HISTOLOGIJA 3 tipa primarnog aktivnog transporta (uniport, simport, antiport) 2. Fagocitoza 3. Žljezdani ciklus 4. Troponin se sastoji iz 5.

Zonula adherenes se sastoji iz 6. Faze enhondralnog okoštavanja 7. Trombocit nastaje 8. Sinapsa se sastoji iz 9. Kanali u koštanom tkivu 10. Koštani matrkis 11. Zona fasciculata kore nadbubrežne zone 12. Srednji sloj kore luĉi ... kortizol 13. Mješoviti acinus (slika!) 14. Stalne stanice vezivnog tkiva 15. Pars granulosa nucledusa sadrži 16. Glikogen se u ćeliji nalazi u obliku 17. Neutrofili sadrže 2 tipa granula 18. Podjela leukocita 19. Mastociti na plazmalemi imaju receptore za ... IGE 20. Dijelovi hipofize 21. Tipovi sekrecije žlijezda 22. Tipovi glikozilacije u ER – u 23. Lipofuscin je 24. Sinteza proteina 25. Veze izmeĊu ćelija srĉanog mišića zovu se ... prelazne ploĉe 26. Integralni proteini plazmaleme dijele se na 27. Lanci enzima na unutrašnjoj membrani mitohondrija su 28. U neurohipofizi su prisutne neuroglija ćelije tipa ... pituicita 29. Nervne potporne ćelije 30. Podjela neurona po broju nastavaka 31. Aktin se sastoji iz / miozin se sastoji iz 32. Transcitoza je 33. Bijelo / smeĊe masno tkivo se zove 34. Funkcija sarkoplazmatiĉnog retikuluma 35. Za transport su zaduženi ... proteinski nosaĉi i pproteinski kanali 36. Podjela intermedijarnih filamenata 37. Z – pruga 38. Pruge mišićnih stanica mogu biti 39. Materijal u lizosome dospijeva na 3 naĉina 40. Iz Golgi kompleksa materijal dospijeva na 3 mjesta 41. Pinocitoza je 42. Ĉulo okusa je smješteno ..., sastoji se iz 3 tipa ćelija 43. Vezivno tkivo u užem smislu obuhvata 44. Epitel olfaktivne sluznice je ... višeredni cilindriĉni 45. Kohlea je podijeljena na 3 dijela 46. Ćelije Kortijevog organa su 47. Epitel prelaznog tkiva 48. Stereocilije 49. Kinocilije

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful