Cultură şi comunicare: filosofia culturii Anul II, semestrul II, 2011-2012 - Publicitate Tema seminarului: Circulaţia formelor simbolice în cultura

modernă Titular curs: Grigore Georgiu Titular seminar: Alexandru Cârlan Seminarul urmăreşte câteva aspecte particulare subsumate problemei generale a raportului dintre modernitate, cultură şi comunicare. În ce mod modernitatea (şi avatarurile ei: modernismul, avangarda, postmodernismul) este rezultatul unor modificări fundamentale ale practicilor şi tehnologiilor de comunicare? Ca text fundamental plecând de la care se vor ramifica diverse probleme punctuale, vom folosi: THOMPSON, John B.: Media şi modernitatea: o teorie socială a massmedia, Bucureşti: Antet, f.a. Evaluarea generală: 50% examen scris, 50% activitate de seminar. Evaluarea la seminar: 30% participarea la seminarii: prezenţa la minim 3 seminarii (exclus cel introductiv) este obligatorie şi asigură nota de trecere; pentru orice punct în plus peste 5 nu contează decât participarea activă la seminar (citirea textelor obligatorii, discutarea critică a prezentărilor colegilor); 30% prezentarea proiectului în cadrul seminarului; c. 40% referat final; Planificarea activităţilor: Seminarul 1. Seminar introductiv Seminarul 2. Seminar metodologic1: proiectele voastre se vor baza pe studii de caz, şi atunci trebuie să clarificăm câteva aspecte metodologice legate de studiul de caz: ce constituie un caz, cum se documentează un caz, structura cerută pentru lucrarea voastră etc. Bibliografie obligatorie: Mabry (2008); Flyvberg (2006), Thomas (2011) + documentul despre structura referatului; Seminarul 3. Seminar metodologic 2 – Întrebările de cercetare: analiza întreprinsă în studiul de caz va fi structurată de întrebări de cercetare și aș vrea să discutăm în detaliu acest subiect, pentru a vă baza analiza pe întrebări pertinente, productive și fezabile; Bibliografie obligatoriue: Sandberg&Alvesson (2011), Alvesson&Sandberg (2011); Seminarul 4. Texte fundamentale de discutat critic: ARENDT, Hannah: Criza culturii, în vol. Între trecut şi viitor: opt exerciţii de gândire politică, Bucureşti, Editura Antet, 1997; (disponibil electronic) ; BOURDIEU, Pierre : Gust artistic şi capital cultural în vol.: Cultură şi societate: dezbateri contemporane (Ed.) Jeffrey C. Alexander, Steven Seidman, Iaşi: Editura Institutul European, 2001; THOMPSON, John B.: Ideology and Modern Culture, Standford: Standford University Press, 1990, (cap 3: The concept of culture); Bibliografie suplimentară: vezi arhiva electronică Seminarul 5. Vizibilitate şi sfera publică, Texte obligatorii: THOMPSON, John B.: Media şi modernitatea: o teorie socială a mass-media, Bucureşti: Antet, f.a. (cap. 1-4) THOMPSON, John B.: The New Visibility, în Theory, Culture & Society, 2005 / Vol. 22(6): 31–51 HABERMAS, Jurgen.: „The Public Sphere: an Encyclopedia Article” în vol. Media and Cultural Studies: Keyworks (pp. 73-78) eds. Meenakshi Gigi Durham and Douglas M. Kellner, London: Blackwell, 2006;

a.

b.

Circulaţia formelor simbolice în societatea de consum.privat. Naşterea închisorii. 1996. Seminarul 6. THOMPSON. facultativ: The schema of mass culture în vol: The Culture Industry. 2001. Guy: Societatea spectacolului. Jean: Societatea de consum: mituri şi structuri. Bucureşti. 1. John B. Kellner. Meenakshi Gigi Durham and Douglas M. Richard: Estetica pragmatistã: arta în stare vie. 5.2. 6. Scandaluri private ajunse în public – reconfigurarea relaţiei public . 1995.: Ideology and Modern Culture. Partea I. Editura Est. Banalizarea supravegherii şi regimul vizual al modernităţii. SHUSTERMAN. (disponibile electronic – în traducere). 1999. 18-40) eds.3. Iaşi: Editura Institutul European. Kellner. HABERMAS.2. Media and Cultural Studies: Keyworks (pp. DEBORD. 163-172) eds. III Panoptismul (integral). 6. Jurgen: Sfera publică şi transformarea ei structurală: studiu asupra unei categorii a societăţii burgheze. cultura populară.1. Comentarii la societatea spectacolului. Michel: A supraveghea şi a pedepsi.doar sectiunea Corpuri docile si cap. Steven Seidman. 8) Texte opţionale: LULL. 2005: Cuvânt înainte la ediţia din 1990 şi cap. Editura Institutul European.a. f. The concept of culture. (cap. Bucureşti: Antet.ro. Nick: High Fidelity. (de revăzut teoria lui Thompson despre circulaţia formelor simbolice în contexte) THOMPSON. Texte obligatorii: BAUDRLLARD. 2008 (Introducere. 2005 (multiple ediții). HORNBY.: Media şi modernitatea: o teorie socială a mass-media.) Jeffrey C. London: Blackwell.partea I (Supliciul) – integral. John B. industrie a culturii: suporteri şi critici. Alexander. 7. Routledge: London . Bucureşti. Teme propuse pentru studiul de caz: 6. f.3. în vol. partea a II-a (Pedeapsa) – cap I: Pedeapsa generalizata. .1. 5-7) Texte opţionale: vezi arhiva electronică. Bucureşti: Antet. Scurgeri de informaţie. (cap. Walter: The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction. Stewart: Encoding/Decoding. comunicare. 3 şi 4) – vezi biblioteca FCRP. Bucureşti: Comunicare. SCHWARTZENBERG. A consuma – o metaforă înşelătoare? Seminarul 7. noi forme de vizibilitate şi reconfigurări ale practicilor puterii. (plus arhiva electronică) Teme propuse pentru studii de caz: 5. cultură: o abordare globală. HALL.Bibliografie suplimentară: FOUCAULT. 6. Circulația publicității ca formă simbolică: de la publicitatea de festival la anuntul telefonic și okazii. London: Blackwell. Iaşi. Editura Scripta. 2. BENJAMIN.a. John B. 2005: . partea a III-a (Disciplina) – Cap.: Media şi modernitatea: o teorie socială a mass-media. Polirom. THOMPSON. Bucureşti: Ed. Cultura brandului și comodificarea sinelui. 1990. Cultura de masă. Theodor: Reconsiderarea industriei culturii în vol.New York.ro. 2001. Partea a II-a-). Editura Comunicare. în vol.ro. Roger-Gerard: Statul spectacol: eseu asupra şi împotriva star-sistemului în politică. Media and Cultural Studies: Keyworks (pp. Texte obligatorii: ADORNO. 2004. Bucureşti. Bucureşti. Meenakshi Gigi Durham and Douglas M. (cap. Editura Paralela 45. cap 3. 2006.: Cultură şi societate: dezbateri contemporane (Ed. Standford: Standford University Press. James: Mass-media. 5. Samizdat. 2006. I .

maxim 15 titluri în bibliografie. minim 12. Proiectul de seminar/referatul se face în echipe de minim 3. 2005. Douglas: Cultura Media. maxim 4 studenţi. c. Bucureşti: Editura Humanitas.1. din care minim 5 sunt articole ştiinţifice apărute în reviste de specialitate în ultimii 5 ani (vă recomand bazele de date de la BCU) – excluzând bibliografia metodologică. 2001. Judecată socială vs. 26 – 29 pagini tehnoredactate după standarde academice (se cere perfecţiune formală în tehnoredactare și în conceperea aparatului bibliografic). Teme propuse pentru studii de caz: 7. Giovanni: Homo Videns: imbecilizarea prin televiziune şi post-gândirea.3. judecată estetică în evaluarea produselor culturale ale industriei culturii. 7.2. vezi arhiva electronică. d. În varianta finală ar trebui încorporate sugestiile. în plus.KELLNER. Iaşi: Institutul European. Comodificarea protestului în muzica pop. b. Condiţii de elaborare a proiectului/referatului: a. Proiectul se predă în formă scrisă în prima luni din sesiune. Proiectul care se prezintă în seminar reprezintă o primă variantă a referatului care se predă în sesiune. .2. Cum e posibil amestecul high culture – low culture? 7. Proiectul de seminar are următoarele condiţii formale – nerespectarea lor duce la respingerea referatului: c. c. SARTORI. criticile şi alte forme de feed-back obţinute în timpul prezentării.1. de la colegi şi cadrul didactic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful