You are on page 1of 7

SREKL ETM MERKEZ VE MESLEK DANIMANLII SINAVI A 1 - A1

23.02.2012 16:03:17

1.

[ --1-- ] Aadakilerden hangisi yaygn eitim trlerinden biridir? a) b) c) d) e) Okul ncesi eitim lkretim Uzaktan eitim Ortaretim Yksekretim

6.

[ --6-- ] Aadakilerden hangisi renmenin temel zellikleri arasnda yer almaz? a) Davranta deime oluur. b) renmenin nkoulu olgunlamadr. c) renmede dorudan gzlenebilen bireyin performansdr. d) renmede birey pasif rol oynar. e) Deiim, yaantlarn belli bir sre tekrarn gerektirir. [ --7-- ] Aadakilerden hangisi problemin aydnlatlmas srecinde kullanlan danmanlk becerilerinden biri deildir? a) b) c) d) e) Dinleme Aktif katlm Yaratclk Soru sorma Duygular yanstma

2.

[ --2-- ] TVde reklamlarn verilme skl ne tr bir ierik zmlemesi uygulamasdr? a) b) c) d) e) aret arac olarak zmleme Anabilimsel zmleme Yntemsel zmleme Kurgusal zmleme Pragmatik (faydac) zmleme

7.

3.

[ --3-- ] Aadakilerden hangisi danana kendisini rahat hissettirecek grme odas unsurlar arasnda yer alr? a) b) c) d) e) Duvarda insan figrl resimler olmaldr. Duvar rengi krmz olmaldr. Tablo ve resimler sade ve rahatlatc olmaldr. Mobilyalar lks ve gsterili olmaldr. Fonda ksk sesli klasik mzik almaldr.

8.

[ --8-- ] Aadakilerden hangisi psikolojik danma grmelerinin ilk aamasdr? a) b) c) d) e) Problemin ortaya konulup anlalmas zm iin nerilerin tartlmas nerilerden birisine karar verilmesi Alnan kararlarn uygulamaya konulmas Sre hakknda danann bilgilendirilmesi

4.

[ --4-- ] Aadakilerden hangisi grme hazrlklar srecinde dananla birlikte yaplmas gerekli uygulamalardan biri deildir? a) Danann baarszlk nedenleri hakknda detayl rapor sunulmaldr. b) Danandan randevulara gelemeyecei zaman bunu bildirmesi istenmelidir. c) Dananla bir anlama yaplmaldr. d) cret ve kurallar aka konuulmaldr. e) Danmanlk srecinin ka oturum srecei ve her oturumun ka dakika olduu belirlenmelidir. [ --5-- ] Aadakilerden hangisi veri toplama tekniklerinden biri deildir? a) b) c) d) e) Gzlem statistiki Analizler Soru Kad-Anket erik zmlemesi Grme (Mlakat)

9.

[ --9-- ] ki kiinin ayn masada yan yana ve yz yze bakarak oturduu pozisyon aadakilerden hangisidir? a) b) c) d) e) birliki pozisyon Rekabeti pozisyon Bamsz pozisyon Ke pozisyon Aynalama pozisyon

5.

[ --10-- ] 10. Aadakilerden hangisi grme aralar ndan biri deildir? a) b) c) d) e) Konuma Dinleme Soru sorma Yanstma ve pekitirme Tepki verme

SREKL ETM MERKEZ VE MESLEK DANIMANLII SINAVI A 1 - A1

23.02.2012 16:03:20

[ --11-- ] 11. Aadakilerden hangisi etkili dinleme iin uyulmas gerekli kurallardan biri deildir? a) b) c) d) e) Duygularn kontrol edilmesi Ana fikrin dinlerken yakalanmaya allmas Dinlerken seici davranlmas Dinlemeye zihnen ve bedenen hazrlanlmas Dikkati konuya vererek konsantre olunmas

[ --15-- ] 15. Aadakilerden hangisi zgemite yer almas gereken zorunlu bilgilerden biri deildir? a) Eitim bilgileri, i ya da staj deneyimi hakknda bilgi b) Gncel adres, telefon ve e-mail bilgileri c) Yabanc dil ve bilgisayar bilgisi gibi beceriler d) Dier adaylardan farkl olan ynler ve iletmeye katlabilecek deerler e) Adayla ilgili bilgi alnabilecek kiilerin iletiim bilgileri [ --16-- ] 16. "zellikle iin gerei olarak yksek stres dzeyine sahip ortamlarda alacak adaylara uygulanan" i grmesi teknii aadakilerden hangisidir? a) b) c) d) e) Karma Grme Bilgisayar ile Grme Yaplandrlm Grme Baskl Grme Telefon ile Grme

[ --12-- ] 12. Aadakilerden hangisi igc piyasasnda dezavantajl gruplar arasnda yer almaz? a) b) c) d) e) zrller ocuklar Kadnlar Genler Uzun sreli isizler

[ --13-- ] 13. Aadaki dizinlerin hangisinde danmanlk hizmetleri srecinde verilen yardmlar doru bir sralama ile verilmitir? a) Aratrma-soruturma-buluma-ayrlma b) Bilgilendirme-ynlendirme-karar vermegerekletirme c) Bilgilendirme-gerekletirme-karar vermeynlendirme d) Bilgilendirme-karar verme-ynlendirmegerekletirme e) Ynlendirme-bilgilendirme-karar vermegerekletirme [ --14-- ] 14. Aadakilerden hangisi bireylerin zaman tuzana yakalanmasna neden olan etmenler arasnda yer almaz? a) b) c) d) e) ncelikleri belirlemek Gereksiz yazmalar Planszlk Kendini gereinden fazla ie adamak Acelecilik

[ --17-- ] 17. zel istihdam brolar hangi meslek iin ie yerletirilenlerden cret talep edemezler? a) b) c) d) e) Profesyonel sporcu Antrenr Teknisyen Manken Fotomodel

[ --18-- ] 18. Aadakilerden hangisi iletiimi gelitirme yntemlerinden biri deildir? a) b) c) d) e) Mesaj dikkatlice oluturma Empati kurabilme Ar bilgi yklemesi Aktif dinleme Geribildirim verme

[ --19-- ] 19. Verimlilii en dk iletiim kanal aadakilerden hangisidir? a) b) c) d) e) Formel raporlar Yz yze konumalar Telefon grmeleri Video konferanslar Canl konumalar

SREKL ETM MERKEZ VE MESLEK DANIMANLII SINAVI A 1 - A1

23.02.2012 16:03:22

[ --20-- ] 20. Aada verilen uygulamalardan hangisi KURun pasif igc piyasas politikalar kapsamna girmemektedir? a) b) c) d) e) sizlik sigortas cret garanti fonu kayb tazminat Ksa alma denei Meslek edindirme ve gelitirme kurslar

[ --24-- ] 24. Aadakilerden hangisi i ve meslek danmanl yapmak amacyla birey hakknda toplanacak bilgiler arasnda yer almaz? a) b) c) d) e) Bireyin benlik algs Bireyin kiilik zellikleri Bireyin ilgileri Bireyin siyasal gr Bireyin bedensel ve biyolojik zellikleri

[ --21-- ] 21. Aadakilerden hangisi aktif igc piyasas tedbirlerine ihtiya duyulmasna yol aan nedenlerden biri deildir? a) b) c) d) e) stihdam tevikleri Piyasa aksaklklar Kurumsal katlklar piyasasnda eksik bilgilendirme Dezavantajl gruplar

[ --25-- ] 25. Aadakilerden hangisi strese neden olan duygusal nedenlerden biri deildir? a) b) c) d) e) Zaman basks allan mekn Durumsal belirsizlik Sezgiler Etkileim

[ --22-- ] 22. Aadakilerden hangisinde danma grmelerinin aamalar doru olarak sralanmtr? I. zm iin nerilerin tartlmas II. Gven verici bir ilikinin kurulmas III. Uygulamaya geilmesi ve takip edilmesi IV. Problemin ortaya konulup anlalmas V. nerilerden birine karar verilmesi a) b) c) d) e) I-II-III-IV-V II-IV-I-V-III IV-I-V-II-III II-I-III-IV-V III-I-IV-II-V

[ --26-- ] 26. Aadakilerden hangisi test puanlarn etkileyen faktrler arasnda yer almaz? a) b) c) d) Testi alan kiinin salk durumu ve motivasyonu Test maddelerinin yazm ve dzeni Testin uyguland ortam Testi uygulayan kiinin, test iin belirlenen koul ve standartlara uymas e) Testin ieriini oluturan konu

[ --27-- ] 27. Aadakilerden hangisi lme aralarnn geerliliini arttrmann yollarndan biri deildir? a) Testteki sorularn glk dzeylerini dananlarn dzeylerine uygun olarak hazrlamak b) Her yl ayn sorular kullanmak c) Test sorularn testin amacna uygun olarak hazrlamak d) Testten nce sorular aklamamak e) Sorular belirli bir kaynaktan aynen almamak [ --28-- ] 28. Aadakilerden hangisi SWOT Analizinin boyutlarndan biri deildir? a) b) c) d) e) Gl yanlar Tehditler Korkular Frsatlar Zayf yanlar

[ --23-- ] 23. Aadakilerden hangisi i ve meslek danmanl ilkelerinden biri deildir? a) ve meslek danmanl tm bireylere ak bir hizmettir. b) Her birey seme zgrlne sahiptir. c) ve meslek danmanl hizmetlerinden yararlanmada zorunluluk esastr. d) Bireysel farkllklara sayg esastr. e) ve meslek danmanl hizmetlerinde gizlilik esastr.

SREKL ETM MERKEZ VE MESLEK DANIMANLII SINAVI A 1 - A1

23.02.2012 16:03:26

[ --29-- ] 29. Aadakilerden hangisi eitim ihtiyacn douran sebeplerden biri deildir? a) rgtn ihtiyalar ve iin gerekleri ile alan niteliklerini eletirmek b) rgtn srdrlebilir olmasn salamak c) rgt deiime adapte etmek d) Teknolojik gelimeler e) Ulusal ve kresel piyasalardaki dzenlilik ve istikrar [ --30-- ] 30. Aadakilerden hangisi eitim ihtiyacnn belirlenmesinde alan asndan ele alnacak unsurlardan biri deildir? a) alanlarn yetersizliinin giderilmesi b) Daha iyi ve cazip bir iin hazrlanmas c) Kamuoyunun saygnlnn ve gveninin kazanlmas d) Planl bir kariyer yolunun takip edilmesi e) likilerin iyiletirilmesi [ --31-- ] 31. Aadakilerden hangisi karar verme srecini etkileyen dsal faktrler arasnda yer almaz? a) b) c) d) e) Alg Kararn nem derecesi evresel faktrler Zaman faktr Seeneklerin okluu

[ --33-- ] 33. Aadakilerden hangisi motivasyon teorisinin prensiplerinden biri deildir? a) b) c) d) e) Gd atma Bilinalt Yceltme Determinizm

[ --34-- ] 34. Aadakilerden hangisi algda seicilii etkileyen d faktrlerden biri deildir? a) b) c) d) e) Byklk Ainalk Hareketlilik Olaandlk Ztlk

[ --35-- ] 35. Aadakilerden hangisi alglama hatalar arasnda yer almaz? a) b) c) d) e) Atf teorisi Hale etkisi Kendine yontma Oyuncu-seyirci etkisi Yanstma ve tahminde bulunma

[ --36-- ] 36. Aadakilerden hangisi mizacn boyutlar arasnda yer almaz? a) b) c) d) e) Duygusal tepkilerin younluu Kiinin genel enerji dzeyi Bakalaryla yakn iliki kurma Ahlaki deerlerin dzeyi Etkileime girme eilimi

[ --32-- ] 32. Aadakilerden hangisi iyi bir kararn tamas gereken zellikler arasnda yer almaz? a) yi bir karar, daha nceden belirlenen amaca ulatran veya en ok yaklatran karardr. b) yi bir kararn, mevcut sorunu zmesi beklenir. c) yi bir karar, ne acele edilerek ne de uzun zamana yaylarak verilen karardr. d) yi bir karar, tam zamannda alnan karardr. e) yi bir kararn, gelecekte baka sorunlara yol amas nemli deildir.

[ --37-- ] 37. Aadakilerden hangisi iyimser kiilik zelliklerine sahip olmann salad yararlar arasnda saylmaz? a) Kendilerine yksek hedefler belirlerler. b) Geici baarszlklarn morallerini bozmalarna izin vermezler. c) Tersliklerle daha iyi baa kabilirler. d) Duygusaldrlar, duygularyla hareket ederler. e) Bir sorunla karlatklarnda dikkatlerini baka yne evirmezler.

SREKL ETM MERKEZ VE MESLEK DANIMANLII SINAVI A 1 - A1

23.02.2012 16:03:31

[ --38-- ] 38. Aadakilerden hangisi danmann, beden dili iletiiminde kulland davran stillerinden biri deildir? a) b) c) d) e) Oturma biimi Gz temas Rahat nefes alma Engellerden kanma Giyim biimi

[ --43-- ] 43. Aadakilerden hangisi test d tekniklerden biridir? a) b) c) d) e) Kiilik envanteri lgi envanterleri Tutum lekleri Yetenek testleri Niceliksel grme

[ --39-- ] 39. Aadakilerden hangisi danmann, kendisini danann yerine koymas ile olaylara danan asndan bakabilme yeteneinin addr? a) b) c) d) e) Hakikilik Duygudalk artsz olumlu kabul Niteliksel paralellik Duygularn yanstlmas

[ --44-- ] 44. Aadakilerden hangisi eitim sreci ierisinde, rencilerin belirli bilgi, nite ya da ders alanlarnda renme dzeylerini lmek amacyla hazrlanm testleri tanmlamaktadr? a) b) c) d) e) Baar testleri G testleri Tutum testleri Zeka testleri Kiilik testleri

[ --40-- ] 40. Aadakilerden hangisi bireyin gl taraflarndan biri deildir? a) b) c) d) e) Motivasyon eksiklii yi insan ilikileri Liderlik becerileri On yllk orta dzey yneticilik tecrbesi Gl referanslara sahip olma

[ --45-- ] 45. Aadakilerden hangisi standart baar testlerinden biri olarak grlemez? a) Kamu Personel Seme Snav (KPSS) b) Rorschach Mrekkep Lekesi Testi (RMLT) c) niversiteleraras Kurul Yabanc Dil Snav (DS) d) Yabanc Uyruklu renci Snav (YS) e) Akademik Lisansst Eitimi Giri Snav (ALES) [ --46-- ] 46. Danann, istihdam ve eitim eylem planna gre gerekletirdii, aktif i arama srecine katlmnn deerlendirilmesinde aadakilerden hangisi dikkate alnmaz? a) b) c) d) e) lgi ve yetenekleri arama srecinde harcad aba Motivasyonu bavurularna ilikin sonular Plan ve danmann ynlendirmelerine uyup uymad

[ --41-- ] 41. Aadakilerden hangisi giriimcilik srecinde yaplan hatalardan biri deildir? a) b) c) d) e) Kaynak yetersizlikleri Kurumsallama Uygun olmayan kredilerin kullanlmas Pazarlama ve sat yetersizlikleri Kalifiye elemanlarla alamama

[ --42-- ] 42. Aadakilerden hangisi planlamann salayabilecei yararlar arasnda yer almaz? a) b) c) d) e) Faaliyetlerin amaca ynelik olmasn salar. Kaynaklarn irrasyonel dalmn salar. Ynetim srecinin devamlln salar. Yneticilerin zamandan tasarruf etmesini salar. Yneticileri dnmeye ve tahminler yrtmeye yneltir.

SREKL ETM MERKEZ VE MESLEK DANIMANLII SINAVI A 1 - A1

23.02.2012 16:03:32

[ --47-- ] 47. Aadakilerden hangisi i danmanl hizmetlerinden faydalanabilecek hedef gruplar arasnda yer almaz? a) b) c) d) e) Uzun sre isiz kalanlar lk defa i piyasasna girecek olan genler Meslek seme aamasnda olanlar Kendi iini kurmak isteyenler verene en az drt kez gnderildii halde ie giremeyenler

[ --50-- ] 50. arama kanallar ile ilgili verilen bilgilere ynelik olarak aadakilerden hangisi yanltr? a) letmede alan kiilerin bal bulunduklar sendikalardan uygun eleman istenebilir. b) Son snf rencilerine dzenlenen kariyer gnleri ve firmalarn okul ziyaretleri, i arama alanlarndan biridir. c) Sanal ortamda yaplan bavurularda, bavurunun gncel tutulmasna ve gncel i ilanlarnn takibine dikkat etmek gerekir. d) stihdam fuarlar, geleneksel ie alm yntemlerine gre ok maliyetli olduundan tercih edilmemektedir. e) letmenin insan kaynaklar departmanna zgemi ileterek yaplan bavurular, dorudan iletmeye yaplan bavurular olarak deerlendirilir. [ --51-- ] 51. Aadakilerden hangisi ie alma grmesi srasnda, grmecinin dikkat etmesi gereken kurallar arasnda yer almaz? a) Adayn kiiliine saygl olmal b) Adayla empati kurarak onu rahatlatmaya almal c) Grmenin sonucu konusunda aday bilgilendirilmemeli d) yi bir dinleyici olmal e) Grmeyi denetim altnda tutmal [ --52-- ] 52. Aadakilerden hangisi i grmesinde, iveren tarafndan beenilmeyen davranlar arasnda yer almaz? a) b) c) d) e) Grmeye ge gelme nyargl olma Aykr fikirleri srarla savunma Bilgi ve deneyiminden emin olma Sorular anlamada glk ekme

[ --48-- ] 48. Aadaki ifadelerden hangisi i ve meslek danmanl hizmetinin temel aamalarndan biri deildir? a) Birey hakknda bilgi toplama, tanma ve analiz etme b) dnyas, iler ve meslekler hakknda bilgi toplama ve analiz etme c) Bireyin zelliklerini i dnyas, iler ve mesleklerin gereklilikleriyle karlatrma d) Birey iin bir geliim ve eylem plan oluturma e) Bireylerin iyerindeki sorunlarna zm getirme [ --49-- ] 49. Aadakilerden hangisi, mlakat aamasnda veya ahsen yaplan i bavurularnda dikkat edilmesi gereken hususlardan biri deildir? a) Adayn grme iin ok rahat kyafetler tercih etmesi b) Adayn ii ne kadar istediini belli etmesi c) Adayn kendini dzgn bir ekilde ifade etmesi d) Tam vaktinde grme yerine gelinmesi e) Adayn i bavurusuna gitmeden nce iletme ve i hakknda bilgi edinmesi

[ --53-- ] 53. Aadakilerden hangisi, iletmenin insan kaynaklar planlamasn etkileyen, dsal parametrelerden biridir? a) b) c) d) e) alanlarn ya Pazar yaps alanlarn verimlilii gren devir hz Devamszlk oranlar

SREKL ETM MERKEZ VE MESLEK DANIMANLII SINAVI A 1 - A1

23.02.2012 16:03:34

[ --54-- ] 54. Kiinin, gelecekteki alma sorumluluklar ve atamalarn karlamak iin kiisel eitim ve geliim deneyimleri tasarlama srecine ne ad verilir? a) b) c) d) e) Kariyer planlama Btnsellik yaklam Kariyer ynetimi Kariyer patikas Kariyer gelitirme

[ --55-- ] 55. Aadakilerden hangisi anket uygulamasnn salayaca avantajlar arasnda yer almaz? a) Geni kitlelere ksa srede uygulanabilmesi b) Maliyet, zaman ve enerji bakmndan aratrmacya tasarruf salamas c) Byk gruplar zerinde bir anda uygulama imkan vermesi d) Fazla ara ve gerece ihtiya olmadan hazrlanmas ve uygulanmas e) Sorulara, cevaplayclar tarafndan farkl anlamlar verilmesi