You are on page 1of 3

Nicholas Tse - Huang Zhong Ren (Yellow Race) lyrics

Lai zi fan guo wu qian li de lang hai shi zai cong qian de cheng qiang From the five-thousand year old rolling waves or the ancient city walls? Suo you li shi tui se hou de huang qi shi xi yang reng zai wo shen shan All the yellow that has faded from history is actually what the sunset shines on me Lai zai liu guo wu qian sui de han hai shi chuan shuo zhong de cheng bao From the five-thousand year sweat or from the cities of legends Suo you dao zai jiang hu li de huang zhi deng wo lai gei ta ming zhuang All that yellow that has fell in jiang hu, wait for me to give you fame Huang zhong ren lai dao di shang ting qi xin de xiong tang The yellow race descended to earth, puff our your chest (literally, be courageous) Huang zhong ren zou zai lu shang tian xia zhi wo bu yi yang The yellow race, marching on the roads, but they all know that Im different Yue dong dang yue yong gan shi jie bian geng yao rang wo chuang The more turbulent the world is the more brave I am the world becomes more and more for me to pioneer and explore Yi shen tan dang dang dao si fang wu qian nian zhong yu lun dao wo shang chang My life is open and bright, and Ive explored the world. Finally after 5000 words, its my turn to step onto the stage 1|Page

Nicholas Tse - Huang Zhong Ren (Yellow Race) lyrics


Cong lai mei you yi bu hao de shang zhi you zui gu lao de li liang There have never been wounds that cannot be healed, but theres only that ancient power Suo you san zai tu di li de huang zai zhe wan qiang bei shang dong fang All the yellow that has been scattered on our earth Huang zhong ren lai dao di shang ting qi xin de xiong tang The yellow race descended to earth, puff our your chest (literally, be courageous) Huang zhong ren zou zai lu shang tian xia zhi wo bu yi yang The yellow race, marching on the roads, but they all know that Im different Yue dong dang yue yong gan shi jie bian geng yao rang wo chuang The more turbulent the world is the more brave I am the world becomes more and more for me to pioneer and explore Yi shen tan dang dang dao si fang wu qian nian zhong yu lun dao wo shang chang My life is open and bright, and Ive explored the world. Finally after 5000 words, its my turn to step onto the stage Yi zhi neng yong yi guang kan wo de huang se de lian Theyve always suspiciously stared at my yellow face Xiang hong se de xie liu zai shen shan li de ren But our passionate red blood flows, our people live deep in the mountains 2|Page

Nicholas Tse - Huang Zhong Ren (Yellow Race) lyrics


Ni shuo zhe shi wo de fen nu wo shuo zhe shi wo de tai du You say that this is just my anger, but I say this is just my attitude Fen bu gu shen yong wang zhi qian zhi you wo men zhong guo ren Only us Chinese will exert ourselves in going forward without concern for self Cong lai mei you yi bu hao de shang zhi you zui gu lao de li liang There have never been wounds that cannot be healed, but theres only that ancient power Suo you san zai tu di li de huang zai zhe wan qiang bei shang dong fang All the yellow that has been scattered on our earth Yue dong dang yue yong gan liu xia shu yu wo de huang The more turbulent the world is the more brave I am, and I sweat the yellow which belongs to me Yi shen tan dang dang huang tian zai shang kan wo ru he zuo hao han My life open and bright, the yellow sky above, look how I can be a good Han (the tribe which most Chinese belong to)

3|Page