Lampiran A

MAKLUMAT CALON PROJEK AMALAN TERBAIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRASEKOLAH BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ( BPK ) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 MAKLUMAT CALON Kategori Penyertaan ( tandakan pada kotak berkaitan di bawah ; Belajar Melalui Bermain Pembelajaran Melalui Projek Teknik Bercerita Muzik dan Gerakan No.K.P Baru : Nama : Jantina : Alamat Sekolah :

No. Telefon : No. Fax : Jawatan Di Sekolah :

No. H/P : e-Mail :

Kelulusan Akademik : Tahun / Instisusi : Tajuk / Tema Projek Amalan Terbaik :

Kaedah / Teknik : 4. Sinopsis : 5. Rasional Pemilihan Amalan Terbaik : 9. Kumpulan Sasaran : 6. Jumlah Murid : 7. Latar Belakang : a. Masalah-masalah yang dihadapi : 8.Lampiran B KERTAS KONSEP PROJEK AMALAN TERBAIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRASEKOLAH BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ( BPK ) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 1. Kategori 2. Standard Pembelajaran KSPK yang digunakan : 10. Kaedah / Teknik yang digunakan : . Tajuk : Individu Prasekolah : 3.Kedudukan sebelum Projek dilaksanakan : b.

Bentuk Kejayaan : e. Penjimatan Masa : f. Kaedah Pentaksiran semasa p & p : 14.11. Pengendalian : c. Kesepaduan Standard Pembelajaran : 13. Bentuk Bahan : b. Nilai Murni yang diterapkan : . Perbelanjaan : d. Peningkatan Keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran : 12. Perincian Aktiviti : a.

15.. Kekuatan kaedah / teknik ini : 16. Impak kaedah ( kejayaan ) : 17. Keterangan lain yang berkaitan : Disediakan oleh . ………………………. Disahkan oleh : …………………………. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful