AKTA DADAH BERBAHAYA, 1952

Tafsiran "Pengedaran Dadah" termasuklah semua perbuatan seperti mengilang, mengimport, mengeksport, menyimpan, menyembunyi, membeli, menjual, memberi, menerima, menyetor, mengendalikan, mengangkut, membawa, menghantar, mengirim, mendapatkan, membekal atau mengedar mana-mana dadah berbahaya. Seseorang itu adalah dianggap mengedar dadah sekiranya di dapati di dalam miliknya :• • •

15 gram atau lebih berat heroin 15 gram atau lebih berat morfin 15 gram atau lebih berat monoasetilmorfin

Sejumlah 15 gram atau lebih berat heroin, morfin dan monoa setil morfin atau sejumlah 15 gram atau lebih berat bagi mana-mana dua daripada dadah berbahaya tersebut. Sejumlah 15 gram atau lebih berat heroin, morfin dan monoa setil morfin atau sejumlah 15 gram atau lebih berat bagi mana-mana dua daripada dadah berbahaya tersebut.
• •

1,000 gram atau lebih berat candu masak 1,000 gram atau lebih berat candu mentah

Sejumlah 1,000 gram atau lebih berat candu masak dan mentah
• •

200 gram atau lebih berat ganja 200 gram atau lebih berat resin ganja

Sejumlah 200 gram atau lebih berat ganja dan resin ganja
• • •

40 gram atau lebih berat kokain 2,000 gram atau lebih berat daun koka 50 gram atau lebih berat 2-Amino-1-(2,5-dimethoxy-4 methyl) phenylpropane

• •

50 gram atau lebih berat Amphetamine 50 gram atau lebih berat 2, 5- Dimethoxyamphetamine (DMA)

morfin dan monoasetil morfin atau sejumlah 15 gram atau lebih berat bagi mana-mana dua daripada dadah berbahaya tersebut.5-TMA ) Sejumlah 50 gram atau lebih mana-mana gabungan daripada dadah-dadah berbahaya yang disenaraikan di dalam perenggan (xi) hingga (xxiv) Seseorang itu adalah dianggap melakukan kesalahan di bawah Seksyen 39(A) Akta Dadah Berbahaya 1952 sekiranya di dapati di dalam miliknya :terdapat :. • • 250 gram atau lebih berat candu masak 250 gram atau lebih berat candu mentah Sejumlah 250 gram atau lebih berat candu masak dan mentah • • 50 gram atau lebih berat ganja 50 gram atau lebih berat resin ganja .4-methylenedioxypheny)-2butanamine • 50 gram atau lebih berat 3.4-Methylenedioxy-methamphetamine (MDMA) • • 50 gram atau lebih berat Paramethoxyamphetamine (PMA) 50 gram atau lebih berat 3.• • • • 50 gram atau lebih berat Dimethoxybromoamphetamine (DOB) 50 gram atau lebih berat 2-5-Dimenthoxy-4 -ethylamphetamine (DOET) 50 gram atau lebih berat Methamphetamine 50 gram atau lebih berat 5-Methoxy-3.5-Trimethoxyamphetamine (3.5 gram atau lebih berat heroin • • gram atau lebih berat morfin gram atau lebih berat monoasetilmorfin Sejumlah 5 gram atau lebih berat heroin.4.4-Methylenedioxyamphetamine (MMDA) • • • 50 gram atau lebih berat N-ethyl MDA 50 gram atau lebih berat N-hydroxy MDA 50 gram atau lebih berat N-methyl-1-(3.4.

5-dimethoxy-4 methyl) phenylpropane • • • • • • 30 gram atau lebih berat Amphetamine 30 gram atau lebih berat 2.4-Methylenedioxy-methamphetamine (MDMA) • • 30 gram atau lebih berat Paramethoxyamphetamine (PMA) 30 gram atau lebih berat 3. 5-Dimethoxybromoamphetamine (DOET) 30 gram atau lebih berat 2-5-Dimenthoxy-4 -ethylamphetamine MMDA 30 gram atau lebih berat Methamphetamine 30 gram atau lebih berat 5-Methoxy-3.Sejumlah 50 gram atau lebih berat ganja dan resin ganja • • • 15 gram atau lebih berat kokain 750 gram atau lebih berat daun koka 30 gram atau lebih berat 2-Amino-1-1(2.5-Trimethoxyamphetamine (3.Dimethoxyamphetamine (DMA) 30 gram atau lebih berat 2.4. Hukumannya ialah penjara tidak kurang 5 tahun atau penjara seumur hidup atau 10 sebatan rotan.4-Methylenedioxyamphetamine (MMDA) • • • • 30 gram atau lebih berat Methylenedioxyamphetamine (MDA) 30 gram atau lebih berat N-ethyl MD 30 gram atau lebih berat N-hydroxy MDA 30 gram atau lebih berat N-methyl-1-(3. Akta Dadah Berbahaya 1952 (Pindaan) 2002 Akta A1167 telah diluluskan dan .5-TMA) Sejumlah 30 gram atau lebih mana-mana gabungan daripada dadah-dadah berbahaya yang disenaraikan di dalam perenggan (m) hingga (z).4.4-methylenedioxypheny)-2butanamine • 30 gram atau lebih berat 3. 5. Seseorang itu adalah dianggap melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6B Akta Dadah Berbahaya 1952 sekiranya ia di dapati menanam atau mengusahakan pokok ganja (walaupun sepohon) dan boleh dihukum penjara seumur hidup dan disebat tidak kurang daripada 6 sebatan.

Dengan berkuatkuasanya Akta ini mulai 11 November 2002. penagih-penagih dadah yang menagih semula selepas 2 kali menjalani rawatan dan pemulihan di Pusat Serenti atau pengawasan di dalam komuniti akan dikenakan hukuman penjara dari 5 hingga 7 tahun dan sebatan tidak lebih dari 3 sebatan.diwartakan pada 8 Ogos 2002. mereka akan dihukum penjara dari 7 hingga 13 tahun dan sebatan sebanyak 3 hingga 6 sebatan. Sekiranya mereka di dapati menagih sekali lagi bagi kali ke 4. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful