Pendahuluan Malaysia merupakan satu negara yang terdiri daripada kaum, agama, etnik yang berbagai-bagai.

Jadi, untuk menyatupadukan semua rakyat di Malaysia memerlukan rangka pemerintahan yang dipersetujui dan diterima oleh semua rakyat Malaysia contohnya Kontrak Sosial. Manakala untuk menjaminkan perpaduan di negara kita supaya kukuh dan tidak mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor luaran memerlukan hubungan etnik yang erat dan stabil kerana hanya dengan hubungan etnik yang erat, kita semua boleh saling mengenali dan saling memahami. Oleh itu, peranan hubungan etnik dan Kontrak Sosial tidak boleh sama sekali dipandang ringan sebagai sumbangan kepada kemakmuran negara kita. Kepentingan hubungan etnik Etnik merujuk kepada sekelompok manusia yang hidup bersama yang menpunyai budaya seperti adat resam, bahasa, pengautan agama yang hampir sama. Etnik yang berlainan menpunyai gaya hidup yang berlain juga, jadi amatlah penting untuk menjagai hubungan yang erat antara etnik memandangkan Malaysia merupakan satu negara yang terdiri daripada etnik yang pelbagai dan kemakmuran dan perkembangan ekonomi negara ini bergantung kepada usaha daripada semua penduduk yang berdiaman di Malaysia. Antara kepentingan hubungan etnik ialah mewujudkan satu negara yang aman dan damai seterusnya berupaya untuk meningkatkan taraf serta nama baik Malaysi dari segi ekonomi, pendidikan dan sebagainya di taraf antarabangsa. Kita sebagai rakyat Malaysia haruslah memahami bahawa kita semua terdiri daripada kaum yang pelbagai, jadi untuk mencapai satu cita-cita yang sama seperti Wawasan 2020 memerlukan sumbangan tenaga atau sumbangan idea daripada semua rakyat Malaysia. Jika hubungan etnik di Malayasia tidak erat maka akan menjejaskan kerjasama antara semua rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan agama. Selain itu, dengan adanya kerjasama dari pelbagai pihak atau etnik, maka dapatlah menimbuskan kekurangan atau kelemahan yang terdapat pada etnik tersebut.

Sebagai contoh, kaum Cina lebih mahir dalam bidang ekonomi tetapi lemah dalam bidang pertanian, sebaliknya kaum Melayu lebih mahir dalam sektor pertanian daripada sektor ekonomi. Jadi, kedua-dua kaum ini boleh berganding tenaga dengan cara kaum Cina membantu kaum Melayu untuk meningkatkan kemahiran berniaga

kita boleh mencapai kemakmuran dan keharmonian hidup di Malaysia seterusnya kebudayaan masing-masing boleh terus diamalkan dan dikekalkan. ini secara tidak langsung akan meningkatkan nama baik Malaysia di taraf antarabangsa. Kita sebagai rakyat Malaysia tidak akan menpinggirkan mana-mana kebudayaan kaum yang lain. Dengan adanya hubungan yang saling bergantungan ini dalam apa-apa jua bidang. adakah negara-negara ini menpunyai penduduk yang sangat berbagai kaum sperti yang terdapat di negara kita? Adakah mereka menpunyai ras atau etnik yang pelbagai jenis seperti yang terdaapat di negara kita? Jawapannya ialah tidak. di bawah satu naungan pemerintahan yang sama. namun kita semua masih boleh hidup bersama. Ini dikenali sebagai hubungan etnik yang erat. Jika Malaysia mencapai pembangunan yang tertinggi dalam sektor ekonomi. Bagi negara asing yang lain. Dengan adanya hubungan yang erat ini. Inilah yang menjadikan negara kita sebuah negara yang unik dan tersendiri daripada negara yang lain.mereka dengan mengajar mereka tentang kemahiran-kemahiran berniaga. membentuk persamaan antara etnik serta memberi perasaan hormat kepada etnik yang lain. malah. kita akan menerapkan sesetengah keistimewaan budaya etnik yang lain ke dalam budaya etnik sendiri. ataupun kedua-dua kaum ini boleh menjadi rakan kongsi perniagaan. agama dan budaya. maka kita semua boleh hidup bersama tanpa mengira warna kulit. kita juga akan berasa besar hati untuk menerima kebudayaan etnik yang lain. kita tidak akan mementingkan diri dan rela untuk berkongsi kebudayaan kita dengan etnik yang lain. maka pencapai prestasi pelbagai bidang di negara mestilah tinggi terutamanya dari bidang ekonomi negara. Walaupun negara kita menpunyai kepelbagaian kebudayaan etnik. apabila mereka melancong ke negara kita atau membuat lawatan diplomatik. Kepentingan hubungan etnik yang kedua ialah mejadikan negara Malaysia terkenal dengan kebudayaan pelbagai. mereka akan berpandangan bahawa Malaysia ialah satu negara . Dengan adanya kerjasama antara etnik atau kaum yang erat maka bolehlah menggunakan kekuatan pada satu-satu kaum untuk membantu mengatasi kelemahan yang terdapat pada kaum yang lain. Maka dengan adanya hubungan yang erat ini. manakala kaum Melayu juga boleh memberi tunjuk ajar kepada orang Cina tentang cara menanam atau langkah-langkah menjaga tanaman dan sebgainya yang berkaitan dengan pertanian. Cubalah kita memandang kepada negara asing yang lain.

bertoleransi antara satu sama lain. Kepentingan hubungan etnik yang ketiga ialah melahirkan rakyat Malaysia yang ramah mesra. Dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam dan jelas. Ini bermaksud kita semua haruslah menpunyai kesanggupan yang tinggi untuk bertolak ansur dengan etnik lain sama ada dari segi makanan atau pakaian.di mana walaupun menpunyai etnik yang berbagai jenis. . Oleh yang demikian. kita mestilah bersikap toleransi. maka barulah kita lebih memahami adat resam etnik yang lain. masing-masing menpunyai kebudayaan yang tersendiri tetapi masih boleh hidup bersama di bawah negara yang sama. untuk hidup bersama secara aman dan damai. Kita akan lebih jelas mengapakah etnik yang lain akan menpunyai ciri kebudayaan yang lain daripada etnik kita sendiri dan kita juga akan lebih jelas dengan cara pengamalan kebudayaan etnik tersebut. untuk mengelakkan berlakunya perselisihan antara kaum atau salah faham terhadap kaum lain. Kita semua hidup di negara yang berbilang kaum dan menpunyai cara hidup yang berlainan. kita tidak boleh menghalang etnik yang lain untuk mengamalkan kebudayaan mereka sedangkan kita sendiri juga tidak mahu etnik yang lain menghalang etnik kita sendiri untuk mengamalkan budaya etnik kita sendiri. Jika terdapat sebarang perbezaan budaya. Untuk menjagai ketenteraman sesuatu negara bukanlah sesuatu yang menyusahkan asalkan semua penduduk di negara tersebut bersatu padu dan mengurangkan konflik antara kaum maka. Tetapi untuk memupuk semua rakyat Malaysia mengamalkan sikap toleransi ini. Ini juga boleh menjadi satu tarikan dalam bidang pelancongan Malaysia. muzik dan sebagainya. hubungan etnik yang erat juga memainkan peranan yang penting kerana hanya dengan hubungan yang erat antara etnik. teknologi maklumat semakin bertambah canggih seterusnya mendedahkan generasi muda di negara kita kepada pengaruh barat dan telah meracuni minda mereka tentang kehidupan yang menyenangkan dan aman di negara barat. kita haruslah bersabar kerana kita perlu jelas bahawa setiap etnik menpunyai ciri-cirinya yang tersendiri. Ini merupakan satu fenomena masyarakat yang harus kita semua bendungkan. kita akan berasa hormat terhadap budaya etnik tersebut dan lebih mudah untuk kita bertoleransi dengan cara pengamalan budaya etnik yang lain seterusnya membantu negara kita mencapai keamanan dan kemakmuran. toleransi memainkan peranan yang penting. negara tersebut sudah tentu boleh melonjak diri ke arah negara maju seperti mana yang sedang berlaku di Malaysia. Oleh yang demikian. Pada zaman globalisasi ini.

Ini secara tidak langsung boleh meningkatkan perasaan cinta negara yang mendalam dalam kalangan generasi muda di negara kita. Kepentingan Kontrak Sosial Selepas 54 tahun kemerdekaan Malaysia. Selain itu. formula kontrak sosial yang telah dipakai telah berjaya menyatupadukan semua kaum di Malaysia tanpa berlakunya sebarang konflik perkauman. Dengan adanya kerjasama pelbagai pihak maka bolehlah menstabilkan lagi ekonomi negara kita dan kerajaan boleh menumpukan perhatian kepada pembangunan aspek yang lain seperti kemudahan infrastruktur di bandar atau di luar bandar dan lain-lain. maka generasi-generasi muda terutamanya. maka mereka juga akan berasa bangga kerana mereka kan sedar bahawa Malaysia begitu kaya dengan kebudayaan dimana negara asing yang lain tidak menpunyai. kerajaan semakin memandang beratkan hubungan yang erat antara kaum atau etnik di negara kita sendiri. Dengan adanya kestabilan dan kemajuan dan Malaysia. oleh yang demikian telah banyak memperkenalkan gagasan seperti 1Malaysia dan sebagainya. semua ini bergantung kepada perpaduan rakyat dimana hubungan antara etnik yang kukuh menjadi pemegang syer utama dalam perpaduan rakyat yang berbilang kaum di Malaysia. Kontrak Sosial merupakan satu perjanjian yang telah dipersetujui oleh pelbagai pihak dan ini juga membawa maksud bahawa semua rakyat di negara ini mengetahui tentang . malah dalam kepelbagaian kebudayaan ini. Malaysia terkenal sebagai negara yang berbagai kebudayaan. Jadi dengan adanya gagasan seperti ini maka semua rakyat akan berusaha untuk sama-sama mencapai matlamat politik negara kita dan memajukan bidang-bidang seperti ekonomi negara kita. Oleh yang demikian. kepentingan pertama bagi Kontrak Sosial ialah menyatupadukan seluruh rakyat Malaysia menjadi satu negara bangsa yang kuat dan kukuh ikatan perpaduannya dimana semua rakyat tertakluk dan menurut perintah atau undang-undang yang telah dipersetujui ramai. Ini akan mewujudkan Malaysia sebagai satu negara yang begitu kukuh pembangunan dan kemajuannya. Contohnya. Dengan banyak menpromosikan keunikan ini kepada orang muda.Kini. Kontrak sosial merupakan satu istilah permuafakatan antara kaum yang dicapai sebelum merdeka melalui satu persetujuan di kalangan rakyat dan pemimpin yang terdiri daripada kaum Melayu. akan berasa bangga dengan negara kita sendiri dan tidak lagi mudah diperdayai oleh pengaruh luar terutamanya pengaruh barat. kita masih boleh hidup dengan aman dan damai. Cina dan India.

kita bertutur dalam bahasa ibunda yang berlain juga. Ini secara tidak langsung boleh mengeratkan pertalian perkauman di negara kita. Dengan adanya element Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. kita menpunyai adat resam yang berlain. Walaupun kita semua terdiri daripada kaum. oleh yang demikian. kita boleh menambah ilmu pengetahuan kita tentang adat resam etnik yang lain. kita boleh saling berkongsi idea untuk memajukan sesuatu kerja. tetapi kita semua masih boleh berkomunikasi dan bersosial dengan etnik yang lain. semua etnik dan semua lapisan masyarakat. semua ini boleh dicapai melalui komunikasi. Rakyat tidak akan lebih mudah diperdaya oleh kata-kata pihak tertentu malah semua rakyat akan berganding bahu untuk sama-sama mengatasi pihak-pihak ini. iaitu penggunaan Bahasa Melayu. masih terdapat apa keistimewaan yang negara lain tidak menpunyai? Sebenarnya keistimewaan yang terdapat dalam pentadbiran Malaysia ialah sistem kesultanan yang masih dikekalkan daripada sejarah Malaysia. Dengan adanya pengetahuan dalam aspek ini maka dapatlah menggelakkan perkara-perkara seperti Rusuhan Perkauman 16 Mei berulang lagi. Salah satu unsur yang tertakluk di dalam Kontrak Sosial ialah mengiktirafkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di negara kita. agama ataupun umur lapisan masyarakat. . Kepentingan kontrk sosial yang seterusnya ialah memudahkan komunikasi semua penduduk Malaysia yang menpunyai kepelbagaian dari segi bahasa dengan penggunaan Bahasa Melayu. jika kelak terdapat apa-apa masalah perkauman atau terdapat isu-isu yang sensitif yang telah dicungkilkan oleh mana-mana pihak. bahasa yang melambangkan negara Malaysia. dan komunikasi ini memerlukan bahasa. Dengan tuahnya. Kontrak Sosial yang telah diperjanjikan sebelum ini telah membantu kita menangani masalah ini dengan harmoni sekali tanpa menyinggung perasaan mana-mana etnik. kita masih mampu meluahkan pemikiran kita dan boleh difahami oleh etnik yang lain kerana kita sekurang-kurang menpunyai satu persamaan dari segi bahasa. etnik yang lainan. dalam Malaysia. bahasa yang telah dipilih untuk digunakan secara awam haruslah suatu bahasa yang boleh diterima oleh semua orang. semua orang perlu pelajari Bahasa Melayu. maka masyarakat Malaysia yang menpunyai pelbagai-bagai jenis bahasa ibunda tidak akan menpunyai masalah untuk berkomunikasi dalam kalangan etnik yang pelbagai. Cubalah berpandang kepada negara asing yang lain. Pernahkah kita semua terfikir. ini juga bermaksud smeua rakyat di Malaysia tanpa mengira warna kulit. Dengan ini. Dengan adanya unsur yang telah diperjanjikan ini. Kita boleh memahami pemikiran etnik yang lain seperti ketidakpuasan mereka terhadap mana-mana isu.kandungan-kandungan yang terdapat di dalam perjanjian tersebut. maka kita semua boleh merujuk kepada Kontrak Sosial yang telah dipersetujui oleh semua orang.

pendidikan dan agihan kekayaan. sistem kesultan masih terus diamalkan di semua negeri Malysia. Jadi dengan adanya element yang terkandung dalam Kontrak Sosial ini boleh menjaminkan semua golongan rakyat berada di tahap kemajuan yang sama dimana tiada mana-mana kaum atau etnik telah diadaikan atau dipinggirkan. di negara kita. Pengamalan sistem pentadbiran ini juga berkait rapat dengan Kontrak Sosial kerana salah satu element yang terkandung dalam kontrak ini ialah kedudukan Raja Melayu. Selain itu. baginda juga memegang jawatan sebagai ketua agama Islam. Jika jurang ketidaksamaan ini dibiarkan berkemungkinan akan mencetuskan perasaan ketidakpuasan dari beberapa etnik yang lain dan menjejaskan perpaduan negara kita. Kepentingan Kontrak Sosial yang seterusnya ialah melahirkan satu masyarakat yang seimbang dari pelbagai segi.mereka tidak lagi mengekalkan tradisi kesultanan sebaliknya hanya melantikan seorang raja ataupun seorang president sahaja dalam pentadbiran mereka. Yang Dipertuan Agong diberi kuasa memerintah Persekutuan tetapi sebagai raja berperlembagaan. Dalam element ini. Cara ini adalah pembantuan khusus kepada kaum yang masih lemah dan ketinggalan supaya jurang ketidaksamaan tidak begitu besar antara etnik atau kaum. iaitu tidak kira sama ada individu tersebut seorang pelajar. Jadi Yang Dipertua Agong merupakan satu lambangan atau identiti yang terunggul kepada negara kita. Kepentingan yang diikuti ialah untuk memupuk nilai tanggungjawab dan amanah di dalam kalangan rakyat di Malaysia tanpa mengira apa jua peranan yang sedang seseorang individu tersebut pegang. Ini merupakan salah satu pertimbangan untuk menyamakan taraf kaum bumiputera atau Melayu dengan kaum-kaum yang lain khususnya Cina bagi menjamin keseimbangan teruatamanya dalam bidang ekonomi. Dalam unsur ini telah mneyatakan bahawa Kabinet berkuasa menjagai kedudukan orang Melayu dan bumiputera di Sabah danSarawak dengan menentukan bagi mereka kedudukan dalam perkhidmatan awam atau lain-lain kemudahan yang diberikan oleh kerajaan. Institusi beraja ini merupakan satu tradisi yang telah diamalkan sejak Kesultanan Melayu Melaka lagi dan telah diwarisi dan masih diaplikasikan dalam pentadbiran di negara kita. Hal ini disebabkan salah satu unsur yang penting yang terkandung di dalam Kontrak Sosial ialah mengenai hak keistimewaan orang Melayu. ketua ketenteraan Malaysia dan sebagainya. semua individu menpunyai kewajipan diri . Ini telah menunjukkan bahawa Kontrak Sosial ini penting untuk memeliharakan tradisi sejarah Melayu yang istimewa ini dan seterusnya penting dalam pemeliharaan keunikan yang terdapat di negara kita. atau guru atau pengurus di syarikat swasta mahupun menteri atau raja. Sebaliknya. Baginda dikehendaki mengikut nasihat jemaah menteri atau menteri yang diberi kuasa oleh jemaah menteri.

Manakala kita semua perlu belajar Bahasa Melayu kerana ia merupakan bahasa kebangsaan di negara kita. Sebagi contoh. menjagai ketenteraman di negara kita merupakan kewajipan besar yang sedang kita semua pikulkan. di dalam Kontrak Sosial telah menyatakan bahawa Raja bertanggungjawab untuk memelihara hak keistimewaan orang Melayu atau bumiputera di negara kita. Dengan adanya Kontrak Sosial ini. hubungan etnik yang erat memainkan peranan yang penting dalam pembangunan negara kerana hanya dengan adanya hubungan etnik yang erat barulah kita boleh saling memahami antara etnik serta menghulurkan batuan jika diperlukan agar perpaduan negara kita boleh dikekalkan seterusnya membangunkan dan memajukan negara kita serta meningkatkan kenamaan Malaysia di taraf antarabangsa. maka bolehlah menyeru semua rakyat Malaysia untuk menjalankan tanggungjawab diri sendiri dengan penuh amanah yang berupaya menimbulkan kepercayaan dari semua orang atau boleh mencetuskan perasaan hormat daripada etnik yang lain kepada etnik kita sendiri. Semua ini telah menyenaraikan kewajipan kita sebagai rakyat Malaysia dan kita semua harus menpunyai kesanggupan untuk memikulkan kewajipan ini serta melaksanakan tugas yang telah kita pikul dengan sempurna. Kesimpulan Sebagai kesimpulan. Selain itu. dalam Kontrak sosial mahupun dalam undang0undang negara. kita perlu berusaha untuk memelihara perpaduan yang sedang dikecapi oleh negara kita dan jangan sesekali untuk mengungkitkan kemarahan awam dengan menyentuhkan perkara-perkara sensitif yang tertakluk sama ada di dalam perlembagaan negara.dan mestilah mengjalankan kewajopan tersebut dengan sempurna. . yang berupaya menjadi wakil kepada rakyat. kita harus amanah untuk menjalankan kewajipan kita terutamanya mereka yang memegang jawatan tinggi. Oleh yang demikian. Dan salah satu elemen di dalam Kontrak Sosial juga menyatakan bahawa adalah menjadi tanggungjawab orang Melayu untuk melindungi dan menjaga agama Islam. Kita sebagai rakyat Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful