Univerzitet u Novom Sadu Ekonomski fakultet u Subotici

SEMINARSKI RAD INTERAKTIVNI MARKETING: MEĐUZAVISNOST TRGOVINE I TEHNOLOGIJE NA PRIMJERU AMAZON.COM

Mentor Prof. dr. Salai Suzana

Student Udovicic Goran U303/09 U Subotici, 06.06.2011.

-1-

SADRZAJ:

1. 2.

3.

Uvod...................................................................................................3 Promene u pristupu poslovanja..........................................................4 2.1 Osnove elektronske trgovine.........................................4 2.2 Tehnologija elektronske trgovine.................................5 2.3 Osnovne aplikativne kategorije e-trgovine..................5 2.3.1 E-trgovina tipa potrosac-organizacija....................6 2.3.2 E-trgovina tipa organizacija-organizacija……….7 2.3.3 Elektronsko poslovanje i nacini placanja………..8 Marketing na Internetu..........................................................9 3.1 Proaktivne marketing strategije na Internetu...........................9
4.

4.1 4.2

Upravljanje rizicima............................................................10 E-rizici....................................................................................11 Koji sve rizici postoje?...........................................................11

-Amazon com – Marketing i prodaja preko interneta…………...12
5. 6.

Sta je promenio Internet?................................................................18 Zakljucak........................................................................................ 20

-2-

zahvaljujuci citav svet. obezbedili sredstva za dalji razvoj koncepta Interneta. Infromaciona tehnologija koja najsnaznije doprinosi povecanju i internacionalizaciji tog drustvenog resursa je INTERNET. moral. do danas.1. godine. period od 1975. kada dolazi do konceptualizacije i realizacije izgradnje Interneta kroz softver i hardver. ekonomiju. O dodeli adrese svakom ucesniku Interneta-a i metodologiji formiranja te adrese brine Internet Society (ISOC) i posebna radna grupa Internet Architecture Board (IAB). Svi servisi Interneta rade po klijent-server konceptu. Neko je izbrojao da samo u Americi u toku jednog meseca u stampanim medijima se pojavi oko 2500 naslova koji raspravljaju neki aspekt Interneta. UVOD Savremeni svet napustajuci industrijsko doba sve snaznije ulazi u eru informatike i elektronske komunikacije opredeljujuci se za razvoj putem razvoja nauke u kojem vladaju informacije i znanja kao najznacajniji drustveni resursi. I to nezaobilazna. dnevnih novina. politiku. nije ostvarila brzi razvoj i snazniju primenu. period od 1961. do 1995. Kako se obezbedjuje solidno funkcionisanje takve „anarhije“? Svaki ucesnik mreze mora u procesu komunikacija da postuje dva osnovna principa: TCP/IP protokol i jedinstvenost adrese korisnika. od onih zabavnih do ozbiljnih poslovnih i naucnih. licnost itd. period od 1995. kao sto su Ministarstvo odbrane i Nacionalni naucni fond. kada dolazi do prosirenja Interneta sirom sveta. Istorija Interneta moze da se segmentira u tri faze: Prva faza vezana je za inovaciju. kao Internet. Sve to ukazuje da se Internet razvija kroz tri faze tokom cetrdesetogodisnjeg perioda. Kada se govori o sadrzaju i uslugama koje Internet nudi tada se u stvari misli na servise Interneta. publikacija. Sa potpunim pravom se moze govoriti o eksploziji Interneta koji prosto rusi okove tradicionalizma. O TCP/IP protokolu brigu vodi komunikacioni softver koji se nalazi u racunaru korisnika. demokratiju. Ni jedna informaciona tehnologija do sada. Treca faza obuhvata komercijalizaciju. u tako kratkom vremenu. Kada se -3- . Druga faza odnosi se na institucionalizaciju. menjajuci svet kroz internacionalizaciju i stvaranje novih pogleda na nauku. godine velike institucije. otkriva ppotpuno nove dimenzije u svim domenima i sferama kako individualnog tako i opste drustvenog zivota i rada. do 1974. obrazovanje. Osnovna svrha Interneta kasnih60-tih godina bila je vezana za povezivanje velikih racunarskih sistema u kampovima koledza. casopisa do vrlo ozbiljnih nsaucnih radova. Sustina tog koncepta je da se pomocu programa koji se nalazi na racunaru korisnika mreze – klijenta pristupa zeljenim podacima koji su smesteni na serveru na nekoj lokaciji svetske mreze. Internet je za mnoge umesto vesti postao tema. Internet intenzivira i obogacuje svet elektronskih komunikacija. U gotovo svim sredstvima informisanja od TV. Internet se u krugovima informaticara dozivljava kao „savremena anarhija“ u kojoj ucesnici razmenjuju razlicite informacije. doprinosi povecanju znanja – savladavanju entropije i informacione krize.

jer ova sintagma nosi sire znacenje. i po nekim analizama. Cini se prihvatljiv stav da Internet redefinise model elektronske trgovine. Komercijalizacija Interneta (1991) ce usloviti da elektronska trgovina u narednoj deceniji preuzme primat i postane dominantni oblik trgovine. World Wide Web – WWW je najpopularniji Inetrnet servis i najvazniji prestavnik javnog sevisa. na primer. Ovaj model ukljucuje promociju i komunikaciju organizacije i informacione proizvode ka bazi globalnih korisnika. i podstice saradnju sa potrosacima u razvoju novih proizvoda. usluge i placanja. intraneta i ekstraneta. Svodjenje definicije elektronske trgovine na modus kupovine i prodaje je simplificiran. Trgovina izmedju preduzeca i privatnih lica kao i trgovinska razmena izmedju rapidno raste. ali i direktno (on-line) primanje narudzbina i isporuku softvera i informacionih proizvoda. prodaje. intranet pristup slogovima kupaca i njihovo ukljucivanje u razvoj novih proizvoda preko newsgroups (diskusije potorsaca) i e-mail razmene. Sistemi elektrnoskog poslovanja se oslanjaju na resurse Interneta. ekstraneta i drugih kompijuterskih mreza. Elektronska trgovina moze. PROMENE U PRISTUPU POSLOVANJA 2. potpuno podrzavajuci uzajamni odnos izmedju prodavca i kupca. Uloga interneta je veoma znacajna u razvoju elektronseke trgovine. sto se vec moze reci da Intrenet predstavlja. elektronsko poslovanje (EP) podrazumeva vise od direktne (on-line) prodaje i kupovine proizvoda. i podrazumeva poslovanje preko povezanih mreza na ‘web’ zasnovanim tehnologijama. Ovaj vid poslovanja obuhvata ukupne procese razvoja. marketinga. promet na Internetu se udvostrucava svakih sto dana. Glavni predstavnik osnovnog servisa je e-mail (elektronska posta). godine premasiti 300 milijardi dolara. kao podrske za svaki od poslovnih procesa.1Osnove elektronske trgovine Znacajan segment globalnog trzista. cini elektronska trgovina. On omogucuje razmenu tekstualnih poruka – pisama. Ovaj servis rado koriste svi ucesnici Interneta. ekstranet pristup i inventarisanje baze potrosaca i snabdevaca. sa stanovista organizacija koje posluju preko globalnih umrezenih trzista. -4- . elektronske trgovinske transakcije preko Interneta ce do 2002. da obuhvati interaktivni marketing. 2. U poslovnom okruzenju dominacije Interneta. obezbedjujuci organizacijama u mrezi znacajne trzisne prednosti. Prema procenama americkog Ministarstva trgovine. Ovim servisom se na jednostavan nacin pristupa multimedijalnim sadrzajima koji su smesteni na mnogim serverima Interneta. odnosno globalnu virtuelnu zajednicu potrosaca. intraneta. cija se ekspanzija tek ocekuje.govori o uslugama koje Internet pruza svojim korisnicima tada se misli na servise Interneta. porudzbine i placanje preko mreze. isporuke.

proizvodna potrosnja) poslovno okruzenje (Business-to.  Poslovni partneri se oslanjaju na Internet i ekstranet u razmeni informacija i pouzdanu realizaciju transakcija koriscenjem elektronske razmene podataka (EDI) i finansijskih sistema i baza podataka.  Potrosacima mora biti obezbedjen spektar pouzdanih informacija i uvid u marketing. b) poslovanje usmereno na eksterno (poslovni partneri i komitenti. konektivnosti i kooperativnosti u tehnologiji elektronske trgovine. Kao efikasna platforma.Business Application). se moze grupisati u tri osnovne kategorije kojima se obuhvataju tipovi trgovinskog poslovanja: a) usemrenost organizacije ka potrosacu (Business-to-Consumer Commerce).Strategijske prednosti u informaticki organizovanom prometu i trgovini se zasnivaju na konceptu virtuelnog lanca vrednosti. Tehnoloski standardi Interneta i World Wide Web. smanjivanjem ili eliminisanjem kanala distribucije. 2.3Osnovne aplikativne kategorije elektronske trgovine Mreze Interneta.  Zaposleni u organizaciji zaviso od razlicitih Internet i intranet resursa za komunikaciju i saradnju u podrasci svojih radnih aktivnosti elektronske trgovine. Domen poslovnih aktivnosti koji se zasniva na elektronskoj trgovini organizacije. zaposlenih i drugih poslovnih partnera. digitalnog. podrazumevaju se razlicite infrastrukture koje obuhvataju i povezuju informacione. uz mogucnost da se maloprodaja prebaci na virtualni model poslovanja. -5- . predstavljaju mreznu strukturu ili osnovu elektronske trgovine.2Tehnologija elektronske trgovine Za formulisanje bazicnog tehnoloskog okvira ili podloge sistema elektronske trgovine. donose velike potrebe za promenama ka otvorenim sistemima. c) interni poslovni procesi (Internal Business processes). Za uspostavljanje direktnih (on-line) transakcija sa potrosacima i poslovnim partnerima podrazumeva se arhitektura u kojoj se naglasavaju neki vazni aspekti:  Internet. telekomunikacione i Internet tehnologije.  Profesionalci IS i krajnji korisnici mogu da koriste razlicite softverske alate za razvoj i upravljanje sadrzajima i operacijama Web sajta i drugim resursima elektronske trgovine kojima raspolaze organizacija. oblika trgovine. ekstranet i intranet. izvrsavanje transakcija i nacine placanja. ekstraneta i intraneta obezbedjuju vitalne linkove elektronske trgovine izmedju poslovnih segmenata (funkcija) organizacije i potrosaca. Internet sigurno ubrzava mogucnosti za razvoj savremenog. 2.

vaucer) i pokloni. u skladu sa ukusom i stilom potrosaca. Organizacije nude svoje proizvode i usluge i traze nove modele marketinskog nastupa za privlacenje kupaca. Dostizanje definisanog cilja (konkurentnost na trzistu) se zasniva na optimalizaciji kljucnih faktora:  Performanse i servis – kupac nije spreman da ceka na interfejs. tako da se prilikom nove posete potrosac pozdravlja i automatski upucuje na podrucje sajta za koji je zainteresovan. sposobnog da predstavi i proda proizvode i usluge namenjene kupcima. na primer. za zanimljivu kupovinu uz audio. jednako dostupne i udaljene od potrosaca. dok s druge strane proizvodjaci imaju mogucnost da se prilagode zahtevima potrosaca fleksibilnom proizvodnjom i budu brzi od konkurencije u udovoljavanju potrosackih zahteva. podstice na ponovnu posetu. sa interaktivnim procesiranjem i pouzdanim sistemima elektronskog placanja. dok potrosaci postaju sve zahtevniji ukljucivanjem u dinamicko globalno trziste.  Prezentacija i ponuda – na Web sajtovima (lokacijama) se mogu izgradjivati vrlo atraktivni virtuelni prostori. razmenjuju informacije i daju komentare o postojecim i novim proizvodima i uslugama. Organizacija moze da ponudi. porudzbine i usluge potrosacima zasnivaju na ljubaznosti. dok se marketing.2. konferencija). sa stanovista organizacije. Uslov za opstanak i uspeh u globalnoj zajednici mreze. razgledanje ili placanje proizovda u elektrnoskoj prodavnici. -6- . reprezentuje mogucnost maloprodaje preko mreze. Kao podsticaj na kupovinu cesto se nude razliciti oblici povoljnosti ( kuponi. Efikasnost nove paradigme na kojoj se sve cesce zasniva trgovina. Infrastruktura Internet maloprodaje se zasniva na cinjenici da su sve stranice (lokacije) mreze (od prezentacije do sofisticiranih viruelnih prodavnica ili prostora) na kojima se predstavljaju ponudjaci. kupvinu i placanje. Na mnogim sajtovima se formira registar (lista) profila kupaca. pomoci i brzini.3.1 Elektronska trgovina tipa potrosac-organizacija Poslovanje usmereno ka potrosacu predstavlja kategoriju koja zahteva razvoj atraktivnog elektronskog trzista. pokretnu i efektnu grafiku. podrazumeva da posetioci postanu kupci koji ce biti zainteresovani da se vrate na istu lokaciju.  Bezbednost i pouzdanost – neophodno je da potrosac na mrezi oseca sigurnost i zastitu kreditne kartice. diskont. licnih podataka i podataka o izvrsenoj transakciji od neovlascenog koriscenja. sto znaci da sajt mora biti dizajniran za lak pristup. kako bi se privukli i zadrzali kupci. i da ih prenose proizvodjacu.  Socijalizacija – potrosaci slicnih interesovanja imaju mogucnost da preko elektronske aplikacije komuniciraju (prostor za caskanje.  Personalnost – pozitivno iskustvo u kupovini. multimedijalne stranice na mrezi sa virtualnim izlogom ili setnju kroz virtuelnu prodavnicu.

krace vreme isporuke. Savremeni model EDI koncepta obezbedjuje transakcije dokumenata sa jednog na drugi racunar (razlicitih organizacija) sto ubrzava vreme obrade dokumenata. kvalitetnijih usluga. usluga i kompetetivnih strategija. Vecina organizacija usmerenih na savremeno poslovanje. dobavljacima i konkurenicij. efikasne kanale distribucije.2. stvara mrezu poslovnih odnosa koji se naziva lanac nabavke (snabdevanja). koji predstavljaju mrezu veza u lancu relevantnih subjekata. organizacije mogu da izaberu koncept medjusobne elektronske razmene podataka (EDI) preko Interneta ili ekstraneta. Organizacije usmerene na mrezno poslovanje. kao jedna od kompnenti elektronske trgovine. Medjusobni odnos sa drugim organizacijama koji je neophodan da se napravi i proda proizvod. Brz pristup relevantnim informacijama omogucava da se definise koncept kreiranja novog trzista.3 Elektronsko poslovanje i nacin placanja -7- . putem sajtova (Web site) i diskusionih grupa (groupware). Interni poslovni procesi podrazumevaju da sve poslovne funkcije i veliki broj poslovnih procesa podrazava elektronska trgovina. programa marketinga. Ovakav oblik informacija je raspoloziv preko intraneta svim poslovnim funkcijama i predstavlja efikasan nacin za oblikovanje razvoja proizovda. Koncept novih oblika poslovanja. veci profit. elektronsko placanje. Elektronska trgovina usmerena na poslovno okruzenje predstavlja veletrgovinski aspekt trgovinskog procesa. obuhvata i menadzment lanca snabdevanja.3. plasiranja novih proizoda. tako da su sve poslovne aktivnosti podrazane savremenim bazama podataka i aktivnostima digitalne prodaje. konstantno nadgledaju i razvijaju informacije o svojim potrosacima. brzu razmenu informacija.Business Application) ukljucuje i elektronsko trziste. Pored toga. Elektrnonski sistem trgovine kao i razmena podataka (EDI) i povezani poslovni procesi kao menadzment lanca snabdevanja. nudi raznolike informacije o marketingu i proizvodu preko mreze (WWW). obezbedjujuci nize troskove nabavke i proizvodnje. Elektrnoska veletrgovina i menadzment lanca snabdevanja se oslanja na razlicite informacione tehnologije koje se uglavnom mogu implementirati u mrezu. 2. i direktnu razmenu dokumenata poslovnih transakcija. Poslovne informacije koje se razmenjuju izmedju trzisnih partnera (organizacija) u elektronskoj formi vec postaju standardni automatizovani proces razmene dokumenata. smanjuje troskove i daje prednost u odnosu na konkurenciju. sa jednog racunara na drugi. ali istovremeno podrazumeva i direktne trzisne veze (linkove) izmedju organizacija. kao nacin komunikacije sa svojim kupcima i dobavljacima.2 Elektrnoska trgovina tipa organizacija-organizacija Kategorija poslovnih aplikacija elektrnoske trgovine usmerena na okruzenje (Business-to.3. teze reinzenjeringu tradicionalnih procesa lanaca snabdevanja.

Transakcioni procesi koji se odvijaju u segmentu elektronske trgovine.  pouzdanost transakcija predstavlja kljucni aspekt elektronskog poslovanja. funkcionise u sistemima online placanja. ali jos nije dostigao sve funkcije papirnog novca. kao online poslovanje. ∗ Digitalni novčanik . Prodavci takođe imaju korist od digitalnih novčanika: manje troškove.  elektrnoski cekovi – su fleksibilniji i jednostavniji za upotrebu od tradicionalnih (papirnih) cekova. te da omoguće da se ovi računi koriste kao platni mehanizam prilikom online kupovine. Raznovrsni sistemi elektronskog transfera sredstava (EFT) koriste informacione tehnologije za procese transfera novca i kredita izmedju banaka. osnivač firme DigiCash. ∗Digitalni ček .  kartice (cip i smart – pametne kartice) – su kao instrument placanja odnedavno ukljucene u sistem Internet placanja. proširene marketing i branding mogućnosti.sistemi digitalnog plaćanja čekovima teže da prošire funkcionalnost postojećih čekovnih računa. Namena digitalnog (elektrnoskog) novca – koji nastaje primenom racunarske tehnologije. Ovi sistemi mogu se posmatrati kao proširenje postojeće infrastrukture banaka i čekova.  kupovina je slicna kataloskoj prodaji.  kontakt sa potrosacima se odvija direktnim pristupom (uz mogucnost postavljanja pitanja i brzog dobijanja odgovora. sa tendencijom da postanu standardi opste bezbednosti za elektronsku formu novcanih transakcija. -8- . koji bi obezbedjivali potpunu sigurnost.  isporuka proizvoda se realizuje na tradicionalne nacine (osi msoftverskih proizvoda i informacija koji se mogu direktno isporuciti). putem elektronske poste). a njima je vešto dirigovao David Chaum. Međutim.ne samo da ubrzava proces naručivanja. a tehnologija na kojoj se zasnivaju povezuje javne i bankarske mreze za finansijske transakcije.Uspesno odvijanje aktivnosti elektronske trgovine se zasniva na novim konceptima za koje je potrebno obezbediti odredjene uslove koji se odnose na:  mogucnost da ponudjene informacije budu dostupne milionima potrosaca (korisnika). treba da se zasnivaju na jednostavnim formama placanja prihvatljivim za sve ucesnike (kupce i ponudjace proizvoda i usluga). Brojni mediji najavljivali su revoluciju elektronskog novca. organizacija i njihovih potrosaca. Kompleksnost ovih aktivnosti ukazuju na neophodnosti daljeg razvoja pouzdanih i efikasnih sistema.i pored buke u medijima. ali je efikasnija i efektnija. reklama je jedno a realnost nešto drugo . mogućnost lakšeg zadržavanja kupaca i pretvaranja posetilaca sajta u kupce. Procesi placanja su poboljsani pojavom:  Digitalni novac . već potencijalno smanjuje rizik od prevare i korišćenja ukradene kreditne kartice.je jedan od najreklamiranijih Internet koncepata.

To znaci da porudzbine kupaca putem Interneta prikuplja maloprodaja a isporuke proizvoda kupcu se realizuju iz skladista proizodjaca. e) Ucescem u diskusionim grupama na Internetu sluzbenici marketinga ostvaruju podrsku realizovane ponude. sluzbenici marketinga mogu dobiti korisna saznanja o zahtevima i potrebama kupaca. razvija i plasira proizovd ili uslugu i pruza podrsku nakon prodaje. Statistika koriscenja Interneta pokazuje da se jedan posetilac ne vraca vise puta na istu Web prezentaciju. Web prezentacije kojih ima na stotine hiljada na Internetu predstavljaju pasivan marketinski prisup potrosacu. d) Nakon toga. 3. Danas postoje proizodjaci koji su prihvatili virtuelni model poslovanja putem Interneta i kompletnu svoju ponudu na celokupnom svetskom trzistu realizuju preko virtuelnih kanala prodaje. Proaktivne elektronske strategije obuhvataju sledece aktivnosti:  Koriscenje biltena koji se dostavljaju preko elektronske poste. moguca su dva modela plasmana.3. koje najcesce neredovno azuriraju. Maloprodaja bi vremenom trebalo da se preorijentise na virtuelni model poslovanja. informise se o namerama konkurencije. po kojem ’’proizvodjac’’ usluga direktno komunicira sa kupcima i drugi gde agencije imaju ulogu ’’maloprodaje’’. b) Sluzbenici preduzeca mogu da posete Web lokacije konkurencije i na taj nacin se upoznaju sa karakteristikama njihove ponude.1 Proaktivne marketinske strategije na Internetu Proaktivni marketinske strategije na Internetu obuhvataju sve aktivnosti na Internetu kojima se preduzeca priblizavaju potrosacima nasuprot pasivnom pristupu gde se ceka da potrosac dodje do preduzeca. za razliku od ocekivanja da jednog dana potrosac svrati na Vasu Web lokaciju i pregleda ponudu. -9- .  Registrovanje Vase Web prezentacije na masinama za pretrazivanje. Svaka od ovih faza moze se sprovoditi kontinuirano uz pomoc virtuelnog sveta Interneta: a) Ucesce u diskusionim grupama Interneta. sagledaju njihovu strategiju i uslove prodaje i o tome obaveste odsek za razvoj proizvoda i usluga. Mnoga preduzeca kreiraja sopstvene Web prezentacije. ocekujuci da ce na ovaj nacin uz pomoc Interneta desiti cudo samo od sebe. Prvi. Proaktivna strategija na Internetu stvara uslove za partnerstvo sa potrosacima. Nestanak posrednika u prodaji naizlgde moze biti velika pretnja veleprodaji i maloprodaji a nova sansa za proizvodjace. Kada je rec o marketingu usluga putem Intrneta. Po ovom modelu maloprodaja bi mogla da smanji ili gotovo iskljuci svoja skladista. odsek za marketing uvodi i plasira ponudu novog ili modifikovanog proizvoda na trziste posredstvom Web lokacije preduzeca. MARKETING NA INTERNETU Ovde ce se ukratko razotriti uticaj Interneta na Marketing kao proces u Lancu vrednosti. c) Na osnovu ovih informacija pomenuti odsek za razvoj proizvoda ili usluga razvija novi proizvod ili modifikuje postojeci.1 Da bi se usluga ili proizvod uveo na trziste preduzece treba da istrazuje trziste.

A šta se dogodilo sa našim rizicima? Da li su i oni postali virtuelni? Na žalost nisu. Naime. Kako se jedan određeni deo poslova premestio u sajber prostor. što je u današnje vreme nedopustivo. Međutim unazad posmatrano samo informatičko jezgro svake firme nije bilo na adekvatan način uključeno u ove modele. kao što će mnogi pomisliti. dok velike žile kucavice više nisu široke reke. Od tada pa do danas su se mnoge stvari izmenile. Kreću se od rizika vezanih za samo poslovanje kao što su na primer razni vidovi neplaćanja. pa do rizika vezanih sa fizičko oštećenje imovine firme. jer kompanije već imaju određene modele ugrađene u svoje biznis planove. prilikom transporta rekom Jangcekjang roba je deljena na više čamaca kada je trebalo vršiti prevoz preko naročito opasnih mesta. krađa ili neke prirodne nepogode (poplave. ali je u isto vreme postala daleko ranjivija nego bilo kada ranije.1 ELEKTRONSKI RIZICI (E-RIZICI) . UPRAVJANJE RIZICIMA Pod rizicima (opasnostima) podrazumevaju se vanrdeni događaji usled čijeg ostvarenja može doći do ekonomski štetnih posledica za pojedine osobe. kao i o neophodnosti našeg delovanja u vezi sa njima se prostire kroz ljudski istoriju. propao bi samo onaj deo robe koji je u njemu bio ukrcan dok bi se roba ukrcana na ostalim čamcima spasila. informaciona tehnologija jedne firme je dobila na značaju sa stanovišta poslovnog uspeha. Iz realnog i opipljivog sveta prešli smo u virtuelni. odnosno firme. Upravljanje rizikom nije. Rizici sa kojima se susreću tradicionalne ˝brick-and-mortar˝ kompanije u svom poslovanju su jako raznovrsni. nego sukcesivno kako se u pojedinim čamcima prevozila. jer im roba tada nije bila sva izložena istoj opasnosti.10 - .  Oglasavanje na elektronskim oglasnim tablama (BBS).  Distribucija elektronskih medija kao stu su CD-ROM-ovi. već su i te kako realni. Roba koje se transportuje je doživela razne transformacije i stigla do toga da bude pretstavljena skupovima nula i jedinica. oluje. disciplina koja se pojavila sa modrenim načinom poslovanja. Na taj način oni su vršili primitivnu podelu rizika. 4. kao što su požar. Bavljenje elektronskim poslovanjem zahteva od kompanije da sagleda nove oblike rizika kao deo svoje poslovne strategije. Integrisanje konvencionalne marketinske aktivnosti se elektronskim marketingom  Usmerenje marketing aktivnosti na proizvodjace Internet medija. pruge ili auto putevi već moćni optički linkovi. Svest o postojanju rizika.). Ukoliko bi koji čamac i potonuo. zemljotresi i sl. zakasnelih isporuka ili prevara. a slikoviti primer za to je praksa kineskih trgovaca iz perioda od pre tri hiljade godina. 4. Samo upravljanje rizikom nije nikakva novina.

koji se javaljaju korišćenjem interneta u poslovne svrhe. Posebno se izdvajaju slučajevi vezani za moguće povrede integriteta i poverljivosti podatak i dostupnosti sajta. ili neka veoma skupa oprema da bude predmet krađe. To je jedno jako osetljivo pitanje koje ukoliko mu se ne pristupi krajnje ozbiljno može dovesti do poptunog gubitka poverenja kupaca i rušenja ugleda jedne kompanije Dostupnost podrazumeva da podaci.com kompanije . Svetske berze na kojima se trguje hartijama od vrednosti posebno burno reaguju kada su u pitanju takozvane . iako bismo želeli da celokupni rizik poslovanja uz primenu upravljanja rizicima eliminišemo to je nemoguće. Čak i uz prebacivanje jednog dela rizika na osiguravajuće kompanije ostaje jedan deo koji moramo prihvatiti ukoliko uopšte želimo da se bavimo elektronskim poslovanjem. U svakom slučaju. Povrede integriteta . informacije i razne usluge smeju da budu dostupni isključivo ovlašćenim osobama ili institucijama.11 - . Kako se taj prihod povećava. 6. dok je mnogo lošije od samog oštećenja od požara neostvarena dobit zbog neobavljenih transakcija.2 KOJI SVE RIZICI POSTOJE? U sledećem odeljku će detaljnije biti prikazani najčešći postojeći rizici. 4.Prelaskom na on-line režim rada i odabirom nekog od modela elektronskog poslovanja. Sve ovo na kraju može imati između ostalog za posledicu i drastičan pad akcija kompanije na berzi. informacije i razne usluge smeju da budu izmenjeni isključivo od strane ovlašćene osobe ili institucije. kao i štetu nanetu imidžu i poverenju kompanije kod kupaca.pod pojmom integriteta se podrazumeva da podaci. Međutim ono što je u današnje vreme daleko važnije od na primer serverskog hardvera su na njemu sačuvani podaci. AMAZON. a mogući su i odštetni zahtevi oštećenih klijenata na osnovu odgovronosti firme. određeni deo prihoda firme. tako je naravno za svaku firmu pitanje rizika koji se pojavljuju sve značajnije. ali imaju za posledicu znatne troškove za firmu vezane za ponovno dovođenje sistema u pređašnje stanje. Šta se sve može dogoditi u slučaju brisnja ili menjanja podataka od strane neovlašćenih lica prikazano je na slici 1: Povrede poverljivosti podataka Poverljivost podataka podrazumeva da podaci.COM – MARKETING I PRODAJA PREKO INTERNETA . jer jedan računski centar može da bude uništen u požaru. informacije i razne usluge moraju biti dostupni u željenom vremenskom trenutku. Jako opasni Denial-of-Service napadi mogu u trenutku da dovedu do velikog pada vrednosti akcija jedne kompanije. Kao što je već spomenuto i dalje postoje svi tradicionalni rizici. a u nekim slučajevima i celokupan. na elektronskom tržištu. Napadi hakera ili virusi ne prouzrokuju fizička oštećenja. se ostvaruje putem interneta.

