You are on page 1of 796

Belgelerle Gerek Tarih

Kadir andarlolu IINDEKILER


1 - Olumsuz eletirilere kesinlikle aldrmayn 2 - M. Kemal'i neden red ediyoruz? 3 - Bizim yaptmz; "Haram olmayan Gybet"tir 4 - M. Kemal Atatrk neyi kaldrm? eriat nedir? Trk Dil Kurumu cevaplasn 5 - mam- Azam Ebu Hanife (rh.a) eriat hakknda 6 - Cami kapatmak iin Kanun ["Tek parti dneminde satlan Camiler" (8 adet Belge)] 7 - Arapa Kuran ve Ezan'n yasaklanmas (10 Blm) 8 - Ezan' aslndan M. Kemal Atatrk uzaklatrmad yalan 9 - Gazete Haberi: "Allahu Ekber demek, Atatrk inklabna saygszlktr" 10 - Adnan Menderes'in Ezan'n okunmasna yasak getiren Kanun'u kaldrmasyla ilgili dnemin Gazete haberleri 11 - Trke Ezan ve Kuran'a (yani orijinal lafzla olmayan dille) tepki gstermek "Iritca, cehalet ve fena fikirdir" (Haa) 12 - Kemalist rejim din kitaplarn bile yasaklamtr (Yasaklanan kitaplar) 13 - M. Kemal Atatrk ve avanesinin Kur'an karsndaki acziyetleri 14 - Bir Mslman byle tepki gstermez 15 - Neden Mslman Milletin bana apka geirmek istediler? 16 - "apka" Zulm, M. Kemal Atatrk, apka Zulm, Cumhuriyetin Zulm, Diktatrlk, Despotluk (15 Blm) 17 - eyhlislam'n "apka" fetvas 18 - apka; yahudi dininin semboldr 19 -Mslmanlar ve "apkal gvur" tabiri 20 - apka takmann kafir edeceine dair (Iskilipli Atf Hoca) 21 - Atatrk ve din - Atatrk ateist mi? Atatrk tabiata m tapyor? 22 - M. Kemal Atatrk'n ceddi balkm 23 - M. Kemal inklb; "Milleti `din yerine `Trk milliyetilii etrafnda toplamak" eklinde tanmlyor (Sylev'den) 24 - M. Kemal Atatrk: "Ikre, Bismi, Rabbi safsatas" (Haa, Ayete "safsata" diyor) 25 - "Bizim Kutsal Kitabmz Ulusalclmzdr, din yok millet var"... M. Kemal Atatrk bu szlere "aferin" demi...

26 - Mslmanl bir yana brakmak ne demek ? - M. Kemal Nutuk'ta ne demek istedi? 27 - Necip F. Ksakrek'ten Atatrk'e: "ALLAHSIZ" (Tarih II, Ortazamanlar, Devlet Matbaas, Istanbul, 1931 ylnn Lise Tarih kitab) 28 - M. Kemal Atatrk, Peygamberimiz Hz.Muhammed'in (sallallahu aleyhi vesellem) mezarn yklmaktan kurtard yalan 29 - Kemal Atatrk'n; "Padiahlar gizli ierdi, ben ak iiyorum!" sz hakknda 30 - M. Kemal Atatrk'n OK el yazlar !!! (Trk Tarih Kurumu Basmevi) 31 - Milletimiz Kuran'dan tiksinir mi haa ? Peki M. Kemal ne diyor? 32 - M. Kemal Atatrk Ahiret'e inanmyor mu? (Sylev'den) 33 - "Hakimiyet Milletindir" diyen M. Kemal Atatrk, Milletin vekillerini tehdit ediyor. (Nutuk'tan) 34 - Bu szler, analarmza, ninelerimize ve dinimize hakaret deil midir ? 35 - Cumhuriyetin lk Yllarnda Snneti (htam) Yasaklama Teebbs 36 - Inklbn, milleti gavurlatrmay amaladna dair bir delil 37 - "Elmall Tefsirini M. Kemal Atatrk yazdrd" yalan 38 - Yahudi Protokollerinden 39 - Okullarda ocuklarmza irk merasimi mi yaptryorlar ? 40 - Trk Tarih Kurumu: M. Kemal Ingiliz Valisi olmak istedi 41 - M. Kemal Atatrk'n Balkesir Hutbesi'yle ilgili 42 - Bir Mason'un itiraf... (Kemalistlere ibretle okumalarn tavsiye ediyorum) 43 - "Hakimiyet kaytsz artsz M. Kemal'in" mi ? 44 - M. Kemal Atatrk heykele karyd, onun lmnden sonra yaptrld yalan 45 - Cumhuriyet ve "Byk Devlet" kompleksleri 46 - "M. Kemal neden Meclis kurdu ?" sorusunun cevab 47 - Yukardaki konuda bahsedilen 40 kiilik bir grup ile ilgili: 48 - Bu, M. Kemal Atatrk'n Islam dmanlnn da vurumu deil midir? 49 - Insan Haklar Ihlali, Zulm (Istiklal Mahkemesi tutanaklarndan) 50 - M. Kemal Atatrk memleketi batrdklarn itiraf ediyor 51 - M. Kemal ve Kapitalizm 52 - Emperyalist Bat neden M. Kemal Atatrk' vyor ? 53 - M. Kemal'in yar-smrge Kemalist sistemi 54 - "M. Kemal zamannda ekonomi iyi durumdayd" yalan (kemalist kaynakl paylam) 55 - Milleti soyup soana evirdiler (3 Blm) M. Kemal sadece "dini" deil, "Halkl" da kulland 56 - Devlet Menemen/Kubilay olayna davetiye mi kard?

57 - Milli Mcadele'yi M. Kemal Atatrk balatt yalan (14 Blm) 58 - Vahdettin Atatrk'e ka para verdi? - Mehmet Altan yazyor 59 - Drrizde Fetvas Ingiliz basksyla verilmitir 1 (4 Blm) 60 - Tarihe k tutan Avni Paa'nn hatrat kt - Mustafa Armaan 61 - Sevr; "Proje"dir ve onaylanmamtr, benimsenmemitir (13 delil) 62 - Vahidddin zaferi Ayasofya'da kutlad - Sultana Hain diyenler utansn 63 - M. Kemal Atatrk tarafndan aldatlan din adamlarnn Kurtulu Sava'ndaki rol (4 Blm) 64 - Milli Mcadele'de sadece Yunanllara kar savatk - 1 (5 Blm) 65 - Atatrk olmasayd zgrce yorum yapamazdn diyenlere Cevap (19 Blm) KONUYA EK OLARAK; Kapatlan dier Gazeteler 66 - M. Kemal Atatrk'n Trkiye'ye giriini yasaklad gazeteler 67 - M. Kemal Atatrk'n ynetimi diktatrlktr (7 Blm) 68 - Atatrk "Bykl Diktatrler" listesinde "ilk srada" 69 - Atatrk ve diktatrlk - Yavuz Bahadrolu 70 - M. Kemal Atatrk ve Masonluk (7 Blm) 71 - Mason Nizam Duruunun Kayna... 72 - Dr. Rza Nur'a atlan iftiralara cevap 73 - Araplar bizi arkadan vurdu yalan (16 Blm) 74 - M. Kemal: "Hoca imza et dedim, keyfini bozarm sonra." 75 - Dini bayramlar yerine milli bayramlar (Islam'n yerine ulusalclk) 76 - Ite Putuluun resm vesikas 77 - apka devrimiyle keyi dnen Vakkonun sahibi YAHUDI Vitali Hakko (Vakko logosuna dikkatlice bakn, mason semboldr). 78 - CHP "Devlet" mi, yoksa "Siyasi Parti" mi? 79 - 1982 Anayasa's ve Laik Kemalist darbecilerin oyunu 80 - Atatrk ahin Filiz'in dinimize hakareti ve cevabmz 81 - M. Kemal Atatrk'n yolu, Mslmanlarn yolu mu? 82 - eyh Said (rh.a) Dosyas - 1 (18 Blm) 83 - Islam ne diyor, M. Kemal ne diyor ?? 84 - Laiklere bir ka soru... 85 - Acaba bu Ayetler, M. Kemal'in Islam aleyhinde yaptklarn bize haber mi veriyor... 86 - Atatrk' ''Tanrlatrma'' Temayl

87 - M. Kemal dost mu, yoksa dman m ? Cevab kendisi versin 88 - Atatrk olmasayd ne olurdu ?? 89 - M. Kemal mi, yoksa Ismet Inn m? 90 - Ayasofya'ya uzanan elleri deifre eden belge 91 - Neden Gavur Izmir? (Kaynamz yine bir kemalist) 92 - Atatrk Dnce Dernei (ADD) ve Sabetayclar 93 - Numeroloji ve Sembolizm'den anlayanlara M. Kemal Atatrk ve Sabetay Sevi (Zvi) hakknda bir bilgi 94 - Sabetayistler nerelerde ikamet ediyorlard ? 95 - Atatrk Yahudi dnmesi sabetayist miydi? 96 - Yahudi yazardan ok iddialar: "Atatrk Dnme'ydi" 97 - Alman Dergisi: "Trkler'in Babas Bir Yahudi Olu muydu?" 98 - M. Kemal Atatrk'n retmeni emsi Efendi'nin gerek ismi imon Zvi'dir ve Sabetayist'tir (Kemalist kaynakl paylam) 99 - Atatrk'n retmeni imon Zvi ile Sabetay Sevi'nin ilikisi 100 - Sabetayizm, Masonluk ve Laiklik ilikisi 101 - Yahudi aslllarn kurumlar baznda yaplanmalar 102 - Trkiyenin uygarlatrlmasnda (!) Sabetayist rol 103 - Trkiye'deki ajan okullar - Robert Koleji'nin erefli (!) gemii. 104 - Szc Gazetesi ve Kemalistlerin iki yzll 105 - Fatih'in Istanbul Fethi ile M. Kemal'in Milli Mcadelesi 106 - M. Kemal'in Milleti ve Meclisi aldattnn delili (Nutuk'tan) 107 - Takvim Deiiklii ve Altnda Yatan Gerek 108 - Kim Ingiliz dostu? Vahdettin mi, yoksa M. Kemal mi? 109 - Yl 1925, Haber "Gzel bacakl hanmlar yarmas" 110 - Ve M. Kemal dini kullandn itiraf ediyor (Trk Tarih Kurumu kaynakl) 111 - Prof. Dr. Cemil Koak ac gerei aklyor 112 - Halifelere hakaret eden M. Kemal (Sylev'den) 113 - "Selmn Aleykm yerine `Merhaba Asker" de M. Kemal'den 114 - Atatrk "bayrak inklab" da yapmak istemi 115 - Dinde zorlama yok, ama kemalizm de var (Byle Demokrasi olur mu?) 116 - K`emal deil, K`amal... Biz sylemiyoruz, belgeler sylyor. Ayrca "Mustafa" ismi de kartlm. 117 - M. Kemal'in Putlatrlmas ile ilgili mkemmel bir yorum

118 - Emperyalist Bat neden M. Kemal'i vyor? 119 - Kemalist rejim, Milli air'ine dahi sahip kmamtr 120 - Halka ramen yaplan devrimlerin kronolojisi - Elin gavuruna rahmet okuttular 121 - Ezan, anlalsn diye Trke'ye evrildi yalan (Basit hesap) 122 - Zamannda Ezan' neden aslndan uzaklatrdlar? Bence en iyi cevap burda 123 - Allah'n (C.C.) ismi bile Ezan'dan karlmtr, ancak sadece bir "kelime" karlmamtr. Sizce hangisi ? 124 - Hatay'llarn aknlklar - Mustafa Armaan 125 - Milli air Mehmed Akif'ten Mkemmel Inklap Yorumu 126 - Do. Dr. Fikret Bakaya'nn arpc inklap yorumu 127 - Milli Mcadele Yalanlarna Cevap 128 - Inn'nn Harf Inklb Itiraf - (Ite kemalistlerin nde gelenlerinden birisi, biz uydurmuyoruz) 129 - M. Kemal'in yapt Inklaplarn fikri kime ait ? 130 - M. Kemal kendini ele veriyor (Bu kadar da olmaz) Cuma gn tatil gn meselesi 131 - "Atatrk deilsen niversitemize gelme" - (Hukukun stnlne ve Demokrasiye vurgu yapan bari demokrat olsa) 132 - Tek Parti dneminde Hacca gitmek yasakt 133 - Meclis'te yemin konusu... 134 - Istanbul Karaky'de Masonluun kurucusu Hiram Usta'nn Heykeli bulunuyor 135 - Kemalist sistemde, Milli Mcadele'de bulunmayanlar palazland 136 - M. Kemal'in bakumandanl istememesi 137 - Bize inanmayanlara yabanc kaynaklar 138 - Ite Kemalistler ocuklarmzn beyinlerini bu tr "hikayeler" ile ykyorlar 139 - Kemalist ideolojinin palavralar (M. Kemal Atatrk nasl Cumhurbakan oldu?) 140 - M. Kemal Atatrk' savunan "szde" Hoca'ya Reddiye / Cevap 141 - Batsn byle adalama 142 - M. Kemal'in sorumsuz Hicaz nerisine Ilahi ikaz 143 - Muhteem yzyl dizisine kapak olsun (Yabanc yazardan) 144 - Amerikal Profesr'den kemalistlere... 145 - Istiklal Mahkemeleri Kararlar Listesi 146 - Atatrk milliyetilerine ithaf olunur 147 - Bizde Cumhuriyet yok, Franszlar bile anlad... 148 - Velkanl Hoca Mehmed Efendi'ye yaplan kemalist zulm

149 - Ilk Milli Eitim Bakan ve Salk bakan Dr. Rza Nur. M. Kemal'i eletiriyor (Haksz m?) 150 - Aziz Nesin; "Trkiye'de laiklik szde kalmtr, sahteciliktir... 151 - Ilk Milli Eitim Bakan ve Salk bakan Dr. Rza Nur M. Kemal'i eletirmeye devam ediyor. 152 - Harf devrimi ile ilgili Kazm Karabekir Paa'nn gr 153 - Cumhuriyet'in ln ekli 154 - M. Kemal'in eli ba rtsne uzanyor 155 - Hollandal Trkolog gzyle M. Kemal Atatrk 156 - Ey kemalistler, hani kadn haklar nerde ? 157 - Trkiye "ne" memleketi olacak?? 158 - Ankara'nn niyetini 1921 ylnda anlayan Kemahl Alim Mevlev brahim Hakk Hazretleri 159 - Cafer Tayyar Paa, M. Kemal'i Anlatyor (Sansrlenen Belge) 160 - CHP'nin anakkale rezaletinin belgeleri (Kade rezaleti) 161 - Kfrbaz kemalistlere... (Sayfaya gelip kfredenler hak etti) 162 - Filistin Cephesi'ndeki Hain kim? (2 Blm) 163 - Aziz Nesin; Atatrk' sevdiini syleyen mslman yalancdr 164 - Osmanl'y Atatrk ykmad yalan 165 - M. Kemal'in Sakarya Meydan Muharebesi'nden kamak istemesi 166 - Tarihi Mehmet . Alkan: Atatrk dini kulland 167 - M. Kemal'in bu szleri diktatrlk deil de nedir? 168 - M. Kemal ve Inn'nn Dersim Katliam 169 - Atatrk'n Dersim katliamn planlad Harita 170 - "M. Kemal Atatrk Trk Islam Birlii/Hilafet istiyordu" Yalan 171 - M. Kemal'in adamlar Mecliste cinayet iledi 172 - M. Kemal Atatrk'n lm? (Dehet verici) 173 - M. Kemal'in adamlar Mecliste cinayet iledi 174 - Vahidddin (rh.a.) : "M. Kemal bize ihanet etti" 175 - M. Kemal Atatrk Osmanl Devleti'ne darbe yapmtr (13 Blm) (Mutlaka okunmaldr) 176 - Tek Partili Rejim dneminde "Irtica" ile ilgili Gazete Haberi 177 - CHP ve Islam Dmanl (3 Blm) 178 - Ite Ihanetin Belgesi (Resmi Gazete'de Hilafetin Ilgas) 179 - Hilafetin Kaldrlmas (Orijinal Kanun metni)

180 - Halifeliin kaldrlmasnn yanklar 181 - Hilafetin kaldrlmasn ngilizler mi istemiti? - Mustafa Armaan 182 - Bir CHP rezaleti daha... (Ulus gazetesi) 183 - Irfan Orga'nn kaleminden M. Kemal Atatrk'n yaptklar 184 - Atatrk ve misyoner Avar 185 - "Atatrk olmasayd" zerine bir konu daha... 186 - Milli Mcadele'nin sr perdesini aralamak iin bu sorulara cevap gerek 187 - Insann; "hadi canm sizde..." diyesi geliyor (Okuyup dnn sizde diyeceksiniz) 188 - Mslmanm ama Atatrk'ym diyenler okusun 189 - Tapu bizim... (Sayfaya gelip kfreden kemalistlere...) 190 - "M. Kemal Atatrk'n son sz Aleykumsselam'd" Yalan 191 - M. Kemal bir Ingiliz'i Trkiye'ye Reis yapacakm 192 - (Bu da geer ey Kore'li... Vaktinde bizde de apka muhalifi diye insanlar aslyordu. 193 - M. Kemal Atatrk Halk ozann bile isyan ettirdi 194 - Birazda biz Atatrk olmasayd diye saydralm 195 - Necip Fazl Ksakrek, kemalistleri baya kzdrm 196 - Ecdad ne derdi acaba? 197 - Hrriyet gazetesinde ok ey anlatan bir Vefat lan 198 - Menderes: Hayatm pahasna yksek slam enstitsn aacam 199 - Mektupla rica ederim diyerek karde satan ilk kez gryorum (Azerbaycan'daki kardelerimiz M. Kemal'in yazd mektuptadan haberdar m?) 200 - Onlar Insan deil miydi? 201 - Nihal Atsz'clar uyaryoruz 202 - Iskilipli Atf hoca kurtulu savana kar kt iin idam edildi yalan 203 - Cem Hakko kinini kustu 204 - M. Kemal Atatrk: "Kan ile yaplan devrimler daha salam olur" 205 - ark Istikll Mahkemesi'ndeki Zulm 206 - Gazetenin maneti yle: "Yarndan itibaren bizim devrimiz balyor." 207 - Atatrk Bat Trakya'daki kardelerimizi dmana satm (3 Blm) 208 - Bu kadar da olmaz dedirten Atatrk Adnan Oktar 209 - Ha Bear Esad, ha M. Kemal Atatrk 210 - "Atatrk'n resimlerini birer birer kaldryorlar" isyan

211 - Glsm, Ltf ve Kemalizm 212 - Vay yobazlar vay... Vay gericiler vay... 213 - stme varmayn! Atatrk' vururum 214 - skilipli Atf Hoca'nn ad hastaneye verildi (Kar Devrim devam ediyor) 215 - M. Kemal Atatrk'n kaburga kemii neden krld? Ve Gazilik nvann nasl ald? 216 - Atatrk ve Faizm 217 - "Ingiltere Kral M. Kemal Atatrk'n elini pt" yalan 218 - M. Kemal Atatrk'le ok partili sisteme geildi yalan (7 Blm) 219 - Dilimizi Dilim Dilim ettiler - Gne Dil Teorisine giden sre (Kalp krizi geirenler olursa, sorumluluk kabul etmiyorum) 220 - Yabanc Gzyle M. Kemal Atatrk Inklaplar ( "Kemal (Atatrk) Kur'an' istihfafla (kmseyerek) yere att." ) 221 - M. Kemal Atatrk Bedizzaman Said-i Nursi'yi ziyaret etmi 222 - ocukluumun 19 Mayslar - Yavuz Bahadrolu 223 - Kadnlara boanma hakkn M. Kemal Atatrk verdi yalan 224 - Lozan ve bouna dklen kanlar 225 - anakkale'de ehitlerimizin kanlar ile sulanm topraklar dmanlarmza satlmtr (Lozan 128. madde) 226 - "ATA'mza kimse birey dikte edemez" diyen laiklere Lozan anlamasndan delil (Lozan 37. madde) 227 - Lozan Andlamasnn 58. maddesi tam bir rezalet 228 - Msr ve Sudan', Lozan'da "verdik" - Lozan'a zafer diyenlere ithaf olunur (17. madde) 229 - Madde madde Lozan'da kaybettiklerimiz 230 - Hani "Vatan Topra Kutsal" idi? 231 - Kuran ve Lozan 232 - Birde Yabanc Gzyle Lozan ve Neticesi (Bizim iddialarmz teyit edecektir) 233 - Misak- Milli Lozan'da bozuldu (Mthi bir rportaj olmu) 234 - "En byk Trk" - Yavuz Bahadrolu 235 - Geldikleri gibi gidecekler diyen Atatrk'e cevap: Geldikleri gibi gitmediler (8 Blm) 236 - Kadir Msrolundan bretlik Hadise 237 - M. Kemal'in iftlikleri ve malvarl (Resmi Belge) 238 - Hilafet makam iin yaplan fedakarlk (Hintili mslmanlarn yolladklar parayla ilgili) 239 - "M. Kemal Atatrk, 'vekil maalar retmen maalarn gemesin' dedi" yalan 240 - Kemalistlere bir ift szm var... Putuluk

241 - Neden "Kurtulduk" diyorlar? 242 - Kurtlar Vadisi'ndeki Elif ve biz... 243 - Kemalistlerin iinde bulunduumuz durumu anlayamamalar 244 - Osmanl'ya snan yahudiler; Avrupa'nn "Truva At"yd 245 - Apartheid rkl ve Kemalizm faistlii 246 - Ayn Senaryo 247 - Kemalistlerden bir cahillik daha... (Cami'yle ilgili) 248 - O kiralk katil kimdi? 249 - Atatrklk ve Tutarszlklar 250 - Kemalistlerin ikiyzll 251 - Kemalistlerin sakat zihniyeti 252 - u kemalistlere aarm... 253 - Atatrk olmasayd diyenlere bir konu daha (Igal srecinde Ezan yasakland m? - Hayr) 254 - Kemalist ile Muhabbet - 1 (7 Blm) 255 - Kemalistlerin aa babas ngiliz ajan kt! 256 - Trklerin tarih boyunca yuttuklar en byk zoka 257 - Trkan Saylan Misyoner mi? TE OK BELGE! 258 - Laiklik nedir, eriat nedir ? 259 - Halk ve o dnemin Meclisi; Hilafet/eriat ve Saltanat makam iin mcadele etmitir, kemalizm iin deil 260 - AB'de eriat - Gavur anlad ama Kemalistler hala "Fransz" 261 - Dr. Rowan Williams: "eriat hukuku kanlmaz" 262 - skoya Kilisesi eriat mahkemelerine destek verdi 263 - New York Times'tan eriat'a vg (Bizim Laikler ne zaman anlayacak?) 264 - Islam/eriat; "Bartr" Insana deer verir 265 - Yahudi gdml Medya'nn eriat Dmanl (2 Blm) 266 - Hilafet/eriat/Hkm/Kanun ile ilgili bir ka Ayet-i Kerime 267 - eriat hakknda birka Hadis-i erif 268 - Seyyid Abdulhakim-i Arvasi (K.S.), eriat' yle tarif etmitir: 269 - Yaayan en nemli ahkam tefsir limlerinden Muhammed Ali Sabuni (rh.a.) eriat hakkndaki yorumu 270 - Ibn Kesir'in (rh.a.) Maide Suresi'nin 48, 49 ve 50. ayetlerini tefsir ederken zikrettii Hadis-i erifler 271 - "Din ayr devlet/siyaset ayr" diyenlere cevap

272 - Imam Eb Muin En Nesefi (rh.a) Hilafet, Islam Devleti ve Bakan hakknda 273 - Hilafet konusunda mam el-Cuzeyri'nin (radyallahu teala anhm ecmain) gr 274 - mam Kurtubi (rh.a) ve Bakara Suresi 30'uncu Ayet 275 - Eski Diyanet Ileri Bakan mer Nasuhi Bilmen'nin (rh.a.) eriat tarifi 276 - Eski Diyanet Ileri Bakan mer Nasuhi Bilmen'in Nisa Suresi 61 ve 62. Ayetlerin Tefsiri (Allah-u Teala ondan raz olsun.) 277 - mam Gazzal (k.s) eriat, Islam Devleti ve Bakan hakknda 278 - Hz. Ali (kv) eriat ile hkmedilmesini emretti 279 - Kemalistlere soruyorum... 280 - Namazda Trke meal olmaz 281 - Kemalistlerin kanunu mu, yoksa Allah Teala'nn kanunu mu? 282 - Trkiye'de sistemden dolay uygulanamayan bir Ayet 283 - eriat hkmleri ve hikmetleri - KISAS (Katilin hkm) 284 - eriat hkmleri ve hikmetleri - HIRSIZLIK 285 - eriat hkmleri ve hikmetleri - AHITLIK: BIR ERKEK IKI KADIN 286 - eriat hkmleri ve hikmetleri - KLE VE CARIYE (3 Blm) 287 - Dr. Ebubekir Sifil: Cennet kadnlarn deil annelerin ayaklar altndadr! 288 - Baty Taklid - KI VE DANS (skilipli Mehmed tf Hoca) 289 - eriat hkmleri ve hikmetleri - OK EVLLK 290 - Kur'an nizm olan yerde bar ve huzur, Kur'an nizm olmayan yerde sava ve zulm vardr 291 - eriat ve Gayr-i Mslimlerin haklar meselesi 292 - Dinde zorlama yok meselesi (kesin cevap) 293 - Osmanl'nn Gayr-i Mslimlere Hogrs (24 Blm) 294 - Fazla sze gerek yok: Sultan 2. Abdlhamid Han fark 295 - Hey gidi gnler hey... Yabanclarn gzyle Osmanl 296 - M. Kemal ve zihniyetinin "halkna" yapt zulm, Osmanl Devleti dman "askerine" yapmad... 297 - obanlar dahi okutmak: 2. Abdlhamid'in modern eitim projesi (Laiklere cevap) 298 - Osmanl hakimiyeti ve himayesi altnda kalm lkeler ve Osmanl'ya bal kalma sreleri 299 - Sultan Abdlhamid'in (radyallahu anh) merhameti 300 - Atatrk BABA bile itiraf etti 301 - Yunanllar itiraf etti, dars kemalistlerin bana 302 - Alman Profesr'n mthi itiraf

303 - CHP kadrosu, 2. Abdlhamid'in trna bile olamaz 304 - 2. Abdlhamid dmanndan mthi itiraf 305 - Bat Islam'a kouyor, kemalistler ise kayor 306 - Sultan Abdulhamid'n Robot Teknolojisi 307 - Mason stad itiraf etti: Sultan Abdulhamid'i biz devirdik 308 - 2. Abdlhamid'in (radyallahu anh) tahtan indirilmesi ve Peygamberimizin (sallallahu aleyhi vesellem) znts 309 - Osmanl Islam yznden geri kald yalan (8 Blm) (Matbaa ve dier teknolojik gelimeler zerine) 310 - eyhlislam Mustafa Sabri Efendi M. Kemal'i yerden yere vuruyor... 311 - Deerli bir hocamzn hatralarndan (3 Blm) 312 - Kzm Karabekir, M. Kemal Atatrk ile ilgili Gerekleri Anlatyor (Yaz dizisi) (23 Blm) 313 - Kemalistleri Hakka davet ediyoruz 314 - eytan'n kurduu dzenden Ilahi dzene 315 - Islam Nizam' Dnya'ya hakim olmadka huzur da hakim olmaz 316 - Belgeler ile Bandrma Vapuru yalanlar 317 - Islam'n dediine geliyorlar - M. Kemal Atatrk ve zihniyetinin KARMA EITIM REZALETI (7 Blm) 318 - Necip Fazl Ksakrek'in kaleminden Iskilipli Atf Hoca 319 - Kyl, gerekten milletin efendisi mi? 320 - Bedizzaman Said-i Nursi'nin (r.ha.) Deccal (Islam Deccal / Sfyan) almas ve M. Kemal (Beinci u, ualar 5.) 321 - Kemalist aydnn hurafecilii... Rakamlar ile Gerekler (Okuyun, Paylan) (Osmanl Devleti ile Kemalist rejimin karlatrlmas) 322 Tavsiye ettiimiz ke yazlar 323 - Kemalizm'in din oyunu: Mezhep ve Hadis-i erifleri inkar (12 Blm) 324 - Hilafet Halifelik - 1 (Hilafet'in Farziyetinin Delilleri) (3 Blm) 325 - Ksa Muhtelif konular 326 - Tavsiye edilen Din ve Tarih siteleri 327 - Kitap indirin: *******************************************************************************

Bismill hirrahmnirrahm
Y Rabb, sana kibriyna ve ululuuna lyk hamd ederim. Asfiynn hlss ve Peygamberlerinin sonuncusu Muhammed Mustafya, Onun btn Ehl-i Beytine ve Eshbna salt- selm ederim. En'am Suresi 153 - "phesiz ki ite bu, benim dosdoru yolumdur. Buna uyun. (Baka) yollara uymayn. nk O yollar sizi Onun (Allah'n) yolundan ayrr. te saknmanz iin (Allah) size bunlar vasiyet (emr) etti."

GIRI...
Bu almada yer alan konular, Facebook'ta "Muhteem 15 yl", "eriat- Muhammediye", "Anti CHP Arivi" ve "Tarih ve Din Aratrmalar Merkezi" isimli sayfalarmda paylatm konulardan ibarettir. Sonuna "Alnt" yazmadm konularn neredeyse tamam meakkatli aratrmalarmn rndr. Dolaysyla "Atatrk olmasayd" gibi iki kelimeyle davasn savunanlarn ortaya attklaryla kabili kyas deildir. Eer M. Kemal sayesinde kurtarlanlar varsa, bunlar; Kur'an nizmndan M. Kemal eliyle kurtarlan eytan - siyonist nizmn kuruculardr. Dnyann haline bir bakn; her yerde mslmanlar eziliyor. Bunun temelini kim att sanyorsunuz? Bamzda bir Halife olsa byle mi olurdu? "Efendim, mslmanlar eziliyor ama Atatrk olmasayd ibadetimizi bile yapamazdk" diyenlerin dnyadan haberleri olmadna hkmetmek lazm gelir. Zira igal yllarnda dahi mslmanlarn ezanna, namazna, kitabna, giyimine-kuamna karlmamtr. Eer igal kuvvetleri M. Kemal'in yaptklarnn onda birini yapsalard, bu argman ne srenler dahil, herkesin kar kacandan, en azndan buz edeceinden adm gibi eminim. Keke ibadetlerimizi yapamasaydk da uurumuzu kaybetmemi olsaydk. nk zihn igal, fiil igalden daha tehlikelidir. Bu yzden kolumuza zincir, ayamza pranga vurmadlar da bamza apka geirdiler. Bizi "fiilen" deil, "zihnen" igal ettiklerinin semboldr bu. Ibadetten zorla men ettikleri takdirde ters tepeceinin farkndaydlar. Eer zorla olsayd, biz; "esir" olduumuzun "bilincinde" olacak ve dinimize daha ok sarlacaktk. Lakin imdi, "kurtulduk zannyla", "dost" (!) Bat'nn verdii btn ahlakszlklar; "bizden sanlan" ve bizi "kurtard" denilen adamn eliyle aldk ve bylece din hislerimiz zayflad. Bunun neticesinde (bedenen) "hr" olduumuz halde; "zihniyetimiz deiti" ve artk ibadet "etmiyoruz". Bunun yerine Bat alyor ve biz bir ingene ays misali zihnimize ne empoze edilirse onu oynuyoruz, zira zihnimiz igal altnda. Bazlar ise almadan oynuyor, nk onlar zaten o zihniyetteydiler. Ancak isimleri Mustafa, Kemal, Trkan, Reha, Uur, Ismet, emsi Efendi olduu iin "bizden" olduklarn zannediyorduk ve maalesef hala zannedenler var. Yine "bizden sanlann" eliyle Ezan'dan "Allah" isminin karlmas bu zihin igalinin bir tezahrdr. Bunu grdklerinden dolay kar kan din kardelerimiz aslmtr. "En byk cehalet, cahil olduunu bilmemektir" derler, fakat ben bunu deitiriyorum ve; "En byk esaret, esir olduunu bilmemekektir" diyorum. Binaenaleyh, bizi kurtard denilenler mslmanlarn her eyine karmlardr. "Ne var canm bunda, ha Allah, ha Tanr" diyenler, meseleyi ya kavrayamadklarndan yada kasten sylyorlardr. Halbuki "Tanr" asla "Allah" isminin karl deildir. (Haa) karl olsa dahi, ad "Sleyman" olan babanza "Solomon", veya ad "Hasan" olan olunuza "Hans" denmesine gnlnz raz olur mu? Veya "Kalpakc" olan soy isminize "Kalpakcyan" denmesine? Babanz ve olunuz sizi yaratandan daha m kutsal? Yahudiye Solomon denir, mslmana deil !! Islam'da yaratcmza "Allah" denir, Tanr deil !! te yandan, u anda biraz dnce zgrl varsa, bu asla M. Kemal sayesinde deildir. M. Kemal'in ynetimi tam bir diktatrlkt. ok partili hayata M. Kemal'in lmnden yllar sonra, o da Bat'nn zorlamasyla, geildi. Yunanistan, Bat Trakya'daki mslman aznla kiilerle ilgili hkmlerde "Islam Hukuku" (eriat) yani Allahu Teala'nn emirleri ile hkmetme hakk tanrken, M. Kemal; lkede ounluu oluturan mslmanlara bu hakk vermemitir. Bugn Ingiltere'de bu hak (zihin igali amacyla da olsa) mslmanlara verilmektedir. "Beenmiyorsan Iran'a git" diyen "szde" demokratlar, eer gerekten demokrasiye iman etmilerse, o halde ounluu oluturan mslmanlarn; "kitab Kur'an" ile ynetilmeyi yasaklamamal ve talep edenleri de kovmamaldr. Eer illa laiklik isteyen varsa, laikliin anavatan Fransa'ya gidebilir. Dnebiliyor musunuz, bu lkede, "Ben Allahu Teala'nn Kur'an'da/Snnet'te emrettii kanunlar ile ynetilmek istiyorum" demek sutur. Bir mslman nasl mslmanlarn kitab ile ynetilmek istemez anlamakta zorlanyorum. Byleleri Aziz Nesin'in ifade ettii gibi, ya ahmaktr ya da sahtekar. Facebook'ta faaliyette bulunduum mddet zarfnda yaptm paylamlara tepki gsteren, hatta aza alnmayacak kfrler eden yzlerce kemaliste rastladm. Bazlarnn evvela mslmanm gibi yorum yaptna ancak daha sonra mslman olmadn itiraf ettiine hayretle ahit oldum. Bunlar genelde dinsiz veya sabatayisttir, yani aslen yahudi olduu halde mslman gibi grnenlerdir... Zaten laikliin en hararetli savunuculuunu bu kesim yapmaktadr... Bilgisiz mslmanlar Islam hukukuna dman eden bunlardr. Neredeyse hepsi "Atatrk olmasayd" diye balayan cmleler kuruyor... stelik bunlar koskoca niversite talebeleri... Trkiye'nin neden geri kaldn artk daha iyi anlayabiliyorum. Ingiltere kralnn M. Kemal'in elini ptne inanan birisinden memlekete ne hayr gelir? Veya, "kullandn parada Atatrk'n resmi var" diyen bir niversiteli gencin millete ne faydas dokunabilir? Yani parada resmi olan birisi, Allahu Teala'nn emirlerine kar gelmeye ve milleti de buna zorlamaya hak m kazanm oluyor? Bir insann "iyi" olup olmamasnn ls paradaki resmi midir? O halde bu sze muhatap olann; "Iyi ya, ATA'n bozdurup bozdurup

harcyorum" demesi galip geldiini mi gsterir? Neyse sz fazla uzatmayaym. Allah rzas iin yaptmz bu alma hakknda ksaca malumat vereyim... Yazy "Word"da yazyorum ve "PDF"ye dntreceim, bu yzden satr aralar vs. dzensiz olabilir. Facebook'ta, okunmasn salamak amacyla baz konular para para, yaz dizisi halinde paylamtk. Burada da ayn ekildedir. Ayrca paylamlarmz bir sene evvel balayp bugne kadar devam ettigi iin konular arasnda slup fark olabilir... "Iindekiler"e (Konu balklar listesine) sayfa numaras yazmadm. nk klavyenizde "CTRL" + "F" tuuna basarsanz sa st kede ufack bir arama penceresi alr (benim programda sa st kede, baka programlarda farkl yerde olabilir). Oraya aramak istediiniz kelimeyi yazn ve ENTER'e basn. Aradnz kelime nnze kacaktr. Bu almamzda M. Kemal'in "neye" inandn, dini nasl kullandn, dinimize ettii hakaretleri, mslmanlara yapt zulmleri, milleti ve halifeyi nasl aldattn, kimlerle ibirlii yaptn, insanlar nasl asp kestiini, topraklarmz nasl peke ektiini, mslman kardelerimize nasl ihanet ettiini, fikirlere nasl pranga vurduunu, milleti nasl soyup soana evirdiini, M. Kemal'in dediinin aksine dmanlarn "geldikleri gibi" gitmediklerini, mslman kardelerimizin nasl yalanlarla avutulduunu vs. vs. reddi mmkn olmayan delillerle ortaya koyduk. te yandan eriat hkmlerinin hikmetini, Osmanl Devleti'nin adaletini, din adamlarmzn grlerini, masonlarn itiraflarn, Araplarn bize ihanet etmediklerini, eyh Said'in hain olmadn, Kurtulu Savan Vahidddin'in (radyallahu anh) balattn, vs.vs. hepsini bu almamzda bulabilirsiniz. Hatta az bile yazdk. Zira yaplan zulmleri byle bir almayla anlatmak olanakszdr. Lakin kalpleri iman dolu kardelerimiz daha geni apta bir alma yapacaktr, bundan phem yok... Davamza olan akmz bitmez. Her daim firavunlarn yakasna yapacaz biiznillah. Facebook sayfamza desteini esirgemeyen Bnyamin A., Kadir D., Hilmi ., Topal ., mer F. ., Servet B., emdin ., Cevher O., mer O., Fatih O., Amer H., Yakup K., mer A., Abad- E., Izzet S., Hseyin K., Ilker E., Yaln M., Eyll N., Orhan Y., Orhan O., Grbz Y., Tuba K., Hakan E., Yunus ., Yavuz S., Frat ., Faruk ., Aysel I., Duran K., Nazm N., Bilal, Mustafa ., Mustafa O., Malkoolu A., Fatihin T., Orhan D. ve profil resmimizi hazrlayan kardeime ve btn kardelerime teekkr ediyorum. Hepsinin ismini burada zikretmek mmkn deil fakat Allahu Teala da bende onlar biliyoruz. Dualarnza talibim... Allah ve Rasulnn ve ebeveynlerimin rzasndan sonra din kardelerimin rzasn dnyaya deimem. Bu yzden btn dualarnzda bana da yer verirseniz, bana en gzel hediyeyi vermi olursunuz. Kadir andarlolu 24 Mart 2012

NOT: Baz Facebook sayfa yneticileri, internet siteleri veya bloglarn bizden yaptklar alntlarda konular eksik kyor. Baz konularmzda okuyucunun dikkatini bir kelimeye ekmek isterken kelimeyi u iaretlerin arasna alyoruz: "<< ... >>" ancak bu iaretler facebook sayfalarnn "NOT"larnda, sitelerde ve bloglarda "kod" olarak programlandndan dolay baz cmleleri kesiyor. Bylece konu eksik kyor. Alnt yapanlar uyardm halde maalesef hala dzeltilmi deil ve konularmz ierik bakmndan eksik yaylyor.

Kitap cretsizdir. Kitab kaynak gstermek artyla alnt yaplabilir. Herkese ulamasn salamak davamza hizmettir.

Olumsuz eletirilere kesinlikle aldrmayn


Baz kardelerimizin sayfamzdan paylat konularn altna birtakm bilgisiz insanlar; "ne yapmaya alyorsun", "amacn ne" gibi sorular yneltiyorlar. Kesinlikle aldrmayn... Nasl ki onlar batl davalarn savunmaktan ekinmiyorlar, sizde phesiz Hak olan davanz savunmaktan ekinmeyin. Bu uurda bize zarar gelmesi, Allahu Teala katnda dlmz olur. Allahu Teala yolunda canlarn ortaya koyan eyh Said'ler, Iskilipli Atf hocalar zarar etmediler. Saff Suresi 10 - Ey man edenler! Sizi ac bir azabdan kurtaracak ticareti size gstereyim mi? 11 - Allah'a ve Resulne inanrsnz, mallarnzla ve canlarnzla Allah yolunda savarsnz. Eer bilirseniz sizin iin en iyisi budur. *** Allah (celle celaluhu) yolunda cihad etmek, yalnzca silahla da olmaz... Kalemle, ilimle de olur. Furkan Suresi 52 - yle ise kfirlere uyma ve bununla (bu Kur'n'la) onlara kar byk bir cihd ile mchede et! *** Allahu Teala yolunda cihad etmek iin ilim ve iman silahn kuann. Her iinizde buna niyet edin. Sizinle tartmaya, mnakaaya girmek isteyenleri, dilediiniz vakit bu sayfaya ynlendirebilirsiniz. Onlar da uyandrmak ve batldan kurtarmak lazm. Bunlar genelde M. Kemal'in ldn, herkesin kendi hesabn kendi vereceini ve lnn ardndan gybet edilmemesi gerektiini sylerler. Bu basit bir uyutma ve sindirme metodudur.

******************** ******************** ********************

M. Kemal Atatrk'ten ne istiyoruz?


Baz kimseler: "Ne istiyorsunuz M. Kemal Atatrk'ten?" diye soruyorlar... Biz 1400 yldr Firavun'un, Ebu Leheb'in ve Ebu Cehil'in yakasn brakmamz, M. Kemal'in yakasn m brakacaz?? Nasl "Ebu" Cehil, cahillerin "babas" ise, bize gre de M. Kemal "ATA" Cehil olarak Cahillerin "ATA'sdr" ve bizim amzdan aralarnda bir fark yoktur. Isteklerimize gelince... Bizim istediklerimiz ok basit; "Bizden aldklarn, gasp ettiklerini geri istiyoruz." rnein: - Ezan'mz geri aldk zaten elhamdlillah.

- Tam din zgrlmz istiyoruz. - eriat'mz istiyoruz. - Hilafet'imizi istiyoruz. - Lisanmz istiyoruz. - Kltrmz istiyoruz. - Lozan masasnda braklan topraklarmz istiyoruz. - Eski l ve tart birimlerimizi istiyoruz. - Cuma gnmzn tekrar tatil gn ilan edilmesini istiyoruz. - Peygamber efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) hicretini sembolize eden Hicri Takvim'imizi istiyoruz. - Medreseler'imizi, tekkelerimizi, zaviyelerimizi istiyoruz. - Baclarmzn bart haklarn istiyoruz. - Ayasofya'mz geri istiyoruz. *** Bu kadar da istenmezki diye sitem edebilirsiniz, ama bizden alnanlar bunlar ve daha niceleri... Istemediklerimiz de var tabi, onlarda sizin olsun... rnein: - Genelevlerini, fuhuhanelerini istemiyoruz. - Faiz kurumlarn, tefecilerini, komisyoncularn istemiyoruz. - Balo'larn istemiyoruz. - Kumarhane'lerini istemiyoruz. - Iki fabrikalarn istemiyoruz. - Karma okullarn istemiyoruz. - apka'larn istemiyoruz. - CHP'nin 6 Ok'unu istemiyoruz. Bunlar sizde kalsn ve bir daha da ehit kan ile sulanm topraklarmza bu pislikleri getirmeyin. Bize mslman olmaktan baka eref ve Islam'dan baka medeniyet lazm deil. ******************** ******************** ********************

M. Kemal'i neden red ediyoruz?


M. Kemal'i red etmemizin sebebi onun iki imesi veya zina yapmas deildir. O ve onun dine uygun olmayan fiillerine itirak edenler, kendilerine zulmetmilerdir. Gizli yaptklar srece buras bizleri ilgilendirmez. Allah (celle celaluhu) ile aralarnda olan bir meseledir. Bizim M. Kemal'i red etmemizin nedeni, mslmanlara yapt zulmdr... Kuran'da mslmanlarn hangi kanunlar ile ynetilecei Cenab- Hakk tarafndan bildirilmitir ve bu kanunlar ile hkmetmeyenlerin kafir olduu beyan edilmitir... M. Kemal'in Rabbimizin emirlerini uygulamadan karmas, ona itaat etmememizi ve onu red etmemizi gerektiriyor. Bunu keyfimizden yaptmz sylenemez. Kuran emrettii iin onu red ediyoruz. te yandan dinimize hakaret etmesi, Kuran iin; "Gkten indii sanlan kitaplarn dogmalar..." demesi ve daha birok benzer szleri de, M. Kemal'i red etmemizin balca sebeplerindendir. Resulallah (sallallahu aleyhi ve sellem) efendimiz yle buyurdu: "Dinleyin ve itaat edin! zerinize tyin olunan vli/ynetici, ba siyah kuru zm gibi Habe'li bir kle olsa bile, sizin aranzda **Allah'n kitabn** uygulad mddete dinleyin ve itaat edin." (Buhr, Ahkm 4; Mslim, mre 37; Nes, Beyat 27) ** Resulallah (sallallahu aleyhi ve sellem) efendimiz yle buyurdu: "Dikkat edin slam bir dairedir. Dnd mddete siz de kitapla(Kuran/Snnet) beraber o dairenin iinde dnnz. Dikkat edin, **kitap ile sultanlk (din ve devlet ileri)** birbirinden ayrlacak. Dikkat edin, onlar (bizden olmayanlar olsa gerek) sizin banza emir (idareci) olacak.** Sizin aleyhinize olan, kendilerinin lehine olan ekilde hkmedecekler. Eer onlar **dinlemezseniz sizi ldrecekler, itaat ederseniz sizi saptacaklar.** Onlara kar Meryem olu sa (aleyhisselam)'n arkadalarnn davrand gibi davrann. Onlar ki testerelerle biildiler, armha gerildiler ama yine de davalarndan vazgemediler. **Allah'a itaat ederek lm, Allah'a isyan ederek yaamaktan daha hayrldr."** (Hadis alimlerinden mam Taberani Mu'cemu'l Kebir, Mu'cemu's Sair ve amiin isimli eserlerinde rivayet etti.) ** Birka tane de Ayet-i kerime zikredelim: Araf Suresi 3 - "(Ey insanlar) Rabbinizden, size indirilene uyun ve O'ndan baka dostlara uymayn. Ne kadar da az t alyorsunuz!" ** Casiye Suresi 18 - "Sonra (Ey Rasulm) seni din hususunda apak bir eriat sahibi kldk. Sen ona uy, bilmeyenlerin hev ve heveslerine uyma." ** ra Suresi 21 - "Yoksa Allah'n izin vermedii bir eyi, dinde onlara eriat klacak ortaklar m var? ayet kesin sz bulunmayacak olsayd; aralarnda derhal hkm verilirdi. Dorusu zalimlere elim bir azab vardr." ** Al-i Imran Suresi 23 - "Kendilerine Kitaptan bir pay verilenleri grmedin mi? Aralarnda Allah'n Kitab hkmetsin diye

arlyorlar da onlardan bir blm yz eviriyor. Onlar ite byle arka dnenlerdir." ********** Zikrettiimiz bu Ayet-i kerimelerden ve Hadis-i eriflerden de anlalaca gibi, Kuran'da yer alan kanunlar ile hkmedilmesi Allah-u Teala tarafndan emredilmitir. Mevzu bu denli ak ortadayken buna kar kmak bir mslmann yapaca i deildir. Bunu yapanlar ya sahtekardr, ya da gafildir. Maide Suresi'nin 44'nc Ayetinde, Allah'n (celle celaluhu) indirdikleri ile hkmetmeyenlerin durumu yle bildiriliyor: "(...) nsanlardan korkmayn, benden korkun, yetlerimi az bir paraya satmayn. Kim Allah'n indirdiiyle hkmetmezse, ite onlar kfirlerin ta kendileridir." Allah'n (azze ve celle) emirlerine uyduumuzdan dolay hi kimsenin bizi sulamaya hakk yoktur. Bir takm insanlar ise; "ama o bizi kurtard, bu yzden seviyoruz" diyorlar. Kimi sevip kimi sevmeyeceimiz de Kuran'da bildirilmitir: Mmtehine Suresi 1 - "Ey inananlar! Benim de dmanm, sizin de dmannz olan kimseleri dost edinmeyin. Onlar size gelen gerei inkar ettikleri, Rabbiniz Allah'a inandnzdan dolay Resul ve sizi (yurdunuzdan srp) kardklar halde siz onlara sevgi ulatryorsunuz. Eer benim yolumda savamak ve benim rzam kazanmak iin ktnzsa iinizde onlara sevgi mi gizliyorsunuz? Oysa ben sizin gizlediiniz ve aa vurduunuz her eyi bilirim. Sizden kim bunu yaparsa doru yoldan sapm olur." ** Mcadele Suresi 22 - "Allah'a ve ahiret gnne inanan bir milletin, babalar, oullar, kardeleri, yahut akrabalar da olsa Allah'a ve Resulne dman olanlarla dostluk ettiini grmezsiniz. Onlar o kimselerdir ki Allah kalblerine iman yazm ve onlar kendinden bir ruh ile desteklemitir. Onlar, altlarndan rmaklar akan cennetlere sokacak, orada ebed kalacaklardr. Allah onlardan raz olmu, onlar da O'ndan raz olmulardr. te onlar Allah'n hizbi (dininin yardmclar)dir. yi bil ki, kurtulua ulaacak olanlar, Allah'n hizbidir." ********** Kald ki, bizi ne M. Kemal kurtarmtr ve ne de kurtarlm birey var. Aksine, birok eyi kaybetmiiz. rnein Islam'n ngrd Hilafet makamn, Rabbimizin emrettii eriat', yazmz, kltrmz, tarihimizi, bize ait olan ve Lozan'da dmanlarmza braklan eski topraklarmz, Ezan' (ki Adnan Menderes yine okunmasn salamtr) vs. Trkiye'de ounluun mezhep Imam olan, Imam- Azam Ebu Hanife (radyallahu anh) eriat hakknda yle der: Bir kimse: "Gel beraber gidip eriat'a danalm" derse teki kii de Gitmem, derse kfir olur. nk eriat' reddetmi oluyor. Yine bir kimse: "eriat ve benzeri messeselerin bana bir faydas yoktur, bana eriatn hkm gemez," derse kfir olur. "El-Muht" adl kitapta yazldna gre, bir kimsenin yannda eriat'tan bahsedilse ve bilerek bu sze kar gelirse, yahut hakaret iin irkin bir ses karsa, yahut bu eriat ktdr, derse kfir olur." (Fkh- Ekber erhi - Aliyyl Kari (rh.a) erh etmitir.) Rabbim bu paylam faydal klsn. NOT: Ayetlerden neyin kastedildiini daha iyi anlayabilmek iin Ehl-i Snnet alimlerinin tefsirlerine baklmaldr. rnein Elmall Hamdi Yazr, mer Nasuhi Bilmen veya Imam Kurtubi'nin tefsirlerine baklabilir.

Baz kfrbaz kemalistler, "lkeyi kaosa srklemek ve Trkiye'yi ykmak istiyorsunuz" diyorlar... Sanki Rusya'da komnizm bitince Devlet ykld. Tam aksine, sper g oldular. Devlet; halkn siyaset aynasndaki grntsdr. Halkn inancna, adetine, an'anesine, kitabna aykr bir devlet, halkn devleti deildir... Peki nedir? Halktan olmayan ancak halkn inancna aykr kanunlar dayatan bir etedir. Yani, bizim amacmz devleti ykmak deil, halkn aynasndaki grnt olmas gereken devleti; zorla, cebren, zulm ile kendi ilkelerine zincirlele balayan eteyi ykmaktr. ******************** ******************** ********************

Bizim yaptmz; "Haram olmayan Gybet"tir


Gybet, bir kimsenin arkasndan houna gitmeyecek eyleri sylemek, baka bir deyimle, kendimize sylendii zaman holanmayacamz bir eyi, din kardeimiz hakknda arkasndan konumamz anlamna gelir. Halk arasnda dedikodu, gybet ile ayn anlamda kullanlr. Fakat istisnalar vardr... uralarda gybet cizdir: slam ulemas gybet ve ifann hangi durumlarda caiz veya gerekli olduu konusunda nemli aklamalar yapmlar, hatta kitaplar yazmlardr. Bu aklamalarda caiz olan durumlar yle sralanmtr: 1 - Hakszla urayan bir kimse, hakkn alabileceini, zulm engelleyebileceini umduu ahslara durumu anlatabilir. *** 2 - Dine ve ahlaka aykr bir davrann grd kimsenin bu durumunu gren ve bilenler, dzeltmesi muhtemel olan kimselere aktarabilirler. *** 3 - Dince yanl davrandna inand bir kimsenin davrann, dini bilen bir kimseye (mesela mftye) anlatarak doru bilgi (fetva) alma teebbsnde bulunabilir. *** 4 - Halk korumak, onlar iin hayrl olaca kanaatiyle ilgililere bildirmek iin ayplar ve gnahlar aklanabilir; baz durumlarda bu caiz deil, gerekli (farz) olur. Mahkemede ahitlik edecek ahslarn da "yalan sylemekten ekinmeyeceklerini gsteren" kusurlar hakime bildirilir. *** 5 - Bir kimse dieri ile evlenmek, ortak veya komu olmak, ona bir eyi emanet etmek, onunla bir i yapmak, ondan din ilmi renmek... istediinde kendini korumak isteyen taraf, kar taraf tanyan birisine "onun nasl bir kimse olduunu" sorarsa, bildii kusurlarn aklamas gerekir. *** 6 - Kamu grevinde istihdam edilen bir kimse ya buna ehil deilse veya grevini ktye kullanmaktan ekinmeyeceini gsteren bir gnah ve ahlaki kusuru varsa, bunlar bilen kimse, o ahsn amirine kamuyu korumak maksadyla- durumu bildirmekle ykmldr.

*** 7 - Gnahn ve kusurunu gizlemeyen, aka yapan ve gsteren kimsenin bu davranlarn konumak, haram olan gybete girmez. *** 8 - Bir kimsenin "topal, kel, kr, kse" gibi bir lakab varsa ve o kimseyi anlatmak (tarif etmek, tantmak) iin bunlar zikretmek gerekiyorsa mesela "Topal Osman" denir ve bu haram olan gybete girmez. Btn bu istisnalarn ayetlerde ve hadislerde dayanaklar vardr. rnein bu hususta bir Hadis-i erif yle; Aktan gnah ileyenleri anlatmaktan niin ekiniyorsunuz? nsanlar onlar ne zaman tanyacak? Onlarn kt eylemlerini anlatn ki, insanlar onlardan saknsnlar, zarar grmekten korunsunlar. (Beyhaki) *** Baka bir misal; Mriklerin ileri gelenleri, Eb Talib'e gelerek; Ey Eb Talib; yeenin putlarmza ve din inanlarmz ktledi, aklsz olduumuzu, babalarmzn, dedelerimizin yanl yolda gitmi olduklarn syleyip durdu. imdi sen, ya onu bunlar yapmaktan ve sylemekten alkoy veya aradan ekil." dediler. Bu ve dier haberler Peygamberimize (sallallahu aleyhi vesellem) ulanca: "Bunu bilesin ki, ey amca! Gnei sa elime, ay da sol elime verseler, ben yine bu dinden, bu tebliden vazgemem. Ya Allah, bu dini hkim klar, yahut ben bu uurda canm veririm." demitir. (bk. Sretu bn Hiam, 1/266; bnu Seyyidn-nas,Uyunul-eser, 1/132; bn Kesir, es-Sretun-Nebeviye, 1/474; Beyhak, Delailun-Nbvve-amile- 2/63; Taber, 2/218-220). Bizim yanl yaptmz iddia edenlere soruyorum, haa Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vesellem) de mi yanl yapmtr? Ayrca "bu mrikler zamannda bizi dier kavimlerin saldrsndan korumutur, o halde bunlara ses karmayaym" dememitir. Herkes bundan ders alsn. O halde bize de unu demek dyor; "Bunu bilesiniz ki, ey insanlar! Gnei sa elimize, ay da sol elimize verseniz, biz yine bu dinden, bu tebliden vazgemeyeceiz. Ya Allah, bu dini hkim klar, yahut biz bu uurda canmz veririz." ******************** ******************** ********************

M. Kemal Atatrk neyi kaldrm? eriat nedir? Trk Dil Kurumu cevaplasn

Trk Dil Kurumu szlnde: "eriat" eriat: "Kur'an'daki ayetlerden, Peygamberin szlerinden karlan, din temellere dayanan Mslmanlk kanunlar." *** Allahu Teala'nn ayetlerini ve Peygamberimizin (sallallahu aleyhi vesellem) szlerini uygulamadan kaldran adam; BABAM da olsa red ederim. *** KAYNAK: Trk Dil Kurumu (TDK), Szlk. Balant: http://www.tdksozluk.com/s/%FEeriat/ ******************** ******************** ********************

mam- Azam Ebu Hanife (rh.a) eriat hakknda

mam- Azam Ebu Hanife (rh.a) eriat hakknda yle der: Bir kimse: Gel beraber gidip eriat'a danalm derse teki kii de Gitmem, derse kfir olur. nk eriat' reddetmi oluyor. Yine bir kimse: eriat ve benzeri messeselerin bana bir faydas yoktur, bana eriatn hkm gemez, derse kfir olur. El-Muht adl kitapta yazldna gre, bir kimsenin yannda eriat'tan bahsedilse ve bilerek bu sze kar gelirse, yahut hakaret iin irkin bir ses karsa, yahut bu eriat ktdr, derse kfir olur. ********** KAYNAK: Fkh- Ekber erhi - Aliyyl Kari (rh.a) erh etmitir.

******************** ******************** ********************

Cami kapatmak iin Kanun


Allah'n (celle celaluhu) hkm: Bakara Suresi 114 - Allah'n mescitlerini, ilerinde Allah'n isminin anlmasndan meneden ve onlarn harap olmalarna alan kimselerden daha zlim kim olabilir! te bunlar, oralara korka korka girmekten baka birey yapmazlar. Bunlara dnyada perianlk, ahirette de byk bir azap vardr. M. Kemal'n hkm: 15 Kasm 1935'te "Cami ve mescitlerin tasnifine ve tasnif harici kalacak cami ve mescit hademesine verilecek muhasasat (maa, denek) hakknda" bir kanun karld. 2845 numaral kanunda "Tasnif harici tutulan cami ve mescitler usul ve mevzuata gre kendilerinden

bakaca istifade edilmek zere kapatlr" hkm vard. Bu tarihten sonra yzlerce cami kapatld, depo yapld, satld, yktrld, parti binas bile yapld.

"Tek parti dneminde satlan camiler" (8 adet Belge)

Caminin iinde yataklar

Trkiye'de byk ounluu tek parti dneminde olmak zere 1927 - 1972 ylar arasnda 3 bin 900 vakf eseri satlrken bunlarn 2 bin 815'ini camiler oluturdu. Tek parti dneminde baka amalarla kullanlan ve satlan vakf tanmazlarnn saysnn 3 bin 900 olduu bildirildi. Bunlarn 2 bin 815'ini ise cami ve mescid ... Tarih ve Toplum Dergisi'nin 13. saysnda A. Kvan Esen imzasyla yaymlanan akademik makalede, cumhuriyetin ilk yllarnda cami ve mescidlerin tasnif edildii ve tasnif dnda kalan ibadet yerlerinin baka maksatlarla kullanlmak zere satld bilgisine yer veriliyor. Tek Parti ynetiminin bilinli ve planl ekilde lkedeki cami saysn azaltmak iin hareket ettii belirtilen makalede zellikle 1927 ylndan itibaren fiilen uygulanmaya konulduu belirtiliyor. Yasal dayana olmayan bu uygulama ile pek ok vakif eserinin yansra zellikle cami ve mescitler hedef alnd. 1925'te Evkaf (Vakflar) Btesi ile ilgili kanuna 'gereksiz' ve harap olan vakf binalar ile arsalarnn satlmasna imkan veren iki madde eklendi. Bu kanun ktktan sonra Osmanl dneminde medrese olarak kullanlan birok bina satld. ktidar halkn tepkisinden ekindii iin cami satn ertelemek zorunda kalmt.

CHP CAMLER SATABLMEK N KANUN IKARIYOR Tek parti ktidar, Osmanl dneminde hayrseverlerin vakfettii ok sayda camiyi satmay kafasna koymutu. Bunun iin gerekli hukuki sorunu 1927 Senesi Muvazene-i Umumiye Kanunu (Bte Yasas) ile at. Kanunun 14. maddesinde "Diyanet leri Riyasetince ve cra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek bir talimatnameye tevfikan 1927 senei maliyesi nihayetine kadar cevamiin hakiki ihtiyaca gre tasnifi ve zaman ve mekan itibariyle kabili cemi olan vazifeler tevhit edilmek suretiyle ibu cevami hademesi kadrolarnn tesbiti mecburidir." denilerek 'Hakiki ihtiya dndaki cami ve mescidlerin kadro d braklaca ifade ediliyor. Kanun metninde her ne kadar Diyanet leri Riyaseti'nin hazrlayaca talimatnameye (genelge) atfta

bulunuluyorsa da "hakiki ihtiya" kavramnn mulakl phe uyandryor. Hakiki ihtiyacn ne olduuna, kim tarafndan hangi esaslar erevesinde ve nasl belirleneceine dair en ufak bir ipucu yoktur nk. Bu arada mecliste baz vekillerin camilerin yklmasna kar kmalar zerine Kastamonu Milletvekili Hasan Fehmi Bey, 1911'de karlan 'Harap Mebani-i Vakfiye ve Vakf Arsalarn nakde Tahvili Hakknda Kanun'a atfta bulunarak bunun gemite de yapldn ne srmtr. Oysa bu kanun camileri kapsamyordu. Dolaysyla Hasan Fehmi bey, karlan kanunu meru gsterebilmek iin bilerek veya bilmeyerek tarihi arptyordu. CAM SATILARINA HUKUK DAYANAK 1935 ylna kadar tasnif d kalan camiler hakknda ne yaplacana dair bir hkm yoktur. 5 Haziran 1935 tarihli Vakflar Kanunu ve 15 Kasm 1935 tarihli "Cami ve Mescidlerin Tasnifine ve Mescid hademesine Verilen Muhassat Hakknda Kanun" ile bu sorun giderilmitir. Vakflar Kanunu'nun 10. maddesinde yle deniliyor: "Tahsis edildikleri maksada gre kullanlmalar kanun veya amme intizamna uygun olmayan veyahut ie yaramaz bir hale gelen hayret vakflar, idare meclisinin teklifi ve bakanlar heyetinin karar ilke mmkn mertebe gayece ayn olan dier hayrata tahsis edebilecei gibi bu kabil hayrat ayn veya para ile deitirilerek elde edilecek ayn veya para dahi ayn suretle dier hayratla tahsis olunabilir." Kadro d braklan camilerin sat iin eitli tarihlerde Cumhurbakan Mustafa Kemal imzasyla yaymlanan kararnamelerden birka tanesi. 1935'te Vakflar Kanunu ktktan sonra camilerin sat gereke gsterilmeksizin bu kanuna dayandrlarak yaplyor. Halkn satlan camilere rabet etmemesi yneticileri radikal zmler bulmaya itti. Dnemin Varidat (Varlklar) Genel Mdr Kemal G, camilerin hemen satlmas gerektiini belirterek halkn cami satna ilgi gstermemesi zerine bu yaplarn yklarak enkaznn ayr, arsasnn ayr satlmasn teklif etmitir. Bylece satlan ey cami deil 'harap yap' ve arsa olacakt. *** ALINTI: Akit gazetesi. ******************** ******************** ********************

Arapa Kuran ve Ezan'n yasaklanmas 1 (10 Blm)


(Balkta kemalistlerin ilmi seviyesini dikkate alarak "Arapca" Kur'an tabirini kullandk.) Kurtulu Sava sonras, 3 Mart 1922 de, Byk Millet Meclsi'nin nc toplanma yln a konumasnda, Mustafa Kemal, sz camilere getirdi. Burda Trke Ezan ve Kaemat gerekletirecei iaretini verdi.[1] 1924 Ylnda Cumhuriyetin en byk laik aamas yapld: Halifelik kaldrld. Dolaysyla eriye ve Evkaf Vekaletleri de (Osmanl'da kanunlarn eriata uygunluunu denetleyen bakanlk/eyhl slamlk) kalkyordu. 3 Mart 1924 tarihli kanunun birinci maddesi, Trkiye Cumhuriyetinde halkla ilgili btn ilemlerin yrtlmesini Trkiye Byk Millet Meclisi ve hkmete brakyordu. Ancak dinsel sorunlar halledebilmek iin Babakanla "bal" Diyanet leri Reislii kuruldu. Camiler, medreseler, tekke ve zaviyelerin idaresi[2], imam, hatip vaiz, eyh, mezzin ve kayyumlarn atanmalar, il ve ilelerdeki mftlk rgtleri de bu kurulua baland. Diyanet leri Reisliinin bir de Danma Kurulu vard. Amac "Cumhuriyet ve laiklie hizmetti". Bu kurul, ezan ve salatn Trkeletirilmesi, hutbelerin Trke okunmasn ele ald. Ayrca, hutbelerin konularnn siyasi, sosyal, askeri, mali itimai ve iktisadi sorunlar kapsamalarnn da zerinde duruldu.[3]

(Yani Diyanet dini, laiklie uydurmak ile grevli klnd.) 1928'de Latin harflerinin alnmas srasnda izinsiz olarak okul ya da kurs alarak Arapa retilmesi yasakland. Bu yaklam, ayn yl devletin bir dini olduu maddesinin Anayasa'dan karlmasyla devam etti. Diyanet leri Reisi Rfat Breki zamannda alnan bir kararla Kur'an- Kerim'in Trke'ye evrilmesini takiben namazlarn Trke olarak eda edilmesi uygulamasnn balatlaca ve dier Kur'an- Kerim'lerin satlarnn men edilecei aklanmt. Diyanet leri'nin yetki alanndaki bu deiiklikleri hazrlama grevi lhiyat Fakltesi'ne verilmiti.[4] ********** Devam edecek inaallah... ********** KAYNAKLAR: [1] Vatan gazetesi, 13 Haziran 1922. [2] Tekke ve Zaviyeler, 2 Eyll 1925 tarihli kararnamelerle kapatld (T.C. Tarihi, 4. Cild, sayfa 238.) [3] Osman Ergin, Maarif Tarihi, 1. Cild, sayfa 243. [4] Cihan Akta, [1991] 2005, Tanzimat'tan 12 Mart'a Klk-Kyafet ve ktidar, stanbul, Kap Yaynlar, sayfa 228, 229. ****************************** ****************************** ******************************

Arapa Kuran ve Ezan'n yasaklanmas - 2


"M. Kemal Atatrk'n kurduu lkede dinimizi yaayabiliyoruz" diyenlere kapak olsun. (Kur'an okutmak bile yasakt) *** 4 Ocak 1932 tarihinde yaynlanan bir talimatnamede; Harf Devrimi Kanunu'na aykr olarak Arap harfleriyle eitim yapmak iin gizli veya aleni dershane aanlarn ve bu dershanelerde eitim verenlerin, Trk Ceza Kanunu'nun 526'nc maddesi gereince aya kadar hafif hapis veya 10 liradan 200 liraya kadar hafif para cezas ile cezalandrlaca belirtilmi.[1] 1 Kasm 1935 ve 30 Kasm 1936 tarihleri arasnda eitli illerde 35 kii gizli bir surette Arap harfleri ile tedrisat (retim) yapmak suundan yakalanp adliyeye sevk edilmilerdir.[2] 1937 ylnda Gaziantep'te 50 yalarndaki bir kadnn kendi evinde gizlice eski usl Arap harfleri ile ocuk okuttuu haber alnm ve sust (!) yakalanarak, aramada ele geen kitaplarla birlikte mevcuden mahkemeye sevk edilmitir. Ele geen ve M. Kemal'in dneminde "su" tekil eden kitaplar ve baz eyalar ise unlardr: 3 adet Mevlt, 5 Tebareke Cz', 25 Amme Cz'*, 1 Kadesemiallah, 7 Kur'an- Kerim, 10 Elif Cz', 2 Minder, 1 sra, 1 sopa.[3] Benzer ekilde, Arapa namaz sresi okutmak veya Arapa tedrisatta (retimde) bulunmak suundan 1938 yl ierisinde; ankr'da bir ahs[4], Kastamonu'da bir kadn,[5] Isparta'da muhtelif ahslar,[6] Bursa'da bir ahs,[7] Rize'de,[8] Erzurum'da[9] ve orum'da[10] baz ahslar hakknda ilem yaplmtr.

*** *Amme Cz': Namaz Sureleri denilen ksa Sureleri iinde bulunduran Kur'an- Kerim'in son 20 sayfasna verilen isimdir. ********** Devam edecek inaallah... ********** KAYNAKLAR: [1] Halim Alyot, Trkiyede Zabta, Tarihi Geliim ve Bugnk Durum, Kanaat Basmevi, Ankara, 1947, sayfa 937. [2] Emniyet Genel Mdrl Arivleri (EGMA), Ankara, Dosya. 1321711, Kardeks 1964; Dhiliye Vekletinin (ileri Bakanlnn) Maarif Vekletine (Eitim Bakanlna) yazd 12.1.1937 tarih ve 368 sayl yaz. [3] Emniyet Genel Mdrl Arivleri (EGMA), Dosya 132173, Kardeks 596; Gaziantep Valiliinin Dhiliye Vekletine (ileri Bakanlna) yazd 31.12.1937 tarih ve 1481 sayl yaz. [4] Emniyet Genel Mdrl Arivleri (EGMA), Dosya 132173, Kardeks 595; ankr Valiliinden Dhiliye Vekletine (ileri Bakanlna) gnderilen 3.1.1938 tarih ve 21 sayl yaz. [5] Emniyet Genel Mdrl Arivleri (EGMA), Dosya 132175, Kardeks 597; Kastamonu Vali Vekili N. A. Keskin imzas ile Dhiliye Vekletine (ileri Bakanlna) gnderilen 10.1.1938 tarih ve Em.1/37 sayl yaz. [6] Emniyet Genel Mdrl Arivleri (EGMA), Dosya 132178, Kardeks 906; Isparta Valiliinden Dhiliye Vekletine (ileri Bakanlna) gnderilen 10.1.1938 tarih ve 26837/48 sayl yaz. [7] Emniyet Genel Mdrl Arivleri (EGMA), Dosya 1321712, Kardeks 287. Bursa Valiliinden Dhiliye Vekletine (ileri Bakanlna) gnderilen 20.1.1938 tarih ve 175 sayl yaz. [8] Emniyet Genel Mdrl Arivleri (EGMA), Dosya 1321713, Kardeks 3109; Rize Valiliinden Dhiliye Vekletine (ileri Bakanlna) gnderilen 29.1.1938 tarih ve 1087 sayl yaz. [9] Emniyet Genel Mdrl Arivleri (EGMA), Dosya 1321715, Kardeks 3118; Dhiliye Vekleti (ileri Bakan) kr Kaya imzasyla Maarif Vekletine (Eitim Bakanlna) gnderilen 21.2.1938 tarih ve 7872 sayl yaz. [10] Emniyet Genel Mdrl Arivleri (EGMA), Dosya 1321714, Kardeks 3119; Dhiliye Vekleti (ileri Bakan) kr Kaya imzasyla Adliye ve Maarif Vekletlerine (Adalet ve Eitim Bakanlna) gnderilen 25.2.1938 tarih ve 8778 sayl yaz. ****************************** ****************************** ******************************

Arapa Kuran ve Ezan'n yasaklanmas - 3


Haa Kur'an; mikrop mu? Okuyalm - paylaalm Ikinci blmde M. Kemal Atatrk dneminde Kur'an'n (haa) "su" saylan eyalar arasnda zikredildiini ve Kur'an reten baz ahslar hakknda ilem yapldn yazmtk. Inn dneminde de benzer "sular" ileyen ahslar hakknda ilem yaplmaya devam edilmitir. 1939 ylnda Erzurum'un kylerinde[1] baz ahslar yakalanarak adliyeye sevk edilmilerdir. ileri Bakan,

3'nc Umumi Mfettiliine gnderdii bir yazda, ocuklara Arapa tedrisat (retim) yaptranlarla ilgili olarak "kanunlarmza ve rejime aykr olan bu vak'a faillerinin fenalklarn yerinde bastrmak ve `sari mikroplar gibi yurda datmamak balca esastr. Binaenaleyh Halk Partisi ve evleri cihaz ile harekete geilerek bu kt propagandalar nlemek ve ktleri adaletin penesine vermek lazmdr. Bu yoldaki iyi almalarnz memnuniyetle takip ediyorum."[2] szleriyle grevlileri uyarmtr. Ancak bu uyarya ramen Arapa tedrisat (retim) yaptran birok insan yakalanarak adliyeye sevk edilmitir. Urfa'da dkknnda Arapa harflerle baslm Elifba, Amme, Tebareke czleri satan bir ahs,[3] Giresun'da Arapa tedrisat yaptran ahsn yan sra kanuni vazifesini yapmamaktan muhtar ve ihtiyar heyeti yeleri,[4] Konya'da bir kyimam,[5] Rize'de bir mahalle imam[6] adliyeye sevk edilerek muhtelif cezalara arptrlmlardr. ********** KAYNAKLAR: [1] Emniyet Genel Mdrl Arivleri (EGMA), Dosya 13217146, Kardesks 26563; Erzurum Valisi Hilmi Balc imzasyla Dhiliye Vekletine (ileri Bakanlna) gnderilen 2.3.1939 tarih ve Em.430/159 sayl yaz. [2] Emniyet Genel Mdrl Arivleri (EGMA), Dosya 13217148, Kardeks 26602; Dhiliye Vekletinden 3'nc Umumi Mfettiliine gnderilen 24.1.1939 tarih ve 6647 sayl ifre. [3] Emniyet Genel Mdrl Arivleri (EGMA), Dosya 13219107, Kardeks 27219; Urfa Valisi Kazm Demirer imzasyla Dhiliye Vekletine (ileri Bakanlna) gnderilen 5.2.1940 tarih ve .1.3151 sayl yaz. [4] Emniyet Genel Mdrl Arivleri (EGMA), Dosya 13219103, Kardeks 26941; Giresun Valisi Muhtar Akman imzasyla Dhiliye Vekletine (ileri Bakanlna) 17.7.1940 tarih ve 379 sayl yaz. [5] Emniyet Genel Mdrl Arivleri (EGMA), Dosya 13217102, Kardeks 22892; Konya Valisi Nizamettin Ataker imzasyla Dhiliye Vekletine (ileri Bakanlna) gnderilen 5.4.1940 tarih ve .I.509 sayl yaz. [6] Emniyet Genel Mdrl Arivleri (EGMA), Dosya 13217133, Kardeks 26572; Rize Valisi Hsn Uzgren imzasyla Dhiliye Vekletine (ileri Bakanlna) gnderilen 6.10.1941 tarih ve 2681 sayl yaz. ****************************** ****************************** ******************************

Arapa Kuran ve Ezan'n yasaklanmas - 4


(Kur'an retmek yasak... Kasketleri ters giymek bile yasak, aman Ya Rabbi bu ne yobazlk.) Bu tr olaylarn artmas zerine Diyanet leri Reisi M. erafettin Yaltkaya 1942 ylnda stanbul Mftl'ne bir yaz gndererek bu tr faaliyetlerin yasak olduunu belirtmitir: "Baz Kur'an reticilerinin ilk tahsil andaki ocuklar kursa devam ettirdikleri istihbar edilmitir. Bu gibi usulsz hareketlere meydan verilmemesi lzum ehemmiyetle beyan olunur."[1] Polisin takip ettii bir dier konu ise, kadnlarn pee, araf ve petamal giymesinin yasaklanmas olmutur. 1935 ylnda ileri Bakanlnca yaynlanan bir tamimle bu giysilerin giyilmesinin yasakland bildirilerek kolluk kuvvetlerinin gerekli tedbirleri almas istenmitir.[2] Bu yasak Inn dneminde de devam etmi ve Emniyet Umum Mdrl, 1940 ylnda `Medeni kyafete aykr kisve tayanlar hakknda bir emir[3] yaynlayarak, devrimlere aykr ve belli bir maksada ynelik olarak kasketlerini ters giyen erkekler ile petamal giyen, yzn rten, pee takan kadnlarn takip edilip bunlara msaade edilmemesini istemitir. ********** KAYNAKLAR:

[1] 19.8.1942 tarih ve 3254 sayl yaz. Bkz.: Sadk Albayrak, Trkiye'de Din Kavgas, stanbul, amil Yaynevi, 1984, sayfa 34. [2] ileri Bakannn imzas ile Umumi Mfettiliklere ve Valiliklere gnderilen 22.7.1935 tarih ve 6936 sayl yaz, Belge No: 13216-7/1, bkz., 150'likler, Kubilay Olay, araf-Pee-Petemalla rtnme Sorunlar: Polis Ariv Belgeleriyle Gerekler, Polis Dergisi, Yayn No: 129, Eminyet Genel Mdrlg (EGM) Yaynlar, Ankara, 1998, sayfa 89, 90. [3] Emniyet Genel Mdrl Arivleri (EGMA), Emniyet Genel Mdrl tarafndan illere gnderilen 20.4.1940 tarih ve EUM- .I.C.18007 sayl genelge, D.132167. ****************************** ****************************** ******************************

Arapa Kuran ve Ezan'n yasaklanmas - 5

M. Kemal Atatrk'n hayatta olduu 1936 ylnda Krehir'de Arapca, yani "Allahu Ekber" diye tekbir getiren birisinin Adliyeye teslim edildiine dair belge.

(M. Kemal Atatrk dneminde; "Allahu Ekber" diye "tekbir" getirmek yasakt) Trke ezan-kamet uygulamas daha ilk gnlerden itibaren eitli direnmelerle karlamtr. Bu uygulamaya ilk kitlesel tepki 1 ubat 1933'te Bursa'da grld. Bir grup halk sokaa dklerek valilik nnde gsteri yapt. Olaya ok sert tepki gsteren M. Kemal Atatrk bizzat Bursa'ya gitti.[1] Olaydan sonra Nakibend eyhi Kozanl brahim yakalanarak ar bir cezaya arptrld. Gvenlik kuvvetleri, baz kiileri tutuklad, ihmali grlen memurlara iten el ektirildi.[2] Bundan sonraki srete ezann Trke okunmas iin ok sk tedbirler alnmasna ramen lkenin baz yerlerinde fedakar ve cefakar insanlar ezan yine Arapa okumaya devam ettiler, fakat eitli cezalara arptrlmaktan da kurtulamadlar. Emniyet Genel Mdrl ariv kaytlarnda ve basn organlarnda hakk haykranlar hakknda yaplan ilemlerle ilgili birok olaya rastlamak mmkndr. lk uygulamaya geildii tarihten itibaren yani M. Kemal Atatrk'n dneminde balayan yasak kart eylemlerden tr birok insan hakknda ilem yapld grlmektedir. rnein, Isparta'da Uzun olu Ahmet Usta'nn evinde okutulan bir mevlit esnasnda "Arapa tekbir" alan Hilmi Aleddin isimli ahs adliyeye sevk edilmitir.[3] Bayburt ilesi Ulucami mezzini hasta olmas dolaysyla 15 ubat 1938 gn sabah namazna gelen cemaatten mezkr ileden kr Yldz, Arapa ve Trke kark olarak kamet getirdiinden dolay savcla ikyet edilmitir.[4] ********** Devam edecek inaallah... ********** KAYNAKLAR: [1] Hadiseyi manetten duyuran Gazete'yi grmek iin alttaki fotorafa baknz. [2] lhami Soysal, "Mezhepler Tarikatlar", Cumhuriyet Dnemi Trkiye Ansiklopedisi, Cilt 5, letiim Yaynlar, stanbul, 1983, sayfa 1366. [3] Emniyet Genel Mdrl Arivleri (EGMA), Dosya 1321713, Kardeks 3109; Isparta Valiliinden Dhiliye Vekletine (ileri Bakanlna) gnderilen 6.1.1938 tarih ve 26426/12 sayl yaz. [4] Emniyet Genel Mdrl Arivleri (EGMA), Dosya 13217-17, Kardeks 3111; Gmhane Valisi N. M. Tosun imzasyla Dhiliye Vekletine (ileri Bakanlna) gnderilen 18.2.1938 tarih ve Em.I-47 sayl yaz.

Birinci dipnot ile ilgili gazete haberi: Ezan uygulamasna kar gsteri yaplmas zerine M. Kemal Atatrk bizzat Bursa'ya gitti:

****************************** ****************************** ******************************

Arapa Kuran ve Ezan'n yasaklanmas - 6


(Mcahidlerimiz btn cezai yaptrmlara, tehditlere, basklara ve sindirmelere ramen "ALLAH" ismi erifini haykrmaktan ve yceltmekten vazgemediler... Allah (celle celaluhu) da, gzel isimleri hrmetine bu mcahidlerimizden gani gani raz olsun... Amin.) *** Arapa ezan okumak meselesinden dolay tutuklu bulunan ar Meydan ve Ortahisar camileri mezzinleri Hamdi, Musa, Halil Efendilerin evraklar ile birlikte orum'a gnderilmitir.[1] orum'da Bayram namazndan sonra Arapa ezan okuyan bir vatanda "ar cezada" yarglanmtr.[2] Erzurum Vilayeti Hns kazasnda Ramazanda imamlk yapm olan Molla Ahmed Arapa sela verdikten sonra kam ve aranmasna balanmtr.[3] Arapa tekbir almaktan sulu arkkaraaa ilesi inhisarlar takip memuru Hilmi Aydn (o dnemde) 3 lira hafif para cezasna arptrlmtr.[4] M. Kemal'den sonra Ismet Inn dneminde de yasaa ramen ezan Arapa okumaktan vazgemeyen mcahidler olduu grlmektedir. Arapa ezan yasana kar gelen birok insan tutuklanarak muhtelif cezalara arptrlmtr. rnein, Silivri kazasnn Seymen kynde ziraat memuru Behet, Arapa kamet getirmekten "1 gn hapis" cezasna arptrlmtr.[5] ********** Devam edecek inaallah... ********** KAYNAKLAR: [1] Akam Gazetesi, 1 Mart 1933. [2] Emniyet Genel Mdrl Arivleri (EGMA), Dosya 13219133, Kardeks 36252; orum Valiliinden Dhiliye Vekletine (ileri Bakanlna) gnderilen 10.5.1933 tarih ve 180 sayl yaz. [3] Emniyet Genel Mdrl Arivleri (EGMA), Dosya 1321721, Kardeks 3395; Dhiliye Vekleti kr Kaya imzasyla Maarif Vekletine (Eitim Bakanlna) gnderilen 24.2.1938 tarih ve 8510 sayl yaz. [4] Emniyet Genel Mdrl Arivleri (EGMA), Dosya 132177, Kardeks 593; sparta Valiliinden Dhiliye Vekletine (ileri Bakanlna) gnderilen 18.4.1938 tarih ve 28791/630 sayl yaz. [5] Emniyet Genel Mdrl Arivleri (EGMA), Dosya 13217111, Kardeks 23756; stanbul Valiliinden Dhiliye Vekletine (ileri Bakanlna) gnderilen 14.2.1939 tarih ve 2431/2664 sayl yaz. ****************************** ****************************** ******************************

Arapa Kuran ve Ezan'n yasaklanmas - 7


Ite korkusuz mcahidlerimiz... (Fotoraflar: 1 - Haberin yer ald Cumhuriyet gazetesi. 2 - Zoom, yani bytlm hali. 3 - Olayn Meclis tutanana getii yer.)

1 - Haberin yer ald Cumhuriyet gazetesi. ***

2 - Zoom, yani bytlm hali. ***

3 - Olayn Meclis tutanana yansd yer. *** M. Kemal Pilavolu eyhliindeki Ticani tarikat mensuplar, resmi zevatn bulunduu ortamlarda ezan Arapa olarak okuyor ve bu Arapa Ezan yasana direniyorlard. Arapa ezan eylemcisi Ticaniler deiik ortamlarda da, rnein bir mill mata Dolmabahe Stad'nda, Ankara valisinin huzurunda ve lkenin deiik ehirlerinde, Arapa ezan okuma eylemi yapyorlard. Bu tarikat yeleri en arpc eylemlerini, 4 ubat 1949 tarihinde Trkiye Byk Millet Meclis'inde gerekletirdiler. Meclis mzakerelerinin devam ettii srada dinleyici locasnda bulunan tarikat mensubu iki kii ayaa kalkp yksek sesle Arapa ezan okuyarak yasa protesto etti.[1] D basna da yansyan bu olay, gazeteler "grlmemi hadise"[2] olarak yorumladlar. Eylemi gerekletiren Muhittin Erturul ve Osman Yasin adl mcahidlerin daha nceleri eitli kereler Arapa ezan okumak suundan (!) mahkum olduklar anlald. Her iki ahs hakknda da soruturma ald.[3] Fotoraf'ta da greceiniz zere olay, tutanaklara yle geti: "Bte Komisyonunda ve Mecliste, Bte Kanunu huzurunuza geldii zaman konuursunuz. Heyeti Umumiye de byle arzu ediyor. (Dinleyiciler locasndan Arapa ezan okunmaya baland). (Bu ne sesleri?). BAKAN: Samiinden birisi. karnz onu dar. Mzakereye devam ediyoruz."[4] ********** KAYNAKLAR: [1] Hrriyet Gazetesi, 5 ubat 1949. [2] 5 ubat 1949 tarihli Cumhuriyet, Milliyet, Kader gibi gazeteler olay manetten verdiler. [3] T.B.M.M. Tutanak Dergisi, cild 16 , Dnem: 8, 1949, sayfa 37. (Meclis tutanaklar) [4] T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Krk birinci Birleim, cild 16, Dnem: 8, Toplant: 3, sayfa 20. (Meclis tutanaklar)

****************************** ****************************** ******************************

Arapa Kuran ve Ezan'n yasaklanmas - 8


Savcya verilen bir ihbarname yle; "Dn le namaznda camiye gittim, mft camide idi, mezzin Trke kameti getirdikten sonra mft namaza balamad, dikkat ettim dudaklar kprdyor, Arapa kamet getiriyordu." Savc, bunun zerine takibata balamtr.[1] Bu ve benzer tm yaptrmlara karn, yasan inenmesi devam etmi, zellikle gvenlik glerinin ulamakta zorluk ektii yerlerde Arapa ezan okunmaya devam etmitir. rnein 1945 ylnda dou illerinde tefti yapan bir polis mfettii, Bingl'de kylerde hl Arapa ezan okunmaya devam edildiini sylemektedir.[2] Benzer bir durum, dnemin bir tan tarafndan "Kyde eski Trke [Arapa] ezan okurlard. Byle Allahekber, Allahekber... Eski Trke ezan okumak yasakt o zamanlar. Ezan zaman, candarmalar gelirdi, ki bakalm bunlar nasl okuyorlar ezan diye. Candarmalar grdkleri zaman bizimkiler yeni ezanlar okurlard, `Tanr uludur, Tanr uludur diye"[3] eklinde dile getirilmektedir. Bunlarn halkmza yaptklar zulm saymakla bitmez. ********** Devam edecek inaallah... ********** KAYNAKLAR [1] Hrriyet Gazetesi, Ezan 18 yl Trke okundu, 16 Haziran 2000. [2] Emniyet Genel Mdrl Arivleri (EGMA), Dosya 112151, Kardeks 56857; Emniyet Polis Mfettii Ziya Oral tarafndan Dhiliye Vekletine (ileri Bakanlna) gnderilen 8.5.1945 tarih ve 231 sayl yaz. [3] Milliyet-Pazar, Tarihe Bin Canl Tank, "Ta taa demeyince duvar olmaz", imizden Biri Ahmet Kaya, 10 Austos 2004. ****************************** ****************************** ******************************

Arapa Kuran ve Ezan'n yasaklanmas - 9


(Allah-u Teala mcahidlerimizden ve Adnan Menderes'den raz olsun) 18 Temmuz 1945 tarihinde Mill Kalknma Partisi'nin kuruluuyla balayan ok partili hayatla birlikte Trke ezan ve dier uygulamalara kar giriilen hareketler hemen btn toplum katmanlarna yaylmaya balad. [1] 1946 ylnda ezann Trke okunmas aktan eletirilmeye baland. Adalet Bakan Fuat Sirmen'in bir bildirisine gre 1947 ylnda Arapa ezan okumak suundan 29 kii tutukland.[2] 18 yl aralksz sren[3] Arapa Ezan ve kamet yasa, 1950 ylnda Adnan Menderes Hkmeti tarafndan karlan 5665 sayl yasayla kaldrld.

Ezann Trkeletirilmesi almalar ile birlikte yine M. Kemal Atatrk tarafndan balatlan Kur'an'n Trke okunmas ynndeki almalar, Ismet Inn dneminde tekrar gndeme gelmitir. 9 Ocak 1942 tarihinde Trk Dil Kurumu yeni bir Kur'an evirisine karar vermitir.[4] Grta'a gre Inn'nn, Trke Kur'an ile namaz klnmas ynnde teebbsleri olmu, ancak siyasi atmosfer bu amacn gerekletirilmesine engel olmutur.[5] ********** Devam edecek inaallah... ********** KAYNAKLAR [1] Tark Zafer Tunaya, slamclk Cereyan, Baha Matbaas, stanbul, 1962, sayfa 191. [2] Gotthard Jaeschke, Yeni Trkiye'de slamclk, (eviren: Hayrullah rs), Bilgi Yaynevi, Ankara, 1972, sayfa 110. [3] Altan ymen anlarnda, Trke ezan deneyimin yksn ayrntl olarak anlatmaktadr. Baknz: Altan ymen, Deiim Yllar, Doan Kitaplk, stanbul, 2004, sayfa, 483496. [4] Gotthard Jaeschke, Trkiye Kronolojisi (19381945), (eviren: Glaye Koak), Trk Tarih Kurumu Basmevi, Ankara, 1990, sayfa 69. [5] Ahmet Grta, Atatrk ve Din Eitimi, Diyanet leri Bakanl (DB) Yaynlar, Ankara, 1982, sayfa 39 41. ****************************** ****************************** ******************************

Arapa Kuran ve Ezan'n yasaklanmas - 10 ve SON


Evet deerli kardelerim... Bu yaz dizimizin de sonuna geldik. Elbette burada zikretmediimiz daha ok vakalar vardr, fakat elimizden bu kadar geldi. Bunca delile ramen hala bir kemalist, bu irkin uygulamann M. Kemal Atatrk tarafndan balatldn inkar edebiliyorsa, bilin ki onun beyni ykanmtr. *** Namaz'n aslndan karlp "Trkelemesi" konusunda hem M. Kemal, hemde Ismet Inn mutabktr, ancak Inn bu admlarn yava ve kademe kademe atlmas taraftaryd... M. Kemal ise bu noktada daha hzl hareket etme dncesindeydi. Falih Rfk Atay'n kitabndan yaptmz aadaki alntda bunu net bir ekilde greceiz: "Atatrk ibadet devrimine ezan ve namaz Trkeletirmekle balamt. Gerekte verdii ilk emir ezan ve namazn Trkelemesi idi. Muhafazakrlarn szcln yapan nn, Atatrke yalvarm, nce ezan Trkeletirelim, sonra namaza sra gelir, demiti. Arkadan dil ve Kur'an metni meseleleri kp namazn Trkelemesi gecikti idi. Atatrk sa kalsayd ibadet reformu olacanda da phe yoktu." ********** KAYNAK; M. Kemal'in yakn arkadalarndan ve onu gklere karan birisi: Falih Rfk Atay, ankaya, Istanbul 1984, sayfa 394.

******************** ******************** ********************

Ezan' aslndan M. Kemal Atatrk uzaklatrmad yalan

Maalesef kemalistlerin bir ou yakn tarihte yaananlar bilmedikleri halde M. Kemal Atatrk' savunmaya kalkyorlar. Bu savunmalardan birisi de Ezan'dan "Allah" isminin karlmasyla ilgilidir. Baz kemalistler ezann M. Kemal Atatrk tarafndan deil, Ismet Inn tarafndan Trke'ye evrildiini iddia ederek M. Kemal Atatrk' aklamaya alyorlar. "Allah" isminin ezandan karldndan ve 18 yl boyunca byle okunduundan bazlarnn haberi bile yok, ancak buna ramen M. Kemal Atatrk' savunuyorlar. Iin asln, kaynaklara mracaat ederek renelim...

zmir Milli Ktphanesi'nin kurucusu olan M. Celal Saygn bu konuda yle demektedir: "Ezann Trke'ye evrilmesini isteyen M. Kemal'dir."[1] M. Kemal Atatrk'n zel hesaplarn tutan ve harcamalarn yapan kii olarak bilinen ve byk bir gven duyulan Umumi Ktibi (Genel Sekreteri) Hasan Rza Soyak ise bu gerei yle ifade etmektedir: "(Atatrk) Bu yoldaki (ibadetin trkeletirilmesi) faaliyetine ilkin ezan Trkeletirmek ve Kur'an' tercme ettirerek baz camilerde hafzlara mukabelelerini Kur'an' Trkesinden okutmakla balamt.[2] Ezan'n Trke okunmasn M. Kemal'in istediini Emekli Svari Albay erif Gralp, Dinler ve Devrimler isimli eserinde yazmtr.[3] Cumhuriyet gazetesinin kurucusu Yunus Nadi'nin olu Nadir Nadi bile, ki babasnn lm zerine Cumhuriyet'in ynetimini ve bayazarln stlenmiti, Cumhuriyet gazetesinde Trke Ezan'n M. Kemal Atatrk'n inklab olduunu yazmtr.[4] Mustafa Baydar, Menderes hkmetinin Arapa Ezan yasan kaldrmak istemesine tepki gsterirken, ezann M. Kemal Atatrk tarafndan Trkeletirildiini sylemektedir: "Ezan'n Trke okunmas Atatrk'n salnda, Atatrk'n istei ile kanunlam olmasayd da hala ezan Arapa okunsayd, bugn ezan meselesi diye bir meselemiz belki de olmayacakt. Ama ileriye doru olduundan phe etmediimiz bir karardan geriye dnlnce i deiiyor. Salt bir ezan ii olmaktan kyor i. Daha bir sr geriliin balangc, daha bir sr gerilie gz yummann bir iareti oluyor."[5] imdi ise Ezan'n Trkeletirilmesinde grevlendirilen ekipte yer alan Ali Rza Saman' dinleyelim: "Atatrk bu reformasyon hareketine, ezanlarn ve Bayram namazlarnda okunmakta olan tekbirlerin Trkeletirilmesiyle balad. Kur'an- Kerim'in de Trke (ibadette) okunmas, bu merhalenin ikinci ksmn tekil ediyordu.. Bu ileri sistemli bir ekilde tatbik iin Dolmabahe'de toplad elemanlar arasnda ben de vardm.[6] Saman yle devam ediyor: "... Bununla beraber sofrada, yine bu mesele zerinde konumalar oldu. Atatrk yeni metnin (Tanr uludur) aslndan daha parlak (!) olduunu ve yaktn syledi. Hafz Kemal de yle garip bir mtalaada bulunmaktan ekinmedi: 'Biz minarede ezan okurken Allah kelimesinde name yaparz da...' Atatrk birey sylemedi. Ben ii zerime alarak dedim ki: 'Bu muazzam inklab karsnda byle bir name dinlenmez ya!'"[7] Dnemin Mlli Eitim Bakan Dr. Reit Galip, M. Kemal Atatrk'n kendisine Tekbir ile Ezan'n Trkeletirilmesini emrettiini sylemektedir.[8] Falih Rfk Atay, mnakaaya girdii Hikmet Bayur'a cevaben Ulus gazetesinde (yaznn son paragrafn alntlyoruz) yle yazmaktadr: "... ben Ezan'n ve Tekbir'in Trke'ye evrilmesinde Atatrk'n bizzat altn ve bir hayli deiiklikler yapldn bilirim. Hatta Trke zevki bakmndan bu deiikliklerin bazlarn sevmemi ve itiraz etmitik. Bay Hikmet Bayur'a haber vereyim ki Atatrk sa kalsayd, oktan Kur'an da Trke (ibadette) okunacakt. Bu ii, nceleri bir metin meselesi, sonra da dil almalarnn bitmemi olmas geciktirmitir. Tarihi doru renmek isteyenler iin hakikat budur!"[9] Trk Tarih Kurumu'nun kurucu yelerinden olup 1935'de Yusuf Akura'nn lm zerine M. Kemal Atatrk tarafndan Kurum Bakanlna getirilen Bolu milletvekili Hasan Cemil ambel de Ulus gazetesinde, Falih Rfk Atay'a destek vermitir: "Dnk Ulus'taki yaznz okudum. Dediiniz dorudur. nk canl ahitleri hala bugn aramzda yaamakta olan en yakn tarihimizin henz unutulmam bir sayfasnn sadk ifadesidir. Evet! Ezan' ve Tekbir'i

Trkeletiren, baka hi kimse deil, Atatrk'n kendisidir. (...) Dr Reit Galip'i bu ie memur etmiti. Reit Galip Istanbul'dan ayrldktan* sonra, ayn vazifeyi bana verdi."[10] *Dr. Reit Galip, 28 Ocak 1932 gecesi Atatrk'le tarttktan sonra, 29 Ocak 1932 sabah erkenden Ankara'ya hareket edince, Hasan Cemil ambel bu ie memur edilmitir. te yandan Hafz Yaar Okur, Ezan'n, Kur'an'n (ibadette) ve Hutbe'nin Trkeletirme almalarn yle anlatmaktadr: "...Atatrk tekbir tercmesinin sadeletirilmesi hususunda gsterilen arzu zerine, 'Peki arkadalar' dedi; 'Tekbir'in tercmesini okuyunuz bakalm!' Okundu: Tanr uludur! Tanr uludur! Tanr'dan baka Tanr yoktur! Tanr uludur! Tanr uludur! Hamd O'na mahsustur! Atatrk bu tercme eklini ok beendi. (...) O gece ge vakte kadar hep Kur'an- Kerim'in Trke tercmesinin camilerde okunmas mevzuunda konuuldu. Atatrk Trke Ezan, Trke Kur'an, Trke Hutbe ve Trke Tekbir ile 'dinde inklab' yapmak istiyordu."[11] M. Kemal Atatrk'n bizzat bu konuyla ilgilendiine dair bir gazete haberi Haber yle; 1 ubat 1933: "Bursa'da bir grup gerici, ezan ve kametin Trke okunmasn bahane ederek, Ulucami'de namazdan kan halk kkrtarak valilik nnde gsteri yapt. Gvenlik kuvvetleri, olaya n ayak olanlar tutuklad, ihmali grlen memurlara, iten el ektirildi." (Fotorafa baknz) 6 ubat 1933 - M. Kemal Atatrk'n Bursa'da gericilik olay zerine syledikleri Bu olayn patlak vermesiyle M. Kemal Atatrk bizzat Bursa'ya hareket ediyor... M. Kemal Atatrk'n, Bursa'da baz kiilerin ezan ve kametin Trke okunmas nedeniyle 1 ubat'ta kardklar olay hakknda Anadolu Ajans araclyla resm bildirisi: "...Olaya dikkatimizi bilhassa evirmemizin sebebi, dini siyaset ve herhangi bir tahrike vesile etmeye asla msamaha etmeyeceimizin bir daha anlalmasdr. Meselenin mahiyeti esasen din deil, dildir. Kesin olarak bilinmelidir ki, Trk milletinin milli dili ve milli benlii btn hayatnda hkim ve esas kalacaktr!"[12] Son olarak yine M. Kemal Atatrk'n yakn dostu Falih Rfk Atay'n szlerine yer vererek konuyu kapatyoruz: "Atatrk ibadet devrimine ezan ve namaz Trkeletirmekle balamt. Gerekte verdii ilk emir ezan ve namazn Trkelemesi idi. Muhafazakrlarn szcln yapan nn, Atatrk'e yalvarm, nce ezan Trkeletirelim, sonra namaza sra gelir, demiti. Arkadan dil ve Kur'an metni meseleleri kp namazn Trkelemesi gecikti idi. Atatrk sa kalsayd ibadet reformu olacanda da phe yoktu."[13] yle bir soru sorulabilir; "Ne olmu Allah ismini karmsa?" Bizde bu soruya, soru ile cevap veriyor ve bir ayet ile konumuzu noktalyoruz; "Kim Allah ismini duymak istemez?" Bakara Suresi 114 - Allah'n mescitlerini, **ilerinde Allah'n isminin anlmasndan meneden** ve onlarn harap olmalarna alan kimselerden daha zlim kim olabilir! te bunlar, oralara korka korka girmekten baka birey yapmazlar. Bunlara dnyada perianlk, ahirette de byk bir azap vardr. **********

KAYNAKLAR: [1] M. Celal Saygn, Diyanet Cephesinden Atatrk Inklaplar, Ankara 1952, sayfa 30. [2] Hasan Rza Soyak, Atatrk'ten Hatralar, Istanbul 1973, cild 1, sayfa 259. [3] Emekli Svari Albay erif Gralp, Dinler ve Devrimler, Istanbul 1961, sayfa 80,81. [4] Cumhuriyet gazetesi 7 Haziran 1950. [5] Orhan Veli Kank, Yaprak, 15 Haziran 1950. Mustafa Baydar, Atatrk ve Devrimlerimiz, Istanbul 1973, sayfa 289. [6] Konuan Ali Rza Saman, Syleiyi yapan: M... [Mahmud evket], Atatrk ve Din, "Millet" (Bilinmeyen Atatrk'ten Hatralar), cild 5, sn.3, sy. 109,110,111, sh. 4, 4-11-19 Mart 1948; kr. Ali Rza Saman, Hatralar, Osman Ergin, "Trkiye Maarif Tarihi" ierisinde, Istanbul 1943, cild 5 sayfa 1621-1624. [7] Osman Ergin, "Trkiye Maarif Tarihi" ierisinde, Istanbul 1943, cild 5 sayfa 1621-1624. [8] Dr. Reit Galip, Hatralar, Nakleden: Eski Bir Atatrk, Atatrk ve Din, "Millet" (Bilinmeyen Atatrk'ten Hatralar), cild 4, sene 2, say 101, sayfa 4, 8 Ocak 1948; kr. Mnir Hayri Egeli, Atatrk'n Bilinmeyen Hatralar, Istanbul 1954, sayfa 64-66. 2. bask 1959, sayfa 74-77. [9] Falih Rfk Atay, Ulus gazetesi, 8 ubat 1949. [10] Hasan Cemil ambel, Ulus gazetesi, 9 ubat 1949, Trke Ezan ve Tekbir'e Dair, sayfa 2. Ayrca yazd kitaba da alm; Hasan Cemil ambel, Makaleler-Hatralar, Ankara 1964, sayfa 36,37. [11] Hafz Yaar Okur, Atatrk'le Onbe Yl / Dini Hatralar, Istanbul 1962, sayfa 12-15; Atatrk'ten Bilinmeyen Hatralar 1: Kur'an- Kerim'in Tercmesi, Yerebatan Camisinde Tren, Trke Ezan, Mehmetciin Mezarnda Mevlut, "Btn Hafta", say: 1, sayfa 9-10, 22 Nisan 1949; Atatrk ve Bayram Tekbiri: Dinde Ilk Kemalizm Reformun Balamas, "Dinde Reform: Kemalizm", Mart 1960, say: 28, sayfa 7,8; Yaanm Olaylarla Atatrk ve Mzik: Riyaset-i Cumhur Ince Saz Hey'eti efi Binba Hafz Yaar Okur'un Anlar (1924-1938), Haz. Halill Erdoan Cengiz, Ankara 1993, sayfa 109,110. [12] Hadiseyi manetten duyuran Gazete'yi grmek iin Fotorafa baknz. [13] Falih Rfk Atay, ankaya, Istanbul 1984, sayfa 394. ******************** ******************** ********************

Gazete Haberi: "Allahu Ekber demek, Atatrk inklabna saygszlktr"

(Dininizi yaayabiliyorsunuz diyenlere ithaf ediyorum. Allah-u Teala'y birlemek ve yceltmek bile su idi.) Fevzi akmak'n cenazesinde "Allahu Ekber" diye Tekbir getirenler olmutu. Bunun zerine bakn dnemin Vakit gazetesi nasl manet atm. Cep telefonundan katlp gazeteyi gremeyenler iin buraya da yazalm... Manet yle: "Genlik Takbih Ediyor (ayplyor)" "Trende baz gruplarn Arapa tekbir (yani Allahu Ekber) getirmeleri Atatrk inklabna saygszlktr" Gazetenin alt ksmnda "Mevkuflarn says" diye bir balk var. Yani Allahu Ekber diyenler tutuklanm. "Allahu Ekber" demenin su sayld bir memleketti buras. Baka sze ne hacet... Birde gazetenin "genlik adna" balk atp propaganda yapmas baka bir garabet. ********** KAYNAK: Vakit gazetesi, 14 Nisan 1950. NOT: (O dnemdeki ile bugnk Vakit gazetesini kartrmamak lazm) ******************** ******************** ********************

Adnan Menderes'in Ezan'n okunmasna yasak getiren Kanun'u kaldrmasyla ilgili dnemin Gazete haberleri

********** KAYNAK: Vakit gazetesi, 17 Haziran 1950. ******************** ******************** ********************

********** KAYNAK: Hrriyet gazetesi, 15 Haziran 1950.

******************** ******************** ******************** Gazete'de 80'lik dede Byk Millet Meclisi nnde mzakerelerin neticesini beklerken grlyor.

********** KAYNAK: Yeni Istanbul gazetesi, 17 Haziran 1950.

******************** ******************** ********************

********** KAYNAK: Zafer gazetesi, 14 Haziran 1950. ******************** ******************** ********************

********** KAYNAK: Vakit gazetesi, 4 Haziran 1950.

******************** ******************** ********************

Fotorafta Babakan Adnan Menderes'in Mecliste mzakereleri takip ettii grlyor

********** KAYNAK: Milliyet gazetesi, 14 Haziran 1950. ******************** ******************** ********************

Trke Ezan ve Kuran'a (yani orijinal lafzla olmayan dille) tepki gstermek "Iritca, cehalet ve fena fikirdir" (Haa)
Recep Peker, 18 Ocak 1933 tarihinde Parti rgtlerine gnderdii yazda baz illerde zellikle Trke Ezan ve Trke Kuran dolaysyla irticai nitelikte propagandalarn yapldnn haber alndn belirtmekte ve cehalet ve fena fikirlerin mahsul olan byle propagandalar karsnda Parti rgtnn halkn aydnlatmasn ve mahalli hkmet resas ile birlikte hareket ederek basit ruhlu halkn aldatlmasnn nne geilmesini istemektedir. Bu tarihten iki hafta sonra Bursada Trke Ezana tepki gsterenlerin kard olaylar karsnda Parti rgt, Halkevleri, eitli dernekler ve kiilerden gelen knama telgraflarndan sz ettii bir yazsnda (9 ubat 1933) Peker, bu telgraflarn cehalet ve fesat fikirlerine kar milli ruhta kaynayan infial hislerini gsterdiine dikkat ekmekte ve parti rgtnden milli birlik ve inklap fikirlerinin iyi anlalmas iin halkn aydnlatlmasn rica etmekteydi. Trke Ezan okunmasna ynelik tepkilerin sonraki yllarda da devam ettii yazmalardan anlalmaktadr. Pekerin 8 ubat 1936 tarihinde CHP bakanlklarna zel olarak gnderdii yazda u uyarlarda bulunmaktayd: Geen Ramazan ve bayramda Arapa ezan okumak, sal vermek, tekbir getirmek, baz yolsuz telkinlerde bulunmak, gizli tarikat toplantlar yapmak gibi geri hareketlerin geen senelere nisbetle daha ok olduu ve bu hareketlerde en ok (nakbend) tariki mensuplarnn ileri gittikleri anlalmtr. 6 Haziran 1935 tarihli ve 510 numaral genelge ile de bildirdiim gibi yurtta inklab ve ileri gidii koruma ve yayma devini stne alan ve bu gibi devrim ve durumu mteessir edecek geri hareketlere kar ok yakndan ilgili ve duygulu olmas icab eden Partimizin bu hareketlere kar duygulu bulunarak Hkmetle el ve i birlii yapmalarn, alacaklar haberleri vakit geirmeden Hkmete bildirmelerini bu vesile ile bir kere daha tekrarlamay deerli bulurum. ********** KAYNAKLAR: - Cumhuriyet Halk Frkas Katibi Umumilii`nin (Genel Sekreterliinin) CHP Bakanlklarna 8 ubat 1936 tarihli ve 3/672 sayl tamimi (genelgesi) - Cumhuriyet Halk Frkas Katibi umumiliinin F. Tekilatna Umumi Tebligat, kinci Kanun 1933ten Haziran Nihayetine Kadar, Cilt 2, s. 19-20. - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliinin Parti rgtne Genelgesi, kinci Kanun 1936dan 30 Haziran 1930 Tarihine Kadar, Cilt 8, s. 31. - Devlet Arivleri Genel Mdrl Cumhuriyet Arivi - Cumhuriyet Halk Partisi Katalou, 490/01/3/12/9 (Cemil Koak, Tek-Parti dneminde muhalif sesler, stanbul 2011: 241`den). ******************** ******************** ********************

Kemalist rejim din kitaplarn bile yasaklamtr (Yasaklanan kitaplar)


(Altta naklettiimiz hadisede Necip Fazl Ksakrek'in; "kemalistlerin Allah'a itaat etmediklerini" adeta itiraf ettirdii grlyor) 1938'de 3, 1939'da 1, 1944'te 2 ve 1945'de 3 olmak zere dini propaganda (!) yapan 9 yayn ile 1938'de inklap aleyhtar 1 yayna yasak getirilmitir. Bu balamda stanbul'da baslan ve smail Nazm Ergenel tarafndan yazlan En'ami erif adl bror toplattrlmtr.[1] Yine ayn konuda stanbul'da Mustafa Kocaba tarafndan yazlm olan Din Klavuzu isimli eser, [2] man ve Amel isimli kitap,[3] Ayet, Hadis ve ahlaki tleri ieren Arapa levhalar,[4] Dua Mecmuas adl bror,[5] ocuklarmza Din Okuma Kitab adl eser[6] ve Tam ve laveli Mevld Nebi adl kitabn sat yasaklanmtr.[7] Ahmet Hamdi Akseki tarafndan 1943 ylnda "Peygamberimiz Hz. Muhammed" (sallallahu aleyhi vesellem) adl bir kitap, Sebilrread yayn olarak bastrlp piyasaya karldktan sonra Dahiliye Vekaleti (ileri Bakanl) tarafndan sakncal (!) bulunarak toplattrlmtr. Bunun zerine kitabn yazar, toplattrlma sebebini renmek zere mracatta bulunmutur. Matbuat Umum Mdr (Basn Genel Mdr) CHP'li Vedat Nedim Tr imzasyla gnderilen cevapta "Bizler her ne surette olursa olsun, genlik iin dini bir zihniyet fidelii vcuda getirilmesine taraftar deiliz" denilmektedir.[8] Ayn ekilde Necip Fazl Ksakrek tarafndan yaynlanan Byk Dou Dergisi, Mays 1944 tarihli saysnda "Allah'a itaat etmeyene itaat edilmez" hadisini kapak yapnca, hkmet, halkn yneticiler aleyhine kkrtld gerekesiyle dergiyi kapatmtr. ********** KAYNAKLAR: [1] Babakanlk Cumhuriyet Arivi (BCA.), 030.18.01.85.77.15. [2] Babakanlk Cumhuriyet Arivi (BCA.), 030.18.01.85.97.17. [3] Babakanlk Cumhuriyet Arivi (BCA.), 030.18.01.86.14.16. [4] Babakanlk Cumhuriyet Arivi (BCA.), 030.18.01.105.28.20. [5] Babakanlk Cumhuriyet Arivi (BCA.), 030.18.01.107.80.3. [6] Babakanlk Cumhuriyet Arivi (BCA.), 030.18.01.107.103.13. [7] Babakanlk Cumhuriyet Arivi (BCA.), 030.18.01.108.43.9. [8] Sebilrread, cild XIII, Say: 284, 1959, sayfa 144; Ali Fuat Bagil, Din ve Laiklik, Yamur Yaynlar, 6. Bask, stanbul, 1996, sayfa 16,17. ******************** ******************** ********************

M. Kemal Atatrk ve avanesinin Kur'an karsndaki acziyetleri


(Mthi itiraf) Ezan' ilk kez Trke okuyan Sadettin Kaynak, Kur'an karsndaki acziyetlerini anlatyor: "Atatrk'n arzusu; Kur'an'n Trkesinin de asl gibi makam ve lahn (ezgi) ile okunmas merkezinde idi. Fakat bu bir trl olmuyordu. nk tercme nesirdi (dz yaz). Bununla beraber, iyi bir nesir de deildi. Kur'an'n edaya gelmesi, lahn ile okunmaya uymas Arap dilinin medler, gunneler, idgamlar ve bunlara benzer hususiyetleri oluundan baka, bir de Kur'an'n kendisine has olan nefes alma iin secaventleri (duraklama iaretleri), seci ve kafiye'ye benzeyen, fakat seci ve kafiye olmayan; iire benzeyen, fakat iir olmayan; nesre benzeyen, fakat nesir olmayan, szn ksas hereyiyle, her haliyle metni gibi okunmasnn da bir mucize oluundan ileri geliyordu. Trke tercmesinde bu vasflarn hibiri yoktu ve bir trl olmuyordu, olamyordu." ********** KAYNAK: Sadettin Kaynak, Hatralar, Osman Ergin, "Trkiye Maarif Tarihi" dahilinde, Istanbul 1943, cild 5, sayfa 1633,1634. ******************** ******************** ********************

Bir Mslman byle tepki gstermez


(Kur'an ayeti olduunu sand halde "HEZEYAN" diyor... Haa Peygamberimizi [sallallahu aleyhi vesellem] "samalamakla" itham ediyor. Baka bir husus ise, M. Kemal yanl tercme edilen ayetten bamsz olarak, bu ayeti eletiriyor... Gya, Ykselmi, medeniyeti gelimi bir aleme bu ekilde sylemek manasz imi, haa) Ezan', Tekbir'i, Kur'an-i Kerim'i ve Hutbe'yi Trkeletirme almalar srasnda yaanan mhim bir olay Hafz Sadettin Kaynak yle anlatmaktadr: Tekrar bana dnerek, "Sana bir yer gsterdim, orasn oku!" dediler. [Hi unutmam, Elham', tekilere verdii gibi kapal deil, am, evvelden tesbit ettii anlalan sayfann alt ksmn gstererek, "Bu iaret ettiim ayeti okuyacaksn!" diye vermiti.] Gsterdii yer, Nisa Suresi'nde hrmet-i mushara yetinin [23. ayetin] tercmesi idi. Bu yette, "ve en tecmau beyne'l-uhteyni, ill m kad selef. Innallahe kne gafuren rahimen" [ibaresi] yle tercme (Kasmiriski'nin Franszca "Le Koran" adl evirisi) edilmiti: [Validelerinizi, kzlarnz, hemirelerinizi, hala ve teyzelerinizi ve birader veya hemirelerinizin kzlarn, st ninelerinizi, st hemirelerinizi, kadnlarnzn validelerini, taht- nikahnzda bulunmu kadnlarn vesayetinize verilmi kzlarn taht- nikaha almak size haramdr. Yalnz birlikte yatmadnz kadnlarn kzlarn almakta hibir gnah yoktur. Kendi oullarnzn zevcelerini] ve iki hemireyi nikah etmeyiniz. Lakin bir emr-i vaki olmu ise, Allah Gafur ve Rahim'dir. Burada Atatrk yksek sesle [yle dedi:] Konya'ya git, orada karnn hemiresini bilmeden al, sonra da "Bir emr-i vaki oldu. Allah Gafur ve Rahim'dir" de ha! BU BIR HEZEYANDIR! (Kur'an ayeti olduunu sand halde byle diyor... Haa Peygamberimizi [sallallahu aleyhi vesellem] "samalamakla" itham ediyor.) Bu szler ve bu anlay zerine herkes derin bir sukuta ve ac bir korkuya dmt.[...] Ben ayaa kalkarak, "Atatrk'm! Buras yanl tercme edilmitir. Ayetin asl tercmesi yledir" diyerek anlatmaya altm. [Fakat o, "Isbat et yanl olduunu" deyince] unlar da szlerime ilave ettim: Iki hemireyi bir zamanda nikahnzda bulundurmaynz. Ancak birini braktktan, yahut ldkten sonra tekini alnz; "bir emr-i vaki olmu ise" deil, "illa m kad selef", Kur'an'n nzulnden, yani Islamiyet'ten nce vaki olan evlenmeler mstesnadr. Bunlardan dolay Cenab- Hak sizleri muhatab tutmaz. Gafur ve Rahim olan Allah, bu msaadesiyle bu evsafta bulunan birok kadnlarn kocasz kalmasn meddi olacak hareketi lutfen

affediyor, demektir... diye de izah ettim.[...] Atatrk bu izahatm sonuna kadar alaka ile dinledi ve hibir ey sylemediler; ve "Bu gece bu kadarla iktifa edelim, musiki faslna geelim!" buyurdular.[1] *** Ayn olay, Trkeletirme almalarna katlan Ali Rza Saman'da anlatmaktadr: Atatrk'n nndeki masa zerinde Kur'an tercmesi duruyordu. Bu kitabn tesine, berisine kattan iaretler konulmu olmas, Kur'an'n incelenmekte olduunu ve baz yerlerine iliildiini gsteriyordu. Atatrk o iaretli yerlerden birisini at ve okumasn Hafz Sadettin'e emretti. Nisa Suresi'nin hrmet-i mushara ayeti [23. ayet] idi. Bu ayette analarn, kzlarn, kardelerin, teyzelerin, halalarn erkeklere haram olduu beyan ediliyordu. Atatrk bu ayete iliti. Ykselmi, medeniyeti gelimi bir aleme, "Analarnz...nz, kzlarnz...nz" demenin manasz olduunu sylyor ve bilhassa ayetin, "ve en tecmau beyne'l-uhteyni, ill m kad selef" parasnn manas okunduu zaman, "Iki kzkardei ayn zamanda...nz, eer byle birey yaptysanz Allah affeder. ITE BU HEZEYANDIR!" dedi. Ayetin Trkesini Hafz Sadettin okuduu ve Atatrk'e muhatab o bulunduu iin, itirazlarna cevap vermek cesaretini de o gsterdi ve: "Efendim! Bu, iki kardei ayn zamanda nikah altnda bulundurmaynz. Biri lr veya boanrsa, o vakit bulundurunuz demektir" dediyse de Atatrk kani olmad (inanmad) ve mesele de o gn bu kadarla kapand.[2] *** Kur'an'n Trke anlamn okuma tecrbelerine bizzat M. Kemal de katlmtr. Bir gn byle bir toplantda, Hafz Sadettin'den Nisa Suresi'nin "kendileriyle evlenilmesi yasak edilen kadnlar"n zikredildii ayetin ve en tecmau beyne'l-uhteyni illa ma kad selef; innallahe kane afuran rahima (4:23) ksmnn tercmesini okumasn ister. Fakat ayet, "ki hemireyi nikah etmeyiniz. Bir emir vaki olmu ise Allah gafur ve rahim'dir." eklindedir. Burada M. Kemal yksek sesle: "Konya'ya git, orada karnn hemiresini bilmeden al, sonra da bir emir vaki oldu, Allah gafurdur ve rahimdir de ha! Bu bir HEZEYAN'DIR" der. Bu szler ve bu anlay zerine herkes derin bir sessizlie ve ac bir korkuya der. Hemen Hafz Sadettin ayaa kalkar: "Atatrk'm. Buras yanl tercme edilmitir, ayetin asl manas yledir." der ve ayetin doru anlamn verir: "ki hemireyi bir zamanda nikahnzda bulundurmaynz. Ancak birini braktktan, yahut ldkten sonra tekini alnz. Bir emir vaki olmusa deil, illa ma kad selef: yani, Kur'an'n nazil olduu tarihten, slamiyet'ten nce vaki olan evlenmeler mstesnadr. Bunlardan dolay Allah, sizleri muhatap tutmaz. Gafur ve Rahim olan Allah, bu msaadesiyle bu zellikte bulunan birok kadnlarn kocasz kalmasna yol aacak hareketi ltfen balyor, demektir." diye izahta bulunur.[3] ********** KAYNAKLAR: [1] - Sadettin Kaynak, Hatralar, Osman Ergin, "Trkiye Maarif Tarihi" ierisinde, Istanbul 1943, cild 5, sayfa 1634,1635. - Sadettin Kaynak, Atatrk Dolmabahe'de ilk Trkce Kur'an' Nasl Okudu? - [Niyazi Ahmet Banolu, Nkte, Fkra ve izgilerle Atatrk, Istanbul 1955, cild 3, sayfa 83. - Niyazi Ahmet Banolu, Atatrk: Siyasi ve Hususi Hayat, Istanbul 1963, sayfa 178-180.

- Niyazi Ahmet Banolu, Atatrk'n Istanbul'daki Hayat, Istanbul 1974, cild 2, sayfa 351,352. - Sadi Borak, Atatrk ve Din, Istanbul 1997, 1. bas. 1962, sayfa 76-78.] *** [2] Ali Rza Saman, Hatralar, Osman Ergin, Trkiye Maarif Tarihi ierisinde, Istanbul 1943, cild 5, sayfa 1631,1632. [3] Osman Ergin, Trk Maarif Tarihi, Eser Matbaas, Istanbul 1977, cild 5, sayfa 1948. ******************** ******************** ********************

Neden Mslman Milletin bana apka geirmek istediler?

Lozan anlamasndan sonra Ismet Inn'nn apkay bana geirdii grlyor

(Kitabn giri ksmnda yazdklarma ilaveten) Yunan harbinde yunanllar iin, "apkal gavurlar geliyor" diye baran mslman millete, zorla apka giydirmek; kazandmzn deil, kaybettiimizin ilandr. Zira bir yer feth edildii zaman, bir fetih sembol belirlenir... Tpk Fatih Sultan Mehmed Han (radyallahu anh)'n fetih sembol olarak Ayasofya'y Camii'ye evirtmesi gibi. Dmanlarmz fetih sembol olarak Yahudi dininin nianesi (sembol) olan apkay bamza geirdiler. Yalnz bir farkla... Bunu "bizden sanlan" birisinin eliyle yaptlar ve bylece bir tala iki ku vurdular. 1 - Bizi yendiler (bunu itiraf edelim). 2 - Bizi birbirimize drdler. Bylece en etin dmanlar olan bizi, birbirimize krdrarak kendileri bizden kurtulmu oldular. Fotoraf'ta da grdnz gibi, Lozan antlamasndan sonra Ismet Inn, yahudi dininin nianesi (sembol) olan apkay bana geirdi... Yani, yenilgi kabul edildi ve halka da zorla giydirerek yenilgiyi kabul ettirdiler. ******************** ******************** ********************

"apka" Zulm, M. Kemal Atatrk, apka Zulm, Cumhuriyetin Zulm, Diktatrlk, Despotluk (15 Blm) apka Zulm - 1
Bilindii gibi, M. Kemal 24 Austos 1925 tarihinde Kastamonu'ya elinde Panama apkasyla gitmi, Kastamonu'lulara hitaben yapt u konuma ile apka konusu Trkiye'nin gndemine oturmutu: "Uygar ve milletleraras kyafet, bizim iin, ok cevherli milletimiz iin lyk bir kyafettir. Onu giyeceiz. Ayakta iskarpin veya fotin, bacakta pantolon, yelek, gmlek, kravat, yakalk, ceket ve tabiatyla bunlar tamamlamak zere bata siper-i emsli serpu. Bu serpuun adna apka denir. Redingot gibi, bonjur gibi, smokin gibi, frak gibi, ite apkamz! sterseniz bildireyim ki, bu kadar yksek ve nemli bir sonuca varmak iin, gerekirse baz kurbanlar da verelim!"[1] M. Kemal Atatrk'n Karlsbad'da tuttuu an defterinden: "...Yemekten sonra oturduumuz salon, dans salonunun ittisalinde idi. Gayet zarif, latif birka gen kadn simokinli erkeklerle dans ediyorlard. ki salon arasndaki byk caml kap kede igal ettiimiz fotylerden bu tekerrr ve temadi eden Vonstep'leri seyre pek msaitti. - Ne gzel dedim. Dans ok sevdiimden ve ataemiliterlik zamanmda birinci valsrlerden addedildiimden bahsettim. Hanmefendi de kzlk hayatnda ok dans ettiinden ve dans sevdiinden bahsetti ve sonra ilave etti... - Bu hayatn bizde (Trkiye'de) teesss (tesisi) ne kadar mkl... (M. Kemal) : Dedim ki, ben her vakit sylerim, burada da bu vesile ile arzedeyim benim elime byk selahiyet ve kudret geerse, ben hayat- ictimaiyemizde (sosyal hayatmzda) arzu edilen inklab bir anda bir "JOP" ile tatbik edeceimi zannederim."[2]

Kuvay- Milliye'nin kadn kahramanlarndan olduu bilinen ve zellikle M. Kemal ve Ismet Inn'ye yaknlyla tannan Halide Edib (Advar) da, apka uygulamalarn eletirenler arasndayd. O, fakir halka kar giriilen bask ve halkn apkaya olan bakaldrs zerine o yllarda yle diyordu; ''apka kanunu bu dnemde giriilen devrimlerin ilki ve en gzalcs olmakla beraber, ayn zamanda en beyhude, en anlamsz ve en sathisi (yzeyseli) idi.''[3] Halide Edib Advar'a gre, devrimler arasnda en ciddi muhalefeti yaratan apka kanununa, sokaktaki adamn kar koymas, kanunu yapanlardan gerekte ok daha batlyd.(...)[4] ********** Devam edecek inaallah ********** KAYNAKLAR: [1] K. Z. Genosman, Atatrk Ansiklopedisi, stanbul 1981, cild 10, sayfa 67. [2] Prof. Dr. A. Afetinan; M. Kemal Atatrk'n Karlsbad Hatralar, Ankara 1983, sayfa 26, 27. Ayrca baknz: Der. Behet Kemal alar, Atatrk Devriminden Damlalar, Istanbul 1967, sayfa 52. [3] Paul Gentizon, M. Kemal ve Uyanan Dou, sayfa 100-103. [4] Halide Edib Advar, Dictatorship and Reforms in Turkey, Yale Rewiew, 1929 Gz Says, sayfa 30. ******************** ******************** ********************

apka Zulm - 2
Halide Edip Advar'n beyhude ve anlamsz addettii apka kanunu ve uygulamalar ile ilgili olarak, daha ok hi bir hukuki temele dayanmadan yrtlen basklarla ilgili olarak Mete Tuncay'n yaklam da bir hayli ilgin ve dndrc niteliktedir. Mete Tuncay ''Trkiye Cumhuriyetinde Tek Parti Ynetiminin Kurulmas'' adl eserinde: ''apkaya kar doan tepkilerin iddetle bastrlmas zerine, gerekten pahal olduu halde, hi kimsede apka giymenin pahal olabileceini syleyecek hal kalmamtr. nk grlmtr ki,artk sorun ''fes'' ya da ''apka''y deil, onlardan birinin giyilecei kafay yerinde tutabilmektir!'' diyerek Eyll-Ekim 1925 tarihlerinde, artk Trkiye'de gelinen noktann apkay veya fesi deil, onu giyecek kafann yerinde kalmas probleminin olduunu, yani lmek veya lememek sorununun yaandn dile getirir. ''Sorun fes ya da apkay deil, onlardan birinin giyilecei kafay yerinde tutabilmektir!''[1] sznn en ak anlam ''apka iin lmek veya lmemek''tir. Ite byle bir vahet. adalk adna adlk, barbarlk. ********** Devam edecek inaallah **********

KAYNAK: [1] Halide Edib Advar, Dictatorship and Reforms in Turkey, Yale Rewiew, 1929 Gz Says, sayfa 30. ******************** ******************** ********************

apka Zulm - 3
Tarih 25 Kasm'a gelindiinde, meclis apkayla ilgili 2 Eyll Kararnamesinin yerine ''apka Kanunu'' kmas ve uygulamalarn kanun nda daha zecri (zorlayc) tedbirlerle yrtlmesi iin bir kanun teklifi vermiti. Kanun teklifinin gerekesinde: "Aslnda hi bir neme sahip olmayan ve fizik olarak hi bir kymet ifade etmeyen balk konusu, muasr medeniyet ailesi ierisine girmeye kararl Trkiye iin zel bir deere sahiptir. imdiye kadar Trkler ile dier ada, medeni milletler arasnda bir simge/sembol niteliinde saylan imdilik baln, fesin deitirilmesi ve yerine ada medeni milletlerin tmnn ortak bal olan ve medeniyetin de bir simgesi olan apkann giyilmesi gerei belirmitir. Trk milleti de ada medeni milletler arasna girmeye karar verdiinden, behemahal (mutlaka) apkayla ilgili kanunun kabuln teklif ederiz!!"[1] denilerek apkann medeni/uygar olmakla e anlaml olduu belirtiliyor. Oysa bir simgeyi zorla benimsetmekle ada, medeni milletler arasna girilmez... "zn" benimsemek ile girilir. Halka "zorla" bireyi yaptrmak bile bal bana Medeni milletlerin kabul ettii ilkelere "aykrdr." Kemalist rejime gre gnmzde muasr medeniyetin nnde bir engel daha var; "bayanlarmzn bandaki rt." Bunu da kamusal alandan uzaklatrmaya muvaffak olmakla beraber, son dnemde ar bir malubiyet almlardr. Halbuki yukarda da ifade etmi olduumuz gibi ada medeni milletlerin arasna "apka"y zorla giydirmekle girilmez. Bu adalk deil, aksine barbarlktr. Nitekim Fransz "La Presse" gazetesi de bu hususa deinmi ve yaynlad bir bamakalede u szlere yer vermitir: "Bir memlekette ki, bana hkmetin istediini giymeyeni asarlar, orada Cumhuriyet olur mu? Sizde (Trkiye'de) Millet Meclisi mi var?" te yandan ayn makalede M. Kemal de ok ar ifadelerle eletirilmitir: "ark'ta (Dou'da) onun gibi (M. Kemal) merhametsiz bir Firavun ndir hkm srmtr"[2] diyerek durumu aka ortaya koymutur. ********** Devam edecek inaallah ********** KAYNAKLAR: [1] Mete Tuncay, Trkiye Cumhuriyetinde Tek Parti Ynetiminin Kurulmas, sayfa 150. [2] La Presse gazetesi, 9 Eyll 1928 nshas.

******************** ******************** ********************

apka Zulm - 4
Eyll 1925 tarihlerinde basn da zerine den grevini yapyor ve alabildiine sark, cbbe ve fes zerine hcuma geiyordu. apkaya vgler dzlerek yrtlen kampanya da fesle ilgili gazete balklar dikkat ekiciydi. Gazeteler fes'i yle veriyorlard: ''Bu zk kazn rengindeki balk btn bir milletin kannn aktld bir rejimi hatrlatmaktadr.'' ''Opera -komik olan bu balk.'' ''Bu fuar tiyatrosu malzemesi.'' ''iyle ve dyla tan bir arap iesi kasesi.'' ''Gelincik.'' ''Horoz bii''ni kullanmak herkesi utandryor.'' "Her admda bir rzgar esintisinde sallanan psklyle fes.''[1] Gazete balklaryla halkn fesiyle alay ediliyor, fesli komikliklere kar halk mcadeleye arlyordu. Gazetelerin ynlendirmesiyle zellikle stanbul'da halk iinde byk kavgalar balyordu. apka giyenler, feslilerin sarkllarn karsna kmlar, hkmet desteini de dnerek tenha yerlerde grdkleri fesli kiileri, sarkl kiileri grublar halinde feci ekilde dvyorlard. M. Kemal zerine yapt aratrmalarla tannan Paul Gentizon kitabnda bu konunun ahidi olarak apkayla ilgili terr olaylarna yer verir: ''apka giyenler, her yerde klah giyenlerin karsna kt. Hatta neredeyse ba giysisini deitirecek yerde fes'de srar edenlere veya apka giymeyip ba ak dolaanlara kar dayak dahil her trl enerjik arelere bavrulurdu. Birok frsatlarda sokaklarda,vapurda, gsteri salonlarnda ''apka''lar,''fes''lere hcum etti! Fes ve fesliler daima yenildi. Fesler apkallarca paraland, ayaklar altna alnp ezildi veya denize atld.''[2] ''apka''lar ''Fes''lere hcum etti, dayak dahil her trl enerjik arelere bavuruldu ifadeleri, bir yabancnn gzyle bile ne tr bir terr estirildiini ve apkallarn feslileri nasl bastrdn aka ifade eder. Ve en korkuncu, apka giymeyip ba ak olanlarn bile dvld bir lgnlklar ortam olmutur zamann Trkiyesi.'' ********** Devam edecek inaallah ********** KAYNAKLAR: [1] Gazette Costantinople, 5 Ekim 1925, Paul Gentizon, M. Kemal ve Uyanan Dou, sayfa 99. [2] Paul Gentizon, M. Kemal ve Uyanan Dou, sayfa 99, 100. ******************** ******************** ********************

apka Zulm - 5
apka kanunu kar kmaz kprnn iki ba ile anayol kavaklarna yerletirilen polisler fesleri ve feslileri toplamaya baladlar.[1] Kzlay da fes toplama kampanyasna girierek toplad fesleri yoksullara "terlik" yaptrd.[2] Trkiye Cumhuriyeti'nde bulunan Asker snfnn, Diyanet Ileri Bakanlna bal memurlarn, lkedeki tm memurlarn ve genel olarak sivillerin resmi trenlerde giyecekleri elbiseyi belirleyen bir ynetmelik yaynlad. Resmi merasimde giyilecek kyafet, ceketatay, siyah yelek ve pantolon olmak zere frak olarak belirlendi. Bunu n sert kolal beyaz gmlek, dik veya ular krk beyaz kolal yaka, beyaz fiyonklu boyun ba, siyah rugan ayakkab ya da maskaratlar dz rugan iskarpin, silindir apka, beyaz eldiven, baston veya siyah emsiye tamamlad. Resmi gecelere veya resmi tiyatrolara ise silindir apka ile gidilecektir.[3] Istanbul'da bulunan apkaclar apka yetitirmek iin Avrupa'dan "gemiler dolulusu" apka, (birde Antiemperyalistiz diyorlar) kasket getirdiler. Halkn apkaya yapt akn karsnda (mecbur, kelle gidecek yoksa) Ankara'da apkaclarda tek bir apka bile kalmad. Bu durumu Paul Gentizon "Mustafa Kemal ve Uyanan Dou" kitabnda u szleriyle betimliyordu: "Ktlk gnlerinde, baz saatlerde ekmek frnlarnn nnde olduu gibi, apka dkknlar da adeta mteriler tarafndan sarlyor ve nnde uzun kuyruklar oluturuluyordu."[4] ********** Devam edecek inaallah ********** KAYNAKLAR: [1] Cumhuriyet gazetesi, 2 Eyll 1925, sayfa 1. [2] Orhan Kololu, Islamda Balk, Ankara, Trk Tarih Kurumu Basmevi, 1978, sayfa 95. [3] Babakanlk Cumhuriyet Arivi, Diyanet Ileri Bakanl Katolou, 051.V48.13.114.45, (17 Eyll 1925). [4] Paul Genziton, Mustafa Kemal ve Uyanan Dou. eviren: Fethi lk, nc basm, Ankara, Bilgi Yaynlar, 1995, sayfa, 99. ******************** ******************** ********************

apka Zulm - 6
apka fiyatlar o denli yksektiki, Hkmet, Bozok (Yozgat) Mebusu (Milletvekili) Ahmet Hamdi'nin nerisiyle, apka almakta zorluk eken memurlara "apka avans" adyla bir yl vadeli olmak ve ilerde maalarndan taksit taksit kesilmek zere bor vermeyi kabul etti.[1] neri yleydi: "Memurlarmzn ekserisi maietine kifayet edebilecek maala istihdam edilmektedir. Elbise ve apka masraf iin avans suretiyle verilen ve bil-fekk maaattan mahsubunun icras memurinin maduriyetini mucib olacandan birer maa ikramiye itasn arz ve teklif ederim. (12.10.1341.) Bozok (Yozgat) Mebusu (Milletvekili) Ahmet Hamdi. 26 Terinievvel 1341."

Memur bile olamayanlarn perianln varn siz dnn. Diyanet Ileri Bakanl da "apka avans"ndan yararlanan kurumlardand. Mftlerinde memurlara verilen elbise avansndan yararlanabilecekleri, bavurmalar halinde kendilerine denecei illere gnderilen genelgeler vastasyla duyuruldu.[2] Rfat Breki, kuruma gnderdii genelgede kendi grevlilerinin de apka almalar gerektiini, apka fiyatlarnn, memur maalarna oranla pahal olduu gerekesiyle memurlarna 50'er lira "apka avans" verileceini bildirdi. apka fiyatlar ykseldii iin bu avans 80 liraya karld.[3] Il, ile ve kylerde Diyanet Ileri Bakanl tarafndan grevlendirilen din grevlileri, ba lleriyle beraber, gerekli creti de Istanbul Mftlne gndererek apka satn almaya altlar.[4] 80 lira "apka avans" verilen dnemde 1 ekmein fiyat ise 5 kuru civarnda idi.[5] Bu zulm deil de nedir?? ********** Devam edecek inaallah ********** KAYNAKLAR: [1] Babakanlk Cumhuriyet Arivi, Diyanet Ileri Bakanl Katolou, 030.18.1.1.15.61.2. [2] Babakanlk Cumhuriyet Arivi, Diyanet Ileri Bakanl Katolou, 051.V35.5.44.6. [3] Babakanlk Cumhuriyet Arivi, Diyanet Ileri Bakanl Katolou, 051.V41. 8.67.20, (6.11.1926). [4] Babakanlk Cumhuriyet Arivi, Diyanet Ileri Bakanl Katolou, 051.V08.2.6.15; 051.V16.3.16.13; 051.V05.2.2.17. [5] Habervitrini.com, 02 Eyll 2002. ******************** ******************** ********************

apka Zulm - 7
DNCEYE BILE TUTUKLAMA, NERDE ZGRLK?? NERDE DEMOKRASI?? CUMHURIYET? *** apka kanunu bata olmak zere M. Kemal'in din aleyhinde yapt devrimlere kar halk ayakland... Erzurum, Rize, Sivas, Mara, Giresun, Krehir, Kayseri, Tokat, Amasya, Samsun, Trabzon ve Gmhane gibi illerde kan bu ayaklanmalar sonucunda birok insanmz Istiklal Mahkemeleri tarafndan eitli cezalara arptrlmlardr.[1] 14 Kasm'da Sivas'ta Hkmet aleyhinde beyannameler duvarlara yaptrld. Sivas'ta meydana gelen olaylarla ilgili hkmet, bildiriyi hazrlayan, yaptran ve "dnce" birlii yapm olanlarla (DNCEYE BILE TUTUKLAMA) birlikte ehrin btn muhtarlarn tutuklad.[2] Rize'de de apka inklb ve dier devrimlere kar Cami Imam aban ve Muhtar Yakup Aa'nn giriimiyle "Dinsizlie doru gidiyoruz. Hkmeti bu dinsizlikten men etmek gerekir" denilerek bir eylem gerekleti.[3] Isyan bastrmak zere grevlendirilen Hamidiye Zrhls, kentin aklarna demirleyerek Rize'yi iki gn

boyunca bombalad. Isyan, Rize'ye giden Istiklal Mahkemesinin olaya el koymasyla sonuland. Hatta bu olaylar srasnda bir de trk kar ortaya: "Atma Hamidiye atma / Lahana tarlalarnedeysun / Vergi de vereceuz, serpu da giyeceuz..."[4] ********** Devam edecek inaallah... ********** KAYNAKLAR: [1] Mustafa Baydar, apka Konusunda Atf Hoca - Sleyman Nazif atmas, Trk Dili, 23, Say 230, sayfa 135. [2] Cumhuriyet Gazetesi, 13 Aralk 1925, sayfa 2. - Hakimiyeti Milliye Gazetesi, 26 Kasm 1925. - Prof. Dr. Ergun Aybars, Istiklal Mahkemeleri, 2. bask, Istanbul Milliyet Yaynlar, Eyll 1998, sayfa 343. Ayrca baknz: - Mahmut Gololu, Devrimler ve Tepkiler 19241930. Ankara 1972, sayfa 157. [3] Cumhuriyet Gazetesi, 14 Aralk 1925, sayfa 2. [4] Mahmut Gololu, Devrimler ve Tepkiler 19241930, Ankara 1972, sayfa 157. - Prof. Dr. Mete Tunay, Trkiye Cumhuriyetinde Tek Parti Ynetiminin Kurulmas 1923-1931, Ankara Yurt Yaynlar, 1981, sayfa 154. Ayrca baknz: - Ersin Kalkan, O apkay Torunlar Giydi, Hrriyet Pazar, 19 Mart 2006, sayfa 12, 13. Ve: - Prof. Dr. Ergun Aybars, Istiklal Mahkemeleri, 2. bask, Istanbul Milliyet Yaynlar, 1998, sayfa 347. ******************** ******************** ********************

apka Zulm - 8

(Fotoraf: Kayseri'de Mekkeli Hac Ahmet, Eytam mdr iken apka giymemek iin istifa eden Hac Abdullah ve arkadann Ankara Istiklal Mahkemesi'ne sevki karar. 2. dipnot: [2]) 22 Kasm'da Kayseri'de halk ayaklandrmak isteyen Mekkeli Ahmet Hamdi ve drt sarkl arkadann ynlendirmesiyle yaplan yryten sonra 300 sarkl tutukland.[1] apka kanunu "kmadan bir gn nce" eyh Ahmet Efendi ve arkadalar 25 Kasm'da Istiklal Mahkemesinin ehre gelmesiyle yarglanmaya balanmtr. Mahkeme, Mekkeli Hac Ahmet, Eytam mdr iken apka giymek istemedii iin istifa ettii iddia edilen Hac Abdullah ve 3 arkadann muhakemesine Ankara'da devam edilmesine karar verdi.[2] Muhakeme sonucunda eyh Efendi ve drt arkadann idam edilmesine karar verildi. (KANUNDAN "NCE" TUTUKLANIYORLAR VE IDAM EDILIYORLAR. KANUN IKMAZDAN EVVEL GERIYE DNK EYLEMLER SU SAYILAMAZ, BU BIR HUKUK KAIDESIDIR... AMA IDAM EDILIYORLAR.)

"apka Iktisas Hakknda Kanun'un TBMM'den kt gn Erzurum'da, halkn bir ksm ary kapatp, apka giyilmesine, tekkelerin kapatlmasna kar Vali'nin evi nnde; "Biz gvur memur istemeyiz" diye bararak yaptklar gsteri ile Erzurum'da ilk olaylar patlak verdi. Gstericiler silah zoruyla datld. Ilk i olarak da gsteriye n ayak olduklar anlalan 27 kii tutukland.[3] Bu olay zerine M. Kemal ve adamlarnn borazanln yapan Cumhuriyet gazetesi unlar yazd: "Erzurum'da bir iki softa, birka serseri inklbmzn ifadesi olan Trkiyat- Itimaiyemize kar nmayie (gsteri) sevk etmi. Devlet grevlilerini (Valileri), gvur kabul etmilerdir. Bu inklplar vcut bulacak deildir, vcut bulmutur. Erzurum'da nmayiin yapld gn TBMM'den apkann mecburiyeti hakkndaki kanunun km olmas kadar kudret-i inklp ifade eyleyecek bir hadise olamaz. nmzdeki hadise bir irtica hadisesidir."[4] M. Kemal'in dnemi, okullarda anlatld gibi "gnlk glistanlk" deilmi meer... Bir apka uruna ne ocaklar snm. ********** Devam edecek inaallah... ********** KAYNAKLAR: [1] Cumhuriyet gazetesi, 13 Aralk 1925, sayfa 2. Ayrca baknz: Ergun Aybars Istiklal Mahkemeleri. Ikinci bask, Istanbul Milliyet Yaynlar, Eyll 1998, sayfa 343. Ve: Mahmut Gololu, Devrimler ve Tepkiler 19241930. Ankara: 1972., sayfa 157. Ve: Cihan Akta, Tanzimattan Gnmze Klk Kyafet ve Iktidar 1, Ikinci bask, Ankara Nehir Yaynlar, 1991, sayfa 145. [2] Babakanlk Cumhuriyet Arivi (BCA), Fon kodu: 030.18.01.01, Yer no: 16.71.4. **Baknz: Fotoraf** Ayrca baknz: Ergn Aybars, Istiklal Mahkemeleri 19231927, Ankara 1982, sayfa 304305. [3] Trk Ili gazetesi, 26 Kasm 1925, sayfa 1. - Hakimiyeti Milliye gazetesi, 30 Kasm 1925. Ayrca baknz: Mete Tunay, Trkiye Cumhuriyetinde Tek Parti Ynetiminin Kurulmas 1923-1931, Ankara Yurt Yaynlar, 1981, sayfa 152. Ve: Mahmut Gololu, Devrimler ve Tepkiler 19241930, Ankara 1972, sayfa 156. Ve: Ergun Aybars, Istiklal Mahkemeleri, 2. bask, Istanbul Milliyet Yaynlar, 1998, sayfa 343. [4] Cumhuriyet gazetesi, 27 Kasm 1925. ******************** ******************** ********************

apka Zulm - 9

(Fotoraf: Bir akrabasna yazd mektupta apka [kemlistlere gre dolaysyla rejim] aleyhinde ifadeleri olduu anlalan 9. Kolordu Muharebe Bl'nden Mehmet Fahri'nin Istiklal Mahkemesi'ne sevki karar.) *** Zulm devam ediyor... Askerin bile mektubu alp okunuyor ve "dncesi" dahi Istiklal Mahkemesine sevkine neden oluyor. Ey Zalimler... Nerde demokrasi?? Nerde insan haklar?? Nerde dnce zgrl?? *** Dokuzuncu Kolordu Muharebe Bl'nden Mehmet Fahri'nin akrabalarndan birine yazd mektupta apka kanunu ile ilgili olarak hkmet ve rejim aleyhinde olduu tespit edilmi ve Mdafaa-i Milliye Vekleti'nin ilgisi

yazs zerine ve Takrir-i Skn Kanunu'na dayanlarak Bakanlar Kurulunca Istiklal Mahkemesine sevkine karar verilmitir.[1] 26 Kasm'da Maras'ta skpl Ibrahim Hoca Camii Kebir etrafnda toplad baz kimselerle "apka istemeyiz" diye bararak hkmet aleyhine bir gsteri dzenledi. Bu olay gazetelerde "Yeni bir irtica olay" olarak duyuruldu. Olaylar srasnda Mara'ta Camii Kebir'in tam karsndaki Halk Frkas (CHP) binasnda misafir olarak bulunan "Cumhuriyet" gazetesi muhabirinin anlatmna gre; "Cuma namazndan sonra, `Mslmanlar ne duruyorsunuz? Mslmanlk gidiyor, Allah Allah, Lailaheillallah! szleriyle bir hareketlilik balatld."[2] Bunlar ksmen mahalli mahkemelere sevk edilirken, bir ksm da Ankara Istiklal Mahkemesine gnderildi.[3] Rize ayaklanmasn soruturmak zere bu ehre gelen Istiklal Mahkemesi, 11 Aralk'ta almalarna balad. 1213 Aralk'ta yaplan 143 kiinin yarglamas sonucunda[4] 8'i idama, 14' on beer, 22'si onar, 19'u beer sene hapse mahkm edildi.[5] Giresun da ise, dier ehirlerdekine benzer olaylar oldu.[6] Iskilipli Atf Hoca da "Frenk Mukallitlii ve apka" adl risalesinin ayaklanmalarda rol olduu gerekesiyle yargland.[7] ********** Devam edecek inaallah... ********** KAYNAKLAR: [1] Babakanlk Cumhuriyet Arivi (BCA), Fon kodu: 030.18.01.01, Yer no: 017.89.5. Belge iin Fotoraf'a baknz. [2] Cumhuriyet Gazetesi, 6 Aralk 1925, sayfa 1. [3] Cumhuriyet Gazetesi, 14 Aralk 1925, sayfa 2. Ayrca baknz: Mahmut Gololu, Devrimler ve Tepkiler, 19241930, Ankara, 1972, sayfa 157. Ve: Mete Tunay, Trkiye Cumhuriyetinde Tek Parti Ynetiminin Kurulmas 1923-1931, Ankara Yurt Yaynlar, 1981, sayfa 153. [4] Ergun Aybars, Istiklal Mahkemeleri, ikinci bask, Istanbul Milliyet Yaynlar, Eyll 1998, sayfa 346. [5] Ergun Aybars, Istiklal Mahkemeleri, ikinci bask, Istanbul Milliyet Yaynlar, Eyll 1998, sayfa 347. Ayrca baknz: Ahmet Nedim, Ankara Istiklal Mahkemesi Zabtlar 1926, birinci basm, Istanbul Iaret Yaynlar, 1993, sayfa 150. [6] Hakikat Gazetesi, 14 Aralk 1925. [7] Hakimiyeti Milliye Gazetesi, 15 Aralk 1925. Ayrca baknz: Ahmet Nedim, Ankara Istiklal Mahkemesi Zabtlar 1926, birinci basm, Istanbul Iaret Yaynlar, 1993, sayfa 149. ******************** ******************** ********************

apka Zulm - 10

(Fotoraf: Alaehir'de Fesini karmak istemeyen vatanda Kazm'n Ankara Istiklal Mahkemesi'ne sevki karar. ) Rize'den Giresun'a gelen Mahkeme heyeti, 16 Aralk'ta tiyatro binasnda durumalara balayarak, apka aleyhinde bulunan 60 tutukluyu yarglad. Yarglamann sonucuna gre eyh Muharrem'le Abdullah Hoca idama; eyh Hseyin ile Dadak Ali ve Tekir Ali on beer sene hapse; Hoca Hseyin on; Dadak Mustafa, Kk Hseyin, Gedik Murat, Rasim ve Osman beer yl hapse mahkm edildiler.[1] Bunlarn hepsi apka takmak istemediklerinden ve bunu da aka dile getirdiklerinden dolay idam ediliyor veya yllarca hapse mahkm oluyorlar. Batsn byle Cumhuriyet, batsn byle Demokrasi, batsn byle

hrriyet, batsn byle insan haklar, batsn byle dnce zgrl. Nitekim batyor zaten. Istiklal Mahkemesi Istanbul'da da 28 kiinin tutuklanmasnn ardndan, 21 Aralk akam bir takm tutuklular da yanlarna alarak, Giresun'dan Istanbul'a hareket etti. Bu tutuklamalarn gerekesinde, Iskilipli Atf Hocann kitapn oaltmak ve datmak da vard. Bir risaleden dolay tutuklama, ite demokrasi bu olsa gerek. Istanbul'da tutuklananlar arasnda; Msr gazeteleri muhabiri, baz Trke gazetelerin Ingilizce mtercimi ve Milli airimiz Mehmet Akif Ersoy'un damad mer Rza, Mahfel mecmuas sahibi Tahir'l Mevlevi, Evkaf Mstear sabk evki ve Nuri Bey'ler de vard.[2] Ankara'ya gelen Istiklal Mahkemesi, 31 Aralk'tan itibaren grevine balad.[3] Kararn veren Mahkeme, Molla Ibrahim, Muhtar ve Bayraktar Hamdi, Mezzin Hafz Mehmet, Inallah Maallah lakapl Ali ve Pekmezci Hseyin'in idamlarna karar verdi. Bununla birlikte, Ismail olu Mahmut ve Mezzin Battal Mehmet'in de ilerinde bulunduu on bir kii on beer sene hapse, eski Mara Mebusu (Milletvekili) Hasib Bey'i on sene ve dier bir san sene hapse mahkm etti.[4] Bu toplu hareketlerin dnda, mnferit tepkiler de olmutur. rnein, Alaehir'de ikamet eden Kazm, fesini karmas iin yaplan uyary dikkate almayp kimlik tespiti iin kendisini karakola gtrmek isteyen jandarma yzbas, takm subay ve yazc nefer ile tartm. Tartma esnasnda jandarma yzbasn, takm subayn ve yazc neferi sustal ak ile baklad gerekesiyle Dhiliye Vekletinin istei zerine 4 Kasm 1925 tarihinde Istiklal Mahkemesi'ne sevkine karar verilmitir.[5] Halk artk canndan bezmitir. ********** Devam edecek inaallah... ********** KAYNAKLAR: [1] Ahmet Nedim, Ankara Istiklal Mahkemesi Zabtlar 1926, birinci basm, Istanbul Iaret Yaynlar, 1993, sayfa 350-351. Ayrca baknz: Hakimiyet-i Milliye Gazetesi, 20 Aralk 1925. Ve: Mete Tunay, Trkiye Cumhuriyetinde Tek Parti Ynetiminin Kurulmas 1923-1931, Ankara Yurt Yaynlar, 1981, sayfa 155. Ve: Ergun Aybars, Istiklal Mahkemeleri, ikinci bask, Istanbul Milliyet Yaynlar, Eyll 1998, sayfa 347. [2] Cumhuriyet Gazetesi, 12 Aralk 1925, sayfa 1. Ve Hakikat Gazetesi, 14 Aralk 1925. [3] Cumhuriyet Gazetesi, 25 Aralk 1925. Ayrca baknz: Ahmet Nedim, Ankara Istiklal Mahkemesi Zabtlar 1926, birinci basm, Istanbul Iaret Yaynlar, 1993, sayfa 350, 351. Ve: Mete Tunay, Trkiye Cumhuriyetinde Tek Parti Ynetiminin Kurulmas 1923-1931, Ankara Yurt Yaynlar, 1981, sayfa 155. Ve: Ergun Aybars, Istiklal Mahkemeleri, ikinci bask, Istanbul Milliyet Yaynlar, Eyll 1998, sayfa 347, 348. [4] Ergun Aybars, Istiklal Mahkemeleri, ikinci bask, Istanbul Milliyet Yaynlar, Eyll 1998, sayfa 350; Ayrca baknz: Ahmet Nedim, Ankara Istiklal Mahkemesi Zabtlar 1926, birinci basm, Istanbul Iaret Yaynlar, 1993, sayfa 352. Ve: Mete Tunay, Trkiye Cumhuriyetinde Tek Parti Ynetiminin Kurulmas 1923-1931, Ankara Yurt Yaynlar, 1981, sayfa 157. [5] Babakanlk Cumhuriyet Arivi (BCA), Fon kodu: 030.18.01.01, Yer no: 016.69.1. Belge iin Fotoraf'a baknz.

******************** ******************** ********************

apka Zulm - 11

(Fotoraf: 7 Eyll 1925 tarihinde; "Istanbul'da Sarkllarn Miktar Azalyor" bal ile yaynlanan "Cumhuriyet" gazetesi.) 3 ubat 1926'da yaplan son durumada Iskilipli Atf Hoca ve Ali Rza'nn idamlarna karar verildi. Dier sanklardan olan Sleyman ise Fatih'te sofular ve Tabyanllar eyhiydi.[1]

Iskilipli Atf Hoca davasnda ahidlerin "bilahare" yani "sonradan" dinlenmesine karar verildi. Yani Hocann idamndan "sonra" ahidlerin dinlenmesine karar veriliyor. Byle hukuk ucubesi, byle bir samalk nerde grlm? Sadece M. Kemal'in rejiminde grebilirsiniz. Hasankale Telgraf Mdr Halit, Uakl Kseolu Ahmet, Salih, Yusuf Kenan onar, Saati Sleyman, Kamil Paaolu Muhlis on beer sene kree; Muharip Ali, Hoca Osman, Hac Bey, Hoca Mehmet, Kara Sabri, Emekli Yzba Ismail yedier sene ve Fatih trbedar Hasan be sene hapse mahkm oldular. Hoca Tahir, Hac Fettah'n sene Adana'da; Hasan Fehmi'nin sene Isparta'da; Sami Muhsin, Sabuncuzade Mustafa ve Zhd'nn sene Istanbul'da srgn bulunmalarna karar verildi. Dier sanklar beraat etiler. Idam hkmleri ertesi sabah Meclis binasnn nnde yerine getirildi.[2] ********** Devam edecek inaallah... ********** KAYNAKLAR: [1] Mete Tunay, Trkiye Cumhuriyetinde Tek Parti Ynetiminin Kurulmas 1923-1931, Ankara Yurt Yaynlar, 1981, sayfa 158. Ayrca baknz: Ergun Aybars, Istiklal Mahkemeleri, ikinci bask, Istanbul Milliyet Yaynlar, Eyll 1998, sayfa 351; Ve: Cumhuriyet gazetesi, 12 Mays 1926, sayfa 2. [2] Ahmet Nedim, Ankara Istiklal Mahkemesi Zabtlar 1926, birinci basm, Istanbul Iaret Yaynlar, 1993, sayfa 356. Ayrca baknz: Ergun Aybars, Istiklal Mahkemeleri, ikinci bask, Istanbul Milliyet Yaynlar, Eyll 1998, sayfa 352. ******************** ******************** ********************

apka Zulm - 12
Kemalist rejimin bir rezillii daha... apka Kullanma Klavuzu *** Halka zorla apka giydirmekle kalmadlar, apkay nasl kullanacaklarn, selam vereceklerini ve hatta evde nerelerde apkay muhafaza edeceklerini bile "Genelge" ile bildirdiler... Byle zulm ve komik birey olabilir mi? M. Kemal ve arkadalar apkay "zorla" gnlk hayata dahil ettikleri iin apkann kullanma klavuzunun da belirlenmesi gerektiine hkmetmiler. Bunun iin 5 Austos 1925 tarihinde yaynlanan bir "genelge" ile btn devlet memurlarnn apkay nasl kullanacaklar belli kurallara baland. Memurlarn alma alanlarnda ve bir st makamda bulunan grevlinin yanna girerken balarnn ak olaca belirtildi. Ba ak iken yaplacak resmi selamlama bir st

makamda bulunan kimseleri ba ile beraber vcudun st ksmn hafife ne emek eklinde olacak. Ba akken elle resmi selamlama yaplmayacak, salonda ve daire iinde yaplacak trenlerde ba ak bulunulacak, hizmetliler dahi daire iinde ba ak hizmet edecekler.[1] apka giyen birisi darda karlat insanlar, apkasn sa eli ile bandan alarak selamlayacak. Alelade selamlarda apkay biraz kaldrmak, elini apkann kenarna dokundurmak yeterlidir. Fakat bu uygulama samimi arkadalar arasnda yaplabilir. apkann batan alnarak kol ve gs hizasna ve selamlanan zatn derecesine gre vcudun ne eilmesiyle yaplan selam usul, resmi selamlama eklidir. Sokakta karlaan kii ile ayakta konuulduu takdirde, eer bu kii yaa byk veya saygn bir kii ise apka elde tutularak ba ak olarak konuulacak. Sohbet uzad vakit, muhatap olunan kii `banz rtnz dedii zaman apka baa konacak. El skmak suretiyle ayrlrken hrmet icab yine apka karlmaldr. Tandk birinin yannda ei, kz, kz kardei, annesi gibi kadnlar bulunur ise hanmefendiler resmi selam ekliyle selamlanacaktr. Kahve, gazino, tiyatro, lokanta sinema, yazhane, ev, oda, salon gibi kapal meknlarda ba ak olmal, resmi bir makama girilirken ba alarak apka ele alnmal, apka resmi dairelerde kendileri iin ayrlan yerlere, evlerde portmantolara aslmaldr. Dairede ileri olanlarn odalara apkalarn ellerine almalar gerekiyor. Bo masaya ya da sandalyenin stne apka koymak doru deildir.[2] Eskiden kalma selamlama usul olan ba hafif ne emenin yerini apkay kararak selamlama ald iin halkn pratie dkmesinde acemilikler yaand ve selamlamalarda komik grntler olutu.[3] Inanlmaz ama gerek... ********** KAYNAKLAR: [1] Babakanlk Cumhuriyet Arivi, Diyanet Ileri Bakanl Katolou, 051.V42.12.98.34, 9 Austos 1925. [2] Cumhuriyet gazetesi, 8 Eyll 1925, sayfa 1. [3] Aksz gazetesi, 8 Eyll 1925, sayfa 1. ******************** ******************** ********************

apka Zulm - 13

(Fotoraf: Hatratta geen sz konusu szlerin sayfa resmi.) Moskova ve Lozan antlamalarna delege olarak katlan, 14 ciltlik Trk Tarihi'ni yazan, ilk Milli Eitim Bakan ve ayn zamanda Salk Bakanl da yapm olan Dr. Rza Nur, halk nasl cepheye srdklerini ve savatan sonra M. Kemal'in halka ne yaptn hatralarnda yle anlatmaktadr: "imdi tuttuumuz siyaset, elimizdeki dstur udur: 'Padiah, halife, hkmet stanbul'da dmanlar elinde esirdir. Biz vekilleriyiz. Onlar, dini, milleti, devleti kurtaracaz. Ey millet! Yunan gibi asrlardan beri klemiz olan bir millete nasl boyun eeceksiniz? Bu millet buna dayanamaz. Gayrete geliniz. Din gayreti lazmdr.' nk, btn millet adeta istisnsz Padiah'a muti (itaatkar), dine merbut (bal); Padiah, din diyor, baka bir ey bilmiyor. Harbden de yorulmu, bitmi, parasz, sefalette; bu haldeki bir milleti kolay kolay yeni bir harbe hazrlamak da mmkn deil. Bunun iin Rumlar ile izzet-i nefislerini gcklyoruz. 'Bakkal Yorgi banza vali, mutasarrf; tac Vasil jandarma zabt olacak, nasl dayanacaksnz?' diyoruz.

Hakikaten Trk buna tahamml edemiyor. Anadolu'dan bu esnadaki seyahatlerimde bizzat byle propaganda yaparken, bu szlerin hereyden messir (etkili) olduunu gryordum. 'Kur'an'' apdesthane kad yapacaklar. Size 'apka giydirecekler' diyorduk. Bu da pek messir (etkili) oluyordu. Talihe bak ki, apkay sonunda M. Kemal'in eliyle giydiler." ********** KAYNAK: Dr. Rza Nur, Hayat ve Hatratm (Paris), Altnda Yaynlar, Istanbul 1967, cild 3, sayfa 623, 624. ******************** ******************** ********************

apka Zulm - 14

(75'lik dede, apka Kanunu'na muhalefetten gzaltna alnd) Batman Adliyesi'ne durumay izlemek iin gelen 75 yandaki Salih Boral, bandaki yerel sark sebebiyle basavcnn talimatyla 'apka Kanunu'na muhalefetten' gzaltna alnd. lemler iin yaklak 5 saat karakol, salk oca ve adliye arasnda gidip gelen 75'lik dede karld mahkemece serbest brakld. Gzalt kararn veren Basavc Harun Ylmaz, sark takmann su olduunu ileri srerek, Boral' adliyede sarkla dolat iin gzaltna aldrdn kaydetti. Hukukular ise apka Kanunu'nun devlet memurlar iin geerli olduunu ve asl apka takmayan basavcnn su ilediini aklad. Batman'da 3 Mays 2004 gn Toptanclar Sitesi'nde 3 kiinin lm, 22 kiinin de yaralanmasyla sonulanan patlamada dkkn zarar gren Salih Boral, site esnafnca TPRA hakknda alan davann durumasn izlemek zere Batman Adliyesi'ne gitti. Duruma bitiminde adliyeden ayrlmak zere olan Boral, neye uradn anlayamadan polis tarafndan gzaltna alnd. Basavc Harun Ylmaz'n talimat zerine

yakalanan ve hakknda apka Kanunu'na muhalefetten hazrlk soruturmas balatlan Boral'n sarna mahkemece el konuldu. Bir buuk metre uzunluundaki sark su delili olarak zabtlara geti. Hakknda hazrlk dosyas oluturulan Boral ile ilgili dava alp almayacana nbeti savclk karar verecek. Duruma salonunda ve adliye koridorlarnda sarnn cebinde olduunu syleyen Boral, olayn kendisini ok zdn syledi. Adliye polisinin uyars zerine sarn cebine koyduunu ve duruma sonuna kadar kartmadn dile getiren Boral, bana gelenleri, "eri girerken bir polis beni uyard. Polisin uyars zerine sarm cebime koydum. Duruma bitiminde baheye ktk. Basn mensuplar dier arkadalara bir eyler soruyordu. Fotoraf ektik, daha sonra bahede sarm taktm, adliyeden kmaya hazrlanrken, bir polis geldi `Amca bizimle geleceksin. dedi." cmleleriyle anlatt. "(...) Polislerin beni sulu gibi gtrp getirmesine ok ardm ve zldm. Yaadm heyecan nedeniyle tansiyonum 18'e kadar kt. Herkes zld, beni gtren polislerden biri bile `Amca benim de babam byle sark takyor. zlyoruz; ama ne yapalm elimizde bir ey yok. dediler. Bu nasl bir uygulama anlayamadk." (...) ********** KAYNAK: Zaman gazetesi, "75'lik dede, apka Kanunu'na muhalefetten gzaltna alnd", 8 Mart 2005. ******************** ******************** ********************

apka Zulm 15 ve SON


apka damlarnda Bir Kadn: alc Bac apka Kanununa muhalefet ettii gerekesiyle idama mahkum olanlar arasnda bir kadndan da sz edilir. Bu, bohaclk yaparak hayatn kazanan ve alc Bac diye tannan bir kadndr. Gazeteci Nimet Arzk, bu olay duyduunda bir hikaye yazdn ve adn alc Bac Aslmaa Gidiyordu koyduunu anlatr. Nimet Arzk, alc Bacnn apka Kanununa Muhalefet suundan aslaca kararna ardn, candarmalar onu iterek gtrrlerken Kadn apka giye ki asla? diye sorarak getii yollardaki donuklam insanlarn ilerini kabarttn da ifade eder. alc Bacnn Kadn apka giye ki asla? eklindeki safa aknl yanstan sorusunu Nimet Arzk yle cevaplandrr: Giyer, giymez, ama icaplar vard. Grev icaplar, dev icaplar, ibret icaplar, gsteri icaplar. alc Bacy iki metre boyuyla, isli yzyle, ylan ylan incelmi rgleriyle, siyah puusuyla ve btn sabr felsefesiyle daraacna vardryordu bu icaplar. Bildik evler arkasnda kalyordu, hkmet meydanna dek. Erkek admlarla, bilmedik bir dnyaya doru yryordu. Donuklam halkn arasndan, kouanlar vard alayarak, onu o bilmedik dnyann eiine kadar uurlayan. apka Kanununa Muhalefet suundan alc Bacy idama gnderenlerden biri, gazeteci-yazar etin Altann dedesi Kumandan Tatar Hasan Paayd. Altan bir kitabnda bu olayn kendisini nasl etkilediini yle anlatmt: Dedem Hasan Paa ok sert bir askerdi. smet Paa topu okulunda renci iken, Hasan Paa okul mdryd. Sonras nl komutanlar olan o dnemin rencileri, anlatp dururlar Hasan Paann sertliini. Bir apka isyann bastrmakla grevlendirildii bir kentte, hzn alamayp bir de kadn asmt. Sanrsam siyasal dutan ilk aslan kadn odur tarihimizde. Kadn sehpaya kmadan nce Ben bir hatun kiiyim. apka ile ne derdim ola ki demi galiba. Ben o tarihte henz domamtm. ok ama ok sonradan rendim bunlar. Ve inann ince sz gibi tatsz bir burukluk kald iimde. Erzurumda halk iinde apka Kanununa gsterilen muhalefet zerine Vali Paayla Kumandan Tatar Hasan Paa kafa kafaya vererek bu muhalefeti krmak iin daha kestirmeden bir zm arayna dmlerdi. te alc Bacy idama gtren gelimeler byle balamt. Nimet Arzkn anlattna gre Vali ve Kumandan Paa yle demilerdi:

Ne yapalm, muhayyelelere dehet salmak iin kimse hkmetin emrinden dar kman diye. Napalm? Bir kadn asalm, inklaplara kar geldi diye. Sonras da yle: nklaba kar, gsterili boyundan tr alc Bacy bulmulard. Bohacyd yazk. Evden eve gezer, araflar, yatak rtleri, puular satard, dolatka yasslaan bohasna sarl. Ve evlerinde rahat oturan kadnlarn ikayetlerini dinlerdi, izli yznn huzuru bozulmadan bazan bir kitaplk laf ederdi, yerini bulan. alc Bacnn ne apkadan, ne de inklaptan haberi vard. Ama ihbar diye bir messese ardr, hala ac ac iler Trkiyede. te o messese ilemiti. Bylece alc Bacnn yz inanamazlk ve aknlkla karmt. kide bir de duralarken Kadn apka giye ki asla? diye sorarak direnmiti. Arzk hikayesinde diyor ki: Ve asld. Sarkm bcudu ne kadar, ne kadar uzand, Trkiyenin her tarafna glgeler salacak kadar uzun. te Tatar Hasan Paalarn ve Vali Paalarn iine yle geliyor diye, kendi halinde zavall bir bohac kadn, apka giymesi mmkn olmayan savunmasz alc Bac bir rpda apka Kanununa muhalefetten idam edilenler kervanna katlmt. *** KAYNAK: Cihan Akta, Tanzimattan 12 Marta Klk-Kyafet ve ktidar. ******************** ******************** ********************

eyhlislam'n "apka" fetvas

Padiah karsnda bile "Padiah emriyle n-mer olan nesne mer olmaz" diyebilecek kadar ilim haysiyeti ve Islam erefiyle kemal bulmu bir alim... Sadece Osmanl topraklarnda deil btn Islam corafyasnda itibar sahibi ve eserleri gnmzde de kymetini koruyan byk bir Islam alimi kabul edilen ve ayn zamanda ikinci "Eb Hanife" ve "Mfitiy's-Sakaleyn" (insanlarn ve cinlerin mfts) unvanlar verilmi olan Kanuni Sultan Sleyman'n (radyallahu anh) eyhlislam' Ebussuud Efendi (radyallahu anh)'n Fetvalarndan:

Soru: Zeyd, bi-gayri zaruretin, bana yahudi apkasn giyse, er'an Zeyde ne lzm olur? Elcevap: Kfr lzmdr. Sadeletirelim: Soru: Kii zaruret olmadan yahudi apkasn (ftr apka) takarsa, kiiye ne lazm gelir? Cevap: Kfr lazm gelir. (Kafir olur) ********** KAYNAK: M. Erturul Dzda, eyhlislam Ebussuud Efendi Fetvalar Inda 16 Asr Trk Hayat, Enderun Kitabevi, Blm: 6- Gayri Mslimler, Konu: C. Kfire Benzeyenler, 530. Mes'ele, A. 260 a. ******************** ******************** ********************

apka; yahudi dininin semboldr

Maalesef hala apkann yahudi dininin sembol oldugunu bilmeyenler var... Bu konuyu bu yzden paylayoruz. Fotoraflara bakanlar, yahudilerin bandaki apkay grebilirler. ******************** ******************** ********************

Mslmanlar ve "apkal gvur" tabiri


Bir numaral kemalist Falih Rfk Atay: "Mslmanlar Hristiyann iyisine `mkul kefere, ktsne `gvur, beterine `apkal gvur derlerdi." ********** KAYNAK: Falih Rfk Atay, ankaya, Moda, 1968, sayfa 178. ******************** ******************** ********************

apka takmann kafir edeceine dair (Iskilipli Atf Hoca)


ir- Kfr;[1] her asrda her beldede deiebilirse de gayr-i mslim milletlerin kfre dair olan en mehur lametleri apka, gayyar, znnr,[2] kstic,[3] gasl ve saliptir.[4] apka: rfte kfr alameti, yani gayr-i mslimlerin mslmanlardan ayrlmalarna alamet olan ba kisvesidir. *** SORU: Fakihlerin ounluu Kafirlere mahsus ve onlarn kyafet almeti olan kalanseve, yani apkay bir zaruret olmadan ve kendi arzusu ile giyinmek kfrdr. Zira bu almeti kfrdr. Onun iin bunu ancak mecusilik, Hristiyanlk, Yahudilik gibi kfrn eitlerinden birini iltizam edenler ve kalpleri kfr rengi ile boyanm olanlar giyebilirler. Esasen zahir alametlerle batni ilere istidlal ve onun zerine hkmetmek aklen ve eran makbul ve muteber bir yoldur. diyorlar. Fukahdan bazlar da Mecusi, Hristiyan ve dier kfir milletlere mahsus ve onlarn kyafet adeti olan kalenseve yani apkay kendi arzusu ile giyen bir mslman onlara benzemi ve onlar taklid etmi olduu iin gnahkr olursa da kfir olmaz diyorlar. kinciye kail olanlar esbb- mcibe olmak zere diyorlar ki: apka gibi kfr almetini kendi seimi ile giyen kimse lisanen muvahhid, kalben musaddk olduu iin mmindir. Byk mctehidlerden mm- Azam (Allahn rahmeti zerine olsun) Hazretleri demitir ki: Bir kimse iman ve slmdan, ancak girdii kapdan kar. mm- Azamn bu szne nazaran asaleten girmek ancak ikrar ve tasdik ile olur. nk imann rkn bunlardan ibarettir. apka giyen kimsede ise ikrar ile tasdik mevcuttur. *** CEVAP: mann bir takm gerekleri vardr ki, onlarn yokluu ile imann zdd olan kfr tahakkuk eder. Mesela Allah Telya, Peygamberlere, Allahn kitaplarna tazim, imann lazm olan eylerindendir. Bunlar hafife ve alaya

almak ise tazime aykr olduu iin kfrdr. Binaenaleyh tazime aykr ve tekzib emresi olan sz ve fiiller eran kfr mucib saylmlardr. Esasen eriat nazarnda tekzib almeti ve inkar belirtisini tayan tasdik ve ikrr muteber ve itimada ayan deildir. u halde mam Hazretlerinin sznn manas imann eran muteber olan hkmlerine aykr bir sz bir fiil mslmandan sudr etmedike kfir olmaz, demektir. Nitekim puta secde etmek, Allah, Peygamberleri, kitaplar, eriat tahkir ve alaya almak gibi imana aykr olan bir i ilemek veya bir sz sylemek, tekzib alameti ve inkar belirtisi olduu iin irtikab edenin kfr ile hkmolunur. Fetevay Hindiyye ve Muhid-i Burhande deniliyor (Hanefi mezhebi kaynaklar) ki: Bana Mecusi kalensevesi, yani Mecusi apkas giyen kimsenin kfrne kail olanlarn kavilleri sahihtir. Bu sze sahip olanlara gre, akide bozukluundan neet ettiinden Mecusi kalansevesi giyen kimsenin kfr ile hkmolunur. Nitekim Ben Mecusiyim diyen kimsenin bu sz, akidesinin bozukluunu aklad iin kfr ile hkmolunmutur. nk mecusilere mahsus ve onlarn kyafet almeti olan kalenseveyi kendi seimi ile giyinmek, giyenin ruhen mecusilik maneviyat ile boyanm olduuna alamet ve belirtidir. Onun iin bu kyafette grlenlerin kfr ile hkmolunur. unu da arzedeyim ki, btn milletlerin ba kisveleri milliyet ve dinleri ile bir eit alkay haizdir. apkalar, serpular, mesela Avrupa memleketlerinde ne kadar muhtelif ekillere ayrlrsa ayrlsn, hepsinin bir asldan oaltlm olduu ve zaman ve mekan itibariyle muhtelif bir ekil olmakla beraber o asln ruhu muhafaza edilmekte bulunduu phesizdir. u halde apka din ve milliyet almeti olduu iin onu giyen kimse Ben bu millettenim diye bir ikrarda bulunmu olur. Mukabilinde serahat bulunan bu gibi belirtiler ise her halde sarih gibi muteberdir. Ancak mukabilinde fiilen imann sarahatini gsteren ahval ve ameller karsnda bu ikrar hkmnden sakt olabilirse de mslmanlar nazarnda o adam kendisini pheden kurtaramaz. Bu mesele apkay giymeye sebep, kalb ve ruh olmad takdirdedir. Sebep kalb olursa iman gsteren ahval ve amellerin riya ve nifak ve o adamn da mr mnafk olduuna hkmedilir. Esasen klk ve kyafet detinde gayr-i mslimlere benzemekten men ve nehy ile Peygamber Efendimizin murad ve maksad mslmanlar arasnda slm milliyeti kurmaktr. slami milliyetin dayanak noktas da kfr milliyetine mahsus olan, iar, adet ve tavrlarda kfirlerden ayrlp onlara benzememektir. Binaenaleyh slm mmetiliinde gayret gstermek, imann gereidir. Onun iin her mslman dini hkmlere ters ve bilhassa slm milliyetine muhalif olan ilerden kanmaldr. u halde lisanen ikrar ve bedenen ibadet ve amel gibi slmi milliyetin ak belirtileri ile asla alkadarlk gstermeyip klk ve kyafetten baka gayr- mslimlerden fark kalmam olanlar, kyafetlerini de onlara benzetiverince batnlarndaki iman temsil edecek ve slm mmetiliini gsterecek hi bir halleri kalmad iin Bir millete benzemeye alan kimse, onlardan olur. Hadis-i erifinin iktizasnca o adamlarn kefere zmresine iltihak etmi olduklarna kat-i bir surette hkmolunur. Bu hakikati aklamak iin bir misal vermek isterim. Her devletin zel almetleri ieren bir eit bayra vardr ki, o bayrak hangi vapurun, zrhlnn, tayyarenin, mektebin, binann zerinde bulunursa, o devletin olduuna hkmolunur. Mesela bizim Yavuz zrhls btn mtemilat itibariyle ngiliz, Alman ve Fransz zrhllarna benzedii halde yalnz anl bayrann alameti farikasyla onlardan ayrlr. Bu alameti grenler bizim zrhlmz olduuna hkmederler. Baka devletlerin bayrann bizim zrhlya ekilmesi siyaseten, rfen, adeten ve kanunen yasaktr. Onun iin bunun mrtekibi, hyaneti vataniyye, cinayet-i milliyye ve ecnebi taraftarl suuyla itham edilerek idamna hkmolunur. Bunun iin medeni memleketlerden hi birisinin bayran bizim vapurlara, zrhllara ekmek suretiyle onlar taklit ve teebbhe yeltenmeye hi bir kimse cesaret gsteremez. te bunun gibi Bizden bakasna benzeyen, bizden deildir Hadis-i erifi ile mslmanlarn, iar ve alamet-i kfrde gayr-i mslimlere benzemeye yeltenmeleri yasaklanmtr. Binaenaleyh bizim zrhlda baka devletlerin bayran grenler o zrhlnn bizim olmadna hkmedecekleri gibi apka, ha ve sair kfr alameti giyen ve takanlarn slm kimlikten kp kfirler snfna iltihak etmi olduklarna hkmederler. Fukaha-i Kiram Hazert, Mecusi kalensevesi giyen kimsenin kfrn akladklar halde Yahudi kalansevesinden bahsetmiyorlar. Bunlar giyinmek kfr gerektirmez mi diye sorulursa cevap olmak zere deriz ki, eri erif nazarnda kfr, tek bir millet sayld iin, kfr alametleri arasnda fark yoktur.

Binaenaleyh, gayri mslim unsurlardan hangisi olursa olsun, onlarn adeti olan eyleri giyinmek, taknmak, kuanmak, sahih kavle gre kfrdr. Bizden bakasna benzeyen bizden deildir. Yahudi ve Hristiyanlara benzemeyiniz. Hadis-i erifi gayri mslim milletlere mahsus olan iar ve alamet arasnda eran fark olmadna delildir. apka, znnr, ha gibi kfr almetinden saylan eyleri giyinmekle, eran yaplmas emrolunan eyleri, mesela namaz ve zekat terk ve nehyedilen eyleri, mesela zinay, hrszl yapmak arasndaki fark nedir ki, evvelkiler kfr alameti ve tekzib emaresi sayld halde ikinciler saylmyor diye bir soru ortaya karsa cevap olarak deriz ki; Vaka ikinciler de evvelkiler gibi eran yasak iseler de, nefs heves ve arzular, bunlar yapmaya ftraten meyillidirler. Onun iin ehevi kuvvetleri akllarna galip gelen insanlar dinen yasak olan nefsani arzular yerine getirmekten uzak deildirler. te bunun iin Peygamberimiz (S.A.V.) onlar tekzib almeti saymamtr. Fakat kfr ehline ait olan adet ve almeti ilemek iin byle bir zr ve ftri bir meyil yoktur. Zira bu esasen nefsin arzu ve meyil ettii arzulardan deildir. u halde bunu ilemeye sebep akde bozukluundan baka bir ey olmad iin slm, eri yasaklarn bu ksmn kfr alameti ve inkr belirtisi saymakla bunlar ileyenin kfrne hkmetmitir. ********** DIPNOTLAR: [1] Kfr alameti [2] Hristiyan rahiplerinin veya puta tapanlarn, papazlarn bellerine baladklar rme kuak. (Rka mni olduu iin kuanlmas slmiyette kfr almeti saylmtr. [3] Mecusiler kua. [4] Ha ********** KAYNAK: Iskilipli Atf Hoca, Frenk Mukallitlii ve apka. ******************** ******************** ********************

Atatrk ve din - Atatrk ateist mi? Atatrk tabiata m tapyor?

Mslmanm ama Atatrkym diyenler, M. Kemal Atatrk'n 1925 tarihinden evvelki demelerini, onun mslmanlna delil sayarlar... Halbuki o demeler, halkn ve muhafazakarlarn desteini almak iin verilmiti. Bunlar daima M. Kemal Atatrk'n zellikle bir szn n plana karrlar... Hani u; "Insan dinsiz olmaz" sz. Peki ama M. Kemal Atatrk "din"den ne anlyor? Hep birlikte okuyalm: (Ali Rza Saman'a) "...Evet, ben bilirim ki insan dinsiz olmaz. Fakat Trk'n dini tabiattr. Bunu size mnevversiniz (Aydnsnz) diye sylyorum."[1] ** "obanlar, gne, bulut ve yldzlardan baka bir ey bilmezler. Yeryzndeki kyller de ancak bunu bilirler. nk, rn havaya baldr. Trk yalnz doay kutsal sayar."[2] ** "Natr / Tabiat insanlar tretti; onlar kendine taptrd da. Ancak; insanlarn dnyada yaayabilmeleri iin, onlarn tabiata egemenliinide art kld. Tabiata egemen olmasn bilemeyen yaratklar varlklarn koruyamamlardr. Tabiat onlar kendi unsurlar iinde ezmekten, bomaktan, yok etmekten ve ettirmekten ekinmemitir."[3] ** "Hrriyet insann dndn ve dilediini mutlak olarak yapabilmesidir. Bu tarif Hrriyet kelimesinin en geni manasdr. nsanlar bu manada hrriyete hibir zaman sahip olamamlardr ve olamazlar. nk malumdur ki insan, tabiatn mahlukudur."[4] ** "Yaam, herhangi bir doa d etkenin karmas olmakszn dnya zerinde doal ve zorunlu bir kimya ve fizik seyri sonucudur."[5] ** "Trk yalnz tabiat kutsal bilir."[6]

********** KAYNAKLAR: [1] Ali Rza Saman, Hatralar, Osman Ergin, Trkiye Maarif Tarihi ierisinde, Istanbul 1943, cild 5, sayfa 1631,1632. [2] Ayn Tarihi: 1930, No.73, sayfa 6049-6055. Ayrca baknz: Atatrk'n Sylev ve Demeleri I-III, Bugnk dille yayna hazrlayanlar: Prof.Dr. Ali Sevim, Prof.Dr. M.Akif Tural, Prof.Dr. zzet ztoprak. [3] Mustafa Kemal Atatrk, Havaclk Hakknda Konuma, 3 Mays 1935. 4 Mays 1935 tarihinde Ulus gazetesinde de yaynlanmtr. Ayrca baknz: Atatrk'n Sylev ve Demeleri I-III, Bugnk dille yayna hazrlayanlar: Prof.Dr. Ali Sevim, Prof.Dr. M.Akif Tural, Prof.Dr. zzet ztoprak. [4] Medeni Bilgiler ve Atatrk'n El Yazlar, Prof. Dr. A. Afetinan (Atatrk'n manevi kz), Atatrk Kltr, Dil Ve Tarih Yksek Kurumu, Trk Tarih Kurumu Yaynlar, sayfa 450. [5] [1930]. Prof. Dr. A. Afetinan (Atatrk'n manevi kz), Atatrk Hakknda Hatralar ve Belgeler, sayfa 267. [6] 30 Kasm 1929, Vossische Zeitung (Alman gazetesi) Muhabirine Deme Atatrk'n Sylev ve Demeleri, Ankara 1989, cild 3, sayfa 124. Ayrca baknz: Atatrk sitede yaynlanmtr: Trk Kltrn ve Tarihini Yaatma Dernei, Daniel Dumoulin - Ali Kaman - Ece Develi - Hseyin Develi. Siteye balanmak isteyenlere Link: http://www.isteataturk.com/haber/3591/ataturkten-dusunceler-z ******************** ******************** ********************

M. Kemal Atatrk'n ceddi balkm


M. Kemal Atatrk: "nsanlar, kurtuklar gibi sulardan ktlar en nce... lk ceddimiz balktr. ler daha daha ilerledike o insanlar, primat zmresinden trediler. "Biz maymunlarz"; dncelerimiz insandr." ********** KAYNAK: Ruen Eraf naydn, Atatrk Tarih ve Dil Kurumlar, sayfa 53. ********** Tabi balklar da (kemalistler) oltaya takld. Birde ayetler "Insan" olarak yaratldmz bildirirken, M. Kemal; "maymunlarz" diyor. Oysa;

Rum Suresi 20 - Ve O'nun yetlerindendir ki, sizi topraktan yaratmtr, sonra siz imdi insansnz. (Yeryzne) yaylmaktasnz. *** Al-i Imran Suresi 59 - Dorusu Allah katnda sa'nn (yaratlndaki) durumu, dem'in durumu gibidir; onu topraktan yaratt, sonra ona "ol!" dedi, o da oluverdi. ******************** ******************** ********************

M. Kemal inklb; "Milleti `din yerine `Trk milliyetilii etrafnda toplamak" eklinde tanmlyor (Sylev'den)
Ey "Atatrk ve mslmanm" diyenler, biz mi uyduruyoruz? ********** 5 Kasm 1925 tarihinde Hukuk Fakltesi'nin alnda konuan Atatrk Trk Devrimi'nin tanmn da yapar: "Trk inklb, kelimenin ilk anda akla getirdii ihtill anlamndan baka, ondan daha geni bir deimeyi anlatr. Bugnk devletimizin ekli, yzyllardan beri gelen eski ekilleri ortadan kaldran en gelimi tarz olmutur. Milletin, varln devam ettirmek iin efrad arasnda dnd mterek ba, yzyllardan beri gelen ekil ve mahiyetini deitirmi, **yani ulus, din ve mezhep ba yerine kiilerini Trk milliyetilii etrafnda toplamtr.** Trk milleti, milletleraras genel sava alannda hayat ve kuvvet srr olacak ilim ve vastann, ancak ada uygarlkta bulunabileceini deimez bir gerek olarak kabul etmitir. nklplarn normal ve zorunlu gerei olarak genel ynetiminin ve btn kanunlarnn ancak dnyev ihtiyalardan ilham alnarak yaplmasn bir hayat art saymtr." [1;a,b,c] ********** KAYNAK: [1] a) Atatrkn Sylev ve Demeleri, c. II, sayfa 240. b) Ayrca baknz; Behet Kemal alar, Bugnn Diliyle Atatrk'n Sylevleri, TDK Yayn, Ankara 1968, sayfa 159. c) Milli Eitimle lgili Sylev ve Demeler, Ankara, 1946, sayfa 5. ******************** ******************** ********************

M. Kemal Atatrk: "Ikre, Bismi, Rabbi safsatas" (Haa, Ayete "safsata" diyor)

M. Kemal Atatrk: Trk Tarihi Tetkik Cemiyeti Yksek Bakanl'na [Mektubumuza aklamadr] "Mektubumuzda heyetinizin gzlemine ok eyler arz olunduunu zannederim. Bu grleri ieren mektup yazlp zarfa konulduktan sonra ok nemli olduu dncemizde bir defa beliren noktalar dikkatinize sunmay nemli grdk. Son senelerde Istanbul'da yaynlanan gazetelerde Roman diye okuduumuz baz tarihi eserler vardr ki, bunlar phesiz yksek heyetinizin gzleminden kam deillerdir; Bu roman sayfalar bence gerek tarih belgelerinin yorumudur; bu roman sayfalarnda grlen eyler yaklak yle aklanabilir. Arabistan yarmadasnn kumsal llerinden; "Ikre, Bismi, Rabbi **safsatasn**" esas tutmu olan Araplar, uygar dnyada, bilhassa Trk zengin uygar blgelerinde bu ilkel ve cahiliyet devrinin simgesi olan ilkeye dayanarak yapmadklar tahrifat kalmamtr. Bu zihniyetle hareket edenler Islam'dan nce evrensel Trk uygarlnn btn belgelerini imha etmekte engel grmediler. Yazacanz Islam tarihinin de bu dorultuda toplayabileceiniz belgelere dayanarak aklanmasn nemli grrm." diye devam eden mektup. IMZA: Gazi M. Kemal 16/17.8.1931 Yalova (Yal ova)

*** Alak Suresi'nin ilk Ayeti; "Ikra'bismi rabbikellez halak" Trke Meal: "Yaratan Rabbinin adyla oku!" Buna haa safsata diyenlerin peinden gitmeyin. Haa, Rabbinizi, dininizi, Peygamberinizi, Kur'an- Kerim'i inkar edenlerin peinden gitmeyin. Mmtehine Suresi 1 - Ey inananlar! Benim de dmanm, sizin de dmannz olan kimseleri dost edinmeyin. Onlar **size gelen gerei inkar ettikleri,** Rabbiniz Allah'a inandnzdan dolay Resul ve sizi (yurdunuzdan srp) kardklar halde siz **onlara sevgi ulatryorsunuz.** Eer benim yolumda savamak ve benim rzam kazanmak iin ktnzsa **iinizde onlara sevgi mi gizliyorsunuz?** Oysa ben sizin gizlediiniz ve aa vurduunuz her eyi bilirim. Sizden kim bunu yaparsa doru yoldan sapm olur. *** KAYNAK: Atilla Oral, Atatrk'n Sansrlenen Mektubu, (80 Yl sonra ilk kez, kendi el yazsyla, sansrsz!...), Demkar Yaynevi/Tarih Dizisi, Istanbul 2011, 1. Basm, sayfa 61. Orijinal el yazs; sayfa 75. ******************** ******************** ********************

"Bizim Kutsal Kitabmz Ulusalclmzdr, din yok millet var"... M. Kemal Atatrk bu szlere "aferin" demi...

Bizim kutsal kitabmz, bilgiyi esirgeyen, varl tayan, mutluluu kucaklayan, Trkl ykselten ve btn Trkleri birletiren "ulusalclmz"dr. O halde felsefemizde "din" szcnn tam karl "ulusalclktr." Ulusunu seven, ulusunu ykselten ve ulusuna dayanan insan, her zaman gl, her zaman namuslu ve her zaman onurlu bir insandr. Yksek bir ulusun, ulusalc bireyleri, ak gnde mutlu, kara gnde dayankl ve kanl gnde ezicidir.

M. Kemal atatrk metnin yanna, "Aferin", "alklar" szcklerini, el yazs ve latin harfleri ile yazmtr. ********** KAYNAK: ankaya 2, Rueni: Din yok millet var. 18.Terinievvel 1926. IV + 247 y. S.345 x 220 mm. bbst. Rika, mif hatt, Erenky Dosya iinde. Sayfa 135 ten. Resim: %100 Osmanl'dan. ******************** ******************** ********************

Mslmanl bir yana brakmak ne demek ? - M. Kemal Nutuk'ta ne demek istedi?

Fotoraf'ta grdnz gibi M. Kemal Nutuk'ta, "Mslmanln bir yana braklmasndan" bahsediyor. M. Kemal Atatrk yle diyor: "Efendiler, btn insanln grg, bilgi ve dncede ykselip olgunlamas, Hristiyanl, Mslmanl, Budizmi bir yana brakarak basitletirilmi ve herkes iin anlalacak duruma getirilmi saf ve lekesiz bir dnya dininin kurulmas ve insanlarn, imdiye kadar kavgalar, irkeflikler, kaba istek ve itahlar arasnda bir sefalethanede yaamakta olduklarn kabul ederek, btn vcutlar ve zeklar zehirleyen zararl tohumlar yok etmeye karar vermesi gibi artlarn gereklemesini gerektiren birleik bir dnya devleti kurma hayalinin tatl olduunu inkr edecek deiliz." *** Mslmanl bir yana brakmak Kuran'a ve Snnet'e uygun mu? Var m byle bir Ayet veya bir Hadis-i erif? Ben bilmiyorum... Fakat tam tersini ifade eden bir Ayet'in olduunu biliyoruz... Buraya ekliyorum: Maide Suresi 49 - "Aralarnda Allah'n indirdiiyle hkmet. Onlarn keyiflerine uyma. Allah'n sana indirdiinin bir ksmndan seni saptrmalarndan sakn. Eer Allah'n hkmnden yzevirirlerse, bil ki Allah, bir ksm gnahlar sebebiyle onlar musibete uratmak istiyor. Muhakkak ki insanlarn ou yoldan kanlardr." ********** Cenab- Hakk, "bir ksmndan" bile saplmamas gerektiini beyan ediyor. M. Kemal bir de "kaba istekler" ve "irkefliklerden" ve "zekalar zehirleyen zararl tohumlardan" bahsediyor... Sanki Islam, irkeflik ve kaba istekleri mbah gryor? Sanki Islam, (haa) zekalar zehirleyen zararl tohumlar ekiyor. Yani ksaca, btn bu olumsuzluklar Islam'a ve dier batl dinlere balyor. Baka bir aklamas var m? Ayrca, "saf ve lekesiz bir dnya dini oluturalm" diyor. Islam, saf ve lekesiz deil mi? Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) haa baaramamta, M. Kemal ve zihniyeti mi baaracak?

Birde dikkat ettiyseniz, hristiyanln, mslmanln ve budizmin bir yana braklmasndan bahsediliyor, ancak "yahudiliin" bir yana braklmas hakknda bir bilgi "nedense" yok. Bu size bir ip ucu veriyor mu? Yine mi Yahudilere, masonlara ve siyonistlere hizmet edecek bir proje? ********** KAYNAK: Nutuk; Blm 14: Lozan Bar Konferans ve Saltanatn Kaldrlmasna likin Gelimeler, Hilafet Meselesi Konu 24: Hilafet Konusunda Halkn phe ve Endiesini Gidermek in Yaptm Aklamalar ******************** ******************** ********************

Necip F. Ksakrek'ten Atatrk'e: "ALLAHSIZ" (Tarih II, Ortazamanlar, Devlet Matbaas, Istanbul, 1931 ylnn Lise Tarih kitab)

Necip F. Ksakrek'in bahsettii kitabn kapa... Yaznn sonunda bu kitaptan baz sayfalarn resmini ekleyeceiz. Dinsiz bir neslin yetimesinin sebebi nedir sanyorsunuz?

stadn Dedektif X Bir mahlasyla Byk Dou Dergisinde kaleme ald bir yaz: 1 - Gya mnevver geinen, fakat ayan nereye bast ve yzn ne tarafa evirdii belli olmyan, kokmaz, bulamaz bir zmre vardr ki, Birinci Cumhur Reisi (M. Kemal Atatrk) hakknda yle dnr: Onun slmiyete hibir zarar olmamtr! Belki de, kaba taassubu yok etmek bakmndan dine faydas dokunmutur! Ne imana, ne ibadete, ne de herhangi bir dini esasa el srm deildir! Byleleri, benzerleri ve benzerlerinin benzerleri arasnda, Birinci Cumhur Reisini rahmetle ananlar, ona Mevlit okutturanlar bile vardr. 2 - Halbuki Birinci Cumhur Reisi, herhangi bir temenniye naallah... duasn katan insan iin Bak, Allahtan bekliyor, Allaha inanyor! diye mukabele edecek ve Kinatn Mefhari hakknda Donsuz Bedevi! hakaretini savuracak kadar Allah ve Resulnn dmanyd. 3 - Bize her eyden evvel den bor, kymet hkmmz izhara lzum bile grmeden, ukdelerin ukdesi ve btn tarihi gr inklbnn dm noktas olan Birinci Cumhur Reisi (M. Kemal Atatrk) mevzuunda, sadece ilm ve (Akademik) hccetlerle onun din, slmiyet ve Peygambere kar vaziyetini tesbit etmek ve hi olmazsa Dine ne yapt? szne sarf imkn brakmamaktr. Renkler, siyahla beyaz halinde belli olsun da, mcadele ona gre drst ve namuskrane cereyan etsin; fakat, mevzular bir trl ereveliyememekte en feci idrak bels olan renkleri birbirine kartrma zaafnn nne geilmi olsun... 4 - Btn icraat, batan baa en keskin din ve eriat dmanln billrlatran Birinci Cumhur Reisinin bu mevzuda izhar edilmi (net) ve (ideolojik) szleri ve grleri byk bir yekn tekil etmedii ve bilinmedii iin, icraat szden daha byk bir fikir tecellisi diye alacak herhangi bir irfan zmresinin de eksiklii yznden, Birinci Cumhur Reisi hakknda Canm, slamiyete ne yapt? Allaha ve Peygambere inanmad nereden malm? gibi bir demagocyaya muhatap bulunabilmektedir. 5 - imdi bizim yapacamz, din ve iman yok etmek iin 15 yllk icraat da gibi ykselen ve btn bir lisan- hal ile her eyi syliyen Birinci Cumhur Reisinin bu icraata esas tekil edici kanaat ve szlerini, zerinde mnakaa edilmez ekilde vesikalara balamak ve onun bu cephesini artk inhiraf kabul etmez bir vuzuhla tesbit etmektir. Bylece, dine en kk bir temayl ve sevgi iinde, Birinci Cumhur Reisini mdafaaya imkn kalmamaldr. Mdafaaclar, cephelerini apak gstermee mahkm ekilde, Birinci Cumhur Reisi dostluiyle Allah ve Peygamber dmanln bir arada temsile mecbur tutulmaldr. 6 - Bu hususta tek, kafi ve riyazi hccet, Birinci Cumhur Reisinin bizzat yazd, devlet ilerini brakarak mevsimlerce megul olduu ve 1931 ylnda Maarif Vekleti armasiyle devlete mal ve tabettirdii (bastrd) mehur tarihtir. Bu tarih onun btn ruh (portre) sini ve dnya grn hulsa eder. te bu tarihin daha ilk sahifelerinde, Birinci Cumhur Reisinin zekdan baka (idealist) hibir kymete inanmad ve btn ruh ve mavera lemini insanlarca uydurulmu birer masal sayd hemen belli olur: (M. Kemal'in yazdrd kitaptan): Bundan, tabiat anlamakta zekm en byk cevher ve messir olduu anlalyor ki, tabiatn fevkinde ve haricindeki btn mefhumlarn, insan dima iin kendi tarafndan uydurma eylerden baka bir ey olmad meydana kar. (1931 ylnn Lise Tarih kitab, Cild 1, sayfa 2, satr 35 il 39.) 7 - Birinci Cumhur Reisi (M. Kemal), sadece umumi mnada bir Allahsz deil, ruhunda en kk (idealist) havaya pay brakmyan koyu ve sert bir (materyalist)'tir. Bu bakmdan, belki de (Karl Marks) ve (Lenin)'i aacak bir istidatta, kaba maddeden baka bir hedef tanmaz: (M. Kemal'in yazdrd kitaptan): Her halde hayatn, herhangi bir tabiat harici milin mdahalesi olmakszn, dnya zerinde tabii, zaruri bir kimya ve fizik seyri neticesi olduunu kabul etmek lazmdr. (1931 ylnn Lise Tarih kitab, Cilt 1. sahife 5, satr 10 il 17.) *** 8 - Umumi mnadaki bu ruh seciyesinden sonra Birinci Cumhur Reisi, pek, ama pek husus mnada tam bir slmiyet dmandr: (M. Kemal'in yazdrd kitaptan):

Mekkeliler Araplar kendi mabetlerine ekebilmek iin Arap yarmadasnn muhtelif yerlerinde mabut tanlan 360 putu Kabede yerletirmilerdi. Kabenin kutsiyetini Yahudi ananelerine de raptetmilerdi. Bu uydurmalara gre brahim, kars Hacer ile olu smail'i buraya getirmiti. Bunlarn hepsi, bittabi, sonradan uydurulmu masallardr. (1931 ylnn Lise Tarih kitab, Cilt 2, sahife 85, satr 19 il 27.) *** 9 - Birinci Cumhur Reisinin btn hayat, fikir ve hamlelerine hkim olan en byk nefret kutbu, bizzat Allahn Sevgilisidir. Bu tarih kitabnda, en kk bir hrmet edas gsterilmeksizin sadece hs ve mukaddes ismiyle, polis zabtlarndaki sanklara ait slpla anlan Gaye-nsan ve Ufuk-Peygamber (Salt ve Selm O'na olsun) hatt kasden methediliyormu gibi durulduu noktalarda bile sistemle drlmek istenmitir. Mukaddes ismi nokta nokta gstererek metinleri takdim ediyoruz: (M. Kemal'in yazdrd kitaptan): ........ 40 yana geldii zaman, vatandalarn, kendisinin bulduu ve doru olduuna inand yeni bir dine davet etmee balad. (1931 ylnn Lise Tarih kitab, Cilt 2, sahife 89, satr 15 il 18.) 10 - Birinci Cumhur Reisince (M. Kemal) her ey Allah Resul tarafndan (h) uydurulmutur. Bu uydurmalarn (namtenahi defa h) mecmuas da Kur'andr; yoksa o. sanld gibi, Allahn kelm deildir: (M. Kemal'in yazdrd kitaptan): ........'in koyduu esaslarn toplu olduu kitaba Kur'an denir. (1931 ylnn Lise Tarih kitab, Cilt 2. sahife 90. satr 25 ila 26.) Baknz, uydurma diye iddia ettii mukaddes olularn izahn nasl yapyor ve Peygambere nasl bir hile isnat ediyor: O, Araplarn ahlk ve detlerinin pek fena ve pek iptidai ve slaha muhta olduunu anlam, bunlarn slah iin tenha yerlere ekilerek senelerce dnm ve yllarca tefekkrden sonra kendisinde vahiy ve ilham fikri domutur. (1931 ylnn Lise Tarih kitab, Cilt 2, sahife 40, satr 33 il 36.) Ayn hile isnadnn devam: ........ uzun bir devredeki tefekkrlerin mahsul olan yetleri, lzum ve ihtiyalara gre takdir ediyordu. (1931 ylnn Lise Tarih kitab, Cilt 2, sahife 41, satr 26 il 27.) *** 11 - O kadar slmiyet dmandr ki, bu dinde samim olanlar bile yabanclar kabul eder ve onun kaynak tekil etlii rk ve kavmi, slmiyetle beraber drmek ister: Arap olmyan, kavimler slamiyeti hrsla benimsediler, halbuki asl Araplardan olan snflar slamiyeti, tahakkm etmek iin bir siyaset vastas olarak kullandlar. Nihayet nfuz ve iktidar Arap olmyan Mslman kavimlerin ellerine geti. Araplar adeta llerine dndler. (1931 ylnn Lise Tarih kitab, Cilt 2. sahife 93, satr 25 ila 29.) *** 12 - Ve nihayet mahut tarihte ki gayet sinsi (taktik), lemlerin Efendisini bir kumandan ve devlet reisi olarak medheder gibi grnp O'nun asl, ulvi ve mnezzeh mna ve hakikatine az dolusu svmek, bylece gya yeni bir rtbe ve paye adna niha ve mefkrev rtbeyi, en hain bir kfr asabiyetiyle ayaklar altnda inemektir: Aksi takdirde........'i her eyi bir melekten alan ve aynen muhitine tebli eden mmi, cahil, hissiz, hareketsiz bir put derekesine indirmek hatasndan kurtulmak mmkn olmaz. (1931 ylnn Lise Tarih kitab, Cilt 2, sahife 93, satr 32 il 35.) ***

KAYNAK: Necip Fazl Ksakrek, Byk Dou Dergisi, 22 Aralk 1950, Say: 40, sayfa 3. ALINTI: n-f-k.com ******************** Sayfa resimleri: Sayfa 79 slam Tarihinin Balangc / Arabistan:

Sayfa 80 Smerler - Arap Ahlak ve Adetleri:

Sayfa 84 slamiyet ncesi / Kabe:

Sayfa 85 Kabe Devam:

Sayfa 86 Lisan ve Edebiyat:

Sayfa 90 Kuran ve Vahiy:

Sayfa 91 lk Vahiy:

Sayfa 92 Kuran'n 3 Ayr Konuda Mtalea Edilmesi:

Sayfa 93 Kble'nin Kuds'ten Mekke'ye Dndrlmesi:

Sayfa 94 Muhammed'in Kervanlara Tecavz Olay !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :

Sayfa 95 Ganimet htilaf zerine Ayetlerin Yazlmas:

Sayfa 119 Kuran'n Toplanmas:

M. Kemal Atatrk, Peygamberimiz Hz.Muhammed'in (sallallahu aleyhi vesellem) mezarn yklmaktan kurtard yalan

Gerek bana ulaan zel mesajlar, gerekse sayfamza gelen neredeyse her kemalistin bu aslsz iddiay "gururla" dile getirmesi, bizi bu konuyu amaya icbar etti. Evvela bu aslsz iddiay buraya yazalm... Iddia yle: """Hz. Muhammed'in mezarn ykp, yerini degitirmek isteyen zamann Suud kralna Atatrk'n kendi el yazs ve imzasyla ektigi telgraf: Not: Yazya balarken Krala sayn kelimesini kullanmyor.. " Suud kralnn dikkatine !! Tarafmza ulaan haberlere gre Allah'n sevgili ve zel kulu, elisi peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nn kabrini ykp yerini degitirecekmisin. O mezarn tek tana dokunursan Kurtulu Sava'n brakr ordularmla aa inerim." 26 Haziran 1919 MUSTAFA KEMAL ATATRK (Cumhurbakanl Atatrk zel Arivi)""" *** Birde dtkleri "not"ta; Krala "sayn" kelimesi kullanmadn belirtmiler... Ne kadar da gururlanyorlardr kimbilir. Gelelim cevabmza... 1 - "Szde" telgraf "el yazsyla" ekilmi... Faks m bu mbarek, el yazsyla ekilebilsin? Telgraf sisteminde mrekkepli kalem bir kat erit zerine nokta (.) veya izgi (-) eklinde ekiller izer. Daha sonra ise Samuel Morse ve yardmcs Vail bu sistemi gelitirdiler. "Nokta ve izgilerden" oluan bir kodlama sistemi ortaya kardlar. Bu kodlama sistemi, daha sonra tm dnyada kabul gren Mors alfabesiydi.[1] 2 - "Szde" telgraf; "Mustafa Kemal *Atatrk*" imzasn tayor. Halbuki "Atatrk" soyad taa 24 Kasm 1934 tarih ve 2587 sayl kanunla kendisine verilmitir.[2]

3 - Dileri ile ilgili yazmalar "Dileri Bakanl" arivinde muhafaza edilir. Oysa bu "szde" telgrafn kayna "Cumhurbakanl" arividir. stelik "szde" belgenin hangi dosya ve numarada olduu hakknda bilgi de verilmemi. Byle kaynak olur mu? Zaten byle bir belge olmad iin numaras verilemiyor olsa gerek. Eer byle bir belge varsa karn ortaya. ayet bulamyorsanz yok hkmndedir, olmayan bir belge nasl delil olur? 4 - "Suud Kralna" ekildii iddia edilen telgrafn tarihi "26 Haziran 1919'dur. Oysa Suudi Arabistan Krall taa 23 Eyll 1932 tarihinde kurulmutur.[3] Bazlar da telgrafn 1926 ylnda ekildiini iddia ederler... Ancak bu tarih "szde" telgrafn ierii ile elimektedir. Zira metinde: "O mezarn tek tana dokunursan **Kurtulu Sava'n** brakr ordularmla aa inerim." ifadeleri yer alyor. 1926 ylnda Kurtulu Sava m vard? Kurtulu Sava 11 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya Mtarekesi ile fiilen, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlamas ile resmen sona ermitir. Ksaca bu iddiann asl yoktur, sama bir iddiadr. Nevzat Yalnta, bunu M. Kemal Atatrk' mslman gstermek iin uydurduklarn Kadir Msrolu'na itiraf etmi ve Kadir Msrolu'da bunu televizyonda aklamtr. Nevzat Yalnta'n Kadir Msrolu'nu yalanladn da duymadk. Sz konusu videoyu izlemek iin u linke tklaynz: https://www.facebook.com/photo.php?v=191797690907454 (Allahmme Salli Ala Seyyidina Muhammed Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed.) ********** KAYNAKLAR: [1] http://tr.wikipedia.org/wiki/Telgraf [2] T.C. Resm Gazete, 24 Aralk 1934, say 2888, sayfa 4565. [3] Konya Ticaret Odas, Suudi Arabistan Krall lke Raporu, Etd-Aratrma Servisi Ocak 2009, sayfa 1. ******************** ******************** ********************

Kemal Atatrk'n; "Padiahlar gizli ierdi, ben ak iiyorum!" sz hakknda

Bilirsiniz, M. Kemal Atatrk bir yerde halka yle demi: "padiahlar gizli ierdi. Ben ak iiyorum." Bu olay, M. Kemal Atatrk'n hizmetisi Cemal Granda hatratnda yle anlatyor: "Moda koyundayz... Scak bir yaz akam. Byk bir kalabalk evremizi sarm. Halk, Atatrk' yakndan grebilmek iin toplanm, birbirinin stne kyor. Sakarya motorunu ard: - Rak, arap, ne varsa hepsini halka dat... Bana da bir ie brak. Dedi. Ben de ne kadar iki varsa, orada bulunan herkese dattm. Yarm bardak kadar rak kald. O srada futbolcu Fazl gelmiti. Kalann da ona verdim. ok sevindi: - Gazi bize rak verdi... Yaasn be... Diye barmaa balad. (...)" Cemal Granda bu malumat verdikten sonra, M. Kemal Atatrk'n halka doru kadehini kaldrarak yle konutuunu yazyor: - Vatandalarm Buna rak derler. Vaktiyle padiahlar gizli ierdi. Ben ak iiyorum.(...)"[1] *** Kemalistler, M. Kemal Atatrk'n bu davrann takdir ediyorlar... Ak szlymte... Gizlisi sakls yokmuta... Vs. diyorlar. Nefslerine ho geliyor tabi. Ne var ki mesele bu kadar basit deil. M. Kemal Atatrk'n bu davran, milleti "ahlakszlatrmaktan" baka bir ey deildir. Bir lider dnn ki, kendi halkna rak, arap daha ak bir ifadeyle; "beyni uyuturan, akl rten" bir maddeyi imeye tevik ediyor. Binbir trl rezalete, rnein tecavz, cinayet vs. gibi iddet olaylarna sebebiyet veren bir eyi millete dattryor.

Aslnda olay bu kadarla da snrlandrlamaz... Insanlarn yalnzca dnyasn deil, ahiretini de mahvetmektir bu. Allahu Teala Kur'an- Kerim'de yle buyuruyor: Nur Suresi 19 - "nananlar arasnda kt sz ve davrann yaylmasn arzulayan kimseler iin dnyada da, ahirette de ac veren bir azab vardr. (Her eyi) Allah bilir; siz bilmezsiniz." Kendisi bira fabrikas kurmutu, acaba onun reklamn m yapyordu? "Ben para kazanaymda millet sarho, ayya, serseri olmu nemli deil" mant ile mi hareket ediyordu bilinmez. te yandan, baz Padiahlar ayet iki iiyordularsa; bunu "gizlemeleri" hem dnyev, hemde uhrev adan bakldnda dorudur. Halkn dnya ve ahiret saadeti iin bu pislie bulamasn nlemekle beraber, bir kul olarak kendileri iin gnahlarn gizlemeleride zarurdir. Nitekim Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) yle buyurdu: "mmetimin hepsi affa mazhar olacaktr, gnah alen ileyenler hari. Kiinin geceleyin iledii kt bir ameli Allah rtmtr. Ama, sabah olunca o: "Ey falan, bu gece ben u u ileri yaptm!" der. Bylece o, geceleyin Allah kendini rtm olduu halde, sabahleyin, zerindeki Allah'n rtsn aar. te bu, gnah alen ilemenin bir eididir." [Buhar, Edeb 60; Mslim, Zhd 52, (2990).] Grdnz gibi, Peygamberimizin (sallallahu aleyhi vesellem) beyanyla sabittir ki, insan iledii kt bir ameli alenletirmemelidir, aksi takdirde affa mazhar olamayaca bildirilmitir. M. Kemal Atatrk, bir yandan halk bu pislii imeye tevik ederken, dier yandan kendi gnahn alenletirmektedir. Acaba M. Kemal Atatrk, "Trkiye Cumhuriyeti eyhler, derviler, mritler ve meczuplar memleketi olamaz" derken, "Trkiye Cumhuriyeti ayyalar, sarholar, serseriler ve zppeler memleketi olacak" m demek istedi? Byle bir nesil mi tasavvur ediyordu? Neyse... Bu arada, demek ki Kazm Karabekir Paa'nn syledikleri de doruymu... M. Kemal Atatrk'n kendisine yle dediini yazmt hatratnda: "Dini ve namusu olanlar kazanamazlar, fakir kalmaya mahkmdurlar. Byle kimselerle memleketi zenginletirmek mmkn deildir. Onun iin nce din ve namus telkkisini kaldrmalyz. Partiyi, bunu kabul edenlerle kuvvetlendirmeli ve bunlar abuk zengin etmeliyiz. Bu suretle kalknma kolay ve abuk olur.."[2] Byle birisi kesinlikle benim ATA'm olamaz. Biz, iyilii emretmek ve ktlkten sakndrmakla mkellefiz, dolaysyla ktle tevik edenler benim ATA'm olamaz. Al-i Imran Suresi 110 - "Siz insanlar iin karlm en hayrl mmetsiniz. yilii emreder, ktlkten vazgeirmee alr ve Allah'a inanrsnz.(...)" Son olarak u Ayeti yazalm: Maide Suresi 90 - "Ey iman edenler! ki, kumar, dikili talar (putlar) ve fal oklar eytan ii birer pisliktir. Bunlardan kann ki, kurtulua eresiniz." *** Bu yazy okuduktan sonra altta balantsn vermi olduum videoyu izlemenizi iddetle tavsiye ederim: https://www.facebook.com/video/video.php?v=143239962429894

********** KAYNAKLAR: [1] Atatrk'n uann gizli defteri, Turhan Grkan, Istanbul 1971, Fer Yaynlar, sayfa 186. [2] Kazm Karabekir Anlatyor, Yayna Hazrlayan: Uur Mumcu, Tekin Yaynevi, Ankara 1993, sayfa 83, 84. ******************** ******************** ********************

M. Kemal'i savunanlarn iddialarna Reddiye / Cevap


Bu almamzda M. Kemal Atatrk'n; "Fakat, bu prensipleri, gkten indii sanlan kitaplarn dogmalar ile asla bir tutmamaldr. Biz, ilhamlarmz, gkten ve gayipten deil dorudan doruya hayattan alm bulunuyoruz." eklindeki TBMM'nde yapt konumann Islam'a aykr olmadn savunmak adna; kendi tabirleri ile "mslman ama laik" (nasl oluyorsa artk) bizim tabirimizle de "gaflet uykusunda" olan kardelerimizin ortaya attklar iddialara, Allah'n (celle celaluhu) ltfu ve keremiyle cevap verilecektir. Bu arada Video daki bir ayrntya deinelim... M. Kemal yapt konumada elini masonlar gibi gsne koymaktadr. zellikle bu konumasnda byle bir hareket yapmas ilgin... ******************** --- 1. IDDIA: Bu video montaj. --- CEVABIMIZ: Grntlerin montaj olmas dnlemez. nk bu szler Trkiye Byk Millet Meclisi'nde sylenmitir, dolaysyla tutanaklara gemitir. Meclis zabtlarna baklrsa, video da sylenen szlerin ayns zabtlarda da grlebilir: Baknz: "M. Kemal Atatrk DEVRE : V Ictima : 3 TBMM ZABIT CERIDESI CILD : 20 Birinci inikad 1 - XI - 1937 Pazartesi Byk Millet Meclisi Ktphanesi" ******************** --- 2. IDDIA: Kuran; "Kitap" olarak "birden" inmediine gre, Atatrk'n kast ettii Kuran deildir. --- CEVABIMIZ: Kuran'n "birden" bir "kitap" halinde indirilmesi ile 23 ylda peyder pey indirilmesi arasnda bu adan bir fark yoktur. Burada kavramlar zerinden tartma yapmyoruz... ayet yle olsayd, bir yazarn; "ben bir kitap yazdm" demesi mmkn olmazd. Zira yazar nce sayfalara yazmtr, akabinde bir takm ilemlerden getikten sonra matbaada baslr, cilt haline getirilir vs. Bir yazarn, "ben sayfalar yazdm" ve sonra "onlar kitap halinde sattk" dedii duyulmu mudur? Biraz ciddi olmakta fayda var.

Bu sylediklerimizi Kuran- Kerim de teyid etmektedir: Bakara Suresi 185 - "O Ramazan ay ki, insanlar irad iin, hak ile batl ayracak olan, hidayet rehberi ve deliller halinde bulunan **Kur'n onda indirildi.** Onun iin sizden her kim bu aya ahit olursa onda oru tutsun. Kim de hasta, yahut yolculukta ise tutamad gnler saysnca dier gnlerde kaza etsin. Allah size kolaylk diler zorluk dilemez. Sayy tamamlamanz, size doru yolu gsterdiinden dolay Allah' tekbir etmenizi ister. Umulur ki kredersiniz." Ankebut Suresi 47 - "(Resulm!) te sana (nceki kitaplar tasdik eden) bu **kitab indirdik.** Onun iin, kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ediyorlar. unlardan da ona iman eden nice kimseler vardr. Ayetlerimizi ancak kfirler bile bile inkr eder." ******************** --- 3. IDDIA: Allah "gkte" midir ki Kuran "gkten" inmi olsun? Oysa M. Kemal "gkten" inen kitaplar diyor. Allah "gkte" olmadna gre, Kuran da "gkten" inmemi saylr... Yani M. Kemal Kuran' kastetmemitir. --- CEVABIMIZ: Cenab- Hak, "gkten" yamur indirdiini Kuran'da beyan ediyor, bu durumda "size gre" Allah (celle celaluhu) "gkte" midir? Szkonusu Ayet'e bakalm: Rum Suresi 24 - "Yine O'nun yetlerindendir ki, size hem korku ve hem de umut vermek iin imei gsteriyor. Ve **gkten bir su indiriyor** da onunla yeryzne lmnden sonra hayat veriyor. phesiz ki bunda akln kullanacak bir kavim iin nice ibretler vardr." Ayn ekilde Kuran'n "gkten" indirilmi olmas, Allah'n (celle celaluhu) "gkte" olduu anlamna gelmez. Allah (subhanehu ve te'ala) "Subhan"dr, yani hereyden, zamandan ve mekandan mnezzehtir. Zaten M. Kemal Atatrk'n video da syledikleri ile yaptklar rtyor. Rabbimizin hkmlerini almak yerine, bizzat kendi tabiri ile "dorudan doruya hayattan" almtr... Yani, kendi arzu ve hevesine uymutur. Oysa bir mslmandan beklenen, Allah'n (azze ve celle) kanunlarna uymasdr. Nitekim "Taha" Suresi'nde Alemlerin Rabbi yle buyuruyor: 16 - "Sakn kyamete inanmayp, kendi heva ve hevesine uyan kimse seni, ona iman etmekten alkoymasn; sonra helak olursun." Neticede M. Kemal Atatrk'n; "Gkten indii sanlan..." demesiyle, Kuran'n Allah (azze ve celle) katndan olduuna "iman" etmedii ortaya kyor. "Bize ne, iman etmezse etmesin" demekte yersiz, zira dinimize gre bu nokta da ok nemlidir... yle ki: Laiklik; Kuran'n Rabbimizin katndan olduuna **iman etmeyen birisi tarafndan** mslman bir millete dayatlmtr. "Bu dncede olan birisinin kurduu sistem" bizi ynetiyor. Bu dnce esasna dayal bir ynetimin; Rus, yunan ve ingiliz ynetimlerinden, bayra "ha" olan ynetimlerden ne fark var? Bir mslmann bu dnce yapsnda olan birisinin ynetimi ve dzeni altnda yaamas nasl dnlebilir? Asla dnlemez... Ayn zamanda u sebeple de dinimizin onaylamad bir husustur bu;

"Nisa Suresi"nde Rabbimiz yle buyuruyor: 59 - "Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygambere de itaat edin ve **sizden olan emir sahibine** de itaat edin. Eer herhangi bir eyde anlamazla derseniz; Allah'a ve ahiret gnne gerekten inanyorsanz, onu Allah ve Resulne arz edin. Bu, daha iyidir ve sonu bakmndan da daha gzeldir." Ayet-i Kerime'de "sizden olan emir sahibine itaat edin" buyuruluyor... Yani, "mslman olan" emir sahiplerine uymak ile mkellefiz. Mslman olmayana itaat olunmaz... Kuran'n Rasulullah'a (sallallahu aleyhi ve sellem) indirilmesinin bir "sandan" ibaret olduunu ifade eden birisine nasl mslman denir ? Ite biz, Islam nizamna uygun bir ynetim ve sistem istiyoruz. Bunu da ancak Kuran'n Allah (celle celaluhu) katndan olduuna iman eden bir mslmann salayacan dnyoruz. Bir mslmann, kendi kitab olan "Kuran" ile ynetilmek istemesinden daha doal ne olabilir? Bir mslman, nasl olurda Kuran ile ynetilmek istemez? Al-i Imran Suresi 23 - Kendilerine Kitaptan bir pay verilenleri grmedin mi? **Aralarnda Allah'n Kitab hkmetsin** diye arlyorlar da onlardan bir blm yz eviriyor. Onlar ite byle arka dnenlerdir. Bakara Suresi 170 - Onlara: "Allah'n indirdiine uyun." dendii vakit de: "Yok, ATAlarmz neyin zerinde bulduysak ona uyarz." dediler. Ya ATAlar bir eye akl erdiremez ve doruyu seemez idiyseler de mi onlara uyacaklar? Nisa Suresi 61 - Onlara: "Allah'n indirdiine ve Peygambere gelin!" denince, mnafklarn senden bsbtn uzaklatklarn grrsn. ******************** ******************** ********************

M. Kemal Atatrk'n OK el yazlar !!! (Trk Tarih Kurumu Basmevi)

Bakmadan nce okuyunuz: Muhalif olacak arkadalar ve inanamayan arkadalar iin, bu raporlarn M. Kemal Paa'ya ait olduunun resmi devlet raporunun bulunduunu ve Afet Inan'n "Medeni Bilgiler" adl eserinde de mahfuz olduunu hatrlatmak isteriz. Ayn zamanda Dou Perinek de, 2000'e Doru dergisinde yaynlamtr. Yani kimse "bunlar uydurma" demesin! Ayrca, "o olmasayd" ile balayp ".....olurdu" ile biten cmleler de kurmaynz. Zira bu, vaki olmasn derpi ettiiniz durumu, kendi erafnza olan gvensizliinizden kaynaklandn gsterir.

********** Ilimhazinem.com sitesinden alntlanmtr. KAYNAK: M. Kemal Atatrk'n El Yazlar "Medeni Bilgiler", Trk Tarih Kurumu Basmevi, Ankara 1998. ******************** ******************** ********************

Milletimiz Kuran'dan tiksinir mi haa ? Peki M. Kemal ne diyor?

M. Kemal, "Trk halknn uzun zamandan beri ezberden okuduu baz Arapa dualarn gerek manasn anlad zaman tiksineceini" sylyor (Dikkatinizi ekeriz szkonusu eser ilki 1934 ylnda Atatrk yaarken, kez Trkeye evrildi ve M. Kemal mdahale etmedi... Demek oluyor ki bunlar gerekten M. Kemal syledi. Ayrca "Radikal" ve "Milliyet" Gazetesi'nde de yaynland... Ben Milliyet Gazetesi'nde yaynlanan haberin resmini ektim ve buraya ykledim.) ********** Atatrk'n din hakkndaki grlerine k tutacak yeni bir belge ortaya kt. 1932-1933 yllarnda Ankara'da grev yapan ABD Bykelisi Charles H. Sherrill'in hazrlad ve Atatrk'n kendi azndan dinle ilgili grlerini ieren rapor ilk kez Toplumsal Tarih dergisinde aratrmac yazar Rfat N. Bali'nin hazrlad yazda yaymland. Bykeli, Ankara'da grev sresi boyunca Atatrk ile yapt grmelere ve gzlemlere dayanarak "A Year's Embassy to Mustafa Kemal" adl bir kitap hazrlamt. Eser ilki, **1934 ylnda Atatrk yaarken**, kez Trkeye evrildi. Kitabn en ilgin blm Atatrk'n dine bakn ieren ksmd. Bu blmde yazar, Atatrk'le yapt uzun bir mlakata yer vermi ancak Atatrk'n szlerinin bir ksmn kitaba almam bunu da "Din konusundaki ahsi grleri hususunda sylediklerinin tamamn burada vermek hi doru olmaz" satrlaryla dile getirmiti. Ancak Sherill, kitaba sadece bir blmn ald grmeyi zetleyerek bir rapora dkt ve ABD Dileri Bakanl'na gnderdi. ABD Dileri Arivi'ndeki bu raporu, Rfat N. Bali Trkeye evirip Toplumsal Tarih'e yazd. Aada, raporun tam metni yer alyor. ABD BYKELL Say:423 Ankara, 17 Mart 1933 Konu: Trkiye'de din MNHASIRAN MAHREM Saygdeer Hariciye Vekili Washington (...)

Arapa neden yasakland? "Trk halknn uzun zamandan beri ezberden okuduu baz Arapa dualarn gerek manasn anlad zaman tiksineceini sylyor. Kuran'dan alnan Arapa bir blm okudu. Bu surede Hz.Muhammed'in (sallallahu aleyhi ve sellem) amcas ile amca kznn yaptklar bir eyden tr cehenneme gidecekleri yazyor. (Tebbet Suresi) 'Dnen bir Trkn bylesi bir duay okumaktan elde edecei dini ilham veya dine ilgi gstermesini tahayyl edebilir misin?' dedi. Bu fikrini gelitirdike ben de gitgide Kuran'n Trke okunmasn tevik etmesinin sebebinin Kuran'n Trkler arasnda gzden dmesi olduu neticesine varyorum. Daha sonra umumi ve artc bir beyanda bulunarak Trk halknn gerekte hibir ekilde dindar olmadn, aralarndan camilere giden az sayda kiinin alkanlktan veya yksek sesle sylenen dualarn cezbine kaplarak camiye gittiini ileri srd." ********** KAYNAK: ABD BYKELL, Say: 423, Ankara, 17 Mart 1933, Konu: Trkiye'de din, MNHASIRAN MAHREM, Saygdeer Hariciye Vekili, Washington. ABD Dileri Arivi'ndeki bu raporu, Rfat N. Bali Trke'ye evirip "Toplumsal Tarih"e yazd. Ayrca Milliyet Gazetesi'nde haber olarak yaynland, baknz: Milliyet, 7 Eyll 2006. ******************** ******************** ********************

M. Kemal Atatrk Ahiret'e inanmyor mu? (Sylev'den) (Felsefe yerine Kur'an- Kerim okusayd, kendisi hakknda daha hayrl olabilirdi.)
M. Kemal'i sevenler aman dikkat: "Kii sevdii ile harolunur." Evvela konuya gemeden nce bir izah yapmakta fayda var. M. Kemal Atatrk'n inanc bizi neden ilgilendiriyor, nce bunun cevabn verelim. "Taha" Suresi'nde Alemlerin Rabbi yle buyuruyor: 16 - "Sakn kyamete inanmayp, kendi heva ve hevesine uyan kimse seni, ona iman etmekten alkoymasn; sonra helak olursun." M. Kemal Atatrk'n, (altta greceksiniz) ; "Ahiret'e inanmadn" sylemesiyle "iman" etmedii ortaya kyor. "Bize ne, iman etmezse etmesin" demekte yersiz, zira dinimize gre bu nokta ok nemlidir... yle ki: Laiklik; man etmeyen birisi tarafndan mslman bir millete dayatlmtr. "Bu dncede olan birisinin kurduu sistem" bizi ynetiyor. Bir mslmann bu dnce yapsnda olan birisinin ynetimi ve dzeni altnda yaamas nasl dnlebilir? Asla dnlemez... Ayn zamanda u sebeple de dinimizin onaylamad bir husustur bu; "Nisa Suresi"nde Rabbimiz yle buyuruyor: 59 - "Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygambere de itaat edin ve **sizden olan emir sahibine** de itaat

edin. Eer herhangi bir eyde anlamazla derseniz; Allah'a ve ahiret gnne gerekten inanyorsanz, onu Allah ve Resulne arz edin. Bu, daha iyidir ve sonu bakmndan da daha gzeldir." Ayet-i Kerime'de "sizden olan emir sahibine itaat edin" buyuruluyor... Yani, "mslman olan" emir sahiplerine uymak ile mkellefiz. Mslman olmayana itaat olunmaz. Ite biz, Islam nizamna uygun bir ynetim ve sistem istiyoruz. Bunu da ancak iman eden bir mslmann salayacan dnyoruz. Bir mslmann, kendi kitab olan "Kuran" ile ynetilmek istemesinden daha doal ne olabilir? ******************** ******************** imdi gelelim konumuza... M. Kemal Atatrk yle diyor: Vaktiyle kitaplar kartrdm. Hayat hakknda filozoflarn ne dediklerini anlamak istedim. Bir ksm her eyi kara gryordu. "Mademki hiiz ve sfra varacaz, dnyadaki geici mr esnasnda nee ve mutlulua yer bulunamaz" diyorlard. Baka kitaplar okudum, bunlar "daha akll adamlar" yazmlard. Diyorlard ki: "Mademki sonu nasl olsa sfrdr, bari yaadmz srece en ve keyifli olalm." Ben kendi karakterim itibariyle ikinci hayat anlayn tercih ediyorum, fakat u kaytlar iinde: Btn insanln varln kendi ahslarnda gren adamlar mutsuzdurlar. Besbelli ki, o adam birey sfatyla mahvolacaktr. Herhangi bir ahsn yaadka memnun ve mesut olmas iin lazm gelen ey; kendisi iin deil, kendisinden sonra gelecekler iin almaktr. Makul bir adam, ancak bu ekilde hareket edebilir. Hayatta tam zevk ve mutluluk, ancak gelecek kuaklarn erefi, varl ve mutluluu iin almakta bulunabilir. *** KAYNAK: Atatrk'n Sylev ve Demeleri, 17 Mart 1937, cild 2, sayfa 280, 281. Ayrca baknz: Ulus gazetesi, 20 Mart 1937. ********** Oysa Allah (celle celaluhu) Ahiret'e inanmayanlar hakknda aadaki ve benzer birok ayet vahyetmitir: Nisa Suresi 36 - Ey iman edenler! Allah'a, Peygamberine, Peygamberine indirdii Kitab'a, ve daha nce indirdii kitaba iman edin. Kim Allah', meleklerini, kitaplarn, peygamberlerini ve ahiret gnn inkr ederse sapkln en koyusuna dm olur. *** Ankebut Suresi 20 - De ki: "Yeryznde gezip dolan da, Allah ilk batan nasl yaratm bakn. te Allah bundan sonra (ayn ekilde) ahiret hayatn da yaratacaktr." Gerekten Allah her eye kadirdir. *** Araf Suresi 147- yetlerimizi ve ahiretteki karlamay inkr edenlerin amelleri hepten boa gitmitir. ekecekleri ceza kendi yaptklarndan bakas m olacaktr? *** Hud Suresi

19 - Onlar ki, Allah yolundan dndrmeye alrlar ve o yolu eri br yapmak isterler. stelik onlar, evet onlar ahirete de inanmazlar. *** Nahl Suresi 22 - lhnz bir tek ilhtr. Bununla beraber ahirete inanmayanlarn kalbleri inkrc, kendileri de bbrlenen kimselerdir. *** M'minun Suresi 74 - Fakat ahirete inanmayanlar ise, srarla yoldan kmaktadrlar. *** Neml Suresi 4 - phesiz biz, ahirete inanmayanlarn ilerini kendilerine ssl gsterdik de onlar ilerisini gremezler, kalpleri krelmitir. 5 - te bunlar, kendileri iin olduka ar bir azab bulunan kimselerdir, ahirette en ok ziyana urayacaklar da onlardr. *** Rum Suresi 7 - Onlar, sadece bu dnya hayatnn d yzn bilirler. Ahiretten ise onlar hep gafildirler. ******************** ******************** ********************

"Hakimiyet Milletindir" diyen M. Kemal Atatrk, Milletin vekillerini tehdit ediyor. (Nutuk'tan)

M. Kemal Atatrk, mecliste yapt konumay NUTUK'TA yle anlatyor: Mesele, zaten oldubitti haline gelmi olan bir gerei kanunla ifadeden ibarettir. Bu mutlaka olacaktr. Burada toplananlar. Meclis ve herkes meseleyi tabii olarak karlarsa, sanrm ki uygun olur. Aksi takdirde, yine gerek, usulne uygun olarak ifade edilecektir. Fakat belki de baz **kafalar kesilecektir.** NUTUK'TA geen szkonusu szlerin resmi iin Fotoraf'a baknz. KAYNAK: Nutuk; 14. Blm: Lozan Bar Konferans ve Saltanatn Kaldrlmasna likin Gelimeler, Hilafet Meselesi 10. Konu: Karma Komisyon'a Anlattm Gerek: **********

NOT: Byle demokrasi olur mu? Byle insan haklar olur mu? Akca anlalyor ki, M. Kemal'in yaptklar, halkn onay ile gereklememitir. Halka ramen, zorla tatbik edilmitir. ******************** ******************** ********************

Bu szler, analarmza, ninelerimize ve dinimize hakaret deil midir ?

"...Kimi yerlede kadnlar gryorum ki, bana bir bez, ya da bir petemal ya da benzer bir eyler atarak yzn, gzn gizler ve yanndan geen erkeklere kar ya arkasn evirir, ya da yere oturarak yumulur. Bu durumun anlam, gsterdii nedir? Efendiler uygar bir ulus anas, ulus kz bu artc biime, bu vahi duruma girer mi? Bu durum ulusu ok gln gsteren bir grntr. Hemen dzeltilmesi gerekir." ********** KAYNAK: Atatrk'n Sylev ve Demeleri, Trk nklap Tarihi Enstits Yay., C. II., s. 217 *** Peki, Allah subhanehu ve Teala ne buyuruyor? Nur Suresi 31 - Mmin kadnlara da syle: Gzlerini (harama bakmaktan) korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. Grnen ksmlar mstesna olmak zere, zinetlerini tehir etmesinler. Ba rtlerini, yakalarnn zerine (kadar) rtsnler.(...) Ahzab Suresi 59 - Ey peygamber! Hanmlarna, kzlarna ve mminlerin kadnlarna hep syle de cilbablarndan (d elbiselerinden) zerlerini smsk rtsnler. Bu onlarn tannmalarna, tannp da eziyet edilmemelerine en elverili olandr. Bununla beraber Allah ok balaycdr, ok merhamet edicidir. ******************** ******************** ********************

Cumhuriyetin lk Yllarnda Snneti (htam) Yasaklama Teebbs

Yanl duymadnz.. Evet, slm'n emri olan "snneti" yasaklamak istediler. Sene, hicri 1346 yani 1928.. smet nn, 4. Trkiye Cumhuriyeti Babakan olarak hkmetin banda. Cumhurbakan ise M. Kemal Paa..!! Fazla izahte gerek var m? stte grlen, Mustafa Sabri Efendi'nin karmakta olduu "Yarn" gazetesi. Siyah kutu iine aldmz yerde "Snnet meselesi" yazyor. (Fotoraf'ta) Makale, snneti yasaklamak isteyen zihniyete cevaplarla dolu... ALINTI: %100 Osmanl ******************** ******************** ********************

Inklbn, milleti gavurlatrmay amaladna dair bir delil

"apka inklbndan sonra dier bir arkadamzn, Ankara valisi Yahya Galip Beyin bir ziyaretini hatrlarm. Ayn zamanda mebus (milletvekili) olarak bulunan Yahya Galip Bey de ok yaknmzd. Bir teklifi vard. Nedir? dedim. - apkann orta yerine bir ay-yldz koyalm. Dier milletlerden farkmz belli olur? dedi. Teklifi bu. Yahya Galip Beye: - Canm biz bunlar farkmz olmasn diye yapyoruz. Sen ne teklif ediyorsun, tarznda ktm.." ********** KAYNAK: nn'nn hatralar, Ulus gazetesi 5 Nisan tarihli nsha ********** Peki Islam ne diyor? "Kim bir kavme benzerse, o da onlardandr." (Ebu Davud, Libas, 4; Msned, 2/50) "Bizden bakasna benzeyen bizden deildir." (Tirmiz, stizan, 7) ******************** ******************** ********************

"Elmall Tefsirini M. Kemal Atatrk yazdrd" yalan


(Yaznn altna bir "NOT" dtm, mutlaka okunmaldr.)

Konuya gemeden nce... ayet M. Kemal Atatrk Elmall tefsirini yazdrm olsa bile bu ne anlama geliyor? Mslman olduu anlamna m geliyor? O halde Kur'an' tercme ettiren btn devletlerin reisleri mslman m olmu oluyor? Farzedelim ki yle (haa)... O halde "Tanrszln ilmihali" isimli ateist dncenin rn olan kitab tercme ettirmesi M. Kemal Atatrk' "ateist" yapmaz m? Sz konusu kitabn basm M. Kemal Atatrk'n emriyle Istanbul'da Devlet matbaasnda gerekletirilmitir. 1928 ylnda, Milli Eitim Bakanl Yaynlar arasnda "Akl Selim" adyla yaymlanmtr. Dikkatinizi ekerim "Akl Selim" adyla yaymlanmtr. "Akl Selim". Tanr tanmayanlar, akll m oluyor yani? Milli Gazete yazar FAHRI GVEN Kk Hamdinin Tefsirine M. Kemal Paann dahli adl makalesinde Elmall Muhammed Hamdi Yazrn Hak Dini Kuran Dili adl tefsirinin nasl kaleme alndn yazd. te Fahri Gvenin makalesinden alnt; Kk Hamdinin Tefsirine M. Kemal Paann dahli Yaad dnemde Kk Hamdi ismiyle maruf olan Elmall Muhammed Hamdi Yazrn kaleme alm olduu Hak Dini Kuran Dili adl tefsir, Cumhuriyetin ilk dneminde kaleme alnm bir tefsirdir. Aradan neredeyse 70 ksur yl gemesine ramen hl ilerliini ve nemini korumaktadr. Bu tefsir Birinci TBMMnin gzide vekillerinin talebiyle kaleme alnmtr. (1. TBMM'ne M. Kemal darbe yapmtr ve ardndan kendine yakn olanlar semek suretiyle 2. TBMM'ni kurmutur.*) M. Kemal Paann bu tefsiri yazdrtt dncesinin hibir temeli, dayana yoktur. Geenlerde deer verdiim bir Hoca Efendiyi ziyaretimde konuyla ilgili Elmalnn tefsirinden bahis ap, Elmallnn M. Kemal Paann emriyle tefsiri yazdn sylemesi karsnda gerekten ok ardm. Kalabalk bir topluluk nnde Hoca Efendiyi uyarmann doru olmadn dnerek bu byk sehvi grmezden geldim. Daha sonra frsatn bulup uygun bir lisanla bahsi geen ddiann yanl olduunu, tefsirin tamamyla 1. TBMMnin gzide mntesiplerinin ald karar sonucunda Muhammed Hamdi Yazrn telif ettiini uygun bir lisanla anlattm. Fakat gelin grn ki, karlkl takdiramiz duygular beslediimiz Hoca Efendi bizim sylediklerimize, bir baka ifadeyle sz konusu tefsirin M. Kemal Paa ile hibir alakas olmad eklindeki beyanmz kabul etmedi. Derken daha sonra be alt kii daha geldiinde tartmamz srd. Hoca Efendiye, Sylediklerini dorulayan hibir kaynan olmad eklindeki ifademiz karsnda i istenmeyen bir boyuta tand. Savunduu dncelerin doru olmadn belirttim. Hoca Efendi anlayamadm bir ekilde yanl savunmakta srar etti. Konuyu bir kez aratrp birka gn sonra grmeyi talep edince rahat bir nefes aldm. nk bu ok doru bir yntemdi. Talebini kabul edip ayrldk. Sylediklerimi kaale almasa da Hoca Efendinin bu teklifi iime su serpmi, beni bir nebze olsun memnun etmiti. Belirtilen gn ve saatte tekrar bulutuk. Hoca Efendi yanlta srar edip, ben inceleyip aratrdm, konu benim belirttiim ekilde demesin mi? Tabii i iyice zvanadan kt. Kendisine konuyla ilgili yirmiden fazla makaleyi takdim edip yanln ortaya koydum. Tabii Hoca Efendi al al moru mor olmutu. Ne var ki ayrlrken ok zgndm. Deer verdiim Hoca Efendiye kar gvenim sarslmt. Neden bu kadar srarc olmutu. Hl bu sorumun cevabn kendi kendime verebilmi deilim. Peki evladm bir bakalm, nerede yazyor? Diye cevap verseydi sanki kyamet mi kopard? zntm ise gven sarslmasndan kaynaklanyordu. Defalarca acaba konuyu hi amasa m idim, diye dnmeden edemedim. Hsl, Cumhuriyetin ilk yllarnda yaynlanan Elmall Muhammed Hamdi Yazrn Hak Dini Kuran Dili adl tefsirinin M. Kemal Paann emriyle hazrlandna dair iddiann hibir asl astar yoktur. Bir ka arkaik muharririn bu meyanda yazd yazlarnda hi bir mesnedi yoktur. * Anti CHP Arivi" Sayfa yneticisi ********** NEMLI NOT:

Konu, M. Kemal'in "Elmall Tefsirini" yazdrp yazdrmad ile ilgilidir. Bunu yazdrmad da konuda ele alnmtr. Ama........................................... M. Kemal'in franszcadan Trke'ye tercme ettirdii bir Kuran meali var... Fakat bunlarn ikisi birbirinden farkldr. Yazmzda da getii zere 1. Meclis'in gzide mntesipleri Kuran'n mealini Mehmet Akif'e, tefsirini de Elmall Hamdi Yazr'a yazdrmak istemiler. Mehmet Akif meali yazdktan sonra, meali kendisinin ve 1. Meclis'in niyeti dnda M. Kemal ve baz arkadalarnca "Trke ibadet" ucubeliine alet edileceini ve meale "Kuran" muamelesi yaplacan sezdii icin, teslim etmekten vazgemi ve ald creti de iade etmitir. (Kuran; orijinal lafzyla Kuran'dr, tercme edilenler Kuran olmayp ancak meal olabilir ve meal ile ibadet -namaz vs.- edilmez.) 1. Meclis'e darbe yapan M. Kemal ve cuntas yeni bir meal aray ierisine giriyor. (Elmall Hamdi Yazr'nki meal olmayp tefsirdir.) Tarihlere bakalm: M. Akif mealinin ve Elmall tefsirinin yazlma karar 1. Meclis dneminde vuku buluyor... Yani 1923'ten nce olmas lazm, zira o tarihte M. Kemal ve cuntas tarafndan 1. Meclis'e darbe yaplmt. M. Kemal'in tercme ettirdii Kuran meali ise 1931 ylnda franszcadan Trke'ye tercme edilmi [1] ve Trke aklamalaryla yaymlanmtr. 1932 yl Ocak aynda bu eviriden alnma para, ilk kez Istanbul'da bir camide akca okundu.[2] Dolaysyla bunlar birbirinden farkl konular. Kazm Karabekir M. Kemal'in, Kuran' (1931) tercme ettirmek hususundaki maksadn kendisine yle akladn yazyor; Evet Karabekir, Arapolu'nun yavelerini (yalanlarn) Trk oullarna retmek iin Kuran' Trke'ye tercme ettireceim ve bylece de okutturacam, ta ki budalalk edip de aldanmakta devam etmesinler..[3] M. Kemal Atatrk'n yakn dostu Falih Rfk Atay'da Kazm Karabekir ile M. Kemal Atatrk'n mnakaa ettiklerini "Atatrklk nedir?" isimli eserinde teyid etmektedir.[4] Neticede Elmall Hamdi Yazr'n tefsiri baka, 1931 ylnda M. Kemal'in talimatyla franszcadan Trke'ye tercme edilen Kuran meali bakadr. Ikisini kartrmamak lazm. Ayrca orada bulunanlardan hi kimsenin, Kazm Karabekir'in bu szlerini yalanladklar bize ulamad. Not biraz uzun oldu ama umarm aklayc olmutur. ********** KAYNAKLAR: [1] Cemil Meri, mrandan Uygarla (4. Bask, letiim Yaynlar, stanbul 1998), sayfa 322 [2] Osman Ergin, Trk Maarif Tarihi (Eser Matbaas, stanbul 1977), 5/ 1950. [3] Kazm Karabekir Anlatyor, Yayna Hazrlayan: Uur Mumcu, Tekin Yaynevi, Ankara 1993, sayfa 94 [4] Falih Rfk Atay, Atatrklk nedir?, Istanbul 1966, sayfa 47,48. Not ksm "Anti CHP Arivi" Sayfa yneticisine ait. ******************** ******************** ********************

Yahudi Protokollerinden

Biz dnya halklarn milliyetilik damarlarndan yakalarz. Bu damarlar yle pompalarz ki neticede bu duygular dini inanlarn zerine taarlar, daha sonra vatan, millet, bayrak gibi kelimelerle onlar topluca savalara srkleriz. (YAHUD PROTOKOLLERNDEN) Hatrlaynz "Jn Trkler." ******************** ******************** ********************

Okullarda ocuklarmza irk merasimi mi yaptryorlar ?

Okullarda ocuklarmza irk merasimi mi yaptryorlar ? ***************** ANDIMIZ: "Varlm Trk varlna armaan olsun."

EL CEVAB: Enam Suresi 162 - De ki: Benim namazm, ibadetim, hayatm ve lmm hep lemlerin Rabbi Allah iindir. ***************** ANDIMIZ: "Ey bu gnmz salayan, Ulu Atatrk" ***

EL CEVAB: Mminun Suresi 80 - Ve O, yaatan ve ldrendir; gecenin ve gndzn deimesi O'nun eseridir. Hl aklnz kullanmaz msnz? *** NOT: *** 29 Austos 1972 tarih ve 14291 sayl Resm Gazetede yaymlanan ilkokullar ynetmeliinin 78. Maddesinde renci Andnda bu cmle yer alyordu, ancak daha sonra deitirilmitir. ******************** ******************** ********************

Trk Tarih Kurumu: M. Kemal Ingiliz Valisi olmak istedi

14 Kasm 1918 gn, bir gn nce stanbul'a gelip Pera Palas'ta ikamete balam olan M. Kemal Paa, ngilizlerin Daily Mail Gazetesi'nin muhabiri G. Ward Price' arac yaparak General Harrington'la grmek ister. Price, Pera Palas'ta yapt grmeyi hatralarnda yle aktaryor: "M. Kemal, yapmak istedii bir teklif iin Britanya resmi makamlaryla nasl temas edeceini" bildirmemi rica etti. "Bu harpte yanl cephede savatk, dedi, eski dostumuz Britanyallarla asla kavga etmek istemezdik... Biliyoruz, partiyi kaybettik... Anadolu'nun Mttefik Devletler tarafndan igal edileceini tamamen biliyordum... Bu topraklar zerindeki bir Britanya idaresinden o kadar honutsuzluk gsterilmemesi gerektir." Kim kahraman, kim hain? Anadolu'da **ngiliz idaresinden o kadar da rahatszlk duyulmamas** gerektiini syledikten sonra M. Kemal, bu topraklar zerindeki **ngiliz idaresinde bir vali olarak almaya hazr** olduunu gazeteci araclyla igalci yetkililere yle iletecektir: "Eer ngilizler Anadolu iin sorumluluk kabul edecek olurlarsa Britanya idaresinde bulunan tecrbeli Trk valileri ile ibirlii halinde almak ihtiyacn duyacaklardr. Byle bir selahiyet dhilinde **hizmetlerimi arzedebileceim** mnasip bir yerin mevcut olup olmayacan bilmek isterim..." [1] Trk Tarih Kurumu'nun evirtip bast bir kitaptan alnd bu arpc szler. ********** KAYNAK: [1] Price'n Extra-Special Correspondent (ok zel Yazmalar) adl kitabndan (1957, sayfa 104) aktaran Gotthard Jaeschke, Kurtulu Sava ile lgili ngiliz Belgeleri, eviren: Cemal Kprl, Ankara 1991, Trk Tarih Kurumu Yaynlar, sayfa 98. ******************** ******************** ********************

M. Kemal Atatrk'n Balkesir Hutbesi'yle ilgili


Her ne kadar bala Balikesir "Hutbesi" yazdysamda, M. Kemal'in yapt konuma "Hutbe" olamaz. Hutbenin Cuma ve Bayram namazlarnn bir unsuru olduunu bilmek iin ilahiyat tahsili almaya veya derin dini bilgiye sahip olmaya gerek yok. Sz konusu konuma 7 ubat 1923 tarihinde yapld ve bu tarih "aramba" gnne tekabl ediyor. Ne Cuma, ne de Bayram gn. Inanmayanlar u linkteki online (internet) takvimden arattrabilirler: http://www.takvim.com/index.php *** Demekki kemalistlerin mark bir ouk edasyla dillendirdikleri gibi M. Kemal "ilk ve tek" hutbe okuyan Cumhurbakan deildir. Kald ki, o tarihte M. Kemal Cumhurbakan bile deildi. Ilk Cumhurbakanl seimi 29 Ekim 1923 ylnda gerekletirilmitir. Anlayacanz yalan stne yalan... Kemalist rejim dile gelse kesin; "nerem doru ki" derdi. Neyse... Kemalistler M. Kemal'in mslman olduunu ispatlamak iin Balkesir'de yapt bu "hitabeyi" delil olarak sunarlar... M. Kemal'in bu konumasndan iki paragraf alntlayacam, bakalm syledikleri ile yaptklar rtyor mu?

"Ey millet! Allah birdir, an byktr. Allah'n selmeti, sevgi ve iyilii zerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri, Cenb- Hak tarafndan insanlara din hakikatleri teblie memur edilmi ve resul olmutur. Temel nizam, hepimizin bildii Kur'n- Aziman'daki ak ve kesin hkmlerdir." *** Temel nizamn Kur'an'daki ak ve kesin hkmler olduunu sylyor, o halde neden bayra Ha olan Isvire'den medeni, Diktatr Hitler'in Nazi Almanya'sndan borlar/ticaret ve Diktatr Mussolini'nin faist Italya'sndan ceza kanunlarn temel nizam olarak mslman millete dayatyor?? Burada aka tenakuz var? Demekki M. Kemal bu konumasnda samimi deildi. *** Bir paragraf daha: "Efendiler! Camiler birbirimizin yzne bakmakszn yatp kalkmak iin yaplmamtr. Camiler, sylenenleri dinleme ve ibadet ile beraber din ve dnya iin neler yaplmas lazm geldiini dnmek, yani birbirimizin gr ve dncelerini almak iin yaplmtr. Millet ilerinde her ferdin zihninin bal bana faaliyette bulunmas lzmdr. te biz de burada din ve dnya iin, geleceimiz iin her eyden nce hakimiyetimiz iin neler dndmz meydana koyalm." *** Madem Camiler din ve dnya iinin konuulmas gereken yerdir, o halde neden din ve dnya/devlet ilerini ayrd? Peki neden Camiler iin kapatma kanunu karlp, 19 ubat 1932 tarihinde "Halkevleri" kuruldu? O halde neden bir daha bu konumadan sonra Camiye giderek din ve dnya ileri hakknda bir konuma yapmad? Bu sorular cevapsz kalmaya mahkumdur herhalde... Grdnz gibi eliki stne eliki. Bu noktada cevaplanmas gereken baka bir soru var... M. Kemal neden bu konumay yapt? Bize gre Lozan grmeleri yakn zamanda kesildii iin, muhtemelen kar tarafa; "Ya benimle anlarsnz, ya da Hilafeti (dolaysyla eriat') kaldrmam" mesaj verdi. Tabii bir de halkn duymak istedii eyleri sylemek o kritik dnem iin nemliydi. Balkesir insannn milli ve dini duygularnn ok kuvvetli olduunu hesaba katarsak, vakay daha iyi kavram oluruz. Yani, resmen dini kulland. *** M. Kemal'in daha sonra dinimizin aleyhinde szleri de olmutur. Bu durumu Kazm Karabekir, sz konusu Balkesir konumasna da deinerek hatralarnda yle yazmaktadr: "16 Austos'ta smet Paa ile grtm. 18 Temmuz'da Tekilt- Esasiye mnasebetiyle Fethi Bey ve arkadalaryla yaptmz (islmlk terakkiye -ilerlemeye- manidir) mnakaasn ve Gazi M. Kemal'in yakn zamanlara kadar her yerde islm dinini, Kur'n' ve hilfeti medh- sena ettii ve pek fazla olarak Balkesir'de minbere kp ayn esaslarda hutbe dahi okuduu halde dn gece Heyet-i ilmiye muvacehesinde Peygamberimiz ve Kur'an hakknda hatr ve hayale gelmeyecek tecavzde bulunduunu anlattm ve bu tehlikeli havann Lozan'dan yeni geldii hakkndaki kanaatin umumi olduunu da syledim."[1] *** Hatta Kazm Karabekir paaya gre M. Kemal Halife ve Padiah olmak istiyordu: "Hilfet ve saltanat almak iin koyu bir mutaassp ehre ile minberlere kadar kp hutbeler okumak,

muvaffak olamaynca da bizzat medh- sena edilen mukaddesata dil uzatmak ve bunlar altst etmek zere bir diktatrle kmak gibi iki tehlikeli ifradn birinden dierine atlamak herkesin yapabilecei bir i deildi. Fakat bu felaha (kurtulua) doru bir gidi de deildi."[2] *** Neticede M. Kemal'in Balkesir'de syledikleri sadece kat zerinde kald. Artk kimse Balkesir "Hutbe"sine dayanarak, M. Kemal'in mslman olduunu iddia etmesin. Kur'an'a gre de Mslman olmayan idareciye itaat edilmez. *** Bana gre halkla resmen alay etmitir... Bu arada nedense aklma u ayetler geldi: Bakara Suresi 14 - Onlar iman edenlere rastladklar zaman: "nandk" derler. Fakat eytanlaryle yalnz kaldklar zaman: "Biz, sizinle beraberiz, biz sadece (onlarla) alay ediyoruz." derler. 15 - (Asl) Allah onlarla alay eder ve taknlklar iinde serserice dolamalarna mhlet verir. *** Baka bir konuda da belirtmitim, buraya da yazaym... Cenab- Hakk "15"inci ayette; "serserice dolamalarna `mhlet verir." buyuruyor. M. Kemal'de Ekim 1923'ten, Kasm 1938 ylna kadar tam "15" yl saltanat srmtr. Tesadflere inanmam... ********** KAYNAKLAR: [1] Kazm Karabekir Anlatyor, Yayna Hazrlayan: Uur Mumcu, Tekin Yaynevi, Ankara 1993, sayfa 85 [2] Kazm Karabekir Anlatyor, Yayna Hazrlayan: Uur Mumcu, Tekin Yaynevi, Ankara 1993, sayfa 115. ******************** ******************** ********************

Bir Mason'un itiraf... (Kemalistlere ibretle okumalarn tavsiye ediyorum)

"Mslmanlarn hereyini bozduk, yok ettik. Dinleri inanlar, dine ballklar ve insani duygular yok oldu. Onlarn milli ve manevi deerlerini, bat medeniyeti potasnda eriterek kendimize benzettik. Islamiyeti renmeyi, yaamay, namaz klmay, Kur'an renmeyi **su ve gericilik[irtica] olarak gstermeyi baardk.** Artk ou hibireye tam olarak inanmyor. 14 Asrlk dinlerini, itikatlarn, ibadetlerini tartlr hale getirdik! Onlar derin bolua drdk. Bundan sonra siz misyonerlerin ii daha kolay oldu! Maa balayarak, vize vaadi, yurt d imkan, hatta cinsellii kullanarak Mslmanlar hristiyan yapnz. ********** KAYNAK: Louis Massignon, Su Dergisi, yl 1,say:3,mays-haziran 2005 ********** NOT: En dikkate deer yer ise uras: "Islamiyeti renmeyi, yaamay, namaz klmay, Kur'an renmeyi **su ve gericilik [irtica] olarak** gstermeyi baardk." Irtica/gericilik, size birey hatrlatyor mu? Emee sayg babnda belirteyim... Gizli Sava | Osmanl Torunlar sayfasnda grmtm, epruli.com sitesinden alntladm.

******************** ******************** ********************

"Hakimiyet kaytsz artsz M. Kemal'in" mi ?


stendii kadar Hakimiyet kaytsz artsz milletindir densin, halk egemenliinden sz edilsin, seimlerden bahsedilsin, M. Kemal dneminde bu kavramlar, diktatrln gerek yzn gizlemek amacyla kullanlmtr. 1924 Anayasas l domu bir metin olarak kald. Yerini CHFnin (CHP) tz ald. Mebus (Milletvekili) tayinleri M. Kemal tarafndan bizzat yaplyordu. 1927de yaynlad bir tamimde M. Kemal unlar sylyor: Aziz vatandalarm, Cumhuriyet Halk Frkas namna btn memlekette Trkiye Byk Millet Meclisi azal iin tespit ettiim zevatn umumiyesini ttlanza (bilginize) arz ediyorum. Her vatanda iin yeni devrede beraber almay mnasip grdm arkadalarm heyeti umumiyesinin birlikte grlmesini faideli addettim. Bunlardan her daire-i intihabiyeye (seim blgesine) tefrik edeceim mebus namzetlerini ayrca imzam tahtnda arz edeceim. [1] Mebus (Milletvekili) tayinini CHFye bile brakmyor. Kimlerin mebus olacana ve kimlerin hangi illerin mebusu olacana kendisi karar veriyor 1 Nisan 1931 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde, Ka mebus alnacak? Hakiki vaziyeti hi kimse tahmin edemez. Kati vaziyet Gazi hazretleri umumi listeyi ilan edince anlalacak deniliyordu. Meclise girecek tm yelerin bir tek kii tarafndan seildii koullarda, serbest seimlerden ve hakimiyetin millete ait olduundan sz etmek mmkn mdr? Herhalde, Hakimiyet kaytsz artsz M. Kemalin ve onun yakn evresinindir demek, geree daha uygun dyor. Hfz Vedet Velidedeolu'nun iki dereceli seim yasasndaki ynteme gre yapldn, ancak illerdeki seimlerin "formaliteden" teye gemediini belirttii 1923 seimleri, Halk Frkas tarafndan gsterilen adayn mutlaka seilmesi esasna gre sonulanr. [2] Adayar belirlenirken, adayn kendisine bir ey sorulmam ve hatta bilgi verilmemi olmas, seimin bir dier ilgin ynlerinden birisini oluturur. Bu konuda Yakup Kadri'nin anlattklar ilgintir. Yakup Kadri, kendisinin ve Hakk Tark'n stanbul'dan aday gsterileceini dndn, ancak stanbul listesi aklannca derin bir hayrete dtn, nk hem kendisinin hem de Tark'n isminin listede bulunmadn belirttikten sonra, daha sonra kendi ismini Mardin, Hakk Tark'n isminin ise Giresun listesinde grnce aknlnn bir kat daha arttn belirtir. [3] ********** KAYNAKLAR: [1] Hakimiyet-i Milliye, 31 Austos 1927, Atatrkn Tamim Telgraf ve Beyannameleri, cilt IV, sayfa 534. [2] Hfz Vedet Velidedeou, Milli Mcadele`de Anadolu, sayfa 246 [3] Yakup Kadri Karaosmanolu, Politikada 45 Yl sayfa 34 ******************** ******************** ********************

M. Kemal Atatrk heykele karyd, onun lmnden sonra yaptrld yalan

Ilk Atatrk heykeli 3 Ekim 1926 tarihinde dikilmitir. M. Kemal Atatrk, heykelinin ilk dikilii hakknda Istanbul Belediye Bakan Muhiddin Bey'e teekkr Telgraf ekmitir: (6 Ekim 1926) Istanbul ehremini (Belediye Bakan) Muhiddin Beyefendiye, - Muhterem Istanbul halknn ilk defa heykelimi rekzetmek (dikmek) suretiyle gsterdii yksek kadirinaslktan ve resm-i kuat mnasebetiyle hakkmda izhar buyurulan necip hissiyattan dolay samim teekkratm arzederim efendim. IMZA Reisicumhur Gazi M. Kemal [1] *** Ilk Atatrk heykeli hakknda malumat [2] : Sarayburnu Atatrk Ant, Istanbul YERI: Istanbul, Sarayburnu Park TARIHI: 3 Ekim 1926 SANATISI: Heinrich KRIPPEL MALIYETI: 15.000 TL. YAPIM YERI: Avusturya/Viyana, Vereinigte Metallwerk ANIT Malzeme: Heykel bronz, kaide mermer. Boyutlar: Heykel yaklak 3 m., kaide 3 m. ***

Sarayburnu'ndaki heykeli ayn yl Konya'ya, 1927'de Ankara'nn Ulus Meydan'na, 1928'de Taksim Meydan'na, 1930'da Krklareli'ne, 1932'de Izmir'in Konak Meydan'na ve Samsun'a dikilen heykeller ve antlar izledi. Heykeller ve antlarn says ksa srede gibi byd. ********** KAYNAKLAR: [1] Vakit Gazetesi, 7 Ekim 1926. Ayrca baknz; Atatrk Aratrma Merkezi Bakanl, Atatrk'n Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, cild 4, Trk Tarih Kurumu Basmevi, Ankara 1991, sayfa 575. [2] Atatrk Aratrma Merkezi, Cumhuriyet Dnemi Ant Heykelleri, Yrd. Do. Dr. Kvan Osma, Ankara 2003, sayfa 32,33. Bu resimde 1937'de Adana'da heykelinin banda mason nizam duruuyla

Bu arada, kfr ve tehdit eden kemalistlere sesleniyorum... Bakn ATA'nz ne diyor: "Ben manevi miras olarak hibir ayet, hibir dogma, hibir donmu ve kalplam kural brakmyorum. Benim manevi mirasm ilim ve akldr." M. Kemal Atatrk Ayet brakmyormu... "Szde" dogma da brakmyormu. Ama resimde grdnz gibi heykelinin yannda poz vermi. Baz eylerin dogmalamasn istemi herhalde. Ama "szde" hibir dogma brakmyorum diyor. Madem ATA'nzn izindesiniz, o halde; "ATA'nz dogmalatrmayn."

******************** ******************** ********************

Cumhuriyet ve "Byk Devlet" kompleksleri


Cumhuriyet iktidarlar "byk devlet" kompleksinden hibir zaman kurtulamadlar. Mazlum halklarn yannda deil, her zaman onlar ezen smrgeci-emperyalist devletlerin safnda yer aldlar. 1920'li ve 1930'lu yllarda yaplan brokratik dzenlemeler (nklaplar) abartlm, tm uygarlklarn kaynann Trkler olduu ve tm dillerin de Trkeden tredii gibi hezeyanlar bir dneme damgasn vurmutur. Trk aydnlar, yalan retip rettikleri yalanla yaamak gibi, talihsiz bir konumda bulunmulardr. Szde, topluma rasyonalist dnceyi yerletirmek amacyla yola ktklarn iddia etmelerine ramen, her zamankinden daha ok hurafe retmiler, M. Kemal'i putlatrmay marifet saymlardr. ********** KAYNAK: Do. Dr. Fikret Bakaya Paradigmann Iflas, Doz Yay., Ist., 1991, sayfa 25. ******************** ******************** ********************

"M. Kemal neden Meclis kurdu ?" sorusunun cevab


Devrin gzde Kemalist yazar Yakup Kadri Karaosmanolu bey anlatyor: "(...) Hibir ey iin, Ben karar verdim demedi. Btn inklblar Meclisten kard. 290 kiilik Meclis iinde 40 kiilik bir grubumuz vard.*(Alta not dtm) Atatrk yapaca inklblar bize anlatrd. Biz bunlarn Meclis iinde propagandasn yapardk. Sonra mzkerelerde yava yava havaya onun fikirleri hkim olurdu. nklb kanunlar Meclislerden birbiri ardna geerdi. Atatrk geceleri ankayada bambaka bir insan olur bizimle sohbet ederdi. Birgn aka havas iinde bize inklp kanunlar ile ilgili olarak, Ben karmam. Gnn birinde bir irtica ihtilli olursa, bu kanunlar Meclisten geiren sizlersiniz. Siz hesap verirsiniz demiti." ********* KAYNAK: Yank, 17-23 Mays 1971 NOT: Yani, yapt Islam d kanunlarn hesabn vermekten ve tek sorumlusu olmaktan korkuyor. Adeta eytann Ahiret'te irad edecei ve Ibrahim Suresi'nde bahsi geen hutbede "sizi ardm, siz de bana uydunuz" demesine benziyor. Ancak bir farkla, eytan yalnzca aryor, oysa M. Kemal gerektiinde zor kullanyordu. Zaten Meclis'i kendi ideallerini gerekletirmek iin kulland akca anlalyor. Istedii kanun maddesi kmaynca milletvekillerini tehdit ettiini bizzat kendisi Nutuk'ta yazmt. ******************** ******************** ********************

Yukardaki konuda bahsedilen 40 kiilik bir grup ile ilgili:


Mustafa Armaan Cumhuriyeti kuran gizli komite Tarihimizde bu kadar byk etki yapm baka bir oylama var mdr bilmiyorum ama 4 Mart 1925 tarihli Takrir-i Skn Kanunu, toplam ye says 287 olan bir TBMMde sadece ve sadece 122 oyla kabul edilmiti dersem sanrm ne demek istediimi anlayacaksnz. Brakn 367yi, ye tam saysnn yardan bir fazlas demek olan salt ounluk bile yoktu ortada. Hem de ne iin? Trafik Kanunu iin deil, Trkiyenin kaderini deitiren bir oylama iin. Sordunuz, biliyorum: Peki bu kanun nasl meru kabul edilmiti? Vallahi orasn pek kartrmayn, zira o zamanlar Sabih Kanadolu olmak biraz cesaret isterdi. lk TBMM en sert tartmalarn yaand ve bu yzden zapt edilmesi ok ok zor olan bir meclisti. Oradan kanun geirmek, tabiri caizse deveye hendek atlatmak gibiydi. Her ye bal bana bir devlet organ gibi alyor; mecliste ok ilgin tartmalar, hatta kavgalar yaanyor; sava yllarnda herkesin beli silahl olduu iin ateli tartmalar srasnda tabancalarn ekildii bile oluyordu. Milletvekilleri, kelimenin gerek anlamnda milletin vekilleriydi, yani bir partinin kya sayesinde deil, kendi zellikleri ve gvenilirlikleriyle oraya gelmilerdi ve semenlerine kar derin bir sorumluluk duygusuyla hareket ediyorlard. Mzakereler uzaynca kanunlarn kmas gecikiyor, bu da sistemde aksamalara yol ayordu. te bu aamada inklap tarihi kitaplarmzda sz edilmeyen gizli bir komite kurulacakt. Selamet-i Umumiye Komitesi denilen bu gizli rgtn 1922-1923 dneminde demokratik hayatmz nasl biimlendirdiini ve ardndan gelen yine bir gizli komite ii olduu anlalan Takrir-i Skun Kanunuyla Trkiyede ok sesliliin nasl bak gibi kesilip Metin Tokerin deyiiyle bir mezar sessizliinin nasl hakim olduunu yeni nesle anlatmak lazm ki, tarihin tek bir izgi halinde deil, uzaktan dzm gibi grnen eri br izgilerden olutuunu grebilsinler. Peki birinci meclisin bu i bitirici gizli komitesinin mahiyeti neydi? Kimlerden oluuyordu? Ve daha nemlisi, neler yapmt? Ahmet Demirel Birinci Mecliste Muhalefet adl deerli incelemesinde komitenin ilevini, nemli meseleleri meclisten geirmek ve meclis ounluunu denetim altna almak eklinde zetliyor. Bu komite gizli grmeler yoluyla dier milletvekili arkadalarnn gvenlerini ktye kullanarak bir aznlk tahakkm meydana getirmekteydi. 1922 baharnda faaliyete geen komitenin ilk snav, Mustafa Kemal Paaya bakomutanlk verilmesi mzakereleriydi. yle bir meclis vard ki karlarnda, Mersin mebusu Selahattin [Kseolu] yle kkreyebiliyordu Mustafa Kemalin talepleri karsnda: Yksek Meclis grme ve tartma makamdr, onay makam deildir. Buradan millete emrolunmaz. Millet, buradan isteklerini beyan eder. Byle eyler grme yaplmakszn geerse, o zaman Meclis yok demektir. Meclisin ahsna hrmet edilmelidir. smet nn hatralarnda Mustafa Kemalin bu sk muhalefet yznden iki defa meclisi kapatmay dndn ve Bu i byle olmayacak. En iyisi meclisi kapatmak dediini aktarr. te Selamet-i Umumiye Komitesi etin meclis denetimini amann bir yolu olarak devreye sokulmu ve mill iradeyi bazen ikna, bazen bask ve bazen de tehditle ynlendirmi grnyor. Bunun kantn, eski Babakan Rauf Orbayn 1926 tarihli bir mektubunda ve asl geni bilgiyi, komitenin kurucularndan Dr. Emin Erkulun 2-3 Mart 1954 tarihli Vakit gazetesinde yaynlanan hatralarnda buluyoruz. Erkul, bu gizli komitenin nasl bir derin devlet gibi altn ieriden yle anlatyor: Birinci Millet Meclisinin sonlarna kadar gerek Meclise ve gerekse birinci gruba hakim ve nzm roln ifa etmi olan bu zmreye ancak 35 kii itirak etmiti. Bu 35ler tam bir tesant halinde hareket ediyor ve evlerde gizli oturumlar tertip ederek Meclis ruznamesindeki maddeleri mzakereye ve neticeye balyordu. Zmrede verilen kararlar birinci grup mzakerelerinden evvel yakn arkadalara telkin ediliyor ve grup itimalarnda mdafaa edilerek grup ekseriyetinin kararna iktiran ettiriliyordu. Bir kere grubun ekseriyeti

tarafndan kabul edilen herhangi bir mevzu grup toplantlarnda muhalif veya mstenkif kalanlar dahi olsa disiplin kavaidi mucibince ekseriyet kararna uyarak Mecliste ekseriyet temin ediliyordu. Dr. Emin Erkulun sylediklerinden kardklarmz unlar: 1) Gizli komite 1922 baharndan 1923 Austosuna kadar gerek Meclise, gerekse sonradan CHP adn alacak olan Birinci Grupa hakim olmu ve onu ynetmitir. 2) Bu komite 35 kiiden olumaktayd. 3) Tam bir dayanma ierisinde nemli gndem maddeleri grlmeden nce evlerde gizli gizli toplanyor, kendilerini Meclis yerine koyarak mzakerelerde bulunuyor ve Birinci Grup yelerine telkinde bulunduktan sonra Meclise giriyor ve oturumlarda nceden belirlenmi taktikleri uygulayarak istedikleri kanunu kartyorlard. Bu gizli komitenin Mecliste zaman zaman terr havas estirdiini, baz atma ve kavgalarda rol oynadn ve gerekirse iddete bavurduunu, hem organizatrlk, hem de tetikilik yaptn syleyebiliriz. Ne var ki bu ikna veya iddet eylemleri de bir yerde ie yaramaz olunca, zellikle de Lozan kabul etmeyecekleri anlalnca yine bu gizli komitenin basksyla Meclisin kendini feshi ve seimlere gitmesi gerekleecektir. te Mustafa Kemal Paann ankaya Kknde smail Habib Sevke syledii Kz gibi bir Meclis yapalm sz tam da bu ortamda dillendirilmiti. kinci Meclis gerekten kz gibi oldu mu, olmad m tartmal. Ancak Trkiyede demokrasinin kesintiye uramasnda en byk dnm noktalarndan birini tekil eden Takrir-i Skn Kanununun bu Meclis tarafndan zoraki kabul edilmesi olayna baktmzda bu gizli komitenin Tek Parti Dnemi boyunca bir hayalet gibi bamzn zerinde gezindiini syleyebiliriz. Kim bilir belki hl o hayaleti kovamadk evimizden. Kovulacana aklnz kesiyor mu? ******************** ******************** ********************

Bu, M. Kemal Atatrk'n Islam dmanlnn da vurumu deil midir?

M. Kemal Atatrk'n Islami isimlere neden taknts vard? (Fotoraf: Hatratn Cemal Granda'ya ait olduuna dair kendi el yazsyla tasdiki ve imzas.) stanbul niversitesi Siyasal Bilgiler Fakltesi Tarih Ana Bilim Dal Bakan olan tarihi Mehmet . Alkan bir rportajda M. Kemal'in, ayn zamanda Peygamberimizin de ismi olan "Mustafa" isminden holanmadn sylemiti.[1] Zaten nfus czdanndan "Mustafa" ismini kartt da biliniyor.[2] M. Kemal Atatrk'n ua Cemal Granda'nn hatratndan alntladmz blmde greceiniz gibi, M. Kemal, asl ad "Cemalettin" olan Cemal Granda'ya bu adndan dolay kzyor. Halbuki, "Cemalettin" arapa kkenli olup; "Dinin gzellii" anlamna gelir.[3] Ayrca M. Kemal'in kendi babasn tanmadn yine Cemal Granda'nn hatratndan alntladmz bu blmde greceksiniz. Aslnda bizim iin pek nemli deil, ancak kemalistlerin yalanlarn grebilmeniz asndan nemlidir. Sz, 3 Temmuz 1927'den lm olan 10 Kasm 1938'e kadar M. Kemal'in yanndan hi ayrlmayan ve bu mddet zarfnda M. Kemal Atatrk'e hizmet eden, Cemal Granda'ya brakyoruz: O akam ilk kez konutuum Atatrk'le aramzda unlar geti: - Senin ismin nedir? - Cemal!.. - Sonu yok mu bunun? - Var, Cemalettin Bunun zerine Atatrk birden bana doru ilerliyerek: - Haaa dedi. Isimler Kemalettin olur, fakat Cemalettin olmaz. Sen yine Cemal kal. Dinin Cemali miydin ki, sana bu ismi koydular? Aradan yarm saat gemiti. Yemek devam ediyordu. () Fakat Atatrk, bu Cemal adna tutulmu olacak ki yeniden seslendi: - Bu Cemalettin ismini kim koydu sana? Artk adamakll korkmaa balamtm; - Babam, diye cevap verdim. - yle ise baban ne adamm senin. Diye serte kt. Bunun zerine: - Ben babam tanmyorum. Deyince yz daha da sertleti: - Babam tanmyorum ne demek? Sen babasz m dodun? Baban yok mu senin?.. - Ben dokuz aylkken babam lm. Atatrk zldm yzmden okumu olacak ki, birden sesini yumuatt: - Anan tanyorsun ya yeter!.. Dedi. Ve biraz durduktan sonra ekledi: Ben de babam tanmyorum ya () Atatrk tekrar beni ard. Yemek istiyecek sanyordum. Fakat O'nun akl hep benim ismimde deil miymi. - Ulan, bu ismi sen mi koydun, baban m? Diye bar bar barmaya balad. ok korkmaa balamtm. Benim korktuumu grnce daha fazla baryordu. Artk elim ayam titremee balamt. Ayakta duracak halim yoktu. Belki daha fazla kzar da koulurum, diye gznden uzaklamaa karar verdim. Saat e doru sofray brakarak yatmaa gittim. O gece sabaha dek gzm uyku tutmad. Yattm yerde dua ediyordum. Kabusla kark korkulu ryalar grdm. Yava yava geldiime piman bile olmaa balamtm. Bu isim de bama i ayordu galiba Nereden bulmulard bu "Cemal"i de, bana takmlard?[4] ***

NOT: Yani, dini de bir yana braktm. Bir insana, kendi semedii isimden dolay bu kadar zulm yaplr m? Hani demokrasi? Hani insan haklar? Hani vicdan zgrl? Hani dnce zgrl? ********** KAYNAKLAR: [1] Taraf Gazetesi, 16 Kasm 2011. [2] Nfus Czdan bu dosyamzda mevcut. 116 numaral konumuza baknz. [3] Trk Dil Kurumu (TDK), Devletin Resmi Web sitesinin balants: http://tdkterim.gov.tr/bts/ Bo alana "Cemalettin" yaznz ve aratnz. [4] Atatrk'n uann gizli defteri, Turhan Grkan, Istanbul 1971, Fer Yaynlar, sayfa 19-21. ******************** ******************** ********************

Insan Haklar Ihlali, Zulm (Istiklal Mahkemesi tutanaklarndan)

(Fotoraf: M. Kemal Atatrk ve Ali etinkaya [Kel Ali] ayn karede) kr Bey sz istedi: - Bu ite Abdlkadir'in pek mhim bir rol oynad anlalyor, tavzih edeceim (aklama yapacam). Bir avukat tutacam... Reis (Ali etinkaya): - Istiklal Mahkemeleri, dava vekillerinin canbazlna gelmez. Mahkememizim derecat yoktur. Millet hkme intizar ediyor, ne syleyecekseniz aka syleyiniz. Avukatlara falan geilecek vaktimiz yok.

********** KAYNAK: Azmi Nihat Erman, Izmir Suikasti ve Istiklal Mahkemeleri, Temel Yaynlar, Istanbul 1971, sayfa 112. NOT: Buradaki kr Bey; Izmir Milletvekilidir. Trabzon Milletvekili Ali kr Bey ile kartrlmamaldr. ******************** ******************** ********************

M. Kemal Atatrk memleketi batrdklarn itiraf ediyor


Sayfamzda memleketimizin M. Kemal Atatrk dneminde sadece manevi deil, ayn zamanda maddi adan da kt bir durumda olduuna dair paylamlar yapmtk. Ne var ki, okullarda, Atatrk dneminde hereyin gllk glistanlk olduu ezberletilerek beyni ykanan kemalistler bize tepki gsteriyorlard. Oysa biz hakikati yazyorduk... Nitekim ATA'lar bile bizi teyit ediyor... M. Kemal Atatrk 1930 tarihinde kt bir yurt gezisi kapsamnda 6 Mart akam Antalya'ya gelmiti. Sonrasn Atatrkn zel hesaplarn tutan ve harcamalarn yapan kii olarak bilinen ve byk bir gven duyulan Umumi Ktibi (Genel Sekreteri) Hasan Rza Soyak anlatyor: "Kapy kapatt, bir koltua ylr gibi oturdu. Eliyle iaret ederek beni de oturttu. ok yorgun, dnceli ve sinirli grnyordu. Bir sigara yakt: "- 'Bunalyorum ocuk, byk bir strap iinde bunalyorum' dedi, '... gryorsun ya, her gittiimiz yerde mtemadiyen (srekli olarak) dert, ikayet dinliyoruz. Her taraf derin bir yokluk, maddi, manevi perianlk iinde. Ferahlatc pek az eye rastlyoruz; maateessf memleketin hakiki durumu bu ite..." ********** KAYNAK: Hasan Rza Soyak, Atatrk'ten Hatralar, Yap Kredi Yaynlar, 1973, sayfa 405. ******************** ******************** ********************

M. Kemal ve Kapitalizm

M. Kemal halkn zenginletirilmesinden yana deil, aksine elit bir kesimin palazlanmasndan yanayd... Nitekim Kazm Karabekir Paa'ya bu fikrini yle aklamt: "Dini ve namusu olanlar kazanamazlar, fakir kalmaya mahkmdurlar. Byle kimselerle memleketi zenginletirmek mmkn deildir. Onun iin nce din ve namus telkkisini kaldrmalyz. Partiyi, bunu kabul edenlerle kuvvetlendirmeli ve bunlar abuk zengin etmeliyiz." [1] Dr. Hikmet Kvlcml ise, Geberen Kapitalizm adl eserinde u detaylar veriyor: "1929 Trkiyesinde 25 milli kapitalle sanayi ve maden irketi vard. Bunlarn idarelerinde 20 kadar mebus (milletvekili) alakadard. Mevcut Milli 38 bankada 31 tane mebus bulunuyordu. Yani, hemen hemen her byk yerli irketin mecliste bir mebusu var! Her irkette bulunan ok eski temyiz azalarn, byk askeriye ve mlkiye erkann da hesaba katmaldr. Sonra btn byk endstriye 7 banka egemendi demitik. Bunlardan devlet bankasdr; fakat yalnz birinde (15-20 messeseyi gden Bankasnda) 13 mebus vardr. Bankasnn sabk mdr Celal sfat ile Trkiyenin ekonomi politik mdr olmutur." [2] Ne var ki; Kvlcmlnn yazdklarn nanse etmek gerekir. Bir kere meclisin nitelii hakknda aklk olmaldr. Meclis, gerek ve zgr bir seimle oluan bir meclis deildi. Bir memurin meclisiydi. Dolaysyla sz konusu olan, sermayenin meclisteki temsilcilerinden ok, brokratlarn sanayi ve ticaretin kilit noktalarna reklenmesi ve sermayenin denetiminde sz sahibi olmalardr. [3] "lk aferizm (karc zel i) fesad; Ankarada i takibine gelenleri haraca kesmekle balamtr Bugn Milli Savunmann bir eksiltmesine katlan iki rakip firmadan ikisinin de temsilcilerinin ayn milletvekili olduu grlmtr. Bankasnn bir nevi politikaclar bankas olarak kurulmu olmas, Cumhuriyet tarihi iin pek ackl bir aferizm salgnnn balangc olmutur." [4] Ancak yukardaki ifadeden tek ynl bir iliki olduunu varsaymak yanltc olur. Nitekim bir yandan brokratlar "burjuvalarken", dier yandan mlk sahibi snflar da brokrasiye entegre oluyorlard. [5] "Srekli olarak mebuslua tayin edilenlerden biri Emin Sazaktr. Emin Sazak, 1920-1950 arasnda, yani otuz yl mddetle, devaml olarak mebusluk yapmtr. 1920li yllarda derebeyliine dayanarak mebus seilmitir 1927, 1931, 1935 dnemlerinde bizzat Ebedi ef, Gazi M. Kemal, 1939, 1943 dnemlerinde de, Milli ef smet nn tarafndan mebuslua tayin edilmitir." [6] Emin Sazak, Eskiehir yresinin en byk toprak aalarndan biridir. Topraklarnn 70 bin dnm bulduu ileri srlrd. "Emin Beyin arazisinin iinde drt tane tren istasyonu vardr. Beylikahr, Yalnl, Yunus Emre ve Sazak istasyonlar. Ayrca Sazak, Beylikahr, Nazl, Saray, Bal, Ahrz, Ahrky, Yaylaky, Karaam, Yunus Emre, Kzlren gibi 15 ky bu topraklarn iinde yer alyor. zerinden Porsuk aynn akt bu verimli topraklarda Emin Sazak 7 tane iftlik kuruyor. Her iftlikte bir saray var. Sazak Kynde ise tane kona bulunuyor. Ayrca Samsunda da mlk ve arazileri var." [7] Halk ise srnyor... ********** KAYNAK: [1] Uur Mumcu, Kazm Karabekir Anlatyor, Tekin Yay., Ist., 1993, sayfa 84. [2] Dr. Hikmet Kvlcml, Geberen Kapitalizm, sayfa 71-72. [3] Do. Dr. Fikret Bakaya Paradigmann Iflas, Doz Yay., Ist., 1991, sayfa 118. [4] F. R. Atay, ankaya, sayfa 426. [5] Do. Dr. Fikret Bakaya Paradigmann Iflas, Doz Yay., Ist., 1991, sayfa 119. [6] Ismail Beiki, CHF Tz ve Krt Sorunu, Komal Yay., 1978, sayfa 278-279. [7] Ismail Beiki, CHF Tz ve Krt Sorunu, Komal Yay., 1978, sayfa 278-279.

******************** ******************** ********************

Emperyalist Bat neden M. Kemal Atatrk' vyor ?


Emperyalist Bat neden M. Kemal'e hayran oluyor? (Eer gerekten byle bir ey varsa!) Devlet aydn burada da kendini ele veriyor. Gerek Ynleriyle Atatrklk'n yazar; "Batl yazar ve politika adamlar Trk Devrimi'nden Dou aleminden bir kader, aln yazs deitirir gibi, Bat Medeniyetine ynelmesini bir takdir, hayranlk ve byk bir baar sayarak bahsetmilerdir" diyor. Herhalde emperyalist devletlerin yneticileri ve szcleri, M. Kemal'in **mavi gzlerine hayranlk duymuyorlard.** Onu **emperyalist karlar** asndan deerlendiriyorlard... Bu adan baklnca da kukuya yer yoktu. Zira tutulan yol "yeni-smrgeciliin" yoluydu. Trkiye'de 1920'lerde, 1930'larda gerekletirilenler, **klasik smrgeciliin tasfiye** edildii Emperyalist Sava sonrasnda birok yoksul lkede gerekletirilenlerin **ncsyd...** Gerekletirilen "inklaplar"n Bat'ya bir zarar dokunmad gibi, tam tersine Bat'nn iini daha da kolaylatrmaktayd. Bu durumu ok iyi bilen emperyalist yneticiler, M. Kemal'in kiiliinde **gvenilir bir mttefik** bulmulard. Onun kiiliinde ayrca Bat hayranlnn en radikal temsilcisini bulmulard... Bu yzden, **klasik smrgecilikten kurtulan lkelere** Batl yneticilerin, akl hocalarnn, bu arada "bilim adamlar"nn, **M. Kemal rneini vermeleri** bouna deildir. Bylece, sanki bir "nc yol" varm gibi gsterilmek isteniyordu. **M. Kemal Hareketi gerekten emperyalizme kar olsayd, emperyalistlerin blgedeki karlarna ciddi bir darbe indirseydi bakalarna rnek gsterilmesi sz konusu olur muydu?** Emperyalist devletler smrp bask altnda tuttuklar, kaynaklarna el koyduklar lkelerdeki hayati karlarnn tehlikeye girmesini isterler miydi? Batllar, artk klasik smrgeciliin gnn doldurduu bir dnemde, **M. Kemal liderliinde aralanan kapnn yeni smrgeciliin yolu olduunu ok iyi biliyorlard...** M. Kemal Hareketi, emperyalizmin karlarna zarar vermiyordu ve emperyalizmle yeni bir "dengenin kurulmas" demekti. Asya'nn, Afrika'nn, Latin Amerika'nn mazlum halklar, M. Kemal'inkine benzer bir yol izledikleri srece, emperyalizmin bundan hibir zarar olmazd... Emperyalistler, Trkiye'deki dzeni dier azgelimi lkelere rnek gstermekten kar umuyorlard. Bu amala, M. Kemal Hareketi "ilerici" bir hareket olarak gsterilmek isteniyordu... Bylece, "ilerici" bir grnt veren bir **cila altnda smrgeciliin yeni bir biimi sergileniyordu. Sonradan buna neo-colonialisme (yenismrgecilik) denilecekti.** Yaklak yetmi ylda yaadklarmz, yaplan tm abartmalarn, ideolojik zorlamalarn ne anlama geldiini gsteriyor. Azgelimilik srecindeki dier lkelerden Trkiye'nin gerekten bir fark var m? Eer bugn Trkiye Batllar'n her istediini yaptrabildikleri bir lke olmaktan kurtulamamsa, bunun nedeni, lke kaynaklarn **yerli asalak snflarn emperyalistlerle ortaklaa talan etmeleri ve salkl gelime yollarn tkamalardr.** te bu talan, M. Kemal'in kiiliinin gerisine gizlenerek yaplyor. Asalak snflarn ve emperyalistlerin smrs devam ettike, bu, "Atatrklk" oluyor. Bu smrye kar kan her kim olursa, "Atatrklk yolundan sapm" saylyor. M. Kemal, mlk sahibi snflarn siyasal ve ideolojik **temsilcisi** olarak, o snflarn karlarn gerekletirmek amacyla baz "inklaplar" yapt. ********** KAYNAK: Do. Dr. Fikret Bakaya, Paradigmann Iflas, Doz Yay., Istanbul 1991, sayfa 97, 98.

******************** ******************** ********************

M. Kemal'in yar-smrge Kemalist sistemi


"1923-1925 aralnda pamuk ve yn iplik ile dokuma ve hazr elbise, Trkiye'nin toplam ithalatnn % 3043'lk blmn oluturmaktayd. Tarm dahil, ulusal ekonominin gelime dzeyi ylesine dk ve emperyalist devletlere bamllk o denli bykt ki, Trkiye `tahl bile ithal etmek zorunda kalmtr. 1923 ylndan 1929'a dein Trkiye, 71.58 milyon lira tutarnda 643 bin ton tahl ithal etmitir."[1] Genellikle stanbul, zmir gibi birka liman kentinde toplanm clz bir hafif sanayi sz konusuydu. "Belli bal dier ehirlerde yalnz birka un, debagat fabrikas mevcuttur. Anadolu'da, dier yerlerde nemli sanayi messeseleri bulunmuyor."[2] Gelien ve yaylan kapitalizm, zellikle sanayi devrimi sonrasnda, yerli sanayi (el sanatlar) byk lde ortadan kaldrmt. Bu srecin sonucunda lke ekonomisi "sanayisizletirilerek" sre iinde emperyalist merkezlere "organik" olarak balanmt. "(...) lstanbul'un yzyllarca en byk ii olan saralk bitmitir. anta, bavul vb. dardan geldiinden bu meslekte ancak 200 kii kalmtr. Saralar ithal mal deri ile almaktadr. Fakat deriye 27 kuru, deriden mamul eyaya 15 kuru gmrk konduu iin, saralk lmtr. zel sanayi olan dericilik, Yedikule'de 1500 kadar usta ve iiye bir geim salamaktadr... Dokumaclk ok gerilemitir. Pamuk iplikleri ve pamuklu dokuma, ou talya ve ngiltere'den olmak zere, dardan gelmektedir... Btn demirler gibi, demir eya da ithal olunmaktadr. Demir mamulat sanayiinde, ylda yalnz 30 bin lira gibi ok kk deerde imalat yaplmaktadr."[3] Cumhuriyetin ilann izleyen dnemde, stanbul Ticaret Odas tarafndan hazrlanan rapordan yaplan yukardaki alnt, lkenin d kapitalizmin etki alanna girmesiyle, yerli sanayinin nasl yok olmaya yz tuttuunu ortaya koyuyor. 8 Mart 1921'de Maliye Bakan Ferit Bey, TBMM'de yapt bir konumada unlar sylyor: "imdiye kadar hali Trkiye alyor, retiyor, fakat rnlerinden bakalar yararlanyor. Memleketimizde herkes alyor, birok aln teri dkerek elde ettiimiz iptidai maddeleri bin rica ve minnetle yok pahasna harice satyoruz. Sonra yabanclar bu maddelerin eklini deitirerek bize iade ediyorlar. Bir kurua satyoruz, yirmi kurua satn alyoruz. Krk kurua bir okka yn veriyoruz, ayn yn binikiyz kurua bir metre halinde yalvararak geri alyoruz. Bu dnyann neresinde grlmtr.?"[4] Aslnda Bakan'n bu duruma amas gerekmezdi. Benzer eitsiz ticari ilikiler hemen tm smrge ve yarsmrge lkeler iin geerliydi. Ve uluslararas iblm ve "eit olmayan uzmanlamann" ve artlandrmann sonucuydu.[5] ********** KAYNAKLAR: [1] A. Hamdi (Baar) iktisadi Devletilik, c.I, sayfa 55,78,79. [2] Osmanl Sanayii 1913-1915. [3] Ticaret Odas iktisat Komisyonu Raporu, A. Hamdi Baar, Bar Dnyas Dergisi, say 58,55,52,53. [4] istanbul Sanayi Odas Dergisi. 15 Nisan 1969. [5] Do. Dr. Fikret Bakaya Paradigmann Iflas, Doz Yay., Ist., 1991, sayfa 123.

******************** ******************** ********************

"M. Kemal zamannda ekonomi iyi durumdayd" yalan (kemalist kaynakl paylam)

Kapitalizm neymi, kimler Amerikancym okuyalm ********** I Bankasnn Atatrk dndaki kurucular Cumhuriyetin mutlu aznln gstermek bakmndan ilgi ekicidir. Kurucular ve yneticiler Istiklal Savandan gelme nfuzlu politikaclar, tccar ve eraftr. Kurtulu Savandan gelme nfuzlu politikaclar ile sivrilmi eraf ve tccar bir araya getiren bu zel banka devlet gcyle ksa zamanda geliecek ve bu sayede birok kapitalist imal edecektir. Banka iinde, kendilerini i hayatnn gbeinde bulan Kurtulu Sava temsilcileri de i hayatnn tadna kolayca varacaklardr. Cell Bayar liderliinde Muammer Eri, Siirtli Mahmut, Kl Ali, Recep Zht, Salih Bozok, Nuri Conker, Cevat Abbas vb. gibi kiiler I Bankas Grubu olarak tannacak ve bu grubun ad, affansme tartmalarnda sk sk iitilecek. I Bankas, 1925'te kurulacak Sanayi ve Maden Bankasyla beraber devlet eliyle fert zengin etmenin ncln yapacaktr. Falih Rfk Atay'n yorumuyla, Kolay kazan elde etmeye alanlar, yerli, yabanc, Ankara'da nfuz tccarlarn bulmakta ve onlar vastas ile bankay kendi teebbsleri iine srklemekte idi. (...) yle bir sistem kurulmak isteniyordu: Devletin yapacan banka yapmal idi. phesiz arada bankann yabanc i ve yerli nfuz komisyoncular, asl hisseyi paylaacaklar. I Bankasnn, ya da I Bankas Grubu diye adlandrlan i bilir yneticilerin katld 'tatl' krlarn eitli rneklerine rastlyoruz. Bunlardan ilgi ekici bir tanesi, gene mebuslarla (milletvekili) i adamlarnn 1925'te ortaklaa kurduklar eker irketi'dir. Kurucular akir Kesebir, Edirne Mebusu Faik Oztrak, Bilecik Mebusu Ibrahim olak ve 'eker Kral' Hayri Ipar'n ynetiminde drt tccar. Bu ortaklk I Bankasn ve Ziraat Bankasn kendi bnyesine aldktan sonra eker ithalatn ele geirmitir, i Bankasnn nfuzundan ve grubundan yararlanarak eker fabrikalarnn retimi dk tutulmu, ithal mal ekerler tekelden satlarak astronomik kazanlar salanmtr.

Devlet 1939'da eker fabrikalarn kontrol altna alnca, ayn fabrikalarn retimi bir ylda 42.000 tondan 90.000 tona ykselmitir. Bu miktar daha sonra 120 bin tona kacaktr. I Bankasnn bir dier faaliyeti Paabahe ie ve cam fabrikalardr. Ancak bu iletmenin tekeli Karako ve Ortaklarna verilmitir. Bu ortaklk, I Bankas yneticilerinin onayyla; fabrika mamullerini pahalya satmakta (daha dorusu sattrmamakta), kendi ithal ettii Polonya ve Alman mallarn piyasaya ucuza vererek byk krlar salamaktadr. Fiyatlar suni ekilde yksek tutan Paabahe fabrikasnn zarar pahasna Karako ve ortaklar, onlara bu imkn salayan i bilir grubu kazanmaktadr. Mutlu aznln bu byk arac, Inn'nn Cumhurbakanlna kadar fonksiyonunu yerine getirecektir. 1939'da I Bankas grubunun skandallaryla ilgili dosyalar hazrlanacak, fakat devr-i sabk yaratmamak grndeki 'namuslu kanat' tarafndan gn na kartlmayacaktr. Cumhuriyetin ilk dneminde mutlu aznlk yararnca ileyen bir usul de, devletin eitli tekeller kurup bunu zel teebbse devretmesidir. Bu ekilde 'seme' kiilere kazan salanmakta, komisyonlar alnmaktadr. Istanbul, Izmir limanlarnn iletmesi, kibrit inhisar (nce Belika'nn De Bont firmasna, sonra The American Turkish Investement Corp'a) petrol benzin ithalat inhisar (Tekeli) (American Standart Oil irketine), vb. zel irketlere braklmaktadr. (AMERIKAN IRKETLERINE BIRAKILIYOR... KIM AMERIKANCIYMI VE KIMLER MEMLEKETI SATIYORMU GRYORUZ ["Anti CHP Arivi" Sayfa Ynetimi] ) ...Devam ediyor... Mutlu aznln nemli kolu olan eraf ve toprak aalarna, devlet, I Bankasnn grevini Ziraat Bankasna grdrerek arka kmaktadr. Bu banka Cumhuriyetten nce, devlet sermayesiyle kurulmutur. 1924'te yeni bakent Ankara'ya nakledilerek bir anonim irket haline getirilir; o gnlerin eilimlerine uygun olarak meclis i idaresine Anadolu eraf, tccar ve mebuslar girer. Bankann yeniden kuruluunda ama, kylye ucuz kredi salamaktr. Ancak bu ama idare meclisinin yaps uyarnca ksa zamanda terk edilecek, devlet paras ya toprak aalar ve teki erafa sermaye olacak, ya da onlarn tefecilik yaparak kyly soymalarnda kullanlacaktr. Kk iftinin bankadan kredi alabilmesi iin kefil bulmas, ya da topran bankaya ipotek etmesi gerekmektedir. Kefil, tabiatyla, eraf ya da aa olacaktr. Bu araclar, verdikleri kefalet karlnda kylnn toprana ipotek koymakta, kyl para bulamazsa onun borcunu bankaya deyip topra ele geirmektedir. Srekli para sknts iindeki kyl bu 'kefalet' iine kendini abucak koyuvermitir. 1928'de kylnn kefil gstererek ald borcun toplam 2 milyon lirayken, bu mebla 1931' de 12,7 milyona ykselecek, bankaya topran ipotek edilmesiyle borlanlan miktar ise 13 milyonu bulacaktr. Bu 13 milyonun yars, ipotek karlnda ald bor 500 liradan az olan kk iftiye aittir. Ziraat Bankasnn erafa verilen kredileri hzl bir tefeciliin, selem usulnn sermayesi olmaktadr. rnler daha tarladayken yok pahasna kapatlmakta; eraf, bankadan % 10 faizle ald borcu % 80 % 100 faizle muhta kylye nakletmektedir. Devletin koruyucu kanadnda palazlanan eraf ve aa takmna Cumhuriyet idaresinin salad bir kolaylk da Medeni Kanundur. Hemen hi para demeden bankaya ortak olan bu kimseler, hzla gelien bankadan byk kazan salamlardr: Mahmut Cell (Bayar), Siirt Milletvekili Mahmut, Hseyin Beyzade Ibrahim, Mora Yeniehirlizade Ethem Hasan, Cebelibereket Milletvekili Ihsan, tccardan Hanifzade Ahmet, Edirneli Emin, eraftan Skkerizade Tevfik Paa, Sreyya Emir Paa, manifatura tccar Hafz Halit, Trabzon Milletvekili Hasan (Saka), Kavakl Ibrahim Paazade Hseyin, Attarzade Rasim, Sivas Milletvekili Rasim, Inegllzade Mehmet Saffet, Uakkizade Mahmut Muammer, tccardan Altaazade Mustafa, ecza-i tbbiye taciri Necip, Yelkencizade Ltfi, Izmir Milletvekili Rahmi, Muhasebecizade Rza, Knaczade akir, Yozgat Milletvekili Salih, Nemlizade Stk, Yozgat erafndan Akif Paa, Hac Ebubekirzade Osman, Ali Ramiz ve reks, Remzizade Ferit,

Erturul Milletvekili Dr. Fikret, Rize Milletvekili Fuat, Gaziantep Milletvekili Kl Ali, Avundukzade Mahmut, Ragp Paazade akir.

Bana eski Iktisat Vekillerinden Cell Bayar'n getirildii bankann ynetim kurulunda ise Atatrk'e yaknl ile tannan politikaclar ounluktadr: Mahmut (Soydan), reis, Siirt Milletvekili; Mahmut Cell (Bayar), aza ve Mdir-i Umumi, Izmir Milletvekili; Rahmi (Kken), aza, Ticaret Vekili, Izmir Milletvekili; Salih (Bozok), aza, Bozyk Milletvekili; Kl Ali, aza, Gaziantep Milletvekili; Dr. Fikret, aza Erturul Milletvekili; Fuat (Bulca), aza, Rize Milletvekili; Knaczade akir, aza, Ankara Milletvekili. ********** KAYNAK: D. Avcolu, Trkiye'nin Dzeni, sayfa 186, 187 (Dipnot olarak) Ismail Cem, Trkiye'de geri kalmln Tarihi, Can Yaynlar 17. basm, 2007 Istanbul, sayfa 271, 272, 273 ******************** ******************** ********************

Milleti soyup soana evirdiler (3 Blm) M. Kemal sadece "dini" deil, "Halkl" da kulland - 1
M. Kemal'in yalnz dini deil, ayn zamanda "Halklk" kavramn da kullandn bu almamzda gstermeye alacaz. Bu alma 3 blmden oluacak, nc blm de ilerleyen gnlerde paylama sunacaz inallah. M. Kemal'in daha nce dini kullandn Trk Tarih Kurumu tarafndan baslm olan bir kitaptan delillendirmitik... Okumak isteyenlere balanty/linki yaznn sonunda vereceiz, dileyen balanabilir. ********** Milli Mcadele yllarndan balayarak, "halklk" kavramnn, deiik dnemlerde farkl amalar iin ama, her seferinde bir maniplasyon arac olarak kullanld grlyor. (...) Milli Mcadele'de M. Kemal; halklk kavramn, meclis iindeki ve dndaki muhalefeti, zellikle de ttihatlarn "radikal" kanadn etkisizletirmek iin kullanyordu. 1930'lu yllarda ise, halklk, kitlelerin iktidardan kan ve honutsuzluunu dnlemek ve kitleleri denetim altnda tutmak amacyla yeniden gndeme getirilmitir. Kemalistlerin halklyla ilgili olarak K. Karpat; "Halk `iin hkmet teorisi hakikatte yerini, `hkmet iin halk prensibine brakmt."[1] M. Kemal Nutuk'ta, "Yeil Ordu" evresinde kmelenen "sol muhalefefi tasfiye etmek amacyla bir "halklk" program oluturduunu sylyor: "Gizli dernek zerinde incelemelerde bulundum. Bu dernein zararl bir biim ve nitelik ald inancna vardm. Hemen kapatlmasn dndm."[2] diyor. Milli Mcadele'de emeki kitlelerden yana bir eilimin ortaya kmas M. Kemal'e byk bir "tehlike" olarak grnyor. "Yeil Ordu" ve "Halk Zmresi" muhalefetlerini ortadan kaldrmak iin 13 Eyll 1920'de kendi "halk programn" aklyor. M. Kemal siyasal yaamnn hibir dneminde "halklk" kavramndan "halk yararna" bir ynetim

anlamamtr. Ona gre halklk padiahn, Osmanl Sultan'nn siyasal iktidarna son vermektir. Emeki snflarn M. Kemal"in "ebedi ef" olarak lkenin kaderini elinde tuttuu dnemdeki siyasal etkinlii, padiahlk dneminden "daha fazla deildi..." te yandan, XIX. yzyln bandan beri hibir Osmanl Sultan M. Kemal kadar "snrsz yetkilere" sahip olmamt. Sonradan anayasaya dnecek olan halklk programnn altnc maddesinde, "Hakimiyet bila kayd art milletindir. Usul idare halkn mukadderatn bizzat ve bilfiil idare etmesi esasna mstenittir" deniyor. Dikkat edilirse burada sz edilen, "iktidarn" artk Sultann olmayacadr. M. Kemal, ayn yln Eyll aynda Ali Fuad Paa'ya; "Mecliste sonradan meydana kan 'Halk Zmresi' bizim tandmz arkadalardr. Bunlar memlekette bir toplumsal devrimin ksmen olsun gerekli olduuna inananlardr. Bu giriimin tehlikelerini kavrayamamaktadrlar. Hkmetten ayr bir grup yapmaktan vazgeirmek istedik, mmkn olmad. Fakat imdi **halklk program altnda hkmete** bir program kabul ettik. 'Halk Zmresi' kendiliinden dalm gibidir."[3] diyor. Yukardaki ifade, M. Kemal'in "halklk"tan ne anladn ortaya koyuyor. (...) Milli Mcadele'nin ilk yllarndan, Milli ef dneminin sonuna kadar, "halklk", ynetici kliin(hizbin) ideolojik bir zorlamasyd. Halklk halktan yana bir ynetim deil, btnyle halktan kopuk ve ona yabanclam baskc bir ynetimin uyduruk ideolojisinin bir parasyd.[4] ********** KAYNAKLAR: [1] K. Karpat, Trk Devrimi Tarihi sayfa 250. [2] M. Kemal, Nutuk, 7. Blm: I Isyanlar ve Dou Cephesindeki Gelimeler 15. Konu: erkez Etem Bey ve kardelerinin ilk kez dikkate deer grlmeye balayan bir takm tutum ve davranlar [3] A.F. Cebesoy, Milli Mcadele Hatralar, sayfa 474-475. [4] Alnt: Do. Dr. Fikret Bakaya Paradigmann Iflas, Doz Yay., Ist., 1991, sayfa 156,157,158,168. *************************************

M. Kemal sadece "dini" deil, "Halkl" da kulland 2


Birinci blmde, bu almann 2 blmden oluacan yazmtk, fakat iki blm yetmeyecek, almay 3 blme yayacaz inallah. 1. blmde M. Kemal'in muhaliflerini ekarte (saf d) etmek iin kendine zg bir "halklk program" gelitirdiini yazmtk. Devam ediyoruz... Hibir halk yan olmayan "halklk program", btnyle taktik amalar iin uydurulmutu. Yoksul halkn desteini salamak, en azndan balangta Sovyetler Birlii'ne "irin grnmek" asl amat. En geni anlamda "halklk", halk dndaki bir "sekinler grubunun" halk adna ve yararna bir eyler yapmak istemesi olarak tanmlanabilir. Halk kitlelerinin kaderini tayin etmesinin, "kendileri tarafndan" deil de, onun yerine geen bir "sekinler grubu" tarafndan "stlenilmesi"dir.

Milli Mcadele dneminde M. Kemal ve evresinde "halklk" kavram taktik bir amala kullanlyordu. Bunun byle olduunu 17 ubat 1923'te toplanan zmir ktisat Kongresi gstermitir. Bu kongrede "milli" bir burjuva snf yaratmaya dnk kararlar alnmtr. M. Kemal'in Frkas da, milletin btn snflarn refah ve saadetini temine matuf bir program yerine, kongrede alnan ve emeki snflarn ezilmesine ynelik politikann bir "arac" haline gelecekti. Buradaki ama siyasal iktidar glendirmek ve mlk sahibi snflarn konumlarn salamlatrmakt. Dolasyla, yaplan bu dzenlemeler emeki halk kitleleri yararna hibir yenilik getirmiyor, hibir yarar salamyordu. te yandan, yerel burjuvazinin emperyalist burjuvaziyle ilikilerini rasyonel temeller zerine oturtuyordu. Ve "Atatrk inklaplar", hzl bir "palazlanma" srecine sokulan ve Bat karsnda "aalk duygusunu" bir trl zerinden atamayan yerel asalak burjuvazinin isteklerine cevap verecek dzenlemelerdi. Bask yasalar ve skynetim altnda gerekletirilen "Atatrk inklaplar", emeki kesimlere hibir ey getirmedii gibi, daha fazla smrlmeleri ve ezilmeleri sonucunu dourmutu. ktidar da geni halk kitlelerindeki honutsuzluun farkndayd. Tepkinin boyutunu lmek iin bir "Serbest Frka" deneyi de gerekti.[2] "Serbest Frka" deneyimini ve sonucunu da nc blme brakalm. ********** KAYNAKLAR. [1] Do. Dr. Fikret Bakaya, Paradigmann Iflas, Doz Yay., Istanbul 1991, sayfa 158,159,163,164. [2] Emin Trk Eliin, Kemalist Devrim deolojisi, Ant Yay., stanbul 1970, sayfa 63. *******************************

M. Kemal sadece "dini" deil, "Halkl" da kulland 3 ve SON


Halk, 18 kurua devlet eliyle ithal edilen ekerin neden kendisine 60 kurutan satldn biliyordu. "Halk" diktatrlk 18 kurua ithal ettii ekeri alt komisyoncudan geirerek halka ulatryordu. ou zaman da, eker yoksul halka hi ulamyordu. Bir koyunun 50 kurua satld bir ortamda bir emeki ailesinin eker satn almas zaten olanakszd. Yoksul halk ekerden nce, ekmei bile yeteri kadar yiyemiyordu. "Trk itfisi"nin istihsal ve geinme vaziyeti anketinin amalar deerlendirilirken, 1935-36 yllarna ilikin unlar syleniyor: "Fakir gruptaki hububat istihlaki yetikin erkek bana senede 416 kilo ekmee tekabl ettii halde, hali vakti nispeten daha iyi olan II'nci grupta bu istihlkin (tketimin) azalacak yerde 452 kiloya ykselmesi, kylnn 1935-36 senesinde ekmek ihtiyacn bile tamamiyle karlayamaz olduunu gstermektedir. II. grupta khil (yetikin) erkek bana senelik ekmek istihlaki I 'nci gruba nazaran 70 kilo buday ekmei daha fazla, yani cem'an (toplam) 34 kilo fazladr."[1] Komisyoncular zengin etmeyi ama edinen bir siyasal iktidar, elbette emeki toplum kesimlerinin yararn bir yana itecekti. Zaten sz konusu olan "snfsz bir toplum"du. (...) stanbul'un byk tccarlar, Milli Mcadele'de vatan kurtaran, imdi karln isteyen sivil-militer brokratlarn soygun ve smr olanaklarn artrmak iin, her seferinde yoksul halka daha fazla ykleniyordu. "Gelir fark gzetilmeksizin", her yetikin erkek "yurtta"tan ylda 8 ila 15 lira arasnda deien yol vergisi alnyordu. Yetikin be nfusa sahip bir kyl ailesi iin bu, ylda yaklak 60 TL. deme zorunluluu demekti. Bir ton budayn 40 liraya satld koullarda bu vergiyi demenin ne demeye geldiini anlamak zor deildir.

"Snfsz", "imtiyatsz", "kaynam" toplumda hapishaneler vergilerini deyemeyen yoksul kyllerle dolup tayordu... Devlet, tketim mallar zerinde tekel kurarak, yeni vergiler koyarak, eski vergileri artrarak yoksul halk zerindeki basky daha da artryordu. Kt rn ve fiyatlarn ar d karsnda vergi yk giderek artyordu. 1927'yi baz alan endekse gre, vergi yk 1934'te 153'e kmt. Nfus bana gayri safi gelir ise, ayn yllar esas alan endekse gre, (1927=100), 1930'da 92.6'ya, 1934'de 60.5'a kadar gerilemiti.[2] Gelirde ar dler olurken , artan vergilerin yaratt bask dayanlmaz boyutlardayd... Yol vergisiyle ilgili olarak, Glten Kazgan unlan yazyor: "Amac demiryolu yapmnn finansman olan Yol Vergisi de bir "ba" vergisi idi, her ailedeki yetikinlerden alnan (8-15 TL. oranndaki) bu vergi, gelirdeki azaltan bamsz bir yk getiriyordu. rn fiyatlar (te bire) 1/3'e dnce, bir de buna kt rn yllar eklenince, tutar ayn kalan verginin (gelir zerinden) yk bununla ters orantl olarak arlam oluyordu. Nitekim 1930'larda (1932-1934), 1932'deki kt rn ylnn da etkisiyle, bu vergiyi deyemeyip bedeni ykmll yerine getiren yol yapmnda alanlarn says 700 bin kiiyi buldu. Ayn durum hayvan saym vergisi iin de geerliydi: Hayvan bana kuru olarak tahsil edilen bu vergi, hayvanlarn fyatlar veya hayvansal rnlerin fiyatlarndan bamszd. Vergi 1929'da tekrar artrlmt. Bu rnlerin fiyatlar yar yarya derken, verginin ayn kalmas, gelir zerinden denen verginin arlamas demekti."[3] te yandan i ticaret hadlerinin % 40 (1930) civarnda tarmn aleyhine olarak bozulduu bir ortamda , "ruhlar aranlar"n neden geri yollayamadklarn anlamak kolaylayor. "Gdml muhalefet'e hemen byk bir kitle desteinin ortaya kmas, "yeni parti"nin kitleler yararna bir programa sahip olmasndan deil, iktidar partisinden kan bir gstergesiydi. Halk ynlar Fethi Bey'in lideri olduu partinin ne programndan ne de temel politikalarndan haberdard. Ama saduyuyla "halk ve inklap iktidar"dan kayordu... Samet Aaolu, "Serbest Frka" kurucularnn zmir'e geliinde halkn Serbest Cumhuriyet Frkas'na gsterdii byk ilgiyi yle anlatyor: "(...) Halk Anadolu Gazetesi'nin matbaasna doru yrm... Matbann i tarafna saklanm olan polis neferleri, halk korkutmak iin olacak, izdihamn zerine tabanca boaltmaya koyulmu ve atlan kurunlardan biri 14 yandaki mektepli bir ocua rastgelerek ldrmtr. "Bu meyanda hibir eyden haberi olmayan bizler otelde idik ve alt kattaki salonda bir oklar ile gryorduk. Birden bire otele byk bir kalabalk hcum etti. Herkes mteheyyi ve mtehevvirdi (heyecanl ve fkeliydi). Kimi alyor, kimi nefrin ediyor, kimi tehditler savuruyor. "Kalabaln ortasnda ihtiyar bir adamcaz kucanda tad bir ocuu birden bire Fethi Bey'in ayaklarna atarak[4]: - "te size bir kurban. Bakalarn da veririz! Yalnz sen bizi kurtar, dedi ve alayarak Fethi Bey'in ellerine sarld. Manzara mthi ve tyler rperticiydi. Kanlara bulanm krpe mektepli bir ocuk Fethi Bey'in ayaklar altnda son nefesini veriyordu. Babas da Fethi Bey'in ellerine sarlarak yakc bir lisanla daha baka evladn da kurban vermeye hazr olduunu sylyordu. Yalnz bizi kurtar! Kurtar bu zalim mutemetlerin elinden diye yalvaryor."[5] M. Kemal o kadar halkyd da, millete neden bu kadar zulmediyordu? ********** KAYNAKLAR: Anti CHP Arivi Facebook Sayfas [1] Trk itfisi'nin istihsal ve geinme vaziyeti anketi Ankara, 1938, sayfa 41-55. [2] Atatrk Dneminin Ekonomik ve Toplumsal sorunlar 1923-1938, Iktisadi ve Ticari Ilimler Akademisi Mezunlar Dernei Yay. 1977, sayfa 252. [3] Atatrk Dneminin Ekonomik ve Toplumsal sorunlar 1923-1938, Iktisadi ve Ticari Ilimler Akademisi Mezunlar Dernei Yay. 1977, sayfa 252-253.

[4] Alnt: Do. Dr. Fikret Bakaya, Paradigmann Iflas, Doz Yay., Istanbul 1991, sayfa 165,166,167. [5] Samet Aaolu, Serbest Frka Hatralar, sayfa 57. ******************** ******************** ********************

Devlet Menemen/Kubilay olayna davetiye mi kard?


Menemen vakasn bahane ederek baka ehirlerden bu hadise ile alakas olmayan birok Alimi gzaltna aldlar ve birok insan idam edildi. Genelkurmay Bakanl'nn arivine gre Kubilay'n katilleri "esrarke" - DEVLET, MENEMEN OLAYINA DAVETIYE MI IKARDI ? 6 Kiilik irticai kalkma olur mu!?.. Menemen Vakas dediimiz ey; hepi topu 6 esrarkein, Menemende bir sabah vakti giritikleri bir olaydr ve hlasa ettiimiz bu tabloyla alakal olarak 75 senedir yazlp izilenler de, ana hatlar bu olan erevenin biraz geniletilmesi ve sslenmesinden ibarettir. Olaylarn ardndan Menemen, Manisa ve Balkesirde skynetim ilan edilir ve Divan- Harp kurulur. Menemen olayna sebep olan 6 kiinin Manisadan balayp Menemene kadar sren yolculuklar srasnda getikleri ve uradklar yerlerden insanlar tutuklanr. Menemende olay srasnda orada bulunanlardan bazlar da tutuklanr. Menemen olaylar ile alakal tutuklamalar, stanbula, Konyaya hatta baka baz yerlere uzanr ve 6 esrarkein sebep olduu bu olay irticai bir kalkma olarak lanse edilmeye balanr. General Mustafa Mulalnn bakanlnda kurulan Divan- Harp, 2 hafta kadar sren durumalarda, 37 idam karar alr. Bunlardan 9unun yalar kk olduu iin deiik cezalara evrilir ve 28i infaz edilir. dam edilenler, olaylara sebep olanlara sigara, ip satan ya da yolculuklar srasnda grtkleri insanlardr. 1930 senesinin 23 Aral sabah Menemende meydana gelen bu olayn irticai bir kalkma olduu iddias, yllardan beridir tekrarlanr durur. Oysa olay; ncesi, meydana gelii ve sonras ile birok bilinmeyeni barndrmakta ve irticai bir kalkma olmaktan ok, bir tertip, bir tezgah olma ihtimali daha ar basmaktadr. Esrarkeler tarafndan gerekletirilen ve devletin de adeta davetiye kard Menemen vakas, mslmanlara fatura edilmek istenmitir... ********** 'rtica kalkma' eklinde sunulan Menemen Olay ile ilgili nemli belgelere ulald. Genelkurmay ve Emniyet arivi, Kubilay' katledenlerin esrarke olduunu ortaya koyuyor. Genelkurmay, ayrca dnemin yerel idarecilerini, haberdar olmasna ramen olaylara seyirci kalmakla suluyor. Tarihe 'Menemen Olay' olarak geen Astemen Kubilay'n katledilmesinin zerinden 76 yl geti. Ancak 'irtica kalkma' olarak sunulan hadiseyle ilgili pheler zihinlerden hi kmad. Gerek Mehdiliini ilan edip toplad bir avu mridini esrar iirerek kendisine balayan Dervi Mehmet'in kimlii, gerekse resm makamlarn olay srasndaki ihmalleri, resm teze kar kan aratrmaclarn "komplo" iddiasna yol at. Bu tartma her 23 Aralk'ta yeniden gndeme gelirken, Zaman olayn perde arkasyla ilgili nemli bir belgeye ulat. O dnemde Byk Erkan- Harbiye Riyaseti olarak adlandrlan Genelkurmay Bakanl'na ait 26 Aralk 1930 tarihli bir belge, hkmet yetkililerinin ihmallerine dikkat ekiyor. Genelkurmay tarafndan Menemen'e gnderilen 1. Kolordu Komutan Vekili Mulal Mustafa Paa (Mustafa Mulal) hadiseden gn sonra Ankara'ya ilettii raporda Dervi Mehmet'in pheli hareketlerinin yetkili mercilerce bilindiine iaret ediyor.

Buna ramen gerekli takibatn yaplmad; uzaktan seyirci kalnarak adeta "olay kmasna gz yumulduu" ima ediliyor. Emniyet arivlerindeki bir belgede ise Dervi Mehmet'in etrafndaki insanlar esrara altrp, istediini yaptrd belirtiliyor. Dokuz maddeden oluan drt sayfalk Genelkurmay raporunda da kendisini "Mehdi" ilan eden Dervi Mehmet'in Manisa'da bir esrarke kahvesini mekan edindii ve evresindeki insanlarla uzun sre phe uyandracak fiiller iinde bulunduu kaydediliyor. Dervi Mehmet'in bu pheli halinin bilinmesine ramen ortadan kaybolduuna dikkat ekilen raporda, "Kaybolular Manisa hkmetine bildirilmesine ramen, Menemen'e gelene kadar 15 gn boyunca gezdikleri civar kylerde ahaliye telkinatta bulunmalarna ramen bundan haberdar olunmamas ve hkmet kona nne gelene kadar Menemen hkmetinin bundan hibir suretle malumat almamas" eletiriliyor.

1. Kolordu Komutan Vekili Mustafa Paa'nn hazrlad Menemen Raporu, 26 Aralk 1930 tarihini tayor.

Emniyet raporu: Esrarl sigarayla tasarrufunu artryormu Kubilay' ldren Dervi Mehmet'in evresindeki insanlar esrarla etki altna aldna ilikin bir baka resm bilgi de Emniyet Genel Mdrl kaytlarnda yer alyor. Dnemin ileri Bakanl'na 25 Aralk 1930'da "Vali Kazm" imzasyla gnderilen 7 maddelik raporun 4. maddesinde unlar yazl: "Bunlarn hepsinde esrar ve esrarl sigara olup, Dervi Mehmet bunlar Manisa'da altrm ve bununla da tasarrufunu artryormu." Genelkurmay raporunda Menemen kaymakam ve ile jandarma komutan hakknda da ar sulamalar var. Kaymakamn hkmet konana ok sonradan geldii ve olan bitene uzaktan seyirci kald kaydedilirken, jandarma kumandan iin, "Hkmet kona ierisine drt neferiyle birlikte girerek kadn gibi sakland." ifadeleri kullanlyor. "Byk Erkan- Harbiye Riyaseti'nin 26/12/1930 tarihli ve 6747 No'lu tezkeresinin suretidir" st bal bulunan dokuz maddelik raporun 6. maddesinden baz satrbalar yle: "u mes'elede ok ayan- dikkat ve mhim grdm noktalar Manisa'da ilk nayak olarak ortaya atlan bu erirlerin Manisa'da iken bir esrarke kahvesinde daimi surette itima ederek orasn tekke haline getirdikleri ve son zamanlarda hepsinin sakal brakmak suretiyle btn btn calib-i phe vaziyet aldklar ve bu hal Manisa zabtasnca da malum olduu halde Manisa'dan birdenbire gaybiyetleri ve hatta bu gaybiyetlerin aileleri tarafndan hkmete malumat verilmesi zerine Manisa hkmetinin bunlar iin hibir teebbste bulunmamas ve civar kazalarn nazar- dikkatleri celbedilmemesi gerek Manisa'da gerekse haricinde tekilatlarn olup olmad hakknda tahkikat ve tetkikat yaplmayarak iin tesadfe braklmas Manisa'dan ayrldktan sonra Paaky, Yaclar, Bozalan, ukurky ve civarlarnda on be gn dolaarak ahaliye birtakm telkinatta bulunmalarndan hi kimsenin haberdar olmamas 23/12/1930 gn sabah namazna doru musellahan ve birlikte sabah namazn klarak ve camiden ellerine bir de bayrak alarak yine ahali ile camiden klarndan ve sabahleyin hkmet kona nne kadar gelilerinden Menemen hkmetinin hibir suretle malumat almamas..."

Ayn maddenin sonunda kaymakamlk ve jandarma komutannn tavr da u szlerle eletiriliyor: "Menemen kaymakam beyin, hkmet kona cihet-i askeriye tarafndan igal edildikten sonra ancak hkmete gelmesi ve bu zamana kadar adeta seyirci vaziyetinde kalmas ve bir silah arkada koyun gibi karsnda boazlanrken Menemen jandarma kumandannn drt neferi ile hkmet kona ierisine girerek kadn gibi saklanmas..." Raporun 7. maddesinde ise Kubilay'n askerlerinin neden cephanesiz olduu sorgulanyor: "Sevk u idare hatalarna alaydan telefonla kuvvet talep eden jandarma kumandan u kuvvetin ne iin ne maksatla ve ne gibi bir vaziyet karsnda talep edildii hakknda alay tenvir etmemitir. Jandarma kumandannn noksan olarak verdii bu malumat alayca gnderilen ilk bln cephanesiz olarak yola karlmas kuvvetlerin vaziyeti hakim olmasna sebep olmutur." 23 Aralk 1930'da Menemen'de neler yaand? Mustafa Fehmi Kubilay, Giritli Hseyin ve Zeynep iftinin ocuu olarak dnyaya geldi. 1906 doumlu Kubilay'n asl meslei retmenlikti. 23 Aralk 1930'da zmir'in Menemen ilesinde meydana gelen olay srasnda askerlik grevini yapyordu. "Mehdi" olduunu iddia eden Giritli Mehmet (Dervi Mehmet) 7 Aralk'ta, 6 mridiyle Manisa'dan yola karak, civardaki Paa kynde yaptklar hazrlk ve propagandalardan sonra 23 Aralk sabah, gn doarken tekbirlerle Menemen'e girdi. Belediye meydannda evresine toplad yaklak yz kiiyle hkmet kart sloganlar atmaya balad. Silahl olan asiler bir mfrezenin banda olaya mdahale eden Astemen Kubilay', hemen ardndan da Hasan ve evki adndaki iki mahalle bekisini ldrd. Olay, arkadan yetien asker birlikler tarafndan iddetle bastrlrken, Dervi Mehmet ve iki mridi ldrld. 31 Aralk 1930'da toplanan bakanlar kurulu, Menemen ilesi ile Manisa ve Balkesir merkez ilelerinde bir ay sre ile skynetim ilan edilmesine karar verdi. Skynetim komutanlna 2. Ordu Kumandan Fahrettin Paa (Altay), Divan- Harp Reislii'ne 1. Kolordu Komutan Vekili Mulal Mustafa Paa atand. Olay 1 Ocak 1931'de Denizli Milletvekili Mazhar Mfit (Kansu) ve arkadalarnca verilen soru nergesiyle TBMM gndemine getirildi. Soru nergesini Babakan smet Paa (nn) cevaplandrd. Daha sonra skynetim ilanna ilikin nerge tartld ve oybirliiyle kabul edildi. Erdal en - Politika Muhabiri Zaman Gazetesi Ayrca Milli Gazete yazar Ekrem KIZILTA'n yazsndan istifade edilmitir. ******************** ******************** ********************

Milli Mcadele'yi M. Kemal Atatrk balatt yalan - 1 (14 Blm)

[Fotoraf: Milli Mcadelede lk Kurunu Skan Mehmet avu (KARA) (1894 - 1962)] Yakn zamana kadar, Mill Mcadele'de dmana kar ilk kurunun, zmir'in igali srasnda Hasan Tahsin Recep (asl ad Osman Nevres)'in, Yunanllar'a att iddia edilirdi. Son yllarda yaplan aratrmalar ve ortaya konan vesikalar, Mill Mcadele'de dmana kar atlan "ilk kurunun -hatt kurunlarn-", Drtyol'da (Adana), 19 Aralk 1918'de, Mondros Mtarekesi'nden elli gn sonra, yiit Drtyollular'n cesur evld Mehmet avu (Mehmet Kara) ve mfrezesi tarafndan atldn ortaya karmtr.[1] Drtyollu Kara Hasan, Kuzuculu Ky'nde bir tekilt kurarak dmana kar direnie geti. Mal ve hayvanlarn satarak silhlanan yre genleri de Kara Hasan'a katldlar. Bylece, zamanla says 300-400'e varan bir mill tekilt ortaya kt.[2] 1919 yl balarnda harekete geen Kara Hasan (Hasan Paa[3]) ve etesi de, Trkiye'de, igal glerine kar, mill direnii ilk balatan tekilt olmutur. ********** Devam edecek inaallah... ********** KAYNAKLAR: [1] P. Du Veou, La Passion de la Cilicie 1919-1922, (ev.: Reat Ggen, Kilikya Facialar adyla baslmam daktilo metni), Paris 1937, s.40-42. A. Hulki Saral Trk stikll Harbi IV, Gney Cephesi, Gnkur. Basmevi, Ankara 1966. s. 55, 56.; A. Cevdet amurdan, Kurtulu Savanda Dou Kilikya Olaylar, Adana 1969, s. 87159.; Kadir Aslan'n mracaat zerine, Hatay Valilii ve Drtyol Kaymakaml'na, ATAE (Genelkurmay Asker Tarih ve Stratejik Aratrmalar Enstits) tarafndan gnderilmi olan 29 Ocak 1992 tarih ve 3214-4-92 Ariv sayl ve ATAE Tarih Uzman lham Bebek tarafndan hazrlanan, 27 Ocak 1992 tarihli rapor.; ayrca; Kadir Aslan, Milli Mcadelede Drtyol, Hatay 1991, s. 22-29. [2] Damar Ankolu, Hatralarn, stanbul 1961, s. 126, 127.; A. Hulki Saral Trk stikll Harbi IV, Gney Cephesi, Gnkur. Basmevi, Ankara 1966. s.56.; Fahri Belen, Trk Kurtulu Sava, 2. Bask, Kltr ve Turizm Bak., Ankara 1983, s. 258.; ayrca, "Mill Mcadele Dneminde ilk direnme hareketleri Drtyol-Adana

Blgesi'nde balad. 19 Aralk 1918'de, Ermeni milis kuvvetlerinin nclnde ilerleyen Fransz gal Kuvvetleri'ne kar, Drtyol Blgesi'nde Kuva-y Milliye arpmaya balad. Bu direnme hareketleri gelierek, btn gney blgesine yayld", bk. Erturul Zeki kte, Mill Mcadele Dneminde Mill Hareketler Ordu birlii, (Konferans Metni), stanbul 1981, s. 12.; Kadir Aslan, Milli Mcadelede Drtyol, Hatay 1991, s. 40105.; Ayr. bkz. Kemal elik, Mill Mcadelede Adana ve Havalisi 1918-1922, (1st. ni. Sosyal Bilimler Enstits, Baslmam Doktora Tezi), stanbul 1993, s. 44, 45. [3] Mfreze Kumandan Kara Hasana, evre halk ve arkadalar tarafndan "Paa" unvan verilmitir. Bugn, Drtyol lesi'ndeki asker kla da "Kara Hasan Paa" adn tamaktadr.

****************************************

Milli Mcadele'yi M. Kemal Atatrk balatt yalan - 2


Peki, Drtyollu Mehmet avu, Milli Mcadele'de ilk kurunu attnda M. Kemal Atatrk neredeydi dersiniz? Sultan Vahideddin M. Kemal'in Milli Mcadele'ye katlmas iin Samsun'a gitmesini emretmitir, fakat M. Kemal gnlerce yola kmad, eitli temaslarda bulunarak stanbul'da oyaland. Hatta hkmet 6 Mays 1919'da yazd bir tezkere ile kendisinden acele etmesini istemek zorunda kald.[1] Bu bilgiyi Prof. Dr. Akandere de teyid etmektedir ve M. Kemal'in stanbul'da oyalanmas hakknda: 13 Kasm 1918 tarihi ile 9. Ordu Mfettii olarak Samsuna gitmek amacyla stanbul'dan ayrld 16 Mays 1919 tarihleri arasnda eitli temaslar ve faaliyetlerde bulunmutu. Onun bu temas ve faaliyetleri; "kurulacak hkmetlerde Harbiye Nazr olarak grev almak, siyas ynden iktidara gelme midi..."[2] diyerek konuyu zetlemektedir. te yandan M. Kemal'in 11-13 Ekim 1918'de Halep'ten Vahideddin'e ektii "ok gizli" telgrafta: "Derhal ngilizlerle ayr bar yapmak zere ***kendisinin de katlaca yeni bir Bakanlar Kurulu*** oluturulmasn nermesi"[3] de olay yeterince aydnlatmaktadr. *** Devam edecek inaallah... ********** KAYNAKLAR: [1] Kadir Msrolu, Gemii ve Geleceiyle Hilafet, stanbul-1993, sayfa 157. [2] Prof. Dr. Osman Akandere, "Mill Mcadele'nin Balarnda Mustafa Kemal Paa'da Sine-i Millet Dncesi le Askerlikten stifas ncesi ve Sonras Kendisine Gsterilen Ballklar" Seluk niversitesi Trkiyat Aratrmalar Enstits Trkiyat Aratrmalar Dergisi, Say:11, Konya 2002, sayfa 247-309., 249. [3] Atatrk'n Btn Eserleri, cilt 2, stanbul 2003, Kaynak Yaynlar, sayfa 232. *********************************************

Milli Mcadele'yi M. Kemal Atatrk balatt yalan - 3


Mondros Atekes Anlamasnn imzalanmas ve bu anlamann uygulanmas sonucu, halk, bir takm fiili almalar ierisine girmitir. Bu amala mahalli bir takm teekkller kurulmutur. Bunlara genel olarak "Mdafaa-i Hukuk Cemiyetleri" ad verilmektedir. Her cemiyet, kendi yresini igalden kurtarlmasn salamak, igale kar direnmekle grevliydi. M. Kemal Paa, Samsun'a ayak basmadan nce emperyalist glere kar Anadolu ve Rumeli halk tarafndan pek ok il ve ilede tekilatlanmalar ve igale kar koyma giriimleri balamt.[1] 2 Aralk 1918'de Edirne'de kurulan "Trakya Paaeli Mdafaa-i Heyet-i Osmaniye Cemiyeti", 7 Ekim 1919'da Anadolu ve Rumeli Mdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile birlemiti. 4 Aralk 1918'de Istanbul'da Vilayat- arkiye Mdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti kurulmu ve 10 Mart 1919'da bunun Erzurum ubesi de resmen almt. Bunlar gibi yararl dernekler, henz igal hareketi balamadan kurulmaya balamtr.[2] *** Devam edecek inaallah... ********** KAYNAKLAR: [1] Prof. Dr. Ycel zkaya, Atatrk Aratrma Merkezi Dergisi, Say 10, Cilt 9, Kasm 1987. [2] Prof. Dr. Ycel zkaya, Atatrk Aratrma Merkezi Dergisi, Say 10, Cilt 9, Kasm 1987. ***************************************************

Milli Mcadele'yi M. Kemal Atatrk balatt yalan - 4

(Grdnz gibi M. Kemal Samsun'a kmadan evvel millet pes etmemi, yenilgiyi kabul etmemi ve dmana boyun ememiti) (Fotoraf: Oltu slam Terakki Frkasnn Meksd- liyesini Ntk Program) Evvelki blmde yararl derneklerin henz igal hareketi balamadan ve M. Kemal Atatrk Samsun'a kmadan nce kurulmaya baladn yazmtk... Bunlardan "Kars Islam uras" 5 Kasm 1918'de faaliyete gemitir. 30 Kasm 1918 tarihinde ise Kars'ta toplanan kongrede "Kars Mill slm ras Merkez-i Umumisi" ad altnda 3 hkmet birlemitir. Bakanlna Cihangirzade brahim Bey seilmitir.[1] 17-18 Ocak 1919'da Kars'ta "Cenub-u Garbi Kafkas Hkmeti Muvakkate-i Milliyesi" adyla almalarn srdrmtr.[2] 25 Mays 1919'da ise Oltu'da "Oltu ura Hkmeti" kurulmutur.[3] Istanbul'da 21 Aralk 1918'de "Kilikyallar Cemiyeti" kurulmu, bunun bir ubesi Adana'da almtr.[4] *** Devam edecek inaallah... ********** KAYNAKLAR: [1] Dr. Ahmet Ender Gkdemir, Atatrk Aratrma Merkezi Dergisi, Say 19, Cild 7, Kasm 1990. [2] Dr. Ahmet Ender Gkdemir, Cenb i Garb i Kafkas Hkmeti, Ankara, 1998, sayfa 90. [3] S. Esin Day, I.Oltu slam Terakki Komitesi Kongresi, sayfa 65. [4] Utkan Kocatrk, Atatrk ve Trkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi, 1918-1938, Ankara 1983, sayfa 14. Ayrca baknz: Zeki Sarhan, Kurtulu Sava Gnl, 1, retmen Dnyas Yaynlar, Ankara 1982, sayfa 69.

************************************************

Milli Mcadele'yi M. Kemal Atatrk balatt yalan - 5


(Hani M. Kemal Samsun'a kmadan evvel millet pes etmiti?? Hani yenilgiyi kabul etmi ve dmana boyun emiti??) Istanbul'da 29 Kasm 1918'de Milli Kongre ve 4 Mays 1919'da Milli Ahrar alma hayatna girdi. Trabzon'da 12 ubat 1919'da "Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti" kuruldu.[1] Trabzon Muhafaza- Hukuk- Milliye Cemiyeti, vilayetin siyas olduu kadar, sosyal ve ekonomik geleceiyle de ilgilenmeyi kendine grev edindiinden bu tr sorunlarn zmne ynelik bir rapor bile hazrlad.[2] Samsun'da 19 ubat 1919'da "Karadeniz Trkleri Mdafaa-i Hukuk Cemiyeti", Istanbul'da 27 Mays 1919'da "Trkiye Mdafaa-i Vatan Cemiyeti", Diyarbakr'da da "Mdafaa-i Vatan Cemiyeti" kuruldu.[3] Bu amalarla kurulan dier balca cemiyetler ise unlardr: Mdfaa-i Heyet-i Osmaniye, zmir'de zmir Mdfaa-i Hukuk- Osmaniye Cemiyeti, Manisa'da stihlas- Vatan Cemiyeti, Erzurum'da Vilayat- arkiye Mdfaa-i Hukuk Cemiyeti, zmir'de Redd-i lhak Cemiyeti, Balkesir'de Balkesir Hareket-i Milliye, Alaehir'de Alaehir Kongresi, Denizli, Aydn Nazilli'de Heyet-i Milliyeler, stanbul'da Rodos ve stanky Adalar Mdfaa-i Hukuku- slamiye Cemiyeti, Trabzon'da Trabzon Muhafaza-i Hukuk Milliye Cemiyeti, Sivas'ta Anadolu Kadnlar Mdafaa-i Vatan Cemiyeti, stanbul'da Milli Kongre Cemiyeti.[4]

Toplumun kendi haklarn ve varln korumak iin kurulan bu cemiyetler ksa bir sre sonra lkede yerel iktidarlarn en nemli temsilcileri haline gelmitir. *** Devam edecek inaallah... ********** KAYNAKLAR: [1] Tark Zafer Tunaya, Trkiye'de Siyasi Partiler: 1859-1952, stanbul 1952, sayfa 506-509; Mesut apa, Milli Mcadele Dneminde Trabzon Mdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Trabzon 1998, sayfa 9-16; Cevat Dursunolu, Milli Mcadelede Erzurum, stanbul 1998, sayfa 22,23; Mahmut Gololu, Atatrk ve Trabzon, Ankara 1981, sayfa 2-5. [2] Babakanlk Osmanl Arivi (BOA.), DH/-UM, E-51/74. [3] Prof. Dr. Ycel zkaya, Atatrk Aratrma Merkezi Dergisi, Kasm 1987, sayfa 139,140. [4] Tark Zafer Tunaya, Trkiye'de Siyasi Partiler: 1859-1952, stanbul, Doan Karde Yaynlar sayfa 478527. **************************************************

Milli Mcadele'yi M. Kemal Atatrk balatt yalan - 6


Bu arada kadnlarn da, vatan kurtarmak iin cemiyetler kurduklarn grmekteyiz. Bunlarn en nemlisinin Sivas'taki Anadolu Kadnlar Mdafaa-i Vatan Cemiyeti olduu bilinmektedir. Bu cemiyet, daha sonra Nide, Konya, Kayseri, Amasya, Pnarhisar, Erzincan, Kastamonu, Yozgat, Burdur, Kangal'da da almalara balamtr. Hepsinde hareket ve ks noktas ayn olup, vatan isgalcilerden kurtarmak ve her trl istilaya kars koymaktr. Bu derneklerden stanbul'daki Mill Kongre ile Erzurum'daki Mdafaa-i Hukuk Derneklerinin Franszca yaynlar yaptklarn da bilmekteyiz. Mill Blok Frkas ise, Amerika ile ibirlii yapmak gibi almalarda bulunuyordu. Cemiyetlerle ilgili saylar binleri geen belgeler mevcuttur.[1] te yandan henz, zmir igal edilmeden (yani daha M. Kemal Atatrk Samsun'a kmadan), zmir'in igal edileceinin duyulmas zerine 14 Mays' 15 Mays'a balayan gece, zmir'in Redd-i lhak Heyeti, zmir'de bir miting tertiplemiti. Bu mitingde, igale kar direnme konusu ilenmiti. Datlan beyannamede, Trkn, Wilson prensipleri adyla hakknn zorla alnd, Yunan igalinin Trkler tarafndan memnunlukla kabul edileceinin sylendii, Yunanllarn zmir'de ounluk olduunun iddia edildii, bunlarn yalan olduu aklanmaktayd.[2] *** Devam edecek inaallah... ********** KAYNAKLAR: [1] Prof. Dr. Ycel zkaya, Ulusal Bamszlk Sava Boyunca Yararl ve Zararl Dernekler, Atatrk Aratrma Merkezi Dergisi, Say 10, Cilt 4, Kasm 1987. [2] Genelkurmay, Harp Tarihi, Ask. Tarih ve Stratejik Ett Bakanl, stikll Arivi, Klasr, 399, Dosya. 27/7, Fihrist. 2; Tank Zafer Tunaya, Trkiye'de Siyas Partiler, st.1952, sayfa 493,494; Bilge Umar, zmir'de Yunanllarn Son Gnleri, st. 1974, sayfa 85-105.

*************************************************

Milli Mcadele'yi M. Kemal Atatrk balatt yalan - 7


15 Mays 1919'da zmir'in igali zerine Trk halknn igalcilere tepkisi iyice artmt, yurdun her yerinde mitingler dzenlenmi ve igale kar tepkiler olanca arl ile su yzne kmaya balamt. M. Kemal, 19 Maysta Samsun'a kmadan nce, Dou Anadolu'da 17 Maysta Hns'ta, 18 Maysta Erzurum'da Mdafaa-i Hukuk Cemiyetleri zmir'in igalini protesto eden mitingler dzenledikleri gibi, bat Anadolu'da da 16-19 Mays ve daha sonraki tarihlerde Redd-i lhak Cemiyetleri tarafndan yaplan mitinglerle ve zmir'in igali protesto edilmiti.[1] Bu arada Redd-i lhak Dernekleri de, vatan korumak iin gerekli almalar yapmaktayd. Redd-i lhak Heyet-i Milliyesi, Yunanllarn Aydn' almasndan sonra, 23 Haziran 1919'da Ske, Denizli, Sarayky belediyelerine ektii telde, Yunanllarn buradan muhakkak karlacan ve "Yunanllarn bir Mslman yurdu olan Aydn vilyetinden ihrac iin icap ederse senelerce uramaya ahdetmeliyiz" diye niyetlerini aklamaktayd.[2] *** Devam edecek inaallah... ********** KAYNAKLAR: [1] Genelkurmay Harp Tarihi Dairesi, Asker ve Stratejik Ett Bakanl, Atatrk Arivi, Klasr. 15. [2] Genelkurmay, Harp Tarihi, Ask. Tarih ve Stratejik Ett Bakanl, stikll Arivi, Klasr. 402, Dosya. 6, Fihrist. 36. ***********************************************

Milli Mcadele'yi M. Kemal Atatrk balatt yalan - 8

(Sklmadan okuyunuz) Kurtulu Sava'nda M. Kemal Atatrk'n ne kadar pay varm, Moskova ve Lozan antlamalarna delege olarak katlan, 14 ciltlik Trk Tarihi'ni yazan, ilk Milli Eitim Bakan ve ayn zamanda Salk Bakanl da yapm olan Dr. Rza Nur'dan renelim. (Burada yazanlar ilerleyen blmlerde baka kaynaklardan teyid ettireceiz inaallah.) Fotorafa baknz, Dr. Rza Nur'un hatratnn sayfa resmi... Fotorafta yazanlar gremeyenler iin buraya da yazalm: ***

Bu milli kuvvetler Izmir cephesinde Yunanllar, cenup (Gney) cephesinde Franszlar ile arpyorlar. Her yerde vatan mdafaas iin harl harl eteler teekkl ediyor. Mesela zmir'de Demirci Efe, Sar Efe, erkes Ethem... Bursa'da Gkbayrak, Giresun'da Topal Osman, Adapazar ve Sakarya boylarnda Yahya Kaptan etesi, bo... Grlyor ki, Milli Mcadele hareketi her tarafta millet tarafndan dnlm ve yaplmtr. Bir kiinin deil, binlerce kiinin. Mustafa Kemal'in, smet'in bunda zerre kadar hissesi yoktur. Bu esnada Mustafa Kemal hl meydanda deil. O Anadolu'ya kovuluncaya kadar baka ilerle megul olmutur. Mustafa Kemal Anadolu'ya Milli Mcadele iin gelmemitir. Kovulmutur. Bunu da kendisi Nutkunda sylyor. Amasya mntakasna ordu mfettii tayin ediliyor. Zabitlerce hali malum olduundan Harbiye Nezareti (Savunma Bakan) kabul etmiyor. Dahiliye Nazr (Iileri Bakan) olan Mehmet Ali de muhalefet ediyor. Vahidettin srar ediyor; tayin ediyorlar. Ite bu suretle tard ve tebit olarak M. Kemal Istanbuldan kp Amasyaya varyor. Bunu kendi de inkar edemiyor. (Nutuk, sayfa 7). Demek ki arzusuyla Milli Kyama itirak iin gelmi deildir. Mtarekeden (Mondros Atekes anlamasndan) onun Samsuna geldii tarihe kadar ok zaman gemitir. Her tarafta Milli Kyam oktan vukua gelmiti. Demek milli kyamda da mil (etken) deildir. imdi bu adam bu erefleri nasl kendisine mal eder, bilmem? Hem de bu vukuatn mil ve ahitleri binlerce olarak hayatta iken Herkesi asm, kesmi, herkesin azna kilit vurmu simdi alabildiine yalan syleyip vnyor. Kimse itiraz edemiyor ki.. Hr bir memleket olsa oktan paavraya evrilirdi. Milli Kyam ve milleti kurtarmak urunda nice canlarn vermi, nice kellesini koltuuna alarak alm adamlar var. Bunlarn bir hatrasn bile yadetmeyip, onlarn kanlar pahasna aldklar erefleri bir adam kmilen kendine alyor, hem bir katre kann bile zayi etmeden Alak dnya!.. Sende neler olur!.. M. Kemalin Anadoluya gemesinin sebebi hakknda ortada dnen yle bir rivayet de var: Ferit Paa igal kuvvetlerine kar bir kuvvet elde etmek ihtiyacn hissetmi. Bu rivayete gre de bu ihtiyac hisseden Vahidettinmi. Bu kuvvet Anadoluda ordular ve halktan asker bir kuvvet yapp, bunu igal kuvvetlerine ve padiaha muarz gsterip bunlara Istiklal talep ettirmek imi. Bu projeyi fiile karmak iin M. Kemali mnasip grmler. Padiah, M. Kemale para vermi. Keza hkmet btesinden de ona birka bin lira vermiler ki, bunun ilmhaberinin fotorafisini Parisde "Repuplique enchance" gazetesi neretti (yaynlad). Padiah ve Ferid, M. Kemali armlar, ii sylemiler. Kendisini memur edip eline bir de ferman vermiler. Ayn zamanda bu ii yapacana ve kendisine verilen emirleri dinleyeceine, birgn emir verilince vazgeeceine dair namusu zerine de yemin ettirmiler. M. Kemalin tayinini haber alan btn vatanperverler tela edip onun gnderilmesini mene almlardr. Bunlardan biri de Sadrazam Tevfik Paadr. Hazine-i Hassa (padiah hazinesi) Mdr Refik Bey ile padiaha: M. kemal namussuzdur. Yollamasn, baka birini yollasn diye haber gndermitir. Bunu bizzat Refik Bey sylyor. Ite M. Kemalin bu namusu ve millet hizmetler etmi, ihtiyar aleyhindeki byk buz ve adaveti ki nutkunda grlr- bundan ileri gelmektedir. Ite Milli Kyamn bana geecek olan M. Kemalin buraya kadar olan tercme-i hali budur. *** Devam edecek inaallah... ********** KAYNAK: Dr. Rza Nur, Hayat ve Hatratm (Paris 1929), Altnda Yaynlar, Istanbul 1967, cild 3, sayfa 560, 565, 566. *****************************************

Milli Mcadele'yi M. Kemal Atatrk balatt yalan - 9


(Evvelki blmde Dr. Rza Nur'un hatratndan alnt yapm ve bunlar baka kaynaklardan teyit edeceimizi belirtmitik.) Necip Fazl Ksakrek:

FIKIR ALTINCI MEHMED VAHIDDDIN'IN EVET; mill ahlann banda 14 - 15 ve Cumhuriyetin ilnnda 19 yanda bir ocuk olan biz, bunca yl boyunca grdmz, iittiimiz, okuduumuz ve mnalandrdmz eylerin yeknu olarak u hkme varm bulunuyoruz ki, Birinci Dnya Harbi felketi ve Imparatorluk devletinin knden sonra Trk haklarn salamak yolunda mill bir ahlana ilk olarak meydan ama fikri, bu hareketin efliini yapan M. Kemal Paadan nce ve onun ahsnda Sultan 6. Mehmed Vahidddin'indir. Yni ayn hareketin, vatan hainliiyle sulandrd adamn... Bu iddiay tam bir fikir namusiyle ana tezimiz olarak baa alyor ve en ince teferruatna kadar ispatn boynumuza bor biliyoruz. Mtarekenin balarnda, Kzm Karabekir, Ali Fuat, Cafer Tayyar, Refet Bele gibi gen kumandanlar Istanbul'da toplanmtr. Memleketteki birliklerin ba bo; ve btn yksek kumanda hey'eti, Bakumandan huzurunda toplantya arlmcasna merkezdedir. Bu vaziyet ve ondaki panik havas ilk olarak Kzm Karabekir'in dikkatine arpyor. Bir yazsnda diyor ki, merhum Kazm Karabekir: "1918 de Harbiye Nezareti Mstear Miralay Ismet (Inn) Beye, milletin istikllini kurtarmak iin dncelerimi yle izah ettim: Gen kumandanlarn Istanbul'da toplanmas ve hususiyle beni bu ereften ayrmak byk bir gaflet olmutur. Beni derhal bu erefe iadeye alnz!" Yine Kzm Karabekir'den: "1 Knunuevvel 1918'de Erkn Harbiye-i Umumiye Reisi Cevat Paa Hazretlerini ziyaretle Istanbul'da toplanmaklmzn gafletini izah ve benim arka iademi ve ordunun zayflatlmamasn rica ettim. Bununla beraber Sadaretten istifa etmi olan Izzet Paaya da ayn fikirleri sylemitim!" Ve Kzm Karabekir'in kalemiyle bu vaziyeti ilk grenin Vahidddin olduu hakikati: "6 Knunuevvel 1918 selmlk merasiminde usulen huzura kabul olundum. Padiah dahi, sulhun temini grlmeden evvel ordusunun zayflatlmamas ve bilhassa gen kumandanlarn i bandan ayrlmamas, aksi hlde bir Endls vaziyetinin pek uzak olmadn anlatarak benim arka ve Istanbul'da toplanan gen kumandanlarn da Anadoluya, oranlar bana iadeleri hlinde Trkln ldrlemeyeceini syledi. Bu mlakat benm ve dier gen kumandanlarn i bana gememizi temin eden milerden (etkenlerden) biri olmutur." Bu satrlar kck bir insaf ile okuyan, btn zaaflarn Vahidddin tarafndan grlm ve arelerinin dnlm olduunu hemen kavrar. NOT: Necip Fazl'n kitabndan alntya devam edeceimizden tr kaynan son blmde vereceiz. *** Devam edecek inaallah... ***************************************************************

Milli Mcadele'yi M. Kemal Atatrk balatt yalan - 10


Necip Fazl Ksakrek devam ediyor: Tam ve emin bir kaynak olmas gereken Kzm Karabekir Paa, u garazsz satrlarla da, M. Kemal Paann hem Harbiye Nazrlna (Milli Savunma Bakanlna) talip oluunu, hem mill hareket diye bir ey dnmediini gstermi oluyor: "- 11 Nisan 1919'da Mirliva (Tugeneral) M. Kemal Paa Hazretlerini ziyaret ettim. Ziyaret sebeplerinden birisi de marnileyhin Istanbul'da kalp Kabineye dahil olmak hususundaki arzularndan vazgeirmek gayesine matuftu. Ben Paa Hazretlerini ziyarete bir yaverimle gittim. Kendileri hasta yatyordu. nc ziyareti olarak gelmi bulunan bir zta, Paa tarafndan Ruen Eref Bey diye takdim olundum" Bu yazlar nakleden muharrir neticeyi yle balamaktadr:

" Btn bunlardan anlalan bir hakikat var ki, dalan Trk ordularnn gen ve ihtiyar kumandanlarnn Mtareke esnasnda Istanbul'da toplanmasdr. Bata bulunanlar, bunun doru olmadn ve kumandanlara yeni vazifeler verilerek Anadolu'ya hizmete gnderilmesi lzumunu ne srmlerdir. Ikinci bir hakikat de, Istikll Harbinde byk hizmetleri olan kumandanlarn teker teker M. Kemal'e gelerek grmeleridir. Izmir'in igali ve Ittihat ve Terakkiye mensup olanlarn tevkifi, Anadolu'yu galeyana getirdi. Galeyan halinde bu gen ve tecrbeli kumandanlarn kolordularn bana gemeleri, yeni ve mill bir tekiltn kurulmasna ilk sebebi tekil etmitir. nk Trk milletinin Istanbul' da mitingler yaparak galeyan balam, Anadoluyu Yunan kuvvetlerinin istils zerine halk da silha sarlarak, dalara karak Kuvva-i Milliye tekilt kurmutu. Garpta (Redd-i Ilhak) Kongresinin, arkta ise (Erzurum Kongresinin toplanmasna yerli halk mmessilleri karar vermilerdi." Artk, k karsnda birliklerini brakp Istanbul'a dnen ve orada toplanan kumandanlar arasnda M. Kemal Paann ilklerden biri tek emelinin Harbiye Nazrlndan ibaret bulunduu ve gen kumandanlarn mill bir mukavemet iin kt'alar bana dnmeleri fikrinin padiahtan geldii ak mdr? Bu o kadar ak bir keyfiyettir ki, M. Kemal Paann Padiahla karlamalarndaki ekilden hemen belli olacaktr. NOT: Necip Fazl'n kitabndan alntya devam edeceimizden tr kaynan son blmde vereceiz. **********************************************************

Milli Mcadele'yi M. Kemal Atatrk balatt yalan - 11


stad Necip Fazl'n almasn aktarmaya devam ediyoruz... Sayfamz takip edenler artk Atatrk Sabahattin Selek ismine yabanc deildir. Bilhassa "M. Kemal Atatrk Osmanl'ya darbe yapmtr" konusunda onun eserinden paylamlar yapmtk. "Milli Mcadele'yi M. Kemal Atatrk balatt" yalann ortaya koymak iin birok konu paylatk ve muteber eserlerden iktibaslar yaptk... Bildiiniz gibi birka blmdr stad Necip Fazl Ksakrek'in bu mevzu hakknda yapt almay aktaryoruz. Belki hala yarsn dahi paylaamadk. Eee, stadn almas haliyle daha geni apl oluyor. Gerekten stad Necip Fazl delilleriyle (kaynaklar yaznn iinde) konuyu akla kavuturuyor. Kemalist kaynaklara bavuruyor, orada yazanlar tahlil ediyor, cevap veriyor vs. Sabahattin Selek'in, "Milli Mcadele'yi Vahidddin (radyallahu anh) balatmad" tezini, stad Necip Fazl ustaca ve o yaln slubuyla rtyor. NOT: Paylam bu apta internette bulabileceinizi sanmyorum, direk kitaptan alntladk. O halde konunun kymetini bilelim ve yaylmasna aba sarf edelim. Deerlerimize, ayn yolun yolcusu olduumuz muhterem byklerimizin eserlerine sahip kalm. Sz, stad Necip Fazl'da... Mareal, benim Fransa'da tahsil arkadam merhum Burhan Toprak'n kayn babasdr. O yoldan tandm ve en derin mahremiyetine kadar sokulduum, kabul edildiim insan... Onunla Vahidddin mes'elesi etrafnda konutuklarm ileride anlatmak zere, bizzat kendisinden dinlediim hayat bir noktay aklayaym: Vahidddin benden, gen kumandanlarn listesini istedi. Vatanna akla bal, vatan acsiyle yanan, vatan kurtarmak yolundaki bir hamleyi omuzlayabilecek kabiliyette azimli, fedakr ve atlgan kumandanlar kaydiyle istedi bu listeyi... Yazp verdim... Her kumandann karakterini de isminin yanna not ettim. listenin banda Mustafa Kemal vard. Mareal Fevzi akmak, Padiaha verdii listede, Mustafa Kemal Paay fevkalde becerikli, kabiliyetli, hamleci, teebbs ruhuna malik, fakat son derece ihtirasl ve yksek emelli bir insan olarak gstermitir Bu noktay, daha evvel bahsettiimiz, Sabahaddin Selek adl Halk Partilinin (CHP), Anadolu Ihtilli eserinde de tespit edebiliriz. Bu eserin 42nci sahifesinde Vahdddin'in gzlnden Mustafa Kemal Paa hakknda u tehi gze arpar: Mustafa Kemal'i veliahtlnda, Almanya seyahatinde tanmt. Bu gen Paa, daha o zaman ok tehlikeli lflar etmi, onu rktmt. Nihayet bir ordu kumandan olduu hlde, harbin son gnlerinde Adana'dan kendisine ba vurup, falan Sadrzam, beni de Harbye Nzr yap, diyen Mustafa Kemal Paada

byk bir ihtiras seziyordu. Bylece muharrir, Mustafa Kemal Paann (belki makbul mnada) ihtirasn tespit ettikten sonra, Padiah ve Mill ahlan Hareketi ve Mustafa Kemal Paa arasnda yle bir mnasebet aryor, yahut bulduunu sanyor: Kuva-y Millye hibir zaman Padiaha kar grnmedii halde, Padiahn gsterdii husumet, hakikatte Kuva-y Millye akmna deil, bizzat Mustafa Kemal Paa'yadr. Sultan Abdlziz'e Hseyin Avni Paa, Sultan Abdlhamid'e Mithat paa nasl amansz birer dman grnmler ise, Sultan Vahidddin'in karsna da Mustafa Kemal Paa kmt. Hem Mustafa Kemal Paa brlerinden daha tehlikeliydi. Padiahn evvel ordusunu, sonra vilyetlerini elinden alm, tebaasn kendisinden ayrmt. Elbette sra, tahtna da gelecekti. Mill Mcadelenin devam mddetince, hibir n sz konusu edilmemekle beraber, en iddetli mcadele Vahidddin ile Mustafa Kemal arasnda cereyan etmitir. nk, mutlaka biri dierini tasfiye edecekti ve her ikisi de bunu gayet iyi biliyordu. Vahidddin; Istanbul'da kalmak ve Kuva-y Milliyeye kar davranmakla, partiyi daha baangta kaybetmitir. Halbuki, Istanbul'un igaline ve hatt bir sre sonraya kadar, Vahidddin'in elinde tahtn kurtaracak byk bir frsat vard: Anadoluya gemek. Eer bunu yapabilseydi, Mustafa Kemal Paa, Zt- ahanenin nihayet bir Sadrzam olurdu. Bu satrlar almaktan maksadmz, tarihi geinenlerimizin ind grler peinde hakikati tahrif iini nereye kadar gtrdklerini belirtmektir. Mustafa Kemal Paann Vahidddin'e kar bak ve niyetini gayet doru tespit eden muharrir, dnemiyor ki, Padiah bizzat Anadolu'ya geemezdi. Gemi olsayd Mill ahlan Hareketi daha bandayken boulurdu. Biraz sonra anlayacaz. Anadoluya gemek isteyen Veliaht Abdlmecid Efendinin karsna kardklar engel; ve fiilen Anadoluya geip de geri evirdikleri ehzade mer Faruk Efendiye kar alnan tavr, mill hareket gelimeye balar balamaz saraya ne gzle bakldnn amaz delilidir. Demek ki, Mustafa Kemal Paann karsna kan Vahidddin deil, Vahidddin'in karsna kan Mustafa Kemal Paa... Bu noktay ileride gstermek ve Mill ahlan Hareketinin fikirde ilk mellifini dorudan doruya Vahidddin olarak belirtmek zere hikyemize geelim: Ite Anadolu'ya stn vasflarda bir kumandan gndermek ve ona, mill bir mukavemet mikrak kurdurmak gayesiyle Vahidddin, Mustafa Kemal Paay saraya aryor. Hikyeyi, evvel Enver Behnan apolyo'nun kitabndan Mustafa Kemal Paa diliyle tespit edelim: Yaverim Cevat Abbas yine eve geldi. Tellyd. Zt- ahane sizi akam yemeine davet ediyor! Dedi. Maysn 4 nc akam yedibuukta Yldz Sarayna gittim. Beni ok kk bir odaya aldlar. Biraz sonra Mehmed Vahidddin geldi. Ayaa kalktm. Beni yanna oturttu. O kadar yakn ki, deta diz dize idik. Padiahn sanda hemen dirseini uzatarak dayad kk bir masann stnde bir kitap vard. Odada sessizlik hkm sryordu. Anlalyor ki, sarayda hi ne'e yok... Padiah akbetini dnyor. Odann Boaziine alan byk bir penceresinden grlen manzara uydu: Itilf devletlerinin donanmalar srayla dizilmiler, toplar saraya mteveccih ... Tehdit edici korkun bir manzara... Bu odada oturmakla bu manzaray grmemek kabil deil... Mehmed Vahidddin dedi ki: Paa, Paa, sen imdiye kadar devletimize ok hizmet ettin. Bunlarn hepsi artk bu kitaba gitti! Bu bir tarih kitabyd. Bunlar unutunuz! Bundan sonra yapacanz hizmet, imdiye kadar yaptnzdan ok mhim olacaktr. Dikkat ve sadakatle alrsanz, devleti, dt bu felketten kurtarabilirsiniz. Bir ok kumandanlar Anadolu'nun kolordularna dattm. Sizin vazifeniz, bunlar tefti etmek olacaktr. Bu hususta elimden geleni yapacam, bana emniyet buyurunuz efendim. Padiahn en byk endesi: Kuvvetlerimiz dalmtr. Umum Harpten yorgun karak takatimiz kalmamtr. Btn mit; galip devletlerin arzular hilfna bir harekette bulunmamaktadr. Onlarn ikyet ettii hdiseleri de nlemek lzmdr. Vahidddin ayaa kalkt, elimi sk sk skt: Muvaffak olunuz! Saray terkettim. O zaman bir kadife kutu iinde bir takm da hediyeler verdi. Yaverim Cevat Abbas'la gecenin karanlnda derin dnceler iinde Yldz tepelerini aarak iliye geldik.

Mustafa Kemal Paann azndan rivayet edilen bu szlerde, ni olarak huzura arlmann gayesine ait ak bir dellet yoktur. Kolordu kumandanlarnn teftiine memur edilmek ve galip devletlerin arzular hilfna bir harekette bulunmamak emri, byle bir tyinin ruhunu izah edemez, mphem kalr ve asl sebebin gizlendii hissini verir. Aynen Mustafa Kemal Paa dilinden bu anlat baa alarak, iin hakikatini biz anlatalm. Bu ie, u anda hayatta bulunan eski bir yaverin, bize vesika kymetindeki beyanlariyle girieceiz. *** ESKI YAVERIN ANLATTIKLARI Sultan Vahidddin'in bugn hayatta bulunan yaverlerinden, eski Sadrzam Tevfik Paann olu Ali Nuri (Oktay) Beyefendi Ayaspaa'daki mehur Fark Oteli'nin sahibidir. Vaktiyle Hariciye Kona olan, derken Tevfik Paa mlkiyetine geen, Paann Londra Sefirliinde yanp kl olan eski binadan bir yangn arsas kalm, sonra Tevfik Paa zamannda oraya 7 odalk bir krgir ina klm, daha sonra da 210 odasiyle bugnk Park Oteli yerletirilmitir. Seksen ksur yandaki Ali Nuri Beyefendiyi, Sultan Vahidddin hakknda en nadide bilgilerin sahibi olmas gereken eski ve mstesna bir insan olarak telefonla aradm. Bu trl insanlarn dnyamzdan ayrlmasiyle son kaynaklarn da kuruyaca kaygs iinde, deta son vapuru karmak istemeyen bir yolcu tel iindeydim. Telefonda, ivesi ecnebiye alan ihtiyar bir ses, kim olduumu ve ne istediimi anladktan sonra, u cevab verdi: Birka gndr gripli halde ve istirahat etmekteyim. Eer gripe yakalanmaktan korkmazsanz, oteldeki daireme buyurunuz, grelim! Hemen gittim. Beni Park Otelinin iki kat aasndaki bir daireye indirdiler. Sal ve sollu, nl ve arkal oda veya hcrenin ereveledii kk, fakat gayet husus izgileri ve renkleri olan bir dairecik... Eski ve (stil) eya ve duvarlarda eski zaman resimleri... Ali Nuri Beyefendinin pederleri Tevfik Paayla, kayn babalar Sadullah Paa, ayr ereveler iinde yanyana... Daha neler ve neler!... n ksmnda, ahni tarznda kntl bir hcreciin duvarlarnda, sivil ve asker, mazi tipleri ve bu arada Ali Nuri Beyefendiye bir ithaf yazsiyle ( hediye edilmi (Von Der Goltz) Paann fotoraf. Ali Nuri Beyefendi, bu kntl hcreciin pencere kesinde duvara yal ve Amerikan sluplu masasna geip bana karsnda yer gsterdi. Kahverengi, uzun (rob do ambr)i iinde, uzun boylu, beyaz sal ve bykl, fevkalde gzel, hele genliinde misilsiz derecede yakkl bir insan hissini veren bu asil tavrl adam, bir anda ruhumu doldurdu. Onda, biraz fazla alafrangal bir tarafa, aradm btn kkl mnalar buldum. Birka ho-be lfndan sonra hemen mevzua girdim: Tevfik Paa gibi, Osmanl tarihinin en nazik zamanlarndan birinde Hkmet Reislii etmi bir ztn olusunuz! Merhum ve muhterem pederiniz, tpk Vahidddin'in son padiah olmas gibi, Osmanl Sadrzamlarnn sonuncusu... Siz de Mtareke ve igal devrinde Sultan yaverisiniz! Bu bakmdan, gurbet illerdeki mezar zerinde koskoca bir yalan da oturtulan Vahidddin'i yakndan tanm olmak gibi bir imtiyaza sahipsiniz. Allahtan, daha ok uzun olmasn dilediim mrnzn bundan byleki sresini, hepimizinki gibi yalnz Allah bilir. Ebed hayata ve Hesap Gnne inanm bir insan olarak, ayn hisle dolu olduunuz midi, hatt emniyeti iinde, Vahidddin mevzuuna ait bildiklerinizi renmeye, bylece Allahn rzasn kazanmanz ve hi bir hakikatin gizli kalmasna raz olmamanz istemeye geldim. Vereceiniz bilgileri, kabul buyurursanz kaynak gstermek, istemezseniz menba gizli tutmak artiyle Trk mill vicdanna takdim edeceim Ltuf buyurunuz! Esmer yznde ince bir zevk ve tehasss meltemi, tek tek cevap verdi: Istediiniz gibi hareket edebilir, kaynak olarak ismimi ortaya atabilirsiniz! Artk hem memleketimiz, hem de ahsen ben, o artlar iindeyiz ki, ortada ekinilecek hibir ey grmyorum! Ilk intibam, fevkalde bir takdir duygusu oldu. Eski yaver devam etti: Sultan Vahidddin devrinde kurmay binbaydm. Asl snfm svari... Hem Erkn- Harbiye Mektebinde hocalk ediyor, hem de Yavern- Hazret-i ehriyr kadrosunda bulunuyordum. Hayatm, sarayla Erkn- Harbiye Mektebi arasnda geiyordu. Balkan Muharebesine istirak etmi, Birinci Dnya Savana katlmtm. Muhatabm derin bir i geirdi. Bir n skt ve devam: Sultan Vahidddin'i ehzadelik, veliahtlk zamanndan beri yakndan tanrm. Kardeim Hakk Beyin kayn

babas (Ali Nuri Beyin biraderi Hakk Bey Vahidddin'in kz Ulviye Sultann zevciydi) olarak da bilhassa veliahtlnda kendisiyle yakndan temasm olmutu. O zamanlara ait syle bir hatram var: Vahidddin'in veliahtlnda bir gn, Kuruemede huzurunda bulunurken bir hey'et geldi. Bu hey'etin azasn u anda hatrlayamayacam. Padiah bir frka kurmak isteyen bir hey'et... Veliaht hey'eti kabul etti. Gelenler gayelerini izah ettiler. Padiah bir frka kurmak istediklerini, bu yolda tekiltlanmaya gittiklerini ve kendisinden yardm ve destek beklediklerini sylediler. Vahidddin hayretler iinde kald ve u cevab verdi; Padiah bir frka kurmak da ne demek?... Byle bir frka, sanki aksine ihtimal aarcasna zaaf ve phe telkin etmi olmaz m? Padiah btn bir milletin babasdr; nasl bir partiye maledilebilir? Bayrak, bir partinin olabilir mi? Anlyorsunuz ki, Sultan Vahidddin, sahtelik ve uygunsuzluu hemen gren, anlayan ve ona kar duran bir seciye sahibiydi. Sordum: Zek ve ahsiyeti zerinde hkmnz? Deh apnda bir zekaya malik deildi. Fakat ortann zerinde bir anlay, hususiyle ok hzl bir intikal sahibiydi. Hdiseleri tam da olu anlarnda kestirmek, mnalandrmak, deerlendirmek ve yerli yerine oturtmakta hnerliydi. Umum Harp sona erip de imparatorluun k demek olan Mtareke ve igal gnlerinde tavr nasl oldu? Eski yaver Ali Nuri Beyefendi ayaa kalkt, ilerileyerek yandaki odadan maroken kapl kk bir htra defteri alp getirdi, koltuuna yerleti ve defteri uzun uzadya inceledikten sonra cevap verdi: Tarihleri armamak iin husus defterimi kurcalamalym. Izmir'in igalinden bir gn sonra. (Izmir 15 Mays 1919'da igal edildi) 16 Mays Cuma gn... Vahidddin dmandan mtareke istemi bir hkmetin banda... Mtareke hkmlerine gre ordusunun hemen datlmas icab ediyor. fakat byle ilere giriebilmek iin taraflarn karlkl olarak mtareke hkmlerine riayet edileceinden emin olmalar lzm... Bu nokta ise hibir tarafn emin olamayaca bir ey... Padiah mtereddit ve straplarn en yakcs iinde... O gnk Cuma namaznda ve selmlk resminde Sultan Vahidddin'i grenler, strabn bir insan ne hale getirebileceine ait en canhra tabloyla karlam olurlard.(...) Sultan Vahidddin, Mill Mcadeleye, Mill Kurtulu Hareketine btn gnlyle balyd. Hareket baladktan sonra beni sk sk huzura arr, dahil ve askeri vaziyetler zerinde benden fikir alrd. Ta basmas byk bir harita yaptrmtm. Bu harita zerinde krmz ve mavi, ine bayraklarla vaziyeti Sultana izah eder ve askeri durumu gsterirdim. Kuva-yi Millye hareketleri zerinde her muvaffakiyet haberini alsnda derinden bir oh! eker, ferahlar ve dnyaya yeni gelmi gibi olurdu. Bu manzara, benim gzlerimle tespit ettiim ve Allah ile resul huzurunda her n tekrarndan ekinmeyeceim bir hakikilik ve samimlik ifadesidir. Eski yaver, derin bir tahasss tavriyle sustu. Bu kitabn muharriri olarak vazifem, byle, byk bir tarih vesikas belirtici ahsiyeti dilediim istikamete ekmek deil, gerek ynleri ondan renmek ve kendisini asla telkin altna almamak olduuna gre, her eyi kendisine ve tabi seyrine brakmay tercih ettim ve asl incelik noktasnn ben davet etmeden gelmesini bekledim. O nokta geldi. Eski yaver birdenbire u szleri syledi: Bahsettiim Cuma Selmlndan sonra Mustafa Kemal Paa huzura davet ve kabul edildi. Sultan Vahidddin, onu Anadolu'ya gemeye ikna etti. Tella doruldum: Ikna m etti? Mustafa Kemal Paann bu hususta ikna edilmeye ihtiyac var myd? Sz, bu naziklerin nazii can noktasna gelince, muhatabm toparlanarak tane tane devam etti: Izah edeyim: Mustafa Kemal Paann huzura kabul ediliinden bir iki saat sonra Basyaver Naci Bey (Mill Mcadeleye katlan, birok kumandanlklarda bulunan, uzun zaman meb'usluk eden, Nzik Naci Pasa lkabiyle mruf General Naci Eldeniz) yaverler odasna geldi ve haykrd: Hnkr Mustafa Kemal Paay ikna edebildi! Bu haykr kelimesi kelimesine kulaklarmdadir. kna tabiri yerindedir. Mustafa Kemal Paann gayesi Anadolu'ya gemek deil miydi?

Muhatabm, delmek istediim zarn nezaketini anlad. Kk bir fikir hazrlndan sonra cevap verdi; Ben Mustafa Kemal Paay byk asker ve kumandan tanrm. br meziyetleri zerinde syleyecek bir szm yoktur. Mustafa Kemal Paann gayesi, o zamanki hkmete girmekten baka bir ey deildi. Hem de bir oklarnn sand gibi Harbiye Nzr olmak deil, Sadrzam olmak gayesini gdyordu. 1919 Ilkbaharnda vaziyet yleydi: ark ordumuz silhlarn brakmyor ve ortada Itilf devletleriyle aramzn yeniden alaca korkusu hkm sryordu. Mustafa Kemal Paa da kudretli ve iradeli bir kumandan biliniyordu. Bu kanaat bilhassa Hnkra aitti. Mustafa Kemal Paann o gnlerdeki kanaat ve gr ise Istanbul hkmetinin Itilf kuvvetlerine kar direnmesi, isteklerini kabul ettirmesiydi. Ite bu tavr gstermek iin hkmeti eline almak istiyordu. Halbuki bu kanaat ve gr siyas ve amel bir kymet ifade edemezdi. Zira Mondros Mtarekesini imzalam olan malp bir hkmetten galip dmanlarna kar bir direnme, kar koyma iktidar beklenemezdi. Ali Nuri Beyefendinin szn kestim: Byle olunca, o n iin Kabineye girmek imknn bulamayan Mustafa Kemal Paadan, mill hareketi evvelden plnlam ve gaye edinmi olmas beklenemez! Muhatabm bu dikkate cevap vermeden devam etti: Mustafa Kemal Paa Anadolu'ya gnderilmitir. Onu gndermekte ancak iki gaye olabilirdi: Ya Ingilizlerin isteine uygun ekilde ark Ordusunu silhszlandrmas Ve Doudaki mukavemeti krmas iin, yahut da tam aksi olarak mill bir mukavemet ve hareket zemini amas iin... Hangisi olduunu sanyorsunuz? Ben sadece ihtimalleri kaydediyor ve hdiselere ait unsurlar veriyorum. Dileyen, diledii gibi hkmetsin!... Ben, kendi hesabma ayrca bir tefsir yapmay emin bir yol grmyorum. Emin olduum tek nokta, Mustafa Kemal Paann, Anadolu'ya gemek zere Padiah tarafndan ikna edildiidir. Hdiseler hangi ihtimale daha fazla yer veriyorsa yle!... Dvann ahdamarna ait suali sordum: Bu mevzuda, Vahidddin'in Mustafa Kemal Paaya, Ben Halife ve Padiah olarak Anadolu'ya geecek olursam dman kuvvetleri birden tela dp topyekn anavatan zerine ullanr ve memleketi tam bir esarete mahkm eder. Sen bir kumandan olarak git, gerekirse bana ve hkmete si ol ve milleti ahlandr dedii ve byke bir para verdii yolundaki szntlar doru mudur, deil midir? Bilmiyorum! Onu hkmet gnderdiine gre elbette gerekli tahsisat vermitir. Bu siyas karla yle mukabele ettim: Tahsisat ayr ve tabi... Ayrca Sultann z cebinden verdii byk bir para var m, yok mu? Bir rivayete gre 30, bir rivayete gre 42, baka bir rivayete gre de 60 bin altn lira... Bilmiyorum! Mustafa Kemal Paann bu vazifeye, Padiahn emriyle Ferit Paa tarafndan gnderildiini biliyorum! Emir veren Padiah olduuna gre asl maksadn hkmetten gizli tutmu olmas ihtimali yok mudur? Hususiyle Sultan Vahidddin'in son derece ketum ve tedbir zeksna malik bir insan olduu dnlecek olursa? Olabilir!... Vahidddin Ferit Paay sevmez ve ona itimad etmezdi. Nitekim Paris'de Versay Sarayndaki sulh mzakereleri zamannda babam artt ve ona u emri verdi: Sen de Ferid'in arkasndan git ve onu kontrol et!... Muhatabm bu noktada dvann asl izgisini brakarak tarih kymet bakmndan ehemmiyetli olsa da Sulh Konferansna ait hususiyetlere dald ve oradan yine Vahidddin'in vatan bals seciyesine dnd. Onlar yerinde tekrar ele almak zere, biz, dvamz ve tezimizin asl dm noktas olan Vahidddin - Mustafa Kemal Paa grmesine gelelim ve onu Mustafa Kemal Paadan dinledikten sonra, bir de, kendi gzlmzden ve vesika erevesinden seyredelim... ***

DM NOKTASI SAHNE Mill ahlan hareketinin fikirde mellifi ve bu maksatla Mustafa Kemal Paay Anadolu'ya gnderen, dorudan doruya Vahidddin... Bu iin sahnesi de, Yldz Saraynda, denize kar kck bir oda... Zt- ahane, daha nceki bir iki temasn peinden Mustafa Kemal Paay son olarak bu salonda kabul ediyor ve mr boyunca son defa grm oluyor. imdi bu sahneyi, biraz sonra ortaya dkeceimiz vesikalarn delletlerindeki yekn ve muhasebe neticesi olarak biz izelim: Mustafa Kemal Paa, Padiahla daha evvelki karlamasnda gayesi temellendirilmi olarak Dokuzuncu Ordu birliklerine mfetti tyin edilmi ve bu birliklerin yayl olduu mntkaya gitmek iin hemen Samsun'a hareket etmek zere hazrln tamamlamtr. Ve ite bu sebeple Padiahn karsnda bulunuyor. Onun bu yeni vazifeye tyinini izah eden d sebep Samsun ve civarndaki Trkler ve Rumlar aras atma ve bundan doan huzursuzluk... Askeri selhiyetler yannda mlk yetkileri de bulunan Mustafa Kemal Paa, bu huzursuzluun hemen giderilmesini isteyen Ingilizlere kar yle izah edilmektedir : Huzursuzluu giderecek, nizam ve syii getirecek ve ark Ordusundaki mukavemeti kaldracak olan general ite bu zttr: ingilizlere kar bir aldatmaca zanniyle oynanan bu oyun, Vahidddin tarafndan kendi z hkmetine de ayn ekilde telkin edilmitir. Anadolu Ihtilli isimli eserin 190 inci sahifesinde, bu tyinin dorudan doruya Hnkr tarafndan yaptrld u satrlarla kaydediliyor: Vahidddinin kamasn takiben, 150'lik listeye dahil olmad halde memleketi terkeden Nci Azmi Yeen Beyin ifadesine gre, sabk Sultan, bir gn kendisine yle demitir: Samsun'a bir mfetti gnderileceini renince yvernmdan Erkn- Harp Mirlivas Mustafa Kemal Paay da nazar- itibara alnz diye emir eyledim! Vahidddin aleyhtar bir kalemin tetkiki neticesi olarak ortaya atlan bu ahadetten aka anlalyor ki, Mustafa Kemal Paay yeni vazifesine tyin ettiren, ne Harbiye Nzr, ne de Sadrzamdr. Sadece ve sadece, gayesini hkmetinden bile saklam olan Padiahtr; ve bu ide Vahidddin'in isteyerek veya istemiyerek tyini tasdik ettii yolundaki nakiller uydurmadan ibarettir. Ayn kitabn, 189 uncu sahifesinin sonlarnda ve 190 inci sahifesinin banda Hnkr ve Paa arasndaki mnasebeti belirtirken diyor ki; Sultan Vahidddin'in Mustafa Kemal Paa hakknda kanaati, hi phe yok ki, ona en az bu nemli grevin verilmesine msaade edecek kadar mspetti. Veliahtlndan beri tand fahri yaverinin kabiliyetinden, kendisine olan ballndan phe edecek hi bir sebep yoktu. Ikisi de Enver'i sevmiyorlard. Ayn kimseye duyulan bu ortak his, onlar az ok birbirine yaklastrm olmalyd. Kald ki, Vahidddin, Mustafa Kemal Paann ancak byk ilerle tatmin olunabilecek mizacn biliyor ve muhtemelen onun ahsnda, ilk taraf iin de krl neticeler salayacak bir mttefik gryordu. Ancak itiraf kelimesiyle vasflandrabileceimiz bu grten sonra yle bir hakikat unsuruna dokunuluyor ki, tyin emrinin tepeden inme Sultandan geldii, laboratuar hkmiyle ortaya; kyor: Byle bir yorumda bulunmamzn en nemli sebebi, Mustafa Kemal Paann tyinine ait iradeyi ufak bir tereddt gstermeden derhal almasdr. Harbiye Nezareti, Paann tayinini, Padiaha arzedilmek zere 30 Nisan'da Sadarete yazm ve ayn gn Padiahn irdesi alnmtr. Artk phe kalyor mu, Vahidddin'in, Mustafa Kemal Paay, maksad her neyse ruhunda gizlemi olarak, bizzat tyin ettirmi olduunda?.. Ve bu tyinin resmen hkmet ve Itilf kuvvetlerine, Samsun ve havalisini huzura kavuturmak ve ark Ordusunu Mtareke artlarna yanatrmak iin diye gsterildiine... imdi sra, naziklerin nazii noktaya geldi. Acaba Mustafa Kemal Paa, eski Yaver Ali Nuri Bey tarafndan ikna edildi! tabiriyle ifade olunduu gibi, bu tyin srasnda, ister Padiah, ister hkmet cephesinden kendisine gsterilen sebebi kabul etmi bulunuyor muydu? Kabul etmise ikna edilmeye ne ihtiyac olabilir? Kabul etmemise, tyin muamelesini daha banda durdurmas icap etmez mi? Hele mill ahlan kamlamak gibi bir hareket kendi z dvas ve plniyse, Padiah tarafndan ikna edilmek diye bir eyin onun semtine bile uramamas gerekmez mi?

Eski yaverin derin bir saffet ve samimiyetle bildirdiine ve Naci Paa gibi Mustafa Kemal'in gvenini kazanm bir zat ahit tutmasna gre phe yoktur ki, son dakikada Padiah ile Fahr Yaveri arasnda bir ikna tablosu cereyan etmi ve bu i de baar Padiahta kalmtr. u hlde Mustafa Kemal Paay, son defa kt Padiahn huzurunda yeni vazifesini tereddtle benimseyici bir ruh haleti iinde kabul etmeye mecburuz. Ite bu ruh haletiyle karsna geen Paay, Vahidddin, kk salonda evvel ayakta kabul ve sonra ona yer gstererek kendisiyle dizleri zerine dokunacak ekilde yakn oturuyor. Ve tezimiz bakmndan, her ne oluyorsa bu son karlama neticesinde oluyor. Vahidddin Mustafa Kemal Paaya pencereden, dman donanmasn gstererek birok kaynak tarafndan belirtildii gibi yle diyor: Paa, namlularn saraya evirmi olan dman toplarn gryor musun?. Bu vaziyet karsnda saray ve devlet olanca emniyetini kaybetmi bulunuyor! Derken Vahidddin gelen kahveyi Mustafa Kemal Paaya eliyle verdikten ve yine eliyle sigara ikram ettikten sonra devam ediyor: Byle yakn oturuumuz ve fsldarcasna konumamz en mnasip ekildir. u sarayn duvar tulalar arasnda bizi kimbilir ka kulak dinlemektedir? Bu slptan fevkalde hislenen ve tesir altna giren Mustafa Kemal Paa, nihayet Mill ahlan Hareketinin dm noktas olan ve tarihe intikal edecei gn vatan apnda bir hdise tekil edecei muhakkak bulunan u hitap karsnda kalyor: Paa! Trkiye'yi kurtarmak iin Istanbul'dan herhangi bir hareket beklemeye imkn yoktur. Istanbul, vatann kalbi olarak dman penesinin iindedir. Onu ve onunla beraber topyekn vatan vcuddan, vcudun kalbi evreleyici temel zasndan baka hibir ey kurtaramaz! O da, imparatorluun kalble rabtalar bsbtn zlm eczasndan sonra elde kalan mazlum ve ileke ana vatandr. Yni Anadolu!.. Anadolu'ya gemek ve orada mill bir kyama zemin amak lzmdr! Mustafa Kemal Paa bu szleri byk bir dikkat ve iddia ettiimiz gibi biraz da (srpriz) tavryle dinleyedursun... Bize denilebilir ki: Bu, tiyatro konumalar gibi hayalden uydurma hissini veren lflar nereden karyorsun? Ilm ve tarih hakikat belirtmeleri iin mutlaka vesikaya istinat ettirilmeleri gereken bu diyaloglar kimlerin ahadetiyle ispat edebilirsin? Cevabmz udur: Evvel beni dinleyin! Sonra da ispatn isteyin! Ve ben Vahidddin - Mustafa Kemal Paa tablosunu izerken pein hkm tavrlarndan uzak kaln! Ruhunuzu ne o taraftan, ne bu taraftan, tesir d tutun ve neticeye gre hkmedin! Riyaziyede bir kaide vardr: Ya hkm ve netice baa alnr ve ispat onu takip eder, yahut ispat pein olur ve netice sonda gelir. Biz hkm baa alarak ispatn ondan sonra vermek metodunu tercih ediyoruz. yle ki: Padiah diyor ki, Mustafa Kemal Paaya: Sizi Anadolu'ya, ite bu mill kyam zeminini amanz iin gnderiyorum! Dman kuvvetlerine, hususiyle Ingilizlere ve hkmete kar gidi sebebimiz ayrdr. Igal kuvvetleri, sizin Samsun'da sayii iade edeceiniz ve arktaki ordu mukavemetini kaldracanz kanaatini besleyeceklerdir. Gerek sebebi ise yalnz siz ve ben bileceiz. Mill ruhu Anadolu'nun her yerinde, hissedilir ekilde para para kendisini gstermeye baslamtr. Size den i, bu ruhu bsbtn alevlendirerek orduyu da iine alan bir daire merkezinde btnletirmek Ve teskiltlandrmaktr. Henz haber alm bulunduumuza gre Yunanllar Izmir'i igale baladlar. br igal mntkalar da malmunuz... Artk Yunanlya kadar yol veren bu son igal, eminim ki, byk bir mill infial ve kar koymaya vesile olacaktr. Iinde bulunduumuz bell artlar karsnda, tek merkezli ve yekpare bir mill hareket zerimize farzdr. Byle bir hareketin sevk ve idaresini hangi kumandana emanet edebileceimi uzun uzun dndm. Nihayet, tadnz vasflar bakmndan sizi buldum! Bahanelerin her tarafa emniyet verici en mnasibiyle de alkal makamlara derhal tyininizi irade ettim. Vahidddin, ayr bir telkin tavr ve toniyle devam ediyor: Hatra yle bir sual gelebilir: Ya siz, Padiah ve Halife olarak niin bizzat Anadolu'ya geip mill ahlan en yksek merkezine kavuturmay dnmyorsunuz? Niin bizzat Anadolu kyamnn bana gemiyorsunuz?

nk byle bir teebbs, hareketi balamadan bomak, boulmasna sebep olmak neticesini dourur. Eer ben gizlice hazrlanp Anadoluya ve mill mukavemetin bana geecek olursam, bu teebbs mill kyam en stn derecesine karr amma, milletimiz iin bir felket, intihar gibi bir ey olur. O zaman Itilf kuvvetleri u andaki tereddtl vaziyetlerini bir anda deitirirler, toparlanrlar, iin ald ehemmiyet karsnda topyekn zerimize saldrrlar ve topyekn tasfiyemize giderler. Hareketi de, artk ikinci bir davrana imkn brakmamacasna bastrrlar. Bu da artk sulha ve yeniden art koma imknna kknden sed eker. Sulh Konferansnn hazrlanmakta olduu u n, devlet merkezinden gelmeyip de, milletten gelen ayarl bir direnme ise, haklarmz konferans masasnda daha iyi koruyabilmemiz iin, ancak gz korkutma plnnda, o pln tanmadka destek tekil edebilir. Bylece Avrupa, uyumayan, gerekirse istiklli iin cann fedaya mde bir millet karsnda olduunu anlar ve artlarn hafif tutabilir. Yni mill ahlann muvaffak olabilmesi iin mutlaka, Istanbul, devlet ve Padiah dnda vcut bulmas ve dmanlarmza azam tel ve dehet hissini vermiyecek ap muhafaza etmesi lzmdr. Hatt bu hareket, bana ve hkmetime aykr diye de gsterilebilir. Evet Paa; Anadolu'ya, en ince bir san'at, asker ve mlk idare dehsyle, ite bu gayeyi gerekletirmek zere geecek ve Allah'n inayetiyle muvaffak olacaksnz! Padiah, topyekn Mll Kurtulu Hareketine temel tekil eden, fakat tarihi, strabndan atlatacak ekilde topraa gmlen, gzlere gsterilmeyen ve ancak birka fninin ruh mahzeninde gizli kalan bu telkinlerden sonra Mustafa Kemal Paaya, bizzat Mustafa Kemal Paa tarafndan itiraf edildii gibi u son sz sylyor: Muvaffak ol! Padiahn Mustafa Kemal Paaya son sz: Size bu azm dvada muvaffak olmanz iin kesemden (...) altn veriyorum. (Tamamiyle tespit edilemeyen bu rakam, evvelce de kaydettiimiz gibi, bir rivayete gre 30, bir rivayete gre 42, bir rivayete gre de 60 bin liradr)... Ayrca, elinize, teebbslerinizde muvaffak olmanz ve gereken itimat ve selhiyeti telkin edebilmeniz iin bir de Hatt- Hmayun tututurulacaktr. Tarafmdan ayrca htra kabilinden size bir hediye verecekler... (zerine Padiahn adna ait ilk harfler ilenmi olan altn saat)... Gidiniz ve vatan kurtarnz! Artk bu dvaya ve onun tatbiki prensipine kanaat getirmi bulunuyor musunuz? Mustafa Kemal Paa, eski yaverin ikna edildi! demesinde, bayaver Naci Beyin de (Naci Pasa) yaverler odasna gelip Hnkr Mustafa Kemal Paay ikna etti! diye haykrmasnda belirtildii gibi, henz tereddtl olduu besbelli bulunan bu mevzuda tam bir teslimiyetle huzurdan ayrlyor ve bir gn sonra Bandrma Vapuriyle Samsun'a hareket ediyor. Defalarca izilen tablo... Kendisine tam hareket edecei srada Dahiliye Nzr Mehmed Ali Bey tarafndan bir zarf iinde, ayrca ve resm mahiyette bir tahsisat verilecei de bildirilmitir. Mustafa Kemal Paa huzurdan karken, artk bir daha grmeyecei Sultan Vahidddin'den, bizzat htralarn anlatrken syledii gibi, su iki kelimelik cmleye muhatap oluyor: Muvaffak ol! imdi i, bir roman slbiyle canlandrmaya altmz, fakat gerein t kendisinden ibaret olan bu sahneyi ve Mill Mcadele Hareketini ama fikrinin topyekn Padiaha ait olduunu ispat noktasna gelmi bulunmakta: Beraberce, evvel delilleri tek tek muayene, sonra onlar btn bir terkip hlinde muhakeme ve deerlendirme iinin laboratuarna girelim: *********************************************

Milli Mcadele'yi M. Kemal Atatrk balatt yalan - 12


( "" harfleri "s" harfi olarak gsteriliyor.) stad Necip Fazl devam ediyor: Delillerimiz, muhtelif kymet ve kuvvette olarak tam 11 tanedir. Kymet ve kuvvet srasna gre numaraladmz bu delillerin 4 tanesi riyazi vesika derecesinde; 5 tanesi, yine vesikaya yakn ak karine hkmnde; son 2 tanesi de nakli dorudan doruya tarafmdan olduuna ve dayanaklar vefat etmis bulunduuna gre bir itimat mes'elesi olarak, inanlacak olursa en byk, inanlmazsa sfr denecek kadar kk, fakat brleriyle bir arada, inanlmas zarur mahiyettedir:

Kat' vesikalar: 1 Eski Dahiliye Nzr Mehmed Ali Beyin Avrupa'da nesrettii vesikalar... 2 Vahidddin'in Seyhlislmlar arasnda din ve ahlk vasflariyle en stn olan Mustafa Sabri Efendinin, Msrda nesredilip memlekete sokulmas yasaklanan meshur ve mthis eseri... 3 Eski yaver Ali Nuri Beyin tespiti... 4 Kzm Karabekir'in htralar... 5 Mustafa Kemal Pasaya, usl ve teaml ds olarak verilen Hatt- Hmyn... Vesika deerinde karineler: 6 Vahidddin'in, ne yapacaklarn bilemez sekilde kt'alarn brakp Istanbul'da toplanan gen kumandanlar vazifeleri ve birlikleri basna gndermesi ve bu arada ortaya koyduu kymet hkm... 7 Vahidddinin Mill Hareket basladktan sonra onu, ask, heyecan, mit ve strap iinde ve grlmemis bir alka ve benimseyisle takip edisi. 8 Sehzade Mahmut Sevket Efendinin anlattklar... 9 Bz tarihilerin sahadetleri... Vesika st vesika deerinde, fakat bir itimat mes'elesi olarak, inanlp inanlmamas serbest, br vesikalarla karslastrlnca da shhati asikr, sahsi nakiller : 10 Maresal Fevzi akmak'tan dinlediklerim.,, 11 Refet Pasann bana anlattklar... Simdi ispat laboratuarnda bu vesikalarn teker teker tahlilleri yaplnca grlecektir ki, eer son Osmanl Padisah 6. Mehmed Vahidddn olmasayd, istikll Harbi olmayacakt. *** ISPAT LABORATUARINDA Birinci delil, kaydettik ki, Eski Dahiliye Nzr Mehmed Ali Beyin Avrupa'da nesrettii vesikalardr. 150'liklerden olan Mehmed Ali Bey, baslangta Mustafa Kemal Pasann yakn dostlarndan biriydi ve onu deerlendirmek iin elinden geleni yapmst. Bu nokta htra ve (etd) mahiyetindeki birok yazda gsterilmistir. Mill Mcadele zaferle neticelenip ona uzak veya aykr kaldklar kabul edilenlerden 150 kisi kara listeye alnnca Mehmed Ali Bey de ona dahil -edildi ve Paris'e giderek orada yasamaya ve La Republique Enchanee - Zincire Vurulmus Cumhuriyet isimli bir gazete karmaya baslad. Bu gazetede Mustafa Kemal Pasa aleyhinde kendince birok iddia ne srd ve ar ithamlarda bulunduu gibi, riyazi deerde vesikalar da nesretti. Bunlardan biri, Vahidddin'in emriyle Dahiliye Nezareti tahsisat- mesturesirtl deneinden pasann tam vapura binecei srada verilen 25 bin liradr. Simdi bu vesikay, bir Vahidddin aleyhtar ve Halk Partisi mensubu insann, yani dvamza zt bir kaynan daha evvel de bahsettiimiz eserinden gsterelim: Anadolu Ihtilli - Sabahaddin Selek - Sahife 117: Mustafa Kemal Pasa, Istanbul'dan ayrlsndan yedi buuk ay getikten sonra Ankara'ya geldii zaman bin iki yz lira paras vard. Mft Rifat Efendi, Ankara tccarndan alt bin lira toplayarak Pasaya verdi. Muharrir bu bilgiyi, Mill Mcadelenin Maliye Vekillerinden Hasan Fehmi Beyden aldn kaydediyor ve syle devam ediyor: Mustafa Kemal Pasa parasz idi. Byk projelerle Istanbul'dan ayrlrken, Anadolu'da kendisine verilecek bin lirann deerini dsnd m bilmiyoruz. Inceleyebildiimiz belgeler ancak sunu gsteriyor ki, Mustafa Kemal Pasa Istanbul'dan hareket edecei gnlerde kararghna mensup subaylarn er aylk maaslariyle, bir miktar olaanst denek almak iin ok urasmstr. Zaferden sonra tasfiye ettii siyas hasmlar onun, Padisah tarafndan verilmis nemlice bir para ile Anadolu'ya getiini sylerler. Halbuki bu sylentinin doruluunu gsterecek en ufak bir delile henz rastlanms deildir. Mustafa Kemal Pasann Istanbul'dan ayrld sralarda Dahiliye Nezaretini isgal eden Mehmed Ali Bey Paris'te kard La Republque Enchene (imls yanls) adl gazetesinde 9. Ordu Kit'as Mfettisine verdii yirm bes bin liraya ait makbuzun klisesini yaynlamstr. Iste Mustafa Kemal Pasann Anadolu'ya gtrd para bundan ibarettir.

Tezadn derecesine bakn ki, parasz gsterilen Mustafa Kemal Pasann neticede 25 bin lira ald kabul ediliyor da, kt para hesabiyle de olsa bugnk paraya nispetle 4 milyon lira deerinde bir mebl, bu da bir sey mi? gibilerden hafife alnyor; sonra da, olup olacak yalnz bin iki yz liras bulunduundan bahsediliyor! Hesap aktr: O zaman altn 4 kt lira deerindeydi. Bugnkne kyasla 175 misli fark... O hlde kt parayla o zamanki 25 bin lira, bugnn en asa 4 milyon lirasna denk... yleyse nasl olur da bu para, Mustafa Kemal Pasaya husus ve siyas ihtiya mevzuunda verildiine gre yedi buuk ayda tkenmis olabilir? Su anda mevzumuz sadece Dahiliye rtl deneinden kan parada olduu iin Vahidddin'den ve Sultan'n husus kasasndan kan en az 30 bin liray nazara almyoruz. Alacak olursak, o zamanki kt parayla 120 bin bugnk deer lsiyle de 22 milyonluk bir 'kymet vahidi karssnda kalrz. Hepsi 28 milyon... O da, bilinenin en kk haddi kabul edilmek sartiyle... Bundan sonra Halk Partili muharrir, parasz gsterdii Mustafa Kemal Pasaya 25 bin lirann nasl verildiini blbl gibi bizzat naklediyor: Dahiliye Nezareti, rtl deneinden denen bu paray Mehmet Ali Bey, yannda Emniyet Sube Mdrlerinden Kdi Bey olduu hlde, Mustafa Kemal Pasay Samsun'a gtrecek vapura hareketinden biraz nce gelerek bizzat vermis ve klisesi yaynlanan makbuzu da orada Badi Bey yazmstr. Dikkat edilecek nokta sudur ki, biz bu parann Mustafa Kemal Pasa tarafndan sahs tasarrufuna geirildii ve gaye yolunda tarfedilmedii Iddiasnda deil, sadece kendisine verildii ve dolaysiyle onun bu gayeye Padisah tarafndan memur edildiini gsteren bir vesika karssnda bulunduumuz dvasndayz. Samsun ve havalisinde asayisi iade etmeye ve Sarktaki birliklerin mukavemetini ortadan kaldrmaya memur edilerek gnderilen bir kumandana, karargh kadrosunun aylk maas ve masraflar dendikten sonra ayrca bu kadar byk bir mebl vermeye lzum ve sebep yoktur. Byle bir para, ancak ve ancak memleket apnda bir harekete baslamann ilk imknlarn salamak iin verilebilir ve mutlaka byk bir tesebbse dellet eder. Bu tahlil noktas kat' ve riyazidir; ve bu para, her nereye sarfedilmis olursa olsun, mutlaka alnd sabit bir mebl olduuna gre, Mustafa Kemal Pasay Anadolu'ya gnderen Padisahn husus maksadn, bu maksadn da Mill Mcadele cephesini kurdurmaktan baska bir sey olamayacan ispat eder. Vesikalardan en ehemmiyetlisi Seyhlislm Mustafa Sabri Efendinin, Msrda baslan, adn vermekten bile ekineceim eseridir. Ben bu eseri gzmle grmedim ve iinden hibir paraya asl veya tercmesiyle sahit olmadm. Sadece uzaktan eseri, onun memlekete girmesinin siddetle yasaklandn ve tasd tezi biliyorum. Bu eserde sahs ve ind fikirleri muharririne brakarak ve bu fikirler karssnda ne dsndmz bildirmekle mkellef olmayarak kaydedelim ki, aynen eski Dahiliye Nzr Mehmed Ali Beyin Paris'teki nesriyatnda olduu gibi, fikir ds vesika gziyle bu eserde, okuyanlar tarafndan bana sylendiine gre birok mhim nokta hatt tezimiz bakmndan hayat kymette ifsalar vardr. Biz Mustafa Kemal Pasa hakknda sahs ve ind fikirleri merak ve onlara istinat ve istirk etmekten uzak ve mstani olduumuz iin, ancak, Mill Kurtulus Hareketinin ilk mellifinin Vahidddin olduu zerindeki vesikalar deerlendirmek mevkiindeyiz. Bize kesin olarak bildirildiine gre bu eserde, Pasay Anadolu'ya ve Anadolu hareketini amak zere gnderenin Vahidddin olduu yazlmakta, vesikalariyle gsterilmekte ve kendisine Padisah tarafndan verilen altn liralarn miktar, verilis tarz ve gayesi nakledilmektedir. Istikbalin hakikatsever tarihisine, ehemmiyetli bir kaynak olarak isaret ettiimiz bu eseri, fikirleri dsnda bir vesika deposu diye vasflandrr ve geeriz. nc vesika, Sadrzam Tevfik Pasa mahdumu, eski Sultan yaveri, yasn basn alms ve herhangi bir hakikat tahrifilii sedyesinden uzak Ali Nuri Beyefendinin, kendi grs olarak ve Basyaver Naci Beye (General Eldeniz) istinat ettirerek syledii Padisah Mustafa Kemal Pasay Anadolu'ya gemeye ikna etti! szdr ki, hamlenin Padisahtan geldii ve bu dvada Mustafa Kemal Pasann baslangta mtereddit bulunduu zerinde hibir sphe brakmaz. Drdnc vesika ise Mill Mcadelenin en mbarek ehrelerinden Kzm Karabekir Pasann, su, trl maceralara vesile olan, Inn devrinin basnda tabettirilip toplatlan, sonra bz deisikliklerle tekrar yaynlanan eseridir ki, tetkike ak bu eserde baslca dellet, bir rneini daha evvel gsterdiimiz sekilde, Mustafa Kemal Pasann Mtareke ve isgal hengmesinde Kabineye girmekten baska bir sey dsnmedii ve bu niyetinden kendisini Karabekir Pasann caydrmaa alstdr. Kat' vesika hkmndeki bu ifadeyi, Mustafa Kemal Pasann baslangta mill bir sahlanmaya yol aramad, o hlde bu fikri Padisahtan ald seklinde yorumlamak, mcerret hak ve hakikat bakmndan zarur olur. Besinci vesika, derin bir tahlile tbi tutulacak olursa, belki btn vesikalarn en kuvvetlisi olarak Mustafa Kemal Pasaya verilen Hatt- Hmyndur. Evvel Hatt kelimesi kelimesine gz nne serelim:

Yveran- sehriyarmden Erkn- Harbiye Merlivas Mustafa Kemal Pasaya: Harb-i Umuminin mttefikin hesabna zya zerine tahassl eden vaziyet- siyasiye, ecdd- izamm mlkn ve makam Hilfet ve Saltanatm mskl ve tehlikeli bir sahaya srklediinden Hkmet-i Seniyemin karar vehile tyin olunduunuz mntkada asayisi temin ve merzi-i sahaneme mugayir ahvalin hudsunu menile cmleten def-i s'le bezl-i cehd gayret ederek milletimin masumiyetini te'yd ve mlkmn eydi-i mtearrizinden tahlisi iin yek vcut olarak hareket edilmesini, selm- sahanem asker ve memurine ve ehaliye tebliiini irade ettim, Mehmed Vahiduddin Simdi bu Hatt, en ak dille sadelestirelim: Yaverlerimden Kurmay Tugeneral Mustafa Kemal Pasaya: Umum Harbin mttefikler hesabna kaybedilmesi zerine doan siyas durum, byk atalarmn mlkn ve Hilfet ve Saltanat makamn etin ve korkulu bir yere srklediinden hkmetimin karariyle atandmz mntkada asayisi salamak ve sahane rza ve dileime aykr hllerin meydana gelmesini engelleyerek ve topyekn korkulu seylerin def'ine cehd ve gayret gstererek milletimin dokunulmazln gereklestirmek ve memleketimin saldrgan ellerden kurtarlmasn salamak iin tek vcut hlinde davranlmasn sahane selmmla beraber asker ve memurlara ve halka bildirilmek zere irade ettim! Bu ferman, en kk spheye yer brakmayacak sekilde, Mill Kurtulus hareketini Vahidddin'in atna kat' burhandr. Syle ki, btn Osmanl tarihinde buna benzer [ bir fermann herhangi bir kimseye verildii grlms deildir. Grlmemis olan, aka vatan kurtarcl rolnn verilmesi ve bu gaye urunda asker, memur ve halka tek vcut hlinde harekete gemesi emrinin bildirilmesine Mustafa Kemal Pasa'nn memur klnmasdr. Gerekten bu ferman, simdiye kadar mehul kalms bir vesika olmad hlde hakik mnas ve ak delaletiyle kimsenin tam dikkatini ekmemis, yni malm iinde mehul kalmstr. Bu da, fermann, belki aa vurulur da Padisahn gayreti dsman devletlerin gzne batar kaygsiyle biraz mphem ve karanlk yazlmasndan ve sahte bahaneyi basta gstererek kaleme alnmasndan domaktadr. Fermann btn ruhu sonundaki su cmlelerdedir: Milletimin dokunulmazln gereklestirmek ve memleketimin saldrgan ellerden kurtarlmasn salamak iin tek vcut hlinde davranlmasn, sahane selmmla beraber asker ve memurlara ve halka bildirilmek zere irade ettim! Byle bir ferman, basit bir syis isi iin Anadoluya gnderilen bir pasaya verilemez. Bu ferman, ehemmiyetli ksm sona getirip birdenbire dikkati ekmemek taktii iinde sunu sylyor: Istikll ve masuniyeti elden gitme vaziyetine gelen millet ve vatan kurtarmak iin, asker, memur ve halk elele veriniz ve tek vcut hlinde ileriye atlnz! Bu da Mill Mcadeleyi tasarlama ve ama emrinden baska hibir sey olamaz ve bu dvann Mustafa Kemal Pasaya ilk defa Padisah tarafndan telkin edildiine dair riyaz kat'iyetteki senedi teskil eder. Garip bir hayal cmertliiyle: Ferman Vahidddin'e Mustafa Kemal Pasa dikte etmis olabilir! Denilecek olursa cevab gayet basittir: O hlde Vahidddin Mustafa Kemal Pasann tbi ve mttefiki demek olur ki, bu vaziyet onun sonradan grd muamele ve bir vatan haini saylmasiyle kolayca badastrlamaz. Hususiyle Padisahtan byle bir ferman almak lzumunu hisseden bir insann onu, faaliyeti esnasnda kullanmas gerekir ki Mustafa Kemal Pasa bu ferman hi kimseye gstermediinden fermann kendi isteiyle alnmad ve Padisahn mstakil ve mcerret iradesini temsil ettii ortaya kar. Bakn bu ferman hakknda kars tarafn muharriri (Anadolu Ihtilli - Sabahattin Selek - Sahife 190 ve 191) ne diyor: Bir metin hlinde ortaya atlan Hatt- Hmynun uydurma olmas ihtimali kanatimizce zayftr. Fakat, Mustafa Kemal Pasann bunu isine yarar bir belge saymad ve hibir yerde kullanmad da muhakkaktr.

Pasann karargh ile birlikte, Sivas'taki III. Kolordu Kumandanlna giden Albay Refet (Bele) Bey bile byle bir belgeden haberdar olmadn bize sylemistir. Bu Hatt Hmyn doru da olsa, Padisaha bundan bir seref pay karmak mmkn deildir. Hkmdarn syledii yuvarlak lflar, herhalde Mustafa Kemal Pasann yapacaklarn kasdetmiyordu Mustafa Kemal Pasann, bizce de kabul edildii gibi, bu ferman kimseye gstermemis ve hibir yerde kullanmams olmas, tezimizi zayflatmak yerine kuvvetlendirir mahiyettedir ve iradenin Padisahtan geldiini gstermek yerine gstermemeyi tercih ettiine ve uygun bulduuna isarettir. Ilk hamle ve irade Padisahtan da gelmis olsa, onu gereklestirmenin seref pay yeterken, btn haklar inhisar altna alc taraf tutmalar, Mustafa Kemal'i tutmak ve deerlendirmek olamaz. det ve usl ds olarak Mustafa Kemal Pasa'nn eline verilen ferman, onun, mill sahlanma hareketini uyandrmak, gelistirmek ve gayesine erdirmek yolunda Vahidddin tarafndan Anadolu'ya gnderildiine sasmaz hccettir; ve ondan sonra kendisince smarlanan bu azametli isi yerine getirebilmenin serefi bir insana yeter. Simdi is, bes muhtesem vesikadan sonra bu vesikalarn teyidcisi ve karine mahiyetinde, altnc, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu vesikalara geliyor: Altnc vesika: Daha evvelki bahislerde getii gibi, Vahidddin'in, perisan kt'alarn brakp Istanbul'da toplanan gen kumandanlar yeni tyinlerle, birlikleri basna gndermesi ve ardndan hemen kymet hkmn belirtip yoksa hlimiz Endls'e dner; bir sey yapabilmek iin bu kumandanlarn kt'alar basnda olmalar lzmdr! demesi, Mill Hareketi o zamandan tasarlamaya basladnn muhkem karnesidir. Yedinci vesika: Eski yaver Ali Nuri Beyefendinin, Anadolu hareketi srasnda Vahidddin'in tavr ve edasna dair verdii kat' ve emin bilgidir. Onu dinleyelim: Vahidddin, Anadolu hareketine ait zafer ve muvaffakiyet haberleri geldike, saadetinden ne yapacan bilemezdi. Nitekim Dumlupnar zaferinde, selmlk resmi, Padisahn emriyle, Yldz camii yerine Sultan Selim camiinde ve ihtisam iinde yapld ve sehitlerin ruhuna Fatihalar okundu. Bz rc'at ve arazi kaybetme nlarnda o kadar zlrd ki, duyduu acy belirtmek kabil deil... Kendisinde asker bir kltr ve anlays mevcut deildi, fakat byle nlarda hibir iyi tefsir ve izah kabul etmezdi. Sakarya mdafaa ve ekilmesi srasnda znts son haddine varms ve Ankara'nn dsmesi ihtimaline kars korkusu, onu, lgna evirmisti. Beni arp izahat istedi. Her zamanki tas basmas haritay ap vaziyeti izaha alstm. Dsmann asl menzilinden ok uzaklasms bulunduunu, bu hlin askerlike makbul bir vaziyet olmadn, er veya ge, yunanllarn bu ihtiyatszl ok ar deyeceklerini ve mitsizlie dsmemek gerektiini anlattm. Kabul etmedi ve syle dedi: (Anadolu'nun yars gitmis vaziyettedir. Yunanllar aileleriyle gelip buralara yerlesebilirler. midim zayflyor ve strabm tahamml hududunu tasryor. Dayanamyorum!) Bu szlere mukabele ederek, Yunan ordusunun bir asiret ordusu olmadn, btn ordu unsurlarnn, oluk ocuklarn Yunanistan'da brakms olduklarn ve asla beraberlerine alamyacaklarn, ana s evresinden bu kadar uzaklasmakla her gn biraz daha zayflamaya doru gittiklerini ve elbette mill kuvvetlerimizin bir gn bu durumdan faydalanacaklarn ileriye srdmse de Sultan tatmin ve teselli edemedim. Asker vaziyette en kk fenalk onu nasl kahredip yaralyorsa, en kk iyilik de saadetinden uacak hle getiriyordu. Sultan Vahidddn, Kuva-y Milliyecilere kars olmak veya ihnet olmak syle dursun, en byk korku ve strabn onlarn mcadeleyi kaybetme ihtimalinde yasyordu. Bu duygusunda da son derece sammiydi. Onun ektii acy tarihte hibir hkmdar ekmemistir. Milli mcadeleye kars belli basl bir zmrenin taknd menfi tavrla Vahidddin'deki namtenahi mspet tavr birbirinden ayrmak ve tek tek grebilmek lzmdr. Sekizinci vesika: Sarkl Mcahitler ismiyle, Kadir Msrolu tarafndan yazlan ve baslan eserde, Sehzade Mahmut Sevket Efendiye ait beyan, sarayn, Mill Mcadele uruna Mustafa Kemal Pasaya ettii yardmn Istanbul'dan hareketinde verdii ve verdirdii mebllardan ibaret kalmayp sonradan ve hareketin baslang zamannda yzbinlere ulastn ve yarm milyona yaklastn belirtmektedir ki, bugnn deer lsyle 100 milyonluk bir kymet ifade eder ve Mill Mcadeleyi, ilk merhalede, dorudan doruya Padisah iradesine balar. Dokuzuncu vesika: Sadece bir karne olarak, baz tarihilerin sahs grs ve kanaatlerinden ibaret ve btn olup bitenlerin fikir adamlar zerindeki intihalarn gsterici umum hkmler...

Mustafa Kemal Pasann, kendisine bizzat htralarn anlatt tarihi Enver Behnan Sapolyo'ya, Hava Yollar Ankara terminal binasnda ve birka Byk Doucu gen huzurunda sordum: - Sen, Mustafa Kemal Pasann, Istikll Savasn amak zere Anadolu'ya Vahidddin tarafndan gnderildiini kabul ediyor musun? Cevabn nesredeceim! Cevab iki kelimelik oldu: Kabul ediyorum! Muharrir Tekin Erer su karsl verdi: Bu herkese malm bir hakikat!... Bunun yazsn da yazdm! Daha ismini vermek isteyen ve istemeyen nice ilim ve fikir adam ayn kanaattedir ve aralarnda meslei tarihilik olan profesrler de vardr. Bu umum karineden de husus mnlar devsirmek hakkmzdr. Sra, inanlp inanlmamakta herkesi serbest tutan ve shhatini ancak yukardaki vesika ve karinelerle birlikte mtala edilmek metodunda bulan sahs kurcalama ve arastrmalarma ve bunlarn salad iki muazzam tespite gelmistir. Onuncu vesika: Maresal Fevzi akmak'tan dinlediklerim... Kaydetmistim ki, ben, Maresali, damad, Paris'te tahsil arkadasm Burhan Toprak vastasiyle tanms, tez zamanda byk tevecch ve itimadna mazhar olmus ve kendisiyle, ileri geri, her seyi konusabilecek bir ruh sarmas - dolasna ermistim. Bu sarmas - dolas o kadar derindi ki, Ikinci Dnya Savasnn baslarnda bir gun, srtmda svari temeni niformas, Genel Kurmay dairesinde, Maresali, sonradan bir fkramda yazdm gibi, su korkun davete muhatap tutacak kadar ileriye gitmistim: Memleket harbe girmedii hlde ruh, ahlk, idar, iktisad bir felket uurumuna dsms bulunuyor! Avrupa gazeteleri hlimizi bir cinnet ifadesi olarak kaydediyor ve bizi kopacak bir ihtillin btn srlarn tamamlams sayyor. Bu vaziyette niin orduyu harekete geirmiyor ve bu gidise dur! demiyorsunuz? Derin bir i ekisinden sonra Maresal su mukabelede bulunmustu: Ben Yenieri deilim! Pasam! Yenierilii kaldrmak iin bile bir kerecik Yenieri olmaya mecburuz. Mnasebet derecemi anlatmak iin kaydettiim hu konusmadan birka yl evvel Maresal'in ankaya'daki kskndeyiz... Maresal, ben ve damad Burhan Toprak... Maresale diyorum ki: Ben Vahidddin'e vatan haini diyemiyorum. Aksine, onun cihanda esi grlmemis bir talihsiz ve mazlum olduu kanaatindeyim. Siz o devrin baslarnda Erkn- Harbiye-i Umumye Reisi olduunuza gre birok sey bilmek mevkiindesiniz. Vahidddin, Mill harekete, basndan sonuna ;kadar aleyhtar bir insan myd, yoksa, aksine, Mustafa Kemal Pasay bu gayeye sevk ve tesvik eden kimse mi? Maresal hemen bana gzlerini dikti ve dvud sesiyle grledi: Kim syledi sana, bu dvada Vahiddddin'in byle bir rol olduunu? Maresalin bu cevab, mes'eleyi br nevi kabul eder mahiyetteydi amma, ak bir sarahatten mahrumdu. O zamanki hdiselere yakn insanlar arasnda byle bir sylenti var! Hatt sizden, bu ise lyk gen kumandanlarn listesi istenmis... Dorudur; benden byle bir liste istendi; fakat ne iin olduu bildirilmedi. Sadece, gen, muktedir ve byk tesebbslere mstait kumandanlar kaydiyle istendi. Bu, Mill Kurtulus Savasn atrmak iin bir kumandan arandna karne teskil etmez mi? Orasn bilemem! Verdiiniz listede Mustafa Kemal Pasa var myd?

Hem de en basta... Ne mtala yrttnz adnn yannda?... Gereken neyse onu... Eer bu bahis sizi skyorsa sormakta devam etmeyeyim! Yooo! Sorabilirsin! Mill Mcadeleyi amak fikri ilk defa kimin tarafndan ileri srlmstr? Mustafa Kemal ve Cevat Pasalarla ben, bir gn Beykozdaki evimde bulustuk. Sual suydu: Vatan nasl kurtarlabilir? Benim tezim (gerill) harbiyle mukavemete devam etmek ve ete savaslar vererek dsman ypratmak ve nihayet usandrmakt. Fakat muntazam asker teskilt ve dsman karssnda cephe kurmakla bu dvann halledilebileceini sanmyorduk. ete harpleri btn vatann istilsn davet etse de bize son are grnyordu. Mustafa Kemal Pasa ise hkmet iinden Riyas direnmeler ve gz korkutucu tavrlarla bir netice alnabilecei, hi olmazsa sulh sartlarnn hafifletilebilecei kanaatindeydi. O hlde topyekn bir mill sahlanma hareketini nceden tasarlams deildi. nceden veya sonradan; hareketi meydana getirdi ya. Benim iin, tespite muhta nokta, ilk fikir ve hamlenin, Vahidddin ile Mustafa Kemal Pasa'dan hangisine ait bulunduu ve Padisahn, mill hareketi tesvik ve telkin eden bir insan m, yoksa ona zt ve dsman emellerine bal bir vatan haini mi olduudur? Maresal, sk - boaz edilircesine hakikati sylemeye mecbur edildii, kusatma hareketine benzer sualler karssnda son szn syleyip bahsi kapatt: Ben Vahidddin'i vatan haini kabul edemem! Son szm bundan ibaret... Baska bir sey de syleyemem ! Damad Burhan Toprak da ilve etti: Maresal her seyi sylemis oldu. Bahsi burada keselim! Maresalden sonra sra su vesikada: 11'inci: Refet Pasa'dan dinlediklerim... Ben Refet Pasay; Istanbula Mill Sahlanma Hareketinin ilk temsilcisi olarak gelip, halkn, ayak tozuna kapandn gren su zarif ve ;asl ruhlu Generali, 1924 ylnda, 20 yasnda bir niversite talebesiyken ve Vakit gazetesinin ksa bir mddet Ankara muhabirliini zerime alms bulunuyorken tandm. O zamanlarn, kmrle mi, odunla m, neyle isledii belli olmayan ve Istanbula 30 saatte varan trenlerinden birinde, yrtk, krmz kadifeli birinci mevki kompartmannda tek basma oturur ve hareket saatini beklerken birdenbire kap ald ve ieriye ince astragan kalpakl, ince yzl ve narin yapl bir insan girdi. Hemen ayaa kalkarak, Istanbul'a geldii zaman (Darlfnun - niversite) salonunda bir hitabe vermis olan ve bu bakmdan sahsiyle tandm Refet Pasay hrmetle selmladm ve kendimi takdim ettim: Vakit gazetesi Ankara muhabiri... Gayet memnun ve glmser bir yzle mukabele etti: Size rastlamaktan bahtiyarm! Akl basnda bir gazeteciyle seyahat etmek ve dertlesmek frsatn bulduum iin ok sevindim! O tarihlerde Refet Pasa birka fikirdasiyle kurduklar (Rauf Bey, Ali Fuat ve Kzm Karabekir Pasalar) Terakkiperver Cumhuriyet Partisinin erknndan bulunuyor ve muhalefeti sakadan kakaya gtrr gibi bir tavr tasyordu. Kendisiyle trende en asa 12 saat dertlestik. Maresale belli basl bir tez etrafnda sorduum suallere karslk Refet Pasa kendi kendisine konustu ve en derin saffet iinde baslayan Mill Sahlanma Hareketinin, zaferden sonra, onu (dejenere) eden, (tereddiye gtren) bir parti kadrosu ve istismarc hizip eline gemek zere bulunduundan yaknd, Syle diyordu:

Mustafa Kemal, bu dvay zafere kadar gerek bir (idealizm) plnnda yrtmstr. Tasd kumandanlk ve liderlik vasflarndan ise kimsenin sphe etmesine imkn yoktur. Fakat zafer kazanldktan sonra etrafnda yle bir dalkavuk halkas peydahlanmstr ki ister istemez onu tesiri altna alms ve btn su bu halkada olmak zere rejimin havasn bulandrmstr. Benim btn hncm iste bu dalkavuklar halkasnadir. Ve saatlerce htra ve tenkit... Tren Eskisehir garna girerken, kimsecikler grnmeyen istasyon meydann gstererek dedi ki: Mill Mdafaa srasnda bu istasyonda bana yaplan merasimi hatrlyorum da su nn tenhal karssnda zamann inklplarna ibret ve dehsetle bakyorum. Bu dnya ve onun sahte kymetleri kimseye baki deil!.. Sonra birdenbire dorularak ilve etti: Su, talyada srnen Vahidddin'in encamna bak! Bu talihsiz hkmdar, vatann kurtarmak iin elinden geleni yapms amma sonunda kimseye yaranamams olmak syle dursun, ismi vatan hainine karlms bir bedbahttr. Ben onun, Mustafa Kemal'i bu ise sevk ve tesvik eden tek adam olduunu yakndan biliyorum. Elbette bu hakikat bir gn tarihe intikal edecektir. Refet Pasa, o gece daha yle seyler anlatt ki, hibirini kaydetmeye imkn yok... Kendisine 30 ksur yl sonra Ankara Palas'ta rastladm. Daima ayn zarafet ve ruh tamamli iinde bu cin gibi ihtiyar, masamda ve bir ka sahidin huzurunda (hepsi hayatta) htralarn Byk Dou'ya yazmas ve bilhassa Vahidddin mevzuunu ele almas yolunda ettiim teklife su cevab verdi: Necip Fazl!.. Benim bir ayam ukurda... Deer mi mrmn son gnlerinde genlere mahsus bir dvaya kyam edip rselenmeye... Sen atn ve bayran tasdn yolda devam et! Ama benden bir sey bekleme! Tezini ve 1951 Byk Dou'larnda nesre basladn Meclis zabtlarn biliyorum. Benim bu bahiste szm tek cmleden ibarettir ve sudur: Sultan Vahidddin Birinci Dnya Savasndan sonraki felketi, millette hibir ferdin hissedemeyecei mikyasta derinden duymus, vatann kurtarlmas yolunda gen kumandanlar Anadolu'ya datms ve bu isin basna gemesi iin de madd ve manev her fedakarl gstererek Mustafa Kemal'i semis ve onu Anadolu'ya gndermis olan insandr! Tarih, Ilh adaleti hdiseler zerinde o trl tecelli ettiren bir ilimdir ki, gn geldii zaman, benim gibi insanlarn htra defterlerinden kefenlerine kadar her seylerini sorguya ekerek hakikati tespit etmeyi bilir. Simdilik bizi brakn da mezarmza kavgasz ve dvsiz gidelim! Basl basna ve en selhiyetli azdan sahadet teskil edici tarzda, sahibinin meydana kmak istemeksizin ortaya att bu szler, 1965'de yaynlanan mahut Anadolu Ihtilli isimli eserde Refet Pasann portresi izilirken deta teyit edilmektedir: Sahife 330: Grev kabul edip Mustafa Kemal Pasa ile birlikte Anadolu'ya gelmesi, isteksiz bir sekilde de olsa Amasya Kararlarna imza koymas, Albay Refet Beyi Kuvay- Milliye liderleri arasna sokmustur. Hkmete kars olmaya pek hevesli grnmedii, daha kolordusunun basna gemeden belli oldu. Fakat bir defa ok yaydan kmst. Bir hayli dsnms olmasna ramen, geri dnemezdi. Bu sebeple kendisini Anadolu alaylar iinde, birka ay mddetle bocalar hlde grrz. Mustafa Kemal Pasann baslad isin kar yol olduuna inanamiyordu. Pasaya kars da fazla gveni yoktu. Sahife 131, 132: Byk zaferden sonra Mustafa Kemal Pasa basna gaile aabilecek bir kumandan semek istemedii iin, Istanbul'a ilk giren kumandan olmak serefini de Refet Pasaya brakmstr. Refet Pasa, tam anlamiyle oportnist bir tiptir Fakat Sef, onun nerede kullanlacan biliyordu. Bunun iindir ki, Mill Mcadele devrine mahsus muhasebede, Kefet Pasann faaliyeti, herseye ramen olumlu bir sonu vermektedir. Refet Pasann Mustafa Kemal Pasa ile olan iliskisi, Kzm Karabekir Pasann Mustafa Kemal Pasa ile olan iliskisini andrr. Sefin sefliini reddedememek, fakat Sefe fazla gvenmemek, Sef zerinde Kendi arln daima hissettirmeye alsmak ve kendisini ikinci adam yerine lyk grmek seklinde zetleyebileceimiz bu iliski zafere kadar srd. Refet Pasaya Mustafa Kemal Pasa ile ilk anlasmazla dst mes'elenin hangisi olduunu sorduk. Hibir zaman anlasamadk cevabn verdi Refet Pasa, Kzm Karabekir Pasann Dou seferini tesadfi ve ucuz bir zafer olarak kabul ediyor. Karabekir Pasay, Ali Fuat Pasay, Rauf Beyi beenmiyor ve kmsyor. Htralarn yazmaysnn sebebini de syle aklyor: (Yalanc kahramanlar nasl ortaya dkeyim? Herkesle dsecek deilim ya...) Sz getike, Mustafa Kemal Pasadan (Yaman adamd) diye sz etmesine ramen, Milli Mcadelenin kazanlmasnda en byk seref payn Refet Pasa kendisine ayrmaktadr.

Hibir kymet hkm koymaksizn bize ve dnya grsmze aykr muharrirden aldmz bu satrlar, Refet Pasadan dinlediklerimizin, sylenmis sz olarak aynen vki olduunu zt kyas yoluyle ispat eder. Bu szlerdeki hakikat derecesine gelince, onun da takdiri, bunca vesika ve karineden sonra okuyucuya ve tarihe aittir. Sahsmza vki beyan ve ifsalar arasnda, bir de, eski kumandanlardan olak Selhaddin namiyle ve stn ahlk ve faziletiyle tannms, Ilk Mecliste Mersin Meb'usu ve Ikinci Grup yesi bir zt vardr ki, Istikll Savasnn saffet ve asliyetini kaybetmemis ve asla nefs hrsna dsmemis byk kahramanlarndan biri olduu hlde namsz ve nisansz braklms ve su anda yine namsiz ve nisansz mezarnda, Allah dostlarna mahsus bir unutulmusluk siar iinde istikbalin gerek tarihisine kalmstr. 1949 Byk Dou'larnda htralarn yaynlamak iin Harbiyedeki evinde ziyaret ettiim ve tasd yksek sahsiyete hayran olduum bu eski kumandan, bana, kelimesi kelimesine syle demisti: Ben sizin cesaretinize sasyor ve dvanzda muvaffak olmanz iin dua ediyorum. Fakat ben ayn cesarete malik deilim. Her seyi bilen ve Mill Mcadeleyi basndan sonuna 'kadar her safhasiyle tanyan bir insan olarak, htralarmn ancak lmmden sonra nesrini istemek ve hayattayken rahatsz edilmekten kanmak zorundaym! O gn muhterem bir hanmefendi intiban veren kerimelerini de selmlamak serefene nail olduum bu ulv ztn bilgilerini tarihe arzetmek vazifesi, geride brakt aile efradna dsmektedir. Simdi is, hakikati smsk tesbit eden bu 11 vesika ve karineden sonra, bizzat Mustafa Kemal Pasann dilinden ve kaleminden kma son bir vesikaya dayanms bulunmaktadr ki, delletindeki ehemmiyet ve kymet bakmndan bin kere stndr. Ona, vesikalarn vesikas ismini lyk gryor ve artk onunla beraber btn ispat unsurlarn bir arada mtala edip kat' hkme balama mevkiinde bulunuyoruz. *** VESIKALARIN VESIKASI VE HKM Vesikalarn en by, 11 adet belge iine almadmz ve birdenbire (srpriz) tesiri yapmasn beklediimiz bir tanesidir ki, Mustafa Kemal Pasann Anadoluya Mill Hareketi krklemek iin Padisah tarafndan gnderildiini teyit ve itiraf edici, mahiyette bizzat kendisince saraya ekilen bir telgraf ve bu telgrafn Birinci Millet Meclisinde okunan ve zapta geen metninden ibarettir. T.B.M.M. Zabt Ceridesinin (cilt 1 - Ikinci basls - sene 1940) 4 ve 5 inci satrlar aynen syledir: Dilhh- mikdrilerinden mlhem azm ve iman ile vazife-i cizanemde mdavim bulunuyorum. Aynen sadelestirilmis sekli: Mlk ve memleket sahibi zt- sahanelerinin arzu ve dileklerinden aldm azm ve iman ile ciz vazifeme devam etmekteyim. Bu satrlar, Mustafa Kemal Pasann, Samsuna ksndan ksa bir mddet sonra ve Ingilizlerin kuskulanmasiyle Harbiye Nzr Sevket Turgut Pasa tarafndan Istanbul'a davet edilmesi zerine saraya ektii uzun telgraftan basit bir cmledir ve birden dikkat ekici mahiyette deildir. Halbuki her sey bu cmlenin iinde... Mustafa Kemal Pasa, 24 Nisan 1336 (1920) Cumartesi gn sabah saat 10'da Meclis krssne kyor ve zabt ceridesinin: Ankara Meb'usu Mustafa Kemal Pasann Mtarekeden Meclisin almasna kadar geen zaman zarfnda cereyan eden siyas ahval hakkndaki nutuklar Diye kaydettii ilk mufassal konusmasn yapyor. Bu konusmada, Anadolu'ya gnderilisini: Mlki ve asker hususatla muvazzaf olmak zere Ordu Mfettisliine tayin edildim. Bu tevecch din ve mllete hizmet etmek iin en byk bir mazhariyet-i lhiyye addeyledim. (Zabt ceridesi - sahife 9 - satr 4, 5, 6, 1, 8) Seklinde gsterdikten sonra, 19 Mays 1919'dan 24 Nisan 1920'ye kadar 11 aylk hdiselerin bilanosunu iziyor. Ankarada, eski Millet Meclisine giden Istasyon caddesinin basndaki, eski zaman yaps, genis atl ve Ittihatlarca uydurulmus szde Trk mimarsi tipli tas bina... yeleri arasnda birok sarklnn bulunduu ilk Meclis bu binada yuvalanmstr. Iste, Hacbayramda kurbanlar kesilerek ve ayn binann nnde eller semaya kaldrlarak edilen dualardan sonra, 24 Nisan gn ilk Trkiye Byk Millet Meclisi, siyah astragan kalpaklarla beyaz sarklarn ve birka krmz fesin kokteyli hlinde bu binada ikinci itiman yapmakta ve

henz Padisahlk idaresine kars bir isyan tavr almams, aksine, her seyi Saltanat ve Hilfeti kurtarmak gayesine balams olarak, mill kyamn nderi, gen Pasay dinlemektedir Pasa, biraz evvel grld gibi, Anadolu'ya geisini din ve millet urunda yklenilmis bir vazife Kabul edip bu vazifeyi Padisahn dilhh (i dilei) atarak kendisine verilmis bir memuriyet seklinde gstermekte... Bu vaziyette, Padisah tarafndan deil de, onun hkmetince Istanbul'a dnmeye zorlanacak olursa istifa edip milletin sinesinde kalacan ve mill kyam yolunda daha belli admlarla tek basna yryeceini telgrafnda Sultana bildiren Pasa ayn telgrafta sz syle balyor: T ki, millet mazhar- istikll ve saltanat ve hilfet-I muazzama-i hmynlar masn-u indi'a olsun!.. Lyezal sadakati bidnemi daima nnteza-yid olduuna itimad- sahanelerini arz ve istirhama mcaseret eylerim. Aynen sadelestirilmis sekli: T ki, millet istiklline kavussun ve muazzam saltanat ve hilfetleri kmekten korunsun!.. Dsmez ve klmez, kulca sadakatimin her n arttna sahane itimadnz dilemee cesaret gsteririm. Denilebilir ki: Mustafa Kemal Pasann telgrafta kulland dilhh kelimesi Padisahn dorudan doruya Anadolu hareketini amak zere verdii bir emir mnasna gelmez ve sadece azm ve iman yolunda mcerret bir dilekten baska bir sey belirtmez. O gnlerin politikas olarak da Padisaha byle hitap etmek icap eder. Eer bu dellet, ferman ve irade seklinde Mustafa Kemal Pasaca kabul edilseydi mes'ele kalmazd. yle mi? O hlde Mustafa Kemal Pasann, Anadolu'ya gnderilisini ferman ve irade st bir telkinle vki kabul ettiinin mutlak ispatna geelim: Bahis mevzuu telgrafn suretini, Birinci Mecliste okunmasndan tam 7 ay evvel 24 Eyll 1335 (2919) tarihinde Irade-i Milliye gazetesi nesretmistir. Orada dilhh kelimesi yerine ilka lfz vardr. lka; yni bir seyi koymak, bir fikri aslamak, bir mnay ruha sokmak. Byle bir mrettip hats olamayacana gre, anlyoruz ki, Vahidddin, Mustafa Kemal Pasann bizzat kulland kelimeyle ona Anadolu'ya gemek fikrini ilka etmistir. Bu da mill kyam hazrlamak vazifesinden baska bir sey olamaz. ********** KAYNAK: Necip Fazl Ksakrek, "Vatan Haini deil, Byk Vatan Dostu Sultan Vahidddin". *******************************************************

Milli Mcadele'yi M. Kemal Atatrk balatt yalan - 13

M. Kemal'in 14 Haziran 1919 tarihinde Samsun/ Havza'dan Sultan Vahdettin'e (rh.a) yollad bir telgrafta Milli Mcadele'ye kendi arzusuyla katlmad grlyor: Bunu bizzat M. Kemal kendisi sylyor: "Beni stanbul'dan nefy ve ted'ib (yola getirme) maksadyla Anadolu'ya gnderdiler."[1] Yani "gnderildiini" itiraf ediyor. Dier taraftan Istiklal Harbinin nde gelen isimlerinden Rauf Orbay'n hatralarnda da M. Kemal'in henz Anadolu'ya geme kararn vermedii yazldr.[2] Kazm Karabekir'in hatralarnda yazdklar da bunu teyid ediyor... Kazm Karabekir, M. Kemal ile aralarnda geen bir grmeyi yle anlatyor: Karabekir: Paam, stanbul'da ok kalmaynz. Ve buradaki dier komutanlar zerinde de messir (etkili) olarak bir an evvel Anadolu'yu kuvvetlendirelim. Birok batm milletler istiklllerine kavuurken asrlar doldurucu muazzam tarihi olan Trk milletini kurtaralm.

M. Kemal: Vaziyet size hak verdiriyor. yi olaym gelmeye alrm. dedi.[3] "Gelmeye alrm" Yani gnlsz... M. Kemal'in 14 Haziran 1919 tarihinde Samsun/ Havza'dan Sultan Vahdettin'e (rh.a) yollad bir Telgraf 'ta da Milli Mcadele'ye kendi arzusuyla katlmad grlyor: "Huzurdayken zmir'in igali karsnda pek mahzun olan kalbinizin bu nokta-i necta ait ilhamatn, (yani lkenin sizin nclnzde mill mukaddes bir kudretle kurtulacana dair verdiiniz ilhamlar) u an gibi hatrlyorum. Sizin ilknzdan, (yani emseddin Sami'nin "Kamus-i Trk "sine baklrsa, "benim fikrimi elmenizden") aldm imann azmiyle grevime devam ediyorum."[4] "Benim fikrimi elmenizden" diyor, daha ne desin? Kendisi Milli Mcadele'ye "ikna" edilmi. Peki M. Kemal Samsun'a gitmeye neden ikna edilmeye allmt? M. Kemal'in Istanbul da kalmak istemesinin nedeni, sonradan ihanet ile sulad insanlarn kabinesine (hkmetine) girmek isteyiindendir. Bunu Kazm Karabekir hatralarnda yazmtr: ..Yldrm ordularnn grubunun lav zerine akta kalm olan Mirliva (Tugeneral) M. Kemal Paa Hazretleri'ni ziyaret ettim. Bu ziyaret sebeplerinden biri de marnileyh (anlan kiiyi, yani M. Kemal'i) stanbul'da kalp `Kabineye girmek hususundaki arzularndan sarfnazar ettirmek (vazgeirmek) gayesine matuftu..[5] M. Kemal'in 11-13 Ekim 1918'de Halep'ten Vahdettin'e ektii "ok gizli" telgrafta "Derhal ngilizlerle ayr bar yapmak zere kendisinin de katlaca yeni bir Bakanlar Kurulu oluturulmasn nermesi" de olay yeterince aydnlatyor.[6] Son olarak "Gazi'nin Hayat" isimli eserin 79. sayfasna bakalm: "M. Kemal Paa, Anadolu'ya kendisini uzaklatrmak isteyen hasmlar tarafndan gnderilmitir."[7] Grdnz gibi bu eserde de M. Kemal'in "gnderildii" yazmaktadr. M. Kemal ve mdafileri "hasmlar tarafndan uzaklatrldn" iddia ederler... Onlarn "yorumu" budur. Oysa Milli Mcadele'ye gnderildiini M. Kemal'in telgrafnda gryoruz. ********** KAYNAKLAR: [1] M. Kemal Atatrk, Nutuk, sayfa 7. [2] Orbay Rauf, Cehennem Deirmeni, c. 1, stanbul 1993, sayfa 231. [3] Kazm Karabekir Anlatyor, Yayna Hazrlayan: Uur Mumcu, Tekin Yaynevi, Ankara 1993 sayfa 33. [4] (Telgraf iin fotorafa baknz.) Atatrk'n Tamim Telgraf ve Beyannameleri, C.I, Der. Nimet Arsan, Ankara 1963, sayfa 15-17. Ayrca: Trkiye Byk Millet Meclisi Zabt Ceridesi,:Cilt: 1, Devre:1, tima :1,, nikat:2, sayfa 10-11. (Meclis tutanaklar) [5] Kazm Karabekir Anlatyor, Yayna Hazrlayan: Uur Mumcu, Tekin Yaynevi, Ankara 1993 sayfa 25, 26. [6] Atatrk'n Btn Eserleri, cilt 2, stanbul 2003, Kaynak Yaynlar, sayfa 232. [7] Gazi'nin Hayat, sayfa 79 (Kitap, M. Kemal Atatrk yaarken hazrlanmtr.)

*****************************************************************

Milli Mcadele'yi M. Kemal Atatrk balatt yalan - 14 ve SON

(M. Kemal Atatrk'n Sultan Vahidddin ile son grmesini anlatmak iin, General Charles H. Sherrill'e izdii kroki. Krokide grlen "moi" kelimesi, franszca; "ben" demektir.) Bu gerei M. Kemal Atatrk (her ne kadar kamuoyuna aklamaya cesaret edemese de) yakn dostlarndan Falih Rfk Atay ve Amerika Byk Elisi General Sherrill'e bizzat itiraf etmitir. Charles H. Sherrill, M. Kemal Atatrk'n Samsun'a hareket etmeden nce Sultan ile son grmesini kendisine yle anlattn yazar: - "Odaya girdiim zaman, sultan urada bir masann yannda oturuyordu, (odann abucak izdii krokisinde sultann bulunduu yeri krmz kalemle iaretlemiti). Ben burada idim (burasda mavi kalemle noktalanmt). Bir pencere vard (pencerenin bulunduu yere bir P harfi koymutu). Sultan benimle konuurken durmadan pencereden dar bakyordu." Heyecanla sormutum: - "Acaba pencerenin dnda ne vard?"

Mustafa Kemal bu sorunun cevabn vermeden nce, nndeki kada mavi kalemle gemilerin krokisini izmi ve sonra bana dnerek: -"Yldz Saray'nn hemen karsnda, Boaz'da demirli duran mttefik donanmasna bakyordu" demiti. *** imdi ayn grmeyi bir de Falih Rfk Atay'dan dinleyelim: - "Yldz Saray'nn ufak bir salonunda Vahdettin'le adeta diz dize denecek kadar yakn oturduk. Sanda, dirseini dayam olduu bir masa ve stnde bir kitap var. Salonun Boazii'ne doru alan penceresinden grdmz manzara u. Birbirine paralel hatlar zerine dman zrhllar! Bordalarndaki toplar sanki Yldz Sarayna dorulmu! Manzaray grmek iin oturduumuz yerlerden balarmz saa sola evirmek kafi idi. Vahdettin hi unutmayacam u szlerle konumaya balad: "Paa paa, imdiye kadar devlete ok hizmet ettin, bunlarn hepsi artk bu kitaba girmitir (elini demin bahsettiim kitabn stne bast ve ilave etti:) tarihe gemitir." O zaman bunun bir tarih kitab olduunu anladm. Dikkatle ve skunla dinliyordum: "Bunlar unutun, dedi, asl imdi yapacan hizmet hepsinden mhim olabilir. Paa paa, devleti kurtarabilirsin!" *** Yani aka grlyor ki, Milli mcadeleyi Sultan Vahidddin balatmtr, ancak M. Kemal Atatrk kendisine verilen geni yetkileri frsat bilerek Osmanl ordusunu kendisine balam ve Osmanl devletine darbe yapmtr. Sultan Vahidddin'e (radyallahu anh) hain diyenler utansn. ********** KAYNAKLAR: [1] General Charles H. Sherrill, Mustafa Kemal'in Bana Anlattklar, rgn Yaynevi 2007, sayfa 107. [2] Falih Rfk Atay, ankaya, Pozitif Yaynlar, sayfa 187,188. ******************** ******************** ********************

Vahdettin Atatrk'e ka para verdi? - Mehmet Altan yazyor

nmde 13 Haziran 1995 tarihli Sabah gazetesinin 26. sayfasnn fotokopisi var. Sayfann maneti "Vahdettin hain deildi"... O tarihlerde Sabah'ta alan Nuriye Akman, 11 ila 14 Haziran 1995 tarihlerinde "Milli Mcadelenin iki yz" balkl birka gnlk bir rportaj yaynlyor. Rportajn konuklar "damarlarm kesseniz Atatrk diye akar" diyen Cemal Kutay ile gene "sk Atatrk" smet Bozda... ki Atatrk Kurtulu Sava'n, Vahdettin'i, 19 Mays', Nutuk'u ok farkl deerlendiriyor. Ben o tarihlerde de bu deerlendirmelerin zerinde uzun uzun durmutum. Sonra da o yorumlar "Birinci Cumhuriyet zerine Notlar" adl kitaba aldm. Nuriye Akman Cemal Kutay'a soruyor: "Siz bugn Vahdettin'i vatan haini kategorisine sokmuyorsunuz?" Kutay cevap veriyor: "Elbette hain deildi. Dnyann en namuslu adamlarndan biriydi. lrken yastnn altndan paraszlktan alamad ilalarnn reeteleri kt. Bunu Tark Mmtaz Gztepe anlatyor. Ve cenazesini rehin ettiler San Remo'da. Akrabalar, arkadalar cenazeyi kardlar da gmld. Bunlar hakknda hkm verebilmek iin nce bilgili olmak lazm. Bakn Hazine-i Hassa Reisi Refik Bey'i arp saym yaptrd gitmeden evvel. Nuriye Hanm, oradan kak elmasn alp gidebilirdi. Hakkyd, ailesinin nk. Kesinlikle bunlar namusu meccem. Daha sonra yle devam ediyor: "Kafanz hi karmasn devrimlerin kaderi budur. Evet, Atatrk, Vahdettin'e 'vatan haini' dedi ama bence hata etti. Ama o gnk artlara gre onu demesi aa yukar bir aresiz savunmayd. Atatrk, Cevat stn isimli bir bykelinin kinci Viyana Muhasaras kitabnn yeniden tetkikini Trk Tarih Kurumu ilk bakan Tevfik Byklolu'ndan istemi. nk stn'n grdkleri ile herkesin zannettikleri arasnda bir aykrlk bulmu. Bu vesileyle 'Ben de Milli Mcadele'de sarayn hareketini o gnn artlarna gre deerlendirdim ama imdi elbette baka dnyorum' demi." Son Padiah Vahdettin'in Atatrk' Samsun'a gndermeden kendisine ne kadar para verdii de, gene bu rportajda gndeme geliyor. Kutay'n cevab u: "25 bin altn. O zaman bu parayla stanbul'un onda biri satn alnrd. Ben bunu Demokrat Parti milletvekili olan hukuku Celal Fuat Trkgeldi'nin babas Mabeyn Bakatibi olan Ali Fuat Trkgeldi'den dinledim." smet Bozda da, Atatrk'e krk bin altn deerinde para verildiini Abdlhamit'in kz adiye Sultan'dan dinlediini belirtir. stelik bu krk bin altn Vahdettin'in iftliini ve atlarn satarak temin ettiini syler.

ki Atatrk "para verildiinde" birleirler ama miktar ve kayna hususunda farkl noktada dururlar. smet Bozda, rportaj srasnda Atatrk'n "Vahdettin'in yaveri" olduunu, Erzurum Kongresi'ne "Hazret-i ehriyari kordonlaryla" geldiini, Samsun'a doru yola kmadan bir gn nce "sarayda padiahla yemek yediini", ertesi sabah da "ierii net olarak sylenmeyen" grevin kendisine verildiini hatrlatr. Ayrca Mustafa Kemal'e "gizli" grevinde tannan yetkilerin tarih iinde yalnzca Kprl Mehmet Paa'ya tanndn nk Mustafa Kemal'in Samsun'a yolculuunda sadece askeri deil sivil messeselerin de emrine verildiini vurgular. Cemal Kutay bu arptmalarn douunu Nutuk'a yaklamda bulur. u aklamay yapar "lk yaplacak ey, Nutuk'un bir tarih olmadn aka ortaya koymak. Yani Nutuk'a isnat ederek bir hadisenin tek bana Nutuk'un erevesi iinde izah mmkn olmad kabul edilmelidir. ...Mustafa Kemal ne yazk ki kendi nutkunda Milli Mcadele'nin kuruluunu hakiki olarak anlatmamtr." smet Bozda da ayn fikirdedir: "Mustafa Kemal tarihi doru anlatmyor, yani hepsini anlatmyor, bir paray vermi st taraf karanlk." Bunlar Atatrklerin tam on yl nceki yaklamlar... O gn Trkiye kulann zerine yatmt. imdi bu tartmalar yeniden alevlendi. Bakalm "siyasal propagandaya" dayal olmayan gerek ve objektif bir tarih yorumumuz ne zaman gndeme gelecek? ********** KAYNAK: Mehmet Altan, Sabah gazetesi, 23 Temmuz 2005. ******************** ******************** ********************

Drrizde Fetvas Ingiliz basksyla verilmitir 1 (4 Blm)


(Haa) Sultan Vahdettin'i (radyallahu anh) "hain" ilan edenlere cevap... ********** Temelinde eriat olan Osmanl'da dine uygun mudur diye eyhlislm'n gr alnr, yani fetvas istenirdi... eyhlislm'n bir fetvas Padiah' dahi tahtan indirebilirdi. Anadolu'da Milli Mcadele'ye katlanlarn nde gelen isimlerini idam edebilmek iin eyhlislm fevasna ihtiya vard. Bu konuda o tarihlerde stanbul'da Sebilrread Mecmuas'n kartan Eref Edip Bey; "...eyhlislm, Haydarzde brahim Efendi idi. Anadolu'daki harekata taraftar idi. ngilizler, Hkmeti tazyik ederek (bask yaparak) fetva istiyorlard. eyhlislm bu fetvay vermeyerek grevinden ayrld. Yerine Drrizde Abdullah Efendi geti. (...) eyhlislm, istenen bu fetvalar, igal kuvvetlerinin haddi am zulm ve basklar altnda verdi" diyordu[1]. Fotoraf'ta grdnz Drrizde Fetvas ve ikinci bir fetvaya gre idam edilmeleri art ve uygun olanlar unlardr: "M. Kemal Paa, Ali Fuat Cebesoy, Kara Vasf, doktor Adnan Advar ve Halide Edip Advar, smet nn, Bekir Sami Bey, smail Fazl Paa, Celalettin Arif Bey, Hamdullah Suphi Bey, Rza Nur Bey, Yusuf Kemal Tengirek, Cami Baykut, Ankara mfts Rfat Breki..."

Neticede Kuva-y Milliye'nin devlete ve Padiah'a asi olduuna dair eyhlislm Drrizade Abdullah Efendi Fetva verdi. Ve "Fetva-y erife" adyla 11 Nisan 1920 tarihinde Devlet'in resmi organ olan Takvim-i Vekayi ile o tarihlerde stanbul'da kan Peyam- Sabah gazetelerinde yaynland[2] Sultan Vahdettin'i (radyallahu anh) "hain" ilan edenler, bu fetvay gereke gsteriyorlar, oysa bu fevtann ngilizlerin basks ve zorlamasyla verilmi olduunu ileri srenlerin says bir hayli fazla[3]. Bunu da bu almamzda delillendireceiz biiznillah. ********** Drrizde Fetvasn buraya ekliyoruz ve ilerleyen gnlerde konumuza kaldmz yerden devam edeceiz inaallah... Tamam be fetvadan oluan eyhlislm Drrizde Abdullah Efendi'nin Fetva-y erife'si bugnk dille yledir: "Dnya dzeninin sebebi olan ve kyamet gnne kadar Ulu Tanr'nn daim eyleyecei slm Halifesi Hazretleri'nin velilii altnda bulunan slam memleketlerinde baz kt kimseler anlaarak ve birleerek ve kendilerine elebalar seerek Padiah'n sadk uyruklarn hile ve yalanlarla aldatmakta, yoldan kartmaktadrlar. Padiahn yksek buyruklar olmakszn asker toplamaktadrlar. Grnte askeri beslemek ve donatmak bahaneleriyle, gerekte ise mal toplamak sevdasyla, eriata uymayan ve yksek emirlere aykr bir takm haksz demeler ve vergiler koymakta ve eitli bask ve ikencelerle halkn mal ve eyalarn zorla almakta ve yamalamaktadrlar. Bylece insanlara zulmetmekte, sulamakta ve Padiahn lkesinin baz ky ve ehirlerine saldrmak suretiyle tahrip ve yerle bir etmektedirler. Padiahn sadk tebaasndan nice susuz insanlar ldrmekte ve kan dktrmektedirler. Padiah tarafndan atanm baz dini, askeri ve sivil memurlar istedikleri gibi memuriyetten karmakta ve kendi yardaklarn atamaktadrlar. Hilfet merkezi ile Padiah lkesi arasndaki ulatrmay ve haberlemeyi kesmekte ve devletin emirlerinin yaplmasna engel olmaktadrlar. Bylece, hkmet merkezini tek bana brakmak, Halifenin yceliini zedelemek ve zayflatmak suretiyle yksek Hilafet katna ihanet etmektedirler. Ayrca Padiah'a itaatsizlik suretiyle devletin dzenini ve asayiini bozmak iin dzme yaymlar ve yalan sylentiler yayarak halk azdrmaya altklar da ak bir gerektir. Bu ileri yapan yukarda sylenmi elebalar ve yardmclar ile bunlarn pelerine taklanlarn dalmalar iin karlan yksek emirlerden sonra bunlar, hala ktlklerine inatla devam ettikleri takdirde iledikleri ktlklerden memleketi temizlemek ve kullar fenalklardan kurtarmak dince yaplmas gerekli olup, Allah'n "ldrnz" emri gereince ldrlmeleri eriata uygun ve farz mdr" Beyan buyrula? Cevap: Allah bilir ki olur. Drrizde El-Seyid Abdullah Bylece Padiahn lkesinde savama kabiliyeti bulunan mslmanlarn adil Hlifemiz Sultan Mehmet Vhdettin Han Hazretlerinin etrafnda toplanarak savamak iin yapaca davet ve verecei emre uymak suretiyle ad geen asilerle arpmalar dince gerekir mi? Beyan Buyrula. Cevap: Allah bilir ki gerekir. Drrizde El-Seyid Abdullah Bu takdirde, Halife Hazretleri tarafndan sz edilen asilerle savamak zere grevlendirilen askerler, arpmazlar ve kaarlarsa byk ktlk yapm ve su ilemi olacaklarndan dnyada iddetle cezay, ahirette de ok ac azb hakk ederler mi? Beyan Buyrula. Cevap: Allah bilir, ederler, Drrizde El-Seyid Abdullah Bu takdirde, Halife askerlerinden asileri ldrenler gazi, asilerin ldrdkleri ehit saylrlar m? Beyan buyrula. Cevap: Allah bilir ki, saylrlar.

Drrizde El-Seyid Abdullah Bu takdirde, Padiah'n asilerle savamak iin verdii emre itaat etmeyen mslmanlar, gnahkar ve sulu saylp erit yarglarna gre cezalandrlmay hak ederler mi? Beyan buyrula. Cevap: Allah bilir ki, ederler. Drrizde El-Seyid Abdullah"[4]. ********** Devam edecek inaallah... ********** KAYNAKLAR: [1 ]Eref Edip, Sebilrread, C.10, Say: 238, sayfa 202. [2] Takvim-i Vekayi, 11 Nisan 1336/1920, No: 3824; Peyam- Sabah, 11 Nisan 1336/1920, No: 493. Ayrca bkz., ATASE Ar., Kl: 525, D:129, Fh: 1-1. [3] Hayrettin Abidin, Tarihte Ankara stiklal Harbi ve Bursa Hatrat, Suhulet Ktphanesi, Ankara, 1934, s. 43; Yunus Nadi, Birinci Byk Millet Meclisi'nin Al ve syanlar, stanbul, 1955, s. 239; Yunus Nadi, Kurtulu Sava Anlar, stanbul, 1978, s. 239; Fahri Belen, Trk Kurtulu Sava, Kltr Bakanl Yayn, Ankara, 1983, s. 162; Tevfik Bykolu, Atatrk Anadolu'da, Ankara, 1955, sayfa 57. [4] Ergn Aybars, Trkiye Cumhuriyeti Tarihi, zmir, 1987, C.I, sayfa 369-370. Ayrca sadeletirilmemi ekli iin bkz., Ek: I. *******************************************************************

Drrizde Fetvas Ingiliz basksyla verilmitir - 2


(Haa) Sultan Vahdettin'i (radyallahu anh) "hain" ilan edenlere cevap... Devam ediyoruz... Trkiye Cumhuriyeti'nin ikinci ve son mareali, ilk Milli Savunma Bakan ve Trk Silahl Kuvvetleri'nin Cumhuriyet dnemindeki ilk Genelkurmay Bakan olan ve Istanbul'un igalinden (16 Mart 1920) sonra Ankara'ya kaan[1] ve 27 Nisan 1920 gn TBMM'de bir konuma yapan Fevzi (akmak) Paa da Drrizde Fetvas hakknda Ingiliz basksn dorulayarak unlar sylemektedir: "Ancak tbii malumatnz var, bu kabinenin (Damat Ferit Paa Hkmeti) teekkl ile beraber temasa geldiim gerek o kabine erkanndan olan zevattan, gerekse Harbiye Nezaretinde bulunan baz arkadalardan aldm malumata nazaran o kabineye tazyik icra ettiler (bask uyguladlar). Fetvay veriniz diye. Nihayet o fetvay aldlar. Malumunuz vechile o fetva Ingiliz sngs ile alnm, Islam sinesinde birbirine drmek iin ilk defa yazlm ac bir vesikadr. Milletin hissi hakikat beyni (milletin gerei kavrayan hissi), mit ederim ki, bundaki feceati grecek ve bunun ehemmiyeti sfra inecektir (Meclis'te Milletvekillerinin `phesiz Sedalar)."[2] Fevzi akmak'n bu aklamalar ve verilen dier bilgiler fetvann Ingiliz basksyla alnd ynndedir. Bu arada Damat Ferit de fetvann Ingiliz istek ve basksyla hazrlandn belirtmektedir.[3] **********

Devam edecek inaallah... ********** KAYNAKLAR: [1] Fevzi Paa'nn Ankara'ya ka ile ilgili bilgi iin bkz., Ali Fuat Cebesoy, Milli Mcadele Hatralar, Vatan neriyat, Istanbul, 1955, sayfa 367-372. [2] TBMM Zabt Ceridesi, C.I, sayfa 92. (Meclis tutanaklar) [3] Gotthard Jaeschke, Trk Kurtulu Savayla Ilgili Ingiliz Belgeleri, 2. Bask, Ankara, 1956, sayfa 153. **************************************

Drrizde Fetvas Ingiliz basksyla verilmitir - 3


(Haa) Sultan Vahdettin'i (radyallahu anh) "hain" ilan edenlere cevap... Devam ediyoruz... Birinci ve ikinci blmde yaptmz aklamalardan baka u delil de Ingiliz basksn dorular mahiyettedir: 1 - Damat Ferit Paa Hkmeti'ne Ingiliz basksyla yazdrlan bu fetva, yine Ingiliz ve Yunan uaklaryla Anadolu'ya datlmtr. 2 - Bu konuda nemli bir delil de M. Kemal Paa'nn kurdurttuu Anadolu Ajans'nn yaynlad haberdir. Kazm Karabekir Paa'nn belgeledii bu haber yledir: "Ingilizlerin Istanbul'da ve emirleri altnda bulunan hkmet (`hkmet diyor, Sultan Vahdettin deil) marifetiyle tekilat milliye aleyhine baz fetvalar kartmak zere istimal-i cebir ettikleri (zor kullandklar) istihbar olunuyor (haber alnyor). Igali vuku bulan Millet Meclisi bir takm tevkifat ile meflu bir hale getirilmeden Zat- ahane'nin (Padiah'n) ve Millet Meclisi'nin mzahiri itimad olan bir heyet-i vukela i banda iken byle fetvalar elde etmeye muvaffak olamayan Ingilizlerin igal ile Zt- ahane'yi (Padiah') esir ve Salih Paa kabinesinin cebren iskat ettikleri (zorla susmaya mecbur brakma) ve Millet Meclisi'ni keenlemyekm (yok) hkmne koyup ve Ferit Paa gibi srf kendilerinin emrine tabi bir adam sedarete kardktan sonra efkar- umumiye'yi (kamuoyunu) ifal maksadyla bu gibi teebbslerde bulunmalar ve srasyla bir takm fetva sdar etmeleri (yaynlatmalar) ihtimalden baidi (uzak) grlmez".[1] 3 - Amerikan gizli belgeleri, yaynlanan fetvann Itilaf devletlerince dikte ettirildii ve akllca olmadn belirtiyor.[2] Grld zere, fetvann Ingiliz basksyla eyhlislm'dan alnd aikardr. Baka aikar olan bir husus da, Ingilizlerin destek ve basksyla drdnc defa Sadrazamlk koltuuna oturan Damat Ferit Paa'nn[3] birinci derecede rol oynaddr. Ayrca son zamanlarda akademisyenlerce yazlan kitaplarda da fetva konusunda Damat Ferit Paa sulanrken, **Sultan Vahdeddin'in (radyallahu anh) bu fetva ile ilikisi bulunduuna dair ifadelere yer verilmemektedir.** Mesela Prof. Dr. Ahmet Mumcu, Ak retim Fakltesi iin hazrlanan, Atatrk Ilkeleri ve Inklap Tarihi I, adl eserinde (sayfa 87), **sadece** Damat Ferit Paa'y sulamaktadr. Ayn ekilde Prof. Dr. Ergn Aybars, Trkiye Cumhuriyeti Tarihi, (C.I, Izmir, 1987) adl kitabnda (sayfa 195196) **sadece** Damat Ferit Paa'y sulamaktadr. **********

Devam edecek inaallah... ********** KAYNAKLAR: [1] Kazm Karabekir, Istikll Harbimiz, Istanbul, 1988, sayfa 595. [2] Orhan Duru, Amerikan Gizli Belgeleriyle Trkiye'nin Kurtulu Yllar, Istanbul, 1978, sayfa 88. Ikinci dipnota kadar olan ksm (biz ksalttk) aktaran: Mehmet Kafkas, Milli Mcadele'de ncler I, Nil Yaynlar, Izmir, 1991, sayfa 163-164. [3] Mehmet Kafkas, Milli Mcadele'de ncler I, Nil Yaynlar, Izmir, 1991, sayfa 157-159. *******************************************************

Drrizde Fetvas Ingiliz basksyla verilmitir - 4 ve SON


(Haa) Sultan Vahdettin'i (radyallahu anh) "hain" ilan edenlere cevap... Devam ediyoruz... Son delilimiz bizzat M. Kemal'dir. M. Kemal 24 Nisan 1920 tarihli gizli oturumda Meclis krssnde Sultan Vahdettin'i savunuyor ve zetle yle bir konuma irad ediyor: "Bu fetva Padiah'mza iftiradr, kendi azyla bana bu fetvay okusa dahi bunun ona bask ve zorla sylettirildiine inanrm... Fevzi akmak'n aramza katlmadan nce Milli Mcadele aleyhindeki emirleri de Ingiliz sngs altnda yazlmtr ve biz de Istanbul'da bulunmu olsak, baka trl davranamazdk." ********** Meclis tutanaklarn [1] buraya yazyorum... Son paragrafn Trke sadeletirilmi eklini hemen orijinal metnin altna ekleyeceim. M. Kemal: "Efendimiz Hazretleri (Padiah) edayi sa-lt (Namaz) iin Camiye gittikleri zaman kendilerini muhafaza eden ktaat askeriye islm askeri deildir. ngiliz askeridir. Bu eraiti elimeye duar olmu olan Padiahmzla husus temas dahi mmkn olamaz. Sureti umumiyede bir ey arzedeyim : Farzedelim ki resm ve husus her trl temas mmkndr. Ne anlamak istiyoruz? Bu temastan millet; istikllini, tamamiyeti mlikiyesini Makam Hilfet ve Saltanatn mstakil ve masun olmasn vicdan bir emel telkki etmitir. Bunun iin burada alyoruz ve alacaz. Halifei msliminin bundan baka bir ey dnmesine imkn tasavvur ediyor musunuz? Ben ahsan hi bir ey dnmem. Zati ahanenin (Padiah'n) azndan iitsem mutlaka bunun icbar ve tazyik (zorlama ve bask) altnda olduuna hkmederim. (...) Daha dn okuduumuz sniadan (iftiradan) ibaret olan fetva cmlenizin malmudur. Hrriyetine, serbestisine malik olan byle bir Halife verdirir mi? Cmlenin malmu olan Hkmetin evamiri muhtac tefsirdir. Son paragraf: Bu kabineden evvel Harbiye Nazr Fevzi Paa Hazretleri namus ve haysiyet ve erefi itibarile kendisini yakndan tanyan arkadalarmzn taht tasdiknda olduu zere phe ve tereddt edilmiyecek evsaf gzideye maliktir. Bir emirde ngilizlere hrmet edeceksiniz, ngilizlerin emrini dinliyeceksiniz, byle hareket etmediiniz takdirde mahvolacaz, bu tarz hareketi hamiyeti vataniyenizden rica ederim diyor ve baz zaif muhakemeli insanlar ihtimal ki vaziyet baka trldr, bu kadar muhterem bir arkada byle desin. Fakat biz byle bir teeniye lzum grmedik ve bunun dman tarafndan not edildiine hkmettik. Kard yaveri

Salih Bey buraya geldi ve aman dedi. Harbiye Nazr sng altnda dr ve zorla iml ve imza ettiriyorlar, o emre ehemmiyet vermemesi lzumunu bildirmek iin beni gnderdi dedi ve bu gn o zati erif tahlisi giriban ediyor, Geyvede bulunuyor. Bir saat evvel kendisile ke-zalik Dahiliye Nazr Hazim Bey ayni teblii ediyor. Resay memurini mlkiyeye rica ediyor. Btn hissiyat vataniyesine mracaat ederek aman ingilizlere bir ey yapmaynz diyor. Beyefendiler; imdi stanbul muhitine nasl emniyet edeceiz ve Istanbulun o tazyiki elimi muvacehesinde biz dahi olsak insanz, bizim karmza gelen szn dmanlarmz tarafndan iidilmiyecek ve ii-dildii takdirde duar mehalik olmyacamza emniyet ederek nasl syliyebiliriz? ********** Son paragrafn sadeletirilmi hali: Sava Bakan Fevzi Paa namus, eref ve haysiyetinden phe etmeyeceimiz bir arkadamzdr. Bize gnderdii bir emirde "ngilizlere sayg gstereceksiniz, emirlerini dinleyeceksiniz, byle hareket etmezseniz mahvolacaz" diyordu. Baz zayf dnceli kiiler muhtemelen tereddde dyorlard. Fakat biz bunun dman tarafndan not edildiine hkmettik. Yaveriyle haber gnderdi, "Aman, Fevzi Paa sng altnda, o emre nem vermeyin" diye. stanbul'un ac basks altnda biz dahi olsak, insanz, iitildii takdirde mahvmza sebep olacak bir sz nasl syleyebiliriz?" ********** M. Kemal Atatrk ve avenesine verilen idam fermanndan dolay, Sultan Vahidddin'e artk hain denilemeyecek M. Kemal Atatrk ve avenesine verilen idam fermanndan dolay Sultan Vahidddin'e (radyallahu anh) hain diyenler, M. Kemal ve Fevzi akmak'n Sultan' savunduklarn biliyorlar m? Bu fetva verilene kadar Ingilizlerin mslman halka zulmettii biliniyordu... Sz konusu fetvann Ingilizlerin basksyla verildiini daha evvel bir konumuzda delilleriyle ortaya koymutuk. Bu konuda ise M. Kemal Atatrk ve Mareal Fevzi akmak'n Meclis'te Sultan' nasl savunduklarn greceksiniz. Ite Meclis tutanaklarnda Sultan mdafaas: (Cep telefonundan katlp, Meclis tutanaklarn gremeyenler iin buraya da yazalm) M. Kemal Atatrk'n Sultan' savunmas [2] :

"Efendimiz Hazretleri (Padiah) edayi salt (Namaz) iin Camiye gittikleri zaman kendilerini muhafaza eden ktaat askeriye islm askeri deildir. ngiliz askeridir. Bu eraiti elimeye duar olmu olan Padiahmzla husus temas dahi mmkn olamaz. Sureti umumiyede bir ey arzedeyim: Farzedelim ki resm ve husus her trl temas mmkndr. Ne anlamak istiyoruz? Bu temastan millet; istikllini, tamamiyeti mlikiyesini Makam Hilfet ve Saltanatn mstakil ve masun olmasn vicdan bir emel telkki etmitir. Bunun iin burada alyoruz ve alacaz. Halifei msliminin bundan baka bir ey dnmesine imkn tasavvur ediyor musunuz? Ben ahsan hi bir ey dnmem. Zati ahanenin (Padiah'n) azndan iitsem mutlaka bunun icbar ve tazyik (zorlama ve bask) altnda olduuna hkmederim. (...) Daha dn okuduumuz sniadan (iftiradan) ibaret olan fetva cmlenizin malmudur. Hrriyetine, serbestisine malik olan byle bir Halife verdirir mi? Cmlenin malmu olan Hkmetin evamiri muhtac tefsirdir. Son paragraf: Bu kabineden evvel Harbiye Nazr Fevzi Paa Hazretleri namus ve haysiyet ve erefi itibarile kendisini yakndan tanyan arkadalarmzn taht tasdiknda olduu zere phe ve tereddt edilmiyecek evsaf

gzideye maliktir. Bir emirde ngilizlere hrmet edeceksiniz, ngilizlerin emrini dinliyeceksiniz, byle hareket etmediiniz takdirde mahvolacaz, bu tarz hareketi hamiyeti vataniyenizden rica ederim diyor ve baz zaif muhakemeli insanlar ihtimal ki vaziyet baka trldr, bu kadar muhterem bir arkada byle desin. Fakat biz byle bir teeniye lzum grmedik ve bunun dman tarafndan not edildiine hkmettik. Kard yaveri Salih Bey buraya geldi ve aman dedi. Harbiye Nazr sng altnda dr ve zorla iml ve imza ettiriyorlar, o emre ehemmiyet vermemesi lzumunu bildirmek iin beni gnderdi dedi ve bu gn o zati erif tahlisi giriban ediyor, Geyvede bulunuyor. Bir saat evvel kendisile kezalik Dahiliye Nazr Hazim Bey ayni teblii ediyor. Resay memurini mlkiyeye rica ediyor. Btn hissiyat vataniyesine mracaat ederek aman ingilizlere bir ey yapmaynz diyor. Beyefendiler; imdi stanbul muhitine nasl emniyet edeceiz ve Istanbulun o tazyiki elimi muvacehesinde biz dahi olsak insanz, bizim karmza gelen szn dmanlarmz tarafndan iidilmiyecek ve iidildii takdirde duar mehalik olmyacamza emniyet ederek nasl syliyebiliriz? ********** Son paragrafn sadeletirilmi hali: Sava Bakan Fevzi Paa namus, eref ve haysiyetinden phe etmeyeceimiz bir arkadamzdr. Bize gnderdii bir emirde "ngilizlere sayg gstereceksiniz, emirlerini dinleyeceksiniz, byle hareket etmezseniz mahvolacaz" diyordu. Baz zayf dnceli kiiler muhtemelen tereddde dyorlard. Fakat biz bunun dman tarafndan not edildiine hkmettik. Yaveriyle haber gnderdi, "Aman, Fevzi Paa sng altnda, o emre nem vermeyin" diye. stanbul'un ac basks altnda biz dahi olsak, insanz, iitildii takdirde mahvmza sebep olacak bir sz nasl syleyebiliriz?" ********** Fevzi akmak'n Sultan' savunmas [3] :

IKINCI CELSE Alma saati : Z. S. 4 RES Mustafa Kemal P. Hazretleri KTPLER : Haydar B. (Ktahya), Muhiddin Baha B. (Bursa) RES P. Meclisi ayorum. Evvel msaade buyurursanz elebi Efendi Hazretlerinin bir takriri var, okunsun. 2. TAKRRLER 1. Konya Mebusu Abdlhalim elebi Efendinin, stanbul'a bir heyet izamna dair' takriri (Okundu.) CELLEDDN ARF B. (Erzurum) Msaade buyurulur mu? Fevzi Paa Hazretleri vakayii reylayn grmlerdir. Ihtisasatn tamaniyle bize bildirmeleri iin kendilerinden istirham edelim. Ihtisasatm bildirsinler ondan sonra bu takriri mzakereye vaz'edelim. RES P. Fevzi Paa Hazretlerini be, on dakika evvel istikbal ettik. Yeni vsl olmulardr. stanbul ahvalinden, Zat ahanenin (Padiah'n) zatndan, muhitinden, yakininden malmattar bulunuyorlar. Tensip buyurursanz Heyeti Muhteremenize lzmgelen izahat ve malmat ita buyursunlar (Hay hay, rica ederiz sadalar). 4. BEYANAT

1. Fevzi Paa Hazretlerinin stanbul ahvaline ve Zat ahane ile olan mlakatna dair beyanat (Fevzi P. alklar arasnda krs hitabete geldi). FEVZ P. Evvelemirde stanbul'un esaret muhitinden kurtularak Ankara'nn hr muhitine geldiimden dolay Cenabhakka hand ve krler ederim (Alklar) ve beni ltfen karlayan arkadalarma amik kranm takdim ederim. Efendiler, gerek padiahmz hazretleri ve gerek bendeniz 500 senelik baki payitahtmzn ilk defa dman tarafndan igali faciasn grmek bedbahtlna uram felaketzedelerdeniz. gn evvel stanbul' un igal edilecei haberi alnd. bunda bilhassa islam kan dkmek ve bilhassa dklen islam kanlaryla yine islamlar mahkum etmek cihet hainanesi dmanlarmzca dnlmt. bunun iin gereken emir ve tebligat yapld ve ben bizzat harbye nezaretinde gece gndz mevcut bulundum. o gece ingilizler otomobillerle stanbul, skdar, beyolu muhitine bahriye efrad kararak lazm gelen noktalar tuttular ve srf fesat balangc olmak zere ehzadeba' ndaki 10. Kafkas Frkas Karargahnda bulunan karargah efrad zerine hcum ederek mzkac erleri ehit ettiler.(kahrolsunlar sadalar) mzkac erleri meydana kararak birer birer ldrdler. bir ksm pencereden aa atld, bir ksm yataklarnda ldrld, bunlarn resimlerini franszlar karp Avrupa'ya gnderdiler.(Allah rahmet eylesin sadalar) ancak evvelce verilen talimat ve daha sonra yaplan yaynlar sayesinde erler silahl olarak sokaklarda bulunmad. klalara ekildi. hibir tarafta kimsenin burnu kanamakszn ingilizlerin fesat maksatla hazrladklar tertip ve teebbsleri tanrya krler olsun yalnz be on neferin ehadetiyle neticelendi. o srada ngilizler harbiye nezaretini igal ederek benim nezaret odasna kadar sngl neferlerini soktular. lazm gelen emirleri vermekliimi tebli ettiler. zaten evvelce emir verildii iin ben kendilerini skutla karladm. ancak gsne dman sngleri dayanm bir harbiye nazr istanbul' un artk hr ve hilafet makam meziyetini grm bir harbiye nazr sfatyla pek zgn bulunuyordum. derakab sadrazam' a malumat verdim. kabinenin toplanmasn emretti. o srada 400' den fazla iki sraya dizilmi sngl ngiliz erat arasndan geerek kaplara birikmi ermeni ve rum ahalinin hakaretli nazarlar arasnda( kahrolsunlar sadalar ) geerek sknetle babli' ye gittim. hkmet lazm gelen protestoyu herhalde milletin erefine lyk bir surette yazmakta kusur etmedi ve o srada gerek milli meclis' e kar yaplmakta olan ve gerekse meclisi milliye kar yaplm ahvali, gerek askerlerimizin uyurken ldrlmesini protesto etti. bilhassa harbiye nezaretine kar yaplm tecavz protesto etti. Ancak ngilizlerin maksad etraf korkutmak iin nezaret makamnda bulunmu bir takm zevat ellerine kelepe vurarak yaln ayak, ba kabak, yk otomobillerine atarak hareketle uradan buradan toplattklarn haber aldm. sebebi sorulduunda hibir cevap alamadm. mesele mnevverlere kar byk bir tehdit savurmak ve stanbul' da hakimi mnferit kesilmek istedikleri anlalyordu. Cuma selamlna gittiim srada zthane' nin selamla kp kmamasn ingilizlere sormaa mecbur olduk. nk efendiler silahl bir neferin dar kmasna msade etmiyorlard. halbuki zatahane ve makam hilafet imdiye kadar tabii kuvveti cismaniye gstererek silahl bir askeri kta arasndan adet olduu zere camii erife terif buyurmalar lazm geldiinden biz buna phesiz cesaret edemedik. byle bir vaziyette ingilizlerin gelip silahlar toplamas suretiyle hilafet makamn bsbtn hakir mevkiye drmesini istemedik. byle bir vaziyette taviz vermeye mecbur olduk, asker gndermeye yalnz denizcilerden 50 kiilik bir mfreze gitti. daha sonra ngilizler msaade istediler, srf maiyeti seniyede bulunan biraz asker geldi. onlarndan arasndan zatahane ok zgn olarak geerek camii erife terif buyurdular. Fazl Paa* - Hangi camiye paam? Fevzi Paa - (devamla) Yldz' da Hamidiye Camiine efendim. Namazdan evvel beni kabul ettiler, fevkalade mteheyyi bulunuyorlard. buyurdular ki ben byle azab elim iinde camiye gitmek istemiyordum. fakat vazifei diniyedir. vazifeyi diniyeyi geri brakmay mnasip grmedim. cenab hakka kar bir ibadettir, ancak elli senelik mesainin gerek benim ve gerekse sizin kabinenin zerine ykldn grmekle fevkalade zgnm. enkazn altnda ezildik, diyerek teessf buyurdular. ayaa kalktlar, birka defa byk znt ile bendenize hitap ettiler. teselli verecek hibir ey yoktu. birka defa ingilizler harp gemilerinin toplarn evirmiler, gya uzaktan atlamazm gibi kprye kadar sokularak zrhllarn bir ksmyla her trl tehditleri yapmakta kusur etmemilerdi. oradan ekildik, hergn yeni tevkifler ve tehditlerle karlayorduk. zatahane ertesi gn selamlkta bendenizi tekrar kabul buyurdular. dediler ki; aman anadolu ile irtibat temin ediniz, bendeniz dedim ki; irtibat mheyyadr, ancak ingilizler mani oluyorlar. her bir telgrafmz kontrole tabi bulunuyorlar. phesiz her bir suhuleti gsteriyoruz, ancak ingilizler tarafndan duar olduumuz glk bizi byk bir tazyik ierisinde bulunduruyor. bu maruzatn zerine; sakn siz ekilmeyiniz ve anadolu ile irtibat tesis ediniz buyurdular. bendeniz bu ferman zerine yaverimi gndermek hususunda teebbs ettiim gibi kabine de baz zevatn gnderilmesine teebbs etti. ingilizler muvafakat ettiler. gnderildiini ve her bir taraftan da baz kolordularla irtibatlarmz arzettiim vakit fevkalade memnun oldular. ve bu suretle meselenin hsn suretle hallolacan ve stanbul' un igalinden ingiltere' nin bekledii gayenin artk kaybolmak zere bulunduu hissolunuyordu. biz de memnunduk. bu srada efendiler, bendeniz, zerinde vaki olan tazyikler de

kaldrld. nk samimiyetle ingilizlere diyordum ki; tehdit ile birey yapamazsnz. siz bizi tatmin ederseniz hayat bahedersiniz, biz hereyi yapmaya hazrz ve bu tatmin de benimle olmaz, belki kabineyi tatmin ediniz, bu ricamz aksi tesir yaparak hergn kabineye nota bombardman balad, gece gndz u yle olmu, bu byle olmu gibi en ufak eylerle kabineyi taciz ederek ekilmeye icar ettiler. Filhakiki kabine de bir iki hafta mddetle baskya dayand. bu tazyiklerin esasn efendiler kuvayi milliye' nin red ve kabahatlendirilmesi tekil ediyordu. kavuya milliyeyi reddediniz diyorlard. bizce kuvayi milliyenin haksz igallerden ortaya ktn, izmir' in igalinde yunanllarn birok zulm yaptklar Avrupa' nn bitaraf devletler tarafndan tasdik olunduu grnrde iken bizim kuvayi milliyeyi ve bu tazyikten domu cepheyi reddetmemiz dorudan doruya milletimize bir ihanet olurdu. biz bunu yapamayz.( alklar) zmir' in bununla beraber ark vilayetlerinin tecavzne urayacana dair sk sk rivayetlerin ortaya kmas ve bir pontus hkmetinin trabzon, samsun havalisinde karadeniz sahillerinde zuhur etmek zere bulunduuna dair pek ok havadislerin dolamas, bsbtn milleti heyecana getirdi ve bu suretle kuvayi milliye teekkl etmitir. bu teekklden maksat milletin haksz olarak duar olduu saldrlara kar rz ve namusunu meru bir surette savunma ve muhafaza etmek istiyordu. orduyu kullanamyoruz, millet bunu gryor. tabii meru nefis mdaafasnda bulunuyor, milletin baz harekt vardr. biz bunu reddedemeyiz. ancak unlar reddederiz. kuvayi milliyenin namna baz taknlklarn harekat vardr, millete baz yerlerde fenalk yapanlar bazsn ldrr, bazsn kaldrr, bu harekat milletin arzusu dahilinde deildir. keyfi bir takm ticaret yapanlar reddetmek istiyoruz. fakat umumiyet itibariyle kuvayi milleye namna bir reddiye yazmak dorudan doruya kendisini iskt etmek demektir. hkmet ancak milletin arzusu ile ve millete faydal olmak iin iktidar mevkiine gelir. milletin zarar iin mevkii iktidarda duramaz. bizim bu nota teatisi esnasnda tekrar bir olay oldu. dediler ki nerde Kuvayi Milliye kprleri bozdu ise oradan stanbul' a erzak gelmiyor. Istanbul a kalrsa kuvayi milliye evvela sorumludur. sonra da siz sorumlusunuz, nk Kuvayi Milliyeyi reddetmediniz, ve bu devirde unu da sylemekten ekinmediler ki biz Amerika' dan un getireceiz, fakat bunu hristiyanlara vereceiz, islamlar dnmeyeceiz.(kahrolsunlar) maksat bize tazyik edip, illaki Kuvayi Milliye'yi red ve tel in ettirmekti. tekrar bendeniz bunu zerine telgraflar yazdm. aman kprleri bozmaynz, erzak gnderiniz buraya, biliyordum bunlarn tesiri olamazd. nihayet efendiler bir nota yazdk. imdiye kadar arzettiim hususat tafsilatl olarak hikaye ettik, nk bu arzettiim maddelerin bir ksm hariciyemize giriyor, ifahi notalarla, ifahi takrirlerle anlatlyordu. bunlar tarih sayfalarna gemeyecek ve inkr edecekler diye bunlar tafsilatl olarak yazdm. bir nota yazdk ve bu notada dedik ki bizim maksadmz sulh salamaktr ve bu sulh ile biz bizzat osmallarn memleketini kurtarmak deil, dnya sulhn temin edeceiz. millete kabul ettireceiz ve sizin bize bahedeceiniz adilane artlarla sulh yapacaz. ve millete ayrlk gayrlk olmama hissini bizim kabine tekeffl ediyor, bu kadar sulhe istekli ve kendisini ortaya atan bir kabineyi ne yolda telakki edecektir? Dmanlarmza bunu anlatmak istiyorduk, madem avrupa sulh istiyor, sulh yapldktan sonra aklanacaktr. biz bunu tekeffl ediyoruz. biz yapacaz diyoruz, bu gayet ar, belki altndan kamayacamz mklata vatan akyla giriyoruz. fakat acaba ingilizlerin fikri nedir? ingilizlerin teklifi nedir? bunu anlamak efendiler, ingilizler bu teklifimizi kabul etmediler.(hay hay sadalar) ve bunun zerine bir mazbata yazdrdk. Babli' de kabinenin sulh siyaseti ingilizlerce kabul olunmuyor ve ngilizlerin maksad bizim iimize nifak sokarak birbirimize drmektir. ( kahrolsunlar sadalar) maalesef bir heyet de bulmular, harb istiyorlar. fakat byle bir harb ki kendilerinin burnu kanamakszn birbirimize drmek ve harbetmek istiyorlar. yine maatteessf zatahane tazyik iinde bulunduu iin biz durduk, tahammln fevkinde baskya uradk, en nihayet bize dediler ki, efendiler... gayet ar muameleye duar olacaksnz, yani bizi babali' den sng ile atacaklar, bunu ihsas ettiler. biz buna tahamml edecektik. ancak o zaman hkmet merkezi istanbul' da kalamazd. biz ekildik, bizden sonra kabine bir iki gn kurulamad, ancak tabi malumatmz var. bu kabinenin teekkl ile beraber benim temasa geldiim gerek o kabine erknndan zevatn, gerekse harbiye nezaretinde bulunan arkadalarmdan aldm bilgiye nazaran kabineye tazyik icra ettiler, fetvay veriniz diye. nihayet o fetvay aldlar. malumunuz olduu zere o fetva ingiliz sngs ile alnm islm sinesinden birbirine drmek iin, ilk defa yazlm ac bir vesikadr. milletin hakikat hissi mit ederim ki bu fecaat grecek ve bunun ehemmiyetini sfra indirecektir. ( phesiz sadalar ) Refik Bey* - Zaten yoktur, inmitir. Fevzi Paa (devamla) - Efendiler, bendeniz stanbul' dan daha evvel kmak istiyordum. ancak temasm evvela ingilizlerin siyasetini anlamak hususuna matuf idi. anladm. bunda hi phem kalmamtr. saniyen ingilizlerin askerlike ne yapacaklarn tedkik etmek idi. bunlarn en byk arzular iimizdeki baz hayinleri tevik ederek millet arasna kan drmek ve bu kan ne kadar genilerse ileri o kadar kolaylaacaktr. ve bunu sylemekten de ekinmiyorlard. yani en ar ne olursa olsun bizi mahvedecek, sulh imza etmeye rza gstermiyoruz, biz buna rza gsterecek bir heyet bulacaz, fakat rza gsterecek heyet millet namna olsun, buraya dikkat isterim.

Mfik Bey* - Kabul etmez millet. Fevzi Paa (devamla) - Yani diyorlar ki, sulh milletle yapacaz, bunun iin siz milleti elinize alnz, millet elimizde deyiniz, ondan sonra biz sulh yaparz. bu ne demektir efendiler? birbirinizle boazlanz, kuvvetsiz ve zayf kalnz, biz de bir ingilizin burnu kanamadan Anadolu' yu istila edelim, sizi esir edelim demektir. ( kahrolsunlar sadalar) allah' n lutfundan kuvvetle umud ederim ki ingilizler imdiye kadar bir ok eylerde aldandklar gibi - anakkale hcumunda olduu gibi - bu meselede de aldanacaklardr.( alklar ) bunlar aldatan efendiler birka haindir. ve bu hainler iimizde ne kadar az olursa, biz birbirimizle nifak halinde ne kadar azimkrane hareket edersek, ingiliz plan tamamyla ve o kadar abuk suya decektir. bizde bir fenalk ortaya karsa, derakab bastrlr ve ingilizler grrlerse Trkler tek bir kitle halinde kendi hayat haklarn istiyorlar, bunu grrlerse efendiler, istikbalimizi kurtardk demektir. (alklar)(inallah sadalar) bendenizin hissiyat bundan ibarettir, hrmetlerimi arz ederim efendiler.(teekkr ederiz sadalar) Reis Paa* - Paa hazretlerinin verdii bu izahat bastrp yaynlasak.(hay hay sadalar) elebi Hazretleri stanbul' da bir heyetin izam hakknda verdikleri takriri bu izahattan sonra geri alyorlar.(alklar) ********** KAYNAKLAR: [1] T.B.M.M. Gizli Celse Zabtlar, 24 Nisan 1336 (1920), Devre: 1, tima: 1, 2 nci in'ikat - 4 nc celse, Cilt : 1, sayfa 9. (Meclis Tutanaklar) [2] T.B.M.M. Gizli Celse Zabtlar, 24 Nisan 1336 (1920), Devre: 1, tima 1, 2 nci in'ikat - 4'nc celse, cild 1, sayfa 9. (Meclis Tutanaklar) [3] T.B.M.M., Zabt Ceridesi, Devre 1, tima senesi 1, tima 5, 27.4.1336 Sal, ikinci celse, cild 1, sayfa 9093. (Meclis Tutanaklar) ******************** ******************** ********************

Tarihe k tutan Avni Paa'nn hatrat kt - Mustafa Armaan

(Fotoraf: [solda] M. Kemal Atatrk'n Vahidettin [radyallahu anh] huzurunda ettii yeminin belgesi. [Sada] Vahidettin'in el yazs.) Rusya'dayken sevgili Timofey i burkan bir olay anlatmt. arlk dneminde insanlar okullarda gnlk tutmaya zendirilir, hemen her ailede birileri mutlaka gnlk tutarm. Ancak Stalin iktidarnda bu gnlkler milletin bana bela olmu, zira evleri basan polis, nce gnlklerden ailenin siyasi tutumunu itiraz edemeyecei kantlarla deifre ediyormu. Sonra gelsin mahkemeler, srgnler, idamlar... Panie kaplan halk, gnlkleri sobalarnda yakarak kurtulmaya alrken, Petersburg'un stn koyu bir duman tabakas kaplam. Ben bunu Trkiye'de 1950'den nce ok az ciddi hatratn yaynlanna benzetiyorum. Yaynlananlarn ou da 1945 sonrasna rastlar. Demek ki, Tek Parti dneminin ayn zamanda hatratlar zerinde kurduu bir diktatrlkten de sz edebiliriz. Kzm Karabekir'inki gibi yaklan hatratlar Rusya ile Trkiye arasndaki balanty kuvvetlendirmeye yaryor sadece. Yakn tarihin yeniden yazlaca gnler yaklarken (inaallah), 90 yldr korku duvarnn arkasna saklanan hatratlar birer ikier arz- endam ediyor. Hafzamzn yrtklar onarlyor. Velhasl, kendimizle yeniden konumaya balyoruz; kendimizle, yani tarihimizle... Tima Yaynlar'ndan yeni kan "Vahdeddin'in Srda Avni Paa Anlatyor" adl kitap bize I. Dnya Sava ve Milli Mcadele'nin bilinmeyenlerini yetkin bir tann azndan aktararak tarih mahkemesine yeni kantlar sunmakla kalmyor, karanln alann biraz daha daraltyor. Kitabn deerini artran zelliklerden biri, hem Paa'nn hem de Vahdettin'in anlattklarn ve sonunda da Padiah'n yazdrmaya ve yazmaya balad tamamlanmam bir hatratn iermesi. Mustafa Kemal'in Vahdettin'in huzurundaki yemini Avni Paa'nn hatratnda ok ilgin bilgilere rastlyoruz. Mustafa Kemal Paa'nn Samsun'a gitmeden nce Vahdettin'in huzurunda ettii yemin bunlardan biri. Bir Mays gn Padiah askeri niformasn giymi olup ayakta durmaktadr. Sadrazam Damat Ferid ile Yaver Avni Paa iki yannda, birer adm gerisindedirler. M. Kemal Paa bu lnn karsnda asker duruuna din bir eda katarak ilerlemi ve sa elini Kur'an- Kerim'in zerine basarak u yemini etmiti: "Bakanlar Kurulu'nca dzenlenip Padiah'n iradesine sunulan 21 maddelik zel talimatta bana verilen yetkiler dorultusunda Padiahmzn Anadolu illerindeki btn mlki ve askeri memurlar zerinde icrasna grevlendirildiim denetleme ve soruturmalar, Halife hazretlerinin yksek rzas erevesinde iftihar kaynam ve klece vncm olan tam bir sadakatla elimden geldii kadar yapacama vallahi billahi." Ksaltp sadeletirdiimiz yemin metni kitapta rastladmz orijinal bilgilerden sadece biri. Dahas var elbette. nklap tarihlerinden beyni kirelenmi nesillere sarsc, artc gelecek bilgiler bunlar. Mustafa Kemal, Vahdettin'i nasl vm? Genellikle Mustafa Kemal Paa'nn komuta ettii 7. Ordu'nun Filistin'de yenilmedii, baaryla geri ekildii anlatlr. Avni Paa ise bu olay farkl anlatyor: "Filistin bozgununu gayet veciz ve yaln szlerle ifade eden ve deerlendiren M.Kemal Paa'nn ibu telgrafna ilave edecek bir ey yoktur. Yalnz am'n savunmasyla grevlendirilen smet nn'nn bu defa da sorumluluklarn, grevini ve am' yz st brakp kendi kararyla Halep'e firar ve oradan stanbul'a katn ve kendisinin (M.Kemal'in) Halep'te sahra muharebesi yapacak halde deilken, Halep'in mehur 'sahra lemi'nin biroklarndan geri kalmadn ilave etseydi, bir asker ve insan fazilet gstermi olurdu. (...) Ordu ve kolordularn dmana teslim edip yalnz aziz canlarn kurtaran kahraman komutanlar elleri bo olarak Halep'e gelebilmilerdi." Avni Paa daha sonra Mustafa Kemal Paa'nn Filistin'e Padiah Yaveri niformasyla geliine dair bir hatrasna yer veriyor. 7. Ordu Komutan olarak Filistin'e gnderilen M.Kemal'in erefine am civarnda, Bamenzil kararghnda bir yemek verilmitir. Mustafa Kemal, yemekteki konumasnda Vahdettin'i vm ve yksek hogrsnden onur duyduunu anlatmtr. M.Kemal'e gre Vahdettin "feraset ve zek" sahibidir, olaylar ok yerinde deerlendirmektedir ve tek tarafl bar yaparak lkeyi savatan karmaya almaktadr. Zaten kendisi de Padiah'n bu hedefini gerekletirmek zere buradadr.

zmir'in igalinden sonra protesto amacyla istifa etmeye hazrlanan kabine yelerini ziyarete giden M.Kemal Paa'nn, "O halde benim Samsun'a gnderilmem ne olacak?" diye telalandn ve onlara "Aman efendim, bence istifanz hi uygun deildir. Aksine, srar ederek greve devam etmek gerekir." dedii de Avni Paa'nn iddialar arasnda. Kmsenip alay edilen Misak- Halife... Avni Paa'nn hatratndan rendiimiz bir baka gerek ise Misak- Milli yannda bir de Misak- Halife'nin varldr. Misak- Milli tilaf devletlerine kar yaynladmz hakkmz olan meru topraklara dair asgari arttr. Misak- Halife ise Osmanl'nn brakt geni topraklar zerindeki Hilafet'ten gelen manev haklardr. Nitekim Damat Ferid Paa'nn Paris Konferans'nda dile getirmek istedii ama tilaf devletlerince kmsenip alay edilen talepler gerekte Misak- Hilafet'le ilgiliydi. ngilizler Misak- Halife'den hi mi hi holanmamlard. nk Hilafet'in gcnn tehlikeli bir ekilde kullanlmas ihtimalini tehlikeli buluyorlard. ngilizlerin Halife'yi Anadolu ile uzlamaya zorlarken Hilafet'in kaldrlmasn isteyileri arasndaki elikiye dikkat eken Avni Paa'nn aadaki ifadesi bence kitabn en ok tartlacak paragraf: "... Hilfet'in Trkiye'de kalmas lzum ve gereine daha ziyade inandm. Yaptm deerlendirmeden mteessir olanlar; "Paa, Ankara'da ve Kuv-y Milliye'de hibir fert yoktur ki, sizin imdi sylediklerinizi dnm olsun. Kuv-y Milliye stanbul'a gelecek zmir, Edirne'yi almakla ve yalnz Misak- Milli'nin tahakkukunu grmekle yetinecektir. Millet de bunun iin Mustafa Kemal'in heykelini dikecektir." dediler. Ben de cevaben; "Sizler Mustafa Kemal'in bir heykelinin dikileceini sylyorsunuz. Ben ise iki heykelinin yaplacan zannediyorum. u fark ile ki; birini tuntan; Milliciler Ankara'da yaparlar, dierini de ngilizler altndan Londra'da yapacak ve srf bunun iin Kuv-y Milliye'nin harektna katlanacaktr zannediyorum." dedim." [...] Ne yazk ki, mevcut kanunlar dolaysyla (...) iaretiyle yaynlanamayan ksmlar bu hizmeti yeterince yerine getirmesine mani olmu grnyor. Artk bu utanc daha fazla yaamak istemiyoruz. Hatratlar zgrce konuabilsin. Azlarna taklan susturucular kartlsn. Jean Genet'nin dedii gibi tarihin bizi nasl arpk urpuk insanlar haline getirmeye alt bu meum noktalardan yeterince belli deil mi? Avni Paa kimdir? 1878 Batum doumlu olan Ahmed Avni Paa, Harb Okulu'ndan mezun oldu, 1897 Yunan Sava'na, ardndan Balkan ve I. Dnya Savalar'na katld. Vahdettin'in Bayaverliine atand, bir ara Bahriye Nazrl yapt. Cumhuriyet'ten sonra 150'likler listesine alnd. Vefatna kadar Vahdettin'in yannda bulundu. Mezar Lbnan'n Cnye kasabasndadr (1934). Ailesi tarafndan muhafaza edilen hatratn, Osman nde yayna hazrlad. *** NOT: Ke yazsn ksalttk. ******************** ******************** ********************

Sevr; "Proje"dir ve onaylanmamtr, benimsenmemitir (13 delil)

Bu konumuzda Sevr'in sadece bir "Proje" olduunu, itilaf devletlerince ciddiye alnmadn 13 delille ispat edeceiz inaallah. *** 1 - M. Kemal Atatrk, benim tespitlerime gre Nutuk'ta, tam 15 defa Sevr'den "Proje" olarak bahsetmitir. Elimde bulunan, Bedi Yazc'nn eski Trke ve yeni Trke olarak yazd Nutuk'un[1]; 562. sayfasnda 2 defa 572. sayfasnda 1 defa 632. sayfasnda 3 defa 728. sayfasnda 5 defa 732. sayfasnda 1 defa 734. sayfasnda 1 defa 740. sayfasnda 2 defa

olmak zere toplam 15 kez Sevr; "Proje" olarak tanmlanmtr. Daha fazla olabilir, benim bulabildiklerim bu kadar. stelik 728. sayfasnda M. Kemal yle diyor: "Efendiler! Mondros Mtrekesi'nden sonra Trkiye'ye muhasm devletler tarafndan drt defa sulh eraiti teklif edilmitir. Bunlarn birinicisi Sevr Projesidir. Bu proje hibir mzakerenin mahsl olmayp Dvel-i tilafiye tarafndan Yunan Bavekil Msy Venizelos'un da itirakiyle tanzim ve Vahidettin'in hkmeti*** tarafndan 10 Austos 1920 de imza edilmitir. Bu proje TBMM'nce bir `zemin-i mnakaa bile addedilmemitir." ***Dikkat edilirse M.Kemal Paa, bu metni daima proje diye isimlendirmekte ve projenin imzalann Vahideddinin Hkmeti tarafndan diyerek Vahideddin Hana deil, hkmete izafe etmektedir. Dorusu, o hkmetin murahhaslar (delegeleri) tarafndan olacak. Ayrca mnakaa bile edilmemi, ancak her nedense gnmz kemalistleri Sevr'e dayanarak Sultan Vahideddin'i (radyallahu anh) haa ihanet ile sulamaktadrlar. Bu birinci delilimizdi. ********** 2 - smet nn, Ulus gazetesinde yaynlanan hatratnda "Proje" tabirini kullanmtr.[2] ********** 3 - Amerikan arivlerinde bulunan, "Trk-Fransz Anlamasn" eitli ynleriyle inceleyen Franszca bir belge var elimde...[3] Belgeye gre Fransa ve Trkiye'nin dostluklar ok eskiye dayanmakta ve Trkiye zaten byk savata Fransa ile deil Ruya ile savamaktadr. gal durumunda ise Fransa ve Franszlarla karlaan Trk halk onlarla eskiden olduu gibi dost olmutur. Fransa gereki bir yaklamla Trkleri bir uak durumuna dren Sevr andlamasn reddetmi ve kendi mirasnn kalntlar olan topraklan bylece Trklere geri vermitir. Fransa bylece kendisini ngiltere'nin dou siyasetinden ayrm ve Yunanllar gibi macerac olmadn gstermitir. Fransa zaten Trkleri paralamaya ynelik anlamalara Spa, Hythe ve San Remo'da kar km ve Lloyd George'a Tk halknn hayatna dokunmamas ve onu kendi topraklarnda hr brakma konusunda verdii sz hatrlatm. Yunanllarn macerac davran mareal Foch, general Gouraud ve albay Georges tarafndan iyi karlanmam. Fransa bylece Trklerin meru isteklerini kabul etmi. Yani, Fransa Sevr'i ciddiye bile almam ve reddetmitir. ********** 4 - Kemalist tarihi Prof. Sina Akin, 1983'te "Yaba" dergisine yle yazmtr: "ABD 1919 sonunda Avrupa siyasetinden elini eteini ekmek kararn ald. ngiltere, Mslman smrgelerine ibret olsun diye Yunanistan kendi uydusu yapp Trkiye'yi ezmek kararndayd. Fransa ve talya, onun mttefiki olarak bu karara katlyor grnyorlard. Nitekim Sevres Antlamasn birlikte yaptlar. Fakat anlalan kimse Sevres'i ciddiye almyordu ki hibir devlet bu antlamay onaylamad. Sevres'i, garip bir ekilde, bile bile l dourdular."[4] ********** 5 - Yine Prof. Sina Akin, " Sava ve Sevr'de lm" isimli eserinde u szlere yer vermitir: "Vahidettin imzalatt Sevr Antlamasn hibir zaman onaylamad () lgin olan baka bir ey, sonbaharda Vahidettinin kendisi de `feragat silahn kullanmaya balad. () De Robeck bu olaslk karsnda hayli heyecanland, nk [eer Vahidettin tahttan ekilirse] Abdlmecite bu antlamay onaylatmak ok zor olacakt. () Vahidettin San Remo'da dikte ettii anlarnda Sevr'i zorunluluktan ve zaman kazanmak amacyla imzalattn, ama onaylamaya hi niyeti olmadn sylemitir."[5]

********** 6 - ngiltere Parlamentosu tutanaklarnda yaplan bir aratrmada yelerden birinin Sevr'i "insanlk kibrinin ve ahmaklnn ant" saydn gryoruz. Bir eyi daha: Lozan grmelerini kabul etmek suretiyle Sevr'i "yrtan taraf" olarak ngiliz hkmetini tebrik ettiini gryoruz.[6] ********** 7 - Osmanl bar heyeti bakan Tevfik Paa bu `antlama (muahede) projesinin "Devlet ve istiklal merhumlar ile katiyen kabil-i telif" olmadn yani `bamszlk ve hatta `devlet kavramlaryla badamasnn mmkn olmadn sylemitir.[7] ********** 8 - Sevr artlarnn Trkiye'ye bildirilmesinin zerinden sadece 10 gn gemitir ki eyhlislam Mustafa Sabri Efendi, Sultanahmet meydannda dzenlenen mitingde krsye kp ateli bir konuma yapm ve projedeki artlarn asla kabul edilemeyeceini haykrmtr.[8] ********** 9 - Sultan Vahidettin ise Sevr'den her bahsedildiinde `Musibetler Mecmuas `Mecelle-i Mesaib diyen ve Antlamay tasdik etmektense tahtmdan feragat etmekte kararlydm, ifadesini kullanan Padiah Vahideddin Han, Avni Paa'ya dikte ettirdii hatralarnda kendini yle ifade etmitir; ` O Sevr ki ilk defa elime aldmda keskin bir ac ve korkulu bir rperti hissettim Sevr bana gre ne bir antlama ne de bir pakt. Ktln batan aaya ta kendisiydi. Bu belge elime geldiinde, mecburi ve geici bir imza taktiiyle biraz zaman kazanmaya altm. Eer iler kt gider ve bu oyalamay baaramazsam antlamay imzalamaktansa tahtan feragata kararlydm.[9] ********** 10 - Sultan Vahidettin, yurdu terk ettikten sonra da Mekke'de yaynlad bildiride, Sevr'i tasdik etmediini beyan etmitir.[10] ********** 11 - Hkmdarn damad smail Hakk Okday Bey'e gre ise Sultan Vahideddin, anlamann geici bir sre ile dahi imzalanmasna kardr: `Sultan Vahideddin Han, ekim aynda mttefiklerin onca basksna ve Damat Ferit Paa'nn kanun mecburiyet olduunu hatrlatmasna ramen Sevr'i geici olarak dahi imzalamay reddetmiti. Sevr'i daha sonra imzalamay reddederek Sultan ok ak bir biimde bu barn artlarn kabul etmediini yeterince gstermiti.[11] ********** 12 - Sultan kendi ifadesi ile "her ktln kendisi" olan bu Sevr paavra projesini, Damat Ferid Paa'nn zorlamasna ramen sultan tarafndan imza edilmemi bulunduu devrin leri Bakan Ahmet Reit Bey tarafndan hatrlarnda aka ifade edilmitir: "Zat- ahane'nin bu metni Sadrazam Ferid Paa'nn, telkin ve zorlamasna ramen, tasdikinden kesin bir ekilde kand pheden uzaktr."[12] ********** 13 - Son olarak tarihi Murat Bardak'nn szlerine yer verelim: "Milletleraras bir anlamann imzalanm olmas, bugn olduu gibi, o zamanlarda da metnin yrrle girmesi iin kfi deildi. Metin imzalanr ve devletler kendi kanunlarnn ngrd ekilde onayladktan sonra 'teati ederler', yani onay belgelerini karlkl olarak birbirlerine verirler ve anlama ancak bundan sonra yrrle girerdi.

Sevr'in 433. maddesinde, 'Onay belgelerinin Trkiye ve mttefik devlet tarafndan en ksa sre iinde Paris'e gnderilip bir tutanak hazrlanmasndan sonra yrrle girecei' yazlyd. Trkiye ise anlamay onaylamad, onay belgelerinin gnderilmesi ve teatisi diye birey szkonusu olmad, dolaysyla da Sevr, bizim amzdan hibir ekilde resmiyet kazanmad."[13] ********** Binaenaleyh, iddiamz 13 delille ispatlam bulunuyoruz... Aslnda Sevr'in bir ok maddesi zaten Lozan'da M. Kemal Atatrk ve zihniyeti tarafndan kabul edilmitir. Sevr'in 139. maddesi; "gal altndaki Mslmanlarla btn ilikinizi keseceksiniz" mealindedir... Peki bunu M. Kemal Atatrk yapmad m? Osmanl Devleti'ni bir gaye iin paralamak istediler. Acaba "Yurtta sulh, cihanda sulh"un bu gayeyle bir ilgisi var myd? ********** KAYNAKLAR: [1] Bedi Yazc, Moda, ubat 1995. [2] nn hatralar, Ulus gazetesi, 24 Temmuz 1968. [3] Fotorafa baknz. [4] Prof. Sina Akin, Trkiyenin nnde Model, Telos Yay., 1997, sayfa 42. [5] Prof. Sina Akin, Sava ve Sevrde lm, T. Bankas Yay., 2010, sayfa 220 vd. [6] M. ufal, "Lozan konferans ve", ATAM, Temmuz 2000, sayfa 564. [7] Ikdam gazetesi, 15 Mays 1920, sayfa 1. [8] Mustafa Armaan, Zaman gazetesi, "Sevr'i tartmaya ama zaman geldi mi?" 18 Temmuz 2010. Mustafa Armaan'dan 4,5,6'nc dipnotlarda istifade edilmitir. [9] erif Paa'nn Sultan Vahideddin'den Tuttuu ahsi Notlar, (1924-1925) den naklen Murat Bardak, ahbaba, stanbul 1998, sayfa 165-168. [10] Sultan Vahideddin Han`n Mekke Beyannamesi (1923). [11] Sultan Vahideddin'in Damad .Hakk Bey'in Notlarndan Naklen Murat Bardak, ahbaba, stanbul 1998, sayfa 165-168. [12] Ahmet Reit Bey, Grdklerim Yaptklarm, stanbul 1945, sayfa 299. [13] Murat Bardak, Hrriyet gazetesi, "Hi endielenmeyin, Sevr'i biz zaten onaylamamtk", 31 Austos 2003. ******************** ******************** ********************

Vahidddin zaferi Ayasofya'da kutlad - Sultana Hain diyenler utansn

Sultan Vahidddin (rh.a), balatt Kurtulu Sava'nn zaferle neticelendiini renince bu saadetli gn Ayasofya'da kutlamak ister. Halbuki zaferini kutlamak istedii bu insanlarn niyetlerini iyi bilmektedir. Tabloyu ecnebi Sinyor Piyetro Quaroni'nin kaleminden sunalm: "Trk ordusu, her semti alevler iinde yanan zmir'e girmiti. Yunanistan'la yaplan harp, artk sona ermiti. (..) Sultan'n Ayasofya'da Trk kuvvetlerinin zaferini tes'id (kutlamak) iin, teberrken mevld okutaca duyulmutu. Bu, cidden dndrc bir haberdi. Zira Ankara Hkmeti Sultan hakkndaki fikrini, ona kar neler tasmim ettiini artk gizlememekte idi. Ve Sultan, kendisini de devirecek olan kuvveti, zafere ulatrdndan tr, Cenab Hakka hamd edilmesini istiyordu. (..) Byk Camie vardm zaman hava kararm, gece olmutu. Ayasofya m'minlerle dolup tamakta idi. Byk i kapdan girince, hemen lo bir yer seip bir hal stne bada kurdum. Bence Ayasofya'nn ii insan elinin yapabildii eylerin en gzellerinden biridir. (..) Binlerce kandilden ruha skn veren tatl bir k dklyordu. (..) Mollalar, hafzlar sra ile Kur'an okuyorlard. Mihrabn yannda, bu m'minler kalabalnn nnde O, tek bana duruyordu. Banda gri bir kalpak vard. ine krmz uha kaplanm mavimtrak paltosunun yakalar cmerte almt. O.. Majeste Altnc Mehmed.. Osmanllarn mparatoru, m'minlerin emiri, zllullahi fi'l-arz, krallar kral, sultanlar sultan, lemdeki hsrevlere talar datan ve daha nice unvanlarn sahibi SULTAN... Cemaat halinde eda edilen bir slmi ibadet, yani namaz kadar ihtiaml bir manzara olamaz. (..) Ulemadan bir zat mihrapta birka basamak ykseldi. (..) Arapann bazen peltek, bazen sert seda veriini, Trk dilinin kvrak ahengi takip ediyordu. Kulaklarm arasra bir kelimeyi farkedebiliyordu... Ama etrafm saran halkn ne derece kendinden gemi ve alevlenmi olduunu hissediyordum. Ve hutbe biter bitmez bu halktan korkun bir haykr ykseldi: 'Kahrolsun gavurlar!' Ve u anda kendimi bilhassa yalnz ve daha da fazla gvur bulan ben, itiraf ederim, hi utanmadan itiraf ederim ki, ben de, tpk onlar gibi grtlam yrtla yrtla haykrdm: 'Kahrolsun gvurlar!' Namaz, mevlt ve du bitince sert bir kumanda duyuldu. (..) Majeste Sultan Aysofya'dan ayrlyordu. Yanmdan geerken dikkat ettim:

Ban biraz sana emi, gzlerini hafife yummu, du okur gibi bir hali vard. Dirsekleri hl bklm, avular hl kbleye doru akt. Yz ok sararmt." ********** KAYNAK: Nizamettin Nazif Tepedelenliolu, Ordu ve Politika, Istanbul 1967, sayfa 367. ******************** ******************** ********************

M. Kemal Atatrk tarafndan aldatlan din adamlarnn Kurtulu Sava'ndaki rol - 1 (4 Blm)

(Fotoraf: 6 ve 7'inci dipnotlara dair Meclis tutanaklar) Halk, Kurtulu Sava'n "dmandan kurtulu" olarak anlad iin, "grnrde" dmana kar mcadele eden M. Kemal Atatrk'n yannda yer almtr. Ancak M. Kemal Atatrk "gerekte" dmandan deil; Osmanl Devleti'nden, Hilafet'ten ve Allahu Teala'nin emirleri olan eriat'tan, ksaca Islam'dan kurtulmak maksadyla mcadele ediyordu. Din adamlarda, M. Kemal'in gerek maksadn anlamam ve bu oyuna gelmilerdir. M. Kemal Atatrk 22 Aralk 1919 tarihinde, yani Kurtulu Sava'nn balarnda, din adamlarndan destek almak ve "Islam mcadelesi" yapt intiban vermek gayesiyle Hacbekta' ziyaret etmitir.[1] Yine ayn amala 23 Nisan 1920 tarihinde Birinci Trkiye Byk Millet Meclisi Cuma gn ve dualarla almtr.[2] Ancak yunanllarn vatanmzdan kmasyla birlikte M. Kemal Atatrk'n gerek yz de ortaya kmtr. Nitekim Sakarya Meydan Sava'ndan sonra beraberindekilerle Ankara'ya dnen M. Kemal Atatrk, dua etmek iin Hac Bayram Veli'nin trbesine gitmek isteyenlere: - "yle ey olmaz, yurt topran kar kar kann aktarak ve cann vererek savunan Mehmetiin hakkn ben evliyalara kaptrmam!" Deyip doruca meclis binasna sapmtr. M. Kemal byle bir davranta bulunmasnn gerekesini ise yle aklamtr: - "Kimileri benim bu davranma kamunun inancn inciten yersiz bir davran gzyle bakm olabilirler; ama ben, hele yurdun savunmasnda, gvenilecek gcn evliyalarn, yatrlarn 'maneviyat' olamayacan hatrlatmay 'artk' zorunlu bulmutum."[3] Yani, M. Kemal'in "artk" bunlara ihtiyac kalmamtr. Baka bir vak'a ise yledir: "Meclise geldik. Bir de mezzin geldi. Mezzin ezan okudu. Meclis kapsndan ieri girdiimiz zaman Atatrk'n nne srmal elbiseler giyinmis bir Imam dikildi. Atatrk ne istediini sordu. Imam ellerini kaldrarak, "Dua etmeden girilmez!" dedi. Atatrk, "Bu yurt Mehmediin sngs ile kurtarld ve bu meclis onun gayretiyle kuruldu. Yoksa senin duanla degil! ekil oradan!" dedi ve imam eliyle iterek meclise girdi."[4] Grdnz gibi, M. Kemal Atatrk halk ve din adamlarn aldatmtr. te yandan M. Kemal Atatrk TBMM'nin alnn ncs ve en rgtl son kongrede, Sivas Kongresi'nde, yle and imitir: "Makam- Celil-i Hilfet ve Saltanata, Islmiyete, Devlete, millete ve memlekete manen ve maddeten hizmetten baka bir gaye takip etmeyerek... alacama... namusum ve bilcmle mukaddesatm namna vallah, billh."[5] stelik, 24 Nisan 1920 tarihli Meclis konumalarnda da Hilafet makamn ve Saltanat koruyacan sylemitir (sadeletirdik) : "Hilfet makamnn ve saltanatn bamszlnn dokunulmazln, milli bamszlmz ve milli snrlarmz iinde yaama imkn verecek bir bar salayacak nerileri ayrntlar ile tespit edip uygulayabilmek iin, millet tarafndan olaanst yetkiye sahip bir meclisin Ankara'da toplanmas gereini millete duyurmakla ilgili milli grevimizi ve vatan borcumuzu da yerine getirdik.(...) Meclisimizde oluan ve beliren milli kudretimiz, Hilfet makam ve saltanat yabanc basksndan kurtaracak ve Osmanl devletini dalma ve tutsaklktan kurtarma nlemleri alacaktr. Tam bamszla sahip, hilfet makamna vicdani ball ile vnen, islm dnyas iinde yaama anlayn kendinde gren bir milletin tutsak olamayaca inancyla, davranlarmz adm adm izleyen btn medeni dnya ve insanlk sizlere yardmc olacaktr. (Hararetli alklar)"[6] Ayrca ayn gn Meclist'e, Sultan Vahidddin'e (radyallahu anh) "nc Ordu Mfettii ve Padiahn Fahri Yaveri M. Kemal" imzasyla yle bir telgraf ektiini beyan etmitir (sadeletirdik) : "Millet bamszlna kavusun, saltanat makam ile yce ve byk hilfet yok olmaktan kurtulsun. Sonsuz

ballmn daima artmakta olduunu bildirerek buna inanmanz rica ederim."[7] Mesele gayet ak deil m? Hilafeti, eriat' ve Saltnat kaldran M. Kemal deil miydi? Resmen halk ve din adamlarn kandrmtr. Bunu zaten kendisi de itiraf etmektedir... Yaveri Mazhar Mfit Bey, M. Kemal Paa'nn Erzurum Kongresi'ni aarken yapt konumann sonunda u szlere yer verdiini yazar: "En son olarak niyazm udur ki, Cenb- Vacib'l-Amal Hazretleri, Habib-i Ekrem'i hrmetine, bu mbarek vatann sahip ve mdafii ve diyabeti celile-i Ahmediye'nin ilyevnilkyme- haris-i estak olan millet-i necibemizi ve makam- saltanat ve hilfet-i kbry masun ve mukaddesatmz dnmekle mkellef olan heyetimizi muvafk buyursun." Mazhar Mfit, bu konumay yadrgayarak Paa'ya niin byle bir konuma yaptn sorar. Kongre akam Paa'ya: - "Erzurum, nutkunuzun sonunu **mft efendinin duas gibi** bitirdiniz", dedim. Bu tarz konumam ho grd iin sadece gld ve: "Maksadn anlyorum, anlyorum amma imdi vazifemiz halk, vatan ve esir padiah kurtarmaya **inandrmaktan** ibarettir."[8] Trk Tarih Kurumu tarafndan baslan kitaptan alntladmz bu diyalogtaki itiraf, M. Kemal Atatrk'n Nutuk'undan da teyit etmek mmkndr... M. Kemal Atatrk Nutuk'ta yle demektedir: "Gerek, Osmanl Saltanatnn ve Hilfetin yklm ve ortadan kalkm olduunu dnerek yeni temellere dayanan, yeni bir devlet kurmaktan ibaretti. Fakat durumu olduu gibi dile getirmek amacn bsbtn kaybedilmesine yol aabilirdi (...)."[9] Yani, amacnn bsbtn kaybedilmemesi iin durumu olduu gibi dile getirmemi. Peki durumun asl neydi? Grnrde dmandan, ancak gerekte Osmanl Devleti'nden, Hilafet makamndan, Allahu Teala'nin emri olan eriat'tan yani ksaca Islam'dan "kurtulmaktr." Aka yalan sylediini itiraf ediyor. Bu hainlik deil de nedir? Bu durumda Laiklii ve Kemalizmi; "Millet istedi" denilebilir mi? Bu hususta bir Hadis-i erif konuyu yeterince izah ediyor... Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) yle buyurmaktadr: "Mslman bir halka, Allah'n grp gzetmek zere idreci kld hibir kul yoktur ki, onlar aldatp (zulmetmi) olduu halde lrse muhakkak Allah ona cenneti haram etmi olmasn." (Buhr, Ahkm 8) Ikinci blmde, din adamlarnn Kurtulu Sava'nda rol varmym, yokmuymu, greceiz. *** Devam edecek inaallah... ********** KAYNAKLAR: [1] M. Kemal'in ziyareti ile ilgili Ariv Belgeleri (1911-1921 Tarihleri Arasna Ait 106 Belge), T.C. Babakanlk Osmanl Arivi Daire Bakanl, Yayn No:1, Gn. No:060, Ankara 1982, sayfa 77. [2] Lord Kinross, Atatrk, Bir Milletin Yeniden Douu, Istanbul 1980, sayfa 335. [3] Hadi Besleyici, Atatrk' Anlamak, sayfa 123, 124.

Ayrca baknz; Kn Demirkan, Atatrk Devrimleri, sayfa 128, 129. [4] Kemal Arburnu, Atatrk'ten Anekdotlar-Anlar. [5] Sivas Kongresi Tutanaklar, Haz: Ulu Idemir, Ankara 1969, sayfa 5, 3. [6] TBMM Zabt Ceridesi, Devre 1, Itima senesi 1, Itima 2, 24 Nisan 1920, celse 3, cild 1, sayfa 29, 30. (Meclis tutanaklar) Fotorafa baknz. [7] TBMM Zabt Ceridesi, Devre 1, Itima senesi 1, Itima 2, 24 Nisan 1920, celse 1, cild 1, sayfa 11. (Meclis tutanaklar) Fotorafa baknz. [8] Mazhar Mfit Kansu, Erzurum'dan lmne Kadar Atatrk ile Beraber, Trk Tarih Kurumu yay., 1986, cild 1, sayfa 85. [9] M. Kemal Atatrk, Nutuk, 6. Blm: Trkiye Byk Millet Meclisi'nin Toplanmas, 3. Konu: Hkmetin Kurulmas. ***************************************************

M. Kemal Atatrk tarafndan aldatlan din adamlarnn Kurtulu Sava'ndaki rol - 2

(Fotoraf: 3'nc dipnota dair Meclis tutana) Bu konu, Kemalist evrelerde dillendirilen, "din adamlarnn Kurtulu Sava'nda pay yoktu" eklindeki iddialara net bir cevap nitelii tamaktadr... Ayrca, "Fetva" dman olan bu zihniyete "Fetva"nn gcn gstermek art oldu.

M. Kemal Atatrk'n Adana'dan Istanbul'a ektigi telgraf zerine kurulmu olan Ahmet Izzet Paa kabinesi, Mondros Mtarekenamesi'ni (Atekes Anlamas'n) imzalamtr. Vatanmzn "igali", Ahmet Izzet Paa kabinesinin on gnlk Bahriye Nazr Rauf Orbay (daha sonra M. Kemal'in TBMM'sinde Babakan olmutur !!!) tarafndan imzalanan, Mondros Mtarekesi'nin 7'inci maddesine gre vaki olmutur. Anadolu halk, bu mtarekenin koullarn renir renmez silaha sarlm ve igalcilere kar direnmeye ve rgtlenmeye girimitir.[1] Amasyalsyla, Trakyalsyla, Denizlilisiyle, Aydnlsyla, Maralsyla, Anteplisiyle, Erzurumlusuyla, Adanalsyla, Ankaralsyla, emperyalistlere kar ayaklanmtr. Ksaca oluuyla-ocuuyla, kadnylaerkeiyle Trk Milletinin btn fertleri harekete gemitir. Kadnlarmz cephelere mermi tam, ocuklar yetikinlerin yan sra vurumalara katlm, bata Mftlerimiz olmak zere pek ok din adam vazifeye komutur.[2] Nitekim M. Kemal Atatrk, 14 Haziran 1919'da Sultan Vahidddin'e (radyallahu anh) Samsun/Havza'dan ektii ve daha sonra 24 Nisan 1920 tarihli Meclis konumasnda da aklad telgrafta, bu durumu yle bildirmektedir (sadeletirdik) : "u bir ay iinde Zat- ahanelerinin (Padiah'n) Anadolu'sundaki hemen btn il, liva, ile ve hudut boylarna kadar olan yerlerdeki milletin durumunu ve tm kumandan ve memurlarn dnce ve almalarn rendim ve bilgi edindim. Sonu olarak ak bir ekilde grlyor ki, **millet batan aa uyank olup devlet ve milletin bamszl ve yce saltanat ve hilfet hakknn korunmas iin kesin kararl ve inanla dolu bulunuyor.** Istanbul'da iken milletin bu kadar kuvvetle ve az srede felketlerden bu derece etkilenebileceini dnemedim."[3] Evet, Milletin ruhunda ve benliinde mevcut olan direnme gcn ateleyen hocalar, mftler, din adamlar Milli Mcadele fikrinin douunda nemli bir faktr olmulardr. Mesel; Mft Ahmet Hulusi Efendi, 15 Mays 1919 gn dzenledii mitingte Denizli halkna; "igal edilen memleket halknn silaha sarlmas din bir grevdir" dediinde, herkes Mft Efendi'nin etrafnda birlemitir. Halkla btnleen Ahmet Hulusi, Denizli ve evresinde etkili olmu ve daha sonraki gnlerde Milli Mcadele iin nem arzeden hizmetlerde bulunmutur. Izmir'in igali zerine 16 Mays 1919 gn Denizli-Sarayky'de de igali tel'in (lanetleme) mitingi dzenlenmitir. Bu mitingte Ile Mfts Ahmet kr Efendi[4], halka, Izmir'in kfir Yunanllar tarafndan igal edildiini, bu kfirlerin bulunduu yerde namaz klnamayacan ve klnmasnn caiz olmadn bildirerek dmana kar konmasn istemitir.[5] Denizli-al Mfts Ahmet Izzet algner (Buradaki Ahmet Izzet, yukarda bahsedilen Ahmet Izzet Paa deildir) Efendi de ilesinde ve evresinde halkn mill harekta katlmalar iin almalarda bulunan din adamlarnn ilklerindendir. O, 17 Mays 1919 gn al halkn ar Camii'nde toplayarak onlara dman istilasna kar seyirci kalnmamasn ve silahla mukavemet edilmesinin gerekli olduunu anlatmtr. Daha sonraki gnlerde de ayn camide yaplan toplantlarla halk dmana direnme konusunda bilinlendirmeye ve tekilatlandrmaya almtr. Bu amala, ilenin nfuzlu kiileriyle toplant yapmtr. Byle bir toplantda; "Allahmz bir, Peygamberimiz bir, kitabmz bir, vatanmz bir olduuna gre muhafazasna mecburuz. Mukaddesatmz mdafaa iin Allah'n ve Peygamber'in emirlerine uymak gereklidir. ken Saray Saltanatnn yerine milletinin kalbindeki iman nuru bir kat daha parlamtr..." eklinde yrekleri rpertici bir konuma yapmt. Bu arada Ahmet Izzet Efendi, toplantda hazr bulunanlardan bir de imzal senet almtr. al halkndan yirmi kiinin imzalad senette; "Efendim! Blada muharrer esami sahipleri (yukarda isimleri yazl olanlar), cmlemiz dinimizi, vatanmz, namusumuzu vikye iin size itirak etmeye sz veriyoruz. Buna dair her ne emir olursa ifasna amadeyiz".[6] al Mdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin de kurucularndan olan Ahmet Izzet Efendi, al ve evresinden toplad 100 gnll ile Aydn-Kk cephesinde dmanla arpmtr.[7] Ayn ekilde Acpayam Mftleri Hasan (Tokcan) Efendi ile Mehmet Arif Akit (1920'de Hasan Efendi, milletvekili seilince yerine Mft olmutur) ve Tavas Mfts Cennetzade Tahir Efendi de ilelerinin halkn Milli Mcadele lehinde bilinlendirmilerdir. Bu arada Ahmet Izzet Efendi gibi Mft Hasan Efendi de evresine toplad gnlllerden oluturduu Acpayam Mfrezesiyle, Aydn Cephesi'ne gitmitir. Burada dmana kar vatan topraklarn savunmutur.[8]

Aydn halknn direnie katlmasn salamakta zorluk eken 57. Tmen Komutan Albay efik Bey, Mula'nn Bozykl bucandan Hatip Hac Sleyman Efendi'yi ine'ye davet etti. Daha nce Mula'daki Mill rgtlenmede rol alm olan Hac Sleyman Efendi, 12 Haziran 1919'da ine'ye geldi. Burann ileri gelenleriyle grerek ayn gn ine Heyet-i Milliyesi'nin kurulmasn salad.[9] nc Cumhurbakan Celal Bayar, Bozykl Hac Sleyman Efendi ve hizmetlerinden yle sz eder: "... Hac Sleyman Efendi iri yar, gsterili, gr ve erkek sesli, pervasz bir din adamyd. Grd herhangi bir hakszla kar koymaktan zevk duyard. Heyet ie balayp memleketin umumi vaziyetini grrken Mft Efendi (ine Mfts)" "- Yalnz Yunanllarla kalsak kolay, fakat mttefikleri de var ve kuvvetli" Mtalasn ileri srmt... Hac Sleyman Efendi samimi bir ed, fakat iddetli bir lisanla mftye cevap verdi: "- Hoca! Hoca! Ingiliz, Fransz kim olursa olsun memleketimizi kurtarmaya alacaz. Icap ederse hepimiz erefimizle leceiz" diye bard. Bundan sonra heyet ciddi bir azimle milli vazifesine sarld. Ianeler topland. Gnll kaydedildi. Bunlarn ailelerine para yardm yapld. Silahlandrlan yz kiilik ilk kafile Menderes Kprsne, Yunanllarn karsna sevk olundu".[10] Aydn'n merkezinde yine milli ordu fahri mfts olarak cephelerde hizmet yapan Aydn I. Dnem TBMM yelerinden Esat Ileri ile Nazilli'de Mderris Hac Sleyman Efendi'nin nemli hizmetleri olmutur. I. Dnem iin Izmir'den milletvekili de seilen Hac Sleyman Efendi, Demirci Mehmet Efe'nin Milli Mcadele lehinde hizmete katlmasnda etkili olmutur.[11] te yandan Yunan igali ncesinde Izmir'de dzenlenen mitingte de Izmir Mfts Rahmetullah Efendi, vatan sevgisinin imandan olduunu, Izmir'in asrlardr ezan sesleri ykselen semalarnda kulaklar trmalayan an seslerine katlanmaktansa erefle lerek ehadet erbetini imenin daha iyi olacan aklayarak konumasn u szlerle bitiriyordu: "Kardelerim... Cierlerinizde bir soluk nefes kaldka, damarlarnzda bir damla kan kaldka, anavatanmz dmanlara teslim etmeyeceinize Kur'an- Kerim'e el basarak benimle birlikte yemin edin...".[12] Rahmetullah Efendi, "...bu sakalm kanmla kzarabilir, ama bu alna Yunan alan suknetle selmlam olmann karasn srerek Huzur-u Ilhiye kamam" diye haykrmtr.[13] Manisa'da da Manisa Mfts lim Efendi, Cemiyet-i Islmiyye adyla bir rgt kurarak faaliyete gemitir. Izmir'in igalinden sonra Mft lim Efendi, Krkaa Mfts Hac Rifat Efendi, Burhaniye Mfts Mehmet Muhip Efendi, Edremit Mfts Hafz Cemal Efendi, Tire Mfts Sunullah Efendi, Yunan igalini din asndan deerlendiren bir fetva vermilerdir. Bu fetvada, Yunan igali ve zulmnn hakszl belirtildikten sonra, buna kar fiil mukavemetin yani cihad yapmann farz olduu aklanyordu.[14] Rahmetullah ve lim Efendilerden baka Bat Anadolu'da; Balkesir Mfts Hac Ahmet Efendi, I.Dnem TBMM yelerinden Mderris Abdulgafur ve Hasan Basri (antay) Efendiler[15], Edremit Mfts Cemal Efendi, Biga Mfts Hamdi Efendi, Ivrindi'de Hafz Hamid Efendi, Fart Nahiyesinde Mderris Ibrahim Efendi, Balya Mfts Hseyin Efendi, 1920 Nisan'da Anzavur'un adamlarnca ehit edilen Gnen Mfts evket Efendi, Bandrma Mfts Hakk Efendi, Tire Mfts Sunullah Efendi, Uak Mfts Ali Rza Efendi, Uak Sabk Mfts Ibrahim (Tahtakl) Bey[16], Eme Mfts Nazif Efendi[17], Turgutlu Mfts Hasan Basri Efendi, Demirci Mfts Ismail Hakk, Soma Sabk Mfts Osman Efendi, Bakrl Hafz Hseyin Efendi, Salihli Sabk Mfts Mehmet Ltfi Efendi, Manisa Mfts lim Efendi'nin grevden alnmas zerine yerine mft olan Abdlhamit Efendi, Krkaa Mfts Hac Rifat Efendi gibi isimler almalarda bulunmutur. *** Devam edecek inaallah... **********

KAYNAKLAR: [1] Prof.Dr. Bayram Kodaman, Amasya Protokol, Belgelerle Trk Tarihi Dergisi (BTTD), Say: 16 (Haziran 1986), sayfa 20. [2] Mete Tuncay, TC.'nde Tek Parti Ynetiminin Kurulmas (1923-1931), 2. bask, Istanbul, 1989, sayfa 219. [3] TBMM Zabt Ceridesi, Devre 1, Itima senesi 1, Itima 2, 24 Nisan 1920, celse 1, cild 1, sayfa 10. (Meclis tutanaklar) Tutanak iin fotorafa baknz. Gnderdii telgraf hakknda baknz; Atatrk'n Tamim Telgraf ve Beyannameleri, cild 1, Der. Nimet Arsan, Ankara 1963, sayfa 15-17. [4] Ahmet kr Efendi, TBMM'de I.dnem Aydn Milletvekili olarak da grev yapmtr. [5] Tarhan Toker, Kuva-y Milliye ve Milli Mcadele'de Denizli, Denizli, 1983, sayfa 23. [6] Orhan Vural, Istikll Sava'nda Mftlerin Hizmetleri, Sebilrread, cild 1, Say: 12, sayfa 185-187. [7] Genelkurmay Bakanl Askeri Tarih, Stratejik Ett Bakanl Arivi (ATASE Ar.), Klasr (Kl) : 425, Dosya (D) : 2, Fihrist (Fh) : 31. [8] Genelkurmay Bakanl Askeri Tarih, Stratejik Ett Bakanl Arivi (ATASE Ar.), Klasr (Kl) : 792, Dosya (D) : 85, Fihrist (Fh) : 67-2. [9] Celal Bayar, Ben de Yazdm, cild 6, sayfa 1969. [10] Celal Bayar, Ben de Yazdm, cild 6, sayfa 1959-1960. [11] Ali Sarkoyuncu, Yunan Megalo ideas ve Bat Anadolu'nun Dman Igalinden Kurtarlmasnda Din Adamlar, Diyanet Ilmi Dergi, cild 30, Say: 4, sayfa 45. Ayrca, Hac Sleyman Efendi hakknda daha fazla bilgi iin bkz., Sadi Borak, Hac Sleyman Efendi, Istanbul, 1947. [12] Ali Sarkoyuncu, Milli Mcadele'de Afyon Mfts Hseyin (Bayk) Efendi, 3.Afyonkarahisar Aratrmalar Sempozyumu, Afyon, 1994, sayfa 74. [13] Ali Sarkoyuncu, Yunan Megalo ideas ve Bat Anadolu'nun Dman Igalinden Kurtarlmasnda Din Adamlar, Diyanet Ilmi Dergi, cild 30, Say: 4, sayfa 45. [14] Teoman Ergl, Kurtulu Savanda Manisa (1919-1922), Izmir, 1991, sayfa 25. [15] Hasan Basri Hoca, halk Milli Mcadele lehinde bilinlendirmek iin bir de gazete karmtr. "Ses" adn verdii gazetesinde igallere kar konulmas konusunda yazlar yazmtr. Ayrca baknz; Do. Dr. Mcteba Uur, Hasan Basri antay, Ankara, 1994. [16] 1908 yllarnda Uak Mftl grevini yrten Ibrahim Tahtakl'n, Milli Mcadele'deki hizmetleri iin baknz; Ilhan Tekeli-Selim Ilkin, Ege'de Sivil Direniten Kurtulu Savana Geerken Uak Heyet-i Merkeziyesi ve Ibrahim (Tahtakl) Bey, Trk Tarih Kurumu Yayn, Ankara, 1989, sayfa 365-381. [17] Mft Nazif Efendi, Muntazam ordu haline getirilinceye kadar Kuva-y Milliye'de almtr. Eme ve evresinde Kuva-y Milliye'yi rgtlemitir. Mft Nazif Efendi hakknda konuyla ilgil malumat iin baknz; Celal Bayar, Ben de Yazdm, cild 8, sayfa 2460. ******************************************************************************

Atatrk'n aldatt din adamlarnn Kurtulu Sava'ndaki rol 3


Hac Rifat Efendi, Ayvalk cephesinde fiilen savaa katlm ve dmana esir dmtr. Cephede dmanla arprken esir den bir dier isim de, Manisa Mderrislerinden Hac Hilmi Efendi'dir. Bu iki din adam, Atina'da uzun sre esaret hayat yaamlardr.[1] Bu arada Milli Mcadele lehindeki almalarndan dolay Bilecik Mfts Mehmet Nuri Efendi de 1921 Nisan'nda Yunan askerlerince ehit edilmitir.[2] Adana, Mara, Antep ve Urfa'da da halka mcadele fikrini alayanlar, yine din adamlardr. Bunlar Adana'da; Mft Hsn, Mderris Abdullah Faik opurolu, amurzade Hafz Osman Efendi (Kozan Mfts), Abdlmecit Efendi (Bahe Mfts), Yusuf Ziya Efendi (Osmaniye Mfts), Mehmet (Aldatmaz) Efendi (Karaisal Mfts), Mara'ta; Mara Mdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurucularndan Vezir Hoca diye tannan Mehmet Alparslan, Hoca Hasan Rafet Sekin ve Hoca Ali Sezai Kurtaran Hoca Efendiler, Antep'te; Mft Rifat Efendi, Imam-Hatip Kazm, Mehmet, Abdlkadir ve Mezzin-Kayym Ahmet Efendiler, Urfa'da; Mft Hasan Hsn, eyh Saffet (Yetkin), Mft Osman (Siverek Mfts) ve Mderris lim Asm Efendiler gibi din adamlardr.[3] Onlarn nderliinde emsalsiz bir savunma hareketi olan Mara Mdafaas gibi mstesna bir kahramanlk rnei verilmitir. Mara halknn Ermeni eteleriyle Fransz askerlerine kar koymasnda, "Trk ve Islm hakimiyetinin bulunmad bir yerde Cuma namaz klnmaz" fetvas etkili olmutur. zellikle St Imam'n ilk kurunu atmas, bu yrede de Milli Mcadele kvlcmnn atelenmesi iin kfi gelmitir.[4] Konya'da; Milli Mcadele'yi fikirde, uurda ve vicdanda yerletiren binbir glk ve yokluk iinde istikrarl bir ynetim kuran Mderris Ali Kemal, Mehmet Vehbi, Mft mer Vehbi ve Abdulhalim elebi gibi nde gelen ahsiyetlerdir. Ali Kemal Efendi, Deliba Mehmet'in adamlarnca ehit edilmitir.[5] *** Devam edecek inaallah... ********** KAYNAKLAR: [1] Ali Sarkoyuncu, "Milli Mcadele'de Afyon Mfts Hseyin (Bayk) Efendi", 3.Afyonkarahisar Aratrmalar Sempozyumu, Afyon, 1994, sayfa 74. [2] Belgelerle Trk Tarihi Dergisi (BTTD), Say : 36, Belge No: 12. Ayrca baknz; eyh Edebli ve Milli Mcadele'de Bilecik Mfts Mehmet Nuri Efendi, Diyanet Ilmi Dergi, Cild 4, Say 3'ten Ayr Basm. [3] Bu din adamlarnn Gney cephesindeki hizmetleri iin baknz; Hakk enkon, "Maneviyatn Yurt Mdafaasndaki Rol", Sebilrread, Cild 2, sayfa 367.ve dierleri (vd.) ; Hulusi Yetkin, Gaziantep Tarihi ve Dvlar, Gaziantep, 1968; Sahir Uzel, Gaziantep Savann Iyz, Kayseri, 1964; Bedri Alpay, "Istiklal Savann Sarkl Kahramanlar", Sebilrread, Cild 2, sayfa 336 vd; Adil Badatlolu, Uzun Oluk, Istanbul,1942, sayfa 53 vd; Hulusi Yetkin, Gaziantep Sava Hatralarndan Derlemeler, Gaziantep, 1962, sayfa 20 vd.; Cemal Kutay, Kurtuluun ve Cumhuriyetin Manevi Mimarlar, sayfa 303-304. [4] Yaar Akbyk, Milli Mcadele'de Gney Cephesi (Mara), Kltr Bakanl Yayn, Ankara, 1990, sayfa 112 vd. [5] Hasan Gzel, Konya'da Milli Mcadele'yi Destekleyen Din Adamlar, Yksek Lisans Tezi (Baslmam), Ankara niversitesi Trk Inklap Tarihi Enstits (ATTE), Ankara, 1988.

***************************************************************

Atatrk'n aldatt din adamlarnn Kurtulu Sava'ndaki rol 4 ve SON

Birinci Dnya Sava esnasnda Van ve evresini igal eden Ruslara kar silahl mcadelede bulunan Bedizzaman Said Nursi de Milli Mcadele'nin ilk gnlerinde Istanbul'da bulunuyordu."Ben tehlikeli yerde mcadele etmek istiyorum. Siper arkasnda mcahede houma gitmiyor. Anadolu'dan ziyade buray daha tehlikeli gryorum"[1] diyen Said Nursi, Fevzi ve M. Kemal Paalarn srarl davetleri zerine Ankara'ya gitmi, TBMM'nce kendisine resmen homed (hogeldin) treni ifa edilmitir.[2] Ancak Kurtulu Sava'ndan sonra gerek yzn gsteren M. Kemal Atatrk bu ve benzer hocalara dnyay zindan etmitir. Ayrca Antalya'da; Mft Yusuf Talat, Mderris Rasih (Kaplan), Hac Hatip Osman ve il Ahmet Efendiler, Burdur'da; Mderris Hatipzade Mehmet ve Mft Halil Efendiler, Isparta'da; Mderris Hafz Ibrahim (Demiralay), Mft Hseyin Hsn, eyh Ali, Mderris erif, Eridir Mfts Hseyin Hsn, Yalva Mfts Hseyin, Stler'de Mderris Ismail, Uluborlu Mfts Tahir, arkkaraaa Mfts Ahmet (Bilgi) Efendiler, Afyon'da; Mft Hseyin (Bayk) Efendi, Mderris Ismail kr, Mehmet kr, Nebil, Gevikzade Hac Hafz ve Mderris Bolvadinli Yunuszade Ahmet Vehbi Efendiler, Ktahya'da; Mft Fevzi, Mderris Ibrahim, Mazlumzade Hafz Hasan, Hac Musazade Hafz Mehmet ve Mft Mehmet Akif (Simav Mfts) Efendiler, Bursa'da; Mft Ahmet Hamdi, eyh Servet, Mustafa Fehmi (Karacabey Mfts), Ahmet Vasfi (Gemlik Mfts), Mehmet Niyazi (Mudanya Mfts), Mderris Hac Yusuf, mer Kamil, Hac Sadk, eyh Hac Ahmet, Abdullah, Mehmet Kamil, Ali Rza ve Mustafa Kamil Efendiler, Izmit'te: Halil Molla, Rfat Hoca, Osman Nuri, Hafz Eref, Kara Hafz Maksut, Imam-Hatip Mehmet Ali, Geyve'den Hafz Fuat elebi ve Hoca Bekir Efendiler, Eskiehir'de; Mderris Veli, Abdullah Azmi, Mft Salih ve Mft Mehmet Ali Niyazi (Sivrihisar Mfts) Efendiler, Uak'ta; Mft Ibrahim, Ali Rza ve Nazif (Eme Mfts) Efendiler, Krehir'de; Mft Halil, Mfit, elebi Cemaleddin, Niyazi Baba ve Hayrullah (iekda Mfts) Efendiler,

Nide'de; Mft Mustafa Hilmi, Mderris Abidin Efendiler, Aksaray'da; Mft Ibrahim Efendi, Nevehir'de; Mft Sleyman Efendi, ankr'da; Mft Ata ve Mehmet Tevfik Efendiler, orum'da; Mft Ali, Mderris Kazm ve Iskilip Mfts Ismail Hakk Efendiler, Yozgat'ta; Mft Mehmet Hulusi, Kad Halil Hilmi, Mderris Hasan ve Abdullah (Boazlyan Mfts) Efendiler, Kayseri'de; Mft Nuh, Remzi ve Mderris Mehmet Alim Efendiler, Malatya'da; Mderris Tortumluzade Hac Hafz Mustafa ve Mustafa Fevzi Efendiler, Mersin (Iel)'de; Hocazade Emin, Kad Ali Sabri, (Tarsus Kads) Mderris Naim, Ali Rza, Mut Mfts Mustafa Kazm ve Silifke Mfts Ali Efendiler, Kilis'te; Mderris Abdurrahman Lami Efendi, Diyarbakr'da; Mft Ibrahim ve Abdlhamit Efendiler, Mardin'de; Mft Hseyin ve Mderris Hasan Tahsin Efendiler, Siirt'te; Mft Halil Hulki ve Salih, Mderris Hoca mer Efendiler, Bitlis'te; Mft Abdlmecit Efendi, Hakkari'de; Mft Ziyaeddin Efendi, Van'da; Mft Hasan, Mderris Abdlhakim ve Sddk Efendiler, Mu'ta; Mft Hasan Kamil ve Mderris Ilyas Sami Efendiler, Bingl'de; Mderris Fikri Efendi, Elaz'da; Mft Halil ve Mahmut Mderris Muhiddin ve Mustafa kr Efendiler, Ar'da; Mderris Ibrahim ve Abdlkadir Efendiler, Kars'ta; Mft Ali Rza, Mderris Ahmet Nuri Efendiler, Artvin'de; Mft Ahmet Fevzi Efendi, Erzurum'da; Kad Hoca Raif, Mft Sadk, Kad Hurit, Ispir Mfts Ahmet, Oltu Mfts Mehmet Sadk, Mderris Emin, Yakup ve Nusret (Alay Mfts) Efendiler , Erzincan'da; Mft Osman Fevzi, eyh Fevzi ve Mft evki (Ili Mfts) Efendiler, Sivas'ta; Mft Abdulgafur, Kad Hasbi ve Mderris Mustafa Taki Efendiler, Gmhane'de; Mft Mehmet Fevzi, Mderris Mustafa, Azmi ve Mft Hasan (iran Mfts) Efendiler, Bayburt'ta; Mft Fahrettin Efendi, Rize'de; Mft Mehmet Hulusi, Mderris Ibrahim evki, eyh Ilyas ve Mataraczade Mehmet kr Efendiler, Trabzon'da; Mft Mahmut Imadeddin, Ahmet Mahir, Mehmet Izzet (Akaabat Mfts), Mehmet Kamil (Maka Mfts), Mderris Ibrahim Cdi ve Mderris Hatipzade Emin Efendi, Giresun'da; Mft Ali Fikri, Alizade Imam Hasan, Grele Mfts evki ve Tirebolu Mfts Ahmet

Necmeddin Efendiler, Ordu'da; Mft Ahmet Ilhami Efendi, Samsun'da; Mft Vekili Yusuf Bahri, Mderris Adil ve merzade Hoca Hasan Efendiler, Tokat'ta; Mft Katipzade Hac Mustafa Efendi, Hoca Fehmi Efendi, Tokat Mft Yardmcs mer ve Hafz Mehmet Efendiler, Kastamonu'da; Mft Salih, Mderris emsizade Ziyaeddin ve Inebolu Mfts Ahmet Hamdi Efendiler, Sinop'ta; Mft Salih ve Ibrahim Hilmi ve Boyabat Mfts Ahmet kr Efendiler, Bartn'da; Mft Hac Mehmet Rifat Efendi, Zonguldak'ta; Mft Ibrahim, Devrek Mfts ve Kads Abdullah Sabri ve Mehmet Tahir , Ereli Mfts Mehmet, Mderris Nimet ve Safranbolu Mfts Said Efendiler, Bolu'da; Mft Hafz Ahmet Tayyar ve Mderris Mehmet Stk Efendiler, Amasya'da; Mft Hac Tevfik, Vaiz Abdurrahman Kamil, Gmhacky Mfts Ali Rza, Mderris Hoca Bahaeddin ve Hac Mustafa Tevfik Efendiler, Trakya'da; Edirne Mfts Mestan ve Saray Mfts Ahmet, Kean Mfts Rait ve arky Mfts sm Efendiler, Istanbul'da; eyh Ata (zbekler Dergah eyhi) Efendi [3], Saadeddin Ceylan (Hatuniye Dergah eyhi) Efendi, Vaiz Cemal t Efendi ve Mft Mehmet Rifat, Mderris Hac Atf, Beynaml Mustafa, Medreseler Mdr Hoca Tahsin, Aslanhane Camii Imam-Hatibi Ahmet, Mderris Hac Sleyman, Mderris Abidin, Mderris Abdullah Hilmi ve Hac Bayram eyhi emseddin Efendiler; Milli Mcadele'nin nde gelen din adamlardr.[4] *** NOT: Fotorafta emei olanlara teekkr ederim. Evvelce bir sayfadan alntlamtm ancak tam olarak hangisiydi hatrlamyorum. Yanlmyorsam "Ehl-i Snnet ve Tasavvuf Mdaafas" olacak. ********** KAYNAKLAR: [1] Bedizzaman Said Nursi-Tarihe-i Hayat, Eserleri, Meslek ve Merebi Ankara, 1958, sayfa 90. [2] TBMM Zabt Ceridesi, C.24, sayfa 457. (Meclis Tutanaklar) [3] eyh Ata Efendi'nin Anadolu'ya silah ve personel sevkinde nemli hizmetleri olmutur. Ismet Inn'den Halide Edip'e ve Mehmet Akif'e kadar ok kimse eyh Ata'nn Dergahndan Anadolu'ya hareket etmilerdir. Albay Hsamettin Ertrk, igal altndaki Istanbul'dan Anadolu'ya silah sevkiyatn idare eden vatanperverleri zikrederken u din adamlarn da saymaktadr: Topkap'da Kayym Ahmet, Imam Necati, Kadky'de ilk milli tekilat kuran eyh Muhip Efendi ile olu Yusuf Efendi, Aksaray'da Imam Tevfik Efendi, skdar'da Hafz Nuri ile Bektai Tarikatndan Ali Nutki Baba, Saryer'de Hafz Mehmet Bey'dir. (Hsamettin Ertrk, Iki Devrin Perde Arkas, Istanbul, 1957, sayfa 222-239) [4] Hakimiyet-i Milliye Gazetesi, 5 Mays 1336; Kadir Msrolu, Kurtulu Sava'nda Sarkl Mcahitler, Istanbul 1969, sayfa 109 ve dier sayfalar. Ayrca baknz; Cemal Kutay, Kurtuluun ve Cumhuriyetin Manevi Mimarlar, sayfa 43 ve dier sayfalar. Ali Sarkoyuncu, Milli

Mcadele'de Zonguldak ve Havalisi, Kltr Bakanl Yayn, Ankara, 1993, sayfa 96-120; Ali Sarkoyuncu "Milli Mcadele'de Amasya Mftleri Hac Tevfik ve Abdurrahman Kmil Efendiler, Diyanet Ilmi Dergi, cild 31, say 2, sayfa 61-200. ******************** ******************** ********************

Milli Mcadele'de sadece Yunanllara kar savatk - 1 (5 Blm)

TRKYE LE RUSYA Sovyet Rusya Yardmlar: Rusya'da i savan Sovyetler lehine gelime gstermesi zerine, arlk yanls beyaz ordulara yardm amacyla 1919 yl balarnda Ingiltere, Fransa, Italya ve Yunanistan Krm'a 850.000 kiilik kuvvet gndermilerdi. Zor durumda kalan Sovyet yneticileri, Milli Mcadeleyi ilgi ile izliyorlard. Anadolu ve Trakya'da Mdafaai Hukuk derneklerinin kurulmasn ve halkn yabanc igallere kar silahl Kuvayi Milliye birlikleri kurmasn, bir eit komnist ihtilali hazrl olarak deerlendiriyorlard. Izvestia gazetesi, balayan Trk ihtilalinin Sovyetlerin Ekim ihtilalinin bir benzeri ve devam olacan belirtiyordu. Nihayet 16 Mart 1921 gn Moskova Andlamas imzalanmtr. Andlamadan sonra Sovyetlerden nemli miktarlarda para ve silah yardm salanmaya balanmtr. Kurtulu Sava sresince Sovyet Rusya'dan salanan para yardm, 11 milyon altn Ruble ile 100.000 lira deerindeki kle altndr. Sovyetler silah olarak da drt tmeni donatmaya yeterli 37.812 tfek, 324 makineli tfek, 66 top ve bunlarn cephanesini vermilerdir.[1] Bu zikrettiklerimiz yalnzca "d" yardmlardr, i yardmlara ve halktan alnan vergilere konumuzun hacmini aaca iin deinmedik... Ancak eldeki Osmanl ve Rus altn ile Fransa'dan 1500 adet hafif makineli tfek ve cephanesi satn alnarak ordunun en byk eksiklii giderilmitir. Ayrca satn alnan 200 adet kamyonetle ordu ilk kez motorlu ulama kavumutur. Italya'dan Rus altn karlnda 20.000 adet tfek, 20 adet uak ve eitli malzemenin satn alndn belirtmek gerekir.[2] Bolevik Rusya'nn Trkiye'ye kar ilgisi, Byk Millet Meclisinin kurulmasndan ok nce balamt. Bat

emperyalistlerine kar kurtulu mcadelesi yapan Trkiye, Rusya'y nasl tabi mttefik saym ise, Rusya da iinde bulunduu artlar sebebiyle Trkiye'yi tabi mttefik saymak zorunluunda idi. Bolevik Rusya'nn durumu, az ok Trkiye'ye benziyordu. Rusya, etin bir i sava iinde idi. tilf Devletleri, Boleviklere kar savaan arlk tarafls Rus kuvvetlerini her bakmdan destekliyorlard. Polonya ile yapt savata yenilgiye uramt. Bolevik Rusya'nn menfaatleri, hangi adan baklrsa baklsn, Trkiye ile dostluk kurmay gerektiriyordu. yle ki: Rusya ve Trkiye ayn dmanlarla mcadele ediyorlard. Hi deilse, mcadele kazanlncaya kadar ibirlii yaplmalyd, ngiltere; stanbul'a, Anadolu'ya, Kafkaslara, ran'a ve Afganistan'a hakim duruma gelmekle Rusya'y gneyden kuatm oluyordu. stelik ngiltere, stanbul'un ve Boazlarn kontroln elinde bulunduruyordu. Yunanistan' Anadolu'ya yerletirerek, bu kanaldan Anadolu'nun kontroln de salamak istiyordu. Byk Savan sonunda zgr Ermenistan, Grcistan ve Azerbaycan devletlerinin kurulmasna nayak olmu ve bylece Rusya'y hem Gney Kafkasya'dan, Bak petrollerinden yoksun brakm, hem de bu stratejik blgede Rusya'ya kar bir baraj kurmu bulunuyordu. Bu baraj veya "Cordon sanitaire", ancak Trk-Rus ibirliiyle yklabilirdi. stanbul, Boazlar ve Anadolu'nun Trklerin elinde bulunmas ve Rusya'ya dost bir Trkiye'nin yaamas, Rusya'nn gvenlii bakmndan son derece nemliydi. Nitekim, kinci Dnya Harbinde bu gerek bir kere daha anlalmtr. Btn bunlarn dnda, Rusya ideolojik durumu bakmndan da Trkiye ile dosta ilgilenmekte idi. Yeni rejimi Rus topraklar zerinde yerletirme abas ve III. Enternasyonalin kararlar, Rusya'nn Trk kurtulu hareketine seyirci kalmasn nlyordu. Mslman Trk halkna yaplacak yardm, mslman dou halklarnn sempatisini salyacak, Moskova'nn prestijini arttracakt. Komnist Enternasyonal'in icra komitesi, 1 Mays 1919 da yaynlada bir bildiride, Trkiye'ye nemli bir yer ayrm, "Trkiye'nin ii, asker ve kylleri"ne seslenerek, baladklar htilli baarya ulatrmalarn ve kendi "Kzl Ordu"sunu ve "i, asker ve kyl Sovyetleri"ni kurmalarn istemitir. Komnist Enternasyonal'in ve dolaysiyle Sovyet liderlerinin, Trkiye ile doktrin asndan ilgilenmesini tabi karlamak gerekir. Fakat, bu konuda, Sovyet liderleri arasnda bir dnce birlii olduunu sanmyoruz. Nitekim, Trkiye ile Rusya arasnda temaslar baladktan sonra bu mnasebetin bir dostluk andlamasna ulamas, bir ok kesintilere uramak sureti ile, bir hayli uzun srmtr. Fakat, gerek olan udur ki, Trk Mill kurtulu hareketinin kendilerinde bir mdahale ve zorlamay gerektirmeksizin kendilerince bir sosyalist ihtille dnmesi Bolevik Rusya'y memnun edecekti.[3] 13 Eyll 1919 gn G. W. ierin ve Neriman Nerimanof'un imzalar ile Trkiye i ve Kyl'lerine hitaben yaynlanan bir bildiride, doktriner konulara hi deinilmeksizin, ngiltere'nin stanbul ve Boazlar ele geirdiinden, Trkiye, ran, Afganistan ve Kafkaslar egemenlii altna almak zere olduundan sz edilmi ve bu durum karsnda Trk anavatannn kurtarlmasnn, ancak, Trk ii ve kylsnn abasna kald belirtildikten sonra "Rus iiler ve Kyller Hkmeti"nin Trkiye'ye kardelik elini uzatmaya hazr olduu ifade edilmitir."[4] Rus resm ahsiyetleri, Trkiye ile kurulacak dostluk iin rejim konusunda bir tviz istemedikleri halde, aksi kanaatte olanlarn dncelerine, Baku Kongresinde Mutiev adl bir Kafkas delegesinin u szleri rnek tekil eder: "M. Kemal'in hareketi bir mill kurtulu hareketidir. Biz bunu destekliyoruz, nk emperyalizme kar yaptmz mcadele sona erer ermez, bu hareketin bir sosyal ihtille dneceine inanyoruz."[5] Sovyet milletler komiserliinin "Rusya'nn ve dounun btn mslmanlarna" seslenen bir bildirisinde de yle denilmektedir: "stanbul, mslmanlarn elinde kalacaktr. Trkiye'nin taksimine ve Trkiye topraklarndan bir Ermenistan kurulmasna dair olan andlama da yrtlm ve yok edilmitir."[6] Ruslar henz Erzurum Kongresi (23 Temmuz 1919) yaplmadan nce Anadolu'da belirmeye balayan mill hareket ile ilgilenmilerdi. Bu dnemde stanbul ve Anadolu'daki mill efler ile Ruslarn baz temaslar yaptklarn biliyoruz, stanbul'daki temaslar, yukarda da ksaca deindiimiz gibi, eski ttihatlarla olmutu. Anadolu'da ise, biri Balkesir'de bulunan Kzm (zalp) Beyle, dieri de Havza'da bulunduu srada M. Kemal Paa ile yaplmtr. Kzm (zalp) Paa bu temas bize yle anlatt: "Balkesir'e bir Trk tercman ile bir gn bir Rus geldi. Teklifi u idi: Siz memleketinizi kurtarmak iin Yunanllara kar savayorsunuz. Bolevik Rusya ile birlik olduunuzu iln ederseniz, istediiniz kadar silh ve para veririz. Ben, byle bir eyi iln etmeyiz, fakat para ve silh verirseniz alrz, dedim."[7] M. Kemal Paa'nn Havza'da bulunduu gnlerde (25 Mays 12 Haziran 1919) bir Rus Albay (nl Rus Mareali Budiyenny) Havza'ya gelerek M. Kemal Paa ile grmtr.[8] "Albay Budiyenny" ile M. Kemal Paa arasnda geen konumalar, ok dolayl olarak nakledildiinden, zerinde bir yorum yapma imkn yoktur. Esasen nemli olan husus byle bir grmenin yaplm bulunmasdr. Yoklama mahiyetinde olan bu ilk temaslardan sonra, ilk resm temas Byk Millet Meclisinin alndan iki gn sonra (26 Nisan 1920) M. Kemal Paa'nn Lenin'e gnderdii, asker ve siyas bir ittifak yaplarak bat emperyalizmine kar birlikte mcadele edilmesi teklifini tayan mektup ile balar. Bu mektuba, 3 Haziran 1920'de Sovyet Dileri Bakan

ierin cevap vermitir. M. Kemal Paa'nn Lenin'e yazd mektuptan sonra Rusya'ya iki defa heyet gnderilmi ve ikinci heyet ile birlikte (1920 Aralk ay) Moskova bykeliliine tyin olunan Ali Fuat Paa da Moskova'ya gitmitir. Trk elilik heyetinin 19 ubat 1921'de Moskova'ya varmas ile yarda kalm mzakereler yeniden balyarak, 16 Mart 1921 tarihli Moskova Andlamas imzalanmtr.[9] *** Devam edecek inaallah... ********** KAYNAKLAR: [1] Alptekin Mderrisolu, Kurtulu Savann Mal Kaynaklar, sayfa 49, 51. [2] Alptekin Mderrisolu, Kurtulu Savann Mal Kaynaklar, sayfa 48. [3] Sabahattin Selek, Anadolu Ihtilali, Kasta Yaynlar, 8. bask, Istanbul 1987, cild 2, sayfa 450. [4] Prof. Dr. Fahir H. Armaolu, Siyasi Tarih - Ankara 1964, sayfa 630. [5] Prof. Dr. Fahir Armaolu, Siyas Tarih - Ankara 1964, sayfa 637. [6] Kzm Karabekir, stikll Harbimiz, Trkiye Yaynevi, stanbul 1960 sayfa 709. (Bu bildirinin tarihi belli deildir. Ancak, Kzm Karabekir Paa, 6 Mays 1919 tarihli bir telgrafnda bu bildiriyi sonradan ele geirdiini yazdna gre, bildirinin 1919 yl Mart veya Nisan aylarnda yaynlanm olmas gerekir.) [7] Sabahattin Selek, Anadolu Ihtilali, Kasta Yaynlar, 8. bask, Istanbul 1987, cild 2, sayfa 454. Sabahattin Selek: "8.12.1959 gn yaptmz grme notlarndan." (Kzm Paann Rus ile yapt grmenin tarihini kesin olarak renemedik. Fakat 1919 yl Haziran aynda yaplm olmas muhtemeldir). [8] Samih Nafiz Tansu, ki Devrin Perde Arkas, (Albay Hsamettin Ertrk'n Hatralar). Hilmi Kitabevi, stanbul 1957. [9] Sabahattin Selek, Anadolu Ihtilali, Kasta Yaynlar, 8. bask, Istanbul 1987, cild 2, sayfa 455. ********************************************************************

Milli Mcadele'de sadece Yunanllara kar savatk - 2 TRKYE LE NGLTERE


Ingilizler M. Kemal Atatrk ile yapm olduklar gizli anlama gerei olsa gerek, Milli Mcadele lehine birok hamle yapmlardr. Bu hamlelerin M. Kemal'in asl amacna nasl hizmet ettiini anlayabilmek iin: "M. Kemal Atatrk Osmanl'ya darbe yapmtr" isimli konumuzu okumanz tavsiye ediyorum. Ancak bu konumuzda da Kurtulu Sava'nda Ingilizlere kar savalmad ve ingilizlerin M. Kemal kuvvetlerinin kazanmasn istediklerini gsteren baz bilgilere yer verelim. Yine de belirttiim gibi, "M. Kemal Atatrk Osmanl'ya darbe yapmtr" isimli konumuz mutlaka okunmaldr. *** M. Kemal Hareketinin emperyalist devletlere kar olmad, silahl atmann balad dnemde de sk sk dile getirilmiti. Ege'yi temsilen 23 Austos 1919'da Alaehir'de toplanan kongre, oybirliiyle ald bir kararla, ngiliz Generali Milne'ye ektii telgrafta unlar bildiriyordu: "zmir li ve Balkesir bamsz sanca, Trk ve Mslmanlarn birlik olarak dzenli rgte bal milli kuvvetleriyle savunduklar nokta, sadece Yunanllarn haksz ve hilekr saldrlarna ve bu igal saldrlarnda iledikleri cinayet ve ktlklere engel olmaktan ibarettir. **tilaf (ngiliz, Fransz vs.) devletlerine kar kma

fikri, hi kimsenin aklndan gemeyen bo bir dncedir.** Bundan dolay, Byk Kongre (Alaehir), btn dnen insanlk tarafndan hakllnn ve meruluunun onaylanaca inancnda bulunduu Kuvay Milliye eylemlerinden, **Mttefik birliklerine kar saldr anlam karlmasn, u kesin gerekler karsnda byk bir insafszlk sayar.** Kongre bundan dolay derin zntsn sunar. Kk Asya'da Mttefik Devletler Bakumandan bulunmanz nedeniyle, daha ok kan dklmesini nlemek amacyla, **Yunan birliklerinin imdiki yerlerinden daha ileri gitmemeleri iin emir buyuracanz konusundaki soylu aklamanz, Kongre yelerini derin bir minnet, kran hissiyle duygulandrmtr.** Pek soylu ve pek insancl olan u asil arzu, kukusuz ki, en byk vglere deer, yksek ve soylu bir yaklamn rndr. [1] Telgrafta ayrca; "Eer zmir yresinin igalinde kesin bir politik zorunluluk grld takdirde... zalim ve gaddar Yunan askeri tarafndan deil, insanlk ve uygarlkla donanm olan uygar **tilaf devletleri (tilaf Devletleri: ngiltere, Fransa vs.) askerleri tarafndan gerekletirilmesi" ! isteniyordu. [2] Aydn'da, Mula yresi Umumi Milli Kuvvetler Komutan Demirci Mehmet Efe de; "**Geri ok terbiyeli** davrandklar ve her trl **yardm yaptklarndan dolay,** talyanlardan **szlanacak bir eyimiz yok ise de, eer herhangi bir hkmet bizi kontrol edecekse, bu iin daha byk ve daha aydn bir devlet tarafndan yaplmasn ye tutardk"** diyor. [3] M. Kemal Atatrk 17 Kasm 1918 tarihinde, stanbul'da kendi parasyla kard "Minber" gazetesinde yaymlanan syleisinde yle der: "Bu harpte ngilizlerle Arburnu, Anafarta ve Filistin cephelerinde kar karya bir ok muharebeler verdim... **Kalbimde kin ve dmanlk hissiyat yer bulmamtr.** ngilizlerin Osmanl milletinin hrriyetine ve devletimizin bamszlna riayette gsterecekleri hrmet ve insaniyet karsnda yalnz benim deil, btn Osmanl milletinin **ngilizlerden daha hayrhah (iyiliksever) bir dost olamayaca** kanaatiyle etkilenmeleri pek tabiidir." [4] Ertesi gn, 18.11.1918 gnl Vakit gazetesinde yaymlanan syleisinde yine bu dorultuda konumutur: "Hkmetimizle mtareke imzalayan devletlerin ve bu devletler adna Mtareke artnamesi'ni yapan **Britanya hkmetinin Osmanllara kar olan iyi niyetlerinden phe etmek istemem**; eer szkonusu artname hkmlerinin uygulanmasnda yanl anlamaya neden olacak ynler grlyorsa, bunun sebebini derhal anlamak ve muhataplarmzla **anlamak** lazmdr." [5] Zaten Emperyalizmin genel karlar ve emperyalistler aras elikiler, I. Emperyalist Sava'n bir Trk-Yunan sava biiminde srmesine neden oldu. Balangta Yunanllara destek vermelerine ramen, ngiliz emperyalizminin karlar Sovyet tehdidinin sz konusu olduu koullarda, bu destein 1921'den itibaren ekilmesini gerektirdi. Artk bundan sonra ngiltere'nin temel siyaseti, Dou'da Bolevizmin yaylmasn durdurmakt. ngiliz destei kalkt andan itibaren de Yunanllarn Anadolu'da barnma ans yoktu. Bu nedenle Trk-Yunan sava abartld kadar nemli bir sava deildi. Zaten Milli Mcadele'nin seyri de ngilizlerin taknd tavra gre biimlenmitir.[6] . nn Cumhuriyetin ellinci yl dolaysyla verdii bir demete; "stikll mcadelesinin baars da esasnda ngilizlerin buna karar vermesi ve dier mttefikleri de bunu kabule mecbur etmesiyle mmkn olmutur" diyor.[7] "Gl ynetimini merkeziyeti temellere oturtmu bir Trkiye, Avrupa kapitalizminin planlarn gerekletirme konusunda ihtiya olan her trl savunma grevini zerine getirecektir ."[8] Milli Mcadele'nin ayn zamanda ngiliz ve dier tilaf Devletleri'yle de bir sava olduu sonradan uydurulmutur. Yannda (Almanya gibi gl bir devlet bata olmak zere) ittifak devletleri varken yenik den imparatorluun bir bana bunlarn tamamyla baa kmas o gnn koullarnda mmkn deildi. Dolaysyla "yedi dvelle sava" bir efsanedir. Zaten emperyalistler Anadolu'ya yerlemek niyetiyle girmediler ve savamadan da ekildiler. ekilirken de Franszlar Trklere, Yunanllara kar kullanacaklar silahlar sattlar. "Baz Fransz subaylarnn kurtulu ordusu saflarnda savat rivayet edilir."[9] talyanlar da kendi blgelerindeki silah depolarn aarak, Kuvay Milliye'ye yardm ediyorlard. ngilizlerin asl amac Anadolu topraklarnn bir blmn ele geirmek deil, Dou smrgelerinin gvenliini salamakt.[10]

stikll Harbinde yalnz Yunanllarla deil, bunlarn gerisinde asl ngiltere ile harb ettiimiz yolunda tedenberi sylenip gelen szler gereinden fazla ciddiye alnmamaldr.[11] Nitekim Yakn tarihimizde deerli aratrmalar yapan Prof. Jaeschke, 1937'den sonra yaynlanan ngiliz ve Amerikan kaynaklarn da tetkik ederek yazd son etdnde bize kanaatimizi dorulayan yeni bilgiler vermektedir. Profesr Jaeschke yle diyor: "Birinci Dnya Harbinde, ngiltere, Anadolu'nun paylalmasna katlmamtr. Fakat, Allenby'nin gz kamatrc baarlar, ngiltere'yi kendi bana, Osmanl devletiyle mtareke yapmaya ve uygulanmasn zerine almaya ve hereyden nce ngiliz menfaatlerinin urayaca zararlar dnlmeden, szde esaret altndaki aznlklarn kurtarlmasn eline almaya srklemitir. Fakat, Kars ve zmir olaylar, Rumlarn ve Ermenilerin ngiliz ordusunun itibarn ykseltecek insanlar olmadklarn gstermiti. Ermeni dostu sfatiyle Trkiye'ye gelen Amerikallar, hatt ngilizler, Trk dostu olarak dnmlerdi. Kan dklmelini enlemeye alan ngiliz Yksek Komiserleri ve yardmclar, ksa zamanda, Yunanl mttefikin hakl olduundan phelenmeye balamlard. Atina'daki ngiliz elisi bir raporunda 'Yunanllarn ahsiyeti ekici deildir. Trk karakteri ise, ngiliz duygularna daha yakndr' diyordu. (...) tannm ngilizlerin kurduklar Osmanl Cemiyeti, Lloyd George'a yazd bir mektupta yalnz ngiltere ve Hindistan menfaati adna deil, dnya bar iin de, Trkiye'nin Trakya, Anadolu ve bakenti stanbul'dan mahrum edilmiyecei yolundaki szne bal kalmasn istiyordu (12 ubat 1920). Lloyd George, ngiltere'de, Trkler lehine uyanan sempati duygularn zntyle karlarken, zmir karmasn tasvip etmeyen ngiliz Genel Kurmay Bakan Sir Henry Wilson, eski Trk dostluuna dnlmesini hararetle arzu ediyordu. Bu zat, 1920 sonlarna doru, ngiliz politikas, M. Kemal ile dost olmaktr, diyordu. 1921 sonlarnda Churchill de, M. Kemal ile anlamaya yanamt. stanbul'daki ngiliz kuvvetleri kumandanlna yeni tyin olunan Sir Charles Harrington'a 14 Aralk 1921de yazd bir mektupta, Genel Kurmay Bakan Wilson: 'Yapacamz en doru hareket stanbul'dan kp gitmek ve Trklerle dost olmaktr' diyordu".[12] Lloyd George'a ramen, ngiliz menfaatleri uruna gerei sylemekten ve yazmaktan ekinmeyen askerler ve politikaclar azmsanacak gibi deildi. Venizelos ve Lloyd George, birbirlerini karlkl etkiliyerek kendilerini byk bir ihtirasa kaptrrlarken, soukkanl dnenler, Trklerin kazanmasn temenni ediyor, ellerinden geleni yapyorlard. Henz zmir'in Yunanistan'a verilmesi kararlatrlmadan byle bir ihtimalin belirmesi zerine, ngiliz Dileri Bakanlndaki iki uyank memur ile nl tarih profesr Toynbee bu konuda bir rapor hazrlyarak hkmeti muhtemel bir hataya kar uyarmlard. Bu raporda zmir yerine Dou Trakya'nn Yunanistan'a verilmesi tavsiye ediliyordu. Gereke olarak da, Yunanistan'n kendi bana Anadolu'da barnamyaca ve baarszla urayaca, Yunanistan'da da Venizelos'un iktidardan decei, halbuki Yunanllarn dou Trakya'da kendi gleri ile tutunabilecekleri gsterilmiti.[13] Gerekleri sonradan farkedenlerin baka bir rneini de eski dileri bakan Balfour'un ahsnda grmekteyiz. Amerika'nn Berlin sefiri Gerard, Balfour'a ektii 15 ubat 1921 tarihli telgrafta, Balfour dileri bakan iken Ermeniler hakkndaki vaadini hatrlatarak "Byk Britanya'nn Ermeni meselesi hakkndaki Amerika kamu oyunu gz nnde bulundurmasn iddetle istiyoruz ve Trkiye meselesinin, andlamann Amerika Senatosunda tasdikinden sonra tetkik ve mtalasnn mmkn olup olmyacan soruyoruz" diyordu. Balfour'un gr deimiti. Yeni gelimeler karsnda artk baka trl dnyordu. Bu telgrafa verdii cevapta ksaca yle demekte idi: "insani prensiplere dayananlar hari olmak zere Byk Britanya'nn Ermenistan'da hibir menfaati yoktur. Byk Britanya'nn elinde olmyan olaylar bu fikrin gerekletirilmesini nlemi ve Trkiye ile bar geciktirerek kt sonulara sebep olmutur. Ermenistan'a kurulu devresinde yardm edecek olan devletin asker kuvveti kullanmaya da mecbur olacandan korkarm. Byk Britanya imdiye kadar yapt taahhtlerin sorumluluu altnda kalmamak iin byk glklerle karlam bulunmaktadr. Bunlara bir de Ermenistan' ilve edemez."[14] Balfour, uzun cevabnda milletlerin mukadderatlarn bizzat tyin etmeleri prensibine mracaat edildii takdirde bile, Byk Ermeni Devletinin kurulmak istendii blgede halkn ounluunun islm olduuna ve oylarn Ermeniler aleyhine kacana ayrca iaret etmitir. Yine 1921 ylnda Lord Curzon, ngiltere'nin Atina sefiri Lord Granville vastas ile Gunaris'e, Yunanistan'n, tam bir tarafszlk politikas takibine karar vermi olan ngiltere'ye artk gvenmemesi gerektiini bildirmitir.[15] ngiliz Yksek Komiserliine ve stanbul'daki ngiliz Ordusu Bakumandanlna hkim olan bu gr, yani stanbul'da kuvvetli bulunmak ve mili harekete gzda vermek hevesi, 16 Mart 1920 gn stanbul'un fiilen igalini hazrlamtr. Mill Mcadele boyunca stanbul'da byk lde bir yeralt faaliyeti devam etmitir. Anadolu'ya saysz silh ve cephane karlm, yzlerce sivil ve asker ahs hemen hemen byk gle

uramadan Anadolu'ya geebilmitir. ngiliz yzbas Armstrong'un ac yaknmalarna ramen, eer stanbul'daki ngiliz makamlar kesin olarak isteselerdi, yeralt faaliyetini tamamen deilse bile byk lde nliyebilirlerdi. (...) Sonra ngilizler, hilfetten kurtulmak istiyorlard. M. Kemal Paa ile bu konuda anlaabilirlerdi. Fakat, btn bunlar gzden karan ngilizler, stanbul'u igal edip Osmanl Meclisini datmakla, M. Kemal Paa'ya ikinci byk bir koz vermi oluyorlard. (Birinci byk koz yunanllar zmir'e karmakt) M. Kemal Paa, asl yapmak istediini, ngilizlerin sayesinde artk bundan sonra yapmak imknn bulacakt. Burada, Trk kurtulu hareketine yardm etmek istiyen mehul bir kuvvetin stanbul'daki ngiliz sorumlu kiilerini ve bunlar kanal ile ngiliz hkmetini yanltm ve tevik etmi olmak ihtimali bile akla geliyor. Herhalde bu noktann aydnlanmaya muhta taraflar olsa gerek.[16] Trk kurtulu hareketine yardm etmek isteyen bu mehul kuvvetin kim olduunu renmek iin okumaya devam edelim... 14 Kasm 1918 gn, bir gn nce stanbul'a gelip Pera Palas'ta ikamete balam olan M. Kemal Paa, ngilizlerin Daily Mail Gazetesi'nin muhabiri G. Ward Price' arac yaparak General Harrington'la grmek ister. Price, Pera Palas'ta yapt grmeyi hatralarnda yle aktaryor: "M. Kemal, yapmak istedii bir teklif iin Britanya resmi makamlaryla nasl temas edeceini" bildirmemi rica etti. "Bu harpte yanl cephede savatk, dedi, eski dostumuz Britanyallarla asla kavga etmek istemezdik... Biliyoruz, partiyi kaybettik... Anadolu'nun Mttefik Devletler tarafndan igal edileceini tamamen biliyordum... Bu topraklar zerindeki bir Britanya idaresinden o kadar honutsuzluk gsterilmemesi gerektir." Anadolu'da **ngiliz idaresinden o kadar da rahatszlk duyulmamas** gerektiini syledikten sonra M. Kemal Atatrk, bu topraklar zerindeki **ngiliz idaresinde bir vali olarak almaya hazr** olduunu gazeteci araclyla igalci yetkililere yle iletecektir: Eer ngilizler Anadolu iin sorumluluk kabul edecek olurlarsa Britanya idaresinde bulunan tecrbeli **Trk valileri** ile ibirlii halinde almak ihtiyacn duyacaklardr. Byle bir selahiyet dhilinde **hizmetlerimi arzedebileceim** mnasip bir yerin mevcut olup olmayacan bilmek isterim..."[17] Zaten daha evvel M. Kemal Atatrk'n 11-13 Ekim 1918'de Halep'ten Vahidddin'e ektii "ok gizli" telgrafta: "Derhal ngilizlerle ayr **bar yapmak** zere kendisinin de katlaca yeni bir Bakanlar Kurulu oluturulmasn nermesi" yukardaki bilgileri dorulamaktadr. M. Kemal'in bu ilgin teklifine bakalm... yle diyordu padiahn yaveri Naci (Eldeniz) Bey adna gnderdii telgrafta: "Mttefiklerle olmad takdirde (ngilizlerle) ayr olarak ve **mutlaka bar salamak lazmdr** ve bunun iin kaybedilecek bir an bile kalmamtr." Orijinali: "Mttefiken olmad takdirde (ngilizlerle) mnferiden behemahal sulh takarrur ettirmek lazmdr ve bunun iin fevt olunacak bir an dahi kalmamtr."[18] *** Devam edecek inaallah... ********** KAYNAKLAR: [1] Doan Avcolu, Milli Kurtulu Tarihi, Tekin Yay. stanbul 1977, sayfa 21. [2] Doan Avcolu, Milli Kurtulu Tarihi, Tekin Yay. stanbul 1977, sayfa 22. [3] Doan Avcolu, Milli Kurtulu Tarihi, Tekin Yay. stanbul 1977, sayfa 24. [4] Atatrk'n Btn Eserleri, Kaynak Yay., cild 2, sayfa 291.

[5] Atatrk'n Btn Eserleri, Kaynak Yay., cild 2, sayfa 292. [6] Fikret Bakaya, Paradigmann Iflas, Doz Yay., stanbul, 1991, sayfa 33. [7] Milliyet Gazetesi, 29 Ekim 1973. [9] alar Keyder, Trkiye'de Devlet ve Snflar, letiim Yay., stanbul, 1989, sayfa 63. [10] Fikret Bakaya, Paradigmann Iflas, Doz Yay., stanbul, 1991, sayfa 33. [11] Sabahattin Selek, Anadolu Ihtilali, Kasta Yaynlar, 8. bask, Istanbul 1987, cild 2, sayfa 459. [12] Prof. Jaeschke'nin bu etdnn tercmesi iin baknz; Tevfik Byklolu, Atatrk Anadolu'da - Trkiye Bankas Yayn, Ankara 1959, sayfa 2-24. [13] Hikmet Bayur, Atatrk - Hayat ve Eseri, - Ankara 1963 sayfa 328. [14] Esat Tiras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi. - Ankara 1950, sayfa 709-710. [15] Albay Bujac, 1918-1922 Yunan Ordusunun Seferleri, Genel Kurmay yayn, eviri: Kurmay Yarbay: brahim Kemal, 1939, sayfa 217. [16] Sabahattin Selek, Anadolu Ihtilali, Kasta Yaynlar, 8. bask, Istanbul 1987, cild 2, sayfa 466, 467. [17] Price'n Extra-Special Correspondent (ok zel Yazmalar) adl kitabndan (1957, sayfa 104) aktaran Gotthard Jaeschke, Kurtulu Sava ile lgili ngiliz Belgeleri, eviren: Cemal Kprl, Ankara 1991, Trk Tarih Kurumu Yaynlar, sayfa 98. [18] Atatrk'n Btn Eserleri, cilt 2, stanbul 2003, Kaynak Yaynlar, sayfa 232. ********************************************************

Milli Mcadele'de sadece Yunanllara kar savatk - 3 TRKYE LE FRANSA


Trkiye'nin Fransa ile olan ilikileri, Trk-ngiliz ilikilerine benzememektedir. Bu deiikliin ilk anda gze arpan iki zellii vardr: Mill Mcadele boyunca Trkler ile ngilizler arasnda silhl bir atma olmad halde (Ali Fuat Paann Eskiehir zerine yapt harekette bile silhl atma olmamtr) Franszlarla Adana, Urfa, Antep ve Mara blgesinde 1920 yl sonralarndan 1921 yl ortalarna kadar etin bir sava devam etmitir. (Halk savayor) Buna karlk, Ankara Hkmetini resmen ilk tanyan Bat devleti Fransa olmu ve 20 Ekim 1921 tarihinde Ankara'da yaplan Trk-Fransz Anlamas ile Franszlara kar sava son bulmutur.[1] Harbin balangcnda, Fransz - ngiliz menfaat atmas aka belli idi. Topraklarnn nemli bir ksm Almanlar tarafndan igal olunan Fransa, her eyden nce anavatan kurtarmak kaygusunda idi. Bu sebeple btn kuvvetlerini Alman ordusuna kar kullandndan, ileride kendisine az pay der korkusiyle Trkiye aleyhinde nemli asker harekt yaplmasn istemiyor ve Osmanl topraklarnn bllmesine ait grmeleri geciktirmee alyordu.[2] te, istikll Harbinde Trk-Fransz mnasebetlerinin oluumunu etkileyen, bu atmadr. Harbin sonunda, Fransa'nn en nemli meselesi Almanya bar idi. Almanya'ya bir daha belini dorultamyacak ar artlarn ykletilmesine allyordu. ngiltere'yi buna raz etmek iin de Clemanceau'nun yrtt Fransz politikas, Lloyd George'un dmen suyuna girmiti. Osmanl imparatorluundan kopan Arap memleketlerinden daha az pay almaya ses karmay, Yunanistan'n Trkiye aleyhinde byyp kuvvetlenmesine gz yumuu, hep bu yzdendi. Halbuki, gerekte Fransa'nn Orta Dou'daki menfaatleri, Trkiye'nin yaamasnda idi. Bat Anadolu'nun verimli topraklarn da eline geirecek, Yunanistan'n Dou Akdeniz blgesinde bir kuvvet haline gelmesi, ancak ngiltere'nin iine yarayacakt. (...)

Fransz, Alman bar urunda yapt bunca fedakrla ramen istediini elde edemedi. nk, ngiliz siyasetinin deimez zelliklerinden biri de, harp gayelerine ulatktan sonra yenilenlerin safna geip onlar tutmaktr. Bylece, bir denge kurmu ve kazanlarn korumann aresini bulmu olur. Alman donanmas imha edildiinden, artk ngiltere iin bir tehlike deildir. Dier yandan, Almanya'nn paralanmas ve gsz bir hale getirilmesi, kara Avrupasnda Fransz hkimiyetini salyacaktr. ngiltere, buna da gz yumamazd. En azndan, yeni bir Alsas Loren meselesi yaratlmamal idi. Son olarak, harpten nce Almanya, ngiltere iin iyi bir pazard. Harp sonu glkleri ve isizlerin art sebebiyle ngiltere, Alman pazarna imdi daha ok muhtat. Fransa, zetlediimiz bu durumdan dolay, ngiltere'den, kopmutu. Gney Anadolu'da Trklerle yapmakta olduu sava, Fransa'ya bir ey kazandrmadktan baka, ngiltere'nin iine yaryordu. stelik, ayaklanm olan Arap milliyetilerini bastrarak Suriye Mandasn elde tutabilmek iin nemli kuvvetlere ihtiyac varken, Trk cephesinde fena halde hrpalanp ar kayplara uramann bir anlam yoktu; ve smrgelerinde, islm leminde prestijini kaybetmek tehlikesi gnden gne byyordu.[3] Fransa, yava yava aylyordu. Nitekim, Venizelos'un 1920 ubatnda Atina'ya yazd telgraflarda Fransa'nn tutumundan ikyet eden cmlelere rastlamaktayz. Bunlardan birinde, Venizelos, Fransz Babakann yola getirilemiyecek bir hlde bulduunu belirtiyordu. Durumu daha iyi aydnlatmak iin, Paris'teki Yunan elisinin Venizelos'a yazd 25 Mart 1920 tarihli telgrafn buraya alyoruz: "leden sonra Millran tarafndan kabul edildim, stanbul'daki mttefikler yksek komiserleri tarafndan gnderilen raporlardan sonra alnan kararlar gzden geirmeyi Msy Millran kabul etmitir, ngiliz, Fransz, talyan yksek komiserleri, Anadolu'ya ngiliz ve Fransz'lardan oluan bir kuvvet gnderilmeden ve yeni bir harp yaplmadan Trkiye'ye bar artlarn kabul ettirmenin imknszlndan sz ediyorlar, ngiliz ve Fransz yksek komiserleri bu inanlarnda kararldrlar. ki komiser, Trklerin nemli kuvvetleri bulunduuna inanyorlar. Bu kuvvetler, Millran ile konutuum zaman iddia ettiim gibi 65 bin kiiden ibaret deildirler. Yksek komiserler, Trklerin katlim yapacaklarna ve eer 100 bin kiilik bir kuvvet gnderilmezse Fransa menfaatlerinin tehlikeye deceine inanmaktadrlar. Yunanistan ile olan dostluu iin Fransa menfaatlerinin tehlikeye drlmesine kadar gidemiyeceini Msy Millran bana syledi."[4] Clemanceau, oktan Babakanlktan ayrlmt. Millran'dan sonra, Leygues'in Babakanl pek ksa srd ve 16 Ocak 1921 de Briand Babakan oldu. Barseverliiyle n yapm olan Briand, Fransz politikasna hemen yeni bir yn verdi. Sevres Andlamasnn hafifletilmesi iin zorlamaya balad. talya da Fransa'y desteklediinden Londra Konferans hazrland. Briand, bu konferansta Trkiye'yi aka destekliyecek ve Bekir Sami Bey ile bir de anlama imzalyacakt. Fransz politikasnn yn deitirerek Trkiye lehine kaymasn tarafsz bir gzlemci yle anlatr: "Gerekten Franszlar doudaki ngiliz roln, Ren blgesi iinde ngilizlerin yardmlarn grmek iin kabul etmilerdi. Fakat imdi anlyorlard ki, Arabistan'n paylalmasnda zararl ktklar gibi padiah hkmetinin ngiliz nfuzunu kurmas yznden stanbul'daki mevkilerini de elden brakmlard. Ayrca Yunanistan'n ikinci Wilhelm'in kaynbiraderi Kral Konstantin'i geri arm olmas fena halde keyiflerini karmt. Btn bunlardan baka da Anadolu'da kendilerine verilen topraklarn ordu kuvveti ile elde edilemiyeceine kanaat getiren talyanlar, Anadolu'daki ktalarn geri ekmilerdi. te, Kilikya'da ortaya kan tehlikeli durumun Fransa'nn doudaki prestijini zedelemeden nce, sonu bakmndan ngilizlerin hatr iin giriilmi bir maceraya son vermek fikri, Fransa'da bu suretle domutur."[5] Trk - Fransz mnasebetlerini, Piyer Loti ve Klod Farer gibi nl Fransz yazarlarnn Trkiye lehindeki yazlar da byk lde etkilemitir. Trkiye Byk Millet Meclisi, zaman zaman bu yazarlara teekkrlerini iletmi ve Fransz basn Ankara'ya muhabirler gndererek Trk-Fransz yaknlamasna faydal olmutur. Ankara Anlamasndan sonra, Fransa, Trkiye'nin harbi kazanmasn byk bir samimiyetle istemekte idi. Her ne kadar hl ngiltere ile bir ittifak cephesinde beraber bulunuyor ise de, Fransa'nn menfaati, phesiz Trkiye'nin kazanmasnda idi. 1922 Mart aynda Yusuf Kemal (Tengirek) Bey, Batnn mtareke tekliflerini anlamak zere Londra'ya gidiinde ve dnnde Paris'ten gemi ve Fransa'nn Trkiye'yi samimiyetle desteklediine ahit olmutur. Yusuf Kemal (Tengirek) Bey, Fransa'da yapt temaslar bize yle anlatt: "Paris'te Briand' kynde ziyaret ettim. Beni le yemeine alkoydu. Ona Londra'ya gitmekte olduumu syleyerek ngiliz bakanlar ile konuurken nasl bir tavr taknmam gerektiini sordum. - 'Douda artk tek kuvvet olarak siz kaldnz' cevabn verdi.

'ngiliz bakanlar da acaba bunun farknda mdrlar' diye sordum. - 'Onlar bunu benden daha iyi bilirler' eklinde cevap verdi." "Londra Konferansndan dnte Poincare (Bu tarihte, Fransa Babakan Poincare idi) beni kabul etti. Aramzda u konuma geti: - 'Alelacele gidiinizin sebebi nedir?' Fazla kalmakta bir fayda grmyoruz. - 'Mtreke artlarn m beenmediniz?' Evet. - Fakat unutuyorsunuz ki, vatannz dman igali altndadr.' Evet biliyorum, fakat kacaklardr. - 'Ne zaman?' Onu ben bilmem, Genel Kurmay bilir. Vatanmdan tek dman askeri kalmamaldr. Mtreke o vakit olur. Bugn elimizdeki artlar Byk Millet Meclisi kabul etmez. M. Kemal Paa kabul etmek yle dursun, istekli grnce, Meclis onu Meclisin kaps nnde asar. - 'Meclise hrmetlerimi syleyin. Mtreke artlarn da kabul etmeyin. Fransz hudutlarndan kncaya kadar btn seyahat kolaylklarnzn salanmas iin gerekli emri vereceim.' "[6] Baka bir rnek vermek gerekirse Milli Mcadele'nin "lider kadrosu"ndan olan Kara Vasf Bey, 27 Kasm 1919 Heyet-i Temsiliye toplantsnda, Fransz elilii yetkilileriyle grmesini zetlerken unlar sylemektedir: "Grtklerim Karargaha mensup Franszlarla... Sefarete mensup olanlar dedi ki, 'siz ne istiyorsanz nerettiririm, yalnz memleketimin menfaatine mani olmasn.' Asil bir hanedana mensup imi. Kendisi asker. Aka fikrini sordum. - 'Dedi ki, bu gn iki cereyan var: Biri Bolevizm, dieri Islamizmdir. kisi de en ziyade ngilizlere mteveccihtir, bize deil, ilerde bize de. Bolevizmi brakabiliriz. Fakat Islamizmi brakamayz. Cezayir, Tunus ilerde oraya da sirayet edebilir. Bizi maddi olarak temin ediniz ki, Pan Islamizmi, Pan Turanizmi gtmyorsunuz.' Dedim ki, biz sizin grdkleriniz gibi iki ey grebiliyoruz. Bunlardan biri islamclktr, dieri asrilemek. Kendi kendimizi idare edecek bir halde yaamak. Bunu da Avrupa'dan alacaz. **slam cereyanlar bize iyi deildir. Medeni deildir.** Ayn zamanda istila altndadr. Serbest deildirler dedim... Buna inanmad. Ayn zamanda inanm grnd. O ayn zamanda Krt meselesini intihabata karmayan Hrriyet ve tilaf ve Sleymaniye'yi syledi. Ben de o ngilizlere kar eyh Mahmud'un hareketidir dedim... Bu, grup halinde bir kabile. Biz istikll istiyoruz diyen yoktur... Sizde de sosyalistler byle istiyor denirse, milletin hepsi tabii byle deildir dedim."[7] Unutmamak gerekir ki, Franszlar, igal ettikleri yerlerden ekilirken **10.089 adet tfek, 1505 sandk cephane ve 10 adet ua hediye** ad altnda Trk ordusuna brakmlardr.[8] Mays 1922'de "Helle" isimli bir Yunan Kurvazrnn hcumunu da, Kilikya yakasnda **bir Fransz harp gemisi** pskrtmtr.[9] Zaten evvelce Fransz sempatizanlarnn koruyucu roln oynayan Osmanl Harbiye Nazrlndaki Fransz irtibat subay Albay Mougin, kendi hkmetine, Trk toprak btnln bir Fransz gdm altnda korumay neriyordu.[10] Ancak Saray'n byle bir teklifi kabul etmeyecei de sr deildi. Nitekim Sultan Vahdettin'e (radyallahu anh) teklifi iletmesi iin dnemin bayaveri Naci Bey'e yaplan bu neri, bizzat Naci Bey tarafndan reddedilmitir.

Mougin'in bu gayretleri yannda, esasta Franszlarn Trk milliyetileriyle (M. Kemal Atatrk ve arkadalaryla) ulusal akmn balangcndan beri, bir anlamaya varmak istedikleri gzden kamyordu.[11] te yandan Osmanl ve Rus altn ile Fransa'dan **1500 adet** hafif makineli tfek ve cephanesi satn alnarak ordunun en byk eksiklii giderilmitir. Ayrca satn alnan **200 adet** kamyonetle ordu ilk kez motorlu ulama kavumutur.[12] *** Devam edecek inaallah... ********** KAYNAKLAR: [1] Sabahattin Selek, Anadolu Ihtilali, Kasta Yaynlar, 8. bask, Istanbul 1987, cild 2, sayfa 470. [2] Yusuf Hikmet Bayur, Yeni Trkiye Devletinin Haric Siyaseti, stanbul 1934, sayfa 10. [3] Sabahattin Selek, Anadolu Ihtilali, Kasta Yaynlar, 8. bask, Istanbul 1987, cild 2, sayfa 471, 472. [4] Yusuf Hikmet Bayur, Yeni Trkiye Devletinin Haric Siyaseti, stanbul 1934, sayfa 48. [5] Norbert Von Bischoff, Ankara (Trkiye'deki Yeni Oluun Bir zah). eviri: Burhan Belge, Ulus Gazetesi Tercmeler Ktphanesi: 9, Ankara 1936, sayfa 146. [6] Sabahattin Selek, Anadolu Ihtilali, Kasta Yaynlar, 8. bask, Istanbul 1987, cild 2, sayfa 474. (Sabahattin Selek: "Yusuf Kemal Tengirek ile 19.12.1959 gn yaptmz grmenin notlarndan.") [7] Ulu demir, Heyet-i Temsiliye Tutanaklar, Trk Tarih Kurumu Yayn, Ankara 1975, sayfa 132. [8] Alptekin Mderrisolu, Kurtulu Savann Mal Kaynaklar, sayfa 51. [9] Dr. Hlya Baykal, "Kurtulu Sava'nda Trk-Fransz likileri ve Bir Fransz; Trk Dostu Albay Mougin", Atatrk Yolu, cild 2, No 7, Mays 1991, sayfa 488. [10] Salah Sonyel, Trk Kurtulu Sava ve D Politika, Trk Tarih Kurumu Basmevi, Ankara, 1973, sayfa 100. [11] Tayyip Gkbilgin, Milli Mcadele Balarken, cild 1, Ankara 1959, sayfa 184. [12] Alptekin Mderrisolu, Kurtulu Savann Mal Kaynaklar, sayfa 48.

****************************************************

Milli Mcadele'de sadece Yunanllara kar savatk - 4


TRKYE LE TALYA Atatrk Sabahattin Selek ile balayalm: "talya da, tpk ngiltere ve Fransa gibi, bir emperyalist devlet olarak yeni smrgeler kazanmak ve bymek istiyordu. Onu, Birinci Dnya Harbine sokan tek sebep, bu istekti. Henz, birka yl nce, 1911'de Trablusgarp ve Bingazi'yi Trklerden almt. Akdeniz memleketi olduu iin, menfaatlerini hesaplarken, birinci derecede Akdeniz evresini dnmek zorunda idi. Fakat, ngiltere ve Fransa'nn yannda gsz olduunu da biliyordu. Harp balad zaman, talya merkez devletlerin dostu idi, fakat harbe girmemiti. tilf Devletleri, talya'y kendi yanlarnda harbe sokmak iin, 28 Nisan 1915'de Londra'da yaplan gizli bir

anlama ile tatmin edici menfaatler gsterdiler. Oniki aday talya'ya brakan ve Anadolu paylald takdirde, talyan paynn ngiltere, Fransa ve Rusya paylarndan az olmyacan belirten bu anlamadan sonra talya da harbe girdi. Fakat, byk devlet arasnda, Osmanl mparatorluunun paylalmasna ait, baka gizli anlamalar vard. Bu anlamalarn hkmleri politik zorunluklar sebebiyle 1916 Eyll'nde talya'ya bildirildi. te bundan sonra, talyanlarn mttefikleriyle olan mnasebetleri tatsz bir safhaya girmitir. nk, talya, kendi dnda kalan anlamalara gre, Anadolu'daki paynn Fransz payndan az olacan renmiti. ekimeler sava sonuna kadar srd. Yalnz, 1917 Rus htilli patlayp, Rus ordusu Alman cephesinde tesirsiz kalmaya balaynca, ngiltere ve Fransa, talya'ya daha ok muhta olduklarn grdler. talya da iin farknda idi."[1] Bu defa, pazarlklar Rusya olmakszn yeniden balad ve zmir blgesi de talya'ya vaadedildi. Rusya'nn tasvibi artna balanan bu anlama, Rusya'da Bolevik rejimi kurulduktan sonra hkmsz saylacakt.[2] Fakat, paylama anlamalarnn bylesine kaypak bir ekilde gelimesi, Anadolu'nun asl sahipleri yararna oluyordu. nk, haksz menfaatler, ortaklarn arasn ayordu. Nitekim, talya, nce kendisine vaad olunan zmir'in Yunanistan'a verilmesinden tr mttefiklerine kzd ve menfaati icab Trklere yaklat. Kald ki, talya ok ilgili bulunduu Balkanlarda da (Yugoslavya ve Arnavutluk) tatmin edilmemiti. talyan ordusu Arnavutlukta g duruma derek oradan ekilmiti. Trkler, Anadolu'da igallere kar direniyorlard, talya'nn i durumu karkt. Nitti kabinesi, 20 Haziran 1920'de dm, yerine Gioletti Hkmeti gemiti. Dileri Bakanlna Kont Sforza getirilmiti. talya'nn d politikas, bundan sonra daha ak bir renk alacak, bir sre iin emperyalist ve macerac heveslerden syrlacakt. zellikle, Kont Sforza'nn dileri bakan olmas, Trkiye bakmndan byk bir kazant."[3] Sforza, Mondros Mtrekesinden sonra stanbul'da talyan Yksek Komiseri olarak bulunmutu, zmir'in Yunanllar tarafndan igal edileceini, 20 gn nce (!!!) Trklere haber vermiti.[4] Sforza, M. Kemal Atatrk ile de ilgilenmiti, talyan Yksek Komiserlii, bir gn M. Kemal Atatrk'n mracaat zerine evinin aranlmasn nlemi (!!!) ve ertesi gn evinin kimse tarafndan tecavze uramyacana dair kendisine bir belge gndermitir. Araya giren baz kimselerin aracl ile M. Kemal bir talyan i adamnn brosuna giderek grmtr. Bu gerei gerek M. Kemal Atatrk'n hatralarndan[5] gerekse Kont Sforza'nn yazdklarndan[6] reniyoruz. Kont Sforza ayn eserde M. Kemal Atatrk'n mason olduunu da yazmtr. Trkiye'deki talyan igali, her yerde yumuak olmu. Trkler ho tutulmaya ve kazanlmaya allmtr. phesiz, byle hareket etmekle hem Anadolu'daki iktisad karlarn muhafaza etmeyi, hem de Trklerin Yunanllara kar mcadelelerini kolaylatrmay dnyorlard. Gerekten, talyan igal blgesinde, Kuvayi Milliye, kolaylkla tekiltlanabilmi, talyanlardan tevik ve yardm grmtr. talyanlarn, kendi igal blgeleri iinde Trk halkna kar davranlar zetle u esaslara dayanmakta idi: Yunan ve ngiliz dmanl telkin etmek. talya'nn Trklere dost olduuna herkesi inandrmak. Kyllere iyi muamele etmek. Al-veri yaparken fazla para vermek. Dispanserler aarak hastalara parasz bakmak. ocuklara efkatli davranmak, ikolata ve hediyeler vermek. Yunan igal blgesinden gelen gmenlere, muhta halka yardm etmek (adr, battaniye, yiyecek vererek). iftilere ve tccarlara kredi vermek (Bunun iin Banko di Roma ubeler amtr). Posta tekilt yapmak. Okul amak. Genler arasndan cretli askerler toplamak. Trk hkmet memurlarna, subay ve kumandanlara, ay, kahve, eker, kaar peyniri gibi sknts ekilen yiyecek maddeleri ikram etmek. Bozuk yollar yapmak, camileri tamir ettirmek. talyanlar, Trklerle daima iyi geinmeye, sevgi ve gvenlerini kazanmaya almlar ve bir talyan askeri ldrld zaman bile hdise karmaktan ekinmilerdir.[7] Nitekim Aydn'da, Mula yresi Umumi Milli Kuvvetler Komutan Demirci Mehmet Efe: "Geri ok terbiyeli davrandklar ve her trl yardm yaptklarndan dolay, talyanlardan szlanacak bir eyimiz yok ise de, eer herhangi bir hkmet bizi kontrol edecekse, bu iin daha byk ve daha aydn bir devlet tarafndan yaplmasn ye tutardk" demektedir.[8] tilaf devletleri tarafndan aldatldn anlayan talya, Rus altn karlnda **20.000 adet tfek, 20 adet uak** ve eitli malzemeyi Ankara hkmetine satmakla[9] kalmam, kendi blgelerindeki silah depolarn aarak, Kuvay Milliye'ye yardm etmitir.[10] Ankara Hkmeti ile talya arasndaki iyi ilikiler dier yandan talya'nn mttefikleriyle olan ilikilerini olumsuz ynde etkilemi ve talya sulanmtr. zellikle Yunanllar her frsatta talya'nn Ankara Hkmeti'ne yardm

ettiini ileri srmlerdir. Anadolu'daki Yunan ordularna bakomutanlk yapanlardan H. Anesti, Trk zaferinden sonra Yunan ordusunun Anadolu'da niin hezimete urad konusunda aklamalar yapt. 10 Eyll 1922 tarihli "Kathimerini" gazetesinde yer alan aklamalarnda H. Anesti, Trkiye'nin talya'dan ald uaklar konusunda unlar sylemitir: "Mkemmel donanml uaklar Kemalist orduya gtren bir talyan gemisinin Mersin'e gitmekte olduunu haber aldk. Kemalist ordu bu uaklarla bizden daha gl duruma gelmiti. Derhal talyan kumandan Signor Calamida nezdinde teebbse geerek geminin yknn boaltlmamasn talep ettim. talyan kumandan, 'bahriye ve dileri bakanlklarna sormas gerektiini' syledi. Bu arada Mersin limanna varan geminin yk boaltld. Birka gn sonra yaptmz keif uuunda ok gl ve mkemmel sistemli dman uaklarn grdk"[11] 1921'den sonra genel politikasn deitiren talyanlar, i meselelerinin ok kark olmas yznden yeni bir anlamaya gitmek lzumunu bile hissetmeden, Anadolu'dan 1921 Haziran ay iinde tamamen ekildiler ve Trkiye'yi kendi haline braktlar. 5 Temmuz 1921 tarihinde ise artk Antalya ve evresini de bosaltmt.[12] *** Devam edecek inaallah... ********** KAYNAKLAR: [1] Sabahattin Selek, Anadolu Ihtilali, Kasta Yaynlar, 8. bask, Istanbul 1987, cild 2, sayfa 475. [2] Ergn Aybars, Trkiye Cumhuriyeti Tarihi, Ege niversitesi Basmevi, zmir 1987, sayfa 94 ve dierleri. [3] Sabahattin Selek, Anadolu Ihtilali, Kasta Yaynlar, 8. bask, Istanbul 1987, cild 2, sayfa 475, 476. [4] Galip Kemal Sylemezolu, Hariciye Hizmetinde 30 Sene, 4'nc cildin son ksm, stanbul, sayfa 31. [5] Falih Rfk Atay, ankaya, Atatrk'n Bana Anlattklar (Atatrk Devri Hatralar), Dnya Yaynlar, No. 5, sayfa 101. [6] Kont Sforza, Les Batissenrs de L'europe Moderne, sayfa 358. [7] Sabahattin Selek, Anadolu Ihtilali, Kasta Yaynlar, 8. bask, Istanbul 1987, cild 2, sayfa 477, 478. [8] Doan Avcolu, Milli Kurtulu Tarihi, Tekin Yay. stanbul 1977, sayfa 24. [9] Alptekin Mderrisolu, Kurtulu Savann Mal Kaynaklar, sayfa 48 [10] Fikret Bakaya, Paradigmann flas, Doz Yay., stanbul, 1991, sayfa 33. [11] talyan "Oriente Moderno" Dergisi, II, 15 Ekim 1922, sayfa 294. Aktaran: Yrd. Do. Dr. Mevlt elebi, Atatrk Aratrma Merkezi Dergisi, say 31, cild 11, Mart 1995. [12] Antalya Bykehir Belediyesi, 2010-2014 Stratejik Plan, Blm: Kentin Tarihi, sayfa 20. (Akdeniz niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi/Tarih Blm.) Balant: http://www.sp.gov.tr/documents/planlar/AntalyaBuyuksehirBelediyesiSP1014.pdf ***********************************************

Milli Mcadele'de sadece Yunanllara kar savatk - 5 ve SON


YUNANSTAN'IN ANADOLU SEFER (smet nn'nn "2 Eyll 1920" tarihli telgraf: "Ve dmanlarmzn silh kuvvetiyle ok geni olan memleketimizi esaretleri ve hkmleri altna almalarna maddeten imkn yoktur." ) Yunanlilarin zmir'i igal etmesine msaade eden Lloyd George'a en byk tepki talya'dan geldi. Fransa'da durumdan pek memnun deildi. te yandan ngiltere'de de Disraeli'nin izinden giden muhafazakarlar ve olaya stratejik adan bakan askerler de bu politikay eletirmekteydiler. Muhafazakar politikaclar daha ok (zellikle Sovyetlerin Kafkasya'ya hakim olmasndan sonra), Yunanistan' Ankara hkmeti zerine srmenin, M. Kemal ve arkadalarn Sovyetler Birliine yaklatracan dnmekteydiler. Yunanistan'n tek bana tm Anadolu'yu denetim altnda tutmas ise askeri adan mmkn deildi. Bat'dan gelen basknn artmas ise M. Kemal ve arkadalarn giderek Sovyetler'e yaklatrmaktayd. te yandan gelien olaylar ierisinde M. Kemal'in hilafet makamn ele geirip bunu ngilizlere kar kullanmak gibi bir amac olmad anlalmaktayd. 1920 Kasm'nda ngiliz dostu liberal grl Babakan Venizelos'un seimleri kaybedip iktidardan dmesinden sonra gelien olaylar ngiltere'nin Trkiye'ye kar izledii politikann deimesine yol aacaktr.[1] Yunanistan'a Anadolu'dan vaadedilen pay, zmir ve hinterlandndan ibaretti. Bu sebeple Yunan Ordusu, zmir'e ktktan 1919 Haziran sonuna kadar geen bir buuk ay iinde payna den blgeyi igal etmi ve durmutu. Yunanllar isteseler de, Trkiye'den daha byk faydalar salamak iin diledikleri gibi hareket edemezlerdi. Bu, ancak ngiltere'nin izni ile olabilirdi. Trkiye hakkndaki ngiliz politikas ve ngiltere'nin zafer ortaklariyle olan anlamalar, Yunanistan'a bu tarz bir ans tanyacak gibi grnmyordu.[2] Zira Henry Wilson, stanbul'daki ngiliz kuvvetleri komutanlna yeni atanan Sir Charles Harrington gibi etkin asker ve diplomatlar da, Lloyd George'un politikasn beenmiyorlard. Hatta nl ngiliz Tarihi Arnold Toynbee de sunduu bir raporunda hkmeti, Yunanistan konusundaki muhtemel bir hataya kar uyarmt. Yunan ileri gelenleri de Venizelos'un Asya politikasnn tehlikeli bir d olduunu, ekonomik, etnik, ve stratejik gereklere uymadn zmir'in Yunanistan'n mezar olacan dile getiriyorlard . Kral Konstantin de Venizelos'la ayn grte deildi. O Trkiye saldrmadka sava almasna taraftar deildi.[3] General Wilson'un stanbul'daki tilf Ordular Bakumandanl grevinden 7 Ekim 1920 tarihinde alnp, yerine Yunan hkmetine verilen destei eletiren General Harrington'un getirilmesi, Yunanllara yaplan yardmlarn kesileceinin en belirgin iaretiydi. Yunanistan Anadolu'da ne yapabilirdi? En ll hedef, Sevres Andlamasiyle Bat Anadolu'da kendisine verilen kk, fakat zengin toprak parasn elde tutmaya ve Yunanllatrmaya almak deil mi? Bu bile bir hayaldi. Yunanistan'a katlacak arazideki Trk ounluunun, u veya bu suretle Yunan ynetimine boyun eecei kabul edilse bile, yine de Yunanistan burada barnamazd. nk Sevres Andlamas, ancak haritada bir snr iziyordu. Bat Anadolu'da, tabiat ve corafya byle blc bir snr tanmyordu. Aksine, doudan batya doru uzanan dalar, nehirler, vadiler ve yollar, zmir blgesini Anadolu ilerinden gelecek her trl saldrya kar ak tutuyordu. Bu blge, olsa olsa, daha douda Bursa -Uak veya Eskiehir - Afyon hattnda savunulabilirdi. Nitekim, Sakarya'dan ekildikten sonra Yunanllar bu yolda bir savunmay setiler. Fakat, bu sefer de cephe ok geniliyor ve 100-150 bin kiilik bir ordu ile tutulamyacak lde byyerek 500-600 kilometreyi buluyordu. Yunanllar, phesiz bu glkleri az veya ok sezmilerdir. Onun iindir ki, btn hesaplarn Trkiye'nin taksim edilmesine ve Trklerin Anadolu yaylasndan atlmasna balamlard. 1921 Temmuz'unda giritikleri taarruz ile, henz fazla glenmediini sandklar Trk Ordusunu yokedeceklerini ve Bat Anadolu'ya rahata yerleeceklerini ummalar bu sebeptendir. Yalnz nemli bir gerei daha gzden karm bulunuyorlard: Anadolu topraklar ok geniti. Yunan Ordusu Ankara'y alsa bile, Kayseri'ye, Sivas'a kadar uzanp, ssnden bu kadar uzaklaamazd. Bu problemlerin Yunan kumandanlar arasnda zaman zaman tartldn da baz belgelerden anlyoruz. (...) Evvel, uzun srecek bir harbe, Anadolu'ya yerlemeye, Yunanistan'n i durumu da, mal imknlar da, elverili deildi. Kralc -Venizelist blnmesi, ordu da dahil, Yunan hayatnn btn safhalarna yaylmt. Yeni Kralc ynetim, memlekette muhalefeti tatmin etmek, fakat Anadolu'da harbi srdrmek zorunluunda idi. Hkmet, i sknu salamak ve nmayileri nlemek iin urarken, ister istemez ordunun ihtiyalarn ihmal ediyordu. En skk zamanlarda bile ordunun istedii yedek kuvvetleri, malzemeyi vaktinde hazrlayp Anadolu'ya gnderemiyordu. Ordunun ikml ve iae ileri, bakm, kendi l-lerine gre tatmin edici saylamazd ve gittike bozuluyordu. Ordu, phesiz ihmal edildiinin farkndayd. Yksek kumanda kademesinde, kumandanlar arasnda eitli gr ayrlklar, geimsizlikler hkm sryordu. Birbirlerine

nefretle bakan Kralc ve Venizelist subaylar, erler, orduda yanyana savayorlard. Bunlarn stanbul ve zmir meyhanelerine kadar akseden kavgalar Anadolu'yu tutan Trk basnnda geni bir yer kaplyor ve M. Kemal Paa'nn Meclis karsndaki durumunu desteklemekte ie yaryordu. Yunanistan'daki halk ve Anadolu'daki asker harp-ten bkmt. 13 snf silhaltnda bulunuyordu. Bundan 5 snf, Anadolu'da harp bittii zaman 45 aydr askerlik yapmakta idi. Yunanistan'a Anadolu'da yer ve misyon veren byk devletin Trk-Yunan Harbine kar tutumlar zamanla deimiti. talya, batan beri pek de gizlemeden Anadolu'daki Yunan menfaatlerine kar idi. Fransa, Trklerle an-lam ve harbe son vermiti. ngiltere'deki eski ateli Yunan dostlarnda, Lloyd George dahil, bir geveme ba gstermiti. Yunanistan'a yaplan mal yardmlar kesilmekte idi. Yunanistan'n 1920'1921 btesi 1 milyar 33 milyon drahmi (o gnn kambiyo rayicine gre 115 milyon Trk liras) gelir, 1 milyar 289 milyon drahmi (142 milyon TL.) masraf ile nemli lde ak veriyordu. Masraf btesinden 535 milyon drahmi (53 milyon TL.) harp masraflarna ayrlmt. Bte an kapatmak iin byk devletler Yunanistan'a yardm ediyorlard. Kanada, ngiltere'nin aracl ile be milyon ngiliz liras vermiti, ngiltere ve Fransa da onar milyon ngiliz liras vermek zere anlamlard. Bu iki devlet balangta 6,5 milyon lira verdikten sonra, Kral Konstantin'in gelmesi zerine -yardm kesmi bulunuyorlard. 14 Kasm 1920 seimlerinde Kralclar Venizelos'u devirmekle, Yunanistan' Fransa ve ngiltere'den uzaklatrm ve dolaysiyle Venizelos'un memleketi srkledii kmaz bsbtn derinletirmi oluyorlard.[4] Mill Mcadeleyi ynetenler bu ferahlatc gerein farknda idiler. Yunanllar taarruz edip toprak kazandka umutsuzlua kaplmamalar ve Byk Millet Meclisini yattrmaya almalar bundan ileri geliyordu. Genel Kurmay Bakan Albay smet Bey, Kolordulara yazd 2 Eyll 1920 tarihli bir telgrafta bu gerei yle ifade ediyordu: "Ve dmanlarmzn silh kuvvetiyle ok geni olan memleketimizi esaretleri ve hkmleri altna almalarna maddeten imkn olmad..."[5] Ingiltere'nin Yunan hkmetine yardm kesmesi, cephedeki askerleri zor durumda birakmt. Yunan ordusunun bitkinliini yukarda belirtmitik. Bu durumu imdi Yunan Kolordu Kumandanlardan Kondilis ve Prens Andrea'nn hatralarndan alacamz paralarla tesbite alalm. General Kondilis "Anadolu Seferi" adl hatralarnda 2 Eyll gnn anlatrken yle der: "Bugne kadar cephemizde devam eden. muharebeler pek etin olmutu; cephanemiz pek az kalmt. Erler gnlerden beri at. Biraz kaynam buday ile nefislerini krletiyorlard. Mcadele gece gndz devam etmekte olduundan istirahat iin gece bile vakit yoktu. Dmann direnmesi gnden gne artmakta devam ediyordu ve bundan da muharebenin daha fazla iddetle devam edecei anlalyordu."[6] General Prens Andrea ise 2 Eyll' yle anlatr: "Son drt gn zarfnda ekmek stihkaknn yalnz 1/4' ve pek az cephane gelmiti. stihkak yalnz etten ve kaynam budaydan ibaretti. Bu da odun ve ate temin edilemediinden glkle hazrlanabiliyordu. Bu mahrumiyetler y-znden durum gnden gne ktlemekte ve ok zayiat meydana geldii, erzak ve cephanenin tkendii hakknda erler arasnda yaylan sylentiler yznden pek ok endie edilmekte idi. Bu sylenti ve hikyeler erlerin mecbur olan hareketsizlikleri yznden artyor ve dncesizce yaplan caniyane propagandalar bsbtn alevleniyordu. Gerek udur ki, biz artk genel bir kmaza saplanmtk. Ordu Baku-mandan, yalnz dmann kudret ve kuvvetini dikkate alarak harekete balam ve orduyu iine srkledikleri memleketin ve arazinin tabiatn veyahut ktalar ikmal etmek iin lzumlu olan vastalar yeteri kadar hesap etmemitik. Daha imdiden zayiat pek cidd, ktalarn hareket kabiliyetleri nakliyat glklerinden pek azalm, erlerin morali ncekinden pek farkl, dmann aksine olarak karar, cesaret, hareket kabiliyeti vasflarna sahip olduunu gstermitir. Zaafmz o dereceydi ki Ankara'ya girsek bile kn yaklamasndan evvel de dman tarafndan cidd bir surette hrpalanmak ve ypratlmaktan kurtul-mak iin bu ehri brakmak ve Eskiehir'e dnmek mecburiyetinde kalrdk."[7] Yunan hkmeti sonsuz bir umutsuzlua dt. Siyas, iktisadi ve mal sknt son haddini bulmutu. Yunanistan, artk dayanaca bir byk devlet kalmadn da anlamaya balad. 20 Ekimde Ankara'da imzalanan Trk-Fransz anlamas, Trklere erefli bir barn kaplarn aarken, ngiliz Dileri Bakan Lord Grzon, Yunan babakan Gonaris'e 27 Ekimde bar zorunluundan sz ederken "ngiltere'nin Trkiye ile bar yapmas gereklidir" diyordu. Akas, Yunanistan'a bann aresine bakmas hatrlatlm oluyordu. Lloyd George da "Yunanistan'a msbet bir yardm yaplamyacan" sylemiti. Avrupa'da yapt temaslardan eli bo dnen Gonaris, Genel Kurmay bakan Stiratikos'a, gzyalarn tutamyarak, yle diyordu: "Kk Asyay terketmemiz gerekiyor. K olanca iddeti ile ilerliyor. Askerlerimiz yorulup zahmet ekiyorlar;

az zaman sonra onlara bakacak paramz kalmayacak, yabanc devletler bizi sergzetlerle dolu olan bu siyasete sevk ve tahrik ettikten zavall halk milletlerin hrriyeti v.s. hakkndaki vaadleri ile tehlikeye maruz braktktan sonra, imdi artk yalnz kendi menfaatlerini temine urayorlar, vaadlerini unutuyorlar, insani dayanmay unutuyorlar ve bizi terkediyorlar. Byk harp Avrupa'nn ahlkn o derece bozdu ki, her trl asil duygular tamamyla snmtr, szn namusluca yerine getirme hususunda her trl duygu ortadan kalkmtr. Zira Hristiyan halka dikkatli davranlmas ve zen gsterilmesi Avrupallar iin bir namus borcu olmas lzmd." Ve arkasndan ilve ediyordu: "Oradan ekilip gitmemiz lzm geliyor." Ksaca zetlersek, M. Kemal Atatrk'n Osmanl Devleti'ne darbe yapabilmesi iin evvela Ingiliz yardmyla Yunan Ordusu Izmir'e karld ve ardndan Yunan hkmetinin yardm taleplerine menfi cevap verilerek geri ekilmeleri saland. Bylece "gya" dman kovan M. Kemal Atatrk kahraman oldu ve kazand prestij ile Osmanl Devleti'ne darbe yapt. ********** KAYNAKLAR: [1] Balkesir niversitesi (BA) Necatibey Eitim Fakltesi Tarih Blm Aratrma Grevlisi Dr. Mehmet Temel, Ulusal kar Politikas Asndan ngiltere'nin Osmanl Devleti'ne ve Milli Mcadeleye Bak", Balkesir niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Dergisi, I, 1 Ocak 1998), sayfa 128. [2] Sabahattin Selek, Anadolu Ihtilali, Kasta Yaynlar, 8. bask, Istanbul 1987, cild 2, sayfa 428. [3] mer Krkolu, Trk ngiliz likileri (1919-1926), Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fakltesi (A.U.S.B.F.) Yay., 1978. [4] Sabahattin Selek, Anadolu Ihtilali, Kasta Yaynlar, 8. bask, Istanbul 1987, cild 2, sayfa 433 - 436. [5] Kzm Karabekir, stikll Harbimiz, Trkiye Yaynevi, stanbul 1960, sayfa 868. [6] General Kondilis hatralar, "Anadolu Seferi", sayfa 519, (2 Eyll gn notu). [7] Prens Andrea, Felkete Doru, Genel Kurmay Yayn, sayfa 129, (2 Eyll notu). eviri: Emekli Albay Hseyin Rahmi, stanbul 1932. [8] General Stiratikos'un htras, sayfa 331, (Korgeneral Baki Vandemir, Sakarya'dan Mudanya'ya, sayfa 105). ******************** ******************** ********************

Atatrk olmasayd zgrce yorum yapamazdn diyenlere Cevap (19 Blm)

"Atatrk olmasayd zgrce yorum yapamazdn" diyen Laiklere Cevap 1


(Sanki imdi yapabiliyoruz) Atatrkten, "Bu adam" diye sz eden Prof. Dr. Atilla Yayla'ya Ceza... Mahkeme Hkimi, Atatrkn hatrasna alenen hakaret etmek suundan 4.5 yla kadar hapis cezas istemiyle yarglanan Prof. Yaylay sulu buldu. Yayla, nce 1 yl 6 ay hapis cezasna arptrld; ardndan cezas durumalardaki saygl tutumu nedeniyle 1 yl 3 ay hapse evrilip, ertelendi. Hkim, Yaylann 2 yl sreyle uzman bir kii tarafndan denetlenmesine, bu sre ierisinde ayn ynde bir "su ilemesi" halinde cezasnn infazna karar verip durumay bitirdi. ********** KAYNAK: Hrriyet Gazetesi, 29.01.2008 http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/ShowNew.aspx?id=8122404 ******************************************

"Atatrk olmasayd zgrce yorum yapamazdn" diyen Laiklere Cevap 2


(Sanki imdi yapabiliyoruz) Zekeriya Sertel 5 yl sren Takrir-i Skun Kanunu dnemini yle anlatr; Basn sk bir bask altnda yayordu. Telefonla gazete bayazarlarna verilen emirlerin dna klamazd. En ufak bir hata yznden, gazete haftalarca kapatlr, sorumlular mahkemeye verilirdi. Yani tek kelimeyle halk nefes alamyordu. Havaszlktan ve hrriyetsizlikten bouluyordu. ********** KAYNAK: Zekeriya Sertel Hatrladklarm, 3. Bask, st. 1977, sayfa 191-192. *************************************************

"Atatrk olmasayd zgrce bu yorumu yapamazdn" diyen Laiklere Cevap - 3


(Sanki zgrlk vard) 4 Mart 1925 ylnda yrrlge giren Takrir-i Skun Kanunu dneminde ilan edilen sk ynetim ortamnda, hkmet 3 Mays 1925 tarih ve 1846 sayl kararname ile "Havali-i arkiyede dare-i rfiye Mntkasnda tatbik edilecek sansr Talimatnamesi"ni kabul etmitir. [1] Gazetesi kapatlan ve aralarnda Ahmet Emin'in de bulunduu ok sayda yazar Dou illerindeki stiklal Mahkemelerinde yarglanmaya balanmtr. [2] ********** KAYNAKLAR: [1] Mete Tunay, TC'nde Tek Parti Ynetiminin Kurulmas 1923-1931, Cem Yaynevi, st. 1992, sayfa 141 [2] Ahmet Emin Yalman, Grdklerim ve Geirdiklerim 1922-1944, Cilt:3, Rey Yaynlar, st. 1970, sayfa 194195. ******************************************************

"Atatrk olmasayd zgrce bu yorumu yapamazdn" diyen Laiklere Cevap - 4


(Sanki zgrlk vard) 1931 Matbuat Kanunu'nun ilgin maddesi: 8 Austos 1931'de yrrle giren 25 Temmuz 1931 tarih ve 1881 sayl yasann 30. Maddesi: "ntihar olaylarn o yerin en byk zabta memurundan izin almakszn yaynlamak yasaktr." [1] 1931 Matbuat Kanunu'nun baz maddeleri 19 yl iinde be kez deiiklie uramtr. Bu yasada yaplan ikinci deiiklik 4 Haziran 1932'de olup, 32. maddeye ilikindir. Madde, zgn biimiyle intihar olaylarn o yerin en byk zabta memurundan izin almakszn yaynlamay yasaklarken, bu deiiklikle "lke iindeki ve dndaki intihar olaylar..." biimini almtr [2] 1881 sayl bu yasada yaplan en kapsaml deiiklik ise 28 Haziran 1938'de gereklemitir. nc kez deiiklie urayan 38. maddeye ise, "lke iindeki ve dndaki intihar olaylar...."na "okul, faklte ve enstitlerde disiplini bozacak nitelikteki olaylarn, yaynn da en byk mlkiye amirinin iznine bal klan" ekleme yaplmtr. [3] ********** KAYNAKLAR: [1] TBMM ZC, C:3, D:4, 25 Temmuz 1931 (Meclis Tutanaklar) [2] TBMM ZC, D:4, C:9, 4 Haziran 1932 (Meclis Tutanaklar) [3] Prof. Nuren Mazc, 1930a Kadar Basnn Durumu ve 1931 Matbuat Kanunu, Atatrk Yolu Ankara niversitesi Trk nklap Tarihi Enstits Dergisi, Cilt:5, Say:18, Ankara 1998, sayfa 152

****************************************************************

"Atatrk olmasayd zgrce bu yorumu yapamazdn" diyen Laiklere Cevap - 5


(Sanki zgrlk vard) 1931 Matbuat Kanunu'nun ilgin ve hukuka aykr maddesi: "Her gazete ya da derginin yaynndan doan sorumluluk genel yayn fiilen yneten kii ile bu gazete ya da dergi sahibine aittir." (madde 27) [1] Yani bir yazarn yazd yazdan kiinin, yaz ileri mdr, genel yayn ynetmeni ve gazete sahibinin de sorumlu tutulmas, zellikle yalan haber yazan bir muhabirin cezasna dier kiinin de ortak olmas hem basn zgrlne hem de hukuka aykrdr. 8 Austos 1931'de yrrle giren 25 Temmuz 1931 tarih ve 1881 sayl bu yasann 27. maddesinin basn zgrl ve temel haklar asndan en ok eletirilen madde olduunu etin zek [2] ve Remzi Balkanl [3] kitaplarnda yazmlardr. ********** KAYNAKLAR: [1] TBMM ZC, C:3, D:4, 25 Temmuz 1931 (Meclis Tutanaklar) [2] etin zek, Basn Sularnda Ceza Sorumluluu, .. Yaynlar: 1795, Hukuk Fakltesi yaynlar: 397, st. 1972, sayfa 128-131. [3] Remzi Balkanl, Matbuat Hrriyeti, Yeni Mat. Ank. 1951, sayfa 57-62. *****************************************************

"Atatrk olmasayd zgrce bu yorumu yapamazdn" diyen Laiklere Cevap - 6


(M. Kemal gazetecilere ne kadar hosgrlym okuyalm) "lkenin ulusal siyasetine dokunacak yayndan dolay bakanlar kurulunun karar ile gazete ve dergilerin yaynna devam edenler hakknda 18. madde (hkmlere muhalefet eden gazete ve dergiler en byk mlkiye amirinin emriyle derhal kapatlrlar...) hkm uygulanr. Bu surette kapatlan bir gazetenin sorumlular, tatil sresince baka bir ad ile gazete karamazlar", biiminde dzenlenen 50. madde, istendii gibi yorumlanmaya yatkn olup "lkenin genel siyaseti" kavram ile hkmete gazete kapatma yetkisi vermesi karsnda Kayahan el, basn zgrlnden sz edilemeyeceini ve bunun totaliter** bir dzenleme olduunu belirtiyor. ** Totaliter: Demokratik hak ve zgrlklerin bask altnda tutulduu, btn yetkilerin bir elde veya kk bir ynetici grubunun elinde topland demokratik olmayan devlet dzeni. ********** KAYNAK: Kayahan el, Kitle Haberleme Hukuku, S. Garan Mat. st. 1977, sayfa 36. ***********************************************************

"Atatrk olmasayd zgrce bu yorumu yapamazdn" diyen Laiklere Cevap - 7


(Sanki zgrlk vard) Drt Yasak; 1 - Anadolu Ajansnn haberlerinden baka haber yazlmayacaktr. 2 - Sansasyonel balk yaplmayacaktr. 3 - Bamakale yazlmayacaktr. 4 - kinci bask ve ilave yaplmayacaktr. (Dahiliye Vakletinden bildirilmitir.) 10 Haziran 1940 NOT: imdi bir Atatrk gelip; "Bak, Anadolu Ajans haber yapabiliyormu" demesin, zira bu gazetenin kurucusu M. Kemal'dir. **********************************************************

"Atatrk olmasayd zgrce bu yorumu yapamazdn" diyen Laiklere Cevap - 8


(Sanki zgrlk vard... Onu yazma bunu yazma.) Karabekir'in Meclis Konumas; Mebus (Milletvekili) General Kzm Karabekirin 23 Aralk 1940 gn TBMMde yapt beyanat gazetelerimizde hibir ekilde yaynlanmayacak ve bu beyanattan bahsedilmeyecektir. (Bavekilimizin emriyle tm vilayetlere Matbaa Umum Mdrlnden) 23 Aralk 1940 ********** Karne ile Ekmek Sat Hususunda; Halkmza vesika ile ekmek sat hususunda gazetelerde hibir ekilde haber yaplmayacaktr. (Matbaa Umum Mdrl) 9 Ocak 1942 ********** Artan eker Fiyatlar; Son gnlerde artan eker fiyatlar hakknda gazetelerde haber yaplmayacaktr. (Matbaa Umum Mdrl) 29 Ocak 1942 ********** ikyet Klkl Neriyat; Ekmekten, Odundan ve kmrden, etten, ikyet klkl neriyat yaplmayacaktr. (Matbaa Umum Mdrl) 10 Ocak 1942 **********

**********

"Atatrk olmasayd zgrce bu yorumu yapamazdn" diyen Laiklere Cevap - 9


(Sanki zgrlk vard) 8 Austos 1931'de karlan 1931 Matbuat Kanunu'nun 8 Austos 1931'de yrrle giren 25 Temmuz 1931 tarih ve 1881 sayl yasasnn 40. maddesi: "Padiahlk ve hilafetilik yolunda (...) yayn yaplamaz." NOT: Hilafet ile ilgili Ayet ve Hadis-i erif'ler de bu yasak kapsamna giriyor herhalde... ********** KAYNAK: TBMM ZC, C:3, D:4, 25 Temmuz 1931 (Meclis Tutanaklar) ***********************************************

"Atatrk olmasayd zgrce yorum yapamazdn" diyen Laiklere Cevap 10


(Sanki imdi yapabiliyoruz) Rauf Orbay'n cumhuriyetin ilanndan bir gn sonra stanbul basnna verdii ve cumhuriyetin ilannda izlenmi olan yntemi eletiren demeci, Halk Partisi iindeki yol ayrmnn dneme noktasdr. Orbay ttihat ve Terakki deneyimine gnderme yaparak, 1908'in zgrlk umutlarnn 1913'te bir parti despotizmine dnmesinin lkeye getirdii felaketli sonular vurgulamtr. ********** KAYNAK: Rauf Orbay, Osmanl'dan Cumhuriyet'e (Hatralar) cild 3, sayfa 413-414. **********************************************

"Atatrk olmasayd zgrce bu yorumu yapamazdn" diyen Laiklere Cevap - 11


(Fikre bile tahammlleri yok, bunlardan daha yobaz ve gerici olur mu?) -- Babakanlktan Yasak; Trk rejiminden bu rejimin ideolojisinden gayr, velev fikri tetkik nam altnda dahi olsa baka ideolojilerden asla bahsedilmeyecektir. (Babakan Refik Saydam) 22 Mays 1942 ********** -- Mahkeme Kararlarna Dair; Mahkemelerimizin verdii kararlarn aleyhinde hibir surette haber yaplmayacaktr. (Matbaa Umum Mdrl) 6 Mays 1942

********** -- Ek Yasak; Zabta, adliye ve mlkiye memurlarnn yaptklar hata ve iledikleri sulara ait neriyat yaplmayacaktr. (Matbaa Umum Mdrl) 24 Mays 1942 ***************************************************************

"Atatrk olmasayd zgrce bu yorumu yapamazdn" diyen Laiklere Cevap - 12


(Libya'dan veya Suriye'den ne fark var?) 4 Mart 1925 ylnda yrrle giren Takrir-i Skun Kanunu'nun 1. maddesi, "irtica ve isyana ve lkenin sosyal dzenini, huzur ve skununu, ve emniyet ve asayiini ihlale ynelen rgt, kkrtma, zendirme, giriim ve yayn hkmet, Cumhurbakan'nn onay ile dorudan doruya ve idareten yasaklamaya yetkilidir" hkmn getirmitir. "Kt ne sahip olmak", "lkenin genel siyasetine aykr yayn yapmamak" gibi nesnellikten uzak, tartmaya ak hkmlerle basn kska iine alnrken, olas bir yasa boluundan yararlanmaya allr "paranoik" kaygyla cezalarn artrlmas, teminat yatrtlmas, gazete karma izinlerinin olduka sk kurallara balanmas totaliter bir politikann arpklam bir tezahr olarak nitelenebilir. 6 Mart 1925'te Tevhid-i Efkar, stikll, Son Telgraf, Seblrreat gazeteleri ve 14 Nisan 1925'te "eyh Sait isyan bahane edilerek muhalefet susturulmak isteniyor" ierikli yazs ile H. Cahit'in Tanin gazetesi de kapatlm, H. Cahit de orum'a srgn edilmitir. ********** KAYNAK: Prof. Nuren Mazc, Atatrk Dneminde Muhalefet 1919-1926, Dilmen Kitabevi, Istanbul. 1984, sayfa 153 ***************************************************

"Atatrk olmasayd zgrce bu yorumu yapamazdn" diyen Laiklere Cevap - 13


(Sanki zgrlk vard) Zamlara Dair; Otomobil yedek paralaryla lastiklerin bittii, un stokunun azald, meyve ve sebzeye yaplan zamlar asla yazlmayacaktr. (Matbaa Umum Mdrlnden yaplan Tebli) 10 Austos 1940 ********** Meteoroloji Tahminleri; Gemi, halihazr ve gelecee dair meteorolojik tahminlerin neredilmemesinin btn gazetelere tebliini rice ederim. (Bavekil namna Mstear Vehbi Beyden Tm Valiliklere) 4 Kasm 1940

********** nnnn Gezisi; Reisicumhur smet nn, Ankara Civarnda kk bir seyahat yapmak zere hareket etmitir. Gazeteler bundan baka hibir ey yazmayacaklardr. (Matbaa Umum Mdr) 14 Aralk 1940 ****************************************************

"Atatrk olmasayd zgrce bu yorumu yapamazdn" diyen Laiklere Cevap - 14


(M. Kemal gazetecilere ne kadar hosgrlym okuyalm) 1931 Matbuat Kanunu nedeniyle Vatan ve Vakit gazeteleri kapatlm, gazetelerin sahip ve yazarlar stikll Mahkemeleri'nde yarglanarak tutuklanmlardr. zmir'de Sada-i Hak, Trabzon'da stikbl ve Kahkaha, stanbul'da Press de Suar kapatlan dier gazeteler arasndadr. [1] Aynca, Ulusal Kurtulu Sava'na destek veren, ordunun Dumlupnar'da Yunanllan yenmesini sevinle karlayan, 1931 Matbuat Kanunu'yla gazetelerin kapatlmas sonucu Cumhuriyet Halk Frkas'nn (CHP) yayn organ olarak kacak olan Kadro dergisi yazarlanndan Vedat Nedim, evket Sreyya ve Milli Eitim Bakanlarndan Hasan Ali'nin yer ald ve Trkiye i ve ifti Sosyalist Frkas'nn yayn organ olan Aydnlk dergisi de bu yasayla kapatlan sreli yaynlardan bir bakasdr. [2] ********** KAYNAKLAR: [1] Prof. Dr. zzet ztoprak, Kurtulu Sava 'nda Trk Basn, Tisa Mat., st. 1981, sayfa 379-391. [2] Prof. Nuren Mazc, "1930a Kadar Basnn Durumu ve 1931 Matbuat Kanunu", Atatrk Yolu Ankara niversitesi Trk nklap Tarihi Enstits Dergisi, Cilt:5, Say:18, Ankara 1998, sayfa 140, 141. ***********************************************************

Atatrk olmasayd zgrce bu yorumu yapamazdn" diyen Laiklere Cevap - 15


(M. Kemal gazetecilere ne kadar hosgrlym okuyalm) 25 Temmuz 1931 tarih ve 1881 sayl yasann kmasndan nce 14 Eyll 1930'da Yeni Asr gazetesi yazarlarndan Behzat Arif, Yaz leri Mdr Abdullah Abidin buuk yl ar hapis cezasna arptrlmlardr." ********** KAYNAK: etin Yetkin, Trkiye'de Tek Parti Ynetimi 1931-1945, Altn Kitaplar st. 1983, sayfa 67. **************************************************

"Atatrk olmasayd zgrce bu yorumu yapamazdn" diyen Laiklere Cevap - 16

(Sanki zgrlk vard... Onu yazma bunu yazma.) ********** Vergi Zamlar; Vergilere yaplmas dnlen zamlar hakknda hibir neriyatta bulunulmamasnn, gazetelere tebliini rica ederim. (Matbaa Umum Mdr) 19 Mart 1941 ********** Bakanlar Kurulu Toplantlar; Bakanlar Kurulu toplantlarnn ne zaman ve hangi gndem maddeleri zerine toplanacana dair haber yaplmamasnn gazetelerin ba yazarlarna tebliini rica ederim. (Matbaa Umum Mdr) 23 Austos 1941 ********** Tren Kazalar Hakknda; Memleket genelinde vuku bulan Tren kazalar hakknda gazetelerde haber yaplmayacaktr. (Matbaa Umum Mdr) 4 ubat 1941 ********** Un, eker Vesair Maddeler; Memleket genelinde ba gsteren un, eker, ya, tuz gibi vesair maddelerin stoklarnn bitmesi hususunda gazetelerde haber yaplmayacaktr. (Dahiliye Vekleti) [LER BAKANLII] 7 Mays 1941 ********************************************************

Atatrk olmasayd zgrce bu yorumu yapamazdn" diyen Laiklere Cevap - 17


(Bakalm M. Kemal ne kadar demokratm) Partinin kurulmasna yol aan olaylar zincirinin ilk halkasn, Kzm Karabekir, 1923 Nisan seimlerinin hazrlk aamasna dayandrr: "Gazi M. Kemal, 'ben muhalif istemiyorum' diyerek, kendisine kavlen ve tahriren en ok sadakat gsterenleri ve Birinci Meclis'te fiiliyatyla bu emniyeti kazananlar ve hemen btn kararghnn mensuplarn namzet gsteriyordu. Ben de byle emre uyan bir meclisle, dnyaya hakim tilaf devletlerinin emniyetini kazanamayacamz ve dahilde de hrriyet mefhumunu kaldracamz ve belki daha iddetli bir muhalefete yol alacan syleyerek [seim komitesinden ayrldm]." ********** KAYNAK: Karabekir, stiklal Savamzn Esaslar, sayfa 138. *************************************************************

Atatrk olmasayd zgrce bu yorumu yapamazdn" diyen Laiklere Cevap - 18

(M. Kemal gazetecilere ne kadar hosgrlym okuyalm) CHP iktidardadr ve Tek Parti dnemidir. 4 Mart 1925 tarihinde karlan Takrir-i Skun yasas yrrlktedir. Yasann ertesi gn, jet hzyla gazeteler kapatlmaya balanm, sorumlu mdrleri ve baz yazarlar stiklal Mahkemelerine gnderilmitir. Bunlardan, Sebilrreaddan Eref Edip, Tevhid-i Efkardan Velid Ebuzziya, Son Telgraftan Sadri Ethem, Fevzi Ltfi, Tokszden Abdulkadir Kemali, Vatan Gazetesinden Ahmet Emin Yalman, Ahmet kr, Suphi Nuri, smail Mtak ve hsan Safadan oluan 10 gazeteci ark stiklal Mahkemesinin bulunduu Elazizde yarglanmaktadr. ay sren mahkemenin sonucunda, gazetecilerden M. Kemale sunulmak zere bir af dilekesi yazmalar istenir. Dilekedeki ifadeler ise inanlr gibi deildir. te on gazetecinin kaleme ald o dileke; Ankarada Reis-i cumhur Gazi M. Kemal Paa Hazretlerine; ark stiklal Mahkemesi karsnda sorgulanmalarnz ikmal ve icra olunduu u gnlerde tahdis-i nimet kabilinden bir hareketle huzur-i ulviyetinize kmay vecibeden addettik.Cumhuriyetin sadk bir amelesi, inklabn samimi bir hadimi olduumuzu isbat etmi olmak kanaatiyle bipeyan bir fahr ve gurur hissederek zat- riyaset penahilerine bir kere daha arz ederiz ki; bu kanaat u dakikada vicdanlarmz msterih etmekle beraber bundan sonra ok gvendiimiz nokta, asalet-i kalbinizin ltf-i hata panesidir. Bu ltfun yad- itminan karanesiyle ve zeval-i na-pezir bir kalbi irtibatla bundan sonra vazifemize devam edebilmek, vicdanlarmzda hasl olan intihab mstakbel hareketlerimize rehber edinerek, yksek gayemize doru temiz nasiyle ile yryebilmek iin feyz-i enzar- itimadnzn bizlerden diri buyrulmamasna pek muhtatr. Huzur- mahkemede taayyun eden masumiyetimiz iin Byk Mncinin yksek vicdanndan duyacamz afv ve msamaha mjdesi iledir ki bizim iin kymettar olur. Bu ltfu bizden esirgemeyeceinizi uluv-vu kalbinizden mid ederek en derin tazimatmz arz ve takdim ederiz, Muhterem Resi-i Cumhur Hazretleri [1] *** Telgraf ekilmi, drt gzle karar beklenmektedir. ok gemez cevap gelir. M. Kemal, gazetecilerin hatalarn kabul ettiklerini ve piman olduklarn belirterek, mahkemeden insafl olunmasn istemektedir. Gazetecilerin "hatalar" varm !?! stelik M. Kemal'e gre "hatalarn" kabul etmiler. Demek "szde hatalarn" kabul etmeseler ve yalvarrcasna af dilemeseler vay hallerine. Gnmzn kemalist gazetecilerine ve "o olmasayd bu yorumlar yazamazdn" diyen beyni ykanmlara duyurulur. Siyasi bask altnda kan kararda ise, M. Kemale yazlan af dilekesine gnderme yaplarak, mahkemenin beraatle sonuland aklanr.. Ka yapalm derken gz karyorlar... Burada da mahkemeye siyasi bask sz konusu. Gnmzn kemalist yarg mensuplarna duyurulur. Basn zerindeki sert rzgarlar, nl gazeteci Ahmet Emin Yalman otomobil lastii ticaretine, Hseyin Cahid Yaln srgne,ardndan da smail Mtakla birlikte gmrk komisyonculuuna mecbur edecektir. ********** KAYNAK: [1] On gazetecinin imzas (TTK Arivi) **************************************************************

Atatrk olmasayd zgrce bu yorumu yapamazdn" diyen Laiklere Cevap - 19


(M. Kemal gazetecilere ne kadar hosgrlym okuyalm) SCF'nin kapatlmasndan sonra Son Posta Gazetesi'nde gerek Ahmet Aaolu gerekse Zekeriya Sertel'in CHF'ye (CHP) ynelik yapt sert eletiriler sonucu, Sertel ve gazetenin Sorumlu Mdr Selim Ragp yl ar hapis cezasna arptrlmlardr. Matbuat Kanunu'ndan sonra kapatlan dergiler ise Muhit ve Trk Yurdu'dur. ********** KAYNAK: Zekeriya Sertel, Hatrladklarm, Gzlem Yaynlar, st. 1977, sayfa 199-201. ***************************************************************

KONUYA EK OLARAK; Kapatlan dier Gazeteler:


Tevhid-i Efkar: 1908de Ebuziyya Tevfik tarafndan kartlmaya balanm ve lmnden sonra oullar Velid ve Talha Bey gazeteyi karmaya devam etmilerdir. Gazete, Ulusal Mcadele dneminde Mustafa Kemalin resmini ve biyografisini yaynlayan ilk gazetedir ve Sivas Kongresine Ruen Erefi muhabir olarak gnderilmitir. Bayazar Velid Ebuziyya, Ulusal Mcadele yllarnda stanbuldan Anadoluya silah karlmasnda yardmc olduu iin stiklal Madalyas ile onurlandrlmtr. Btn bunlara ragmen, gazete, Takrir-i Skun Kanununa gre 5 Mart 1925te sresiz olarak kapatlmtr. M. Kemal Atatrk'n lmnden sonra 1940ta yayn hayatna devam etmitir.[1] Tanin: Kemalistlerin diktatrlk, baski rejimi dedigi Osmanli Devleti'nde Austos 1908de kurulmus, ancak smarlama tarihilerin Cumhuriyet, zgrlk, Hrriyet gibi ssl, cicili - bicili kelimelerle vd M. Kemal Atatrk dneminde kapatlmtr. Hseyin Cahid (Yaln)[2], Tevfik Fikret ve Hseyin Kazm tarafndan kartlmaya balanan gazete, dier iki yazarn ayrlmasyla Hseyin Cahid gazeteyi stlenmitir. Tanin, 1925te Terakkiperver Cumhuriyet Frkas stanbul Beykoz ubesinde yaplan polisin aramasn baskn olarak yorumlaynca hkmet kararyla (Mahkeme falan yok) kapatlm ve Hseyin Cahid stiklal Mahkemesinde yarglanarak oruma srgne gnderilmitir.[3] Halkn Sesi: 1924te Mehmet Srr (Sanl) tarafndan kartlmaya balanan gazetenin daha sonra ad Sada-i Hak olmutur. Gazete, Takrir-i Skun Kanunu gereince kapatlmtr.[4] Vatan: Amerikada gazetecilik eitimi alm ve liberal demokrasiyi savunan Ahmet Emin (Yalman) Vakit gazetesinden ayrldktan sonra 26 Mart 1923te bu gazeteyi kurmutur. 1924 ylnda kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Frkasn destekleyen gazete, Austos 1925te hkmet kararyla kapatlmtr. Yalman, syan Blgesi stiklal Mahkemesince Elazda yarglanm ve beraat etmitir. M. Kemal Atatrk'n lmnden sonra 1940ta gazete tekrar yayn hayatna balamtr.[5] Aydnlk, Orak eki ve Bursada Yolda dergileri: eyh Sait syann bir irticai hareket olarak yorumlayp lanetleyen ve bu konuda hkmeti destekleyen yazlar yazan Aydnlk, Orak eki ve Bursada Yolda dergileri 6 Martta kapatlm, hkmetin bu kararn renen Aydnlk bayazar Dr. Hsn ve yazarlar Hasan Ali ve Nazm Hikmet yurt dna kamlar. 62 Aydnlk, ismini Trk basnnda tekrar 1968li yllarda gsterir. [6] Son Telgraf: 14 Haziran 1924te yayna balayan gazete, Fevzi Ltfi (Karaosmanolu), Hseyin Avni, Sadri Ethem ve Suphi Nuri (leri) tarafndan kartlmtr. Son Telgraf, daha ilk saysnda amacn,Trklk, cumhuriyet ve inklap deerlerini savunmak ve ykseltmek diye aklamtr. Mustafa Kemali, Ankara Hkmetini ve Halk Frkasn eletiren gazete, ksa srede etkili bir muhalif gazete olmutur. Gazete Takrir-i Skun Kanununun yrrle girmesiyle birlikte dier muhalif gazeteler gibi 6 Mart 1925te kapatlmtr.[7] Toksz: Gazete, birinci dnem milletvekillerinden Abdlkadir Kemali tarafndan 1924 ylnda Adanada kartlmaya balanmtr. Ancak yerel bir gazete olarak fazla etkili olmad anlalnca gazete, Kemali tarafndan stanbula tanarak burada yayn hayatna devam etmi ancak bu gazetede kapatlmtr. 12 Ocak 1925 tarihli mahkeme kararyla bayazar 6 ay hapis ve 50 lira para cezasna arptrlm, daha sonra

Kemali, Elaz ve Ankara stiklal Mahkemelerinde yarglanmtr.[8] kdam: Osmanli Devleti'nde 1894te mlkiye mezunu olan Ahmet Cevdet tarafndan stanbulda kartlmaya balanmtr. Ulusal Mcadeleyi destekleyen ve Ankaraya ilk muhabir gnderen gazetelerden biridir. Buna ragmen Ahmet Cevdet stanbul stiklal Mahkemesinde yarglanm ve beraat etmitir. Bundan sonra etkinliini yitiren gazete, Ali Naci (Karacan) tarafndan 1926 ylnda devralnm ve 1928de yayn hayat son bulmutur.[9] ********** KAYNAKLAR: [1] Enver Behnan apolyo, Trk Gazetecilii Tarihi, Ankara, Gven Matbaas, 1969 sayfa 222-223. Ayrca baknz; Hasan Trker, Trk Devrimi ve Basn 1922-1925, zmir, Dokuz Eyll Yaynlar, 2000, sayfa 10-11. Hfz Topuz, Trk Basn Tarihi, stanbul, Remzi Kitabevi, 1973, sayfa 143-146. [2] Murat ulcu, Gazeteciler Davas, stanbul, Kasta Yaynlar, 1993, C: 1, s. 24-28 [3] Enver Behnan apolyo, Trk Gazetecilii Tarihi, Ankara, Gven Matbaas, 1969 sayfa 224-225. Hasan Trker, Trk Devrimi ve Basn 1922-1925, zmir, Dokuz Eyll Yaynlar, 2000, sayfa 11. Hfz Topuz, Trk Basn Tarihi, stanbul, Remzi Kitabevi, 1973, sayfa 143-146. [4] Dr.Taner Bayazt, zmir Basnnda Demokrasi Mcadelesi (1923-1950), zmir 1992, sayfa 14-17. [5] Enver Behnan apolyo, Trk Gazetecilii Tarihi, Ankara, Gven Matbaas, 1969 226-228. Hasan Trker, Trk Devrimi ve Basn 1922-1925, zmir, Dokuz Eyll Yaynlar, 2000, sayfa 12. Hfz Topuz, Trk Basn Tarihi, stanbul, Remzi Kitabevi, 1973, sayfa 143-146. [6] Ergn Aybars, stiklal Mahkemeleri, stanbul, Milliyet Yaynlar, 1998, sayfa 308-317. Ayrca baknz; Alpay Abacal, Trk Basnnda Demokrasi, Ankara, Kltr Bakanl Yayn, 1994, sayfa 126141; Hasan Trker, Trk Devrimi ve Basn 1922-1925, zmir, Dokuz Eyll Yaynlar, 2000, sayfa 230- 242. Hfz Topuz, Trk Basn Tarihi, stanbul, Remzi Kitabevi, 1973, sayfa 146-155. Orhan Kololu, Trk Basn, Ankara, Kltr Bakanl yayn, 1993, sayfa 53- 63. smet Bozda, Basn stibdad, stanbul, Emre Yaynlar, 1992, sayfa 142-166. Ibrahim rs-Orhan Meri, Trk Basnnda Cumhuriyetin 60 Yl, Hrriyet Ofset, stanbul, 1984, sayfa 11-46. Murat ulcu, Gazeteciler Davas, stanbul, Kasta Yaynlar, 1993, cild 1-2. Nurettin z, Trkiyede Basn ktidar likileri (1920-1927), Ankara, Gazi niversitesi Yayn, 1991. sayfa 184202. [7] Hasan Trker, Trk Devrimi ve Basn 1922-1925, zmir, Dokuz Eyll Yaynlar, 2000, sayfa 12. Hfz Topuz, Trk Basn Tarihi, stanbul, Remzi Kitabevi, 1973, sayfa 143-146. [8] Hasan Trker, Trk Devrimi ve Basn 1922-1925, zmir, Dokuz Eyll Yaynlar, 2000, sayfa 12-13. Hfz Topuz, Trk Basn Tarihi, stanbul, Remzi Kitabevi, 1973, sayfa 143-146. [9] Enver Behnan apolyo, Trk Gazetecilii Tarihi, Ankara, Gven Matbaas, 1969, sayfa 220-222. Hasan Trker, Trk Devrimi ve Basn 1922-1925, zmir, Dokuz Eyll Yaynlar, 2000, sayfa 13-14. Hfz Topuz, Trk Basn Tarihi, stanbul, Remzi Kitabevi, 1973, sayfa 143-146.

******************** ******************** ********************

M. Kemal Atatrk'n Trkiye'ye Giriini Yasaklad Gazeteler

(Fotoraf: [solda] Hakikat ve Imdat gazetelerini yasaklayan Kararname. [sada] Babakanlktan Iileri ve Dileri Bakanlklarna, Yeni Dnya Gazetesinin yasakland hakknda yaz) (Bu diktatrlk deil de nedir??) *** Bir lkenin Anayasa'snda Cumhuriyet yazmas, o lkede Cumhuriyet olduunu gstermez... Tpk sahte rnlerin ambalajnda marka ambleminin olmas gibidir bu... O marka amblemi, milleti aldatmak ve ieriin sahteliini kamufle etmek iin ambalaja konmutur. Bu rnleri aratrmayan, bunlara dokunmayan, kurcalamayan ve nasl olmas gerektiini bilmeyenler; sradan bir reklam filmi ile kolayca aldatlabilir. Ayn ekilde, M. Kemal Atatrk' ve rejimini dokunulmaz kabul eden, sorgulamayan, incelemeyen ve dinimize uygun olup olmadna bakmayanlar da, basit bir propaganda ile uyutulabilir. Zaten yle de olduu akca ortada deil mi? Yaplan btn hukuksuzluklara, Islam dmanlna, yasaklara; ksaca Firavunlua ramen, bazlarnn hala bu elikinin farkna varamamas, bunun en bariz gstergesidir. Halbuki 1923 - 1928 aras Rusya, Fransa, Msr, Avusturya, Suriye vs. gibi lkelere ait baz gazetelerin Trkiye'ye giriinin yasaklanmas, M. Kemal Atatrk'n kurduu rejimin diktatrlk olduunun delillerinden sadece birisidir... Lakin gremeyen gzler var. Byle bir rejimin, Hitler'in Nazi Almanya'sndan veya kemalistlerce zgrlklerin kstland bir lke olarak tanmlanan Iran'dan fark nedir? zgrlk yalnzca bedeni amak mdr?? Dnce, ifade, bilgi edinme ve haber alma zgrl gibi temel haklarn ihlal edildii bir lkede Cumhuriyet'ten bahsedilebilir mi?? Gelelim Trkiye'ye girii yasaklanan gazetelere...

17 Ekim 1923 tarihinde mdad ve Hakikat gazetelerinin Trkiye'ye girii yasakland.[1] Ayn ekilde "Posta" isimli evrak, "Politiki Erena" isimli risale, "Rizo Pastis", tila, Adalet, Yarn, Pastis, ve Politiya gibi gazetelerin de lkeye giriine yasak kondu.[2] 22 Temmuz 1923'te TBMM Reisi M. Kemal Atatrk bakanlnda toplanan cra Vekilleri Heyeti ald kararla, Yeni Fikir gazetesinin Trkiye'ye giriini ve yaynlanmasn yasaklad. Ayn kararla Trabzon'da baslan stikbal gazetesine de yayn yasa kondu.[3] cra Vekilleri Heyeti 1 Eyll 1923'te M. Kemal Atatrk bakanlnda toplanarak Yeni Hayat, Renber, Komnist ve Bakurd gazetelerinin lkeye giriini yasaklad.[4] Ziya gazetesi de bu yasaklardan nasibini ald ve 19 Haziran 1923 tarihinde Trkiye'ye girii ve sat yasakland.[5] Correspondan Enternasyonal ve Rizo Postis gazeteleri de lkeye girii yasaklanan gazeteler kervanna katld.[6] 22 Temmuz 1923 tarihinde yine toplanan cra Vekilleri Heyeti Anadolu gazetesinin Trkiye'ye giriini yasaklad. Ayn tarihte gerekenin yaplmas Iileri ve Dileri Bakanlklarna bildirildi.[7] 20 Austos 1924 senesinde ise Yeni Dnya gazetesinin lkeye girii yasakland[8] ve ayn gn Iileri ve Dileri Bakanlklar konu hakknda bilgilendirildi.[9] Paris'te kartlan ve Trke yaynlanan Mchede gazetesi Cumhurbakan M. Kemal Atatrk'n bakanlnda toplanan cra Vekilleri Heyeti kararyla yasakland ve kararn yerine getirilmesi Iileri ve Dileri Bakanlklarna iletildi.[10] 18 Mart 1925 tarihinde Takrir-i Skun Kanunu'na dayanarak "btn Suriye basnnn" Trkiye'ye girii yasakland. Alnan karar 4 Mart 1929'a kadar geerliydi.[11] ********** KAYNAKLAR: [1] Babakanlk Cumhuriyet Arivi (BCA) Bakanlar Kurulu Kararlar (BKK), 30.18.1. 1/17,34.14. (Belge iin fotorafa baknz [solda]) [2] brahim Ethem Atnur, Icra Vekilleri Kararlaryla Trkiye'ye Girii Yasaklanan Gazeteler (1923-1928), Atatrk Dergisi, Cild 4, Say 3 (2005), sayfa 27. [3] Babakanlk Cumhuriyet Arivi, BKK, 030.18.1.1/7.25.18. Karar 2616. [4] Babakanlk Cumhuriyet Arivi, BKK, 030.18.1.1/7.30.11.18. Karar 2710. [5] Mustafa Ylmaz, Atatrk Dneminde Bakanlar Kurulu Kararlar le Yasaklanan Yaynlar, Meslek Hayatnn 25. Ylnda Prof.Dr.Abdlhaluk M.ay Armaan, Ankara 1998, cild 2, sayfa 1275. [6] Mustafa Ylmaz, Atatrk Dneminde Bakanlar Kurulu Kararlar le Yasaklanan Yaynlar, Meslek Hayatnn 25. Ylnda Prof.Dr.Abdlhaluk M.ay Armaan, Ankara 1998, cild 2, sayfa 1276. [7] Babakanlk Cumhuriyet Arivi, BKK, 30.18.1.1/7.25.21,Karar:2619. [8] Babakanlk Cumhuriyet Arivi, BKK, 030.18.01.01.010.40.14, Kararname, 817. [9] Babakanlk Cumhuriyet Arivi, BKK, Kararname; 817. (Belge iin fotorafa baknz [sada]) [10] Babakanlk Cumhuriyet Arivi, BKK, 030.18.01.01.010.41.9,Karar 832. [11] Babakanlk Cumhuriyet Arivi, BKK, 10.86.567-7. ******************** ******************** ********************

M. Kemal Atatrk'n ynetimi diktatrlktr (7 Blm)


7 blmden oluan bu yaz dizimizin tamamn bu balk altnda topladk. **********

M. Kemal'in ynetimi - 1
Ilerleyen gnlerde devam edecek inaallah. (5. dipnot ok nemli) imdi hep birlikte M. Kemal (Atatrk) nasl biridir, sistemi yntemi nasldr? rnek alm olduu mreffeh toplumlara, batya ne kadar benzemitir, sistemini benzetmitir? Hep ileri srld gibi demokrasinin hkm srd, ada demokrat laik bir lke midir Kemalistlerin lkesi..? "Aydn olmayan... Filozofu; gazetecisi olan, asker zihniyeti ile yrtlen bir hareket"[1] olan Kamalizm, pozitivist bir dnya grn Mslman bir topluma cebir yoluyla (zorla) benimsetme ideolojisidir. Ideolojilerin birer dnya grnden ok, birer siyasi strateji olduunu kabul edersek, Kamalizm `modernlik denen temel dnya gr ile baa kmada devletin topluma mutlak hakim klnmasdr. Bu teebbse `Cumhuriyet adnn taklm olmas Trk Tarihinin byk paradokslarndan biridir. "Cumhuru sindirmeye azmeden cumhuriyet!"[2] Cumhuru sindirmeye azmeden ynetim biimlerine genel olarak "diktatrlk" denmektedir. "Modern diktatrlklerle gemiin btn tiranlar arasndaki temel farkllk, terrn artk ncelikle muhalifleri korkutmann ve yok etmenin bir arac deil, tamamen boyun emi halk kitlelerini ynetmenin daimi aygt olarak kullanlmasnda yatmaktadr."[3] Kemalist ynetimin bir diktatrlk olup-olmad da bu topraklarda zaman zaman tartlmtr. Bu tartma ortamn oluturanlar genelde bu ideolojiyi tamamen reddeden ve yerini bir baka ideolojiyle doldurmaya muvaffak olamayan ya da alternatif devrimci-inkarc tavr ierisinde olan, Trkiye'de eriat yahut anaristkomnist olarak nitelenen kimselerdir. Bu hususta zelde M. Kemal'in genelde tm Kemalistlerin szleri ya da yaptklar aklayc ve balaycdr. Kurduu sistemi anlatrken, M. Kemal Paa, 1 Aralk 1921'de `bu hkmet kitaplarda ad geenlerden hangisidir? yollu bir soruya: "Efendiler bizim hkmetimiz demokratik bir hkmet deildir, sosyalist bir hkmet deildir...Fakat ne yapalm ki demokrasiye benzemiyormu, sosyalizme benzemiyormu, hibir eye benzemiyormu! Efendiler biz benzememekle ve benzetmemekle iftihar etmeliyiz!"[4] (Demogojiye bakar msnz.) diyerek bir anlamda `Alaturka Dzen anlayn ve daha sonra Orhan Erkanl tarafndan `Askeri Demokrasi adn alan bu M. Kemal'e has ynetim biimini ortaya koyuyordu. M. Kemal'in sofra arkada ve en yakn dostlarndan Falih Rfk Atay ise bu konuda yle bir aklama yapmaktadr: "M. Kemal de, Ismet de, nihayet, Enver gibi birer askerdirler. Ankara iktidar, ister istemez kafasnn dikine giden bir `asker dikta rejimi olacaktr. Cumhuriyet, iin i yzn `maskelemekten baka bir ey deildir."[5] ********** KAYNAKLAR: [1] erafettin Dnmez, Atatrk'n ada Toplum ve Din Anlay, sayfa 181. [2] Fikriyat Dergisi, Mustafa zel, C.1, sayfa 11.

[3] Hannah Arendt,Totalitarizmin Kaynaklar,C.1, sayfa 25. [4] Atatrk'n Sylev ve Demeleri,I, sayfa 196-197. [5] Falih Rfk Atay, (1961) 2004, ankaya: Atatrk'n Doumundan lmne Kadar, Pozitif Yaynlar, Istanbul, sayfa 416. **************************************** ****************************************

M. Kemal'in ynetimi - 2
Devam ediyoruz... "Bir Fransz gazeteci, Trkiyenin bir sarho (M. Kemal), bir sar (Ismet Inn) ve yz sar-dilsiz tarafndan ynetildiini yazmt. M. Kemal, "Yanl diye cevap verdi, Trkiyeyi yalnz bir tek sarho (M. Kemal) idare eder."[1] 1930 ylnn ortalar M. Kemal: "Bugnk manzara aa-yukar bir dictature (diktatr) manzarasdr...(ve) Ben ldkten sonra arkamda kalacak messese, bir istibdat (despotluk) messesesidir."[2] demektedir... Cumhuriyet devrimlerinin "tepeden inmeci" ve "halka ramen" karakterini bizzat M. Kemal Atatrk'ten dinlemek daha aklayc olacaktr: "Biz byk bir inklap yaptk. Memleketi bu adan alp yeni bir aa gtrdk. Birok eski messeseleri yktk. Bunlarn binlerce taraftar vardr. Frsat beklediklerini unutmamak lazm. En ileri demokrasilerde bile rejimi korumak iin, sert tedbirlere mracaat edilmitir. Bize gelince, inklab koruyacak tedbirlere daha ok muhtacz... Kan ile yaplan inklaplar daha salam olur, kansz inklap ebediletirilemez. Fakat biz inklaba erimek iin lzumu kadar kan dktk. Bu kanlarmz, yalnz muharebe meydanlarnda deil, ayn zamanda memleketin dahilinde de dkld. Temenniye deer ki, bu dklen kanlar kafi gelsin ve bundan sonra kanlar dklmesin."[3] te yandan M. Kemal'in 1923 ylnda yapt ve 7 Aralk 1929 tarihli Milliyet Gazetesi'nde yaynlanan u aklamas da ilgintir: Fransz Devrimi, ancak yz ylda baarlmtr. Biz ise, devrimimizin henz nc ylndayz. Kimse iddia edemez ki, bizim devrimimiz de bir tepkiyle, bir gericilik hareketiyle karlamasn. Fakat, bu yl iinde akttmz kanlarn yeterli grlmesi iin, kacak gerici hareketleri doduu yerlerde bomaya almalyz. [4] ********** Fesubhanallah, bu szler akla da manta da aykr. Kan ile yaplan inklaplarn salam olduu nerde grlm? Hem adam kendisi kan dktn itiraf ediyor. Devam edecek inaallah. ********** KAYNAKLAR: [1] L. Kinross, Atatrk, sayfa 309. [2] Osman Okyar, Mehmet Seyitdanlolu, Fethi Okyar'n Anlar Atatrk, Okyar

ve ok Partili Hayat-, sayfa 98. [3] [1923] Atatrk'n Sylev ve Demeleri, cild 2, sayfa 68,69. Ayrca baknz; Erdem Atatrk Kltr Merkezi Dergisi, Atatrk zel Says, cild 1, say 12, Eyll 1998, sayfa 911. VE: M. Kemal Atatrk, Bursa Konumas, 22 Ocak 1923; Avni Doan, Kurtulu, Kurulu ve Sonras, sayfa 165. [4] 1923, Gazi ve nklp, Mahmut Soydan, Milliyet gazetesi, 7.12.1929. **************************************** ****************************************

M. Kemal'in ynetimi - 3
Devam ediyoruz... M. Kemal'i byle konumaya iten sebepleri anlamamza katkda bulunacak bir pasaj da unlar aktarlmaktadr, bir kitabn yasakl olmayan ve yaynlanabilir izni olan blmnde: "...Onu (M. Kemal), askeri tehlikeyi savuturmak iin geici olarak diktatr yapmlard. Muzaffer kumandann srekli diktatre dnmesine izin vermemekte kararlydlar. Onlara kar hazrlklyd. Bir akam her zamanki sakin tavr iinde Halide Edip ona dedi ki: - Bartan sonra dinleneceksiniz Paam; ok zor bir mcadeleden ktnz. - Dinlenmek mi, ne dinlenmesi? dedi M. Kemal yrtc bir tavrla. Yunanllardan sonra birbirimizle dveceiz; birbirimizi yiyeceiz. - Bu, gerekten gerekiyor mu? - Muhaliflerime ne buyurulur? diye bard M. Kemal. Gzlerini kzgn olduu zamanlardaki gibi ksm, baklarna meum (uursuz) bir parlt yerlemiti. Onlar halka lin ettireceim. Hayr! Dinlenmeyeceiz. Birbirimizi ldreceiz diye sesine devam etti, sesi hafiflemiti. Dahas, bu mcadele sona erdii zaman, her ey ok skc olacak. Yeni bir heyecan bulmamz gerekecek."[1] Bu alnty dorulayacak bir pasaj da Halide Edip "1922 Austos'unun son gnlerinde cephe karargahnda, M. Kemal Paa ile grtn ve bu grmede smet (nn) ve Fevzi (akmak) Paalarn da hazr bulunduunu anlatr. Advar'n anlattna gre, M. Kemal, bu grmede Meclis'teki muhalefetten honutsuzluunu dile getirmi, kinci Grup'tan birka mebusun (milletvekilinin) adn vererek 'onlarn halk tarafndan lin edilmeye layk olduklarn' sylemi ve 'sava bitince durumun ok skntl olacan' belirtmitir."[2] ********** Ne kadar da demokrat, tam bir Cumhuriyet adam (!) Devam edecek inaallah. ********** KAYNAKLAR:

[1] H.C. Armstrong, Bozkurt, Arba yaynlar, ev. Gl AALI GVEN, birinci bask, Istanbul 1996, sayfa 153,154. [2] Halide Edip Advar,Trk'n Atele mtihan, Istiklal Sava Hatralar, Nurer UURLU bakanlnda bir kurul tarafndan hazrlanmtr. Dizgi - Bask - Yaymlayan: Yenign Haber Ajans Basn ve Yaynclk A.. Eyll 1998, sayfa 28. (Cumhuriyet Gazetesi'nde yaynlanmtr)

**************************************** ****************************************

M. Kemal'in ynetimi - 4
Devam ediyoruz... Bir baka yazar Lewis Thomas da ayn konuyu u szlerle ilemitir: "M. Kemal i bana geldiinde, braknz geni kyl kitlesini, kentlerde oturan halkn byk kesiminin bile siyasal yaama katlma konusunda pek gelenei yoktu. Atatrk, partisinin rgtlenmesi konusunda n saftayd, Partisinin tartlmaz Bakanyd; Meclise girecek milletvekilleri konusunda sz ve yetki sahibiydi. Btn bunlar Ona bir bakma diktatr dedirtecek zelliklerdi..." ********** Devam edecek inaallah ********** KAYNAK: Atatrklk, II. Kitap, sayfa 181. **************************************** ****************************************

M. Kemal'in ynetimi - 5
Devam ediyoruz... M. Kemal'in monarisine bir tepki olarak Kazm Karabekir, Ali Fuad Cebesoy, Rauf Orbay ve Refet Bele vs. paalar, ierisinde `Cumhuriyet kelimesinin de yer ald bir muhalefet partisi kurmay dnmlerdir. Ama hem monariyi eletirmek hem de daha demokratik bir yapya geerek halkn desteini alabilmekti. Istiklal Harbinin nde gelen bu deerli paalar Terakkiperver Cumhuriyet Frkas'n kurma aamasnda iken, Halk Frkas'nn (CHP) kktenci kanad tarafndan bu giriim, `tahamml edilemez bir durum olarak yorumlanm ve bundan dolay Terakkiperver Cumhuriyet Frkas (17.11.1924) kurulmadan bir hafta nce Recep Peker tarafndan yaplan bir neriyle Halk Frkas'nn adna Cumhuriyet eklendi. (10.11.1924).[1] Bylece Cumhuriyet Halk Frkas (Partisi) adn alm oldu. Yaklak bir ay sonra M. Kemal'in "The Times" muhabiri Mc Cartney ile yapm olduu mlakatta (11.12.1924); The Times muhabirinin, M. Kemal'e muhalefetin M. Kemal ynetimini `istibdat (despotluk) olarak yorumladn sormas zerine, M. Kemal baskc bir ynetimin mevcudiyetini itiraf eder nitelikte bir cevap verir: "Bir baka nokta daha var. Muhalefet kiisel istibdada kar olduunu sylyor. Byle bir ifade, byle bir istibdadn var olduunu ima etmekte. Fakat programlar, byle bir istibdad nasl ortadan kaldracaklarn

gsterecek hibir hususu iermemektedir. Kiisel olarak ben, byle bir istibdadn var olduuna inanmyorum. Ancak, bu istibdat var olsa bile (bu sz itiraf sayabiliriz), bu yalnzca hakimiyet-i milliye ile Halk Frkas'nn temel ilkelerini korumak iin vardr."[2] Konuya bir de M. Kemal yandalarnn gzyle bakalm... Terakkiperver Cumhuriyet Frkas'nn kurulma amacn M. Kemal'in yakn arkadalarndan Falih Rfk Atay yle deerlendirmektedir: "Yeni seimlerde Birinci Millet Meclisi'nin ikinci grubu tasfiye edilmitir. Fakat bir muhalefet partisinin btn unsurlar yeni Meclise gelmitir. Aralarnda siyas hretler, yar veya tam aydnlar yle byle Trkler, fakat bilhassa Osmanllar vardr. Devrimci deildirler. Gerici de deildirler. Bunlar `bil kayd- art Hkimiyet-i Milliye prensibini tutacaklar, M. Kemal'in **diktatr olmamas iin** dosta, muhalife uraacaklardr. Biraz sonra **ilk gerek demokrasi savan bunlar verecekler,** `Terakkiperver Cumhuriyet Frkasn kuracaklardr. Kendileri ile M. Kemal arasnda asl ayrc arpma, Cumhuriyet iln edildii zaman balyacaktr."[3] Ksaca nerden baksanz bir diktatrlk sz konusu. ********** Devam edecek inaallah ********** KAYNAKLAR: [1] M.Tunay, Trkiye Cumhuriyetinde Tek-Parti Ynetimi'nin Kurulmas, sayfa 103. Ayrca baknz: E. Jan Zrcher,Terakkiperver Cumhuriyet Frkas, sayfa 78. [2] M. Philips Price, A History Of Turkey, 134'ten naklen M.Tunay, Trkiye Cumhuriyetinde Tek-Parti Ynetimi'nin Kurulmas, sayfa 171, dipnot 63. [3] Falih Rfk Atay, [1961], ankaya: Atatrk'n Doumundan lmne Kadar, Pozitif Yaynlar, Istanbul 2004, sayfa 393. **************************************** ****************************************

M. Kemal'in ynetimi - 6
u ana kadar M. Kemal'in Antidemokratik grlerine yer verdik, bu blmde ise M. Kemal'in yakn arkadalarnn grlerine yer vereceiz... Ardndan bu grleri meru gstermek iin `retilen gerekelerin gerei yanstmadn kantlayacaz. Ikinci Inn Savalar srasnda Bursa'dan geriye doru gen ve iinde subay ve ailelerinin bulunduu bir kafileye rastlanr. Milli ef Ismet Inn yle diyor hatratnda(Ulus, 17 Mays 1968): "Kafileyi durdurdum. Subaylar bir kenara topladm. Iinde bulunduumuz vaziyeti bilesiniz. Bundan baka, subay olarak da yerinizi bilmelisiniz. Padiah dmannzdr. Yedi dvel dmannzdr. Bana bakn, dedim. Kimse iitmesin millet dmannzdr!"[1] Istiklal Mahkemesi yelerinden Ltfi Mfit Beyin "Bizim belli, milli amacmz vardr. Ona varmak iin ara sra `kanunun stne de karz demesi egemen anlay yanstmaktadr."[2] Dnemin nl gazetecilerinden olan ve bir sre Matbuat ve Neriyat Umum Mdrl yapan Zekeriya (Sertel)'in; "neden mebuslar (milletvekilleri) `tayinle ibana getiriliyor?" sorusuna M. Kemal Paa'nn yakn arkada Mazhar Mfid (Kansu) u cevab veriyor:

"Siz ne zannediyorsunuz? Bu halka seim hakk tanrsak, Meclise kimler girer biliyor musunuz? Haclar, hocalar, eyhler..." 1930'larda dnemin nl gazeteci ve yazar Falih Rfk Atay da Cumhuriyetin neden demokratik olamayacan yle ifade etmektedir: "Trkiye'de demokrasi, hoca ve mrteci saltanat demektir!."[3] Sanki M. Kemal Meclis'e eyhler ve hocalar tayin etmemi gibi... Srekli olarak "mebuslua" (milletvelillie) `tayin edilen eyhler de var, peki bunlara ne diyecekler? 1920-50 dneminde Vanl Ibrahim Arvas, tayin listelerinde srekli yer alan bir eyhtir. Ayn ekilde Hakk Ungan, 1923'ten ld 1943 ylna kadar mebus tayin edilmi bir eyhtir. Diyarbakr Mebusu Zlf Tigrel, Siirt Mebusu eyh Halil Hulki, Mahmut Soydan, Sreyya zgeevren srekli "mebus" tayin edilen eyhler arasndadr.[4] Yukarda ad geen eyhler ve hocalar M. Kemal tarafndan "tayin" edilenlerdir, halka seilenler deil. Ite kemalist yalan ve elikiler byle ortaya kar. M. Kemal'in arkadalar da kendisi gibi demogoji yapmaktadr. Kimin neyi, ne kadar, ne zaman yapacana karar verme tekeline sahip olma abas ierisinde olan bu kesim, dayatmalarn aralksz srdrmektedir. Saltanat'a kar olduunu iddia eden bu kesim, kendi saltanatn kurmu ve bunu demogoji ile meru gstermeye almaktadr. "Demokrasi" ise bunu maskelemekten ibarettir. Bizim saf Atatrkler de kendilerini hala "zgr" zannediyorlar. Allah (celle celaluhu) islah etsin. ********** KAYNAKLAR: [1] .Sreyya Aydemir, Ikinci Adam, cild 1, sayfa 274. [2] Ergn Aybars, Istiklal Mahkemeleri, cild 1, sayfa 95. [3] Ali Osman Eilmez, Trkiye Cumhuriyeti Tarihine Giri, 175-176. [4] Ismail Beiki, CHF Tz ve Krt Sorunu, Komal Yay., 1978, sayfa 278, 279.

**************************************** ****************************************

M. Kemal'in ynetimi - 7 ve SON


M. Kemal'in ynetimini daha iyi anlamak iin bir dnem Babakanlk yapm olan Recep Peker'in u szlerini okumamz yeterli olacaktr: "Inklaplar yapmak iin ok kere zor kullanmak lazmdr. Saydm anlamda bir deiiklik yaplrken mukavemet ve irtica unsurlar, yerine gre elinde silahla veya cebinde kitapla, kafasnda eskiye alnm somurtkanlk, dilinde ifal ve tehevvrle (fkelenme) gelip karmza dikilir. Bunlar vurup devirmedike inklab yapmann ve hatta uzun devirler korumann imkan yoktur (...) Trk inklab en ziyade zor kullanmay gerektiren bir hususiyet gsterir." ********** KAYNAK: Recep Peker, Inklap Dersleri, Iletiim Yay., sayfa 18-19. Ayrca baknz; Cengiz Aktar, Trkiye'nin Batllatrlmas, sayfa 91-92. ve Baskn Oran, Trk Milliyetilii, sayfa 210, dipnot: 455.

******************** ******************** ********************

Atatrk "Bykl Diktatrler" listesinde "ilk srada"

(Fotoraf: Dergiden bir grnm) Amerikan Foreign Policy dergisi M. Kemal Atatrk', Hitler ve Stalin gibi diktatrlere de yer verdii "Bykl Diktatrler" konulu listesinde "ilk sraya" koydu. Ilk srada M. Kemal Atatrk'e yer verilen listede, Atatrk iin "Kayzer" nitelemesinde bulunuldu. Bylece M. Kemal Atatrk, diktatrlkte; Hitler ve Stalin gibi diktatrlere fark atm oldu. Hadi bize "yobaz" diyorsunuz, oysa bunu biz deil; M. Kemal'in ulamak istediini syledii "Muasr Medeniyetler seviyesinin" en gl temsilcilerinden olan devletin bir dergisi sylyor. Ama haksz da saylmazlar... O kadar insan asp kesmesinden sonra herhalde "Nobel Bar dl" verecek deillerdi. ********** KAYNAK: Amerikan "Foreign Policy" dergisi, Charles Homans, 30 Mart 2011. Dergiye buradan balanabilirsiniz: http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/03/30/stiff_upper_lip ******************** ******************** ********************

Atatrk ve diktatrlk - Yavuz Bahadrolu

Trkiye Byk Millet Meclisi Genel Kurulunda konuan BDP milletvekili Altan Tan, Kemalist diktatrlk deyince CHP ve MHPden itiraz geldi. Altan Tann syledii tam olarak u: skilipli Atf Hoca, mazlum ve madur bir Mslmandr. Kemalist diktatrln katlettii on binlerce insandan sadece biridir. Allahtan rahmet diliyorum. Kemalist diktatrln bir huyu var; ldryor, asyor, ikence kuruyor ve ondan sonra da ngiliz ajan diyor. ngilizler, bir kurun atmadan stanbuldan ktlar ve Ankara hkmetine stanbulu teslim ettiler. Neye itiraz ediliyor, Atatrkn diktatr olduuna m, ngilizlerin tek kurun atmadan, sadece Halife/Padiah gemilerine alarak lkelerine dndkleri gereine mi?.. Sahi, ngilizler neden geldiler, niin gittiler? Anadoluyu igal etmek gibi bir niyetleri olmadna gre (nk yapabilecekken yapmadlar) neden geldiler?.. Hibir cephede onlarla atmadmza, savamadmza, yenmediimize gre, niin gittiler? Soru iki: Ne getirdiler, ne gtrdler? Padiahlk dneminde igal ettikleri Bakenti Ankara hkmetine hangi amala teslim ettiler? Ankara Hkmetini ok mu sevdiler acaba, bir kara ka-kara gz hikyesi mi?.. Peki siz ngilterenin tarih boyunca akntya krek ektiini hi grdnz m?.. Akas bu konu aklanmaya muhta bir konudur. Ne var ki, ilkokul seviyesinde bilgilenmi kiiler bu konulara iddetle tepki gsterdikleri iin kimse izaha yanamyor... Zaten mehur Koruma Kanunu da izin vermiyor. Diktatrlk meselesine gelince: Bir mecliste muhalefet yoksa, muhalefet edenlerin defteri bir ekilde drlyor (zmir Suikast bahanesiyle Kzm Karabekir Paann da iinde olduu baz stikll Sava kahramanlarnn yarglanmas, bazlarnn kamaya zorlanmas gibi), hatta bazlar ldrlyor (Trabzon Milletvekili Ali kr Bey ve topal Osman Aa), psikolojik sava taktikleriyle bazlar gzden drlyorsa, yasama, yrtme ve yarg tek kiinin emriyle hareket ediyorsa, bir kanunun reddi ihtimali belirince krsye kp, ba kesme iareti de yaparak, Bu, mutlaka olacaktr. Burada toplananlar, Meclis ve herkes meseleyi tabi grrse, fikrimce uygun olur. Aksi takdirde, yine gerek gerektii ekilde ifade olunacaktr. Fakat ihtimal baz kafalar kesilecektir (1922 Nutuk II, S. 691) eklinde TBMM yeleri tehdit edilebiliyor, sindiriliyor ve ancak o sayede istenen amaca ulalabiliyorsa... Nedir byle bir rejimin ad?..

Byle bir rejime demokrasi denebilir mi?.. Rejimin bandakilere demokrat denebilir mi? Zaten Atatrk de demokrasi iddiasnda hi olmamtr. Bakn ne diyor? Efendiler, bizim hkmetimiz demokratik bir hkmet deildir, sosyalist bir hkmet deildir ve gerekten kitaplardaki hkmetlerin, islm nitelii bakmndan, hi birine benzemeyen bir hkmettir. ... Sosyal bilim bakmndan bizim hkmetimizi ifade etmek gerekirse halk hkmeti deriz... Fakat ne yapalm ki demokrasiye benzemiyormu, sosyalizme benzemiyormu, hibir eye benzemiyormu! Efendiler, biz benzememekle ve benzememekle vnmeliyiz! nk, biz bize benziyoruz, efendiler! (Aralk 1921). Ksacas Atatrk, Demokrasinin de sosyalizmin de can cehenneme diyor, bizim rejim baka rejim! Ne var ki siyaset biliminde bu tr rejimlere bir isim verilmitir: Diktatrlk! Hukuk d stikll Mahkemelerini baka trl nasl kuracaksnz, srf apka giymedii iin insanlar nasl asacaksnz? ******************** ******************** ********************

M. Kemal Atatrk ve Masonluk - 1 (7 Blm)

Bu blmde M. Kemal'in Osmanl'y ykmaya alan masonlarn tekil ettii hareketin bir paras olduunu ve M. Kemal'in masonluunu okuyacaksnz.

Yaz dizimizin birinci blmnde M. Kemal'in mason olduuna dair, birisi ' Trk Tarih Kurumu' kaynakl 4 delil zikredeceiz. Hemen konuya girelim... Nesta H. Webster eserinde[1], "Jn Trkler hareketi, talyan Byk Dou'sunun direktifi altnda, Selanik Mason Localar tarafndan balatlmtr. Ayn makam, daha sonra M. Kemal'in baarya ulamasnda da yardmc olmutur."[2] diyerek mason localarnn Osmanl'dan Cumhuriyete geite ve Cumhuriyet dneminde oynad role zl bir ekilde iaret etmektedir. Ayn ekilde, 1920 ylnda Londra'da yaynlanan Morning Post gazetesi de; "Kesin olarak syleyebiliriz ki, Trk htilali hemen hemen tmyle bir mason-Musevi komplosudur."[3] ifadesiyle bu rol teyid etmektedir. Bundan da anlalyor ki, M. Kemal'in iinde bulunduu hareket; "Mason yaplanmasyd." Peki M. Kemal mason muydu, bu konuda deliller var mdr? Hemde birok... Evet, M. Kemal bir masondu. Hem de M. Kemal'e ithafen "Tek Adam" kitabn yazan "evket Sreyya Aydemir'in tanmlamasyla, 'O bir cilac deil, bir yontmacyd'."[4] M. Kemal, mason olmak iin ilk bavurusunu, 1905 Kasm'ndan 1907 Ekim'ine kadar grevli kald am'da yapmtr. Mimar Sinan dergisinde Semih Tezcan "Mim Kemal ke ve Atatrkle Diyalogu" balkl makalesinde, Byk stad Mustafa Hakk Nalac'nn torunu mit Nalac'dan rivayeten, M. Kemal'in am'da grevliyken Mason olmak iin yapt bavurunun kabul edilmediini yazmaktadr.[5] "M. Kemal 13 Ekim 1907'de (amdaki grevini tamamlayarak) Selanik'e dner. 29 Ekim 1907'de ttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girer. ye almlar ya mer Naci'nin evinde, ya da mason locas `Macedonia Risortann bekleme odasnda yaplmaktadr. kinci mekanda subaylar nce tekris edilerek mason, sonra yemin ettirilerek Cemiyet yesi yaptrlmaktayd."[6] diyen mason yazar Tamer Ayan, ye listelerinde yer alan isimlerden bazlarn sraladktan sonra bir sonraki sayfada konuyla ilgili deerlendirmesini yle yapmaktadr: "Atatrk evresindeki, hem ittihat, hem mason olan asker ve sivil arkadalarnn etkisiyle, `nce mason, sonra ittihat kuralna uygun olarak nce `Macedonia Risorta locasnda mason olmu ve bunu takiben de ttihat ve Terakki Cemiyeti'ne 1907 ylnda 322 numara ile ye yaplmtr."[7] Aratrmac Bilal imir, Trk Tarih Kurumu tarafndan yaynlanan, "ngiliz Gizli Belgeleri'nde Atatrk" adl almasnda, 20 Ocak 1921 tarih ve say 35, stanbul Genel Karargah'ndaki General Harington'dan ngiltere Savunma Bakanl'na gnderilen "ifre Tel No:1,9821-Gizli" kaytl evrakta, M. Kemal hakknda derlenen bilgilerde; "1907'de Selanik'e atannca, ttihat ve Terakki'ye ve talyan Mason Locas'na girdi"[8] denildiini aktarmaktadr. "1965-66 yllarnda Hollanda Grand Orienti aratrmac stadlarndan Lowensteijn, nl Trk masonlarn aratrmaya koyulup, stanbul'daki Obediyansa bir yazyla ba vurarak bilgi ve belge ister. Kendisine 'Trkiye Byk Locas Byk Sekreteri Nafiz Ekemen' imzal bir yant gelir. Anlan yazda Kargotich (Kargali) adl eski bir Yugoslav masonun, Atatrk'n Makedonya'da bir locada mason olduu ve kalfa derecesine kadar ykseldii hakkndaki ifadesi nemle aktarlr. Kargatovich'in, Yugoslavya Byk Locas yllnda M. Kemal'in Masonluu hakkndaki bilgileri okuduunu kesin bir ekilde dile getirdii belirtilir."[9] ********** KAYNAKLAR: [1] Nesta H. Webster, Gizli Cemiyetler ve Ykc Faaliyetler, Londra, 1928, sayfa 284.

[2] Tamer Ayan, Atatrk ve Masonluk, Istanbul, 2008, sayfa 127. [3] Morning Post gazetesi, 1920. Aktaran: Tamer Ayan, Atatrk ve Masonluk, Istanbul, 2008, sayfa 127. [4] Tamer Ayan, Atatrk ve Masonluk, Istanbul, 2008, sayfa 92. [5] Mimar Sinan Dergisi, Semih Tezcan "Mim Kemal ke ve Atatrkle Diyalogu" 1998, say 109, sayfa 16. Aktaran: Tamer Ayan, Atatrk ve Masonluk, Istanbul, 2008, sayfa 159-160. [6] Tamer Ayan, Atatrk ve Masonluk, Istanbul, 2008, sayfa 159-160. [7] Tamer Ayan, Atatrk ve Masonluk, Istanbul, 2008, sayfa 159-161. [8] Bilal imir, ngiliz Belgelerinde Atatrk, Trk Tarih Kurumu Yayn, 1979, 3. Cilt, sayfa 96. [9] Tamer Ayan, Atatrk ve Masonluk, Istanbul, 2008, sayfa 186.

***************************************************

M. Kemal Atatrk ve Masonluk - 2


Birinci blmde M. Kemal Atatrk'n mason olduunu biri Trk Tarih Kurumu kaynakl 4 delil sunmutuk... Bu blmde ek olarak 6 delil daha zikredeceiz. M. Kemal'in mason olduu, pek ok lke yaynnda da aka yer almtr. M. Kemal'in "beni en iyi anlatan kitap"[1] dedii "Bozkurt" adl kitapta M. Kemal'in mason olduu yazyor: "M. Kemal Vedata Locas'nda bir birader olarak rgte katld."[2] Ayn kitapta bir de u hadise naklediliyor: "Fransz Sarraut, Cavid iin kiisel bir ricada bulunmak zere Ankara'ya gelmiti. Sarraut, Dou Farmason locasnn tannm bir ismiydi. M. Kemal'e meslekteki bir mason birader olarak bavurmutu."[3] Jrgen W. Diener, Beyaz Zambaklar dergisinde M. Kemal'in mason olduunu yazmtr. Diener onun Makedonya (Risorta et Veritas) locasna mensup bulunduunu bildirir.[4] G. Gamberini de "Mille Volti di Massoni" adl 1975 tarihli almasnda, dnyann bin nl masonu arasnda M. Kemal'e de yer vermektedir. 1988'de, Hamburg'da Atatrk' anma treninin yapld mason locasnn duvarlarndaki dnyaca nl masonlar listesinde onun da ad bulunuyordu.[5] 1932'deki "Beynelmilel Masonlar Birlii AMI"nin Byk Konvan'nn dnemin diktatr M. Kemal'in tam kontrolndeki Istanbul'da toplanmas anlamldr. O toplantda dnyann en st kademe masonlarnn Cumhurbakan olarak M. Kemal'e gnderdikleri "ballk mesajlar" onu kendilerine yakn saydklarnn delilidir. Dnyaca nl zgr Ansiklopedi "Wikipedia" (Almanca) da, M. Kemal'in mason olduunu bildiriyor.[6] ********** KAYNAKLAR: [1] Yaln Alpay, gazetesiz.com.tr, 17 Ocak 2011.

Ayrca baknz: Engin Ard, Sabah, 05 Mart 2011. [2] H.C. Armstrong, Bozkurt, Arba yaynlar, ev. Gl aal Gven, birinci bask, Istanbul 1996, sayfa 16. [3] H.C. Armstrong, Bozkurt, Arba yaynlar, ev. Gl aal Gven, birinci bask, Istanbul 1996, sayfa 198. [4] Jrgen W. Diener, Beyaz Zambaklar dergisi, Mart 1938, say 38. [5] Suat Parlar, Trkler ve Krtler, Badat Yaynlar, sayfa 496, 497. [6] http://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Floge_der_Freien_und_Angenommenen_Maurer_der_T %C3%BCrkei#cite_note-10

*****************************************************

M. Kemal Atatrk ve Masonluk - 3


Ilk iki blmde M. Kemal'in mason olduuna dair biri Trk Tarih Kurumu kaynakl 10 delil sunmutuk. Bu blmde son delillerimizi zikredeceiz ve bu bahsi kapatacaz. Nasipse ilerleyen gnlerde yaynlayacamz 4. blmde; "M. Kemal'in masonluunun neden gizlendiini" ele alacaz inaallah. Devam ediyoruz... Dier yandan M. Kemal'le Mtareke yllarnda Istanbul'da tanan mason Kont Sforza da "Modern Avrupa'nn Kurucular" adl kitabnda onun mason olduunu yazar. "M. Kemal; Yksek Komiser Sforza'nn kendisini davet ederek: 'Ekselans, bir tehlike karsnda sefarethanenin (eliliin) emrinize hazr olduunu ben de syleyebilirim' dediini zikretmektedir. Bunun hakknda Sforza da unlar sylyor: 'stanbuldaki baz Britanya ajanlar ilk igl gnlerinde (onu) Malta'ya gndermeyi tasavvur etmilerdi. Bu tasavvur renilir renilmez M. Kemal'in dostlar gelerek tehlike vukuunda kendisine Italyan sefarethanesinde bir ilticagh bulunabilip bulunamayacan bana sordular. Ben Italya'nn, eski kahraman bir hasm korumay phesiz reddetmeyecei cevabn verdim. Bu cevabm M. Kemal'in tevkifine ait her trl projeden vazgeilmesi iin kfi geldi." M. Kemal'in "dostlar" kimlerdir ve mason stad olan Sforza'ya nasl ulamlardr? Sforza'nn yazdklar dnda, Daniel Ligou'nun mason Ansiklopedisi'nde ve daha pek ok kaynakta M. Kemal'in mason olduu belirtiliyor.[1] ********** KAYNAK: [1] Kont Sforza, Les Batissenrs de L'europe Moderne. *****************************************************

M. Kemal Atatrk ve Masonluk - 4


ayet M. Kemal masonsa, localar niin ona hala aktan sahip kmamaktadr? Bu soruyu mason yazar Tamer Ayan, yakn tarihte yaynlanan ve alntlar yaptmz "Atatrk ve Masonluk"

adl kitabnn nsznde ksaca yle cevaplandrmaktadr: "Eski mason yneticileri, Atatrk'n mason olduu ortaya kt takdirde, bu sfatnn Atatrk'e zarar vereceini dndklerinden(...). 'Ya Atatrk'n mason olduunun duyulmas ona zarar verirse?', 'Ya da, Atatrk dmanlarnn eline ktye kullanabilecekleri yeni bir koz verilirse?' "[1] kaygsyla sessiz kalmay yelemilerdir. Nitekim Atatrk'n mason olduunun anlalmasnn tepki yaratmasndan endie duyanlar arasnda, bu konuda belgesel aratrmalar yapan ve nemli ip ular yakalayan mason aratrmac Osman Zeki Koylan da vardr. "Koylan, dnemin byk stadna gnderdii (...) Atatrk'n masonluuna ilikin baz verileri, hatta kendisine gre kantlar ieren 12 Ekim 1981 tarihli nemli mektubunu, bu konuda duyduu endieyi, aadaki cmlelerle dile getirerek balar: 'Netice itibar ile: bize kar umumi (genel) bir antipati (soukluk) devam ettiinden, Atamzn intisab konusunun harice (darya) intikalini asla tecviz etmiyorum (onaylamyorum). Mamafih (bununla birlikte) localara tamimini takdirinize arz ederim... Yllarca aratrmalara ramen bir trl zmlenmeyen bu mehul gn na karmak bana nasip oldu."[2] diyerek hem M. Kemal'in masonluunu belgelediini; hem de bu bilginin darya (haricilere) aklanmasnn isabetli olmayacan syleyerek sorumuzun cevabn vermektedir. ********** KAYNAKLAR: [1] Tamer Ayan, Atatrk ve Masonluk, Istanbul, 2008, sayfa 10. [2] Tamer Ayan, Atatrk ve Masonluk, Istanbul, 2008, sayfa 37.

***************************************************

M. Kemal Atatrk ve Masonluk - 5


Mason localarnn M. Kemal'in eflii dneminde kapanmas (1935) mevzuuna gelince... Aratrmac Suat Parlar, almasnda M. Kemal'in mason olduuna dair kuvvetli iddialar bulunduu, en azndan masonluu felsefe olarak benimsedii bilindii halde, 1935'de mason localarnn niin kapand meselesine eiliyor ve yle diyor: "Devletin en nemli kurumlarnn banda zaten masonlar varken, (locann) malvarl konusunda alnacak tedbirler, sembolik olmaktan te bir anlama sahip deildi!"[1] M. Kemal'in zel hekimi ve yakn arkada olan Byk stad Mim Kemal ke'nin Mason Dernei'nin 1949 ylndaki byk kongresinde yapt ve Trk Mason Dergisi'nin birinci saysnn 12-14'nc sayfalarnda yaynlanan konumasnda bu konuyla ilgili olarak syledikleri aydnlatcdr: "Memleketin siyasi aklar bir an iin bizim mesaimizi men etmiti. Bu yalnz bizim deil, Trk Ocaklar, Kadnlar Birlii vesaire gibi teekkllere de temil edilmiti. Bu tatili mesai bir kapan deil, bir ima zerine olmutur. Atatrk mason teekkl iin ok byk iltifatta bulunmu, Ankara'daki binaya her yl 3 bin lira yardm etmilerdir. Bugn bamzdakiler de ayn yardmda bulunmulardr. Atatrk memleketimizi ziyarete gelen tannm ahsiyetleri bu lokalde kabul ve ziyaret etmitir. Mason teekkln Atatrk kapattrmamtr. Siyasi ahval o zaman byle bir imay mecburi klmtr. O zaman bakanlktan Mareal Fevzi akmak'n emri zerine ayrlmtm. Mareal askerlerin bu kabil teekkllerde bulunmamalarn emretmitir. Ortal kartrmak, ahsi taassuplarn kullanmak isteyen baykulara bu krsden tekrar ediyorum: `Bu teekkl Atatrk'n ruhunu tazib (ruhuna azab) etmemi, taziz etmitir (sevgi ile anmmtr)."[2]

********** KAYNAKLAR: [1] Suat Parlar, Trkler ve Krtler, Badat Yaynlar, sayfa 496, 497. [2] Tamer Ayan, Atatrk ve Masonluk, Yurt Kitap Yayn, Istanbul, 2008, sayfa 229, 230. ********************************************

M. Kemal Atatrk ve Masonluk - 6


Devam ediyoruz... Mason Yazar Tamer Ayan da bu konuyu ele alarak, "Eer Atatrk masonlara yaplan sulamalara inansa, hatta inanmak deil phe bile etse; zerine titredii rejimin selameti iin Masonluu kanun yoluyla kapatmaz, hatta masonlar Istiklal mahkemeleri ve Takriri Skun Kanunlar gibi olaanst yntemlerle sindirmez miydi?" diye sorarak u hkm veriyor: "(...) Atatrk, lkeye k veren bu pencereyi tulayla rdrp iptal ettirmemitir; ancak kamuoyunu ve rejimi masonluun aleyhine ynlendiren ve artlandran antimasonik bask ve propagandann, masonlua telafi edilmez lde zarar vermesini nlemek amacyla, sadece perdelerinin ev sakinlerinin eliyle kapatlmasn ve oturanlarn da tatile kmasn salamtr. zetle Atatrk masonluu yasaklatmamtr. Bilakis bylesi bir lml zmle zulmden kurtarmtr."[1] Kald ki M. Kemal'in gazetesi Anodolu Ajans'nda Masonlar u bildirgeyi yaynlamlardr: "Mes'ul ve maruf (sorumlu ve herkese bilinen) imzalar altnda Ajansmza verilmitir. Trk Mason Cemiyeti memleketimizin sosyal tekamln ve gnden gne artan muazzam terakkilerini dikkate alarak ve Trkiye Cumhuriyetinde hakim olan demokratik ve cidden laik prensiplerin tatbikatndan doan iyilikleri mahede ederek faaliyetine, bu hususta **hi bir kanun olmakszn** nihayet vermeyi ve btn mallarn memleketimizin sosyal ve kltrel kalknmasna alan Halk Evlerine teberruu muvafk (ba uygun) grmtr."[2] Ayrca kr Kaya hkmet adna kamu oyuna yapt resmi aklamada; "Trk Masonlar kendi **ideallerinin hkmetin esas programna dahil olduunu** grerek, kendi tekilatlarn **kendileri fesh etmilerdir. Hkmetin bu i zerinde hi bir teebbs ve alakas yoktur." ** diyerek durumu belirtmitir. ********** KAYNAKLAR: [1] Tamer Ayan, Atatrk ve Masonluk, Yurt Kitap Yayn, Istanbul, 2008, sayfa 340. [2] Anadolu Ajans, 10 Ekim 1935. *****************************************************

M. Kemal Atatrk ve Masonluk - 7 ve SON


M. Kemal Atatrk'n Cumhuriyeti (daha dorusu diktatrlk) kadrosunda grev alanlarn byk blm Masondur. Bir bakma ynetim ve devrimlerin gerekletirilmesi Masonlara emanet edilmitir.

Ite kadro: Fethi Okyar, Rauf Orbay, Refet Bele Paa, Ali hsan Sabis Paa, Meclis Bakan Kazm zalp Paa, Meclis Bakan Abdlhalik Renda, Babakan Hasan Saka, ileri Bakanlar kr Kaya ve Mehmet Cemil Ubaydn, Dileri Bakanlar Bekir Sami Kunduh ve Tevfik Rt Aras, Salk Bakanlar Rza Nur, Adnan Advar, Refik Saydam, Behet Uz, Milli Eitim Bakanlar Reit Galip, Hasan Ali Ycel, Ekonomi Bakan Srr Belliolu, Milletvekilleri Cevat Abbas, Atf Bey, Edip Servet Tr, Yunus Nadi, Reit Saffet Atabinen, Memduh evket Esendal, Hilmi Uran, Tevfik Fikret Slay, Ahmet Aaolu, Ankara Valisi Nevzat Tandoan ve Belediye Bakan Sleyman Asaf lbay, stanbul Valileri Muittin stnda, Ltf Krdar, Dantay Bakan Mustafa Reat Mimarolu, Jandarma Genel Komutan Galip Paa, stiklal Mahkemesi Bakan Necip Ali Kka, Amiral Mehmet Ali Paa Atatrkn evresinde lkeye hizmet etmi Masonlardr.[1] Yedi blmlk yaz dizimizde sunduumuz delilleri, beyni resmi ideoloji telkiniyle ykanm olup dnme mekanizmasn kullanamayanlarn kabul etmesi elbette g. ********** KAYNAK: [1] Hr ve Kabul Edilmi Masonlar Byk Locas NOT: Erol Karayel'in almasndan byk lde istifade edilmitir. ******************** ******************** ********************

Mason Nizam Duruunun Kayna...

Neredeyse herkesin bildii halde, kemalistler (kabul edemedikleri iin) u soruyu soruyorlar:

"M. Kemal'in elini gsnde tutmasnn mason nizam duruu olduunu nerden biliyorsunuz, kaynanz nedir?" *** Cevap: NZAM VAZYET 3. Derece Nizam Vaziyeti Sa kol parmaklar bir gnye gibi birletirilmi ekilde kalbin altnda (elbisenin iine doru) tutulur. ********** KAYNAK: Masonlar Byk Locas stad Celil Layiktez, Balangtan Bugne Kadar Ritelimizin Inkiaf, Mimar Sinan Yaynlar No:1, Yenilik Basmevi Istanbul 1972, nc Dereceye Mahsus Muhtra, sayfa 11. ******************** ******************** ********************

Dr. Rza Nur'a atlan iftiralara cevap

Tarih boyunca insanlar, kendi putlarn red edenleri, eletirenleri eitli iftiralarla sindirmeye almlar... Onlara "deli, mecnun" gibi ithamlarda bulunmulardr. Aslnda bu, gerek ve dorularn ortaya kmasn kabullenememekten kaynaklanan aciz bir yntemdir. Maalesef Peygamberler de (selam olsun onlara) bu tr sulamalara maruz kalmlardr.[1] Son dnemde bu sulamalardan ve iftiralardan, Moskova ve Lozan antlamalarna delege olarak katlan, 14 ciltlik Trk Tarihi'ni yazan, ilk Milli Eitim Bakan ve ayn zamanda Salk Bakanl yapm olan Dr. Rza Nur'da nasibini almtr... Kendisi M. Kemal Atatrk'n yaptklarn, icraatlarn, karakterini eletirmi ve baz gizli kalm gerekleri ortaya karmtr. Elbette bu, M. Kemal Atatrk' ilah mertebesine karan ve dorulara cevap veremeyenleri rahatsz etmitir... Dolaysyla karalama kampanyas balatlm ve araf araf iftiranameler basnda yaynlanmtr.

Bu almamzda, Dr. Rza Nur'un yazdklarna cevap vermek yerine, ona "deli, mecnun" diyerek ve hatratndan baz cmleleri cmbzlayarak manay tahrif edenlere cevap verilecektir. Ayn zamanda bu almamzda, kemalistlerce lkemizde 90 yl akn bir sredir, yaplagelen sulamalarn, iftiralarn, karalamalarn, saptrmalarn, sindirmelerin, belge tahrifinin, amur atmalarn, aalamalarn hangi boyutlara vardnn adeta bir zetini bulacaksnz. Bu iftiranameyi kaleme alan ahsn ismini bilmiyoruz, ancak kendisine Dr. Rza Nur'un M. Kemal Atatrk'e takt "NERON" ismini takyoruz. NERON szlerine yle balyor: "Hayatm ve Hatralarm" adl 2005 sayfalk batan sona iftira ve uydurma ile dolu kitabnda..." Kitabn batan sona "iftira ve uydurma" olduunu syleyen Neron, her nedense bu iftiralara cevap ver(e)mez. Neron, "Saldrganlarn pek ok kaynak dedii de bu kitaptr" diyerek M. Kemal Atatrk'e ynelik eletirileri mnferit bir vak'a gibi gstermeye gayret eder ve okuyucuya M. Kemal'in baka muhalifinin olmadn telkin etmeye alr. yle anlalyor ki, Rauf Orbay, Refet Bele, Kazm Karabekir, Cafer Tayyar, Mustafa Sabri vs. gibi muhalifleri okuyucudan gizlemek istemektedir. Neyse... Neron, Dr. Rza Nur'un "Trk Tarihi" adl kitabnda "M. Kemal'in hakkn teslim ettiini" syler, ancak Rza Nur'un hatratnda bunun gerekesini akladndan hi bahsetmez. Rza Nur, "Trk Tarihi" isimli eserin basmnn M. Kemal'i vmekten getiinin altn izer ve buna ramen ayn eserde st kapal olarak M. Kemal'i eletirdiine vurgu yapar. Neron, Dr. Rza Nur'un Paris'e yerlemesini hastalna balar, oysa hatratnda defaatle, M. Kemal'in dier muhalifler gibi kendisini de yok edeceinden endielendii iin Paris'e yerletigini beyan eder. Ayrca M. Kemal ve avenesinin gerek yzn yazmann ancak yurtdnda mmkn olduuna deinir. Rza Nur'un hatralarn eitli mzelere 1960 ylna kadar okuyuculara sunulmamak kouluyla emanet etmesini; "olay tanklarnn lmesini beklemek" eklinde yorumlar... Halbuki herkesce malumdur ki, M. Kemal'in idaresi diktatrlktr ve muhaliflerini en iddetli biimde susturmutur. Buna dair birka misal vermekte fayda mlahaza etmekteyiz... Zekeriya Sertel 5 yl sren Takrir-i Skun Kanunu dnemini yle anlatr; "Basn sk bir bask altnda yayordu. Telefonla gazete bayazarlarna verilen emirlerin dna klamazd. En ufak bir hata yznden, gazete haftalarca kapatlr, sorumlular mahkemeye verilirdi. Yani tek kelimeyle halk nefes alamyordu. Havaszlktan ve hrriyetsizlikten bouluyordu."[2] 14 Ocak 1923 gn M. Kemal, Karabekir ve Fevzi Paa ile trenle zmir'e gider. M. Kemal o gn ok fkelidir. fkesinin nedeni de Trabzon Milletvekili Ali kr Bey'in karaca gazete iin Ankara'ya matbaa makinas getirmesidir. Karabekir o gezide yaadklarn u szlerle anlatr: "Gazi M. Kemal pek asabi idi. Muhaliflerden Ali kr Bey, (Ankara'ya matbaa makinas getirmi.. Tan adnda bir gazete karacakm, siz hl uyuyorsunuz) diye yaveri Cevat Abbas Bey'e verdi; veritirdi. Ve **(yakn, ykn)** diye kt. Yalnz kalnca kendilerini teskin ettim. Bu tarzdaki beyanatnn darya aks edebileceini ve pek de doru olmadn anlattm."[3] 1931 Matbuat Kanunu'nun ilgin ve hukuka aykr maddesi: "Her gazete ya da derginin yaynndan doan sorumluluk genel yayn fiilen yneten kii ile bu gazete ya da dergi sahibine aittir." (madde 27) [4] Yani bir yazarn yazd yazdan kiinin, yaz ileri mdr, genel yayn ynetmeni ve gazete sahibinin de sorumlu tutulmas, zellikle yalan haber yazan bir muhabirin cezasna dier kiinin de ortak olmas hem

basn zgrlne hem de hukuka aykrdr. 8 Austos 1931'de yrrle giren 25 Temmuz 1931 tarih ve 1881 sayl bu yasann 27. maddesinin basn zgrl ve temel haklar asndan en ok eletirilen madde olduunu etin zek [5] ve Remzi Balkanl [6] kitaplarnda yazmlardr. Son olarak Kazm Karabekir'in daha baslamadan toplatlp yaklan[7] "stiklal Harbimiz" adl eseri, o dnemin diktatrlk olduunun en bariz delilidir. Bu durumda Dr. Rza Nur'un isabetli bir karar verdiini syleyebiliriz. Yazmzn banda, gerekleri ortaya karan insanlarn "deli, mecnun" diye yaftalandna dikkat ekmitik. Ite Neron'larn, Dr. Rza Nur'un hatratndan yola karak, koyduu tehisler: - zolasyon - depresyon - homoseksel eilimli - Obsesif- komplsiv sendrom - depersonelizasyon (aalk duygusu) - agresif ve hostil (saldrgan ve kzgn) - psikopat - mitomani (yalan syleme) - fabulasyon - fanteziler - megalomani - narsisizm - paranoid reaksiyon - egosantirizm *** Dr. Rza Nur'a cevap vermek yerine, ona btn bu tehisleri koymak, bir nevi; "biz bu adama cevap veremiyoruz, en iyisi mi siz bu adamn dediklerini dinlemeyin, inanmayn nk bu adam delidir" demekten farkszdr. Akl ve vicdan sahibi bir insan, buradaki kast kolayca anlayabilir. Islam tarihini okuyanlar, bunun Mekkeli mriklerin metodu olduunu teyit edeceklerdir. Dier taraftan Neron, yle der: "ite yeni Rza Nurlarn peinden gittii, hep kaynak gsterdikleri kii bu." Yukarda da ifade ettiimiz gibi, okuyucular, M. Kemal Atatrk' bu hasta ruhlu (!) adamdan baka kimsenin eletirmediine ve bunun mnferit bir vak'a olduuna inandrlmak istenir, ancak nafile. Telkinat devam ediyor. Rza Nur'a bir kou hastaya yetecek kadar hastalk tehisi koyan Neron, hncn alamaz ve ilmen cevap veremeyenlerin belirgin zellii olan "belden aa vurma" yntemine bavurur... Rza Nur'un cinsel ynden salkl olmadn, tecavze uradgn vs. yazar. Ancak biz bu iddiann temelsiz olduunu kantlayacaz. imdi Rza Nur'un hatratndan cmbzlamak suretiyle kasten manas tahrif edilmek istenen cmlelere gelelim: Neron'un cmbzlamas: "Yataktan frladm. Adam da derhal kat. Baktm ki donum kesilmi. Artk uyuyamadm." Cevabmz: Burada okuyucular aldatma amac gdlmtr. Okuyucusuna saygs olmayan, onu kandrmaya almaktan utanmayan birisine cevap verdiim iin kendimden utanyorum desem yalan olmaz. Lakin hereyi bir yana brakp cevabmz vereceiz. Rza Nur bu vak'ay hatratnda yle anlatr: "Son snfa geldik. Snfta Anadolulu bir ocuk vard; fakirdi. Babas pansiyona koymu, gitmi. Buna acdm. ok iyi ahbap olmutuk. Harlmdan buna da verirdim. Bir aralk amar da kalmamt. amarlarmdan

da bir ksmn getirip verdim. Bu ocuu hakiki ve saf bir sevgi ile severdim. Benden bir-iki ya bykt. Bir gn beni evine ard. Gece kalmaa da zorlad. Halamdan korktuum halde naslda uydum, kaldm. 'Rak ielim' dedi, itim. Bana bir yatak yaptlar, yattm. Uyumuum. Bir aralk birden uyandm. Anladm ki; karanlkta biri yatamdan donumu ekiyor ve kesiyor. Yataktan frladm. Adam da derhal kat. Baktm ki; donum kesilmi. Artk uyuyamadm. Giyindim. Bu ii yapan o ocuktu. Bereket versin ki, uyandm. Bu hakarete uraym aklm bamdan ald. unu bulaym, boaym dedim. Evindeyim, korktum. Pencereyi de atm. Bir ey olsa baracam. Hem de dndm, aklm bama geldi: 'Bu adi ocuk bana istediini yapamamtr. Bunu dallandrmaktansa kapatmak evladr' dedim." (cild 1, sayfa 78, 79.) Baka sze ne hacet? *** Neron'un cmbzlamas: "Ne hayvan, ne de insan sevmem. Hele insanlar, irendiim eylerdir. (s.1531)". Cevabmz: Ne hayvan, ne de insan sevmem. Hele insanlar irendiim eylerdir... Derken ne anlamda syledii nemlidir. O dnemde M. Kemal Atatrk ve Ismet Inn gibi yalanclarn-dolanclarn evresinde olmasndan dolay, o tip insanlar sevmiyorum eklinde anlamak lazm. Zira bu szlerin ardndan; "manevi bir insaniyete meftunum (gnl vermiim)" der. te yandan; "zalime, mstebide, haksza, namussuza kar sertimdir. Fakat mazlumlara kar gnlm pek yufkadr. Alarm. Hele ey bana pek dokunur, mutlaka gzlerimden ya getirir: Perian dilenci, bir azdan ark syleyen mektep ocuklar, talimle yryen asker alay" eklindeki aklamas, anlamak isteyenlere ok ey anlatr. Kald ki, kendisine hediye edilen bir attan bahsederken at sevdiini, mahallenin kpekleriyle oynadklarn ve kpeklere sevgi beslediini, kular ile megul olduunu, kafes yaptn ve onlar ok sevdiini ifade eder. Binaenaleyh, zararl hayvan ve insanlar kastettii ortadadr. (cild 4, sayfa 1532.) *** Neron'un cmbzlamas: "Kadn, erkekten aa bir mahluktur. (s.1530)" Cevabmz: Rza Nur bu konuda "aa" gibi bir kelime kullanmaz. Altta da grlecei zere "zayf" kelimesini kullanr. Sz konusu blm aynen alntlyoruz: "imdi kadnlarn mebus, vekil gibi yksek mevkilere kmas moda. Akllarna aarm, skmez bir itir. Yine eski hale geleceksin. Eer onlar bu kabiliyette olsalard, asrlardan beri sosyetede erkeklerle beraber yrrlerdi. Vaka erkekler kanunlar kendi lehlerine yapmlardr. Fakat bu onlarn kusuru deil, kadnlarn aczidir. Mani olamamlar, kadn zayf bir mahluktur. Tabiat byle yapm. Sinirleri zayf, aybalar gelir, hastadrlar. Gebe kalrlar, bir yl karnlarnda yk tar, kmldayamazlar." (cild 4, sayfa 1530.) Bu szlerde ne gibi bir yanllk var? Bu grn birok delili mevcut. zellikle kadnlara Peygamberlik vazifesi verilmemi olmas; insanlar sevk ve idarede kadnlarn yeterli olmadnn delili deil midir? Ayn zamanda dindar olmadn hatratnda syleyen Dr. Rza Nur'un yapm olduu tespitlerin Adetullah'a uygun dmesi, "akln yolu birdir" ataszn hatrlatmaktadr. Kald ki, Trkiye'de ilk modern ruh sal hastanesini kuran ruh ve sinir hastalklar uzman Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman'da farkl eyler sylemez: "Kadnla erkein tabiat farkll daha kk yata balar ve gittike artar. Evvel, kadnn esas mizac heyecanllk (emotivite)dir. Btn kadn psikozlarnda bunun izlerine tesadf olunur. Heyecann hakim olduu psikozlar, mesel, cinnet-i mania-i inhitabiye kadnlarda daha oktur. Vahi kavimlerden en yksek medeni milletlerin kadnlarna, pek asr terbiye grm bir mini mini hanmla, kyde doup bym bir ky kzna varncaya kadar kadnlarn mterek hisleri, birbirinden farkl olmayan jestleri vardr. Her kadn, aynn yarsn hazrlanma, det, detten sonra gayri tabilikle, adeta hasta olarak geirir. Tenaslde erkein rol be

dakikalk bir birlemeden ibaret ve ondan sonra aka kaytsz ve hatta mteneffirken, kadn, akn mahsuln dokuz ay karnnda, iki sene gsnde tar; hamilelik, doum ve nifas hallerine ait bir ok ruhi deiiklikler, tabii ve mutad saylan asabiyetler gsterir. Erkekle kadn nasl birbirine msavi olur.? Ruh tbbnda tetkikler ilerledike, ruhiyet ve zihniyetler arasndaki fark daha ak greceiz. Kadn heyecanyla yaar, erkek muhakeme ile temayz eder."[8] Bugn, kadnn erkee nazaran, ruhen daha heyecanl olduu, hadiseler karsnda daha ok heyecanland psikolojik bir gerektir. Gutteyman da bu konuda yle der: "Kadnda idrak, tahayyl, dnce, isteyi ve hareket gibi cihetlerin hep umumiyetle heyecanlla uygun den ve sadece bu zaviyeden anlalmas mmkn olabilen, karakteristik hususiyetler vardr. Nitekim bu mil gzetilmeden yaplacak etdlerde, kadn ruhu, mhim bir ksm itibaryla muamma kalr."[9] Neron'un bu mevzuyu kasten saptrmas, "zayf" kelimesi kullanld halde "aalk" kelimesini yazmas, kadnlarn bu konudaki hassasiyetini istismar etmek istemesinden olsa gerek. Halbuki kadnlara deer vermeyen birisi varsa, o da M. Kemal Atatrk'tr. Bunun en ak delili ise zevcesi Latife hanmla boanma eklidir. M. Kemal Atatrk, "Biz Latife Hanm ile boanmaya karar verdik." der, ancak yaznn altnda tek imza var. Ifade oul; ama imza tek. M. Kemal Atatrk, zevcesi adna karar daha dorusu kendi kararn deklare eder. Oysa boanmak, iki tarafn rzasyla, veya onun mucip sebebi mahkeme hkm ile olmalyd. *** Neron'un cmbzlamas: "Yal adam tabancasn ekti ve bana, 'z! Yoksa ldrrm!' dedi... Bouma balad... Nihayet baylp kalmm... Gzm atm vakit yanmda kimse yoktu (s.84)." Cevabmz: Bu iddiann da asl yoktur, yani kurgulamaya alt gibi deildir. Neron, hatratta yer alan cmleleri iine geldii gibi kesip-bimekte ve bu suretle sanki Rza Nur'a tecavz edildii intiban uyandrmak istemektedir. Lakin olayn asl yle... Rza Nur avcla merak sarar ve baz kimselerle ava gider. Gerisini kendisinden dinleyelim: "Varnca yanlarna oturduk. Tfenk'i yanma koydum. rak tfenki birden kapt. Hepsi birden p kamalarm aldlar. Ben byle eylerden korkar, ihtiyat olmak zere belimde byk bir kama ile kaputumun sol kolunun yeninin iinde kk bir kama tardm. Bunu komumuz olan ocuk bilirdi. Bunlar aldlar. Demek bu i tertipti ve o ocuk benim nerelerimde kama sakl olduunu da onlara sylemiti. Sonra yal adam tabancasn ekti ve bana: 'z! yoksa ldrrm!' dedi. Ve kk rakla hsmmz ekilip gittiler. Ben derhal yerimden frladm. Tabancaya bakmayp herifin stne atldm. Herif bana mthi bir tokat att. Gzlerimden imek akt. hala aklmdan gitmez. Ben stne atldm. Herif tabancas ile ate edemedi. Tokat, bouma balad. Yal rak da onlarla beraber. Bu iki kii ile bilmem ne kadar uratm. Herhalde uzun bir sava oldu. Nihayet baylp yere yklmm, azmdan kpkler fkrm, cansz kalmm. ld zannedip bunlar da kamlar. Gzm actm vakit yanmda kimse yoktu. Kendime baktm. Bende de hi bir ey, hi bir fena alamet yoktu. Ne yara, ne bir ey. Kalktm. Etrafa baktm, kimse yok. Allah'a bin kr edip Sinop'a geldim." (cild 1, sayfa 83, 84.) Rza Nur'un bunlar anlatmas, onun kompleksiz, samimi ve drst bir kiilie sahip olduunu gsterir. *** Neron'un cmbzlamas: "Ahlak ve temiz adetler ve faziletlerin bir ksm kendiliinden gitti, bir ksmn da bilerek ben terke mecbur oldum. Yalanda syledim (s.105)." Cevabmz: Bu nokta tamamen saptrlmtr. Aslnda tam tersi anlatlmak istenir. Neron, Rza Nur'un yalanc olduunu, dolaysyla M. Kemal Atatrk hakknda sylediklerinin "uydurma olduu" tezini temellendirme maksadyla aka tahrifat yapmaktadr. Hatrattan ilgili blm "aynen" iktibas etmeyi dev biliyorum: "Mektep hayat insann en saf ve pak zamandr. Hak iin kkredim, hakszlklara hcum ederdim. Biri

hakszlk ettimi ona diri ve ar szler sylerdim. Bunu mukaddes bir vazife bilirdim. Ve: 'Hak mevzuubahis olunca akan sular durur ve de durmal zannederdim'. Fakat maatteessf i hi te yle deilmi... Mektepten knca, hayata girince sosyal ve pratik hayatn ne irkinlikler ile mebu olduunu grdm. Bu nice emekle hasl ettiim ahlak ve przsz temiz adetler ve faziletlerin bir ksm kendiliinden gitti, bir ksmn da bilerek ben terk etmee mecbur oldum" der ve gerekesini de yle ifade eder: "Mesela ilk doktorluum zamanmda kimseye 'bendeniz' ve 'zataliniz' demiyordum. Karmdakiler irkilir gibi oluyor, suratn deitiriyordu. Anlyordum ki; beni terbiyesiz buluyorlard. Nihayet onlar gibi demeye mecbur ve terbiyeli oldum. Ite muhite (evreye) uymak kanunu, zaruri ve kat'idir." (cild 1, sayfa 105.) imdi anlalmtr umarm. Yani karsndakilerin yanl anlamasn ve incinmesini nlemek gayesiyle, iinden gelmeyerek de olsa, mbalaal sayg ifadeleriyle hitap ettiini yazar. Yani bir nevi diplomatik dil kullanm diyebilirz buna. Yoksa milleti kendi menfaati dorultusunda kandrmak, dolandrmak veya kar salamak kastedilmi deildir. *** Neron'un cmbzlamas: "Bu ocuu (Harbiyeli) herkesten ziyade sevmeye baladm... Grmesem aklmdan hi kmyor, grsem yzne bakamyor, iimde heyecan duyuyordum... Anladm ki bu ocua ak olmutum... Byle bir akn sonu livata (sapk cinsel iliki) demektir. (s.22)" Cevabmz: Rza Nur bu konuda, "Ben sonra anladm ki, bu ocua ak olmutum; fakat bir gn dahi bir kt ey hatrma gelmemi, ona bir kt sz sylememiimdir. Bu, tabii, saf ve pak bir sevgi idi. Ancak bu bir kz deildi. Kz olsayd kim bilir nasl severdim veya yine bu kadar severdim" (cild 1, sayfa 93.) der ve bunun "anormal" bir durum olduunu yle dile getirir: "Ite bu 'gayri tabii' hal Trk sosyetesinin bir yarasdr. Byle bir akn sonu livata demektir. Bu sebeple elbet mezmumdur (ayplanmtr)." Neron, cmbzlad bu blm ile Rza Nur'u ecinsel imi gibi sunma gayreti ierisindedir. Ancak Rza Nur'un bu durumu "gayri tabii" yani "anormal" olarak tanmlamas ve ilaveten ayplamas, kendisinin ecinsel olmadnn gstergesidir. Anladmz kadaryla kalbine vesvese gelmi ve bunun "yanl" birey olduunu anlamtr. Insan, kuvveden fiile karmadka kalbine gelenden mesul tutulmaz. Insann kalbine derece bakmndan bundan daha kts, yani (haa) "Allah yok" eklinde vesvese de gelir... Ancak bu insan kafir etmez. Kalpler, Rahmn'n iki (kudret) parma arasndadr. Onlar istedii gibi evirir."[10] nemli olan yanl olduunu bilmektir. Nitekim Ebu Hreyre (radyallahu anh) yle demi: Resulllh (Sallallah Aleyhi ve Sellem)'in ashabndan baz kimseler gelerek ona unu sordular: "Gnllerimizden yle eyler geiyor ki, her hangi birimiz onlar sylemeyi bile byk (bir su) sayyor." Hz. Peygamber (aleyhissaltu vesselm): "Gerekten byle bir korku duyuyor musunuz?" diye sordu. Oradakiler Evet! deyince: "te bu (korku) imandan gelir (vesvese zarar vermez) dedi.[11] Eer Rza Nur buna "meru" deseydi, ite o zaman knanabilirdi. Ayrca bunu hatratnda anlatmas, iddia edilenin aksine aalk duygusuna sahip olmad, bilakis gayet cesur olduu aka grlr. Hakikaten yle baktmzda, kendine son derece gven duyan biri var karmzda. Bununla birlikte, akl banda olanlar takdir eder ki, bir insann ecinsel olmas, onun yalanc olduu anlamna gelmez. Aksini iddia edenlerin salkl bir dnce yapsna sahip olmadklarn dnyorum. *** Neron'un cmbzlamas: "Karmdan u mektubu aldm: 'Ben burada kendime bir hayat arkada buldum. Bunu bakasndan duyarak

zlmene imkan brakmyorum.' Namussuz kar! Sonunda bana boynuz da takt (s.1785). Galiba bu ite (M. Kemal'in) ve smet'in (nn) de parma var (s.1786)." "(Karmn) ahlak da bozuldu. Evdeki kzlar benden gizli rlplak soyuyor, dans ettiriyor (s.1346)" "Bir Rus doktor, zampara m zampara. Karnn szne gre de bizim karya da satam (s.1410)." Cevabmz: Bu szler Rza Nur'un ne gibi bir yanl yaptn gsterir? Morfin bamls zevcesinin yaptklar, Rza Nur'u nasl balar? Hatrat okuyanlar, Rza Nur'un zevcesini defalarca hastaneye yatrdn ve tedavisi iin elinden gelen gayreti sarf ettiini grrler. Hanm ile ilgili meselelerin zikredilmesi, Rza Nur'un yanllarnn bulunamadnn itirafdr... Baka bir ifadeyle; "aresizliin da vurumudur." Rza Nur'un M. Kemal'i eletirdii noktalara itiraz var m? Ondan bahsedin siz. yle ya, M. Kemal'i eletiren bir adamn eletirilerine cevap verilmesi gerekirken; "deli, sapk" demek, ayn zamanda morfin bamls hanmyla ilgili konulara girmek; "Rza Nur'un M. Kemal'i eletirdii noktalara dair bir cevabmz yok" demekten baka bir ey ifade etmez. Demem o ki, sadede gelin sadede... 90 yldr milleti kandryorsunuz, artk bitmitir. Bu rejim yok olmaya mahkumdur ve bunu asla aklnzdan karmayn. *** Neron'un cmbzlamas: "Arnavutlar isyana tevik ettiimi ben kendi elimle yazdm. Bu kusur deil, iftiharm sebebidir (s.37. Bugn de bununla iftihar ederim. Bana byk ereftir. (s.1305)". Cevabmz: Bu mevzuda Rza Nur'a vatan haini denmek istenir. M. Kemal Atatrk Nutku'nda, Rza Nur'un Arnavutlar ayaklandrdna deinir ve bylece onu ktlemek ister. Halbuki sadece Ittihadclara kar ayaklandrmtr. Hem bu zaten bilinen bir eydi. Madem vatan hainiydi, o halde neden Vekillik ve Bakanlk verdi? Bunlar da getik... Bir vatan haini, vatann menfaatleri riske atlarak Moskova ve Lozan antlamalarna gnderilir mi? Bu durumda gnderenin vatan haini olmas gerekmez mi? Demek ki ama farkl... Kurtulu Sava'nda pay olanlar gzden drmek... Baka aklamas yok. Ancak biz Rza Nur'un bu konuda yazdklarna da yer verelim: "Devletin mhim ilerinde bulundum, devletin muahedeler (anlamalar) gibi en mhim ileri bana havale edildi. Niye edildi? Buna bir de Shhiye Vekaletini (Salk Bakanln) kabul etmeyince, M. Kemal'in bana Sinop'a ektii telgrafa bakan aar kalr. Ben Trk aleyhinde hareket edeyim?!.. Bu mmkn m? Bunu yanndaki bir Arnavut bile sarahaten syleyemiyor da, Selanik'li biri, Arnavudun sznden bir 'Trk aleyhine' sz ilave ederek sylyor. Felek ne tersine dnm!.. Ben ki, ikiyz yldr Sinop'lu, ailesi malum, ne anadan, ne babadan kanna hi bir damla baka unsur kan karmam bir Trk'm... M. Kemal'in babas malum deil... Hem Arnavutluk isyannn Rumeli'nin elimizden gitmesiyle hi bir alakas yok. bu ne mualata?!. Ite bu adam her eyde byledir. Esasen Rumelini elimizden gideren Balkan Harbidir. Balkan Harbi Arnavutluk isyannn bitip, her eyin hal-i tabiisine avdetinden nice zaman sonra olmutur. Bu isyan Ittihadc Hkmetin yolsuzluuna kar olmu, asla Trkle kar yaplmamtr. Nitekim Meruiyetten beri Arnavutlar Ittihadclara birok isyanlar yaptlar. Ittihadclarn Dahiliye Nazr Hac Adil'in yapt teskin seyahatinde az kald ldrlyorlard. Arnavut'larn isyan bu Hkmete kar, bir deil, bir ok ve ok zamandan beri geliyordu. O vakit ve sonra kimse de bunlar Trklk aleyhine dememiti. imdi bunu M. Kemal uyduruyor. Dahas var, ben bu isyan krkledim, Istanbul'da da halaskarlar yaptk. Selanik'te de Galip Paa ile M. Kemal Halaskarlara dahil oldular. Umumi ve aleni ve askeri bir itima yaptlar. Hkmet aleyhinde, asiler lehinde bulundular. Demek M. Kemal de Arnavutlarla teriki mesai etti. Neticeten o da benim gibi Trklk aleyhine hareket etmitir ve Rumelinin elimizden gitmesine sebep olmutur. Bu itimada M. Kemal bizzat ispat vcut etmiti. Zaten her byle vak'ada o, klah kapmak iin, Enver Paa'nn dedii gibi hazrdr. Sonra yine Enver'in Moskova'da bana dedii ve benim de Ankara'ya avdetimde aynen M. Kemal'e tebli ettigim ve alemin de bildii gibi M. Kemal daima orduyu siyasete sokmaa, isyan ettirmee almtr. Hem bunu o vakit yapt gibi, daha vahim Harb-i Umumi gibi bir tehlike zamannda da yapmtr. Asl hiyanet budur. Hem de sonunda komployu arkadalarn yakmak iin Enver'e haber vermitir. Adi casusluk etmitir.

Ben birok mcadelata itirak etmitim. Buna ramen bana milli hizmet verilmi... Demek ki, itiraf ediyorsun ki, mazimde leke ve hizmete mani' bir ey yoktur... Bu halde bunlar nasl sylyorsun?!. Belki de bu szleri ile siyasi mazimi, hayatm lekeli gstermek istiyor... yle ise, hizmet vermek haltn nasl yaptn, hem ben Arnavutlar, Rumeli'ni dmanlar alsn diye isyan ettirmedim ki. Zalim bir hkmeti devirmek iin yaptm ve muvaffak oldum. Bugn de bununla iftihar ederim. Bana byk ereftir. Demek Trk Milleti iin almm... Hem de canm diime alarak. Harb-i Umumi akbeti Ittihadclar izale iin benim gayretlerimin ne kadar yolunda olduunu ve benim ne kadar Trk ve vatanperver bulunduumu gstermitir. Keki o vakit ki gibi, gen olsaydm da, imdi de eskilerden daha kanl zalim ve pek namussuz olan M. Kemal aleyhine milleti isyan ettirseydim, muvaffak olup onu devirseydim. Milleti kurtarsaydm. (...) o vakit Arnavut'lar ecnebi (yabanc) deildi ki, bu devletin teb'as idi. Alem bilir ki, Arnavut'lar Trk aleyhine kyam etmediler, istiklal istemediler. "Zalim hkmet istemeyiz. Ittihadclar ekilsin" dediler. Ve Ittihadclar devrilince dalp evlerine gittiler. (...) Teekkr ederim ki, bana mfrit milliyetperver diyor. Iftihar ederim. Kendisi Trk aleyhindedir. Milli Hareket zamannda benim Trklk icraatmdan pek sklyordu. Bir ey de demiyordu. Bugn kendisi Trk'n dinini, dilini, yazsn, adetini, milli messeselerini, an'anesini her eyini ykmakla meguldr. Bunlar harstr, bir milletin hayatdr. Bu mu onun milliyetperverlii?!. Hani Trk'n dinine, edebiyatna, folkloruna, mimari abideleri olan camilerinin ihya ve muhafazasna dair henz ne yapt? Soruyorum. Sade hneri, gayreti, milleti batan aa, fahie, meful, sarho ve mrtekip soyguncu yapmak... Bu satrlar (M. Kemal'in Nutuk'ta yazdklarn) okuduum vakit nce kzdm, sonra gldm. Birgn Paris'te (dnemin Paris Bykelisi) Fethi (Okyar) ile konuuyorduk. Bundan bahsettim. Dedi ki: "Sevinsene... Demek aleyhine ithamlar yapmak istemi, aram, taram, bunu bulabilmi... Bu nedir ki..." Dndm, dorudur." (cild 4, sayfa 1303-1306.) *** Eer bir hain aranyorsa, M. Kemal Atatrk'n komnist Ruslara yazd u mektuba bakmamz yeterli olacaktr: "Bolevik kuvvetleri Grcistan zerine askeri harekat yapar veyahut takip edecei siyaset ve gsterecei tesir ve nfusla Grcistan'n da Bolevik ittifakna dahil olmasn ve ilerindeki ngiliz kuvvetlerini karmak zere, bunlar aleyhine harekata balamasn temin ederse Trkiye Hkmeti de emperyalist Ermeni Hkmeti zerine askeri harekat icrasn ve **Azerbaycan Hkmetini de Bolevik (Komnist) devletler zmresine ithal etmeyi taahht eyler (garanti eder).**"[12] Sadece Azeri kardelerimize mi ihanet edildi? Bat Trakya'da ezici ounluun Trk olmasna ramen, "Bana gre Bat Trakya'nn bize gemesi zaaftr. Orasn elde tutmak iin sarf olunacak kuvvet oradan elde edilecek istifadeye tekabl etmez. Anavatann selameti iin Bat Trakya'dan vazgememiz gerekir. Sorunun gerek hal aresi, burasn Yunanistan'a brakmaktr"[13] diyen M. Kemal Atatrk'n, vatan topran peke ekmesi bir yana, mslman kardelerimizi Yunanllarn kucana atmas, kimin hain olup olmad hususunda bize bir fikir verecektir. Umarz bu cevap size yeterlidir. ********** KAYNAKLAR: [1] rnein; Zariyat Suresi 51/52, Saffat Suresi 37/36. [2] Zekeriya Sertel, Hatrladklarm, 3. Bask, st. 1977, sayfa 191-192. [3] Kazm Karabekir Anlatyor, Yayna Hazrlayan: Uur Mumcu, Tekin Yaynevi, Ankara 1993, sayfa 68. [4] TBMM ZC, C:3, D:4, 25 Temmuz 1931 (Meclis Tutanaklar). [5] etin zek, Basn Sularnda Ceza Sorumluluu, .. Yaynlar: 1795, Hukuk Fakltesi yaynlar: 397,

Istanbul 1972, sayfa 128-131. [6] Remzi Balkanl, Matbuat Hrriyeti, Yeni Mat. Ankara 1951, sayfa 57-62. [7] Kazm Karabekir Anlatyor, Yayna Hazrlayan: Uur Mumcu, Tekin Yaynevi, Ankara 1993, sayfa 134. [8] Bekir Topalolu, slm da Kadn, sayfa 241. [9] Mehmet Dikmen, slmda Kadn Haklar, sayfa 204. [10] Tirmiz, Kader 7, (2141). [11] Mslim, man 209 (132); Ebu Dvud, Edeb 118 (5110). [12] Trk Inklp Tarihi Enstits Arivi: 132/19543, sayfa 13. Ayrca baknz; Atatrk Aratrma Merkezi Bakanl, Atatrk'n Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, Trk Tarih Kurumu Basmevi, Ankara 1991, sayfa 318. [13] M. Kemal, Eskiehir-Izmit konumalar (1923), Kaynak yaynlar, 1993, sayfa 90. ********** Son olarak Dr. Rza Nur'un eserleri Baslm olan eserleri: Fenn-i Htan Serbin Verem Kzib- Iltihabisi Cerh Unk Htan ve Emraz Zhreviye Yeni Usul Htan ve Yeni Kska Htann Hiss-i Tenasli zerine te'siri Snnetiler ve Doktorlar Htanda Ibtal-i His Htanda Kan Gelmesi Fenn-i Cerrahi-i Ortopedi Shh, Tbb makaleler Belsoukluu ve Firengiye Yakalanmamak Caresi Ikinci tab Sun' Nebat ve Hayatn Hkem Esaslar Serveti ahane ve Hakk- Millet Meclisi Mebusanda Fkralar Tbbiyeli Hafiye Gurbet Daarc Hrriyet ve Itilaf Nasl Dodu, Nasl ld? Iyz Samson ile Dalile Janet'in Dn Trkiye'nin Shh Itima Corafyas Shhiye ve Muaveneli Itimaiye Vekletine Rapor Trk Tarihi (14 cild) ecere-i Trk Arap iirbilii (El arz) Zone Turque etc Oughouz-Nm. (Ouznme) Rponse M. Pelliyot Revue De Turcologie Historie Du Croissant ehnme ve Firdevsi (ehnmenin Hulsas) Ali ir Nevl Insan, Tesrih, Fizyoloji, Hfzsshha Ikinci tabi, Orta mektepler iin

*** Henz baslmam olan eserleri (O dnem itibariyle) Ermeni Tarihi Trk iirinin Evolsyonu Tarihi ve Analitik Tedkiki Trk iir Bilii Tretesi Fransz iir Bilii Faust Minyon Lkme Karmen zdemirle Dolun Hekim Mall Efendi yahu Alafranga m, Alaturka m? El-eczaciy-n-Nash (Usta Eczac Leblebici Horhor El-eczaciy-n-Nasih zerine Izahat Janet'in Dn Partisiyonu Sinop'da Rza Nur Ktphanesi Pai Ili Ani Ebrece (muhtasar) Trk Tarihi Ebrece (muhtasar) Trk iir Bilii Namk Kemal Divan ve Diger iirleri Ikibuuk Asr Evvelki Trkler ve Notlar ukfe-i Muhabbet Apoka Na't 1919 da Meclisi Mebusan Intihab, Sinop'da Intihap Dolamas Viyana Mektuplar Ikinci Murad Divan iirlerim (Rza Nur Divan) Gazetelerde Nesredilmi Makalelerimden Birka Ouz Kaan Destan iir ve Nesir Btn Eserlerim Hakknda Malumat Hayat ve Hatratm Trkiye'nin Ihyas Cehennemde Celse Rza Nur Zafernmesi Rza Nur Tercii Bendi Topal Osman ******************** ******************** ********************

Araplar bizi arkadan vurdu yalan - 1 (16 Blm)

Fotoraf'ta M. Kemal'in, Byk Millet Meclisinin ald gnn ertesinde, 24 Nisan 1920 tarihli gizli celsede yapt konumann metni yer alyor. Metinde, Araplar, Osmanl Devletine sadakatlerini bildiriyorlar. Cep telefonundan katlp Fotoraf gremeyenler iin buraya da yazalm: "...Suriyede ngilizler, Franszlarn tarz idaresine, muhakkirane olan idaresine hedef olduktan sonra bu aksamdaki ehli islm pek byk bir hataya duar olduklarn takdir ettiler ve onu mteakip bir ksm kendi dahillerinde mstakil olmak fakat yine bir suretle bir ekilde amiai Osmaniye dahilinde bulunmak cihetini dndler. Bittabi makam muallyi hilfete kar olan merbutiyetleri cmlemiz gibi btn ehli iman iin bir vazifei mukaddese idi. Dier bir ksm daha ileriye gittiler. Bize hi bir ekil ve surette istikllin lzumu yoktur, biz halifemiz ve padiahmza merbut olarak Camiai Osmaniye dahilinde bulunacaz, dediler..." "...Binnetice Emir Faysal dahi husus murahhaslarn bizimle temasa getirdi. (...) Dedik ki, artk hududu millimiz dahilinde bulunan menabii insaniyeyi ve menafii umumiyeyi hududumuzun haricinde israf etmek istemeyiz. Fakat ittihat, kuvvet tekil edeceinden btn lemi islm'n manen olduu gibi maddeten de mttefik ve mttehit olmasn phe yok ki byk memnuniyetle karlarz ve bunun iindir ki bizim kendi hududumuz dahilinde mstakil olduumuz gibi, Suriyeliler de hududu dahilinde ve hkimiyeti milliye esasna mstenit olmak zere serbest ve mstakil olabilirler. Bizimle itilf veya ittifakn fevkinde bir ekil, ki federatif yahut konfederatif denilen ekillerden birisile irtibat peyda edebiliriz." *** ********** KAYNAK: T.BM.M. Gizli Celse Zabtlar, DEVRE: 1, TMA: 1, 24 Nisan 1336 (1920), 2 nci in'ikat - 4 nc celse, sayfa 2, 3. (Meclis tutanaklar) Ayrca baknz: Atatrk'n Sylev ve Demeleri, Cilt II., Ankara, 1959, Trk nklp Tarihi Enstits Yaynlar, sayfa 57.

**********************************************

Araplar bizi arkadan vurdu yalan - 2


Her Trk genci "Araplar'n I. Dnya Sava'nda bize ihanet ettiini" renerek byr. Oysa bu, ancak ksmen dorudur. I. Dnya Sava'nda Mekke erifi Hseyin'in ngilizler ile anlaarak Osmanl'ya isyan ettii ve ordumuzu arkadan vurduu dorudur. Ama hep atlanan nokta erif Hseyin'in "Araplar"n tmn temsil etmedii, aksine bir istisna olduudur. Ortadou uzman tecrbeli gazeteci Cengiz andar, "Araplarn ihaneti" sylemi ile tarihsel gerek arasndaki nemli farka yle iaret ediyor: "Mekke Emiri erif Hseyin'in Hicaz'da baz Arap bedevi kabilelerini ayaklandrarak 1916'da ngilizlerle ibirlii yapt dorudur. Ancak, Birinci Dnya Sava konusunda genel bir bilgisi ve fikri olan herkes, bunun `askeri adan tayin edici bir deer tamadn bilir. ngilizlerin daha sonra yerine getirmedii `bamszlk vaadi ile ibirliine ektikleri erif Hseyin'in ve oullarnn komuta ettii bedevi kabileleri, Mekke-Maan hattnda, yani `asl cephenin gerisinde ngiliz kuvvetlerine yardmc olmutur. `Asl cephe, nce vey Kanal ve Kanal Harbi'nde Trk-Osmanl kuvvetlerinin geri ekilmesinden sonra Filistin'de kurulmutur. Filistin'de tek bir Arap ayaklanmamtr. Suriye'de, Irak'ta, Lbnan'da Trk kuvvetlerini `arkadan vuran herhangi bir olay olmamtr. Araplarn ezici ounluu, stanbul'a yani Trkiye'ye sadk kalmtr Arabistan Yarmadas'nn Hicaz blmnden Akabe'ye kadar olan `cephe gerisi dnda, Araplarn Trkleri arkadan vurduuna dair tarihte herhangi bir kayt yoktur." ********** KAYNAK: Cengiz andar, "Sharon'cu Vicdanszlar-Filistin Yalanlar", Yeni afak, 5 Nisan 2002. *************************************************

Araplar bizi arkadan vurdu yalan - 3


Ayn gerek, American-Israeli Cooperative Enterprise (Amerikan-Israil birlii Giriimi) adl dnce kuruluunun bakan, Ortadou analisti Mitchell G. Bard tarafndan da, szkonusu kuruluun sitesinde[1] yle vurgulanyor: "O dnemin romantik kurgusunun aksine, Araplarn ou I. Dnya Sava'nda Trklere kar mttefiklerin yannda savamadlar. ngiliz Babakan David Lloyd George'un belirttii gibi, Araplarn ou, Trk yneticileri iin savat. Faysal'n Arabistan'daki taraftarlar, bir istisnayd." Araplar'n topluca ihanet etmesi bir yana, bazlar Osmanl ordularn fiilen desteklemitir de. Konu hakkndaki uzmanlardan biri olan Prof. Dr. Zekeriya Kurun'un ifadesiyle, "I. Dnya Sava'nda Trk ordusu ile beraber eitli cephelerde Trklerle omuz omuza arpan Araplarn byk yararlklar gsterdikleri bir hakikattir."[2] Arap Milliyetiliinin ncs Mslman deil; "Hristiyan" Araplard. **********

KAYNAKLAR:

[1] Sitenin adresi: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/myths3/MFroots.html [2] Prof. Dr. Zekeriya Kurun, Yol Ayrmnda Trk-Arap likileri, rfan Yaynevi, stanbul, 1992, sayfa 153. *******************************************************

Araplar bizi arkadan vurdu yalan - 4


Arap Milliyetiliinin ncs `Hristiyan Araplard Arap milliyetiliinin Osmanl'da Trk milliyetiliinden daha nce gelitiini belirtmek gerekir. Arap milliyetilii, 1860'larda, Suriyeli Arap entellekteller arasnda domutu. Osmanl mparatorluu'na ve ynetimindeki "Trklere" kar ciddi bir antipati besleyen bu entellektellerin dikkat ekici bir yn ise, ounun Hristiyan oluuydu. Butros El-Bustani, Faris adyak, Nakka, Corci Zeydan gibi Hristiyan Araplarn nclnde balayan bu harekete katlan Mslman Araplar ise, ounlukla Batl fikirleri benimsemi sekler aydnlard. Arap milliyetiliini gelitirirken "Araplarn slam ncesi tarihlerine" ilgi duymalar, bundan kaynaklanyordu. Buna karlk muhafazakar Mslman Araplarn ou, Osmanl'ya sadakat duygular iindeydiler. Hatta sadece Snni Araplar deil, Irak ve Suriye'deki ii Araplar arasnda bile Osmanl'ya ve Hilafet'e ballk duygusu vard.[1] Bu konuda byk bir otorite olan Prof. Kemal Karpat, Osmanl mparatorluu'ndaki Arap milliyetiliinin, Hristiyan Araplarnki hari, aslnda en son noktaya kadar "ayrlk olmadna" dikkat ekerek yle demektedir: "Grlyor ki Araplarn `milli hareketi esasnda ayrlk bir hareket deildi. Araplarn birou Osmanl hkmdarlarn yabanc bir smrgeci g olarak deil, sadece Arap kkeninden olmayan, iktidarda bir hanedan olarak gryorlard ve Osmanl Devleti ve hanedan Mslman kaldka ve Araplarn hayat tarzna saygl olduka, zlemlerini yerine getirmeye sz verdike ve onlar Avrupa igaline kar koruduka, itaat etmekten geri kalmyorlard. Gemite an ve ereflerini ilk hatrlayan veya hayal edenler ve tarihlerinin modern bir versiyonunu yaratmaya alanlar Mslman deil `Hristiyan Araplard.[2] ********** KAYNAKLAR: [1] Prof. Kemal Karpat, slam'n Siyasallamas, stanbul Bilgi niversitesi Yaynlar, 2004, sayfa 379. [2] Prof. Kemal Karpat, slam'n Siyasallamas, stanbul Bilgi niversitesi Yaynlar, 2004, sayfa 594. ***************************************************

Araplar bizi arkadan vurdu yalan - 5


Merhum Prof. Dr. Erol Gngr'n "slam'n Bugnk Meseleleri" adl kitabnda ayn konuda baka baz nemli bilgiler de var. Gngr, Osmanl mparatorluu'nun 1915 ylnda tilaf Devletleri'ne kar dnya Mslmanlarna hitaben yapt "cihad" arsnn aslnda sanlandan veya gsterilenden ok daha etkili olduunu anlatyor. eitli tarihsel kaynaklar dipnot vererek yle diyor: Cihad Fetvas dourduu neticeler itibaryle ok defa yanl anlalmtr. slam dnyasnn bu arya hi aldr etmedii, hatta Mslmanlarn Osmanl ordularna kar ngilizler safnda arpt veya onlar hesabna Trklere ihanet ettikleri sylenir. Meseleyi biraz derinliine aratranlar greceklerdir ki, bu iddialar baz gereklerin yanl yorumuna dayanmaktadr. Cihad Fetvas'nn istenen tesiri gsteremeyiinin balca sebebi, o ada slam dnyasnn bir mihrak etrafnda sava iin organize olabilmesi yle dursun, bizzat sava davetini gerei gibi duyuracak komnikasyon imkanlarndan bile mahrum bulunmasyd. ngiliz propagandasnn Cihad Fetvas'ndan daha tesirli olduu ve bu propaganda sayesinde fetvann tam tersine bir maksat iin kullanld anlalmaktadr. Nitekim anakkale muharebelerinde bize kar ngiliz saflarnda arpan Mslman smrge askerleri arasndan alnan esirlerin sorgularndan kan neticeye gre, bu askerler dinsiz ttihatlar'n Halife'yi hapsettikleri ve ngilizler'in de onu kurtarmak iin ttihatlar'a sava

atklar propagandasna inandrlmlard. mparatorluk dnda en ok Mslman nfus barndran Hindistan'da da bu hususta ok kesif bir propaganda yapld grlmektedir. ngilizler sava srasnda Hint Mslmanlarn "harbin bir mahiyet-i diniyyeyi haiz olmadna, Osmanl padiahna ve slam'n saltanatna hi bir zarar dokunmayacana" inandrmlard. Ayrca Lordlar Kamaras'nda "Hilafet'e ait hi bir eye mdahale olunmayaca, muharebenin ancak ttihat ve Terakki Cemiyeti'yle olduu" beyan edilmiti. Nitekim Mekke Emiri erif Hseyin de kendi isyan hareketinin "Halife'nin deil, ancak bozkurda ibadet edecek derecede Turanclkla mebu (dolmu) olan nazrlarn (Bakan'larn) aleyhine" olduunu bildirmiti. *** KAYNAK: Prof. Dr. Erol Gngr, slam'n Bugnk Meseleleri, tken Neriyat, 1981, sayfa 159, 160. *******************************************************

Araplar bizi arkadan vurdu yalan - 6


Prof. Gngr, I. Dnya Sava sonrasnda da dnya Mslmanlarnn Osmanl'ya ve Trkiye'ye ynelik sregiden sadakatlerinden yle sz ediyor: Harbin sonunda Osmanl topraklarnn paralanmas, stanbul'un ve Halifeliin Trkler'den alnmas veya Halife'nin devlet reislii sfatndan syrlarak papa gibi srf ruhani bir lider mertebesine indirilmesi fikirleri ortaya knca, Hindli ve Msrl Mslmanlar arasnda byk reaksiyonlar grld. Hind Mslmanlar ngiliz hkmetine Hilafet'e dokunulmamas ve Trk devletinin paralanmamas konusunda eitli yerlerde ve birok defa tehdide kadar varan protestolar yadrdktan sonra, Anadoludaki kurtulu mcadelesine byk maddi ve manevi yardmlar yapmlardr ki, bu yardmlarn mahiyeti ve akbeti herkese bilinmektedir.* Dikkati ekecek bir baka husus da, Hilafet'i korumak zere harekete geenler arasnda Snni olmayan Mslmanlarn da (Aa Han gibi) bulunmasdr.[1] *** *Hintli mslmanlarn Hilafetin "korunmas" iin yolladklar paralarn bir ksm, Halifelii "kaldran" M. Kemal tarafndan I Bankas'nn kuruluunda sermaye olarak kullanlmtr. "Vacip" olan Hilafet iin yollanan paralar; Allah-u Teala tarafndan "haram" klnan (faizli) bankaya sermaye yaplmtr. u ihanete bakn!! (Haram zkkm olsun) Ihaneti Araplar veya dier lkelerdeki mslmanlar deil, bizimkiler yapt... Daha dorusu bizden "sanlanlar" yapt. ********** KAYNAK: [1] Prof. Dr. Erol Gngr, slam'n Bugnk Meseleleri, tken Neriyat, 1981, sayfa 160, 161.

*********************************************

Araplar bizi arkadan vurdu yalan - 7

(Fotoraf: Medine Kahraman, Medine Mdafii Fahrettin Paa) Feridun Kandemir Medine'de yaananlar yle anlatmaktadr: "Medine'den ayrlmadan nce, son ere kadar hepsinin, bu arada eitli yaralar alarak vcutlar adeta delik deik olmu, kimi kolsuz, kimi bacaksz kalm gazi mehmetiklerin, birbirlerine sokulup yardm ederek, halsiz-mecalsiz, son defa Harem-i erifi ziyaretle Ravza-i Mutahhara'ya yzlerini-gzlerini srerek dualar ede ede yaptklar veda ziyareti grlecek eydi. ngiliz altnlar ile Trk'e di biler hale getirilmi baz szde Araplar bile bu manzara karsnda gz yalarn tutamamlard. Bizimle beraber Medine'de kalp aylar sren kuatmann her trl skntsn eken, alna bile katlanan yerli Araplar ise tam bir matem havas iinde hngr hngr alyorlard. Hele yllardan beri Harem-i erifte vazifeli olarak eitli hizmetlerde bulunan harem aalarnn hkra hkra mehmetiklerin boyunlarna sarllarn benim gibi grenlerin, o anda ne hale geldiklerini tarif edemem." Grld gibi, olayn grg ahidi bile asilere "baz szde Araplar" dedikten sonra, yerli Araplarn Trkler ile beraber Medine'de kalp aylar sren kuatmann her trl skntsn ektiklerini, alna bile katlandklarn ifade etmektedir. ********** KAYNAK: Feridun Kandemir, Medine Mdafaas: Peygamberimizin Glgesinde Son Trkler, stanbul 1991, sayfa 235. *****************************************************

Araplar bizi arkadan vurdu yalan - 8


(Fotoraf: Ellerinde Ayyldzl Sancaklarla Araplar) zellikle Hristyan Araplarn milliyetilik davas gttklerini yazmtk... Bu blmde ise yabanc kaynaklar eliinde bunun nedenlerini ve geliimini ele alalm.

Avrupa'nn kltrel etkinlii Suriye'de kendisini balca din alanda, zellikle Hristiyan Araplar vastasyla hissettirmitir. nk 19. yzylda byk glerin kendi aralarnda kutsal meknlar ve Hristiyan aznlklar zerindeki etkinliklerini artrmak iin giritikleri din rekabet had safhaya kmtr. Bu mcadelede ne kan ve en etkili olanlar Fransz Cizvitleri ve Amerikan Protestan misyonerleridir. Bunlar, zellikle Suriye'de kolej ve eitli okullar aarak Arap gemiini ve Arap mirasn bilen, bunun yannda Avrupa kltrnden de haberdar olan ve bu kltrden etkilenmi bir Arap nesli yetitirmeyi hedeflemilerdir.[1] Bu okullarda misyonerlerin gzetiminde eitimini tamamlayan Suriyeli Hristiyan entelekteller Msr ve Suriye'de gazete ve dergi karmak suretiyle blge halkn etkilemeye balamlardr. Daha nce yaymlanan gazeteler stanbul ve Kahire'de devlet tarafndan yaymlanyor ve genelde resm haberlere yer veriliyordu. Ayrca Franszca, Rumca ve Ermenice gazeteler yaymlanmasna ramen, hemen hemen hi Arapa gazete yoktu. 1860'lardan itibaren blgede matbaann yaygnlamas, Arap yazar ve okuyucularn artmas ve nisp zgrlkler sayesinde gazete ve dergiler kmaya balamtr. Bu dnemi takip eden otuz yl iinde de matbuat Lbnanl Hristiyanlarn eline gemitir.[2] ********** KAYNAKLAR: [1] Bernard Lewis, (1968), The Arabs in History, [Tarihte Araplar, stanbul: stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi Yaynlar, 1979], Hutchinson and Co. Ltd., London, sayfa 172. [2] Albert Hourani, (1984), Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939, Cambridge University Press, Cambridge, sayfa 97. ***********************************************

Araplar bizi arkadan vurdu yalan - 9

(Fotoraf: Araplar Filistin'de Trklerle Omuz Omuza) Devam ediyoruz...

Tabiatyla, bu artlar altnda gelien Arap milliyetilii, zellikle Hristiyan Araplar arasnda daha da yaygnlamtr. Milliyetilik hareketlerinin geliimi, 1882'de ngiltere'nin Arap dnyasnn merkezi olan Msr' igal etmesiyle, yani Msr'n dorudan Avrupa'nn etkisi altna girmesiyle daha da hzlanmtr[1] Arap milliyetiliinin geliimi blgeler arasnda deikenlik gsterdii gibi, Hristiyan ve Mslman Araplar arasnda da farkl bir seyir gstermitir. Mslman Araplar, Osmanl Devleti'nin Avrupa karsnda asker anlamda tutunamamas neticesinde devleti toparlayabilmek amacyla yaplan ve hayatn her alann kapsayan, Batl tarzdaki reformlara kar tepki gstermilerdir.[2] Ki zaten buna Trk mslmanlarda tepki gstermilerdir. Hristiyan Araplar ise, Avrupal hamlerinin de desteiyle, Osmanl Devleti'nin zayflamasn da frsat bilerek, bamsz ve mstakil devlet olma gayesini gtmlerdir.[3] ********** KAYNAKLAR: [1] Maurice Harari, (1962) Government and the Politics of the Middle East, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, sayfa 105; Bernard Lewis (1968), The Arabs in History,[Tarihte Araplar, stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi Yaynlar, 1979], Hutchinson and Co. Ltd., London sayfa 173. [2] Bu kaynaa baklabilir; William Ochsenwald , Modern Ortadou'da slm ve Osmanl Miras, mparatorluk Miras. Balkanlar'da ve Ortadou'da Osmanl Damgas, (Ed.) L. Carl Brown, letiim Yaynlar, stanbul 2000, sayfa 395). [3] Dr. H. Bayram Soy (Krkkale niversitesi, Fen- Edebiyat Fak.), Arap Milliyetilii: Ortaya kndan 1918'e kadar, Bilig, Yaz / 2004, say: 30, sayfa 178. ****************************************************************

Araplar bizi arkadan vurdu yalan - 10

Ey kemalistler, hadi bize yobaz diyorsunuz... Yabanclar da m yobaz?? (Fotoraf: Araplar Filistin'de Osmanl Turas ve Ayyldzl Sancaklar Altnda Trklerle Omuz Omuza) Arap milliyetilik hareketlerinin, zellikle Suriye eyaletinin bugn Lbnan diye bildiimiz blgesinde younlamasnn baz sebepleri vard. Bunlar, blgedeki misyoner okullarnn Batl tarzda verdii eitim, Fransz htilli'nin siyas fikirleri, Arap dili ve edebiyatn canlandrma teebbsleri, burada matbaalarn

kurulmasyla Arap gazetelerinin yaynlanmas ve Lbnanl gmenlerin Amerika'da bir mddet yaadktan sonra geri dnerek orada edindii tecrbeleri blgeye tamak istemeleriydi. Bu blgenin dier Arap blgelerinden fark Bat ile daha ok ve sk irtibat halinde olmasnn yannda, coraf yaps dolaysyla Avrupa ile olan ticar faaliyetlerin de byk lde buradan yrtlmesiydi. Lbnan'da, Hristiyan Araplar arasnda Trk aleyhtar fikirlerin gelimesinde bunlarn kendilerini Mslman Trk idaresinde okyanusta bir ada gibi hissetmelerinin de etkisi byktr. Hristiyan Araplarn bu dncelerine karlk Mslman Araplarn byk ounluu Osmanl idaresinden ayrlmak niyetinde deillerdi. *** Devam edecek inaallah... ********** KAYNAK: N. Zeine (1981), Arab Turkish Relations and The Emergence of Arab Nationalism, Greenwood Press, Westport, sayfa 39. ****************************************************

Araplar bizi arkadan vurdu yalan - 11

(Fotoraf: Osmanl Ordusuna tbbi yardm malzemeleri yetitiren Msr gemileri) II. Abdlhamid'in (radyallahu anh) en byk endielerinden biri alternatif bir Arap hilafetinin oluturulmas idi. Dolaysyla, kendisi Araplar yksek asker ve idar mevkilere getirerek ve nihayet Pan-slamist politikasyla Araplar kazanmaya almtr. II. Abdlhamid idaresinde, padiahn kontrol sayesinde Araplar arasnda milliyetilik uuru ok yava bir gelime gstermitir. Nitekim 1877-78 meclisinde Arap mebuslar (milletvekilleri) birletiren ve onlar dierlerinden ayran ak seik bir ortak kar ya da belli bir "Arap gr" olmamtr. Arap mebuslar kendilerini imparatorluun temsilcileri olarak alglam ve dorudan doruya seildikleri blgeyle ilgilenmilerdir.[1] Daha nce de belirtildii gibi Mslman Arap entelekteller, ayrlp bamsz bir devlet kurmann peinde

komaktan ziyade, Osmanl Devletini hem din hem de siyas ynden glendirecek reformlarn yaplmasn hedeflemilerdir. Dnemin Mslman liderleri Araplar Trk idaresinden kurtulma ynnde deil de Bat'nn tecavzlerinden korunmalar ynnde uyaryorlard. nde gelen Mslmanlar ve Arap nfusunun byk ounluu (Arap yakndousunun) Osmanl idaresine sadktlar. Onlarn 'kalan son gl slam imparatorluunu' zayflatmak gibi bir niyetleri yoktu.[2] *** Devam edecek inaallah... ********** KAYNAKLAR: [1] Hasan Kayal, Jn Trkler ve Araplar. Osmanl mparatorluu'nda Osmanlclk, Erken Arap Milliyetilii ve slamclk (1908-1918), ev. Trkan Yney, Tarih Vakf Yurt Yaynlar, stanbul 1998, sayfa 31. [2] N. Zeine, Arab Turkish Relations and The Emergence of Arab Nationalism, Greenwood Press, Westport 1981, sayfa 58. Ayrca baknz; Salih Tu, slam lkelerinde Anayasa Hareketleri, XIX. ve XX. Asrlar, rfan Yaynlar, stanbul 1969, sayfa 255. N. Zeine, Arap Milliyetilii, ev. Kemal Kahraman, Cambridge slam Tarihi, Hikmet Yaynlar, stanbul 1989, sayfa 134. Aparajita Gogoi ve Gazi Ibdewi Abdulghafour, Arab Nationalism, Birth, Evolution and the Present Dilemma, Lancers Books, New Delhi 1994, sayfa 85. ***********************************************************

Araplar bizi arkadan vurdu yalan - 12

(Fotoraf: Ayyldzl Osmanl sancaklar altnda talyanlar'a kar avaan Libyal Araplar) Evvelki blmde Arap entelektellerin, ayrlp bamsz bir devlet kurmann peinde komadklarn yazmtk... Bu blmde ise buna dair bir misal verelim. 1890'da Paris'te Jn Trklerin yapt bir toplantda Mizanc Murad'n Arap katlmclara bir Arap devleti

kurma niyetlerinin olup olmadn sormas zerine Madra Mutran ve Halil Ganem bu iddialar reddetmiler ve Halil Ganem unlar sylemitir: "Biz Araplar biliyoruz ki, eer Frenkler lkemize girerlerse, birka yl iinde topraklarmz onlarn eline geecektir ve lkeyi diledikleri gibi yneteceklerdir. Trklere gelince, onlar bizim dinimize inanrlar ve detlerimizi bilirler. Drt yz yllk ynetimleri boyunca bir santimetre mlkmz dahi almamlardr. Topraklar, mlkleri, sanayiyi ve ticareti yerli halka brakmlardr. Araplar, Trklerle ticaretten ve kesintisiz bamzdan yararlanmlardr. imdi bunu deitirmek ve Trklerin yerine bakasn getirmek doru olur mu?... Arap aydnlarnn ve ileri gelenlerinin mmetlerinin Osmanl karlar erevesinde yaamasndan baka bir istei yoktur."[1] Arap entelektelleri arasnda bir yandan bu tr gelimeler yaanrken, dier taraftan okuma yazma bilmeyenler, kyller ve fakirlerin bir ou bu gelimelerden habersiz veya etkilenmeden hayatlarn srdrmlerdir.[2] Yani bu tr akmlar ve gelimeler ancak belirli evrelerde etkili olmu ve tartlmtr. *** Devam edecek inaallah... ********** KAYNAKLAR: [1] Hasan Kayal, Jn Trkler ve Araplar. Osmanl mparatorluu'nda Osmanlclk, Erken Arap Milliyetilii ve slamclk (1908-1918), ev. Trkan Yney, Tarih Vakf Yurt Yaynlar, stanbul 1998, sayfa 49. [2] N. Zeine, Arab Turkish Relations and The Emergence of Arab Nationalism, Greenwood Press, Westport 1981, sayfa 58. *********************************************

Araplar bizi arkadan vurdu yalan - 13

(Fotoraf: Araplar ve Trkler Libya'da talyanlara kar omuz omuza) (Kemalist resmi tarihin bizi arkadan vurduunu syledii Araplar; Kurtulu Sava'nda bizimle beraber Franszlara kar savamlar ve Franszlarla barn salanmasnda nemli etken olmulardr.) Fransz'lara kar Suriye'de balam olan Arap mill hareketi, Trk Gney cephesinin ykn bir dereceye kadar hafifletmitir. Trk ve Arap kuvvetleri arasnda kalan Franszlar, hem Gney Anadolu'da, Kilikya'da, hem de kuzey Suriye'de savamak zorunda bulunmulardr. Arap mill kuvvetleri, zaman zaman Trk

topraklarna kadar girerek Franszlar tedirgin etmilerdir. Buna karlk Trk Kuvayi Milliye'si, aknlarn Kuzey Suriye'ye kadar uzatmlardr. Trk-Arap ibirliinin, Arap mill liderlerine byk umutlar verdiini yazmalardan anlyoruz. Ankara'ya yaptklar teklifte, Suriye, Irak ve Trkiye'nin istiklllerini kurtararak bir konfederasyon kurmalarndan veya sonra kararlatrlacak bir forml zerinde anlamaktan sz etmilerdir. Franszlara kar savaan ve Trklerle ibirlii yapan kurulular ve liderler unlardr: Halep'te "Halep Tekilt- Milliyesi", am'da "Suriye ve Filistin Mdafaa-i Kuvayi-i Osmaniye Heyet-i Umumiyesi, yine am'da "Gnll Kahire Frkas", "Amman erke Frkas". Bu teekklleri Osmanl ordusu eski subaylarndan olan Suriyeliler ynetmekte idiler. am'da efik Bey, Halep'te Yarbay Emin Bey, kurmay Yarbay akir Nimet Bey gibi... (...) Fransa, Ortadou'nun bu blgesindeki menfaatlerini korumaa alrken, iin kmaz bir maceraya srklendiini bir sre sonra anlamaya balamtr. Kilikya ve bir Trk ehri uruna Suriye Mandas tehlikeye debilirdi. Suriye'de rahat kalabilmek maksadiyle, Trklerle anlamaktan baka yapacak bir ey yoktu.[1] Ite bu gelimeler zerine 20 Ekim 1921'de Ankara antlamas ile Franszlar'la bar salanabilmtr. *** Devam edecek inaallah... ********** KAYNAK: [1] Sabahattin Selek, Anadolu Ihtilali, Kasta Yaynlar, 8. bask, Istanbul 1987, cild 1, sayfa 416, 417. ****************************************

Araplar bizi arkadan vurdu yalan - 14


(Fotoraf: Araplar Filistin'de Trklerle omuz omuza) Bu almamzda grld zere, erif Hseyin ve 300 civarndaki bedevisi dnda mslman araplarn isyan ettii ynndeki iddialar doru deildir. Zaten erif Hseyin'in isyan zellikle byle bir eye taraftar olmayan Msrl entelekteller arasnda huzursuzlukla kark aknlk oluturmutur. Bunun Trklerin itibarn sarsmak iin ngilizler tarafndan ortaya atlm bir aldatmaca olduunu ileri srmlerdir[1], dolaysyla evvelki blmlerde de belirttiimiz gibi, araplar bizimle beraber erif Hseyin'e kar savamlardr. Aslnda baz araplar arasndaki huzursuzluk; Sultan Abdlhamid'i (rh.a) tahtan indiren ve devleti ynetme cretinde bulunan mason gdml Ittihat ve Terakki cemiyetinden ve tutumlarndan kaynaklanyordu desek pek de yanl olmaz kanaatindeyim. rnein, Suriye Valisi Ittihat Cemal Paa'nn ubat 1915'de Svey kanalna dzenledii saldr baarsz olunca, Suriye'ye dndkten sonra "gya" Arap liderlerin lkelerini yabanclara sattklar gerekesiyle bunlara kar ok kat bir politika izlemeye balam, hatta baz Arap liderlerini isyana engel olmas midiyle idam ettirmitir.[2] Cemal Paa hatralarnda idamlar hakknda kendini savunurken de, bu kararlar vermekteki amacnn Arap isyanclar korkutmak olduunu ifade etmektedir.[3] ***

Devam edecek inaallah... ********** KAYNAKLAR: [1] Ronald Storrs (1939), Orientations, Readers Union Ltd., London, sayfa 177. [2] Zeine N. (1981), Arab Turkish Relations and The Emergence of Arab Nationalism, Greenwood Press, Westport, sayfa 101,102. Ve; Aparajita Gogoi - Gazi Ibdewi Abdulghafour (1994), Arab Nationalism, Birth, Evolution and the Present Dilemma, Lancers Books, New Delhi, sayfa 100. Ayrca baknz; Maurice Harari (1962), Government and the Politics of the Middle East, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, sayfa 107. [3] Cemal (Paa) (1959), Hatralar, ttihat-Terakki ve Birinci Dnya Harbi, hazrlayan: Behet Cemal, Selek Yaynlar, sayfa 250, 251. Ayrca baknz; Helmut Mejcher (1991), Der arabische Osten im zwanzigsten Jahrhundert, 1914-1985, Ulrich Haarman (Ed.), Geschichte der arabischen Welt, Verlag C. H. Beck, Mnchen, sayfa 442.

******************************************************

Araplar bizi arkadan vurdu yalan - 15


(Fotoraf: Imam Yahya'nn Osmanl'ya bal olduunu bildiren mektubu) Osmanl'nn son Vilayeti: Yemen Prof. Dr. Metin Ay Osmanl Devleti, onbinlerce vatan evladna mezar olan Yemen meselesini halletmek iin devletin egemenlik hakk sakl kalmak kaydyla, orada zel bir ynetim kurulmas kararn almt. Uzun sren grmelerden sonra 11 Ekim 1911 tarihinde imzalanan antlamayla, 400 yldr akan kan durmu, ayn zamanda Trablusgarb ve I. Dnya Savalar ile Kurtulu Sava sresince, hep dost olan gvenilir bir mttefik kazanmtr. Ancak, 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan, Mondros Atekes Antlamasnn 16. Maddesine gre, Yemen ve Asirdeki Osmanl kuvvetlerinin en yakn tilaf devletleri garnizonlarna teslim olmalar gerekiyordu. Yemen Valisi Mahmud Nedim Bey ise, merkezi hkmetten resmen emir almadka tilaf ordularna teslim olmaktan kanyordu. Ayn gr paylaan mam Yahya da, stanbuldan zel bir memurun gnderilmesini art kouyordu. Bunun iin Mtareke hkmlerini kendilerine bildirmek zere yzba mer Subhi Bey gnderildi. Ancak Subhi Beyin de gelmesi durumu deitirmemi, Mahmud Nedim Bey, zaman kazanmak iin olsa gerek, bu kere Dahiliye Nezaretinden kesin bir emir gelmedike teslim olmayacan ilgili makamlara bildirdi. Yemen mam Yahya bin Hamideddin de, Yemenin tilaf devletleri tarafndan igaline raz olmad gibi,Osmanl birliklerinin kesinlikle teslim olmasn istemiyordu. Birinci Dnya Sava srasnda gerek hkmet ve gerekse ordu nezdinde, siyaseten ve maddeten ok byk yardmlarda bulunmutu. Bu sre iinde hi bir yabanc devlet veya Osmanl Devletine dman bir devletle mnasebete gemedi. mam Yahya, yabanclar tarafndan yaplan her trl teklifi reddetti. O, ordunun ve idarecilerin ngilizlere teslim olmasyla, memleket iin doacak byk mahzurlar ve vahim sonulara dikkat ekiyordu. Onlara, teslim olmalar durumunda meydana gelebilecek her trl sorumluluu zerine alarak, durumu vilayet makam ve ordu kumandanl ile tm yerleim birimlerine tebli etti. O, tek bir neferin bile Yemenden ayrlmamas taraftaryd. Ayrca Osmanl Devleti ile yapm olduu antlamaya dayanarak, tm yabanc devletler ve bilhassa ngiltere hkmetine sert protestolar gnderdi. Yemenin her trl mdahale ve yabanc saldrlardan korunmas iin

mahalli gelirlerin tmyle ordu ve mlki memurlara harcanaca beyan edip, teminat verdi. O, teslim olma konusundaki itiraz iin, sarf edilen abalardan yegane maksadnn, Osmanl ordusunun ve Osmanl idaresinin eskiden olduu gibi Yemende devam edip, Osmanl kimliinden ayrlmama olduunu sylyordu . Yemenin bir baka yz de, burada grev yapan askeri ve sivil memurlard. Neredeyse 40 aydr maa alamayan bu insanlar, byk bir yokluk ve sefalet iindeydiler. mam Yahya dahi , son derece sknt iinde olan bu memur ve ailelerine geinebilecekleri lde para ve hububat yardmnda bulunmutu. Bu durumu defalarca dile getirmi olan Yemen Valisi Mahmud Nedim Bey, hkmete bavurarak, Yemen'de bulunan komutan ve subaylarla, bunlarn ailelerinin hak ettikleri maalarn hi olmazsa bir ksmnn denmesini talep etti. stelik, Yemen'deki tm idari tekilat grevlerine fiilen devam ediyordu. Bu gelime zerine, 18 Nisan 1922 tarihinde toplanan Meclis-i Vkela, Hariciye Nezaretinin yazsn da gndemine ald. Yaplan grme sonucunda, Osmanl Hkmeti ile tilaf devletleri arasnda kesinlik ve geerlik kazanm bir antlama mevcut olmamasna ve hukuken Osmanl Devleti'nin hibir parasnn terk edilmi ve ayrlm saylamayacana gre, her trl maddi ve manevi balarn korumakta olan Yemen'in, Osmanl Devleti'nden ayrlm saylmasnn caiz olamayaca, bu nedenle Yemen'de bulunup da, Mondros Mtarekesi'nden sonra stlerinin izniyle orada kalan komutan ve subaylarla, askeri memurlarn maalarnn derhal denmesi iin Harbiye Nezaretinden gelen yaz zerine, gerekli ilemin derhal balatlmas konusunda Maliye Nezaretine talimat verilmesini karar altna ald. mam Yahyann, bu konudaki tm gayret ve uralar, Osmanl kuvvetlerine verilen teminat ve defalarca yapt aklamalar, hi bir zaman kabul grmemitir. Drt sene iinde, Osmanl ordusu ve yerli gnlller tarafndan elde elde edilen byk zaferler, deta yok saylarak harp malzemesi ve cephanenin byk ksmnn depoland Lhec blgesi kuvvetleri, tm mhimmatyla birlikte ngilizlere teslim olmutur. Bu gelime zerine, derhal tertibat alan mam yeni kuvvetler toplayarak, cephe alm ve bunda da baar salamtr. Durum bu merkez iken,mamn teslim olma konusundaki tm uyarlarna ramen, ordunun baz komutan, asker ve memurlar ngilizlere teslim olmaya karar vermitir. mam Yahya, alm olduu tedbir ve kararlarla Yemenin Osmanl Devletinden ayrlmasn kabul etmeyerek, devlete olan samimiyet ve balln ispat etmitir. Trkiye ile balarn hi bir zaman koparmam olan dost ve karde Yemenle olan scak ve samimi ilikilerimiz, tarihten gelen bir srele alm olduumuz gle sonsuza dek devam edecektir. *** SELM KAYNAKA 1- Babakanlk Osmanl Arivi, Meclis-i Vkela Mazbatalar, B.E.O, Dahiliye, Hariciye, Harbiye Tasnifleri ; DH-KMS Tasnifi, DH-/UM tasnifi ve DH-FR tasnifi 2- Tanin, Tasv r-i Efkr, kdam, Vakit v.s. gibi dnemin gazeteleri 3- Ahmet zzet Paa; Feryadm, Nehir Yaynlar, c.1, stanbul 1992 4- Ay, Metin; Mareal Ahmet zzet Paa (Askeri ve Siyasi Hayat), T.T.K Basmevi, Ankara 1997 5- Bayur, Yusuf Hikmet; Trk nklab Tarihi,T.T.K Basmevi, Ankara 1951 6- Daniment, smail Hami; zahl Osmanl Tarihi Kronolojisi,Trkiye Yaynevi, stanbul 1961 7- Ehilolu, Zeki; Yemende Trkler, Karde Matb., zmir 1952 8- Erden, Ali Fuad; smet nn, Burhaneddin Erenler Matb., stanbul 1952 9- Genel Kurmay Askeri Tarih Yaynlar; I. Dnya Sava Harbinde Trk Harbi, C.6, Genel Kurmay Basmevi, Ankara 1978 10- Glsoy, Ufuk; Yemen Demiryolu Projesi,Tarih Medeniyet Dergisi, Austos 1997, say. 41 11- nal, Mahmut Kemal; Son Sadrazamlar, M.E.B. yay., stanbul 1965 12- Karal, Enver Ziya; Osmanl Tarihi,T.T.K Basmevi, Ankara 1995 13- Kuran, Ahmet Bedevi; Osmanl mparatorluunda nklap Hareketleri ve Milli Mcadele, eltk Mat.,

stanbul 1959 14- Kutay, Cemal; Trkiye stiklal ve Hrriyet Mcadeleleri Tarihi, Tarih Yaynlar, stanbul 1961 15- Lewis, Bernard; Modern Trkiyenin Douu, T.T.K Yayn, Ankara 1984 16- Selek, Sabahattin; smet nn Hatralar, Bilgi Yaynevi, Ankara 1985 17- Sertolu, Mithat; Yemen Maceras, Hayat Tarih Mecmuas, Nisan 1975, say 4 19- Srma, hsan Sreyya; Yemen, .A, M.E.B., c.13, stanbul 1961 20- Tanrkut, Asaf; Yemen Notlar, Gzel Sanatlar Matb., Ankara 1965 * Orjinali 38 sayfa olan bu tebli, 4-8 Ekim 1999 tarihleri arasnda Ankarada toplanan XIII. Uluslar Aras Trk Tarih Kongresinde sunulmutur. ***********************************************

Araplar bizi arkadan vurdu yalan - 16 ve SON


14'nc blmde Araplar arasndaki huzursuzluun Sultan Abdlhamid'i (rh.a) tahtan indiren ve devleti ynetme cretinde bulunan mason gdml Ittihat-Terakki Cemiyeti'nden ve tutumlarndan kaynaklandn belirtmi ve buna dair bir misal vermitik. Baka bir misal ise Ittihatlarn yaptklar reformlarn vazgeilmez art olan merkezi otoritenin mmkn olan en geni alana ulatrlmas prensibi ve bunun tamamlayc unsuru olan devletin dili Trke'nin kamu hayatnn "her alannda" kullanlmas hedefidir. Ite bu reformlar Araplarla gittike siyasleen bir anlamazla sebep olmutur. Ittihatlarn Suriye'deki idar makamlara adamlarn yerletirmeleri ve buradaki okullarda, mahkemelerde ve idar birimlerde "Trke kullanmn mecburi" hale getirmeleri "Araplk" Suriye'de muhaliflerin bir enstrman haline getirmitir.[1] Balkanlardaki hareketlenmeler ve Araplar arasndaki huzursuzluklar sebebiyle Ittihatlarn Pan-Islamizm'den Pan-Turanizm'e gei yapmalar[2] ve bunun yannda sk bir merkeziyeti politika izlemeye balamas sonucu Araplar arasnda bir reaksiyon olumutur.[3] Bu reaksiyonun temel sebebinin genelde "Trkletirme" politikas olduu ileri srlmtr. Trk milliyetilii yolundaki gelimeler, hem Arap milliyetiliine rnek oluturmu hem de Araplarda, Trklerin artk kendilerini "bir yana brakt", "gzden kard" hissini uyandrmtr.[4] Ancak, Trke kullanma zorunluluu Istanbul ile Araplar arasnda nemli ve hassas bir konu olarak ortaya kmsa da, Arap siyaseti temelde Imparatorluktaki genel eilimlere uymaya devam etmitir.[5] Araplar sadece "Trkletirme"ye deil, ayn zamanda; neredeyse her sahada kltrlerinin bombardmanna maruz kaldklar Franszlara, dier bir deyile "Franszlama"ya da tepki gstermilerdir ve bundan daha doal bir ey de olamaz. Kimse kimseyi kendine benzetmek hakkn haiz deildir. Son olarak Araplarn "Franszlama"ya gsterdikleri tepkiyede bir misal verelim ve bu bahsi kapatalm; 1908 ylnda Beyrut'ta yaynlanan "La Question Sociale et Scolaire en Syrie" adl anonim bir brorde, Araplarn Franszlar sevdikleri, ancak bu sevginin kendilerini kaybettirecek kadar ileri gidemeyecei ifade edilmitir.[6] Tekrar nemle ifade edelim ki, erif Hseyin ve 300 bedevisinin isyan etmesi, tm Araplara mal edilemez. Ve unutulmamaldr ki, erif Hseyin'e kar bizimle beraber omuz omuza mcadele edenler yine Araplardr. Bu almamzda da (evvelki blmlerde) delillendirdiimiz zere, isyan eden Araplar; "hristiyan" Araplardr. Binaenaleyh, kemalistlerin bizi mslman kardelerimizden soutmak gayesiyle ortaya attklar, "Araplar bize isyan etti - bizi arkadan vurdu" yalann bylece rtm olduk. *** Hucurat Suresi 10 - Mminler ancak kardetirler. yleyse kardelerinizin arasn dzeltin ve Allah'tan korkun ki rahmete eresiniz.

Sahabelerin (radyallahu teala anhm ecmain) bulunduu bir mecliste, oradakilere atalarnn, dedelerinin kim olduklarnn sorulmas zerine sra Iran asll bir sahabe olan Selman- Farisi Hazretleri'ne gelince, O: "Ben Islam'a girdikten sonra soy sop aramam. Ben Islam olu Selman'm " cevabn verdi. Bu gzel cevaptan son derece etkilenen Hz mer (radyallahu anh) da yle dedi: "Btn Kurey bilir ki babam Hattab, Kureyin nde gelenlerinden biriydi. Byle iken ben Islamolu olan Selman'n kardei Islamolu mer'im."[7] Birde Hadis-i erif: Hz. Peygamber (s.a.v), "rklk davasna kalkan bizden deildir, rklk zerine savaa girien de bizden deildir."[8] ********** KAYNAKLAR: [1] Alexander Schlch (1991), Der arabische Osten im neunzehnten Jahrhundert, 1800-1914, Ulrich Haarman (Ed.), Geschichte der arabischen Welt, Verlag C. H. Beck, Mnchen, sayfa 426-427. [2] Pan-Islamizm'den Pan-Turanizm'e gei hakknda baknz; Feroz Ahmad (1986), Ittihat ve Terakki 19081914, Kaynak Yaynlar, Istanbul, sayfa 254-255. [3] Bernard Lewis (1968), The Arabs in History,[Tarihte Araplar, Istanbul: Istanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi Yaynlar, 1979], Hutchinson and Co. Ltd., London, sayfa 174. [4] mer Krkolu (1982), Osmanl Devleti'ne Kar Arap Bamszlk Hareketi, 1908-1918, Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fakltesi Yaynlar, Ankara, sayfa 16. Ayrca baknz; Aparajita Gogoi - Gazi Ibdewi Abdulghafour (1994), Arab Nationalism, Birth, Evolution and the Present Dilemma, Lancers Books, New Delhi, sayfa 94. [5] Hasan Kayal (1998), Jn Trkler ve Araplar. Osmanl Imparatorluu'nda Osmanlclk, Erken Arap Milliyetilii ve Islamclk (1908-1918), ev. Trkan Yney, Tarih Vakf Yurt Yaynlar, Istanbul, sayfa 88-90. [6] Hans Kohn (1928), Geschichte der Nationale Bewegung im Orient, Kurt Vowinckel Verlag, Berlin, sayfa 216. [7] Sznt dergisi, Mays 1992, say 160. [8] Mslim, Imare, 53, 54, 57. ******************** ******************** ********************

M. Kemal: "Hoca imza et dedim, keyfini bozarm sonra."

M. Kemal: "Hoca imza et dedim, keyfini bozarm sonra" (Hilafetin kaldrlmas) M. Kemalin has adamlarndan Falih Rfk Atay, hilfetin kaldrlmas kararnn alnnn hidi olarak unlar anlatmaktadr: Atatrk, o akam biz devrimcileri sofraya ard. Yemein bitimine doru, ocuklar, yarn hilfeti kaldryoruz dedi. lgnca alkladk, sevin iinde Bunu sizden bakas yapamaz Paam! dedik. Peki yleyse, dedi Atatrk. Gein br odaya, yazn bir takrir. Ben onu hocalara imzalataym. Yani Hilfetin kalkmasn hocalar istemi olsun. Getik yazdk. Sabah Atatrk, eliyle Meclise getirdi, odasna kt. Hocalarn kendi aralarnda toparlanarak, bu Hilfeti ilga takririne ate pskrdklerini Atatrke biz haber verdik. Hocalar aada hl barp aryorlard. Gazi, bunun zerine fkelenerek: arn bana aadan Rfat Hocay ardlar Hoca hem fkeli, hem sklgand. M. Kemal yzne bile bakmakszn: Hoca u takriri imza et, dedi Ama paam, Hilfetin ilgas gibi ciddi bir konuda, mzakere filan olmakszn Sonra biz, din adamlar bunu istemi ** Hoca imza et dedim, keyfini bozarm sonra.. ** O gnlerde stikll Mahkemeleri, her gn birok kiiyi sallandrmakta zaten Sonradan Diyanet leri Bakan olan Rfat [Breki] Hoca biraz yutkundu, ama mecburen imzalad. zgn, fkeli bir halde aa inince hocalar etrafn sardlar. Onun, yle bard, byle zor kulland demesine vakit brakmadan: Neee? Yoksa takriri imzaladn m? Diye bardlar. Hoca: Canm, imza deil de, ne yaparsn! yle bir bo.tan Rfat attk ite. Bu anekdotu nakleden Ahmet Kabakl 15 Austos 90 tarihli tercmandaki kesinde u ilaveyi ve yorumu yapmaktadr: Falih Rfk, bu olay kahkahalarla anlatrken: Bu mrteci (gerici/irtica) heriflere, ne demokrasisi be! Dermi. Nitekim br mebus hocalar da birer birer Gazinin odasna karak, Hilfeti kaldran o takrire bo.tan imzalarn attlar. Unutulmamas gereken nokta: Bu hocalar da Falih Rfk gibi devrimci de, tayinle gelmi olan 2. TBMMnin mebuslar idi. Tayinle gelen milletvekilleri ancak o kadar demokrasi yapabilirler.

imdi milletvekiline mza et. Yoksa keyfini bozarm! diyen birisine demokrat denilebilir mi? Devrimci mahkemelerinin dzinelerle adam ast bir vasattan istifade ile kafasndakileri gerekletirmeye alana Cumhuriyeti denilebilir mi? u keyfini bozarm tehdidi, o devirdeki cumhuriyetin ne biim bir cumhuriyet olduunu ortaya koymaya kfidir. ********** KAYNAK: Burhan Bozgeyik, Kim Cumhuriyeti Bedizzaman m M. Kemal mi? ******************** ******************** ********************

Dini bayramlar yerine milli bayramlar (Islam'n yerine ulusalclk)


Dini bayramlar yerine milli bayramlarn n plana karlmas... Kemalizmin amac; "Milleti Islam'dan uzaklatrp milliyetilik / ulusalclk ideolojisini oturtmaktr." Cumhuriyetin 10. yl kutlamalarnn yaplaca 1933 ylnda, oluturulan kutlama komisyonunun bakan olan CHP Genel Sekreteri Recep Peker, parti rgtne 31 Austos 1933 tarihinde gnderdii yazda, Partililerin kendilerine, ailelerine ve ocuklarna **alacaklar yeni elbise, apka, palto gibi giysilerinin Cumhuriyet Bayramna denk getirilmesini ve bunun gelenekselletirilmesini istemektedir.** Dinsel bayramlarn yerine Ulusal bayramlarn ikame edilmesinin bir gstergesi olarak deerlendirilebilecek bu yaz yledir: ... ocuklarn sevin gnn de **Cumhuriyet Bayramna rast getirmekte** maksat iin byk fayda grdk. Btn Frka (Parti) arkadalarmz ile muhitlerindeki dostlar ve ahbaplar her sene ocuklarna alacaklar yeni elbiseyi bu sene 29 Terinievvelde yavrulara giydirmek suretile onlara bayram sevincini bir derece daha tattrm olurlar. Btn Frkal arkadalarmzn da kendilerine ve ailelerine alacaklar yeni elbiseyi bu bayrama rast getirmeleri maksada byk hizmet olur. Bu fikrin Frka ile beraber bizim kltr kolumuz olan Halkevleri tarafndan btn muhite tamim edilmesini ve tatbiki iin tevikler yaplmasn rica ederim. Bu sene balayacak harekete bundan sonraki Cumhuriyet bayramlarnda da devam olunmasn ehemmiyetli bir i olarak kaydederim efendim ********* KAYNAK: Cumhuriyet Halk Frkas Katibiumumiliinin F. Tekilatna Umumi Tebligat, kinci Kanun 1933 ten Haziran Nihayetine Kadar, cild 3, sayfa 28-29. ******************** ******************** ********************

Ite Putuluun resm vesikas

Kemalizm kavramnn, M. Kemal zamannda kullanlmad, kemalizm prensiplerinin M. Kemal'in lmnden sonra bakalar tarafndan M. Kemal'i suistimal etmek suretiyle oluturulduu baz Atatrkler tarafndan dile getirilir. Bizde M. Kemal'in hayatta ve i banda olduu tarihte, yani 1935 ylnda CHP Drdnc Byk Kurultay'nda onaylanan Programn ieriinde "Kemalizm" ifadesinin yer aldn kayna ile birlikte aklyoruz. Yani Kemalizm teriminin "resmiyet" kazanmas, CHP'nin Mays 1935 tarihinde toplanan Drdnc Byk Kurultay'nda kabul edilen CHP Program ile oldu. Programn "Giri" ksmnda Kemalizm ile ilgili yaplan deerlendirmeyi grmek iin fotorafa baknz... Fotorafta yazanlar okuyamayanlar iin buraya yazdk: "Cumhuriyet Halk Partisi'nin programna temel olan ana fikirler, Trk Devrimi'nin balangcndan bugne kadar yaplm olan ilerle, yaln olarak ortaya konmutur. Bundan baka, bu fikirlerin balcalar, 1927 ylnda Parti Kurultay'nca da kabul olunan tzn genel esaslarnda ve Genel Bakanln, ayn kurultayca onanm olan bildiriinde ve 1931 kamutay seimi dolaysiyle karlan bildirikte saptanmtr. Yalnz birka yl iin deil, `gelecei de kapsayan tasarlarmzn ana hatlar burada toplu olarak yazlmtr. Partimizin gtt btn bu esaslar, `Kamlizm prensipleridir." *** Ayrca dikkatinizi ekeriz, orada "K`emalizm" yazmyor... "K`amlizm" yazyor. "Kaml" kelimesinin ibranice "Put" anlamna geldiini de hatrlatmak isteriz. yle zannediyorum ki "ite Putuluun resm vesikas" diyebiliriz. ********** KAYNAK: CHP Program, Partinin Drdnc Byk Kurultay Onaylamtr, Mays 1935, Ulus Basmevi, Ankara, 1935. ******************** ******************** ********************

apka devrimiyle keyi dnen Vakkonun sahibi YAHUDI Vitali Hakko (Vakko logosuna dikkatlice bakn, mason semboldr).

21 Mart 1988 tarihli Milliyette, bugnlere gelii iin, "Atatrke borluyum" diyor Vitali Hakko!.. "Hayatm Vakko" adl hatra kitabnda mcadelesini yle anlatyordu: ''Benim kuamn birok i adam, ie sfrdan baladn syler. Ben sfrdan bile balamadm... Baladm nokta sfrn ok altndayd!.. Gen Cumhuriyet'in ilk kuaydk... Bize hz veren Atatrk devrimleriydi.'' ********** A ve sefalet iindeki milleti, dmanlarn / Emperyalistlerin apkalarn satn almaya zorlayan bir ATA (!) ********** Bir yanda Islam nianesi (sembol) olan Sark iin aslan Iskilipli Atf Hoca'nn KANI Dier yanda Yahudiliin nianesi olan apka'y mslman halka satarak keyi dnen M. Kemal'in ADAMI O apkalardan Iskilipli Atf Hoca'nn KANI DAMLIYOR KANI... Allah (celle celaluhu) cesur ve imanl hocamza gani gani rahmet etsin. ******************** ******************** ********************

CHP "Devlet" mi, yoksa "Siyasi Parti" mi?

Malumunuz zere CHFnin (CHP) 1935 tarihinde toplanan 4. Kurultaynda, faizmi, diktatrl salamlatran nemli kararlar alnd. Bu kurultayda frka, parti olarak deitirildi. Asl mhim deiiklik parti tznde yapld. Bu deiikliklere gre: 1 - Parti genel sekreteri ayn zamanda iileri bakan oluyordu. 2 - llerdeki valiler parti il bakanl grevine getirildiler. 3 - Umumi mfettiler hem parti ilerini, hem de devlet ilerini denetlemekle grevlendiriliyordu. Bat Avrupada faist rejimlerin glendii bu dnemde (Hitler, Mussolini), partinin devletle btnletirilmesi, M. Kemal rejiminin faist uygulamalardan da etkilendiinin bir gstergesidir. Deiikliin nedenini, CHP Genel Sekreteri ve ileri Bakan kr Kaya, 28 Austos 1936 tarihinde yle aklyor: Cumhuriyet Halk Partisinin memleketin siyasi ve itimai hayatnda gtt yksek maksadn tahakkukunu kolaylatrmak ve partinin inkiafn artrmak ve hzlandrmaktr. Hkmet ve parti beraberliini, btn kudreti hkmete vererek parti tekilatn daha az ehemmiyetli grmeye mtemayil bir zihniyet eklinde telakkiye mani olmak lazm geldii gibi, esas meselenin partiyi kuvvetlendirmek ve partinin gayelerini daha kolaylkla gerekletirmek iin hkmetin tam yardmn temin etmek olduu tebarz ettirilmitir. [1] Ne ki, tzkte yaplan deiiklik Memurin Kanununun** 9. maddesiyle eliiyordu. 9. madde, memurlarn siyasi cemiyet ve kulplere katlmalarn yasaklyordu. M. Kemal sz konusu maddeyle ilgili olarak unlar sylyor: Ben bu maddede deitirilecek bir ey grmyorum. nk burada memurlarn **siyasi cemiyetlere girmemesinden maksat** onlarn, **benim partimden baka partiye** intisap edememesi demektir. Bu

bakmdan bu madde hatta faydaldr ve katiyen deitirilmemelidir. [2] Grld gibi, nemli olan yasa deil, yasann M. Kemal tarafndan yorumlandr.

** Memurin Kanunu: 18 mart 1926 tarihinde yrrle giren ve memur olmann snrlarn ortaya koyan kanun. ********** KAYNAK: [1] CHP Genel Sekreterliinin Parti rgtne Genelgesi, cilt 1, sayfa 9. [2] Hilmi Ural, Hatralarm, Ayyldz Matbaas, Ankara, 1959, sayfa 297-298. ******************** ******************** ********************

1982 Anayasa's ve Laik Kemalist darbecilerin oyunu


Anayasa'nn 24. maddesinin son paragrafnda yle bildirilmektedir: "Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyas veya hukuk temel dzenini ksmen de olsa, din kurallarna dayandrma veya siyas veya kiisel kar yahut nfuz salama amacyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularn yahut dince kutsal saylan eyleri istismar edemez ve ktye kullanamaz." Mesela "Kisisel kar, yahut nfuz salama amacyla her ne suretle olursa olsun dini veya din duygularn, yahut dince kutsal saylan eyleri istismar etmek" ifadesi ok sbjektiftir ve tamam ile "kanunu uygulayanlarn insafna" braklmtr. Yani savclar isterlerse, bu kanuna dayanarak btn din grevlilerini tutuklayabilirler. nk hepsi de "maa karsl", yani "para olarak" din alannda almaktadr ve bu durum pekala "din yoluyla kiisel kar" snrlar iinde mtalaa edilebilir. Bunun gibi bata Kur'an- Kerim olmak zere, birok dini kitap ve yayn da bu ekilde yorumlanarak "su" itibar edilebilir. arda, pazarda takke, tesbih ve benzeri "dince kutsal eyleri" alp satmak da pekala, (sz konusu maddeye) aykr saylabilir. Hele baz Devlet byklerinin ve siyasilerin Cuma ve Bayram Namazlarna katlmalar "nfuz salama" manasna gelebilir. Bir ilim ve fikir adamnn veya bir ke yazarnn "din ve sosyal hayat", "din ve ekonomi", "din ve hukuk", "din ve siyaset" konusunda yazd bir yaz ve yapt bir aratrma, pekala "Devleti'in temel dzenine" ynelen bir tehdit olarak deerlendirilebilir. Velhasl, iimiz, savclarn merhametine kalm bulunmaktadr ve Anayasa deimedike, bu, bylece devam edecektir. Oysa inananlarn da hrriyete ihtiyac var. ********** KAYNAK: Seyyid Ahmet Arvasi, Sahte Dindarlar Sahte Laikler, Burak Yaynevi, st. 1996, sayfa 170, 171. Yani bir Savc, isterse bu kanuna dayanarak; "Kur'an, dini kitap, tesbih ve takkelerin vb. alm ve satmn yapanlar sulu ilan edebilir." Daha birok yorum karlmaya msait bir madde. Laikler bu maddenin deimesine asla izin vermek istemiyorlar. Ancak kafirler istemese de Allah (celle celaluhu) Nurunu tamamlayacaktr. ******************** ********************

********************

Atatrk ahin Filiz'in dinimize hakareti ve cevabmz

1. Hezeyan... "Ibadet dili Trkelemeli" diyen cehalet abidesine soruyoruz; Trkiye'de yalnzca Trkler mi yayor? Islam, alemmul / evrensel bir dindir ve dili de evrensel olmaldr. Ayrca Allah celle celaluhu'dan indirilen orijinal lafz ile okunmas gerekiyor. Ayet'te "Kuran'dan okuyun" diyor, "meallerinden okuyun" buyurulmuyor. Edebiyat ve belagatta zirve olan Arapa dilinden, Trke'ye eviri yaplnca Ayetler'de mana kayb meydana geliyor. Bu yzden onlarca Meal var, hangisini okuyalm?? Sen ibadet ediyor musun da, ibadetin Trkelemesi gerektiinden bahsediyorsun? Trke olunca ne deiiyor? Hrstiyanlarn ve yahudilerin ibadet dillerine neden karmyorsun?? ********** 2. Hezeyan... "Camii'lerde Namaz vakti Namaz klnsn ve Namaz'dan sonra semah yaplsn, hatta tabiki saz da alnsn" diyen az ishal olmu bu yarata soruyoruz; Camii'ler dingonun ahr m? Saz almaya ok meraklysan git Anitkabir'de al, hatta zil takp oyna. Camii'ye saz sokmaya cret ediyorsun da, Allah celle celaluhu'nun emri olan ba rtsn Meclis'e niye sokmuyorsun?? ********** 3. Hezeyan... "5 vakit Namaz iin Camii'lerin masraflar ve verilen emekler" diye dert yanm Atatrk Profesr... Her yerde M. Kemal'in heykelleri / putlar dikili duruyor, bunlarn masraflarndan ve harcanan emekten neden bahsetmiyorsun? Milyonlarca heykelin faturasn sen cebinden mi dedin "szde" Profesr?? O ucube heykellerin restorasyonuna ka para verdin, birazda bunlardan bahset. Hem o Camii'lerin hepsi devlet tarafndan m yaplyor? Halk, arasnda para toplayp yapyor... Nerene dokundu?? O Camii'leri satp yine CHP'ye parti binas m yapalm?? Yine fuhuhane mi yapalm? Meyhane mi yapalm? Anlalan o gnlerin zlemiyle yanp tutuuyorsun, fakat at alan skdar' geti... Bunu artk o ku beyinli kafalarnza sokun. ********** 4. Hezeyan... "Camii'lerin sosyal hi bir faydas yok" diye grlemi... Camii'lerin sosyal hayata faydalar saylamayacak kadar oktur... Peki Antkabir'e gitmenin sosyal ne faydas var?? Her darbe yiyiinizde toplanp cmbr cemaat Antkabir'e ikayete gidiyorsunuz... Totemci ilkel yaratklar sizi. ********** 5. Hezeyan... "Ezanlar vakit bildirmek iindir, insanlar rahatsz etmek iin deildir"

buyurmu Prens cenaplar (!)... Bunun neresini dzeltelim?? Vakit bildirmek iinse vaktini bildiriyor, neden rahatsz oluyorsun. Kilise anlarndan niye ikayetci deilsin?? ADD yani Atatrk Dnce Dernei'nin Panelinde konumu, daha dorusu konuturmular ve salonda kimse bu adama tepki gstermemi... "Ben mslmanm" diyen ve hala bu yahudi bozuntularnn oyunlarna alet olanlara Veyl olsun, Veyl olsun, Veyl olsun. ******************** ******************** ********************

M. Kemal Atatrk'n yolu, Mslmanlarn yolu mu?

M. Kemal'in fikir hayatn etkileyen kiilerin kim olduunu aratrdmzda karmza genelde u isimler kar: Yabanclar: - Herbert George Wells - Sosyalist/Komnist *** - Jean-Jacques Rousseau - Hristiyan *** - Voltaire - Mason *** - Montesquieu - Mason *** - Leone Caetani - Bu adam Islam dman ve iftirac bir msteriktir (doubilimci, oryantalist) Mslmanla kar dmanlk hisleri ve tarafgirlik ile tannyor.[1] Caetani'nin "Annali dell Islam" adl eseri iftiralarla doludur. Eser, 1905-1926 yllar arasnda Milano ve Roma'da byk boy 10 cilt halinde yaynlanmtr. Bu tarih ve sretle ilgili kitab, Hseyin Cahid [Yaln] 10 cilt halinde Trke'ye evirmitir (Istanbul 1924-1927).

Eserin hatalarn tashih iin merhum M. Asm Kksal, drt yz sahifeyi akn bir reddiye yazmtr[2] (1986'da Ankara'da baslmtr). Daha sonralar yazd Islm Tarihi adl geni eserinde de yeri geldike Caetani'nin hatalarn gstermitir.[3] Dinimize iftira atan bu adam, M. Kemal'i etkilemi demek... Ilgin. ********** Ite M. Kemal'in fikir hayatn etkileyen yabanclarn balcalar bunlardr. ********** Trkler: - Tevfik Fikret M. Kemal'in dnce yapsnn oluumunda, en etkili rol oynayanlardan ve O'na k (!) tutanlardandr Tevfik Fikret.[4] M. Kemal'e gre Robert Koleji retmeni Tevfik Fikret; "Milletin ve memleketin an ve erefle meden dnya milletleri arasnda yaayabilmesi iin lzm gelen her eyi yazan, dnen ve hayatn feda edenlerin banda gelen" birisidir.[5] Tevfik Fikret, bir ermeninin Padiah'a yapt suikasti vebilen bir karaktere sahiptir. Ikinci Abdlhamid'in (radyallahu anh) Ermeni Komitaclar tarafndan dzenlenen suikastte ldrlememesi, nedense Tevfik Fikret'i pek zm ve bu zntsn "Bir Lhza-i Ta'ahhur - Bir anlk duraklama" adl iirinde u msralarla belirtmiti: "Ey anl avc, damn bihde kurmadn. Attn fakat yazk ki, yazklar ki, vurmadn." Tevfik Fikret'e gre o Ermeni "anl bir avc"dr. M. Kemal'in methettii Tevfik Fikret'e bakn, yazk. Bir ara bunalma giren Tevfik Fikret baz iirlerinde (haa) Allah'a (celle celaluhu) isyan ediyordu... Bunun zerine Mehmed Akif Ersoy, Tevfik Fikret'e karlk vermiti [6]: "imdi Allah'a sver Sonra biraz bol para ver: Hi utanmaz, Protestanlara zangoluk eder!"[7] (Zango: an da alan kilise hizmetlisi) Mehmed Akif'in bu dizeleri zaten Tevfik Fikret hakknda bilmemiz gerekeni ihtiva ediyor diye dnyorum. *** - Ziya Gkalp Trklk fikrinin nl simalarndan biri olan, hayatnn son anlarnda Fransz hastanesinde yatarken ebedi aleme intikal etmeden bir gece nce, mukaddesata galiz kfrler eden, ban duvarlara vura vura len ve cesedinin de hastane morgunda Hristiyan geleneklerine gre muamele yaplarak kaldrlan[8] Ziya Gkalp... M. Kemal onun iin "fikrimin babas" demiti.[9] M. Kemal de hep bylelerini buluyor nedense. ********** Ite M. Kemal'in fikir hayatn etkileyen kiiler bunlar... Yani Islam ile alakas olmayan, hatta Islam dmanl yapan insanlar. Oysa biz, Mslmanlarn yolundan gitmek ile emrolunduk. Fatiha Suresi'nin 6 ve 7'nci ayetlerini okuyalm:

"6 - Hidayet eyle bizi doru yola, 7 - O kendilerine nimet verdiin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uramlarn ve o sapmlarn yoluna deil." Yedinci Ayet'te bildirilen ve "yolundan saknmamz" iin dua ettiimiz "o gazaba uramlar" ve "o sapmlar" kimlerdir..? Elmall Hamdi Yazr tefsirine bakalm: "Ftiha'da `kendilerine gazab olunan kimselerden maksat ahd-i harici ile `yahudiler, `saptmlardan maksat da `hristiyanlardr, diye tefsir olunursa, (gayr) ve (l) ile ilk nce ve metin ile bunlarn `yolu olumsuz klnm ve dolaysyla ncelikle (yani dl bi'd-delle: delaletiyle delalet edici) olarak da btn dier kfirlerden saknlm olur."[10] O halde M. Kemal'in bu masonlarn, hristiyanlarn, Islam dmanlarnn yolundan gitmesi yanltr... Dolaysyla bizim M. Kemal'in yolundan gitmemiz de yanl bir seim olacaktr. M. Kemal'in Trkiye Cumhuriyeti'nde kurduu sistem; bu masonlarn, hristiyanlarn ve Islam dmanlarnn fikirleridir... Yani "bizden olmayanlarn" mslman olmayanlarn fikirleri... Oysa mslmanlar; masonlarn, hristiyanlarn ve Islam dmanlarnn arzu ve hevalarnn mahsul olan fikirlerinden oluturulmu bir sistemi deil, Allah'n (celle celaluhu) ngrd bir sistemi tesis etmek zorundalar. ura Suresi 15 - "(Ey Raslm) te bunun iin insanlar tevhide davet et ve sana emredildii gibi dosdoru ol. Onlarn hevalarna uyma ve de ki: 'Ben Allah'n kitaptan indirdiine inandm ve bana aranzda adaleti gerekletirmem emredildi.(...)' " Eer Atatrkler hala; "Yok, biz ATA'mzn izinden gittii masonlarn, hristiyanlarn, arzu ve hevalarnn mahsul olan fikirlerini, bizi Yaratann emirlerine tercih ediyoruz" diyorlarsa, bu ayeti yazyor ve hkm Cenab- Hakk'a brakyorum: Furkan Suresi 43 - "Grdn m o hev (ve heves) ini Tanr edinen kimseyi? imdi onun zerine (Habibim) sen mi beki olacaksn?" ********** KAYNAKLAR: [1] Sddq, M. Z, Hads Edebiyat Tarihi, tercme eden: Yusuf Ziya Kavak, Istanbul 1966, sayfa 18-24. [2] Mustafa Asm Kksal, Msterk Caetani'nin Yazd Islam Tarihi'ndeki Isnad ve Iftiralara Reddiye, Diyanet, Ankara, 1961. (1986'da baslm olan da var). [3] Kksal, M. Asm, Islm Tarihi, Ankara 1966, cild 6, 66. [4] Tevfik Fikret'in dnsel ynden M. Kemal zerindeki etkisi iin baknz: erafettin Turan, Atatrk'n Dnce Yapsn Etkileyen Olaylar, Dnrler, Kitaplar, Trk Tarih Kurumu Yaynlar, Ankara, 1982, sayfa 6-8. [5] Seyit Kemal Karaaliolu, Atatrk: Hayat, Ilkeleri, Devrimleri, Istanbul, 1984, sayfa 157, 158. [6] Orhan Karavelli, lmnn Doksannc Ylnda Tevfik Fikret ve Halk Gerei, Pergamon Yaynlar, Istanbul, 2005, sayfa 111. [7] Mehmet Akif Ersoy, Safahat, Gonca Yaynevi, Istanbul 1987, sayfa 169. [8] Burhan Bozgeyik, Mehurlarn Son Anlar, Trdav, stanbul 1993, sayfa 322.

[9] Ziya Gkalp, Kemalizm ve Trkiye'de Korporatizm, Iletiim Yaynlar, 1989, sayfa 119. [10] Elmall Hamdi Yazr tefsiri, Hak Dini Kuran Dili, Fatiha Suresi, Ayet 7. ******************** ******************** ********************

eyh Said (rh.a) Dosyas - 1 (18 Blm)


eyh Said'in (radyallahu anh) kyam dini bir kyamdr, davas kesinlikle krtlk deildi. Bu almamzda bunu kaynaklaryla delillendireceiz inaallah. ncelikle neden kyam ettii hakknda malumat vereceiz... yle ki; Eer bir lkenin idaresi eriat' kaldrr ve Islam'a harp ilan ederse, o idareye isyan vacip olur. Zaten eyh Said'in isyanndan nce Istiklal Harbinin nde gelen Paalar, M. Kemal hkmetinin din aleyhtar ve totliter(baskc) siyasetinden kayglanm, ve bu nedenle 17 Kasm 1924'te, cumhuriyet tarihinin ilk muhalif partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Frkas (TCF)'nn kuruluunu ilan etmilerdi[1] Genel Bakanln Kazm Karabekir'in yapt TCF'nin tzne, "Madde: 6, Frka (parti), dini dnce ve inanlara hrmetkardr" eklinde bir ibare konmutu. TCF yetkililerinden Fethi Bey; "Terakkiperverler dindardr. Halk Frkas dini batryor. Biz dini kurtaracaz ve muhafaza edeceiz"[2] eklinde beyanat veriyordu. Devrimlere kar olan kesim, Kazm Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Hseyin Rauf Orbay gibi Milli Mcadele'nin nl isimlerinin yer ald TCF'na yneliyor ve ortam giderek gerginleiyordu... TCF'nin parti tznden ve Fethi Bey'in beyanatndan da anlald zere, M. Kemal hkmeti Islam'a aykr bir ynetim anlayna sahipti ve Islam aleyhinde hareket ediyordu. Piran hadisesinden iki hafta nce, 1925 Ocak ay sonlarnda, Terakkiperver Cumhuriyet Frkas Erzurum Milletvekili Ziyaeddin Efendi, TBMM krssnde, iktidardaki CHF'nin icraatlarna ar eletiriler ynelterek; "Yeniliin isret (iki ime), dans, plaj sefasndan baka bir ey ifade etmediini, fuhuun arttn, Mslman kadnlarn edeplerini kaybetme yolunda olduklarn, sarholuun himaye, hatta tevik olunduunu, en nemlisi dini duygularn rencide edildiini, yeni rejimin sadece ahlakszlk getirdiini, rezil bir ynetimin memleketi amurlarn iine srklediini"[3] ilan ediyordu. eyh Said, 13 ubat 1925 Cuma gn, Piran camisinde verdii vaazda halka yle sesleniyordu: "Medreseler kapatld. Din ve Vakflar Bakanl kaldrld ve din mektepleri Milli Eitim'e baland. Gazetelerde birtakm dinsiz yazarlar dine hakaret etmeye, Peygamberimize dil uzatmaya cret ediyorlar. Ben bugn elimden gelse, bizzat dvmeye balar ve dinin ykseltilmesine gayret ederim."[4] eyh Said bu arada, "Emir'l Mcahidin Muhammed Said El-Nakibendi" imzasyla halka ynelik eitli beyannameler yaynlad. Ayrca, direnie destek vermeleri iin Alevi Zaza airet reisleri, Krt bey, aa ve airet reisleri ile Ergani'deki Trk bey ve aalarna da ayn imza ile mektuplar gnderdi ve onlar Kemalist ynetime kar ortak mcadeleye davet ederek yardm istedi. Yaynlanan beyannamelerden birinde; "Kurulduu gnden beri din-i mbini Ahmedi'nin (Hz.Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin apak dininin) temellerini ykmaya alan Trk Cumhuriyeti Reisi M. Kemal ve arkadalarnn, Kur'an'n ahkamna aykr hareket ederek, Allah (celle celaluhu) ve Peygamberi inkar ettikleri ve Halife-i Islam' srdkleri iin, gayri meru olan bu idarenin yklmasnn btn Islamlar zerinde farz olduu, Cumhuriyetin banda bulunanlarn ve Cumhuriyete tabi olanlarn mal ve canlarnn eriat- garray Ahmediyye'ye (Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin eriatna) gre helal olduu..."[5] hususlarna yer veriliyordu. Bir baka beyannamede de; "Hilafetsiz Mslmanlk olmaz! Halife memleketten karlamaz! imdiki hkmet mtemadiyen(srekli olarak) dinsizlik neretmektedir. Kadnlar plaktr. Mekteplerde dinsizlik

ilerliyor..."[6] eklinde ifadeler yer alyordu. eyh Said, Urfadaki Izoli Krt aireti reisi Bozan Aa'ya gnderdii mektupta; "1300 seneden beri Cenab Hakk'n Peygamber Efendimizi gndermekle neir ve tebli ettii dinimizi imhaya alanlara kar harp ilan ettim. Bunda bana yardm edilmezse, cmlece mahvoluruz!"[7] eyh Said, yine Urfa'daki Milli aireti reisi Halil Beg'e gnderdii mektupta; "imdiki hkmet Islam Hilafetini, Saltanat, meihat Islamiye'yi (eyhlislam Makam) ve ilim medreselerini ilga etmi, Evkaf Nezaretini (Vakflar Bakanl) kafirlik maarifine ilca etmi(evirmi), kadnlk mesturunu(rtnme) kaldrm, zinay ve iki iilmesini, kadnlarn yabanclarla dans yapmasn mbah klm, bu gibi fuhiyata mahsus mesela dans salonu, tiyatro, sinema, bar ve umumhane gibi geni binalar ina etmiler, Allah (celle celaluhu) ve Resulnn (sallallahu aleyhi ve sellem) dini olan dinimizle istihza(alay) etmekte bulunmular, onlarn namna olarak ahkam Islamiyeyi tahkir ve Islamiyetin esaslarn deitirmiler, erkan(ileri gelenleri) sarsmlar, dine kar ve bu din erbabna kar ilan- harp eylemiler. Allah Taala din ve eriatn intikamn almaya balamtr.. himmetinizden muavenet talebinde bulunuyorum, btn airetlerinize bildiriniz."[8] diyordu. eyh Said, Varto'daki Alevi Zaza olan Hormek aireti reisleri Halil, Veli ve Haydar Aalara gnderdii mektupta da syle yazyordu: "Din-i mbini Ahmedi'yi, kafir olan M. Kemal'in yedi zulmnden tahlis etmek(kurtarmak) gazas niyetiyle susar'a hareket edildi. Bu gaza ve cihadn mezhep ve tarikat tefrik edilmeden, Lailahe illallah Muhammedn Resulllah diyen btn Islam muvahhidleri zerinde farz olduundan, byk bir gayret ve secaat sahibi olan Mslman airetinizin de eriat- garray Ahmediyye'ye ve bu cihad- ekbere itba edeceinize itimadm berkemaldir. Ya eyyhel-ensar, dinimizi ve namusumuzu bu mlhidlerin(imanszlarn) elinden kurtaralm, size istediiniz yerleri verelim. Bu dinsiz hkmet bizi de kendisi gibi dinsiz yapacaktr. Bunlarla cihad farzdr."[9] te yandan, Dersim Mebusu ve Alevi Zaza olan Hasan Hayri Efendi, eyh Said'in Elaziz Cephesi Kumandan olarak grevlendirdii eyh erif ile dayanma ierisine girdi. Elaziz'de eyh erif ile birlikte hazrlad ortak bir mektup, 06 Mart 1925te Dersim'deki tm airet reislerine gnderildi.[10] eyh Said'in dier mektuplarnda da benzer grler yer almaktadr. "Krt" isminin dahi gemedii sz konusu mektup ve beyannameler, direnii sahiplenmek isteyen Krt siyasi evrelerince ileri srlen "eyh Said Krtlk ve Krdistan iin ayakland" nndeki iddialar tmyle rtmektedir.

********** KAYNAKLAR: [1] Ali Fuat Cebesoy, Siyasi Hatralar, Vatan Neriyat, Istanbul 1957; Tark Zafer Tunaya, Trkiyede Siyasi Partiler, Istanbul 1952, sayfa 606. [2] Nuren Mazc, Belgelerle Atatrk dneminde Muhalefet (1919-1926), Dilem Yaynlar, Istanbul 1984, sayfa 82. [3] Metin Toker, eyh Sait ve Isyan, Akis Yaynlar, Ankara 1968, sayfa 21. [4] Behet Cemal, eyh Sait Isyan, Sel Yaynlar, Istanbul 1955, sayfa 24. [5] M.erif Frat, Dou Illeri ve Varto Tarihi, TKAE Yayn, Ankara 1981, sayfa 180. [6] Behet Cemal, a.g.e., sayfa 48. [7] Behet Cemal, a.g.e., s.45; Metin Toker, a.g.e., sayfa 27. [8] H.elc, Zaza Gerei, Dicle-Frat Yaynlar, Almanya/Mnih 1988, sayfa 36. [9] M. erif Frat, a.g.e., sayfa 181.

[10] M.Nuri Dersimi, Krdistan Tarihinde Dersim, Halep 1952, sayfa 180. ****************************** ****************************** ******************************

eyh Said (rh.a) Dosyas - 2


(eyh Said (rh.a) isyan, "dini"dir... Milliyeti bir isyan deildir.) Devam ediyoruz.... 24 Subat 1925 tarihinde toplanan TBMM Genel Kurulunda, Babakan Ali Fethi bey [Okyar], eyh Said ayaklanmasna ilikin ayrntl aklamalarda bulundu. Babakan konumasnda; "Nakibendi eyhlerinden eyh Said'in emriyle 13 ubat 1925 gn isyann fiilen Piran'da balamasyla birlikte, asiler tarafndan telgraf hatlarnn tutulduunu, hapishanelerin basldn, Gen, abakcur, Hani ve Palu'da hkmet konaklarna hcum edilerek jandarmalarn esir alndn, `Sallallahu Muhammed! Teslim! Teslim! nidalaryla askeri mfrezelere saldrlar dzenlendiini, bu mntkay ele geiren asilerin 23 ubat gn Elaziz vilayet merkezine kadar ilerlediklerini, her taraftan yardm grmek suretiyle kuvvetlenen asilerin karsnda tutunamayan mfrezelerin geri ekilmeye mecbur olduklarn" ifade ederek, ayaklanmann askeri safahati hakknda ayrntl bilgi vermesini mteakip, ele geirilen birtakm belgeleri aklad ve "hilafetiliin, eriatln isyann emelinde yattni" ak bir ekilde beyan etti. Babakan ayrca; "vesikalardan birinde, hilafet, eriat ve Sultan Abdlhamid'in oullarndan birinin saltanatn temin etmek"ten sz edildiini ifade ederek, ayn tarzda, "din propagandasna ve eriatn geri getirilmesi ilkesine dayanan kampanya" hakknda bilgi verdi.[1] eyh Said hareketinin bir irticai ayaklanma olduu grn, elindeki belgelere dayanarak TBMM krssnden kamuoyuna resmen ilan eden Babakan'n, ayn konumasnda; "tede beride dolatklar iitilen kanunen yakalanamayan tannm Krt zevat tarafndan fiiliyata tevik vardr" diyerek, "Krt kkrtma"dan sz etmesi ve ayaklanmay "din perdesi altnda Krtlk" olarak addetmesi ise nyargya dayal kiisel bir iddiadr. Zira bu iddia, Babakan'n elindeki eyh Said'e ait olan mektup ve beyannamelerin ierii ile elitii gibi daha sonra deineceimiz zere, eyh Said ve isyann dier nderlerinin ark Istiklal Mahkemesi'ndeki savunmalar ile de tamamiyle tezat tekil etmektedir. Kald ki, o dnemde "Krt" olarak tannan ve Azadi rgt yetkililerinden olan Diyarbekirli Kadri Cemilpaa gibi baz ahsiyetler, braknz kkrtclk yapmay, ayaklanmadan haberlerinin bile olmadn yllar sonra kaleme aldklar hatralarnda ak bir ekilde itiraf etmilerdir.[2] Bu konuyu ayr bir balk altnda irdeleyeceiz.

********** KAYNAKLAR: [1] Behcet Cemal, eyh Sait Isyan, Sel Yaynlar, Istanbul 1955, sayfa 43-46; Ahmet Sreyya rgeevren, eyh Sait Isyan ve ark Istiklal Mahkemesi, Vesikalar, Olaylar, Hatralar, Temel Yaynlar, Istanbul 2002, sayfa 49-55. [2] Zinar Silopi [Kadri Cemilpaa], Doza Krdistan (Krdistan Davas), 1.Bask, Beyrut 1969; 2.Bask, z-Ge Yaynlar, Ankara 1991, sayfa 92. ****************************** ******************************

******************************

eyh Said (rh.a) Dosyas - 3


(eyh Said isyannn Krt deil, "dini" olduuna dair dnemin basnndan deliller) Ayaklanmann devam ettii gnlerde; Hakimiyet-i Milliye, Akam, Cumhuriyet, Vakit, Yeni Trk, Resimli Gazete, Orak-eki, Vatan, Tann, Son Saat, Son Telgraf, Tevhid-i Efkar, Toksz, Sebilrread vs. gibi yayn organlarnda, eyh Said isyan zerine esitli yorumlar yaplyordu. Bir rnek olarak, Trk sosyalistlerinin haftalk yayn organ Orak-eki gazetesi, 26 ubat 1925 tarihli saysnda irdeledii eyh Said ayaklanmas ile ilgili yorumunda, Kemalist ynetimi destekliyor ve yle yazyordu: "Irticann banda eyh Said var.. Irticaya kar mcadelede halkmz hkmetle beraberdir. Kahrolsun irtica! Ankara Byk Millet Meclisi'nde mfrit [ar] solun trnaklar, kafasna kurunu vustay [ortaca zihniyetini] dolam olan yobazlarn, gericilerin grtlana yapt. Mrtecilerin, yobazlarn sarklar, kendilerine kefen olacak! Yobazlaryla, eyhleriyle, halifeleriyle, sultanlaryla, kahrolsun irtica ve derebeylik!" [1] (Irtica ile "din"in kastedildiini sylememize gerek yok sanrm.) Dier yaynlarn counun isyana dair haber ve yorumlar da aa yukar ayn ierikteydi. rnein, Cumhuriyet gazetesi de; "Isyan hadisesinin irticaya dayanan fikirlerle baladn, asilerin Hilafet meselesini ortaya srerek halk tevik etmeye kalktn"[2] yazyordu. te yandan, eyh Said nderliindeki Zaza Islami/Nakibendi hareketini "Krtlk" ve "Krdistan" meselesi ile ilikilendiren kimi yazarlar ve yaynlar da mevcuttu. Ne var ki, bunlar konu hakknda hibir kant ortaya koyamyorlard. Yazdklar ise sadece laftan ibaretti. Hkmetin eline de bu ynl herhangi bir belge gememiti. Nitekim hkmet, bu tr deerlendirmeleri adeta "tekzip edici" nitelikte olan bir aklama bile yapmak zorunda kalmt. Konu ile ilgili olarak, Bakanlar Kurulu'nun 03 Mays 1341 (1925) tarih ve 1885 sayl kararnda; "Isyann umumi ve mrekkep [birleik] bir `irticann tezahr olduu msbet ve malum olan hadisenin matbuatta [basnda] Krt meselesi ekline inhisar ettirilmesinin [yanstlmasnn] `hakikata gayri mutabik olduu [gerekle badamad]" hususlarna yer verildi.[3] Yabanc basnda da, genellikle ayaklanmann "dini nitelikli" olduu ynndeki gr ve deerlendirmeler n plana kt. Ingiltere'de yaynlanan "The Times" gazetesi; "eyh Said ve taraftarlarnn Gen, Harput ve Diyarbekir'i ele geirerek, Abdlhamid'in (rh.a) oullarndan Abdrrahim'i gyaben `halife ilan ettiklerini, ayaklanmann sylenildii gibi Krt ulusal hareketi deil, tamamen fanatik bir `dini hareket olduunu"[4] vurguluyordu. Fransa'da yaynlanan haftalk "Lillustration" dergisi ise, eyh Said isyannn yayld alan gsteren bir haritaya sayfalarnda yer veriyor ve olay yle yorumluyordu: "Elaziz, Gen ve Palu blgelerinde ubat sonunda balayan ayaklanma olduka ciddi boyutlar kazand. Ayaklanmann elebas Said adnda bir eyh...... Ayaklanmaclar Ankara'nn `din kart politikasndan rahatszlar ve halifeliin yeniden tesis edilmesini istiyorlar."[5]

********** KAYNAKLAR:

[1] Mete Tuncay, Trkiye'de Sol Akmlar-1 (1908-1925), Bilgi Yaynevi, Ankara 1978, sayfa 364 vd. [2] Cumhuriyet Gazetesi, 23 ubat 1925. [3] Hasip Koylan, eyh Said Isyan, Ankara 1946, sayfa 316. [4] The Times Gazetesi, 26 ubat 1925, sayfa 12. [5] L'illustration Dergisi, 07 Mart 1925. ****************************** ****************************** ******************************

eyh Said (rh.a) Dosyas - 4


eyh Said ve ayaklanmann dier nderlerinin, Diyarbekirdeki ark Istiklal Mahkemesinde 26 Mays 1925 tarihinde balayan ve 28 Haziran 1925 gn sona eren yarglamalar srasnda yaptklar savunmalar, ayaklanmann tamamiyle "Islam eriat" adna yapld hususunu, hibir kukuya yer brakmayacak ekilde ortaya koymaktadr. eyh Said, savunmasnda u aklamalarda bulunmutur: "Kyammzn [direniimizin] sebebi eriat meselesi... Hkmet eriatn bir ksmn kaldrd. Bunun iadesine sebep olursak sevaba nail olurduk diyordum... eriatn ahkam [hkmleri] icra edilmezse kyam [direni] vacip [gerekli] olur. Kitap [Kuran], kyam vaciptir diyor, seriat icra ettireceksin diyor. Ahkam eriyye [eriat hkmleri]; katil, zina, mskirat [ikiler] gibi ahvali men ediyor... Imam [devlet bakan] eriat ahkamn icra etmezse, bu isyann cevazna [izin] delildir. Vakta ki vuku buldu, iste eriat da vaciptir diyor, hi olmazsa gnahkar olmayz dedim. Btn hatt harekatmz Kuran- Azimandan istihra ediyoruz [karyoruz]... Kyam kalbimde tasavvur ediyordum, fakat muharebe [sava] suretiyle deil, risale [bror] yazp eriat- ahkam tasrih ederek [aka belirterek] kanunlar da eriata mutabk [uygun] bir ekilde talep etmek istedik, Meclis-i Mebusana [Trkiye Byk Millet Meclisi] gndermek istedik. Meclisin byk bir ksm dindardr, isteklerimizi kabul ederler, medreseleri aarlar dedik. Tabii vakt-i saadet [Hz.Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dnemi] kadar olmasa da bir dereceye kadar iyileir dedik... Ben Licede esir Svari Kaymakam Cemil Beye, Mrsel Paaya [7.Kolordu Komutan] hitaben bir mektup yazdrdm ve maksadmn eriat olduunu, el birlii ile bu dinin ihyasna almamz gerektiini yazdm. Ne hariten, ne dahilden bizi tevik eden yoktur. Hariten maksadm ecnebilerdir. Maksadmz, Diyarbekire girdikten sonra, birtakm adamlar toplayp, ulema [alimler, bilginler], fuzala [erdemli kimseler] ile ictima [toplant] ederek hkmetimizle muhabere [haberleme] edecektik, men-i mskirat [iki yasa] tatbik ettirecek, medreseleri atracaktk. Hkmet kabul etmeseydi gnahtan kurtulur, evimizde otururduk. nce hkmete yazsa idim ve kabul etmeseydi hicret isterdik, hicret izni vermeseydi gnah bizden giderdi, otururduk. Hkmete eriat meselesini anlatmak istedik. Hi olmazsa bir ksmnn icrasn talep edecektik. Allahn kaderi brakmad. Piran olay kt, nn alamadk... Eil tarafna, Erganiye gittim, **Trkleri de davet ettim.** Gelin dinimize alalm, kanunu ilahiyi [Allahn kanununu] tatbik ettirelim, diyordum. Erganiden evki Efendi, Hamid Aa, Hac Hsn Efendi vard. Onlar Trktler, itirak ettiler... Krt Teali Cemiyetinden haberim yok. Nerededir, muhaberatn [iletiimini] temin eden kimlerdir, hi haberim yok... Bitlisli Yusuf Ziyay tanrm. Iki sene evvel [1923] Hnsa, benim kyme misafir geldi. Orada: Bir Krdistan hkmeti tekil etmek iin ittifak edelim.. dedi. Bu muhaldir [hayalidir], olmaz dedim. Fikrim bunu kabul edemiyordu. Sonra Erzuruma gitti. Ben onun da umudunu kestim, kendi de kani oldu. Erzurumdan avdetinde [dnnde] bir daha grmedim. Benim maksadm bu dine bir hizmet etmekti. Bu eit niyetim de yoktu. Allah u Taalann kaderi beni bu eide drd. Muvaffak olamadk.

imdi anladma gre, muvaffak olsaydk, bu ahali ile bir ey olamazd. nk ahaliden stkm syrld, eriata raz olan ahali kalmamtr."[*] eyh Said Efendinin, ark Istiklal Mahkemesi yarglarnn muhtelif sorularna verdii cevaplar ieren yukardaki aklamalarnda da grld zere, o, ayaklanmann "Krdistan" iin deil, tamamen Islam eriatnn geri getirilmesi amacyla gereklestirildiini ve temel dncesinin de bu olduunu net bir ekilde ve srarla vurgulamaktadr.

********** KAYNAK: [*] - Necip Fazl Ksakrek, Son Devrin Din Mazlumlar, 10.Bask, Istanbul 1990, sayfa 35-71. - Uur Mumcu, Krt-Islam Ayaklanmas 1919-1925, sayfa 123-144. - Hasip Koylan, eyh Said Isyan, Ankara 1946, sayfa 236-244. - Behet Cemal, eyh Sait Isyan, Istanbul 1955, sayfa 97-105. - Ahmet Sreyya rgeevren, eyh Sait Isyan ve ark Istiklal Mahkemesi, Vesikalar, Olaylar, Hatralar, Temel Yaynlar, Istanbul 2002, sayfa 177-207. - Adem Karata, Ve Alim Ve Mcahid Ve ehid eyh Said, Konya 1993, sayfa 229-245. - Ilhami Aras, Adm eyh Said, 2.Bask, Istanbul 1994, sayfa 111-125. - H.Selc, Zaza Gerei, Mnih 1988, sayfa 37-38. ****************************** ****************************** ******************************

eyh Said (rh.a) Dosyas - 5


Bu blmde, eyh Said (rh.a) isyan nedeniyle gelen telgraflara, M. Kemal'in verdii cevaplar yer alyor. Trkiye Cumhuriyeti Cumhurbakan M. Kemal, konu ile ilgili btn aklamalarnda, eyh Said ayaklanmasnn "dini" niteliine dikkat ekerek, olay bir "irtica" hareketi eklinde deerlendirmitir. ********** GEN HAVALSNDEK SYAN OLAYINI TEL'N EDEN ADANALILARA CEVAP 26.02.1925 Mcadele-i Millyede pek erefli ve mstesna bir mevki ihraz eden Adanallarn Gen havalisinde zuhur eden irtica hadisesi mnasebetiyle izhar ettii samimi ve ayan- takdir hissiyata teekkr ederim. Nik beddi bihakkn mdrik milletimizin Cumhuriyete ve inklba merbutiyeti sayesinde ibu hadise msebbiplerinin kariben lyk olduklar vehile tecziye edilecekleri muhakkaktr. Muhterem Adanallara hrmetlerimin tebliini rica ederim.[1]

IMZA: Gazi M. Kemal ********** EYH SAT SYANI ZERNE TRABZON HALKININ OLAYI TELN EDEN VE NKILPLARA BALILIINI BLDREN TELGRAFLARINA CEVAP 01.03.1925 Halkn ibraz buyurduu yksek idraki ve Cumhuriyetperverlik hissiyatn kemal-i kran ve memnuniyetle mahede ediyorum. Muhterem halkmzn her taraftan ykselen hararetli lanet ve nefret hisleri karsnda **irtica** zihniyet teebbslerinin ebediyen eriyeceine itimadm kat'dir. Cmleye selm ve hrmetlerimin tebliini rica ederim, efendim.[2] IMZA: Reisicumhur Gazi M. Kemal ********** BALILIKLARINI BLDREN TRABZON TRKOCAI RESNN TELGRAFINA CEVAP 01.03.1925 Trabzon Trkoca Reisi Reit Beye Cumhuriyet ve inklbmza vaki olan suikast teebbsat karsndaki vatanperverane hissiyatnza ve hakkmdaki hissiyat ve itimada teekkr ederim, efendim.[3] IMZA: Reisicumhur Gazi M. Kemal ********** RTCA HADSES DOLAYISLE STANBUL DARLFNUN EMNNE VERLEN CEVAP 01.03.1925 Darlfnun mderris ve talebesinin akdettikleri itimada Cumhuriyet aleyhine ve din aletile yapdan her trl irticakr hareketlere kar izhar edilen iddetli lanet ve takbih hislerini mul'in telgrafnamenizi memnuniyetle aldm. Darlfnunumuzun milli ve vatani mesailde daima gsterdii yksek idrak ve hassasiyet ayan kran ve ti iin de mucibi itminandr. Byk milletimizin takati beer haricinde saylan uzun ve ciddi mcahedesinin ve pek ulvi fedakrlklarnn muazzez semeresi olan inklp aleyhine ne ekil ve surette olursa olsun tezahr edecek istidat ve teebbsatn umumi nefret ve mukavemetle karlanaca tabii idi. Birka gndenberi bunun en celi ve asil asarn grmekle mubahiyiz. Her snf halkn ve doru yolu idrak hususunda gsterdii ayan takdir isabet ve liyakat muvacehesinde irtica zihniyetinin ebediyen eriyeceine itimat edebiliriz. Bu mnasebetle hakkmda izhar buyurulan tevecchkr hissiyata teekkr eder ve cmleye selm ve hrmetlerimin tebliini rica ederim efendim.[4] ********** KAYNAKLAR: [1] Vakit Gazetesi: 28.02.1925. [2] Byk Tarih Trabzon'da, Der: Trabzon ocuk Esirgeme Kurumu, Istanbul 1938, sayfa 20. [3] Byk Tarih Trabzon'da, Der: Trabzon ocuk Esirgeme Kurumu, Istanbul 1938, sayfa 21.

[4] Tanin Gazetesi: 03.03.1925. Ayrca baknz: Atatrk Aratrma Merkezi Bakanl, Atatrk'n Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, cild 4, Trk Tarih Kurumu Basmevi, Ankara 1991, sayfa 560, 561, 562. ****************************** ****************************** ******************************

eyh Said (rh.a) Dosyas - 6


Bu blmde de 5. blmde olduu gibi M. Kemal'in szlerine yer vereceiz. M. Kemal, eyh Said isyann irtica kategorisine dahil ederek u ekilde yorumlar: "syan hadisesinin; irticai, umumi, mrekkep [birleik] bir cereyan- efkr [fikir akm] ve bir silsile-i istihzaratn [hazrlklar zinciri] fiili bir iareti ve neticesi olduu, bir seneden beri cereyan eden ahval [durumlar] ve hadisat [olaylar] ile bir defa daha sabit olmutur."[1] Nutukta ise M. Kemal, eyh Said ayaklanmasnn kn Kazm Karabekir ve arkadalarnca kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Frkas ile ilikilendirir ve bu hususta baz ayrntlar da aktarr. M. Kemal'in bu konudaki grleri aynen yle: "Efendiler, vakayi ve hadisat [olaylar] dahi ispat etti ki, Terakkiperver Cumhuriyet Frkas program en hain dimaglarn mahsuldr; bu frka [parti], memlekette suikastilerin, mrtecilerin [gericilerin] tahassungah [kalesi], mid-i istinad [dayanma midi] oldu.. Tarih; mrettep [dzenlenmi], umumi, irticai olan ark Isyan esbabn [sebeplerini], tetkik ve taharri [aratrma] ettii zaman, onun mhim ve bariz sebepleri meyannda Terakkiperver Cumhuriyet Frkasnn dini mevaidini [vaatlerini] ve arka gnderdikleri katib-i mesullerinin tekilat ve tahrikatn [kkrtmalarn] bulacaktr.. Efendiler, yaptmz inklabn vsat [genilik] ve azameti [bykl] karsnda, eski hurafat [hurafeler] ve messesatnn [kurumlarnn] birer birer sukutunu [dn] gren mutaassp ve irticakar anasr [unsurlar], efkar ve itikadat- diniyeye hrmetkar olduunu ilan eden bir frkaya ve bahusus bu frkann iinde isimleri hret bulmu zevata drt el ile sarlmaz m? Yeni frka yapan zevat bu hakikati mdrik deilmidirler? O halde, ellerine aldklar din bayra ile millet ve memleketi nereye gtrmek istiyorlard?.. Efendiler, yeni frka, unvan ittihaz ettii terakki ve cumhuriyet namlarnn zdd- tamlariyle inkiaf etmitir. Bu frkann resas [bakanlar], hakikaten mrtecilere [gericilere] mit ve kuvvet vermitir. Buna misal olarak arzedeyim; Erganide, usatn [isyanclarn] valiliini kabul eden maslup [idam edilen] Kadri, eyh Saite yazd bir mektupta: Millet Meclisinde, Kazm Karabekir Paann frkas, ahkam- eriyeye [eriat hkmlerine] riayetkar ve dindardr. Bize muzaheret [yardm] edeceklerine phe etmem. Hatta eyh Eyp (resa-yi usattan [isyanclarn reislerinden] olup idam edilmitir) nezdinde bulunan katib-i mesulleri, frkann nizamnamesini getirmitir.. diyor. eyh Eyp de, muhakemesi srasnda: Dini kurtaracak yegane frkann, Kazm Karabekir Paann tekil ettii frka olup, ahkam- eriyeye riayet edileceinin frka nizamnamesinde ilan edildiini sylemitir. Ne oldu Efendiler?! Hkmet ve Meclis, fevkalade tedbirler almaa lzum grd. Takrir-i Skun Kanununu kard. Istiklal Mahkemelerini faaliyete geirdi. Ordunun sekiz dokuz seferber frkasn, uzun mddet tedibata [uslandrma] hasretti. Terakkiperver Cumhuriyet Frkas denilen muzr teekkl-i siyasiyi seddetti [kapatt]. Netice bittabi cumhuriyetin muvaffakyetiyle tecelli etti. Asiler imha edildi."[2] eyh Said isyann Terakkiperver Cumhuriyet Frkasnn bir "kkrtmas" olarak yorumlayan M. Kemal, baka beyanlarnda da; "mrettep, umumi, irticai" dedii ayaklanmay bir "kar devrim" olarak deerlendirmitir. **********

KAYNAKLAR [1] Atatrkn Sylev ve Demeleri, I, Ankara 1989, sayfa 356. [2] M. Kemal, Nutuk (1919-1927), Ankara 1989, sayfa 592-594. / 18. Blm, 11 ve 12. Konu. ****************************** ****************************** ******************************

eyh Said (rh.a) Dosyas - 7


eyh Said Efendi'nin ncln yapt kyam konusunda bugne dek yazlan eserlerde, Kemalist ynetim kart siyasi evrelerin topland muhalefet cephesi olan Terakkiperver Cumhuriyet Frkas (TCF) ile eyh Said veya direniin dier ncleri arasndaki ilikiler nedense hep gz ard edilmitir. M. Kemal'in szn ettii TCF'nin "katib-i mes'ul" olan kii, emekli yarbay/kaymakam Fethi Bey'di. Fethi Bey'in, ayaklanmann meydana geldii dnemde Urfa'da bulunmas bir tesadf eseri miydi, bilinmez. Ancak Fethi Bey, Nakibendi tarikatnn eyh Said'e bal ekolnn Siverek temsilcisi olan eyh Eyp ile grtn ark Istiklal Mahkemesi'nde ifade etmitir. Bu nedenle Fethi Bey, yarglamas neticesinde, Mahkeme Heyeti'nce; "ark ihtilalinin zuhura gelmesini manen teshil [kolaylk] ve tevik mahiyetinde harekat kavliyede [szl] bulunmu olduu" kanaatine varlarak, be yl hapsine ve cezasn geirmek zere Samsun Cezaevi'ne gnderilmesine karar verildi. eyh Eyp ise ayaklanmaya bilfiil itirak ettii gerekesiyle idam edildi. ark Istiklal Mahkemesi ayrca, 25 Mays 1925 tarihinde grev blgesi dahilindeki TCF'nin tm ubelerini kapatma karar ald. Bakanlar Kurulu da, 3 Haziran 1925 tarihinde TCF'nin kapatlmasna karar verdi.[1] eyh Said, daha Piran olay kmadan, Gen Vilayeti merkezi olan Darahini'de yaplan bir toplantda, TCF'nin programndan baz maddeleri okuyarak, "bunlarn eriat hkmlerine uygun olduunu" sylemitir.[2] eyh Said ayrca, Diyarbakr'daki ark Istiklal Mahkemesi'nde de, muhalefet partisi olan TCF'yi vm, iktidardaki Cumhuriyet Halk Frkas'n (CHF) ise eletirmitir. Keza az nce ad geen Siverekli eyh Eyp de yarglamas srasnda; "TCF'yi takdir ettiini ve ona merbut [bal] bulunduunu, CHF'yi ise beenmediini" ifade etmitir. eyh Eyp'n, TCF'nin Siverek ile Bakanln yapt ynnde bilgiler de bulunmaktadr.[3] te yandan, ayaklanma srasnda, Elaziz Cephesi Kumandan eyh erif ile dayanma ierisine girerek, ittifak salamak amacyla Dersim airet reislerine gnderilmek zere hazrlanan bir mektubu eyh erif ile birlikte imzalayan Dersim eski Mebusu [Milletvekili] ve Karabal aireti reisi Kangozade Hasan Hayri Efendi de Terakkiperver Cumhuriyet Frkas mensubuydu.[4] Terakkiperver Cumhuriyet Frkas, Kazm Karabekir ve arkadalarnca kurulmutur... Kazm Karabekir ve arkadalarnn bir Krtlk hareketine destek vereceklerini zannetmek Tarihi bilmemektir. eyh Said'in kyam "dini" bir kyamdr. ********** Devam edecek inaallah. ********** KAYNAKLAR: [1] Ahmet Sreyya rgeevren, eyh Sait Isyan ve ark Istiklal Mahkemesi, Istanbul 2002, sayfa 103, 131. Ayrca baknz; Uur Mumcu, Krt-Islam Ayaklanmas (1919-1925), Tekin Yaynevi, Istanbul 1991, sayfa 162.

[2] Ahmet Sreyya rgeevren, eyh Sait Isyan ve ark Istiklal Mahkemesi, Istanbul 2002, sayfa 267. [3] Ahmet Sreyya rgeevren, eyh Sait Isyan ve ark Istiklal Mahkemesi, Istanbul 2002, sayfa 103, 248. Ayrca baknz; Uur Mumcu, Krt-Islam Ayaklanmas (1919-1925), Tekin Yaynevi, Istanbul 1991, sayfa 161, 162. [4] M.Nuri Dersimi, Krdistan Tarihinde Dersim, Halep 1952, sayfa 186, 189. ****************************** ****************************** ******************************

eyh Said (rh.a) Dosyas - 8


Devam ediyoruz... Krtlk iddias byk bir yalan. eyh Said ayaklanmasn "Krtlk"le ilikilendirmeye yeltenenler, eyh Said ve mcadele arkadalarnn grlerini yanstan beyanname ve mektuplar ile ark Istiklal Mahkemesi'ndeki savunmalarna deil, bir ksm yazarlarn veya politikaclarn birer iddiadan teye gemeyen nyargl dncelerinden yola karak, hadiseye yorum getirmektedirler. Bu tarz bir yaklamn gereki olamayaca aktr. Nitekim, ark Istiklal Mahkemesi Savcs Ahmet Sreyya rgeevren, 1957'de yaynlanan hatralarnda; "eyh Said ile durumalar birlikte yaplan ve saylar sekseni geen sanklarn, byk bir inat ve srarla Krtlk davas gtmediklerini sylediklerini"[1] ok net bir ekilde ifade etmitir. Krt ve Trk yazarlarnn iddialarnn aksine, Krt airetleri isyana katlmadlar. Bu husus, mevcut belgelerle de sabittir. Sadece Varto'da Zazalara komu olan Cibran Krt airetinin ksmi bir desteinden sz edilebilir. Ki bu da airet lideri Miralay Xalid Beg'in hem eyh Said'in kaynbiraderi olmas hem de ad geenin o tarihte Bitlis'te tutuklu olmasndan dolay TC ynetimine duyulan tepkiden kaynaklanmtr. Kaldi ki, eyh Said'i ihbar edip yakalatan Binbas Kasm da Cibran Krt aireti mensubu idi. Zaza nderi eyh Said Efendi'yi istismar konusu yaparak, onu ve mcadelesini Krtln kazan hanesine kaydetmekte beis grmeyen Krt venistleri, aslsz iddialar ile birlikte, hakikatler karsnda rsva olmaya mahkumdurlar. eyh Said'i istismar eden evrelere, u hakikati bir kez daha burada hatrlatma gereini duyuyoruz: eyh Said'in, Krdistan Teali Cemiyeti (KTC) yesi olduuna dair bugne kadar hibir belge ortaya konulamamtr. KTC'nin tespit edilebilen yelerinin listesi bilinmektedir ve bu listede eyh Said'in ismi yoktur.[2] Zaten eyh Said de, ark Istiklal Mahkemesi'nde KTC ile ilikisinin olmadn bizzat aklamtr. te yandan, ayaklanmay organize ettii iddia edilen Azadi rgt yelerinin isimlerini ieren listede de eyh Said'in ismine rastlanmamtr.[3] Mevcut belgeler, Azadi rgt'nn, ayaklanmann hibir safhasnda, hibir rolnn olmadn kantlamaktadr. ********** Devam edecek inaallah... ********** KAYNAKLAR: [1] Ahmet Sreyya rgeevren, eyh Said Isyan ve ark Istiklal Mahkemesi, Vakalar, Hatralar, Dnya Gazetesi, yaz dizisi, 17 Nisan 1957.

Ayrca baknz: Ahmet Sreyya rgeevren, eyh Sait Isyan ve ark Istiklal Mahkemesi, Istanbul 2002, sayfa 20. [2] Ismail Glda, Krdistan Teali Cemiyeti, Doz Yaynlar, Istanbul 1991, sayfa 39-45. [3] Robert Olson, Krt Milliyetiliinin Kaynaklar ve eyh Said Isyan, zge Yaynlar, Ankara 1992, sayfa 247-250. ****************************** ****************************** ******************************

eyh Said (rh.a) Dosyas - 9


(eyh Said ve dier nderlerin idami) eyh Said Efendi ile birlikte Diyarbakr'daki ark Istiklal Mahkemesi'ne sevkedilen toplam 81 "sank" hakknda, yaklak iki ay sren soruturma ve yarglama mzakereleri sonunda, Savc Ahmet Sreyya [rgeevren], 27 Haziran 1925 Cumartesi gn son iddianamesini okudu. Iddia sona erince ayaklanmann nclerinin son savunmalar dinlenmeye baland. ark Istiklal Mahkemesi Savcs Ahmet Sreyya [rgeevren], son savunmalar konusunda unlar ifade ediyor: "Ilk olarak, isyan balar balamaz `Emir'l-Mcahidin [mcahidlerini lideri] ve sonralar `Hadim'l-Mcahidin [mcahidlerin yardmcs] nvann taknan eyh Said'in mdafaas dinlendi. eyh, mdafaasn, byke iki sayfalk bir kada yazmst. Gzln takarak ar ar okuyordu. Szlerinde hukuki bir kymet ve ehemmiyet tayan hibir ey yoktu. Isyann sebebi olarak Piran'da vukua gelen ve jandarmalarla haklarnda tutuklanma emri olan eyhler arasndaki silahl bir ayaklanmay istemediinden, ancak halkn kendiliklerinden yaptklar silahl harekete mani olamayarak naslsa onlara katlm bulunduundan bahsediyordu. Ayaklanmann sebebi olarak da, `eriat ahkamna riayet edilmesi [uyulmas] arzusunu gsteriyordu. eyh Sait ile durumalar birlikte yaplan ve saylar sekseni geen sanklar kmesi iinde bulunan Vartolu Binba Kasm [Ata] Bey'den maada [baka] btn sulular gibi, eyhin byk bir inat ve srarla inkar veya saklamakta devam ettii iki hakikat vard: 1 - Krtlk davas gtmedii, 2 - Piran ziyaretinden evvel, bakumandanln yapt isyann `musammem ve mrettep [dnlm ve planlanm] olmad hususlar. eyh Said, isyan harekatna dair hemen her eyi bilindii gibi sylemekten hi ekinmedii halde, bahsi geen iki nokta hakknda gayet ketum olmay bir an terketmiyordu."[1] Grld zere, ark Istiklal Mahkemesi Savcs Ahmet Sreyya [rgeevren], eyh Said ile dier ahsiyetlerin davann son gnne kadar dahi "Krtlk davas gtmedikleri" ynndeki tutumlarnda srarla direndiklerini itiraf etmesine ramen, bilerek, hukuku ineyerek ve nyargyla hareket ederek, davaya "Krtl" bulatrmaktan geri kalmad. ********** Devam edecek inaallah... ********** KAYNAK: [1] Ahmet Sreyya rgeevren, eyh Sait Isyan ve ark Istiklal Mahkemesi, Istanbul 2002, sayfa 20-21, 274275.

****************************** ****************************** ******************************

eyh Said (rh.a) Dosyas - 10


u ana kadar paylatmz dokuz blmde btn bulgu ve belgelerin isyann "dini" bir isyan olduunu gstermektedir... Buna ramen mahkeme karar mealen; "dini alet ederek milli bir isyan" eklindedir. Bu blmde mahkeme karar ile "szde" sanklarn isimlerine yer vereceiz, baz isimler soyisim olmadndan dolay ayndr. Bu isimler hakknda detayl bilgi edinmek isteyenlerin konunun altna yorum yapmalar yeterli olacaktr. Kararda 11 yandaki bir ocuun 10 yl hapse mahkum olduunu greceksiniz. Ey Atatrkler, hani insan haklar nerde?? Allah (celle celaluhu) rahmet eylesin... ********** Mahkemenin, Savcln iddias ile "sanklarn" son sz ve mdafaalarn dinledikten sonra, ittihaz eyledii 28 Haziran 1341 [1925] tarih ve 341/69 numaral karar, ayn gn, Mahkeme Bakan tarafndan, ak celsede "sanklara" tebli edildi. Mahkeme kararnda yle deniliyordu: "Din ve eriat alet ittihaz ederek, hakikatte `mstakil bir Islam Krt hkmeti kurmak[1] maksat ve gayesiyle eyh Said'in vukua getirdii msellah [silahl] isyan ve ihtilal hareketlerine muhtelif ekil ve suretlerde karp katlarak isyann devam ettii haftalar ve aylar boyunca, birok ehir, kasaba ve kyleri devlet ve hkmet zabta ve askeri kuvvetleriyle, kanl ve harp halinde, arpmak suretiyle- zapt ve igal eden ve ihtilal blgesindeki en mhim vilayet merkezlerinden Diyarbakr ehrini dahi muhasaraya alan ve orada dahi inat ve srarla harp ve ktalden ekinmeyen ve nihayet uradklar acz ve mahrumiyetten sonra tutulduklar gnlere kadar birok asker, zabit ve vatandalar cerh, ehit, esir eden, sirkatler, gaspler, yamalar yapan ve yaptran ahslardan olduklar iddiasyla muhakemeleri icra edilmi olan seksenbir sanktan; 1. eyh Said (Palu'lu, Nakibendi Tekkesi eyhi), 2. Melekanl eyh Abdullah, 3. Kamil Beg, 4. Baba Beg, 5. eyh erif, 6. Fakih Hasan Fehmi, 7. Hac Sadk, 8. eyh Ibrahim, 9. eyh Ali, 10. eyh Celal, 11. eyh Hasan, 12. Mehmet Beg, 13. Mustafa Beg, 14. Salih Beg, 15. eyh Abdullah, 16. eyh mer, 17. eyh Adem, 18. Kadri Beg, 19. Molla Mahmud, 20. eyh emseddin, 21. eyh Ismail, 22. eyh Abdllatif, 23. Molla Emin, 24. Ali Arab Abdi Beg,

25. Mehmet Beg, 26. Sleyman Beg, 27. Molla Cemil, 28. Sleyman Beg, 29. Sleyman Beg, 30. Tahir Beg, 31. Mahmut Beg, 32. eyh Ali, 33. Hac Halid, 34. Timur Aa, 35. Abdllatif Beg, 36. Mehmet Beg, 37. Sleyman Beg, 38. Bahri Beg, 39. eyh Cemil, 40. Yusuf Beg, 41. Ali Badan Beg, 42. Halid Beg, 43. Halid Beg, 44. Tahir Beg, 45. Tayip Ali Beg, 46. erkes, 47. Jandarma Hamid, 48. Hseyin Hilmi Bey, 49. Hasan (Hani'li Salih Beg'in olu, 11 yanda), isyann asli faillerinden olarak "idam cezasna" mahkum edildiler. Ancak bunlardan apakur Kaymakam Hseyin Hilmi Bey'in evvelce, muhtelif zaman ve mahallerde vatani hizmetleri olduu anlald iin gemi bu hizmetlerinin hafifletici sebep olarak kabul ile idam cezasnn 15 sene krek cezasna tahviline, Salih Beg'in olu Hasan'n da 15 yan ikmal etmemi olmasna binaen onun hakkndaki idam cezasnn da `berayi slah 10 sene hapse evrilmesine ittifakla karar verilmitir.[2] ********** Devam edecek inaallah... ********** KAYNAKLAR: [1] Baz kaynaklarda ise bu husus; "din ve eriat alet ittihaz ederek ayaklanmaya katldklar ve laik cumhuriyeti ykma amacn gttkleri" eklinde ifade edilmitir. (Sadk Albayrak, Trkiye'de Din Kavgas, amil Yaynevi, Istanbul 1984, sayfa 221). [2] Ahmet Sreyya rgeevren, eyh Sait Isyan ve ark Istiklal Mahkemesi, Istanbul 2002, sayfa 274-278. ****************************** ****************************** ******************************

eyh Said (rh.a) Dosyas - 11


(eyh Said idam ediliyor fakat Krt ahslar beraat ediyor... Bu bile, eyh Said ayaklanmasnn bir "Krt isyan" olmadn gsteren delillerden biridir.) Devam ediyoruz...

Bylece, 13 ubat 1925 tarihinde Piran'da balayan Islami/Nakibendi direniinin ynetici kadrolarndan eyh Said ile birlikte toplam 47 ahsiyet, Mahkemece verilen idam karar zerine, 29 Haziran 1925 Pazartesi gn saat 03:00 sralarnda, Diyarbakr'n Dakap mevkiinde kurulan 47 sehpada aslarak idam edilmitir. eyh Said, idam edilmeden ksa bir sre nce, "Son Saat" Gazetesi muhabirinin not defterine Arapa olarak u cmleyi yazmtr: "Mcadelem, Allah ve din uruna ise, daraacnda aslmama perva etmem. Muhammed Said Palewi"[1] Idam sehpasna gtrlrken de; "Yarn maher gnnde hepimiz muhakeme olacaz (hesaplaacaz)" deyip, Kelime-i ahadet getirmi ve ardndan aslmtr.[2] KRT AHISLARIN BERAATI eyh Said ve ayaklanmada yer alan mcadele arkadalarnn savunmalar boyunca reddettikleri "Krtlk davas" ithamn kastl olarak iddianameye koyarak, onlar ilemedikleri bu "su" ile yarglayan ve idama mahkum eden ark Istiklal Mahkemesi, o dnem ncesi ve esnasnda "siyasi Krtlk" faaliyetlerinin bizzat iinde bulunan Diyarbakr'l Cemil Paa oullarndan Kadri, Ekrem, mer, Cevdet, Memduh ve Muhiddin iin, "haklarndaki ihbarlarn kanuni mesuliyeti mstelzim fiillerden olmad anlaldndan beraatlerine karar verilmitir"[3] diyerek, ad geenleri serbest brakmtr. Zaza ahsiyetleri Kemalist rejim tarafndan idam sehpalarnda sallandrlrken, bugn kimi evrelerce yere ge sdrlamayan Kadri Cemilpaa, kardei Ekrem Cemilpaa ve dier tannm "Krt zevatn" ark Istiklal Mahkemesi'nce serbest braklmalar bile, eyh Said ayaklanmasnn bir "Krt isyan" olmadn gsteren delillerden biridir. ********** Devam edecek inaallah... ********** KAYNAKLAR: [1] Son Saat Gazetesi, 8 Zilhicce 1343 (30 Haziran 1341/1925), sayfa 1; Sadk Albayrak, Irtica'n Tarihesi-4, Devrimler ve Gerici Tepkiler, sayfa 97. [2] Hasan Hseyin Ceylan, Cumhuriyet Dnemi Din-Devlet Ilikileri, Risale Yaynlar, Istanbul 1991, sayfa 246. [3] Ahmet Sreyya rgeevren, eyh Sait Isyan ve ark Istiklal Mahkemesi, Istanbul 2002, sayfa 278-279. ****************************** ****************************** ******************************

eyh Said (rh.a) Dosyas - 12


(Mahkeme kararnda ayrca "Tekke ve Zaviyelerin kapatlmas" eyh Said isyannn "dini" bir isyan olduuna baka bir delildir.) Devam ediyoruz... ark Istiklal Mahkemesi'nin eyh Said davasna ilikin kararnda ayrca, tekke ve zaviyelerin kapatlmas hususu da bulunmaktadr. Mahkeme'nin, "isyanlarn kmasnda tekke ve zaviyelerin dini yaplar ve dini etkinlikleri byk ehemmiyet arzetmektedir" diyerek, tekke ve zaviyeleri birer "menba- er ve fesad yuvas" addetmesi sonucu, Savcln 29 Haziran 1925 tarihli tebligatyla Isyan Blgesi Istiklal Mahkemesi mntkas

dahilindeki tekke ve zaviyelerin faaliyetlerine son verilmitir.[1] Baslangta bir kanuna dayanmadan ve sadece Istiklal Mahkemesi'nin, "menba- er ve fesad yuvas" dncesine dayanlarak kapatlan tekke ve zaviyeler, bu tarihten 5 ay sonra, 30 Kasm 1925 tarihinde Trkiye Byk Millet Meclisi'nce karlan 677 sayl kanunla ve ayn dnceyle Trkiye genelindeki btn tekke ve zaviyeler hkmet tarafndan kapatlmtr.[2] Tekke ve zaviye denilen dini kurumlarn kapatlmas konusunun ilk olarak eyh Said ayaklanmasna ilikin dava dosyasnda yer almas ve bilahare bunlarn lavedilmesinin kararlatrlmas, ayaklanmann dini nitelikli ynn ok berrak bir ekilde ortaya koyan bir baka faktrdr. ********** Devam edecek inaallah ********** KAYNAKLAR: [1] Ergn Aybars, Istiklal Mahkemeleri, Cilt: I-II (1923-1927), Dokuz Eyll niversitesi Yaynlar, Izmir 1988, sayfa 182. [2] TBMM Zabt Ceridesi, c.19, sayfa 145-165, 312; Dstur, c.7, sayfa 112. (Meclis tutanaklar) ****************************** ****************************** ******************************

eyh Said (rh.a) Dosyas - 13


eyh Said isyannn "dini" bir isyan olduuna baka bir delil ise "dindarlarn" cezalandrlmasdr. eyh Said Efendi ve arkadalarnn idamlarnn akabinde, Mahkeme Savclnca karlan tebligat ile faaliyetlerine son verilen isyan blgesindeki tekke ve zaviyelerle ilikisi olan olmayan yzlerce dindar insann sevkedildii ark Istiklal Mahkemesi tarafndan kimisi idama, kimisi de muhtelif hapis cezalarna arptrlmak suretiyle, Kemalist rejime muhalif kesimler susturulmaya alld. Bunlardan, Istanbul basnna yansyan birka rnee burada yer vermeyi yararl buluyoruz: - 18 Temmuz 1925: Maden'li Hafz Osman Efendi[1] - 20 Temmuz 1925: Palu'lu Hac Mehmed, Kasap Sleyman Efendi ve Selman Faris Efendi[2] - 23 Temmuz 1925: Elazl Abdullah ve Hasan Efendi[3] - 27 Temmuz 1925: Elazl isyanclardan Seyfullah ve mer Efendi[4] - 04 Eyll 1925: Osmaniye [Ergani] isyanclarndan Zlfikar Hoca ve Temir Efendi, idam edildiler.[5] - 12-24 Eyll 1925: Elaz'da halk cumhuriyet aleyhinde ayaklanmaya sevkeden, zellikle blgede eyh ve Seyid nvanlaryla tannan toplam 110 kii idama mahkum edildi. 12 gn ierisinde 1855 kii mahkemeye karld ve 110'u idam olup, dierleri deiik ar cezalara arptrldlar.[6] - 19 Eyll 1925: Palu'lu Said ve 8 arkada, Palu halkn dini ynden tahrik ederek isyana kkrtmaktan dolay idama mahkum edilip, 20 Eyll 1925'te aslarak idam edildiler.[7] - 22 Kasm 1925: Eski Dersim Mebusu Hasan Hayri Bey ve Galip Bey, Dersim blgesinde dini siyasete alet etmekten ve siyasi nfuzuna gvenerek halkn ayaklanmasna yardmc olmaktan idama mahkum edildiler ve

23 Kasm'da asldlar.[8] - 28 Aralk 1925: Palu'lu Hasan olu Ibrahim, Zafi olu Molla Yusuf, Cundullah olu Feyzi, Hazo ayaklanmasna katldklar gerekesiyle yarglanan mahkumlardan ilk etapta yakalanan 140 kii iinden bunlar hemencecik idama mahkum edildiler.[9] - 01 Ocak-15 ubat 1926: "Gerici hareketlere katldklar ve irticakarane faaliyetlerde bulunduklar" gerekesiyle 909 kii hakknda karar verildi. 2.5 aylk gibi bir zaman zarfnda yarglamas bitenlerden 57 kii idam edildi.[10] - 11 Mart 1926 tarihine kadar, apakur'lu kr Efendi, Ali olu Said, Ali olu Faik, Ali olu Ibrahim, Mehmet olu Selim, mer olu Ahmed, Safa olu Osman, Mehmed olu Abdlkerim, Ibrahim olu Ali, Molla Hac Yusuf, Cndiolu Feyzullah, Hasan olu Osman, Halil olu Mustafa, Silo Ahmed, Yaar olu mer, Davud Efendi, Veysel ve ayrca Tiran airetinden 10 kii daha idam edildiler.[11] - 11 Mart-25 Mart 1925 aras, Hazo ayaklanmasyla ilgili olarak 21 kii daha idam edildi. Bu arada yakalandktan sonra hemen idam edilmek zere de 56 kiiye gyabi idam cezas verildi.[12] - 06 Temmuz 1926: Nakibendi eyhi Seyid Pir Ahmed ile 10 arkada idama mahkum edildi.[13] - 10 Mays-18 Temmuz 1926 arasnda, bir aylk zaman zarfnda Diyarbakr'da 840 kii yargland. Bunlardan 30 kii idam edildi, 420 kii deiik cezalara arptrld, dierleri hakknda beraat karar verildi.[14] - 20 Austos 1926: Elaz Mfts Kemaleddin Efendi ve ailesinden 5 kii idam edildi.[15] Bunlar, sadece ark Istiklal Mahkemesi'nin yarglad kiilerden birka rnek tekil etmektedir. Ayaklanma balar balamaz ilan edilen rfi Idare [Skynetim] Mahkemelerinin, yarglamaya gerek grmeden idam ettii yzlerce belki binlerce insann mevcudiyeti de ayrca hesaba dahil edilmelidir. ********** Devam edecek inaallah ********** KAYNAKLAR: [1] Hakimiyet-i Milliye Gazetesi, 19-20 Temmuz 1925. [2] Hakimiyet-i Milliye, 22 Temmuz 1925. [3] Hakimiyet-i Milliye, 23-26 Temmuz 1925. [4] Hakimiyet-i Milliye, 30 Temmuz 1925. [5] Hakimiyet-i Milliye, 06 Eyll 1925. [6] Hakimiyet-i Milliye, 12-25 Eyll 1925. [7] Hakimiyet-i Milliye, 21 Eyll 1925. [8] Hakimiyet-i Milliye, 24 Kasm 1925. [9] Hakimiyet-i Milliye, 30 Aralk 1925. [10] Hakimiyet-i Milliye, 19 Subat 1926. [11] Hakimiyet-i Milliye, 11 Mart 1926. [12] Hakimiyet-i Milliye, 11-25 Mart 1926.

[13] Hakimiyet-i Milliye, 07 Temmuz 1926. [14] Hakimiyet-i Milliye, 10 Mays-19 Temmuz 1926. [15] Hakimiyet-i Milliye, 21 Austos 1926. Ayrca baknz; Hasan Hseyin Ceylan, Cumhuriyet Dnemi Din-Devlet Ilikileri, Risale Yaynlar, Istanbul 1991, sayfa 248-250. ****************************** ****************************** ******************************

eyh Said (rh.a) Dosyas - 14


Bu blmde M. Kemal dndaki baz devlet adamlarnn (ki M. Kemal'in grlerine 5'inci blmmzde yer vermitik) eyh Said (rh.a) ayaklanmas hakkndaki fikir ve deerlendirmelerini, herhangi bir yoruma lzum hissetmeden aynen aktaryoruz: Irtica ile "dinin" kast edildiini hatrlatmamza gerek yok sanrm. *** 1 - Ismet Inn (Eski Cumhurbakan): "Dou isyan bir irtica idi. Hakiki bir irtica idi. O zamanki ortamda memleketin siyasi hayat karkt. Cumhuriyetin ilan, cumhuriyetin devlet dzenine getirdii deiiklikler Istanbul efkarnda, matbuatta[basnda], pek geni tepkilere sebep olmutu. Dou isyan bunun bir neticesidir. Hi phemiz yoktu bizim. Memleketin yeni bir siyasi rejime girmesi ve siyasi rejimin zerinde memleketin bunu kabul etmemi olduu phesini, midini veren geni bir mnakaa ve propaganda hayatnn tesiri.. ark isyan bunun neticesi olarak kmt."[1] *** 2 - Yine Ismet Inn (Eski Cumhurbakan): "eyh Said, harekat esnasnda dini kurtarmak davasn aktan ortaya atm bulunuyor. `Hilafet kalkmtr, din tehlikededir, dini kurtarmak lazmdr. Davalar, bu. eyh Said, isyan hareketini, bylece btn memlekete milli bir hareket olarak deil, bir din hareketi olarak gsteriyor. Her taraf harekete geirmek sevdasndadr... eyh Sait isyann dorudan doruya ngilizlerin hazrlad veya meydana kard hakknda kesin deliller bulunmuyor."[2] *** 3 - Celal Bayar (Eski Cumhurbakan): "eyh Said'in 1925'lerde yapmak istediini, Humeyni [Iran Islam devriminin lideri] gnmzde yapmaktadr."[3] *** 4 - Sleyman Demirel (Eski Cumhurbakan): "Trkiye'de irtica laflar, eyh Said isyanyla beraber balar. eyh Said isyan mahkemesinin iddianamesinde irtica vardr. Terakkiperver Cumhuriyet Frkas'nn ve Serbest Frka'nn kapatlmasnda da bu iddialar vardr."[4] *** 5 - Sadi Koas (Eski Babakan):

"Bu ayaklanmada grlen ve iddia edilen en nemli gereke dini idi. Laik devlet anlayn hazmedememi, zellikle d mihraklarn tahrik ettii szde dindar eyh Said ve benzerlerinin akladklar tek gereke, `din elden gidiyor sloganyd."[5] *** 6 - Hikmet Kvlcml (Sosyalist lider): "eyh Said isyan gerek milli, gerekse milletleraras mikyasta [lde] irticai idi."[6] *** 7 - Rza Nur (Tarihi, ilk Milli Eitim Bakan): "eyh Said gayet dindar bir adamm. Medreseler ve tekkelerin ilgas, apka giydirilecei ayias bu adam tehyic etmiti [heyecanlandrmt]. Isyan etti. Resmi tahkikat asla milli bir Krt isyan olmadn gstermitir. Ben bunu orada Istiklal Mahkemesi reisliini yapan Ali Saib'e de sordum. O da `asla Krtlk meselesi yoktur, srf dindir dedi."[7] ********** Devam edecek inaallah ********** KAYNAKLAR: [1] Abdi Ipeki, Inn Atatrk' Anlatyor, Istanbul 1981, sayfa 25, 26. [2] Ismet Inn, Hatralar, 2.Kitap, Bilgi Yaynevi, Ankara 1987, sayfa 202. [3] Kurtul Altu, Celal Bayar Anlatyor, Kritik Olaylarn Perde Arkas, Tercman Gazetesi, 12 Ekim 1986. [4] Tercman Gazetesi, 30 Temmuz 1986, sayfa 9. [5] Nokta Dergisi, Say: 25 (28 Haziran 1987), sayfa 17. [6] Hikmet Kvlcml, Ihtiyat Kuvvet: Milliyet (ark), Yol Yaynlar, Istanbul 1979, sayfa 194. [7 Rza Nur, Hayat ve Hatratm, cild 4, Istanbul 1967, sayfa 1324. ****************************** ****************************** ******************************

eyh Said (rh.a) Dosyas - 15


Bu blmde eyh Said isyannn "dini" bir isyan olduunu ispat sadedinde Tarihi ve bir bilim adamn referans gstereceiz. 1 - Cemal Kutay (Tarihi): "Isyann gayesi dini kurtarmak ve bilhassa Osmanl Halifeliini yeniden kurmak eklinde gsterilince, Genc ve Diyarbakr dnda bulunan ve eyh Said'in manevi nfuzu altnda bulunmayan Krt airetleri isyana iltifat etmedi."[1]

*** 2 - evket Sreyya Aydemir (Tarihi): "Isyan bir milli hareket, yani Krtlk, Krt istiklali gibi sloganlarla deil, `dini kurtarmak, eriat kurmak gibi dumanl, snrlar belirsiz tahriklerle balad. Isyan bir hafta gibi ksa bir zaman iinde baz vilayetlere yaylmakla beraber, daha ziyade bir `beyler, eyhler isyan olarak kald. Bu beylerin, eyhlerin iradelerine bal olarak isyana srklenen kullarn, mritlerin nemli yekunlara varmasna ramen, bir halk hareketi halini almad. Krtlerle meskun btn blgelerde, milli bir hareket haline gelmedi. Bu sebeple baz yazarlarn kulland ifadeye ramen, eyh Said isyann, bir Krt isyan olarak vasflandrmak zordur."[2] *** 3 - Ilhan Murad Bardak (Tarihi): "1925 ylnda kan eyh Said ayaklanmasnda, dava bamsz devlet sorunu deildir. eyh Said'in ihtilal deil, istekler beyannamesi ele gemeden, kendisi idam edilmitir. Bu belge, bildiimiz bir devlet kuruluundadr. Iinde sadece, Islami beraberliin neden ihmal edildii anlatlr ve kendilerinin devlete sadakatleri hikaye edilir."[3] *** 4 - Orhan Trkdoan (Bilim Adam): "Manisa'da Nakibendi tarikatna mensup olan Giritli Mehmet ve arkadalarnn tekke ve tarikatlarnn kapatlmasna tepki olan ayaklanmalar, 1925 ylnn ubatnda Nakibendi tarikatnn en youn olduu Dou blgesinde patlak veren eyh Sait ayaklanmas ile ortak noktalar tar. Dou ayaklanmasnn ba yneticisi olan Nakibendi eyh Sait; dinin elden gittii gerekesi ile eyleme geti."[4] ********** Devam edecek inaallah ********** KAYNAKLAR: [1] Cemal Kutay, Trkiye Istiklal ve Hrriyet Mcadeleleri Tarihi, cilt: 19, sayfa 11505. [2] evket Sreyya Aydemir, Tek Adam Mustafa Kemal, Cilt: 3, Istanbul 1975, sayfa 225-227. [4] Zaman Gazetesi, 06 Austos 1991. [5] Orhan Trkdoan, Tepedeki Adam: Mustafa Kemal, Atatrk niversitesi 50.Yl Armaan, Say: 2, sayfa 426. ****************************** ****************************** ******************************

eyh Said (rh.a) Dosyas - 16


Bu blmde eyh Said isyannn "dini" bir isyan olduunu 8 yazarn konu hakkndaki yazdklar ile ispatlayacaz. 1 - Necip Fazl Ksakrek (Yazar):

"eyh Saidin Ingilizlerin adam ve mstakil Krtlk ideali peinde olduu eni [irkin] bir yalandr. yle olsayd ilk baarlarnn ardndan cenup [gney] istikametinde snra doru sarkar, Irak Krtleri ve Ingilizlerle irtibat kurar ve davasna, gerilerini ve yardm kaynaklarn salam olarak bellibal bir evre iinde giriirdi. (...) Btn bu hadiselerin seyri de gsterir ki, eyh Said d ve yabanc desteklerle alakal olmakszn srf kendi bana ve sadece inanc urunda hareket etmektedir."[1] *** 2 - Feridun Kandemir (Yazar): "eyh Said'in peine takt adamlarla ayaklanmas suretiyle balayan bu isyan, asla bir `Krt isyan deil, memlekette, bilhassa o devirlerde sk sk grlen mevzii ayaklanmalardan biri idi."[2] *** 3 - Mahmut Gololu (Yazar): "Islam dininin en banaz ve tutucu olanlarn iinde toplam olan Nakibendi tarikatnn en ok etkili olduu Dou blgesinde; hkmetin dinsizlii, milletin dinsizlie gtrld, dinin kaldrlmak istenildii, dinin yitirilmekte olduu, bunu nlemek gerektii gibi sylenti ve propagandalarla devrim tepkilerinin belki de en by denebilecek olan ayaklanma balad."[3] *** 4 - Metin Toker (Gazeteci-Yazar): "eyh Said, bir Krt lideri gibi davranmaktan ziyade bir `kar ihtilalin ilk darbecisi gibi hareket ediyordu ve at bayrak, hilafet bayrayd, eriat bayrayd."[4] *** 5 - Uur Mumcu (Gazeteci-Yazar): "eyh Said ve yarglanan dier eyhler, amalarnn `Krtlk olmadn, `din uruna kyam ettiklerini sylemilerdi. Gerekten de ayaklanmann kkeninde dinsel duygular yer almaktayd. Trk-Krt elikisi sz konusu bile deildi. eliki, laik devlet ile Nakibendi tarikat arasndayd."[5] *** 6 - Ismail Beiki (Yazar): "Doudaki airet reisleri, ok eitli grevleri bir arada yrtyorlard. Baz airet reisleri sadece airet reisi olarak kaldklar halde, bazlar airet reislii ile birlikte dini reislii, yani eyhlii de beraber yrtyorlard. Bazlar ise, hem airet reisi, hem dini reis, hem de milli liderlik fonksiyonlarn benimsemilerdi.. eyh Sait, byle bir liderdir. eyh Sait, Palu ve Hns'taki esitli medreselerin kurucusu, yani Palevi Tarikat'nn da ba olduu gibi, evredeki airetlerin de reisidir. Bu fonksiyonun onda birlemesi kendisini ok gl klm ve merkezle meydana gelen en byk atmann liderliini yapmtr. Fakat uras muhakkak ki, eyh Sait hareketinin ulusal bir nitelii yoktur.. eyh Sait isyan merkezin yetkilerine kar yaplan ilk byk k olmutur. Bu isyanda tamamen dini sloganlar kullanlm ve hareket tamamen irticai mahiyette bir hareket olmutur. Bu hareketin geni kapsaml oluunun en nemli sebebi, isyann lideri olan eyh Sait'in yukarda sz konusu ettiimiz fonksiyonlara (airet liderlii ve tarikat liderlii) sahip olmasdr."[6] *** 7 - Ilhan Seluk (Gazeteci-Yazar): "eyh Said ayaklanmasnda, cumhuriyetiler ile eriatlar arptlar. atmadaki `etnik renk, olayn toplumbilim asndan zn saptramaz. Bilimsel yaklam, etnik ayrmn da altn izmekle birlikte, tarihsel dnmn cumhuriyeti-eriat elikisini ne karmak zorundadr."[7] ***

8 - Yavuz Bahadrolu (Yazar): "eyh Said, slam Dini adna ayaklandn sylyor ve herkesi `eriat savunmaya davet ediyordu. Bu anlamda yaynlad bildirilerde, `eriat iin savaanlarn lideri anlamna gelen bir mhr kullanyordu. Yani bu ayaklanma resmi azlarn yanstt gibi, bir `Krt ayaklanmas deildi."[8] ********** Devam edecek inaallah ********** KAYNAKLAR: [1] Necip Fazl Ksakrek, Son Devrin Din Mazlumlar, Byk Dou Yaynlar, 10. Bask, Istanbul 1990, sayfa 53, 54, 56. [2] Feridun Kandemir, eyh Said Isyan, Inci Dergisi, Say: 16 (28 Haziran 1952), sayfa 20. [3] Mahmut Gololu, Devrimler ve Tepkileri (1924-1930), Banur Matbaas, Ankara 1972, sayfa 101. [4] Metin Toker, eyh Said ve Isyan, Akis Yaynlar, Ankara 1968, sayfa 17. [5] Uur Mumcu, Halklar Kardetir, Milliyet Gazetesi, 03 Mart 1992, sayfa 7. [6] Ismail Beiki, Dou Anadolu'nun Dzeni, Sosyo-Ekonomik ve Etnik Temeller, E Yaynlar, Istanbul 1969, sayfa 210, 212. [7] Ilhan Seluk, Kyam!.., Cumhuriyet Gazetesi, 07 Austos 1991, sayfa 2. [8] Yavuz Bahadrolu, eyh Said isyan neden kt?, Yeni Akit Gazetesi, 23 Ocak 2011. ****************************** ****************************** ******************************

eyh Said (rh.a) Dosyas - 17


eyh Said ayaklanmasn irdeleyen birok yabanc yazarn grleri de, isyann "Islami" nitelikli olduu noktasnda birlemektedir. Baz yabanc yazarlarn, ayaklanmann niteliine ilikin grleri yle: *** 1 - Thomas Bois: "Piran'l eyh Said'in 1925'teki isyan, honutsuzluun ilk iareti olmutur. Mslmanlarn fanatizmi olarak nitelendirilen bu isyan, Cumhuriyetin reformlarn tehdit etmesi nedeniyle feodal kalntlarn ve halifeliin Atatrk tarafndan tamamen kaldrlmasna kar dzenlenmitir."[1] *** 2 - Arnold J.Toynbee: "eyh Said 13 ubat'ta isyan bayran am ve birka hafta iinde ayaklanmay geni bir blgeye yaymt. Isyanclarn programlarnn balca maddeleri, M. Kemal Paann laik hkmetinin kaldrd eriat geri getirmek ve Sultan Hamid'in (2. Abdulhamid radyallahu anh) oullarndan Selim Efendi'yi Sultan ve Halife

ilan etmekti."[2] *** 3 - Lord Kinross: "Piran'da balayan ve Dou illerine yaylan isyann elebas eyh Sait adnda Hnsl bir airet bakan idi. O blgedeki Nakibendi dervilerinin de ba olan eyh Said, airetini, halifeliin kaldrlmasna ve Kemalist hkmetin `kafirce siyasetine kar ayaklanmaya ard. 13 ubat 1925'te, birka haftalk srekli bir propagandadan sonra `Allah'n emriyle isyan ilan etti. Yeil Mslman sanca altndaki kuvvetleri, eriat geri getirmek amacyla, blgeye yaylarak hkmet binalarn ele geirdiler.(...) Yerden ve havadan; Halife'nin kendilerinden fedakarlk istediini, halifelik olmadan Mslmanln da olamayacan bildiren beyannameler datlyordu. eriat geri getirilmeli; okullarda dinsizlik reten, kadnlar yar plak gezdiren hkmetin ba ezilmeliydi. eyh Sait, Krt istiklali yerine din davas ile ortaya kt iin komu kabilelerden kendine fazla taraftar toplayamamt. Bunlar bir Nakibendi derviinin ruhani bakanln kabule yanamyorlard..[3] ********** Devam edecek inaallah... ********** KAYNAKLAR: [1] Thomas Bois, The Kurds, Beyrut 1966. [2] Arnold J.Toynbee, Trkiye: Bir Devletin Yeniden Douu (ev.Kasm Yargc), Milliyet Yaynlar, Istanbul 1971, sayfa 288. [3] Lord Kinross, Atatrk: Bir Milletin Yeniden Douu, Milliyet Yaynlar, Istanbul 1965, sayfa 605, 607, 610, 611. ****************************** ****************************** ******************************

eyh Said (rh.a) Dosyas - 18 ve SON


eyh Said ayaklanmasn irdeleyen birok yabanc yazarn grleri de, isyann "Islami" nitelikli olduu noktasnda birlemektedir. Bir nceki blmde 3 yabanc yazarn, ayaklanmann niteliine ilikin grlerine yer vermitik... Bu blmde de 3 farkl yabancnn grne daha yer vererek "eyh Said (rh.a) Dosyas"n noktalyoruz. Islam iin savaan herkesten Allah (celle celaluhu) raz olsun. (Fotoraf: 29 Haziran 1925 tarihli "Vakit" gazetesi) *** 1 - Bernard Lewis: "Ayaklanmay, `Allahsz Cumhuriyeti devirmeyi ve Halife'yi geri getirmeyi isteyen dervi ve eyhler ynetmiti.[1] *** 2 - Paul Gentizon:

"eyh Said, din adna `Cumhuriyetin imansz nclerine kar koydu..[2] *** 3 - Martin van Bruinessen: eyh Said'in kendisi ok dindar bir adamd ve Trkiye'deki laiklik reformlarna iten bir kzgnlk duyuyordu.. Hareket `cihad olarak adlandrld. eyh Said, `Emir'l-Mcahidin (Mcahidlerin Amiri) unvann ald."[3] ********** KAYNAKLAR: [1] Bernard Lewis, Modern Trkiye'nin Douu (ev.M.Kratl), 2.Bask, Ankara 1984, sayfa 266. [2] Paul Gentizon, Mustafa Kemal ve Uyanan Dou, (ev. Fethi lk), T.C. Kltr ve Turizm Bakanl Yaynlar, Ankara 1983, sayfa 106. [3] Martin van Bruinessen, Agha, Shaikh and State, On the Social and Political Organization of Kurdistan, Utrecht 1978, 468 s.; Trke basm: Aa, eyh ve Devlet, Krdistan'n Sosyal ve Politik rgtlenmesi (ev.Remziye Arslan), z-Ge Yaynlar, Ankara [tarihsiz (1992?)], sayfa 370. NOT: Bu almamzda byk lde Cihad Kar'n; "eyh Said Zaza Ayaklanmas ve Gerekler" balkl aratrmasndan istifade edilmitir... Bizim de azmsanmayacak derecede katkmz olmutur. ******************** ******************** ********************

Islam ne diyor, M. Kemal ne diyor ??


M. Kemal Atatrk; "G birdir ve o milletindir." Cevap; Fussilet Suresi 15 - d kavmine gelince onlar yeryznde byklk tasladlar ve: Bizden daha kuvvetli kim vardr? dediler. Onlar kendilerini yaratan Allah'n kendilerinden daha kuvvetli olduunu grmediler mi? Onlar bizim yetlerimizi bile bile inkr ediyorlard. ************************************************ M. Kemal Atatrk; "Mill egemenlik yle bir nurdur ki, onun karsnda zincirler erir, ta ve tahtlar yanar, yok olur. Milletlerin esareti zerine kurulmu messeseler her tarafta yklmaa mahkmdurlar." Cevap; Tevbe Suresi 32 - Allah'n nurunu azlaryla sndrmek istiyorlar, Allah da raz olmuyor. Fakat kfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlamay diliyor. En'am Suresi 122 - l iken hidayetle dirilttiimiz, kendisine insanlar arasnda yryecek bir nr verdiimiz kimse, karanlklar iinde kalp, ondan kamayan kimse gibi olur mu? Fakat kfirlere, yaptklar, byle ssl gsterilir.

************************************************* M. Kemal Atatrk; "Mill egemenlik urunda canm vermek, benim iin vicdan ve namus borcu olsun." Cevap; Al-i Imran Suresi 32 - De ki, Allah'a ve Peygamber'e itaat edin! Eer aksine giderlerse, phe yok ki Allah kfirleri sevmez. ************************************************** M. Kemal Atatrk; "Yeni Trkiye Hkmetinin z cevheri mill hkimiyettir. Milletin kaytsz ve artsz hkimiyetidir." Cevap; Bakara Suresi 107 - Bilmez misin ki, hakikaten gklerin ve yerin mlk Allah'ndr, hepsi O'nundur. Size de Allah'dan baka ne bir dost, ne de bir yardmc vardr. Ahzap Suresi 36 - Bununla beraber Allah ve Resul bir ie hkmettii zaman, gerek mmin bir erkek ve gerekse mmin bir kadn iin, o ilerinde baka bir tercih hakk yoktur. Her kim de Allah ve Resulne i olursa ak bir sapklk etmi olur. ************************************************** M. Kemal Atatrk; "Ne mutlu Trkm diyene!" .... "Bir Trk dnyaya bedeldir." .... "Trk milleti kahramanlkta olduu kadar, istidat ve liyakatte de btn milletlerden stndr." ************************************************** Cevap; ALEMLERE RAHMET OLARAK GNDERILEN HZ. MUHAMMED (sallallahu aleyhi ve sellem) EFENDIMIZDEN: ************************************************** "Milliyetilie davet eden bizden deildir!.. Milliyetilik iin arpan bizden deildir!.. Ve milliyetilik urunda len de bizden deildir..." (Ebu Davud) "Bu nesepleriniz, kfr tarlanz deildir, hepiniz Adem'in ocuklarsnz. Hi kimsenin, dierine din ve takvadan baka bir eyle stnl yoktur." (Ahmed b. Hanbel) "Btn insanlar dem ile Havva'nn ocuklardr... Allah kyamet gnnde soy ve neseplerinizden dolay sizi sorguya ekmez. phesiz Allah katnda en deerliniz, O'na kar gelmekten en ok saknannzdr." (Taberi) Hz. Peygamber (s.a.v.) baba ve atalaryla vnen kimselere ok ar ifadelerle fkelerini yadrm ve yle buyurmutur: "yle milletler gelecek ki, lm babalar ile vneceklerdir. te onlar cehennemin kmrleridir. Ve onlar, Allah katnda pislii burnu ile yuvarlayan bceklerden daha basittir!.. Allah sizden cahiliyet devrinin vnmesini ve babalarla byklenmeyi kaldrmtr. nsanlar iki gruptur: ya muttaki mmin ya da perian kafir! Btn insanlar dem'in ocuklardr. dem de topraktan yaratlmtr." (Tirmizi, Beyhaki, Ebu Davud) Veda haccnda, haram ayda ve haram beldede binlerce insan, slam Peygamberini dinlerken Rasulullah (S.A.V.) Veda hutbesini irad etti. Orada ilan edilen esaslardan birisi u idi: "Ey nsanlar! Rabbiniz birdir. Dikkat ediniz. Hi bir Arabn arap olmayana, arap olmayannda araba, Hibir kzl derilinin, beyazn siyaha; siyahn da kzl deriliye ve beyaza takvadan baka bir eyle stnl yoktur. phesiz Allah katnda en deerliniz, O'na kar gelmekten en ok saknannzdr." (Beyhaki)

**************************************************** Peygamberimiz'in (sallallahu aleyhi ve sellem) ve M. Kemal Atatrk'n szlerine ayr ayr bakacak olursak, rahatlkla u deerlendirmelerde bulunabiliriz: # # Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) Szleri # # - Insann Ruhunu okuyor - Insana tevazuyu alyor - Hogr - Birlik, Kardelik - Dnya hayatn dzenleyici - Ahiret hayatn hatrlatc - Insani duygular aa karyor **************************************************** # # M. Kemal Atatrk'n szleri # # - Insann nefsini okuyor - Insana byklk ve kibir alyor - Taassup - Irklk, Kafataslk - Dnya hayatna zarar verici - Ahiret hayatn unutturucu - Hayvani duygular aa karyor **************************************************** "Gne balkla svanmaz" dediinizi duyar gibiyim. Aslnda bu tr bir karlatrma yapmak hi ho deil, zira Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimizin yerini hi kimse tutamaz, ancak sylenen szlerin insanlar zerindeki etkisi tartlmazdr ve benim bu karlastrmadan maksadm, sylenen szlerin insanlara neyi aladna, neye ynlendirdiine ve insanlarda hangi duygu ve dnceleri aa kardna k tutmaktr. ******************** ******************** ********************

Laiklere bir ka soru...

Trkiye de ibrani, grek ve ermeni yazsyla Trke yayn yapmak serbest de, Kuran ve Islam yazsyla Trke yayn yapmak niin yasaktr? ?? Yoksa TC Islam' yok etmek iin mi kuruldu ?? Trkiye masonlar localarnda serbeste mason ayini yapabiliyorlar da, Mslmanlar neden dergah, zaviye ve tekkelerinde toplanp zikrullah yapamyorlar? ?? Yoksa TC Islam' yok etmek iin mi kuruldu ?? lkemize gelen hintliler kendi dinlerine ait sarkla dolaabiliyorlar da, bizde mslmanlarn balarna sark takmalar niin yasaktr? ?? Yoksa TC Islam' yok etmek iin mi kuruldu ?? Trkiye yahudileri cumartesi gn hafta tatili yapyor, Trkiye hristiyanlar pazar gn tatil yapyor da, Trkiye Mslmanlar niin Cuma gn tatil yapamyor? ?? Yoksa TC Islam' yok etmek iin mi kuruldu ?? ******************** ******************** ********************

Acaba bu Ayetler, M. Kemal'in Islam aleyhinde yaptklarn bize haber mi veriyor...

Yanl anlalmalara sebebiyet vermemek iin bir aklama yapmak istiyorum... Yazdklarm; "Ayetin tefsiri budur" anlamna gelmesin. Yalnzca baka bir bak asyla bakmaya altm. ********** - 18 ocak 1932 tarihinde dervi paann kabri banda ilk Trke mersiye okunmutu - 22 ocak 1932 tarihinde Yerebatan Camii'ne gelen hafz yaar Trke Kuran ve ardndan Trke dua okumutur... - Sra Trke hutbeye geldiinde ise tarihler, 5 ubat 1932yi, yani Ramazan aynn son Cuma gnn gstermektedir. stanbul Sleymaniye Camii'nde okunacak Trke hutbe iinse, hafz Sadettin Kaynak seilmitir... Hafz Sadettin Kaynak, minbere kmadan nce de M. Kemal'e, "sark saracak mym?" diye sorduunda u karl alr: "Kat'iyyen sark istemem. Sar brak, ite bu gece giymi olduun elbise ile ba ak ve frakl olarak git..fakat hava souktur palto giyebilirsin." Hafz Sadettin Kaynak frakl, ba ak olarak kt minberde, M. Kemal tarafndan da onaylanan o mehur hutbesini, "ey ulu tanr..." ifadesiyle okumaya balar... Hutbe'de okunan Ayetler ise, adeta M. Kemal'in Islam aleyhinde uyguladklarn bizlere ihbar eden Ayetlerdir sanki: Bakara Suresi 11, 12, 13... Bakara Suresi'nde geen bu Ayetleri, 8. Ayet'ten balayarak 18. Ayet'e kadarki ksmn buraya ekliyorum... Acaba bu Ayetler sizlere "kimleri" hatrlatyor: Bakara Suresi 8 - nsanlardan yleleri de vardr ki, **inanmadklar halde**, "Allah'a ve ahiret gnne inandk." **derler.** 9 - Allah' ve mminleri **aldatmaya alrlar**. Halbuki srf kendilerini aldatrlar da farkna varmazlar. 10 - Kalplerinde hastalk vardr. Allah da onlarn hastaln arttrmtr. Yalan sylemelerine karlk onlara elem verici bir azab vardr. 11 - Hem onlara: "Yeryznde fesat karmayn." denildiinde: **"Biz ancak slah edicileriz."** derler. 12 - yi bilin ki, onlar ortal bozanlarn ta kendileridir, fakat anlamazlar. 13 - Onlara: "nsanlarn (mslmanlarn) inand gibi inann." denilince, "Biz de o **beyinsizlerin** inand gibi mi inanacaz?" derler. yi bilin ki, asl beyinsiz kendileridir fakat bilmezler. 14 - Onlar **iman edenlere rastladklar zaman**: "nandk" derler. Fakat eytanlaryle yalnz kaldklar zaman: "Biz, sizinle beraberiz, biz sadece (onlarla) alay ediyoruz." derler. 15 - (Asl) Allah onlarla alay eder ve taknlklar iinde serserice dolamalarna **mhlet verir**. 16 - te onlar o kimselerdir ki, hidayet karlnda sapkl satn aldlar da, ticaretleri kr etmedi, doru yolu da bulamadlar. 17 - Onlarn durumu, bir ate yakann durumu gibidir. (Ate) evresini aydnlatr aydnlatmaz Allah onlarn

(gzlerinin) nurlarn giderdi ve onlar karanlklar iinde brakt, artk grmezler. 18 - (Onlar) **sardrlar**, **dilsizdirler**, **krdrler.** Artk (hakka) dnmezler. ********** imdi gelelim tahlile... (a) Acaba M. Kemal, halka yapt konumalarnda; "Allah'a ve ahiret gnne inandm" demiyor muydu? Sonra kendi eli ile yazdklarnda ise bunlar inkar etmiyor muydu? Halka; Allah'a inandn syleyip, kendi eytan ile ba baa kalnca yle demiyor muydu; "Tabiatn hereyden byk ve herey olduu anlaldka tabiatn ocuu olan insan kendinin de bykln ve haysiyetini anlamaya balad." Ve yine halka "ahiret gnne inandn" syleyip, kendi eytan ile ba baa kalnca yle demiyor muydu; "Artk Trk, cenneti deil, eski, hakiki byk Trk cedlerinin mukaddes miraslarnn son Trk ellerinin mdafaa ve muhafazasn dnyordu." NOT: (8 ve 14 numaral Ayetlere baknz...) ********** (b) Acaba M. Kemal, Alimleri asp, keserken ve apka zulm yaparken; "ben medeniyet getiriyorum, geri kalmla karym" demiyor muydu? Akllarnca "slah edici" rolne brnmyorlar myd? "Bizi kurtard" denmiyor muydu? NOT: (11 ve 12 numaral Ayetlere baknz...) ********** (c) Acaba M. Kemal, bata Kuran okuyanlar olmak zere mslmanlara yle demiyor muydu; -- "Kuran' ezberlemekten beyinleri sulanm hafzlar" -- "Muhammedin (sav.) dinini kabul edenler kendilerini unutmaya mecburdurlar" -- Dini ve namusu olanlar a kalmaya mahkumdurlar -- "Evet Karabekir, Arapolunun yavelerini (uydurmalarn) Trk oullarna retmek iin Kuran Trkeye tercme ettireceim ve bylece de okutturacam, ta ki budalalk edip de aldanmakta devam etmesinler" -- "Din dedii ey, bilinmeyen inan dizgelerine ve gizle kark emellere kr ballktan baka birey deildir." Dolaysyla mslmanlara "beyinsiz" demek istemiyor muydu? NOT: (13 numaral Ayete baknz...) ********** (d) Allah, M. Kemal'e "mhlet" verdi mi? - 15 yl saltanat srd... NOT: (15 numaral Ayete baknz...) **********

(e) Acaba M. Kemal'in "sol gz arzal" yani (kr) ve Ismet Inn "sar" deil miydiler? Kuran' (ibadette), Rabbimizin vahyettigi dil olan Arapa ile deil de Trke okuyan o hafzlar; "Hakszlk karsnda susan dilsiz eytandr" Hadis-i erifine muhatap olmadlar m? Dolaysyla "dilsiz" olmadlar m? NOT: (18 numaral Ayete baknz...) ********** Allah alm ve hakmdir (her eyi bilir, tam hkm ve hikmet sahibidir). ********** KAYNAK: M. Kemal'in syledii szler iin baknz: M. Kemal atatrkn El Yazlar Medeni Bilgiler, Trk Tarih Kurumu Basmevi, Ankara. Kazm Karabakir'e syledikleri iin de baknz: KAZIM KARABEKR ANLATIYOR, yayna Hazrlayan: UUR MUMCU, 5. Basm, Tekin Yaynevi sayfa 94. ******************** ******************** ********************

Atatrk ''Tanrlatrma'' Temayl

Bir ksm Atatrkler, Atatrkn de nihayet bir insan olduunu kabullenemiyorlar. Bu yzden insan boyutunu ele alan yazlara ve aratrmalara saldryorlar. nk ilerinde Behet Kemalin, Tekin Alpin, Edip Ayelin, Kemalettin Kamunun ve Yusuf Ziyann Atatrk var.

Genler hatrlamaz, ama 30'lu yllarda Behet Kemal alar Atatrk Mevlidi yazarken, Tekin Alp takma ismini kullanan Moiz Kohen de Trkn Yeni Amentsn yazmt. Buyurun: Sabr tana dnp okuyabilirsiniz Kahramanlk rnei olan ve vatann istikblini **oktan var eden** Mustafa Kemle, onun cengver ordusuna, yce kanunlarna, mcahid analarna ve Trkiye iin ahiret gn olmadna mn ederim. yilikle fenaln insanlardan geldiine, byk milletimin medeni cihanda en byk mevkii kazanacana, hamaset destanlaryla tarihi dolduran kudretli Trk ordusunun birliine ve Gazinin Allahn sevgili kulu olduuna kalbimin btn hulsuyla ahadet ederim.

********** inde Atatrk ld iin Dolmabahe Sarayn Kbe ilan etmekten ekinmeyen air Edip Ayel (Ay yldz aldk da senin stne sardk Ey dertli saray! Kbe mi oldun bize artk?) Zaten salnda Atatrk nce peygamber, sonra tanrya e, nihayet (h) Allah iln etmiti: Cennetse bu yurt, sen onu buldundu harbe, Bir gn olacaktr antn Trkle Kbe. Zindan kesilen ruhlara bir nur gibi doldun, Trk rknn, en son, ulu peygamberi oldun. Tutsak seni lyk, yce Tanr'yla msvi, Toprak olamaz kalp doabilmise semv lmez bize cennetlerin ufkundan inen ses, nsanlar lr, Trkle Allah olan lmez! ********** Behet Kemal, Edip Ayel'den geri kalmak istememi olmal ki, ayn makamdan devam etti: Ka yldr Trkeydi Tanr'nn dili nsana ne ilh, ne de sevgili, Ne de ana-baba aratyordu Her an yaratyor, yaratyordu. ********** Nerede duraca belli olmayan anlamsz bir yar balamt. Bu yarta Halil Bedii de vard: Tanr gibi grnyor her yerde Topraklarda, denizlerde, gklerde; Gnl tapar, kendisinden geer de Hangi yana gz bakarsa: Atatrk. ********** Merutiyette Kemalettin Kmi olan adn Trklk akna Kemalettin Kamu olarak deitiren air, msralardan ina ettii bir merdivenle milletvekilliine kmak istiyordu: Burada erdi Ms/ Burada utu sa, Blbl burada varsa, Hrriyet iin ter Ne rmcek, ne yosun/ Ne mcize, ne fsun, Kbe Arab'n olsun/ ankaya bize yeter... ********** air Faruk Nafiz amlbel Atatrk ldkten sonra u msralar yazd: Yryor, kalbimizin durduu bir yolda deil, Kanl bir gzya nehrinde muazzam tabutun Ey ilhn yce davetlisi, gklerden eil Greceksin duruyor kalbimizin stnde putun! ********** Yusuf Ziya Orta da belli ki teki airlerden geri kalmak istememiti, kervana katld: Dalarn ardnda sn gibi,

Millete can veren, vatan yaratan; Tanrnn gklere dn gibi Her zaman rkma byk Ba Atam, Tanrla gnlmde, tanrla Atam! ********** mer Bedrettin Uaklnn iiri: Bir gne gibi yalnz Sensin lk tanrmz. ********** Vasfi Mahir Kocatrkden: Peygamber, tanrsna duymad bu hasreti Vermedi bu kudreti tanr, peygamberine. ********** lhami Bekirden: lk adam, mavi gzlerle bakt topraa, Topran haritasn izdi bayraa; Allah deil, o yazd aln yazmz. ********** Bu yaklamn miraslar elbette Atatrk bir insan olarak grmeyecekler, insan olmaktan kaynaklanan zaaflarn hi birisini ona kondurmayacaklardr. Can Dndarn filmine bu bak asyla ate pskryorlar. ALINTI: Yavuz Bahadrolu ********** Yukardaki yazdan bamsz olarak unlar da biz ilave edelim... Fazl Hsn Dalarca'da adeta kendinden gemiti: Glgen bir nur iledi gnee vard gn; Seni grdk sesimiz Hakka yalvard gn, Seni grdk, bir mazi dalar sard ses ses, Bir Akdeniz dalgas buldu iinde herkes.. Sana kar bu yurdun ararsak son yolu da, Kutlu bir Tanr oldun gzel Anadoluda. O kadar eskisin ki imdi ruhumuzda sen, Bulursun bu sevgide asrlar istersen. ********** Bunlarn yine zamanndaki pirlerinden olan Behet Kemal alar o kadar ileri gitmiki Atatrk iin mevlit yazm ve Mustafa Kemal'i haa kalkp LAH-TANRI yapm. Irtica aryorsanz aln size irtica, aln size gerici anlay, aln size taassub.. Diyor ki bay air:

Gel ey 19 mays esiz sabah merhaba Ey Samsun'da karaya kan ilah, merhaba Merhaba ey Trkle aln yazs yazan Merhaba ey ezeli, feyizli esiz bahar Merhaba ey ilahn en yakn arkada Douran bu gn, bir gn: douracak muttasl Her Trkn tevelld 19 Mays asl lk amurdan beden flenen ruh, dediler Son tufanda Trkl kurtaran ruh dediler. ******************** ******************** ********************

M. Kemal dost mu, yoksa dman m ? Cevab kendisi versin

24 Nisan 1920'de Hkmet kurmann gereklilii konusunda M. Kemal mecliste yapt konumasnn bir blmnde: "Osmanl Devleti dier herhangi bir devlet gibi hkmdarnn cismni nfuzu etrafnda ekillenmi deildir. Saltanat makam ayn zamanda Hilfet makam olduundan padiahmz, slm toplumunun da bakandr. almalarmzn birinci amac ise, **Saltanat ve Hilfet makamlarnn ayrlmasn amalayan dmanlarmza** Milli radenin buna uygun olmadn gstermek ve bu kutsal makam yabanc esaretinden kurtararak ull-emrin (Padiah) yetkisini dmann tehdit ve zorlamasndan serbest klmaktr" [1] diyerek **Saltanat ve Hilfet'i** birbirinden ayrmak isteyen **dmanlara** kar klacan aklamaktadr. imdi sizde benim gibi; "Vay be, adam sonuna kadar hakl" diyorsunuzdur. Buraya kadar herey normal... Gelin bir de Nutuk'ta (Resmini de ektim; fotoraf) yazdklarna bakalm: "Efendiler, belki birtakm kimselere gre. Rauf Bey, zerine ald grevi yerine getirmiti. Ben de akladm zere, genel ve tarihi grevimin o gne ait safhasn tamamlamtm. Ancak, genel grevimin emrettii asl noktay hedefe ulatrmak ve uygulamaya gemek gerektii zaman da asla kararszla dmedim. Tevfik Paa' nn telgraflar dolaysyla **saltanat hilafetten ayrmaya ve nce saltanat kaldrmaya karar verdiim** zaman, ilk yaptm ilerden biri de, derhal Rauf Bey'i, Meclis'teki odama armak oldu. Rauf Bey'in, Refet Paa 'nn evinde sabahlara kadar dinlediim dnce ve grlerini hi bilmiyormuum gibi davranarak, ayakta, kendisinden u istekte bulundum: **"Hilafet ve saltanat biribirinden ayrarak saltanat kaldracaz!** Bunun doru olduu konusunda krsden bir konuma yapacaksnz!" Rauf Bey ile bundan baka bir tek kelime konumadk. Rauf Bey odamdan kmadan nce, ayn maksatla arm olduum Kazm Karabekir Paa geldi. Ondan da ayn ekilde konumasn rica ettim." [2] Meclis'te yapt konumada "Saltanat ve Hilfet makamlarnn ayrlmasn amalayan dmanlarmzdr"

diyen kendisi, (ki doru bir tehis) fakat daha sonra Nutuk'ta "Hilafet ve saltanat biribirinden ayrarak saltanat kaldracaz!" diyen de kendisi... Nitekim kaldrd da. imdi siz karar verin; M. Kemal dost mu, yoksa dman m ? ********** KAYNAK: [1] Atatrkn Sylev ve Demeleri, C.I, Ankara 1961, sayfa 62. [2] Nutuk: 14. Blm: Lozan Bar Konferans ve Saltanatn Kaldrlmasna likin Gelimeler, Hilafet Meselesi 6. Konu: Meclist'te Saltanatn Kaldrlmas Grlrken Rauf Bey'e Verdiim Rol ******************** ******************** ********************

Atatrk olmasayd ne olurdu ??

"Atatrk bizi kurtard" diyenlere ithaf olunur... Umarm gaflet uykusundan uyanrsnz Bir babann Oluna Nasihatleri ! Bak Evladm Atatrk Olmasayd ne olurdu biliyormusun? Mesela yurdumuz Yunallarn eline geerdi. Ve bu adi Greek Yunanllar ne yapard biliyormusun? 1 - Derhal slami harfleri kaldrp yerine greek veya latin harfleri koyarlard. 2 - Diyaneti kurup slamiyeti karantina altna alrlard. 3 - Klk kyafet devrimi yapp, slama ait ne grnt varsa yok ederlerdi. 4 - Camiileri ellerine geirip oraya namaz kldrma memurlar koyup islam deilde istedikleri dini, islam diye halka yuttururlard (yutturmaya alrlard)... 5 - Dini devlet eliyle hutbelerden kullanp, buna hayr diyenleri kktenci diye yaftalarlard.

6 - Hicri takvimi kaldrp yerine gregoryan takvimini koyarlard. 7 - slam eriatine uygun ne varsa kaldrp, hrstyanl empoze ederlerdi. 8 - l ve tartlarmz bile deitirirlerdi. 9 - Her en gzel keye faiz kurumu bankalar koyarlard. 10 - kiyi serbest edip halk alkolik yaparlad. 11 - Genelevleri ap birileri kapatmasn diye direk iileri bakanlna balarlard. 12 - Kur'an kanunlarn kaldrp Laiklii koyarlard. 13 - Kraathanelerde kumar oynatrlard. 14 - Tekke, zaviye ve medreseleri kapatp 'lyce' lise ve 'echol'' okullar aarlard. 15 - slami atmosferi uzaklatrp kendi kafir atmosferlerini yerletirirlerdi. 16 - Yunanllar Cuma tatilini brakp Cumartesi pazar tatil ettirirdi!! 17 - Ayasofya camiini Mzeye cevirirlerdi... 18 - Camiileri ykarlard, depo ve parti binas yaparlard. 19 - "Allah" ismini Ezandan karrlard. 20 - slam Alimlerini asarlard, keserlerdi. Grdn gibi Evladm. Bu listeyi daha da uzatabiliriz... Atatrk olmasayd neler yapard bu kafir yunanllar deil mi? yiki Atatrk geldide bizi kurtard (!) Yoksa ne olurdu bizim halimiz. Yaasn Atatrk (!) Sen bakma ar dincilere!! Yobazlara!! ******************** ******************** ********************

M. Kemal mi, yoksa Ismet Inn m?

lkemizde yaayan baz insanlar, M. Kemal ve arkadalarnn dinimize sava atn, fakat bazlar da M. Kemal'in pek ileri gitmediini ve bunlar Ismet Inn'nn yaptn iddia ederler. Oysa M. Kemal ile Inn'nn "amalarnn" farkl olduunu dnmyorum, amalarna ulama "aralarnda" (yntem, zaman) farkl dndkleri kanaatindeyim. Namaz'n aslndan karlp "Trkelemesi" olaynda hem M. Kemal, hemde Ismet Inn mutabktr ancak Inn bu admlarn yava ve kademe kademe atlmas taraftardr... M. Kemal ise bu noktada daha hzl hareket etme dncesindeydi. Falih Rfk Atay'n kitabndan yaptmz aadaki alntda bunu net bir ekilde greceiz... "Mslmanm, kemalizm taraftar deilim ama bunlar M. Kemal'in suu deildi" diyenlere cevaben bu konuyu paylayoruz... ********** Atatrk ibadet devrimine ezan ve namaz Trkeletirmekle balamt. Gerekte verdii ilk emir ezan ve namazn Trkelemesi idi. Muhafazakrlarn szcln yapan nn, Atatrke yalvarm, nce ezan Trkeletirelim, sonra namaza sra gelir, demiti. Arkadan dil ve Kuran metni meseleleri kp namazn Trkelemesi gecikti idi. Atatrk sa kalsayd ibadet reformu olacanda da phe yoktu. Kaynak, M. Kemal'in yakn arkadalarndan ve onu gklere karan birisi: Falih Rfk Atay, ankaya, Istanbul 1984, sayfa 394. ******************** ******************** ********************

Ayasofya'ya uzanan elleri deifre eden belge

Bakara Suresi 114 - Allah'n mescitlerini, ilerinde Allah'n isminin anlmasndan meneden ve onlarn harap olmalarna alan kimselerden daha zlim kim olabilir! te bunlar, oralara korka korka girmekten baka birey yapmazlar. Bunlara dnyada perianlk, ahirette de byk bir azap vardr. ********** Imazlar; Reisicumhur Kemal Atatrk ve Babakan Ismet Inn... Allah'n celle celaluhu ve btn lanet edicilerin laneti, Fatih Sultan Mehmed Han (rh.a)'n vasiyetine ihanet edenlerin zerine olsun. ********** Fatih Sultan Mehmed Han (radyallahu anh)'n Vakfiyesi: Eer bu hayr messeseleri yklacak olursa, ikinci defa, nc defa ila ahir yeniden ina oluna Btn bu erh ve ta'yin eylediim eyler, tesbit edilen ekilde ve vakfiyede yazl haliyle VAKIF olmutur; artlar deitirilemez; kanunlar tayir edilemez; asllar maksatlar dnda bir baka hale evrilemez; tesbit edilen kurallar ve kaideleri eksiltilemez; vakfa herhangi bir ekilde mdahale Allh'n dier haramlar gibi haramdr. Kim ki, bozuk teviller, hurafe ve dedikodudan teye gemeyen btl gerekelerle, bu vakfn artlarndan birini deitirirse veya kanun ve kurallarndan birini tayir ederse; vakfn tebdili ve iptali iin gayret gsterirse; vakfn ortadan kalkmasna veya maksadndan ve gayesinden baka bir gayeye evrilmesine kast ederse, vakfn temel hayr messeselerinden birinin yerine baka bir kurum ikame eylemek ve vakfn blmlerinden birine itiraz etmek dilerse veya bu manada yaplacak deiiklik veya itirazlara yardmc olur yahut yol gsterirse; veya er'-i erife aykr olarak vakfda tasarruf etmeye azm eylerse, mesela eri'a-ta ve vakfiyeye aykr ferman, berat, tomar veya talik yazarsa veyahut tevliyet hakk resmi yahut takrir hakk resmi ve benzeri bir ey taleb ederse, ksaca btl tasarruflardan birini iler yahut bu tr tasarruflar tamamen geersiz olan yazl kaytlara ve defterlere kaydeder ve bu tr haksz ilemlerini yalanlar yuma olan hesaplarna ilhak ederse, aka byk bir haram ilemi olur, gnah gerektiren bir fiili irtikb eylemi olur. Allh'n, meleklerin ve btn insanlarn la'neti zerlerine olsun. Ebeddiyyen Cehennemde kalsnlar, onlarn azaplar asla hafifletilmesin ve onlara ebediyyen merhamet olunmasn. Kim bunlar duyup grdkten sonra deitirirse, vebali ve gnah bunu deitirenlerin zerine olsun. Hi phe yok ki, Allh her eyi iitir ve her eyi bilir. ******************** ******************** ********************

Neden Gavur Izmir? (Kaynamz yine bir kemalist)

Neden Gavur Izmir? (Kaynamz yine bir kemalist) Avusturya-Macaristan mparatorluu zmir Bakonsolosu Dr. Karl von Scherzer, nisan 1873 tarihinde Viyana'ya gnderdii "gizli" mahreli raporunda, "Trkler, zmir vilayetinin ticar yaamnda gzkmemektedirler" diye yazyordu: zmir'in 155 000 nfusu vardr. Bu saynn 75 000'i Rum, 45 000'i Trk, 15 000'i Yahudi, 10 000'i Katolik, 6 000'i Ermeni ve 4 000'i yabancdr. Tm bu ad geen milletler, dil, din, meslek ve grenek bakmndan birbirinden ok farkldr. ********** KAYNAK: Soner Yaln, EFEND Beyaz Trklerin Byk Srr, DOAN KTAP 31. bask / haziran 2004, sayfa 12 NOT: Yani, 1873 ylnda 155 000 nfustan yalnzca 45 000'i Trk. Bu 45 000 Trk'ten de ne kadarnn rumlardan, yahudilerden, katoliklerden ve dier yabanclardan etkilenmedii ise baka bir mesele. Neden zellikle Izmir'lilerin "Yaasn Laiklik, Kahrolsun eriat" slogan attklarn imdi daha iyi anlyoruz. eriat' / Kuran' bilen ve savunan Izmir'li mslman kardelerimizi tenzih ederiz. ******************** ******************** ********************

Atatrk Dnce Dernei (ADD) ve Sabetayclar

(Fotoraf, Dernein Resmi Web Sitesi'nden bir grnm) ADD yani ATATRK DNCE DERNEnin onur kurucusundan biri Sabetayclarn "Kapanclar" kolundan Mnci Kapandir, ki byk ihtimalle dier iki onur kurucusundan da en az biri Sabetaycdr. Zaten isminden de belli ediyor kendini; " Kapan. "

Biliyorsunuz, Sabetayclar 3 koldur; 1 - Yakubler 2 - Karakalar 3 - Kapanler/Kapanclar veya Izmir'liler olarak da anlrlar... Ayrca dernein "1. numaral" kurucusu kaytlarda Hfz Veldet Velidedeolu olarak geer, ki kendisi de Sabetaycdr. ******************** ******************** ********************

Numeroloji ve Sembolizm'den anlayanlara M. Kemal Atatrk ve Sabetay Sevi (Zvi) hakknda bir bilgi

Sabetay Sevi (Zvi)'yi bilirsiniz... Yalanc Mesih. Birok yahudiyi peinden koturmutur. Kripto yahudiler... Dnmeler... Sabetayclar gibi isimlerle anlyorlar. Aratrmac Cezmi Yurtsever'e gre M. Kemal Atatrk'n retmeni emsi Efendi (imon Zvi); Sabetay Sevi (Zvi)'nin soyundan geliyor. New York'ta yaynlanan "Forward" gazetesindeki bir habere gre M. Kemal Atatrk de Sabetay Sevi (Zvi)'nin soyundan geliyormu. Sabetay Sevi (Zvi)'nin Izmir'den Selanik'e gittii zaten biliniyor. Bu nbilgiden sonra Numeroloji ve Sembolizm'den anlayanlara bir bilgi vermek istiyorum: Sabetay Sevi (Zvi) "1626" ylnda Izmir'de domutur. M. Kemal Atatrk de "16.06.1926" ylnda Izmir'i ziyaret etmitir. Burada bir mesaj var. ******************** ******************** ********************

Sabetayistler nerelerde ikamet ediyorlard ?

Okumanz iddetle tavsiye ediyorum... Ve bu paylam mmkn olduunca ok kiiye ulatralm. "Not" ksmn da okumadan gemeyin... Sabetayistler nerelerde ikamet ediyorlard ? (Kemalist kaynakl paylam) ncelikle Sabetaycl bilmeyenler iin bilgilenmeleri... Bilenler iin de hafzalarndaki bilgilerin tazelenmesi babnda ksa ve zet bilgi sunalm. Sabetay Sevi 31 mays 1665 tarihinde "Mesih" olduunu ilan etti. Yahudi inancna gre Mesih, kendilerine, bugnk israil topraklarnda bamsz bir devlet kuracak ve dnyann drt bir yanma dalm olan Yahudileri bir araya toplayacakt. Gelimelerden rahatsz olan Osmanl ynetimi Sabetay Sevi'yi tutuklad ve yarglad. Sultan IV. Mehmed, ok uzun sren yarglamay perde arkasndan takip etti. Yarglama sonunda Sabetay Sevi Mslmanl kabul etti. (Dnme) "Bu can bu bedende olduu srece Mslman'm" dedi ve "Mehmed Aziz Efendi" adn ald. Kars Sara ise "Fatma Hanm" adn seti! Taraftarlarnn bazlar bu hareketi ihanet olarak grp, Sabetayist olmaktan vazgeti. Hatta kimileri, "yeni durum"a kar kp intihar etti. ounluk ise Mslmanl kabul etti. Kabul edenler kendilerine "maaminler" (inananlar) diyorlard. Sabetay Sevi ve yandalarna, dinlerinden dndkleri iin, "avdet" (dnme) denilmeye baland. Sabetayistler, islamiyet'i kabul ettiklerini sylemelerine, grnute Mslman gibi hareket etmelerine ramen, gerekte Musevlie inanmaktaydlar. Sabetayistlerin byk ounluu spanyol gmeni, yani "Sefarad"d. Bu nedenle anadilleri brancespanyolca karm Ladino'ydu. ou Trke'yi ve Rumca'y da iyi derecede konuuyordu. ********** Bu ksa mukaddimeden sonra imdi asl konumuza gelelim... Sabetayclk sadece **zmir, Selanik** gibi Osmanl kentlerinde deil, Orta ve Kuzey Avrupa kentlerinde de yaylmt. Sabetay Sevi 1675 tarihinde ld. Ve gerek gizem bundan sonra kk sald. nk Mesih'e inanan byk bir kesim Sabetay Sevi'nin gvdesel olarak Mslmanla dndn, ancak ruhsal olarak ge uarak yeniden dnyaya dneceine inandlar. Sabetay'n 1666'da din deitirmesini izleyen on yl boyunca yaklak 200 aile de Mesihlerinin izinden giderek Mslman olmutu, bu ailelerinin ou Edirne, Selanik, stanbul, zmir ve Bursa'dayd. Anadolu'da ve Balkanlar'da da din deitiren baz aileler vard.1683 ylnda **Selanik'teki** Yahudiler arasnda kitlesel din

deitirmeler grld ve ksa srede yaklak 300 aile Mslman oldu. Bilinen en eski kaynak olan Danimarkal gezgin Karsten Nibeuhr'un 1784 tarihli eserinde, burada (Selanik'te) 600 **dnme** aile bulunduu belirtiliyor. (John Freely, Kayp Mesih, s. 254-255 ve 258) Gershom Scholem, Sabetay Sevi adl almasnda nfusun 60 000 (altm bin, o tarihte) olduunu yazar. (s. 326) Sabetay Sevi ldkten sonra Sabetaycln **merkezi** durumuna gelen kent **Selanik'ti.** Sabetay Sevi'nin son ei Aye, Selanikli'ydi. ********** KAYNAK: Soner Yaln, EFEND Beyaz Trklerin Byk Srr, DOAN KTAP 31. bask / haziran 2004, sayfa 38, 39, 40, 41 ********** NOT: Selanik ve Izmir'i kendilerine merkez semi olan bu Sabetayist aileler, yani yahudi dnmelerin, Trkiye Cumhuriyeti'nin ynetiminde olduklar biliniyor. - Bunlarn Medya'da sz sahibi olanlar yllarca eriat' ktlediler. - niversitlerde st grevde olanlar Islam'n emri olan ba rtsn yasakladlar... - Ordu da st dzey grev yapanlar dinine bal insanlar Ordu'ya almadlar. Namaz klanlar Ordu'dan ihra ettiler. Bartl analar yemin trenlerine almadar. - Siyaset'te yksek mevkilerde bulunanlar ise, bu yahudi dnmesi Sabetayist aileleri desteklediler ve nlerini atlar. Allah'n (C.C.) Kuran da bildirdii kanunlar lkemizde uygulamadan karttlar. ??? Peki soruyorum "BEN MSLMANIM" diyen, fakat Laiklii savunan gafil kardelerime; Onlar "inanlar gerei" ilerini yapyorlar... PEKI SIZ NE HALT YEMEYE BU OYUNA ORTAK OLUYORSUNUZ ??? ASLINIZA DNN, DIN'INIZE DNN... BU BIZDEN "GRNEN" FAKAT BIZDEN "OLMAYANLARIN" OYUNLARINA GELMEYIN. MSLMAN'A KARI, YAHUDILERI SAVUNMAYIN. ADAMLAR BUNLARI KENDILERI YAZIYOR, INKAR DA ETMIYORLAR. ALLAH (CELLE CELALUHU) AIKCA "KURAN KANUNLARI ILE HKMEDILMESINI" EMRETMITIR. HALA YAHUDI AIZI VE PROPAGANDASI ILE KURAN'A KARI GELMEYIN. NEDEN GENELDE IZMIR'LILERIN ISLAM VE KURAN ALEYHTARLII YAPTIKLARINI ANLADINIZ MI IMDI ? ELBETTE DIN'INE SAHIP IKAN IZMIR'LI MSLMANLARI TENZIH EDERIZ. ******************** ******************** ********************

Atatrk Yahudi dnmesi sabetayist miydi?

M. Kemal Atatrk Sabetayist miydi? (Fotoraf: Gazete yer alan haberin kpr.) M. Kemalin 30 Eyll 1911de Kuds Kamenitz Otelinde yahudi Eliezer Ben Yehudann olu Itamar Ben-Avi ile sohbeti: M. Kemal: SABETAY SEVnin soyundan geliyorum. Kendisine hayranm. Keke bu dnyadaki btn yahudiler onun mesihlii altnda birlese.. (yani hem burda bir yahudi olduunu hemde yahudi inancna bal olduunu sylyor..) M. Kemal: Evimde Venedikte baslm eski bir TEVRAT var. Babam onu okumam iin bana Karaim Yahudisi bir muallim tutmutu. rendiim ayetlerden bazlarn hala hatrlayabiliyorum. dedikten sonra biraz dnp.. SHEMA YISRAEL, ADONAI ELOHENU, ADONAI EHAD! (yani Dinle ey srail, Rabbin olan Tanr tektir) demitir. Bu dua yahudilerin nl Shema duasdr. M. Kemal demek ki, gizliden gizliye yahudi ibadetini ediyormu, yani dinine bal bir yahudi hemde.. Daha sonra yahudi Itamar Ben Avinin Efendim, bu Yahudilerin en mhim duasdr! demesi zerine M. Kemal: Benim de gizli duamdr baym, benim de.. diyerek etnik kkeninin ve dininin yahudi olduunu beyan etmitir.. (Sabetay Sevi, Yahudilerin bir ksmnn peygamber, mesih kabul ettii, Yahudi rkna mensup, gizli retileri olan ve en nemlisi Selanik merkezli bir din kurmu olan yalanc peygamberdir. Bir Osmanl vatandadr. Kurduu yolun en byk dsturu "Her kimin arasnda olursa olsun bir sabetaycnn onlardan gzkmesi ve bunu yaparken gerekten onlara zenmemesi, kendi asln bozmamasdr. Yani, Hristiyann arasnda Hristiyan, Mslmanlarn arasnda Mslman gibi gzkrken aslnda Sabetayclktan taviz vermemektir. zn kaybetmemektir.") ********** KAYNAK: New York'da yaynlanan FORWARD gazetesi, Zichron Yaakov'un haberi, 28 Ocak 1994 (Gazete'de daha ayrntl bilgi mevcut fakat biz zet olarak paylatk.)

******************** ******************** ********************

Yahudi yazardan ok iddialar: "Atatrk Dnme'ydi"

1911'in yamurlu bir Kuds akamnda bir barda gazeteci Ben-Avi'ye srrn aklayan akrkeyf gen Osmanl subay modern laik Trkiye'nin kurucusu Atatrk myd? Bundan bir sene nce 24 Temmuz 2007'de The New York Sun editr Hillel Halkin, kesine ilgin iddialar tad. Adalet ve Kalknma Partisi'nin yzde 47 ile kazand seimlerden iki gn sonra yazd yazda Halkin, bundan 13 yl kadar nce yazd bir makaleyle ilgili olarak ortaya kan yeni kantlar ileri srd. Ben-Avi adl bir gazetecinin otobiyografisine dayandrd iddiasna gre Atatrk bir Yahudi Dnmesi'ydi.* O zamanlar Trkiye'sinde ayaklanmalar balatacandan ve laik devrimi devireceinden endie ederek yaynlad yazsna, 2007'de e-postayla gelen cevaptaki dier kantlar da bu yazsnda paylat. TIMETURK'n ortaya kard bu yaznn tercmesini okuyucularmzn istifadesine sunuyoruz. ********** Atatrk'n Trkiye'si devrildi Bundan 12 ya da 13 yl kadar nce haftalk "New York gazetesi Forward" iin alrken modern laik Trkiye'nin kurucusu Kemal Atatrk hakknda bir yaz yazdm ve biraz da endieyle gazeteye yolladm. (Sz konusu gazeteyi de yukarda vermi olduum linkteki konumuzda grebilirsiniz. "Anti CHP Arivi" Facebook sayfas) Yazda, Atatrk'n babasnn Yahudi, daha da net bir ifadeyle, Dnme olma olaslyla ilgili kantlar sunmutum. Dnmeler*, 17'nci yzyl Mesihlik iddiasndaki Trk-Yahudi'si Sabetay Sevi'nin slam'a dnmesinin ardndan ona inanmaya devam eden takipilerinin oluturduu heretik** Yahudi tarikatdr.

Sevi'ye yknerek Yahudi gizli hayatlarna devam eden ve dar kar Mslman grnen ayr ve glgeler iindeki grup varln 20'nci yzyla baaryla tad. Birok biyografide Atatrk'n babasyla ilgili 3 ya da 4 farkl gemi verilir. Her ne kadar kimse onu Yahudi olarak tanmlamadysa da, **bunlarn farkll onun aile orijinin sakladn dndrmektedir.** Bu kant, her ne kadar snrl da olsa, olduka artcyd. Yahudi gazeteci Itamar Ben-Avi'nin Uzun zamandr unutulmu otobiyografisinde 1911'in ge knda yamurlu bir Kuds akamnda barda tant gen bir yzbay anlatt blm bu kantn en gl yanyd. ok fazla araktan (pirin ve eker kamndan elde edilen bir tr rak) akrkeyif olan yzba sadece tm Dnme ve Yahudilerin bilecei ancak hibir Mslman Trk'n bilemeyecei Shema Yisra'el ya da "Duy ey srail" duasnn branice al szlerini ezberden okuyarak Ben-Avi'ye **Yahudi olduu srrn** verdi. Yazdna gre, 10 yl sonra, Ben-Avi, bir gazeteyi atnda manette Trkiye'de bir **darbe olduunu** ve fotoraftaki liderin o gece tant gen subay olduunu grd. O sralar, Atatrk tarz laiklie slamc siyasi muhalefet g kazanyordu. Merak ediyordum, New York'ta Yahudi bir gazete modern Trkiye'nin kurucusunun **yar Yahudi** olduunu ilan etse ne olurdu? Ayaklanmalar, Atatrk'n heykellerinin ykl, onlarla yaratt laik devletin salland gzlerimin nne geldi. Tasalarm kendime saklayabilirdim. Makale Forward'da yaynland ve herhangi bir yerden doru drst bir geri dn olmad ve Trkiye'de hayat eskisi gibi devam etti. Bildiim kadaryla yazdm tek bir Trk bile okumad. Sonrasnda, birka ay nce, okumu olan birinden bir e-posta aldm. Adn vermeyeceim. Bir Avrupa lkesinde yaayan, iyi eitimli, finans sektrnde alan ve sadk laik bir Kemalist olan bu kii bana Forward'da makaleme rastladn ve onunla ilgili tarihi aratrma yapmaya karar verdiini yazd. Atatrk'n gerekten de, 1911'in ge knda Libya'da talyanlarla savaan Trk kuvvetlerine katlmak iin Msr'dan am'a gittiini ve rotasnn Ben-Avi'nin onunla tantn iddia ettii yerden yani Kuds'ten gemi olabileceini kefettiini aktard. Daha da tesi, 1911'de Atatrk'n gerekten yzba olduunu ve Ben-Avi'nin otobiyografisini yazdnda bilemeyecei alkol dknlnn de tutarl olduunu belirtti. E-postann Trk sahibinin paralar birletirerek ulat baka bir ey de u: Atatrk'n doduu ve byd Selanik, onun zamannda yksek Dnme nfusu olan byk bir Yahudi ehriydi. Atatrk'n gittii ve "emsi Efendi" okulu da, Dnme topluluun lideri "imon Zvi" tarafndan ynetiliyordu. E-posta u szlerle noktalanyordu: **"imdi biliyorum, gerekten biliyorum (ve bir para bile phem yok), Atatrk'n ailesi gerekten Yahudi soyundan."** Zaten benim de en ufak bir phem yoktu. Kemin olas sonularnn azametiyle ilgili sanrlardan artk ac ekmediimden deil, ayn zamanda Kemalist Trkiye'nin laik varlnn yklacandan korkmaya ihtiya olmadndan bu sefer daha az endiem vard. Adalet ve Kalknma Partisi'nin rakipleri karsnda laik Trkiye'nin, en azndan Atatrk'n ngrd eklinin, tarihte kaldn bile sylemenin mmkn olabilecei ezici bir zaferle tekrar iktidara dnd iki gn nceki Trk seimlerinde resmen ve geri dnlmez ekilde ykld. **Gerekten sistematik olarak gizlemeye alt Atatrk'n Yahudilii, her eyin stnde, onun zamannda neredeyse her Trk'n byd din olan slam'a kar sert dmanl ve slamc paydann srld kat bir Trk milliyetilii yaratmadaki elik iradesi gibi onun hakknda birok eyi aklyor.** I. Dnya Sava'nda Hristiyan Ermeni soykrmndan ve 1920'lerde neredeyse tm Hristiyan Rumlar srmesinden sonra **Trkiye'nin yzde 99'unu oluturan Mslman ounluunun dini kimliini fena ekilde silmek isteyen bir dini aznln yesinden baka kim olabilirdi?** **Atatrk asla Yahudi gemiinden utanr gibi grnmedi. Saklad nk saklamamak siyasi bir intihar olurdu.** Onun miras laik Trk devleti de bunu saklad ve bununla beraber **iinde niyetleri ve amalarnn olduu asla yaynlanmayan kiisel gnl de devlet srr olarak bunca yl gizlendi.** Artk saklamaya ihtiya yok. slamc kardevrim o ortaya kmadan bile Trkiye'de gn kazand.

********** * Dnmeler: Sabetayclk, 17. yzylda zmir ve evresinde ortaya kan Sabatay Sevi'nin kurucusu olduu, onu mesih kabul eden, Yahudi Mistisizmine ve Kabbala'ya dayanan inan. (Vikipedia) ** heretik: batl ********** KAYNAK: Timeturk ******************** ******************** ********************

Alman Dergisi: "Trkler'in Babas Bir Yahudi Olu muydu?"

(Fotoraf: Dergide yer alan yaz)

Amerika Birleik Devletleri'ndeki Alman asll yahudiler tarafndan yaynlanan ve ABD'nin tek yahudi ama Almanca yaynlanan yayn organ olan "Aufbau" = "mar" dergisinde bir yaz yaynland. "Aufbau" adl dergi 1934 ylndan bu yana Almanya'dan ABDye g etmi yahudiler tarafndan ABD'de yaynlanmakta, fakat Almanya'da da satlmaktadr. Bu derginin 26 Kasm 1999 tarihli nshasnda ok dikkat ekici bir yaz yaynland. Yaznn bal aynen yle idi: "Trkler'in Babas Bir Yahudi Olu muydu?" Yaz yle devam etmekte: "Kemal Atatrk bir yahudi mi idi? Onun gerekletirmi olduu reformlar kendi zgemiiyle mi ilgiliydi? Bu sebepten dolay m yahudi Atatrk, Trk slam'nn dman oldu?" (Yani slam dman olduunu bu almanlar bile anlad.) Derginin Atina muhabirlerinden Heinz Gstrein'in kaleme alm olduu yazda bu sene de lm yldnmnde Trk basnnda tartlan M. Kemal'in gemiiyle ilgili tartmalar zetleyen bir Yunan yahudi dergisi olan "Zachronoth" adl dergiden kesintiler alnm. Yunanistan'daki Yahudi Cemaatleri Merkez Komitesi tarafndan karlan "Zachronoth" adl dergide, M. Kemal'in domu olduu Selanik kentinin tarihten beri "Balkan'n Kuds'" olarak adlandrld bildirilerek, M. Kemal'in gemiinin "Dnme" denilen ve Osmanl'da en st dzey grevlere gelebilmek iin da dnk mslman olduklarn iddia eden ve 17. yzyldan bu yana faaliyet gsteren bir yahudi cemaatna dayand iddia edildi. abatai Zevi denilen yahudi asll bir "sahte mehdi" tarafndan kurulduu "Zachronoth" adl dergide iddia edilen "kurulu"un en mehur yesinin de 1908 ylnda Osmanl'da vezir (bakan) olan Cavid Bey (Cavid = David) olduu bildirildi. Cavid Bey yahudi dergi tarafndan, Osmanl'nn yklma aamasnda siyonistlerle Filistin'de temsilcilikler kurulmas ynnde masabana oturan ilk st dzey yetkili olduu, akland. M. Kemal'in yahudi "dnme" olduuna mhim kantn ise Osmanl Sultan kzlarndan Kenize Murad'n kaleme alm olduu ve hatralarn yazm olduu yaz gsterilmekte. Trkiye'de slam'n hkmranln sona erdirmede M. Kemal'in gayretinin "dnme" gemiiyle ilgili olduu Kenize Murad tarafndan iddia edilmi. te yahudi kaynakl bir dergi M. Kemal hakknda byle eyler yazmakta! (Trkiye'de btn arivler alnca iin asl ortaya kar inaallah.) ********** KAYNAK: Aufbau dergisi, 26 Kasm 1999. ******************** ******************** ********************

M. Kemal Atatrk'n retmeni emsi Efendi'nin gerek ismi imon Zvi'dir ve Sabetayist'tir (Kemalist kaynakl paylam)

M. Kemal Atatrk'n Selanik'teki retmeni emsi Efendi'nin gerek ismi imon Zvi'dir, ayn zamanda Sabetayist'tir (Kemalist kaynakl paylam) *** M. Kemal Atatrk'n Selanik'teki retmeni emsi Efendi'nin gerek isminin imon Zvi olduunu ve ayn zamanda Sabetayist olduunu sylyorduk... Ancak okullarda beyni ykanm Atatrkler buna kar kyorlar ve inanmyorlard. imdi Atatrk birisini kaynak gstererek iddiamz kantlayalm. *** (...) Artk Selanik'te cemaatlerin finanse ettii modern eitim veren okullar faaliyetteydi. Bunlarn en nls, 1873'te Vali Midhat Paa zamannda, emsi Efendi (imon Zvi) tarafndan alan Fevziye Mektebi'ydi. Yoksul bir ailenin ocuu olan rtiye mezunu emsi Efendi retmen olmak ve mahalle mektebinde uygulanan ezbercilik sisteminden koparak yeni retim yntemleri uygulamak amacyla bu okulu amt. emsi Efendi Sabetayist'ti. ********** KAYNAK: Soner Yaln, EFEND Beyaz Trklerin Byk Srr, DOAN KTAP 31. bask / haziran 2004, sayfa 59 ******************** ******************** ********************

Atatrk'n retmeni imon Zvi ile Sabetay Sevi'nin ilikisi

Atatrk'n retmeni imon Zvi ile Sabetay Sevi'nin ilikisi Daha nce paylam olduumuz bir konuda, M. Kemal'in Selanik'te retmenliini yapan emsi Efendi'nin Yahudi, ve asl isminin de "imon Zvi" olduunu kemalist birisini kaynak gstererek ispatlamtk. 17 yzylda Mesih'im diye ortaya kan Sabetay Sevi'nin soy ismi de aslnda "Sevi" degil; "Zvi"dir. Zvi eklinde okunur. Fotorafa bakarsanz "Wikipedia"nin Almanca'sndan aldm resmin altnda: "Schabbtai Zvi" yazdn grebilirsiniz... "Zvi." Cezmi Yurtsever'e gre emsi Efendi (imon Zvi); Sabetay Sevi (Zvi)'nin soyundandr. Zaten soyadlar da ayn. Baka bir konumuzda, M. Kemal'in de Sabetay Sevi (Zvi)'nin soyundan olduuna dair bir konu paylamtk. imdi de Vikipedi'den bir alnt: "Haaretz gazetesine gre Trkiye'deki yaplanma 12 gizli kabbalistik okulda eitim grm, 50 Ogan (ruhani lider)'dan olumaktadr. Sabatay Sevinin taraftarlarna inan esaslar olarak 18 maddelik bir nizamname brakt esitli kitaplarda yer almaktadr. Okunan kitaplar 'Zohar', 'Sefer Bahir' ve Sefer 'Yetsira' ve Musa'nn be kitab'dr, ancak Talmud okunmaz. ocuklarn okuduu mehur dualardan: "Beam barohya ilen sabatay sevi, ese sabatay sevi etena dalay mandos" her sabah okunur. emsi Efendi Mektebi, Manastr'da bulunan ve haham emsi Efendi'nin (imon Zvi) kurucusu olduu imdiki Feyziye Mektepleri'nin ncs okuldur." ********** Bu gizli ilikiler a ile ilgili kafa yormak lazm... Puzzle paralarn bir araya getirmek lazm. Birgn btn gerekler ortaya kacak inaallah. ******************** ******************** ********************

Sabetayizm, Masonluk ve Laiklik ilikisi

Sabetayizm, Masonluk ve Laiklik ilikisi (Biz demiyoruz, kemalist kaynakl paylam) Sabetayistlerin nfus olarak en youn bulunduu Selanik'te masonluun hzla gelimesi kanlmazd. Masonluun sektiler (laik) karakteri, "din, mezhep, rk, dil fark gzetmeksizin insanlarn kardelii (!) iin almak" eklinde gsterilen amalar, Osmanl toplumunda "farkl yap"ya sahip dnmeler iin de, "yeni kimlik" dzeninde "kabul ve itibar bulmalar" iin sarlacak bir dal olmu, bu sebepten dnmeler mason localarnda toplanmtr. (Sleyman Kocaba, Jn Trkler Nerede Yanld, 2003, s. 37) Sabetayistlerin mason localarna girmelerinde hi de alacak bir durum yoktu. Aslna baktnzda, masonluk giderek etkisini yitiren dinsel kurumlarn "alternatifi" olarak domam myd ? Bu "yeni din", artk "laik okullarda" yetien ve Mesih inancn reddeden yeni kuak Sabetayistlerin manev boluunun giderilmesine yardmc olmaktayd. Selanik'teki ttihatlar masonlarla tantran kii, talyan himayesi altndaki "Macedonia Risorta" Locas'nn stad zam, Yahudi avukat Emmanuel Karasu'ydu. Emmanuel Karasu zaten talyan vatandayd! Selanik'teki ttihatlara, mason locasnda toplanma nerisini getiren isim de oydu. ********** KAYNAK: Soner Yaln, EFEND Beyaz Trklerin Byk Srr, DOAN KTAP 31. bask / haziran 2004, sayfa 84. ******************** ******************** ********************

Yahudi aslllarn kurumlar baznda yaplanmalar


Bu yaz, Trkiye'de Sabeytayist "elit" kesimin yaptklarna kar kan **bir Sabetayist'tin** almasndan alntlanmtr... Kendisi yle diyor: "syanm Sabetayist cemaatimizin adn ktye karan, Trkiye'yi smren muhteris elitistleredir. Trkiye yahudilerin huzurla yaad bir lke olmutur; mslman halkn 500 yllk hogrsne ihanetle onu Orhan Pamuk'un szlerinde ifadesini bulduu bir yahudi devleti haline getirmeye kalkmak ihanettir, eytanlktr." ********** imdi bir nceki konumuzda bahsettiimiz yahudi asll kiilerin yaplanmalarn kurumlar baznda aklayalm. NVERSTE: lkemizin hemen btn nemli niversitelerinin rektrleri yahudi aslldr. Bu da bartsnn neden siyasal islam'n simgesi olduu aldatmacasyla arptldn, rektrlerin neden yeni hkmete bylesine artc bir kta bulunduklarn aklyor zannederim. YK Bakan Kemal Grz, stanbul niv. rektr Kemal Alemdarolu ve medyatik yardmcs Nur Serter, Ko niv. rektr Seha Tini, Galatasaray niv. rektr Erdoan Tezi, Bilgi niv rektr Lale Duruiz ve eski rektr Ilter Turan, Bogazii niv. rektr Sabih Tansal ve eski rektr stn Ergder, Ik niv. rektr B. S. Yarman, Marmara niv. rektr Tun Erem sabetayc (yahudi asll)dr. Medyada ok grlen ve kanaat nderi olarak sunulan Asaf Sava Akat ve ei Nilfer Gle, Eser Karaka, Ahmet nsel, Taner Berksoy, Kenan Mortan gibi hocalar ve medyada ismi ok geen hukuk profesrlerinin ounluu sabetaycdr. ********** ORDU: 28 ubat'n mimar olan ve laiklik ve Atatrklk konusunu artc sluplarda dile getiren evik Bir, Dou Aktulga, Dou Silaholu (Sultanbeyli ilesine dindar ounlua nispet olsun diye izinsiz Atatrk heykeli diktiren paa) ve Yaln Imer (GATA'nn alnda 'belleyeceiz' konumasn yapan paa) yahudi aslldr. Yaln Paa ayn zamanda masondur. lkemizde Atatrklk ak ara bir numaral istismar konusudur. 1930'larn dnyasnda Atatrk'n cumhuriyet ynetimini oturtmak ve reelpolitik gerei yapt baz keli uygulamalar gerek ilkeleriyle sanatl bir biimde kartrlp retorikle sslenerek 'doru budur' diye sunuluyor. Her kurumun iinden cemaatimiz mensubu birileri dezislamizasyonu rasyonalize etme, kar salama ve temayz etme adna onu daha ok sahiplenir grnp istismar ederken baz saf mslman Trkler de onlardan geri kalrlarsa sululuk hissedeceklerinden peimize dyorlar. Ordu, Sabetayist cemaatin dileri kadar olmasa da olduka gl olduu bir kurumdur, esitli dnemlerde genelkurmay bakanna kadar her dzeyde paalarmz oldu. Halen de Kara Kuvvetleri Komutan Ayta Yalman cemaatimiz mensubu. Her seviyede bir ok general ve kurmay subaylarimiz bulunuyor. Terfilerde ve atamalarda cemaat mensuplar gzetilir, harp okullar ve snf okullarna mutlaka yeterli sayda retmen gnderilmesine dikkat gsterilir. ASAL'da her zaman birileri bulundurulur; eer ayn yksek gelir dzeyine sahip aileler arasnda bir aratrma yaplsa sabetayc olanlarn mslman Trklere gre ok daha rahat yerlerde askerlik yaptklar grlecektir. Bir dier nokta asker almlardr: ordunun alm yapt ekipman ve silah tccarlar/araclarn nemli bir blm sabetayc ya da sabetayc baladr. Ordu iindeki sabetayc yaplanmann gcne rnek olarak Oyak irketi olan Renault MAS'in son genel mdr Ate nal Erzen, Onur Baytok ve brahim Aybar'n ve Aselsan'n genel mdr Necip Kemal Berkman'n sabetayc olduu rneini verebilirim. Oyak grubu sabetayclarn younlukta olduu ve terfilerin ounlukla cemaat iinden gerekletii bir gruptur.

********** SYASET: Tansu iller ve ei zer Uuran, Rahan Ecevit (her iktidar dneminde ve zellikle 1974'te cemaatin devlet iinde gizlenmesini salam ok nemli bir isimdir), Erdal Inn'nn ei Sevin Inn (Sohtorik'lerden), DTP'nin bana geirilen Mehmet Ali Bayar, Ismail Cem (dedelerinden biri hahamdr), Kemal Dervi, Skr Sina Grel, Blent Tanla, Sefa Sirmen, Hsamettin zkan'n dnr Erdoan Alkn, Cem Uzan'n ei Alara Koibey, Altan ymen, eskilerden Haluk Baylgen, Barlas Kuntay, Hayrettin Erkmen, Ahmet Isvan yahudi aslldr. Ayrca komnizmin Trkiye'deki ilk ncs Mustafa Suphi, 80 ncesi komnist liderlerden Mehmet Ali Aybar ve Behice Boran, gnmzden Ercan Karaka da sabetaycdr. Osmanl imparatorluunun kne sebep olmu ttihat ve Terakki'nin nde gelenleri ve birer mason olan Cavit bey ve Dr. Nazm sabetaycdr. (Talat ve Cemal paalar da masondur, masonluk Osmanl devletinde Mustafa Reit Paa'dan sonra st mevkileri sarmtr) ********** DILER: Dileri cemaatin i dnyasyla birlikte en gl olduu alandr. Dileri bakanlarmzn ve diplomatlarmzn nemli bir ksm yahudi aslldr. smail Cem, kr Sina Grel, lter Trkmen, Emre Gnensay, Cokun Krca, Onur ymen, Kaya Toperi, Zeki Kuneralp, zden Sanberk, Yalm Eralp, Filiz Dinmen yahudi aslldr. Bu diplomatlar emekliliklerinden sonra medya tarafndan uzman ve kanaat nderi olarak sunulmaktadr. ********** DER BROKRAS: Yargtay Cumhuriyet Basavcs Sabih Kanadolu, Merkez Bankas eski bakan Gazi Erel, imdiki Hazine Mstear Faik ztrak, Cumhurbaskanl sekreteri Tacan ldem yahudi asll brokratlardr. MT mstear olmann art sabetayc ya da mason olmaktr. Kendisi de mason olan enkal Atasagun'un (babas bir generaldi) selefleri olan Ziya Selk, Fuat Dou ve Snmez Kksal, vs. masondurlar. Hiram Abas da masondu. 12 Eyll ynetimi tarafndan kendisine MDP'nin kurdurulduu orgeneral Turgut Sunalp 80 ncesinin kontrgerila rgt Ergenekon'un badr ve aileden masondur. ********** SVL TOPLUM RGTLER: YDD ve EV tamamen sabetayc insiyatifle kurulmu sivil toplum rgtleridir. ADD (Atatrk Dnce Dernei) Atatrk'n bir ara olarak kullanlmas amacyla cemaat tarafndan kurulmutur. onur kurucusundan biri Kapanclar kolundan Mnci Kapani'dir ki dier iki onur kurucusundan da en az birinin cemaatten olduunu sanyorum, ayrca dernein 1. numaral kurucusu kaytlarda Hfz Veldet Velidedeolu olarak geer ki kendisi sabetaycdr. Gazeteciler Cemiyetinin son iki bakan Nezih Demirkent ve Nail Greli yahudi aslldr. TSAD da yar yahudi-insiyatifli bir kurumdur. YASED bakan Faruk Yneyman da sabetaycdr. Cemaatin en gl ve kamuoyunu ynlendirmede en ok umut balanan sivil toplum rgt TESEV'dir ki 16 ynetim kurulu yesinden benim tandm u isimler yahudi aslldr: zden Sanberk, Ylmaz Argden, Can Paker, stn Ergder, lter Turan, lter Trkmen, v.d. ********** BASIN: Cumhuriyetin kuruluundan beri Trkiye'de basn sabetayc gdml olmutur. Ahmet Emin Yalman, Sedat Simavi, Haldun Simavi, Abdi Ipeki, Zekeriya Sertel yahudi aslldr. Sabah ve ATV'nin sahibi Din Bilgin yahudi aslldr. Bu grubun hemen btn nemli isimleri yahudi aslldr; Gngr Mengi, Ruhat Mengi, merhum Glin Telci, Murat Birsel, Okay Gnensin, Levent Tzemen, lker Sarier, Sedat Sertolu, Ercan Arkl vs. NTV'nin sahibi Ferit ahenk (Dou grubu) yahudi aslldr (NTV bugn cemaatin Can Paker ve TESEV gdml programlarla kamuoyunu ynlendirdii en nemli TV'dir). Dnya gazetesinin kurucusu Nezih Demirkent ve genel yayn ynetmeni Osman Arolat sabetaycdr. Milliyet, Hrriyet, Radikal, Posta,

Kanal D ve CNN-Trk'n sahibi Doan grubu ve Akam, Show TV ve Cumhuriyet'in % 40 hisse sahibi ukurova gruplar da Dnyas blmnde anlattm gibi cemaat baladr. Vatan gazetesi de... Hep basndaki sabetayc yazarlardan bahsedilir ama Zeynep G ve Mehmet Altan gibi eleri sabetayc olan yazarlar unutuluyor. Gazeteler ve televizyonlarda toplumu ynlendirmek iin kanaat nderi olarak sunulan kimseler arasnda sabetayclar arlktadr ve i dnyasnn genelinde olduu gibi sabetayc birilerini altrmak bir medya kurumunun baars iin olmazsa olmaz bir parametredir. ********** DNYASI: Ko Grubu ve ukurova Grubunun zerinde hem byklkleri hem de yaplarnn ilginlii sebebiyle zellikle duracam. Akkk grubunun sahibi Dinkk'ler, ahenk'ler (Dou grubunun sahibi olan bu ailenin Ayhan ahenk Vakf'nn logosu Davud yldznn stilize edilmi halidir), Eczacba'lar, Koman'lar, Cem Boyner, Tekfen'in sahiplerinden Feyyaz Berker, Feyyaz Toker, Bezmen'ler, Edin'ler, zgrkey'ler, Atabek'ler, Dedeman'lar, Merzeci'ler, Kurttepeli'ler, ahap Kocatopu, mer avuolu, Ahmet Kozanolu, Ali ?stay, Arman Krml, Alp Yalman, Faruk Sren, Nur Akgerman, Mehmet stnkaya, YKM'nin sahibi Tan ailesi, Ibrahim Betil, Akin ngr, Kahraman Sadkolu, Henkel'in ynetim kurulu bakan Can Paker, Siemens'in ynetim kurulu bakan Zafer ncecik, STFA'nn kurucularinin manevi olu Eser Tmen (CNN-Trk'te alan kz Esra Tmen Raif Dinkk'le evlenmek zere) ve torunlar ve daha niceleri... Gazetelerde kan ve Hazine ya da BDDK tarafndan dorulanan Isvire bankalarnda Trklere ait 65 milyar dolar olduu haberini size biraz aaym: in iinde olduum iin biliyorum ki bu paralarn byk ksm cemaatimiz mensuplarnndr. Bu topraklarda yaplan ticaretle ele geen parann eitli yollarla bu topran dna karmann gidii de gven ya da ekonomik istikrarszla tepkiden te, 'Trkiye'li deil Trkiye'de yaayan bir sabetayist' hissetmekten ileri geliyor. Ekonomi istedii kadar iyiye gitsin, o servet buraya gelmez. ********** KO Grubu: Vehbi Ko mslman Trk'tr. Peki acaba irketlerinin st dzey yneticilerinin ounluk yahudi asll olmasnn (rnein imdiki Ko Holding'in CEO'su Blent zaydnl - Orgeral rfan zaydnl'nn oludur-, Mehmet Ali Berkman, Turul Kutadgobilik, Arelik'in genel mdr Nedim Esgin, Hasan Beng , Mehmet Ali Neyzi, Mehmet Barmanbek yahudi aslldr, Tofa'n eski CEO'su Jan Nahum ise shak Alaton gibi 'resmen' yahudidir. Sabetayc Orhan Pamuk'un babas Gndz Pamuk da Ko'ta alm ve Aygaz'n genel mdrln yapmtr) tek sebebi yukarda anlattm balak mant mdr? imdi Ko ailesinin yapsna bakalm. Bu rnei sabetayc ailelerin akrabalk ilikilerine gzel bir rnek olmasndan dolay biraz geni tutacam. Bir baka gzel rnek iin smail Cem'in ilikilerini anlatan kitab okuyabilirsiniz. Vehbi Ko'un ei Sadberk hanm, Vehbi bey'in teyzesinin kzdr. Sadberk hanm'n baba tarafndan kuzeni Hrriyet'i kuran Sedat Simavi'dir. Sedat Simavi, Hrriyet'i kurarken btn sermayeyi Ko'un orta Eli Burla salamtr (Aydn Doan'n Milliyet'i Ercment Karacan'dan almasna araclk eden de yine Ko olmutur). Sadberk hanm, Sadullah-Nadire Aktar iftinin ikinci ocuudur. Birinci ocuklar Adile Hanm, Akfil'in kurucusu hsan Mermerci'yle evlenmitir. Oul Rahmi Ko igdem Meserretiolu'yla evlenmi, bu evlilikten Mustafa, mer ve Ali Ko domutur. igdem Meserretiolu yine zmir'in eski ok zengin ailelerinden sanayici ve armatr Avni Meserretiolu ile ei Suat hanm'n kzdr. igdem hanm, Rahmi Ko'tan sonra Erol Simavi'nin olu Gnaydn'n sahibi Haldun Simavi'yle evlendi. Mustafa Ko, zmir'in nl zenginlerinden zmir Yn Mensucat'n sahibi olan Giraud'larn kizi Caroline ile evlendi... Bu byle gider. Dolaysyla Ko ailesinin bugnk nc neslinde hem anne hem baba tarafndan yahudi kan vardr. Bir yanl anlamaya sebep olmamak iin Rahmi beyin cuma namazlarna giden bir mslman olduunu sylemeliyim; bunun takiyye olmadn dnyorum. Oullar da yahudi inancnda olmayabilirler ancak kanbandan ve aile geleneinden dolay sabetayc etkisi ve balakl hayatlarnda her zaman nemli bir parametredir. Ko tarafndan bytlen Aydn Doan da bu balak mantn uygulayarak bymtr, en nemli tepe yneticisi mre Barmanbek de sabetaycdr.

********** UKUROVA Grubu: Karamehmet ailesi mslman Trk'tr. Ancak eer benim bildiim Eliyeil'lerle ayn aile ise einin gelmekte olduu aile yahudi aslldr. Aabey Samsa Karamehmet'in kz Show TV'nin genel mdr Zeynep Karamehmet de bir sabetayc olan Frat Gnen'le evlidir. ukurova Holding'in ynetim kurulunun aile dndaki yeleri kii haricinde srekli deiir: Osman Berkmen, Sezer Birgili ve Sadi Gcm. Bu kii de sabetaycdr.. Grubun ok saydaki sabetayc profesyonelleri arasnda Nejat Yalm, Blent Ergin ve Melih Araz' da saymalym. ukurova'nn Turkcell'deki ortaklar Murat Varg ve Kavala ailesi de sabetaycdr. Turkcell'in eski genel mdr Cneyt Trktan, finans mdr Tokay'lardan Ekrem Tokay ve Digiturk genel mdr Ertan zerdem de sabetaycdr. ukurova'nn borlarna karlk svire'deki paralar borcunu demeye yeter de artar bile!.. Karamehmet son 15 yldr devletle ilerini Gne Taner araclyla yrtrd. Turkcell'in deerinin bu kadar artmasna sebep olan GSM ihalesinin iki yl geciktirilmesinin altnda Taner'in imzas vardr. Bilin bakalm Gne Taner'in kimlii nedir? Bildiniz; sabetaycdr. ********** CEMYET HAYATI: stanbul sosyetesinin motoru ve trend belirleyicisi sabetayc zenginlerdir: trendy yerler (Aye Kapanc ve Ayla Sevand'n at yerlerin her zaman tutulmas), alveri mekanlar (Akmerkez'in bu kadar popler olmas), antikaclk (Rafi Portakal ve Tuncay Artam'n elindedir), emlak gelitirme (Alkent, Edin'lerin Kemer Country'si) vs.. Cemaat, tutmasn istedii iletme iin mutlaka gerekli sirklasyonu salar ve ekim merkezi yapar. Cem Boyner'in banka sahibi olmamasna ramen Advantage Card' tutundurmay baarmasnn sebebi budur. (Ilgaz Zorlu cemaatin iyice asimile olduundan ikayet etmede hakszdr; en azndan benim bildiim son 20 yl iinde elitist ve zengin zmrede cemaat dayanmas gcnden hi bir ey yitirmedi. Fakat halka karan orta dzey cemaat iin dediklerini bir para kabul edebilirim.) Sabetayclarn tamam 1924 mbadili deildir; Eczacba ailesi gibi... Selanik gibi Milas, Tarsus ve zmir de nemli sabetayc merkezlerdir. Cemaatin eskiden Nianta-Tevikiye-ili geninde younlaan yerleimi son yllarda Etiler'e ve zellikle Alkent ve evresine kaymtr. Blblderesi sabetayclarn gmld tek mezarlk deildir. Feriky ve Karacaahmet (zellikle 8. ada) de sabetayclarn gmld yerlerdir. Sanyorum derin devlet ya da derin irade denen eyin ne olduunu, baz kimselerin laiklik anlaynn neden rasyonelin tesine getiini, barts sorununun gerek nedenini, evik Bir'in 28 Subat kn ve sonrasnda neden Sabah gazetesince cumhurbakan aday olarak lanse edildiini, genelkurmaydaki Hasan Tahsin Harekat Odasna neden bu adn konduunu (Hasan Tahsin -Osman Nevres- bir sabetaycyd ve dmana ilk kurunu onun att sabetayc basn tarafndan uydurulmutur ancak bunun gerekdl sonradan kantlanmtr), eski Dileri bakan Cokun Krca'nn ak islam kartl ve din eitimi hakkndaki irkin sylemininin altnda yatanlar, Can Paker'in neden protestan bir islam talep ettiini, Mina Urgan'n kitabnda neden Necip Fazl ve Yahya Kemal'den aalamayla szettiini, znde bir sabetayc hareket olan Yeni Trkiye Partisi'nin kurulu aamasnda Asaf Sava Akad ve Blent Eczacba'nn neden rol aldn imdi anlamsnzdr. Mslman Trk halka buradan bir arm olacak. Bu ebekemsi yap iinde sizin hi kimsenin elinizden alamayaca iki zgrlnz bulunuyor; kime oy vereceiniz ve paranz nereye harcayacanz; bunlar doru kullanrsanz lkenizde bir eyleri deitirebilirsiniz. Kurtulu sava srerken stanbul'daki mslman halk alkanlkla Trk bakkallardan deil Rum bakkallardan alveri ederdi; cebinden kan parann Yunan ordusuna bir biimde yardm olarak silah almakta verileceini dnmeden. Bir yandan ikayet edip bir yandan da bu dzeni yneten muhteris sabetayistlere itibar ederek ve rnlerini kullanarak destek olamazsnz. "Hepinizi Sabetayc Yaplanmaya kar durmaya, yakn evrenizi sabetayclk hakknda bilgilendirmeye ve 'Tercihli Alveri?' yapmaya aryorum. Bu ar antisemitik deil, antisiyonisttir ve vatandalk sorumluluudur." ******************** ******************** ********************

Trkiyenin uygarlatrlmasnda (!) Sabetayist rol


(Bizim iddiamz deil, kaynamz yine bir Kemalist) Prof. erafettin Turan, **Atatrkn Dnce Yapsn Etkileyen** Olaylar, Dnrler, Kitaplar adl almasnda, **Mustafa Celaleddin Paann,** M. Kemali en ok etkileyen isimlerin banda geldiini yazmaktadr. Mustafa Celaleddin Paann kitabndan sadece Mustafa Kemal etkilenmemiti; ttihat ve Terakki Cemiyetinin temelini oluturan, ttihad Osmannin drt kurucusundan biri olan Abdullah Cevdet, Osmanl genlerinin **Macarlarla evlenmesiyle yeni ve salkl kuaklarn yetiecei fikrini ortaya atmt!** Samih Rifat kaynpederinin tezini hayata geiriyordu. Trklerin **Osmanl ve slam dnda** kimliklerini **Orta Asyada aramas gerektiini** yazan **Fransz Yahudisi Leon Cahun** da M. Kemali ve dnemin aydnlarn etkileyen nemli dnrlerden biriydi. Yeni lkeye, yeni kltrel hayata, Fevziye Mektebi mezunu Yakub Kadri (Karaosmanolu) gibi yazarlar gerekiyordu. Radyolarda alaturka mzik yayn yasakland! Kudste doduu iin Kuds adn alan Ahmed Kuds (Tecer) yeni airler kefedip, Halk airleri Bayram dzenleyip bu ozanlar gn na karyordu. Genelkurmay Bakan Fevzi akmakn kz A. Muazzezle evli, Gzel Sanatlar Akademisi Mdr Burhan Toprak, Yunus Emreyi ba tac yapmt. Ortodoks Snnlie kar Anadolu kltrne sahip klyordu. Kyllk yceltiliyordu! Dr. Reid Galibin buluu, Alliance sraelite niverselle benzeri, ky ocuklanna Batl yaam biimini reten Ky Enstitleri yakn bir gelecekte hayata geirilecekti. Deiimin nndeki tek engel olan halkn yoksulluu ve cehaleti, Ky Enstitleriyle alacakt. Anadolu, klasik mzikle, tiyatroyla, Cumhuriyet balolanyla tanyordu. Okullar rencilerine gnn moda danslarn retiyordu. Garson bira getir, garson bira getir, yaa arliston! nakarat dillerden dmyordu. Gazeteler Trkiye gzeli yarmas dzenliyordu. Yani, tpk Ulusal Kurtulu Savanda olduu gibi, **Trkiyeyi uygarlatrma abalarnn ardnda birok Sabetayist aydnn imzas vard.** ********** Kaynak: Soner Yaln, EFEND, Beyaz Trklerin Byk Srr, DOAN KTAP 31. bask / haziran 2004, sayfa 359, 360 ******************** ******************** ********************

Trkiye'deki ajan okullar - Robert Koleji'nin erefli (!) gemii.


(imdi o okullarda okuyan, birde stne "Ne mutlu Trkm diyene" slogan atanlara elin ecnebileri kim bilir nasl da glyorlardr.)

Rumlar'n bamsz Yunanistan Devleti'nin kurulmas iin almalar, ya da Bulgarlar'n bamsz Bulgaristan'n kurulmas iin Osmanl topraklar zerinde ve bal bulunduklar Osmanl Devleti aleyhine faaliyetlerde bulunmalar gibi. Bu siyasi almalara ilikin bir-iki rnek verecek olursak: 1897 tarihli bir belgeden ksa bir alnt: "Bebek'te bulunan Robert Kolej nam mektebin mdr ile mualliminin Rumeli Hisar ile civarnda meskun bulunan Ermeniler'in hicretlerini teshil (kolaylatrma) ile beraber bunlara muavenet-i nakdiyede (para/silah yardm) bulunmakta olduklar mesmu- l (iitilmi) bulunduundan..." [1] Yine Ermeni - Amerika ilikisine ait bir rnek: Amerikan bir profesr olan Mr. Earle'un "American Missions in the Near East" adl eserinde syledikleri: "Amerikan misyoner okullarnda Ermeniler dillerini ve tarihsel geleneklerini yeniden stn tutmay rendiler. Bat'nn siyasal, toplumsal ve ekonomik ilerleme ideallerini tandlar. Bulunduklar duruma kar daha etkin bir honutsuzluk duymay ve kyl mslman komularna kar keskin bir stnlk duygusu beslemeyi elde ettiler." [2] Birinci rnekte Amerikallarn Ermenilere silah ve para yardmnda bulunduklar, ikinci rnekte ise onlarn komular olan mslman Trkler'e kar stnlk duygularyla beslenerek, yllarca iie yaam olan bu iki topluluu birbirinden ayrmak iin okullarda neler verildii anlalmaktadr. Dier bir rnek te Merzifon Amerikan Koleji binasnda Rum Pontus Tekilt'nn kurulmas ve grev yapmasdr. [3] Merzifon Pontus Tekilt'ndan birinin bir Yunanlya yazd mektupta tekiltn faaliyete gemek zere olduu (amacn gerekletirmek iin harekete gemek zere olduu anlamnda) Yunanistan'dan imdat bekledikleri ve kullandklar binann Merzifon Amerikan Koleji binas olduu belirtilmitir. [4] Bu Mektup ve Pontus Tekilt'nn amalarn ieren Tekilt Nizamnamesi, Merzifon Amerikan Koleji Trke retmeni olan Zeki Efendinin cesedinin Kolej yaknnda bulunmas zerine okul binasnda yaplan aramalar sonucu elde edilmitir. Bulunan belgeler arasnda silahlar, madalyalar, Pontusulukla ilgili bilgiler, Pontusularla iliki kuran etelerin fotoraflar, Pontusulara ait bir albm ve Pontus Klb nizamnamesi de bulunmaktadr. [5] Kolejdeki Rum rencisini Maarif rencisiyle birletirerek Pontus Cemiyeti'ni glendirmek amacndan sz edilmektedir. [6] Edremit'e bal Cunda Adas'nn belediye bakannn adadaki Rum okulundan elde ettii 1884 ders yl programna ksaca bir gz atalm. Programda unlar yer alyor: 1 - Trkleri Rumlara ezeli dman olarak tantmak 2 - Trkleri iktisaden zayflatmak 3 - Trklerin her konuda itibarn Avrupa devletlerine kar zedelemek 4 - Trk Milleti'ni ahlk, din, milliyet ve gelenek bakmndan zayflatmak 5 - Trk Genlii'ni bozmak 6 - stanbul'u ele geirmek 7 - Trk halk ile Devletin arasn amak 8 - Her meslekten Trk' zor duruma drmek 9 - Rvet ve kandrma yoluyla Trk taraftar edinmek 10 - Trk iftisinin borlandrlmasn ve iini ya da maln Rumlar'a devretmesini salamak [7] NOT: Robert Koleji mezunlar iin baknz: http://tr.wikipedia.org/wiki/Kategori:Robert_Kolej_mezunlar%C4%B1 *** KAYNAKLAR: [1] Krehirliolu, Erol: Trkiye'de Misyoner Faaliyetleri, stanbul, 1963, sayfa 145. [2] 29 Eyll 1984 tarihli Milliyet Gazetesi.

[3] Pontus Meselesi: Matbuat ve stihbarat Dairesi Yay. Ankara 1998, sayfa 82. [4] Ayn eser, s. 93. [5] Ayn eser, s. 92-94. [6] Ayn eser, s. 92. [7] Sevin, Necdet: Ajan Okullar, stanbul 1975, sayfa 192-196. ******************** ******************** ********************

Szc Gazetesi ve Kemalistlerin iki yzll

Evet, kemalistlere sesleniyorum. Sizin peinden gittiiniz atatrkler (CHP) demokrasinin gerei olan yeminlerini mecliste etmiyorlar. stelik "szc" gazetesinin (Emin laan'nn yazd gazete) bu kprnde grdnz gibi Milletimizin Ordusu ktleniyor ve PKK'llarn kandili vlyor. Demekki dertleri demokrasi veya zgrlk, ulusalclk, milliyetilik, cumhuriyetilik vs. deil, dertleri kemalizm ile elde ettikleri makamlardr. Makamlarn tehlikede grdkleri an, milletin iradesinin tecelli ettii mecliste yemin bile etmiyorlar... Makamlarn tehlikede grdkleri an, imdiye kadar kutsadklar Ordu'yu kk dryorlar... Makamlarn tehlikede grdkleri an, zerlerinden srekli siyaset yaptklar, dolaysyla nemalandklar ehit'lerimizin kemiklerini PKK propagandas (Kandilin yemekleri ne gzel diyerek yaptklar haber ile genleri daa kmaya tevik ediyorlar) yaparak szlatyorlar. imdiye kadar putlatrdklar deerleri yok sayyorlar... Tpk Mekkeli Mriklerin helvadan put yapmalar ve acknca o putlar yemelerine benziyor bunlarn zihniyeti. Ite, peinden gittikleriniz bunlar... Atalar da byle deil miydi bunlarn?

******************** ******************** ********************

Fatih'in Istanbul Fethi ile M. Kemal'in Milli Mcadelesi

Fatih'in (rh.a) Istanbul Fethi ile M. Kemal'in Milli Mcadelesini kyaslama gafletinde bulunan Atatrklere Cevap (Mutlaka okuyun ve paylan) "M. Kemal bizi kurtard" diyenlere; "Yalnzca o mu savat, baka Paalar yok muydu" eklinde cevap verildiinde, hemen mark bir ocuk edasyla, "Fatih Sultan Mehmet Istanbul'u tek bana m feth etti de, ona Istanbul Fatihi diyorsunuz" tarznda yant verirler ve ardndan akl talar arasnda elmas bulmu adamlarn sevinmesi gibi sevinirler. Bu kyas asla kabul edilebilir ve makul bir kyas deildir; - nk, Fatih Sultan Mehmet (rh.a) Istanbul'u Feth etti diyoruz, fakat ayn zamanda askerlerin olaanst

gayretleriyle gemileri karadan srp Hali'e indirmelerini de dile getiriyoruz. - nk, Ulubatl Hasan'n yiitliini "anmadan" konuulan Fetih konusunu noktalamyoruz. - nk, Istanbul'un "manevi" Fatihi'nin Akemseddin (k.s) olduunun altn iziyoruz. - nk, "Fatih Sultan Mehmet (rh.a) olmasayd, biz olmazdk" diye samalamyoruz. O olmasayd yine biz yaardk, zira bize hayat veren ve ldren El Muhy ve El Mumt olan Allah celle celaluhu'dur. Eer yaatmay murad etmise, sebepler aleminde yine bizi yaatacak bir sebep yaratrd. - nk, "Fatih Sultan Mehmet (rh.a) olmasayd Istanbul feth edilemezdi" szn kimse bize dedirtemez. Bu sz syleyecek kadar (kemalistler gibi) yobaz ve mutaassp deiliz elhamdulillah. Istanbul'un Fethi Peygamberimiz aleyhisselatu vesselam tarafndan mmetine mjdelenmitir. Fatih Sultan Mehmet (rh.a) olmasayd, bakas olurdu... Ama mutlaka olurdu, zira "Ve m yentku anil hev" (Necm Suresi 3) yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hevdan (arzularna gre) konumaz. Ona Allah celle celaluhu tarafndan bildiriliyor... Allah subhanehu ve te'ala ise "btn gayb bilendir." ********** - Oysa Atatrkler, "Atatrk olmasayd biz olmazdk" diyorlar... Yani baka birisinin bizi kurtarabileceine ihtimal dahi vermiyorlar. - Oysa Atatrkler, "Atatrk olmasayd sizin babanz kim olurdu bilmezdiniz" diyerek demogojinin Nirvanasna ulayorlar... Sanki halkn eli armut topluyordu. Mesela Kahramanmara'ta Fransz askerinin mslman bir kadnnn bartsn bandan ekmesiyle halk ayakland ve Franszlar ehirden kovdular... Bundan ziyade sanki Kazm Karabekir Paa, Refet Bele Paa, Cerkez Ethem, Topal Osman, Eref Sencer Kuuba, Cafer Tayyar Paa, Ali Fuad Paa vs. yok... Sanki halkn kendisi yok. Dilerseniz halkn durumunu M. Kemal'in 14 Haziran 1919 tarihinde Samsun/ Havza'dan Sultan Vahdettin'e (rh.a) yollad bir Telgraf 'tan [1] okuyalm... yle diyor M. Kemal: stanbulda iken milletin bu kadar kuvvetli ve az vakitte felaketlerden bu derece mteyakkz (uyanm) olduunu tahayyl edemezdim. ardnz m? Devam ediyor: Millet batan aa **uyank** olup istiklal-i millet ve devleti ve hukuk-i liye-i **saltanat** ve **hilafeti** teyid iin kavi (gl) bir azim ve iman ile mcehhez (donanm) bulunuyor. Devam var... M. Kemal'i Samsun'a gitmeye kim ikna etmi? Onu da yine ayn telgraftan okuyalm: "Huzurdayken zmirin igali karsnda pek mahzun olan kalbinizin bu nokta-i necta ait ilhamatn, (yani lkenin sizin nclnzde mill mukaddes bir kudretle kurtulacana dair verdiiniz ilhamlar) u an gibi hatrlyorum. Sizin ilknzdan, (yani emseddin Sami'nin "Kamus-i Trk"sine baklrsa, "benim fikrimi elmenizden") aldm imann azmiyle grevime devam ediyorum." Yani uyanm olan millet, milletin ve devletin bamszl ile "saltanat" ve "hilafetin" yce haklarn desteklemek iin "salam bir kararllk ve imanla donanm" durumda. Demekki okullarda anlatld gibi o yllarda milletin yere serilmi, pes etmi olduu "yalanm" ve bunu da bizzat M. Kemal sylyormu... Bari ona inann... Gerek M. Kemal'e inann, hayal dnyanzda oluturduunuz veya size oluturduklar M. Kemal'e deil. Peki M. Kemal Samsun'a gitmeye neden ikna edilmeye allmt? M. Kemal'in Istanbul da kalmak istemesinin nedeni, sonradan ihanet ile sulad insanlarn kabinesine (hkmetine) girmek isteyiindendir. Bunu Kazm Karabekir de sylyor: ..Yldrm ordularnn grubunun lav zerine akta kalm olan Mirliva (Tugeneral) M. Kemal Paa

Hazretleri'ni ziyaret ettim. Bu ziyaret sebeplerinden biri de marnileyh (anlan kiiyi, yani M. Kemal'i) stanbul'da kalp Kabineye girmek hususundaki arzularndan sarfnazar ettirmek (vazgeirmek) gayesine matuftu.. [2] Kazm Karabekir, M. Kemal ile aralarndaki grmeyi ise yle anlatyor: Karabekir: Paam, stanbul'da ok kalmaynz. Ve buradaki dier komutanlar zerinde de messir (etkili) olarak bir an evvel Anadolu'yu kuvvetlendirelim. Birok batm milletler istiklllerine kavuurken asrlar doldurucu muazzam tarihi olan Trk milletini kurtaralm. M. Kemal: Vaziyet size hak verdiriyor. yi olaym gelmeye alrm. dedi. [3] "Gelmeye alrm" Yani gnlsz... Demekki ikna edenler Kazm Karabekir ve Sultan Vahdettin'dir (rh.a). M. Kemal'in telgraf da, Kazm Karabekir'in anlattklar da birbirini teyid ediyor. Dier taraftan Rauf Orbay'n hatralarnda da M. Kemal'in henz Anadolu'ya geme kararn vermedii yazldr. [4] Yine hala birileri "Atatrk olmasayd biz olmazdk" diyecek olursa, M. Kemal'in "3. Ordu Mfettii Fahr-i Yaveri Hazret-i ehriyr- Mirliva" (Padiah'in yaveri) imzasyla 15. Kolordu Komutan Karabekir Paa'ya ektii, 11 Haziran 1919 tarihli ifreyi, yzlerine tokat gibi arparz... M. Kemal, bu ifrede unlar syler: Vermi olduum kararn milletin hukuk ve istikllini tayin urunda millet ile almaktan ibaret bulunduunu zat- biraderlerine evvel ve ahar arzetmitim. Bu gaye, milletin sinesine iltica ederek vazife-i namus ve vicdan ifaya fedakraneye devam etmeyi amirdir. Emsalimiz vehile, **ngilizlere esir olmak zere stanbul'a gitmekte mazurum.** Vaziyet-i vataniyeme **devam edebilmekliim bittabi zat- liniz** gibi ayn fikir ve kanaatte bulunan kardelerimin de herhalde yardmlarna baldr. [5] imdi bu noktada "Ya Kazm Karabekir Paa olmasayd, babamz kim olacakt?" diyebilecek misiniz? Neyse... Ilgin bir nokta ise M. Kemal'in daha nce igalci ngiliz idaresinde bir vali olarak almaya hazr olduunu ngilizlerin Daily Mail Gazetesi'nin muhabiri G. Ward Price araclyla igalci yetkililere bildirmesidir: "Eer ngilizler Anadolu iin sorumluluk kabul edecek olurlarsa Britanya idaresinde bulunan tecrbeli Trk valileri ile ibirlii halinde almak ihtiyacn duyacaklardr. Byle bir selahiyet dhilinde hizmetlerimi arzedebileceim mnasip bir yerin mevcut olup olmayacan bilmek isterim..." [6] Trk Tarih Kurumu'nun evirtip bast bir kitaptan alnd bu arpc szler. Acaba bu szler "Vatan Haini" damgasnn baslmasna yeterli deil midir? Hadi isterseniz bunlar da geelim ve babalarmzn "kim olduunu" bilmemizi (haa) M. Kemal'e borluyuz (!) diyelim... Peki Genelevler'in almasna ruhsat veren ve bu fuhuhaneleri direk Iileri Bakanlna balayarak "Babas belli olmayan" vasfl ocuklarn domasn garanti altna alan kim?? Okullarda kz ve erkekleri ayn snfta yan yana okutturmak suretiyle ahlaklarn bozup "Babas belli olmayan" vasfl ocuklarn dnyaya gelmesinin nn aan kim?? Kadnlarn kapanmasn vahice ve ok gln bulan [7] ve de almasn tevik ederek "Babas belli olmayan" vasfl ocuklarn domasnn alt yapsn oluturan kim?? Kazm Karabekir'in yazlarn sansre tbi tutan, kitabn yaktran, fakat Cumhuriyet gazetesinde "Gzel bacakl kadnlar" yarmasnn duyurulmasna [8] ses karmayan, hatta belki memnun olan kim?? **********

KAYNAKLAR: [1] Telgraf iin fotorafa baknz [2] Kazm Karabekir Anlatyor, Yayna Hazrlayan: Uur Mumcu, Tekin Yaynevi, Ankara 1993 sayfa 25, 26 [3] Kazm Karabekir Anlatyor, Yayna Hazrlayan: Uur Mumcu, Tekin Yaynevi, Ankara 1993 sayfa 33 [4] Orbay Rauf, Cehennem Deirmeni, c. 1, stanbul 1993, sayfa 231 [5] Asker Tarih Belgeleri Dergisi, Yl:30, Say 79, Vesika No: 1732. M. Kemal'in "3. Ordu Mfettii Fahr-i Yaveri Hazret-i ehriyr- Mirliva" imzasyla 15. Kolordu Komutan Karabekir Paa'ya ektii, 11 Haziran 1919 tarihli ifre [6] Price'n Extra-Special Correspondent (ok zel Yazmalar) adl kitabndan (1957, sayfa 104) aktaran Gotthard Jaeschke, Kurtulu Sava ile lgili ngiliz Belgeleri, eviren: Cemal Kprl, Ankara 1991, Trk Tarih Kurumu Yaynlar, sayfa 98. [7] Atatrk'n Sylev ve Demeleri, Trk nklap Tarihi Enstits Yay., C. II., sayfa 217 [8] Cumhuriyet Gazetesi'nin haberi, 6 Eyll 1925 ******************** ******************** ********************

M. Kemal'in Milleti ve Meclisi aldattnn delili (Nutuk'tan)

Nutuk'tan ektiimiz resmin u ksmna dikkat edin: "Gerek, Osmanl Saltanatnn ve Hilfetin yklm ve ortadan kalkm olduunu dnerek yeni temellere dayanan, yeni bir devlet kurmaktan ibaretti. Fakat durumu olduu gibi dile getirmek amacn bsbtn kaybedilmesine yol aabilirdi (...)" ********** Yani, amacnn bsbtn kaybedilmemesi iin durumu olduu gibi dile getirmemi. Aka yalan sylediini itiraf ediyor. Bu hainlik deil de nedir? Hem Milleti, hem Meclisi kandrmak deil de nedir? Bu durumda Cumhuriyet'i, Laiklii, Kemalizmi; "Millet istedi" denilebilir mi? ********** KAYNAK: M. Kemal, Nutuk, 6. Blm: Trkiye Byk Millet Meclisi'nin Toplanmas, 3. Konu: Hkmetin Kurulmas

Bu Hadis-i erif konuyu yeterince izah ediyor: Mslman bir halka, Allahn grp gzetmek zere idreci kld hibir kul yoktur ki, onlar aldatp (zulmetmi) olduu halde lrse muhakkak Allah ona cenneti haram etmi olmasn. (Buhr, Ahkm 8) ******************** ******************** ********************

Takvim Deiiklii ve Altnda Yatan Gerek

6 Aralk 1925'te kabul edilen Mild Takvim'den nce kullandmz Rm Takvim'e gre aylarn isimleri yleydi: Muharrem, Safer, Rebiyulevvel, Rebiyulahir, Cemaziyulevvel, Cemaziyulahir, Recep, aban, Ramazan, evval, Zilkaade, Zilhicce. ********** 1 Ocak 1926'dan itibaren senenin aylar u isimleri ald: Ocak, ubat, Mart, Nisan, Mays, Haziran, Temmuz, Austos, Eyll, Ekim, Kasm, Aralk. Hi dndnz m, bu kelimeler Trke midir? Mnlar nedir? Ocak, Ekim, Aralk Trke kelimeler ama ay ad olur mu? Dierleri, yni Mart, Mays ve Austos Bat dillerinden gelme. Bunlarn haricindeki ay isimlerini hangi kltrden aldk dersiniz? O zaman Yahudi takviminde yer alan ay isimlerine bir bakalm:

**Nisan**, jar, Sivan, **Tammuz**, Av, **Elul**, Tiri, Kislev, Hevan, Tevet, **ebat**, Adar. Osmanl, mslman olduu iin mslman takviminin ay isimlerini ald... Peki laik, kemalist Cumhuriyeti kuranlar neden hrstiyanlarn ve yahudilerin takvim ay isimlerini alr? Yanlmyorsam evvelce %100 Osmanl blogundan alntlamtm. ******************** ******************** ********************

Kim Ingiliz dostu? Vahdettin mi, yoksa M. Kemal mi?

M. Kemal 17 Kasm 1918 tarihinde, stanbul'da kendi parasyla kard "Minber" gazetesinde yaymlanan syleisinde yle der: "Bu harpte ngilizlerle Arburnu, Anafarta ve Filistin cephelerinde kar karya bir ok muharebeler verdim... **Kalbimde kin ve dmanlk hissiyat yer bulmamtr.** ngilizlerin Osmanl milletinin hrriyetine ve devletimizin bamszlna riayette gsterecekleri hrmet ve insaniyet karsnda yalnz benim deil, btn Osmanl milletinin **ngilizlerden daha hayrhah (iyiliksever) bir dost olamayaca** kanaatiyle etkilenmeleri pek tabiidir." [1] Ertesi gn, 18.11.1918 gnl Vakit gazetesinde yaymlanan syleisinde yine bu dorultuda konumutur: "Hkmetimizle mtareke imzalayan devletlerin ve bu devletler adna Mtareke artnamesi'ni yapan **Britanya hkmetinin Osmanllara kar olan iyi niyetlerinden phe etmek istemem**; eer szkonusu

artname hkmlerinin uygulanmasnda yanl anlamaya neden olacak ynler grlyorsa, bunun sebebini derhal anlamak ve muhataplarmzla **anlamak** lazmdr." [2] M. Kemal'in 11-13 Ekim 1918'de Halep'ten Vahdettin'e ektii "ok gizli" telgrafta: "Derhal ngilizlerle ayr **bar yapmak** zere **kendisinin de katlaca yeni bir Bakanlar Kurulu** oluturulmasn nermiti." M. Kemal'in bu ilgin teklifine bakalm... yle diyordu padiahn yaveri Naci (Eldeniz) Bey adna gnderdii telgrafta: "Mttefiklerle olmad takdirde (ngilizlerle) ayr olarak ve **mutlaka bar salamak lazmdr** ve bunun iin kaybedilecek bir an bile kalmamtr." Orijinali: "Mttefiken olmad takdirde (ngilizlerle) mnferiden behemahal sulh takarrur ettirmek lazmdr ve bunun iin fevt olunacak bir an dahi kalmamtr." [3] imdi tekrar soralm: Kim Ingiliz dostu? Vahdettin mi, yoksa M. Kemal mi? ********** KAYNAKLAR: [1] Atatrk'n Btn Eserleri, Kaynak Yay., c.2, sayfa. 291. Ayrca baknz: Doan Avcolu, Milli Kurtulu Tarihi, Tekin Yay. stanbul 1977, sayfa 122. [2] Atatrk'n Btn Eserleri, Kaynak Yay., c.2, sayfa. 292. [3] Atatrk'n Btn Eserleri, cilt 2, stanbul 2003, Kaynak Yaynlar, sayfa 232. ******************** ******************** ********************

Yl 1925, Haber "Gzel bacakl hanmlar yarmas"

Falih Rfk Atayn kaleminden bir an: Ankarada iken bir gn, ngiltere bykelilerinden biri bana: ehriniz yabanc dolu, onlara ve kendinize neden golf yeri ayrmazsnz? demiti. Sonra kendisi bir golfy misafir olarak getirdi. Biz de parasz yatrp kaldrdk. imdi Ankaraya zel bir itibar kazandran Golf Kulb meydana geldi. Amerikaya gittiimde belediyelerin, halk iin parasz golf yerleri yaptklarn grmtm. Falih Rfk, bunlar yazd srada, lkemizde **yllk milli gelir 50 dolarn altnda**, milletin **yzde sekseni** elbise ayakkab bulamaz, lke alar, isizlerle, ehit, dul ve yetimleri ile dolu bir halde idi. Batl hayata, yani lkse, ikiye, kadna, sefahata duyulan al tatmin ihtiyac, Batllama dedikleri taklit hamleleri 1924lerden itibaren memleket sathna hzla yaylyordu. ktidarn, Yunus Nadiye karttrd Cumhuriyet gazetesinin 6 Eyll 1925 tarihinde verdii u haber de gnl verdiimiz Batllama hamlelerinden biriydi: Memleketimizde ilk defa yaplan bir msabaka balkl haber yle devam ediyordu. Evvelki akamki Gzel Bacak msabakasna drt hanm itirak etmitir. KAYNAK: Cumhuriyet Gazetesi, 6 Eyll 1925 AKTARAN: Temellerin Durumas, Ahmet Kabakl ******************** ******************** ********************

Ve M. Kemal dini kullandn itiraf ediyor (Trk Tarih Kurumu kaynakl)

M. Kemal Milli Mcadele srecinde neden dinimizi vc szler syledi? Yani gerekten inandndan dolay m bu konumalar yapt, yoksa gayesine ulaabilmek iin dinimizi yalnzca bir ara olarak m kulland? Gelin bunu kendisinden renelim. ********** Eski Adalet Bakanlarndan Mahmut Esat Bey (Bozkurt) bir gn Atatrk'e bavurur: - "Paam, niversite'de nklp derslerinde okutmak zere tarafnzdan (Cumhuriyet) szlerini ilk nce nerede, ne ekilde ve kimler arasnda telffuz buyurduunuzu renmek istiyorum." Atatrk, Mahmut Esat Bey'e u yant verir:

- "Bunu Mazhar Mfit Bey'den reniniz. O, gn gnne btn hadiseleri not etmitir." (...) (Yani M. Kemal kendisine sorulan bir konu hakknda muhatabn Mazhar Mfit Kansu'ya ynlendirmitir... Buras nemli). Devam ediyoruz... Mazhar Mfit Bey, Bitlis valisi iken Damat Ferit hkmetince grevinden alnp hakknda tutuklama karar kartlm; Mazhar Mfit Bey de Erzurum'a geip M. Kemal ve arkadalarna katlmt. Mazhar Mfit o gnden sonra hep Atatrk'n yannda olmu, grdklerini, duyduklarn gn gnne saptayan gnlk tutmutu. Mazhar Mfit Bey, M. Kemal Paa'nn Erzurum Kongresi'ni aarken yapt konumann sonunda u szlere yer verdiini yazar: En son olarak niyazm udur ki, Cenb- Vacib'l-Amal Hazretleri, Habib-i Ekrem'i hrmetine, bu mbarek vatann sahip ve mdafii ve diyabeti celile-i Ahmediye'nin ilyevnilkyme- haris-i estak olan millet-i necibemizi ve makam- saltanat ve hilfet-i kbry masun ve mukaddesatmz dnmekle mkellef olan heyetimizi muvafk buyursun. Mazhar Mfit, bu konumay **yadrgayarak** Paa'ya **niin byle bir konuma** yaptn sorar. Kongre akam Paa'ya: - "Erzurum, nutkunuzun sonunu **mft efendinin duas gibi** bitirdiniz", dedim. Bu tarz konumam ho grd iin sadece gld ve: "Maksadn anlyorum, anlyorum amma imdi vazifemiz halk, vatan ve esir padiah kurtarmaya **inandrmaktan** ibarettir." ********** KAYNAK: Kansu, Mazhar Mfit, Erzurum'dan lmne Kadar Atatrk ile Beraber, Trk Tarih Kurumu yay. 1986, c: l, sayfa 85. ******************** ******************** ********************

Prof. Dr. Cemil Koak ac gerei aklyor


Nutuk bile benim sylediklerimi sylemiyorsa. Ders kitaplar sadece Nutuku temel alyorsa. Medyann da slubu bu durumu takviye etmektedir: Yllardr ezberlemeniz iin size sunulan bilgiler gereklere uygun deildir dediimizde; medyamz bu cmleyi iddia olarak yanstmaktadr: ddia edildi-etti eklindeki ifadelerin kayna budur. Buradan iddia ediyorum: ben iddia etmiyorum, sadece tarihsel bir gerei aklyorum. lk kez de ben aklamyorum; ok nceden zaten bilinen ve daha sonra unutturulan, sonra unutulan gerei dile getiriyorum. Bu arada nemli okul yerletirme snavlarnda rencilerimize ders kitaplarnda yazlan yanl bilgileri soruyoruz; ezberledikleri yanl hatrlayan rencilerimizi en iyi okullara kabul ediyoruz. Yanl yant bilenler hayatlarna daha iyi okullara giderek devam ederken; yanl yant bilemeyenler ya da ezberleyemeyenler de eitim basamaklarnn altna doru ekiliyorlar. Hayatta baarl olmann yolu, gerei aramaktan ya da bilmeye uramaktan deil de, yanl da olsa bir eyi ezberlemekten geiyor. Ne sistem ama!

*** KAYNAK: Star gazetesi, 24 Temmuz 2011. ******************** ******************** ********************

Halifelere hakaret eden M. Kemal (Sylev'den)

"Hem Atatrk ve hem mslmanm, M. Kemal Istiklal Harbi srecinde dinimizi ve hilafeti vmt" diyenler Peki bu szler kime ait? "Efendiler, bu pek byk yenginin trl etkenlerinin stnde en nemlisi ve ycesi, Trk ulusunun balsz ve koulsuz olarak egemenliini eline alm olmasdr. Bu olayn tarihimizde ve btn cihanda ne byk, ne verimle bir devrim olduunu aklamaa gerek grmem. Ulusumuzun uzun yzyllardanberi hanlar, hakanlar, sultanlar, halifeler elinde, onlarn bask ve ezinci altnda ne denli ezildiini, onlarn **agzllklerini** doyurma yolunda ne denli byk ykmlara ve yitiklere uradn dnrsek, ulusumuzun egemenliini eline alm olmas olaynn tm ululuk ve nemi gzlerimizin nnde belirir. . ." (...) "Trk ulusunun (yurdunda) tam anlamyla efendi olarak yaamas, ancak o, **gereksiz ve anlamsz olduktan baka, varlklar yalnzca zarar ve ykm getiren o makamlarn** ortadan kaldrlmasyla olanakl olabilirdi." *** u szlerlede Fatih Sultan Mehmed gibi lkeler feth eden Sultanlara ve millete hakaret ediyor: "Bulgarlar, Srplar, Macarlar, Romenler sabanlarna yapmlar, varlklarn korumular, kuvvetlenmiler; bizim milletimiz de byle **fatihlerin** arkasnda **serserilik** etmi..."[2] ********** KAYNAKLAR: [1] Atatrk'n Sylev Demeeri, Trk nklap Tarihi Enstits Yay., 1959, sayfa 173-182. [2] Atatrk Aratrma Merkezi Bakanl, Atatrk'n Sylev ve Demeeri I-III, Bugnk dille yayna hazrlayanlar: Prof.Dr. Ali SEVM, Prof.Dr. M.Akif TURAL, Prof.Dr. zzet ZTOPRAK, Trkiye ktisat Kongresi'ni A Sylevi zmir 17 ubat 1923.

******************** ******************** ********************

"Selmn Aleykm yerine `Merhaba Asker" de M. Kemal'den


Evet yanlmadnz, bunu da M. Kemal deitirdi... Taa 1910 - 1911 yllarnda Selanik'teyken baslam reformlara diyesi geliyor insann. ********** M. Kemal'in Selnikte 38 inci piyade alay komutanlna tayin edilmesi de mesleinde cidd bir adm olmutur. Hikyeyi o zaman o ayn alayn birinci taburunun nc blnde takm komutan bulunan Ziya Kl'tan dinliyelim: "(...) Mustafa Kemal Bey alaya yaklanca gr bir sesle: Merhaba asker, dedi. O tarihlerde yoklama ve teftilerde komutanlar askere: Selmn aleykm... derler, asker de: Aleykm selm... diye cevap verirdi. Almad bu tek kelimelik selm karsnda asker biraz irkildikten sonra ayn kelime ile cevap verdi. te o tarihten sonradr ki orduya bu tek kelime ile selm usul girmitir." ********** Kaynak: Falih Rfk Atay, ankaya, Atatrk'n Doumundan lmne Kadar, stanbul, Pozitif Yaynlar, 2004, sayfa 67-68. ******************** ******************** ********************

Atatrk "bayrak inklab" da yapmak istemi

Cumhuriyet'in Osmanl'dan kopmu yepyeni bir devlet olduu sylenir. Atatrk dneminde devletin isminden hukuk dzenine, yazsndan ideolojisine kadar deitirilmedik pek az ey kalmtr. Ancak inklap frtnasnda bir tek Osmanl sembolne dokunulmad. O da, stiklal Mar'nda ehresini atmasndan tarifsiz kederlere dtmz her gn haykrdmz ay

yldzl al bayramzd. Peki neden dokunulmad acaba al bayraa? Hi deitirilmesi gndeme geldi mi? Geldiyse nasl? Ve Atatrk ay yldzl bayrak yerine hangi bayra getirmeyi dnmt? Bu konular teden beri konuulur ama yazl deil de, szl kaynaklara dayanrd. Burada yazl bir kaynaa dayanarak Atatrk'n Trk bayran deitirmeyi dndn fakat bir sebeple vazgetiini greceiz. Kaynak, Atatrk'n yaknnda bulunmu ve Zbeyde Hanm'la yapt grmeler sayesinde aile kkenleri konusunda bizi ksmen aydnlatm bulunan Enver Behnan apolyo'dur. **Yaznn knyesi: "Atatrk ve bayrak", Trk Kltr, say: 97, Kasm 1970, sayfa 30-31.** Enver Behnan apolyo, Atatrk'n yaveri Muzaffer Kl'la ok samimidir. Devrimlerin hzla srd gnlerden birinde olmal, apolyo sorar, Kl da cevaplar: - Atatrk bayramz deitirmeyi dnyor mu? Sen bir ey duydun mu? - Gk bayra kabul etmeyi dnyor! - Gk bayrak m? - Evet! Atalarmzn kulland gk renkli bayra[n] yeni devletin bayra olmasn dnyor, fakat daha bir ey yok! "Gk renkli bayrak", yani Gktrklerin Cumhurbakanl forsunda da yer alan mavi zeminli ve ortasnda da bozkurt kafas bulunan bayraktr Atatrk'n kafasndaki Cumhuriyet'in bayra... Merakn yenemeyen apolyo, iin peini brakmaz. Atatrk'n Trk bayra olarak, gk bayra dnp dnmediini, Cumhurbakan Celal Bayar'a da sorar. Bayar, Muzaffer Kl'n szlerini dorulayan bir cevap verir: - Atatrk, Cumhuriyet'in resm bayran gk bayrak olarak kabul etmei dnmt, fakat bu hususta hibir neriyat yaplmadndan, bu bayra kabul etmediler. Celal Bayar'n salnda, stelik de Trk Kltrn Aratrma Enstits gibi resm destekli bir kurumun dergisinde kan bu yaz zerinde dnmeye deer. Celal Bayar'n szlerine gre eer gk bayrak zerine yeterli yayn yaplsa ve muhtemelen belgeler tatminkr bulunsayd, bugn al bayramzn yerinde mavi zemin zerine kurt kafas bulunan Gktrk bayran kullanyor olacaktk. Enver Behnan Bey szlerini yle noktalyor: "Atatrk harsta [kltrde] milliyeti, medeniyette Batl idi. Demek oluyor ki, gk bayrak onun mefkresinde [idealinde] yayordu. Gk renkli bayra kabul etmeyi dnd, fakat ok gzel olan al bayramzdan da vazgeemedi. (...) imdi O'nun kabrini kaplayan semada gk bayra hayal ediyorum!" Mustafa Armaan KAYNAK: "Atatrk ve bayrak", Trk Kltr, say: 97, Kasm 1970, sayfa 30-31. ******************** ******************** ********************

Dinde zorlama yok, ama kemalizm de var (Byle Demokrasi olur mu?)

1930 ylnda T.C. ileri Bakanl, yaymlad gizli bir genelge ile valilere u talimat vermiti: "Trkiye`de yabanc leheyle konuanlarn kyafetlerini, arklarn, oyunlarn, dn ve dier geleneklerini kt gstermek, bu kiilerin ve ailelerinin isim ve lakaplarn Trkeletirmek, onlar hibir zaman Bonak, Tatar, erkez, Laz, Krt, Abaza, Grc, Trkmen, Pomak v.b. diye adlandrmamak, kylerin o lehelerdeki isimlerini deitirmek, evlerinde ve aralarnda Trke konumaya zorlayarak onlara yrekten "Trkm" dedirtmek." ********** KAYNAK: skana tabi tutulanlarn Trkletirilmesi uygulamasna ilikin gizli genelge, no: 1/28, Ankara 1930 (M. Bayrak, Krtler ve ulusal demokratik mcadeleleri stne gizli belgeler-aratrmalar-notlar, Ankara 1993: 506509`dan). ******************** ******************** ********************

K`emal deil, K`amal... Biz sylemiyoruz, belgeler sylyor. Ayrca "Mustafa" ismi de kartlm.

683 Sayl Silifke Tekir iftlii Tarm Kredi Kooperatifi'nin 1 numaral yesi K`aml Atatrk. (Fotoraf: Kooperatifin Ortak Defteri)[1] (Dier fotorafta) Ulus gazetesi, Kaml Atatrk'n Celal Bayar'a ektii telgrafa yer vermektedir. Telgrafta Kaml Atatrk yle demektedir: "Tarm kredi kooperatiflerinin ilki olan Tekir kooperatifi muamelesinin bittiini, sevinerek rendim. Bu kooperatifte 1 sayl ortak olarak bulunmam muhabbetle yadetmenize teekkr ederim. Tarm kredi kooperatiflerinin az zamanda btn yurdu kaplamasn, baarc gayretinizden bekliyoruz. Gzlerinizden perim."[2] Ayn karede, Ulus gazetesinin yine ayn haberinde yer verilen Tekir Kooperatfinin kuruluu hakkndaki belgenin resmi grlmektedir. 3'nc resimde ise solda yine Ulus gazetesinin bir maneti: "nderimiz K`aml Atatrk'n Ulus'a seim beyannamesi." Sa taraftaki resimde de M. Kemal'in Nfus Hviyet Czdan grlmektedir. K`aml; Ibranice "Put" demekmi. ********** KAYNAKLAR: [1] tarimkredi.org.tr [2] Ulus Gazetesi, 14 Temmuz 1936. Ayrca baknz; Atatrk Aratrma Merkezi Bakanl, Atatrk'n Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, cild 4, Trk Tarih Kurumu Basmevi, Ankara 1991, sayfa 653. ******************** ******************** ********************

M. Kemal'in Putlatrlmas ile ilgili mkemmel bir yorum


M. Kemal'in Putlatrlmas ile ilgili Do. Dr. Fikret Bakaya'nn mkemmel yorumu Kiiyi yceltmekle kiiye tapma arasnda doru ynde bir iliki vardr. Fakat asl ama yceltilen kii deildir. Yceltme, mistifikasyon yaratmak iindir. Bylelikle tarihsel olaylar arptlmak istenir. Tarihsel olaylar arptmaktan ama da, snfsal karlar gizlemektir. Tarihsel olaylarn arptlmasnda, bir liderin kiiliinin arkasna gizlenmek ekseri bavurulan bir yoldur. Bir Osmanl Paa'sn yar-ilh durumuna getirenler, elbette bunu bouna yapmadlar. Snfsal karlarn bir gerei olarak, M. Kemal'i putlatrdlar. Aslnda Paa'nn putlatnlmasnn nedeni, baarlan eylerin byklnden ok, emeki kitlelerden gizlenmesi gerekenin neminden kaynaklanyordu. Mustafa Kemal'in yaptklar, bir baka Mustafa'nn, Mustafa Reit Paa'nn balatt "olaylar" zincirinde sadece bir halkayd, stelik zincirin byk bir halkas da deildi. Tanzimat, Islahat, Merutiyet, Cumhuriyet yar-smrgelemenin aamalardr. Oysa resmi ideoloji ve kii klt reticileri tarafndan Cumhuriyetin kurulmas yar-smrgelemenin sonu olarak gsterilmek istenmitir... Bir retim tarz olarak kapitalizmin her geliim aamasna, her tarihsel dnemine uygun den smr yntemleri oluuyor. Siyasal plandaki bamszlk bu bakmdan yeterli olmad gibi, Trkiye daha nceki dnemde de siyasal bamszln yitirmi bir lke deildi. M. Kemal Tanzimat gelenei dnda deil, sz konusu gelenein en radikal srdrcsyd. Ne ki, resmi ideoloji tarafndan srarla Tanzimat gelenei dnda gsterilmeye alld. Cumhuriyet aydnlar kii klt retip kiiye tapma yolunu setiklerinde, buna mecburdular. evket Sreyya Aydemir; "nklbmz oturtmaya

ve Atatrk' putlatrmaya mecburduk... Ama imdi size ifade edeyim, kitabmda da yazdm: Kahraman putlat zaman lr"[*] diyor. (...) Tarihsel olaylar tahrif ederek ve gerein saptrlmasyla hegemonya boluunu doldurabilirlerdi... Dnyada salnda ve lmnden sonra M. Kemal kadar ant dikilmi, heykeli, bst yaplm, resimleri oaltlm bir baka lider herhalde yoktur. M. Kemal heykel ve antlarnn yaplmasndan pek ok holanyordu, ilk ant 1927'de Sarayburnu'nda dikilmiti. Daha sonra heykel ve antlar grlmemi boyutlarda artt... 5 Austos 1935 tarihli (M. Kemal'in hayatta olduu tarih) Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan bir haberde; "Atatrk yarm bir ilahtr; Trkler'in babasdr. Hibir devlet efi iin hayatnda bu kadar heykel dikilmemitir; ne Mussolini'nin ne Hitler'in, ne de Lenin'in antlar onunkilerle llemez" deniliyordu. yle grnyor ki, yaplan heykeller, antlar vb. ideolojik hegemonya boluunu doldurmann bir arac olarak grlyor. ********** KAYNAK: Do. Dr. Fikret Bakaya Paradigmann Iflas, Doz Yay., Ist., 1991, sayfa 87, 88. [*] Abdi peki'den Aktaran A. Dilipak, Bir Baka Adan Kemalizm, Beyan Yay. 1988. sayfa 387. ******************** ******************** ********************

Emperyalist Bat neden M. Kemal'i vyor?


Emperyalist Bat neden M. Kemal'e hayran oluyor? (Eer gerekten byle bir ey varsa!) Devlet aydn burada da kendini ele veriyor. Gerek Ynleriyle Atatrklk'n yazar; "Batl yazar ve politika adamlar Trk Devrimi'nden Dou aleminden bir kader, aln yazs deitirir gibi, Bat Medeniyetine ynelmesini bir takdir, hayranlk ve byk bir baar sayarak bahsetmilerdir" diyor. Herhalde emperyalist devletlerin yneticileri ve szcleri, M. Kemal'in **mavi gzlerine hayranlk duymuyorlard.** Onu **emperyalist karlar** asndan deerlendiriyorlard... Bu adan baklnca da kukuya yer yoktu. Zira tutulan yol "yeni-smrgeciliin" yoluydu. Trkiye'de 1920'lerde, 1930'larda gerekletirilenler, **klasik smrgeciliin tasfiye** edildii Emperyalist Sava sonrasnda birok yoksul lkede gerekletirilenlerin **ncsyd...** Gerekletirilen "inklaplar"n Bat'ya bir zarar dokunmad gibi, tam tersine Bat'nn iini daha da kolaylatrmaktayd. Bu durumu ok iyi bilen emperyalist yneticiler, M. Kemal'in kiiliinde **gvenilir bir mttefik** bulmulard. Onun kiiliinde ayrca Bat hayranlnn en radikal temsilcisini bulmulard... Bu yzden, **klasik smrgecilikten kurtulan lkelere** Batl yneticilerin, akl hocalarnn, bu arada "bilim adamlar"nn, **M. Kemal rneini vermeleri** bouna deildir. Bylece, sanki bir "nc yol" varm gibi gsterilmek isteniyordu. **M. Kemal Hareketi gerekten emperyalizme kar olsayd, emperyalistlerin blgedeki karlarna ciddi bir darbe indirseydi bakalarna rnek gsterilmesi sz konusu olur muydu?** Emperyalist devletler smrp bask altnda tuttuklar, kaynaklarna el koyduklar lkelerdeki hayati karlarnn tehlikeye girmesini isterler miydi? Batllar, artk klasik smrgeciliin gnn doldurduu bir dnemde, **M. Kemal liderliinde aralanan kapnn yeni smrgeciliin yolu olduunu ok iyi biliyorlard...** M. Kemal Hareketi, emperyalizmin karlarna zarar vermiyordu ve emperyalizmle yeni bir "dengenin kurulmas" demekti. Asya'nn, Afrika'nn, Latin Amerika'nn mazlum halklar, M. Kemal'inkine benzer bir yol izledikleri srece, emperyalizmin bundan hibir zarar olmazd...

Emperyalistler, Trkiye'deki dzeni dier azgelimi lkelere rnek gstermekten kar umuyorlard. Bu amala, M. Kemal Hareketi "ilerici" bir hareket olarak gsterilmek isteniyordu... Bylece, "ilerici" bir grnt veren bir **cila altnda smrgeciliin yeni bir biimi sergileniyordu. Sonradan buna neo-colonialisme (yenismrgecilik) denilecekti.** Yaklak yetmi ylda yaadklarmz, yaplan tm abartmalarn, ideolojik zorlamalarn ne anlama geldiini gsteriyor. Azgelimilik srecindeki dier lkelerden Trkiye'nin gerekten bir fark var m? Eer bugn Trkiye Batllar'n her istediini yaptrabildikleri bir lke olmaktan kurtulamamsa, bunun nedeni, lke kaynaklarn **yerli asalak snflarn emperyalistlerle ortaklaa talan etmeleri ve salkl gelime yollarn tkamalardr.** te bu talan, M. Kemal'in kiiliinin gerisine gizlenerek yaplyor. Asalak snflarn ve emperyalistlerin smrs devam ettike, bu, "Atatrklk" oluyor. Bu smrye kar kan her kim olursa, "Atatrklk yolundan sapm" saylyor. M. Kemal, mlk sahibi snflarn siyasal ve ideolojik **temsilcisi** olarak, o snflarn karlarn gerekletirmek amacyla baz "inklaplar" yapt. ********** KAYNAK: Do. Dr. Fikret Bakaya, Paradigmann Iflas, Doz Yay., Istanbul 1991, sayfa 97, 98. ******************** ******************** ********************

Kemalist rejim, Milli air'ine dahi sahip kmamtr

Cumhuriyet' in ilanndan sonra Mehmed Akif' in hayatndan birka anekdot verelim. Yazar bulunduu Sebilrread dergisi '' eyh Said arada srada Sebilrread okuyormu, o halde isyana senin dergin sebep oldu'' denerek kapatld. Sahibi Eref Edip Fergan'da yakalanarak istiklal mahkemeleri tarafndan idamla yarglanmak zere tutukland. (Akifname sayfa 505) Mehmed Akif artk sklmt onun tabiriyle peindeki "polis hafiye'siyle gezmekten", 52 yandayken Msr'a gitmeye karar verdi. Onu z vatann satp ecnebi vatanna gitmekle suladlar. O, bunu diyenlere yle dedi :

"Arkamda polis hafiyesi gezdiriyorlar. Ben vatann satm ve memlekete ihanet etmi adamlar gibi muamele grmeye tahamml edemiyorum ve ite bundan dolay gidiyorum." (Akifname sayfa 505) 11 yl Msr' da sefil hayat srd. 63 yanda ok hastayken, vefat etmesine yakn stanbul'a geri dnmeye karar verdi. Vapur anakkale'den geerken stanbul'un camilerini grnce alamaya balayan airin yannda sadece zevcesi smet Hanm vard. (Akifname sayfa 508) Onun geri geliini hazmedemeyen kiiler ona vize veren konsolosluk hakknda tahkikat balatm ve bu tahkikat vefatna kadar srmtr. Milli mcadelenin nderlerinden Mehmet Akif Ersoy, kendi vatannda vatan haini muamelesi gryordu. Kendi vatannda byle aalanmann burukluuyla, stanbul'a geldikten 5 ay sonra vefat etti. stiklal Mar airi, dava ve fikir adam Mehmet Akif Ersoy'un ocuklar da btn hayatlarn byk bir yoksulluk ve sefalet iinde geirerek, bu dnyadan g ettiler. Yllardr iirleri okunan, fikirleri savunulan ve rnek bir ahsiyet olarak gsterilen Mehmet Akif'e ve ailesine sahip klmamas, maalesef hep gz ard edildi. Mehmet Akif'in smet Hanm'la evliliinden Cemile, Feride, Suad, Emin ve Tahir isimli be ocuu bulunuyordu. Mehmet Akif'in byk olu Emin Ersoy askerlik grevini yapt srada, koutaki arkadalarna Kur'an okuyup tefsir ettii gerekesiyle Divan- Harbe verildi. Tutuklanan Ersoy, avu arkadann yardmyla askeri cezaevinden kaarak, o dnemde Fransz manda ynetimindeki Krkhan'a kadar geldi. Krkhan'da yakalanan Ersoy ve arkada Trkiye'ye iade edildi. Cezasn eken talihsiz adam uzun yllar yoksulluk iinde yaad. Bunalm iinde yaad bir gn Gazeteci Yazar etin Altan' a gider. etin Altan o an bakn nasl anlatr; "Yl 1966 sonlar, bir le sonras odamdaym. ''Sizi biri grmek istiyor'' dediler. Buyursun... Dedim. eri tra uzam, st ba bakmsz, yalca, elimsiz bir adam girdi. Hazr olu andran bir duru ve hafif bkk bir boyunla: "Bendeniz Mehmet Akif'in oluyum...'' dedi. Bir anda ne olduumu ardm... Nasl ardm bilemezsiniz. Eski bir dostluk havas yaratmak istercesine: ''Oooo buyurun buyurun, naslsnz?..'' trnden bir yaknlk gstermeye altm. O, tavrn bozmad: "Rahatsz etmeyeyim... Sizden ufak bir yardm rica etmeye gelmitim..." dedi. Gkler mi tepeme ykld, yer mi yarld da, ben mi yerin dibine getim; dorusu fena allak bullak oldum... Ve tek yapabileceim eyi yaptm, czdanm kartp uzattm. O, bkk boynuyla: "Siz ne mnasip grrseniz", dedi. Cinnet cehennemlerinin tm yldrmlar dyordu yreime. ''Durun bakalm neyimiz varm'' gibilerden czdan atm; iinde ne varsa kardm, fazla bir ey de yoktu. Elimde tuttum. Bir iki adm att. Sanrm sadece bir 10, yahut 20 lira ald... "ok ok teekkr ederim, rahatsz ettim." dedi ve kt. Aradan bir ay geti gemedi; gazetelerde kk bir haber iliti gzme: Beikta'taki p bidonlarndan birinde Mehmet Akif'in olunun ls bulunmutu... ********** Kzn evden atmaya kalktlar Babas Mehmet Akif'in emekli maayla geinen kk kz Suat Ersoy da 1991 ylnda zc olaylarla karlat. Kzlar Ferda ve Selma Argon'la birlikte Beyolu'nda yaayan Suat Hanm evden atlmak istendi. Bu zc olayn gazetelerde yer almas zerine dnemin Babakan Turgut zal, Suat Hanm'a Halkal'da

bir daire tahsis etti. Ancak ekonomik skntlar ailenin yakasn bir trl brakmad. Evini satmak zorunda kalan Suat Ersoy Hanm, Kadky'de Vakflara ait dknt ahap bir eve tand. Suat Ersoy Hanm bu evde zor gnler yaadktan sonra yaama veda etti. Cenazesinde kimse yoktu Mehmet Akif'in kk olu Tahir Ersoy ise tercman olarak altktan sonra emekli oldu. 2000 ylnda da karacier ve kalp yetmezliinden vefat etti. Emekli maa yeterli olmad iin Ankara'da SSK'ya bal bir hastanede tedavi edilen Ersoy, daha sonra stanbul'a getirilerek, Esma Hatun Hastanesi'ne yatrld. Ancak hastalk iyice ilerlemi olduundan tedavi sonu vermedi ve Tahir Ersoy hayata gzlerini kapad. Tahir Ersoy'un cenaze trenine ise ne yazk ki ok az insan katld. imdi; o yazara, bu ahsiyete "tibar-ade" nutuklar atlp, T.B.M.M ne teklifler gtrenler, Akif' in itibarn neden hatrlamyorlar. Milliyetilik, sadece milletini sevmek deildir. Milletini seveni de seveceksin ve "O" na yaplan zulm unutmayacaksn. Yoksa bu zihniyet hala devam m ediyor? Seyit Ahmet Slay Yararlanlan kaynaklar: Akifname, Akif' in son gnleri Peki Mehmed Akif Ersoy neden bu duruma drlmt? "Gelenin keyfi iin gemie kalkp svemem, buuk soysuzun ardnda zaarlk yapamam" dedii iin mi? Kanayan yara grdm m yanar ta cierim. Zulm alklayamam, zalimi asla sevemem, Gelenin keyfi iin gemie kalkp svemem. Biri ecdadma saldrd mi hatta boarm.. - Boamazsn ki! - Hi olmazsa yanmdan kovarm. buuk soysuzun ardnda zaarlk yapamam; Hele hak namna hakszla lsem tapamam. Yumuak bal isem, kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki, fakat ekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara grdm m yanar ta cierim, Onu dindirmek iin kam yerim, ifte yerim. Adam aldrmada ge git, diyemem, aldrrm inerim, inenirim, hakki tutar kaldrrm. ******************** ******************** ********************

Halka ramen yaplan devrimlerin kronolojisi - Elin gavuruna rahmet okuttular


25 Kasm 1925: Kyafet devrimi. apka iktisas kanunlat. Eskiden giyilen balk trlerini brakn giymeyi, hakknda yaz yazmak bile yasakland. 30 Kasm 1925: Tekke, Zaviye ve trbeler kapatld.

26 Aralk 1925: Takvim ve Saat devrimi yapld. Hicri ve Rumi takvim kullanmak her ekliyle yasaklanp, yerine 3. Papa Gregorius adna nispetle Gregoryan takvimi ad verilen Hristiyan takvimine geildi. 17 ubat 1926: svire Meden Kanunu Trkeye tercme edilerek Trk Meden Kanunu ad verildi. 1 Mart 1926: talyan Ceza Kanunu tercme edilerek Trk Ceza Kanunu ad verildi. Yine ayn tarihte btn orta dereceli okullardan din dersleri kaldrld. 28 Mays 1927: Binalar zerindeki tarih kitabe ve turalarn kaznmas hakknda kanun karld. Dnyada grlmemi bir tarihi eser katliam balatld. stanbul niversitesi merkez binasnn kaznm olan turas buna mhim bir rnektir. 10 Nisan 1928: Liklik kabul edildi. Anayasadan Devletin dini, din-i slmdr ibaresi kaldrld. Milletvekili yeminlerinde vallahi yerine, Namusum zerine laf getirildi. 24 Mays 1928: Rakam devrimi yapld. 3 Ekim1928: Harf devrimi yapld. Dnyada ilk defa bir milletin yazs deitirilerek, okuma yazma oran bir gecede sfra indirildi. slm harfleri atlp Ltin harfleri alnd. 1 ocak 1929: Arapa harflerle dileke ve kitap yazlmas yasakland. 1 nisan 1931: l ve tart devrimi yapld. Bin yl boyunca kullanlan ller atlp, yerine Avrupada kullanlan l ve tart birimleri getirildi. NOT: Din devrimleri rnein Trke Ezan, Trke Kuran vs. gibi konular listeye dahil etmedik. ******************** ******************** ********************

Ezan, anlalsn diye Trke'ye evrildi yalan (Basit hesap)


Ezan'da toplam (tekrarlar ve edatlar hari) 10 kelime var. Bu 10 kelimenin 4 tanesini (Allah, Ilah, Muhammed*, Resulullah) zaten gnlk dilde kullanyoruz. Eer Mslman olmak iin sylenmesi gereken Kelime-i ehadet'in kelimeleri olan "Ehed, "Ilah" ve "Illallah"tan ikisini de karrsak bu rakam 6 kelimeye kar. Bilinmeyen 4 kelime kalr ve bunlardan biri de "felah"tr. Mana olarak `kurtulu demek. Namazn manevi olarak kurtulu olduunu simgeliyor... "Felah" kelimesi aynen kalyor... Trke olmasn diyorlar. Onu da katarsak geriye 3 kelime kalyor. Bunlar "hayya" haydi demek, "salah" namaz demek, "ekber" de en byk demek. Dolaysyla birisine en fazla 3 dakika iinde retilebilecek bu 3 kelime iin 1400 yllk Ezan' deitirmek de neyin nesi?? Kimi kandryorsunuz siz?? *** * Sallallahu aleyhi vesellem

*** NOT: Mustafa Armaan'n bir rportajndan istifade edilmitir. ****************************************************************************

Zamannda Ezan' neden aslndan uzaklatrdlar? Bence en iyi cevap burda


Amasya'ya gezmek iin gelen Fransz turist Marc Bernad Fagot (55), ezan sesinden etkilenerek **Mslman oldu.** ******************** Almanyal sigortac tatile geldii Antalya'ya da Ezan sesine vurulup **Mslman oldu.** Gabriele Schieke, kald otelin penceresinden dinledii sabah ezan sesini ok beenir ve slam diniyle ilgili aratrma yapmaya balar. ******************** 26.10.2006 tarihinde gazetemizde kan bir habere gre Antalya da bir yl boyunca 19 u bayan 24 yabanc uyruklu kii **Mslman olmu.** Bunlardan bir ksmnn ezandan etkilendikleri iin **Mslman olduklar** kaydediliyordu. ******************** Bir ilgin olay da Taraklda retmenlik yapt yllarda bizzat mahede eden arkadamz Fethi Dikten. Bir sabah vakti Tarakll Nevzat uyku tutmaz. Namazla hi ilgisi olmayan Nevzat, ezan ve ezan ncesi okunan kasidelerden etkilenir ve **caminin yolunu tutar.** ******************** Amerikal Erica Ann Geaccone, Trkiye'ye gelip ilk defa ezan duyduunda iine tarif edilmez bir huzur dolduunu anlatan Geaccone, **slm'la yeniden doduunu belirtti.** ******************** Daria Bobyna... Tatil iin geldii Antalya'da ezandan ve camilerden etkilenen Rus kadn, **Mslman oldu.** ******************** Amerikal Martha Cardyn Hall, duyduu ezandan etkilenerek slamiyet'i seti ve mftlkteki trenle **Mslman oldu.** ******************** Mirac Cami imam-hatibi Ahmet Hocann anlattna gre 1970 li yllarda grev yapt stanbul Kumkap da bir Ermeninin ezan sesinden etkilenip Mslman olmak iin kendisine geldiini, samm bir **Mslman olduunu,** o kadar ki birgn kiliseye gidip arkadalarn slma dvet ettiini, fakat tekme tokata hedef olmaktan kurtulmadn anlatmt. Vs. Vs. Vs. EZAN'I neden aslndan uzaklatrmak istediklerinin amacn en gzel ekilde aklayan bir konu paylatmz dnyoruz...

EZAN; Btn insanlar iin evrensel bir ardr. Bu evrensel ve Islam'a ilgi uyandran ary engellemeye altlar. te yandan, milleti "Allah" ismine yabanclatrmak ve neticede unutturmak istediklerini dnyoruz. Tevbe Suresi 32 - Allah'n nurunu azlaryla sndrmek istiyorlar, Allah da raz olmuyor. Fakat kfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlamay diliyor. **********************************************************

Allah'n (C.C.) ismi bile Ezan'dan karlmtr, ancak sadece bir "kelime" karlmamtr. Sizce hangisi ?
Ezan'n, orijinal dili deitirilmi, devlet basks ile Trke okunmas salanmtr. 1931 ylnn Aralk aynda, M. Kemal Atatrk'n emriyle Ezan' trkeletirme almalar balatlm ve 30 Ocak 1932 tarihinde ise ilk Trke ezan okunmutur. ubat 1933 tarihinde, mftlklere Ezan' Trke okumalarn, buna uymayanlarn "kati" ve "edid" (kesim ve iddetli) bir ekilde cezalandrlacaklarn bildiren bir tamim gnderildi. Kuran'n hibir Ayetinde ve hibir Hadis-i erifte Ezan'n dier dillere tercme ettirilip okunmasna cevaz verilmemitir. En azndan biz bilmiyoruz, varsa buyurun getirin. Bu en azndan bidattir, bir Hadis-i erif'te Rasulullah (S.A.V.) yle buyurmutur: "Sonradan ortaya kan herey bid'attir; her bid'at sapklktr ve her sapklk insan atee srkler" (Mslim, Cumua, 43; Eb Davud, Snnet 5; Nes, lydeyn, 22; bn Mce, Mukaddime, 7) Laiklerin, Ezan, anlalabilmesi iin trkeletirilmitir itirazlar kabul grlmemektedir. ayet Ezan, anlalabilmesi iin trkeletirilmi ise, o halde neden "Felaha" kelimesi Trke tercmesi ile "Kurtulua" olarak evrilmemitir? Yoksa "Namaz"n, "Kurtulu" olduu Mslman Trklerden gizlenmek mi istenmitir? En azndan byle anlalyor. "Allah"n (C.C.) ismi bile Ezan'dan karlmtr. Bu Islam dmanl deil de nedir? Trk air ve yazar Yahya Kemal'in Ezan ve Kuran hakkndaki dncesi, onlarn aslyla okunmas ynndedir: "Ezan bir ses'tir. Minarelerden ykselerek, Mslmanlarn gnlne dolan bir musikidir. Ayasofya'da ilk defa hangi kelimelerle okunmusa, onu yle muhafaza etmek lazmdr." [1] Kudret gazetesinin bayazar ve Milli Eitim eski bakanlarndan Hikmet Bayur da Arapa Ezan yasann manaszln savunanlardan biridir. [2] Trke Ezan'n metni Tanr uludur Tanr uludur Tanr uludur Tanr uludur phesiz bilirim ve bildiririm: Tanrdan baka yoktur tapacak phesiz bilirim ve bildiririm: Tanrdan baka yoktur tapacak phesiz bilirim, bildiririm: Tanrnn elisidir Muhammed phesiz bilirim, bildiririm: Tanrnn elisidir Muhammed Haydi namaza, haydi namaza Haydi felaha*, haydi felaha* Tanr uludur, Tanr uludur Tanrdan baka yoktur tapacak.

-----------------------------------------------------------------------* Trke anlam; "Haydi Kurtulua" demektir. ********** KAYNAKLAR: [1] Nihat Sami Banarl, iman ve Yaama slubu, Kubbealt Neriyat, stanbul 1986, sayfa 97-98. [2] Nihat Sami Banarl, Nihat Sami Banarl'nn Kaleminden Yahya Kemal Bir Dadan Bir Daa, Kubbealt Neriyat, stanbul 1984, sayfa 27. ******************** ******************** ********************

Hatay'llarn aknlklar - Mustafa Armaan


Hatay'da ise gerekten traji-komik bir durum yaanyor. 1938'de Suriye mi Trkiye mi? diye bir halk oylamas yaplyor. Gariptir, bu srete Trkiye byk bir propaganda faaliyetleri yrtyor. Trkiye'den eyhler, Hocalar, Din adamlar gnderiliyor blgeye. Trkiye'de tekkeler kapatlm ama orada `Mslman Trkiye propagandas yaplyor. Trkiye'nin ne kadar dindar(!) bir lke olduu vurgulanyor Hatay'llarn gznde. Sonu olarak halk Trkiye'yi seiyor ve Trk askeri Hatay'a giriyor. Askerimizin ilk yapt i "ezan susturmak" oluyor. Halk aryor. "Yahu burada Franszlar varken ezan Arapa okunuyordu Trkler gelince neden sustu ezanlar? Hani biz igalden kurtulmutuk?" Biliyorsunuz Hatay'da nemli miktarda bir Arap nfusu var. Dolaysyla igalci Fransa'nn karmad ezana Trkiye devleti karyor. Sadece ezana karmakla kalmyor Trkiye. Kur'an retiminde de benzer skntlar yaanyor. ******************** ******************** ********************

Milli air Mehmed Akif'ten Mkemmel Inklap Yorumu


nklp mmetinin n yakp ykmaktr. Size lgn demeyen varsa, kuzum, ahmaktr. Ykmak insanlara yapmak gibi kymet mi verir Onu en olpa herifler de emin ol becerir. Sade sen gsteriver "ite budur kubbe" diye ki rgatla iner imdi Sleymaniyye. Ama gel kaldralm dendi mi heyhat o zaman Bir Sleyman daha lazm yeniden bir de Sinan. Bunlarn var m sizin listede hi benzeri; yok. Ya ne var? Bir kuru dil, siz buyurun karnm tok. tmeyin nafile bayku gibi karmda, susun. Mrtecisin be imam? Mrteciyim hamdolsun... Mehmed Akif Ersoy

******************** ******************** ********************

Do. Dr. Fikret Bakaya'nn arpc inklap yorumu


Tanzimatla balayan dardan "dnce" ve "kurum" ithal etme sreci, 1920 ve 1930'lu yllarda fanatik bir inkarclkla srdrld. Merkezi otoritenin glendirilmesinin salad olanaklarn da yardmyla Kemalist iktidar, tarihte eine az rastlanr bir inkarcl dayatt. Bu, kendi gemiimizi toptan inkar etmek biiminde tezahr etti. Bu yzden Takrir-i Skun (Kanunu) terr rejimi altnda insanlara apka giydirildi. Arapa-Farsa melezlenmesidir diye Osmanlca bir rpda yok sayld. Arap alfabesi Latin alfabesiyle deitirildi. Btn bunlar "inklap" sayld. Terr rejimi koullarnda gerekletirilen bu inklaplarn bekiliini yapmak da, Cumhuriyet aydnlarna decekti. Zora dayanlarak yaplan "inklaplar", ancak zora dayanarak korunabilirdi. Aydnlarn amaz da buradayd. Zorla yaplan inklaplarn zora dayanarak korunduu bir ortamda aydnlar, antidemokratik bir resmi ideolojinin reticisi, yaycs ve srdrcs olacaklard. apka giymeyi reddettikleri iin idam edilenlerin "gerici" olduklar konusunda fetva vereceklerdi!.. ********** KAYNAK: Do. Dr. Fikret Bakaya, Paradigmann Iflas, Doz Yay., Ist., 1991, sayfa 19. ******************** ******************** ********************

Milli Mcadele Yalanlarna Cevap

M. Kemal'in 14 Haziran 1919 tarihinde Samsun/ Havza'dan Sultan Vahdettin'e (rh.a) yollad bir telgrafta Milli Mcadele'ye kendi arzusuyla katlmad grlyor: Bunu bizzat M. Kemal kendisi sylyor: "Beni stanbul'dan nefy ve ted'ib (yola getirme) maksadyla Anadolu'ya gnderdiler."[1] Yani "gnderildiini" itiraf ediyor. Dier taraftan Istiklal Harbinin nde gelen isimlerinden Rauf Orbay'n hatralarnda da M. Kemal'in henz Anadolu'ya geme kararn vermedii yazldr.[2] Kazm Karabekir'in hatralarnda yazdklar da bunu teyid ediyor... Kazm Karabekir, M. Kemal ile aralarnda geen bir grmeyi yle anlatyor:

Karabekir: Paam, stanbul'da ok kalmaynz. Ve buradaki dier komutanlar zerinde de messir (etkili) olarak bir an evvel Anadolu'yu kuvvetlendirelim. Birok batm milletler istiklllerine kavuurken asrlar doldurucu muazzam tarihi olan Trk milletini kurtaralm. M. Kemal: Vaziyet size hak verdiriyor. yi olaym gelmeye alrm. dedi.[3] "Gelmeye alrm" Yani gnlsz... M. Kemal'in 14 Haziran 1919 tarihinde Samsun/ Havza'dan Sultan Vahdettin'e (rh.a) yollad bir Telgraf 'ta da Milli Mcadele'ye kendi arzusuyla katlmad grlyor: "Huzurdayken zmir'in igali karsnda pek mahzun olan kalbinizin bu nokta-i necta ait ilhamatn, (yani lkenin sizin nclnzde mill mukaddes bir kudretle kurtulacana dair verdiiniz ilhamlar) u an gibi hatrlyorum. Sizin ilknzdan, (yani emseddin Sami'nin "Kamus-i Trk "sine baklrsa, "benim fikrimi elmenizden") aldm imann azmiyle grevime devam ediyorum."[4] "Benim fikrimi elmenizden" diyor, daha ne desin? Kendisi Milli Mcadele'ye "ikna" edilmi. Peki M. Kemal Samsun'a gitmeye neden ikna edilmeye allmt? M. Kemal'in Istanbul da kalmak istemesinin nedeni, sonradan ihanet ile sulad insanlarn kabinesine (hkmetine) girmek isteyiindendir. Bunu Kazm Karabekir hatralarnda yazmtr: ..Yldrm ordularnn grubunun lav zerine akta kalm olan Mirliva (Tugeneral) M. Kemal Paa Hazretleri'ni ziyaret ettim. Bu ziyaret sebeplerinden biri de marnileyh (anlan kiiyi, yani M. Kemal'i) stanbul'da kalp `Kabineye girmek hususundaki arzularndan sarfnazar ettirmek (vazgeirmek) gayesine matuftu..[5] M. Kemal'in 11-13 Ekim 1918'de Halep'ten Vahdettin'e ektii "ok gizli" telgrafta "Derhal ngilizlerle ayr bar yapmak zere kendisinin de katlaca yeni bir Bakanlar Kurulu oluturulmasn nermesi" de olay yeterince aydnlatyor.[6] Son olarak "Gazi'nin Hayat" isimli eserin 79. sayfasna bakalm: "M. Kemal Paa, Anadolu'ya kendisini uzaklatrmak isteyen hasmlar tarafndan gnderilmitir."[7] Grdnz gibi bu eserde de M. Kemal'in "gnderildii" yazmaktadr. M. Kemal ve mdafileri "hasmlar tarafndan uzaklatrldn" iddia ederler... Onlarn "yorumu" budur. Oysa Milli Mcadele'ye gnderildiini M. Kemal'in telgrafnda gryoruz. ********** KAYNAKLAR: [1] M. Kemal Atatrk, Nutuk, sayfa 7. [2] Orbay Rauf, Cehennem Deirmeni, c. 1, stanbul 1993, sayfa 231. [3] Kazm Karabekir Anlatyor, Yayna Hazrlayan: Uur Mumcu, Tekin Yaynevi, Ankara 1993 sayfa 33. [4] (Telgraf iin fotorafa baknz.) Atatrk'n Tamim Telgraf ve Beyannameleri, C.I, Der. Nimet Arsan, Ankara 1963, sayfa 15-17. Ayrca: Trkiye Byk Millet Meclisi Zabt Ceridesi,:Cilt: 1, Devre:1, tima :1,, nikat:2, sayfa 10-11. (Meclis tutanaklar) [5] Kazm Karabekir Anlatyor, Yayna Hazrlayan: Uur Mumcu, Tekin Yaynevi, Ankara 1993 sayfa 25, 26. [6] Atatrk'n Btn Eserleri, cilt 2, stanbul 2003, Kaynak Yaynlar, sayfa 232. [7] Gazi'nin Hayat, sayfa 79 (Kitap, M. Kemal Atatrk yaarken hazrlanmtr.)

******************** ******************** ********************

Inn'nn Harf Inklb Itiraf - (Ite kemalistlerin nde gelenlerinden birisi, biz uydurmuyoruz)

Harf inklb; eski yaznn zor renebilindii iin yapldn iddia eden Laiklere, harf inkilb mimarlarndan olan Ismet Inn'den cevap... te smet nn'nn azndan, harf devriminin asl amac: "Harf devriminin tek amac ve hatta en nemli amac okuma yazmann yaygnlamasn salama deildir. Okur-yazar orannn dk oluunun yegne sebebi alfabenin renilmesinin zor olduu deildi. Devrimin temel gayelerinden biri yeni nesillere gemiin kaplarn kapamak, Arap-slam dnyas ile balar koparmak ve **dinin toplum zerindeki etkisini zayflatmakt.** (...) Yeni nesiller, eski yazy renemeyecekler, yeni yaz ile kan eserleri de biz denetleyecektik. (...) **Din eserleri eski yazyla yazlm olduundan okunmayacak, dinin toplum zerindeki etkisi azalacakt."** ********** KAYNAK: nn, Hatralar C.II sayfa 223 Evvelce %100 Osmanl blogundan alntlanmt ******************** ******************** ********************

M. Kemal'in yapt Inklaplarn fikri kime ait ?

(Sadece bunun fikri demek de doru deil, ancak en azndan bu azl Islam dmannn da fikriydi) Abdullah Cevdet, 1912 ylnda ctihad Mecmuas'nda yaynlanan "Pek Uyank Bir Uyku" adl makalesinde; fesin kalkmasn, kadnlarn giyiminin serbest olmasn, medrese, tekke ve zaviyelerin kapatlmasn, Mecelle'nin kaldrlmasn ve Latin harflerinin kabul edilmesini hayal etmektedir.[1] Peki kimdir bu Abdullah Cevdet? Haa Peygamberimize (sallallahu aleyhi ve sellem) "Mekkeli yobaz" diyen bir mahluktur. ********** KAYNAK: [1] M. kr Haniolu, Bir Siyasal Dnr Olarak Doktor Abdullah Cevdet ve Dnemi, dal Neriyat, stanbul, 1981; Modern Trkiyede Siyasi Dnce Cilt 3, Modernleme ve Batclk, letiim Yaynlar, stanbul, 2002, sayfa 593-598. ******************** ******************** ********************

M. Kemal kendini ele veriyor (Bu kadar da olmaz) Cuma gn tatil gn meselesi
(M. Kemal hem; "Cuma gn tatil yapmak, eriatn da emri gereidir. Bu kadar ak bir hakikati size herhangi bir kiinin, milletvekili olsun, ben olaym, hac olsun, hoca olsun, bu yaplan ey dine aykrdr, demesi kadar kstahlk, dinsizlik, imanszlk olamaz." diyor, hemde Cuma gn tatili yerine Hrstiyanlarn ayin gn Pazar' tatil ilan ediyor... Okuyun ve paylan) ********** M. Kemal mll mcdele zaferle neticeleninceye kadar, kmil bir m'min ve Kur'n hkmlerinden tviz vermez bir Mslman olarak **gzkmeye** itin gstermitir. yle ki, Cum gnnn haftalk tatil olmasn istemeyenleri, **dmanlarn oyununa gelmi kiiler** olarak iln edebilecek kadar radikal klar yapmaktadr. M. Kemal, Ankara'ya geliinin ertesi gn, yni, 28 aralk 1919'da ehrin ileri gelenlerine, tilaf Devletlerinin, "slmlar Pazar gnn yevm-i tatil ve mbrek sretinde tannmaya icbar eden(zorlayan) ve slmlarn yevm-i mahsusu olan Cum gnn resmen tanmayan milletler" olmalarndan yaknmtr.[1] M. Kemal Cum tatilini zorla deitirmek isteyen **dmanlara** veryansn eden konumasn "Nutuk'a" almtr.

M. Kemal, Ankara'da ehrin ileri gelenlerine yle dediini nakletmektedir: "stanbul'un fethinden beri, gayr- mslimlerin mazhar bulduklar bu imtiyazzt- vsia (geni imtiyazlar), milletimizin dinen ve siyseten dnyann en msaadekr ve civanmert milleti olduunu isbat eder en briz delilidir. Milletimize bu istindatta bulunan murzlar insaf etsinler de, dnyann en byk ve en meden milletyi olduunu iddi edenlerden, din-i slm sret-i resmiyede tanmayan, slmlar Pazar gnn yevm-i tatil ve mbrek sretinde tanmaya icbar eden (zorlayan) ve slmlarn yevm-i mahsusu olan Cum gnn resmen tanmayan milletler olduunu unutmasnlar."[2] M. Kemal Cumhriyetin iln edilmesinden az nce de ayn ekilde konumaktadr. 15 Mart 1923'te Adana'ya giden M. Kemal, Adana'daki Ulucmii ziyret eder. Ardndan Esnaf Cemiyetinin verdii aya itirk eder. Ertesi gn Cumdr. Esnaf, hafta tatilini kabul ettirmek hususunda mkilt ektiklerini syler. Bir milletvekilinin Ulucmide bir konuma yaparak hafta tatilinin gvur deti olduunu sylediini, M. Kemal'e anlatrlar. M. Kemal, esnafa yle der: "Sizler ki ok alyorsunuz. ok alanlar o nisbette havaya, sessizlie, dinlenmeye muhtatr. Cum gnn hava alma ve tatil gn yapmakla ok akllca bir i yapm oldunuz. Bu haftada bir gnlk bir tatil hem shhatiniz iin hem de din gerei olarak **lzumludur.** Biliyorsunuz ki, eriatta Cum namazndan maksat **herkesin dkknlarn kapayarak, ilerini brakarak, bir araya toplanmalar** ve slmlarn genel meseleleri hakknda dertlemeleri iindir. **Cuma gn tatil yapmak, eriatn da emri gereidir. Bu kadar ak bir hakikati size herhangi bir kiinin, milletvekili olsun, ben olaym, hac olsun, hoca olsun, bu yaplan ey dine aykrdr, demesi kadar kstahlk, dinsizlik, imanszlk olamaz."**[3] Yine M. Kemal'in 21 Nisan 1920'de kolordulara gnderdii tmimde, Cum gnnn mbrekliindan istifde etmek iin Meclisin Cum gnnn nasl srarla nazara sunulduu anlalr. Zafer kazanldktan; CHP iktidar btnyle ele alndktan sonra ne yaplmtr? Netice mlum. 1927'den sonra CHP'nin jakoben kadrosu **Cum tatilini kaldrp Pazar gnn hafta tatili** olarak iln ettirmek zere harekete gemilerdir. Yunus Nadi, Pazar gnnn hafta tatili iln edilmesini mdafaa eden yazlar yazlmtr. Yakup Kadri Karaosmanolu, bir adm daha teye gitmi, Ramazan ve Kurban bayramlarnn resm tatil olmamasn istemitir.[4] Cum gnn hafta tatili olarak kabul eden 394 sayl kanun 2 Ocak 1924 tarihinde karlmtr. (Hilfetin kaldrlmasndan az nce.) 27 Mays 1935 tarihinde kabul edilen bir knunla da Cum'y hafta tatili olarak kabul eden 394 sayl knun mer'iyetten **kaldrlm, Pazar gn hafta tatili iln edilmitir.** ********** KAYNAKLAR [1] G. Jaeschke. Yeni Trkiye'deki slmlk, sayfa 31. [2] Nutuk, c. 3, sayfa 1183. [3] Taha Toros, Atatrk'n Adana Siyhatnmesi, sayfa 32. [4] Cumhuriyet, 4 Mart 1931. ******************** ******************** ********************

"Atatrk deilsen niversitemize gelme" - (Hukukun stnlne ve Demokrasiye vurgu yapan bari demokrat olsa)

UKUROVA niversitesi () Eitim Fakltesi Dekan Prof. Dr. Necmi Yaar'n , Anadolu retmen Lisesi rencilerine hitaben yapt konuma: Bu gn 12 Eyll 1980'de darbe yapan askeri ynetimin belirlemesi ok da nemli deil. A tutmutur ve bir ey iyiyse kimin yapt sorun yaratmaz. 5 Ekim Dnya retmenler Gn Trkiye'de ok nemsenmiyor. 24 Kasm kafamza nakedildi. Bu maya tutmutur ve yle devam edecek." Amfiyi dolduran Anadolu retmen Lisesi rencilerine zellikle seslenen Prof. Dr. Yaar, Sizi niversitemizin eitim fakltesini grmeye ve SS'de tercih etmeye aryorum ancak, ilk kez Mevlana'nn Gel, ne olursan ol gel retisini ret ederek Atatrkysen, laiksen, domokratiksen, hukukun stnlne inanyorsan gel diyorum. Aksi halde gelme diyorum dedi. Prof. Dr. Yaar'n konumas izleyenlerden youn alk ald. ********** KAYNAK: Hrriyet Gazetesi, 24 Kasm 2006 ********** Hrriyet Gazetesi sevgili profesrlerini herhalde korumak iin bal yumuatmtr. "Atatrk deilsen niversitemize gelme" yerine, yumuatlm u bal atmtr: "Atatrk ve laik olmayanlar fakltemizi tercih etmesin." NOT: Tam ismi "Ahmet" Necmi Yaar olduu halde haberde "Ahmet" ismi gemiyor. Belli ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in isimlerinden biri olan "Ahmet" ismine yer vermek istemiyorlar... Bylesi daha iyi aslnda, O mbarek isme layk deiller zaten. ******************** ******************** ********************

Tek Parti dneminde Hacca gitmek yasakt

(Hani devlet dine karmayacakt..? Bu devlet; Kabe ile aramza bile girdi.) Kuran- Kerimin baslmas ve mevcutlarn toplatlmas gibi uygulamalarla hafzalarda yer eden Tek Parti dneminde, tm dini faaliyetler gibi hac farizas da yasakt. 1947'lere kadar Trkiye'den hacca resmen izin kmad. 1948'de dviz yokluu bahanesiyle hac yine yasakland. Hac iin ilk izin ise ancak 1949'da kartld. O yasakl yllarda Rusya dahi haclarna yasak koymamt. Milli Gazete yazar Mehmet evket Eygi, hac farizasnn uzun mddet yasakl olduunu belirterek, 1945ten sonra, yani 2. dnya sava bitince Trkiyede Tek Parti sistemi bitince o zaman izin verdiler. Dedi. Eygi, Sovyetler Birliinin bile her sene 20-30 kiiyi sembolik olarak hacca gnderdiini ifade ederek Gz boyamak iin Sovyetler bunu yapt. Bu kadar bile yoktu Trkiyede. nsanlar kaak olarak bin zahmetle develerle, Suriyeden randan geerek hac farizasn yerine getirmeye Suudi Arabistana gitmeye alyordu. Diye konutu. ******************** ******************** ********************

Meclis'te yemin konusu...


9 Nisan 1928 tarihinde (1924) Tekilt- Essiye Kanunundan "Devletin Dini Din-i slm'dr" maddesi kaldrlr. Ayrca "tahlif'' (yemin ettirme) merasiminde ise "Vallahi"(Allah adyla yemin ediyorum) sz yerine "Nmusum zerine yemin ederim" sz konulur. Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) "Yemin" hakkndaki Hadis-i eriflerini okumanz tavsiye ediyorum: "Kim slam milletinden (yani, slam dininin yemin eklinden baka bir yemin ekliyle yemin ederse) **syledii o din sahibi gibidir."** (Buhari : 14.C.6533.S) ********** "phesiz ki Allah Tel atalarnz adna yemn etmenizi size yasaklar. Kim, yemn etmek isterse, Allah'n adna yemn etsin ya da sussun. ("Buhr; "Edeb", hadis no: 5757. Mslim; "Eymn", hadis no: 1646. Tirmiz; "Nuzr ve Eymn", hadis no: 1535. Ebu Dvud; "Eymn ve Nuzr", hadis no: 3251. 0bn-i Mce; "Keffrt", hadis no: 2094. Ahmed; 2/69. Mlik; "Nuzr ve Eymn", hadis no: 1037.Nes; Drim; "Nuzr ve Eymn", hadis no: 2341.) ********** bni mer, bir adamn Kabe hakk iin hayr dediini iitince yle dedi: "Allah'dan bakas adna yemin

edilmez ben Rasulullah s.a.vden iittim yle buyurmulardr : "Allah'dan bakas adna yemin eden **kafir ya da mrik olmutur." ** (Tirmizi : 3.C.1574.N Ahmed : 2 / 125 Hakim : 1 / 65 Beavi .Snne : 10 / 7) ********** " Sa'd ibni Ebi Vakks radyallahu anh unu rivayet eder : " Baz konular konuuyorduk. Ben, cahiliyyeden yeni dnmtm. Lt ve Uzza adna yemin ettim. Rasulullah s.a.v'in sahabileri bana yle dedi : "Ne kt sz syledin. Rasulullah s.a.v'e git ve O'na bunu haber ver. nk biz senin kafir olduunu gryoruz Ben de Rasulullah s.a.v'e gittim ve durumu ona haber verdim. Bana yle dedi: " kez, "L ilahe illallahu vahdehu l erike lehu Yani, Allah'dan baka ilah yoktur, O tektir ve orta yoktur" de, kere eytan'dan Allah'a sn ve sol tarafna kez tkr ve bir daha da bunu yapma." (Nesei) ********** Konunun Aklamas: Yaratlan bir eyin adna yemn etmek, ona tazim gstermektir. Bu sebeple Allah'tan (celle celaluhu) bakas adna yemn etmek, ciz degildir. Nitekim Raslullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'tan (celle celaluhu) bakas adna yemn etmeyi, irk saymtr. nk -lafzla da olsa-, Allah'tan bakas adna yemn etmek, tazimde Allah-u Teala'dan bakasn, Allah'a (celle celaluhu) denk tutmay ierir. Dolaysyla bundan saknmak ve bunu syleyeni ikz etmek gerekir. NOT: Tabi baz siyasetilerimiz mecburen bu trden yemini etmek zorunda braklyorlar. Onlarn asl gayelerinin, bu irk dzeni deitirmek olduunu biliyoruz. Rabbimizden kendilerini affetmesini niyaz ediyoruz. ******************** ******************** ********************

Istanbul Karaky'de Masonluun kurucusu Hiram Usta'nn Heykeli bulunuyor

"Filistin Dram'nn Dndrdkleri" adl eserden alnmtr. NOT: Bizde stad Kadir Msrolu isimli Facebook sayfasndan alntladk. Buna ek olarak "Hiram usta efsanesi"ni de paylaalm ... Masonlar Tevrat'ta bahsi geen bu kiinin kulland btn inaat aletlerini ve malzemelerini kendilerine temel sembol olarak benimsemilerdir. Hiram Usta efsanesi ; Hiramn babas lnce annesi dul kald. Ona dul kadnn olu dediler dolaysyla masonlarada dul kadnn oullarda denir. Msrda putperest ortamda yetimi olan ta yontucusu Hiram, ksa zamanda nn btn evre illere yayan bir mimar oldu. Hz. Sleyman (a.s.), SYON dandaki nl mabedini hirama ina ettirdi. Kuran Kerimde Hz. Sleymann (a.s.) emriyle cinler Hiram ustann ba usta olduu mabed inaatnda amele olarak altrld bildirilir. Hiram Usta binlerce alann usta, rak, kalfaya bld. Onlara kendi aralarnda anlaabilecekleri baz iaret ve semboller retmi ve bu zel iaretlerle anlamalarn istemitir. ( Siyonist glerin u andaki resim, ekil ve iaretleri ) Birgn yeteneksizliklerinden usta olamayan 3 kalfa tapnan 3 kapsn tutarak kimsenin olmad bir srada Hiram Usta'dan ustalk srlarn zorla isterler. Hiram hayat pahasna bu srr vermez ( Siyonist glerin u anki gizliliin kayna ) ve ldrlr. Masonluk Siyonizme hizmet eden bir tekilattr. 1717 ylnda Haham James Anderson tarafndan ilan edilen Anderson kurallar kabul edilerek ingiltereden tm dnyaya yaylan bu anlayn temeli Milattan ncesine Hiram Usta'ya dayanmaktadr. ******************** ******************** ********************

Kemalist sistemde, Milli Mcadele'de bulunmayanlar palazland


M. Kemal'in sistemi ile birlikte, lkenin bana yahudi dnmeleri (Sabetayistler) geti. Bunlara memleket peke ekilmi... Ite bu yahudi dnmeleri (Sabetayistler) memleketi ynetiyor. Ordu'da, Siyaset'te, Eitim'de, Brokrasi'de, Basn'da, I Dnyas'nda, Sivil Toplum rgtleri'nde.. vs. en tepe noktalarda bunlarn sz geiyor. Bunlar elbette Allah'n (celle celaluhu) emri olan eriat'a dman olacak, bunlar elbette ba rtsne dman olacak... Fakat "mslmanm ama Atatrk'ym" diyen bir ksm insanlar hala anlamyor. Bakn, Birinci Dnem Trkiye Byk Millet Meclisi'nde Ktahya Mebusluu (Milletvekillii) yapan Besim Atalay unlar sylyor: "Arkadalar, memlekette yolsuzluklar yapldndan sz ediyorsunuz. Bu memleketin kurtarlmas ve bugn yapld sylenen yolsuzluk Hoca Sadi'nin nl kuzu hikyesini andrd. Kurdun elinden kuzuyu kapt kurtard, fakat kendi kesti, kendi yedi. Arkadalar, yldr u Milli Mcadele srasnda kadnlara cephane mi tatmadk, tuzdan, hatta undan bile vergi mi almadk? Kadnlar bile ehit mi vermedik? Gaziler topraklarna masumlar m gmmedik? Sonu ne oldu? Mcadele ile hi, ama zerre kadar hi ilgisi olmayanlar, bu memlekete doldu... Sanki yaptklarmz, kurtardmz memleketi, bunlara peke ekmiiz, gidin grn arkadalar, u zmir'e bir gidin... Sokaklar dolduran eit eit `yurtsever (!) tccarlar bir grn..."

********** KAYNAK: Doan Avcolu, Milli Kurtulu Tarihi 1935'den 1995'e, Tekin Yay. stanbul 1977, sayfa 1230-1231. ******************** ******************** ********************

M. Kemal'in bakumandanl istememesi

******************** ******************** ********************

Bize inanmayanlara yabanc kaynaklar

"1908'deki Jn Trkler ayaklanmasnn liderlerinden olan Cavit Bey ve M. Kemal sk yahudi Dnme'lerdi. Sonralar Cavit Bey Maliye Bakan, M. Kemal ise yeni rejimin (TC'nin) lideri oldu ve kendi ismini Atatrk olarak deitirdi."[1] *** "M. Kemal'in kariyerinin erken dnemlerinde O'nun takipilerinin ou O'nun slam'in bir ampiyonu olduunu vede Nasraniler (Hristiyanlar) ile harb ettiini zannediyorlard. ayet O'nun (slam aleyhine yapt devrimleri zerine) asl niyetini bilseler idi, ismini "slam' ykan Gazi" olarak sylerlerdi."[2] *** "M. Kemal'in Allah ile ilgisi yoktu, o sadece kendisini ve de Trkiye'yi dnyordu. Allah'tan nefret ediyordu, vede (slam') Trkiye'nin ansszlnn sebebi olarak gryordu."[3] ********** KAYNAKLAR: [1] The Secret Jews (Gizli Yahudiler), Joachim Prinz, 1973, sayfa 111-122.

[2] Turkey, Emil Lengyel, 1941, sayfa 140-141. [3] Turkey, Emil Lengyel, 1941, sayfa 134. ******************** ******************** ********************

Ite Kemalistler ocuklarmzn beyinlerini bu tr "hikayeler" ile ykyorlar

(Bu kurgulanm bir hikaye deil de nedir ?) ********** Gazi iftliinde dolap hava alrken olduka yal bir kadna rastladk. Atatrk attan inerek bu ihtiyar kadnn yanna sokuldu. - Merhaba nine Kadn Ata'nn yzne bakarak hafif bir sesle; - Merhaba dedi. - Nereden gelip nereye gidiyorsun? Kadn yle bir duralayp, - Neden sordun ki, dedi. Buralarn sabs msn? Yoksa bekisi mi?

Paa glmsedi. - Ne sahibiyim ne de bekisiyim nine. Bu topraklar Trk milletinin maldr. Burann bekisi de Trk milletinin kendisidir. imdi nereden gelip nereye gittiini syleyecek misin? Kadn ban sallad. - Tabii syleyeceim, ben Sincan'n kylerindenim bey, otun g bittii, atn ge yetidii kavruk kylerinden birindeyim. Bizim mhtar bana bilet ald trene bindirdi, kodum Angara'ya geldim. - Muhtar niin Ankara'ya gnderdi seni? - Gazi Paamz grmem iin. Ban pek arttm da... Benim iki olum gavur harbinde ehit dt. Memleketi gavurdan kurtaran kiiyi bir kez grmeden lmeyeyim diye hep dua ettim durdum. Ryalarma girdi Gazi Paa. Bende gn demeyip mhtara anlatnca, o da bana bilet alverip sald Angaraya, giceleyin geldimdi. Yolu neyi de bilemediimden ite aamdan belli byle kendimi ordan oraya vurup duruyom bey. - Senin Gazi Paa'dan baka bir istein var m? Kadnn birden yz sertleti. - Tvbe de bey, tvbe de! Daha ne isteyebilirim ki... O bizim vatanmz gurtard. Bizi dmann elinden kurtard. ehitlerimizin mezarlarn onlara inetmedi daha ne isteyebilirim ondan? Onun sayesinde imdi istediimiz gibi yayoruz. unun bunun gavur dlnn kpei olmaktan onun sayesinde kurtulmadk m? Buralara bir defa yzn grmek, ona saol paam! Demek iin dtm. Onu grmeden lrsem gzlerim ak gidecek. Sen efendi bir adama benziyon, bana bir yardm ediver de Gazi Paay bulacam yeri deyiver. Atatrk'n gzleri dolu dolu olmutu, ok duyguland her halinden belliydi. Bana dnerek, - Gryorsun ya Gken, ite bu bizim insanmzdr... Benim kylm, benim vefal Trk anamdr bu. Attan indim. Yal kadnn elini tuttum anacm dedim, sen gkte aradn yerde buldun, ryalarn ssleyen, seni buralara kadar koturan Gazi Paa yani Atatrk ite karnda duruyor. Kyl kadn bu szleri duyunca akna dnd. Elindeki denei yere frlatp, Atatrk'n ellerine sarld. Grlecek bir manzarayd bu. kisi de alyordu. ki Trk insan biri kurtarc, biri kurtarlan, ana oul gibi sarma dola alyorlard. Yal kadn belki on defa pt atann ellerini. Ata da onun ellerini pt. Sonra heybesinden kk bir paket kartt. Daha dorusu beze sarlm bir ky peyniri. Bunu Atatrk'e uzatt; - Tek ineimim stnden kendi ellerimle yaptm Gazi Paa, bunu sana hediye getirdim. Seversen gene yapp getiririm. Paa hemen orada bezi ap peyniri yedi. ok beendiini syledi. Sonra birlikte kke kadar gittik. Oradakilere u emri verdi; "Bu anamz aln burada iki gn konuk edin. Sonra kyne gtrn. Giderken de kendisine inek verin benim armaanm olsun." ******************** ******************** ********************

Kemalist ideolojinin palavralar (M. Kemal Atatrk nasl Cumhurbakan oldu?)


Hemen konuya giriyorum... Cihat Akakayalolu yle samalam: "M. Kemal, byk bir devlet adam ve lider olmasna karn hibir zaman diktatr olmamtr."[1] Palavra devam ediyor... M. Kemal'i de dinleyelim: "Trkiye Devleti'nde ve Trkiye Devleti'ni kuran Trkiye halknda tacidar yoktur. Diktatr yoktur! Tacidar yoktur ve olmayacaktr; nk olamaz."[2] Ayrca yine M. Kemal: "Biz fevkaladeden alnan ve kanun olan tedbirleri hibir vakit ve hibir surette kanunun stne kmak iin vasta olarak kullanmadk"[3] diyerek meru olmayan hibir ie bulamadn iddia ediyor. ********* Adamlar son srat uuyor... Anlalan bunlar milleti "enayi" yerine koyuyor. M. Kemal bizzat Nutuk'ta diktatrln ispatlamtr... Meclis'te Milletvekillerine yle hitap ettiini "gururla" yazm: "Bu bir olupbittidir. Sz konusu olan; millete saltanatn, egemenliini brakacak myz, brakmyacak myz? Meselesi deildir. Mesele zaten olupbitti haline gelmi bir hakikati ifadeden ibarettir. Bu, mutlaka olacaktr. Burada toplananlar, Meclis ve herkes meseleyi tabi grrse, fikrimce uygun olur. Aksi takdirde, yine gerek gerektii ekilde ifade olunacaktr. Fakat ihtimal baz **kafalar kesilecektir."**[4] Baka lafa ne hacet..? Nutuk; En salam kaynak. Peki M. Kemal nasl Cumhurbakan oldu? Dnemin Milletvekilleri M. Kemal'i hkmeti kursun diye armlard... O rejimi deitirdi. nce Cumhuriyet'i ilan etti... Oylamaya meclisin yzde 52,7'si katlmad. Arkasndan Cumhurbakanl seimine gidildi. Tek aday M. Kemal'di. 334 milletvekilinin 158'i oylamaya katld,[5] geri kalan 176 ye ise ne Cumhuriyet'in oylamasna ne de Cumhurbakan seimine katlmamt. Meclis'in yarsndan fazlasnn oy vermedii bir adam Cumhurbakan oluyor, ilgin. Bata Kazm Karabekir Paa olmak zere Milli Mcadele'nin nde gelen birok isimi, hatta gazeteler bile Cumhuriyet'in ilanndan habersizdi.[6] Bu diktatrlk deil de nedir?? Kazm Karabekir Paa, Cumhuriyet'in "dikte" edildiinden ikayeti: "stikll Harbi'nin tehlikeli gnlerinde sonuna kadar feragat, fedakr arkadalarnn rey ve iradna ihtiya gsteren M. Kemal Paa artk muzaffer bir bakomutan sfatyla maiyet komutanlarna Cumhuriyeti dikte ettirmitir. Eski arkadalarnn rakip olabilecei endiesi ile sui ahsiyetler icad da lzm gelmiti; bunun iin eski arkadalarn ktlemek lzmd. Bunu da hakkyla yapmtr."[7] Sadece Karabekir Paa deil tabi... Rauf Orbay'n Cumhuriyet'in ilanndan bir gn sonra Istanbul basnna verdii ve Cumhuriyet'in ilannda

izlenmi olan yntemi eletiren demeci, Halk Partisi iindeki yol ayrmnn dneme noktasdr. Orbay Ittihat ve Terakki deneyimine gnderme yaparak, 1908'in zgrlk umutlarnn 1913'te bir parti "despotizmine" dnmesinin lkeye getirdii felaketli sonular vurgulamtr.[8] Bylece Karabekir'in szleri de teyid edilmi oldu. Daha ne yazalm? Istiklal Mahkemeleri hereyi aklamyor mu? Hadi bunlar da getim, M. Kemal'in "Karlsbad hatralarn" nereden manevi kz Prof. Dr. Afet Inan'dr. M. Kemal'in sz konusu hatralarndan bir alnt yapacaz, bakalm "diktatr" mym, deil miymi... "..Yemekten sonra oturduumuz salon, dans salonunun ittisalinde idi. Gayet zarif, latif birka gen kadn simokinli erkeklerle dans ediyorlard. ki salon arasndaki byk caml kap kede igal ettiimiz fotylerden bu tekerrr ve temadi eden Vonstep'leri seyre pek msaitti. - Ne gzel dedim. Dans ok sevdiimden ve ataemiliterlik zamanmda birinci valsrlerden addedildiimden bahsettim. Hanmefendi de kzlk hayatnda ok dans ettiinden ve dans sevdiinden bahsetti ve sonra ilave etti... - Bu hayatn bizde (Trkiye'de) teesss (tesisi) ne kadar mkl... (M. Kemal:) Dedim ki, ben her vakit sylerim, burada da bu vesile ile arzedeyim benim elime byk selahiyet ve kudret geerse, ben hayat- ictimaiyemizde (sosyal hayatmzda) arzu edilen inklab bir anda bir "JOP" ile tatbik edeceimi zannederim."[9] "JOP"lu bir Cumhuriyeti ve demokrat birisini dnyann baka bir yerinde bulamazsnz... M. Kemal'in icaddr... aka bir yana, bu resmi tarih yalanlarna artk bir son verilmeli. Kemalizm bitmitir, bunu herkes kabullense iyi olacak. ********** KAYNAKLAR: [1] Cihat Akakayalolu, Atatrk Komutan nklp ve Devlet Adam Ynleriyle, Genel Kurmay Bakanl, Ankara 1998, sayfa 495. [2] Utkan Kocatrk; Atatrk'n Fikir ve Dnceleri, ATAM Yaynlar, Ankara 1999, sayfa 32. [3] evket Sreyya Aydemir, Tek Adam M. Kemal 1922-38, C.III, 16. Bask, 1999, Remzi Kitabevi, sayfa 475. [4] M. Kemal Atatrk, Nutuk II, sayfa 691. [5] http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye_cumhurba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1_se %C3%A7imleri [6] Kazm Karabekir Anlatyor, Yayna Hazrlayan: Uur Mumcu, Tekin Yaynevi, Ankara 1993, Sayfa 112. [7] Kazm Karabekir Anlatyor, Yayna Hazrlayan: Uur Mumcu, Tekin Yaynevi, Ankara 1993, Sayfa 111. [8] Rauf Orbay, Osmanl'dan Cumhuriyet'e (Hatralar) III. sayfa 413,414. [9] Prof. Dr. A. Afetinan; M. Kemal Atatrk'n Karlsbad Hatralar, Ankara 1983, sayfa 26, 27. Ayrca baknz Der. Behet Kemal alar, Atatrk Devriminden Damlalar, Istanbul 1967, sayfa 52. ******************** ********************

********************

M. Kemal Atatrk' savunan "szde" Hoca'ya Reddiye / Cevap

M. Kemal'i savunan "szde" Hoca'nn kim olduunu, gerekten Hoca mdr yoksa deil midir bilmiyoruz. Bu kounda herhangi bir malumatmz yok. Elimize bir videosu geti sadece. Edindiimiz bilgilere gre "Srat kprsn" de inkar ediyormu. Zaten bylesinden bakas beklenmezdi. Gelelim reddiyemize. ********** Birinci mesele... "Szde" Hoca, kendisine sorulan soruya cevap vermek yerine demogoji yapmtr. Sorulan sual mealen yle idi: M. Kemal Ezan' yasaklam, tekke ve medreseleri kapatm, bunlar ne kadar doru? "Szde" Hoca, M. Kemal'in Alimlerin kafalarn kesmesi hakknda mealen; "Kesilmesi gereken hocalarn kafalar kesildi... Her nne gelen Mescid ap askerlik vazifesini orda yapyordu" diyor. Peki bunun kriteri nedir? Neye gre kafa kesiyor, iman ler aleti mi vard? Bu konuda bilgi yok. Ezan'dan "Allah" isminin karlmas hakknda da bilgi vermiyor. Peki askerlik vazifesini yapmamak iin Mescid aan hocalar varsa (ki bildiimiz byle birey yok, varsa delillendirsin) bu uygulamay nlemek iin kafa m kesmek lazm? Yoksa Mescid amay arta balamak ve uymayanlara para/hapis cezas ngren bir kanun mu karmak lazm? Islah etmek varken diktatrle, barbarla ne gerek var? Madem yle, bugn sahte rk raporu veriliyor diye Hastaneleri kapatmak ve Hekimleri asp, kesmek gerekmez mi? Bu uygulama ne kadar akl ve mantk dysa, M. Kemal'in uygulamas da ayn derecede akl ve mantk ddr. Madem batllar gibi medeni (!) olacaz iddiasyla bu yola girildi, o halde bat da herhangi bir uygulamann nne gemek iin kafalarn kesildii bir hadise zikretsinler de, bizde bunu makul karlayalm. Ismet Inn de milli mcadeleye katlmak yerine "...Ismet Aa olalm, hayatmz iftilikle srkleyelim..." demiti, onun da kafasn kesseydi ya. Demekki bu gereke sudan bahanedir, maksat Islam dmanldr. Delilimizde bizzat M. Kemal'in kendi szdr: "lk yapacam icraat, bu millet ve devletin bu hale gelmesinde en byk sorumluluu tayan yobazlar, sarkl softalar sarklarndan yakalayp ibret-i lem iin sokaklarda dizi dizi asmak olacaktr." [1] yle anlalyor ki, derdi alimlerdi. Oysa bizi Birinci Dnya harbine sokan, ve devleti bu hale getiren asl

sulular, M. Kemal'in de mensubu olduu Ittihat ve Terakki Cemiyeti'dir... Dolaysyla kafa kesmeye kendi mensubu olduu yahudi dnmelerin Cemiyet'inden balamas gerekirdi. ********** Ikinci mesele... "Szde" Hoca M. Kemal iin: "belki de bir Veli idi" diyor. Subhanallah, bu kadar da atlmazki... M. Kemal'in hizmetine girdii 3 Temmuz 1927'den, lm olan 10 Kasm 1938'e kadar M. Kemal'in yanndan hi ayrlmayan ve bu mddet zarfnda M. Kemal'in nl sofrasnn konuklarna, devlet bakanlarnn ziyaretlerine ahit olan Ua Cemal Granda; M. Kemal'in alkol aldn kitabnda yazmtr. [2] Alkol'n, Kuran'da Cenab- Hakk tarafndan; "eytan ii bir pislik" [3] olduu bildirilmitir... Ve bunu ien bir Veli profiliyle hayatmda ilk kez karlayorum. Bu nasl bir hoca anlamak mmkn deil. te yandan Rabbimizin "indirdiim ile hkmet" [4] yani "Islam kanunlar ile hkmet" emrine ramen, bayra "ha" olan Isvire'nin kanunlarn alan birine Veli demek; fasklk deil de nedir? Ikinci meselemiz olan Veli bahsini de burda noktalyoruz... Gelelim nc meseleye. ********** nc mesele... "Szde" Hoca, Laiklii; "dinli ile dinsizin devlet kanunlar ierisinde karde gibi yaamas" eklinde tarif ediyor. Oysa Rabbimiz Kuran'da; "Mminler ancak kardetirler" [5] ve "Ey iman edenler! Mminleri brakp da kfirleri/inkarclar dost edinmeyin. Kendi aleyhinizde Allah'a apak bir delil mi vermek istiyorsunuz?" [6] buyuruyor. Kuran, "dost edinmeyin" diyor, bu "szde" hoca da "karde gibi yaayacak" diye haykryor... Hayret verici bir durum. Kald ki, Laiklik devlet ve din ilerini birbirinden ayrmaktr. Kuran'da, kasten birini ldrene "Ksas" uygulanmas Farz klnmtr. [7] Yani, birinin cann kasten alann (maktuln alilesi affetmezse) can alnr. Peki, Islam Devleti olmadan zerimize Farz klnan bu hkm nasl uygulayacaz? Bunu da geelim, madem Laiklik; din ile devlet ilerini ayryor... Devlet dine, din de devlete karamyor, o halde M. Kemal hangi hak ve yetkiyle Ezan'dan "Allah" ismini karyor? Hangi hak ve yetkiyle "Trke ibadet" ucubeliini uygulamaya kalkyor? Bu noktada birok soru sormak mmkn, ancak reddiyemizin hacmini aaca iin bu kadar ile iktifa ediyoruz. ********** Drdnc ve son mesele... "Szde" Hoca, M. Kemal'i; "ok ileri grl" (hocalarn kafalarn kesmesi olsun medreseleri ve tekkeleri kapatmas olsun) her konuda "att admlar bilen, ne yaptndan haberdar" eklinde tarif ediyor. Daha sonra M. Kemal'i kendine siper ederek bu devlete hainlik yapanlardan bahsediyor. M. Kemal'in yolunu, kendisini siper edenlerin bozduunu sylemek istiyor. Hani M. Kemal "ok ileri grlyd"? Neden bu tehlikeyi nceden grpte mdahale etmemi? Hocalar asp, keserken ileri grl oluyorda, kendisini siper ederek yolunu saptracak (!) olanlar neden fark edemiyor? Oysa M. Kemal'in Ismet Inn'ye "Benden sonra senin gelmen iin lzmn yapmalyz" [8] dediini Kazm Karabekir Paa hatralarnda yazmtr. Yani, Devletin bana geecek olan idareciyi bile kendi tespit etmi zaten. Peki bu "szde" Hoca buna ne

diyecek? Hocalarn kafalarn kesen M. Kemal, onlarn kafalarn neden kesemiyor, hatta onlara mevki ve makam tahsis ediyor? Bu "szde" Hoca'ya bu kadar cevap yeterli... M. Kemal'in "Gkten indii sanlan kitaplarn dogmalar..." [9] hezeyanna... Inklab; "...din ve mezhep ba yerine kiilerini Trk milliyetilii etrafnda toplamak"[10] eklinde tanmlamasna veya Kuran'daki bir Sure iin haa "tiksindirici" demesine[11] deinmeyeceiz bile. ********** KAYNAKLAR: [1] Atatrk Ansiklopedisi, May Yay., dild 1, sayfa 148. [2] Atatrk'n Ua Cemal Granda Anlatyor, Kristal Kitaplar, 2. bask, sayfa 215. [3] Maide Suresi 5/90 [4] rnein, Maide Suresi 5/44, 48, 49 [5] Hucurat Suresi 49/10 [6] Nisa Suresi 4/144 [7] Bakara Suresi 2/178 [8] Kazm Karabekir Anlatyor, Yayna Hazrlayan: Uur Mumcu, Tekin Yaynevi, Ankara 1993, sayfa 123, 124. [9] M. Kemal Atatrk DEVRE : V Ictima : 3 TBMM ZABIT CERIDESI CILD : 20 Birinci inikad 1 - XI - 1937 Pazartesi Byk Millet Meclisi Ktphanesi. [10] a) Atatrkn Sylev ve Demeleri, cild 2, sayfa 240. b) Ayrca baknz; Behet Kemal alar, Bugnn Diliyle Atatrk'n Sylevleri, Trk Dil Kurumu (TDK) Yayn, Ankara 1968, sayfa 159. c) Milli Eitimle lgili Sylev ve Demeler, Ankara 1946, sayfa 5. [11] ABD BYKELL, Say: 423, Ankara, 17 Mart 1933, Konu: Trkiye'de din, MNHASIRAN MAHREM, Saygdeer Hariciye Vekili, Washington. ABD Dileri Arivi'ndeki bu raporu, Rfat N. Bali Trke'ye evirip "Toplumsal Tarih"e yazd. Ayrca Milliyet Gazetesi'nde haber olarak yaynland, baknz: Milliyet, 7 Eyll 2006. ******************** ******************** ********************

Batsn byle adalama

1930'lu yllarn Trkiye'si Urla gibi bir Ege ehrinde dahi alktan insanlarn ld bir zamand... Ortalama bir memurun aylk maann 50 lira olduu bu dnemde, adalama yolunda(!) 75 000 lira gibi byk paralar denerek heykel yaptrlmtr. ********** KAYNAK: Mehmed Kafkas, Gemii Bilmek, cilt 1, Nil Yay., Izmir, 1993, sayfa 231. ******************** ******************** ********************

M. Kemal'in sorumsuz Hicaz nerisine Ilahi ikaz


Birinci Dnya Sava srasnda Drdnc Ordu karargahnda Mekke ve Medine'yi kurtarmak iin Hicaz Seferi Kuvveti hazrlanmas meselesi grlrken, Harbiye Nazr (Sava Bakan) Enver Paa bu i iin M. Kemal'i atad ve bunun zerine M. Kemal: "Deil Hicaz'a asker sevketmek, hatta oradaki askerleri de geri almak ve kuvvetleri verimsiz ynlere datmamak gerek" diyerek grn belirtti ve sonunda M. Kemal'in bu gr kabul edilerek Medine'nin boaltlmasna karar verildi... Tam bu srada klarn aniden snerek ortaln zifiri bir karanla brnmesi zerine bunu Ilahi bir Ikaz kabul eden Cemal Paa birden rperip sarsld ve daha sonra Hicaz'n boaltlmasndan vazgeilerek Fahreddin Paa Medine'ye gnderildi. ********** KAYNAK: Alpay Kabacal, Arap llerinde Trkler, Cem Yay., Istanbul, 1990, sayfa 58. ********************

******************** ********************

Amerikal Profesr'den kemalistlere...


(Elin adam anlad, bizim kemalistler hala anlayamyor) Nihat Sami Banarl Amerikal Profesr Rufi ile sohbet ederken sz batllamadan alr... Bunun zerine Profesr Rufi yle der: "Siz tarihte defalarca baar kazanm bir milletsiniz. Bize veya bakalarna imrenmek neyinize? Biz yeni bir millet olduumuz iin, tarihte muvaffak olmu milletlerin srlarn aratrr, bulduumuz ve uygun grdmz asrmza tatbik ederiz. Sizden de aldmz kymetler vardr. Eer ilerlemek istiyorsanz, muvaffak olduunuz asrlarda hangi meziyetlerinizle hangi usul ve tekilatnzla kazandnz? Bunlar aratrnz, bulduklarnz modernize ediniz. Kendi milli ve denenmi temelleriniz zerinde ykseliniz." ********** KAYNAK: Nihat Sami Banarl, Tarih ve Tasavvuf Sohbetleri, Kubbealt Neriyat, Istanbul, 1984, sayfa 159. ******************** ******************** ********************

Muhteem yzyl dizisine kapak olsun (Yabanc yazardan)


Tarihi hadiselere nyargl bakan birok batl yazarn, Osmanl kadnlarnn saray hayatn kendi hayat felsefelerine gre deerlendirip,"kafes edebiyat" erevesinde senaryolatrmasna karlk, yllarca Istanbul'da yaayan "Muhteem Istanbul" kitabnn yazar Gerard de Nerval Osmanl saray kadnlar hakknda yle yazmaktadr: "Saray kadnlarna gelince, bunlarn gerekten birer alim olduklarn syleyebiliriz ve bu szmzde mbalaa yoktur. nk saraya giren her kadn, tarih, edebiyat, mzik, resim ve corafya konularnda ok ciddi bir eitime tabi tutulur. Bu kadnlarn birou, sanatkar veya airdirler." ********** KAYNAK: Gerard de Nerval, Muhteem Istanbul, Boazii Yay., Istanbul 1974, sayfa 82. ******************** ******************** ********************

Istiklal Mahkemeleri Kararlar Listesi

Fotoraf da grdnz listede o gnn tabiriyle Bidayet Mahkemeleri olarak isimlendirilen normal mahkemeler, Harp Divanlar ve ayrca dzensiz birliklerde ou zaman yarg niteliinde keyfi kararlar veren Kuvay- Tedibiyeler'de yarglananlar ve idama mahkum olanlar, bunlarla birlikte isyanlarda ldrlenler yer almyor. Yalnzca baz Istiklal Mahkemelerine sevk edilenlerin listesini sunuyoruz. *** O dnem ilk gnden beri Istiklal Mahkemeleri'nin aleyhinde olan Birinci Byk Millet Meclisinin unutulmaz imanl hatibi, Erzurum mebusu Hseyin Avni Bey'in u szleri yaplan vaheti arpc bir ekilde ortaya koyuyor: "Istiklal Mahkemeleri'ne Meclis'in tand yetkiyi, Cenab- Hak Peygamberine dahi vermemitir."[1] Ayrca kendisi de Elaz Istiklal Mahkemesi'nde yarglanp hakknda beraat karar verilmesi zerine byk bir celadetle yerinden frlayarak: "Bu mahkeme ok namuslu insanlar asmtr. Bizim namusumuzda bir eksiklik mi grd ki, bizi asmad" diye haykrmas zerine, Elaz Istiklal Mahkemesi Hseyin Avni Bey'i mr boyu srgn cezasna mahkum etmitir.[2] Hilafetin ilgasndan sonra, birbirini kovalayan inklaplarn ana hedefi, sanld gibi yalnz resmi hayat deil,

ayn zamanda ferdi ve ahsi davran, yaay ve hissiyat da, din d klmakt... Bu g i, drt sene gibi mahdut (snrlanm) bir zamana sdrlmt. Ama nasl? Anadolu dahilinde, fevkalade selahiyeti haiz stiklal Mahkemeleri dolatrmak ve.. bu mahkemelerin szde hakimlerinin vastasyla, masum kellelerinden ehramlar ykseltmek suretiyle. 1924'te hilafetin ykl ile balayp 1928'de slam harflerinin yasaklanmas ile ikmal olunan ylesine hzl bir slam dmanl siyaseti takip edildi ve bu tatbikat, o derece korkun bir devlet terr ile gerekletirildi ki bir kar hareket hayal bile edilemezdi. stiklal Mahkemeleri adyla, ou azas hukuku olmayan seyyar bir mahkeme, Anadolu'nun ehir ve kasabalarnda dolatrlarak, on binlerce masum insan, ou halka gz da vermek maksad ile yoktan yere daraalarnda telef edildi. Bu yle bir devlet terrdr ki kurbanlarnn hakiki saysn tespit etmek mmkn deildir.[3] Listedeki rakamlar "resmidir" ve zikredilen bu rakamlardan daha fazla insann idam edildii aktr. Resmi rakamlar bunlarsa, gerisini varn siz dnn. Nitekim Cellat KARA ALI 1928 ylnda "son tevrat" gazetesinde yaynlad hatralarnda yle diyor: "Bizim patronlar yalan sylyor. O kadar cellatn iinde sadece benim CELLAT KARA ALI olarak idam ettiklerimin says sadece benim sallandrdm kii says 5216'dr." Bu yzden Ankara'da ip ktl bile bagstermitir.[4] Baka sze ne hacet ?? ********** KAYNAKLAR: [1] Ahmet Turan Alkan, Istiklal Mahkemeleri, Aa Yay., Istanbul 1993, sayfa 35-49. Liste de bu kitaptan alntlanmtr. [2] Rahmi Erdem, Davam, Tima Yay., Istanbul 1993, sayfa 316. [3] Kadir Msrolu, Hilafet, sayfa 347, 348 / 358, 359. [4] Hseyin Demirel, Deccaliyet ve Kemalizm, Ittihat Yay., Istanbul 1993, sayfa 187. ******************** ******************** ********************

Atatrk milliyetilerine ithaf olunur

Sahabelerin (radyallahu teala anhm ecmain) bulunduu bir mecliste, oradakilere atalarnn, dedelerinin kim

olduklarnn sorulmas zerine sra Iran asll bir sahabe olan Selman- Farisi Hazretleri'ne gelince, O: "Ben slam'a girdikten sonra soy sop aramam. Ben Islam olu Selman'm " cevabn verdi. Bu gzel cevaptan son derece etkilenen Hz mer (radyallahu anh) da yle dedi: "Btn Kurey bilir ki babam Hattab, Kureyin nde gelenlerinden biriydi. Byle iken ben Islamolu olan Selman'n kardei Islamolu mer'im."[1] Bundan daha doru ve gzel baka bir davran olabilir mi? slm'a gre rk esi insanlara doal bir stnlk salamad gibi meden bir toplumun olumasnda da temel etken deildir. Meden bir toplum, hayvanlar gibi i gdleriyle birlikte yaayan insanlardan deil, zgr iradeleriyle setikleri inan ve idealler evresinde toplanan insanlardan oluur. Bu nedenle slm toplumu slm' bir din, bir hayat dzen ve biimi olarak benimseyen insanlarn oluturduu toplumdur. Belirleyici tek etkenin inan olduu bu toplumun olumasnda baka hibir maddi ya da manevi etkenin katks yoktur. Ayn akide evresinde birleen insanlar, kan balar olmasa da kardetirler.[2] Buna karlk, ayn inancn paylalmamas durumunda, baba oul arasnda bile bir yaknlktan sz edilemez. man etmedii iin babasnn arsna uymayan Hz. Nuh'un (aleyhisselam) olu onun ailesinden saylamaz.[3] Ayn inanc paylaan mminler kfr tercih etmeleri durumunda ne babalarn, ne de kardelerini veli edinebilirler.[4] Hibir mmin, babas, olu, kardei ya da dier bir yakn da olsa, Allah'a ve Peygamberine dman olan kimseye sevgi besleyemez.[5] Rasulullah sallAllahu aleyhi ve sellem yle buyurdu: "Allah cahiliye devrinden kalma kibir ve bbrlenmeyi, babalar ve atalarla vnmeyi sizden gidermitir (o adeti yasaklamtr). nsanlar -sadece- iki kimsedir / iki gruptur; ya takva sahibi bir mmin, yahut da fsk-u fcur sahibi bir ekyadr. Siz -hepiniz- Adem'in ocuklarsnz, Adem ise topraktandr. u husus iyice bilinmeli ki, baz kimseler ya "cehennemin kmrlerinden bir kmr" olan bir toplulukla vnmekten vazgeerler, ya da Allah nazarnda "burnuyla pislik yuvarlayan mays bceinden" daha deersiz olurlar."[6] Btn bu gerek ve uyarlar karsnda rklk davas gden kiinin mslmanlk iddiasnn bir anlam yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s), "rklk davasna kalkan bizden deildir, rklk zerine savaa girien de bizden deildir."[7] buyurarak byle bir kiinin yerini tesbit etmitir. ********** KAYNAKLAR: [1] Sznt dergisi, Mays, 1992, say 160. [2] Hucurt Suresi, 49/10. [3] Hud Suresi, 11/46. [4] Tevbe Suresi, 9/23. [5] Mcadele Suresi, 58/22. [6] Ebu Davud, Edeb, 120; Tirmiz, Mekab, 3955. [7] Mslim, mare, 53, 54, 57. ******************** ******************** ********************

Bizde Cumhuriyet yok, Franszlar bile anlad...

(Fotoraf: Herhangi bir La Presse gazetesi) Mahmut Siirt, M. Kemal'in paralarn Avrupa bankalarna yatrmak iin sk sk Avrupa'ya gidiyormu. Paris'te M. Kemal lehine bir makale yazmt. "La Presse" gazetesi de bir bamakale ile Mahmut Siirt'in yazd makaleye cevap vermiti. Bu cevapta balk u: "Niz padiahlar birinci M. Kemal" diye alayla balam. Alm, vermi; yani Mahmud Siirt'i de M. Kemal'i de rezil etmi. Bamakalede (Mahmud Siirt'e) : "Sen onun mahlukatndan birisin. Biz senin M. Kemal'ini biliriz. ark'ta (Dou'da) onun gibi merhametsiz bir Firavun ndir hkm srmtr. Cumhuriyet bizdedir. Sizdeki deil (...). Klelikte bile bir hudud (snr) var. Makalen bir paskallktr... Bir memlekette ki, bana hkmetin istediini giymeyeni asarlar, orada Cumhuriyet olur mu? Sizde Millet Meclisi mi var?"[1] deniyor. ********** KAYNAK: [1] La Presse gazetesi, 9 Eyll 1928 nshas. ******************** ******************** ********************

Velkanl Hoca Mehmed Efendi'ye yaplan kemalist zulm


Mu halknn ok sevip sayd Velkanl Hoca Mehmed Efendi; "Evinde Kur'an okutuyor" diye ikayet edildi. Bunun zerine dnemin Mu valisi, Mehmed Hoca'nn srtna bir jandarmay bindirdi ve sakalndan da baka bir jandarmaya ektirerek Mu arsnda dolatrd. ********** KAYNAK: R. kr Apuhan, Bat'nn Daraacnda Isyan, Tima Yay., Istanbul 1989, sayfa 44. ******************** ******************** ********************

Ilk Milli Eitim Bakan ve Salk bakan Dr. Rza Nur. M. Kemal'i eletiriyor (Haksz m?)

Vahim bir hal var. Bizden M. Kemal gibi Avrupay'yi gezenlerin cogu, sade bulvarlari, ordaki heykelleri, fahisleri, eglence yerlerini, danslari, balolari gryor, medeniyet budur zannediyor. Iste M. Kemal de byle... Medeni yapmak icin Trkiye'ye bunlari tatbik ediyor. Medeniyet bu degil. Bunlar bilakis medeniyetin hastaliklari.. O Avrupa'da nice mektepler, mhim ilmi messeseleri, fabrikalar var. Iste medeniyet budur. Bu davada olanlar bunlari Trk'e tatbik etmelidir. M. Kemal'in medeniyeti yaya kaldirimi medeniyetidir. Bizim nmzde bir nmune ve ders Japon vardir. Onun gibi yapmalidir.

Bu adam iste bu zihniyetle millete sapka giydirdi. Bunu da bir kanun darbesi ile yapmak gibi bir cehalet gsterdi. Evolsyon isi idi. Halk muhtelif sehirlerde "Istemeyiz!" dediler. Bunlar silahli bir isyan degildi... Derhal Istiklal Mahkemesini dolastirdi. Bir cok zavallilari bignah olarak asti... Frak, silindir sapka gibi elbiseleri tamim etti. Bu suretle de M. Kemal'in inkilabi elbise dolabi inkilabindan ibaret olmustur. Maarif Vekili (Egitim Bakani) Vasif'a dansin mekteplere tamimine emir verdi. Yapildi. Kiz - oglan talebe kucak kucaga dans ettiler. Macar, Romanyali talebe Istanbul'a geldi Trk mektep kizlarini mektepte bunlarin kucagina verdiler, dans ettirdiler. Bu da yetmedi, onlari gece bu ecnebi talebe ile Beyoglu'na barlara yolladilar. Trl rezaletler oldu. Mekteplerde namus kalmadi. Bu zihniyet ve gayret de, Trk'n an'anesini yikmak, orijinalligini mahvetmektir. Bu en byk halt idi. Trk'n kkn kirmakti. Henz hicbir zalim buna hcum etmemisti. Bunu da medeniyet, asrilesmek namina yapiyordu. Trk mkemmel otomobiller, makineler, vs. yapabilseydi de keske sarik ve salvar giyseydi. Bunlarin medeniyetle ne alakasi var? Japonlarin kadinlari hala arkasinda bohca gibi bir tmsek, ayaklarinda takunya, fakat en mthis dritnautlari yapiyorlar. Dnyada onlara medeni denir. Millet fena dolgundu, fakat bir sey yapamiyordu. Is suikasde dkld. Birkac vatanperver M. Kemal'i Izmir'de ldrmege tesebbs ettiler. Yakalandilar. Hepsini asti. Bu bahane ile ne kadar muhalif, bilhassa eski Ittihadci varsa onlari da asti. Bu suretle Ittihadciligi vaktiyle Yeniceriler imha edilir gibi, kknden kaziyip bitirdi. Bu vak'a ile onun kibri, istibdadi (despotlugu), milletin korkusu bir kat daha artti. Diger bir zihniyet devleti askerce idare etmektir. Hkmeti ordugah haline getirdi. Buna militarizm derler ki, devletler icin en muzir seydir. Iste bu idarenin bir hastaligi da budur. Bu devleti kurtarmak icin askerleri sivil islerden almalidir. (Taa 1929 yilinda sylyor bunu, iyi teshis etmis.) Diger bir haslet-i ruhiye muhaliflerini ezmektir. Ne kadar milli kiyama hsn hizmeti olanlar varsa perisan etti. Bu babda merhametsiz davranmis, muhaliflerini gicir gicir kesmistir. Bu adamin diger bir gayreti de mthis zengin olmaga calismaktir. Bunu soygunculuk, hirsizlik ile yapti. Iki - c yil icinde gayet byk zengin oldu. Nihayet eglenceler, israflar byk bir iktisadi buhrana vardi. Simdi devlet ve millet bu buhran icinde kivraniyor. Buna care diye ve "Milli Iktisad ve Tasarruf" adiyla gayet mstebidane ve fevkalade tedbirler aldilar. Hrriyetin bir ticaret kismi kalmisti. O da gitti. Ticaretse hrriyetsiz olmaz. Bu tedbirler tamamiyle anormaldir. Bakalim nereye varacak?!. ******************** ******************** ********************

Aziz Nesin; "Trkiye'de laiklik szde kalmtr, sahteciliktir...

Aziz Nesin; "Trkiye'de laiklik szde kalmtr, sahteciliktir... **********

KAYNAK: Cumhuriyet gazetesi, 30 Nisan, 1989. ******************** ******************** ********************

Ilk Milli Eitim Bakan ve Salk bakan Dr. Rza Nur M. Kemal'i eletirmeye devam ediyor.

Bu zevkler mhim israfat mucip oldu. Btce yetismedi. Inhisarlari icad ettiler. Agir vergiler tarhettiler. Fakir dsms millet simdi ac. Hem acliktan, hem zulmden inim inim inliyor. Hrriyetsizlik o kadar dehsetli ki, iki k isi birbirine derd yanmaktan bile korkmakta. Bu mahser icinde trl halet-i ruhiyeler gryoruz: M. Kemal'e mthis bir gurur ve azamet geldi. Kendisi de, gazete soytaricilari da ilham aldigini sylyorlar. Askerlik, idare, maarif (Egitim), ziraat, vs.... yz trl dhi oldugunu sylyorlar. Onun bendeganina (klelerine) verdigi emirlere "Yksek Telkin" adini koydular. Yani vahiy, emr-i ilahi demek istiyorlar. M. Kemal bir aralik gazetelerde gya hikmetamiz kisa kisa cmleler nesretmeye basladi. Soytarilar buna derhal "Vecizeler" dediler. Galiba ayet demek istediler, ama birden cesaret edip bu adi koyamadilar. Halbuki ayetlerle bunlar arasinda daglar vardi. Bunlar herkesin bildigi mptezel (saygnln yitirmi) hikmetlerdi. Hem de te'kidli, mana cikmaz seylerdi. Bunlardan Yakup Kadri M. Kemal'in btn icraatlarina, sistemine rejimine, laflarina, zihniyetine, ahlakina hasili ruhuna "Kemalizm" adini koydu. Ne hayasizmis.. Fakat iyidir. Byle essiz bir zalime, mel'un bir mstebide, fuhsuna, hirsizligina, kaatil ve cinayetlerine, hasili rejimine, ruhuna bir ad koymak lazimdi. Iyi oldu. Gelecek nesiller bu adi kullansin. Trk nesilleri Kemalizm kelimesinden bu rezaletleri anlayacaklar, titreyecekler, lanet edecekler. Sairler, nasirler, cirkin, mel'un, cehennemi bir ruhu, byle bir millet idaresini

ifade etmek icin byle kisa kelime bulmus olacaklar. Iyi bir istilah konmustur. Yakup Kadri efendisine kas yapayim derken gz cikardi. Byk naci, halaskar Ulu Gazi, Ulu Yaratici, vs.... gibi trl tabirler icad ettiler. Ulu, byk ve ayni zamanda muktedir demektir. Ulu Tanri gibi. Yaraticiliktir. Demek bu adami Allah yapiyorlar. Hakikaten bu soytarilarin gayreti onu bir put yapip millete taptirmaktir. Hatta Taksim'deki heykeline Allahimiz diyenler de var. Ne hale, ne seviyeye dstk?!. Grnmez, fakat her yerde hazir ve nazir bir Tanriyi biraktik, bir sahsa, hemde mlevves (pis) ve habis bir sahsa tapiyoruz. Diger bir halet-i ruhiye M. Kemal'in Trkiye devletini kendi yarattigini iddiasi ve bunun icin maziden ne varsa imhaya calismasidir. o da, vene de Trkiye'yi bu byk dhi yaratti diyorlar. Artik tarih kitaplarindan padisahlarin adlarini silmeye koyuldular. Fransa gibi cumhuriyet olmasin... Buna ragmen mekteplere Sarl'ler, Louis'ler, Napolyon'lar okutuluyor. Paris'te Bonabard Sokagi var. Osmanli Tarihini mekteplerden kaldirdilar. Her tarafta camilerden, cesmelerden kitabeleri, tuglarlari kazidilar. Yrek acisi. Bunlar ne mhim san'at eserler idi. Gitti, gider. Nihayet Mze Mdr Halil Bey bunlari alci ile kapatmak yolunu bularak bu andavalligin nne gecti. Bu adam kendisini ebedi kilmak istiyor. Her tarafi heykellerle doldurdu. Sehirler, sokaklara, vs... kendi adini verdi. Zaman ne sert seydir. Bir gn bunlarin hepsini temizler. Acinacak akli var... Iyi is yap da heykelini millet diksin... Diger bir zihniyet ve gayreti memleketten namus ve iffet mefhumunu kaldirmaktir. Fuhsu memlekete yayiyor. Bu suret mefhumunu kaldirmaktir. Fuhsu memlekete yayiyor. Bu suretle Trk sosyetesini yikiyor. Bu iradeye fusuh rejimi adini da vermek mnasiptir. Bunu kasten yapiyor. Diger bir zihniyet ve gayret de milleti dinsiz yapmaktir. Fakat her millete bir din lazimdir. Bu adam hem de tezad icinde bir insandir. Kendisine vaktiyle Millet Meclisinden zorla Gazi nvanini aldi. Bu nvan ise dinidir. Diger bir zihniyet Trkiye'yi medenilestirmek, Avrupalilastirmaktir. Fakat bunu bilmiyor. Medeniyeti dans, fuhus, heykel, zevk ve sefa zannetmistir. ******************** ******************** ********************

Harf devrimi ile ilgili Kazm Karabekir Paa'nn gr


Kazm Karabekir Paa: "Bu fikir bir zamanlar Avrupa'da herc merci (kargaas) mucib oldu. Bu cereyan evvel orada balad. Bizim islm huruftmz (harflerimiz) kfi (yeterli) deilmi. Binaenaleyh (bundan dolay) Latin hurft isti'ml edilmeliymi. Orada baz arkadalarmz bu fikrin mrevvici (destekleyicisi) oldular. Fakat neticede bunun felketli olduunu anladlar ve piman oldular. Bu fikrin mthi bir felket olduunu Arnavut (Arnavut'lar bizden nce deitirdi) kavmi de pek ge olarak anlad. Maatteessf (maalesef) arzederim ki, Azerbaycanl arkadalarmz da bu felkete bugn dt. Bu hususta, husus olarak bizden de fikir soranlar oluyordu. Biz bunun vehmetini ve bu harflerin deitirilmesinin bugn kre-i arz zerinde yaayan 350 milyon Islama ait olduunu syledikse de onlar anlalmaz bir ekl-i hurf kabul noktasna doru yrdler. Arkadalar, bugn hangi ecnebi (yabanc) ile grseniz, ilk ii ve diyecei sz: `Trke gayet gzel bir lisandr, kolaydr, fakat harfleri fendr. Bunlar btn ecnebilerin aznda ve sizinle ilk gren bir ecnebinin size ilk telkin edecei eylerdir. Ve bu fikir ekseriyetle gayr- slm insanlardan ibret olan birtakm tercmanlar vastasyla her tarafta ve hasseten (zellikle) Istanbul'da ecnebilere telkin edilmektedir. Binaenaleyh bugn bir kuvvet vardr ki, bu kuvvet btn cihana kar bu propoganday yapyor: `Trk yazs gtr okunamaz.

Bendeniz bu mesele ile bizzat uratm ve Arnavutluk ihtilli iinde bulundum. Acaba bu Latince kabul edilebilir mi? Bu kabul edildii gn memleket herc merce girer. Hereyden sarf- nazar (vazgemek) bizim ktphanelerimizi dolduran mukaddes kitaplarmz, tarihlerimiz ve binlerce cilt srmz (eserlerimiz) bu lisanla yazlm iken, bsbtn baka bir ekilde olan bu harfleri kabul ettiimiz gn en byk bir felkete uram oluruz. Derhal btn Avrupa'nn eline gzel bir silah verilmi olur. Bunlar lem-i Islma kar diyeceklerdir ki: `Trkler ecnebi yazsn kabul etmiler ve Hristiyan olmulardr. ite dmanlarmzn alt eytanetkrne fikir budur. Bizim hurftmz okunmaz deil, belki hrftmz dnyann en gzel eklidir, ikinci bir nokta daha var ki, bendeniz ecnebilerle iki sene Harb- Ummde (Dnya Sava) beraber altm, onlarla kar karya ayn eyi not ederek, ecnebiler bir sahife yazncaya kadar ben on sahife yazar iimi bitirirdim. Almanca- Franszca hurft hep byledir ki, bizim dilimizi terennm (ifade) edecek hibir Latin hurfu yoktur. Bugn Franszca hurf o kadar karktr ki bizim dilimizi kabil deil terennm edemez. Bu mesele inceden inceye tedkik edilmitir. Binaenaleyh istirhm ediyorum zararl olan -ki zararn bilhassa islm kavimleri ekmitir- bu gibi mesaili brakalm, byle fikirler iimize girmesin. Sonra bsbtn ll ebkem (dilsiz) olur ve btn lem-i Islm zerimize hcum ettirir ve kendi aramzda birbirimizi yeriz. (...) ... Baka taraflardan da pek kaba fikirler iimize zerkediliyor. Bunlardan kendimizi synet edelim (koruyalm)." ********** KAYNAK: Vakit gazetesi, 5 Mart 1923, No: 1879. ******************** ******************** ********************

Cumhuriyet'in ln ekli

(Gazeteciler ve Istikll Harbi'nde birinci derecede vazife grm olanlar dahi sabahleyin top sesleriyle uyandktan sonra Cumhuriyetin iln olduunu renmiler, nk M. Kemal'in Saltanat ve Hilafeti kendine almak istemesini engelleyen bizzat Istikll Harbi'nin nde gelen Paalardr. Bu sefer Cumhurbakan olmay kafasna koymu, bu da engellenir phesiyle onlara haber vermeden, `diktatrvari bir ekilde Cumhuriyet ad altnda ahs Saltanatn kurmu.) *** Kzm Karabekir'in hatralarndan okuyalm ... 30 Ekim sabah, Bahriye mfrezesi komutan Kzm Karabekir'e Ankara'dan ak bir telgrafn geldiini, bu telgrafta Cumhuriyet'in ilan olunduunu, bu nedenle yz pare top atlmasnn istendiini bildirir. (...) Vali Hazm Bey (Tepeytran) haberi aknlkla karlar. Valinin Cumhuriyet'in ilnndan haberi yoktur. Karabekir, hem arm hem krlmtr. Bu duygularn yle dile getirir:

"Ben hem mebus (Milletvekili) ve hem de bir ordu kumandan olduum halde bana da kimse birey bildirmemiti. Bu vaziyet hakl olarak halk da orduyu da tel ve endieye drd. Daha dn yreklerine ferahlk verdiim zatlar benden bu eklin mnsn soruyorlard. Bu vaziyette tabii Cumhuriyet'in ilnn ertesi gn dahi kutlayamadk. (...) Karabekir, Cumhuriyet'in ilnn Trabzon'da Bahriye mfreze kumandanlndan haberi almasndan yaknr. Ve Bakomutan M. Kemal Paa'y yle eletirir: "stikll Harbi'nin tehlikeli gnlerinde sonuna kadar feragat, fedakr arkadalarnn rey ve iradna ihtiya gsteren M. Kemal Paa artk muzaffer bir bakomutan sfatyla maiyet komutanlarna Cumhuriyeti `dikte ettirmitir. Eski arkadalarnn rakip olabilecei endiesi ile sui ahsiyetler icad da lzm gelmiti; bunun iin eski arkadalarn ktlemek lzmd. Bunu da hakkyla yapmtr." Kzm Karabekir, 5 Kasm gn vapurla Trabzon'dan ayrlr. Vapur 9 Kasm gn stanbul'da olacaktr. Vapur kaptan yolda emir almtr. Vapur, bir gn sonra stanbul'da demirleyecektir. Karabekir, bu gecikmenin nedenini halkn kendisini karlamasna engel olunmas biiminde yorumlar. "10 Kasm sabah vapurumuz Boaz'a girdi. Kavak'ta ayr ayr istikametlerde Rauf Bey ve Refet Paa ve stanbul gazete muhabirleri vapurumuza ktlar. Her biri bir sual soruyor, beni arkadalarmla grmeye ve be yldan beri grmediim irin yerlerimizi seyr etmeye frsat vermiyorlard. Endieleri Cumhuriyet'in iln eklinden douyordu. Bir sabah top sesleriyle endie ile uyandk. Meer Cumhuriyet iln oluyormu. Ankara'dan gelen haberler M. Kemal Paa'nn yeni topland bir muhit ile tam bir `diktatrle gittiidir. Mill hkimiyet yerine `ahs hkmranlk kurulmutur, istikllimizi kurtaranlar hrriyetimizi boacaklar myd? (...) Rauf Bey ile Refet Paa'dan rendiimde Cumhuriyet `ad altnda ahs saltanat kurulmu olduu ve halk ve matbuann (basnn) da kurtulduklar bir istibdattan (despotluktan) dier bir yenisine dtklerinden feryat ettikleridir. Istikll Harbi'nde `Birinci derecede vazife grm bu arkadalar dahi sabahleyin top sesleriyle uyandktan sonra Cumhuriyetin iln olduunu renmilerdir. M. Kemal Paa, mefkuresi (ideali) olan hilfet ve saltanat makamna gemesini arkadalarnn nlediini grnce Cumhurreisliine (Cumhurbaskanlna) de mani olacaklar endiesi ile ii sert bir kapatma suretiyle Millet Meclisi'nin daha vahim ciheti de kayd- hayat art ile mevkiinde kalabilmek iin eski arkadalarn Cumhuriyet aleyhtar ve padiah taraftar gstermesidir." le zeri vapur Galata rhtmna yanar. Rhtmda kalabalk bir halk ve halkn nnde de resm grevliler Karabekir'i karlamaktadr. Halk, Karabekir'i cokun gsterilerle kalaca yer olan bugn stanbul niversitesi'nin bulunduu Harbiye Nezareti'nin d kapsndaki kke kadar getirir. ********** KAYNAK: Kzm Karabekir, Kzm Karabekir Anlatyor, Yayna Hazrlayan: Uur Mumcu, Tekin Yaynevi, Ankara 1993, sayfa 107 - 113. ******************** ******************** ********************

M. Kemal'in eli ba rtsne uzanyor

Atatrk cokun alklarla karland bahede kendisi iin hazrlanan masaya oturmutur. Atatrk' yakndan grmek iin kendilerini dans yerine atan iftler nee iinde dnerlerken balarn alelde bezlerle rtm olan baz kadnlar Atatrk'n dikkatini ekmitir. Atatrk dans etmekte olan hsan Bey isminde bir doktorun kzn ararak yle demitir: - Hanmefendi, bu bartnz kardnz takdirde daha gzel olacanz tahmin ediyorum, isterseniz bir deneyiniz. Gen kz, Atatrk'n bu hitab zerine bandaki rty kararak dansa devam etmitir. Bundan memnun olan Atatrk birka dakika sonra ayn gen kzla dans etmitir. Atatrk barts ile dans eden teki hanmlara da ayn tavsiyede bulunmu, rtleri kardklar takdirde daha iyi olacaklarn sylemitir. Bunun zerine balodaki btn kadnlar bartlerini karmlardr. ********** KAYNAK: Niyazi Ahmet Banolu, Atatrk'n stanbul'daki Hayat, cild 1, sayfa 218. NOT: Fransz askerleri bir kadnn bartsne el uzatt iin Marallar sava balatmlard. Mara'a "Kahraman" vasf verilmesinin sebebi budur. Trk milleti, kadnn bartsne el uzatlmasn sava sebebi saymlard. Memleket dmandan kurtarlmt ki bu defa CHP o rtye el uzatt. Demek ki biz hala igal altndayz. ******************** ******************** ********************

Hollandal Trkolog gzyle M. Kemal Atatrk

Prof. Dr. Erik Jan Zrcher'le alma odasnda Trk bayra ve Trkiye haritas altnda yaptmz rprtajda Cumhuriyet'in 75 yln deerlendirirken; 'lmnden 60 yl sonra Atatrk'n gnmz Trkiye'sinde ne derece arl var' diye soran gazeteciye Profsr yle cevap veriyor: "Olduka fazla. Son 5-6 yldr Atatrk slam' engellemekte panzehir gibi kullanlmakta!" "Modern Trkiye" tarihi isimli kitabnda yazar olan Trkolog, Trkiye Cumhuriyet'i tarihi zerinde tam bir uzman. 1995'de baslan kitap bir ok tepki ald. nk kitap gerekleri olduu gibi yazdndan bir oklar tarafndan olumsuz karland. Kitabnda Zrcher, M. Kemal'i Trk tarihini saptrmakla suluyordu: "36 saat sren (12'den 20 Ekim'e 1927) CHP kongresindeki (Nutuk) olmasa Trkiye ne olurdu bilemiyorum?" diyor. Burada M. Kemal'in ender taktik ve ustalndan (!) ve insafsz kararlln vurguluyor. M. Kemal'in Stalin'inkini andran mozelesinin ok sk ziyaret edildiinden bahsederken son 5-6 yldr ok nem kazandrldn anlatyor ve ekliyor: "Trkiye'nin Atatrk' ilh edinmesi 1920'lerden itibaren devlet ideolojisi olmutur. Bir ara 70'li yllarda kan kaybeden kemalizm, son 5-6 yldr slam'n ve slamclar'n ilerlememesi iin tekrar ordu ve menfaatiler tarafndan horlatlmtr. Gaye ise slam' blmek!"? ********** KAYNAK: Hollanda-Deventer Dagblad gazetesi, 31 Ekim 1998. ******************** ******************** ********************

Ey kemalistler, hani kadn haklar nerde ?


Ahzab Suresi 59 - Ey peygamber! Hanmlarna, kzlarna ve mminlerin kadnlarna hep syle de cilbablarndan (d elbiselerinden) zerlerini smsk rtsnler. Bu onlarn tannmalarna, tannp da eziyet edilmemelerine en elverili olandr. Bununla beraber Allah ok balaycdr, ok merhamet edicidir. *** Allah (celle celaluhu) bu ayette kadnlarn tannmamas, tannp da eziyet edilmemeleri iin d elbiseyi emrederken; bu hain kemalistler yasaklyor: C.H.P. Mara Il Ynetim Kurulu, Mara'ta "Trk kadnn yksek duygularna ve medeni dncelerine taban tabana aykr olan ve Trk mal olmayan (Trk mal olmayan derken, `Trk kuma anlamnda deil; `Trk'e ait olmayan giysi anlamnda sylyor) araf ve peenin kaldrlmasna" ve bunun iin 1 Ocak 1936'ya kadar halka mhlet verilmesine, bu tarihten sonra bu kyafetlerle gezenlerin men edilmesine kara vermitir.[1] Tirebolu Belediyesi 7 Ekim 1926'da ald bir kararla ilede pee taklmasn yasaklam, peesini 48 saat iinde karmayan kadnlarn cezalandrlacaklarn ilan etmitir. Trabzon Vilayet Meclisi de Aralk 1926'da kadnlarn pee takmasn yasaklam, 10 gnn sonunda pee takmaya devam edenlerin karakola sevk edileceini bildirmitir. Sivas'ta ise 1928 yl Kasm aynda Trk Oca'ndan elli kii, pee ile mcadele kampanyas balatmtr.[2] 1934 Aralk aynda Bursa Halk Frkas Kongresi btn vilayet dahilinde pee ve arafn kaldrlmasn kararlatrmtr.[3] 11 Aralk 1934'de ise bu kez Mula'da Bodrum Kent Kurultay 1 Ocak 1935 tarihinden itibaren kadnlarn araf ve pee giymelerinin yasaklanmasna, yasaa uymayanlarn belediyece cezalandrlmasna karar vermitir.[4] ********** KAYNAKLAR: [1] Babakanlk Cumhuriyet Arivi, Fon kodu: 490.01, Yer no: 17.88.1. [2] Sadk Sarsaman, Cumhuriyetin Ilk Yllarnda Kadn Kyafeti Meselesi, Atatrk Yolu, 6, Say: 21, Mays 1998, sayfa 103. [3] Akam gazetesi, 16 Aralk 1934. [4] Yeni Asr gazetesi, 12 Aralk 1934. ******************** ******************** ********************

Trkiye "ne" memleketi olacak??

M. Kemal Atatrk: "Trkiye Cumhuriyeti eyhler, derviler, mritler, meczuplar memleketi olamaz." Peki ne memleketi olacak?? Ayyalar, sarholar, masonlar, siyonistler, dinsizler memleketi mi? ******************** ******************** ********************

Ankara'nn niyetini 1921 ylnda anlayan Kemahl Alim Mevlev brahim Hakk Hazretleri

Evvela Kurtulu savann bu deerli sarkl mcahidini tanyalm... [Burada zet geiyoruz... Daha fazla bilgi iin; Dr. Faruk Tuncer'in "Yeni mit" dergisinde (Say:35 Yl:9, Ocak-ubat-Mart 1997) yaynlanan "Byk Mevlevi eyhi Kemahl Hac brahim Hakk Efendi" isimli

makalesine bakabilirsiniz.] *** Doumu... Daha ok Hac brahim Efendi ad ile maruf olan Kemahl brahim Hakk Hazretleri, Hicri 1266 (1850) tarihinde Erzincan Kemah ilesi eski ad Merkek olan Parmakkaya kynde dnyaya gelir. Babas, Hasan bin brahim bin Sleyman bin Abdlgni el-Arabdir. Annesi ise Fatma Kamer Hatun'dur.[1] *** Sultan II. Abdlhamid Han'nin davetiyle Saray vaizi olarak stanbul'da Mevlevliin usul, db ve erknn ksa srede renip slkn tamamlayan ve daha sonra da Mevlevliin gerek anlamda son posninlerinden[2] olan Kemahl brahim Hakk Efendi'nin hem eriat ilimlerindeki temayz, hem de yaad hayat snnetle ziynetlendirip amel noktasnda ihls gstermeye almas ksa zamanda semeresini vermi ve Halife II. Abdlhamid Han tarafndan kefini salamt. Sultan Abdlhamid Han 1891 ylnda brahim Hakk Hazretlerini alelacele Konya'dan stanbul'a arm ve saraya davet etmiti.[3] Bu ni davet karsnda kendisini bir anda stanbul'da bulmutu. 1891 ylnda stanbul'a gelen Mevlev brahim Hakk Hazretleri, Sultan'n bir hediyesi olarak hemen "Saray Vaizlii" grevine getirilmitir. Saray vaizi olan brahim Hakk Efendi, 1909 ylnda ok sevdii Abdlhamid Han tahttan indirilince fevkalde zlm ve kyne geri dnmt. Onun pervasz vaazlar, salam ve ihlsl ameli ve ayrca etkili konumalar 1909-1918 yllar arasnda 35. Osmanl Sultan Padiah Sultan Read'n dikkatini ekmekte gecikmez.[4] ems'l-rad adl eserinden anlyoruz ki, zellikle stanbul'a geldii dnemlerde Beikta'taki Sinan Paa Camii'nde Mesnev dersleri takrir ediyordu. Buradaki derslerden birinde, slubu ve anlatm tarz padiah ok etkilemi olacak ki Sultan Read kendisini arlamaktan byk mutluluk duyaca haberini gnderir.[5] Burada bulunduu sre iinde Beikta'ta bulunan Barbaros Hayrettin Paa'nn trbesinde ikmet ettiini yine kendi kaleme ald "Rhu'l-slm" adl makalesinden reniyoruz.[6] zellikle bu dnemde "Trbedr- Barbaros Hayrettin Paa" unvann kullandn yine yazd eserlerden reniyoruz. Padiahn daveti zerine artk burada kalmaktan vazgeip sarayda sultann yaknnda kalmaya balam ve onun pek ok nimet ve ihsanna nail olmutur. Erzincan'da seneler ncesi harab olmu bir dergh tamir ettirip, onun hemen bitiiinde 7 odal bir Dar'lMevlev medresesi ina ettirerek tedrise balamtr.[7] Buradaki ilm faaliyetlerini yrtrken pek ok talebe yetitirmi ve ksa srede ilim ve tasavvuf evrelerinin sayg duyduu nemli bir ahsiyet haline gelmitir. ****************************** ****************************** ****************************** imdi gelelim konu balnda belirttiimiz meseleye... Mill Mcadele yllar brahim Hakk Hazretleri, Mill Mcadele'de zelikle de Erzurum ve Erzincan blgelerinde sarkl mcahitlerin banda byk hizmetler vermiti. nk onun iin en nemli ey, slm'n muhafazas ve bu uurda btn slm dmanlarn bu cennet vatandan kovmakt. Hizmetle dolu Mill Mcadele yllarndan hemen sonra yava yava **Mill Mcadele ruhuna aykr davranlar kendisini hissettirmeye balaynca Erzurumlu Kad Raif Efendi ile birlikte Ankara'y yakndan takib etmeye balamlard.** **brahim Hakk daha 1921 ylnn Temmuz aynda iken Ankara'nn makam- hilfeti ilga edeceini, medreseleri kapatp, her trl din eitimine zincir vuracan etrafndakilere haber verdiinde kimseyi inandramamt.[8]** Fakat brahim Hakk Efendi'nin Erzincan ulemasna 1921 senesinde syledii Ankara hakkndaki kanaatleri daha sonra ayniyle kmt. Gerekten 1924 ylnda hem hilafet kaldrlm ve hem de onun gz gibi sevdii

ve bir daha almamak kaydyla kapsna kilit vurulan medreseler kapatlmt. Hilfetin kaldrlmas zellikle onu derinden yaralamt. nk ona gre hilfet messesesi ok nemliydi. slm dnyasn deien dnyada ayakta tutacak yegne kurum ona gre hilfet-i slmiyeydi.[9] *** stiklal Mahkemesi ve idam karar ark stiklal Mahkemeleri, 1924 yl sonlarna doru hakknda gyab olarak idam karan verir. Ancak o bu kararn verildii sralarda yani 14 Ekim 1924 (15 Rebi'l-evvel 1343) tarihinde Pazartesi gn hayata gzlerini kapar. Vefat haberi stiklal Mahkemesine intikal ettirilir, mahkemenin gnderdii bir heyet, durumu yerinde tespit eder ve bir rapor halinde Ankara'ya bildirir. Kabri elan Erzincan Terzi Baba Kabristanndadr. Rivayetlere gre mahkemenin gnderdii heyet, Kemahl brahim Hakk Efendi'yi, mezarndan karp idam sehpasna ekmek suretiyle hkm infaz etmitir. Merhumun vefatndan sonra ailesine taziyeye gelen yakn bir dostu yle demitir: "Dnya alasa revadr bu zt- pke, Hi yakr m bu zt gmlsn hke" *** Kemahl brahim Hakk Efendi'yi hayrla analm... ESERLERI: En nemli eseri phesiz "ems'l-rad li Sultan Read" namndaki padiaha ithafen yazlan ve Hilafet-i slamiye'nin nemi zerinde duran kitabdr. Bunun yan sra matbu olan (baslan) eserleri srasyla Divan, Miftah'l-Mearif, Rhu'l-slm ve Pend Pesendide der Fezaili Rze'dir. Baslmam eserleri de vardr. Bunlar: Tc't-Tefhur, Nect'l-slm, Tuhfetu'r-Red fi Hakki'l-Cihd, Mir't'l-Meviz, Seniyy's-Snh fi zhir-Ruh, Ktu'l- Kubr, Tc'l-slm fi Beyni'l-Kfri ve'l-mn, Tc'lMcahidin mine'l-Ehadisi'l-Erbain (Krk hadis derlemesi), Mrid'z-Zvvr li Ravzati Nebiyy'l-Muhtr. ********** KAYNAKLAR: [1] Bu kyde bu ailenin nam "Fedimeliler" olarak halen devam etmektedir ve szkonusu lakab brahim Hakk Efendi'nin annesi olan bu mbarek kadna izafeten konulmutur. Anadolu'da Fatma'ya ou yerde Fadime ya da Fedime denilir. Bkz. Zaman Gazetesi 16 Austos 1995. [2] Tahir Erdoan ahin, Erzincan Tarihi, 2. cild, sayfa 275. [3] Kemahl brahim Hakk Efendi'nin kendi eseri, ems'l-rad, sayfa 5. [4] Kemahl brahim Hakk Efendi'nin kendi eseri, ems'l-rad, sayfa 5. [5] Kemahl brahim Hakk Efendi'nin kendi eseri, ems'l-rad, sayfa 6. [6] Kemahl brahim Hakk Efendi'nin kendi eseri, Ruhu'l-slm, Srat- Mstakim, 5. cild, say; 126, 1326, sayfa 366, Mekatip isimli stunda. [7] Tahir Erdoan ahin, Erzincan Tarihi, 2. cild, sayfa 275.

[8] smail Kara, slamclarn Siyas Grleri, stanbul, 1994, z yay., sayfa 172. [9] smail Kara, slamclarn Siyas Grleri, stanbul, 1994, z yay., sayfa 172. ******************** ******************** ********************

Cafer Tayyar Paa, M. Kemal'i Anlatyor (Sansrlenen Belge)

Mustafa Kemal Paann babasnn kim olduunu aratrdm. Cafer Tayyar Paa, Mustafa Kemal Paa iin, onu tandmdan beri ayyatr.dedi. Babas kimdir diye sorulduunda, muhtelif er sylerler dedi. Babasnn kim olduunu belirtmedi. Byk Cemal Paann fedaisi, sadk adam Tekel stanbul Ba Mdrl ubesi amiri iken, kendisinden, Mustafa Kemal Paay renmek istedim. Bana bir Srpl avuun, bir ingene kzndan yahut karsndan doan bir ailedendir.dedi. Ben o zaman anakkale Cephesinde 1. ordunun emrinde vazife gryordum. Mustafa Kemal Paa, Bitlisi, Muu dmandan geri istedim diyor. Hlbuki Bolevik devrimiyle Ruslar ikinci ve nc ordu cephelerinden sratle ekiliyordu. Mustafa Kemal Paa emrindekiler Ruslara bizi neden yalnz brakp gidiyorsunuz diye ate ediyorlard. Kr olas ngilizler, bamza Mustafa Kemal Paay getirdiler! Bursada, erkes Bekir Sami, Eskiehirde Ali Fuad, Ankarada Jandarma Genel Komutan Mir Alay erkes Beha, Ankara Alay komutan erkes Remzi, erkes Ethem ve kardeleri, Keskinli Rza Bey, Yozgatta obanoullar ve pek oklar isteselerdi Mustafa Kemal Paay grevinden alabilirlerdi. Alavere dalavere ile Mustafa Kemal Paa komutanl ele geirdikten sonra, bir daha kaptrmamtr. Fedaileri vastasyla, kar gelenleri tehdit etmi ve yok etmitir. Osmanl ordusunda Mustafa Kemal Paa kadar zalim ve haris bir asker grlmemitir. Mustafa Kemal Paa ehzadeyi stanbula evirmiti. Anadoludaki meclisin bana geer, orasn temizler, meru hale getirebilirdi. imdilik size ihtiya yok demelerine karlk, orduda bir asker gibi alaym dedii halde kabul edilmeyerek geri evrilmesi, Mustafa Kemal Paann amacn apak ortaya koymutu. Celaleddin Arifi de bu maksatla meclisin bandan kartp kendisi Celaleddin Arifin yerine gemitir. Anadoluda bulunan paalar birer bahane devlet snrlar dna karmtr. Mustafa Kemal Paa kendini hem Meclis Bakan hem de bakomutan yaptrmtr. Mustafa Kemal Paa, Afyonda Ali hsan Paann emrindeki 1. orduya Dou Cephesinden Kazm Karabekirin ordusuyla yetiip, birleen Osmanl ordusunun Yunanllar pskrteceinden endie duymu ve Ali hsan Paay Ankaraya ararak emekliye ayrm ve Konyada zorunlu ikamete mecbur etmitir.

Zamannda Ankara Ziraat Okulunda kalan Mustafa Kemal Paann emrindeki smail Hakknn idaresinde bir piyade takm mevcuttu. Ksa zamanda bu takm bir alay kadrosuna karmak iin bir jandarma taburunu yanna almtr. Bu taburun bana Kl Ali Beyin yeeni Salih Kl isminde gen ve parlak bir subay yzbala terfi ettirerek getirmi. Daha sonra Karadenizden gelen Topal Osmann etesini de bir alay haline sokarak ve Topal Osmana milis kaymakamlk rtbesini vererek onu da emri altna alm, maalarn Jandarma Genel Komutanlna dettirmitir. Bundan baka birka polis alayn da kendi emri altna almtr. Mustafa Kemal Paann adamlar Rum ili ekyalarndan Akif Kaptan, Hasan Rza, Cavad Abbas, Salih Buzak, Receb Zhdi, skilipli Osman Tufandr. Bunlarn birinci adam, Ernekvili katil ve sabkal aban! Cevdet Abbas, Kl Ali, Receb Zhd, Salih Bozuk, Osman Tufan ve daha niceleri Mustafa Kemal Paann adamlaryd. Ankara polisinde alanlarla A.P. adl askeri polis tekilatnda alanlar, birbirleriyle yar derecesine adeta cesede basarak mevki teminine yelteniyorlard. Bu hafiyelerden hemen herkes ekiniyordu. Mustafa Kemal Paa, Cafer Tayyarn maneviyata, Hilafet ve saltanata balln biliyordu. Ekilmez soyadn alan Cafer Tayyar hakikaten sefalet iinde denecek kadar yoksulluk geirdi. Fakat Mustafa Kemal Paaya boyun emedi. Mustafa Kemal Paa, Ali kry mecliste feryat ettii iin, Topal Osmana bodurmutur. Ali krnn cesedini bir uval iine sokarak Ankarann grnmez maaralarndan birinin iine attrmtr. Bu tertibi Kl Ali denilen hilekr telefonla ankayadan idare etmiti. TBMMde, Mustafa Kemal Paann Meclise girmemesi iin; Selehaddin ve Mersinli Kk Cemal Paalar, Karavasf ve arkadalar bir kanun nerisinde bulunmulard. Memleket iinde be sene oturmayan ve belli bir miktar vergi vermemi bulunanlarn, meclise kabul edilmemesini art komulardr. Mustafa Kemal Paa meclise hi sormadan, karar ve izin almadan kendi setii arkadalarndan er-beer kiilik birer heyet oluturup, snrsz bir yetki vererek istedii illere gndermitir. Gnderdii heyetleri korumas iinde jandarmalar grevlendirmitir. Gnderdii heyetler her gittii yerde halkn zerine korku, bir kbus gibi kmtr. Hi kimseye sormadan bir dzne insan bir gecede idam edebilir. Ve ettiler de! Kararlarn temyizi yoktur. l Valisi bile itiraz etse, Mustafa Kemal Paann gnderdii heyet l valisini mahkemeye karabilirdi. Grevlendirdii heyet Mustafa Kemal Paadan baka kimseden emir almazd. Ali hsan Paann Afyon cephesinden hileyle alnarak Konyada ikamete zorunlu tutulmas Rafet Paay zmtr. Rafet Paa neden byle olduunu anlam, bu yzden kendisine teklif edilen 1. ordu kumandanln kabul etmemitir. Rafet Paann askerlerinin bana Kaar Nureddin Paa geirilmitir. Bakomutanlk sava hsan Paann hakkdr. Afyonda orduyu taarruza hazrlayan Ali hsan Paadr. Ordunun bana Mustafa Kemal Paa gemi ve her eyi kendisi yapm gibi gstermitir. ********** KAYNAK: [Bir Osmanl Askerinin yazd Gizli tutulan mektuplardan] Hfz Topuz - Bana Atatrk Anlattlar. NOT: "Secret Reality" blogundan alntlanmtr. ******************** ******************** ********************

CHP'nin anakkale rezaletinin belgeleri (Kade rezaleti)


(Fotoraf: Rezaletten grntler)

27 Mays Ihtilalinden sonra darbeciler ile CHP genlik rgtleri 18 Mart'ta bir anakkale gezisi dzenliyorlar. "Kade" adl vapura doldurulan kzl erkekli bin kadar gen, szm ona ada genlik dernekleri tarafndan zel olarak seilmiti. anakkale'ye, yani bu lkenin kuruluundaki en nemli mekna, ehitlerin mezarlarna. Bir gemi tutuluyor ve niversitede okuyan kz ve erkekler gemiye bindiriliyor, ayn zamanda kasa kasa iki de konuluyor. Yolda iki, dans, trl rezaletler anakkale'ye kldnda ise sadece bir avu insan kendinde. Geri kalanlar sarho ve rezillik kartyorlar. Maalesef ayn durum dnte de yaanyor. Baz gen kzlar bekretlerini yitiriyor. Bu geziye basn mensuplar da katlm. Duyulmasn istemiyorlar rezaletlerin, inerken basna paralar veriliyor, ltfen bunlar yazmayn diyorlar.

Fakat birka gn sonra kz felakete urayan bir anne emniyete ikyette bulunuyor. Tabii emniyet muhabirleri eliyle olay basna yansyor ve tarihe KADE REZALETI adyla geiyor. Ite Cumhuriyet genliini getirmek istedikleri nokta buras. anakkale gibi tylerimizin rpermesi gereken bir mekna insanlar sarho ederek gtrmek ve onlarn gznde btn kutsallar ykmak. ********** KAYNAK: 05 Austos 2007 tarihinde "Mustafa Armaan" tarafndan "Zaman" gazetesinde yaymlanm yazya baklabilir. ******************** ******************** ********************

Kfrbaz kemalistlere... (Sayfaya gelip kfredenler hak etti)

Ey kemalistler, cevap veremeyince sayfamza gelip az dolusu kfrler ediyorsunuz. Kfrbazlk size ATA'dan miras galiba. Neymi M. Kemal dini vm, Peygamberi vm vs. vm ama hangi zaman diliminde ve hangi gaye iin vm? Biraz da bunu dnn... Muhafazakarlara ihtiyac olduu dnemde vm... Ipleri eline alnca da sizin gibi az dolusu svm. Ihtiya halinde sylenen szler zaruretten dolaydr ve gerek dnceleri yanstmaz. Ne zaman ipleri ele alr ve kimseye muhta olmaz, ite o zamanki syledikleri "gerek" dnceleridir. Hadi bunu getik... Madem dini vyordu, eriat vyordu, hilafeti vyordu, o halde neden bunlarn tamamn kaldrd bre cahiller? O kadar kfr reneceinize, buna kafa yorsaydnz ya. Bunu dnemeyecek kadar avanak olunabilir mi? Adam resmen Nutuk'ta "mslmanl bir yana brakalm" diye yazm... Son meclis konumasnda "...gkten indii sanlan kitaplarn dogmalar..." diye haykrm, fakat siz hala adam mslman gstermeye alyorsunuz. Bu kadar da olmazki. Neymi M. Kemal olmasaym biz olmazmz! Atanz m mcadele etti sanyorsunuz?? erkez Ethem

yunanllar dorarken, Kazm Karabekir paa Ermenileri keserken, sizin Atanz Ankara'da kadn oynatyordu. Syletmeyin adam... Sonra erkez Ethem'i ve Karabekir paay hainlikle sulayanda Atanzd. Meclis alrken Hilafet, eriat ve Saltanat koruyacaz diye namusu zerine yemin eden ancak verdii "namus" sznde durmayan da Atanzd. Dolaysyla ehitlerimizin kann satt, ihanet etti. Ne kadar namuslu olduunu da dnya aleme bir kez daha gstermi oldu. Avusturya'llar da birinci dnya harbinde bizimle birlikte yenik dtler... Onlar kim kurtard? Onlar yazlarn, balklarn, kanunlarn, din anlaylarn deitirdiler mi? Neymi, o olmasaym namusumuza tecavz edilirmi. Bizzat M. Kemal, igalci Ingilizler hakknda "Ingilizlerden daha iyiliksever bir dost yoktur" diyordu. Hem en byk namusumuz "DINIMIZDIR". Atanz dinimizin kanunlarn kaldrmakla en byk namusumuzu satm oldu zaten. Sizi yaratann dininden baka ne namusu aryorsunuz siz? Biz soukkanllmz muhafaza ediyoruz ama bununda bir hududu var. Biz "Putkran" bir Peygamberin mmetiyiz, kafamz bozmayn putlarnz banzda paralarz... Adam olun. ******************** ******************** ********************

Filistin Cephesi'ndeki Hain kim? (2 Blm)

Filistin Cephesi'ndeki Hain kim?? - 1


(Fotoraf: Birinci dipnot ile ilgili Kroki.) ***

Kadir Msrolu "Filistin Cephesi'nde bir Hain var" diye bas bas baryor fakat okullarda retilen yalan tarih nedeniyle birok insan Kadir Msrolu'nun uydurduunu dnyor ve kendisine haksz olarak kin besliyor. Biz de "Anti CHP Arivi" olarak naizane, Kadir Msrolu'nun sylediklerini destekleyen kaynaklar bu davaya hizmet etmek amacyla istifadenize sunuyoruz. *** Dman Ordusu 19 Eyll 1918'de Nablus gneyinde batdan-douya doru 8, 7 ve 4.Ordularn savunduklar mevzilere kar byk bir taarruz harekt balatmtr. Nablus Meydan Muharebesi olarak tarihe geen bu atmalarda; Mareal Liman Von Sanders'in Yldrm Ordular Grubu bozguna uram, Cevat Paann 8.Ordusuyla kuruluundaki Albay Refet (Bele)'in 22.Kolordusu imha olmu, Mustafa Kemal'in 7.Ordusuyla kuruluundaki Ali Fuat Paann (Cebesoy) 20.Kolordusu ve Albay smet (nn)'in 3.Kolordusu ar zayiat vermitir.[1] *** 19-20 Eyll 1918: General Allenby 7. ve 8. ordularn (7. ordu M. Kemal'in ordusu) ekilme yollarn svari birlikleriyle tkayarak her iki orduyu da byk lde imha veya esir ettiini sava raporuna yazmtr. te 19-20 Eyll gnleri iin yazdklar: "36 saat zarfnda 8. Ordu'nun byk ksm malup edildi. 7. Ordu ktalar da Samariye tepelerinden geri ekilmeye zorland. Piyadelerimiz geri ekilen dman sratle takip ederek svari ktalarmzn arasna srd. Bunun sonucunda 7. ve 8. Trk ordular `btn silah ve malzemeleriyle elimize dt." Allenby 24 Eyll'de `kalan son birliklerin de esir alnarak her iki ordunun varlna son verildiini yazyor. Toplam `57 bin esir alnm, bunlarn 5.500' subaym. Raporda 360 top ve Trk ordusunun (4., 7. ve 8. ordularn) silah ve malzemelerinin ele geirildii de belirtiliyor.[2] *** 26 Eyll 1918: ngiliz Ordusu Komutan General Allenby, am'a kadar olan Trk Ordusunun harekatn yle anlatmaktadr: "Eylln 26. gn, am'a doru ileri harekete geildii zaman,45.000 Trk ve Alman am'da veya am'a doru ekilme halinde bulunuyordu. Btn dman birlikleri intizamlarn (dzgn dizilme) kaybetmekle beraber, kendilerine vakit kazandrld takdirde ileri hareketimizi gec