ISI KANDUNGAN

[1]

irama dan daya kreativiti sebagai media kanak-kanak melahirkan perasaan.1. mengadakan aktiviti yang berkaitan seni kraf tangan. Kreativiti ini disalurkan melalui bermain yang merupakan media mereka meluahkan perasaan dan akhirnya mereka belajar dari permainan dan aktiviti itu. dengan sendirinya kita akan dapat melihat hasilnya. Ini memberikan mereka kepuasan dan keseronokan. Belajar dan bermain tidak semestinya menggunakan alat permainan berjenama dan dilihat menarik sahaja. tetapi apabila didedahkan kepada kanak-kanak ini. Matlamatnya adalah untuk kanak-kanak ini berkomunikasi melalui pergerakan dengan bimbingan daripada pengasuh. dikeluarkan dengan atau tanpa menggunakan alat atau peralatan mudah yang dijalankan secara sendiri atau tidak langsung oleh pengusaha-pengusaha kraf Pelbagai jenis kraftangan [2] . Salah satu aktiviti pergerakan kreatif ialah. Antaranya adalah Pergerakan Kreatif. Kraf adalah barangan yang dihasil dengan menggunakan kemahiran tangan. Pergerakan kreatif melibatkan penggunaan pergerakan anggota tubuh.0 Pengenalan Kanak-kanak pada umumnya adalah kreatif. Pelbagai cara dan perkara yang dilihat seolah-olah tidak memberi faedah.

perkara penting yang perlu diketahui ialah perbezaan antara kreatif dan kepintaran. Walau bagaimanapun. Semua orang mempunyai potensi atau bakat kreatif semula jadi. Kanak-kanak juga diberi peluang untuk melahirkan perasaan dan [3] . Sesetengah kanakkanak memang gemar melukis dan mewarnakan lukisan. muzik. Tetapi kanak-kanak yang lebih penakut atau pemalu mungkin memerlukan idea untuk mendorong mereka memulakannya. Kreativiti bukan hanya bergantung kepada keupayaan. Kreativiti paling jelas dapat dilihat pada kanak-kanak kerana bagi mereka segalanya adalah baru dan otak mereka yang kecil sentiasa cuba menggabungkan fikiran dan idea-idea. jika ibu bapa ingin mengekalkan kreativiti ini dalam diri anak-anak. Ia merupakan satu kebolehan menjana idea baharu dengan menggabung. Komponen kreativiti kanak-kanak mengandungi lima aspek yang terdiri daripada persekitaran dan keindahan alam. mengubah dan mengaplikasikan semua idea. Ada juga yang berpendapat bahawa kreativiti dapat menyumbangkan idea atau hasil baharu dalam budaya dan ia dianggap gabungan unik dan berguna. lukisan dan kraf tangan.kanak Kreativiti dapat ditafsirkan sebagai kebolehan berimaginasi atau mencipta sesuatu yang baharu. nyanyian dan pergerakan kreatif. tetapi juga sikap seseorang dalam menghadapi kehidupan. sambil meneroka dunia di sekeliling mereka.0 Kreativiti kanak. Kreativiti melibatkan pemikiran dan khayalan serta berkebolehan untuk melihat sesuatu dalam cara yang berbeza dan untuk mencari kepuasan dalam membuat atau menghasilkan sesuatu dan memerlukan ketekunan sehingga terhasilnya sesuatu produk.2. Mereka akan melakukannya tanpa disuruh. drama dan puisi serta warisan budaya.Kreativiti adalah sesuatu yang asli di mana ia merupakan satu proses separa sedar dan sesiapa sahaja boleh menjadi kreatif tetapi tidak semua orang kreatif. Peranan guru sangat penting dalam membentuk kreativiti kanak-kanak.

Kreativiti kanak-kanak juga mendorong kanak-kanak memahami hasil pembelajaran mereka dengan lebih mudah.masing.kanak ini juga boleh melakar. afektif dan psikomotor kanak-kanak. dan kecerdasan pelbagai. seni merupakan bahagian penting kepada kanak-kanak dalam penghasilan rupa bentuk yang boleh menimbulkan keceriaan. Selain itu.masing. ekspresi. Hal ini kerana melalui aktiviti seni visual. membuat pergerakan kreatif. dan menyatakan kebenaran dalam kebudayaan serta bangsa. menulis. Menurut Cassidy. membangunkan harga diri. kejayaan sesuatu kerjaya adalah berdasarkan kepada bakat [4] . keseronokan dan kesenangan estetik dan sekaligus menyebabkan ia menjadi satu bahagian penting dalam komponen kurikulum. Kanak. memberikan kuasa pemikiran kepada guru-guru dan pelajar. Mereka akan pandai melukis dan mengecat mengikut kreativiti masing. menghasilkan kraf tangan. Penglibatan aktif kanak-kanak juga akan berupaya menggalakkan perkembangan kognitif. Kepentingan kreativiti kanak-kanak dalam pendidikan seni visual dapat dilihat semasa kanak-kanak dilahirkan apabila mereka mula mempunyai sifat dinamik serta berkembang mengikut fitrah semulajadi dalam proses tumbesaran. kanak-kanak dapat melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran yang lebih menyeronokkan. seni muzik. kebebasan bersuara.memperkembangkan daya kreativiti mereka mengikut kreativiti masing. mengalakan kerjasama dan keharmonian kumpulan. dalam kreativiti juga kanak-kanak akan mencapai tahap pencapaian semakin meningkat. Kanak-kanak yang mempunyai bakat seni seperti seni tampak dan sentuh dapat dikenal pasti melalui pengaturcaraan kurikulum yang dipelajari oleh mereka. menyanyi dan juga menenun. Aktiviti seni visual seperti muzik. penghasilan hasil kerja berbentuk lukisan dan pergerakan amat mendorong kanak-kanak untuk menggunakan imaginasi. di samping memupuk nilai estetika. Seni dapat mengembangkan peluang ekspresi diri kanak-kanak. Menurut Confessore (1991). pergerakan dan sebagainya. memotong.

muridnya. Walaubagaimanapun. Prath (1993) pula menyatakan bahawa terdapat ramai penulis [5] . Menurut Clark (1993) dan Parath (1997). ciri. kemahiran teknikal banyak berkaitan dengan peringkat pembinaan kemajuan. Oleh itu. Ciri bakat seni boleh dibahagikan kepada tiga bahagian utama iaitu daripada kemahiran teknikal. kebanyakan penulis muda menganggap kemahiran teknikal adalah terhad bagi mereka dalam menghasilkan sesuatu karya seni. Menurut Winner (2000). Dalam komponen pendidikan seni visual. Kreativiti kanak-kanak dalam pendidikan muzik dan seni visual dari segi kemahiran teknikal adalah berkaitan dengan kebolehan dan kemampuan untuk memanipulasi bahanbahan bagi menyampaikan sesuatu tujuan atau idea yang telah dicadangkan.arca seni. Seni juga merupakan bahasa non. Selain itu.dan kebolehan untuk mengaplikasikannya. Tambahan pula. Menurut Lowenfeld (1963). Hal ini mungkin termasuk juga penggunaan sumber media seperti seni cetak. kemahiran ini merupakan petunjuk yang dilihat amat ketara dalam pendidikan seni visual dan dapat diluahkan terus untuk mewujudkan tafsiran realistik yang mewakili konsep abstrak. lukisan dan arca. peranan guru juga amat penting khususnya dalam bilik darjah untuk mengenal dan mengesan bakat seni yang terdapat dalam diri setiap muridnya.verbal bagi manusia secara global. pencapaian seseorang dalam bidang seni sangat penting bagi pencapaian kerjaya agar ia sentiasa berada pada tahap tinggi seperti dalam bakat seni. pemikiran visual dan kreativiti. Hal ini kerana seni dapat membantu seorang guru untuk mengenal personaliti diri dan potensi diri murid.ciri bakat seni yang terdapat dalam kreativiti kanak-kanak dapat dilihat melalui kemudahan pemahaman dan kebolehangunaan bilik darjah yang berdasarkan kepada analisis penyelidikan tentang pendidikan seni. strategi pengajaran yang sedia ada dalam kurikulum akan membantu guru mencungkil bakat murid-muridnya supaya menjadi lebih berjaya.

cara lain untuk melibatkan kanak-kanak dalam kemahiran visual ialah dengan menggalakkan [6] .muda yang menunjukkan keupayaan menulis sehingga membawa kepada peningkatan konsepkonsep seni seperti penggunaan perspektif yang lebih menjurus kepada kemahiran secara terperinci dan fleksibel dalam semua produk yang dihasilkan. Kenyataan ini merupakan pendapat Chetelat (1981). Pemikiran visual boleh di anggap sebagai satu binaan serupa dalam konsep membanding. kemahiran berfikir secara visual ini adalah lebih kepada bakat seni yang besar. pembangunan kemahiran teknikal amat penting untuk penghasilan bakat seni seseorang. Lowenfeld (1947) dan Haroutonian (1995). Contohnya. Sebagai contoh.rakan mereka yang mempunyai pemikiran visual yang rendah.carta yang terdapat dalam seni. Terdapat beberapa perkara yang sering diberikan perhatian oleh guru ketike berada di dalam suasana bilik darjah. dan mendefinisikan bakat seni yang terdapat dalam diri seseorang pelajar. Kanak-kanak yang mempunyai bakat dalam bahagian seni berkeupayaan dengan mudah untuk mentafsir makna dan juga carta. Kanak-kanak yang mempunyai pemikiran visual yang tinggi digalakkan melakukan pertimbangan tentang produk yang dihasilkan. mengenalpasti. Hal ini termasuk kesedaran estetik dan keupayaan untuk melihat serta mengkritik unsur. kreativiti kanak-kanak dalam pendidikan muzik dan seni visual dari segi pemikiran visual merujuk kepada kebolehan seseorang untuk memahami dan mentafsir maklumat berkaitan seni visual dan muzik. Pemikiran visual juga termasuk keupayaan mencari makna yang nyata dan abstrak dalam sesebuah karya seni atau maklumat visual. seorang pelukis berbakat di tadika bukan sahaja dapat menunjukkan kemahiran yang boleh menbangunkan sesebuah sekolah tetapi dapat menarik orang ramai. Oleh itu. Di samping itu. Menurut Winner (1986 & 29007). seorang kanak-kanak yang mempunyai daya pemikiran visual yang tinggi sudah tentu akan dapat mentafsir maklumat visual dengan mudah berbanding rakan. Menurut Fredette (1893).unsur artistik berdasarkan kepada sebuah karya seni berkaitan peggubahan organisasi dalam bahagian seni seperti mewarna. menggaris dan melukis tekstur.

Penaksiran kuantitatif kreativiti muzikal kanak-kanak bermual pada 1970 dan sejak itu telah mula dibentuk. Walaubagaimanapun menurut Norman Rockwell. Menurut Chetelat (1981). hubungan bunyi perkataan. Semenjak itu. melalui maklumat seni. pengaruh Guilford dan Torrance amat ketara dalam kajian kreativiti muzik di mana beberapa aspek telah dipersoalkan bertujuan untuk menilai kreativiti muzikal. orientasi artistik dan aspirasi kerjaya. Manakala menurut Wakefield (1992) pula kreativiti sangat berkait rapat dengan langkah-langkah dalam pemikiran.ciri bebas dalam bakat seni. Hal ini kerana. seseorang yang berkreativiti berkebolehan dalam menghasilkan karya yang menarik berdasarkan idea dan imaginasinya sendiri. bahagian kreativiti merujuk kepada keupayaan kanak-kanak untuk berfikir secara kritis dan kreatif.bahan bercerita dapat menarik minat kanak-kanak terutama di prasekolah.mereka belajar mengenai konsep. Kreativiti dapat dilihat dalam bahagian pemikiran visual dan kemahiran teknikal yang merupakan ciri. penghasilan kerja seni yang sesuai untuk pemikiran visual seperti penghasilan kerja berbentuk naratif termasuk bahan. Kajian terbaru juga membuktikan bahawa muzik boleh memantapkan perkembangan bahasa. Di samping itu. Kreativiti juga perlu bagi kanak-kanak untuk mengekalkan pencapaian yang berterusan dalam seni. Poyath turut menyatakan bahawa kanak-kanak yang berbakat dalam bidang seni tampak berkemampuan dalam menghasilkan karya yang terbaik melalui lukisannya. Hal ini kerana. Amabile telah mencadangkan cara yang sah untuk mengukur kreativiti kanakkanak dalam Pendidikan Muzik ialah dengan menggunakan taksiran subjektif Sesuatu produk yang kreatif. Haroutonium (1995) dan Cowenfeld (1947). kreativiti turut termasuk dalam mendefinisikan bakat seni.konsep abstrak berkaitan seni. Seterusnya bahagian terakhir dalam bakat seni adalah kreativiti. keupayaan matematik kanak-kanak dan sesetengahnya meningkatkan keupayaan intelektual kanak-kanak. [7] .

Selain itu. kanak-kanak boleh berlagu mengikut irama apabila mereka cuba membezakan deria dan bunyi daripada irama muzik serta memperoleh penyampaian visual bunyi tersebut. Selain itu. kecerdasan ruang melibatkan kebolehankebolehan melihat dunia ‘visual spatial’ dengan lebih tepat. membaca dan perbahasan. rupa dan yang berkaitan dengannya. Pendidikan Muzik telah membawa peningkatan celik huruf. Semasa usia enam tahun pertama mereka. Ini dapat membantu meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. muzik sememangnya menjadi komponen penting dalam perkembangan bahasa kerana ia merupakan cara yang baik untuk melibatkan kanak-kanak dalam menerokai bunyi dan perkataan. Sesetengah orang dewasa masih menyanyikan ABCDE hingga Z untuk membaca huruf. Bilik darjah perlu disusun atur dengan baik untuk memastikan terdapat ruang yang cukup untuk guru dan pelajar melakukan aktiviti dengan selamat dan selesa. bentuk. kepelbagaian jenis muzik berguna untuk masa depan bayi kerana ia memupuk kemahiran menulis. Proses mendapatkan maksud dari bunyi merupakan kunci utama untuk permulaan kanak-kanak dalam perkembangan bahasa. garisan. manakala irama pula alat yang berguna untuk meningkatkan memori. Contoh terbaik adalah lagu huruf. Dalam aspek ini murid meluahkan [8] . Kecerdasan juga termasuk menjadi lebih peka terhadap warna. ruang. Kelebihan kreativiti kanak-kanak dalam Pendidikan Muzik antaranya ialah dapat meningkatkan keupayaan otak kanak-kanak untuk mengenalpasti dengan cepat perubahan bunyi dan juga nada. Pendidikan Muzik juga dapat meningkatkan keupayaan pemikiran spatial dan temporal (yang merupakan asas penting untuk matematik dan sains) dan prestasi yang lebih baik dalam menjalankan tugas dibandingkan rakan mereka yang tidak mengambil pelajaran muzik. termasuk mereka yang mengambil pelajaran komputer dalam tempoh yang sama. Menurut Haward Gardner (1983).

Satu bentuk pengajaran yang menyeronokkan dan memberikan peluang kepada pelajar menunjukkan bakat dan daya kreativiti. Oleh sebab itu. Mereka dapat meluahkan idea dan perasaan dalam aktiviti yang dijalankan. mengubah. menyusun atur dan membentuk bahan muzik. pelajar bebas meneroka dan meluahkan perasaan dalam kreativiti. memodifikasi. Guru dapat kenal pasti punca yang dapat mendorong dan merangsang pelajar memahami isi pengajaran. pelajar diberi peluang mencuba pelbagai warna yang mereka fikir sesuai. Aktiviti melalui penggunaan warna dapat merangsang minda pelajar lebih kreatif. Kreativiti dapat dicungkil melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Hal ini kerana seni dalam pendidikan mampu merangsang minda pelajar agar lebih kreatif. Kesimpulannya seni dalam pendidikan dapat memberikan satu lagi teknik pengajaran kepada guru-guru di sekolah bagi mewujudkan idea-idea kreatif para pelajar. Murid memilih. Dengan cara ini. atau menggantikannya dengan mata pelajaran lain hanya kerana ingin pencapaian tinggi dalam peperiksaan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah. mengadaptasi. pihak sekolah sepatutnya tidak meminggirkan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan Pendidikan Muzik di sekolah. berkeyakinan dan berdaya maju. mengimprovisasi dan membuat ciptaan berasaskan bunyi. mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Ketika menghasilkan karya catan misalnya. lebih mudah berkarya dan mempunyai sikap positif. [9] .fikiran dan perasaan kreatif melalui aktiviti meneroka. Mereka bebas menggabungkan warna pilihan untuk menghasilkan warna baharu yang sesuai dengan karya. Pelajar yang berpeluang mengikuti pengajaran ini lebih bermotivasi.

Bentuk dan jenis bakul bergantung kepada fungsi dan tradisi penduduk yang membuat benda-benda ini. Artifak berbagai-bagai macam kini telah diubah suai dan dihasilkan untuk memenuhi selera pelancong walaupun sesetengah dari artifak ini masih dibuat dalam bentuk yang asal.3. Antaranya adalah seperti berikut:- 3.0 Aktiviti kraf di sekolah Pelbagai aktiviti yang membina bakat seni kraf kanak – kanak boleh diadakan di sekolah.1 Seni kraftangan rotan Salah satu kraftangan ialah seni kraftangan rotan oleh kerana benda ini dipakai oleh hampir semua kumpulan etnik. Pelbagai jenis kraftangan rotan [10] .

3.2 Seni kraftangan manik Kraftangan yang diperbuat daripada manic sesuai untuk perhiasan diri dan perhiasan dalam rumah. Pelbagai jenis kraftangan manik [11] .

3.3 Seni kraftangan kayu Kraftangan yang diperbuat daripada kayu boleh dijadikan perhiasan dalam rumah dan digunakan untuk kegunaan sendiri. Pelbagai jenis kraftangan origami [12] . Pelbagai jenis kraftangan papan 3.4 Seni kraftangan origami Kraftangan yang diperbuat daripada origami boleh dijadikan perhiasan dalam rumah.

Pelbagai jenis kraftangan bahan buangan [13] .3.4 Seni kraftangan bahan buangan Kraftangan yang diperbuat daripada bahan buangan boleh dijadikan perhiasan dalam rumah dan kegunaan sendiri.

pandangan dan galakkan kepada saya apabila melaksanakan tugasan ini sehingga habis menyelesaikan tugasan kerja kursus pendek ini. pengalaman dan juga ilmu pengetahuan melalui kerja kursus ini. saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada pensyarah yang amat dihormati. Bukan setakat itu sahaja. [14] . Tuan Hj. saya dapat memperolehi banyak pengajaran. Secara tuntasnya. saya dan rakan-rakan saya sering mengadakan perbincangan Saya dan rakan-rakan sekelas saya sentiasa tolong-menolong dan bekerjasama untuk melaksanakan tugasan ini dengan baik. Dengan itu.REFLEKSI Salam bahagia. Sekian…. saya turut ingin mengambil kesempatan tersebut untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan saya yang telah memberikan idea. saya amat menghargai peluang ini untuk mengambil pengalaman bagi membuat tugasan kerja kursus ini. Di samping itu. Kesemua hal ini adalah amat penting bagi saya dan juga mampu menjadi sebagai sumber kepada saya pada masa yang akan datang. Oleh itu.Naffi Mat yang mendidik mata pelajaran Bahasa Melayu dan memberi kerja kursus yang berfaedah ini kepada kami. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada saya supaya saya dapat menyelesaikan tugasan ini dengan lancar dan lengkap.

Teachers College Record. The Torrance tests of creative thinking: Technical. RJ.P. (1981). Amabile.Burton. The social psychology of creativity. 25(4). Gified Child Quarterly.M. Studies in Art Education.centered art education. 330-345. Chetelat. (1994).my/main/content/33/?page_name=Sejarah_Kraftangan_33& menuid=52 [15] . J. 34. New York: Springer Verlag. Clark. Studies in Art Education.A.gov. The configuration of meaning: Learner. T. J. (1974).norms manual Bensenville.M.493. (1993). Torrance. The arts in school reform. (2000). 95. http://www.kraftangan. E.M. 72-81. (1983). 477. Burton. 41. Visual arts education for the gifted elementary level art student. G. Judging children’s drawing as measures of art abilities. 154-158. IL: Scholatic Testing.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.