Mass-media, cercetarile si statisticile oficiale raporteaza o crestere spectaculoasa a fenomenului in ultimile trei decenii in mai multe tari

ale lumii , astfel incat escaladarea violentei in scoala a devenit cea mai vizibila evolutie din campul educatiei formale.Daca, in fazele de inceput ale educatei scolare , predomina violenta profesorului asupra elevilor , democratizarea educatiei a antrenat o depalasare a violentei catre elevi , canalizand-o dinspre elevi spre profesori. Agresivitatea în şcoală este o formă de conduită de devianţă şcolară, cu o diversitate de forme de manifestare, cu intensitate diferită. Pe o scară a intensităţii, pornind de la intensitatea cea mai mică, agresivitatea presupune: confruntarea vizuală, poreclirea, ironizarea, tachinarea, bruscarea, lovirea cu diferite obiecte, pălmuirea şi ajungând la forme de intensitate crescută, cum ar fi înjunghierea şi împuşcarea. Agresivitatea în şcoli a devenit în ultima perioadă o problemă majoră, iar părerea unanimă a elevilor este ca aceasta e un fenomen care riscă să ia amploare în câmpul educaţiei formale. În ceea ce priveşte nivelul de securitate, unii elevi consideră că în instituţiile de învăţământ nu se simt în siguranţă, dat fiind faptul că în incinta şcolii pătrund uneori şi persoane străine de acea instituţie. Dacă în incinta şcolii elevii au sentimentul că încă sunt în siguranţă, zonele din preajma şcolilor prezintă un risc mai crescut de izbucnire a incidenţelor violente. Această situaţie ar putea dezvolta sentimentul de frică, suferinţă psihică, frustrare, toate acestea influenţănd dezvoltarea armonioasă a elevilor din punct de vedere fizic şi psihic. Agresiunile care au loc în preajma şcolilor sau chiar în şcoli, au loc în special între elevii şcolii şi mai rar între elevii şcolii şi alte persoane- elevi din alte şcoli sau persoane adulte. Majoritatea incidentelor au loc între elevi ( agresiuni verbale, gesturi agresive moderate şi rar bătăi între elevi). Comportamenul agresiv al elevilor are cauze multiple: probleme familiale (familii dezmembrate, situaţie materială precară), familii în care există un climat conflictual, familii hiperpermisive, modele de comportament învăţate în familie, anturajul, caracteristici specifice vârstei ( dorinţa de a atrage atenţia, de a impresiona, din teribilism, afirmarea masculinităţii). O problemă discutată este dacă agresivitatea constituie o trăsătură înnăscută sau dobândită. Pentru S. Freud agresivitatea este o forţă endogenă, pulsională, înnăscută. Freud include agresivitatea în instinctul morţii, ce este responsabil de conduitele distructive ale individului. Pentru ca această presiune ereditară să nu aibă consecinţe nefaste asupra individului
1

redirecţionarea către o altă ţintă. agresivitatea este o consecinţă a frustrării şi orice frustrare antrenează o formă de agresivitate. John Dollard explică natura comportamentelor agresive prin ipoteza frustrare-agresiune. „obraznicii” tolerate si specifice vârstei si oricarui mediu scolar. ar putea fi ceea ce Freud numea mecanismul sublimării. Astfel. catharsisul. Ca si în cazul altor forme de violenta între elevi.şi a celorlalţi trebuie găsite situaţii. reacţia poate îmbrăca trei forme: inhibiţia.fie prin observarea şi imitarea unor modele de conduită ale altora. prin care impulsurile agresive sunt satisfăcute în activităţi sportive. asupra căreia nu putem acţiona.). O modalitate. manifestarile violente dintre elevi (în special formele „usoare” de agresivitate) sunt percepute ca atitudini si comportamente prezente în orice scoala. Pe de o parte. ceea de face ca jocul sa 2 . de aici. Chiar dacă teoria lui Dollard a fost supusă unor critici serioase. Intensitatea răspunsului agresiv este proporţională cu cea a frustrării. nevoia de miscare în timpul recreatiei. în diferite forme de manifestare. De aici apar si diferente privind modul cum se îmbraca. inaccesibilă care ţine mai mult de instinct. există o dimensiune externă a agresivităţii.acordarea de recompense sau pedepse unor comportamente . De cele mai multe ori. este un fenomen generalizat în scoli. agresivitatea este considerată o trăsătură internă. Agresivitatea face parte din diferitele comportamente sociale pe care individul le achiziţionează şi care sunt menţinute şi actualizate când condiţiile o impun. Teoreticienii învăţării sociale susţin că agresivitatea este dobândită fie prin învăţarea directă . lipsa unei „culturi a jocului”. Se poate afirma ca violenta între elevi. Experimentele psihologului Bandura au demonstrat rolul adultului ca model în însuşirea comportamentului agresiv la copii. Pe de altă parte. banii de buzunar. obiectele personale utilizate în spatiul scolii (rechizite. frustrarea rămâne una din cele mai importante surse ale agresivităţii. Dacă răspunsul direct nu este posibil. insistându-se pe faptul că exagerează legătura frustrare-agresivitate. care ţine de învăţare. în această direcţie. este de presupus ca elevii din scolile urbane provin din familii cu nivel socio-economic foarte variat. În comparatie cu elevii din zonele rurale (unde nivelul de dezvoltare socio-economica a familiilor este de obicei omogen la nivelul unei comunitati). care poate genera agresivitate fizica între elevi). telefon mobil etc. modalităţi nedistructive care să canalizeze tendinţele agresive. se construieşte şi poate fi controlată. cauzele agresivitatii fizice – „expresie culturala a frustrarii în spatiul scolii” pot fi diverse: consecinte ale imobilitatii elevilor în clasa pe parcursul duratei unei activitati didactice (si. Putem aşadar disocia două aspecte în analizele asupra agresivităţii.

inclusiv prin violenta fizica). tratând în timpul orelor diferite teme de importanţă pentru aceştia. Diriginţii se implică în mod activ în viaţa clasei. din interes pentru disciplina respectivă sau din teamă. Pentru reducerea agresivităţii în rândul elevilor. managementul conflictelor etc.seara. Un rol important au şi poliţiştii de proximitate. Formele variate ale violentei între elevi se manifesta diferit în contexte diferite. de impunere într-un grup. poartă discuţii cu cei care au generat situaţia. dezbaterea în cadrul orelor de dirigenţie/ consiliere a unor teme privind comportamentul agresiv al elevilor. În general. 3 . nu mai sunt învatati cum sa faca acest lucru trasaturile specifice vârstei (nevoia de libertate si de manifestare a propriei individualitati. provenienta din medii socio-familiale si culturale foarte diferite sau defavorizante etc. întâlniri cu reprezentanţii Poliţiei şi autorităţilor locale. atmosfera de studiu este adecvată.se transforme în agresivitate fizica: copiii nu mai stiu sa se joace. Nu doar aceştia se implică în educaţia elevilor. ca devianţa şcolară. neexistând schimburi de replici violente. profesorii se implică în aplanarea conflictelor.). care ori de câte ori li se semnalează cazuri de agresivitate în şcoală intervin prin acordarea asistenţei psihologice. iar atunci când situatia o cere se recurge la mijloace de constrângere în urma consultării consiliului profesoral: avertizare scrisă. gesturi agresive. a asezarii mobilierului scolar etc. ci şi psihologii şcolari. Pauza presupune un timp si un spatiu în care elevii nu se afla sub stricta supraveghere a cadrelor didactice si care ofera posibilitatea relatiilor directe între elevi (care sunt limitate pe parcursul activitatii didactice din cauza metodelor de predare. exmatricularea. elevii reprimându-şi impulsurile agresive din respect faţă de anumiţi profesori. scăderea notei la purtare. Cele mai frecvente incidente au loc în timpul pauzelor şi dupa ore . pot fi realizate unele activităţi. comportamente agresive. aparitia unor „gasti” ca manifestare a subculturilor scolare. pentru dezbaterea cauzelor şi condiţiilor de manifestare a agresivităţii în societate şi şcoli. iar in situaţii mai grave. Toate acestea permit manifestarea diferitelor atitudini si comportamente. care discută cu elevii şi intervin atunci când li se semnalează existenţa unui caz în şcoală. ca:    dezbateri la nivelul unităţilor şcolare cu privire la normele legislative referitoare la securitatea şi siguranţa elevilor în unităţile de invăţământ. a conceperii si repartizarii sarcinilor de învatare. inclusiv a celor care tin de domeniul violentei între elevi. În timpul orelor. cer sprijinul părinţilor.

organizarea de cursuri de formare a părinţilor pe teme legate de: abilităţi de relaţionare şi comunicare eficientă cu copiii. Iasi 2. fotografii. sau în clasă). Psihologie sociala. L. Psihologie scolara . EdituraPolirom . http://www. afişe pentru atenţionarea elevilor despre riscurile unui comportament agresiv. Iacob. ( coord ) . Un proces de învăţământ eficient presupune prezenţa unui angajament al educatorilor pentru apărarea demnităţii umane şi a democraţiei.unicef. organizarea unor activităţi recreative cu specific non-violent. capacitatea de a planifica procese de învăţare şi de a le conduce fără a fi autoritar. V. împotriva violenţei. ( 1998 ) . Cluj – Napoca. Bibliografie: 1. broşuri. Iasi 3. Nu trebuie promovată atitudinea de a tolera violenţa (în cazul bătăilor din curtea şcolii. A. marşul nonviolenţei etc. ci de a lua atitudine. (acest lucru implică respectul pentru opiniile elevului) fidelitatea pentru legile de bază fără a fi înclinat spre dogmatism şi îndoctrinare.Preda.Mitrofan . Polirom . în vederea eliminării / reducerii fenomenului de agresivitate. abordarea copiilor cu tulburări de comportament.ro 4 . organizarea “Săptămânii fără violenţă”.O abordare multidisciplinara.. consilierea psihologică a elevilor cu comportament agresiv şi a elevilor care au fost victime ale unui astfel de comportament. A.      realizarea unor pliante. În procesul de instruire accentul cade pe rolul răspunderii personale. după posibilităţi. Agresivitatea . în cadrul căreia sunt cuprinse concursuri de eseuri. identificarea familiilor cu comportament violent asupra copiilor şi implicarea în rezolvarea situaţiei. Cerinţe pentru profesori: capacitatea de a gândi în variante.( 1981) . N. relaţia şcoală-familie. jocuri sportive. Presa Universitara Clujeana. chiar dacă nu sunt ale lor proprii.Cosmovici.( 1996 ) .. in Neculau. iar în polemici să fie apărătorii alternativelor. Delincventa juvenila.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful