Tartalomjegyzék

Az áruforgalmi tevékenység

1.

3 3 4 5 5 9 12 15 16 17 17 17 17 18 19 21 21 22 25 20 20 22 25 28 29 29 29 30 31 1

1.1.Az árubeszerzéshez kapcsolódó tervezési és szervezési feladatok 1.1.1.A beszerzendő áruk mennyiségének, választékának meghatározása 1.1.2. Információk gyűjtése a szállítókról 1.1.3. A szállító kiválasztása 1.1.4. Üzleti kapcsolat kialakítása 1.1.5. Áruátvétel 1.1.6. Ellenérték kiegyenlítése 1.1.7. A beszerzések rövid távú döntése 1.2. A készletgazdálkodáshoz kapcsolódó tervezési, szervezési feladat 1.2.1. A készlet fogalma 1.2.2. A készlet csoportosítása 1.2.3. A készletezés technikai feladatai 1.2.4. A készletezés gazdálkodási feladatai 1.2.5. Leltározás 1.3. Árpolitika 1.3.1. Árkialakítási stratégiák 1.3.2. Árképzés a kereskedelemben 1.4. Az értékesítéshez kapcsolódó tervezési és szervezési feladatok 1.4.1.Hosszú távú értékesítési célok. 1.4.2. Az értékesítési módok 1.4.3. Az értékesítés alakulásának vizsgálata 1.4.3.1. A viszonyszámok 1.4.3.2. Indexek 1.4.3.3. Rugalmassági együtthatók 2. A kereskedelmi munka megszervezése 2.1. A kereskedelmi munka hatékonysága 2.2. Munkakörök a kereskedelemben 2.3. Alkalmazási okmányok

2.4. A létszámszükséglet meghatározása 4.4. Vezetői módszerek 3. A vállalkozás vagyona 3.1. A vagyon részei 3.1.1. Eszközök 3.1.2. Források 3.2. Mérleg 3.3. Az eredmény és a vagyon összefüggése 3.4.. Az áruforgalmi munka hatása az eredményre és a vagyonra 3.5. Az eredményt befolyásoló tényező, a költség 3.6. Az eredmény felhasználása 3.7. Az eredmény elemzése 4. Vállalkozások adózása, járulékfizetése 4.1. Adózási alapfogalmak 4.2. A legfontosabb adónemek 4.2.1. Társasági adó 4.2.2. Az egyéni vállalkozók jövedelemadózása (SZJA) 4.2.3. Az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) 4.2.4. Az általános forgalmi adó 4.2.5. A fogyasztási adó 4.2.6. A jövedéki adó 4.2.7. A helyi adó 4.3. Járulékok 4.3.1. A társadalombiztosítási járulék 4.3.2. Szakképzési hozzájárulás FÜGGELÉK

31 32 34 34 34 35 35 35 37 38 39 39 40 40 42 42 42 42 43 44 44 44 45 45 46

47

2

Az áruforgalmi tevékenység tervezése, elemzése, hatása az eredményre
A követelménymodul elsajátításához az áruforgalommal kapcsolatos tervezési, szervezési, irányítási feladatokkal, döntésekkel, valamint a megalapozásukat segítő gazdasági számításokkal, elemzési módszerekkel kell a hallgatóknak megismerkedni.

1. Az áruforgalmi tevékenység
Az áruforgalom olyan tevékenységet jelöl, amely az áruk adásvételével kapcsolatban több folyamatot foglal magába: –a beszerzés, készletezés és értékesítés- folyamatát. Az áruforgalom részfolyamatai tervezési, szervezési, irányítási feladatokat, valamint a tényleges lebonyolítással kapcsolatos tevékenységeket foglalják magukba. A tervezés: - információszerzés, - célok meghatározása, - módszerek meghatározása. Az áruforgalmi tevékenység részfolyamatai egymással kölcsönhatásban vannak. 1.1. Az árubeszerzéshez kapcsolódó tervezési és szervezési feladatok Jelentősége abban áll, hogy biztosítja a kereslet kielégítéséhez szükséges árukat, másrészt befolyásolja a vállalkozás gazdálkodásának eredményét. A kereskedelmi egységeknek az értékesítési politikájukban megfogalmazott elvek alapján kell beszerzési stratégiájukat kidolgozni. A beszerzés kockázatos tevékenység, mert előre nehezen prognosztizálhatók a vásárlói igények. Ha kevés árut szereznek be, akkor kielégítetlen marad a vevők igénye és más kereskedőkhöz pártolnak, ha viszont túl sok árut szereznek be, akkor eladhatatlan készletek keletkeznek, amely a vállalat eredményét rontja. A beszerzési döntéseknél ezeken túlmenően figyelembe kell venni a vállalkozás tőkeerejét is. Az árubeszerzés több munkafolyamatot magába foglaló tevékenység. Folyamata: o A beszerzendő áruk mennyiségének és összetételének (választékának) meghatározása o Információk gyűjtése a lehetséges szállítókról és az általuk kínált beszerzési kondíciókról o A szállító kiválasztása o Üzleti kapcsolat kialakítása (szerződéskötés, megrendelés) 3

o Áruátvétel o Ellenérték kiegyenlítése (pénzügyi lebonyolítás) 1. A beszerzés többletköltségei a vevőre háríthatók. teljesíteni tudja a kért szállítási határidőt. A több árucsoportot kínáló üzletek általában nem tartanak egy-egy csoportból sokfélét.1. mély választék nyújtása.egy szállítótól széles választékban tudjanak vásárolni. Ezekkel az akciós árakkal próbálják az üzletek elérni.1. A beszerzési döntésnek a kis mennyiséget. akkor az új termékek beszerzése kockázatosabb. b) A kereskedelmi egység szakosítottsága. a meglévő készlet nagysága Ehhez manapság már a kiskereskedelmi egységek zömében megfelelő informatikai háttér áll rendelkezésre. Az állandó keresletű. A beszerzendő áruk mennyiségének. mivel a vevők nem tömegterméket keresnek. változásaira reagálni kell. Azok a kiskereskedelmi egységek. e) A szállító megbízhatósága és az áru utánpótlási idő Ha a szállító megbízható. majd a vevők reagálásának megfelelően lehet a kínálatot változtatni. Fontos a jó értékesítési terv. tulajdonsága szintén befolyásolja a beszerzendő áruk mennyiségét (pl. választékának meghatározása A döntésnél figyelembe vett szempontok: a) A kereslet (vevőkör) nagysága és összetétele Ezt piackutatás segítségével lehet megállapítani. vagy akár egyet kínál. A kínált áruk jellege. lendületet kedvelő vevőkörű üzletekben bátrabban lehet az újdonságokkal szélesíteni a kínálatot. Ha a változást kevésbé kedvelő vevőket célozza meg kínálatával az üzlet. hogy egy. a különleges kínálatot és az első osztályú minőséget kell biztosítani. c) A versenytársak árukínálata A versenytársak piaci viselkedését folyamatosan figyelni. Ha a választék csak néhány árucsoportot. gyorsan romló. A fiatalos. hűtőkamra). ezeket kisebb mennyiségben kell beszerezni. nem szerezhetnek be nagy mennyiséget egy –egy áruféléből. Ezekből kockázatos nagy mennyiséget beszerezni. akkor nagytételű beszerzés. hogy az akciós terméket kereső vevőknek köszönhetően. ha ez gazdaságosabb lenne. vagy különleges igényeket akarnak kielégíteni. viszonylag stabil választékú árucikkekből ajánlott inkább nagyobb mennyiség szállítására a megfelelő kondíciójú partnert megkeresni. Általában fontos beszerzési szempont. azonban a tapasztalatra a vásárlók korábbi fogyasztási szokásaira is lehet támaszkodni. amelyek egyedi. raktározási lehetőségek Ha a vállalkozás nem rendelkezik nagy alapterületű raktárral vagy speciális berendezésekkel (pl. nem szükséges nagy készletmennyiséggel lekötni a vállalkozás finanszírozási forrásait. még akkor sem jöhet szóba. Természetesen nem árt a kedvező ár kialakítás sem. Az értékesítési politikájukban nagy szerepet kap néhány igen kedvező áron megvásárolható termék. d) Tárolási. a beszerzésnél elsődleges szempont a gazdag. szezonális termék). f) Finanszírozási helyzet 4 . divatcikk. esetleg a többi árucsoport forgalma is megnő.

árubemutatókon való részvétel. minősége és választéka 2. megbízhatóság) A kínált áru mennyisége: a kereskedő kereslete és a szállító partner által kínált mennyiség nem mindig egyezik meg. 1.szaknévsor. 1.1. a kínált áru mennyisége. ügynökök. nagyobb árumennyiség beszerzése esetén a vállalkozások jelentős kedvezményt kaphatnak a szállítótól. a felek eltérő érdekei miatt. A nagyobb tételű beszerzéshez azonban nagyobb összegű szabad pénzeszközre van szükség. cégjegyzék. A döntésnél mérlegelni kell: 1..1. a termék.A beszerzés jelentős tőkelekötéssel jár. hogy a kínálat tulajdonságait. A minőséget egyre több fogyasztó helyezi a vásárlási döntések centrumába. Információs forrás lehet: . egyéb szempontok (pl. de rövidebb fizetési határidővel stb. A stabil likviditásra a szállítópartnerek akciós kínálatának kihasználásához is szükség van. Fontos szempontok: 5 . ár 3. A minőség az adott áru használat szempontjából lényeges tulajdonságainak összessége. fizetési feltételek 5. külkereskedelmet lebonyolító vállalkozásoktól. ezért ennek rendelkezésre álló fedezetét figyelembe kell venni. személyes ajánlás. nagykereskedelmi cégektől. A vállalkozók kereslete és a szállítók kínálata közötti eltérés megoldására a következő lehetőségek jelentenek megoldást: a) szállító árkedvezmény (rabatt) a nagyobb mennyiségű vásárlás esetén. szerződéskötési hajlandóság. paramétereit és a fogyasztói elvárásokat összevetve megfelelő beszerzési döntést hozzon. szolgáltatások. Ez sok esetben nem is olyan könnyű feladat. akiktől az árukat beszerzik. hiszen sok szempontot kell figyelembe venni és ezek a szempontok sokszor egymásnak ellentmondóak Az egyik szállító olcsóbban szállít. a másik megbízható jó minőségű árut ajánl. szállítási feltételek 4. Ehhez mérlegelni kell a különböző szállítási feltételeket. kondíciókat és ezek alapján kell a döntést meghozni. A szállító kiválasztása A kereskedelmi vállalkozások az értékesíteni kívánt termékeket beszerezhetik: belföldi és külföldi termelőktől. vásárokon. A kereskedő feladata az. kiállításokon. de csak nagytételű beszerzés esetén. b) beszerzési társulások létrehozása a nagyobb tételű. Információk gyűjtése a szállítókról Kit nevezünk szállítónak? Azokat az üzleti partnereket nevezik a kereskedelemben szállítónak. a csomagolás.3.2. különböző reklámeszközök. és kedvezőbb feltételek elérése érdekében. A kiskereskedőknek a szállító kiválasztása előtt célszerű több szállítótól is ajánlatot kérni.

Minden kereskedő szeretne a legkedvezőbb áron vásárolni.a) b) c) d) e) f) g) h) i) Az áru csomagolása. csomagolás. pl. ha valamilyen szállítói tevékenységet magára vállal (pl. mély választékot szintén több szállítótól tudják biztosítani. és ezek intézéséből eredő terheket stb. A gyengébb finanszírozási lehetőséggel rendelkező kiskereskedelmi vállalkozások igyekeznek a választékot egy helyről beszerezni. a) skontó: Fizetési határidővel kapcsolatos kedvezmény. Az egyegy áruféleségre szakosodott üzletek a megkívánt. szakosítottsága befolyásolja a szállító kiválasztását. A kereskedelmi vállalkozás mérete. forgalmazótól szerzik be a szükséges áruválasztékot. Rendelkezik. hogy a kereskedő milyen választékpolitikát helyezzen előtérbe. Az árak: A szállítók kiválasztásánál az ár döntő befolyásoló tényező. technikai színvonal. a) A választék szélessége: az eltérő rendeltetésű áruk összessége. amikor a vevő a kitűzött fizetési határidő előtt kiegyenlíti a tartozását.nettó. A beszerzési ár: listaár + felár – engedmény = számlázott nettó ár + a beszerzéshez kapcsolódó költségek A szállítók a listaárat megjelölik a kereskedő felé. amely nem befolyásolja a beszerzési árat. Abban az esetben alkalmazható. A széles választékot kínáló üzletek általában sok termelőtől. Milyen szervizelést vállal a szállító. mint ajánlott eladási árat. Hogyan fogadta a szállító a jogos reklamációkat. Arra. A termék márkának tekinthető-e. szállítás stb. vagy → áfa nélküli ár . az mindig eseti döntés eredménye. de különböző tulajdonságú áruk összessége. nincs általános szabály. Gyártási technológia. A választék az eladásra szánt áruk összessége.bruttó összegű→áfával növelt ár A szállítók a listaárból különböző engedményeket adnak. Milyen mértékű volt az eltelt időszakban a fogyasztók reklamációja.e a vállalat valamely nemzetközi minőségi tanúsítvánnyal. A kereskedelemben alkalmazott leggyakoriabb árengedmény típusok: a) rabatt: mennyiségi kedvezmény b) minőségi engedmény c) szezonális engedmény A szállító sok esetben utólag nyújt engedményt. Környezetvédelemmel kapcsolatos szempontok. b) A választék mélysége: azonos rendeltetésű. b) funkcionális kedvezmény: Akkor kapja a kereskedő. Az ár és minőség összhangja. Az alacsony beszerzési ár a nyereség növelésének forrása lehet. Különbséget kell tenni az áru beszerzési ára és a listaár között. A listaár lehet .) c) bónusz: meghatározott idő alatt elért beszerzési érték elérése esetén nyújtott mennyiségi kedvezmény 6 .

ami segíti a döntésben. áruházi kiemelt megjelenítés) .A szállító egyéb módon is hozzájárul a kereskedelmi forgalom növeléséhez: pl. hogy a szállító milyen szolgáltatásokat nyújt. hogy a kínált terméket az általa kért szállítási gyakorisággal és határidőre szállítsa le a partner. szállítási ütemezés. áruvisszavétel. gyakoriság b). reklamációk intézése stb.listázási díj (a szállítót felveszi a kereskedő a szállítói listájára) -„polcpénz” (tulajdonképpen a szállító által fizetett bérleti díj) Szállítási feltételek: a). Az alábbi táblázatban ennek egy lehetséges módszerét mutatjuk be. Egyéb szempontok: A kereskedőnek azt is mérlegelnie kell. hogy a szállítói szerződésszegés miatt ne alakuljon ki hiány az üzletben.hozzájárulás (fényképes megjelenítés az üzlet újságjában. szállítási határidő A kereskedő elvárása. a pontszám.marketing. a csomagolásra. pedig az egyes szállítók által kínált feltételek értékelését az ötfokozatú skálán. szállító (pont1-5) 4 3 5 3 4 4 2 2. . amely az átlagos pontszám meghatározásán alapul. A döntés előkészítésekor célszerű számítást alkalmazni. szervizelés. Szempontok Szállított mennyiség Termék minősége Szállítási gyakoriság Szállítási költség Fizetési feltételek Ár Szerződéskötés Súlyszám (%-ban) 12 10 8 5 25 30 10 1. A szállító kiválasztásának módszere: Nehézséget okozhat a szállító kiválasztásánál. Milyen mértékben tudja kezelni a különlegesebb kéréseket pl. hogy a szállító 30-90 napos fizetési határidőbe is beleegyezik a biztos piac megtartása érdekében. akinek minél hosszabb fizetési határidővel fizetheti ki a leszállított áru ellenértékét. extra szállításra vonatkozóan. A részletre történő fizetés igen csábító a kereskedő számára. hogy az egyes kondíciók a különböző szállítóknál eltérőek. akciókban való részvétel. szállító (pont 1-5) 5 4 2 3 2 3 4 Ebben a példában a súlyszám a kereskedő beszerzési kondíciókkal kapcsolatos megítélését tükrözi. Fontos elvárás. Fontos szerepet játszik a döntésben a szállító megbízhatósága. 7 .promóciós hozzájárulás (hűtők. (pl. Fizetési feltételek: A kereskedelem likviditási helyzetének javítása szempontjából azt a szállítót helyezi előnyben. Ezért a vállalkozónak célszerű valamilyen értékelési rendszert kidolgoznia. Napjainkban egyre gyakoribb. kóstolók) .

30 nap A Copy-Guru Kft. Copy-guru Kft. A szállítói kondíciók összehasonlítása Mintafeladat Az Abakusz Kft. szállító kedvezőbb beszerzési feltételeket kínál. 50 Ft/db akciós engedmény 8%: 50 x 0. hogy melyik szállító ajánlata kedvezőbb! A számításoknál az áfatól eltekintünk.04=2 Ft/db nettó beszerzési ár:50-2=48 Ft/db 8 . A Deltaker Kft.25*4 + 0. Megoldás A Deltaker Kft.1*2 = 3. ajánlata: a toll listaára: 50 Ft/db mennyiségi rabatt 5% 50 000 db feletti vásárlás esetén a kft. ajánlata a következő: nettó listaár. az iskolakezdésre 100 000 db tollat kíván beszerezni.08=4 Ft/db nettó szállítási költség: 200 000:100 000= 2 Ft/db nettó beszerzési ár: 50-4+2= 48 Ft/db nettó beszerzési érték: 100 000x48=4 800 000 Ft A 30 napos fizetési határidő miatti fiktív kamat: (4 800 000 x 0. Egyéb tényezőket azonosnak véve.12*4 + 0. szállító: 0.21 Látható. a fenti adatok ismeretében határozzuk meg. szállító esetén ez a szám: 3.05*3 + 0. nettó listaár: 50 Ft/db mennyiségi rabatt: 50x0.3*4 + 0. hogy az 1. Két papírnagykereskedelmi vállalkozás ajánlatát mérlegeli. rakodási költség a teljes mennyiségre: nettó 200 000 Ft fizetési mód: átutalás fizetési határidő.08*5 + 0. ajánlata a következő: a toll (nettó) listaára: 50 Ft/db akciós engedmény: 8% szállítási. ha a fizetési határidőig a beszerzési értéknek megfelelő összeget bankban helyezné el. térítésmentesen vállalja a kiszállítást fizetési mód: azonnali fizetés bankkártyával Az éves átlagos piaci kamatláb 8%.65 A 2.1*3 + 0.Az 1.08)x30:360=32 000 Ft ekkora összeghez juthat a vállalkozás akkor. tehát célszerű őt választani.

hogy egyetlenegy téma sem maradt. mégis a Deltaker Kft.nettó beszerzési érték:100 000x48=4 800 000 Ft A beszerzési ár mindkét szállító esetén azonos. ajánlattétel. Ez a két alapvető tényező. három alapvető stratégiát lehet alkalmazni: küzdelem.1. amelyben a hatalmi (erő) különbségek nem meghatározó nagyságúak. Bármilyen stratégiával folyik is a tárgyalás. vagy egymás ellenére nem tudják saját céljaikat elérni. menete a következő: felderítés. Javasolt ismét egy összegzést csinálni. a szaktudás. amely hosszú távon biztosítja a kereskedők árukkal való ellátását. hitelesítése. valamint az érdekek különbözőségének a mértéke szabályozzák. A sikeres tárgyalás három titka: az alapos felkészülés. kooperáció.4. saját érdekeire koncentrál. megrendelés) A leendő partnerek közötti üzleti kapcsolat kialakítása történhet szóban. A kölcsönös függőségen azt értjük. A megegyezés: Végre megszületik a megegyezés. Az ajánlattétel és az alku szakaszának levezetése: Ez a tárgyalás leginkább kritikus szakasza. szerződéskötés. tárgyalás. A 30 napos fizetési határidő miatt.összeköti a kölcsönös függőség. információszerzés történik. 9 . Cél: maximalizálni a nyereséget.ajánlata a kedvezőbb. hogy egymástól függetlenül. A három alapvető tényező (erőkülönbség. A felderítés: Ebben a szakaszban a két partner egymástól függetlenül adja elő álláspontját. mivel ebben a szakaszban dől el a tárgyalás gazdasági és „erkölcsi” sikere mindkét fél számára. Úgy érzik a felek. Itt alakulhat ki a legkönnyebben konfrontáció. Mit nevezünk ténylegesen tárgyalásnak? A tárgyalási helyzet olyan szituáció. melyről érdemes feljegyzést készíteni. Az üzleti kapcsolat kialakításának leggyakoribb módja a szerződéskötés. alku. amiben ne jutottak volna mindkét fél számára kielégítő egyezségre. hogy a tárgyalás során melyik fél milyen stratégiát választ. vagyis a kölcsönös függőség mértéke. 48 Ft/db. üzleti tárgyalásról beszélünk. Lépésről lépésre lehet csökkenteni az álláspontok közötti különbséget. 1. érdekkülönbség. vagy írásban. Amikor szóbeli egyeztetés. Üzleti kapcsolat kialakítása (üzleti tárgyalás. megállapodás és a megállapodás rögzítése. az ösztönös megérzés. Természetesen más tematika szerint kell tárgyalni a már meglévő és az új ügyfelekkel.érdekeik különbözősége ellenére . ugyanakkor a feleket . kölcsönös függőség) egymáshoz viszonyított arányainak megfelelően.

E jellegzetesség miatt a szállítási szerződést szokás halasztott adásvételnek is nevezni. az adásvételi ár rögzítése (egységár és érték). hogy a szerződéskötést. minőség. sajátosságainak megfelelően kell a szerződésfajtákból választani. Nem feltétlenül szükséges írásba foglalni. 5. az eladó által vállalt kötelezettségek (csomagolás.hasonló az adásvételi szerződéshez. a teljesítés csak egy későbbi időpontban válik lehetségessé. adásvételi szerződés szállítási szerződés szállítási keretszerződés bizományi szerződés ügynöki szerződés előszerződés A termékek körének. A szállítási szerződés sajátossága. 4. Az adásvételi szerződés Fő jellemzője. hiszen ez is tulajdonjog átruházására irányul. melyet egy időben tesznek. kötbér). vagy a szállító üzletkötőjének adnak le megrendelést tulajdonképpen a szerződéses kapcsolatot lép életbe. A raktári beszerzés. A szállítási szerződés . 2.).gazdasági tevékenysége körében . a kisebb vállalatok közötti kapcsolat legjellemzőbb formája. garancia. 3. fizetési feltételek (a fizetés módjának és határidejének pontos meghatározása).Szerződés: A szerződő felek akaratnyilvánítása.). 10 . termékcsoport) pontos megnevezése. a megállapodás életbeléptetése. a szerződés tárgyának (termék. A szállítási szerződés A szállítási szerződés sajátos kereskedelmi vétel. Mivel a szállító a szerződésben kikötött dolgot . hogy a teljesítés időben elválik a szerződés megkötésétől. 6. műszaki leírás stb. egyéb előre nem látható események jogi rendezésére vonatkozó irányelvek (pl. A megállapodás rögzíti mindkét fél jogait és kötelezettségeit. az áru fogadása stb. Amikor a kereskedők a raktáráruházakban vásárolnak. amelynek funkciója a gazdálkodó szervezetek közötti áruforgalom bonyolítása: a szállítási szerződés alapján a szállító köteles a szerződésben meghatározott árut a kikötött későbbi időpontban vagy időszakban a megrendelőnek (vevőnek) átadni. Az adásvételi szerződés tartalmi elemei: a szerződő felek megnevezése. a megrendelő pedig köteles a dolgot átvenni és az árát megfizetni. egy későbbi időpontban.). a vevő által vállalt kötelezettségek (fuvaroztatás.rendszerint csak a szállítási szerződés megkötése után gyártja le vagy szerzi be. szállítási feltételek tisztázása (határidő. szállítmánybiztosítás stb. esetleges árengedmény vagy felár oka és annak mértéke. A kereskedelemben használt leggyakoribb szerződésfajták: 1. megrendelést általában azonnal követi a teljesítés.

Az általános kötelmi jogi szabályok szerint az előszállítás jogellenes. A felsoroltakon kívül még tartalmazhat bármit. A szállító meghatározott áru. A teljesítés idejét a felek megállapíthatják határnapban és határidőben (hónap. Az eladási bizományra általában akkor kerül sor. esetleg speciális szakértelmet igényel a beszerzés. aki a dolog átvételére és az ár megfizetésére köteles. ha az áru eladhatósága túl kockázatos. Tekintettel arra. hogy számára szerezzen be valamilyen árut. A bizományosnak tevékenységéért bizományi díj jár. A bizományi szerződés A kereskedők sok esetben bizományba vesznek át árut a szállítótól.) egyaránt. a teljesítésnek ezen az időszakon belül kell megtörténnie. ha az értékesítés megtörténik. A konkrét megrendelést ez alapján az üzletvezetők a kereslethez igazodva rugalmasan tudják leadni. 11 . A szállítási szerződés tartalma az adásvételi szerződés tartalmánál leírtaknak megfelel. Ha a teljesítésre határidőt szabtak. amit a felek szükségesnek tartanak rögzíteni. illetve az értékesítéssel bizományost bíznak meg. . Általában akkor alkalmazzák a kereskedők ezt a formát. negyedév. A vételi ügyletnél a megbízó azzal bízza meg a bizományost. Amennyiben a felek a teljesítést egy konkrét határnapban állapították meg. A bizomány fajtái: . év stb. amennyit a bizományos fizethet az áruért. termék átadására köteles. ha a kínálat korlátozott. illetőleg a határidő kezdete előtt csak a megrendelő beleegyezésével teljesíthet. A megrendelő pedig a szerződés jogosultja. a szerződést általában írásban kötik meg. de a megrendelés módját. A bizományi szerződés alanyai a megbízó és a bizományos. de saját nevében ad el. Ebben az esetben érdemes rögzíteni azt a legmagasabb árat. hogy szállítási szerződéssel a gyakorlatban a gazdálkodó szervezetek hosszabb időszakra vonatkozó beszerzéseiket bonyolítják. de csak abban az esetben. amennyiért a bizományos az árut értékesítheti.eladási. A szállítási keretszerződés Ez a szerződéstípus tartalmilag nem rögzít konkrét szállítási és áruátvételi kötelezettséget. a szállító jogszerűen csak ezen a napon teljesíthet.vételi.A szállítási szerződést a felek megköthetik szóban. A szállító a határnapot megelőzően. A bizományos a megbízó javára. A szállítási szerződés alanyai a szállító és a megrendelő. Ebben az esetben rögzíteni kell a szerződésben azt a legalacsonyabb árat. a teljesítési kötelezettséget. vagy írásban.

keltezés. EDI (electronic data interchange) → elektronikus adatcsere 1. aláírás A fizetési feltételeket abban az esetben nem szükséges ráírni. Áruátvétel Az áruátvétel a szerződés illetve a megrendelés teljesítésének az ellenőrzését jelenti. luxus cikkek esetén inkább a személyes megrendelés a jellemző. amelyekre vonatkozóan képviselheti a megbízóját. esetleírás) A kapcsolat felvételének másik módja az áruk megrendelése. mennyisége . egy –egy beszerzés erejéig biztosítja a megfelelő árualap biztosítását. A megrendelés az alkalmanként beszerzendő áruk mennyiségének és választékának a meghatározása és ennek ismertetése a szállítóval. A megrendelés módjai: személyesen a szállító egységében közvetetten a gépkocsivezetők közvetítésével üzletszerzők útján írásbeli megrendelő levéllel telefonos megrendelés (ezt főleg a jó üzleti kapcsolatnál használják) A megrendelés legfontosabb tartalmi elemei: . a lehető legkisebb költséggel.szállítási határidő .4.a megrendelt árufajták neve. gyorsan. azonosító adatai. míg az új termékek. nagy körültekintéssel történjen. ha szerződéskötés előzte meg a megrendelést. azonosító adatai . Ez a díj az ügynöki jutalék. A kereskedelmi ügynök az áruk adásvételét közvetíti díjazás ellenében. A megrendelés technikáját alapvetően az áruk jellege dönti el. Ehhez szükség van a felek között telekommunikációs hálózatra. ill. Meg kell benne határozni azokat a termékeket és területet.5. mivel a pontatlan áruátvétel következménye lehet leltárhiány. standard áruk esetén a megrendelés történhet levélben vagy elektronikus úton.a szállító és a megrendelő neve. amely rövidtávon. A megrendeléseket általában formanyomtatványokon végzik. azonos szoftverekre.Az ügynöki szerződés Az ügynöki tevékenység alapján a megbízott ügynök „csupán” közvetítőként jár el a szállító és a megrendelő között. hogy egy későbbi időpontban szállítási szerződést kötnek. felesleges (elfekvő) 12 . minőségi probléma miatt eladhatatlan áru. Az áruátvétel megszervezését úgy kell elvégezni. az ügynöki szerződést írásba kell foglalni. hogy az ügynök jogosult-e szerződés kötésére megbízója nevében. Az előszerződés A felek megállapodnak. A jól ismert. Tisztázni kell a szerződésben azt is. minőségi reklamáció. hogy az pontosan. A megrendelések napjainkban leginkább elektronikus úton történnek.1. ( Függelék: 3..

illetve a jó hírnevét rontják. az áruátvétel zavartalan lebonyolításához. a tartozékok. valamint a csomagolás sértetlenségének.A megrendelt és leszállított áru összehasonlítása. ár): Az áru az üzletbe szállítólevél. Az áruazonosításnak célszerű megteremteni korszerű technikai hátterét. vonalkódleolvasó. Az áruátvevő helyiséget úgy kell kialakítani. ugyanakkor az irodahelyiségek is könnyen megközelíthetők legyenek. Az áruátvétel során meg kell győződni arról. A mennyiségi átvételnél használható eszközök: targonca. hogy a szállító azt az árut küldte-e. Mennyiségi áruátvétel: A mennyiségi áruátvétel során arról kell meggyőződni. A mennyiségi áruátvétel a szállító jelenlétében történik. felelősségteljes dolgozóknak kell végezni. hogy a szállítási okmányon. Az áruátvételt szakképzett. ahol rendelkezésre állnak az áruátvételhez szükséges eszközök. illetve a csomagoláson feltüntetett minőség valós-e. tételes átvétel. . ezután mennyiségi kifogást nem érvényesíthet. zöldség-gyümölcsfélék stb. . tőkehús. A minőségi átvétel általában szúrópróbaszerű érzékszervi vizsgálattal. a jótállási bizonylatokat meglétének ellenőrzésével. hogy mennyiségi eltérés áll fenn. akik megfelelő áruismerettel rendelkeznek.Mennyiségi átvétel. mérlegek. Módszerei: a) b) c) Azonnali teljeskörű.Adminisztrációs teendők (az átvétel igazolása. valamint a szakosított raktárakhoz egyaránt kapcsolódjon. . vagy annak képviselőjével alá kell íratni. konzervek. üdítőital. hogy a szállított és megrendelt árumennyiség azonos-e.Minőségi átvétel. A gyűjtőcsomagoláson belüli tételes átvétel későbbi időpontban. A megrendelt és szállított áruk összehasonlítása (mennyiség. amelyek végső soron az üzlet eredményességét. a vonalkódon alapuló azonosítás. esetleges 13 . Áruféleségenként másmás módszert kell alkalmazni az üzletbe érkezett áru átvételénél pl. . minőségben és értékben történik az alábbiak szerint. kifogások intézése. Ennél a folyamatnál kezdődik meg az áru kirakodása a szállítójárműről. a magyar nyelvű kezelési és használati útmutató. érvényesítése). ismerik az átvétel szabályait. arról jegyzőkönyvet kell felvenni és a szállítóval. a csomagoláson feltüntetett minőség-megőrzési idő ellenőrzésével. az optikai vagy mágnes jelek. ami meg lett rendelve. hogy az üzlet gazdasági bejáratához. hiteles mérleg. Ha pontosan és kétséget kizáróan megállapították. vagy számla kíséretében érkezik. Az üzletben az áru átvétele mennyiségben. A gyűjtőcsomagoláson belül szúrópróbaszerű ellenőrzés. berendezések pl. Az áruátvétel feltételeinek megteremtése: Az áruk átvételéhez biztosítani kell a személyi és tárgyi feltételeket. Megfelelő helyet kell biztosítani.Az áruátvétel feltételeinek megteremtése. pl. minőség. Minőségi átvétel: A minőségi átvétel fő feladata annak megvizsgálása. Az áruátvételi munka szakaszai: . targoncák stb.készletállomány kialakulása. 8 nap áll a kereskedő rendelkezésére. A gyűjtőcsomagolások átvizsgálására max.

árengedmény adásával. A szállító ez alapján ismeri el a vevő panaszát. Megméri. ellenérték visszafizetésével. amely szoros kapcsolatban áll a szállítói rendeléssel. Az áruátvételét követően a szakosított raktárakba történő elhelyezéssel egyidejűleg az árut a kísérő okmány alapján raktári nyilvántartásba kell venni. fel kell tüntetni a hibás áru mennyiségét. vagy az esetleg már kifizetett vételárat visszatéríteni. ha a megrendelő eltérést tapasztal. az áru rendeltetési helye. és teszi meg a szükséges lépéseket => a hibás árut ki kell cserélni. hogy a szállító azt az árut küldte-e. adó és vámhatóság. A jegyzék adatait az üzlet vezetője. melynek során az áru átvételét végző dolgozó nem ismeri az árukísérő okmányok. Az áruátvétel során meg kell győződni arról. A szállítókkal szembeni kifogás elintézése történhet árucserével.1 példányát visszakapja a szállító. ami meg lett rendelve. míg romlékony élelmiszereknél a szállító jelenlétében folyik a vizsgálat. Az áruátvétel során felmerülő esetleges mennyiségi. a szállítmány tételes felsorolása.minőségromlásra utaló jeleknek a megállapításával történik. Ezekre a pénzügyi teljesítéshez. ha a mennyiségi átvétel során megállapítást nyert. ruházati cikkeknél és iparcikkeknél 8 napon belül kell elvégezni. árengedményt nyújtani. vagy számla kíséretében érkezik. hogy az árukísérő okmányokon feltüntetett mennyiség megérkezett. címe. míg általában két példány marad a vevőnél. cikkszám. elszámoló ár. kódszám. A gyűjtőcsomagolásban lévő áruk minőségi átvizsgálását nem romlékony élelmiszerek esetén. Az áruátvétel tényét az árut kísérő okmányon (számla. Ezután a számla – amennyiben az áruval érkezik . illetve a hatósági ellenőrzésekhez . majd az eredményt jegyzékbe foglalja. vagy a megrendelés tartalmát. vagy minőségi kifogásról jegyzőkönyvet kell felvenni. minőségi elváltozásra utaló jelek nem voltak. amelyben a minőségi hibát pontosan meg kell határozni. Az áruátvételt csak abban az esetben szabad igazolni. osztályba sorolás). szállítási határidő. vagy az adott részleg vezetője (osztályvezető) fogja a szállítási okmányok adataival összehasonlítani. A fuvarozónak ezt alá kell írnia. Az áruátvétel során. Az áruátvétel adminisztrációs feladatai Az áru az üzletbe szállítólevél. csomagolása ép volt. Minőségi kifogás esetén jegyzőkönyvet kell felvenni. fogyasztóvédelem . megszámlálja a megérkezett árut. fel kell tüntetni a hibás áru mennyiségét. értékét és rendezési módját. Speciális. Az áruátvétel alapja az áruval érkező szállítólevél. nem köteles az árut átvenni => a fuvarozó visszaszállítja a szállítónak. értékét és rendezési módját. 14 .pl. az áru leírása (név. A fuvarozónak ezt alá kell írnia. így megakadályozható a rendelés nélkül érkező áruk átvétele (egyedi engedélyezéssel ez is megvalósítható). kiküszöbölhetők. ugyanakkor gyakran használatos áruátvételi módszer a „vak áruátvétel”. illetve a mennyiségi eltérést rögzíteni kell. Ezzel az eljárással az átvételi hibák jelentősem mérsékelhetők.van szüksége a szerződő partnereknek. Szállítólevél tartalma: feladó neve. szállítólevél) aláírással és bélyegzővel kell igazolni. amelyben a minőségi hibát pontosan meg kell határozni. A felvett jegyzőkönyv lesz az alapja a visszáruzásnak.

A készpénzzel történő fizetést nem célszerű alkalmazni. mert a sok pénz eljuttatás. A váltó éven belüli időtartamra szóló fizetési ígérvény. A csekk olyan írásbeli meghagyás (utalvány). Előnyei: biztonságos. melynek kibocsátója arra vállal kötelezettséget. váltó. ebben az esetben csak a megjelölt személynek fizet a bank (névre szóló csekk). A csekk tulajdonképpen egy értékpapír. A csekket a kiállítás idejétől számított 8 napon belül kell fizetés céljából benyújtani a címzett banknál. mivel nincs szükség bankjegyek és érmék átadására. őrzése. Az áru ellenértékének kifizetése történhet készpénzzel vagy készpénz nélküli fizetési móddal. azonban a csekken fel lehet tüntetni a kedvezményezett nevét is. hogy ha az eladó bizonyos határidőn belül okmányok benyújtásával igazolja. Ellenérték kiegyenlítése A vevő a megvásárolt áruk ellenértékét a megegyezett határidőben köteles kifizetni. átvételére. hogy a váltó tulajdonosának egy későbbi időpontban a váltón megjelölt összeget 15 . A készpénz nélküli fizetési módok: átutalás beszedési megbízás okmányos meghitelezés (akkreditív). amelynek szigorú formai követelményeknek kell megfelelni.1. hitelkártya (készpénz-helyettesítők) Az átutalás a leggyakrabban használt fizetési mód.6. mivel nincs szükség a pénz szállításara. csekk.1. A vevő kezdeményezi a fizetést. Ezt a fizetési módot általában a külkereskedelmi ügyletek esetén szokták alkalmazni a nagyobb kockázat miatt. csomagolására. A beszedési megbízás fajtái: a határidős beszedési megbízás. akkor a megjelölt összeget részére megfizeti. amely arra vállal kötelezettséget. megszámlálása nagyon nehézkes. Az okmányos meghitelezés (akkreditív) esetén vevő és az eladó közé belép egy hitelintézet. őrzésére. Beszedési megbízás (inkasszó) esetén a fizetést a jogosult kezdeményezi. A számlavezető pénzintézet a megbízáson szereplő összeget jóváírja a jogosult bakszámláján. hogy számlája terhére fizesse ki a csekk birtokosának (a csekk bemutatójának) a csekken meghatározott összeget (ez a bemutatóra szóló csekk). A vevőnek előre biztosítania kell a vételár fedezetét a bankban vezetett számláján. költségkímélő. hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesítette. szállítására. az azonnali beszedési megbízás. bankkártya. mellyel annak kiállítója utasítja a pénzintézetet. A készpénz nélküli fizetési forgalom esetén a fizetés a bankszámlák közötti átírással történik.

az értékesítést és a készleteket. A vállalkozás nyilvántartásaiból az adott időszak alatti beszerzés és eladás összege meghatározható.és a szállítói kondíciók összehasonlítására Az áruforgalmi mérleg Az áruforgalmi mérleg lehetőséget nyújt arra.áruforgalmi mérlegsor segítségével végezhető gazdasági számításokra. ha a váltó tulajdonosának. Bankkártya készpénzkímélő fizetési eszköz. állandó. a bankkártyával történő vásárlás esetén jutalékot fizet a banknak. Ezt a folyamatosságot szolgálja .1. a váltóval fizethet azoknak a partnereknek. A beszerzés időbeli ütemezésénél figyelembe veendő szempontok: az áru jellemzői a forgalom várható alakulása a meglévő készlet nagysága. a nyitó. 1. A bankkártya tulajdonosa a számlavezető pénzintézet. Hitelkártya a kártya birtokosa és tulajdonosa hitelszerződést köt egymással.és zárókészlet értéke megállapítható. A kártya használatáért a birtokosa díjat fizet a kibocsátó banknak. Abban az esetben. vagy leszámítoltathatja (diszkontáltathatja) egy bankban. akik a váltót elfogadják. hogy az időszak nyitókészlete megegyezik az előző időszak zárókészletével. a váltó lejárta előtt szüksége van a pénzére.kifizeti. összetétele a raktározási lehetőségek az áru-utánpótlási idő a vállalkozás pénzügyi helyzete Az átgondolt beszerzési döntésekhez szükség van az . Az áruforgalmi mérleg sémája: NYITÓKÉSZLET + BESZERZÉS = ELADÁS + ZÁRÓKÉSZLET A mérlegsorban a különböző adatok helye kötött.a változó igényekhez igazodó beszerzési ütemezések . A kártyaelfogadó kereskedelmi.7. hogy összefüggésében vizsgáljuk a beszerzést. Az egyenletrendezés egyszerű szabályai szerint a képlet bármelyik ismeretlen adata kiszámítható a többi három ismeretében. A beszerzések rövid távú döntései A döntések a folyamatos áruutánpótláshoz kapcsolódnak.a helyesen kiválasztott megrendelési mód. vagy szolgáltató szervezet szerződést köt a kártyát kibocsátó bankkal. A 16 . . amelyben megállapodnak. ha tudjuk. birtokosa a számlatulajdonos. Készpénz is felvehető az ATM automatákból a bankkártyával. A bank a hitelért kamatot számol fel. hogy a hitelintézet mekkora hitelkeretet bocsát az ügyfél rendelkezésére és milyen ütemezéssel kell azt visszafizetni.

ilyenkor megnövelik a készlet nagyságát. A készlet fogalma Az adott időpontban. A készletezés technikai feladatai: .3. vagy megegyezik azzal. technikai avulás. hogy egész évben kaphatók legyenek. Megfelelő készlettartás mellett a kereskedelmi vállalkozás folyamatos kínálatot tud biztosítani a beszerzési nehézségek.áruelhelyezés (raktár. adott helyen lévő áruk összessége. Eladás (E) 1. még jelentős leértékelés árán is! 1. Zárókészlet (ZK). Az inkurrenssé válás oka lehet: divat múlás. eladótérbe helyezés) . az áruforgalom zavartalan lebonyolításához szükséges áruállomány. tárolása. Fontos.1. A készlet csoportosítása összetétel szerint: a).áruvédelem (mindentől – vevőktől is!) 17 . esetleg egy márka felkapottsága stb. Idényjellegű áruk: valamilyen időszakhoz kötöttek.2.2. az eltérés oka a következő szezonra való felkészülés miatti készlettartás. eladótér). d). A mérlegsor felhasználásával elvégezhető számítások: Nyitókészlet = Eladás + Zárókészlet – Beszerzés Zárókészlet = Nyitókészlet + Beszerzés – Eladás Beszerzés = Eladás + Zárókészlet – Nyitókészlet Eladás = Nyitókészlet + Beszerzés – Zárókészlet Jelölések: Nyitókészlet (NYK). Standard áruk: az adott kereskedelmi egység forgalmából a legnagyobb részt kitevő áruk összessége. Kínálat fogalma: az eladásra szánt áruk összessége. FIGYELEM! Az inkurrens készletektől a lehető legrövidebb időn belül meg kell szabadulni. 1.áru kezelése. gondozása (tisztántartás. A készletezés a készletekkel kapcsolatos döntések és gyakorlati teendők összessége. árazás. Készletgazdálkodásnál az a jó. szervezési feladatok A készletezés az áruforgalmi folyamat második szakasza. A készletgazdálkodáshoz kapcsolódó tervezési. 1.2. c). Kurrens áruk: valamilyen ok miatt keresett árukat jelenti. A készlet bővebb a kínálatnál. ezért nehezen értékesíthető áruk. Inkurrens áruk: nem keresett.mérlegsor elkészítése valamennyi tényezőre érvényesen vagy beszerzési (nyilvántartási). később elfekvő áruvá válhatnak. Beszerzés (B). ha a meglévő készlettel a lehető legnagyobb forgalmat tudják biztosítani. szezonból való kimaradás. .2. válogatás.2. vagy a forgalom időszakos ingadozása esetén. vagy fogyasztói (értékesítési) áron történik. b). Feladata az értékesítéshez az optimális készlet biztosítása és annak megfelelő kezelése. Ez az ok lehet a divat vagy egy szezon közeledte.

Mivel a kereskedelemben a készlet nagysága állandóan változik. A hatékony készletgazdálkodást a minél kisebb értékű mutató jelzi. amely a vállalat számára a legeredményesebb gazdálkodást teszi lehetővé. mivel a kereskedelemben a zárókészlet. -negyedévnél: 90. A készletgazdálkodás akkor hatékony. ezért lényeges.1. így alulértékelt átlagkészletet kapunk. használható információt az átlagkészlet szolgáltat. főleg év végén nagyon alacsony. Kiszámítása több módon lehetséges. Fsf= Értékesítés / Átlagkészlet b) A forgási sebesség napokban: megmutatja. K2. Az átlagkészlet és értékesítés kapcsolatának vizsgálata történhet forgási sebesség mutatókkal.2. Kn = az egyes időpontok készletadata n = készletadatok száma akkor használjuk ezt a formát. A forgási sebességnek két mérőszáma van: a) A forgási sebesség fordulatokban: megmutatja. 18 . Fsn=(Átlagkészlet * Időszak napjai) / Értékesítés Az időszak napjainak száma lehet: -éves adatnál: 360. A készletezés gazdálkodási feladatai Olyan optimális készletnagyság biztosítása. K3. ha ez a mutatószám minél magasabb. ha a készletbe fektetett tőke az áru értékesítése révén gyorsan megtérül. ha több időpontra vonatkozó adat áll rendelkezésre Így sokkal pontosabb átlagkészletet kapunk. egyszerű számtani átlaggal Átlagkészlet = (Nyitókészlet + Zárókészlet)/2 b) kronológikus átlaggal Átlagkészlet = (Nyitókészlet/2 + K 1 + K2 + K3 + Kn + Zárókészlet/2) n-1 ahol: K1. -fél évnél: 180. hogy a készletezés eredményét és a készlettartás ráfordítását kedvezően befolyásolja. Ennek érdekében folyamatosan figyelni és elemezni kell a készletek nagyságát. 1. A készletgazdálkodás célja. valamint a készletek és értékesítés kapcsolatát. 2.4. havi adatnál: 30. hogy egy adott időszak alatt hányszor cserélődik ki az átlagkészlet. összetételét. Ehhez különböző mutatókat számolhatunk. hogy egy adott időszakban hány naponként cserélődik ki az átlagkészlet. a). és készletrugalmassági mutatóval (készletvonzat) és áruforgalmi mérlegsorral. költségét. Az üzlet készletgazdálkodása akkor eredményes. Erre vonatkozóan gazdaságossági számításokat kell végezni. Átlagkészlet megállapítása.

a haszonkulcsok segítségével azonos árszínvonalra kell hozni az adatokat! A beszerzési döntéshez szükség van a készletnagyság megállapítására. A készletek nagyságát befolyásolja: . hogy 1%-os értékesítés változás. a rendelésnél korlátozó szerepe van) 1.pénzügyi feltételek. Ezeknél a mutatóknál nagyon fontos. . amennyiben ez nem úgy van. A nyilvántartás adatai alapján megállapított készlet értékének összehasonlítása történik a 19 . divat. Ellenkező esetben a rendelkezésre álló aktuális készletnagyság leltározással állapítható meg.5.az áruk jellege: fizikai. biológiai jellemzők. annál nagyobb árukészletre van szükség.technikai feltételek: raktározási lehetőség. hány %-os átlagkészlet változással jár. Nyitókészlet + Beszerzés = Értékesítés + Zárókészlet Ha ebből bármelyik adat hiányzik.az eladási forgalom nagysága: a forgalom és a készlet kölcsönösen összefüggnek.c) A készletrugalmassági mutató: azt mutatja meg.elszámoltató leltár: célja a forgalmazás során keletkezett hiány. az értékesítés és a beszerzés közötti kapcsolatot mutatja. akkor a készletmennyiség nagyon egyszerűen megállapítható. További fontos készletinformációra is szükség van a rendelések előtt. amely egy adott időpontban mutatja be a vállalkozás eszközeinek és forrásainak (a vállalkozás vagyonának) meglévő mennyiségét és értékét. amellyel a folyamatos értékesítés még éppen lebonyolítható)  maximális készlet (a tárolókapacitást veszi figyelembe. .az áruutánpótlás lehetősége: fordított arányban van az áruutánpótlás gyakorisága és a készlet nagysága. vagy többlet kimutatása. Fajtái: .2. áruforgalmi mérlegsor: a készletek. Leltározás A leltár olyan kimutatás. . üzlet alapterülete. ha a mutató értéke minél kisebb egynél. Ha a kereskedelmi egység folyamatos számítógépes nyilvántartást vezet. az összefüggésből kiszámítható. .a forgalmazott áruk választéka: minél szélesebb a választék. Ezek  minimális készlet (az a készletmennyiség. . hogy a készletek és az értékesítés is azonos áron legyen értékelve. d). ezt elsősorban a tervezésnél hasznosítják. Átlagkészlet %-os változása / Értékesítés %-os változása A hatékony készletgazdálkodást az jelzi. hatnak egymásra.

A leltár kiértékeléséhez szükséges könyv szerinti készlet megállapítása az áruforgalmi mérlegsorból lehetséges. Készletnövekedés lehet: beszerzés. selejt A leltározás módja. A felvett készletérték és a könyv szerinti érték összehasonlításából megkapjuk a leltáreredményt.valóságban meglévő készletértékkel. A leltárkiértékelés során megtörténik a könyvszerinti és a leltározott készletek mennyiségének (értékének) összehasonlítása. illetve a teljes vagyonra kiterjedően ►tényleges mennyiségi felvétellel. ►teljeskörűen minden készletféleségre. A leltározás végezhető: ►szúrópróbaszerűen néhány készletféleségre vonatkozóan (részleges leltár). megszámlálása. leltárfelvétel történhet egyszeres vagy ikerfelvétellel 3.leltárkiértékelési jegyzőkönyv A leltárív szigorú számadású nyomtatvány.) . leltárfelelősség megállapítása és leltárkülönbözet elszámolása Az egyszeres leltárt egy bizottság végzi. A leltározás bizonylatai: . számolással. 20 . időpontja függ a leltározás céljától. leltártöbblet Készletcsökkenés lehet: értékesítés. A leltáreredmény lehet egyező vagy többlet vagy hiány.átadó-átvevő leltárt akkor szükséges lefolytatni. (Ez a műszakok közötti átadásra is vonatkozik. A vállalkozások év végi számviteli beszámolójának részét képező mérleg adatait leltárral kell alátámasztani. a készletek tényleges felmérése.leltárnyitó jegyzőkönyv .ellenőrző leltár célja: az üzletben található idegen. amikor az anyagi felelős munkakörben személyi változás történik.vagyonmegállapító leltár: az üzleti vagyon teljeskörű felmérését jelenti. visszáru a szállítónak. módszere. míg az ikerleltárt egymástól függetlenül két bizottság folytatja le. számla nélküli áru feltárása. Ezért a mérleg-alátámasztó leltárt minden évben december 31-i fordulónappal kötelesek a gazdálkodó szervezetek elvégezni. . . megbízás kiadása →a bizottsági tagok oktatása→a leltári dokumentumok előkészítése 2. egyeztetéssel ►év közben és/vagy év végén → folyamatos vagy fordulónaphoz kötött leltár A leltározás folyamata: A leltározás. 1. méréssel. a leltáreredmény megállapítása. leltárhiány. Szabálytalan javítást nem tartalmazhat. visszáru a vevőtől. előkészítés során a leltározási szabályzatban foglaltak alapján megtörténik a leltározási körzetek kialakítása→a leltározási bizottság összeállítása→a leltározási utasítás. erre kell rögzíteni a leltározott mennyiségeket.leltárív . A bizottság tagjainak és a leltárellenőrnek alá kell írni.

súlyvesztés. a kezelésre szabályszerűen átadott és átvett raktári készletekben ismeretlen okból keletkezett természetes mennyiségi csökkenés forgalmazási veszteséget meghaladó része a leltárhiány. nagy a kockázat. hogy a jövőben csökkentsük az újabb leltáreltérés jelentkezésének veszélyét. mint a leltározáskor felvett tényleges készlet leltárhiányról beszélünk .lefölözéses: magas áron jelenik meg.3. mint a leltározáskor felvett tényleges készlet leltártöbbletről beszélünk A leltárfelelősség szempontjából. A leltártöbbletet be kell vételezni. adminisztrációs hiányosság. Bizonyos mennyiségű hiány adódhat olyan tényezőből is..piaci ár: eladás helyé alakul ki. Árpolitika a termék életgörbe szakaszai szerint: Bevezetés: . Leltárhiány esetén a készletértéket a jegyzőkönyv alapján csökkenteni kell.államilag szabályozott ár: limitált ár. 21 .behatolásos: rendkívül alacsony ár. mert ha nem érik el a gazdaságos tömeggyártást. eladó előre nem határozza meg. leltárhiány esetében a belső szabályozásnak megfelelően kell eljárni. Formái: . vevő megveszi vagy nem. Árkialakítási stratégiák Mi az ár? . nagy veszteséget okozhat. Árpolitika 1. . az új termék újdonságtartalma alacsony a piac szemszögéből vagy nagy a versenytárs szemszögéből. a keresletre és a kínálatra közvetlenül hat. .a termék vagy szolgáltatás pénzben kifejezett értéke. . amely a leggondosabb eladói munka mellett is bekövetkezhet. A leltáreltérés lehetséges okai: pontatlan áruátvétel. gondatlan árukezelés stb.vállalkozói ár: eladó által diktált ár. extraprofitra tehet szert. . már a tömeggyártás költségeire alapozzák az árakat. bolti lopás). A hiánynak azt a mértékét.Ha könyv szerinti készlet nagyobb.Ha könyv szerinti készlet kevesebb. vagy normalizált hiánynak nevezzük. Amennyiben eltérés mutatkozott a leltárban. a leltárkiértékelést követően ki kell vizsgálni annak az okát.3. amelyek a dolgozók által nem befolyásolhatók (áruromlás.Ha könyv szerinti készlet megegyezik a leltározáskor felvett tényleges készlettel egyező leltárról beszélünk. ilyenkor árleszállításra már nem lehet gondolni. forgalmazási veszteségnek. 1. vonzóvá válhat a vevők és a konkurencia számára is.újratermelési folyamatában termék vagy szolgáltatás előállításához szükséges költség. . adott időszaki milyensége alapján alakul ki.1. mert nagy az újdonság tartalma.

Hanyatlás: . A magas ár nem vonz további versenytársakat a piacra. ha elég sok a vevő és elég nagy a folyó kereslet. A piac lefölözésének akkor van értelme. E célok: Túlélés: a vállalat fő célja a túlélés. Ennek első lépése a fogyasztói ár kialakítása.készletek értékesítése. 1. a legnagyobb befektethető készpénzbevételt vagy beruházások legnagyobb hozamát biztosítja. illetőleg változó fogyasztói igényekkel kell szembenéznie.: kedvező beszállítók. hogy egyes árak mellett milyen lenne a kereslet és a költség.árbevétel maximalizálása. Ez csak rövidtávú lehet. ha kemény piaci versennyel. Egy vállalkozásnak sok szempontot kell mérlegelnie árpolitikája kialakításakor. Árképzési célok kiválasztása: A vállalatnak először el kell dönteni.kezdeményező árcsökkentés: konkurencia ára alá megy (pl.piaci pozíció növelése. . Minél világosabbak a cég céljai. Árképzés a kereskedelemben Az értékesítési célok eléréséhez jól megalapozott árpolitikát kell folytatni. annál könnyebb az ár megállapítása. Folyó nyereség maximalizálása: Számításokat végeznek arra. Piac lefölözése: sok vállalat a piac lefölözése érdekében drágán adja portékáját.Növekedés. Folyó bevétel maximalizálása: Sok vállalatvezető úgy véli. de lehet hogy az árcsökkentés nem jut el a vevőkig. A vállalat az árképzés segítségével hat főbb cél bármelyikét követheti.árrugalmasság vizsgálat . a drágaság a kiválóság képzetét kelti. Az eladási ár képzésének egyszerű sémája: Nettó beszerzési ár + Kereskedelmi árrés Nettó eladási ár + Fizetendő áfa Bruttó eladási ár (fogyasztói ár) 22 . . hogy mit akar elérni az adott termékkel.2.termelő célja a forgalom növelése. . . majd kiválasztja azt az árat. export lehetőség meghiúsulása). amelyik a legnagyobb folyó nyereséget.minél kevesebb veszteség legyen. csak hogy nem menjen a vállalkozás csődbe és ne fagyjon be a tőke. érettség: .áremelés is lehetséges.3. Csökkenti az árakat.védekező árcsökkentés: nagy a konkurencia és fent áll a forgalomcsökkenés is. . megőrzése. . hogy a bevétel maximalizálása hosszú távon a nyereség és piacrészesedés maximalizálásához vezet.

mint a külső kerületekben lévők). Hk az eladási ár százalékában = (árrés : nettó eladási ár)x100 →árrésszint mutató Hk a beszerzési ár százalékában = (árrés : nettó beszerzési ár)x100 Az egyes áruk haszonkulcsainak kialakításánál figyelembe veszik: a) Az áruk jellegét (alapvető élelmiszereknél alacsony haszonkulcsokkal dolgoznak. az árpolitikai döntéseknél figyelembe vett tényezők: 23 . Azt. Az áfa jelenleg 5%. jóval magasabbakkal). c) A magas árrés tartalmú termékek forgalmi részarányának növelésével. A kereskedelmi vállalkozások eredményessége jelentős mértékben annak függvénye. a kereskedelmi munka színvonalának javításával. b) A versenytársak árait (főleg a helyettesítő termékeknél vagy azonos termékeknél fontos). d) Az üzlet nyújtotta vásárlási körülmények (az exkluzív vásárlást lehetővé tevő üzletekben magasabbak a haszonkulcsok) stb. illetve ezt az összeget levonja abból az áfából amit neki az értékesítései után be kellene fizetni.) b) A beszerzési árak csökkentésével (nagy tömegű beszerzéssel. visszaigényelheti az állami adóhatóságtól. azaz bruttó beszerzési áron vásárolja meg az árut. Az árréstömeg növelésének lehetőségei: a) Az eladott áruk mennyiségének növelése (akciókkal. hatékony reklámokkal. luxus. hogy a haszonkulcsokat a beszerzési árakhoz vagy eladási árakhoz viszonyítják a kereskedelmi egység vezetőjének döntésétől függ.Árrés fogalma: egy-egy termék nettó eladási és nettó beszerzési ára közötti különbség. illetve az áruk értékesítésével elért árbevétel és a nettó beszerzési érték közötti különbség. Az árrésnek fedezni kell az áru forgalmazásával felmerülő összes költséget és biztosítani kell ezen felül a vállalkozó hasznát. Az árréstömeg fogalma: Az egyes áruk árréseinek összege. hogy mennyi az árrés tömege. Az árrés kifejezhető a nettó eladási ár és a nettó beszerzési ár százalékában. amit felszámolt a szállító felé. Az árukat a kereskedő áfával növelt bruttó eladási áron értékesíti. A számla végösszegének áfa tartalmát be kell fizetni a költségvetésbe (adóhatóság felé). Általános szabály szerint azt az áfa összeget. Természetesen a kereskedő a beszerzéseinél is áfával növelt áron. (ÁFA: általános forgalmi adó) Az eladási árak kialakításánál. 18% és 25%-os mértékben van jelen a kereskedelmi forgalomban. Ez a mutató a haszonkulcs. kellemes vásárlási környezet kialakításával stb. divatcikkeknél. c) Az üzlet területi elhelyezkedését (belvárosi üzletek magasabb haszonkulcsokkal dolgoznak. személyes meggyőzéssel. kedvező beszerzési források felkutatásával stb).

nagykereskedelem által felszámított áfa = bruttó kiskereskedelmi beszerzési ár 24 .a) b) c) d) e) A fogyasztók értékítélete: azt jelenti. hogyan épül fel a kiskereskedelmi fogyasztói ár. A jogszabályi előírások (pl. vagy közvetlenül a termelőtől (gyártótól). hogy ebben az esetben. = bruttó termelői eladási ár + termelő által felszámított áfa = nettó termelői ár + termelői nyereség = bruttó kiskereskedelmi eladási ár + nagykereskedelem által felszámított áfa = nettó nagykereskedelmi eladási ár + nagykereskedelmi árrés = nettó nagykereskedelmi beszerzési ár .termelő által felszámított áfa = bruttó nagykereskedelmi beszerzési ár = bruttó kiskereskedelmi eladási ár + kiskereskedelem által felszámított áfa = nettó kiskereskedelmi eladási ár + kiskereskedelmi árrés = nettó kiskereskedelmi beszerzési ár . kevésbé ismert áruk nagyobb reklámköltsége. kezelést igénylő áruk eladási ára magasabb. Ez függ a vevők jövedelemszintjétől és a vevők fogyasztási szokásaitól. A kereskedő forgalmazási költségeinek nagysága: A különleges tárolást. Ezt az árképzési szerkezetet árlépcsőnkénti árképzésnek nevezzük. azt is szükséges végigkísérni. tisztességtelen piaci magatartás tilalma) Mivel a kiskereskedelem az általa kínált termékskálát beszerezheti a nagykereskedelemtől. Gyorsan romló vagy divat érzékeny áruknál a kockázatot az árban érvényesíteni kell. A kínált termékek jellege. A termék beszerzési ára. Szintén növeli az eladási árat az új. hogy a vásárló mennyit hajlandó fizetni a termékért.

A viszonyszámok A viszonyszám fogalma.4.a piaci pozíció megtartása 1. Önkiválasztó értékesítési mód 4. Az első két szakasz csak akkor hoz nyereséget a vállalkozás számára. A viszonyszámok kiszámításához két adatra van szükségünk:  A viszonyítandó adatra (ezt az adatot viszonyítjuk a másikhoz)  A viszonyítási alapra (ez az adat.3. Az értékesítéshez kapcsolódó tervezési és szervezési feladatok Az értékesítés az áruforgalmi folyamat utolsó.4. és a kínálat megteremtése érdekében végzett beszerzés és készletezés megfelelő volt-e. Minta utáni értékesítési mód (Az egyes értékesítési módok jellemzőit a 0004. hogy a vállalkozó jól mérte-e fel az igényeket. Hagyományos értékesítési mód 2. Az értékesítési módok 1. mutatókkal vizsgálhatjuk. változását különböző statisztikai elemzési eszközökkel. Önkiszolgáló értékesítési mód 3.1. Az értékesítési folyamat (célok. módszerek) optimális megszervezése az eredményesség alapvető feltétele.3. A viszonyszám két statisztikai adat hányadosa.Hosszú távú értékesítési célok. Ekkor dől el.4. A vállalkozás számára az áruforgalmi tevékenység célja a lehető legnagyobb eredmény elérése. amelyhez viszonyítunk) VISZONYSZÁM (%) = A viszonyszámok fajtái  Bázisviszonyszám  Láncviszonyszám 25 Viszonyítandó adat Viszonyítási alap x 100 .1. kifejezi az egyik adatnak a másikhoz mért arányát.1.2. 1. .4. 1. de egyben legfontosabb szakasza. azaz sikerül eladni az árukészletet. Az értékesítés alakulásának vizsgálata Az értékesítés nagyságát. Ezek. ha jól működik a harmadik szakasz is.4.célpiac meghatározása . modul tartalmazza) 1.

2005. → mértékegysége: % 26 . (Vb%.8 186. Tervfeladati viszonyszám  Tervteljesítési viszonyszám  Megoszlási viszonyszám ( a további viszonyszámfajtákkal tananyagunkban nem foglalkozunk) A bázisviszonyszám Időbeli összehasonlítást tesz lehetővé. A láncviszonyszám olyan dinamikus viszonyszám.5 111.5 A bázisviszonyszám megmutatja. vagy időszak bázisviszonyszáma mindig 100 %.7/179.0 200.1/179. →mértékegysége: % Példa: Év 2002.2/179.8 = 1. =100%) Vizsgált tárgyidőszaki adat Bázis adat BÁZISVISZONYSZÁM (%) = Jele: Vb%. Forgalom (m Ft. 2004.8= 1. amely megmutatja az előző időszakhoz képest a változás mértékét.8 = 1. évi forgalomhoz képest. hogy egy meghatározott időszakhoz vagy időponthoz képest milyen arányú a változás.1 202.7 218.0/179.1162 218. Az idősor minden egyes tagját ugyanannak az időszaknak (bázis) az adatához viszonyítjuk.8 = 1. LÁNCVISZONYSZÁM (%) = Vizsgált tárgyidőszaki adat előző időszaki adat x 100 Jele: Vl %.0345 200.0000 186. A láncviszonyszám Az idősor minden egyes tagját a közvetlenül megelőző időszak adatához viszonyítjuk.2130 202.6 121.1246 Bázisviszonyszám (%) 100 103. hogy 2002. 2006. 2003. A bázis viszonyszám olyan dinamikus viszonyszám. A bázisként kiválasztott év. hogyan alakult a forgalom 2006-ig évente.2 x 100 A bázisviszonyszámok kiszámítása 179. amely megmutatja.3 112.8/179.8 = 1.) 179.

Forgalom (m Ft. a következő évben) milyen arányú változást kíván elérni a vállalkozás egy korábbi bázis időszakhoz képest (pl.0345 200.Példa: Év 2002.9271 Láncviszonyszám (%) 103. A tervteljesítési viszonyszám: (10.8 = 1.1 202. 2004.22% A dinamikus viszonyszám: (10. hogy sikerült a vállalkozásnak a kitűzött tervet teljesíteni.8) x 100 = 97.évi forgalomnak).7 A tervfeladati viszonyszám A vállalkozás számszerűen meghatározott célja a terv. az elért árbevétel hány százaléka a tervezett forgalomnak).1 = 0.7 = 1. vagyis a tervhez képest mekkora a tényleges adat (pl.9 108.2/218.7/186.8 M Ft forgalmat irányoztak elő.0867 202.0790 218.7 218.0 = 1.és tervteljesítési viszonyszám között: ervadat Bázisadat x100 X Tényadat Tervadat x100 = Tényadat Bázisadat x100 azaz Vtf% x Vtt% =Vd% 27 .0 M Ft volt. hogy a tervezett időszakban (pl.5 M Ft forgalmat elérni.5 / 10.8 186 200.2 A láncviszonyszám kiszámítása 186. A tervfeladati viszonyszám megmutatja.1/200. évre 10. 2006. A tervfeladati viszonyszám: (10.8 / 10.7 92.5 / 10. évi forgalma 10. de nem sikerült csak 10. Tényleges adat TERVTELJESÍTÉSI VISZONYSZÁM (%) = x 100 Tervezett adat Jele: Vtt% →mértékegysége: % Példa: Egy üzlet 2006. 2007.) 179. Tervezett adat TERVFELADATI VISZONYSZÁM (%) = x 100 Bázis adat Jele: Vtf% →mértékegysége: % A tervteljesítési viszonyszám A tervteljesítési viszonyszám megmutatja. a tervezett árbevétel hány százaléka az előző – bázis . 2005.5 107.0) x 100= 105%(Vb% és Vl%) Összefüggés a tervfeladati.0/179.0) x 100 = 108%. 2003.

000 Vm/% 40 45 15 100 . Képlete: q1p0 / q0p0. Összefüggés az indexek között: Értékindex = Árindex X Volumenindex. Árindex: megmutatja.2. ha az értékesítés az eladott mennyiség növekedése miatt.050 7. Volumenindex: Az értékesített mennyiség együttes átlagos változását mutatja. és nem csupán az értékesített termékek egységárainak emelkedése következtében növekedett. Értékindex: A kereskedelmi egység értékesítésének átlagos alakulását mutatja a bázis időszakról a tárgyidőszakra. hogy a részadat az egésznek hány %-a (pl. az üzlet éves árbevétele. árának és mennyiségének együttes. hogy az áruforgalmi árbevétel függ: -az eladott áruk mennyiségétől . Indexek A tényleges áruforgalmi folyamatok elemzéséhez és tervek készítéséhez nélkülözhetetlen annak megállapítása. A fenti mutatókból is látható. Számítása: Tárgyidőszak összes értékesítése / Bázis időszak összes értékesítése. átlagos változását fejezi ki az előző időszakhoz vagy a tervezett árbevételhez képest. Számítása: Tárgyidőszak összes értékesítése / Változatlan áras értékesítés összege. Képlete: q1p1 / q1p0. hogy az áruforgalom értékének (árbevételnek) a változásához milyen mértékben járult hozzá az eladási árak és milyen mértékben az eladott mennyiség változása. A kereskedelmi egység munkája akkor értékelhető pozitívan. Példa: Megnevezés élelmiszer vegyi áru egyéb áru Összesen: 1. hogyan oszlik meg az egyes árufőcsoportok között). hogy az adott egységnél értékesített áruk árai átlagosan hogyan alakultak. Az érték-.3. ár-. Képlete: q1p1 / q0p0.150 1.800 3. volumenindexek több termék (árbevétel) értékének.az eladott áruk eladási áraitól Forgalom értéke=eladott mennyiség x egységár 28 forgalom MFt 2.4. Számítása: Változatlan áras értékesítés összege / Bázis időszak összes értékesítése.A megoszlási viszonyszám Kifejezi. A változatlan áras értékesítés = Tárgyidőszak értékesítése / árváltozást mutató árindex.

Minőségi mutató = Eladási forgalom / Vevők száma. Rugalmassági együtthatók Az eladási ár és az eladható mennyiség között szoros összefüggés van: -túl magas ár eladott mennyiség nagymértékű csökkenéséhez vezet -túl alacsony ár növelhető az eladott mennyiség. . nem jelent mindig azonnal forgalomnövekedést. A magas minőségi mutató magas termelékenységet jelent. de nem biztos. Az 1 főre jutó forgalom = Forgalom / Átlaglétszám. de egy ponton túl árbevétel csökkenést eredményez. a lakossági jövedelmek alakulása. Árrugalmasság= keresletváltozás mértéke Árváltozás mértéke Jövedelem rugalmasság= keresletváltozás mértéke Jövedelemvált.3. Magas a minőségi mutató értéke a tartós fogyasztási cikket árusító üzletekben.1. A dolgozók teljesítményét független tényezők is nagyban befolyásolják.4. vagy az egy ledolgozott órára jutó eladások számát jelenti. 1. A kereskedelmi munka hatékonysága A hatékonyság elemzésekor mindig az elért eredményt viszonyítjuk a ráfordításhoz. Egy ledolgozott órára jutó vevőszám = Vevők száma / ledolgozott órák száma. 29 . az ékszerboltokban. mivel a vevőkkel való foglalkozás. Az egy főre jutó forgalom takarékos létszámgazdálkodással növelhető. az áruajánlás sokszor időigényes munka. 2.1. Az 1 ledolgozott órára jutó forgalom = Forgalom / Ledolgozott órák száma. vásárlási szokások stb. A kereskedelmi munka megszervezése 2. azonban a létszám csökkentése egy bizonyos mértéken túl a kiszolgálás színvonalának a rovására mehet. hogy ebből hatékonyabb eladói munkára is tudunk következtetni. de igen alacsony a rövidáru üzletekben vagy a kenyérboltban. A kereskedelemben az élőmunka hatékonyságát az alábbi termelékenységi mutatókkal tudjuk kifejezni. A kereskedelmi hatékonyságot nehéz mérni. Egy főre jutó vevők száma = Vevők száma / Átlagos létszám. pl.A minőségi mutató: az egy vevőre jutó átlagos vásárlási értéket jelenti.3. Mértéke 2. A következő mutatók szintén a hatékonyság mérésére alkalmasak: -A leterheltségi mutató: az egy főre jutó eladások számát.

Gondoskodik az áruforgalmi feladatokról. esetleg adminisztráció végzése. A létszám és bérgazdálkodás vonatkozásában számolni kell a bérhányad mutatót is. amely a dolgozók számára egy adott időszakban kifizetett bértömeg és a nettó bevétel hányadosa. c) A nyitvatartási idő vagy értékesítési mód megváltoztatása. • pénztáros. Szervezi. megőrzése. 2. 2. ajánlás. f) A munkaigényes áruk arányának csökkentése. a forgalom bizonylatolt lebonyolítása. A bolti eladó munkáját felelősséggel kell hogy végezze. csomagolás. A boltvezető minden esetben egy személyben felelős az üzlet zavartalan és eredményes működtetéséért. a forgalmi és egyéb nyilvántartások és elszámolások előírásszerű vezetése képezi. 30 . ő kapja az üzletmenettel kapcsolatos visszajelzéseket a leghamarabb. A leggyakoribb bolti munkakörök: • boltvezető • bolti eladó. movel munkavégzése során ő kerül közvetlen kapcsolatba a vevőkkel. végzi a szükséges adminisztrációs feladatokat. • egyéb munkakörök. mérés. természetesen feladatellátásához tartozik a munkahely (beleértve az árut) tisztán tartása. irányítja a boltban folyó munkát. illetve az ehhez kapcsolódó egyéb tevékenységek pl. árubemutatás. b) Technikai korszerűsítés.A három mutató között összefüggés van: Termelékenységi mutató = Leterheltség * Minőségi mutató A termelékenység alakulására ható tényezők: a) A forgalom alakulása és a létszám alakulása (ésszerű létszámgazdálkodás). szükség esetén az áru átvétele. A pénztáros fő feladatát a pénztárban tartott pénz és értékek kezelése. d) A munka jobb megszervezése. gépesítés (így a létszám csökkenthető). Munkakörök a kereskedelmi egységekben A kiskereskedelemben a bolti dolgozók között munkamegosztás van a különböző munkakörök ellátásában. biztosítja ahhoz a személyi és tárgyi feltételeket. Fő tevékenysége az áruk értékesítése. A vevői igények minél magasabb színvonalú kielégítését célzó tervezett döntésekhez is hasznos információt szolgáltathatnak. e) A szakképzett dolgozók arányának növelése. vevő fogadása.

melynek módja függ az alkalmazott pénztárgép fajtájától. Eltérés esetén jegyzőkönyvet kell felvenni. egyéb szükséges eszközökről  az áru ellenértékének megállapítása.  kérés esetén készpénzfizetési számlát kiállítani.A pénztáros feladatai:  nyitás előtt gondoskodni a megfelelő mennyiségű váltópénzről. Hogyan készítsük el a munkaköri leírásokat? Mindenek előtt biztosítani kell a munkaköri leíráshoz szükséges információkat. Minden esetben kötelező írásba foglalni.  a pénzhelyettesítő okmányokról nyilvántartást vezetni. pl. Kötelező tartalmi eleme a munkakör nevesítése.  a pénzhelyettesítőkkel történt fizetés esetén azokat szabályosan kezelni.  pénztárzáráskor pénztárjelentést készíteni. az azzal járó feladatot. van.  az átvett pénz forgalomképességét ellenőrizni. amely már magában foglalja a munka jellegét. 31 . pénzt és egyéb értékeket megszámolni.  a gépi nyugtát a vevőnek átadni. Alkalmazási okmányok A munkaszerződés (kinevezési okmány) a munkáltató és a munkavállaló között jön létre. A munkaköri leírás nem része a munkaszerződésnek.  szükség esetén az árut becsomagolni. azt a visszaszámolt összeg átadása után a kasszába címletek és valutafajta szerint elhelyezni. 2.  a visszajáró összeget pontosan visszaadni.3.  a vásárlási érték végösszegéről a vevőt hangosan. pénztárgép szalagról. azokkal az üzletvezető felé elszámolni. jól érthetően tájékoztatni. az ellátandó foglalkozást.e vonalkód leolvasó.

4. . közvetlen beosztottja.A munkaköri leírás tartalma: . konfliktuskezelő. tárgyaló készség. Célszerű a személyek helyett a munkakörök meghatározása. A létszámszükséglet meghatározása A létszámgazdálkodás a feladatok ellátásához szükséges létszám biztosítását és foglalkoztatását jelenti.A munkakör ellátásához szükséges személyi tulajdonságok.A munkakör megnevezése. 32 . felelőssége. • a munkaszervezés. Ebben a részben lehetőség nyílik egyéb a szervezetre érvényes utasításokra.Egyéb sajátos információk. . Megegyezik a munkaszerződésben. A jól kidolgozott munkaköri leírások a különböző szinteken egymásra épülnek.megfelelő számú és felkészültségű. A munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséget. hiszen konkrét munkavégzési feladatot jelenti. mivel nagy költséget köt le a foglalkoztatás A kereskedelmi vállalkozások létszámigényét a következő tényezők befolyásolják: • a forgalom nagysága. • a boltok nyitvatartási ideje és az alkalmazott értékesítési mód. egyéb speciális tanfolyam szükségességét írhatja elő. . szakmáját szerető kereskedőt kell foglalkoztatni. kinevezési okmányban lévő munkakörrel. tájékozódó. szabályzatokra stb. • a forgalmazott cikkek munkaigényessége. . hogy az adott munkakörben a munkakört betöltő személynek milyen irányítói. szakképzettséget. kapcsolatteremtő. mivel a bevétel növeléséhez feltétlenül szükséges a színvonalas kereskedelmi munka. milyen munkavégzési. 2. milyen ellenőrzési és igazolói feladata. helyettesítője. döntő.A munkakört betöltő személy feladata. • a technikai felszereltség. azonban fontos az ésszerű létszámgazdálkodás. Ebben a fejezetben kell meghatározni. hivatkozni. . hatásköre és kölcsönös kapcsolata van. felelőssége. a feladat elvégzését követően azonban megjelenik ellenőrzési tevékenységként felsőbb szinten. Ilyen lehet például a szervező.A munkakör betöltésének követelményei. Közvetlen felettese. hatásköre és kölcsönös kapcsolata. helyettesíteni köteles.

.Ellenőrzés Vezetői módszer: mindazon eszközök összessége. .erkölcsi és anyagi megbízhatóság. Vezetői szerepek: a) Személyek közötti szerep b) Információs szerep c) Döntési szerep 33 .közgazdasági ismeretek. Vezetői módszerek A vezetés alapvető feladata a szervezés folyamatos működésének biztosítása.Közvetlen irányítás . . . A vezetés funkciói: Tervezés és döntéshozatal . b).utasítás .számonkérés A vezetővel szemben támasztott követelmények: a).parancs .határozottság. . tanult ismeretek .döntési készség.szakmai ismeretek.következetesség.figyelem-felhívás . felkészültsége. hogy az alkalmazottak az akaratának megfelelő magatartást tanúsítsák: . összehangolása.marketing és reklámismeret. .igazságosság . .Szervezés .nyelvismeret. .• a dolgozók szakképzettsége. 2.emberismeret.szervezőkészség. született készségek . .jogi ismeretek. mellyel a vezető eléri.segítségnyújtás .5.

Pénzeszközök (készpénz.Vezetési stílus: függ a vezető egyéniségétől: Autokratikus: mindent egyedül csinál.Jegyzett.Tárgyi eszközök . vagy eladják őket. Komoly felkészültséget. .Lekötött tartalék .Immateriális javak . 3.1.Értékpapírok. Források Saját tőke: olyat tőkerészek.1.Követelések . Egyértelmű felelősség. de be nem fizetett tőke . ha a beosztott kifejezetten kéri. amelyet a tulajdonos bocsátott a vállalkozás rendelkezésére Részei: . hogy mindenki azonnal mindent.Tőketartalék . . nem von be a szervezésbe. ill. Csak akkor avatkozik be. .2. elvárja. bankbetétek) 3.Készletek: több (anyagok. A vállalkozás vagyonát anyagi és nem anyagi javak összessége alkotja.Mérleg szerinti eredmény 34 . amelyek a vállalkozás tevékenységét tartósan. . A vagyon részei 3. tapasztalatot igényel! 3. több mint egy évig szolgálják.Eredménytartalék . Csoportjai: .Jegyzett tőke . A vállalkozás vagyona A vállalkozásnak a folyamatos működéshez vagyonra van szüksége.Demokratikus: az autokratikus ellentéte. áruk. egy éven belül szolgálják a vállalkozás tevékenységét Csoportjai: . A vagyonrészeket vizsgálva megkülönböztetünk eszközöket és forrásokat. csekk. ). azaz elhasználódnak.Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök: jellemzően egy termelési ciklusban vesznek részt. Eszközök Befektetett eszközök: azok az eszközök.Értékelési tartalék . állandóan ellenőriz. Egyirányú kommunikáció: Főnök beosztott.1.Laissez-faire (liberális): ALIGVEZETÉS.1.

idegen forrásként a vállalkozás rendelkezésére állnak. de a vagyon nagysága nem változott. Mindig december 31-i fordulónappal készül. szállítókkal szembeni kötelezettségek. amelyek a vagyonnak csak az összetételét változtatják meg. Az egyik csoportosítás a vagyont megjelenési forma szerint mutatja be. rövid lejáratú hitelek. 35 . pénzeszközei csökkennek. Ez a kapcsolat azonban kölcsönös. munkavállalókkal szemben) 3. Vannak olyan műveletek. más események viszont a vagyon nagyságát is befolyásolják. Az eredmény és a vagyon összefüggése A vállalkozások által elért eredmény. Például: Készpénzes vásárlás esetén a vállalkozás készletei nőnek. Csoportjai: Hosszú lejáratú kötelezettségek: egy évnél hosszabb lejáratú hitelek. A kötelezettség kiegyenlítése a vagyon egyidejű csökkenésével jár.Céltartalékok: különböző kötelezettségekre. kölcsönök. ez a mérlegfőösszeg. Rövid lejáratú kötelezettségek: egy éven belül lejáró kölcsönök. várható veszteségek fedezetére képzik Kötelezettségek: pénzértékben kifejezett elismert tartozások. A mérleg elkészítését leltárnak kell alátámasztani 3. ezek az eszközök. de ez a saját vagyont nem gyarapítja. valamint a vállalkozási vagyon alakulása között szoros összefüggés van. Idegen forrás bevonása esetén nő a vállalkozás vagyona. Ha az adózás előtti eredményt csökkentjük az adófizetési kötelezettséggel és a tulajdonosok számára fizetendő osztalékkal a mérleg szerinti eredményt kapjuk meg. az összes eszköz értékének meg kell egyeznie az összes forrás értékével. a veszteséges gazdálkodás pedig csökkenti. amely a vállalkozás vagyonát kétféleképpen csoportosítja. a költségvetéssel szemben. Mérleg A mérleg egy kétoldalú kimutatás. A vállalkozások többféle gazdasági műveletet folytatnak. egyéb kötelezettségek (pl.3. A mérleg szerinti eredmény nagysága közvetlenül befolyásolja a vagyon alakulását. Ez a gazdasági művelet az eszközök összetételét változtatta meg. A mérleg egy időpontban mutatja be a vállalkozás vagyoni helyzetét.2. A mérleg szerinti pozitív eredmény gyarapítja a vagyont. Mivel mindkét csoport ugyanazt a vagyont mutatja be másféleképpen. a másik csoportban vannak a vállalkozás vagyonát eredet szerint bemutató források.

Példák a vállalkozás vagyonának nagyságát befolyásoló. de az eredményére nem ható gazdasági eseményekre Hatása a forrásokra Idegen forrásokra Saját forrásra Kötelezettség nő Kötelezettség csökken Kötelezettség csökken Kötelezettség nő Kötelezettség csökken Jegyzett tőke nő Jegyzett tőke csökken A gazdasági esemény megnevezése Áruvásárlás későbbi fizetéssel Szállítói tartozás kiegyenlítése Dolgozók munkabérének kifizetése Hitel felvétele Hitel visszafizetése Jegyzett tőke emelése Jegyzett tőke leszállítása Hatása az eszközökre Készlet nő Pénzeszköz csökken Pénzeszköz csökken Pénzeszköz nő Pénzeszköz csökken Eszköz nő Eszköz csökken - Példák a vállalkozás vagyonát és eredményét egyaránt befolyásoló gazdasági eseményekre Hatása az eredményre Hatása a forrásokra Mérleg szerinti eredményen keresztül Mérleg szerinti eredményen keresztül Kötelezettséget növeli + mérleg szerinti eredményen keresztül Kötelezettséget növeli + mérleg szerinti eredményen keresztül Kötelezettséget növeli + mérleg szerinti eredményen keresztül Pénzeszköz nő Pénzeszköz csökken Mérleg szerinti eredményen keresztül Mérleg szerinti eredményen keresztül Pénzügyi bevétel nő Pénzügyi ráfordítás nő Bevétel Ráfordítás Elábé-t növeli Anyagjellegű ráfordítást növeli Személyi jellegű ráfordítást növeli Személyi jellegű ráfordítást növeli A gazdasági esemény megnevezése Áru értékesítése Csomagolóanyag felhasználása Dolgozók munkabérének elszámolása Munkabérhez kapcsolódó járulékok elszámolása Iparűzési adó fizetési kötelezettség felmerülése Kapott kamat Fizetett kamat Hatása az eszközökre Készlet csökken Követelés/ vagy pénzeszköz nő Készlet csökken - - 36 .

amelyből társasági adót kell fizetni. tartalmazza az összes előállított termék előállítási költségét. Az eredménykimutatás kétféle módszerrel készül: 1. A kereskedelmi vállalkozások áruforgalmi tevékenységéből származó eredményét az üzleti eredmény mutatja. része. nem kapcsolódnak közvetlenül a szokásos üzleti tevékenységhez. A forgalmi szemléletű eredmény-kimutatással meghatározott. A pozitív eredmény nyereséget jelent. Az áruforgalmi munka hatása az eredményre és a vagyonra A vállalkozás tevékenységének sikere vagy sikertelensége az elért eredményben fejeződik ki. Az összköltségtípusú kimutatás főleg a termelő vállaltoknál készül. amelyek előre nem tervezhetők.4.Forgalmazási költségek (értékesítés közvetett költségei) =Üzleti tevékenység eredménye +/. Az ezen felül felmerülő költségek a forgalmazási költségek. A vállalati ráfordítások legnagyobb részét az áruk beszerzési értéke (ELABE) teszi ki. A szokásos vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény képezi az adózás előtti eredményt. A vállalkozás pénzügyi műveleteinek bevételéből és ráfordításából származik a pénzügyi tevékenység eredménye. az értékesítés közvetlen és közvetett költségeit tartalmazza. befektetők. a negatív. Vannak a vállalati tevékenység esetén olyan bevételek és kiadások. Az üzleti és pénzügyi eredményt együttesen szokásos vállalkozási eredménynek nevezzük.társasági adó = adózott eredmény .3. Ez a rendkívüli eredmény. mely megalapozza a tulajdonosok. pedig veszteséget. Az adózott eredményrészt csökkentve a tagoknak kifizetett osztalékkal megkapjuk vállalkozás mérleg szerinti eredményét. Az eredménykimutatás . Egy időszakra vonatkozóan tartalmazza a vállalkozás hozamait és ráfordításait és az ezekből számított eredményt. A forgalmiköltség eljárás a forgalomhoz kapcsolódik. Összköltség eljárással 2. Az eredmény (jövedelmezőség) a vállalat bevételének (nettó árbevétel) és ráfordításainak a különbsége. üzleti eredmény felépítésének egyszerű sémája: Nettó árbevétel -Eladott áruk beszerzési értéke ( értékesítés közvetlen költségei) =Árréstömeg . Forgalmi szemléletű eredmény-kimutatással.pénzügyi műveletek eredménye =szokásos vállalkozási eredmény +rendkívüli eredmény =adózás előtti eredmény . hitelezők adott vállalkozással kapcsolatos gazdasági döntéseit.a mérleg mellett .osztalék = mérleg szerinti eredmény 37 .a vállalkozás éves beszámolójának fontos.

Az eredményt befolyásoló tényező.az egyéb költségek közé tartoznak a nem anyagjellegű szolgáltatások. amelyről a felmerülésekor megállapítható. 1. 3. az eladási árak növelésével új értékesítési piac felkutatásával. hogy mely termék termelésével vagy forgalmazásával kapcsolatban merültek fel. Az árbevétel növelésével. Az árbevétel növelhető pl: nagyobb mennyiség értékesítésével. A költségek különböző szempontok szerint csoportosítható. hatékony reklámozással./ állandó költség az üzlet munkájától és a bevétel változásától függetlenül meghatározott mértékben felmerülő költség (pl. a dolgozóknak kifizetett költségtérítések.5. 3. Az eladott áruk beszerzési értékének csökkentésével. 38 . az anyagköltség.Az eredmény felépítése alapján látható. hogy mely termék termelésével. reprezentációs költségek. közvetett költség amelyről felmerülése során nem állapítható meg közvetlenül.) . bérleti díj) b. 2. A költségnem a költségek felmerülési jogcíme. A bevétel és a költség kapcsolata alapján a. 2. Elszámolási mód szerint közvetlen költség az. juttatások stb. forgalmazásával kapcsolatban merült fel (pl. a költség Az áruforgalom lebonyolításához közvetlenül kapcsolódó ráfordítások pénzben kifejezett értékét költségnek nevezzük.a személyi jellegű ráfordítások közé soroljuk az adott időszakban felmerült bérköltséget. amelynek alakulása függ a bevétel alakulásától. Ezen belül a következő költségeket különböztetjük meg. A költségek felmerülési helye alapján csoportosítva költséghelyekről beszélünk. . hogy miképpen növelhető a vállalatok eredményessége.értékcsökkenési leírás. 3. amely a vállalkozás tevékenységét tartósan szolgáló eszközök elhasználódásának költségkénti elszámolása . biztosítási díjak. új értékesítési módszerek bevezetésével. a központi igazgatás költségei) 4. Csoportosíthatóak a költségek aszerint. a béreket terhelő járulékot valamint a személyi jellegű egyéb ráfordításokat (pl. valamint az igénybevett anyagjellegű szolgáltatások költsége .az anyagjellegű ráfordítások: ide tartozik az eladott áruk beszerzési értéke. A forgalmazási költségek csökkentésével. melyek a következő: 1./ változó költség az a költség. bankköltségek. hogy azok vállalkozás központjában vagy mely hálózatai egységekben merülhetnek fel.

7.progresszív költség az a költség. -a raktárak és raktári eszközök értékcsökkenési leírása. árukezelést végzők bére. karbantartási költsége. mert akkor az ELÁBÉ részét képezik -Készletezéshez kapcsolódó költségek -raktárépületek fenntartási költségei. 3. fejlesztésre.: teljesítménybér) degresszív költség az a költség. Ezeket színvonal mutatóknak nevezzük. -az üzlethelyiség és azok berendezéseinek értékcsökkenési leírása és fenntartási költségei. az eszközök bővítésére. -a bolti eladótér és mintaterem bérleti díja. melyek növekedési üteme meghaladja az áruforgalom növekedési ütemét (pl.6. Ezek közül az eredmény szempontjából a legfontosabbak: a) ELÁBÉ-színvonal: azt mutatja meg. Az eredmény felhasználása: A vállalkozás az adott évben elért eredményének egy részét adó formájában befizeti a költségvetésbe. -Értékesítéshez kapcsolódó költségek -eladók. 39 . ha egyértelműen nem rendelhetők egy – egy áruhoz. melynek növekedési üteme lassúbb. ezek fenntartási költségei stb. (Ezek csak akkor tekinthetők forgalmazási költségnek. -beszerzéssel kapcsolatos utazási költségek és napidíjak. Az eredmény elemzése Az elemzés különböző relatív mutatókkal történik. az ezután fennmaradó rész a mérleg szerinti eredmény. pénztárosok bére és annak járulékai. azok járulékai stb. hogy az eladott áruk beszerzési értéke hány %át teszi ki az árbevételnek. -a raktározást. Ez növeli a vállalkozás vagyonát. lehetőséget ad pl. üzemeltetési költségek A költségek alakulására ható tényezők forgalom nagysága a forgalom összetétel az árukészletek nagysága és összetétele a költségtényezők érai (díjtételek) -Árubeszerzéshez kapcsolódó költségek -szállítási és rakodási költségek. reklámköltség) proporcionális költség azok a költségek. -üzletkötők bére és annak járulékai. nyomtatvány költség. mint a forgalom változása (pl. üzemelési. 3.: fogyóeszköz. A vállalkozásnál maradó adózott eredményből a tulajdonosoknak osztalék fizethető. -a reklámozási költségek. melynek növekedési üteme meghaladja az áruforgalom növekedési ütemét (pl.

hogy az elért eredmény hány %-a a nettó árbevételnek. Vállalkozások adózása. hogy a forgalmazási költségek hány %-át teszik ki a nettó árbevételnek. • Szabályozó. az adó fizetése kikényszeríthető. b) Árrés-színvonal: megmutatja. Jellemzői: törvényben írják elő és szabályozzák. d) Eredmény-színvonal: azt mutatja meg. Számítása: Forgalmazási költségek összege / nettó árbevétel. 40 . c) Költség-színvonal: megmutatja. Az adóval állami bevételek keletkeznek. Számítása: Árréstömeg / Nettó árbevétel. Az adózást az adójog szabályozza.Számítása: Elábé / Nettó árbevétel. minden esetben az Országgyűlés dönt. Az adózás célja: • Közkiadások fedezése. Számítása: Eredmény összege / Nettó árbevétel. járulékfizetése (2011. Összefüggés a színvonal mutatók között: 100% -Elábé-színvonal =Árrés-színvonal -Költség-színvonal =Eredmény-színvonal Jövedelmezőségi tábla bruttó árbevétel -ÁFA = nettó árbevétel -elábé =árrés -költség =adózatlan eredmény 125 % -25% =100% -elábészint = árrésszint -költségszint =eredményszint 4. befolyásoló funkció. Adózási alapfogalmak Az adó közvetlen ellenszolgáltatás nélküli fizetési kötelezettség az államháztartásnak. hogy az árréstömeg hány %-a a nettó árbevételnek. év) 4. Adót csak törvényben lehet megállapítani. adózás fejében az adózónak ellenszolgáltatás követelésére nincs joga.1.

• Elosztás politikai funkció. A vállalkozókat többféle adó és egyéb elvonások terhelik. A költségvetési befizetési kötelezettségekkel minden vállalkozásnak számolnia kell. Az eredményt módosító tételek nagymértékben befolyásolják a vállalkozások működését, gazdálkodását. Az adó alanya Az adó alanya az a magánszemély vagy gazdálkodó szervezet, akit az adókötelezettség terhel. Az adóteher viselője Az adóteher viselője az a jogi vagy természetes személy, akit az adó ténylegesen terhel. Az adó alanya és viselője lehet azonos, de el is különülhet egymástól. A személyi jövedelemadó esetén az adó alanyai - az adóköteles jövedelemmel rendelkező személyek - egyúttal viselik is az adó terhét, azt másra nem tudják áthárítani. Az általános forgalmi adó esetén az adó alanya és az adóteher viselője már nem azonos. Az adó alanya az értékesítést végző vállalkozás. Az adó terhét azonban a terméket vagy szolgáltatást megvásárló fogyasztók viselik, akik az áfát a termék árában megfizetik. Az adó tárgya Az adó tárgya az a tevékenység, vagyontárgy vagy jövedelem, amely után az adót meg kell fizetni Az adó alapja Az adó alapja az adótárgyak pénzzel vagy más természetes mértékegységgel kifejezett mennyisége. Számított adó A számított adó az adóalapból, az adó mértékének figyelembevételével meghatározott adóösszeg. Fizetendő adó A fizetendő adó a számított adó csökkentve az adókedvezményekkel. Adómentesség Az adótörvények meghatározzák azokat az eseteket, amikor az adott jogszabály szerinti adóalany mentesül az adófizetési kötelezettség alól. Adókedvezmény Adókedvezmény az adófizetési kötelezettség csökkentése különböző, törvényben meghatározott jogcímen. Ez esetben az adóalanynak a számított adó meghatározott hányadát kell csak megfizetni. Az adók csoportosítása Az adóviselés alapján: • Közvetlen adó: pl. társasági adó, SZJA • Közvetett adó: pl. ÁFA Az adó felhasználása alapján: • Központi adó • Helyi adók 41

4.2. A legfontosabb adónemek A nyereséget illetve bevételt terhelő adók fajtái: a) társasági adók b) egyéni vállalkozók jövedelemadója (SZJA) c) egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) 4.2.1. Társasági adó A társasági adó a társas vállalkozások nyereségadója. Az adóalap a vállalkozás pozitív adózás előtti eredménye. Adókötelezettség: A belföldi illetőségű adózó adókötelezettsége a belföldről és a külföldről származó jövedelmére egyaránt kiterjed (teljes körű adókötelezettség). A külföldi vállalkozó adókötelezettsége a belföldi telephelyen végzett vállalkozási tevékenységből származó jövedelmére terjed ki (korlátozott adókötelezettség). Az adó mértéke: az adóalap 10%-a (500 millió Ft-ig) A társasági adót az adóalanyoknak önadózással kell megállapítani és bevallani. 4.2.2. Az egyéni vállalkozók jövedelemadózása (SZJA) Az egyéni vállalkozásból származó jövedelem után a vállalkozók személyi jövedelemadót fizetnek. Az egyéni vállalkozás jövedelme a bevételeknek az elismert költségekkel csökkentett része. Az adó tárgya: a megszerzett jövedelem. A vállalkozás jövedelmének meghatározásához a bevételek csökkenthetők: - a vállalkozó személyes közreműködésének ellenértékével, az ún. vállalkozói kivéttel, - a bevétel érdekében felmerülő közvetlen kiadásokkal Az egyéni vállalkozás fentiek szerint megállapított jövedelme - az ún. vállalkozói adóalap -után vállalkozói társasági adóval azonos mértékű, 10%-os vállalkozói személyi jövedelemadót fizet. 4.2.3. Az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) Az EVA alanyai társas és egyéni vállalkozások egyaránt lehetnek, az EVA választását azonban a jogszabály több feltételhez is köt i. Feltétel, hogy a bejelentkezés évében és az azt megelőző adóévben: az egyéni vállalkozó a tevékenységét folyamatosan végezze; a gazdasági társaság változatlan szervezeti formában működjön; az adóhatóság ne rendelje el a gazdálkodóval szemben mulasztási bírság kiszabását számla- vagy nyugtaadási kötelezettség ismételt elmulasztása miatt; gazdálkodó szervezet ne álljon végelszámolás vagy felszámolás alatt; 42

a vállalkozás ténylegesen működött, árbevételt számolt e l ; a vállalkozás nem végez jövedéki tevékenységet; és belföldi bankszámlával rendelkezik, A bevételre vonatkozó feltételek Az előzőeken túlmenően az lehet az eva alanya, akinek az eva választását megelőző két évben és várhatóan az adott adóévben az áfával növelt éves szinten számított összes bevétele a 25 millió forintot nem haladta meg. Az eva alapja a vállalkozás összes bruttó (áfával növelt) bevétele. Az eva mértéke: az adóalap 30 %-a Ha az adóalany bevétele adóév közben meghaladja a 25 millió forintot, a többlet után az eva mértéke 50% és a következő évtől kikerül az EVA hatálya alól. 4.2.4. Az általános forgalmi adó Az általános forgalmi adó jellemzői: • összfázisú adó, • nettó alapú adó, • közvetett adó, • fogyasztói adó. Összfázisú az adó, mert a termelés és a forgalmazás minden fázisában, szakaszában fel kell számítani. Nettó alapú az adó, mivel az értékesítés után felszámított adó összegéből levonható a beszerzések számláiban felszámított adó, az adóhatóság felé pénzügyileg a különbözet rendezendő. A termék illetve szolgáltatás árában nem halmozódik. Közvetett, mert az adózásra kötelezett gazdálkodóknak lehetőségük van az adó áthárítására. Az értékesítéskor felszámított adót a vállalkozás vevői fizetik meg, a beszerzéskor megfizetett adót pedig az adóhatóság felé fizetendő adójából levonhatja. Tehát az adó alanya és viselője szétválik. Fogyasztói adóként azért jellemezhető, mivel a végső felhasználónak, a fogyasztónak nincs lehetősége az adó áthárítására. Az értékesítés áfája Az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján az értékesítésre kerülő termékeik, illetve szolgáltatásaik után általános forgalmi adót kell fizetniük mindazon gazdálkodóknak, akik rendszeres, üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatnak, és áruikat saját nevükben értékesítik. Adó alapja: a nettó eladási ár. Az általános forgalmi adó mértéke: a nettó eladási ár 25% (20%), 18% (15,25%) illetve 5% (4,76%). Alanyi adómentesség: Az az adóalany, akinek tárgyévben várhatóan az éves bevétele nem éri el az 5 000 000 forintot választhatja az alanyi mentességet. Ekkor az általa kiállított számlán áfát nem tüntethet fel, de a beszerzéseknél kifizetett áfát sem igényelheti vissza. 43

A helyi adó fajtái: a) vagyoni típusú adók (építmény. hogy az adót megfizette. Az adó mértéke:  Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértékének felső határa az adóalap 2%-a. 44 vállalkozások kommunális adója. A termékeket csak adójeggyel ellátva lehet értékesíteni. Az adó alapja állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az értékesített termék. A helyi adó felső mértéke nem haladhatja meg a helyi adóról szóló törvény által rögzített mértéket.2. A fogyasztási adó A fogyasztási adó egyfázisú forgalmi adó.5. b) a jogi személy. A jövedéki adó Jövedéki termékek például az alkoholtermékek. . csökkentve az eladott áruk beszerzési. városi. Az adó alanya: a) a magánszemély. mert a gazdasági folyamat egyetlen pontján jelenik meg.4. fővárosi és kerületi) önkormányzat képviselőtestülete rendelettel az illetékességi területén helyi adókat vezethet be. c) helyi iparűzési adó A helyi iparűzési adó Az adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén végzett —állandó vagy ideiglenes jellegű . és a közvetített szolgáltatások. valamint az anyagköltség értékével.vállalkozási tevékenység után keletkezik. Az adójegyet fel kell ragasztani az árura. Az adójegyet a magyar állam állíttatja elő. amely feltételezi.2. dohánygyártmányok stb. a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. b) kommunális jellegű adók (magánszemélyek. Az adómegállapítás jog és az adókötelezettség A települési (községi. idegenforgalmi adó). ezzel igazolja a forgalmazó. illetőleg jövedelemszerzésre irányul. a vállalkozási tevékenység nyereségre. Ez a települési önkormányzat számára lehetőséget teremt a helyi adóztatási jog gyakorlására.7. illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele.6. 4. telek). Az adó meghatározása %-ban történik. és a vámhatóság bocsátja rendelkezésre.2. elengedhetetlen az önkormányzatok önálló gazdálkodása feltételeinek megteremtéséhez. 4. Árszabályozó hatásán keresztül befolyásolja egyes termékek fogyasztását.A helyi adó A gazdasági önállósulás egyik eszköze a helyi adók rendszere.

tartalékképzésre kötelezik. eltartó elvesztése esetén. amelyben a rendszer hatálya alá vont tagokat mindaddig. cc) baleseti járadék. saját munkájukkal gondoskodni. cb) baleseti táppénz. c) baleseti ellátások: ca) baleseti egészségügyi szolgáltatás.1. valamint más kockázatok fennállásának esetén. Vállalkozók kommunális adója Az adó alanya: a vállalkozó. Az adó évi mértékének felső határa a 2000 Ft/fő. az állam által működtetett szociális ellátórendszer része.illetve egészségbiztosítási járulék valamint a foglalkoztatót és a biztosítottat terhelő járulékok csoportjával – kell hozzájárulnia. A társadalombiztosítási járulék A társadalombiztosítás.3.nyugdíjbiztosítási járulék .egészségbiztosítási járulék b) a munkaadói járulék c) szakképzési hozzájárulás d) rehabilitációs hozzájárulás 4. míg képesek önmagukról. a rendszer által biztosított ellátásokat igénybe venni. Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi szolgáltatás. jogosultak lesznek. Ennek fejében betegség. bc) táppénz. 1. hozzájárulások: a) társadalombiztosítási járulék . A társadalombiztosítás rendszerében nyújtott ellátások az egészségbiztosítás és a nyugdíjbiztosítás keretében vehetők igénybe. A társadalombiztosítás a társadalom tagjainak közös kockázatvállalása alapján működő rendszer. Járulékok A munkáltatót terhelő – foglalkoztatáshoz kapcsolódó – járulékok. járulékokkal – nyugdíj. Az adó alapja az adóalany által az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma. melynek fenntartásához minden foglalkoztatónak és jogosultnak bizonyos befizetésekkel. b) pénzbeli ellátások: ba) terhességi-gyermekágyi segély. munkaképtelenség idején. bb) gyermekgondozási díj. 45 . 4.3. Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke: a) naptári naponként legfeljebb 1000 forint (piaci tevékenységnél) b) naptári naponként legfeljebb 5000 forint.

ab) rokkantsági nyugdíj. foglalkoztatottaknak. VÁLTOZÁS! 2011-ben a 10%-ra nő a fizetendő nyugdíjjárulék mértéke.5 százalék. 4.5 százalék.és munkaerő-piaci járulék 3 százalék.5 százalék. Az egészségbiztosítási. A nyugdíjbiztosítási ellátások: a) társadalombiztosítási saját jogú nyugellátás: aa) öregségi nyugdíj. .nyugdíjjárulék mértéke a) kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj hatálya alá tartozó biztosított esetében 9.és munkaerő-piaci járulék mértéke 7. Mértéke a bérköltség 1. és megszűnik a kötelező jellegű magánnyugdíj pénztári tagság. b) hozzátartozói nyugellátás: ba) özvegyi nyugdíj. A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó. A társadalombiztosítási járulék egy részét nyugdíjbiztosítás alapba. A biztosított által fizetendő: . ebből a nyugdíjbiztosítás 24%.2. Egyéni és társas vállalkozás legalább a garantált minimálbér alapján történő járulékfizetésre kötelezett. Szakképzési hozzájárulás A gazdálkodó szervezetek a szakképzés gyakorlati oktatásának költségeihez szakképzési hozzájárulás fizetésével járulnak hozzá.2. a munkaerő-piaci járulék 1. a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 5100 forint. c) rehabilitációs járadék. 46 . bc) szülői nyugdíj. ac) baleseti rokkantsági nyugdíj.5 százalék (mivel neki a magánnyugdíjba kell még 8%-t fizetni). a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 2 százalék. Foglalkoztató és egyéni vállalkozó által fizetendő: 27% tb járulék. bd) baleseti hozzátartozói nyugellátások. a munkaerő-piaci járulék 1 százalék. bb) árvaellátás.5%-a.és munkaerő-piaci járulékon belül a természetbeni egészségbiztosítási járulék 1. az egészségbiztosítási.3. A társadalombiztosítási ellátások fedezetéhez a biztosított munkavállalóknak. b) magánnyugdíjpénztár tagja esetében 1. más részét az egészségbiztosítási alapba kell befizetni.5 százalék.egészségbiztosítási. Ezen belül a természetbeni egészségbiztosítási járulék 4 százalék. a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0. és az őket alkalmazó gazdálkodó szervezetnek egyaránt hozzá kell járulniuk.5 százalék.

.............. Ugyanannak az ötféle (csak a fajta) ásványvíznek a szállítására három partnertől kap ajánlatot... ... ..... A pénzügyi teljesítésnek áruk átvételét követő 8 napon belül kell átutalással megtörténni.......... magas árfekvésű terméket hajlandó bizományi értékesítésre átadni a kereskedőnek..... hogy a szállítók közötti választásnál mit tekinthetünk előnynek..... így a beszerzés során nehézséget jelent számára a pénzügyi forrás biztosítása. .............. ....... Az ellenértéket az áruk átvételét követő 30 napon belül kell a számlájára átutalni............ Két szállítótól kap ajánlatot közel azonos listaáron az alábbi feltételekkel...... nagy hangsúlyt fektet az esetleges reklamációk vevői megelégedettségét szolgáló intézésére is.......... hátránynak az .. ... Időnként rövid lejáratú bankhitel igénybevételére kényszerül............ Néhány egyedi festésű.............. ..... Mivel ezeknek a termékeknek magas a beszerzési ára is........... Élelmiszerboltot szeretne nyitni egy városban.................. Március elején szörfdeszka beszerzéséhez keres szállító partnert... A szállító partner a 150 km-re lévő raktárából vállalja az áru kiszállítását a kereskedő telephelyére... ill.... hogy a megrendelések leadását követő 7 napon belül átvehető az áru............ .. A szállító 40 km-re lévő raktárában kell a kereskedőnek a megrendelt árukat átvennie................................. A bolthelyiség eladótere 85m2......................B” szállító által kínált kondíciók közül! Egy vállalkozó sportruházati és –felszerelési cikkeket árusít............ Kínálatában a kiváló minőségű.............. Hogyan döntene a szállítók között? Milyen információkra van szükség a döntéshez? 2......... ... ......... ... Állapítsák meg..... 47 Hátrány Előny ...A” és a ................... ............ A szerződésben megállapított árumennyiséget a kért ütemezésben biztosítja olyan módon.FÜGGELÉK ESETLEÍRÁSOK 1.....................A” szállító .......... . ..... akkor a bizományi díjjal csökkentett összeget készpénzben ki kell fizetnie a szállítónak..... Az el nem adott áruk visszavételére nem biztosít lehetőséget.. ha sikerül értékesítenie..... és onnan elszállítani... . ismert márkájú termékek széles választéka szerepel..B” szállító Listaáron adja a termékeit.....................................A” szállító Márciusban 6 % szezonális engedményt ad a termékek listaárából..... Ha nem sikerül ezeket az árukat 90 napon belül eladni. A teljes vevői elégedettség miatt.. raktára 35m2............. akkor visszaadhatja...B” szállító .. .. ....... viszont a szezonra megrendelt teljes mennyiséget át kell vennie a kereskedőnek március végéig.............

.... . 4..... . .. ..... .... .... . ..... ... 2.... . .. . ....... A kereskedelemben leggyakrabban használt szerződésfajták: A) . . .. . .. . ...... .... .. ....... ... . . .. . . . . .... ... ..... . ... . ... .... ...Forrás” üdítőitalokat forgalmazó nagykereskedelmi vállalat megbíz egy vállalkozót. . .... ... .... ........ 4.. ... .. . 3. . . A szerződésben a szállító kötelezettséget vállal arra... ... milyen határidőre? Rögzítésre kerül a szállított mennyiség ellenértékének kiegyenlítési módja. és készpénzben kifizeti az áru ellenértékét.Bihar megyében. .. . ..../ .. .... ... amelyben rögzítik.. ... ...... ..... .. ahol boltjait üzemelteti.. ...... . .... . .. ... .... . . ... ....... . ...../ .... . . .. .. . hogy termékeinek vevőket (megrendelőket) keressen Hajdú.... ... . .. ..... . ... . . ..... . ... . B) ... .. .... . .... ....... .. . . .. . . ..... . . ..... . . .. .... .. ........./ .. .. .. . . ......... ...... hogy.. . . ... csökkentve azt az ő tevékenységének ellenértékével........ . ... . ...... . . az árut visszaadja a nagykereskedőnek... . . . ....... ... C) . . .. ... . ..... .... Egészítse ki az alábbi mondatokat! A szerződés.. .......... . .. . . ... .......... .. ... tulajdonosa a diszkontáruházban kiválasztja... . .. ......... ... ..... . .. .. ... . ... ...... . . .. Felajánlja a szállítónak. . . . . D) .. .. . A mennyiben nem tudja eladni..... ............... ... .. ... . .. ... hogy a következő évben a gyár mekkora mennyiséget szállít a termékeiből...... . .... . ./ ...... ......... . A .... ... .... A „T” Bt. .... ...... .. . és bizonytalannak is tartja e termékek gyors eladhatóságát azon a területen. . A . Tevékenységéért a 48 .... .... . ....... .. ..... .... .. .. .......... .. A következő esetekben melyik szerződésfajtát alkalmazzák? 1.. valamint az esetleges szerződésszegés következményi is. .. . .... . a pénztárnál átadja vállalkozói kártyáját... . ...... .... 3... . . . . . A Szivárvány Kft.. . . A Zöldség Kft beszerzési vezetője írásbeli megállapodást köt a Konzervgyárral...T” Bt ajánlatot kap az „A” vállalattól hűtészekrények szállítására...... .... .. . melyben a felek rögzítik jogaikat és kötelezettségeiket. .. nem rendelkezik a termékek megvásárláshoz elegendő szabad pénzeszközzel.. . ..... milyen ütemezésben. . .. ... ....... .... akkor kifizeti az „A”-nak a megállapodás szerinti árat......... .. .. .. Ha 60 napon belül sikerül eladnia..... . .... .. hogy átveszi tőle a termékeket. és a pénztárhoz viszi a következő néhány nap zavartalan értékesítéséhez szükséges élelmiszer árukat..... és megpróbálja saját nevében értékesíteni azokat..... .. . .. . . .... .. ........ A vásárlásról a Szivárvány Kft nevére szóló számlát adnak. ... .... .... ..... . . A szerződésben a vevő (megrendelő) kötelezettséget vállal arra.. hogy. .. ... ..... . . ..... .

Milyen következményekkel járhat. Egy gazdasági társaság bevétele 2004-ben 17 685 ezer Ft volt. Egy bolt üdítők értékesítésből származó bevétele 1 680 ezer Ft volt.létrejött szerződések (megrendelések) értékének százalékában megállapított díjazást kap a vállalkozó a nagykereskedelmi vállalattól. Számolja ki. Feladat: Mennyi a bolt összes bevétele. negyedév 2 400 ezer Ft. negyedév 2 832 ezer Ft. D) egy kedvező szállítói ajánlatot elfogadva a kereslethez képest túl nagy készletet szerzett be üdítőitalokból! Gyakorló feladatok 1. C) az iskolakezdésre kevesebb színes ceruzát szerez be. Egy gazdálkodó negyedéves bevételei a következőképpen alakultak: I. mely az összes bevétel 15 %-a. 5. Számolja ki. a IV. 2. hány %-kal részesednek az egész éves bevételből az egyes negyedévek! 3. B) videó kamerából jóval többet szerez be. mint amennyire biztos kereslet jelentkezik a következő negyedévben. Feladat: Számítsa ki. II. hogyan változott a bevétel a két időszak között! 2. ha a kereskedő A) fürdőruhákból az idei szezonra május első hetében adta le a megrendelést. amit a szállító május végén tud teljesíteni. 2005-ben 19 100 ezer Ft. III. negyedév 3 313 ezer Ft. mint amennyit a vevők a boltjában keresnek. Egy kereskedelmi vállalkozás költségei két évre vonatkozóan: Költségnem Anyagi jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési ráfordítások Összesen Bázisév (ezer Ft) 8 700 26 450 3 150 38 300 Tárgyév (ezer Ft) 9 150 27 800 4 200 41 150 49 . valamint az egyéb élelmiszerek bevétele? 4. Feladat: 1. Határozza meg a bevétel változását az előző negyedévhez képest! 3. hogyan változott az egyes negyedévek bevételei az I. negyedévhez képest.negyedévben 3 114 ezer Ft.

évben a minőségi mutató javítását tervezik az áruválaszték átalakításával és különböző értékesítés-ösztönző módszerekkel. Egy bolt vezetője a tulajdonos tájékoztatására a pénztárzárások adatainak felhasználásával az alábbi mutatókat számította ki április és május hónapra: Mutatószám Termelékenység Minőségi mutató Leterheltség április hónap 1080 ezer Ft/fő 1800 Ft/vevő 600 vevő/eladó május hónap 1176 ezer Ft/fő 2100 Ft/vevő 560 vevő/eladó Értelmezze szövegesen a mutatószámokat! Fogalmazza meg indoklással.Elemezze a költségek szerkezetének alakulását megoszlási viszonyszámok segítségével! Elemezze a költségek alakulását költségnemenként és átlagosan! Mutasson rá a költségszerkezet sajátosságaira. a dolgozók havi átlagbérét! A 2010. hogy véleménye szerint hogyan változott a vállalkozásnál a költséggazdálkodás színvonala. hogy javult vagy romlott-e a termelékenységi mutató májusban az áprilisihoz képest! Fogalmazza meg. Számítsa ki az egy főre jutó átlagos éves forgalmat (termelékenységet). Az év során kifizette bérek összege 3384 ezer Ft volt. átlagos létszáma 3 fő. Véleménye szerint ez hogyan hat a termelékenységi 50 . változásának lehetséges okira! A költségekre vonatkozó adatokat és kiszámított mutatókat foglalja statisztikai táblázatba! Határozza meg mindkét év költségszínvonala. hogyan függ össze a termelékenyég alakulása a másik mutatószám változásával! Nevezzen meg néhány tényezőt. ha a bázisévi árbevétel 275 000 E Ft volt. amely a minőségi mutató változását eredményezhette! 6. 5. az egy vásárlás átlagos Ft-értékét (minőségi mutató). az egy eladóra jutó vevőszámot (leterheltség). ami a tárgyidőszakra 6. vevőinek száma 6210 fő volt.5%-kal nőtt! Számítsa ki a költségvonzatot! Értékelje a kapott mutatót! Foglalja össze indoklással. Egy bolt 2009 évei forgalma 18 340 ezer Ft.

Az alábbi állításokról döntse el. akkor az egyértelműen a dolgozók teljesítményének javulását jelzi. elemzi jövedelmezőségének alakulását: 2006. ha változatlan vevőszámot és változatlan dolgozói létszámot feltételezünk? Válaszát indokolja! 7. E) A dolgozói ösztönzési rendszer kialakítása során nem elegendő csak a termelékenység alakulását vizsgálni. F) A költségek folyamatos elemzése hozzájárul a vállalkozás jövedelmezőségének javításához. akkor biztos. C) Ha nő a termelékenység. akkor ez kedvezően hat a termelékenységi mutatóra. A költség-színvonal a tarifák növekedése miatt 3%-ponttal emelkedett. hogy az eladók átlagosan több vevőt szolgáltak ki. Költség-színvonal: 27%. mivel növeli a bérköltséget! 8. G) A költségelemzéshez használt abszolút mutatók számításakor azonos tartalmú adatokat hasonlítunk egymáshoz. A „Minőség” Rt. 51 . Az ELÁBÉ-színvonal a kedvezőbb beszerzési források miatt 2%-pottal csökkent.mutatóra. 2007. H) A nyitvatartási idő növelése a nyereség csökkenésével jár. évi adatai: Az eladási árak átlagosan 12%-kal nőttek. Az eladott mennyiség 1%-kal növekedett. mint az előző időszakban. D) Ha nő a minőségi mutat. évi adatai: Árbevétel: 570 millió Ft. hogy igazak vagy hamisak! Válaszát indokolja! A) Ha az egy eladóra jutó forgalom nőtt. Árrés-színvonal: 32%. B) A nyitvatartási idő növelése esetén növelni kell a létszámot is.

Mutassa ki számszerűen. Egy kereskedelmi vállalkozás 2007. .. …………………………………… ……………………………………. évi tervfeladati viszonyszáma 115%. Helyezze az alábbi vagyontárgyakat a befektetett eszközök vagy a forgóeszközök közé.az adott év üzemi-üzleti eredményét és az eredményszínvonalat! Értelmezze a kiszámított színvonal mutatókat! 11. A készletek forgási sebessége 2006-ban 30 nap. eredményét! . Egy bolt vezetője a pénztárzárások adatainak felhasználásával az alábbi mutatókat számította ki március és április hónapra: március április Termelékenység 2 400 400F 2 72 000 Ft/fő Minőségi mutató 6800 Ft/vevő 7400 Ft/vevő 52 .Állapítsa meg mindkét évben az Rt.a realizált árréstömeget és az árrésszínvonalat. . A minőségi mutató értéke 2006-ban 4600 Ft/vevő. ………………………………….. A bérhányad 2006-ban 5. .a készletek átlagos forgási sebességét napokban és fordulatokban.a forgalmazási költségek színvonalát. és állapítsa meg a két eszközcsoport összértékét! Tárgyi eszközök 46 800 ezer Ft Készletek Immateriális javak Pénzeszközök Követelések Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett eszközök ………………ezer Ft ……………………………………. évi adataiból az alábbiak állnak rendelkezésre: Nettó árbevétel 262 500 ezer Ft Átlagkészlet nettó eladási áron 21 875 ezer Ft Eladott áruk beszerzési értéke 189 000 ezer Ft Forgalmazási költségek összege 55 125 ezer Ft Számítsa ki . …………………………………… 12. 12 200 ezer Ft 2 240 ezer Ft 4 650 ezer Ft 780 ezer Ft 4 780 ezer Ft Forgóeszközök…………….2%.ezer Ft ………………………………….. 10. Értelmezze egy bolt alábbi mutatószámait! A forgalom 2007. munkáját! 9. hogy milyen tényezők játszottak szerepet az eredmény változásában. Értékelje az Rt.

Egy kereskedelmi vállalkozás 2007. Készletérték január 1-jén nettó beszerzési áron 28 620 ezer Ft Árubeszerzés értéke nettó beszerzési áron az év során 248 400 ezer Ft Értékesítés fogyasztói áron az év során 386 500 ezer Ft A nettó eladási árak százalékában számítva 22%-os átlagos haszonkulcsot érvényesítettek. o a minőségi mutatót (egy vásárlás átlagos Ft-értékét). Az árrésszínvonal a nettó árbevétel százalékában 305. A nyitvatartási napok száma 301 nap volt. Egy élelmiszerbolt 96 480 ezer Ft árbevételt ért el 2006. Állapítsa meg a nyilvántartás szerinti készlet értékét december 31-ére nettó beszerzési áron! Számítsa ki a nyers leltáreredményt. évi nettó bevétele 1 260 400 ezer Ft volt. hogy melyik mutató alakult kedvezően és melyik mutató alakult kedvezőtlenül a tulajdonos szempontjából! 13. évre kiszámított mutatókat! Hasonlítsa össze ezeket a táblázatban megadott 2005. leterheltég egész fő. minőségi mutató egész Ft. Számítsa ki: o a havi termelékenységi mutatót. Egy vállakozás készleteinek alakulásáról 2005. a forgalmazási költségek összege 266 400 ezer Ft volt. Állapítsa meg a vállalkozás 2007. átlagbér ezer Ft. valamint a forgalmazási öltségek színvonalát! Értelmezze szövegesen az üzleti eredmény kiszámított színvonalát! 14. A dolgozói létszám 6 fő. bérhányad tized százalék.évben az alábbi információkkal rendelkezünk. évi mutatószámokkal a tulajdonos szemszögéből! Tegyen x jelet a megfelelőnek tartott válaszhoz! Kerekítési pontosság: termelékenység. az éves bérösszeg 9 000 ezer Ft. 53 . o a bérhányad mutatóját. A forgalmazott termék áfa-kulcsa 25%. Az év során a boltban 41 230 vevő vásárolt. ha az év végi leltározással felvett készlet értéke nettó beszerzési áron 35 500 ezer Ft volt! Kerekítési pontosság: ezer Ft 15. o a dolgozók leterheltségét (az egy dolgozóra jutó napi vevőszámot)! Az alábbi táblázatba írja be a 2006. évben. o a havi átlagbért. az üzleti eredmény színvonalát. évi üzleti eredményét.Leterheltség 353 vevő/eladó 280 vevő/eladó Értelmezze szövegesen a fenti mutatószámokat! Állapítsa meg.

Mennyi a járulékfizetés tételesen 2006-ban? . a készletek forgási sebességét napokban és fordulatokban. Egy ABC áruházban a szakképzett dolgozók száma 32 fő. Számítsa ki az áruház dolgozóinak összlétszámát! 2. január 1-jén az alábbi készlettel rendelkeztek nettó beszerzési áron: . 1-jén a leltározással megállapított készlet értéke 712 E Ft. beszerzés az év folyamán 7340 E Ft.Mutatószám Termelékenység ezer Ft/fő/hó Bérhányad % Minőségi mutató Ft/vevő 2005. Feladat: Számítsa ki a kereskedelmi vállalkozás átlagkészletét nettó eladási áron. Egy ruházati áruházat üzemeltető vállalkozás 2005. 16. Készletadatok nettó eladási áron: Január 1. Feladat: 1.1 leltárkészlet 750 E Ft. 54 . Egy bolt készletgazdálkodásáról az alábbiakat ismerjük: 2006. Állapítsa meg a leltáreredményt! 18.Mennyi az 1 dolgozóra jutó havi bruttó bérköltség? 17. Írja fel a kereskedelmi vállalkozás áruforgalmi mérlegét! 20. év 2006. Forgalmazási veszteség 0. . 12 millió Ft Március 31. értékesítés 7140 E Ft. 16 „ Szeptember 30.4%.8 „ Június 30. Bérköltségre (járulék nélkül) a nettó bevétel 12%-át fizették ki. A nem szakképzett dolgozók aránya 40 %.konfekció: 12 580 ezer Ft .divatáru: 4 450 ezer Ft. Egy üzletben 16 fő dolgozott 2006. A termelékenység 840 E Ft/fő/hó volt.. A forgalom 65 %-át a konfekció. évben a mutatószám az előző évhez képest javult romlott 1 400 9. A konfekció árucsoport eladási árait a beszerzési ár százalékában számított 28 %-os haszonkulccsal képezték.Mennyi a bérhányad közterhekkel? . 16. 2005. Egy kereskedelmi vállalkozás tárgyévi adatai: Eladási forgalom nettó eladási áron 180 millió Ft. I. 2007 I.év A 2006.9 „ December 31.évben. 16 „.5 2 600 16. 35 %-át a divatáruk forgalma tette ki. Határozza meg a szakképzett dolgozókra jutó nem szakképzettek arányát! 19.Mennyi a bruttó bérköltség? . évi forgalma 280 600 ezer Ft.

…… 1.7. …… I.2.) az időszak első napjának készletértéke b. …… 1.2. valamint a készletek átlagos forgási sebességét! Összetett feladatok I. Kapcsolódó keresletű termékek esetén az egyik termék árának növekedése a másik termék keresett mennyiségének növekedéséhez vezet.) nem értelmezhető a mérlegsorban 2. ….1.) megegyezik a zárókészlettel 2.) megegyezik az eladás értékével c.… 1. a realizált árrés tömeget és az eladott áruk beszerzési értékét. hogy a tárgyidőszak adatát a bázisadattal elosztjuk.2. …… 1. a beszerzés értékét nettó beszerzési áron. A vállalkozásoknak célszerű minden termék esetében önkiszolgáló értékesítési módot alkalmazni. A munkaigényesség és a minőségi mutató között szoros összefüggés van.3. Igaz-hamis állítások 1. …… 1.1. Feleletválasztó feladatok 2.6. Egy adott időszak nyitókészlete a.3. A forgási sebesség napokban számított mutatójának időbeli %-os változását úgy számítjuk ki. A nettó beszerzési ár és a nettó listaár azonos fogalmak. I.A készletek forgási sebessége a konfekció árucsoportnál átlagosan 40 nap.8. …… 1. Ha a forgási sebesség fordulatszáma növekedik a tárgyidőszakra.5.4. akkor az a vállalkozásnak kedvező. akkor az ELÁBÉ a.) mindig a január 1.) megegyezik a beszerzés értékével b. Feladat: Számítsa ki. a divatárunál 30 nap volt. …… 1. mert ott legkisebb a létszámigény és legnagyobb az áteresztő képesség. az értékesítéskor felszámított áfa összegét. Ha az áruforgalmi mérlegsor adatait nettó beszerzési áron ismerjük. készletérték c. az árubeszerzéskor előzetesen felszámított áfa összegét.9. …… 1. a nettó árbevételt. A költségszínvonal alakulására hatással lehet 55 . Az árubeszerzés munkaszakaszainak első eleme az áruk megrendelése. A szállítólevél és a számla szigorú számadásra kötelezett bizonylatok.1. A forgalmazási veszteség a kereskedelmi munka sajátosságaiból fakadó elkerülhetetlen veszteségek fedezetére szolgál.

) a költségtényezők tarifáinak és díjtételeinek változása c. akkor a.a.) a költségszínvonal mutatója b.) a költségek időbeli változásának viszonyszáma c.) összköltség eljárással b. akkor az átlagolásuk a. Ha a vállalkozásnál csökken a bérösszeg.8.) az árrés és a nettó beszerzési ár hányadosaként c.) nem állapítható meg a rendelkezésre álló adatból a bérösszeg változásának hatása 2.) ha az árrést a nettó beszerzési árhoz vagy a nettó eladási árhoz viszonyítjuk 56 .) összköltség eljárással vagy forgalmi költség eljárással is 2.) a vállalkozás költségeire és az eredményre 2.) mindkettő d.) az áfa befizetési kötelezettség teljesítésére c. A költségek alakulásának abszolút mutatója lehet a. Az árrés színvonal kiszámítható a.) forgalmi költség eljárással c.9.: hónapokra vagy negyedévekre). A készletvonzat (vagy készlet-rugalmasság) kifejezi.) a költségkövetési mutató 2.) összegzésükkel történik 2. Ha a készletadatokat időszakokra megadva ismerjük.) kronológikus átlaggal történik c.) egyik sem 2.) a vállalkozó nyereségére b.) az átlagkészlet minden 1%-os változása az árbevétel hány %-os változását vonja maga után b.) az árbevétel minden 1%-os változása az átlagkészlet hány %-os változását vonja maga után 2. hogy a.7.) biztosan csökken az átlagbér b. hogy nyújtson a.) a forgalmazott termékek eladási árának változása b. (pl. Egy adott vállalkozás esetében a Számviteli Törvény szerint eredmény kimutatás készülhet a.10. Az árrés fedezetet kell.) egyszerű számtani átlaggal történik b.) biztosan csökken a bérhányad c.4.6.) a nyitókészlet minden 1%-os változása a zárókészlet hány %-os változását vonja maga után c.5.) az árrés és a nettó eladási ár hányadosaként b.

0% 77% (Az árrés költségfedezeti hányada azt mutatja meg.2. A cég tulajdonosa azt kéri.) A költségfedezeti hányad emelkedett a két időszak között. Ez azt jelenti. Az alábbi táblázat különböző költségelemeket tartalmaz. Milyen változás ez a bolt gazdálkodásában? Indokolja válaszát! Milyen okokra lehetne visszavezetni ezt a változást (hogyan alakulhatott a költségösszeg és az árréstömeg.) A bérhányad csökkent. Ehhez különböző számításokat végeztetett el.0% 11.1 Számítsa ki (számítási pontosság minden mutató esetében 1 tizedes) a.II.) mindkét időszak árbevételét. negyedév 6 300. ismertesse e mutatók tartalmát.) a költségek változását 1. a költségekre és a költségszintre ható tényezőket. alakulását. hogy az adott költségtényezővel való takarékosságnak milyen hatása lehet az eredményre rövid és hosszabb távon! 57 .) Rossz költséggazdálkodásra utal-e a költségösszeg növekedése? Indokolja válaszát! b.0% 12. A vállalkozás elemzi a bolt költségösszegének szerkezetét. I. a költségek és az eredmény kapcsolatát. és milyen okok miatt)? Legalább 3 okot soroljon fel! 1.3. Írja be a táblázatba.0 ezer Ft 20. negyedév 2009. Válaszoljon az alábbi kérdésekre! a. hogy a bérösszeg és az átlagbér is csökkent? Válaszát indokolja! c.) 1. hogy az árrésnek hány %-át fordítják a forgalmazási költségek kifizetésére. végezetül tegyen javaslatot a nyereségesebb működés érdekében.1. amelynek legfontosabb elemeit az alábbi táblázat tartalmazza. és annak változását: b. válaszoljon a feltett kérdésekre.6% 75% 6 500.) Esettanulmány: költségelemzés Ön egy kereskedelmi vállalkozás egyik üzletének vezetője.0 ezer Ft 21. I. Mutató megnevezése Költségösszeg Költségszínvonal Bérhányad Árrés költségfedezeti hányada 2008.

0 ezer Ft 2009. név 11. negyedévében: 37 500. I.0 1.) a nettó árbevétel változását: b.0 2. A vállalkozás létszám adatai (fő) Hónapok Nyitó létszám Belépők száma Kilépők száma Záró létszám 2008.1. Az alábbi adatok állnak rendelkezésére az élőmunka hatékonyságának és a munkaerő gazdálkodásnak elemzésére.) Esettanulmány: létszámgazdálkodás Rövidtávú hatás Hosszabb távú hatás Ön egy kisvállalkozást vezet.0 3. I.0 ezer Ft 2. I. 2009.2. I. név 10. 58 . negyedévi záró létszámát.) az eladott áruk mennyiségének változását.) Az alábbi kijelentésekről állapítsa meg. hogy melyek igazak és melyek hamisak! Választását mindegyik megállapítás alatt röviden indokolja meg! Az eladott áruk beszerzési értéke mindig megegyezik a beszerzés beszerzési áron számított értékével. felújítás költségei Reklám-marketing költségek Bérköltség Készletezés költségei II.0 ……. ha a forgalmazott termékek árszínvonala 5%-kal emelkedett: c. Nettó árbevétel: 2008.0 2.0 …….Költségtényező megnevezése Karbantartás. amelyek befolyásolják az alakulását! Összetett feladatok II. Számítsa ki (számítási pontosság minden mutató esetében 1 tizedes): a. valamint annak változását: d) Az 1 főre jutó havi árbevételt mindkét időszakra és annak változását: 2.) mindkét év I.2 Minősítse a termelékenység változását. I. negyedévében: 42 000. a negyedéves átlagos létszámot. soroljon fel legalább 4 olyan tényezőt.

Az eszközarányos nyereség növekedése kedvező változást jelent. A hagyományos értékesítési mód minden terméknél alkalmazható. értékelnie. ezt lehet pozitívan is értékelni. Esettanulmányok ………. Ha egy termék forgalmának havonkénti részaránya az éves forgalmából azonos. A vásárba bevont termékek értékesítési adatai szeptember 2.. A vásár elemzéséhez az alábbi adatokat ismerjük: A bolt átlagos napi forgalma augusztus hónapban 160 ezer Ft volt. A nyitvatartási idő növelése esetén növelni kell a létszámot is. II. hetében: Megnevezés Műbőr táska Bőr táska Eredeti fogyasztói ár Ft 3500 8200 Engedményes fogyasztói ár Ft 2100 5740 Eladott mennyiség db 85 52 59 . A választékigényes termékekből az átlagosnál magasabb készletet kell tartani. Egy bőrdíszműárukat értékesítő bolt szeptember 2.) Az alábbi feladatban egy árengedményes akció hatását kell elemeznie. hetében a női táskák akciós vásárát szervezte meg. Ha az egy eladóra jutó forgalom nőtt.Ha a forgalom készletvonzata nő. A beszerzendő árumennyiséget kizárólag a meglévő készletek nagysága határozza meg. akkor ennek a terméknek a keresletére jellemző az idényszerűség. hogy az eladók átlagosan több vevőt szolgáltak ki. akkor a forgási sebesség lassul. 1. akkor biztos. Ha egy bolt a beszerzési tervét csak 80%-ra teljesítette. mint a megelőző időszakban.

ha a vásárba be nem vont termékekből az alábbi forgalmat regisztrálták az akció idején: Napok Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Ezer Ft 185 190 180 210 225 170 d) Hány Ft-tal (ezer Ft pontossággal). illetve hány százalékkal tért el az akció idején a napi átlagos forgalom az augusztus havi átlagos napi forgalomtól? e) Sikeresnek tartja-e a bolt vezetőjeként az akciót? igen Válaszát indokolja! (Legalább kettő érvet fogalmazzon meg!) - nem f) Milyen egyéb információkra lenne szükség az akció eredményességének egyértelmű megállapításához? 60 .műbőr táskánál: bőrtáskánál: b) Mennyi volt a vásárba bevont termékek forgalma és nettó árbevétele Ft pontossággal (áfakulcs 25%)? c) Mekkora volt a vásár ideje alatt a bolt átlagos napi forgalma (ezer Ft pontossággal).a) Hány %-os volt a vásárba bevont termékek árengedménye? .

EU-n kívüli szállító ajánlata közötti választáshoz a beszerzési részleg vezetője az alábbi táblázatban foglalta össze a szállítási feltételeket az ügyvezető részére: Megnevezés Nettó listaár Ft/pár Mennyiségi engedmény % Felár Ft/pár Számlázott nettó ár Ft/pár Vámköltség* Ft Fuvardíj *Ft * a teljes mennyiségre Krokodil Ltd. melyhez rövid szállítási határidőre három szállítótól kért ajánlatot. 61 . 8 000 0 0 ……………….000 Hamupipőke Kft. 8 500 5. 2000 pár női alkalmi cipő beszerzését tervezi. Két hazai és egy külföldi. Egy kereskedelmi kft. Egy kereskedelmi vállalkozás üzleti eredményének elemzéséhez és tervezéséhez az eredménykimutatás alábbi kiemelt adatait ismerjük: A vállalkozás megnevezése: Zöldalma Kft.2.) Az alábbi feladatban az áruforgalmi döntéseknek a vállalkozás eredményére gyakorolt hatását kell mérlegelnie.0 0 …………………. 0 30. 600 000 80 000 Topán Zrt. 9 000 0 100 ……………… 0 0 a) A beszerzési részleg vezetőjeként melyik szállító ajánlatának elfogadására tenne javaslatot? Választását indokolja! b) Az ajánlati áron kívül milyen egyéb szempontok figyelembevételét javasolná a döntéshez? (Legalább három szempontot nevezzen meg!) 3.) A megadott információk alapján mérlegelnie kell egy termék beszerzésénél a szállítói ajánlatokat.

Összköltség eljárással készített eredmény-kimutatás „A” változat adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások Ebből . igen nem Indoklás: 2008. hogy az év utolsó hetében a vállalkozás túl nagy mennyiségű árukészletet szerzett be. év tény 45 000 1 000 40 700 40 000 600 3 500 2 000 900 700 4 000 2 550 500 62 .anyagköltség Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE a) Állapítsa meg. hogy szakmailag elfogadhatónak tartaná-e azokat vagy sem (igen – nem)! Választását indokolja! 1. és tüntesse fel az eredmény-kimutatásban az üzemi (üzleti) eredményt mindkét évben! b) Határozza meg mindkét évre vonatkozóan az árréstömeget. valamint annak változását ezer Ft-ban! c) A boltok vezetői és az áruforgalmi vezető az eredmény alakulásának lehetséges okairól megbeszélést folytatnak az ügyvezetővel. Az eredmény csökkenését az okozta.eladott áruk beszerzési értéke . év 50 000 0 40 600 40 000 2009. Az eredmény-kimutatást tanulmányozva az elhangzott megállapításokról döntse el.

A feleslegessé vált eszközök értékesítéséből származó bevétel kedvezően hatott a kft. Az árréstömeg csökkenését az okozta.2. Az alacsony eladási árak miatt az árréstömeg nem volt elegendő a forgalmazási költségek fedezetére. Az új eszközök beszerzése miatt növekedett az értékcsökkenési leírás összege. igen nem Indoklás: d) Az adatokat elemezve az ügyvezetés javaslatot dolgozott ki a következő évre az eredményesség javítására. a kereslet várható csökkenése miatt. igen nem Indoklás: 63 . hogy a beszerzési árak növekedésével arányosan nem lehetett növelni az eladási árakat. ami az eredményt csökkentette. igen nem Indoklás: 4. Az eredmény növelését a következő évben az eladási árak növelésével lehet csak elérni. igen nem Indoklás: 6. A bérek növelése kedvezően hatott a vállalkozás eredményére. mivel a versenytársak megjelenése miatt nagyobb mennyiség már nem adható el a piacon. Az alábbi javaslatok közül Ön szerint melyik lehet célravezető (igen – nem)? Választását indokolja! Az értékesítési politikára vonatkozó javaslatok: 1. eredményének alakulására. igen nem Indoklás: : 3. igen nem Indoklás: 5.

Egy vállalkozás két. Az eddiginél nagyobb árumennyiség beszerzése esetén a szállítók mennyiségi kedvezményt adnak. igen nem Indoklás: 4. ha az ebből származó árbevétel összege meghaladja a készlettartás költségét. Az árréstömeg a beszerzett mennyiség csökkentésével az eladási árak változtatása nélkül növelhető. és a kereslethez igazodó áruválasztékkal az árak emelése nélkül is növelhető. amely növelheti az elérhető árréstömeget. és ezáltal az eredményt. A felhalmozódott készleteket csak a beszerzési árnál magasabb áron lehet értékesíteni. igen nem Indoklás: 2. Az árréstömeg fokozott reklámtevékenységgel.) Az alábbi feladatban a készletgazdálkodást kell elemeznie. Az inkurrens készletek mielőbbi felszámolása javítja a cég eredményességét. igen nem Indoklás: A készletezési politikára vonatkozó javaslatok 1. értékelnie. igen nem Indoklás: A beszerzési politikára vonatkozó javaslatok 1.2. azonos áruféleségeket értékesítő boltjában a készletek forgási sebessége napokban az alábbiak szerint alakult: 64 . igen nem Indoklás: 2.

akkor számolnia kell azzal.sz. Döntse el az alábbi állításokról.év 1.0 26.0 25. hogy igazak (I) vagy hamisak (H)! Állításait minden esetben részletesen indokolja meg. sz. sz.0 12. hogy a készlettartás költségei emelkednek. mint a lassúbb forgási sebességű iparcikkeké. az iparcikk árucsoporté azonban gyorsult. nem változott.sz. Ha egy bolt jelentősen növelni szeretné a mirelit áruk forgalmát. 65 . gyorsult. . nagyobb 2008-ban az 1.sz.0 9. boltban. 2. boltban az élelmiszer árucsoport forgási sebessége 2008-ról 2009-re ………………. mint az 1. 3. Az általános forgalmi adó közvetlen adó. boltban a forgási sebesség mindkét árucsoportnál…………………. Ennek oka.év 1. bolt 8. cserélődtek ki.sz. iparcikk. Ha ritkább szállításban állapodik meg a kereskedő a beszállítóval. boltban a gyorsabban forgó élelmiszerek forgalmának részaránya ………………………. 1.0 15. Az átlagos forgási sebesség lassulása ebben a boltban azért következett be. Ennek oka.0 28. boltban az élelmiszerek és az iparcikkek készletei egyaránt……………………. lassabban. A 2. boltban az élelmiszerek és az iparcikkek forgalmi részaránya……………… volt.0 2009.volt.0 17. az átlagos forgási sebesség azonban mégis…………… volt.0 a) Tanulmányozza a készletek forgási sebességének alakulását bemutató táblázatot.bolt 2. hogy a forgalomból megnőtt az …………………………… árucsoport részaránya.. bolt 10. 50-50%. lehetőleg példákkal alátámasztva! 1. A 2. lassult. akkor ez a döntés az alacsonyabb szállítási költségek következtében minden esetben kedvezően hat az üzleti eredményre. majd helyettesítse be a szövegbe a megfelelő kifejezéseket az alábbiak közül (értelemszerű toldalékkal kiegészítve a kifejezéseket)! gyorsabb. b) Számítsa ki mindkét boltra vonatkozóan az átlagos forgási sebesség napokban kifejezett mutatójának %-os változását! Összetett feladat III.sz. hogy a 2.sz. az átlagos forgási sebesség azonban ………………………….Megnevezés élelmiszer iparcikk összesen 2008.0 9.bolt 2.sz. élelmiszer. mert az ……………… árucsoport részaránya megnőtt a forgalomból. sz. 2004-ről 2009-re az 1.0 27.0 20.

Az adó és az illeték lényegileg nem különbözik egymástól. A fogyasztáshoz kapcsolódó adók közvetett adók. Az eladók bérének egyik összetevője. a jutalék degresszív költség. . Egy élelmiszereket árusító üzletben gyorsítható a készletek forgási sebessége. A házipénztárban tartható pénz maximális összegét törvény szabályozza. A minőségi mutató nagysága független attól. 10. 7. ha növelik a sütőipari és tejipari áruk forgalmának részesedését.4. akkor a forgási sebesség mutatója javult. mint a forgalom. A likviditási mutató kiszámítható a vállalkozás mérlegéből. 66 . . hogy milyen terméket árusít a bolt. Ha két időszak között a részletek nagyobb mértékben nőttek. 11. Ha a kereskedő folyamatosan figyelemmel kíséri a költségek alakulását. 6. 9. 14. 12. 13. A kereskedelmi vállalkozások vagyonában jellemzően nagyobb a forgóeszközök aránya mint a termelő vállalkozások vagyonában. ezzel javíthatja vállalkozásának jövedelmezőségét. A vevőkör jellemzőihez alkalmazkodó vásárlási környezet kialakítása kedvezően hat a bolt forgalmára. 5. 16. Az értékpapírok a vállalkozás mérlegében befektetett eszközök és a forgóeszközök között egyaránt szerepelhetnek. A szállító által ajánlott nettó listaár mindig azonos a számlázott nettó árral. 17.Az árrugalmassági mutató általában negatív előjelű. 8. 15.

II. Esettanulmány 1. c) a vállalkozás bevételeit és kiadásait mutatja. 77 300 ezer Ft X. A vállalkozás mérlege a) a vállalkozás eredményére ható tényezőket mutatja b) a vállalkozás vagyonának nagyságát és összetételét mutatja. Feleletválasztás Karikázza be a helyesnek tartott állítás betűjelét! 1.1. 3. akkor a) a tervtől elmaradtak 3%-kal b) a tervet 3%-kal túlteljesítették c) a bázisforgalomtól elmaradtak 3%-kal 5. évi átlagkészlet nagyságát. mint 1 akkor a) a készletek forgási sebessége lassul b) a készletek forgási sebessége gyorsul c) ez nincs hatással a készletek forgási sebességére 4. 83 190 ezer Ft X.1. a tervteljesítési viszonyszáma pedig 103%. Ha a forgalom tervfeladat viszonyszáma 100 %. 1. a forgási sebesség mindkét mutatóját és az éves beszerzés értékét! 67 . A jövedéki adó a) egyfázisú adó b) összfázisú adó c) többfázisú adó 2. Ha a készletvonzat mutatója nagyobb.1.A leginkább munkaigényes értékesítési mód a) a minta utáni értékesítés b) az önkiszolgáló értékesítés c) a hagyományos értékesítés III. 75 470 ezer Ft IV.Esettanulmány az áruforgalmi döntésekhez Egy illatszereket és vegyi árukat értékesítő kereskedelmi vállalkozás adatai nettó beszerzési áron 2007-ben: Készletadatok: I. 74 630 ezer Ft Értékesítés: 825 450 ezer Ft Számítsa ki nettó beszerzési áron a 2007.

Döntse el az alábbi állításokról. amely a) lineáris költség b) progresszív költség c) degresszív költség 68 . Az eladók bérének egyik összetevője a jutalék. Általános forgalmi adó közvetlen adó 5. A vevőkör vásárlási szokásainak megfigyelése a vállalkozás számára szekunder információ. I. ha a készlete kisebb mértékben nőnek. hiszen a tárolási lehetőségek alapvetően befolyásolják a beszerzési és értékesítési lehetőségeket. lehetőleg példákkal alátámasztva! 1. II. Feleletválasztós feladatok Karikázza be a helyesnek tartott állítás betűjelét! 1. b) az adó alanya c) az adó tárgya 2. Az üzemi (üzleti) eredmény csak pozitív lehet. 4. 3. A vállalat helyzete nincs hatással az optimális készletnagyság kialakítására. 6. A kereskedelmi vállalkozás készletgazdálkodása javul. Önkiszolgáló értékesítési módot bármely termék értékesítésekor lehet alkalmazni. hogy igazak-e (I) vagy hamisak (H)! A döntésének megfelelő betűjel után állításait minden esetben részletesen indokolja meg. A személyi jövedelemadó szempontjából a jövedelem és a bevétel nem minden esetben azonos. 7.Összetett feladat IV./1.Az a jogi vagy természetes személy. mint az árbevétele. 2. a) az adóteher viselője. 9. Az áruforgalmi folyamatok tervezését a készletezés tervezéssel kell kezdeni. A nyereség adóztatásának mértéke befolyásolja a vállalkozás fejlesztési lehetőségeit. 8. akit az adókötelezettség terhel.

Adóhiány esetén fizetni kell: a) a mulasztási bírságot b) a késedelmi pótlékot c) az adóbírságot 4. A lakossági gázártámogatás megszüntetése: 6. ……………. …………….: nettó listaára 8 700 Ft. 1./2. mennyiségi rabatt a nettó lista ár 5 %-a. Vállalja az áru szállítását is külön díj felszámolás nélkül. amelyből a felhalmozódott készletek miatt 6 % akciós engedményt ad. A likviditási mutató kiszámítható a) az eredménykimutatásból b) a vállalkozás mérlegéből c) az eredménykimutatásból és a vállalkozás mérlegéből egyaránt II. Az év elején Fehér Hetek néven vásárt rendez. A jövedéki adó növelése: 3. A környéken bezár egy ruházati bolt: III.3. A bérek után fizetendő járulékok csökkentése: 5. Az áru szállítását egy fuvarozó cég 125 000 Ft megfizetése mellett vállalja (a fuvardíj bruttó érték./1. Az általános forgalmiadó-kulcsok emelése: 7. ágyneműk értékesítésével foglalkozik. A kereskedelemben az értékesítő közvetlen költségeinek tekinthető a) a forgalmazási költségek b) az elábé c) az egyéb ráfordítások 5. A 200 db pehelypaplan beszerzéséhez három szállító ajánlatát mérlegeli. Esettanulmány a beszerzési döntésekhez A Tiszta Álom Bt. ……………. A helyi iparűzési adó mértékének csökkenése: 2. Mindhárom esetben 30 napos fizetési határidővel kell a vásárolt áru ellenértékét kifizetni.: nettó listaára 9 500 Ft. Hogyan hatnak az alábbi jogszabályok és egyéb változások egy alanyi adómentességet választó. áfakulcsa 25 %) ……………. ……………. b) 69 . A személyi jövedelemadó mértékének csökkentése: 4. …………….. ……………. a) Jó fekvés Kft. Pehelykönnyű Kft. trafikárut értékesítő kereskedelmi vállalkozás tevékenységének eredményességére? Írja a betűjeleket a megadott változások mellé! A) A bevételekre hat B) A ráfordításokra hat C) A bevételeket és a ráfordításokat egyaránt befolyásolja D) Sem a bevételeket. sem a ráfordításokat nem befolyásolja.

8 10. Töltse ki az alábbi táblázatot és döntse el. A különleges csomagolás miatt 4% felárat számít fel. A szállítási költség a magyar határtól tereli a vevő vállakozást. 2009. év között. melyik szállító választása esetén legkedvezőbb a beszerzési ár! (kerekítési pontosság egész Ft) Megnevezés Nettó listaár -Engedmény +Felár Számlázott nettó ár Beszerzéssel kapcsolatos költségek Beszerzési (bekerülési ár) Számítások: Értékelés: 2. . 8 700 Dream Ltd. év és 2009. Esettanulmány a forgalmazási költségek elemzéséhez A Kulinárius Kft. 9 500 Pehelykönnyű Kft.2 88.4 85. A külföldről beszerzett áruk esetében melyik a legbiztonságosabb mód az áruk ellenértékének kifizetésére? Írja le ennek a fizetési módnak a lényegét! III/2. ami az egész szállítmányra vonatkozóan nettó 80 000 Ft.Milyen szempontokat érdemes a beszerzési áron kívül még a figyelembe venni. ha a szállítók között választani kell? Soroljon fel legalább hármat! 3.: a norvég cég 28 euró nettó áron ajánlja a terméket (érvényes árfolyam): 1 euró=275 Ft). Vámot nem kell a behozott áruk után fizetni.5 70 Jó Fekvés Kft. 2006. Az alábbi táblázatban a vállalkozás nettó árbevételének és forgalmazási költségének alakulása található 2006.2 10.7 10.1 Forgalmazási költségek Költségszinvonal % millió Ft előző év=100 % 9. Évek Nettó árbevétel millió Ft előző év=100 % 77.c) Dream Ltd.3 80. 2007. konyhabútorokat értékesít. 2008. 1.

.. évben azért emelkedett a ……………………………………………………. 1. Ha a forgalom készletvonzata nő......... mert ebben az évben volt ………………………….. c) A költségszínvonal mutatójában a legkedvezőbb változás…………………………. . valamint az évenkénti költségszínvonalat. vagy gépi nyugtával tesznek eleget...... a költségszínvonal. költséggazdálkodása 2008. ..évben volt a ………………………………. A helyes értékesítési döntések meghozatalának feltétele a vezetők megfelelő informáltsága. mint a nettó árbevétel..) Az alábbi kijelentésekről állapítsa meg.A kiszámított mutatók alapján a kipontozott helyekre írja be a megfelelő kifejezéseket! a) A kft..... mert a költségek összege………………………………………………... hogy melyek igazak és melyek hamisak! Válaszát jelölje mindegyik megállapítás után I vagy H betűvel! Választását mindegyik megállapítás alatt röviden indokolja meg! Az egészségügyi hozzájárulás a nettó bért csökkenti. . évben következett be.. csökkent..... és írja be a táblázatba az eredményeket! (Kerekítési pontosság: tized millió Ft... akkor a forgási sebesség lassul.. hogy nyugtaadási kötelezettségüknek kézi. A kiskereskedelmi vállalkozások önállóan döntenek arról. Milyen módszerekkel javítható egy vállalkozás költséggazdálkodása? Soroljon fel legalább három lehetőséget! Összetett feladat V...1.Röviden jellemezze a nettó árbevétel és a forgalmazási költségek alakulását a két időszak között! 3. ...... b) 2009.. 71 ..Számítsa ki a nettó árbevétel és a forgalmazási költségek alakulását az előző évhez viszonyítva százalékban. tized %) 2...... Ekkor a költségszínvonal………………………………………% ponttal ……………………………………… 4.......

100%-os gyümölcslé fogyasztói árát. .......Az akciók minden esetben növelik a vállalkozás eredményességét..... .............. értékelnie. alábbi értékesítési adatok alapján elemzik az akció hatását a forgalomra: Az akció előtti hét eladott mennyiség (l) 220 180 240 640 egységár (Ft/l) 320 290 270 293 Akció hete eladott mennyiség (l) 280 220 290 790 egységár (Ft/l) 290 260 240 263 Az akciós üditő-italok Hohes „C” Granini Topjoy Összesen 72 .... A szakképzési hozzájárulás a vállalkozó személyi jellegű ráfordításait növeli.. .... Az árleszállítás előtti héten és az akció hetében feljegyzett............ 2...... .... akkor ennek a terméknek a keresletére jellemző az idényszerűség...... Egy élelmiszerbolt kereskedelmi akció keretében csökkentette néhány. ............) Az alábbi feladatban egy árengedményes akció hatását kell elemeznie...... ... Ha egy termék forgalmának havonkénti részaránya az éves forgalmából azonos. A vállalkozás tulajdonában álló raktárépület értékét a vállalkozás vagyonmérlegében a befektetett eszközök között kell kimutatni. A beszerzendő árumennyiséget kizárólag a meglévő készletek nagysága határozza meg. A mérleg szerinti eredmény megegyezik az adott év adózott eredményével.

anyagköltség Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 73 2006. hány százalékkal nőtt az akcióba bevont termékekből együttesen eladott mennyiség! Mekkora volt a vásár ideje alatt a bolt átlagos napi forgalma (ezer Ft pontossággal).eladott áruk beszerzési értéke .Számítsa ki. ha az akcióba be nem vont üdítőkből az alábbi forgalmat regisztrálták az akció idején: Napok Ezer Ft Hétfő 85 Kedd 90 Szerda 80 Csütörtök 110 Péntek 125 Szombat 70 . Összköltség eljárással készített eredmény-kimutatás „A” változat A tétel megnevezése Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások Ebből . év 100 000 0 81 200 80 000 1 200 7 000 4 000 1 200 adatok ezer Ft-ban 2007. hogy mekkora volt az akcióba bevont termékekből elért összes forgalom az akció előtti héten és az akció hetében. év tény 92 000 2 000 81 600 80 000 1 600 8 000 5 100 1 200 . hány százalékkal nőtt a termékek együttes forgalma az akció hetében a megelőző heti forgalomhoz képest.Sikeresnek tartja-e a bolt vezetőjeként az akciót? igen nem Válaszát indokolja! (Legalább két érvet fogalmazzon meg!) 3) Egy kereskedelmi vállalkozás üzleti eredményének elemzéséhez és tervezéséhez az A vállalkozás megnevezése: Ügyes Kft.

(igen – nem)! Választását indokolja! A feleslegessé vált eszközök értékesítéséből származó bevétel kedvezően hatott a kft. Az alacsony eladási árak miatt az árréstömeg nem volt elegendő a forgalmazási költségek fedezetére. igen nem Indoklás: 4. igen nem Indoklás: Az új eszközök beszerzése miatt növekedett az értékcsökkenési leírás összege. és tüntesse fel az eredmény-kimutatásban az üzemi (üzleti) eredményt mindkét évben! b) Határozza meg mindkét évre vonatkozóan az árréstömeget. A nyitvatartási idő növelése miatt az eladóknak túlórát kellett fizetni. igen nem Indoklás: 5. ami az eredményt csökkentette.a) Állapítsa meg. okozhatták-e az eredmény változását az alábbiak. ami csökkentette az üzleti eredményt. valamint annak változását ezer Ft-ban! c) Az eredmény-kimutatás alapján döntse el. igen nem Indoklás: 7.-ben áremelést hajtott végre a vállalkozás. igen nem Indoklás: 74 . eredményének alakulására. 2007. mert növekedett az üzlet bérleti díja.

Hogyan hat ez a termelékenység mutatóra. a felhalmozódott készleteket akár a beszerzési árnál alacsonyabb áron is lehet értékesíteni.az egy főre jutó átlagos éves forgalmat (termelékenység). Indokolja! 75 .évi forgalma 18 340 ezer Ft. az eredmény növelését a következő évben az eladási árak további emelésével lehet csak elérni.az egy vásárlás átlagos Ft értékét (minőségi mutató). . Az év során kifizetett bérek összege 3 384 ezer Ft volt. Számítsa ki . ha változatlan vevőszámot és változatlan dolgozói létszámot feltételezünk. mivel a versenytársak megjelenése miatt nagyobb mennyiség már nem adható el a piacon. (igen – nem)? Választását indokolja! 1.az egy eladóra jutó vevőszámot (leterheltség).) Egy bolt 2007. .d) Az alábbi javaslatok közül Ön szerint melyik lehet célravezető az eredményesség javítására. vevőinek a száma 6210 fő volt. átlagos létszáma 3 fő. amely növelheti az elérhető árréstömeget és ezáltal az eredményt. igen nem Indoklás: 2.a dolgozók havi átlagbérét! 2008-ra a minőségi mutató javítását tervezik az áruválaszték átalakításával és különböző értékesítés ösztönző módszerekkel. igen nem Indoklás: 3. igen nem Indoklás: 4. . az eddiginél nagyobb árumennyiség beszerzése esetén a szállítók mennyiségi kedvezményt adnak.

29 500 6....... 1..... A vállalkozás tulajdonában álló raktárépület értékét a vállalkozás vagyonmérlegében a befektetett eszközök között kell kimutatni.0 1500 900 000 150 000 0 120 000 a) A beszerzési részleg vezetőjeként melyik szállító ajánlatának elfogadására tenne javaslatot? Választását indokolja! b) Az ajánlati áron kívül milyen egyéb szempontok figyelembevételét javasolná a döntéshez? (Legalább három szempontot nevezzen meg!) Összetett feladat VI. melyhez rövid szállítási határidőre két szállítótól kér ajánlatot.. EU-n kívüli szállító ajánlata közötti választáshoz a beszerzési részleg vezetője az alábbi táblázatban foglalta össze a szállítási feltételeket az ügyvezető részére: Megnevezés Nettó listaár Ft/db Mennyiségi engedmény % Felár Ft/db Számlázott nettó ár Ft/db Vámköltség* Ft Fuvardíj *Ft * a teljes mennyiségre Orginal Ltd.... ………… Ha egy termék forgalmának havonkénti részaránya az éves forgalmából változó.... A szakképzési hozzájárulás a vállalkozó egyéb ráfordításait növeli.) Az alábbi kijelentésekről állapítsa meg.. hogy melyek igazak és melyek hamisak! Válaszát jelölje mindegyik megállapítás után I vagy H betűvel! Választását mindegyik megállapítás alatt röviden indokolja meg! Az akciók minden esetben növelik a vállalkozás eredményességét.... Egy hazai és egy külföldi. akkor ennek a terméknek a keresletére jellemző a szezonalitás..) A megadott információk alapján mérlegelnie kell egy termék beszerzésénél a szállítói ajánlatokat. ......5... 1500 db női kabát beszerzését tervezi.. 76 . .. 28 000 0 0 Sláger Kft. .. Egy kereskedelmi kft.....

8 000 0 0 Szandál Kft. 9.500 6. Állapítsa meg a 2. sz. a 2.. Az 1. sz.) a 2.. 2. boltban a készletek átlagos forgási sebessége 26 nap. EU-n kívüli szállító ajánlata közötti választáshoz a beszerzési részleg vezetője az alábbi táblázatban foglalta össze a szállítási feltételeket az ügyvezető részére: Megnevezés Nettó listaár Ft/pár Mennyiségi engedmény % Felár Ft/pár Számlázott nettó ár Ft/pár Vámköltség* Ft Fuvardíj *Ft * a teljes mennyiségre EU Ltd..) az 1. mivel a készletek gyorsabban cserélődnek..0 500 900 000 250 000 0 120 000 Számítsa ki mindkét esetben a nettó beszerzési árat. B. majd az alábbiak közül karikázza be a helyesnek tartott megállapítás betűjelét! A.. melyhez rövid szállítási határidőre két szállítótól kér ajánlatot..) Egy vállalkozás két élelmiszerboltot üzemeltet. bolt forgási sebességét napokban. boltban jobb a készletgazdálkodás... A tejtermékek értékesítésekor a fogyasztók felé a nettó eladási ár 18%-a kerül felszámításra áfaként.. sz. mivel hosszabb ideig elegendő a készlet a forgalom lebonyolításához.. A beszerzési részleg vezetőjeként melyik szállító ajánlatának elfogadására tenne javaslatot? Választását indokolja! 77 . 3. hogy melyik boltban jobb a készletgazdálkodás. C. sz. ... 1000 pár cipő beszerzését tervezi.) A megadott információk alapján mérlegelnie kell egy termék beszerzésénél a szállítói ajánlatokat. …………. boltban kedvezőbb a készletekkel való gazdálkodás. sz.A beszerzendő árumennyiséget kizárólag a meglévő készletek nagysága határozza meg.) az értékesítési adatok nélkül nem lehet megítélni. évben. Egy hazai és egy külföldi. Egy kereskedelmi kft. boltban a készletek 12-szer cserélődtek ki 2009.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful