ARAHAN: Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan. Jawab semua soalan. 1.

Kedudukan sesuatu tempat yang dinyatakan berdasarkan kepada titik rujukan dinamakan A. Koordinat B. Kedudukan tepat C. Kedudukan bandingan D. Kedudukan relatif 2. Antara berikut penyataan yang manakah benar tentang kedudukan relatif? I. Dinyatakan dalam empat angka II. Menyatakan kedudukan secara bandingan III. Merujuk kepada sesuatu titik rujukan IV. Titik persilangan antara lajur dan baris A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV 3. Hassan duduk di sebelah kiri Hock Hua dan di hadapan Yoke Lee Cara yang digunakan untuk menentukan kedudukan Hassan dikenali sebagai A. Koordinat B. Kedudukan mutlak C. Kedudukan relatif D. Kedudukan rujukan 4. Pilih penyataan yang benar tentang kedudukan mutlak. I. Dinyatakan dalam bentuk koordinat II. Persilangan antara lajur dan baris III. Merujuk kepada satu titik rujukan IV. Dinyatakan menggunakan empat angka A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV Soalan 5 hingga 8 berdasarkan Peta 1

Bukit Merah terletak di sebelah kiri rumah Mani Tasik terletak di belakang rumah Siti Masjid terletak di hadapan sekolah I dan II I dan IV II dan III III dan IV 7 Apakah kedudukan relatif rumah Siti? A B C D Di hadapan rumah Sharon Di sebelah kiri balai polis Disebelah kanan sekolah Di belakang tasik 8 Jika anda berdiri di masjid menghadap sekolah.5 Apakah yang terletak di belakang sekolah? I II III IV A B C D Restoran Bukit Pasar raya Rumah Sharon I dan II I dan IV II dan III III dan IV 6 Antara yang berikut. apakah ciri yang terletak di sebelah kanan anda? A B C D Tasik Restoran Rumah Mani Rumah Yusof . pernyataan manakah yang benar? I II III IV A B C D Rumah Yusof terletak di kanan pasar raya.

9 Koordinat merujuk kepada A B C D titik persilangan antara lajur dan baris kedudukan yang berasaskan titik rujukan kedudukan sesuatu tempat dari tempat lain kedudukan secara bandingan 10 Pernyataan manakah yang benar tentang kedudukan mutlak? A B C D Dinyatakan dalam bentuk koordinat Persilangan antara baris dan lajur Merujuk kepada satu titik rujukan Dinyatakan menggunakan 2 angka Soalan 11 hingga soalan 13 berdasarkan rajah 1 Rajah 1 11 Pilih kombinasi yang benar Ciri I Perpustakaan II Bank III Klinik IV Gimnasium A B C D 12 I dan II I dan IV II dan III III dan IV Koordinat 0455 0557 0754 0252 Sekolah terletak di koordinat A B C D 5702 5502 0257 0255 .

13 Ciri yang manakah terletak di koordinat yang sama? I II III IV A B C D Sekolah Masjid Pasar Bank I dan II I dan IV II dan III III dan IV 14 Antara yang berikut yang manakah sesuai digunakan untuk menentukan arah? A B C D Barometer Higrometer Termometer Kompas Magnetik 15 Arah mata angin utama ialah I II III IV A B C D utara barat laut tenggara timur I dan II I dan IV II dan III III dan IV 16 Apakah yang terletak di antara selatan dengan barat? A B C D Timur laut Barat laut Barat daya Tenggara 17 Kompas magnetik dapat memberikan bacaan yang tepat jika I II III IV A B C D digunakan di kawasan lapang Dijauhi daripada objek besi diletakkan dipermukaan yang rata dilindungi daripada pancaran matahari I dan II I dan IV II dan III III dan IV .

Soalan 18 hingga soalan 25 berdasarkan peta 2 Peta 2 18 Padang terletak di bahagian barat A B C D 19 masjid pejabat pos Tasik Permai Pasar raya Rumah Mei Hui terletak di _________________peta. A B C D utara selatan timur barat 20 Apakah arah pejanat pos dari rumah Irwan? A B C D utara selatan timur barat 21 Apakah objek yang terletak di tenggara rumah Rosli? I II III IV A B C D Pejabat pos Masjid Sekolah Bukit I dan II I dan IV II dan III III dan IV .

22 Sekiranya Mei Hui ingin keluar mebeli belah. A B C D barat timur tenggara utara 24 Ciri yang terletak di selatan sekolah ialah A B C D Tasik Permai rumah Mei Hui padang bukit 25 Masjid terletak di bahagian barat daya A B C D pasar raya rumah rosli Tasik Permai rumah Mei Hui 26 Jarum kompas magnetik sentiasa menghala ke arah utara kerana A B C D diperbuat daripada logam tarikan magnetik bumi berbentuk bulat saiznya kecil 27 Skala digunakan untuk I II III IV A B C D mengecilkan atau membesarkan peta menentukan ketinggian sesuatu tempat menentukan arah sesuatu tempat mengukur jarak antara dua tempat I dan II I dan IV II dan III III dan IV . dia sepatutnya menuju ke arah A B C D utara timur timur laut barat daya 23 Balai polis terletak di _______________ pasar raya.

berapakah tambang yang perlu dibayar oleh Fazilawati untuk pergi balik perpustakaan. PETA 3 .5 km A B C D RM 5 RM8 RM10 RM16 Soalan 31 hingga soalan 36 berdasarkan peta lakar di bawah. Jarak mutlak antara rumah Fazilawati dengan perpustakaan ialah 2. 29 Jarak yang ditentukan berdasarkan kos dan masa dinamakan A B C D jarak kos jarak masa jarak relatif jarak mutlak 30 Berdasarkan maklumat di bawah.28 Antara yang berikut. skala lurus yang manakah menunjukkan 1 cm mewakili 4 km. jika tambang teksi ialah RM2 sekilometer.

50 RM 1.45 pagi 7.80 .5 km 8.00 pagi 7.0 km 9.60 RM 1. A B C D RM 0.15 pagi 7.20 bagi setiap kilometer.0 km 32 Jarak mutlak dari rumah Sivaram ke sekolah ialah A B C D 6 km 8 km 12 km 16 km 33 Berapakah jarak dari rumah Syura ke rumah Hamidah? A B C D 9 km 12 km 16 km 18 km 34 Berapakah jarak sebenar dari rumah Chong Lee ke pasar raya? A B C D 4 km 8 km 10 km 12 km Soalan 35 berdasarkan maklumat berikut Masa untuk Mei Ling berjalan kaki bagi setiap kilometer ialah 15 minit 35 Pukul berapakah Mei Ling akan tiba di sekolah jika dia keluar dari rumah pada pukul 6.31 Berapakah jarak dari rumah Chong Lee ke sekolah mengikut jalan terdekat? A B C D 5.15 pagi? A B C D 36 6.90 RM 1.30 pagi Berapakah tambang bas sehala yang dibayar oleh Rozi untu ke pasar raya dari sekolah jika kadar tambang bas ialah RM0.5 km 11.

Soalan 37 hingga soalan 40 berdasarkan graf 1 Cara pelajar tingkatan 1 SMK Suria datang ke sekolah Bilangan pelajar (orang) 30 25 20 15 10 5 0 bas sekolah kereta basikal motosikal berjalan kaki 37 Graf 1 Berapakah jumlah pelajar tingkatan 1 SMK Suria yang terlibat dalam kaji selidik tersebut? A B C D 90 orang 92 orang 94 orang 98 orang 38 Pelajar tingkatan 1 SMK Suria paling banyak ke sekolah dengan cara A B C D berjalan kaki mengayuh basikal menaiki bas sekolah menunggang motosikal 39 Berapakah jumlah pelajar tingkatan 1 yang berjalan kaki ke sekolah? A B C D 10 orang 11 orang 12 orang 13 orang .

pernyataan manakah yang benar tentang graf 2? I II III IV A B C D Suhu terendah adalah 15 0C Suhu sekata sepanjang tahun Suhu maksimum dialami pada awal tahun Bulan yang panas sekali ialah Januari I dan II I dan IV II dan III III dan IV .Soalan 40 hingga soalan 44 adalah berdasarkan Graf 2 Garaf 2 40 Berapakah suhu maksimum di Bandar P? A B C D 41 32 0C 30 0C 29 0C 28 0C Suhu minimum Bandar P dialami pada bulan A B C D Januari Jun Julai Ogos 42 Antara berikut.

Alur? A B C D 3 km 4 km 5 km 6 km 46 Di bahagian manakah dalam peta terletaknya kawasan hutan? A B C D Barat laut Barat daya Barat Utara .43 Bulan yang manakah mengalami bacaan suhu yang sama dengan bulan Jun? A B C D Julai Ogos September Oktober 44 Berapakah bacaan suhu di Bandar P pada bulan September? A B C D 25 0C 24 0C 23 0C 22 0C Soalan 45 hingga soalan 50 adalah berdasarkan Peta 4 45 Berapakah jarak mutlak dari simpang tiga Pekan Indah ke masjid di Kg.

5 km 5.5 km 49 Faktor yang mempengaruhi perbezaan tanaman antara timur dengan barat peta ialah A B C D tenaga buruh kemudahan awam bentuk muka bumi Sistem pengangkutan 50 Antara yang berikut. faktor manakah yang mempengaruhi tempatan di dalam peta? I II III IV A B C D Saliran Keselamatan Ketersampaian kegiatan ekonomi I dan II I dan IV II dan III III dan IV -SOALAN TAMAT- .5 km 6.47 Nyatakan arah Bukit Cempaka dari hospital. A B C D Timur Tenggara Barat laut Barat daya 48 Jarak lurus dari Bukit Abu ke Bukit Cempaka ialah A B C D 4.5 km 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful