You are on page 1of 7

Naam geboortedatu

leerling m

Ingevuld groe schoolja


door p ar

A. Het kind zelf


A1. Basisvoorwaarden
Groe Zelfvertrouwen
p1 Emotioneel in evenwicht
Nieuwsgierig zijn/ initiatief nemen
Groe Zelfvertrouwen
p2 Emotioneel in evenwicht
Nieuwsgierig zijn/ initiatief nemen
Doub Opmerkingen
l.

A2. Kenmerken van brede ontwikkeling


Groe Speelwerkgedrag
p1 Communicatie
Denken, redeneren, en probleem oplossen
Samenspel en samenwerking
Groe Speelwerkgedrag
p2 Communicatie
Denken, redeneren, en probleem oplossen
Samenspel en samenwerking
Doub opmerkingen
l.

A3. Specifieke kennis en vaardigheden


Groep Motorische vaardigheden
1 Zintuiglijke vaardigheden
Taalvaardigheden
Rekenvaardigheden
Creatieve vaardigheden
Sociale vaardigheden
Medische bijzonderheden
Groep Motorische vaardigheden
2 Zintuiglijke vaardigheden
Taalvaardigheden
Rekenvaardigheden
Creatieve vaardigheden
Sociale vaardigheden
Medische bijzonderheden
Doubl Opmerkingen:
.

A4. Levensgeschiedenis / ontwikkelingsgegevens


Groep Motorische ontwikkeling
1 Taalontwikkeling
Zelfstandigheid
Eet- en slaapgedrag
Omgang met vriendjes / broertjes-zusjes
Bijzondere gebeurtenissen
Gegevens peuterspeelzaal / kinderdagverblijf / vorige school
Groep Motorische ontwikkeling
2 Taalontwikkeling
Zelfstandigheid
Eet- en slaapgedrag
Omgang met vriendjes / broertjes-zusjes
Bijzondere gebeurtenissen
Gegevens peuterspeelzaal / kinderdagverblijf / vorige school
Doubl Opmerkingen
.

B. Gezin en buurt
Groep
1
Groep
2
Doubl
.

C. aanpak tot nu toe


Groep
1
Groep
2
Doubl
.
Naam geboortedatu
leerling m

Ingevuld groe schoolja


door p ar

A. Het kind zelf


A1. Basisvoorwaarden
Groe Zelfvertrouwen
p1 Straalt het kind als totaal persoontje voldoende
zelfvertrouwen uit?
Hoe denkt het kind over zichzelf?
Emotioneel in evenwicht
Heeft het kind belemmeringen in spontaniteit, vertoon het
teruggetrokken gedrag, durft het zich te uiten?
Nieuwsgierig zijn/ initiatief nemen
Komt het kind nieuwsgierig en ondernemend over in de
dagelijkse leefwereld, dus op school, buiten op straat etc?
Groe Zelfvertrouwen
p2 Emotioneel in evenwicht
Nieuwsgierig zijn/ initiatief nemen
Doub Opmerkingen
l.

A2. Kenmerken van brede ontwikkeling


Groe Speelwerkgedrag
p1 Is het kind betrokken en geïnteresseerd bij wat er gedaan
wordt?
Neemt het kind voldoende initiatief, komt het met nieuwe of
eigen oplossingen? Hoe is de energie van het kind, tempo
van werken, volhouden van spel of opdracht? Denkt het kind
na over wat het wil/moet gaan doen of gedaan heeft?
Hoe voert het een activiteit uit, is er een bepaald patroon, is
er verschil tussen vrije keuze en opdracht, kan het kind
verzicht over een taak houden? Leidt het kind zichzelf of
wordt het afgeleid, is er sprake van dromerigheid?
Communicatie
Door taal: kan het kind zich voldoende uitdrukken zodat het
begrepen wordt door anderen? Zinsbouw, woordenschat.
Stelt het vragen en reageert het op anderen?
Door verkenning: is het kind geinteresseerd in de wereld om
hem heen?
Door uiten en vormgeven: kan het zijn indrukken en
ervaringen representeren, weergeven in spel, woord en
beeld en wat is de inhoudelijke kwaliteit hiervan?
Denken, redeneren, en probleem oplossen
Kan het kind in spel-, werk-, en kringactiviteit logisch
redeneren en strategieën bedenken voor het vinden van
oplossingen van problemen?
Kan het kind geleerde vaardigheden en kennis toepassen in
probleemsituaties, verbanden leggen?
Samenspel en samenwerking
Gaat het kind contact aan met volwassenen en kinderen?
Kan het goed samenspelen/samenwerken, rekening houden
met inbreng van anderen, anderen helpen, hulp vragen?
Met welke kinderen is er sprake van positieve contacten?
In welke situaties komt probleemgedrag juist wel/niet voor,
hoe vaak welke periode van de dag/week/jaar, wat doet het
kind dan, wat doen anderen?
Kun je aanleidingen voor dit gedrag aangeven?
Wie of wat versterkt dit probleemgedrag, wat dooft het uit?
Welke functie heeft dit gedrag?
Groe Speelwerkgedrag
p2 Communicatie
Denken, redeneren, en probleem oplossen
Samenspel en samenwerking
Doub opmerkingen
l.

A3. Specifieke kennis en vaardigheden


Groep Motorische vaardigheden
1 Vaardigheden in grove en fijne motoriek, opmerkingen van
de schoolarts over de motoriek of het kind fysiotherapie
heeft en vermeld gegevens.
Zintuiglijke vaardigheden
Hoe goed neemt het kind waar, bijzonderheden over ogen,
oren, tast.
Taalvaardigheden
Gegevens betreffende mondelinge taalvaardigheid,
woordenschat, kennis van begrippen, interesse in
geschreven taal, gegeven van CITO toets taal voor kleuters.
Gegevens van de logopedische screening. Geef aan welke
adviezen hieruit voortgekomen zijn.
Rekenvaardigheden
Kennis en vaardigheden betreffende tellen,
hoeveelheidbegrip, meten, orientatie in tijd en ruimte,
technisch construeren, redeneren en uitleg geven. Noteer
hier de gegevens van de CITO toets ordenen.
Creatieve vaardigheden
In welke mate kan het kind zijn ideeën en plannen
vormgeven.
Sociale vaardigheden
Deelname aan gesprekken, samenwerken aan taken
(ver)delen van materialen, gegevens OVSO.
Medische bijzonderheden
Kinderziekten en complicaties, infectieziekten,
ziekenhuisopnamen, ongevallen, erfelijke ziekten, allergieën.
Groep Motorische vaardigheden
2 Zintuiglijke vaardigheden
Taalvaardigheden
Rekenvaardigheden
Creatieve vaardigheden
Sociale vaardigheden
Medische bijzonderheden
Doubl Opmerkingen:
.

A4. Levensgeschiedenis / ontwikkelingsgegevens


Groep Motorische ontwikkeling
1 Activiteitenniveau als baby, staan, zitten, lopen, fietsen,
tekenen, zindelijkheid
Taalontwikkeling
Kirren, babbelen, wanneer is het gaan praten,
verstaanbaarheid, luisteren
Zelfstandigheid
Zelf aankleden, naar het toilet gaan, buiten spelen, logeren,
uitstapjes
Eet- en slaapgedrag
Omgang met vriendjes / broertjes-zusjes,
lid van een club/vereniging
Bijzondere gebeurtenissen
Geboorte, ziekte, ziekenhuisopname, scheiding, verhuizing,
sterfgeval
Gegevens peuterspeelzaal / kinderdagverblijf / vorige school
Groep Motorische ontwikkeling
2 Taalontwikkeling
Zelfstandigheid
Eet- en slaapgedrag
Omgang met vriendjes / broertjes-zusjes
Bijzondere gebeurtenissen
Gegevens peuterspeelzaal / kinderdagverblijf / vorige school
Doubl Opmerkingen
.

B. Gezin en buurt
Groep Gezinssamenstelling, bezigheden van ouders, inwoning,
1 oppas, naschoolse opvang.
Bijzonderheden vanuit huisbezoek.
Wie neemt beslissingen over opvoeding, wie heeft ’t meeste
gezag, hoe gaan ouders om met belonen en straffen, welke
regels worden gehanteerd?
Hoe denken de ouders over hun kind, over het probleem van
het kind?
Wat zijn de verwachtingen?
Samenvatting van oudergesprekken.
Groep
2
Doubl
.

C. aanpak tot nu toe


Groep
1
Groep
2
Doubl
.