Produk Tempatan di Negara Kita

Senarai Kandungan

Penghargaan .

Objektif Kajian .

Kaedah Kajian .

. Selangor.Hasil Kajian 1. Maklumat Asas Produk Tenpatan Nama produk yang saya pilih ialah nasi lemak daripada kategori yang pertama iaitu makana. Latar Belakang Nasi lemak merupakan makanan tradisional dan yang terletak di Puchong. Pengusaha yang mengusahakan produk ini ialah 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful