RPT (SAINS – T1) 2012

SMK PITAS RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS (TINGKATAN 1) 2012
MINGGU 1 (04-06.01.2012) TOPIK BAB 1: PENGENALAN KEPADA SAINS KANDUNGAN 1.1: Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian HASIL PEMBELAJARAN Murid boleh:  Menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains  Menerangkan kepentigan sains dalam kehidupan harian  Menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) Guru sains b) Doktor c) Jurutera d) Saintis alam sekitar Murid boleh:  Menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik/eksperimen  Menjalankan satu penyiastan saintifik Murid boleh:  Menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik  Menyatakan unit S.I dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik  Menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim : mili-, sentidan kilo-.  Mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim Muird boleh:  Memilih alat yang betul dan mengukur panjang  Menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf  Memilih alat yang betul dalam mengukur dan suhu cecair  Menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air Murid boleh:  Menentukan berat suatu objek  Menerangkan konsep berat  Menerangkan konsep jisim  Menentukan jisim suatu objek  Menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat  Mengaplikasikan penggunaan neraca

2 (09-13.01.2012)

1.2: Memahami langlah-langkah dalam penyiasatan saintifik 1.3: Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya

1.4: Memahami penggunaan alat pengukuran

3 (16-20.01.2012)

1.5: Memahami konsep jisim

2012) Perbincangan Ujian Topikal 6 (07-11.Soalan subjektif (3 soalan) Murid boleh:  Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian  Memahami langlah-langkah dalam penyiasatan saintifik  Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya  Memahami penggunaan alat pengukuran  Memahami konsep jisim  Menyedari kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian Murid boleh:  Mengenalpasti kelemahan dan kekuatan  Menilai kefahaman terhadap topik Murid boleh:  Mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan  Menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul  Menggunakan mikroskop dengan betul  Mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan  Melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan  Melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan  Menyatakan fungsi setiap struktur sel  Menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan Murid boleh:  Menyatakan maksud organisma unisel dan multisel  Memberi contoh organisma unisel dan multisel 1.01.2012) 5 (30.2012) BAB 2: SEL SEBAGAI UNIT KEHIDUPAN 2.02.6: Menyedari kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian 4 (23-27.0103.02.1: Memahami sel 7 (13-17.2: Memahami organisma unisel dan multisel .RPT (SAINS – T1) 2012 spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen Murid boleh:  Memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan CUTI TAHUN BARU CINA PENILAIAN Ujian Topikal – Bab 1 -Soalan objektif (20 soalan) .2012) 2.02.

1: Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang 3.3: Memahami sel membentuk tisu.03. sistem dan organisma Murid boleh:  Menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks 9 (27.2012) 12 (19-23. organ.4: Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks Ujian Topikal – Bab 2 -Soalan objektif (20 soalan) .03. tisu. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang Murid boleh:  Menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah  Menyatakan tiga keadaan jirim  Menyatakan susunan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim  Menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim Murid boleh:  Mendefinisikan ketumpatan  Menerangkan mengapa ada objek dan .Soalan subjektif (3 soalan) Murid boleh:  Memahami sel  Memahami organisma unisel dan multisel  Memahami sel membentuk tisu.03. air.2012) 3.0203.03. organ dan sistem dalam badan manusia Murid boleh:  Menamakan pelbagai jenis sel manusia  Menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia  Menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks menggunakan istilah sel.3: Memahami konsep ketumpatan Murid boleh:  Menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang  Menerangkan maksud jirim  Menghubungkaitkan benda dan jirim  Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara.2: Memahami tiga keadaan jirim 13 (26-30.2012) 2.02.03.RPT (SAINS – T1) 2012 8 (20-24.2012) 11 (12-16.2012) Murid boleh:  Mengenalpasti kelemahan dan kekuatan  Menilai kefahaman terhadap topik UJIAN PERTENGAHAN PENGGAL 1/ UJIAN SELARAS 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 BAB 3: JIRIM 3.2012) PENILAIAN 2. organ dan sistem dalam badan manusia  Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks Perbincangan Ujian Topikal 10 (05-09.

04.2012) BAB 4: KEPELBAGAIN SUMBER DI BUMI 16 (16-20.  Menyatakan maksud unsur.Soalan subjektif  Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim (3 soalan) dalam kehidupan seharian Perbincangan Ujian Murid boleh: Topikal  Mengenalpasti kelemahan dan kekuatan  Menilai kefahaman terhadap topik 4.04.2012) . sebatian sebatian dan dan campuran campuran  Memberi contoh unsur. sebatian dan campuran  Menyatakan perbezaan antara unsur.RPT (SAINS – T1) 2012 cecair timbul  Menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan  Menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti 3. sebatian dan campuran  Membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti  Mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya  Memberi contoh logam dan bukan logam  Mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti 4.1: Murid boleh: Mengetahui  Menyenaraikan sumber di Bumi yang kepelbagaian diperlukan untuk menyokong sumber di Bumi kesinambungan hidup  Menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian 4.2: Murid boleh: Memahami unsur.2012) PENILAIAN 15 (09-14.04.4: Murid boleh: Menghargai  Memeerihalkan bagaimana manusia penggunaan ciri-ciri menggunakan pelbagai keadaan jirim jirim dalam  Memerihalkan bagaimana manusia kehidupan seharian mengaplikasikan konsep ketumpatan  Menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti Ujian Topikal – Murid boleh: Bab 3  Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang -Soalan objektif  Memahami tiga keadaan jirim (20 soalan)  Memahami konsep ketumpatan .3: Murid boleh: Menghargai  Menerangkan kepentingan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada kepelbagaian manusia 14 (02-06.

06.RPT (SAINS – T1) 2012 sumber Bumi kepada manusia Menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi  Menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi  Mengamalkan penggunaan.0404.3: Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi Murid boleh:  Menyatakan tenaga.2012) PENILAIAN 18 (30.06.2012) BAB 5: UDARA DI SEKELILING KITA 19 – 21 (07-25.04.2012) 5.2012) 22 & 23 (28. guna semula dan kitar semula bahan Ujian Topikal – Murid boleh: Bab 4  Mengetahui kepelbagaian sumber di Bumi -Soalan objektif  Memahami unsur. oksigen dan karbon dioksida dalam udara  Menunjukkan melalui aktiviti : a) Peratusan oksigen dalam udara b) Udara mengandungi wap air.05.Soalan subjektif  Menghargai kepentingan kepelbagaian (3 soalan) sumber Bumi kepada manusia Perbincangan Ujian Murid boleh: Topikal  Mengenalpasti kelemahan dan kekuatan  Menilai kefahaman terhadap topik 5.0508.1: Murid boleh: Memahami  Menyatakan komponen dalam udara komponen dalam  Menerangkan mengapa udara ialah udara suatu campuran  Menyatakan peratusan nitrogen. mikroorganisma dan habuk 5. sebatian dan (20 soalan) campuran . karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi  Menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi  Membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam .2: Murid boleh: Memahami ciri-ciri  Menyenaraikan ciri-ciri oksigen dan oksigen dan karbon karbon dioksida dioksida  Mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya  Memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA CUTI PERTENGAHAN TAHUN  17 (23-27.05.2012) 24 (11-15.

6: Murid boleh: Menyedari  Memerihalkan bagaimana kehidupan kepentingan untuk jika tiada udara bersih mengekalkan  Mencadangkan cara mengekalkan udara yang bersih udara supaya bersih  Mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih Ujian Topikal – Murid boleh: Bab 5  Memahami komponen dalam udara  Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon -Soalan objektif dioksida (20 soalan)  Memahami bahawa oksigen diperlukan .06.5: Murid boleh: Menganalisa kesan  Menerangkan maksud pencemaran pencemaran udara udara  Menyenaraikan contoh bahan cemar udara  Menyenaraikan sumber bahan cemar udara  Memerihalkan kesan pencemaran udara  Menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara 5.RPT (SAINS – T1) 2012 manusia  Menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi  Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi 5.2012) 26 (25-29.06.2012) 27 (02-06.Soalan subjektif untuk respirasi (3 soalan)  Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran  Menganalisa kesan pencemaran udara  Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih Perbincangan Ujian Murid boleh: Topikal  Mengenalpasti kelemahan dan kekuatan  Menilai kefahaman terhadap topik 25 (18-22.07.2012) PENILAIAN .4: Murid boleh: Memahami  Menyatakan maksud pembakaran bahawa oksigen  Menyatakan oksigen diperlukan untuk diperlukan untuk pembakaran pembakaran  Menyenaraikan hasil pembakaran  Menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran 5.

2012) PENILAIAN 6.2012) BAB 7: HABA 7.07.-7.RPT (SAINS – T1) 2012 28 (09-13.08.Soalan subjektif (3 soalan) Perbincangan Ujian Topikal 31 (30.2012) BAB 6: SUMBER TENAGA 6.2: Memahami pengaliran haba .1: Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga 7.07.1: Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga Murid boleh:  Menyenaraikan pelbagai jenis tenaga  Menyenaraikan pelbagai sumber tenaga  Mengenal pasti perubahan tenaga  Mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama  Mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti Murid boleh:  Mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui  Mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui  Menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga  Mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap Murid boleh:  Memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga  Menerangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap Murid boleh:  Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga  Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui  Murid boleh:  Mengenalpasti kelemahan dan kekuatan  Menilai kefahaman terhadap topik Murid boleh:  Menyatakan matahari membebaskan haba  Menyatakan sumber lain bagi haba  Menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga  Memberi contoh pelbagai kegunaan haba  Menyatakan maksud suhu  Menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu Murid boleh:  Menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan 29 (16-20.0703.2: Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui 30 (23-27.2012) 6.3: Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga Ujian Topikal – Bab 6 -Soalan objektif (20 soalan) .

perolakan dan sinaran)  Menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk  Memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam  Menyatakan maksud konduktor haba  Menyatakan maksud penebat haba  Menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian  Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba 7.6: Murid boleh: Menghargai faedah  Mengamalkan prinsip pengaliran haba pengaliran haba demi kehidupan yang lebih selesa CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 PENILAIAN Ujian Topikal – Bab 7 Murid dapat:  Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga 32 (06-10.2012) 35 (27-30.2012) 34 (20-24.2012) 33 (13-17.2012) .08.4: Murid boleh: Mengaplikasi  Menerangkan dengan contoh pelbagai prinsip kegunaan pengembangan dan pengembangan pengecutan jirim dalam kehidupan dan pengecutan harian jirim  Mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam menyelesaikan masalah mudah 7.08.08.5: Murid boleh: Memahami  Menyatakan objek yang gelap dan bahawa kusam menyerap haba lebih baik permukaan objek daripada objek putih dan berkilat yang gelap dan  Menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap kusam membebaskan haba lebih baik dan membebaskan daripada objek putih dan berkilat haba dengan lebih  Menjalankan eksperimen untuk baik mengkaji penyerapan dan pembebasan haba 7. cecair dan gas  Menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi.3: Murid boleh: Menganalisa kesan  Menyatakan perubahan kepada haba ke atas jirim keadaan jirim dalam proses fizikal  Menerangkan perubahan kepada keadaan jirim yang melibatkan penyerapan dan pembebasan haba  Memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim 7.08.RPT (SAINS – T1) 2012 dan kesannya pepejal.

Soalan subjektif (3 soalan) Memahami pengaliran haba dan kesannya  Menganalisa kesan haba ke atas jirim  Mengaplikasi prinsip pengembangan dan pengecutan jirim  Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba dengan lebih baik  Menghargai faedah pengaliran haba Murid boleh:  Mengenalpasti kelemahan dan kekuatan  Menilai kefahaman terhadap topik ULANG KAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PASCA EXAM  Perbincangan Ujian Topikal 36 – 39 (03-28.1002.09.2012) (09.1131.2012) 43 & 44 (22.2012) 40 – 42 (01-19.2012) 45 (05-09.2012) BUDAYA TUTUP SEKOLAH CUTI AKHIR TAHUN .12.11.11.10.RPT (SAINS – T1) 2012 -Soalan objektif (20 soalan) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful