You are on page 1of 7

THEMADOSSIER BIBLIOTHEEK VLISSINGEN

Budgetteren

Inleiding
Iedereen geeft geld uit. Ook krijgt iedereen geld binnen. Hoeveel je uitgeeft en hoeveel je binnen krijgt is echter niet altijd duidelijk. Veel mensen weten dan ook niet waar hun geld naartoe gaat. Wel weten ze dat aan het eind van de maand hun saldo positief moet zijn. Budgetteren is het bijhouden van je uitgaven en inkomsten. Zorgen dat je weet hoeveel geld je uitgeeft aan bepaalde zaken. Denk hierbij aan boodschappen, kleding, vakantiegeld, woonlasten etc. Ook het bijhouden van inkomsten is hierbij belangrijk: dit is de basis voor het uitgeven. Vaak weten mensen niet hoeveel geld ze ontvangen per maand uit verschillende bronnen als toeslagen, loon, subsidies etc. Wel is het belangrijk dit te weten! De basis van budgetteren is je (toekomstige) uitgaven in lijn brengen met je beschikbaar inkomen. Je beschikbaar inkomen is je totale inkomen min alle vaste kosten. Vaste kosten zijn alle onkosten die maandelijks terugkeren. Dit deel van je inkomen heeft dus al een doel en mag je niet meerekenen bij het bepalen van je uitgavenbudget. Alle uitgaven die niet vooraf vastliggen zoals bijvoorbeeld eten en drinken of kleding of hobby komen van het beschikbaar inkomen. Het totaal van deze uitgaven mag niet groter zijn dan het beschikbaar inkomen en in ideale omstandigheden hou je minstens een derde van je beschikbaar inkomen over als reserve (spaargeld).

Meer lezen

Kranten, tijdschriften en weblogs


Toeslag aanvragen voortaan via internet Op: rtlnieuws.nl, 07-12-2012 De Belastingdienst heeft een site geopend die het makkelijker moet maken om toeslagen aan te vragen of te veranderen. Volledige tekst

Preventief budgetteren: ht instrument om de crisis door te komen Op: hetisjouwgeld.nl, 16-11-2011 Wie kent het niet: elke maand weer de spanning of men is uitgekomen met het geld. Zo'n 4,5 miljoen Nederlandse huishoudens hebben geen inzicht in de eigen financin. Door dit gebrek aan financieel overzicht geven mensen teveel geld uit of stelt men verkeerde prioriteiten. Hetisjouwgeld.nl wil dat dit verandert door Nederland aan het budgetteren te krijgen. Minima goedkoper met vroeg pensioen In: PZC, 06-12-2011 Mensen die het minimumloon verdienen of niet meer dan 150 procent van het minimumloon, kunnen in de toekomst eerder stoppen met werken zonder al te veel in te leveren op hun koopkracht. Dat schrijft minister Henk Kamp (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer.

Volledige tekst

Volledige tekst

Beeld- en geluid
Demo mijn toeslagen Wilt u zien hoe Mijn toeslagen van de belastingdienst werkt? Bekijk dan de demo. U krijgt een voorproefje van uw persoonlijke toeslagenpagina: wat kunt u er vinden en hoe het werkt? Bron: De Belastingdienst

(digitaal) Huishoudboekje - omgaan met geld Waar u waar uw geld blijft? Dit informatiefilmpje beschrijft een erg goede manier om hier makkelijk achter te komen. Gebruik de het digitale huishoudboekje van BankingTools en het Nibud en u weet waar uw geld blijft (deze software is niet gratis). Bron: Nibud, 19-05-2010 Bespaartips Verslaggever Sanne de Ronden bespreekt met consuminderexpert Marieke Henselmans (tips om de kredietcrisis door te komen. Henselmans is bekend van Consuminderen met kinderen. Bron: NOS journaal op 3, 20-02-2009

Boeken en dvds
Het slimme bespaarboek / Georgie Dom In 'Het slimme bespaarboek' geeft de auteur aan dat er veel geld te besparen valt op de persoonlijke (en dus dagelijkse) uitgaven. In het boek worden adviezen en tips gegeven hoe voordelig gekocht kan worden en waarop bezuinigd kan worden, liefst zonder al te veel pijnlijke ingrepen. Het boek behandelt zowel dagelijkse uitgaven als de grotere bestedingen voor bijvoorbeeld hypotheek, auto's, leningen, vakanties en huur. Ook worden tips verstrekt om allerlei zaken langer te kunnen gebruiken, zoals bandenspanning controleren, autogebruik beperken, carpoolen enzovoort. 101 slimme geldtips / Reinout van der Heijden Voortbouwend op een aantal basisprincipes wordt in de vorm van in totaal 101 praktisch uitgewerkte tips een overzicht gegeven van de praktische kennis die elke consument zou moeten hebben om de priv-financin op orde te houden. Alle daarbij in het geding zijnde financile onderwerpen zijn in dit boekje verdeeld in zestien categorien, waarin afzonderlijk steeds een specifiek financieel onderwerp wordt behandeld. Dit gebeurt op praktijkgerichte wijze: aan de hand van een praktische tip wordt het desbetreffende onderwerp beschouwd, uitgelegd en onderbouwd met enige relevante achtergrondinformatie, waarop tenslotte adviezen, tips en suggesties volgen waarbij de keuze bewust aan de lezer wordt gelaten. Crisis-checklist / Marieke Henselmans De voortwoekerende kredietcrisis en de daaruit voortkomende ontslagen zetten veel mensen ertoe aan om bewuster en zuiniger om te gaan met hun geld. Dit boek bevat een groot aantal tips en adviezen op tal van terreinen: vanaf het voeren van je persoonlijke administratie om overzicht te krijgen van je financin, je eigen begroting en het omgaan met schulden en betalingsachterstanden, tot je vaste lasten, de belastingen, koopgedrag, leningen en het opbouwen van een eigen vermogen. Naast adviezen zijn er veel checklists om snel inzicht te krijgen in je financile situatie, er wordt uitgebreid verwezen naar websites voor meer informatie en bovendien zijn er boekentips. Geldwijzer kinderen Een actueel overzicht van de kosten van kinderen, zodat ouders en verzorgers zich een goed beeld kunnen vormen van de huidige en toekomstige kosten van hun kind(eren), vanaf de geboorte tot hun achttiende jaar. Er worden veel praktische hints, tips en adviezen gegeven, onder meer de mogelijkheden van overheidssteun, subsidies, tegemoetkomingen, fiscale voordelen enzovoort. Diverse praktische mogelijkheden tot geldbesparing en financile efficiency worden belicht en onderling vergeleken (zoals interneten telefoonkosten, kraampakketten, kinderopvang, verzekeringen). Een doeltreffende vraagbaak voor elke individuele situatie in de aangegeven doelgroep. Meer boeken

Adressen
Walchers Platform voor de Minima Het Walchers Platform voor de Minima kan u helpen bij verschillende zaken zoals: invullen van formulieren van bijvoorbeeld gemeenten, SVB problemen met de instantie van welke u een uitkering ontvangt huur- en zorgtoeslag wonen kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aanvragen van de maaltijd-voorziening problemen met de belastingdienst In- en Uitloophuis Vincent van Goghlaan 214a Vlissingen (geopend op dinsdag en donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur, verder op afspraak). Telefoon: 0118- 414471 E-mail: cn.inloop@zeelandnet.nl Sociale Dienst Walcheren (SDW) De sociale dienst betaalt een aantal uitkeringen voor mensen zonder werk. De Sociale Dienst Walcheren heeft 2 locaties: Oostsouburgseweg 10, 4382 NH te Vlissingen Hier vinden de contacten plaats met klanten vanaf 27 jaar. Kanaalweg 3, 4336 PA Middelburg (Stadskantoor) Hier worden de intakegesprekken voor de WWB, IOAW, IOAZ en WIJ gehouden. Hier vinden ook de contacten met klanten tot 27 jaar plaats. Postadres voor beide locaties: Postbus 1, 4380 AA Vlissingen Telefonische bereikbaarheid van beide locaties: 0118-432700. Telefonisch spreekuur: van 09.00 tot 12.00 uur Vragen stellen of informatie opvragen kunt u ook via info@sdw.nl Humanitas, Thuisadministratie Walcheren Vrijwilligers helpen bij de administratie in de breedste zin van het woord. Stapels post helpen uitzoeken, betalingen automatiseren, budgetteren, schuldentraject in gang zetten samen met een vrijwilliger, formulieren invullen. Humanitas Thuisadministratie Cordinator Geesje den Dulk, 06 23 48 33 93 E-mail: g.den.dulk@zeelandnet.nl Stichting Gilde Walcheren Het Gilde kan u op weg helpen bij het oplossen van problemen op velerlei gebied door het geven van advies. Het Gilde beschikt namelijk over meer dan 200 adviseurs, ook op het gebied van formulieren invullen en budgetteren. Gilde Walcheren Oostkapelseweg 5 4353 ED Serooskerke Walcheren Telefoon: 06-53682434 Telefoon: 0118-614973 E-mail: jpassenier5@kpnmail.nll

Budget Balans Kleine organisatie die zich inzet om mensen met financile problemen te helpen. Geeft hulp bij het opstellen van een persoonlijk budgetplan. Budget Balans Contactpersoon: dhr. S. Veerhoek Ring 10 4455 AE Nieuwdorp Telefoon: 0113 - 26 92 55 E-mail: budgetbalans@hccnet.nl Bereikbaar op werkdagen van: maandag t/m donderdag tussen 14:00 - 17:00 uur

Zeeuws Bewind Zeeuws Bewind werkt voor ouderen, mensen met beperkingen, jongeren, mensen met een uitkering, (voormalig) ondernemers, mensen die het financile overzicht "kwijt" zijn. Zeeuws Bewind Postbus 438 4460 AV Goes Telefoon: 0113-853994 E-mail: info@zeeuwsbewind.nl

TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer Begeleid en adviseert bij het opstellen van een persoonlijkbudgetplan en neemt zonodig al het werk uit handen bij het aanvragen van belastingtoeslagen en andere inkomstenvoorzieningen. TakeCare Postbus 34 4460 AA Goes Telefoon: 06-26977214 E-mail: takecare@zeelandnet.nl

Stichting leergeld Leergeld vormt een vangnet voor kinderen waarvan het gezinsinkomen lager is dan 120% van de bijstandsnorm en voor wie voorliggende veelal gemeentelijke - voorzieningen niet toereikend zijn of waarbij overheidsinstanties deze kinderen niet weten te bereiken. Stichting Leergeld Walcheren Postbus 5027 4380 KA Vlissingen 0118 - 41 89 30 E-mail: leergeldwalcheren@planet.nl Juridisch Loket Als u juridische hulp of advies nodig heeft, kunt u terecht bij het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket heeft de kennis om u met de meeste vragen over de Sociale Zekerheid te helpen. Juridisch Loket Rotterdamse Kaai 69 Middelburg Telefoon: 0900-8020

Kredietbank Walcheren Als u door schulden in financile problemen bent gekomen, kunt u terecht voor schuldhulpverlening. Kredietbank Walcheren Dr. Gallandatstraat 1 Vlissingen Telefoon: 0118-422460 Het Jeugdsportfonds Het Jeugdsportfonds geeft kinderen van 4 tot 18 jaar van financieel minder draagkrachtige ouders de kans mee te doen aan sportactiviteiten. Jeugdsportfonds Zeeland Seissingel 100 4334 AC Middelburg 0118-640700

Websites
Toeslagen De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van uw zorgverzekering, huurhuis of kinderen. Zo'n bijdrage heet een toeslag. Er zijn 4 toeslagen: zorgtoeslag, kindgebonden budget, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag. Op deze site kunt u bekijken of u toeslag kunt krijgen. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financin van huishoudens. Op deze website vindt u achtergrondinformatie, testen en producten, voor consumenten en professionals. Verder veel over huishoudelijke uitgaven, bijhouden van een kasboekje en tips voor de thuisadministratie. Ook vindt u hier uitleg over het Nibud Budget Sjabloom (is excelbestand).

Omgaan met geld (Nibud)

Alles over geld

Over geld lenen, sparen, aan de belasting betalen, pensioen, verdienen met werken en geld besparen. Wegwijzer naar betrouwbare informatie over financile zaken. Gerangschikt naar levensfasen / onderwerp veel informatie, tips en hulpmiddelen om de financin beter op orde te krijgen. Non-profit project Simpel Huishoudboekje biedt eerste hulp bij thuisadministratie via internet, gratis Simpel Huishoudboekje en een gratis videotraining "Opzetten simpele thuisadministratie in 5 stappen". Initiatief van Nibud en Stimulansz waar men eigen gegevens (inkomen, gezinssituatie, huur, etc.) kan invullen. Het programma geeft dan automatisch aan op welke regelingen en/of voorzieningen u recht hebt. Startpagina voor websites op het gebied van de sociale zekerheid. U kunt hier alle landelijke regels vinden op het gebied van Minimavoorzieningen, Bijstand, WMO en WW. Praktische tips en informatie om te voorkomen dat je rood komt te staan of geldproblemen krijgt. Deze website van het Nibud en de Volkskredietbank is bedoeld voor mensen die moeite hebben om rond te komen en geeft veel tips en adviezen bij achterstanden en schulden. Allerlei tips om te besparen op kosten voor energie, geldzaken, gezin, huishouden, recreatie, vakantie en vervoer. Speciale themapagina van De Telegraaf met nieuwsartikelen over geld. Verzameling links over besparen en bezuinigen, zowel voor mens als voor milieu.

Wijzeringeldzaken.nl

Simpel huishoudboekje

Bereken uw recht

Recht op.nl

Nooitmeerrood.nl

Zelfjeschuldsaneren.nl

Tipsomtebesparen.nl

OverGeld

Consuminderen (Startpagina)

Bibliotheek Vlissingen, samengesteld op 29 maart 2012

Disclaimer
Dit themadossier (samengesteld door Bibliotheek Vlissingen) heeft niet tot doel diepgaande wetenschappelijke informatie te verstreken. Na totstandkoming van het dossier zijn de opgenomen informatie en verwijzingen aan veroudering onderhevig. Het kan voorkomen dat links naar websites niet meer werken. De samenstellers van dit dossier hebben getracht naar zo betrouwbaar mogelijke informatie te verwijzen. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden die mogelijk in de informatie en/of publicaties voorkomen.

Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient door de gebruiker altijd op juistheid te worden geverifieerd. Beslissingen van de gebruiker op basis van informatie in dit dossier zijn voor zijn eigen rekening en risico. Meer themadossiers: www.vlissingen.nl/themadossiers of op Scribd. Heeft u vragen, opmerkingen of themasuggesties dan horen wij dat graag van u! E-mail: advies@spui.nl