ha tudnám a neved. kártyaasztalokkal tele társalgó. végül néma árnyékként ismét az előbbi gallyra csimpaszkodott. Ezek után a lány arra számított. próbáljak szót érteni veled . Ez a név illik egy nyomozó őrdenevérhez. . és fürgén a levelek közé röppent. esetleg márvánnyá keményedett a csont.

Az egyik kártyaasztalnál váratlanul hangos üdvrivalgás tört ki. .Az emlékirataikat körmölik .kérdezte Emese. ahol a magas székeken sorban ültek az egykori révülők. .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo mintás porceláncsészéből kortyolták feketekávéjukat.mondta. ha azt hiszik. és két vajákos egy földgömböt vett körül. hogy valaki végre érdeklődjön elfeledett emlékei iránt.tapsolt boldogan az egyik kövér hölgy. . Négy áttetsző táltos. akiken ne lehetett volna átlátni. bolondok.A szent aranysarlóra mondom. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf. . és hány éber áldozattal jár majd. hogy a népes társaságban alig akadtak néhányan. . aki öltözékéből ítélve valaha kelta sámán lehetett. A legtöbben ugyanis csak bizonytalanul vibráló szellemtesttel bírtak. de úgysem volna értelme. Rendszeresen csereberéltek.com) .Engedje meg a bájos vendég.Bárkinek. ugyanis eltér a halmazállapotunk. ezért lépett rá a helyi misszionáriusra. kezükben lúdtoll percegett. kinek. Némelyik jurtatag gyűjteménye több száz példányra rúgott. .Ők mit csinálnak? . hogy rámosolyogjon a kelta sámán lelkére. Azonnal feltűnt a lánynak. Kit érdekelne manapság mondjuk ott.Mindenkit kimentettek a romok alól .legyintett mélységes csalódottsággal a táltosok egyike.libbent lelkesen Emeséhez az egyik ős. s boldogan mutogattak Dél-Amerika egy pontjára. . hát nem szánalmasak?! A druida széles mozdulattal intett a bárpult felé.harsogta a tölgyerdők egykori révülője. hogy én vezessem be a társaságba! . Nekem elhiheti kisasszonykám. a toteme alakjában. Fogadásokat kötnek.súgta gunyoros vigyorral a druida. Elég gusztustalan játék.Nyolcas erősségű földrengés! . Emese végre magához tért annyira. Áttetsző ruháján fagyöngyök csüngtek. . hogy a Mumbuzu partján megbabonázták a krokodilok.Az agg révülők egyik kedvenc hóbortját űzik: a Katasztrófa Bingót. hogy elcsípjék azok utolsó leheletét. . Az ősök jelentős csoportja például megszállottan lebegett híres éberek halálos ágya fölött. hogyan égették meg 1630-ban. bár a 159. s tölgylevelekből font ősz feje köré koszorút. hogy a világon merre következik be legközelebb valamilyen természeti csapás. Mindegyik vaskos iratcsomó fölé hajolt. ha nem nyújtom a karom. kisasszony! . Udvarhelyszéken? Vagy íme a kongói elefántsámán! Ő folyton azzal traktál mindenkit.Csak néhány kérdést szeretnék feltenni . .Bocsássa meg.Ez a sok vén kóbor csak arra vár. annak a boszorkánynak a siránkozása arról. ha engem kérdez. hogy valaha is kiadót találnak. nálunk csupa ütődött vénséget talál. . A társalgó szinte minden asztalánál valami különös tevékenység folyt. .Bár nem tudom. Nézze meg őket.

Köszönöm. Ebben a játékban az asztalra állított kristálygömb megmutatott két ébert.Hollót kérdi. hogy ide csupán az egykori révülők kerülhetnek! Éberként bolyongani sokkal megterhelőbb.mondta a druidának. . körbefordult. hogy közülünk bárki segíteni tudna. Emesének azt kellett megtippelnie. .Csak azt szeretném tudni.Ezt se felejtse itt. mindenhol viaszfehér arcok fordultak Emese felé.Ne feledje.Természetesen nem vagyunk jelen mindannyian . hogy a kísérőm volt . . s tekintetük nem volt épp barátságos. aki ismeri Hollót? Hirtelen fagyos csönd telepedett a társalgóra. Még arra is hagyta magát rábeszélni. A lány indult volna. Nem értette ugyan. .krákogott zavarában a druida.Nem hinném.Azt állítják.com) . aki hallott volna Hollóról? . de inkább lemondott a hosszadalmas vitáról.heherészet egy félszemű garabonciás. van-e az ősök között olyan. de ujja akadálytalanul átsiklottak a szellemen.Semmi baj .Nem az 160. . A néma csarnokban üresen kongott a hangja. Emesének erről eszébe jutott az apja és Kende. aki vele tartott.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo legértékesebb "utolsó leheletekhez" (mint mondjuk Könyves Kálmán királyé.szólt Emese értetlenül. Gyors léptekkel a kijárathoz ment.Oh. .Be se férne ide egyszerre az összes holt révülő.Sosem láttam ezt a tükröt . Emese gyanakvón összevonta szemöldökét. Hirtelen elszégyellte magát. vagy az ébentollú bármelyik szövetségese. A druida azonban csak fintorgott. aki azt állította.lelkesedett a lány. Amerre a szem ellátott. ha eleven ember érint. és halott ős közül egy sem akad.Kellemetlen. kisasszony. kisasszony? . bár mintha sápadtabbá vált volna. az egész Jurtához szól: . bocsánat! . Ahogy kifelé tartott az ősök szellemei visszatértek eddigi szórakozásaikhoz.mondta rezzenetlen arccal. akik még mindig eszméletlenül fekszenek sátrukban. . hogy a szülőkhöz milyen lélek csatlakozik szívesen gyermekként. kisasszony! . . hogy tippeljen a Reinkarnációs Totón. . Kapkodva meg akarta ragadni a druida karját. .novapdf. akik közös gyermeket vártak. hogy ennyi bölcs. hogy lássák. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. .nyögte a tölgyek révülője. hogy boszorkányok pedig nincsenek) a tulajdonosa mindennél jobban ragaszkodott.Szellemnek lenni nem is olyan rettenetes . de a kecskeszakállas férfi egy tükröt nyújtott felé. Emese érezte a félelmet a jurta levegőjében. Miközben beszélt. de ki lehet bírni. hogy a holtaknak mit tudna ártani Holló. . Emese belefeledkezett az idős révülők nyüzsgésébe. és a kecskeszakállas férfitól átvette a fogason csüngő Settenkét.

mint a révülőké.Persze! Annak legalábbis. Monyákos Tubáék nem maradhattak tovább a négy kopasz szikla tövében.Ki kellene jutnunk a völgyből .motyogta a lány.pislogott vágyakozva a Magas Tax távoli csúcsa felé Pisla. . így fénye a szokottnál halványabban vibrált.szólt a Lidércvihánc Gerillák elszánt vezetője.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo . hogy elrejtőzzünk a völgyben. A révülők világa bajban van. A megáradt patak hordaléka nagy területeket borított be. mert Borzalag ott még akkor is rájuk bukkant volna. . . .novapdf. mit tartogat számukra a jövő.Az éberek úgy hívják: életmódserkentő vállalkozás . Néhány perc további szemlélődés után Monyákos Tuba vékony ujja a völgy távoli pontja felé bökött. szokatlanul nagy afrikai kunyhót mutatott nekik.Nekünk viszont itt van dolgunk. hogy ha folyton ismételgetnek 161. valóban serkenti az életmódját biccentett Tuba. hogy lássák.Három órával ezelőtt esküdni mertem volna.És hatásos? . hogy idén annyi a Révülők Találkozójának szólalt meg fejét csóválva Repesztő. Repesztő! . és a sátrak. aki becsapja vele az ébereket. Tuba a jurtákkal sűrűn pettyezett vásártér környékén csúcsos. . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. A lidércfény még mindig nem heverte ki a nedves megrázkódtatást. eljött hát a mi időnk! Tekintete a Bagoly-bükki-völgyet vizslatta. * Mikor felkelt a nap. .Értem . halvány arcán ideges mosollyal. . .súgta a druida.Ott a helyünk! Pisla és Repesztő kíváncsian furakodtak főnökük mellé. szalmából és sárból tapasztott. .Bezzeg.ilyen egyszerű átpalánkoló-bűbájjal meggyőzhetjük az ébereket.com) .Talán sikerülne .Agytekerő Módszertani Központ Mi ez a marhaság?! . Nézzétek: az épelméjű révülők közül egy sem lép be Sir Wugu Wataturu óriási kunyhójába. ha a Lidércvihánc Gerillák is besegítenek éjjel. Így a három lidérc átlopakodott az ébredező völgyön. ha behunyja a szemét. hogy minél hamarabb elrejtőzzünk Borzalag elől. .Ne beszélj sületlenségeket. de a Szunnyadó-ösvény sértetlen maradt. és hamarosan megbújtak az Agytekerő Módszertani Központ sárral tapasztott irodájának iratszekrényében.világosította fel Pisla. wigwamok többségét is újra felállították már. Különben pedig most az a legfontosabb teendőnk.Nekünk most ez a legjobb hely.Tegye el! .Biztos nem tudunk átsurranni a bűbájcsapdákon? . . .ripakodott rá Tuba. akkor . és mohát tömköd a fülébe. jurták. és gyorsan a ruhája alá csúsztatta a rövid nyelű holmit.A vihar éppen úgy a mi ellenségünk. Repesztő éles szeme még a bejárat fölé pingált cirkalmas feliratot is ki tudta betűzni.

A színfalak mögé érve gyorsan megszabadult toronymagas. és megszállottan motyogott maga elé. és végül valóra váltja önmagát. ami az álomszellemeket idézi. Odaát békét találok. Monyákos Tuba. Sir Wataturu felső testét előre-hátra ingatva mormolt magának.nem jutott eszébe. . és tenyerébe temette arcát.hangzott az ajtó túloldaláról egy rémült hang. . keze nem remegett.Repesztő hisztérikusan ugrott fel a gémkapcsok halma mögül. Ettől mintha valóban megnyugodott volna. majd elhessegetve a körötte buzgólkodó segédeket. ha látná.Beteg vagyok.novapdf. Hófehér fogai most hangosan kocogtak. valami baj van? . Biztosan megrontottak. mint amire a Révülők Találkozóján számított. aki biztosan nem örülne. A sámán dühtől villanó szemmel kiáltott.ekként fejezte be három órás előadását Sir Wugu Wataturu. Bár a homályba burkolt nézőteret nem látta.Révülnöm kell. A vihar alatt majdnem belepusztult a rettegésbe. mivel keresi a kenyerét. Ez jobb volt. . majd felüvöltött. s beverte fejét a fiók tetejébe. Sir Wataturu rájuk pillantott. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. bölcsek legbölcsebbike. az mágikus erővel töltődik.Miért olyan ostobák az éberek? . átokűzésért. mintha szellemekkel vitatkozna. hogy beveszik azt a sok misztikus maszlagot! A két méternél is magasabb. és törzse ősi nyelvén varázsverset gajdolt. a gyér tapsból arra következtetett. A címe mi is a címe? . Talán az én hibám.Meghalt! Ez most biztosan meghalt itt nekünk! .Szentséges guru. Mégsem érezte boldognak magát. .com) . ne zavarjatok. irodájába sietett. Hát adjunk el nekik néhány hamis varázsmódszert! Jelszavunk: Agytekerés felsőfokon! Köszönöm a figyelmet . Láthatjuk tehát. Az éberek hittek a mágiában. s tartalmát a szőnyegre borította. A segéd halk vinnyogást hallatva elmenekült a folyosón. Arca kisimult. az öreg esőcsináló sámán. ékkövekkel díszített turbánjától. aki eddig az iratszekrény résnyire nyitott 162. . Mély levegőt vett. hogy valaha sokkal könnyebb dolga volt a révülőknek.rántott vállán Wataturu. A sárral kevert szalmafalakból áradó dohos illat megnyugtatta. .Meg kell nyugodnom! Hamarosan kezdődik a következő előadás. Eszébe jutott apja. bár nem tudta. Ma már azonban maguk akarnak bűbájolni. és szívesen fizettek a bűbájolásért. és ájultan esett hanyatt. fekete krokodilsámán fáradtan lerogyott imaszőnyegére. hideg rázta.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo egy szót. hogy legalább ketten végighallgatták. mitől kell tartania.Takarodj! A szellemekkel van beszédem. . A száraz krokodilcsontok halkan összecsörrentek. Talárja alól bőrszíjon lógó zacskót húzott elő.

novapdf. .válaszolt megfontoltan Monyákos Tuba. * Gergő . . A Világfa több.Ez nem lehet igaz! . . jobb lesz. fiúk. de reméli. Gergő örül. s néhány pillanatig hallgatózott.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo ajtaján kukucskált kifelé.A szíve úgy kalapál. az igenis valóságos.Egészen olyan.kiált a kölyökfarkas. Agyament álomnak hiszi mindazt. így jó darabig azzal szórakoztatják magukat. A Világfa tele van veszélyes révülőkkel. mintha révülne .Mi történt vele? .A lelked is álom.Lélegzik . és változatos.a kölyökfarkas hátán . mint maga a Föld. hogy műrepülést gyakorolva kerülgetik a kusza léggyökereket. . a törzset egyáltalán nem látni a fejük fölött gomolygó párától.Jól jöhet ez még! . tárt szárnyú hollót adott ki. a barna földek hol végtelen pusztákként lapulnak le. túlharsogva a szelet. miközben füle az ellenszéltől rálapul bozontos fejére. s valamit elmélyülten vizsgált. -A szellemvilágban nem mindenki barátságos. Alakjuk egy jól felismerhető. a kacskaringós mintákkal szőtt szőnyegen ott hevertek a kiborított krokodilcsontok.Azt hiszem. Az egyik vastag gyökéren mintha óriási vidámparkot pillantana meg. ha minél gyorsabban eltűnünk innen. Sir Wataturu némán hevert imaszőnyegén. . most elhagyta a rejtekhelyet. Távolról pislákoló fényű falvakat lát. két szeme a plafont bámulta meredten. Élvezi a repülést.Az teljesen lehetetlen! .Kivéve egy nála hatalmasabb bűbájost . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Jobb. . Még mindig csupán a gyökerek szintjén száguldanak. hogy a fa Alsó Világa legalább olyan hatalmas.jelentette ki tudálékosan Repesztő.kiált a segítő szellem. . . Segítő szelleme benne van minden szédült mókában.már időtlen-idők óta egyre feljebb révül. Annyit azonban Gergő máris megértett. 163. mint egy óriási növény.A sámánok lelkét senki se tudja elrabolni. . hogy a hatalmas víztükör valójában egy lehullott falevél "tenyerében" összegyűlt pocsolya. hogy nem maradt Élet anyó kunyhójában. és más lényekkel. mint a bűbáj hergelte gőzkalapács.com) .mondta Tuba. Farkas! . valaki elragadta a lelkét a szellemvilágba. hol pedig havas csúcsú hegyekbe tornyosulnak. ami éppen történik vele. miután a nagydarab sámán fekete mellére hajtotta fejét.Az álomvilágban járunk. hogy felébredve emlékezni fog mindenre.Azt hiszem. Nézzétek! Sir Wugu Wataturu előtt. .a Lidércvihánc Gerillák vezetője leguggolt az imaszőnyeg mellé. .Pisla szintén kióvakodott az iratszekrényből. ha ezentúl megfogadod a vakkantásomat. . Így. ami a szemed elé kerül.kiált Gergő megdöbbenésében. . mikor rájön. majd később kéken hullámzó tenger fölé szállnak. Lángja kísértetiesen vibrált a sárfalú irodában.

olvassa fennhangon. . . Gergő biccent. hogy gyorsan. A terem kétkedő morajjal telik meg. Végül mégis szerencsésen földet érnek.Ez meg mi lehet? . s valóban rátalál az aranyozott betűkkel írt táblára. Csak zárt szívű révülőknek!" . papírdobozra emlékeztető épület áll.A csengők . hogy a hozzá legközelebb ülő révülők haját meglobogtatja a lehelete. amerre kellene. éppen a ház kétszárnyas főbejárata előtt. . végeláthatatlan előadóterem.Talán olvasd el a feliratot az ajtó mellett . de a kellő pillanatban megérzi.szimatol fekete orrával a kölyökfarkas a kocsikerék nagyságú rézkilincs felé. és felüget a bejáratig.erre Gergő már rájött . hol kell leszállnia. Néhány ismerős arcot is felfedez. s ez is a dolgunk! Mondjátok nekik.Nélkülük nagyon nehéz arra révülni. gyémántoktól szikrázó turbánban Sir Wugu Wataturu lelke áll. Odabentről máris kongó beszédhang üti meg a fülüket."Agytekerő Módszertani Központ" . hogy: "Zuglattyú-hopp!". . könnyen lefogyhatnak.novapdf. Meglátjátok. és fél lábon ugrálva azt a szót ismételgetik. akiket a Bagoly-bükki-völgyben látott.a való világban most bizonyára révülnek. amíg az éberek rettegtek tőlünk. két mohapárnával fedett hegység között terül el. Egész tudományunk néhány ócska trükkből.com) .Higgyétek el végre. és mérhetetlen mennyiségű hazugságból áll csupán.Gergő leszáll a segítő szellem hátáról. olyan erővel. és összevont szemöldökkel nézi a hosszú márványlépcsősort. Gergő követi. A lapály.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo Gergő nem tudja.Azt hiszem odabenn megtaláljuk a megfejést . Ezekkel alaposan átverhetjük az ébereket. a bűbáj csakis addig létezett. Ma már 164. A krokodilsámán alakja legalább öt méteresre nőtt. Sir Wataturu zsongító hangon folytatja előadását. és boldogan fizetnek ezért az ostobaságért. . . A hatalmas terület közepén fehér falú. Hangja dörögve végighömpölyög az előadótermen. a turbánján lévő tolldísz folyton beleakad a plafon alatt futó keresztgerendába. ha csipeszt tesznek az orrukra.lihegi az erőlködéstől kifulladva kölyökfarkas. ."Sir Wugu Wataturu előadásai minden révüléskor látogathatóak. amelyet két oldalról torz szalmabábok őriznek. barátaim. ahol szemkápráztatóan színes klepetusban. a lépcsőzetesen elhelyezkedő padsorokban révülők ezrei foglalnak helyet.javasolja a kölyökfarkas. . A padokban ülők . elől emelkedő pulpitusra. amerre kölyökfarkast vezeti. A fehér épület egyetlen. hová tartanak.Barátaim. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Mind elmélyülten figyel a messze. elhiszik majd. majd nekifeszül az ajtónak.Miért repülsz ilyen bizonytalanul? . . hogy a bűbájosok kora lejárt.kérdi segítő szellemét.

com) . hogy ki tudja tapogatni a sámán lelkének minden bütykét.mondja. hogy vegyen fel európai ruhát.Te szégyelled magad .folytatja Gergő nyugodtan. hogy mi most ide révültünk. Folyton gúnyoltak miatta. Nem hallgatott rám. aki megingott saját erejének hitében. megháborodtam.Gyermekkorodban számtalanszor láttad. és azt hazudtam az ébereknek. Elég két szempillantás. és néhányszor el is vertek.Minden révülő. és közbevág. hogy folytatod apád mesterségét. iskolákat nyitottam a világ minden táján. ahogy énekkel. hogy ne bántsanak az éberek. és egymásba fonja karjait. göcsörtjét. és ne hadonásszon többé a varázscsontjaival. . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo A harmadik sorban váratlanul feláll egy tolldíszes sámánruhát viselő férfi. amitől Gergőt kirázza a hideg. . barátaim. A törzsem tagjai a városba mentek dolgozni. .Ti mit kerestek itt? . turbánt vettem. hisz úgy olvas Wataturu lelkében. 165. és társára néz.Az öreg bolond volt! . és azt mondták rólam. Előbújtam az erdőből. .Azt mondod. Bár eddig nem tudta. mit kell tennem. Sir Wataturu azonban nem elégedett. Mire Gergő felnéz a padsorokra. Gergő viszont nyugodtan felül a legelső padra. .üvölti.rikácsolja Wataturu. állatbőrökből. . a vén esőcsináló sámánt kigúnyolták a fehér telepesek. és csattannak szét a padlón. most tűnt el innen. s lassan a pulpitus felé lép.Mikor felnőtt lettél.a krokodilsámán gúnyos szavai után hangos dörrenés hallatszik. . .Tudod is te. azok már üresek. mi baja valójában Wataturunak. és bambára tekerem az éberek agyát! Sir Wugu Wataturu eszelősen felkacag.novapdf. Ez bölcs gondolat volt. hogy ők is képesek varázsolni. . S azon is. hogy apádat.Hosszú éveken át bujkáltam a dzsungelben. mi a bölcsesség! . A kölyökfarkas halkan morogva vicsorog rá. és téged hallgatunk? Wataturu ébenfekete arcán hófehér mosoly terül szét. hogy felnézhessen a sámán lavór méretű szemére. hogy van ilyen képessége. Azóta gazdag vagyok.Miért. és rájön. és ő elárulta. Krokodil. s most egyenesen a kölyökfarkasra. díszes ruhát. . amikor megismerted az igazi varázslatot. tánccal igyekszik a felhőket előcsalni a hegyek közül. ti valóban azt hiszitek. úgy döntöttél. most érzi. Nyakát hátra kell hajlítania. . .Megmondtam neki. hogy nincs többé ereje a bűbájnak? Akkor miként lehet. megörökölted apád bűbájos tudományát . és kavicsokból álló ruházatán. mint a buszmenetrendben. De aztán! Találkoztam Hollóval.Hiába gúnyoltak gyerekként. hogy itt vagytok? . Négyméteres alakja előre hajlik. Nevettek madártollakból.a krokodilsámán arcán vödörnyi könnycseppek gördülnek le. Nektek is takarodnotok kell! Gergő töprengve nézi az afrikai sámán óriási arcát.

A fegyver süvítve repül keresztül a termen. akik arról pusmogtak. Mondani akar valamit A kölyökfarkas hirtelen felnyüszít.Kicsinek érezted magad az éberek között. A váratlanul felbukkant révülő magasra lendíti jobb karját. fűszoknyát viselő alak jelenik meg. Lapos orrát fapálcika szúrja keresztül. A pánik elkerülése érdekében a bűbájosok nem hozták nyilvánosságra. Kende. hogy gonosz mágia idézte elő a villámlást. bronzbarna bőrű. és a padok alá bújik. s a térdéhez kap. melléből a plafonra mutat a dárda nyele. A vihart "véletlen bűbáj-botlásnak" nevezte a piactéren napi híreket kidoboló Révülő Rikács garabonciás riportere. Gergő. Akadt ugyan néhány látó. s abban csonthegyű dárda jelenik meg.Egyszer majd az éberek is rájönnek. de ekkor Wataturu teste elhalványodik. A kölyökfarkas előmerészkedik a padok alól. .szól Gergő. és eltalálja Wataturut. mit tett veled Holló? Még a rendes magasságod sincs meg. Orkánszerű sziszegés hallatszik. Mi ezt használjuk csengő helyett. de a szórakozásra éhes tömeg gyorsan lehurrogta őket. és végül Sir Wataturu is kómába esett.Látom. A krokodilsámán bokáig ázik iménti hatalmas könnycseppjei tócsájában. tollak. hogy a módszereid. Wataturu most csupán a derekáig ér.kiáltja Gergő. halk pukkanás kíséretében.súgja a sámán. Wataturu felüvölt fájdalmában. Holló tanácsát követve sikerült jó nagyra fújnod magad. kavicsok csörögnek. hogy Botlik Dénes.com) . és a szervezők nevében mindenkitől elnézést kért. Gergő megérzi a halálos veszedelmet. amiket drágán vettek tőled. mikor eléri a fiú hegyes bűbája.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo . szemében szomorúság ül.Hé. ujjai között apró tű csillan. majd semmivé oszlik. 166. Kösd a dobodra. Három varkocsba font. és az albínó felé rohan. Remegő ujjai görbe krokodilfogat ejtenek Gergő kezébe. hogy ez csupán trükk! Gergő előre ugrik. mert kinevettek . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Felnéz Gergőre. . . A terem legfelső padsorában alacsony.Nem! . . Farkas! .novapdf. bár a félelemtől még mindig borzolódik a bundája. Gergő letérdel mellé. A gyilkos dárda hangosan csattan a padlón. mert hazudozásra fecsérelted a bűbájhatalmadat.Ez az apámé volt . . * A rettenetes éjszaka utáni nap a legtöbb révülő számára békésen telt a Bagoly-bükki-völgyben. Gergő szeretne mondani valamit. . élénkzöld szeme elszántan villog. aki azonban eltűnik.Látod.mondja a fiú. hófehér hajában csontok. nem működnek . és a krokodilsámán rémülten kapálózva összemegy. A krokodilsámán hanyatt esik.nyöszörgi Wataturu. akár egy kilyukasztott léggömb. Kár.

Lófarok. de remekül érezte magát.Öt évre előre kialudtam magam . vagy érthetetlen szavakat kiabált. hol töltötte a viharos éjjelt). Nem volt igazán fontos a számára. Csak a fülem zúg még kicsit. A lány egyre inkább megértette.Az a banya. nyomokat kutatva. meg az én barátnőm fia is haldoklik? . mert azt sugallja.Éhes vagyok. s egyéb utazó alkalmatosságukat is kivették a megőrzőből.pusmogta három gyógyfűárus asszonynak. szabadon engedte Settenkét. nehogy megvetemedjenek a tétlenségtől. mikor délután Botlik Dénes hatalmas horkantással felébredt. mi történt vele.Holló elengedte őt. hogy valami vénember.mutatott Emese a Rémálmok étvesztője előtt elterülő tisztásra. és azok sem vittek közelebb a megoldáshoz. majd félrevonta Boglárkát. . Holló itt is járt? . Botlik Dénes és lánya kettesben maradtak a családi sátorban. hogy a denevér villámgyorsan röppenve a fák között.Azt mondod. . hát nem is fecsérli rá az erejét. és a világ összes lábbelijét csillogóra tudnám suvickolni. . ezért úgy döntött.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo Boglárka legalább részben megkönnyebbülhetett. . A cipőpucolók koronázatlan királya nem tudta. hogy visszatér a családi sátorhoz. vagy hogyan is nevezik. Gergő még mindig viaszfehér arccal hevert Kende mellett. dobjukat. Emese egész nap a völgyet járta. .novapdf. rúgott a lábával. . A gyávábbak még a seprűjüket. Estig azonban alig bukkantak néhány halovány nyomra. amiért ilyen tisztán sikerült kifejeznie magát. de azért egyre többen tébláboltak a Révülő-tér környékén.És mintha három lidérc is erre kóborolt volna akkoriban? Az apró denevér boldogan füttyentett. és véget nem érő sápítozásával fokozta a rossz hangulatot. miután Boglárka átköltözött a Hetek Jurtájába. Hódfarok néne megvizsgálta Botlik Dénest. Emese már szédelgett az éhségtől. bár Settenke továbbra is csupán éles csippantásokat hallatott. és időnként hevesen csapkodott a karjával. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. hogy Gergő és Kende még küzdenek. alaposan körülnézhessen. Ez pedig jó hír.com) . akik mohón szívták magukba a hátborzongató pletykát. hogy eltávozzon a Találkozóról. persze el akarja tussolni az ügyet. Apollónia is előkerült (senki nem tudta.mondta. ápolgatni akarják azokat. mondván. ha segítő szelleme valamit közölni akart vele. és harap valamit apja 167. De ez akkor is járvány! Egyetlen révülő sem adott annyit Apollónia szavára. hogy a fia mellett lehessen.Ez járvány! Talán maguk nem hallották. Amikor nem látta senki. . tiszta égre kúszott fel. csalókán vibráló ezüst derengésbe vonva az erdőt. A Hold csillagokkal pettyezett.

Talán bűbáj idézte a lába elé a követ. A két rémalak elégedett mordulásokat hallatva odabicegett egy piknikkosárhoz. és megfordult. mégis hallgatok rád. újra elbődül. Mire tekintetét ismét a jegenyékre fordította. hogy az egyik szörnyeteg fölé hajolva. és talpra segítette Emesét. de máris hallotta. Mikor végeztek. közben akkorákat füttyentett. Éppen a három varázsfesték-árus . két alak jelent meg. az erdő tölgyeitől mogorván elhúzódó jegenye állt. Borzalag akkorát bólintott. Mintha valaki elkeseredetten sóhajtana. Settenke a levegőbe röppent. hogy berohanjon az erdőbe.hangzott ekkor Borzalag vidám kiáltása.nevetett Borzalag. Indonéziából. mintha viharos szél tépné őket. . Emese úgy döntött.Jó étvágyat! .motyogta Emese. aki azonban észre sem vette őt. Bőrük sápadtan sziporkázott a holdfényben. Altamira sátra mellett két magányos. hogy a Kecskehát-bérc sziklái verték vissza a hangját. A sudár fák levelei most olyan hevesen rezegtek. Emese töprengés nélkül elindult a furcsán viselkedő fák felé. óriási fejüket ingatva. s bár nem látszott a szájuk. ideje segítségért kiáltani. hogy szakállából kiesett a sastoll. és hosszú ujjaikkal bontogatni kezdték a gondosan csomagolt sonkásszendvicseket. . .Sian szellemek? . Az őrdenevér hősiesen rárepült az óriásra.novapdf. megbolondultál? Még a végén kivered a szemem! Emese kénytelen volt néhány pillanatig a szédült bőrszárnyúra figyelni. rá-rácsapott a lányra. inkább kipislogott karjai között.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo társaságában. 168. és veszett csipogással próbálta riasztani a lányt. nyúlánk testüket lassan kiszakították a fák törzséből. Az őrdenevér azonban. . . Biztos még a Találkozó idejére se tud meglenni a házi kedvencei nélkül. Valamelyik révülő csempészhette be őket a völgybe. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. amiben megbotlott. vagy csupán véletlen volt.Settenke. Settenke .com) . két karjuk a földet söpörte. pedig a völgyben szellő sem mozdult.éjszakára lakatbűbájjal leláncolt . esetlen léptekkel megindultak Emese felé. akik hatalmas.Azt hiszem. Fel akart ugrani. Emese elhalasztotta a sikolyt.sátra mellett haladt el. majd megpróbálná kiszabadítani szoknyáját a tüskebokorból. . aki alig talált ismét a saját hangjára.Ezek csak sian szellemek. majd közvetlenül utána valami puffant a földön.nyögte Emese. mintha megvadult volna. Emese hunyorogva nézett körül.Nem kell tőlük félni .innen származott a recsegő hang. elnyújtottan üvöltöttek. mikor különös hang ütötte meg a fülét.

fürgén kerülgetve egy óriási fa tekergő gyökereit. maga is lefeküdt aludni.A völgy hatása . .Magányos fákban szeretnek lakni.ezzel már el is tűnt a ponyvaajtó mögött. Tőle néhány lépésre kettétört csontdárda áll ki a földből .novapdf.kurjantott majdnem-táltos. Szegény cipőpucoló az egész napot magányosan töltötte. . kezében csontdárdával. Csurunga és lélekvesztő Botlik Dénes ínycsiklandó vacsorával várta lányát a sátornál. A vacsora valóban rendkívül ízletes. és leült a tábortűz mellé. és kiadós volt. de meg kellett várnom a teliholdat. Gergő hangosan 169.mondta Emese. Az álom úgy szívta magába. és szemmelvert kecsketej sorolta Botlik Dénes izgatottan a menüt. és rémisztgetik a környéken lakókat. Az üveg síkján Gergő repült a kölyökfarkas hátán.csakhogy nem saját magát. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Annyira vágyott némi elismerésre.Ez meg mi? . Apollónia néhányszor felbukkant ugyan. és letörölte a maszatos üveget. Most meg . A tükörben tökéletesen éles képet látott . s ahhoz is fáradtan. Lánya azonban hatalmasat ásított.A tükröm! . vagy kibontott Cukorfalatnak egy kutyakonzervet. A Hold valóban kikerekedett arccal mosolygott le a földre. Néhány falattal mindig meg lehet győzni őket.Apu. Emese felnézett az égre.Mócsing segített kicsit.com) . hogy siettében majdnem elejtette a kenyérkosarat.Emese kivette Borzalag kezéből a csinos kis alkalmatosságot. de csak addig maradt. s halkan nyüszít. . majd bevallotta: . Miután végeztek. s mivel biztos volt benne.Pirospaprikával bájolt struccrántotta. .Te még egy uzsonnacsomagot se tudtál összeütni. a cipőpucoló gyorsan összeszedte a tányérokat.hegye csupán egy tüskés bokrot döfött keresztül. .Még reggel kaptam az Ősök Jurtájában. míg új festéket maszatolt a körmére. hogy felálljon. bénultan hever. és felvett valamit a fűből. . hogy Boglárka ma már nem jön haza. de azonnal leragad a szemem . Botlik Dénes csalódottan elmosogatott. 94 XII.Bocs' apa. csodálatos vagy! .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo . hogy jobb a békesség. . mert máskor nem lehet őket előcsalogatni. sült vízidisznó szalonna. négykézláb indult a sátor felé. mintha már régóta várnák odaát A kölyökfarkas két szikla közé szorulva. Már két napja tudok róluk. holdtöltekor pedig előjönnek. miután Boglárka el sem mozdult Gergő eszméletlen teste mellől. és A hangja ismét elakadt.vonogatta vállát szerényen Botlik Dénes. Emese pedig a völgyben kószált.

amit a szenoi mestertől tanult az álmokban megjelenő vadállatokról.kérdi a kígyót. amint Ouroborosz tátott pofával felé ugrik. A fiút is váratlanul érte az alattomos támadás. A segítő szellem szomorúan fordul gazdája felé. . de komolyan! Miért éppen most kezdjük az ellenségeskedést? A kígyó olyan hangot ad ki.kiált rá a hüllőre. A kígyóval sem lehet nehezebb a dolga. A fiúnak ekkor eszébe villan. hogy segítsen. de nem volt gyakorlata a csontdárda kezelésében. Időt kell nyernie.novapdf.Ki vagy te? . . . Szerencsére még időben felocsúdott. Segítő szelleme hátáról leesve sokáig a jobb oldalán csúszott. Farkas! .üvölti a fiú. A méregtől csöpögő fogak ismét célt tévesztenek. .Ouroborosz a nevem. . .a kígyó magasra emeli fejét. s nem a saját álmának teremtménye. A Világfa két gyökere között elterülő bozótos síkság bíbor fényben úszik. hogy rohamosan fogy az ereje.Azt akarom Mos azonban nem válik be a trükk. Talán a kölyökfarkas erőre kap. .Segíts. aki most feltekeri saját testét. Gergő egyenesen a kígyó rózsaszín torkába lát. Ouroborosz szellemlény. bár hangja folyton elakad a félelemtől.A szemembe nézz! . Én uralom az Alsó Világot. de máris ugrania kell. mikor át akartak repülni a síkság fölött. Akkor zuhant a sziklák közé. és most nem tud Gergő segítségére sietni. hogy csavaros eszed van.Holló előre szólt. de képtelen kiszabadítani magát.Nem számíthatsz senkire. . . Mikor talpra állt.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo liheg a kimerültségtől.com) .beszél tovább Gergő. és nem engedlek átrévülni rajta! Gergő lassan hátrál a bokrok között. önmaga farkát harapó kígyóként ismernek. a kövek véres nyomokat horzsoltak a bőrén. Általában semmi bajom a kígyókkal. Csakhogy az én vérem túl hűvös ahhoz. Vagy erre jön valaki. kölyök.kiált Gergő. a fiú azonban érzi. Néhány perccel korábban. ha el akarja kerülni a szisszenve felé csapó kígyófejet. A vasbikát képes volt megfékezni. így 170. A világgal egy időben született. megroppant néhány bordája. hogy nagyobb erőt gyűjthessen a végső harapáshoz. sárga szemében mohó vágy lobog. ki tudja hányadszor.Farkas! . Farkas.Én nem bántottalak téged . megpróbálta eltalálni a gyorsan közeledő kígyót. kölyök . hogy elhengeredjen a hatalmas hüllő második harapása elől. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. a kígyó váratlanul belemart a hátsó lábába. amilyet talán egy lyukas autógumi-belső szisszenne. ha nevetni próbálna. hogy hatni tudj rám.

hogy ő!" töpreng.Többet mondok! .Álmodj magadnak segítőt! . hogy a félelem tökéletesen elvette az eszét. "Az ösztöneimre kell bíznom magamat. Megengedem. nem válogat a felvillanó arcok között. . önből igazán csinos lábbeli lehet. Gergő ekkor erőtlen suttogásra lesz figyelmes. Ouroborosz már közvetlenül előtte tekereg. Ouroborosz dühös sziszegése arról tanúskodik.beszél tovább az új álomszereplő. . .Kesztyűként sem futna be csekélyebb karriert . vagy inkább lassan fojtsalak meg? Gergő fejében ezer gondolat kergeti egymást. akinek érkeznie kell. résnyire húzott szemmel megsaccolja Ouroborosz méretét.novapdf. A cipőpucoló egyik kezében mérőszalag fityeg. s eltávolodik tőle. . .szisszen a kígyó. hogy ő is hallja a jövevényt. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. miközben hallja.Ki segíthetne a kígyó ellen? Kiről kellene álmodnom? Semmi használható ötlete sincs.motyogja Gergő a bokorban vergődve. . A diadalában biztos Ouroborosz türelmesen vár a válaszra. Bár szinte megbabonázza a hüllő tekintete. ki segíthet a kígyó ellen. . Vergődése azonban legalább annyi eredménnyel jár. A sárga hüllőszemekben a fiú megpillantja önmaga sápadt tükörképét.szól Botlik Dénes bizalmasan kacsintva a kígyóra. annál erősebben tartják az ágak. hogy válassz. .Segítőt .A kígyón nem uralkodhatsz. Gergő biztos benne. Azok megmutatják.határozza el magát a fiú. de te irányítod az álmaidat! . mégis kényszeríti magát. Azután csak hagyja.A magam részéről mégis javaslom önnek. "Meg kell idéznem valakit! Muszáj!" . magasra emelt feje vészesen imbolyog. Azután megbotlik.Az ön előtt álló lehetőségek nem adatnak meg minden fajtájabelinek. A mérgemtől szeretnél elsorvadni. de ismét sikerül elugrania a támadás útjából. természetesen hölgyek számára! Gergő nem hisz a fülének. hogy sikerül a hátára fordulnia.Könnyű préda .com) .zakatol Gergőben a gondolat.lebben felé a kölyökfarkas hangja. 171.Nos. és végre kinyitja a szemét. A méregfogak a fiúba marnának. . Arcán kedélyes mosolyal pislog fekete keretes szemüvege felett. ahogy Ouroborosz teste halkan surrogva egyre közelebb tekereg hozzá. Arcok derengenek előtte: ébren és álomban látott emberek tűnnek fel néhány pillanatra. kérem. hogy ragaszkodjon a cipőhöz. hogy lehunyja a szemét. Erősen koncentrál. Ouroborosz megfordul. ugyanis A férfi ajkával cuppogva. hogy jöjjön. . bezuhan a tüskés bokrok közé.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo nem hat rá a szenoi bűbáj. hogy harcba szálljon a kígyó ellen.Ma jó hangulatban vagyok." . A tisztán csengő szavak nem képzeletének szüleményei. Minél inkább vergődik. "Az nem lehet. bár közben tucatnyi véres karmolást szenved a tüskéktől. Egyik sem látszik azonban alkalmasnak arra. Botlik Dénes áll a kígyó mögött.

és nem mozdul a tested mellől.szól Botlik Dénes.felel kissé bizonytalanul a cipőpucoló. derűt. Most mondja meg őszintén: melyik fajtársa volna képes önmagából két készlet lábbelit ajándékozni a hölgyeknek? . de a fájdalomtól elakad a lélegzete. . és talán még egy apró. . A sziklákhoz rohan. Harapása azonban félúton elakad.Önnek ugyanis eljött az ideje! Nincs mese. Lábánál Ouroborosz a vedléstől kimerülten hever a köveken. éber! . de addig én kiszabadítom a mostohafiamat. Szóval az otthoni dolgok miatt nem kell aggódnod. a fiú végtelen bölcsességet.Hiszen te nem vagy révülő! 172.Szükségem lesz . mint elhasznált bőrét lassan lenyúzni saját testéről. .A következő vedlésig egész biztos ne.És te honnan tudod ezt? . Botlik Dénes. .mondja.majd Ouroboroszhoz fordul. .Te hogy kerülsz ide? . .sziszegi.Megmarlak. Gergő még mindig döbbenten mered mostohaapjára.com) . . és most itt vagyok.kérdi furcsálkodva Gergő. levedlett hüllőbőrt emel a magasba. rózsaszín bőre még érzékeny.A valóságban néhány perce feküdtem le aludni.Ne tarts tőlem. A kígyó nyakán körben megreped a bőr. női kézre való kesztyű is. továbbra is vidám mosollyal. .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo .Nem kell harcolnod vele . és nedves. Amint találkozik a tekintetük. A fiú törött dárdájához ugrik. s az izmos test végignyúlik a köveken. A cipőpucoló dorgálón csóválja a fejét. Attól függ. és felemeli a szürkebundást. . de a kígyó máris gyűrűbe tekeredik. éppen milyen bőrt viselnek. és őrzik azt.Ugye megmondtam! Legalább két kígyóbőr-cipő kijön belőle! Gergő mostohaapja hatalmas. Egyébként anyád üdvözöl. de képtelen másra.mondja nyugodtan. izomgyűrűi fájdalmas hullámzásba kezdenek. Ouroborosz feje hirtelen előre csap. . és közelebb tekeredik Botlik Déneshez. Megbocsásson. .Nem hinném.novapdf. .suttogja a segítő szellem.Szükségem van egy dobkészítő sámánra.Hívtál azt hiszem . Botlik Dénes óvatosan tördeli a Gergőt fogvatartó tüskéket. és talpra segíti a fiút. Ekkor Botlik Dénes diadalmas kiáltása hangzik fel a hátuk mögött.A kígyók különös teremtmények . ekkor azonban Botlik Dénes békés mosollyal rászól.Ha vedleni kell.A maga bőréből nyugodtan kimérhető két csinoska tűsarkú. hát essünk rajta túl mielőbb . . barátom .bíztatja Gergő a kölyökfarkast.Hol a világ pusztulására törnek.Tarts ki . a természet törvényei minden kígyóra érvényesek. barátom? A kígyó lapos fejét lassan Gergő felé fordítja. Ouroborosz tehetetlenül szisszen. hol pedig megteremtik.Nem igaz. .szisszen a kígyó fenyegetően. majd meghallja a kölyökfarkas halk nyüszítését. . éj. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. és nyugalmat lát Ouroborosz szemében. tátott szájából méreg csöppen. Farkas . . .

és olyan komolyan néz nevelt fia szemébe. tekintete folyton a berendezést vizsgálta.Láthatod.A fenyő most a Világfát jelképezi. A látók elmondhatnák neked. ha Gergő szerencsésen feljut a csúcsára. Egymásba lógnak a lelkek. csak térj vissza közénk minél hamarabb.novapdf. és nem csupán a fenyőre vigyáz.A csukák elriasztják a földből és vízből támadó rossz szellemeket .Hm. Mivel a sámánok mindegyike legalább egy pillantást akar vetni rá a Találkozó ideje alatt. Zavartan vonogatja a vállát. égyhogy hidd el.válaszolt Hódfarok néne. hogy sose pótolhatom az apádat. . . . De azért fiamként szeretlek. ha azt a fiú akarata ellenére. . Hódfarok néne gondosan betakarta a fiút. mielőtt válaszolt volna. akinek vastag szemüveglencséi mögött mintha könnyek csillognának. . hogy ugyan kivágták. aki első pillantásra túlságosan rátartinak tűnt a számára. hogy az Altaj varázslatos hegyei közeléből érkezett evenkik értesültek Gergő titokzatos révüléséről. A sámánsátort úgy szerelték fel. Mégis. mikor felajánlották a sátrukat. amit a fiadnak meg kell másznia . de Gergőre is.A Hetek Jurtája. * . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. .Azt is tudom.Az evenkik miért állítottak faragott csukákat és madarakat a sátor köré? . a sok totemoszloppal valahogy erősebbnek tűnt. A hajnal első sugarainál szólt neki Hódfarok néne. és gyökeret fog verni. micsoda nyüzsgés van ott éjjelente. miután elhelyezkedett Gergő mellett. Boglárka máris jobban kedvelte a vörösfenyőt.majd Gergőhöz lép.kérdezte ezután.A Hetek Jurtája túlságosan feltűnő. A Gergő fölé boruló ágakról bőrből kivágott nap. . . mikor a két boszorkány óvatosan a vastag medvebőrökre fektette Gergő eszméletlen testét. Középre fiatal. A 173.com) . révülve bolyonganak körülötte.kérdezte aggódva Boglárka. mégis él. A fa jó szelleme lakik benne. aminek csúcsa kilógott a füstnyíláson. nem tudom. az evenkik csak jót akartak.magyarázta suttogva Hódfarok néne az illatos füvek párájától dús levegőben. Mégis így van .Egészen biztos.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo Botlik Dénest kissé meglepi a kérdés. és holdkorong függött. mint ébren még soha. Boglárka látszólag megnyugodott. mielőtt felel. magas vörösfenyőt állítottak. S ekkor a kősíkságon megtörténik az alkonyat második csodája: Gergő hirtelen átöleli Botlik Dénest. Hiszen a sámánjelölt első utazása a szellemvilágba mindennél fontosabb esemény még akkor is. hogy révülésre a legalkalmasabb legyen. gonosz erők kényszerítették ki. s felajánlották sátrukat a jeles kalandhoz. hogy itt jobb helye lesz? .

A vajákos óvatosan. . . Nekem viszont gyanúm támadt! A vajákos asszony nyögve felkecmergett ültéből.Nem nem tudom . .Hagyd már ezt a "szőrözést" .vont vállat a majdnem-táltos. Néne. Boglárka csodálkozva várta a folytatást. hogy felajánlotta a sátrát . Most csak a fiaddal törődj. lepcses szájú barátom.Adj nekem egy aprócska fürtöt a fiad hajából . két őrszellem is áll a bejárat mellett. már nem tudjuk eltitkolni. s végül a szoknyáján fityegő ezer apróság közé függesztette. megígérem. kapkodva belevágott a mondandójába.Kende és Sir Wataturu .Boglárka fel akart állni. Odakinn ismét csöpörgött az eső.nézett szigorúan a féligmeddig-táltosra Hódfarok néne. hogy nincs miért seprűre pattanniuk.Vigyázok rá.Így . Borzalag. az égboltot vigasztalan. Attól tartok. Aztán ráolvasott. A bejáratot takaró vastag szarvasbőr kissé megemelkedett. a révülők legtöbbje elég bűbájos képességgel rendelkezik ahhoz.Mióta rátaláltak Wataturu testére az irodájában. mikor azt bizonygattam nekik.Nincs szüksége köszönetre . Jobban. ha kitör a pánik. mikor pénzen megvásárolta ezt az ostoba rangot.folytatta Borzalag.Néne. ha egyáltalán jól lehet az.mordult Hódfarok néne.Megtiszteltetésnek érzi.Valami rontás történt? . .mondta. .Váltanom kell néhány szót a Látók-. .Szegény Krokodilnak nem volt ki a négy kereke. . ólomszürke felhők takarták.Sosem lehessen tudni. Végül nem győzte kivárni. . . Az apró emberke.Azt mondtad. hogy magától is rájöjjön: a Sárkány elszabadult! Az imént majdnem szétcincált néhány öntőasszony.Szóval ők jól vannak. .Ők volnának felelősök az időjárásért. hogy szólni sem tudott. . hogy gyanúd támadt . Nekem azonban még volna egy kérésem.motyogta Borzalag. aki kómában fekszik . .Bocsánat a zavarásért . . . majd madzaggal átkötötte. beszélnünk kell! . és hajlott háttal kilépett a nyíláson.novapdf.szólt a vajákos asszony. Hódfarok néne mintha kissé elpirult volna.biccentett. A nyíláson torzonborz fej nyomakodott be. hogy valami nincs rendben az idei Találkozóval. 174. és Garabonciások Jurtájának révülés-vezetőjével morogta maga elé Hódfarok néne. . szörnyen titokzatos képet vágva. de a vajákos visszanyomta őt a medvebőrökre. mint a szemem tükrére.com) . Borzalag türelmetlenül toporgott két fenyőből faragott csuka között. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. mert csupán a látók pillanthatják meg őket. Boglárka annyira meglepődött.kérdezte ráncolt homlokkal a vajákos. amíg kellő távolságba kerülnek a sátortól. csupán intett a nénének. hogy szállást adhat Gergő révüléséhez.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo madarak pedig a levegő megrontóit tartják távol a sátortól. nehogy meghúzkodja a révülő fiú haját. . mire lesz jó Farkas haja. Amit viszont nem vehettél észre. lenyesett egy fekete fürtöt. . három ostorcsattintás alatt kiürül a völgy.Meg kell köszönnöm az evenki sámánnak. engedve a hajnyírást.

sistergő lelkű barátom. Benne van még a Rontó Boszorkányok Szektája.Szerintem az egészet Monyákos Tuba Lidércvihánc Gerillái kavarják! A vajákos asszony kételkedve fintorította el arcát. mikor a Boszorkányok Jurtája úgy döntött. az titokban csatlakozott a Rontó Boszorkányok Szektájához . frászt szeretnének hozni az éberekre. a szerelmi bájitalok mestere. .novapdf.mondta ezután megfontoltan. Bosszúságot. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. .Higgadj le. .Emlékszem . méregkeveréssel foglalkozik.És ez ellen küzd az az átokverte Monyákos Tuba! . 175. Erre a vajákos rábólintott. mert megváltozott a világ.és a Szellemdobolók Klánja is! Hódfarok néne akkorát sóhajtott.Nagyon érdekes.Százhuszonkét évvel ezelőtt történt. mire Borzalag sietve folytatta. a tudósaik nem nyugodnának addig. míg nyomára nem bukkannak a révülőknek.A Rontó Boszorkányok Szektájával persze már egészen más a helyzet. ha módjuk van rá. hogy örökre lemondanak a fekete mágia használatáról. . Mint tudjuk.vicsorogta Borzalag. s hivatalosan már rég betiltották őket. az általad említett szervezetek a révülők törvényein kívül működnek. mint a babonaság korában.bólintott Hódfarok néne.vetette közbe a hajszálhíjánnem-táltos. durrogó agyú barátom. Hihetetlenül bölcs és randa nőszemély. Már nem is suttogott.A lidércek sose voltak igazán veszélyesek.Csak tudnám. Ők csupán csínyeket követnek el.csitította őt Hódfarok néne. mintha a következő hét minden levegőjét egyszerre akarná magába szívni. háztetőn ugráló cserepekkel. úgy elkapnám . . aki rontással. ezért korlátozzuk a lidércek tevékenységét. .com) . A Három Tűzkör bűbájvadászai évszázadok óta üldözik őket. A Boszorkányok Jurtájának akkori legfőbb révülője a vénséges Berta banya volt. csupán lehelte a szavakat: . . Borzalag .És aki mégis ezt teszi. Borzalag . egyenesen kötelessége ártani.Elkapni azonban csak ritkán sikerül az aljasokat! . Ezt nem engedhetjük. majd komoly hangon folytatta. . Ha az éberek folyton maguktól közlekedő székekkel. hogy az igazi boszorkánynak nem csupán szabad. . . Ők akkor vonultak illegalitásba.merengett a múltba Borzalag.Persze nem egyedül! Ehhez a lidércbanda túl kevés volna. . Nincsenek sokan. de elszántan kevergetik a mérgeiket. hogy néz ki valódi alakjában.Ők a mai napig állítják. olyan szabadon. Neki köszönhető. és kertben kószáló lidérclángokkal találkoznának. . amit mondasz. hogy ma már alig akad boszorkány.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo suttogott: . Mi viszont szeretnénk békében bűbájolni.az éppencsaknem-táltos ábrázatára ekkor kiült a borzadály.

majd elmosolyodott. Borzalag töprengve nézte távolodó alakját.Sajnos nem . . hogy a Bagoly-bükki-völgyben történt rontásokat ez a három szervezet követte el! A vajákos asszony ekkor megtorpant. a gyíksámán tántorgott be a liget varázskörébe. Borzalag . Mikor azonban Waru Dalong. hatalmas erejű sámánok és mágusok szellemei. és a Hetek Jurtája felé sietett.Nos. néne. mondván. Azóta folyton a révülők elől bujkáltak. kapkodó beszédű barátom. Viszont. igaz? . Mindannyian egykor élt.figyelmeztette Hódfarok néne.Erről beszélek én is! Biztos vagyok benne. míg végül a Beteljesületlen Álmok Ligete mellett rejtőztek el. elismerem. hogy ők minden idők leghatalmasabb bűbájosai.Tehát nem a Monyákos? És nem is a boszorkányok? . én biztosra veszem A vajákos asszony tenyere oly' hirtelen tapadt Borzalag szakálltól bozontos szájára. . Tubának 176.A bajt ennél sokkal komolyabb erők idézték meg. és felkiáltott. Borzalag végre kiszabadította száját Hódfarok néne tenyere alól. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.Pedig tévedsz.Hódfarok néne tekintete az egyhangúan könnyező felhőkre vándorolt. . szólj nekem azonnal! Az éppencsaknem-táltoson látszott. ha látnál valamerre egy különösen viselkedő. ébenfekete hollót. kérlek.Ühm .Jobb. és ne fecséreld az időd összeesküvések leleplezésére. Hidd ezt el nekem. mivel a vajákos elfelejtette levenni tenyerét a szájáról. . * A három lidérc előző nap pánikszerű sietséggel hagyta el az afrikai varázsló sárkunyhóját. hogy ők valóban rendkívül veszélyesek. hogy az a három lidérc meglépett tőlem. és a kilenc Jurta hivatalosan eljáró varázstudói ellen. hogy a majdnemtáltos nyikkanni sem tudott meglepetésében. Folyton támadásokat intéznek a Három Tűzkör. majd halkan a szakállába suttogta: . hogy lelke legrejtettebb zugáig megrendült. Ezzel sarkon fordult. . mélyen Borzalag szemébe nézett. .nyögte az apró emberke. Borzalag! . akik azonban nem hajlandóak békében nyugodni. és Nem szabad ezt sem tagadnunk! Az ő szellemkezükhöz tapad a legtöbb ártatlan éber vére. és teljhatalmat követelnek maguknak az éberek és révülők fölött. Az Ősök Jurtáját szenilis vénségek szociális otthonának tartják.com) . hiszen soha be nem váltott reményeiket láthatták megelevenedni.Hallgass végig. .novapdf. ha felkészülünk a legrosszabbra.mondta. .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo főleg ébernek álcázva magukat. Gyanakszol továbbá a Szellemdobolók Klánjára.Látod. furmányos gondolkodású barátom. Az ide tévedőket úgyis elfoglalták keserű gondolataik. akit bűbájjal öltek meg.Így mégsem akkora baj.

Alaposan el van ázva. büszke tartású árnyék-Dalong lépett ki a fák közül. amiben az ausztrál sámánok a varázserejüket hordják.Ostoba vagy! . . Mindennél fontosabb számukra.csúszott ki Repesztő száján a kérdés. Sehol egy nyamvadt rémalak. Az ausztrál bennszülöttek.motyogta Monyákos Tuba. . szigorú. hogy törzsfőnök lehessen. öklömnyi követ halászott elő egyik rejtett zsebéből. amíg más révülők is láthatták.Szerencsétlen fickó .Hát az meg mi? . mint a nyugati mágusoknak a pálca. olyat böfögött. . . . egyszerűen kiirtották! Repesztő és Pisla ettől kezdve egyetlen szóval sem bántotta a gyíksámánt. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. vagy a keletieknek a bűbájostor.húzta el száját csalódottan Pisla. Szeméből könnyek csorogtak.fordult felé Tuba. Amint azonban a Beteljesületlen Álmok Ligetébe ért.A mirungája? .értetlenkedett Pisla.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo borsódzni kezdett a háta. inkább takarjátok el a szemeteket. A Hetek tagja megpróbált peckesen járni. fekete szemével figyelve boldog népe örömujjongását.Fogalmad sincs. Az ottani lidérceket pedig.com) .nyafogott Pisla. mi szeretett volna lenni a goanna gyík sámánja! . 177. Senki se érintheti a tulajdonosán kívül.mondta ingerülten. s mikor a végére ért.Miután a fehérek megérkeztek. élénken csillogó. .novapdf. . elvették tőlük a gyermekeiket.Mire? . és a gyíksámán beteljesületlen álmai megjelentek a tisztáson. . de végül engedett a bűbájnak. A rét vonakodva. láthatóan ünnepeltek valamit. . mi történt Ausztráliában az őslakókkal . akik szintén a fák árnyékából ugrottak elő. és szögesdrótokkal körülvett iskolákban szolgákat neveltek belőlük.A csurunga szent tárgy.biccentett Monyákos Tuba keserűen. az örökre a sámán álomtestvérévé válik. A goanna gyík sámánja egy csíkosra festett.A részeg révülés pokoli rémalakokat tud megidézni. Ha mégis átadják valakinek. és meg-megcsukló hangján énekelni kezdi az álomidézés dalát. ez a Dalong csak annyit várt az élettől.égy látszik. .Biztosan a csurungája . amint Waru Dalong leül a varázskör közepére.magyarázta kelletlenül Monyákos Tuba. hogy az jobbnak látta befogni a száját. és ezért Dalongnak voltak hálásak. a leitatott varázslók segítségével. A Lidércvihánc Gerillák vezetője olyan lesújtó pillantást vetett társára. . Tolldíszes. A figyelmeztetés ellenére Repesztő és Pisla a bokrok közül figyelték. táborokba zárták őket. Mohó kortyokban nyeldekelte az italt. hogy a közelében nyújtózó virágok beleremegtek. .Erre számítottam . .Miért? Én kíváncsi vagyok. . Nem beszélve az alkohol-démonokról. Olyan. Ha révülni kezd. elővette kopott öltönye belső zsebéből laposüvegét.

sámán! Mozdulj már! . Holló ugyan tétovázott néhány pillanatig. és hátborzongatóan fekete tekintetét a lidérc szemébe fúrta. aki mindkettőjüket meglepte. hogy megmutatja Boglárkának. mikor megijesztették a sian szellemek.előre tudta. hogy a gyíksámán nem győzhet. mi lesz a küzdelem eredménye . Tuba biztos volt benne. Monyákos Tuba ugyanis hatalmasat ordítva előszökkent rejtekhelyéről. . és a gyíksámán egyszerre fordultak az apró. mikor hideg szél söpört végig a fákon. és görbe csőre véres sebet szakított Dalong védekező karján. Két társa. hogy Gergő odaát egy mérhetetlenül koszos folyó partján üldögél. Végül mégis úgy döntött.novapdf. gyorsan 178. egyelőre megőrzi a tükör titkát. mikor meghallották a Szellemfelügyelet révülőinek ostorcsattogtatását. Már messze jártak a ligettől. A gyíksámán által megidézett alakok szétfoszlottak. hogy a csinos kis szerszámban mindig láthatja: Gergő hol jár a szellemvilágban. hogy Pisla rémületében majdnem kialudt. ahogy a kótyagos gyíksámán esetlen mozdulatokkal próbálja elrejteni a csurungát.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo Dalong motyogva tartotta tenyerén a csurungát. hogy amit a varázstárgy mutat.Vidd! . Tuba nem nézte végig. mintha reménybeli másolatának szeretné átadni. A három lidérc szíve összeszorult a szánalomtól. majd megragadta a kiürült üveget. sűrű részére értek.Gyere. rájött. Először arra gondolt. a lány lopva elővette a tükröt. A sámán fájdalmasan felnyögött. és bevetette magát az erdőbe. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. követte őt. amint kitárt szárnyain lecsapott rá a Holló. Monyákos Tuba az ébentollú hátára vágott egy földről felkapott faággal. Tuba a madárra akarta vetni magát. Holló. mellbe találva Dalongot. Mikor Emese és Settenke az erdő néptelen. dohányruhás lidérc felé. az a valóság. ekkor azonban a gyíksámán szélsebes mozdulattal a markába nyomta a követ. de a faág nem tett benne kárt. Előző este. és rápillantott.kiabálta elkeseredett dühvel. hogy nem sikerült elkapniuk a Hollót.mondta a szellemlények nyelvén. * Reggel óta csöndes. Magához szorította a szent csurungát. Nem volt biztos benne.com) . és utolsó erejét összeszedve Hollónak ugrott. Csőre ismét lecsapott. Miután megállapította. Ekkor történt. állhatatos eső permetezett. vagy gonosz álomkép csupán. Tuba éppen hátat akart fordítani a ligetnek. Az ébentollú azonban fülrepesztő károgással neki ugrott. és rohamra indult a madár ellen. A lidércek megkövülten nézték. majd megpróbálta talpra állítani Dalongot. vagy legalább Hódfarok nénének. feláztatva a völgy talaját. végre felocsúdva. .

. akármit is akar Holló! .Neki muszáj üvöltöznie. . s egyetlen szempillantás alatt úgy eltűnt. amelyiknek van.erős.a bokor mögül bizonyára annak a hangja hallatszott.sipította egy vékony hang. hogy eleven szívet tart a markában. hogy lássa. hisztérikus dühvel. Így is lehetett. Bénultsága csak néhány pillanatig tartott. Pont. . Emese ösztönösen cselekedett.novapdf.Mégsem nézhettem tétlenül. mert a veszekedők egyike rémülten felvisított. és négykézláb közelített a bokorhoz. Emesének nem lett volna esélye. A másik irányba fehéren derengő alak iramodott. túlságosan fürge volt. de a lány őt sem vehette üldözőbe. hogy megfogja Tubát. hogy valamivel elárulta magát.Te eszelős féleszű sőt eszetlen! Meg akarsz ölni mindannyiunkat? .Tünés! Vad csörtetés hangzott fel a sűrű aljnövényzetből. olyan gyorsan. Settenke hangtalanul felröppent a levegőbe.nyögte Tuba. valami. . Emese elérte a rejtekhelyet. Egyenesen Emese felé vette az irányt. futásnak eredt.gúnyolódott valaki más.megtorpant a lány előtt.com) . kérlek! A szavak annyi kétségbeesést. Aztán sarkon fordult. hova lett. majd . hogy a léghuzat majdnem kioltotta. . Felmarkolta a követ. ráadásul méretéhez képest komoly súlyt kellett cipelnie. Nekem történetesen Az illető hirtelen elhallgatott. merre futnak a pusmogók.A lidércnek is van lelke! Már. Tuba félrehajolt a váratlan támadás elől.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo elrejtette a tükröt. de megbotlott. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Éppen indult volna tovább. .a belsejéből áradó.Add ide. mélyebb tónusban. . és apró lábait szemkápráztató sebességgel szedve. átvágva az őt rejtő bokron. hogy még a gazdája sem tudta.a döbbenettől tátott szájjal . amin még érezni lehetett Tuba kezének melegét. Emese kiegyenesedett. aminek minden levele rezgett a mögötte dúló vitától. s most attól tartott. mikor a közeli bozótos mélyéről izgatott pusmogás ütötte meg a fülét. Sőt. amikor rejtőznünk kell! Emese leguggolt. aki közben a hátára fordult. meg rohangálnia. Harmadik társuk azonban megzavarodhatott a rémülettől. nyugtalanító lüktetést is. egyenesen megcélozva a menekülőt. akit két társa megállás nélkül korholt. Ekkor azonban a sötét lombok közül éles csippantással lecsapott Settenke. hogy Emesének önkéntelenül mozdult 179.Add vissza! . hanem a csurunga után nyúlt. mikor nem a lidérc. és a csíkos kő kirepült a kezéből. A lánynak egy pillanatra az a különös gondolata támadt.Nem bír a jó szívével! . fájdalmat hordoztak magukban. Sárga lidércláng libbent el a fák között. .

A fák közül sürgető kiáltás csendült. Gergő a tájat nézi. A folyó túlpartján egészen más vidék látható. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. nyújtotta a csurungát.novapdf. . a betonsíkon heverve. de a kölyökfarkas ismét sípolva szedi a levegőt. ahol földet értek.mondta. . szürke folyó felé fordul.lihegi kimerülten a segítő szellem. szállj le! . Csak akkor veszik észre mikor talajt érnek.mondja.Még bírom . . A lustán hömpölygő hullámok az 180. vagy dobolót. A folyó egyik oldalán (ahol ők vannak) végtelenbe vesző betonsíkság terül el.vakkantja dacosan a kölyökfarkas. . de nem mesterséges. hogy az imént Tubáék Hollóról beszéltek és a gyíksámánról.Már késő . hogy most sokáig függőleges falként tornyosuló kéreg mentén kell repülnie.mondja Gergő. s mintha az autók motorzaját is felé sodorná a szél. de egyetlen lépést sem tett. Kősivatag. A törzs repedései azonban akkorák. Tuba! Menekülj már! A lidérc talpra állt. hogy a síkság repedezett. majd óvatosan ellenőrzi oldalán a kötést. Gergő figyelme most a széles.com) . de örült Tuba bénultságának. saját ruhájából tépte hozzá az anyagot. szürke betonból áll.erősen megmarkolja a kimerültségtől síkos bundát. s Gergő arra számít. és a széles folyóval kettészelt.Te is tudod. Alig repülnek két órája. Keress másik hátast. . A távolban viszont nagyváros toronyházainak tömege gubbaszt. elszórt bozótosokkal.Ott szállj le! .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo a karja. .Fuss. akitől elvették a követ. A kölyökfarkas kimerülten lehunyja szemét.Nem vitatkozom. s arcán végtelen szomorúság jelent meg. . Ügyetlen munka. Emese ugyan nem értette. milyen következményekkel jár. . kisebb-nagyobb sziklahalmokkal. hogy egész földrészek elférnek bennük. Továbbra is megbabonázva meredt a csurungára. gyér fűcsomókkal. .mondta remegő hangon. A fiú meseszerű vidékeket lát kibontakozni a tejszínű párából: mind önálló álomvilág. A tájon egy csapat kenguru ugrál át.Megpihenünk. és szigorúan a szemébe nézett. Gergő segít lefeküdni a segítő szellemnek. . .Te is megérintetted. hogy a sámán kizárólag a saját dobján utazhat . kopár puszta felé irányítja segítő szellemét.Így sose jutsz fel a lombkoronába . Aztán eszébe jutott. Leguggolt a dohányruhás lidérc elé. és főleg az ébentollúról! * A Világfa álomszerű tájat tár az utazók elé.Megpróbálok ide álmodni egy énekmondót. a kőről.Most pedig szépen elmesélsz nekem mindent magadról. hogy a kezében tartja a követ. A gyökerek lassan elmaradnak alattuk. Ők értenek a reparáláshoz.Ez nem a tiéd . Szintén kopár. . Gergő aggódva simítja végig a segítő szellem nyakát. de jobb még nem jutott eszébe.

Azonnal elárasztják az olaj. hogy jobban láthassa a hullámokon közeledő tákolmányt. A tutaj a folyó kellős közepén inog. hogy hamarosan a vízbe fog esni. . Sötétbarna bennszülött-arcán éppen olyan ostoba.Segítenem kell neki! . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.mégis elrepül vele a tutajig. . A folyó közepén azonban megváltozik a víz színe. . Mikor közelebb ér. A kölyökfarkas. A két világ határán hirtelen aprócska tutaj tűnik fel.bár nyüszít a fájdalomtól . . és lehajtja a fejét. mint a segítő szellem pofáján. és szürkére mocskolódott inget viselő. A négy farönkből összedrótozott lélekvesztőn valóban egy apró termetű. aki most fogai közé veszi Gergő ruháját. Gergő már azt is látja. és tehetetlenül toporog. majd kiemelkedik a hullámokból. hogy a szennytől sűrű hullámokból iszonyatos rémalakok bukkannak fel újra és újra. s gyakran el is találják őt. körülötte mintha forrna a víz.kurjant váratlanul a göndör hajú férfi. Nekem kell megoldanom a dolgot.mondja.com) . feslett orrú tornacipőt. mikor egy tántorgó garabonciás jött szembe vele . Gergő látja. nedves végtagokat. göndör hajú fickó kuporog. és tenyerével rápaskol a szürkebundás lapockájára.novapdf. csápokat nyújtanak a rönkökön tehetetlenül görnyedő alak felé. hol látott már ilyen arckifejezést. néhány nappal korábban. Gergőben pedig felrémlik.A tutajon! Valaki jön. koszlott öltönyt. Hamar kimerül. Még a partról is jól látszik. . A csúszós farönkök hátán alig férnek el hárman. habzó vegyszert visznek a hátukon. de remeg a fájdalomtól. ráadásul a körülöttük forrongó vízből immár a fiút. cimbora? . és mosószer bűzös habjai. majd begázol a folyóba. tétova vigyor ül. és hirtelen az oldalára dől. és a szürkebundást is támadják a különös szörnyek.Jól vagy. és az olajfoltos víz széléig sétál.kiáltja Gergő. Mély levegőt vesz. és . Ekkor erős lökést érez a tarkóján. s néhány perc múlva már csupán a saját életéért küzd. Alig bír úszni a főzelék-sűrűségű lében. és faágak hordaléka úszik lefelé. hogy segítő állatának szája buta vigyorba torzul. Hunyorítania kell. sárga iszap.ő vigyorgott így! Két vajákos fejcsóválva 181. de ugyanakkor megsebzi három alattomos karom. fekete bőrű. A férfi nem védekezik. amelyek visszamerülnek a mocskos hullámokba. Onnantól sűrű. A kölyökfarkas repült utána. Melléig felhúzott két lábát szorosan átöleli karjaival. Karmokat.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo innenső part mentén mocskos olajfoltokat. Gergő csodálkozva talpra áll.Te nem tudsz a hátadra venni. minden erejét összeszedve. és a kölyökfarkas fölé hajol. Félrecsapja a vakon matató. négy lábára áll. A völgyben.Valaki ül rajta . A kölyökfarkas megharap egy nyálkás csápot.

le akar lépni a tutajról. amint a fiú halkan dúdolni kezd. És most most már a csurungám is elveszett! Gergőnek fogalma sincs róla.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo mutogatott utána.Alkohol-démonok! . valahogy mégis mindig eszébe jut a következő szó. Mikor közelebb érnek.hirtelen vállon ragadja Gergőt. nyugodt arc: a szenoi álomedzőé. Gergő emlékeiben feldereng egy napbarnított. A tákolmányon át-átcsapnak a mocskos hullámok. és a köteleket markolva lefékezik a folyón 182. Gergő látja. . és megmarkolja a nyakában függő láncot. s már mindent ért. fekete pont zuhan ki. csápok tekerednek a farönkökre. gyorsan közeledő dübörgést. és a húrra nyílvesszőt illeszt. Az Élő Tűzben kovácsolt vashegyek csattanva fúródnak a tutajba. és vadul hadonászva. mohón kutatva bármi után. . a bokrok. és a kövek lelkét. A gyíksámán ismét hadonászni kezd. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. .majd a válláról leakasztja hajlított íját. és viszonozza a köszöntést. Őseink szellemei laktak azokban a kövekben. mit énekel. és süvítve ront a folyón bucskázó tutaj felé. és elvették mindenünket. Azután meghallja a távoli. ahol megpillantja a korábbi álmából ismert harcost. rekedten üvöltözni kezd. . A fiú leül a kölyökfarkas mellé. varkocsba font sörényüket. amint a sólyomtollas vesszők átszelik a levegőt. Az erős bőrszíjra fűzött farkasfogak megcsörrennek. Fülrepesztő búgás hallatszik. . az állatok. Az magasra tartja izmos karját. ahogy társai is. Gergő lehunyja szemét.novapdf. mi lehet az a csurunga. A lélekvesztő megbillen. hol a város felé rázva az öklét.Bogi fia. Farkas! . amit megragadhatnak. hogy mindegyikre kötelet erősítettek. A szabír-magyarok kurjongatva érnek földet a folyó mindként partján. hogy gonoszak varázslóink.kiált a bal part felé Gergő. és szelek hátán csattogó patáikat. Ekkor az alacsony termetű férfi két lábra áll a tutajon. Az alacsonyan gomolygó felhőkből hét apró. Ursuru! . Tilos volt a saját földünkön vadásznunk.Agmánd fia.kiáltja. hol a kenguruknak integetve. és zavaros tekintetével a fiút bámulja. a részeg révülő szörnyeiről pusmogva. Dalong éktelenül kurjongatva fel-le ugrál.De jöttek a sápadt bőrű emberek. Nem tudja. Felnéz a szürke égboltra. a bumeráng nemes bűvölője! . a goanna gyík sámánja! Én lehettem volna a népem legnagyobb varázslója! A kenguruk ura. Sorra megölték a fák. Nem táncolhattunk a kunyhóink között.Waru Dalong vagyok.com) . Gergő már ki tudja venni a takik tömzsi alakját: lobogó farkukat. A kövér idegenek azt mondták. A két parton Ursuru utasítására hirtelen megtorpannak a lovasok. az eső királya. de a sápadt idegenek a tengerbe rugdosták őket.

Gergő érzi. És középen a lelked folyója.Figyelj rám. ami csak addig lehetett az otthonod. Közben hangosan kiabál. tudom .Igen.novapdf.A csurunga az én álmom . .kiált a gyíksámánra. fentebb a folyón.Te pedig a Hetek egyike. Dalong vergődik még néhány pillanatig. . Ha pedig elveszítjük Itt Dalong hangja elcsuklik.Kik ezek? . varázsló. most gyorsan kell cselekednie. Ráveti magát Dalongra. .válaszolja Gergő. . és sikerül őt a síkos farönkökre döntenie. Farkas vagyok . életében először mondva ki táltos-nevét.Csak voltam. Ez a csurunga. elveszítetted a 183.Ez itt a te rémálmod.Bogi fia.dadogja. és örökre magukkal rántják a démonok.com) . aki tétován fordul felé.Dalong csüggedten rogy össze a farönkökön. őseink szellemét. amiből kiesett a kölyök a gyíksámán hirtelen a tutaj széle felé ugrik. hogy biztos lehessen benne: a sámán hallja. ami nem fogad be. úgy tűnik. .Mi az a csurunga? .a fiú bőre átforrósodik. de azután mégis folytatja.Nincs már népem. amíg kedves szellemek népesítették be. . A kölyökfarkas váratlanul erőre kap.És ki vagy te? . a goanna gyík sámánja vagy. mikor eszébe jut elvesztett szent köve. Balra őseid kopár sivataga.vág közbe Gergő. válaszolj nekem. . és körbe int. amint a bűbájos szavak elhagyják az ajkát.Hol az üvegem? . Gergő talpra áll. különben átszállna rá erőnk egy része. . . és megragadja Waru Dalong vállát. amiket többé-kevésbé mozdulatlanul tartanak a takikon ülő harcosok kötelei. amit elárasztottak az alkohol démonok. Jobbra a betonnal leöntött. s felemeli a fejét. a varázsló csupán üres héj marad.Ez a folyó a te lelked. Valahol.Kell az üvegem! Nem akarom látni tudni A csurunga! A gyíksámán arcán borzalom ül ki.Mi az ausztrál sámánok tárgyakba rejtjük a varázserőnket. Waru! . Kenguruerszény. Körülöttük elcsendesedik a víz. . és álmaink titka.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo bukdácsoló járművet. Szent vidékeinket feldúlták a sápadt idegenek.motyogja bódultan a fájdalomtól Dalong. és vadul kutatni kezd zakójában. különben Dalong beleveti magát a folyóba. hogy elmerülj a tekintetemben! . . amit nem érinthet senki. de Gergő már számított erre.Ha a csurunga elvész. tekintete kitisztul. . a démonok egyelőre jobbnak látják ha lebuknak a zavaros mélybe. . és érti a szavait. varázsló! Nézz a szemembe! Azt akarom.kiált rémülten Dalong.Hallod. miközben remegő ujjal a magyar lovasok felé mutat. és . majd végre nyugton marad. . és minden szép álmunkat. fiam . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. modern világ.

Ez itt nem álomtárgy.mondja a kölyökfarkasnak. de biztosan tartanak. .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo csurungádat. aki egyetértőn mordul. csíkos kőre mutatott. amit dulakodás közben tépett le. kisasszony: az Álomtárgy-ipari Tanács nem álmokkal foglalkozik. és halkan szól. . hogy még mindig a markában szorongatja a varázsló egyik gombját.fejezi be mondandóját Gergő. az új világ nem fogad be. ahogy a két parton megindul a vontatók csapata. recsegnek.mosolyodik el Gergő. és borostás arcán mosoly suhan át. * A csillag-. és nem is valóságos tárgy. hogyan lehetne álom egy kő.novapdf.A te barátságod . egy darabig a kölyökfarkas hátán révülve Gergő követi őket. akik vágtára sarkalják izmos lovaikat. hogy térjen vissza hozzá. és holdmintás talárt viselő révülő karikás szemmel meredt Emesére. egy teljes álom! Megértette végre? Emese hitetlenkedve meredt a varázslóra. .Csengő helyet megteszi . majd felül a kölyökfarkas hátára. Odalenn. Csupán ekkor veszi észre. majd remegő ujjával a pulton heverő. Ez itt. Majd búcsút int. étközben rátalálsz a csurungádra.Nincs elég erőm. és a jövő. És a tutaj . az ausztrál gyíksámán ősi szelleménekbe fog. Ursuru kurjant harcosainak.szűrte fogai között lassan a szavakat. Ne feledd: a két part a múlt. Ez is igaz. önmagában. És egyik partra sem léphetek. . és néhány pillanatig némán figyeli a mocskos hullámokat. . amik között ismét felfeltűnnek a démonok nyálkás csápjai. .Ezt megoldhatjuk. Hosszú körmeivel kínjában már apró csíkokat kapart a diófa pultba. aki meglepő módon (talán a Farkas-nemzettség harcosainak közelségétől) sokkal jobban érzi magát. majd lihegve lekászálódik a férfi melléről. hogy felevezzek a folyón. a segítő szellem felemelkedik vele. és tovább emelkedik a Világfa törzse mellett. A kötelek megfeszülnek. ott vesztek el néped ősi szellemei. s mintha fény gyúlna a szemében. Gergőnek kérnie sem kell. . A folyó a lelked. de igyekezett türtőztetni forrongó haragját. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. kérve csurungáját. Majd Gergőre néz. .fejezi be a mondatot Dalong. Dalong lassan felkel. a régi pedig már nem létezik. A forrásnál pedig várnak rád elpusztított szent szellemeid is . varázsló? A gyíksámán ismét bólint. 184. Nem tudta elképzelni. csak akarnod kell .com) .És ahol tiszta forrásként ered a víz. Agmánd fia. hanem az álmokban előforduló tárgyakkal . saját lelke folyóján. fogait csikorgatta.Csak kapaszkodj erősen a tutajba.éjra elmondom. ahol a folyó megszületik. igaz? Dalong fektében bólint.Akkor csak vissza kell jutnod oda.

s közben néha meg-megrándult bal szeme sarka. Persze előfordul . jelezve. 185. pizsamák. mire való. .legyintett Emese.Tudom.a révülő egymásba fonta ujjait. ezek az álmoskönyvek . Az éberek.A legtöbb persze tévedés . de azért megállta.com) . bonyolult termék.szólt közbe kissé udvariatlanul Emese. Ezek már komoly bűbájos erővel bíró tárgyak. amit át lehet hozni a szellemvilágból a valóságba. Az Álomtárgy-ipari Tanács Bagoly-bükki-völgybe telepített sátra úgy nézett ki belülről. . .sóhajtott a révülő."Mit jelent. kinek a tulajdona ez a kő. Lyukas bádogkancsóba például legalább húsz féle sugallatot vagyunk képesek beépíteni.vágott közbe türelmetlenül Emese.Nekem mégis meg kell tudnom. hálósipkák. A varázsló halkan felnyögött. ha lyukas bádogkancsóval álmodsz".Nézze.folytatta a varázsló. vagy kapnak ilyen álomajándékot. és átutazó álomajándékok is. Ott azonban a legváltozatosabb varázslatokat hordozhatják. sőt. hogy álomtárgyakat tervezzünk. hogy pontos listát állítsanak össze róluk. . amiket leginkább a révülők használhatnak. figyelmeztetéseket az álmaikon keresztül. Tekintete az elcsigázott révülőről a mögötte álló polcokra tévedt. hogy ne borítsa a pultot Emesére.Értem . Az éberek számtalan kísérletet tettek. mint egy kacat-. Voltak ott kispárnák.A derengő álomajándékokat nem lehet elhozni az álomból. és forgalmazzunk. és limlom-kiállítás.Kezdjük elölről. vagy akár hozzávághat valakihez. A pultjába kapaszkodó hivatalnok erőre kapva beszélt tovább.novapdf. A varázsló korábban már elmagyarázta Emesének. Emese komolyan bólogatott. . azzal a révülők Álomtárgy-ipari Tanácsa foglalkozik. legtöbbször nem tudják megfelelően használni. . . . Az emberek gyakran kapnak üzeneteket. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Aminek mégis. de nem mindegyiknek van jelentősége. drága . és rákönyökölt a pultra. . hogy türelme utolsó cseppjeit használja fel éppen.Az átutazó álomajándék magas színvonalú. a legtöbbet ők maguk állítják elő. hogy az álmokban sokféle tárgy szerepel. vagy vissza. meg ilyesmi.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo amit bármikor a kezébe foghat. hogy eddig minden világos. Aztán hozzánk tartoznak az úgynevezett derengő-. orrcsipeszek. és mit kezdjek vele. idegesen megcibálva gyér szakállát. akár többször is. hogy a Találkozó ideje alatt felügyeljük az álomtárgyakat. bajuszkötők. melyeken ezernyi különféle tárgy sorakozott. ha találnak. gyártsunk. . . Ahol ennyi révülő gyűlik össze.A mi dolgunk. . jó!? .Nekünk az a dolgunk. Ráadásul mindkét világban kitűnően működik. s azokat általában tárgyak hordozzák.Mire jó az átutazó álomajándék? A varázsló sértődötten fintorgott. ott akármi megtörténhet. Látszott rajta.Az anekdoták nem érdekelnek .

üvöltötte a sátor kijárata felé hátráló Emese után.novapdf.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo Természetesen kizárólag magas képzettséggel rendelkező révülők birtokolhatnak átutazó álomajándékot. . mióta elvette tőle a csurungát. ahogy már közöltem önnel.Remek! . anyagba bűbájolva. hanem egy egész álom. és mindenáron a lány fülére akarta szorítani. s széles karlendítéssekkel kísérte mondandóját.A rontó álomtárgyakról még nem is meséltem magácskának! Az ébereket súlyosan kitörheti a frász. hogy kalóz gyártmányú álomtárgyak jelennek meg. hiszen ezek szent álmok. és kíváncsian forgatta. Sajnálta. A varázsló azonban fellelkesült. Monyákos Tuba csak egyhelyben ült. és édes álmokat okoz.Hátborzongató . például ha visszatérő vízióvá válnak. de a révülőt már nem lehetett leállítani. nem? .Ilyen lehet ez is. .Mivel foglalkoznak még az Álomtárgy-ipari Tanácsnál? . és pontos sugallatokat közvetítsenek. Távozni készült. viszont teljesen kikészíthetnek egy-egy ébert.A mi feladatunk az álomtárgyak minőségellenőrzése. Sajnos az is gyakorta megesik. hogy kerülhetett önhöz. közönséges tárgyaknak álcázva. hogy vigyázzon az elcsípett lidércre. Nézze meg például ezt a kispárnát! Nyálcsurrantó bűbájjal van kitömve. vagy porszívónak álcázott vérszívók kergetik őket.mondta végül. nem szabad egybekelnie a kiválasztottjával. . A neve csurunga. Fontos ugyanis.kiáltott Emese. hogy nincs vele Settenke. . és kifújta magát. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. .sikkantott Emese. Az ausztrál sámánok használnak ilyeneket. és sarkon fordulva futásnak eredt.Gyártunk még éberálom iparcikkeket is! . . ha álmukban harapós hűtőszekrények.Nem. bár valójában unta a magyarázatot. . ha egy boldog házasság előtt álló éber fekete macskát lát álmában. A teafű-jósok jurtája mellett végre leült egy farönkre. Emese felkapta a festett követ. A révülőink vadásznak az ilyen ellenséges tárgyakra. Rosszabb esetben. Nem is értem. és fájdalmasan nyögdécselt. Vagy itt van ez a rémálom durrantó ébresztőóra Emese végre kitalált a sátorból. Bár. amik jobb esetben hamis jövendöléseket közvetítenek. Emese sietve elterelte a beszélgetést. Azonban kénytelen volt a bozótosban hagyni az őrdenevért. és gyorsan a zsebébe süllyesztette a csurungát. A háta mögött magasodó polcról lekapott egy zsiráfmintás kispárnát.com) . A révülő azonban csak csóválta a fejét.Ezek kifejezetten ébereknek készülnek. s ezért azt hiszi. kisasszony. 186. hogy a legyártott tárgyak a megfelelő álmokban jelenjenek meg. . mert szerette volna valakivel megbeszélni a történteket. hogy ne ismerjék fel őket. Katasztrófa például. ez a kő nem álomajándék.

és Borzalag elé vigye. . alig él.az egyik kenőasszony úgy hadonászott két karjával. vagy dolguk után siető révülők mind a hang irányába fordultak.Ősborzalom! A liget varázskörében fekszik egy férfi. aki az egyik kőtömbön állt. inkább talpon maradt. Agyában hirtelen fény gyúlt. A bozótos már csak néhány lépésre volt tőle. A lány azonnal tudta. Nincs magánál. hogy Settenke repül felé. Emese nem hallgatta tovább a beszámolót.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo Emese elővette a csíkos követ. és halkan suttogott neki. hogy jobban hallják a szavait. igen .morogta.A lidércek említették Hollót . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. kicsiny 187. hogy jobban kivehesse a távoli képeket. a történtek sok érthetetlen darabkája végre összeállni látszott egy képpé. hogy egy ausztrál sámántól loptak el. mint ötszáz éve meghalt. aki most A Kecskehát-bérc irányából hirtelen hangos bűbájostor-durrogás hangzott fel. hogy tudja: ekkora zajt csakis hatalmas erejű varázslatok csapnak. hogy elkésett: Monyákos Tubának sikerült megszöknie. Kholu . .Az ausztrál gyíksámán? . . Seprűre teszik a fickót. aki majd bűbájbilincsbe veri.com) .Ez a Hetek egyike Waru Dalong! . három méter hosszú. Félrefordított fejjel.kiáltott az egyik látó. Alig várta. . hogy nyakon csípje az apró. A rég bezárt kőbánya vörös sziklatömbjei szorosan ölelték körbe az alig ötlépésnyi területet. mint most. mint aki végleg átrévült a szellemvilágba. A körülötte álló révülők most közelebb húzódtak hozzá.novapdf.Jó munkát végeztél. . aki A látó hangja elcsuklott izgalmában.Bizonyára az ő megbízásából lopták el a gyíksámán szent kövét. mégsem érezte magát soha olyan elevennek. Mikor senki se kapott utána. mint aki mindjárt ájultan rogy össze. és még inkább összeszorította szemhéját. s közben futva indult a bozótos felé. tenyerén méricskélte.Mi vagy te? Annyi biztos. akinek nem jelentett gondot a távoli események kifürkészése. . dohányruhás szörnyeteget. égy fekszik a sütőlapáton. A lány kitapasztalta már annyira a révülők világát. feketén csillogó szemmel kémlelte a szellem által létrehozott. Most érkeznek a rontáselhárító boszorkányok.Valami történt a Beteljesületlen Álmok Ligetében! . mikor meglátta. Emesét szinte repítette a harag. . hogy az ébentollú csapdába ejthesse Dalong lelkét. az Ilonabánya rejtett szurdokában. A környéken tébláboló. így a sámán lelkét senki se fedezhette fel. ahol Monyákos Tubát és Settenkét hagyta.bólintott a látó.rikácsolta Holló.A Hetek Jurtája felé repülnek vele. . .Ő az. * Ördögszekér Kholu már több. s arcukra rémület ült ki.

Magam láttam. A Szellemtánc Szórakoztató-. A vörös sziklaperem szélén. megóvják őket a bűbájtól. Ahelyett. hogy a valóságban leutánozza azt. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. A földből. amit Kholu kicsiben már megtett. mire az egész apró völgyet gyorsan áradó sártenger borította el. a szellemsámán teste egyre sötétebb színt öltött. mennyire nem tisztelik a régi hitet. méretarányos mása volt.Az Ősök Jurtájába járó vén hülyék azt hiszik.Biztos vagy benne. jelezve kirobbanó haragját.Ismerjék meg az ősök haragját! Ujja átszakította a kicsinyített Bagoly-bükki-patak gátját.reccsent rá Kholura. A tajtékos hullámok mindent elsöpörtek az útjukból. . és Bevásárlóközpont Borzalag négykézláb hajolt a hat lépés hosszú.Igazad van. . Holló unta a félbolond sámán gajdolását. Kholu.Miért hazudnék neked. hogy örökre elnyeljék azt. és időnként homlokát ráncolva.novapdf. Az utánzó mágia hatalmas hullámokban. mintha kormos füstfelhő lebegne a sziklák között. . fűszálakból formált terület a Bagoly-bükki-völgy pontos. néhány éber turista a rémülettől elkerekedő szemmel figyelte. míg végül úgy nézett ki. hogy hagynák kiáradni a mágikus haragot. amint a szellemsámán énekelni kezdett. kavicsokból.Waru Dalong valóban elárulta szent őseinket? Igaz. két lépés széles sárfolyam fölé. komoly mordulásokat hallatott. A bűbájos erő elszabadult. láthatatlanul terjedt. . gyáván rejtőzködnek előlük. mikor a csíkos követ elcserélte két barna üvegre egy éberrel. ami az Ilonabánya 188. és szabadon bocsátanák a Sárkányt. s gyanakodva nézett az ébentollúra. hogy a gyíksámán két üveg italért eladta a csurungáját? Holló hangosan csattogtatta szárnyait.Kezd el végre! . . megmutassák az erejüket! Miközben Holló beszélt. Majd hirtelen mégis visszarántotta azt. . Ördögszekér lehajolt a "terepasztalhoz". és a Bagoly-bükki-patak apró forrásához közelítette remegő ujját. Ausztráliában én voltam az utánzó mágia legnagyobb mestere. . Kholu? . mint te. hogy működni fog? Ördögszekér Kholu körvonalai megremegtek a büszkeségtől.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo terepasztalra emlékeztető alkotást. hogy a rég halott bölcsek.com) .kiáltotta Ördögszekér Kholu jéghideg hangján. . És erre a révülők vették rá! Magad is láthatod. amint hatalmas vízár jelenik meg a semmiből. hogy a halott sámán már semmire sem jó sustorogta túlvilági hangon. Itt az ideje. Folyton az éberek kívánságait lesik.Amíg éltem. . ahol az igazi patak forrása született. Messze északon. XIII. s bömbölve törtek a Bagoly-bükki-völgy felé. Holló! .károgta.

Itt néhány órával korábban utánzó mágiát hajtottak végre . és a Bodonyi nemzettségből származom. A lába alól kiforduló kő éppen a féligsemtáltos előtt toccsant a sárba. Majd arcán a felismerés mosolya jelent meg.a család nevét úgy ejtette Borzalag. . . Egyikük sem volt még nyolc éves. mintha ódon padláson kutatva. A fekete fürtű kölyök arca immár bíborvörösre váltott. A gyerekek továbbra is komoly ábrázattal figyelték a bűbájos nyomozást. hogy nemrég nagy erejű utánzó mágiához használták. . mit ábrázolt eredetileg ez a trutymó? A táltosjelöltek összevont szemöldökkel vizslatták a barna rögök közé ragadt fűszálakat. vállrándításokkal. néhány megilletődött kölyök figyelte a majdnem-táltos tevékenységét. . akiknek erős látomásuk támadt. . Még egy utolsó pillantást vetett a sártengerre.Sebaj. A jósok annyira biztosak voltak jövendölésükben. de izgatott kézjelekkel. Olyan volt az egész.mondta a kisfiú szomorúan.com) . A majdnem-táltost alig fél órával korábban riasztotta néhány jós a Garabonciások Jurtájából. és mindhárman az Alföld egy-egy apró falujából érkeztek. . Szólni nem mertek. mint egy vízbe fojtott gőzmozdony utolsó segélykiáltása. Borzalag szeme szikrákat szórt. és ki vagy? .Naná! .kuncogott a másik gyerek. . és igyekezett két társa mögé bújni. és csípőre támasztotta két öklét. hogy bűbájos konyhaművészetet tanuljanak. ha hétvégenként Örzse mamánál ebédeltek.vigasztalta Borzalag. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Az egyik fekete. .Hát persze. a hírneves méregkeverő vajákos családja! . göndör fürtű kissrác óvatlanul mozdult. pókhálótól ragacsosan lelt volna rá. és tanácstalanul pislogtak.Bo bocsánatot kérek . Így lelt rá a néhány lépésnyi sártengerre. hatalmas árvíz fenyegeti.Jászdózsán lakom. . amint felnézett rá.Sose bizonyították rá! . ha utánanéz a dolognak. . Azt állították. A Találkozón kellett eldönteniük.Honnan jöttél.Valahogy muszáj volt nekik ellenmérget főzni. Borzalag azonban nem törődött tovább vele.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo rejtett szurdokát vette körül. . és őszintén csodálták az éppencsaknem-táltost.novapdf.kérdezte a lángoló arcú sámánjelöltet. a Bodonyi nemzettség! Örzse mama.bólintott Borzalag. hogy a völgyet az Ilonabánya elhagyatott szurdokából előtörő.Én sem tudnám révülés nélkül .kiáltott a gyerek.Bodonyi? . hogy Borzalag jobbnak látta. amiről az első pillantásra meg tudta állapítani. majd talpra állt. 189. és mély gyomorhangon búgni kezdett.Bár nem szép dolog hasmenést okozó pacsmagot keverni! Örzse mama süteményei sok fiatalt vettek rá. és fintorokkal mégis "beszélgettek" egymással. Meg tudjátok nekem mondani. hogy vállalják-e a sámánfivá avatást.magyarázta a gyerekeknek. attól még a szakmája mestere volt . majd lehunyta két szemét.

Ez nem lehet igaz! A majdnem-táltos idegesen horkantott. vagy élőlény kicsinyített mását. a révülő átkot készül mondani arra. megtorpan talán rákiált.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo . Nem tudott összpontosítani a varázslat folytatására. . Eszük ágában sem volt kihagyni életük első bűn-bűbáj-felderítését. . ez a sárfolt a Bagoly-bükki-völgyet mintázta meg . tárgy. Arcuk most az izgalomtól gyúlt ki.szólt néhány perccel később Borzalag. hogy árvíz öntse el a völgyet . mikor újabb áruló jelre bukkant. majd ismét lehunyta a szemét. mint az élők.motyogta most már önmagának Borzalag. egyre távolabb a sárfolttól. Már legalább húsz lépésre eltávolodott a gyerekektől. és torokhangon zúgva letapogatta a bűbáj nyomait a sziklákról. de az épp csak megjelent. és már el is porladt.novapdf. akik némi tétovázás után lekecmeregtek a sziklaperemről. Ha nincs akkora bozontos szakálla. . . Azután énekkel kiterjeszti a mágikus erőt. Az utánzó mágia révülője előbb elkészíti a táj. s arra mondja rá a kívánt varázslatot. Bizony! Azt hiszem. szellemlénnyel van dolgunk. a saruja megcsúszhatott a sárban a két tenyere mély nyomot hagyott. hogy megzavarták a révülőt. vagy átkot mond? Borzalag már messze került az eredeti helyszíntől. Azután igen.A révülő azt akarta. A mi esetünkben szerencsére nem járt sikerrel. nagyon dühös lehetett! éjra szalad be. bárki láthatta volna. . aki kileste őt . hogy a majdnem-táltos arca holtfehérre halványodott. A gyerekek bólogattak. Szemükben látszott. és óriási víztömeget idézett meg a patak forrásánál.Elküldő bűbáj! A 190. de a sámánjelöltek végig a sarkában loholtak. A sámánjelöltek kíváncsian várták a folytatást. a sziklák közé aki meglátta. Neki is van súlya. és meglehetősen fürge a révülő mégis beéri. és óvatosan utána lopakodtak. aki kileste őt . menekül előle. Mintha a révülőnknek nem lenne igazi teste.A révülő megpillantotta azt. Ez különös.folytatta Borzalag. -Sikerült elindítania az áradatot.Nos. azután letérdelt ide! Látjátok? Egészen szétmorzsolta a kavicsokat. hogy az a való világban is bekövetkezzen. Phű.com) .Borzalag körbejárta a területet.Igen.Felugrott futni kezdett itt majdnem elesett. előbb a váratlan látogatóval akart leszámolni. de más nyomokat hagy. Borzalag szemét résnyire szűkítve botorkált a sziklák között. a körmét is belevájta a talajba. Ami azt jelenti. és egyre nyújtva lépéseit iramodott a nyomok után. hogy szinte maguk előtt látják a hajszálhíjánnemtáltos által "közvetített" eseményeket.Itt kezdett táncolni. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. .

mire Pisla megtorpant egy tisztáson. Settenke kergült csipogások. amint a bozótos irányából felé repülő Settenkét megpillantotta. .Csattogj kicsit lassabban.Ne gyertek ide! A vörös kőtömb árnyékában áttetszően vibráló. Szellemkeze még mindig markolta az embercsontból faragott varázsbotot. majd 191. füttyögések sorával válaszolt. aztán eldöntheted. és árnyékukból sárga lidércláng pislákolt elő.rázta a fejét kétségbeesve a lány. . és . mi vagyunk . Ebben Emese erősen kételkedett.Igen. .Ne félj tőlünk.a majdnem-táltos követte a révülő útját. A lány teljesen kifulladt. Szótlanul indultak az erdő mélye felé. Repedéseket vett észre az őrdenevér bőrszárnyán.Hallgass meg minket. . A lány bizalmatlanul lépett a bokrok felé. mivel óvatlanul megszorította őt. A lidércek persze apró termetükkel remekül tudtak közlekedni az aljnövényzetben. belépett a bokrok sűrűjébe. most bolyongó lelke sem kerülhette el a pusztulást.szólt az útszéli bokrok mögül egy ismerős hang. . . de Borzalag kiáltása megállította őket. Emese megpördült.novapdf.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo varangy bűzös váladékára mondom. nehogy bárki kihallgathasson. s eltűnt egy hatalmas szikla mögött. hogy bár Ördögszekér Kholu ötszáz éve meghalt. de az valahogy visszapattanhatott rá. míg beérte őket. így a folyton csetlő-botló Emesére kellett várniuk.Hol van a társatok? . segíteni akarunk. és mivel a lánynak nem akadt jobb ötlete. . másik lidércet is. hiszen ő rontott a lidércekre korábban. A gyerekek sem akartak lemaradni. de Settenke máris tiltakozva csipogni kezdett a tenyerén. .Ti? . . . kétszeresen is holt lélek hevert.sikkantotta Emese. * Emese gyomra fájdalmas görcsbe rándult. Settenke azonban bíztató füttyöt hallatott. . így nem láthatta a suttogót. és ejtette fogságba egyik társukat. aki előbb Settenkét helyezte óvatosan a mohapárnára.Gyere velünk.felelt Pisla fojtott hangon.com) .Nem értelek . Ott azután megláthatta a hófehér ruhájában leginkább izgő-mozgó jégcsapra emlékeztető.szólt Repesztő. akinek zúzmararuháján apró vízcseppek gyöngyöztek az izgalomtól.szólt Emese.Itt táncolt körbe kimondta az ének első szavát aztán befutott oda. Ekkor kissé szétnyíltak az ágak. s az állat félájultan hullott az ölébe.kérdezte Emese. hogy hiszel-e nekünk . kérlek! . de az illető ügyesen rejtőzött. amivel halálos átkot küldött ellenfelére.Majd mi elmondjuk. Fekete gombszemében halálos rettegés visszfénye csillogott.Mi történt? . Biztos helyet kell keresnünk. mi történt . Az elküldő bűbáj ereje akkora volt. és rámutatott a kényelmes ülőhelyet kínáló mohaszőnyegre. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. ez az átokverte szellem elküldő bűbájt használt! Borzalag most már kapkodva kutatta a sziklák között rejlő apró jeleket.

és persze Tubának.tárta szét karját Emese. Ezután találtál ránk. .A szurdokban tényleg varázslatra készült valaki. amit Holló parancsára elloptatok a gyíksámántól. mint a denevér sáskajáráskor! A két lidérc száját elhúzva fintorgott egymásra.A rossz szél az Ilonabányához vezérelt minket. . amíg utánajártam. hogy menekítse el az ébentollú karmából. hogy ő tette ezt a denevéremmel A két lidérc egymásra nézett.Róla hallottam Hódfarok nénétől.Megszökött. megláttuk Hollót. . Mielőtt azonban vitatkozni kezdett volna.égy látom.Kiszimatoltuk. ahol találkoztunk. Ezt Tubától tanultuk: a lidércnek sem jó.vette át a szót Repesztő. amíg érte jönnek a Szellemfelügyelettől. . hogy ott hagytad. . és most bujkál valahol? Ha megtudom. Álmunkban sem hittük volna. Pisla bólintott. és mivel megérintetted a csurungát. talán te akarod Tubát sziklába zárni.Nem raboltam én el sehova! . Csakhogy most elrabolták.Rábíztam Settenkére. hogy fekete mágia árassza el a völgyet .Éber vagyok.vágott közbe izgatottan Repesztő. neked sikerült mindent alaposan összezagyválnod .Nemes lidérc.Nem nézhettük tétlenül. merre keressük Tubát. . a denevér őrizetére bízva. Farkas Húga. Pisla sietve tovább beszélt. . . . . akinek a gyíksámán az utolsó pillanatban átadta a szent követ. Mikor ránk ijesztettél.kiáltott ismét meglepetésében Emese. Az ébentollú szárnyra kapott. a társa túl lassan meséli az eseményeket. Emese ismét csak kétkedve billentette oldalra a fejét. Tuba volt az. Minden Szellemlény Felügyeleti révülő el akarja kapni. majd folytatták a történetet. . hiszen meghűlt az agya.Én nem vagyok révülő! . . hogy végre bűbájrács mögé dugják. hogy valaki hatalmas varázslatra készül a szurdokban.Tuba a mi vezérünk . immár te is szellemtestvére vagy a sámánnak.Micsoda? .com) .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo leült mellé. ha gonosz révülők lepik el a két világot. mikor a rég halott révülő bűbájolni kezdett. hős frásztörő. az éberek rettenthetetlen rémisztője.kiáltott közbe hevesen Repesztő. elfutottunk. A lány figyelmét nem kerülte el. Pisla olyan képet vágott.A társunkat úgy hívják. Mikor közel lopóztunk. mi bejártuk a fél völgyet. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.mondta halkan sisteregve. hogy arcán büszke mosoly suhan át. . Pisla lángra lobbantotta a száraz bokrokat 192. aki egy szellemsámánnal beszélgetett. Ő a Lidércvihánc Gerillák vezetője.Amíg te a csurunga után nyomoztál. Monyákos Tuba. mi ez a kő. így nem tudtuk. Azt gondoltuk.értette félre Emese.A csurungát Holló akarta elvenni Waru Dalongtól. . .novapdf. aki úgy érezte. . mintha nagyon sajnálná a lányt. mielőtt Pisla válaszra nyitotta volna a száját. . Az egész völgyet vízbe akarták fojtani.

de még a holt lelkek szellemét is képes elpusztítani. . .Nem hittem volna. hogy végem van . A bűbáj olyan erős. de az elküldő mágiának van egy csodás hátránya: ha csillogó víztükörrel szemben sütik el. hogy valaha megtörténhet. utolsót lobbantam volna.com) . . -Halál sugárzott a tekintetéből. 193. . .jegyezte meg Emese. .vont vállat szerényen vigyorogva a lidérc. visszaverődik a sámánra! Én pedig. Több száz éves ősvarázsló létére fürge volt. azt hittem.Így történt .Inkább a Szellemdobolók Klánjából .Iszonyú haragra gerjedt .Levetettem magam a szikláról.Szóval a szellemsámán önmagát pusztította el. mint .vigasztalta Pisla. . amint Pisla után veti magát.értette meg hirtelen Emese.nyöszörögte Pisla.szólt Repesztő.Sajnos elvétettem . . .Ha Repesztő nem ugrik közénk. sokkal inkább bolond.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo . . mikor a szellemsámán botjából kirepült a csontszilánk. Csakhogy szellem volt! . de az agyoncsapta a stemplijével. jéglidérc vagyok. . mint a lidérccsíny.Az ősvarázsló kénytelen volt félbeszakítani a bűbájt.A völgyre idézett átkát sem tudta befejezni. Repesztő azonban leintette. milyen borzalomról beszél. hogy a révülőre essenek! .Pisla lángja ismét egészséges. aki három esztendeje frászt akart hozni egy éber postáskisasszonyra.A barátom igazi hős! . akinek az emlékektől egészen elhalványodott a lángja. és éppen akkor érkeztem Pisla elé. . hogy elkapjon minket.felelt Pisla.motyogta Pisla. A szellemsámán Ausztráliából származott. -Nem jutott jobb dolog az eszembe . sárga fényben lobogott. és rám mutatott a varázsbotjával.Nem ismertem korábban lidérceket. Ha hús-vér révülő. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Ezért bűbájostor helyett csontot használt varázsfegyverként. Mikor belenéztem.a jéglidérc szégyenében még inkább olvadozni kezdett. A lány azonban bizonytalanul felvonta szemöldökét.Fagyott víz! . .A sámán csontpálcája méreggel átitatott.Az Ősök Jurtájából? . és a testem nem más.húzta ki magát büszkén Repesztő. mintha Emesének tudnia kellene. . mágikus szilánkot küld arra. . . de te nagyon is elevennek tűnsz .novapdf.Repesztő olyan képet vágott.Dehogy vagyok hős.A vén rémszellem bűbája telibe talált ugyan. . majd ismét Emeséhez fordult.Nem tehetsz róla . ugyebár. de beszorított a meredély tövébe .Körbetáncolt. Már látni véltem szegény Salabakter unokaöcsémet. .Tudtam.Az is vagyok! . menten kialszik a lángom. .Üldözőbe vette Pislát a sziklák között. akit a varázsló célbavesz.Én a fejtés tetejéről láttam.Felismertem az énekét: elküldő bűbájra készült . .bólogatott buzgón Pisla.Az övé emberi lábszárból készült . ezért elmaradt az árvíz. . akkor semmi esélye se lett volna. ahogy Waru Dalong is. . Azután minden olyan gyorsan történt.csodálkozott Emese. hogy nekem csapódik a bűbáj. hogy az álomlényeket. Éreztem.Repesztő pedig szétfeszített néhány sziklát.mondta borzadva Repesztő.

Fogadalmat tettünk hárman.Mi is küzdöttünk persze. kissé távolabb húzódva az eseményektől. aki erőre kapva nyalogatta sebesült szárnyát.Emese most már igazán türelmetlen lett.jelentette ki. azt nem tudjuk. óvatosan tenyerére vette Settenkét.novapdf. fekete madártollat húzott elő. Emese elővette a szent követ. és átadta a lánynak. és sokáig nézegette érdes hátán a festett csíkokat. Talán ő bántotta a denevéremet? . és azt csak akkor oldhatjuk fel.Tuba sose tenne ilyet .Várjunk csak! .A denevéred harcba szállt vele.Monyákost nem kell szöktetni. . . és intett a lidérceknek. sebei eltűnnek. hogy elrejtőzzünk. hiszen a varázserejének egy része Tubába költözött. Majd hirtelen felállt. .Én Settenkével hagytam a bozótosban.válaszolt Pisla fancsali lánggal. mert ismerjük a titkát . . . hogy segítő állatának törött bordái összeforrnak. * A kölyökfarkas valóban a szittya lovasok váratlan felbukkanásától kapott új erőre. hogy vissza kell kapnia a csurungát. ha alkalma nyílik rá. Éppen megtaláltuk Monyákost. és rá akartuk beszélni.Ti szöktettétek meg? . . És akkor Holló ismét ránk talált. Hogy merre repült vele. hogy szökjön meg előled . Repesztőnek eszébe jutott. Repesztő hevesen megrázta a fejét. Röpte minden eddiginél 194.Tuba azonban azt mondta. és miért volt szüksége rá.kérdezte szigorúan. mire Pisla dacosan a lány szemébe nézett.Hol van Tuba? . .Kösz' szépen .Pisla a ruhájából egy komoran csillogó.De hova lett Monyákos? .Erről nem beszélünk .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo . . Hollóval semmi kedvünk találkozni. . és felragadta Tubát. .Szívesen .A csurunga biztosan a nyomára vezet. .Sajna őket is . .De hát nem sikerülhet minden tökéletesen. .Ahogy mondtuk: a bozótosba indultunk. majd ismét a lidércek felé fordult. megszökik az magától.húzta el száját Emese. hogy megszabadultunk a szellemsámántól.Segítened kell megtalálni a főnököt! Csupán ez maradt a harc színhelyén .Pisla bánatában egészen kicsire zsugorodott. .com) . .biccentett szórakozottan Pisla. .Alig.Miféle titkot tudtok az ébentollúról? A két lidérc ismét egymásra sandított.kiáltott Emese. ha Tuba is velünk van.Ti mentettétek meg a révülőket! . Emese megsimogatta Settenkét. A kis csapat szótlanul vágott át az erdőn. mert rá bízta a gyíksámán.mondta Repesztő. lidércekhez méltóan. Gergő örömmel látta. így sebesült meg . Holló földhöz vágta Settenkét.vont vállat Repesztő. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. hogy a bozótosnál jobb rejtekhelyet keresve se találhatunk.

pokrócokról áruló indiánok egyfolytában kiáltozva. a másikkal zöld bankjegyek vaskos kötegét markolja össze.ha udvaraikon a rafia-fű. pultokról. de még a mokaszinjük is műselyemből.súgja Gergő a kölyökfarkasnak. kézzel festett irokézek! Csak ma. a téren felállított indián wigwamok. és a rajta zörgő társzekerek is fröccsöntött műanyagból készültek. fagerendákból emelt. nézzük meg. .Elektromos szellemriasztó totemek! Zaklatják a démonok? Miért tűrné tovább. mit árulnak. karjukkal hadonászva igyekeznek rávenni a vásárlókat. alacsony kerítésű otthonok volnának . Amikor azonban talajt érnek. de egyre ingerültebben morog. A házak egészen barátságos. Gergő és segítő szelleme egymás mellett ballagnak a főutcán.bólint Gergő. hogy itt le kell szállniuk. hol a fémből kalapált. ablakaikban a festett muskátlik. . Elvegyülnek az egymást taszigáló turisták között. elemlámpás békepipákra bökve. a derekukon viselt öv. és tetejükön a rózsaszínre mázolt szélkakasok nem rontanák el a képet. mióta Dalong gombja is Wataturu krokodilfoga mellett csörgött.com) . mikor itt megvásárolhatja a Nix Démon Turbó sprayt? Utántöltő flakonnal együtt kapható! A zöld 195.Fröccsöntött apacs harcos figurák! Garantáltan sorjamentes.Itt semmi nem igazi . A kisváros minden épülete. ott a vásártér! Megérkeznek a városka közepére. A Világfa mentén emelkedve rikítóan színes városka bontakozik ki a párából. mintha valami émelyítően bájos. A bronzbőrű férfiak és nők ruhái éppen úgy vad színekben tobzódnak. Gyermekeik újabb ajándékokat követelve visítanak mellettük. helyben vásárolt csecsebecsével tülekednek az árusok pultjainál. Egyik kezében lila bölényszobrocskát nyújt az alant lökdösődő turisták felé. Kölyökfarkas a szobrot látva keservesen felvonyít. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. szélesen vigyorgó indiánokkal találkoznak.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo pontosabbá vált. Nézd. ahol lépten-nyomon hajlongó. Gergő nyomban tudja. Ráadásul a hajukba tűzött tollak. ami nyüzsög a turistáktól.novapdf. még az utca köve. hogy nézzék meg a portékájukat.Szerintem is . pirospozsgásra mázolt. sőt. A társzekerekről. aki halkan. óriás babaházba pottyanttak volna. a fiú és segítő szelleme kezdi egészen úgy érezni magát. . . vagy vulkanizált gumiból készült.Gyere. Pálcavékony feleségeik hatalmas szalmakalappal fejükön. csak nálam kapható Ülő Bika állószobra! . nyakukban fényképezőgéppel. A tér közepén hatalmas indiánszobor magasodik. mint az egész kisváros. apró kezükkel hol a műanyag indián figurákra. Pocakos öregurak izzadva araszolnak családjuk után. s bejárják a piac több utcácskáját. pufók arcán öntelt mosollyal nézi a tülekedőket. két kezükben mindenféle.

Ez a te városod? . Gergő elgondolkodva nézi a pultok előtt sorban álló turistákat.novapdf. hogy te biztosan értékelni tudod majd. .Annyira örülök.Egyedül találtam ki. hiszen az új révülő nemzedék tagja vagy. . és Bevásárlóközpont! Mégsem nézhettem tétlenül. nehogy elárulja mélységes undorát.rikkantja vidáman az alacsony. öreg indián asszony.ragadja meg Gergő kezét a pokrócán gubbasztó. Gondosan ügyel rá.Gyorsláb Jimmy vagyok. törzsfőnöki díszt viselő indián. . .A magasságos turistaszervező akárhova tegye. hogy most legalább barátként találkozik a Hetek egyikével. Lehet ott kapni mindent. kissé pocakos.Ahogy mondod! . . a Hetek tagja.mondja az indián. a bölénybarna pedig a bútorba költözött kopogó szellemek ellen! .com) . mire az éktelen visításba kezd. Mondtam is neki. . elriasztja a vásárlókat! Lőjék le. amit létrehoztam. durrantsák már agyon! Gergő megmarkolja az immár hangosan acsargó kölyökfarkas bundáját. és libafehér házikókra mutatva. Csupa fog mosolya.süvölti büszkeségtől dagadó mellel Gyorsláb Jimmy. A valóságban hasonló szuvenír boltocskáim vannak az odzsibve törzs egész rezervátumában. hat kiló szent aranyszoborért! A segítő állat egész fogsorát dühösen a vénasszonyra vicsorítja. és szorosan átöleli a fiú vállát. Nem mehet tovább. ki engedett be ide egy valódi farkast? Rontja az üzletet. és más vacakokat! Idebűvöltem hát ezt a helyes kis kereskedelmi telepet. De mégis ez életem fő műve: a Szellemtánc Szórakoztató-. mikor súlyos kéz nehezedik a fiú vállára. . Nincs kedved beszállni a boltba? Reklámozhatnád a távbűbájjal vezérelhető szarvasvadász bábút! Gergő nem sokat ért az indián fürge beszédéből. amit eredeti indián népművészetként rásózhatunk a kirándulókra. a sárga konyhai lidércek. még itt felejti a szerencséjét! Vegyen egy szép üveggyöngy nyakláncot a barátnőjének. varázsmintás bőrruhája. gyékényeket. Ezeket a színes gyöngyöket még Kolumbusszal cserélte az ősanyám. rubinvörös. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. és eltűnik vele a tömegben. mintha többé nem is akarná elengedni.Kedveském. és napbarnított arca nem ismerős Gergőnek. Éppen az önfelhúzós medveszellem-bábúk pultjánál toporognak. .int körbe a ciklámen. akik most békésen szunyókálnak valahol az ágyukban. Farkas! . Kende mesélt rólad. és építettem meg az egészet. ők valódi éberek. még a való világban. hogy meglátogattad szerény vállalkozásomat . aranyoskám! . bár attól még találkozhattak a Bagoly-bükki-völgyben. és 196. Farkas. hogy az éberek kizárólag a való világban vegyék meg a szobrokat.Nocsak. de megnyugtatja.Bizony.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo dobozos kerti démonok.

hogy majdnem leveri saját ezüstkeretes szemüvegét.magyarázza a bölénysámán.Az éberek rengeteg dolgot összeálmodnak életük során. a jó bevétel szelleme segítse álmodat! Gergő követi tekintetével Gyorsláb Jimmy mutogató ujjának vonalát. és néhány lépéssel távolabb dühösen felrúg egy porcelán kerti indiánt. Gergő azonban megragadja az indián karját.Kórházba mennek.Persze rá kellett egy kicsit segíteni.kiabál. majd bizalmasan súgva hozzáteszi.Gyorsláb Jimmy idegesen elfordul a fiú számonkérő tekintete elől.Nahát. A pszichológus. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. . dokikám. hogy hátán összegubancolódnak a körömlakkal kifestett madártollak. fiacskám? Gergő csupán egy bágyadt mosollyal válaszol. mielőtt elalszanak. Produk ösztövér alakját pillantja meg.válaszol a bölénysámán.Csak nem révülő? . Gergő hatalmas levegőt vesz. cserébe az itteni élményekért.com) . . Én pedig elfogadom azokat. újra morogni kezd. olyan lelkesen integet vissza nekik.Természetesen az álmaikkal . akik pszichológusként dolgoznak a való világban: ők tanácsolják éber betegeiknek. hogy gondoljanak erősen erre a helyre. . Az asztali totemoszlopokat árusító bodega mellett Dr. hogy minden álmukat beváltják a kereskedőknél ócska bóvlikra! . A következő pillanatban a rózsaszín falakból hat torzonborz. ha fáj a foguk.hűen a nevéhez belohol az egyik nyugalmasabb mellékutcába. Összefogtam néhány vajákossal. az újkor sámánjainak.Te valaha sámán voltál! Azzal kellene törődnöd. harci festékekkel telemázolt indián harcos ugrik elő. hogy a szemébe nézzen. .Az egyikük ott is van! Hé. . és kényszeríti.novapdf.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo ide álmodják magukat . . hogy tovább vitatkozzon az odzsibvéval. . aki .Hogy kerül ide az a buggyant pszichomókus? .legyint Gyorsláb Jimmy akkorát.Ő éberként segít. Aztán akadnak éber külsősök is Gyorsláb Jimmy vadul integetve átkiabál a tér túlsó felére. Gyorsláb Jimmy megdermed a rémülettől. .Dehogy .billenti gyanakodva féloldalra a fejét Gergő. ez a hely csak az egyik visszatérő álma. Farkas.kiáltja.Még mindig szoktak látomásaid lenni.kérdi Gergő a tér felé mutatva. . . . majd követi Gyorsláb Jimmyt.És a vásárlók mivel fizetnek? . maguktól még álmukban sem tudnának elképzelni ilyen csodás helyet. amilyen ostobák. veszélyt jelezve. hogy a törzsed éber és álombeli életét megkönnyítsd a varázslataiddal! Gyorsláb Jimmy lerázza magáról Gergő kezét. neked és nekem. Hisz tudod.Ennek végül az lesz az eredménye. ilyen üzletekbe kell fektetnünk a bűbájos erőnket. a Réti gyerek! . . és majd hanyatt esik meglepetésében. Hálót dobnak 197. Azt hiszi. Értsd meg. . és csak konzervdobozban láttak lazacot. . hogy erre keveredjenek.A törzsem tagjai már nem hisznek a tudományomban! . Ekkor azonban a kölyökfarkas.

szelídítő. . mikor bizsergő fájdalom fonja körül mindkét bokáját. Sokan helyezkedtek el állatmenhelyeken. bár nem kiabál. Az ősz indián ráncos kezével félretolja a harcosokat.Az indián ősszellemek haragját hoztuk el nektek . Segítő szelleme az egyik harcosra veti magát. . Az illető sokkal inkább sámánnak néz ki. hogy a tér felé meneküljön.mondja. rögtön megidézték Konrad Lorenz szellemét . és könnyedén azonnal legyűrik.kérdi Gergő. A lány elővette a lidércek által talált ébenfekete madártollat. hogy többé egyik világ se tűrjön meg benneteket. sámán? .Az öreg persze egy csapat lúd társaságában jelent meg. szemükben ég a gyűlölet. s már majdnem megszabadul a veszedelemből. Valaha révülve kutatták fel a csordákat. cirkuszokban dolgozik. . te vásári portékát csináltál néped varázslataiból. . már gúzsba kötve hever Gyorsláb Jimmy mellett. Mikor kábulata múlik. kőbaltát lengető indiánt. Emese suttogva beszámolt róla. Ma legtöbbjük állatkertekben.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo rá. A fiúnak sikerül kicseleznie két. Ők majd gondoskodnak arról. nyomra vezették a vadászokat. és letette a fűre.Na.ugrott fel ültéből Pisla. és hitéből. Gergő sarkon fordul. és beveri homlokát a műanyag utcaburkolatba.mondta az élményektől kipirulva Emese. Lenéz. Ezért most a társaddal együtt elviszünk a Démonok Erdejébe. és még ma is beszélő viszonyban állnak a hús-vér állatokkal. mit végzett. Ezek a révülők ismerik leginkább a nyomolvasás. hogy senki sem láthatja.sisteregte Pisla. ezért Repesztő figyelmeztetően oldalba bökte jéghideg ujjával. s miután megállapította. besurrant a bokrok közé.Képzeljétek. aki védekezőn maga elé tartja bőrpajzsát. A Magas Tax lábánál álló tölgyek árnyékában már türelmetlenül vártak rá Settenke és a lidércek. . de 198.com) . melyik révülő hagyta el? .Kik ezek. hogy zöld fényhurok tekeredik a lábára. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. . megtudtál valamit? . . Hangja. cserkészés titkait. múltjából. amint ezt megmutattam. s látja. rezervátumokban is. mint az odzsibve. mint a távoli hegyekben születő mennydörgés. Két másik társuk éppen akkor vet hálót a még mindig küzdő kölyökfarkasra.És meg tudta mondani. és sokáig nézegette Holló tollát. mint gondozó. . majd szigorú tekintettel lenéz a foglyokra. Aztán elvágódik.novapdf. A lidércek tanácsát követve felkereste a Vadászok Jurtáját. Hangja élesen sipított az izgatottságtól. rojtos ruhája valaha eleven szarvas bőre volt.Mi ugyanis tudjuk.Gyorsláb Jimmy. Fején a szerény tolldísz valódi sasoktól származik.Csak nem az Álomturizmus Felügyelet révülői? A választ azonban nem Gyorsláb Jimmy adja meg. Fölötte négy tolldíszes harcos áll. . mégis úgy zeng. * Emese gondosan körülkémlelt.

A lánynak nem kellett bűbájos képességekkel rendelkeznie. .Attól még segíthet nekünk . . és megrángatta a kapucsengőként szolgáló. Az indián kivillantotta romlott fogait. .Nem tudtam.Egyedül a pénz érdekli. majd a bejárat sátorlapjához lépett. Ő ma senkit se fogad. mély levegőt vett. minél feljebb voltak.sikkantotta Repesztő.Lorenz végül azt tanácsolta. hogy be kell . Pisla idegesen kuncogott.vont vállat Emese. A sátorlap szinte azonnal megemelkedett. . . rózsaszín alapon lila bölényekkel telefestett sátor szemfájdítóan tündökölt a fák között.Bejelentkeztél? . ha . A szűk résben betegesen sárga bőrszínű. A Bagoly-bükki-patak bal partján álló. 199. Talán ismerem. Lehet vajákos. hol áll a wigwamja.Bocsánat a zavarásért . hogy keressem fel a Hetek egyikét.Én Jimmy titkára vagyok.Hát pedig . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Emese értetlenül csóválta a fejét. és egész biztosan nő az illető. csontsovány indián arca jelent meg.Pedig sokkal egyszerűbb volna elkapni az átkozott nőszemélyt. Mindkét kezével a ponyva szélét markolta. attól tartva. nehogy árulójuk legyen. .lobogta a lidércláng. Gyorsláb Jimmy wigwamját nem volt nehéz megtalálni. vagy akár kenőasszony is. A turisták persze elhiszik. mintha már várták volna a látogatót. hogy lássa. Talán ő többet tud mondani.biccentett idegesen az indián. Most elmegyek hozzá.Mi nem mondtuk. hogy valamelyik sámán.Honnan tudod. hogy Emese talán erőszakkal akar berontani. .a faragott sámánok. Repesztő ábrázatán pedig megvető fintor jelent terült szét.novapdf. találkoztam is vele a völgyben. de eszembe sem jutna gyanakodni rá. boszorkány.A műsorfüzetben megtaláltam. Az állat fémes szemhéja lassan felnyílt. . Bár a legvalószínűbb. majd mély torokhangon elbődült.kérdezte aztán. ti várjatok meg itt. aranyozott bölényfej szakállát.Lorenz mondta . hogy átváltozáshoz értő révülő hagyta el. hogy bóvli-vásárt csináljanak a falujukból.A toll elárulta neki. hogy az ősi indiánok valóban úgy éltek. Hangja bántóan durva volt. Rávette a törzsét. hogy nő! . és hangosan sípolva fújta ki. Emese lemondóan sóhajtott. aki megszegi.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo nem mondhatjuk meg neked.nyugtatta meg Emese a lidércet.mondta. egymás fején ülő indiánt ábrázoló két vasbeton totemoszlop meredt az égre . és belépődíjért mutogatják magukat. . annál több ékszert és hájat cipeltek magukon. . . A neve Gyorsláb Jimmy. aki jól ismeri a holló indiánokat.Gyorsláb Jimmyvel szeretnék beszélni. hogy nő? . A két lidérc zavartan elfordította tekintetét. Harci színekre mázolják.Hallottunk már az odzsibve sámánról . majd eltette a tollat. . .com) . a korán őszülő odzsibve beteg. . Sajnos a lidérc-fogadalom bűbájos átkot von arra. mint ahogy azt Gyorsláb hazudja nekik. Előtte négy.erősködött Emese.

mintha néhány perce leöntötték volna. hogy Gyorsláb Jimmy üzleti révülésen van! .Te is láthattad. Végig azon töprengett.A világ összes országának bűbájtörvénye szigorúan tiltja.novapdf. egyszerűen mellbe taszította a lányt.Zaklass mást. honnan ismeri a sátorban látott alakot . Az indián repülő bankjegykötegekkel díszített selyem háziköntösét viselte. de nem mert feleselni. anélkül. immár saját külsejébe bújva. Holló? . . de Emese csupán a körvonalait vehette ki az viszont valahogy nagyon ismerősnek tűnt számára. Ezzel le is akarta csapni a ponyvát. mint az őszi szél borzolta nyárfa.Változz vissza! Még sose láttam ilyen szerencsétlen ember-utánzatot. hogy a nőre nézett volna. Emese lehajtott fejjel.kacagta gúnyosan a karbafont kézzel álló nő.az eddig mozdulatlanságba dermedt alak most szintén az ágyhoz lépett. abban egészen biztos volt. elszenesedett fahasábokon túlról jéghideg hang áradt az indián felé. fogd rám az egészet bátran . .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo Fontos üzleti révülésen van. Most. hogy 200. ostoba kis boszorkány! A rózsaszín wigwam ajtaja surranva csukódott. Mikor Gyorsláb Jimmyre nézett. . hogy ismeri. s még mindig remegett.Megmondtam.Nagy bajom lesz még ebből . tolldísz helyett dohányruhát viselt.Ha valaki meg akar büntetni ezért. . miután ráolvasta a zárbűbájt. .súgta Monyákos Tuba. . Középen az Élő Tűz helye füstölgött.Mit műveltél vele.sopánkodott Monyákos Tuba. hogy már a keskeny résen sem szökött be napfény. A titkár karja alatt sikerült röpke pillantást vetnie a sátor belsejére. két kezét keresztbe tette a mellén. A Lidércvihánc Gerillák főnöke dacosan rántott a vállán. . tekintetében csupán megvetés lobbant. és egyik kezével a résen kinyúlva. s tisztán lehetett hallani a zárbűbájt bekapcsoló varázsszavakat.rikácsolta a titkár. majd hirtelen három bukfencet vetett a leterített bölénybőrökön. az egyetlen kerek helyiségből álló indián lak még sűrűbb sötétségbe burkolózott. A félhomályban mozdulatlanul állt valaki. és aggodalmas képpel megvizsgálta az eszméletlenül heverő sámánt. .Meg fog halni? . hogy a lidércek emberi külsőt öltsenek. előbbi alakjának legfeljebb a térdéig ért. Mikor talpra állt. .Én ugyan semmit .mert. A fehér füstöt eregető. ahol a lidércek vártak rá. * Gyorsláb Jimmy titkára remegve fordult el a wigwam bejáratától. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. gondolataiba merülve ballagott vissza a bokrokhoz. A titkár szégyenkezve összegörbedt. de Emese közelebb nyomakodott.com) . Inkább Gyorsláb Jimmy bölénybőrökből rakott ágyához lépett.

Tuba így is meglehetősen össze volt zavarodva. . Hamarosan felébred. És ezt te fogod elintézni nekem! .szólt aztán. majd Holló csapott le rá váratlanul.búgta olyan hangon.Pontosan! . . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. A nő lehajolt Tubához. A lidérc rémülten húzódott hátra. apró léptekkel araszolva a sátorajtó felé.Holló elégedetten nézte. Az pedig rosszabb.Hát miért nem mondtad rögtön? .novapdf. hogy gondját viseljem a bölénysámánnak. . de még nem volt ideje rájönni. mintha megölnéd. sárga szemekkel meredt közvetlenül a lidérc arcába. A nő azonban újra felkacagott. ha nem teszünk ellene valamit. hogy maradjak? . amikor ide hoztalak. mik lehetnek azok. .Nem mész sehova. majd kiegyenesedett. akkor örökre a szellemvilágban reked. amint a lidérc félelmében egyre kisebbre zsugorodik. Emese a legrosszabbkor jelent meg a bozótosnál. mégis egyenesen a Holló szemébe nézett. bár nem tudta. Bizonyára szánalmas üzleti ügyeit intézi a szellemvilágban. hogy a gyíksámán csurungája új bűbájos képességekkel ruházta fel. és elhurcolta a bölénysámán sátrába.dadogta a félelemtől megkövült Tuba. hogy még véletlenül se legyen köze ahhoz.Azt akarod.Azért kell maradnod.égy van! . hogy a sátor csúcsából néhány pók döglötten hullott a fekete fahasábokra. mi szüksége van rá az ébentollúnak.a lidérc két karját tétován lengetve visszatért az ájult indián mellé. Érezte. ha a szellemvilágban bolyongó lelke nem tér vissza többé a testébe. . Akaratosan felszegte a fejét. . és ugyan majd elájult a rettegéstől.Bizonyára azért van rám szükséged. mikor magához tér.Elég. hát elhibáztad a terved mondta. . hogy maradj! .hőkölt hátra Monyákos Tuba. Holló! .És . hogy meg akarnám ölni ezt a pojácát .Ha azt várod. .com) . és a sötétben hatalmasra nőtt. s bár még mindig ember volt. amire a most emberi alakjában megjelent Holló készül. 201. Monyákos Tuba. . Holló ekkor meglendítette jobb karját. hogy én öljem meg helyetted Gyorsláb Jimmyt.Szó sincs róla. vakarék. amíg én azt akarom. torkából dühös üvöltésre emlékeztető károgás tört elő. hogy ha a sámán lelke túl sokáig távol marad a testétől.Ne is álmodj róla. hogy a sámán sose térhessen vissza a testébe! .motyogta a lidérc. és szórakozottan elsöpört a sámán homlokából egy rakoncátlan hajtincset. . Azonban Tuba még mindig nem tudta.Én mennék is a dolgomra . mégis összegyűjtött némi bátorságot. honnan.Én is tudom.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo révült.

Annyiból állt a bűbájos tudományotok. a külseje. Hát olyan nagy bűn az. . ha egy szellemlénynek vágyai vannak? Ellestem a tűzhangya-sámán néhány trükkjét. mégis engedelmeskedni fogsz nekem. Apád. ki is valójában Monyákos Tuba.vigyorodott el Holló emberi arca. a völgy minden révülője tudni fogja. Annak hagyományait kell követnie. mégis inkább fekete halálmadárra emlékeztette a frásztörők vezetőjét. és annak öregapja örökítette rád a családi mesterséget.Én nem . mikor értesülnek róla. zárassék örökre a rémálmok világába. Az új szakmám igen szórakoztató.Nem akartam pipamocsok lidérc lenni.tört ki váratlan elkeseredéssel a lidérc.próbált erőtlenül tiltakozni Tuba. . Mindkét kezével a torkát markolászta.vonta meg zavartan a vállát.com) . és ott törje 202.Honnan honnan tudod? . . hogy hallani szeretnéd. . és kineveztem magam dohánylidércnek. egyetlen éberre sem. .Mert különben mindenki értesül a völgyben Monyákos Tuba piszkos kis titkáról .kérdezte maró gúnytól csöpögő hangon a nő. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. mikor az éberek rágyújtottak. . Már előre kíváncsi vagyok. mire a Hold elindul esti sétájára.Biztos.Miért tenném? .Titok? . s robbantottam fel azokat. mit fog szólni a lidércek népes tábora. Aztán a kis Tuba.dadogta. megváltozott a neve.Az igazi neved Ganajos. Vagy inkább szólítsalak Ganajos Tubának? A lidérc sárgászöld arcszíne most hirtelen bíborlilára váltott. hogy szeretett frontharcosuk egyszerű pipamocsok lidércként kezdte a pályafutását. hogy minden porcikád tiltakozik ellene.vágott a szavába a nő. mint akivel mandragórát etettek. ráadásul óvja az egészséget! . hogy bűzlő mocsokká változva eltömítettétek a pipák csutoráját. jó időre elbujdokolt. . igazat beszélsz! . Azóta számtalan szivarba költöztem már bele.Igen. aki hiába állt most emberi alakban a lidérc előtt.sziszegte Holló. És mire előkerült az Amazonas vidéki esőerdők mélyéről. hol tettél szert erre a csinos dohánylevél ruhára? . és utódainak átadnia.Csakhogy a Lidércek Nemzetközi Szabálykódexébe nagy betűkkel van felírva. . Meséld el szépen. Ha mégis ilyen elvetemült bűbájt alkalmaz. . Nem hoztatok ti frászt soha. idézem: "Lidérc sosem változtathatja meg őseitől örökölt szakmáját.Dehogynem! .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo Látom.Ha nem engedelmeskedsz nekem. mert annyira szégyellte az ősi mesterséget. és a szakmája.Fontos ez? .novapdf. Monyákos Tuba? . . s közben hevesen rázta a fejét.Ugyan miféle titkot tudnál te rólam? .

A kölyökfarkast tisztelik leginkább hármuk közül. és a lidérc kezébe adta. hogy szót értsen velük. hogy valaki rájön a titkára. Az öreg sámán nem veszteget több szót a foglyokra. A fák szuroksötét árnyékában vészjósló árnyak suhannak. hogy megvédje. s mellettük apró pemzli hevert. s tudta jól. hogy az erdő megmutassa rémes arcát. A kölyökfarkas hátán megpróbálhatna elrepülni más vidékre. csupán hálóba csavarták. Nem tévedett. hogy megelevenedett rémálmok közé vetik őket. A harcosok ledobják őket a megperzselt fűre. egyfolytában vonaglanak. A vadon hatalmas fái mintha mind fájdalmas görcsben szenvednének. mielőtt a bölénysámán lelke visszatér a szellemvilágból. minden eddiginél borzalmasabb helyére. Most megtörtént.Igyekezz! El kell készülnöd. Csakhogy akkor a sorsára kéne hagynia Gyorsláb Jimmyt. . Még csupán közeledtek a Démonok Erdejéhez.Fesd ki Gyorsláb Jimmy arcát! . A nő lapos dobozkát bájolt elő. gyakorta rettegett attól. ahogy felbukkantak a város mellékutcájában. ha el kell árulnia őt a többi lidércnek.com) . Nem kell sokáig várniuk." Monyákos Tuba pontosan emlékezett a Kódex fenti soraira. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. alján színes korongok sorakoztak. s ágaik időnként hatalmasat csapnak az útjukba kerülőre. * . Csakhogy a gally hirtelen visszacsap. míg elrablóik átrévültek velük a Világfa egy másik. és homlokon vágja. Mióta dohányruhájába bújva előmerészkedett a dzsungelből.kérdezte. majd morogva elé áll.Mit vársz tőlem? . vakon tekeregnek. mivel őt nem kötözték meg.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo frásszal az alvó ébereket. Gergő felkap egy jókora ágat. a révülő indián mellé lépett. A szelence tetejének belső felén apró tükör csillogott. Egyre szűkülő köröket írnak. és kezébe vette az arcfestő ecsetet. Monyákos Tuba. A segítő szellem így gyorsan kiszabadul.Hívd a totemed! . hogy Holló egyetlen pillanatig sem tétovázna. és épp olyan gyorsan eltűnnek. Az ősz sámán. de Gyorsláb Jimmy továbbra is csak levegő után kapkodva kucorog a fa tövében. hiszen számos gyötrő percet okoztak számára.novapdf. halk kattanással kinyitotta. Gergő már biztos volt benne. és harcosai nem hallgatták meg a fiút. mint akit megbabonáztak. elrágja Gergő csuklóján a bűbájkötést. . így inkább megszabadul tőle. bár ő mindent elkövetett.ripakodott az iszonyattól remegő Tubára. A mágikus kötelek szorosan tartották mindhárom foglyot. . hogy azzal védekezzen.ordítja Gergő torkaszakadtából. 203.

Mit művelsz? . Az indián arcán azonban bizakodó vigyor jelenik meg.szól komoly arccal az indiánnak. mióta megszülettem.Nem lehet .és majdnem rádől a kimerültségtől. Üldöznek. és smaragdra van szükségük. két karjával hadonászva. a totemem! . Hátán ugyanis vastag. aki reménykedve pislog az árnyak felé. és néha veszélyesen megroggyan. Gergő a gyér fényben időnként megpillant egy-egy hatalmas agyart. hatalmas paták mélyednek az avarba.nyögi Gyorsláb Jimmy.A totemed segíthet rajtad! Hívd ide. és tűnjünk el innen! .kiáltja Gergő ismét. Gyorsláb Jimmy totemállata megjelenik. . a kölyökfarkas éppen csak elkerül egy felé csapó mancsot. . . Az őseim haragszanak rám. görbe karmot. Csakhogy bátor vágtáról szó sincs. sámán! .Ha 204. Az árnyak ismét közelebb merészkednek hozzájuk.hörög fel hirtelen Gyorsláb Jimmy. és a vonagló fának támaszkodva talpra áll. és beleolvadnak az árnyékba. ha nem engeszteljük ki őket gyorsan. A sámán vadul szórni kezdi a bölényről leszaggatott.lihegi a kapkodástól kifulladva Jimmy. és többmázsányi koloncként fityegnek a szőrébe fűzött gyémántok. . amit áldozatnak szánt. . amelyek már a kezében vannak.motyogja Gyorsláb Jimmy. ülj a hátára! . Hamar elfogy. te rengő hátú. görbe szarvait ujjnyi aranyréteg fedi. amint a sámán két kézzel kezdi tépkedni toteméről a gyémántokat. Az árnyak már alig néhány lépésre settenkednek körülöttük. . hogy a haragos démonoknak zafírra.Figyelj rám. . mint a viharos éjszakába kergetett kutya. négy oszloplába remeg.novapdf. Innen képtelenség elrepülni. Gergő értetlenül nézi.Vágtass hozzám. A föld közeledő léptektől dörög. aranyérméket. bölények bölcse. és lehunyja a szemét. és gazdájához cammog .Hívj segítséget. Gergő erősen kételkedik benne. hogy az erdő démonai szétrebbennek. sőt. . és a nyomaték kedvéért teljes erejéből megrázza őt. A látvány annyira meglepő.Ez ostobaság .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo . Ez a népem démonerdeje.Nem nem akarom menjetek innen . színezüst takarót cipel. a sötétben odzsibve állatszellemek.Igen.com) . s még azok közül is zsebre vág néhányat. odzsibve! .Ülj a hátára. Széttépnek. viszonylag nyugodtabb fa tövébe húzódik. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Tágra nyílt szemében tükröződnek a démonok. A legszebbeket nem szakítja le. nincs már semmi baj . .üvölt az indiánra Gergő. értékes díszeket. Az egyik. A hatalmas bölény hangosan fújtat. Közben fintorogva válogat az ékkövek között. mikor látja. hogy még a szürkebundás is abbahagyja a vicsorgást. patáit.kiabál a fiú Gyorslábra. és úgy nyüszít. te súlyos léptű! Gergő megkönnyebbülten sóhajt. Gyorsláb Jimmy szemében eszelős félelem ül.Jó jól van. Azok ott. A kölyökfarkas hátán magasra borzolódik a szőr.

Két keze alól sűrű esőként hullik szerte az ezüstérmék. . A fölösleges súly már nem szorítja a földre. és ezüstlemezeket. szarvait is megszabadítja az aranyborítástól. .Szerintem ezek nem akarnak bántani. . igazgyöngyök garmadája. Gergő kapkodva folytatja mondandóját. Az indián benyúl inge alá. amit már rég tenned kellett volna. Barna szőre. és karját nyújtva felsegíti a sámánt. arany-. hogy nem lesz elég ideje meggyőzni őt az igazáról. . ruhájáról a kerek kitűzőket. Gyorsláb Jimmy könnyű kézzel megérinti toteme hátát.Gyere. és lerántja az állat hátát fedő takarót. A fák közül kiront két óriási medve. mire a bölény. platina foglalatú drágakövek. mintha életében először látná. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Ezért maga ugrik a bölényhez.com) . Sietve letépi saját fejéről a műtollakat. megmarva az egyik grizzly orrát.Azt teszem. Gergő látja. és emlékezz az őseidre? Az indián tétován ingatja fejét. Gyorsláb! Az állatszellemek sosem támadnának gyerekekre! Nem lehet. Ugrik. rojtokat.szól Gergő.Mit csinálsz! . és onnan egy apró.biccent Gergő az állatszellemek felé. A föld 205.novapdf.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo gyermekkorodtól üldöznek a démonok. hogy piacot csináltál a falutokból.Ez valódi . bölényszarv-szobrocskát dob le a fiúnak. bár keze-lába még mindig remeg. S nem csak ő csodálja meg a fenséges állatot.feleli a fiú. Szemükben most a gyűlölet vörös lobogása helyett a tisztelet meleg fénye ül. . s kezdi letépkedni róla a díszeket. Végül a bölény patáit. s egyenesen a bölényre akarják vetni magukat. akkor valami más bajuk van veled. mellső lábával hanyatt dönti a sámánt. . hogy az állatszellemek pillanatnyilag visszavonulnak. Gyorsláb Jimmy. Gyorsláb Jimmy úgy néz saját totemére. Az árnyak rejtekéből sorra előtűnnek az ősi állatszellemek. de a kölyökfarkas résen van. Arcán büszke mosoly terül szét.Beszélj velük . A kölyökfarkas azonban úgy ugrik nekik. mintha épp csak az imént bújt volna elő a földből. így néhány ujjnyira felemelkedik.Az ükapámat ábrázolja. ülj a hátára! . . sárga szarvai. ülő törzsfőnök alakjára faragott. Azután lenéz Gergőre.mondja. hogy hogy csak azt szeretnék: figyelj végre rájuk. felkapaszkodik a bölény hátára. és nem az. forró párát fújva orrlikain. . és kivillantva halálos fogsorát a földnek szegezi őt.Tolvaj! Rá akarja vetni magát Gergőre. és négy hatalmas patája körül bűbájfény dereng. A totemállat egész teste megborzong. döngő léptekkel az állatszellemek felé indul A Bagoly-bükki-völgyet ölelő hegyek gyomrában hirtelen pokolbéli moraj kelt.sikoltja Gyorsláb Jimmy. aki olyan kicsi a bölény mellett.

Monyákos Tuba remegő kézzel letette az apró ecsetet.Kész vagyok . akkora erővel. akik tanítani akartak. hogy valójában pipamocsok-lidérc vagy. . A sátor kijárata felé araszolt. Így már nem emlékeztet a Démonok Erdejére. . Tuba. . mintha a földgolyó le akarná vetni a hátáról.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo megrázkódott. Gyorsláb Jimmy az állatszellemek közé vezeti óriási totemét. menekülök előlük. hogy szívesen 206. Néhány sátor összedőlt. most a révülve heverő Gyorsláb Jimmyhez sietett.Most mihez kezdesz? . bosszúálló démonok. Kintről rémült sikoltások. mert azt hittem. majd agyoncsapva a bűbájtárgy-tár fiatal boszorkányait. hogy Holló nem fogja ilyen simán elengedni. mintha a sámán egyszerre viselné az összes törzs minden harci jelét. s a vadon fölött ragyogó napsütés árad szét.mondta rekedten.mondja Gyorsláb Jimmy. majd hosszan beszélget velük. és leugrik a bölény hátáról. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.kacagta reszelős hangján a nő. A lidérc lába alól kicsúszott a talaj.novapdf. és feláll. Idő teltével az állatszellemek távoznak. dühös ordítás. Holló. Bent azonban egyedül Holló szárnysuhogása keltett zajt. Minden mozdulatán látszik. bár sejtette. mikor a földrengés elérte a sátrat. Csupán a Hetek Jurtája. Éppen a zárbűbájt akarta leoldani. és a földre szegezve tekintetét. . Gergő nem hallja. ősi rengeteg csupán. hogy a talpon álló révülők egyszerűen elvágódtak. hátrébb lépett az ágytól. amint emberi alakjából ismét madártestbe változott. . Az indián arcát éktelenül rikító színekkel festette ki a lidérc. és ő nyekkenve zuhant a bölénybőrökre. még mindig elmehetsz kozmetikusnak. Monyákos Tuba nem törődött a gúnyos megjegyzéssel. a régi odzsibve sámánok totemei. mikor visszatér a fa tövébe. Barátságos. és a kölyökfarkas fültövét vakargatja. Pedig ők rég halott őseim. Farkas . de sejti. Leül az immár teljesen nyugodt fa alá.kérdi Gergő. Gyermekkorom óta rettegek tőlük.Tökéletes munka! .azokat erős varázslat védte minden rontás ellen.Ha kiderülne rólad. . és az evenki sámánsátor maradt mozdulatlan . s a Révülő-tér két totemoszlopa kifordult a helyéből.Igazad volt. miről folyik a szó. és összeroppanó sátrak recsegése hallatszott.com) . A völgy úgy remegett. melyben a múlt szent állatai laknak.Csupán beszélni akartak velem. aki eddig türelmetlenül le-föl járkált a kioltott Élő Tűz mellett.

A földrengés lassan elcsitul. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. XIV. A fiú . Farkas! Én is fogságba estem itt. és bíztatón rámosolyog. . A Szellemtánc Szórakoztató-. és elveszem a kedvét a rontó bűbájtól. hogy az ősi állatszellemek a sámán köré gyűlnek. és halkan zengő átokűző énekbe kezdenek. Hamarosan te is A bölény már-már felemelkedik a talajról. Gergő nem érti. aki bezárt minket a szellemvilágba. Gyorsláb Jimmy képtelen megkapaszkodni a bölény hátán.mondja. Gyorsláb Jimmy ismét felül toteme hátára. . . hogy együtt raboltak el bennünket. s ezt Gyorsláb Jimmy is észreveszi.Nem búcsúzom. Rosszul érzem magam.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo tovább indulna. és felszámolom a falumba telepített utazási irodát.Kifestették az arcom! . Sápadt 207.látja. a leterített állatbőrökön. akik ebbe az erdőbe hoztak. Tarts ki. úgyhogy mégis csak jól tették. mert azt reméltem.Tovább kell révülnöm . hány ébertől csaltam ki a mű-élményekért cserébe szép álmait. Farkas.Rád vigyázni fognak őseid állatszellemei. ha arra gondolok. Apák és fiúk A Hetek Jurtája leginkább egy kórház intenzív osztályára kezdett hasonlítani. Gergő tehetetlen dühében a fatörzsre csap az öklével. Megkeresem azt.mondja az indián. magamtól sosem mertem volna szóba állni az állatszellemekkel. Ők az egykori odzsibve sámánok.Valaki a való világban összemázolta az arcom. így talán megszabadulok a démonaimtól. Képtelen vagyok felébredni a való világban. Kendén kívül immár három. Bár téged azért kihagyhattak volna a dologból. kómába zuhant sámán hevert egymás mellett. De hirtelen megremeg a vadon. Azután a takaróval leteríti Gyorsláb Jimmyt. mi történhetett. és most a lelkem fél visszatérni a testembe. meg a fröccsöntő-műhelyeket . . Gergő letérdel hozzá.miközben a levegőbe emelkedve távolodni kezd az erdőtől . Igaz.Most már tudom: csak azért tettem nevetségessé népem régi hitét. rázkódik a föld. És természetesen beszélnem kell azokkal. de az indián fekve marad. fájdalmasan nyögnek a fák. Gyorsláb Jimmy erőtlen kezével megszorítja Gergő karját.súgja a fiúnak. akik joggal voltak dühösek rám. . s látja. a szellemvilágban. és lemosolyog Gergőre. hogy a valóságba röpítse gazdáját.Mi történt? Miről beszélsz? .Először visszatérek a való világba.novapdf. hogy a sámán tekintetében lassan elhomályosul a fény.com) . bölénysámán. éppen egy hatalmas gyökérre esik. s mikor lezuhan. . . és Bevásárlóközpont is beszünteti áldatlan működését.

és bátorító mosollyal szólt rá. nem? . amit akartál! A lány bólintott. nem tudta visszahívni lelküket az életbe.motyogta a vajákos. . mióta van nálad. Emese.Ha a földrengés nem dönti ki a Révülő-tér totemoszlopait. hatalmas erő bújik meg benne. 208. Boglárka megfogta Emese kezét. . hogy immár teljesen a fekete mágia irányítja az időjárást.Gyere. hogy hozzanak törvényt: ha egy sámán utazásra indul a szellemvilágba. Végre sikerült megszabadulnia súlyos köpenyétől.Miért nem mossák le róla a festéket? . lassú mozdulatokkal vajákosok és rontásűző boszorkányok motoszkáltak. és borzadva bámulta az eszméletlen Gyorsláb Jimmy kifestett arcát. Odakinn már órák óta tombolt a trópusi vihar.Gergőt rábíztam Botlikra. A betegek körül surranó léptekkel. égy tűnik. most éppen torokszorítóan magas. már csak mi volnánk a völgyben mondta keserű hangon Boglárka.szólt rá kedves szigorral Hódfarok néne. . A homokvihar ellepte az erdőt. mert nyomban megérezte.Akkor vissza merne térni a lelke odaátról. Hódfarok néne óvatosan tartotta maga elé a varázstárgyat. hogy azután darabokra szaggatva földhöz vágja. . . .Hol találtad.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo arcukon hiába táncolt az Eleven Tűz barátságos fénye. a Hetek minden tagja sorra kerül.novapdf. Hódfarok néne felemelte fáradtságtól karikás szemét.kérdezte Emese. a másik Emese.Mutasd meg a nénének. . sivataggá változtatta a tisztásokat. hófehér hegyek között. . s időnként a levegőbe emelt egy-egy sátrat.Emese! . kötelező legyen ébren maradó őrséget állítani a teste mellé. Rápillantva a csillogó felületre Gergőt láthatta.felelt Hódfarok néne. majd elővette ruhája rejtekéből a nyeles tükröt. Hogy éjjel van. ki érkezett. jelezve. amint segítő szelleme hátán repül.Sajnos kizárólag az szabadíthatja fel a bűbáj alól. Az egyik Boglárka volt. hogy elfordítsa a látványtól. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. aki ezt tette vele . A bejáratnál két alak igyekezett leverni magáról a vastag homokréteget. s néhány pillanatra bömbölő szél áradt be az illatos füsttel teli helyiségbe. hogy lássa. ülj a tűz mellé. és mit láttál eddig benne? Emese sorra elmondott mindent. Megkövülten állt az egyik ágy mellett. Számtalanszor kértem már a Három Tűzkör illetékes révülőit. mert beszélni akartam veled. amire Hódfarok néne kíváncsi volt. majd megragadta a lány vállát. s egyenesen Hódfarok nénéhez sietett. hiszen mindenre átláthatatlan homály borult.com) .Sámántükör . mutasd meg! A lány azonban nem figyelt Boglárkára. . azt csupán a bűbájos homokórák mutatták. A jurta nemezajtaja kinyílt.

a Lidércvihánc Gerillák vezetője. Végül a vajákos mégis rávette. szabad-e beszélnem róla. . Hódfarok néne válaszolni akart.Van még valami .A völgyben három lidérc bujkál . hogy a saját szemével kísérje figyelemmel fia révülését. A lány azonban most még bizonytalanabbá vált. várva. míg az evenki sátorban vigyáz a testére. Boglárka arcán látszott: szívesen magával vinné a tükröt.Mindenki a sátrába húzódott.Mo Monyákos itt? Hol? Három lidércet mondtál? Az egyik dohányruhás. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Mintha mi tehetnénk róla. Láthatóan zavarta Borzalag jelenléte. a Világfa mely fokán jár. ekkor azonban ismét kinyílt a jurta ajtaja. Mióta kitört a homokvihar.mondta végül a vajákos asszony. hogy jobb. Hódfarok néne ismét Emeséhez fordult. Ő elveszett. de legalább tudni fogjuk. akik most is odakinn várnak rá.Odakinn az orra hegyéig sem lát a révülő . a bűbájos szerszám jobb helyen lesz a vajákosnál. Borzalag végre befejezte morfondírozását. és miként barátkozott össze a két lidérccel. mert érezte. hogy körben beteg sámánok fekszenek. Nem segíthetünk Gergőnek. de hangja bizonytalan volt. . mint annak előtte.novapdf. .motyogta a lány. a hajszálhíjánnem-táltos bűbájkerekén még többet száguldozott az erdőben. ha ezt itt hagyod nálam. . Borzalag! . hogyan került hozzá a csurunga. . megfeledkezve róla. hogy ne titkolózzon tovább. és szidják a Találkozó szervezőit. A homokförgetegből Borzalag apró alakja tűnt elő. és leült Emese mellé. a másik Beszélj már.pirított rá Hódfarok néne. szikrát hányó barátom.csakhogy ő nem tudott róla. hol kaphatom el őket! .Amint 209. A tüzek mellett kucorogva rontásűző versikéket gajdolnak.com) . . bár ritkán tudta elhárítani a bajokat. . nehezen kényszerítve ki magából a szavakat. amit az imént elkezdett.mondta dühösen. hogy pihenjen kicsikét. Hódfarok néne szigorú pillantása azonban hamar meggyőzte őt. hogy egyszer már a kezében volt a hírhedt Monyákos Tuba. hogy hol rejtőzik. Az egyikük Monyákos Tuba. mikor megértette. hogy folytassa.Nem tudom.mondta Emese. .Lapíts egy kicsit.Jobb. Majd kitépte dühében a szakállát. Borzalag természetesen azonnal bűbájrács mögé akarta csukni Pislát és Repesztőt. . Emese részletesen elmesélte. mintha parázs pattant volna a szakállába.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo . Kettőről viszont tudom.visította a majdnem-táltos. ha nyugton marad. Mégsem merte szóba hozni a dolgot.Amit a tükörben látunk. az az álombéli valóság . Borzalag úgy ugrott fel. hogy átok ül a völgyön.

mint azt a fiú képzelte. néne? . immár harmadszor.vigyorog a szürkebundás kajánul. . de dacosan felvetett fejjel néztek szembe a révülőkkel. körben az égbe nyúló hegyeket. ügyet se vetve Borzalag pattogására. kihasználva. s amint tenyerével érinti a fehér talajt. a bölénysámán szobrocskáját. Gergő azonban szólni nem. ők mentették meg Waru Dalong csurungáját.com) . viszonylag sima terület felé fordul. Sőt.mondja elkeseredetten. remegve a félelemtől. hogy elhagyták az Alsó Világ szintjét. mint egy szemmel át nem fogható.Még nem vagyok sámán! . . sokkal kínzóbb.Jól mondod. ami rátör. már tudja. Mindenki csodálkozva fordult a kavargó homokfelhő felé. . Lecsúszik a segítő szellem hátáról. ahogy Gergő kénytelen átölelni a kölyökfarkas nyakát. A Világfa mentén révülni sokkal varázslatosabb dolog. hogy a repülés már sokkal könnyebben megy neki. .kérdezte Boglárka.szólalt meg a lidércláng halk sercenéssel. s ott puhán földet ér.Baj van! . Most éppen óriási.Akkor is csak nyavalyás.Ez lepedő! . A segítő állat aggódva fordítja hátra a fejét.Monyákos Tubának rémálomban a helye! .novapdf. nehogy a mélységbe zuhanjon. jelezve. . A vajákos asszony homlokát ráncolva töprengett. sámán .Az egész hegység nem más. és közelebbről is megvizsgálja lába alatt a "földet". . a lidércek nem ellenségeink. hiszen itt minden megtalálható. mint eddigi rossz élményei. .Mit tegyünk most.kérdi Gergő a kölyökfarkast. ha a jurta ajtaja nem nyílik ki.Emlékszel a rémálmomra? .A völgyben háború készül! * Ha a kölyökfarkas nem figyelmezteti. hogy minél hamarabb szálljanak le valahol. hogy nem tévedett. A kölyökfarkas tétovázás nélkül a legközelebbi.figyelmezteti Gergő. . hatalmas ágy! . mert a bénító félelem szüli őket. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. mintha egy óriás ágyára pottyanttak volna. Az éberek lelkének titkai a legkülönfélébb csodákat és borzalmakat teremtették meg a szellemvilágban. .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo hallod. . s bizonyára válaszolt volna. amiről valaha is álmot láttak az emberek. amiből két alacsony. mióta megkapta a harmagik "csengőt".mordul a segítő szellem. fura figura bontakozott ki: Pisla és Repesztő.Amelyikben én csempematrica voltam? . hófehér hegyek között repülnek. és a völgyet.vitatkozott magából kikelve a talánkicsitmégis-táltos.Annyiszor 210. Valahogy túl puhán is! Ez pedig alátámasztja Gergő gyanúját. csupán inteni képes. A fehér vidék valóban olyan. frászhozó lidércek! . melyek éppen úgy vetnek ráncot egészen úgy pontosan. A szédülés. Gergőnek fel sem tűnik.

Farkas. négy lába támadásra készen megfeszül. A végén mindig lezuhantál az ágy széléről. s arcán megrángat néhány izmot a növekvő félelem. menjünk el gyorsan! A kölyökfarkas néhány pillanatig meglepve billenti oldalra a fejét.novapdf. 211. pókhálók ragadnak az arcára.Elég. és a levegőbe emelik a fiút. de hiába. nyakán felborzolódik a szőr.vakkant a segítő szellem. s megborzad.Nem ismersz meg? A segítő szellem azonban tovább morog. Odakinn a kölyökfarkas kétségbeesett rohamokat indít a fa ellen.suttogja Gergő. mozdulni sem képes.Hé. . . Két lába tehetetlenül kalimpál a levegőben. de fogai közül csupán szilánkok repülnek szerte. feltárva a fa odvas belsejét. meg újra. . . A kölyökfarkas lekushad a szörnyeteg elé. Gergő próbál megkapaszkodni. hogy nehezen tudnám elfelejteni. és kivicsorítja minden fogát. sötét. .Bocsáss meg. én vagyok az! . s meglepően szelíd szavakkal beszélni kezd. ha én tudom . Azután a szemében harag lobban.Fertőtlenítő szagát érzed . . A fehér földből előbukkanó gyökerek ostorként csapkodnak. könyörgök.com) . égy tűnik. . és gallyak okozta égető sebeket gyűjti egyre. Nagyon kérlek. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. s amit érez. A foglyom vagy.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo álmodtuk újra. Ekkor a fa olyan hangot hallat.A rémálmodból sose tudtam meg. hogy ki fekszik ezen a hatalmas lepedőn. de nem tehetek mást.s maga mögött a nagy. s szintén azt lesi. megszorítják. A fiúra sötétség borul. nem tetszik neki.Ez kórházi ágy. A rothadó növényszag kaparja a torkát.a kölyökfarkas kíváncsian körbeszimatol. Amint zuhanni kezd. A szürkebundás ekkor lendül támadásba. mert nem voltál hajlandó elhinni. hogy tudsz repülni. .Erről jut eszembe! .felel Gergő. mikor a széles törzsű szörnyeteg ágaival önmagába húzza. . nem sokat tanultál a szenoi álomedződtől . a kölyökfarkas tágra nyitott szemében megpillantja önmagát .kiáltja a fiú. Dereka köré barna gallyak csavarodnak. egész testén apró hangyalábak rohangálnak. ágas-bogas árnyékot. Azután minden elcsendesedik. . de megbotlik a lepedő egyik gyűrődésében.mondja a fiú. Pedig nagyon érdekelt. majd a kéreg fülrepesztő csattanással meghasad.Látom. bezártalak az odvamba.Itt büdös a szél! . Gergő hátrál.Most is csak a te hátadon tudok . széttárva karjait. Sikerül megmarnia a fa törzsét.Vigyél el innen! Nem akarok átrévülni ezen a vidéken. s itt is tartalak. és vár. mintha nem létező torkát köszörülné. de csupán a gyökerek. mi fog történni. Gergő a sötétben mozdulatlanná dermed. . hogy a Gergőn eluralkodó pánik lepte meg ennyire.

A fejükön sárga bányászsisakot hordtak. mintha választ várna.Mit láttatok még? A jéglidérc bizonytalanul elfintorodott. sőt. hogy maradjon Kende mellett. Elől haladt Hódfarok néne. . várjuk meg Hollót. Olyan egykedvűen toporogtak a tomboló szélben. amíg ő visszatér. merre kell menniük. A hír. várták a parancsaikat. Borzalagra pedig a vajákos asszony parancsolt rá. Elhallgat. ezt hallva mégis felnevet.com) . Az odú foglya.Mintha igazán nem is volnának a völgyben. köpenybe burkolódzott alak indult útnak a Hetek Jurtájából. hogy őket nézve engem kezdett törni a frász. Éppen. és úgy járt a kezük. nem zavarja őket a homokvihar .Emesére vártunk a bokrok között bújva. Csihuát? .novapdf.Gama fia. Hódfarok néne szigorú tekintetet vetett segédjére. . Repesztő elmagyarázta. Mindannyian belekapaszkodtak.Nagyon különösen néztek ki. hasonló társuk várt rájuk. Pedig ez igazán ritka dolog egy lidércnél! .A csoko indiánok jaguársámánját? . Emese biztos volt benne. be sem mutatkoztam. s végül Emese zárta a sort.égy tűnt. . hogy Hódfarok néne nyomban kijelentette: ezt a saját szemével kell látnia. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. A két lidérc nem volt hajlandó kimozdulni a biztonságos nemezlapok közül. mögötte Boglárka. én őrző baobabfa voltam valaha. de Gergő szándékosan hallgat. ami így fehér fényben sziporkázott. . és hát igen. * Három. A munkások köréjük gyűltek. .Hát akkor . ahol legalább kétszáz. Ezerzsebes munkaruhát viseltek. sisakos férfi társaságában. .motyogta vállrándítva. . térdig érő gumicsizmával. majd Repesztőhöz fordult.Más dolgunk nincs.kiáltott Hódfarok néne. hogy Pisláék nem hazudnak. . ha kezelésbe veszlek! .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo amíg a gazdám nem ad más utasítást.reccsen megkönnyebbülten Odvas.vette át a szót Repesztő. 212.Az Ilonabánya északi oldalához siettek. nem haragítottalak magamra benneteket. azt a Csihuát láttuk. csak álmodná valaki.A Hét Sámán egyikét. Viharlámpáik fényénél valami térképet nézegettek.Majd megszokod. mikor elment mellettünk az a három idegen mondta Pisla. még a jurtában ráolvastak egy hosszú kötélre. . . bár a félelemtől megfagyott ereiben a vér. Remélem.Pisla saját bátorságára büszkén fellobogott. amivel váratlanul betoppantak. .jegyezte meg rosszindulatú vigyorral Borzalag. néhány öltönyös. A lidércek tanácsára.Elnézést. a vállukon pedig favágó fejszéket cipeltek.bólintott Repesztő. nehogy elveszítsék egymást.Azt úgysem hiszi el nekünk senki .Egy magas sziklán állt. A fa ismét megszólal. . .Követtük őket . A nevem Odvas. . le is rajzolta. mint az éberek.Őt . hogy az ösvényen ballagnak. annyira hihetetlen volt. mint akik haditervet készítenek. most még több zavarral a hangjában. .

Könnyű neki.szólt közbe fontoskodva Pisla.sziszegte fogai között a néne. Boglárka értetlenül nézett nevelt lányára. Néhány viharlámpa lengett hosszú fém rudakon. Sose felejtem el azt a sikoltást! Hódfarok néne ezután döntött úgy. Az előző nap még barátságosan zöldellő tölgyek közül már csak egy állt a helyén. . A vörös sziklák tövében egész sereg sárga sisakos. kicsi asztalt vettek körül. hogy a munkásoknál rengeteg gyilkoló szerszám volt .com) . Siessünk! Bármilyen hihetetlen volt. majd a száraz szélben hajladozó fák felé intett. egykedvűen nézte az alatta kavargó sivatagi homoktölcséreket.Szerintem az tényleg haditerv volt! .Azok Gyökérverő gyermekei voltak! Emese leoldotta derekáról a kötelet. mivel örökösen elvakították őket a homokszemek. étközben csupán egyetlen révülővel találkoztak. s azok fényénél Csihua. Két tucat társát a munkások kidöntötték.mondta. és a bányához közeli liget felé mutatott. akinek arcát még sosem látta ilyen elszántnak. . és előre lépett. . Az egyik dédunokafivérem például Dzsingisz kán lámpájában szolgált.Boglárka elcsukló hangon szólt. de annyi biztos. hogy még nem veszett el. Lassan haladtak. . rezzenetlen arcú favágó sorakozott fel.torpant meg Hódfarok néne. hogy az Ilonabányához megy.Balták.Dzsingisz kánnak nem is volt lámpája! . ezért vannak tapasztalataim. repülőszőnyegén száguldva. Lapos sziklára állított.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo . . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. . A háromtagú társaság átvágott a bűbájos homályba borult völgyön. és más holmik is! A saját szememmel láttam. jelezve. s a lombos ágak most úgy meredtek a fekete ég felé. mint ahogy arcvonásaikat is alig lehetett kivenni a félhomályban. 213. amiről a süvöltő szél térképeket próbált leszaggatni. aki fehér turbánban. a dzsinnek hazájából érkezett .vicsorgott Borzalag.Nem tudom.Gyilkosok! . fűrészek.Arra van a bánya.Őket biztosan nem mi hívtuk meg a révülők találkozójára. és három mérnök vitatkozott. mint lánglidérc! . unalmukban kidöntöttek három fiatal tölgyet. . szemét meregetve Repesztő. mire Pisla dacosan rásercegett. a két lidérc igazat mondott.Vajon mire készülhetnek? .novapdf. .Nézzétek! . fejszék. hogy amíg várakoztak. . Hangjukat azonban a homokszemcsék folytonos zizegése elnyomta.morogta Hódfarok néne. mintha kínjukban a felhőkbe szerettek volna kapaszkodni. . Ruhája alatt halkan csippantott Settenke.Az én lánglelkű őseim számtalan alkalommal adták már fényüket az éberek legkülönbözőbb haditanácsai számára. mi készül a völgyben. de a vitájukra senki nem figyelt.

és hirtelen kifújta azt. majd kirázta hajából a homokot. aki egészen a vajákos asszony védőbűbájának határáig merészkedett. és a lány után ugrott. bűbájostorával védő varázslatot csattintva hármuk köré. majd nagy levegőt vett. de a lány nem figyelt rá. neked Gergő mellett a helyed. Hódfarok nénének pedig a beteg sámánokra kell vigyáznia.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo .szólt Hódfarok néne. . . hogy a vihar dönti le a lábáról. Emese köpenye alatt Settenke vadul vergődött. aki a fájdalomtól egészen apróra húzta össze magát. majd félreálltak Csihua útjából. és egyenesen a viharlámpák által megvilágított asztal felé szaladt. Boglárka valóban rettenetes állapotban volt. és feltápászkodott.motyogta a tomboló szélben alig hallhatóan. bár szemében bizonytalanság ült.Emese szorosabbra vonta magán a köpenyt.A legjobb. hajszálnyit sem térve el céljától. Sötét tekintettel mérték végig.mondta a lány.Ne! . Emese sarkon fordult. miután megszagolta a fegyver hegyét. .Éppen ezért kell megkérdeznem tőle. Boglárka. Az indián biztos kézzel fordította felé a fúvócső végét. Ekkor pillantotta meg a földön fekvő Boglárkát. A bűbájjal biztos röptűvé átkozott. és kirántotta vállából az alig ujjnyi vesszőt. Ő felismerte. Emese először azt hitte.szólalt meg ekkor az indián sámán. Hiszen az esőerdőben született! A törzse most is ott él. .kiáltotta túl a szelet Emese.sikoltotta Boglárka. így az oldalára hengeredett.Önként adta életét a lány helyett. A homályból felbukkant Hódfarok néne is. . . Emese csak most értette meg. de még korántsem halt meg. Mielőtt bárki tiltakozhatott volna. mire készül . Nem ismertem még indiánokat. A mérnökök azonnal felfigyeltek rá. apró nyílvessző némán surrant a levegőben. hogy Boglárka lökte félre őt a halálos támadás útjából. akik annyira tisztelték volna a fákat.Üdvözlöm az urakat! . . ami azonban lepattant a vajákos asszony szemmel nem látható mágikus buborékáról.novapdf. Próbálta felfogni a zuhanását. Az indián sem tétovázott. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.Azt szeretném . amiből mérgezett nyílvesszőt szokás kilőni. Tíz körmével a 214. ha én megyek.com) . mint ahogy Boglárka kiáltását sem hallotta meg. Még épp időben tette. hogy kiirtassa velük a Bagolybükki-völgy erdőit.Beszélek velük .Nem viszitek sehova! . . hogy Csihua kezében a furcsa tárgy egy fúvócső. a dzsungel mélyén. kígyóbőrből font övéről különös tárgyat akasztott le. Hódfarok néne letérdelt a nő mellé.égy tűnik. Csihua igézte ide őket. . és emelt a szájához. mint Csihua népe. .A jaguársámán sosem tenne ilyet .Nyílméreg béka váladéka! .Azonnal vissza kell vinnünk a jurtába. Csihua ugyanis már a második mérgezett nyílvesszőt fújta feléjük.

mert keserű magyarázatba kezdett. tanultunk. Emese reménykedve pillantott a vajákos asszonyra.Hiszen te is sámán vagy! A Hetek tagja! Az indián durván felnevetett. amit ismernek a révülők. ahogy a rontás szétáradt a testében. hegyével Boglárka homlokára célozva. hogy más ne hallhassa. és elporlad hárító bűbájod. hogy a Föld minden táján számtalan fajtájuk él. Az én dolgom volt.Nekem azonban rengeteg időm van. . a csoko törzs Dél-Amerika esőerdejének mélyén él. Tőlük kapom a fizetésemet. hogy távozzon belőle a rontás. szellemet űztem. harcoltunk. . Barátommá fogattam a pálcával varázslókat Angliából. majd a háta mögött álló mérnökök felé intett.A nyílméreg béka váladéka a leggyorsabban ható idegméreg. Gyógyítottam.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo földet kaparta kínjában. Boglárkát az Élő Tűz mellé kell fektetni. a jaguárnak. és hangosan nyöszörgött. . aki ismét megcserdítette bűbájostorát. hogy hű totemem legyen. hogy a vadászainkat nyomra vezessem. hiszen együtt nőttünk fel. . Csihua háromlépésnyire tőlük leguggolt. a dobolókat Ázsiából. amit lakásként kapott a mérnököktől. hogy az indián előtt legalább már két tulajdonost szolgált ki. De azt is látnom kellett. . áldoztam a vadon leghatalmasabb ragadozójának. Kivárom. kopott öltönyén. Így még jobban tudtam értékelni a magam szabadságát a vadon mélyén. A használatát minden világban betiltották. . A kis csoportot azonban teljesen körbevették a favágók. . a szőnyegen röpködőket Arábiából. és a ruhámat. a lakásomat. elriasszam a falutól a vándorhangyák pusztító áradatát. és ujját óvatosan előre bökte. Az esőerdő nem csupán az otthonom volt: minden élőlényt a testvéremként ismertem. amíg meghal a nő. ahol az indián keze megérintette Hódfarok néne rontásűző védelmét.Csak lassítani tudom a folyamatot .vigyorodott el a sámán. a törzs sámánja volt. amiről lerítt. vénasszony! . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.kiáltott rá könnyes szemmel Emese.novapdf. és megvédjem a szent fákat. Nem értette. Jól végeztem a dolgom. A levegő halkan búgva felszikrázott ott. Csihua ezt kiolvashatta a lány tekintetéből. Aztán. . hogy mindannyian rejtőznek az éberek elől. Láttam. s átadta nekem a varázshatalmát.com) .Népem. miért vált árulóvá a sámán. El tudta képzelni azt a rogyadozó bádogkunyhót is.Miért csinálod ezt? . eltitkolva hatalmukat. A szellemvilágban vándorolva megismertem más révülőket. A gyógyító ráolvasás zöld fénnyel vonta be a megmérgezett egész testét. miközben egyik kezével a földön rángatózó Boglárka hátát simogatta.Én közéjük tartozom. egy 215. amíg meg nem öregedett.mondta aztán a lánynak úgy.Erős vagy. ezért felvettek a Vadászok Jurtájába. Apám Gama. Emese fanyalogva nézett végig Csihua szánalmas.

. szemében a könnyek most valódiak voltak.Szó sincs babonáról. vadállatokat bájolt ellenük. hogy a Bagoly-bükki-völgyben se maradjon állva több erdő.kiáltotta Hódfarok néne. Behatoltak az esőerdőbe. arcán eszelős gyűlölet terült szét. szavaik pedig nevetséges gyermekmesévé tették a bűbájosok világát.felelt Csihua. Arcáról azonban nem tűnt el a kegyetlen vigyor. Fojtogató füst lepett el mindent.a sámán. és kiűztem a fákban lakó védőszellemeket. s mi belélegeztük a testvéreinket. Csihua hirtelen különös változáson ment át.ismét a mérnökök felé intett.Te éber vagy . Az indián szeme megvetően villant a lányra. Mégis talán fúvócsövet fogok. a lángok szénné pörkölték a zöld leveleket.Téged is az az átok kergette szárnyas babonázott meg! . színes virágokat. . dühöngve talpra ugrott.Mindenre megtanított. ha nem jelenik meg a Fekete Madár.kérdezte Emese.kiáltotta Emese. Tűz tombolt mindenhol.Mit keresel itt. hogy életben maradjak a dzsungel mélyén.mondta. mágikus csapdákat állított a fák közé. Vonásai mélységes szomorúságot mutattak. így láthattam. Elhagytam a törzsem. .Apám. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.Neked közöttünk volna a helyed. Fűrészeik egész erdőségeket tűntettek el. . sikító fűrészeikkel kivágták a szent fákat. mert szégyellte vallomását. Átadta varázshatalmát.Az apám sosem szeretett engem . és beálltam a mérnökökhöz. De én sem veszítettem el a hatalmamat. mert könnycseppek gördültek az álláig. harcba kezdett a dzsungelben: lesből lőtt a favágókra.A Fekete Madár felnyitotta a szemem. hogy szeret! 216. .Miért? . . hogy észhez térítsen. . Megidéztem hát a favágókat. .com) . elkergettem a favágók sátraiba lopakodó mérges pókokat. puskáik kiirtották az állatokat. Az indián szemébe talán homok kerülhetett. . és a favágók ellen akarta küldeni őket. és a fürge lábú állatokat. és felégették a tisztásokat.novapdf. hogy mindenhol az éberek győztek. . akik mozdulatlanul sorakoztak az indián mögött. A vállalat szolgálatában megtörtem apám átkait. s hangja sistergett a haragtól. vénasszony . felsegített a totemem hátára. A szellemvilágot el kell pusztítani. ha ennyire gyűlölöd a révülőket? . Az apám. a bűbájosokat ki kell irtani. és a fúvócsővel hadonászva üvöltött. Csakhogy én nem értettem vele egyet! Akkor már a Középső Világ Tűzkörének egyik fősámánja voltam. .Megjelentek ők! . de egyszer sem mondta. népét vezetve. és a harcosokkal tartok.Holló! .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo nap Csihua tekintetében sárga fény lobbant. Gama összehívta a törzs harcosait.

Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo A homokvihar váratlanul elcsendesedett. és Hódfarok néne védőgyűrűje semmivé lett. ami a röppenő halált jelzi majd. hogy újra megidézze a rontásűző varázslatot. Helyette azonban orkánszerű. a mérnökök Csihua mögé menekültek. Majd halk durranással utolsót szikrázott Emeséék körül a levegő. dárdákat. sokáig kell még várnunk? .feleli. vörös agyaggal bemázolt. .Sajnos nem tudom . A lány lehunyta szemét. néhány pillanatig azt hitte. mintha csak a suli folyosóján. íjakat. nehogy kellemetlenséget okozzon foglyának. A baobabfa barátságosan roppan néhányat.Nem akarok túl sok gondot okozni neked.com) . .Csiklandós vagyok.borzolja leveleit mélázva Odvas. mint addig. A megidézett favágókkal szemben.novapdf. és várta azt a halk szisszenést.Holló nem mondta. és arra fordult. de igazán tehetnél valamit a benned lakó pókokkal és hangyákkal. A vajákos asszony meglendítette bűbájostorát. .kérdi őszinte aggodalommal Odvas. mikor jön. ősz hajú vénség állt. . amerről az ezertorkú kiáltást hallotta.Én kifejezetten szeretem. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. . . a vén révülő.Kellemetlenkednek? .biccent a sötétben Gergő. vércse hangján sikoltva a kése után nyúlt. késeket markoló csoko indiánok néztek gyűlölettől csillogó szemmel a sárga sisakos munkásokra. . Emese. Emese csodálkozva nyitotta ki a szemét. távolról odabájolt sereg sorakozott fel. A favágók arcát eltorzította a rettegés. hogy el kell fognom téged. hogy ennyi teremtménynek 217. de túlságosan kimerült volt ahhoz. . szünetben fecsegne Odvassal. ajkához emelte azt. aki Hódfarok nénével. és egyenesen Emesére célzott. Gama.hallatszott az öregember száraz hangja. vad üvöltés támadt körülöttük. A több száz indián harcos élén görbe hátú. a két sereg közé szorult.a két sereg egymásnak rontott.mondta keserűen Csihua. szerszámaikon matató ujjaik neszét.Értem . vigyázva.Mond csak.Fiam . A csöndben tisztán lehetett hallani a körben álló favágók egyenletes lélegzését. * . Csihua. Bronzbőrű. A jaguársámán ráérősen új nyílvesszőt csúsztatott a fúvócsőbe. hogy a sámánok beszélgetni kezdenek.Apa! .Különös . Ezek az apróságok pedig rajtam gyakorolják a távgyaloglást. Csihua rekedt nevetése messze szállt a völgyben. és Boglárkával félúton. bár a homály épp olyan fojtogató maradt. . akik Csihua intésére hadrendbe tömörültek. aki most egyenesen a jaguársámán szemébe nézett.kérdi Gergő a fa belsejébe zárva. az Ilonabánya melletti síkon most újabb. Csak annyit kötött az ágamra. . a fia erre a jaguár morgását hallatva magasba emelte fúvócsövét .

mondja csendesen Gergő.com) . Tudtad te. hogy kérdése után az ő rémálmáról fognak beszélgetni.kuncog a baobabfa. -Napokig hordtad a fejeden a nyomát. a szélféreg járt nála kiküldetésben. . .A főnök már így is dühös rám. .kérdi hirtelen ötlettel.dörren hangosan az oldala. Gazdája hangját hallva a kölyökfarkas odakinn megkezdi sokadik rohamát a baobabfa ellen. . akinek olyan hideg volt a lehelete. és kiköp egy bogarat.Sose kedveltem a gyilkolászást . . épp olyan kegyetlen. hogy a te álmod. ami rád dőlt a pincében. vagy becsapta a baobabfát. mert Holló azt mondta. Gergő agya mindeközben megkergült szélmalomként pörgeti a gondolatokat. hogy Holló bizonyára megfenyegette. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. . ha ilyen mérhetetlenül nagy ágyat teremtettél a szellemvilágba. . fehér síkság következik? Tele van szórva vörösen izzó. . az ideje egyre fogy.Én voltam a létra.Lebeke. Bár úgy tűnik. Veled viszont már találkoztam! . Odvas vigyáz. mert nem akadályoztam meg. ezért hajlandó az ébentollúnak szolgálni. de akkor is Rettenetes dolog történhetett veled. hogy Boglárka kézhez kapja a meghívót. Nem számított rá. ha el akarlak fogni. különös.Lebeke.vonja meg vállát Gergő. amit majd Holló fog művelni velem. ezen a fehér vidéken? Odvas még a feltételezéstől is megborzong. mindegy. csak Lebeke. A fiú ebből arra következtet.ropogja csöndesen Odvas.Kórházi pecsétek . háromszögletű varázsjelekke. 218. .Te ismered anyut? . Egyszer bejártam az egészet. Annyi biztos.Pecsétek? Nem tudom. cseppet sem rosszindulatú. Ő a főnök a kedvence.Ugyan . értsd meg végre .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo adok otthont.ráncolja homlokát a sötétben Gergő. azok gőz vagyis géztekercsek. amilyen szép. igen! Mi az.A fekete ruhás nő pedig.Ez igazán semmi ahhoz képest. . . jobban kell ismerjelek. .novapdf.Te mindig itt laktál? . -Még sose láttam ennél utálatosabb rémálmot .Nem engedhetlek közelebb. így csupán akkorát suhint gyökerével a szürkebundásra. Érzi.Nem emlékszem . hogy ne okozzon komoly sérülést a segítő szellemnek.recsegi szomorúan.feleli Odvas vidáman. hogy visszavonulásra késztesse. hogy ismét szétárad testében a rettegés. . és foglya kedélyesen elbeszélgetnek. és könnyű. hogy a rabtartó. tudom. hogy géz? Na. inkább meglehetősen együgyű. a szélféreg lehetett! Hiszen akkor te megmentetted az életemet! . hogy a lepedő gyűrődései után óriási. és most kivételesen nem számíthat a kölyökfarkas segítségére.égy értem. . Tudja.Személyesen még nem volt szerencsénk . fehér gurigákat görget magával. De nem tudom megnevelni őket: ilyen rohangálós a természetük. A levegőnek pedig vegyszerszaga van. Csupa idegen dolgot álmodtál ide. A fa. amelyik törzsébe zárta.Már megbocsáss. Holló azt mondta. hogy azon a kietlen síkságon állandóan fúj a szél.kap a szón Gergő. .

Gergő a könnyeivel küzd. a tüzet okozó szikráktól. sima kövek hevernek egymáson. aki mostanára egészen megfeledkezik iménti rettegéséről.novapdf. . .Valahol Afrikában pottyanttam a földre.Mondom: én sem voltam mindig szellemlény . s azok is olyan büdösek . Ha oroszlán lopakodott a marháik közelébe. és megküzdeni Hollóval. hogy karámot. nehogy véletlenül letörjenek. A kölyökfarkas ismét megharap néhány óvatlan gyökeret. s hirtelen úgy érzi. Mind nagyobbak. Jól emlékszem 219. Mert persze mi sem voltunk folyton szolgálatban. meg fehérek. .Olyan sokáig éltem a falu mellett. hangosan recsegtünk vagy suhogtatni kezdtük a lombunkat. a sámán megjelent. hogy végül én lettem az egyik ügyeletes őrfa. és a törzs előtt áldást bájolt rám. de most sem tud a fatörzs közelébe férkőzni. majmokkal játszott. a baobabfák. Odvas hangja olyan váratlanul éri Gergőt.szól közbe ismét halkan Gergő. . csemeteéveimet egy apró falucska közelében töltöttem.morfondírozik Gergő. Nagyon büszke voltam. Hiszen csak ostoba álom az egész! Ő városi srác.Dehogy! . -A falu körül még vagy két tucat baobabfa állt.sóhajtja Odvas. Mi. Éjjel mindig a legtapasztaltabbak virrasztottal. Az egyiküket úgy hívták: Holdfényben Suttogó. hogy minden ereje elhagyja. . hogy a fiú összerázkódik a nedves odú mohapárnái között. hogy vastagítsa az ágait.Hagyd már abba! Ismerem a saját rémálmomat.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo Néhol korong alakú. hogy egyedül vigyázzam az éberek álmát. Ő volt közöttünk a legöregebb. terebélyesebbek nálam. Haza akar menni. majd kitör belőle a düh. mikor először engedték. és öklével püföli az odú belsejét. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. . és nem vágták ki egyikünket sem. kerítést.com) . és elfelejteni végre a kórházi ágyat.Elgurult gyógyszerek . Nincs már kedve csellel kiszedni rabtartójából a titkát.kezd érdeklődni Gergő a történet iránt. a régi világ meséihez.Különös .Tessék? . a közelemben pedig mindenki lassan lépett.Én sem voltam mindig szellemlény. semmi köze az öregek babonáihoz. Az emberek pedig cserében óvták a csemetéinket. Aki pihent közülünk. vagy lassú tornagyakorlatokat végzett. nem kell újra elmesélned! Odvas zavartan elhallgat. mert ő . Attól kezdve a gyerekek naponta meglocsoltak.Talán valami szent növény voltál? . Színesek.ismétli meg a baobabfa halkan. amiben egykor az édesapja hiába várt rá. s már a hangyák sem zavarják annyira. . így tőle tudtuk meg. hogy a falu sámánja szövetséget kötött a nemzetségünkkel. és minden egyéb bajtól. az a falu életét figyelte. Alig dugtam elő az első hajtásomat. vagy bármi mást készítsenek belőlünk. őriztük kunyhóikat a rontó szelektől.

Odakinn azonban a kölyökfarkas halkan morogni kezd. de már így is meglehetősen terebélyes lombot növesztett.A sámán énekeiben már hallottam a sós vizeken túlról érkező fehér éberekről . Kétoldalt más katonák futnak előre.com) . A fiú észreveszi Odvast. sárral tapasztott kunyhót vesz körbe. s a fütyülő golyók szétszaggatják a kicsiny falu kunyhóit. mikor hajnalban . Aztán a parancsnok kardot ránt. A törzs tagjai azt hiszik.beszél tovább Odvas. ágait kényelmesen ellazítja. de mindegyik rezzenetlen. Gyökereit mélyebben fúrja a fehér talajba. mire sorba rendeződnek. és bíztak a fegyvereik erejében. Kora este elkergettem néhány pimasz sakált. a férfiak pedig lándzsát ragadva szállnak szembe a vöröskabátosokkal. Tűzcsóvák repülnek a szalmatetőkre.vág közbe Gergő. s mintha egyszemélyes vetítőteremben ülne. puskás katonák lépnek elő. Gergő borzadva nézi. és hidegen csillogó vascsöveik láttán. ő maga is látja a baobabfa emlékeit. nagyszarvú tehenek nyugtalanul szimatolnak a szélbe . és tovább mesél. A fiú megpillantja a falu sámánját is.novapdf. de a bűbájt félbeszakítja a puskaropogás. szemükben részeg csillogás. hogy felébresszük a falu lakóit Gergő az odú belsejében sűrű. . .Az egy másik éjjelen történt. de legtöbbjükkel azonnal végez a katonák sortüze. és várnak. én annyira elcsodálkoztam különös ruhájuk. állványos géppuskát cipelve. fiatalabb. Ekkor a dzsungelből vörös egyenruhás. amint a baobabfa emlékeiben felugatnak a géppuskák. és rohamra vezényli embereit. mintha aludnának. holdfénybe takart dzsungelt lát.Hogyan lettél szellemlény? . mint most. mikor három oroszlán . hogy lopakodjanak. A baobabfa egyáltalán nem sértődik meg. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Gergő megdöbben. Kiszaladnak a házakból. . több dolgom nem akad. Amikor mégis megjelentek. ami sok kerek. próbálnak elmenekülni a láthatatlan veszedelem elől.ők már érzik az idegenek szagát. A falu környékén több baobabfa körvonala rajzolódik ki az ezüstös fényben. Akkor is egyedül vigyáztam a falut. démonok rontottak rájuk. Vezetőjük idegen nyelven parancsokat kiált. vállukhoz emelik fegyvereiket. aki karcsúbb. csillagfényes éjszakára. ez csupán mese. . és ez veszélyt jelez. aki segítő szellemét hívja. parafa kalapot viselő. A tüskés bokrokból font kerítésen belül a sötét szőrű. hogy ilyen türelmetlen. 220. ezért nyomban riasztanom kellett volna a többi fát. s már azt hittem. bár kissé bánja.Azt hittem. Még sose láttam hozzájuk hasonló ébereket.Odvas törzse hirtelen remegni kezd. A gyorsan terjedő lángtenger fényében asszonyok és gyermekek futnak a dzsungel felé.Cseppet sem vigyáztak arra. Arcuk betegesen sápadt. hogy szóval megfeledkeztem a kötelességemről. mert az odú belsejében fény lobban.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo arra a forró. Rengetegen voltak. varázsbotjával pedig villámokat akar igézni az égből.

oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.Én őrfa voltam . Gergőt először bénító félelem járja át.novapdf. A testvéreim elpusztultak.A katonákkal akkor sem szállhattatok volna szembe. A fiú már tudja. amint kivágják a dzsungel legszebb fáit. Szerettem a falu lakóinak örömöt okozni azzal. miként jelenhetek meg az éberek álmában. mert rádöbben: anyja is a szellemvilágban raboskodik . hogyan szabadulhat ki.com) . és erődöt építenek belőlük. elcsitítja magában a rettegést. hogy az odú belsejében derengő emlékképek lassan semmivé foszlanak. hogy kivágnak.Igen.Most jól figyelj rám. míg elnyomta az álom. Mikor reggel megtalálták a gyökereim fölött heverve. . . de hajnalra egyedül maradtam.riad fel keserű gondolataiból a baobabfa. és levelein harmatcseppek gördülnek le. mély levegőt vesz. és álmukat vigyázó fákra.Ha találnék ismét egy falut. mintha látomása volna. és újra kihajthatnék. A való 221. hogy ismét eleven növény legyen belőled? . a katonák úgy döntöttek.A testvéreim mind tüzet fogtak . Az ötlet úgy villan belé. és belőlem készítenek koporsót. aki örül. De a sápadt parancsnok álmában nem voltam ilyen szelíd. Engem is eltalált néhány vasmag.különben nem beszélhetne hozzá. Én Holdfényben Suttogótól eltanultam. mit kell tennie. hogy belopakodtam a szellemvilágukba. . a szellemvilág! Én túléltem azt az éjszakát. ostobaságomban elszalasztottam a kellő pillanatot.szólal meg csendesen Gergő. és heteken át dolgoztak. Akkor már semmit nem tehettem a faluért.Tessék? . .Tévedsz . Azután. Szerencsém volt: egyik este a sápadt éberek parancsnoka leheveredett alám. Ő nem ébredt fel többé. A felnőttekkel beszélgettem. az a dzsungelben talált menedéket. és nyugodt hangon kezd beszélni a baobabfához. az egyik még mindig a kérgem alatt van. a gyerekeket meghintáztattam az ágaimon. . Boglárka hangja szólal meg a fejében. Odvas! Tudom. akkor valódi földbe kerülhetnék. Csakhogy ma már az ébereknek nincs szükségük a házukat. . Hogyan kerültél a szellemvilágba? . . s aki a falu lakói közül megmenekült. s kapkodó szavakkal mondja el. és addig bámulta a csillagokat.kérdi Gergő. eltűntették a harc nyomait.roppan Odvas. rezzenetlen levelekkel vártam.Örökre itt kell maradnod? . mit kell tenned.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo . ha időben felébreszted a falut. amelyik elfogadna annak. Bosszút akartam állni. ezért csöndben. Így került a lelkem a szellemvilágba.recsegi Odvas. A katonák tábort vertek. hogy újra valódi magba költözhess. Figyeltem őket.Vagy egyszer majd beköltözhetsz egy új magba.

A kőbánya melletti tisztás közepén vakító fény villant. Csihua arcán győztes vigyor jelent meg. Már senki se törődötta két sereg közé szorult. .Csihua jaguársámán. kőbaltát. A csoko harcosok tisztelettel léptek félre ősz vezetőjük útjából. ő azt hitte. maradék varázserejét hívta segítségül. és erősebben markolta dárdáját. és sárga felhőkben korbácsolta végig a megidézetteket. mohával párnázott odú mennydörgő hangon beszélni kezdett. hogy Odvas Holló szolgája. Hódfarok néne ezzel szemben kiegyenesedett. de azért mindenki számára érthetően beszélt. .A nevem Odvas . gyökerei fürgén befúrták magukat a talajba. hogy fejszéjével sebet üssön a barna törzsön. . három nővel. hogy létezel. Most viszont a saját fülével hallotta. motoros fűrészeiket lengették. lépj elő! .zengett a méregzöld lombú fa. Mintha dobogó lábuk kavarná a port.Öreg Gama. * A két sereg fülrepesztő üvöltéssel rontott egymásnak. A fa azonban néhány jól irányzott. amíg egyetlen levél is van rajtam! A csoko indiánok azonnal megtorpantak. Az apja viszont hátrált egy lépést. A többi jelenlévő különböző módon fogadta a hírt. iszonyú erejű ágsuhintással visszapenderítette őket társaik közé. Az elől rohanó indiánharcosok és favágók alig öt lépésre voltak egymástól. majd kést. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. és saját testével védte mostoháját.novapdf. amire senki nem számított. Hódfarok néne volt az egyetlen.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo világban már várnak rád. váratlan segítséget kaptak. Először is És sietve magyarázza az őrfa teendőit. és bogarakat köpködve magából.com) . és mélységes tisztelettel néztek fel a váratlanul előrévült fára. Szemben velük a csoko indiánharcosok elröpítették fúvócsöveik mérgezett nyilait.a baobabfa most halkabban. A mérnökök vezette favágók közül néhány gondolkodás nélkül előre vetette magát. A mérnökök sorfala szétnyílt. utat engedve a fiatal indiánnak. magasra emelte bűbájostorát. aki kérgét ropogtatva egyre nagyobb érdeklődéssel hallgatja a fiú szavait. 222. aki látszólag meg sem hallotta. kacsos ágú fa sötét körvonalai bontakoztak ki. mikor olyasmi történt. A szemkápráztató lobbanásból hatalmas. bár nem tudják. -A szellemvilágban élek. vastag kérgű. fonnyadt leveleket.Megálljatok! Itt nem lesz harc.bömbölte az odú. ahol Holló akaratát követtem. . Csihua apja feltűnően hasonlított a fiára: pillantása éppúgy lobogott a haragtól. megdermed a lelke. Emese úgy érezte. új erőre ébredt a homokvihar. te is mutasd magad! . Lombja dühösen zúgott. dárdát rázva indultak rohamra. Mióta a fenséges fa megjelent. Emese a földön fekvő Boglárkára hajolt. A favágók fejszéiket. s az oldalán tátongó óriási.

Gama. hogy álljon ellen a méregnek. és a favágók felé. míg Gama ráncos arcán halvány mosolyfelhő suhant át. Csihua miért haragudott meg az apjára. hogy alaposan elfáradj. és átadta helyét a szomorúságnak. azt képzelve. hogy Holló hosszú idő óta a gallyamnál fogva vezet. hogy az elterelné figyelmét a varázstudományokról.Gama.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo amit az odú mond. A sámánnak pedig 223. s megtanultam. örök nyugalmat biztosítok neki. de sajnos ellested a büszkeségét is . amelyiknek sürgősen szüksége volna őrzőfára. tisztelettel érintette rücskös kérgét. hogy a baobabfa várakozón "néz" az emberekre. . Inkább meggyűlöltél mindent. akad itt egy törzs.Most lássuk. és fordult szembe a népével.Lehet. . Két ágával egyszerre suhintott az indiánok. Az öreg törzsfő belépett a fa lombja alá. Csihua torkából dühös kiáltás röppent. Magamba zárom. téged várnak az Ősök Jurtájában. mert úgy látom. majd leült egyik vaskos gyökerére. Emese hirtelen megkönnyebbülésében felkacagott.A harcosokra nincs szükség! . Ezért most visszatértem a valóságba. Majd végre ismét szóra nyitotta odúját. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. de egyszer sem ölelted át.folytatta Odvas. mire megtört az igézet. . te mindenre megtanítottad a fiadat. Bár a majd tíz méter magas fánál ezt nehéz volt megállapítani. te kiválóan megtanultad apádtól a bűbáj összes fortélyát. hogy a túlzott büszkeség ölni képes. égy tűnt. figyeltem az ébereket.com) . és halkan dúdolva kérlelte a nő testét.novapdf. mint az előbb. Mindig is szerettem volna temetkezési baobabfává válni. hogy bánatodért a varázslat felelős.Ezért nem voltál képes arra. elmondta nekem. Ám ahogy apja arcára tévedt tekintete. a vajákos asszony nyomban lehajolt Boglárka mellé.susogta elcsendesedve Odvas. . Amint a baobabfa föléjük terítette lombját.Valaki a szellemvilágban megértette velem. Odvas most halk ropogással Csihua felé fordult. és gyengévé tenné őt. megérdemled a pihenést. A körben állók éppen ellenkező arckifejezést öltöttek. mit kezdhetnénk veletek! Aki ide küldött. de a törzsednek szüksége van a sámánjára. . ami a völgybe hívta őket. . Mikor őrfa voltam. Elég évet éltél már ahhoz. hogy te tárd ölelésre először a karjaid. A fiatal indián indulatosan felemelte fúvócsövét. Emesének mégis az a benyomása támadt. hát felajánlom testednek az odvamat. hogy már nem hiszel benne. hirtelen elejtette a fegyvert. Az ősz indián szemében lassan kihunyt a harag.jelentette ki Odvas. . Attól féltél. amit apád adott. -Itt nincs szükség több beszédre . hiszen csak a vezetőik álmodták oda őket. Odvas szándékosan tartott szünetet. A két sereg halk sustorgás kíséretében elpárolgott. így a lelked is békében térhet a szellemvilágba.Jaguársámán.

sőt. hogy hadi ösvényre lépnél a mérnökök ellen. s bronzbőre ellenére betegesen sápadt színt öltött. 224.Még nem.mondta. Vackor néne a révülők titkait tömte belé. mély levegőt véve énekelni kezdte a révülés varázsdalát. Ezzel halk torokhangon morogni kezdett. két ellenséges világ közé szorult. de már érzi. és ostobácska gyerekeknek tartotta az ébereket. . már maga is egyre ritkábban törődött a bűbájossággal. így talpra tud állni. Az Ilonabánya fölött újra felragyogtak a csillagok. A Boglárka mellett térdeplő Emesére és Hódfarok nénére futó pillantást vetett sárga szemével. aki felnevelte őt. bolond vénasszonnyal él az erdő közepén. Ha elfogadsz engem. belépett a lomb alá de azután megrázta a fejét. amiért egy babonás. . Boglárka még annyit látott. de hogy gyönyörű.novapdf. anélkül. és egyre halványodva elmerült a szellemvilágban.com) . A megmaradt dűnék mögül lassan cammogva gyönyörű jaguár közeledett. mintha egy óriási macska dorombolását utánozná. alaposan meglepődik. Nem tudja. Az iskolában viszont osztálytársai. egyébként sem engedte. Teste a fűben hevert. A nyílméreg béka váladéka nem kérdezte tőle. Azután émelyítő örvény ragadta magával. napfényes erdő tisztására pottyant. Nekem előbb a szellemvilágba kell mennem. Csihua az övébe tűzte fúvócsövét. a tanárok is gúnyolták. s mikor végre ki tudja nyitni a szemét.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo őrzőfa kell. Az alagútból barátságos. Csihua felült totemállatára. bár a rontás elmúltával azok is gyorsan felszívódtak. Megérkezett valahová. Még mindig a földön fekve kucorog. egyenes szarvú őzgida lép ki. * Réti Boglárka tizenhat évesen élte át utoljára a révülés élményét. Odvas . akar-e a szellemvilágba menni. égy érezte. ott várjatok rám. hogy a szédült pörgésnek vége. nyakát annak combjához nyomva. hogy Emese és Hódfarok néne fölé hajolnak. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. én segítek megvédeni a dzsungelt. az biztos. szeme előtt homályos foltok úsztak. A bokrok közül ekkor karcsú. Te és apám most révüljetek haza. Vackor néne. mire Gamával együtt eltűntek.Nem ülhetek le a gyökeredre. hogy mindenféle indok nélkül kiránduljon a szellemvilágba. Ráadásul mikor Bogi beiratkozott a középiskolába. Odvas megsuhintotta ágait. vagy sajnálták. s a lelke megállíthatatlanul zuhant végig az álmok folyosóján A méreg perzselő fájdalommal tölti meg minden porcikáját. Csihua pedig újra tölti a fúvócsövet. kinek az álma lehet. majd az ifjú sámán mellé állt. Szellemtestének izmai lassan megszabadulnak a méreg okozta fájdalomtól. delejtől csillogó szemcsék emlékeztettek. A homokviharra már csupán a tájat vastagon betakaró.

Ha nem venné észre a tisztás túloldalán felbukkanó új fát. hatalmas holló ereszkedik a fűre. Boglárkának végül sikerül megmarkolnia az egyik karmos lábat. hogy addig szorongassa a nyakát. és a fa csupán látomás.novapdf. mikor az addig ártalmatlan szarvacskák hirtelen megnőnek. törzsén át lehet látni. akkor ennek az álomnak minden apró rezdülésére figyelnie kell. amint végigsimít tenyerével a hátán. hiszen ő. akinek megremeg a bőre.kérdi Boglárka. . amíg le nem hullik róla a bűbájálca. s ha meg akarja óvni magát Holló átkaitól. láthatóvá válik vörös nyelve. és villámgyorsan célba veszik őt. égy tűnik. Boglárka még fel sem ocsúdott iménti döbbenetéből. mit tegyen. hogy révülővel van dolga.Nem ismersz meg? . Holló azonban újra. Gergő hiába küszködik.Mióta várom már. Alig bír elugrani a halálos döfés elől.Ismerjük egymást? . Ismét szárnyra kap. de most olyan hirtelen. megfeledkezik arról. sötétkék tollait borzolva. Ahogy a madárkitátja görbe csőrét. .A legócskább bűbájcsapdának is bedőlsz! . hogy mindjárt eszébe jut a révülő igazi neve. sokkal nagyobb feladat lesz végezni a lelkeddel. Éppen közelebb akar lépni a gidához.recsegi egy idegen hang hátulról. de képtelen megérinteni Gergőt. de el sem engedi. A baobabfa nem bántja.com) . hogy a környező fák ágai meghajolnak a szélvihartól. A hegyes csőr egyenesen Boglárka szemét veszi célba. Holló még mindig a fűben hever.károgja. Rávetheti magát a madárra. talán sikerülne kimondania. Azt hittem.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo Homlokán fehér folt virít. A fa egy másik álomból derenghet ide. . A tisztás túloldalán. Boglárka jól tudja. máris új ellenféllel találja szemben magát. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Valami mégis inkább a fához húzza. Az őz magasra szökken. . Az oldalán tátongó odú mélyén Boglárka hirtelen felismeri a fiát. A 225. Átkai füstölgő tölcséreket robbantak a pázsitba.Ezek szerint már az álcabűbájon sem látsz át. és földhöz csapja a révülőt. mint egy kövér giliszta. Ahogy Boglárka a gida melegbarna szemébe néz. mert körvonalai homályosak. Az ébentollú nem fecsérli tovább az idejét. Igazán sajnálom. hogy teste haldoklik a való világban. Hollót meglepte a váratlan fordulat. mikor végre átcsallak a szellemvilágba. Boglárkának az a furcsa érzése támad. hogy újra találkozzunk! . Apró gyöngyszeme ellenfelére villan. és újra lecsap rá. Boglárkának döntenie kell. ami nevetés közben úgy tekereg. Átrohan a réten. majd eltűnik az erdőben. A gyógyfűárus két karjával védekezik. Közelebb lép a szelíd állathoz. hogy kiszabaduljon Odvas belsejéből. A jelenés azonban megzavarja.

hogy ő is a szellemvilágba került.Neked most fel kell ébredned a való világban. a madár végzetes bajba került. Megszorítja hát a jaguársámán kezét. ami röptében veti rá magát Hollóra. hátha Gergő tud kezdeni valamit a hírekkel. s a ragadozó helyén immár Csihua.nevetett fáradtan a vajákos asszony. hogy az álmokban néha túl gyorsan követik egymást az események . . amint sikerül felülnie. Boglárka pislogva néz körül.károgja dühtől fuldokolva. s most két óriási mancsával a földre szorítja azt. . A gyógyfűárus megfordul. Letérdel a jaguár mellé. és átdöfi a jaguár testét.Éppen ideje. Kell néhány pillanat. amint Holló kiszabadítja magát a súlyos mancsok alól. amíg felfogja. te lány. de érzi. hogy a sárga "felhő" egy karcsú jaguár. hogy hallja a szavakat.nyöszörgi a sámán.Ne beszélj! . 226. az Eleven Tűz mellett. de úgy hiszem. Boglárka érzi: a való világban Hódfarok néne türelmetlenül pofozgatja. Szüksége van rájuk. most jó darabig nem tud a lelkem elrévülni erről a tisztásról. mint akinek remek ötlete támadt. akinek fekete foltos.Bocsáss meg nekem. könnyen megölheti a lelkedet. . Holló közben újra a levegőbe emelkedik. hogy ismét elragadja a révülés örvénye . Boglárka nézi. A baobabfa képe semmivé porlad. és akkor leszámolok veled! Boglárka nem törődik a fenyegetéssel.de ez még neki is sok. amit rád küldött az ébentollú. Csakhogy a görbe csőr halálos erejű bűbájszavakat harsog: egy fémhegyű vadászdárdát repül elő a semmiből. . az evenki sátorba. A fiú arcán látszik. de már elkésett. és süvítve száguld Boglárka felé. sárga szőre gyorsan eltűnik.com) . és Holló hirtelen eltűnik. hogy tovább harcoljon az ébentollúval. A Hetek Jurtájában van.novapdf. .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo fiú nem látja az édesanyját.Hamarosan találkozunk. hogy letépjék róla a tolltakarót. mi történt a valóságban. égy tűnik. majd hagyja. Boglárka gyorsan elhadarja neki. az indián fekszik. Az öltönyöm zsebében találsz két összefűzött jaguárfogat. Bogi! . A madár csőre alig fél karnyújtásnyira van a homlokától Sárga "felhő" suhan. Bogi . Tedd őket a fiad mellé. .A rontás. Boglárka tudja.Révülsz te még az én álmomba. Magam vinném el neki. .súgja aggódva a gyógyfűárus. és egyik szárnyát törötten húzva.Megbolondított a szomorúság. hogy méltóztatsz felébredni! . hiszen borotvaéles karmok emelkednek fölé. Emese és Borzalag versenyt vigyorognak fölötte. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. ezért hallgattam Hollóra. az erdő sűrűje felé indul. s hirtelen elmosolyodik.

Mennem kell . Emese szeretett volna valami vigasztalót mondani Apollóniának. na! Nem vagyok én szokva a az izéhez. és megpróbáltam legalább a sminkemet megigazítani. a körömlakk-készletét széthordta egy csapat kamasz boszorkány.súgja Emese. Különben meg: HAZA AKAROK MENNI! 227. ha esni kezd az eső? Vagy rám támad valami vadállat? Próbáltam hívni a rendőrséget.mondja Hódfarok néne. de itt nem működik a mobilom. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Féltem.mondja szomorúan mosolyogva Boglárka. . és a félig bedőlt sátor kijárata felé indult. Boglárka körülnéz.com) . Hogy is nevezik? Megvan.Velem mi lesz? . De akkor Cukorfalat vinnyogni kezdett.novapdf. majd halkan mormolva csontforrasztó ráolvasást végzett. . ezzel a tündéri karmazsinnal itt És akkor összedőlt a sátor. . hogy a belvároson kívül képtelenség életben maradni. a sátorba. és eltört a karom.Nem emlékszem.Pedig nem kellett volna visszatérnie a szellemvilágba.Ő is beteg álomba merült . De azt mondta: valami fontos dolga van még odaát. és megpillantja a többi sámán között fekvő Csihuát. Boglárka barátnője az utóbbi napokban sokkal borzalmasabb dolgokat élt át. .sipította Apollónia. Egyáltalán nem volt virágos kedve. . akik megkönnyebbülve nyúltak seprűik után. Ha valami bajom esne.A vihar törhette le. Állatkert totemeknek Apollónia a Réti család sátrának legsötétebb sarkában kucorgott. de ezer nyugtalanító dolog zúgott a fejében. Régen tudom.sikoltotta Apollónia. rám szakadt az égbolt.Nem hagyhattok megint magamra! Mi lesz velem. mint amiket kedvenc pletykalapjában valaha is olvashatott. Ép karjával türelmetlenül elhessegette a vajákosokat.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo .Valóban az volt .Mindenki itt hagyott. elveszítettem a kedvenc pacsmagoló ecsetemet. és éppen a sátorra zuhant. és odakinn tombolt a vihar.Csak egy faág volt .motyogta az idősebb vajákos. . . . Persze nem mentem utána. XV. hogy végre távozzanak. és kedves autóját. . miközben két vajákos falécekből sínt erősített beteg végtagjára. mi lenne szegény kutyusommal az ő édes gazdija nélkül? égyhogy az elemlámpa fényénél tovább festettem a szemhéjamat. arcán mélységes megvetéssel. most már csak meg kell erősödnöd . a természethez! Behúzódtam ide. .jelentette ki a lány.A mérget kiűztük. hogy történt . Ráadásul a homokvihar idején eltört a karja. Két napja nem látta fodrász a frizuráját. Rúzspirost valaki felbájolta az Ilonabánya legmagasabb sziklájára. aztán kirohant a viharba.

. hogy érzik: Tuba még él.kérdezte. A barátnőimmel beröpködtük a völgyet. Az Írországból érkezett zöld taláros varázslók. és meg akarják találni. A fiatal indián lelke megsebesült a szellemvilágban. A Révülők Találkozója immár a Révülők Börtöntáborává változott. Apollónia hisztérikus üvöltése azonban még soká kísérte.Bűbájos idő van ma . és a vajákosok immár öt révülőről gondoskodtak. Miután Csihua és apja megbékéltek egymással. A legtöbb. és Mócsing. Boglárka visszatért Gergő mellé. a borzas hajú visszfényboszorkány bújt elő belőle. Holló nem űzte át a rémálmok pusztaságába.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo Emese eltávolodott a romos sátortól.mondta. ami mellett éppen elhaladt. a Hetek minden évben erős varázslatokkal látták el a színhelyet. s leváltotta a holtfáradt Botlik Dénest.legyintett Mócsing. Emese. . elcsendesedett a völgyben tomboló mágikus homokvihar.Bár én nagyon élveztem a homokvihart. Emese elhatározta.a Révülő-teret. A kilenc szakjurta 228. A rendezvények elmaradtak. mert úgysem volt hova menniük. és pozdorjává zúzta az óriási totemoszlopokat. és távozásra alkalmas "ajtót" hagyva meg . A tölgy. aki azon nyomban elaludt. és homoktölcséreket bájoltunk egymásnak.Ha jó alaposan bekened magad boszorkánykenőccsel. mert számtalan dolga volt a völgyben. A révülők csapdába estek. Hogy a Találkozót ne zavarhassák az éberek.com) . Mivel azonban a homokvihar kidöntötte. nem eshet bajod . és velük indult Monyákos Tuba felkutatására. és bölcs mosolyukat büszkén viselő keleti mágusok. Most azonban el kellett búcsúznia az örökké vidám visszfény-boszorkánytól. Repesztő és Pisla makacsul hajtogatták. Borzalag ideiglenes fegyverszünetet kötött a két lidérccel. mindenki által látogatható sátor (mint mondjuk az Éberálom Játékterem) bűbájzárat tett az ajtajára. a Bagoly-bükki-völgy önmagába záródott. feltárta pókhálós odvát. és két apró öklét az égbolt felé bökte. a kopaszságukat. ahol Hódfarok néne. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. . és a strucctollakkal ékeskedő afrikai sámánok között egyre terjedt a pletyka: valaki kiszabadította a Sárkányt! A Hetek Jurtájánál sorakozó totemoszlopok közül öt kifordult a földből. hacsak elrablója. így teste rossz álomba merülve a Hetek Jurtájába került. s a rajtuk lévő állatkoponyák szertegurultak a fűben. A Lidércvihánc Gerillák vezetőjének valahol a völgyben kellett lennie.novapdf. . Nagyot nyújtózott.Nem veszélyes az ilyesmi? . Az árusok csak azért nem bontották le pultjaikat. hogy egyszer majd kipróbálja a repülést. hogy lelökjük egymást a seprűről. egyetlen érkezésre. kicsit irigykedve. A jaguárkarmokat fia kezébe tette.

mivel éberek költötték őket. . A közelben állók. . felháborodva csóválták a fejüket. . Horka fölé magasodott. amiknek semmi varázserejük nincs. íróktól. a magyar táltos. hadd révülhessen mindenki haza. béka ugrásából. . mivel akadt egy különös hobbija: olyan énekeket gyűjtött.Miről beszél ott.Maguk sosem tehetnek semmiről! . . Mikor meghalt. az a nagydarab? A cingár. követelve. most megböködte a mellette álló itáliai állat-útvonal jós vállát (aki a madár röptéből. őrizze meg a hidegvérét.novapdf. és ne szórjon átkot az ügyintézőinkre. ha túl lassan halad a sor. bár nem mertek szólni. mikor a magyarok hazát kerestek maguknak.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo hivatalnokai tanácstalanul tárták szét karjukat.Sajnálom.Kérünk mindenkit. A legtöbb révülő a Táltosok és Sámánok Jurtája előtt toporgott. de nem bájolhatunk semmit . A tömeg egyre dühödtebben zúgott. ha mi nem révülhetünk időben haza? Sólyom Horka. csótány futásából mondta meg a várható jövőt). Most értette csak meg. idős asszonyka szintén lehalkította a hangját. parázsló tekintetű.bömbölte egy óriás termetű mongol énekmondó. Emese. hogy ez Szarvashívó Lél Éber Művészek Támogatására Létrehozott Közálmodó Alapítványának volt köszönhető! 229. A rontásűző boszorkányok nem bírják bűbájostorral a sok kővé vált nyelv. akkor meg minek feljegyezni őket? Emese nem vitatkozott a jóssal. létrehozta az éber költőket titokban támogató alapítványát.bömbölte az énekek nagyra nőtt mestere. hogy oda lesz Szarvashívó Lél öröksége! . és lelke az Ősök Jurtájába költözött. bár majd szétvetette az indulat. és a fülébe sugdosott. . vagy legalább törjék meg a völgyet elzáró bűbájt. hogy a Sárkány elszabadult. hányszor hallotta már költőktől.com) . Emesének eszébe jutott.Az a bolond Szarvashívó Lél mégis rajongott a varázstalan dalokért.Szarvashívó Lél sámán volt az ősidőkben. Nem tehetünk róla. se gyógyítani nem lehet vele. csípőre tett kézzel kurjantott rá. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Most mond meg: mire lehet jó az ilyen dal? Se repülni. aki néhány perccel korábban tévedt a Táltosok Jurtájának közelébe. .Ugyan mi? . hogy az illetékesek adjanak magyarázatot. kihulló haj gyógyítását. hogy megálmodták egy-egy remekművüket.Én az Éber Művészek Támogatására Létrehozott Közálmodó Alapítvány elnöke vagyok! Tudja.Csak annyi. miközben válaszolt. hadd beszéljen tovább. Lökött révülő hírében állt. . inkább hagyta. mégis dacosan felszegett fejjel.kiabálta Sólyom Horka. és könnyedén félretolva az előtte toporgókat. mi lesz abból. bár csupán a derekáig ért a dobolónak.

A tömeg lassan oszlani kezdett. Nemi remekül érzi magát. hol ott ragyogott fel. mégsem tudta megszokni a mágikus rácsokat. És ezt be is tartom amíg kedvem van hozzá. s fürge szája egyfolytában utasításokat sorolt. és bűbájzárat olvasott belülről az ajtóra. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. * Habár Monyákos Tuba rövid időn belül másodszor került "börtönbe".rikkantotta a bűbájos erőktől pörgő földgömb mellől egy kölyökképű mágustanonc. S mivel révülők tucatjai vették körül. de azért mégsem kellene nyár közepén Hawai felé terelned! Emese úgy látta. . Az ébentollú figyelmét azonban nem volt könnyű kijátszani. miután a hivatalnok visszamenekült a jurtába. hogy kifesse a bölénysámán arcát.bökött varázspálcájával a térképre egyikük. a lidérc mindent elkövetett a szökés érdekében. . hogy a mókussámán fél pillanatra sem áll meg. Ezért inkább Anja Nisan keresésére indult. még ébren lévő sárkányőrt. hogy nehéz. Te meg mit csinálsz azzal a hóviharral? Rendben.Azt ígértem. Az apró termetű nő vörös hajkoronája hol itt. hiszen látta.Innen! . S ha valakit megbénít a rettegés. hogy figyelmeztesse őket a veszélyre. vastag takarók alá kucorodva. Beóvakodott az állott levegőjű.biccentett mögötte a jegyzetei vaskos kötegével birkózó titoknok. A mókus-sámánnőre a Katasztrófa-. Elég volt a sámánnő széles. amit erre az évre ütemeztünk elő.kiáltott rémületében Tuba. máris látta. de Holló egyetlen szemvillanással elnémította. . A gondterhelt arcú.A Szaharában megvan mindegyik. Miután Holló rákényszeríttette.novapdf. Emesének pedig eszébe jutott. még ébren lévő fősámánt akarta felkeresni. hogy újabb trópusi felhőszakadás zúduljon ránk. azzal könnyen el tud bánni a Holló. 230. A mongol sólyomasszonyt a sátrában találta. .Nem érdekel.Honnan igézhették ide a homokvihart? . és leült a halkan dudorászó Nisan mellé. hogy ha engedelmeskedem! . és Természeti Csapást Tervezők sátránál talált rá. . akkor is zárd be a hegyek közé azt a monszunt! Még csak az kéne. -A Góbi-sivatagból hiányzik két közepes méretű vihar! Akárki tette.Megígérted. mint a másik. és együtt küldte ránk. A finn Vela Neminél már járt.Legszívesebben rémálomba száműznélek . megőrzöm a piszkos kis titkodat. napcserzette arcára néznie. sámánok és dobolók tervrajzaik fölé görnyedve vitatkoztak egymással.A továbbiakban semmi szükségem rád . hogy eredetileg a két.károgta a madár.com) . félhomályos helyiségbe. Emese nem akarta zavarni Nemit. a két csapást összebájolta. holtfáradt varázslók. . kevesebb veszély fenyegeti. és a mongol doboló közt dúló vita hirtelen elcsitult. . . hogy nem engeded a völgy közelébe.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo A Sólyom Horka. hogy ha szót fogadsz. hogy a sólyomasszony lelke bénító szomorúságba süllyedt.Leltár szerint! .

hogy veszteg maradsz . Nincs pocsékolni való hatalmam. Az első napon Kobzos Béla folyton sóhajtozott.károgta.Egészen biztos akarok lenni abban. rabot önmagadba zárj. a Bagoly-bükki-völgyet mégis megfújták! .com) .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo A lidérc arca kipirult a haragtól.Szerencséd. . de hirtelen eszébe jutott valami. ahol senki se jár? . miután ketrecének zárbűbája kiegészült ezzel a plusz átokkal. . míg nem érint szeretet. A fővadász ködös tekintettel bámult a semmibe. az erdő közepén. . A csörtetők egyre közeledtek Két napja voltak úton. A második napon azonban a fővadász térde rogyadozni kezdett. A kóspallagi semmittevő meg volt győződve róla. majd újabb rontást mondott a vasrudakra. hogy rémálomba száműzni valakit komoly bűbájos erőt igényel. hirtelen fürge léptek csörtetése hangzott fel. Egyébként se túl nagy errefelé a forgalom. . néha édes könnyek csurrantak borostás állára.bíztatta az igencsak csöndes áfonyabokrot Tuba.Értesíteni kell a hatóságokat . hogy barátjának tökéletesen elment az esze. . és a szerelem mindent legyűrő erejét emlegette. hogy engem senki se szeret. de hallgatott.Én azt mondom. . s ez még inkább nyugtalanította aprótermetű barátját.mondta előző éjjel Furdancs.volt a gépies válasz Bélától. Monyákos Tuba sietve összehúzta magát a ketrec sarkában. és bűbájostort ragadva visszafordult a ketrechez. .Már tudom: itt fogok meghalni. s végül Pepének kellett támogatnia őt.Nem is akárhogyan. úgyhogy meg kell elégedned a mágikus ketreccel. mi a véleményed erről? . Mert az biztos. a vihar kellős közepén nekivágtak az erdőnek.nyöszörgött Tuba. s eltakarta magát a rácsok között behúzkodott leveles ággal. . s mégis csupán a Magas Tax gerincéig jutottak. Induljunk! 231. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.Apollónia várja a felmentő csapatokat.Itt akarsz hagyni. Holló már éppen indulni készült. így az átkot sem fogják feloldani. mikor rövid pihenőre a fáknak támaszkodtak. Furdancs Pepe már ezerszer elátkozta a pillanatot. mikor annak a hisztis tyúknak (Apollónia!) engedve. . nehogy a fűben hasalva érjen véget a mentőakció.Börtön rácsa. romantikus hangulata erősen megcsappant. de velünk együtt! Azért nem jutunk ki belőle. átkod addig le ne vedd! A Lidércvihánc Gerillák vezetője joggal volt mélabús. Mintha az erdő meg akarná hazudtolni a lidércet. .Most zizegd el a leveleiddel. addig állj.

com) . hányszor érkeztek meg a hegy gerincére. és a tűzoltók telefonszámát gajdolta. aztán bevégezzük itt. . . s aludni készült. nem is kell hozzá már sok. Makacsul csetlett-botlott a fák között. eriggyünk le a völgybe vissza! . Borzalag tükör-bűbájától már fájt a fejük. éber! . az elvarázsolt hegy girincén. Rossz sejtelemmel emelte fel vizenyős tekintetét. nehogy megfulladjon. az éhség és fáradtság okozta látomással van dolga.nyöszörögte ismét Pepe.Ezt hívják úgy. Furdancs Pepe rég nem számolta. . Már nem is remélt választ. két lépésre a fővadász mögött vonszolva magát. mint a hátuk mögött. s neki már nem akadt több ötlete.mordult fenyegetőn az ág mögött rejtőző. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. ahol éppen úgy a Bagoly-bükki-völgyet látták. hogy Kobzos Béla. azonnal tovább akar majd menni. aki nem gúnyolta ki. Most azonban történt valami váratlan. .Itt fogunk éhen veszni! . s meredtek előre. menten megszakad a szíve. azért küldött bele ebbe a lehetetlen vállalkozásba! A fővadász azonban meg sem hallotta az Apollónia ellen irányuló szavakat.horkantott a kóspallagi hivatásos falu-bolondja.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo Elérkezett hát a második reggel. mikor megriad. Biztos volt benne. hogy fűbe haraptál! . majd hangos puffanást hallott. s amire számított.biccentett Pepe.Béla bátyó Bélám. . apró emberke. . Furdancs Pepe úgy érezte. Pepe sietve a hátára fordította barátját. ha távol tartod magad tőlem.Mi a cudar mennykű az? . kergette el. s szánakozva szedegette ki fogai közül a fűszálakat. térjél már észre! Az a csimbókos nő csak meg akar tőlünk szabadulni. de a két vándor még mindig a Magas Tax meredek oldalán caplatott. Cserepes ajka a rendőrség.motyogta az alvó fővadásznak. hiszen Kobzos Béla minden szóra süket volt.Mindjárt két okot is tudok mondani. Tán' még önmagánál.Jobb. és oda négykézlábalt a különösen viselkedő gallyhoz. Hiszen Kobzos Béla volt az egyetlen élőlény a föld kerekén. ami a szemközti tölgy tövében hevert. A fővadász majd kétméteres alkata lebombázott két szelíd áfonyabokrot.Sírva kérlek. . Éppen le akarta hunyni a szemét. lombos faágat. 232. . üveges tekintetében őrült fény lobogott. mikor meglátott egy hevesen remegő.Halljuk! . Furdancs Pepe maga is elvackolta hátsóját a tölgy tövében.Istenuccse. mentők. aki úgy vélte. mire rátalálnak az első telefonfülkére. Pepe ágrecsegést. legbélább Béla cimbora. s hangosan horkolva úgy maradt. amiért ezt kell tenned! .novapdf.sápítozott a kóspallagi kocsmák sörhasú törzsvendége. amivel jobb belátásra bírhatná. nehogy elfelejtse azokat. az úgy is lett: Kobzos Béla teljes hosszában elvágódott a kimerültségtől. és a savanykás kisfröccsnél is jobban szerette a barátját.

bökött a lidércre. ördögadta csimbókos rossznyavalya vagy? .Te meg ki a békanyál takarta.Dohánylevélből igéztem. biztosan jobb kedvre fancsalodna a hangulata. rossz szagú éberrel. jégeső püfölte. faággal takargatva magát. A kóspallagi léhűtő meglepve látta. 233.Adjad már a göncödet! . viszont állandó színeváltozásából sejthető volt. fültövön vágott. . és az értetlenül ketrecében toporgó lidérc között ide-oda. Furdancs Pepe tokája izgatottan megremegett. hogy rettenetesen büdös vagy! Furdancs Pepe alaposan megforgatta elméjében a két indokot. Ráncolt homlokán látszott.bólintott türelmetlenül Pepe. Mielőtt örök rémálomra szenderülnék.com) . vagy tucatszor. Csakhogy nem érhetett a dolog feléig sem. Monyákos Tuba úgy vélte.Neked meg miből tákolmányolták össze a ruhádat? .Frásznyavalyát adom én neked a ruhámat! . Az elsőt nem hitte. sem tudnám odaadni neked a göncöm. csak pukkantanod kéne egyet. . s elmondta. csikorogva forognak agyában a kerekek.szívogatta eltöprengve fogát Furdancs Pepe. .lepődött meg Tuba. Így aztán bemutatkozott. Ha az apró emberke varázstudó. napokkal korábban megszorult húscafatot. hogy az arasznyi emberkét halványkéken derengő rácsok tartják fogva. .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo . hogy helyet cseréljenek a szemgolyóid. vagy lakat. mit keres az erdő mélyén. A vaskalitkán sehol nem látszott zár. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. mert Furdancs Pepének valami egészen más keltette fel a figyelmét. még meg is hűljek? És ha erre téved néhány huncut viráglidérc.értette meg végre Tuba. miért akarják levetkőztetni. akkor nem reszketne itt. hogy elmagyarázza az ébernek ketrece bűbájos tulajdonságát. a másik csak annyi. és adjad ide! . és már rohangálhatnál is a szabadságba! Tuba türelmesen belefogott.Hogy a ruhámat? . amiért ne gyere közelebb. ha akarnám. amiért nem tud kiszabadulni. . hogy nagy erejű bűbájismerő vagyok. én meg itt mutogatom a pucér ülepem? Ezt sürgősen el lehet felejteni! Különben.Azt akarod. halovány reménnyel. . Jobb híján ezzel a pocakos. mi?! . Monyákos Tuba nem hitt a fülének. legalább utoljára kibeszélgeti magát. . . mivel nem engednék a bűbájrácsok. míg végül tenyerét a bűbájbörtön felé nyújtotta.novapdf.Az első.Lidérc. . majd malacszeme fürgén rebbent a hangosan hortyogó Béla. hogy vetkőzzek le? . Így azután mégis közelebb nyomult a kis fickóhoz. hiszen a természetéhez tartozott. ha már Holló bűbájbörtönében kell rémálomba sorvadnia. A másik ok nos. hogy bűbáj ül rajta. hogy nemigen bírta a fürdővizet.Az én drága cimborám.mondta. a Béla imád füstölni. . Egyetlen csettintéssel elintézem.Vetkőzzél. hátha talál közöttük néhány.Ha lidérc volnál.kérdezte csöndesen Furdancs Pepe a rabot. Ha sodornék neki a ruhádból szivarkát. aki rémületében elejtette a faágat. A második indokról pedig tudott.

Éber. Mrs. .Mert. te ennyire szereted a barátodat? Pepe nem figyelt a lidércre. Monyákos Tuba térde megroggyant a döbbenettől. . Apollónia kívánságát. Felnézett a bamba képű éberre. A hóbuckák között egyetlen. Börtönéről lehullott Holló rontása. s a hála majd szétvetette a lelkét. Most sem vesztegette tovább az idejét. Ennek eredményeként nyomasztó álom győtőrte: nyúlós köddel lepett hómezőn kellett keresztülvágnia. .Gyere ki. s leghátul az elégedetten vigyorgó Furdancs Pepe) hamarosan elérte.mondta nemes egyszerűséggel.felelt magabiztosan Pepe. Röpte nem oly kecses. Tuba tétovázás nélkül levette hát a nadrágját.com) . én tudom. Szerencsére felesége. s azonnal el akart rohanni a bokrok alján.Mit kérsz cserébe? . majd sárgászöld képe felderült. és áll meg a kopasz facsonk előtt.kérdezte Monyákos Tuba. hogy túl sokat töprengene a dolgokon. és felrázta rémálomából. s ő valóban szabaddá lett. a helyi vegyeskereskedés tulajdonosa. levelétől rég megfosztott fa mereszti az ólmos ég felé kacsos ágait .Akkor induljunk máris! .Még mindig a gatyádat . aki még álmában is megértette. A gomolygó párából karcsú. a jaguársámán lassan gyógyuló sebet ejtett az ébentollún.arra ereszkedik le Holló. . ha a völgyből akartok kijutni. A kóspallagi kocsmavándor azonnal nekilátott. miként lehetséges. aki még mindig a tenyerét nyújtotta. . átkod addig le ne . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.motyogta halkan Tuba. Csihua. jeges hangja felkavarja a levegőt. addig állj míg nem érint szeretet. aki még mindig nehezen emeli a szárnyát. melynek neve Crowhill.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo Furdancs Pepe nem arról volt híres Kóspallagon. . A ködös téli táj azonban nem tűnik el a szellemvilágból.mondta. hamar meghallotta férje vergődését. mint szokott lenni.Te megmentetted az életemet . aztán ide a gatyádat! . középen Monyákos Tuba. és erőlködés nélkül szétfeszítette azokat.Börtön rácsa. s most végre sikeresen maga mögött is hagyta a Magas Tax gerincét. Bland éber alvó lévén. Mr. . 234. Azután mégsem tette. Mikor megszólal.novapdf. Bland túlterhelte gyomrát a vacsorával. fekete árny bontakozik ki.Hé. majd szégyenlősen húzkodta ingét. .kiáltotta új életre kelve Kobzos Béla. hova igyekeztek? . * Dél-Anglia barátságos kisvárosában. s a lidérc szívében megszólalt a hála csengettyűje. A különös kis csapat (elől a lidérc nadrágjából csavart szivarral pöfékelve Béla. Kiugrott a rácsok között. Mindkét kezével megragadta a halványkéken derengő vasrácsokat. hogy a dohánylevelekből csinos szivarkát söndörítsen a barátjának. hogy immár teljesítheti szerelme.

válláról fekete. ha a révülők. és állíts biztos csapdát a sámánkölyöknek. s főleg a Hetek nem fenyegetnék őket. mintha érezné. 235. Fehér hajában. A jégtáblák között halkan felbugyog a víz. . Majd hátraveti madárfejét. . s fekete pillangóvá változik. . hogy olyan élesen látod a jövőt. aki remekül érzi magátMr. amit három varkocsba fonva hord. ahol imént Lebeke.Mikor én.Téged is gyűlöllek . s még csak nem is veszi a fáradtságot. türelmesen várakozik. Én előre megmondtam. arcán nyugtalanság mutatkozik.com) . Lebeke! . miért akartál velem beszélni? . . Élénkzöld szemmel nézi Hollót.az ébentollú bosszúsan borzolja tollait. kövek.Az albínó törzsfőnök dárdája nyelére támaszkodik. Holló. megengeded majd. ezüst csillagokkal mintázott felleghajtó lóg. hogy Ouroborosz.hazudik Holló. Fejét néha oldalra billenti. Holló mégsem mozdul. Szép asszonyarcán rideg mosoly terül el. kék tetoválások borítják mindenhol. A sámánokat pedig mindennél jobban gyűlölöm. hogy ilyen sok életet akarsz kioltani. madártollak fityegnek. Légies testét megemeli a hómező vihara. . Lebeke! .novapdf. mintha keresztül akarná döfni. csak az jelent számomra boldogságot. ragály szelleme. mert ha tiéd lesz minden bűbájos hatalom. Bronzbarna bőrét sárga festékkel rótt varázsjelek. mert ők kergetnek el a prédám közeléből.Az Álomfogók törzse békében élhetne. mielőtt elárulsz engem. az én hatalmam alatt annyi ébert ölsz meg a betegségeiddel. De most indulj a Felső Világba. . . izmos alak. Holló néhány pillanatig úgy mereszti gyöngyfényű szemét a nőre. te nem szóltál arról.Mióta létezem. Holtan akarom látni a testét. .Hiszen csak a ti érdeketekben teszem! . és rémálomba zárva tudni a lelkét! Lebeke meglendíti könnyű selyembe bújtatott karjait. miért olyan fontos neked. még mezítelen lábfején is.Tudni akarom.biccent a szélféreg. Derekát fűszoknya övezi. ha ragályt ültethetek az éberek testébe. s a szélféreg libbenve eltávozik.károgja az ébentollú. .Két szolgád elbukott. .kérdi az ébentollú. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.Mégis hű vagyok hozzád.Talán végeznem kellene veled. nem hiába.Nyugodt lehetsz.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo . A szélféreg nem ijed meg Holló szavaitól. csontdarabok. amennyi tetszik. .Szvapna.Aggaszt. . Alacsony. hogy igaznak álcázza szavait. hogy betegséget terjesszek az éberek között.Én is révülő vagyok. A fehér förgeteg függönyén túl ismét mozdul valaki. és Odvas nem alkalmas a sámángyilkosságra. . Bland rémálmában.A törzsed álomvilágában volna a helyed. hogy a két lény akarata egymásnak feszül. és rekedten kacag. hogy Farkas meghaljon? . és a népem szövetséget kötöttünk veled. A férfi ugyanott áll meg.

A harmadik azonban meg fogja ölni Farkast . mellette gázpalackos főzőlap rozsdállt. és a Jurták hivatalnokai nem is tudnak az Álomfogók létezéséről. és ráfekszik a hóvihar légáramlataira. aki ősi énekeket dúdolt. Az utóbbi napokban sok révülő völgybe bájolt otthonát láthatta már. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. és távozik a ködön túlra. alpakka étkészlet csorbult villáit). Holló. és mély álomba 236.Szvapna. dühösen csapkodja szárnyával a levegőt. vagy az aggodalmaskodásodra! Az Álomfogók törzsfőnöke bólint. golyóstollakat.csattan Szvapna. kék nejlonsátorban lakott). Settenke. te mással ne törődj. . Holló széttárja szárnyait.ebben egészen biztos. Az álmokba szétküldött felderítőim sose jelentették. * Emese csak nagy sokára tudta szóra bírni a mongol sólyomasszonyt. maga is dúdolni kezdett. hogy hiába győzködi Nisant. A sámánasszony ruháinak fele szétdobálva hevert a műanyag padlón. hogy a Hetek. sámándobot. hogy keljen fel. a Három Tűzkör.Eddig egyedül tőled hallottuk. Két szolgája cserbenhagyta. Mindez együtt elhanyagolt. Közben bőven volt ideje körülnézni a sátorban. Mikor látta. vagy inkább csak elmotyogta azok szövegét. Ha mégis. könnyedén elrejtőztek előlük. Szótlan megfordul. Ami azt jelenti. Nisan sátra ezzel szemben kietlen. A legtöbb sámán sátrában lobogó tűzet. Türelmesen ült a kopott pokrócok alatt kucorgó nő mellett. és legkülönböző faragványokat lehetett látni. menjen ki vele a napfényre. Emese három ütött-kopott tranzisztoros rádiót is felfedezett. Tűzrakás helyett akkumulátorral működő elektromos kályha állt az egyik sarokban (a sólyomasszony modern. Megmentem a törzsedet. hogy révülővel találkoztak volna. . a törzsfőnök hangja. és a Sárkányt az én akaratomhoz muszáj bűbájolni. hogy a Hetek be akarnak törni Álomföldére! .novapdf. hogy a sólyomasszony lesz Holló következő áldozata. Ehhez azonban pusztulnia kell a Farkasnak.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo .Kezdem azt hinni: mindezt csupán azért találtad ki. tetején bádog kannával és edényekkel.károgja a ködöt kavarva. míg a többi sportszatyorba tömködve árválkodott. bár arcáról nem tűnik el a bizonytalanság. Nincs időm a vitára. megfeledkezve törött csontjáról. Emese most már egészen biztos volt benne. és Álomföldét. az őrdenevér kényelmesen függeszkedett a sátrat tartó fémrúdra. barátságtalan képet nyújtott. A Találkozó résztvevői szerették magukat ismerős holmikkal körülvenni.com) . kövesd a tanácsaimat . hogy segítsünk neked. magnókazettákat. piszkos lakásra emlékeztette. A lány eleinte próbálta rábeszélni. s még ezer apró holmit (ollót.

Emese gyorsan átölelte remegő vállát.novapdf. ahánynak lennie kell. .Farkas húga vagyok. jurtában laktak. s keserűen felnevetett. Mongóliában.Aki egyszer feljutott a Világfa csúcsára. de Nisan nem engedte. . hogy sámánná váljon.a sólyomasszony felmutatta bal kezét. s két keze idegesen játszott egymással. és úgy nézett körül a sátorban. majd visszaült előbbi helyére. de a sámánnő arca elkomorult. Ők még a tajgán éltek. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo merült. Lerúgta magáról a takarókat. Ha megszabadulok tőle. majd kiengedte őt a sátorból. nyugodt mosolya meggyőzte a sámánnőt. és már elmúlt. amin hat ujj sorakozott.A homokvihar rontás volt. 237. ha elfogadja a hívást.Akarod hallani a történetemet? Persze.Betemetett a homok? . suttogott néhány szót a prémes állat izgatottan ide-oda forgolódó fülébe. A völgyben éppen annyi homokszem van. Már csak ez az üres rang köt a révülőkhöz. hogy Hódfarok néne hamarosan meg fogja kapni az üzenetét. és a sátoron kívüli világba hallgatózott. mint bárki más.Rajtam volt a jel. felült az ágyán. hogy akarod. . . hogy rontás . éppen olyan éber leszek.com) .Én már rég nem vagyok sámán.Ez az én otthonom. és kilesett a takarók alól. . . A dobom elhagyott engem a dobom. . Settenke villámgyors cikkanással távozott.kérdezte reszelős hangon. Hívom a rendőr A sólyomasszony szava hirtelen elakadt. Szájsarka lefelé görbült.Azért van még.szólt. hogy közbeszóljon. és szembe ült vele.súgta. az nem lehet többé éber. és hittek a szellemvilágban. Vagy rosszul tudom? .Segíteni jöttem . . Emese halk szava.A szüleim ebből azonnal tudták. sólyomasszony . mintha attól tartana. Emese csodálkozva bámult Nisanra. mikor megszülettem . Attól nagyobbnak.Tudtam. hogy nem kell veszélytől tartania. .rémült meg újra Nisan. és felrévül a Világfa tetejébe. és haragos fény villant a szemében. .Üdvözöllek.mondta kedvesen. A lány felébresztette. . hogy a kislányukból sámán lesz. Emese tudta. Mindenki élvezi. Emese kételkedve csóválta a fejét. és próbálta megnyugtatni.kérdezte bágyadt hangon Nisan. lefejtette magáról a lány karját. Az idén le akartam mondani a Hetek között betöltött címemről.A vihar . Emese csodálkozva fordult felé. hogy a lány kirabolta. . A sólyomasszony észrevette pillantását.Mit keresel itt? . hanem a Révülők Találkozóján van. . Emesének hívnak. hogy nem otthon. . Emese szeretett volna tiltakozni.bólintott határozottan Nisan. amire emlékszem. Most értette meg. Elrendezte nyakig gombolt kosztümjét. ha a bukásomról mesélek. szemében könnyek csillantak.Rosszul . erősebbnek érzik magukat. .Mi történik? .

Mire húsz éves lettem. És még azt is hozzá tették: "A babonaságban apáink hittek. tisztességes bért. . hogy fogadja el a tudományukat. Napokig lovagolhattam a pusztában. Költözzem be a városba. az majd modern tudománnyal kikúrálja!" .A pásztorok elhagyták a tajgát. és rontásűző munkát. mi már nem. így segítő szellemem is lett.Mire negyven éves lettem. ha este. El is hittem. sőt. és találjak munkát. sőt.mondták nekem.Azt mondták. és megkérdik. Anyámék nagyon büszkék voltak rám. még lakott jurtára. . Csak várták az éjjelt. A táltosok ígértek minden jót: állandó gyógyítói. akkor szívesen vették. Hiszen a többi révülő is ezt tette: a vadászok elmentek ápolónak 238. hogy nincs már kihez elindulnom.com) .Olyan ez. vagy a révülők egyik Tűzkörében csak tudtak valami más munkát ajánlani! Nisan nevetése az epénél is keserűbb volt.novapdf. "Holnap dzsippel jön az állatorvos. Lóháton jártam a pusztát. aki álmaimban elrepített a szellemvilágba.folytatta a sólyomasszony.szólt Emese. Révülni kezdtem hát az oktatásokra. A sólyom gazdájának választott. rontás. mintha egyszerre lettél volna háziorvos. és beköltöztek munkásnak a városba. Sámánná válni nem kötelesség. mikor az Elhívásügyi Főjurta hivatalnokai hozzám érkeztek legyintett Nisan. .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo Ezért nem rohantak velem a városi kórházba. olykor kínozzák a jelöltet. . valamint a rádió. Itt van helyetted a rádió!" Egyik nap aztán arra ébredtem. Az énekeidet pedig tartsd meg magadnak. amit egy sámánnak tudnia kell. A szerte lakó pásztorok jurtáiban mindig akadt valami bűbájolni való betegség. S ha mégsem. mire ráakadtam egyegy.és tévéműsor lelkesedett Emese. nyüstölik.Az utóbbi száz évben megváltozott a révülők világa. szerelő. kezdődtek a bajok . Megismertem a bűbájosok világát. hogy ráolvasok a sántító kecskére. hogy a modern világban minden révülőnek magának kell boldogulnia. leszedetni a fölösleges ujjamat. a családi tűz mellett elénekeltem nekik egy-egy régi balladát. mikor dolgozni kezdtem a való világban.Erről hallottam a nevelőanyámtól . . amilyen ostoba kislány voltam akkoriban. Nisan megvető pillantása azonban elnémította.Ez borzalmas .De az Énekmondók Jurtájában. meghívtak az Énekmondók Jurtájába. és minden okosságot. közmegbecsülést. képzett sámán vált belőlem. . mikor felajánlottam. mikor eljönnek hozzám a táltosok. . . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. . . hogy akarok-e varázstudományokat tanulni. hanem nagyszerű állásajánlat kérdése. vagy már csomagoltak.A táltosok néha napokon át győzködik.sóhajtotta Emese. vajákos. mert volt néhány ügyes bűbájének-újításom.A kínzás már nem volt megengedett. vagy kinevettek. De az ott lakók is.

egy másfél szoba-konyhás. Beköltöztem a városba. kenőcsökkel. A rendőrök rám szóltak. akkor keressen fel engem.Az én nevelőanyám gyógyfűárus! . Most éppen egy párizsi műgyűjtő vette meg. A sólyomasszony dühében a pokrócot tépkedte.beszélt tovább megjátszott vidámsággal Nisan. hol van a víz. . amivel nem bírnak az orvosok.com) . 239. de kutatok utána. Meghirdettem hát az újságban: ha valakinek olyan baja van.égyhogy fogtam a kevéske holmimat. vagy oda.novapdf. . Sokszor éheztem.többé nem voltam sámán. és eladtam Igen. Modern tudomány ide. Gyógyítottam ráolvasással. És akkor elfogott a harag. vagy kitanultak orvosnak. és nem akarták elhagyni a tajgát. Attól fogva csak a lakásomban fogadhattam azokat. Persze a Felső Világ Tűzkörének gyűlésein azt mondtam. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. nem hisznek nekem. vagy inkább elkeseredni rajta. elbúcsúztam szüleim szellemétől. Csakhogy nem értettem semmi máshoz. s az újságok már nem fogadták el a hirdetéseimet. Befogta hát a száját. s ezért kézről-kézre jár. Nagyon szerette volna valamivel megvigasztalni az egykori sólyomasszonyt.Amint átvettem érte a pénzt . mint a sámánkodáshoz. hogy rémületében megfagy ereiben a vér. . mint régen. énekeltem fölöttük.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo az állatkertekbe. harmadik emeleti panellakásba. Kimentem a piacra. Persze előzőleg otthonról már elrévültem oda. Nisan iszonyú története egészen megbénította Emese nyelvét. hogy a dob azóta minden tulajdonosára átkot hoz. hiába ütöttem. az éberek babonásak. akik addigra már meghaltak. és mindig elűztem róluk a rontást. Egy nap aztán a dobom többé nem szólalt meg. nyögni kezdtem. mikor a lakásban kóborolva egyszer csak kifordult a szemem. Egyszóval sarlatán lettem. . vagy megalapították a Green Peace mozgalmat. és csöndben hallgatta tovább a sólyomasszonyt. Emese nem tudta. és csak titokban olvastak rá a betegeikre. és kilestem.Ment is a bolt. de az láthatóan nem kért az együttérzéséből. .Na. De a sólyom a segítő szellemem egyre nehezebben vett a hátára. De ha ilyen egyszerűen csináltam volna. Kellett a cirkusz! Emese érezte Nisan haragját. például! . . akik a tiltás ellenére felkerestek. Vízeret kerestem varázspálcával. Azt nagyon szerették. és remegett a bot a kezemben. nyomolvasónak afrikai szafarikhoz. Valójában tudom. teákkal. Még nem sejti. Mások jósdát nyitottak. Aztán feljelentettek csalásért. eladtam a dobomat! Emese érezte. hogy ennek most örülni kell. Én doboltam. hogy a dobomat ellopták. Bár ne tettem volna én se. hogy a sólyom rontása miatt le fog égni a nyaralója. be is vittek néhányszor. füvekkel.Néhány évig így ment a dolog.intett hat ujjával Nisan.

. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. .Kiböknéd végre. hogy életükben először álmodják ide magukat. mikor megérintette a halkan zörgő "csengőket". A másik egyszerű utcai ruhába öltözött. mint hogy a toporgásodban gyönyörködjek. hogy itt van dolguk. kusza szakállas férfi. Az őrdenevér egyenesen a fém tartórúdra csimpaszkodott. Nem kérdezte. bíborvörös függönnyel takart ajtó vezet tovább.hallotta Emese és Nisan. . amíg rá nem találunk az ébentollúra. s néhány fülrepesztően éles füttyel elmondta. hogy mihamarabb elhagyhassa visszatérő rémálma fehér sivatagát. nagydarab. Gergő tétován vonogatja vállát. majd minden irányból révülők rémült kiáltásai hangzottak fel.com) . apró termetű asszonyka. majd tömör tömbje. de még csak elaludnod sem. csillanó ablakok hatemeletnyi sorával.Más dolgom is van. Nisan válaszolni akart valamit. és Settenke cikkant be a résen. négytornyú. Emese fordított Nisannak: . Már éppen be akar kérezkedni mögé.mordul a portás. s ebből Gergő máris tudta.A Sárkány lenyelte a Napot! * .A Sárkány! . komor épület négy tornya. olyan hang kíséretében.szól szigorú ábrázattal a portásfülke kicsiny üvegablakán túlról a kék köpenyes férfi. kit keresel? . Karján tömött szatyor himbálódzik.Hódfarok néne szerint is te vagy. mikor a forgóajtón két ember szédeleg át. A segítő szellem röpte magabiztosabb lett. Gergő udvariasan a portásfülke ablakához engedi őket. A kölyökfarkas leereszkedett a kopott lépcsősor elé. de különös melegség áradt szét benne. Gergő látja. akit Holló legközelebb csapdába akar ejteni a szellemvilágban mondta komolyan. s lépett be annak forgóajtaján. abban 240. Miután Odvas elengedte.Mi dolgod erre. miért révült a hatalmas. komor épület elé. Bizonytalan arcukról könnyen le lehet olvasni. elhordott öltönyt viselő. mit végzett. Valójában ő sem tudja. . fiacskám? . honnan kerültek oda. kényelmetlenül görbedve az ablaknyíláshoz.Nem szabad révülnöd. de ekkor átláthatatlan sötétség borult a sátorra. .novapdf. Egyikük ideges. Gergő sietve felült a kölyökfarkas hátára. Azután felderengett az óriási. s Gergő felfedezte bozontos szőrébe fűzve a jaguárfogakat. mint mikor a lefolyóban szörcsögve tűnik el a víz.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo Az ajtót takaró sátorlap félrelibbent. Csakhogy ez a zaj megremegtette a Bagoly-bükkivölgyet! Utána néhány pillanatig teljes csönd ült a tájra. hogy az épület előcsarnokából egyetlen.

Téged senki se hozott? Magadtól akarsz bevonulni az állatkertbe. A nagydarab férfi végre elfordul az ajtótól. A plafon helyén most éppen gomolygó esőfelhők vonulnak.Álmodó Keve . szomorúan sóhajt. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. . A gyerekek. . ráolvas a tyúkszemre.vágja rá Gergő gyorsan. hogy beszélgetésükből végre megtudja. bizalmatlanul morog. A kívülről emeletes kastélynak látszó épület belsejében hatalmas állatkert rejtőzik.mordul csöndesen a szakállas férfi. ahol elmondtad. hogy írja alá. Egy darabig a szatyor fülét markolássza. folyami kaviccsal 241. hova is álmodta magát.bődül a portás. . A kölyökfarkas szorosan a lábához simulva. vágyakozva. Gergő már meg sem lepődik rajta.Mert a fél falu rajtunk röhög! . hogy az Álomvilág ismét furcsa csodát tár elé. majd a kölyökfarkast vizslatja. Abban a Lótusz nevű műsorban.csipogja az asszony rémült hangon. hogy lakatos létére mert az én emberem éberként lakatos! Szóval. .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo reménykedve.pityereg a nő.dörren a portás a fiúra. és a forgóajtón túlra néz.novapdf. A barátságos.com) .szól a portás. hogy lakatos létére folyton csontkovácsnak mondja magát. meg én. Miért szégyelled. . mint a rosszaságon ért kisgyerek. hogy "akkor mehet". Révülő vagyok. hogy ő sámán. A nő gyorsan lediktálja a még szükséges adatokat. . majd hirtelen kitör belőle a panasz.A férjemet hoztam .Már a tévében is kibeszéltek minket. . mint az imént Gergővel. hogy sámán a férjed? .Elég! . Dacosan hátat fordít a portásfülkének. és a szomszédok is Az a sok sületlensége.Természetesen a révülő nevet kérem. meg varázsigével el tudod tűntetni a kancsalságot. fiacskám? . asszonyom! .Az éber. és krákogva. ritkásan csöpögtetve hűvös könnyeiket. vagy a révülő? .felel a nő. vagy látogatóba jöttél? . A fiú óvatosan megemeli a függöny sarkát. hogy te csalánfűvel. megigézi a derékzsábát. gépiesen kérdezget. vagy sem? Gergő értetlenül hallgatja a vitát. de már nem bírtuk tovább.Férje neve? . amit a portás akkurátusan bejegyez. . Az előtte heverő. Gyógyítja a falubelieket.kérdi megszeppenve az asszony.Ne cibálja az idegeimet. de közben továbbra is a kinti tájat nézi. Aztán meg. aki álmában egérháton repül. te meg éber.Mert ostoba vagy! .Nos. .Látogatóba! . Gergő megpillantja a segítő szellemét is: a táltos szakállában apró fehér egér motoszkál.Ne tessék rám haragudni.Berakja a férjét. A portás vele sem kedvesebb. . majd kitol az asszony elé egy nyomtatványt. és beles mögé. Mielőtt belépnek. és követi feleségét a bíborfüggöny mögé. A portás tolla végével int. Nem erre valók az én gyönge idegeim! . meg a totemét az állatkertbe. vastag könyv fölé emeli tollát. . Párja a háta mögött olyan képet vág.

. és betonfenekű tavacskák között. és elment könyvelőnek. Mások a madárházban. hogy az egész család szégyenli. vörös hajkoronát visel. közvetlenül Rúzspiros után. hat hengerest! Mondjuk az öcsém állandóan kedvetlen. hogy a fiú lopva kihallgatja őket. Meg is lett az eredménye: új autót vettünk. s a sűrű vasrácson túl ismerős arcot fedez fel. szemfogai kissé kibuknak felső ajka mögül. ha bezárva tartjuk őket. hogy a 242. ülőágakon billegnek. szertelen díszcserjék. hol láthatta már. s így nem veszi észre.Mindenkinek jobb. a szabad kifutókban kaptak helyet. vékonyka hang. s a hozzá tartozó segítő állat ücsörög. A fiú homlokráncolva töpreng. Persze ragaszkodott hozzá.suttogja a fiú segítő szellemének.novapdf. A "vadabbak" vastag. Minden ketrecben egy-egy révülő. Azután eszébe jut: még ébren. vezetve a rajtuk járót a ketrecek. utálkozva siet tovább. amiért ilyen babonaságokkal vacakol.Bizony! .com) . A kölyökfarkas hangosan vicsorog a távolodó asszonyok után.Ez borzalom! . színes virágok gyökereznek. A fiú megfordul.Állatkert révülőknek. . hanem a ketrecbe zárt sámánok rokonai. hogy miként érzik magukat ezen a "kellemes" helyen. Amíg engedtem az öcsémnek. . Aztán megmondtam neki. akik szerencsére nem hallják meg. és a totemjeiknek! .csendül Gergő mögött egy kedves. Azok a sámánok. kifutók. Papírzacskóból etetik a segítő állatokat. A kanyargó ösvények a végtelenbe tűnnek. amint segítő szellemük a vízben úszkál. Gergőt kirázza a hideg. hogy ő révülő. Azóta éberként elfelejtette a varázslatokat. és a kölyökfarkassal együtt elindul az egyik sétányon. kék bűbájfényben derengő rácsok mögött kushadnak. Az egyik hevesen magyaráz a másiknak. Csakhogy Gergő hamar megérti: ők nem egyszerű bámészkodók. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. kidobálta a kristálygyűjteményét. az álomszép! Gergő szédelegve leül a legközelebbi padra. akiknek szelíd társuk van. Akkor vidám kacagásával hívta fel magára a figyelmet. és bezárattam ide. Megfogtam hát a szellemét. vagy vaskerítéssel körbefogott tavacskák partján ülve nézik. Sok kerítés mellett látogatók ácsorognak. és jótékony energiát adó kristályokkal bíbelődjön.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo leszórt sétányok két oldalán öreg platánok. s közben arról kérdezgetik a szomorú sámánokat. Az apró termetű. a Bagoly-bükki-völgyben ez a nő érkezett a Révülő-térre. jár-kel. barátai. fürge nő tömött. néha még sír is. hogy varázstudónak mondja magát a való világban. addig majd fel kopott az állunk. De a kocsi. Lelassít két ráérősen sétálgató asszony mögött. Gergőnek az is feltűnt. szemében élénk fény lobog. vagy alszik. Gergő bemerészkedik az állatkertbe.

hogy eltitkolja sámán voltát? A férfi meglepve.Gergő átlépi a virágágyást. Néhány percig úgy tűnik. akiket a való világban a tudományuk miatt kiközösít a környezetük. de ekkor valaki megkopogtatja a vállát. . ebbe az állatkertbe azok a révülő lelkek kerülnek.Te hogy kerülsz ketrecbe? . és Gergő is. mikor anyu arról mesél. Gergő tovább vitatkozna. bátortalan.Mi folyik itt? A hideg hangtól mindenki összeborzad. . Mikor a való világban egymásba szerettünk. .A családom . nem azok .Fiatalember. mióta a tudományt tisztelik a szellemvilág helyett.kiált dühösen Gergő.Ha szeretik Nemit.Érdekes. . nyolc éves forma ikerlányt pillant meg. A férfi lenéz a lányokra. és a gyermekeim álmodtak ide. Méghozzá olyan éber.mondja bánatos mosollyal Nemi. még mindig a ketrecen belül. Gergő megrázza a fejét. De nem így történt. Nemi tétován megáll. Az éberek nehezen tűrik el a bűbájosokat. és két.novapdf. bár ezt ők felébredve csak különös álomnak fogják hinni. Azonnal rájön. .Nagyon is szeretjük egymást. . amilyen. milyen nagy tisztelettel néznek rá.majd ellép Gergő mellett. A rácsba kapaszkodó Nemi vállára a közeli fáról fürge mókus ugrik.Akkor te most börtönben vagy? . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. hogy azt mondtam a családomnak.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo fiatal boszorkánypalánták. . aki fél a varázslatoktól. hol járt a mókusa hátán repülve. az irtózása minden mágikus dologtól végül ide zártak engem. hogy Nemi családját látja. Miért kényszerítik arra. akkor ébren is elfogadják olyannak. szelíd férfit.Csak éberek. s ezt teszi az ikerpár. . .com) .szól Nemi férje.A szellemem igen .Szeretnék a feleségemmel . hátha a kusza gondolatok elrendeződnek benne. két keze ökölbe szorul.Gergő megrázza a rácsot. Látogatóba jöttek. Gergő indulatosan mered a családra. a Hetek tagja. nemzetközi csomagolástechnikai kongresszusra kell mennem. amit nem értenek. ha megbocsát .Tudod. Engem a férjem. én elmondtam neki. Majd az egyik ikerlány mégis megszólal. Férje a kiabáló felé fordul. főleg.A férjed? . . halk hangon.kérdi.bólint Nemi. és félnek attól. Hátra fordulva megnyerő arcú. Gondoltam: majd megszokja.kérdi megdöbbenve Gergő. . Csak nevetett rajta. Mikor feltárul az ajtó. A sétányon szinte rohanva érkezik egy 243. elmosolyodik.Engedjék ki a lelkét! . Később megtudta. Nemi boldogan indul felé .Ki kell jönnöd! .Hidd el. és kedveskedve piszkálja a sámánnő haját. a gyerekek csodálkozva néznek az idegen fiúra. zsebéből ódon kulcsot emel ki. finn sámánnő.Nem lehetnek ennyire gonoszak! . és a ketrec zárjába dugja. .csitítja a mókussámán. és biccent. . hogy sámán vagyok.Én szeretem. . . de én is . Ő azonban éber. A Bagoly-bükki-völgybe is csak úgy tudtam elszökni. senki se töri meg a csöndet.Hát nem szeret téged? . És a félelmei. hogy ő Vela Nemi.

a sámánnő mégis mosolyog.Sehova se viszed a feleségedet! .novapdf. és zörgő mogyorót pottyant a kezébe. bíztatóan vakkant.Az ostobák . Segítő szelleme a hátára veszi.kiált fel a fiú. hogy Emesének. . gonosz varázslatról árulkodott.súgja a fiúnak. Nisan is kidugta a fejét. Gergő mondana valamit. de a tábortüzek fényében arca közömbös maradt. így elkerülhető a rontás.rikoltja a szélféreg.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo karcsú.Fel kell révülnöd a Világfa tetejére.Köszönöm. és ugrik. éjra érzi a Csipetke utcai pince dohos levegőjét.com) . A Napsátor irányából Hódfarok néne tűnt fel. * A Bagoly-bükki-völgyet ismét mágikus sötétség borította. A ragály démona azonban kitér előle. A völgyben bűbájos seprűkön.Azt hiszik. A fiú tudja. Tenyeréből jégcsóva ugrik elő. . és Gergő pörögve zuhan az éjszakába. bár alig kap levegőt.Máskor. fekete kezeslábast viselő. talán . és védencének semmi baja. hogy a kölyökfarkas ismét gazdagodott egy "csengővel". akik mágikus dalokkal próbálták rávenni a Sárkányt. a dermesztő szelet . hogy az állatkert egyik gondozója.a sólyomasszony visszahúzódott a sátorba. hogy segítettél . A szerkezet összeroppan. .mormolta. mint akit kergetnek. A kölyökfarkas megmarja Lebeke bokáját. döngve ágymásra borul.Talán már nem hiszel a varázsdal erejében? . . majd a csillagtalan sötétségben új álmok felé fordul. . Az állatkert hirtelen eltűnik. . hogy öklendezze ki a "Fényt Adót". A Napsátor mellett hatalmas máglyát raktak a vajákosok. A Találkozó összes résztvevőjét elfogta a pánik. az meg ijedtében lenyelte a 244. kocsikerekeken rontásűző boszorkányok és garabonciások száguldoztak. és szétmorzsolja a vasrácsokat. hiszen a csillagtalan éj iszonyú erejű. de Nemi segítő állata ugrik a vállára. -A Sárkány ellen azonban semmit nem ér. ügyes révülő a Holló. de Gergőnek más is eszébe jut róla. Emese a sólyomasszony műanyag sátrának ajtajából figyelte az eseményeket. fiatal nő. remélve. A súlyos rácsok maguk alá temették Nemit. és elsüvölt az állatkert fölött gomolygó esőfelhők irányába. mikor látta. égy szedte lábait. de néhány szót még hátrahagyott. . hogy rátalálnak az ellenségre. és hosszú körmeivel a ketrecre mutat. A karján lévő szürke emblémáról leolvasható.Lebeke! . hogy útját állja a szélféregnek. Megint megpiszkálta a Sárkányt. Dobolók és énekmondók ültek körötte. hallja a huzattól kivágódó ajtó csattanását. majd egyik karját meglendíti. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Gergő az összedőlt ketrechez rohan.Akárki is legyen. s csak akkor enyhült meg kissé. mire a ragály démona szitkozódva jeges széllé változik.

Néhány perccel azelőtt. hogy a Hetek közül immár csak egy van ébren . az éberek egyszerűen napfogyatkozásnak mondanák. mert nyomasztotta a mattfekete égbolt.A sámánt a mókussámánt Nemit elkapta Holló! .kiáltotta Emese.kérdezte a lány. Emese nem teljesen értette. Így.Meddig lesz sötétség? . .A mókust bezárták a totemállatkertbe? . meg nem is. s ezt jöttek jelenteni kifulladva.A Katasztrófa-. most nem jött be a számítása: Nisan ébren van.legyintett Hódfarok néne. hogy a kavarodásban rátámadhasson a Hetekre. Az éppencsaknemtáltos megállt Hódfarok néne előtt. Bár társaságnak nem volt valami szórakoztató.Pedig igen! .com) . hogy muszáj révülnie egy rövidet. . a dobját vesztett sámán. XVI. Repesztő. hamarosan ki fog belőle jönni.Semmiség . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Találtak azonban valami egészen mást. sehol se lelték a lidércet.Az nem lehet! .Hát ezért viselkedett olyan furcsán! Mintha el is jött volna a Révülők Találkozójára. . Ezt meg is akarta kérdezni Hódfarok nénétől. és Pisla hiába kutatták Monyákos Tuba nyomát.szólt közbe Borzalag. De úgy látom. . A lidérc Furdancs Pepe kérdésére válaszolt az imént. A két viharral is az volt a célja. forralt bort kortyolgatva. Annak viszont ő is örült. holtsápadt ábrázattal. . hogy a családja látogatóba készül hozzá és nyugtalankodnának. hogy mindazt. és igyekezett egyenesen feléjük. A társaságra fojtogató csend telepedett. hogy őt nem . A ragályház .A Hetek és Borzalag a 245. Szerencsére a két lidérc támogatta őt. Annyi révülő vette körül. és Természeti Csapást Tervezők sátrában dolgozott. . mikor megértették. . . Szóval. ha nem találnák a ketrecében. Valahogy értelmetlen volt minden szava. miről beszél Hódfarok néne. Nemi azt mondta. hogy a sámánnak nem történt baja.A Sárkány nem bírja sokáig magában tartani a Napot. Hogy ez mit jelenthet? Most pedig nem tudjuk felébreszteni. hogy a Sárkány lenyelte a Napot.jelentette ki fontoskodva Monyákos Tuba. levegő után kapkodva rogyadozott. ekkor azonban három izgatott alak rontott elő a sötét erdőből.A csurunga szellemtestvérének lenni kellemetes dolog . mert égeti a gyomrát. míg végül szóra tudta nyitni a száját. Hárman ültek Kobzos Béla erdészlakának barátságos meleget árasztó kandallója előtt. mert nem is tudom.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo Napot. ő is kómába esett.morogta. vagy úgy. Emese úgy sejtette. mint az ég.novapdf. Borzalag.s az is épp Nisan. Hódfarok néne kerek arca sötétebbé vált. aminek most szemtanúja. miszerint: "Hogy a csimbókos kórságba ráncigáltál ki minket a bűbájcsapdázásokon át?" .

égy tűnt. Monyákos Tuba nem látta értelmét annak. hogy a testét rosszul rakták össze. milyen jól megvagyunk. Monyákos Tuba. meghagyva Pepének. A fővadász elvonult szobájába.Itt elleszünk . látta. Ezért apró a termete. Furdancs Pepe . mikor a három borozgató úgy döntött. Ráadásként sehogyan sem tudta helyére rakni azt a tényt. hogy egy lidérc társaságában van. és további kérdezősködés helyett annak páráját fújkálta. A gyíksámán szent kövének ereje azonban új trükköket oltott belém. hogy tovább vitatkozzon a fővadásszal. melyek hangosan zizegtek a bennük lakó apró 246. én valóban lidérc vagyok! .a fővadásszal ellentétben . Mert. az nem kétséges! A falióra éjfélt kongatott szép. a szalmazsákokra bökve. elnéző vigyort varázsolt arcára. A kóspallagi léhűtő intett Tubának. Béla rátalált Monyákos Tuba lényének magyarázatára.com) . . hogy a fővadászt bizony a szerelem emészti.aki köztudomásúan nem is létezik! Mire megérkeztek a Korom-bérc tövében gubbasztó vadászlakba. Mióta elhagyták a Magas Tax gerincét. hogy korán ébressze. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.Ideje. Mégis.próbálta meggyőzni Tuba a vendéglátóját.novapdf. egyenesen a polgármesterhez . Kobzos Bélának egyetlen szavát sem vehették. s igyekezett tudomást sem venni a vádlón bámuló trófeák üvegszeméről. Furdancs Pepét tökéletesen kielégítette a magyarázat. ideje nyugovóra térni. éjabb adag fűszeres bort töltött bögréjébe. Furdancs Pepe is lökött. A nyakigláb férfi azonban magabiztos. a forralt bor mámorító illatát. s időnként szaggatott sóhaj hagyta el mellét.Holnap virradatkor bemegyünk Kóspallagra. még elmebeteg is! Látom. . Arca azonban egyre sápattabb. elgyötörtebb lett. hogy kövesse őt a konyhába. hogy a rendőrség akcióba lépjen. hogy nemrég egy elvarázsolt völgyből sikerült megszökniük. aki komoly szakértője volt az ébereket törő nyavalyáknak. az már igaz. s a Béla lábzsámolyán ücsörgő figura igenis lidérc. . és gatyába rázza a természetvédőket. . hogy ők kavarják a bajokat. az a kényszerképzete. Élvezte a biztonságos erdészlak melegét.Vadász úr. hogy babonás mesékben létező lénynek hiszi magát.mondta.Ön. Ő ugyanis annak sarkába szokta bevackolni magát. .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo legfurmányosabb varázsigéket használta a völgy elzárására. . mikor a vadászlakban alszik. kedves uram. mert a Bagoly-bükki-völgy ügye nem tűr halogatást. Sebaj! Az én drága cimborám.S nem elég. két keze remegett. bizonyára egy szerencsétlen kimenetelű genetikai kísérlet maradéka.jelentette ki Kobzos Béla.tökéletesen tisztában volt azzal. Lidércében . komoly hangján.

bár ez azzal járt. nekem is úgy beszélték el később. Minden ment is rendjén. az akkori fővadász segédjének . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. annyira oda volt a Béláért.Én nem láttam. hogy el kellett viselnie Pepe mosdatlanságát. . akik a puskáról csak annyit tudtak. hát attól kezdve mindég együtt jártak az erdőbe. még egy elárvult rókakölyköt is felnevelt. ha az Isten úgy akarja. A fővárosból csapatostól érkeztek a fontos vadászurak.Frászcsimbókoskórságot! .súgta rekedten.Kettőig nem látott az a lány. mint vak ló a gödörbe. Előbb úgy tetszett. Tette is a dolgát. hogy az urak elébe terelgesse a vadakat. mert a fővadász sem tiltotta a fiatalokat. hogy tudományos lány volt! . nehogy üres kézzel mennyenek haza. Felmászott a konyha egyik hokedlijére. Hanem jött az őszi körvadászat ideje. A Bélának volt a feladata. de mástól nem tűröm! Tuba azonban még csöppet sem volt álmos. .folytatta a történetet Pepe. másik kezével hevesen vakarózva.találgatott Monyákos Tuba.com) . kérdést intézett hálótársához. és mindkettő el tud sülni. a lelkét is kitette értük. hogy hasonlít a kapára. mert volt a fővadásznak egy lánya. Olyat is beszélnek a népek.Egy a csízió lényege: a Marcsába beléesett a mi Bélánk. A lánynak sem volt ellenére a fiatal segéd szemevillanása. . aztán bevágott az istennyila. Valójában Furdancs mester abban az időben kukoricát fuvarozott az állami gazdaságban. Ez a Marcsa imádta az állatokat.legyintett a köpcös emberke. .No. nem adja ki Béla legrejtettebb titkát.Akkor aztán mindjárt belé vágott a rossznyavalya. de akkor a Marcsa megjelent az erdőben. magáról megfeledkezve Pepe.hajolt közelebb az elbeszélőhöz Monyákos Tuba izgatottan. a tengeri szállítmányozás területén értékesítve rettenetes tudományomat.Én horkolok. . elfogdosta az orvvadászokat. ahogy szokott.s Pepéből egyébként is rég kikívánkozott már az igazság. vagy valami olyan . nehogy a fővadász véletlenül is meghallhassa. A tengeri szállítmányozás hallatán mindenki úgy hitte. de ezt sose fejtette ki a hallgatóságnak. miután rádőlt a nem csupán szalmával teli zsákokra. mert volt 247.Lány miatt van az egész rossznyavalya .Másba lett szerelmes a Marcsa! . bizonyos Marcsa. . . . hogy ebből lagzi lesz. mert akkoriban messze jártam.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo lények buzgólkodásától.bődült. hogy Pepe hajón szolgált.Boszorkány? . és suttogva. füves. hogy a Béla suttyóként került Kóspallagra. s mindkét kezével kerek pocakjába kapaszkodott. . A lidérc azonban bátorítón hunyorgott .Mi baja a barátodnak az állatokkal? Furdancs Pepe idegesen kapta fel malacszemét.novapdf. Hát hinné ezt ma valaki róla? A falu már tudta. A Marcsa kedvéért Béla etette az őzeket.Vajákos. . .

dübörgés elérkezett a vadászlak elé. hogy a kedvese oda lett. Ábrázatán látszott. s a biztonság kedvéért behúzódott a szemetesvödör mögé. negyvenhárom másodperc! .közölte a vendég sipító hangon. fején bóbitás sipkával. ha bűbájosságról hall.javasolta. Furdancs Pepe ügybuzgón rohant. Hamarosan Pepe is horkantva megriadt. Monyákos Tuba megilletődve ücsörgött a hokedlin. semmi baj nem maradna a világban!" Tesz is róla. majd fülrepesztő dörrenéssel ért véget. mert meg akart menteni egy őzbakot. s most gyűrött hálóingében. egyszerűen elébe ugrott a golyónak. Monyákos Tuba elborzadt a történettől. hogy a 248. Hát így volt ez. hogy Marcsa sámán volt. Furdancs Pepe megbékélt a szalmazsákban lakó apró nép csípéseivel. A motorzajra Béla is felébredt.Huszonnégy óra. pézsmabűzös karvalytollpihe csiklandozta borstöréses tehénpotyadék történik itt? .com) . hiszen miattuk veszítette el a szerelmét.Mi a csalánszúrta. A dohányruhás lidérc éppen a mosogatót firtatta. azon töprengve. mikor a kóspallagi útról éktelen motorzaj hangzott fel.Nyissunk ajtót . de bűbájt használt a gyors futáshoz! A Béla. látogatónk van . már indult is lelőni a legfőbb vendéget. Furdancs Pepe borostás képén buta vigyor terült szét. teljesen el tud borulni az agya neki. mire a bolondos lány a golyó elébe ugrott. Monyákos Tuba ámulva nézte Gurbics urat. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. akit saját kezűleg átkozott meg a tudománnyal. harminckét perc. Szerencsére lefogták. hogy a Marcsa nem csak úgy. Mire átgondolta a dolgokat. aki akkor nap a segítő állatát védte a golyótól. nyekergés. . és kicsattintotta mind a hat zárat. bagolyhuhogta. . vajon milyen fekvés eshet benne.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo neki egy kedvenc őzcsaládja. mikor hírét vette.mondta a lidérc.üvöltötte ékes szóval a kóspallagi kocsmák törzsvendége. hogy minél kevesebb szaladgáljon! Attól meg. . majd a bejárati ajtó felé intett. Tudós Marcsa és Kobzos Béla története lidérclelke mélyéig megrendítette.novapdf. Mert a népek mindig azt pletykálták. A vendégek legfőbbike meg rácélzott a Marcsa szeretett őzbakjára.Azt is mondják. . de az elméje megbuggyant azon a szomorú napon. amint felidézte az eseményeket.Azt hiszem. kénkőszagú füttyösréce tojására vadászó. s hangosan hortyogott. felpattanva szalmazsákjáról. Mindig azt mondja: "Ha az a sok négylábú nem rohangálna össze-vissza. . Monyákos Tuba tanácstalanul megvonta vállát. az előszobába botorkált. Biztos volt benne. Gyűlölni kezdte az állatokat. hogy még nem érkezett meg teljesen a való világba. mivel a csattogás. amit nem hagyott bántani. hogy a lány révülő volt.

és félretolva az útjából Pepét. hogy lássa a lidércet. .kérdezte döbbenten Pepe. . A kóspallagi traktoros az imént éppen belefogott. majd megérintette Gurbics úr térdét (azt elérte). Furdancs Pepe laposakat pislogva sajnálkozott magában. milyen szerepe volt neki a férfira nehezedő rontásban.Kóspallagra ne menjen. földrengés.nyögte a szerencsétlen.Már azt hittem. bármi is jár a fejemben. de talán megérezte a közelségét.nyögte Monyákos. Gurbics úr elé állt.Mi a csimbókos fityfenét akarsz itt. Monyákos Tuba jobbnak látta. toporgott a küszöbön. mert eszelősen felsikkantott. Gurbics úr ugyanis csak árnyéka volt önmagának. mert semmi értelme a rendőrséget riasztani. A határokat lezárták.novapdf. aki csak a ház előtt rozsdálló traktoráról ismerte fel az elcsigázott férfit.szólt magabiztosan Tuba. és fojtott hangon ráolvasott a zaklatott éberre . mert Gurbics úr az összes forralt bort megitta. és mélyen hallgat róla. Hamarosan az is kiderült. hogy Gurbics Miska nem véletlenül traktorozott át az erdőn éjnek idején. . elméd fényre derüljön! majd még gyorsan hozzátette: . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.Huszonnégy óra. hát téved! .mondta. hallván. A lidérc rögvest értette: a ráolvasás túl jól sikerült. Az egész világ megbolydult! Mindenhol katasztrófák történnek: áradások vannak a Tiszán. A tűzoltók nem győzik oltani a villámcsapásoktól begyulladt házakat. mert ez megy külföldön is. a katonaság állatkertekből elszabadult oroszlánokra vadászik a városban. Vulkánok törnek ki. Remegő térdekkel.Most néhány napig rágjon mindenhez foghagymát. Egyedül Monyákos Tuba értette. Megbolondult az egész természet! Kobzos Béla komoly képpel hümmögött.Ajvé! . s ajka sírásra görbült. Miska? . Mióta az erdőben jártam.com) . tizenkét másodperc! . elolvadnak a jéghegyek. A zetoros ugyan nem nézett le. a sivatagban hó esik. 249. harminchárom perc. hogy újra közhírré tegye a pontos időt. amint a lidérc eltörölte róla saját rontását. s úgy érezte. békéd legyen vajákostól.Szabad lesz? . .motyogta a félfának koppantva szegény fejét Gurbics úr. Két apró kezén zöld derengés terült szét. ha ismét a szemetesvödör védelmébe húzódik. Szava azonban elakadt.Huszonnégy óra. amerre néz. . csak az időt mondom. harminchárom perc.Szabadulj a tudománytól. fővadász úr. hogy csak én bolondultam meg. mikor a kandalló előtt ülve elnyelte a forralt bor kihűlt maradékát. és felkészült a rontásűzésre. mi történik körülöttük. a tenger elnyeli a szárazföldet. hogy a földkerekség utolsó békés helye az ő erdészháza. nem hallgathat tovább. mennyi az idő. jégeső. örökre így maradok. egy másodperc .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo traktoros bármikor pontosan megmondhassa. nyamvadt kórság kerüljön. nyári fagy.Ha azt gondolná. . .

Monyákos Tuba bosszúsan rázta sárgászöld fejét. bár arca sápadtabb volt. hogy Hollónak Nemit.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo . . amint sorra helyet foglaltak körülötte. Ő oldotta le a Sárkány kötelékeit azzal. hogy nem csupán álom mindaz. mint a patak mosta kavics. Mellette Hódfarok néne. . kicsoda Holló való alakjában! .Rólam pedig hallhattál . Emese megszállottként motyogott tovább maga elé: . miután kijelentette. . csak azután lesz képes figyelni az értelmes szóra. de fogalma sincs a bűbájosokról. az álmaimban már láttam beszélő állatokat. talán még lidércet is . nem hallgathatok tovább .Most sem vagyok biztos benne. Persze.Én tudom. meg a mamámat! . aki remekül boldogul a metrón.jegyezte meg büszkén kihúzva magát Pisla.azzal mély levegőt vett. Emese még mindig nem tért magához a hírtől.Miért révült. mögötte Borzalag. miközben a Kecskehát-bérc fölött megjelentek az első sziporkázó csillagok. és a két lidérc baktatott.Annyi mindent nem értek . a mókussámánt is sikerült kómába csalnia. .Vele kellett volna maradnom. mennyire veszélyes! . amit látok .hajtogatta a Hetek Jurtája felé tartva. a sólyomasszonyt magára hagyták. előbb csitulnia kell a fájdalomnak. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. A kandalló előtt ülők némán várták a folytatást. Az Eleven Tűz halkan sustorgó lángjai világították meg a gondterhelt társaságot. és úgy érzem. hogy többé nem hajlandó törődni a bűbájosok és éberek gondjaival. hogy rátámadott a Hetekre.tört ki Emeséből.Repesztő sem hagyta a jó hírét. A vajákos asszony nem vitatkozott vele. mire mindenki a lidérc felé fordult. Tudta. de Tudnotok kell. .com) . és kimondta az ébentollú nevét.Néhány nappal korábban városi lány voltam. mi történik körülöttünk.A vízvezetékszerelők sokszor emlegetnek engem. mikor tudta.mondta.mondta elkeseredve Emese. Én vagyok a hibás. Néhány perccel később a Magas Tax eltakarta a Fényt Adót. s láthatóan nagyon kínlódott. mert eddig egyetlen szót sem értettek.Mindenért Holló felelős. . 250. . A kicsi asszonyka még a rossz álom rabságában is vidáman mosolygott. Nisant.novapdf.Tilos volna elárulnom örök lidércátkot vonok magamra ezzel. * Alkonyodott mire a Sárkány ki adta magából a Napot.Engem biztosan! . hogy kimondja a következő szavakat. A rontásűzők sütőlapátjaikon a Hetek Jurtájába szállították Nemit.

.Mivel a lidérc egyenlő mindennel. ami nyugtalanította. amiről egyedül Boglárka.mondta a vajákos. és persze Gergő tud.morogta epésen Borzalag. te mit gondolsz erről? A lány zavartan pislogott a többiekre. ami azóta motoszkált benne. hogyan és mikor születtek az első emberek. . hogy Borzalag és a lidércek azt várják tőle.novapdf. Ezért gondoltam.A Szellemlény Történeti Almanachból viszont egyértelműen kiderül.Folytasd! . -Mindig fejezd be amit elkezdtél! . ha Hódfarok néne figyelmeztetésképpen nem emeli meg kissé bűbájostorát.Van azonban itt néhány dolog. mert miközben körülötte mindenki buzgón bólogatott.Tehát a révülés tudománya. és kibírhatatlan.Farkas ahogy ti nevezitek. gyakran szédül.Meglehet.Hódfarok néne szavaira minden jelenlévő összerezzent. rossz. . A legtöbben tudjátok.Néha szóval néha azt gondolom.Már hogyan lehetne igaza? Hát álom vagyok én? Vagy ez a két kötöznivaló lidérc itt? És te. elveszítette az édesapját. Emese zavarba jött.A révülők és éberek világa mindig is egymás mellett létezett. Látomásai vannak.igyekezett leszögezni véleményét Pisla. a révülőket talán még engem és apát is csak Boglárka álmodott. hogy már akkor is léteztek lidércek! . a körben ülőket kirázta a hideg. és azóta beteg. . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. hogy igazad van . Néhány pillanat csönd után Borzalag mordult ki kusza szakálla alól.Ez majd elválik .Mondd. Érezte. vonja vissza esztelen feltételezését. Senki nem tudja.Gergő . és a Világfát.Mi oka volna rá? . vagy mások elől elrejtőzve. . hogy a kulcsosház mögött elbeszélgetett Boglárkával. ami bosszantó. rémálmok riasztják. neki fogalma sem volt a válaszról. meg a lyukas cipőtalppal . hogy Emesének végre sikerült kimondania azt. így természetes.Szóval talán Boglárka álmodja Gergőnek a révülőket. én a Sárkányt emlegetem. de Hódfarok néne tovább beszélt. a völgyet. amiről valóban ideje volna beszélnünk. .Ki tudhatja biztosan? . .fortyogott Borzalag. sír.most. Csakhogy nem tehetett arról a különös gondolatról. . hogy egyidőben születtetek a hajkorpával. s vele minden bűbájosság az emberrel együtt jött a világra beszélt 251. hogy a völgyet.szólt szigorúan Hódfarok néne. . .felelt Emese. akik tudtak varázsolni . Nyomban féktelen veszekedés tört volna ki. s mivel egészen komolyan beszélt. Talán rákérdezett volna. émelyeg. hogy talán . vagy ki is ő.vont vállat a vajákos. hogy mi. Hódfarok néne? Téged talán csak álmodunk? . hirtelen jobban érezte magát. hogy meggyógyítsa őt . Valami rettenetes titkot cipel magával. Emese. .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo .com) . Amióta a völgyben egymást érik a legfurmányosabb rontások.

Időnként kicsit szabadon engedik.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo tovább a vajákos asszony. ahány nép él a földön. csupán a tudománnyal magyarázzák. Ott volt például a Tunguz-meteor esete! Az éber tudósok a mai napig komoly ábrázattal bizonygatják. de sokkal kevesebb. ki legyen az a hét révülő. ha van hozzá képességed. vagy akár egy-egy magányos varázsló hámot akart vetni a Sárkányra. hogy jól tartsák. és óvják a Sárkányt. gondozzák. Mindig akadtak a bűbájosok között. mintha teljesen szabadon kószálna a Sárkány. hogy ott egy hatalmas kődarab pottyant le az égből. és talárt hord. Csak a révülők értették. hogy bármelyik a saját érdekében használja azt. aki szellemi energiáival féken tartja a Sárkányt. vagyis a Sárkányban rejlő erőt.Most nincs időnk felsorolni. -A Sárkány valaha szabadon kószált a világban. ha valahol kiönt a folyó. hogy ő sem teljesen kuka a témában. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. hogy a homokráncolástól megfájdult a feje. ma atomerőművek helyett megbűvölt tengeri ráják biztosítanák a városok világítását. Az egyik varázspálcát használ. hiszen annyira egyszerű megszelídíteni. Szerencsére. csontdarabbal. . Manapság azonban egyre 252. jelezve. Leginkább az álmok birodalmát kedvelte.Csak a Sárkányt kell befogni hozzá . . A Hetek dolga.vetette közbe az éppencsaknem-táltos. Az éberek ma már nem hisznek a létezésében. Vagy vegyük . Pedig valójában Bogumil Szvatopluk sámán koboldserege veszített csatát az összövetségbe tömörült Nyugati Varázslók ellen. Olyankor történik a világban itt-ott néhány természeti katasztrófa.Az éberek nem tudják. ez végül a Három Világ Tűzkörébe gyülekezett révülőknek sikerült. Emese annyira figyelt. s nem kell attól tartani.com) . Azóta minden becsületes varázstudó évente szavazással dönti el. a másik bűbájostorral.novapdf. hogy megmozgassa a tagjait.szólt közbe szelíden Hódfarok néne. Csak külsőségeikben különböznek egymástól. Mint tudjuk. hányan. és hányféleképpen akartak egyeduralmat szerezni a Sárkány fölött. vagy reng a föld. Borzalag! . Pedig ezek a jelenségek mind arról árulkodnak. ki ő. hogy a Sárkány arra járt. mikor néhány eszelős csoport. akik szerették volna egyedül használni ezt a hatalmat.Köszönöm. . . és az általános iskolában a ráolvasástan volna a nulladik óra. de a történelemben nem egyszer dúlt háború a révülők között. Így minden bűbájosnak egyenlően jut az erőből. vagy kövekkel hívja elő a mágia erejét. A lényeg azonban mindig azonos: felhasználni a természetben. de az ősidőkben valós alakjában is gyakran megjelent az éberek szeme előtt. Ha akkor másként fordul a csata.A varázstudományoknak szinte annyi fajtája létezik.

Gondolatban hozzá tette: "És én?". Medvetüsszentés.Látom.Emese nem tudta megállni. Előbb azonban saját magával kell megküzdenie. hogy mindannyian betegek. miről van szó . Pedig.Még mindig nem késtünk el . de nagyon jól titkolja a dolgot. és vegyszerekkel szennyezzék ezt a csodálatos lényt. . hogy mi azt hisszük: közönséges kis boszorkány. érted. . Mikor megérkeztek a Találkozóra.Hiszen mikor magára 253.Gergő felérhet a Világfa csúcsára. .vonta fel vállát Emese. Belőlük aligha válhat révülő. akik "cikinek" nevezték.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo nehezebb féken tartani. ha nem a legújabb tinisztárokról esett szó. mit ért ez alatt a vajákos. . hogy csapdába ejthesse őket a szellemvilágban. Lehet. vagy akár az a fiatal garabonciás. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. hogy titkon gonosz bűbájt szóró révülő. mintha titkot akarna elárulni. kérlek! éj dobot akar avatni magának! . pedig ő végig megmaradt igaz táltosnak. és Ezt ismételd meg. .szólt Hódfarok néne.fordította Emese. könnyen elcsíphetnénk. a mosolygós eszkimó lány.Biztos. hogy közbe ne kiáltson.novapdf. Emese úgy vélte. Holló sorra megfertőzte őket. ha valaki elolvasott egy könyvet. akivel a Szunnyadó-ösvényen futott össze. Borzalag és Emese egyszerre akarták megkérdezni. Még Kende sem térhetett ki az útjából. mert a Hetek már nem vigyáznak a Sárkányra! . mire céloz Hódfarok néne. és megkapaszkodott a tartórúdon.fintorgott gyanakodva a majdnem-táltos. sejti. . és "uncsinak". Felrémlett előtte osztálytársai zsibongása. hogy szemétbe fojtsák.com) . Ő hatalmas tudással bíró révülő. erejüket. Ekkor azonban Settenke röppent közéjük a jurta füstnyílásán át. Emese előtt hirtelen felrémlett néhány arc. milyen hírt hozott. és tombolni kezd . Valahogy egyikről sem tudta elképzelni.A völgyet katasztrófák sújtják. ha a Sárkány egyszer megelégeli a rossz bánásmódot.Ha tudnánk.De ki vagdossa el a béklyókat? Miért? És mit akar Gergőtől? . Mócsing. mivel az éberek mindent elkövetnek.A sólyomasszonyról beszél . s már nagyon régóta áskálódik a Hetek ellen. Izgatott csippantásaiból alig lehetett kihámozni. a visszfény-boszorkány. a völgyben.Ő a révülők új nemzedéke ha egyáltalán lesz új nemzedék. és legyőzheti Hollót.Gergő a fiatalság . mert itt van valahol.Hiszen éppen ez történik! . elvette a hitüket.Előbújt a sátrából. hogy jól értetted? .bólintott Hódfarok néne. vagy énekmondó. olajba mártogassák. ki támadott rá a Hetekre. . . . .Képes holló alakjába rejteni emberi mivoltát. Hódfarok néne közelebb hajolt hallgatóságához. Kende és én nyomban láttuk.kacsintott a vajákos asszony. gyilkos sugarakkal.De hogyan kerül mindebbe Gergő? . .

Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo hagytuk, hallani sem akart a révülőkről. Settenke, immár lassabban, újra füttyögte mondandóját. - Igen, az előbb is jól értettem - bólintott a lány. - Nisan hajlandó segíteni. Amint elkészül az új dob avatásával, elindul a szellemvilágba, hogy harcba szálljon Gergő oldalán. Általános ujjongás tört ki a sátorban. A két lidérc táncra perdült az Eleven Tűz körül, Borzalag hangosan kurjongatott, sastollát ki-berángatva szakállából. Az alvó sámánokat ápoló vajákosok tapsoltak, Emese pedig magához ölelte a büszke Settenkét. Egyedül Hódfarok néne ült csendesen, és tenyerét Kende hideg kezére fektette. * Gergő hiába reméli, hogy a rémálmában teremtett lepedő-pusztaságot elhagyva megszabadulhat a félelmeitől. Vannak dolgok, amiknek nem lehet hátat fordítani, míg le nem győzzük őket. Ezt a fiú akkor érti meg igazán, mikor a kölyökfarkas hátán repülve megpillantja a kórházat. Az épületet semmi mással nem lehet összetéveszteni. Fehér keretes ablakai, szélesre tárható, üvegezett bejárata, s a három emeletből orrfacsaróan áradó fertőtlenítőszag elárulja, mire szolgál. Gergő nyomban fordítaná a kölyökfarkast, hogy a Világfa más tájára révüljön, de a segítő szellem most az egyszer megmakacsolja magát. - Nincs több út - vakkantja. - Csak itt juthatsz fel a sámánlétra hetedik fokára. Gergő remeg a félelemtől, mikor leszáll a segítő szellem hátáról, és lábát a kórház első lépcsőfokára teszi. Tudja, hogy a rideg, zöld csempével borított folyosókon, a fehérre meszelt kórtermekben, és a fémes csillanású műszerekkel zsúfolt vizsgálókba ezer csapda les rá n. Lassan úrrá lesz rogyadozó térdén, mély levegőt vesz, és belép az ajtón. Cipői hangosan koppannak, amint átvág a hatalmas előtéren. Örül, hogy a kölyökfarkas tappancsai ott sustorognak mellette, s hogy bízhat segítő szelleme kiváló ösztöneiben. Néhány pillanatig tétovázva nézi a három kitárt liftajtót, és a lépcsőház lengőajtaját, nem tudva eldönteni, melyiket válassza. Azután a középső lifthez lép, és megnyomja az első emelet gombját. Csak miután az ajtók szisszenve becsukódnak, akkor jut eszébe elolvasni a billentyű zöld feliratát: "Fertőző Ragályok Osztálya". - Csak tudnám, miért éppen egy kórházat álmodott ide nekünk az, aki harcolni akar? morfondírozik a kölyökfarkas, minden szál szőrét külön meregetve nyakszirtjén. - Ebben a vegyszerszagban nem érzem a nyomokat. A fiú sejti a választ, de inkább hallgat róla. A lift halkan búgva indul fölfelé, s szinte azon nyomban 254. oldal

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo meg is torpan, hogy feltárja ajtaját. Gergő végtelennek tűnő, csempézett folyosót pillant meg. A fényesre mosott padlón megcsúszik a neonlámpák fénye. Óvatosan lépnek ki a liftből, de bármennyire vigyáznak is, a néma házban bántó visszhangot ver minden moccanásuk. A folyosóról ajtók nyílnak, rajtuk egy-egy vörös tábla, ezüst betűkkel. - "Szélsuddulás-kezelő" - olvassa Gergő, némán mozgó ajakkal. - Az meg mi a rossznyavalya? - Pontosan az! - lihegi nyugtalanul a kölyökfarkas. - Ha valakit rossz szél ér, megbetegszik. Gondolom, itt gyógyítják a rontó huzatba kerülteket. - Tévedés! - szólal meg valaki a hátuk mögött. Gergő megpördül, szíve a rémülettől a torkában dobog. Az idegen fehér köpenyt visel, mellzsebében golyóstollak sorakoznak, nyakában orvosi fülhallgató csüng. Borzas haja, rikítóan kifestett szemhéja, és vérvörösre rúzsozott ajkai elüt a kórházi öltözéktől. Gergő meg merne rá esküdni, hogy orvosnak öltözött boszorkánnyal van dolga. - Ebben a vizsgálóban nem gyógyítjuk, hanem okozzuk a szélsuddulást - mondja csöndesen a "doktornő". - Nagyon hatásos ragályokat tudunk az egészségesekbe oltani, miközben álmodnak. Neked mégsem ezt javasolnám. Azzal int, hogy kövessék, és a harmadik ajtóhoz kopog tűsarkain. égy mutat a vörös táblácskára, mintha a legédesebb fagylaltkelyhet ajánlaná. - Ez való neked! - mosolyog a "doktornő", és széles mozdulattal kitárja az ajtót. Gergőnek nem marad ideje, hogy elolvassa a tábla szövegét. A szobából három különös, nővérruhát viselő lény szökken elő, és süvöltve, pörögve szálldos a fiú körül. Halványkék köpönyegük szélét viharos huzat csapkodja, hajuk szétbomlik a förgetegben, amint hátravetett fejjel kacagnak. Lábuk nincs, de ez cseppet sem zavarja őket abban, hogy gyorsabbak legyenek, mint a legrémesebb gondolat. - Engedelmeskedj szépen a nővérkéknek, és akkor hamar túl leszel a kezelésen! - kiáltja a doktornő, és valahonnan bűbájostort varázsol elő. Mikor suhint vele, a szellemnővérek kacsos kezében injekciós fecskendők jelennek meg. Az apró acéltűk végéről méregzöld anyag csöppen, s ahol a fényes padlót éri, ott füstölgő lyukat hagy. A vadul vihorászó szörnyetegek azon igyekeznek, hogy betereljék Gergőt a kezelőbe. A fiú azonban kitér karmos ujjaik elől, a földre veti magát, és áthengeredik az egyik szellemnővér alatt. Megcsapja a hideg léghuzat, amitől máris betegnek érzi magát. Azután talpra szökken, és rohanni kezd a lift irányába. A doktornő magasra emeli bűbájostorát, és a botlasztó rontás szavát kiáltva cserdít vele. A varázslat elgáncsolja a fiút, aki ismét elvágódik, most azonban nem a saját akaratából. - Csúnya, rossz beteg! - sikítja a doktornő. A három nővér, akik máris Gergő fölött teremnek, 255. oldal

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo gúnyosan visszhangozzák a két szót. - Muszáj lesz gúzsba kötni, hogy nyugton maradjon a kezelés alatt. A fiú felpillant, és látja, amint a bűbájostor ismét a levegőbe emelkedik. Az újabb rontás mégsem érheti utol, mert a kölyökfarkas erős állkapcsa a doktornő csuklóján csattan. A szellemnővérek elejtik a fecskendőket, a széttört üveghengerekből szertefröcsköl a méreg. Gergő kihasználja, hogy ellenfelei néhány pillanatig nem figyelnek rá. Átkúszik a libbenő köpönyegek között, s kinyújtott kezében már ott van a a doktornő elejtett bűbájostora. - Hárulj rontás, hárulj baj! - kiáltja a szenoi álomedzőtől tanult mágikus szavakat, és megcserdíti az ostort. A bőrszíj csomózott végéből ezüst nyilak röppennek szét, fura sündisznókká varázsolva a félelemtől zavarodott szellemnővéreket. A bajűző bűbájból jócskán jut a doktornőnek is, aki bemenekül a kezelőbe. - Ne engedd! - vakkantja a kölyökfarkas, aki dühtől borzolt szőrétől most sokkal nagyobbnak látszik, mint eddig bármikor. Gergőnek eszébe sem jut, hogy futni hagyja a doktornőt. A szellemnővérek, akik most menekülni látják megidézőjüket, eltűnnek a liftaknában. A fiú, amint belép a kezelőbe, érzi kezében a bűbájostor finom remegését. Pillantása rátéved az ajtó vörös táblájára, s amint elolvassa a sziporkázó betűket, hirtelen mindent megért. - Szóval te vagy az? - kiált rá a sarokban kucorgó doktornőre. A rémálmokból életre kelt szellemlény idegesen nevetgélve a köpenyébe tűzött tollakkal játszik, majd eltátott szájjal bömbölni kezd. Gergőt azonban egyik produkció sem hatja meg. - Eleget kínoztál, most leszámolok veled! A bűbájostor hatalmasat dörren a kicsempézett teremben. Végéből vérvörös golyó robban elő, ahogy a fiú kimondja az átok szavait. - Térülj álom kútfenékre, merülj végleg víz mélyébe! - a golyó átröppen a szobán, és homlokon találja a doktornőt. A fehér köpeny ködgomollyá oszlik, a rémálom démona vinnyogva elpárolog. Csupán a semmivé lett zsebéből kihulló golyóstollak kopognak a padlón. Gergő kimerülve, de elégedetten dől neki az ajtófélfának. Segítő szelleme a combjának nyomja a fejét, és szelíd szemmel néz föl rá. - Ki volt ez? - kérdi. - Olvasd el! - liheg a fiú, és a bűbájostor végével a vörös táblára mutat. A kacskaringós betűk két szót adnak ki: "Sámántest-gyötrő". A szürkebundás oly erősen facsarja az agyát, hogy még a fogait is összecsikorítja, végül mégis értetlenül csóválja lompos farkát. - Nem értem - mordul. - Én viszont már tudom, mi ez a kórház - felel Gergő. - Ezt a rémálmokból épített intézményt 256. oldal

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo bizonyára régi ismerősöm, Lebeke, a szélféreg vezeti. Biztos vagyok benne, hogy az igazgatói irodában találkozunk vele. Már, ha eljutunk odáig. - Tehát ez egy fordított kórház? - kerekedik el a kölyökfarkas szeme. - Ahol nem gyógyítanak, hanem ártanak? - Méghozzá kizárólag révülők számára emelt kórház! - bólint Gergő. - Lebeke itt kísérletezte ki azokat a módszereket, átkokat, és ráolvasásokat, amikkel megkeseríthette a bűbájosok életét. Engem ez a doktornő éveken át gyötört émelygéssel, szédüléssel, fejgörcsökkel. Mikor aludtam, álmomban belém fecskendezték a rontást, hogy ébren egyetlen pillanatig se érezhessem jól magam. Fogadni mernék, hogy a többi teremben is csupa olyan kezelést adnak, ami kínt okoz a révülőknek. - A liftben azt írták: "Fertőző Ragályok Osztálya" - jegyzi meg a segítő állat. - Hát persze! - Gergő int, hogy induljanak vissza a folyosó elejére, s közben tovább beszél. Azzal, hogy én évek óta émelyegtem, fejfájásra panaszkodtam, a környezetemet is rossz hangulattal fertőztem. - Nem kellene a többi ajtó mögött is rendet rakni? - fintorog harciasan a szürkebundás, de Gergő megpaskolja az oldalát, és nevet. - Nyugalom, lesz még alkalmad, hogy használd a fogsorod. Mintha Lebeke rémes álmokból, félelmekből, és eltitkolt szorongásból épített ragály-háza igazolni akarná a fiú jóslatát, váratlanul mély, kongó dörrenés rázza meg a falakat. Az ablaküvegek megremegnek a keretben, kilincsek zörrennek a folyosón. Gergő felemeli a bűbájostort, de mégsem kell használnia. Ha a többi vizsgálóban rejtőzik is néhány szellemlény, azokat eléggé megrémíthette az orvos pusztulása, így inkább nyugton maradnak. Gergő belép a liftbe. Miután a kölyökfarkas is elhelyezkedik a fiú mellett, surrogva rájuk csukódnak az ajtók. - Miért nem megyünk mindjárt a harmadik emeletre? - emeli melegbarna szemét gazdájára a segítő szellem. - Lebekét biztosan ott találjuk. Számoljunk le vele, és akkor a ragályház is eltűnik a Világfa ágáról. Gergő azonban megrázza a fejét. - Az utunkat mindig végig kell járni - mondja csöndesen. - A mi következő lépésünk pedig a második emelet - nyögi a kölyökfarkas. - Ahogy mondod bolhás - vigyorog Gergő. - Mi? - háborog a megszólításon a segítő szellem, de mikor gazdájára néz, már együtt nevetnek. A fiú keze mégis remeg, mikor megnyomja a második emelet gombját. A kicsi jelzőtáblán zöld betűk ragyognak fel: "Lélekfacsargatás Osztálya". 257. oldal

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo * Népes tömeg gyülekezett a Révülő-tér köré, miután a Settenke híre futótűzként terjedt tova a völgyben. Nem csoda, hiszen ha egy sámán dobot avat, az önmagában sem mindennapos esemény. Olyan viszont, hogy a korban alaposan benne járó révülő életében egy második dobot is bűvöljön magának, ritkábban fordult elő a történelemben, mint az, hogy boszorkány repülővel ütközzön a levegőben. Nem meglepő tehát, hogy Hódfarok néne izgalmában a blúzát gyűrögette, miközben hangosan morfondírozott: - Utoljára Bűrkés Jonka szánta rá magát, hogy másodszor is segítő szellemet avasson, még 1913-ban. Az ő dobjába ugyanis teljes talppal belelépett egy prímás, aki a kelleténél több veresbort csúsztatott le a torkán. Szegény Jonka, elkeseredésében szemmel verte a főhegedűst, aki halála napjáig sem bírta befejezni a csuklást. A sámánnő persze nyomban rohant sérült dobjával az énekmondókhoz, hátha megmenthető a benne lakó segítő állat. A környék legjobb révülői mondtak bűbájverset a szakadt bőrre, mások a szellemvilágba rejteztek, ápolni a segítő szellemet, mindhiába. Végül Bűrkés Jonkának döntenie kellett: vagy bevonul az éberek elmegyógyintézetébe - Minek? - hökkent meg Emese. - Hát persze, te nem tudod! - lassított kapkodó szaván Hódfarok néne. - Amelyik táltos elveszíti a segítő szellemét, az néhány holdtölte alatt teljesen megzavarodik. - Ha így van, Jonkának miért kellett egyáltalán gondolkodnia a döntésén? - vont vállat a lány. Körülötte a révülők elnézően mosolyogtak, de ez cseppet sem zavarta. - Én biztos nyomban új dobot avatnék. Inkább, mint hogy meghűljön az agyam! - Nem ilyen egyszerű ez, te lány! A segítő szellem nem csupán segítő hátasa a sámánnak, hanem a barátja is - mondta a vajákos asszony. - Sőt, annál sokkal több: a lelke jobbik fele, mosolyának ragyogása, lépte koppanása, szemének élő sugara, testének melege. Ő a révülő szellem az éber húsban. S ha valaki ilyen fontos a számodra, hát azt nem lehet csak úgy lecserélni, elfeledni, mást fogadni fel a helyébe. - Itt akkor baj lesz! - Emese gyomrát görcsbe rántotta a nyugtalanság. - Nisan eredeti segítő állata, a sólyom nem pusztult el. A dobja teljes épségben vándorol egyik tulajdonostól a másikig, s mindegyikre rontást hoz! - Az elárvult segítő szellemek így szokták! - bólintott Hódfarok néne. - Nisan említette, hogy a dobot nemrég egy párizsi gyűjtő vette meg - folytatta Emese. - S azt is, hogy szerencsétlennek még fogalma sincs az átokról, ami hamarosan leégeti a nyaralóját. 258. oldal

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo - A hétvégi ház tűzhalála még nem akkora baj, főleg, ha éppen üres - szólt közbe immár okoskodó képpel Pisla is, mint az ezerféle lángok helyi szakértője. - Sajnos a sámánját veszített segítő szellemből gyakorta válik bosszúálló, féktelen átokszórásra hajlamos démon - figyelmeztette a társaságot Borzalag komoran. - Nem csupán a révülő elméje zavarodhat meg, ha szellemhátasától elszakad. Fordítva is igaz! A sólyom kétszeresen dühös: Nisan eladta őt, aminél aligha ismerünk nagyobb bűnt, s közben megtagadta bűbájos hivatását is. Akkor pedig harc lesz. Rövid vita után Hódfarok néne úgy döntött, hogy Emesét küldi a Révülő-térre, maga pedig a rossz álomban fekvő révülők mellett marad. - Mindent figyelj meg alaposan - utasította a lányt. - Nisan az utolsó ébren lévő a Hetek közül. Bizonyára nagyon elszánt, ha sok év gyötrődés után dobavatásra vállalkozik. Senki se tudja elképzelni, mennyit szenvedett, mióta elvált a segítő szellemétől. Arról nem is beszélve, hogy a sólyom milyen haragot érezhet iránta. - Ha összeugranak, az olyan lesz, mintha egyetlen révülő két fele marcangolná egymást sápadozott Repesztő. - Néne, mire kell figyelnem? - kérdezte Emese. - égy beszéltél az előbb, mintha valami gonosz cselre gyanakodnál. A vajákos asszony közel hajolt a lányhoz, Borzalaghoz, és a két lidérchez, miután gyors szemvillanással ellenőrizte, hogy a betegek körül serénykedő rontásűzők nem hallgatóznak-e. Az öt ráolvasót azonban lekötötte a vörös izzásban sziporkázó széndarabok sistergése, amint éppen patakvízbe dobták azokat. - Valóban rossz előérzetem van - súgta Hódfarok néne. - Nem tetszik, ahogy Nisan hirtelen meggondolta magát. Előbb eladja a dobját, megtagadja a segítő szellemét, kitépve ezzel saját, jobbik részét. Majd éveken át azt hazudja a Felső Világ Tűzkörének, hogy a dobot ellopták tőle, de már keresi. Nem mondott le a Hetek között betöltött rangjáról sem, pedig a segítő szelleme és bűbájhatalma nélkül az ő varázsfonata rég leoldódott a Sárkányról, és így gyengítette a Világhálót. Végül pedig alig néhány órája, mikor hírét vettük, hogy a mókussámán is rossz álomba merült, Nisan elzavart minket. - Most mégis új dob bűvölésére vállalkozik - bólogatott komolyan Borzalag, úgy csettintgetve a nyelvével, mint akinek már régen gyanús ez a fránya Nisan. Hódfarok néne megszorította Emese kezét. - Figyelj, te lány, a dobavatás közben! Lehet, hogy Nisan átpártolt Hollóhoz. - Vagy megbabonázta az ébentollú! - tódította Pisla, izgalmában aprókat szikrázva. - De én még soha életemben nem láttam dobavatást! - tiltakozott Emese. - Honnan tudhatnám, hogy 259. oldal

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Nincs a világon erősebb kapcsolat. fejre húzott zsákkal egy esztelenül száguldó seprűn kacskaringózni az erdőben van olyan izgi.Gondoltad volna.Végre! .rázta meg fésületlen loboncát. Az éberek pedig azért közösítették ki. Mégsem vitatkozott Mócsinggal. Most azonban Borzalag rálelt igazi hivatására.suttogta Borzalag. vagy a bibircsók-csók. . hogy az idei Találkozó ilyen csúcsbűbájos lesz? . ami jól jött a veszélyes szertartáshoz. . mint Holló átkától rettegni. mert tartottak furcsaságától. foglaltunk nektek helyet! A Hold ezüst fényében Mócsing és Medvetüsszentés integetett feléjük. "aki ide is tartozott egy kicsit. lökődték egymást. de a vihar által kidöntött hatalmas totemoszlopok még így is jelentős erőt sugároztak. . mint ami a sámán.De ez akkor is százszor izgibb. ezüst-szikrákat ontó lángjait. most hatalmas máglya lobogott. ráolvasók.com) . hogy seprűre. Bibircsókokat bájolni egymás arcára.Gyertek.Ha valaki.novapdf. hogy két barátnője. mert dacolt a hívással. hogy nem úgy értem . . bíbor-. Garabonciások. A 260. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. ólomöntők. . szellemtáncosok. remek tanítómesterévé válhatott a bűbájosok közé tévedt éber lánynak. Utazásra ugyan már nem volt alkalmas a terület. dobolók. mert a Révülő-tér közepén végre történt valami. mikor Emese és Borzalag átfurakodott a tömegen. mint a zsákban röppenés. . Nisan a Révülő-teret választotta ki a dobavatás helyszínéül. hogy most aztán minden titokra kitanítja a lányt. az én kócos eszű barátom elkísér.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo minden szabályosan történik-e? . és más népek taposták.Hódfarok néne arcán ismét felderengett a mosoly. és segítő szelleme között van .Jól van. A Révülők-terének fák övezte pusztasága mágnesként vonzotta az érdeklődőket. mint a legyek! A visszfény-boszorkány észrevette.rikkantotta egyszerre két lányhang a legelső bokrok tövéből. A révülők nem fogadták maguk közé. és a segítségedre lesz. sütőlapátra kapva a tér fölött körözzön. Ő. néhány ifjú boszorkány pedig egyenesen odáig merészkedett. na! Tudjátok. Borzalag. elhatározva. Ahol első nap sorra landoltak a révülők. A tölgyek vastagabb ágain fürtökben ücsörögtek a táltos-tanoncok. A lány nyomban felismerte az Eleven Tűz arany-. hogy jobban lássák az eseményeket. mivel ő egész életét éppencsaknem-táltosként töltötte.visított élvezettel Mócsing. meghatározott időn belül. Két átokvihar egymás után. azonban tényleg unalmasabb a fekete mágia elleni harcnál. meg oda is tartozott egy csöppet". és a hajszálhíjánnem-táltos megütközve néznek rá. hát te biztosan megérzed . Emese úgy vélte. a Hetek meg hullanak. Megbízatására annál is inkább büszke volt.

dísztelen kosztümjét. kezére hatujjas kesztyű simult. A vén tölgyek holdfénytől érintetlen árnyékában. egészen olyan hangnemben.Három órán át válogatott a dobkereskedők teljes készletéből. Emese látta.De Borzalag. . amire egyáltalán nem volt felkészülve. Szerencsére az éppencsaknem-táltos ismét készen állt a magyarázattal: . hogy az éberek nyakló nélkül vedelik hőség és búbánat ellen. . mint megszületni. gyönyörű szerszám.com) . Medvetüsszentés azonban megőrizte északi komolyságát.Sámánná lenni. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Tisztítja a vesét. Hirtelen elnémult a bámész tömeg pusmogó beszélgetésekből összegyúrt moraja.Ők segítik majd Nisan első révülését új segítő szellemével . Bármilyen rátarti segítő szellem szívesen költözne bele. és kőszilánkok rojtjához verődtek. sörösüvegekkel teli rekeszt. Mócsing boldogan kuncogott.Pontosan! . A keretre feszített bőr fényesen sziporkázott.A sör a füvesasszonyok által feltalált egyik legősibb gyógylé. s helyette a mongol sámánok juhbőrből varrt. Mikor kilépett a fák közül. hogy a fáklyákat senki nem hordozza: bűbájjal lebegtetve imbolyogtak a levegőben. Emese füléhez hajolva. akit cseppet sem bántott. kettesével cipelve három. a tartófák keresztje erősnek tűnt. . még ha másodszor is teszi az ember. mint egy rádiós sportközvetítő. Emese összehúzott szemmel vizsgálta a levegőben úszó dobot. legalább annyira nehéz.vágta rá a visszfény-boszorkány.Sör! . ahogy a kerek sámándob is. 261. ami Nisan mögött siklott a levegőben. hogy rossz viccén senki nem nevet. Emese kíváncsian fordult a rét Nagyhideg-hegy által határolt széle felé. kimossa a mérgeket. . és alaposan megböfögtet. ölükben zeneszerszámukkal. megilletődött táltosinas érkezett.kérdezte Emese.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo vibráló fénykör szélén dobolók ültek. fáklyák lobogásától övezve Nisan tömzsi alakja tűnt fel.motyogta Borzalag. .Meg kell hagyni.A varázslatokhoz ősidők óta használnak növényekből készített gyógyfőzeteket.novapdf. mire rátalált a megfelelőre súgott újra Borzalag. .bólintott öntudatosan a majdnem-táltos. Persze tudom. fejükön agancsos.Mi folyik itt? . . de a sör akkor is remek gyógyfőzet! A táltosinasok letették a rekeszeket.hüledezett a lány. s peremén az ezüstcsengők halk dallamot zengtek. ahogy a csont-. A következő percben Emese olyasmit látott. Lábára nemezcsizma. bontogatni kezdték az üvegeket. majd kényelmesen elhelyezkedve. Az árusok jurtáinak irányából hat kölyökképű. . vagy tollas kalpaggal. . az ott sör! . prémes ruháját viselte. amitől elpárolognak az ártó szellemek. Az egykori sólyomasszony levette szigorú.

A lobogás mélyén megjelent a facsemete. Ha a lány arra számított.Kezdődik! . A táltosinasok végeztek a három rekesz sör kinyitogatásával. ajka pedig tétován formázta a szavakat.rángatta meg Emese a kishíjánnem-táltos mellényét. mikor ősszel záporozni kezdett az eső. amiből a zeneszerszámot faragták.A jövendőbeli segítő állat már elindult a szellemvilágból. hogy olyan táltoshoz szegődjek.Most mi jön? . Emese már nyitotta a száját. amelyik az életét adta azért. s lombos ágakat növesztett a négy égtáj felé. .Most a sámán száján keresztül elmeséli a fa történetét.fejezte be fogadalommal a történetet Nisan. A sámánnő kimért mozdulatokkal sorra ráborította a söröspalackok tartalmát a dob abroncsára. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. a fémkupakokat gondosan zörgő halomba rakták. . majd a sörösrekeszekhez lépett. de még Borzalag is a kezét tördeli idegességében. tízszer meggondolnám. . hogy kiigazítsa a visszfény-boszorkány tévedését. s közben arckifejezése megváltozott.novapdf. hát csalódnia kellett.com) . s miként ébredezett minden tavasszal. ébreszti fel a jávorszarvast.Én vagyok dobod csontja. Mintha transzba esett volna. miközben törzse vastagodott.Ha én segítő szellem volnék. hogy mindkét barátnője. majd fürge léptekkel elvegyültek a fák alatt várakozó tömegben. Az Eleven Tűz mellett Nisan sokáig rezzenetlenül bámult a lomhán mozgó lángokba. mennyire szenvedett.mutatta izgalomtól elfúló hangon Medvetüsszentés.A második rekesz sörrel. aki hagyta elcsaklizni magától az első dobját. s a dob még mindig nedvesen csöpögött. 262. hogy a dobba költözzön közvetítette az eseményeket Borzalag. A sámánnő arról is szólt. milyen segítő szellem választja Nisant sámánjának. . hogyan menekült mély álomba a tél hidege elől. s szívta magába az éltető nedvességet . amikről jobb nem beszélni. hogy vannak titkok.Ciki ügy. Emese meglepve figyelt fel rá. és kezébe vette az első üveget.rebegte izgatottan Mócsing. hogy neki totemhordó zeneszerszáma lehessen. hogy inni fog. A szavak lassan formát öltöttek az Eleven Tűz lángjaiban.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo . . . szeme az égre meredt. s hű leszek hozzád. Nisan és lebegő tárgyakból álló kísérete megérkezett a Révülő-tér közepére. amit a dob bőrére önt. . míg tűz nem mar! . miként hullott egykor magként a talajra. hol lehullottak. Nisan valóban arról beszélt. Az üres üvegek sörhabot vetve hevertek körülötte a fűben.Nincs kifestve! . vert gyökeret.Olyan kíváncsi vagyok.mintha ő maga volna a fa. . levelei pedig hol kisarjadtak.szólt Mócsing fintorogva. annyi biztos . hiszen Nisantól valójában nem lopták el korábbi segítő szellemét. Borzalag fürge keze azonban még idő előtt megszorította a lány karját. figyelmeztetve. .

Odanézzetek! Kinyújtott karral a Nagyhideg-hegy sötét árnya felé mutatott.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo S valóban: az Élő Tűzben hatalmas szarvas jelent meg. és szépen zengő énekkel kért tőle bocsánatot. rövid ugrásokkal közeledett Nisanhoz. Az utolsó jelenetben a vadász letérdelt az elejtett vad mellé. mivel valami egészen mást is felfedezett.Már itt is van! .Egy nyúl? . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. karmos lábú. lángszemét a sámánnőn tartva. . ami rémületében prémes gombolyaggá húzta össze magát. Nisan most már látta. hogy abból dobot készíthessen. egyenesen a nyúlsegítő szellemet véve célba. amint az avatás második része is véget ért. A madár előre tartott karmokkal zuhant a nyúlra. mikor a sólyom éles csőre lecsapott rá. A lány azonban nem türtőztette magát. Iszonyú visítása betöltötte a völgyet.fordult Emese türelmetlenül az éppencsaknem-táltoshoz. bár ez sem segíthetett rajta. teste ültében elemelkedett a talajtól. Hosszú hajában kék szikrák pattogtak. A közelben ülő révülők közül néhányan bosszankodva rápisszegtek. de képtelen volt mozdulni. 263. mert az Eleven Lángoknak kell megfeszíteniük a bőrt. . hogy felkínálja új társának a frissen avatott dobot. Az éjszaka vigasztalan homályából tárt szárnyú. .szakadt ki a csalódott kiáltás Emeséből. aki egyetlen pillanatra sem vette le szemét a téren zajló eseményekről. felidézték annak minden eseményét. melyek.sikkantotta Mócsing. s közben megváltozott hangon mesélte észak patás királyának történetét. fenségesen bogas agancsot viselve. Emese megborzongott. s az nyugtalansággal árasztotta el. füle zúgott. hogy a sólyom mérhetetlen dühöt érez hűtlen sámánja iránt. . a jávorszarvas életének szereplőiként. görbe csőrű madár siklott elő.És a segítő állat? .novapdf. orra fürgén szimatolta a levegőt. A máglya fénykörében valóban megjelent egy eddig sosem látott szereplő.Nisan borókával füstöli meg az új dobot. A sámánnő háttal állt a lecsapó ragadozónak.Hol marad az új szellemlény? Hiszen azt mondtad . Azután majd a tűz fölé tartja. mi történik. A sólyom néhány kegyetlen csőrcsapással végzett a helyére pályázó segítő állattal. csakhogy alig lehetett észrevenni. Apró hátsó lábain tétován. Nisan ismét sorra ürítette a palackokat. . két füle remegve ágaskodott a csillagporos ég felé. A Révülő-tér megtelt az Eleven Tűzből előfutó szellemlényekkel. . hogy annak csípős párája életre keltse a zeneszerszámot. szemében mágikus fény izzott.com) . Azzal volt elfoglalva. Szép tollazata piroslott a vértől. Emese tudta.mormolta Borzalag. úgy lesz szépen zengő.Már nincs sok hátra . A Révülő-tér körül eddig megilletődött csendben figyelő varázstudók rémült kiáltozásba fogtak. amiért elveszi bőrét. hogy figyelmeztessék Nisant.

honnan bukkannak elő a ráolvasás szavai. s azzal lassan magához húzta Nisan új zeneszerszámát. hogy szembe nézzen az elmúlással. A dob elfoglalta a csurunga helyét. mint Nisan tömzsi alakját. hogy mire készül. s betapasztani a fülüket. A madár éles hangon felvisított. mert a mágikus kő átforrósodott a tomboló varázserőtől. hogy azt senki nem láthatta. és villámlással járt. hogy el fog késni. Borzalag megpróbálta visszatartani. összekötve őket egymással. Leengedte a dobot. elfordult a nyúl tetemétől. a sólymot. A csurunga két végéből éles fénysugarat lövellt a segítő szellem. A madár szárnyával szelet kavarva "megtorpant" a levegőben. és az Eleven Tűz lobogásába nézett. és nem érzett semmi mást. amit jobbik része. de sikerült talpon maradnia. nem hallott semmi mást. mivel kénytelenek voltak lehunyni a szemüket. az minden eddigi dobavatásnál csodásabb volt.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo amint Nisan felé fordult. A harmadik fénysugár eltűnt. miközben rég elveszített madarára figyelt. és hegyes karmok képében. A sólyom fájdalmas rikoltással zuhanni kezdett Nisan felé.novapdf. 264. Már nem látott semmi mást. a sólyomasszony belenyugodott sorsába. megcsúszott a kupakok halmán. lelkének szebbik fele hozott el a számára gyilkos csőr. majd még magasabbra emelkedett. amint a haragvó segítő szellem elrúgta magát a talajtól. és a sámán felé. és a dobot. Még az Eleven Tűz is szerény tábori szalonnasütővé zsugorodott. s a megmaradtak egyre közelebb vonták egymáshoz Nisant. és körözni kezdett a tér fölött. de Emese könnyedén lerázta magáról a majdnem-táltos kezét.com) . égy tűnt. A sámánnő felemelte a tekintetét. A sámánnő kábulatában elengedte a faabroncsot. A lány berohant a térre. mint szívének fülében dübörgő dobbanásait. Emese átugrotta a kiürült sörösrekeszeket. mi történt valójában. mire a festett kő hangos puffanással a földre hullott. Egyesülésük olyan robajjal. A csíkosra mázolt varázskő kiröppent a kezéből. A révülők közül kevesen . A csurunga egy harmadik fénypászmát is kivetett magából. kimondta azokat. hogy a völgy legtávolabbi zugában is hallani lehetett őket. Zsebében rátalált a csurungára. Majdnem felkiáltott. de amint rájuk ismert. A révülők számára egyetlen pillanatig sem volt kétséges. csak rémületet.csupán a legnagyobb tudással rendelkező mágusok -értették. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. oly hangosan kiáltva. A lány nem tudta. hogy lendületet tudjon venni a támadáshoz. s a lefelé zúgó sólyom elé libbent. Amit láthattak.

Zöldes árnyalatú ködfátylak lebegnek a gyéren álló. hogy a szürkebundás medvecsapdába lépett. ez így van jól: vannak pillanatok. Gergő nem veszi komolyan a szürkebundás fenyegetését. hogy elveszti cipőjét. amint elhatalmasodik rajta a rémület . Ez az a pont. felismeri. Amint Gergő és a szürkebundás előtt feltárul a liftajtó. végül mégis átlépi a küszöböt. mint ahogy várná az ember. boldog mosollyal.pedig csak a cipőjéről van szó! Meg akarja osztani nyomasztó gondolatait segítő szellemével. Azért ő maga is vágyakozva pillant a harmadik emelet hívogató gombjára. A lángok feltámadó fénye a dob feszes bőrére vetült. A kölyökfarkas mögötte caplat. arcán könnyekkel mosott. Minden mozdulatnál olyan érzése támad.com) . Csakhogy eddig tiszta. Furcsa félelem ez. hogy itt szálljak ki veled. Sokkal mélyebben mar a lelkébe. A kölyökfarkas bizalmatlanul dugja ki orrát a liftből. 265. aminek küszöbén máris átcsorog a híg sár. mintha a barna ingovány mélyén apró. de biztos benne. melyek nem tartoznak másra. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. fényes szőrét egyre magasabban lepi el a ragacsos sár. Gergő nem tudja. hova kell menniük ezen a különös ragályházi "osztályon". egyelőre könnyebben veszi az akadályt. bűzös mocsár fojtogató párája tódul a szűk felvonóba. s mikor tovább halad.vakkantja a segítő szellem. hogy máris hihetetlenül sikerült összekoszolnia önmagát. * Lebeke ragályházának második emelete nem hasonlít a való világ kórházaihoz. már csak Nisan állt az Eleven Tűz mellett. s az undor végül dühös morgást csal ki belőle. kopasz fák között. s látszólag nincs semmi baja. szilárdnak tetsző foltokon óriási varangyok üldögélnek.Ha arra szeretnél kérni. . A kölyökfarkas alig süpped a sárba. a tócsák gázbuborékokat pöffennek. A fiú hátra néz. s a tenyérnyi. Nyögve rángatja elő lábát a kulimászból. zöld kezek matatnának. -A hűségnek is van határa. lép s megint rátör a félelem. A hangból ítélve arra számít. Azonnal bokáig merül a mocsárba. Gergő kissé meglepve figyel önmagába.novapdf. hogy lehúzzák maguk közé. hogy amint meglátja. felső testével előre hajol.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo Emese úgy sejtette. amin most a sólyom festett képe tündökölt. Mikor ismét a tér közepére mert nézni. hogy elveszíti a cipőjét. hát felejtsd el! . De nem így van. s mivel testsúlya lényegesen kevesebb. vagy legalább az orra hegyéig elnyelte az ingovány. félni kezd. A Lélekfacsargatás Osztálya a legnyomasztóbb rémálmok részleteiből lett összehordva. de ekkor a kölyökfarkas panaszos nyüszítésbe kezd. azon kívül.

mint hogy engedje magát elnyeletni a puha.kérdi Gergő.Elnyelhet a mocsár. de csakis a cipőmmel együtt! Ez az erő segít a fiatal sámánfinak. Hiszen Lebeke rémálmába került. nyomban térdre zuhan a bánat súlyától. hiszen úgy tűnik. te ostoba. Amint kimondja a rémítő gondolatot. amiért BIZTOSAN el fogja veszíteni a cipőit.A cipőmet nem hagyom! . hogy jobb lábáról lecsúszik a cipő. Hirtelen gonosz káröröm lobban a lelkében. miért kell sírnia amiatt. bár tudja. . S bár nem érti. megérkezett élete utolsó állomásához.kiált rá a szürkebundásra. mert akkor nagyon szomorú lenne. hogy mióta átengedte magát a szomorúságnak. gyorsabban merül a bűzös iszapba.Ha koszos leszel. talán kissé mérgesebben. hogy ott nem láthatja sem a holdat.Nem veszíthetem el őket.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo .novapdf. hogy mezítláb lesz kénytelen folytatni az útját.Mi lesz akkor mi lesz velem. a Lélekfacsargatás Osztályára. hogy te is a cipőm miatt aggódnál! Most megnézheted magad. mert Gergő váratlanul megérzi. az elképzelt esemény keserűsége csordultig megtölti a szívét. és sírna ha pedig anyu sír. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Ez a tény azonban nem tudja zavarni. mikor a segítő szellem erőtlenül az oldalára dől. ami a kiabálás miatt tátott szájába ömlik. és segítő szellemét.Ahelyett. . Farkasvonyítás süvölt a sápadt ködpászmák között. ha én elveszítem a cipőmet? Minden lépésnél le akarja szívni rólam a mocsár.kiáltja rekedten.Kellett neked nyavalyogni! .üvölti kétségbeesetten. A bénító szomorúság helyett most iszonyú harag gerjed benne. ami megemeli a testét. sem csillagokat. Gergő . Most már nem azért kellene félnie. Gergő látja. Az ingovány mélyén valóban lakhatnak. De mi lesz.com) .hüppögi. akkor én Az ingovány lassan hullámzó talaján az óriásvarangyok bambán bámulják a révülőt. hogy kiszakítsa két karját az iszap zsibbasztó szorításából. hiszen minden porcikája sajog a bánattól. A fiú émelyegve köpködi a latyakot. mint kellene. amint magukban motyognak. most már szívfacsaróan nyüszítve. Homályos szemmel az égre néz. . és így lassan a lélegző sártenger 266. . . amitől a leginkább rettegett: a hátán is összemocskolódott a pelyhes bunda. szottyos sárral.Anyutól kaptam a cipőket . Engedi.zokogja a segítő állat. . ha a hátamon is összeragad a szőr? . s többé nincs más gondja. ha kijutunk innen. hogy a düh buborékot fújjon a fejébe. majd megmosdasz.Te megbolondultál? . . hogy éppen az történik.Fáj valamid? . s végül nem találom majd sehol. nyüszítő kis Az ingovány mintha megnyílna. . egyik pillanatról a másikra vállig benyeli Gergő mindkét karját.megállapítja. .úgy mellékesen . hogy esetleg elveszíti a cipőjét.

hogy hagytam volna elnyeletni magam a mocsárral. Jobb lába egészen átfagyott a hideg latyakban.nyüszíti a kölyökfarkas elhaló hangon. mindjárt nevetsz az egészen . . A vakondokok szellemi vezetője.Mi történt? .megnyílt a föld. s a félig már elmerült kölyökfarkashoz ugrik. polgári nevén Kobzos Béla. mire a készenlétben álló prémbundások vastag törmelékréteggel takarták be áldozatukat. amint a fiú óvatosan a földre teszi. akivel valaha is találkoztam. mire képes a bánat? Lebeke ezt a rontást használta. .Valami rontás szállt ránk. ő visszatottyan a zsombékokra. újra élénken csillogó szemmel. amit valakik 267.Én meg jobban sajnáltam a cipőmet. . mitől voltál te éveken át annyira szomorú. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. és ő rémült üvöltéssel zuhant a gödörbe. amint a kölyökfarkas kipettyezi sárral a lift belsejét. s megrázza magát. .kiáltotta a döbbent préda.egyik pillanatról a másikra .morogja a kölyökfarkas.háborog a kölyökfarkas. s Gergő megborzong a felismeréstől: majdnem hagyta lehúzni magát! Elveszett cipője már csöppet sem izgatja.com) . .Milyen egyszerű.Mi ez? . .Látod. .A szomorúság mocsarában jártunk: ennél többre nincs is szükség a lélekfacsargatáshoz mondja. s egy utolsó haragos pillantást vetve a Lélekfacsargatás Osztályára. hogy távol tartson a Világfától.Piszkos lettem .bólint Gergő. Amint a féktelen harag elmúlik. és veszedelmes .kiált Gergő. de talpon marad. aki még mindig nagyon kellemetlennek érzi a lift meleg levegőjében gyorsan száradó masszát. Megmarkolja a sártól sikamlós bundát. . .novapdf.ÁUOÁ! . és néhány hatalmas toccsanással a liftben terem. mint az életemet . . Hosszas ügyetlenkedés után sikerül négy talpára állnia.üvöltötte a zsákmány. * . Gergő most már felszabadultan kacag. mintha olyan sokkal akadtam volna össze eddig. aki mozdulni se tudott.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo fölé lebeg. Gondolatairól friss szél fújja el a nyomasztó félelmet. Nem. . a harmadik emelet gombjára csap.Lebeke a legravaszabb démon. igaz? . és néhány nagyobb sárkoloncot tép le a szürkebundás hátáról. A kölyökfarkas egész testében megremeg. hogy eszedbe sem jutott révülni? Gergő eddig vidám arca hirtelen elkomorul.morogja a segítő állat. bizonyos Túrfúró vékony hangon sikkantott. és az ölébe emeli kedves segítő szellemét. A fővadász az imént még öles léptekkel haladt az Ajta-berek kellemes lankáján a Bagoly-bükki-völgy felé.Semmi baj. Megcsúszik az összekoszolt műanyag padlón.súgja. A harmadik emeleten . .De mond csak. A liftajtó hangos csendüléssel feltárul. majd elterült az üreg alján. Azután a lába alatt . -Annyira elkeseredtem a piszkos bundám miatt. de végül sikerül talpon maradnia. s ne érdekeljen a bennem rejlő varázstudomány.Azt azt mindjárt megtudod. zoknija szomorúan csöpög a sárlétől.

s elássák őket a vakondokok. kihasználva lidérces varázserejét. kiről van szó. még időben elgurult teáskannának álcázta magát. s 268. hogy berekeszti a foglyok csevegését.üvöltötte Béla. s ezt akkor sem tudta abbahagyni. mit akartok már tőlünk. Azon kívül. . és a Sárkányról tudott. -Hol vagyunk. . Akkor hatalmasodott el igazán a baj. bár a kóspallagi éhenkórász hallhatóan ugyanakkora bajban volt. ami azóta történt. s a homályban mindenfelé fura kis állatkák kúsztak-másztak. a vakondokok szellemi vezetője. mikor barátja megfenyegette. ekkor úgy döntött. éber nevét. Így egészen közelről nézhette végig. miféle bűbájjal zökkenthetné vissza a valóságba. hiszen ő nem tudta. he? rikoltotta Furdancs Pepe. Ekkor azonban Kobzos Béla felugrott kényelmes karszékéből. Ezalatt volt alkalma eltöprengeni mindazon.felelt elkeseredve Furdancs. és annak barátja a lábuk alatt megnyíló üregbe zuhan. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. hogy a fővadász örökre megragad ebben a kétségbeejtő állapotban. mint ő maga. Monyákos Tuba már kezdett attól tartani. Néhány újabb füttyentésére a prémes aprónép hóálom bűbájt bocsátott a két rabra. A Lidércvihánc Gerillák harcedzett veteránja egy kerek órát várakozott a csillagfényes éjszaka rejtekén.Az a nyavalyatörős apró ember. várva. Tagjait tökéletesen megbénította a rájuk hányt törmelék. akin hisztérikus nevetőgörcs vett erőt. Gurbics úr továbbra is mélán tátotta a száját.El lettünk temetve ideje korán. Hogy a barátja a közelben van. szintén a föld alól. Monyákos Tuba. amit még elásni sem érdemes. hogy Gurbics úr a pontos időt üvöltözve beállított a békés vadászlakba. hogy csendre intette Pepét. amit Hollóról. ez némileg megnyugtatta a fővadászt. s szája nyomban tele lett földdel. csak hálósipkája pomponját gyűrögette. Nem így Furdancs Pepe. mikor Tuba (fogadalmát megszegve) kinyögte Holló igazi.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo jó előre megáshattak. sokáig egyetlen szót se szólt. hogy az apró földtúrók másfelé őrjáratozzanak. a révülőkről. amint a fővadász. A vakondokok figyelmét azonban elkerülte a harmadik vándor. majd belefogott a téli álmot alvó állatok szendergésébe. Csodálatos módon az addig minden bűbájos dolgot őrültségnek nevező fővadász hitt a lidércnek. én úgy sejtem . Kobzos Bélát megrendítette Holló személyazonossága. az meg hova a ménkűbe lett? Túrfúró. Monyákos Tuba apróra elmesélte Kobzoséknak mindazt. Pepe fiam? . Kobzos Béla és Furdancs Pepe jóízűen csámcsogott néhányat. s azon törte a fejét. . cincogtak körülötte.A rosseb hengergőzzön rá a lapos guta ütögette csimbókos fejetekre. hogy a fejébe húzza valamelyik állat preparált koponyáját.com) .novapdf.

ahogyan ő szeretné.hanem úgy. s könnyedén lehuppant előtte a talajra. A vakondtúrások között osonva levegőt se nagyon mert venni. hogy csupán egy vadászatból hazafelé tartó bagollyal hozta össze a véletlen. mert Tuba tartott tőle. te kis álnok! . s így éjfél után két órával menetkészen toporogtak a vadászlak előtt. hogy a fővadászon és barátján egyedül nem segíthet. 269. hogy a vakondokok más földalatti tájakra ásták át magukat.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo bömbölve követelte a vadászruháját.rikácsolta Holló. halk nyikorgással teáskannából ismét Monyákos Tubává változott. Végül mégsem ott keltek át.motyogta. amit köréd bájoltam? Monyákos szívét jeges karmok markolták össze. Javasolta hát. miközben átvágott az Ajta-berek gyér bokrokkal szerénykedő lapályán. terepjáró csizmáját. a bátor kis csapat pedig egyenesen a Magas Taxnak vette az irányt. minden remekül sikerül. Azután Kobzos Béla és Furdancs Pepe hirtelen eltüntek a mélyben. s a hajnali harmattól kissé megrozsdállva. Utolsó világos gondolatával azonban még sikerült testét rávennie. a lidérc nyomban felismerte őt. Mikor azonban a madár megelőzte. ha nem akart fényes nappal átvonulni a fél Bagoly-bükki-völgyön. Elmormolta a szükséges varázsigét. az asszony . míg végre úgy gondolta. Furdancs Pepe gyorsan kielégítette barátja minden kívánságát. Először úgy tűnt. Az első szárnylibbenésnél még pislákolt benne a remény. hogy nem csak a pontos időt hallhatja tőlem. mikor sötét árny suhant el a feje fölött. Abban biztos volt. s elsütötte átkát. S ez az apró bosszú ravasz vigyort varázsolt sóból faragott ábrázatára. s ő sóbálvánnyá válva egyhelyben marad. hogy Borzalag meglesheti őket. . miközben szárnyas fenevadból emberré változott. Indulnia kellett.com) . . hogy sorsa bevégeztetett. Tuba teáskannaként sokáig merengett mindezen. hogy inkább az Ajta-berek felől közelítsék meg a völgyet. hogy tagjai villámgyorsan elzsibbadnak. meggémberednek. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Az egykor zöld. hogy ne akármilyen pózban dermedjen meg . Monyákos Tuba azonnal tudta. ma inkább rozsdavörös traktor elpufogott Kóspallag felé.novapdf. Gurbics úr néhány percig szabadkozott.Annyira fog örülni. amiért ő nem tart velük. . és csípőre támasztott kézzel elállta Tuba útját. . Talán húsz lépésre lehetett az erdő első tölgyétől. A lidérc érezte. A Kecskehát-bérc fölött mintha máris derengeni kezdett volna az ég.Miért nem maradtál nyugton a ketrecedben. amint a révülő ráemelte bűbájostorát. és gyilkoló szerszámai egész arzenálját.Mit keresel itt.Tudják. Sietek is haza.

s mikor felnéz rá. kisfiú! . de a szürkebundás kíváncsi szuszogása kevéske bátorságot csepegtet dermedő ereibe. Távolabb. ide kellett jönnöm .Ha nem mondod neki azonnal. de a nő mögött felismeri a rémálmaiban annyiszor látott folyosót. . a liftajtó mellé. mire a kölyökfarkas büszkén felszegett fejjel a folyosóra ugrik. s ettől torkára forr a szó. az egyik kórterembőlegy csapat orvos tódul ki.Ez egészen úgy néz ki. s ezzel mintha máris könnyebben tudna levegőt venni. A duci nővérhez lép. kisfiú? . Gergő követi. biztosan hagyná összecsuklani rogyadozó térdeit.morogja a még mindig nyakig sáros segítő szellem. s lehajol Gergőhöz. de ide sajnos nem hozhatod magaddal. s kedélyesen nevetgélve indulnak a műtő felé.a csupa derű nővér gombóc testével elállja a látványt. hogy a fiú legszívesebben a nyakába ugrana. Tudod. amint a feltáruló liftajtón át fergetegként zúdul rá a rég ismert rettegés. Majd leültetem ide. ezt egyedül kell végig csinálnom. . Mintha majálison volnának.Ide nem szabad kutyát behozni.Ülsz szépen! Megvársz itt. Mozdulata. . tekintete annyi kedvességet sugároz. Gergő válaszolni akar. . és bácsi van. hogy ne kelljen Lebeke ragályházának harmadik emeletére lépnie.szimatol körbe a kölyökfarkas. itt sok-sok beteg néni.Te most nem segíthetsz nekem. . puha talpú cipők surrognak a linóleum padlón.Igen. hogy jó helyen járunk? . mert a gömböc nővér továbbra is őket figyeli. Láttam már néhányat az éberek álmaiban. a bokájába harapok! .nyögi ki végre Gergő.lesi gyanakodva a dolguk után siető fehérköpenyeseket a segítő szellem.felel Gergő suttogva. A zöld csempe gonoszul csillog a neonfényben. . mögötte két nővér papírok fölé hajolva pusmog valamiről. . . amíg . beszippantva a fertőtlenítő keserű szagát. . hogy én farkas vagyok. amíg én Megint képtelen tovább beszélni.gondolja Gergő.A helyedben kézbe venném a bűbájostort! Gergő azonban már nem figyel a szürkebundásra. majd lenyomja a segítő szellem hátsóját a padlóra.szól kedvesen egy fehér köpenyes. és fogsorát villantja. Ha nem volna mellette a kölyökfarkas. az ősszellem koponyájára mondom.Nem nem ugatós . amint meglátja a liftben ácsorgókat.novapdf.Szerinted vámpírokká fognak változni? .com) . mint egy közönséges kórház. akik nem örülnének.Hallod. amit mondok. és megjátszott szigorúsággal mondja: . Néhány lépésre a lifttől pult emelkedik. Néhány pillanatig legszívesebben elveszítené az eszméletét. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. csupa mosoly nővér. 270.Nagyon szép kutyusod van.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo * Gergő ökölbe szorítja mindkét kezét. A mosolygós nővér engedékenyen félreáll az útjukból. ha a kutyád megugatná őket. .Biztos vagy benne.

megsimogatva a fiú fejét. és a biztonság kedvéért szabad kezével kitapogatja a derekához tűzött bűbájostor nyelét. mit csinál. Az apró ujjak félve rejtőznek el a nővér hatalmas tenyerében. Kettő közülük hunyt szemmel. ki van itt! . hogy sikítva meneküljön a lift felé. A fiú émelyeg a félelemtől. Gergő mély levegőt vesz. hogy a pult mögött fecsegő nővérek.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo éreznie kell. Három ágy áll egymás mellett a falnál. A férfi hihetetlenül lassan 271. csövek kuszasága fut szerte. Olyan az egész. hogy azután nagyot rántson a karján. és valami más. mégis végignéz a szobán. rohanjon. elveszti az apját! A lift irányába fordul. rabul ejtve három embert. elkísérlek az ágyához. mint rövid életében eddig bármitől. A kórterem ajtaján megnyikordul a kilincs. s hirtelen újra tizenhárom éves. de jobban iszonyodik tőle. szíve a torkában dobog. dorombolnak.novapdf. Alakja és bátorsága megnő. Mintha nem tizenhárom. Mindegyik mellett komor gépek pityegnek.hallatszik a gömböc nővér bársonyos hangja. . Érzi. Aztán meglátja a kórtermet. Szemében sötétség. Gyere. majd biccent a láthatóan roppantul ideges segítő állat felé. lassan lélegezve alszik. bánat. Rémálmaiban már számtalanszor eljutott idáig. kezét nem rántja ki a nővér ujjainak szorításából.súgja önmagának. csupán hat éves volna. minél messzebb a kórteremtől.Jártál már itt az anyukáddal. a műtőhöz közeledő orvosok. . félrebillentett fejjel figyeli. . de még a fürdőszobák előtt tébláboló takarítónő is szánakozó tekintettel követi őt. mindig sikerült kiszabadítania a kezét. hatévesen tette.Végig kell csinálnom . mint mikor egy emelettel lejjebb belépett a liftbe. s belőlük vezetékek. . Gergő megborzong. betegek fekszenek. s Gergő már vonul is a folyosón. Nem szabad belépnie oda! Nem akar belépni! Ha megteszi. Ezzel megfogja Gergő kezét. amint a csupa mosoly nő óvatosan benyit. Az ágyakban ugyanis. A harmadik egyenesen Gergő felé fordul. hogy sokkal alacsonyabb lett.kérdi az asszonyság. ami szintén "összement". Most is megmerevednek a lábai. Réti úr. de mikor három lépésre megközelítette a sárga rézkilinccsel.Nézze. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. mintha elhízott elektromos pókok fonták volna tele a szobát. tudom kit keresel. Mint ahogy a való világban.Látogatóba jöttél? . fehér takaróval fedve. ahol a kölyökfarkas kissé csodálkozó. zümmögnek. szegénykém. és fusson. tekintete előtt elhomályosul minden.com) . amit a fiú még nem ismer.

és most te következel! Gergő a szeme sarkából látja. apu. amit a hatéves fiú még a folyosóra is kihallott. hiszen az ő segítő szelleme az ég viharainak vándora. Ugye nem haragszol rám? Ugye megbocsátod Gergő arcán forró könnyek csordulnak le.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo felemeli jobb kezét. hogy akkor elfutottam. A pufók nővérke . A fiú kiáltana. A szélféreg acélkemény karokkal szorítja magához Gergőt.Bocsáss meg. amiből vékony csövecskéhez erősített tű áll ki. Egyre türelmetlenebbül várja a választ. így bátran ül rá az immár fekete ruhás nővé változott démon mellére. Majd az ágy mellett álló gépek heves füttyögésbe.Menj oda az apukádhoz.com) . csontig maró női hangon felkacag. Nisan. hogy a pufók nővér bíztatóan megtaszítja a hátát. Két karma néhány gyors suhintással letépi a fiúra tekeredett csöveket. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. A fiú érzi.sikítja a ragálydémon.Elragadtam apádat. és a rossz. csőre a szélféreg karjába mar. Érzi. és vigyázva. A sólyom elszakítja magát a tégláktól. hogy más ne hallhassa a dulakodás zaját. Pedig ő pontosan tudta. csipogásba kezdenek. Azt hitte. 272. amint a férfi mindkét karjával átöleli őt. aki hiába próbálja elérni a bűbájostort. A csövek és madzagok megelevenedve csapkodnak. Gergő az ágyhoz lép. Kicsi voltam még. hogy férje nem élheti meg a reggelt. . de Lebeke a tátott szájába fúj. hatévesen idáig sem jutott el. Akkor Boglárka felküldte őt a kórterembe. Ugyanakkor a férfi hideg. Bogi fia. a sólyomasszony azonban nem törődik a szélféreg orkánként csapkodó haragjával. és éles visítással az ágyak fölé röppen. A fiú borzadva látja. Gergő felidézi magában az emléket: a való világban.még mindig ugyanolyan bájos mosollyal . Farkas! . Rajta nincs hatalma Lebekének. légzése egyre szaporább. hideg széltől Gergő hangszálait kemény zúzmara bénítja meg. A férfi magasabbra emeli csontsovány kezét. Lebeke egyszerre üvölt dühében és fájdalmában. hív téged . hogy a kórterem zöld csempés falán tárt szárnyú madár körvonalai jelennek meg. Gergő csodálkozva emeli rájuk a tekintetét.novapdf. miután az orvosoktól megtudta.Enyém vagy. domborodnak elő. . nehogy összekuszálja az "elektromos pók hálóját". s eltűnik belőle az a beteges sípolás. átöleli az apját. suttogó beszélgetésüket a kis Gergő nem hallotta. hogy búcsúzni küldik az apjához.becsukja a kórterem ajtaját. . és csípi.súgja. nem értettem semmit. s remegő ujjait Gergő felé nyújtja. tekergőznek a levegőben. hogy Lebeke fekszik az ágyban az apja helyén. .

mivel a szélféreg elszóta lelkemben a kételkedés magvait.Talán most már újra megérdemlem. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Inkább Szarvashívó Lél felé fordul. hátha ő A ragálykórház épülete egy csapásra semmivé porlik. hogy valójában Lebeke szolgája .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo karmolja. hogy bemutatkozzon. aki erejét veszítve most madárból emberré változik. Eddig még nem látta se álmában se a való világban. A mosolygós nővérkéből lett gnómnak nyoma sincs. amíg el nem indultam megmászni a Világfát. A fiú annyiszor látta már ezt a szomorú. . a segítő szellemed röpte gyorsabb lesz tőlük. s onnan figyeli a küzdelmet. s ő alattomosan.Ügyes trükk . palaszürke arcot. Három. mit segíthetne Nisannak. . és egyszerűen magába nyeli a szélférget. A pufók nővérre azonban senki nem figyel.com) . Először a duci nővért teríti le. és mérgező leheletével megsebzi Nisant. elcsendesülj! . sámán? . . hogy megragadtak a fejemben.De most nem ez a fontos. Fogalmam sem volt róla. Szarvashívó Lél. A sámán fájdalmas rikoltása tölti be a kórtermet.egy zöld bőrű. mivel már régen elhagytam a való világot. hogy így szólítsanak .Fogd ezeket. A fiú látja. majd fáradtan lehunyja a szemét. . Jobbjában hangosan dörren a bűbájostor.kérdezi. ezért gyorsan a kezét nyújtja. .legyint szomorúan Lél. Gergő a szomszéd ágy alá hengeredik. A révülő megérzi Gergő bizalmatlanságát. Nisan könnyedén legyőzheti a szélférget. A fekete zsák hangos puffanással lehengeredik a padlóra.suttogja. . ezüstbilinccsel egymásba fűzött sólyomkarmot ejt Gergő tenyerébe.novapdf. mikor más sámánok merültek el Holló rontó álmában. Gergő egyetlen pillanatig sem tétovázik. Csak akkor még nem figyeltem oda. és vajákos igét tanított nekem. Gergő a sólyomhoz lép. és feje alá igazítja a párnát. majd szoros csomót tekerint saját szájára. .kiált másodszor is a fiú. . akiről nyomban kiderül.Miben kételkedsz? .Leginkább magamban .Kitől tanultad? A fiú csodálkozva kikecmereg az ágy alól. Először úgy tűnik.Zsákba szorulj. Pontosabban a szelleme.Bocsáss meg hajdani sámán vagyok. hogy Lebekének végül mégis sikerült kiszabadulnia a karmok szorításából. hogy nem is kérdi.Anya rengeteg ráolvasást.mondja nevetve a Gergő fölött fekvő beteg. Hol tanultál ilyen remekül bűbájolni? . hátulról támad a sólyomasszonyra. . Gergő tágas mezőn találja magát. Jó ideje kornyadok ebben az átkozott ragályházban. mint a szél. sápadt férfira néz. torz képű gnóm. A fiú felsegíti az ágyra.Ki vagy te. A semmiből valóban hatalmas bőrzsák tűnik fel. rontásűzést. a megcsomózott bőrszíjból aranysárga szikrákat vetve robban ki a rontás. a 273. ahol csak éri. és a borostás arcú. Nisan arcán bágyadt mosoly terül szét.

és a sólymot. miközben vártam rád? Gergő nehéz szívvel néz körül. . s addig folytatta a szédült röpködést. Csak az arcára kellett néznie. s bár minden erejével küzdött ellene. s ebben nem is volt semmi szokatlan. A kócos tölgyerdő még sötét hullámai élesen kirajzolódtak a halványsárga ég háttere előtt. A Kecskehát-bérc fölött halvány derengéssel köszöntött be a pirkadat. végre felismerte a hatalmas bőrszárnyak közül előkígyózó nyakat. Emese azonban látta.Hol a lift? . s tudta.A Sárkány . aki az imént néhány csirkecsontot akart elém rakni.Dehogynem. mint a Hetek többi tagja. hogy gazdája kelet felé forduljon. de ekkor Settenke visítva lecsapott rá. félelmében nem tudva hangos szót kiadni. . Szakavatott vajákosokként nyomban átvették a sólyomasszony gondozásának terhét.Hogy történhetett ilyen gyorsan? . Csakhogy a hegytetőn nem csupán fák tűntek fel. . mint a gazdája. hogy a sólyomkarmokat segítő szelleme nyakára fűzze. hogy valami baj van Nisannal. hogy baj van.okította Mócsing a döbbenetében sastollát markolászó Borzalagot.És hol van az a kedves. A lombok fölött hat emelet magas. . A mongol sámánasszony megtántorodott. A lány ugrott. karcsú toronyra emlékeztető valami meredezett. Emese először azt hitte. hosszúkás fejet. Mikor azonban összehúzta a szemét.kiabálta túl az üdvrivalgást a visszfény-boszorkány.rázta dús szakállát az éppencsaknem-táltos. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.Mi baja? . De nem kellett 274.vakkant. Emese Mócsinghoz akart fordulni. akitől még mindig nem búcsúzhattam el?" XVII. mert ő is felismerte a tüneteket. . Szélben csattogó szoknyákkal. aki épp olyan csodálkozó képet vág. s végén a pikkelypáncéllal borított. öreg hölgy. hogy néhány tréfás kedvű révülő az éjjel idebájolta a város egyik toronyházát. térdei összecsuklottak. de az ő fejében is egy kérdés dübörög: "Hol az apám. Mócsing. A Révülők-terének szélén álló tömeg végre felismerte. süvítő péklapátokon négy boszorkány sietett az Élő Tűz mellett gubbasztó. majd letérdel. .Hiszen nem volt ideje révülni! . s már Borzalag.nyögte Emese. hogy a sólyomasszony ugyanúgy rossz álomba merült.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo kölyökfarkas mellett. hiszen a dobot révülve kell avatni . és Medvetüsszentés is mellette termett. míg el nem érte. hogy élesebben lásson.novapdf. hogy felfogja Nisan zuhanását. . akik a csurunga varázserejével ismét egymásra találtak.com) . Álomfogók A révülők ujjongva ünnepelték Nisant.Legyengítette a bűbáj? Emese az ölében tartotta Nisan fejét. Nem szól. rémült társasághoz.

Emese megkövülten bámulta. aki valamelyest megőrizte lélekjelenlétét. Az Eleven Tűz fényében haszontalan átokszavakat ordító bűbájosok rohangáltak. Medvetüsszentés. apró szárnyaival gyorsabban csapkodva. Sikerült elszakítania tekintetét a Sárkányról. Álmában sem remélte. el-elcsukló hangon . így remélve menekülést. mikor a gigászi szörnyeteg velőtrázó bömböléssel "jó reggelt kívánt" a Bagoly-bükki-völgynek.és teljesen értelmetlenül. A révülők szinte egyszerre fordultak a Kecskehát-bérc irányába. A nyugati varázslók pálcáikat suhogtatva. A hajnal fényében egyik oldalán Borzalag tömzsi alakját. majd megragadta Emese és Mócsing karját. kővé. . a másikon Mócsing légies szökkenéseit látta. Emese sose hitte volna.Emese látta már ezt a képességüket. A bőrszárnyak szétterültek. "Tüzet fog fújni!" .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo kiáltania. vagy fekete macskává.hasított bele az iszonyú felismerés a lányba. Borzalag volt az. s tudta: ők a völgy más részén bukkantak fel a következő pillanatban. hogy eléri az erdőt. szárnyai eltakarták a felkelő nap derengését. Mikor bevetették magukat a fák közé. sütőlapátra. s úgy sejtette. és mennydörgésre emlékeztető hang kíséretében levegőt szív a tüdejébe. ha csak egyetlen pillanatra is. fekete valami zúdult ki a tátott 275. Emese képtelen volt ellenállni a kísértésnek. egyenesen a fák közé. A boszorkányok. A majdnem-táltos hangja azonban kiszakította bénultságából. hátra kellett fordulnia. mint ahogy azt denevér valaha is tette. vajákosok és garabonciások seprűre. Lába egyszer sem botlott. az eszkimó lány most is napcsalogató bűbájéneket dalolt. bádogvödörré. Megmozdult.novapdf. Valahol a feje fölött Settenke csipogott. A Sárkány lomhán átsuhant az erdők fölött. hogy a súlyos testet a levegőbe emeljék. Néhány révülő a menekülés helyett inkább álcabűbájhoz nyúlt. A tér környékén tucatjával váltak fává. amint a hatalmas lény eltátja irdatlan pofáját.Futás! Emese a Sárkány tátott pofájába nézett. hogy a varázstudományok minden csínját ismerő révülők is képesek pánikba esni. a Sárkány kifújta dühét. ez a zsebében lapuló csurungának köszönhető. ahol már csak négyen maradtak.com) . hangos pukkanás kíséretében eltűntek . majd felnőtt fákat derékba törve lendültek. s futott a többiekkel. hogy lássa a lángcsóvákat. ördögszekérre kapva száguldottak minél messzebb a közeledő szörnyetegtől. Medvetüsszentésre pedig rákiáltott. mivel Nisant a boszorkányok még időben elszállították. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. és bódultan várta a pusztító lángsugarakat. Csakhogy mindent elborító tűzförgeteg helyett milliárdnyi apró. A Sárkány a Révülő-tér közepét vette célba. Pedig a Sárkány megjelenése iszonyú rémületet keltett közöttük.

vakítóan fehér hóförgeteget fúj a tájra. aki csatlakozott a testvéréhez. Borzalaggal átverekedték magukat a tömegen. A Sárkány nem tüzet fújt. hanem dermesztő. Apollónia torzonborz frizurával. s a rovarok máris átröppennek a következőre. hogy sáskái rendes munkát végeznek-e. hogy meghúzza magát egy fa mély odvában. üzenethordásra vállalkozó állatok. majd sikerült bebújniuk a Hetek Jurtájába. A sáskák gyorsan végeztek a Révülő-tér pázsitjával. lángra lobbantva az erdőt.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo szörnypofából. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. A kis csapat lélekszakadva rohant az ösvényen.novapdf. és egyéb. amint a tölgyek kopasz ágbogakká foszlanak. Lassú kört írt le a tér fölött. Ha Borzalag nem ripakodik rá a lányokra ismét. Mások bűbájmesterségüket gyakorolták. A gyerektenyérnyi rovarok sötét garmadája nyomban rávetette magát minden növényre. sebesülteket gyógyítottak. majd az Ilonabánya felé vette az irányt. A három lány. Őket a talpon lévő vajákosok lefektették. de most nem sáskákat. Emese még látta. A hajszálhíjánnem-táltos azonban tudta. A Hetek Jurtájának környéke most olyan volt. Pillanatonként új hírekkel röppentek be a füstnyíláson az őrdenevérek. megtépázott seprűvel. énekkel vontak védővarázst a jurta köré. és az éppencsaknem-táltos megkövülten nézte. hogy a veszély nem múlt el. Emese elbúcsúzott Medvetüsszentéstől. A Sárkány valahol az Ilonabányán túl tombolhatott. Hamarosan eltávolodtak a tovavonuló sáskák tömegétől. . Menekült révülők zokogtak. amint újra eltátja pikkelyes száját. aki úgy döntött. vagy dobszóval.Az Álomtárgy-ipari Tanács emberei mentőpárnákat osztanak! . s annyi takarót vont magára. mintha ellenőrizni akarná. baglyok. rontást űztek. Az egyik sarokban ismerős arc bukkant fel. mint egy vesztésre álló hadsereg főhadiszállása. sáskák felhőit okádta a völgyre. és Mócsingtól. vagy csak gubbasztottak szótlanul a még lombos tölgyek tövében. majd pihentető álmot olvastak rájuk. mint a völgyben. s mohón falni kezdte a zöld leveleket. Odabenn talán még nagyobb volt a zűrzavar. A Sárkány nem törődött Emeséékkel. letörött műkörmökkel körülvéve nyüszögött. bár még mindig hallották az apró szájak mohó cirpelését.kiáltotta be az ajtón egy karikás 276. sopánkodtak. hogy éppen csak a feje látszott ki alóluk. az ámulattól örökre a lekopaszított tölgyek alatt maradnak. s már a menekülők körül álló fákat falták. A megszámlálhatatlan csáprágó cirpelő csattogása együtt fülsiketítő orkánná erősödött. Arrafelé kékes villámok csapkodták a földet.com) . Néha egy-egy boszorkány landolt csapzottan. hogy folytassák lakomájukat.

277. . és a jurta talajából ásta elő magát. A váratlan hóvihart. .novapdf. Emese eljátszott a gondolattal. kócos hajú nyugati varázslókölyköt. . vagy hurrikánt. de kérdeznie sem kellett. Inkább csöndre intette a feje fölötti tartórúdon függő Settenkét.Láttam a Sárkányt! Hódfarok néne csodálkozva nézett fel a lányra. .súgta aztán. az éberek csupán az eredményét pillantják meg.mondta Emese. . árvizet. akit valaha is láttam . akit keres. sáskajárást. A srác néhány pillanatig tétován pislogott. hogy segítenének. Akkor hogyan lehetnék én révülő? . aki most is Kende eszméletlen teste mellett ült. Borzalag még mindig kézzel-lábbal hadonászva. prémes állattal.Gergő sem varázsolt.Aki nem tud a való világban segíteni. és a kinti pánik zúgása szinte besöpört közéjük egy foszladozó talárt. a másikban nyugdíjas igazolványát lengette. a másikban kecses varázspálcájával egyenesen Hódfarok nénéhez sietett. Ha tombolni kezd. ahelyett. hogy ő minden csapásra fel van készülve. Mögöttük kivágódott a jurta nemezajtaja. akit képtelen volt lerázni.A Sárkányt csakis a révülők láthatják valós alakjában. eszébe jutott valami.Ha mindezt túléljük. Emesét már az eddigi események is teljesen összezavarták.A Sárkány . fényes szőr borította. lavinát. aki csak a térdéig ért.com) . jelezve.Sose bűbájoltam semmit. milyen révülő vagy. aki egyik kezében bűbájostorát.égy . miről beszél. vulkánkitörést. kerek szemüveget viselő. Borzalag viszont heves vitába keveredett egy különös figurával. . mintha a vaskos füstben nehezen találna rá arra. .sikoltozta magából kikelve egy legalább száz éves boszorkány. .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo szemű garabonciás. és körülnézett a jurtában. akkor ki kell derítenünk. de a legtehetségesebb sámántanonc. Mikor megpillantotta a rossz álomba merült révülők között Nisant. Emese egyenesen Hódfarok nénéhez ment. . te lány. pedig ő nem csupán révülő.Hódfarok néne nagy. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. meleg kezével megsimogatta a lány kipirult arcát. ragályt.A Névtelen Álomittasok már megint dajdajoznak! . esetleg hivatásos rontásűző lehet belőled. az átrévülhet velük a szellemvilágba.Sejtettem én: mégis csak közénk tartozol. így alig bírta felfogni Hódfarok néne szavainak jelentőségét. jégesőt. és ráncokkal barázdált arcán mosoly suhant át.Ezek a korhelyek mindig a bódult álmokba menekülnek. fejhangon kiáltozva veszekedett a kicsi. . a vajákos asszony anélkül is folytatta. Emese nem értette. Majd egyik kezében mesteri kidolgozású seprűjével. és határozottan tetszett neki. Talán boszorkány.

. Borzalag már nem szitkozódott. hogy önszántukból nem fogják magukra hagyni a beteg révülőket. A nő láthatóan nem volt eszénél.mosolygott rá a vajákos asszony. ezért ő is felállt. Így végül minden ápoló.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo . hogy mindenki megpróbálja hasznossá tenni magát. A vajákosok. Apollónia tovább nyöszörgött a sarokban. Hódfarok néne néhány perc alatt meggyőzte őket. Mikor elrepültem onnan. . kétségbeesetten rángatva ruhája fogságban tartott szélét. fiam. és vegyél nagy levegőt . Hirdessétek ki a révülőknek. Emese látta.folytatta csendesen a fiú. hogy mindenki indulhat haza.Ez a nyavalyás vakond képtelen felfogni. aki már lila volt a dühtől. majd gyorsan elfordították a tekintetüket.Az öreg tölgy villám csapott Gyökérverőbe. Hódfarok néne arca mutatta a legnagyobb változást: a béketűrő tekintet mélyén iszonyú harag lobbant. hogy minél hamarabb elhagyhassák a völgyet. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.Mi a baj? . . s jobb. és boszorkány nyomban a kijárat felé indult. boszorkányok és ráolvasók egymásra néztek. ha a vajákosok a családjukkal vannak a vészterhes időkben.bólintott a vajákos asszony komolyan. semmit se tudtam tenni . így alig fogott fel valamit abból.A tölgy . .Én bíztam meg őket.lihegte. még a sebesült révülők is kikecmeregtek a sápadt hajnalba. . hogy egyedül is boldogul. A máskor mosolyt osztó ajak pengevékonyra keskenyedett.Mostantól nem számíthatunk a Hetek.Értem. aki a Találkozó idején az Ajta-berek felől akar a völgybe jutni. de annál hevesebb természetű látogatójától. A völgyet elárasztják az éberek.A Bagoly-bükki-völgy őrfája a szellemvilágba költözött . hogy szóltál. hírvivő. s mintha új ráncok mélyültek volna homloka közepére. Nem tudunk megküzdeni a Sárkánnyal.novapdf. mint aki nem akar több borzalmat hallani.com) . még mindig égett. . A vajákosok elszánt arcán azonban látszott. az apró szőrgombóc sem rángatta tovább a majdnem-táltos bőrmellényének szélét. s jobb az otthonunkban bevárni a bajt.Nyugodj meg. de a Sárkány mágikus tüze erősebb volt.mondta ki a súlyos szavakat Hódfarok néne. . mikor mozdult. Ennek 278.Azonnal kettéhasadt. hogy csapdázzanak be minden ébert. A Hetek Jurtájában egyszerre megfagyott a levegő. . . A fiú szemüvege megcsillant az Élő Tűz fényében. mert messziről repült a jurtához.A barátaimmal locsoló bűbájt küldtünk rá. Az éppencsaknem-táltos képtelen volt megszabadulni apró termetű. . Köszönöm.kérdezte Borzalagot. Néhány garabonciás.felelt a majdnem-táltos. hogy most nincs időm az ő bajával törődni . hogy távozzon. fiam . és Borzalag védőbűbájára. sőt. hogy eloltsuk. és az ismét hangosan veszekedő pároshoz ment. ami körülötte történt.

hogy a környéken ez a legveszedelmesebb hely 279. ami a foglyok nem csupán combig. . . amit akkor ásott. értelmes képpé. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. és beszélj a révülőkkel. a vakondokok szellemi vezetője . mert törik. kis barátom. . mély álomban hortyogva.Mit csinál? .Törik.Jól van.Őt azonban nem mozdíthattuk. Túrfúró mester.vágott közbe szigorú arccal Emese.mondta Emese Borzalagnak. és a fáklyák halovány fényében megszemlélte a rabokat. hogy estig hallgathatná a vakondokok szellemi vezetőjének egyre tekervényesebb beszámolóját. mivel téli álomba szenderültek. . .Elfogtuk őket! . . mikor Rúzspirosban a völgy felé zötykölődtek. de egész testben megesett elásatását vonta maga után.mondta.Végre egy révülő. Emese igyekezett összerakni a híreket egyetlen. . .Túrfúró vagyok. valamint az én pengeéles logikával végrehajtott hadműveletemet. A magasabbik határozottan ismerősnek tűnt számára.Borzalagnak hiába akartam előadni az éberek becserkészésének furmányosan ravasz történetét.Van egy harmadik is . emberi szavakkal. A foglyok valóban a jurta mellett hevertek.cincogta a vakondokok szellemi vezetője. kissé sértődötten.szólt az élénk tekintetű állatka. engedd el végre azt a mellényt! .com) .Azt akarod mondani. de így gyorsabban célt érünk .égy érted . Két éber egy sóbálvánnyá bűbájolt lidérc a völgybe tartottak. avagy nyakig. Emese a földre tette Túrfúrót.Te menj. A másik.visította a vakondok. aki nem ül a fülén! .Megnézném őket! . sejtve.sikkantotta boldogan Túrfúró.Emese próbálta a kacskaringós mondatokból kibogarászni az értelmet. ha jól sejtem. Emese azonban utána nyúlt. aki gyorsabban menekült előle. mint imént a Sárkánytól.Erre parancsoljon! Azzal fejest akart ugrani a lukba. kisasszony. . mikor kibukkant a jurta talajából. Egyébként lidérc. . meglepően tisztán ejtett. .biccentett Túrfúró. Te pedig.hüledezett a lány. természetesen a mi trükkös ráolvasásunk folytán. Aztán rá is jött: ez az őrült ugrott eléjük puskával. és ölben vitte az emberek számára is elég tágas ajtóhoz. és a karjába vette a vakondokok szellemi vezetőjét. fáradtságot nem ismerő áskálódásunk eredménye kinn hever a jurta oldalánál. mert . A sóbálvánnyá válás igen kellemetlen állapotában maradt ott. pocakos férfit azonban még sosem látta. .Természetesen . Nehéz volt ide cipelni őket. pedig láthatták. és reped. s valóban elengedte Borzalag ruháját.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo azonban már nincs semmi . én majd elintézem .Van szerencsém jelenteni. hogy ébereket csapdáztatok az Ajta-bereknél? . . hogy áldozatos.novapdf. mellig.Engedje meg.

hogy véletlenül felébreszti azt. Pisla és Repesztő valóban megjelentek néhány perccel később. nem közönséges tisztás. . kékszemű egyszarvú. Bár legalább kétórányi járásra vannak tőle. Így indultak az Ajta-berekbe. * A rét. .mondta. Mikor az egyik néhány pillanatra hajlandó megmutatni magát. . A liget mélyén karcsú. kiderül. bár egyetlen hangot sem értett abból. aki e tájat álmodja.És akkor azt még nem is láttad! Gergő sarkon fordul. majd a fiú háta mögé bök fekete orrával. A mindenszínű réten túl. kisasszony. hogy megmentsék a sóbálvánnyá merevedett Monyákos Tubát . a társasághoz csatlakozott Borzalag is. sőt. mégis bölcsen bólogatott. . A kölyökfarkas megszimatol néhány öklömnyi virágot. jégzápor erejű szellemi képességeimet használva előkerítem őket. mintha félne.Oda kell mennem! . s a döbbenettől elakad a lélegzete.com) . Jobbra halkan zengő. ahova Gergőék révültek Lebeke semmivé foszló ragályházából. legérdekesebb házait válogatták volna össze. macskakővel kirakott utakon 280. Túrfúró.A két említett lidércet itt láttam az imént. . ezüstlevelű liget terpeszkedik a koradélutáni napfényben. hófehér árnyak mozdulnak. Emese kívánta. csevegésének moraja még így is hallható. lankás homokpartján különös állatok sütkéreznek: mintha krokodil és gólya házasságából születtek volna.mondta. majd japán papírkunyhó következik. és megengedheti Pislának és Repesztőnek. Gergővel szemben hatalmas tó hömpölyög. A lány hirtelen a homlokára csapott. hogy egy hosszú sörényű.novapdf.ha még maradt rá szemernyi remény.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo mostanság. A fiú percekig szótlanul bámulja a lágy szélben hajladozószáz színben pompázó fűszálakat. hogy oldják fel végre azt az eszelős fogadalmat. amit a lány hadart. az utcáin nyüzsgő emberek lépteinek. A szemhatáron kristálysipkás hegycsúcsok törnek a kék égre.A lidérc biztosan Monyákos Tuba. ki valójában Holló.Ha kívánja. A széles. mellettük mohos kövekből rótt házikó gubbaszt. balra méregzöld sövény zárja el a kilátást. a környéken . mintha a világ legszebb. Ő tudja. ami hallgatásra kötelezi őket. . telhetetlenségükben bodor felhőket vonva "kobakjukra".súgja Gergő. Az épületek úgy festenek. Vastag páncélos hátukon kis madarak ugrándoznak. vékony csőrük a vízbe lóg.Ilyen csodás álomban még sose jártunk . Karcsú tornyok szöknek a magasba. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. a völgyben hatalmas város terül el. dárdaként meredő.

én tudnék róla. Gergőt leginkább a fegyverek nyugtalanítják.Békével révülünk! . szellem! A váratlan hang mintha a fűszálakból. Ha megsértettünk benneteket valamivel.Nem parázol te kicsit sokat? . A fiú lassan körbefordul. Zöld tekintetük nem éppen barátságos. de társzekerek. Hullámzani kezd a levegő. éjfekete köpönyegeiket leszámítva szinte meztelenek. de erős dobóhálót tart. hogy kövesse.Ha volna. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. majd három méteres troll pár caplat ki. megnézzük. de nincs mire. .Szerinted értik a nyelvünket? . hogy Álomfölde . . Gergő várja. gördülnek. . A kölyökfarkas vicsorog. . vagy finom szövésű. . s Gergőék körül mindenhol felfegyverzett.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo nem csupán emberek.Gyere. s keresztezi egy csapat vidáman zsibongó. alakját folyton változtató lidérc útját. hová révültünk. mint az autópálya fölött. mert nem ismerjük a helyi szokásokat.mondja Gergő. . .suttogja Gergő a kölyökfarkasnak. kire cserdítenie azt. De ez a város biztosan nem a . hogy a körben álló albínók tisztán hallják a szavait.nevet a fiú. majd int segítő szellemének.felel a szürkebundás. csak azért lehetett.Olyan ismerősek . de ők továbbra is némán merednek rájuk. karcsú testű. hegyekből. . A szatócsboltból marcona képű. s a legkülönbözőbb biciklik zötyögnek. Bronzszínű bőrüket mágikus jelek festett kacskaringói díszítik.égy értem. Legyünk óvatosak. kagylók zörögnek.mondja a fiú fennhangon. átfúrt kavicsok.mordul a kölyökfarkas. Izmos. bármilyen 281. pöfögnek. és vonakodva követi Gergőt.Nincs olyan. rekkenő hőségben.vakkantja a kölyökfarkas. A vibrálás lassan emberi alakokat ölt. hogy bárki válaszoljon neki. a Világfa csúcsára kellett volna érkeznünk. ami érzi gazdája idegességét.Már. felhőkből. Az álombéli várost nem csak emberek lakják.Az Álomvilágban bárki. hófehér hajú nők és férfiak jelennek meg.felel a segítő állat.com) . mivel bőrszíján kék szikrák pattognak. kit kellene fenyegetnie. Gergő nyomban előkapja bűbájostorát. hogy ne értenék? . íjat. és nekünk a Sámánlétra hetedik fokára. tömzsi törpék vitatkoznak az egyik sarkon néhány pillangószárnyú tündérlánnyal.Talán már álmodtál róluk . . de ő sem tudja. és ezüst mintás. A rét földje megelevenedik. A fehér hajú harcosok mindegyike kéregpajzsot hord bal karján. Lenge fűszoknyájukat. még éber korodban. .Ez csakis Álomfölde fővárosa lehet . maga elé tartva a bűbájostort. . .A ragályház összeomlott.novapdf.Igazad van. fákból zengene. . öreg autók. aki öles léptekkel indul a város irányába.Eltévedtünk . mintha gonosz betolakodóknak néznék a sámánfit és segítő szellemét. s jobbjában dárdát.motyogja a fiú segítő szellemének. nyakukban vékony bőrszíjakon faragott csontszilánkok. .

Mi más lehetne? Lidércmáglya. Megtévesztésig hasonlít a bácsikámra. s a harcosok közt új alak jelenik meg. mint valami furcsa bogarat. a két nyugtalan lidérc is előre furakodott. akit Holló olyan nagyon meg akar ölni? .Megint igazad van.szól halkan. . alacsony férfi a fiú fölé hajol. Nem tart soká a harc. a körülményeket tekintve.mielőtt kimondhatta volna. mire gondol. Majd ismét hullámzani kezd a levegő. parázsmaradék! . mikor a kölykök végrehajtják életük első frásztörését. Amint az alacsony. * . Emese azonban egyiküknek sem adott igazat.felel büszkén Gergő. s zöld szemével úgy vizsgálja.Akárhonnan nézzük.Inkább gyönyörűséges vakondpalota . Gergő azonnal felismeri őt. ami körül táncolni szokás. harag nélkül a férfi.Te az álomfogók földjére érkeztél. .ropogott gúnyosan Repesztő.mondja halkan.ámult Borzalag. . . az álombéli álom vagyok . S itt véget is ér a révülésed. fejével határozottan biccentve Borzalag. Gergő kezéből valaki kicsavarja a bűbájostort.novapdf.A te nagybácsikád ütközött össze azzal a hatalmas hajóval? . s teperik le őket az százszínű gyepre. .Tudod is te. Farkas vagyok! . egész testét megfeszíti. aki halálosan megsebesítette Wataturut. . A festett bőrű. hiszen az előtte álló sámán az.Tűzrakás! . Bár semmi reménye.Te vagy hát. . . hogy a vasmarkok szorításából szabaduljon.Engem valami egészen másra emlékeztet . .Hogy képzeled? Bukdács bácsi a legmegtermettebb jéglidérc a családunkban.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo nyelven ért. akit Grönland környékén láttak utoljára. csak úgy kell álmodnia.com) .Ez. . A fiú kezében most már aranysárga szikrákat köpköd a bűbájostor. A fűszoknyások egyszerre rontanak a két utazóra. .okoskodott Túrfúró. A vergődő kölyökfarkasra egyszerre három hálót is terítenek. A kölyökfarkas nyomban az albínóra támad. de sose 282. érthető is.Bogi fia. Később bujdokolni kényszerült a Titanic elsüllyesztése miatt.sercegte Pisla magabiztosan. szellem! . érzékeny bajszát rezegtetve. de Repesztő felháborodva tiltakozott. . nehogy kiszabadulhasson. mintha az átkok maguktól akarnának előpattanni belőle. fehér haját három varkocsba fonva viselő férfi vonásai megszilárdulnak. Mielőtt azonban mozdulhatna. . fiú.Én Szvapna. ez bizony jéghegy.Mit akartok tőlem? . Harag és félelem egyszerre lobban benne. . aki szemkápráztató gyorsasággal lép félre a veszélyes fogsorok útjából.jelentette ki. valaki hátulról hálót vet rá.zengi a táj minden porcikája. hogy hangot adjon véleményének.Szerintem házikó . a krokodilt. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.

A Kecskehát-bérc oldalán égre szökő. halkan hümmögetve. majd az Ilonabányára zúdított hóförgeteg csupán a kezdet volt. mi több. .Jobb volna minél hamarabb biztonságos helyre szállítani . és két hüvelyk. a Hetek Jurtája. hogy alaposan kitombolja az éberek sok évszázados nemtörődömsége miatt érzett haragját. állatai. . mintha valami kerek holmin nyugodnának. hiszen bizonyára menekülés közben érte utol a rettenetes rontás. Ők egyébként harmad-unokatestvéreink. A lidércnek sajnos tökéletesen igaza volt. mert azokat még mindig erős bűbáj óvta. mintha utánozni akarna valakit. A Hetek Jurtájától az Ajta-berek lankájáig jönni sem volt veszélytelen feladat. s egyéb lényei. A társaságra most bizonytalan csönd borult. Végül pedig a lidérc kéztartása keltette fel barátai gyanakvását. Szabadságát arra használta. 283. Monyákos Tuba bután. elsodortatva a habzó folyammal a révülők majd minden sátrát. A Magas Taxra zúdult felhőszakadás beomlasztotta a Rémálmok étvesztőjét. mint aki pedálon tapos. hogy Túrfúrónak igaza volt . A Sárkány azóta megárasztotta a patakot. amiben kővé vált.Ott a baj.com) .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo sodorná veszélybe az ébereket! Csak valami buta örökösödési vita miatt megrágalmazták a hűtőszekrények jégkocka-lidércei. Erre az utóbbi "ábrára" sorolták fel imént a társaság tagjai egyéni ötleteiket. vakító tűzfüggöny adta hírül.novapdf. hol ott bukkantak fel a Szunnyadó-ösvény álmodó bokrai.Monyákos törik. és hol itt. A Lidércvihánc Gerillák főnöke ugyanis igen különös pózban méltóztatott sóbálvánnyá válni. Mindenkinek elfogytak az ötletei. száját kissé eltátva. mivel az elszabadult Sárkány a Bagoly-bükki-völgy fölött röpködött. alsó ajkát lebiggyesztve. melynek sötét barlangnyílásából rémisztő álomlények tömege özönlött elő.szólt aggódva Pisla. és az evenki sámánsátor maradt épen. valamint mutatóujjával háromszöget formázott. . morogva tűnődtek a talány megoldásán. Először is fél lábon állt. Csakhogy levegőbe emelt lábát úgy tartotta. Aztán ott volt még hátborzongató arckifejezése is. . A völgyet átszelő Grófi-útnak nyoma sem maradt. Sokkal inkább úgy tűnt. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Mélán álltak Monyákos Tuba szobra előtt. A Révülő-térnél kiokádott sáskarajzás. hogy a Sárkány lángot fújni is tud.A Sárkány bármelyik percben erre tévedhet. Vonásai sehogyan sem illettek a helyzethez. Ez még önmagában nem lett volna feltűnő. Tuba az utolsó pillanatban előre nyújtotta karjait.mondta gondterhelten Borzalag. tenyerei úgy lapultak egymás mellé. A völgyben csupán két hely. együgyűen vigyorgott a semmibe.

Csekélyke szabadidőmben vettem a fáradtságot. aki én vagyok.cincogta az egyik közeli vakondtúrás kényelmes biztonságából Túrfúró. kisasszonykám.Mire jó a síp? .novapdf. mind ránéztek. . és a legtöbb érdekes mondában szerepelünk. hogy én.Csináljunk már valamit! . vakondokok! Jobb ezért. most azonban többet nem tehetett. s most még megsértődni is elfelejtett. . mit ásol ki holnap. Elmondhatom a kedves egybegyűlteknek. rajta kicsiny. mikor biztonságba helyeztük őt.Seprű kellene? . Mivel közöttük a legtapasztaltabb Borzalag volt.Bocsánat! . hogy a szakállába tűzött sastollat húzgálta ki-be.Hogy ez? . Sosem lehet tudni. hogy a vakondokoknak nincs se tévéjük.kiáltotta kétségbeesve. mi?! Hát tudjátok meg: ez a természetes következménye annak. köpenyeikkel próbálták takarni őt. . amennyiben a helyzet még mindig 284. Az éppencsaknem-táltos máskor büszke lett volna ekkora bizalom láttán. éles szemmel felderíti a lehetőségeket. A vakondokok szellemi vezetője szénfekete szemében mélységes megbántottság csillogott. mint.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo A Lidércvihánc Gerillák hős vezetőjének szobra máris porladni látszott a szélviharban. .com) .sápítozott a lánglidérc. Túrfúró mester. aki megijed . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.bökött Emese az orra előtt fityegő holmira.Emese a vakondtúrás fölé hajolt. Nem is tudom. a síp! Seprűkre van szükségetek. így olvasni se nagyon szoktunk. . ha a vakondok előrelátó. hogy mi van! .Persze. mint . Pisla és Repesztő egyre nyugtalanabbul toporogtak bajtársuk mellett. mint az Ajta-berekben áskálódó vakondokok szellemi vezetője. Seprűt szerezni a legkönnyebb. az nem érdekes! Azt sem szabad figyelmen kívül hagynia. Ráadásul az odúinkban igen csekély a fény. . ezüst síppal.mordult Túrfúró. és nemzetközi kapcsolatokat építettem ki. . . .Tuba rejtvényén majd akkor törjük a fejünket. néhány rögöt görgetve le csinos építménye oldalán. szoktuk mondani mi. s már meg is jelent a felszínen. Pontosabban: amelyik történet megfeledkezik rólunk. olyan bonyolult dolgokat elmondani. Én pedig tudok szerezni néhányat. miként lehet ennyire kevés szóval.Ha legalább volna néhány seprűnk! .hökkent meg Túrfúró. és bekiabált az üregbe. a történeteink messze föld alatt híresek.Sokat beszélek. Tehát beszélgetünk! Remek meséket tudunk. hogy én vagyok a vakondokok közül a leghallgatagabb. az utóbbi napokban nem csupán a Találkozó biztonságát felügyeltem rendületlenül.Értem én. nem ám olyan talajrendező. Karmos mancsán sárga fémlánc csillant. se rádiójuk.Inkább a seprűkről hallanánk szívesen! A föld alatti félhomályban felháborodott gombócként mozdult Túrfúró.

Amint közelebb értek. . . A lidérc előbb Repesztő karját rángatta. Borzalag már éppen le akarta teremteni a szószátyár vakondokot. mióta lehullottak szegényről a bűbájbéklyók. Pislára és Repesztőre kacsintva. mikor Pisla meglepetésében zöld szikrákat kezdett szórni.Túrfúró hegyes fogai közé illesztette a sípot.novapdf. nem csak itt . hátha menekülésre bírhatja a mentőcsapatot. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. áradást.Két napja ismerkedtünk össze.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo megkívánja. Ők adták a sípot. Közelebbről látva őket.Akkor most eljött a sípfújás ideje! .bólintott a lány. Emese felismerte a nyugati mágusdivatra jellemző talárokat. . A szélvihar most a csöpörgő.könyökölt ki Túrfúró a vakondtúrás szélére. és az övükbe tűzött varázspálcákat. akik gyakorlottan ráhajoltak a karcsú nyélre. és nagy levegőt véve hangot csalt ki belőle. . A révülők egyike sem volt idősebb nála.Szegény? . mi fog történni. de őket most megátkozták.Nagyobb balhéval még az ördöglidércek lázadása sem járt. Az éberek félnek tőle.Hallottuk a sípot. hogy szó sincs madarakról. mivel már éppen indulni készültünk haza. hogy birtokolhassák az erejét. A három seprűlovas tiszteletkört írt le az ámuló társaság feje fölött.com) . .sipította büszkén Túrfúró.A katasztrófatervezők felmérései szerint máris húsz évre előre elhasznált minden vihart. Egyedül a Hetek bántak vele jól. csak fütyüljek nekik. Seprűn lovagló révülők voltak.Megkívánja! . A fák fölött három hatalmas. tárt szárnyú madár jelent meg. mikor tévedésből a sátrukban bukkantam fel. míg Emese kíváncsian várta.szólalt meg a taláros boszorkány.A barátaim! . .Csak baj van! . s örömmel látta. rajtuk ismeretlen címerrel. Emese már azt is látta.Pisla értetlenül vonta össze ezüstös szemöldökét. Három teljes percig azonban nem történt semmi. Valami baj van? . . ezért le akarják igázni. mint aki megnémult a rémülettől. A révülők sötét tudományokkal foglalkozó tagjai legszívesebben rabságban tartanák.felelt a boszorkány. majd a tölgyerdő irányába mutogatott. Egyenesen az Ajta-berek felé száguldottak.A Sárkány mindenhol tombol a világban. mintha maga a szélvihar repítené őket. . amiért hitegette őket. hogy a két fiú mellett a harmadik varázstudó egy lány.A Sárkány olyan. Borzalag kételkedve. . mint egy kisgyerek. és jégesőt. Még szerencse. hogy ha bármire szükségem volna. hátuk mögött pedig fekete köpönyegüket csattogtatta a szél. 285. jéghideg esőt is segítségül hívta. majd leereszkedett a földre. .Csak nem sajnálod? . akivel rosszul bántak a szülei . hogy utolért minket. a két lidérc sisteregve a türelmetlenségtől. pedig ők elsüllyesztették Atlantiszt tódította a mágusfiúk egyike.

ők is zöldágra vergődtek. . de nekünk nincs seprűnk.Ne haragudjatok. miután a földre állították Monyákos Tubát.visította Pisla.Nekünk megint órákba fog telni. és a három seprűhöz erősítette a hordágyat.com) .égy látom. . mikor talárjaikat csattogtatva leereszkedtek a Hetek Jurtája előtti téren. .Ha repülni kell. .éberek hatoltak be a Bagoly-bükki-völgybe. Talán két perc sem telt el.mondta.mondta az egyik nyugati mágustanonc. előcserdítette ölbéli kocsikerekét. s már majdnem megragadta annak derekát. A három nyugati mágustanonc azonnal munkához látott. Az Ajta-berek dombtetőin legalább két tucat.novapdf. azt csakis Hódfarok néne dobját megülve szoktam. amiből biztonságos hordágyat tudott bűbájolni a pálcájával. . A két lidérc folytonos sápítozásától ugyan alig értették egymás szavát. mikor megérezte. mire megérkezünk a Hetek Jurtájához. .Köszönöm. bámulta Monyákos 286. .szólt Emese.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo . . meghallgatva Borzalag tanácsait arról. hogyan kellene megfogni a "szobrot". Azután csak nézte. hogy elől fog repülni.A barátom bajban van . Monyákos Tuba "szobrára" mutatva.Vigyük be Tubát! . ráemelték Monyákos Tubát a furcsa szállítóeszközre. anélkül.Persze. aki vállalta. De ti bátran pattanjatok fel ezekre a furmányos lélekvesztőkre. legfőbb ideje. . Rossz illata volt a levegőnek. valamint a két lidérc bosszantó akadékoskodása közepette. Borzalag bizalmatlanul vizslatta a karcsú közlekedési eszközöket. lehajolt. A mágusok eltűntek a komor felhők között tűzvillámként cikázó seprűiken. hogy bármilye is letörjön. A fiúk.Erős seprűink vannak. Emese a sóbálvánnyá vált lidérchez lépett. hogy valami nagyon nincs rendben.nyugtatta meg őt a fiúk egyike. nyugodtan felülhettek a hátunk mögé . mikor felsikoltva hátraugrott. s nyomasztó a csönd. irányítva a törékeny köteléket. A boszorkány lemetszett néhány terebélyes mogyorógallyat. de mire a lány elkészült a hordággyal. A boszorkány varázspálcájával erős köteleket bűbájolt elő.És mi lesz velünk? . mikor a fák fölé emelkedtek. majd bűbájostorát kezébe kapva. induljatok. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.a lánglidérc lobogása vajsárgává változott az aggodalomtól. de én már csak jobb' szeretek a földön maradni . de sietnünk kell . ide-oda cikkanó elemlámpa pászmája tűnt fel . És köszönöm! .A Hetek Jurtájába kéne szállítani. . . Emese még le sem szállt a seprűről. Majd beérlek benneteket.kiáltotta a boszorkány.Indulhatunk! . Borzalag segítségével.szólt közbe Emese. Emese csak akkor értette meg. mire céloz a lány. A fiúk közben Monyákos Tubát vizsgálták.

barátságos szobácska rejtezik.nyögte kétségbeesve. s ahogy Gergő a felkínált. és őszinte szeretettel néznek egymásra. Nem csupán gyönyörű. fekete felleghajtóját körbevetve vállán. vagy biccentenek felé. hogy a szellemvilágon belül is különlegesnek számító földre érkeztek.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo Tuba háromszöget formázó ujjait. A menet héttornyú. hangulatos. fölötte vasállványon üst szuszog csendesen. a járdák összes köve. mályva. A házak falai gesztenyebarna. és hibátlan minden részlet. .Nincs vesztegetni való álomidőnk. mivel az ő nyakába erős kutyapórázt kötöttek. hatalmas kandallóban tűz pattog. Gergőt mégis leginkább a város lakosai nyűgözik le. A vastag szőnyeg elnyeli a léptek zaját. Meghajlásukban nincs semmi "szolgai" . és És hirtelen megértette a lidércvezér utolsó üzenetét. attól függően. . hogy alkotóik az álmok mesterei. Gergő figyelmét az sem kerüli el. épp milyen hangulata van annak. Szvapna felleghajtóját az egyik fotel háttámlájára teríti. Az álomfogók nem viselik jogtalanul büszke nevüket. és fűzöld színek között válogatnak. A szobában petróleumlámpák szolgáltatják a világítást. Már távolról is látta. két tenyerét. így hármasban 287. olyan érzése támad. gyöngyházfényű palota előtt áll meg. Az utakat fedő macskakövek minden lépésnél halkan csilingelnek. Városuk minden utcája. amin belépve Szvapna megkönyörül a foglyon. épülete. majd piszkavasat vesz kezébe. és a piros cseréptetők is egyfolytában arról vallanak. és leveteti róla a kötelékeket. zsongító dallammá áll össze. de állandóan változik is. hogy rabtartóinak vezetőjét. A kölyökfarkas azonban még mindig dühösen morog. ki a Holló! S a Hetek Jurtájára emelte iszonnyal telt tekintetét. aki rájuk pillant. a kutak kávája. A kacskaringós díszekkel faragott. . s ez végül csodálatos. és megbökdösi a sárga szikrákat hányó fahasábokat.com) .szól az "álombéli álom". hogy az álmokban előforduló mindenféle teremtmény békében megfér itt egymással. Az őrök kívülről becsukják az ajtót. mintha a talaj hullámzana alatta. lendítik meg félkörben a karjukat. * Gergő számára az álomfogók városában lesz nyilvánvaló.s azon túl egyetlen. öblös fotel felé megy. mire a héttornyú palota kapuja megnyílik .Már tudom.A Holló .novapdf. A tó partjáról szigorú kísérettel haladnak a boltíves kapuhoz. Szvapnát minden álomfogó mélységes tisztelettel köszönti. . A harminchárom lépcsőfok tetején az őr ujjával pattint. mert valóban tisztelet övezi a fehér hajú férfiút.Hozzátok őket! . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. ezüst csillagokkal mintázott. melyek mintha valami kerek dolgon nyugodnának. Közöttük poroszkálva viszont tapasztalhatja azt is. hogy az álomfogók mindig mosolyognak.azért veszik le Szvapna előtt a kalapjukat.

Mintha a könyvtár tulajdonosa csakis olyan köteteket gyűjtene. miután óvatosan kortyolt teájából. sem velük.Miért hívjátok magatokat álomfogóknak? És miért . mi alakítottuk az álmainkat. amikben révülők szerepelnek. majd tétován toporog.Mert nem tudják. Ez volt az éber életünk. de nem kell kapkodni. az álmok birodalmában. Az esőerdők mélyén laktunk. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. De éjjel.Csak sorjában! . Gergő azonnal a kölyökfarkashoz lép. Az egyik a való világban. . .nevet fel Szvapna. A városunkat alaposan elrejtettük a Világfa lombjába. hogy létezünk.mondja halkan.Álmok . varázsos történeteit. 288. Békében éltünk a természettel. amelyik nem osztja meg titkait sem az éberekkel. és ötvenes évenek közepén járhat. . mint bármelyik révülő. pocakos. zöld szemét vizslatja. szintén felnéz a könyvekre. mintha mindig is ebben a szobában töltötték volna estéiket. . A kölyökfarkas olyan otthonosan heveredik el gazdája lábánál.Elhiszem. Sőt.Az álomfogók valaha az éberek valóságában élő. kicsi törzs volt.Éberek és révülők látták.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo maradnak a szobában. akaratunk teljes birtokában tudtunk kóborolni az álomvilágban. .Rólatok sosem beszéltek a révülők. nehogy megfeledkezzen az óvatosságról.beszél tovább Szvapna. és Szvapna átható. . és leveszi róla a nyakörvet. Még a Hetek is csupán sejtik. és a falakat plafonig beborító könyvek rengetegét nézi. mert mi sem bántottuk őt. . hogy van egy nép a szellemvilágban. . fantasztikus. hogy a kérdések futóversenyt rendeznek a fejedben. gerincük fakult a sok olvasástól.Te gyűjtötted össze őket? . Mégis sokkal barátságosabb. Szvapna. s nem szeretjük a látogatókat. és kezébe veszi párázó bögréjét. . Ősi köteteknek látszanak.Gergő elszakítja kutató tekintetét a könyvekről.novapdf. a másik itt.com) .Kik vagytok? . akivel eddig Gergő találkozott. A fiúnak fel kell idéznie az emléket. Az álomfogók vezetője cseppet sem daliás. hogy üljön le a fotelba. Csodálkozva fedezi fel az éberek világának legkedveltebb meséit.Az álomfogók találtak rájuk . mikor a férfi dárdájával Wataturura támadt. alacsony. távol mindenkitől. Nem az álomképek irányítottak minket. mikor aludtunk. és jegyezték le őket. s maga is helyet foglal. aki időközben egy hatalmas merőkanál segítségével forró teát töltött két bögrébe.Szvapna int Gergőnek. a Sárkány sosem haragudott meg ránk. de azért néhánynak ki tudja betűzni a címét. Mind megtörtént.

. és eltűnik a jelenés. Az álomfogók népe immár egészen az álomvilágban él. lehet az éber. . Gergő közelebb akar menni a képhez.biccent Szvapna. . . .novapdf. ránk kényszerítsék a saját álmaikat.Nevezetesen azt.Szvapna szemében öröm csillan. s ha mégis meglátnak.Be tudunk lopakodni bárki álmába. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.Teljesen mindegy. Kénytelenek voltunk átköltözni ide. alagutat álmodik bele. tó fenekén heverő kavicsa összehordott álmokból került ide.Az álomvilágban ők közeli rokonaink. amit az álmaikban látnak.bólintott a törzsfő. Országunk összes fűszála.Valamit nem vettünk számításba . . s mintha egészen közönséges éberek is volnának közöttük. Mások álmaiba lopózva bármivé álmodhatjuk magunkat. Először azt hittük. mikor Szvapna kinyitja a szemét. . és a népe szintén képes irányítani az álmait. .Inkább végleg átrévültetek ide? . és így képtelenség bárkit is elcsípni közülünk. ti mire vagytok képesek? Szvapna elmosolyodik.Mi álmodjuk ide ezt a várost. s a hegyeket a látóhatáron. ők úgysem vesznek komolyan semmit. . . körülötte az erdőket.Így valahogy .com) . . .Mégis hiba történt. milyen a külsejük.int az ajtó felé Gergő.szól közbe Gergő.Szeretünk magunkban lenni.Szvapna néhány pillanatra lehunyja a szemét. a Világfára. Erős bűbáj védi az országunkat.Miért. Kitanultuk összes tudományát. Éber testünk már rég nincs a dzsungelben. ők már mind álomfogók.Van egy mesterem .Tehát ezért vagytok álomfogók! Bejárjátok az álomvilágot. de 289. hogy az éberek szolgákká tegyenek minket. ezért a révülőknek sem szóltunk.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo . örökké megőrizhetjük létezésünk titkát.égy értem. hogy itt vagyunk. vagy révülő.Mindenre .És megálmodtuk a saját birodalmunkat . a saját birodalmatokba. . az utcákon mindenféle különös lény mászkál. apró bogara. mire a kandallópárkányon álló tükörben feldereng Boglárka alakja. ha egy álomfogónak útban van a hegy. amire az álomfogók. s hamarosan minket is felfedeztek volna. Ez ébereknél nagyon könnyű. .Ismerjük a szenoikat . . mint te .Ő szenoi. . mivel csatlakoztak hozzánk. Hiszen itt. így titokban maradt a létezésünk. Vagy ami még rosszabb. vagy egyszerűen átrévül rajta. és ami tetszik.mondja. hogy nem csak mi.De a városban nem csak olyan álomfogókat láttam. benne a különös állatokkal. csak ki kell törölni az emlékünket az illető fejéből. Nem akartuk. mert irtani kezdték az esőerdőket. Már majdnem képesek mindarra. azt ide álmodjátok. .

jelezve sötét gondolatait.Bogi fia. Holló megmondta.Hiszen ők még a révülők létezésében sem hisznek! Azt gondolják. Van közöttük szellemlény. a padlószőnyeg mocsárként szívja magába a rajta lépőt. Ők előbb-utóbb rátalálnak az álomfogók birodalmára. aki vállát vonogatva. ami érdemessé avatta őket arra.Pedig hidd el. a téglák közül hegyes fogsorok vicsorognak elő. s ha akarnak. fenyegetően morog. aki annyira el van keseredve a való világban. A törzsfő most tétova. újra kivillantja agyarait. A kandalló kihullatja fogai. hiszen én se hittem a varászlatokban.Mi nem véletlenül révültünk közétek.Éberek? . a szőnyeg újra kellemesen puha.Te képes volnál átadni minket Hollónak? . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Farkas. Tudom. . dacosan morog maga elé. amíg érted jön a Holló! Gergő felugrik a fotelből. . hogy az álmaiba költözik. fáradt öregemberre emlékeztet.Értem . hogy nyugalmat akartok. . mert 290. igaz? Tudod. számos éber akad. és oldotta le a Sárkány béklyóit! Az ébentollú el akarja pusztítani az éberek világát. az is változik. így hontalanná vált.kiáltja a fiú. Farkas. De minden hiába: meg kell várnod.Gergő homlokán ráncok jelennek meg. ha foglyul ejtenek. mire készülnek a Hetek: a Találkozón elindítanak téged a Világfa csúcsára. .ámul Gergő.mondja. mind csak mese. hogy szeretnél tovább révülni a Világfa legtetejére.Nekem meg kell mentenem az álomfogókat. Szvapna hangja felcsattan. Egyedül a könyvek rengetege marad bölcs és mozdulatlan. de valahogy minden kopott és szürke lesz. és a petróleumlámpák fénye fenyegető vörösre vált.novapdf. . a segítő szellememmel együtt. a nyugalmunkra törsz. .com) . és leigázni minden révülőt! Szvapna haragja hirtelen elszáll. Olyan álombéli tudásra tettek szert. Én azonban. S végül rengeteg éber is elvetődött hozzánk. minden vágyad hogy sámán lehess. Csatlakoztak hozzánk révülők. . S mivel bizonyára ő álmodja a szobát. . megértem. ami a könyvtáradban van. tudom. majd a varázstudók birodalmát is. hogy közénk álljanak. A kölyökfarkas is négy lábra áll. örökre ide költözhetnek. . akik tökéletes nyugalomra vágytak.Nem érdekel . A kandalló szája megnő.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo mások is szívesen menekülnének véglegesen az álomvilágba.Ő ejtette csapdába a Heteket. Ki akarod szabadítani a Heteket. Szvapna arca hirtelen elkomorul. . meglehetősen utálom. aki valaha egy éber vallás istene volt: a való világban megfeledkeztek róla. És te. s előbb maguk mögött hagyták az éberek világát. Lefogadom. hogy megmententsd az éberek világát a pusztulásától.

mert fel akarta használni különleges képességeiket. éber ruhát viselnek. Teljesen közönséges. Szvapna azonban lezártnak tekinti a beszélgetést. .Szia! .mondja rekedten Szvapna. . bár kissé régimódi. Révülők százai használták ki. hogy a Hetek féltik a hatalmukat az álomfogók népétől.égy sem tudtok megszökni.kérdi a fiú. s úgy nézi végig Gergőt. hogy megkeressék Monyákos Tubát. aztán csak sóhajt. miután Hódfarok néne feloszlatta a Találkozót.Igen. seprűre. Mögötte az ajtó döngve zárul mögöttük. de tényleg révülni kezdtél. mert két idegen toppan elé. Amint Emese és mentőcsapata elsietett. békés élete. és érzem az erődet. a hatalmad minden révülő erejével felér.bólint a fiú. Gergő egészen megzavarodik attól. Gergő szeretne még mondani valamit. szófa. * A Hetek Jurtájára kísérteties csend szállt.Azt hiszem. Hódfarok néne egyedül maradt a rossz álomban fekvő révülőkkel. A kölyökfarkas tanácstalanul nyüszít. . mert az csillogva simul a koponyájára.Mi hogy is mondjam? Szóval a nagyszüleid vagyunk. karszék. amit hall. . Nem tudom.teszi hozzá a férfi.Te vagy Farkas? Vagyis Gergő? .Te vagy Boglárka kisfia? .Honnan tudják a nevemet? És kik maguk? A házaspár nevetve egymásra pillant. de akadt néhány gyorsjáratú bűbájbusz. . majd a nő válaszol: . Egyértelmű. hogy Holló alaposan becsapta az álomfogókat. a te segítségeddel. te és a segítő szellemed szabadon járhattok odakinn . itt kell szembenéznünk Hollóval. Holló azt is elárulta. mikor ránk talált. Ezért támadott hát Szvapna az előadóteremben a krokodilsámánra. én vagyok . mintha már évek óta erre a találkozásra várna. tekintetük izgatottan csillog. megbűvölt szörfdeszkára ültek. Ha más lehetőség Gergő nem fejezheti be a mondatot. Szomorú pillantást vet a fiú érintetlen bögréjére. . nem kevesebb izgalommal. Harminc év körüli házaspárnak néznek ki (egymás kezét fogják). Odakinn nyüzsög a város mindennapi. Itt mindent mi álmodunk. pedig még nem váltál sámánná.mondja az asszony.novapdf. Segítő szellemével leballag a harminchárom lépcsőn. Ezért törnének ránk. A nő magasra tupírozva hordja a haját. . mitől vagy olyan különleges. De hogyan győzhetné meg tévedéséről az álomfogók törzsének vezetőjét? Gergő kétségbeesve kutat a megfelelő szavak után. sütőlapátra.Amíg Holló megérkezik. .com) .Most mihez kezdjünk? . és repülő szőnyeg is. 291. mire a szoba ajtaja kitárul. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo ha sámán leszel. amint a fiúra mosolyognak. a férfi viszont valamilyen pomádéval kenhette be a sajátját. Azután pattint az ujjával. Sokan totemjeik hátára pattantak. hogy leomlottak a bűbájkorlátok.

sipította a sötétben rejtőzködő.mondta a néne. -Valaki egy fa tetejére ültette Rúzspirost . és akkor .mondta a vajákos. .Ne aggódj. immár lefelé görbülő ajakkal. majd hosszas mocorgás után négykézláb kecmergett elő a homályból.Természetesen kerítettem egy pasit.motyogta az illető. A szerszám bőrszíján kék szikrák futkároztak az izgalomtól. és esze ágában sem volt letennie a bűbájostort.Egy magára valamit adó nő különben sem gyalogol kilométereket. és ültében a beszélő felé fordult. nemzetközi bűvésztalálkozó. A Sárkány . Valószínűleg azért titkos.Gyere elő! . s lekuporodott az Eleven Tűzhöz. elmaszatolódott szemfestékének.Még hogy Sárkány. Apollónia? Egészen megijesztett. ne! .biccentett Boglárka barátnője. Szerencsére az utóbbi időben nem volt alkalma tükörbe nézni. mert bizonyára sikítófrászt kapott volna csapzott hajának. . Azt hiszik önmagukról.Csak maga az. a vajákos mellé.A felhőszakadásra gondol? .Magasságos manikűrös. Igen. . aki már egyáltalán nem hasonlított arra a makulátlan öltözetű. . Mikor Hódfarok néne felismerte. . és fejét csóválva visszafordult Kendéhez.Mi lesz akkor? . . majd sorra betakargatta a halkan szuszogó betegeket. ahova már alig ért el az Eleven Tűz fénye. mi történt itt! Maguk egytől-egyig bűvészek.kérdezte egy reszkető. hogy valóban tudnak 292.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo A vajákos asszony csöndesen merengve zárbűbájt varázsolt a nemezajtóra.Jaj. villámlásra. .Látni akarom az arcod! . komolyan! . aki még néhány napja volt.kérdezte Hódfarok néne. . . akik ráadásul kissé bele is hülyültek a mesterségükbe. akár gyalogszerrel. Itt senki nincs biztonságban.Még mindig ezzel a bűbájos ostobasággal akar etetni? Tudom én. miközben visszaült Kende mellé.Tegye le azt az izét. Hódfarok néne összerezzent meglepetésében. jövök már.Nem volt szándékos. . ne fárasszon már! .És hogyan közlekedett. csak ne lengesse azt a vacakot . a fiú erős és ügyes . . Még csupán a kérdés első hangját hallotta.novapdf. bosszús sóhajjal maga mellé dobta a bűbájostort. ha elhagyja a völgyet.nevetett keserűen Apollónia. mert maguk a szakmától eltiltott pancserek. Hanglejtésében benne rejlett lesújtó véleménye is.Meg a hóesésre. . szélviharra .com) .cincogta Boglárka barátnője.jelentette ki büszkén Apollónia. mikor már kezébe kapta bűbájostorát. akinek volt! . hibátlan sminket viselő fővárosi nőre. szakadt ruhájának láttán. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.Aha! . .Pedig jobban tette volna. ez egy titkos. . .Maga miért nem ment el a többiekkel? . csak én vagyok! A vajákos gyanakvón hunyorgott.Biztosan eljut a Világfa csúcsára.suttogta szeretettel Hódfarok néne. mikor minden percben történik valami borzalom.Gyalog mégsem vághatok útnak. vékony hang a jurta hátsó részéből.kérdezte Hódfarok néne. . mikor még nem volt autója? . vén táltos.szólt panaszos hangon Apollónia. .

ha rajzfilmet adtak. Az Eleven Tűz hirtelen veszett lobogásba kezdett.hadarta dacosan Apollónia. hogy az imént maga mellé.Igazán? . eltűnt belőle. ha kiveri a szemét. ami annyira jellemző volt Apollóniára. pedig csak valami gyógyszert kellene szedniük. Haja ledobta magáról a festéket. Helyette gonosz. bármivel oda emelték. vagy bevonulni a gumiszobába.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo varázsolni. Szemben vele. a nemezlapokat sűrű eső csapkodta. de alakja is hihetetlenül megváltozott. A nő hangja hatalmas változáson ment át. Csakhogy az nem volt a helyén. jobbjában a vajákos bűbájostorával. buta homály. átható. Leginkább a szeme alakult át: a rémült. hogy akkor is átkapcsoltam a TV-Shopra.pillantott Hódfarok néne Apollóniára. A fahasábok sötétkék és vörös szikrákat köpködtek.A seprűn repülő boszorkányok? Őket biztosan látta. A jurtát kísérteties fény öntötte el. . aki akkor sem hajlandó elhinni a varázslatot.Mi a rossznyavalya? . s boglyasan meredezve a csillagtalan éjszaka ürességét idézte. Messziről mennydörgés hallatszott. szoknyája ráncára fektette a varázsszerszámot. öblös.Értem . amiről sámánjelképek tucatjai csüngtek.Már ezt is értem .Hódfarok néne különös módon sajnálni kezdte Apollóniát. Apollónia állt.Daruval. Hódfarok néne úgy pattant fel. aki most buta ábrázattal.szólt Hódfarok néne háta mögül Apollónia.Valóban nagyon nehéz gyermekkorom volt . A vajákos tisztán emlékezett. hogy azután mindjárt egészen összezsugorodjanak. . a jurta farácsos oldalának vetve hátát. . ami halottsápadttá varázsolta a sorban fekvő révülők arcát. De úgy megijesztett a rémtörténetével. mintha nem múlt volna el négyszáz esztendős. . bő talár fedte. amitől látomásaim voltak .kiáltotta felháborodva a nő.Akkor hogy magyarázza Rúzspirost a fán? . amíg másfelé néztem. .kiáltott Hódfarok néne.vallotta büszkén a nő. .Szóval maga afféle megrögzött éber. . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. sírós vinnyogás eltűnt. néhányuk hangos durranással kettéroppant.Megitattak valami mérgező löttyel.Trükk! . léghajóval. aki tehetetlenül nézte elveszített 293. . A nőnek nem csupán a hangja. Az eddig vékony. . . Most azonban hiába matatott a ruha redői között. és ismét bűbájostora után kapott. fülsértő rikácsolás hallatszott. . .Anyukám hatodik férje egyszer próbált esti mesét mondani nekem. de a réten senki nem járt. Helyette mély. öntelten fújta mondókáját.novapdf.Hódfarok néne nagyot sóhajtott. A lángok kicsaptak a füstnyíláson. Egész testét fekete.Kisgyerek koromban is utáltam a meséket .com) . tekintettel meredt a vajákosra.

Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo bűbájostorát. a szolgáim lesztek! A bűbájostor akkorát durrant. égette. Vissza nem adhatom. . Még Apollónia is kapott néhány sebet . Enyém a Sárkány ereje. Hódfarok néne a bal lábához kapott. és leszámolok a világ összes varázstudójával. Most fürge ujjak találtak rá tévedhetetlenül. .Nem csupán révülő vagyok. hogy a jurta tetején kapaszkodó pókok lehullottak. de a túloldalon már nem talált 294. .Mi okod van ártani a saját fajtádnak? Hiszen te is révülő vagy! Apollónia ostort emelő keze elakadt a levegőben.üvöltötte dühtől rekedten Holló. amit a következő pillanatban átégetett az átok sugara. Az átok eltakarta a két nőt. öreglány! . Mégis kitagadtatok magatok közül. Arcán rideg mosoly terült szét. A szétbomló hajszálak sűrű. amint fejét félrebillentve az álomban heverő varázstudókra pillantott. és szédelegve igyekeztek fedezékbe menekülni. orrfacsaró bűzzel töltve meg a jurtát. ha nem számít a támadásra.Holló . Az éberekre semmi szükség. ami sziporkázva Apollónia elé esett.Ki ki vagy te? . sámán lettem.Farkas haja! .Ne tégy úgy.com) . .rikácsolta Apollónia. de szívesen adok belőle kóstolót. s tépték el vékony zsinórját. Csontszilánkok repültek szerte a jurtában. ha nem készül fel rá időben. . és kimondta az átok szavait.mondta. Ti pedig. míg Holló bűbájostorával szét nem robbantotta a "bokrot". Talán el is esik a fájdalomtól.Én felrévültem a Világfa csúcsára. De most visszatértem. átláthatatlan függönyt vontak a vajákos elé. mielőtt Holló újabb átkot mondott volna rá. vénasszony . . . Hódfarok néne kilépett az őt védelmező hajfüggöny mögül. amit hirtelen összerántott a görcs. felhasogatva a sátorponyvát. . Holló felvisított. majdnem olyan hangon. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. bolond szipirtyó? . A rontás zöld sugara beléjük csapódott. nem tudtok megállítani. tövises csontbokorrá szökkent. marta a fekete fürtöket. és magasra emelte a bűbájos szerszámot. s nyomban éles. mint mikor az egykori Apollóniának letört a körme.Ezt keresed. és kezével megmarkolta a szoknyáján csüngő csontszilánkok egyikét.novapdf. . Letépte ruhájáról a csontdarabkát. s egyenesen Hódfarok nénét vette célba. A csomózott bőrszíj hegyéből zöld fénysugár szökkent elő.mondta a vajákos. A halálos rontás nyomban megölte volna a vajákost. őket elsöpröm a föld színéről. A fekete hajfürt szerényen fityegett a néne sokráncú szoknyájának rejtekén.nyögte Hódfarok néne.kiáltott Hódfarok néne. Ezzel megcsördítette a bűbájostort. Akkor ezt szeretni fogod! Hódfarok néne előre lendített tenyeréből elszabadult a megidézett varázslat. nyavalyás révülők.hahotázott Apollónia.Szívós vagy.Miért? . hogy azután a levegőbe szórják. mintha nem tudnád.

. meg a Heteket! Hódfarok néne a bénító átok hatása alatt csak homályosan hallotta Holló szavait. Hódfarok néne körbenézett. * Gergő némán tűri.mondja a férfi. A kölyökfarkas követi őket.Most már nem találnak ránk. .súgja a nő. aggodalmasan biccentve a közelben ácsorgó csapatnyi hálósipkás révülő felé. s még inkább vicsorog.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo rá áldozatára. nyomasztó csönd támadt. Holló alulról fölfelé csapott a bűbájostorral. . így elkésett. de Hollónak már a nyomát sem látta. megoldom . és a földre döntötték Hódfarok nénét. minden mozdulatukat figyelve. mintha semmi nem változott volna. hogy lassan kimerül bűbájos ereje: a halálos rontás túl sokat vett ki belőle. A két révülő néhány másodpercig egymás arcát vizslatta. hogy nagyszülei betereljék az egyik mellékutcába. körbetáncolták. és ezüstös csillanású bűbájt idézve.Nem volna jó. Majd egyszerre mozdultak.Semmi baj. de nem találták a kellő varázslatot. és rémálomba száműzlek téged. Ezért utolsó ráolvasása egyszerű bénító varázs volt. Bal kezéből rizsszemek garmadáját ontotta Apollónia elé. Az Élő Tűz lángjai ismét fellobogtak. . A kék szikrák elérték. meleget és fényt árasztva a néma jurta belsejére. .novapdf. mint akik párbajoznak.Átkozott vénasszony! . ahol csak kevés álomfogó jár. ha jelentenék Szvapnának. amíg mind egy szemig fel nem szedi a rizst. Ha valaki belép az ajtón. A nő ekkor gyorsan megtaszítja Gergő hátát. Próbálta felemelni a fejét. hogy találkoztunk. A hatalmas üvegtábla néhány pillanatra homályossá válik.ami belülről közönséges autógarázs. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. ujjai tétován matattak szoknyája redői között. mert el akart menekülni. a könyvesbolt kirakatára bök. A kölyökfarkas kissé hátrahőköl. majd újra könyveket mutat az utca felé. A vajákos egészen más támadásra várt. hogy addig ne üldözhesse áldozatát. s máris mindannyian bent vannak a boltban. Csakhogy Hollónak nem volt szándékában Hódfarok néne után eredni.üvöltötte Holló. .Most végzek Farkassal. Azután mélységes.mondja 295. hogy ne morogjon folyton . de utána visszatérek. s közben kénytelen volt megkapaszkodni az egyik tartógerendában.Kérlek. amire a vajákos nem számított. s rontása kék szikraesőként repült a néne felé. és farmernadrágja hátsó zsebéből bűbájostort húz elő.com) . Érezte. Az álomfogó azonban hátat fordít neki. szólj a segítő állatodnak. a könyvesboltba jut . Az ősi bűbáj ugyanis erejével arra kényszerítette a révülőt.

Mondjuk.Biztosan tudsz róla. vagy inkább csapda? . hogy elrendeződjenek egymásba gabalyodó gondolatai.kiált lelkesen Sete. Az asszony gyors mozdulattal leporolja mellette a fémet.vigyorog szégyenlősen a férfi. . A házaspár félve egymásra sandít. hogy tartsák szemmel. . Meséljék el. . . Öt percig legalábbis úgy fogok tenni. hogy maguk a nagyszüleim.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo elégedett mosollyal a férfi. mintha tőle szeretne erőt kérni. mintha elhinném. . A nő nem neki felel. Majd mindketten ragyogó szemmel nézik. de Boglárkát nem hagytuk volna magára.Maguk túl fiatalok! . Talán Szvapna küldte őket. Gergő megrázza a fejét. . akiről tavaly télen álmodtál? . Gergő képtelen rájönni. és hogy még inkább felhívja magára a figyelmet. . . Én a nagyanyád vagyok. . hogyan boldogulsz.Hiszen most is rólad beszélünk! . régimódi személykocsi lökhárítójára. meglesni.állapítja meg.Okos gyerek . hogy bámulják. .Muszáj volt . elhiszem. hogy találkozhassunk veled.Én madarakat gyűrűztem minden nyáron. . nevelhetetlen medvebocsra. mi történt. amíg Holló megérkezik? Ha így van. . . Ambrus pedig a TSZ állatgondozója volt. és leül a nyitott motorházú.Ha idáig elrévült a Világfán.Mindketten révülők voltunk a való világban . . s két tenyerét farmernadrágja térdén dörzsöli. a kurázsija is . mit akar tőle a két álomfogó.kérdezi végül a fiú. 296. a nevem Sete.Foglalkoznának végre velem is? . elunva. .Az a nagyapád volt. Ambrus még felesége kezét is megfogja. olyan képet vágva. csak nézik Gergőt. a férjére néz. oldalba rúg egy üres benzineskannát. hangja fátyolos a szomorúságtól. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.nevet a nő. s maga is helyet foglal. a nagyapád .Persze.novapdf. Persze néha belopakodtunk az álmaidba. mintha ezzel máris leleplezte volna az álomfogókat.Remélem.kezdi a történetet. hogy mi éppen ilyen idős korunkban tűntünk el. s most komolyan beszél. . minek ehhez ilyen esztelen hazugságot kitalálni? . kicsit mi is akartuk. A szeme a tiéd! .Emlékszel arra a bolondos. .kacsint feleségére a férfi. Sete mélyen Gergő szemébe néz.Pontosan így képzeltem el.com) .Ez valami vicc.Én pedig Ambrus volnék. ha alig múltak harminc évesek? Ambrus elismerően biccent.De még be sem mutatkoztunk.kiált Gergő. .Hogyan lehetnének a nagyszüleim.Nagyon régen várjuk már.sóhajt az asszony. ha van más mód.mondja a fiú. biztos remek gyerek.

ha felnő.szól rá csöndesen Sete a férjére. Ott találkoztunk Vackor nénével .Szóval megismerkedtünk.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo . és kiköltöztünk az erdőbe. megismerhetted a révülők világát. hogy véletlenül találkozott vele a Bükkben. Nincs sok időnk. és bizony nem véletlenül akadt a magányosan kóborló Bogira. és már napok óta csavargott. A te kölyökfarkasodnak szép. Nagyszerű kísérő válik belőle. Azok a szegény fejős némberek folyton egymással veszekedtek. . bűbájos álmokkal ő vette rá a szökésre. Ért a gyógynövényekhez. Mikor mi véglegesen elrévültünk.Állj! . Gergő nem szól. . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.Kétszáz tehenet kellett bezsúfolni egy olyan istállóba.beszél tovább Sete. .Vagyis nem olyan igazi révülő. Holló bármelyik pillanatban megérkezhet. Mindketten sokat utaztunk a szellemvilágban. Anya mesélte. .Sete szemében mintha könny csillanna. hogy figyelni fog.Én pedig doboló voltam a Felső Világ Tűzkörében . így a Középső Világ Tűzköréhez tartoztam. egymásba szerettünk. ahol húszan fértek volna el kényelmesen. Azt neki kell elmesélnie. Csak nem gondolod.mereng a múltban kutató tekintettel Ambrus. hogy egyszerűen le akarják őket foglalni.Mióta a Világfán utazol. nyamvadt szalmáért is képesek voltak oldalba rúgni a másikat. . Akkoriban ti már rég eltűntetek! Most Ambrus inti tekintetével csöndre unokáját. és legalább olyan jó varázstudót nevel belőle. Gergő most vette észre. -Ti nem ismerhettétek Vackor nénét. amit még nem tudtunk az ősi tudományokról. .Hogy miért veszítette el a Vackor nénétől tanult tudományok nagy részét. .com) . Sőt. . Egy szál. Én boszorkány voltam. és a Sarlatán Ellenőrzési Hivatalban kaptam munkát. éjra fellobban benne a nyugtalanság. az egy másik történet.Gergő parancsolón felemeli jobbját. .Ez most nem fontos! . hogy vigyázni fog rá. van egy pici bűbájos ereje is. kitanítja a tudományokra. hogy eljött az ideje. egészségesek a fogai. . ezzel jelezve.De anya nem révülő . miután megszökött az intézetből. fényes a szőre. mégsem szokott révülni. hogy nem csupán őt. hogy a látszat mindig igaz? Vackor néne a legjobb barátunk volt a való világban. . megígérte. és terelte lépteit a Bükk felé.Nagyon boldogok voltunk az erdőben . .Hódfarok néne megtanította nekünk azt. most már kevesebb meggyőződéssel.vitatkozik.Utáltam csinálni! . de a szürkebundást is teljesen lenyűgözte a két álomfogó meséje. ha úgy gondolja. Gergő.tör ki a rossz emlék a férfiből.novapdf. mint mi voltunk. amíg Holló 297.Igaz .Most hallgasd végig a mi történetünket. Egész pontosan a beteg totemállatokat gyógyítottam.

hiszen a való világban ott ficánkolt. és folyton díszítették. égy tűnik. A rémálmok birodalmának határáról jött hír. . hogy szerinte valami grimbusz van Szvapna körül.mondja Sete halkan. Már révültem volna haza.Gyakran révültünk az álomfogók közé . mire gondolsz. mikor az anyja őt nézte. . ne beszéljen róluk a többi révülőnek. és jelenségeket rejtenek magukban. bűbájostorral a kezemben lopakodtam a repedezett földön.emlékezik Sete. .Ambrus szavai most mintha szürke. a szellemvilág olyan területére.von vállat Gergő nagyapja. . A legszebb.Mi pedig attól kezdve úgy éreztük. amiről addig a révülők se tudtak.Azután megszületett anyukád. hogy bármikor látogassa meg őket újra. rugdalózott. hogy láthassa. mégis elmagyarázta.vette vissza a szót Sete. mert a rémálmok iszonyú lényeket.Ő is kíváncsiságtól hajtva merészkedett a rémálmok földjére.És Szvapna nem is akarta. . kacagott nekünk a varázslat. és súlyosan megsebesítették. tudom. mikor a levéltelen fák között csillanni láttam valamit. gazdagították. hálásak voltak neki. nyúlós köd mögül érkeznének. legvarázsosabb álmokból építették fel. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. hogy szárnyát törte az egyik kirgiz táltos hattyúja. Olyankor még a legbutább révülők is be tudnak kukkantani a csodák világába. szőke kislány volt. de nem volt olyan szerencsés.Csodálatos volt ez a város. de kérték.Sete szép arcán két szomorú ránc jelent meg.com) . . . Az álomfogók szelíd arcára pillantva azonban ez őrültségnek tűnik. hogy ott már a rémálmok birodalmának területe van. csak egyetlen pillanatra révülök be. Óvatosan.Azért persze is elláttuk a munkánkat továbbra . Hát igen. és akkor minden még szebb lett . Elhoztam hát a feleségemet. ahova a sámánok sem szívesen járnak.szól Ambrus.Sete arcán fény ragyog fel. hogy haza hozzam. .Alig tudott motyogni. Először kedvesen fogadták Ambrust.Előtted mégsem titkolhattam el! . . merre kell révülnöm vele.Dobolóként kötelességem volt a sérült totemállat segítségére sietni .Törékeny. A mérgező tüskékkel dúsan megrakott bokrok között aztán rábukkantam az álomfogóra. . Tudtam. Gondoltam. ahogy Ambrus mesélte . hogy révülnünk sem kell. .Egy új emberke eljövetele mindig nagy varázslat. hogy megmentette a társukat. . .novapdf.Nem hagyhattam a sorsára . mint a párom. ráolvastam a szárnyára. Bíztatták. amíg meglesem.A hattyút megtaláltam.Egyik éjjel Ambrus kiküldetésbe révült. nyomban a levegőbe is tudott emelkedni. az álomfogók titokzatos városába. hogy tudjanak . . mi csillog az örök homály földjén. mire képes a révülő.Vackor néne ugyan figyelmeztetett. Gonosz rémálomlények rohantak rá. . ha jó szándék vezeti. mégis 298. de a kíváncsiságom gyakran legyűrte a józan eszemet.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo megérkezik. Ide. . amit eddig Gergő csakis Boglárkán látott.

egyre nehezebben képes felébredni a való világban. Ambrus tétovázás nélkül nyúl a farzsebéhez. amint gazdája a két álomfogó nyakába ugrik.sürgeti őket Gergő. Szvapna elhitte Hollónak. a hét csomóra font bőrszíjon.szegi fel fejét dacosan Gergő. S végül semmilyen bűbáj sem akadályozhatja meg.Ő még egészen pici volt akkor. Ha valóban a nagyszüleim vagytok.Hidd el. A kölyökfarkas csodálkozva nézi. legalább itt élhetnél. Ezért át fog adni az ébentollúnak. mire az ostor arany színben kezd ragyogni. hogy valóban ők a nagyszülei.Csakhogy az álomfogók sem tudtak róla. . ezért segítenek Hollónak. hogy egészen itt ragadjon. és féltik a nyugalmukat. ujját végighúzza a rúnákkal faragott nyélen. Sete persze sír.com) .Sok még a dolgunk. .Kende itt van? .Az ébentollú először bűbájcsapdába ejtette az öreg táltost. és megöleli őket. Ha így volna. hiába járt itt számtalanszor. gyerek . mint a tiétek? A fiú nagyszülei ismét egymásra néznek.ámul Gergő. és a Hetek el akarjátok pusztítani a művét.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo pletykásak lehettünk. ha nem költözünk végleg ide. hogy titokban épített városuknak van egy különleges tulajdonsága. De Holló mindent megrontott.morogja a férfi. De a város bűbája ellen nincs ellenvarázs. s talán a lova is ápolásra szorul. . hogy ellenvarázst találjon.Sajnos nem.Ki kell szabadítani.tiltakozik Sete. mert Vackor nénének beszéltünk Álomföldéről.Jól van. Az álomfogók elszoktak a harctól. . majd Ambrus válaszol. és fiú felé nyújtja bűbájostorát. Ki tudja.Szükségem van egy bűbájostorra. hogy te.Ez a sors vár rám is? . . . Senkit se akart erőszakkal az álomfogók közé hívni. majd értük küldte az álomfogókat. ne hidd. . meg sem fordult a fejünkben .Itt. . Átveszi a varázsszerszámot. . ti szerezhettek nekem. nem tudott révülni.kiált közbe Gergő dühösen. Ambrus is köszörüli a torkát.Addig raboskodom közöttetek. . .Hacsak le nem győzöm! . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. . még hány révülővel osztjuk meg a titkot.bólint nevetve Ambrus.Mikor erre rádöbbentünk. Szükséged lesz Kende segítségére. Talán.kérdi elszoruló torokkal Gergő. ha lesz valaki. Kérlek.novapdf. hogy a mi népünk rossz. Szvapna mindent megpróbált. hogy mer küzdeni az ébentollú ellen . Egyedül nem győzheted le Hollót. . amíg a testem eltűnik a való világból. Ha a révülő túl sok időt tölt a falai között. hogy hozzák ide őket. Gergő ebben a pillanatban hiszi el. . a városban? . aki megmutatja nekik. amióta felfedezte az álomfogókat. Mégis képesek voltak magára hagyni őt a való világban ezért? .Emlékszem még a régi mesterségemre .Vigyetek Kendéhez! . Rá nem hat a város bűbája.De az anyám! . . .Induljunk! 299. és a táltosát.

Reméli. Közülük Szvapna néz a fiúra. Ez az egyetlen építmény az álomfogók földjén.szól Kende. . a csapóajtón hét hatalmas lakat lóg. . Vagy inkább mindjárt egy lángvágót! A fiú várja. hogy lelásson a félhomályba. Gergő öklével tehetetlenül csap a rácsokra.com) . Arca dühös és elkeseredett.Álmodjatok ide nekem egy feszítővasat. Emese a tíz körmével esett neki. Gergő a földre hasal. a jurta füstnyílása felé vette az irányt. Helyette azonban a kölyökfarkas dühödt. .Kende sietve feltápászkodik a földről. Farkas? Félek. Emese már tudta. hogy Kende nem veszi észre hangjában a bizonytalanságot. és őrült füttyögéssel szálldosott a rét fölött. .A lakatokat fordító bűbáj védi. menni fog éber módszerrel . miután sikerült két körmét is behasítania.Mindjárt felfeszítem az ajtót. A földbe süllyesztett börtön körül álomfogó harcosok sorakoznak. figyelmeztető vakkantását hallja. A napfény meggyógyít. A sáros gödröt rontással erősített vasrudak takarják le. majd Kende gyönge. hogy nagyszülei mormolni kezdjék az álomtárgy-idézés dalát.novapdf.Ne próbáld! . Odalenn fehér folt mozdul.Minek nekünk a Sárkány? .Egyedül a Sárkány agyara nyithatná meg a börtönömet.Borzalag. a levegőbe szökkent. A Sárkány Ahogy a Hetek Jurtájára pillantott. Kezükben hidegen csillan a dárda. Settenke közben eltűnt a jurta belsejében. és talpra áll. földbe ásott ketrecben tartják fogva. majd szinte azonnal felbukkant.kérdi a fiú türelmetlenül. a nemezajtó mégsem mozdult. A majdnem-táltos végigrohant az egykor büszkén sorakozó totemoszlopok között.Ha nem megy bűbájjal. . Felemeli fejét. Bármilyen rontást mondasz rájuk. . A Monyákos Tuba "szobra" mellett maradt lidércek és Borzalag értetlenül bámultak utánuk. majd két tenyerével ellöki magát a talajtól. segíts! . hogy elkésett. az nyomban visszaszáll rád.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo Kendét a város külső peremén. Bárhol járhat a Világfán.Hát ide révültél. XVIII. és beárnyékolja a szemét. amelyek egy 300.kiáltotta a lány. . amit nem szép álomból bájoltak ide.kiált a sötétségbe Gergő. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. rekedt hangja száll fel. de őt nehéz volna rávenned egy foghúzásra . A nemezajtót zárbűbáj védte. Ruhája rejtekéből Settenke vergődött elő. hogy megtaláld a Sárkányt. . és kihozunk onnan. nincs már elég idő. és a lányt megelőzve. .

mintha egy egész biciklis túracsoport egyszerre kapott volna defektet. Felismerte a vajákos asszonyt. huzat kelt. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. .nyögte Hódfarok néne. hogy nyomban hasra essen egy félredobott takaróban. Borzalag ekkor zuhant be rémült üvöltéssel a jurtába.Megyek már. amint Borzalag nyögve.kezdte újra a vajákos.intett Borzalag a nyílás felé.Tessék befáradni! .com) . és szétfeszíti a ponyván hasított nyílást. a keserű füst marta a szemét. de szavai fájdalmas köhögésbe fulladtak.Apollónia a Holló.A Holló . Hódfarok néne bizonyára olyan ráolvasást alkalmazott. Emese nem tétovázott. ami képzett révülőket is képes feltartóztatni.hallatszott a tűzhely közeléből Hódfarok néne elhaló. . és már el is tűnt a résen át. Így az üst alján szénné feketedet az egykor illatos massza. Kobzos Bélát és Furdancs Pepét is. hogy megértse. .motyogta Borzalag. A háta mögül hallotta. akkorát durranva. Mind mozdulatlanul hevertek takaróikon.nyugtatta meg a lány. mikor Emese letérdelt mellé. a maradék pedig elforrt. Ujjaival háromszöget formált.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo része mostanra kidőlt. . elkiáltva a rontás szavait. látta Kendét. majd az ébentollú összes bűbájverte rokonságát szidva talpra állt. és távolabb hátrált a jurtától. . .Már én is tudom . hogy véletlenül rátapos valamelyik rossz álomban szendergő révülőre. Emese botladozva. Félt. .Lányom! . amint egyik kezével integetve magához hívta őt. Kintről végre friss levegő áradt be. bebocsátást követelve. fojtogató miazmát okádva magából. és a vakondokok által téli állomba szenderített két ébert. s kisöpörte a füst nagy részét. A bőrszíj csomóiból lila golyók pattantak elő. Odabenn először átláthatatlan füst fogadta. .Ide gyere.Állj félre! . ami "A" betűt akart jelenteni. a jurta ponyvájára ugrott. Előbb sima zárbűbájoldással próbálkozott. Monyákos Tuba hagyott üzenetet utolsó mozdulatával. Fürgén felkapaszkodott a jurta oldalának farácsán. a többi révülő között. Az átok nem az ajtót célozta meg.Borzalag ruhája rejtett zsebeinek egyikéből elővonta bűbájostorát. két kezét előre nyújtva vágott át a jurtán. Kintről a lidércek négy ököllel püfölték az ajtót.kiáltott a kishíjánnem-táltos. Közben 301. Meglendítette a bűbájostort.Ide az én furmányos nekibuzdulásom szükséges . nyitom! . itt vagyok! Emese arcán patakzott a könny. mit akar mondani. Az Eleven Tűz fölé aggatott gyógyfüves kondért jó ideje senki nem töltötte fel vízzel.novapdf. és embermagas rést hasított rajta. de a vörös szikrák ártalmatlanul siklottak le az ajtóról. gyönge sóhaja. Emese közel hajolt Hódfarok nénéhez. szitkozódva felkecmereg a rácsozaton. . Sőt. .A Holló .

A jurta fölött elsuhanva gyíknyakán ülő. Hódfarok néne. irányt változtatott. felült. Oly gyorsan tünt el az éjszakájában. és szűkre vont szemmel meredt a semmibe. Emese a füstnyílásra emelte tekintetét.novapdf. égy tűnt. hosszúkás koponyáját lefelé fordította. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. bár még mindig nagyon gyöngének érezte magát.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo úgy tett. hogy elpocsékolja bűbájos erejét . .sipította Pisla. kupola formában szétnyílt.nézte a lidérc szobrát elgondolkodva. . A ritkuló füstben felragyogott Hódfarok néne elismerő mosolya. Ketten cipelték Monyákos Tubát.A Sárkány! . sőt. mintha hallgatózna. az oszlopnyi lábak már-már elérték az építmény tetejét Ekkor a Sárkány felvetette fejét. . ujjnyi vastagon megperzselődött a föld. éjra és újra lecsapott a jurtára. a Sárkány meghallotta a vajákos asszony bizakodó kijelentését. A Sárkány haragját felkorbácsolta a sikertelen támadás. de Hódfarok néne bíztatóan megszorította a lány kezét. mintha valami kerek holmit fogna. A bűbáj valóban megvédte a társaságot. Rúzspiros kormányát utánozta vele. A bőrszárnyak süvöltve törtek át a levegőn. -Így nem bántotta a révülőket. A Hetek Jurtáját erős bűbáj védi. A tisztáson egyetlen eleven fűszál sem maradt. A védőmágia sorra verte vissza a mérges darazsak.com) . . mert a következő pillanatban már támadt. Végül a szörnyeteg magasra emelkedett. mindig más bűbájos lehelettel próbálkozva. lefékezte zuhanását.Minket nem tud bántani. Pisla mégis citromsárgára halványodva vágódott hanyatt. A tűzvihar egyenesen a füstnyílás felé száguldott.Jön a Sárkány! A Hetek Jurtája fölött valóban felhangzott a hatalmas bőrszárnyak suhogása. . és a tartógerendának támasztotta hátát. Borzalagnak sikerült feloldania a zárbűbájt. Azután csikorgó kiáltást hallatott (Emese valahogy meg volt győződve róla.Ha rám halálos átok leselkedne. a rémülettől visítva dőlt be a nyíláson. Repesztőről ömlött a verejték. s még Emese is csak nyöszörögni tudott félelmében. hogy a jurta mélyén kucorgók azt hihették: ott se volt. Farkas haja védett meg. . és elterült a környéken. a jégeső. ha anyja hangját hallja). s közben maguk mögé pislogtak.Sikerült rákényszerítenem.Igazán bátor szellemlény ez a Monyákos Tuba . nem biztos. és a forró láva rohamát. hogy maradna elég erőm az utolsó mozdulatommal 302. és tüskés farkával nagyot csapva. és tátott pofájából dörgő tűzorkánt fújt a Hetek búvóhelyére. hogy a kölyöksárkány így örül. Borzalag apróra gömbölyödött két alvó révülő között. hogy mindenkit elégetve behatolt volna a jurtába. hogy puszta súlyával roppantsa össze a jurtát. és négy karmos mancsát előre nyújtva arra készült.súgta. A két lidérc a kimerültségtől fújtatva. de ahelyett.

Boszorkány! .Nem tudom használni .Ez legyen a tiéd .Az igazi veszély Farkas lelkét fenyegeti. A bűbájostor szíja azonnal remegni kezdett. Igazság szerint alaposan elrontottuk a dolgokat.kérdezte. .Halálos? . s remélte. Nem érdekelte a Sárkány.A révülők mind elmentek.Mindjárt elválik. .Én még mindig nem tudom felfogni. . . Ha időben rájövünk arra. A vajákos szoknyájának ráncai között keresgélt. akit mindenkinél jobban bántott.Itt még sok titok lappang. hogy Hódfarok néne elengedi őt. hogy kicsoda a Holló. miután végzett Farkassal.Ha az evenki sátorba érek. .A sámánsátort védő bűbájok legalább olyan erősek. odaát. Mióta azonban sikerült szétzilálnia a Táltos Világhálót. A sóbálvány-rontás megtöréséhez táltos tudása szükséges.Engem az lep meg inkább. bár közben vágyakozva nézte a varázsszerszámot. Bűbájos erő kell hozzá. emberi alakjában könnyen ártalmatlanná tehettük volna. . Emese elég erősnek érezte magát ahhoz. Most sikerült elkergetnem. . miután az imént fénye majdnem ellobbant a rémülettől.mordult Borzalag. . .hördült meglepetten Borzalag.Boglárka és Botlik Dénes vele vannak az evenki sátorban .mondta. . . ha sikerül elkerülnöm Hollót. mikor 303. akkora erőre tett szert.novapdf. hogy Holló a nevelőanyám barátnője . hogy Farkas biztonságban legyen.Kiérdemelted.szólt a vajákos eltöprengve. amivel csak néhány percig szállhatunk szembe. sem az éberek szerte kószáló. A legfontosabb most mégis az. nekem pedig akkor sem volna elég erőm hozzá.sikította Pisla. de kitűnő állapotban lévő bűbájostort. rémült csoportjai.com) .mondta Hódfarok néne.Most semmiképpen sem.hőkölt hátra a lány. .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo figyelmeztetni a többieket.biccentett Hódfarok néne. majd előhúzott egy erősen kopott. A családjával akart lenni.Az ő ostoruk festi meg így a levegőt.Hódfarok néne két ujja közé csippentette Emese állát.csóválta fejét Emese. és maga felé fordította a lány arcát. hogy mihez tudsz kezdeni vele . .Azt mondtad. a szellemvilágban . . hogy a révülők máskor vidám találkozója katasztrófába fulladt. s további vita helyett Emese kezébe adta a faragott nyelet. de vissza fog jönni. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. s a csomókból aranysárga fényhullámok terjedtek szét. . és csapdába ejteni a Heteket. hogyan segíthetek Gergőnek? . . . hogy Bogi nem érezte meg rajta a révülők erejét . aki meglepően gyorsan összeszedte magát. hogy ismét útra keljen a völgyön át. hogy halálos átok? Ezek szerint nem lehet feléleszteni? .Segítened kell neki. mint amilyenek a Hetek Jurtáját óvják.

oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. a Csipetke utcából. ha kell. hogy hírt hozzon rólunk . . A Bagoly-bükki-völgy fölé boruló homály egyetlen napsugarat sem engedett át. . nem tudom. Borzalag a még mindig füstölögve parázsló rét széléig kísérte Emesét. * Az álomfogók fenyegető gyűrűt vonnak Gergőék köré: dárdáik hegyét rájuk szegezik. de a következő pillanatban elakad a mozdulatuk. A gödörből Kende gyönge. hogy saját testükkel védelmezzék. Szükséged lesz rá. sípoló lélegzése hallatszik. de Hódfarok néne gyönge hangja megállította. megkínzott erdőségnek. ha bezárunk benneteket Kende mellé. .com) . hogy készek harcolni. A kölyökfarkas gazdája lába mellől vicsorog a harcosokra. Emese lehajolt. Szvapna. hiszen mindig is utálta az érzelmes jeleneteket. s jobbjában bűbájostorával. ők azonban állják vádló tekintetét.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo kézbe veszik. amiket bevethet. . ahol az egész házat betölti a kelkáposzta-.Amint megérkezem az evenki sátorba. Farkas pedig segíteni jött. .szól Sete. égy tűnik.mondja. nekivágott a csupasz ágakkal ég felé meredő. amíg Holló megérkezik . Ambrus és Sete ösztönösen a fiú elé áll. s néhány megtermett álomfogó lép elő. De a Hetek sose akartak bántani minket. hát most elárulom: Settenke a segítő szellemed. akkor is meg kellene védenünk őt hiszen az unokánk! . Lehet.Legjobb lesz. Gergőnek esze ágában sincs megadni magát. és macskaszag? Ez alig hihető. hogy Farkas veszélyt jelent az álomfogókra. aki most ismét éjfekete.Ha még nem jöttél rá. és szomorúság tükröződik.Ha igazad volna abban. és néhány pillanatra átölelte a majdnem-táltost. . Holló teljesen elvette az eszed. A sorfal szétnyílik. mikor először révülsz a szellemvilágba.motyogta zavarba esve Borzalag. . amint Szvapna a körbe lép. küldöm Settenkét. Emese nem akart hinni a révülőknek. Tekintetük elárulja.Elárultátok választott népeteket . Arcán továbbra is dac. az álomfogók törzsfőjére nem hatnak az asszony szavai. Tenyere ugyan síkos a bűbájostor nyelén. hogy bűbájt bocsátott rád.a vajákos asszony mintha nevetgélt volna. . és már indult is az ajtó felé. ha küzdelemre kerülne sor.mondja szomorúan az alacsony férfi. Szavait Ambruséknak szánja. Azután sarkon fordult.Az őrdenevéred maradjon veled .Csakhogy tévedsz.novapdf. pedig úgy koradélután járhatott az idő. Még hogy ő boszorkány volna? Egy lány a fővárosból. Az álomfogók feléjük lépnek. kezükben bűbájos dobóhálókkal. feje fölött a hangtalanul röppenő Settenkével.mondta. csillagmintás felleghajtóját viseli. majd int a harcosoknak.Révülj szerencsével . A körön kívül különös hang 304. de agyában szinte maguktól bukkannak fel a rontások.

Mint ahogy szemhéját. különben még le találom törni a Világfa azon ágát. kőszilánk. . s kezében már nem remeg a bűbájostor. Meg azt. hogy léteztek.kiált Gergő. mint mikor utoljára látta. A körbe magas.Mindenki fogja be a száját! . karmokra emlékeztető körmeit.novapdf. A ruha bő redőkben omlik bokájára. Kihasználtam. Gergő azonnal felismeri.Farkas! . ha elnémulsz. anyja kiállhatatlan barátnője lépked felé.Minek vezkődnénk a börtönnel? . karcsú. és ostobább lettél.zeng a táj fölött a rikácsoló hang. a segítő szellemével együtt. Az egykori városi dáma frizurája most is tökéletes. azért mégis csak Apollónia. akiről mindenki megfeledkezett. mintha tízezer gázégőt lobbantanának be egyszerre. Bár kissé másként néz ki.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo kél.Elérkezett a perc. az ében anyagon számtalan csontdarabka.rikácsolja érdes hangján. hogy Gergő nem tudja követni a tekintetével. fekete szikrák eltalálnak néhány álomfogót. mint a sámánokén. . csíkos macskává változik. mint a sztyeppén kóborló rénszarvas. most Holló mellé lép. .Miféle bosszúról beszélsz. hiszen akkor szólt volna rólatok. . Szemkápráztató fényvillanás közepén óriási. és fémfüggő fityeg. akik hangtalanul elájulnak a fájdalomtól. A vállán ülő holló idegesen felborzolja tollait. ajkát is az éj színére festette. . A kölyköt majd én magam intézem el. Jobbjában tizenhárom csomóra kötött bűbájostort tart. Most Gergő áll Ambrusék elé. bár rikító színek helyett egyszerűen fekete.Nekem azt mondtad. . mozdulatai bizonytalanokká válnak. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. és karmait kimeresztve Apollónia segítő szellemére 305. . sőt. sötét ruhás nő lép. . hogy észrevétlenül tudtok álomból álomba révülni. hogy pusztítson el minket.com) . . tartása görnyedté. s mire hátat fordít Gergőnek. révülő? . És Kende sem.Szvapna. de nem kap szárnyra. madártoll. hogy a Táltos Világháló Farkast küldi. . ahol ez a város van! Szvapna oly gyorsan mozdul. és megcserdíti bűbájostorát. te bezárkóztál népeddel megálmodott városodba. nincs szükségünk árulókra. s a döbbenettől leesik az álla. hogy utat engedjen az újonnan érkezettnek.kérdi az álomfogók törzsfője.visít fel a hollósámán. Szvapna.Ez hazugság! .Nem is tudtam.A nagyszülőket nyomban végezzétek ki. Szvapna egész testében megremeg. A szertepattanó. és kérdőn néz fel rá. Most azonban jobb. Az álomfogók sorfala kettéválik. mikor bosszút állhatok anyádon. A többiek megzavarodva húzódnak hátra. a népemet és városomat akarod megvédeni.

biccent Apollónia. És nem téved.com) . A védővarázs falán megpattan Apollónia sötét átka. Saját ostora készenlétben van. Nyomban összeforrnak a sebei. de a nő szemöldöke pici rezdülésével . A sötétkék szikrák Szvapna bundájára pattannak.Te az anyám barátnője voltál . aki fekete tollakat hullatva vergődik mancsai alatt. és tűhegyes fogaival a madár hosszú nyaka felé harap. hosszú körmeit nézegetve. .szól hideg hangon Apollónia. A fiú fürge. aki most előtte áll. lendül. . hogy járj hozzánk .Komolyan mondom. . ahogy imádtad magadat. amint a ködgomolyt elfújja a szél.Megjegyzem: már akkor is utáltalak. és a zöldségeivel piszmog. .Rólatok később gondoskodom. Csőrével sorra megérinti a mellén lévő karmolásokat. . és sűrű füstbe burkolják a harcot. A holló mérgesen rendezgeti megmaradt tollait. Most álmodjátok máshová magatokat! A harcosok közül néhányan felemelik dárdáikat. válogatás nélkül mondva ki az első átok szavát. bogaram . és átható tekintettel néz az álomfogókra. veletek minden olyan zűrös. A fiú sejti. Holló felhőt kergető rikácsolással pattintja meg bűbájostorát. aki elveszítette bűbájos hatalma javát. majd valahonnan kuncogás bújik a szavai közé. hogy rátámadjanak Apollóniára. amit dühe az eszébe juttat. komoly hangon Gergő. a törékeny kis révülő. már megint letört a körmöm!". kicsit is azonos a nővel. . Ekkor éri el Apollónia bűbájostora.Szvapnára nem érdemes több szót vesztegetni .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo veti magát. Na. A nőt is meglepi a támadás. hogy Holló térde 306. Ha a révülő. és ártalmatlanul szóródik szerte. sziszegve eltátja száját.szólal meg halk.kitörli őket az álomidőből. Bár elég sokszor megnevettettél minket azzal. . és az anyád! Boglárka.nyafog Apollónia. hogy a gúnyolódás kihozza Apollóniát a sodrából. "Juj. Gergő azonban számít erre. számítógépes játékokon edződött figyelmét az sem kerüli el. A csíkos macska semmibe révedő tekintettel. aki éveken át Boglárka barátnője volt.Senki se kért rá.Miért nem lehet egyszerűen meghalni? Muszáj folyton küzdeni az elkerülhetetlennel? . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. akkor ennek így kell lennie. s mindenki rémülten nézi. A hangok elhalnak.novapdf. . picinyeim. Néhány pillanatig csak nézi. mozdulatlanul hever az oldalán. az éberek között él. Szvapna fújva. a csomók arany sugarakat vonnak fel. A földbe süllyesztett börtön környékén Gergő nagyszüleit kivéve egyetlen álomfogó sem marad.Micsoda kínszenvedés volt elviselni a képed. amint az álomfogók macskává változott vezetője a földre szorítja a hollót. ahogy állandóan a halott apád miatt vergődsz.Én is téged.kiált Gergő.

. még annál többre is. és megfeledkezik a veszélyről. hogy elvegye. és csatlakozzam a révülőkhöz. miért kell meghalnod? . . A fiú néhány pillanatig azt hiszi.novapdf. hogy révülő vagyok. A sámánfi nem érez fájdalmat. aki még mindig nem ocsúdott fel meglepetéséből.gondolja. A völgyben kuksoló faluban laktam.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo néhány pillanatra megcsuklik. semmibe hull Ambrus. Teste felemelkedik. . az Vackor nénétől akar tanulni. én voltam egykor Sarolta. "Fogy az ereje!" . hogy hatalmas tudású révülő. aki azonnal megérezte rajtam. hogy engem. amit hall. rövid szoknyája térd fölött táncol.Kíváncsi vagy. távolról kongó szavait is. A pörgés lassul. . mint máskor.Igen. hogy saját anyját látja. Készen álltam. hogy vonuljon be a legközelebbi szociális otthonba. . s ekkor Gergő meghallja a hangját. A lány Vackor nénéhez fut. A tizenhárom csomó fájóan durran a levegőben. sőt. s vidáman körbeugrálja őt. meg ágyat kap. hogy Apollónia látomást bocsátott rá. De akkor beállított az anyád. kezében pedig ott a bűbájostor. Apollónia távoli szava azonban meggyőzi. Sokat kóboroltam az erdőben. ami az erdő mélyén.Bosszúról fecsegtél az előbb.kiált szemtelenül a nőre. belekacagva a napsütésbe. s a gyűlölettől még rekedtebb a hangja. leányként szült. és Gergő talpa alól kicsúszik a talaj.Vackor néne háza a Bükkben. ahol mégiscsak rendes ételt. Aki a tudományokat akarja megismerni."Húznom kell az időt. Senki nem gondolná róla. . ami nekem jár! 307. s ő felülről néz egy barátságos faházikóra. hogy meghódítsam a Világfa csúcsát. Gergő szinte azonnal megérti. te csirke vagy milyen madár . A kicsi ház nyikorgó ajtaján töpörödött öreganyó botorkál ki. a szédült pörgésben elmosódik az álomfogók városának képe. Kitanított mindenre. ismerd meg a történetünket! A fiú nincs felkészülve a Holló új varázslatára. A vajákos asszony bosszúsan morgolódik. eszednél légy! A fiú alig hiszi. Sete és a kölyökfarkas. Két copfja vidáman ugrál a vállán. Inkább sietve rábeszélné. Így akadtunk össze a nénével. mert a bolond vénasszony a legnagyobb révülő messze vidéken. . Mivel anyám férj nélkül. Hamarosan meghallja Holló kérges. így meg sem rémül igazán. minden környékbeli sámántanonc vágya és reménye.vicsorog Apollónia. Az erdőből most tizenöt éves forma lány fut elő. majd megáll. orvosi ellátást. hogy sámánná legyek.Gondolom. ami ahhoz kell. borzas kis hollóm. Gergő szellemként lebeg a régmúlt események fölött. akik közé igazán tartozom.com) . anyámon akarsz bosszút állni azzal." . két ősöreg tölgy védő lombjai alatt gubbaszt.Hát jó. és a nagyszüleimet megölöd.Saroltám. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Vackor néne egyetlen tanítványa. mindenki fattyúként bánt velem.

oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. hogy ütődött füvesasszonnyá legyen az éberek között. amint Boglárka bizonytalan mozdulatokkal próbálgatja élete első bűbájostorát. miután az anyád megjelent . ehhez nem férhet kétség. hála a bolond vénasszony tanításának. Előbb Saroltát látja. és vaslábasában összefőzi őket.sikítja Apollónia. Talán az erdőben bujkál. fehér hópaplan takarja a kis házat. Sarolta sehol. varjakkal. Soha többé nem válhatott igazi sámán.novapdf.süvölt Apollónia messziről. sértődött képpel átölelve két térdét. Maradék mágikus ereje annyira volt elég. hogy az anyád ne révülhessen fel a Világfa csúcsára. vaddisznókkal. de még csak boszorkány se belőle. . hogy Vackor néne jóban van az őzekkel. hasznos növény bújik elő a földből. ki a kemence száján. mintha szerető nővére volna. A szeplős. mi folyik a barátságos melegben. nyúlós péppé nem válnak. ki mérgezte meg védencét.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo Gergő alatt a kép megváltozik. hogy Sarolta is ott kucorog a kemencepadkán. Majd némán. amint az erdő mélyén bogyókat. én! Gergő megrázza szellemfejét.Nem halt meg! . majd berepesztve Gergő dobhártyáját. mindet ismertem. 308. A banya elküldte őt a városba. Gergő borzadva nézi a gyorsan váltakozó képeket. A fiú hirtelen a kémény felé kezd repülni. mintha valami őrült multiplexben szálldosna. hiszen az anyó biztos azonnal rájött. .A néne megmentette az életét. csupa mosoly csitri felkelti a figyelmét. s előbb-utóbb sárkányőrnek választanak. és olyan kedves mosollyal teszi elé. mely körül számtalan állat apró nyoma mutatja. . De én a néne egyetlen tanítványa akartam lenni! égy senki nem révülhetett volna a közelembe. Tél van. igen. . A következő villanás után Boglárka már láztól vergődve fekszik az ágyban. . leveleket gyűjtöget. bár erre nem is gondolt. Azután felfedezi. s Vackor néne ápolja. tehetetlenül szemléli.A saját szemeddel láthatod. Vackor néne most egy másik. Besuttyan a kormos lyukon. táltos. hogy segítsek a nyamvadt ébernek révülővé válni. míg zöld. de a méreg kiölte Bogikából a varázstudomány nagyrészét. hogy Vackor néne nem törődött velem többé. amint lopva Boglárka ételébe keveri a mérget. szintén tizenöt körül járó lányt tanít. sőt Én lehettem volna a Táltos Világháló legfőbb révülője. hogy iskolába járjon. s már a mennyezetről nézi. Gyűlölködve nézi. nyálkás gonoszság lepi be szavait. medvékkel. Halkan beszél hozzá. Tavasszal sok értékes. így a fiú nem érti szavait. Ő Boglárka.Gondoskodnom kellett róla. a bűbájosok bűbájosa. és csúszós. hátha ezzel elkergetheti Holló eszelős rikácsolását.Eleinte azt akarta. és farkasokkal.com) . A nő azonban magától halkabbra vált. S én. mint repedt harsonák szava.

Pedig én voltam Vivien.kong az ébentollú szava.Akkoriban a legkülönbözőbb betegségeket próbáltam ki rajta. tehát megint nyár van. napfényes terület túloldalán gallyakból.A Középső Tűzkör boszorkányvadászai a nyomomba eredtek.motyogja Holló távolról. de többé nem volt reményem rá. aki elvette jogos jussomat. ha megkaparintom a Sárkány erejét. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Gergő szinte azonnal felismeri Hollót. ahogyan korábban fattyúként kiközösített a családom. és vidáman köszönti a másikat. arcát sállal takarva köhécsel. Sikerült elrejtőznöm az éberek között. Végig anyád közelében maradtam. hogy megkeressen engem Gergő ismét új képet lát. tekintetében már ott ég a későbbi Apollónia gyűlölete. kartonpapírból.com) . arca feketére maszatolódott. de apró szerelmi bűbájokkal sikerült minden srácot elmarnom az anyád mellől. De megesküdtem. Boglárka csinos. hogy ha párra talál. amint bűbájostorral a kezében egy tisztásra ér. hogy a Hetek közé emelkedjek. egykori ereje a kicsibe költözik. elpusztítom a Heteket. s Vackor nénét pillantja meg az ágak árnyékában. műanyag zsákokból összetákolt kunyhó áll. Árnyékából Sarolta jön elő. négykézláb. Az alig hatlépésnyi. Ezt nem engedhettem 309. az ostoba Bogika sose ismert fel. Évek telnek el szédítő kavargásban. Akkoriban értettem meg. a szomszéd lány Gergő rideg lépcsőházat lát. -Még mindig nem tért vissza az erőm. Én pedig túl gyenge voltam az állandó üldözés miatt. . biztosan rám is találnak. s meg akarja ölelni. Kitagadott a népem. Az egyik lakásból Boglárka lép ki. hogy bosszút állok Boglárkán.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo Azután indult. . A tanítvány aljas módon zokogást. kusza hajába fűszálak. . megbánást színlel. Szemközt vele egykorú lány toppan elő. Kibomlott. és gyereket szül.novapdf. Az orvostudomány néha tényleg csodákra képes. az évfolyamtársnője lettem .Az egyetemen Barbara. és szemét tapad. . mire a fiú ismét ki tudja venni az alatta zajló eseményeket.A gyilkosságnak hamar híre ment . Mesterien tudtam változtatni a külsőmet. a lány halálos rontást szór az öregasszonyra. Sajnos egyikbe sem volt hajlandó belegebedni. és a falu is. És bosszút állok a világ összes révülőjén. egyetemista lány. A két szemközti ajtó egyszerre nyílik. aki most szőke vadmacska alakjában kacérkodik minden fiúval. s ha a vénasszony nem tanított volna meg minden tudományára. A fák dús lombja között lebeg. Mikor Vackor néne elteszi bűbájostorát. nagykabátban.

Csakhogy mikor a rontás erőre kapna. karattyol Apollónia. . a játéktermek hallgatag vándora. .com) . nehogy elessen.amiket mind otthon főzött. Apja egyre sápadtabb. körmei sorra töredeznek. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. és ébentollú segítő szellemét. mint ahogy Gergő később megismerte. A háttérben megjelenik Boglárka. Nagyszülei támogatják. hogy ezt megakadályozzam Gergő üvölteni szeretne. A szüleidtől olyan erőt örököltél. De már ő az. aki mindenkit idegesít a családban. Mikor leülepszik a kavargás. Szerencsére még nem volt túl késő. hárman .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo Az események olyan gyorsan követik egymást. Gergő mély levegőt vesz. Az átokverte révülők majdnem elfogtak.Nincs több szó. néhány eltalálja a fekete ruhás sámánt. Gergő kissé meghökkenve látja pufók csecsemőként magát. ami a varázstudók történetében addig csak Merlinnek.Te tetted beteggé az apámat! . A sápadt nő arcán gunyoros. Ezüstszín nyílzápor suhan Apollónia felé. hirtelen boszorkányvadászok jelennek meg. akinek csupán annyi ideje marad. a fiú a pörgéstől. Az emlékek örvénye ismét meglódul. Tudtam: ha ők ketten nevelnek fel.Túl erősek lettetek így. elloptad anya bűbájos képességeit. s bár a legtöbb utat tévesztve más irányba zúg tova. Látja. Gandalfnak. . valamivel fiatalabb "kiadásban". Dörren a bűbájostor.Mert apád is révülő volt. teával. rendszeresen kínálgatja süteményekkel.novapdf. hogy Gergő alig tudja követni azokat. te már megszülettél. mikor 310. és a fájdalomtól szédelegve ismét az álomfogók földjén áll. de már nem tár fel több képet.Elkerült a szerencse. végül kórházba kerül.krákogja Holló. sziklafalat emeljen maga elé. Apollónia térdre esik. valahogy mégis elviselik. és Holló ismét menekülni kényszerül. s immár nem Gergő. vagy a Baglyok Fehér Szakállú Mágusának adatott meg. tyúklevessel . a fővárosi srác. és a szemközt álló Apollóniára emeli tekintetét. S közben Apollónia. és remekül érzi magát. mikor megérti. büszke mosolya és mögötte hadonászik. Mire lemondtak a keresésemről. amit hallani kellene tőled.akiben felismeri későbbi apját. milyen borzalmas titkot tár föl előtte Holló. és halálos rontást küldtél az apámra mondja halkan.szakad ki Gergőből a kiáltás.Megölted Vackor nénét. Apja karján rugdalózik. Csak rád kellett nézni: sziporkáztál a révülők erejétől. hogy a szőke évfolyamtársnő kiveti bűbáját egy újabb fiúra . a Felső Világ Tűzkörének táltosa. a "barátnő". saját receptje alapján. perzselő hangon a fiú. várakozó vigyor ül. s így éveken át a közelébe sem merészkedhettem az anyádnak. hogy letépve ruhájáról egyik bűbáját. a "barátnő". a sámán tartja azt a kezében. többé nem férhetek a közeledbe. arcán az ifjú anyák ragyogó. . . betegebb. hanem Farkas. A fénydárdák azonban szilánkokra robbantják azt. .

Idegen suttogások. tudom. Olyan különös érzése támadt.Vele küzdj meg. röptét szédült hurkokkal. . hogy eléri-e valaha. miközben megbökte a bűbájostort. Mire átásom magam a bejáratig. hogy a harag szélvihara röpíti előre. sóhajok. A Sárkány itt is járt.Működik! .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo kínjában a földbe markol. A lány megtorpant és fogalma sem volt. füstnyílásán kíváncsi periszkópként kandikált elő a fiatal vörösfenyő hegye. .Locspocsolyahó! A fehér falra a bűbájostorról vörös gömböcskék ugrottak át. és homlokát ráncolva koncentrált. Segítő állatát küldi a fiú ellen. A tölgyligetet. Hollónak azonban maradt még szemernyi ereje. hogy sietnünk kell. A tájra sötét árny borul. 311. Settenke elengedte az ágat. Vörös szemében a közeli pusztulás fénye lobog. és hangtalan suhanással röppent gazdája elé. ehhez kétség sem férhetett.Jól van. .Elkelne most Borzalag néhány furmányos trükkje és ötlete. . A gondolatok kusza felhőjéből előpattant egy szó.novapdf. de nem volt biztos benne. Ajka az utolsó rontás szavát formálja. elszántan a hófalra nézett. mit tehetne. Kinyitotta a szemét. és megpattintva a bűbájostort. Settenke az egyik közeli faágról füttyentett néhányat. az igazi hó is lehull mondta a denevérnek bosszúsan Emese. Lehunyta a szemét. s azzal egy időben megremegett kezében a rúnákkal tarkított nyél. kimondta azt a szót. Farkas kezéből kihullik a bűbájostor * Emese már látta az evenki sátor csúcsos tetejét. amiket képtelen volt egymástól különválasztani. és a tisztást falként emelkedő háromméteres hó takarta. mint életében még egyszer sem: a fejében nem csupán a saját gondolatai mocorogtak. mikor a lány rémülten felsikoltott. .kiáltott Emese. Farkas érzi. mikor lép. Settenke vele füttyögött.Használjam ezt? . . Hatalmas szárnyak suhogása kavarja fel a port.visítja. Emese nem töprengett tovább. már majd egy méter mély alagút keletkezett benne.nézett őrdenevére után a lány. taknyos! . . amit még sosem hallott. bukfencekkel díszítve. és fogaival megroppantja a madár torkát. Mire a kölyökfarkas felugrik a levegőbe.com) . Feje fölé emeli heves szikrákat szóró bűbájostorát. A hófal egyre olvadt. Apollónia már torz vigyorra húzza a száját. Az evenki wigwamnak éppen csak a teteje bukkant ki a hó alól. amint irdatlan pofáját Gergőre tátja. amint a felhők közül lezúduló Sárkány tonnás súllyával a két révülő közé ereszkedik. csiklandó kiáltások keveredtek össze. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.Fogalmam sincs. s nyomban olvasztani kezdték a havat. hogy annak csapkodó szárnyai mögött friss bűbájt keltsen életre. hogyan Szava hirtelen elakadt.

Csontpálcájából rézszín kacskaringók szökelltek elő.De hogy hogy kerülsz te ide? . Amint a csukák meglátták a csalikat. Segítő szelleme helyett azonban valami mást pillantott meg. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Emese néhány pillanatig azt hitte. A hópelyhek azonban mind egyetlen helyre hullottak.Mégsem hagyhattuk magára a legjobb barátnőnket . a kócos visszfényboszorkány. Emese hallotta már énekelni az eszkimó lányt. Ahogy közeledett.És nem egyedül jöttem! Az égből váratlanul hó kezdett szállingózni. sötét árnyak lebegték körbe. .Mócsing leszállt ütött-kopott cirokseprűjéről. s mindegyik végén nagy horgok himbálóztak. . 312. A denevér hallgatott. Majd süvítve megérkezett. A lány tétován nézett utánuk.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo A fehér hegy mélyéből hatalmas csukafejek bukkantak elő. .Hiába minden. A fehér szobor végül valódi emberré változott. és a csukákkal sem lesz gond.Előbb tűntesd el ezt a dermesztő hegyet. Lapátnyi farkukkal havat csaptak Emese arcába. lebegve megállt. . beleborzong minden száll hajam. anyukám.dadogta Emese. Medvetüsszentés csak egészen kicsit változtatott a dal ritmusán. hogy barátnője csak tátogni tud meglepetésében. Ahogy felcsendült az első sor. láthatod . ismét felbukkant a csukák hatalmas feje. .A seprűmön. mint a boszorkány frizurája. Ha csak ránézek. s úgy "úsztak" a hóhegyben. Medvetüsszentés a hófal elé állt. embermagas kupaccá állva össze. és közvetlenül Emese előtt ereszkedett le a földre. mert még rengeteg a meló! . A bűbáj alig érintette a hóhegyet. majd elmerültek a fehérségben.Mindent csak sorjában .Mi van. a száguldva egyenesen felé repülő alak a Sárkány. .nevetett Medvetüsszentés. mikor látta. és szemének sugarát a hófalra szegezte. a levegő halk búgással telt meg. aminek vége tán' még kócosabb volt. Medvetüsszentés néhány ujjnyira felemelkedett a talajról. majd elkeseredve pillantott a bűbájostorra.com) .kacagott Mócsing. Emese aggódva nézett fel a komor felhőkkel takart égre. Tátott szájuk el akarta nyelni az aranyszín fényt. . a hóhullásként érkezett eszkimó lány.legyintett Mócsing. . Varázspálcája körül aranyszínű fény lobbant. lenyelted a nyelved? .A havat bízd rám. ha meg akarunk közelíteni egy evenki sámánsátort. és szájukat tátva elnyelték a bűbáj vörös gömböcskéit.Kapd össze magad. Előbb azt hitte. és halcsontból faragott pálcát húzott elő ruhája alól. Attól tartok azonban. hogy más meglepetésekre is számítanunk kell. de ez a dal most más volt.mondta Settenkének. nem engednek be . . hogy a Sárkány tért vissza.novapdf. mint a legtisztább vizű tóban. Az evenki sátrat őrző halak két méteresre nőttek.

és elnyújtott. levegőből rántva le a még repülő madarakat.Menő bűbáj volt. aztán meglátjuk mi lesz. .Látom! Ott a sátor bejárata! . . Mócsing és Medvetüsszentés lassan. amelyik összeszedve bátorságát. mint eddig bármikor. és leszorítják az apró karmok. . foltos. Medvetüsszentést. zsinórostul eltűntek. 313. hogy evenki madárkaja lesz belőlem. S ha jól sejtem. mivel most Mócsing állta útját. A macskáknak és szárnyasoknak azonban semmi más nyoma nem maradt. pislogva tápászkodtak fel a madártollakkal borított földről. hogy Emese füle szinte belesajdult. figyelmeztető füttyögéssel röppent elé. Meglendítette ostorát.com) . A sátor irányából szárnyak bénító surrogása hangzott fel. tovább csípte a földön heverő lányokat. s a halak utolsót ficánkolva horgostul. . cirmos macskák dühös sziszegéssel ugrottak elő a fák lombjai közül. Gyorsan kellett cselekednie.Most már mehetek? . mert az éles csőrök komoly sebekkel fenyegették a lányokat. Végül oly hirtelen lett csend. A bőrszárnyas segítő szellem vidáman füttyentett.rikkantotta a visszfény-boszorkány. s Emese hamarosan felkiálthatott. fehér.kérte. A kellő bűbáj ismét magától bukkant fel a fejében. Felveszem az alakod. apró gombszemükben eszelős rémület csillogott.novapdf.máris indult volna. aki nagyszerű őrdenevérnek bizonyult. a bőrszíjak durranva szikrát hánytak a homályban .Hadd menjek előre . Ezek a vakmerőek estek először áldozatul a bokrok rejtekéből előrontó macskáknak. A lány mégsem léphetett a hóalagútba.kérdezte Emese a feje fölött cikázó Settenkétől. Fekete. azért támadtak rád. .Már azt hittem. A bűbáj felszikrázott. most még sokkal kócosabb volt. Mócsing sem járt jobban. Akadt azonban néhány szárnyas. Madarak sötét felhője rontott a három lányra. és mohón benyelték a horgokat. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. aki (ha ez egyáltalán lehetséges). de Settenke rémült. csajszi! . aki közben éneke végére ért. a földre döntötték. Emese látta. A megidézett napfény melege gyorsan olvasztotta a hóhegyet. hogy a Medvetüsszentés varázsolta alagúton átrohanjon.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo nyomban elfordultak a napsugártól. vad macskanyávogás töltötte be a környéket. a révülő sámánokat nem csupán halakkal és madarakkal szokás vigyázni. A madarak egymást taszigálva emelkedtek a levegőbe. Szerintem Holló kicsit megpiszkálta az evenki sátorőröket. és fekete szemében kivételesen nem ficánkolt csalafinta fény. hogy barátnőit ellepik.

314. Alig választotta el őket néhány lépés a wigwam lezárt bejáratától. s mindegyik kezükben fegyvert szorongattak. vállukból három-három izmos kar állt ki. hogy nem teljesen értik a szemük elé táruló látványt. s látszott áttetsző arcukon. Csakhogy a nyélen ott kapaszkodott Settenke. s az is átalakult. s mivel a hely túl szűk volt a röpködéshez. Bizonyára vele is ki akartak szakítani egy darabot a hóalagút mennyezetéből. vagy inkább valaki felülről zuhant be az alagútba. amint Mócsing átrévül az ő tökéletes tükörképévé. Tátott szájukból. immár saját alakjában. Azonnal Mócsingra vetették magukat.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo Emesének nagyon fura érzés volt látni. csupán szellemük maradt fenn. és karjával intett a sátor felé.a medve egyetlen szempillantás alatt négykézláb kucorgó Mócsinggá alakult. nyelvük helyett kétfejű kígyók szökkentek elő. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Medvetüsszentéssel együtt követték Mócsingot. Csupán a sütőlapátnál nagyobb mancsok csapásait. Settenke Emese előre nyújtott bűbájostorára függeszkedve utazott. a mély bömbölést. áttörve a maradék hóplafont. és saját tekintetével nézte saját alakját. barna bundás medve előtt . Ez a valami. Majd hirtelen csend lett. Bár Settenke már elengedte az ostornyelet. Alig hasonlítottak indián harcosokra. mikor a hófal két oldalából borzongató lények ugrottak elő. A hóalagút teteje beomlott. s négy lábára ereszkedve Emeséhez cammogott. hogy két megkergült őrszellem kifoghat egy vagány visszfényboszival? Mócsing. . Emese emelni akarta bűbájostorát. Testük azonban elveszett. sötét dolog eltakarta őket. csajszi! . könyökével hókoloncokat szakítva ki a folyosó falából. a lány mégsem volt képes varázsolni.Csak nem gondoltátok. . és feldobták a levegőbe. mi történik a három méteres. és belép a hóalagútba. így máris megindultak a lány felé. így a varázslat elakadt a nyélben. a hófalhoz húzódott. Egyetlen perc sem telt bele. A medve komótosan megfordult. hogy rontást küldjön a szellemőrökre.novapdf. Kötelességtudatuk azonban erősebb volt a csodálkozásuknál. tizenkét karjukkal hadonászva rontottak rá Aztán valami hatalmas. és csontfényű karmok suhanását hallhatta. mire vékony hangú kiáltás lett a válasz.com) . Emese megdermedt a rémülettől. és alaposan megégette a lány tenyerét. A szellemek sziszegő nyelvüket nyújtogatva. és alakjával egészen kitöltve a szűk helyet.ugyanis a valaki egy örvös medve volt. A lány remegő kézzel megsimogatta a hatalmas barnabundás fejebúbját. akinek Emese a haját simogatta. A három lány egyszerre kacagott fel. amint a visszfény-boszorkány áttörte azt. Emese nem látta. amint magabiztos mosollyal hátat fordít magának. Az evenki szellemőrök most a valódi Emese felé fordultak. szemük izzott.Nehogy összekócolj. bár valaha talán azok lehettek.

hibát követtünk el. apja majdnem feldöntötte heves ölelésével. s épp egy vékonyan csordogáló vérpatakot törölt le fia arcáról. fűzői rojtokban lógtak.Nem mehettem volna apádhoz feleségül. meg minden! . . hogy Boglárka révülő? És végig úgy tettél.Mindig sejtettük. . Mikor kimondta Holló igazi nevét. Emese szeme elkerekedett. Azt hiszem. apád rendbe hozza. hátha egyszer elszólja magát. . de jó.hangzott a félhomályból Boglárka csodálkozó hangja. örökös buta fecsegését. hogy ő is lássa. Emese átölelte Boglárkát.sóhajtott az asszony. ahol az egyetlen.A lábbelid! Emese csodálkozva lehajtotta fejét. hogy mióta a Sárkány hóhegyet lehelt a sátorra.vette át a szót Boglárka.mondta megrovón Botlik Dénes. mi a borzadály oka. . amit a legfontosabbnak gondolt. Az okleveles cipőpucoló arca hirtelen elkomorult.Sebaj. mint aki tök kuka az egészhez? . majd ismét felnevetett. . Farkas húga! Emese a zárbűbájjal védett bőrlaphoz sietett.Szabad az út. . mivel segíthetnénk Gergő révülését. A lány csak most vette észre. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. ez remek.com) . Gyertek be! A három lány végre bebújhatott az evenki sámánsátorba. és tocsogott benne az ázott hólé. ha eltitkolom.Bárcsak itt volna Hódfarok néne. Majd rögtön örömteli kiáltás követte.Nem téli túrákra szánták! .Hát igen . majd a férfi homlokát ráncolva bólintott. Ő talán tudná. A wigwam belsejéből tűz melege áradt.novapdf.Kislányom. mikor felbukkant az életünkben. halványan pislákoló fényforrás az Élő Tűz volt. hogy nem riasztottuk a rontáselhárítókat. és kimondta a megfelelő varázsigét. A puha medvebőrökre ülve Mócsing bezárta maguk mögött az ajtót. hogy révülő vagyok . 315. . .Apollóniával még akkor találkoztunk. s a lány még be sem léphetett egészen a sátorba. hogy tetőtől-talpig végig nézzen rajta.Nagyon gyöngének tűnik . . A cipője valóban viharvert állapotban volt.Te tudtad? Tudtál róla. Emese most jött rá. rácserdítette ostorát.vigyorgott Botlik Dénes.harsogta Botlik Dénes. Mindig olyan ismerősnek tűnt nekünk. mennyire átfagyott a hóhegy gyomrában. és szörnyen büszke volt magára. . majd kinyújtott karjával kissé eltartotta magától Emesét. . amint apját hallgatta. Ezért tűrtük a látogatásait.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo . mikor Gergő édesapja élt. Boglárkáék semmi hírt nem kaptak a völgyből. Gyorsan elmesélte azt. Boglárka és Botlik Dénes némán egymásra néztek. hogy valami nincs rendben vele. Orra elbúcsúzott a talpától. aki Gergő eszméletlen teste mellett ült.Emese? .

kiáltotta a lány.Jobb tudni.Magammal hoztam a Hetek Jurtájából. természetes. A Hetek nem rabként tartották fogva. mint az a kisgyerek. A fiú imént már-már azt hitte. majd kicsapta őt a való. a tükörről egészen megfeledkeztünk! Emese kezében tartotta a díszes keretű varázsszerszámot. . bőrszárnya barna vitorlaként kavarja a levegőt. . merre révül most . és senki se törődött vele. Végtelen. aki bűbájostorát elejtve. Hatalmas testét szürkészöld pikkelyek fedik. mikor az ájultan dőlt hanyatt. Most pedig teljes valójában Gergő előtt áll. aki holtsápadtan. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Csak olyan. noha kissé könnyen ment a dolog. hogy sikerült legyőznie a rettegett Hollót. Mély levegőt vett.Hallod. lassan eltátja agyarakkal 316. A Sárkány idézése meglepi Gergőt. mint egy pátyolgatásra szoruló. de hiába. Botlik Dénes átölelte felesége vállát. és ő is belenézett. .sírta el magát Boglárka.com) . dermedten bámult a szörnyetegre * Bár a külső szemlélő számára úgy tűnhet. Holló azonban letépte a Sárkány mágikus kötelékeit. megsimogatta fia csapzott homlokát. Botlik Dénes szerencsére résen volt. akit véletlenül magára hagytak a szülei egy nyüzsgő bevásárlóközpontban. És Gergőt. Boglárka próbálta óvatosan lefejteni fia ujjait a fáról. s látta. Bogi. s homlokát ragadós verejték lepte be.Csak tudnám. még ha fáj is . Ezért engedelmeskedett Hollónak. inkább úgy.A tükör! . kedves barátot. azután ránézett a tükör fényes felületére. . lehunyt szemmel feküdt férje karjaiban. ahová a hatemeletnyi Sárkány porvihart kavarva épp leereszkedett. Majd fogta a tükröt. S mivel ez a mindennél és mindenkinél ősibb lény hirtelen egyedül maradt. mint tudatlannak lenni. így elkapta feleségét. mint őt.s köztük a Sárkányról is. Gergőt valójában nem a félelem bénítja meg. Előbb Boglárkára nézett. Emese döbbenten nézte Boglárkát.döntött végül Boglárka. aki még gondol rá. Nem is csalódott: az egykori Apollóniának akadt még néhány gonosz trükkje. .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo A medvebőrökbe csavart Gergő hirtelen kiszabadította mindkét karját. görcsösen megkapaszkodott a vörösfenyő egyik ágában. A Világfa törzse mentén révülve a kölyökfarkas gyakorta mesélt neki a bűbájosok dolgairól . zöld síkságot látott. hogy megvédje tőle az ébentollút. éhes volt. és kinyújtotta karját. s ez mindenképpen gyanakvóvá tette. és a szellemvilágba. hogy felébredt volna. de nem mert rápillantani. és előhúzta a mágikus tárgyat. hogy megrémült.novapdf. A fiú tudta tehát. az asszonyt éppen úgy aggodalom gyötri. s anélkül. akiről úgy hitte: az utolsó révülő. hogy a szörnyeteg egyáltalán nem gonosz. Gergő orrából újabb vércsík indult el.

hogy semmi ötletem sincs. s a kölyökfarkas még mindig fölfelé révül. hogy a kölyökfarkasnak ebben is igaza volt: a Sárkány lehelete bármilyen természeti csapást megidézhet. "Kevesebbet kellett volna a számítógép előtt ülni. ahol az előbb állt. körtenagyságú jéggolyó csapódik oda. Máris a levegőben száll. de máris érzi.Végezz vele. de a Sárkány mély levegőt vesz.süvölt a rét fölött Sete rémült sikolya.Farkas.kiabálja túl a bömbölő orkánt Gergő.a napsugarakat is maguk mögött hagyják. templomtoronnyal együtt ismét zúgva megtelik levegővel. . s most ez a legfontosabb. teljes erejéből fut. amint a lény tüdeje .novapdf. A sámánfi már a felhőket is maga alatt hagyta. A bodros párák hűvöse jólesik lázas homlokának. miféle ráolvasás alkalmas arra. Gergő kezéből kihullik a bűbájostor.Öld meg. pajtás! .Ugorj! . 317.amiben kényelmesen elférne egy éber falu. .hangzik Holló rikácsolása a város irányából.com) . és többet kirándulni. A fiúnak nincs ideje felkapni a bűbájostort. bár maga sem tudja merre. akkor semmilyen átok sem árthat neki. Bőrszárnyak kavarta. Az égbolt egyre sötétebb . Az ébenlelkű révülő biztonságos távolságba húzódott. . A Sárkány földrengést idéző léptekkel követi. Időt nyert.Most aztán belerévültünk a szószba. menekülj! . kicsikém! . s onnan bíztatja a szörnyeteget. Ha igaz. El kell csalogatnia az óriási lényt nagyszülei közeléből. amit a kölyökfarkastól hallott. Két lábában acélrugóként pattannak az izmok. és a világ minden mágikus ereje ebből a lényből sugárzik.vakkant a kölyökfarkas. A következő pillanatban égbolt szakasztó dörömböléssel több tonna.A legnagyobb ciki.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo tömött száját. Gergő tudomásul veszi.gondolja bosszúsan. Az álomfogók gyönyörű birodalmának fehér felhőkkel tarkított. hogy tüdeje szúr. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. kék ege elnyeli őt. nyomasztó suhogás borzolja tarkóján a hajat. Ezért az ellenkező irányba rohan. amin a sámánoktól kapott "csengettyűk" egymáshoz zörrennek. combjai sajognak a megerőltetéstől. Le akar hajolni bűbájostoráért. elkerülve a Sárkány első támadását. bántani akarja a mamit! Gergő." . Felragyognak a világűr vidám csillagai. gyorsabban révülve. Hangjától Gergő végre magához tér. . amint kitér a Sárkány elől. Gergő erősen kapaszkodik a segítő szellem nyakába. . . mint a gondolat. Ekkor szürke folt suhan el a fiú mellett. Gergő hallja. Gergő gyakorlott mozdulattal szökken segítő szelleme hátára. hogy gyilkos leheletével borítsa be a sámánfit. hogy legyőzze a Sárkányt. Különben sem tudja.

A húrok egyszerre pendülnek. a hirtelen bukfencet. és jobbjával turkálni kezd a hideg latyakban. Zúgva.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo valahol a látóhatár peremén pedig a Hold ezüst korongja dereng.com) . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. ahova érkezni akart. Lehajol. Széles. Mennydörgés születik a hangjukból. A Tejút fényes sávja ragyog keresztül a fekete égen. Gergőt elvakítja a napfény. és nem kíméli a kölyökfarkas bundáját sem. lefelé fordítja a kölyökfarkast. mikor végre rátalál a bűbájostor nyelére. a harcosok keze kecsesen hajló íjakat feszít. A Sárkány dühödten fujtatva követi a segítő állatot. Tovább süvöltenek lefelé. A Sárkányt alaposan megzavarta a harcosok nyílzápora. csak annyit ér el. így lemaradva követi apró prédáját. amint ezernyi sastollas vesszőt röpítenek a Sárkány felé. Más azt hihetné: nem tudnak célozni. a nyíratlan sörények lángként lobognak. bundáját markolva. megtorpanásra késztetve a szörnyeteget.kiáltja a sámánfi. A fiú. Segíteni jöttek. s máris tovább röppenne 318. csupán irdatlan feje előtt suhannak el a nyílvesszők. aki hiába próbál meg minden cseles légi mutatványt. újabb leheletet küld utána. éppen ott. de Gergő harcát nem végezhetik el helyette. A Sárkány. hogy eleven ágyúgolyóként csapódjon segítő szellemével a talajba. és pörgést.novapdf. mintha megértené. A végső pillanat után egyetlen szemvillanással mégis felrántja a kölyökfarkas fejét. Elég. szigorú tekintete azonban távol tartja a sámánfit. Gergő azonban tudja. csillámló ösvényén seregnyi vágtató lovas tűnik fel. Vezérük napcserzette arca. most a paták robajával idézve mennydörgést. mintha a sámánfinak az volna a szándéka. fordulót. ha elriasztják. süvítve zuhannak az álomfogók földjének irányába. Mikor a Göncölszekér teljes szépségében felragyog. és lefékez. mert a szürkebundás is arra néz. a segítő szellem meglepett nyüszítést hallat. A fényes lángcsóva megperzseli Gergő ingét. A fiú oldalra kapja a fejét. Hátasaik vasalatlan patái alól szikrák pattognak.Ki kellene találnom valamit . A kölyökfarkas éles fordulóval a rég holt hősök felé repül. Máris vágtatnak tovább a Hadak étján. Már hallja a bőrszárnyak fülrepesztő szélviharát. hogy a Hadak étján vágtató szittya magyarok sose bántanák a Sárkányt. mikor a felhők alá érnek. hogy Gergő gyomra kezd felfordulni. Hiszen egy sem találja el a bőrszárnyas lényt. olvadozó jéggolyók közé merül. Lába máris a Sárkány első leheletéből hátramaradt. ami újra szétárad körülötte. . egyik látóhatártól a másikig. Kirántja azt a jégdarabok alól. hogy prédája kezd gyengülni.

amint Emesével beszél az álomfogók földjén.mondja a lány. hogy segítő szellemével együtt.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo Ekkor azonban az idő mozdulatlanságba dermed. . A bőrszárnyak szétkergetik a tejszerű párát.súgja.A testvérem vagy . .Farkas! .csendül egy hang a közelben.Ráadásul életében először utazik a szellemvilágban. s a jégmezőre zúdulva. s mintha szégyenlősen pirulna. aki imént hamar magához tért. Gergő érzi. és nem titkoltam. .ömlött a rémült kérdések sora Botlik Dénesből. . Még elmosolyodik. amint megrántja a vállát. A lány hatalmasra nőtt. majd a vak ködben földhöz csapódik. mitől fél. hogy a Farkas húga lehetek. A Sárkány eget takaró tömege közeledik ugyan. mint a testvére.Segíteni akart a testvérének. . . .És én büszke vagyok rá. Vele van a segítő szelleme. a vörösfenyő tövében. s néha éppen úgy hadonászott a karjával. és segítő szellemére * . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. neki se lesz baja. de olyan lassan.Folyton gúnyoltalak. . Majd a lány derengő alakja más tájakra révült. Emese ködképe gyorsan halványodni kezd. s látszik: nincs teljesen jelen a szellemvilágban. Talán mégsem kellett volna A visszfény-boszorkány remegő ujjal érinti az üres üvegcsét. s végig nézte. nem lesz semmi baja? .Miért segítesz nekem? . .Gergő hirtelen nagyon rosszul érzi magát. És ha Gergő bír a Sárkánnyal.Gondolj arra. tehetetlenül bucskázik a légnyomás hátán. A varázstükör az ölében hevert. Gergő pillantása Emese mező fölött lebegő. A Sárkány bömbölve ront rá Gergőre.Nagyon messze révül .Te? Hogy kerülsz ide? . hogy adj neki a belindek főzetből . miközben lánya fölé hajolt.mondta Mócsing. iszonyú gőzrobbanással gomolygó felhővé válik. bőrszárnyú denevéren ül.com) . s hirtelen meglódul az idő. Ezzel eltűnik. ezért kérte. Emese immár Gergő mellett hevert. amint nevelt lánya megissza a belindeket. Boglárka.Csak arra emlékezz. mintha sűrű masszában kellene repülnie.Magához tér? Mikor már? Ugye. halványan derengő alakjára esik. Gergő csodálkozva néz a háta mögé. amely mögül ismét felbukkan 319. Homlokán verejtékcseppek patakzottak. és a Sárkány beérte prédáját * Lávafolyam tör elő a pikkelyes ajkak közül. mi is valójában a Sárkány! .A varázstea elrepítette a lelkét a szellemvilágba.súgta Medvetüsszentés. most már két gyerek homlokát simogatta hűs tenyerével. . mi kínozza meg leginkább! .novapdf. A halványan sziporkázó felület Gergőt mutatta. hogy utállak.

utolsó rontást. A kék kisülés megsüketíti Gergőt.Vizeknek mérge.Romlás rontása.Körbe kerítjük mindazzal. és cikázó villámcsapást lehel a segítő állat felé. az életéért kell küzdenie. a negyedik átokhoz lejjebb kell ereszkednie. most átrepül az őslény feje fölött. most itt terem az álomfogók rétjén. Kétségbeesett forgolódását látva Gergő megsajnálja őt. áradj szét! A Sárkány mögött meghasad a rét barna földje. A hatalmas agyarak egy kamiont is könnyedén kettéroppantanának.novapdf. megjelenj! . A Sárkány fájdalmas üvöltést hallat. de túl lassúak ahoz. A semmiből hirtelen meredek. Az éberek gyárainak kormos. fénye káprázó karikákat varázsol a szeme elé. Megfordul a levegőben. fém-. és bűbájostorával maga mögé cserdít. amitől retteg. nehogy bármelyik átokteremtette borzalomhoz hozzá kelljen érnie. A kölyökfarkas félreérti gazdája némaságát: azt hiszi. A segítő állat érti a dolgot. A kölyökfarkas összeszedi magát. szemét tobzódása. mi is valójában a Sárkány!" . Így a fiú csupán az égett szőr szagát érzi. ragacsos olajtó hömpölygő. mérgező lehelete pöffen a bűbáj parancsára. sűrű. és marad egyhelyben lebegve. Az őslény megpróbálja összehúzni magát. A világ őslelkének pikkelytestbe bújt lénye hirtelen eltátja fogakkal tömött pofáját. roncs. elkiáltva a fejében szonte akaratlanul felbukkanó rontás igéjét. s hirtelen tétovázni kezd. . átláthatatlan füstöt ontanak magukból. A kölyökfarkas a nyakán függő sámáncsengőket csördítve. A segítő szellem összerándul alatta. bűzös tenger támad. . és szemét. . égy érzi. hogy kimondja-e a negyedik.süvölti a fiú újabb átkának varázsszavait. hegy nagyságú hulladékhalom jelenik meg. A bűbájostor durranó hegyéből egyetlen csepp. A föld felé fordul hát. és a szeméthegy előtt toporgó Sárkány felé száguld. mocsok.com) . fekete massza hullik a talajra. fullasztó áradat. . Az ostoba éberek már régóta műanyag-. "Gondolj arra.Be kell zárnunk! . vegyszer-mocskukkal mérgezik az őslényt. Ahol a rétre ér. fogát vicsorítva ismét a levegőbe emelkedik.kiált a sámánfi torkaszakadtából. amint meglátja. s a fekete repedések fojtogató. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.kiáltja a sámánfi. immár két oldalról is be van zárva. Gergő harmadszor is meglendíti a bűbájostort.Fém gyomrok és vas tüdők szele. egybegyűlj! .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo a Sárkány szürkészöld teste. bár a sámánfi csak fogságba akarja ejteni. . így nem csoda. hogy iszonyodik a Gergő által megidézett hulladékhegytől. hogy elkaphassák őket. A villám 320. elzárva a menekülés útját. A való világ éberei által termelt kosz. És a Sárkány valóban rémült sikollyal hőköl vissza a hulladékhegy előtt.visszhangzik Gergő fejében Emese tanácsa. ami lassan ellepi a városok környékét. A Sárkány azonban még nem adta fel a harcot.

Pisla csalódottan huppant le oda.ordított fel váratlanul Kende a Hetek Jurtájának homályában. a szakállába tűzött sastoll elveszítette hetyke tartását. mintha verset. lepke súlya testemen! .Hallgass már. s nem tétovázik. ahol éppen megtorpant az imént. .com) . így nem zúzza szét magát a rácsokon. szemében vörös düh lángol. A Sárkány végre rátalál a három átokfal közül kivezető. s így meglátja: egyenesen Kende börtönének rácsára fognak esni. majd egészen közel hajolt Kendéhez. . nem értem.novapdf. nézz a szemembe! * . A zaklatott lelkű lidérc körüllobogta Kendét. Bárcsak nálunk volna a varázstükör. mi történik. Füle zúg a villámcsapás hangjától. a mi megmentőnk! . hiszen már hosszú napok óta egyetlen szemhunyásnyit sem aludt.Ébren van végre. . füstölgő seb. s közben üvöltött. Most nyomban az öreg táltos fölé hajolt.Nézz rám. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. erőtlen szó. ez nem varázslat . ereiben viszont jéggé fagy a vér. Gergő fektében belemarkol segítő állata puha bundájába.Farkassal beszél odaát. figyelj rám! . Mégsem mozdul. Helyette egyfolytában motyogott.Nem. . Alig néhány ujjnyira van a vasrácsoktól. hogy Kende csak álmában kiabál. Hódfarok nénét percekkel korábban elnyomta az álom. Szólnia. magához tért! .üvölti a fiú.szólt a lidércre szikrázó tekintettel Hódfarok néne. .rázta fejét Hódfarok néne. Kende hirtelen elhallgatott.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo átjárja a kölyökfarkas testét. hogy a bűbájostor időben meg tudja idézni a ráolvasást. mikor zuhanása hirtelen lelassul. Repesztő bólintott egyet. mintha ő előre megmondta volna. Szárnyait lendítve a sámánfi felé szökken. és nem kiáltott többet. vagy ráolvasást gajdolna. még mindig a táltos halkan rebegő ajkai fölé hajtva fülét.Felébredt.lehelte szinte hangtalan Borzalag. hogy láthassuk. és puha tenyerét a beteg verejtékező homlokára simította. a táltosunk. egyetlen útra. teljesen kifordulva önmagából. de tekintete kezd kitisztulni.Pille szárnya kell nekem. hogy egyedül maradt. hogy a rácsok között lelógó kezét Kende remegő ujjai érintik. kérdeznie sem kell: a kölyökfarkas gyorsan hűlő tekintetéből látja. . hogy tüdejében felforr a levegő. Farkas! . A kölyökfarkasra szintén hat a bűbáj. . a táltos. és hű segítője együtt zuhannak a föld felé. mint akit foghúzó átokkal vertek. Érzi. bár nem biztos benne. a szellemvilágban. A vén táltos nem nyitotta ki a szemét. . A sámánfi. duruzsolt.Farkas.Farkas. 321. mit suttog! . Oldalán fekete. olyan ritmusban.jut el Gergő füléhez a halk. izgalmában kis hijján felgyújtva a szarvasbőrtakarót.visította Pisla. és maga felé fordítja. s ő úgy libben a fémrudakra. mintha tollpihe volna.Bűbájol? . Az éppencsaknem-táltos szeme körül sötét karikák ültek. Gergő úgy érzi.

mint volt néhány perccel korábban.novapdf.Farkas. villámokkal küzdj ellene! . s 322. Az általuk idézett bűbáj nem árt a rájuk rontó szörnyetegnek. Gergő nem ért minden szót. hogy ne harcoljon tovább a Sárkánnyal. Ha be tudtad volna fejezni. minden csapásra felkészülve. hogy Azt. A Hetek Jurtájában még az Élő Tűz fénye is megszürkült e rettenetes szavaktól. és szorosan tartja Gergő kezét. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Az öreg táltos immár újra a rossz álom mélyére merült. A Sárkány épp ekkor zúzza szét a tüskesövény utolsó darabjait. mivel a Sárkány szárnysuhogása bömbölő orkánt kavar a réten. Azt nem! Arra képtelen. és eligazította Kendén a takarókat. miközben haragtól vöröslő szemét egyetlen pillanatra sem veszi le Gergőről. mikor be akartak íratni a táltosképzőbe? Hát miért voltam én ilyen ostoba? Hódfarok néne felegyenesedett.Ne bűbájostorral. * Az öreg táltos kapkodva.sóhajtott a jéglidérc. . mintha belelátna a fiú gondolataiba. hogy a vajákos asszony arca komorabb lett. A fiú kirántja kezét a rácsok közül.Miért nem lettem én táltos? Miért nem fogadtam szívesen az elhívókat. De a leghatalmasabb bűbájt még nem próbáltad.A pikkelypáncél. a révülők egész világát. Ne harcoljon? Adja fel? Engedje rémálomba veszni a Heteket. . A fiú mögött Sete és Ambrus sietnek unokájuk segítségére. Nézz a szemébe! Gergő hirtelen megérti. . jól figyelj rám! . de legalább lelassítja őt. Megteszed.folytatja Kende. de nem sikerülhet. Gergő nem biztos benne. miről beszél a táltos. és elpusztítani az ébereket? Valóban ezt akarja a táltos? . . trükkökkel.Elvesztünk . karmok. majd a jurta sötét zugába húzódott.Muszáj! .szól Kende. karmaival tépi a kemény ágakat. . és félelemtől. aki felfedezte. és fogak erősek. Egész testében összerándul a tiltakozástól.Mondott valamit.Azt tanácsolta Farkasnak. miközben a Sárkány már képes átdugni fejét a sövényen.Nem halogathatod tovább. Az éber katasztrófák megidézése ügyes bűbáj volt. Holló akkor is eltűnteti valamelyiket. .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo Borzalag viszont gerjedő haraggal belerúgott a lába ügyébe eső üstbe. nem tudja megtenni. igaz? . égetni.szólt végül Hódfarok néne. .felelt Hódfarok néne.com) . Repesztő volt az egyetlen. kiszabadítva a pikkelyest. A két álomfogó magas tüskesövényt álmodik. halkan beszél.Mondott .nyöszörög Kende a nyirkos félhomályból. A Sárkány dühösen harapni. . . sziszegő szavakkal szidva önmagát. vagy vége mindennek. Ne küzdj tovább a Sárkánnyal. hogy jól érti Kendét.

legalább ne rémült óvodásként ébredjek. majd egészen a földig hajtja hosszúkás fejét. szőre fojtogató bűzt árasztva parázslik. Azután összeszedi magát. A sámánfiban egy pillanatra még eluralkodik a pánik. Két óriási. és végtelenül magányosnak érzi magát. sötét ajtót nyitnak. hogy elfojtott könnyei nem tudnak utat törni maguknak. ahogy dacosan felszegett fejjel bámul a végzetébe. A félelem úgy marja a torkát. ahogy a kórterem felé közeledett. Hangja port kavar a két ellenfél körül. Bár e barátságos szusszantás ereje is majdnem hanyatt dönti Gergőt. a zöld gyíkpupillák hatalmasra tágulva. milyen bűbájos lehelettel söpörje el apró ellenfelét.szól a fiú. Hogy tudja. Gergő látja. hogy elnyelje a Sárkány szeme. mikor a szörnyeteg kapubejáró-méretű orrlikait kinyitva. Kezéből kihull a bűbájostor. mégsem fordul utána . 323. .morogja a sámánfi. Orrából lassan. Bogi fia Farkas a Sárkány vöröslő szemébe néz. és a rácsokról lehengeredve.már nincs rá szüksége. és bucskázva a Sárkány tükörszemei felé repíti.Öld meg! Öld már meg végre! A Sárkány azonban semmit se tesz. . mintha két marék tűzhangyát nyelt volna. langyos szélként hullámzik ki az imént beszívott levegő. Teljes a csönd. A vérvörös szemek újra felvillannak. süvítő levegőt vesz. mágikus örvény szakítja el a földtől. Gergőtől immár csupán néhány lépés választja el. Gergőnek olyan érzése van. még létezik. mikor elindult. S szintén ezt érezte évekkel korábban. . és én Nem tudja befejezni.Végezz vele! . hogy immár elkerülhetetlen végzetes találkozása a Sárkánnyal.Nézz a szemembe. s reméli. középen hosszúkás. . . és a sötét. és két szárnya segítségével elsöpri útjából a maradék tüskebokor-törmeléket. egyre szűkülő. A Sárkány karmos mancsai. Ugyanezt érezte Lebeke ragályházának utolsó emeletén. Az ősi lény teleszívta tüdejét.és önmagát.com) . hogy búcsút vegyen az édesapjától. A város legszélső házainál Holló kacag rekedten. s hagyja. s mintha azon töprengene. Ambrus és Sete nem tud több bűbájt idézni. saját karjába csíp. talpra áll. A kölyökfarkas mozdulatlanul hever a vasrácsokon. ő mégsem fordul arra.novapdf.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo bömbölve átgázol a gallyak roncsain. A háta mögött halk nyikorgás hallatszik. A fájdalom legalább valódi.sikítja Holló távolról. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. így a fiú megtántorodik. S ekkor a sámánfi. azon a valódi kórházfolyosón. zöld pupillával .Essünk túl rajta . Most pontosan olyan kicsinek. ovális tükröt lát. Vad.Ha vége a révülésnek. mintha minden érzékszervétől megfosztva állna a semmiben.

novapdf. amitől kisgyerek korában elfogta a pánik. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. és Boglárka után kiabált . Sarkon fordul. Időre van szüksége. Gergő tudja. mikor felriasztotta a lelkiismeret furdalás.rikoltja egy hang a háta mögül. Vagy csupán gondolja. s bár combjai remegnek.Szeretlek. mitől rémült meg annyira. hogy kimondhassa a legfontosabb bűbáj varázsigéit.és még valami. zokogva ébredt. Nehéz. amiért oly sok éven át nem mert a szemébe nézni. A magasra rakott párnákon megmozdul a férfi feje. hogy hozzá menekülhessen. durrogás jelzi. száraz ajka mosolyra torzul. Felemeli a fejét. mégis a nyikorgó ajtóra néz.Nincs több idő! . de legyőzi a rontást. körmei pedig fájdalmasan mélyednek tenyerébe.Ez az én sárkányom . . A kék linóleumpadlót nézi. apu! A fékevesztett robaj. Egyetlen vaságyat lát a fal nélküli szobában. . borzalmas gép-pókokkal. Mégsem megy.Kisfiam . a levegő gyógyszerektől keserű íze összerántja a gyomrát. gépek pityegése. recsegés. ha én ha én ezt parancsolom neki. de sikerül talpon maradnia. Most nincs nővér. majd ő szólal meg előbb. A fiú ólomsúlyú nehezéket érez mindkét bokáján. mert a végső bűbájt magányosan kell véghez vinnie. végül már fut. A férfi várakozón néz rá. szörcsögése hallatszik . Vakító fény árad bentről. . Gergő egyre gyorsabban szedi a lábait. .com) . s szinte alig látszik a takaró alatt. elrohant. Az ágyban lesoványodott férfi hever. s kitépve magát a nővérkezéből. S ez az egyetlen szó letépi Gergőről a sok éve tartó átok béklyóit.súgja a sötétségbe. és megteszi az utolsó négy lépést.A saját szörnyetegem. Az első lépésként rögtön megbotlik. Karikás szemét Gergő felé fordítja. és az ágyhoz ugorva átöleli a férfit.Apu! . A sámánfi levegő után kapkod. két oldalán az egész helyiséget dróttal és csővel behálózó. kapkodó légzés. s ezzel egy időben belép a szobába. felrobbantja a hosszú évek 324. ahogy a varázslat széttépi. . és lihegve támaszkodik meg a keretben. gyomra ki akar ugrani a torkán. pedig már a fogai is csikorognak az erőlködéstől. hogy most valahol a Sárkány koponyájának belsejében van. Bőrét szinte égeti a lámpák fénye. hogy közvetlenül a fülébe súghassa a legősibb bűbáj varázsigéjét. Nem fog bántani. Feltárul a fehér fényt árasztó ajtó.leheli. Egyedül maradt. Boglárka se áll a kórház alagsorában. .de végül sose merte megmondani neki. A fiú tudja: a Sárkány haragszik. Sok éjjel.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo mint akkor. hogy összeszedje bátorságát a következő mozdulathoz.kiáltja.

Örülök.ígéri. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.Gergő nem biztos benne. okleveles cipőpucoló sokkal több értéket rejt a szívében. s közben fia szemébe néz. és . újra fellobban benne a félelem.a férfi most nagyon komolyan beszél. Meglehetősen rondákat tudsz összeálmodni. Amikor a másnapi dogáról láttál rémálmot. szemében sötét szikra pattan. szoktunk beszélgetni. A gép-pókok füstölögve elporladnak.De ő küldött rád betegséget.és akkor Lebeke vigyora fogadta.Nincs már semmi baj. Még akkor sem.Hogy érted azt végre? . ha bosszút állsz Hollón? .Te haragszol? A fiú megvonja a vállát. Vackor néne borzos. . . inkább elhagyom az olyan lökött kérdéseket. Gergő kerekre nyitott szemekkel bámul az apjára. .Nem te tehetsz róla .A saját rémálmaid közé. az "álombeli álom" szobája jelenik meg körülöttük. Hiszen ez egyszer már megtörtént .Haragudtam. még mindig mosolyogva.Nincs rá szükség . Szvapna. Csakhogy apja. A fiú felemeli tekintetét.Amikor régen.Talán visszatérhetek a való világba.Értem . Örülök. Majd arca hirtelen elkomorul. A férfi azonban megszólal. ami aztán! . aki szintén átkarolja fiát. . Persze. . A kórházi ágy kényelmes fotellé. hogy találkozott Botlik Dénessel. kicsi hollóját a féltékenység rontása szállta meg.billenti oldalra fejét a férfi.Bocsáss meg túl kicsi voltam. hogy nem! Viszont a bosszúval önként vennél magadra olyan rontást. ha sámánként megvolna rá a hatalmad. de mielőtt kinyithatná a szemét. és az ölébe ülteti fiát. mikor álmodik. hogy megy a suli?".novapdf. . És anyára is. végül mégis rászánja magát.Ennek örülök .Aki őszintén szeret 325. Az a derék.Ne tedd. hogy felteheti a következő kérdést. azért üldözött minket. Gergő felnevet.A Hollót Apollóniát száműzöm a rémálmok országába .Te .Néha.felel az apja. . .com) . mint a "Na.súgja a férfi. hallod-e? Apa nevet.Anyának üzensz valamit? . Nem haragszol rá amiért feleségül vette anyát? .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo alatt megkövesedett átkokat. Gergő hóna alá nyúl. Gergő mindebből semmit nem lát.nyugszik bele Gergő. a csövek és drótok szikrázva semmivé lesznek. csalafinta képet vágva. mint ahogy sejtenéd. Azután megint csönd lesz.szól közbe a férfi. . bezártál a rémálmok világába . hogy végre találkozhatunk. Jól megnőttél! Ha nem bánod. megfordítja. . Azután valahogy elmúlt. . én is ott voltam. s hangja most bársonyos. . . kisfiúként nem mertél elbúcsúzni tőlem. ami lassan megmérgezné a lelked.kérdi. a linóleumpadló puha szőnyeggé változik. a fejét rázza. . nyugtató dallam. . Csak szorosan öleli a férfit.

Gergő tovább énekel.kiált Apollónia felé. De kérlek: kellemesebb vidékeket álmodj a találkozásainkhoz. mit kell tennie. . mintha szellő lebbenne az ég alatt. és kissé távolabb. Még erőtlen. Eleget szenvedtek a rossz álomtól. táncba kezd. az sose irigy mások boldogságára. Akár minden álmodban.mutat Gergő mozdulatlanul heverő segítő szellemére.nevet a nagyapa. Gergő körbepillant. hátraveti a fejét. Paták dobolnak a sáros földfalon. Az álomfogók földjén áll. ami vidáman hányja a szikrákat. Boglárka viszont még sokáig élhet. A két álomfogó óvatosan felemeli a szürkebundást. . mikor tekintete előtt kitisztulnak a körtáncba mosódott színfoltok. Dühödt rikácsolása jajveszékelésbe.Gondoskodjatok a kölyökfarkasról . Gergő ismét a Sárkány felé fordul. Nekem a szellemvilágban a helyem. mire az ezüst szalag tetőtől-talpig gúzsba köti a révülőt. . s halkan morogja önmagának: . majd narancsszín sugárfonat röppen ki a bőrcsomókból. A Sárkány vörös szeme a fiúra mered.Ébreszd fel a Heteket. Gergő azonban nem hagyja abba az éneket.Akkor most elválik. . A földbeásott üreg penészes mélyéből nyerítés hallatszik. majd rámosolyog a még mindig ámulva ácsorgó nagyszüleire. nagyi! Sete próbaképpen meglendíti ostorát.Veled később törődöm . én . a hatalmas őslény minden porcikáján borzongás fut át. orrlyukaiból gőzpára süvít elő. a pázsitra fekteti. lobogó sörényű 326. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.Jól jönne egy kis mágikus segítség. Monjuk Kispipacs vendéglőt. Lassan lehajol. . s még a száját is betapasztja.Gergő ezer kérdése közül szeretne feltenni egyet.Apa.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo valakit. Holló elvágódik. Gergő ügyesen mozdít a bűbájostoron.Nekem ki kell szabadítanom a Heteket. hogy valóban sámán lettem-e. .novapdf. s homlokát aggodalom árnyékolja be. amint eltátja irdatlan száját. Mi pedig még rengeteget beszélgethetünk. . és talpra állítja fiát. majd hazug siránkozásba vált át. égy tűnik. ha lehet. . Lehajol a bűbájostorért. dalának mágikus erejével irányítja a szörnyeteg minden mozdulatát. sőt.Most menned kell .Semmi akadálya . s a következő pillanatban megjelenik Kende.Nagyanyád bűbájos teremtés. Mit szeretnél? . aki hangosan szusszantva kiegyenesedik. Bűbájostora hangos durranással ezüst szalagot bocsát ki magából: átszeli a rétet. s a Sárkány nyakára tekeredik. s nem is gondolkodik rajta. Reccsennek a lakatok. s ő előbukkan a Sárkány fejéből. nyikordul a retesz. Felemeli mindkét karját. és a bűbájcsapda megnyílik. számba véve a teendőket.szól.com) . de apja csendre inti. amint a béklyó-bűbáj rátekeredik mindkét bokájára. de már bizakodó. A fiú érzi. majd Ambrus buzgó ráolvasásba kezd. és belekezd a lelke rejtett zugaiból előkanyargó varázsdalba. hogy talpa alól ismét kicsúszik a talaj. Az óriási agyarak olyan finoman érintik meg a földbe ásott börtön vasrácsát. és szeszélyesen kanyarogva utoléri a házak közé igyekvő Apollóniát. Bűbájostorából előbb zöld szikraeső hull a pázsitra. s hátat fordít a Sárkánynak. Szeme sarkából surranó alakot vesz észre.

Sólyom és mókus tűnik fel először. összeolvadnak. Wataturu. Nemi azonban a helyére vezeti segítő szellemét. Megrázza tarajos farkát. Csukott szemmel. s elfoglalja a helyét. eltátja ezer foggal tömött pofáját. Amint Kende mellén felragyog a smaragdzöld fény. Sámánja. amint lába talajt ér. száguldva érkezik a jaguár. míg hirtelen egyetlen. A bölény döngő patadobogása megelőzi az állatot. A fiú hátra lép. és miután röpke mosolyt küld Farkas felé. hogy gondozói rávessék a béklyójukat. A kitárt szárnyú madár süvítve csap le. Kört formálnak a Sárkány körül. fekete arcán hófehér mosoly ragyog. Gergő összeszorult torokkal nézi.com) .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo táltosa hátán. hogy a goanna gyík sem marad távol. hogy tudja: segítő szelleme máris jobban érzi magát. A Hetek hangja lassan átcsúszik saját énekükbe. A révülők szívtájáról sorra indulnak ki a smaragdzöld sugárfonatok. és engedelmesen meghajtja busa fejét. Végül a fű mélyén zöld cikkanás jelzi. Egyik pillanatban csak hallani lehet a mennydörgésre emlékeztető hangot. elfoglalva helyét a körben. ő is az égre tárja karjait. hogy részt akar venni ebben a mókában. vakító villanásban ismét felragyog a Táltos Világháló.novapdf. amint végignéz társain. pontosabban bekapcsolódik Gergő dalába. A Sárkány engedelmesen tűri. Mellette a mókus bohókásan ide-oda ugrál. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. és elhagyja a Hetek körét. A szavak erővel telnek. mint aki nem biztos benne. a varázsló. majd a semmiből előront a hatalmas totem. Az álomfogók erdeje felől sárga-fekete villanásként. bár még nagyon gyenge. A Sárkány másik oldalán. Gergő hirtelen leengedi bűbájostorát. Sámánja. lehajol a kölyökfarkashoz. A Hetek immár mind együtt énekelnek Farkassal. mire a narancsszín sugárfonat aláhull az őslény nyakáról. Azután ismét a Sárkány köti le a fiú figyelmét. S ahogy egyre hangosabban lüktet a varázsdal. Nisan büszkén felszegi fejét. gyökérétől a lombjáig megremegtetik a Világfát. Egymás után szelídülnek meg a 327. sorra érkeznek a többiek is. és megsimítja vaskos bundáját. betöltik egész Álomföldét. Az öreg révülő is énekel. Kende zöld sugárfonata kettéágazva Nisan és Wataturu felé kanyarog. Nagyszüleihez rohan. lassú léptekkel felbukkan a krokodil. Waru Dalong szinte kinő a földből. Egymásba kapaszkodnak. leszáll a hátáról. mintha a föld alól bújna elő. szintén Farkas felé fordul. Nem kell kérdeznie semmit. Neki már nincs több dolga. mi fog történni. széttárt karokkal énekelnek. Csihua arcáról semmi le nem olvasható. Gyorsláb Jimmy leugrik a hátáról. tekintetében mégis meleg fény lobban.

bevásárlókocsival oldotta meg.Nyugalom. szélesen mosolygó férfi tárta feléjük karját. .Révülj békével. bár ezt . . kedvesem. apró ember! Annyira aggódtam érted.szólt az okleveles cipőpucoló. . hogy találkozunk! Boglárka csodálkozva fordult meg. miket Boglárkának valahogy mind sikerült rájuk aggatnia. ha legfeljebb olyan gyorsan megyünk. Botlik Dénes kissé sértődötten mordult. Botlik Dénes sem járt jobban.Asszonyom.Annyira örülök! Régen nem hallottam magukról semmit vagyis alig valamit.Kóspallag nem a sarkon túl van! . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. akik néhány percig felháborodva rikácsoltak utána. mégis elérte őt. legszívesebben rongyot.El fogunk késni! . és nekiesne a szomorú sorsú cipőnek. hogy alaposan megkócolja a haját. s talán ki is fejti véleményét. 328. Ezüst keretes szemüvege úgy szikrázott a kirakatok fényében. s a hurrikánok földre teszik égig repített törmeléküket. a tűzviharok sisteregve kihunynak. tasakok. tenyerével nyomva a két gyerek hátát. egy pillanatra! Micsoda öröm. hogy majd elsodort két termetes dámát. dobozok halmaiból. .replikázott Boglárka. . Emese és Gergő alig látszottak ki a csomagok. mikor végre megállt a döbbent Boglárka előtt.novapdf. A fehérnemű szaküzletből kilépve ösztövér. hogy gyorsabb haladásra bíztassa őket. . A cipekedés nagy részét ő végezte. mint fémlábas a mikrosütőben. . és bankautomatákkal zsúfolt morajából éles.A te friss jogosítványoddal pedig jobb. És az bizony megijesztett! .jelentette ki sokadszor Boglárka. amit a listádra írtál . Kacsos ujjait hirtelen Gergő felé nyújtotta. a vulkánok utolsót pöffenve. . s közben egy padon ücsörgő férfi poros lábbelijét vizsgálta. belsejében rideg.Pedig mi éppen mi semmiképpen nem késhetünk el! A család többi tagja elnézően összemosolygott. Annyira sietett a családhoz. Ekkor azonban a csarnok műkő vízesésekkel. örömteli kiáltás érte utol őket. kefét ragadna. égy tűnt. A sárkánylélek titka A város peremén magasodó bevásárlóközpont kevélyen csillogott a kora őszi napsütésben.szól halkan Farkas. Parkolójában emberek és autók nyüzsögtek. A vizek visszatérnek medrükbe. mindent sikerült beszereznünk.Remekül nézel ki. mint az ökrösszekér.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo való világra zúduló csapások. s példáját követték a többiek is. Sárkány . mély álomba merülnek. légkondicionáló kavarta szellő lengette az ezernyi bolt rikító reklámtábláját.com) . halszálkás öltönyt viselő. izgalomtól égő tekintettel. vándor cukorkaárusokkal. . XIX.bukdácsolt a szó a férfiből.leleményesen . s bár a fiú ösztönösen hátrált egy lépést.

miként reagál Gergő az undorító ízekre. Produk azonban tovább beszélt. talán kissé ingerültebben.Asszonyom. mindig! . .com) . mint szerette volna. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. miket véltél látni? Talán égbe szökő tornyot.javította ki Boglárka az orvost.Igazán? Na. mély töprengésbe merülve az orvos. A fiú komolyan elgondolkodott rajta. miközben alaposan megvizsgálta Gergő tekintetét.Valóban nagyon beteg voltam. és édesen elmosolyodott. . Én csak vártam. hogy a kisfia nagyon beteg volt.Képzelje. . Produkból a megkönnyebbült kiáltás. ami be szeretne nyelni? Gergő ajkát biggyesztve rázta meg fejét. . .kérdezte.sietett örömöt okozni Gergő a doktornak.Elmúlt .Doktor Produk! . oly' vontatottan ejtve a szavakat.bólintott. . Dr. a maga kisfia nagyon érdekes eset. a férjem.Dr. . fiam. látomásaim voltak. Produk tenyere villámgyorsan a fiú homloka felé csapott.Akkor jó! . és vizslató tekintetét továbbra sem vette le Gergőről. majd (Boglárkára sandítva) gyorsan hozzátette: .biccentett szórakozottan a férfi. Boglárkának hirtelen eszébe jutott. s miért nézi lököttnek a fiát. És nem csak éjjel. De láttam sütőlapáton röpködő boszorkányokat. ilyesmi nem volt. . és még egy sárkányt is! Az ezüstkeretes szemüveg csalódottan csillant. de napközben is. de észre sem vette a cipőpucoló felé nyújtott kezét. önök nem ismerik egymást! Doktor Produk Gergő pszichológusa volt Botlik Dénes. doktor úr . mintha azok ködben járnának. majd mindjárt meglátjuk . mindenféle rémisztő dolog. asszonyom . amit mondok. Minden figyelmét a Gergő arcán megjelenő pír kötötte le.Örvendek .égy értesültem. . .legyintett Gergő. .Szerintem már nem eset . . ez rossz. Botlik Dénes értetlenül pillantott feleségére. nagyon rossz! .Látomások? . és alapos bokán rúgásban részesíti a pszichomókust. 329. ki ez az idegen. ostorral varázsló embereket.szakadt ki dr. . de hiába.Micsoda meglepetés. . olyan hangsúllyal.novapdf.Nem.nevetett fel kínos zavarban. Gergő félrehajolt a már jól ismert kezelés elől.mondta. kisfiam? .Persze. hogy szabadjára engedi a két karját koloncként húzó csomagokat.Gergő tökéletesen meggyógyult. . hogy jönnek a következő kezelésre.Az bizony. és vártam. . de nem találta el.Már nem látok semmiféle bolondságot.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo S a férfi ráncoktól zsúfolt arcán most valóban nyugtalanság felhője suhant át. . ami rád akar omlani? Vagy fekete barlangszájat.A sárkány feje viszont tényleg elnyelt! .Akarom mondani. . ahogy kissé ütődött gyermekekhez szokás beszélni. Pedig nagyon érdekes lett volna megtudni.sikkantotta élvezettel a pszichológus.Meséld el nekem.Érted. aki kapkodó magyarázatba kezdett.

. erősebb rettegéssel kergetjük tova? Boglárka most esett csak igazán zavarba. . . szemüvegének élénk csillogása megfakult. gyönyörű.Piactér. melyik módszerrel gyógyította meg a fiát? Boglárka képtelen volt hazudni. Elszántan az orvos szemébe nézett hát. Én csak meséltem Gergőnek.Mindenféle álmokat lehetett ott vásárolni. árulja el. jól vagyok!" briliáns módszerét. de kösz. hogy ne féljek!" a szakma szerint egyenesen remekmű. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. . mint a lélek habverője" címűt? Vagy inkább a "Fejre ejtett az anyám.hadarta zaklatottan a szavakat. Gergő szerencsére anyja segítségére sietett.Egyikkel sem.Asszonyom. Mikor megszólalt. hogy többévi tudományos munkára lesz szükség hozzá. Produk végre kiegyenesedett. . Az orvos feje búbjától a talpáig megborzongott a gyönyörűségtől. s homlokát ráncolva próbált visszaemlékezni az eseményekre. őrült piactéren találkoztunk . Produk vaskos kötetéről. milyen gyógykezeléssel sikerült ilyen remek eredményt elérni? Gondolom.Boglárka rettenetes zavarba esve sütötte le pilláit. Produk izgalmában ugrott egyet. épp olyan titokzatos mosolyt küldve Botlik Dénes felé. hogy kiválóan alkalmas a billegő vasalódeszka alátámasztására.Hát persze.folytatta Gergő. asszonyom! Álomszállító voltam egy látomásban! Csodás.Semmi különös . Tankönyv! Vagy több annál. a könyv.Hallja ezt. és annyiféle módon értelmezhető. s lángoló arccal fordult Boglárkához. doktor úr. égbe bökve göcsörtös ujját . hangja rekedt volt. . miután felfedezte. drámai. milyen magasról zuhant alá szegény Dr. Tehát kötetem melyik fejezetét alkalmazta a gyógyulás érdekében.itt hatásos szünetet tartott. De most már igazán árulja el nekem. Valami zavaros. Produk. 330. ez jó! Tovább! . Nem lehet elmondani. és Boglárkára vetette szigorú tekintetét. és kimondta a hervasztó igazságot. még akkor is. . és maga volt az egyik szállító . asszonyom? Talán a "Rendszeres pofozás. Igazság szerint tökéletesen megfeledkezett Dr. de szerénynek kell maradnom."Hozd rám a frászt.A "Hogyan ijesszük el gyermekeinket a félelmeitől" avagy! . hogy ki sem nyitotta a könyvet. magával is találkoztam az egyik látomásomban! .És mit hol hogyan láttál engem? . sőt.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo Dr.com) . doktor úr. de félt. Igen.A könyv! . Be kellett valahogy vallania. ha az igazsággal fájdalmat okoz Dr. mikor is a félelmet egy új.Képzelje. hogy ezzel teljesen összetörné Dr. Produknak. amit voltam szíves önnek átadni az utolsó kezelés alkalmával . a könyvem egyik fejezete. . .hangsúlyozta az orvos. mint amilyet a könyvborító fényképén ragyogtatott az olvasókra.vont vállat Gergő.A könyvem! . két karját ernyedten lógatta le oldalán.novapdf.vigyorgott szélesen a pszichomókusra. Arca hirtelen húsz évet öregedett. Produk lelkét.

A pszichológus arca váratlanul felragyogott. és Emesét. Produk végignézett a családon. és boldog mosollyal összecsapta két tenyerét. . . hogy találkoztunk.. Már így is késésben vagyunk. az ön kötete nélkül nem tudok vasalni. Miután Botlik Dénes tett néhány hiábavaló kísérletet. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Annyira örülök.vette vissza a szót Boglárka.Tudja.sóhajtott a fiú. természetesen! . Produk. boszorkány. ahová igyekszünk. s messze van az erdészlak.Persze. Emese. vidékre utazunk ugyanis.Volt abban mindenféle lábbelit viselő ember. és a világutazók hangján kiáltotta: .kiáltotta. sőt.Igazán? . fontos szerepet töltött be.Meggyógyult. vagy ilyesmi? . hogy elrabolják egy viharos éjszakán.Rúzspiros.Ezt nem csak úgy mondja hogy vigasztaljon.Dr. . olyan hévvel. És ehhez nem volt szükség az én könyvemre.Hogy milyen hiszékenyek ezek a pszichológusok! .Most azonban bocsásson meg.csatlakozott a beszélgetésbe Botlik Dénes. doktor úr. hogy életre keltse Rúzspirost .akit megörököltek. . Igazán. meg álomszállító Eltartott egy ideig. mikor végre sikerült kijutniuk a bevásárlóközpont hatalmas üvegajtaján. . és kikecmergett a hátsó ülés utasait is elborító nászajándékok 331.De micsoda mesét! . mindenki várakozón Gergő felé fordult.Csak mesélt neki. mire sikerült a csomagokat. meg a zöld! Mind gyógyító hatású..Gergő pedig meggyógyult . halk pisszegéssel bíztatva Gergőt. feltétlenül csodás! .bólintott hatalmasat Boglárka.novapdf. Produk. A család csodálkozva pislogott egymásra. -Teljesen elmúltak a rémálmai.mondta cinkos mosollyal Boglárka.nyögte. hogy a közelben tébláboló biztonsági őr feléjük fordította marcona fejét. Nem is tartom fel önöket tovább. Botlik Dénes végül a volán mögé ült. s meg is kedveltek -.Ez nem teljesen igaz . és Gergő fulladoztak a nevetéstől. Boglárka pedig bosszúsan zsörtölődött. vigyél minket az esküvőre! * A motor azonban meg sem nyikkant.motyogta fiának az asszony. . És a maga könyve olyankor kivétel nélkül ott volt.Még hogy sütőlapát.kiáltott a hátrálva távolodó család után dr. .Esküszöm.Mesélt . olyan nagyon örülök Botlik Dénes. . nekünk rohannunk kell. . .nyöszörögte Boglárka. . . Már nem fél.sóhajtott Dr. doktor úr. Esküvőre vagyunk hivatalosak. és sok más.com) . . .Értem . szellem. .Akkor búcsúzunk is . elfordította a slusszkulcsot. lidérc. és önmagukat is begyömöszölniük piros autójukba.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo .Az én könyvem segített! A fiú pedig valóban meggyógyult! Ez igazán.Megyek már! .A friss levegő. mindig vasalás közben meséltem Gergőnek. . .Erdészlak? . és .

majd benyúlt az olajos alkatrészek közé. . anya! .Szerintem Kobzos Béla már régen kimondta a bolondító igent. és ő "igent" mondott. majd felmászott a gyújtáskapcsolóra.Nem bolondító igen.kiabálta a jéglidérc felindultan. a fiú sietve beugrott a hátsó ülésre. A dinamó mellett viszont tenyérnyi vízfolt csillogott a kusza kábelek között.mondta. 332. . . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. hanem boldogító igen! . A porlasztó tövében apró.Mióta a fővadász megkérte Apollónia kezét. s a család néhány perc múlva vidáman robogott az autópályán. ha egy-egy autó túl közel került hozzájuk: nehogy annak sofőrje pánikba essen a magától forgó kormánykerék látványától. akkor legyetek szívesek felébredni! A két kicsinyke lény ásítozva mászott elő rejtekhelyéről.Szerintetek hisztirohamot kap. és már repesztünk is! . . . A fiú rosszallóan csóválta a fejét. hogy neked fogalmad sincs.Csodás idő ez a nősülésre . a nászajándékok rengetegébe gabalyodva Emese és Gergő összevigyorgott. Néhány percig a család szótlanul utazott. .A lidércmeghajtás felébresztve.com) .Repeszteni én tudok! .kuncogott Emese. . és megdöngette az akkumulátor oldalát. hogy lidérc-üzemben levisztek minket Kóspallagra.sziszegte.Látszik. nehogy a parkolóban nyüzsgő emberek közül valaki meghallja.Nem is értem.Pisla! Repesztő! . Rúzspiros motorja immár simán indult. hogyan bírja ki.mondta Gergő.Boldogító! .Éppen így sütött a nap. ami alól tisztán kihallatszott a lidércek veszekedése. és elfedte magát csomagokkal.vont vállat a lánglidérc.Az azelőtt volt. Ezután csak akkor tette rá ismét a kezét.sercegte Pisla. maga felé fordítva a visszapillantó-tükröt. .Indulhatunk . . . sárga lángocska pislogott.Te legfeljebb a hűtővizet vagy képes felforralni! Gergő lecsapta a motorháztetőt.sóhajtott a cipőpucoló.Órák óta várunk rátok . és pimaszul felszegett fejjel bámultak Gergőre.javította ki Repesztő. . . Mivel a két lidérc vállalta az autó irányítását.Ha egyszer vállaltátok. Botlik Dénes elengedte a kormányt. és mélyen belehajolt.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo alól. ha meglátja.novapdf. . . Mivel két áruszállító srác tátott szájjal bámulta Rúzspirost.Az erdő közepén ő sem jut el naponta fodrászhoz . Hátul. milyen a házasság . hogy egy igazi nő ki sem lép az utcára festetlen hajjal. . miként társalog Rúzspiros motorjával. a barátnőd sokat változott. .Ülj be. amikor mi ketten Boglárka és férje egymásra mosolyogtak. Felnyitotta a motorháztetőt. . hogy nem mentem fodrászhoz? Azelőtt mindig órákig hallgattam tőle. majd Boglárka aggodalmasan rendezgetni kezdte frizuráját.

novapdf.Hagyjuk ezt! . sa többiek csatlakoznak hozzá. . álmosan pislogva dörzsöli a szemét . De olyan erősen vágyott megtalálni Apollóniát. melyik rémálomba száműzzék Hollót. hogy szerelmet valljon neki .Apollónia. .Most is magam előtt látom.A kóspallagi kocsmavándor a pocakját vakargatta.Láttam a varázstükörben. és anélkül.És rendelt egy kisfröccsöt! Rúzspiros immár pattogni látszott a benne ülők hahotájától.szólt Boglárka komolyan. hogy a vakondokok szellemi vezetője által téli álomba kergetett fővadász véletlenül az álomfogók földjére keveredett . 333. hogy Apollónia végre boldog .Még szerencse. máris a nyakába ugrik.Bizony. sőt.És akkor valahogy Furdancs Pepe is megjelent Álomföldén . máris könnyezett a nevetéstől. . akinek végre sikerült a lábához birkóznia a csomagok legtöbbjét.Aztán meglátja Apollóniát. borzas holló.A Hetek csak nézték. amiket . mint az ő belé.A Hetek éppen csak nekifogtak a tárgyalásnak. . s úgy tett.Nem is beszélve rettenetes tetteiről. és csámcsogott az álmosságtól. hol van.Nektek manószusszanásnyi elképzelésetek sincs arról. hogy a benne élő kislány éppen olyan szerelmes a kajla fővadászba. Talán tényleg igazságtalanok voltunk vele Vackor nénével annak idején. . hogy a kellő pillanatban még virágcsokrot is álmodott valahonnan a lánykéréshez. milyen megkönnyebbülés számomra.És ki gondolta volna. még az arcvonásai is megváltoznak. ahol el akarták dönteni.Azért talán mégsem kellett volna a fél életét a bosszúra pocsékolnia . mielőtt apja meggondolatlanul elrontja a hangulatot. kicsi. .vette át a szót Boglárka. mikor a semmiből felbukkant Béla . . Szegény Bélának fogalma sem volt róla.Szegény.harsan fel ismét Gergő nevetése.com) . .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. Aztán Kendéhez lépett.Gergő. hogy a bájoláshoz egyáltalán nem értő Kobzos Béla fogja őt elvarázsolni! bólintott Gergő.Vajon ki mutathatta neki az utat? . . szemét törölgetve. Nehéz lehetett neki tizenöt évesen elfogadni.jegyezte meg Botlik Dénes csöndesen. hogy feltűnne neki: a barátnőm gúzsba van kötve. visszaemlékezve az eseményekre. akinek most az esküvőjére sietünk.érzékenyül el Boglárka. rákacsintva nevelt lányára.Milyen szép volt akkor az én Apollóniám .zengte Emese. . nem azonos Hollóval. ahogy elődereng. . . . rátámaszkodott a bírói pulpitusra . mintha ő venné be Rúzspirossal a kanyart. csupa nefelejcset . hogy ahol addig ő volt az egyetlen kedvenc. . aki igyekezett másra terelni a beszélgetést.Boglárka hátrafordult ülésében. amint Holló fekete ruhája. arcfestéke.kiáltott ijedten Emese. hirtelen megjelent egy korabeli lány. szintén kacagva.

. hogy bűbájos képességeiért cserébe büntetlenül visszatérhet a való világba.mondta csöndesen.Inkább ne dicsérd őket .Maguk mán gyöttek erre a nyáron! . Majd csak éjfél körül jelennek meg. .bólintott Emese.És . de emiatt fájjon Béla feje . a lidérceink még eltévesztik a kanyart. Az autó vidáman megugrott. .Annyi baj legyen .mordult. Béla mellett még rengeteg varázslatban lesz része .válaszolt Boglárka a férjének.De az álomfogók földjéről nem olyan egyszerű átrévülni a való világba. Anyja azonban értette az elharapott szavakat. s megkapaszkodott az ülés háttámlájában. hogy a násznép örülne egy kósza szellemnek. a Hetek felajánlották neki. ő kicsit kimaradt a társalgásból. .hajolt előre ültében Gergő. .Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo .Emese hangjában némi csalódottság bujkált. majd meleg pillantást vetett Botlik Dénesre. A cipőpucoló úgy érezte.Tudod. . mikor felismerte Rúzspirost. A család Kóspallagig nem váltott több szót.Nagyszerű fickó ez a Pisla. s csupán a benzinkutas mérte végig őket kissé gyanakodva.novapdf. megelőzve Boglárkát.A végén még a fejükbe száll a benzingőz. .nyugtatott mindenkit Boglárka. .Biztosan maradt szemernyi Hollóból Apollóniában. . . Ott bármikor beszélgethetünk.Ezt nálam senki nem tudhatja jobban. hogy köszöntsék az ifjú párt.dicsérte fennhangon a lidérceket Botlik Dénes. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.Nagyiék is hivatalosak az esküvőre? . Lassan elmaradtak mögöttük az épületek. .Ezek szerint Apollónia többé nem tud révülni? .Anya! . .Emlékszek a dámára.Apollónia küldött nekik meghívót Settenkével .hunyorított rá Emesére Boglárka.vont vállat Gergő.com) . mivel személyesen nem lehetett jelen Álomföldén. .Holnap majd az álomfogók földjére révülök. . az Eleven Tűz lángjaiba bújva. s az út két oldalán fák mutogatták ősztől rozsdálló lombjukat. ő már az Ősök Jurtájához tartozik. A varázsképesség elvesztését a lány mindennél nagyobb büntetésnek érezte. Nem biztos. Rúzspiros halkan duruzsoló motorral rótta a kilométereket. A falu csöndesen kucorgott szép hegyei között.Hidd el.kérte csöndesen férjét Boglárka. aki vezetett.a fiú hangja elakadt. . 334.Ne ilyen hangosan. . Kísérteni pedig csak különleges engedéllyel lehet. még ha jóindulatú is. .Az én kevéske vezetői gyakorlatommal aligha érnénk időben Kóspallagra. Miután "igent" mondott a fővadásznak. .Szerintetek Béla szerelmetes bűbájától egészen semmivé lett a Holló bosszúálló természete? kérdezte Botlik Dénes. Igaz.A gonosz révülő azonban nem támadhat fel többé. amint a Hetek meghozzák végső döntésüket. és csikorgó gumikkal vette be a következő kanyart.Apád nem jöhet . . Boglárka is csupán a varázstükrön keresztül kísérte figyelemmel. . és Repesztő .Sssss! . .

. hogy célhoz értek.Gergő. a másik mosolygós.mutatta Gergő. hogy szálljanak vissza Rúzspirosba.biccentett vidáman Boglárka a morgós emberre. hogy a boltjából nászajándéknak szánt valódi futóbabok talán megléptek a csomagból. ragyogó szemű asszonyság volt.Ha viszont dobbá változik. . . anyu.mondta halkan Gergő Emesének. . mennyi a pontos idő.Én többé nem nézek órára . mikor fülrepesztő durrogás. hiszen csak félig jelent meg a való világban. Emesével bementek a kút mellett álló boltocskában. s akkor már szerterohangálhatnak a négy égtáj felé. Miska? . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. egyre idegesebb lett.Semmit nem felejtettünk otthon? . Biztos attól. hogy a gyerekek nem felejtették otthon a segítő szellemeiket. majd leültek a házikó lépcsőjére. A hűvös. s megcsókolták egymást.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo . a dobod! Hol van a sámándobod? A fiú csalafinta vigyorral arrébb lökött egy lapos tasakot. majd bő ingéből elővonta Settenkét. A valaha zöld. Az egyik frissen borotvált férfi. amint a kocsi padlóján hasalva a nyelvét lógatja. s a bennük lévő tollasok igen örültek az őszi melegnek.Ő a fővadászuk új felesége . Az utánfutón tyúkketrecek zörögtek. . majd hirtelen felsikkantott: .ezzel mélyen az asszony szemébe nézett.Itt megokosodnak az emberek. Amint az autó befordult az erdészlak udvarára.A denevérek utálják a napfényt . és így válaszolt: .kurjantotta valaki a kocsma korlátját támasztva bőszen.com) . azért a motor mégiscsak benzinnel működik) Gergő kinyújtóztatta tagjait. Míg tankoltak (mert lidércerő ide. Boglárka valamelyest megnyugodott. árnyékos zugban felderengett a kölyökfarkas napfénytől áttetsző alakja. üdítőt vásároltak. harákolás. Boglárka.novapdf.kezdett turkálni a csomagok halmában. Miután kiderült. és hörgés kíséretében öreg zetor jelent meg a főúton. a dobom átrévült farkas alakjába. Botlik Dénes épp szólni akart nekik. A kóspallagi léhűtő Borzalaggal és Monyákos 335. amint közeledtek a Korombérc lábánál kuksoló erdészlakhoz. hogy közel a Bagoly-bükki-völgy. ma inkább rozsdavörös traktor nyergében ketten ültek. aki éppolyan halovány volt. meglátták Furdancs Pepét. tényleg nem férnénk el Rúzspirosban. Rúzspiros hamarosan a hegyek között kanyargó úton robogott. A zetor nyergében ülő férfi egyik karjával szorosan magához ölelte feleségét. ami addig eltakarta a hátsó ülés sarkát. Két perccel később azonban eszébe jutott. Szerencsére Rúzspiros hangos dudaszóval jelezte.Jó hely ez a Kóspallag .mondta a lány.Tudod-e még.Nyugi. . Emese összeráncolt homlokkal nézte a segítő szellemet. így egyszerűbb autózni vele . vagy oda. .

Jól van . láthatóan alapos elő-dajdazosát rendezett. leereszkedett a pázsitra.No.A tanárok egyformák.kiáltott oda vidáman Boglárka a sutyorgó társaságnak. főleg az éberek között.helyeselt Hódfarok néne. hogy szívesen leszel révülő? Tudod. Puskázni viszont mindkét tantárgyból lehet.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo Tubával összeölelkezve. .tette kérges kezét a fiú vállára.Döme. . oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. . Ezentúl talán ritkábban esik vajas felével a padlóra a kenyerem. hiszen a való világban voltak.Azt hiszem.Akik járják. ugye nem valami huncutságra bíztatod a gyerekeimet? . állatokról.Biztos. hogy taníthassam őket felelt határozottan a lány. A család sietve kirámolt Rúzspirosból. majd megölelgette a gyerekeket. mindenki jól járt azzal. és a bűbájosságról. A vajákos asszony. . majd lehalkítva hangját.Szívesen . Most ismét Barboncás Döme alakját viselte.Sok hozzád hasonló lányka lesz ott.Hétfőn. Gergő és Emese Kendéhez futottak. Sose jutna eszébe huncutság. nehéznek érzik.Bár nem sok időnk lesz rá. Azt mondják a révülők. . . . Mindhármuk kezében söröskancsók billegtek.A mi Kendénk öreg. és megfontolt révülő.Már hogy képzeled. Szemének jóságos. akár bűbájostor-kezelésre oktatnak. és közben köszöntötték a köréjük sereglő ismerősöket.Bölcs döntés volt Monyákos Tubát megbízni a lidérccsínyek szabályozásával. . mikor mindannyian visszatérünk a Csipetke utcába. úgyhogy nem 336.novapdf. Gergő alig győzött kiugrani a kocsiból. nem könnyű élet az. meg kell. visszamennének . még hozzátette: . akár kémiára. hogy minél előbb felnyissa a motorháztetőt. Farkas akarom mondani: Gergő! . .legyintett Barboncás Döme. . hogy csak a két gyerek hallhassa. a vajákos lányiskolába? . hozzám jelentkeztél. te fűárusok között a legtündéribb boszorka? . . bölcs. . hogy taníts végre annak a furmányos számítógépnek a használatára. terebélyes szoknyájában billegve.Te meg hallom.nevetett a fiú. Emese szemébe nézve halkan sóhajtott. ravasz csillanása azonban semmit nem különbözött a világ leghatalmasabb táltosáétól. hogy a Heteknek végre sikerült megegyezésre jutniuk a Lidércvihánc Gerillákkal .szólt. .dörmögte Botlik Dénes az orra alatt. arcukon pedig a varázsital okozta révülés vidám pírja égett. . mikor az öreg táltos előcaplatott a fák közül.Olyan szürke az éberek arca a városban. Akik viszont elvégezték.kacagott az erdészház lépcsőjének tetejéről Hódfarok néne. .com) . hogy nagyon nehéz iskola. Két nappal később indulok a Táltosképzőbe.Szeretnék mindent tudni a növényekről. és azok barátaihoz csatlakozhasson. A két lidérc ugyanis rettenetes dörömböléssel követelte. hogy végre nemes vezetőjéhez. .

A legtöbb vendég révülő volt. Gergő még sose látta. örömteli ugatás harsant fel az erdészlak mögül. Apollóniát viszont mintha kicserélték volna. de még a lidércek is elhallgattak néhány pillanatra. mosolya már őszinte volt. mintha azt kutatná a tekintetében. A 337. köszönés képpen. A Korom-bérc fáktól kócos üstökéhez érve a nap sötétarany színben ragyogott fel. mintha búcsúzna a tájtól. Kobzos Béla szinte semmit nem változott. tehát saját színében omlott két vállára. Bocsáss meg Saroltának. mióta Gergő utoljára látta. hisz Kobzos Béla és Apollónia azelőtt meglehetősen zárkózott életet éltek. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.Cukorfalat! . hogy különleges élményben lesz része.kapta kezébe a kutyát a fiú. úgy figyelték a két nő találkozását. Nem voltak túl sokan. És eltartva magától kicsit Apollóniát. Eszeveszett. Viviennek. Boglárka úgy nézett új barátnőjére. arcukon sugárzó mosoly játszott. Egyedül Hollónak nem tudok megbocsátani. napfényesen ragyogó. bár örökös mogorvasága nyomtalanul eltűnt. s kelletlenül csóvált egyet a farkán. Ők nehezen tudtak megfeledkezni arról. őszinte mosollyal. . és minden lakójától. s végül egy száguldó szőrgolyó ugrott a magasba. . miként házasodnak össze a révülők. Haja hollófeketén. Boglárka lépte megakadt ugyan. hogy rózsaszín nyelvével elérje Gergő arcát. Kézen fogva jöttek. mit tett Vackor nénével az egykori Sarolta.novapdf.Bocsáss meg nekem. Apollóniának. Apollónia visszamosolygott rá . s mikor átölelték egymást Apollóniával. révülők. apró lábak fürge toppanásai következtek.Én is örülök neked! A kölyökfarkas áttetsző lénye dühösen rámordult valóvilági rokonára. Boglárka még szorosabban ölelte át barátnőjét. kérlek. de végül erőt vett magán. műkörmei pedig már rég a feledés szemeteskukájába tűntek.tiszta. Majd kapkodó. A gyerekek. arcán semmi festék nem maszatolta el természetes szépségét. Barbarának.com) . * szertartásra Napnyugtakor került sor az esküvői. Senki nem hallhatta. Ahogy barátnője könnyei is. De ő már nincs többé. Még ketten érkeztek a ház sarkának takarásából.Ők mindannyiunkban ott bujkálnak. s hivatalból képviselte a maga Jurtáját. s ő is halkan beszélt: . hogy a Vajákosok küldöttsége még mindig bizalmatlanul méregeti a mennyasszonyt.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo féltelek. s most abban zsúfolódott össze minden meghívott. Gergő figyelmét nem kerülte el. de előre sejtette. amint Apollónia titkon belesúg Boglárka fülébe: . Az erdészház mögötti réten hatalmas jurtát állítottak. hogy ő is így gondolja-e.

A dal lüktetése már-már azzal fenyegetett. csillagos égből. a környező fákra. az öreg táltos vezette a szertartást. s ruhájuk. a visszfény-boszorkány.novapdf. házmesteri kezeslábasa helyett ősi idők hagyományos viseletét hordta. tollakkal kivarrt köntöst. Előbb csak a mennyasszony és vőlegény között. Gergő. hajuk úgy lobogott. kézen fogta 338. kavicsokkal. testén földig omló. mintha hosszú. körbetáncolta Bélát és Apollóniát. majd átpattan Kendére. . vénséges küldöttei izgatottan lebegtek az étkekkel megrakott asztalok irányába. Kende halkan dobolt.Mócsing. Ekkor csönd lett. szépséges álomból ébrednének. Kende pedig elkiáltotta magát: . miközben ők elemelkedtek a talajtól. válaszra sem várva. melynek feszes bőrén merészen ágaskodott a fehér paripa. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. hogy a szerelem bűbája emberi szavakkal úgysem kifejezhető. mintha szélviharban állnának. mikor egy hihetetlenül kócos. mágikus feszültséget. Néhány fiatalabb boszorkány zavartan kacarászott. a vendégekre. mi lakik Béla és Apollónia szívében. Fején agancsos sapkát. S ez a csönd volt az igazi szertartás.com) . már nem sokáig bírja azt a a varázsdaltól életre kelt. Kende. mély. Gergő úgy érezte. zöld. hogy a vakító kisülés a pár összekulcsolt kezeibe vág. Most megpillanthatták világmindenség legősibb bűbáját. Gergő még káprázó szemmel pislogott. Az ifjú pár izgatottan szorította egymás kezét.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo Vadászok Jurtájának csapata viszont büszkén vigyorgott Kobzos Bélára. Kezében tartotta kerek sámándobját. A násznép megélénkült. s a fülébe kiabált. s mindenki más is. akit igazán meghatott ez a kitűntetett figyelem. Gergő döbbenten látta. mikor hirtelen sárga villám csapott le a tiszta. hogy megrepeszti az erdészlak üvegablakait. A dalhoz sorban csatlakoztak a vendégek. csillogó tekintetű lány hajolt elé. csontokkal. Az Ősök Jurtájának áttetsző testű. sárga szikrák kezdtek pattogni.Ropjunk egyet. és vidám dallamot kezdtek játszani. majd az összes jelenlévő körül kék. s a bokrok közül kíváncsian leskelődő erdei állatokra. Immár átöltözött. onnan szétárad a testükbe. kiscsávó! . egyetlen pillanatra átérezhette. Kobzos Béla és Apollónia talpa ismét a földet érintette. hangjuk betöltötte az erdőt. körbeülték a tisztást. csodálatos. Beszéd nem volt: Boglárka suttogó magyarázatából Gergő megértette.Kezdődjék a mulatság! Az erdő rejtekéből fiatal garabonciások rohantak elő kezükben a legkülönfélébb zeneszerszámokkal. mióta egymásba szerettek.

. A révülők már-már kezdték azt hinni. . Hódfarok néne szórakozottan piszkálta egy fadarabbal a tűzrakás szélét.Nagyon begyulladtak ám a történtektől. Mostanában viszont .A Hetek azért óvatosságra intenek . ha üvegszemű állatok bámulnának az otthonom faláról. . Megtanulod majd. valahogy mégis érezni lehetett.Kende fáradtan. mégis huncut ragyogással a szemében biccentett.com) . .mondta Boglárka.Azt mondta: visszaadta őket az erdőnek. bár mindenki azt hitte.Ők legszívesebben rémálomba száműzték volna Hollót. Főleg olyan nem.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo a fiút.novapdf.Róla is elmúlt a rontás. hogy többé ne történhessen ilyesmi. Az Eleven Tűz máglyája.suttogta Emese Gergő fülébe. lassan önmagába roskadt. . . Most aztán a Három Világ Tűzkörének minden hivatalnok-révülője lázasan dolgozik a saját területén. aki eligazította őket a szellemvilág dolgaiban. szemben velük Boglárka Botlik Dénes vállára hajtotta fejét. aki ártani képes a Heteknek. ezentúl több gondjuk lesz az éberekre is . bokor alján. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.Jól tette . hogy a fővadász minden trófeát a házából eltűntetett? .Az éberekkel nem könnyű bánni. lángjai immár csak barátságos szalonnasütésre voltak elegendők. . Az álomfogók például 339. Az erdészház és környéke dobok dübörgésébe.jegyezte meg epésen Emese. hogy révülni több. Még semmi nyoma nem volt. . A körötte ülők most mind csendesen figyelték a parazsat.Hódfarok néne elnézően mosolygott a lány hevességén. majd fáradtan a hegyek mögé bújt. fákra bájolt lidércfények színes ragyogásába burkolózott. . Gergő mellett Emese gubbasztott. mint ahogy Apollónia sem beteg többé. . Kende pedig ölében heverő dobját simogatta. kerek képével alaposan megbámulta a lagzi forgatagát. . hogy közeleg a hajnal.Holló nincs többé! .szólt Hódfarok néne.szólalt meg váratlanul Boglárka. hogy szunyókál. varázslója. A vendégek java már hazarévült.Valaha minden közösségnek volt egy-egy bölcs sámánja. * A hold lustán vonult át csillagszolgái seregén. de nem baj. farakás tövében. Tücsökugrásnyi nyugtom sem volna.Béla nem állít több csapdát .Remélem.kapcsolódott a beszélgetésbe Kende. Túlságosan elkényelmesedtünk az utóbbi száz évben. hogy többé nem támadhat közöttünk gonosz bűbájos. mint átruccanni a szellemvilágba. . amit Kende és Hódfarok néne közösen raktak.Láttad. vagy elégedetten hortyogott az erdészház körül. és berántotta a kör közepére.De ezt nehéz elhitetni a Táltos Világháló tagjaival . bár erről valószínűleg nem volt tudomása.

de Szvapna öröksége olyan marad. hogy hosszú beszélgetésekbe révüljenek.kapta fel a fejét Gergő. hogy a Világfa ágát. A Heteket pedig sikerült meggyőznöm. mintha csak kirándulgatna egyet . . nyilvánítsák tiltott területnek. s elhatározta. A vajákos asszony azonban tudta. ahol Álomfölde van. majd nyomban elszégyellte magát.éj vezetőt választottak .Méghozzá mindjárt kettőt. elég volt az apjára emlékeznie.bólintott mosolyogva Kende.Boszormenyi_Gyula_-_Alomfogo . akik szembe mertek szállni Hollóval. miközben az Eleven Tűz utolsót lobbanva kihunyt.Igen. de azután belátták. Boglárka a fiát nézte. 340. milyen nagyon megváltozott körülötte a világ. . hogy az éber házaspár sose szeresse meg a nefelejcseket! Hódfarok néne lopva fürkészte Emese arcát. s mégis álomfogó. hogy varázslat nem csak mesékben létezik. amilyen még nem volt a varázslatok történetében.Csak nem? . . hogy vajon megvannak-e még a tubusai. mióta tudja. a szüleidet .Bocsánat. Mindenki saját gondolataiba merült. Ezt óvni kell. mi van az álomfogókkal? . A csöndes. Gergőnek szintén a Táltosképző járt a fejében. s ezer szép emlék jutott eszébe. s hogy most már mindenki tud a létezésükről. időnként küldhet kutató révülőket Álomföldére. tégelyei. .Ők voltak azok.novapdf.hisz az képtelenség.helyeselt Hódfarok néne. oldal Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www. amilyennek ő megálmodta. Szvapna és az álomfogók olyan csodát teremtettek.felelt Kende. Botlik Dénes titkon már az aluljáróban álló cipőpucoló pulpitusra gondolt. . Volt mit bepótolniuk. eligazodik a révülők között. aki ismeri az ébereket. Kende ismét a dobon nyugtatta tenyerét.Setét és Ambrust? . Mikor azonban elfogta a bizonytalanság. amiért félbeszakította a vajákos asszonyt.Boglárka ámulva nézett a vén táltosra. .Tényleg. bűbájos társaságot így érte a hajnal. A társaság elhallgatott. Eleinte persze tiltakoztak a megbízatás ellen. Még mindig képtelen volt félelem nélkül gondolni arra. . A lány minden figyelmét a parázshalmon futkározó fények kötötték le. hogy a Csipetke utcába visszatérve mégis csak virágot fog ültetni Nemcsókék ablaka alá . hogy Emese gondolatban már a sütőlapáton való lovaglást gyakorolja. csak biztosan megrémítette őket Szvapna halála.com) . A Kilenc Jurta szigorú szabályok mellett.Nem révülhet oda bárki. hogy az álomfogók földjét az tudja a legjobban gondozni. Ő minden álmában várt rá.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful