www. n e mz e t i p a r k . g o v.

h u
Nemzeti parkjaink
és kisvasútjaink
Rendezvényajánló 2012
Mikor? Hol? Mit?
március 30.–
május 6.
Dévaványai-Ecsegi puszták
(Körös-Maros NP)
„Hajnali túzokles”
április 1.
Fertő-menti szikes tavak,
Fertőújlak (Fertő–Hanság NP)
Kezdő Madarászok
Napja
április 7. Bösztörpuszta ( KNP) Túzokdürgés
április
21. és 22.
Budapest – Pál-völgyi-barlang, Pécs,
Tettye tér, Fertőújlak – Csapody István
Természetiskola és Látogatóközpont,
Szatymaz-Tisza-völgyi Bemutatóház
(KNP)
Föld Napja
május 2.–
július 31.
Körösvölgyi Látogatóközpont,
(Körös-Maros NP)
„Útlevél nélkül a Föld
körül” kiállítás
május 10. Kecskeméti Arborétum (KNP)
Madarak és Fák Napja
– interaktív túravezetés
május 19.
Fertőújlak–Csapody István
Természetiskola és Látogatóközpont
Fertő-táj Világörökség
Nap
május 20.
Fertőújlak – Csapody István Termé-
szetiskola és Látogatóközpont
Európai Nemzeti Parkok
Napja
május 26.
Szilvásvárad – Aggtelek útvonal
(Aggteleki és Bükki NP)
XIV. Bükk–Aggtelek
kerékpártúra
június 15–24.
Aggteleki Nemzeti Park és
országszerte számos helyszínen
Magyar Nemzeti Parkok
Hete
június 23.
Hortobágyi Nemzeti Park
bemutatóhelyei
Múzeumok Éjszakája
június 23. Hortobágy-halastó (Hortobágyi NP)
Hortobágy–Halastavi
Kisvonat Napja
június 23.
Szarvas – Körösvölgyi Látogató-
központ (Körös–Maros NP)
„Szent Iván éjjelén”
június 23. Tihany (Balaton-felvidéki NP) Levendula Fesztivál
július 7. Kápolnapuszta (Balaton-felvidéki NP) Bivalyfesztivál
július 18.–
augusztus 15.
Tihany, Belső-tó partja
(Balaton-felvidéki NP)
Szakvezetéses túrák
a Gejzírmezőn
augusztus
18–19.
Jósvafő (Aggteleki NP)
IV. Jósvafői Lovasnapok/
Nemzetközi Kovács-
verseny
augusztus 25. Abaliget (Duna–Dráva NP) Denevérnap
szeptember 15. Kardoskúti Fehér-tó (Körös–Maros NP) XIII. Fehértó Napja
szeptember 22. Aggtelek (Aggteleki NP)
Úton a világörökséghez
– honismereti kerékpár-
túra
szeptember
22–23.
Bugac (Kiskunsági NP)
Szent Mihály Napi Vigas-
ságok Bugacpusztán
szeptember 29. Szalafő–Pityerszer (Őrségi NP) Őrségi Tökfesztivál
október 20–21.
Hortobágy, HNP Látogatóközpont
és Kézművesudvar (Hortobágyi NP)
Daruünnep
november
10. és 17.
Fertő-menti szikes tavak, Fertőújlak
(Fertő–Hanság NP)
Vadludak esti húzása
november 10. Szegedi Fehér-tó (Kiskunsági NP) Darules
november 24. Tatai Öreg-tó
XII. Tatai Vadlúd
Sokadalom
december 30. Baradla-barlang, Aggtelek
Muzsikáló barlang –
Óévbúcsúztató
www.itthon.hu
A változtatás jogát fenntartjuk
Bevezető Nemzeti parkok 2 3
Útra fel!
Hazánk területének mintegy 10 százaléka természet­
védelmi oltalom alatt áll. Tíz nemzeti parkunkban,
38 tájvédelmi körzetünkben és számos természetvé­
delmi területünkön van sűrű, természetszerű erdőkkel
borított hegység, szelíden hullámzó dombság, vad­
re gényes folyóvízi ártér, végtelen síkság és páratlan
kincseket rejtő karsztvidék. Ezek felfedezésére hívjuk
most Önöket, de mielőtt elindulnánk, érdemes tisztázni,
hogy mi az a...
természetvédelmi
láto ga tó központ?
A bemutatóhelyeknek ezt a
típusát általában a nemzeti park
va la mely fő belépési
po nt ján vagy központi fekvésű
részén találjuk. A nemzeti park
képzett munkatársaitól tájé­
koztatást kap hatunk a védett
természeti terület bejárásának
lehetőségeiről, az interaktív
ki állítások pedig időjárástól füg­
getlenül lehetőséget biztosítanak
a gazdag természeti és kulturális
örökség, valamint a megőrzésük
érdekében folytatott természet­
védelmi tevékenység megisme­
résére. Ráadásként még
kiadványokat és helyi jellegű
ajándékokat is lehet vásárolni.
természetvédelmi
be mu tató hely?
A természeti vagy kulturális
örökség egy­egy téma területhez
tartozó szeletének részletes
bemutatására szolgáló bemuta­
tóhely.
tanösvény?
Tematikus túraútvonal, amelyen
állomáshelyekhez kötődően,
táblák és kiadványok segítsé­
gével ismerhető meg az érintett
terület természeti és kulturális
öröksége. Különösen azok szá­
mára ajánljuk, akik a természe­
tet önállóan, aktívan szeretnék
megismerni.
szakvezetéses túra?
Termé szeti és kultúrtörténeti
látnivalók felkeresése, megisme­
rése szakképzett túravezetők
segítségével. A védett természeti
területek egy részén – például a
fokozottan védett területeken és
az egyéb látogatással szemben
érzékeny területeken – ez az
egyetlen módja a természeti
örökség megismerésének.
Jelmagyarázat:
különösen ajánljuk
az ifjúsági korosztálynak akadálymentes
kerékpárkölcsönzés
sátorozás
különösen ajánljuk
a szenior korosztálynak
különösen ajánljuk
a gyerekes családoknak
És most már indulhat is az
új élmények nyomába!
www.anp.hu
Értékek a felszínen
és a föld mélyében –
az Aggteleki Nemzeti Park
Itt egy sárkány néz dermedten, ott egy boszorkány
varázsol, amott egy óriás meresztgeti a szemét…
Ki az, akit nem vonz a Baradla­barlang csodálatos
cseppkő­mesevilága, a mérsékelt égöv legdíszesebb
cseppkőbarlangja? Nem ez az egyetlen látványosság a
világörökségi barlangvilággal is büszkélkedő nemzeti
parkban. A barlanglátogatásokon kívül részt vehetünk
az Aggteleki­karszt természeti és kulturális értékeit
bemutató felszíni gyalogos­, lovas­ és kerékpáros
túrákon, falusétákon, kézműves­foglalkozásokon,
belekóstolhatunk a hagyományos kenyérsütés
mesterségébe is.
Látogató­ és
oktatóközpontok:
Kúria Oktatóközpont
(Jósvafő, Tán csics M. u. 1.,
tel.: 48/350­056,
anp.oktatas@index.hu)
Előadások, tantermi/terepi ter­
mészetismereti­ és kézműves­
foglalkozások, erdei iskolai
programok
Nyitva tartás: H­P.: 8:00­16:30
(előzetes be jelentkezéssel eltérő
időpontban is)
Tanösvények:
Baradla tanösvény (7,5 km)
A Baradla­barlang aggteleki és
jósvafői bejáratát összekötő túra.
Borz tanösvény (2,8 km)
(Szelcepusz ta) A területen folyó
erdő­ és vad gaz dálkodással,
jellegzetes er dő típusokkal,
az erdők gazdag élővilágával
ismerteti meg a lá togatókat.
Fürkész-ösvény (1,5 km)
(Jósvafő) A túraösvény szóra­
koztató fela da tok elvégzésére,
játékra hív.

Szádvár tanösvény (4,5 km)
(Szögliget) A tanösvényen talál­
ható a romjaiban is impozáns
látványt nyújtó Szádvár.
www.anp.hu
www.itthon.hu
4 5 Aggteleki Nemzeti Park Nemzeti parkok
Tohonya-Kuriszlán tanösvény
(8,4 km) (Jósvafő) Kétkörös tan­
ösvény, két különálló kirándulás­
ként is bejárható; útvonala érinti
a Hucul ménest.
Zöld Határ Élményösvény
(7,5 km) A határon átnyúló, az
aggteleki és domicai barlang­
bejáratokat összekötő ösvény
játékosan tanít a természetről.

Barlangtúrák:
Különböző hosszúságú és
nehézségű barlangtúrák a
karsztvidék 6, nagyközönség
számára megnyitott barlangjá­
ban (Baradla­, Béke­, Rákóczi­,
Vass Imre­, Meteor­ és Kossuth­
barlang).
Egyéb bemutatóhelyek:
Hucul ménes
(Jósvafő, Táncsics M. u. 1.,
tel.: 48/350­052; huculmenes@
gmail.com) Magyarország
egyetlen hu cul törzs tenyészete;
lovaglás, gyermeklovagoltatás,
séta ko csi zás, szánozás.
Nyitva tartás: bejelentkezés
a helyszínen, H­Cs: 8:00­16:00,
P: 8:00­13:00.
Kessler Hubert Emlékház
(Jósvafő, Baradla oldal 3.;
tel.: 48/506­009) Állandó kiállítás.
Nyitva tartás:
ápr. 1.­szept. 30. 9:00­17:00;
okt. 1.­márc. 31. 8:00­14:00
Művészetek magtára
(Bódvaszilas, Akácos u. 30.;
www.magtart.anp.hu) Magyaror­
szág első természetművészeti
központja
Nyitva tartás:
K­V: 10:00­16:00;
Szálláslehetőségek:
Baradla Kemping
és Turista szálló
(Aggtelek, Baradla oldal 1.,
tel.: 48/503­005, szallas@anp.hu)
Turistaszállás, gerendaház,
faház és kemping.
Nyitva tartás: Turistaszállás:
egész évben. Faházak
és kemping: ápr. 15.­okt. 15.
Kövirózsa Apartmanház
(Aggtelek, Deák Ferenc u. 20.,
tel.: 48/503­005, szallas@anp.hu)
4 apartman, összesen 20 férőhely.
Nyitva tartás: egész évben
Szalamandra-ház
(Szögliget, tel.: +36­30/631­1520,
szallas@anp.hu)
60 férőhelyes turistaszálló,
konyha, társalgó, közös vizes­
blokk, foglalkoztató és játszó­
udvar.
Nyitva tartás: egész évben
Tengerszem Szálló**
és Oktatási Központ
(Jósvafő, Tengerszem oldal 1.,
tel.: 48/506­005, hotel@anp.hu)
43 férőhelyes szálloda.
A szállodában 50 személyes
előadó­, illetve 16 személyes
tár gyalóterem bérelhető.
Nyitva tartás: egész évben
Tudta, hogy...
• a közel 26 km összhosszú­
ságú Baradla–Domica­barlang­
rendszer hazánk leghosszabb
barlangrendszere?
• az Aggteleki­karszt barlang­
világa hazánk egyetlen olyan
világöröksége, amely a termé­
szeti érték kategóriában nyerte
el a megtisztelő címet?
• itt található az ősi bé lye geket
hordozó hucul lófajta magyaror­
szági törzstenyészete?
Mi látható itt? A balatoni
táj zöldje! – Balaton-felvidéki
Nemzeti Park
Fedezze fel a nyüzsgő tó „hátországát”, a balatoni
táj nyugalmas zöldjét! Lesse meg a búbos vöcsök
mindennapjait, kiránduljon a tanúhegyeken, simogassa
meg régi magyar háziállatainkat!
Látogató­ és
oktatóközpontok:
Levendula Ház
Látogatóközpont
(Tihany, tel.: 87/538­033;
www.levendulahaz.eu)
A Tihanyi­félsziget múltja és jelene
Nyitva tartás:
jún. 1.­aug. 31. 9:00­19:00;
szept. 1.­okt. 31. 10:00­17:00;
nov. 1.­márc. 31. Szo­V: 10:00­
15:00; ápr. 1.­máj. 31. 10:00­
17:00; egyéb idő pon tok ban
bejelentkezéssel (min. 15 fő)

Pannon Csillagda
Látogatóközpont
(Bakonybél, tel.: 87/555­290;
www.csillagda.net) Csillagászati
és űrkutatástörténeti kiállítások.
Különösen ajánljuk gyermekes
családoknak, ifjúsági korosz­
tálynak
Nyitás: 2012

Egyéb bemutatóhelyek:
Csodabogyós-barlang
(Balatonederics, tel.: +36­30/306­
6050, +36­30/237­3759,
www.csodabogyos.hu)
Izgalmas kalandtúra a cseppkő­
képződményekben gazdag
barlangban.
Nyitva tartás: egész évben,
előzetes bejelentkezés alapján.

Diás-sziget
(Fenékpuszta, tel.: +36­30/664­
0404) Fekete István emlékszoba,
Matula kunyhó.
Nyitva tartás: ápr. 1.­szept. 30.
K­P: 10:00­13:00, Szo: 10:00
Indulás a Kis­Balaton Kutató­
háztól, saját gépkocsival. Csak
szakvezetővel látogatható!
Hegyestű Geológiai
Bemutatóhely
(Monoszló, tel.: +36­30/620­4082)
www.bfnp.hu
www.itthon.hu
6 7 Balaton­felvidéki Nemzeti Park Nemzeti parkok
Pazar kilátás egy bazaltvulkán
tetejéről, séta az egykori kürtő
belsejében.
Nyitva tartás: egész évben,
9 órától sötétedésig.
Lóczy-barlang
(Balatonfüred, tel.: 87/555­291)
Látványos mészkőrétegek,
50 m látogatható szakasz.
Nyitva tartás:
máj. 1.­szept. 30. 10:00­18:00.
Kápolnapuszta,
Bivalyrezervátum
(Zalakomár, tel.: 30/916­9016)
Mesélő sétaút a dagonyázó
bivalyok, piknikezőhelyek és ki­
állítások között a Kis­Balatonnál.
Nyitva tartás:
ápr. 1.­okt. 31. 9:00­19:00;
nov. 1.­márc. 31. 9:00­16:00.

Kotsy-vízimalom
(Zalaszántó, tel.: +36­30/684­
7329) Malom ipari relikviák,
lisztporos emlékek egy felújított
malom épületben.
Nyitva tartás: márc. 15.­okt. 15.
10:00­17:00, H: szünnap, más
idő pon tokban bejelentkezéssel.
Salföldi Major
(Salföld, tel.: 87/702­857) Régi
magyar háziállatok, fű szer kert,
tájfotó kiállítás, lovaskocsizás.
Nyitva tartás: márc.15.­ápr. 30.
és szept.1.­nov. 15. 9:00­17:00;
máj. 1.­aug. 31. 9:00­19:00

Tapolcai-tavasbarlang
(Tapolca, tel.: 87/412­579)
Különleges hangulatú csó na ká­
zás a föld alatt.
Nyitva tartás: márc. 15.­jún. 30.,
szept.1­okt. 31.: 10:00­17:00;
júl. 1.­aug. 31.: 9:00­19:00,
nov. 1.­ márc. 14: K, Cs: 10:00­
14:00, Szo: 10:00­16:00,
V: 10:00­13:00
Tanösvényekről információkat
a honlapon talál.
Szálláslehetőségek:
Erdőismereti Oktatóbázis,
Kulcsosház
(Bakonybél, tel.: +36­20/361­
0342, pajta@freemail.hu)
Max. 35 fő részére; minősített
erdei iskolai szolgáltatás biztosított.
Nyitva tartás: márc.1.­okt. 31.
Levendula Erdei Iskola,
Kulcsosház
(Tihany­Sajkod, tel.: +36­30/382­
7243, versreka@gmail.com)
Max. 35 fő részére; minősített
erdei iskolai szolgáltatás
biztosított.
Nyitva tartás: márc. 1.­okt. 31.
Park Villa Panzió
(Csopak, Kossuth u. 16.,
tel.: 87/555­265, +36­30/491­
0105, lajkone@bfnp.kvvm.hu)
14 szobával, 31 fő részére
csendes, 2 hektáros parkban.
Nyitva tartás: ápr. 1.­okt. 31.

Tudta, hogy...
• illatos levendulamezőn sétál­
hat a Tihanyi­félszigeten?
• megszelídült vulkánokat
hódíthat meg
a Tapolcai­
medencében?
Karsztfennsík az
erdőrengeteg fölött –
a Bükki Nemzeti Park
Hazánk legnagyobb átlagmagasságú, barlangokban
gazdag hegységének végeláthatatlan erdőségeit
a Bükk­fennsíkon virágokban gazdag hegyi rétek
teszik változatossá. A nemzeti park jelzett gyalogos és
kerékpáros turistaút­hálózata, a fenséges kilátást nyújtó
„kövek” és a számos bemutatóhely felejthetetlen élményt
kínálnak felnőttek és gyermekek számára egyaránt.
Látogató­ és
oktatóközpontok:
Nyugati Kapu Oktató- és
Látogatóközpont
(Felsőtárkány, Ifjúság u. 34/1.,
tel.: 36/534­078) A „Karszt és
élővilága” kiállítása; erdei iskolai
bázishely.
Nyitva tartás: ápr. 15.­okt. 15.
Sze­V: 10:00­16:00

Tanösvények:
Felsőtárkányi tanösvények
(0,8 km, 2,6 km, 10 km)
A tanösvény­hálózat a lát ni va lók­
ban bővelkedő Kő­közi szik la szo­
ros és a Vár­hegy kör nyékének
természeti örökségét mutatja be.
Olasz-kapu tanösvény (7,2 km)
A körsétaút a Bükk­fennsík déli
peremének lélegzetelállító kilá­
tással bíró szirtjeit és tágas
hegyi rétjeit fűzi fel.
Szalajka-völgyi tanösvény
(4,2 km) (Szilvásvárad) A köz­
kedvelt kirándulóhely sétaútja
a Bükk természeti és kulturális
értékeire hívja fel a figyelmet.
Tamás-kúti tanösvény (7 km)
(megközelíthető az Eger–Lillafü­
red útvonalon) A Kis­ Som­forrás­
tól induló, az Imó­kőt és a Zsin­
delybánya­ lápát érintő tanösvény
bemutatja a terület ipartörténeti
emlékeit, időszakos karsztforrásait
és más természeti látnivalóit.
A nemzeti park további tan ös vé­
nye iről információt az igazgató­
ság honlapján talál.
Egyéb bemutatóhelyek:
Millenniumi Kilátótorony
(Szilvásvárad, Kalapat­tető,
előre bejelentkezés:
tel.: +36­30/910­2037)
http://kilato.uw.hu)
www.bnpi.hu
www.itthon.hu
8 9 Bükki Nemzeti Park Nemzeti parkok
Nyitva tartás: egész évben,
Sze­V: 10:00­17:00.
Rossz idő esetén zárva.
Anna-barlang
(Lillafüred, tel./fax: 46/334­130)
Kiépített barlang különleges
mésztufa­képződményekkel.
Nyitva tartás: ápr. 1.­szept. 30.,
ill. Húsvét hétvégéjén naponta
10:00­17:00 (utolsó túra: 16:00).
A túrák egész órakor indulnak,
minimális létszám 10 fő.
Szent István-barlang
(Lillafüred, tel./fax: 46/334­130)
Kiépített barlang gyö nyörű
cseppkő képződ mé nyek kel.
Nyitva tartás: ápr. 1.­szept. 30.
9:00­18:00 (utolsó túra: 17:00),
okt. 1.­márc. 31. 9:00­15:00
(utolsó túra 14:00).
Egyéb bemutatóhelyek
az igazgatóság működési
területén:
Ipolytarnóci Ősmaradványok
Természetvédelmi Terület
Bemutatóhely
(tel./fax: 32/454­113,
itarnoc@gmail.com,
ipolytarnoc.kvvm.hu)
Szakvezetéssel bejárható nem­
zetközi jelentőségű ősmaradvány­
lelőhely; különleges 4D­vetí­
tés, miocén­erdő, szabadon
látogatható tanösvény­hálózat;
lombkoronatanösvény.
Nyitva tartás: márc. 1.­okt. 31.
K­V és Ü: 9:00­17:00 (nyáron
18:00); túraindulás minden óra
harminc perckor (utolsó túra:
15:30, nyáron 16:30); buszos
csoportoknak előzetes bejelent­
kezés javasolt.
Hollókői tájház
(Hollókő, Kossuth út 99­100.
tel.: 32/379­157)
A „Táj és a nép” c. kiállítás a
tájvédelmi körzet történelméről,
a palóc nép kultúrájáról
és gazdálkodásáról.
Nyitva tartás: márc. 1.­okt. 31.
10:00­18:00, nov. 1.­febr. 28.
Szo­V: 10:00­16:00
Baglyaskő-vár Természet-
védelmi Látogatóközpont
(Salgótarján)
Geológiai bemutatóhely és in­
formációk a térség látnivalóiról.
Nyitva tartás:
márc. 1.­okt. 31. K­V: 9:00­16:00,
nov. 1.­febr. 28. K­V: 9:00­15:00
Szálláslehetőségek:
Nyugati Kapu Oktató- és
Látogatóközpont, Erdei Iskola
(Felsőtárkány, Ifjúság u. 34/1.,
tel./fax: 36/534­078,
+36­30/349­5721) 40 fős
szállás épület, közösségi helyi­
ség, a parkban fedett foglalkoz­
tató; erdei iskolai bázishely.
Rejteki Kutatóház
47 fő diák számára szállás ­
lehető ség, melyet elsősorban
diák csoportoknak, erdei iskolai
prog ramokhoz ajánlunk
máj. 1­től okt. 15­ig.
Tudta, hogy...
• itt van az ország legkiterjed tebb
erdei kerékpárút­hálózata?
• a 252 méter mély, 6,5 km
hosszú István­
lápai­barlang
az ország
legmélyebb
barlangja?
A vadon élménye élő folyók
mentén – a Duna–Dráva
Nemzeti Park
A Duna jobb partján ártéri erdők, gemenci kisvasút,
Nyéki Holt­Duna ág, Mohács… a Dráva bal partján
Barcsi Borókás, „drávaszentesi üde rétek”, Babócsa…
világbajnoki trófeákat adó gímszarvasok, újra visszatele­
pített európai hódok, fokozottan védett rétisasok, fekete
gólyák, valóságos madárparadicsom ... Európában
egyedülálló nagyságú holtágak, morotvatavak…
Látogató­ és
oktatóközpontok:
Dráva Kapu Bemutatóközpont
(Barcs­Drávaszentes, Fő u. 1.;
tel.: 82/461­285) Természet­
ismereti kiállítás, ősi magyar
háziállatok bemutatója, Üde
Rétek Tanösvény, foglalkozás
gyermekeknek, nyári táborok.
Nyitva tartás: oktatóközpont:
H­Cs: 8:00­16:00, P: 8:00­14:00;
természetismereti kiállítás:
ápr. 1.­okt. 15. K­V: 9:00­17:00;
előzetes bejelentkezéssel:
okt. 16.­márc. 31.
Tettye Oktatási Központ
(Pécs, Tettye tér 8.,
tel.: 72/517­222) Természet­
ismereti foglalkozások és túrák,
kézműves programok, nyári
táborok, egész évben.
Nyitva tartás: H­Cs: 8:00­16:00,
P: 8:00­14:00
Egyéb bemutatóhelyek:
Kölked Fehér Gólya Múzeum
(Kölked, Széchenyi u. 1.,
tel.: +36­30/846­6020) Kiállítás,
ter mé szetismereti foglalkozások,
kézműves programok, gyalogos
és kenutúrák.
Nyitva tartás: szept. 1.­ápr. 30.
K­Szo: 10:00­16:00;
máj. 1.­aug. 31. K­V: 9:00­17:00
Egyéb bemutatóhelyek
az igazgatóság működési
területén:
Abaligeti-barlang és
Denevérmúzeum
(Abaliget, tel.: 72/498­766,
72/498­684) Kiváló klíma,
gyermek­ és oktatási programok.
Nyitva tartás: márc. 15.­okt. 15.
H­V: 9:00­18:00; okt. 16.­márc. 14.
H–V: 10:00­15:00
www.ddnp.hu
www.itthon.hu
10 11 Duna–Dráva Nemzeti Park Nemzeti parkok
Mészégető-források barlangja
(Orfű, tel.: 72/518­221,
72/518­222) Overallos barlangi
kalandtúra szakvezetéssel.
Nyitva tartás: egész évben,
előzetes bejelentkezéssel.
Mohácsi
Történelmi Emlékhely
(Sátorhely; tel.: 69/382­130)
A mohácsi csata hőseinek sír­
kertje, új fogadóépület interaktív
kiállítással.
Nyitva tartás:
ápr. 1.­okt. 23. H­V: 9:00­18:00;
okt. 24.­márc. 31. H­V: 9:00­16:00;
Pintér-kert Arborétum
(Pécs, Tettye tér 9.
tel.: 72/517­200) Szakvezetés
igényelhető, esküvői fotózási
lehetőség.
Nyitva tartás: máj. 1.­szept. 30.
H­Cs: 8:00­16:00, P: 8:00­14:00,
Szo­V és Ü: 10:00­18:00;
okt. 1.­ápr. 30. H­Cs: 8:00­16:00,
P: 8:00­14:00
Szársomlyó
(Nagyharsány, Szoborpark,
tel.: +36­30/377­3388)
Szakvezetéses túra keretében
látogatható.
Nyitva tartás: egész évben,
előzetes bejelentkezéssel.
Tettyei Mésztufa-barlang
(Pécs, Tettye u. tel.: 72/211­830,
+36­30/580­3424) Interaktív
kiállítás, kulturális programok,
vendégkiállítások, esküvő­
és rendezvényhelyszín.
Nyitva tartás:
nov. 1.­márc. 14. H­P: 11:00­16:00,
Szo­V: 10:00­16:00;
márc. 15.­ápr. 30. H­P: 10:00­17:00,
Szo­V: 10:00­18:00;
máj. 1.­okt. 31. H­V: 10:00­19:00
Szálláslehetőségek:
Abaliget – Denevérmúzeum
(tel.: 72/518­222, +36­30/326­
9459, +36­30/377­3388)
2 szoba, 7 fé rő hely.
Nyitva tartás: egész évben.
Dráva Kapu Bemutatóközpont
(Barcs­Drávaszentes, Fő u. 1.,
tel.: 82/461­285, +36­30/474­
3591) 2 szoba, 6 férőhely.
Nyitva tartás: egész évben

Drávatamási
(Drávatamási, Fő u. 52.;
tel.: 82/461­285,
+36­30/474­3591) A Dráva part­
ján, 2 szoba, 6 férőhely.
Nyitva tartás: egész évben

Pintér-kerti vendégház
(Pécs­Tettye, Kiss József utca;
tel.: 72/518­221, +36­30/326­
9459) Egy szoba, 3 férőhely.
Nyitva tartás: egész évben
Szentborbás
(Szentborbás, tel.: +36­30/641­
8731, +36­30/689­6760)
Közvetlenül a Dráva partján,
egy szoba, 4 férőhely.
Nyitva tartás: egész évben
Tudta, hogy...
• Gemencen és Béda–
Karapancsán található hazánk
legnagyobb ártéri erdősége?
• itt fészkel a hazai rétisas
és feketególya­populáció
legnagyobb állománya?
Az Ipoly­völgy érintetlen részei, a gyönyörű panorámák
hegysége a Börzsöny, a Duna által bilincsbe zárt Szent­
endrei­sziget, a Dunaka nyar napsütéses hajókázásra,
romantikus naplementékre csábítanak. Tegyen egy sétát
barlangjaink meseszerű világában, a Dinnyési­fertő
madárparadicsomában vagy az ócsai lápvidéket rejtő
Turjánban!
A havasi cincér birodalma –
a Duna–Ipoly
Nemzeti Park
Erdei iskolák:
Királyréti Erdei Iskola
(Szokolya–Királyrét,
tel.: 27/585­625) Túravezetés
a Börzsönyben, erdei iskola
és erdei óvoda programok,
kézműves­foglalkozások.
Nyitva tartás: egész évben,
előzetes bejelentkezéssel.
Kökörcsin Erdei Iskola
(Esztergom­Kertváros,
Suzuki út,
tel.: +36­30/663­4614)
Odúismereti sétával egybekötött
madármegfigyelés, vízbiológiai
vizsgálatok, vadismeret, szak­
vezetéses túrák.
Nyitva tartás: egész évben,
előzetes bejelentkezéssel.
Tanösvények:
Apródok útja
tanösvény (7,2 km)
(Drégelypalánk) Az erdők és
vizes élőhelyek élővilága, a kör­
nyék kultúrtörténete, a Drégely­
várból egyedülálló kilátás.
Páskom legelő
tanösvény (3 km)
(Dejtár) Az Ipoly­völgy legna­
gyobb kiterjedésű nádasa
gaz dag madárvilággal.
Strázsa-hegyi
tanösvény (1,2 km)
(Esztergom) Partifecske­ és
gyurgyalagtelep, egyedülálló
panoráma a hegytetőn álló
kilátóból.
A nemzeti park további tan ös vé­
nye iről információt az igazgató­
ság honlapján talál.
www.dunaipoly.hu
www.itthon.hu
12 13 Duna–Ipoly Nemzeti Park Nemzeti parkok
Egyéb bemutatóhelyek
az igazgatóság működési
területén:
Alcsúti Arborétum
(Alcsútdoboz,
tel.: +36­22/353­219;
www.alcsuti­arboretum.hu)
Év százados faóriások, klasszi­
cista Habsburg­kastély marad­
ványok, kápolna, babaház.
Nyitva tartás: időjárástól függően
(aktuális információ a honlapon)

Ócsai Tájház és Turján Ház
(Ócsa, Dr. Békési Panyik Andor
u. 4­6., tel.: +36­30/494­3368,
www.ocsaitajhaz.hu) Gazdag
néprajzi gyűjtemény, babakiál­
lítás, kézműves foglalkozások,
kis mesterség bemutatók,
szak vezetéses túrák a tan ös­
vényeken.
Nyitva tartás: febr. 1.­nov. 30.
K­P: 9:00­16:00, Szo­V, Ü:
10:00­17:00

Pál-völgyi-barlang
(Budapest, II. kerület, Szépvöl­
gyi út 162., tel.: 1/325­9505
www.palvolgyibarlang.hu)
Barlangtúrák Magyarország
második leghosszabb barlang­
rendszerében.
Nyitva tartás: K­V: 10:00­16:00

Pilisi len Látogatóközpont
(Pilisszentiván, Bányász u. 17.,
tel.: +36­30/663­4669;
www.szenas. hu)
Természetismereti kiállítás,
szakvezetés a Nagy­Szénás
és a Jági tanösvényeken.
Nyitva tartás: egész évben,
előzetes bejelentkezéssel.

Sas-hegyi Látogatóközpont
(Budapest, XI. kerület,
Tájék u. 26., tel.: +36­30/408­4370,
www.sas­hegy.hu) Interaktív
kiállítás a terület élővilágáról,
szakvezetéses túrák a tan ös­
vényen.
Nyitva tartás: feb. 26.­nov. 1.
K, Szo­V.: 10:00­18:00

Szemlő-hegyi-barlang
(Budapest, II. ker., Pusztaszeri út
35., tel.: 1/325­6001
www.szemlohegyi.hu) Barlang­
túrák, gyógyhatású levegő.
Nyitva tartás: kedd kivételével
mindennap 10:00­16:00.

Szálláslehetőségek:
Királyréti Erdei Iskola
(Szokolya–Királyrét) 3­6­8 ágyas
szobák emeletes ágyakkal 41 fő
számára, 2 ágyas zuhanyozós
szobák 10 fő számára.
Nyitva tartás: egész évben
előzetes bejelentkezés alapján,
bejelentkezés: 27/585­625.
Tudta, hogy...
• a pilisi len a világon
egyedül csak a Szénáso­
kon él?
• a Börzsöny három kis ­
vasúttal is bebarangolható?
• a Pál­völgyi barlangrend­
szer hazánk leghosszabb
barlangja?
Élmények a vadludak
birodalmában – a Fertő–Hanság
Nemzeti Park
Az ország nyugati kapujában a mondák és mesék egy­
kor titokzatos vidékről szóltak. A Fertő és a Hanság
vadvizekben, ingoványokban gazdag világa azóta sokat
változott. A tó és az ember által átformált hansági táj ma
két ország közös nemzeti parkja által őrzött természeti
kincs, a világörökség része.
Látogató­
és oktatóközpontok:
Csapody István Természet-
iskola és Látogatóközpont
(Fertőújlak, tel.: 99/537­520)
Állandó kiállítás a Fertő és
a Hanság élővilágáról.
Nyitva tartás: ápr.­szept. H­P:
9:00­16:30; Szo: 10:00­17:00;
okt. H­P: 9:00­16:30, nov.­márc.:
előzetes bejelentkezéssel.

Tanösvények:
Hany Istók tanösvény (5 km)
(Osli­Földsziget) A hagyomány
szerint itt megtalált Hany Istók
nyomában haladhatunk
az Esterházy Madárvártától
a Csíkos Égererdőn keresztül
a Király­tóig tartó útvonalon.
Sziki őszirózsa tanösvény
(4 km) (Sarród­Fertőújlak)
A gyalogos és kerékpáros
túraútvonal a Fertő menti szikes
puszta életközösségeit és a régi
magyar háziállatokat mutatja be.
Tőzike tanösvény (4 km)
(Csáfordjánosfa) A Répce folyó
menti árterek egyik legszebb,
természeti értékekben legválto­
zatosabb része, ahol kora
tavasszal nagy tömegben
virít a védett tavaszi tőzike.
Egyéb bemutatóhelyek:
Fertőrákosi kőfejtő
(Fertőrákos, Fő u. 1.,
tel.: 99/355­026)
A lajtamészkő bányászata nyo­
mán kialakult üregek, a felszínen
védett növények; nyáron kulturá­
lis rendezvények színhelye.
Nyitva tartás: www.kofejto.hu
www.ferto­hansag.hu
www.itthon.hu
14 15 Fertő–Hanság Nemzeti Park Nemzeti parkok
Természetvédelem- és
Gazdaságtörténeti Kiállítás
(Sarród­Lászlómajor,
tel.: 99/537­520)
Fertő­Hanság Nemzeti Park
létrejöttének bemutatása.
Kócsagvár
(Sarród, Rév­Kócsagvár,
tel.: 99/537­620,
fhnpiinfo@fhnp.kvvm.hu)
Helytörténeti kiállítás, ifjúsági
szálláshely, konferenciaterem,
erdei iskolai bázishely.
Nyitva tartás: egész évben

Mekszikópusztai szikes tavak
(Fertőújlak) A sekély vizű szi kes
tavak gazdag madár vilá gának
megismerését kilátótor nyok
és információs táblák segítik.
Nyirkai-Hany
(Bősárkány) Az elárasztással
létrehozott vizes élőhely gazdag
élővilágában kilátótoronyból
gyönyörködhetünk.
Egyéb bemutatóhelyek
az igazgatóság működési
területén:
Károly-kilátó
(Sopron) A Károlymagaslaton
levő kilátóból nyíló panoráma
mellett botanikai kiállítás is
várja a látogatókat.
Lipóti Morotva-tó
(Lipót) Kilátó segítségével figyel­
hető meg a morotvató élővilága,
elsősorban a színes madárvilág.
Pannonhalmi Arborétum
(Pannonhalma, Vár u. 1.)
Védett növénykert.
Nyitva tartás: egész évben
Soproni Botanikus Kert
(Sopron, Bajcsy­Zsilinszky u. 4.)
Örökzöldjeiről Európa­szerte
híres védett növénykert
Nyitva tartás:
máj. 1.­szept. 30. 8:00­20:00;
okt. 1.­ápr. 30. 8:00­16:30.
Szálláslehetőségek:
Kócsagvár
(Sarród, Rév–Kócsagvár,
tel.: 99/537­620) 10 szobában
44 férőhely. Ifjúsági szálláshely,
konferenciaterem, erdei iskolai
bázishely.
Nyitva tartás: egész évben
Csapody István Természetiskola
– Ifjúsági szálló
(Fertőújlak, tel.: 99/537­520)
10 szobában 40 ágy, 1 szobában
2 ágy, összesen 42 férőhely.
Nyitva tartás: egész évben
Tudta, hogy...
• 2010­ben először fészkelt
parlagi sas a Fertő mentén?
• a Fertő déli partvidékén béka­
alagutak segítik a kétéltűek
tavaszi és őszi bizton ságos
vándorlását?
Világörökségünk a Puszta –
a Hortobágyi Nemzeti Park
Hazánk első és egyben legnagyobb nemzeti parkja,
Közép­Európa legnagyobb szikes területe. Évszáza­
dok alatt sajátos pásztorkultúra alakult ki, jellegzetes
viselettel, építészeti hagyományokkal, csak itt honos
háziállatfajtákkal. E nemzetközileg is egyedülálló
érték a világörökség része.
Látogató­
és oktatóközpontok:
Hortobágyi Nemzeti Park
Látogatóközpont és
Kézművesudvar
(Hortobágy, Petőfi tér 13.;
tel.: 52/589­000, tel./fax: 52/589­
321, info@hnp.hu)Természetraj­
zi kiállítás, nemzeti parki túrák,
erdei iskolák és szakmai prog­
ramok szervezése, oktatóterem,
konferenciaterem, kézműves
bemutatók és foglalkozások.
Nyitva tartás:
keresse fel honlapunkat vagy
hívja a fenti telefonszámot.

Egyéb bemutatóhelyek:
Hortobágy-Halastavi Kisvasút
(Hortobágy­Halastó,
tel.: 52/589­000) A felújított
kisvasúttal kényelmesen
elérhetõk Közép­Európa egyik
legnagyobb halastórendszeré­
nek távolabbi részei is.
A kisvasút közlekedik:
márc. 15.­nov. 4. között, részletes
menetrend: www.hnp.hu
Hortobágyi Pásztormúzeum
(Hortobágy, Petőfi tér 1.,
tel.: 52/369­040) A Kilenclyukú
híd szomszédságában található
műemlék épületben kiállítás
látható a pusztai legeltető
állattartásról és a hortobágyi
pásztoréletről.
Nyitva tartás:
márc. 15.­nov. 30.

Hortobágyi Vadaspark
(Hortobágy Malomháza,
tel.: 52/589­000)
Az ősi puszta vadvilágát nagy
kiterjedésű élőhelyen mutatja
be; a nagyragadozókat és
a kistestű fajokat az eredeti
élőhelyükhöz hasonlóan
berendezett kifutókban lehet
megtekinteni.
www.hnp.hu
www.itthon.hu
16 17 Hortobágyi Nemzeti Park Nemzeti parkok
Nyitva tartás:
ápr. 14.­okt. 14.: óránként
induló járatokkal, okt.15.­ápr. 13.:
csoportok részére előzetes be­
je lentkezéssel. Indulás a Pusz tai
Állatpark parkolójából óránként.
Csárdák útja
Meggyes Csárdamúzeum
(Egyek­pusztakócsi mocsarak
tanösvény területén),
Hortobágyi Csárdamúzeum
(Hortobágy, Petőfi tér 1.),
Kadarcsi Csárdamúzeum
(33­as út, Nádudvari elágazás)
A hortobágyi csárdák történetét
és konyháját, a letűnt alföldi be­
tyárvilágot bemutató kiállítások.
Nyitva tartás:
márc. 15.­nov. 30., részletes
nyitva tartás: www.hnp.hu
Hortobágyi Vonuláskutató Ál-
lomás Bepillantás a Hortobágyi­
halastavakon költő és átvonuló
énekesmadár fajok sokaságába,
ismerkedés a madárgyűrűzés
módszerével. Madárgyűrűzési
bemutató (Hortobágy­Halastó,
a kisvonat indítóállomásától
300 m­re): 7.00­12.00 óra között
az alábbi időpontokban: ápr. 21.,
máj. 26., jún. 23., júl. 14., aug. 18.,
aug. 25., szept. 8., szept. 22.,
okt. 6., okt. 20. A programok
az időjárás függvényében
változ hatnak.
Tudta, hogy...
• az őszi madárvonulás idő­
szakában 60­70 ezer daru
pihen meg a pusztában?
• újra nagy csapatokban
legel az egykor kipusz­
tulással fenyegetett
szürkemarha?
• itt él a világ leg­
nagyobb repülni
képes madara,
a túzok?
Körszín kézműveskiállítás
(Hortobágy, Petőfi tér, tel.:
52/589­000)
A térség jellemző kéz mű ves­
mes terségeinek élőképszerű
megjelenítése, ajándékbolt.
Nyitva tartás:
márc. 15.­nov. 30., részletes
nyitva tartás: www.hnp.hu
Szálláslehetőségek:
Fecskeház Erdei Iskola
(Hortobágy­Máta,
tel.: 52/589­000, info@hnp.hu)
2 és 4 ágyas zuhanyozós
szobák, apar t man és 16 férőhely
közös für dő szo bával, összes
férőhely: 34 fő.
Nyitva tartás: ápr.­okt.
Nyerjen bepillantást
a Tisza­tó különleges
világába egy izgalmas
sétaút keretében!:
Tiszavirág Ártéri Sétaút
(Tiszafüred­Örvény,
www.szabicskikoto.hu.
info@szabicskikoto.hu)
Tisza-tavi Vízisétány
és tanösvény
(Poroszló,
www.vizisetany.hu
Természetesen a két víz közén –
a Kiskunsági Nemzeti Park
A kilenc különálló egységből álló nemzeti park élőhelyeit
nagyobb részben szikes és homokpuszták alkotják.
Vizes élőhelyei szikes tavak, mocsarak és lápok, valamint
a Tisza­menti holtágak. A tanyasi gazdálkodás, a pusztai
állattartás és a mezőgazdasági kultúra hagyományai
a természeti rendszerekkel együtt határozzák meg
a kiskunsági táj egyedi arculatát.
Látogató­
és oktatóközpontok:
Természet Háza
(Kecskemét,Liszt F. utca 19.;
tel.: 76/501­596, 501­594)
A hazai természetvédelem
történetét, a magyar nemzeti
parkokat és a Duna­Tisza köze
jellemző élőhelyeit, valamint
múltbeli mesterségeket bemutató
állandó kiállítás mellett időszaki
kiállítások, természetismereti
foglalkozások, előadások várják
az érdeklődőket. A kínálatot
interaktív kiállítás és a mesekuckó
bábelőadásai színesítik.
Nyitva tartás:
ápr. 1.­okt. 31. K­P: 9:00­16:00;
nov. 1­márc. 31. H­P 9:00­16:00,
Szo: előzetes bejelentkezéssel
Bemutatóterületek:
Árpád-kori falurekonstrukció
(Tiszaalpár, Szent István u. 1.;
tel.: 76/424­133)
A kora középkorra jellemző,
hagyományos technikával és
anyagokkal felépített lakóegyüttes.
Nyitva tartás: máj. 1.­okt. 31.
K­V: 10:00­17:00
Bugacpuszta
A puszta egykori hangulatát a sza­
badon legelésző őshonos állatok
és a bugaci csikósok lovasbemu­
tatói idézik; jelzett túraútvonalak
és tanösvények; a Pásztormúze­
umban a bugaci pásztorélet tárgyi
emlékeit és élővilágát bemutató
kiállítás.
Nyitva tartás: Pásztormúzeum:
máj. 1.­okt. 31. 10:00­17:00
www.knp.hu
www.itthon.hu
18 19 Kiskunsági Nemzeti Park Nemzeti parkok
Szikra és az Alpári rét
Festői szépségű Tisza holtágak
és az azokat kísérő liget­ és
galériaerdők. Élővilága a folyó­
sza bá lyozások előtti állapotokat
idézi; szabadstrand, horgá szás,
csónakázási; a természeti és kul­
túrtörténeti értékek megismerését
a Kontyvirág, az Árpád fejedelem
és a Földvár tanösvény segíti.
Egyéb bemutatóhelyek
az igazgatóság működési
területén:
Kolon-tavi Madárvárta
(tel.: +36­20/429­5101,
www.kolon­to.com) A Madár­
várta aktív szerepet vállal a Kis­
kunsági Nemzeti Park oktatási
programjában, mely keretén
belül nyílt napokat szervez gyű­
rűzési bemutatóval egybekötve.
Lehetőség van kis csoportok
nomád táboroztatására, ahol a
diákok vezető tanáruk segítsé­
gével terepi, természetismereti
gyakorlatra tehetnek szert.
Rákosivipera Védelmi
és Oktatóközpont
(Kunpeszér, tel.: +36­20/314­
3192, herbot.erzsebet@mme.hu)
Tanösvény a vízi, erdei és réti
életközösség bemutatására; elő­
adások a viperáról és a vé del mi
programról; szabadtéri ter rárium.
Nyitva tartás: H­P: 9:00­17:00,
előzetes időpont egyeztetés
alapján
Tisza-völgyi Bemutatóház
(Szatymaz,
tel.: +36­30/6380­297)
Kiállítás az Alsó­Tisza­
vidék védett természeti
értékeiről, a Pusztaszeri
és a Mártélyi
Tájvédelmi Körzetről; a közeli
kilátóból a Fehér­tó madár ­
világa ismer hető meg.
Nyitva tartás: ápr. 1.­nov. 15. K­P:
10:00­15:00, Szo: 10:00­12:00

Virágh-kúria Helytörténeti
Gyűjtemény
(Kunszentmiklós, Kossuth
tér 1/B; tel/fax: 76/351­271,
kunszentmiklos@tourinform.hu)
A helytörténeti és néprajzi gyűjte­
mény mellett a környező puszták
élővilágát bemutató ki állítás.
Nyitva tartás: jún. 15.­aug. 31.
H­P: 9:00­17:00, Szo: 9:00­13:00;
szept. 1.­jún. 14. H­P: 9:00­18:00
Szálláslehetőségek:
Kontyvirág Erdei Iskola
(Lakitelek­Tőserdő,
tel.: +36­30/3086­127) A fűthető
kőépületben a 44 férőhely
(2 és 6 ágyas fürdőszobás
szo bák) mellett közösségi he lyi­
ségek; erdei iskolai bázishely.

Naprózsa Erdei Iskola
(Fülöpháza, tel.: 76/482­611/151
mellék) A téliesített kő épü let­
ben 30 férőhely (2, 5 és 6 ágyas
szobák), teakonyha, mosdók,
labor és közösségi helyiség;
erdei iskolai bázishely.
Szállást elsősorban csoportok
részére, előzetes egyeztetés
alapján tudunk biztosítani.
Tudta, hogy...
• Európa legnagyobb, vadonélő
repülni képes madarának,
a túzoknak a kiskunsági szikes
pusztákon él az egyik leg­
nagyobb hazai állománya?
• a Duna­Tisza közi szikes tavak
nemzetközi jelentőségű pi he­
nő helyei számos lúd­, réce
és parti madár­fajnak?
Vízjárta puszták vidékén –
a Körös–Maros Nemzeti Park
A Körösök, a Maros és a Tisza által határolt nemzeti
park mozaikos területei gazdag természeti és kultu­
rális örökséget őriznek. A folyókon evezve közelről is
bepillanthatunk a partmenti erdők festői világába,
a folyópartokat kísérő, nyáron is kellemes klímájú
ártéri erdők gyalogtúrára, kerékpáros kirándulásra
vagy csak egy vízparti piknikre csábítanak.
Látogató­
és oktatóközpontok:
Bihari Madárvárta
(Biharugra,
tel.: +36­30/687­0816,
madarvarta@kmnp.hu)
Erdei iskolai és egyéb foglalko­
zások ideális színtere.
Nyitva tartás: egész évben

Körösvölgyi Látogatóközpont
(Szarvas, Anna­liget 1.,
tel.: 66/313­855, +36­30/475­1789,
korosvolgy@kmnp.hu)
A Dél­Tiszántúl természeti érté­
keit bemutató állandó kiállítás;
erdei iskolai bázishely.
Nyitva tartás: ápr. 1.­okt. 31.
K­V: 9:00­17:00; előzetes
bejelentkezéssel tárlatvezetés
igényelhető.

Réhelyi Látogatóközpont
(Dévaványa–Réhely,
tel.: 66/483­083, rehely@kmnp.hu)
A Dévaványai­Ecsegi puszták
természeti értékeit és az itt
folyó természetvédelmi munkát,
kiemelten a túzokvédelmi
tevékenységet bemutató állandó
kiállítás; időszaki kiállítások a
térség népi mesterségeiről és a
természetfotózás szépségeiről;
erdei iskolai bázishely.
Nyitva tartás: ápr. 1.­okt. 31.
K­V: 9:00­17:00

Tanösvények:
Anna-ligeti tanösvény (2 km)
(Szarvas–Anna­liget) A látogató­
központtól induló útvonalon az
itt található változatos élővilág
fedezhető fel.
www.kmnp.nemzetipark.gov.hu
www.itthon.hu
20 21 Körös–Maros Nemzeti Park Nemzeti parkok
Halásztelki
tanösvény (3 km)
A Hármas­Körös hullámtere élő­
világának és kultúrtörténetének
felfedezése.
Kisvátyoni tanösvény (8 km)
(Geszt, Zsadány) Az útvonal be­
járásával megismerhető az itteni
erdők, rétek és vizes élőhelyek
élővilága, továbbá a különleges
vízivilág megőrzése érdekében
végzett munkálatok.
Kígyósi tanösvény (5 km)
(Szabadkígyós) A tanösvény
a Kígyósi­puszta növény és
állatfajait, jellegzetes élőhelyeit
mutatja be.
Mágor-pusztai
tanösvény (500 m)
(Vésztő­Mágori Történelmi
Emlékhely) Ismerkedés a védett
terület természeti és kultúrtörté­
neti értékeivel.
Réhelyi tanösvény (1,5 km)
A látogatóközponttól induló
tan ösvényen megismerked­
hetünk a Dévaványai­Ecsegi
puszták jellegzetes élőhelyeivel,
fontosabb növény­ és állat­
fajaival.
Egyéb bemutatóhelyek:
Kardoskúti Múzeum
(tel.: 68/429­262, +36­30/475­
1776) Állandó kiállítás a Fehértó
múltjáról és természeti értékeiről.
Nyitva tartás: előzetes bejelent­
kezéssel látogatható.
Egyéb bemutatóhelyek
az igazgatóság működési
területén:
Vésztő-Mágori
Történelmi
Emlékhely
(tel.: 66/477­148)
A kettős Mágor­halom és egy XII.
századi kolostor templom romjai.
Nyitva tartás: máj. 1.­szept. 30.
H­V: 9:00­18:00; ápr. és okt.
H­V: 9:00­16:00
Szálláslehetőségek:
Bihari Madárvárta
(tel.: +36­30/687­0816,
madarvarta@kmnp.hu)
46 fő részére, 3 ágyas, közös
fürdőszobás szobákkal.
Nyitva tartás: egész évben

Réhelyi Látogatóközpont
(tel.: 66/483­083, +36­30/687­
0816, rehely@kmnp.hu)
40 fő részére, 3 és 4 ágyas,
fürdőszobás szobákban turista­
szállás; 8 fő részére, 2 és
4 ágyas vendégszoba közös
konyhával, televízióval, hűtővel.
Nyitva tartás: egész évben
Tudta, hogy...
• a nemzeti park Dévaványai­
Ecsegi puszták részterületén
működő Réhelyi Látogató­
központját felkeresve az
érdeklődők közelről is láthat­
nak túzokot a természetes
élőhelyén?
• a Vésztő­Mágori Történelmi
Emlékhelyen
a látogató
be léphet egy
„kunhalom”
belsejébe?
Harmóniában a természettel –
az Őrségi Nemzeti Park
Folyók, patakok által formált dombvidék, erdei
fenyvesek és égerligetek, tőzegmohás lápok és láp­
rétek, lepkék és szitakötők, a kanyargós, vadregé­
nyes Rába… a falvakban fehérfalú, boronafalú vagy
kódisállásos parasztházak, „szoknyás” fa harang­
lábak, kaszáló gyümölcsösök… a szubalpin jellegű,
nedves éghajlat ellenére a vendégszeretet cseppet
sem hűvös. És nemcsak az őrségi vendégszeretet,
hanem szelíd dombsági táj, szépséges vadvirágok,
madárdalok várják az idelátogatókat.
Látogató­
és oktatóközpontok:
Harmatfű Természetvédelmi
Oktatóközpont
(Őriszentpéter, Siskaszer 26/A,
tel.: 94/548­034) A nemzeti park
értékeiről szóló előadások,
kiállítások.
Nyitva tartás: jún. 15.­aug. 31.
H­P: 8:00­16:30, Szo: 9:00­14:00
Tanösvények:
Felsőszeri tanösvény (1,7 km)
(Szalafő) Bepillantás az Őrség
népi építészetének világába.
Fürge csele tanösvény (3,2 km)
(Kercaszomor) A Kerca­patak
és környékének élővilágát
mutatja be.
Tőzegmohás láprét
tanösvény (900 m)
(Szőce) A láprét és környékének
bemutatása.
Sárgaliliom tanösvény (6,2 km)
(Velemér­Magyarszombatfa)
A kevésbé ismert Belső­Őrség
természeti és kulturális értékei­
nek felfedezése.
Szala menti tanösvény (3,8 km)
(Szalafő­Őriszentpéter)
Igazi terepi program a Szala men­
te élővilágának megismerésére.
Hármashatár tanösvény
(4,7 km)
(Felsőszőlnök) Hampó­völgy
élővilágának megismerése.
www.onp.nemzetipark.gov.hu
www.itthon.hu
22 23 Őrségi Nemzeti Park Nemzeti parkok
Áfonyás tanösvény (3 km)
(Órfalu) Órfalu környékének
élővilága és kultúrális értékeinek
bemutatása.
A tanösvények szabadon láto­
gathatók. Előzetes bejelentke­
zéssel szakvezetés igényelhető.
Egyéb bemutatóhelyek:
Őrségi Népi Műemlékegyüttes
(Szalafő, Pityerszer u. 12.,
tel.: +36­94/548­034) A hely­
színen megőrzött és berende­
zett műemlékegyüttes épületei
szemléletesen példázzák lakói
életmódját, kulturális örökségét;
hagyományos kézműves mes­
terségek kipróbálása.
Nyitva tartás: ápr. 1.­nov. 4.
H­V: 10:00­17:00; jún. 1.­aug. 31.
H­V: 10:00­18:00
Egyéb bemutatóhelyek
az igazgatóság működési
területén:
Bechtold István Természet-
védelmi Látogatóközpont
(Kőszeg, Aradi vértanúk parkja;
tel.: 94/563­174) Interaktív kiállí­
tás és élményösvény a Kőszegi­
hegység élővilágáról.
Nyitva tartás: nov. 1.­ápr. 30.
K­P: 10:00­16:00; máj. 1.­okt. 31.
K­V: 10:00­17:00; csoportok
esetén előzetes bejelentkezés
ajánlott!
Fazekas Múzeum
(Magyarszombatfa,
Fő út 66., tel.: 94/544­004)
A népi műemlék lakóház
az itt lakott gölöncsér
család mindennapjaiba
enged bepillantást.
Nyitva tartás:
máj. 1.­okt. 15.:
10:00­16:00
Szentháromság
római katolikus templom
(Velemér, Fő út 54.) Árpád­kori
templom XIV. századi festett
freskókkal. Nyitva tartás:
ápr. 1.­okt. 31. H­V: 9:00­17:00;
nov. 1.­máj. 31. H­V: 11:00­13:00;
más időpontban előzetes
bejelentkezéssel
Szálláslehetőségek:
Harmatfű Természetvédelmi
Oktatóközpont
(Őriszentpéter, tel.: 94/548­034)
3 db 8 ágyas szoba emeletes
ágyakkal, közös vizesblokkal,
felszerelt konyhával és közösségi
helyiséggel.
Nyitva tartás: egész évben.
Keserűszeri Vendégház
(Őriszentpéter; tel.: 94/548­034)
4 db 4 ágyas szoba
Nyitva tartás: egész évben

Tudta, hogy...
• az Őrség 63 százalékát borítják
erdők, ami az országos átlag
3,5­szerese?
• a dombhátakra épült házak
alkotta „szeres” település­
szerkezet csak erre a vidékre
jellemző?
• az Őrség lakói a hon foglalás
óta folyamatosan itt élnek,
ezért méltán nevezhető e táj az
ország egyik legősibb magyar
vidékének?
Natúrparkok Magyarországon
Cserhát Natúrpark
www.cserhatnaturpark.hu
A natúrpark területe igazi kultúrtáj,
ahol az emberi hatásoknak
kü lönböző mértékben kitett
táj részletek színes mozaikjával
talál kozunk. Szinte minden falu­
ban megtalálhatók településszer­
kezeti és népi építészeti értékek,
de kiemelkedőek a világörökség­
hez tartozó hollókői ófalu, vagy
a te rényi szőlősor is.
Hét Patak Gyöngye
Natúrpark
A Mecsek északi lábánál, a
Baranyai­Hegyhát dombsági
jellegű táján, mintegy 10 ezer
hektáron elterülő natúrpark 2011­
ben jött létre. Működésének célja,
hogy elősegítse a csodás termé­
szeti környezetben elhelyezkedő
települések gazdag természeti és
kultúrtörténeti örökségének, helyi
hagyományainak megőrzését és
megismertetését.
Ipolymente­Börzsöny
Natúrpark
www.ipolymente­borzsony.hu
Természeti értékei közül jelentős
2004­től a környezetvédelmi miniszter adományozza oda
a natúrparki címet azoknak a nagy kiterjedésű természe­
ti, tájképi, kultúrtörténeti értékekben gaz dag területek­
nek, amelyek a felüdülés, a gyógyu lás, a fenntartható
turizmus, a természetvédelmi ok ta tás, nevelés, ismeretter­
jesztés, természetkímélő gaz dál ko dás céljait szolgálják.
a Börzsöny hegység a maga ter­
mészeti táji csodájával, az Alsó­
Ipolymente ritka és kü lön leges
flórája, faunája. Az idelátogató vé­
gigjárhatja a Duna­Ipoly Zöldutat,
megtekint heti a Bör zsöny Múzeu­
mot Szobon, a Gorka Múzeumot
Verőcén, Drégely várát, Salgó
várát és a verőcei római őrtornyot.
Írottkő Natúrpark
www.naturpark.hu
Az Írottkő Natúrpark a nevét a
Dunántúl legmagasabb pontjáról,
a magyar­osztrák határon talál­
ható 882 méter magas Írottkő
hegycsúcsról kapta. 2009­ben
elnyerte a „Magyarország leg­
job ban fejlődő ökoturisztikai
desztinációja” címet, melynek
alapján jogosult a „Kiváló Európai
Desztináció” cím használatára.
Kerkamente Natúrpark
Több itt megtalálható faj és élő­
hely is beletartozik az Európai
Unió Natura 2000 elnevezésű
ökológiai hálózatába, mely szin­
tén a Kerka vidék értékességét
jelzi. Itt halad a Dél­Zalai Erdőtáj
kerékpározás céljára irányjelző
www.itthon.hu
24 25 Natúrparkok Magyarországon Nemzeti parkok
és ismertető táblákkal kijelölt
útja, mely Letenye és Lenti között
90 km hosszúságban kanyarog
kis forgalmú és erdei utakon.
Körösök Völgye Natúrpark
korosoknaturpark.hu
A natúrpark a híres magyar
Alföld része, amely évszázad­
okig az ország éléskamrája volt.
Az itt élők többsége mindmáig
mezőgazdasági termeléssel fog­
lalkozik. A Körösök vidéke mind
a horgászat, mind a vadászat
szerelmeseinek igazi Kánaán.
Nagy­Milic Natúrpark
www.nagy­milic.hu
A Nagy­Milic Natúrpark mintegy
15 ezer hektár területen terül
el, magába foglalva a védendő
kárpáti jellegű flórát és a gazdag
épített és kulturális örökséget.
A különleges természeti látniva­
lók egyike az Izra tengerszem,
de a turisták megmászhatják a
füzéri vagy a szalánci várat is.
Őrségi Natúrpark
www.orsegnet.hu
E tájon dombok és patakok vájta
völgyek, lomb­ és fenyőerdők,
üde zöld kaszálók, jégkorszaki
maradványnövényeket őrző láp­
rétek, kristálytiszta vizű források
és patakok váltják egymást.
A csend és a friss levegő, a
változatlan formában megőrzött
népi hagyományok és mester­
ségek, szokások, az önellátó
parasztgazdálkodás termékei
(tökmagolaj, mézespálinka,
kecske­ és tehénsajt) vonzzák
ide a látogatókat.
Ráckevei Kis­Duna Natúrpark
www.rackeveinaturpark.shp.hu
Itt egyszerre élvezhetőek a vízi,
a kerékpáros és a falusi turizmus
előnyei, de ahány település,
annyiféle vonzerő csábítja erre
a vidékre a turistákat. Ráckevén
érdekes látványt nyújtanak a Kis­
Dunán csónakokkal közlekedők,
akik a város szigeti sétányán
működő piacra igyekeznek.
Sokoró­Pannontáj
Natúrpark
A Bakony északi lejtőit magában
foglaló, a Bakony hegység és a
Kisalföld közötti átmeneti festői
szépségű térségben, a Ba kony ­
alján a hegység lankáinak tiszta
levegője, a védett fák ban és ér té­
kes vadakban gaz dag er dő ségek
kirándulásra, lo vag lásra, vadá­
szat ra csábítják a vendégeket.
Soproni­hegység Natúrpark
www.sopronihegyseg.hu
A natúrpark kiemelt sajátossága
a Lővérek, mely államilag minősí­
tett gyógyhely. Az aktív kikapcso­
lódást kínáló programok mellett
a natúrpark különleges prog ra­
mok kal várja látogatóit, mint a
júliusi Kelta Ünnep vagy a tavaly
hagyományteremtő szándékkal
megrendezett Vasfüggöny Túra.
Szatmár­Beregi Natúrpark
www.szatmarbereg.hu
A Szatmár­Beregi Natúrparkot
évszázados fás legelők, kiterjedt
kaszálók, mocsarak és tölgy­
erdők alkotják. A térségben
jelentős az állattartás (juh) és
a gyümölcstermesztés (alma,
szilva). A beregi keresztszemes
hímzések, a fafaragások és
a szatmári szilvából készült
finomságok országos hírűek.
Vértesi Natúrpark
www.vertesinaturpark.hu
E sokoldalú természeti értékeket
rejtő terület programlehető­
ségek széles skáláját nyújtja:
bakan csos, kerékpáros, lovas
túraútvonalak, tanösvények,
pusztako csizás a szürkemarha
gulyához, Móri Ezerjó Borút,
vadászat, múzeumok, kiállítások,
kastély­ és vártúrák.
Amire különösen büszkék vagyunk
– nemzetközi jelentőségű
természeti területeink és értékeink
Világörökség területek
Az 1972­ben megszületett
UNESCO Világörökség Egyez­
mény Földünk egyetemes ter­
mészeti és kulturális örökségé­
nek megőrzését szolgálja.
Hazánkban természeti örökség
kategóriában kapott világörök­
ségi elismerést az Aggteleki-
és Szlovák-karszt barlangvilága.
Ebben a kategó ri ában védett
még például az Egyesült Álla­
mokban a Yellowstone Nemzeti
Park és a Grand­kanyon.
Az ember értékteremtő tájformá­
ló tevékenységét ismerte el a
Világörökség Bizottság a világ­
örökséggé nyilvánítással
kultúrtáj kategóriában a Horto-
bágyi puszta, a Fertő táj és a
Tokaji történelmi borvidék eseté­
ben. Néhány nemzetközi példa
az ebben a kategóriában védett
világörökség területekre:
Hallstatt­Dachstein/Salz kam mer­
gut (Ausztria), Lednice és Valtice
környéke (Csehország).
Európa Diplomás területek
Európa természeti örökségének
megóvása érdekében az Európa
Tanács 1965­ben hozta létre az
Európa Diplomát. Az elismerést
olyan védett természeti területek
nyerhetik el, amelyek kontinen sünk
táji sokféleségének meg őrzése
szempontjából kiemelkedően
fontosak. A diplo mával nemcsak
az adott terület gazdag természeti–
táji örökségét ismerik el, hanem az
annak meg óvása érdekében
vég zett termé szetvédelmi
tevékeny séget is.
Hazánkban eddig három terület
kapta meg az elismerést:
• a Szénások, mint a pilisi len
egyedüli élőhelye,
• a Tihanyi­félsziget vulkáni
utóműködéses eredetű felszín­
formái, valamint
• az ipolytarnóci ősmarad vány­
együt tes.
Néhány további Európa Diplo­
más terület: Lengyelországban
a Bi alowieza Nemzeti Park vizes
élő helyei, Spanyolországban
a Doñana Nemzeti Park vizes
élőhelyei.
Ramsari területek
1971­ben az iráni Ramsar vá ro sá­
ban írták alá a nemzetközi jelentő­
ségű vizes élőhelyekkel kapcsola­
www.itthon.hu
26 27 Amire különösen büszkék vagyunk Nemzeti parkok
tos nemzetközi szer ző dést.
A Ramsari Egyezmény céljai
között – a vizes élőhelyek megőr­
zése mellett – a fenntart ha tó vagy
bölcs hasznosítás elősegítése is
szerepel. Hazánkban jelenleg 28
Ramsari terület található, melyek
– a Bodrogzugtól kezdve a kis­
kunsági Kolon-tón keresztül a
Kis-Ba la tonig – számos lehetősé­
get biztosítanak a rendkívül válto­
zatos vízi élővilág megismerésére.
Bioszféra­rezervátumok
Az UNESCO a természeti környe­
zet megóvásáért 1970­ben indí­
totta el az „Ember és bioszféra”
című programját. Ennek keretében
bioszférarezervátumokat je löltek ki,
melyek létesítésének célja a Föld
nagy ökosziszté ma ­típusait repre­
zentáló, ki e mel kedően értékes
te rületek vé delme, az ott tapasz­
talható természetes és emberi
folyamatok megfigyelése.
Hazánkban jelenleg öt biosz féra­
rezervátum van: az Aggteleki, a
Fertő-tavi, a Hortobágyi, a Kis-
kunsági és a Pilisi Bioszféra-
rezervátum. Az ún. puffer zóná­
ban lehetőség nyílik a táji
adottságokhoz alkalmazkodó
tájhasználati módok alkalmazá­
sára, kiemelten az oktatási és
ismeretterjesztési célú tevékeny­
ségekre, amelyek hozzájárulnak
ahhoz, hogy a táj és élővilága
fennmaradjon a jövő generációi
számára.
Kiváló Európai
Desztinációk
(European Destinations of
Excellence, EDEN)
Az európai turisztikai célterületek
sokszínűségének, gazdag sá gá­
nak bemutatását célzó program
keretében évente változó témá­
ban pályázhatnak az Európai
Unió tagállamainak térségei,
amelyek közül országonként egy
nyerheti el a „Kiváló Európai
Desztináció” címet.
A hazai versenyeken eddig
az alábbi térségek nyertek:
• „Magyarország legjobban
fejlődő vidéki desztinációja”
(2007) – Őrség
• „Magyarország legjobb, élő
hagyományokat őrző desztiná­
ciója” (2008) – Hortobágy
• „Magyarország kiváló ökotu­
risztikai desztinációja” (2009)
– Írottkő Natúrpark
• „Magyarország legígéretesebb
természetes vizű desztinációja”
(2010) – Tisza-tó
• „Régi értékek új funkciók”
(2011) – Mecsek térsége:
Pécsvárad, Pécs, Orfű
További információk:
edenineurope.eu
eden.itthon.hu
Kisvasutak Magyarországon
A nyugat­dunántúli turiszti­
kai régió kisvasútjai
Csömödéri Erdei Vasút
Útvonal: Lenti – Csömödér
– Kistolmácsű
Pályahossz: 32 km
www.zalaerdo.hu
Érezte már az erdő illatát egy halkan zakatoló
kisvonat padján ülve? Látott már közelről félénk
őzeket a harmatos fűben legelészve? Kipróbálta már
az erdei iskolák interaktív játékait és meglátogatta
a tanösvényeket?
Felfedezte már Magyarországot – kisvasutakon?
Igazi természetközeli élményt jelent, ha ezzel az
érdekes közlekedési eszközzel barangoljuk be ha zánk
vidékeit. Utazzon a hazai kisvasutak bármelyiké­
vel, gyönyörű tájak, rejtett kincsek, erdei ka landok
várják! Induljon el velünk, sorra járva a hazai
kisvasutakat!
A göcseji táj egyik különleges­
sége az erdei vasúthálózat, a
személyszállító vonatok 32 km
hosszan kötik össze a térség
kirándulóhelyeit. Lentiből kiin­
dulva gyönyörködni lehet a
zajdai erdőkben, a csömödéri
horgásztóban, valamint a vasút­
vonalhoz számtalan kerékpáros
és „bakancsos” turistaútvonal is
csatlakozik.
www.itthon.hu
28 29 Nemzeti parkok Kisvasutak Magyarországon
Nagycenki Múzeumvasút
Útvonal: Fertődoboz – Barátság
– Kastély (Nagycenk)
Pályahossz: 3,6 km
www.gysev.hu
A nagycenki Széchenyi kas­
tély közelében 1972­ben épült
meg a Közlekedési Múzeum
760 mm nyomtávolságú, gőz­
üzemű múzeumvasútja, a SZÉ­
CHENYI MÚZEUMVASÚT. Bár a
századeleji hangulatú múzeum­
vasút vonala mindössze 3600
m hosszú, mind a fatal, mind a
felnőtt “vasútbarátok” körében
nagy népszerűségnek örvend.
A Balaton turisztikai régió
kisvasútjai
Balatonfenyvesi Gazdasági
Vasút
Útvonal: Balatonfenyves – Köz­
ponti főmajor – Somogyszentpál
Pályahossz: 13 km
www.mav.hu/szolgaltatasok/
balatonfenyves_kk.php
Ez a vasút hazánk utolsó gazda­
sági vasútja – az egykoron több
ezer kilométer hosszban a Kár­
pát­medencét behálózó hálózat­
ból. A kisvasút több vonalból állt,
ma már csak a 13 kilométeres
somogyszentpáli szakasz hasz­
nálható, melyen az év minden
napján közlekednek a vonatok.
Nagycenk
www.nemzetipark.gov.hu, www.itthon.hu
A dél­dunántúli turisztikai
régió kisvasútjai
Almamelléki Erdei Vasút
Útvonal: Almamellék – Sasrét
Pályahossz: 8 km
www.mecsekerdo.hu
Az ország legkeskenyebb
nyomtávú kisvasútját, a „zse­
lici csühögőt” 1901­ben Báró
Biedermann Rezső építtette. A
vonat 8 km hosszú pályán köz­
lekedik Almamellék és a Zse­
lic festői szépségű tája Sasrét
között. A pálya nyomvonalát
halastó, ősbükkös, vadászkas­
tély, erdei iskola és tanösvények
szegélyezik, s a közelben talál­
ható az ibafai Pipamúzeum is.
Gemenci Erdei Vasút
Útvonal: Pörböly – Gemenc –
Keselyűs – Bárányfok
Pályahossz: 30 km
www.gemenczrt.hu
Európa legnagyobb összefüggő
síkvidéki ártéri erdejében kanya­
rog 30 km hosszan a Gemenci
Erdei Vasút vonala. A kisvona­
tos természetjárás Gemencen
kiegészíthető lovasfogatozással,
evezéssel, kerékpározással, gya­
logtúrával, túravezetéssel, ill.
csoportkíséréssel, vagy sétaha­
józással is.
Kaszói Erdei Vasút
Útvonal: Szenta – Kaszó
Pályahossz: 8 km
www.kaszort.hu
A Somogy megyei kisvasutak
sorában a legfatalabb a Belső­
Somogy legnagyobb össze­
függő erdőtömbjében, a kaszói
erdőben működő erdei vasút.
A teljes hosszában erdőben
futó vasútvonal csodálatos tájon
halad át, érintve a Baláta­tó
lápvilágát.
Mesztegnyői Erdei Vasút
Útvonal: Mesztegnyő – Felsőkak
Pályahossz: 9 km
www.sefag.hu
A Mesztegnyői Erdei Vasút
Magyarország egyik leghangu­
latosabb kisvasútja, a Balaton
partjától mindössze harminc
ki lométerre. Bár nem kifejezet­
ten hegyi pálya, vonala nagy­
részt erdőben vagy tavak mellett
halad.
www.itthon.hu
Pécs – Mecseki Kisvasút
Útvonal: A vidámpark és az
állatkert között közlekedik
Pályahossz: 570 m
mecsekikisvasut.extra.hu
A Mecseki Kisvasút az ország
legrövidebb kisvasútja. A Me ­
cse ki Kultúrpark állatkertje és
vidámparkja között közlekedik
570 m hosszú vonalon. A pálya
végig erdőben halad, a kialakítá­
sakor külön fgyelmet forditottak
a minél ívesebb, kanyargósabb
vo nal vezetésre, így az út jóval
hosszabbnak tűnik.
A Budapest és környéke
turisztikai régió kisvasútjai
Széchenyi-hegyi Gyermekvasút
Útvonal: Hűvösvölgy – János­
hegy – Csillebérc – Normafa –
Széc he nyi­hegy
Pályahossz: 11,2 km
www.gyermekvasut.hu
A Gyermekvasút igazi különle­
gesség, a lüktető 2 milliós fővá­
ros egyik közlekedési látványos­
sága a város budai „zöld szívé­
ben”, a II. és XII. kerületben.
A vonal Széchenyi­hegy és
Hűvösvölgy állomásokat köti
össze. A pálya 11,2 km hosszú,
a vonat 235 m szintkülönbsé­
get küzd le. Ezt a távot a sze­
relvények 20 km/h sebességgel
40­45 perc alatt teszik meg.
Kemence Múzeumvasút
Útvonal: Kemence – Godóvár –
Feketevölgy – (Hajagos)
Pályahossz: 4 km
(Hajagosig 8 km)
www.kisvasut.hu
A Kemencei Erdei Múzeumvasút
a Börzsöny északi részén talál­
ható, Magyarország egyetlen,
kizárólag önkéntes munkával
működtetett kisvasútja. Techni­
kai különlegessége, a személy­
szállító kisvasutak körében
ritkaságnak számító 600 mm
nyomtáv és az ún. görpályás
vonalvezetése.
Királyréti Erdei Vasút
Útvonal: Kismaros – Morgó –
Szokolya – Paphegy – Királyrét
Pályahossz: 12 km
www.kisvasut-kiralyret.hu
Magyarország legrégebbi erdei
vasútjainak egyike a Királyréti
Erdei Vasút, mely az egykor
200 km­t meghaladó börzsönyi
kisvasúthálózat egyik fennma­
radt vonala. A vonat a Börzsöny
legnagyobb medencéjének
vizeit összegyűjtő Morgó patak
völgyében halad a duna­parti
Kismarostól Szokolya községen
30 31 Nemzeti parkok Kisvasutak Magyarországon
Pécs
át Királyrétig, amely a legszebb
börzsönyi túrák kiváló kiinduló
helye. Királyréten a hajtányozást
is kipróbálhatjuk.
Szobi Erdei Vasút
Útvonal: Szob – Máriakút –
Márianosztra
Pályahossz: 7 km
www.kisvasut.hu,
borzsonykisvasut.uw.hu
Budapesttől mindössze hatvan
kilométerre várja az utasokat
a Szob és Márianosztra között
található nemrég újjáépült kis­
vasút. A vonalat 1912­ben épí­
tették a márianosztrai kőbá­
nyában található andezit kőzet
szállítására.
Nagybörzsönyi Erdei Vasút
Útvonal: Nagyirtás – Nagy­
börzsöny
Pályahossz: 7805 m
www.kisvasut-kiralyret.hu
A Nagybörzsönyi Kisvasút
különleges vonalvezetésű hegyi
vasút, Magyarország egyet­
len csúcsfordítós vasút vonala.
Jelenleg 8 km hosszan kanyarog
Nagybörzsönytől­Nagyirtásig.
Az észak­magyarországi
turisztikai régió kisvasútjai
Felsőtárkányi Erdei Vasút
Útvonal: Felsőtárkány
– Stimeczház
Pályahossz: 5 km
www.egererdo.hu
A Felsőtárkányi Állami Erdei
Vasút a Bükk­hegységben talál­
ható, Egertől északra. A kis­
vasút vonala mellett vadaskert,
végállomásánál pedig egy han­
gulatos tanösvény található. A
végállomástól indulva 3 km­es
sétával elérhető a Vöröskő­völgy
végén gejzírszerűen felszínre
törő, időszakosan működő
Vöröskő­forrás.
Gyöngyös Mátravasút
Útvonal: Gyöngyös – Mátra­
füred, Gyöngyös – Lajosháza
Pályahossz: 18 km
www.egererdo.hu
A fővárostól egyórányi autózásra
található kisvasút két vonalon
szállítja az utasokat: az egyenes
irányú, mátrafüredi vonal a jóféle
borszőlőkkel beültetett kertek
mellett halad, kékestetői pano­
www.itthon.hu
rámával. A másik vonal a város
végén a patak folyását követve
balra ágazik ki északnyugati
irányban Lajosháza­Szalajkaház
felé.
Lillafüredi Erdei Vasút
Útvonal: Miskolc – Papírgyár –
Lillafüred – Garadna
P
ályahossz: 14, 16 km
www.eszakerdo.hu
A lillafüredi hazánk egyik leg­
szebb vonalvezetésű kisvas­
útja, valódi hegyi pálya; vonala
meredek hegyoldalakon, külön­
leges völgyhidakon, alagutakon
vezet keresztül. Városi környe­
zetből indulva, a Diósgyőri Vár
közeléből juthatunk el vonataival
számos látványossághoz: lillafü­
redi Palotaszállóhoz, vízesések­
hez, barlangokhoz, a Garadna
völgyben a Hámori­tó partján
kanyarogva az újmassai ősko­
hóhoz, és számos gyalogos túra
kiindulópontjára.
Pálházi Erdei Vasút
Útvonal: Pálháza – Kőkapu –
Rostalló
P
ályahossz: 10 km
www.eszakerdo.hu
A Pálházi Állami Erdei Vasút
Pálháza községből Rostalló vég­
állomásig közlekedik a rendkí­
vül látogatott Kemence­patak
völgyében. Kőkapu állomásnál
tanösvény és erdei pihenő várja
a vasutazókat.
Szilvásváradi Erdei Vasút
Útvonal: Szilvásvárad – Lovas­
pálya – Szalajka – Fatelep –
Szalajka–Fátyolvízesés
Pályahossz: 3,64 km
www.egererdo.hu
A kisvasút nyomvonala a festői
szépségű Szalajka völgyben
vezet a lovas pályától a Fátyol­
vízeséséig. Nem csak a legme­
redekebb vonal vezetésű hazai
kisvasút, de egyben a legforgal­
masabb is. A csodás útvonalon
a kisvasút megáll a Szalajka­
Halastónál, ahol az Erdészeti
Múzeum is található.
32 33 Nemzeti parkok Kisvasutak Magyarországon
Az észak­alföldi turisztikai
régió kisvasútjai
Hortobágy kisvasút
Útvonal: Hortobágy – Kondástó
Pályahossz: 5 km
www.hnp.hu
A hortobágyi Öreg­tavi kisvasút
évtizedeken át a vonala mellett
elterülő halastavakat szolgálta
ki; a szerel vé nyekkel vitték be a
haleledelt, és hordták ki a kifo­
gott halakat. A 2000 hektáros
központi tóegység a Horto bágyi
Nemzeti Park megalakulása óta
védett. Különösen értékes az itt
fészkelő és átvonuló madárvilág.
Debrecen – Zsuzsi Erdei Vasút
Útvonal: Debrecen­fatelep –
Csereerdő – Sámsoni út –
Hármashegyalja
Pályahossz: 17 km
zsuzsivasut.hu
Az ország legrégebbi, Debrecen
város kezdeményezésére 1882­
ben épült keskenynyomtávú vas­
útja, a nap jaink ban is április ele­
jétől október végéig menetrend
szerint közlekedő, Zsuzsi Erdei
Vasút. Csodás tájakra „kala­
uzolja” a kirándulni, pihenni,
kikapcsolódni vágyókat.
Debrecen, vidámpark
Pályahossz: 1100 m
www.zoodebrecen.hu
A vonat a vidámpark nyitva tar­
tásának megfelelően üzemel,
igény szerint indul. A vonatból az
erdő területén el helyezett kifutó­
ban láthatóak dámszarvasok
és tevék, de érdekes látvány,
egyfajta „időutazóként” elha­
ladni a XXI. századi vidámparki
attrakciók mellett is.
Debrecen
www.itthon.hu
Én felelős ökoturista vagyok!
Felelősségteljes turistaként a természetben mindig
betartom ezeket a szabályokat, a magam és a természet
érdekében is!
• A természetjárásra készülve
előnyben részesítem a vonatot,
kerékpárt. Megfontolom, hogy
ha autóval utazom, barátaimmal
közösen használom a gépkocsit.
A természeti területet gyalog já­
rom be, vagy csak az engedélye­
zett közlekedési eszközt
ve szem igénybe.
• Amikor barangolásra készülök,
jól megválogatom az öltözete­
met és a szükséges eszközöket.
Alkal mazkodom a természethez,
hogy minél többet megismer­
hessek belőle.
• Figyelem a természet hangjait,
szükségtelenül nem keltek zajt,
mert ezzel az állatokat és turista­
társaimat megzavarom. Én is
örü lök, ha ők sem zavarnak
engem.
• Az állatok megszokták, hogy
az emberek az utakon mozog­
nak. Ha elhagyom az utat, az
állatok elmenekülnek, így nem
tudom őket megfigyelni. A kijelölt
útról azért sem térek le, mert így
letaposhatok értékes és szép
növényeket.
• A természetjárás során kelet ke­
ző szemetet nem dobom el,
hanem visszateszem a hátizsá­
komba. Fontosnak tartom, hogy
nem hagyok nyomokat, nem
sza kítok le növényeket, nem
viszek haza állatokat és csak
a kijelölt helyen gyújtok tüzet.
• A látogatásra kijelölt természe­
ti területeken kilátókat, padokat,
tűzrakóhelyeket találok a tartóz­
kodásom kényelme érdekében.
Ezeket ott alakították ki, ahol a le­
hető legkevésbé zavarom
a környezetet – itt nyugodtan
és eredményesen figyelhetem
meg a természetet.
• A védett természeti területeken
a szabadban történő sátorozás
általában nem engedélyezett,
ezért a környéken keresek szál­
lást. Ha olyan szálláshelyet, ven­
déglőt találok, amit a helyiek mű­
ködtetnek, támogatom a helyi
gazdaságot is. Gyakran megkós­
tolom a helyi alapanyagokból
készült ételeket.
• A kutyámat – saját érdekében
is – pórázon tartom.
A fenti szabályokat mindig
ész ben tartom, mert ha a ter mé­
szet jól érzi magát, én is jól
érzem magam benne, és mások
gyönyörűségére is szolgálhat.
A Levendula Haz LaLogaLókozponL – a 8akony–8alaLon Geopark
keleLi kapu|a – minden koroszLaly szamara elmenyL nyu|Ló
módon muLaL|a be a 1ihanyi-íelszigeLeL.
a vulkanok egykor dühongő vilagaL, a kesőbb megszelídülL La|
harmónia|aL, a Lihanyi emberek es a LermeszeL evszazados
együLLeleseL, s ennek emblemaLikus kulLura|aL, a levendula-
LermeszLesL.
Levendula Ház Látogatóközpont
8z¸; 1ihany, Ma|or u. 6;. (a 8első-Ló parL|an)
1eleíon. +¸6 8; ç¸8 o¸¸, Web. www.levendulahaz.eu
L-mail. levendulahaz@gmail.com
GlS. Nµ6° çµ.çµ8’ , L¡;° ç¸.z縒
Nyitva:
!unius ¡–auguszLus ¸¡. minden nap ç–¡ç h
SzepLember ¡–okLóber ¸¡. minden nap ¡o–¡; h
November ¡–marcius ¸¡. Szo.-v. ¡o–¡ç h
Ãprilis ¡–ma|us ¸¡. minden nap ¡o–¡; h
Lgyeb időponLokban be|elenLkezessel (min. ¡ç íő)
L L v L N D U L A HÃZ • 1 l H A N ¥
8alaLon-íelvideki NemzeLi lark lgazgaLósag
www.bínp.hu
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
egyoldalas lepo magyar vegleges kompozit.pdf 1 2012.01.10. 8:49:06
Hasznos információk
Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatóság
3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
Telefon: +36­48/506­000
Fax: +36­48/506­001
info.anp@t­online.hu, www.anp.hu
Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság
8229 Csopak, Kossuth u. 16.
Telefon: +36­87/555­291
Fax: +36­87/555­261
bfnp@bfnp.kvvm.hu, www.bfnp.hu
Bükki Nemzeti Park
Igazgatóság
3304 Eger, Sánc u. 6.
Telefon: +36­36/411­581,
Fax: +36­36/412­791
bnptitkarsag@bnp.kvvm.hu
www.bnpi.hu
Duna–Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság
7625 Pécs, Tettye tér 9.
Telefon: +36­72/517­200
Fax: +36­72/517­229
dunadrava@ddnp.kvvm.hu
www.ddnp.hu
Duna–Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság
1121 Budapest, Költő u. 21.
Telefon: +36­1/391­4610
Fax: +36­1/200­1168
dinpi@dinpi.hu
www.dunaipoly.hu
Fertő–Hanság Nemzeti Park
Igazgatóság
9435 Sarród, Rév­Kócsagvár, Pf. 4
Telefon: +36­99/537­620
Fax: +36­99/537­621
fhnpiinfo@fhnp.kvvm.hu
www.ferto­hansag.hu
Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatóság
4024 Debrecen, Sumen u. 2.
Telefon: +36­52/589­000;
+36­52/589­321
Fax: +36­52/589­321
info@hnp.hu, www.hnp.hu
Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóság
6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.
Telefon: +36­76/482­611
oktatasio@knp.hu, www.knp.hu
Körös–Maros Nemzeti Park
Igazgatóság
5540 Szarvas, Anna­liget 1.
Telefon: +36­66/313­855
Fax: +36­66/311­658
kmnp@kmnp.hu
www.kmnp.nemzetipark.gov.hu
Őrségi Nemzeti Park
Igazgatóság
9941 Őriszentpéter,
Siskaszer 26/A
Telefon: +36­94/548­034
Fax: +36­94/428­791
orseginp@onp.kvvm.hu
www.onp.nemzetipark.gov.hu
Tourinform
Telefonos Szolgálat (0–24)
Tel.: +36­1/438­8080
www.tourinform.hu
További információkért látogassa
meg a nemzeti park igazgatósá­
gok központi honlapját:
www.nemzetipark.gov.hu
A www.itthon.hu honlapon
további látnivalókkal, programok­
kal és szállásajánlatokkal invi­
táljuk Önt belföldi utazásra.
www.itthon.hu
Kiadta: Magyar Turizmus Zrt. (www.itthon.hu) és a Vidékfejlesztési
Minisztérium (www.vm.gov.hu) • Kézirat lezárva: 2012. január
Térkép: VM Természetvédelmi Információs Rendszer
Nyomdai kivitelezés: Crew Kft. • Ingyenes kiadvány