SEJARAH PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

Badrul Hisyam bin Kadir (IPGKB : A37B-1011-0674 NAMA PERSIDANGAN A) ISTILAH PENDIDIKAN ALAM SEKITAR TARIKH 1958 Paris TEMPAT PERISTIWA Istilah pendidikan alam sekitar. FAKTA-FAKTA PENTING • Thomas Pritchard merupakan orang yang pertama menggunakan istilah Pendidikan Alam Sekitar semasa persidangan IUCN di Paris. B) PERSIDANGAN STOCKHOLM 5-16 Jun 1972 STOCKHOLM, Sweden
• Tema “Prinsip dan

• Persidangan Stockholm diadakan. • Tujuan persidangan ini adalah untuk mencapai satu keputusan tentang pendekatan global yang diperlukan bagi mencari penyelesaian terhadap situasi kemerosotan alam sekitar yang semakin hari semakin bertambah.

Alam Sekitar Manusia” (Human Environment and Principles) dan dianjurkan oleh United Nations.

C) THE

BELGRADE 1975

Belgrade, Yugoslavia

• Menangani

isu-isu • Bengkel yang dikenali sebagai The di Balgrade Charter (1975) diadakan. • Merupakan Bengkel Antarabangsa Alam Sekitar. • Rangka kerja global yang disebut

CHARTER

alam seluruh dunia.

sekitar

• Para peserta bengkel di Pertubuhan Piagam alam Belgrade sekitar untuk telah pendidikan Pendidikan. • Penyata Matlamat Piagam untuk pendidikan alam sekitar telah diterima oleh professional. • Dihadiri oleh 265 delegasi dan 65 persidangan Pendidikan Alam Sekitar yang pertama pembentang serta pemerhati . untuk yang Bersatu (UNESCO). Kebudayaan satu rangka Saintifik dan Bangsa-Bangsa kerja alam global sekitar. D) PERSIDANGAN TBILISI 14-26 1977 Oktober TBILISI • Merupakan • Melibatkan ramai pemerintah dan kerajaan di seluruh dunia. mencadangkan pendidikan disebut sebagai Piagam Belgrade.SEJARAH PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Badrul Hisyam bin Kadir (IPGKB : A37B-1011-0674 sebagai diadakan.

• Garis panduan. Programme (UNEP). mantap dan • Dikendalikan oleh United Nations dalam pembangunan seimbang masyarakat dunia. . matlamat. dan objektif Pendidikan Alam Sekitar penting pendidikan sekitar dalam alam serta dan merentas kurikulum dalam dan pra-perkhidmatan bagi guru-guru telah diputuskan. • Peranan 3 organisasi bukan antara kerajaan serta latihan kerajaan dan 20 organisasi antarabangsa. Scientific and Cultural Organization kerjasama (UNESCO) U. Education.SEJARAH PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Badrul Hisyam bin Kadir (IPGKB : A37B-1011-0674 termasuk di dunia dan melibatkan ramai pemerintah atau kerajaan di seluruh dunia.N dengan Environment dalam alam pemeliharaan peningkatan sekitar yang dunia. • Persidangan ini mencadangkan penggunaan kriteria tertentu yang akan panduan membantu kepada memberikan usaha untuk alam membangunkan pendidikan sekitar di peringkat kebangsaan.

Pendidikan Alam Sekitar merentas kurikulum dalam struktur Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) danKurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). objektif. dan prinsip panduan bagi pendidikan alam sekitar. • Anjuran UNESCO. Alam Sekitar. • Merupakan kesinambungan daripada Persidangan Tbilisi.SEJARAH PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Badrul Hisyam bin Kadir (IPGKB : A37B-1011-0674 serantau dan global • Persidangan menyokong matlamat. . F) MALTA 1991 Malta • Seminar Latihan • Persidangan Malta telah diadakan. E) LAPORAN KABINET 1979 Malaysia • Matlamat untuk • Merupakan Hasil Laporan Jawatankuasa Kabinet yang ditunuhkan pada tahun 1974. • Memutuskan pelaksanaan melahirkan satu masyarakat yang bersatu padu dan berdisiplin serta memenuhi keperluan tenaga rakyat yang terlatih bagi pembangunan Negara.

SEJARAH PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Badrul Hisyam bin Kadir (IPGKB : A37B-1011-0674 • Mengesyorkan matlamat utama Pendidikan Alam Sekitar adalah untuk membantu masyarakat dan sarwajagat samping usaha menyedari dapat mengatasi memahami isu-isu alam sekitar di menguasai isu-isu alam kemahiran dan kesungguhan dalam sekitar serta dalam masa yang sama dapat mengekalkan kualiti alam sekitar dan secara langsung dapat meningkatkan kualiti kehidupan manusia. G) AGENDA 21 1992 • Memberi tumpuan pendidikan dan serta • Perjanjian Agenda 21 diadakan.latihan mengesahkan peranan kepentingan . • Merupakan perjanjian atau kepada kesedaran panduan yang dibentuk oleh Persidangan Alam Sekitar dan pembangunan awam.

• Mengadakan laporan khusus (tahunan) tentang perjalanannya di peringkat negara.SEJARAH PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Badrul Hisyam bin Kadir (IPGKB : A37B-1011-0674 Pendidikan skitar pembangunan mapan. Alam dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNCED). • Menggariskan beberapa perkara yang harus dilaksanakan oleh negara-negara anggota PBB. halangan dan cabaran yang dihadapi. . serta isu-isu alam sekitar dan pembangunan yang berkaitan. • Laporan antaranya mengandungi kegiatan yang dilakukan yang memenuhi hasrat Agenda 21. dan kemudian diserahkan kepada Majlis Pembangunan Mapan (CSD).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful