CEMEX

COMPACTON

®

lepszy beton

CEMEX Polska stosuje uznane standardy produkcji i zarządzania. COMPACTON® – wszechstronne zastosowanie Oferowana przez CEMEX Polska grupa betonów COMPACTON® może być stosowana do wszystkich typów konstrukcji (ściany. Obok betonu towarowego. .badawczymi. CEMEX Polska posiada ogromne doświadczenie i tradycję na rynku budowlanym. Stale rosnące zapotrzebowanie na beton architektoniczny było powodem wyodrębnienia w rodzinie COMPACTON® dwóch grup Arch1 i Arch2 przeznaczonych specjalnie do wykonywania tego typu konstrukcji. komunikacyjne.stworzony w odpowiedzi na rosnące oczekiwania rynku Rodzina betonów ASCC i SCC Dążąc do zaspokojenia potrzeb odbiorców. W jej skład weszły mieszanki. aby jak najlepiej spełniać oczekiwania Klientów. jako mieszanek ASCC lub SCC. których charakterystyczną cechą jest wyższa klasa konsystencji niż dla betonu standardowego. płyty. pale. w ofercie CEMEX-u znajdują się również betony i mieszanki do specjalnych zastosowań. słupy. Minimalną klasą betonu wykonywaną w technologii COMPACTON® jest C20/25. ściany szczelinowe) w następujących sektorach budownictwa: Jednorodzinne.CEMEX nasze produkty i usługi serwisowe Korzystając z doświadczeń. W strukturach Działu Technologii Betonu funkcjonuje Centralne Laboratorium Betonu i Kruszyw (CLBiK). Staramy się tak kształtować naszą ofertę. dostarczając na rynek polski materiały budowlane najwyższej jakości. zaawansowane badania kontrolne i diagnostyczne betonu. CEMEX współpracuje z  uznanymi. Do grupy betonów COMPACTON® zostały zakwalifikowane betony przeznaczone na pale i ściany szczelinowe (COMPACTON® Easy). wiedzy i kapitału międzynarodowego koncernu. firma CEMEX Polska wdrożyła do produkcji rodzinę betonów COMPACTON®. ogólne. fundamenty. Wykonywane są w nim kompleksowe. Dodatkowo istnieje możliwość wykonywania betonów wysokowartościowych (BWW). stropy. centralnymi i  akademickimi ośrodkami naukowo . ® COMPACTON . mieszkaniowe. mieszanki prawie samozagęszczalne (ASCC) oraz mieszanki samozagęszczalne (SCC). podwodne.

Stosowanie matryc fakturowych (elastycznych nakładek na płyty szalunkowe) umożliwia uzyskanie powierzchni o specjalnej teksturze. Andersa w Warszawie (COMPACTON® Standard) Centrum handlowego Krewetka w Gdańsku (COMPACTON® Standard) Parkingu wielopoziomowego Adgar Plaza w Warszawie (COMPACTON® Arch1) Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie (COMPACTON® Arch1) . m. pozwalających na realizację stawianych przez architektów coraz bardziej skomplikowanych wyzwań. COMPACTON® Basic) Stacji metra Młociny w Warszawie (COMPACTON® Arch2) Węzła komunikacyjnego Młociny w Warszawie (COMPACTON® Arch2) Portali wieńczących tunele metra. w których jakość powierzchni jest priorytetem. Dzięki temu istnieje możliwość wykonywania betonów o różnej kolorystyce. Mieszanki COMPACTON® Arch1 i Arch2 mogą być barwione. Te rodzaje materiału pozwalają na lepsze i dużo łatwiejsze wykonanie zaprojektowanych elementów z betonu architektonicznego oraz stanowią środek niezbędny do realizacji obiektów. Betony z rodziny COMPACTON wykonywaniu: ® były stosowane m. Doprowadziło to do opracowania dwóch grup betonu architektonicznego: ® COMPACTON Arch1 w technologii betonu prawie samoza® gęszczalnego oraz COMPACTON Arch2 wykonywanego jako beton SCC.wyznaczają standardy na całym świecie COMPACTON® – innowacyjność Stale rosnące zapotrzebowanie na beton architektoniczny skłoniło firmę CEMEX Polska do ciągłych poszukiwań nowych rozwiązań i materiałów. Łączenie obu metod sprawia.in. przy Stacji metra Plac Wilsona w Warszawie (COMPACTON® Arch2. iż istnieje nieskończona ilość kombinacji koloru i formy betonu architektonicznego.in. przy ulicy Słowackiego i Gen.

COMPACTON ® to niekwestionow COMPACTON® . Niższe koszty sprzętu. Dokładne wypełnienie formy i otulenie zbrojenia. SF32) NIEMIERZALNY ROZPŁYW5) ≥ 650mm BETON SAMOZAGĘSZCZALNY (SCC) S4/S51). . SF12) OPAD STOŻKA3) ≥ 220mm 550 ≤ ROZPŁYW5) ≤ 650mm BETON PRAWIE SAMOZAGĘSZCZALNY (ASCC) COMPACTON® Standard COMPACTON® Arch2 SF2. Mniejsze koszty wibracji. Zdolność przenikania między gęstym zbrojeniem. Odporność na segregację (opadanie kruszywa) oraz „bleeding” (odchodzenia wody z mieszanki betonowej). F5/F61) 180 ≤ OPAD STOŻKA3) ≤ 220mm 560 ≤ ROZPŁYW4) ≤ 640mm - COMPACTON® . Doskonała jakość powierzchni. Mniej napraw. COMPACTON® Basic COMPACTON® Arch1 Szybsze wbudowanie.właściwości: Zdolność do zagęszczania i odpowietrzania się mieszanki betonowej pod wpływem własnej masy: bez pomocy energii z zewnątrz (wibracji) – mieszanki SCC przy minimalnym zagęszczaniu – mieszanki ASCC Bardzo duża płynność i wysoka urabialność mieszanki betonowej. Lepsza jakość. Mniejsza liczba pracowników. Mniejsze koszty wibracji. Niższe koszty sprzętu. Mniejsza liczba pracowników.rodzaje betonów w Polsce GRUPA BETONU KLASA KONSYSTENCJI OPAD STOŻKA ROZPŁYW SPOSÓB ZAGĘSZCZANIA COMPACTON® Easy COMPACTON® Basic COMPACTON® Arch1 S5*1). Mniej napraw. COMPACTON zalety technologii ® Szybsze wbudowanie. Lepsza jakość.

Lepsza jakość. Doskonała jakość powierzchni. . Brak wibracji. Brak wibracji. Dodatkowe przepisy dotyczące betonu samozageszczalnego (SCC) zgodnie z PN-EN 12350-2:2001 Badanie mieszanki betonowej Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka zgodnie z PN-EN 12350-5:2001 Badanie mieszanki betonowej Część 5: Badanie konsystencji metodą stolika rozpływowego zgodnie z prPN-prEN 12350-8 Badanie mieszanki betonowej Część 8: Beton samozagęszczalny . Niższe koszty sprzętu. Niższe koszty sprzętu.Badanie konsystencji metodą rozpływu swobodnego 2) 100 ≤ OPAD STOŻKA3) ≤ 150mm KLASYCZNE ZAWIBROWANIE 3) 4) 5) COMPACTON® Standard Szybsze wbudowanie. Mniejsza liczba pracowników. COMPACTON® Arch2 Szybsze wbudowanie. produkcja i zgodność zgodnie z prPN-prEN 206-9 Beton. Możliwość projektowania i wykonywania konstrukcji o bardziej złożonych kształtach. Mniej napraw. Poprawa warunków BHP (brak drgań i hałasu). Lepsza jakość. Możliwość projektowania i wykonywania konstrukcji o bardziej złożonych kształtach. Poprawa warunków BHP (brak drgań i hałasu). Wymagania. właściwości.wana przewaga techniczna i ekonomiczna BETON ZWYKŁY WG PN-EN 206-1 S3 1) 1) zgodnie z PN-EN 206-1 Beton. Mniejsza liczba pracowników. Mniej napraw.

1). Ze względu na specyfikę ASCC i SCC. 2 L-box [mm] . 1 Rozpływ swobodny [mm] T500 Firma CEMEX Polska posiada dodatkowo specjalistyczny sprzęt do pomiaru właściwości reologicznych betonów samozagęszczalnych: L-Box . 100 300 200 Rozpływ Rys.metody badań konsystencji betonu Najczęstszą metodą sprawdzania czy beton spełnia kryteria betonu samozagęszczalnego i prawie samozagęszczalnego jest rozpływ mierzony za pomocą stożka Abramsa. mierzy się również czas T500. Badanie przeprowadza się na płycie o wymiarach 900 x 900 mm ustawiając stożek na jej środku. Część 10: Beton Samozagęszczalny . metoda pomiaru tych mieszanek różni się jednak od opisanej w normie PN-EN 12350-5:2001 Badanie mieszanki betonowej . czyli czas osiągnięcia przez płynącą mieszankę promienia 500 mm.COMPACTON ® przeznaczenie COMPACTON® . Do chwili obecnej rozpowszechniona była w Polsce metoda polegająca na ustawieniu stożka szerszym otworem do góry. Oprócz całkowitej szerokości rozpływu. co miało umożliwić łatwiejsze jego napełnienie. Natomiast norma prPN-prEN 12350-8 wprowadza ustawienie stożka podobnie jak w tradycyjnej metodzie stożka Abramsa – szerszym otworem do dołu (Rys.zgodnie z prPN-prEN 12350-10 Testowanie świeżego betonu.L-box test 100 Wrota Pręty zbrojeniowe Pręty zbrojeniowe H1 PL = H2 / H1 700 H2 150 200 200 Rys.Część 5: Badanie konsystencji metodą stolika rozpływowego.

i zakres stosowania V-funnel . itd. 3 V-funnel [mm] 65 Przyrządy te są szczególnie przydatne w przypadku oceny mieszanki przeznaczonej do wykonywania betonu architektonicznego. ze względu na uzyskiwanie lepszej jakości powierzchni o mniejszej ilości przebarwień i pęcherzy.). gdy brak jest możliwości podawania mieszanki od góry (linie wysokiego napięcia. Po wbudowaniu mieszanki zasuwa jest zamykana.zgodnie z ptPN-prEN 12350-9 Testowanie świeżego betonu . Montaż kołnierza Podłączenie zasuwy Podłączenie pompy Deskowanie Kołnierz Zasuwa Podłączenie pompy Pompowanie mieszanki Zamknięcie zasuwy Otwór w deskowaniu Odłączenie pompy Demontaż kołnierza i zasuwy po związaniu betonu Rys.Część 9: Beton Samozagęszczalny – V-funnel test 515 450 150 75 Rys.pompowanie od dołu deskowania Ze względu na swoje właściwości COMPACTON® Standard i Arch2 pozwalają na zastosowanie nowej metody wbudowywania mieszanki przez pompowanie od dołu deskowania (Rys. 4). Pozwala również na wbudowywanie mieszanki w sytuacjach. 4 Schemat pompowania od dołu deskowania ZADZWOŃ do nas – nasze produkty dostępne są w każdym miejscu Polski . COMPACTON® . Zwykle kołnierz instalowany jest po środku szerokości elementu. W tym rozwiązaniu pompa jest podłączona do deskowania poprzez zasuwę i specjalny kołnierz. by nie nastąpił efekt cofnięcia mieszanki. Zastosowanie pompowania od dołu jest szczególnie korzystne w przypadku SCC architektonicznego. W przypadku długich obiektów istnieje możliwość podawania mieszanki do dwóch kołnierzy jednocześnie przez trójnik dzielący strumień mieszanki. metody podstropowe.

 Krzywoustego 30f 56-400 Oleśnica tel./fax (22) 383 27 75 Myślenice Region Północno-Zachodni Wytwórnia Betonu Towarowego ul. Chwaszczańska 129/149 81-751 Gdynia tel. 601 817 220 fax (91) 321 53 70 Certyfikat ITB-0286/Z Mobilne WBT Biuro ul. Fabryczna 2 43-100 Tychy tel. (61) 633 74 70 fax (61) 633 73 03 Certyfikat ITB-0284/Z Wytwórnia Betonu Towarowego ul. Transportowa 2 69-100 Słubice tel. Kazimierza Wielkiego 58 32-400 Myślenice tel. (43) 822 36 04 fax (43) 822 03 82 Certyfikat ITB-0277/Z Wytwórnia Betonu Towarowego ul. Sportowa 6a 66-470 Kostrzyn nad Odrą tel. Zawiła 59b 30-390 Kraków tel. Jana Londzina 115 43-382 Bielsko Biała tel. Letnia 21/25 70-813 Szczecin tel. (32) 278 45 57 fax (22) 383 27 66 Certyfikat ITB-0305/Z Wytwórnia Betonu Towarowego ul. (85) 662 18 40/1 fax (85) 662 18 42 Certyfikat ITB-0260/Z Wytwórnia Betonu Towarowego ul. (58) 309 04 12 fax (58) 306 60 58 Certyfikat ITB-0270/Z Wytwórnia Betonu Towarowego ul. (42) 681 24 20 fax (42) 684 33 86 Kierownik Zespołu Sprzedaży Bet. Kłobucka 8 02-699 Warszawa tel. Skierniewicka 3/5 93-114 Łódź tel. Torowa 1 61-315 Poznań tel. Budowlana 13 20-469 Lublin tel. Kleeberga 14 15-691 Białystok tel. Wólczyńska 237 01-919 Warszawa tel. (32) 222 20 76 fax (32) 222 20 77 Certyfikat ITB-0275/Z Wytwórnia Betonu Towarowego ul. Hagera 24b 41-800 Zabrze tel. Gen. Dostawcza 10 93-231 Łódź tel. (89) 533 64 44 fax (89) 533 12 79 Certyfikat ITB-0278/Z Wytwórnia Betonu Towarowego ul. (12) 274 20 47 fax (12) 272 24 90 Certyfikat ITB-0251/Z Wytwórnia Betonu Towarowego ul. (58) 629 98 00 fax (58) 629 78 88 Certyfikat ITB-0280/Z Wytwórnia Betonu Towarowego ul. Reg. (32) 217 09 62 fax (32) 217 09 60 Certyfikat ITB-0272/Z Wytwórnia Betonu Towarowego ul. Kostrzyn nad Odrą Słubice Poznań Sieradz Oleśnica Wrocław Tychy Rydułtowy Lublin Zabrze Siemianowice Mysłowice Kraków Bielsko Biała Częstochowa Warszawa Łódź Olsztyn Białystok Nasze produkty dostępne są w każdym miejscu Polski Region Południowy Wytwórnia Betonu Towarowego ul. Demokratyczna 89/93 93-430 Łódź tel. (32) 278 45 55 fax (32) 278 45 56 Certyfikat ITB-0273/Z Wytwórnia Betonu Towarowego ul. Bohaterów Warszawy 152d 44-280 Rydułtowy tel. (34) 360 14 60 fax (34) 360 14 64 Wytwórnia Betonu Towarowego ul. (22) 330 13 25 fax (22) 330 13 28 Certyfikat ITB-0257/Z Wytwórnia Betonu Towarowego ul.Trójmiasto Kościerzyna Świnoujście Szczecin Gorzów Wlkp. Fińska 7 72-602 Świnoujście tel. (22) 383 27 74 tel. (58) 320 09 70 fax (58) 320 09 76 Certyfikat ITB-0266/Z Wytwórnia Betonu Towarowego ul. (22) 865 29 90 fax (22) 865 29 91 Certyfikat ITB-0256/Z Wytwórnia Betonu Towarowego ul. Ks. 695 360 939 fax (22) 383 27 60 Certyfikat ITB-0276/Z Wytwórnia Betonu Towarowego ul. (95) 721 69 56 fax (95) 721 69 58 Certyfikat ITB-0282/Z Wytwórnia Betonu Towarowego ul. Połęże 5 80-720 Gdańsk tel. Wojska Polskiego 73 98-200 Sieradz  tel.pl . Chemiczna 14 41-100 Siemianowice tel. (32) 204 32 50 fax (32) 204 39 00 Certyfikat ITB-0274/Z Wytwórnia Betonu Towarowego ul. (22) 811 12 50 fax (22) 614 40 12 Certyfikat ITB-0279/Z Wytwórnia Betonu Towarowego ul. Legionów 186f 42-200 Częstochowa tel./fax (71) 314 29 81 Region Wschodni Wytwórnia Betonu Towarowego ul. 607 289 846 fax (95) 752 13 81 Certyfikat ITB-0283/Z Wytwórnia Betonu Towarowego ul. (81) 441 73 20 fax (81) 441 73 22 Certyfikat ITB-0262i3/Z Wytwórnia Betonu Towarowego ul. (42) 684 62 03 fax (42) 684 89 69 Certyfikat ITB-0250/Z Wytwórnia Betonu Towarowego ul. (42) 649 22 44 fax (42) 649 22 21 Certyfikat ITB-0252/Z Wytwórnia Betonu Towarowego ul. Obrzeżna Północna 5b 41-400 Mysłowice tel. Borowska 213 50-556 Wrocław tel. (12) 262 41 60 fax (12) 262 41 90 Certyfikat ITB-0253/Z Wytwórnia Betonu Towarowego ul. Mariusz Makowski kom. (95) 758 47 84 fax (95) 758 08 88 Certyfikat ITB-0285/Z Wytwórnia Betonu Towarowego ul. Zawodzie 16 02-981 Warszawa tel. Żmigrodzka 242b 51-129 Wrocław tel. 601 378 196 Certyfikat ITB-0268/Z Certyfikat ITB-0288/Z Certyfikat ITB-0300/Z www. Składowa 2 83-400 Kościerzyna tel. (22) 885 63 43 fax (22) 885 63 42 Certyfikat ITB-0291/Z Wytwórnia Betonu Towarowego ul. Mob.cemex. Kołobrzeska 52 10-434 Olsztyn tel. (71) 364 44 88 fax (71) 373 03 03 Wytwórnia Betonu Towarowego ul./fax (71) 352 96 55 Wytwórnia Betonu Towarowego ul. Równa 2 80-067 Gdańsk tel. Chełmżyńska 227 04-458 Warszawa tel. Podmiejska 15c 66-400 Gorzów Wielkopolski tel. (58) 680 15 05 fax (58) 680 85 57 Certyfikat ITB-0281/Z Wytwórnia Betonu Towarowego ul. Konwaliowa 11 03-194 Warszawa tel. (91) 469 51 81 fax (91) 469 35 20 Certyfikat ITB-0287/Z Wytwórnia Betonu Towarowego ul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful