Lampiran A

MAKLUMAT CALON PROJEK AMALAN TERBAIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRASEKOLAH BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ( BPK ) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 MAKLUMAT CALON Kategori Penyertaan ( tandakan pada kotak berkaitan di bawah ; Belajar Melalui Bermain Pembelajaran Melalui Projek Teknik Bercerita Muzik dan Gerakan No.K.P Baru : Nama : Jantina : Alamat Sekolah :

No. Telefon : No. Fax : Jawatan Di Sekolah :

No. H/P : e-Mail :

Kelulusan Akademik : Tahun / Instisusi : Tajuk / Tema Projek Amalan Terbaik :

Kaedah / Teknik yang digunakan : . Latar Belakang : a. Kumpulan Sasaran : 6. Standard Pembelajaran KSPK yang digunakan : 10. Tajuk : Individu Prasekolah : 3. Kategori 2. Rasional Pemilihan Amalan Terbaik : 9. Masalah-masalah yang dihadapi : 8. Sinopsis : 5.Lampiran B KERTAS KONSEP PROJEK AMALAN TERBAIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRASEKOLAH BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ( BPK ) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 1. Jumlah Murid : 7.Kedudukan sebelum Projek dilaksanakan : b. Kaedah / Teknik : 4.

11. Nilai Murni yang diterapkan : . Perbelanjaan : d. Kaedah Pentaksiran semasa p & p : 14. Bentuk Bahan : b. Pengendalian : c. Kesepaduan Standard Pembelajaran : 13. Bentuk Kejayaan : e. Perincian Aktiviti : a. Peningkatan Keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran : 12. Penjimatan Masa : f.

……………………….15. Disahkan oleh : …………………………. Impak kaedah ( kejayaan ) : 17. . Kekuatan kaedah / teknik ini : 16.. Keterangan lain yang berkaitan : Disediakan oleh .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful