You are on page 1of 3

Nama : ___________________ Tuliskan perkataan yang betul.

Hari : _______________

pai tupai

kerbau pulau

kaloi petai

PRASEKOLAH SK ULU KAKUS

Nama : ___________________ Tuliskan perkataan yang betul.

Hari : _______________

pisau tairu

tauhu pau

wau belalai

PRASEKOLAH SK ULU KAKUS

Nama : ___________________ Tuliskan perkataan yang betul.

Hari : _______________

harimau laici

limau misai

lai bangau

PRASEKOLAH SK ULU KAKUS