com je američka e-trgovinska kompanija smeštena u Sijetlu. Amazon je opstao i konačno ostvario svoj prvi profit u četvrtom kvartalu 2001.com .amazon. Džef Bezos je rezultate tržišnog ispitivanja ozbiljno shvatio i prihvatio se posla u želji da sazna sve o poslovanju sa knjigama. Vašington. Amazon.OD IDEJE DO REALIZACIJE.com www.12 - . Bezos je sledeći svoju viziju. S druge strane. intervjuisao 20 najvećih trgovinskih kompanija koje su prodavale proizvode kataloški. Internet je mogao pružiti uvid u široku bazu podataka. godine. Slika br.3 Prikaz stranice koja se odnosi na poslovanje sa knigama1 Prvi zadatak je bio napraviti ozbiljan biznis plan i u posao uvući što veći broj kompijuterskih talenata. usled ogromnog rasta korišćenja Interneta.2 1 2 www. Sve je počelo kada je njen osnivač Džefri Bezos. Kompanija je dobila naziv po Amazonu. beskrajnoj i razgranatoj južnoameričkoj reci. I pored krha i posrnuća mnogih e-kompanija 2002. Amazonov početni biznis plan je bio neobičan. kako bi saznao koja bi se roba prodavala efikasnije putem Interneta u odnosu na tradicionalne trgovinske institucije. bile su to knjige. U to vreme. video budućnost u novom obliku poslovanja. Ona je jedna od prvih kompanija koja je krenula sa prodajom proizvoda na Internetu. Za knjige nisu postojali detaljni katalozi koji bi se morali slati poštom. tada još virtualno limitiranom broju korisnika. Džef nije očekivao profit za naredne četitri do pet godina.wikepedia. godine: 5 miliona po akciji a to je ukupno bilo jedna milijarda dolara.

koji će za korisnike štedeti novac i vreme. Amazon je najavio preseljenje i koncentraciju svojih kancelarija u South Lake Union delu Sijetla. Bez ikakve podrške medija Amazon. Centar za razvoj softvera – ovaj centar se ne nalazi na jednom mestu. godine 359 miliona da bi se u 2006. i to sve sredinom 2010. Džef i njegova supruga su trgovinu organizovali u njihovom dvosobnom stanu. s tim da bi kompanija u potpunosti trebala da se preseli tamo do 2011. Na rezultate nije trebalo dugo čekati. . Išai u Rumuniji. i San Francisko u SADu.13 - . Iako je veći deo razvojnog centra smešten u Sijetlu.1995. Union Station. Dublin u Irskoj. godine i da prestavništvo bude u fromi kampusa koji će činiti 11 zgrada.Početak nije bio nimalo glamurozan. Pilot korisnici su vest o postavljanju stranica proširili dalje. već naprotiv. Tako je Amazon uskoro javnosti ponudio on-click kupovinu. Kejp Taun u Južnoj Africi. Stranice su bile ispravno prikazane na različitim vrstama pretraživača i platformi i prvi uslov za početak e-trgovine knjigama bio je ispunjen. Tokio u Japanu. godine. uključujući South Lake Union. Bangladeš. druge lokacije uključuju Slaf i Edinburt u Škotskoj. Svet je očito spremno dočekao e trgovinu i novi sistem poslovanja. a produžnim kablom su u svojoj garaži povezali tri sun microstation kompijutera. Bezos je nastojao da poboljša svoje stranice kako bi bile u potpunosti orjentisane ka korisnicima. godine proglasio čovekom godine u znak priznanja za uspešnost kompanije i širenje popularnosti on-line kupovine. Prodaja je do kraja septembra meseca porasla na 20 000 dolara nedeljno. Kada su pilot stranice bile gotove Džef je zamolio 300 stručnjaka da tesiraju stranice. Ostvareni neto prihod u 2003. Datum odabran za objavljivanje stranica je 16. godine. i premostiti jezičnu i prostornu barijeru.com je u sledećih 30 dana prodavao knjige u svih 50 različitih država i 45 stranih zemalja. zaposleni se nalaze po celom svetu. Beijing u Kini. 2004. 2005. „Time Magazin“ je Bezosa 1999. Beacon Hill kao i u The Columbia Center. Čenei i Hedinbed u Indiji. zatim ocene samih korisnika i email status porudžbine. godini bio je 35 miliona dolara. Danas se glavno predstvaništvo nalazi po čitavom Sijetlu. godine 588 miliona dolara. godini smanjio na 190 miliona dolara.06.

CD-ova.amazon. dok je samo nekolicina analitičara njegov posao držala za „jednu od najmudrijih strategija u istoriji trgovine“. CD-ova. Ono što je započelo kao on-line knjižara. Jedni su smatrali da Amazon raste u giganta prebrzo i u tome videli zamku. Ipak 2000.com-u prodaje čak 41 kategorija proizvoda.14 - .COM-A Kada je Bezos obelodanio svoju nameru da od „Najveće knjižare na svetu“ stvori „Najveću svetsku internet trgovinu svim robama“. nameštaja. Francuska. kompijuterskih softvera. DVD-ijeva i druge robe paralelno sa prodajom novih. nalaze se svugde po svetu pa tako možemo navesti sledeće:  Severna Amerika: Feniks (Arizina). javnost je bila podeljenog mišljenja.com je 1999.com 1 Amazon. Severni Las Vegas (Nevada). Belvi (Vašington). hrane i drugog. godine uspeli su da lansiraju Amazon marketplace koji je omogućavao korisnicima prodaju polovnih knjiga. itd. Kina. Nemačka. 3 proizvodi koji se mogu naći na Amazon. uskoro je diversifikacijom proizvodnog asortimana preraslo u e-trgovinu DVD-jeva.Skladišta se načešće nalaze u blizini aerodroma i vrlo nalik na centre za razvoj softvera. Škotska. POSLOVNA STRATEGIJA AMAZON. 1 www. elektronske opreme. odeće.  Kanada: Ontario.com . Slika br.  Azija: Japan. Vels.  Evropa: Engleska. Prvi su se pokazali neopravdano skeptičnima. video igrica. Danas se na Amazon. godine pokušalo sa internet aukcijom ali to nije opstajalo jer je u to vreme postojao sajt sa već razvijenom aukcijskom prodajom koji se zove eBay. Glavni rival i danas u ovoj oblasti je eBay. Vajtstoun i Plejnfild (Indijana).

 2004: Joyo. distribucija – proširenjem poslovanja otvara se potreba za proširenje distribucije. Fabric..  2007: dpreview.com. sigurno poslovanje kreditnim karticama.com.com.15 - .  1999: Internet Movie Database (IMDb). Velikoj Britaniji.rešavanje ozbiljnih pitanja. Amazon. godine lansira svoju trgovinsku marku pod nazivom „Pinzon“ koja uključuje proizvode vezane za tekstil. Japanu. i gde sam kupac može učestvovati u obličavanju traženog proizvoda. Ukoliko to lezultira prodajom. sakupljeno je 15.co. 2008.com – kompanija koja se bavi prodajom e-knjiga. Učeći od Bezosa možemo utvrditi četiri kritična faktora uspeha u slučaju Amazon.pronalaženje načina da se kroz široku ponudu proizvoda i usluga zadovolje potrebe i očekivanja kupca. Nemačkoj.  2006: Shopbop. Kanadi. tehnologija .) i u januaru 2005. Na teritoriji SADa septembra 2007. Londonska firma koja se bavi fotografijom i Brilliance Audio – najveći ne zavisni izdavač audio knjiga u SAD-u. godine Amazon.prodaja ili proizvodnja proizvoda i usluga koji su kupcima zanimljivi. uragan Katarina. i Mobipocket. Amazon Fresh nastaje avgusta 2007.com proširuje svoje poslovanje i na filmsku produkciju koja je producirala film The Stolen Child u saradnji sa 20th Century Fox.1998. Kineski sajt za e-polovanje.. kuhinjske aparate i druge potrepštine za domaćinstvo. proizvođač odevnih predmeta i galanterije. godine.com svoje proizvode i usluge plasira odvojenim web trgovinama u Americi.com:    proizvod . je izdavač iz Velike Britanije koji je postao deo Amazona 15. Periodično otvaraju kanale preko kojih korisnici mogu da doniraju u različite svrhe (crveni krst.com – kompanija koja se bavi snimanjem DVD-ova po narudžbini ali se kasnije proširila i na štampanje knjiga po istom principu. partneri od Amazona dobijaju prviziju a takav način poslovanja se naziva payper-click sistem. godine i na njemu se mogu pronaći prehrambeni proizvodi.000 ljudi. . kao što su: tehnološko omogućavanje jednostavnog naručivanja (I-Click System).7 miliona dolara od 200. Partneri to čine stavljanjem linkova na svoje web stranice koji korisnike upućuju na Amazonovu naslovnu stranicu ili stranicu konkretnog proizvoda.com. ubrzavanje isporuke i plasiranje novim korisnicima privlačnih ponuda. Partneri Amazona su uglavnom nezavisni trgovci koji za svoje upućivanje kupaca ka Amazonovim stranicama dobijaju proviziju.Avgusta 2005.firme koje se bave razvojem video igrica.uk.  2005: BookSurge – kompanija koja se bavi štapmanjem knjiga po narudžbini. Box Office Mojo. Shelfari Reflexive Entertainment. Francuskoj itd. kupci . AbeBooks. godine lansiraju Amazon MP3 on-line muzičku prodavnicu.10. Neki od sardnika Amazona su i sledeći:  1997: Bookpages.  2008: Audible.  2003: on-line muzički izdavač „CD Now“.  PARTNERSTVO SA KONVENCIONALNIM KOMPANIJAMA Amazon čak 40% svoje prodaje ostvaruje putem partnerskih preduzeća. CreateSpace.

Nakon toga objavili su zatvaranje 87 maloprodajnih objekata širom SADa. KOMPANIJU. Ipak je Toys“R“Us uspeo da raskine ugovor sa Amazonom početkom 2006.com nije stekao samo svojom širokom ponudom. 2011: Lovefilm. Amie Street. Amazon. godine. POGODNOSTI ZA KORISNIKE Popularnost Amazon. Woot. Isto tako stranicu nije moguće odštampati. Problem je bila činjenica da još uvek Amazon. već sliku mesta na kojem se traženi termin nalazi. Amazonovo partnerstvo sa ovim maloprodavcem je primer kako jedan pionir u web prodaji može da pomogne tradicionalnim kompanijama da postignu uspeh u on-line prodaji. Primer je kompanija specijalizovana za prodaju igračaka Toys“R“Us. godine. prodati na Amazonu uz proviziju koju Amazon naplaćuje tek kada proizvod proda. već i nizom pogodnosti koje omogućavaju svojim kupcima i korisnicima. pregled knjige je još jedna atraktivna mogućnost koja korisnicima omogućava pretraživanje prema ključnoj reči sadržaja mnogih knjiga iz kataloga.Izjava osnivača Amazon. Quidsi. Jedna od popularnijih mogućnosti je kritika ili pohvala od strane korisnika na web stranici svakog proizvoda. Kao deo njihove kritike. Click Settings uključuje metodu isporuke. omogućivši kupcima koji kupe bar jednu knjigu od Amazona editovanje poglavlja stranice svakog proizvoda. pogodnost koja autorima knjiga omogućava objavljivanje komentara. Sada je kompanija Toys“R“Us rešila da plasira svoje proizvode lansiranjem sopstvenog web sajta. korisnici moraju oceniti proizvod na skali od jedne do pet zvezdica. tj. Sada Toys“R“Us vrši on-line prodaju na sopstvenov web sajtu. a postoji i limit stranica kojem jedan korisnik može pristupiti. Mogućnost je uvedena krajem 2003. način plaćanja za svaku od adresa isporuke sa korisničkog računara. da lansiraju svoje proizvode na njegovim stranicama. kao i na Amazonovoj naslovnoj stranici. Krajem 2005. Pretraživanje knjige.com Džefrija Bezosa skoro da je i ostvarena u potpunosti: „ NAŠA VIZIJA JE STVORITI NAJVEĆU. 2010: Touchco. godine. Korisnici mogu svoj korišćeni proizvod koji je u asortimanu Amazona. Korišćenje I-Click Settingsa korisniku omogućava da jednim klikom naruči proizvod na jednu ili više adresa sa njegovog korisničkog računara.16 - .com i Toys“R“Us povezuje ugovor sklopljen avgusta 2000. Kako bi izbegao kršenje autorskih prava. godini wiki feature je zamenio konvencionalni forum. Amazon je omogućio nekim kopanijama. Buyvip. on-line proizvođač obuće.“ KONTRAVERZE VEZANE ZA AMAZON. KA KORISNICIMA ORIJENTISANU. Krajem 2005. godine Amazon je stranici dodao wiki feature u bazu proizvoda. MESTO NA KOME ĆE KUPCI PRONAĆI I OTKRITI SVE ŠTO JE MOGUĆE KUPITI ON-LINE.com objavio je Amazon Connect. a preostalih 12 objekata nastavićem poslovanje pod imenom Babies“R“Us. godine Amazon.COM Iako je ova on-line kompanija lider u svom poslu za nju se vezuju i neuobičajna dešavanja i problemi: .com kao odgovor na upit ne daje kompjuterski čitljiv tekst knjige. Amazon je tako popularizovao svoj I-Click Settings.   2009: Zappos. Komentari se pojavljuju na dnu stranice sa detaljima o knjigama. U 2006.

com je pozivao potencijalne pisce da isprobaju svoj tlenat i nastave priču pasus po pasus. ali je knjiga ipak bila povučena iz prodaje.com je u početu bio za ovu knjigu rekaviši da sajt veruje da cenzura neće prodavati određene knjige samo zato što drugi veruju da je njihova poruka nepoželjna i da kupci sami odlučuju o kupovini. Amazon. On je dobijao nagradu od 1000 USD i čast da bude koautor sa jednim od velikana savremene literature.com uložio 50 miliona $ na TV kampanju u velikim gradovima pre Božića. pod nazivom „Pedofiljski vodič za ljubav i zadovoljstvo: ljubavni kod ponašanja sa decom“. godine The New York Times je izvestio da je sa Amazon. Amazon. 10. koji se jednostavno zove Magazin. sa konkurentskim kućama Barnes i Noble za prevlast u on-line prodaji knjiga. više od 18 800 pisaca je dalo svoje priloge.com je ostvario veliku prednost sa ovim takmičenjem u interaktivnom pisanju. NAJVEĆI MARKETINŠKI ON-LINE POTEZ KOJI JE IKADA UČINJEN Jedna od najboljih promocija on-line do sada bilo je takmičenje Amazon. i u drugim vodećim informativnim medijima po svetu. Amazon je angažovao pisca Džona Updajka. dobitnika Pulicerove nagrade. sa velikim ulogom. s tim što je za čitanje svakog priloga bilo na raspolaganju 30 sekundi u proseku. javio se i problem kako oporezovati prodaju preko mreže i to naplatiti od Amazona. dobio je 100 000 dolara. da za honorar od 5 000 dolara napiše prvi stav priče kojoj je on dao naslov „Ubistvo održava časopis“. izvučen nasumice. The New Yorker i USA Today. U toku 44 dana u avgustu i septembru 1997. Na kraju takmičenja.com-a. U proseku svakog dana se u takmičenje uključivalo 8 500 ljudi. Priča počinje tako što blaga g-đica Taso Polk jedno jutro pri dolasku na posao u redakciju časopisa. godine Amazon. Cilj takmičenja bio je upoznavanje sa brendom Amazon. Svakog dana je biran najbolji autor od onih koji su dostavili svoje tekstove redakciji Amazon.com je izdao knjigu Filipa R. jula 2009. godine u kojoj je Amazon. O takmičenju se pisalo u skoro 300 prestižnih listova uključujući The New York Times. Kompaniji je prodaja porasla ali ne dovoljno da bi opravdala uložena sredstva i zbog toga .com-a obrisao sve kopije knjiga u izdanju Mobil Reference bez najave i dozvole a kupcima je ponuđen novac nazad ili vaučer na 30 $ za kupovinu na ovom sajtu. The Washington Post.      vršen je pravni i politički pritisak na ovu kompaniju jer je odbila da plati porez na promet u državama u kojima nema fizičko prisustvo. primeti u liftu nekog neobičnog čoveka.com-a koji je potrošio 150 000 dolara samo za nagrade u takmičenju. Updajk se ponovo uključio da majstorski uobliči misteriju ubistva koja se odvijala tokom ovog poduhvata. godine prekida se saradnja sa WikiLeaks-om.17 - . Jedan srećni dobitnik. Osoblje Amazona je radilo 24 časa da bi pregledali podnete radove tokom šest nedelja takmičenja. U najaktivnijem pojedinačnom danu.12.2010. Newsweek. poslednjeg dana takmičenja između 380 000 lica koja su poslala svoj deo za priču. People. Amazon. Uključen u borbu. Cilj je postignut. televizijskom dnevnom šou. To je bio veliki reklamni potez za prodavca knjiga. 1.com-a „Najbolja priča koja je ikada ispričana“. Jedna od značajnijih marketing akcija bila je sprovedena 2002. Novembra 2010. Nemačka je kritikovala Amazon da je preštampavao članke objavljene na wikipedii.

Nakon ovoga Amazon je odlučio da se koncentriše na smanjenje cena u vidu besplatne dostave za porudžbine preko 25$ i profit je porastao za 28. 9) Novi pogledi na javni zivot i demokratiju. 4) Svi oblici kontakata su na globalnom. brisanje lokalnih i regionalnih granica. STA JE PROMENIO INTERNET? Eksplozija Interneta na globalnom nivou do mnogobrojnih promena koje se ogledaju u brzom protoku informacija.  zadržavanje postojećih kupaca i stvaranje lojalnih kupaca.  maksimalno ugađanje progitabilnim kupcima. Korisnicima se nudi mogućnost da pregledaju i kupe značajne naslove knjiga iz Amazon.9%. 3) Visi stepen efikasnosti. . Amazon je imao saradnju i sa Googl-om koja se ogledala u mogućnosti pristupa Google korisnicima proizvodima Amazon. 7) Pristup informacijama o rezultatima zavrsenih naucnih istrazivanja i istrazivanja koja su u toku. BUDUĆI CILJEVI Amazon. 5) Mogucnost pristupa bazama podataka koje se nalaze na citavoj zemaljskoj kugli. godine. napustanju tradicionalnih i uvodjenju novih oblika poslovanja i komunikacija. Dogovor sa Yahoo sklopljen 2007.  pretimanje kupaca od konkurencije. godine oko premier knjižare predstavlja još jedan marketinški potez. Ovde se navode samo neke od tih promena: 1) Prosirenje granica i pojednostavljenje procesa rada i komunikacije. svetskom nivou.18 - . prevazilazenju vremenskih i jezickih barijera.com-a. 2) Troskovi komuniciranja putem Interneta su daleko jeftiniji u odnosu na klasicne. navođenjem da češće i više kupuju. produktivnosti i kreativnosti kolektivnog rada. 6) Mogucnost elektronskog pristupa svetskom trzistu uklanja dosadasnje razlicite barijere. Citava jedna knjiga bi se mogla posvetiti temi o tome sta je sve promenio Internet.se oglašavanje otkazuje 2003.com-a u daljem razvoju nastupa na Internet tržištu su:  preobraćanje „lakih“ kupaca u „teške“ kupce. 8) Pojava novih oblika obrazovanja – obrazovanje na daljinu. 5.com-a koji nisu bili na njegovom sajtu a Amazon je prihod ostvarivao od sponzorisanih linkova.  pridobijanje novih kupaca.

2) Nedovoljna je bezbednost poslovnih transakcija. Resenje ovog problema ide u pravcu da se afirmisu pravila bontona na Internet-u a odredjenu zastitu mogu da pruze i sami provajderi koji preuzimaju Vasu postu i vrse selektiranje na osnovu kriterijuma koje odredi vlasnik e-maila. kupiti robu uz zahtev da se dostavi na odredjenu adresu i elektronskim putem platiti.19 - . saznati cenu i uslove placanja. podsticanjem terorizma i perverznim ponasanjem. Preduzeca moraju da razmotre neophodne promene u organozacionoj strukturi i kulturi organizacije.Digitalna revolucija dovodi do korenitih izmena u nacinu proizvodnje. 4) Internet je sirom otvorio vrata svima onima koji su skloni da ugroze javni moral posticanjem rasne mrznje. . 3) Ugrozavanje privatnosti. Moze izabrati trzni centar. Losa je praksa da se nova tehnologija jednostavno “ubaci” u postojecu praksu poslovanja. Godisnji svetski trgovinski obrt na Internetu procenjuje se u prosloj godini na vise od 10 milijardi dolara uz tendenciju da se u narednom periodu uvisestruci. Snazan razvoj elektronske trgovine i placanja realno je ocekivati uskoro. medju kojima ima i onih koji predstavljaju poslovnu tajnu. kriptovanjem i poslovanjem putem sigurnosnih servera. sa pozeljnim stepenom pouzdanosti finansijskih transakcija putem Interneta. Neophodno je definisati nove procedure upravljanja kadrovskim resursima i mreznim procesnim funkcijama. Problem se moze resiti dobrom organizacijom informacionog sistema. Uspesna primena Interneta u komercijalnom poslovanju iziskuje redizajniranje postojecih poslovnih procesa. Svako ko poseduje Vas e-mail. Trgovina nakon posla i iskljucivo u vremenu kada su prodavnice otvorene bice zamenjena mogucnoscu da covek kupuje iz svog stana kada to zeli. gledati robu i upoznati se sa njenim karakteristikama i nacinom koriscenja. Problem se resava digitalnim sertifikatima. Problem se pokusava resavati formiranjem komiteta za Infoetiku na nacionalnom nivou. a lako se saznaje. moze da Vam dosadjuje raznim porukama koje ne samo da Vas ne interesuju vec Vas i nerviraju. postaju javni i dostupni svakom onom ko im pristupi. propagiranjem verskih sekti. U uslovima dominacije racunarske i komunikacone tehnologije izmenice se stil zivota i rada a samim tim i navike ljudi. I ako je Internet dosta toga promenio u pozitivnom smislu ponesto mu se i zamera: 1) Ukoliko se informacioni sistem organizacije poveze sa Internet-om mnogi poslovni podaci. prodaje i marketinga. 5) Internet je nedovoljno otporan za hakere i zlonamerne korisnike koji zele da ga inficiraju virusima.

i satelita u nizim slojevima zemljine atmosfere. Ocekuje se da Internet integrise sve informativne medije: stampu. Do kraja 2004. Ova tehnologija omogucuje brzinu prenosa podataka do 56 Mbps. kao savremena informaciona tehnologija. doprineo progresu covecanstva na humanim osnovama.com je morao da nađe i kompanije sa kojima bi se udružio u nekim situacijama . Ova kompanija je znala da uspešno proceni sa kim treba sarađivati kako bi poboljšala svoju prodaju i uspela je u tome. Sa razvojem Interneta ocekuje se niza cena njegovog koriscenja sto ce doprineti njegovom brzem sirenju.20 - . TV. ocekuje se da ce preko Interneta dominirati promet roba. i tako uspešno parirao globalnoj konkurenciji. Izgradnja INTERNET 2 koji bi resio neke probleme postojeceg INTERNET-a i stvorio prostor za kvalitetnije Internet aplikacije. sirenje Interneta na sve oblasti zivota i rada ljudi citave zemljine kugle. . Sa resavanjem pitanja bezbednosti poslovanja. usluga i kapitala. Veci obim poslovanja putem Interneta uz pretpostavku da se obezbedi potpuna sigurnost poslovnih transakcija.com je on-line kompanija koja je dokazala da možete da uspete i sa malo poslovnog kapitala ako imate dobru ideju i stalno inovirate svoje poslovanje. Sa rizikom da se napravi i greska zavirimo u buducnost Interneta. Cilevi Amazon-a u budućnosti jasno pokazuju da ova on-line kompanija planira i dalje da napreduje i da se proširuje kao i da još dugo budu glavni konkurenti u ovom poslu. Snaznija afirmacija mobilnog Interneta sa upotrebom mobilnog telefona i PDA (Personal Data Assistant) uredjaja. godine ocekuje se da ce Internet povezati preko milijardu racunara. tamo gde ga nema. komuniciranje putem Interneta bi bilo jos efektivnije i efikasnije. kao i povezivanje sa Internetom posredstvom Wireless-a.6. Amazon. Povezivanje na Internet mrezu preko WIRELESS-a. Postavljanjem optickih kablova. Internet ce postati infrastrukturna podrska i kljucna pretpostavka koncepta ekonomske globalizacije sveta. Komunikacioni saobracaj putem Interneta danas se uglavnom odvija putem PTT infrastrukture koja ne zadovoljava savremene tehnicke i tehnoloske zahteve. ZAKLJUCAK Vrlo je nezahvalno biti prorok za informacionu tehnologiju koja se tako brzo gotovo nepredvidljivo razvija. U buducnosti se ocekuje da veliki deo Internet komunikacionog saobracaja preuzmu satelitski sistemi.jer iako je globalizacija nepoznanica u nekim zemljama neke zemlje već uveliko posluju međunarodno i konkurencija je velika. Da bi uspeo Amazon. Da bi Internet. radio zatim produkciju filmova i telefonski saobracaj. njegov buduci razvoj bi trebao da se usmerava polazeci od principa humanistickih nauka koji tek treba da se izgrade u skladu za digitalnim dobom u koje svet sigurno i sve brze ulazi.

NAPOMENE I KORISCENA LITERATURA 1 .21 - .

2005. Djurkovic J... 2005. godina 6) www.com 4) Balaban N. Ristic Z.godina 5) Lovreta S. Trninic J. Končar J.. Ekonomski fakultet u Beogradu. Petkovic G. „DIREKTNI MARKETING“. Ekonomski fakultet Subotica. 2006.e-trgovina. 2007. Ekonomski fakultet Subotica....1 1) Salai S. 3) www. Poslovna škola Beograd. 2) Uroš T.. Subotica..yu ...amazon. „ELEKTRONSKO POSLOVANJE“. Beograd. Koncar J.co. Univerzitet u Novom Sadu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful