Naam leerling Ingevuld door groe p

geboortedatu m schoolja ar

A. Het kind zelf A1. Basisvoorwaarden Groe Zelfvertrouwen p1 Emotioneel in evenwicht Nieuwsgierig zijn/ initiatief nemen Groe Zelfvertrouwen p2 Emotioneel in evenwicht Nieuwsgierig zijn/ initiatief nemen Doub Opmerkingen l. A2. Kenmerken van brede ontwikkeling Groe Speelwerkgedrag p1 Communicatie Denken, redeneren, en probleem oplossen Samenspel en samenwerking Groe Speelwerkgedrag p2 Communicatie Denken, redeneren, en probleem oplossen Samenspel en samenwerking Doub opmerkingen l. A3. Specifieke kennis en vaardigheden Groep Motorische vaardigheden 1 Zintuiglijke vaardigheden Taalvaardigheden Rekenvaardigheden Creatieve vaardigheden Sociale vaardigheden Medische bijzonderheden Groep Motorische vaardigheden 2 Zintuiglijke vaardigheden Taalvaardigheden Rekenvaardigheden Creatieve vaardigheden Sociale vaardigheden Medische bijzonderheden Doubl Opmerkingen: . A4. Levensgeschiedenis / ontwikkelingsgegevens

Groep Motorische ontwikkeling 1 Taalontwikkeling Zelfstandigheid Eet- en slaapgedrag Omgang met vriendjes / broertjes-zusjes Bijzondere gebeurtenissen Gegevens peuterspeelzaal / kinderdagverblijf / vorige school Groep Motorische ontwikkeling 2 Taalontwikkeling Zelfstandigheid Eet- en slaapgedrag Omgang met vriendjes / broertjes-zusjes Bijzondere gebeurtenissen Gegevens peuterspeelzaal / kinderdagverblijf / vorige school Doubl Opmerkingen . B. Gezin en buurt Groep 1 Groep 2 Doubl . C. aanpak tot nu toe Groep 1 Groep 2 Doubl .

Naam leerling Ingevuld door groe p

geboortedatu m schoolja ar

A. Het kind zelf A1. Basisvoorwaarden Groe Zelfvertrouwen p1 Straalt het kind als totaal persoontje voldoende zelfvertrouwen uit? Hoe denkt het kind over zichzelf? Emotioneel in evenwicht Heeft het kind belemmeringen in spontaniteit, vertoon het teruggetrokken gedrag, durft het zich te uiten? Nieuwsgierig zijn/ initiatief nemen Komt het kind nieuwsgierig en ondernemend over in de dagelijkse leefwereld, dus op school, buiten op straat etc? Groe Zelfvertrouwen p2 Emotioneel in evenwicht Nieuwsgierig zijn/ initiatief nemen Doub Opmerkingen l. A2. Kenmerken van brede ontwikkeling

Groe p1

Groe p2

Doub l.

Speelwerkgedrag Is het kind betrokken en geïnteresseerd bij wat er gedaan wordt? Neemt het kind voldoende initiatief, komt het met nieuwe of eigen oplossingen? Hoe is de energie van het kind, tempo van werken, volhouden van spel of opdracht? Denkt het kind na over wat het wil/moet gaan doen of gedaan heeft? Hoe voert het een activiteit uit, is er een bepaald patroon, is er verschil tussen vrije keuze en opdracht, kan het kind verzicht over een taak houden? Leidt het kind zichzelf of wordt het afgeleid, is er sprake van dromerigheid? Communicatie Door taal: kan het kind zich voldoende uitdrukken zodat het begrepen wordt door anderen? Zinsbouw, woordenschat. Stelt het vragen en reageert het op anderen? Door verkenning: is het kind geinteresseerd in de wereld om hem heen? Door uiten en vormgeven: kan het zijn indrukken en ervaringen representeren, weergeven in spel, woord en beeld en wat is de inhoudelijke kwaliteit hiervan? Denken, redeneren, en probleem oplossen Kan het kind in spel-, werk-, en kringactiviteit logisch redeneren en strategieën bedenken voor het vinden van oplossingen van problemen? Kan het kind geleerde vaardigheden en kennis toepassen in probleemsituaties, verbanden leggen? Samenspel en samenwerking Gaat het kind contact aan met volwassenen en kinderen? Kan het goed samenspelen/samenwerken, rekening houden met inbreng van anderen, anderen helpen, hulp vragen? Met welke kinderen is er sprake van positieve contacten? In welke situaties komt probleemgedrag juist wel/niet voor, hoe vaak welke periode van de dag/week/jaar, wat doet het kind dan, wat doen anderen? Kun je aanleidingen voor dit gedrag aangeven? Wie of wat versterkt dit probleemgedrag, wat dooft het uit? Welke functie heeft dit gedrag? Speelwerkgedrag Communicatie Denken, redeneren, en probleem oplossen Samenspel en samenwerking opmerkingen

A3. Specifieke kennis en vaardigheden

Groep Motorische vaardigheden 1 Vaardigheden in grove en fijne motoriek, opmerkingen van de schoolarts over de motoriek of het kind fysiotherapie heeft en vermeld gegevens. Zintuiglijke vaardigheden Hoe goed neemt het kind waar, bijzonderheden over ogen, oren, tast. Taalvaardigheden Gegevens betreffende mondelinge taalvaardigheid, woordenschat, kennis van begrippen, interesse in geschreven taal, gegeven van CITO toets taal voor kleuters. Gegevens van de logopedische screening. Geef aan welke adviezen hieruit voortgekomen zijn. Rekenvaardigheden Kennis en vaardigheden betreffende tellen, hoeveelheidbegrip, meten, orientatie in tijd en ruimte, technisch construeren, redeneren en uitleg geven. Noteer hier de gegevens van de CITO toets ordenen. Creatieve vaardigheden In welke mate kan het kind zijn ideeën en plannen vormgeven. Sociale vaardigheden Deelname aan gesprekken, samenwerken aan taken (ver)delen van materialen, gegevens OVSO. Medische bijzonderheden Kinderziekten en complicaties, infectieziekten, ziekenhuisopnamen, ongevallen, erfelijke ziekten, allergieën. Groep Motorische vaardigheden 2 Zintuiglijke vaardigheden Taalvaardigheden Rekenvaardigheden Creatieve vaardigheden Sociale vaardigheden Medische bijzonderheden Doubl Opmerkingen: . A4. Levensgeschiedenis / ontwikkelingsgegevens

Groep Motorische ontwikkeling 1 Activiteitenniveau als baby, staan, zitten, lopen, fietsen, tekenen, zindelijkheid Taalontwikkeling Kirren, babbelen, wanneer is het gaan praten, verstaanbaarheid, luisteren Zelfstandigheid Zelf aankleden, naar het toilet gaan, buiten spelen, logeren, uitstapjes Eet- en slaapgedrag Omgang met vriendjes / broertjes-zusjes, lid van een club/vereniging Bijzondere gebeurtenissen Geboorte, ziekte, ziekenhuisopname, scheiding, verhuizing, sterfgeval Gegevens peuterspeelzaal / kinderdagverblijf / vorige school Groep Motorische ontwikkeling 2 Taalontwikkeling Zelfstandigheid Eet- en slaapgedrag Omgang met vriendjes / broertjes-zusjes Bijzondere gebeurtenissen Gegevens peuterspeelzaal / kinderdagverblijf / vorige school Doubl Opmerkingen . B. Gezin en buurt Groep Gezinssamenstelling, bezigheden van ouders, inwoning, 1 oppas, naschoolse opvang. Bijzonderheden vanuit huisbezoek. Wie neemt beslissingen over opvoeding, wie heeft ’t meeste gezag, hoe gaan ouders om met belonen en straffen, welke regels worden gehanteerd? Hoe denken de ouders over hun kind, over het probleem van het kind? Wat zijn de verwachtingen? Samenvatting van oudergesprekken. Groep 2 Doubl . C. aanpak tot nu toe Groep 1 Groep 2 Doubl

.