El Tetraedre de Sierpinski amb Bastonets de Gelat

IES Barres I Ones, Octubre del 2006

Fent servir "bastonets de gelat" de colors variats (es venen com a material pedagògic en bosses de 150 unitats), construirem una maqueta del Tetraedre de Sierpinski.

Farem les unions amb cola de fuster, blanca mentre està fresca, però transparent un cop s’asseca.

Tot és qüestió d’anar fent triangles amb els bastonets i petits tetraedres amb aquests triangles. Tres bastonets fan un triangle, i tres triangles fan un tetraedre.

Cal l’ajuda d’un company per a muntar el tetraedre i posar-ne les gotes de cola

Tetraedre de Sierpinski de Nivell 1 = 3 Triangles = 9 bastonets

Amb els petits tetraedres desenvolupem la pauta de construcció d’aquest "fractal": Amb quatre tetraedres construïm un tetraedre el doble d’alt. Tetraedre de Sierpinski de Nivell 2 = 4 Tetraedres petits = 12 Triangles = 36 Bastonets

Tetraedre de Sierpinski de Nivell 3 = 16 Tetraedres petits = 48 Triangles = 144 Bastonets

Tetraedre de Sierpinski de Nivell 4 = 64 Tetraedres petits = 192 Triangles = 576 Bastonets

i finalment Tetraedre de Sierpinski de Nivell 5 = 256 Tetraedres petits = 768 Triangles = 2304 Bastonets

Gerard Romo Garrido, www.toomates.net, Novembre 2006.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful